Mihaela Pojar MANAS I

ARTICOL ŞTIINŢIFIC

TITLU : Relaţia dintre socializarea rasială la adolescenţii rromi şi stima
de sine

REZUMAT
Scopul acestei lucrări a fost de a evidenţia socializarea adolescenţilor rromi, de a observa variabilele care influenţează slaba socializare a unora, variabilele care ajută pe alţii să se încadreze cu succes în societate în ciuda apartenenţei la o comunitate minoritară şi de asemenea nivelul stimei de sine a acestor adolescenţi scoţând în evidenţă stima de sine din perspectiva egalităţii faţă de ceilalţi, stima de sine resimţită în propria casă şi stima de sine în cadrul şcolii. De asemenea, prin întâlnirile pe care le-am avut zilnic cu aceşti adolescenţi şi în mod special întâlnirile săptămânale în care am abordat teme specifice vârstei lor, am încercat să întăresc sentimentul de identitate, de respect faţă de propria persoană, acceptare de sine, creşterea încrederii în propria persoană, exprimarea personală a nevoilor şi a aspiraţiilor precum şi crearea unor planuri de viitor realiste, punând accent pe acele resurse care le au la dispoziţie şi învăţând cum să se folosească de ele.

INTRODUCERE
PROBLEMA În vara anului 2007, am organizat o tabără de o săptămână, în localitatea Vânători, unde au participat un număr de 50 de copii şi adolescenţi atât români cât şi de etnie rromă. Pe parcursul acestei săptămâni, am observat o evidentă distanţare a adolescenţilor rromi vis-a-vis de cei români atât din punct de vedere al relaţionării cât şi a stimei de sine. În urma acestui fapt, odată cu începerea anului şcolar, în septembrie 2007 am hotărât organizarea de întâlniri săptămânale cu adolescenţii rromi având drept scop desoperirea nivelului socializării rasiale a adolescenţilor rromi precum şi descoperirea nivelului stimei de sine.

1

Întâlnirile s-au desfăşurat în cadrul Fundaţiei „Porţile Deschise” din localitatea Gherla, în fiecare săptămână timp de o oră şi jumătate. Din punct de vedere profesional, ca locuitor al populatiei majoritare din România, am fost şi sunt martoră la prejudecăţile şi stereotipiile cu care am fost crescuţi cu toţii vis-a-vis de minoritatea rromă din România. Ca viitor asistent social, consider că minoritatea rromă e un ''teren de lucru '' din toate perspectivele şi aspectele vieţii: educaţional, social, moral, relaţional, de integrare. MOTIVATIA CERCETARII La 25 aprilie 2000, Guvernul român aproba o Strategie natională de îmbunătăţire a situaţiei ţiganilor, un program pe 10 ani care îşi propune ridicarea nivelului social şi economic al ţiganilor şi integrarea lor în societate. Asigurarea compatibilităţii cu sistemul de educaţie europeană presupune un important efort al şcolii româneşti, care are menirea de a-i forma pe copii în spiritul normelor, valorilor şi exigenţelor europene. În acest sens, ţara noastră s-a angajat să promoveze politici educaţionale compatibile cu cele europene, printre care şi asigurarea de şanse egale pentru toţi, de aici reieşind necesitatea educaţiei timpurii a copiilor de la cea mai fragedă vârstă. Este important ca sistemul naţional de educaţie timpurie a copilului, să se dezvolte în contextul dat de Convenţia pentru Drepturile Copilului, de Ţintele Mileniului pentru Dezvoltare, care trebuie atinse până în 2015, şi de precondiţiile pentru integrarea europeană a României, ca membru cu drepturi depline. Educaţia formală desfăşurată în unităţile de învăţământ, pe baza curriculum-ului naţional, şi educaţia informală sau extraşcolară au împreună, într-o relaţie de complementaritate şi condiţionare reciprocă, un rol important, atât în transmiterea cunoştinţelor, cât şi în formarea competenţelor intelectuale, a atitudinilor şi comportamentelor necesare tinerilor, într-o societate democratică. Preocupările privind adaptarea educaţiei la cerinţele în schimbare ale societăţii, precum şi cele legate de aderarea la Uniunea Europeană, au condus la modificări importante ale structurii, organizării şi administrării educaţiei în România. După 2000, principalele schimbări au fost introduse prin Legea Nr. 268/2003 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului Nr. 84/1995

(http://articole.famouswhy.ro/romania_in_directia_integrarii_rromilor/)
Politica guvernamentala concretă privind minorităţile naţionale este cuprinsă în “Declaraţia Oficială a Guvernului României” referitoare la minorităţile naţionale, din 20 noiembrie 1991. 2

Fenomenul se înregistrează în special în sate şi în comunităţile de rromi. trataţi cu indiferenţă. având ca scopuri ameliorarea imaginii de sine a acestora.O importantă direcţie de activitate a României se referă la noua dinamică a politicii externe. Ucraina. sau. etnie aflată în dificultate din punct de vedere social şi economic. Pe durata unui ciclu şcolar de opt ani. având variate interese în problema minoritară. dezvoltarea unei culture profesionale de colaborare cu şcoala. care încearcă să reducă efectele discriminării rasiale în ceea ce priveşte accesul la educaţie a aparţinătorilor minorităţilor naţionale şi în special al rromilor. puşi în ultimele bănci ale clasei. Educarea adulţilor (cadrelor didactice) şi a copiilor în spiritul toleranţei şi nediscriminării constituie o prioritate dacă dorim schimbarea mentalităţilor. 3 . se întocmesc programe naţionale destinate persoanelor aparţinând de etnia rromă. dar tendinţa descrescătoare previzionată a fost inversată în ultimii ani ca rezultat al unui efort susţinut. stimularea dialogului intercultural. În contextul aderării la Uniunea Europeană. într-o proporţie mare.ro/romania_in_directia_integrarii_rromilor/) FONDUL PROBLEMEI Minoritatea rromilor din populaţie cunoaşte o situaţie specială după 1989 – participarea şcolară a scăzut abrupt. mai rău cateodată. caracterizată atât de redefinirea cadrului relaţiilor bilaterale cu state. Germania şi Rusia. conform datelor Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. Tot în această direcţie. De asemenea. prin înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Rromi se urmăreşte eficientizarea strategiei de îmbunătăţire a situaţiei rromilor. aproape 20 se pierd pe parcurs. în Romania continuă adoptarea în cadrul legislativ a ordonanţelor de urgenţă privind îmbunătăţirea situaţiei rromilor şi aplicarea reglementărilor europene în materie de minorităţi. Situaţia copiilor rromi este una critică.famouswhy. majoritatea aparţinând unor familii extreme de sărace. crearea unor parteneriate active în comunităţile cu populaţie rromă. Mulţi dintre ei abandonează şcoala din cauza lipsurilor materiale. (http://articole. iar cei care continuă sunt deseori discriminaţi faţă de colegii lor. confruntată cu o sărăcie severă şi reducerea decalajelor de orice natură faţă de populaţia majoritară. precum Ungaria. Numărul copiilor care abandonează şcoala creşte de la an la an. cum ar fi Consiliul Europei ţi Conferinţa de Securitate şi Cooperare în Europa. Uniunea Europeană nu îşi poate permite existenţa unor categorii de oameni care să trăiască sub limita sărăciei. cât şi de un comportament diferit în faţa organismelor internaţionale care includ diverse competenţe în chestiunea minorităţilor naţionale. din 100 de elevi cafre intră în clasa I. agresaţi verbal de către copii sau profesori. unde copiii sunt folosiţi ca sursă de venit sau sunt văzuţi ca indivizi cu responsabilităţi în gospodărie.

Richmond & White.com.În anul şcolar 2004-2005 au abandonat cursurile primare şi gimnaziale aproape 33.ro/rapoarte_cu_privire_la_abandonul _şcolar_în_românia/) Conform unui studiu relizat de organizaţia „Salvaţi copiii”. 1978). (Kling. 1977. să muncească în loc să înveţe. Cicirelli. compoziţiei rasiale din cadrul şcolilor. 1999) 4 .2007. & Blythe. rata abandonului şcolar la nivel naţional s-a triplat în 2007 faţă de 2000. programului „Accesul la educaţie al grupurilor dezavantajate”. Unii cercetători au scos în evidenţă că stima de sine a copiilor albi este mai mare decât a celor negri (Long & Henderson. Rata creşte în continuare. 1978).33 milioane euro.000 de elevi. 1971.Stabler. Ward & Braun. 1972). 1971). 1968. O multitudine de studii au investigat legătura dintre socializarea rasială şi stima de sine. (http://articole.ro/content/view/4137/77/) Cunoscând toate aceste informaţii. Porter. În decursul ultimelor decenii. consider că o problemă reprezentativă dar negativă a comunităţii de rromi din România o consideră abandonul şcolar. 40% au un nivel redus al abilităţilor de scris şi citit. Pentru perioada 2004. & Buswell. Unele dintre ele au descoperit o legătură pozitivă între socializarea rasială şi stima de sine (Butts. Ministerul Educaţiei şi Cercetării a alocat 11. 1972. pe cînd alţii nu au găsit o legătură pozitivă între cele două( McAdoo. majoritatea foduri Phare. Shower. 1963. Cu toate acestea. 1977. Hyde. pleacă la muncă în Spania şi Italia şi iau copiii cu ele. Rosenberg & Simmons. iar unul din cinci astfel de copii nu au fost niciodată la şcoală. Brown. CERCETARI RELEVANTE Variate discipline ale ştiinţei sociale şi comportamentale au studiat dezvoltarea stimei de sine la copiii negri. fenomenul este în plină ascensiune. pentru că din ce în ce mai multe familii. Simmons. (http://www. prin faptul că unii copii negri aveau o stimă de sine mai ridicată decât copiii albi (Bewley. Studiile stimei de sine au luat în calcul şi impactul sexului. O treime din copiii care trebuie să muncească sunt analfabeţi.000 de copii sunt nevoiţi. menit să combate acest fenomen. statutul socio-economic precum şi performanţele academice asupra stimei de sine. iar peste 70. & Jordan. Opt din zece copii care nu merg la şcoală sunt rromi. 1978. Johnson. Bush. din totalul de aproape două milioane. 1971. 1973. alţi cercetători au descoperit rezultate contradictorii. majoritatea de rromi. vârstei.famouswhy. Un procent de 83% din studiile ce vizau scale ale stimei de sine diferenţiată pe gen au indicat o stimă de sine mai scăzută la adolescentele fete decât la adolescenţii băieţi.monitorul. Harris & Stokes.

În contrast. Wirt. 1988. rămân totuşi tradiţiile legate de rolurile de gen şi aşteptările din partea acestora în cadrul familiilor latine contemporane. Zak. & Davids. a folosit exclusiv populaţie americanoeuropeană (Wilgenbusch & Merrell. au descoperit că deşi există diferenţe legate de stima de sine. (Tajfel. (Phinney & Rosenthal. alte studii nu au descoperit nici o diferenţă etnică în ceea ce priveşte stima de sine pentru adolescente. Rowe.. & Valente. Tashakkori. au o imagine de sine mult mai pozitivă atât din punct de vedere al aspectului fizic cât şi al relaţiilor sociale. Unele studii au descoperit o corelaţie pozitivă între acceptarea de sine şi acceptarea rasială (Grossman. (Mboya. Cercetările care au examinat diferenţe ale nivelului stimei de sine printre diferitele grupuri entice. (Vega. 1973). Influenţa societăţii s-a dovedit a fi principala influenţă asupra stimei de sine. şi în mod particular sociologii. S-a presupus că fetele aparţinând minorităţilor se află la un risc mai ridicat în ceea ce priveşte stima de sine atunci când ele provin dintr-o cultură în care rolurile de gen sunt diferenţiate mult mai aspru iar genului masculin i se acordă un prestigiu mai ridicat. 1980). tipurile de relaţii între diferitele variabile psihosociale (ex. 1987. Acest tip de proces este poate cel mai bine surprins de Teoria Identităţii Sociale. (Rotheram-Borus. (White & Burke. cei de aceeaşi vărstă şi forţa societăţii au fost considerate principalele influenţe care contribuie la formarea stimei de sine. Dopkins. ca o sursă a stimei de sine pentru adolescent. Paul & Fischer. Wade. stima de sine. 1999). Thompson. 1996) În acelaşi timp însă. nu s-a stabilit a fi un factor concludent. Sabate. de exemplu. (Housley et al. Totuşi. 1995).Chiar dacă în urma unor studii asupra populaţiei albe s-a descoperit că fetele au o stimă de sine mai scăzută decât băieţii. as cited in Wade. O a doua analiză reprezentând 19. Wade. 1992). au concluzionat că mai multe informaţii ar aduce examinarea 5 . eficienţa personală. 1991). au avut rezultate neconcludente. Chiar dacă transformările de produc repede. căldura perentală. 1987. Studiile care au făcut corelaţii între diferenţele etnice şi stima de sine pentru fetele adolescente. identitatea etnică. Anumite studii au scos în evidenţă că fetele afro-americane. aceste descoperiri nu pot fi generalizate la populaţiile minoritare. Vazsonyi şi Flannery (1994). 1989. 1991). 1982). în timp ce alte studii au eşuat în descoperirea unei relaţii pozitive. 1985. folosirea stupefiantelor) au fost comparabile în cadrul grupurilor etnice. realizările şcoalere. Unele dintre studii au descoperit că fetele afro-americane comparativ cu cele albe. Membrii familiei.000 de tineri. au obţinut rezultate diferite.&Lightfoot. prezintă o stimă de sine mai ridicată decât fetele albe şi asiatice la fel şi cele din comunităţile latine. Studiile care au cercetat o posibilă legătură între stima de sine şi identitatea etnică.

ca aparţinători ai „majorităţii”. Journal of Adolescent Research 2002). de noi. odată ce nivelul identităţii entice este măsurat şi importanţa identităţii hispanice în mod particular este examinată. Marcelo Diversi and Mark A. cât şi în şcoli. de grupurile de apartenenţă. cei care lucram cu ei. 2004. constituie factori cruciali ce contribuie la formarea stimei de sine. vis-a-vis de şcoală. Grija. Journal of Cross-Cultural Psychology 1999) Deoarece stima de sine este influenţată atât de evaluarea personală a propriului sine cât şi de evaluarea celorlalţi. putine cercetări au examinat influenţa adulţilor dinafara familei asupra stimei de sine la adolecenţi. o măsurare a stimei de sine trebuie să le ia în considerare pe amândouă: influenţa atât a evaluării personale cât şi a evaluării de către ceilalţi. (Phinney 1991). deoarece. relaţiile de sprijin acordate de adulţii dinafara familiei. 1994). Apoi. Fine. atitudinea faţă de 6 . Pers Soc Psychol Bull) OPORTUNITATEA TEMEI DE CERCETARE Pentru tinerii aparţinând minorităţilor etnice. cadre bisericeşti pot avea o influenţă importantă asupra dezvoltării adolescentului şi functionează ca un factor protectiv în faţa stresului cauzat de mediul de apartenenţă şi de dezvoltare.(Rutter. la locurile de muncă. Din păcate. rămân doar la nivelul teoreticului. de familie. pretutindeni. (Ethnic Identity and Self-Esteem of Latino Adolescents: Distinctions Among The Latino Populations Adriana J. IPOTEZA DE CERCETARE – studierea socializării rasiale la un grup de adolescenţi din comunitatea de rromi a localităţii Gherla si posibila influenţă a acesteia asupra stimei de sine OBIECTIVELE CERCETARII Pentru atingerea scopului propus pentru cercetare. antrenorii. (Dukes & Martinez. Sprijinul familiei şi a prietenilor sunt considerate ca o armă de apărare împotriva discriminării rasiale şi a prejudiciilor care ar putea influenţa diminuarea stimei de sine pentru tinerii minoritari. un feed-back pozitiv din partea celorlalţi adulţi şi o pozitivă identificare cu grupul etnic din care face parte. Gherla. “Measuring self-esteem using implicit association test: the role of the others”. precum profesorii. am hotărât studierea mai în profunzime a atitudinii adolescenţilor rromi cu care lucrez la fundaţia „Porţile Deschise”. cele precizate mai sus. pe stradă. 1987) (The Relationship between Self-Esteem and Parenting Style:Lara Herz and Eleonora Gullone.gradului de identitate etnică în opoziţie cu apartenenţa la un grup minoritar etnic. Legat de suportul parental. reies eo legătură pozitivă între stima de sine şi identitatea etnică. (Andrew Karpinski. Umaña-Taylor. educaţia antirasială în România lipseşte atât în grădiniţe.

Familiile adolescenţilor sunt cuprinse între 2 şi 10 persoane. mediu şi tip familial) În localitatea Gherla. SCALE DE EVALUARE Metoda observaţiei „Definiţie: Metoda observaţiei constă în perceperea intenţionată. TEHNICI. Grupul cercetat : 30 de adolesenţi rromi din localitatea Gherla. vârstă. INSTRUMENTE DE CERCETARE. există o comunitate largă de rromi. în momentul producerii şi în fluxul normal al desfăşurării lui. în decursul ultimilor doi ani. POPULATIA CERCETARII (caracteristicile grupului. mai există un grup mic de rromi care trăiesc pe strada Rebreau dar condiţiile de aici sunt mai bune decât în celelalte zone şi de asemenea alte câteva familii de rromi care s-au integrat în comunitatea oraşului şi locuiesc în apartamente sau case din Gherla. METODE. Dintre cei 30 de adolescenţi rromi. 15 sunt de sex feminin iar 15 sunt de sex masculin. Caracteristicile grupului cercetat: 15 adolescenţi din comunitatea de rromi ai localităţii Gherla şi 15 adolescenţi rromi instituţionalizaţi. Vârsta adolescenţilor este cuprinsă între 10 şi 22 de ani. în condiţii naturale. exclusiv locuite de rromi: strada Pescarilor 5 şi strada Fermei 35. individuale şi colectiv. am făcut observaţii vis-a-vis de schimbarea legislaţiei din România şi influenţa pe care aceste schimbări le-au avut asupra şcolarizării copiilor rromi. sex.adolescenţii români cu care am organizat întâlniri. planificată şi sistematică şi în conservarea obiectivă şi fidelă a manifestărilor comportamentale. De asemenea. Înafara acestor zone.” 7 .şi o tabără comună. Toţi adolescenţii chestionaţi frecventează şcoala. un program de vacanţă comun – adolescenţi rromi şi români. răspândită pe două zone speciale.

în septembrie 2007 am hotărât organizarea de întâlniri săptămânale cu adolescenţii rromi având drept scop desoperirea nivelului socializării rasiale a adolescenţilor rromi precum şi descoperirea nivelului stimei de sine.observaţia este o formă superioară. trebuie să evidenţieze următoarele: . În chestionarul aplicat în cercetarea de faţă. Orice chestionar are nevoie în prealabil de specificarea foarte clară a problemei de cercetat. investigare realizată conform unui plan elaborat anterior şi cu ajuorul unor tehnici specifice de observaţie. prezentând variante de răspuns pentru fiecare întrebare. ci surprinse în desfăşurarea normală. . în fiecare săptămână timp de o oră şi jumătate. am ales folosirea întrebărilor închise. În urma acestui fapt. dirijată. . atitudinea contemplativă şi receptivă a observatorului. Pe parcursul acestei săptămâni. unde au participat un număr de 50 de copii şi adolescenţi atât români cât şi de etnie rromă. „Caracteristica principală a observaţiei este neintervenţia. premeditată. am observat o evidentă distanţare a adolescenţilor rromi vis-a-vis de cei români atât din punct de vedere al relaţionării cât şi a stimei de sine. Întâlnirile s-au desfăşurat în cadrul Fundaţiei „Porţile Deschise” din localitatea Gherla. adică cercetarea şi studierea obiectului perceput. metodă ce constă în perceperea sistematică a interacţiunilor indivizilor în momentul manifestării lor. în localitatea Vânători.„Aspectele care fac posibilă înţelegerea metodei observaţiei.este o metodă de culegere a datelor şi de investigare a socialului. Sistemul de variante de răspuns al întrebărilor închise trebuie să satisfacă câteva condiţii elementare: 8 . Chestionarul O caracteristică a cercetării empirice în domeniul ştiinţelor socio-umane este aceea că cercetătorul are nevoie de un instrument propriu de cercetare.observaţia este o percepere experenţială a lumii. acestea fiind numerotate iar subiectul fiind având posibilitatea de a selecta una din variantele expuse. . „( Marioara Luduşan – „Metode şi tehnici de investigaţie în asistenţa Socială”.observaţia este o cale de a afla ceva despre realitate. am organizat o tabără de o săptămână. odată cu începerea anului şcolar. planificată şi selectivă a percepţiei întreprinsă cu un anumit scop. faptul că fenomenele nu sunt provocate. 2006) În vara anului 2007.

. Scale of Racial Socialization for Adolescents (SORS-A) SCOPUL : De a obţine informaţii despre socializarea rasială DESCRIERE: Aceasta este o scală de 44 de întrebări destinate să înregistreze atitudinea de socializare rasială precum şi mesajele legate de rasă ale copiilor. . atitudini sau opinii ale acestuia sau erori de anticipaţie al operatorului.întărirea mândriei culturale. anumite întrebări putând fi percepute ca dificile sau referitoare la o situaţie delicată.erori generate de numărul şi ordinea întrebărilor.erori datorate respondenţilor: dezirabilitatea socială. . Avantaje ale întrebărilor închise: . . procesarea şi interpretarea informaţiei. . . iar întrebările deschise îi pun în situaţia de a da răspunsuri incomplete.grija familiei extinse.Uşurinţa completării chestionarului.trebuie de asemenea să fie discriminatoriu.erori generate de forma de răspuns: unor oameni nu le place să scrie mult.Rapiditatea şi uşurinţa prelucrării rezultatelor. . adică două situaţii diferite trebuie surprinse în variante de răspuns diferite. am aplicat Scala Socializării Rasiale pentru Adolescenţi – SSR-A (Lena Domineli – „Anti-Racist Social Work”.Precizarea conţinutului întrebării dat fiind faptul că variantele de răspuns întregesc textul propriu-zis. limitele memoriei umane.- trebuie să fie complet.erori datorate formulării întrebărilor. adică orice răspuns posibil trebuie să îşi găsească locul în gama de variante prevăzute.el trebuie să fie univoc. adică unui răspuns să-i corespundă doar o variantă dintre cele oferite. SSR-A are patru subscale: . 9 . Pentru a scoate în evidenţă nivelul socializării rasiale în rândul adolescenţilor. subiectul fiind pus în situaţia de a nu înţelege corect afirmaţia. . adică rapiditate şi atractivitate pentru subiecţi. . .spirituală şi religioasă. Posibile erori asociate aplicării chestionarului: .erori datorate unor trăsături de personalitate al operatorilor.

Shoemaker. Înformaţiile legate de conştienţa rasială nu e un factor care se corelează în mod semnificativ cu ceilalţi factori. Scala stimei se sine – conţine 30 de itemi divizaţi în scale de câte 10 itemi care evidenţiază stima de sine legată de egalitatea faţă de ceilalţi. denumit luptele şi realizările vieţii este de asemenea dezvoltat dar a fost considerat a fi prea puţin cu răsunet empiric decât primele patru factori. cu o medie a vârstei de 14. a. (Construct Validity of Area Specific Self-Esteem : the Hare Self-Esteem Scale. Aceşti elevi au participat la un studiu mai complex pentru a determina relaţionarea în cadrul grupurilor înrudite precum şi identitatea rasială şi socializarea rasială. stima de sine resimţită în propria casă şi stima de sine în cadrul şcolii. aspectul mândriei culturale şi nivelul conştiinţei rasiale. a fost iniţial studiată cu 236 adolescenţi afro-americani. Allen L. dintre care 156 fete iar 80 băieţi..informaţii legate de conştiinţa rasială Un alt factor. Înfluenţa religioasă asupra socializării rasiale 10 . Referinte : Scala SSR-A. sugerând o temă comună printre cele patru aspecte unice ale socializării rasiale. religioasă. în ceea ce priveşte percepţia adolescenţilor vis-a-vis de socializarea rasială. grija familiei extinse. Educational and Psychological Measurement 1980) REZULTATELE CERCETARII Prin chestionarul socializării rasiale pentru adolescenţi aplicat am încercat să scot în evidenţă socializarea rasială sub influenţa a patru variabile principale: latura spirituală.6 ani. VALIDITATE: Principalele date de validare provin din analiza factorilor împreună cu corelarea moderată dintre factori. Analiza factorilor sugerează că socializarea rasială are două dimeniuni: proactivă şi protectivă. sugerând astfel că este unic.

un procent de 56. Grija familiei extinse În ceea ce priveşte grija familiei extinse.6% dintre adolescenţii chestionaţi consideră că latura spirituală este importantă în orice aspect sau problemă a vieţii.20 10 Count 0 deloc de acord nu prea de acord nu sunt sigur putin de acord total de acord Credinta în Dumnzeu ajută la înfruntarea problemelor vieţii Potrivit tabelului de mai sus. 12 consideră că e importantă afirmaţia de mai sus iar dintre cei neinstituţionalizaţi. un procent de 86.6 dintre adolescenţi consideră că familia este un factor important vis-a-vis de tot ceea ce înseamnă lupte pentru ei şi pentru comunitatea din care fac parte. b. Adolescenţii neinstituţionalizaţi au o mai reală conştientizare a importanţei familiei în înfruntarea luptelor vieţii: 11 dintre ei sunt de acord cu afirmaţia de mai sus iar dintre cei neinstituţionalizaţi doar 6 confirmă importanţa familiei. Dintre cei instituţionalizaţi. 11 . 14 sunt de acord cu afirmaţia de mai sus.

12 . confirmă faptul că sunt mândrii de cultura din care fac parte şi nu se ruşinează de faptul că sunt rromi. De asemenea. aproape 80% dintre răspunsuri. Aspectul mândriei culturale 80 60 40 20 Percent 0 deloc de acord nu prea de acord nu sunt sigur putin de acord total de acord Familiile de altă etnie trebuie să îşi înveţe copiii să se mândrească de faptul că aparţin acelei comunităţi.40 30 20 Percent 10 0 deloc de acord nu prea de acord nu sunt sigur putin de acord total de acord Familiile numeroase ajută la înfruntarea luptelor vietii c.

Dintre adolescenţii instituţionalizaţi. stima de sine resimţită în propria casă şi stima de sine în cadrul şcolii. Egalitatea faţă de ceilalţi . 50 40 30 20 10 0 P er ce nt deloc de acord nu prea de acord nu sunt sigur putin de acord total de acord Rasismul şi discriminarea sunt cele mai grele probleme cu care se confruntă un copil de altă etnie De asemenea. 13 . d.În privinţa afirmaţiei de mai sus. 7 confirmă efectele negative ale discriminării şi rasismului iar dintre adolescenţii neinstituţionalizaţi. Un procent de 66. 13 dintre ei resimt efectele acestei nefaste atitudini de discriminare.7% au afirmat că sunt de acord cu afirmaţia potrivit căreia rasismul şi discriminarea sunt o grea problemă cu care trebuie să se confrunte un copil rrom. Scala stimei de sine aplicată evidenţiază stima de sine legată de egalitatea faţă de ceilalţi. rasismul şi discriminarea sunt resimţite printre adolescenţii rromi. părerea este împărtăşită atât de adolescenţii instituţionalizaţi cât şi de ceilalţi: 12 din fiecare categorie sunt de acord cu mândria originii etnice. Nivelul conştiinţei rasiale Chiar dacă sunt mândrii de originea lor etnică.caută să scoată în evidenţă imaginea de sine comparându-se cu cei din jur. a. felul în care se acceptă aşa cum este sau ar vrea să fie o altfel de persoană.

ea poate bloca sau dimpotrivă ajuta membrii ei să devină oameni integrii.M issing total de acord deloc de acord putin de acord nu prea de acord Aş avea mai mulţi prieteni dacă aş fi o altfel de persoană Un procent de 36. Imaginea de sine în propria casă Familia este centrul de siguranţă al unei persoane. mai bine de jumătate dintre ei nu sunt siguri de sine. încrederea atât de necesară din partea familiei – 23. se consideră importanţi pentru familia lor: 11 dintre adolescenţii inatituţionalizaţi şi 12 dintre cei neinstituţionalizaţi. Cu alte cuvinte.7% dintre adolescenţii chestionaţi. suportul. de propria individualitate: 7 dintre cei instituţionalizaţi şi 9 dintre cei neinstituţionalizaţi.4% 14 . b. de încredere şi de succes.7% sunt aproape siguri de acest fapt. Un procent de 76. responsabili. bine motivaţi.7% au afirmat că ar sunt cu totul de acord cu afirmaţia de mai sus iar 16. Îngrijorătoare este situaţia celor nu au spijinul.

Acest fapt îmi ridică un mare semn de întrebare referitor la viaţa pe care adolescenţii rromi o duc în propriile familii. Am făcut corelaţia cu convingerea că majoritatea celor care au răspuns afirmativ la această afirmaţie sunt dintre cei instituţionalizaţi. 15 . Am rămas surprinsă să văd că zece adolescenţi dintre cei care locuiesc în familii au răspuns afirmativ acestei afirmaţii faţă de cinci care sunt instituţionalizaţi.Missing total de acor d deloc de acord putin de acor d nu prea de acord Sunt o persoană importantă pentru familia mea Institutionalizat Crosstabulation Count Adesea îmi doresc să mă fi născut într-o altă familie Total deloc de acord nu prea de acord puţin de acord total de acord Instituţionalizat da nu 8 2 1 4 15 2 8 15 5 13 2 3 12 30 Total Adesea îmi doresc să mă fi născut într-o altă familie Am făcut o corelaţie pentru a vedea care dintre adolescenţi doreşte să se fi născut într-o altă familie.

că un copil care creşte în familei este mai mult influenţat de aceasta decât unul care creşte într-o instituţie de stat.c. un procent de 40% se consideră înţeleşi de profesori. vizavi de cei instituţionalizaţi (4.6% recunosc că majoritatea profesorilor nu îi înţeleg. CONCLUZII: În urma cercetărilor efectuate pentru evidenţierea nivelului socializării rasiale a adolescenţilor rromi. a conştiinţei rasiale şi a mândriei culturale). Influenţa familiei extinse – tuturor ni se pare evident. Pe de altă parte.9222) comparativ cu cei 16 . îmi spune că impactul spiritual este mai puternic pentru adolescenţii din familii. Imaginea de sine în cadrul şcolii total de acor d deloc de acord nu prea de acord putin de acor d La activităţile care se fac în clasa mea sunt la fel de bun ca ceilalţi din clasa mea Un total de 70% dintre adolescenţi se recunosc folositori şi buni la activităţile care se susţin în clasă. a familiei extinse. după cum urmează: Influenţa spirituală. un fapt consider încurajator: 12 dintre adolescenţii instituţionalizaţi şi 9 dintre cei neinstituţionalizaţi. religioasă. influenţa religioasă are o mai mare putere în sânul familiei decât în instituţia de stat.4095).2475). (15 instituţionalizaţi iar 15 neinstituţionalizaţi) din perspectiva a patru factori de bază (influenţa spirituală. în timp ce 56. religioasă – media răspunsurilor adolescenţilor neinstituţionalizaţi (4. în ceea ce priveşte înţelegerea de care dau dovadă profesorii vis-a-vis de adolescenţii chestionaţi. am obţinut medii diferite pentru cele două categorii de adolescenţi rromi. Este şi ceea ce ne arată media răspunsurilor adolescenţilor din familii (3.

6). de aici înţelegând că familia e un factor important şi de impact şi pentru cei care cresc în instituţiile de stat. au o medie apropiată a răspunsului vizavi de sentimentul de mândrie a apartenenţei la comunitatea rromă.6876 comparativ cu 2. Relaţia cu familia şi influenţa asupra imaginii de sine – mediile celor două eşantioane sunt apropiate ca valoare.instituţionalizaţi (3.5). cei din familii au o medie puţin mai mare. Influenţa conştiinţei rasiale asupra socializării adolescenţilor rromi – diferenţa rezultată la această variabilă. îmi spune că adolescenţii din familii resimt mai puternic influenţa conştientizării apartenenţei la o minoritate etnică.2252). diferenţa nu mi se pare foarte mare. dar pe ansamblu. dar diferenţa nu este semnificativă. răspunsurile adolescenţilor scot în evidenţă faptul că ar avea nevoie de mai mult sprijin. îmi spune că şcoala ar trebui să fie o forţă mai puternică de sprijin şi ajutor pentru integrarea şi creşterea sentimentului de valoare a copiilor rromi. a participării şi importanţei pe care o au în clasa de studiu asupra imaginii de sine. comparativ cu adolescenţii instituţionalizaţi (cu o medie de 2. Influenţa mândriei culturale asupra socializări adolescenţilor rromi – cele două eşantioane studiate. nevoia de acceptare şi de feed-back pozitiv din partea lor. chiar dacă nu este mare. iar media răspunsurilor în ceea ce priveşte influenţa şcolii. Influenţa şcolii asupra stimei de sine – Răspunsurile adolescenţilor variază între „Nu prea de acord” şi „Puţin de acord”. Influenţa anturajului asupra stimei de sine – stima de sine este influenţată foarte mult de percepţia pe care cei din jur o au vizavi de propria noastră persoană: adolescenţii neinstituţionalizaţi resimt mai puternic decât ceilalţi influenţa anturajului (cu o medie de 3.6801). (2. 17 . suport şi încredere din partea propriilor familii. Totuşi. a profesorilor.

ceea ce le va permite să îşi facă proiecte de viaţă adecvate social. Lotul de subiecţi.9222 3.Exprimarea nevoilor. .Scopul principal este îmbunătăţirea capacităţii copiilor rromi de a-şi proiecta viitorul.Organizarea de intâlniri comune (tabere) a adolescenţilor rromi şi a celor români .Creşterea stimei de sine. religioasă asupra socializării rasiale Influenţa familiei extinse asupra socializării rasiale Influenţa conştiinţei rasiale asupra socializării rasiale Influenţa mândriei culturale asupra socializării rasiale Stima de sine din relaţia cu cei din jur Stima de sine din relaţia cu familia Stima de sine din relaţia cu şcoala PARTEA DE INTERVENŢIE PREZENTAREA INTERVENŢIEI DE TIP ASISTENŢĂ SOCIALĂ Scopul intervenţiei .6801 3.5 1 – deloc de acord 2 – nu prea de acord 3 – puţin de acord 4 – total de acord 1 – deloc de acord 2 – nu prea de acord 3 – nu sunt sigur 4 – putin de acord 5 – total de acord Influenţa spirituală.6876 4. prin creşterea stimei lor de sine. .9533 2. .Depăşirea obstacolelor. şi să îşi mobilizeze forţele pentru realizarea acestor proiecte Obiectivele intervenţiei . . grupul ţintă 18 .Formularea de scopuri personale .Să se simtă bine în pielea lor. . cu activităţi şi jocuri tematice menite să ajute la îndeplinirea scopurilor propuse.Variabila Media răspunsurilor Nr de întrebări în Instituţionalizat chestionar NU DA 7 6 21 10 10 10 10 4.0333 3.2252 2.2247 3. .3696 4. .4314 2.4095 3. .Comunicare legată de nevoile personale.Comunicarea cu ceilalţi.2475 3.74 2.6 2.Organizarea de întâlniri săptămânale cu adolescenţii rromi.Întărirea sentimentului de identitate etnică.

”( Gal.activităţi a adolescenţilor rromi dar şi întâlniri comune cu adolescenţii români . Temele majore discutate în cadrul întâlnirilor: Întâlnirea 1 .studii de caz . este să ajute persoanele aparţinând unei alte etnii la reducerea tensiunilor interetnice.brainstorming Socializarea reprezintă obiectivul fundamental al oricărui tip de grup.Martie 2008. Cluj Napoca) Scopul grupului de socializare..Lotul de subiecţi (grupul ţintă): 15 adolescenţi de etnie rromă care participă la activităţile social-educative ale fundaţiei „Porţile Deschise” Grupul de control: 15 adolescenţi rromi instituţionalizaţi care nu participă la întâlnirile de grup din cadrul fundaţiei „Porţile Deschise” Metode şi tehnici de intervenţie Metodele de intervenţie sunt metode atunci când ele descriu algoritmul. „Nota distinctivă a grupurilor de socializare este aceea că. Tehnicile sunt o formă operaţionalizată a metodei devenind efectiv aplicabilă (ex. în prezenta intervenţie. am folosit în intervenţie: .discuţii cu caracter reflexiv . Metoda observaţiei – tehnici de observare) Dintre metodele directe.D. „Metode de grup în asistenţa socială”. o dată pe săptămână timp de o oră şi jumătate. paşii care trebuie urmaţi pentru derularea procesului propriu-zis de asistare socială. . Intervenţia s-a desfăşurat în perioada Octombrie 2007.tehnici de susţinere.Tema: CINE SUNT EU? 19 .jocuri tematice . în general. creşterea încrederii în sine ca şi planificarea unor scopuri emergente. prin intermediul lor se urmăreşte explicit dezvoltarea abilităţilor sociale. deoarece prin activităţile de grup se urmăreşte. schimbarea atitudinilor şi comportamentelor participanţilor astfel încât aceştia să devină acceptabile social. 2004.

adoptarea unei atitudini pozitive în faţa vicisitudinilor vieţii precum şi luarea acelor decizii care le va influenţa pozitiv viitorul. stresul sexual. tipice adolescenţei: stresul social. În timpul tranziţiei de la siguranţa şi lipsa de griji a copilăriei la ritmul ucigător de viaţă care-l caracterizează pe adultul modern. mulţi dintre noi găsim mai la îndemână să folosim etichete pentru a caracteriza persoanele. Ianoş. „Toţi stejarii au fost cândva ghinde care au rezistat tuturor adversităţilor. Tema de faţă ne provoacă să discutăm frământările cu care se confruntă tinerii în încercarea de a trăi conform sistemului lor de valori şi de asemenea scopul final este dezvoltarea cracterului interior care influenţează comportamentul exterior.(ce are el bun. Priveşte oamenii direct în ochi. John. stresul şcolar. Întâlnirea 4 – Tema: REZOLVAREA PROBLEMELOR ŞI LUAREA DECIZIILOR Scop: Identificarea problemelor cu care se confruntă adolescenţii. Johan… Cu toate acestea. O imagine de sine sănătoasă şi sentimentul valorii de sine sunt lucruri pe care fiecare dintre noi le vrem în viaţa noastră. plină de presiuni şi în care trebuie depuse eforturi considerabile numai ca să te menţii la nivelul de plutire. Întâlnirea 2 – Tema: VALORI PERSONALE – CE ESTE IMPORTANT PENTRU TINE? –( am discutat tema valorilor personale în 2 întâlniri) Scop: Anii adolescenţei sunt cei în care de obicei apare o mare discrepanţă între principii şi comportament. Ţine-l ridicat.autor necunoscut Întâlnirea 5 – Tema: ZICALE CUNOSCUTE ÎN LEGĂTURĂ CU CEEA CE CRED CEILALŢI DESPRE VOI ŞI DESPRE CE SE AŞTEAPTĂ DE LA VOI „Oamenii au nume: Ion.Scop: Adolescentul este provocat să identifice propriile trăsături pozitive. stresul fizic. ce ştie să facă. la ce este mai bun decât alţii) „Nu-ţi pleca niciodată capul.” – Helen Keller Modul în care ne vedem pe noi înşine are un efect profund asupra dezvoltării noastre emoţionale şi spirituale. te vei confrunta cu „durerile creşterii”.”. Întâlnirea 3 – Tema: EXPRIMAREA NEVOILOR ŞI A EMOŢIILOR Trăim într-o societate agitată. stresul frecventării bisericii şi toate celelalte cauze de stres. pentru a le descrie sau chiar 20 . Scop: Descoperirea propriilor sentimente. stresul părinţilor. stresul presiunii anturajului. confirmarea normalităţii lor şi dobândirea încrederii în nevoia de exprimare personală a acestor sentimente.

E mai uşor să spunem despre cineva: „E ţigan. decăderea morală şi distrugerea mediului. De cele mai multe ori ele sunt singura sursă de informaţie care îi leagă pe rromi de mediul social din jur http://articole. chinez. Această lecţie le oferă oportunitatea de a discuta despre nădejdea şi speranţele reale pe care şi le pot face pentru viitor şi de asemenea provocarea de a începe planificări reale pentru viitorul lor. ţăran.famouswhy. boşorog.pentru a ne adresa lor. pocăit. i-am aşezat într-o cutie. Întâlnirea 8 În perioada vacanţei de şcoală din luna februarie 2008.” – Billy Sunday Scop: Trăim nişte vremuri în care nu mai ai timp să te gândeşti la viaţa ta. Dar cât ne spun aceste caracteristici despre acea persoană? Reprezentările despre rromi. eşti prins de tot felul de lucruri urgente şi te pomeneşti că anii au trecut. La întâlnire au participat în medie 12-13 adolescenţi rromi şi 10 adolescenţi români. tinerii se tem de viitor.Tema : SCOPURI PERSONALE „Oamenii îşi ratează viaţa mai degrabă din cauza lipsei scopurilor decât din cauza lipsei de talent. Scop: Întâlnirile au vizat socializarea adolescenţilor rromi prin activităţi sportive şi diferite jocuri de socializare şi de întărire a comunicării şi a spiritului de echipă. 21 . aceştia menţionează descoperirile care se vor face cu ajutorul tehnologiei avansate. bozgor…" şi gata! Le-am pus o etichetă. În general. Întâlnirea 7 – Tema: PROIECTE DE VIITOR Scop: De cele mai multe ori când adulţii le cer tinerilor să descrie viitorul. evidente ale unei persoane. dar apoi ei prezintă blocajul ecconomic. timp de o săptămână am organizat în cadrul fundaţiei un program de vacanţă a adolescenţilor rromi împreună cu un grup de adolescenţi români. pentru că aceste reprezentări determină atitudini şi comportamente. handicapat. chiar dacă au speranţe în ce priveşte viitorul lor personal. care se bazează pe prejudecăţile şi stereotipurile populaţiilor din jur. sunt de primă importanţă. iar la sfârşit realizezi că au rămas nefăcute lucrurile importante.ro/etichete_sunt_pentru_marfă_nu_pentru_persoane/ Întâlnirea 6 . ştim totul despre ei! Într-adevăr. Această schiţă de discuţie are menirea de a-i ajuta pe adolescenţi să-şi formeze o imagine corectă despre priorităţile vieţii. avem nevoie doar de o scurtă privire pentru a observa caracteristicile exterioare.

Ceilalţi adolescenţi rromi. În prima zi. a fost faptul că din totalul adolescenţilor rromi aprticipanţi. Rezultatele obţinute în urma răspunsurilor date. adolescenţii au împărţit între ei adrese de email. cu excepţia a doi dintre ei. cu pielea mai deschisă. timp de două ore. cei cu pielea mai închisă la culoare au renunţat să mai vină. să vorbească pe internet şi să ţină legătura. ci pe întreaga perioadă de intervenţie. am jucat jocuri sportive. au reuşit să se integreze mai bine şi au dat dovadă de o mai bună socializare. mai ales la jocurile sportive. am aplicat din nou chestionarele socializării rasiale şi a stimei de sine. 22 . atmosfera s-a detensionat şi au început să colaboreze mai bine. să lupte împreună şi să vadă valoarea fiecărui membru de echipă. care locuiesc în familii. Jocul menţionat mai sus a fost activitatea care într-adevăr i-a provocat să colaboreze. Eşantionul a fost acelaşi cu cel din partea de cercetare: 15 adolescenţi rromi. id-uri de messengers şi numere de telefoane. le-am comparat cu răspunsurile aceloraşi adolescenţi înainte de aplicarea intervenţiei. continuând până azi să comunice. prin întâlnirile avute cu adolescenţii rromi neinstituţionalizaţi. În ultimele două zile ale săptămânii de vacanţă. cu echipe mixte de adolescenţi rromi şi români şi diferite jocuri care i-au provocat pe adolescenţi la colaborare şi comunicare reciprocă şi de asemenea încredere unii în alţii. A doua zi. REZULTATELE INTERVENŢIEI Timpul de vacanţă petrecut împreună cu adolescenţii români a fost într-adevăr o perioadă de reală socializare. adolescenţii rromi au stat împreună într-o parte a sălii iar cei români în cealaltă parte a sălii. EVALUAREA FINALĂ Pentru a vedea care au fost efectele intervenţiei. Detaliul negativ pe care l-am observat nu doar în această săptămână. să comunice.În fiecare zi.

lucru care mă bucură deoarece azi mai mult ca niciodată.6285 3. lucru care îmi confirmă faptul că aceşti adolescenţi încep să îşi înţeleagă valoarea lor ca OM. După interv.9222 3. comparând rezultatele obţinute. cu o valoare particulară şi cu încrederea că viaţa îi poate oferi ceea ce le oferă şi majorităţii.74 2. 4. dar acest lucru îmi spune că există posibilitatea ca aceşti adolescenţi să nu calce pe urmele părinţilor lor în ceea ce priveşte socializarea şi integrarea în comunitate ca un membru sănătos.8066 2. Nu e o scădere mare. independent de realitatea că sunt membrii ai unei comunităţi etnice minoritare. vizau în general reflectarea asupra marginalizării. accesului la resurse. Întrebările care priveau imaginea mândriei culturale. la muncă şi încep să conştientizeze valoarea lor ca persoană şi faptul că reuşita în viaţă este o responsabilitate personală.6876 După aplicarea intervenţiei. independentă de factorii culturali şi etnici.6799 1 – deloc de acord 2 – nu prea de acord 3 – puţin de acord 4 – total de acord 1 – deloc de acord 2 – nu prea de acord 3 – nu sunt sigur 4 – putin de acord 5 – total de acord Influenţa spirituală.7133 2.3696 4.4095 3. aceşti adolescenţi reuşesc să 23 . Media influenţei conştiinţei rasiale a scăzut de asemenea cu 0.2252 2.Variabila Media răspunsurilor adolescenţilor neinstituţionalizaţi Înainte de interv.9111 3.0111. Influenţa familiei asupra socializării a scăzut într-o medie de 0. Acest lucru îmi spune că adolescenţii recunosc acum ai mult necesitatea ajutorului lui Dumnezeu în încercările şi luptele vieţii în general. Scăderea mediei răspunsurilor adolescenţilor îmi spune că ei încep încet să reducă asocierea apartenenţei lor la o comunitate minoritară de inegalitatea şanselor de reuşită în viaţă.0333 3. Scăderea cea mai vizibilă este cea a influenţei anturajului asupra socializării adolescenţilor. imaginea de sine este foarte afectată de modul în care sntem receptaţi de cei din jur.23. observ o creştere a mediei răspunsurilor vizavi de influenţa religioasă asupra socializării adolescenţilor rromi. religioasă asupra socializării rasiale Influenţa familiei extinse asupra socializării rasiale Influenţa conştiinţei rasiale asupra socializării rasiale Influenţa mândriei culturale asupra socializării rasiale Stima de sine din relaţia cu cei din jur Stima de sine din relaţia cu familia Stima de sine din relaţia cu şcoala 4. Cred că în sfârşit.1396 3. şi în socializarea lor ca membrii ai unei comunităţi etnice în mod particular.3133 2. discriminării şi accesului inegal la resurse datorită apartenenţei la comunitatea de rromi.

zilnic cu aceşti copii şi cu familiile lor. independent de acceptarea sau respingerea celor din jur.005 Exemplu: Vizavi de dorinţa adolescenţilor de a fi altfel pentru a avea mai mulţi prieteni. îmi spune că şcoala ar trebui să îşi reevalueze influenţa şi efectele asupra copiilor rromi şi viitorului lor.2442 . se resimte o reducere a influenţei familiei asupra socializării şi stimei de sine a adolescentului. ţara noastră a adoptat legea potrivit căreia se excludea obligativitatea frecventării şcolii pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii. cu un nivel de semnificatie de 95%. valoarea lui t trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu 2. programul statistic SPSS ne oferă posibilitatea de a verifica dacă o anume intervenţie a avut rezultate considerabile şi dacă rezultatele obţinute sunt semnifictive. Potrivit datelor din table. Scăderea mediei răspunsurilor. în cei trei ani de contact permanent.003. a încrederii în sine şi a acceptării de sine. Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană. valoarea. Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Sig. de aici rezulta ca interventia si-a atins scopul vizavi de variabila selectata. Gherla.fie mai încrezători în ceea ce sunt ei în realitate. şi mulţumirea pe care şcoala le-o imprimă în propria lor imagine. t=3. acest lucru îmi spune că până la urmă poate „aşchia chiar sare departe de trunchi.003 29 .3374 . independent de influenţa prietenilor. Întrebările care scoteau în evidenţă influenţa şcolii asupra adolescentului rrom. Aşa cum am menţionat la influenţa familiei extinse.7333 1.2327 3. La un grad de libertate df=29. Deviation Std. Mişcare 24 .2340 1. am observat o deteriorare în primul rând a frecventării şcolii de către copiii rromi în special începând cu anul 2007. Paired Samples Test Paired Differences Std. vizau înţelegerea. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI APLICATIVE În calitate de lucrător social cu copiii rromi în cadrul fundaţiei „Porţile Deschise”. rezultatele obţinute îmi confirmă faptul că intervenţia a avut impactul dorit: creşterea valorii personale.045. (2-tailed) Mean Pair 1 as avea mai multi prieteni daca as fi un alt fel de persoana Institutionalizat t df .” Influenţa şcolii este de o mare importanţă pentru copiii rromi. Pentru evaluarea eficacităţii intervenţiei.

25 . doar 12 mai frecventează şcoala.18 ani) care se regăsesc în grupurile populaţionale şcolare dezavantajate sau aflate în situaţii de risc constituie una din "provocările" cu care se confruntă mediile politice. Din acest punct de vedere. 22 dintre ei fiind şcolari. reglementări privind statutul persoanelor care au dobândit statut de refugiat în România etc. Una dintre aceste zone este cea mai defavorizată. Timp de 4 ore zilnic. Acest fapt l-am observat în cadrul fundaţiei noastre. Problematica educaţiei copiilor. între clasele I-VIII. Întâlnirile speciale săptămânale cu adolescenţii rromi. Odată cu renunţarea frecventării şcolii. ca documente programatice (Strategia pentru Îmbunătăţirea Situaţiei Rromilor. doar 7-8 dintre ei frecventează grădiniţa şi nu regulat. o parte din adolescenţi au încetat şi frecventarea grupului nostru de adolescenţi ajungând la o medie a prezenţei de 8-10 adolescenţi la fiecare întâlnire.a VIII-a pentru a-şi însuşi mai bine informaţiile şcolare. a rasismului şi xenofobiei. fără apă potabilă. Comunitatea de rromi din Gherla este compusă din familii de rromi care locuiesc în trei zone exclusiv cu rromi dar mai sunt si rromi care locuiesc în case sau apartamente separat de aceste trei zone. acte normative pentru eliminare oricăror forme de discriminare. Programul Naţional Anti-Sărăcie. între clasa I . o zonă aflată la periferia oraşului. culturale sau civice din România. Dintre ceilalţi 38 preşcolari. 8 dintre aceştia fiind elevi în clasele I-II iar 4 elevi sunt în clasele VVIII.) reprezintă suportul normativ pentru elaborarea politicilor educaţionale adecvate şi concretizarea lor prin programe/proiecte iniţiate şi implementate de către ministerul de resort .prin direcţia sa specializată în parteneriat cu diverse organisme interesate în problematica sus-amintită. le-am început în octombrie 2007 cu o medie a frecvenţei de 18 adolescenţi. elevilor sau tinerilor (grupa de vârstă 15 . îi ajutăm pe aceşti copii la temele pe care le primesc de la şcoală şi încercăm să întărim şi să aprofundăm ceea ce ei învaţă în cadrul orelor de la şcoală. Activitatea noastră zilnică constă în acordarea de sprijin educativ-şcolar copiilor rromi. de pe strada Pescarilor nr 5.greşită din punct de vedere legislativ. de aproximativ 40%. apariţia strategiilor guvernamentale în domeniu. Anul 2007 a însemnat o reducere a prezenţei copiilor rromi. familiile de rromi locuind în nişte bărăci foarte mici. deoarece acest fapt a încurajat abadonul şcolar în primul rând pentru copiii aparţinând comunităţii de rromi. socio-economice. Din cei aproximativ 60 de copii care locuiesc în această zonă. Cea mai drastică reducere a frecventării şcolii este a copiilor din clasele V-VIII.

Lena Domineli – „Anti-Racist Social Work”. (http://articole. Umaña-Taylor. 7. Andrew Karpinski. Adriana J.ro/romania_in_directia_integrarii_rromilor/ 2. se poate afirma cu certitudine. Construct Validity of Area Specific Self-Esteem : the Hare Self-Esteem Scale. Educational and Psychological Measurement 1980 Allen L.ro/rapoarte_cu_privire_la_abandonul _şcolar_în_românia/) 3. Journal of Adolescent Research 2002. Gal. http://articole. “Measuring self-esteem using implicit association test: the role of the others”. Shoemaker. Marioara Luduşan – „Metode şi tehnici de investigaţie în asistenţa Socială”.ro/socializarea_copiilor_rromi/#ixzz1Bs5L9yKJ BIBLIOGRAFIE 1.famouswhy. 2006 5.ro/etichete_sunt_pentru_marfă_nu_pentru_persoane/ 8.famouswhy. aceştia constituind prima generaţie a integrării europene. (http://www.monitorul. Fine. 10. http://articole.Concluzionând. http://articole. „Metode de grup în asistenţa socială”. Ethnic Identity and Self-Esteem of Latino Adolescents: Distinctions Among The Latino Populations. 2004. Pers Soc Psychol Bull 12. impusă de viaţă şi societatea democratică în care trăim.D. pentru a deveni cetăţeni buni şi competenţi ai spaţiului european. Journal of Cross-Cultural Psychology 1999 11.. necesitatea educaţiei de la cea mai fragedă vârstă a copiilor. The Relationship between Self-Esteem and Parenting Style:Lara Herz and Eleonora Gullone. Marcelo Diversi and Mark A. http://articole. 2004. Scale of Racial Socialization for Adolescents (SORS-A) 6. acordând şanse egale pentru toţi copiii. Cluj Napoca 9. fără discriminări de orice natură.famouswhy.com.famouswhy.ro/content/view/4137/77/) 4.ro/socializarea_copiilor_rromi/#ixzz1Bs5L9yKJ 26 .famouswhy.