P. 1
Articol stiintific

Articol stiintific

|Views: 89|Likes:
Published by Mihaela Pojar

More info:

Published by: Mihaela Pojar on May 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2012

pdf

text

original

Mihaela Pojar MANAS I

ARTICOL ŞTIINŢIFIC

TITLU : Relaţia dintre socializarea rasială la adolescenţii rromi şi stima
de sine

REZUMAT
Scopul acestei lucrări a fost de a evidenţia socializarea adolescenţilor rromi, de a observa variabilele care influenţează slaba socializare a unora, variabilele care ajută pe alţii să se încadreze cu succes în societate în ciuda apartenenţei la o comunitate minoritară şi de asemenea nivelul stimei de sine a acestor adolescenţi scoţând în evidenţă stima de sine din perspectiva egalităţii faţă de ceilalţi, stima de sine resimţită în propria casă şi stima de sine în cadrul şcolii. De asemenea, prin întâlnirile pe care le-am avut zilnic cu aceşti adolescenţi şi în mod special întâlnirile săptămânale în care am abordat teme specifice vârstei lor, am încercat să întăresc sentimentul de identitate, de respect faţă de propria persoană, acceptare de sine, creşterea încrederii în propria persoană, exprimarea personală a nevoilor şi a aspiraţiilor precum şi crearea unor planuri de viitor realiste, punând accent pe acele resurse care le au la dispoziţie şi învăţând cum să se folosească de ele.

INTRODUCERE
PROBLEMA În vara anului 2007, am organizat o tabără de o săptămână, în localitatea Vânători, unde au participat un număr de 50 de copii şi adolescenţi atât români cât şi de etnie rromă. Pe parcursul acestei săptămâni, am observat o evidentă distanţare a adolescenţilor rromi vis-a-vis de cei români atât din punct de vedere al relaţionării cât şi a stimei de sine. În urma acestui fapt, odată cu începerea anului şcolar, în septembrie 2007 am hotărât organizarea de întâlniri săptămânale cu adolescenţii rromi având drept scop desoperirea nivelului socializării rasiale a adolescenţilor rromi precum şi descoperirea nivelului stimei de sine.

1

Întâlnirile s-au desfăşurat în cadrul Fundaţiei „Porţile Deschise” din localitatea Gherla, în fiecare săptămână timp de o oră şi jumătate. Din punct de vedere profesional, ca locuitor al populatiei majoritare din România, am fost şi sunt martoră la prejudecăţile şi stereotipiile cu care am fost crescuţi cu toţii vis-a-vis de minoritatea rromă din România. Ca viitor asistent social, consider că minoritatea rromă e un ''teren de lucru '' din toate perspectivele şi aspectele vieţii: educaţional, social, moral, relaţional, de integrare. MOTIVATIA CERCETARII La 25 aprilie 2000, Guvernul român aproba o Strategie natională de îmbunătăţire a situaţiei ţiganilor, un program pe 10 ani care îşi propune ridicarea nivelului social şi economic al ţiganilor şi integrarea lor în societate. Asigurarea compatibilităţii cu sistemul de educaţie europeană presupune un important efort al şcolii româneşti, care are menirea de a-i forma pe copii în spiritul normelor, valorilor şi exigenţelor europene. În acest sens, ţara noastră s-a angajat să promoveze politici educaţionale compatibile cu cele europene, printre care şi asigurarea de şanse egale pentru toţi, de aici reieşind necesitatea educaţiei timpurii a copiilor de la cea mai fragedă vârstă. Este important ca sistemul naţional de educaţie timpurie a copilului, să se dezvolte în contextul dat de Convenţia pentru Drepturile Copilului, de Ţintele Mileniului pentru Dezvoltare, care trebuie atinse până în 2015, şi de precondiţiile pentru integrarea europeană a României, ca membru cu drepturi depline. Educaţia formală desfăşurată în unităţile de învăţământ, pe baza curriculum-ului naţional, şi educaţia informală sau extraşcolară au împreună, într-o relaţie de complementaritate şi condiţionare reciprocă, un rol important, atât în transmiterea cunoştinţelor, cât şi în formarea competenţelor intelectuale, a atitudinilor şi comportamentelor necesare tinerilor, într-o societate democratică. Preocupările privind adaptarea educaţiei la cerinţele în schimbare ale societăţii, precum şi cele legate de aderarea la Uniunea Europeană, au condus la modificări importante ale structurii, organizării şi administrării educaţiei în România. După 2000, principalele schimbări au fost introduse prin Legea Nr. 268/2003 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului Nr. 84/1995

(http://articole.famouswhy.ro/romania_in_directia_integrarii_rromilor/)
Politica guvernamentala concretă privind minorităţile naţionale este cuprinsă în “Declaraţia Oficială a Guvernului României” referitoare la minorităţile naţionale, din 20 noiembrie 1991. 2

aproape 20 se pierd pe parcurs.O importantă direcţie de activitate a României se referă la noua dinamică a politicii externe. dar tendinţa descrescătoare previzionată a fost inversată în ultimii ani ca rezultat al unui efort susţinut. cum ar fi Consiliul Europei ţi Conferinţa de Securitate şi Cooperare în Europa. având ca scopuri ameliorarea imaginii de sine a acestora. având variate interese în problema minoritară. puşi în ultimele bănci ale clasei. Mulţi dintre ei abandonează şcoala din cauza lipsurilor materiale. precum Ungaria. stimularea dialogului intercultural. 3 . Uniunea Europeană nu îşi poate permite existenţa unor categorii de oameni care să trăiască sub limita sărăciei. Educarea adulţilor (cadrelor didactice) şi a copiilor în spiritul toleranţei şi nediscriminării constituie o prioritate dacă dorim schimbarea mentalităţilor. (http://articole. trataţi cu indiferenţă. prin înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Rromi se urmăreşte eficientizarea strategiei de îmbunătăţire a situaţiei rromilor. cât şi de un comportament diferit în faţa organismelor internaţionale care includ diverse competenţe în chestiunea minorităţilor naţionale. Fenomenul se înregistrează în special în sate şi în comunităţile de rromi. din 100 de elevi cafre intră în clasa I. majoritatea aparţinând unor familii extreme de sărace. Numărul copiilor care abandonează şcoala creşte de la an la an. Tot în această direcţie. De asemenea.ro/romania_in_directia_integrarii_rromilor/) FONDUL PROBLEMEI Minoritatea rromilor din populaţie cunoaşte o situaţie specială după 1989 – participarea şcolară a scăzut abrupt. care încearcă să reducă efectele discriminării rasiale în ceea ce priveşte accesul la educaţie a aparţinătorilor minorităţilor naţionale şi în special al rromilor. etnie aflată în dificultate din punct de vedere social şi economic. sau. Situaţia copiilor rromi este una critică. în Romania continuă adoptarea în cadrul legislativ a ordonanţelor de urgenţă privind îmbunătăţirea situaţiei rromilor şi aplicarea reglementărilor europene în materie de minorităţi. mai rău cateodată. Ucraina. iar cei care continuă sunt deseori discriminaţi faţă de colegii lor. agresaţi verbal de către copii sau profesori. într-o proporţie mare. În contextul aderării la Uniunea Europeană.famouswhy. confruntată cu o sărăcie severă şi reducerea decalajelor de orice natură faţă de populaţia majoritară. caracterizată atât de redefinirea cadrului relaţiilor bilaterale cu state. Germania şi Rusia. conform datelor Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. unde copiii sunt folosiţi ca sursă de venit sau sunt văzuţi ca indivizi cu responsabilităţi în gospodărie. dezvoltarea unei culture profesionale de colaborare cu şcoala. Pe durata unui ciclu şcolar de opt ani. se întocmesc programe naţionale destinate persoanelor aparţinând de etnia rromă. crearea unor parteneriate active în comunităţile cu populaţie rromă.

programului „Accesul la educaţie al grupurilor dezavantajate”. Studiile stimei de sine au luat în calcul şi impactul sexului.com. Brown. compoziţiei rasiale din cadrul şcolilor. Ward & Braun. 1972. 40% au un nivel redus al abilităţilor de scris şi citit.2007. consider că o problemă reprezentativă dar negativă a comunităţii de rromi din România o consideră abandonul şcolar. 1971. Simmons. Rata creşte în continuare. statutul socio-economic precum şi performanţele academice asupra stimei de sine. Pentru perioada 2004. & Jordan. Bush. Cu toate acestea. 1973. vârstei. Hyde. iar unul din cinci astfel de copii nu au fost niciodată la şcoală. Harris & Stokes. pentru că din ce în ce mai multe familii.000 de copii sunt nevoiţi. iar peste 70. pe cînd alţii nu au găsit o legătură pozitivă între cele două( McAdoo. CERCETARI RELEVANTE Variate discipline ale ştiinţei sociale şi comportamentale au studiat dezvoltarea stimei de sine la copiii negri. 1968. 1963. 1971. alţi cercetători au descoperit rezultate contradictorii. Unele dintre ele au descoperit o legătură pozitivă între socializarea rasială şi stima de sine (Butts. majoritatea foduri Phare.famouswhy. Johnson. Richmond & White.ro/content/view/4137/77/) Cunoscând toate aceste informaţii. Rosenberg & Simmons. pleacă la muncă în Spania şi Italia şi iau copiii cu ele. 1977.ro/rapoarte_cu_privire_la_abandonul _şcolar_în_românia/) Conform unui studiu relizat de organizaţia „Salvaţi copiii”.Stabler. 1978. (http://www. & Blythe. În decursul ultimelor decenii. Cicirelli. să muncească în loc să înveţe. 1971). (Kling. Shower.33 milioane euro. din totalul de aproape două milioane. 1978). Ministerul Educaţiei şi Cercetării a alocat 11. menit să combate acest fenomen. prin faptul că unii copii negri aveau o stimă de sine mai ridicată decât copiii albi (Bewley.În anul şcolar 2004-2005 au abandonat cursurile primare şi gimnaziale aproape 33. fenomenul este în plină ascensiune. rata abandonului şcolar la nivel naţional s-a triplat în 2007 faţă de 2000. O multitudine de studii au investigat legătura dintre socializarea rasială şi stima de sine. O treime din copiii care trebuie să muncească sunt analfabeţi. Unii cercetători au scos în evidenţă că stima de sine a copiilor albi este mai mare decât a celor negri (Long & Henderson. Un procent de 83% din studiile ce vizau scale ale stimei de sine diferenţiată pe gen au indicat o stimă de sine mai scăzută la adolescentele fete decât la adolescenţii băieţi. & Buswell. Opt din zece copii care nu merg la şcoală sunt rromi. 1978). (http://articole. majoritatea de rromi. 1977. Porter.000 de elevi. 1999) 4 . 1972).monitorul.

căldura perentală. Zak. 1988. Acest tip de proces este poate cel mai bine surprins de Teoria Identităţii Sociale. 1980). cei de aceeaşi vărstă şi forţa societăţii au fost considerate principalele influenţe care contribuie la formarea stimei de sine. (Phinney & Rosenthal. Wade. tipurile de relaţii între diferitele variabile psihosociale (ex. Unele dintre studii au descoperit că fetele afro-americane comparativ cu cele albe. au avut rezultate neconcludente. nu s-a stabilit a fi un factor concludent. 1973).Chiar dacă în urma unor studii asupra populaţiei albe s-a descoperit că fetele au o stimă de sine mai scăzută decât băieţii. Paul & Fischer. 1991). & Valente. (Housley et al. Wade. (Rotheram-Borus. Sabate. Dopkins. S-a presupus că fetele aparţinând minorităţilor se află la un risc mai ridicat în ceea ce priveşte stima de sine atunci când ele provin dintr-o cultură în care rolurile de gen sunt diferenţiate mult mai aspru iar genului masculin i se acordă un prestigiu mai ridicat. au concluzionat că mai multe informaţii ar aduce examinarea 5 . Influenţa societăţii s-a dovedit a fi principala influenţă asupra stimei de sine. realizările şcoalere. Totuşi. (Tajfel. a folosit exclusiv populaţie americanoeuropeană (Wilgenbusch & Merrell. au obţinut rezultate diferite. Studiile care au cercetat o posibilă legătură între stima de sine şi identitatea etnică.. (White & Burke. de exemplu. 1982). ca o sursă a stimei de sine pentru adolescent. aceste descoperiri nu pot fi generalizate la populaţiile minoritare. Studiile care au făcut corelaţii între diferenţele etnice şi stima de sine pentru fetele adolescente. 1995). as cited in Wade. prezintă o stimă de sine mai ridicată decât fetele albe şi asiatice la fel şi cele din comunităţile latine. 1987. au o imagine de sine mult mai pozitivă atât din punct de vedere al aspectului fizic cât şi al relaţiilor sociale. & Davids. 1985. În contrast. Chiar dacă transformările de produc repede. identitatea etnică. 1992). 1991). Thompson. Membrii familiei. Rowe. Anumite studii au scos în evidenţă că fetele afro-americane. 1987. Tashakkori. eficienţa personală. Unele studii au descoperit o corelaţie pozitivă între acceptarea de sine şi acceptarea rasială (Grossman. în timp ce alte studii au eşuat în descoperirea unei relaţii pozitive. folosirea stupefiantelor) au fost comparabile în cadrul grupurilor etnice.000 de tineri. 1996) În acelaşi timp însă. Cercetările care au examinat diferenţe ale nivelului stimei de sine printre diferitele grupuri entice. O a doua analiză reprezentând 19. 1999). Wirt. au descoperit că deşi există diferenţe legate de stima de sine. 1989. alte studii nu au descoperit nici o diferenţă etnică în ceea ce priveşte stima de sine pentru adolescente. şi în mod particular sociologii. stima de sine. (Vega. (Mboya. rămân totuşi tradiţiile legate de rolurile de gen şi aşteptările din partea acestora în cadrul familiilor latine contemporane. Vazsonyi şi Flannery (1994).&Lightfoot.

cât şi în şcoli. 1994). Umaña-Taylor. (Ethnic Identity and Self-Esteem of Latino Adolescents: Distinctions Among The Latino Populations Adriana J. ca aparţinători ai „majorităţii”. pretutindeni. “Measuring self-esteem using implicit association test: the role of the others”. de noi. cadre bisericeşti pot avea o influenţă importantă asupra dezvoltării adolescentului şi functionează ca un factor protectiv în faţa stresului cauzat de mediul de apartenenţă şi de dezvoltare. rămân doar la nivelul teoreticului. Journal of Cross-Cultural Psychology 1999) Deoarece stima de sine este influenţată atât de evaluarea personală a propriului sine cât şi de evaluarea celorlalţi.(Rutter. de grupurile de apartenenţă. educaţia antirasială în România lipseşte atât în grădiniţe. (Andrew Karpinski. reies eo legătură pozitivă între stima de sine şi identitatea etnică. Grija. am hotărât studierea mai în profunzime a atitudinii adolescenţilor rromi cu care lucrez la fundaţia „Porţile Deschise”. Sprijinul familiei şi a prietenilor sunt considerate ca o armă de apărare împotriva discriminării rasiale şi a prejudiciilor care ar putea influenţa diminuarea stimei de sine pentru tinerii minoritari. cele precizate mai sus. Apoi. o măsurare a stimei de sine trebuie să le ia în considerare pe amândouă: influenţa atât a evaluării personale cât şi a evaluării de către ceilalţi. (Phinney 1991). 2004. (Dukes & Martinez. cei care lucram cu ei. Marcelo Diversi and Mark A. Journal of Adolescent Research 2002). un feed-back pozitiv din partea celorlalţi adulţi şi o pozitivă identificare cu grupul etnic din care face parte. de familie. Legat de suportul parental. deoarece. precum profesorii. pe stradă. atitudinea faţă de 6 . putine cercetări au examinat influenţa adulţilor dinafara familei asupra stimei de sine la adolecenţi. Gherla. constituie factori cruciali ce contribuie la formarea stimei de sine. odată ce nivelul identităţii entice este măsurat şi importanţa identităţii hispanice în mod particular este examinată. vis-a-vis de şcoală. IPOTEZA DE CERCETARE – studierea socializării rasiale la un grup de adolescenţi din comunitatea de rromi a localităţii Gherla si posibila influenţă a acesteia asupra stimei de sine OBIECTIVELE CERCETARII Pentru atingerea scopului propus pentru cercetare. la locurile de muncă. relaţiile de sprijin acordate de adulţii dinafara familiei.gradului de identitate etnică în opoziţie cu apartenenţa la un grup minoritar etnic. Fine. Pers Soc Psychol Bull) OPORTUNITATEA TEMEI DE CERCETARE Pentru tinerii aparţinând minorităţilor etnice. Din păcate. 1987) (The Relationship between Self-Esteem and Parenting Style:Lara Herz and Eleonora Gullone. antrenorii.

POPULATIA CERCETARII (caracteristicile grupului. METODE.” 7 .şi o tabără comună. un program de vacanţă comun – adolescenţi rromi şi români. vârstă. INSTRUMENTE DE CERCETARE. Vârsta adolescenţilor este cuprinsă între 10 şi 22 de ani. mai există un grup mic de rromi care trăiesc pe strada Rebreau dar condiţiile de aici sunt mai bune decât în celelalte zone şi de asemenea alte câteva familii de rromi care s-au integrat în comunitatea oraşului şi locuiesc în apartamente sau case din Gherla. am făcut observaţii vis-a-vis de schimbarea legislaţiei din România şi influenţa pe care aceste schimbări le-au avut asupra şcolarizării copiilor rromi. în momentul producerii şi în fluxul normal al desfăşurării lui. exclusiv locuite de rromi: strada Pescarilor 5 şi strada Fermei 35. 15 sunt de sex feminin iar 15 sunt de sex masculin. individuale şi colectiv.adolescenţii români cu care am organizat întâlniri. planificată şi sistematică şi în conservarea obiectivă şi fidelă a manifestărilor comportamentale. Înafara acestor zone. TEHNICI. Toţi adolescenţii chestionaţi frecventează şcoala. De asemenea. SCALE DE EVALUARE Metoda observaţiei „Definiţie: Metoda observaţiei constă în perceperea intenţionată. în decursul ultimilor doi ani. Familiile adolescenţilor sunt cuprinse între 2 şi 10 persoane. în condiţii naturale. sex. există o comunitate largă de rromi. Dintre cei 30 de adolescenţi rromi. mediu şi tip familial) În localitatea Gherla. Grupul cercetat : 30 de adolesenţi rromi din localitatea Gherla. Caracteristicile grupului cercetat: 15 adolescenţi din comunitatea de rromi ai localităţii Gherla şi 15 adolescenţi rromi instituţionalizaţi. răspândită pe două zone speciale.

acestea fiind numerotate iar subiectul fiind având posibilitatea de a selecta una din variantele expuse. odată cu începerea anului şcolar.este o metodă de culegere a datelor şi de investigare a socialului.„Aspectele care fac posibilă înţelegerea metodei observaţiei. metodă ce constă în perceperea sistematică a interacţiunilor indivizilor în momentul manifestării lor. „( Marioara Luduşan – „Metode şi tehnici de investigaţie în asistenţa Socială”. Sistemul de variante de răspuns al întrebărilor închise trebuie să satisfacă câteva condiţii elementare: 8 . în localitatea Vânători.observaţia este o cale de a afla ceva despre realitate. În urma acestui fapt. adică cercetarea şi studierea obiectului perceput. În chestionarul aplicat în cercetarea de faţă. am organizat o tabără de o săptămână. dirijată. . faptul că fenomenele nu sunt provocate. Pe parcursul acestei săptămâni. premeditată. în fiecare săptămână timp de o oră şi jumătate. Orice chestionar are nevoie în prealabil de specificarea foarte clară a problemei de cercetat. Întâlnirile s-au desfăşurat în cadrul Fundaţiei „Porţile Deschise” din localitatea Gherla. Chestionarul O caracteristică a cercetării empirice în domeniul ştiinţelor socio-umane este aceea că cercetătorul are nevoie de un instrument propriu de cercetare. . „Caracteristica principală a observaţiei este neintervenţia. investigare realizată conform unui plan elaborat anterior şi cu ajuorul unor tehnici specifice de observaţie. am ales folosirea întrebărilor închise. atitudinea contemplativă şi receptivă a observatorului. . în septembrie 2007 am hotărât organizarea de întâlniri săptămânale cu adolescenţii rromi având drept scop desoperirea nivelului socializării rasiale a adolescenţilor rromi precum şi descoperirea nivelului stimei de sine.observaţia este o percepere experenţială a lumii. am observat o evidentă distanţare a adolescenţilor rromi vis-a-vis de cei români atât din punct de vedere al relaţionării cât şi a stimei de sine. prezentând variante de răspuns pentru fiecare întrebare. planificată şi selectivă a percepţiei întreprinsă cu un anumit scop. 2006) În vara anului 2007.observaţia este o formă superioară. unde au participat un număr de 50 de copii şi adolescenţi atât români cât şi de etnie rromă. ci surprinse în desfăşurarea normală. trebuie să evidenţieze următoarele: .

procesarea şi interpretarea informaţiei. . . am aplicat Scala Socializării Rasiale pentru Adolescenţi – SSR-A (Lena Domineli – „Anti-Racist Social Work”. . Posibile erori asociate aplicării chestionarului: .trebuie de asemenea să fie discriminatoriu. iar întrebările deschise îi pun în situaţia de a da răspunsuri incomplete.erori datorate formulării întrebărilor.Uşurinţa completării chestionarului.Rapiditatea şi uşurinţa prelucrării rezultatelor. .erori datorate respondenţilor: dezirabilitatea socială.erori datorate unor trăsături de personalitate al operatorilor. adică orice răspuns posibil trebuie să îşi găsească locul în gama de variante prevăzute. SSR-A are patru subscale: .Precizarea conţinutului întrebării dat fiind faptul că variantele de răspuns întregesc textul propriu-zis. adică două situaţii diferite trebuie surprinse în variante de răspuns diferite. anumite întrebări putând fi percepute ca dificile sau referitoare la o situaţie delicată. . 9 . limitele memoriei umane. adică unui răspuns să-i corespundă doar o variantă dintre cele oferite. subiectul fiind pus în situaţia de a nu înţelege corect afirmaţia.- trebuie să fie complet. .grija familiei extinse. adică rapiditate şi atractivitate pentru subiecţi.erori generate de numărul şi ordinea întrebărilor.el trebuie să fie univoc. Pentru a scoate în evidenţă nivelul socializării rasiale în rândul adolescenţilor. . Scale of Racial Socialization for Adolescents (SORS-A) SCOPUL : De a obţine informaţii despre socializarea rasială DESCRIERE: Aceasta este o scală de 44 de întrebări destinate să înregistreze atitudinea de socializare rasială precum şi mesajele legate de rasă ale copiilor.întărirea mândriei culturale. . . .erori generate de forma de răspuns: unor oameni nu le place să scrie mult. Avantaje ale întrebărilor închise: . atitudini sau opinii ale acestuia sau erori de anticipaţie al operatorului.spirituală şi religioasă.

Analiza factorilor sugerează că socializarea rasială are două dimeniuni: proactivă şi protectivă. sugerând o temă comună printre cele patru aspecte unice ale socializării rasiale. în ceea ce priveşte percepţia adolescenţilor vis-a-vis de socializarea rasială. sugerând astfel că este unic. denumit luptele şi realizările vieţii este de asemenea dezvoltat dar a fost considerat a fi prea puţin cu răsunet empiric decât primele patru factori. (Construct Validity of Area Specific Self-Esteem : the Hare Self-Esteem Scale. religioasă. stima de sine resimţită în propria casă şi stima de sine în cadrul şcolii. Shoemaker.6 ani. dintre care 156 fete iar 80 băieţi. Aceşti elevi au participat la un studiu mai complex pentru a determina relaţionarea în cadrul grupurilor înrudite precum şi identitatea rasială şi socializarea rasială. Înfluenţa religioasă asupra socializării rasiale 10 . a. aspectul mândriei culturale şi nivelul conştiinţei rasiale. VALIDITATE: Principalele date de validare provin din analiza factorilor împreună cu corelarea moderată dintre factori. Educational and Psychological Measurement 1980) REZULTATELE CERCETARII Prin chestionarul socializării rasiale pentru adolescenţi aplicat am încercat să scot în evidenţă socializarea rasială sub influenţa a patru variabile principale: latura spirituală.informaţii legate de conştiinţa rasială Un alt factor. Scala stimei se sine – conţine 30 de itemi divizaţi în scale de câte 10 itemi care evidenţiază stima de sine legată de egalitatea faţă de ceilalţi. Referinte : Scala SSR-A. grija familiei extinse. Înformaţiile legate de conştienţa rasială nu e un factor care se corelează în mod semnificativ cu ceilalţi factori. cu o medie a vârstei de 14.. a fost iniţial studiată cu 236 adolescenţi afro-americani. Allen L.

un procent de 56.6% dintre adolescenţii chestionaţi consideră că latura spirituală este importantă în orice aspect sau problemă a vieţii. Adolescenţii neinstituţionalizaţi au o mai reală conştientizare a importanţei familiei în înfruntarea luptelor vieţii: 11 dintre ei sunt de acord cu afirmaţia de mai sus iar dintre cei neinstituţionalizaţi doar 6 confirmă importanţa familiei. 11 . Grija familiei extinse În ceea ce priveşte grija familiei extinse. un procent de 86. 14 sunt de acord cu afirmaţia de mai sus. 12 consideră că e importantă afirmaţia de mai sus iar dintre cei neinstituţionalizaţi. b. Dintre cei instituţionalizaţi.6 dintre adolescenţi consideră că familia este un factor important vis-a-vis de tot ceea ce înseamnă lupte pentru ei şi pentru comunitatea din care fac parte.20 10 Count 0 deloc de acord nu prea de acord nu sunt sigur putin de acord total de acord Credinta în Dumnzeu ajută la înfruntarea problemelor vieţii Potrivit tabelului de mai sus.

12 . confirmă faptul că sunt mândrii de cultura din care fac parte şi nu se ruşinează de faptul că sunt rromi. De asemenea. Aspectul mândriei culturale 80 60 40 20 Percent 0 deloc de acord nu prea de acord nu sunt sigur putin de acord total de acord Familiile de altă etnie trebuie să îşi înveţe copiii să se mândrească de faptul că aparţin acelei comunităţi.40 30 20 Percent 10 0 deloc de acord nu prea de acord nu sunt sigur putin de acord total de acord Familiile numeroase ajută la înfruntarea luptelor vietii c. aproape 80% dintre răspunsuri.

a. stima de sine resimţită în propria casă şi stima de sine în cadrul şcolii.caută să scoată în evidenţă imaginea de sine comparându-se cu cei din jur. părerea este împărtăşită atât de adolescenţii instituţionalizaţi cât şi de ceilalţi: 12 din fiecare categorie sunt de acord cu mândria originii etnice. Egalitatea faţă de ceilalţi .7% au afirmat că sunt de acord cu afirmaţia potrivit căreia rasismul şi discriminarea sunt o grea problemă cu care trebuie să se confrunte un copil rrom. Scala stimei de sine aplicată evidenţiază stima de sine legată de egalitatea faţă de ceilalţi. 13 dintre ei resimt efectele acestei nefaste atitudini de discriminare. 50 40 30 20 10 0 P er ce nt deloc de acord nu prea de acord nu sunt sigur putin de acord total de acord Rasismul şi discriminarea sunt cele mai grele probleme cu care se confruntă un copil de altă etnie De asemenea. 13 .În privinţa afirmaţiei de mai sus. Un procent de 66. felul în care se acceptă aşa cum este sau ar vrea să fie o altfel de persoană. Nivelul conştiinţei rasiale Chiar dacă sunt mândrii de originea lor etnică. Dintre adolescenţii instituţionalizaţi. d. rasismul şi discriminarea sunt resimţite printre adolescenţii rromi. 7 confirmă efectele negative ale discriminării şi rasismului iar dintre adolescenţii neinstituţionalizaţi.

de propria individualitate: 7 dintre cei instituţionalizaţi şi 9 dintre cei neinstituţionalizaţi. ea poate bloca sau dimpotrivă ajuta membrii ei să devină oameni integrii. mai bine de jumătate dintre ei nu sunt siguri de sine.4% 14 . Îngrijorătoare este situaţia celor nu au spijinul. Cu alte cuvinte. b. se consideră importanţi pentru familia lor: 11 dintre adolescenţii inatituţionalizaţi şi 12 dintre cei neinstituţionalizaţi.7% sunt aproape siguri de acest fapt.7% dintre adolescenţii chestionaţi. încrederea atât de necesară din partea familiei – 23.M issing total de acord deloc de acord putin de acord nu prea de acord Aş avea mai mulţi prieteni dacă aş fi o altfel de persoană Un procent de 36. suportul. responsabili. Un procent de 76. de încredere şi de succes. Imaginea de sine în propria casă Familia este centrul de siguranţă al unei persoane.7% au afirmat că ar sunt cu totul de acord cu afirmaţia de mai sus iar 16. bine motivaţi.

Am făcut corelaţia cu convingerea că majoritatea celor care au răspuns afirmativ la această afirmaţie sunt dintre cei instituţionalizaţi.Missing total de acor d deloc de acord putin de acor d nu prea de acord Sunt o persoană importantă pentru familia mea Institutionalizat Crosstabulation Count Adesea îmi doresc să mă fi născut într-o altă familie Total deloc de acord nu prea de acord puţin de acord total de acord Instituţionalizat da nu 8 2 1 4 15 2 8 15 5 13 2 3 12 30 Total Adesea îmi doresc să mă fi născut într-o altă familie Am făcut o corelaţie pentru a vedea care dintre adolescenţi doreşte să se fi născut într-o altă familie. 15 . Acest fapt îmi ridică un mare semn de întrebare referitor la viaţa pe care adolescenţii rromi o duc în propriile familii. Am rămas surprinsă să văd că zece adolescenţi dintre cei care locuiesc în familii au răspuns afirmativ acestei afirmaţii faţă de cinci care sunt instituţionalizaţi.

6% recunosc că majoritatea profesorilor nu îi înţeleg. Influenţa familiei extinse – tuturor ni se pare evident. îmi spune că impactul spiritual este mai puternic pentru adolescenţii din familii. în ceea ce priveşte înţelegerea de care dau dovadă profesorii vis-a-vis de adolescenţii chestionaţi. am obţinut medii diferite pentru cele două categorii de adolescenţi rromi.2475). a conştiinţei rasiale şi a mândriei culturale). că un copil care creşte în familei este mai mult influenţat de aceasta decât unul care creşte într-o instituţie de stat. Pe de altă parte. vizavi de cei instituţionalizaţi (4. Imaginea de sine în cadrul şcolii total de acor d deloc de acord nu prea de acord putin de acor d La activităţile care se fac în clasa mea sunt la fel de bun ca ceilalţi din clasa mea Un total de 70% dintre adolescenţi se recunosc folositori şi buni la activităţile care se susţin în clasă.4095). a familiei extinse. CONCLUZII: În urma cercetărilor efectuate pentru evidenţierea nivelului socializării rasiale a adolescenţilor rromi. un fapt consider încurajator: 12 dintre adolescenţii instituţionalizaţi şi 9 dintre cei neinstituţionalizaţi. în timp ce 56. religioasă – media răspunsurilor adolescenţilor neinstituţionalizaţi (4.c.9222) comparativ cu cei 16 . influenţa religioasă are o mai mare putere în sânul familiei decât în instituţia de stat. religioasă. după cum urmează: Influenţa spirituală. (15 instituţionalizaţi iar 15 neinstituţionalizaţi) din perspectiva a patru factori de bază (influenţa spirituală. un procent de 40% se consideră înţeleşi de profesori. Este şi ceea ce ne arată media răspunsurilor adolescenţilor din familii (3.

Influenţa mândriei culturale asupra socializări adolescenţilor rromi – cele două eşantioane studiate.instituţionalizaţi (3. îmi spune că adolescenţii din familii resimt mai puternic influenţa conştientizării apartenenţei la o minoritate etnică. nevoia de acceptare şi de feed-back pozitiv din partea lor.6876 comparativ cu 2. îmi spune că şcoala ar trebui să fie o forţă mai puternică de sprijin şi ajutor pentru integrarea şi creşterea sentimentului de valoare a copiilor rromi. cei din familii au o medie puţin mai mare. suport şi încredere din partea propriilor familii. comparativ cu adolescenţii instituţionalizaţi (cu o medie de 2. Relaţia cu familia şi influenţa asupra imaginii de sine – mediile celor două eşantioane sunt apropiate ca valoare. diferenţa nu mi se pare foarte mare. iar media răspunsurilor în ceea ce priveşte influenţa şcolii. dar diferenţa nu este semnificativă. Influenţa conştiinţei rasiale asupra socializării adolescenţilor rromi – diferenţa rezultată la această variabilă. au o medie apropiată a răspunsului vizavi de sentimentul de mândrie a apartenenţei la comunitatea rromă.6). a participării şi importanţei pe care o au în clasa de studiu asupra imaginii de sine. 17 . dar pe ansamblu. Influenţa şcolii asupra stimei de sine – Răspunsurile adolescenţilor variază între „Nu prea de acord” şi „Puţin de acord”. (2. Totuşi. chiar dacă nu este mare.5). Influenţa anturajului asupra stimei de sine – stima de sine este influenţată foarte mult de percepţia pe care cei din jur o au vizavi de propria noastră persoană: adolescenţii neinstituţionalizaţi resimt mai puternic decât ceilalţi influenţa anturajului (cu o medie de 3. de aici înţelegând că familia e un factor important şi de impact şi pentru cei care cresc în instituţiile de stat. răspunsurile adolescenţilor scot în evidenţă faptul că ar avea nevoie de mai mult sprijin.6801).2252). a profesorilor.

grupul ţintă 18 .Comunicare legată de nevoile personale.Comunicarea cu ceilalţi.Formularea de scopuri personale .Creşterea stimei de sine.74 2. .5 1 – deloc de acord 2 – nu prea de acord 3 – puţin de acord 4 – total de acord 1 – deloc de acord 2 – nu prea de acord 3 – nu sunt sigur 4 – putin de acord 5 – total de acord Influenţa spirituală.2475 3.6876 4. .2252 2.6 2.Variabila Media răspunsurilor Nr de întrebări în Instituţionalizat chestionar NU DA 7 6 21 10 10 10 10 4. .0333 3.6801 3.3696 4.9222 3.Depăşirea obstacolelor.Exprimarea nevoilor.Să se simtă bine în pielea lor. prin creşterea stimei lor de sine. .Organizarea de întâlniri săptămânale cu adolescenţii rromi.Întărirea sentimentului de identitate etnică. cu activităţi şi jocuri tematice menite să ajute la îndeplinirea scopurilor propuse.9533 2. . religioasă asupra socializării rasiale Influenţa familiei extinse asupra socializării rasiale Influenţa conştiinţei rasiale asupra socializării rasiale Influenţa mândriei culturale asupra socializării rasiale Stima de sine din relaţia cu cei din jur Stima de sine din relaţia cu familia Stima de sine din relaţia cu şcoala PARTEA DE INTERVENŢIE PREZENTAREA INTERVENŢIEI DE TIP ASISTENŢĂ SOCIALĂ Scopul intervenţiei .4095 3. . . ceea ce le va permite să îşi facă proiecte de viaţă adecvate social.Scopul principal este îmbunătăţirea capacităţii copiilor rromi de a-şi proiecta viitorul. .4314 2.Organizarea de intâlniri comune (tabere) a adolescenţilor rromi şi a celor români . şi să îşi mobilizeze forţele pentru realizarea acestor proiecte Obiectivele intervenţiei . Lotul de subiecţi.2247 3.

jocuri tematice . schimbarea atitudinilor şi comportamentelor participanţilor astfel încât aceştia să devină acceptabile social. deoarece prin activităţile de grup se urmăreşte. este să ajute persoanele aparţinând unei alte etnii la reducerea tensiunilor interetnice.Lotul de subiecţi (grupul ţintă): 15 adolescenţi de etnie rromă care participă la activităţile social-educative ale fundaţiei „Porţile Deschise” Grupul de control: 15 adolescenţi rromi instituţionalizaţi care nu participă la întâlnirile de grup din cadrul fundaţiei „Porţile Deschise” Metode şi tehnici de intervenţie Metodele de intervenţie sunt metode atunci când ele descriu algoritmul.studii de caz . o dată pe săptămână timp de o oră şi jumătate. paşii care trebuie urmaţi pentru derularea procesului propriu-zis de asistare socială. în general. creşterea încrederii în sine ca şi planificarea unor scopuri emergente. Tehnicile sunt o formă operaţionalizată a metodei devenind efectiv aplicabilă (ex. Intervenţia s-a desfăşurat în perioada Octombrie 2007. în prezenta intervenţie. am folosit în intervenţie: . „Nota distinctivă a grupurilor de socializare este aceea că.Tema: CINE SUNT EU? 19 .discuţii cu caracter reflexiv .activităţi a adolescenţilor rromi dar şi întâlniri comune cu adolescenţii români . Metoda observaţiei – tehnici de observare) Dintre metodele directe. Temele majore discutate în cadrul întâlnirilor: Întâlnirea 1 .tehnici de susţinere. 2004.D.”( Gal. „Metode de grup în asistenţa socială”.Martie 2008. Cluj Napoca) Scopul grupului de socializare.. prin intermediul lor se urmăreşte explicit dezvoltarea abilităţilor sociale.brainstorming Socializarea reprezintă obiectivul fundamental al oricărui tip de grup. .

” – Helen Keller Modul în care ne vedem pe noi înşine are un efect profund asupra dezvoltării noastre emoţionale şi spirituale. Priveşte oamenii direct în ochi. stresul presiunii anturajului. Întâlnirea 3 – Tema: EXPRIMAREA NEVOILOR ŞI A EMOŢIILOR Trăim într-o societate agitată. Ianoş. adoptarea unei atitudini pozitive în faţa vicisitudinilor vieţii precum şi luarea acelor decizii care le va influenţa pozitiv viitorul. stresul şcolar. la ce este mai bun decât alţii) „Nu-ţi pleca niciodată capul. mulţi dintre noi găsim mai la îndemână să folosim etichete pentru a caracteriza persoanele. stresul fizic. stresul sexual.autor necunoscut Întâlnirea 5 – Tema: ZICALE CUNOSCUTE ÎN LEGĂTURĂ CU CEEA CE CRED CEILALŢI DESPRE VOI ŞI DESPRE CE SE AŞTEAPTĂ DE LA VOI „Oamenii au nume: Ion. Întâlnirea 4 – Tema: REZOLVAREA PROBLEMELOR ŞI LUAREA DECIZIILOR Scop: Identificarea problemelor cu care se confruntă adolescenţii. Johan… Cu toate acestea. ce ştie să facă. confirmarea normalităţii lor şi dobândirea încrederii în nevoia de exprimare personală a acestor sentimente.Scop: Adolescentul este provocat să identifice propriile trăsături pozitive. te vei confrunta cu „durerile creşterii”. Ţine-l ridicat.”. Tema de faţă ne provoacă să discutăm frământările cu care se confruntă tinerii în încercarea de a trăi conform sistemului lor de valori şi de asemenea scopul final este dezvoltarea cracterului interior care influenţează comportamentul exterior. plină de presiuni şi în care trebuie depuse eforturi considerabile numai ca să te menţii la nivelul de plutire. În timpul tranziţiei de la siguranţa şi lipsa de griji a copilăriei la ritmul ucigător de viaţă care-l caracterizează pe adultul modern. John. Scop: Descoperirea propriilor sentimente. „Toţi stejarii au fost cândva ghinde care au rezistat tuturor adversităţilor. O imagine de sine sănătoasă şi sentimentul valorii de sine sunt lucruri pe care fiecare dintre noi le vrem în viaţa noastră.(ce are el bun. stresul părinţilor. Întâlnirea 2 – Tema: VALORI PERSONALE – CE ESTE IMPORTANT PENTRU TINE? –( am discutat tema valorilor personale în 2 întâlniri) Scop: Anii adolescenţei sunt cei în care de obicei apare o mare discrepanţă între principii şi comportament. stresul frecventării bisericii şi toate celelalte cauze de stres. tipice adolescenţei: stresul social. pentru a le descrie sau chiar 20 .

avem nevoie doar de o scurtă privire pentru a observa caracteristicile exterioare.Tema : SCOPURI PERSONALE „Oamenii îşi ratează viaţa mai degrabă din cauza lipsei scopurilor decât din cauza lipsei de talent. handicapat.pentru a ne adresa lor. Scop: Întâlnirile au vizat socializarea adolescenţilor rromi prin activităţi sportive şi diferite jocuri de socializare şi de întărire a comunicării şi a spiritului de echipă. chiar dacă au speranţe în ce priveşte viitorul lor personal. i-am aşezat într-o cutie. 21 . În general. La întâlnire au participat în medie 12-13 adolescenţi rromi şi 10 adolescenţi români. iar la sfârşit realizezi că au rămas nefăcute lucrurile importante. E mai uşor să spunem despre cineva: „E ţigan. sunt de primă importanţă. boşorog.famouswhy. Dar cât ne spun aceste caracteristici despre acea persoană? Reprezentările despre rromi. chinez. Această schiţă de discuţie are menirea de a-i ajuta pe adolescenţi să-şi formeze o imagine corectă despre priorităţile vieţii. aceştia menţionează descoperirile care se vor face cu ajutorul tehnologiei avansate. De cele mai multe ori ele sunt singura sursă de informaţie care îi leagă pe rromi de mediul social din jur http://articole.” – Billy Sunday Scop: Trăim nişte vremuri în care nu mai ai timp să te gândeşti la viaţa ta. pocăit. bozgor…" şi gata! Le-am pus o etichetă. Această lecţie le oferă oportunitatea de a discuta despre nădejdea şi speranţele reale pe care şi le pot face pentru viitor şi de asemenea provocarea de a începe planificări reale pentru viitorul lor. ştim totul despre ei! Într-adevăr. Întâlnirea 8 În perioada vacanţei de şcoală din luna februarie 2008. care se bazează pe prejudecăţile şi stereotipurile populaţiilor din jur. evidente ale unei persoane.ro/etichete_sunt_pentru_marfă_nu_pentru_persoane/ Întâlnirea 6 . Întâlnirea 7 – Tema: PROIECTE DE VIITOR Scop: De cele mai multe ori când adulţii le cer tinerilor să descrie viitorul. eşti prins de tot felul de lucruri urgente şi te pomeneşti că anii au trecut. timp de o săptămână am organizat în cadrul fundaţiei un program de vacanţă a adolescenţilor rromi împreună cu un grup de adolescenţi români. decăderea morală şi distrugerea mediului. ţăran. dar apoi ei prezintă blocajul ecconomic. pentru că aceste reprezentări determină atitudini şi comportamente. tinerii se tem de viitor.

atmosfera s-a detensionat şi au început să colaboreze mai bine. a fost faptul că din totalul adolescenţilor rromi aprticipanţi. adolescenţii rromi au stat împreună într-o parte a sălii iar cei români în cealaltă parte a sălii. prin întâlnirile avute cu adolescenţii rromi neinstituţionalizaţi. să vorbească pe internet şi să ţină legătura. să lupte împreună şi să vadă valoarea fiecărui membru de echipă. le-am comparat cu răspunsurile aceloraşi adolescenţi înainte de aplicarea intervenţiei. ci pe întreaga perioadă de intervenţie. am aplicat din nou chestionarele socializării rasiale şi a stimei de sine. Ceilalţi adolescenţi rromi. timp de două ore. cei cu pielea mai închisă la culoare au renunţat să mai vină. cu echipe mixte de adolescenţi rromi şi români şi diferite jocuri care i-au provocat pe adolescenţi la colaborare şi comunicare reciprocă şi de asemenea încredere unii în alţii. id-uri de messengers şi numere de telefoane. Detaliul negativ pe care l-am observat nu doar în această săptămână. În prima zi. care locuiesc în familii. Rezultatele obţinute în urma răspunsurilor date. REZULTATELE INTERVENŢIEI Timpul de vacanţă petrecut împreună cu adolescenţii români a fost într-adevăr o perioadă de reală socializare. continuând până azi să comunice. Jocul menţionat mai sus a fost activitatea care într-adevăr i-a provocat să colaboreze. adolescenţii au împărţit între ei adrese de email. EVALUAREA FINALĂ Pentru a vedea care au fost efectele intervenţiei. am jucat jocuri sportive.În fiecare zi. mai ales la jocurile sportive. În ultimele două zile ale săptămânii de vacanţă. Eşantionul a fost acelaşi cu cel din partea de cercetare: 15 adolescenţi rromi. cu pielea mai deschisă. cu excepţia a doi dintre ei. să comunice. au reuşit să se integreze mai bine şi au dat dovadă de o mai bună socializare. A doua zi. 22 .

8066 2. religioasă asupra socializării rasiale Influenţa familiei extinse asupra socializării rasiale Influenţa conştiinţei rasiale asupra socializării rasiale Influenţa mândriei culturale asupra socializării rasiale Stima de sine din relaţia cu cei din jur Stima de sine din relaţia cu familia Stima de sine din relaţia cu şcoala 4. lucru care mă bucură deoarece azi mai mult ca niciodată. cu o valoare particulară şi cu încrederea că viaţa îi poate oferi ceea ce le oferă şi majorităţii.6799 1 – deloc de acord 2 – nu prea de acord 3 – puţin de acord 4 – total de acord 1 – deloc de acord 2 – nu prea de acord 3 – nu sunt sigur 4 – putin de acord 5 – total de acord Influenţa spirituală. imaginea de sine este foarte afectată de modul în care sntem receptaţi de cei din jur.2252 2. Media influenţei conştiinţei rasiale a scăzut de asemenea cu 0.6876 După aplicarea intervenţiei. lucru care îmi confirmă faptul că aceşti adolescenţi încep să îşi înţeleagă valoarea lor ca OM.9222 3. independent de realitatea că sunt membrii ai unei comunităţi etnice minoritare.1396 3. vizau în general reflectarea asupra marginalizării. Întrebările care priveau imaginea mândriei culturale. şi în socializarea lor ca membrii ai unei comunităţi etnice în mod particular. După interv.3133 2. observ o creştere a mediei răspunsurilor vizavi de influenţa religioasă asupra socializării adolescenţilor rromi. aceşti adolescenţi reuşesc să 23 .Variabila Media răspunsurilor adolescenţilor neinstituţionalizaţi Înainte de interv. Scăderea cea mai vizibilă este cea a influenţei anturajului asupra socializării adolescenţilor.0111. independentă de factorii culturali şi etnici.4095 3. comparând rezultatele obţinute.74 2. dar acest lucru îmi spune că există posibilitatea ca aceşti adolescenţi să nu calce pe urmele părinţilor lor în ceea ce priveşte socializarea şi integrarea în comunitate ca un membru sănătos. Influenţa familiei asupra socializării a scăzut într-o medie de 0. la muncă şi încep să conştientizeze valoarea lor ca persoană şi faptul că reuşita în viaţă este o responsabilitate personală. Cred că în sfârşit.6285 3. Scăderea mediei răspunsurilor adolescenţilor îmi spune că ei încep încet să reducă asocierea apartenenţei lor la o comunitate minoritară de inegalitatea şanselor de reuşită în viaţă.7133 2. Nu e o scădere mare.0333 3. 4.23.9111 3.3696 4. discriminării şi accesului inegal la resurse datorită apartenenţei la comunitatea de rromi. Acest lucru îmi spune că adolescenţii recunosc acum ai mult necesitatea ajutorului lui Dumnezeu în încercările şi luptele vieţii în general. accesului la resurse.

programul statistic SPSS ne oferă posibilitatea de a verifica dacă o anume intervenţie a avut rezultate considerabile şi dacă rezultatele obţinute sunt semnifictive.003. Pentru evaluarea eficacităţii intervenţiei.045. Potrivit datelor din table. Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană.2442 . vizau înţelegerea. în cei trei ani de contact permanent. Paired Samples Test Paired Differences Std.” Influenţa şcolii este de o mare importanţă pentru copiii rromi.003 29 .2340 1. Gherla. Întrebările care scoteau în evidenţă influenţa şcolii asupra adolescentului rrom. zilnic cu aceşti copii şi cu familiile lor. de aici rezulta ca interventia si-a atins scopul vizavi de variabila selectata. t=3. valoarea. Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Sig. Aşa cum am menţionat la influenţa familiei extinse. valoarea lui t trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu 2. Scăderea mediei răspunsurilor. independent de acceptarea sau respingerea celor din jur. se resimte o reducere a influenţei familiei asupra socializării şi stimei de sine a adolescentului.2327 3. independent de influenţa prietenilor.3374 . îmi spune că şcoala ar trebui să îşi reevalueze influenţa şi efectele asupra copiilor rromi şi viitorului lor. a încrederii în sine şi a acceptării de sine. Deviation Std. acest lucru îmi spune că până la urmă poate „aşchia chiar sare departe de trunchi. Mişcare 24 .005 Exemplu: Vizavi de dorinţa adolescenţilor de a fi altfel pentru a avea mai mulţi prieteni. rezultatele obţinute îmi confirmă faptul că intervenţia a avut impactul dorit: creşterea valorii personale.7333 1. (2-tailed) Mean Pair 1 as avea mai multi prieteni daca as fi un alt fel de persoana Institutionalizat t df .fie mai încrezători în ceea ce sunt ei în realitate. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI APLICATIVE În calitate de lucrător social cu copiii rromi în cadrul fundaţiei „Porţile Deschise”. cu un nivel de semnificatie de 95%. şi mulţumirea pe care şcoala le-o imprimă în propria lor imagine. La un grad de libertate df=29. am observat o deteriorare în primul rând a frecventării şcolii de către copiii rromi în special începând cu anul 2007. ţara noastră a adoptat legea potrivit căreia se excludea obligativitatea frecventării şcolii pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii.

fără apă potabilă. Comunitatea de rromi din Gherla este compusă din familii de rromi care locuiesc în trei zone exclusiv cu rromi dar mai sunt si rromi care locuiesc în case sau apartamente separat de aceste trei zone. acte normative pentru eliminare oricăror forme de discriminare.18 ani) care se regăsesc în grupurile populaţionale şcolare dezavantajate sau aflate în situaţii de risc constituie una din "provocările" cu care se confruntă mediile politice. Odată cu renunţarea frecventării şcolii. o parte din adolescenţi au încetat şi frecventarea grupului nostru de adolescenţi ajungând la o medie a prezenţei de 8-10 adolescenţi la fiecare întâlnire. Una dintre aceste zone este cea mai defavorizată. culturale sau civice din România. Programul Naţional Anti-Sărăcie. o zonă aflată la periferia oraşului. între clasele I-VIII. socio-economice. Timp de 4 ore zilnic. elevilor sau tinerilor (grupa de vârstă 15 .a VIII-a pentru a-şi însuşi mai bine informaţiile şcolare.) reprezintă suportul normativ pentru elaborarea politicilor educaţionale adecvate şi concretizarea lor prin programe/proiecte iniţiate şi implementate de către ministerul de resort . 8 dintre aceştia fiind elevi în clasele I-II iar 4 elevi sunt în clasele VVIII. îi ajutăm pe aceşti copii la temele pe care le primesc de la şcoală şi încercăm să întărim şi să aprofundăm ceea ce ei învaţă în cadrul orelor de la şcoală. doar 12 mai frecventează şcoala. deoarece acest fapt a încurajat abadonul şcolar în primul rând pentru copiii aparţinând comunităţii de rromi. Din acest punct de vedere. Acest fapt l-am observat în cadrul fundaţiei noastre. Anul 2007 a însemnat o reducere a prezenţei copiilor rromi. a rasismului şi xenofobiei. le-am început în octombrie 2007 cu o medie a frecvenţei de 18 adolescenţi. doar 7-8 dintre ei frecventează grădiniţa şi nu regulat. Dintre ceilalţi 38 preşcolari.prin direcţia sa specializată în parteneriat cu diverse organisme interesate în problematica sus-amintită. Cea mai drastică reducere a frecventării şcolii este a copiilor din clasele V-VIII. ca documente programatice (Strategia pentru Îmbunătăţirea Situaţiei Rromilor. Problematica educaţiei copiilor. între clasa I . apariţia strategiilor guvernamentale în domeniu. Din cei aproximativ 60 de copii care locuiesc în această zonă. 25 . familiile de rromi locuind în nişte bărăci foarte mici.greşită din punct de vedere legislativ. 22 dintre ei fiind şcolari. reglementări privind statutul persoanelor care au dobândit statut de refugiat în România etc. Activitatea noastră zilnică constă în acordarea de sprijin educativ-şcolar copiilor rromi. Întâlnirile speciale săptămânale cu adolescenţii rromi. de aproximativ 40%. de pe strada Pescarilor nr 5.

Ethnic Identity and Self-Esteem of Latino Adolescents: Distinctions Among The Latino Populations. impusă de viaţă şi societatea democratică în care trăim. 2006 5.com.D. Shoemaker. Andrew Karpinski.famouswhy. Marioara Luduşan – „Metode şi tehnici de investigaţie în asistenţa Socială”. pentru a deveni cetăţeni buni şi competenţi ai spaţiului european. “Measuring self-esteem using implicit association test: the role of the others”.famouswhy.famouswhy. „Metode de grup în asistenţa socială”.ro/socializarea_copiilor_rromi/#ixzz1Bs5L9yKJ 26 .ro/etichete_sunt_pentru_marfă_nu_pentru_persoane/ 8. (http://articole.famouswhy. Adriana J. aceştia constituind prima generaţie a integrării europene.famouswhy. 2004.ro/rapoarte_cu_privire_la_abandonul _şcolar_în_românia/) 3. Umaña-Taylor. Construct Validity of Area Specific Self-Esteem : the Hare Self-Esteem Scale. http://articole. Gal. se poate afirma cu certitudine. 7.ro/romania_in_directia_integrarii_rromilor/ 2. http://articole.. Fine. fără discriminări de orice natură. The Relationship between Self-Esteem and Parenting Style:Lara Herz and Eleonora Gullone. Journal of Cross-Cultural Psychology 1999 11. Pers Soc Psychol Bull 12.ro/socializarea_copiilor_rromi/#ixzz1Bs5L9yKJ BIBLIOGRAFIE 1. Marcelo Diversi and Mark A.monitorul. Journal of Adolescent Research 2002.ro/content/view/4137/77/) 4. (http://www. necesitatea educaţiei de la cea mai fragedă vârstă a copiilor. http://articole.Concluzionând. 2004. Scale of Racial Socialization for Adolescents (SORS-A) 6. Educational and Psychological Measurement 1980 Allen L. Lena Domineli – „Anti-Racist Social Work”. http://articole. Cluj Napoca 9. 10. acordând şanse egale pentru toţi copiii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->