P. 1
Activitati de Timp Liber

Activitati de Timp Liber

|Views: 628|Likes:
Published by Pavel Rafael

More info:

Published by: Pavel Rafael on May 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2014

pdf

text

original

TIMPUL LIBER Clarificări conceptuale ale timpului liber şi ale agrementului Serviciile au un aport important în crearea condiţiilor pentru

petrecerea timpului liber şi în folosirea acestuia. Prin diversificarea ofertei de servicii, în mod special a ofertei de servicii turistice se produc efecte benefice asupra dimensiunilor şi modului de utilizare a timpului liber şi pentru creşterea calităţii vieţii populaţiei, în special în condiţii de stres accentuat ce caracterizează civilizaţia modernă.1 În acest sens dezvoltarea activităţilor care privesc petrecerea plăcută, agreabilă a timpului liber la locul destinaţiei turistice, şi anume a serviciilor de agrement reprezintă o cerinţă majoră în practicarea unui turism modern. Timp liber - concept şi structură Primele încercări de a defini timpul liber au fost înregistrate încă din antichitate şi reflectau anumite idei filozofice. Aristotel, în lucrarea “Politika”, scria: „Noi muncim ca să avem timp liber” 2. În aprecierile altor analişti, „Timpul liber este preferabil muncii, este ţelul celor care muncesc”3. Dezvoltându-şi ideile, Aristotel a făcut un pas mai departe prin conturarea laturii calitative a modului de petrecere a timpului liber. „Capacitatea de a utiliza corect timpul liber este temeiul întregii vieţi omeneşti. Natura ne cere nu numai să muncim bine, ci şi să trândăvim la fel”, considera filosoful grec 4. În opinia lui Miller şi Robinson, timpul liber se referă la acea periodizare a timpului aflată la dispoziţia individului, după munca necesară sau alte activităţi şi obligaţii ce trebuie îndeplinite; acesta trebuie să fie consumat după opţiunea individuală. Timpul de odihnă reprezintă acea parte din timpul liber destinată activităţilor angajate în scop de odihnă, care prin procese recreative şi activităţi vesele poate sau nu să fie atinsă.

1 2

Ioncica, Maria, Economia serviciilor teorie şi practica, Ed. Uranus, Bucuresti, 2003,p.70 Sellin,T., Recreation în the Age of Automation, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol.313, Philadelphia, p.208 op.cit de Cosmescu,I. Turismul, fenomen complex contemporan, Ed. Economica, Bucuresti, 1998, p.16 3 Miller,N.,Robinson, D., The Leisure Age.Its Challenge to Recreation, Woedsworth Publ. Comp., Blemont Calif., 1963, p.497, op. cit.de Cosmescu, I., Turismul, fenomen complex contemporan, Ed. Ecomonica, Bucuresti, 1998 p.16 4 Sellin,T., op. cit., p.208

1

Timp liber Timp pentru odihnă Timp pentru recreare

Fig. nr. 1.1. - Relaţia timp liber - odihnă - recreare (după Cosmescu, I, op. cit. p. 2022) Timpul liber este perioada de timp rămasă după efectuarea muncii şi este constituit din timpul relativ constrâns (timpul pentru somn, activităţi personale şi gospodăreşti, sarcini sociale diferite) şi recrearea5. Recrearea este o activitate voluntară săvârşită fără constrângere şi care are ca rezultat revitalizarea trupului şi a minţii. Se poate defini ca o activitate în afara muncii, destinată plăcerii, savurată în timpul odihnei. Recrearea este concepută ca o refacere a individului prin folosirea timpului de odihnă într-un asemenea mod, încât să restaureze sau să reconstruiască ceea ce s-a consumat în procesul muncii şi să adapteze cunoştinţele şi calităţile personale în direcţia unei vieţi cât mai depline şi mai mulţumitoare. Sociologul Joffre M. Dumazadier defineşte recrearea drept un ansamblu de activităţi cărora individul li se dedică în mod liber, de bunăvoie şi cu plăcere, fie pentru a se odihni, fie pentru a se distra şi a-şi satisface nevoile estetice, fie pentru aşi îmbogăţi informaţia sau a-şi completa în mod dezinteresat formaţia, pentru a-şi lărgi şi dezvolta participarea socială voluntară sau capacitatea creatoare, după ce s-a eliberat de obligaţiile profesionale, sociale şi familiale.6 Recrearea se desfăşoară în timpul odihnei, dar nu ocupă toată perioada de odihnă. Înţelegând relaţia ca de la întreg la parte, se apreciază că există şi unele activităţi care, deşi angajate în timpul liber, nu au nimic în comun cu recrearea (timpul pentru cultul religios, studiul individual, „vizitarea soacrei” etc.). Aparţin, de asemenea, acestei categorii: crima, drogurile, răsfăţul şi alte activităţi antisociale. Recrearea este constructivă, pozitivă, având un scop precis. Dacă în odihnă accentul cade pe elementul timp, recrearea se referă la elementul conţinut, la modul cum este cheltuit timpul de odihnă, este modul de comportament ce umple acest timp.7 Activităţile de recreare pot îmbrăca forme variate, de la cele active până la cele pasive. Recrearea presupune joaca individuală, jocurile colective,
5 6

Dinu, Mihaela, Geografia turismului, Ed. Didactica şi Pedagogica, Bucuresti, 2002, p.30 Dumazedier,J.M., Vers une civilisation du loisir, Ed. Du Seuil, Paris, 1978, p.45-46 op. cit. de Ioncica, Maria, Economia serviciilor teorie şi practica, Ed. Uranus, Bucuresti, 2003, p.67-68 7 Cosmescu,I, Turismul fenomen complex contemporan, Editura Economica, Bucuresti, 1998, p.22-23

2

sporturi, relaxare, distracţie, arte, hobby-uri, practicarea unor hobby-uri în orele libere. Activitatea de recreare poate fi desfăşurată la orice vârstă a individului, fiind condiţionată de elementul temporal, condiţia şi atitudinea persoanei, circumstanţele ambientale etc. Modalităţile de utilizare a timpului liber şi activităţile corespunzătoare diferă, în funcţie de dimensiunile şi localizarea acestuia (timpul liber propriu-zis zilnic, săptămânal, din concediul de odihnă etc.). Se remarcă astfel că timpul liber zilnic este folosit pentru autoinstruire, activităţi distractive, întâlniri, iar timpul liber de la sfârşitul săptămânii va fi folosit pentru practicare turismului, activităţilor sportive, vizionări de spectacole ş.a. În cazul concediului de odihnă, de pildă, acesta este destinat în special turismului, tratamentelor balneare, în scopuri culturale etc.8 Durata timpului liber este determinată şi de dimensiunile componente ale bugetului de timp al indivizilor. Latura cantitativă al bugetului de timp este determinată de dimensiunea elementelor componente, iar aspectul calitativ, de conţinutul activităţii individului sau grupurilor sociale, privite prin prisma scopurilor şi mijloacelor, necesităţilor, aspiraţiilor şi intereselor acestora, ale condiţiilor în care se desfăşoară activitatea umană.9 Evoluţia timpului liber şi funcţiile acestuia Cu toate că o dată cu apariţia muncii se poate afirma că se confirmă şi existenţa timpului liber din punctul de vedere al sociologilor, istoria dezminte acest fapt, întrucât nu în toate societăţile şi în toate perioadele timpul liber a fost clar relevat. În societăţile preindustriale nu exista timp liber, munca fiind intensă în anumite sezoane şi redusă ca intensitate în altele. Astfel, în perioadele propice desfăşurării lucrului, timpul de muncă se întinde pe toată durata zilei. În cursul lunilor de iarnă, această muncă era uneori înlocuită cu o luptă pentru supravieţuire care era de obicei dificilă, deoarece oamenii aveau de înfruntat frigul, bolile, multe suferinţe. Această perioadă de inactivitate nu se poate suprapune cu timpului liber, pentru ca nu prezintă nicio proprietate în înţelesul modern al acestuia.10 În afara acestor activităţi specifice perioadelor respective, ritmul de viaţă este întrerupt la sfârşit de săptămână sau cu ocazia sărbătorilor religioase şi ceremoniilor (pentru creştini, de pildă). Dar duminicile erau destinate activităţilor bisericeşti, iar sărbătorile presupuneau un efort, o cheltuială de hrană şi energie. Distracţiile populaţiei erau legate de ceremonii, însă acestea reprezintă expresii ale cultului şi nu fac parte din timpul liber propriu-zis.11 Pentru ca timpul liber să devină posibil de desfăşurat, este necesar ca
8 9

Ioncica, Maria, op.cit., p.70 Angelescu, Coralia, Jula,D., Timpul liber - condiţionări şi implicaţii economice, Ed. Econonica, Bucuresti, 1997, p.26 10 Dumazedier, J., Sociologie empirique du loisir- critique et contre critique de la civilisation du loisir, Editions du Seuil, Paris, 1974, p.24 op. cit. de Angelescu, Coralia, Jula, D. Timpul liber - condiţionări şi implicaţii economice, Ed. Economică, Bucureşti, 1997, p.28 11 Dumazedier. J., op. cit, p. 24

3

0 14.0 1900 50 22 7 3 12 6 procente 100 43.0 5. îndeosebi în sectoarele primare (agricultură. deoarece acesta se menţine cu o pondere relativ constantă în bugetul de timp. 32) Durata medie a vieţii s-a dublat în ultimii 200 de ani. ceremonii etc.0 30.1.) Copilăria şi şcoala Timp pentru transport Timp de muncă Timp liber Durata medie a vieţii Timp fiziologic de baza (somn. în principal. op. să nu ocupe întregul timp disponibil. Nu se include şi timpul fiziologic de bază (repaus.. din punct de vedere istoric.5 14. 4 . a crescut în cursul ultimilor 125 de ani cu un ritm mediu anual de cca.5 11. evoluţia timpului liber a fost influenţată. Această ascendenţă a productivităţii muncii în ţările dezvoltate a avut ca efect o creştere a veniturilor disponibile şi a puterii de cumpărare. Tabelul 1. iar între 30-50% din această productivitate a fost transformată în activităţi de timp liber. de la 35-36 ani în jurul anului 1800. repaus etc. Astfel. la circa 70-72 de ani în anul 2000. legate de biserică. repaus etc.. Structura bugetului de timp în anii 1800.5 24.0 8.0 6. cit.5 2000 72 31 8 6 8 19 100 43. Jula.).productivitatea muncii să permită apariţia unei secvenţe temporale în afara muncii suficientă pentru ca acele activităţi impuse de comunitate. Coralia.) Copilăria şi şcoala Timp pentru transport Timp de muncă Timp liber 1800 36 15 5 2 11 3 100 43. industrii extractive) şi secundar (industriile prelucrătoare şi construcţiile).0 11.0 (Sursa: Angelescu. silvicultură. p. Productivitatea muncii. somn etc. şi anume: durata medie a vieţii şi productivitatea muncii. de doi factori importanţi. D.0 26.0 9. 1900 şi 2000 Anii Durata medie a vieţii Timp fiziologic de bază (somn.0 11. dar şi în ramuri ale sectorului terţiar (transporturi). 3-4%.

această secvenţă a bugetului de timp a cunoscut 5 .7. Fig 1.) O dinamică interesantă a cunoscut. de la 11 ani la 8 ani. înţelegând timpul liber în sens larg. cit. Dorin Jula.4. crescând astfel distanţa deplasării. ca pondere în totalul bugetului de timp.6. timpul destinat transportului şi deplasărilor. Structura bugetului de timp in anul 2000 Tim p libe r 26% 44% 11% 8% 11% Tim p de m uncă Tim p de trans port Copilăria şi şcoala Tim p fiziologic de bază tim p de m uncă 8% 41% 14% 6% 31% tim p de transport copilăria şi şcoala tim p fiziologic de bază (Sursa: după Coralia Angelescu. 1.4. în decursul a două secole.6. incluzând şi durata inactivă ulterioară pensionarii. În ultimele două secole. op. în decurs de două secole. nr. fig. 1. nr. nr. de la 31% la 11%. şi fig. Reducerea timpului de muncă între anii 1800-2000 a fost atât în termeni absoluţi. 1.) Doar timpul fiziologic de bază (somn.7.) se menţine la acelaşi nivel. Acest fapt se explică prin natura activităţilor umane specifice secvenţei respective de timp.31 19 2000 15 0 tim p libe r 8 6 8 11 2 5 1800 3 40 60 80 Copilăria şi şcoala Timp pentru muncă 20 Timp fiziologic de baza Timp pentru transport Timp liber Fig. op. Viteza de deplasare a crescut şi a avut ca efect a îmbunătăţirea considerabilă a infrastructurii de transport. repaus etc. Repartiţia bugetului de timp în anii 1800 şi 2000 (după Angelescu. după cum se poate observa în fig. circa 43%. Dar o dată cu aceste evoluţii s-a mărit mobilitatea spaţială a populaţiei. dar numai ca pondere în bugetul total de timp. Structura bugetului de timp în anul 1800 Fig. cât şi în cei relativi. Jula. 1. Coralia. 1. cit. D.

cit. Fourastie. de la 40. repartizate în 40 de săptămâni a cate 30 de ore de muncă. timp liber cumulat în decursul vieţii. Ed.13 12 J. de Coralia Angelescu. The New Industrial State. a lui J. durata anuala a muncii va atinge nivelul de 1200 de ore faţă de 2000-2200 de ore în prezent. pe măsură ce veniturile cresc.6 ore în 1941 la 41 de ore în 1965. 31 6 . considera că pentru un orizont de prognoză mai lung (pentru anul 2100). Dorin Jula în Timp liber. Paris. În ceea ce priveşte o analiza prospectivă asupra timpului liber. care afirma că în ultimul sfert al aceluiaşi secol durata medie a săptămânii de lucru în industrie a crescut uşor. Evoluţia menţionată apare şi mai evidentă în expresie matematică: de la aprox. J. 19 ani la sfârşitul secolului XX. p. 1962. Însă spre sfârşitul deceniului VII şi începutul deceniului VIII ale secolului trecut a existat o altă părere. op. timpul liber creşte până la cca. condiţionări şi implicaţii economice. p. Galbraith. oamenii petrec mai mult timp la locul de muncă şi solicită mai puţin timp liber.o puternică creştere în dinamica sa. Histoire du confort. Houghton Mifflin.cit. condiţionări şi implicaţii economice. Presses Universitaires de France. în anul 1962. Boston. iar durata vieţii active va fi de 30 de ani. Dorin Jula în Timp liber. 31 13 J. de Coralia Angelescu. 1971 op. 3 ani în 1800. Fourastie.K.K. Astfel.12 Cei mai mulţi analişti prevăd pe termen mediu şi lung o creştere a timpului liber sau cel puţin a timpului petrecut în afara muncii. Galbraith.

Hotelul. misiunea sa fiind ca respectivul grup să-şi îndeplinească obiectivele. N. p. Bucuresti. nu doar fizice cât şi cele psihice. fără să fie preocupaţi de respectivele activităţi. înainte de a reveni la viaţa cotidiană. evenimentelor şi formelor oferite de unităţi.. 350 16 Lupu. de plăcere. Agrementul se defineşte ca fiind ansamblul mijloacelor. echipamentelor. 14 15 Snack.. să stabilească relaţii între ei. Ed. Baron. N Economia turismului. N. unei împliniri. evidenţiind statutul agrementului ca şi componentă de bază a serviciilor turistice. Turiştii trebuie să fie conştienţi că activităţile există şi. op.O. să lase o impresie şi o amintire favorabile15. divertismentul. Astfel. creând cadrul necesar petrecerii plăcute şi instructive a timpului liber. 2001. Animatorul trebuie să fie abil astfel încât să motiveze turiştii să participe la diferite activităţi. 148 Stanciulescu. All. de care aceştia să fie conştienţi că le au la îndemână şi că la a căror desfăşurare pot să participe activ sau să aleagă o viaţă sedentară. 91-94. cit. capabile să asigure individului sau grupului social o stare de bună-dispoziţie. P. Bucuresti. Obiectivul principal al unui program de animaţie este de a propune turiştilor o serie de activităţi. stimulând apariţia şi dezvoltarea unor servicii specifice . cit de Snack. Serviciilor de agrement le sunt specifice o serie de funcţii care privesc atât pe turist. p.SERVICII DE AGREMENT ŞI DIVERTISMENT PENTRU TIMP LIBER În prezent. O. Bucuresti. timpul liber nu este apreciat doar ca un timp rezidual în raport cu timpul de munca ci acesta este folosit în scopul lărgirii orizontului de cunoaştere. p. Neacşu. deoarece asigură odihna activă a turiştilor prin satisfacerea nevoilor fizice şi psihice ale turistului. să dea senzaţia unei satisfacţii.6. Economia turismului. Serviciile de agrement fac parte din categoria de bază a produsului turistic. Serviciile de agrement contribuie astfel direct la realizarea calităţii vieţii. motivaţi de un imbold comun. 91. dacă simt nevoia. op. Baron. Neacsu. se dezvoltă un alt concept la fel de important şi anume animatorul turistic. Concomitent cu apariţia serviciilor de agrement. ca urmare a satisfacerii nevoilor turiştilor legate de oferirea posibilităţii de a avea o viaţă de o vacanţă mai activă. Gabriela Dicţionar poliglot explicativ de termeni utilizaţi în turism. Ed. Prin această definiţie se remarcă atât varietatea activităţilor de animare şi multitudinea planurilor pe care acţionează. 17 Animatorul turistic este persoana care coordonează activităţile unui grup de turişti. 7 . să participe la ceea ce nimic nu îi poate împiedica16.P.a celor de agrement. Ed. Bucuresti. 2003 p. favorizând în acelaşi timp relaţiile interumane. cu unicul scop de a face acestora sejurul cât mai plăcut şi mai amuzant şi de a-i ajuta să-şi recupereze forţele. Gabriela. staţiuni sau zone turistice. Lupu. se poate constata că noile nevoi de consum şi noile exigenţe privind calitatea componentelor turistice aduc îmbunătăţiri privind consumul timpului liber. 17 Lupu N. Expert. Ed. precum şi de odihnă activă pentru reconfortare14. All Beck. precum şi faptul că agrementul se constituie ca un element fundamental pentru satisfacerea nevoilor de odihnă activă a turiştilor. p. Economie şi management. 1988. 2001. N. cât şi pe organizatorii de vacante care sunt staţiunile şi agenţii economici. Tigu. Expert.

18 18 Snack. 13. op. comunicarea şi sporirea volumului de cunoştinţe.350 8 . cum ar fi cea de schi.7 metri înălţime. este construit din oţel. Neacşu. Din punctul de vedere al organizatorilor de turism.5 metri lungime şi 63. iar o călătorie extremă (curbe de 65 de grade. pescuit. o centrifugă uriaşă (Flying Machine) şi o replică modernă a Corabiei lui Noe. lăudându-se totodată cu două carusele. atrăgând după sine apariţia unor noi tipuri de vacanţă. agrementul devine o importantă sursă de încasări. Europa nu este lipsită de parcuri de distracţii. Baron. Sursa: „Descoperă. un Ghost Train şi o Black Hole. cu versiuni mai mici ale tuturor instalaţiilor. el conservă încă un montagne russe din lemn (Big Dipper). Viteza maximă înregistrată pe circuit este de 119 km/h. Prin creşterea gradului de atractivitate. pe traseu se află trei garnituri în mişcare. alpinism.P.cit. de creştere a eficientei economice a activităţii de turism. divertismentul şi dezvoltarea capacităţilor turistului. dar cel mai mare şi mai interesant se află nu pe continentul propriu-zis. p. Simultan. Agrementul poate să devină motivaţia principală a unei calatorii anume. Mândria parcului de la Blackpool rămâne. Valhalla este considerată cea mai mare instalaţie tip rollercoaster. amuzamentul. de creştere a atractivităţii staţiunilor turistice prin diversificarea şi dezvoltarea mijloacelor de agrement. rollercoaster-ul Big One. inclusiv a rollercoaster-ului din lemn. prin stimularea creşterii circulaţiei turistice. redând înfricoşător toată istoria vikingilor). diversificare şi individualizare a produselor turistice. a fost inaugurata în 2000 şi a costat 15 milioane de lire sterline. Inaugurat în 1994. Prezenţa animaţiei şi varietatea formelor sale trezesc interesul turistului pentru o anumită zonă şi asigură. vânătoare. Pentru copii. Cea mai nouă atracţie este Valhalla (cu o lungime de 650 de metri. N. revenirea acestuia. agrementul reprezintă un factor de competitivitate. satisfacţia psihică prin activităţi cultural distractive şi instructive-educative. de cele mai multe ori. Datorită competiţiei existente pe piaţă se stimulează cu ajutorul activităţilor de agrement procesul de dezvoltare.Agrementul vizează destinderea şi reconfortarea fizică. Blackpool Pleasure Beach este considerat. echitaţie etc. în Anglia. al cărei circuit se desfăşoară integral pe întuneric. ci dincolo de Marea Mânecii. Această situaţie se remarcă şi în cazul parcului de distracţii Blackpool Pleasure Beach din Yorkshire. în ceea ce priveşte spectaculozitatea echivalentul britanic al americanului Kennywood Park (Pittsburgh).O. 2004. măsurând 1675. s-a construit separat parcul tematic Beaver Creek. totuşi. nr. E lumea ta!”. Inaugurat în 1896. în care se exercită forţe de 3-4 G) durează două minute şi treizeci de secunde. Anglia.

P. balnear şi în oraşe (pe trasee turistice). pe trasee mai uşoare (în staţiunea de bază: Panorama. Farnham. avansat sau intermediar) şi pe care este obligat să o înscrie într-un formular special. 19 Snack. sunt la dispoziţie trasee de până la 1700 m lungime. Neacsu. Elicopterele folosite sunt A-Star B3. mai precis în Munţii Purcell din British Columbia. Când se schiază în grup. durata zborului este de până la 90 de minute iar participanţii sunt în general în număr de cinci. se pot grupa în funcţie de mai multe criterii şi anume19:  Cel mai frecvent organizarea agrementului se particularizează pe forme de turism: de litoral. Baron. E lumea ta!”. Coppercrown. porturi de agrement şi cluburi nautice. mai ales.Heli-schi Heli-schiul s-a născut în Canada. cu o multitudine de forme particulare. cei care vin de la nivelul mării au nevoie de 2-3 zile pentru acomodare. se distribuie cu Ziarul Financiar Activităţile de agrement deşi sunt eterogene şi dinamice. În funcţie de categoria în care se încadrează fiecare individ (expert. Invermere. startul fiind dat la altitudinea de 2900-3000 m. iar clima blândă. unde pe o suprafaţă de 2000 km2 se află zone ideale pentru practicarea acestui tip de schi extrem. majoritatea instructorilor te obligă la o sesiune speciala de antrenament. nr. montan (de vara şi de iarna). Din pricina altitudinii mari şi a nivelului redus de oxigen. cu o diferenţă de nivel cuprinsă între 700 şi 1200 de metri. talazoterapia. fără furtunile care sunt frecvente în Munţii Stâncoşi.N. În cadrul turismului de litoral se remarca forme specifice de agrement şi anume: sporturi nautice. Eyebrow Forster.356-357 9 . Cum coborârea diferă semnificativ de una normală. înainte de a căpăta permisul de schiat. 2004. Vârsta minimă pentru participare este de 19 ani. Sezonul se deschide pe 15 decembrie şi durează până în luna aprilie. iar formularul conţine prevederi foarte stricte care exonerează organizatorii de răspunderea legala în caz de accidente (inclusiv cele de elicopter). pe anumite trasee putându-se schia chiar până spre vară. dată fiind forţa de torsiune suplimentară care poate apărea în timpul coborârii.cit.O. Paradise şi mai ales Jumbo alcătuiesc împreună cea mai faimoasă locaţie din lume pentru „schiatul din elicopter”. op. Radium Hot Springs) înaintea aventurii propriu-zise. Se folosesc schiuri late care asigură o aderenţă sporită. ritmul este întotdeauna dictat de cel mai lent dintre participanţi. Într-o zi de schi se pot efectua intre opt şi zece coborâri. SURSA: Revista “Descoperă. 9. Zăpada este abundentă şi uscată. p. Cauldron.20 martie. iar legăturile sunt altele decât cele obişnuite. Sezonul de vârf este considerat a fi intervalul 1 februarie .

deoarece acestea sunt realizate cu ajutorul societăţilor comerciale turistice şi cu administraţiile locale.) şi agrement în aer liber (grădini publice. se disting agrement închis (club. animaţie comercială. cu preţ unic.281-284 10 .. participarea la anumite evenimente culturale. cit. stadioane. pentru tineri. Rodica. p. turnee ale ansamblurilor teatrale. mountain bike etc. muzicale. prin implicarea turistului în diferite programe de divertisment (sporturi.amenajarea plajelor pentru cura helio-marină activă etc. cit. parcuri de distracţii. şi pasive. Printre serviciile organizate de terţi se numără parcuri de distracţii. bob. cluburi de vacanţă etc. alpinism. Tipurile de animaţie proprii unităţilor de cazare sunt cea recreativă. schi. pentru adulţi şi pentru vârsta a treia. Bucuresti.  Un alt criteriu folosit este vârsta şi se evidenţiază servicii de agrement pentru copii. săniuţe. servicii organizate la nivelul staţiunilor şi servicii organizate de terţi20.  O alta modalitate de structurare a serviciilor de agrement are drept criteriu numărul de participanţi şi se remarcă agrement individual şi animaţie de grup. patinaj etc. complexe sportive etc. prestaţiile de agrement se grupează în active. activităţile de agrement vor fi în concordanţă cu nevoile specifice persoanelor de vârsta a treia. şi de iarnă: sporturi de sezon diverse. să convieţuiască şi să participe la jocuri alături de alţii de vârsta lor. se evidenţiază agrement de iarna (sporturi de iarnă). serviciile de agrement se împart în gratuite. în care turistul se comportă ca un simplu spectator (vizitarea obiectivelor turistice.  Una dintre modalităţile de structurare cele mai expresive şi complete împarte prestaţiile turistice în funcţie de conţinutul acestora în: animaţie de pură deconectare. concursuri. sportive)22.). animaţie culturală. Pentru agrementul montan se disting activităţi specifice pentru cele doua sezoane . op. Rodica. îndreptată spre destinderea şi petrecerea unui sejur agreabil (spectacole. sub atenta supraveghere a personalului hotelului 21. alcătuită dintr-o serie de activităţi plăcute prin care copiii pot să se joace. Serviciile organizate la nivelul staţiunilor pot fi centre de echitaţie. La aceste modalităţi de clasificare a serviciilor de agrement se adaugă şi următoarele:  După nivelul de organizare se disting servicii organizate de unităţile de cazare şi/sau alimentaţie. p. cinema.  În funcţie de spaţiul de desfăşurare. Pentru turismul balnear. speologie. cea orientată spre realizarea 20 21 Minciu. 2001.  Prestaţiile de agrement se grupează şi după scopul avut în vedere în competitive şi ca scop în sine. Ed. cu preţ mediu şi de lux. p. concursuri). Economia turismului. discotecă etc. op. hotel. Uranus. animaţie recreativă. teatru. animaţie sportivă care are la bază interesul pentru cultura propriului corp (hotelurile îşi creează propriile săli de gimnastică) şi animaţia infantilă.  După sezonul turistic. N.281-284 Lupu. Serviciile organizate la nivelul staţiunilor au un grad mai mare de complexitate şi diversificare.  În funcţie de modalitatea de participare a vizitatorilor.  În funcţie de preţ. jocuri).de vară: drumeţii. poate cea mai importanta. de dansuri etc. centre sportive. 93 22 Minciu. agrement de vară (sporturi nautice) şi agrement permanent.

congrese etc. frumuseţea florei şi a faunei. cu personaje îndrăgite din benzi desenate. Atlantic City atrag un număr impresionant de vizitatori şi formează un nou tip de vacanţă.. 2004. Animaţia profesională se referă la târguri. plimbările prin natură. Rodica. p. 90-91 Minciu. Concluzionând. drumeţiile. Economia turismului. întâlnirile cu rudele şi prietenii etc. cu un grad de risc mai ridicat. sejururi de învăţare a unor limbi străine. Animaţia gastronomică generează activităţi de divertisment legate de expoziţii şi concursuri de natură culinară şi circuite pe aceasta temă. Animaţia recreativă este practicată de un număr mare turişti şi nu de puţine ori aceasta reprezintă chiar motivaţia principală a călătoriei. se poate afirma că dezvoltarea activităţilor de agrement influenţează direct orientarea fluxurilor turistice şi implicit desfăşurarea unei activităţi utile şi eficiente. zoologie). Animaţia comercială presupune folosirea timpului liber pentru efectuarea unor cumpărături uzuale sau specifice. animaţie-spectacol.). desfăşurarea activităţilor de agrement presupune existenţa unor echipamente adecvate. spectacole de teatru. Bucuresti. volei.unei depline forme fizice. precum şi de profilul. înot. 23 24 Lupu. film. Uranus.). iar în categoria acestora intră băile de soare şi mare. schi etc. burse de studii. tematice (planetariu. precum şi a unor programe care să fie pe placul turiştilor. vizitarea diverselor obiective turistice. Animaţia-spectacol are o multitudine de forme de manifestare şi priveşte diversitatea peisagistică. Animaţia de pură deconectare se referă la acele activităţi prin care se evadează din cotidian. vizitarea unor obiective istorice etc. folclorice. golf. animaţie gastronomică şi cea profesională23. aşteptările şi aspiraţiile turiştilor. pelerinaje. Animaţia culturală se prezintă sub formă de vizite la muzee şi case memoriale. op. N. vizitarea edificiilor de natură religioasă. de înfrumuseţare. din povesti etc. structura şi specificul locaţiilor în cauză. Parcuri de distracţii precum Disneyland. competiţii sportive etc. a unui personal cu pregătire de specialitate. p. Aceasta necesită adoptarea unei strategii adecvate privind dezvoltarea unei reţele comerciale şi asigurarea unei game sortimentale care să ţină cont de cerinţele şi nevoile turiştilor. Animaţia culturală se referă la acele activităţi care presupun formarea. şi anume: sărituri cu paraşuta şi deltaplanul. Acest tip de animaţie se adresează unui public avizat24. river rafting etc. rezervaţii şi cazinouri. muzică. precum şi la practicarea diferitelor sporturi (tenis. evenimente de artă. Astfel. care pune accent pe latura morală a personalităţii individului. Animaţia orientată spre realizarea unei depline forme fizice se referă atât la posibilitatea efectuării de cure (balneare. Strategia de dezvoltare a serviciilor de agrement trebuie să ţină seama de motivaţiile. expoziţii. editia a III-a revazuta. 283-284 11 .) şi a unor activităţi mai deosebite. cea culturală. oraşele ca Las Vagas. fitness etc. cit. Ed. Animaţia recreativă se constituie din vizitarea parcurilor de loisir: generale (cu echipamente de distracţie. de slăbire. participarea la evenimente culturale. educarea şi dezvoltarea anumitor cunoştinţe ale turistului.

el trebuie conceput astfel încât. Jula. Conţinutul şi caracteristicile serviciilor turistice Serviciul turistic se prezintă ca un ansamblu de activităţi ce au ca obiect satisfacerea tuturor nevoilor turistului în perioada în care se deplasează şi în legătură cu aceasta. Coralia.. cât şi în folosirea propriu-zisă a acestuia. în condiţiile contemporane. un fenomen de masă. simulate şi de efectele negative ale concentrării urbane. p. p.I. precum şi a promovării pe scară largă. Economică.cauza confirmă apartenenţa turismului la acest sector25. 236-240 27 Ioncica. 68-69 12 . Maria. turismul aparţine structural sferei sectorului terţiar. 147 Angelescu. concomitent cu petrecerea plăcută şi instructivă a timpului liber.26 Se remarcă faptul că serviciile sunt antrenate într-o proporţie însemnată în crearea condiţiilor pentru petrecerea timpului liber. Aceasta din urmă condiţionare rezultă din modul în care se asigură posibilitatea unei distribuţii echilibrate a numărului de ore disponibile zilnic pentru celelalte activităţi de timp liber. chiar deprinderi noi. Turismul a devenit.. iar altele vor fi destinate unor trebuinţe specific turistice. trăsăturile comune cu ale celorlalte activităţi ale terţiarului. tendinţele în evoluţia acestora. p. Numai în felul acesta prestaţia turistică îşi conturează un conţinut concordant cu exigenţele vieţii moderne.70 28 Florina Bran. Serviciile turistice trebuie văzute şi tratate pornind de la conceptul şi evoluţia timpului liber. cit. hrana. totodată. Astfel. p. cat şi pentru creşterea calităţii vieţii populaţiei27. se va amplifica dimensiunea timpului liber. informaţii. op. între care poluarea şi 25 26 Cosmescu. prin punerea accentului în ultima perioadă pe serviciile de animaţie. Creşterea secvenţei din timpul liber dedicată practicării turismului va depinde direct de dimensiunea timpului liber săptămânal şi anual şi indirect de mărimea timpului liber cotidian. Bucureşti. Serviciul turistic trebuie să creeze condiţiile pentru refacerea capacităţii de muncă. O parte dintre aceste activităţi satisfac pe de o parte nevoi de bază cum ar fi odihna. are efecte atât asupra dimensiunilor şi modului de utilizare a timpului liber. dinamica sub impulsul aceloraşi grupe de factori . 1998. Economia turismului şi mediului inconjurartor. Acest fapt duce la transformarea într-o constantă a timpului de odihnă pasivă şi creşterea solicitărilor faţă de formele odihnei active. în urma derulării consumului turistic. Ed. diversificarea ofertei de servicii şi în special a ofertei turistice. op. Diversitatea şi eterogenitatea serviciilor turistice. Tamara Simon. Dinu Marin. cit. op. Datorită faptului că timpul de muncă se reduce ca o consecinţă a creşterii productivităţii muncii şi a perfecţionării proceselor de producţie. a progresului ştiinţific şi tehnic. astfel încât cel de la sfârşitul săptămânii şi vacanţa să rămână într-o proporţie cât mai mare pentru practicarea turismului. în economie. cu cerinţele turismului contemporan28.Conţinutul şi tipologia serviciilor turistice Prin specificul său. dezvoltarea acestui tip de activităţi fiind una dintre cele mai importante consecinţe ale creşterii dimensiunii timpului liber. D. oamenii să dobândească un plus de cunoştinţe. cit.

eficient. aşa cum s-a arătat. cât şi nota sa de specificitate. al ofertei. imprimându-i o multitudine de forme de manifestare30. Aprecierea turismului ca activitate de prestări servicii rezultă atât din conţinutul acesteia. influenţează diferit realizarea efectului global.cit. p. Bucureşti. aranjamente turistice. Din rândul caracteristicilor de ordin general31 se remarcă:  Caracterul imaterial al prestaţiei. Un alt element ce argumentează caracterul turismului de activitate prestatoare de servicii îl constituie modul de definire al produsului turistic şi corespunzător. Totodată. 216-217 E. activitatea având un conţinut complex şi luând. unde nu se operează cu servicii pure. Editura Sport-Turism. alimentaţie. resursele luând forma diferitelor produse numai prin intermediul prestărilor de servicii specifice . În perioada contemporană se manifestă un proces continuu de îmbogăţire a conţinutului prestaţiei turistice cu noi tipuri de activităţi. Unele din particularităţile serviciilor turistice sunt comune tuturor componentelor terţiarului. 1975. p. Aceste preocupări îşi măresc dimensiunea o dată cu transformarea turismului într-unul de masă. fiecare componentă având trăsături proprii. Conţinutul particular al produsului turistic. a creşterii rolului în formarea şi educarea indivizilor. op. nefavorabile ale suprasolicitării nervoase. serviciul turistic se concretizează numai în momentul întâlnirii cererii cu oferta turistică. op. cu posibilităţi multiple de desfăşurare a unor activităţi recreative menite să diversifice şi să sporească atractivitatea ofertei. folosit în tratamentul de ameliorare a efectelor negative.stresul. p. altele sunt specifice numai turismului. agrement. 218-219 13 . cât şi din particularităţile serviciului turistic. Turismul reprezintă unul dintre domeniile terţiarului. să răspundă criteriilor odihnei active. Nicolescu. expresie a receptivităţii şi adaptabilităţii turismului la schimbările intervenite în structura nevoilor de consum. de deconectare. modul său de determinare demonstrează atât caracteristica turismului de activitate prestatoare de servicii.  Nestocabilitatea se referă la faptul că serviciile turistice nu pot fi stocate 29 30 Rodica Minciu. Acest lucru se va concretiza în faptul că organizatorilor de turism le revine sarcina conceperii unor vacanţe. transport. mecanisme specifice de funcţionare şi intrând în proporţii variabile în alcătuirea ofertei turistice. Produsul turistic este considerat. bunurilor şi serviciilor. de fapt. Odihna activă reprezintă... un procedeu modern. Se remarcă importanţa deosebită a serviciilor prin faptul că în crearea şi în individualizarea produselor turistice accentul cade pe servicii29. cu creşterea frecvenţei de petrecere a timpului liber în afara reşedinţei permanente. a fi rezultatul asocierilor interdependenţelor dintre atractivitatea unei zone şi facilităţile sau serviciile oferite cumpărătorului. 232 31 Rodica Minciu. poate chiar singurul. din elementele ce-i conturează un specific distinct de alte prestări care aparţin sectorului terţiar. iar produsul turistic este în fapt unitatea organică a efectelor resurselor.cit.găzduire. forma unei asocieri de elemente cu caracter diferit. Marketingul în turism. astfel.

 Simultaneitatea atât a producţiei. cazare. Astfel. dar şi la schimbările comportamentale. simultaneitatea execuţiei şi consumării serviciilor. Astfel.  O altă caracteristică generală se referă la intangibilitatea serviciilor. în vederea unui consum în viitor se remarca atât existenţa unor avantaje în desfăşurarea activităţii ca urmare a eliminării cheltuielilor şi dificultăţilor legate de distribuţia fizică. tratament) şi a resurselor umane. serviciile turistice cunosc ritmuri de creştere superioare evoluţiei de ansamblu a fenomenului turistic.cit. cât şi datorită psihologiei consumatorului turist. p. cât şi a beneficiarului în acelaşi loc.. op. Pe de altă parte. apar efecte nefavorabile la nivelul volumului activităţii realizate. cât şi a consumului serviciilor.219-223 14 . 32 Rodica Minciu. Din această cauză apar consecinţe negative asupra gradului de utilizare a capacităţilor producţiei turistice (de transport. este necesară o bună cunoaştere a nevoilor pieţei şi o riguroasă delimitare a sferelor de acţiune. astfel. Apar însă probleme legate de asigurarea calităţii serviciilor şi de standardizare a acestora. prezentând avantaje notabile în realizarea „confortului psihologic“ al turistului şi reduce sensibil posibilităţile de copiere ale acestora. datorită faptului că acelaşi producător nu îşi poate oferi serviciile simultan pe mai multe pieţe. Dacă acestea nu sunt îndeplinite. calitatea serviciului. de corectitudinea şi modul în care îşi îndeplineşte atribuţiile. Astfel. Prestarea serviciilor turistice rămâne un domeniu în care prezenţa lucrătorului continuă să fie importantă atât prin specificul activităţilor.  Serviciile turistice se caracterizează printr-un dinamism ridicat. fiind strâns legată de prezenţa şi participarea lucrătorului.  Serviciile turistice deţin o pondere mare în cheltuielile cu munca vie. realizarea lui corespunzătoare depind de nivelul pregătirii acestuia. pentru realizarea lor efectivă. Deosebit de sensibile la mutaţiile înregistrate în dezvoltarea economico-socială.  Serviciile sunt inseparabile de persoana prestatorului. Individualizarea serviciilor se regăseşte în caracterul unicat al vacanţelor. care generează un complex de probleme privind organizarea producţiei şi comercializării lor. Printre caracteristicile specifice pot fi menţionate32:  Personalizarea serviciului atât la nivelul grupului. cât şi la nivelul individului face ca motivaţiile. fiind rezultatul oscilaţiilor cererii turistice şi al concentrării acesteia în anumite perioade. Faptul ca prestaţiile turistice se exteriorizează sub forma unor activităţi impune. pătrunderea progresului tehnic se face mai lent şi cu eforturi mari. precum şi comportamentul diferit al turiştilor faţă de fiecare componentă a prestaţiei să fie satisfăcute. nevoile foarte variate ale cererii. prezenţa atât a prestatorului. cât şi anumite dificultăţi legate de asigurarea echilibrului ofertă-cerere şi realizarea efectivă a serviciilor. alimentaţie. dar şi asupra satisfacerii nevoilor turiştilor.  Prestaţiile turistice manifesta şi o puternică fluctuaţie sezonieră. deoarece nu pot fi percepute cu ajutorul simţurilor. Comercializarea serviciilor presupune contactul nemijlocit între producătorul-prestator şi consumator. turistul prezintă neîncredere şi reţineri cu privire la achiziţionarea serviciului turistic.şi păstrate în vederea unui consum ulterior. încetând să existe din momentul încheierii acţiunii acestuia.

Această caracteristică este dependentă de structura complexă a serviciului turistic.  Consumul serviciilor turistice se efectuează într-o ordine riguroasă. locul şi momentul acţiunii.Serviciile turistice se caracterizează şi prin complexitate.  O altă caracteristică se referă la substituibilitatea serviciilor turistice. determinată de specificul prestaţiei.  În relaţie foarte strânsă de eterogenitate se află caracteristica ce se referă la participarea unui număr mare de prestatori la realizarea produsului turistic. Principalele prestaţii şi succesiunea acestora ar putea fi următoarele:  Propagandă Informare Contractarea aranjamentului Relaţii publice Transport pe ruta ducere Cazare şi auxiliare Alimentaţie şi auxiliare Agrement Transport pe ruta întoarcere 15 . forma de turism. Aceasta presupune înlocuirea unor elemente care intră în proporţii diferite în alcătuirea produsului final. Existenţa unei multitudini de posibilităţi de combinare şi substituire a elementelor care alcătuiesc produsul permite realizarea unei game largi de produse turistice.  Prestaţiile turistice sunt eterogene. datorită faptului ca prestaţia turistică este rezultatul diferitelor combinaţii între elemente decurgând din condiţiile naturale şi antropice specifice fiecărei ţări sau zone şi serviciile furnizate de organizatori.

alimentaţia şi prestaţiile auxiliare acesteia. contractarea aranjamentului. în cazul în care comportă utilizarea mai multor mijloace de transport. p.Fig. Anca Gabriela Roşu. cazarea şi serviciile suplimentare oferite de unităţile hoteliere. Economia turismului şi mediului înconjurător. Schema de derulare a prestaţiei turistice (după Ion Istrate. 6. 16 . 7. dar şi anumite facilităţi de care beneficiază turistul pe durata deplasării. 2. 5. transportul. Editura Economica. 1. Bucureşti. realizate de agenţii de specialitate. dar şi prin intermediul materialelor publicitare. menite a asigura climatul favorabil desfăşurării consumului turistic şi revenirea turistului. transferul turiştilor şi bagajelor la hotel sau de la un mijloc de transport la altul. reprezentanţi.1. prin contact direct. Florina Bran. 172) acţiunile de propagandă şi informare turistică. 3. transportul turiştilor pe ruta de întoarcere. agrementul în varietatea formelor sale. 8. de-a lungul tuturor momentelor călătoriei este necesară prezenţa activităţii de relaţii publice. 2. 4. 1996. a minimului de servicii solicitate şi stabilirea programului de desfăşurare a acţiunii. birouri de turism.

. mai exact.SPORTUL CA ELEMENT DE TIMP LIBER CONCEPTUL DE SPORT În Dicţionarul Explicativ al Limbii Române (DEX. pe când sportul înseamnă confruntarea dură cu realitatea (competiţia) în limitele unor forme foarte precise. în timp ce în sport regulile sunt funcţionale şi au o extensie socială. În secolul al XIX-lea. În limba franceză a secolului al XII-lea cuvântul „de sport” desemna modalităţile de a petrece plăcut timpul. formării de caracter şi asupra umanismului. În jocuri.. curajul. alături de „progres”. în timp ce sportul. contra altora. dar şi înţelesul de „formare corporală şi morală.. până la diferite jocuri de societate. Acelaşi autor evidenţiază diferenţele esenţiale dintre joc şi sport: • Jocul este prin excelenţă o activitate spontană. în joc ele se referă mai ales la ceea ce nu e este permis. comportând reguli şi instituţii specifice şi susceptibilă de a se transforma într-o activitate profesională”. datorită lui Thomas Arnold.. 1989) M. organizarea instituţională etc. cuvântul „sport” vine din latinescul „deportare”. „a te amuza”. 1989). dezvoltării voinţei şi a obţinerii unor performanţe. regulile pot fi inventate pe loc. Dacă atât în joc cât şi în sport respectarea regulilor este obligatorie. Etimologic. de formare morală prin formare corporală” (Bernard.. exuberantă. Definiţia lui G. tehnologia legată de performanţele sportive. controlată. în sport ele au un grad mare de stabilitate şi generalitate. distracţie. reglementate ale acestei activităţi” dar şi „totalitate de exerciţii fizice şi de jocuri practicate metodic şi sistematic în vederea întăririi organismului. jocul trăieşte în prezentul imediat. confruntarea cu riscul şi din ce în ce mai mult avantaje materiale.. 1989) făcând o comparaţie între „joc” şi „sport” evidenţiază câteva dintre caracteristicile sportului: importanţa acordată rezultatului.. sportul însă este organizat în timp şi organizează timpul. presupune o conduită intensivă.). începând de la conversaţie. un joc unde scopul este cultura corpului prin exerciţii de un asemenea fel încât îl obligă pe om la o luptă triplă: contra lui însuşi. • În joc domină fictivul şi imaginarul. În alte lucrări ale sale insistă. gândită. asupra eticii. sau. practicată într-un mod competitiv. de a întări şi de a educa voinţa. Prouteau (citat de Bernard 1989) defineşte spoitul ca „. Pierre de Coubertin defineşte sportul drept „cultura intensivă a efortului muscular făcută în scopul progresului şi care poate merge până la risc”. este neutră la judecăţi valorice şi surprinde mai complex fenomenul sportiv: „O activitate de loisir unde efortul fizic este dominant. cu scopul de a dezvolta. G. contra naturii lucrurilor. prolificitatea culturală (tehnicile de cultivare a corpului. extensivă. iniţiativa şi disciplina. 1998) cuvântul SPORT este definit drept „complex de exerciţii fizice şi de jocuri practicate în mod metodic. Magnane. Un secol mai târziu. 17 . În plan temporal. responsabilităţii. în cadrul unor reguli precise şi exigenţe convenţionale”. (Bernard. Bouet (citat de Bernard. fiecare dintre formele particulare. conceptului de sport i se adaugă înţelesul de competiţie ludică care oferă satisfacţii specifice jocului. care însemnă „a te distra”.. în Anglia începe să fie folosită expresia „to sport”.

În joc, persoana poate fi singură, în sport există totdeauna cel puţin trei părţi implicate (sportive, adversar şi arbitru), a patra este publicul. • Jocul are o notă de amuzament, pe când sportul se constituie în conduite ce stau sub semnul valorilor sociale. Bernard (1989) consideră că analiza fenomenului sportiv trebuie să vizeze cu necesitate şi alte aspecte, printre care: • practica socială de loisir, fie ca activitate, fie ca spectacol; • tehnica motrice, cu normele sale de exerciţii pentru dobândirea deprinderilor necesare ajungerii la randament; • instituţia cu structurile şi organizaţiile specifice determinate de profilul societăţii căreia îi aparţin; • în fine, sportul este un mit, în măsura în care societatea îi conferă o valoare intrinsecă, proiectând asupra lui aspiraţiile şi nostalgiile sale. (Bernard, 1989) Fenomenul de practicare al exerciţiilor fizice uimeşte prin varietatea activităţilor. Prin sport, oamenii se relaxează, sunt deconectaţi de la probleme cotidiene apăsătoare de la alte surse de stres. Eliberată de gânduri negre, mintea lor, devine mai creativă, asociaţiile mentale devin mai bogate, se nasc noi strategii de rezolvare a problemelor iar procesele cognitive au de câştigat. „Minte sănătoasă în corp sănătos” are o acoperire largă când e vorba de dezvoltarea personalităţii în ansamblu. Prin optimizarea somatică (mai bună circulaţie sanguină, reglarea ritmului cardiac, echilibru hormonal, întărirea musculară, evitarea supraponderalităţii etc.), sportul contribuie şi la o mai înaltă preţuire a concepţiei generale de sine (Alfennann şi Stoll, 2000). Nu întâmplător, ideea legăturii strânse dintre dezvoltarea motrică şi dezvoltarea intelectuală este atât de preţuită în creşterea şi educarea copiilor. În „Manifestul despre sport” Consiliul Internaţional pentru Educaţie Fizică şi Sport de pe lângă UNESCO face diferenţieri între sportul de performanţă, sportul şcolar, sportul în timpul liber şi adaptat. În această triplă ipostaziere a sportului, elevul poate practica toate formele: în şcoală în cadrul lecţiilor de educaţie fizică şi sportivă (cerc sportiv), sub îndrumarea pedagogului; în lecţia de antrenament sub îndrumarea antrenorului în vederea obţinerii performanţelor şi în timpul liber, în mod independent sau asistat de un mentor. În „Declaraţia prin consens” elaborată la cel de-al II-lea „Simpozion Internaţional privind educaţia fizică, condiţia fizică şi sănătatea” desfăşurat la Torino în mai 1992 - termenii care definesc activitatea de educaţie fizică şi sport în relaţie cu calitatea vieţii sunt următorii: • Activitatea fizică - orice mişcare realizată cu ajutorul muşchilor scheletici care determină o creştere substanţială a consumului energetic în repaus; • Activitatea fizică din timpul liber - acceptată ca o activitate extraprofesie; • Exerciţiu fizic - formă de activitate fizică de timp liber efectuat în mod obişnuit prin repetarea de-a lungul unei perioade de timp (antrenament) cu obiectiv extern sau intern specific; • Sport în competiţie - sport competiţional; • Sport pentru toţi - asimilat cu recrearea şi activitatea fizică ocupaţională; • Sănătatea pozitivă - bucuria de a trăi;

18

Sănătatea negativă - asociată cu morbiditatea; Morbiditatea - orice abatere de la buna stare fizică sau psihică; Starea de bine - concept holistic care poate fi definit sau descris din diverse perspective: fizic, psihic, material, conjunctural etc. Din această perspectivă sunt studiate şi implicit mai binecunoscute efectele biologice ale activităţii fizice; • Condiţie fizică direcţionată spre performanţă - definită prin termenii capacităţii de performanţă sau în activităţi ocupaţionale; depinde de abilităţi motrice, putere şi capacitate cardio-respiratorie, forţă musculară, putere, rezistenţă, dimensiuni şi compoziţie corporală, motivaţie şi status nutriţional; Condiţie fizică direcţionată spre sănătate - reprezintă componente ale condiţiei fizice asupra cărora nivelul obişnuit de activitate fizică are efecte favorabile sau nefavorabile şi se raportează la status-ul de sănătate. Se caracterizează prin: masa corporală raportată la înălţime, compoziţia corporală, distribuţia ţesutului adipos subcutant, adipozitatea viscerelor abdominale, densitatea oaselor, forţa şi rezistenţa musculaturii abdominale şi dorso-lombare, funcţionalitatea inimii şi a plămânilor, tensiunea arterială, VO2 max, metabolismul glucozei şi a insulinei, profilul lipidic şi lipoproteic sanguin, raportul lipide-hidraţi de carbon oxidaţi (Ifrim, M., 1986) • Mediul social - format din relaţii sociale, valori sociale, apartenenţă la organizaţii • Atribute personale - stil de viaţă, vârstă, sex, statutul socio-economic Miniştrii sportului din Uniunea Europeană reuniţi la Padeborn (Germania, 2001) au căzut de acord asupra necesităţii recunoaşterii unei „specificităţi” a sportului. Dacă se doreşte păstrarea eticii şi a rolului social al sportului, specificitatea sportului va trebui luată în considerare în primul rând în aplicarea regulilor concurenţei şi a pieţei interioare, în luarea măsurilor privind televiziunea şi protecţia sportivilor minori. Sportul este definit astfel în articolul 2 al Cartei Europene a Sportului: „Sport înseamnă toate formele de activitate fizică menite, printr-o practicare organizată sau nu, să exprime sau să amelioreze condiţia fizică şi confortul spiritual, să stabilească relaţii sociale sau să conducă la obţinerea de rezultate în competiţii de orice nivel”. Sportul este un termen polisemantic. De multe ori activitatea fizică, exerciţiul fizic şi sportul sunt utilizate ca sinonime în literatură sau mai ales în mass-media. În domeniul „sport” ştiinţele de graniţă sau de conjunctură se situează la confluenţa formelor şi fenomenelor studiate. Autorii A. Dragnea şi S. Mate-Teodorescu (2002) amintesc de caracterul multidisciplinar şi pluridisciplinar al ştiinţelor care se situează în (Ifrim, M. 1986) domeniul hipercomplex denumit „teoria spoitului”. În concepţia aceloraşi autori obiectul de studiu al teoriei sportului este constituit din „activitatea sportivă cu subsistemele sale, care include antrenamentul ca proces de dezvoltare şi competiţia ca formă de valorificare a capacităţii de performanţă, relaţiile de reglare şi principiile care stau la baza acestora”. Substratul biologic precum şi latura psihologică specifice omului (şi implicit şi sportivului) sunt posibile numai pe baza nivelului social de existenţă şi din acest motiv tripla ipostază a cercetărilor asupra sportului şi sportivului este obligatorie. Particularitatea esenţială a spoitului este competiţia, iar corolarul acesteia este
• • •

19

victoria. Această caracteristică îl deosebeşte de educaţia fizică unde aspectele educative ale exerciţiului fizic sunt primordiale. Mihai Epuran (1996) citându-l pe O. Grupe, aminteşte de patru categorii de sporturi: • sportul pentru tineret; • spoitul pentru toţi; • sportul de competiţie; • sportul de înalt nivel (profesionist). Dacă de referim la competiţia sportivă care presupune obţinerea unui rezultat, constatăm că ea se particularizează pentru fiecare ipostază a sportului: • În sportul pentru toţi competiţia se încheie odată cu victoria. Fiecare întâlnire are oarecum o existenţă de sine stătătoare, chiar dacă se pot efectua clasamente sau decerna premii; • În educaţia fizică, competiţia se încheie odată cu victoria, dar aici ea lasă urme în perspectivă, prin valenţele educative (dezvoltarea biologică şi socializarea elevului); În sportul de performanţă competiţia nu se limitează numai la obţinerea victoriei din concursul respectiv, sportivul sau echipa sunt incluşi într-un sistem competiţional în care toţi participanţii sunt adversari în timp (tur, retur, campionat etc.) şi în care au relaţii de rivalitate directe sau indirecte. Acest ultim sistem generează o serie de demersuri specifice atât în plan orizontal cât şi vertical, efectuate de sportivi şi staff-ul tehnic. Putem spune că, în acest caz, competiţia se desfăşoară şi între concursuri. (Roman, 2007) Activităţile sportive pot fi clasificate în funcţie de efectul lor fiziologic (R. Manno, 1996): a) activităţi sportive cu efect predominant şi masiv anaerob, cu durata cuprinsă între 10 secunde şi 1 minut (atletism, sprinturi scurte, ciclism 20 m., nataţie 100 m., 200 m., patinaj viteză, slalom schi); b) activităţi sportive cu efect predominant aerob, cu o durată mai mare de 3 minute (atletism marş, nataţie 400 m., 800 m., patinaj fond, schi fond, ciclism şosea, caiac-canoe, canotaj 2000 m.); activităţi sportive cu alternanţa proceselor aerobe-anaerobe (lupte, judo, baschet, box, volei, handbal, polo, rugby, hochei, fotbal, tenis); d) activităţi sportive bazate pe putere şi îndemânare: • pe bază de forţă (haltere); • pe bază de impulsie (atletism greutate, disc, ciocan, suliţă); • pe bază de propulsie (atletism 100 mp. 110 mg. Bob frânare, ciclism viteză, atletism înălţime, săritura în lungime); • activităţi bazate pe îndemânare cu intervenţia grupelor musculare importante (patinaj artistic, gimnastica ritmică şi artistică, schi alpin, sărituri în apă, scrimă); • activităţi bazate pe îndemânare cu intervenţia musculaturii în scop direcţional şi postural (echitaţie, pilotaj bob, tir cu arcul); • activităţi bazate pe îndemânare cu intervenţia redusă a musculaturii (tir, cârmaci la canotaj, talere).
20

se bazează pe execuţia cât mai elegantă şi mai sugestivă a unui număr de figuri în care arbitrul are un rol determinant. joc pe teren redus cu număr redus de sportivi. (Roman. jocuri sportive colective şi individuale). Exemple: sărituri în înălţime prin procedee necompetiţionale. priveşte analiza intervenţiilor musculare care se dezvoltă 21 . dezvoltă calităţile motrice de bază. b) sporturi de situaţie . semifond. destul de puţin instituţional vizate în ciuda faptului că se bucură de o mare răspândire. dar se deosebesc atât prin formă cât şi conţinut de procedeele şi elementele de concurs. Aceste reacţii se referă la procesele metabolice implicate şi la efectele de adaptare ale exerciţiilor efectuate. tir cu arcul. canotaj. care însă nu se confundă strict cu ramura de sport practicată. • exerciţii cu efort predominant aerob. • exerciţii cu efort predominant anaerob-lactacid. riscante. e) sporturi extreme. la gimnastică exerciţii cu ajutor uman sau cu aparate. Structura topografică. sărituri. Tehnica de execuţie este în general stereotipă.talere. rezistenţă şi parţial viteză) şi a mecanismelor metabolice. O afinitate mai mare sau mai mică a exerciţiului cu concursul îl clasifică în exerciţiu simplu special sau de competiţie. Ele pot fi sintetizate în: • exerciţii cu efort predominant anaerob-alactacid. tir cu arma. patinaj artistic). Abilităţile tehnice şi tactice îndeplinesc un rol predominant (sporturi de luptă. c) sporturi tehnico-combinative . datorat prezenţei unui adversar. ciclism pistă. alergări pe distanţe mai mici decât cele de concurs. • exerciţii cu efort predominant mixt (aerob-anaerob). lărgirea bagajului de deprinderi motrice ale sportivilor. Putem astfel să definim modele biomecanice ale performanţei şi ale pregătirii b) Structura încărcăturii. Controlul motor constituie factorul determinant (gimnastică. aruncări în atletism. se bazează pe analiza reacţiilor interne provocate de încărcătură în condiţii de competiţie şi antrenament.bazate pe dezvoltarea maximă a aptitudinilor condiţionale (forţă. cu competiţii în condiţii standardizate (haltere.se bazează pe caracterul imprevizibil al situaţiei. cu reguli schimbate. • exerciţii cu efort predominant plastic (anabolic). d) sporturi la ţintă mobilă şi fixă . favorizând transferurile pozitive de deprinderi b) Exerciţii cu caracter mixt sau intermediar. care pot fi deduşi din efortul competiţional în comparaţie cu efortul de antrenament. c) Exerciţii cu caracter specific. care sunt constituite pe baza asemănării cu caracterele spaţiale ale procedurilor tehnice. Renato Manno (1996) clasifică exerciţiile după următoarele structuri: a) Structura mişcării. Aceste exerciţii sunt de apropiere pentru perfecţionarea tehnicii sau tacticii (coordinative) sau de dezvoltare a capacităţii specifice de efort (condiţionale). Dragnea (1992) clasifică exerciţiile fizice în trei categorii: a) Exerciţii pentru pregătire generală care respectă următoarele criterii: favorizează dezvoltarea multilaterală. este determinată prin intermediul parametrilor cinematici şi dinamici. 2007) A. canoe). nataţie. fond.O altă clasificare care înglobează aproape toate ramurile sportive poate fi: a) sporturi de prestaţie .

cu aparate. aciclice şi combinate f)după natura efortului fizic: exerciţii fizice statice. necunoscute (învăţarea unei combinaţii. Aceste elemente nu pot fi definite cu maximă obiectivitate. În funcţie de modul în care se realizează contracţia musculară în cadrul exerciţiilor se pot deosebi următoarele tipuri de exerciţii: • exerciţii izometrice utilizate în exerciţiile fizice statice (nu se modifică distanţele dintre capetele musculare) • exerciţii izotonice concentrice (exerciţii fizice dinamice în care muşchiul se scurtează) • exerciţii izotonice excentrice (exerciţii fizice dinamice în care muşchiul se lungeşte) • exerciţii izotonice pliometrice (exerciţii fizice dinamice în care capetele 22 . membre superioare. dinamice şi combinate. având la bază stimulentul determinant care constituie componenta agonistică Gheorghe Cârstea (1999) propune clasificarea exerciţiilor fizice după scopurile educative urmărite: a) după ponderea asupra dezvoltării unor segmente-grupe musculare: exerciţii pentru trunchi. cu alegere. exerciţiile de antrenament pot fi împărţite în: • exerciţii generale (care nu au asemănare directă cu prestaţia sportivă) • exerciţii specifice (de iniţiere şi dezvoltare) • exerciţii competiţionale (reproducerea efectivă sau simultană a condiţiilor probei oficiale. tactică. rezistenţei. dar joacă un rol important în obţinerea performanţelor. îndemânării. Studiul se poate efectua cu ajutorul electromiografiei. muşchiul ocupă poziţia centrală în cadrul acestor exerciţii. repetarea unei tehnici. Nivelul de previzibilitate pate fi condiţionat de următoarele elemente: • elemente cunoscute aplicate • elemente cunoscute prin anticipaţie. spate. sparing-partner condiţionat în box) • elemente necunoscute de aplicat • condiţii psihologice ale situaţiei (realizarea unui obiectiv propus în situaţii variate de stres psihic. forţei. pe aparate c) după influenţa asupra dezvoltării calităţilor motrice: exerciţii pentru dezvoltarea vitezei. care ocupă locul central în dezvoltarea aptitudinilor motrice. condiţii diferite) Pornind de la analizele efectuate după aceste criterii. Pe lângă articulaţii şi pârghii osoase.pe baza datelor biomecanice descrise anterior. prin capacitatea lui de contractare şi întindere. b) după poziţia faţă de „aparate”: exerciţii fizice la aparate. fizică e) după caracterul succesiunii mişcărilor componente: exerciţii fizice ciclice. membre inferioare etc. Aceste tipuri de exerciţii sunt folosite cu precădere pentru dezvoltarea forţei. Structura situaţională. care desemnează o orientare a elementelor situaţiei tehnico-tactice. a calităţilor motrice combinate şi complexe d) după influenţa asupra componentelor antrenamentului sportiv: exerciţii pentru pregătirea tehnică.

care include antrenamentul ca proces de dezvoltare şi competiţia ca formă de valorificare a capacităţii de performanţă. • viteza de execuţie De multe ori activitatea fizică. submaximale. ca spectatori la unele întreceri sportive. în natură.musculare se îndepărtează după care se apropie în timp foarte scurt). exerciţiul fizic şi sportul sunt utilizate ca sinonime în literatură sau mai ales în mass-media. Forma exerciţiului fizic este dată de modul în care se succed mişcările. Dragnea şi S. relaţiile de reglare şi principiile care stau la baza acestora”. Acest tip de exerciţii se mai numeşte „exerciţiu pliometric” • exerciţii combinate (exerciţii fizice cu combinaţii între contracţii izometrice şi contracţii izotonice concentrice. (1986) domeniul hipercomplex denumit „teoria sportului”. prezintă interes numai prin vizionările de la televiziune şi. se mişcă. Mate-Teodorescu (2002) amintesc de caracterul multidisciplinar şi pluridisciplinar al ştiinţelor care se situează în Ifrim. medii. adică intervalul de timp în care se desfăşoară un act motric sau o succesiune de acte motrice de aceeaşi natură sau de natură diferită. • amplitudinea mişcării (cm. m sau grade). Autorii A. în primul rând). • durata. nefiind o componentă importantă a stilului de viaţă al românilor. (Roman. adică viteza de succesiune a actelor motrice sau a acţiunilor motrice. iar corolarul acesteia este victoria. Această caracteristică îl deosebeşte de educaţia fizică unde aspectele educative ale exerciţiului fizic sunt primordiale. Se iau în considerare: • direcţia mişcării. adică lungimea drumului (de obicei exprimată prin mărimea unui arc de cerc) între poziţiile extreme ale unui segment sau corp care oscilează. iar în prezent. În concepţia aceloraşi autori obiectul de studiu al teoriei sportului este constituit din „activitatea sportivă cu subsistemele sale. 2007). Particularitatea esenţială a sportului este competiţia. prin participarea pe stadioane. 23 . Practicarea sportului nu sprijină timpul liber în afara domiciliului. g) după intensitatea efortului fizic: exerciţii fizice maximale. M. • ritmul (cadenţa) reprezintă numărul de repetări a actelor motrice pe parcursul unei execuţii îndelungate şi uniforme. excentrice sau pliometrice). se exprimă prin spaţiul parcurs per unitate de timp S/T sau prin număr de repetări per unitate de timp N/T şi reprezintă un raport sau coeficient. formarea unor obiceiuri de acest tip este împiedicată de lipsa unor amenajări corespunzătoare şi de nivelul de trai scăzut care nu permite procurarea unui minim de echipament. În domeniul „sport” ştiinţele de graniţă sau de conjunctură se situează la confluenţa formelor şi fenomenelor studiate. Substratul biologic precum şi latura psihologică specifice omului (şi implicit şi sportivului) sunt posibile numai pe baza nivelului social de existenţă şi din acest motiv tripla ipostază a cercetărilor asupra sportului şi sportivului este obligatorie. Nu există o tradiţie în sensul practicării sportului. Practicarea anumitor sporturi precum schiul. • tempoul. • sistemul de dispunere faţă de adversari şi parteneri. în mică măsură. înotul şi gimnastica pentru întreţinere constituie preocupări ale persoanelor aparţinând elitelor (economice. Sportul.

pentru: 1. toate formele de activitate fizică menite. să exprime sau să amelioreze condiţia fizică şi confortul spiritual.2. În 1993. să stabilească relaţii sociale sau să conducă la obţinerea de rezultate în condiţii de orice nivel”. Aceste cursuri trebuie să răspundă nevoilor participanţilor la sport şi recreare.9 sunt concludente în acest sens. oficiali. prin protejarea sportului. printr-o participare organizată sau nu. forme de manifestare şi practicanţi. inclusiv abuzul de medicamente”.) b) Cei implicaţi în conducerea şi supervizarea activităţilor sportive trebuie să aibă calificarea necesară acordând atenţie deosebită protecţiei şi sănătăţii celor faţă de care sunt răspunzători”. în care se fac precizări clare cu privire la sport în general şi la „Sportul pentru toţi” în special.CONCEPTUL „SPORT PENTRU TOŢI” Carta Internaţionale a Educaţiei Fizice şi Sportului a fost ratificată de către UNESCO în 1978 la Paris. sportivilor. a permite oricărui individ să practice sport şi mai ales: a) să asigure posibilitatea ca toţi tinerii să primească o instruire în domeniul educaţiei fizice şi să aibă prilejul de a dobândii deprinderi sportive de bază. în scopul promovării sportului ca factor important în dezvoltarea umană. de diferite nivele şi discipline. Art. manageri. 1: „Guvernele.6. Se constată că s-a impus nevoia definirii sportului şi chiar a delimitării anumitor domenii ale fenomenului sportiv în funcţie de scop. Art. prilejul de a-şi îmbunătăţi nivelul de performanţă în sport şi de a atinge nivele de realizări personale şi nivele de performanţă recunoscute public. 6. impresari etc. vor lua măsurile necesare pentru aplicarea principiilor expuse în Codul Eticii Sportive. 2. organizatorilor. c) să asigure oricui este interesat şi are calităţile necesare. iar între anii 1991-1993 se aduc tot felul de îmbunătăţiri. bărbaţi şi femei. antrenori. fie ea în scopul destinderii şi recreării. care să cuprindă toate aspectele de promovare sportivă trebuie să fie încurajate. trebuie să fie promovată pentru toate categoriile de populaţie prin asigurarea facilităţilor corespunzătoare şi a programelor de orice fel. Consiliul Europei elaborează o nouă Cartă Europeană a Sportului şi elaborează de asemenea Codul Eticii Sportive. „Resurse umane a) Dezvoltarea cursurilor de antrenament de către forurile corespunzătoare urmate de diplome de calificări. Art. precum şi prin asigurarea instructorilor. îmbunătăţirii stării sănătăţii şi a performanţei. şi să fie destinate atât celor ce lucrează voluntar cât şi profesioniştilor (lideri. animatorilor calificaţi”. Art. să apere şi să dezvolte bazele morale şi etice ale sportului. 2. 9. b) să asigure posibilitatea fiecăruia de a participa la sport şi recreare fizică într-un mediu sigur şi sănătos în cooperare cu organizaţiile sportive corespunzătoare. Articolele 1. directori acreditaţi. faţă de exploatarea în scopuri publice. demnitatea umană şi siguranţa celor care participă la sport. „Dezvoltarea participării: practicarea sportului. în privinţa „Sportului pentru toţi” este incontestabil faptul că mişcarea 24 . cod. Sportul este definit astfel: „se înţelege prin sport.

Conform cu „Declaraţia universală a drepturilor omului”. Guvernele sunt responsabile pentru organizarea şi dezvoltarea „Sportului pentru toţi”. alături de stat. mediu. naştere şi convingere”.este o necesitate. legile privitoare la sport determină cadrul juridic în care poate fi practicat sportul la nivel naţional. organizaţiile neguvernamentale. importanţa socială. iar în unele cazuri. Ea oferă posibilitatea practicării sportului tuturor cetăţenilor. sex. În Occident. rolul asociaţiilor sportive şi domeniile de colaborare dintre ele. limbă. sportul se dezvoltă pretutindeni fără vreo formă de intervenţie din partea statului. Promovarea şi dezvoltarea ei sunt.sănătate. chiar şi administrarea şi controlul lui. culoare. precum şi a persoanelor fizice cu preocupări în domeniul social şi al calităţii vieţii. liberalismul şi intervenţionismul în sport fiind adesea moderate de consecinţele pe care le au asupra lor diferite curente politice ce se succed la 25 . Statul îşi asumă răspunderea promovării şi dezvoltării sportului. În statele „intervenţioniste” sportul este considerat un serviciu public. prerogativele statului. În statele cu o cultură liberală. amenajarea teritoriului. conform obiectivelor propriei politici sportive. „Sportului pentru toţi” este domeniu de importanţă naţională cu rol deosebit în strategiile care privesc . ca manifestare a societăţii civile. din copilărie până la bătrâneţe. în realitate aceste două tipuri de organizare a sportului nu sunt chiar atât de divergente. educaţie. Statul favorizează cooperarea permanentă şi efectivă între autorităţile publice. religie. Ea este una din trăsăturile primare şi una din condiţiile existenţiale ale omului. persoane juridice de drept public şi privat. prin măsuri legislative. avere. Societatea civilă şi-a creat. în ţările care au adoptat acest model. promovarea şi menţinerea condiţiei fizice şi a sănătăţii. administrativ-organizatorice şi financiare se obligă la asigurarea resurselor materiale. cultură populaţiei. În lume „Sportul pentru toţi” se dezvoltă în mod diferit. în diverse moduri şi proporţii. Statul. Statul creează condiţii care să asigure accesul fiecărui cetăţean la activităţi fizice şi sportive pentru sănătate. Rolul recunoscut statului este acela de a crea condiţiile necesare practicării sportului şi de a ajuta mişcarea sportivă să-şi dezvolte propria capacitate autonomă de iniţiativă. Spania şi Portugalia. ca activitate socială de interes general având drept scop creşterea potenţialului biologic al populaţiei. activitatea sportivă este considerată ca fiind expresia iniţiativei libere şi autonome a cetăţenilor. recunoscându-i-se. încredinţate mişcării sportive. protecţie socială. astfel încât populaţia în majoritatea sa. educaţie şi recreare. să profite de efectele benefice ale exerciţiilor fizice. o zonă de responsabilitate independentă prin muncă voluntară şi liberă asociere. în acelaşi timp. Diversitatea legislaţiilor sportive se explică prin faptul că ele se bazează pe o concepţie de tip liberal sau intervenţionist şi pe diverse combinaţii ale acestora. ca: Franţa. origine naţională sau socială. ca funcţie autonomă numai organizarea competiţiilor sportive. a resurselor umane şi la crearea de structuri care să permită organizarea şi dezvoltarea Sportului pentru toţi. înţelegându-le nevoile şi motivaţiile.„ fiecare om trebuie să aibă neconvenţional la toate drepturile şi libertăţile proclamate. fără nici un fel de discriminare de rasă. sociale şi sanitare atribuind mişcării sportive.

dar organizat şi susţinut financiar în cea mai mare parte de organizaţiile politice. până în anul 1990 Sportul pentru Toţi s-a desfăşurat sub denumirea de Sportul de Masă fiind coordonat de Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport. Ştiinţă şi Cultură. moment în care preia şi termenul de „Sportul Pentru Toţi”. activităţi de mare anvergură (Challenge Day. cercetare ştiinţifică (testul EUROFIT pentru copii. şi au unele elemente şi principii comune cum ar fi: • voluntariatul şi asociaţiile sportive sunt considerate fundamentale pentru promovarea şi dezvoltarea sportului.). • recunoaşterea necesităţii intervenţiei statului în sport.Comitetul Internaţional Olimpic . Comitetul de Dezvoltarea Sportului (CDDS) al Consiliului Europei monitorizează Deciziile Comitetului Miniştrilor.Consiliul Internaţional pentru Educaţie Fizică şi Ştiinţa Sportului. CIO . Totuşi. omiterea sportului din textele constituţionale nu înseamnă nicidecum o subestimare a lui şi nu împiedică promulgarea de legi importante în favoarea acestuia şi recunoaşterea valorii lui umane şi sociale.Federaţia Internaţională Sportul Pentru Toţi.Comisia Sportul pentru Toţi. din cauza resurselor financiare importante necesare pentru promovarea lui. Recreare şi Sport.conducerea statului. Caracterul de activitate voluntară a sportului este menţionat doar în constituţiile câtorva ţări din Europa Occidentală de prin anii 1970. Programul SPRINT proiect de sprijinire a ţărilor din Europa de Est susţinut de Consiliul Europei .Comitetul Sportiv Internaţional al Muncii. CSIT . cursuri de formare specialişti.Asociaţia Internaţională pentru Condiţia Fizică şi Sport. • este recunoscută autonomia de organizare a activităţii sportive. Ziua mondială a mersului. 26 .Federaţia Internaţională de Educaţie Fizică. Aceste organisme desfăşoară şi organizează activităţi ca: adunări. bază materială. neglijându-se obiectivul real al domeniului.Asociaţia Internaţională pentru Organizaţii Naţionale ale Sportului.E. structuri. ICSSPE . precum şi datorită rolului sportului în învăţământ. convenţiile şi acordurile europene semnate şi de România. În perioada 1990-1991 se realizează o serie de studii şi anchete sociale ale căror rezultate stau la baza elaborării „Strategiei de Organizare şi Dezvoltare a Mişcării „Sportul pentru Toţi” . IANOS . Festivalul Mondial al Jocurilor şi Sporturilor Tradiţionale. UNESCO Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie. Deşi au existat acţiuni. bazele practice ale Sportului de Masă nu erau în concordanţă cu principiile democraţiei. În anul 1990 România aderă la Carta Internaţională a Educaţiei Fizice şi Sportului şi la Carta Europeană.factor de progres social şi al creşterii calităţii vieţii”. BSAA Asociaţia Balcanică Sportul Pentru Toţi. Ziua Olimpică. TAFISA . Pe plan mondial. datorită valorii sociale a sportului.Comitetul Internaţional pentru Educaţie Fizică. congrese internaţionale şi mondiale. FIE . ca şi în toată Europa de Est. dezvoltarea „Sportului Pentru toţi” susţinută de o serie de organisme: C.Consiliul I şi Comisia de dezvoltare a Sportului. În România. promovând ideea sportului pentru toţi şi democratizarea structurilor sportive suple în baza unei strategii naţionale. adulţi). sindicale şi diferite departamente. . CIEPSS . obligatoriu şi formal. Jocurile Mondiale ale Sportului Pentru Toţi. conferinţe.Comisia de Dezvoltare a Sportului. tineri. având dese ori caracter forţat. FISPT .

coordonare. b) Comisia pentru organizarea activităţilor sportive.Apar structuri noi. Programele elaborate şi lansate de federaţie au ca scop crearea condiţiilor care să garanteze dreptul la mişcare a fiecărui cetăţean şi să asigure accesul oricărei persoane la practicarea exerciţiilor fizice. e) Comisia de coordonare a turismului pentru toţi.” Federaţia Română „Sportul Pentru Toţi” este organismul naţional de specialitate în domeniu. într-un mediu curat şi sigur. Obiective Federaţiei Române „Sportul Pentru Toţi” sunt: • Instituirea unei strategii în care parteneriatul între structurile guvernamentale şi societatea civilă este absolut necesar. bazată pe principii democratice. c)Comisia pentru propagandă. f) Comisia de coordonare a sportului feminin. în cadru organizat sau în mod independent. 27 . manageriat. publicitate şi relaţii cu publicul. bazată pe libera alegere de practicare a activităţilor fizice şi sportive de către orice persoană. având personalitate juridică şi autonomie organizatorică. Spre deosebire de alte federaţii care au rolul de organizare şi susţinere a sportului de performanţă. Federaţia Română „Sportul Pentru Toţi” preia strategia şi programele Direcţiei Programe Sportive pentru public şi face demersurile necesare pentru promovarea „Sportului Pentru Toţi” ca activitate socială de interes naţional. într-un mediu curat şi sigur. d) Comisia pentru activitate metodică cercetare şi documentare. interesele şi preferinţele fiecăruia. în subordonarea MECTS-ului. Conceptul Sportul Pentru Toţi este definit astfel: „activitatea socială de interes naţional. în condiţiile legii şi îşi desfăşoară activitatea în baza planurilor şi bugetului propriu. Federaţia Română a Sportului pentru Handicapaţi se înfiinţează în 1990 iar în 1992. bază materială. pentru asigurarea accesului oricărei persoane la practicarea activităţilor fizice sportive. • Formarea de mentalităţi favorabile şi atitudini pozitive şi active faţă de activităţile corporale. în limita competenţelor şi scopurilor proprii. care funcţionează ca instituţie publică. al cărui rezultat final trebuie să fie sănătatea şi starea de bine. Federaţia Română Sportul Pentru Toţi. ca mijloc de dezvoltare a personalităţii umane şi ca factor de integrare socială. pentru ca fiecare să contribuie la organizarea şi dezvoltarea Sportului pentru Toţi. Aceste structuri iau fiinţă în ideea democratizării sportului şi apropierii cât mai rapide de modul de organizare şi abordare a sportului pentru toţi pe plan internaţional. Federaţia Română „Sportul Pentru Toţi” promovează sportul ca factor responsabil al stării de sănătate a populaţiei. g) Comisia economică financiară şi bază materială. în funcţie de capacităţile. • Asigurarea condiţiilor necesare (resurse umane. În cadrul federaţiei sunt constituite un număr de 7 comisii centrale consultative şi executive de specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin: a) Comisia pentru sprijinirea practicării exerciţiului fizic pentru atragerea şi formarea de instructori. servicii) pentru practicarea activităţilor fizice sportive. organism guvernamental. în cadrul organizat sau în mod independent.

tipuri profesionale. Grupuri ţintă: • Populaţie. donaţii. elaborate pentru diferite structuri populaţionale (categorii de vârstă. nevoi şi preferinţele populaţiei. aplicate pe criteriul priorităţilor.de la centralizare şi ofertă centralizată la realizarea de programe locale bazate pe tradiţii. asigurări sociale etc. nevoilor şi preferinţelor populaţiei. participări ale capitalului privat. • Monitorizarea aplicării Programului Naţional este asigurat de Comitetul Activităţilor Fizice Sportive pentru Sănătate. • Autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale. acţionându-se pentru trecerea treptată la diversificarea finanţării (sponsorizări. grupe defavorizate. • Finanţarea este asigurată în principal de la bugetul de stat şi bugetele locale. • Persoane juridice de drept public şi privat. organism consultativ pe lângă Secretariatul General al Guvernului României. diaspora). taxe şi cotizaţii. Educaţie şi Recreare. • Trecerea 28 .). tradiţiilor. Modalităţi de realizare: • Programul naţional se realizează prin subprograme. • Agenţi economici. etnii. jocuri de noroc. condiţiilor.

interschimbabili. Starea de bine este un concept holistic. care nu constă numai în absenţa bolii sau infirmităţii” (Coroi V. Există un număr din ce în ce mai mare de dovezi şi argumente care sprijină ideea că activitatea fizică prestată în timpul liber. să amelioreze funcţiile şi să contracareze deteriorările care tind inerent să apară datorită inactivităţii (sedentarismului) şi înaintării în vârstă. asupra cărora nivelul obişnuit de activitate fizică are efecte favorabile 29 .. Acesta este motivul pentru care în ţările dezvoltate. factori demografici. care descrie o stare de sănătate pozitivă a indivizilor şi include bună-starea fizică. Consiliul Europei. Ea poate fi direcţionată spre oricare dintre cele două obiective. dar numai. după anumite criterii. social şi psihologic. Factorii biologici care exercită o influenţă hotărâtoare asupra unor indicatori ai stării de sănătate sunt: natalitatea şi fertilitatea. Că sportul. factori ecologici. cum ar fi Organizaţia Mondială a Sănătăţii. socială şi psihologică a acelei persoane. subliniază faptul că prin sănătate trebuie înţeleasă „o completă bunăstare fizică. Pentru a spune că cineva beneficiază de o sănătate pozitivă. Morbiditatea poate fi definită ca fiind orice abatere. factori sociali etc. de la bună-starea fizică sau psihică. Condiţia fizică reprezintă capacitatea de a executa un lucru muscular în mod satisfăcător. cu un pol pozitiv şi altul negativ (sănătate pozitivă. 1980) Sănătatea este considerată a fi o condiţie umană cu dimensiuni de ordin fizic. este nevoie ca fiecare dintre componentele sănătăţii: fizică. morbiditatea. ajută la menţinerea. factori de mediu. Activitatea fizică sistematică poate să menţină şi să îmbunătăţească structura diverselor ţesuturi şi organe. Sănătatea negativă este asociată cu morbiditatea şi în caz extrem. să se afle la polul său pozitiv. fiecare dintre ele caracterizându-se printr-un continuu. Ea nu semnifică doar simpla absenţă a bolilor.a. acceptată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi înscrisă în preambulul constituţiei acestui for internaţional. activitatea fizică în general. mai puţin moartea. mintală şi socială. Factorii principali care influenţează starea de sănătate sunt numeroşi şi complecşi: factori biologici. Gorgos C. sănătate negativă).CONCEPTUL DE SĂNĂTATE Definirea conceptului de sănătate. factori sanitari. Condiţia fizică raportată la starea de sănătate se referă la acele componente ale condiţiei fizice. subiectivă sau obiectivă. performanţa sau sănătatea. mortalitatea. dezvoltarea fizică ş. are efecte favorabile asupra dezvoltării fizice a individului şi a comunităţii este deja un lucru bine cunoscut. cu mortalitatea prematură. Sănătatea pozitivă este asociată capacităţii de a resimţii bucuria de a trăi şi de a face faţă solicitărilor vieţii. socială şi psihologică. Federaţia Internaţională de Medicină Sportivă. termenii de „fitness” (condiţie fizică) şi de „healtlh” (sănătate) sunt cvasi-similari. Beneficiile activităţii fizice asupra sănătăţii publice au fost evaluate şi recunoscute de mai multe organisme internaţionale. promovarea şi/sau redobândirea sănătăţii.

În practică aceasta înseamnă executarea frecventă.plămânul devine capabil să ventileze o cantitate . Aparatul. de îmbunătăţire ale funcţiilor tuturor aparatelor şi sistemelor. .sau nefavorabile şi care se raportează la statutul de sănătate. . obezitate diabet ateroscleroză metabolismul glucidelor metabolismul grăsimilor 30 . .fracturi musculatura se atrofiază mai lent o dată cu vârsta provo-cate prin cădere scade masa totală de grăsime şi din jurul viscerelor. • se măreşte cantitatea de sânge existent în vase. hipertensiune • sângele devine mai fluid şi circulă mai uşor prin arterială vene. La majoritatea adulţilor. 1988). puţin 20-30 de minute. cronice. exemplificată în tabelul de mai jos. Caracteristicile fundamentale ale activităţilor corporale pentru a asigura condiţia fizică sunt următoarele: • să angajeze grupe musculare mari. Multe forme de activităţi de recreare activă includ exerciţii viguroase. • să impună un consum energetic substanţial mai mare. susţinute. Întotdeauna aceste activităţi asigură efecte sanogenetice cu condiţia ca ele să fie executate în mod regulat şi cu o pregătire adecvată. creşte capacitatea muşchiului de a prelua glucoza din sânge. Efectele sanogenetice ale activităţilor corporale sunt: • funcţionale. Ea se caracterizează prin: • abilitatea de a efectua cu vigoare activităţi zilnice. mersul alert îndeplineşte aceste condiţii minime.creşte forţa şi rezistenţa musculară. . timp de cel. O capacitate fizică adecvată prin practicarea cu regularitate a activităţilor corporale se traduce printr-o performanţă fizică crescută. majoritatea adulţilor fac progrese. creşte capacitatea muşchiului de a prelua grăsimile din sânge şi a le utiliza pentru procurarea de energie. • o prezenţă a trăsăturilor şi capacităţilor asociate cu un risc minor de îmbolnăvire prematură şi de dezvoltare a stărilor asociate cu inactivitatea fizică obişnuită (Pate R. Între aceste efecte funcţionale şi profilactice există o strânsă legătură.. sistemul sau funcţia Adaptări funcţionale Efecte profilactice faţă de: cardiovascular pulmonar muşchii scheletici ţesutul adipos • creşte cantitatea de sânge pe care o poate împinge . încredere în sine şi independenţă în plan fizic şi psihologic.bolile pulmonare mai mare de are pe minut.ateroscleroză. Dacă mersul este completat cu alte activităţi în vederea exersării musculaturii. (zilnic) a unor exerciţii ritmice. contribuind şi la calitatea percepută a vieţii. de împiedicare a apariţiei bolilor. • profilactice. • să impună o sarcină mai mare decât ceea obişnuită. .lombopatii.R. inima.cardiopatie ischemică.

alimentaţie excesivă etc. sedentarism. Comportamentul psihoeficacitatea profesională. constituie practic „medicamentul” cel mai accesibil şi mai eficient în lupta cu aceşti factori de risc. iar din altă perspectivă factori de risc sunt ce pot fi influenţaţi şi factori de risc asupra cărora nu se poate acţiona în nici un fel. Deşi sunt foarte virulenţi aceşti factori de risc prezintă avantajul că depind în mare măsură sau complet de dorinţa noastră de ai face inofensivi. conceptul de corp uman un mai reprezentată astăzi un simplu „suport material” în care sălăşluieşte spiritul individului. obezitatea. Prin factori de risc se înţelege fie istoricul (antecedente familiale). Factorii de risc sunt primari şi secundari. fie anumite caracteristici sau comportamente: fumat. a) Factorii primari de risc sunt reprezentaţi de acele caracteristici personale sau comportamentale. alimentaţia iraţională. înlăturându-se constipaţia. Dar adăugându-li-se inactivitatea fizică. Pentru aceasta a fost nevoie să se stabilească modalităţile prin care se pot identifica din timp persoanele ce prezintă cel mai mare risc de îmbolnăvire. se îmbunătăţeşte coordonarea mişcărilor şi echilibrul. De menţionat este faptul că efortul. Efecte profilactice faţă de: Infecţii cancerul de colon fracturi prin cădere fracturi prin cădere depresie şi anxietate se ameliorează imaginea despre propria persoană. cuantificare şi urmărire trebuie făcută sistematic şi periodic. Concepţia actuală despre corp tinde să-l transforme pe acesta într-un 31 . comportamentul familial.Aparatul. de aceea. b) Factorii secundari de risc sunt caracteristici personale sau comportamentale care nu se pot plasa singure sub riscul îmbolnăvirii. social se instaurează „starea de bine „ şi bucuria de a trăi Sportul ca mijloc de influenţare a factorilor de risc pentru sănătate Viziunea şi acţiunea preventivă asupra sănătăţii presupune luarea unor măsuri. la nominalizarea unor aşa numiţi factori de risc. activitatea corporală. El reprezintă din ce în ce mai mult o componentă importantă a personalităţii umane. sistemul sau funcţia imunitatea procese digestive sistemul nervos funcţii cognitive Adaptări funcţionale se întăreşte capacitatea sistemului imunitar de a răspunde la o agresiune microbiană se îmbunătăţeşte tranzitul intestinal. care ne plasează sub un mare risc de îmbolnăvire. a căror identificare. S-a ajuns. Sportul ca mijloc de modelare corporală Spre deosebire de alte epoci. stresul ei pot favoriza apariţia diverselor boli. se îmbunătăţeşte viteza de reacţie şi promptitudinea răspunsurilor la diverşi stimuli.

când „interesul nu este reprezentat de corp ca un sălaş. ca pe un obiect. Jeffords. „lunch-hour surgery1” care reprezintă procedee inofensive sau foarte puţin ofensive cum ar fi: întinderea ridurilor cu ajutorul laserului. un habitat al spiritului şi al personalităţii psihice ci interesul este reprezentat de corp ca apariţie ideală. ar fi de interes. sau dacă ne interesează mai degrabă motivele care duc la involuţia trupească (lumească) de-a lungul vieţii fiinţei umane? Această întrebare este justificată. zi de zi. având în vedere contextul epocii industriale în care muncile grele sunt automatizate. Viaţa în sine solicită corpul. Nu este locul aici de a analiza relaţiile dintre oameni şi corpurile lor şi nici ale modalităţilor diferite de existenţă a corpului uman.univers de interes major al omului contemporan. în funcţie de caracteristicile şi potenţialele fizice individuale şi în funcţie de cultura şi cerinţele societăţii în care trăim. Aşa că. (Glassner. tratament medicamentos 32 . s-au dublat din 1992. ca pe un simplu fetiş. Operaţiile estetice în general. Asociaţia Americană a Operaţiilor Plastice şi Reconstituirilor Estetice a raportat că în ultimii 5 ani operaţiile de mărire a sânilor au crescut de 3 ori (Rogers 1999). La prima vedere. O modalitate de manipulare a prezenţei fizice a indivizilor este reprezentată de operaţiile estetice. 1994. Dutton. Astăzi chirurgia estetică stă la îndemâna oricui. relaţia individ . dar niciodată aşa cum sunt ele mediatizate astăzi. atunci când (sau dacă) se acceptă modelarea lui după unele idei sau modele pe care le propune cultura contemporană. Dacă doreşti să fi modern eşti obligat să-ţi modifici propriile caracteristici conform modei. o reflexie filozofică asupra imaginii unui corp uman perfect construit.corp este percepută şi poate fi analizată ca o simplă relaţie instinctuală. Din ce în ce mai mulţi oameni îşi fac reparaţii estetice numite sugestiv de americani. Întrebarea este dacă ne interesează propriul corp. aşa cum este el reflectat şi prezent. 1995). care este interesat de o imagine fizică cât mai apropiată de ideal. precum un obiect pe care-l putem perfecţiona sau sculpta. Totuşi există diferite modele de a exista a corpului uman şi concepţii diferite ale indivizilor de a convieţui şi a înţelege această relaţie. mai târziu ele au trezit interesul marilor vedete în scopul de aşi remedia defectele estetice. Moda impune un singur model pe care toată lumea îl acceptă. fiind chiar puternic mediatizată prin programele comerciale ale televiziunilor şi prin lumea Internetului. De-a lungul istoriei au mai fost prezentate corpuri perfecte. La început operaţiile estetice au avut rol reparatoriu în urma unor vătămări corporale iremediabile. Atâta timp cât există o înţelegere corectă a necesităţii influenţării fizice al propriului organism şi atâta timp cât se folosesc modalităţi optime de producere a unor modelări corporale. ca un ceva cu care să ne construim viaţa aşa cum vrem şi dorim”. lipo-absorbţia a crescut cu 200% în rândul femeilor. prin diferite modalităţi. această concepţie este lăudabilă. 1992. poate părea fără sens. Însă o analiză a relaţiilor particulare corp-persoană. iar în rândul bărbaţilor s-a triplat. imagine care să-i servească la normele şi regulile sociale.

libertate şi control. În sprijinul acestei idei. că 69% dintre femeile de televiziune sunt slabe. lipsa controlului de sine şi al voinţei. în lucrarea sa „Such a Pretty Face” subliniază faptul că obezitatea produce dezgust în cultura contemporană şi simbolizează lăcomie. posibil de observat de oricine.M. 2001). devin dezapreciaţi” (Hannaford 1985). independenţă şi control de sine. relaţiile şi posibilii parteneri doriţi. indivizii ce nu se pot apropia de acest ideal şi cei ce nu sunt interesaţi să-şi menţină sub control fizicul depreciat. Dacă în trecut muşchii erau asociaţi cu insensibilitatea. Ideea de cult al corpului feminin şi masculin a devenit din ce în ce mai puternică. bani şi afecţiune. Deci corpul ideal nu este doar estetică ci şi etică. înseamnă că te interesează propriul corp şi că ai puterea să-ţi „şlefuieşti” propria viaţă. respectiv. şi are acum o reală conotaţie etică. dezordine interioară. Cu toate acestea. 1996). Să fii musculos. Marcia Millman. indiferent de rasă şi etnie. cu silueta şi cu concepţia de apariţie publică. iar celelalte se situează între cele două categorii (MarzanoParisoli. Adevărata faţetă a modelului ideal este reprezentată. acum o femeie slabă simbolizează încredere în sine. prostia şi animalismul. acuzele şi criticile la adresa corpurilor inestetice devin tot mai acerbe. lipsă de voinţă. prietenii. Dietele şi activităţile fizice sunt cele mai bune căi de a-ţi dirija propriul corp şi implicit propria-ţi viaţă. acceptă aceste procedee reparatorii artificiale (Hooks 1992. nu toata lumea. Corpul musculos este prezentat din ce în ce mai des în mass-media. statutul. de fapt. de conexiunile dintre perfecţiunea estetică şi evoluţia etică a persoanei. şi este un semn al disconfortului emoţional moral şi spiritual.antilipidic. Pentru orice femeie înfăţişarea este foarte importantă. fără de care nu se poate ajunge la o integritate morală. pentru că o prezenţă plăcută şi atractivă o ajută să-şi câştige mult mai uşor locul de muncă. iar persoanele neîngrijite sunt încadrate în mediocritate şi inferioritate 33 . Dacă în trecut o femeie obeză era asociată cu maternitatea. egoism. Aceştia vor fi de regulă cei ce nu pot şi nu doresc să urmeze diete şi să practice sportul în scopul menţinerii unei prezenţe fizice agreabile. rezultatele obţinute măresc încrederea în forţele proprii. acum muşchii sunt un simbol al atitudinii corecte în faţa vieţii. doar 5% sunt plinuţe.. Conotaţia termenilor „musculos” şi „slabă” s-a schimbat foarte mult în ultimii ani. Pe lângă aceasta antrenamentul regulat şi conştient nu este o activitate neutră ci stimulatoare. Silueta şi agreabilitatea reprezintă simbolurile unei femei de succes: statut socio-economic stabil. O persoană de succes trebuie să-şi menţină condiţia fizică şi silueta chiar dacă este pusă în situaţia de a apela la dietă şi exerciţii fizice. frumuseţea şi căldura căminului. Din acest motiv. Excesul de greutate corporală reflectă inadaptabilitate morală sau personală. slabă. M. lene. putere. Controlul şi puterea de supraveghere a înfăţişării fizice este considerată o activitate etică. stă faptul. în filmele de succes şi în reclamele comerciale ale televiziunilor ca un simbol al siguranţei de a deveni ceea ce ţi-ar plăcea să fi şi o modalitate fără de care nu poţi obţine succes. „Într-o societate ce idolatrizează modelul ideal. popularitatea. Valoarea socială a femeii este asociată cu prezenţa fizică.

este interesant de observat că noţiunile şi imaginile de slab. bodybuilding-ul a ajuns în ţările vest-europene un fenomen foarte semnificativ în acest sens. Chiar dacă se acceptă analiza lui Foucault (1997) asupra corpului. respectiv subţire a top-modelelor şi corpolent respectiv musculos al bodybuilderilor. Convingerea că avem puterea să ne corectăm neajunsurile fizice. întârzie fenomenul de uzură fizică şi morală şi înlătură frica de aţi asuma responsabilităţi care să te ajute să-ţi atingi idealurile” (Loland. Orice persoană. Nu este surprinzător faptul că aceste două imagini reprezintă pentru diferiţi indivizi un criteriu de evaluare proprie. Prin implementarea ideii de acceptare a remodelării propriul corp după capriciile modei şi nu după paternul cultural. Consecinţă a acestui fapt este că. că corpul uman există şi este înţeles separat de interpretarea socială a realităţii. ne încurajează să dorim un corp ideal. iar presiunea psihică asupra victimelor poate avea. Ken pe de altă parte este imaginea exactă a ceea ce se înţelege prin” poţi să fi orice vrei să fi. nu sunt numai negative ci şi periculoase. Acest fel de activitate fizică te învaţă cum să acţionezi asupra tuturor grupelor musculare cu o precizie tehnologică care să-ţi permită „sculptarea” dorită a întregului corp. Suntem cu toţii supuşi presiunilor sociale ce ne cer să demonstrăm calităţi obiective conforme cu energia reglată de normele sociale. se ajunge uneori la diete stricte şi la antrenamente severe. în întruchiparea sa. pentru a trăi nu are doar dorinţe şi nevoi contextuale istorice şi culturale ci şi numeroase nevoi şi dorinţe sociale. 34 . atâta timp cât eşti subţire şi atractivă”. Sportul ca mijloc de autocontrol Ansamblul de reguli morale ce privesc capacitatea de autocontrol. Cu toate că aceste consecinţe privesc o mică parte a populaţiei. produsă doar de cultură. Bărbie este imaginea perfectă pe care Rogers o exprimă prin „poţi să fi ceea ce vrei să fi. A fi în stare să-ţi controlezi aspectul fizic. modelele pot fi diferite în funcţie de deosebirile dintre culturi şi societăţi. au pătruns până şi în jucăriile copiilor. din ce în ce mai mulţi oameni sunt convinşi că corpurile lor sunt doar nişte simple obiecte pe care le pot modela sau reconstrui după bunul lor plac. Astfel. Păpuşile bebe. totuşi. au fost înlocuite cu Bărbie şi cu Ken care reprezintă fata de carieră şi băiatul plin de succes. devine dificilă cu atât mai mult cu cât. „naturaleţea” corpului este iluzorie.etică. argumentarea necesităţii construcţiei sociale a corpului. 1999). ce duc unele persoane la repulsie faţă de alimentaţie sau la consum înrăit de exerciţii fizice şi anabolizante. consecinţe patologice. Noţiunea de „naturaleţe corporală” presupune. „Capacitatea de a-ţi controla conflictele interne şi propria-ţi viaţă publică. reprezintă punctul culminant al construcţiei sociale a omului modern. profilul intelectual şi etic reprezintă de fapt scopul real al vieţii. atâta timp cât eşti un bodybuilder şi om de succes” (Rogers 1999). Consecinţele acestor situaţii. În acest context. Reuşita modelării noastre fizice în concordanţă cu cerinţele modei fac dovada practică şi evidentă a puterii noastre de autocontrol. ca o interpretare docilă.

numit „extra. Corpurile lor devin din ce în ce mai slabe ajungând la un schelet acoperit numai cu piele. În acest sens. Corpul lor musculos este modalitatea lor de a subscrie „directivelor” culturale a corpului perfect (Connell. În astfel de context anorexicii vor să piardă din greutate fără să aibă importanţă cât sunt de slabi. Acţionând asupra corpului lor. care vorbeşte despre corpul său ca despre ceva care îl face să se simtă în vârful ierarhiei mărimilor. „este ca şi când ar fi un fel de putere spirituală a gimnasticii. cu unul dintre cei mai mari. la fel ca şi mâncarea pentru anorexici. Dar adevăratul corp nu este acceptat. Aşa cum persoanele anorexice vor să scadă în greutate fără să aibă importanţă starea corpului lor. Scopul bodybuilderilor este de asemenea utopic şi poate deveni periculos în special când ei încep să ingereze substanţe anabolizante. În prezent sunt din ce în ce mai multe fete care duc război cu propriile lor corpuri în numele unor idealuri extreme şi periculoase. aproape ca un Dumnezeu care ne spune să ne supunem scopului lui pentru a deveni mari. „Am aflat cum să fac ceea ce nimeni 35 . El simte că nu are altă alegere decât să încerce constant să-şi crească masa musculară. Creşterea masei musculare poate fi văzută ca un fel de „megarexie” şi astfel obsesia creşterii masei musculare este de fapt cealaltă faţă a aceleiaşi probleme. extra large”. ale cărui nevoi şi dorinţe sunt controlate şi negate. în studiul ei sociologic despre sportivi şi atitudinile faţă de corpul lor. Hilde Bruch (1982) explică faptul că oamenii anorexici refuză mâncarea chiar dacă sunt flămânzi. Corpurile lor trebuie să nege foamea şi să transforme alimentaţia într-o activitate care este perfect planificată fără a fi naturală. În analiza sa despre anorexie. Nina Loland (1999). 1990-1995). Adevăratul scop al bodybuilderilor şi al anorexicilor este puterea de control asupra propriului corp şi dorinţa lor de a stârni admiraţia celorlalţi. chiar dacă scopul lor nu este numai utopic. este mult prelucrat pentru că trebuie să fie „acceptat de societate”. bodybuilderii şi anorexicii se ghidează de fapt după valorile culturale dominante. comportamentul lor este exact opusul anorexicilor. dar este de asemenea o consecinţă a comportamentului unei persoane foarte bolnave. Bodybuilderii sunt ahtiaţi după creşterea masei musculare şi a tonusului musculaturii pectorale. Bodybuilderii şi persoanele anorexice îşi modelează propriile corpuri pentru a fi acceptaţi. declara o tânără fată anorexică. „Vreau ca oamenii să mă privească şi să vadă ceva special”. Şi exact aşa de mare şi frumos este corpul meu”. în particular. se referă la unele interviuri cu bodybuilderi şi. tot aşa şi bodybilderii vor să-şi mărească masa musculară fără să ia în considerare că sunt deja prea mari.Atât persoanele anorexice cât şi bodybuilderii sunt nişte victime a unui control extrem al corpurilor lor în încercarea de a ajunge la imaginea corpului perfect (Bordo. cu oroare. ei şi le folosesc ca pe o modalitate de a-şi controla propriile vieţi. Foamea este văzută ca cel mai mare duşman în timp ce corpurile devin stranii şi ciudate. 1993). în care se poare citi. pentru că în mintea lor corpul real este sursa tuturor durerilor şi problemelor. triumful suferinţei. Corpul ideal. în special. pe de altă parte. dăunătoare organismului. Corpul anorexic nu este numai un corp docil. Grăsimea este văzută ca prim duşman.

Avantajele practicării sistematice a activităţilor corporale Practicarea sistematică a activităţilor corporale previne şi combate stresul psihic. unde nevoile şi apetiturile fizice pot fi cunoscute şi acceptate ca senzaţii proprii.altcineva nu poate. Dar negarea nevoilor primare o atrage după ea pe cea a autenticităţii. Studii efectuate pe studenţi şi adulţi sănătoşi au arătat o scădere remarcabilă a 36 . ciclismul. Aceasta înseamnă că sunt mai bună decât toată lumea”. Psihanaliştii se străduiesc să creeze medii de reabilitare emoţională unde nevoile să fie pe de-a. Durerea foamea şi oboseala sunt în mod frecvent negate. antrenamentele fizice de durată. 1974). Se obţine un efect euforic care intervine în micşorarea stării de anxietate. Persoanele anorexice şi bodybulderii trebuie să fie ajutaţi prin psihanaliză să-şi dezvolte perceperea corectă a propriei corporalităţi. Eu pot să slăbesc cât de mult sau cât de puţin vreau. dar numai în măsura în care consecinţele acestui lucru sunt constructive. Exerciţiile fizice practicate ritmic. să ne influenţăm corpul şi să-l schimbăm în funcţie de cerinţele societăţii contemporane. În funcţie de personalitatea şi capacitatea individuală de a reacţiona la stimulii din mediul înconjurător. Prin construirea propriului corp bodybuiderii îşi demolează propria personalitate şi nu mai sunt în stare să simtă propriile nevoi şi senzaţii. Efortul aerobic (mersul pe jos. urcatul scărilor) prestat 15-45 minute zilnic. primul scop al psihanaliştilor este a-i face pe pacienţi să primească. dar care poate fi acceptat aşa cum este. joggingul. se asociază cu scăderea importantă a stării de tensiune psihică. Construcţia fizică a corpurilor este văzută ca o modalitate de a ajunge la succes. de a obţine dragostea şi în final de a iţi construi o identitate masculină.megarexia ei ţintesc spre idealuri hipermasculine pentru că muşchi sunt văzuţi ca un semn al masculinităţii (Glassnerl992) Rezultatul este pierderea identităţii personale şi o goliciune interioară pe care nimeni nu o poate satisface. Prin aspectul lor mare bodybuilderii cred despre ei însuşi că sunt mari. Pe de altă parte „extra. extra large” spune: „Gândiţi-vă la piramide. dansul. pe o perioadă mai scurtă sau mai îndelungată de timp. Opinia noastră este că trebuie să ne controlăm. cât şi exerciţiile fizice rapid instituite produc o scădere considerabilă a stării de anxietate şi o persistenţă a stării mai bună pe o durată de 4-6 ore. Într-un asemenea context este important de subliniat că în psihanaliza tratamentului atât al dependenţei de exerciţii cât şi al dereglărilor alimentare. Poate numai unul şi acela sunt Eu”.ntregul acceptate şi recunoscute. reprezintă mijloace eficiente de scădere a tensiunii psihice. Nu mulţi pot să fie în vârf. gimnastica aerobică. Efectul este mult mai pronunţat în cazul existenţei unei încărcături nervoase accentuate. de a atrage atenţia. Aceste fenomene au în comun ideea că trupul nostru natural este ceva imperfect. Se pare că efortul fizic intră în competiţie cu perceperea stărilor anxioase şi schimbă optica asupra greutăţilor socio-profesionale pe care individul le are de înfruntat. cu intensitate mare sau moderată. fără să afecteze integritatea psihică şi fizică a individului. Via . să perceapă şi să accepte nevoile naturale a propriilor lor corpuri (Selvini Palazzolil.

dar şi prin măsurătorile electrofiziologice care au demonstrat o scădere a activităţii măduvei spinării şi a sincronizării dintre cele două emisfere cerebrale. Din păcate. Efortul fizic acţionează asupra sistemului nervos central şi prin inducerea aşanumitei stări de bine (relaxare). antianxios şi relaxant ale exerciţiilor fizice contribuie la crearea unui climat interior propice împiedicării apariţiei sau agravării leziunilor sclerotice. Cumularea efectelor antidepresiv. S-a observat că aceasta apare la 17-70% din alergătorii de fond. inclusiv comoditatea. din diverse motive. Cercetări recente privitoare la efectele exerciţiilor fizice practicate sistematic au demonstrat reducerea stărilor tensionale şi implicit a mecanismelor iniţiatorii şi agravante ale aterosclerozei coronariane. sunt însă unele persoane care preferă efortului fizic. Se pare că un rol deosebit în realizarea acestei stări de bine şi de relaxare îl joacă creşterea temperaturii corpului din timpul activităţii fizice. după participarea la programele de practicare a exerciţiilor fizice. utilizarea medicaţiei ca metodă combativă a tensiunii şi agitaţiei psihice.simptomelor de depresie în rândul acestora. 37 . Senzaţia de relaxare a fost evidenţiată nu numai prin relatările sportivilor.

culturale. pretinzându-le un anumit comportament. fiind influenţat de politicile sportive specifice fiecărei ţări. printr-o serie de mecanisme şi agenţi (familia. care influenţează participarea la activităţi fizice... „Societatea. adaptării la necesitatea conformării la 38 .H. estetic şi cultural. cât şi asupra minţii. fiind practicată nu numai instituţionalizat şi cu caracter de loisir. în funcţie de consecinţele neintenţionale ale comportamentului individual latent sau manifest şi în dependenţă de condiţiile specifice în care sportul este organizat şi practicat. Iluţ P. Avantajul sportului faţă de alţi factori socializatori constă în influenţa pe care acesta o exercită atât asupra corpului. având finalităţi formative. Totodată. ci constituind chiar o profesiune pentru tot mai mulţi oameni. cu cât oferta varietăţilor moderne de exprimare este mai variată. Majoritatea investigaţiilor în acest sens demonstrează influenţa pozitivă a sportului asupra personalităţii şi sănătăţii celor ce îl practică. „Socializarea este procesul prin intermediul căruia indivizii dobândesc deprinderi. mass-media ş. atitudini. valori şi comportamente care îi fac apţi să participe ca membrii ai societăţii în care trăiesc” (Anshel M. şcoala. fără limită de vârstă. astfel încât prin efectele mişcării şi prin contactele sociale oferite de diverse sporturi contribuie la dezvoltarea personalităţii.). Una dintre semnificaţiile pozitive a sportului este efectul său de socializare. În societatea modernă sportul şi activităţile fizice ocupă un loc tot mai important. Acesta este definit ca o combinaţie a condiţiilor sociale. colegii şi prietenii. Această formă diversificată a sportului poate avea şi are semnificaţii pozitive dar şi negative.a. politice şi economice. prin faptul că unii practică sportul. alţii îl privesc ca spectatori. cunoscând o creştere cantitativă şi calitativă cu atât mai însemnată. alţii citesc despre sport sau frecventează manifestările sportive. 1991).. şcoala. socializarea este şi procesul determinant în formarea personalităţii şi a identităţii de sine” (Rotariu T. considerat normal în respectiva cultură. Activitatea sportivă pătrunde tot mai mult în viaţa de zi cu zi. Socializarea se desfăşoară în cadrul mediului social. ea se adresează tuturor categoriilor sociale. condiţia fizică şi starea de sănătate. Sportul poate avea un impact asupra asumării de roluri. care dă o anume orientare modului sănătos de viaţă.SPORTUL CA MIJLOC DE SOCIALIZARE Practicarea exerciţiului fizic şi a sportului nu este limitată. Procesul de socializare prin sport este complex şi de o mare diversitate. Sportul este un mediu ce contribuie la procesul de socializare la fel ca familia. 1996). Procesul de socializare se desfăşoară de-a lungul întregii vieţi şi facilitează tranziţia de la un rol la altul a individului pe toată durata ciclului vieţii. care devin participanţi activi sau pasivi la acest fenomen social. în funcţie de valenţele lor de ordin moral. comunităţile şi mass-media. transmite bagajul cultural existent noilor generaţii. Sportul implică din ce în ce mai mulţi oameni. Această practică devine o necesitate în ceea ce priveşte trebuinţa de mişcare şi de manifestare a potenţialelor psihomotrice ale individului.

se pune întrebarea: cât de mult şi în ce mod pot fi sportul şi activitatea fizică un mediu de socializare? Contactele sociale sunt acelea care contribuie în mare măsură la acest proces. valorilor şi comportamentelor socialpersonale apreciate pe plan cultural şi că ceea ce se învaţă prin activitate fizică se transferă şi în alte sfere ale vieţii”. Dar esenţa problemei constă. Experienţa sportivă poate deveni un agent de socializare a rolului adultului. şcoala. Socializarea presupune dezvoltarea valorilor morale sau a judecăţii morale. The Effects of Physical Activity on Children. Întrebarea este dacă mişcarea în sine este cea care ajută la dezvoltarea calităţilor individuale recunoscute ca importante în societate sau dacă tocmai caracterul social al sportului şi al activităţii fizice este acela care favorizează dezvoltarea socializării individului consumator de sport. Se pune însă o altă problemă: în ce măsură sportul şi activitatea fizică pot fi un mediu favorabil socializării. jocurile şi sporturile oferă „un mediu propice pentru însuşirea atitudinilor. Sage (1989) afirmă. cu efecte pozitive asupra învăţării fair-play-ului. în lucrarea sa. Problema este a afla explicaţia cauzală sau poate chiar mecanismele acestui proces. Fără îndoială. atitudini valori şi comportamente prin intermediul practicării exerciţiului fizic. datorită complexităţii lui şi a interacţiunii dintre multiplii factori de socializare. pentru că toate contactele sociale contribuie la acest proces. Este un mediu de socializare alături de alţi agenţi socializatori cum ar fi: familia. G. observabili doar pe lungi perioade de timp. prietenii. Acest aspect este evident. Prin sport se poate promova un comportament pro-social de ajutare a semenilor. pe care o 39 . cât şi a evoluţiei procesului într-o lungă perioadă de timp. de fapt. Pe baza ideilor şi investigaţiilor care tratează socializarea prin sport şi pentru sport. comunitatea. Aprecierea acestui fapt este însă foarte dificilă. pentru că sportul este o activitate liberă. În literatura de specialitate din domeniul sociologiei sportului. Se consideră că valorile culturale. Sportul şi activitatea fizică se desfăşoară într-un ambiant care permite ca acest proces să aibă loc. Se consideră că prin implicarea oamenilor în activitatea fizică se dezvoltă atributele sociale pozitive ale personalităţii. întăririi respectului de sine şi a identităţii eu-lui şi solidarităţii. Ea poate fi însă depăşită de alte influenţe personale sau de mediu. prezentate în literatura de specialitate. foarte diversificat încercându-se o clarificare a problemelor principale. socializarea omului este ajutată de sport şi de activitatea fizică. nimeni netăgăduind unitatea dintre aspectele psihice şi fizice ale omului. Adică măsura în care indivizii dobândesc deprinderi. în relaţia dintre fizic şi psihic. că joaca.H. mass-media etc. această problemă este abordată şi investigată.norme. colegii. atitudinile şi comportamentele individuale şi sociale învăţate în cadrul activităţii fizice se transferă şi în alte sfere ale vieţii. Dificultatea aprecierii factorilor şi măsurării evoluţiei socializării este evidentă pentru că procesul însuşi este prea complex şi depinde de numeroşi factori funcţionali. care exercită un efect mai imediat la vârsta adultă. calităţi care să îi facă apţi să participe ca membri ai societăţii în care trăiesc. iar activitatea fizică şi sportul includ în ele contactele şi relaţiile sociale şi se desfăşoară în sensul acceptării principiilor sociale.

T. linear de socializare. ea poate fi depăşită însă de alte influenţe personale sau de mediu.T. explicat prin necesitatea unui contact social şi emoţional foarte apropiat. în special al celui de echipă. din proprie decizie. aceste grupuri sunt neformate în sport. care pot fi transformate de agenţi umani” şi care pot „extinde conştientizarea ordinii şi schimbării sociale”. dispune de legi şi regulamente specifice.S. Se consideră că sportul este doar o posibilitate. Sportul fiind o activitate organizată după regulamente precise. sportivii nu sunt influenţaţi de anarhism şi sunt mai puţin înclinaţi spre violenţă. Digel (1985) în M. 1996. II) dezvoltă ideea nevoii de sociabilitate. Furnham (1990) introduce printre efectele sportului şi ale activităţilor recreative socializarea şi schimbarea modului de viaţă. la cooperare. pentru că sportivii trebuie să lucreze împreună şi să construiască coeziunea care se bazează pe buna comunicare.T. Sportul este o joacă ce se realizează în timpul liber. prin tipare diferite de interacţiune cu diverşi indivizi ce pot influenţa substanţial funcţionarea personalităţii. ci sub forma unor procese socialmente construite. Experienţa sportivă poate deveni un agent de socializare a rolului adultului. identificări de roluri. sisteme de comunicare. care toate contribuie la armonia dintre membrii echipei. pentru că acestea pot deveni un câmp de educare a comportamentului cetăţenesc şi democratic. Din punct de vedere sociologic. atmosfera de prietenie. De obicei. de emoţii care sunt în acelaşi timp corporale şi mentale. 1992). respectul reciproc. vol. El susţine că „Lumea socială a sportului nu se prezintă ca o entitate dată. Sportul influenţează într-o oarecare măsură socializarea politică. iar performanţa şi miza sa sunt complet diferite de performanţele şi miza activităţilor vitale. întrucât ele se desfăşoară pe perioade de timp îndelungat. relaţii culturale şi sociale. Consiliul Europei. Acelaşi G. Kaschuba (1989 . pentru că îşi canalizează agresivitatea în jocul sportiv. pentru că nu toate modificările pot fi demonstrate cu uşurinţă. A. iar efectele sunt minimale. Orlick (1986) subliniază aportul sportului.H. care exercită un efect mai imediat la vârsta adultă. II) este cel care pune accentul pe socializarea politică pe care o asociază cu sportul şi activitatea fizică. verificarea performanţelor proprii.în M. Sage (1986) consideră că există „mai multe modalităţi potenţiale prin care participarea sportivă poate sluji drept cale a mobilităţii sociale” Unii teoreticieni susţin că personalitatea poate fi modelată prin sport şi exerciţiu fizic. deoarece îşi are propria bază sociologică în societate. întărirea unităţii dintre minte şi trup. sunt grupurile care practică sportul în 40 .. sportul este privit ca o instituţie socială (Ikulayo. care nu se creează decât în anumite grupuri şi în anumite situaţii. principii generale şi ideologii. Sage (1988) consideră că sportul organizat acoperă o zonă socio-culturală foarte intensă. sentimentul de apropiere. 1996. o şansă de socializare oferită de situaţiile întâlnite în activitatea sportivă şi nu reprezintă un efect direct. controlată de legi naturale inalterabile. vol. G. Consiliul Europei. Scopurile practicării lui sunt trăirea de noi experienţe. Demersul privind modificările privind socializarea individului este mai dificil. forme de sancţionare.desfăşurăm în mod voluntar.S.H.

Iluţ (1996) opinează că „socializarea se întinde pe tot parcursul vieţii. Ea este de regulă precedată sau acompaniată de desocializare. arbitri sau oricine face parte din regula jocului) bazată pe fraternitate sportivă. Ca şi în sport. adaptabilitatea socială.mod neorganizat. de a ajuta alţi oameni. anxietăţii. depresiei. ceea ce constituie una din condiţiile esenţiale ale jocului. oboselii şi confuziei. adversari.) La maturitate. când acesta se desfăşoară mai degrabă în mod inconştient. T. Intrarea într-o nouă poziţie socială şi un nou rol se mai numeşte şi resocializare. şi anume „activitatea socială”. sau la vârsta adolescenţei. contactele nu sunt rezultate naturale. M. tensiunii şi stresului. Telama (1992) subliniază importanţa unui contact social lărgit. mai ales la vârsta adultă. când uneori aceasta se practică din dorinţa de a impresiona. Cavadini (1990) consideră sursă de socializare capacitatea de tolerare a celorlalţi (coechipieri. Situaţia în care activitatea celorlalţi motivează individul pentru o performanţă superioară poate avea ca rezultat o schimbare de comportament. ci ca „un camarad” (Bunting. prietenia. Rotariu şi P. ci ele trebuie cultivate pentru a genera succes prin dobândirea unor calităţi precum cooperarea. fireşti. ci şi relaţiile. Pe de altă parte. adversarul nu trebuie privit (şi în activitatea sportivă nici nu este privit) ca un duşman. simţul răspunderii sociale. psihice etc. Astfel sportul devine un model social de contacte. de a dezvolta empatia. Aceste tendinţe contribuie la socializarea prin sport şi activitatea fizică. privit ca mediu social de contacte. munca în echipă etc. În activitatea sportivă şi de sport propriu-zis. comportamentul altruist. neoficiale (care de multe ori sunt mai bune) construite în cadrul sportului. procesul de socializare prin sport devine mai complex decât la vârsta copilăriei. care refuză statutele şi ierarhiile. preferând sportul cu caracter privat. Aceste calităţi se dezvoltă în activitatea sportivă prin sporturile de echipă. ele pot fi considerate ca surse pentru socializarea indivizilor participanţi activi la sport şi la activităţi fizice. în lucrările lor.R. Când aceste efecte benefice sunt dovedite. Cratty (1967) găseşte o altă sursă de socializare. Pentru a face carieră în orice profesiune. Numeroşi autori. sunt importante nu numai sănătatea şi buna condiţie fizică. precum şi a mâniei. Problema pe care o ridică este „dacă sportivul are tendinţa să se comporte în conformitate cu tiparele judecăţii morale celei mai elevate chiar şi atunci când convenţiile sau strategiile succesului ar încuraja comportamentele alternative”. persoane cu diferite handicapuri (fizice. de influenţare a personalităţii indivizilor asupra respectului de sine. recunoscută nu numai în lumea sportului. datorită elementului competitiv. pe criterii tradiţionale. Schimbările conceptuale ale sportului recreativ se datorează într-o oarecare măsură şi acestui fapt. al cărui principal scop sunt contactele sociale. 1989). prin dorinţa şi abilitatea de a conlucra în rezolvarea unor sarcini importante. au abordat problema activităţii fizice şi a efectelor ei cauzale pozitive de socializare prin sport. adică de 41 . Weiss (1986) menţionează importanţa valorilor morale care proclamă faimoasa cerinţă a fair-play-ului. Beneficiari importanţi ai resocializării prin sport şi activităţi fizice sunt indivizii cu probleme speciale cum ar fi delicvenţi.

sunt îmbunătăţite contactele de comunicare şi se contribuie la igiena socială. Gerontologii susţin că modul de viaţă determină longevitatea în proporţie de cel puţin 35%. 1996. Având în vedere abundenţa de date oferite de practică şi de constatările cercetătorilor.T. în cadrul activităţilor fizice sau grupurilor sportive. lipsiţi de ambiţie etc.) şi cum se pregătesc pentru aceasta. deoarece transferul nu se face automat şi este nevoie de educaţie socială chiar şi la adulţi. timizi.. cu privire la exerciţiul fizic. Tucker (1990) arată că o bună condiţie fizică poate reduce în mod semnificativ riscul dereglării psihice la adulţii de ambe sexe.. II) a cercetat sportul practicat în cluburi. şi au constatat efectele sociale pozitive de implicare în grup datorate modificărilor favorabile a imaginii corporale. 42 .D. să comunice cu ei într-un mediu în care nivelul inferior de autoapreciere nu joacă un rol important.în M.J. Shephard (1990) au examinat implicaţia terapeutică a exerciţiului fizic. ceea ce semnifică socializarea anticipată care „se referă la modul în care indivizii îşi reprezintă viitoarea lor situaţie socială (. şi autoaprecierea. anxietate etc. B. iar factorii genetici în proporţie de 65%. contactele sociale sunt influenţate favorabil. care prin pierderea statutului social poate produce diverse tulburări legate de izolarea socială. Kirkcaldy şi R. V. chiar dacă nu sunt suficient susţinute ştiinţific. Consiliul Europei. alţi oameni.L.J. se formează noi relaţii. se poate pleda în favoarea acceptării ideii că sportul şi activitatea fizică au influenţe pozitive asupra socializării. de renunţarea la normele şi conduitele ataşate acestui statut şi rol”. în consecinţă.ieşirea dintr-un anumit status şi rol şi. Sonstroem (1984) constată. La vârsta a treia influenţele exerciţiului fizic se fac simţite în special pe două planuri: • întârzierea afectării tuturor funcţiilor şi a tendinţei spre îmbolnăvire. cu precădere că mai ales oamenii ezitanţi. • influenţarea situaţiei sociale după pensionare. vol. au şansa să cunoască.S. Ca o consecinţă. randamentul salariatului şi angajamentul său. Exerciţiul fizic practicat în mod regulat poate stimula funcţionarea emoţională astfel încât factorii de stres să fie mai uşor toleraţi. iar aceasta poate contribui la dezvoltarea conceptului global de sine şi de facilitare a contactelor sociale.. Sutherland şi C. Pensionarea este un exemplu de desocializare şi resocializare.” Digel (1985 . A constatat că acolo contactele sunt mai frecvente. Toate acestea sunt considerate o pregătire a emancipării sociale. Cooper (1990) discută raportul dintre condiţia fizică şi absenteism. ceea ce conduce uneori la depresie.

convingerea şi atitudinea lui faţă de problematica activităţilor corporale. . T. Nu puţine sunt programele de gimnastică de întreţinere şi recuperare de exemplu. într-un studiu cuprinzător.. varietate ce vine în întâmpinarea cerinţelor unor grupuri sociale de vârste. în care se arată modul concret în care acest gen de activitate acţionează şi se dezvoltă. Transmiterea valorilor în cauză este favorizată şi de mijloacele de comunicare în masă (radio. programe recepţionate şi urmate de tot mai multă lume. care desfăşoară o activitate deosebită de informare şi promovare a programelor privind „bucuria mişcării”.V. gusturi diferite. 4 dirijat M. zonală) . presă scrisă. Tot mai multe cărţi. în condiţii de concediu.modul personal în care omul modern înregistrează. antecedentele ei. într-un spaţiu special amenajat sau improvizat. broşuri. rurală. şi reţine informaţia şi sensul care vizează adeziunea. până la activitatea competiţională de diferite niveluri (în cadrul colectivelor de muncă. el poate fi stârnit prin bogăţia şi diversitatea informaţiilor. loc de muncă etc. Iniţiativa în valorificarea constructivă a timpului liber de care dispune aparţine individului.ACTIVITĂŢI CORPORALE DE TIMP LIBER ŞI DE SĂNĂTATE Activităţile corporale recreative reprezintă orice activitate fizică organizată sau nu. Epuran (2001) prezintă. loc de muncă. analizează. regulamentele.practica familială. . 43 .practica colectivităţii din care face parte individul (urbană.) şi din faptul că activităţile corporale recreative îşi pot modifica programele. cu scopul promovării valorilor exerciţiului fizic în rândul celor mai diverse categorii sociale. Acestea vizează: • menţinerea şi întărirea sănătăţii şi calitatea organismului. armată. reviste sunt editate pentru uzul practic. mai mult sau mai puţin sistematică. vecini.modul elaborat prin care instituţiile educogene politice şi administrative acţionează corelat şi deliberat pentru a satisface interesul omului de pe stradă. al influenţelor şi resurselor mediului înconjurător . O altă caracteristică este faptul că activităţile corporale recreative pot achiziţiona valori din domeniul sportului sau al experienţelor cotidiene. Internet). Flexibilitatea deosebită rezidă din faptul că se poate practica începând cu unele jocuri în jurul locuinţei. dozarea efortului în funcţie de dorinţele de moment ale participanţilor. prin repetarea lor stăruitoare şi abilă. În cazul absenţei acestui interes. . grade de pregătire fizică.conjuncturile favorabile întâlnite pe traseul evoluţiei sale cetăţeneşti: şcoală. „Old boys” etc. concepţiile despre activităţile corporale recreative precum şi formularea obiectivelor acestui gen de activităţi. O altă trăsătură a activităţilor corporale recreative o constituie marea varietate de forme de adresare celor interesaţi. O caracteristică însemnată a acestor activităţi corporale o constituie caracterul ei opţional şi facultativ.familie. Toate acestea constituie elemente informale care se transmit pe căi diferite: 1 2 3 tradiţional incidental selectiv .

menţinerea dezvoltării psihomotorii. în esenţă. când se considera dăunătoare participarea sistematică a femeii la activităţile fizice. menţinerea sau formarea obişnuinţei de practicare sistematică a exerciţiilor corporale. Femeile se antrenează şi participă la competiţii alături de bărbaţi.menţinerea dezvoltării armonioase a organismului. Chiar dacă se începe această activitate la vârste înaintate. fiziologia şi medicina sportivă de azi afirmă că ea este aptă să practice sistematic exerciţiile fizice. un important factor de profilaxie şi recuperare la scară de masă. Organizarea incorectă a regimului de muncă şi odihnă. abuzurile. la care funcţiile vitale scad. Având în vedere rolul educativ şi social al femeii. nu există contraindicaţii pentru a începe 44 . diferitele boli subminează forţele organismului. vine să contracareze. Se poate afirma că apelul la mişcare. Faţă de concepţia începutului de secol XX. efectul pe care condiţiile civilizaţiei tehnice le-au generat sau le amplifică. fiind mama şi educatoarea viitoarelor generaţii. dimensiunile afective emoţionale şi estetice ale indivizilor şi colectivităţilor. surmenajul. un factor puternic în vederea pregătirii pentru viaţă şi muncă. • • • Activităţile corporale la femei Activitatea corporală feminină cunoaşte astăzi o dezvoltare din ce în ce mai mare. Practicarea exerciţiilor fizice şi a sportului în lupta cu bătrâneţea este bine să înceapă în tinereţe. au nevoie să practice exerciţiile fizice mai mult decât în tinereţe. durată şi complexitate a efortului la structura şi funcţionalitatea organismului feminin. Aşa se explică de ce pentru tot mai multe ţări activitatea corporală reprezintă interes naţional. care vor trebui să primească o educaţie modernă din care educaţia fizică şi sportul nu pot lipsi sub nicio formă”. mărirea tonusului vital general. Activităţile corporale rămân. organizarea şi metoda trebuie să se deosebească foarte mult de activitatea desfăşurată de cei tineri. dar şi un mediu optim pentru dezvoltarea personalităţii umane nu numai în ceea ce priveşte calităţile şi aptitudinile fizice. în parte. efecte care contribuie într-un fel sau altul la deteriorarea fiinţei umane. depunerile nedorite şi repartizarea neuniformă a ţesutului adipos. • contribuţia la înlăturarea unor efecte negative ale lipsei de activitate fizică sau ale activităţii unilaterale. În principiu. se poate ajunge totuşi la reversibilitatea unor procese: se pot înlătura atrofierea musculară. în calitate de practică activă. Doctorul Roger Bannister subliniază: „Femeia are un rol social şi educativ extrem de important. recomandând în acelaşi timp adaptarea parametrilor de intensitate. reprezentând o verigă importantă a perfecţionării Oamenii în vârstă. Cu cât practicarea exerciţiilor fizice va fi începută mai devreme. Însă alegerea şi volumul mijloacelor. participarea ei la activităţile de educaţie fizică şi sport este o necesitate vitală. • menţinerea atitudinii şi conduitei pozitive în colectivitate. • instruire fizică recreativă. cu atât rezultatele vor fi mai bune. ci şi calităţile morale şi voliţionale. îmbunătăţirea ţinutei.

activitatea corporală la bătrâneţe, dar acum putem conta doar pe menţinerea tonusului general şi îmbunătăţirea stării generale. Ţinând seama de o serie de particularităţi legate de îmbătrânirea fiziologică, exerciţiile fizice trebuie adaptate riguros la posibilităţile vârstei. Se va acorda o atenţie deosebită odihnei active prin alternarea diferitelor activităţi. Mijloacele culturii fizice pentru persoanele de vârstă înaintată sunt variate şi adaptate la modificările datorate etăţii. Aceste modificări apar la început la nivelurile sistemul nervos, cardio-vascular şi al aparatului respirator, din această cauză capacitatea de adaptare a organismului scăzând. Modificările sistemului nervos, ale aparatului musculo-ligamentar, ale metabolismului au repercusiuni asupra capacităţii de muncă, înfăţişării externe, mişcărilor încetinite şi ţinutei defectuoase a omului vârstnic. Aptitudinea pentru mişcări intense cu caracter de viteză forţă şi rezistenţă scade. De aceea se recomandă exerciţiile fizice de o intensitate moderată, executate fără ca respiraţia şi circulaţia să fie intensificate brusc. Oboseala apare mai devreme, iar restabilirea forţelor este încetinită. Ţinând seama de aceste modificări datorate vârstei, activităţile corporale trebuie practicate de cel mult două trei ori pe săptămână. În timpul şedinţelor trebuie să existe una - două pauze de 3-5 minute. Se vor evita schimbările bruşte de poziţii, în special aplecările puternice. Menţinerea poziţiilor care îngreunează ritmul normal al respiraţiei vor fi excluse pentru că provoacă senzaţii neplăcute ca: zgomot în urechi, ameţeală, afluxul sângelui către creier, datorate creşterii tensiunii arteriale. Se exclud, de asemenea, exerciţiile însoţite de reţinerea respiraţiei, încordări musculare foarte mari, coordonări complicate, amplitudini prea mari. Mişcările simple, accesibile, plastice, line, cu amplitudine treptat crescândă, care favorizează respiraţia, şi care provoacă senzaţia de plăcere, sunt cele mai indicate. Cea mai bună formă de organizare a activităţilor fizice pentru persoanele în vârstă sunt şedinţele de grup. Grupele sunt constituite în funcţie de pregătirea fizică generală şi totodată pe diferite ramuri de sport (gimnastică, petanque, golf, turism etc.). În această organizare practicanţii pot fi supravegheaţi îndeaproape de medicul şi animatorul sportiv, înlăturându-se astfel riscurile. Activităţile corporale la persoanele cu dizabilităţi Kinetoterapia este terapia prin mişcare în scopul corectării mecanismelor deficitare ale motricităţii. Ea are multiple posibilităţi de acţionare asupra aparatului neuro-mio-artro-kinetic. Din acest punct de vedere, kinetoterapia este implicată, cu toate valorile sale, în elementul esenţial al domeniului ei, „boala”, putându-se distinge: • valoarea profilactică, kinetoprofilaxia, • valoarea terapeutică, kinetoterapia, • valoarea de recuperare medicală, kinetoterapia de recuperare. Din punctul de vedere al implicării kinetoterapiei în afecţiunile aparatelor şi sistemelor, precum şi al modului în care aceste sisteme îşi exercită influenţa asupra aparatului neuro-mio-artro-kinetic, putem considera că activităţile fizice adaptate îşi aduc o reală contribuţie şi fac parte din arsenalul de mijloace care o servesc. Aprecierea abaterilor de la starea normală de sănătate este, de fapt, o inventariere a
45

stării pacientului la începutul, pe parcursul şi la sfârşitul procesului de recuperare funcţională, apreciind disfuncţiile şi cauzele acestora, restantul funcţional, influenţele psiho-socio-profesionale asupra pacientului, pronosticul. În funcţie de această evaluare, trebuie în final să se impună programul de recuperare, precum şi refacerea şi adaptarea permanentă a acestuia la noile capacităţi dobândite. Aceasta va impune gradul de adaptare a jocurilor şi sporturilor de loisir şi de recuperare alese. În cazul copilului şcolar, aria la care ne vom referi este definită de abaterile de la normal în dezvoltarea fizică ale copilului. Semnalarea prezenţei acestor abateri şi implicit evaluarea atitudinilor deficitare şi ale deficienţelor fizice presupun, în primul rând, cunoaşterea atitudinii corecte a corpului uman (atât global, cât şi segmentar, parametrii optimi ai dezvoltării fizice armonioase şi parametrii optimi ai capacităţii de efort). Cunoaşterea acestor elemente face posibilă alegerea acelor activităţi corporale de loisir şi de recuperare care se pliază mai bine pe nevoile personale.

46

TIMPUL LIBER ŞI CALITATEA VIEŢII Pe măsură ce lumea modernă şi-a îmbogăţit dimensiunile vieţii cotidiene, a conştientizat tot mai mult timpul liber ca resursă existenţială cu rol în calitatea vieţii. În epocile premoderne, timpul liber era localizat în zilele de sărbători religioase şi în cele de odihnă stabilite pe baza religiei (duminica la creştini, sâmbăta la evrei etc.). Schimbarea naturii, structurii şi organizării muncii moderne neagricole şi implicit schimbările concepţiei despre muncă au extins timpul liber. În contextul general ale urbanizării treptate a vieţii moderne, durata muncii a fost limitată convenţional şi a fost redusă sub presiunea acţiunilor revendicative ale organizaţiilor profesionale, sindicale şi politice, ceea ce a dus la creşterea mărimii segmentului de timp liber. Este un timp liber complementar celui de muncă rezultat din reorganizarea muncii, implicit din scăderea timpului de lucru. În această ipostază, timpul liber are funcţia de odihnă. Treptat, la schimbarea concepţiei despre muncă se adaugă schimbarea celei despre viaţă, ceea ce a avut profunde implicaţii în sfera vieţii extraprofesionale. Timpul liber devine un segment al vieţii cu relativă autonomie, dobândind funcţii suplimentare. Circulaţia ideilor şi a normelor specifice vieţii moderne, sprijinită de mijloacele de comunicare în masă, face ca această perspectivă să fie adoptată de tot mai mulţi indivizi. În analiza de faţă adoptăm perspectiva timpului liber ca segment cu relativă autonomie, cu rol important în calitatea vieţii. Timpul liber este în egală măsură rezultat al transformării altor segmente de viaţă şi factor determinant al transformărilor concepţiei despre aceasta, o dată ce acest segment a fost ,,descoperit” şi a început să fie consumat conform preferinţelor şi necesităţilor fiecăruia, după eliberarea de orice angajament. În funcţie de tipul de societate, variază raportul dintre ipostaza de timp liber rezultat al unor transformări şi cea de timp liber determinant al unor transformări. Rămâne valabil faptul că rolul timpului liber în calitatea vieţii depinde de importanţa acordată lui în raport cu natura, mărimea şi dificultatea obligaţiilor profesionale, cu modul în care individul face faţă acestora şi cu nevoia resimţită mai mult sau mai puţin intens de a avea timp liber. Dar rolul timpului liber în calitatea vieţii depinde şi de sistemul de valori de viaţă. Cultura timpului liber imprimă şi determină o anumită mentalitate cu privire la acesta ca segment de viaţă cu relativă autonomie, dar şi influenţează modalităţile de petrecere a sa. Ea este rezultat şi determinant al unei „industrii” a timpului liber care oferă posibilităţi şi facilităţi de petrecere a acestuia pentru o diversitate de preferinţe. După 1989, transformările societăţii româneşti au influenţat cultura timpului liber uneori pozitiv, alteori negativ, iar în unele direcţii insuficient. Un început de formare a unei culturi a timpului liber s-a produs începând cu deceniul şase al secolului XX; migraţia masivă spre oraşe şi transformarea unui mare număr de oameni, veniţi din mediul rural, în salariaţi urbani, au avut implicaţii profunde, inclusiv asupra începutului formării unei culturi a timpului liber. Noul
47

care restrânge aria activităţilor extraprofesionale. cinematografele. iar în anii ‘80 au intervenit problemele economice care au început să fie resimţite de populaţie. la o anumită relaxare a vieţii. în general austeră. el s-a eliberat treptat de constrângerile valorilor şi normelor vieţii rurale tradiţionale (chiar dacă vor mai fi reminiscenţe ale acestora) şi. Noile mentalităţi şi comportamente de timp liber au fost modelate de specificul regimului politic. conform căreia achiziţionarea de bunuri şi mulţumirea generată de aceasta sunt dominante ale existenţei. mai ales pentru bărbaţi. şi rezultatul imitaţiei. fenomenul a avut loc concomitent cu transformările mediului rural. . Conştientizarea existenţei timpului liber a venit aproape inerent ca urmare a specificului şi duratei . întâlniri şi petreceri cu prieteni şi rude..vrea să se simtă bine”. noul individ urban îşi creează el însuşi modelele de petrecere a timpului liber: ascultarea muzicii. Fără a nega spiritul emancipator cu specific comunist care a fost promovat. vizionarea programelor de televiziune. Săptămâna de lucru de şase zile şi menţinerea de multe ori forţată a locurilor de muncă cu programul de opt ore cel puţin zilnic au limitat mărimea timpului liber şi au introdus un control al acestuia. Trăind laolaltă. staţiunile turistice etc. sunt imitate comportamentele de timp liber.obligaţiilor profesionale” pentru noul individ urban. ci şi rezultatul mentalităţii ţărăneşti rurale. ca urmare a noului mod de locuire în mediul urban. este necesar să se sublinieze şi faptul că statul comunist a acordat o atenţie limitată timpului liber. la serviciu sau în blocurile de locuinţe. Dacă se adaugă şi ocuparea exclusiv la un loc de muncă. necunoscute până atunci în mediul rural de provenienţă. implicit al societăţii în ansamblu. Comportamentul achizitiv predominant a fost un unul de tranziţie de la cel rural tradiţional la cel urban şi a fost nu numai rezultatul nevoii reale de înzestrare a locuinţei. fără posibilitatea oficială de a desfăşura şi alte activităţi aducătoare de venit. Noua mentalitate cu privire la rolul timpului liber (a te simţi bine) şi unele modalităţi de petrecere a acestuia apar şi la sate. respectiv apartamentul din bloc. sensul acesteia. fără modele şi fără să ştie ce să facă cu timpul liber.individ urban a trecut de la munca agricolă la munca urbană salarială organizată întrun program precis delimitat. ne referim la o anumită degajare de unele responsabilităţi prin cooperativizarea agriculturii.. prin simpla deplasare a indivizilor în locurile şi familiile de origine sau prin deplasarea navetiştilor. Plăcerea de a petrece timpul liber este rezultatul îngustării şi uşurării . consumul de alcool devin principalele modalităţi de petrecere a timpului liber la domiciliu. în afara domiciliului încep să atragă zonele de agrement. prin faptul că o parte a membrilor familiei s-au mutat în oraşe unde îşi au serviciul şi locuinţa.obligaţiilor profesionale” (8 ore zilnic) şi. începe să descopere plăcerea timpului liber. este efectul unei anumite oferte de posibilităţi şi facilităţi de petrecere a timpului liber. a exercitat un anumit control asupra duratei acestuia şi a impus restricţii de ordin cultural. după o perioadă de comportament achizitiv în vederea înzestrării noii gospodării urbane. în fond.. atunci se ajunge la uniformizarea mărimii timpului 48 . Conştientizarea timpului liber şi a ideii de plăcere a petrecerii timpului liber marchează parcurgerea a încă trei etape în procesul urbanizării şi modernizării.

alături de alţii nemenţionaţi pentru a nu extinde prea mult analiza asupra a ceea ce s-a întâmplat. Se adaugă lipsa spaţiilor de recreare din vecinătatea blocurilor. ci dimpotrivă. societatea nu se mai află într-un proces de urbanizare masivă şi rapidă. obligaţiilor familiale gospodăreşti le revine rolul hotărâtor în mărimea timpului liber (în corelaţie cu caracteristicile sociodemografice). ceea ce a făcut convieţuirea extrem de dificilă. copiii. În consecinţă. în funcţie de vârsta şi de preocupările membrilor familiei. iar îmbunătăţirile posibile nu au fost făcute decât în mică măsură: resursele financiare insuficiente au fost deseori invocate şi sunt reale în mare măsură: a lipsit însă şi evaluarea corectă a importanţei dezvoltării unei industrii a timpului liber atât din perspectivă strict economică (sursă de venit şi sursă de locuri de 49 . tendinţa a fost de stagnare a acestui proces şi chiar de o depăşire a migraţiei interne spre oraşe de migraţia spre mediul rural. precum şi lipsa de interes pentru dezvoltarea unei industrii a timpului liber. ele fiind menţionate uneori şi parţial în studiile cercetătorilor. care nu are ce să facă după orele de servici. cărora familiile nu ştiu să le ofere modele de petrecere a timpului liber. Durata timpului liber prin reducerea săptămânii de lucru şi posibilităţile ceva mai numeroase de petrecere a timpului liber sunt principalii factori care contribuie la o continuare a formării culturii acestuia. cu spaţii reduse şi număr de camere uneori insuficient. Restricţiile de ordin cultural şi o anumită orientare de petrecere a timpului liber au fost făcute prin instituţiile şi serviciile destinate acestuia. Suprafaţa apartamentelor. În ciuda faptului că s-a dorit în mod deosebit un conţinut educativ al modalităţilor de petrecere a timpului liber. Toţi aceşti factori. în final. eliberat de obligaţiile locului de muncă.dedicat obligaţiilor profesionale. a fost şi reţeaua puţin diversificată de servicii comerciale şi turistice. prin preocupări. a unor amenajări de joacă pentru copii. După acest moment de referinţă. calitatea construcţiilor şi spaţiul redus dintre blocuri accentuează lipsa posibilităţii de odihnă. efectele negative ale modului de viaţă asupra petrecerii timpului liber şi. posibilităţile extrem de limitate de a petrece o parte a concediului/vacanţei în alte ţări etc. Mărimea şi conţinutul programelor de televiziune. Noul individ urban. dar cu acelaşi efect. dar au fost trecute sub tăcere. Tipul de apartament în bloc. Acesta era tabloul societăţii româneşti la sfârşitul anului 1989 din perspectiva timpului liber. dezrădăcinat. sunt sursă de disconfort prin comportamentele violentgălăgioase. au frânat formarea unei culturi a timpului liber şi au distorsionat mentalităţile asupra rolului timpului liber şi modalitatea de a-l petrece. Mai puţin evidentă. de relaxare fără zgomote puternice. există fenomene care frânează această dezvoltare: mediul urban are încă sechele ale organizării spaţiului din perioada anterioară. precum şi activităţile organizate mai ales pentru tineri în casele de cultură au fost formele cele mai evidente de orientare a petrecerii timpului liber. În cele mai multe blocuri au fost constrânşi să locuiască oameni diferiţi prin educaţie. În acest cadru. Din păcate. nu a permis petrecerea timpului liber la domiciliu în mod diferenţiat. a derapat de multe ori spre consumul de alcool şi spre comportamente violente şi gălăgioase. asupra unor comportamente şi atitudini nu au lipsit.

în primul rând. iniţiativele se reduc la baruri. Aceasta este. computerul sau cartea în timpul liber Studiile realizate în SUA demonstrează că majoritatea tinerilor întâmpină mari dificultăţi în întelegerea unui text ce depăşeşte nivelul gimnaziului.muncă). situaţia generală la nivelul 50 . statul în faţa computerului şi declinul abilităţii de a citi? Un studiu făcut pe un grup de 500 de copii între 9 şi 10 ani a indicat faptul că toţi au declarat că prefera să se uite la televizor sau să folosească computerul în scop recreativ. menţinută în izolare şi lipsă de perspectivă. cât şi din perspectiva funcţiilor timpului liber şi a posibilelor efecte negative ale unor modalităţi defectuoase de petrecere a acestuia. la modul în care populaţia percepe posibilităţile de petrece a timpului liber. ceva mai târziu. nu-şi pot aminti şi explica tot ceea ce au citit. Există. oare. a unei industrii a acestuia. Statul nu s-a implicat în dezvoltarea industriei timpului liber şi. Copiii nu pot înţelege (pătrunde semnificaţia). discoteci şi diverse tipuri de restaurante. cercetarea Diagnoza calităţii vieţii a cuprins şi întrebări referitoare la aceste aspecte. reducerea drastică a fluxului migrator intern spre mediul urban a determinat rămânerea în sate a unui strat de populaţie mai tânără. în ceea ce priveşte timpul liber. precum şi datorită preocupării aproape exclusive de a menţine ceea ce exista şi mai puţin de a se construi ceva nou. reacţia şi iniţiativa lor fiind expresia stării generale a societăţii: hrană. ei nu au avut capacitatea de a evalua perspectivele sectorului de activitate corespunzător. posibilitatea vizionării mai multor programe de televiziune până la ore târzii din noapte determină familiile tinere să nu se mai culce devreme precum ţăranul tradiţional. în a trage concluzii dincolo de faptele simple. o legatura între vizionarea TV. răbdare. este mentalitatea tipică a unei societăţi sărace. Televiziunea contribuie şi ea la schimbarea modului de viaţă rural. corespunzător. ei s-au manifestat în acest mod nu numai datorită lipsei de capital. îmbrăcăminte şi. complexitatea cercetării nu a permis însă abordarea timpului liber în detaliu. de fapt. ca urmare. de investiţii mici urmate de profituri rapide şi mari. ci şi datorită mentalităţilor. Pentru o imagine completă asupra . decât să citească. Degradarea situaţiei economice. înzestrarea gospodăriei. noii investitori particulari provin dintr-o societate şi din straturi sociale ce nu cunoşteau acumularea treptată prin pricepere. Această categorie de populaţie este interesată de petrecerea timpului liber în afara domiciliului şi ei îi sunt adresate iniţiativele în acest sens.. în a urmări punctul de vedere al autorului sau succesiunea unei argumentaţii. procesul continuu de sărăcire a populaţiei au întărit aceste mentalităţi şi au defavorizat procesul de dezvoltare a unei culturii a timpului liber şi. este nevoie să se apeleze şi la cercetările de teren privitoare la modalităţile concrete de petrecere a timpului liber. a eliminării unei mentalităţi reziduale din perioada când o astfel de problemă nu s-a pus. În mediul rural. Televizorul. din păcate. sacrificii pe termen lung. ori în a-şi prezenta propriile argumente. care are nostalgia oraşului. Iniţiativa în domeniul timpului liber şi nu numai a fost lăsată în seama sectorului particular. perseverenţă.fenomenului timp liber” în societatea românească. cu ocupaţii agricole şi neagricole. dar întreprinzătorii particulari au fost interesaţi.

cum îi numeşte Sartori. Urmărirea emisiunilor TV şi navigarea pe Internet sunt mai provocatoare. devenită cvasi-atotputernică în zilele noastre. a ajuns a fi un incubator şi o pepinieră în care cresc la scară planetară exemplarele unei noi linii în evoluţia speciei umane . nu pretind niciun efort. practic. cultura civică (82%). generozitatea). ale cartii îndeosebi).video-copiii. prin excelenţă etico-morale. în postura de principal promotor al valorilor succesului. Televiziunea. familia şi cultura cartii. de doica. sunt considerate ca fiind învăţate de la familie. Datele anchetelor releva acest fenomen istoric inedit: copiii şi adolescentii de astazi au devenit şi în România prima generatie care. indiferent de durata vizionării) arată că.şi exercita succesiv sau simultan rolul de tetina şi mama. patriotismul (53%). Aproape două treimi dintre elevi apreciază că televiziunea este importantă sau foarte importantă pentru viaţa lor. de fapt. Este evidentă predilecţia copiilor pentru canalele TV comerciale. toţi tinerii sunt în contact cu televizorul. iar lectura se reduce preponderent la fragmente literare cerute/recomandate de programele şcolare. Televiziunea apare. în proporţie de 65%. de pedagog national.cea a cărei formare este mediată în principal de televiziune (de semnele televiziunii şi mai puţin de semnele culturii scrise. Indicatorul „audienţă cumulată” (toţi cei care privesc la TV în decursul unei săptămâni. 51 . în timp ce procentul celor care citesc cărţi scade dramatic. ceea ce are ca efect că. valori fundamentale ca adevarul şi respectul (compasiunea. Tabloul lecturii este chiar sumbru: copiii şi tinerii din zilele noastre nu mai citesc decât subtitrarea filmelor difuzate la TV sau „titlurile zilei” din cadrul jurnalelor de ştiri TV. de parinte şi de învatator sau profesor. competenţa (61%). adulţilor. Un număr impresionant de studii efectuate în ultimii patruzeci de ani în mai multe ţări converg spre concluzia că televiziunea reuşeşte să impună în scurgerea istorică a generatiilor şi a tipologiilor culturale ale identitatii umane o nouă generaţie . fizic şi simbolic. 80% dintre emisiunile vizionate de copii sunt adresate. adolescenţilor şi tinerilor. Acesta s-a instalat de mai mult timp ca membru central al familiei ca furnizor de modele culturale şi stiluri de viata mai puternic decât scoala. familia şi şcoala concurează televiziunea şi previn încă instalarea ei ca un mediator absolut al structurarii modelului valoric al copiilor. şi de aceea le preferă. unde s-a generalizat ritualul zilnic al vizionării TV sau al activităţii în faţa monitorului computerului. respectiv 79%.ca rol principal acela de mediator cultural . rezultând un tablou confuz de valori. Chiar şi în România este uşor de constatat că nici copiii şi nici tinerii crescuţi cu TV şi calculator nu mai citesc cărţi. în medie.tuturor societăţilor occidentale. creativitatea (67%). Astfel. astfel. un produs deviat de la modelul uman definit prin cultura scrisă şi vorbită şi transformat prin televiziune în homo videns. mai relaxante. comportamentul activ (49%). Şcoala deţine încă o influenţă semnificativă în cultivarea unor valori civice şi socio-profesionale ca libertatea de expresie (49%). Televiziunea preia . spun copiii. Majoritatea celor mici percepe televiziunea ca pe un reper după care îşi orientează viaţa şi chiar modul de a gândi lumea. Totuşi. Mulţi gânditori acuză raritatea canalelor TV (în afara celor de desene animate) destinate în mod special copiilor de vârstă şcolară. creste cu televizorul. ca realizare de imagine în care valorile materiale sau sclipirile spectaculare le eclipsează pe cele intelectuale.

. în timp ce grupul care a lecturat textul a descris mai mult dialogul povestirii şi a dat în mod semnificativ mai multe informaţii despre conţinutul textului şi despre personaje. răbdare şi tenacitate în decodarea semnificaţiilor. Dacă aşteptarile le sunt înşelate. depăşeşte de cele mai multe ori capacitatea omului de a procesa informaţia. prezintă avantajul că. cel al derulării imaginilor. oferind imaginile de-a gata (deja formate). . căci altfel îşi pierd rabdarea. aşa cum declara chiar directorul general al TF1. să se imagineze înţelesul cuvintelor. ci de incapacitatea de a înţelege sau a lega sensul cuvintelor în frază. Cei care au văzut povestea la televizor au descris efectele vizuale şi acţiunea personajelor.cititul înseamnă concentrarea minţii. Cercetători din Olanda (Universitatea Leyden) au identificat principalele mecanisme prin care televiziunea subminează lectura: .televiziunea anulează satisfacţia pe care o produce lectura. Diferenţa dintre copii şi aceştia este însă semnificativă. cel mai puternic canal TV din Franţa. Obişnuiţi cu televizorul. ca ritmul în care se primesc informaţiile să fie rapid. ci captivată şi susţinută prin stimuli externi. nu este vorba de o lipsă de maturizare ideatică. faţă de tinerii crescuţi în faţa micului ecran sau în faţa monitorului. ceea ce-l face pe individ să găsească cititul ca fiind prea dificil. Cu toate că mulţi adulţi se uită astăzi la televizor sau stau în faţa calculatorului mai mult decât citesc cărţi. atenţia nefiind dirijată din interior. şi astfel inhibă dezvoltarea abilităţilor necesare citirii. Această activitate necesită răgaz pentru reflecţie. al lucrurilor citite. . Ei sunt abordaţi. Astfel. publicitatea îi pregăteşte temeinic pe copii şi pe adolescenţi pentru o societate a consumului. înlocuind-o cu plăcerea facilă a micului ecran. Aşadar. relaxant şi pasiv. ca atare. De altfel. ca viitori buni consumatori.lectura presupune un ritm mai lent sau mai rapid. de asemenea. dezvoltarea atenţiei. .vizionarea solicită un efort mental inferior celui cerut de lectură. îngreunează sau descurajează desfăşurarea unei activităţi precum cititul. ca cititul să fie comod. de televiziune în ansamblu şi în special de publicitate. că în cazul în care o primesc de la televizor. copiii procesează informaţia în mod diferit decât atunci când o lecturează. atunci se plictisesc. Cercetările mai arată. în timp ce televiziunea. prin confruntarea cu o experienţă cu totul diferită. aşteaptă ca înţelesurile să fie primite de-a gata. trebuie să construiască. impunând un ritm foarte alert. Televizorul blochează procesul imaginativ. în funcţie de capacitatea de înţelegere a textului. atunci când citesc o carte. obişnuinţa de a citi a fost substituită de vizionarea TV sau de navigarea pe Internet şi pentru cei mai mulţi adulţi. copiii şi tinerii adolescenţi aşteaptă ca lectura să le pună la dispoziţie şi imaginile. parcurgând aceeaşi carte. înţeleg din conţinutul acesteia cu mult mai mult decât percep tinerii generaţiei TV/Internet. încep să se 52 . . dimpotrivă. susţine o atitudine pasivă. iar televizorul. Anchetele au arătat că peste 51% dintre copii şi tineri urmăresc cu regularitate publicitatea TV.lectura eliberează imaginaţia.dependenţa de televizor/calculator micşorează timpul pe care indivizii sunt dispuşi să-l petreacă spre a găsi răspunsul la problemele pe care trebuie să le rezolve şi.Funcţia principală a programelor de televiziune este de a pregăti creiere disponibile pentru publicitate.

tulburări de somn. . există un timp liber creat de religie. iar frecventarea 53 . principalii factori de îndrumare. se poate afirma că. Din această perspectivă. Timpul liber şi religia Situarea frecventării bisericii în cadrul preocupărilor de timp liber necesită unele consideraţii. Concluzionând. incapacitatea de a citi a omului de astăzi nu se datorează atât indispoziţiei pe care ei ar arăta-o faţă de această activitate care cere un efort mai mare decât o vizionare TV. fără să priceapă sensul.afectarea capacităţii de memorare. lăsându-te absorbit în spaţiul virtual al jocurilor video. ca şi televizorul. Impactul negativ are o intensitate mult mai mică atunci când calculatorul este folosit ca instrument pentru informare şi cercetare sau pentru învăţare. motivaţiei. proporţional cu timpul acordat vizionării TV şi a jocurilor pe calculator. pentru a le asigura o dezvoltare adecvată şi armonioasă. În cazul computerului însă. Prin urmare. . cei care apelează excesiv la vizionarea TV sau la activităţi recreative asistate de calculator sunt predispuşi şi altor riscuri precum: . de a gândi. De altfel. analiza trebuie particularizată în functie de modul în care este utilizat. părinţi şi/sau profesori. se poate ajunge la concluzia că structura corticală a celor care au crescut cu televizorul ca baby-sitter va defavoriza în mod decisiv capacitatea de a citi.creşterea gradului de irascibilitate. fiindcă nu o mai poate citi. . părinţilor. Totodată. După opinia unor cercetători.probleme de atenţie cu sau fără hiperactivitate. constituie un important factor de stres pentru creierul uman. anxietate. .deficienţe de învăţare. cartea se pare că este un lucru plictisitor. ei trebuie să selecteze activităţile recreativ-distractive sănătoase şi utile pentru copii şi să-i orienteze spre ele. porninduse de la faptul că introduce restricţii asupra activităţilor asociate cu munca în anumite zile. iar rezultatele şcolare. . indiferent de utilizarea lor.apatie şi dezinteres pentru lectură. consiliere şi educare ai copiilor. impulsivitate. . nu acelaşi lucru este să citeşti un text pe ecran cu a uita de sine. fenomen care îngreunează înţelegerea şi însuşirea semnificaţiei lucrurilor citite. Pentru copiii şi tinerii societăţii tehnologiei moderne. Prin prisma celor prezentate anterior.efect hipnotic şi dependenţă. studenţilor. profesionale şi performanţele intelectuale sunt din în ce mai slabe. Astfel. a imaginaţiei. Adulţii. scade capacitatea de a mai adânci înţelesurile ascunse dincolo de rândurile parcurse prin citire. de a face conexiuni. cât mai cu seamă unei nedezvoltari normale a cortexului. profesorilor.tulburări de limbaj. De pildă. religia este producătoare de timp liber. agresivitate. . instituţiilor. voinţei.gândească la altceva sau pur şi simplu citesc alunecând peste litere şi cuvinte. au sarcina de a organiza şi supraveghea timpul liber al acestora. Asadar. urmări şi înţelege. folosirea Internetului ca resursă pentru educaţie se bucură de un sprijin aproape universal din partea elevilor. calculatorul.

Dacă asociem natura benevolă a preocupărilor de timp liber cu practicile religioase benevole. Sensul acestor practici venite dinspre biserică este acelaşi. La procesele înnoitoare şi transformatoare ale societăţii româneşti a existat şi o reacţie a tradiţiei şi a tradiţionaliştilor mai ales. frecventarea a început să crească începând cu anul 1991. Diagnoza calităţii vieţii nu poate aduce precizări cu privire la semnificaţia frecventării bisericii nici pentru cei care o fac rar. însoţite şi de fenomene negative. conştiinţă împăcată. 54 . prezenţa în mijloacele de comunicare în masă şi mai ales la televiziune a diferitelor momente religioase şi a unor emisiuni cu teme de profil. mai ales la persoanele cu studii postliceale (de la 11% în anul 1992. nici pentru cei ce o fac frecvent. ci tot ca pe o obligaţie. În societatea modernă. considerarea frecventării bisericii ca preocupare de timp liber poate fi făcută totuşi cu multe rezerve. de multe ori. la 28% în anul 1999) şi la persoanele cu studii superioare (de la 11% în anul 1992. Dacă frecventarea bisericii ridică anumite probleme abordată ca preocupare de timp liber. teama. În general.a. religia se doreşte a fi o soluţie. Se mai poate asocia funcţia timpului liber de dezvoltare a personalităţii cu practicile religioase care pot întregi personalitatea umană. exaltare ş. Rezultatele cercetării arată că doar circa 25% dintre persoanele intervievate merg des la biserică la sfârşitul săptămânii. funcţia morală (aşează moravurile pe temelii ce nu sunt lipsite de arbitrar) şi cea ideologică. ceea ce a generat incertitudine. celelalte preocupări luate în considerare sunt fără îndoială specifice timpului liber. ce se situează deasupra vieţii concrete. practicile religioase sunt golite de semnificaţia originară. În alte cazuri. frecventarea bisericii este făcută exclusiv în momente sau situaţii dificile. materiale. Este evident că nu ne referim la sectele ale căror norme şi reguli intră în contradicţie cu reglementările statului modern laic şi nici la statele organizate şi guvernate pe baze religioase (statele islamice). precum curiozitate. comuniune. atunci din nou apropiem frecventarea bisericii de timpul liber. sentimentul neputinţei. Există fără îndoială şi indivizi pentru care frecventarea bisericii este asociată cu anumite sărbători (religioase) şi. Funcţiile religiosului sunt cea umană (satisface anumite necesităţi ale naturii umane. securitate. Rezultatele cercetării. Asocierea acestor funcţii cu cele ale timpului liber este dificilă. Apelul către divinitate a venit firesc în acest context. Dar indivizii profund religioşi şi practicanţi nu percep frecventarea bisericii doar ca pe o acţiune benevolă desfăşurată în timpul rămas disponibil după îndeplinirea obligaţiilor ocupaţionale şi gospodăreşti familiale. practicile religioase (inclusiv frecventarea bisericii) sunt benevole. angoasa sunt amplificate de transformări profunde. devenind simple ritualuri prin care se asigură destinderea. teamă. toate acestea favorizând o anumită creştere a practicilor religioase. laică. îndatorire a fiinţei umane. Creşterea poate fi explicată prin contextul specific societăţii româneşti de după 1989. la 19% în anul 1999).). pentru a se cere ajutorul Divinităţii. Dacă ne raportăm la natura şi funcţiile fenomenului religios.bisericii poate fi considerată o preocupare de timp liber. care s-au manifestat inclusiv prin practicile religioase mai frecvente. În acelaşi sens au influenţat procesele profunde de schimbare ale societăţii româneşti. care a permis manifestările libere ale religiei şi bisericii. în contexte istorice în care nesiguranţa.

indiferent că este vorba de vânzarea de credite. Totuşi. sau că vineri seară va merge într-un club. întâlniri. ajungând la aproape o treime din clasa de mijloc. cam cu 70-100% pe an. Cam la aceeaşi oră. Dar dacă oamenii şi-ar trece în agenda. Teoretic. Cu alte cuvinte. de la teatru. Până la ideal însă apar piedici. telefoane.cheltuielile cu petrecerea timpului liber. furnizorii de servicii de leisure nu au de ce se plânge: cei care ies în oraş s-au înmulţit considerabil în ultimii ani. şi efectul dezvoltării afacerilor din zona aşa-numită „de leisure” . uneori nu e nici atât. sociologii şi psihologii spun că zilnic ar trebui să ne rămână. „Astfel de consumatori alcătuiesc clasa mijlocie din Romania şi ei tind să se dezvolte pe modelul actual european. O ecuaţie pe care statisticile o prezintă cam aşa: în medie 3 ore libere pe zi. În practică. alţii transpiră la sală. legate mai ales de orele suplimentare de muncă. Ideea de bază este nu să te întrebi neputincios „Cand am eu timp să merg la film?”. piaţa timpului liber din România a crescut şi s-a rafinat în ultimii ani. concediile s-au scurtat. Numărul celor care ies în oraş a crescut mult în ultimii patru-cinci ani. la ora 22. Din nefericire. în afara orelor de somn. Cu toate acestea. Managerul respectiv munceşte 12-14 ore pe zi. cu aspiraţii personale şi profesionale bine definite. şansele să ajungă acolo cresc foarte mult. de oameni) a fost şi cauza.3 miliarde de euro pe an. dar are o metodă sigură să se 55 . dar cel puţin la fel de multă lume iese de la film. aşa cum era ea înţeleasă acum o generaţie sau două. 21 zile de concediu pe an şi cheltuieli de 3. în weekend sau în serile când pot să ies mai devreme de la serviciu?“. de la concert sau se îndreaptă către un club.00. cu venituri peste medie. semnări de contracte. cu studii de la medii în sus. conform estimărilor dintr-un articol al Business Magazin înseamnă 4-5 mil. pe lângă programul de la serviciu.00 îl prinde la birou. reprezintă targetul preferat al tuturor marketerilor. întotdeauna partea care merge prost o va influenţa negativ pe cealaltă. ci „Ce vreau să fac atunci când am timp liber. iar serile lungi petrecute la serviciu par să excludă noţiunea de relaxare după muncă. iar alţii iau cina în oraş. într-o seară de joi. maşinile adunate în intersecţie nu trec de la primul verde al semaforului. În centrul Capitalei. două-trei ore libere. oamenii fac ceea ce şi-au scris în agendă că au de făcut: teren. abonamente la piscină sau bilete la concerte. Cei cu vârsta de 24-40 de ani. E aglomerat: multă lume se îndreaptă de la birou spre casă. adică să le pese din ce în ce mai mult de timpul lor liber”. iar cei care se relaxează astfel sunt în principal cei ce câştigă peste medie şi ating nivelul profesional care să le permită să nu mai fie sclavii serviciului. Expansiunea clasei de mijloc (care. că vor să vadă vineri seara un spectacol de teatru şi trec asta în agendă. nu toţi aceştia reuşesc să iasă seara sau în weekend în oraş sau pur şi simplu să se relaxeze acasă. modul prin care un manager de 27 ani se răzbună pe situaţie este să se gândească la faptul că mâine seară la aceeaşi oră se va întoarce acasă după două ore de tenis.Veniturile şi importanţa acestora în opţiunea de a consuma timpul liber prin întâlniri şi petreceri Nimeni n-are timp liber. ci pur şi simplu să te organizezi mai bine. Dacă nu există un echilibru între viaţa particulară şi cea profesională. În serile când ora 22. A avea aceste două-trei ore de timp liber pe zi nu înseamnă să renunţi la carieră. făcând şi programare la teatru.

5 ore zilnic. iar vara încerc să ies măcar un weekend pe lună din Bucureşti”. indicele de sociabilitate e încă scăzut la noi. Veniturile reduse nu sunt singurul motiv pentru preferinţa acordată televizorului. ce nu posedă abonament TV.8% din venituri pe „recreare şi cultură” şi pe mersul la restaurante. ştiu însă sigur că. Este vorba de societatea atomizată. Spre exemplu.pensiunile şi hotelurile. cafenele. îşi va petrece mult prea multe seri la birou: „Merg la tenis de două ori pe săptămână .000 de restaurante. Datele Institutului Naţional de Statistică arată că românii cheltuiesc în medie lunar 4. atunci timpul liber va reprezenta maxim 10% din venituri. agenţii de turism sau baze sportive să crească în ultimii ani cu cel puţin două cifre pe an: vedeta este de departe piaţa de food service. deoarece încă mai sunt gospodării în Romania. tocmai ca să simt că trăiesc”. o reminiscenţă a perioadei comuniste. dacă avem o familie în care veniturile sunt de 3.3 mld. euro (faţă de 1. care a ajuns în 2006. Fără să meargă la cursuri de „time management”. vânzarea de carte şi segmentul din FMCG. construită în jurul familiei. estimată de „Business Magazin” la 3. numărate de statistică.4 mil. ies cam în două seri pe săptămână în baruri/cluburi.revanşeze . sunt şi alte afaceri care se bazează pe timpul liber al consumatorilor . În timp însă. a spectacolelor (teatru şi film). Venituri şi timp liber.3 miliarde de euro.). Cel puţin în România. cheltuie cât mai mult: „Nu am calculat nici în valori absolute. cafenele. nici în procent cât cheltui cu timpul meu liber. însă extragerea unui procent exact care să arate cât din hoteluri este ocupat de segmentul business şi cât de turismul de recreare ori cât din echipamentele sportive sunt cumpărate de sportivii amatori şi cât de cei profesionişti. puţină lume iese cu prietenii.000 lei pe lună şi mai bine de jumatate din bani vor merge pe facturi şi mancare. la 5. Cele 6. adică aproape două treimi din întreaga piaţă de leisure.000 lei pe lună în sus. fast-food-uri şi baruri din 56 . vânzările de echipamente sportive. la 2 mld. „trade-off”-ul se va face prin scăderea progresivă a timpului de vizionare TV şi prin creşterea cifrei de afaceri a restaurantelor. încerc să recuperez prin «investiţii» în timpul liber. el a înţeles că dacă nu îşi programează ieşirile. Categoriile cu venituri mici stau acasă şi preferă televizorul ca modalitate de recreare .cam 2. sociologii spun că este vorba şi de o problemă de sociabilitate. e mai dificilă.9 mil.în serile când reuseste să se rupă de servici. într-o familie cu venituri de la 4. Evident. conceptul de „home entertainment” include sistemele de home cinema. a bazelor sportive şi a tot ce înseamnă „home entertainment” . Estimarea a luat în calcul cifra de afaceri cumulată a pieţei de food service. după ce trag atâta de mine. din cele peste 7 mil.am abonament -. numărul abonamentelor TV aproape s-a dublat din 2000 până în 2005 (de la 3. Conform aceluiaşi for. Tendinţa de a comprima timpul petrecut la birou şi a rupe câteva ore pentru sine a făcut ca afacerile cu restaurante. proporţiile se schimbă: categoria care îşi permite la noi să aloce 33% din venituri pentru recreare este acum cam de 15% din populaţia ţării. când toate casele din România vor avea cablu şi veniturile vor fi mai mari la nivelul întregii populaţii. Food service. Există o relaţie direct proporţională între veniturile unei persoane şi disponibilitatea sa de a-şi folosi constructiv timpul liber. a pieţei agenţiilor de turism. conform „Euromonitor”. euro în 2004). În schimb. iar creşterea probabil va continua.conform unui studiu AC Nielsen.

adică nota pe care o plătesc consumatorii. dar cea mai pregnantă revenire este cea a teatrului. la vederea acestor date.9 mld.România au avut cifre de afaceri în 2008 de 2 mld. Un alt segment. Cea mai bună dimensiune a profitabilităţii în restaurante este. de ce 57 . euro. România şi Polonia sunt ţările care au cunoscut însă cea mai mare scădere a numărului de spectatori de cinema în 2005 faţă de 2004. Deşi un consumator urban de film s-ar intreba. pe când Parisul. iar actuala generaţie face şi altceva decât teatru clasic (cântă. după cum arată un studiu „Euromonitor” . sunt caracterizaţi prin veniturile reduse şi apetenţa pentru piese interesante. Între 2003 şi 2006 s-au schimbat şi alte lucruri: numărul meselor luate acasă a scăzut cu peste 25%. are unul la 300 de locuitori . În 2003.4%). având în vedere că Parisul este una din principalele capitale turistice ale lumii). aici fiind vorba de persoane atrase de un actor mare sau de o piesă celebră. Tinerii şi studenţii. Creşterile afacerilor din această zonă i-au uimit până şi pe întreprinzători: cei care au început să dezvolte lanţuri de restaurante sau cafenele cu doi-trei ani în urmă s-au trezit că planurile iniţiale au fost depăşite înainte de termene. un alt segment este cel al spectatorilor de 40-65 ani. în limbaj profesional. scăderea fiind de 29% în ambele ţări. Teatru sau film? Cui i s-a întâmplat să vrea să mearga la teatru de când a început stagiunea 20010-2011 (mai precis. mulţumită faptului că oamenii iau din ce în ce mai mult masa în oraş. În fine. iar în 2009 cifra de afaceri a sectorului a ajuns la 2. joacă în filme. Dimensiunile culturale ale timpului liber au cunoscut o creştere importantă în ultimii ani.000 de locuitori. e selectiv. spre care îi atrage tema sau titlul lor. euro. astfel că tranzacţia medie la o masă de restaurant este de 30 de euro (fiind luată în considerare o masă de trei persoane). în Europa a fost sesizat cel mai mic număr de spectatori (892 milioane) de la începutul deceniului. câştigând notorietate suplimentară). iar Statele Unite sau Japonia au înregistrat scăderi între 6 şi 9% ale numărului de spectatori la film. dar cu toate acestea foarte activ. biletele fiind achiziţionate cu minim o săptămână înainte. iar cel al restaurantelor a crescut de la 800 la peste 1. faţă de 15-18 euro cât era în 2003. nu foarte mulţi. „tranzacţia”. Pentru nişte oameni care lucrează de ani de zile în domeniul restaurantelor. „cu o adevărată criză în anii ‘96-’99”. de exemplu. cel între 25-40 de ani. statele Uniunii Europene înregistrând în 2003 cu 115 milioane de spectatori mai puţin faţă de 2004 (ceea ce reprezintă o scădere de 11. tendinţă care se menţine încă. aceasta a crescut considerabil în ultimii ani. au avut creşteri cel puţin atractive în ultimii ani. aspect motivat de faptul ca oamenii s-au plictisit de TV şi de faptul că s-au schimbat generaţiile de actori. să se hotărască marţi să meargă vineri) îi va fi mai uşor să înţeleagă cât de mult a crescut fenomenul teatral: majoritatea teatrelor au funcţionat prima lună cu casa închisă. creşterea numărului de spectatori se resimte la toate teatrele. care absorb cea mai mare parte a bugetelor de timp liber. Tendinţa de scădere a numărului de spectatori la cinema se înregistrează însă în toată lumea (cu excepţia Marii Britanii). Capitala are un restaurant la 2.„Consumer Services in Romania”. mergând des la teatru. Mersul la teatru a avut o cădere în anii ‘90. diferenţa dintre consumatorii de azi şi cei din urmă cu 10 ani este enormă.000 (cu toate acestea. Afacerile cu restaurante. Cu toate acestea.comparaţia rezistă însă doar până la un punct.

între 70 şi 250 de euro/persoană. dar şi de hotelieri. au început să lanseze pachetele de weekend. când acestea se vând cu preţuri în jurul a 100 de euro”. sunt destul de scumpe. cifra suna normal: „S-au ieftinit şi au crescut foarte mult vânzările de DVD-playere. dulciuri şi ceai. Deocamdată. Principalul motiv care a dus la scăderea numărului de spectatori de cinema este posibilitatea. de Crăciun. cifra totală de afaceri înregistrată în 2005 de cele mai importante 22 de edituri fiind în jurul valorii de 21. regulat sau sporadic. Programul de acasă. există o explicaţie: „Societatea este mai stratificată. văzând că în ultimii ani apetitul pentru vacanţele de weekend a crescut (pentru unii.cafea. euro. Sălile de fitness au avut o bună creştere numerică începând cu 2004. aceste vacanţe au început să ţină locul concediilor anuale). trei mese pe zi şi diverse activităţi de divertisment. au crescut vânzările de DVD-uri. Sportul sau măcar activităţile de fitness sunt invocate de o categorie destul de restrânsă a celor care izbutesc să nu muncească peste program. Acelaşi segment de consumatori. Pentru vânzătorii de echipamente. de circa două ori şi jumătate în 2005 faţă de 2004. care includ două-trei nopţi de cazare. În mişcare. euro) şi segmentul FMCG aferent pieţei de „home entertainment” . lectura fiind modul de relaxare preferat de o treime din consumatori. cu venituri medii şi peste medie. Ca urmare. insuficiente (mai ales iarna). unde biletele sunt mai scumpe”.5 mil. joacă tenis sau fotbal. Vânzările au avut de câştigat şi de pe urma lansării unor blockbustere. în funcţie de categoria de confort al hotelului. Vânzările de cărţi au crescut în anii 2004 şi 2005. Numărul celor care joacă însă tenis este deocamdată mai mic în valoare absolută. Aceasta face ca profitul celor care îşi deschid baze sportive să nu fie deloc de neglijat: investiţia într-un teren. dezvoltată de Asociaţia Naţională de Fitness. A face sport e mai ales o ocupaţie amânată pentru viitor.trebuie să facă rezervare la film şi să meargă să ia bilete mai devreme. de care mai toată lumea susţine că se va apuca „în curând”. Statul acasă nu exclude socializarea: invitarea prietenilor şi urmărirea unui film la sistemul home cinema atrage creşteri în două segmente: sistemele audiovideo (piaţă estimată în 2004 la 620 mil. pe fondul declinului cinematografelor de stat şi al închirierii de casete video. Vacanţe de weekend. Foarte multă lume are acum un astfel de player şi se fac reduceri de preţ cu toate ocaziile: de Paşte. iar terenurile. mult mai accesibilă în ultimul timp. un român din 25 ai Bucureştiului şi unul din 50 ai mediului urban merg. pasionaţii de sport merg mai ales la săli de fitness. Aceştia din urmă. reprezentantul Fitness Academy. e preferat şi de agenţiile de turism. persoanele cu venituri mai mari îşi permit să meargă des la film în sălile renovate din mall-uri sau din oraş. de achiziţionare a unui sistem home cinema sau măcar a unui DVD-player.000 de euro. an în care s-au dezvoltat şi francize precum Fitness Academy. Acasă se şi citeşte cel mai mult. Conform lui Eugen Driga. de 1 Iunie. unde vânzările sunt estimate la 300 de milioane de euro. la preţuri cuprinse. dar şi a promovării. o poţi recupera în doi-trei ani dacă îl închiriezi doar pentru joc şi nu faci şi cursuri de iniţiere. 58 . pentru că tenisul este un sport mai scump. de aproximativ 7. la fitness.

sunt cel mai des procurate din agenţii (aşadar. unul în străinătate se întinde pe 2-4 zile. Pachetele „mai ieftine”. Sociologii susţin însă că. „workaholicii” îşi revin şi încep să pună preţ pe viaţa personală. mai statice decât scurtele vacanţe în afara ţării). Sinaia şi Predeal. Clienţii acestui segment sunt tineri (care cumpără pachete mai ieftine). care preferă sejururi de odihnă. fie chiar de la recepţia hotelului. întâlniri. să facă sejururi culturale sau cu obiective precise . deoarece dacă un weekend la munte în România dureaza în medie 1-2 zile. de clienţi care se grăbesc sau care au cumpărat suficiente vacanţe încât să devină clienţi fideli ai unei agenţii) şi înseamnă weekenduri . aceştia nu fac decât „să tragă tare acum”. cu buget şi organizare specifice. respectiv circa 70-100 euro pe weekend. sociologii ne-ar încadra în acel segment de persoane care sunt confiscate aproape complet de munca lor. Cei cu venituri mici nu solicită acest gen de pachete de la agenţii. la preţuri cuprinse între 25-30 de euro pe noapte. ci îşi fac singuri programele.mai ales pachete de 2-3 stele. ca să poată mai apoi să-şi savureze mai bine timpul liber. cu vârstnici. cel mai probabil fiindcă ne-am afla în plină ascensiune pe scara profesională şi nu ne-am permite să tratezăm timpul liber ca pe o categorie aparte în viaţa noastră. în zonele Bran . diverse evenimente. dar şi familişti (pachete mai scumpe). Dacă nu ne recunoaştem în niciuna din ipostazele de mai sus. 59 . dispuşi să se deplaseze mult ca să vadă oraşele. mai devreme sau mai târziu. de fapt. Structura clientelei face ca raportul munte Romania/citybreak extern să fie de 1 la 2-3. cu venituri medii şi peste medie. Între cei care merg la munte mai des şi cei care preferă să combine weekendurile în ţară cu city-break-uri (vizite de weekend în oraşe europene).concerte. cumpărate predominant de tineri. Dacă nu cumva e vorba în cazul lor doar de o iluzie optică şi. diferenţa apare tot la nivelul veniturilor. care diferenţiază cele două categorii de clienţi prin faptul că la munte merg predominant familiştii (cu copii.Aceste pachete se vând fie cu rezervare. iar în city-breakuri merg tinerii cu venituri medii şi peste. Problema timpului apare şi aici.Moeciu. dar persoanele cu venituri mai mari le cumpără de la agenţiile de turism.

paintball-ul a devenit un fenomen internaţional. El a apărut la începutul anilor ‘80 având ca 60 . desigur. ne putem întreba: cum ne poate ajuta paintball-ul să ne simţim liberi. Paintball-ul reprezintă una dintre cele mai noi. Pe de altă parte. Ambianţa mediului şi capacitatea fizică a practicantului de paintball sunt. este o simbioză aproape perfectă între om şi natură. Preţul unui joc de paintball este accesibil şi poate fi jucat de întreaga familie. domneşte mitul sportului extrem. baschetului sau schiului în ţara noastră. cu o mare răspândire în Lume. sincer. MOUNTAIN BIKE. Când adrenalina începe să crească. Cu toate acestea. au întemeiat ligi şi au organizat campionate ale jocului. Jocul de paintball este deocamdată departe de a avea popularitatea fotbalului. marile companii descoperă beneficiile participării personalului şi conducerii lor la astfel de jocuri. Pur şi simplu se întâmplă. paintballul este mai mult decât un simplu sport şi în orice formă sau latură s-ar regăsi. dezvoltă abilităţi de lideri şi se distrează. eliberându-se în acelaşi timp de stres. de la cea pur recreaţională la cea competitivă. Amploarea pe care au luat-o sporturile extreme în România. cele mai tari senzaţii sportive. foarte importante. Noţiuni introductive despre paintball De la introducerea sa în anii 80’. ŞI ESCALADĂ Paintball-ul. Din ce în ce mai multe firme practică acest sport ca o modalitate de sudare a echipelor şi de detensionare a conflictelor. Libertatea este înainte de toate o stare de spirit şi se reflectă în maniera şi capacitatea noastră de a interpreta şi a înţelege aspectele lumii ce ne înconjoară. Este în acelaşi timp o oportunitate de a uita de responsabilităţile cotidiene şi de a regăsi gustul distracţiei. condiţiile economice. la fel de fals. Entuziaştii au format echipe. „injectorul de adrenalină” al vieţii trăite pe margine. în locul tradiţionalelor picnicuri. ploaia sau căldura? O explicaţie „ştiinţifică”. Paintball-ul este un sport interesant. Fiind vorba despre libertate şi paintball. Ceea ce-l deosebeşte de celelalte sporturi este echipamentul necesar: nu se găsesc puşti şi proiectile cu vopsea la prea multe sporturi tradiţionale. nu poate fi oferită.ACTIVITĂŢI SPORTIV-RECREATIVE ŞI DE TIMP LIBER: PAINTBALL. în care jucătorii învaţă despre spiritul de echipă. cum putem să simţim libertatea când depunem efort fizic şi înfruntăm vântul. dar mereu apar noi terenuri de joc şi organizaţii. oferind totodată o experienţă de neuitat angajaţilor. al senzaţiilor „tari”. iar reculul psihologic pozitiv este de-a dreptul impresionant. preţul scăzut la care este supus acest sport ne determină să alegem paintball-ul. un mod activ şi plăcut de petrecere a timpului liber. nu poţi să nu te îndrăgosteşti de fiorul jocului! Paintball-ul este ideal pentru teambuilding. câştigă încredere în ei înşişi. Din ce în ce mai mult. ca şi activităţile sportiv-recreative şi de timp liber.

Indiferent că veţi câştiga sau veţi pierde. recreative şi de timp liber se hotărăsc să folosească paintball-ul. O dată ce aţi experimentat. Acei jucători care vor acorda atenţie simţurilor personale. forţa fizică sau caracterul. femeile. În timp ce veţi încerca să capturaţi steagul. Paintball-ul nu este violent. Jocul se desfăşoară cu arme pe bază de gaz care pot trage (împuşca) capsule cu gelatină biodegradabilă. practică paintball-ul în peste 40 de ţări. profesionişti sau pensionari. Milioane de oameni (bărbaţi şi femei).instrumente de folosinţă pistoale folosite la marcatul vitelor în urma unei discuţii între un broker şi un fermier despre încercarea de a se marca unul pe altul cu pistoale. care vor pune în aplicare strategii foarte bune de orientare a echipei şi care vor planifica şi comunica se vor impune destul de uşor şi rapid în faţa adversarilor. sigur veţi realiza foarte rapid că terenul de luptă nu este acel loc sigur pe care filmele de cinema îl realizează pentru a te face invincibil. pentru a-şi reîncărca armele şi pentru o mică gustare sau o răcoritoare. de toate vârstele şi categoriile sociale. toţi jucătorii de paintball au în comun dragostea pentru aventură şi un puternic spirit competitiv. Între jocuri. veţi încerca să eliminaţi şi jucătorii adverşi ajutaţi de arme (cu aer comprimat) numite arme paintball. 1970 . jucătorii pot lua o pauză pentru a-şi verifica echipamentul. Actualmente a devenit un sport organizat pe echipe. Aceste lucruri ne-au determinat să prezentăm cât mai multe informaţii obligatorii şi necesare persoanelor care în activităţile sportive. terenuri pentru practicarea jocului şi turnee recunoscute. Paintball-ul este un sport unde bărbaţii. iar ulterior a fost vândută pentru utilizarea în jocul de paintball. cu fabricări de echipamente adiacente. De la acea mică discuţie s-a dezvoltat rapid o industrie vastă. Aceasta puşcă originală cu vopsea a fost fabricată şi folosită la marcarea copacilor şi a vitelor. împărtăşind în acelaşi timp şi poveştile lor despre emoţiile victoriei sau despre obişnuitele glume pe seama înfrângerilor suferite. în ciuda aparenţelor pe care le poate întâlni un neexperimentat. Indiferent că sunt studenţi. Deşi se vorbeşte uneori despre paintball ca fiind un joc „de război”. acesta promovează gloria învingătorului. depinzând de mărimea câmpului şi de numărul de jucători. sub numele Nelson. a inventat şi brevetat ceea ce a devenit apoi prima puşcă de paintball. Jocurile au de obicei o limită de timp de 20 până la 60 minute. tinerii sau vârstnicii pot concura de la egal la egal. dar în acelaşi timp protejându-l pe cel propriu. vopsea netoxică. Scurt istoric al paintball-ului. Este un joc de supravieţuire. Jucătorii de paintball sunt costumaţi cu haine de camuflaj numai datorită faptului că jocul se desfăşoară în pădure şi nu trebuie să fie văzuţi de adversari. Inteligenţa şi determinarea (voinţa) reprezintă atuuri cu mult mai importante decât înălţimea. Obiectivul (celui mai comun joc dintre variantele oferite de paintball) este de a captura steagul echipei adverse. aţi încercat acest sport.James Hale de la Daisy Manufacturing. oameni care provin din toate profesiile şi câştigă încredere în propria lor persoană odată cu punerea în aplicare a aptitudinilor de a conduce şi a se descurca în acest joc. Oamenii joacă paintball în toată lumea. toată lumea se va simţi bine şi întotdeauna va exista un următor joc. A 61 .

profit dedicată învăţării. “DC Cup”.. PCRI. Germania. Statele Unite. precum şi în alte oraşe din SUA. Coreea. PMI (Pursuit Marketing Inc. 1982 . Australia. dezvoltării şi siguranţei sportului numit paintball.A fost înfiinţată Liga Naţională Profesionistă de Paintball (NPPL National Professional Paintball League). unul dintre actualii proprietari ai PMI Northeast. Jocul consta în capturarea steagului. Danemarca şi alte ţări din Europa. Y. 1984 . Canada. Canada. Irlanda. Scoţia. 1994 .Canalul de sport ESPN a filmat şi transmis cupa organizată de Revista competiţiilor şi evaluărilor jocului de paintball (PCRI . de către Caleb Strong. New York. Iniţial aceste pistoale au fost folosite de serviciul forestier. în suburbia Washington D. Airgun Designs şi Worr Game Products au organizat prima şi cea mai mare conferinţă de certificare tehnică de până atunci. Articolele despre primul joc. scrise de actualii jucători. Bowie. 1998 .A fost fondată Asociaţia Internaţională a Jucătorilor de Paintball (IPPA .Primul teren în aer liber a fost înfiinţat în Rochester. N. 1988 .000 $. Africa. Austria. Boston. Florida. 1991 . iar seriile Pro .Am ale NPPL au participat la competiţii sportive în Reno.Primul Campionat National de NSG a costat 14. Hayes Noel. la centrul Skydome. Era prima dată când ESPN transmitea un joc de paintball.Paintball Competitions and Ratings Magazine) a NPPL. Ritchie White. precum şi în alte publicaţii naţionale.Se inaugurează terenuri de joc.National Survival Game). Noiembrie 1984 . Thailanda şi Filipine. Anglia. Danemarca. a capturat toate steagurile. cu scopul de a pregăti magazinele de paintball şi proprietarii 62 . Grecia. 1993 . 1985 . folosind pistoale Nel-spot 007. Israel.Primul joc de paintball s-a desfăşurat cu 12 jucători care concurau unii împotriva celorlalţi. Olanda. Belgia. 27 iunie 1981 . Italia. Charles Gaines şi alţi nouă participanţi.Charles Gaines înregistrează pe piaţă jocul de paintball sub numele de Jocul National de Supravieţuire (NSG . pentru marcarea copacilor care urmau a fi tăiaţi. Noua Zeelandă. Venezuela. Franţa.Jocul de paintball ajunge în Franţa. 1983 .Focus International a organizat cea mai mare competitie de paintball pe teren acoperit. câtă iscusinţă! Aprilie 1982 .S-a deschis primul teren acoperit de joc din Anglia. 1992 . sub numele de Jocurile Puşcaşilor. autorul documentarului “Pumping Iron”. Învingătorul.. se organizează competiţii în Canada.Caleb Strong deschide primul teren acoperit de paintball. au fost publicate în “Sports Illustrated”. magazine. Norvegia. Printre jucători s-au numărat: un angajat al bursei de pe Wall Street. 1996 . la Buffalo. New York. fără să tragă nici o împuşcătură.International Paintball Players Association) ca o asociaţie non . Maryland. Rusia.) a fost compania care comercializa şi distribuia produsele necesare pentru paintball. 1996 .Warpig a construit pentru prima dată un site Internet pentru paintball.Jocul de paintball ajunge în Australia.C.ESPN şi Paintball Sports au transmis Campionatele Mondiale ESPN de Paintball desfăşurate în Orlando. din Toronto. S-au deschis primele terenuri de paintball în aer liber în Toronto. Brazilia. Robert Gurnsey. Suedia.fost de asemenea folosită pentru marcarea zonelor periculoase şi a celor care urmau a fi distruse.

dar s-a reuşit impunerea unui standard pentru terenuri. În acest sens. studenţilor şi companiilor oferă posibilitatea ieşirii din stadiul primar de dezvoltare în care se află la ora actuală acest sport în ţara noastră. Sibiu. în toamna anului 2004. 17-18 Iunie . Încă de la prima ediţie a Campionatului Naţional de Paintball (2005) au participat 18 echipe din cele patru oraşe în care s-au organizat cele 6 turnee ale campionatului (Bucureşti de 3 ori. anul acesta se evoluează în două divizii: novici şi amatori. la iniţiativa mai multor cluburi de paintball s-au pus bazele unui Campionat Naţional şi a unei Ligi Naţionale de Paintball (LPS). a paintball-ului european. Apariţia primilor jucători şi a primelor cluburi în România este legată de dezvoltarea.S. 2006 . Timişoara. departe de ochii lumii.Pentru 2006 Liga de Paintball Sportiv (L. a unui regulament competiţional solid (şi perfectibil) şi cel mai important atragerea mass-media. un număr mare de oameni s-au arătat interesaţi de fenomenul paintball şi datorita campaniei susţinute în vederea informării şi prezentării tuturor detaliilor legate de acest sport. Începutul a fost greu. Practic. şi derularea într-un cadru organizat a Campionatului Naţional de Paintball Sportiv. Alba. Liga de Paintball Sportiv are ca obiective promovarea paintball-ului sportiv în zone special amenajate. 18-19 Mai Sibiu.) a organizat 6 turnee de bază. oameni care iubesc paintball-ul. generează izolare şi stagnare. majoritatea oraşelor mari din ţară au unul sau mai multe cluburi private. 63 . Şi-au arătat intenţia de a se alătura echipe şi operatori de paintball din Cluj. cu un aer militar. În prezent. 23-24 Septembrie Braşov.de terenuri în tehnologia armelor cu vopsea. Datorită succesului obţinut sa decis continuarea popularizării şi promovarea acestui sport pentru a putea oferi unui număr cât mai mare de oameni o alternativă reală la oferta existentă în acest domeniu.P. Practicarea paintball-ului în păduri. Liga de Paintball Sportiv militează pentru o legislaţie şi reglementari clare şi accesibile atât pentru jucători cât şi pentru operatorii şi comercianţii de paintball şi doreşte creşterea accelerată a paintball-ului recreaţional şi sportiv până la nivelul avansat la care se practică el în străinătate precum şi recunoaşterea paintball-ului (mai exact a speedball.Deva.Bucureşti. În urma acestor evenimente. Liga de Paintball Sportiv (LPS) a fost fondată în noiembrie 2004 de către un grup relativ numeros pentru momentul respectiv de jucători şi cluburi din Constanţa. Braşov şi Deva. primul club din ţară a apărut în anul 2001. în anii ‘90. Braşov şi Deva). iar pentru ca noii jucători să intre în competiţie şi să capete experienţă. la Constanţa. fiind urmat aproape imediat de unul la Ploieşti şi unul la Bucureşti. Iată de ce prezenţa unor terenuri amenajate în interiorul oraşului. 19-20 August . până la momentul respectiv.ului latura sportivă) ca sport de către Agenţia Naţională pentru Sport. popularizarea lui în rândul liceenilor. şi 2 turnee locale. cu preponderenţă urbane. Iaşi şi Suceava. Constanţa. Bucureşti. Calendarul competiţional 2006 a arătat astfel: 1-2 Aprilie .Constanta.

68 de inch (1. la paintball se folosesc zeci sau chiar sute de “baloane” în acelaşi timp. care este de mai multe culori. Aceste bile cu vopsea sunt formate din gelatină. „Paintball” în traducere liberă înseamnă bilă cu vopsea. valori monitorizate şi reglate pentru maximum de siguranţă. seamănă cu pilulele cu gel sau cu perlele de ulei de baie. încapsulat în gelatină. ea explodează la impact şi lasă o pată de vopsea de 6 inch (13 cm). Arma propriu-zisă de paintball (marker sau pistol) Arma are un trăgaci care dirijează bila cu vopsea.144 cm/s) sau 205 mile/h (329 kilometri/h). biodegradabilă şi solubilă în apa (ceea ce înseamnă ca se va spăla de pe piele şi haine). are loc ieşirea unei mici părţi din gazul comprimat pe ţeavă. Bilele cu vopsea au o arhitectură extrem de simplă.7 cm) în diametru. În principiu. De obicei preţul unei astfel de bile îl ajută pe jucător să-şi facă o idee despre calitatea acesteia. denumit şi marker. Când este proiectată de către arma de paintball folosită în joc. Sarcina armei de paintball.Bucureşti. Capsula rămâne întreagă dacă o ţii în mână sau dacă o scapi de la o distanţă mică. ele au o viteză maximă de 300 de picioare pe secundă (9. o bilă cu vopsea este ca un balon mic de apă. este de a mări viteza de deplasare a bilei cu vopsea. Sunt formate dintr-un miez plin cu lichid colorat. astfel încât aceasta cade din încărcător pe ţeava pistolului. proiectează la distanţă bilele cu vopsea (paintball) cu ajutorul aerului comprimat. Piesa cea mai importantă a jocului este chiar bila cu vopsea (paintball). Echipamentul de paintball. “Vopseaua”. Bila de vopsea (paintball). la fel şi conţinutul acestora. aceste bile sunt recipiente mici cu vopsea. De fapt. balonul este elementul central al jocului. Dar. Ca şi în tenis sau fotbal. Calitatea bilelor variază în funcţie de producător. Pistoalele pot fi semiautomate sau foc cu foc. Apoi. spre deosebire de aceste sporturi tradiţionale.21-22 Octombrie . uneori numită şi marker sau marcator. Pistolul. După cum arată şi numele. Arma propriu-zisă (Marker). este netoxică. Bila iese din pistol cu o viteză de 20-50 m/sec. chiar în 64 . care cântăreşte câteva grame şi măsoară 0.

Pistoalele (markerele) sunt de mărimi şi forme variate. Unele sunt reprezentate de pistoale (cu mâner sau pat) ce folosesc vopseaua expediată prin mici cartuşe de 12 g de CO2 care trebuie să fie schimbate după 15-25 de împuşcături (focuri). Modele de pistoale de paintball Alte modele de arme folosite în paintball sunt cele de genul carabinelor. a puştilor. Pistol de paintball complet echipat După cum am mai afirmat. prevăzute cu mânere sau pat pentru umăr şi cu butoiaşe mai mari. dar ideea de bază este aceeaşi pentru toate tipurile. şi datorită gradientului de presiune creat între aerul comprimat şi aerul din atmosferă. Trăgând în direcţie verticală. armele de paintball sunt de o mare varietate. cu sisteme diferite de tragere. Există mai multe tipuri de pistol. Gazul comprimat împinge bila din spate. dar ceea ce au în comun este limitarea puterii şi a distanţei la care acestea pot bate. bila este propulsată înainte. 65 .spatele bilei cu vopsea. o armă de paintball poate trimite o bilă cu vopsea la aproximativ 45 de metri.

66 .Modele de arme de paintball de tip carabină Acestea sunt armate cu butelii mai mari. fiind capabile să suporte sute de focuri. reîncărcabile. de CO2.

adică de fiecare dată când vrei să împuşti trebuie mai întâi să armezi arma folosindu-te de o pompă şi apoi să acţionezi trăgaciul. totuşi.Armă de paintball de tip carabină dotată cu butelie de CO2 mare Unele arme de paintball sunt activate prin pompare. Armele din clasa celor cu mâner reprezintă armele de bază folosite. Deşi există şi arme total automate. În general. După tragerea bilei. Pentru a trage un alt foc trebuie armată din nou arma şi trebuie acţionat trăgaciul ori de câte ori vrei să împuşti. Arma propriu-zisă de paintball are ataşat şi un încărcător (rezervor care ţine bilele cu vopsea) denumit în general „magazia de bile” şi care are drept scop asigurarea încărcării ţevii cu bile (proiectile).300 de bile. următoarea bilă este automat introdusă pe ţeava armei cu ajutorul aerului comprimat. încărcătorul este standard pentru foarte multe modele de arme. Încărcătorul (magazia de bile). marea majoritate a terenurilor pentru joc nu acceptă folosirea acestora. Un alt exemplu de arme cu vopsea sunt cele semiautomate adică prima dată când vrei să împuşti trebuie să armezi cocoşul. dar după prima împuşcătură arma va reactiva automat cocoşul şi de aici puteţi acţiona trăgaciul ori de câte ori veţi dori să împuşcaţi. odată cu dezvoltarea paintball-ului constructorii de arme au introdus pe piaţă mai multe forme de încărcător: 67 . Bilele cu vopsea nu vor produce accidente prin lovire atâta timp cât procedurile de siguranţă sunt respectate. Această „magazie de bile” este detaşabilă şi are o capacitate de 200 .

azot (N2) sau aer obişnuit comprimat. 68 . La fel ca şi încărcătorul (magazia de bile). care poate fi dioxid de carbon (CO2). Acest gaz. Butelia de gaz a unei de arme de paintball Aceste butelii de gaz sunt ataşate armei propriu-zise de paintball şi cu conţinutul unei asemenea butelii se pot trage aproximativ 300 de bile. mulţi jucători fie nu foloseau deloc echipament de protecţie pentru ochi.Modele de încărcător al unei de arme de paintball Butelia de gaz. fie foloseau doar ochelarii de protecţie ca echipament de bază. La începuturi. butelia de gaz poate avea mai multe forme: Modele de butelii de gaz a unei de arme de paintball Masca de protecţie. Sistemul de propulsie al armei de paintball se bazează pe gazul comprimat. asemănător celor folosite la umplerea sifoanelor. Gazul respectiv este depozitat în cartuşe mici sau într-un rezervor mai mare.

Mai nou.Masca de protecţie este construită din plastic dur şi are rol de a preveni orice incident. jucătorii de paintball poartă măşti de protecţie pentru faţă şi căşti. nasul şi gura şi au o acurateţe vizuală de 91%. trebuie atenţionat arbitrul. Participanţii la joc nu trebuie să tragă în adversarul care. până la ieşirea din suprafaţa de joc în zona de siguranţă delimitată de organizator. sunt ergonomice. uşoare şi permit chiar folosirea fără probleme a ochelarilor de vedere. urechile. Mască de protecţie pentru paintball Masca de protecţie se poartă OBLIGATORIU pe toată durata jocului. În cazul apariţiei unei probleme de vizibilitate. Jucătorii eliminaţi părăsesc zona de joc cu masca de protecţie pe faţă şi cu mâinile sus pentru a evita alte lovituri suplimentare. 69 . acesta oprind jocul până la rezolvarea problemei. ochilor în principal şi urechilor. Distanţa minimă dintre adversari este recomandată a fi de aproximativ 7 metri. dintr-un motiv sau altul. oferind protecţie completă feţei. nu poartă masca de protecţie şi nici în alte eventuale persoane pătrunse accidental în zona de joc sau împrejurimile acesteia. o distanţă mai mică facilitând accidentele. Acestea protejează ochii.

veţi simţi o mică înţepătură. De aceea este bine. şi peste aceasta un combinezon în culori de camuflaj.Modele de măşti de protecţie pentru paintball Combinezonul. dar nu obligatoriu. să purtaţi o vestă de protecţie. 70 . Când bila cu vopsea atinge corpul dumneavoastră. pentru a fi mai greu reperat de către adversari şi pentru a vă proteja hainele de vopseaua din bile.

el este responsabil pentru respectarea următoarelor reguli: 1.Combinezon de protecţie pentru paintball Definiţii în jocul de paintball. să înţelegeţi şi să vă asumaţi toate riscurile înainte de a intra pe terenul de joc! DEFINIŢII: JUDECĂTORUL: Oficialul care dă semnalul de start sau de oprire a jocului sau de întrerupere a jocului (verificarea vopselei. 71 . accidentare sau orice necesitate de verificare a vopselei. În această zonă este obligatoriu să purtaţi echipamentul de protecţie. accidente sau penalizări). ZONA DE SIGURANŢĂ: Este zona unde jucătorii îşi pot da la o parte ochelarii de protecţie şi să-şi încarce armele. 2. El trebuie să se asigure că jocul poate începe şi să comunice acest lucru Judecătorului. Este localizată numai în afara zonei de joc. ZONA DE JOC: Zona unde jocul poate fi practicat. El trebuie să semnalizeze orice incident. Este obligatoriu să citiţi şi să înţelegeţi toate regulile generale. ARBITRUL: Oficialul şi antrenorul pentru fiecare echipă .

cât şi să nu tragă prea tare. Asigură-te că îţi cunoşti bine arma. Paintball-ul este un joc care se practică pe un teren special amenajat şi strict delimitat. în nici o zonă unde pot fi lovit de bilele cu vopsea. Bilele tale vor lovi mai tare şi poate şi adversarii vor răspunde în acelaşi mod. fiecare organizator de paintball are stipulate o serie de reguli pe care fiecare participant la joc trebuie să le respecte. 4. să fie încărcată şi în stare de funcţionare. Prudenţa în astfel de cazuri poate să te scutească de probleme mari sau chiar de accidente destul de grave. Acest teren este situat în incinta zonei de joc. Chiar dacă joci cu o armă închiriată încearcă să o cunoşti cât mai bine pentru că este singurul tău prieten pe terenul de joc (cei din echipa ta pot fi eliminaţi înaintea ta şi rămâi singur). acest joc nu este nici balet aşa că poţi să te aştepţi la senzaţii “tari” în timpul jocului. Sunt conştient că este responsabilitatea mea să 72 . Trebuie purtată mai ales masca. Deşi se ia foarte uşor. etc. culoarea vopselei bilelor şi culoarea steagului. Reguli principale ale jocului de paintball. 2. Prima regulă şi cea mai importantă. este să porţi în permanenţă echipamentul protector. Înţeleg că dacă nu port echipamentul sau îl port defectuos şi nu-mi protejează corpul pot suferi accidente. Nu modifica puterea de tragere a armei peste limita normală. Nu te teme de loviturile bilelor. Tehnologia şi în acest domeniu este în progres astfel încât este greu să ştii tot În general. jocul are foarte mult de suferit din cauza celor care nu joacă corect. rezultatele jocurilor. să fie folosite în scopuri promoţionale.TERENUL NIMĂNUI: Zona unde jucătorii eliminaţi trebuie să aştepte până când jocul se va sfârşi. înceţoşa sau murdări şi sunt de acord cu faptul că aceşti ochelari de protecţie vor trebui purtaţi tot timpul pe teren şi nu-i voi îndepărta sub nici un motiv. 4. Deşi nu este considerat un sport extrem. comentariile. 5. 1. Nu ezita să pui întrebări despre ceea ce nu ştii. 3. Probabil vei avea ocazia să-ţi iei revanşa în runda următoare. Începutul jocului constă în prezentarea regulilor de către organizatori. Sunt conştient că echipamentul de protecţie pentru ochi se poate aburi. Bilele cu vopsea sunt special făcute ca să nu producă durere mare şi să se spargă la impact. vom prezenta în cele ce urmează regulile unui club de paintball din Baia-Mare: 1. apoi jucătorii se împart în echipe şi îşi aleg o culoare care să-i reprezinte. Sunt de acord ca pozele. numit căpitan. numele. Nu încerca să ştergi vopseaua de pe tine. 3. CĂPITANUL: Fiecare echipă trebuie să aibă un lider al ei. Pentru o imagine mai clară. O bilă cu vopsea are o viteză destul de mare încât să provoace orbirea în cazul în care loveşte ochiul fără protecţie. 2. înregistrările video. 7. 6. când te afli în spaţiul de joc sau în apropierea acestuia. deci este obligatoriu să fie respectate toate regulile de siguranţă prevăzute în această zonă. Certific vârsta minimă de 18 ani pe care o dovedesc prin act de identitate (pentru minori paragraful 7). Dacă nu ştii ceva despre armă sau echipament mai bine întrebi decât să ajungi în teren şi să nu ştii ce să faci.

ansamblu armă pierdut sau total avariat _________ USD. au obligaţia de a prezenta regulamentul. Reguli obligatorii în incinta terenului de paintball. Este interzis accesul în terenul de joc în stare de ebrietate. terenul a fost special amenajat astfel încât să imite teatrul unor operaţii militare ceea ce presupune asumarea riscului şi răspunderii individuale a jucătorului pentru orice accidentare datorată terenului. jucători. 8. 7. fabricat special pentru 73 . Pentru persoane sub 16 ani. spectatori) să poarte ochelari de protecţie atunci când aceştia sunt expuşi în mod direct acţiunilor din câmpul de joc în timp ce jocurile sunt în plină desfăşurare sau atunci când sunt expuşi unei zone în care armele sunt folosite. În cazul în care jucătorul face modificări la reglajele de presiune ale armei se percepe o amendă de _________ (fiecare jucător poate cere oprirea jocului. În conformitate cu specificul jocului. combinezon. altfel penalizarea va fi: ELIMINARE. Armele de paintball trebuie să aibă un dispozitiv de blocare. pălărie pierdută sau total avariată _________ USD (valorile exprimate în USD vor fi calculate în lei la cursul BNR al zilei).port ochelarii de protecţie şi îmi asum răspunderea consecinţelor în cazuri contrare. pentru verificarea presiunii armelor de către organizatori). Toţi jucătorii trebuie să folosească aceste dispozitive sub aceste circumstanţe. pălărie) sau amenajărilor din teren el este obligat să plătească după cum urmează: a) echipament: mască pierdută sau total avariată _________ USD. Este interzisă lovirea intenţionată a persoanelor sau obiectelor care nu se află în incinta terenului de joc. Este obligatoriu pentru fiecare persoană (arbitrii. ______________________. Jucătorul este de acord să practice acest joc potrivit regulilor care i-au fost explicate şi să urmeze indicaţiile organizatorilor. încărcător _________ USD . arma de paintball _________ USD. Reprezentanţii S. În cazul în care jucătorul aduce stricăciuni sau pierderi echipamentului pus la dispoziţie (mască. 11. ce va fi inserat în ţeavă de fiecare dată exceptând momentul când vă aflaţi pe terenul de joc sau în raza de tragere. butelie CO2 _________ USD.C. 12. Fiecare minor trebuie însoţit de un tutore legal care îşi asumă responsabilitatea sub semnătură pentru jucătorul minor conform acestui regulament. Fiecare sistem de ochelari de protecţie trebuie să includă o mască de faţă complet aprobată şi un dispozitiv de protecţie a urechilor. 5. Purtarea echipamentului de protecţie este atât responsabilitatea cât şi obligaţia fiecărui jucător. fiind astfel exoneraţi de orice obligaţie cauzată de o eventuală accidentare a jucătorului ce a luat la cunoştinţă sub semnătură de instructajul efectuat. 6. terenul şi echipamentul de joc. în orice moment. ansamblu armă. 10. combinezon pierdut sau total avariat _________ USD. În cazul în care observă orice acţiune neobişnuită sau suspectă în timpul jocului jucătorul are obligaţia să o aducă la cunoştinţa organizatorilor. 9. b) amenajări teren: conform lucrări similare pe piaţă. Nerespectarea aceste reguli duce la întreruperea definitivă a jocului şi la sancţionarea jucătorului.

dar jucătorii nu sunt obligaţi să răspundă superfluu şi/sau la cererile care sunt pentru distragerea atenţiei. după aceasta Judecătorul trebuie să dea un semnal folosind o trompetă.). aşezarea jucătorilor activi. În acest caz jucătorul trebuie să strige: “VERIFICAREA VOPSELEI”. Nerespectarea acestor indicaţii duce la ELIMINARE. Este obligatoriu ca în acest caz jucătorul să strige: “VERIFICARE DE VOPSEA”. timpul de joc nu este oprit pentru verificarea vopselei. Jocurile nu vor fi amânate pentru jucătorii întârziaţi sau pentru defecţiuni la echipament. etc. Verificarea vopselei din partea neutră: un judecător va efectua o verificare 74 . Un jucător care nu strigă oprirea jocului pentru verificarea vopselei asupra unui jucător în momentul în care a observat că acesta a fost lovit (fără ca jucătorul în cauză să ştie) comite o infracţiune.fiecare model de ochelari de protecţie. Numărătoarea inversă şi semnalele “jocul poate începe” vor fi anunţate ambelor echipe simultan. De asemenea el poate elimina orice jucător care părăseşte zona de start înainte ca semnalul de începere să fie dat. inclusiv ridicarea deasupra sau lăsarea dedesubtul ochilor sau în alte condiţii decât cele aprobate va avea ca rezultat: ELIMINAREA jucătorului. Toate sistemele de ochelari de protecţie fac obiectul inspecţiei de siguranţă şi de aprobare. Ceasul. Acest sistem nu trebuie stricat sau deteriorat. Verificarea poate fi cerută de către orice jucător activ în orice moment în timpul jocului. Pe terenul de joc nu au voie să fie mai multe persoane decât numărul dinainte anunţat de jucători. De asemenea nici judecătorii nu vor răspunde la întrebări privitoare la situaţia jocului. Dacă doi sau mai mulţi jucători sunt marcaţi simultan. (de exemplu: cât timp a mai rămas. arbitrul va decide care jucător este eliminat atunci când jucătorii implicaţi nu sunt de acord cu ordinea în care ei au fost marcaţi. în afara aprobării şi sub directa supervizare a unui arbitru. ei ridică mâna dreaptă pentru a-l anunţa pe Judecător. OCHELARII DE PROTECŢIE TREBUIE PURTAŢI ÎN FUNCŢIE DE ZONELE CARE AVERTIZEAZĂ ACEST LUCRU! Un jucător activ care îşi descoperă ochii intenţionat (suficient pentru a fi rănit) în timpul unui joc. locaţia steagurilor. Nerespectarea purtării ochelarilor de protecţie sau îndepărtarea temporară. Când arbitrii sunt siguri că jocul poate începe. Se poate întâmpla ca o echipă să înceapă jocul cu un număr mai mic de jucători decât cel anunţat. Dacă un jucător este lovit. va fi ELIMINAT din joc. Un jucător este ELIMINAT din joc atunci când este marcat cu vopsea în orice loc al corpului sau echipamentului. Acest semnal va anunţa începutul jocului. Penalizare: ELIMINARE. Arbitrul va elimina orice jucător care nu este împreună cu echipa sa la locul începerii jocului şi în momentul când semnalul de începere a fost dat. STARTUL JOCULUI. el trebuie să strige “SUNT ELIMINAT” pentru a-i anunţa pe ceilalţi jucători că a fost eliminat. Penalizare: ELIMINARE.

el trebuie să semnaleze neutralitatea jucătorului pentru toţi cei aflaţi pe teren: 1. gât) sunt interzise şi se penalizează. certuri. judecător. Un jucător care cere o verificare a vopselei asupra lui însuşi rămâne în joc numai până când un judecător efectuează o verificare a vopselei asupra lui. jocul continuă. Penalizarea: ELIMINARE. penalizarea va fi: ECHIPA DESCALIFICATĂ. Un 75 . strigând “Acest jucător este neutru”. Orice argumente. Un jucător care ascunde sau şterge intenţionat o marcare cu vopsea comite o infracţiune. Penalizarea: ELIMINARE. constituie infracţiune. să-şi acopere faţa sau capul cu mâinile şi să strige: “OPRIŢI JOCUL” atâta timp cât este necesar pentru ca jocul să fie oprit. sau 2. de înregistrare) PĂRĂSEŞTE JOCUL” (de exemplu: nr. un jucător marcat cu vopsea de către colegii de echipă sau de către el însuşi. Penalizarea: ELIMINARE şi adversarul rămâne în joc. Când un judecător efectuează o verificare neutră. şi semnalizează neutralitatea jucătorului tuturor celor din teren. Atunci când nu se încetează focul şi/sau deplasarea spre un jucător neutru. Dacă un jucător s-a accidentat pe teren în timpul unui joc el trebuie să respecte regulile de la “mască pierdută” (vezi paragraful anterior). spectator sau jucător deja eliminat este interzisă. Împuşcarea intenţionată a unui arbitru. Toţi jucătorii trebuie să respecte acest lucru şi să oprească focul imediat. Penalizarea este: ELIMINARE. Dar. că încalcă regulile. Pentru fiecare jucător care este conştient sau nu. Comportamentul agresiv. În timpul jocului. 6 roşu părăseşte jocul). el este obligat să se arunce la pământ cu faţa în jos. ridicând o mână sus deasupra capului jucătorului. În cazul în care se refuză părăsirea jocului. Dacă în timpul jocului masca de faţă a unui jucător este din întâmplare dată la o parte şi acesta se află în zona de joc. Un jucător nu are voie să tragă intenţionat în direcţia capului altui jucător de la o distanţă mai mică de 5 metri. El este obligat să se arunce la pământ şi să strige “OPRIŢI JOCUL”. până când arbitrul strigă că jucătorul care e verificat este neutru. abuzuri sau limbaj obscen folosite împotriva jucătorilor. Un jucător devine neutru numai când judecătorul se apropie îndeajuns ca să atingă jucătorul strigând “Acest jucător este neutru”. şi nu părăseşte jocul. Împuşcarea unui alt jucător aflat la o distanţă foarte mică şi împuşcarea intenţionată în zone neprotejate (cap.“neutră” a vopselei dacă în timpul verificării. Această penalizare nu se aplică dacă se va demonstra că au fost respectate condiţiile acceptate de regulament care prevede o distanţă minimă împuşcării. el va expune jucătorul la loviri care să interfereze cu activitatea normală a jocului. arbitrul sau judecătorul trebuie să strige: “CULOAREA NUMARUL (nr. inclusiv contactul direct sau încercarea de a pune mâna pe arma adversarului se penalizează cu ELIMINAREA. este eliminat. arbitrilor sau judecătorilor în incinta sau în afara terenului sunt interzise.

rămânând să asiste la joc/luptă comite o infracţiune. Dacă acest lucru se va întâmpla va atrage după el o penalizare împotriva echipei cu care persoana joacă în acel moment. să gesticuleze sau să transmită orice informaţie care ar aduce un plus de cunoaştere jucătorilor activi aflaţi în teren. DACĂ JUCĂTORUL SE ELIMINĂ SINGUR. Este interzis oricăror persoane asociate cu o echipă care joacă în momentul respectiv (antrenor. răniri sau a unei urgenţe (de exemplu: fulgerare sau trăsnet). Penalizarea: AMBII JUCĂTORI ELIMINAŢI ŞI STEAGUL RETURNAT. jucători de rezervă. Dacă va fi eliminat de arbitru. urmând direcţiile date de arbitru. de asemenea. sponsor. În afara anunţului auditiv în momentele în care se anunţă că sunt eliminaţi. jucătorii eliminaţi sau spectatorii. Dacă un joc este oprit pentru o urgenţă şi arbitrul conduce această urgenţă toţi jucătorii trebuie să rămână pe loc până când localizarea lor exactă a fost adusă la cunoştinţa judecătorului din teren. Nu se poate transfera steagul de la un jucător eliminat la unul activ. La dispoziţia arbitrului jocul poate fi repornit sau reprogramat ulterior. când se produce ceea ce s-a interzis mai sus. Dacă încălcarea regulilor menţionate mai sus are loc în altă parte. Un jucător eliminat trebuie să părăsească terenul cât se poate de rapid şi pe drumul cel mai scurt. Steagul poate fi transferat între jucătorii activi. etc. Strategiile şi purtătorii de steaguri în paintball. verbal sau vizual cu coechipierii. jucătorii respectivi trebuie să părăsească terenul fără să semnalizeze verbal sau în alt fel coechipierii. Acesta trebuie să înregistreze şi timpul exact scurs de la începutul jocului. jucătorii adverşi. el nu trebuie să vocifereze sau să creeze situaţii jenante ce nu îşi au locul. Imediat ce s-a determinat că un jucător a fost marcat acesta trebuie să-şi ridice arma deasupra capului şi să părăsească terenul imediat în asemenea fel încât să nu interfereze cu jocul care se desfăşoară în continuare. Penalizarea: ÎNCĂ UN JUCATOR AL ECHIPEI RESPECTIVE VA FI ELIMINAT! Jucătorii eliminaţi nu pot pasa echipamentul sau muniţiile coechipierilor. Un jucător eliminat care comunică. Orice jucător care primeşte echipamentul pasat va primi.) să vorbească intenţionat. comite o infracţiune. el poate anunţa o singură dată că este eliminat. Penalizarea: ELIMINARE. Se va permite jucătorului să anunţe că este lovit dacă se va elimina singur din joc. punctele de penalizare vor fi îndreptate spre echipa persoanei. Purtătorul de steag trebuie să ţină steagul la vedere astfel încât să fie văzut atât 76 . penalizare: ELIMINARE.arbitru are voie să oprească jocul pe întreg terenul în cazul unei accidentări. SE VA PENALIZA PRIN PUNCTE ECHIPA ÎN ACEL JOC/LUPTĂ. ARBITRUL POATE FLUIERA O SINGURĂ DATĂ (UN FLUIERAT SCURT). Jucătorul eliminat care nu merge direct către exteriorul terenului. Dispozitivul de blocare al ţevii trebuie activat atunci când jucătorul a trecut în afara terenului de joc.

8. Ridicarea braţului drept deasupra capului unui arbitru: pentru a anunţa Judecătorul că jocul poate începe/fi oprit. Acest jucător este neutru: pentru a anunţa că jucătorul este neutru şi nu poate fi o ţintă. Înainte de aceasta. 4. El poate purta steagul în mână sau în jurul gâtului. Pentru a marca orice accident. 7. Un fluier va suna pentru a anunţa sfârşitul jocului. Penalizarea: STEAGUL ESTE RETURNAT.2 baze cu steag. să-şi scoată banderola şi să-şi ridice mâinile deasupra capului pentru a semnaliza faptul că este eliminat şi să părăsească imediat terenul. să se anunţe “AFARĂ!”. Penalizarea: JUCĂTOR ELIMINAT ŞI STEAGUL RETURNAT LA STAŢIA CENTRALĂ. Ridicarea unui braţ al arbitrului deasupra capului unui jucător: pentru a anunţa că jucătorul este neutru pentru verificarea vopselei sau alte motive şi deci acesta nu poate fi o ţintă. Semnalele în jocul de paintball SEMNALUL DE SFÂRŞIT AL JOCULUI: Semnalul de sfârşit de joc va fi sunat dacă: 1. arbitru sau Judecător): pentru a anunţa un accident sau rănire ce a avut loc pe teren. fiecare arbitru trebuie să ridice mâna dreaptă în faţa Judecătorului pentru a-i acorda acestuia libertatea de a anunţa sfârşitul jocului. 9. Sunet de fluier: pentru a marca începutul şi sfârşitul jocului. un purtător de steag eliminat sau pentru orice verificare cronografică. SEMNALELE: 1. după strigătul “Opriţi jocul”. Un purtător de steag eliminat trebuie să lase steagul imediat. 3. se opreşte jocul sau se anunţă rejucarea acestui joc. Nr.de arbitri cât şi de ceilalţi jucători din teren. 2. 6. “Eliminat” (strigat de un jucător): pentru a anunţa un jucător eliminat.Opriţi jocul. 2. steagul este ridicat. Verificarea vopselei (strigat de un jucător): pentru a anunţa cererea pentru verificarea vopselei de către arbitru sau Judecător. acesta fiind dat de Judecător. Un fluierat mic. ____ părăseşte jocul!. 5. pentru a anunţa jucătorul că încalcă regulile şi acesta trebuie să părăsească terenul de joc. urmat de un fluierat scurt (strigat de un jucător. dar nu trebuie să folosească steagul ca scut sau să-l ascundă intenţionat. “Afară”. Toate focurile trebuie sistate la semnalul de sfârşit de joc iar jucătorii din teren trebuie să activeze dispozitivele de blocare a ţevilor. 77 . 10. Jocuri de paintball Capturarea steagului . timpul pentru joc a expirat.

Echipa cu cel mai mult calm câştigă de obicei. pentru a apăra steagul propriu şi o forţă ofensivă pentru a captura steagul echipei adverse şi a-l aduce în baza proprie. forţa ofensivă trebuie să acţioneze rapid şi să revină înainte ca adversarul să aibă timp să vă cucerească. Timp sugerat: 30 minute.2 steaguri care sa fie arborate în bazele respective.. Probabil că şi ei încearcă acelaşi lucru. prin cuvinte sau gesturi.2 echipe egale numeric. 78 . . Tactici: Desemnaţi un număr corespunzător de jucători care să-l păzească pe căpitan la baza unde se află steagul. Toţi jucătorii trebuie să-si înceapă jocul de la baza unde se află steagul propriu şi nu pot părăsi baza decât atunci când jocul a început. 2. Forţa ofensivă trebuie să fie mai numeroasă decât cea defensivă. Căpitanul nu-şi poate părăsi baza. să-şi indice orice intenţii sau localizări ale membrilor echipei adverse. Altă tactică este de a avea toată echipa pe poziţie de apărare şi să se aştepte cealaltă echipă indiferent de cât timp ar dura. 4.2 echipe egale numeric. Împuşcaţi-l pe căpitan . Echipa trebuie împărţită astfel: o forţă defensivă. Jucătorii care au fost loviţi sunt eliminaţi din joc. Dacă un jucător este eliminat în timp ce poartă steagul. . să indice orice intenţii sau localizări ale membrilor echipei adverse. 5. Dacă se joacă varianta cu arma legată. acest grup trebuie să stea tot timpul cu Căpitanul. . Reguli: 1. 3. Jucătorii care sunt eliminaţi nu au voie.2 baze cu steag. el trebuie să lase steagul acolo unde a fost lovit sau să îl agaţe de cel mai apropiat obiect (nu de alt jucător). prin cuvinte sau gesturi. Pentru a câştiga jocul: capturaţi steagul echipei adverse şi aduceţi-l la baza proprie. Datorită acestui lucru. Tactici. 2.un membru al fiecărei echipe e ales Căpitan.echipele sunt duse la bazele proprii. Toţi jucătorii trebuie să înceapă jocul de la baza unde se află steagul propriu (sau punctul desemnat a fi punct de pornire) şi nu pot părăsi această zonă decât atunci când jocul a început. Pentru a câştiga jocul: eliminaţi căpitanul echipei adverse. Jucătorii care au fost loviţi sunt eliminaţi din joc. 5. Jucătorii care sunt eliminaţi nu au voie. Timp sugerat: 30 minute. 4. Reguli: 1. 3. .

3. 5. Toţi jucătorii trebuie să-si înceapă jocul de la baza unde se afla steagul propriu (sau punctul desemnat a fi punct de pornire) şi nu pot părăsi această zonă decât atunci când jocul a început. Jucătorii care sunt eliminaţi nu au voie.2 echipe egale numeric. Tactici: Forţele atacatoare trebuie să fie agresive pentru a câştiga.Alegeţi o zonă unde vă puteţi apăra pentru a numi baza. amplasându-vă steagul. Jucătorii care sunt eliminaţi nu au voie. e bine să vă infiltraţi cât mai aproape de adversar pentru a culege informaţii despre poziţiile adversarilor. .O echipă este numită “Atacatori” şi cealaltă “Apărători”.Echipa care se apără va fi desemnată câştigătoare dacă nu pierde obiectivul în 30 minute sau elimină toţi jucătorii adverşi. SWAT vs. înainte ca apărarea să se reorganizeze. prin cuvinte sau gesturi. “Apărătorii” nu pot părăsi baza cu steag sau ariile unde au fost limitaţi.2 baze. . Pentru a câştiga jocul: . “Atacatorii” pot ataca din orice loc al terenului. Jucătorii care au fost loviţi sunt eliminaţi din joc. Deoarece apărătorii vor şti că atacul vine şi vor avea o mulţime de jucători stând de gardă. 4. Tactici: 79 . De îndată ce se provoacă o slăbire a apărării adverse. Reguli: 1. TERO . 2. Va fi fixată o limită de timp de 30 de minute. 2. . să-şi indice orice intenţii sau localizări ale membrilor echipei adverse. Jucătorii care au fost loviţi sunt eliminaţi din joc. . Timp sugerat: 30 minute. este important să fie exploatată imediat. Toţi jucătorii trebuie să înceapă jocul de la baza unde se află steagul propriu (sau punctul desemnat a fi punct de pornire) şi nu pot părăsi această zonă decât atunci când jocul a început.Apără obiectivul .Echipa care atacă va fi desemnată câştigătoare dacă elimină toţi jucătorii adverşi (capturează obiectivul). dar este foarte dificil de organizat. Dacă este posibil un atac în valuri. acesta va asigura succesul în acest gen de joc. 3. Timp sugerat: 30 minute. prin cuvinte sau gesturi. să indice orice intenţii sau localizări ale membrilor echipei adverse.“Apărătorii” trebuie să aibă restricţie la limitele bazei cu steag. Pentru a câştiga jocul: Echipa care va reuşi să elimine toţi jucătorii din echipa adversă având cel puţin un jucător neeliminat va fi desemnată câştigătoare. Reguli: 1.

dacă la terminarea limitei de timp este în viaţă. “Iepuraşul” are avans 5 minute la plecarea în teren. ceilalţi fiind “vânătorii”. Jucătorii au număr egal de bile. maxim 20 pentru fiecare. . Pentru a avea un oarecare avantaj. Timp sugerat: 30 minute. Jucătorii au număr egal de bile. Jucătorii care au fost loviţi şi la impact bila s-a spart şi cei care au rămas fără muniţie părăsesc terenul. Jucătorii care sunt eliminaţi nu au voie să comunice prin cuvinte sau gesturi poziţia şi intenţiile adversarilor.Echipa trebuie împărţită astfel: o forţă defensivă.O persoană este aleasă ca “iepure”. Deathmatch pe echipe . Datorită acestui lucru. Fiecare echipă pleacă din baza sa.Câştigă vânătorii. Timp sugerat: 20 minute 80 . acestea sau markerele nefiind transmisibile. Vânătoarea de iepure .2 echipe egale numeric se confruntă pe terenul convenit ca suprafaţă de joc. 3.Câştigă iepurele. 4. 2. “iepuraşul” fie primeşte un număr nelimitat de bile. Deathmatch individual . Forţa ofensivă trebuie să fie mai numeroasă decât cea defensivă. Vânătorii au un număr limitat de bile. Pentru a câştiga jocul: Câştigă echipa care rămâne cu cel puţin un combatant în viaţă cu muniţie disponibilă. fie un număr mai mare de bile şi un scut. Loviturile primite în scut nu duc la eliminarea “iepuraşului”.2 sau mai mulţi jucători se confruntă pe terenul convenit ca suprafaţă de joc.Nu există echipe. dacă în limita de timp elimină iepurele. Arma şi bilele adversarului eliminat din joc pot fi folosite. Reguli: 1. 3. 2. pentru a apăra steagul propriu şi o forţă ofensivă pentru a captura steagul echipei adverse şi a-l aduce în baza proprie. Pentru a câştiga jocul: Câştigă ultimul jucător rămas nelovit. din acelaşi punct al terenului. . Fiecare este pe cont propriu. 2. Echipa a cărei membri comit această faptă este descalificată. la semnalul arbitrilor. fiind consideraţi morţi. 3. Timp sugerat: 1 oră. 4. Reguli: 1. Pentru a câştiga jocul: . Reguli: 1. forţa ofensivă trebuie să acţioneze rapid şi să revină înainte ca adversarul să aibă timp să vă cucerească. 5. Vânătorii pleacă în grup. Jucătorii care sunt eliminaţi nu au voie să comunice prin cuvinte sau gesturi poziţia şi intenţiile adversarilor.

Dacă “salvatorul” este eliminat. “Teroriştii” nu cunosc care dintre arii a fost indicată. . . braţele şi arma . Escorta preşedintelui .Spre deosebire de celelalte strategii. .Trebuie să localizaţi “ostaticul”. Tactici: . Acest joc este un mod minunat de a încheia o zi de paintball. Majoritatea jucătorilor preferă această variantă pentru că nu dispun de destula muniţie pentru un joc “Capturează steagul”. “ostaticul” rămâne pe loc. Poate părăsi zona numai în compania unui “salvator”. 3. să estimaţi numărul de “terorişti” şi să organizaţi o ambuscadă. Acest lucru le dă prilejul să joace câteva jocuri. .Una din echipe desemnează unul dintre membri ca fiind “preşedintele”. mai ales dacă jucaţi varianta cu limitare de muniţie. Salvează ostaticul . aceasta pierde. Evită grupurile mari de vânători. “Teroriştii” au 5 minute avans pentru a duce “ostaticul” într-una din cele 2 zone de detenţie. dar are voie sa anunţe poziţia în care se află. Pentru a câştiga jocul: . Nu sta într-un loc prea mult timp. pentru echipa “preşedintelui” nu sunt luate în considerare loviturile de la centură în sus excepţie făcând capul.2 echipe: “salvatori” şi “terorişti”. Reguli: 1. Aceştia vor trage la întâmplare către locuri de ascuns mai probabile pentru a-l scoate pe iepure afară din ascunzătoare. 81 .2 baze amplasate la extremele terenului de joc. Timp sugerat: 30 minute. Una dintre acestea va fi comunicata “salvatorilor”. . “Ostaticul” nu poate fi mutat din zona aleasă.Dacă “ostaticul” este lovit de membrul unei echipe.Tactici: Iepure: Mişcă-te continuu. şi de asemenea nu are voie să evadeze. Vânători: Formaţi o linie de-a lungul terenului şi înaintaţi.se consideră că aceştia au “veste antiglonţ”.Echipa “preşedintelui” trebuie să traverseze terenul de la o bază la cealaltă. Formaţi-vă câţiva jucători pe postul de “cercetaşi”. care devine “ostatic”. 2. . .Se desemnează 2 arii de detenţie a “ostaticului”. fără a-şi face probleme de muniţie. .2 echipe egale numeric.Se alege o baza în care trebuie adus “ostaticul” de către “salvatori” denumita “sanctuar”. Reguli: .Trebuie salvat “ostaticul” pe cât de repede posibil şi apoi plecaţi repede de acolo.Câştigă “salvatorii” dacă reuşesc să escorteze “ostaticul” până la “sanctuar”. protejând “preşedintele” care este neînarmat.“Teroriştii” selectează un “salvator”.

acesta trebuie să rămână vizibil tot timpul şi trebuie cărat în mână. 5. la un moment dat şoferul vă spune că trebuie să oprească imediat. Jucătorii care au fost loviţi sunt eliminaţi din joc.Cea mai bună tactică este să staţi împreună. 3 jucători au 63 bile cu vopsea.. Reguli: 1. prin cuvinte sau gesturi. 2.2 steaguri care să fie arborate în bazele respective. Timp sugerat: 30 de minute. . 3. 4. Pentru a câştiga jocul: capturaţi steagul echipei adverse şi aduceţi-l la baza dumneavoastră. acoperire sau numărul de jucători. Jucătorii care sunt eliminaţi nu au voie. . .Echipa a cărei membri comit aceasta faptă este descalificată. să-şi indice orice intenţii sau localizări ale membrilor echipei adverse. Jucătorii nu au voie să-şi împrumute mingile de vopsea. Se recomandă un teren cu suprafaţă considerabilă. când.Echipa preşedintelui are un avans de 2 minute la plecarea din baza. Când un jucător poartă steagul.Jucătorii au număr egal de bile.2 echipe egale numeric. 2 jucători pot avea 42 bile cu vopsea. 6. Obiective: 82 . Dacă un jucător este eliminat în timp ce poartă steagul. Când un jucător şi-a terminat mingile de vopsea el este eliminat din joc. legat de mână sau de gât. acestea sau markerele nefiind transmisibile. . Jocuri speciale de paintball Misiune imposibilă Echipa din care faceţi parte se află într-o misiune de recunoaştere destul de avansat în teritoriul inamic. deoarece camionul militar este foarte “pe zero” cu combustibilul.Jucătorii care sunt eliminaţi nu au voie să comunice prin cuvinte sau gesturi poziţia şi intenţiile adversarilor.fiecare jucător are la dispoziţie 21 bile cu vopsea.Un jucător are 21 bile cu vopsea. Timp sugerat: 30 minute. Limita poate fi schimbată în funcţie de mărimea terenului de joc. el trebuie să lase steagul acolo unde a fost lovit sau să îl agaţe de cel mai apropiat obiect (nu de alt jucător). .2 baze cu steag. . Blackjack . Tactici: . Toţi jucătorii trebuie să-şi înceapă jocul de la baza unde se află steagul propriu (sau punctul desemnat a fi punct de pornire) şi nu pot părăsi această zonă decât atunci când jocul a început. . Echipa “teroriştilor” pleacă din o a treia bază (necunoscută de membrii echipei preşedintelui) la semnalul arbitrului.

Rapoartele serviciilor de informaţii spun că în apropiere se află o forţă ostilă ce deţine 45 galoane de combustibil. Jucătorii care au fost loviţi sunt eliminaţi din joc. Reguli: 1. Există 25 de oameni care au făcut buncăre. Limita poate fi schimbată în funcţie de mărimea terenului de joc. prin cuvinte sau gesturi. Limita poate fi schimbată în funcţie de mărimea terenului de joc. 3. jucătorii care au fost loviţi sunt eliminaţi din joc. lăsând în urma şoferului un 10 metri Dacă aveţi noroc veţi supravieţui şi veţi părăsi zona în viaţă. Obiective: Capturaţi cât mai multe buncăre posibil fără a pierde turnul de control al propriei echipe. jucătorii care sunt eliminaţi nu au voie. Jucătorii nu-şi pot împrumuta mingi de vopsea.2 echipe egale numeric. Pentru a câştiga trebuie să capturaţi combustibilul de la adversari. Dacă un jucător este eliminat în timp ce poartă steagul. Toţi jucătorii trebuie să înceapă jocul de la baza unde se află steagul propriu (sau punctul desemnat a fi punct de pornire) şi nu pot părăsi această zonă decât atunci când jocul a început. acoperire sau numărul de jucători. 4. Timp sugerat: 30 de minute. Când un jucător a terminat muniţia este eliminat din joc. să indice orice intenţii sau localizări ale membrilor echipei adverse. turnuri care pot avea un larg câmp vizual. Jucătorii loviţi sunt eliminaţi. 5. Jucătorii care sunt eliminaţi nu au voie. el trebuie să lase steagul acolo unde a fost lovit sau să îl agaţe de cel mai apropiat obiect (nu de alt jucător). Limita poate fi schimbată în funcţie de mărimea terenului de joc. bucură-te şi plânge-ţi morţii Sunt necesare următoarele: . echipa ta va trebui să fie în alertă nu numai pentru supravieţuire. . . acoperire sau numărul de jucători. să indice orice intenţii sau localizări ale membrilor echipei adverse. Reguli: 1.2 baze cu steag. Caută şi distruge Acesta este un joc de arme cu forţă mare de distrugere. 2.2 steaguri care să fie arborate în bazele respective. prin cuvinte sau gesturi. 2. Reguli: 1. Timp sugerat: 30 de minute.jucătorii au dreptul doar la câte 30 de bile cu vopsea. 2. o mulţime de baricade şi găuri de vulpe. se va da un semnal de start şi echipei adverse pentru a şti că jocul a început. Pune steagul. Timp sugerat: 30 de minute. . 3. Este un joc greu de câştigat. 83 . acoperire sau numărul de jucători.

prin cuvinte sau gesturi. să indice orice intenţii sau localizări ale membrilor echipei adverse. tragând câteva salve succesiv. după cum urmează. Camuflajul înseamnă să ai o poziţie bună atunci când vrei să eviţi o confruntare directă şi nu neapărat o „atitudine. iar inamicilor dumneavoastră s-ar putea să le pese pentru localizare. . Cel puţin un arbitru trebuie să dea un semnal scurt pentru a întrerupe jocul pentru verificarea vopselei. 7. nu staţi într-un loc pentru mai mult timp. acesta trebuie să rămână vizibil tot timpul şi trebuie cărat în mână. Camuflajul se adaptează situaţiilor particulare î care se desfăşoară jocul. şi anume: în zonele de pădure. Şi nu în cele din urmă camuflajul se poate sintetiza în: lipsa mişcării şi absenţa culorilor prea luminoase.Mişcaţi-vă continuu. Orice lovitură ratată înseamnă implicit şi sunetul emis de armă. 9. un look războinic”. vizorul poate luci. jocul s-a terminat. Puteţi spera să prindeţi o privire furişă sau să reuşiţi să-l faceţi să fugă. intuind distanţele şi abaterile. 84 . grădini.Încercaţi să împuşcaţi purtătorul lor de steag şi folosiţi-vă de agitaţia din tabără lor. şi să limitaţi posibilitatea de mişcare a inamicului. o alta componenta importantă este vizorul. 10. Camuflajul. Asigurarea victoriei.Cea mai bună tactică este de a sta împreună. . apoi ceva mai încet de data aceasta ţintind. Pentru a câştiga: Înfigeţi steagul în baza adversă. jocul de paintball se bazează pe următoarele strategii în obţinerea victoriei. Acoperirea cea mai bună este aceea care va permite o vedere bună asupra ţintei şi împrejurimilor cu condiţia să fiţi de neatins. 8. Jucătorii care sunt eliminaţi nu au voie. Jocul se va termina când purtătorul de steag înfige steagul în zona adversarului şi jucătorul este găsit curat (neîmpuşcat). vehicule vechi) sunt cel mai bun exemplu. legat de mână sau de gât. Acomodaţi-vă cu arma. Cea mai buna strategie este aceea să trageţi cu viteze diferite. judecătorul va elimina purtătorul de steag şi va muta steagul în afara bazei la aproximativ 25 de paşi (în direcţia din care a venit) şi jocul va continua. se poate aburi şi îngreuna vederea. Acoperirea. Dacă purtătorul de steag a fost lovit (împuşcat) înainte ca acesta să ajungă la baza adversă şi timpul nu a expirat în timpul verificării. alegeţi îmbrăcămintea particulară locului. în mediile urbane (case. Zidurile naturale (copacii căzuţi. sclipi. respectiv Armonizarea echipamentului cu mediul înconjurător. verdele şi negrul sau stilul camuflaj vânătoresc este cel mai bun.6. bolovani) şi obstacolele făcute de om (genţi de maşini. Dacă purtătorul de steag este curat. Strategii folosite în jocul de paintball Conform aceloraşi texte avute în vedere la documentarea acestei lucrări. Tactici: . Cel mai important lucru privind aceste „ascunzişuri” este să nu vă expuneţi direct focului. etc). să aveţi timp să reîncărcaţi arma. Când un jucător poartă steagul.

Când vă deplasaţi folosiţi toate acoperirile posibile. pentru tacticile generale stabilind cine lucrează cu cine. dacă vreţi să vă schimbaţi acoperirea fiţi siguri că coechipierul va coopera. fiind mult mai bine decât să trageţi la întâmplare. Fiţi gata întotdeauna de atac . 85 . se va evita alergarea în linie dreaptă care poate aduce surprize neplăcute. Cooperarea.armaţi şi fiţi gata de atac. Comunicarea creşte eficienţa grupului. Planificarea înainte de joc este esenţială.Deplasarea. verificaţi de două ori dacă aveţi alte posibilităţi de atac. Deplasarea în paintball constă într-o deplasare rapidă şi inteligentă inspectând toate locurile. Spre exemplu. Un grup cu jucători mai slabi în ceea ce priveşte “ochirea” care comunică efectiv este mult mai periculos decât un grup cu buni ţintaşi care nu ştiu unii de alţi şi nu îşi cunosc mişcările. Asiguraţi-vă ca fiecare ştie ce are de făcut în aşa fel ca reacţia să fie promptă şi potrivită. Situaţiile neplăcute pot fi “îmbunătăţite” dacă toţi ştiu ce au de făcut. Deplasarea laterală ţintind întotdeauna spre ţinta aleasă este soluţia cea mai bună iar păşirea în lateral face ca ochirea să nu fie dificilă. nu veţi şti niciodată când va fi necesar.

Dacă am încercat să luăm startul şi am renunţat. Mersul pe bicicletă se poate învăţa în ore sau zile şi se poate perfecţiona în luni şi ani. ciclistul. Acest aspect al conservării. la fel de fals. gustând praful sau noroiul drumurilor. este un aspect subiectiv. dar oricât de puţin ai progresat. Se spune că odată ce ai învăţat „să te dai” cu bicicleta. la nivelul solului cu o viteză minimă devine posibil! Limita fizică este ceea ce îi sperie pe cei mai mulţi dintre noi. „transformarea eficientă a lucrului mecanic” îl poate transporta pe om mai repede şi mai departe. „Forţă”. „libertate” şi „motivaţie” sunt cuvinte ce stau mereu alături de ciclişti. Ambianţa mediului şi capacitatea fizică a ciclistului sunt desigur. îşi poate depăşi limitele prin forţe proprii. „încredere”.MOUNTAIN BIKE-UL Noţiuni introductive despre mountain bike Omul şi bicicleta. Pe de altă parte domneşte mitul sportului extrem. nu mai uiţi întreaga viaţă. „sănătate”. foarte importante. atunci când spunem că „Începutul este întotdeauna mai greu”. cu toate acestea factorul psihologic este cel mai puternic şi determinant. Bicicleta este una dintre acestea. este categoric un indiciu al faptului că mersul pe bicicletă are latura sa naturală şi poate fi unul ce conclude că practicarea ciclismului nu poate fi dăunătoare organismului. Adevărul este că se uită. cu siguranţă unul pozitiv şi sănătos şi constituie modalitatea prin care omul. al senzaţiilor „tari”. Vei fi surprins dacă după ani de zile vei lua o bicicletă şi după câteva încercări firave vei prinde din nou echilibrul. necruţând. din orice motiv atunci acest start ratat poate face diferenţa între ciclismul ca utilitate sau simplă curiozitate şi ciclismul recreativ pe care îl putem practica cu plăcere. Este adevărat: pentru a propulsa bicicleta înainte trebuie să cheltuim energie. transpirând din greu şi tânjind după încă o picătură de apă . ciclismul este mai mult decât un simplu sport şi în orice formă sau latură s-ar regăsi. un start pe care îl regăsim în majoritatea activităţilor. din momentul în care. „Zborul” pe două roţi. iar reculul psihologic (pozitiv) este de-a dreptul fantastic. ciclismul montan şi ciclismul în general = fals. Când în anii ‘80 ciclismul montan (mountain bikeing) şi-a făcut simţită 86 . de la cea pur recreaţională la cea competitivă. Cu toate acestea. bineînţeles.cam aşa ar putea înţelege profanii. a creşte productivitatea sau în scopuri recreaţionale. Omul a creat şi perfecţionat unelte şi maşini secole de-a rândul pentru a-şi uşura munca. dintr-un motiv sau altul ai renunţat. este o simbioză aproape perfectă între om şi maşină (bicicleta). Ceea ce ne depărtează de ciclism şi ne face să ridiculizăm uneori ciclismul sub toate aspectele lui. Căţărând munţii pe două roţi. omul învăţă greu şi uită extraordinar de uşor. fie ele chiar lipsite de o latură fizică. acel start. capacităţile dezvoltate se conservă foarte bine. sunt departe de a fi un aspect 100% natural dar sunt. înfruntând vântul şi ploaia ivite din senin. „injectorul de adrenalină” al vieţii trăite pe margine.

În cele din urmă nu putem uita competiţiile BMX. şi care fără îndoială este latura cea mai entuziasmantă a ciclismului şi am spune noi şi cea mai naturală. Cu o prezenţă dominantă în Europa. Aceste încercări care implicau biciclete modificate special au determinat atingerea unor viteze de sute de kilometrii! Ciclismul recreaţional a câştigat în popularitate în ultimele decenii ale secolului trecut. ca să nu mai vorbim de aportul fizic. şi care se datorează în principal industriei auto. iar istoria bicicletei este una care se adânceşte în negura timpului. preţul scăzut la care este supus acest sport ne determină să alegem mountain bike-ul. cu performanţele lor deosebite. Nu putem să nu menţionăm ciclismul montan (mountain bike) sub toate formele sale de la downhill la crosscountry. Cele mai semnificative progrese se pare că au fost făcute în secolul XIX iar cel mai important eveniment s-a produs în 1885 când a fost folosit pentru prima dată lanţul pentru transmisie. o replică la viaţa sedentară şi nocivă pe care este obligat să o trăiască omul modern. Excursiile pe bicicletă sunt tot mai populare. sa produs un salt tehnologic care avea să aducă ciclismului un plus binemeritat de popularitate. o astfel de excursie de câteva zile. astfel nu este de mirare că sau făcut încercări de stabilire a unui record de viteză. Trebuie menţionat faptul că bicicleta este cel mai rapid mod prin care omul se poate deplasa prin forţe proprii. declin care este remarcabil şi astăzi în unele zone. De-a lungul timpului bicicleta a cunoscut un declin semnificativ de popularitate. numite „curse”. ciclismul recreaţional a devenit o modalitate de petrecere a timpului liber. Activitatea sportivă implică mult mai multe aspecte decât cele menţionate aici. însă. condiţiile economice. Cine nu auzit de Turul Franţei. au fost de departe cele mai numeroase şi cele mai populare de-a lungul timpului şi reprezintă fără îndoială cea mai reuşită formă a ciclismului. De asemenea. considerat ca fiind una dintre cele mai solicitante competiţii sportive? Competiţiile de acest gen. Alegând un traseu şi parcurgându-l pe bicicletă poţi deveni mai receptiv şi poţi descoperi aspecte pe care altfel le-ai fi ignorat. Amploarea pe care au luat-o sporturile extreme în România.prezenţa în America de Nord. ciclismul este remarcabil reprezentat prin competiţiile de velodrom. Ceea ce totuşi susţine ciclismul este. influenţat de cele mai diverse aspecte de la apelul la o viaţă sportivă şi activă până la configuraţia geografică şi infrastructura drumurilor. dacă este atent planificată poate reprezenta o experienţă constructivă. Mountain bike-ul ca activitate de timp liber se confundă cu drumeţiile în aer 87 . Dincolo de a fi obositoare. posibilităţile de a merge pe munte în weekend-uri şi în concedii. aici regăsind cea mai perfectă „fuziune” între ciclist şi bicicletă. Preţul bicicletei este accesibil. bicicleta putând fi utilizată de întreaga familie. Istoria ciclismului se leagă inevitabil de bicicletă. activitatea sportivă. noi concepte şi noi tehnologii au făcut ciclismul mai atractiv. Impulsul tehnologic a fost enorm. şi pe lângă asta câştigi încredere în tine. care în 1996 a devenit probă olimpică. ca şi activităţile sportiv-recreative şi de timp liber.

Cadrul care unea cele doua roţi avea o şa. Se pare că utilizarea roţii în scopul deplasării îşi are originile în Mesopotamia. Velociped cu pedale fixate direct pe roata din faţă Făcut tot din lemn. Este vorba despre un mecanism simplu.un vehicul cu doua roţi de lemn. Cum s-a ajuns însă aici? Putem afirma că totul porneşte de la roată. trebuia să te apleci pe o parte.Ch. vehiculul a primit numele „dandy-horse” sau „hobbyhorse”. Toată maşinăria era din lemn. Baronul von Drais a inventat o „maşină de mers” cu ajutorul căreia se putea deplasa prin grădinile regale cu viteză sporită. aparent la îndemâna şi înţelegerea oricui. Datorită asemănării cu un cal. mai târziu roţile fiind şi din fier. care era puţin mai mare decât cea din spate. Practic. La sfârşitul secolului XVIII.. pentru a lua curbele.liber specifice prin apariţia bicicletei. Posibilitatea de a lua curbele prin orientarea stânga/dreapta a roţii din faţă a fost pentru prima oară realizată în 1817. apare conceptul de velociped („picior iute” în traducere din limba latină) . ca în familia Flinstone. acest model a venit cu ceva nou: pedale fixate direct pe roata din faţă. 88 . în mileniul IV Î. Propulsia se realiza prin mişcarea picioarelor pe sol. dar care erau în linie (roata din faţă nu putea vira). Scurt istoric al bicicletei Mersul pe bicicletă pare acum un lucru banal.

era mult mai înaltă în comparaţie cu cea din spate.acest strămoş al bicicletei purta numele de „bone-shaker” (scuturătorul de oase). pe care era fixată şi şaua. noua invenţie arăta foarte ciudat: roata din faţă. este introdus un sistem de frânare pe roata din spate. pentru mai multă siguranţă. pe măsură ce constructorii şi-au dat seama de un lucru foarte clar: cu cât era roata mai mare. fără lanţ între roţi. După aproximativ 20 ani. Această maşinărie a fost şi prima care a purtat oficial numele de bicicletă. Modelul a fost o atracţie între anii 1880 .1890 . roţile fiind prevăzute cu cauciucuri foarte tari. La începutul anilor 1860. un sistem pedalier este conceput cu aplicare direct pe roata din faţă. cu atât se parcurgea o distanţă mai lungă la fiecare pedalare. Şi a devenit tot mai mare. Datorită materialelor folosite (în principal lemn) . Având pedalele fixate tot pe roata din faţă.1890. Şi nu numai că era foarte scumpă. la orice oprire bruscă sau la lovirea roţii de o piatră.Maşina de mers inventată de baronul von Drais În 1839-1840. bicicleta se răsturna în faţă. primele utilizări ale pedalelor sunt menţionate în Scoţia. dar era şi foarte periculoasă! Prima „bicicletă” Toată greutatea fiind în partea din faţă. 1870 . a fost inventată tricicleta cu 89 .Bicicleta din lemn este înlocuită de cea construită în totalitate din metal. Iar cel ce mergea pe ea cădea de pe roata înaltă exact în cap! De aceea. deşi costa foarte mult echivalentul salariului mediu al unui muncitor pe şase luni.

s-a inventat un nou model şi mai interesant: bicicleta cu roata înaltă în spate. Roţile erau în continuare din cauciuc masiv. este realizat sistemul de angrenare prin care forţa este transmisă din pedale la roata din spate prin intermediul unui lanţ. apărând în plus pedalele legate prin lanţ şi pneuri în loc de cauciucuri. În aceeaşi perioadă s-au dezvoltat tricicletele. Tricicleta De asemenea. La sfârşitul secolului XIX. deoarece le dădea un aer de superioritate şi eleganţă. preoţii. Tot el a inventat 90 . pe numele sau John Boyd Dunlop. care erau mai cu seamă folosite de doamne sau de domni respectabili. a fost adusă în 1887 de un medic veterinar irlandez.roţi înalte în spate. prin amplasarea roţii mici în faţă şi cu acţionarea pedalelor pe roata din spate. Cu ea se plimbau însă şi doctorii. Proaspăta inovaţie. ce făcea mersul mult mai confortabil. deoarece în scurt timp s-a trecut din nou la cele două roţi egale. Mai târziu. sau oamenii mai bogaţi. Bicicleta cu roata înaltă în spate Ambele modele nu au rezistat însă prea mult. special construită pentru femei. pentru a elimina riscul „căderii în cap”. s-au adus modificări formei bicicletei. O parte din invenţiile tehnice utilizate astăzi în industria auto au fost gândite iniţial pentru triciclete.

Mai mult. la comanda ciclistului. de fapt. Începuseră să apară primele forme instituţionalizate de asociere a bicicliştilor. mai joasă. suspensiile s-au perfecţionat. bicicleta ajunsese un vehicul foarte popular.sudând cele trei bare ale cadrului în formă de triunghi. în 1910. la finele secolului XIX. pe măsură ce creştea cererea pentru bicicletele pentru curse. exact ca la bicicletele de azi). modelul acesta fiind. adaptată drumurilor grele: acest model va fi cunoscut drept „mountain bike”. Revenind la bicicleta cu pneuri (pneul este format din cauciuc şi cameră. pentru o mai mare rezistenţă la traseele de concurs foarte denivelate. Germanul Ignaz Schwinn emigrează în Chicago. Îmbunătăţirea calităţii bicicletelor a continuat pe parcursul secolului XX. 91 . iar în 1890 a înfiinţat una dintre cele mai mari companii producătoare de pneuri din lume: DUNLOP. Astfel.englezul Major Taylor . pentru a putea merge mai comod cu bicicleta. mai întâi la roata din faţă.doi ani mai târziu pneurile pentru automobile. Prima semicursieră inventată La începutul anilor ‘70 se dezvoltă o bicicleta robustă.încet de la fustă şi corset la o îmbrăcăminte mult mai lejeră. Apoi. Trecând în secolul douăzeci. În anii ‘60 s-au dezvoltat primele biciclete cu mai multe viteze (prima oară 3. vorbim despre unul dintre modelele care a fost foarte apreciat la vremea lui. un constructor din statul american Massachusetts. rând pe rând. Au apărut. suspensiile. Iver Johnson. coarnele ghidonului au fost îndoite. Diverse descoperiri şi principii utilizate în industriile auto ori moto au fost preluate la biciclete. apoi 10). femeile au trecut încet . unde pune bazele unei companii de biciclete care va avea un aport deosebit de însemnat la dezvoltarea bicicletei ca mijloc de locomoţie şi ca activitate sportivă. prima semicursieră inventată. apoi la cea din spate. bicicleta nu a mai suferit mari schimbări faţă de modelele dinainte. Astfel. iar metalul greu din care era făcut cadrul şi tuburile a fost înlocuit de alte metale mult mai uşoare. În plus. a făcut o bicicletă specială pentru un ciclist celebru în acea vreme .

cursiere. La ora actuală. este uşor de manevrat. După cum se poate vedea şi în imaginea următoare. city. cadrul şi sistemul de rulare a unei biciclete de tip mountain bike are în componenţă următoarele: 92 . Sperăm. bicicleta de munte o datorăm producătorului american Marin). un lucru atât de simplu. Milioane de oameni merg pe bicicletă. de cărat în orice loc. de mişcare. hibrid. pe şosea sau pe drumuri de munte. de asemenea. la serviciu. considerăm primordială prezentarea structurii şi a ansamblelor unei biciclete de acest tip în scopul corectei informări a cititorilor. Sperăm să fie folosită şi în România din ce în ce mai mult. BMX. în vacanţe şi zilele libere. Structura de bază a unei biciclete de tip „mountain bike” Având în vedere faptul că pe piaţa din ţara noastră au apărut o multitudine de firme care comercializează biciclete de tip mountain bike. Bicicleta. iar bicicleta s-a impus atât ca mijloc de locomoţie. amatori şi sportivi. de parcat. tandem. reuşeşte să îmbine extrem de multe utilităţi. avem pe piaţă numeroase tipuri de biciclete: moutain bike. similar maşinilor ori motocicletelor. Există reţele de drumuri speciale pentru biciclişti. să satisfacă un mare număr de nevoi umane: de deplasare. Cadrul şi sistemul de rulare a unei biciclete de tip mountain bike. cât şi ca mijloc de agrement. este sănătoasă şi ecologică.Primul model de mountain bike La originea acestui concept de produs se afla Gary Fisher şi Charles Kelly (după alte surse. ca autorităţile din România să înţeleagă beneficiile bicicletei şi să sprijine utilizarea ei.

4) se prezintă cu sau fără suspensie. Furcile fără suspensie sunt o singură piesă. Braţul central al furcii (3) se fixează în interiorul cadrului cu bile fixate în poziţie de piuliţe conice speciale. 13. 3. O furcă cu suspensie poate să includă sisteme de reglarea a cursei. Între anvelopa (13) şi janta (12) se fixează camera de aer care prezintă o supapă de umflare. 2. 9. Anumite modele de furci. la exterior. 5. 4. 3. 6. Cadrul cu suspensie pe spate este prevăzut cu un punct articulat de îmbinare a părţilor şi un arc spiralat între două puncte de prindere. Butucul (10) prezintă un anumit număr de găuri (de regulă 36 sau 32) care fixează capătul spiţelor. care se introduce în interiorul furcii. 11. 4) prezintă braţe telescopice care culisează presând la interior un arc. Furcile includ una sau mai multe punţi (4) de care se ataşează braţele. 5a. 10. 12. de regulă furcile fără suspensie. Anvelopa (13) şi camera formează împreună un ansamblu denumit pneu. şa bară de susţinere a şeii manetă şi şurub de fixare a şeii butuc al roţii faţă ax central al roţii jantă anvelopă Cadrul şi sistemul de rulare al unei biciclete de tip mountain bike Cadrul (1) poate prezenta diferite forme şi dimensiuni.1. Furca (2. Furcile cu suspensie cu cursă integrală prezintă braţe telescopice de înălţimea braţului central. Furca cu suspensie (2. 3. 8. cadru metalic braţ telescopic al furcii braţ central al furcii punte a furcii ghidon mâner al ghidonului pipă de prindere a ghidonului 7. prezintă un braţ central (3) scurt şi necesită o pipă specială cu braţ. aer sau ulei. Acestea se fixează în găurile prevăzute în jantă cu ajutorul 93 .

13) se fixează pe cadru respectiv pe furcă cu piuliţe înfiletate pe ax. 6. lanţul (6). subansamblul foilor (4). schimbătoarele (3.niturilor cu filet interior. braţ al pedalei. 12. sistemul de angrenare şi frânare a unei biciclete de tip mountain bike are în componenţă următoarele: 1. cablu al frânei. 7. 5. Sistemul de angrenare şi frânare al unei biciclete de tip mountain bike Blocul de pinioane (1). manetă a schimbătorului. 16. saboţi de frână. cablu al schimbătorului. 15. lanţ de angrenare. Butucul pe spate prezintă pe o parte. Sistemul de angrenare şi frânare a unei biciclete de tip mountain bike. 3. Ansamblul roţii (10. 11. bloc compact de pinioane. 13. 12. schimbător foi. 2. un filet exterior invers pentru fixarea blocului de pinioane (1B). ax al braţelor pedalelor.5). pedalele (7) şi braţele pedalelor (8) formează împreună sistemul de angrenare. punct în care se permite reglarea înclinaţiei faţă-spate a acesteia şi pe cadru prin intermediul barei care pătrunde în cadru şi este fixată în poziţie printr-un şurub prevăzut cu manetă (9). Butucul (10) atât pe faţă cât şi din spate adăposteşte două lagăre speciale pentru bile sau rulmenţi. ansamblul foilor. schimbător pinioane. braţ al schimbătorului spate. 14. 9. 8. Acestea se fixează în poziţie cu conuri înfiletate pe ax. tub flexibil de ghidare al cablurilor de frână şi al cablurilor schimbătoarelor. După cum se poate vedea şi în imaginea de mai jos. Şeaua (7) se montează pe o bară (8). braţ al frânei. 4. 11. 94 . pedală. 10. manetă a frânei.

de diferiţi fabricanţi pentru a obţine un maxim de performanţă. Frânele (11) se prezintă cel mai adesea ca frâne cu braţ care acţionează prin presarea a doi saboţi (10) pe jantă şi frâne pe disc care acţionează prin presarea mecanică sau hidraulică a plăcuţelor pe un disc metalic fixat pe tambur. Manetele de frână (12) se acţionează prin strângerea spre ghidon. Manetele schimbătoarelor (13) pot prezenta mai multe forme constructive. începând de la schimbătorul clasic tip pivot şi continuând cu manetele rotative şi cele combinate. o rotaţie dublă a roţii prin intermediul pinionului. Cablurile sunt ghidate prin tuburile flexibile (14) şi suporţi prevăzuţi pe cadru. Începând de la înălţimea şi lungimea cadrului şi terminând cu pasul filetului axului. Sistemul de angrenare. cu un anumit număr de pinioane (roţi cu colţi). raport care dă eficienţa preluării rotaţiei aplicate foi prin intermediul pedalelor. Foaia şi pinionul prezintă un anumit număr de colţi (pini) care „agaţă” lanţul. Schimbătorul pinioanelor (3) este prevăzut cu două arcuri: unul între braţ şi schimbător cu rol în poziţionarea lanţului pe pinion şi un al doilea în punctul de fixare a suportului roţilor de ghidare cu rolul de a menţine lanţul întins. Frânele se fixează pe cadru şi pe furcă pe suporţi special prevăzuţi. separabilă. Modul de funcţionare a unei biciclete de tip „mountain bike” Nu doar simpla interconectare a componentelor unui mountain bike este ceea ce o face „să meargă” ci mai ales compatibilizarea şi interconectarea lor inteligentă. necesită o forţă de acţionare mai scăzută). Ansamblul foilor (4) şi braţul pedalei (8) corespunzătoare formează de regulă ca un bloc compact neseparabil. 13) fixate pe ghidon.Sistemul de angrenare se montează pe partea dreaptă a bicicletei. Compartimentul axului din interiorul cadrului conţine bile sau rulmenţi fixaţi în poziţie de capace prevăzute cu filet exterior. Acesta este responsabil cu transmiterea forţei mecanice aplicată de ciclist pe pedale spre roată prin intermediul angrenajul foaie-lanţ-pinion. Numărul de colţi a foii şi a pinionului se constituie într-un raport. totul a fost proiectat şi testat. în decursul anilor. 95 . Manetele schimbătoarelor (13) prezintă trepte marcate pentru fiecare viteză. Axul braţului pedalelor (9) fixează braţele pedalelor (8) prin presarea lor şi fixarea cu şuruburi pe acesta. Ansamblul sistemului de angrenare este partea majoră şi critică a fiecărei biciclete. Frânele şi schimbătoarele sunt acţionate manual prin intermediul manetelor (12. Spre exemplu un raport de 2:1 va asigura pentru fiecare rotaţie completă a foi. Blocul de pinioane (1) este o structură compactă. La acţionarea acestora se întind cabluri de oţel care acţionează asupra frânelor sau a schimbătoarelor. Prezintă compartimente pentru bile şi doi clicheţi cu arc care prin pătrunderea în interiorul a unor trepte împiedică rotaţia blocului şi antrenează roata. Frânele cu braţ pot fi frâne în „B” cu braţ scurt sau frâne în „V” cu braţ lung (mai eficiente la frânare. În cazul frânei pe disc butucul trebuie să fie prevăzut cu un suport special pe care se fixează discul.

Ghidonul se montează pe furcă prin intermediul unei pipe care împreună cu ghidonul amortizează şocurile transmise în partea superioară a cadrului. Amortizoarele sunt recomandate în principal în cazul în care estimaţi că veţi merge mult pe teren accidentat (inclusiv piatra cubică). Frânele cu braţe acţionează asupra jantei pe care o stâng într-o structură tip cleşte formată din braţe şi saboţi. Sistemul de frânare. prin scurtarea braţului forţei de rotaţie.). Trebuie sa vă simţiţi 96 . Pentru teren neaccidentat. scheletul bicicletei are dublul rol de a se constitui ca o punte de montare şi susţinere a pieselor componente şi ca un absorbant secundar al şocurilor rezultate în cadrul rulării. Între manete şi braţe forţa de frânare este transmisă prin intermediul cablurilor. Cadrul cu suspensie integrează un arc care se constituie ca un absorbant al şocurilor interpus între ciclist şi roata din spate. Furca are rol în menţinerea direcţiei şi poate prezenta suspensie. Amortizorul poate fi plasat în cadru sau doar pe furcă. este recomandabilă o bicicletă rigidă. Un raport mai mare (foaie mare. Întinderea cablului dă măsura drumului manetei şi a forţei necesare la acţionare. Varianta fără amortizoare se numeşte de obicei „rigidă”. Acesta asigură punctele de contact cu solul. conduce la diminuarea considerabilă a forţei de acţionare necesare. întotdeauna suiţi-vă pe bicicletă şi faceţi o tură mică. Şeaua constituie principalul punct de sprijin pentru ciclist şi poate constitui şi un ultim punct de amortizare a şocurilor. Cadrul. cât şi a efectelor forţei inerţiale. sau altfel spus. ceea ce permite urcarea rampelor. Un raport mai mic (foaie mică. ce acţionează asupra roţii. Cadrul susţine furca. În principiu. Cadrul şi furca. Trenul de rulare este format în principal din cele două roţi.Schimbătoarele au rolul de plasa lanţul pe o altă foaie sau alt pinion în sensul modificării raportului. pinion mare) însemnă o eficienţă mai mică dar o rezistenţă mai scăzută la înaintare. Frânele pe disc sunt mai eficiente pentru că acţiunea directă asupra unui disc metalic. Trenul de rulare. şi mai ales pentru coborâri. genţi etc. pinion mic) însemnă o eficienţă ridicată ceea ce permite atingerea unei viteze sporite. plasat pe butuc. ca să comparaţi senzaţia. Tipuri de biciclete mountain bike În urma studierii principalelor site-uri cu privire la bicicletele mountain bike am observat ca majoritatea autorilor clasifică bicicletele mountain bike după elementele de bază (cadru şi formă). sau pentru urcări. Desigur. putem să alegem varianta cu amortizor sau fără. poate fi şi pe furcă şi în cadru (full suspension). În ceea ce priveşte alegerea cadrului. deşi opţiunile se pot referi şi la alte componente (şa. Încercaţi mai multe biciclete. care la rândul ei fixează roata din faţă şi ghidonul. aderenţa şi preiau cea mai mare parte din şocurile apărute la rulare prin proprietăţile elastice ale pneului şi a jantei spiţate. frâne. Sistemul de frânare are rolul de a asigura reducerea vitezei atunci când acest lucru este necesar. Lungimea braţelor şi suprafaţa de contact a saboţilor influenţează direct eficienţa frânării şi forţa necesară la acţionarea manetelor de frână.

ce le permite să încalece pe şa mai uşor.com) 97 . nu mai este nimic de făcut! Pe bicicleta de tip mountain bike nu merg însă doar tineri masculi feroce.bine pe bicicletă. acestea se ajustează şi prin poziţia ghidonului. Modele de mountain bike pentru femei (după http://mountainbike. şi să nu uităm de copii! Producătorii nu i-au uitat.about. Desigur. dar dacă v-aţi cumpărat un cadru prea mic de la început. există modele şi pentru ei. Sperăm să vedem din ce în ce mai multe fete/femei. să aveţi o poziţie comodă a spatelui şi a braţelor. a şeii. Cadrul de femei are o formă specifică.

Mai avem câteva categorii de biciclete mountain bike care trebuie menţionate: „bicicletele de curse” (cursierele). roţile au baieuri (practic. Mountain bike tip MTB Rando (plimbare. Modele de biciclete de curse Sunt clasicele la care mulţi dintre cei ce iubesc bicicleta şi au o anumită vârstă au visat. poate fi „hardtail” sau „full suspension” şi este departe de orice fel de idee de competiţie. În general. sunt acele balerine zvelte. Au roţi mai mari şi rapoarte între foaia de angrenaj şi pinioane care favorizează viteza. foarte uşoare. relaxare) Tipul de mountain bike cel mai des întâlnit. de regulă este primul MTB al fiecăruia dintre noi. pe care le vedeţi la competiţiile de şosea. 98 . cauciucurile nu au cameră).

celelalte două materiale rămânând atu-ul unor constructori mai mici. Acestea pot fi de tip „hardtail” sau „full suspension”. punându-se accentul pe confort şi plăcerea de a pedala şi mai puţin pe randament şi nervozitate. fibra de carbon şi titanul. butuci roţi). fiind folosită atât în construcţia cadrelor cât şi a perifericelor (pipe. iar acum suntem martorii unui „boom” al fibrei de carbon. schimbător pinioane. 99 . cu o cursă de 60-100 mm iar în cazul full-urilor. între 8-11 kilograme. tija şa. Unghiurile cadrului sunt relaxate. suspensia spate este gestionată de un amortizor arc-ulei.Mountain bike tip MTB Rando Greutatea acestor biciclete se învârte în jurul a 13-17 kilograme. Un astfel de mountain bike poate avea între 21 şi 27 de viteze. în alegerea pieselor fiabilitatea fiind cel mai important criteriu. apoi a urmat o perioadă în care duralul părea preferatul tuturor constructorilor de cadre. frâne în „V” sau discuri. iar materialul de referinţă pentru construcţia cadrului este duraluminiul. Mountain bike tip MTB Cross-Country (XC) Sunt de fapt cele mai uşoare mountain bike-uri. ghidoane. Furcile telescopice sunt de tipul arc-elastomer. şa etc.) sau a sistemelor de transmisie (angrenaj. duralul. iar greutatea lor se înscrie la categoria “muscă”. Acum 10-15 ani materialele folosite pentru construcţia cadrului acestui mountain bike erau: crom-molibden (acum căzut în desuetudine).

rezultând astfel un mountain bike cu un comportament nervos. cu puţine spiţe.MTB Cross-Country (XC) Referitor la unghiurile cadrelor de XC. 27 de viteze. la XC nefiind nevoie de mai mult. Cursa este limitată la 80-100 mm. dar ca puncte de referinţă avem 71-72 grade pentru unghiul de atac (direcţie). asemănătoare cu cele de XC RACE.5 inch . 12-13. Modele de mountain bike . Un tip de bicicletă din ce în ce mai des folosit este BMX-ul.garda la sol (distanţa dintre butucul pedalier şi sol). Furcile şi amortizoarele sunt pe aer-ulei şi de cele mai multe ori dotate cu blocatoare („lock-aut”). amortizoare şi pipe mai lungi decât media. sunt concepute noi sisteme (sau reactualizate cele vechi) de suspensie anti-bob (care nu „pompează” la pedalat) iar constructorii de cadre lucrează împreună cu fabricanţii de amortizoare pentru realizarea unor cadre şi amortizoare dedicate care încă din faza de proiectare sunt gândite să lucreze numai împreună (Specialized Epic şi Fox Brain). 100 .Pentru construcţia cadrelor de XC se folosesc ultimele tehnologii de „manipulare” a materialelor de calitate aeronautică. dar cu o cursă mai mare la ambele capete ale amortizoarelor (100-130 mm) şi adaptate unor curse de durată mai mare în timp. ar fi de spus că diferă de la „hardtail” la „full”. pneuri tubeless şi pedale „clipless”. Tot aici trebuie amintit despre mountain bike-urile de XC MARATON. roţi din materiale uşoare („light”).

Este vorba despre acele biciclete mici. mountain bike pe care putem urca muntele pe drumul forestier pentru ca apoi să îl coborâm pe o potecă sinuoasă şi 101 . aparent „de jucărie”. conceput să se comporte excelent în orice situaţie. veţi vedea tipi care fac nişte chestii incredibile cu aceste biciclete. şi tot mai frecvent şi în România.deoarece nu mersul pe bicicletă este principala utilizare. Mountain bike tip MTB All mountain/ Enduro/Trail bike Mountain bike-ul cel mai performant. prin pieţe. pe lângă skateri şi rolleri. Mountain bike tip MTB All mountain /Enduro/ Trail bike cu suspensie numai faţă Sintetizând. roţile mai mici (20 inch) . putem spune că este vorba despre un mountain bike care se comportă bine în orice situaţie. MTB-ul pe care ar trebui să-l aibă toţi cei care iubesc ieşirile la munte şi excursiile în aer liber. foarte rezistente. Au o foaie şi un pinion. cât manevrabilitatea. Probabil că aceasta categorie se apropie cel mai mult de spiritul original al MTB-ului iar ţările unde există un cult pentru mountain biking acest tip de bicicletă este cel mai bine vândut. Mountain bike tip BMX Prin toată lumea. cu forme deosebite. pe orice teren.

Cursa suspensiilor faţă la acest tip de bicicletă mountain bike este limitată la 80-100 mm. Cursa suspensiilor faţă . constructorii folosesc pentru construcţia cadrului acestui tip de mountainbike duraluminiul uşor. un tub superior lung combinat cu o pipă medie şi cadrul special construit pentru o bună manevrabilitate pe sectoarele descendente. cu o greutate de pană în 14 kilograme. poate fi un „hardtail” super uşor sau un „full”.10 inch. Modele de mountain bike tip MTB All mountain /Enduro/Trail bike .abruptă.70 de grade. Mountain bike tip MTB 4X-Dual Mountain bike-ul de 4X/dual. furcă telescopică hidraulică de 100-130 mm şi frâne pe disc.full suspension Referindu-ne la unghiuri şi dimensiuni. 102 .spate este de până la 150 mm iar ca echipament obligatoriu avem frâne pe disc şi anvelope de minim 2. Trail bike-ul anului 2005 a fost un „full suspension”. Având în vedere greutatea sa redusă. avem unghiul de atac la 69 . Bicicleta are cadrul din duraluminiu.

psihicul îşi poate aduce aportul în mod semnificativ. Cine a urcat serpentine cu mountain bike-ul ştie care este sentimentul care te cuprinde când crezi că te apropii de vârful pantei. atât în creşterea performanţei. unde efortul este consumat gradual. Mountain bike tip MTB 4X Dual . Cunoştinţe minime necesare pentru practicarea mountain bike-ului ca şi activitate sportiv-recreativă şi de timp liber Pregătirea psihică pentru practicarea mountain bike-ului. cadrele fiind mici. iar după colţ observi că greul abia începe! Acest fenomen apare şi în alte ramuri sportive sau activităţi recreative cum ar fi alergarea. joggingul sau schiul de fond. cu şaua joasă şi rulmentul pedalier cât mai jos pentru stabilitate maximă pe viraje.Specificitatea acestui tip de mountain bike constă în faptul că are un angrenaj cu o singură placă cu 36-40 dinţi şi pinioane de cursieră. Anvelopele cu care este dotat acest model de mountain bike au un profil inspirat direct din BMX RACING. În mersul cu bicicleta.„Full” Geometria cadrului unui astfel de mountain bike. compacte. în general atunci când ne propunem să parcurgem distanţe mai lungi. „respiră” acceleraţie pură şi manevrabilitate. cât mai ales în scăderea ei. nu exploziv ca 103 .

activităţile sportiv recreative avertizăm cititorii că pregătirea unei ieşiri mai lungi cu o bicicletă de tip mountain bike nu trebuie să cuprindă doar antrenamentul fizic. Este foarte util. Biciclete sunt uşor de achiziţionat în marea majoritate a magazinelor din ţara noastră. Alegerea unei biciclete de tip mountain bike. Unde şi când. Din păcate. Aceste tehnici ne pot ajuta în depăşirea situaţiilor dificile şi sunt deosebit de utile pentru toţi cei ce vor să îşi petreacă timpul liber cu ajutorul mountain bike-ului. Dacă veţi face astfel. înainte de a cumpăra o bicicletă ne vom întreba ce anume ni se potriveşte. la fel cum deplasarea pe teren accidentat nu va fi deloc plăcută cu o bicicletă de tip cursieră. faţă de situaţia în care vom subaprecia efortul şi astfel vom obţine abandonul. Din punct de vedere al bugetului disponibil . Trebuie să menţionăm. căutaţi să investiţi într-un echipament de calitate. componentele cu care sunt echipate acestea sunt în general de o calitate prea scăzută pentru a oferi performanţa şi fiabilitatea necesară pe teren accidentat. sau cel mult blazarea. slaba calitate le face contra-recomandate din punct de vedere al siguranţei. O bicicletă cu cadru şi furcă specială de munte nu este deloc potrivită pentru oraş şi cu atât mai puţin pentru şosea.cât acesta vă permite. dar niciodată mai mult decât vă este necesar. în condiţii de maxim de efort. în situaţii de epuizare. că acest subcapitol este de fapt un rezumat al mai multor materiale extrase de pe site-urile prezentate la bibliografia acestui capitol. Nu cumpăraţi frâne pe disc decât dacă plănuiţi să coborâţi pante abrupte şi nu investiţi în pinioane cu opt sau nouă viteze dacă nu aveţi unde se vă căţăraţi. datorită preţului scăzut. Totuşi unele dintre aceste magazine comercializează piese şi ansamble mai avansate pentru cei interesaţi de un plus de performanţă şi dornici să simtă aerul de munte. adică: unde şi când vei dori să foloseşti bicicleta respectivă.într-o cursă de 100 metri Având în vedere subiectul prezentei cărţi . înainte de organizarea unui asemenea traseu de petrecere a timpului liber să ne transpunem mental în faţa pantelor. încă de la început. Aceasta abordare ne va furniza rezerve de energie pe parcurs. pe lângă banii salvaţi. Desigur. Este uneori chiar mai bine să amplificăm dificultatea traseului pe care ni-l propunem să-l parcurgem decât să îl minimalizăm. mai mult. În cadrul acestei secţiuni vom încerca să prezentăm câteva aspecte legate de magazinele care comercializează acest tip de bicicletă. Aceasta depinde în principal de doi factori: „unde şi când?” şi bugetul disponibil. Biciclistul trebuie să îşi pregătească psihicul. cu excepţia câtorva magazine de specialitate apărute relativ recent. şi apoi vom propune câteva sfaturi necesare la achiziţionarea unei biciclete de tip mountain bike. să anticipeze greutăţile care îi pot apărea. veţi avea şi o bicicletă mai uşoară şi mai uşor 104 . Puţinele magazine specializate sau adaptat pieţei şi vând în cea mai mare parte echipamente „low-tech” (tehnologie ieftină) care fiind mai accesibile se vând mai bine.

În general bicicletele gata asamblate comercializate în România conţin una sau două piese de calitate. Totuşi. Anvelopele trebuie alese cu grijă. Mai mult o furcă de proastă calitate este un atentat la siguranţa dumneavoastră! Cursele mari de peste zece centimetrii ale unei suspensii sunt rezervate aplicaţiilor solicitante precum downhill. implică o greutate suplimentară şi prin acţiunea de balans contribuie la creşterea rezistenţei la înaintare. Jantele duble mai grele se recomandă doar unor aplicaţii solicitante precum downhill. se produce din „împerecherea eronată” a componentelor ansamblului de angrenare. Cursele mici (mai mici de 6 cm) sunt în general cele mai recomandate pentru aplicaţiile recreaţionale. foilor. Frânele pe disc mai eficiente. Pe lângă faptul că vă vor fi nefolositoare. Cadrul constituie în cea mai mare proporţie masa bicicletei. Preferaţi jantele de aluminiu mult mai uşoare şi potrivite pentru activităţi recreaţionale. Pericolul care poate apărea la bicicletele gata asamblate. Atenţie. celelalte pot fi de proastă calitate în scopul menţinerii costului total al bicicletei la un preţ scăzut. dar mult mai scumpe. Cadrele cu suspensie sunt potrivite pentru munte şi într-o mai mică măsură pentru bicicletele de oraş. Alegerea şi combinarea nepotrivită a pinioanelor. fiind recomandate aproape exclusiv pentru activităţi sportive. Furca cu suspensie nu este recomandată în mare măsură din aceleaşi motive cu cele de mai sus. O drastică scădere a performanţelor. Pentru aplicaţii generale preferaţi anvelopele cu bandă de mijloc (care prezintă o suprafaţă proeminentă continuă pe mijloc). 105 . schimbătoarelor şi lanţului conduce la uzura prematură şi excesivă o acestor piese îngreunând în acelaşi timp operaţia de reglare. dacă aţi cumpărat o bicicletă gata asamblată înainte de a urca pe ea şi a face „prima tură” asiguraţi-vă că toate şuruburile sunt bine strânse şi scaunul este reglat potrivit înălţimii dumneavoastră! Nu cumpăraţi cadre cu suspensie pentru oraş! Majoritatea specialiştilor din ţara noastră susţin că acele cadre cu suspensie cu care sunt construite bicicletele ieftine sunt de proastă calitate iar arcurile îşi pierd rigiditatea în timp. două degete pentru copii. Sistemul de angrenare.de manevrat. Ghidonul trebuie să fie suficient de lat pentru lăţimea umerilor iar pipa de prindere de o lungime potrivită astfel încât să vă permită o poziţie corectă a braţelor şi a spatelui! Alegeţi frânele potrivite! Datorită eficienţei şi uşurinţei în manipulare cele mai recomandate sunt frânele în „V”. un număr mai mare de viteze nu însemnă neapărat şi o performanţă mai ridicată! Numărul de viteze. felul pinioanelor şi foilor trebuie să fie potrivit tipului respectiv de bicicletă. Alegerea unui cadru de aluminiu reduce considerabil masa bicicletei însă acesta nu prezintă proprietăţile de elasticitate şi durabilitate a unui cadru de oţel. Atenţie la tipurile de manete de frână! Alegeţi mărimea potrivită: Trei degete pentru adulţi.

distanţa ar trebui să fie de circa 4 inch (aprox. mărimea cadrului este mai puţin importantă datorită lipsei acelei ţevi transversale implicate în măsurătorile anterioare. mărimea jenţilor este de asemenea mai mică (20 inch.pentru o bicicletă de şosea (sau hibrid). această distanţă ar trebui să fie de circa 1-2 inch. Atenţie.54 cm). Această distanţă („clearance”) ar trebui să aibă următoarele valori orientative. deoarece la acest tip de biciclete.Acestea vă vor asigura o aderenţa bună pe terenuri accidentate iar când sunt bine umflate banda de mijloc constituie principalul punct de contact permiţându-vă o bună înaintare pe asfalt. Măsura în funcţie de care se va lua decizia este distanţa de la partea superioară a cadrului şi zona de îmbinare a picioarelor. astfel încât bicicleta să fie menţinută în poziţie verticală între coapse. Cadrele sunt cunoscute în general pentru mărimea lor în inch (1 inch = 2. calitatea diferitelor componente şi nu în ultimul rând mărimea sa .în general mărimea cadrelor este mai mică. Alegerea anvelopelor a camerelor şi a jantelor trebuie făcută respectând indicii corespunzători de mărime.ghidon (reach-ul). Deşi activităţile recreative sau de timp liber nu sunt recomandate a se desfăşura pe timp de noapte. Mărimea cadrului este considerată de mulţi ca fiind alegerea fundamentală. 10 cm). dacă sunteţi orientaţi către coborâri (downhill) sau credeţi că veţi merge pe teren foarte accidentat. Mărimea unei biciclete depinde de scopul pentru care vă cumpăraţi bicicleta. Sistemul de iluminare. există mai multe moduri de a merge pe bicicletă. geometria cadrului poate induce diferenţieri. Sunt mai multe aspecte care trebuie avute în vedere când discutăm despre mărimea unei biciclete.pentru un mountain bike. . ci de la ţeava superioară a cadrului. În general însă.BMX & freestyle . modalităţile de măsurare putând fi diferite de la producător la producător. . . sistemul de iluminare este necesar şi obligatoriu atât pentru semnalizare atunci când se circulă pe şosea cât şi iluminarea drumului pe timp de noapte. standard). nu se măsoară de la şa. de „bărbaţi”.toate sunt în funcţie de scop. Valoarea poate fi şi mai mare. cu ambele tălpi pe sol şi cadrul între picioare. În general. 106 . mai multe tipuri de utilizări. Mărimea dată de furnizor nu este o măsură standard. În plus. care pleacă de sub şa până sub ghidon. Este indicat să vă alegeţi cadrul în funcţie de lungimea picioarelor. Cele mai importante însă ar fi mărimea cadrului şi distanţa: şa . un cadru se măsoară de la punctul cel mai inferior din zona pedalelor (partea inferioară a ţevii prin care intră axul de pedale) până la cel mai înalt punct al ţevii în care se introduce tija de şa.la bicicletele „de damă”. Nu apare ca o problemă în sine. Marea majoritate a cadrelor pleacă de pe la 13-14 inch (pentru trial) până pe la 21-24 inch pentru MTB. Picioarele sunt relativ strânse. După cum se ştie. adică aproximativ 2-5 cm. pentru bicicletele clasice. Forma bicicletei. în funcţie de stilul de utilizare a bicicletei: . înălţimea adecvată a cadrului se măsoară în felul următor: se încalecă bicicleta.

cu ambele picioare pe pedale şi mâinile pe ghidon. se poate „lucra” din pipă (acea ţeava care leagă ghidonul de ţeava superioară a furcii). şi vice-versa. O poziţie incomodă poate induce dureri şi o stare generală de disconfort. se poate doar înlocui. Pentru aceasta. Modele de căşti de protecţie pentru mountain bike Ochelarii speciali sunt recomandaţi pentru aţi proteja ochii de vânt sau insectele rătăcite prin aer. dar îi poţi înlocui cu succes cu ochelarii de soare. În aceasta poziţie. pipa nu este reglabilă. Distanţa până la ghidon este al doilea element foarte important în ergonomia mersului pe bicicletă. practic de la linia definită de ax. De asemenea. pentru coborârea centrului de greutate şi îmbunătăţirea manevrabilităţii. braţele şi picioarele trebuie să fie puţin flexate. ghidonul şi butucul pe faţă ar trebui să se situeze în acelaşi plan). Ca regulă empirică de potrivire a acestei distanţe se utilizează următorul procedeu: vă aşezaţi pe şa. În orice caz. de la centrul cercului descris în secţiune de ţeava prin care intră axul de pedale. pentru limita inferioară. Pentru coborâre sau teren accidentat. se mai poate măsura. Din păcate. Dacă braţele sunt prea întinse. este esenţială pentru controlul bicicletei. ar trebui să nu vedeţi butucul de faţă din cauza ghidonului (ochii. şeaua se coboară. Pentru activităţi recreaţionale poţi opta pentru o îmbrăcăminte sport uşoară. În această poziţie. Îmbrăcămintea de biciclist. chiar în condiţii de viteză.De asemenea. este bine să nu ajungeţi cu piciorul perfect întins atunci când sunteţi cu pedala corespunzătoare în poziţia cea mai de jos a cursei. Alegerea echipamentului adecvat pentru mountain bike Chiar pentru activităţi recreaţionale echipamentul de protecţie pentru mountain bike ar trebui să includă minim o cască simplă de protecţie şi mănuşi. Atenţie însă la alegerea materialului în special pentru hainele pe care le îmbraci imediat pe corp: bumbacul este un izolator termic excelent 107 . distanţa până la ghidon ar trebui redusă.

pentru a permite alimentarea din mers. 108 . Materialele textile sunt bune izolatoare împotriva vântului însă oferă o izolaţie termică deficitară. Iată o lista ideală a echipamentului pentru o tura de ciclism montan pentru mai multe zile: Tricou de ciclism cu mânecă scurtă Pantaloni de ciclism scurţi . Flacoanele care se găsesc acum pe biciclete din comerţ au fost proiectate iniţial pentru cursele de şosea şi erau destinate băuturilor reenergizante. ochelari de ciclism. Dacă bugetul vă permite şi sunte-ţi un împătimit al mountain bike-ului vă recomandăm achiziţionarea unei perechi de încălţări speciale pentru mountain bike: Modele de încălţăminte pentru mountain bike Pentru transportul bagajelor. Ciclistul trebuie să poată manipula sticla cu o singură mână.Îmbrăcămintea de biciclist: tricou de ciclism cu mânecă scurtă. Hidratarea este una dintre acţiunile pe care un ciclist este nevoit să o execute constant. Alegerea încălţămintei este foarte importantă. mănuşi de ciclism de vară. iar dopul este special proiectat a permite deschiderea lui cu gura.ul vă recomandăm rucsacul. şosete. Aceasta trebuie să fie uşoară şi să asigure o priză bună cu pedala. Pe munte nu se pleacă fără echipamentul adecvat. şapcă. pantaloni de ciclism scurţi. într-o tură pe munte cu mountain bike .însă absoarbe transpiraţia şi o menţine în bună proporţie.

pantaloni de ciclism lungi. 109 .Genunchierele. Îmbrăcămintea minimă de biciclist pentru vară . pantaloni şi căciuliţă fleece (Polartec). sandale sau tenişi. Genunchiere (a). tibiere (b). rezistente şi cu volum redus. ciorapii de lână. bluză. mănuşi de ciclism de iarnă. Echipamentul de bivuac: sacul de dormit şi salteaua izolatoare sunt necesare în zone în care nu sunt cabane sau în cazul în care cazarea este prea scumpă. cotiere (c) Îmbrăcămintea de schimb şi de bivuac: tricouri şi pantaloni uşori de bumbac. b.semibocanci de munte uşori (Gore Tex). pantalonii şi căciuliţa fleece (Polartec). Cortul este considerat echipament colectiv. La fel şi primusul (cu benzină sau gaz). Este de preferat ca sacul şi cortul să fie uşoare. . Îmbrăcămintea pentru vreme rea: (este necesară şi în turele mai scurte deoarece pe munte condiţiile meteorologice se pot modifica brusc) tricou de ciclism cu mânecă lungă. lenjerie şi şosete de schimb. hanorac şi suprapantaloni impermeabili (Gore Tex). a. c. Pentru dormit se pot folosi bluza. tibierele şi cotierele sunt folositoare pe majoritatea traseelor. ciorapi de lână. oalele pentru gătit şi cutiile pentru alimente.Casca de biciclist este un articol de protecţie elementar şi obligatoriu pentru turele montane.

lingura. Se vor evita genţile de bicicletă (coburile) la turele pe trasee dificile deoarece 110 . Trusa de igienă personală va conţine: săpun. prosop. vaselină şi alte piese se vor lua pentru toată echipa. Trusa de scule face parte din echipamentul comun dar este mai bine ca fiecare membru să aibă asupra lui cameră de rezervă.Îmbrăcămintea minimă de biciclist pentru vreme rea Individuale vor fi briceagul.de rezervă. Transportul echipamentului este de preferat să se facă în mod egal şi la bună înţelegere de câtre toţi membrii echipei. un set de petice şi lipici. bateriile şi becurile de rezervă. farfuria (gamela). pompă. hârtie igienică. Un lanţ de rezervă. cana şi bidonaşul . Trusa medicală este obligatorie şi trebuie să conţină un minim necesar acordării primului ajutor. etc. crema de protecţie solară. De asemenea. spiţe şi şuruburi de diferite tipuri. cabluri de schimbător şi de frână . un spray lubrifiant. o cutie de film foto) şi o lumânare. pasta şi periuţa de dinţi. lanterna (preferabil lampa frontală). Cel care transportă sculele va rămâne ultimul pe traseu (mai ales la coborâre). bricheta sau mai bine chibrituri în cutie impermeabilă (de ex.

nu o transforma în silnicie şi chin. bea un suc sau apă minerală. 11. când vei ajunge sus nu te vor mai durea palmele şi încheieturile).legăturile se pot desprinde şi pot bloca roata. 13. să nu uităm: 1.cu ele nu va luneca nici chiar o mână care transpiră uşor . chiar dacă se rupe sau nu îi ţin frânele. 4. indiferent de vârstă şi de durata turei pe care ne o propunem. Totdeauna e vina TA. 9. Nu poţi face raliu cu o maşină de formula I şi nici invers. 7.Respiraţia regulată (poţi să îţi faci tu însuţi un sistem de regularizare a respiraţiei) . 10. Ţine mâinile pe ghidon tot timpul. mic şi uşor. tot vina ta este pentru că i-ai cerut mai mult decât putea el.rişti să cedeze sau să te arunce ca un cal când îţi este lumea mai dragă. dă-i ce-i trebuie când îi trebuie şi îţi va întoarce asta înmiit. Alege-ţi partenerii de tură în aşa fel încât să fie o tură „de la egal la egal amical”. nu se dă nici o cupă diseară. Ghid de conduită pentru mountain bike Născut pentru a oferi un nouă modalitate de recreaţie. Învaţă să convieţuieşti cu MTB-ul tău. cercetează-i nevoile şi tratează-l cu respect. atunci este suficient un rucsac de 30-40 litri. 14. conlucraţi şi amândoi trebuie să fiţi compatibili şi să vă puteţi ajuta unul pe celalalt.nu fă risipă de energie strângând fără rost ghidonul (în plus.vor funcţiona ca un fel de amortizoare pentru restul corpului. aleg să-şi petreacă timpul liber în compania mountain bike-ului. Clipele astea îţi pot da însă odihna şi liniştea necesară după o săptămâna de muncă. 6. mountain bike .aşa vei rezista la un drum mai lung. învaţă să-l asculţi şi mai ales să-l auzi. pentru a ajunge la timp şi întreg acasă. Tu şi cu bicicleta nu sunteţi un tot unitar ci mai degrabă o simbioză. cu atât mai mult nu poţi face competiţie cu o maşină de stradă. Nu cere mountain bike-ului ceea ce nu îţi poate da . Pauză la drum lung nu înseamnă numai odihnă. provocând căzături.Mănuşile ajută . 3. Din ce în ce mai mulţi copii. Majoritatea site-urilor studiate ne recomandă ca odată urcat în şaua mountain bike . ci şi ieşire din ritm. susţinut . adulţi şi chiar vârstnici.Când urci ţine mâinile relaxate pe ghidon .ul (impropriu tradus bicicleta de munte. 2. 111 .nu uita că mersul pe bicicletă înseamnă un efort de durată. nu e concurs. Trebuie să ştii care sunt limitele tale şi care sunt limitele bicicletei tale. Dacă echipamentul este de calitate. Fii totdeauna stăpân pe direcţie dar ţine coatele uşor flexate (moi) . Încearcă să faci din tură cele mai frumoase clipe din zi .Fă pauzele odată cu ceilalţi. mai apropiat de teren) a condus treptat la apariţia unei noi forme de sport şi la infiltrarea sa treptată prin modele hibride în bicicletele de oraş şi şosea. 8. 5. 12.menajează-ţi inima. nu fă sprinturi aiurea .ului. tineri.

astfel încât să nu trăncăne.Ochelarii de soare sunt şi ei necesari şi chiar e indicat să aveţi din cei speciali pentru bicicletă care protejează şi de soarele lateral (care poate fi deranjant sau chiar fatal la o coborâre mai serioasă).. mutarea centrului de greutate odată cu înaintarea va face ca bicicleta să se lipească de potecă scutindu-te de neplăcerea „zborului”. în plus te protejează de crengi sau spini ce pot apărea în cale. 27.Când sari. leviere mici (din plastic sau metal). set imbusuri . 28. 16.o pană în vârful muntelui se poate repara repede şi uşor dacă ai cu ce. iar coborârea posibilă acolo unde aveai dubii. 22. păstrează mâinile moi dar ferme pe ghidon şi încearcă să aşezi cu grijă bicicleta pe sol .Picioarele trebuie să se mişte într-un ritm relativ constant (cadenţa să fie cam aceeaşi) . 24. Când pe o coborâre rapidă iţi apar denivelări mari pe care nu le poţi sări aceasta poziţie îţi permite să „descarci” roata de faţă şi să treci fără a risca să te trezeşti în nas.Când cobori ţine ferm ghidonul şi totdeauna ţine un deget pe maneta de frână (arătătorul de regulă). asta ar fi o aterizare bună dar dacă ajungi pe pământ întreg şi călare pe bicicletă continuându-ţi drumul înseamnă că ai făcut un pas înainte! 20. 21.coatele şi umerii trebuie să lucreze suplu astfel încât şocurile să nu-ţi ajungă la cap şi să nu-ţi afecteze atenţia şi concentrarea. frânarea fiind mult mai eficientă. 18. 21.Când ai de abordat o pantă foarte abruptă aceasta poziţie. 26.Nu pleca nepregătit . e bine să aterizezi pe roata de spate fără însă a te lăsa pe spate pentru a nu bascula.O şa bună poate face diferenţa dintre plăcere şi chinul de a sta la masă seara când toţi povestesc aventurile de peste zi.toate intră într-o borsetă mică sau într-o geantă de şa. Ei sunt de neînlocuit în pădure când alternanţa lumină/umbră este atât de rapidă că ochiul nu are timp 112 . 19. Când treci un prag.Mănuşile te protejează de bătături şi nu îţi lunecă mâna chiar dacă transpiri. nu frâna în aer. ea poate fi o piedică serioasă în calea de întoarcere. mutarea centrului de greutate în spate va împiedica bascularea datorită blocării roţii de faţă..15. aceasta fiind în dreptul abdomenului. permite frânei de spate să preia o parte din sarcina frânei de faţă.Când vrei să te opreşti brusc fie şi pe şosea. 25. Asta nu implica o poziţie împietrită . 24 sau 27 de viteze ca să poţi alege rapoarte astfel încât efortul să fie cât de cât constant şi să îţi permită să păstrezi cadenţa. 23.de aia ai 18.Dacă ai obosit mai bine las-o mai încet dar nu te opri decât odată cu ceilalţi. dar dacă nu ai cu ce . 17. o culme sau o săritoare unde nu vrei să sari. Ai nevoie doar de un set de petice. Dacă ajungi în aer din greşeală nu te panica. în timpul „zborului” aşează-te într-o poziţie joasă cu şezutul în spatele şeii.Înainte de a pleca la munte e bine să exersezi poziţia asta pentru că este una dintre cele mai utile poziţii pe bicicleta. datorită mutării centrului de greutate mult în spate şi mai jos.

În cazul în care ne hotărâm să ne petrecem timpul liber la munte nu trebuie să uităm că vremea la munte este schimbătoare şi se poate strica oricând şi foarte rapid. căruţe. datorită dezvoltării rapide a acestuia. Sunt valabile principiile codului etic internaţional pentru mountain biking. Totuşi. sunt recomandabile precauţii suplimentare. 2. 29. accesibile mountain bike-erilor. orice cale de comunicaţie (potecă. excepţiile fiind foarte puţine (rezervaţii ştiinţifice cu regim sever. să nu se sperie animalele. în ţara noastră nu existau marcaje specifice mountain bike-ului. Casca poate face diferenţa dacă seara te întorci acasă sau te aduc alţii! Mountain bike-ul . zonă de frontieră etc. animale.).ul (impropriu tradus bicicleta de munte. în general. de exemplu: 1. faţă de localnici şi faţă de cei din jur în general. pe drumurile de munte. Practic. drum forestier. 4. fiind vorba. de drumuri nedestinate circulaţiei publice. drum de care. drum de tractor. Trebuie ţinut cont că. Pe poteci se va circula numai în zonele cu trafic redus de drumeţi şi li se va acorda prioritate acestora. ceea ce impune conduita preventivă în special la coborâri. Pe drumurile forestiere trebuie circulat cu atenţie la traficul auto forestier şi la corhănitul buştenilor. la drumeţiile cu bagaje mai mari.La coborâre. autovehicule etc. Născut pentru a oferi un nouă modalitate de recreaţie. 30. conduită.să se acomodeze. să se manifeste grijă faţă de natură. deoarece. acum beneficiem de multe trasee marcate. în caz de accident salvamontul e mai dificil de alertat (neexistând acoperire GSM în multe zone montane) şi intervenţia poate dura mult. din nou sunt folositori pentru că protejează ochii de curenţii de aer care i-ar face să lăcrimeze tăind astfel din plăcerea coborârii. pe munte sau în oraş. 5. să nu se circule în afara căilor de comunicaţie sau pe cele sensibile (cu risc de degradare).). şanţuri.) din orice masiv montan este deschisă pentru mountain biking.mijloc de recreare sau activitate de timp liber Mountain bike-ul folosit drept mijloc de recreare sau activitate de timp liber. mai apropiat de teren) a condus treptat la 113 . echipament. mountain bike . impunând practicanţilor de mountain bike să fie totdeauna pregătiţi să facă faţă unor condiţii meteo dificile. să se respecte celelalte categorii de utilizatori. impune respectarea regulilor în ceea ce priveşte pregătirea sub toate aspectele: antrenament. să se circule preventiv. pot fi întâlnite pe neaşteptate obstacole (gropi. 3. majoritatea specialiştilor recomandă o documentare prealabilă cu privire la starea traseului propus iar la drumeţii lungi în zone la mare depărtare de localităţi. în special drumeţii. etc. Dacă până nu demult. cunoştinţe.

apariţia unei noi forme de sport şi la infiltrarea sa treptată prin modele hibride în bicicletele de oraş şi şosea. 114 .

. evoluţia escaladei în lume permiţând realizarea unei asemenea previziuni Relaţia om-munte a cunoscut de-a lungul timpului o evoluţie continuă. alpinismul a evoluat rapid. ajungând în numai 200 de ani la diversificarea fabuloasa din zilele noastre. în cadrul căreia sportivii parcurg în alergare trasee de lungime dată. Treptat-treptat. numărul admiratorilor şi practicanţilor acestui sport este în continuă creştere. şi în România.a. În practicarea alpinismului şi a escaladei sportive se întâlnesc enorm de multe 115 . cu urcuşuri şi coborâşuri. Ca şi celelalte activităţi umane. escalada sportivă este însă cea mai variată disciplină (ca probe. temerară . Se împlinesc însă mai bine de două decenii de când alpinismul clasic cunoscut publicului exclusiv ca o activitate expediţionară. Printre domeniile cu evoluţie vertiginoasă şi destul de recentă se află şi alpinismul şi escalada sportivă. Alpinismul). pentru a se avânta brusc. însumând diferenţe de nivel semnificative. nu şi pentru înaintare. s-a ajuns ca o mişcare alpină deosebit de variată. perfect încadrabile în matricea unor sporturi moderne. consacrate. În plus.schi-alpinismul: consta din parcurgerea în principal pe schiuri (minim 80% din traseu) a unei rute din zona montană.escalada sportivă. iar acest fenomen tinde să devină în scurt timp. Astfel stând lucrurile. Această evoluţie ascendentă s-ar putea reprezenta grafic printr-o curbă care plecând de la zero (momentul apariţiei omului) urcă lin până către sfârşitul secolului al XVIII. Au apărut astfel: . sa fie privită de la înălţimea piscurilor himalayene şi redus la modul “popular” de percepţie: urcarea cu orice preţ pe vârful muntelui. . fără a folosi mijloacele artificiale decât pentru asigurare. Dintre toate acestea. Data „naşterii” alpinismului este 3 august 1787. cu multe ramuri (n. cuprinzând o gama variata de aspecte. printre ele şi escalada sportivă.lea. dezvoltând unele din numeroasele sale ramuri până la nivelul de discipline sportive distincte. au apărut câteva ramuri ale alpinismului clasic care au păstrat o parte din regulile sale şi au introdus altele. cu numeroase porţiuni stâncoase. un mijloc educaţional-cultural. extrem de puţini îl înţeleg şi despre care aproape nimeni nu scrie. ziua în care geologul Horace Benedict de Saussure a urcat pe Mont Blanc fiind însoţit de medicul Jacques Balmat. stiluri şi posibilităţi de practicare) şi totodată cea care s-a păstrat cea mai aproape de esenţa înaintării pe verticala: căţărarea. de la simpla năzuinţă de a urca o culme la diversele forme de practicare din zilele noastre.şi-a adăugat şi o componenta sportivă competiţională. Cel mai bun exemplu ar fi escalada sportivă care reprezintă „arta de a te căţăra natural”.ESCALADA Noţiuni introductive de alpinism şi escaladă Escalada sportivă este un sport pe care puţini români îl practică.cursele montane: întreceri de cros desfăşurate într-un teren muntos.

Suprafaţa peretelui este golaşă. fiecare partener parcurgând câte o lungime de coardă. recreative şi de timp liber se hotărăsc să practice escalada sportivă. sau verticală. conglomerat . indiferent de vârstă. masivul Ceahlău. Intrarea în traseu se va face numai cu condiţia ca ambii parteneri să fie echipaţi corespunzător. nivel de pregătire fizică. Foarte importantă este cunoaşterea propriilor noastre limite şi a posibilităţilor fizice. colţi. hotărârea şi capacitatea de analiza în situaţii critice. fiecare va fi cap de coardă pe rând cu condiţia ca valoarea partenerilor să fie egală. calcaroasă . Având în vedere afirmaţia anterioară. Prudenţa şi îndrăzneala trebuie să fie într-un bun echilibru. folosind un echipament de bună calitate şi o tehnică de căţărare corespunzătoare. 116 . Escalada se efectuează alternativ. turnuri. De asemenea. Echipa de doi este cea mai uzuală. Escalada se practică pe versanţi stâncoşi. fisuri. Este indicat să se păstreze întotdeauna o rezervă de timp pentru cazuri neprevăzute ca: înrăutăţirea vremii.masivul Făgăraş. care doresc să practice escalada sportivă ca formă de petrecere a timpului liber. orizontale: brâne. Roca poate fi sănătoasă. tavane. fiind alcătuit din diferite forme de relief care pot fi de două tipuri: verticale: creste ascuţite. Microrelieful este complex. Traseul se va alege întotdeauna în funcţie de capacitatea echipei. compactă şi solidă (ideală pentru căţărare) sau putredă şi dezagregată sub acţiunea intemperiilor (foarte periculoasă deoarece se rupe uşor sub sarcină). masivul Rarău. masivul Retezat. Aceste date prezentate în paginile anterioare nu sunt prezentate în literatura de specialitate a domeniului nostru. Scopul final al acestui capitol se vrea a fi un mini ghid destinat tuturor persoanelor. fapt care ne determină să afirmăm că nu sunt cunoscute de cei care se hotărăsc să practice escalada în cadrul activităţilor sportiv recreative sau de timp liber. muchii. Straturile pot fi înclinate către perete ca o scară sau către vale ca ţiglele unui acoperiş. Cheile Bicazului.masivul Bucegi. Stratificaţia rocii poate fi orizontală. sex. depitonare a traseului sau accident. vom încerca să prezentăm cât mai multe date obligatorii şi necesare persoanelor care în activităţile sportive. surplombe. În caz contrar. munţii Ciucaş. Este recomandabil un control medical amănunţit efectuat cel puţin o data pe an. rapidă şi sigură. hornuri.munţii Piatra Craiului. cel mai experimentat sau în formă conduce echipa şi poartă toată răspunderea. vegetaţia neputând prinde decât în crăpături şi pe formele de relief orizontale. înclinată. abrupţi (denumiţi „pereţi”) caracterizaţi printr-un unghi de înclinaţie de peste 45 grade. Roca din care este alcătuit peretele poate fi: cristalină . munţii Rodnei. îmbinate cu prezenţa de spirit.riscuri care pot fi reduse la minimum. Orice persoană care practică aceste activităţi montane trebuie să fie sănătoasă fizic şi mai ales psihic. diedre.

asigură o economie substanţială de energie contribuind la securitatea căţărătorului şi la succesul acţiunii. Principalele 10 principii. în special la apăsare şi nu la tracţiune (trăgând de ele. 7. 4. Numai după ce se convinge de soliditatea ei şi se ţine bine de ea. lichenii şi mâzga. rămânând într-o singură priză. fluide. Regula celor trei puncte. Deosebit de fragile sunt prizele de iarbă care apar de obicei pe brânele dintre doi pereţi. care este locul următor de odihnă. În cazul în care nu putem trece un pasaj dificil nu trebuie să ne risipim forţele.Principiile ce stau la baza escaladei Escalada constă dintr-o serie de mişcări. recunoscute de toţi specialiştii domeniului. Multe prize ţin numai dacă sunt folosite într-un anumit fel. în acest timp el rămâne din nou în trei puncte de sprijin: două prize de mână şi o priză de picior. mişcările cu anticipaţie. fără contracturi. Siguranţa unei prize nu depinde de mărimea ei. Fiecare priză trebuie încercată dacă rezistă sau nu. În cazul folosirii unui astfel de bloc instabil pentru tracţiune cu ambele mâini se poate întâmpla să rămânem cu el în braţe. Se poate întâmpla ca un bloc sau o lespede foarte mare să se disloce brusc fără vreun semn premergător. ţinându-se cu o mâna de a treia priză. Iarba rezistă slab la tracţiune şi în plus poate fi smulsă cu tot cu bucata de pământ pe care a crescut. Numai după ce am examinat toate aceste aspecte părăsim locul sigur pe care ne aflam şi parcurgem fără prea multă şovăială pasajul respectiv până la locul unde ne putem odihni şi examina pasajul următor. având în vedere efortul mare pe care îl reclamă orice traseu. Stând cu picioarele pe două prize solide. dacă în timpul mişcării una din cele trei prize cedează. 1. se rămâne totuşi în două prize. 3. acest bloc poate tăia coarda. posibilităţile de asigurare. urmările pe care le poate avea alunecarea sau căderea. ci să revenim la punctul de plecare sau să ne autoasigurăm într-un piton 117 . Căzând. ies ca un sertar). Aplicată corect. căderea este sigură. fără să se încalece. Escalada trebuie să se facă cu economie de forţă. ce stau la baza escaladei sunt următoarele: 2. căţărătorul poate mişca un picior pentru a-l muta pe priza următoare. fără smuncituri şi sărituri. Pasajul care urmează escaladat trebuie examinat cu privirea. Persoana ce escaladează trebuie să aibă în permanenţă trei puncte de sprijin pentru trei din membrele sale. cu atenţie şi îngrijit. poate strivi pe coechipierul aflat mai jos sau îi poate accidenta pe eventualii spectatori aflaţi la baza peretelui. calculate şi prevăzute ordinea lor. Mai periculoase decât iarba sunt muşchii. 6. cu cheltuială de energie fizică şi psihică. conform anumitor reguli. 5. Explicaţia acestei reguli este că. se va întinde cealaltă mână după a patra priză. Escalada trebuie să se desfăşoare calm. Mişcările trebuie să fie ritmice.

În mişcare. datorită poziţiei sale nesigure în spaţiu. Aşadar o manşă de 15 metri cu gradul VII+ şi un traseu de 5 lungimi de coardă în care fiecare porţiune de câte 15 metri e la fel de grea ca şi manşa amintită e dat tot 118 . IV. în timpul odihnei. care preiau întreaga greutate a corpului.. etc. III. din contra. 9. III+. 10. Mâinile servesc pentru menţinerea echilibrului şi sunt folosite pentru tracţiune în pasajele dificile unde se depăşeşte verticala. V+. elegant şi sigur. omul se inhibă în faţa unui loc periculos. Cel ce atacă un pasaj dificil trebuie să se elibereze de toate reţinerile datorate unei poziţii expuse (de exemplu: un pasaj surplombant). Întotdeauna trebuie păstrată o rezervă de forţă şi evitată mergerea până la epuizare. Dar regulile sunt diferite după fiecare sistem. stă la baza unui bun stil. 8. Instinctiv. la 1 metru de pământul ferm sau la câţiva zeci de metri deasupra văii. Singura modalitate de eliberare de aceste reticenţe o constituie antrenamentul. Pentru a putea fi comparate şi pentru a putea cei interesaţi să ştie cam la ce să se aştepte într-un anume traseu. Când auzi „un traseu de gradul . Clasificarea gradelor de dificultate în alpinism şi escaladă Traseele de escaladă pot fi mai uşoare sau mai grele. altă succesiune de prize. de lungime. se poate cota şi un anumit pasaj sau o lungime de coardă dintr-un traseu dar şi traseul pe ansamblu. din contra.sau nimic. în speţă „scale de dificultate”. Escalada în sprait. 11. etc. Poziţia de sprait asigura un echilibru mai stabil împiedicând o răsucire nedorita a corpului în jurul unei axe verticale. Escalada se face pe picioare.din respectivul pasaj. Totuşi. E destul de greu să caracterizezi într-un unic element dificultatea unui traseu. centrul de greutate este bine să se afle în interiorul perimetrului determinat de punctele de sprijin. Astfel. IV-. Nu este acelaşi lucru (din punct de vedere psihologic) să ataci un pasaj de gradul VI sau VII. V. etc. La ora actuală este tot mai răspândită şi acceptată pe plan internaţional aşanumita „SCALĂ UIAA” adoptată de Uniunea Internaţională a Asociaţiilor de Alpinism. 10. după cum vom arăta în paginile următoare. adică avem de exemplu III-. Escalada se adaptează la forma stâncii şi la caracteristicile pasajului. IV+. fisuri. s-au propus clasificări diverse. Ea cotează traseele de alpinism sau escaladă cu cifre romane şi fiecare grad cu + sau . o cotare unică este necesară. S-au încercat foarte multe modele.. după care putem găsi altă variantă de căţărare. V-. trebuie depărtat corpul de perete în special pe muchii şi creste sau. cu picioarele depărtate. lipit de stâncă în pasajele de perete. altă tehnică sau altă poziţie de echilibru. Caracteristica de bază este că această scală de dificultate dă ca şi „grad de dificultate” a unui traseu gradul celui mai dificil pasaj. centrul de greutate al corpului se află în general în afara punctelor de sprijin.” referirea e la tot traseul. de condiţiile meteo. căci depinde de greutatea în sine. ca şi la pârtiile de schi. De fapt.

un traseu nu putea avea gradul 6 dacă nu avea o diferenţă de nivel de minim 300 metri. 5A. dar pe la începutul anilor ‘80 sistemul s-a blocat. la care scala românească. teoretic deschisă la partea superioară. 4A. echipate cu spiţuri. 5B. Caracteristica de bază a scalei româneşti este că. datorită perfecţionării tehnicii. 1B. În România avem o scală cu 1A. Încet-încet s-a recunoscut şi gradul VIII şi IX şi X iar acum la „bouldering” se vorbeşte şi de gradul XI. Astfel. la noi se ia dificultatea de ansamblu a traseului. Tot în această perioadă au apărut traseele moderne. şi primul care a reuşit să obţină recunoaşterea gradului VII a fost Reinhold Messner. Scala Welzenbach era o scală care propunea 6 grade de dificultate. la „rotpunkt”. axată pe alpinism. Pentru fiecare s-a încercat o anumită definiţie şi criterii de încadrare. un traseu scurt dar foarte greu e cotat la fel sau mai slab decât unul cu pasaje nu prea grele dar foarte lung. ca şi în alte domenii. 3B. nu prea mai avea aplicare deoarece se orienta după dificultatea de ansamblu şi punea accent şi pe lungimea traseelor. în România se folosesc la ora actuală în paralel şi sistemul clasic românesc (pentru traseele clasice de alpinism) şi sistemul UIAA (pentru traseele clasice care au fost escaladate la liber şi pentru traseele noi de escaladă sportivă). a fost vedeta escaladei sportive pe stâncă. spre deosebire de scala UIAA. XII. 2A. spre noi grade. gândite numai pentru escalada liberă („rotpunkt”). gradul românesc îţi dă o privire de ansamblu asupra efortului total necesar şi în consecinţă. la limita dintre turism şi alpinism) şi până la gradul VI. mai lungi. Dar Reinhold Messner. Această dualitate este într-un fel benefică: în cazul traseelor clasice. chiar dacă ştii că ai forţă şi treci pasaje de VIII dar nu ai antrenament general fizic şi psihic foarte bun nu 119 . Scala a rezistat multe decenii dar cu timpul. echipamentului şi a antrenamentului intens şi special pe care îl făceau unii căţărători au apărut trasee de gradul VI dar evident mai grele ca restul cotate ca fiind de gradul VI. înainte de a ataca Himalaya. s-a spus că s-a atins limita posibilului şi totuşi a venit cineva şi mai bun. 6A. pe care cei de acum îl cunoaştem mai ales ca şi as al Himalayei. Această scală UIAA este de fapt „Scala Welzenbach extrapolată”. 4B. Sunt trasee pe care le fac 2-3 oameni din lume. 2B. A scris şi cartea „Der siebente Grad” (Gradul VII).ca şi VII+. căci de fiecare dată. Aşa că scala Welzenbach a ajuns scala UIAA actuală. 6B. De aceea. 3A. sau în ultimii ani autor de expediţii extreme prin pustiuri de gheaţă sau nisip. primul cuceritor al Everestului fără oxigen. cu lungime de obicei mică dar dificultate mare. Era clar că trebuiau acceptate noi grade. Erau trasee cu pasaje de 5 şi 6 dar nu li se puteau da decât gradul 4B căci aveau numai 2-3 lungimi de coardă. Astfel. chiar dacă mergi în stil de escaladă sportivă. deoarece au apărut tot mai multe trasee noi şi nimeni nu mai făcea omologări şi nici măcar nu se ţinea o evidenţă. de la I (traseu foarte uşor. Mai demult exista o procedură foarte riguroasă de cotare şi omologare. care se definea ca cea mai mare dificultate pe care o poate trece un alpinist experimentat şi bine antrenat. În ţara noastră cotarea e destul de nesistematică. primul om care a urcat toţi cei 14 optimiari. în mod clasic.

de acces şi retragere iar parcurgerea traseului nu durează ore multe. e altceva şi gradul UIAA îţi este suficient deoarece acolo nu e alpinism.. III.Văi şi creste. În anumite porţiuni este necesară asigurarea în coardă a unor participanţi. căci deşi mergi în stil de căţărare sportivă eşti de fapt în sfera alpinismului. cu pasaje de scăriţe.” Prezentarea gradelor de dificultate FRAE pentru traseele clasice de alpinism şi escaladă Gradul 1. B . la fel dacă ai obosit sau se strică vremea. fără espadrile şi carbonat de magneziu nu prea treci. de escaladă sportivă. A .Văi şi bârne de abrupt. Predomina căţărarea liberă. combinate cu pasaje uşoare.Hornuri stâncoase şi tancuri izolate. Dar la trasee lungi sau la cele clasice. B .te prea bagi într-un traseu de 6B căci probabil e de căţărat multe ore şi nu e voie să fii neantrenat. Prin urmare. Hornurile sunt scurte şi prezintă asperităţi bune pentru ramonaj. nu ai probleme de orientare. în această categorie se încadrează traseele cu caracter turistic şi de introducere în alpinism a începătorului. Gradul 3. dar dacă vrei să mergi „rotpunkt” dai de pasaje unde fără experienţă şi antrenament special foarte bun. la trasee relativ scurte escaladate la liber şi cu dificultate constantă nu prea e diferenţă. 120 . încât să necesite şi cotaţie în scala românească şi în scala UIAA. În schimb. La traseele scurte moderne. hornuri şi creste. apă. totul e o dificultate tehnică. pelerină.Pereţi. Trasee lungi combinate cu bârne. În România avem totuşi noroc că 3A şi 3B echivalează cu III-. III+ iar 6A şi 6B cu VI-. gradul UIAA îţi spune la ce să te aştepţi. În plus. caracteristice gradului 2. etc. Diferenţa e doar. Gradul 2. Într-un traseu clasic de 4B/VIII+ ştii că dacă mai prinzi un piton sau pui scăriţe mergi lejer. sau cu un coechipier insuficient verificat. deci e o paralelă între scale. Dificultate medie Caracter general: trasee uşoare care cer cunoaşterea tehnicii de căţărare liberă. apar diferenţe substanţiale.Văi de abrupt şi hornuri. cu echipament precar. Unele obstacole mai înclinate se trec artificial cu ajutorul pitoanelor. Şi de aceea nu e aşa mare diferenţa între dificultatea fiecărui pasaj şi dificultatea de ansamblu. VI+ etc. Uşor Caracter general: drum de munte cu aspect turistic greu. fără mâncare. VI.Pereţi şi creste cu porţiuni de căţărare pe stâncă. Tancurile sunt cu diferenţe de nivel mici. Dificil Caracter general: începe să se practice căţărarea prin aderenţă sau prin opoziţie. că cele două scale se referă la lucruri uşor diferite: scala românească dă dificultatea de ansamblu iar cea UIAA dă pasajele cele mai grele. unde încerci şi cazi până reuşeşti să treci sau dacă nu renunţi şi te dai jos fără probleme. Săritorile de pe parcurs sunt uneori dificile. B . A . A . creste sau hornuri cu mai mult de două lungimi de coardă. aşa cum am amintit.

Cel ce asigură trebuie să fie capabil în orice clipă de a rezista unei forţe de 10 KN (~1 tonă) indiferent de înălţimea de cădere a partenerului. 5. Niciodată nu trebuie riscat. traversări. fisuri deschise. B . regruparea să se facă după un pasaj dificil şi nu înainte. A . înclinate şi netede. Traseele sunt în general scurte. Pentru a te căţăra la un nivel de securitate maximal se recomandă ca distanţa dintre două puncte de asigurare intermediară să fie de maxim 45 metri 6. Se trec hornuri spălate şi feţe stâncoase. sau lungi. Traseul are minimum 300 metri altitudine.Trasee lungi. Cel mai recomandabil echipament este cel omologat UIAA. 2. Aceste valori sunt oferite prin calculul matematic al factorului de cădere şi a forţei de şoc.Trasee de minimum patru lungimi de coardă cu treceri directe de surplombe şi cu traversări expuse. Se folosesc pitoanele de expansiune în lipsa fisurilor necesare baterii pitoanelor. pentru a se trece pasajul respectiv cu un factor de cădere cât mai 121 . În traseele de escaladă sportivă echipate cu spiţuri care respectă cotele şi modalităţile de plantare elaborate de UIAA. Accentuat dificil Caracter general: apar pasaje dificile. 2 metri şi la 10 metri deasupra regrupării. treceri de surplombe. Gradul 6. Căderea în alpinismul clasic reprezintă întotdeauna un pericol foarte mare pentru cel ce cade chiar cu cea mai bună asigurare. 7.Se folosesc scăriţe în loc de prize de picior. Gradul 5. Pitoanele intermediare sunt mai importante în prima jumătate a lungimii de coardă decât în a doua. cu succesiuni de obstacole care cer un efort susţinut. dar dificile. Dacă este posibil. această regulă nu mai este valabilă. 3. B . Regulile de bază ale securităţii în alpinismul clasic şi în escalada sportivă 1. Platformele de regrupare sunt mici sau inexistente.Se trec succesiuni de surplombe care cer manevre de corzi şi cunoaşterea tehnicii de căţărare artificială.Trasee cu puncte de trecere dificile. Foarte dificil Caracter general: trasee lungi şi foarte înclinate. uşoare şi uneori întrerupte de porţiuni greu de trecut. Extrem de dificil Caracter general: trasee foarte dificile şi foarte lungi. 4. Regrupările sunt incomode.Gradul 4. A . se trec surplombe. B . Prizele sunt mici şi rare iar distanţele dintre pitoane sunt şi ele mari. foarte dificile. mai ales dacă starea pitoanelor nu permite acest lucru.Se trec tavane. A . Pentru a nu se depăşi limita rezistenţei echipamentului sunt necesare după prima regrupare cel puţin două pitoane intermediare la cca.

apoi se strânge coarda de la 122 . datorită euforiei. coordonează-te cu mişcările lui când îl asiguri. Corzile statice pot fi folosite numai în traseele de escaladă cu asigurare de sus (top-rope).mic. care permite o recuperare mai uşoară a corzii. experienţă şi conştiinciozitate. un colţ de stâncă. 13. Cele mai multe accidente au loc la coborâre. la cel puţin două pitoane şi cu o buclă de chingă omologată de UIAA. întrucât valorile forţei de şoc sunt prea mari pentru om şi pentru material. Cel mai simplu punct de fixare al corzii îl constituie un copac sau mai rar.O coardă uzată sau care a suportat numărul de căderi pentru care a fost testată trebuie scoasă din uz. 11. pot fi ţinute numai printr-o asigurare dinamică. se poate folosi un piton normal echipat cu o buclă din cordelină. Dacă avem o singură coardă la dispoziţie. 8. le înnodăm şi tragem corzile prin inel până când nodul ajunge lângă inel. nu te baza niciodată 100% pe un piton intermediar. Acest rezultat a fost dovedit experimental în 1997 de Clubul Alpin Elveţian în cooperare cu UIAA. Cea mai importantă regulă este rezervarea unui interval de timp suficient pentru pregătirea rapelului. apropierii unei ploi sau a nopţii. adică dublul lungimii).Nu folosiţi corzi statice în traseele de escaladă sportivă sau alpinism. Înălţimea maximă de cădere într-un piton intermediar se calculează ca diferenţa de nivel între el şi pitonul de mai sus minus 1. există o serie de reguli ce trebuie respectate pentru eliminarea tuturor riscurilor. Pentru rapel este indicat un piton cu inel. 10. 12. 16. 17. singura care apără omul şi materialul de supraîncărcare. semicabestan.5 metri. Fii tot timpul atent. Capetele corzii se înnoadă. 15.Toate asigurările statice sunt interzise. frigului. În lipsă.Căderile grele.Nu se face rapel după bucle găsite. 9. rapelul se face după un piton. Rapelul în alpinismul clasic şi în escalada sportivă Rapelul reprezintă coborârea prin alunecare de-a lungul unei corzi. plăcuţă Sticht. chiar aparent noi. Alte metode de asigurare decât cele acceptate de UIAA (optar. Pregătirea rapelului cere prevedere. Dacă folosim două corzi. cu un factor mare de risc. GRIGRI) sunt absolut interzise. De obicei însă. În cazul folosirii a două pitoane se utilizează o cordelină pentru repartizarea uniforma a efortului. totul înmulţit cu trei (nu cu doi. o vom trage prin inel până la mijlocul ei. oboselii.Nu te juca cu viaţa partenerului. cum am fi tentaţi. De aceea. Cel mai bine este să se echipeze colţul cu o buclă de cordelină. Autoasigurarea în regrupare trebuie făcută cât mai scurtă. 14.Orice piton intermediar (chiar şi cel mai sigur în aparenţă) poate fi smuls.

În caz contrar. în aşa fel încât să nu rămână agăţată pe parcurs.capete spre piton în bucle largi şi se aruncă cu o mişcare largă. cel rămas sus schimbă dispoziţia corzii. blocând coarda. cealaltă mână având rolul de frână (cea care ţine firele libere dinspre vale): . . 123 . lin. firele trebuie menţinute tot timpul paralele. Există pericolul ca prin tragerea corzii să fie dislocate pietre şi astfel capătul corzii poate lovi în cădere un coechipier. Viteza trebuie să fie moderată pentru a nu ne „arde” mâinile prin frecarea corzii. fără smucituri. Înainte de coborârea ultimei persoane. În general. . această mâna nu trebuie să servească decât pentru menţinerea echilibrului. pentru ca recuperarea să se facă cu uşurinţă. Cu cealaltă mână. Înainte de a porni în rapel trebuie verificat dacă capetele corzii ajung până la o platformă de regrupare şi dacă şurubul carabinierei în care se află dispozitivul de frânare a fost închis. nu e recomandabilă coborârea în salturi. Coborârea în rapel se face cu viteză constantă.întreaga greutate a corpului este preluată prin frecarea corzii. ceea ce nu trebuie să ne alarmeze.corpul se lasă uşor spre spate. în aşa fel încât recuperarea să se facă fără probleme. pentru a nu solicita peste măsură pitonul de rapel.picioarele se ţin depărtate pentru a evita răsucirea laterală în jurul axei corpului. În acest caz efortul este mare. frânarea se face fără nici un efort deosebit. cea dinspre vale. Dacă rapelul se face după un piton. coechipierul ajuns jos încearcă să afle dacă se poate recupera cu uşurinţă coarda.coarda trece prin ambele mâini. în cazul corzii duble se trage de firul cu nod. La rapelul peste surplombe corpul rămâne liber atârnat în coardă şi începe să se rotească. trăgând de celalalt fir. în mână nu se simte practic nici un efort. Ca dispozitiv de frânare se utilizează „optul de rapel”. Gâtul trebuie ferit de atingerea corzii. . În timpul rapelului trebuie evitată răsucirea corzilor. acesta apasă inelul către perete.mâna care ţine firele venind de la pitonul de rapel are rolul de a conduce coarda. La recuperare se trage de capătul care vine mai lesne. se trage de firul apropiat de stâncă. Recuperarea se face trăgând constant şi fără grabă. Tehnica rapelului: . O greşeală frecventă pe care o fac începătorii este de a frâna cu mâna care conduce coarda. iar picioarele se sprijină pe perete.

Optul de rapel Coarda de rapel se trece prin urechea mare şi peste urechea mică. În caz de pierdere a optului, se va utiliza nodul semicabestan.

124

Echipament minim obligatoriu în practicarea alpinismului şi escaladei sportive Coarda Coarda reprezintă cel mai important material tehnic, de calitatea şi folosirea ei corectă depinzând securitatea şi viaţa membrilor echipei. La achiziţionarea unei corzi, unul din principalele criterii este eticheta UIAA care atestă faptul că produsul respectiv respectă normele de calitate şi securitate impuse de Uniunea Internaţională a Asociaţiilor de Alpinism. Conform normelor UIAA se face deosebirea între o coardă simplă şi o semicoardă. Orice coardă cu eticheta UIAA este marcată la capete: - cu cifra 1 pentru coarda simplă; - cu 1/2 pentru semicoardă; - cu două zerouri intersectate pentru corzile gemene. Coarda simplă îşi găseşte utilizarea prioritar în escalada sportivă, în traseele uşoare de alpinism şi în turele de escaladă pe gheaţă. Semicoarda se foloseşte exclusiv în traseele alpine dificile şi lungi şi în turele de escaladă mixtă (gheaţă şi stâncă), coarda introducându-se alternativ în buclele echipate. Corzile gemene se folosesc împreună exact ca o coardă simplă nefiind acceptate totuşi în escalada sportivă. Coarda simplă atestată de UIAA (vezi figura următoare) are următoarele caracteristici: - diametrul: variază între 10 şi 12 milimetri; - lungimea: 50 metri; - alungirea statică: variază între 6,5-8%; - forţa de şoc maximă suportată: 9.000-10.000 N (~920 - 1.000 kilograme); - numărul minim de căderi normate: 6; - forţa de rupere: 25.000 N (~2550 kilograme); - greutate: 65-77 grame/metru.

125

Corzi simple atestate de UIAA Corzile care nu sunt atestate de UIAA nu au aceleaşi calităţi ca cele omologate dar în general sunt relativ bune. O fabrică mică nu va investi pentru omologarea corzilor pe care le produce întrucât costurile sunt foarte mari. Eticheta UIAA este garantul calităţii, dar lipsa ei nu înseamnă neapărat că putem cataloga coarda respectivă ca fiind de slabă calitate. Testele UIAA sunt efectuate cu greutăţi de 55 kilograme pentru semicoardă, respectiv 80 kilograme pentru coarda simplă şi pentru o pereche de corzi gemene, simulându-se căderi cap de coardă de 5 metri înălţime cu factor de cădere 2. Se foloseşte exclusiv o metoda de filare statică. Corzile de calitate sunt impregnate hidrofug şi au denumirea comercială „superdry”. Durata de viaţă a unei corzi este o problemă încă incomplet elucidată, datorită mulţimii de factori care influenţează acest aspect: manevrele, stilul de căţărare, căderile suferite şi gravitatea lor, tipul rocii (de exemplu: gresia accelerează uzura prin abraziune). În general, o coardă este apreciată în funcţie de numărul de căderi normate UIAA. Astfel, o coardă ce rezistă la 6 căderi are o durată de viaţă de 400 ore de folosire. Firma Edelrid recomandă folosirea corzii pentru o perioadă de 2 ani pentru căţărătorii „de duminică” şi de 1 an pentru utilizările intense. Durata de utilizare garantată de firma producătoare este de 5 ani, dacă nu se depăşeşte durata de folosire exprimată în ore. De asemenea, trebuie precizat că
126

Espadrilele trebuie să aibă următoarele caracteristici tehnice: . la trasul rucsacului în pasajele dificile (hornuri. în lipsa espadrilelor se folosesc bocanci cu talpă rigidă (dacă e posibil „Vibram”) care trebuie să corespundă perfect piciorului.greutate redusă. surplombe). Pentru depozitare se recomandă strângerea corzii sub forma din poza prezentată anterior şi păstrarea într-un loc perfect uscat şi la întuneric. Totuşi. . dar unde intervin muchii. deoarece dacă săritoarea este verticală. deoarece rezistenţa cordelinei este mult mai mică decât cea a corzii. de căderi de pietre. Trebuie ferită de muchii ascuţite. Încălţămintea Se folosesc espadrile speciale pentru căţărare. Pentru alpinism. rezistă la căderi corzi utilizate destul de intens. trebuie avută o mare grijă. Coarda nu se spală cu detergenţi. parcurşi (lungimile de căţărare plus lungimile de rapel). la acţiunile de salvare (prin confecţionarea unor noduri de blocare Prusik). . Accesoriu indispensabil. însă în alpinism. etc.materialul îmbătrâneşte în depozit chiar dacă nu este folosit. În general rezistenţa este de 200-400 kilograme. 127 . în bătaia vântului. coarda nouă poate ceda chiar şi la un rapel! Cercetările în domeniu au demonstrat că rezistenţa la forfecare peste margini ascuţite se reduce la 50% după circa 5000 m. coarda respectivă trebuie scoasă urgent din uz. ori cel ce filează nu o va putea frâna datorită diametrului scăzut (în jur de 4-6 milimetri). Multe persoane folosesc cordelina la filat în pasajele mai dificile ale unei ture turistice alpine (săritori). În escalada sportivă. Aceste măsuri preventive pot fi corecte sau un lux inutil. De asemenea espadrilele trebuie să se închidă bine pentru a evita pierderea lor în timpul escaladei. După fiecare folosire. Espadrilele se achiziţionează de obicei cu un număr mai mic decât cel normal. uscându-se la aer. de murdărie şi de căldura excesivă. Această metoda este foarte riscantă. cu stânca mai puţin dificilă din punct de vedere tehnic.talpă flexibilă. ci doar cu apă călduţă. unde înălţimile de cădere sunt de obicei mici iar peretele de obicei este vertical sau surplombant. Coarda trebuie tratată cu blândeţe. căderea va fi liberă şi ori se va rupe cordelina.foarte bună aderenţă la stâncă. unde se merge mult la scăriţe. Bocancii sunt foarte apreciaţi pentru turele cu pasaje artificiale.formă ergonomică adaptată după laba piciorului. nu trebuie călcată cu piciorul. ea este folosită în foarte multe momente ale activităţilor alpine: la pregătirea unui rapel (prin consolidarea a două pitoane). Din familia corzilor face parte şi cordelina. . coarda se verifică metru cu metru. astfel încât să strângă puţin. Dacă mantaua prezintă strangulări sau uzură pronunţată.

Desenul lor înclinat ajută să facă acest angrenaj al hamului uşor accesibil pentru căţărător. Catarama „Doubleback” este patentată de către firma Petzl. Deşi între căţărători scaunul este cunoscut cu denumirea de „ham”. Angrenajul buclelor flexibile din spate are rol de a reduce presiune de pe inelul 128 . Anumite modele sunt prevăzute cu cureluşe pentru reglarea şi ajustarea în funcţie de grosimea piciorului. Partea verde care susţine elementul de literă prelungit în jos. aceasta denumire poate trezi confuzii întrucât hamul presupune pe lângă prezenţa scaunului şi existenţa unei veste ce se poartă peste piept. dispozitiv de care se pot ancora (lega) alte obiecte necesare căţărătorului. El este partea ce mai solidă a hamului. Mărimile variază în funcţie de lungimea taliei (L-XXL) iar greutatea scaunului este de aproximativ 300-400 g. cădem sau atârnăm pe coardă.Modele de espadrile speciale pentru căţărare Scaunul („hamul”) Scaunul („hamul”) este confecţionat din chingă de cel puţin 5 centimetri lăţime. La achiziţionare este recomandabilă o probă în suspensie. Modelele omologate de UIAA sunt cele mai recomandabile. Când urcăm. Greutatea corpului este distribuită pe întreaga suprafaţa a benzii magnetice. Cataramele doubleback se blochează în mod automat. „nodul de cravată” trebuie să suporte întreaga să suporte şi să reziste la presiunea corzii. aceste modele numindu-se scaune reglabile. De aceea. aceste suprafeţe sunt întărite pentru a creşte trăinicia acestora. Reglajele acestui tip de cataramă pot să se facă cu o singură mână. Verificaţi să aveţi suficientă libertate de mişcare şi confort. Scaunul trebuie bine strâns pentru a repartiza uniform efortul în caz de soc. Dacă jenează în părţile laterale ale corpului înseamnă că scaunul este prea mare. Banda magnetică cu rezistenţă mare de-a lungul muchiilor brâului şi a inelelor de picior. Scaunul (vezi foto) trebuie să corespundă perfect cu dimensiunile utilizatorului. Buclele rigide ajută să se păstreze orice alte angrenaje sau obiecte sunt agăţate de acestea. cu scop de asigurare a sprijinului. departe de corpul căţărătorului.

Puteţi să trageţi o coardă prin acest dispozitiv al hamului sau să prindeţi un săculeţ.de compensare din spatele hamului. Ham ultra-uşor pentru căţărări 129 . Cingătoarea hamului este proiectată cu fante pentru a accepta suportul de angrenaj modular CARITOOL. Componentele unui scaun (ham) pentru căţărare Ham multilateral ajustabil Orice cădere liberă poate evolua astfel ca momentul „prinderii” omului în coardă să coincidă cu poziţia lui orizontală. curelele elastice din spate pot să fie cu uşurinţă date jos fără a scoate hamul. Pentru a detaşa parţial inelele de picior.

Carabiniere cu deschidere mare tip pară Putere: 25 kN axa lungă. centrul de greutate va acţiona ca un cuplu mecanic în jurul nodului. 2. hamuri. oferă trei tipuri de sisteme de închidere a carabinierelor: 1. există diferite forme de carabiniere (4): simetrice. corzi.Interfaţa de uşă de corp nu are nici o un cârlig care ar putea produce vreo defecţiune pe ancore. 3. Firma Petzl.. însă de câţiva ani eliminarea vestei începe să afecteze şi alpinismul. gheaţă). 7 kN desfacere. Forma uzuală este cea trapezoidală. Automat . Sistemul Keylock . Greutate: 92 g 130 . Greutate: 90 g Carabiniere semicirculare Putere: 15 kN axa lungă.. etc. Pentru a se evita deschiderea involuntară a clapetei se folosesc carabiniere cu filet. etc. În escalada sportivă nu se foloseşte vesta. una din cele mai importante firme de echipament sportiv de alpinism şi escaladă. readucând corpul în poziţia verticală.necesită utilizatorul pentru a închide carabiniera şi este recomandat pentru ambianţele murdare (noroi. Ele îşi găsesc utilizări la dispozitivele de asigurare şi la rapel. 7 kN axa scurtă. 15 kN axa scurtă.. Manual .Ham cu bucle de picior ajustabile Ham cu bucle de picior elastice Dacă este folosită şi o vestă. Carabinierele Carabinierele se confecţionează din duraluminiu sau oţel. Căţărătorii trebuie să fie conştienţi de riscurile apărute prin această decizie. Fără vestă există posibilitatea ca şocul prinderii să echivaleze cu o forţă ce rupe de jos în sus o grindă aşezată pe două reazeme. De asemenea. care evită încărcarea clapetei. 15 kN desfacere. Grinda reprezintă coloana vertebrală .carabiniera se închide în mod automat şi este recomandat pentru căţărătorii începători. Conform normelor UIAA sarcina de rupere minimă a unei carabiniere este de 20 KN pe direcţia axei longitudinale şi 7 KN pe direcţia axei transversale. Greutatea unei carabiniere variază între 55-90 g. pentru a ataşa un scripete. mici sau pară mare-conturată sau D-shaped. fiecare formă având o folosire specifică: pentru a conecta un dispozitiv la un ham.

9 kN desfacere. Modele de carabiniere din duraluminiu Carabinieră semicirculară Putere: 25 kN axa lungă. 10 kN axa scurtă. 10 kN axa scurtă. Greutate: 55 g Carabinieră triunghiulară Putere: 25 kN axa lungă. 10 kN axa scurtă. Diametru: 10 mm. Greutate: 85 g. Greutate: 60 g 131 . Diametru: 10 mm. Greutate: 150 g Carabinieră rapidă ovală Putere: 25 kN axa lungă.Carabiniere cu frână Putere: 25 kN axa lungă. 10 kN axa scurtă.

Optul de rapel Se confecţionează din duraluminiu anodizat (rezistenţă sporită la frecări) şi are multiple forme (normal.bucla medie. pentru a evita deteriorarea ei din cauza căldurii excesive.11 cm .Conector direcţional cu închizător automat Putere: 25 kN axa lungă. . . Greutate: 455 g Optul de rapel Optul de rapel este folosit după cum sugerează şi numele sau ca dispozitiv de frânare prin frecare la coborâre. Buclele Buclele folosesc la prelungirea lanţului de asigurare în scopul micşorării forţelor de frecare rezultate din contactul corzii cu carabinierele sau prin prezenţa unghiurilor datorate schimbărilor de direcţie pe linia traseului. Orice model ar fi. trebuie îndepărtat cât mai rapid de pe coardă după rapel. Greutatea sa este de aproximativ 100 de grame şi se poate utiliza pentru corzi de la 8 la 13 mm.bucla mare.17 cm . Majoritatea buclelor rezistă până la forţe de 21-22 KN şi sunt confecţionate din chingă cu secţiune tubulară sau plină. Lungimea unei bucle poate avea trei valori (după normele UIAA): . cu urechi. Lungime: 232 mm.bucla mică. dar şi pentru asigurare în trasee. optul de rapel. Deschidere: 60 mm. dreptunghiular) şi grosimi. Trebuie menţionată şi existenţa unor bucle de lungime mai mare (50-70 cm) 132 .25 cm . Anumite modele sunt tratate pentru a se încălzi mai greu la frecările cu coarda.

combinată cu greutatea exercitată asupra capului. rolul ei fiind de a absorbi maximum de energie. GRIGRI-ul nu este recomandabil în traseele pitonate clasic ci în cele pitonate cu spiţuri (pitoane forate). pitonul. deformându-se până la rupere. carabinierele şi implicit securitatea celui ce cade. Casca Casca este un obiect foarte important în practicarea alpinismului.). După o cădere puternică. Buclele fiind foarte elastice (au alungiri procentual mult mai mari decât coarda) absorb şi ele o parte din forţa de şoc. Dispozitivul GRIGRI Acest dispozitiv reprezintă cea mai sigură metodă de asigurare în acest moment. Dezavantajul principal al caştii este limitarea spaţiului vizual.56. ieşirea pitonului. Numeroase accidente s-au produs datorită pietrelor prăvălite din zonele superioare ale traseelor iar altele se produc prin lovirea capului de stâncă în timpul căderii necontrolate (ruperea unei prize. în momentul când se încearcă reuşita la rotpunkt (în stil liber) a unui traseul clasic de alpinism. cu respectarea valorilor de şoc impuse prin normele UIAA. buclele sau carabinierele trebuie neapărat înlocuite pentru a evita eventualele surprize neplăcute. Totuşi. domeniul exclusiv de utilizare este escalada sportivă. casca este foarte recomandabilă. protejând coarda. Dispozitivul GRIGRI cu mâna. Deci. În vocabularul curent un lanţ de asigurare format din 2 carabiniere şi o buclă poartă numele de buclă echipată. GRIGRI-ul se blochează automat la şoc şi rămâne blocat suportând sarcini de până la 9 KN. Întrucât solicită destul de puternic pitoanele. Omologat de UIAA. În momentul când se depăşeşte această valoare critică a rezistenţei echipamentului şi a corpului uman începe să scape coarda permiţând celui ce asigură să oprească căderea prin frânare Fig. Anumite modele au şi o ventilaţie foarte scăzută 133 . Absenţa caştii predomină în escalada sportivă. etc. deoarece în majoritatea cazurilor orientarea peretelui este verticală sau surplombantă şi riscul de a „încasa” pietre este foarte mic.care îşi găsesc utilizarea sub tavane sau în zonele sinuoase.

care implicit contribuie la transpiraţia excesivă a zonei protejate. cu chingi de legătura sub bărbie şi la ceafă. Modele de cască Săculeţul pentru carbonatul de magneziu Carbonatul de magneziu. poziţionate stabil pe cap. cu o bună ventilaţie. Acesta se confecţionează din materiale textile impermeabile şi au diferite forme şi modele ergonomice. 134 . se poartă într-un săculeţ specific. În prezent ne stau la dispoziţie modele omologate cu greutatea între 250 şi 500 grame. acel praf care asigură aderenţa sporită mâinilor în pasajele dificile de escaladă sportivă.

Pitoanele se împart în două grupe: I. Există enorm de multe tipuri de pitoane. cu diferite forme şi profile. Materialul din care se produc pitoanele este oţelul moale şi oţelul dur. Opţional. în fisuri transversale:9-12 KN. pentru pitoanele confecţionate din otel dur: 135 . Modele de pitoane clasice Piton colţ (tabără) Piton lamă (tabără) Piton în V Piton mixt • • Piton universal Ele pot suporta următoarele sarcini: pentru pitoanele confecţionate din oţel moale: în fisuri longitudinale: 6-10 KN. clasice: pitoane ce pot fi plantate doar în fisurile naturale ale stâncii prin batere cu ciocanul.Modele de săculeţ pentru carbonatul de magneziu Săculeţul trebuie să fie dotat cu cureluşă de închidere pentru a nu permite intrarea umezelii în contact cu carbonatul de magneziu (în caz de ploaie). unele săculeţe sunt prevăzute cu o centură ajustabilă sau cu o minicarabinieră pentru hamurile dotate cu o ureche specială de prindere a săculeţului. Pitoanele Pitoanele stau la baza tehnicii de asigurare. Totodată săculeţul trebuie închis pentru a preveni pierderea carbonatului de magneziu în momentele când căţărătorul stă aşezat pe platforma de regrupare.

Pana se despică prin batere. în rapel. În final se înfiletează pitonul folosindu-se şuruburi sau piuliţe. putem afirma cu certitudine ca pitoanele forate rezistă mult mai bine decât cele clasice. Modalităţile mecanice de plasare a spiţurilor sunt prezente în figurile de mai jos. ce reprezintă un piton clasic prevăzut însă cu o pană de metal ca la pitonul forat pentru o mai bună fixare. Un piton forat în stâncă compactă suportă 25 KN. în funcţie de modelul diblului. multe trasee fiind pitonate de sus în jos. în fisuri transversale:15-20 KN.în fisuri longitudinale:10-15 KN. II. O variantă a pitonului forat este pitonul de expansiune. în gaură se bate un diblu de metal cu filet pe interior care la capăt are o pană de metal. 136 . forate: pitoane ce pot fi plantate în orice loc. - Plasarea unui spiţ de expansiune Plasarea unui spiţ cu cimentare rapidă Începând cu ultimul deceniu se folosesc cu precădere pitoane forate. fixând mai bine diblul. La alte modele diblul se fixează în gaură folosind un adeziv special (spiţuri cu cimentare rapidă). Pitoanele forate se numesc în mod uzual spiţuri. Pentru traseele vechi se încearcă repitonarea sau măcar plantarea pitoanelor forate în regrupări sau în pasajele cheie. pentru plantare este forată o gaură cu o bormaşină (sau în lipsă cu o foreză de mână). Spiţurile cu cimentare rapidă Petzl suportă până la 50 KN (recordul absolut de rezistenţă al spiţurilor). În concluzie.

legarea în coardă. Atenţie la posibila distrugere a cablului în punctul unde pătrunde în pană. strângând camele pentru dimensiunea fisurii. Odată poziţionată în locul potrivit. Dimensiunea potrivită a penei se alege având la îndemână un set compus dintr-o scară judicioasă de mărimi. Cunoştinţe minime necesare pentru practicarea alpinismului şi escaladei sportive Asigurarea . o faţă convexă şi alta concavă. Rezistenţa penei variază bineînţeles în funcţie de mărime.Punctele de asigurare demontabile Punctele de asigurare demontabile au apărut în două regiuni pe care natura nu le-a înzestrat cu prea multă stâncă: nordul Angliei şi turnurile de gresie ale Elbei. semilună cu aşezare pe trei puncte. Formele penelor sunt foarte diverse: secţiune trapezoidală pentru fisuri cu feţe neparalele. Pentru fisurile largi. manevrează 4 tiranţi subţiri. Pentru legarea în coardă se foloseşte nodul în opt prezentat în imaginea următoare. ele aveau scopul de a înlocui cu succes pitoanele prin noduri înţepenite în crăpături sau piuliţe prin care se trecea o bucată de cordelină. are utilizare largă şi s-a bucurat de o apreciere deosebită. Fabricat în 7 mărimi. O traversă acţionată cu degetele. Cel mai vestit aparat este friendul. Treptat-treptat tehnica a evoluat şi după câţiva ani au apărut penele din plastic şi aliaje de aluminiu. etc. 137 . Principalul atu al friendului este uşurinţa de plasare şi recuperare şi totodată posibilitatea de plantare în fisurile surplombante. Modele de friend Principiul său de funcţionare se bazează pe 4 came excentrice. Astăzi se recurge la folosirea cablurilor de oţel care înlocuiesc cu succes buclele de cordelină. Pana se plasează în aşa fel încât ambele suprafeţe de sprijin să fie în contact cu peretele. Concepute iniţial pentru a nu deteriora locurile frecventate. Deseori stânca trebuie curăţată de pământ şi pietricele. secţiune hexagonală. iar cele mici ajutându-ne cu un piton. au apărut dispozitive bazate pe principiul excentricelor. menţinute în poziţie deschisă prin arcuri spirale aflate pe ax. penele mari trebuie lovite cu vârful piramidal al ciocanului. La recuperare. până se trage puternic în sensul efortului probabil. inventat de americanul Ray Jardine. Amplasarea corectă a „noilor pitoane” pretinde multă îndemânare şi imaginaţie. cu condiţia amplasării corecte.

. . . Metode de asigurare Împotriva căderii.Este sigur şi flexibil.Greşelile sunt vizibile şi se pot uşor depista. .) alegându-se cu paralizie generală definitivă.Se poate desface mai uşor. carabiniere.Legare în coardă. Avantaje: . obţinem un spor de rezistenţă de 10%. Polden a avut loc un accident foarte stupid: nodul bulin s-a desfăcut la cădere şi un sportiv italian a căzut aproape de lângă top-ul panoului artificial (~20 m. Frânarea se face cu mâna.Nodul în opt (nodul de mijloc dublu) Se recomandă trecerea corzii prin cele două puncte de legătură ale scaunului pentru a se evita solicitarea la cădere într-un singur punct (inelul de chingă). Asigurarea se execută dinamic (prin frânare treptată) şi nu static (prin blocarea corzii) deoarece se pot depăşi uşor limitele de rezistenţă ale echipamentului.Uşor de realizat prin urmărire.Dacă partea direct solicitată a corzii trece prin interiorul nodului. dezavantajul său constând în faptul că la solicitare puternică se strânge tare iar după aceea se desface cu greutate.Amaraje. . nod. Rezistenţa corzii: la solicitare normală cu nodul opt: 55% din rezistenţa corzii. recomandându-se începătorilor purtarea unei mănuşi de piele pentru 138 . oricât de solid ar părea. . Utilizare a acestui tip de nod: .Se poate solicita în toate direcţiile şi plasa pe parcursul corzii. . persoana care se caţără este asigurată prin coarda ţinută de coechipier.Multifuncţional. .Uşor de realizat. când la Cupa Mondială din St. Eficienţa asigurării depinde de o serie de factori ce alcătuiesc lanţul de asigurare: ham. Folosirea altor noduri de legare în coardă (de exemplu: nodul bulin) este interzisă de UIAA începând cu anul 1992. coardă.Asigurare. dispozitiv de frânare. pitoane. Nodul în opt sau nodul de mijloc dublu este considerat şi regele nodurilor datorita rezistentei şi folosiri dese acestui nod de către speologi. Dezavantaje: din chingă se desface. . Nodul în opt este un nod foarte solid.

Este o metodă destul de sigură.evitarea arsurilor. însă necesită foarte mare atenţie în cazul căderilor grele a capului de coardă.placuţa Sticht. rolul cel mai important fiind deţinut de mâna aflată după dispozitivul de frânare.nodul semicabestan. . Plăcuţa Sticht Aceasta metodă de frânare destul de răspândită. foloseşte o plăcuţă (cu o gaură ovalizată) confecţionată din duraluminiu. Plăcuţa Sticht În bucla corzii se introduce o carabinieră cu filet care la rândul ei este legată de 139 . . Dimensiunea găurii trebuie să corespundă cu diametrul corzii folosite. Opt-ul de rapel Metoda de asigurare cu opt-ul de rapel aplică modelul nodului de rapel. Prin gaură se va trece coarda de asigurare. Mâna poate bloca coarda până la sarcini de 2 KN.). Cele mai cunoscute dispozitive de frânare sunt: .dispozitivul GRIGRI.(~200 kg.opt-ul de rapel. Opt de rapel Forţa de frânare este cu atât mai mare cu cât mâna care frânează se află mai aproape de opt sau dacă se frânează cu ambele mâini. . formând astfel o buclă.

obţinându-se astfel efectul de frână. acest tip de nod prezintă următoarele avantaje şi dezavantaje: Avantaje • Este cea mai sigură metodă de asigurare (chiar cu o singură mână). plăcuţa se apropie de carabinieră. Mâna poate bloca coarda până la sarcini de 3 KN (aproximativ 300 kg). Mâna poate bloca coarda până la sarcini de 2. Coarda formează în carabinieră un nod semicabestan care are tendinţa de a frâna coarda prin frecare în caz de solicitare.5 KN (aproximativ 250 kg). Dezavantajul acestei metode este faptul că la solicitare puternică (cădere cap de coardă). Distanţa dintre plăcuţă şi carabinieră trebuie menţinută constant la circa 10 cm. coarda este gâtuită în plăcuţă. Forţa de frecare este cu atât mai mare cu cât mâna care frânează se află mai aproape de carabinieră sau dacă se frânează cu ambele mâini. Forţa de frecare este cu atât mai mare cu cât mâna care frânează se află mai aproape de plăcuţă sau dacă se frânează cu ambele mâini. • Se poate ţine blocat timp nelimitat fără ca cel care asigură să obosească. Se foloseşte numai o carabinieră cu filet (cu formă ovalizată) atârnată în ham sau în piton. În caz de solicitare. un colaborator al UIAA în probleme de tehnică a securităţii. După materialele conferite de Clubul de Speologie Rhinolophus din Lupeni. Nod semicabestan Cu o mână se conduce coarda şi cu cealaltă se frânează. • Este extrem de uşor de manevrat. Filetul carabinierei trebuie să se afle în partea mâinii ce frânează. Nodul semicabestan Este un nod de asigurare a capului de coarda sau a secundului în timpul unei escalade sau a unui rapel dirijat.ham. • Este un aparat foarte simplu. Această metodă a fost inventată de Werner Munter. 140 .

se blochează la şoc şi începe să scape coarda de la valori ale forţei de şoc mai mari de 9 KN (pentru a nu fi depăşite normele suportate de echipament) permiţând asigurătorului să execute frânarea căderii. dar nu asigură blocare. • Forţa este cu atât mai mare cu cât mâna care frânează este mai aproape de carabinieră (sau se frânează cu ambele mâini). • Asigură coborârea. plăcuţei Sticht sau a semicabestanului mâna nu mai poate ţine sarcina şi începe În final căderea mai poate fi oprită prin frânare dar există riscul ca spaţiul de cădere să crească periculos datorită unei frânări slabe din partea coechipierului ce se teme să nu îşi ardă mâinile. Dezavantaje • Pentru acest tip de nod se folosesc numai carabiniere cu şurub în formă de pară suficient de mari nu trapezoidale! • Uzează coarda foarte tare. • Răsuceşte coarda. • Se foloseşte numai în lipsa de coborâtor. Este recomandat numai în traseele pentru escalada sportivă echipate cu pitoane forate (spiţuri). Acest risc nu există cu un dispozitiv GRIGRI. deci la fracţionări necesită lonje de asigurare. • Coborârea poate fi oprită cu mâna. întrucât solicită mult mai mult pitoanele la cădere decât celelalte metode de asigurare. Dispozitivul GRIGRI La căderile importante forţa de şoc depăşeşte uşor 3-4 KN iar în cazul folosirii opt-ului de rapel. 141 . nodul semicabestan se poate realiza doar cu o singură mâna. Acest tip de nod prezintă următoarele avantaje şi dezavantaje: Avantaje: • Este un nod simplu şi nu necesită decât o carabinieră.Etapele de formare a nodului semicabestan După o perioadă de practică. Omologat de UIAA.

GRIGRI Este foarte recomandabilă purtarea unei mănuşi de piele (mai ales la începători) pentru evitarea arsurilor mâinii şi implicit a urmărilor măririi distanţei de cădere. rapel pe un fir. Se foloseşte nodul cabestan şi o carabinieră cu filet. nodul cabestan se poate realiza doar cu o singură mână! Acest tip de nod prezintă următoarele avantaje şi dezavantaje: Avantaje Este cel mai avantajos nod de autoasigurare. 142 • . folosit în special la escaladă. Nod cabestan În numeroase momente poate apărea necesitatea de blocare a corzii: autoasigurare. Etapele de formare a nodului cabestan După o perioadă de practică. întrucât primul nu blochează coarda ci reprezintă o modalitate de asigurare dinamică. Nodul cabestan Nodul cabestan este un nod de autoasigurare. Trebuie să fim foarte atenţi pentru a nu confunda nodul semicabestan cu cel cabestan. blocare a corzii după o cădere a partenerului pentru acordarea primului ajutor.

când se impune economisirea Dezavantaje Reduce cu 40% rezistenţa corzii. acest nod serveşte la legarea a două corzi. Nodul de legare a două corzi După cum sugerează şi numele său. . trebuie să ţinem cont de raportul dintre diametrul cordelinei şi cel al corzii. Dezavantaje . dar el se mai poate utiliza şi ca nod de prelungire a unei corzi precum şi la legarea la 143 . Pentru ca nodul să funcţioneze corect.Nu necesită decât o bucată de cordelină cu diametrul de minim 4 milimetri. • Nodul Prusik Nodul Prusik reprezintă un nod cu ajutorul căruia se poate urca pe coarda fixă şi este de fapt un nod de ancoră înfăşurat în dublu.Se mută şi se desface greu. . corzii. chiar cu o singură mână. ce se realizează cu ajutorul unei cordeline şi este folosit în special la urcare pe coardă. Un exemplu de caz în care folosirea lui este esenţială: căderea capului de coardă (sau a secundului) într-un pasaj surplombant. Se desface şi se mută uşor pentru reglarea autoasigurării. Nodul Prusik se blochează în ambele sensuri de solicitare. Se foloseşte la autoasigurare la rapel. putând înlocui cu succes un blocator.Trebuie păstrat raportul între diametrele cordelinei şi a corzii %. .Sigur şi simplu de executat.Se execută greu pe corzi argiloase sau umede. Nodul Prusik are proprietatea de a se bloca în sarcină. capul de coardă va folosi nodul Prusik să urce pe coarda blocată de secund până la pitonul pe care s-a căzut. Etapele de formare a nodului Prusik Nereuşind să ajungă la perete. iar din acest punct poate relua escalada.• • • Este un nod simplu şi uşor de făcut. Este un nod de autoasigurare autoblocant. .Blochează în ambele sensuri de solicitare. Poate fi folosit la fracţionarea balustradelor. Nodul Prusik prezintă următoarele avantaje şi dezavantaje: Avantaje .

Principala condiţie pentru circulaţia nestânjenită a corzii este de a o trece corect prin carabiniere. În nici un caz coarda nu trebuie să facă o buclă care ar putea duce la blocarea ei punând capul de coardă în imposibilitatea de a continua escalada. folosind unul din cele două procedee prezentate în figura 73. Pe capătul corzii ce vine de sus. fără piedici. Un unghi nepotrivit poate produce o frecare destul de mare. Ajuns la piton. se va introduce coarda prin carabinieră cu clapeta curbată. Mai exista o variantă a acestui nod care se numeşte triplu opt. Acest tip de nod prezintă următoarele avantaje şi dezavantaje: Avantaje: se execută uşor prin urmărire ca la nodul în opt. Nod de legare a două corzi Este foarte practic pentru instalarea unor tope-rope-uri mai lungi. în funcţie de poziţia carabinierei. pentru plasarea unui rapel mai lung. Dacă o singura buclă nu satisface condiţia de trecere uşoară a corzii se vor folosi două sau chiar mai multe bucle aşezate în lanţ. După aceea. mai ales în cazul în care coarda trece prin mai multe pitoane. se face nodul opt simplu. 144 . acest nod se poate executa prin urmărirea unui nod în opt. Plasarea buclelor echipate Coarda trebuie să alunece uşor prin carabiniere şi peste muchiile stâncoase pentru ca escalada să decurgă normal. Dezavantaje: se strânge sub sarcină. Bineînţeles. De fapt. după care pe capătul corzii de sus se execută un nod opt pentru asigurare.ochiurile hamului. lăsat special mai lung. Cu capătul celeilalte corzi se realizează nodul prin urmărire. ceea ce înseamnă că trebuie prevăzută direcţia pe care o va lua coarda după trecerea capului de coardă dincolo de piton. etc. capul de coardă va introduce în acesta carabiniera cu clapeta plată (clapeta fiind orientată spre direcţia de urcare până la următorul piton). De obicei o buclă echipată are cele două carabiniere plasate cu clapetele spre sensuri opuse. se pot folosi şi bucle mai lungi.

Procedee de plasare a buclelor echipate Procedeul de introducere a corzii trebuie exersat intens mai ales de către începători întrucât în acel moment potenţialul de cădere este maxim. Prin plasarea corectă a primei carabiniere în piton se asigură automat şi trecerea corectă ca direcţie a corzii prin cea de-a două carabinieră. mai ales când nu putem prevedea direcţia lor probabilă. Desenele următoare sunt destul de sugestive. prezentând şi gravele erori ce se pot produce prin plasarea incorectă a carabinierelor în pitoane sau prin incorecta pregătire a buclei (ambele carabiniere au clapeta orientată spre acelaşi sens). Erori ce se pot produce prin plasarea incorectă a carabinierelor Organizarea platformei de regrupare Asigurarea ideală se bazează pe minim două puncte fixe solidarizate între ele. Sensul de trecere a corzii prin carabinieră faţă de verticală este interior spre exterior. 145 . care să reziste la solicitări în jos. Carabiniera cu clapeta plată se introduce în piton cu clapeta orientată spre direcţia în care se va urca pentru a se evita decarabinarea în caz de cădere laterala a capului de coardă. lateral şi chiar în sus.

întrucât şocurile datorate căderii capului de coardă pe o buclă de 60 de centimetri este fatală. Pentru parcurgerea unei lungimi de coardă cu o echipă formată din două persoane se procedează în felul următor: Triunghiul forţelor . dar în nici un caz nu trebuie reîncepută căţărarea cu autoasigurarea plasată. Dacă nu mai are nevoie de tracţiune. . Comenzi de coardă Înţelegerea dintre membrii unei echipe se face prin comenzi scurte şi clare.Capul de coardă îl întreabă pe secund dacă este gata să îl asigure. dar în nici un caz nu va depăşi 1200. Secundul trebuie să îl ţină la curent pe capul de coardă cu lungimea corzii rămasă disponibilă pentru ca acesta să se îngrijească la timp de găsirea unui loc de regrupare. capul pleacă anunţându-l pe secund „am plecat”. Unghiul favorabil este cuprins între 00 şi 600. capul strigă „slaaab!”. iar la „slab” că slăbeşte şi devine mai liberă.La dislocarea unei pietre se strigă „piatră” pentru a-l avertiza pe coechipier. Autoasigurarea este practică şi în timpul căţărării pentru odihnă. capul strigă „fiiil!”. va simţi imediat că se întinde coarda. deoarece încărcarea sistemului ar deveni mai dezavantajoasă decât cu un singur punct! Cel mai bine este să se folosească o buclă lungă de chingă care permite carabinierei suficientă mobilitate. Secundul nu trebuie să răspundă comenzii căci capul de coardă vede sau simte dacă a fost înţeles: dacă a cerut filaj. . După ce primeşte răspunsul afirmativ. Nu trebuie consumată toată coarda întrucât sunt necesari câţiva metri buni 146 . Orice persoană odată ajunsă în regrupare trebuie să se autoasigure utilizând o buclă de chingă omologată (22 KN) şi 2 carabiniere. Dar atenţie! Este obligatorie realizarea unei articulaţii prin încrucişarea unuia dintre fire pentru a se forma un sistem de prindere al carabinierei la cedarea unui punct de asigurare.Solidarizarea a două puncte fixe se face prin „triunghiul forţelor” urmărind repartizarea judicioasă a efortului.Dacă are nevoie de tracţiune de coardă.

acestea sunt: Tehnica de escaladă liberă (Rotpunkt) Escalada liberă este escalada cu prize naturale. iar după aceea strigă „poţi să pleci”. 147 . în diedre şi pereţi. în hornuri. Secundul nu va urca până la cap ci se va opri cu vreo 2-3 pitoane mai jos. Capul de coardă trage la el restul de coardă disponibilă. Capul de coardă trece coarda prin dispozitivul de asigurare. Astfel deosebim tehnica de escaladă în fisuri. după care strigă „am regrupat”. Anumite comenzi vocale se pot substitui cu semnale prin coardă. însă este preferabil să căutăm pentru ele prize în afara fisurii căci în caz de scăpare a mâinii riscam să rămânem cu ele prinse în fisură. rezultând astfel o priză excelentă (cheie de mână). Fisurile ceva mai largi permit introducerea mâinii. întrucât capul de coardă regrupează într-un singur piton. care poate să varieze de la câţiva milimetri până la 10-15 centimetri. să slăbească. Picioarele se pot şi ele înţepeni în fisură. În general trebuie plecat în traseu cu corzi de 50 m. Pentru escalada liberă este necesară o lăţime egală cu cel puţin grosimea unui deget. Escalada în fisuri Tehnica de escaladă în fisuri depinde de dimensiunea fisurii. Ajuns în regrupare. Secundul comunică „am plecat” şi începe să escaladeze cerându-i capului să fileze.pentru frânarea unei căderi grele a capului de coardă iar în regrupare sunt necesari 23 m de coardă pentru autoasigurarea în cel de-al doilea piton. Escalada se desfăşoară cu precădere în forme de relief verticale. cele orizontale fiind folosite pentru traversări. Palma se înţepeneşte cu degetul mare strâns într-un loc în care fisura se îngustează. Degetul poate fi înţepenit într-o fisură cu muchia vie şi care se îngustează (cheie de deget). Fisurile de ordinul milimetrilor se pretează la baterea pitoanelor. ţinându-se cont de faptul că poziţiile sunt extrem de incomode.. pitoanele şi celelalte mijloace artificiale nefiind folosite decât pentru asigurare. iar o lungime de coardă nu trebuie să depăşească 40 m. secundul strigând „gata” în momentul când coarda este întinsă. Tehnici de escaladă Tehnicile de escaladă sunt diferite în funcţie de conformaţia terenului şi conform majorităţii site-urilor accesate. ceea ce înseamnă că secundul nu mai trebuie să asigure şi se poate pregăti de plecare. capul de coardă se autoasigură în minimum două puncte. stabilite de comun acord de coechipieri. Numai în caz de nevoie (se termină buclele echipate înainte de parcurgerea completă a lungimii sau se ratează din neatenţie regruparea) se va efectua o regrupare dificilă în pitoane intermediare. fără folosirea mijloacelor artificiale pentru înaintare. etc.

mai ales dacă ambii pereţi ai hornului oferă prize suficiente. la muchiile exterioare. Ca în fisurile largi. precum şi piciorul prin opoziţia călcâiului şi a genunchiului. pericolul înţepenirii. spatele. uneori umede. ramonajul nu mai este posibil şi nu mai rămâne decât spraitul sau escalada în perete. în timp ce cealaltă mână şi celalalt picior folosesc prize situate în afara fisurii. mâzgoase. Se alege poziţia cu jumătatea stângă sau dreaptă a corpului în fisură. = a curăţa coşul. folosind presiunea în opoziţie a picioarelor. trecându-se o buclă în jurul lor. şezuta şi genunchii pentru sprijin prin frecare. în care putem „ramona” (ramoner . Cu cât hornul este mai îngust. sau ca puncte de asigurare. În acest caz poate fi favorabilă trecerea prin „fereastră” (prin spatele blocului) dacă spaţiul permite. Escalada în hornuri Hornul este definit ca o fisură suficient de largă că să permită intrarea întregului corp al căţărătorului. De la caz la caz. Oricum. locuri de odihnă sau de regrupare. Aceste blocuri se folosesc drept prize. mai mici sau mai mari. pe cât posibil. Escalada în interior prezintă două dezavantaje majore: prize rotunjite.Cu cât priza de mână în fisură este mai nesigură. se alege poziţia astfel încât faţa să fie îndreptată către peretele mai accidentat. Aceasta poziţie trebuie aleasă la timp. astfel încât faţa să fie îndreptată spre partea mai netedă. fiindcă odată angajaţi va fi dificil a o mai schimba. Cele mai uşoare de escaladat sunt hornurile de circa 1 metru lărgime. descrise anterior. câmpul vizual este limitat. ramonaj = escaladă interioară). pe de o parte. Când fisura se lărgeşte. vom alege poziţia cu ambele picioare pe peretele din fata sau cu o mâna în faţă şi una la spate. pe de altă parte.fr. acoperite cu licheni şi muşchi. mâinilor şi spatelui. ci a se căuta prize laterale. Dacă hornul se lărgeşte. În concluzie. ea oferă spaţiu pentru o jumătate a corpului astfel încât se poate înţepeni umărul şi antebraţul. Uneori poate fi mai avantajoasă poziţia de sprait. deşi instinctiv omul se simte mai în siguranţă la interiorul hornului. totodată şi câmpul vizual mai redus. al lipsei de libertate de mişcare. care oferă prize mai bune. în hornuri se folosesc nu numai mâinile şi picioarele dar şi umerii. Uneori blocurile încastrate mai mari formează surplombe greu de trecut prin exterior. în hornuri se află blocuri încastrate. care face imposibilă o escaladă 148 . un horn se escaladează. cu atât mai mult se indică a nu se înţepeni picioarele în fisură. Se mai poate încerca înţepenirea ambelor mâini alăturate cu palmele orientate spre sensuri opuse. În general. cu atât escalada este mai dificilă. Adeseori. escalada într-o astfel de fisură este dificilă şi obositoare şi în plus. iar spatele către peretele neted. trebuie remarcat că spre deosebire de escalada în perete. bogat în prize.

ca o carte deschisă. Dacă nu dispunem decât de o singură priză de picior. cât şi presiunea cu picioarele se fac aproximativ perpendicular pe linia fisurii. iar prizele sunt mai mici şi mai rare. hornuri sau diedre. cu prize mici. Spraitul în diedru este mai dificil decât într-un horn. Dacă diedrul nu prezintă fisură. o faţă stâncoasă lipsită de fisuri. De la caz la caz. se trece la o tehnică de escaladă în perete.mână. Echilibrul corpului este menţinut prin tracţiune cu ambele mâini prinse de muchia fisurii şi presiune cu picioarele pe peretele opus al diedrului. De obicei. cu atât va trebui să se facă apel la o tehnică mai rafinată şi la un simţ dezvoltat al echilibrului. se numeşte placă. care oferă posibilităţi de fixare a pitoanelor şi prize pentru escalada liberă. atât a picioarelor pe asperităţile şi prizele mici ale stâncii. Escalada pe perete Spre deosebire de sensul larg al cuvântului. cursivă.elegantă. o mână şi un picior le vom înţepeni în fisură. Escalada pe plăci se bazează mai mult pe frecare. Un perete neted. Prizele de mână pot fi (şi sunt de obicei) deasupra nivelului ochilor. Cu cât placa se apropie de verticală. cât şi a palmei aplicate pe placă. cu atât se aplică o tehnică apropiată celei de escaladă în hornuri. ne vom întoarce cu faţa către peretele opus. dar pot fi şi dedesubt (prize întoarse). lipsit de prize. picior-picior sau alternativ mână-picior. întrucât pereţii divergenţi oferă mai puţine posibilităţi de opoziţie. Atât tracţiunea cu mâinile. care permite folosirea optimă a prizelor de picior prin opoziţia picioarelor desfăcute. sigură şi eficientă. Ordinea mişcărilor depinde de împrejurări şi poate fi mână. Spraitul împiedică de asemenea răsucirea corpului lateral. respectiv peretele diedrului. se folosesc mâinile înţepenite în fisură. trebuie făcută schimbarea 149 . iar cu picioarele se face sprait pe pereţii diedrului. tehnica variază după unghiul diedrului. Cu cât unghiul este mai ascuţit. Bavareza Denumită şi tehnica de escaladă în opoziţie. Tehnica cea mai eficace de escaladă este tehnica de sprait. iar pentru cealaltă mână şi celalalt picior vom căuta prize în peretele din faţă. În traversări se aleg de preferinţă prize de mână nu prea înalte. paşii se fac aducând al doilea picior lângă primul sau prin încrucişare. mână-picior. la nivelul ochilor sau prize întoarse aflate mai jos. bavareza este o spectaculoasă metodă de escaladă aplicabilă în diedre cu fisura clară şi cu muchiile vii. folosindu-l pe cel neted pentru sprijinirea prin frecare a umărului sau spatelui. Tehnica de escaladă în fisura din diedru seamănă cu cea expusă anterior şi variază după lăţimea fisurii. cu cât unghiul se deschide. în sens restrâns. Escalada în diedre Un diedru este format de doi pereţi de stâncă care se întâlnesc sub un anumit unghi. perete se numeşte. Dacă unul din pereţii diedrului este neted. intersecţia celor doi pereţi este marcată de o fisură.

piciorului, rămânând pentru moment numai în prizele de mână, ceea ce nu ne putem permite decât în caz de prize foarte solide. Schimbarea piciorului se face cu multă atenţie şi în nici un caz printr-o săritură. Revenind la poziţia de sprait, trebuie să insistăm asupra economiei de forţă pe care o realizăm prin ea. În sprait se trec adesea cu uşurinţă pasaje care, cu altă tehnică sunt extrem de dificile şi obositoare. Astfel, se pot trece, ieşind mult în afară, chiar şi surplombe mai mari, fără ajutorul scăriţei şi al altor mijloace artificiale. De regulă, nu se folosesc genunchii drept sprijin dar şi această regulă admite excepţii, în special dacă lipsesc prizele de mână sau dacă prizele sunt slabe, la ieşirea pe o prispă (treaptă) situată deasupra unui pasaj vertical sau surplombant. Ieşirea pe o astfel de prispă se poate face prin ridicare în braţe. Mai dificil este de escaladat o prispă situată deasupra nivelului capului. În acest caz, se prinde cu ambele mâini marginea prispei, se ridică picioarele pe perete cât mai sus posibil şi cu o mişcare rapidă se va smuci cotul în sus astfel încât să se preseze cu palma puternic în jos; apoi cu altă mişcare rapidă se efectuează ridicarea şi cu a doua mână, în aceeaşi poziţie şi astfel, în final, se ajunge ca ambele braţe să fie întinse. Tehnica de escaladă artificială Escalada artificială începe din momentul în care se folosesc pitoanele drept prize de mână sau de picior. Deşi fiecare persoană e liberă să stabilească limita dintre escalada liberă şi artificială, totuşi trebuie să căutăm ca prin antrenament să împingem această limită cât mai departe posibil. Deşi este clar că numai escalada liberă cere maximum de artă şi oferă maximum de satisfacţii, pe de alta însă, nici trecerea unor surplombe sau tavane cu mijloace artificiale nu este de neglijat. Autotracţiunea de coardă (autofilarea) este avantajoasă faţă de tracţiunea directă la piton, prin economia de forţă care se realizează. Pentru autotracţiune se trece coarda prin bucla echipată plasată în pitonul aflat deasupra noastră, apoi cu o mână se trage de firul care ne leagă de secund, ajutândune să urcăm către piton. Autotracţiunea nu se poate face decât la un singur piton sigur şi situat suficient de sus, cel puţin la nivelul pieptului; în caz contrar riscăm să extragem pitonul din stâncă. Pentru a preveni acest pericol este preferabilă utilizarea scăriţei. Autotracţiunea o poate aplica şi secundul în escalada sa. Folosirea scăriţelor apare necesară în pasajele artificiale ale traseelor extreme sau în trecerea directă a surplombelor sau tavanelor cu anvergura mare, deşi tendinţa actuală este de a reduce pe cât posibil utilizarea lor. De obicei, se merge cu două scăriţe de persoană, dar în prezent majoritatea persoanelor folosesc doar una, deoarece a două scăriţă este absolut necesară doar în traseele de extremă dificultate. Urcând în scăriţă din treaptă în treaptă vom avea grijă să o îndepărtam de perete cu piciorul întins pentru a putea introduce mai uşor celalalt picior în treaptă. Pentru ca scăriţele să nu se agaţe în pasajele de escaladă liberă, ele se strâng
150

treaptă cu treaptă şi se prind cu o cordelină de ham. Reguli de securitate în alpinism şi escaladă sportivă Regulile de securitate în alpinism şi escaladă sportivă redate de Mastacan „Kobe” Florian, considerăm că sunt oportune pentru prezentate şi respectate în scopul asigurării securităţii depline în timpul acestor tipuri de activităţi. 1. Căderea în alpinismul clasic reprezintă întotdeauna un pericol foarte mare pentru cel ce cade chiar cu cea mai bună asigurare. Niciodată nu trebuie riscat, mai ales dacă starea pitoanelor nu permite acest lucru. În traseele de escaladă sportivă echipate cu spituri care respectă cotele şi modalităţile de plantare elaborate de UIAA, această regulă nu mai este valabilă. 2. Secundul trebuie să fie capabil în orice clipă de a rezista unei forţe de 10 KN (~1 tonă) indiferent de înălţimea de cădere a capului de coardă. 3. Cel mai recomandabil echipament este cel omologat UIAA. 4. Pentru a nu se depăşi limita rezistenţei echipamentului şi a corpului uman sunt necesare după prima regrupare cel puţin două pitoane intermediare la cca. 2 m. şi la 10 m. deasupra regrupării. 5. Pitoanele intermediare sunt mai importante în prima jumătate a lungimii de coardă decât în a doua. 6. Dacă este posibil, regruparea să se facă după un pasaj dificil şi nu înainte, pentru a se trece pasajul respectiv cu un factor de cădere cât mai mic. 7. Autoasigurarea în regrupare trebuie făcută cât mai scurtă, la cel puţin două pitoane consolidate şi cu o buclă de chingă omologată de UIAA. 8. Alte metode de asigurare decât cele acceptate de UIAA (opt, plăcuţă Sticht, semicabestan, GRIGRI) sunt absolut interzise. 9. Toate asigurările statice sunt interzise, întrucât valorile forţei de şoc sunt prea mari pentru om şi echipament. 10.Căderile grele, cu un factor mare de risc, pot fi ţinute numai printr-o asigurare dinamică, singura care apără omul şi echipamentul de supraîncărcare. 11.Orice piton intermediar (chiar şi cel mai sigur în aparenţă) poate fi smuls; nu te baza niciodată 100% pe un piton intermediar. 12.Nu se face rapel după bucle găsite, chiar aparent, noi. 13.Nu se folosesc corzi statice în traseele de escaladă sportivă sau alpinism. Corzile statice pot fi folosite numai în traseele de escaladă cu asigurare de sus (top-rope). 14.coardă uzată sau care a suportat numărul de căderi pentru care a fost testată trebuie scoasă din uz 15.Înălţimea maximă de cădere într-un piton intermediar se calculează ca diferenţa de nivel între el şi pitonul de mai sus minus 1,5 m., totul înmulţit cu trei (nu cu doi, cum am fi tentaţi, adică dublul lungimii). Acest rezultat a fost dovedit experimental în 1997 de Clubul Alpin Elveţian în cooperare cu UIAA.
151

16.Nu te juca cu viaţa partenerului. Fii tot timpul atent şi coordonează-te cu mişcările lui când îl asiguri. Căderile în alpinism şi escaladă sportivă Forţa de şoc şi factorul de cădere Forţa de şoc reprezintă efortul cu care este solicitată coarda în timpul căderii. Solicitarea corzii începe după parcurgerea distanţei de cădere liberă; din această clipă coarda începe să se întindă, efortul din coardă creşte şi atinge valoarea maximă când devine egal cu forţa de frânare. Dacă forţa de şoc este mică căderea se termină în acest punct deoarece lucrul mecanic necesar reţinerii corpului ce cade a fost realizat de coardă prin alungire. Dacă forţa de soc depăşeşte aceste praguri urmează o nouă fază în care coarda alunecă prin dispozitivul de frânare cu forţă constantă până când întreaga energie de cădere este absorbită prin frecare. Energia de cădere este egală cu produsul dintre greutatea căţărătorului şi înălţimea de cădere. Ea este absorbită de coardă şi de dispozitivul de frânare. Rezumând cele spuse mai sus rezultă că forţa de şoc este egală cu forţa de frânare iar cantitatea de coardă ce alunecă prin dispozitivul de frânare este proporţională cu energia de cădere. Valoarea forţei de şoc variază în funcţie de cinci factori: 1. greutatea corpului ce cade; 2. caracteristicile de alungire a corzii; 3. factorul de cădere; 4. factorul de frecare; 5. amortizarea corpului celui ce cade şi a celui ce asigură. Pentru cel ce cade este hotărâtoare înălţimea de cădere; pentru cel ce asigură este hotărâtor factorul de cădere. Definim factorul de cădere ca fiind raportul dintre lungimea de cădere şi lungimea corzii de la asigurător până la căţărător. Factorul de cădere maxim este egal cu 2 şi se realizează în cazul unei căderi libere fără piton intermediar şi fără frânare. Conform testelor UIAA forţa de şoc poate depăşi 12 KN (limita suportabilă a corpului uman). Valoarea de 2 a factorului de cădere poate fi întâlnită numai după prima lungime de coardă, în căderea capului de coardă peste regrupare. Atenţie la pitoanele din regrupare care pot ceda la un asemenea şoc. După punerea primei bucle de asigurare factorul de cădere va scădea constant şi va rămâne sub 2. Între timp ce se întâmplă cu pitonul pe care se cade? Eşti pe perete, coarda şi hamul sunt bine legate, pitoanele intermediare sunt bine plantate, buclele sunt corect puse, deci te simţi în siguranţă. Gândul unei eventuale căderi nu te sperie. Dar orice cădere generează o mare cantitate de energie. Foarte multe accidente au avut loc în urma cedării punctului intermediar de asigurare datorită greşitei estimări a forţei de şoc ce acţionează asupra acestuia. Dacă se cade pe un piton intermediar cu o forţă de şoc x, iar cel ce filează foloseşte o forţă de frânare y pentru a opri căderea, asupra pitonului va acţiona suma celor două forţe x+y.
152

Dacă toate condiţiile de securitate sunt îndeplinite. Şocurile statice pot avea loc când se folosesc corzi statice sau la incorecta folosire a buclelor de autoasigurare. Totuşi. problema e un pic mai complicată. Pentru cea de-a doua categorie. cele pe care nu le prevezi („surpriza”). Cum în România traseele sub 3A nu prea sunt bine pitonate. chiar cu câteva milisecunde înainte de a se întâmpla. 153 . Se recomandă încordarea muşchilor şi reţinerea respiraţiei pentru mărirea capacităţii de rezistenţă şi de elasticitate a corpului. Întrucât loviturile în zona capului sunt cele mai periculoase. De multe ori acest lucru generează lipsa de reacţie. cea mai sigură metodă de a evita rănirile este prinderea cu ambele mâini de coarda de asigurare. capul de coardă are de înfruntat mai multe riscuri şi de aceea nu trebuie să atace pasaje mai dificile decât cele pe care ştie că le poate trece în siguranţă. 2. Astfel îţi poţi asigura o poziţie în care capul nu este ameninţat. nu vei păţi mai nimic într-o cădere de secund. Faţă de secund. O mare atenţie trebuie acordată şocurilor statice care deşi sunt produse la înălţimi mici de cădere pot provoca leziuni ireversibile (paralizie) sau chiar moarte. dacă înălţimile de cădere nu sunt mari. julituri sau zgârieturi. Niciodată nu trebuie riscat în mod conştient. Prima îţi dă un moment de a te pregăti înaintea căderii şi chiar de a te împinge uneori din perete.Sunt două tipuri de căderi: 1. o mare atenţie trebuie acordată. accidente nu vor surveni. te poţi prinde cu ambele mâini de coardă iar corpul tău e pregătit de impact pe măsură ce coarda se alungeşte. Căderea este mult mai periculoasă deoarece corpul tău este deja în cădere în timp ce creierul primeşte informaţia. fiind posibile totuşi câteva vânătăi. Indiferent de evenimentul ce produce căderea. datorate de obicei ruperii unei prize. niciodată nu trebuie sa te afli cu coarda după picioare (mai ales în traversări). Posibilele accidente apar în căderile capului de coardă. De remarcat că o cădere într-un pasaj vertical sau surplombant este mai puţin periculoasă decât o cădere în teren înclinat şi cu pitoane rare. O atenţie deosebită trebuie acordată pereţilor înclinaţi în care o cădere te poate pune în situaţia să te freci de perete. cele pe care le prevezi. prevenind astfel căderea cu capul în jos.

2 m.2 m Din figura anterioară se observă că în cazul unei căderi cap de coardă de înălţime 1.Cădere cap de coardă de înălţime 1. forţa de şoc este de 7 KN. concluzia este mai mult decât evidentă. Cum limita suportabila a corpului uman este 12 KN. neexistând piton intermediar. iar în cel deal doilea 18 KN. O cădere cap de coardă de înălţime 10 m. 154 . în primul caz folosind coarda dinamică iar în cel de-al doilea folosindu-se o coardă statică.2 m de regrupare iar în cel de-al doilea caz având plasate două pitoane intermediare după primii 4 m (vezi imaginea alăturată). De aici rezultă următoarele reguli: 1. când se revine în poziţia de căţărare (după o pauză în care s-a stat atârnat în piton folosind autoasigurarea) prima grija a căţărătorului este de a scoate autoasigurarea din piton. Conform testelor UIAA în primul caz. factorul de cădere este 2. având în primul caz un piton intermediar plasat la 0. în traseele de căţărare nu se folosesc niciodată corzi statice. 2.

Decăţărarea poate fi uneori foarte dificilă şi poate conduce la o cădere. înainte de pierderea forţelor. Oboseala poate genera şi ea accidente. în caz de averse torenţiale. ceaţă. În caz de stricare bruscă a vremii (vânt puternic. Este bine să ştim cât de cât linia traseului din cărţile de specialitate sau de la cunoscători ai zonei.Cădere cap de coardă de înălţime 10 m Concluzia este următoarea: plasând cât mai multe bucle. ninsoare) imediat trebuie luată decizia de abandonare a traseului. reducem drastic factorul de cădere. în vederea cunoaşterii posibilităţilor de căţărare. nu încerca să faci mai mult de un traseu pe zi. Retragerea trebuie făcută din timp. De multe ori. O zi de pauză după un traseu greu este oricând binevenită. în caz de dificultate neprevăzută. de asigurare şi de retragere. ploaie. Dacă condiţia fizică nu îţi permite. Vara. capul de coardă intră în pasaj fără a-l studia şi are surpriza de a constata că nu a ales direcţia bună şi a părăsit traseul său că nu mai rezistă fizic să ajungă până la următorul piton. Evitarea căderilor Cel mai bun mijloc pentru evitarea căderii este studierea pasajului ce urmează a fi parcurs. 155 . trebuie aşteptată trecerea ploii iar după aceea trebuie pregătită coborârea prin rapel. Continuarea traseului pe stânca udă poate genera mai mult ca sigur o cădere.

slăbirea lejeră a corzii. 3. reluarea uşoară a desfăşurării corzii) 156 . 2. strangularea corzii pentru oprirea unei căderi.Nu lăsaţi coarda să ruleze în spatele piciorului Tehnici de bază ale asiguratorului în escaladă Tehnici de bază privind folosirea corzii Tehnici de bază privind folosirea corzii (1.

157 . asiguratorul trebuie să fie sigur că are o greutate mai mare decât cel care este pe perete.Poziţia asiguratorului faţă de dispozitivele proprii Conexiunea corectă între dispozitivul de prindere al asiguratorului şi carabina de care este prinsă coarda Asiguratorul faţă de perete şi căţărător Pentru a se asigura o poziţie corectă din punct de vedere al siguranţei. sau în caz contrar să se ancoreze de baza peretelui. iar pentru a elimina situaţiile neplăcute prezentate în figura 81 b. asiguratorul va trebui să se poziţioneze ca în figura 81 a. adică dedesubtul căţărătorului şi cât mai aproape de peretele pe care acesta îl escaladează.

a b Asiguratorul faţă de perete şi căţărător 158 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->