P. 1
Sondajul+de+Opinie +Referat

Sondajul+de+Opinie +Referat

|Views: 683|Likes:
Published by Nicoleta Yuby

More info:

Published by: Nicoleta Yuby on May 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2014

pdf

text

original

Universitatea din Bucureşti- Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicãrii

Sondajul de opinie
Student: Munteanu Carmen-Alexandra Grupa: 7 Anul II

Bucureşti, 2009

1

Ar mai fi şi exemplui lui Napoleon care i-a încredinţat o misiune asemãnãtoare contelui Lavalette: douãsprezece persoane având opinii diferiteiacobini. (Porojan. De exemplu. 1993:596) 2. autorul romanului “Robinson Crusoe”..2004:163).coord. Vlăsceanu. Acest tip de cercetare sociologicã are ca notã diferenţialã restrangerea ariei de cunoaştere la opinia publicã şi se fondeazã pe modalitãţile interogative de culegere a informaţiilor şi pe tehnici de eşantionare. statisticii matematice şi a legii numerelor mari. Termenul de opinie publicã a fost preluat din limba englezã (public opinion) şi semnificã pãrerea poporului. dar nici nu sunt neapãrat întemeiate pe un fundament ştiinţific. îi aduceau în fiecare lunã rapoarte asupra opiniei publice referitoare la starea de lucru din Franţa. regalişti. nu sunt simple reacţii momentane.Definiţii 1. republicani ş. care au o anumitã stabilitate.2006:12) Sondajul de opinie publicã are ca scop cunoaşterea complexului preferinţelor exprimate de un numãr semnificativ de persoane . (Zamfir.) şi a celui de Demoskopie (germană). pe baza principiilor teoriei probabilitãţilor. care.2004:164) Primele sondaje de opinie organizate sunt legate de numele lui George Gallup. Istoricul sondajelor de opinie Din vechi timpuri s-au fãcut încercãri de sondare a opiniei.a.. sã se estimeze parametrii populaţiei totale. C. Termenul de sondaj de opinie este echivalent celui de Public Opinion Polls (engl. L.. Ideile susţinute în această teză 2 . (Novak. Ea reprezintã ideile şi judecãţile unei colectivitãţi. (Novak. susţine teza de doctorat în psihologie cu titlul: „O metodă obiectivă pentru determinarea interesului cititorilor faţă de textele unui ziar". în 1928. referitoare la o problemã de importanţã generalã. Termenul de sondaj reprezintã o cercetare parţialã al cãrei scop este ca pe baza rezultatelor obţinute de la un eşantion riguros prelevat. Opinia publicã este un complex de preferinţe exprimate de un numãr semnificativ de persoane cu privire la o problemã de importanţã generalã. Daniel Defoe. Sondajul de opinie este o metodă de cunoaştere a opiniei publice pe baza chestionarului şi a eşantionării. În istorie sau în povestirile istorice existã numeroase exemple de conducãtori de state care au încercat sã ia “pulsul” populaţiei. a organizat la cererea guvernului englez o reţea de corespondenţi locali care sã îl ţinã la current cu starea de spirit a poplaţiei bãştinaşe.

preferinţelor. L.coord. adicã generalizarea unor exemple mai mult sau mai puţin numeroase a rezultatelor astfel obţinute.. Câmpeanu.. deşi a existat un interes permanent al cercetătorilor pentru studierea opiniei publice. Încã de la începutul secolului XX s-a constatat cã observarea unui numãr redus de subiecţi. Liepelt. IMAS. Realizarea practicã a conceptului de marketing se face prin cercetarea de marketing. pãstrând secrete rezultatele. SCOP. Cu aceeaşi ocazie a efectuat sondaje preelectorale şi Grupul pentru Dialog Social . ISOGEP ş. 1993:598).IRSOP (1990).. (Zamfir.(necesitatea chestionării directe a publicului şi posibilitatea studierii pe grupuri reprezentative) este pusă în practică cu ocazia alegerilor generale din 1934. K. Adriana Cambes şi M. L. este înfiinţat Institutul care va fi cunoscut în întreaga lume sub numele de Gallup Poll (Institutul American de Opinie Publică). aleşi în anumite condiţii. Vlăsceanu.coord. Vlăsceanu. în timp ce sondajele de opinie au ca principal obiectiv cunoaşterea “pulsului populaţiei”. poate înlocui în mod legitim şi avantajos numãrãtori foarte laborioase şi costisitoare. 3 .aceasta având ca obiectiv orientarea activitãţii firmelor în funcţie de cerinţele pieţei. Psihologie) şi catedrele de sociologie din Universităţile de stat şi particulare. este de preferat un studio prealabil referitor la ce doreşte şi ce poate cumpãra aceastã clientelã. nu a funcţionat decât în perioada 1967-1980 o instituţie specializată în efectuarea sondajelor de opinie (Oficiul de studii şi sondaje al Radioteleviziunii).GDS (P. Marile intrepinderi industriale şi comerciale au înţeles cã în loc de a impune clientelei produsele pe care hotãrâserã sã i le ofere . în 1935. care împreună cu Institutul de Ştiinţe Sociale Aplicate (INFAS) din Bonn. aducând la cunoştinţã publicului larg informaţiile astfel obţinute. CIS. În prezent desfăşoară activitate de sondare a opiniei publice mai multe institute de cercetare private (IRSOP. După evenimentele din decembrie '89 a luat fiinţă Institutul Român pentru Sondarea Opiniei Publice . 1993:596) În ţara noastră. SOCIOBIT. 1991). a) Metoda reprezentativã.). România înainte şi după 20 mai. Activitatea de studiere a pieţei se bazeazã pe sondajul de opinie asupra obişnuinţelor . a orientãrii şi motivaţiilor. C. IRSOP. Cercetare a Calităţii Vieţii. Un an mai tîrziu. Renaşterea unei democraţii: Alegerile din România de la 20 mai 1990. Apariţia sondajelor ştiinţifice de opinie a fost determinate de trei circumstanţe reciproc independente şi manifestate aproape simultan la sfârşitul perioadei care separã cele douã rãzboaie mondiale. b) Apariţia marketingului. Berindei. (Zamfir. C.. uneori chiar imposibil de realizat. Datculescu. 1991). Singura deosebire importantã dintre studiile de piaţã urmãresc în principal un efect comercial şi nu informarea publicului. precum şi institutele Academiei Române (de Sociologie.a. a realizat pentru prima dată în România prognozarea şi analiza computerizată a alegerilor parlamentare şi prezidenţiale (P. pãrerilor în materie de consum.

(Novak. Iluţ. Principalul dezavantaj este greutatea sau imposibilitatea surprinderii schimbãrilor ce se petrec în evoluţia fenomenului studiat. adresate unor ansambluri de indivizi. chiar şi în perioade foarte scurte de timp. Aceste tehnici. un volum redus de resurse materiale. Deci sondaje reflectã numai o situaţie concretã de moment. stau la originea sondajelor de opinie care au ajuns sã constituie un instrument de cercetare ştiinţificã.se centreazã pe probleme ce suscitã un larg interes public.2006:12-13) Scopul şi obiectul sondajului de opinie 4 . (Porojan. controlul şi prelucrarea datelor.2004:165) Caracteristicile sondajului: Sondajul de opinie este o specie a anchetei sociologice cu urmatoarele caracteristici: . 2006:69). (Rotariu. calitatea şi fiabilitatea este net superioarã într-un sondaj. . subiectiv. furnizeazã rezultatele într-un interval de timp mai mic. Cu ajutorul sondajului se estimeazã rezultatele preliminare ale unei cercetãri totale. Tehnicile de evaluare a atitudinilor pornesc de la idea cã acestea sunt variabile latente.se realizeazã într-un timp foarte scurt. sondajul este mai operativ.are un pronunţat caracter descriptiv. utilizabil în cele mai variate domenii. al realitãţii sociale. cercetarea bazându-se pe întrebãri privitoare la opinie. perfecţionate.se centreazã pe aspectul opinional. . farã a se recurge la mijloace sofisticate de prelucrare şi interpretare a informaţiei. Avantajele sondajului: Cercetarea prin sondaj îşi extinde continuu aria de investigare. cu chestionare simple şi clar structurate şi pe eşantioane care sã asigure o reprezentativitate rezonabilã pentru evaluãrile cu caracter general urmãrite. . .rezultatele sunt prezentate într-o formã simplã. Sondajul este accesibil atunci când observarea implicã distrugerea tuturor elementelor sondajului. Se creeazã o facilitate pentru culegerea.c) Mãsurarea atitudinilor. Erorile de înregistrare sunt mult mai uşor de identificat şi cercetat în faza validãrii datelor primare. umane şi financiare utilizate. datoritã multiplelor avantaje pe care le prezintã faţã de observarea tuturor elementelor populaţiei: costul total mai redus faţã de o cercetare totalã.

iar problema pusã în discuţie este sistemul de pensii.sã prezinte o importanţã socialã. Dintre toate fenomenele realitãţii. aşa cum rezultã din sondaje. ca urmare a combinãrii acestor factori. fazã ce constã în culegerea şi prelucrarea informaţiei referitoare la eşantion. culturali şi emergenţa opiniei publice. Sunt douã etape: a) descrierea staticã. . mãsurabile în tratamentul static. b) inferenţa staticã. Aceastã problemã este foarte importantã în general. estimându-se astfel parametrii întregii populaţii. ca atare. economici. În acest sens se impun douã observaţii: a) Procesul de nonrãspunsuri date într-un sondaj de opinie publicã este legat de gradul de proximitate a subiecţilor în raport cu obiectul cercetãrii. b) Unul dintre cele mai pãgubitoare efecte ale sondajului constã în a pune subiecţii în situaţia de a rãspunde unor întrebãri pe care nu şi le-au pus sau pe care nu le înţeleg. (Novak.Scopul oricãrui sondaj îl constituie estimarea parametrilor populaţiei pe baza rezultatelor obţinute din eşantion. pot fi obiecte ale sondajului de opinie publicã numai acelea care sunt accesibile cunoaşterii şi înţelegerii de cãtre populaţia investigatã. care stârnesc interesul social şi admit interpretãri cu mai multe semnificaţii. Opinia publicã şi opinia manifestatã în public 5 . psihologici. adicã obţinerea statisticilor bazate pe eşantion. adicã sã fie relevantã pentru populaţia care constitue universul cercetãrii. Opiniile.sã fie o chestiune controversatã. sondajul se întemeiazã pe acest principiu: opiniile sunt cantitativ egale şi . se pot evidenţia relaţiile dintre factorii demografici.2004:166-167). O problemã de interes general presupune îndeplinirea a douã condiţii: . sunt comparate rãspunsurile obţinute de la diferitele segmente de vârstã sau categorii socio-profesionale. Astfel. Ca tehnicã statisticã. fazã ce constã în exinderea rezultatelor obţinute pe baza eşantionului. Obiectul unui sondaj de opinie îl constituie o problemã de interes general. Un contraexemplu ar fi acela cã se efectueazã un studiu în rândul studenţilor. sunt raportate la categoriile socio-demografice şi profesionale. dar mult mai puţin pentru populaţia studenţeascã.

erorile de eşantionare. se recomandã ca la publicarea rezultatelor unui sondaj sã se specifice: . selectarea în mass-media a informaţiilor. (Novak. atâta timp cât în realitate nu au fost cuprinşi în eşantion decât câteva sute de persoane? Persoanele care pun aceste întrebãri nu sunt neapãrat rãuvoitoare şi nici excesiv de suspicioase. Credibilitatea sondajelor La prima vedere. propagarea şi stabilizarea opiniilor neinstituţionalizate.2004:169-172) Pentru a asigura un grad cât mai mare de credibilitate a sondajului trebuie sã avem în vedere 4 factori: mãrimea eşantionului utilizat. .Principalul atribut al opiniei publice constã în caracterul sãu neinstituţionalizat.cum se poate vorbi “în numele lui” atât timp cât nimeni nu l-a întrebat niciodatã nimic? . alegerea momentului publicãrii rezultatelor.Cum se poate afirma cã rezultatele sondajelor reflectã opinia unei colectivitãţi ce mãsoarã adesea milioane de persoane. raport pentru care despãrţirea ş dihotomoa opiniilor determinate. În acest sens. idea de sondaj poate contraria bunul simţ al individului care. În realitate.structura şi volumul eşantionului . . Atitudinea este o înclinaţie a individului de a acţiona sau reacţiona într-un anume fel.formlarea întrebãrilor şi succesiunea lor. . în timp ce opinia trebuie sã treacã prin atitudine. în mod firesc îşi poate pune cel puţin douã întrebãri: . cuprinse în eşantion. alegerea datelor efectuãrii unui sondaj.. Ar fi corect sã se utilizeze noţiunea de atitudine pentru a se indica ceea ce sunt dispuşi indivizii sã facã. în faptul cã ea oglindeşte raportul dintre cei care participã direct şi cei care participã indirect la structura puterii. Formarea. constituie obiectul cercetãrilor opiniei publice. dar în mod obiectiv existente. acesta s-ar putea realiza prin deformarea rezultatelor. . iar noţiunea de opinie. este vorba de necunoaşterea mecanismelor care conduc la formarea unui eşantion reprezentativ şi a celor care permit extinderea rezultatelor obţinute prin consultarea unui numãr redus de persoane.procedeul de investigaţie. asupra întregii populaţii pe care se presupune cã o reprezintã aceasta. precum şi alte tehnici. Opiniile şi atitudinile sociale Prin mãsurarea opiniilor subiecţilor se poate ajunge la identificarea atitudinii sociale şi la formularea unor predicţii asupra comportamentului potenţial al indivizilor. marja de eroare şi 6 . Atitudinea se transpune în acţiune. faţã de o anumitã problemã sau faţã de un anumit subiect. În ceea ce priveşte posibila manipulare partizanã. modul de selectare.identitatea instituţiei care a solicitat sondajul. pentru a indica ceea ce cred aceştia cã este adevãrat.categoriile de rãspunsuri şi frecvenţele înregistrate. .

Exemplu: Dacã se intenţioneazã realizarea unui sondaj printre liceenii dintr-un oraş cu privire la consumul de droguri. cu materialele avute la dispoziţie (timp. 7 . ceea ce nu se poate. în calculele probabilistice. de la toate liceele. Marja de eroare: Pentru un sondaj cu grad de precizie total de 100% trebuie sã intervievezi toţi indivizii. 2006: 126-128). numãr de operatori). ceea ce va înlãtura posibilitatea imputãrii anumitor interese. avem marja 3%. Indiferent de numãrul celor supuşi sondãrii. Mãrimea eşantionului. Pentru orice sondaj. modul de eşantionare ş. pentru mãrimea eşantionului 600 avem 4% marja. În urma statisticilor s-a descoperit cã 384 este un numãr magic.1 067. tehnicile folosite. Gradul de precizie este direct proporţional cu numãrul intervievaţilor. avem marja de eroare 1%.) . este acordarea de şanse egale tuturor indivizilor pentru a fi intervievaţi. pentru mãrimea eşantionului . Pentru 65000 de liceeni vom avea 65000:384=169. bani.verificarea unor ipoteze privind legãturile dintre fenomene. a) Stabilirea obiectivului În principal sondajul poate urmãri douã obiective principale: . Iluţ. aşa cã statisticienii au ajuns la concluzia cã se pot stabili anumite marje de eroare. Numãrul obţinut se va împãrţi la 384. iar pentru unul de 9 605. se va întocmi o listã cu numele tuturor liceenilor din acel oraş. De stabilirea obiectivului depind toate demersurile ulterioare: populaţia studiatã. se va apela la împãrţirea numãrului total al posibililor intervievaţi la 384. dacã fiecãruia i s-a dat o şansã egalã de a fi ales.nivelul de credibilitate.la un eşantion de 384 persoane avem marja 5%. pentru un eşantion de 2 401 avem 2% marja. Se va intervieva fiecare a 169-a persoana.estimarea unor parametric ai populaţiei (medii. Schema de desfãşurare a unui sondaj: Demersul metodologic al cercetãrii prin sondaj presupune parcurgerea unor etape principale şi rezolvarea diferitelor probleme. este suficient sã chestionezi doar 384 dintre ei pentru a obţine un grad de precizie de 95%. proporţii etc.2. Statistica: Pentru mãrimea populaţiei . adicã marja de eroare va fi de doar 5%.a. Gradul de crdibilitate este invers proporţional cu marja de eroare (Rotariu. Modul de selectie a eşantionului: Esenţialã. A determina obiectivul înseamnã a stabili ceea ce este posibil de realizat.

operatorul. Pentru a avea calitatea de ipotezã. g) Elaborarea eşantionului Toatã structura eşantionului este determinate de baza de sondaj şi de aceea este necesarã cunoaşterea naturii şi exactitãţii acestei baze.b) Determinarea universului anchetei Se referã la populaţia din care se va extrage eşantionul şi asupra cãreia se vor extinde rezultatele sondajului. f) Elaborarea machetelor/ tabelelor de prezentare a datelor Stabilirea machetelor este necesarã deoarece în funcţie de gradul lor de detaliere se poate apoi dimensiona eşantionul. într-o formã care permite verificarea empiricã. d) Elaborarea ipotezelor O ipotezã este enunţul unei relaţii cauzale. adicã prin confruntarea cu realitatea. o introducere în problema studiatã. prezentarea rezultatelor şi un rezumat cuprinzând interpretarea acestora. lungime.prelucrarea primarã . e) Eleborarea chestionarului Chestionarul este forma sub care se concretizeazã programul sondajului şi de aceea de calitatea lui (claritate. enunţul trebuie sã fie testabil. fie în scris. ora şi ziua.controlul calitãţii documentelor . sã fie confirmat sau infirmat.prelucrarea secundarã k) Redactarea raportului de cercetare Redactarea raportului de cercetare este etapa finalã a investigaţiei şi cuprinde. c) Alegerea tehnicilor Transmiterea informaţiei de la subiect la operator se poate realize fie oral. în general. dificultate) depinde în foarte mare mãsurã calitatea sondajului. Indicatori specifici sondajelor de opinie 8 .codificarea rãspunsurilor . h) Definitivarea instrumentelor de cercetare i) Aplicarea în teren a instrumentelor Elementele ce pot afecta calitatea sondajului sunt: chestionarul. prezentarea procedeelor utilizate pentru culegerea şi prelucrarea informaţiilor.2004:175-179). cadrul fizic. j) Prelucrarea calitãţii informaţiilor Prelucrarea informaţiilor cuprinde urmãtoarele operaţiuni: . momentul. (Novak.

e) Indicatorul ponderat de apreciere şi interes exprimã valoarea ponderatã a gradului de apreciere/ satisfacţie/ mulţumire. reflectând sintetic.Sondajul nu este proiectat pentru a-şi atinge toate obiectivele.Existã multe întrebãri de verificare.Eşantionarea greşitã a subiecţilor. . pentru o scalã cu cinci trepte: B= (foarte) mare mãsurã.Operatorul nu a fost instruit sau nu respectã regulile stabilite în procesul de formare ca operator de interviu.Întrebãrile sondajului nu au o ordine logicã. b) Balanţa reprezintã difenţa dintre cele douã ponderi opuse.Sondajul poate dura prea mult din cauza complexitãţii acestuia (numãr mare de întrebãri. .Întrebãrile au o formulare greu de înţeles.Operatorul de interviu completeazã o mare parte din chestionare cu propriile rãspunsuri. iar populţia este mai interesatã de subiect.valori relative egal distribuite. 1993:187). Cu cât nivelul indicatorului este mai aproape de 100. . Erorile pot fi identificate în urmãtoarele etape: Proiectarea chestionarului (proiectarea chestionarului poate exclude foarte multe erori ce pot apãrea în urmãtoarele etape) . d) Opinia majoritarã exprimã valoarea modalã. existã şi indicatori specifici sondajelor de opinie : a) Indicatorul de actualitate – reflectã ponderea publicului efetiv în totalul populaţiei. De exemplu. fie cã este mai curând defavorabilã (balanţa negativã) faţã de obiectul anchetei. . în totalul rãspunsurilor. . cu atât întrebarea este mai actualã.scãzut. . c) Indicatorul de polarizare semnificã ponderea rãspunsurilor tranşante şi opuse. adicã ponderea rãspunsurilor. f) Sistemul ierarhizat de categorii de apreciere este constituit în funcţie de plasarea categoriei mediane la stânga.mediu/ scãzut. Culegerea datelor (de obicei erorile ce intervin la culegerea datelor depind de modul în care operatorul a fost instruit. cât şi de experienţa acestuia) .deloc( micã mãsurã). Erori în sondajul de opinie În realizarea unui sondaj de opinie pot fi identificate numeroase erori care influenţeazã radical rezultatul cercetãrii. 9 . (Porojan.În afara indicatorilor statici utilizaţi în mod obişnuit în prelucrarea statisticã a datelor. În acest mod se obţin urrmãtoarele categorii valorice: înalt-mediu/ înalt-mediu.Nu existã întrebarea pentru excluderea persoanelor care lucreazã în domenii apropiate cercetãrilor de marketing. la dreapta sau la nivelul valorii centrale a scalei. numãr mare de rãspunsuri). arãtând care dintre stãri concentreazã cele mai multe rãspunsuri. fie faptul cã populaţia este mai curând favorabilã (balanţa pozitivã). .

Personalul care face analiza datelor nu are informaţii despre cum s-a desfaşurat colectarea de date şi ce erori au intervenit. . BIBLIOGRAFIE: 10 .Datele pot fi analizate greşit datoritã completarii greşite a chestionarelor. . .Nu existã o metodologie de analizã a datelor referitore la tipologia sondajului abordat. ..Modalitatea de sondaj aleasã nu se potriveşte cu caracteristicile sondajului. . Analiza datelor (majoritatea erorilor apãrute în aceastã etapã sunt datorate erorilor efectuate la proiectarea chestionarului şi culegerea datelor).Operatorul nu completeazã corect fişele de sondaj.Persoana sondatã se plictiseşte sã rãspundã la întrebãri.Locul ales pentru realizarea sondajului nu este adecvat. (Porojan. .2006:293-296).

R. 1993 Porojan D.Polirom. Casa de editurã şi presã ŞANSA S. Institutul IRECSON.L. P. 2004 Novak A. Bucureşti. Vlăsceanu. Iluţ.Novak A. Bucureşti. Ciocãnel B. Ancheta sociologică şi sondajul de opinie. Bucureşti. C. 1996 Porojan D. . Editura Studenţeascã.Ed. Dicţionar de sociologie.. Sondarea opiniei publice.. L.. T. 2006 Rotariu. Babel. Bucureşti. coord.. 2006 Zamfir. Editura Universitarã. Iaşi. Statistica şi teoria sondajului. . Ed.. 1993 11 .. Statistica şi sondajul de opinie. colecţia Cariere. editia a II-a . Bucureşti. Bazele sondajului.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->