P. 1
Creation and Creativity in the 21st Century

Creation and Creativity in the 21st Century

|Views: 428|Likes:
Published by Sebastian Chirimbu

More info:

Published by: Sebastian Chirimbu on May 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

INTERDISCIPLINARY RESEARCHES

CREATION AND CREATIVITY IN THE 21st CENTURY

2

Sebastian CHIRIMBU, Maria ALEXE, Adina BARBU-CHIRIMBU Georgeta COSTACHE, Eduard IONESCU, Ramona SIMUŢ, Denisa DRĂGUŞIN, Alexandru BURDA (coordonatori ediţie)

INTERDISCIPLINARY RESEARCHES CREATION AND CREATIVITY IN THE 21st CENTURY Versiune electronică

Editura STEF Iaşi, 2012
3

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Creation and creativity in the 21st century : Interdisciplinary Researches; coord.: Sebastian Chirimbu, Maria Alexe, Adina BarbuChirimbu, ....- Iaşi : Stef, 2012 Bibliogr. ISBN 978-606-575-184-2 I.Chirimbu, Sebastian (coord.) II. Alexe, Maria (coord.) III. Barbu-Chirimbu, Adina (coord.) 81

Coordonator colecţie Interdisciplinaritatea: Lect. univ. dr. Sebastian CHIRIMBU Lucrarea este publicată cu avizul CENTRULUI DE CERCETĂRI, RESURSE şi STUDII EUROPENE din cadrul Parteneriatului Instituţional „Îmbunătăţirea capacităţii de inserţie a tinerilor pe piaţa europeană a forţei de muncă prin intermediul programelor de formare, tehnologiei informaţiei şi comunicării” dezvoltat între Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi pentru Românii de Pretutindeni” (MAE), Fundaţia „Generation Europe Romania”, Centrul „Pro Europa”, Centrul de Formare în Alternanţă „Cefora”, DPIPP-Crevedia şi Fundaţia” Profesia 2000+” (Liceul Teoretic „Ecoprof”) cu sprijinul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (Direcţia Alternative Educaţionale) şi Editurii Stef ( Iaşi).

Editura STEF este acreditată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior. Mai multe detalii puteţi obţine la adresa: www.cncsis.ro.

Toate drepturile rezervate. Autorii sunt direct responsabili de alegerea şi prezentarea datelor conţinute în articole, de autenticitatea şi originalitatea acestora, cât şi de opiniile exprimate în articolele din volumul de faţă. Conţinutul acestei lucrări este protejat prin Legea dreptului de autor L8/1996.

4

MULŢUMIRI SPECIALE:
Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti – d-nei Inspector General Adj. Crenguţa PASCALE Departamentului de Limbi Străine ( Universitatea Tehnică de Construcţii, Bucureşti) – d-nei Director prof. univ. dr. Zoia MANOLESCU Inspectoratului Şcolar – sector 2 – Invăţământ preprimar – Inspector prof. drd. Georgeta IORDACHE Facultăţii de Utilaj Tehnologic (Universitatea Tehnică de Construcţii, Bucureşti) – d-lui Decan prof. univ. dr. ing. Ion DAVID Centrului de Cercetare TSCI ( Universitatea Tehnică de Construcţii, Bucureşti) – d-nei director conf. univ. dr. Carmen ARDELEAN Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi pentru Românii de Pretutindeni”- d-lui Director Cristinel DUMITRU Centrului de Conferinţe SIQUA – d-lui Director Florin TUDOR Editurii STEf, Iaşi

Organizatori-parteneri în proiectele de cercetare şi manifestările ştiinţifice dedicate INTERDISCIPLINARITĂŢII IN EDUCAŢIE:
Centrul de Cercetări, Resurse şi Studii Europene - Parteneriatul Instituţional ICIATPEFMPIPFTIC Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi pentru Românii de Pretutindeni” Facultatea de Utilaj Tehnologic şi Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare- UTCB Centrul de Cercetare „Religie şi Ştiinţă” – Editura Universităţii Emanuel din Oradea Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (Direcţia Alternative Educaţionale) Editura Stef, Iaşi

5

COMITETUL ŞTIINŢIFIC (RECENZORI ŞTIINŢIFICI) Prof. univ. dr. Floare CHIPEA, Universitatea din Oradea Conf. univ. dr. Eduard IONESCU, Universitatea „Spiru Haret” Conf. univ. dr. Jose VILA , ERI-CES – University of Valencia, Spain Conf. univ. dr. Felix NICOLAU , Universitatea Hyperion Conf. univ. dr. Tamara CEBAN , Facultatea de Litere, Universitatea „Spiru Haret” Conf. univ. dr. Elena GURGU, Universitatea „Spiru Haret” Conf. univ. dr. Vihren BOUZOV, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria Conf. univ. dr. Carmen ARDELEAN, Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti Lect. Director Dara TAFAZOLI, Culture & Art Research & Training Centre, University of Applied Science & Technology Culture & Art, Mashhad Iran Lect. univ. dr. Maria ALEXE – Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti / Universitatea Naţională de Arte Lect. univ. dr. Ramona SIMUŢ, Facultatea de Litere, Universitatea Emanuel din Oradea Lect. univ. dr. Sebastian CHIRIMBU – coordonator parteneriat instituţional / Dept. Limbaje Specializate Universitatea „Spiru Haret” Lect.univ. dr. Denisa DRĂGUŞIN, Facultatea de Litere, Universitatea „Spiru Haret” Lect. dr. Silvia RAŞCU PISTOL, Facultatea de Litere, Universitatea”Spiru Haret” Lect. dr. Viorica BANCIU, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea din Oradea Mls. Amalia LEITES, Universidade Federal de SantaMaria Prof. Mariana CROITORU, Centrul CRED, Târgovişte (Dâmboviţa)

6

SECŢIUNEA : EDUCAŢIE, INTERDISCIPLINARITATE ŞI COMUNICARE EDUCATION, INTERDISCIPLINARITY AND COMMUNICATION

7

Asistenţa psiho-pedagogică a studenţilor din învățământul la distanţă. Între creativitate și suport tehnologic

Lector drd. Beatrice ALMĂŞAN Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – Departament CREDIS Universitatea Bucureşti

Abstract Modern digital technology offers a large numbers of opportunities to develop our pedagogical skills and curricula, but does it help us to have a close connection with our student?. Virtual campus helps us to be in touch with our students permanently and to ignore distance. The main research question is: How can a professional psychological assistance develop on virtual campus. A research sub-question refers to the differences that should be taken into consideration due to the students various professional background and age. The second one concerns the way in which tutor – student relationship evolves during the eLearning process. Practice proved that just giving and receiving materials is not enough for most of the learners and that they need psychological assistance. The author experience is based on The Program for Pre-schools and Primary Schools Teachers, a program that started in 2005 the first students graduating in 2008. Most of the examples concern the academic subject Foreign languages because it is one which is quite embarrassing for adult students. The research methodology is that used for a case study. Key words: psychological assistance, eLearning methodology, tutorstudent relationship Aspecte generale Tema pusă în discuție de acest studiu abordează abordează abordează o problemă legată de educația la distanță, un tip de educație modern a cărui dezvoltare a apărut ca necesară în contextul globalizării și tehnologizării. Dezvoltarea sa a devenit posibilă datorită utilizării pe scară largă a internetului și thnologiilor digitale. Deși învățământul superior la distanță s-a dezvoltat în România în ultimii 15 ani sub toate formele – studii 1.

8

de licență, master, programe de perfecționare. În campul educațional românesc această temă este încă puțin explorată, dar la nivel international se incearca adaptarea şi descoperiresa unor noi perspective de abordare teoretica şi practica. Departamentul Credis al Universității București este printre instituțiile care au contribuit la dezvoltarea programelor de învățământ la distanță atât prin înființarea unor facultăți și masterate cât și prin inițerea unor abordări teoretice. Un rol important în dezvoltarea și perfecționarea pregătirii studenților l-a avut înființarea Campusului Virtual care se folosește începând cu anul 2003. Campusul Virtual UniBuc. Acesta reprezinta o platforma electronica foarte eficienta atat in pregatirea studentilor la forma de invatamant la distanta dar şi pentru evaluarea acestora. El oferă informatii rapide, actualizate şi structurate, intr-o forma accesibila studentilor de toate categoriile. În anul 2005 a debutat în cadrul Departamentului Credis al Universităţii Bucureşti programul de studiu Pregătirea Personalului Didactic pentru Învăţământul Primar şi Preşcolar, prima promoţie a absolvit în 2008 şi de atunci tot mai mulţi studenţi au optat pentru el. Programul de studiu este de tip învăţământ la distanţă şi se adresează, cadrelor didactice deja existente în sistem dar care nu au o pregătire de specialitate de tip universitar sau celor care vor să devină educatori şi învăţători. Curriculumul acestuia este complex, adecvat cerinţelor unui învăţământ modern şi performant. Studiul de caz pe care îl propunem se referă la învăţarea limbilor străine. Am ales acest subiect al curricumului, fiindcă am considerat că prin prin complexitatea problemelor pe care le ridică este ilustrativ pentru necesitatea asistenţei psihologice în învăţământul la distanţă. Aspecte ale învățământului ID în cadrul Universității București Învățământul la distanță este un sistem complet de învățare, ce îndemplinește o serie de funcții care sunt evidențiate in activitatea ID și care contribuie și la dezvoltarea unor programe conexe cum sunt cele de tip Life Long Learning. Gestionarea sistemului, evaluată în acest moment prin Comisia ARACIS și se realizează practic printr-o coordonare pe mai multe paliere. a. Managementul/ concepția învătământului la distanță 2.

9

b. Producția de cursuri c. Difuzarea de materiale , suport de curs, ghiduri şi auxiliare d. Sprijinirea învățării e. Certificarea /recunoașterea studiilor. Unele dintre cele mai răspândite aplicaţii ale programelor de tip eLearning se adresează adulţilor, mai ales celor care doresc să se perfecţioneze să îşi ridice gradul de pregătire profesională printr/un program ce asigură o abordare flexibilă. Aceştia utilizează acest tip de programe, fiindcă trebuie să muncească şi să înveţe în acelaşi timp. Aproape toţi participanţii sunt foarte entuziaşti la începutul perioadei de studiu dar, din păcate descoperă destul de repede ce greu este să lucreze şi să muncească în acelaşi timp, să nu îşi abandoneze familia, să relaţioneze cu colegi de vârste foarte diferite, mulţi dintre ei mai tineri. Sunt moment dificile, derutante, peste care nu toţi cei înscrişi în program pot trece fără ajutorul tutorelui de an, ajutor care trebuie să vină mai ales din partea unui cadru specializat (psiholog, specialist în metodologia predării la adulţi, pedagogi) şi care trebuie să se realizeze în colaborare cu profesorul de specialitate. În acest tip de învăţământ Campusul Virtual este de un real ajutor, menţinând o legătură constantă între managerul de curs, profesorul de specialitate şi cursanţi. 3. Ipoteze de lucru Inițierea unei cercetări privind asistența psihologică pe care echipa din cadrul Facultății de Pregătire a Personalului pentru Învățământul Primar și Preșcolar (PPP) o poate acorda studenților săi s-a datorat necesității de a răspunde la anumite întrebări. Întrebarea principal în jurul căreia s-a dezvoltat cercetarea a fost următoarea: Se poate acorda o asistență psihopedagogică eficientă cu ajutorul Campusului Virtual al departamentului? Au rezultat o serie de întrbării secundare ce au conturat cercetarea. A stabili relaţii corecte şi dinamice prin campusul virtual pare ceva foarte simplu. Este oare aşa? Aceasta este una dintre întrebările la care ne propunem să răspundem. Ceea de a două se referă la modul în care relaţia formator- student trebuie construită şi supravegheată astfel încât studentul să primească, atunci când este cazul ajutor psiho-pedagogic specializat. Simpla postare la timp a materialelor şi verificarea temelor s-au dovedit acţiuni insuficiente pentru a-i ajuta pe studenţi să parcurgă în condiţii optime cei trei ani de studiu. S-a dovedit că unii dintre ei nu ştiau cum să utilizeze informaţiile ceea ce ducea la eşecuri dezamăgitoare. Incapabili să înţeleagă

10

singuri ce se întămplă, cum să îşi ordoneze priorităţile şi să îşi evalueze munca, unii studenţi abandonau studiul chair după prima sesiune. Asistența pedagogică oferită de Campusul Virtual se referă și la modul în care studenții, mai ales cei din anul I învață să folosească multitudinea de material bibliografice. Studenții de la ID erau derutaţi şi de faptul că profesorii le indicau materiale provenite din mai multe surse. Mulţi profesori înainte de a redacta un curs sau un manual constriesc un Reader adică o culegere de texte şi exerciţii pe care le consideră importante, selecţia este făcută în funcţie de necesităţile fiecărei grupe în concordanţa cu abilităţile lor de învăţare şi cu nivelul de cunoştinţe. În învăţământul la distanţa, în lipsa mai multor întâlniri directe, evaluarea profesorului de specialitate este greu de făcut la început și de aceea se poate întâmpla ca el să nu corespundă în totalitate nevoilor studenților. Acest Reader reflectă concepţia profesorului despre nevoile studenţilor săi [Underhill, 2002, dar manualul care trebuie să urmeze se poate îmbunătăţii prin feed-backul realizat prin diversele secţiuni ale campusului virtual. 4. Aspecte teoretice și metodologice Aşa cum am stabilit deja în capitolul anterior, un formator implicat în învăţământul la distanţa are nevoie, pentru a obţine rezultate satisfăcătoare de o pregătire psiho-pedagogică de specialitate. În cazul particular al limbilor străine cea mai mare parte a materialelor metodologice sunt orienate spre utilizatorii tineri sau în cazul cursurilor pentru adulţi spre cursurile specializate (limbaj econimic, juridic, cursuri de îmbunătăţire a competenţei de scriere etc). Cursanţii specializării Pregătirea Personalului Didactic pentru Învăţământul Primar şi Preşcolar sunt în cea mai mare parte utilizatori de nivel începător sau mediu general, categorie pentru care oferta nu este foarte generoasă. Acesta este încă un motiv care conduce la instalarea unui sentiment de anxietate, datorat faptului că nu se regăsesc uşor într-un grup ţintă. Formatorii au considerat necesar să le explice cursanţilor cum să înveţe, să le crească impicarea insistând asupra faptului că învăţarea unei limbi străine(L2) este un proces în dezvoltare [Hutchinson, Waters: 1987; 128]..Au fost discutate şi strategiile adoptate şi baza lor teoretică. Cele mai importante au fost următoarele: a. Învăţarea centrată pe student aspect metodologic ce permite studenţilor să profite de un număr mare şi variat de activităţi şi să devină

11

mai încrezători în propriile forţe, fiindcă fiecare poate învăţa aşa cum doreşte, exprimându-se cum şi când doreşte, Este cunoscut faptul că adulţii au deja anumite deprinderi formate şi faptul că profesorul ţine seama de aceste deprinderi şi îi ajută să se integreze în colectiv, adaptându-se metodei generale de învăţare contribuie la depăşirea stresului provocat de învăţarea unei limbi străine. Profesorul devine faciltator şi coordonator al activităţii studenţilor şi îi ajută să îşi formeze deprinderi de învăţare independentă. Pentru a acorda o asistenţă corectă şi eficientă trebuie să monitorizeze feedbackul şi să folosescă în mod craetiv dialogul cu studenţii. Campusul virtual poate reprezenta un avantaj pentru că permite monitorizarea unor acţiuni multiplr, creative şi diferenţiate, permiţând alternarea unor sarcini de lucru mai tradiţionale (cu care studenţii sunt deja familiarizaţi) cu alte în care se utilizează metodologia modernă. Datorită posibilităţii de a folosi materiale de diferite tipuri îl poate ajuta pe student să se situeze într-o situaţie de comunicare cât mai apropiată de cea reală. b. Învăţarea prin crearea unor contexte lingvistice. În cazul studenţilor care se înscriu în învăţământul la distanţă cei mai mulţi au deja nişte cunoştinţe, chiar dacă neconsolidate şi haotice. Profesorul de limbă străină trebuie să creeze situaţii atractive de învăţare care să-i ajute să îşi organizeze cunoştinţele şi să le amplifice. Se grupează cunoştinţele de vocabular sub anumite etichete sau se dezvoltă o reţea de ip mindmaping. c. Abordarea psihologică Practica adovedit că în cazul grupurilor de adulţi cu vârste diferite, înscrise în învăţământul la distanţă acest tip de abordare este chiar mai necesar decât în clasele tradiţionale. Această abordare se poate realiza datorită multiplelor forme de comunicare pe care le oferă spaţiul virtual, unde discuţiile pot fi individuale, specialistul ajutând-l pe student să îşi evalueze potenţialul de învăţare şi resursele. d. Metoda etnografică. Considerată mai ales o metodă de evaluare calitativă a procesului de învăţare interactivă [Scollon, Ronald T. 1979], metoda este de mare ajutor, fiindcă permite o participare largă şi interpretarea datelor procesului de învăţare. În timpul primei întâlniri cu studenţii aceştia sunt încurajaţi să ţină un jurnal în care să-şi noteze progresele, exerienţele lingvistice, problemele pe care le întâpină în învăţare [Chaudon: 1998; 46-47].Acest exerciţiu ce a părut la început foarte cidat pentru studenţi, a permis formatorilor identificarea şi ulterior soluţionarea diferitelor probleme. Un dezavantaj ar fi timpul pe care aplicarae metodei îl necesită. Rezulatele au fost însă foarte încurajatoare.

12

5. Obiective Obiectivele prezentei cercetări au fost : Folosirea facilităţilor oferite de campusul virtual pentru a ajuta studenţii să treacă peste momentele de anxietate şi să îşi continue studiile. Explorarea și identificarea nevoilor studenților Flexibilizarea campuslui virtual pentru a-I ajuta să se familiarizeze cu metodologiile moderne de predare. Foloseirea consilierii psiho-pedagogice pentru eficentizarea achizițiilor învățării Toate aceste obiective au fost dezvoltate şi urmărite atât de profesorul de specialitate cât şi de specialistul în consiliere pentru a putea atinge unl dinobiectivele majore ale prgramului de consiliere pentru a reduce abandonul şcolar. 6. Prezentarea experimentului Iniţial nimeni nu şi-a dat seama că studenţii vor avea nevoie de consiliere psiho-pedagogică şi că acesta va fi una din principalele sarcini ale managerului de curs. [Alexe, 324]. Organizarea activitatilor s-a făcut conform specificului învăţământului la distanţă din cadrul departamentului CREDIS al UB Acesta se bazează pe întâlniri faţă în faţă cu rolul de a prezenta cerintele, obiectivele activitatii, distribuirea informatiilor şi recomadari privind modul de parcurgere a materilelor şi mai apoi de solutionare a intrebarilor ridicate de studenti. Materialele sunt prezentate şi prin intermediul campusului virtual –iar in cadrul forumurilor de discutie sunt făcute recomandari. Odată cu desfăşurarea primului semestru a devenit evident că activitatea de consiliere din timpul întâlnirilor faţă în faţă nu era suficientă şi atunci a apărut ideea de a desfăşura o activitate de consiliere şi pe Campusul Virtual. Platforma Campus Virtual este astfel dezvoltată, încât poate raspunde nevoilor de interacţie profesor – studenti- tutori. Alaturi de tutorii de specialitate există şi tutori consilieri care au rolul de a motiva – susţine –sprijini pe studenţi în achiziţia unor abilităti şi competente practice sau de a-i motiva,oferindu-le suportul necesar pentru comunicarea cu ceilalaţi studenţi. Pentru cei timizi sau pentru cei care din cauza vârstei nu îndrăzneau să adreseze întrebări în cadrul întâlnirilor directe, extinderea consilierii în spaţiul generos al campusului virtual a reprezentat o soluţie salvatoare. Mai ales în primul an este important să simtă că cineva este alături de ei şi să afle datorită discuţiilor de pe forum că nu sunt singurii care au anumite probleme.

13

fiindcă problemele de metodologie a învăţării sunt mai complexe. Grupele de începători prezintă un risc mai ridicat. Studenților li se facilitează accesul la centrul de resurse atât prin acces direct (permis de bibliotecă) cât și on line. Le este frică să nu se facă de râs în faţa colegilor şi a profesorilor. Acest aspect este amplificat în cazul secţiei de pregătire a personalului pentru învăţământul preşcolar şi preprimar. dacă nu sunt mulţumiţi de modul în care se defăşoară comunicarea o pot întrerupe. Acestea din urmă au fost cele pe care prezentul studiu le-a analizat prioritar. ceea ce înseamnă evaluare. Tipurile de support oferite sunt: de informare. deoarece învăţarea unei limbi străine presupune folosirea altor strategii didactice. Pe de altă parte tutorii pot 14 . mai ales în cazul începătorilor este un aspect cheie al obţinerii succesului în învăţare. chiar atunci când ştiu răspunsul. aplicării directe a unor metode coercitive. Studenţii pot alege cu cine comunică şi în ce fel. îndrumare. mai ales în cazul anumitor discipline (limbile străine) mangerii de curs au considerat necesar să analizeze situația și să găsească o rezolvare care să fie eficientă pentru toți studenții și de aceea aceasta a însemnat și utilizarea Campusului Virtual. Liniile de comunicare deschise în aceste întâniri se dezvoltă prin intermediul Campusului Virtual. faţă de alte specialităţi. dar riscul apariţiei lor este amplificat de vârsta cursanţilor şi de lipsa lor de deprinderi şi de competenţe lingvistice. videoconferințelor. În cazul lor anxietatea se poate datora şi schimbării de roluri. activităților de socializare. cât și de consiliere psihologică prin diferite mijloace. existând riscul unor observaţii neplăcute. Supravegherea modului în care anxietatea datorată dificultăţilor de învăţare a unei limbi străine. de faptul că aceşti studenţi sunt la rândul lor formatori pentru elevii lor. fapt dovedit şi de extinderea reţelelor de socializare. care va fi subiecul comunicării. Observând creșterea gradului de anxietate a studenților. negociere a conținutului și de monitorizarea a progresului. față în față. În fiecare semestru există două întâlniri tutoriale în cadrul cărora are loc o comunicare sincronă. Probleme de anxietate pot apărea în cazul oricărui process de învăţare.Serviciile de consiliere oferite studenților de la ID sunt organizate astfel încât se desfășoară pe mai multe paliere de comunicare. orientare profesională. În spaţiul virtual comunicarea se face mai uşor. Atribuțiile de suport ale tutorelui sunt atât de tip academic. Se dezvoltă o anumită frică de a răspunde. Este deja un fapt cunoscut că unul din motivele pentru care studenţii se înscriu în învăţământul la distanţ este şi posibilitatea de a evita întânirile directe în care să fie supuşi judecăţii profesorilor şi colegilor.

Atunci s-a recurs la materialele – suporturile de curs – prezentate online care permit studentului să primească un feedback rapid şi eficient prin intermediul chat-ul sau a formului de discuţii. In cadrul specializarii PPP aşa cum a fost deja menţionat grupul de studenţi este format din adulţi implicaţi în activităţi sociale cu responsabilităţi de natură familială. afective şi de invatare. Datorită asistenţei consilierilor de psiho-pedagogie dicuţiile pe forum au devenit mult mai active. unul se ocupă de cunoştinţele de specialitate (un profesor de limbi străine) al doilea este un specialist cu o serioasă pregătire psiho – pedagogică. 15 . Pentru fiecare student ce se constituie intr-o situatie individualizata este nevoie de un set de metode de cunoastere a intereselor/ motivatiilor. Sarcina profesorului de limbi străine este mai clară.avea la rândul lor anumite probleme privind buna defăşurare acestui proces. pentru studenţii secţiei Pregătirea Personalului Didactic pentru Învăţământul Primar şi Preşcolar. dar cel puţin tot aşa de important şi nu doar pentru studenţii mai slabi. Timpul limitat al studenţilor. conducerea Departamentului CREDIS a considerat necesar să implementeze un program de asistenţă psihologică realizată prin mijloacele specifice învăţământului la distanţă. Aceste aspecte de natură a asigura integritatea morala şi psihică a studenţilor permit canalizarea energiilor psihonervoase în organizarea activitaţii de învaţare şi obţinerea unor rezultarte bune şi chiar a performanţelor şcolare. În vederea reducerii abandonului şcolar. încarcă materialele pe campus şi oferă soluţii pentru parcurgerea lor corectă. ajutându-i să-şi formeze deprinderi de învăţare corectă. Inţial în sprijinul învăţării unei limbi străine –în cadrul Departamentului s-a creat posibilitate a ca studentul să îşi îmbunătăţească activitatea prin împrumutul unor carti/CD/casete de la biblioteca sau pentru cei cu acces mai greu la internet în staţiile de lucru din cadrul departamentului. În cadrul Departamentului CREDIS procesul de comunicare este supervisat de doi tutori. de aceea abandonul poate surveni datorită suprasolicitării datorate gestiunii defectuoase a timpului şi resurselor de învăţare. de sanatate . dificultăţile de deplasare şi de încadrare în programul de lucru al personalului departamentul sunt elemente care au redus efectul acestor măsuri. dar şi de de discutii individualizate (ce se pot desfăşura ăn mediul virtual pentru cei din alte localităţi) cu privire la probleme administrative (inclusiv financiare. mai deschise şi mai diversificate. socială şi profesională. Formatul Forumului permite studenţilor să se organizeze în anumite grupuri. Ajutorul psihologic este mai puţin vizibil.

de aceea am făcut o evaluare a studenţilor la sfârşitul primului semestru şi apoi după cel de al doilea. La aceste discuţii pot participa. feedbackul este aproape instantaneu. să iniţieze dezbateri legate de probleme de studiu sau modalităţi de abordare. Unii dintre studenţi au devenit mai ales pe parcursul semestrului al doilea foarte motivaţi şi activi. conştierntizarea şi autoreglarea comportamentului studenţilor . • stilul educaţional al profesorului adecvat grupului şi cu deschidre spre fiecare cursant adaptat învăţământului online • nivelul de aşteptare şi interesul faţă de rezultatele la învăţătură –sunt prezentate la începutul şi sfârşitul fiecărui semestru prin sesiuni speciale de consliere şi îndrumare pentru încurajarea . permiţând intervenţii rapide şi corecturi în cazul unor neînţelegeri. prin recunoaşterea diplomeleor şi a suplimentelor de diplomă. ajungând chiar să îi îndrume pe colegii lor. de aceea conluziile acestui studiu nu sunt decât concluzii parţiale.relevanţa currciculară –curricula răspunde nevoilor actuale de pregătire în domeniul şi este corelată cu activităţile /cerinţele învăţământului românesc şi european. Campusul virtual poate fi utilizat în asistența psihologică a studenților de la ID : Experimentul descris anterior nu s-a încheiat. Compararea rezultatelor a evidenţiat o sădere a stării de anxietate la studenţii care au fost activi în cadrul Campusului Virtual. Concluzii Considerăm că rezultatele obținute aduc noi puncte de reper și valori ce sunt evidețiate printr un aparat metodologic complex și variat care a permis soluționarea principalei ipoteze de cercetare. Limba străină este o disiplină care se studiază în cadrul Departamentului CREDIS pe parcursul anului I. fapt ce permite profesorilor să înţeleagă problemele cu care se confruntă studenţii. Le vom enumera pe cele mai importante : 16 . Datorită calităţilor tehnice ale Campusului Virtual.să urmărească fire de discuţii specifice. Succesul acestui program de formare initiala pentru specializarea PPP se datoreaza şi elaborarii şi constructiei unui plan de studiu tinand cont de factori pedagogici cum ar fi.calitatea proiectării şi desfăşurării situaţiilor de învăţare . atât profesori cât şi studenţi.

La nivel practic va fi necesară construirea. 1998 Cook. Bucureşti 2011 Chaudon. vol 1 Editura Universitară. Consilierea psiho-pedagogică contribuie la dezvoltarea unor strategii de predare specifice învăţământului la distanţă.Second Language Classrooms. Krakow. Cambridge Applied Linguistics Series. Book of Abstracts. Discuţiile de tip consiliere din cadrul Campusului sunt un instrument eficient în evaluarea aşteptărilor studenţilor ceea ce duce la o mai corectă evaluare a rezultatelor. April 28-29. Vivian . 3. Great Britain. Comunicarea în cadrul Campusului fiind o comunicare asincronă şi sincronă s-a dovedit foarte eficientă în activitatea de consiliere 2. 2011. Totodată varietatea datelor teoretice trebuie să fie amplificată printr-o activitatea de rafinare și îmbogatire a taxonomiilor și chiar print-o fundamnetare și diferențiere mai clară a metodologiei privind consilierea și orientarea profesională.Starting from the L2 User. Long and Jack C Richards. 2000 17 . 1991 Cook. consolidarea și dezvoltarea modalităților și serviciilor de asistentă psihopedagogica care să răspundă nevoilor individuale și de grup. Maria .1. Editor: Michel H. Vivian . Craig .Values and Tasks for Coordinating Specialists in ID – Procedings of the 7th. Prezentarea unor mijloace facile de comunicare și îndrumare a studenților vor conduce în timp la implementarea cât mai corecta a conceptelor de educație pe tot parcursul vieții și trecând dincolo de activitățile punctuale se poate construi și imaginea unei universități deschise învățării la orice vârstă în condițiile îmbătrânirii active Datele teoretice și de cercetare analizate vin și in sprijinul universitatilor care doresc să-și construiască o strategie viabila în domeniul alternativei educaționale: învățământ la distanță. Edward Arnold. EUROSLA 10.Second Language Learning and Language Teaching.International Scientific Conference „eLearning andSoftware for Education” Bucharest. Bibliografie Alexe. Research on teaching and learning.

1997 18 .D. Ronald T. 2007 Neacşu. Bogdan – Universitatea virtuală. Editura Universității Naționale de Apărare București. – Linguistic convergence and Ethnography of Speaking. în vol E-learning și software educațional. S. Bucureşti. . 1982 Logofătu. Facultatea de Psihologie şi ştiinţele educaţiei. New York Academic Press. Editura Universității Naționale de Apărare București București.Principles and Practice in Second Language Acquisition. Mihaela – Questionnaire as a Tool for Quality Assurance in Distance Learning – vol E-learning and Software for Education.realizări și perspective la Universitatea București.Krashen. Ioan – Invăţarea academică independentă – Ghid metodologic Universitatea din Bucureşti. 2006 Scollon. 2005 Logofătu. Pergamon.

creating the false impression that certain news or reports are critical and objective. publicaţii de specialitate) sau superior ierarhice (inspectorat. More often than not. parents or anyone related to school. image. becomes nowadays more and more difficult. structură. minister). since there are various educational institutions which had to cope with unpleasant incidents brought in by the mass. Acele şcoli care deţin tehnici avansate de promovare a imaginii şcolii. Promovarea imaginii şcolii este reprezentată de o multitudine de elemente: scop.media. Diana Marina FLOREA Inspector pentru monitorizarea curriculumului descentralizat Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti Abstract The school’s approach on promoting self image. fie prin experienţă directă. techniques to address the world press. Key words: Romanian school. 19 . internet. pupils. cultura organizaţiei şcolare şi atributele procesului educaţional oferit de şcoală. cum ar fi restructurarea de posturi sau completări de norme. în cazul profesorilor titulari. Imaginea şcolii constituie un element de bază în funcţionarea unei unităţi şcolare. we find the same approach techniques within the world press. negative sensationalism is more and more spread. Astfel. too. Acestea sunt cunoscute de public.Promovarea imaginii şcolii Prof. resurse materiale. It is obvious that. media. aceste şcoli nu-şi pun probleme de fond. having as main characters teachers. sunt şi şcolile care au un număr rezonabil de mare de copii. fie prin intermediul unor structuri informaţionale specializate (mass-media. de-a lungul timpului. obiective. Promovarea imaginii şcolii ar fi bine să aibă ca principale repere următoarele criterii: Crearea şi promovarea unei imagini pozitive.

dar trebuie să admitem că aceste întâmplări cotidiene sunt izolate. Este adevărat că nu numai învăţământul are probleme de imagine astăzi. care să urmărească multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică. Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional. devine o adevărată provocare pentru managerul unei şcoli. se caută a fi mediatizat senzaţionalul negativ. În contextul actual. descoperim aceleaşi tehnici de abordare şi în lumea presei. în vederea obţinerii de către aceştia de premii şi distincţii la olimpiade şi concursuri şcolare. Organizarea intr-o zi cu semnificaţie pentru unitatea şcolară a „Zilei porţilor deschise”. din ce în ce mai dificil. Armonizarea ofertei educaţionale şi a formării continue cu nevoile specifice care au fost identificate în unitatea şcolară. Realizarea unei reviste a şcolii. Promovarea unor proiecte care să aibă ca principal scop. 20 . în managementul educaţional. deoarece sunt instituţii de învăţământ care au avut de suferit în urma prezentării de către mass-media a unor incidente nefericite. elevi. susţinerea elevilor care provin din medii defavorizate din punct de vedere social şi a elevilor cu un potenţial ridicat. comunitatea. de ştirile cu caracter negativ şi nu de lecţiile de cerc pedagogic sau alte activităţi didactice model. părinţi sau oameni aflaţi într-o relaţie cu şcoala.Elaborarea unor proiecte locale. a unui album cu activităţile derulate în timpul unui an şcolar. şcolile partenere în proiectele educative derulate. să poată să popularizeze tot ceea ce se petrece pozitiv în propria unitate de învăţământ. reducerea abandonului şcolar. prilej cu care şcoala va relaţiona cu părinţii. integrarea elevilor în colectivitate. particulare. Ele nu reprezintă întregul proces didactic şi nu pot fi generalizate. Promovarea imaginii şcolii prin intermediul acelor persoane care promovează şi asigură calitatea în actul educaţional. a unui pliant cu oferta educaţională. opinia publică este interesată. Devine evident faptul că. din păcate. prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia. Demersul pe care îl face şcoala în promovarea propriei imagini. în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educaţional. creându-se astfel impresia. ştiut fiind faptul că. cu precădere. că acele ştiri sau reportaje. în care protagoniştii au fost: profesori. De cele mai multe ori. devine în contextul societăţii actuale. se doresc a fi critice şi obiective.

Pentru realizarea acestor obiective este necesară elaborarea unei oferte educaţionale. îl constituie cabinetul de informatică şi Ael-ul. doar şcoala. să pună şcoala într-o lumină favorabilă. popularizarea unei reviste a şcolii. scaner. Printre activităţile care ar putea fi întreprinse la nivelul şcolii. realizarea de albume cu imagini din interiorul sălilor de clasă. care să răspundă exigenţelor părinţilor. dar şi o bună pregătire a elevilor pentru viitor. iar acest lucru poate fi cunoscut prin elaborarea şi completarea unor chestionare. la care să poată participa şi părinţii. de la serbări. care poate de asemenea să contribuie la promovarea imaginii şcolii. literară. avem dovada clară a interesului acestora. devotat misiunii sale. asemenea domnului Trandafir şi a elevului model. videoproiector. Nu ne rămâne decât să le citim din nou operele şi să ne străduim să-i facem cunoscuţi şi să punem în valoare noi modele demne de urmat şi de compus o operă. de ce nu. devine o adevărată provocare. faţă de o problemă importantă a vieţii. a calculatorului. şi anume. 21 . figura unui bun dascăl. acestea sunt şi utilizate în predarea la ore de către cadrele didactice ale unităţii. în număr suficient de mare. am putea enumera: colaborarea şcoală – grădiniţă. Colaborarea dintre învăţător şi profesor se poate concretiza prin susţinerea unor lecţii demonstrative. imprimantă. Astfel. punctele cheie ale unui proces didactic modern. acces la reţeaua de internet. În acest sens. în care imaginea dascălului să fie centrală. procesul de formare şi cunoaştere. diminuarea migraţiei şcolare la sfârşit de clasa a IV-a. un rol important îl ocupă şi crearea unui site al şcolii. că odată realizată baza materială. ar trebui să ţină seama de mai multe aspecte. Acestea două. Tema şcolii apare frecvent în operele literare ale unor autori care aparţin unor momente istorice diferite. Un rol deosebit de important în formarea copiilor. asigură nu numai un învăţământ de calitate. Astfel.pe care îl face posibil. în cea mai mare măsură. Aceasta presupune punerea în evidenţă a câtorva aspecte dominante.Dezvoltarea imaginii pozitive a şcolii. printre care: creşterea numărului de copii la clasa I. printre care. Un rol important în sensibilizarea comunităţii locale la problemele şcolii îl are şi găsirea de sponsori. dar care au reuşit prin operele lor. dar mai ales. în deplin acord cu timpurile pe care le trăim. O promovare corectă a imaginii unei şcoli. spectacole. pentru a uşura accesul la informaţiile legate de şcoală. Rolul managerului constă în asigurarea unei dotări corespunzătoare a celor două cabinete cu: calculatoare. să se asigure. îl reprezintă utilizarea în procesul didactic.

La şcoală sau acasă. învăţători şi diriginţi. Un rol important în reuşita promovării imaginii unei şcoli îl joacă organizarea unei serbări şcolare. iar dacă din motive obiective. fără o obosire excesivă a acestora. am căutat parteneri de acţiune prin şcolile din vecinătatea noastră. Evidenţierea talentului fiecărui copil se va face în mod discret. iar activităţile de pregătire să se desfăşoare pe o perioadă mai lungă de timp. unii dintre ei au lipsit de la şcoală. Prin intermediul acesteia. Prin interpretarea de poezii. cu implicarea activă a tuturor factorilor: părinţi. care se adresează atât părinţilor. vor fi rezultatele obţinute. printre care: alegerea de dansuri care să nu depăşească posibilităţile de afirmare ale copiilor. Prin el avem posibilitatea să primim sau să transmitem informaţii. cu cea mai largă utilizare. texte ale unor scenete. la trecerea acestora de la clasa a IV-a la a V-a. care este condiţionată şi de dezvoltarea atenţiei. Concomitent cu elaborarea acestui proiect de studiu. Pentru a obţine rezultatul scontat va trebui să se ţină seama de câteva aspecte. cât şi copiilor. de a ne promova imaginea şcolii. Copiii pot să-şi completeze temele on-line. am realizat un proiect de acţiune concretă. Hotărâtoare în luarea deciziilor. copiii îşi vor lărgi orizontul cunoaşterii. iar treptat vor deveni mici artişti. 22 . care este în beneficiul ambelor părţi se poate folosi şi site-ul şcolii.Astăzi. dar şi cadrelor didactice ale şcolii. aceştia pot să-şi găsească temele din ziua respectivă. Pentru a reuşi menţinerea elevilor în şcoala noastră. a programului artistic. care trebuie să fie cât mai relaxant. aflate în acelaşi impas ca şi noi. acesta este un instrument de lucru ideal. se vor ocupa în egală măsură şi de confecţionarea/procurarea materialului artistic. ei îşi vor dezvolta memoria şi limbajul. care trebuie să aibă o înaltă valoare educativă şi să pună în valoare talentul şi particularităţile individuale ale copiilor. publicate pe site-ul şcolii. unde părinţii îşi pot exprima punctele de vedere cu privire la activitatea instructiv educativă a elevilor şi se poate iniţia un sistem de vot cu ajutorul căruia să se poată adapta activitatea didactică. Cadrele didactice care participă la realizarea serbării şcolare. în urma analizării chestionarelor. Reuşita unei serbări şcolare constă şi în alegerea din timp a tematicii. în scopul menţinerii copiilor în şcoală. calculatorul este prezent în viaţa fiecărui copil. elevi. la trecerea la un nou ciclu de învăţământ. Pentru promovarea acestui proiect. deci iată şi modul cel mai sigur. Participarea la serbările şcolare poate fi considerată o formă de învăţare. alegerea de texte accesibile interpretării acestora. cântece.

astfel încât fiecare copil să-şi cunoască rolul său. Astfel. însemnătatea evenimentului sărbătorit ca şi necesitatea unei munci disciplinate şi consecvente pentru ca rezultatul să mulţumească în final pe toţi. Într-o serbare este nevoie de atâta disciplină încât copiii să poată urmări programul să ştie când le vine rândul pentru susţinerea rolului primit. Renunţarea la serbări sau organizarea lor formală înseamnă o pierdere pentru viaţa sufletească a copiilor. decorului. a „Zilei Porţilor Deschise”. fiecare dintre participanţi va căpăta un plus de încredere în forţele proprii. Cu acest prilej vor fi mobilizaţi toţi copiii. comunitatea locală va vedea progresul şcolar înregistrat de la an la an. dar şi cei timizi să poată fi puşi în egală măsură în valoare. Se va proceda cu tact pedagogic. duce la pregătirea lor superficială şi la diminuarea trăirilor afective. astfel încât şi cei conştienţi de talentul pe care îl au. Astfel. ritm sau graţie. la calităţile sportive. se poate spune că prin intermediul unei serbări şcolare se realizează o acţiune educativă. dacă se apelează la talentul de recitare. astfel încât fiecare dintre aceştia să-şi cunoască talentul cu care este înzestrat. Toate activităţile trebuie încununate prin organizarea. Când sunt antrenaţi copiii în toate acestea se contribuie la dezvoltarea simţului de răspundere. Pentru asigurarea disciplinei programul trebuie să fie bogat. prilej prin intermediul căruia. a independenţei în acţiune. În momentele propice de relaxare şi bucurie pentru copii. Vor fi 23 . Tendinţa de a prelungi serbările oboseşte peste măsură copiii. Un alt aspect important în organizarea serbărilor şcolare este stabilirea şi respectarea duratei serbării. alternate cu recitări sau scurte dialoguri. măştilor. variat şi accesibil. în perfectă armonie cu al celorlalţi participanţi. o dată pe an şcolar. Dacă apar acte de indisciplină este o dovadă că programul nu este suficient de distractiv. a mândriei de a realiza cu forţe proprii spectacolul. Urmărind cele de mai sus. O problemă deosebită în reuşita unei serbări este asigurarea unei atmosfere de calm şi bună dispoziţie şi mai ales disciplina. de accesibil. ceea ce duce la diminuarea interesului şi la apariţia oboselii. Pentru începutul serbărilor sunt indicate în genere corurile. Se poate solicita în asemenea cazuri participarea copiilor sau a părinţilor acestora la confecţionarea costumelor. organizatorul trebuie să explice motivul pentru care se pregăteşte serbarea. iar numărul prea mare a acestora. mai ales dacă sunt vegheaţi din umbră cu răbdare şi discreţie. la înclinaţiile spre desen . sporesc şansele de reuşită ale serbării.

Bucureşti. http://www.ro http://www. Metode de învăţământ – ediţia a IV-a revizuită şi adăugită.. Ioan. Universitatea din Bucureşti. M. S. se va crea oportunitatea realizării de noi parteneriate.edu. Astfel. 2006. 2001. proiectele derulate. Tipogrup Press. Iaşi. copii talentaţi. managementul programelor ID. implementarea şi managementul învăţământului la distanţă.. Materiale suport la disciplinele Proiectarea. câştigătorii la diferitele concursuri şi competiţii. Iosifescu.ro 24 . Logofătu. Bibliografie: Cerghit.didactic. Managementul educaţional pentru instituţiile de învăţământ. Editura Polirom.evidenţiate punctele tari ale şcolii.

. social and professional integrating children/pupils with learning deficiency and/or disorders. Integration Educația specială este o formă adaptată de pregătire școlară și asistență complexă(medicală. social. Valorisation. ajutându-i să 25 . and also through usual kindergardens and schools. în articolul 3. trebuie să corespundă nevoilor copiilor cu CES.Nevoile școlare ale persoanelor deficiente/cu handicap cer o atenție specială. Key words: Disability. recuperarea și integrarea școlară. Scopul educației speciale este instruirea și educarea.” Educația specială trebuie practicată de cadre didactice calificate. MECTS Abstract Special education is an adapted form of school teaching and complex assistance (medical. School education of childern with special educational needs (CES) is achieved through special educational units. recovering and school. psiholog Carmen GRIGORE Centrul de Consiliere Şcoala gen. cultural) for people who temporarily or permanently are not able to reach the proper level of education that is age appropriate. socială și profesională a tuturor copiilor(elevilor) cu deficiențe și/sau tulburări ori dificultăți de învățare. Disorders. În Declarația Mondială asupra.Trebuie întreprinse măsuri pentru asigurarea accesului la educație fiecărei categorii de persoane deficiente. including the ones theaching in minority languages. cerute de învățământul obișnuit.Problematica educaţiei speciale Prof. educational. required by the regular education. Disabled. nr.Educației pentru toți”. specializate. socială. ca parte integrantă a sistemului de învățământ. The purpose of special education is teaching and training. educațională. 168. se afirmă:. through special groups and classes integrated in public schools.. culturală) destinată persoanelor care nu reușesc să atingă temporar sau pe toată durata școlarizării nivelurile instructiv-educative corespunzătoare vârstei. Incapacity.

handicapați” 26 . pentru ca. profesională și culturală.Plecând de la acestea. între oameni au existat numeroase diferențe. societatea să nu-i stigmatizeze numindu-i .săraci”) criteriul religios(în Evul Mediu-arderea pe rug a . însușirea cunoștințelor.. etc. boli incurabile-lepră. în numele unui ideal de perfecțiune. cancer. criteriul normalității psiho-fizicointelectuale(marginalizarea persoanelor cu diferite deficiențe. formarea de priceperi și deprinderi utile integrării în viața socială. De-a lungul istoriei. fie chiar de propriile familii. în consecință erau exterminate fizic. fie de către stat(în instituții specializate). aveau mai puține șanse de promovare în plan profesional și social putând suferi chiar și condamnări dacă aveau alte opțiuni politice). formarea abilităților necesare învățării în școală..atingă nivelul posibil de dezvoltare individuală cât mai aproape de dezvoltarea normală prin: acumularea experienței necesare învățării școlare și sociale.în al doilea război mondial-exterminarea populației evreiești). La spartani au aparut primele manifestări de tip segregaționist. persoanele care nu făceau parte din Partidul Comunist.. Segregarea a continuat și s-a perpetuat de-a lungul timpului. persoanele cu deficiențe erau stigmatizate de societate și considerate nevindecabile. țiganilor și emigranților) criteriul rasei(transformarea populației de culoare în sclavi și îngrădirea a numeroase derepturi și libertăți) criteriul social(împărțirea în clase sociale a oamenilor și disprețuirea celor . O altă practică destul de răspândită a fost izolarea persoanelor cu deficiențe de privirile celorlalți membrii ai societății. variind dupa criteriul prin care se făceau deosebirile: criteriul etnic(aplicat. s-au născut o serie de practici sociale care au evoluat istoric de la segregare la integrarea oamenilor diferiți printre ceilalți. unde. asigurarea șanselor și a condițiilor pentru continuarea pregătirii pe tot parcursul vieții.ereticilor”. în general. HIV-SIDA. criteriul politic(în țările socialiste.

Febra segregaționistă a existat cu adevărat însă în anii 50 ai secolului trecut.Unii au nevoi mai mari.dupa Gunnar Stangvik. iar comunitatea îi poate ajuta fiind mai puțin discriminativă și segregatoare cu ei. etc. etc) argumentul psihosocial – relevă absența. argumentul calității vieții – persoanele cu cerințe educative speciale sunt private de condițiile normale de viață ale oamenilor obișnuiți. egalitate. argumentul valorii – orice copil aduce o contribuție benefică în grupul său.Argumentele pro-integrare.. când. Diferențele între copii sunt de cele mai multe ori prilej de învățare și dezvoltare. stimulării satisfacerii nevoilor elementare ale omului ale omului(apartenența la un grup social. 27 . copiii cu nevoi speciale au o evoluție mult mai bună în școlile obișnuite decât în școlile speciale.Fiecare copil are dreptul de a i se acorda șansa unei vieți cât mai aproape de normalitate și integrare socială. nevoi speciale față de educație au și familiile acestor copii. ar fi: argumentul eficienței . Zece ani mai târziu.anormali” și excluși din mediile obișnuite de viață și educație.azilului” în care persoanele cu deficiențe erau tratate în masă.În secolul al-XIX-lea și începutul secolului XX au fost înființate numeroase instituții de tipul. determinate de particularități care îi diferențiază de ceilalți mai mult decât ne-am obișnuit noi să acceptăm. care nu pot fi atinse în afara unui mediu obișnuit de viață sau educație. fiecare având de învățat de la ceilalți și fiecare oferind ceva valoros celorlalți.)..Mai trebuie să ne gândim și la faptul că. fără a se ține cont de interesele individuale. constiința identității de sine. inființarea multor instituții speciale a dus la considerarea unui numar mare de copii ca fiind . argumentul progresului – sub aspectul achizițiilor și dezvoltării sociale. anii ’90 aducând o acceptare generalizată a viziunii de integrare și normalizare. argumentul drepturilor civile – instituțiile speciale privează subiecții de drepturile lor civile(participare. pe plan mondial începe să se contureze tot mai puternic recunoașterea drepturilor acestor persoane.instituțiile separate nu ofera o educație eficientă în comparație cu cele obișnuite. argumentul controlului social – instituțiile au fost acuzate de a fi principalul instrument de control a populației în surplus.

J. crescuți în condiții de violență. oricât de bun ar fi un program de educație. se pune astăzi accentul pe termeni ca cerințe educative speciale și situații de risc.Copiii cu CES cer atenție specială și necesită sprijin pe tot parcursul dezvoltării lor. dificultăților de învățare. care nu se mai vrea un mediu exclusivist. tulburare. ci unul care să corespundă nevoilor de dezvoltare a copiilor prin evaluarea adecvată a potențialului de învățare/dezvoltare și prin asigurarea reabilitării/compensării deficiențelor. termeni folosiți pentru a determina problemele speciale ale copiilor. comunitate). Pornind de la politica de incluziune. de aici și importanța hotărâtoare a primilor ani de viață.. unitatea de învățământ. 3. educația din primii ani nu se poate realiza fără implicarea tuturor factorilor responsabili(familie. război sau abuz). se pot enumera o serie de teze și argumente teoretice.Riscuri stabilite ..determinate de zestrea cu care copiii vin pe lume și care se manifestă încă de la început sub forma diferitelor dizabilități(deficiențe senzoriale. doar să-l sprijine în dezvoltarea sa și să potențeze la maxim abilitățile existente.Orice copil are nevoie în anumite perioade ale vieții lui de atenție specială și sprijin special.Dacă acesta nu vine la timp. în același timp trebuie specificat că.Riscurile se referă la trei grupuri de probleme(Evans. care influențează educația timpurie: dezvoltarea copilului își determină direcțiile și bazele la vârste foarte mici. în strânsă legătură cu cercetările din domeniul psihopedagogiei copilului. etc. În literatura de specialitate de la conceptele de handicap. el nu poate să schimbe un copil cu probleme. mentale severe).etnic. un copil considerat. 2. tulburărilor. incapacitate. aparținând diferitelor grupuri marginalizate social. organice neurologice. în direcția formării capacităților generale de adaptare psihoindividuală și socială. religios.normal” poate ajunge ușor în categoria celor cu . cadre didactice. intervenția timpurie este hotărâtoare dacă se face adecvat. Pentru aceste grupuri de probleme este cert că.Riscuri biologice – se referă la copiii care au la naștere probleme fizice care pot fi remediate(de exemplu prematurii). O asemenea manieră de înțelegere este mai aproape de idealul școlii viitorului. dar.Riscurile determinate de mediul de dezvoltare(copiii care cresc în sărăcie. 28 .1998): 1. deficiență.probleme”. dizabilitate.

dificultățile în învățare pot indica anumite disfuncții în procesul de predare-învățare(sarcini. fără a transforma diferențele în bariere.Important pentru ei este să crească și să se dezvolte împreună. prin explorarea resurselor pe care fiecare la are. de afecțiune și securitate. profesorii trebuie sprijiniți în demersul lor de toți factorii responsabili(părinți. voinței. particularități psihice. ca și cea incluzivă. de independență. etc. prietenoase. primul pas în educația timpurie și care ulterior reprezintă cărămida de bază a incluziunii este recunoașterea importanței diferențelor individuale și planificarea activităților educaționale în funcție de particularitățile și nevoile copilului.Școlile incluzive trebuie să fie școli deschise. Această perspectivă are la bază câteva ipoteze: orice copil poate întâmpina dificultăți în școală. afecțiunii.Copiii sunt diferiți din punct de vedere temperamental. de calitate. afectează invățarea scolară. resurse oferite de profesori insuficient adaptate nevoilor copiilor). Problematica educației speciale este abordată în prezant prin două perspective: 1. etc). de încredere în sine.Educația incluzivă se referă tocmai la ridicarea acestor bariere în învățare și la asigurarea participării tuturor celor vulnerabili la excludere și marginalizare la o educație accesibilă.Perspectiva curriculară – definește dificultățile școlare în termeni de sarcini și activități furnizate copiilor și de condiții create în clasă. specialiști în domeniul psihopedagogiei. evidențiază nevoia de accentuare a dezvoltării sociale a copilului și de focalizare pe procesele învățării. decizii.educația timpurie. 2. acest lucru nu indică în mod special că sunt probleme cu el.Perspectiva individuală a copilului – se referă la modul în care caracteristicile individuale ale copiilor(deficiențe. dificultățile în învățare pot sugera modalități de ameliorare. al capacității de învățare. în care să se 29 . Toate categoriile de copii au aceleași trebuințe de bază în creștere și dezvoltare ca și ceilalți:nevoia de apreciere și întărire pozitivă. este extrem de necesară în educația incluzivă. învățarea activă și eficientă care își are bazele în educația timpurie. al motivației. care să ducă la condiții mai bune de învățat pentru toți elevii și la o implicare mai consistentă a cadrelor didactice. context social).

1991). evită dedublarea evaluării. transport. Conceptele fundamentale care stau la baza incluziunii au în vedere valorizarea diversității. asigură urmările și vizează a da răspunsuri cât mai personalizate nevoilor fiecăruia într-o manieră continuă. demnitatea ființei umane. El este un instrument conceput să răspundă nevoilor personale ale unui copil aflat în dificultate. echipamentele specializate necesare.. corespunde în fapt. dreptul de a fi respectat. Planul de intervenție în serviciile educative trebuie să indice pentru copil/elev. adaptările necesare le ritmul învățării și respectarea principiilor pedagogice. predării-învățării. Secretul integrării și chiar al incluziunii copiilor cu CES constă în a nu le refuza șansa la educație și de a căuta împreună cu familia sprijinul necesar învățării lor adecvate.1999).Perspectiva de ansamblu a planului de servicii dă o coerență intervențiilor. calitatea evaluarea permanentă și parteneriatul educațional. în acest sens preocupările în domeniu disting între două tipuri de planuri: 1.(Vrășmaș.E. nevoii de abordare cât mai personalizată. serviciile complementare și personalul solicitat. resursele financiare necesare pentru mijloace. care vizează asigurarea continuității.urmărească flexibilizarea curriculumului. în funcțiile de obiectivele fixate: nivelul de integrare dorit/urmărit.Planul de servicii personalizat(PSP). se determină criterii de evaluare. Prin această modalitate se stabilesc obiectivele învățării și inserției sociale. se precizează intervenții. nevoile individuale. este completat de Comisia pentru Protecția Copilului și este un instrument de planificare și coordonare a serviciilor individuale. asigurarea de șanse egale pentru toți. individualizată a problemelor de învățare și identifică teza conform căreia fiecare copil trebuie tratat diferit în funcție de problemele pe care le are.Planul de intervenție personalizat(PIP). complementarității și calității serviciilor ca răspuns la cerințele multiple și complexe ale copilului cu CES. responsabilizarea colectivă. 2. etc. se descriu modalitățile și resursele necesare pentru a sprijinii copilul aflat în dificultate(Goupil. etc. 30 .

etapele individualizate ale intervenției. înregistrarea progreselor.În limba română. consemnarea rezultatelor. Planul de intervenție joacă după Goupil(1991) rolul de planificare. formularea unui diagnostic prescriptiv. aparține lui Henderson. etc. . referindu-se la: CINE-elevul. coordonare. comunicare. anticiparea unor rezultate prin prognosticul inițial şi prin descrierea momentelor cheie ale intervenției. CÂND-calendarul și etapele necesare. pentru a afla informatii despre el și problemele care constituie cerințele educative speciale. Alter și Goldestein(1985) și este transpus în limba franceză de canadiana Goupil(1991) ca . Modelul cel mai cunoscut este la acest nivel denumit 6S. CUM-prin ce mijloace și cu ce resurse. poate fi unul 6-C.Planul permite stabilirea unui calendar al realizării obiectivelor şi la ordonarea priorităților. retroacțiune. Quel. specialiștii. periodice şi finale. Quand. acest model. descrierea metodelor de intervenție și a mijloacelor folosite. stabilind etapele necesare și fragmentând pașii în intervenție. profesorul de sprijin. În opinia lui E.Vrăsmaș.Orice plan de intervenții în dificultăți de învățare are următoarele componente: testarea inițială a copilului prin instrumente variate..planul este instrument de participare.Cele 6 întrebări”(Qui. logopedul.. consemnarea examinărilor inițiale.Se realizează astfel evitarea conflictelor între tipurile de intervenții și se 31 . CE-ce învață. participare. alegerea formelor de sprijin în parteneriat cu familia. CARE LOC-UNDE – mediul educativ necesar. concentrare a influențelor și coordonare a resurselor și acțiunilor. CINE ÎNCĂ-consilierul. Quelle facon). concentrare. școala.

Etapa6-se referă la aplicarea și evaluarea efectelor planului propus. teste simple. Procesul de evaluare educațională. profesor). Completarea planului se realizează într-o succesiune de etape. Etapa 3-este etapa în care profesorul face apel la un sprijin specializat. comunicarea se realizează ca obiectiv și ca mijloc. a scopului și a obiectivelor pe termen scurt. 32 . 1999). făcând împreună cu specialiștii o evaluare mai profundă a nevoilor educative ale copilului și căutând soluții satisfăcătoare. evaluați și stimulați să beneficieze de programe de recuperare. fișe de observație.Vrăsmaș. dar și la completarea lui curentă. dezvoltare.Pentru a putea realiza debutul școlar al tuturor copiilor este necesar ca până la vârsta școlarității. etc”(E. cognitiv. care să le asigure integrarea școlară reală. comprehensiv și să includă o varietate de măsurători-probe. afectiv și psiho-social al copilului.Acest proces trebuie să urmărească copilul în mod global. copiii cu cerințe educative speciale să fie identificați..El trebuie astfel. să fie obiectul unor revizuiri periodice”. este un proces care se referă la profilul motor. scale de dezvoltere..G. Etapa 4-de evaluare a nevoilor copilului realizată de specialiști.În cursul elaborării planului. compensare. Multe țări au acordat o atenție sporită depistării precoce și intervenției timpurii a copilului cu dizabilități prin crearea unor parteneriate solide între serviciile medicale și cele educaționale. nu pot fi înlăturate cu măsuri pedagogige obișnuite și constituie piedici serioase în învățare.Dacă problemele sunt repetabile. Etapa2-constă în observarea organizată și analizarea problemelor semnalate în vederea desprinderii unor soluții satisfăcătoare de intervenție. Etapa5-schițarea planului de intervenție. se trece la primele intervenții și spre următoarea etapă-cea a analizei și a observației.favorizează împărțirea responsabilităților ca și determinarea rolurilor și responsabilităților fiecărui participant.Este etapa în care se realizează planul de intervenție personalizată.Goupil(1991) identifică 5 etape în elaborarea acestuia: Etapa1-constatarea dificultăților de către cadrul didactic(învățător.Planul facilitează urmărirea progreselor copilului/elevului.

. specialiștii. prin introducerea copilului într-un program de intervenție personalizat care să ajute la remedierea problemelor sale. VRĂSMAȘ. Le Plan d′Entervention personalisé en milieu scolaire.(1999). Canada. PLEȘA. Pro Humanitate.. E. C. G. Ed . O...(1991). VERZA. Ed. integrare.Pro Humanitate. Educatia integrata a copiilor cu handicap. PĂUN..Evaluarea cât mai timpurie reprezintă o condiție a intervenției adecvate.Quebec.. Cu cît se cunoaște mai devreme problema copilului.. Unicef.). cu atât se poate interveni mai adecvat și chiar se pot înlătura riscurile de dezvoltare care apar. (coord. trebuie implicați părinții.(1997). Ed. Bibliografie GOUPIL. Învățarea scrisului. E. Ed. Bucuresti. readaptare. E.(1998) Handicap.Pentru sprijinul adecvat acordat copiilor aflați în situații de risc.Pro Humanitate RUSU. G.O perspectivă comprehensivă și integrativă. handicap. Deficiență.(1998). cadrele didacice. POPESCU. incapacitate. București 33 .

luarea în calcul a altor indicatori precum achizițiile cognitive. căi și metode până atunci necunoscute. interevaluare și evaluare controlată.Talentul. flexibility thinkingcould be seen as the main creative cognitive psychological factor. Produsul imaginației creatoare se caracterizează prin varietate și ingeniozitate. ipoteze îndrâznete.59 București Abstract Teacher reveals endowment of talent and motivation high. Keywords: creative learning. În acest sens. psychological preparation. talent. prin efecte de 34 . Reli-Daniela VOICU Învăţământ primar Școala nr. Imaginația creatoare este sursa care favorizeaza inovări și transformarea unor realităti ce se cer depășite. în vederea formării unui orizont cultural și tehnologic cu privire la o anumită profesiune. personalitatea elevilor. a metodelor folosite a situației de învățare.1974. Todoran. atitudinile. creative imagination Deoarece societatea umană este un sistem socio-economic care generează o infinitate de roluri și profesiuni. transformarea elevului într-un partener autentic al profesorului în evaluare. integrarea socială a individului generează necesitatea de “functionare armonioasă a individualității înăuntrul tiparelor reprezentate de mediul social”(D. centrarea evaluarii asupra rezultatelor pozitive. p. conduita. învățarea creativă și pregătirea psihologică pentru abordarea testului Prof. procedee originale. Aprecierea rezultatelor prin evaluarea strategiei abordate ce a condus la finalitate implică o evaluare a conținutului. diversificarea tehnicilor de evaluare și creşterea gradului de adecvare a acestora la situaţii didactice concrete. gradul de încorporare a unor valori. concomitent cu dezvoltarea unor capacități și deprinderi etapa formării este asigurată de succesul cu care abordăm învățarea creativă și testele.198). Temperamental qualities of a personality is manifested in the work of pedagogical thinking.

surpriza și inedit șocante uneori prin noutate şi originalitate. Astfel. respectiv de a învăța pentru sine și nu doar pentru o convenție de moment. ca zestre nativă cu care elevul intră în câmpul educației. Pe de altă parte. Un rol aparte în acest complex de concepte îl ocupă talentul. improvizând. manifestă preferință pentru căile cunoscute. dar şi de o înzestrare genetică pe măsură. Psihologii vă vor lăsa 10. Genetica. reversul demersului imaginativ sau slaba manifestare a imaginației în efortul intelectual poate fi recunoscut în comportamente ale elevului de felul: dificultăți în însușirea temelor noi cu grad crescut de dificultate școlare sau extrașcolare.Astfel cel ce învață reușește să redea cu claritate ceea ce ți-a însușit și să transmită la rândul său cunoștințe și informatți. Numai supus exercițiului controlat. O finalitate în învățarea creativă poate fi considerată expresivitatea limbajului ca dovadă concludentă a învățării raționale sub impactul actelor de instruire. creativitatea. supravegheat și cultivat cu răbdare talentul copilului este capabil de evoluție și performanță. orice elev are șansa de a învăța logic și nu mecanic – migălos și repetitiv.000 de ore pentru repetiţie. formulând mesaje în actul comunicării și utilizând limbajul în exprimarea artistică. începeţi să repetaţi este nevoie atât de muncă. iar până ce știința va găsi un răspuns cuprinzător. se creaza premisele jocului de creație ce faciliteaza copilului manifestarea creativitații. neurologia. Învățarea condusă pas cu pas de către educatorul abil și inspirat dezvoltă gândirea creatoare. Imaginația creatoare se constituie pe componenta talentului și susține alături de inteligență și motivație. 35 . Deoarece învățarea creativă are precedente în activitățile de joc. psihologia motivaţională sunt o parte dintre domeniile ştiinţei care trebui să ofere inputuri solide pentru a completa marele puzzle pe care-l reprezintă răspunsul la întrebarea privind natura talentului. psihologia cognitivă.de a se raporta creator la sarcina de învățare și nu dominat de obligații și constrângeri. unde trăirea se detașează de rigori găsind forme noi de manifestare. Efortul de a lămuri natura talentului este unul interdisciplinar. “Talentul ar fi concretizarea într-o anume formă de reprezentare a unui efort constant de perfecţionare într-un anumit domeniu. impinge în mod voit limitele inteligenței și dezvăluie înzestrările de talent asociindu-le acelor trăsături de personalitate care să îl așeze în valoare.” Aşadar este o întrebare cu răspunsuri diverse. realizează lucrări cu slabă expresivitate.

formarea gândirii abstracte. Activizarea elevului este necesară dacă dorim ca gândirea să se dezvolte. În Teoria învăţării cumulativ-ierarhice. modalitatea iconică. actualizarea prin reproducere a cunoştinţelor şi transferul acestora. înţelegerea şi generalizarea prin formarea de noţiuni. rezistență la solicitări. sau inhibată de o fragilitate a echilibrului afectiv or de o timiditate excesivă. dacă elevii nu şi-au format în prealabil asociaţiile. iar când ajunge la deplina stăpânire a modalităţii verbale înseamnă că a ajuns la maturitate 36 . Piaget a studiat în Teoria psihogenezei operaţiilor intelectuale evoluţia gândirii. precum talent. bazată pe imagini. dialogul didactic cu profesorul destinat să-l instruiască și nu cel pe care elevul și l-ar putea alege după gustul său. faza interiorizării (operația mentală . formarea operaţiunilor mentale parcurge. apoi din ce în ce mai rapid). prin manipulare liberă. Pornind analiza de la procesul învăţării școlare constatăm că se desfăşoară în mai multe faze ce cuprind receptarea şi înregistrarea materialului pe fondul unei stări de atenţie şi activare cerebrală. fixarea în memorie. demonstrând cum gândirea are loc mai întâi în planul acţiunilor reale. Gagne păstrează influenţe din gândirea asociaţionistă. motivație superioară. îndeplinind un rol activator și dinamizator în reușita școlară a elevilor. Meritul său este de a atrage atenţia că nu putem aborda o anumită temă. În Teoria operaţională a învăţării. copilul descoperă lumea dinafara lui în trei moduri: modalitatea activă realizată prin acţiunea sa. prin exersare.la început mai încet. pentru ca treptat acestea să poată fi efectuate mental. R. discriminările. în care elevii înşişi execută operaţia. de asemenea etape importante: faza de orientare. În Teoria genetic-cognitivă şi structurală a lui Bruner. climat conflictual. faza acţiunii reale.Un rol important în abordarea creativă a învățării îl ocupă intervenția factorilor motivaționali. modalitatea simbolică. De altfel. mobilizându-i toate resursele existente pentru formarea şi dezvoltarea de operaţii mentale. învățarea creativă se produce inevitabil pe fondul unor trăsături psihoindividuale cu care elevul este aptitudinal înzestrat. afectivi-atitudinali și caracteriali. să fie pus în faţa unor probleme. principii etc. În situațiile în care creativitatea este estompată sau împiedicată de factori de natură psihosocială precum o atmosferă tensionată în familie.demonstrativă. cel puţin în vârsta şcolară mică. inteligență școlară. faza verbalizării. conceptele pe care ea le presupune. profesori conformiști. Copilul utilizează treptat aceste modalităţi. se dovedește satisfăcător și deosebit de util.

ateliere de lucru. prin apelare la modalitați oferite și de mediul socio-cultural și educativ: programe artistice și sportiv-educative. sau activități muzicale etc. nestereotip și divers. etc. de profil. rolul psiho-pedagogic se manifestă în sensul dezvoltării flexibilității și creativitații de la vârste școlare. sub diferitele sale forme. ca metodă. evaluare sumativă. O reușită atitudine în fața provocărilor ridicate de test privit ca instrument de evaluare generic. de exemplu. teatru. Necesitatea problematizării. concursuri scolare. distractive. 37 . de specialitate. Această acțiune presupune implicit aprecierea gradului de înțelegere. are în vedere mai multi factori hotărâtori : pregătirea temeinică și prealabilă pe specialitate în domeniul pentru care se organizează concursul. totuși. diminuarea emoției. Raportandu-ne la activitatea matematică. în primul rând de nivelul de asimilare a cunoștințelor de către subiect. Pe fondul dezvoltării impetuoase a științei. concurs. Neignorând nici rolul formativ al evaluării vom aborda și ne vom opri asupra rolului important jucat în elaborarea obiectivele testelor pedagogice ce vizează măsurarea cunoștințelor și a capacităților fundamentale proiectate în cadrul programelor școlare. într-un domeniu al cunoașterii generale. tehnicii și culturii. in timp ce rigiditatea/inertia se constituie ca forma de comportament în procesul rezolvării stereotipe a problemelor. pregătirea pentru situații probabile ce se pot ivi. dar și respectarea voinței elevului de a participa la o situație de competiție. flexibilitatea gândirii ca rezultat al experienței formate în procesul rezolvării problemelor independent şi creator. Flexibilitatea gândirii fiind privită sub acest aspect ca principal factor psihic cognitiv al creativitatii. şi a învăţării prin descoperire este subliniată astfel de Bruner printre primii teoreticieni. sub aspect psihopedagogic ce se manifestă în activitatea gândirii.intelectuală. evaluare curentă.(Al. dobândită într-o anumită perioadă de timp determinată. desen. de scurtă durată. experiența se formează în procesul exersării și al rezolvării problemelor independent și creator. Roșca). flexibilitatea și inerția gândirii în rezolvarea problemelor depinzând iată. reducerea presiunii responsabilității. aplicare. Nu uităm nici însușirile temperamentale caracteristice personalității. În acest sens. analiză și sinteză a informației.

teste de diagnoză. aplicabile în calitate de teste de cunoștinte instrumentale sau de teste de cunoștinte profesionale.Utilizate în procesul de instruire. Un elev obține rezultate superioare numai pornind de la un mobil precum o motivație superioară și un interes specific. în absenta unui contact direct cu acesta. teste de achiziţii. în sensul ca unele erori sau neimplicări nu pot fi eliminate operativ prin intervenția profesorului. Anonimatul lucrării. dar și acelor cadre didactice care doresc să valorifice potențialul excepțional al unor elevi. aduce o provocare în câmpul abordării testului. Nu este de ignorat nici aspectul psihologic al importanței momentului pentru care tânărul aflat în situația de pregătire va aborda un examen de absolvire sau de admitere într-o formă de învățământ. localizând o dificultate și. îngăduie o diminuare a subiectvității profesorului. pe termen lung. performanțele nu pot fi evaluate într-un timp scurt. obișnuite ale verificării scrise. 38 . ca teste de cunoștințe. avantajează elevi timizi sau care se exprimă defectuos pe cale verbală de exemplu. eventual “indicând sursa". concretizate în lucrări de control sau teze dau șansa elevilor să-și prezinte achizițiile educației fără intervenția profesorului. un examen de selecție sau concurs extrașcolar. Suporturile curente. În acest sens evaluăm. În acest sens. ușor de realizat. conceptul de calificativ “excelent “ ca finalitate a unui tip de evaluare. aptitudini și atitudini care conduc la performanțe așteptate. Acest tip de evaluare se adreseaza acelor elevi puternic motivați și capabili de performanțe deosebite. într-o manieră complexă. constituit din conținutul lucrării scrise. pentru optimizarea perspectivei elevului orientat către performanță. Raportarea rezultatelor la un criteriu unic de validare. pregătirea psihologică pentru examen pornește de la sondarea atitudinii elevului față de examen și continuă cu îndrumarea pregătirii școlare temeinice corespunzător exigențelor și criteriilor prevăzute pentru examen. În aceasta accepție testele pedagogice pot fi definite ca teste de prognoză. Interpretarea testelor pedagogice. Dintr-un alt punct de vedere. nici secvențial prin metode și instrumente de evaluare punctuale. În acest sens. permite un diagnostic al reușitei sau o inventariere a achiziției. Ca o observație reținem că verificarea scrisă implică un feed-back mai slab. sub aspect motivațional. capacități. Testele curente pedagogice măsoară progresele sau dificultățile din activitatea de învățare.

Ed. Ed. Pedagogie. Ed. Evaluare.scientia. Calificativul .html) Eugenia Enăchescu. Cracking open the lockbox of talent(http://www. 1992 Adrian Stoica. 2008 Ioan Nicola. Biblioteca pentru cadrele didactice. 39 . Didactică și pedagogică. Ed Sigma.în învățământul primar.ro/homo-humanus/75-granitele-gandirii/441-care-estenatura-talentului. Aramis. Teoria și metodologia evaluării. 1999. Repere psihologice în cunoașterea și descoperirea elevului. Polirom.Bibliografie Howard Gardner.Excelent . Bucureşti. 2009 Constantin Cucoş.

„Exprimă necesitatea de a trăi într-o permanenţă stare de adaptare pentru a putea astfel face faţă incertitudinii. noilor dimensiuni ale complexităţii. Bucureşti Abstract The recognition and the protection of human rights and liberties must represent a fundamental element within early education. children Societatea contemporană se află în faţa unor transformări dramatice. a unor provocări fără precedent în istoria umanităţii. 185. The involvement of kindergarten teachers ensures the promotion of these noble values both within the ranks of the children but also of the families. Provocările lumii contemporane sunt marcate de extrema lor mobilitate. well informed that know their rights and shall defend the democratic values. ca şi societate. tolerance. În acest sens educaţia pentru societate devine extrem de importantă cu atât mai mult cu cât în grădiniţele de copiii se pun bazele cetăţenilor de mâine. de modificarea permanentă a acestora. schimbărilor insidioase sau brutale şi oportunităţilor 40 . by structuring itself into a distinct course within children’s framework program. cei care vor crea noua societate. citizen’s rights. multiculturalism. By the early creation of the democratic values we shall ensure the creation of responsible citizens. Keywords: democracy.Educaţia pentru drepturile omului şi societate în cadrul grădiniţelor de copiii Educatoare Gina SEBE Învăţământ preşcolar Grădiniţa nr. de dimensiunea lor variabilă şi de caracterul uneori obscur al acestora. provocări cărora trebuie să le facem faţă împreună.

„este perioada conturării primelor elemente ale conştiinţei de sine şi a socializării” C. care vor influenţa evoluţia copiilor pe tot parcursul vieţii lor ulterioare.”1. 2002. Discrepanţele socio-economice. ci adesea se petrec simultan.31 3 Adina GLAVA. 18 . O altă caracteristică a acestor provocări contemporane se referă la efectul lor de cumulare. pp. Bucureşti. 17 . Avem astfel de-a face cu o trecere în revistă aproape completă a factorilor care ameninţă dezvoltarea societăţii umane şi care trebuiesc combătuţi. 9 41 . Editura Universităţii din Bucureşti. în scopul asigurării unui viitor mai sigur. afectând mase mari de oameni. Imigraţia şi interculturalismul. ClujNapoca. Editura Dacia.potenţiale care afectează lumea noastră ca întreg şi pe fiinţele umane în mediul lor imediat. p. Introducere în pedagogia preşcolară. Tehnologiile informatice. A. Poluarea mediului. Ca modalitate de răspuns se impune o diversificare a câmpului educaţional şi metodelor utilizate în cadrul educaţiei pentru societate efectuate în grădiniţe. acestea nu au loc separat în spaţiu şi timp. Dar care sunt aceste provocări ale lumii contemporane care creează o atât de mare îngrijorare? O parte din autorii preocupaţi de subiect. Cătălin GLAVA.19 2 Ibidem. Aplicaţii privind managementul proiectelor. Programele de educaţie preşcolară urmăresc două 1 Laura Elena CIOLAN. care definesc procesul educaţional. pe teritorii întinse. Vârsta preşcolară. adaptate acestui specific. pp. Această vârstă este marcată de o serie de trăsături de mare importanţă. precum Elena Ciolan identifică o serie de şapte provocări: Globalizarea. Dezvoltarea educaţiei timpurii. cuprinsă între 3 – 6/7 ani este o vârsta la care au loc achiziţii comportamentale şi de educaţie fundamentale. şi utilizarea unor metode şi procedee didactice aparte. „vârsta preşcolară este o perioadă a descoperirii” B. Dezvoltarea tehnologică. Ameninţările la adresa terorismului. Terorismul2. „este perioada apariţiei competenţelor”3. 2006. Aceste trăsături ale vârstei preşcolare presupun un proces educativ pe mai multe niveluri.

Aşa-numita dezvoltare normală este privită într-un sens mult mai larg aici decât mai târziu în şcoală. ce pot fi uşor accesaţi şi manipulaţi de copii. mult mai normativ şi mai exigent. şi anume socializarea şi dezvoltarea personalităţii. prin promovarea unei educaţii pentru comportament democratic menită să îi facă pe copii să îşi conştientizeze drepturile şi responsabilităţile pe care le implică traiul în societate şi relaţionarea cu cei din jur. Un rol important îl are aşa numita programă informală. Aceasta permite integrarea copiilor cu diverse grade de rămânere în urmă în dezvoltare. Aceste finalităţi se obţin într-un mediu având o serie de particularităţi: „Mediul grădiniţei este mai formalizat decât cel familial.52 Ibidem. acceptând că aceştia pot greşi uneori”5. Mediul grădiniţei este unul educogen prin prezenţa unei varietăţi de stimuli vizuali şi auditivi.finalităţi principale. Mediul grădiniţei este tolerant. copiii preşcolari au ei înşişi o capacitate crescută de acceptare. apreciere şi integrare a celor care sunt „diferiţi”.”4. Un bun exemplu oferite de literatura de specialitate este acela al manierei în care educatoare interacţionează cu preşcolarii. le oferă copiilor alternative. el creând tranziţia necesară către mediul şcolar. p. 163 42 . lăsându-le libertatea de a alege. oferindu-le libertatea de decizie şi încurajându-i să-şi asume responsabilităţi. Scopul ultim al educaţiei pentru drepturile omului şi pentru societate trebuie să fie formarea unui bun cetăţean. pp. Copilul cuprins în mediul grădiniţei se poate manifesta liber în siguranţa şi securitatea dată de prezenţa şi supravegherea educatoarei. promovează independenţa copiilor. Acest mod de lucru poate fi un simbol şi un instrument pedagogic de promovare a comportamentului democratic în măsura în care educatoarea: „mediază mai degrabă decât direcţionează. îi tratează pe copii cu respect. Aceste scopuri nobile ale educaţiei pentru societate presupun o serie de metode şi procedee didactice specifice printre care putem enumera: 4 5 Ibidem. 51 . În plus.

Pedagogie generală. Bucureşti. care au ca rezultat final realizarea unui comportament civic şi moral adaptat idealurilor sociale. desene. Monica. Metodele şi procedeele didactice sunt completate de o serie de mijloace didactice adaptate specificului vârstei preşcolarilor. filme didactice. Laura Elena. având o funcţie de corectare a conduite. Editura Didactică şi Pedagogică. jetoane. Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar. 59 43 . Bucureşti. Editura Omfal Esenţial. de a urma un model”. 2002 LESPEZEANU. Mijloace de educaţie. diapozitive. Adina. Editura Didactică şi Pedagogică. Cătălin GLAVA. cântece etc. povestiri. 58-59 7 Ibidem. bogate în mesaje de interes educativ. Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar. Editura Dacia. Aplicaţii privind managementul proiectelor.. Cluj-Napoca. Societatea nu trebuie să neglijeze educaţia preşcolară care asigură fundamentele unei lumi mai bune şi formarea unor cetăţeni activi şi instruiţi.. b) Exemplul – „au o mare valoare educativă şi răspunde nevoii copilului de a imita un comportament. S. Managementul educaţiei. Bibliografie CIOLAN. Introducere în pedagogia preşcolară. Editura Omfal Esenţial. siluete. E. Bucureşti. Activităţile desfăşurate în cadrul educaţiei pentru societate sunt activităţi variate. 1996 GEISSLER. c) Aprecierea şi sancţionarea – „aprecierea include judecata morală şi ea constă în prelucrarea rezultatelor comportamentului moral. 2006 CRISTEA. p. poveşti. aprecierea se completează cu sancţiunea pozitivă şi negativă” d) Convingerea – „este metoda prin care se asigură înţelegerea necesităţii cunoaşterii şi respectării normelor morale”6.)7.a) Supravegherea – „prima care intervine în educaţia morală şi oferă o bază pentru însuşirea normelor morale”. imagini. p. Editura Universităţii din Bucureşti. machete. 2007 6 Monica LESPEZEANU. Bucureşti. 1977 GLAVA. Dezvoltarea educaţiei timpurii. Bucureşti. Putem astfel enumera: planşe. 2007.

High quality teachers and teacher education are central components.as students. Bucureşti Abstract Schools in Romania are undergoing a series of fundamental changes. poses a need for the school of the 21st century to be learner-centered .as students.Most of the examples concern activities used in class. driven by the information and communication technologies.Teachers’ Challenge in the 21st Century. teacher education. driven by the information and communication technologies.31. Key words: technological innovations.Education and training will have to play a key role in order to meet these changes adequately. The rise of new educational environments.Students are increasingly more and more responsible for their own learning and teachers must respond to these changes by developing new models based on facilitation and interaction. poses a need for the school of the 21stst century to be learner-centered . teachers and staff alike must assume new adapted roles . Ioana DUGAN Scoala nr. as technological innovations become part of the instructional mode of educational delivery. Towards a Europe of knowledge Prof. “High Quality Education and Training” has become a powerful leitmotif in discussions about a “Europe of Knowledge. language learning General aspects Schools in Romania are undergoing a series of fundamental changes. The rise of new educational environments. as technological innovations become part of the instructional mode of educational delivery. teachers and staff alike must assume new adapted roles These changes have an impact on the professional tasks and roles of the teaching profession and call for more substantial reforms of education and training in general and teacher education in particular. This study is based on the author’s experience of 20 years teaching at primary and secondary schools . within 44 .

further education for teachers. establish priorities and plan their actions. The overall framework of present-day language education needs constant and careful reconsideration in order to meet the needs of the students faced with the demands of an ever-changing society. Any 45 . the diversity of language and cultures moving closer together puts a challenge on school as an educational environment. . The increasing amount of information.g.in-service teacher education and/or continuous professional development. The role of school in today’s world needs to change so as to help students develop the faculty of using language as a tool for learning and for acquiring social and communicative competence beyond language competence. learning environments. . is aware of his needs and of what he wants to achieve through language learning. the explosion of media techniques. .school development and improvement. Curricula and instructions attempt to become more student centered than teacher centered .initial teacher education. . and teacher education in particular (e. .induction into the professional cultures of schools.research Theoretical and methodological aspects The use of information and communication techniques to support learning is becoming very important in the schools of today. curricula and contents of teaching and learning. patterns of organization). curricula. These changes have an impact on the professional tasks and roles of the teaching profession and call for more substantial reforms of education and training in general (e.Teacher education has to be conceived as an open and dynamic system and as a continuous processconsisting of the closely interrelated components : .has the ability to make rational choices.a heterogeneous pool of measures necessary to make high quality education and training and a “Europe of Knowledge” a reality. structures). aims. who has the capacity and conditions for reflect and self evaluation .g. The autonomous learner is the one who wants to learn. Recent studies show that learning is successful only when students takeresponsibility for their own learning. connect the school to real life situations and focus on understanding and thinking rather than on memorization and drill practice.

almost without realizing what is happening with them.otherwise this is incidental or at random. grammatical behaviour. the classroom teacher is faced with the challenge of how best to help students store and retrieve words in the target language. is becoming more globally available. For most people. frequency and register. the spoken language is the main source of exposure to language . Language learning is a complex process and not a very easy one.even a central one. In our century.After this. But written language remains a fundamental source of input for language learning in most formal contexts around the world. promote a deep level of processing. Explicit teaching can be a very good first introduction to a word . Young learners. association. that's why I believe. Objectives This study has the following objectives : . the context encountered when reading can lead to new knowledge of its collocations. It includes knowledge of its phonological form.teacher should encourage and help his students to become autonomous. facilitate imaging and concreteness . integrate new words with the old. in the form of films. The teacher should organize a balanced exposure to spoken and written language .use a variety of techniques. Build a large sight vocabulary. Knowing a word requires more than just familiarity with its meaning and form.additional meanings and other higher level knowledge. provide a number of encounters with words. and is thus the main engine for language change and dynamism. encourage independent learner strategies – all these and even more will be discussed in the pedagogical section of the work. TV and new electronic modes of communication . have such a high competitive spirit that nearly any type of practice can become a contest in which the participants learn. 46 . that teaching and learning English should be fun and this self-developing motivation can be enhanced by the use of games in the classroom. An enterprising teacher can also use planned games as an enjoyable and profitable form of practice to reinforce what has already been taught in a more formal way.To present examples of language-practice in class. Spoken language has become more important in language teaching with the emphasis on communication. at least at an earlier stage. meanings. acquisition of vocabulary has assumed a more important role.To present different aspects useful to encourage self-developing motivation by the use of games in the classroom. especially. Spoken input. With this shift in emphasis. . collocations.

grammar and vocabulary. 11.. 13. Buzz.g. for instance. the counting will go like this: 1. he must say BUZZ. he is eliminated from the game. 4. They may be played in the classroom. . IT has another turn. 3. The games are also useful for English-club meetings and other such extracurricular activities. the players will say Buzz. such games develop the pupils' ability to speak and write the language correctly. IT in the middle with the plate in his hand. 5. Any player may begin the game. like 28. 9. Buzz. with the entire class participating at one time. The group decided upon a "forbidden number". as I have selected those games which proved mostly to the liking of my pupils. spelling. Buzz. Example: If the forbidden number is 4. The grouping of this games is obviously arbitrary.g. in place of 7 and multiples of it. 7. If he fails to do this. Variation The game may be made more complicated by having two forbidden numbers. IT also having a number. he becomes IT.. 4 and 7. Presenting the activities By using linguistic games. e. The players are numbered from 1 up to around the circle. The play begins with IT spinning the plate on its rim in the centre of the circle and calling a number. Then the players begin to count in turn. etc. Buzz.. For a number that involves both. The player whose number is called must pick up the plate from the floor while it is spinning. 10. BUZZ Level: any Type: oral The students may be seated in a circle or in their places in the classroom. In place of 4 or multiples of it. The following are the language-practice games which I have been using for years in my teaching of English as a second language. If the player is successful in picking up the plate before it stops spinning. 2. 15.To present aspects and innovations in teacher education in order to make high quality education and training . but no player must ever mention any number containing 4 or being multiple of 4. The players begin to count in turn. 6. the players will say Fizz. If be fails to do so. they will say Buzz-Fizz. SPIN THE PLATE Level: any Type: oral For this game you need a tin or plastic plate or lid. Buzz. SPELLING GUESS Level: any Type: blackboard 47 . The game may continue until all but one player have been eliminated. Instead. e. the pupils can practice pronunciation.

The object of the game is for the players to circle the word on the right in each 48 . with the words that they suggest in parentheses: law (lawyer). "Beam. Since there is no A in the word. and the player at the blackboard puts it in its proper place: — E------------. Apple. He says E. the next member of the teams calls a letter. Score correct answer accordingly. also known to the students. etc. The person addressed must. Gum". the teams reverse their roles. The letter is put in its proper place if it belongs in the word. difference (different). if the word is hat. the team scores one point. Suppose the word chosen is chemistry. Suppose the first player says A. VOCABULARY ON THE DOUBLE Level: any Type: oral The person who was been chose IT gives a three-letter word like hat or bag and then begins to count to 12. The game continues with each player of the opposite team in turn calling out a letter. Because E was correct. the player gets another turn. WORD FAMILIES Level: intermediate to advanced Type: oral or paper Within the limits of the vocabulary the students have studied. For the second word. prepare a list of words.Choose two teams of not more than 10 members each for this game. that is in the same family. before the count of 12. and one of its members puts dashes on the blackboard to represent the number of letters in the word. the player might say. One team decides on a word. Toe". science (scientist). The words may be given to the students one by one either orally or in a list on paper. If the word is bag. pronounce (pronunciation). The player puts on the blackboard--------------------(nine dashes). "Hand. WHICH SOUNDS ARE ALIKE? Level: intermediate to advanced Type: paper Prepare in advance and give each student a list like the one bellow. give words beginning with each of the three letters in the word given or become IT. Here are some words that might be in the list. each of which will suggest at least one other word. Arm. The games continue in this way to any number of words the group decides on. For example. If the word is completed before or by the time each member of the team has called out a letter. the player might say.

The other try to guess where he is hiding and the player who guesses correctly becomes the next one to hide. perhaps taking place between the teacher and Teddy in the very beginning. in other words hides himself mentally. etc. stress. in a desk. intonation. but also all the other parts of speaking a language : tone of voice. The play begins with the leader reading the first half of the proverb on the list. The members of the group who recognize it grab for the card containing the other half. the group should decide on the limits of the territory to be considered in the game . the player with the most cards at the end being the winner. The second halves of all the proverbs on the list should be written on cards ahead of time. Most oral work is directed towards someone and asks for a response from someone. The student who gets the most correct is the winner. facial expressions.. Pupils don't just use words. Then one player thinks of a hiding place. e.line which has the same sound as the letter or letters underlined in the word on the left. etc. try -winter. zoo. At first these conversations will be a bit one-sided. these cards should be spread out so that all the members of the group can see them. time MENTAL HIDE-AND-SEEK Level: any Type: oral Structure emphasized: use of prepositions First. in the room. on a high shelf. kind. Note that a mascot should belong to only one class. and having another speaker of English around can make ail sorts of situations easier to get across. They can be used to encourage natural 'chat' in the classroom. in the city. Before the play begins. Since the game is imaginative. then even beginners can have great fun trying out the little language they know 49 . such as in the building. soon little -machine. on the grounds. will. "A stitch in time/saves nine". line. making up dialogues about the little things which have happened and which occupy the children at that moment. play his -sister. the player may be hiding behind a picture. g. Teddy means that you don't have to present oral work by yourself. The play continues in this way. this. BROKEN PROVERBS Level: advanced Type: paper The leader should have a master list of proverbs with the division into halves indicated. But if the atmosphere in the classroom is relaxed and nobody worries too much about formal mistakes or using the mother tongue now and then. fifty.

My favourite meal. Having someone' familiar constantly on hand with whom you can have conversations about anything and everything is a wonderful way of introducing new subjects and new language to young children. Conlusions This research has been designed.Sunday at home. everything we do in the classroom is artificial . Teacher control is minimal during the activity. There is often a game element in the activity. My family. Pocket money. Free activities concentrate on meaning more than on correctness. leave correction until afterwards. Free activities Using controlled and guided activities which have choices wherever possible provides a good background for activities where children say what they want to say. All pupils 'win'. but the teacher must be sure that the pupils have enough language to do the task. identifying the students' needs.and they let us know that we can communicate in the foreign language. assessing the 50 .we do it to prepare pupils for their lives outside the classroom.this is something which you cannot be sure of if you only do guided activities.Free activities will really show that pupils can or cannot use the language . In free activities we're trying to get the pupils to use the language with a natural flow . But free activities are one step nearer real life .The range of free activities is endless and goes from playing card games to giving mini-talks or presenting personal or school news in English to working out what your partner had for breakfast. Formal mistakes don't really matter too much unless it means your pupils can't be understood.The atmosphere should be informal and non-competitive.There is a very narrow dividing line between guided activities about things which you want to talk about and actually talking about them.with what is called fluency .There is genuine communication even though the situations are sometimes artificial. conducted and implemented in order to improve teaching.Suggestions for mini-talks: My room. One of the most successful ways of presenting language to young children is through puppets or a class mascot. although the language will usually be limited by the activity itself. In a way. so.They focus attention on the message/content and not on the language as such. Let's look first at some characteristics of free activities.and so fluency is more important than accuracy at this stage.My pet.

Great Britain.Second Language Classrooms.2000 51 . Craig .Metodica predării limbii engleze . Ed. Long and Jack C Richards. Vivian . Edward Arnold. as well as to their previous experience with the given grammatical problem. Polirom. Participating in this action research we have become more critical and reflective about our own practice. A Guide to English Language Teaching Terms.The most important aim of this research has been to find the best way to teach the students . Background knowledge has a direct impact on how students interact with what they are taught. 2007 Chaudon.Second Language Learning and Language Teaching. Prior experience and expectations have a significant effect. J. Ed. Didactică şi Pedagogică RA.Strategies of Teaching and Testing English as a Foreign Language. 1991 D. how they use language as a tool in acquiring knowledge and in performing analytic processes. Umea Univeristy. Editor: Michel H. Kallos. Iasi. The expectations and interpretive processes students bring to the material and the expectations and understandings which they develop on their way through the material are directly related to their attitudes and values. Codruţa Mirela-The Language of Teaching and Learning. Research on teaching and learning. Stephenson-Green Paper on Teacher Education in Europe. 1998 Cook.development process. and evaluating the results. Sweden. 2008 Vizenthal. It affects how their thinking is directed as they learn grammar rules and what kind of sense they make of it. we have attended more carefully to our perceptions and understandings to the methods we use and our whole approach to the teaching process. Cambridge Applied Linguistics Series. Adriana. Bucureşti. Bibliography Stănioara. This action has been a great opportunity to gain knowledge and skill in research methods and applications and to become more aware of the options and possibilities for change.

mult mai importantă.J. MECT Abstract Every human being as a reality and potentiality is unique and represents the supreme value. psiholog Marilena PETCULESCU Centrul de Consiliere şi Orientare Şcolară Şcoala Gen.” J. Rousseau Fiecare persoană umană. for nature and cultural values of the world he lives in. omul urmează o serie de etape distincte către integrarea și dezvoltarea cât mai deplină a personalității. Potential “Educația trebuie să-l pregateasăa pe copil să traiască prin el însuși. So education will nurture the creative spirit of man. Through education man acquires the ability to anticipate the consequences of their acts so they can freely and consciously assume them. Development. este unică și constituie o valoare supremă. pe care și-o face singur. Educația este cel mai important factor prin care mediul influențează dezvoltarea. 52 .afirmativă Prof. responsibility and spiritual creativity. its ability to adapt to culture and civilization. De-a lungul întregii vieți. Behavior. respect for self. A trăi echivalează cu a acționa. 46. for others. nr. Key words: Education. ca realitate și potențialitate. una data de alții și alta. Education provides to human being independency. Activity.Educaţia democratic. Edgar Faure afirma că “orice om primește două feluri de educație. To adapt the world to himself man needs to be creative and to adapt oneself to the world he needs to be open to the society and life.” În procesul educației cel educat este totodată subiect și obiect. freedom. înserat în matricea socială.

cultivării respectului pentru individualitatea fiecărui membru . De buna creștere. ea implică și responsabilitate. Educarea lor sănătoasă. a flexibilității și adaptabilității în situații de criză. la creație. Ei sunt însuși rostul nostru de a fi. Cea mai importantă parte a meseriei de părinte este dragostea precum și timpul și energia pe care le cheltuiește ca să-și ajute copilul. O educație bună are ca scop să dezvolte auto-disciplina. Iubirea este cel mai important vehicul prin care părinții dăruiesc copiilor ceea ce au nevoie pentru dezvoltarea lor ulterioară. educarea și dezvoltarea copiilor. ca esență a preocuparilor unei societăți. Familia asigură necesitățile fizice. a spiritului de cooperare și întrajutorare. nu doar a discuta despre ea. Nimic din ceea ce făurește omul în efemera sa experiență pe acest pămant nu se ridică la sublim. nu numai ca subiecți individuali.Centrarea pe copil. are responsabilitatea îngrijirii copiilor. cât și ca grup. cultivării comunicării interpersonale și relațiilor responsabile cu comunitatea. cea mai deplină și sensibilă bucurie a vieții. Această sarcină nobilă revine în primul rând părinților care au dat viață copilului. dăruire de sine. Ea este sinonimă cu autonomia și este în stransă legatură cu buna funcționare a voinței și asumarea responsabilității. Educatorii trebuie să gandească în locul său. ci și valori vitale fundamentale ale existenței naționale și planetare. să-l conducă treptat spre autonomie. pe cât este creșterea. fizică și morală reprezintă nu numai obiective universale umane. ca generație. Înscris pe o traiectorie aflată în slujba vieții și orientat către un scop. să raspundă nevoilor sale. voința și conștiința de sine a copilului. stima de sine. Modul de a dezvolta responsabilitatea este prin a acorda o sarcină. intelectuală. jertfă și împlinire. emoționale și spirituale ale membrilor săi. Independența nu inseamnă numai libertate . Intr-o democrație în care fiecare membru al societății are demnitate și dreptul de a se considera de aceeași valoare cu ceilalți . trebuie să constitutie o prioritate a tuturor factorilor implicați și responsabili cu protecția lui. a loialității. nici permisivitatea 53 . orice individ trece inițial prin etapa în care nu este capabil să se definească și să-și precizeze ce dorește să fie. Auto disciplina este o modalitate de conduită liber consimțită care respectă anumite hotărâri și reguli. formare și cultivare depinde viitorul umanității însăși.

definind setul articulat de scopuri. ea asigurand succesul unei comunicari interumane din ce în ce mai complexe. interacționează în clarificarea problemelor. rebeliune iar permisivitatea este resimțită ca și devalorizare. Trăind zilnic într-o anume atmosferă. Modelul/stilul democratic afirmativ este caracterizat prin aceea că. apoi trăsături de caracter. Părinții sunt adesea din plin preocupați atât material. caracteristicile de comportare vor deveni obișnuințe pentru copil. specifice. vârstă sau nivelul intelectual. Pentru revizuirea acelor tipare de educație care sunt disfuncționale este necesară o bună cunoaștere a acestora și bunavoința de a schimba ceea ce nu este benefic cu însușirea acelor abilități care promovează sănătatea mentală a copiilor și adulților. Timpul educațional este bine drămuit. Participarea este cuvantul cheie. oferă motivație și argumente pentru limitele stabilite. modelul relațional intrafamilial și stilul educațional adoptat de părinți devenind la rândul lor modele înscrise și perpetuate din generație în generație. copilul experimentează independența între anumite limite bine definite. Stilurile/modelele comportamentale parentale sunt o construcție sintetică și generativă. independentă de pregatirea profesională. rezultate și valori constante. fie a influența conduita în formare. interese și puteri. acțiuni practici. răzbunare. îl orientează în a identifica unele consecințe imediate. îl invață să fie responsabil pentru acțiunile lui. Când climatul este democratic. Astfel. ale conduitei unei familii cu copii care operează împreună sau individual fie pentru a determina. Bazele construirii unei personalități echilibrate se pun încă din perioada copilăriei. iubirea copilului nu cunoaște limite. Pedeapsa duce la opunere. fie pentru a condiționa. A. îi oferă situații în care poate face opțiuni.nici recompensa nu au sens. cu focalizare pe valoarea de utilitate a deciziei. reușind să 54 . îl ajută în raport cu propriile dorințe. Berge spunea că “formarea constituie un soi de personalitate colectivă a cărei armonie generală influențează armonia fiecareia dintre părți”. pe participarea copilului la deciziile care-l privesc. acea abilitate de a învăța înca din copilarie și poate fi cultivată. In ultimii ani s-a acordat o atenție deosebită factorilor care determină calitatea relațiilor interpersonale și participă la dezvoltarea unei personalități armonioase. părinții stabilesc și împărtășesc liniile de bază ale conduitei copilului. cât și moral de acțiunile copiilor lor. Printre acestea se numara inteligenta emotională.

(2002). (2001). C. Un manual pentru profesori.. A. Editura Medicală Almatea. E. Editura Alex-Alex 2001 & Leri Pres.. (1998).. directori și părinți”. (2003). de a alege drumul corect în abordarea și rezolvarea cu responsabilitate a problemelor. POWERS. de a se adapta la schimbări. consilieri. (1990). Bibliografie CIOFU.. (1997).. “Consiliere şi orientare”. de a fi bine echipat pentru echilibrul între succes-insucces. “Metode şi tehnici de învățare eficientă”. Iași WALTON.. I.M. a consecințelor stresului cotidian asupra reactivității copilului. a interesului societății de a educa pentru cetățenie democratică. Editura Arves. București PAI.. A. STĂNCIULESCU. de a putea lucra în echipă. Craiova.internalizeze mai repede și mai firesc normele care îi guvernează comportamentul.A. de a coopera. “Sociologia educației familiale”. Editura Militară. Editura Polirom. F. “Succesul copilului nostru”. R. București NEACȘU. “Interacțiunea părinți-copii”. “Câștigarea copiilor de partea noastră. L. de a face opțiuni înțelepte și pozitive. Editura RO-4000 Sfântul Gheorghe 55 . Modelul/stilul parental afirmativ-democratic este recomandat și dintr-un motiv ce ține atât de ritmul rapid al schimbărilor în zona cunoașterii psihoeducaționale. București ROTARU.

Contemporary world has to face problems such as globalization. though they are deeply anchored in the practical world: they parents go to work abroad and they have to take their lives into their own hands or. how to diminish corruption. liberated from all actual and practical considerabilities. so there is no question of forgetting about everyday problems and dedicate their first three years to entering the inheritance of the human world. Such a distinction was at the heart of Michael Oakeshott’s philosophy of education together with his other important distinctions between text (literature) and language. Should we the curriculum in highschools and universities contain such issues? Or should education be an oasis.Contemporary World of Education Cercetător postdoctoral dr. women’s rights. Dana ŢABREA Facultatea de Filosofie și Ştiințe Social-Politice Universitatea ”Al. are preoccupied to change their cars and mobile phones to the latest fashion. the American). the richer ones. poverty. as Oakeshout thought of it? I used to teach in highschool and I have been teaching at the university. how to save the environment. how to prevent racism. Next I am exploring two different traditions in education (the British vs. education. following the distinctions that I stated. Cuza”. The distinction between academic and vocational education tends to disappear. Most of the university students today have to work. 56 . Perhaps highschool pupils could be kept away from practicalities if they have a solid good material position. too. I. Which could serve us today in a contemporary globalized society in our country? Keywords: university education. vocational contemporary world. between instructing and imparting. consumer rights etc. Michael Oakeshott education. Iași Abstract Nowadays education has to face contemporary problems such as globalization. and between information and judgement.

The different modes (science. later in his writings Oakeshott changes his mind: Philosophy cannot be seen anymore as the critical eye that examines the orher modes. dictionaries. Philosophy aims at an unconditional presupposition free understanding. they are the subjects of imparting (teaching seen as an activity of communicating 57 . textbooks. play the hardest part. on the other hand. professors. encyclopedias) and. Moreover. we become part of a community of scholars. a guiding towards undogmatization. develop their analitycal skills. a disponibility for dialogue and debate. We also accommodate with the manner of thinking that generated the current ‘literature’ (as part of a truly academic or university education).the explicit component of knowledge that can be itemized. an academic liberal institution has to offer some understanding of what it is to think historically. researchers. A university is a community of scholars who get some practice in thinking historically. Critical thinking explores the conditions of possibility of something. but treating them as equal. doctrines. their teachers and professors. philosophically etc. and we acquire different skills (as part of a vocational education). philosophically etc. scientifically. make up a creative thinking. As we promise them when they start studying Philosophy that they will shape their abilities of critical thinking. scientifically. In Oakeshott’s view a university displays a conversation between different ways of understanding – and this determines the character of the education it offers. or students. But could a critical thinking in its absolute meaning (without presuppotions) be possible? In Experience and its Modes (1933) Oakeshott understands Philosophy as an experience liberated from all presuppossitions. a university is a place where we learn to think conversationally. and that can be found in manuals. students get instructed (teaching seen as an activity of communicating information . Without disfavouring any of the ways of understanding.We. history) offer us but limited perspectives of the world. an openess to the speculative spirit. How do we manage to keep our promises that we made them on their very first day? The crucial points that I sketched above become important features in Oakeshott’s pilosophy. We come across different theories. practice. On the one hand. As we enter a university. However. and a thinking without presuppositions. ideologies. but it becomes an equal voice among the others within the conversation of the human world.

learning means on the one hand the activity of acquiring information. 1989. so that we arrive at the distinct manners of thinking that they represent. but as means to decipher the mode of thinking that underlie them9. in The Voice of Liberal Learning. in Rationalism in Politics. As an illustration. some authors and philosophical theories. scientifically. London. for example. Correspondingly. 9 Michael Oakeshott. historically. Students are not a depository of the pieces of information that each discipline in their curriculum presents in front of them. 8 58 .and this is what imparting judgement means. ‘Texts’ are studied not for their own sake. New Haven and London. 312-313. These manners of thinking are also representative for the specific and distinctiveness of a certain university from the others (it confers its traditional character). We study. particular branches of science. Yale University Press. consequently. Methuen & CO LTD.judgement . that cannot be resolved to information or itemized. In a university education. Michael Oakeshott. “The Study of Politics in a University”. knowledge is not passively acquired as pieces of information contained within the ‘texts’ of the day. pp. or philosophically. but to explore the manner of thinking that generated the respective ‘literature’. I will consider Collingwood’s comparing of the perspective of the Americans on English university education (as “narrow”) to the perspective of the English on American university education (as “superficial”) in First Mate’s Log. they should be taught how to think . 57. and that cannot appear as a rule). p. the activity of coming to possess judgement8. Therefore. 1967. it is never about teaching the student how to think in general.the implicit component of knowledge. and on the other hand. “Learning and Teaching”. but about teaching him how to think artistically. but they first of all must learn how to think and. and students are not expected to just inactively accept what they get. the specific ingredient that cannot be caught in propositions. Because education is exercised in a different manner in England and America. the type of man that each produces is different.

12 Ibidem. it produces “a type of man who. and the emphasizing of ‘language’ (manner of thinking). and no importance whatever to the publication of results. p. 85. and even inside that ring fence cannot distinguish what is important from what is not. it produces “a type of man who can see nothing outside his own little ring-fence. in the detriment of ‘text’ or ‘literature’ (what has been said from 10 11 R. and a fatal chasm exists between the learned world and the world of educated persons who are left ignorant of what the learned world is doing”13. The First Mate’s Log. because that importance depends on relations between the subject and broader human issues of which he knows nothing. so that the pupil sets before himself the ideal of becoming not so much a student of his subject as a writer upon it. p. the importance of instructing and imparting within the educational system. English education “seems to consist in forcing a blinkered pupil to dig himself into a ridiculously small subject whose vital relations with other subjects he is elaborately trained to ignore”12. Collingwood. so that the general public derives no profit from the work of these specialists. And it seems to attach an exaggerated importance to the technique of this logomachy. 1940.American education “seems to glide with ridiculous rapidity over a ridiculously large number of subjects. Chapter X. all imperfectly grasped”10. and the learned world is flooded with publications whose intrinsic value is very small”11. is inadequately grounded in it and thinks himself an advanced student when in fact he is not. As a consequence. when he settles down to serious work in any one of these subjects. 59 . G. It seems to attach an altogether exaggerated importance to the production of 'papers' published or deemed fit for publication. so that the student wastes his energies in a pettifogging logomachy by which his subject is not really advanced. Ibidem. Consequently. Now I will take into consideration the Oakeshottian distinctions that I mentioned above between vocational and university (academic) education. 13 Ibidem. 84. Oxford University Press.

1989 Michael Oakeshott. Liberal education is neither American nor English. and therefore he is of no use to the public. internet sources) or the authority of tutors. as well? Bibliografie: Michael Oakeshott. New Haven and London. and creating new ‘texts’. American education tends to stress less on the vocational. Yale University Press. Cambridge University Press. the English specialist is more concerned with ways of thinking and speaking. 2004 Michael Oakeshott. Third. Experience and its Modes. textbooks. but it accomplishes its goal if its enemies are neutralized as much as possible. by communicating results. Methuen & CO LTD. Rationalism in Politics and other essays. What is History? and other essays. whereas English education is more specialized. recorded in encyclopedias. London. First. Which of the two models of education should we adopt? How can we avoid specialization and authority? How can we keep our educational promises of shaping critical thinking and yet help our students face contemporary world problems. American and English education as Collingwood saw them. 1985 60 . whereas the American scholar tends to establish a better relationship with the public. The Voice of Liberal Learning. by comparison. Second.time to time in a language) and consider. 1967 Michael Oakeshott. among the enemies of liberal education I name specialization and the authority of ‘literature’ (an already achieved body of information. the tutorial system based on communicating results of research and discussing with professors and fellow students or researchers is specific to the English educational system. offering his contribution to ‘literature’. whereas professorial lectures and seminars are more favoured within American university education. manuals. Imprint Academic.

Education and The Voice of Michael Oakeshott.R. 61 . Collingwood. Oxford University Press. 1940 Kevin Williams. 2007 Acknowledgements: This paper (Contemporary World of Education) is part of a research financed by The Operational Sectorial Programme for The Development of Human Resources through the Project “Developing the Innovation Capacity and Improving the Impact of Research through Post-doctoral Programmes” POSDRU/89/1. The First Mate’s Log. G.5/S/49944. Chapter X. Imprint Academic.

Conflicte. Este caracterizat drept o “opozitie deschisa. student Comunicarea interpersonală realizată în diverse situaţii didactice are loc într-un mediu deosebit (mediul elev/student) şi într-un context specific (şcoală sau un spaţiu adiacent acesteia). director Viorica BELU Fundaţia Profesia 2000+. conflict înseamnă lovire reciproca. different provisions). cu efecte distructive (de ce mai multe ori) asupra interactiunii sociale”. situaţiile conflictuale constituie unele dintre cele mai grele teste de abilitate şi deontologie profesionala. inherent in human relationships (mentor and student could have different life experiences. ducând la eşecul / insuccesul acesteia. o lupta între indivizi sau grupuri cu interese divergente sau incompatibile. De aceea este important să studiem factorii care altereaza relatia mentor – elev/student – elev/student. violentă şi mediere în unităţile şcolare Prof. Etimologic. înfruntare (conflictus = a se lovi unul pe altul). Acest context poate bloca procesul de comunicare. dat fiind ca o situaţie conflictuala are implicatii atât asupra canalelor de comunicare. cât şi asupra mediului în care evolueaza participantii. Physical violence is a topical issue among both teachers and among students who learn in Romanian schools. mentor. Pentru mentori. inhibând procesul comunicarii. Bucureşti Abstract Conflict is a normal fact of everyday life. Key words: educational system. Liceul Teoretic „Ecoprof”. 62 . violence. different perceptions of reality.

d) Întotdeauna. vanitatea etc. conflictul.Grafic. spiritului (tensiunea nervoasa este mare. daca se respecta cele trei principii strategice de rezolvare şi daca se doreste efectiv dezamorsarea şi instalarea armoniei (printr-un management corespunzator). pe comunicare didactică. este important de cunoscut şi acceptat următoarele: a) Conflictul este o realitate fireasca a vieţii cotidiene. § Abordat negativ. perceptii ale realitatii diferite. dispozitii diferite) b) Conflictul poate fi tratat pe cai pozitive sau negative: § Abordat pozitiv . conflictul are rezultate distructive asupra psihicului. este constructiv. sfera de cuprindere a termenului poate fi reprezentată astfel: Deoarece mentorul şi elevul/studentul – ca parteneri educaţionali – dezvoltă activitati comune bazate. fizicului. patimile. schimbarea sociala. sentimentele sunt foarte importante pentru ca nu pot fi controlate. nemultumirile şi reprosurile sporesc). afirmarea creativitatii. (îndeosebi cele neconstientizate. inerenţa în relatiile interumane (mentorul şi elevul/studentul au experiente de viata diferite. umorile. în esenţă. din aceasta perspectiva este respins principiul acceptarii reciproce. un conflict poate fi solutionat daca se cunosc sursele. e) Conflictul din mediul elev/student trebuie neapărat negociat.). de regula ideatic. c) Într-un conflict. poate determina dezvoltarea personala. încercând să se ajungă la o soluţie acceptabilă pentru ambele părţi. 63 .

a 64 . responsabili de găsirea unor soluţii . fără îndoială.Violenţa în şcoli este un fenomen întâlnit şi în şcolile din România.una din temele recurente ale societăţii contemporane. dar şi de mobilizarea corpului social. Globalizarea interesului pentru manifestările de violenţă socială este consecinţa unei conştientizări generalizate privind necesitatea punerii violenţei pe agendele de lucru ale diferiţilor actori sociali . Violenţa umană este.

prin introducerea unor cursuri care să ofere sprijin atât părinţilor cât şi elevilor-problemă. În unele situaţii. ale căror efecte se cumulează şi se potenţează reciproc. Una dintre aceste soluţii este prezenţa unui psiholog care să consilieze elevii şi să colaboreze cu cadrele didactice în vederea reducerii riscului de violenţă. cauze sociale . factori de mediu şcolar . Există diferenţe interindividuale la nivelul elevilor cuprinşi într-o instituţie şcolară . dar fără a fi propriu-zis violenţi. În acest sens . Există diferenţe majore de percepţie a cadrelor didactice în ceea ce priveşte gravitatea unor comportamente de natură violentă a elevilor. Violenţa fizică este o problemă de actualitate atât în rândul cadrelor didactice cât şi în rândul elevilor care învaţă în şcolile româneşti. instabilitatea emoţională . cazul acelor elevi “incomozi” . slaba capacitate empatică. acestă procedură trebuie urmată de un psiholog sau de un consilier pedagogic.societăţilor civile pentru luarea de poziţie .implicarea şi participarea la prevenirea şi/sau combaterea acestui fenomen social. mai mult sau mai puţin folositoare în funcţie de gravitatea situaţiei: .medierea conflictelor scolare este un procedeu care constă în soluţionarea disputelor prin intervenţia unei persoane neimplicată în conflict. imaginea de sine negativă . motiv pentru care sistemul educaţional ar trebui să intervină prin măsuri de soluţionare a conflictelor şcolare. dificultăţile de adaptare la disciplina şcolară . lipsa sau insuficienta dezvoltare a mecanismelor de autocontrol . ţara noastră trebuie să se implice în prevenirea şi combaterea violenţei . să ducă la creşterea eforturilor depuse pentru ameliorarea situaţiei prezente. şi a celei şcolare în special .în ceea ce priveşte adoptarea comportamentelor violente. firesc . Sensibilizarea faţă de fenomenul violenţei şcolare ar trebui .precum : toleranţa scăzută la frustrare . de exemplu . care au o atitudine mai deschis critică şi reactivă . Pentru soluţionarea problemelor conflictuale există numeroase metode. Violenţa verbală dă naştere violentei fizice. 65 . profesorii propun spre exemplificare comportamente ale elevilor care nu se înscriu propriu-zis în aria manifestărilor de tip violent . tendinţa către comportament adictiv . determinanţi socio-familiali . în general . In cadrul şcoliilor. Violenţa în şcoală este determinată de multiple aspecte: caracteristici individuale . şi să dispună de o cunoaştere la nivel naţional a fenomenului violenţei şcolare. Elevilor violenţi le sunt asociaţi cu preponderenţă o serie de factori individuali .

In acest sens. iar conflictul poate fi „stins” mai uşor.com/violenta-in-scoli-sistemul-educational-siimplicarea-acestuia-in-solutionarea-conflictelor-scolare-s. Richard.pdf 66 .ro/attachments/Studiuprivindconflictulînmediulscola r.scribd. soluţionarea problemei este mult mai simplă.html Vătavu. Manualul educaţiei pentru rezolvarea conflictelor în şcoală. Bibliografie: Bodine.info-ghid. http://www. Studiu privind conflictul în mediul şcolar. principalii „suspecţi” în declanşarea actelor violente. -corectarea climatului conflictual în familie reduce numărul elevilor-problemă. sursă online http://www.cjraebacau.-echilibrarea intereselor poate diminua riscul apariţiei conflictelor şcolare prin acordarea aceluiaşi statut ambelor persoane participante la conflict. prin aceasta procedură fiecare elev învaţă că este egal în drepturi indiferent de situaţia financiară sau de statutul social al părinţilor. Donna. Crawford.com/doc/34052077/ManualulEducatiei-Pt-Rezolvarea-Conflictelor-in-Scoala http://www. -realizarea unui echilibru al statutului elevilor în şcoala. Ramona.

impunându-se ca denumire a unui fenomen social şi psihologic complex şi controversat In acelaşi timp. communication and. dreptul omului la libertate.y. metodele şi chiar mijloacele de evaluare s-au confruntat cu probleme generate de insăşi natura complexă şi conflictuală a fenomenului. psihologia. Angela TURCULEŢ Colegiul Tehnic „Gh. forma cea mai raspandită de conflict este cel de tip intercultural. pedagogiei interculturale. generate de insăşi natura societăţii contemporane: multiculturală in structura ei .Educaţia interculturală în societatea contemporanărealitate sau utopie? Prof. obiectivele. authentic Interculturalitatea este un concept frecvent folosit astăzi. devine treptat obiect de cercetare a unor stiinte precum sociologia. In acest context. educatia interculturalăse impune ca o necesitate. comunicarea sau. Airinei” . Conceptul de ICL devine preocupare a unor organizaţii internaţionale desi incercările de a-i circumscrie particularităţile. Prin urmare. punând in discuţie nu numai valori sociale. comunicarea interculturală reprezintă un imperativ in contextul unei observaţii care nu poate fi negată: in societatea modernă. nu in ultimul rand. 67 . establishing himself as a name of a social phenomenon and psychologically complex and controversial the same time becoming increasingly research object of science such as sociology. communication assimilation. Bucureşti Abstract Interculturality is a concept commonly used today. la propria indentitate. Interculturalitatea este un fenomen viu. last but not least. ci efectul perceperii cu acuitate a unei realităţi conflictuale puternice. psychology. intercultural pedagog. Această preocupare nu este un accident şi nu trebuie să fie un lux în cadrul unei societăţi. dar definită de o dinamica a diferenţelor şi similitudinilor interculturale. Keywords: interculturality. la diversitate. dar şi importante valori umane . al contactului direct intre culturi. integration.

Astfel.valori. Celălalt are dreptul de a munci şi de a face parte din societate. In acest context. Cea a Inserţiei poate fi “Il tolerez pe Celălalt cu caracteristicile sale cultural.’ Aceasta este. Scoţând in evidentă implicaţiile şi enunţând indirect riscurile şi variabilele care intervin in procesul educaţiei interculturale pentru dezvoltarea unei comunicari autentice. subliniind atitudinile potenţial generatoare de conflictualitate. schema Assimilation/Insertion/Integration propune trei atitudini prin aducerea in discuţie a unor componente care pot funcţiona cel puţin ambivalent. diferenţe etc. depinzând de timp. negativ şi pozitiv: tolerantă. Din această perspectivă comunicarea interculturală devine un demers anevoios. dinamic. dificultatea majoră in realizarea comunicarii interculturale este generată de insăşi natura conflictuală a fenomenului: varietatea percepţiilor in diferitele culturi. Integrarea este reprezentată de o frază de tipul ‘Miaş dori să poţi crede in valorile mele.” Prin urmare. Vom porni prin introducerea unei triade care exprimă succint dar sugestiv complexitatea unui fenomen cultural contemporan. respectând diversitatea. In această accepţie . dar nu te voi obliga să renunţi la ale tale. ridicând o multitudine de intrebări. dar el rămâne pentru totdeauna diferit. in limitările dar şi in incercările sale de a gasi soluţii unui fenomen care este al lumii in care trăim şi care produce incredibile manifestări de violenţă. a câtorva elemente care au suscitat controverse dând naştere unor abordări diverse. dar cu o condiţie: el trebuie să renunţe la propria personalitate şi să adopte valorile şi comportamentul societăţii in care se află. printr-o rapidă selectare. respect. poate fi urmărit in dinamica sa parcursul spre o autentică comunicare interculturala şi problemele pe care acesta le poate intâmpina. total şi fără ezitare. adevarata atitudine . spaţiu. Astfel.celălalt. chiar unor direcţii diferite in inţelegerea şi realizarea comunicării interculturale in procesul educativ. la ceea ce il face să fie diferit”. Conflictul care ţine de insăşi natura 68 . Discutarea celor trei concepte este impusă de nevoia disocierii. ilustrarea Asimilarii poate fi “Il accept pe Celălalt dacă renunţă la valorile proprii. Dincolo de cuvinte. in absenţa căreia apare confuzia. un proces deschis. relaţii sociale şi personale. Celălat este acceptat fără rezerve sau discriminare . care nu se vrea completă.Demersul nostru urmăreşte o circumscriere. generatoare de neaşteptate conflicte.Perspectiva utilizată este aceea a unei problematici a conflictului şi eşecului în abordarea educaţiei interculturale. diferit şi va rămâne astfel pentru totdeauna. o realitate extrem de dureroasă este figurată aici. In primul rând. de fapt. dar el este un străin. dinamica acestora in funcţie de timp.

Ca rezultat al acestei cercetări. inţelegerea culturii ca un proces. asiatică. franceză. est şi vest europeană. internaţional. patru obiective complementare s-au impus atenţiei.Este foarte important să explorăm şi să inţelegem care este concepţia noastră despre ce inseamnă o cultură pentru a inţelege cu claritate ce vrem să spunem când utilizăm termenul. Acest tip de a utiliza termenul este pândit de pericolul vagului. Criteriile care au stat la baza acestei selecţii au fost de exemplu: o cultură trebuie văzută ca un proces caracterizat de dinamism. termenul denumeşte cultura natională. publishingF-67075 Strasbourg Cedex. many things beneath the “water surface” are unconscious and cannot be expressed clearly. de metode care pot fi puse in discuţie.”/( LearningT-kit .educaţiei interculturale.. într-o schimbare şi dezvoltare permanent. Council of Europe and European Commission. de comportament şi limbaj care exclud diferenţele. of our inner self (see: Iceberg Model). In mediile academice. dar nu numai. termenul este utilizat frecvent pentru a numi mari arii culturale. ulterior explorarea lui. De altfel. In accepţie comună. generalizând. atribuindu-i-se caracteristici precum naţional.realizarea şi utilizarea unor reale abilitati de comunicare interculturale in procesul de invatare impun mereu noi metode. a experientei. nu în ultimul rând. It means to deal a good part with the invisible forces and elements of our culture. pericolul fiind acela al dezvoltării unor obişnuinţe psihice. November 2000). diferenţa de percepţie interior/exterior la nivelul înţelegerii mecanismului cultural şi valorificarea. devine inoperantă in momentul in care aplicată realităţii concrete anulează diversitatea. mergând până la a cuprinde continente intregi. Council of Europe . O alta problemă este generată de folosirea inadecvată a notiunii de cultură. etnic implicand totodată şi diferenţele intre acestea. fiind integrate in procesul educaţiei interculturale: dezvoltarea unei gândiri critice.” Not every conflict has necessarily a solution. Under the surface Intercultural learning aims at very deep processes and changes of attitudes and behaviours.impune ca o prima etapă in configurarea oricărei posibile soluţii recunoaşterea şi exprimarea lui. în incercarea de a găsi metode de rezolvare. este o entitate complex. but it certainly needs to be expressed. trebuie figurate in mod hotărât abilităţile obţinute prin educatie in sensul dezvoltării 69 . Justificată ca imperative cerut de un demers teoretic. Educaţia interculturală in sine presupe o serie de practici. respectul particularului. percepute ca entităţi: britanică. într-o permanentă schimbare.

unei comunicări interpersonal care trebuie să includă o dezvoltare personală şi social. in special pe aceia din 70 . ei promovează reprezentări care să ducă la conştientizarea faptului că acestea pot constitui adevărate rupturi intre diversele culturi. trebuie să le permită celor care invaţă oportunităţi de a analiza şi reflecta. Criticismul cultural caută să identifice punctele de conflict. putem spune că există intotdeauna un avantaj in a inţelege de ce se produce eşecul continuu in comunicare când oamenii interacţionează şi care sunt diferenţele care aduc acest esec. sa le descrie si. considerând că observarea diferentelor ar conduce doar la dezvoltarea unei baze pentru a fi eliminat dintr-un grup. Această direcţie presupune. Urmărind cele două directii. pe de alta parte cei care incurajează dialogul intre diferitele culturi.Sustinătorii acestor două direcţii sunt pe de o parte critici . a ilustra or a exemplifica diferenţele specifice existente. Metodele utilizate în cazul acesta sunt acelea constând in a explica. respectândule. Adepţii perspectivei critice asupra culturii insist asupra diferenţelor pe care le privesc ca potenţiale bariere. Dar.Prin urmare. Vom încerca a le pune în discuţie în continuare urmărind constant elementele de risc pe care le implică. să identifice zonele de conflict. abilitatile educationale trebuie să echipeze pe cei care invată cu mijloace de a accesa şi înţelege o foarte mare diversitate de practice culturale şi inţelesuri indiferent de statutul lor. pot fi sursele intreruperii oricărei comunicări de tip cultural. sa recunoasca oportunitatile in a construi relatii sau comportamente. atât in teorie cât şi in practică. Anumiţi autori in domeniu accentuează însă importanţa perceperii similitudinilor intre culturi. căutarea similitudinilor culturale poate inarma pe cei interesaţi cu o folositoare unealtă pentru a investiga o cultură pe o largă varietate de niveluri. activitatea criticilor culturii tinteşte să sensibilizeze prezenţa acestor diferente. abilitatile educationale trebuie să ajute pe cei care invaţă in dezvoltarea unei intelegeri a proceselor implicate când aceia din medii cultural diferite interacţionează şi produc sau construiesc o situaţie de comunicare. pe de altă parte. subliniind faptul că scoaterea în evidentă a asemănărilor conduce la construirea unei autentice relaţii în comunicare. In ceea ce priveste dezvoltarea gândirii de tip critic. o descoperire a specificului cultural şi o concentrare pe un grup urmărindu-i particularitatile. Poate de asemeni să ajute anumiti indivizi. să le izoleze şi să le transforme in subiecte de cercetare asupra interacţiunii transculturale. prin urmare. In inţelegerea acestora. există două perspective de bază asupra a ceea ce presupune teoria comunicării interculturale. in urma experientei.

ar fi ceea ce a fost numită pe scurt emic şi etic. lingvistice şi etnografice. Atât una cât şi cealaltă au la bază cercetări antropologice. profesorii vor trebui să ofere studentilor uneltele critice necesare pentru a analiza procese sociale şi să încurajeze dezvoltarea gândirii critice asupra propriei societati şi a altora pe trei niveluri:naţional. In schimb. înţelegerea şi investigarea culturii şi comunicării sub semnul dinamicului. Culturile sunt dinamice.culturi in care invăţatul noţiunii de exclusivitate cultural este o realitate. naţional sau internaţional care sunt implicate în situaţia de comunicare. noţiunea de etic se concentrează pe o inţelegere a culturilor din exterior. cultura nu mai trebuie văzută ca o entitate monolitică determinând comportamentul unui individ sau grup.Utilizarea conceptului emic presupune o concentrare asupra studiului culturilor din interior. intr-o continuă schimbare.Prin urmare. in plan secund apărând o selecţie a reprezentărilor vieţii de fiecare zi. ţintind să inteleagă culturile aşa cum membrii acestora le inţeleg. sociologice. Utilizarea acestei metode pentru a inţelege problema interculturalităţii şi pentru a 71 . O alta practică utilizată in studiul fenomenului intercultural care necesită a fi pusă în discuţie din perspectiva unei problematici a conflictului şi eşecului. dar şi percepţii care să fie similare cu ale lor. Asta ar insemna o completă schimbare a practicii curente care tinde in a propune informaţii despre o societate institutional recunoscută a unei ţări. Aceasta practică avertizeazaă asupra unui pericol evident in cercetarea şi educaţia interculturală fiind o pledoarie pentru o comunicare care ar trebui să nu piardă niciodata din vedere individualul-dacă o vom face vom fi in pericolul de a reprima reprezentările individului pe fundalul valorile culturale ale comunitatii. al grupului şi al individului. In contrast. cu multiple forme. indiferent de statut. comparându-le prin folosirea unor caracteristici predeterminate. acestea contribuind la realizarea unei reale comunicări doar in momentul in care sunt utilizate ca demersuri complementare. combinând observaţiile de tip general cu cele de tip particular. să recunoască faptul că indivizii aparţinând unor culturi diferite pot deţine valori personale. de grup sau personale. Pe de altă parte. vor determina o concentrare pe a oferi mijloace diverse de a accesa şi analiza o varietate a practicilor culturale şi a inţelesurilor. Această practică de a aborda o cultura se opune în mod evident tradiţionalei concepţii a unei lumi a marilor culturi. Ceea ce avem in comun poate depăşi graniţele cultural naţionale. etnic. educaţional. Astfel. in schimbare şi complexe. se impune a fi înţeleasă ca un amestec al tuturor aporturilor individuale sau de tip social. Dificultăţile apar odată cu abordarea dintr-o perspectivă unică.

arabă sau japoneză ignorandu-i astfel complexitatea. este extrem de important să recunoaştem şi să respectăm diversitatea altfel vom risca să credem şi să enunţăm judecăţi de tipul: toţi indivizii aparţinând unei culturi sunt la fel şi fiecare cultură poate fi descrisă prin utiliarea unui sumar set de caracteristici.Asa cum se poate uşor observa. Aşa cum s-a observant. afectiv dar şi ca reacţie comportamentală. interese pentru a vedea prin ochii celui de lângă tine. frica. trebuie supuse discuţiei metodele propuse pentru atingerea obiectivelor comunicării interculturale. de multe ori ignorată sau minimalizată. Ca imperativ in realizarea unei comunicări interculturale reale reţinem şi pe acela de a invăţa cu oameni care aparţin altor ţări.In acest context. trebuie mentionata şi necesitatea de a dezvoltarea o autentică abilitate de a sculta. Există o foarte răspândită tendinţă de a ignora sau a reduce diversitatea când privim spre o alta cultura-este intotdeauna mai uşor să vorbim. Prin urmare. evaluandu-le critic in contextul ipotezei care propune ca postulat al acestei abordări starea de 72 .individul trebuie să fie angajat in această experienţă cognitiv. increderea şi aprecierea pentru a le înţelege. Nu in ultimul rând. să asculţi prelegeri despre alte culturi sau să fii provocat la susţinerea unui asemenea subiect exclusiv la nivel intelectual. să simtă nesiguranţa. Nu in ultimul rând. respingerea celorlalţi la fel ca şi siguranţa. se impune atentiei importanta experientei in dezvoltarea unor abilităţi de comunicare intercultural. cum vede lumea şi cultura proprie celălalt şi a-ţi da posibilitatea de a trece dincolo de propriile frici. de exemplu. dar conştientizarea existenţei acestuia ne poate ajuta să recunoaştem complexitatea şi diversitatea a ceea ce vedem. numai astfel putem descoperi probleme de multe ori necunoscute chiar de noi inşine. nu este suficient să citesti despre cultură. Este adevărat că este dificil să evităm toate formele de stereotip. Insăşi noţiunea de cultură utilizată in sensul menţionat mai sus este un stereotip. A asculta este esenţial in dezvoltarea comunicării interculturale şi presupune un angajament şi o apreciere a celuilalt-presupune a inţelege in mod real cum se simte. de cultura franceză. Acesta este contextul favorabil apariţiei unui alt pericol in realizarea unei reale comunicări: stereotipul. de multe ori confruntându-ne cu problema pseudocapacităţii de a auzi şi inţelege.studia comunicarea de acest tip face posibilă evitarea simplificărilor. etnicităţii. credinţe. şi nu de puţine ori. naţionalismelor sau internaţionalismelor in explicaţii care fac posibilă utilizarea unui singur argument in explicarea unei realităţi extrem de complexe. Pentru un individ este necesar să trăiască experienţa de a se confrunta cu situaţii noi..

73 . comunicarea interculturală pusă sub semnul utopiei. Bibliografie Educaţie interculturală. 2007 Intercultural LearningT-kit . nu o negare a necesităţii ei. mai ales. Council of Europe and European Commission. importanţa într-o lume configurată esenţialmente de fenomenul intercultural. Efortul sisific nu-i anulează viabilitatea şi. 1. November 2000 Handbook of cross-cultural psychology . al riscului reprezintă un demers necesar de conştientizare a dificultăţilor. Council of Europe . coordonatori Liviu Plugaru. acestea sunt aplicate de multe ori în mod mechanic.Vol. Editura Psihomedia . Acestea sunt concepute ca modele pe baza cărora se poate lucra ţinandu-se cont de faptul ca fiecare situaţie e diferită. generând adevărate stări de conflict şi confuzie. Din păcate. funciară fenomenului insuşi. publishingF-67075 Strasbourg Cedex.conflictualitate inerentă.2 Boston: Allyn & Bacon. că trebuie avute în vedere particularităţile grupului. In concluzie. Mariela Pavalache.

acquisition. se înregistrează tot mai multe probleme cu care se confruntă unii tineri (consumul de droguri. cauzele acestora sunt căutate în mediul grupurilor de egali. Dar este ignorat faptul că factorul determinant al formării comportamentelor viitorilor adulţi este mediul familial. la nici un nivel al învăţământului. pe lecturi (dacă ele există) sau pe vizionarea unor emisiuni gen „Super Nany“. Parental skills acquisition is not found as a purpose in any subject. education. se conduc după principii de genul: „Ştiu eu cel mai bine ce e bine pentru copilul meu!“. în nici un an de şcoală. Rolul de părinte îl îndeplineşte fiecare dintre noi fără ca nimeni.. eu te omor!“. children A fi părinte este o sarcină deosebit de dificilă şi presupune permanent găsirea unui echilibru între bunele intenţii ale părinţilor şi ceea ce este bine pentru copilul respectiv. to be initiated in this regard. neglijarea faptului că şi copilul poate fi partener într-o relaţie care îl priveşte în cea mai mare măsură. a creşte un copil nu este condiţionat de nimic. etc). Key words: parenting. 74 . „Cum m-au crescut ai mei pe mine şi eu te pot creşte pe tine!“. Dobândirea competenţelor parentale nu se găseşte ca finalitate în nici un obiect de studiu. Carmen DUMITRU Învăţământ preşcolar Grădiniţa . niciodată. prostituţie. „Eu te-am făcut. să ne fi iniţiat în acest sens. De cele mai multe ori părinţii. o posesie şi o superioritate a părintelui asupra copilului.. ever. pe bunul-simţ al fiecăruia. În ultima perioadă. sarcini nedorite în rândul adolescentelor. Aceste exprimări redau de fapt o concepţie arhaică despre relaţiile părinţi-copii. De cele mai multe ori.Rază de Soare” – Târgovişte (DB) Abstract We meet most of the times the role of parent without anyone. Totul se bazează pe imitaţia modelelor propriilor părinţi sau a celor din jurul nostru. in any one year of school at any level of education. Dacă a conduce o maşină este condiţionat de obţinerea permisului de conducere. începerea vieţii sexuale la o vârsta din ce în ce mai mică. mai ales în mediile sociale defavorizate.Educaţia parentală – un demers necesar? Prof.

a locuinţei şi a îmbrăcămintei. Se recunoaşte importanţa rolului pe care îl au parinţii în educaţie şi trebuie sprijiniţi să şi-l asume . devine evidentă nevoia socială de educare a părinţilor pentru a deveni parteneri reali. la specificul psihologic al diferitelor vârste. părinţii se confruntă cu obstacole greu de depăşit. Cu toate acestea.a. părinţii nu deţin abilităţile.Îngrijirea şi sprijinul acordat permanent de părinţi joacă un rol crucial în dezvoltarea copilului la potenţial maxim. educaţia înseamnă mai mult decât simpla asigurare a dezvoltării fizice. Educaţia părintilor este o dovadă de emancipare a adulţilor. 5.m. 4. consecinţele conflictelor armate ş. la rolurile pe care le au din punct de vedere educativ.d. Implicarea părinţilor în educaţia propriilor copii şi corelarea eforturilor cu cele ale grădiniţei / şcolii amplifică rezultatele pozitive obţinute sau îi face pe aceştia parteneri în mod obligatoriu atunci când apar tulburări afective sau de altă natură . cunoştinţele sau resursele necesare pentru a-şi creşte copiii astfel încât să asigure dezvoltarea lor la potenţial maxim . Părinţii trebuie atraşi şi conştientizaţi asupra beneficiilor unui program de educaţie parentală prin argumente de tipul: dezvoltarea copilului este direct proporţională cu calitatea relaţiilor dintre el şi părinţii lui. În acest context. O relaţie de calitate presupune cunoaşterea de către părinţi a nevoilor copiilor lor. 2. Mai mult decât acestea contează foarte mult securizarea 75 . Creşte gradul de responsabilitate al ambilor părinţi faţă de educaţia şi devenirea personală a copilului. Există părinţi care vor să se informeze cu privire la procesul de dezvoltare a copilului. Adesea. consumul de droguri. decât grija primară de asigurare a hranei. de conectare a lor la cunoaştere şi descoperire de sine . 3. valoroşi într-un complex proces de educaţie ce are o componentă extrem de importantă în mediul familial . sărăcia extremă. De ce este necesară educaţia parentală? Putem contura mai multe variante de răspuns: 1. părăsirea comunităţii în căutarea unui loc de muncă. cum ar fi efectele HIV/SIDA. Educaţia părinţilor este o cale prin care se asigură respectarea drepturilor copiilor şi se flexibilizează legăturile între generaţii.

mai senini. prejudecăţile sunt greu de înlaturat. este posibil ca pe parcurs. ca educatori. de sprijin şi consiliere.. Relaţia părinte-copil. De cele mai multe ori la acest moment lucrurile nu mai pot fi reparate. uneori involuntare. Părinţii sunt prinşi în capcana grijilor zilnice de asigurare materială a familiei. A iniţia un program de educaţie parentală este. asigurând dezvoltarea şi integrarea socială adecvată a viitorului adult. De aceea soluţiile şi căile pentru rezolvarea lor sunt diferite.. va revela efectele unei relaţii defectuoase în copilărie. Vom concluziona că educaţia parentală este un demers necesar în actualul context social . mai veseli. iar resentimentele se instalează iremediabil .umane. sociale şi economice. dar nu imposibil. cea mai mare satisfacţie va fi aceea de a vedea că rezultatele încep să apară. toţi părinţii au nevoie. 76 . iar acesta este lăsat. cu implicaţii enorme . Chiar dacă la început grupul de lucru cu părinţii nu va fi de mare consistenţă... fiind cei care venim zilnic în contact cu părinţii şi având abilităţile necesare susţinerii acestei activităţi . Orice început este dificil. iar copiii sunt mai fericiţi. trebuie să ne asumăm acest demers . Dezvoltarea unui părinte se face odată cu dezvoltarea copilului său. iar sarcinile educative privind copiii lor le transferă în totalitate grădiniţei sau şcolii. lasă urme adânci asupra copilului. rândurile părinţilor dornici de a învăţa să facă lucrurile mai bine să se înmultească. Şi totuşi. cu mai puţine complexe şi cu o mai mare capacitate de comunicare. dezvoltarea personalităţii copilului. deoarece mentalităţile se schimbă foarte greu. la un anumit moment. Trebuie să înţelegem că orice intervenţie educaţională la nivelul copilăriei generează beneficii durabile pe parcursul întregii vieţi. Există o evoluţie a vârstelor şi a problemelor educaţionale pe care acestea le presupun. prin forţa exemplului. Noi. greşelile făcute de părinţi în copilărie.afectivă a copilului (a se vedea cazurile dramatice în care părinţii pleacă la muncă în străinătate. marea trebuie încercată cu degetul. departe de copil. evident. atunci când copilul va fi adult. în grija altor membri ai familiei). pentru perioade foarte lungi de timp. o întreprindere dificilă.

. Bucureşti. Secretul copiilor fericiţi. Grunberg Laura. Fumarel Steliana. (2004). Editura Aramis. Bucureşti. Parenting-An introduction Ionescu Mihaela. Sabriela Alecu. Editura Cosmos. Familia azi. (2007). O perspectivă psihipedagogică. Strategii şi programe. Educaţia viitorilor părinţi. Biddulph Steve. Bucureşti. Ciolan Laura. Dan Badea (1997). Biddulph Shaaron (2005). (2004) . Editura Didactică şi Pedagogică Hoghughi Masud . Bunescu Gheorghe. Educaţia părinţilor. Bucureşti Editura MarLink 77 .Bibliografie Băran Pescaru Adina. Velea Simona.

accountability and involvement. Ţinând cont de caracterul deschis şi formativ al evaluării şi de spiritul de angajare personală pe care managementul calităţii îl poate determina în comunităţile şcolare. Key words: education. o mobilitate socială şi ocupaţională.Calitatea în educaţie. Astfel. dintre principiile generale şi realităţile identificate. Educaţia trebuie să se desfăşoare pe tot parcursul vieţii. evelopment of society În demersurile de integrare în Uniunea Europeană. A quality educational system requires the integration of values and democratic principles. o mai bună preţuire a educaţiei ca serviciu public. ale cărui obiective sunt dezvoltarea personalităţii. pot fi amintite: 78 . realizare profesională. România a sprijinit şi continuă să sprijine chiar şi la 5 ani de la aderare . the school as a provider of education and family . la combaterea excluderii. O premiză a dezvoltării învăţământului în context european Prof.eforturile depuse pentru implementarea şi asigurarea calităţii în educaţie.as beneficiary educational service. demersul de introducere a sistemelor de management şi asigurarea calităţii poate induce societăţii mai multă încredere în educaţie. rights and obligations of partners. the approach of introducing management systems and quality assurance company may induce more confidence in education. obţinerea unor şanse profesionale mai bune. a dificultăţilor demografice şi de dezvoltare. ce continuă să reprezinte provocări pentru viitor. contribuind la creşterea coeziunii sociale. quality. is designed in a spirit of transparency. Bucureşti Abstract Given the openness and formative assessment and the spirit of personal commitment that quality management can result in school communities. community.students and parents . în cursul unei multitudini de experienţe de învăţare. Director Consuela ROŞU Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”.

evaluarea elevilor pe baza unor criterii şi proceduri publice aplicate în mod consecvent. obligativitatea asigurării de personal didactic suficient. toate preocupările factorilor decizionali naţionali sunt focalizate pe implementarea reformelor sistemelor de educaţie. Având în vedere importanţa realizării acestor obiective majore. inclusiv la nivelul obiectivelor. tehnici şi practici consecvent aplicate şi temeinic documentate pentru obţinerea acelor rezultate/performanţe care sunt concordante cu obiectivele fixate. iar contribuţia sa la creşterea eficienţei de ansamblu a economiei este hotărâtore. a formării profesionale şi a tineretului. de dezvoltarea unei culturi a calităţii. Calitatea serviciilor educaţionale este un obiectiv social dorit. cercetările în domeniu au demonstrat că aceasta concepţie este falsă. În virtutea finalităţilor urmărite. La fel ca în toate ţările europene şi în România.Calitatea educaţiei trebuie să fie asigurată la toate nivelele şi în toate domeniile educaţionale. orice instituţie de învăţământ este responsabilă. competent şi calificat care să gestioneze predarea şi învăţarea. Curriculum-ul predat trebuie corelat cu dezvoltarea societăţii. în mod autonom. monitorizare şi evaluare a programelor de studii. În acest sens s-a trecut la promovarea unor politici şi proceduri compatibile de asigurare a calităţii predării şi învăţării în vederea creşterii competitivităţii globale a învăţământului european. adică a unor politici. Deşi cea mai largă idee răspândită cu privire la calitate este ca aceasta costă scump în ultimă instanţă. Calitatea educaţiei înseamnă calitatea serviciilor oferite. metodelor şi nevoilor diferite. ocupaţiilor şi meseriilor acreditate. Printre standardele instituţionale ale asigurării calităţii dintr-o unitate de învăţământ se regăsesc: existenţa unor mecanisme specifice de aprobare. 79 . Sistemele de asigurare a calităţii trebuie să fie flexibile şi adaptabile la nou. calitatea educaţiei a devenit un domeniu de interes deosebit având în vedere în primul rând decalajul naţional faţă de ţările dezvoltate şi necesitatea obtinerii unor finalitati integrate in context european. resursele de învăţare oferite elevilor să fie adecvate iar instituţiile să dispună de sisteme de date şi informaţii care să probeaze calitatea.

politic. Provocarea principală pentru specialiştii în educaţie din România a reprezentat-o elaborarea propriu-zisă a standardelor şi indicatorilor de performanţă pentru fiecare domeniu şi arie de evaluat. considerăm calitatea resurselor umane în general şi a celor educaţionale în special ca fiind factor hotărâtor al creşterii economice de ansamblu. b) Calitatea serviciilor furnizorilor. normelor şi indicatorilor de performanţă în sistemul naţional de învăţământ având în vedere următoarele aspecte: a) Calitatea sistemului naţional de învăţământ. a evaluării examinrii şi certificării. pe dualitatea structurilor organizatorice în învăţământ şi tendinţa de autoizolare a personalului şi subdiviziunilor funcţionale. În actualul context al dezvoltării economice. resursele umane reprezintă elementul esenţial al competiţiei. social. În competiţia globală a economiei informatizate.Asigurarea calităţii în educaţie presupune elaborarea standardelor de referinţă. norme şi indici de performanţă. pe imperfecţiunea proceselor de analiză şi măsurare a calităţii managementului instituţiei şi soluţionarea problemelor calităţii în frecvente cazuri după un model „de modernizare întârziată”. a metodelor de predare şi învăţare. reprezentanţi de unităţi şi instituţii de învăţământ. cultural. Deficienţele constatate în domeniul managementului instituţiilor şi unităţilor de învăţământ reies din orientarea acestuia spre soluţionarea şi atenuarea problemelor calităţii pe măsura apariţiei lor şi nu pe sporirea continuă a calităţii proceselor şi activităţilor ce generează aceste probleme. atât la nivel naţional cât şi internaţional. 80 . calitatea şi inventivitatea resurselor umane sunt principalii factori care stau la baza decalajelor esenţiale între state. pe baza aplicării metodologiilor de dezvoltare a curriculumului. Prin aprobarea Legii calităţii au fost definite şi delimitate clar conceptele de Standard de referinţă. c) Calitatea procesului de instruire şi de educare a elevilor este demonstrată de rezultatele învăţării. Pornind de la afirmatia lui Alfred Marshall ”cel mai de preţ din tot capitalul este acela investit în fiinţa umană”. Specialiştii în domeniu apreciază că există o relaţie foarte stransă între progresul tehnologic şi investiţia în educaţie cu implicaţii în toate domeniile vieţii: economic.

cât şi a familiei – elev şi pãrinte – ca beneficiar al serviciului educaţional. de calitatea activitãtii educative şi de modalitãtile de distribuire în societate a educatiei. Sistemul de evaluare a performanţei unei şcoli a fost necesar pentru evaluarea elevilor şi pentru stabilirea stimulentelor şi premierilor pentru echipele de predare care prezintă rezultate îmbunătăţite ale predării. a capacitãtilor şi înclinatiilor sale cãtre anumite domenii. împlinindu-se astfel cerinta de „a gândi global şi a actiona local”. la valorile societãtii romanesti. la perspectivele lor de viitor.Numai introducând calitatea educaţiei ca temă centrală şi permanentă pe ordinea de dezbatere actuală se va putea elabora un sistem de asigurare a calităţii educaţiei eficient şi adaptat la cerinţele naţionale şi europene. Un învãtãmânt preuniversitar de calitate presupune integrarea valorilor şi principiilor democratice. ci şi de cei care privesc educatia şi calitatea scolii. observãm cã se acordã tot mai multã atentie calitãtii. precum şi datele relevante pentru deciziile la nivel local şi naţional. la nevoile elevilor. Dascãlii au un rol central în dezvoltarea unei educatii de calitate. care presupune cunoaşterea îndeaproape a acestuia. calitatea învãtãmântului românesc a fost definitã ca prioritate şi pentru învãtãmântul preuniversitar. respectiv de indicatori referitori la modul de organizare a cunoasterii şi a învãtãrii. a culturii. În societatea postmodernã. fiind conceput într-un spirit de transparenţã. a drepturilor şi obligatiilor partenerilor. Un sistem de management al informaţiei educaţionale trebuie să acopere indicatorii interni de performanţă şcolară. etc. informaţiile locale şi naţionale pentru planificare. Dimensiunea europeanã a calitãtii a fost completatã cu cerinte ale societãtii românesti. atât a scolii ca furnizor de educaţie. Reforma învãtãmântului a inclus şi pânã acum elemente ale asigurãrii calitãtii în educatie. Mãsura dezvoltãrii unei societãţi poate fi relevatã nu numai de indicatori economici şi de calitate a vietii. de tipurile de performante asteptate. şcoala ca instituţie a cunoaşterii deţine o pozitie fundamentalã. Pornind de la cuvintele lui Nicolas Poussin şi pãtrunzând în domeniul educatiei. responsabilizare şi implicare. Aceastã calitate a învãtãmântului preuniversitar este asiguratã prin coalizarea mai multor factori dintre care un rol important îl au dascãlii. la stilurile lor de învãtare. indicatorii judeţeni de performanţă inter-şcolară. Cheia spre calitatea învãţãmântului preuniversitar constã în termenul de “adaptare”: o adaptare la vârsta elevilor. dar abia recent. 81 . Învãtarea centratã pe elev.

Doiniţa. Ed.D. EUO: Oradea.P. E. la modernizarea învãtãmântului preşcolar. Bucureşti 82 . Elemente de planificare managerială. (1996).3/1991 Cherchez N. asigurarea serviciilor de calitate în bibliotecile scolare (aceasta fiind o cerintã majorã a învãtãmântului modern). Managementul şcolii. În Revista de Pedagogie nr. Elemente de management scolar..reprezintã o metodã actualã care dã posibilitatea profesorului sã rãspundã cerinţelor şi nevoilor sale de culturã. S.).. 2012 Cristea.E. S (coord. Ghidul directorului de scoala.).. precum şi să-l evalueze corect. Interdisciplinary Researches.S. Mateescu E. Alexandru. Editura didactică şi pedagogică. CCRSE – Parteneriat Instituţional. 1996 Crişan. Spiru Haret. la asigurarea drepturilor de dezvoltare a minorilor ca o garanţie a calitãtii instruirii. 2011 Nicola. responsabilitãtile şi drepturile copiilor. Concluzii: Calitatea învăţământului este un deziderat în cadrul fiecãrei unitãţi şcolare prin problemele caracteristice: pornind de la dezvoltarea multilateralã a elevului. 1995 Marin. utilizarea tehnologiilor media precum şi dreptul copiilor dotati la o educaţie de calitate. Problemele învăţământului românesc în oglinda cercetării ştiinţifice – întrebări şi răspunsuri în perspectiva învăţământului românesc.. O posibilă şi necesară structurare a unei politici educaţionale viabile. Bucureşti: I. Bibliografie Bazac. (coord. Bucureşti. 1990 Chirimbu. Iasi. Bucureşti. I. Managementul organizaţiei şcolare. premisã a formãrii unei personalitãti integre. Tratat de pedagogie şcolară. D..

ne-au lăsat moştenire: “Creşterea limbii românesti Ş-a patriei cinstire. analysis. Dezvoltarea exprimării orale. întregul produs ideatic şi emoţional în limbaj scris sau oral. Şcoala a fost şi va rămâne ansamblul instrumental de bază care stilează.” A cunoaşte limba. formează şi-l ajuta pe individ să-şi exprime logic. el fiind un sistem deschis. communication Limba s-a născut din necesitatea de a comunica. lăsând cu largheţe noul să se manifeste ca o expresie sintetică a progresului social. nu se poate lipsi. prin activităţile şcolare. folosind cuvintele vocabularului. Key words: alternative schoolbooks. Marii noştri cărturari au vegheat asupra limbii. trecerea experienţei în cuvânt necesitând efortul viu al actului comunicării. propia persoană. unde îşi aduc contribuţia toate disciplinele şi spontan prin ceea ce oferă familia şi mijloacele de culturalizare. Vorbirea orală şi scrisă ocupă un loc central în cadrul sistemului informaţional. de a împărtăşi semenilor ideile despre univers. îmbogăţirea vocabularului se face pe două căi: dirijată. a fi capabil să exprimi corect şi precis ceea ce gândeşti şi simţi. indiferent de natura ei. Şcoala rămâne “pivotul” central în ce priveşte procesul de îmbogăţire a vocabularului. de a transmite generaţiilor următoare roadele căutarii. Elena Carmen STEREA Şc. Şotânga Abstract The alternative schoolbooks remains the main tool for both teachers and students and teaching vocabulary concepts should be treated with utmost seriousness over all branches of learning. în general. vocabulary. „Prof. 83 . motiv pentru care perfecţionarea acesteia trebuie să constituie pentru educator un obiectiv prioritar şi de ce nu.Rolul manualelor alternative în dezvoltarea vocabularului elevilor Prof. Ilie Popescu”. expresiv. o sarcina patriotică. Vocabularul este elementul de care informaţia. coerent. înseamnă a da dovada unei bune educaţii şi nu în ultimul rând a da dovadă de respect pentru propria-ţi limbă.

E miraculos cuvântul pentru că la fiecare obiect din natură şi din închipuire corespunde un cuvânt. a cerne. . iar în afara lui nimic ce există nu a luat fiinţă” şi un fragment din Scrisoare cu tibişirul de Tudor Arghezi: „Miracole nesfârşite zac în noi şi împrejurul nostru.Miracolul suprem: cuvântul .În toate clasele gimnaziului. închipuire. Toate prin El au luat fiinţă. Daţi sinonime pentru sensurile din text ale cuvintelor: miracol. precizând că toate textele-suport sunt însoţite de exerciţii de vocabular care au rolul de a-i face pe elevi să înţeleagă importanţa acestuia. Meşteşugul cuvântului a cernut şi cerne fără răgaz lumea şi sufletul ei – şi a dat naştere literaturii. respectând anumite etape: observarea textului prin lectura explicativă şi cu ajutorul exerciţiilor de vocabular şi morfologie.. inclusiv din punctul de vedere al valorilor stilistice. un citat din Noul Testament.. copilărie. . Evanghelia după Ioan1. răgaz. Manualele alternative au organizate unităţile în concordanţă cu structura unei planificări calendaristice. Se recomandă ca abordarea acestor aspecte să fie corelată cu studiul textului literar şi nonliterar.” Trecerea de la textul-suport la elementele de teorie literară şi noţiunile de limbă se face gradual. gingaş. în cazul elementelor de lexic. În manualul Humanitas. de ordonare. 3..Arta cuvântului. vocabularul apare în unitatea .. 1-3 folosit moto: „ La început a fost Cuvântul şi Cuvântul era Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul.. din simboale. de combinare şi de tratare didactică a unităţilor de conţinut din acest capitol ţine exclusiv de opţiunea autorului de manual şi a profesorului. dureros. scriitor. miraculos. exigenţă absolut necesară. mai ales. Exemplu de cerinţe: 1. greutate. Autorii ne introduc în lumea cărţii reamintind elevilor care sunt părţile componente ale acesteia după care oferă două teste – suport.. Arătaţi felul în care s-au format cuvintele: nesfârşit. 2. Scrieţi în caiete antonimele adjectivelor: frumos. Vocabularul e harta prescurtată şi esenţială a naturii şi a omului care poate crea din cuvinte. Fiecare unitate cuprinde un text suport. El era la început la Dumnezeu. 84 . toată natura din nou.. Vom exemplifica unitatea ce cuprinde vocabularul. conţinuturile de teorie literară. noţiunile de limbă şi situaţii de comunicare. modalitatea tradiţională sau de altă natură..

Pasul următor este explorarea textului. exerciţii aplicative. sentimentele transmise de acesta. Nu ne pretind în schimb decât să ne facem. ci şi un lucru viu. cald şi familiar. Apoi se trece la interpretarea acestuia punând în paralel informaţiile transmise de autor pin intermediul fragmentului selectat. parfum. Partea de comunicare face referire la relaţia imagine – simbol – cuvânt. Intrând în ele. Explicaţi titlul textului. De ce autorul consideră cuvântul drept „miracol suprem”. Nu există prezenţe mai prietenoase. Arta lui este o industrie genială” Având în centrul discuţiei – meşteşugul cuvântului. identificând anumite secvenţe. Ce legătură există între fragmentul din Evanghelie şi textul lui Tudor Arghezi? 2. În manualul EDP şi în manualul ALL abordarea este oarecum diferită. blestemat. Nu te simţi niciodată singur printre cărţi. la rândul nostru. mesajul textului şi opinia elevului faţa de mesajul textului. Exemplu de cerinţe: 1. lucruri mai în stare să-ţi ţină tovărăşie. şi nu un ceas de călătorie. deşi conţin numeroase cărţi. trecerea către noţiunile de limbă se face într-un mod logic şi accesibil. ideile centrale. la atelierul său. dureros.bogat. Există încăperi care. printre miracolele nesfârşite care „zac în noi şi împrejurul nostru”? 4. autorul. Noul conţinut este structurat astfel: teorie. Autorii celor două manuale pornesc de la următoarele texte-suport „O bibliotecă nu e pur şi simplu un loc de depozitare a câtorva mii de volume. Cârpa de praf a gospodinei şi-a făcut datoria 85 . La finalul lecţiilor de limbă autorii propun un set de exerciţii care îl ajută pe elev să conştientizeze nivelul achiziţiilor până în acel moment. 3. un adevărat lucrător care stă atâtea ceasuri pe zi înaintea strungului. elevul îşi reaminteşte noţiunile de vocabular însuşite în clasa a V-a. ci o întreagă viaţă. timp pentru ele. De ce arta cuvântului apare. 4. rămân neprimitoare. simţi o ostilitate surdă. exemple. fericit. Prin intermediul lecţiilor anterioare de literatură. Ce putere are cuvântul în general şi cuvântul folosit de scriitori în special? 5. tema. fără să pună accentul pe rolul dezvoltării vocabularului. exerciţii de verificare. ca un „meşteşug blestemat şi totodată fericit”? Folosiţi în argumentarea voastră şi citatul din George Călinescu cu referire la autor: „Nu cunosc artist care să fie mai disciplinat şi mai exact. în viziunea autorului. Indică forma literară actuală de plural a substantivelor: simbol.

În schimb manualul este unitar sub aspectul limbajului şi stilului. Iorga. aceea a broaştei ţestoase sau a stejarului este derizorie. De la sunet se ajunge la grupuri de sunete. copil fiind. le va făsfoi sau le va muta pe noptieră. Cărţile au ochii stinşi. Trecerea la noţiunile de vocabular nu se face ca în celelalte manuale. cum călătorea pretutindeni şi lua parte la evenimentele istorice alături de personajele întâlnite. activităţile practice. informaţiile sunt corecte. Astfel elevul percepe noţiunea de cuvânt şi poate ajunge cu uşurinţă la importanţa acestuia în comunicare. Ele s-au obişnuit să vadă chiar şi secolele scurgându-se unele după altele. modalităţile de evaluare şi de feedback nu sunt inter-relaţionate corect. lumea cărţilor. pornind de la cuvânt ca principal instrument al comunicării. Autorii nu insistă foarte mult asupra interpretării textelor. lectura cărţilor înseamnă o călătorie într-o lume „trăită cu un veac. Cotoarele colorate şi-au pierdut strălucirea. cărţi necitite de mult. Autorii celor două manuale se opresc asupra foneticii. cu două. ci doar fac referiri la mesajul transmis de scriitor. cu mai multe în urmă”. Sunt. reamintind elevilor noţiunile învăţate în clasa a V-a. ”(Cărţile au suflet de Nicolae Manolescu ) Cel de-al doilea text este un fragment din Cea dintâi învăţătură de Nicolae Iorga în care autorul relatează fascinaţia cu care a descoperit. le-am pus la dispoziţia lor. Faţă de longevitatea cărţilor. Ce îl atrage şi îl farmecă într-un asemenea univers? Ce scriitori i-au fost călăuze? Am insistat asupra fragmentelor oferite de autori. Deşi prezente în manuale diferite. lăsănd elevii să aprofundeze individual conţinutul.periodic. exerciţiile. Pentru copilul N. 86 . Fiecare volum pare treaz şi în aşteptare. O bibliotecă frecventată zilnic este cu totul altceva. Exemple de cerinţe: 1. deoarece asupra elevilor mei ele au avut avut efectul dorit. explicaţiile. Ce aşteaptă o carte din bibliotecă? 3. Ce este biblioteca? 4. Ce înseamnă cărţile au ochii stinşi? 2. Răbdarea cărţilor e infinit mai mare decât a oamenilor. dar care nu se plictisesc aşteptând. în rafturi. şi atât. Logica trecerii de la literatură la gramatică şi comunicare nu justifică consistenţa internă a conţinutului. încercând să le dezvolt dragostea pentru lectură. căci ştiu că o mână expertă le va adăposti într-un târziu. Prezentarea. silabe şi cuvinte.

va fi marginalizat de grupul în care lucrează pentru că sarcinile de lucru nu cuprind şi cerinţe adaptate nivelului său de performanţă. 2009. Enciclopedia DINU. Sinteze de limba română. 2000. deoarece nu va reuşi niciodată să rezolve exerciţiile din manual. 1981. Ed. Aspecte ale dinamicii limbii române actuale. Vocabularul este considerat. Dindelegan. mult mai greu achiziţionează cuvinte noi pe care să le folosească ulterior în vorbirea curentă. Limba Română Contemporană. 5 87 . Ed. Legatura dintre istoria lexicului şi istoria societaţii este atât de strâns legată şi de evidentă. Bucureşti. Gabriela. Petre Gheorghe. Este mult mai uşor de realizat însuşirea noţiunilor şi regulilor gramaticale decât îmbogăţirea şi perfecţionarea vocabularului. Bibliografie: BÂRLEA. in schimb. 1996. Încă de la vărsta preşcolara copilul începe sa asimileze regulile gramaticale.ALL – Cartea Româneacă HRISTEA. Bucureşti. Mihai. iar existenţa manualelor alternative demonstrează că individualizează procesul instruciv-educativ. un elev de nivel minim va fi total descurajat. 1981. Sinteze de limba romană. Bucureşti. Iosefina.Grai şi Suflet – Cultura naţională. Perosnalitatea limbii române.EDP. exerciţiile de evaluare şi autoevaluare. Hristea . Ed. Predarea-învăţarea noţiunilor de vocabular la clasele gimnaziale necesită atenţie sporită atât din partea profesorilor.Materialele teoretice. Ed. pe bună dreptate. Noţiuni de vocabular. (coordonator). TULAI. 2002. Târgovişte. permiţând factorilor implicaţi să aleagă instrumentul de lucru potrivit particularităţilor intelectuale şi de vârstă ale clasei. exerciţiile aplicative. temele propuse pentru munca în echipă sau pentru acasă nu sunt constituite pe baza criteriilor de notare şi a standardelor de evaluare. Sfinx 2000 PANĂ. p. Bucureşti. de fapt. Theodor.14 Preocuparea permanentă a profesorului de limba română trebuie să fie activizarea. ca fiind compartimentul limbii cel mai labil şi mai deschis influenţelor din afară. precizarea şi îmbogăţirea vocabularului elevilor şi a exprimării acestora. Spre exemplu. încât celebrul lingvist francez Antoine Meillet afirmă că „orice vocabular exprimă. Bucureşti. o civilizaţie”. cât şi a elevilor. EDP 14 Th.

honest information there is however a certain part of it which offers the guarantee of a quality at least equal to that of a large academic library. research institutes. Key words: education. distance learning has evolved significantly in Romania in the last two decades. Acolo unde educaţia tradiţională realizează uniformizare şi încearcă să le formeze celor care învaţă comportamente conforme cu cerinţele sociale sau cu cerintele specifice unei profesiuni. creşterii numărului de elevi şi studenţi. învăţământul european şi nord american continuă să fie marcat de multiple modificari datorate prezentei ample a noilor tehnologii de informare. communication. scientific and cultural publishing houses. Initially introduced to allow individuals in distant areas access to (higher) education. în mod individual. teaching process La început de secolul XXI. educaţia la distanţă îşi asumă o mare provocare. Dificultăţile financiare ale instituţiilor şcolare au dus la necesitatea de a descoperi noi surse de finanţare şi canale noi de transmitere a cunostinţelor. pe masura diversităţii cererii de 88 . This part consists of the web sites and portals of prestigious academic institutions. objective. IT tools. creşterii necesităţilor impuse de evoluţia pietei muncii dar mai ales de explozia informaţională. academic libraries. Claudia STAN Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii “ Gh. Un tip nou de activitate instructiv-educativă este învăţarea electronică care prinde tot mai mult teren în lumea civilizată şi avansată din punct de vedere al tehnologiei informaţiei. Solicitările de servicii venite din partea comunităţii impun intervenţii educaţionale diferite de cele tradiţionale.Învăţământul şi noile tehnologii informaţionale Prof. Airinei”-Bucureşti Abstract The e-learning models of Romanian educational system today have their roots in the older type of distance learning. anume adaptarea educaţiei la cerinţele celor care învaţă. făcând din instruire o activitate foarte diversificată. While it is impossible to consider the internet as a whole a source of reliable.

sentimentul de empatie şi de apartenenţă. sa fie accesibilizate. creeaza posibilitatea ca informatiile de transmis să fie scoase din context. pornind de la aceste caracteristici.varietate pedagogică (se poate utiliza pentru aplicarea diverselor paradigme educationale: behaviorism. . sau prin învăţământ la distanţa şi în mod special prin învăţare electronică. simulate procesual. chiar daca acesta din urmă este o prezenţă aparent impersonală. presupune transferul cunostinţelor prin reţea folosind aplicaţii şi procese electronice. poate asigura motivaţia învăţarii. Cercetările făcute în mod repetat privind eficienţa învăţarii.educaţie. explicitat ca o învăţare prin internet. cognitivism. apropiat. 89 .individualizarea învăţarii. Învăţământul virtual este reprezentat de interacţiunea dintre procesul de predare – învăţare şi tehnologiile informaţionale. „faţă în faţă“. absenta grupurilor de elevi/studenţi care învaţă împreună (caracteristica depăşită în prezent cu ajutorul teleconferinţelor sau cu ajutorul discuţiilor on-line). 2003): . Un studiu experimental este realizat de Borje Holmberg. respectarea ritmului propriu de lucru al fiecăruia.comunicarea în ambele sensuri (ceea ce face deosebirea între invatamantul la distanta si utilizarea tehnologiei pentru a ajuta învăţarea tradiţională).spaţiu de învăţare virtual (mult mai eficient decat spatiul de invatare real. care se creează între cel care învaţă şi cel care reprezintă organizaţia de suport.autonomie în învăţare (cursantii îşi petrec timpul utilizând informaţia. nu căutând-o). Otto. între cel care învaţă şi instructori. mentori. relevă faptul că nu există diferenţe semnificative între rezultatele obţinute prin învăţământ tradiţional. uman. Tehnologia digitală produce anumite schimbări ale mediului de învăţare prin posibilităţile de utilizare a dimensiunilor sale pedagogice (Peters. . Oportunităţile frecvente de comunicare bidirecţională cu profesorul favorizează învaţarea. constructivism). deci materialul devine mai atractiv şi mai uor de inteles). . vizualizate. Termenul. consilieri şi alte persoane din organizaţia care oferă educaţie electronică. . Interacţiunea mediată prietenos. prin acest studiu autorul încearcă să îşi demonstreze teoria conform careia un element central al educaţiei electronice este relaţia personală. aşa cum prezenţa faţă în faţă a profesorului are rol motivant în învăţământul tradiţional.

Pe langă aceste avantaje se remarcă o serie de dezavantaje ale utilizării e-learningului la clasa de elevi su grupul de studenţi: . . . 90 . punctează avantajele utilizării unei astfel de metode. Această observaţie a determinat o reorientare a atenţiei pedagogilor şi cercetătorilor de la mediul de distribuţie a materialelor suport pentru învăţare la proiectarea programelor de instruire şi designul materialelor în termeni didactici şi de psihologia educaţiei.neobisnuinţa de a fi autodidact . accesibil nu doar elevilor şi studenţilor înscrişi la seral sau fără frecvenţă ci şi pentru învăţământul la distanţă şi zi.nu implică un orar rigid.lipsa unui profesor. . Încă din 1970.lipsa de interacţiune cu grupul. a fost confirmat faptul că instrumentele şi activităţile de elearning bine elaborate sunt folositoare în promovarea auto-învăţării. . . ca o condiţie prealabilă a unei abordări creative privind activităţile şi proiectele din ariile curriculare.permite învăţarea de acasă.un utilizator al acestui tip de program de pregătire trebuie să dezvolte o serie de abilităţi cum ar fi organizare şi autodisciplina.flexibilitate şi adaptabilitate la nevoile utilizatorilor.accesibilitatea – conectarea este posibilă de la orice calculator cu acces la Internet. . .experienţe de învăţare de o calitate mai bună. Multe cadre didactice au putut observa că această metoda de predare încurajează o participare mai mare şi o atitudine pro-activa. cercetările au evidenţiat faptul că mediul de comunicare este un factor de mult mai mică importanţă în predarea şi învăţarea la distanţă decât calitatea instruirii. Mai mult decât atât. portofoliile recomandate. Dintre acestea se remarcă: . dintr-un mediu familiar.Instituţiile de învăţământ din România şi-au reorganizat şi reconsiderat oferta educaţională achiziţionând sau proiectând propriul sistem de e-learning. Majoritatea studiilor referitoare la e-learning din literatura de specialitate. . a unui instructor. ce nu necesită deplasari.adaptarea învăţării la ritmul propriu al fiecarui elev/ student/ cursant (dezideratul învăţământului modern).

S. Vârgolici N. Stef Publishing. Stanciu S.. 1999. C. Dintr-o anumită perspectivă procesul de învaţare intotdeauna are loc în contextul proceselor de comunicare. coord. (2006) Teaching in the Knowledge Society.În contextul educativ. Information Society Publishing Chirimbu S. (2011). Bibliografie Anderson T. Athabaska Canada (http://cde. promovând studiul independent şi colaborarea la distanţă cu profesorul / tutorele. participare şi achiziţie. Corbu.. audio sau digital. În ultimul timp. Barbu-Chirimbu A... coord. Herhey.207 – 225 European Citizen Magazine (Europeea). New Skills and Instrument for Teachers. Sebe M.. Iasi Elton L. Conference Procedings . Theory and Practics of Online Learning.ca/online_book Banciu V. Chelemen I. Didactics. New ways of learning in higher education: Managing the Change. Tertiary Education and Management 5. I. ed. (2011) The sociolinguistic and educational approach of Romanian migration in TRANS: InternetZeitschrift für Kulturwissenschaften no. există numeroase dovezi ca factorul cheie în procesul de comunicare şi învăţare este modul în care este transmis mesajul pentru a avea sensul dorit. specială. noiembrie 2011 91 . (2004). 18 (July 2011) Cartelli A. Elloumi F. susţinut de interacţiuni profesor-elev mediate. ch..Theoretical and Practical Approaches in the field of Education.athabascau. tot mai mulţi cercetători şi specialişti încep să susţină şi să direcţioneze practica educativă/ învăţarea prin alternanţă care este orientată spre elaborarea principiilor învăţării eficiente după material de pe suport tipărit. Chipea F.. Dumitru.Chirimbu. pp..

O privire specială asupra comunicării dintre educator şi copilul preşcolar Prof.Aspecte ale comunicării. sociologi. de control şi de afecţiune. psihologii au denumit această nevoie socializare şi au explicat-o ca rezultatul existenţei a trei trebuinţe: de incluziune (acceptare). social psychologists have named this need and have explained it as the result of the existence of three necessities: the inclusion (acceptance). Secretariat şi Management Abstract The need to get in touch with our fellow human species is inherent. teachers. o primă definiţie: comunicarea este procesul prin intermediul căruia intrăm în legătură unii cu ceilalţi. activity in kindergarten Nevoia de a intra în legătură cu semenii noştri este inerentă speciei umane. language. II A doua categorie priveşte comunicarea ca pe un proces ce are ca finalitate influenţarea comportamentului celui căruia i se adresează secvenţa de comunicare. the language transmits semantic and information content. education. Key words: communication. Socialization is just the first step to determine the relationship of communication. Buftea Dir./ Dept. Fiind un domeniu generos de studiu pentru psihologi. definiţiile comunicării abundă. antropologi. Constanţa ACHIMOV Manager inst. De aici. control and affection. însă pot fi grupate în două categorii: I Prima categorie defineşte comunicarea ca fiind un proces fără o intenţionalitate anume. învăţământ preşcolar Tatiana MANEA Grădiniţa cu program prelungit nr. Cuvântul comunicare provine din limba latină: communis se traduce prin a pune în legătură. 92 . lingvişti. Language is closely related to thought and that interact. 2. As a process of communication. Iar primul pas către socializare este tocmai stabilirea relaţiei de comunicare.

Se cuvine a face distincţia între comunicare şi informare. relaţionare interpersonală. În timpul propagării. . care poate fi informal (creat spontan) sau formal (prestabilit). INFORMAREA . Emiţătorul codifică mesajul printr-un cod. . Mesajul codificat se propagă printr-un canal.emiţătorul este activ. în anii’40. mesajul poate suferi distorsionări din cauza bruiajului (bariere de mediu. fiind caracterizată de o putere mare 93 . mesajul este decodificat. caracterizat de formă şi conţinut. este cel mai bine ilustrată în comunicările ştiinţifice. care iniţiază comunicarea prin transmiterea către un receptor a unui mesaj (gânduri. centrată pe forma mesajului 4. cât şi de receptor (ex: alfabetul Morse). . termeni care sunt consideraţi în mod eronat ca fiind sinonimi.Funcţia referenţială. Rolul său este de exprimare a stării interne a emiţătorului 2.relaţionare oameni-fapte. .unidirecţională. Comunicarea ideală se realizează atunci când mesajul transmis de emiţător este recepţionat integral de cel căruia îi este destinat. cunoscut atât de el. însă cel care a stabilit tabloul complet al acestora a fost Roman Jakobson. limbaj.Funcţia emotivă. acesta a identificat următoarele şase funcţii: 1. .bidirecţională: în cadrul aceleiaşi secvenţe de comunicare emiţătorul şi receptorul îşi schimbă rolurile. centrată pe conţinutul mesajului. orice proces de comunicare presupune o îmbinare a următoarelor elemente: un emiţător.Indiferent dacă are sau nu o finalitate intenţională.presupune feedback. sau concepţie). exclusiv transfer de conţinut. Preocupări pentru identificare funcţiilor comunicării există din Antichitate. sentimente. cel de la care dorim să obţinem un răspuns 3. de la emiţător către receptor. Prin raportarea la elementele procesului de comunicare. receptorul pasiv. trăiri). centrată pe receptor.fără feedback.relaţie interactivă între emiţător şi receptor. şi acesta transmite emiţătorului reacţia sa de răspuns (feed-back-ul).Funcţia poetică.Funcţia conativă. Odată ajuns la receptor. COMUNICAREA .

Funcţia fatică.Procesul de comunicare să fie fluent (fără blocaje) şi să se desfăşoare în ambele sensuri (să permită feed-back-ul). alt tip de canal etc. 5. funcţiile predominante sunt funcţia fatică şi funcţia poetică. nevoia de a şti 2.de codificare. în funcţie de importanţa pe care o au. cât şi cu ajutorul limbajului.Mesajul trebuie să fie formulat clar şi concis. . asigură controlul asupra canalului . De exemplu. fiind pretabilă la orice tip de comunicare. de la caz la caz diferind ierarhizarea lor. chiar dacă este cea mai completă. Pe baza acestei experienţe cognitive dobândite. deschid un fel canal de comunicare. centrată pe canal. Funcţia de informare 2.Mesajul trebuie să fie transmis rapid şi nedeformat. îmbogăţindu-şi în acelaşi timp vocabularul activ care se ştie că la preşcolarul mic este sărac. Rolul său este de a atrage atenţia asupra codului prin: gesturi. Clasificarea lui Jakobson nu este singura clasificare a funcţiilor comunicării.Un zâmbet. . timbru etc. 5.culturalizatoare 4. Funcţia de divertisment O comunicare corectă trebuie să satisfacă următoarele nevoi fundamentale: 1. Din punct de vedere al comunicării de masă. 6. nevoia de a înţelege 3. Funcţia instructiv . în spatele cuvintelor şi simbolurilor aflându-se multe înţelesuri. preşcolarul îşi dezvoltă limbajul sub toate aspectele prin procesul de comunicare cu cei din jur. Copilul preşcolar se dezvoltă print-un process complex de cunoaştere continuă care acţionează asupra conştiinţei acestuia atât prin stimuli concreţi. o strângere de mână. Funcţia de liant.Funcţia metalingvistică este centrată pe cod. în articolele de presă. 94 . Toate aceste şase funcţii coexistă în orice proces de comunicare. tonuri ale vocii. un strigăt. nevoia de a se exprima . Funcţia de interpretare 3. mai relevantă pare a fi următoarea clasificare: 1.

A comunica presupune a şti să asculţi. Imposibilitatea de comunicare orală duce la o stagnare în dezvoltarea personalitătii acestuia.A comunica presupune a şti să-ţi exprimi sentimentele. şi anume pe de o parte ca mijloc de comunicare iar.A comunica presupune a înţelege personalitatea unei relaţii. .A comunica presupune asumarea rezolvării conflictelor. Bacău : Docucenter. limbajul transmite un conţinut informaţional si semantic. Adina Barbu-Chirimbu. . . aplicaţii şi aspecte terminologice. Chirimbu Sebastian (coord. . . Andrada Brezaie Management şi comunicare în organizaţie : teorie. . Bibliografie Ghid practic de comunicare pentru părinţi . normal. deoarece în procesul instructiv. Ca proces comunicaţional.A comunica presupune cunoaştere de sine şi stimă de sine. Cu cat îl înveţi pe preşcolar mai bine un limbaj pur. . Desigur.La gradiniţă limbajul este considerat ca ar avea dublu sens.educativ se realizează lărgirea orizontului cu noi reprezentări.A comunica presupune a înţelege mesajele. civilizat . educatoarea are în vedere verificarea nivelului evoluţiei limbajului copiilor. .Prof. ca mijloc de cunoaştere. găsinduse mereu noi strategii de dezvoltare.).A comunica presupune conştientizarea nevoilor celuilalt. izolându-l în mare masură. Cunoscând faptul că întreaga activitate de la grădiniţă se axează pe comunicare orală. cu realitatea inconjuratoare.A comunica presupune a da feed-back-uri. Vom încheia prezentarea cu decalogul comunicării: . .Nu poţi să nu comunici. În cadrul grădiniţei se pune accentul şi pe comunicarea orală.Fundaţia Copiii Nostri 2011 Suport de curs Comunicare în limba oficială. îngrădeste relaţiile cu cei din jur şi cu cei care intră în contact. Niculina Vârgolici. pe de altă parte. Cristina Călinoiu. 2011 95 . cu atât acesta se va concretiza într-un comportament bine educat.A comunica presupune a accepta conflictele. limbajul se dezvoltă în strânsă legatură cu gândirea şi aceasta interacţionează reciproc.

dovedit fiind faptul că. studii care reliefează locul important pe care îl are sau trebuie sa-l aibe educaţia timpurie în politica educaţională a fiecărui stat. investiţia în aceasta. delinquency. strengthening child deviant behavior introducing a world of facts sanctioned by society. Învăţământ Preprimar Inspectoratul Şcolar al Sectorului 2. educational policies. different specialized studies that highlights the important place it has or should have it early education in each state educational policy. Georgeta IORDACHE Inspector de Specialitate. în creşterea rezistenţei fizice şi psihice a fiecărui individ. Literatura de specialitate la nivel naţional şi internaţional. aceste date fiind date de Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului( fapte antisociale în 2008-11641 cazuri . the academic literature brought the attention of societies. în atenţia societăţilor.în ultimii ani. aduce în ultimii ani. Cazurile care. The state of a society depends largely on the education received at ages as low. Recently.româneşti şi nu numai . drd. în ultimii ani aparţin faptelor ce aduc atingere regulilor morale sau sociale. Corelaţii şi delimitări Prof.căută sursa acestora şi încearcă să stabilească măsuri ce ar putea fi utilizate în diminuarea lor.dar se constată şi o scădere a vârstei făptuitorului. sunt în creştere numeric. Un nou fenomen al societăţilor actuale este devianţa juvenilă.iar în 2009-11686 cazuri ) 96 . behavior Starea unei societăţi depinde în mare măsură de educaţia primită de la vârste cât mai mici. Politicile naţionale educaţionale au poziţionat central.Educaţia timpurie şi delicvenţa juvenilă. cercetările americane . Key words: early education. Bucureşti Abstract The lack of education and its bad implementation can generate deviant behavior . este importantă şi rezultatele se regăsesc în scăderea faptelor antisociale. educaţia timpurie .

care s-a adresat cadrelor didactice din şcoli şi licee.mai ales de cei sub 7 ani. în unele state.părinţi şomeri.cât şi situaţii ale participării la cursurile unor grădiniţe din diferite zone . 97 . În cuprinsul prezentului material voi incerca să prezint date şi aspecte care încearcă să demonstreze corelaţia dintre lipsa educaţiei şi faptele care contravin normelor stabilite în societatea românească şi nu numai.prin efectul integrării în programe specializate a copiilor din familii cu risc ridicat în săvârşirea unor fapte antisociale. unele vor arăta situaţii ale unor fapte săvârşite de minori. un plan de combatere a violenţei asupra copilului.dar şi tipurile de fapte antisociale la care aceştia au luat parte . Există programe în România. prin joc se pot forma deprinderi de comportare socială corecte.etc). ce au început pe fonduri POSDRU. La nivelul Bucureştiului se vor putea vedea sectoarele unde numarul de fapte săvârşite de minori este mare .dar programele nu se adresează copiilor preşcolari din motive ce ţin de aspecte pe care nu le vom analiza .dar şi măsuri de scădere ale acestuia .din datele regasite în statistici realizate de instituţii abilitate. În multe situaţii. În materialele internaţionale. Agenţia Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului a realizat in 2009.făptuitori. pentru persoane mai mari ca vârsta cu care aceştia intră în contact prin diferite căi( fraţi. se fac studii care încearcă să facă o conexiune între cele doua concepte şi anume lipsa educaţiei. copiii sunt traficaţi şi puşi să săvârşească fapte incriminate de legea românească.unde faptele antisociale sunt mai crescute numeric.ştiut fiind că. Din datele ce vor fi prezentate în cuprinsul materialului .fară a coborâ fenomenul pentru perioada preşcolarităţii.element determinant al apariţiei unor fapte pedepsite de lege. ci vom încerca să aducem argumente în vederea extinderii acestor programe care pot duce la prevenirea unor fapte de la vârste cât mai mici. şi nici cauzele creşterii fenomenului. printre alţii. pentru prevenirea violenţei în rândul şcolarilor.dar nu se regăsesc măsuri de diminuare a fenomenului în care preşcolarii sunt ei . Precizam anterior faptul că. cercetătorii americani au început studii care încearcă să evidenţieze valorile fenomenului.Programele şi materialele care fac obiectul devianţei juvenile se referă şi se adresează cu precădere vârstei şcolarităţii.

2008). Am menţionat anterior faptul că societatea umană a stabilit regulinorme de conduită pentru toţi indivizii perioadei din evoluţia societăţii la un anumit moment. Faptele sau acţiunile care nu se încadrau în aceste norme erau considerate . adică a perioadei preşcolare.funcţie de criteriile stabilite în perioadele respective.astăzi o faptă de acest gen rămâne în categoria faptelor pedepsibile . Dacă într-o societate unele norme sunt valabile.fapt ce poate duce la o evoluţie favorabilă în interiorul ei.fapt ce determină reacţia organelor abilitate să ia măsruri coercitive.pe care societăţile le au în momente ale evoluţei sale pe care le consideră ca repere normative pentru membrii săi şi care sunt acceptate de unii membrii.tipul de conduită care se abate de la regulile admise de societate”. Sunt situaţii când individul se abate de la normele sociale .iar fapta deviantă este pedepsită diferit în cele doua situaţii.( Steve Barnett. locul de manifestare. ansamblu de delicte comise într-un anumit mediu pe parcursul unei perioade”.faptele antisociale care apar în unele societăţi pot fi în creştere. a crimelor în perioada maturităţii. motiv pentru care programe de integrare a copiilor de la vârste cât mai mici în activităţi desfaşurate de grădiniţe sunt foarte importante. acestea pot fi încălcări ale normelor existente la un anumit moment dat.punitive.dar nu de toţi.la un anumit moment dat.iar participarea copiilor la procesul educaţional este în scădere . dar gradul de pericol este considerat mai mic faţă de perioada amintită iniţial.. 98 .deviante.iar devianţa este . În societăţile în care şomajul este în creştere. În evoluţia umanităţii normele stabilite de societăţile de la un anumit moment dat s-au modificat. PhD. fenomenul social care constă în săvârşirea de delicte”. în altele.de dezvoltare fizică şi educaţională . cât şi . furtul unei pâini era considerat un fapt foarte grav şi era pedepsit grav . Dacă în evoluţia societăţii ...migraţia este crescută. Devianţa/ delincvenţa juvenilă-concepte şi aspecte specifice Societatea oferă membrilor săi. a dus la scăderea arestărilor.În programul Perry Preschool s-a evidenţiat că educaţia începută de la vârste mici. Delincvenţa conform DEX-ului este .

uneori având la bază tulburări de caracter.prin abateri grave de la disciplină.dezechilibru moral.. tulburări ale conduitei social-morale. unor activităţi educative greşite.). Sociologia devianţei).cuprinde în sfera conceptului acele fapte.unei influenţe ambientale negative.”( Todorel Butoi. Delincvenţa reprezintă ansamblul actelor şi faptelor care violează regulile penale şi care impun adoptarea unor sancţiuni negative.iar Lexiconul pedagogic defineşte aceasta reprezintă . organizate de către agenţii specializaţi ai controlului social (poliţie.. comportamentul deviant se poate datora în unele cazuri..absenteism. O altă definiţie formulată de S.unor înrâuriri educative inadecvate.În concepţia lui D.conduită promiscuă.În ansamblul formelor de devianţă este inclusă şi delincvenţa (criminalitatea). justiţie.Batâr.datorate.în bună măsură.acte.devianţa cuprinde o diversitate de manifestări: actele şi conduitele sancţionate sau nu legi”(D. afectând evolutţia normală a ordinii publice”.Rădulescu consideră că .Sociologia devianţei” precizează că devianţa . Batâr în . instituţii de recluziune etc.”( Dan Banciu-Introducere în sociologia devianţei juvenile) Ambele definiţii ale noţiunii de devianţă. .conduite care ăncalcă voluntar sau involuntar normele scrise sau nescrise şi care se opun comportamentului convenţional prescris sau nu juridic . atitudini agresive.dezorganizare a activităţii ~ pot coincide cu predelincvenţa” Definiţia anterioară aduce în atenţie faptul că. Delincvenţa este o formă de devianţă cu caracter penal. Se manifestă.abandon şcolar. Această formă de devianţă afectează cele mai importante valorişi relaţii sociale protejate de normele juridice cu caracter penal.Sociologia devianţei) Un alt punct de vedere în ceea ce priveşte acest aspect este dat de Dan Banciu atunci când subliniază că :.Conceptul de „delincvenţă” nu este sinonim. are un sens mai larg şi include în conţinutul ei comportamentul unui copil ce încalcă norme cu caracter de dispoziţie impuse de societate. nu se confundă cu noţiunea de „devianţă” sfera conceptului de „devianţă” este mai largă şi cuprinde ca formă particulară noţiunea de „delincvenţă”..în cadrul şcolar.. Devianţa este o deviere comportamentală a individului ..realizate greşit şi care sunt manifeste în cadrul şcolii şi nu numai. 99 .

” Societatea sancţionează încălcarea normelor stabilite de ea funcţie de pericolul social pe care îl reprezintă faptul săvârşit de individ sau grupul de indivizi. emite ideea că . În conţinutul acestei definiţii . nu este altceva decat consecinţa absenţei sprijinului moral oferit de adult. devenind un pericol social. 2000) Abaterile de comportament pot îmbrăca forme grave . fiind punctul de vedere al lui E..ea fiind mai amplu explicitată în Lexiconul pedagogic. o creştere a numărului infractorilor minori( mulţi fiind preadolescenţi)”.dar vârsta individului fiind sub cea a majoratului intră în conţinutul conceptului de delincvenţă juvenilă. delincvenţa juvenilă este o . psihologică.. se menţionează că vârsta la care se comit fapte antisociale a coborât .să asigure funcţionare tuturor instituţiilor.o coborâre a vârstei la care se manifestă delincvenţa. Prof. a lipsei de protecţie şi îngrijire primite în familie. de conducere. sociologică. 100 .deviere comportamentală gravă.iar în acest caz pedepsele sunt stabilite de legiuitor funcţie de vârsta făptuitorului. “(Dan Banciu-Introducere……) În rândurile de mai sus am dat definiţii ale delincvenţei juvenile.Sociologia devianţei” marca faptul că .. .în ultimul deceniu. etc.societatea este interesată să-şi păstreze ordinea . Albu.echilibrul. Astfel.În lucrarea doamnei profesor universitar Maria Voinea. juridică. economică şi prospectivă”.pot duce la creşterea fenomenului delincvenţei într-o societate.Delincvenţa juvenilă” .( Maria Voinea .Se remarcă .Delincvenţa este un fenomen deosebit de complex.ce intră sub incidenţa legii penale.Delicvenţa juvenilă... date care sunt confirmate de situaţii oficiale pe care le vom prezenta în acest material într-un alt capitol. Tudorel Butoi în lucrarea . incluzând o serie de aspecte şi dimensiuni de natură statistică. . Dintre aceste dimensiuni în cercetarea pe care o realizez numai la cea economică o să fac referire deoarece încerc să arat că această latură la care se poate adăuga şi cea educativă. în ansamblul ei. desfăşurare normală a acţiunilor indivizilor şi grupurilor.. a eşecului activităţii de educaţie primită în şcoala.care se manifestă prin abatere de la normele socio-culturale existente şi încalcarea legilor.să-şi menţină structurile şi formele proprii de organizare.

devianţa indivizilor cu tulburări de comportament.Delincvenţă şi justiţie în România” aparută în 2002.Batâr.Tranziţii turbulente. fapt precizat de diferite organisme abilitate în domeniu. GILES.viclenie. caracterul primar sau transgresor . administraţia şi educaţia pot juca rolurile 101 . (D. oportunism. Sociologia devianţei) În .. handicapaţii fizic sau mintal.. Legislaţia. lăcomie. Batâr sunt precizate categoriile deviante: devianţi subculturali-cei care pun în cumpănă caracterul legitim al normelor pe care le violează promovând norme şi valori substitutive.dar o fac din interese prsonale(unele materiale) pasiuni.deşi îi cunosc legitimitatea şi rolul social ca şi realitatea . 3. acestea fiind urmare a lipsei educaţiei corecte în medii familiale sau şcolare adecvate şi în raport cu specificul vârstei. Graham W. facem referire la: 1.extrase din .. motivarea su nemitivarea devianţei. Atunci când clasificăm comportamentele deviante.există posibilitatea ca prin participarea la cursuri într-o instituţie de învăţmânt să scadă acest fenomen sancţionat de societate. caracterul voluntar sau involuntar al devianţei.Intervenind cât mai de timpuriu.deoarece în prezentul referat vom aborda numai primele doua comportamente deviante sau fapte ce se încadrează în fapte de delincvenţă juvenilă.îşi începe lucrarea cu o atenţionare asupra fenomenului adresată oficialităţilor statului. 2. transgresori – violează deliberat norme sau legi.despre care am vorbit.Sociologia educaţiei” a lui D.. Am prezentat categoriile deviante în paragraful anterior . Autorul apreciază faptul că.autorul ei Dr.Sociologia educaţiei” a lui D. Batâr . Cercetări şi studii în România despre devianţa/delincvenţa juvenilă În ultimii ani fenomenul devianţei juvenile a crescut. În lucrarea .

referitoare la acest aspect (Rezoluţia Parlamentului European-21 iulie 2007 privind delicvenţa juvenilă).inclusiv în documentele UE. Lipsa educaţiei sau realizarea ei deficitară pot genera comportamente deviante. asimilării şi internalizării normelor de conduită de către subiecţii educaţiei. considerând că tendinţa spre delicvenţa este rezultatul manifest al eşecului.O alta direcţie de abordare este aşa-numita abordare „psihopedagogica” a comportamentului care evaluează cauzele delicvenţei juvenile din perspectiva erorilor educaţiei şi socializării morale.date oficiale de la Agenţia Naţională Pentru Protecţia Drepturilor Copilului.conştientizeze şi să coopereze” .care introduc copilul înt-o lume a faptelor sancţionate de societate..”.complementare în crearea unei noi paradigme a justiţiei juvenile. GILES se precizează că trebuie să avem o justiţie . deşi provin din date oferite de Agenţia Naţionala Pentru Drepturile Copilului sau Institutul Naţional de Statistică. Tabelele de mai jos realizate în cadrul cercetării făcută de Graham Giles prezintă situaţia delictelor comise de minori în mai multe ţări 102 .acest lucru fiind posibil numai prin schimbarea mentalităţii societăţii care trebuie să ..” (Dan Banciu-Introducere……) În paragrafele ulterioare vor fi prezentate statisticile despre diferite delicte săvârşite de minori. Cercetările realizate în România privind faptele deviante comise de minori( referire făcând la minori sub 14 ani) sunt relativ puţine date publicităţii . În multe materiale se face referire la creşterea faptelor antisociale făptuite de copii cu vârste care coboară mult către 10-11 ani.pot fi relevante deoarece multe din aceste dat pot fi subdimensionate prin lipsa de reacţie a societăţii .faptele antisociale săvârşite. În conţinutul raportului realizat de Graham W.poliţie sau protecţia copilului.măsurabilă şi posibilă” . la care se adaugă interdicţiile severe instituite de părinţi asupra unor acţiuni sau preferinţe care impiedică dezvoltarea sociabilităţii şi a autonomiei morale. vizibilă. acest eşec datorându-se în mare masură unei educaţii greşit orientate care ignoră motivaţiile personale ale tânărului şi aplică un sistem defectuos de sancţiuni.. atunci când nu sunt aduse la cunoştiinţa organelor abilitate . . iar unele dintre ele.

adică de 5 ori mai multe delicte la nivelul anului 1998 faţă de anul 1990 TABEL 1 103 .Europene .(vezi tabel 1) În următorul tabel care analizează delictele comise de sau cu minori se păstrează aceeaşi diferentă .iar România în cele trei tabele ocupă după cum se poate observa un loc cam la mijlocul graficelor. se constată că la nivelul anului 1998 acestea erau de aproximativ 5 ori mai multe. Dacă în 1990 delictele comise de minorii între 14 şi 17 ani erau foarte puţine.

GILES.(Graham W. 2002) TABEL 2 104 .

(Graham W. GILES. 2002) TABEL 3 105 .

2002). Din datele regăsite pe sit-ul poliţiei române se constată începerea unor campanii pentru elevii din gimnaziu şi liceu .(Graham W. în tabelul 3 se poate observa rata crescută a acestor acte . cu fapte din categoria cerşitului.Răsăriteană şi Centrală. procurorilor. omucideri. 2002) Dacă în tabelele 1 şi 2 creşterea delictelor au fost în creştere. protituţia şi o faptă gravă de genul .furtul. 106 . situându-se cam pe locul trei . Prevenirea delicvenţei juvenile şi a victimizării minorilor” .de prevenire a delincvenţei.. România dispune de cele mai limitate resurse de aplicare a legii:ele reprezintă o şesime din media pentru întreaga regiune a numărului poliţiştilor. care a avut o durată de trei ani începând din 2007( sit-ul poliţiei române... faţă de celelalte 9 ţări.turismului pedofil”. campanie care s-a desfăşurat sub sloganul. sunt infracţiuni care se regăsesc în tipurile de infracţiuni la care minorii sunt autori sau victime.Faţă de alte ţări din Europa Occidentală. GILES. măsuri educative concretizate în diverse programe. Se trage un semnal de alarmă în ceea ce priveşte modul de pregătire a societăţii româneşti pentru a face faţă delincventei juvenile.2011). Radiografia fenomenului delincvenţei juvenile româneşti făcută de Giles .magistraţilor şi personalului corecţional la suta de mii de locuitori”(Graham Giles.

apare raportul editat sub UNICEF şi Innocenti Research Centre de către o echipă coordonată de prof. Materialul face o evaluare a fenomenului delincvenţei juvenile româneşti . Raportul este structurat pe 13 capitole. Ca urmare. legislaţia care regelemtează încadrarea faptelor. în care obiectivele principale sunt ordinea socială. acest raport analizează fenomenul ca fiind posibil de prevenit 107 .dar şi evoluţia faptelor antisociale în ultimii ani. Este de adus în atenţie de asemenea un studiu realizat de Gheorghe Florian . formarea şi solidarizarea publicului la acţiunile preventive. De remarcat ideea raportului UNICEF de înfiinţare a unor servicii rezidenţiale pentru delicvenţii minori. ..familie şi şcoală”. de la Institutul Naţional de Criminologie. supravegherea şi evaluarea riscurilor în timp şi spaţiu” .directorul Institutului Naţional de Statistică.În noiembrie 2006.care în anul 2005 publică materialul .fără a face referire la minorii sub 14 ani . aspectele sunt abordate numai pentru minorii care se află în perioada şcolarităţii.afirmă Gheorghe Florian în preambulul materialului. consolidarea mecanismelor de respectare şi aplicare a legilor.Vergil Voineagu. Giles. Autorul.Prevenirea criminalităţii. Faţă de rapoartele anterioare când delincvenţa este generic prezentată.. iar în Capitolul 6 abordează noţiuni despre ..Minori.care statuează direcţiile şi obiectivele ce ţin de acest fenomen. Ambele materiale aduc în atenţie radiografia fenomenului delincvenţei juvenile în ultimii 20 de ani.Costurile criminalităţii”. servicii care în acest moment nu sunt oferite de statul român.Teorie şi practică”. iar Capitolul 3 face referire la . Agenţia Naţională Pentru Propecţia Copilului a realizat în baza statisticilor un .dar şi propuneri pentru diminuarea fenomenului. Măsurile propuse sunt generale . din materialul prezentat anterior.Plan naţional de prevenire şi combatere a violenţei asupra copilului 2009-2013”.. în debutul materialului atinge conceptul devianţei juvenile pe care îl consideră un fenomen ce ar trebui să fie în atenţia Ministerului Justiţiei în vederea realizării unei strategii naţionale. prevenirea criminalităţii minorilor devine un imperativ al acestei perioade pentru Romania. Multe din observaţii sunt apropiate ca incidenţă de raportul prof..

. Copiii aveau vârsta cuprinsă între 3 şi 5 ani şi au fost repartizaţi în două grupe . care prezentau un risc înalt de a deveni delincvenţi din cauza situaţiei părinţilor lor.( G. În materialul prezentat de John Benett la a Xa Conferintă Anuala a ISSA de la Bucureşti .dar şi social.plăţile pentru ajutoare sociale scad şi altele. Autorul aduce în atenţie în paragraful despre prevenirea socială.2005) Cercetările americane făcute la nivelul anilor 1962.acestea sunt capabile să facă faţă schimbărilor societăţii. Plecând de la această cercetare încercăm să demonstram că pe un grup de indivizi care beneficiază de educaţie corectă. Programul a durat 2 ani iar copiii au fost urmăriţi până au împlinit 19 ani: s-a constatat că la cei cuprinşi în program.prin intervenţie în perioada preşcolară.dar şi creşterile economice pentru societate în ceea ce-i privea pe respectivii subiecţi.atăt în grădiniţă.referindu-se la presiunea scăzută pe bugetele sociale dacă sunt mai puţini şomeri. acesta a motivat ca investiţia în educaţia timpurie este benefică deoarece sumele se reîntoarce în educaţie . economie . pentru copii preşcolari. au evidenţiat ( am mai menţionat) că educaţia timpurie poate scădea fenomenul delincvenţei juvenile.una experimentală şi alta martor. cheltuieli judiciare. Din chestionarele aplicate putem presupune că acei părinţi care au beneficiat de educaţie timpurie au avut formate competenţe sociale corecte.În acelaşi sens amintim şi programul desfăşurat în 1962 în oraşul american Michingan. Primul grup a beneficiat de pregătire pentru şcoală 2. cercetările făcute în SUA pe grupuri de copii aflate în situaţii de risc şi care au avut rezultate în momentul ajungerii la maturitate prin scăderea delincvenţei celor din program în comparaţie cu alţii. Senatul american a calculat că fiecare dolar investit a economisit 5 dolari din alocaţiile pentru securitate socială. aşa cum au făcut cercetătorii americani. incidentele infracţionale au scăzut cu 20% iar eşecul şcolar a fost redus.5 ore pe zi şi erau vizitaţi săptămânal la domiciliu de un lucrător social. victime şi conservarea calităţii vieţii “.cât şi in familie putem forma deprinderi de comportare civilizată care îi marchează pe indivizi pentru toată viaţa.fapt ce a permis adaptarea cu uşurinţă la schimbări. au dus la existenţa unor familii omogene sau în cazul femeilor care îşi cresc singure copiii. 108 . . Florian.

Ed..Ed.D. Casa de editură şi presă.Delincvenţă şi justiţie în România. (2005) Prevenirea criminalităţii.regăsindu-se în manifestările corecte ale tinerilor.Ed.G. Ed. Bibliografie Banciu.Oscar Print Mitrofan.EDP 109 . Universităţii "Lucian. (1997).. Bucureşti... Politicile educaţionale româneşti în ceea ce priveşte educaţia timpurie s-au schimbat. Blaga” Beleiu. Sociologie generală şi juridică.Concluzii Gradul delictelor săvârşite în ultimii ani este semificativ iar in unele ţări fenomenul este monitorizat cu atenţie în vederea realizării de programe amelirative.M.Expert Florian. analizând fenomenul.T. V.(1995) Drept civil român.G. Tranziţii turbulente.S.G.Şansa” Voinea . a migraţiei din ce în ce mai crescute sau a plecării la muncă în strainătate a prinţilor . (2009) Sociologia devianţei.Ed.a scăderii puterii de cumpărare..D ( 2000) .Lumina Lex Batâr .G.Holding Reperter Giles... Ed. Cred că. Bucureşti.dar şi realizând programe ţintite pe grupurile supuse riscului .dar cel mai important cred că este răspunsul societăţii care este receptivă la beneficiile pe care le are educaţia timpurie pentru individ. (2002). (2000)Psihologie judiciară.Şansa” Moscovici.(2011) Influenţă socială şi schimbare socială. C. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti.. Bucureşti. Elemente de sociologie juridică..Teorie şi practică. de creşterea fenomenului delincvenţei juvenile. asigurând un buget corect în investiţia în educaţie timpurie . Sibiu . în sensul că această periodă este poziţionată în documente pe un loc semnificativ . Casa de editură şi presă. (1995)Criminologie.există posibilitatea scăderii fenomenelor antisociale săvârşite de minori.. România nu este nici ea ferită în contextul creşterii şomajului . Zdrenghea.N. Butoi. Polirom Nistoreanu..Păun. Iaşi.

..SUA. al familiei și al societăţii (2007/2011(INI) Avizul Comitetului Economic şi Social European privind spaţiile urbane şi violenţa juvenile (2009/C 317/06) Juvenile offenders and victims: 2006 National Report. UNICEF. Fourth Edition. Bucureşti.Rădulescu. U.. Banciu. Lumina Lex . Cercetare şi prevenire socială.2006 European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics – 2010.2006 .ISE. Innocenti Research Centre. Children in conflict with the law in Romania.Lausanne Rezoluţia Parlamentului European din 21 iunie 2007 privind delincvenţa juvenilă: rolul femeilor. ( 2002). UNICEF.Ed.2006 Report evaluation of antitrafficking policies in Romania.Evoluţii ale delincvenţei juvenile în România.S.Ministerul Justiţiei...Violenţa în şcoli. UNICEF . 110 .Department of Justice.D.UNICEF Practici şi norme privind sistemul de justiţie juvenilă din România..S.

Particularităţile psihologice ale învăţării problemelor de vocabular la vârsta şcolară mică Prof. La început. Prin astfel de activităţi. În procesul însuşirii vorbirii corecte aceşti analizatori au un rol primordial : elevul-începător trebuie să-şi dezvolte bine auzul fonematic.Târgovişte (DB) Abstract: The entire educational process of words entering the vocabulary of the student's active can be easily learned. apoi să realizeze pe plan auditiv sinteza sunet. familiarity. Rolul analizatorului auditiv apare pregnant în însuşirea acelor cuvinte care se scriu aşa cum se pronunţă. cât şi aparatul verbo-motor. el începe să vorbească aşa cum „se scrie”. Analiza acustică fină a elementelor componente ale cuvintelor atrage după sine dezvoltarea aparatului verbo-motor. analitico-sintetică. Sensibilitatea sa vizuală şi kinestezică cunoaşte acum o evoluţie specifică. Exprimarea verbală zilnică se perfecţionează prin apropierea de exprimarea 111 . organization. coordonarea oculo-motorie etc. dezvoltându-se mai ales auzul fonematic. cuvânt. auzul elevului devine din ce în ce mai analitic.. if they are related to the field of observation. copilul tinde să scrie aşa cum vorbeşte. Pentru educarea auzului fonematic. propoziţie. Conform particularităţilor fonetice ale limbii române se foloseşte metoda fonetică. their cognitive experience. Gheorghiţa STANCU Învăţământ primar Şcoala .”1.Exerciţiile repetate. operation perceptions. începătorul învaţă să descompună propoziţiile în cuvinte şi cuvintele în silabe şi sunete. sistematice efectuate din perioada preabecedară restructurează şi ridică la un nivel superior atât auzul (recepţia fonetică). variate. … fără de care însuşirea cititscrisului nu este posibilă. care asigură astfel producerea şi pronunţarea corectă a sunetelor şi cuvintelor conform regulilor ortoepice ale limbii materne. percepţia discriminativă a formelor. „Însuşirea citit-scrisului revoluţionează întreaga activitate psihică a copilului. dar pe măsură ce se automatizează citit-scrisul.Mihai Viteazul”. implementation. Keywords: sensations.

Această îmbogăţire nu trebuie înţeleasă numai ca un spor numeric la fondul de cuvinte. sub aspectul formă-fond. imaginea lumii exterioare devine mai completă. Cunoaşterea realităţii înconjurătoare începe prin senzaţii şi percepţii. prin includerea unui mare număr de analizatori. pe baza interacţiunii dintre analizatorii auditivi. Cu ajutorul analizatorilor. în şcoală.În decursul întregii activităţi desfăşurate. un instrument de lucru. urmărim îmbogăţirea vocabularului. ci şi ca o adăugire de noi sensuri la cuvinte vechi. La cuvintele noi am făcut analiza şi sinteza lor. ceea ce a contribuit la reducerea efortului elevilor de a le învăţa. care la început este o activitate impusă. Senzaţiile şi percepţiile iau naştere prin activitatea analizatorilor în urma acţiunii obiectelor şi fenomenelor asupra lor. Aceste cuvinte au fost repetate. Când copilul intră clasa I . dascălii. vizuali. de a-l vedea scris pe tablă. percepţia sa păstrează 112 . să se exprime. pot fi uşor însuşite. Încetul cu încetul. Pe baza analizatorului auditiv. asistăm la formarea stereotipilor dinamici şi exprimării corecte. care intră în vocabularul activ al elevului. Astfel. se stabileşte un echilibru mai adecvat între vocabularul activ şi cel pasiv al şcolarului. copilul capătă mereu impresii noi. indiferent de forma şi fondul activităţii. ei bazându-se pe elementele înţelese. Deprinderile vorbirii corecte se formează deci. fiind mereu solicitat să vorbească. în interacţiune cu cel verbo-motor. începe să utilizeze cu mai multă uşurinţă cuvintele pe care înainte le înţelegea. şi în funcţie de acest lucru. dar nu le folosea. Copilul. Cuvintele. noi. munca cu vocabularul are o importanţă covârşitoare. În munca la clasă. Elevii au fost puşi mereu în situaţia de a auzi cuvântul nou. numai dacă sunt legate de câmpul de observaţie. le-am selectat. respectând particularităţile psiho-individuale ale elevilor. un mijloc de însuşire a cunoştinţelor. devine un bun al elevilor. citit-scrisul. Însuşirea corectă şi completă a cuvintelor noi. iar cuvintele .literară.care aveau nevoie de explicaţii. de experienţa lor cognitivă. de a-l scrie în caiet şi a-l exprima prin citire şi vorbire. verbo-motori. precum şi asocierea cu alte cuvinte. de aceea. Percepţia este constituită din senzaţie. care formează treapta senzorială a cunoaşterii. Limbajul este în dezvoltare continuă. am urmărit să cunosc fondul lexical al fiecărui elev în parte şi al clasei în ansamblu. de îmbogăţire a vieţii spirituale. Reflectarea senzorială este capabilă de analiză. momentului etapei parcurse. integrându-se în noi sisteme pentru a preveni uitarea şi a le fixa mai bine. În întregul proces instructiv-educativ. este mult uşurată prin perceperea lor activă şi completă.

în etapa formării deprinderilor de citire corectă. Elevii au adesea greutăţi în recepţionarea corectă a mesajului ori de câte ori învăţătorul nu ţine cont de experienţa verbală anterioară a elevilor. îi interesează. Gândirea elevilor de vârstă şcolară mică are un caracter concret-intutiv. ci pe silabe. unii elevi confundă literele care sunt asemănătoare ca formă: „nu”„un”. îi lipseşte supleţea şi mobilitatea. Astfel că în perioada formării deprinderilor de citire corectă.Privind prin prisma învăţătorului. observarea materialului intuitiv trebuie să se facă în mod organizat. Prin comunicare se înţelege un schimb de mesaje cu semnificaţie sau cu sens ce are loc între doi sau mai mulţi indivizi. Încălcarea unor principii pedagogice. De aici. Înţelegerea mesajului nu este întotdeauna uşoară. în acelaşi fel de către receptor ca şi de către emiţător. condiţia folosirii unor cuvinte cunoscute sau. de tendinţele lor de interpretare. ceea ce 113 . sub îndrumarea directă a învăţătorului. ei se opresc mai mult asupra celor care îi atrag mai mult. procesul instructiv este un proces de comunicare de cunoştinţe. de exemplu. sistematizat. cu mici pauze şi reveniri. trebuie să se ţină seama şi de atmosfera generală în care are loc comunicarea.unele trăsături ale perioadei anterioare: globală. evitând acţiunile care inhibă cortexul elevilor. elementele perturbatoare. poate constitui o frână în atingerea obiectivului respectiv. eliminând lecţiile autoritare care măresc influenţa stresantă. Privirea ochilor se deplasează în direcţia rândului. Receptarea corectă a mesajului înseamnă înţelegerea lui fidelă. ori între mai multe grupuri de indivizi. Când sunt puşi în situaţia de a observa anumite obiecte. leagă cuvintele în timpul lecturii etc. de la stânga la dreapta. De asemenea. superficială. La citire. trebuie insistat ca parcurgerea orizontală a rândurilor să nu se realizeze literă cu literă. Revenirile sunt determinate adeseori de neînţelegerea sensului cuvintelor. sănătoasă. Ritmul individual al citirii trebuie respectat.A individualiza instruirea în condiţiile exprimării înseamnă şi a insista asupra cauzelor care determină astfel de deficienţe şi de a le înlătura cu ajutorul unor exerciţii diferenţiate. Unii elevi întâmpină o serie de dificultăţi: confundă anumite litere. s-au instaurat în clasă relaţii de cooperare. De aceea. de nivelul lor de înţelegere. dar nu este necesar ca receptorul să fie de acord cu emiţătorul. acestea să fie explicate înainte de a fi citite. Am acordat permanent o atenţie deosebită creării unei atmosfere de lucru proprie. Orice comunicare îşi atinge scopul când mesajul interceptat. „rea”. dacă apar cuvinte necunoscute. prin lecţiile desfăşurate.„era”. nu pot citi cuvinte cu aglomerări de consoane sau pe cele formate din mai multe silabe. Fără a slăbi ritmul muncii. ci dimpotrivă.

Ei trebuie să înţeleagă că obiectul şi cuvântul care îl denumeşte sunt realităţi distincte. de relaţia socială în care se află interlocutorii. unanim acceptat. Mânuite cu pricepere. spre abstracţiune şi stă la baza înţelegerii gramaticii. atunci când vrem şi trebuie să atingem „coarda sensibilă” a elevilor. transformându-se treptat în deprinderi puternice de învăţare în clasă. le găsim în ceea ce se numeşte context. urmărim ca elevii să poată beneficia de principalele funcţii ale limbajului de comandă. În momentul intrării în şcoală. în munca instructiv-educativă. sporeşte energia necesară muncii. sensul unui cuvânt. Deci. Orice cuvânt are un rol denotativ (sensul obişnuit). Contextul sau. şi de tonul cu care se pronunţă. Totuşi. Lexicul limbii noastre se caracterizează prin bogăţia şi varietatea elementelor care îl compun. Comunicarea prin limbaj transmite de la învăţător la elevi materialul de învăţământ. Literatura. abundă în utilizarea cuvintelor cu efecte conotative. de gestul însoţitor.înlătură teama. această legătură li se pare copiilor cu totul firească. 114 . Pe asemenea sensuri se întemeiază şi efectul educativ în şcoală. mai precis. eliminând pseudocomunicarea. contextul verbal este acela care dirijează cel mai adesea sensul cuvintelor. în timpul căreia elevul să simtă sprijinul apropiat şi plin de căldură al colegilor şi al meu. o diversitate de forme pentru aceleaşi noţiuni. mai ales cea beletristică. a sentimentelor. evitând. mesajul pe care îl poartă depind. Funcţia de comandă a limbajului este un mijloc de a determina pe elevi să efectueze anumite mişcări sau să adopte o conduită corespunzătoare. pe lângă nuanţarea cea mai subtilă a ideilor. Funcţia de cunoaştere asigură însuşirea de către elevi a tezaurului spiritual. În literatură nu demonstrăm. Înţelegerea acestui lucru este un prim pas care duce la generalizări superioare. eliminând repetiţiile. în mare măsură. folosit şi consemnat în dicţionarele uzuale. mai mult chiar. Trezirea unor sentimente mai profunde se bazează şi pe arta de a folosi cu măiestrie astfel de cuvinte. cultural. monotonia. înţelesul celor două propoziţii diferă datorită modului de aşezare a cuvintelor. creat de omenire. acestea conferă exprimării. ci convingem mai ales pe plan afectiv. şi. Dincolo de context. Unele cuvinte au rol conotativ destul de variabil (extinderea sensului strict al cuvântului prin alăturarea unor subînţelesuri de natură afectivă). li se pare indisolubilă. De exemplu propoziţiile : „Este prima pălărie a omului” şi „Este pălăria primului om” au cuvinte cu acelaşi înţeles. Cuvintele sunt legate în propoziţii sau în fraze. cu grijă. În cursul vieţii copilului se consolidează legătura dintre cuvânt şi obiectul corespunzător. de comunicare şi de cunoaştere.

ordonarea şi înregistrarea informaţiilor. ordonarea şi valorificarea informaţiei pe tot parcursul vieţii. S-ar putea spune că în această etapă se cere prea mult de la învăţământul primar. de exemplu cele ştiinţifice. Elevul trebuie pus în situaţia de a fi un bun autodidact.perceperea şi recunoaşterea cuvintelor.De la rolul de transmiţător de informaţii. „ Este suficient ajutorul pe care i-l dăm spre a se descurca în vastul şi complicatul proces al formării sale ?” 115 . în care trebuie să orienteze elevul în descoperirea cunoştinţelor şi valorificarea acestora. Familiarizarea conştientă a elevilor cu fenomenul de limbă datintuirea să se facă prin cuvinte. Se impune realizarea unei etape noi şi anume latura critică. Posibilitatea elevilor de a aplica şi opera cu noţiunile anterioare Pentru dezvoltarea vocabularului şi nuanţarea sa este necesar să cerem elevilor să folosească expresii şi cuvinte în structuri noi. Din experienţa proprie am constatat că se pot obţine foarte bune rezultate dacă se discută probleme de limbaj cu mult înainte de ajunge la noţiuni distincte.în care elevul este preocupat de reţinerea informaţiei. În acest scop se impune consultarea dicţionarelor. nuanţării vocabularului se disting trei etape : A. modern. cu diferite sensuri (când este posibil). înţelegerea conţinutului textului. activizării. sistem care să asigure stocarea. B. să-şi formeze un sistem de deprinderi intelectuale necesare acumulării. îndrumat către evaluarea informaţiei obţinute. neobosit al formării. dezvoltării. stăpân pe el. prin noi propoziţii . În procesul atât de sinuos. De calitatea deprinderilor însuşite în această perioadă depinde formarea elevului ca cititor. obişnuindu-i pe elevi să utilizeze corect acest instrument al activităţii intelectuale.lectura funcţională. acordul atât de complex. şcolarii sunt orientaţi asupra unor noi relaţii dintre cuvinte. C. dar atât de necesar unei exprimări corecte. ne punem oare suficient de des întrebările: „Îl învăţăm pe elev cum să înveţe?”.Organizarea planului funcţional. învăţătorul a devenit coordonator al unui proces nou. În avalanşa de informaţii şi cerinţe adresate elevilor. Plecând de la un material verbal inteligibil şi pe deplin cunoscut. în complicatul proces al învăţării. dar şi în clasele primare elevul trebuie orientat. asupra existenţei unui S şi P gramatical în propoziţie. urmând să desprindă mesajul acestuia. dar atât de pasionant.

Ministerul Educaţiei Naţionale. Editura Universităţii din Piteşti. 116 . Bucureşti.Bibliografie CLAPAREDE. Paul A. Bucureşti. HRISTEA. Limba română contemporană. Psychologie de l’enfant. BĂNICĂ. Editura Didactică şi Pedagogică..Traducere de Constantin Urmă. Consiliul Naţional pentru Curriculum. 5. OSTERRIETH. MOCANU. Editura Didactică şi Pedagogică. M.Curriculum Naţional pentru învăţământul obligatoriu. 2004. Sinteze de limba română. 1976. Introducere în psihologia copilului. Theodor. Cadru de referinţă. 1997.. 1971. Bucureşti. 1981. Editura Didactică şi Pedagogică. Gheorghe. Bucureşti. Vocabularul. Edouarde.

progress of knowledge Lumea contemporană reprezintă o permanentă şi inedită provocare pentru educaţie. În procesul de învăţământ se regăsesc demersuri interdisciplinare la nivelul corelaţiilor minimale obligatorii. Educaţia se află. Major problems of the contemporary world. formativ. Am putea spune că majoritatea disciplinelor pot fi abordate din perspectiva altor discipline. while interdisciplinarity appears as a logical consequence of the integration of all types of content in the perspective of lifelong education.Interdisciplinaritatea – rezolvarea unei crize? Prof. Explozia de cunoştinţe. a capacităţii lor de a aplica cunoştinţele în practică. Într-o societate a schimbărilor rapide. diferite de ele. economic issues. oamenii au nevoie de noi deprinderi pentru o mai bună înţelegere a complexităţii relaţiilor sociale. sugerate chiar de planul de În învăţământ sau de programele disciplinelor sau ariilor curriculare. la formarea şi dezvoltarea flexibilităţii gândirii. Încep oare şcolile să nu mai fie potrivite pentru nevoile viitorului cetăţean? Consider că o abordare transdisciplinară și interdisciplinară a conceptelor este o soluţie. Corelarea cunoştinţelor de la diferitele obiecte de învăţământ contribuie substanţial la realizarea educaţiei elevilor. tot aşa cum o anumită disciplină se poate referi la o anumită varietate de probleme şi preocupări. for a new teaching unit. la răscruce. înfăptuirea unui învăţământ modern. moral or aesthetic lends itself to a very special interdisciplinary treatment. Mădălina BONDOC Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii “ Gh. dintr-un anumit punct de vedere. politice şi economice. Key words: interdisciplinarity. Airinei”-Bucureşti Abstract Interdisciplinarity is one of the most important and complex theoretical and practical development of science. consider predarea – învăţarea interdisciplinară o condiţie importantă. corelarea noțiunilor fixează şi 117 . modificarea permanentă a programelor şcolare impun o atenţie sporită asupra problemelor actuale. education.

G. Plinius. Astăzi disciplinele sunt invadate de un gigantism care le înăbuşă. Problema interdisciplinarităţii a preocupat filisofii şi pedagogii încă din cele mai vechi timpuri: sofiştii greci. fiind “ o măsură de apărare disperată care vizează păstrarea caracterului global al intelectului” (Mohammed Allal Sinaceur. Inconvenientele tot mai evidente ale compartimentării. 118 . Văideanu. pentru o nouă pedagogie a unităţii. Interdisciplinaritatea implică stabilirea şi folosirea unor conexiuni între limbaje explicative sau operaţii. necesitatea unor perspective globale şi contestarea unui devotament faţă de obiect au dus treptat la conceperea şi la promovarea a ceea ce s-a numit interdisciplinaritate”. Articulându-se între ele. ca şi utilizarea unui limbaj comun permiţând schimburi de ordin conceptual şi metodologic”. Interdisciplinaritatea a apărut ca reacţie la dezintegrarea spaţiului intelectual modern. Hainault aprecia că: „Se acordă mai multă importanţă omului care merge decât drumului pe care îl urmează.D. ci în aceea că ele nu ne dau (şi nu ne dau niciodată) imaginea completă a lucrurilor privite izolat. cu scopul diminuării diferenţelor care apar între disciplinele de invăţământ. o disciplină o ajută pe cealaltă să fie mai bine însuşită. integrându-se. În opinia acestuia. iar la noi Spiru Haret. interdisciplinaritatea reprezintă una din cele mai importante şi complexe probleme teoretice şi practice pentru dezvoltarea ştiinţei. Interdisciplinaritatea este „o formă de cooperare între discipline diferite cu privire la o problematică. dintre numeroşii pedagogici ai perioadei contemporane. G. le abate de la rolul lor simplificator şi le închide în impasul hiperspecializării.” (Cucoş Constantin „Pedagogie”). În lucrarea „Programe de învăţământ şi educaţie permanentă” autorul L. clasice. Astăzi. ele îşi îndeplinesc rolul într-un mod eficace”. Promovarea interdisciplinarităţii constituie un element definitoriu al progresului cunoaşterii. Istoria ştiinţei cunoaşte încercări de cooperare şi întrepătrunderi. Hughes Philip trage concluzia că „ argumentul care pledează pentru interdisciplinaritate nu constă în faptul că disciplinele ar reprezenta o teorie eronată a cunoaşterii. a cărei complexitate nu poate fi surprinsă decât printr-o convergenţă şi o combinare prudentă a mai multor puncte de vedere.sistematizează mai bine cunoştinţele. Comenius şi Leibnitz. intredisciplinaritatea „impică un anumit grad de integrare între diferitele domenii ale cunoaşterii şi între diferite abordări. Găvănescu şi. ca şi strădanii de a le dezvolta. Iosif Gabrea.

fizică şi estetică. ulterior. totuşi disciplinele de studiu constituie şi astăzi în multe sisteme şcolare axele curriculum-ului şi rămân în continuare principiile organizatoare cele mai pregnante în învăţământ. 18) Deşi avantajele unei asemenea abordări sunt evidente. E foarte important să ştii să stârneşti interesul elevilor. Din acest motiv este necesară realizarea unor conexiuni. în special. Pentru a contura 119 . de fapt. Ed. 640/3. spunea el. Astăzi. Probabil. Prin gradul său de complexitate. Ştiinţifică. pe dinamică. pag. Bucureşti. nici învăţământul pe materii concepute în maniera tradiţională. pentru interrelaţionarea cu semenii. pentru parcurgerea cu succes a treptelor următoare în învăţare. Trebuie să amintim că. morală sau estetică se pretează în mod cu totul special la o tratare interdisciplinară. ED. Remediul la această dezbinare internă ar fi. să-i antrenezi în dezbateri pe diferite teme. în acelaşi timp interdisciplinaritatea apare ca o consecinţă logică a integrării tuturor tipurilor de conţinuturi în perspectiva educaţiei permanente. ei să valorifice cunoştinţele dobândite. socială. emoţională. Reunion sur la methodologie de la reforme des programes scolaires. între anumite discipline şcolare pentru o percepere unitară şi coerentă a fenomenologiei existenţiale. 1986. Perspectiva s-a schimbat: se acordă mai multă atenţie omului care urcă decât drumului pe care-l urmează.Interdisciplinaritatea şi ştiinţele umane. problematica economică. chiar Comenius a denunţat cu tărie încă din 1657 tendinţa de fărâmiţare a ştiinţei în discipline fără legătură între ele. o combinaţie între aceste două formule. Interdisciplinaritatea asigură formarea sistematică şi progresivă a unei culturi comunicative necesare elevului în învăţare.) “Marile probleme ale lumii contemporane. pentru ca. Predarea interdisciplinară pune accentul simultan pe aspectele multiple ale dezvoltării copilului: intelectuală. Colecţia Idei contemporane. soluţia de aplicat nu este nici interdisciplinaritatea totală. Doc. pentru învăţarea permanentă. realizată în funcţie atât de exigenţele ştiinţelor contemporane şi de diferite activităţi sociale cât şi de exigenţele psihologice ale diferitelor vârste pare mai realistă şi mai eficace” (UNESCO. perpetuarea cunoaşterii a găsit alte suporturi decât memoria oamenilor. abordarea interdisciplinară presupune un demers bazat. Predarea şi învăţarea unei discipline au dezavantajul că folosesc perceperea secvenţială şi insulară a realităţii unice făcând-o artificială. pedagogia unităţii (pansophia). 76/Conf.

oricât de puţin perene ar fi ele. Lucrurile ar trebui să se schimbe. mijlocul de formare a unei culturi generale ridicate. ci mai degrabă o cale privilegiată de acces spre înţelegerea diferitelor fenomene. Trebuie. este privită cu reticenţă. De ce? Elevii ar trebui să fie motivaţi să citească. Studiul transdisciplinar şi interdisciplinar nu se poate aborda de la început. Urmează întrebarea firească: Sunt oare profesorii pregătiţi pentru un învăţământ modern şi activ? Un profesor bun înseamnă un profesor care ştie să-şi prezinte materia elevilor neiniţiaţi în aşa manieră încât să-i implice. trebuie să recunoaştem. în sensul că accentul ar trebui pus pe activităţile practice care să-l determine pe elev să înfrunte situaţii concrete şi să-şi descopere înclinaţiile. Cum pregăteşte scoala elevul pentru viaţa? Cu ce îl ajută? Nu e suficient ca un elev să-şi însuşească diferite noţiuni pe care ulterior este incapabil să le aplice. După părerea mea. accesul spre cunoaştere. Disciplinele n-ar trebui să fie un scop în sine. Domeniile fundamentale de cunoaştere reprezintă eforturi concentrate făcute de indivizi de-a lungul timpului de a răspunde unor întrebări esenţiale. să 120 . astfel încât să poţi relaţiona în mod productiv disciplinele cunoscute. să defineşti în mod clar scopul. de modul în care profesorul serveşte elevilor săi materialul pe care îl are de prezentat. cei care au o mare importanţă in desfăşurarea demersului didactic sunt profesorii. astfel încât să poată participa ca observatori sau ca participanţi activi. în special. Începând din primii ani de şcoală. dar nu se aseamănă. în primul rând. mijloacele şi scopurile se confundă. A fi dintr-o generaţie nouă înseamnă. indivizii trebuie să dobândească o anumită cunoaştere a disciplinelor. Lectura. Înţelegerea diverselor mecanisme depinde. şcoala românească are un profund caracter teoretic. elevii sunt receptivi şi. Eugen Lovinescu vorbind despre progresul în educaţie afirma: „Generaţiile se succed. a fi dintr-o generaţie nouă înseamnă a fi contemporan cu tine însuţi”. Scopul interdisciplinarităţii nu este. O problemă cu care se confruntă şcoala este aceea a seriozităţii cu care o tratează elevii. din câte am înţeles eu. mai întâi de toate să stăpâneşti mai mult de o disciplină. obiectivul ei este să-i facă pe tineri să simtă în mod firesc esenţa intelectualităţii. nu a fi tânăr – mulţi dintre tineri fiind bătrâni – ci a participa activ la elaborarea sensibilităţii epocii şi la fixarea stilului ei. aşadar. Mult prea des. De regulă. puterea analitică a mai multor modalităţi de a aborda lumea. Mai degrabă. aceasta fiind o cale sigură de a descoperi lucruri. de a găsi răspunsuri. acela de a dezvolta oameni de ştiinţă.finalitatea şcolii trebuie.

Monica. Ramona. E. Bibliografie Cucoş. noiembrie 2012 Chirimbu . Bucureşti Lespezeanu. Ed. Ed. (1988). 2012 D'Hainaut. specială. Perspective şi provocări ale lumii contemporane şi spaţiului european în European Citizen Magazine (Europeea)..) (1981). ed. Corbu. Sebastian. Barbu.P. 2007 Văideanu. E. Pedagogie. ediţia a-II-a revăzută şi adăugită. G. Sebastian. Educaţia la frontiera dintre milenii. L.D. spre schimbare. interdisciplinaritatea presupune evitarea unui model conservator.. rigid şi deschiderea spre nou. Interdisciplinary Researches in the 21st century. Cristinel.D.distrugă concepţiile evident greşite şi să construiască înţelegeri mai flexibile şi mai puternice. Bucureşti 121 . Prin urmare. (coord. Polirom. Alexe. Dumitru. Bucureşti. Adina. Maria. Ion. Omfal Esenţial. spre un tip de învăţare eficient. Ed. Universităţii Emanuel din Oradea. Tradiţional şi modem în învăţământul preşcolar-o metodică a activităţilor instructiv-educative. Constantin. Programe de învăţământ şi educaţie permanentă.P. 2002 Chirimbu. Simuţ.

physical. poluarea creşte datorită creşterii numerice a omenirii. fighting. -există un decalaj . . între pătrunderea poluanţilor în mediu şi efectele lor ecologice . a factorilor mediului (abiotic şi biotic) ca rezultat al introducerii în mediu a poluanţilor care reprezintă deşeuri ale activităţii umane. air. Poluarea reprezintă o modificare mai mult sau mai puţin dăunatoare pentru om şi speciile din ecosistemele naturale şi artificiale . biological effects.Fiind consecinţa activităţii umane. biogeochimice.Poluarea mediului –una din problemele secolului XXI Prof. în timp şi în spaţiu .nu se cunosc limitele accesibile ale poluării ( pentru securitatea omului. 122 . Caracteristicile poluării . soil. ca şi a limitelor admisibile. . discharge. environmental protection. metale grele. Key words: pollution. environmental factors as a result of the release of pollutants that are waste of human activity. . gaze din atmosfera.există o tendinţă generală de subestimare a poluării. circulaţia aerului. datorită creşterii necesităţilor umane în ritm mai accelerat decât al creşterii numerice. ecological processes. concentrarea unor poluanţi de-a lungul unor lanţuri trofice. Airinei”-Bucureşti Abstract Pollution is a change more or less harmful to humans and species of natural and artificial ecosystems. apei) -lipsa unor efecte imediate a deversării unor poluanţi ( pesticide. water. environmental factors. a stabilirii măsurilor de control .care se datorează modului de desfăşurare a proceselor ecologice (circuitele geochimice. a ecosistemelor majore şi a ecosferei ) deoarece nu cunoaştem capacitatea de suport a ecosistemelor şi cu atat mai puţin a ecosferei. chemical. datorită dezvoltării de noi tehnologii. Veronica MOŢOC Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii “ Gh. pollutants. radionuclizi) şi ignorarea proceselor ecologice care determină amânarea procesului apariţiei acestor efecte creează impresia falsă a caracterului inofensiv al factorilor respectivi.

inhibă procesele respiratorii fluoroza ( deformarea oaselor. substanţe organice. având ca rezultat reducerea biomasei blochează respiraţia prin astuparea stomatelor determină arsuri (necroze) ale frunzelor de-a lungul nervurilor blochează creşterea rădăcinilor determină mutaţii şi recombinări moartea florei acvatice uscarea plantelor La animale . diaree reducerea memoriei şi atenţiei colibaciloza. radiaţii ionizante c) poluanţi biologici : virusuri. zgomote.Clasificarea poluanţilor : a) poluanţi chimici : pesticide. bacterii. febra tifoida tulburări de somn saturnism ( intoxicaţie cronică cu plumb) cancer.afecţiuni respiratorii şi cardiace simptome neurologice afectează organele de simţ afecţiuni ale sistemului digestiv şi neuro-endocrin « boala apei » (intoxicaţie cronică) . hepatita virala. manifestată prin greaţă . animalelor şi omului : La plante inhibă fotosinteza . căderea dinţilor) apariţia mutaţiilor modificarea culorii la ouă şi blocarea ecloziunii acestora asfixierea organismelor acvatice prin dezvoltarea bacteriilor anaerobe dispariţia unor specii de animale şi distrugerea unor lanţuri trofice sterilitate la păsări şi mamiferele acvatice moartea păsărilor acvatice prin acoperirea penajului cu petrol La om . anemii Măsuri de combatere a poluării 123 . paraziţi Efectele poluării asupra plantelor. metale. ţitei (petrol). dizenteria. gaze. b) poluanţi fizici : caldură. holera.

astfel încât produşii poluanţi să nu se formeze sau să se formeze la nivele scăzute. Poluanţii industriali pot fi la rândul lor captaţi în filtre. Diferite ţări au impus standarde în legislaţie cu privire la nivelele de concentraţie ce se cred a fi suficient de scăzute pentru a proteja sănătatea publică. înainte ca acesta să fie folosit sau imediat după ce s-a format dar şi alterarea proceselor chimice ce duc la obţinerea produsului finit. precipitatori electrostatici. captează sau reţin poluanţii înainte ca ei să intre în atmosferă.epurarea apelor limitarea poluării agricole prin combaterea integrată introducerea de tehnologii moderne în industria constructoare de maşini folosirea filtrelor la instalaţiile industriale folosirea unor produse casnice şi cosmetice ecologice controlul riguros al traficului naval utilizarea căstilor de protectie limitarea folosirii walkmanului de către tineri şi a telefoanelor mobile plantarea de spaţii varzi . Standardele privind sursele de emisie au de asemenea specificate 124 . carburator şi motor. precum arderea de mai puţin combustibil ar fi strategia preferată. dar şi prin descompunerea gazelor în elemente puţin poluante cu ajutorul proceselor catalitice. colectează.construirea unor zone de depozitare a gunoiului bine delimitate Combaterea poluării Cele mai sensibile strategii de control ale poluării atmosferice implică metode ce reduc. Metode de controlare a poluării atmosferice includ şi îndepartarea materialelor poluante direct din produsul brut. Din punct de vedere ecologic. reducerea emisiilor poluante cu o mărire a randamentului energetic şi măsuri de conservare. Influenţarea oamenilor sa folosească transportul în comun în locul autovehiculelor personale ar ajuta de asemenea la îmbunătaţirea calităţii aerului urban. Potenţiali poluanţi pot exista în materialele ce intră în procese chimice sau în procese de combustie (ca de exemplu plumbul din benzină). Reducerea emisiilor de gaze din arderea combustibililor folosiţi de către automobile este posibilă şi prin realizarea unei combustii cât mai complete a carburantului sau prin recircularea gazelor provenite de la rezervor.

In Statele Unite. • Foloseşte becuri cu un consum scăzut de energie şi baterii reîncărcabile. • Foloseşte aparatura electrica casnică care nu consumă multă energie (tip A+): când cumperi noi aparate electrocasnice întreabă care modele consumă mai puţină energie. ciclismul sau transporturile publice. • Economiseşte apa: este necesară o mare cantitate de energie pentru a purifica apa. Agentia de Protţie a Mediului are ca responsabilitate primara indeplinirea cererilor acestui act. Afla ce facilitati de reciclare sunt disponibile in zona ta. care specifică să se stabilească standarde privind calitatea aerului în cazul diferitelor substanţe. • Evitarea cumpărarii bunurilor care sunt împachetate excesiv. • Izolează-ţi casa. aşa cum a fost numită această convenţie renegociată în 1990 apela la îndepartarea anumitor clorocarburi şi fluorocarburi pana la sfarsitul secolului şi asigura ajutor in vederea dezvoltarii tarilor in realizarea acestor tranzitii. monoxidul de carbon. Incearca sa nu arunci lucrurile daca acestea ar mai putea avea o altă folosinţă. aşa cum a fost amendat în 1970. Un robinet stricat poate consuma aproximativ 30 de litri de apa pe zi. dar şi de a le recicla. In plus. şi până în acest moment 49 de ţări au aprobat în Martie 1985 Convenţia Natiunilor Unite cu privire la stratul de ozon. Este necesară energie pentru a confecţiona ambalajele. natura problemei necesită implementarea tratatelor internaţionale ale mediului. Actul a fost de asemenea destinat prevenirii deteriorării calităţii aerului în arealele unde aerul este în prezent mai curat decât impun standardele. ploaia acidă şi noxele atmosferice ca fiind cele mai grave probleme ale poluării aerului. Actul Aerului Curat din 1967. 125 .limitele de emisie a substanţelor poluante în atmosfera astfel încat standardele de calitate ale aerului să fie atinse. 1977 şi 1990 este baza legala a controlarii poluării atmosferice. Măsuri pentru combaterea poluării ? • Folosirea mai rară a automobilelor: mersul. Amendamentele din 1990 identifică ozonul. Cu toate acestea însă. "Protocolul de la Montreal". • Reciclează cât mai mult posibil. mai multe tratate internationale au fost semnate in scopul reducerii incidentei ploii acide.

E.. de aceea ne aflăm în faţa unui subiect atât de vast şi de complex. Se poate spune că poluarea a însoţit omul încă de la apariţia lui pe Terra. în urma folosirii lor de către om. Water. C. apa.). Editura Editura Economica. 2009 126 . L. poluare.A. Bringmark. Dan Carmen-Eva. John Wiley & Sons Ltd. Poluarea şi protectia mediului. rezultate din procesele fiziologice şi din activitatea omului şi a animalelor. Poluarea mediului a devenit una din cele mai dezbătute probleme ale contemporaneităţii şi una de prim ordin pentru conducerea societăţii. 2009 Dan Florian. Concluzii: Omul şi mediul sunt entităţi inseparabile. aspect implicit al vieţii. Air and Soil Pollution. Meyers (Ed.. Bringmark. devin reziduuri care pot să incomodeze bunul trai în funcţie de natura şi cantitatea lor. solul) se pot modifică.. Astfel apare poluarea. Chichester. în desfăşurarea căreia unele produse. Ana Maria Socolescu. Encyclopedia of Analytical Chemistry: Instrumentation and Applications. R. Combustibili.• Invaţă cât mai mult posibil despre problemele energetice ale Pământului şi cauzele ce le determină.. 2001 Anderson Kim A. 2000 Virginia Ciobotaru . mediu. iar factorii de mediu (aerul. Editura Dacia. Află dacă sunt grupări ecologice în zona ta care te-ar putea informa. existenţa omului fiind dependentă de mediu. Bibliografie Palmborg.

teacher. spre implicarea lor activă în procesul de învăţare..) .subiectivi (contextul uman şi didactic în care se aplica metoda. Funcţiile metodelor de instruire – generale şi specifice A. director Ruxandra SAMOILĂ Şcoala Generală nr. in becoming a mentor and researcher. The entire teaching process will focus on improving the learning experiences of students. prin promovarea unei metodologii de predare-învăţare centrată pe elev. etc. Future testing will provide high school practice and teacher role.student-centered learning.obiectivi (natura finalitatilor. for their active involvement in learning. b. One might even say that the teacher work turns from being a database. stilurile de învatare ale elevilor. logica internă a ştiinţei. cum să se învete – astfel încât sa se atingă performantele stabilite 127 . Pentru profesor. metoda didactica este un plan de acţiune conceput pentru iniţierea şi derularea situaţiilor de învăţare. Funcţia instrumentală (operaţionala) – cea de intermediar între elev şi materia de studiat. Key words: education. c. obiective şi rezultate. Funcţia cognitivă: vizeaza organizarea şi dirijarea învăţării. mecanismele învăţării etc. Alegerea metodei de instruire se face în funcţie de două categorii de factori: . psihologia elevului /a clasei).Îmbunătăţirea experienţelor de învăţare ale elevilor şi metodele didactice Prof. Funcţiile generale: a. Functia normativă – cea de a arata cum sa se predea. by promoting teaching methodology . Bucureşti Abstract: The teacher's role is changing in a world where there are no absolute truths and the unexpected and uncertainty are always present. 46. learning process Întregul proces de formare s-a orientat spre îmbunătăţirea experienţelor de învăţare ale elevilor. personalitatea profesorului.

sa sesizeze legaturile cauzale dintre cunostinte / fenomene 2. Există o multitudine de clasificări toate argumentate în mod adecvat. ca atare. Funcţia motivatională – cea de stimulare a creativitatii. astfel încât acestia sa poata descoperi şi singuri adevarul.d. în modelarea atitudinilor. De altfel. metodele. după criterii viabile. atunci distingem urmatoarele variante: • conversaţia de comunicare • conversaţia de repetare şi sistematizare • conversaţia de fixare şi consolidare • conversaţia de verificare şi apreciere • conversaţia introductiva • conversaţia finala Conversaţia poate lua forma discutiilor individuale sau a discuţiilor colective (dezbaterile). în care profesorul pune întrebari pentru: a stimula gândirea elevilor. 128 . sentimentelor şi calitatilor morale ale elevilor. a problemelor supuse discutiei şi chiar. expozitive sau pasive–active etc. sa motiveze raspunsurile date. a fixa cunoştinţele noi predate. Funcţia formativă – care consta în exersarea şi dezvoltarea proceselor psihice şi motorii. Descrierea principalelor metode didactice 1. formarea gândirii logice a elevilor astfel încât ei sa poata sesiza care este esenţa problemei. concomitent cu însusirea cunostintelor şi formarea deprinderilor. avansarea de noi explicaţii / soluţii de rezolvare 3. de stârnire a curiozitatii şi interesului pentru cunoastere (întarirea psihologica a învatarii) e. Scopurile metodelor conversative (dialogate): 1. a asigura însusirea cunostintelor. generale–moderne. Daca se ia drept criteriu functia didactica pe care o poate îndeplini conversaţia. determinând specificul fiecăreia (vor fi precizate în cadrul metodelor descrise în cele ce urmează). aprofundarea cunostintelor. generale–particulare. ci sub forma unor variante determinate de situaţiile concrete ale procesului didactic. B. Metode dialogate (conversative) – constau în stabilirea unui dialog între profesor şi elevi. stimularea gândirii elevilor. precum: tradiţionale–moderne. verbale–intuitive. nu apar în stare pură. convingerilor. precum şi logica interna a unei discipline. Funcţiile particulare sunt proprii fiecarei metode în parte.

evenimente.. identificarea unui element • De interpretare . Dupa nivelul şi modul de adresare: • Frontală ..Solicita recunoasterea /descrierea unui obiect. Întrebarile pot fi spontane sau premeditate..adresata unui elev anume: Pe ce te bazezi când afirmi că ? • Nedirijată .4.I se solicită elevului să găseasca echivalente verbale care să exprime sensul celor învatate: Cum interpretati.Profesorul preia întrebarea unui elev o dirijeaza spre un alt elev. Metoda constă în formularea cu abilitate a unor întrebari.? • Factuale .Presupune formularea de argumente/a raţiunilor care au stat la baza unor fapte/manifestări.. fenomen. • De controversă .. categorica: . informatii. Cea mai solicitata metoda este conversaţia euristică. • De completare .. Dupa obiective urmărite • De definire . numite „episoade”..întrebari mascate care solicită elevului un punct de vedere personal B. în alternanta cu raspunsuri de la elevi. deprinderea elevilor de a rezolva şi singuri o problema de învăţare..Ce este …? Care sunt atributele..adresata de un elev profesorului şi retransmisa elevului de catre profesor • De releu . Fiecare episod este initiat printr-o operatie verbala.Raspunsul la o întrebare pusa de profesor este completată de mai multi elevi • Imperativă .? • De comparare .Se solicită un punct de vedere personal • De justificare .. Conversaţia euristica (de descoperire) presupune schimburi verbale între parteneri. • De opinie . Tipurile de întrebari se stabilesc în funcţie de următoarele criterii: A. fenomene...adresata întregii clase: De ce ? Din ce motiv ? Care ? Cum ? • Directă .Formulata ca o solicitare expresa.Cere să fie stabilite asemănarile / deosebirile dintre 2 obiecte.. în general o întrebare cu rol diferit de la caz la caz. determinându-l pe elev sa învinga dificultatile inerente cunoasterii. 129 .. destinate descoperirii de noi date.

sa afle soluţii. 130 .Solicită emiterea de judecăţi de valoare cu privire la o stare de fapt • Sugestivă . să argumenteze. care desemnează o situaţie contradictorie. o soluţie pentru problema cu care se confruntă.Dupa efortul intelectual solicitat elevului: • Reproductive Solicită mai ales memoria şi vizează răspunsuri simple • Reproductiv. Problematizarea presupune patru momente fundamentale: I. Punctul de pornire îl constituie crearea situţtiei – problema. conflictuală între experienţa de cunoaştere anterioară şi elementul de noutate cu care se confruntă şcolarul. profesorul pune pe scolar în situaţia de a căuta un răspuns pertinent. să compare • Anticipative .C.Sugerează sau răspunsul. sau modul de rezolvare. analizează atent şi cu discernamânt materialul faptic b). punerea problemei şi perceperea ei de catre elevi (inclusiv primii indici orientativi pentru rezolvare). II. 2. să se mobilizeze.Cum prefiguraţi evoluţia • De evaluare . Problematizarea (metoda rezolvării de probleme) Problematizarea este considerată una dintre cele mai valoroase metode deoarece orienteaza gândirea scolarilor spre rezolvarea independenţa de probleme. rezolvarea acesteia necesitând un efort real de gândire • să trezeasca interesul şcolarului • să orienteze activitatea şcolarului în directia rezolvarii problemei prin activarea cunoştintelor şi experientelor dobândite anterior. Utilizând metoda în discutie. insistând pe puterea de reactualizare şi redare a cunoştintelor • Productiv – Cognitive . să plaseze cunoştintele în alt context.formulează ipoteze privind solutionarea problemei şi le verifica pe fiecare în parte.Cer o descriere.Cer elevului să explice. studierea aprofundata şi restructurarea datelor problemei III.cautarea solutiilor posibile la problema pusa a).Cognitive .Activează imaginaţia . Situaţia – problema este necesar să prezinte urmatoarele caracteristici: • să reprezinte o dificultate cognitiva pentru şcolar.

valorizarea (evaluarea) lor având loc la sfârsitul lectiei. cenzurarile. 3. a unor trasături de personalitate cum ar fi spontaneitatea.obstrucţionările. • Metoda oferă elevilor posibilitatea să se exprime în mod liber. • Ideile sunt avansate (produse) în cadrul discutiilor sau dezbaterilor. Metoda are un pronuntat caracter formativ deoarece: a) antreneaza întreaga personalitate a elevului (intelectul. Caracteristici: • Se poate organiza cu toată clasa sau doar cu un grup special selectat. voinţa etc.elevul compara rezultatele obtinute prin rezolvarea fiecarei ipoteze.contrazicerile. prin participarea membrilor grupului. curajul de a exprima un punct de vedere. obtinerea rezultatului final şi evaluarea acestuia. • se exprimă liber orice idee care-i trece elevului prin minte (pentru a stimula imaginatia) • se cere producerea unei cantităţi cât mai mari de idei • se încurajează asociaţiile originale de idei (pentru a afla raspunsul / solutia) • fiecare grup va emite câte o idee la o interventie d) alegerea problemei şi prezentarea ei de catre profesor 131 . având ca obiectiv producerea de idei noi sau găsirea celei mai bune soluţii pentru o problemă de rezolvat. afectivitatea). contribuind la formarea şi dezvoltarea calităţilor imaginativ creative.IV. ironizarile. Fazele activităţii didactice axate pe aceasta strategie: a) împartirea clasei în grupuri de elevi (maxim 10) b) alegerea unui secretar (care va contabiliza ideile în ordinea emiterii lor) c) comunicarea regulilor de desfăşurare a activităţii: • se interzic aprecierile critice. Metoda asaltului de idei (Brainstorming – ul) Este o variantă a discuţiei în grup. captând atentia şi mobilizând la efort b) cultivă autonomia acţională c) formează un stil activ de muncă d) asigură sustinerea motivatiei învăţării e) dă încrederea în sine. calităţile volitionale.

Mijloacele informatice sunt absolut necesare învatamântului. confruntarea şi luarea deciziilor. cu toate avantajele incontestabile. Iaşi. mai cu seamă. Ţăranu A. Editura Fundaţiei România de Mâine. Aceasta modalitate de lucru asigură abordarea într-un timp limitat a mai multor aspecte ale unei probleme. Bibliografie Cristea Sorin. 2008 Cucoş. la formarea atitudinilor de cunoaştere. 2007 132 . formarea priceperilor şi deprinderilor şi. la sfârsitul actiunii a unui grup de evaluare care vor prelucra ideile. În procesul didactic trebuie să se elaboreze. Pedagogie (Ediţia a II-a revăzută şi adăugită). conceptele. Bucuresti. Bucureşti. Pedagogie. de catre profesor. Profesorul are rolul de a dirija învaţarea. al căror potenţial pedagogic este valorificat în funcţie de metodele şi procedeele de instruire. Constituie un subsistem cu funcţionalitate precisă. Conceperea şi calitatea realizării lor contribuie la însuşirea cunoştintelor. Transferurile cognitive fac posibile colaborările interdisciplinare. pe plan mintal.. ramâne un auxiliar preţios. teoriile.N.. Curriculum pedagogic. să se dezvaluie. 2002 Florea M. facilitând comunicarea. să se construiască noţiunile. Calculatorul. le vor ierarhiza functie de valoarea lor.. ulterior numai se definesc şi se clasifică (daca este cazul).e) stabilirea. Editura Polirom. pentru realizarea eficientă a sarcinilor proiectate la nivelul activităţii de predare-învăţare-evaluare. Editura Didactică şi Pedagogică. M. C. le vor prezenta Mijloacele de învăţământ constituie una din componentele procesului de învăţământ. rămâne un mijloc de învatamânt integrat sistemului uman de învăţare. conţinutul şi sfera lor.

energia geotermală bioenergia (biocombustibili. încalizirea globală. practic nu se consumă. geographic areas În ultimul secol. Airinei”-Bucureşti Abstract The growth of population and the economic development around the world are inevitably accompanied by increased consumption of increasingly scarce energy resources. precum: subţierea stratului de ozon. Aceste surse. Tipurile de energie alternativa sunt: energia solară. Mai sunt cunoscute şi ca surse alternative sau neconventionale. şi se numesc: energii regenerabile. mai mari decât orice activitate umană din istorie: acumularea de gaze nocive în atmosfera. precum: soarele vântul. radioactivă şi sunt disponibile. devine tot mai importantă/relevanta pentru lumea de azi. termică. hidroenergia. cabuni: prin ardere). etc. hidrogenul. Developed economies depend on different energy resources unevenly distributed worldwide. reziduri animale). 133 . ceea ce a declansat procese (poate ireversibile). Key words: energy. teoretic oriunde pe glob. De aceea. Electricitatea generată din surse regenerabile devine din ce în mai disponibilă. acesta fiind un termen care se referă la surse de energie regenerabila şi nepoluantă. with the different forms of energy. not once. Produc emisii mult mai puţine. Mihaela ENEA Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii “ Gh. resources.Resursele energetice. a avut efecte dezastruoase asupra mediului.valurile. energia eoliană. Prin alegerea unor astfel de surse de energie regenerabila consumatorii pot susţine dezvoltarea unor energii curate care vor reduce impactul asupra mediului asociat generării energiei convenţionale şi vor creşte independenţa energetică. folosirea energiei din combustibili fosili (petrol.Each of us has to do daily. gaz. Aceste resurse energetice mai sunt cunoscute şi sub numele de ”energie verde”. Surse de energie Prof. utilizarea unor surse alternative de energie. energia valurilor şi a curentilor. biodiesel(dintr-o anumita perspectiva). reduc poluarea chimică.

De la vechii greci ne-a ramas minunata legendă despre titanul Prometeu. şi care este urmat de era energiei atomice. Zăcămintele de cărbune. îndatoritoare.pentru cele mai variate scopuri. de asemenea este unul din cele mai bogate rezervoare de energie. de exemplu. Focul a sporit într-o masură uriaşă puterea omului asupra naturii. într-o măsură mai mare sau mai mică. Noi creăm rezervoare artificialeacumulatoare de energie. care a răpit cerurilor focul şi l-a adus oamenilor. posibilitatea de a înfaptui cu ajutorul lui lucru mecanic a fost foarte limitată. dar este sursa de energie a tuturor fiinţelor vii de pe intregul Pământ. Energia solară este energia radiantă produsă în interiorul Soarelui în urma reacţiilor de fuziune nucleară. Energia solară care ajunge pe Pământ în 40 de minute ar fi de ajuns pentru a acoperi nevoia de enrgie pe un an a intregii omeniri.iată cele trei puternice forte ale naturii de la care omul sa invatat sa obţină. în care trăim astăzi. i le-a pregătit. Energia solară Soarele este doar una dintre miliardele de stele. în tehnică. cu cele mai diferite forme de energie. Deseori. Ce este energia? Fiecare dintre noi avem de-a face zilnic. şi nu o dată. Numai în ultimii ani. Uraniul. şisturile bituminoase. era un lucrător a cărui acomodare se facea mult mai usor. de petrol. acestora li s-a adaugat şi energia nucleară. Ea este transmisă pe Pământ într-o cuantă de energie numită foton. dar până la inventarea substanţelor explozive cu ardere rapidă şi a maşinii cu abur. cel mai preţios metal al zilelor noastre. Pe nesimţite. Chiar şi aşa însă 134 . sunt rezervoare de energie. Rezervoare de energie Energia nu poate fi obţinută "din nimic". Apa. astfel. Vântul. Atmosfera reflectă aproximativ 30% şi absoarbe 20% din radiaţia solară. spre deosebire de vânt. dar sigur. focul. care interacţionează cu atmosfera şi suprafaţa Pământului. energia necesară nevoilor sale. Omul o preia din rezervoarele pe care natura. Încet de tot s-a lărgit cercul izvoarelor de energie utilizate de om. în industrie trebuie create rezervoare artificiale de energie. noi trecând energia dintr-un loc în altul. pe suprafaţa solului ajung doar 50% din ea. Roata hidraulică a fost de-a lungul multor veacuri principala maşină universală de forţă folosită în industrie. apa. aceasta trece în veacul electricităţii.

n ei foloseau oglinzi concave în acest scop. producţia energiei eoliene a crescut practic de cinci ori între 1999 şi 2006. acestea producând ceva mai mult de 1% din necesarul mondial de energie electrică.e. folosind globuri de sticlă pline cu apă. Bateriile solare oferă o siguranţă mare. de aceea trebuie legate mai multe astfel de celule în serie. În zonele tropicale aceasta cauzează arderea tufişurilor. La sfârşitul anului 2006. ponderea energiei eoliene în consumul total de energie să fie semnificativ: Danemarca (23%). care utilizează fenomenul fotoelectric pentru producerea energiei electrice. în unele ţări. Bateriile solare Bateriile solare sunt nişte instrumente electronice. dar unele dintre ele sunt proiectate pentru a folosi cât mai bine această sursă de energie gratuită. 135 . aproape nu necesită revizie în continuare. Odată montate. pentru ca bateria solară să se poată folosi ca sursă de energie. cea mai mare parte a curentului necesar unei gospodării este furnizată de panourile solare. Energia eoliană este o sursă de energie regenerabilă generată din puterea vântului. Fototcelulele sunt nişte plăci subţiri din materiale semiconductoare. de obicei siliciu. Într-o fotocelulă se generează o tensiune mică. Pentru a genera curent fotocelulele necesită lumină. Germania (6%). Spania (8%). care se comportă ca nişte lentile optice.e. Încă din anii 60 sateliţii artificiali de telecomunicaţii sunt alimentaţi cu ajutorul unor panouri solare enorme. capacitatea mondială a generatoarelor eoliene era de 73904 MW.n pentru aprinderea focului. Într-o oarecare masură orice casă este încalzită de Soare. de aceea poate funcţiona farul de 360 kw al unei piste de aterizare în mijlocul unei pustietăţi îngheţate din Alaska.această cantitate este de 170 de milioane de ori mai mare decât productivitatea marilor centrale. Grecii au utilizat energia solară încă din anul 400 i. ajungându-se ca. Deşi încă o sursă relativ minoră de energie electrică pentru majoritatea ţărilor. mai izolate de lume. Curent fără reţea de transport la distanţă În locurile mai putin accesibile. nu caldură. focul izbucnind datorită focalizării razelor solare prin picaturile de rouă. În anul 200 i.

când vânturile sunt mai puternice. dar. acest procent crescând iarna. sau chiar cea din magmă. poate vom putea folosi caldura conţinută în adâncul scoarţei terestre în roci uscate. Energia geotermală reprezintă caldura continută în fluidele şi rocile subterane. Aproape 8000 MW sunt produşi de-a lungul mapamondului. în viitor. pot fi folosite pentru încălzire directă. Este nepoluantă.Vânturile sunt formate din cauză că soarele nu încălzeşte Pământul uniform. energia eoliană fiind sursa de energie cu cea mai rapidă creştere în ultimii ani. Pompele termice geotermale sunt compuse din trei părti: unitatea de schimb de căldură cu solul.circulă prin ţevi şi absoarbe sau cedează căldura solului. regenerabilă şi poate fi folosită în scopuri diverse: încălzirea locuinţelor. Majoritatea turbinelor produc energie peste 25% din timp. 136 . îngropat în partea superioară a scoarţei terestre în apropierea cladirilor. pompa termică propriu-zisă şi sistemul de alimentare cu aer. fapt care creează mişcări de aer. iar un alt ansamblu o reintroduce în puţ după răcire.de regulă apă sau o soluţie de apă şi antigel . Tenhologia de azi utilizează resursele hidrotermale. care sunt capabile de a genera electricitate Energia eoliană este folosită extensiv în ziua de astăzi. Apa este adusă la suprafaţă printr-un sistem mecanic. Un fluid . aplicaţii ce poartă numele de utilizare directă a energiei geotermale În sistemele moderne. Energia geotermală are un potential uriaş pentru producerea de electricitate. Primii trei metri ai scoarţei terestre au o temperatură constantă de 10°-16°C. Pompele geotermale se folosesc de această proprietate pentru a încălzi şi răci clădirile. Rezervoarele geotermale. temperatura aceasta e puţin mai ridicată decât a aerului din timpul iernii şi mai scazută decât a aerului vara. se construiesc fântâni în rezervoarele geotermale şi se obţine un flux continuu de apă fierbinte. industrial sau pentru producerea de electricitate. Unitatea de schimb este un ansamblu de ţevi aranjate în spirală. Energia cinetică din vânt poate fi folosită pentru a roti nişte turbine. Precum într-o pesteră. sau o evacuează la suprafaţă. În ziua de azi există două tipuri de uzine electrice geotermale: binare şi pe bază de aburi. şi turbine noi de vânt se construiesc în toată lumea. care se găsesc la câţiva kilometri în adancul scoarţei terestre.

tot mai bogate în apă. iar urmele de dioxid de carbon.77 metri.24 metri influenţei Soarelui. Nu există emisii toxice semnificative.53 metri se datorează influenţei Lunii şi 0. râurile devin treptat tot mai largi. Acest proces constă în absorbirea unui neutron de către un nucleu atomic de dimensiuni 137 . Opt mii de miliarde kW este puterea fluxului pe globul pamântesc. 0. ca şi în curgerea lină a râurilor de stepă este ascunsă o mare cantitate de energie. Aburul e obţinut dintr-o sursă directă sau prin depresurizarea şi vaporizarea apei fierbinţi. Energia nucleară Fuziunea stă la baza obţinerii energiei nucleare. Energia fluxului şi refluxului este una dintre puţinele forme ale energiei care nu se datoresc căldurii razelor solare. Vaporii pun în funcţiune turbinele şi generează electricitate. Energia mareelor este un izvor de energie ce se reînoieşte mereu. se scurg spre mări şi oceane. Energia produsă astfel costă aproximativ 4-6 centi/KWh. dioxid de azot şi sulf care apar sunt de 50 de ori mai mici decât în uzinele ce utilizează combustibili fosili.Uzinele pe bază de aburi folosesc apa la temperaturi foarte mari mai mult de 182 °C. În iureşul săriturilor din povârniş în povârniş al apelor de munte. Dintr-o valoare teoretică calculată a mareei de 0. Energia mareelor şi a valurilor Vărsându-se unul în altul.

wikimedia.google. aceste fragmente.5min. București.hielscher. curenţii oceanici. care va deveni astfel instabil. solară.org/wiki/Hydroelectricity http://upload.wikipedia.Au fost identificati noi combustibili hidrogenl. la rândul lor în alţi atomi. 1974. Concluzii Perspectiva epuizării combustibililor minerali şi preţul mereu in crestere al acestora au accelerat căutările şi valorificarea unor surse alternative de energie. în urma fisiunii pot pătrunde. El se va sparge în mai multe fragmente. Ion Lețea.wikipedia.org/wikipedia/commons/2/22/PS20andPS10.instalatiebiodiesel. Resursele energetice ale României.jpg http://en.cabanova. Resurse energetice alternative. Zaharia Vasile.org/wiki/Fil:PS10_solar_power_tower_2.com/image/biodiesel_process_chart_p0500. Bibliografie Constantin Herbst. care ating viteze foarte mari.wikispaces. metanolul şi biogazul. Resurse web http://www.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=28&ve d=0CFIQFjAHOBQ&url=http%3A%2F%2Fmultitouch.Asfel s-au construit centrale electrice care valorifică energia geotermică. hidroenergia. unde provoacă alte fisiuni.html http://en.com/Video/Biodiesel-from-Palm-Oil-5843 http://www.gif http://www. biodisel. Editura Științifică. ceea ce accelareză puternic fragmentele rezultate.jpg 138 .ro/page2. valurile.wikipedia.org/wiki/File:Puhagan_geothermal_plant.mari cum este cel de uraniu. eoliană. Datorită vitezei lor mari. cu degajare mare de energie termică. sursă online http://www.jpg http://da.

Roméo GBAGUIDI Asoc. learning. 139 . El Centro Nacional de Lingüística Aplicada (CENALA) precisa en el Atlas Sociolingüistique du Bénin (1980) que existen 57 idiomas locales. Arabic. biali. Benín presenta una situación lingüística donde la existencia de varios dialectos alimenta. strategy. batombu.Teaching and learning strategies in a multilingual classroom: case of Spanish as Foreign Language in Benin (Francophone western Africa) Med. French is the only official language and has a monopoly and a significant influence on the educational system and the country’s language policy. foreign language. the presence of different native languages that students use daily. German. None of them. Russian. Introducción La República de Benín es un país de África occidental que se extiende sobre 750 km del Océano Atlántico (en el sur) al Río Níger (en el norte). etc…) faces in the classroom. que se podrían repartir en tres grandes entidades lingüísticas: Las lenguas “Gur” o Voltaicas habladas en dos regiones del norte (Atacora y Borgou): anii. bulba. por una parte. Chinese.9 millones de habitantes según el censo de 2009. la discusión entre los lingüistas y estudiosos de la lengua para nombrarlos. Por otra parte. ditammari. This paper proposes an empirical view of the transfer of learning strategies of Spanish in the context of multilingualism and multiculturalism. distributed in twenty sociolinguistic groups. con una superficie de 114. however. la competición entre estos dialectos de manera cotidiana lleva a una diversidad de posicionamientos epilingüísticos por parte de sus usuarios. positive transfer. is considered the official national language. Keywords: teaching. Al igual que otros países plurilingües.763 km2 y una población de 8. definirlos y contabilizarlos. Cult. Spanish. DESTINO BENIN Abstract In Benin there are a large number of native languages. Teaching and learning of foreign languages (English.

hausa (grupo chádico) y cenka. kabye. ede ife. A continuación. Presencia de las lenguas extranjeras en Benín Los europeos (ingleses. Las lenguas “Kwa” en las regiones del Sur (Atlantique. makale. foodo.) empezaron a llegar a la región del “Golfo de Benín” hacia el siglo XV. la tendencia sería pensar que el francés se presta perfectamente no sólo como lengua de comunicación a nivel internacional sino también a nivel nacional. lekpa. Mono. yom. Los primeros dieron el nombre de Porto-Novo a la capital política del país y siguieron con su comercio. Al principio fue con el objetivo de desarrollar el comercio de distintos productos y el trueque de armas por esclavos de los reinos sometidos por el de Dahomey. ede cabe. ede yoruba. Ouémé. Los segundos se impusieron como colonizadores. gungbe. setogbe. Collines. holandeses. mbelime. fulfulde (grupo oeste atlántico). Sin embargo.gulmancema. portugueses. Couffo. kufalu. xwedagbe y xwlagbe. describiré brevemente la presencia de las lenguas extranjeras en Benín para poder enfatizar sobre las estrategias de enseñanzaaprendizaje del Español como Lengua Extranjera en colegios e institutos de Benín. basa. toligbe. moore. sola. dendi y zerma (grupo songhaï). wemegbe. saxwegbe. tofingbe. ede nago. La tercera entidad está formada por grupos lingüísticos que no tienen ningún tipo de lazo con las dos anteriores: boko (grupo mande). wacigbe. ede ije. waama. cokosi. cigbe. etc. ede ica. Pero los portugueses y los franceses fueron los únicos en establecerse en el siglo XVI. gengbe. Littoral. Además sería simplificar demasiado la situación lingüística de Benín. En este contexto sociolingüístico fueron introducidos varios idiomas extranjeros de los cuales el español ocupa una posición bastante privilegiada en la enseñanza secundaria. kotokoli. ede idaca. ayizogbe. dado que la tasa nacional de analfabetismo (del francés) está todavía por encima de los 40%. franceses. Zou) que se pueden dividir en lenguas “gbe” y en lenguas “ede”: ajagbe. por la fuerte inter-comprensión existente entre las lenguas del Sur de Benín. instalando la primera escuela misionera en 140 . looso. Considerando esta multitud de dialectos autóctonos. Plateau. nateni. kogbe. maxigbe. nadie se atrevería a afirmarlo y tampoco sería conforme a la realidad. fongbe. desde mi propia experiencia. ya que algunos lingüistas intentan quitarle importancia al multilingüismo en este país.

las medidas por tomar como la utilización de los errores varían según la situación de enseñanza/aprendizaje y los objetivos pedagógicos del profesor. 98) La ley constitucional de diciembre de 1990. el alumnado tiene la posibilidad de elegir. por ser la primera lengua a nivel internacional. el alumno entra en contacto con el francés por primera vez cuando empieza la escuela.Porto-Novo y reinaron sobre el país desde 1894 hasta 1960. en la mayoría de los casos. Siendo dicha lengua extranjera el principal médium de la enseñanza formal. cuando el país accedió a la independencia política. sino mostrar algunas estrategias que ayudan a evitar muchos errores cuando se utilizan correctamente. Benín tiene fronteras con Nigeria. El francés es desde entonces la única lengua oficial de Benín.1) Conviene indicar que. como se puede ver en el Marco Común Europeo de Referencia. el sistema educativo cuenta con la enseñanza de varios idiomas extranjeros. Está también muy cerca de Ghana de habla inglesa. La capitale de la République du Bénin est Porto-Novo. […]” (CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DU BENIN: 11-12-1990. Por lo tanto. El primero es obviamente el inglés. una segunda Lengua Viva (LV2). “tácticas”. el país más poblado de África y económicamente poderoso dentro del continente que tiene el inglés como lengua oficial y de comercio. de la politique. con el que mantiene muchos intercambios tantos comerciales como socioculturales. Estrategias de aprendizaje del español y transferencia positiva Mi intención no es dar pautas para el tratamiento didáctico de los errores en este artículo. entre el alemán y el español. Las estrategias de aprendizaje son mecanismos psicolingüísticos que se conocen también como “técnicas”. de l’administration. a partir de la enseñanza secundaria. art. Ambos idiomas están incluidos en el programa curricular. lo subraya en su artículo 1º: “L’Etat béninois est une république indépendante et souveraine. estableciéndose como “[…] langue de l’enseignement. el primer contacto con este idioma por el alumno determina su orientación intelectual futura. “planes potencialmente 141 . […] La langue officielle est le Français. Sin embargo. aun vigente. Aunque la constitución no pone ningún énfasis en la presencia de otras lenguas extranjeras. et des relations internationales” (BLANCPAIN: 1976. el inglés es la primera Lengua Viva (LV1) que se estudia obligatoriamente además del francés. Además. Después del inglés. las actitudes frente al error.

etc. (WENDEN. las metacognitivas y las socioafectivas. el desarrollo de la empatía. HABLA =otra comida típica del Sur de Benín diferente de la primera). Existe un gran número de estrategias cuya categorización no resulta fácil. solo me interesaré brevemente por las tres primeras grandes categorías de estrategias. Las estrategias de aprendizaje metacognitivas que se emplean se refieren más a la reflexión sobre el aprendizaje.turistas. nativos . “procedimientos de resolución de problemas”. No obstante. para alcanzar sus aprendizajes (PONS. la planificación y programación de actividades que permiten aprender. etc. la utilización de técnicas de memorización. sin duda ninguna proporcionar a los estudiantes: motivación.conscientes”. lo que suele dar buenos resultados en este contexto. A todos los alumnos les hace especial gracia el presente del indicativo del verbo Hablar (HABLO = comida típica del Sur de Benín.) para favorecer el aprendizaje de la lengua extranjera. la cooperación en la resolución de tareas. Incluyen las formulaciones de preguntas de clarificación o verificación. “operaciones conscientemente utilizadas”. Me apoyaré simplemente en la síntesis de las estrategias de aprendizaje que hizo MALDONADO (2002) a partir de las tipologías de J. dejando las estrategias de comunicación para otro estudio más profundizado. Por ejemplo. profesores. información y orientación. O’MALLEY y CHAMOT (1990) y OXFORD (1990). la concentración en la tarea. la autocorrección y autoevaluación. la similitud fonológica (tonalidad) de algunas palabras de la lengua Fon y de la lengua Gen ayuda en la conjugación de algunos verbos. Resulta difícil obtener una definición común o concertada de Estrategias de aprendizaje. la atención selectiva. la inferencia o adivinación etc. es una forma de transferencia positiva el pedir a los alumnos que saquen provecho de estas similitudes. RUBIN (1987). el refuerzo positivo mediante el estímulo. 142 . etc. Para el profesor. Las estrategias de aprendizaje cognitivas son las que integran en la práctica de la lengua extranjera la repetición. “capacidades cognitivas”. la identificación de un problema. en diferentes cursos de aprendizaje del español. Las estrategias de aprendizaje socioafectivas implican la comunicación con los demás (compañeros. la aplicación de reglas. 2004). les resulta fácil recordar el verbo Comer (COME = nombre de ciudad y COM = comida típica). a saber: Las estrategias cognitivas. 1987c). la utilización de modelos lingüísticos. De igual modo. La estrategia didáctica debe.

Referencias Bibliográficas Canale. (1983) “From communicative competence to communicative language pedagogy”. Sin embargo. Madrid. Madrid. Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre. R. Griffin. Alcalá. tanto la música hispano-iberoamericana como las telenovelas de origen latinoamericano principalmente. como una prueba de que los sistemas educativos donde existe el pluralismo lingüístico y social facilitan la transferencia de estrategias de enseñanza-aprendizaje de otros idiomas. Language and Communication. (2005) Lingüística aplicada a la enseñanza del español como 2/L. y la omnipresencia del francés como lengua de enseñanza y de la administración.W. Paris. La presencia y el uso diario de las diferentes lenguas autóctonas en el aula. viven en un contexto de multilingüismo y multiculturalidad comprobado. lenguas y culturas. enseigner. considero esta situación de multilingüismo tanto en el aula como en el contexto sociocultural citado.Conclusión Los alumnos de Español/Lengua Extranjera en la educación secundaria de Benín tienen dos grandes ventajas. J.C. 2001. La primera es que el castellano es una lengua latina. Ed. y en consecuencia similar al francés. Lado. R. en Richards. (2001) Teoría lingüística y enseñanza de la lengua (lingüística para profesores). provocan el amor por esta Lengua extranjera y motivan el deseo de afianzar su estudio y comprensión en las aulas. Madrid. K. La segunda ventaja es que la mayoría sino todos los alumnos. Didier. 143 . y Smith. Ediciones Cátedra S. Arco/libros. (1957) Lingüística contrastiva. lengua oficial del país africano. Por otra parte. M.A. González Nieto. Conseil de l’Europe (2001). évaluer. llevan indudablemente a interferencias lingüísticas y a cometer errores fosilizados incluso por los propios docentes. L.

Odlin.J. (1990) Language learning strategies. Cambridge University Press.L. (1989) Language transfer. What every teacher should know. Porto-Novo. R. (1976). Institut national pour la formation et de la recherche en éducation. 144 . Cross-linguistic influence in language learning. F. Universidad de Valladolid. W. Bilingüisme et contact des langues. Newbury House Publishers. Cambridge. Klincksieck Ministère de l’Éducation National et de la Recherche Scientifique (Avril 2001). Santos Maldonado. (2002) El error en las producciones escritas de francés lengua extranjera: análisis de interferencias léxicas y propuestas para su tratamiento didáctico (Tesis doctoral).Mackey. T. M. Rapport national sur le développement de l'éducation. Oxford. Paris. New York.

pentru a arăta cunoaşterea a ceea ce putem face. aşa cum ne-am născut. chiar şi acolo unde ne este mai greu. hope. 145 . al tuturor : OM! Învăţător Valerica COMAN Şcoala „Radu cel Mare” Târgovişte (Dâmboviţa) Abstract In a world built on diversity. „Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. a cât putem face. a părului. soluţia cea mai exactă. fiecare copil are strălucirea spiritului foarte la suprafaţă. eyes. există un element de unicitate: în faţa lui Dumnezeu şi a conştiinţei fiecăruia. unicitatea sa. we are all PEOPLE. toţi suntem OAMENI. owing to the diversity of the human being (the color of skin. dream. intelligence) and going up to the diversity of human concerns. child. încăpăţânat. dar fiecare are momentul său de har. inteligenţa) şi mergând până la diversitatea preocupărilor umane. pornind de la diversitatea fiinţei umane (culoarea pielii. alături de aceasta trebuie să luptăm. pe fărâma de ogor a însuşirilor sale. 1 – Declaraţia Universală a Drepturilor Omului) Desăvârşită nu este nicio fiinţă umană. suntem una dintre infinitele feţe ale divinului. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de celelalte în spiritul fraternităţii. mai mica sau mai marea ei valoare. Key words: life. accomplishment Omul a fost făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi deci toţi.Un cuvânt cu multiple sensuri şi totuşi al nostru. Pe aceasta trebuie să o cunoaştem. Într-o lume creată pe diversitate. there is an element of uniqueness: God and conscience. place and way of existence. hair. Nu. a ochilor.” (Art. dar poate avea puterea de a munci tenace. replica cea mai sclipitore. oricare ar fi ele. de exemplu. pentru a ne da măsura noastră adevărată. locul şi modul de existenţă.

Convenţia cu privire la drepturile copilului. . de a fi acceptaţi şi consideraţi egalii celorlalţi. Atitudinea faţă de copiii cu deficienţe indică gradul de civilizaţie a unei societăţi. posibilităţi de învăţare sau tulburări intervenite în procesul dezvoltării individuale. Persoanele suferind de diferite deficienţe (fizice. „Pentru copiii handicapaţi fizic şi mental trebuie să se asigure o viaţă plină de decenţă in condiţii care să le garanteze demnitatea să le favorizeze autonomia şi să le faciliteze participarea lor activă la viaţa colectivităţii” ( art. de a dobândi cunoştinţe . cu deficienţe sau handicap sunt încă consideraţi specimene aparte . Copiii cu dizabilități fizice .2 nondiscriminarea: toate drepturile trebuie să fie aplicate tuturor copiilor. 146 . cu orientările sale către practicile inclusive acordă copiilor aflaţi în dificultate şansa de a fi acceptaţi în colectivităţii normale. 23 din Constituţia cu privire la drepturile copilului). sex. deprinderi. iar unul din categoria de mai sus să fie privit ca un „blestemat” ce trebuie ocolit şi izolat de oameni? Arghezi a reuşit să creeze „frumuseţi şi lucruri noi” din „bube . de cele mai multe ori nefericiţi. indiferent de rasă. dar către aceeaşi direcţie). intelectuale) sunt fiinţe umane înainte de a fi handicapate De ce un copil bolnav de hepatită este compătimit. la care România e parte semnatară. măsura propriei noastre valori.Educaţia este un drept esenţial al fiecărui copil şi trebuie să se adreseze tuturor. cadrelor didactice şi reprezintă o caracteristică a reuşitei în educaţie. gata să fie arătaţi cu degetul sau daţi ca exemplu negativ celorlalţi copii. de a fi priviţi drept oameni cu anumite particularităţi. însuşiri neaşteptate. religie. prevede la art. mucegaiuri şi noroi”. Atât cât putem trebuie să distingem în gunoaie frumuseţea şi în aceşti copii. există încă tendinţa de a fi marginalizaţi. Pentru copiii în dificultate e nevoie de: . ce ne surprind şi ne uimesc. Descoperirea a ceea ce este bun în fiecare pui de om ne revine cu precădere nouă. dar OAMENI. sub motivaţia de „a-i proteja” de atitudinea celor din jur.o mână întinsă de către copii pentru a se integra în viaţa grupului pentru a face aceiaşi paşi ca şi ceilalţi pe calea instruirii şi educării (e drept că la alt nivel. senzoriale.o mână întinsă din partea cadrului didactic în demersul de a-şi forma abilităţi. ascunşi de ochii celorlalţi. uneori chiar de propria familie . Şcoala actuală. fără excepţie. izolaţi. şansa de a se forma ca membri ai unei societăţi normale.

că este susţinut. . . să aspire către succes. va fi iertat. dacă nu poate. respectiv în cadrul unei clase. cât de mici. să reuşim noi pentru a-i face pe ei să reuşească.încredere în şansele copiilor .flexibilitate în organizarea şi adaptarea metodelor de lucru. eu sunt un copil normal?" Ce om a putut sădi un asemenea gând în mintea unui copil de şapte ani? Ce şanse ar fi avut Adrian dacă ar fi rămas în primul colectiv? Cine este cu adevărat în dificultate: puiul de om ce îşi caută drumul sau omul neom ce-i barează drumul ? Pentru a forma oameni trebuie să dovedim în primul rând că noi suntem oameni. Exemplu : Adrian.Doamna învăţătoare . dacă nu ştie .Orice copil trebuie să se simtă în siguranţă şi acceptat în cadrul unui grup. nu putem cere copiilor să accepte şi să înţeleagă pe un coleg. copilul va învăţa să spere. că are pe cineva alături de el şi atunci încrederea în sine şi încrederea de sine vor spori: dacă greşeşte. puterea exemplului nostru este mai eficientă decât toate regulile pe care am încerca să le impunem Aşadar. va fi ajutat. . înregistrate de copii.puterea de a persevera chiar şi în acele momente când alte persoane ar renunţa . unde a fost marginalizat şi având probleme de adaptare.atitudine pozitivă faţă de copii şi problemele lor. dacă atitudinea noastră nu se înscrie pe această linie. conştienţi şi marcaţi de aşazisa lor anormalitate. să creadă în reuşită. marginalizai vor deveni introvertiţi.credinţă în necesitatea de a face ceea ce trebuie. va fi îndrumat. Copiii etichetaţi. noi reprezentând modelul moral pentru toţi. încrederea în sine va creşte . . Dar atitudinea grupului faţă de unul din membri este.entuziasmul faţă de progresele. În final în acest fel va parcurge drumul pe care ceilalţi de seama lui l-au parcurs singuri. . Un dascăl ce are misiunea de a lucra cu copii percepuţi ca diferiţi şi care crede şi vrea să le acorde şi lor şanse egale cu ale celorlalţi ar trebui să dovedească: . Fiecare copil trebuie să ştie că este înţeles. reflectarea conduitei noastre faţă de acel membru.dragoste nemărginită faţă de copii. . 147 . de cele mai multe ori. la câteva zile o întrebă pe noua învăţătoare: (în care are deja încredere): ". De aceea ar trebui depistate acele cuvinte care rănesc şi transformate în cuvinte interzise în vocabularul grupului. venit din alt colectiv.

ei care nu ştiu. un element de stagnare pentru restul colectivului. Şansele reale de formare a unui copil cu deficienţe depind în mare măsură de gradul de solicitare constantă a acestuia în şcoală. ei care nu pot. „să încercăm împreună”). Utilizarea cât mai eficientă a timpului presupune găsirea unor strategii de lucru şi pentru astfel de copil. iată calea firească de urmat ! Fiecare sarcină dusă la bun sfârşit. Atingem permanent corzile sensibilităţii şi ei vor vibra la cerinţele noastre . „ai greşit”. fericită. ce minunat compune altul. acesta nu are alt substitut decât afectivitatea. Ritmul ei de lucru este foarte lent. „nu ştii”. Ascultarea şi a opiniilor lor. ei care sunt „altfel”. Dar ei. ce soluţie ingenioasă de a rezolva problema a descoperit un altul. facem constant trimiteri la cât de frumos se exprimă unul. spune tuturor: „Am citit de mai multe ori lecţia singură !” Acum îi place să arate colegilor că ştie să citească.Inteligentele se remarcă. Fără să vrem.a. corectarea fără a nega total răspunsurile („nu e bine”. Exemplu: Aurelia are mari dificultăţi de învăţare. Cine nu a văzut bucuria pe faţa unui copil ce primeşte o vorbă bună mai ales atunci când e obişnuit cu reproşurile? Să reţinem că timpul trecut fără un cuvânt bun nu-l mai întoarce nimeni. fiecare deprindere formată. încep şi trebuie să dispară. de a-i antrena în exersarea unor abilităţi. că ar reprezenta un balast. „încearcă încă o dată”. Şi el. cu ei ce facem? Dacă ştim să căutăm vom găsi în fiecare din ei ceva pozitiv. care să fie fundamentul pe care vom aşeza demersul de educaţie cu şanse egale pentru toţi. trebuie evidenţiate.) şi încurajarea de a găsi alte soluţii („mai gândeşte-te”. al profesorului este hotărâtor în aceasta problemă. De multe ori uităm că pentru copiii aflaţi în dificultate motorul mobilizator neputând fi calităţile şi capacităţile proprii. 148 . ş. În clasa. A fost lăudată. a lll-a a reuşit în sfârşit sa citească aproape cursiv. Cu atât mai mult copiii cu deficienţe au nevoie de laudă şi încurajare cu cât ei dovedesc mai multă sensibilitate şi nevoie de afecţiune faţă de ceilalţi. Ideile preconcepute că nu se poate face mare lucru cu şi pentru el. copilul acesta mai „altfel” este OM şi trebuie să fie lăsat şi ajutat să crească asemenea unui om. realizând ceea ce în condiţiile unui climat afectiv arid nu s-ar putea. Şi tot rolul învăţătorului. Efortul independent al elevului îi dă cadrului didactic posibilitatea de a se mişca liber în clasa şi de a acorda sprijin efectiv acestora. A doua zi. cumva exagerat. fiecare nouă achiziţie.

Învaţă să aibă încredere în el. Învaţă să fie încrezător. Învaţă să fie timid.Să nu uităm:„FERICIREA E OBIECTIVUL TUTUROR! SĂ AJUTĂM COPIII SĂ CREASCĂ FERICIŢI” COPIII TRĂIESC CEEA CE ÎNVAŢĂ Dorothy Law Notle Dacă un copil trăieşte într-o atmosferă critică.morale ca ideal. Dacă un copil trăieşte în acceptare şi prietenie. Dacă un copil trăieşte într-un spirit de corectitudine. Dacă un copil trăieşte în laude . cu precădere cele legate de simţul datoriei împlinite în conformitate cu "legile dreptăţii " ancestrale ale umanităţi. Dacă un copil trăieşte în încurajări. Învaţă să condamne pe toată lumea Dacă un copil trăieşte într-o atmosferă ostilă Învaţă să fie violent. căci ar însemna anularea tuturor şanselor unei fiinţe umane. Se surprinde în acest context distincţia kantiana între „A FI” şi „TREBUIE SĂ FIE” ce acoperă întreg arealul manifestărilor de natură socială. Învaţă să se simtă vinovat. Învaţă să fie drept. Învaţă să aprecieze. 149 . Învaţă să aibă încredere. Dacă un copil trăieşte în siguranţă . Dacă un copil trăieşte într-un mediu stimulativ. Dacă un copil trăieşte într-un mediu ridicol. ci este strict legată de apariţia umanităţi Astăzi ne pare inadmisibilă neînţelegerea simţului dreptăţii. Chestiunea obiectivării şanselor ca şi dimensiunea sa etică au suscitat opinii ce converg către valori perene. Dacă un copil trăieşte în ruşine. Partea morală a dreptăţii sociale nu prezintă interes de putină vreme. bine înţeles. ÎNVAŢĂ SĂ IUBEASCĂ LUMEA. Fără excepţie suportul obiectivării rezidă tocmai în simţul dreptăţii etico .

. .Morala socială reprezintă sintagma: „PENTRU A PRODUCE ACELAŞI REZULTAT PENTRU OAMENI DIFERIŢI. Ed. prin care copilul să fie în prim plan în elaborarea programelor sociale de învăţământ.amplasarea situaţiei învăţământului într-un cadru legislativ corect. ŞANSE EGALE PENTRU TOŢI.ro/programe/parteneriat/respdf/Raport. Iaşi.cedu. în care educaţia să se bazeze prioritar de nevoile indivizilor.o îmbunătăţire a practicilor didactice.continuitatea existenţei învăţământului de stat. Curtea Veche. Bucureşti.crearea de parteneriate eficiente cu părinţii. E NECESAR CA EI SĂ FIE TRATAŢI ÎN MOD DIFERIT" Aşadar. Polirom.să se militeze pentru o societate incluzivă care să ofere posibilităţi egale de acces la învăţare tuturor persoanelor.ameliorarea mediului de învăţare . 2000 Strategii ale educaţiei inclusive. 1996 Zig Ziglar. cu comunitatea. Bibliografie Constantin Cucoş .pdf „Învăţământul primar” 2000-2001 150 . Ed. . sursă online:. . Putem creşte copii buni intr-o lume negativă. ar presupune: . http://www. . Pedagogie.

instruction. Crenguţa PASCALE Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti Lect. în literatura de specialitate din străinătate.Scopurile instrucţiei.). Prof. . .Procesul de învăţământ (a cărui analiză pleacă de la “explicarea scopurilor şi sarcinilor învăţământului” în raport de care se asigură elaborarea şi generalizarea noilor cunoştinţe” dar şi “controlul şi aprecierea rezultatelor la învăţătură”). learning. Având calitatea unei ştiinţe pedagogice fundamentale. Sub impulsul pedagogiei prin obiective. Key words: education.Conţinutul învăţământului. activity of the laboratory. 151 . teacher "translated" at the level of each task teaching (lesson. aflată în plină tendinţă de afirmare. . este promovată o didactică generală bazată pe “instruirea programată”. with an emphasis on school learning involves the acquisition of knowledge. teoria şi metodologia instruirii este inclusă – de regulă sub numele de didactica generală – în structura pedagogiei generale (alături de fundamentele pedagogiei şi de teoria educaţiei). skills and strategies under objectives included in the school curricula.. pedagogy Teoriile ştiinţifice s-au dezvoltatşi continuă să se dezvolte în secolul al XXI-lea într-un ritm neprevăzut. dr. univ. În spiritul paradigmei curriculumului. etc. dezvoltată în cea de-a doua jumătate a secolului XX. care dezvoltă următoarea problematică pedagogică: . “didactica generală în versiunea programată cuprinde teoria generală a procesului de învăţământ”. teaching. Universitatea „Spiru Haret” Abstract The article analyzes the theoretical process of learning from the point of view of the general didactic.Secolul XXI şi reperele sale în teoria şi metoda instruirii Insp. Sebastian CHIRIMBU Departamentul de Limbaje Specializate.Principiile didactice.

Vicenty. comunitar. Definirea procesului de învăţământ poate fi conturată astfel conform următoarelor componente principale: a.). care susţine orice proiect de activitate de instruire/învăţare. îngreuiază organizarea optimă a procesului de învăţământ. b. fiind plasate pe acelaşi circuit al interdependenţelor dintre societate – sistem – proces de învăţământ. “Obiectivele care condensează cerinţele de instruire şi educaţie puse de societate (. o variantă particulară a corelaţiei dintre educator şi educat (vezi modulul I al cursului..Metodele de învăţământ. social). reuniţi în acelaşi efort convergent”. în alte situaţii. Structura de bază a procesului de învăţământ (obiective – conţinuturi – metode – evaluare).. din contră. De remarcat caracterul deschis al contextului în care are loc procesul de învăţământ în societăţile moderne şi postmoderne. într-un context extern (sistemul de învăţământ şi de educaţie) şi unul deschis. Procesul de învăţământ – obiect de studiu specific didacticii generale (teoriei generale a instruirii) – reprezintă principalul subsistem al sistemului de învăţământ şi asigură realizarea funcţiilor generale ale educaţiei în cadrul unor activităţi specifice de instruire şi învăţare realizate la nivelul corelaţiei profesor-elev.Organizarea activităţii şcolare (apud Okon. Componentele principale ale procesului de învăţământ – definitorii pentru explicarea esenţei procesului de învăţământ – sunt confirmate şi de didactica modernă. “Agenţii acţiunii – profesorii şi elevii la care se adaugă şi aportul părinţilor. este realizabilă la nivelul corelaţiei dintre profesor şi elev. Introducere în pedagogie / Fundamentele pedagogiei). include un ansamblu de variabile (vezi spaţiul. iar ca punct final. 1974). intern (ambianţa educaţional a şcolii. 152 . rezultatele elevilor. care permite perfecţionarea permanentă a activităţilor specifice organizate la acest nivel. cu privire la judecăţile de valoare şi comportamentul acestora”. în raport de funcţia centrală prezentată anterior. extraşcolar.. . Astfel procesul de învăţământ. gândit în perspectiva teoriei şi metodologiei curriculumului are ca punct de plecare stabilirea şi urmărirea consecventă a obiectivelor. timpul. stilul – pedagogic) care intervin în plan intern (mediul clasei şi al grupei de elevi/studenţi) şi extern (mediul şcolar. care corespund unor opţiuni şi priorităţi sociale majore cu privire la informaţia şi deprinderile pe care trebuie să le privească elevii. climatul psihosocial al clasei de elevi). Contextul care facilitează sau.

la nivel microstructural avem în vedere: a) formele de organizare: învăţământ frontal – învăţământ pe grupe – învăţământ individual. valorificând diferite metode şi mijloace didactice. care trebuie receptat de elev în vederea stimulării 153 . În sens restrâns. diferite forme de organizare a activităţii. implică prezenţa următoarelor acţiuni principale: predarea. Formele de organizare – pe clase şi lecţii. Câmpul relaţional – format la nivelul mai multor tipuri de relaţii: profesori – elevi.n. excursii didactice. atelier şcolar.. f. Predarea este acţiunea de comunicare pedagogică (didactică) propusă de profesor în diferite variante şi forme de organizare. asimilarea.c. de la cele tradiţionale la cele tehnice audio-vizuale şi informatizate. în diferite situaţii. deprinderi. În sens larg. pedagogică) şi nivele de dificultate” (vezi organizarea pe trepte şi discipline dar şi mijloacele de diferenţiere şi de diversificare a instruirii).. în calitate de: informaţii logice. ani de studii. predarea este interpretată ca acţiune de instruire a profesorului. microgrup – clasă. Relaţia complexă existentă între profesor şi elev. activitate de consiliere. Structura de acţiune a procesului de învăţământ vizează activitatea de instruire proiectată de profesor şi cea de învăţare. strategii de rezolvare a problemelor şi a situaţiilor-problemă etc. trepte. evaluarea. g. activităţi educative (ora de dirigenţie. d. laborator. elevi – elevi. vizite etc. cerc de dezbatere …). pentru stimularea acţiunilor specifice oricărei activităţi de învăţare (receptarea cunoştinţelor. adresată elevului. La nivel macrostructural avem în vedere organizarea procesului de învăţământ pe niveluri. interiorizarea şi aplicarea lor. realizată de elev. predarea priveşte în mod special acţiunea de comunicare pedagogică a mesajului pedagogic. activităţi practice. activitate în: cabinet. aflate în continuă evoluţie. dependente de structura de organizare a sistemului de învăţământ.) programate după o anumită logică (n. prelucrarea. arii curriculare. ca efect direct şi indirect al instruirii. b) formele de realizare: activităţi didactice (lecţia. e. excursii didactice …). “Mijloacele de învăţământ şi materialul didactic”. pentru atingerea celor mai bune rezultate Structura de organizare a procesului de învăţământ intervine la nivel macro şi micro – structural. discipline şcolare etc. gup. cercuri de elevi. cicluri. “Conţinuturile – suportul de bază al instruirii – format din bazele ştiinţei şi ale culturii (.. Timpul disponibil – care impune o anumită “segmentare” a conţinuturilor conform obiectivelor. realizabilă pe diferite planuri la nivelul procesului de învăţământ. învăţarea.

evaluarea – şi raporturilor dintre ele în cadrul procesului de învăţământ diferă de-a lungul istoriei pedagogiei.) vizează reglarea-autoreglarea permanentă a activităţilor didactice. Didactica modernă – pe care o putem plasa convenţional între sfârşitul secolului XIX şi prima jumătate a secolului XX. proiectată pe discipline şcolare. la diferite intervale de timp (evaluare iniţială. evaluare continuă.). care este centrat aproape exclusiv asupra transmiterii cunoştinţelor în vederea memorării şi a reproducerii acestora de către elevi şi studenţi. proiectate şi realizate conform obiectivelor programelor şcolare “traduse” de profesor la nivelul fiecărei activităţi didactice (lecţie etc. Ca activitate psihică fundamentală. prin tehnici specifice (orale. examene etc. activitate de laborator etc. proprie omului. procesul de învăţământ poate fi analizat ca proces instructiv-educativ sau educativ-instructiv.În această perspectivă. Învăţarea este acţiunea elevului. Pot fi semnalate trei momente semnificative.concepe procesul de învăţământ. teste de cunoştinţe. Această acţiune. Învăţarea şcolară presupune dobândirea unor cunoştinţe. mai ales. “traduse” de profesor la nivelul fiecărei activităţi didactice (lecţie. Evaluarea este acţiunea iniţiată de profesor special pentru verificarea gradului de îndeplinire a sarcinilor de predare-învăţare. interiorizarea şi valorificarea materiei şcolare. grupuri de lecţii. subcapitole.activităţi de învăţare (iniţial ca învăţare dirijată. corespunzător unor stadii de evoluţie a teoriei generale a instruirii: Didactica tradiţională – pe care o putem plasa convenţional între secolele XVII-XIX . în mod special. realizabilă sub diferite forme. Rolul prioritar 154 . scrise. ulterior ca autoînvăţare sau ca învăţare autodirijată). Procesul de învăţământ ca activitate de predare-învăţare-evaluare Rolul acordat celor trei acţiuni – predarea. deprinderi şi strategii conform obiectivelor incluse în cadrul programelor şcolare. capitole. în funcţie de concepţia didactică dezvoltată şi afirmată la scară socială. învăţarea are o finalitate adaptativă realizabilă în mediul şcolar prin acţiunile dirijate de profesor pentru asimilarea. lucrări practice. Rolul prioritar revine cadrului didactic. identificabile din punct de vedere istoric. ca efect direct al instruirii proiectată de profesor la diferite niveluri de competenţă pedagogică.). module de studiu. odată cu afirmarea curentului denumit generic Educaţia nouă – concepe procesul de învăţământ. învăţarea. evaluare finală). ca activitate de predare. ca activitate de predare-învăţare. realizată iniţial în mod dirijat. teme şi subiecte de lecţie etc.

odată cu afirmarea paradigmei curriculumului – concepe procesul de învăţământ. În cazul acestor modele de predare o importanţă aparte revine evaluării iniţiale şi finale. Modelele de predare bazate pe programare acordă o atenţie specială mesajelor pedagogice dirijate la nivelul raporturilor dintre variabilele de intrare şi cele de ieşire dirijate în termeni de algoritmizare. în direcţia transformării personalităţii (pre)şcolarului/studentului. semialgoritmizare. în termeni de deprinderi intelectuale sau psihomotorii şi de strategii de rezolvare a unor probleme şi situaţii-problemă. predarea defineşte o parte importantă din structura instruirii aflată “în cadrul interacţiunii directe a profesorului ce elevii”. proiectată în sens curricular prin centrarea pe obiective şi realizarea corespondenţei pedagogice dintre obiective-conţinuturi-metodologie-evaluare. organizată. dezvoltată în spiritul teoriei curriculumului. În sens larg. orientată. depăşind “cadrul restrictiv al interacţiunii directe a profesorului ce elevii. defineşte predarea în sens restrâns şi în sens larg. în mod special. Modelele de predare interacţionale sunt orientate prioritar în direcţia valorificării structurii de funcţionare a activităţii de instruire. acţiune declanşată. identificabile din perspectiva proiectării curriculare sunt: Modelele de predare comportamentale au ca particularitate orientarea predominantă a mesajului pedagogic în direcţia atingerii unor performanţe finale. Modelele de predare. Modelele de predare raţionale sunt orientate prioritar asupra proceselor cognitive logice (gândirea şi memoria subordonate gândirii) care stimulează corelaţia dintre mesajul pedagogic transmis de profesor şi acţiunea de învăţare eficientă a elevului. 155 . Didactica postmodernă. ceea ce înseamnă “conştientizarea şi păstrarea continuă a obiectivelor ca punct de plecare şi sosire”. ca activitate de predare-învăţare-evaluare. simulare. În sens restrâns. simultană sau ulterioară. calitatea predării-învăţării fiind (auto)reglabilă prin integrarea deplină a evaluării în termeni de evaluare continuă / formativă.revine cadrului didactic care este centrat asupra corelaţiei dintre acţiunea iniţială de predare şi acţiunea. incluzând şi seria de acţiuni sau operaţii destinate pregătirii şi organizării lecţiei”. Didactica postmodernă – pe care o putem plasa convenţional în cea dea doua jumătate a secolului XX. de învăţare. predarea defineşte o componentă a instruirii care orientează dirijarea învăţării în raport de obiectivele pedagogice asumate. în interdependenţă cu învăţarea şi evaluarea.

Bibliografie Okon. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. definitorie în dicţionarele de specialitate: "a învăţa pe altul". cu implicarea resurselor (auto)reglatorii proprii evaluării continue. elaborării strategiilor. Didactica generală. Pedagogie generală. Predarea atinge astfel condiţia sa pedagogică esenţială. formative. realizarea efectivă a corelaţiei dintre profesor şi elev. Frăsineanu. Ecaterina. Editura Didactică şi Pedagogică. Vicenty. 2008 156 .Modelele de predare formativ-persuasive acordă o atenţie prioritară factorilor psihologici. Formarea pedagogică a profesorului. Editura Didactică şi Pedagogică. gradării sarcinilor. Boboilă. respectiv a determina învăţarea la nivelul stabilirii obiectivelor. Bucureşti. ca parte integrată deplin în structura de funcţionare a oricărei activităţi de educaţie/instruire. 2008 Cristea. de natură empatică angajaţi la nivelul repertoriului comun care construieşte continuă eficienţa comunicării pedagogice. Bucureşti 1974 Cristea. Gabriela.

altele foarte interesante şi moderne. Primit pe bună dreptate ca un element de mare modernitate didactică. După o serie de texte.Proiectarea şi realizarea curriculum-ului la decizia şcolii – modalitate de optimizare a predării şi învăţării la biologie/educaţie tehnologică Prof. asteptat. dimpotrivă. a way to increase students' adaptation to what is a modern society. căruia în anii din urmă doar i s-a dat contur. una ca semn al bagatelizării şi ignoranţei. Un moment de reflexivitate asupra unui concept didactic atat de complex nu inhibă niciodată. Şotânga Abstract We are in an area where voices more or less authorized whispered or flat out say that one of the weaknesses of the National Curriculum scale represents just the school curriculum. în masura în care avem acces la ceea ce se cheama informaţie esenţială pe tema pusă în discuţie . Ilie Popescu”. imaginat-şi a fost firesc să fie aşa-acum.De asemenea. nu una creatoare de progres ci.Curriculum.peste conceptul de “curriculum la decizia şcolii” . cred că disciplinele opţionale se pliază pe o structură slăbită de câteva prejudecăţi pe baza cărora s-au dezvoltat. s-a aşternut liniştea. Skills and attitudes. curriculum-ul la decizia şcolii este o structură uşor detensionată. Adaptation. dar din păcate . să contribuie din ce în ce mai mult la personalizarea şcolii. adesea autarhic. the decision of the school curriculum should be a well done part of the national curriculum. Crenguţa Cristina MARINESCU Scoala cu clasele I-VIII „Prof. Key words: Projection. Lăsat adesea doar la voia unor directori lipsiţi de viziune 157 . forme malformante. dorit. unele banale. În loc să devină cu fiecare an şcolar mai puternic. în ultimii ani curriculum-ul la decizia şcolii nu prea a interesat. dimpotrivă. you still can make the necessary corrections. Cred că avem de-a face cu un concept plin de virtualităţi. mai bine individualizat. un concept departe de a fi istovit. Intervening in time.

sunt omise fie legăturile dintre cunoştinţe . De exemplu. meşteşugurile. Provocarea in alegerea acestei teme a fost reprezentată de afirmaţia unui elev al şcolii în care imi desfăşor activitatea:”Opţionalul ne place pentru că nu memorăm lecţii. care ne duc cu gândul la disocierea unor laturi ale personalităţii. să ne spunem părerea. atunci cand el apare şi. tot ce leagă un om de locul formării sale este încă o sursă de înaltă valoare formativă parţial valorizată din punct de vedere didactic. chimie. Sintagma “decizia şcolii” . Geografia. din cauza felului în care se realizează practic predarea. C. pe de o parte. Ne învată să rezolvăm un conflict. judeţul Dâmboviţa). mai ales. să ştim să ne apreciem şi chiar să înţelegem că nu întotdeauna avem dreptate. pentru ca învăţăm să cunoaştem oamenii. din numeroasele elemente malformante. fie legătura cu realitatea concretă şi experienţele acumulate de elevi . literatură. devine adesea goală de conţinut . Şotânga.. să fim mai buni.Ş. iar ceea ce se întâmplă în realitate este total diferit. biologie. 158 . să ne cunoaştem pe noi. vorbim despre aceeaşi persoană. comportamentul se învaţă în familie. istoria. îşi diminuează importanţa. Atunci când predarea se realizează doar din perspective disciplinei de studiu şi doar din pespectiva disciplinei de studiu şi doar din perspectiva a ceea ce se învaţă la lecţii. adică profesia se învaţă la şcoală. În practica şcolară se întâmplă adesea. Din astfel de percepţii au apărut expresii precum – şcoala vieţii-. Ne învaţă să comunicăm . sau poate rămîne cu impresia că învăţarea care are loc în şcoală este una oarecum artificial şi valabilă doar în spatiul şcolii.D. tradiţiile. Elevul poate rămîne cu impresia că lumea se împarte în unităţi distincte. pespectiva asupra vieţii apare din situaţiile cotidiene la care individual este expus. Ceea ce s-a omis in toate aceste perspective este că. care se numesc: fizică. Ilie Popescu. ne invaţă că orice părere contează”(elev de la Şcoala Prof. etc. să înlăturăm barierele din comunicare. care se manifestă în toate aceste ipostaze şi care trăieste toate aceste experienţe de învăţare. ca experienţele de învăţare să fie insuficient corelate unele cu celelalte. se poate evoca nereprezentarea orizontului local in această structură atât de generoasă pentru personalizarea scolii. mai îngăduitori cu cei de lângă noi. pe care o considerăm esentială în dezvoltarea unui curriculum modern.pedagogică modernă . de fapt. abilităţile se deprind în mediul de lucru.

De exemplu. decât pe produs. Extinderea surselor de informaţie tradiţionale(profesorul. Multidisciplinaritatea se referă la tratarea uni teme din perspective multiple. Primul dintre aceste procese presupune modele de abordare a conţinuturilor: multidisciplinaritate. în acest fel ţinându+se mai mult seama de particularităţile şi de nevoile de învăţare ale elevilor. Tot aici se include şi transferul de metodologie dintr-un domeniu de cunoaştere în altul. Cel de-al doilea proces adaptativ se referă la crearea unei relaţii mai puternice între realitatea concretă şi ceea ce învaţă în şcoală prin integrarea informaţiilor din afara manualelor şi a lecţiilor. ale mai multor discipline de studio. cartea). -identificarea altor surse de informaţie decât cele din mediul şcolar.O astfel de abordare presupune gândirea curriculum+ului astfel încât să includă strategii de învăţare centrate pe elev. metoda experimentului la biologie a fost transferată la psihologie şi de aici in pedagigia experimental. În privinţa strategiilor de predare şi învăţare accentual se pune mai degrabă pe proces. experienţa personal) conduc la o îmbunătăţire a cunoştinţelor pe care un elev le are. adică active şi interactive. interdisciplinaritate. Interdisciplinaritatea presupune întrepatrunderea dintre două sau mai multe discipline pe domenii commune. 159 . gândirea creativă. transdisciplinaritate. Transdisciplinaritatea reprezintă o abordare globală a cunoasterii . înspre unele alternative(internetul. -flexibilizarea orarului şi a formelor de realizare a procesului de predareînvăţare. comunitatea. colegii. există o serie de abilităţi care se dezvoltă în cadrul oricărei discipline : gândirea critic. Cel de-al treilea proces adaptativ presupune flexibilizarea programelor de studiu şi a strategiilor de predare-învatare. gândirea strategic.Procesele adaptative prin care se construieşte curriculum-ul integrat sunt: -o combinaţie tematică şi transpunerea acesteia intr-un program de studiu coerent. gândirea fondată pe sentimente.

Metodica predării biologiei la clasele V-VIII . M. 1983.. Todor.C. 1999. 1979. D. Metode de învăţământ aplicate în studiul biologiei în şcoală.E.părinţi.. Bucureşti. învăţământ obligatoriu. C. Giurgea. Bucureşti. M.N.C. Editura Aramis. 2001. Eficient. Bucureşti.Russu. Bucureşti. elevi . Curriculum la decizia şcolii în mediul incluziv-Ghid pentru cadrele didactice. 2006.Bibliografie: Ciolac. EDP . Ed. Disciplinele opţionale-Ghid pentru profesori. Centrul Step by Step .-Ghid metodologic de aplicare a programei de biologie. Anca. 160 . Bucureşti. Virginia. EDP . Kovacs.

în care indivizii trebuie să cunoască cât mai mult despre cât mai multe şi să îşi asume roluri variate. Key words: globalization. Iaşi Abstract Learning in its three dimensions – life-long. Alexandra PEPELEA Şcoala cu clasele I-VIII Bivolari.wide În termenii pedagogiei contemporane. excluderea. Fenomenul globalizării şi crearea sistemelor transnaţionale au determinat schimbări evidente în toate sferele de activitate. inclusiv în domeniul educaţiei.tota vita scola est . learning. cultural environment. where the timeframes of lifelong learning and the spaces of life wide and life. life-deep. Învăţarea a fost resemnificată şi înţeleasă în strânsă legătură cu evoluţia ştiinţifică. definită ca „societate a cunoaşterii”. A învăţa să înveţi a devenit imperativul sistemelor educaţionale actuale. life-deep.concerns the human being living in a challenging economic. social. life. life-wide. scrie Jacques Delors. necesită şi un efort de regândire a traseelor educaţionale. The three concepts define learning as a journey. Marginalizarea. life-wide and life-deep . ca o arenă globală. economică. în care politicile educaţionale trebuie să reflecte responsabilitatea unor sisteme educaţionale care să susţină şi să răspundă nevoilor tuturor. life-wide. cu avantajele şi dezavantajele pe care le implică.va fi legată de realităţile lumii globalizate. din ce în ce mai aglomerată. ca proces care începe în copilărie şi continuă pe tot parcursul vieţii. lifelong. societatea progresului tehnic şi ştiinţific. Lumea în care în prezent trăim poate fi definită. knowledge society. Societatea în continuă evoluţie.Învăţarea în dimensiunile lifelong. Oferind tuturor acces la 161 . din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii. O abordare conceptuală Prof. necunoaşterea regulilor democratice şi lipsa educaţiei civice sunt factori care pot genera prăpastia dintre oamenii capabili să-şi găsească un drum de succes şi cei care se simt manipulaţi de evenimente. culturală.deep learning will essentially intermingle. Jan Amos Comenius . sintagma întemeietorului didacticii. într-o societate care le pretinde din ce în ce mai mult.

politicile educaţionale contemporane continuă. Perspectiva enunţată este aceea a înţelegerii educaţiei nu numai ca proces în care individul se implică pentru a dobândi deprinderi.cunoaştere. Edgar Faure. o tablă pe care nu s-a scris încă nimic.. asemenea unei comori. educaţia are rolul de a-i ajuta pe oameni să înţeleagă lumea şi să-i înţeleagă pe ceilalţi şi poate constitui un răspuns la dinamismul existenţial. Profesorul Văideanu defineşte educaţia ca „un mod al omului de a se elibera de tensiuni. Demersul s-a bazat pe ideea legăturii intrinseci dintre educaţie şi societate şi a erorii de a considera educaţia ca subsistem al societăţii. Raportul Delors va susţine principiul învăţării întru devenire. Două dintre conceptele-cheie ale Raportului din 1972 au fost educaţia pe tot parcursul vieţii/lifelong education şi societatea care învaţă /the learning society. Ani mai târziu. abilităţi.). de fapt. depăşindu-l şi accentuând asupra ideii că niciun talent care se ascunde în fiinţa umană.)” Lifelong şi life-wide learning . pe durata vârstelor de şcolarizare. atenţiona asupra pericolului alienării şi dezumanizării personalităţii umane.. în timp şi în spaţiu. de crize. potenţial financiar. în toată complexitatea personalităţii. atrage atenţia Faure.. al cărei preşedinte era Ministrul de atunci al Educaţiei din Franţa. care învaţă să fie. cuprinzătoare asupra educaţiei. Insistând asupra importanţei învăţării pe tot parcursul vieţii şi nu numai până la un punct al ei.. într-o lume dominată de tehnologie. a cărei ţintă este ideea necesităţii ca fiecare să-şi descopere şi să-şi îmbogăţească potenţialul creator. este împlinirea completă a fiinţei umane. Acest raport. un scut şi un sprijin care întăreşte încrederea în viitor şi în progres(. nu trebuie lăsat nedescoperit. Scopul dezvoltării. principiul învăţării permanente enunţat de Comenius şi se situează în favoarea ideii că. Educaţia singură nu va fi suficientă pentru devenirea individului. 162 . 1972). ci şi ca parcurs al desăvârşirii omului complet. după finalizarea studiilor obligatorii. de surprizele profesionale neplăcute(. intuitulat semnificativ Learning to Be: the World of Education Today and Tomorrow(UNESCO.au devenit esenţiale pentru elaborarea politicilor educaţionale europene. la naştere. să scoată la iveală comoara dinlăuntru. Jacques Delors propune o perspectivă largă. dar pe care se poate scrie totul. dar şi în diversitatea situaţiilor de viaţă . Learning to be/A învăţa să fii este un principiu enunţat pentru prima dată în Raportul Comisiei Internaţionale pentru Dezvoltarea Educaţiei. psihicul copilului este o tabula rasa.concepte ale învăţării pe tot parcursul vieţii. atenţionând asupra faptului că învăţarea trebuie să fie o preocupare pentru toată viaţa şi nu un proces care se încheie la o anumită vârstă. formelor de expresie şi multiplelor roluri pe care şi le va asuma.

la rostul ei.întrucât el va trebui să se integreze. maică?”. exemplificând printr-o altă situaţie de viaţă. intitulată „Tot mai înveţi. aflat la senectute. Valorificată literar. să îşi dorească să înveţe. universitate. Importantă este componenta motivaţională.pot 163 . „citea şi lua aspirină. ci şi în spaţiu. în 1972. în acest context. o necesitate individuală. întrucât personajul. Identificarea aici a unui aspect actual al politicilor învăţării pe tot parcursul vieţii nu apare ca exgerată. exprimă tocmai mentalitatea celor pentru care experienţa învăţatului este limitată în timp şi în spaţiu. care îi va determina pe indivizi să îşi planifice activităţile. dar şi ca diversitatea ei (‘Learning is a process that lasts a lifetime. studentă fiind. să investească timp. Bătrîna îl agasează pe tânărul chiriaş cu întrebări şi consideraţii precum „Tot mai înveţi. lingvistică. Copiii citesc.evidenţiază diferenţa pe care femeia o face între „ponosul” pe care îl presupune învăţătura şi „rostul” care. instituţionalizate. lua aspirină şi citea. Sfatul bâtrînei pentru tânărul chiriaş devenit între timp profesor .„Acum mai pune-te şi dumneata pe trai.. esenţială pentru devenirea fiinţei rămâne educaţia de bază de calitate. Ea poate chiar să argumenteze inutilitatea demersului. ideea se regăseşte într-o tabletă a scriitorului G. Tot în tableta din 1938. să confrunte şi adeseori să înfrunte mediul social.)”. c-a trecut vremea învăţăturii!”. înseamnă mariaj şi „trai”. Astfel. Călinescu. cultural sau informaţional. dobândirea ştiinţei de a învăţa să înveţi şi a atitudinii pozitive asupra învăţării.’). a terminat şi s-a măritat şi acum e bine.. toate instituţiile. both in its duration and in its diversity. Faure se referea la importanţa învăţării ca proces pe toată durata vieţii. oamenii vor trebui să accepte diversitatea culturală. în accepţiunea ei. în situaţii şi medii dintre cele mai diferite. E. pentru că acesta „stă toată ziua cu nasul în cărţi”. Învăţarea pe tot parcursul vieţii este. Existenţa lui nu va putea fi divizată într-un timp destinat învăţării/a learning time şi unul al traiului propriu-zis/a time for living. Evoluţia ştiinţei şi tehnicii va determina şi o pregătire dincolo de cadrul educaţiei tradiţionale. Călinescu prezintă ironic percepţia bătrânei asupra meseriei de profesor: „Grea meserie şi profesoratul ăsta dacă trebuie să citeşti mereu. până când a isprăvit cartea. maică? Nu-ţi ajunge atâta şcoală? Şcoală primară. Datorită complexităţii lumii de azi. etnică. exemplul altei chiariaşe care. social. în dimensiunea sa temporală.economic. d-ta citeşti!” Fundamental. liceu. ţi s-o fi acrit şi dumitale(. efort şi bani pentru învăţare. Aşa cum se arată în Memorandumul asupra Învăţării Permanente. un principiu care redistribuie învăţarea nu numai în timp. pe durata vieţii. indiferent de domeniul de competenţă .

astfel. Studenţii sunt asemenea unor nomazi ai învăţării. este o succesiune de noi începuturi. a unei învăţări lichide (liquid life. locul de muncă. care pot fi consideraţi nativi digitali în epoca hip-hopului. sunt astăzi deschise. comunitar. familiale. scrie Bauman. vecinătatea. într-o diversitate de contexte şi medii (sociale. Aceasta este consecinţa unei existenţei lichide.reuneşte valorile religioase. care generează sfârşituri dureroase. biserica şi alte insituţii religioase. într-o viziune holistică asupra învăţării. care constituie tot atâtea ocazii de învăţare. universităţile. implicit. este o sumă de provocări. în simultaneitate. caracterizată prin precaritate şi nesiguranţă. moduri particulare de a înţelege şi de a aborda realitatea înconjurătoare. astăzi. Faure numea societate conştientă de propria învăţare/a self-aware learning society. statici. valori. experienţa unor spaţii şi contexte diverse. care dau şi cele mai mari dureri de cap. care odată erau concepute ca spaţii închise. Prin urmare. Familia. Progresul informatic a determinat adaptarea curriculumului la nevoile tinerilor. muzica. culturale. care reflectă credinţele oamenilor. liquid society. mediile în care îşi petrec timpul liber constituie tot atâtea spaţii şi contexte pentru învăţare.) Procesul nu este limitat la cadrul formal de învăţare şi nu este. care permit accesul la profunzimile vieţii. instituţiile în care învaţă. modul lor de a acţiona. dar fără de care începuturile n-ar mai fi posibile. grupul de prieteni. unul intenţionat. etc. sporturile şi activităţile recreative. lifewide . Zygmunt Bauman avansează ideea unei societăţi şi.fi folosite în scop educaţional. ca un concept al „educaţiei complete”. Nu putem rămâne. care reuneşte toate experienţele de învăţare. formând ceea ce E. lăsînd studenţilor libertatea de mişcare. morale. Lifewide apare. tinerii îşi formează convingeri.life-deep . claustrante ca nişte turnuri de fildeş. neapărat. dependenţi de achiziţiile individuale care nu vor putea fi niciodată solidificate în posesiuni de durată. de a se autoevalua şi de a-i evalua pe ceilalţi. domeniul informatic şi alte medii culturale populare. unidirecţionaţi. evidenţele vor deveni probabilităţi şi abilităţile dizabilităţi. Conceptualizând.ceea ce se învaţă. liquid university). etice şi pe cele sociale. pentru că. într-o clipă. dimensiunea lifelong se referă la ceea ce se învaţă pe durata întregii vieţi. populând continuu spaţii variate. Viaţa lichidă. comunitatăţile din care fac parte. Aceste contexte pot fi mediul familial. 164 . O a treia dimensiune . Prin interracţiune. metaforic înţeleasă ca o călătorie pe durata întregii vieţi.

Pedagogie. să-şi întemeieze o familie mai devreme sau să urmeze un traseu profesional inedit. jocurile video. life-wide. 1970 165 . cele trei dimeniuni unifică. Ediţia a II-a. pe toţi.lifelong. a tăia şi a lipi. Bucureşti. se afirmă în lucrarea coordonată de J. iPodurile.. pe cei patru stâlpi ai educaţiei. A. interactive. întrucât toţi folosesc tehnologiile digitale..com Călinescu. „Polirom”. mai ales.. Iaşi. a învăţa să trăieşti împreună şi a învăţa să fii. C. noile forme de configurare a sensului legate de noutatea informaţională oferă posibilităţi inovatoare de învăţare. lifedeep . prin care Jacques Delors înţelegea a învăţa să ştii.A.se reflectă în practicile noilor învăţări. computerele. J. Z. ci îi antrenează. J. Noile pedagogii vor trebui să încorporeze tipuri diferite de evaluări. în termeni metaforici. Tinerii de azi. La scară largă.. instrumentele de înregistrare şi redare a muzicii şi filmelor şi.pdf Bauman. Practic.books.Cele trei dimensiuni ale învăţării . preferinţele şi plăcerile personale. lifewide. Didactica Magna. Liquid Life. Eşafodajul se ridică. Lifelong. facilitate de multiplele resurse culturale şi textuale pe care tinerii de azi le folosesc pentru a-şi defini identitatea culturală. „Existenţa umană într-o stare de devenire la fiecare stadiu şi în situaţii variate. a învăţa să faci.google. este esenţa reală a educaţiei. precum telefonia celulară. life-deep. organizează educaţia în ceea ce Dewey numea unitatea organică a vieţii de zi cu zi. a remixa texte multimedia şi a le configura altfel. www. reţelistice. http://life-slc. Rolul profesorului va fi unul major mai ales în asumarea responsabilităţii de a-şi încuraja elevii să devină „voci noi”. A. capabile să ţină cont de rolurile şi responsabilităţile în schimbare ale tinerilor de acum.org/docs/Banks_etal-LIFE-DiversityReport. în „Jurnalul literar”. maică?. Noile tehnologii nu generează noi tipuri de învăţare doar pentru cei din generaţia foarte tânără. 1938 Cucoş. atunci când reconfigurează imaginile. exact cum face un DJ în arta sa. scria Paul Lengrand.” Bibliografie Banks. implicit.. Learning in and out of school in diverse environments. care pot alege să lucreze în mai multe domenii. Tot mai înveţi. Banks. G. 2002 Comenius. folosesc resursele IT pentru a demonstra. cuvintele şi sunetele. de a le oferi sprijin şi încredere în propriile forţe.

1973 Văideanu. Comoara lăuntrică. I. „Polirom” .Filosofie. Universitatea „Al. www. G. 2000 Lengrand. 1972 Memorandumul asupra Învăţării Permanente.. J.Delors. EDP. Raportul către UNESCO al Comisiei Internaţionale pentru Educaţie în secolul XXI. www.. Brussels. 26 November 1976).edu. Cuza”. Introducere în educaţia permanentă. 1986 Learning to Be: the World of Education Today and Tomorrow..org 166 . Educaţia permanentă.unesco. UNESCO. Nairobi. Iaşi.ro Recommendation on the Development of Adult Education (adopted by the General Conference at its nineteenth session. P. 2000. Facultatea de Istorie. .

the juxtaposition of certain elements of diverse subjects in order to emphasize some common aspects. modificarea 15 Interdisciplinaritatea = cooperare între discipline diferite cu privire la o problematica 167 . dar şi o pregătire pentru un viitor. ca: individualizarea procesului de predare–învăţare.intertwining more subjects.Interdisciplinaritatea în procesul de predare-învăţare. correlations among disciplines „Educaţia are dificila misiune de a transmite o cultură acumulată de secole. fizica. Conexiuni între obiectele de studiu: fizică-biologie.and transdisciplinarity. transfer of concepts. etc. Key words: interdisciplinarity.chimie Prof. Etapa actuală de dezvoltare a unei ştiinţe se caracterizează prin legătura şi întrepătrunderea mereu crescândă a ştiinţelor. interdiscilpinarity. It offers some positive aspects of learning. Interdisciplinaritatea oferă unele aspecte pozitive ale învătării. al interdisciplinarităţii biologiei cu alte discipline ca: matematica. the pluridisciplinarity. which lead to the appearance of new disciplines or other domains of knowledge. The disciplinary connection can be realized through: multidisciplinarity. în bună măsură imprevizibil" (Jacques Delors) Interdisciplinaritatea15 este transferul conceptelor şi metodologiei dintr-o disciplină în alta. Angelica MIHĂILESCU Colegiul National “ George Coşbuc”.based on symmetric communication-. geografia. Bucureşti Abstract The interdisciplinarity is the transfer of the concepts and methodology from one subject to another.the transfer of methods from one subject to another. chimia.

matematică. Interdisciplinaritatea vine în ajutorul atît a profesorului. proiectarea şi organizarea proceselor didactice în viziune interdisciplinară. Profesorii de 16 Multidisciplinaritate= suprapunerea unor elemente ale diverselor discipline pentru a pune în lumină aspecte comune 17 Juxtapunerea= este alăturarea a două entități care se află într-un anumit raport sintactic una cu cealaltă 18 Pluridisciplinaritatea = integrarea interdisciplinară 19 Transdisciplinaritatea= întrepătrunderea mai multor discipline 168 .părerii elevilor. precum că matematica nu are nimic comun cu fizica. Conexiunea disciplinară se poate concretiza prin: multidisciplinaritate16 .juxtapunerea17 unor elemente ale diverselor discipline pentru a pune în lumină aspecte comune. pluridisciplinaritatea 18bazată pe comunicarea simetrică-. permite concentrarea conţinuturilor în perspectivă interdisciplinară. etc. geografie. Interdisciplinaritatea implică stabilirea şi folosirea unor conexiuni între limbaje explicative sau operaţii. a cărei complexitate nu poate fi surprinsă decât printr-o convergenţă şi o combinare prudentă a mai multor puncte de vedere". ce pot fi utilizate cu succes în cadrul diverselor activităţi. chimie. permite trezirea interesului faţă de obiect. profesorul se bazează pe includerea elevului la predarea temei noi. cu scopul diminuării diferenţelor care apar între disciplinele de învăţământ. cît şi a elevului. motivaţia învăţării – atît de greu de realizat astăzi la lecţie. Interdisciplinaritatea ca demers epistemic. Din acest motiv este necesară realizarea unor conexiuni. care duc la apariţia unor discipline noi sau la alte domenii de cunoaştere -. interdisciplinaritatea .transferul metodelor dintr-o disciplină la alta . etc. Predarea şi învăţarea unei discipline pot realiza dezavantajul de a folosi perceperea secvenţială şi insulară a realităţii unice facând-o artificială. biologia cu chimia. necesare pentru muncă şi la studierea altor discipline. Lecţiile de biologie permit utilizarea cu succes a cunoştinţelor elevilor de la orele de fizică. geografia. în domeniul educaţiei. Interdisciplinaritatea este "o formă de cooperare între discipline diferite cu privire la o problematică. Astfel elevul obţine cunoştinţe temeinice. clasice. Tot la lecţiile de biologie elevii capătă o mulţime de priceperi şi deprinderi practice.şi transdisciplinaritatea19 întrepătrunderea mai multor discipline. cunoscând deja unele informaţii învăţate la alte discipline. între anumite discipline şcolare pentru o percepere unitară şi coerentă a fenomenologiei existenţiale.

nu pot fi explicate decât în corelaţie cu chimia. În 1665. atunci sensul evoluţiei poate fi cel reprezentat de săgeata unificatoare. este cel care a creat cea mai durabilă punte între chimia organică şi biologie.discipline diferite ar trebui să realizeze planificări şi proiecte de activitate didactică în comun. fotosinteza. până când James D. Robert Hooke observă. au pus bazele entomologiei. În secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea. acordat în anul 1962. Biologia nu poate fi studiată decât în strânsă legătură cu chimia. metabolismul intermediar. Lavoisier şi alţi savanţi încep să realizeze legătura dintre materia vie şi cea fără viaţă prin intermediul fizicii şi chimiei. De altfel. Procese biologice ca digestia intestinală. ascendentă a acestor ştiinţe (fig. Lehn a prezentat într-o diagramă simplă şi sugestivă corelaţia dintre biologie şi chimie . folosind un microscop rudimentar. apariţia microscopului deschide drumul unei noi ştiinţe. fizica. Investigaţii similare. Ulterior. ştiinţe ca botanica şi zoologia au devenit discipline ştiinţifice. a disecţiei microscopice şi a tehnicii colorării pentru observaţii microscopice mai fine. etc. cu perioade de avânt şi stagnare caracteristice istoriei ştiinţelor. până în zilele noastre. Genetica ca ştiinţă a apărut la începutul secolului XX. care include ştiinţa şi arta creativităţii este reprezentată prin zona haşurată. obţinând Premiul Nobel pentru medicină. a infuzoarelor şi a altor minuscule organisme. îmbunătăţirile aduse microscopului de către Antonie van Leeuwenhoek au permis descoperirea spermatozoidului.1). La începutul secolului al XVII-lea. Watson şi Francis Crick descifrează structura ADN-ului. Legăturile chimiei cu ştiinţele vieţii (biologie. dezvoltarea biologiei ca ştiinţă nici nu a fost posibilă atâta vreme cât ştiinţa şi tehnica nu erau dezvoltate. ştiinţe agricole şi cele derivate din acestea) sunt vechi şi bine cunoscute. 169 . respiraţia etc. Dar mecanismul eredităţii era încă un mister. efectuate de Jan Swammerdam. Această întrepătrundere a chimiei în special cu biologia şi medicina a continuat. Ei au elaborat modelul structurii de dublă elice a acidului dezoxiribonucleic. Dacă interfaţa acestor discipline. Modelul de dublă elice a ADN. a bacteriei. celula vegetală. pentru a elimina dificultăţile în lipsa competenţelor de colaborare. medicină. de cooperare şi de lucru în echipă.

Prin simpla clătire a gurii se colectează celule din mucoasa obrajilor şi cu substanţe simple ca: săpun lichid. O frumoasă lecţie interdisciplinară poate fi cea de extragere a ADN-ului dintr-o celulă provenită chiar din mucoasa obrajilor. componente esenţiale ale tuturor celulelor.1. clorură de sodiu spargem membrana celulară. Acesta fiind solubil în apă dar insolubil în alcool va pluti deasupra soluţiei. Fig. În prezent. care participă la sinteza proteinelor şi au calitatea unică de a se reproduce întocmai.ul şi se face un preparat miscroscopic. ce va fi observat la microscop.Fig. alcool etilic. Structura chimică a acizilor nucleici 170 .Corelaţia chimie – biologie.2. Aceasta constă în studiul structurii acizilor nucleici. eliberând ADN-ul. echipele de cercetători urmăresc rezolvarea unor probleme esenţiale legate de ereditate şi de viaţă în general. Se ia ADN.

Celula.După cum se observă (Fig. Numai 171 . cromosomii şi genele În timpul unui efort muscular intens. nu sunt posibile fără cunoaşterea clară a structurii moleculare a clorofilei. Chimia organică a reuşit să îndeplinească în parte dorinţa exprimată acum un secol de către Emil Fischer. hemoglobinei. ATP-ului – principala monedă de schimb a celulei. circulaţia.4). de durată.viaţa! Explicarea unor procese fiziologice la plante şi la animale. ca fotosinteza. în componente structurale numite cromosomi. cu furnizarea unei cantităţi mari (36 molecule ATP) de energie.2 miliarde de astfel de perechi de baze! Informaţia genetică este conţinută. în fiecare celulă umană. în perechi complementare strict determinate: adenina cu timina şi citosina cu guanina. numite gene (Fig. la nivelul mitocondriei (Fig. după cum se ştie încă de mult. respiraţia. dar ea nu a putut creea ceea ce creează natura –celula vie .3. în prezenţa enzimelor oxido-reducătoare aflate pe membrana internă mitocondrială. S-a demonstrat că ADNul fiecărei celule conţine circa 3. dubla elice a ADN include întotdeauna patru baze azotate. în nucleul celulelor. Energia celulară şi energia organismului sunt furnizate în două etape: cea a respiraţiei anaerobe – realizată în citoplasmă (glicoliza) cu furnizarea unei cantităţi mici de energie (2 ATP) şi etapa finală –oxidarea completă în prezenţa oxigenului. în segmentele bine determinate ale acestora. se acumulează în celulă o cantitate mare de acid lactic.3). mai precis. Prin cumularea informaţiilor furnizate de un număr imens de determinări a fost posibilă asamblarea aşa-numitei hărţi genetice a omului. ce produce febra musculară. Fig.2). aceea de a „dezvălui marile secrete chimice ale vieţii”. Iată că înţelegerea fenomenelor vieţii nu este posibilă fără o bună pregătire în domeniul chimiei. legarea făcându-se prin aşa-numitele legături de hidrogen.

ca într-un condensator. Încă din gimnaziu profesorii de biologie folosesc cunoştinţele acumulate la orele de fizică în explicarea unor procese fiziologice ca: mecanismul vederii. A existat de timpuriu o interesantă legatură între fizică şi biologie.5. demonstrată pentru prima dată de Mayer.google. biologii au ajuns la concluzia ca aceştia sunt tuburi foarte fine cu un perete complex. Dacă privim mai de aproape problemele biologiei animalelor vii. cu eliberarea unei cantităţi normale de energie. locomoţia şi susţinerea organismului (sisteme de pîrghii). celula pompeză ioni. legatură prin care biologia a ajutat fizica la descoperirea conversiei energiei. Prin acest perete. 172 .4.5). acomodarea pentru vederea de aproape. în legatură cu cantitatea de căldură primită de o fiinţă vie.aprovizionarea organismului cu o cantitate suficientă de oxigen în procesul respiraţiei.Celula şi mitocondria http://www. vedem multe fenomene fizice ca: circulaţia sângelui. pompe ionice. În studiul nervilor. presiune. etc.ro/imgres? Un ajutor imens în predarea biologie îl are şi fizica. Fig. Fig. Canalele ionice voltaj-dependente. dar foarte subţire. Explicarea proprietăţilor membranei plasmatice a fost posibilă numai prin explicarea funcţionării acestor pompe (canale) ionice (Fig. duce la oxidarea completă a glucozei. astfel încât există ioni pozitivi în afară şi ioni negativi înăuntru.

legat de tehnica experimentală. De fapt. meduzele şi beţele luminoase produc lumină. Canal ionic Ca++ 7. Vezicule mediator 3. Alteori procesele biologice pot fi explicate prin acţiunea conjugată a fizicii şi chimiei.Transmiterea sinaptică A) Componenta presinaptică B) Componenta postsinaptică cu sinaptică Vezicula 1.De asemenea. Fizica este de mare importanţă în biologie şi în alte ştiinţe pentru încă un motiv. Fig. etc. ca de exemplu. repolarizare. Fanta 5.7) constă în producerea de lumină printr-o reacţie chimică. În explicarea acestui proces se operează cu termeni fizici precum: ciocniri. transmiterea impulsului nervos de la un neuron la altul sau de la un neuron la un efector se realizează la nivelul unei structuri denumite sinapse. care se echilibrează eliberând 173 . Două substanţe chimice reacţionează şi ajung într-o stare intermediară excitată (de energie ridicată).6. fără marea dezvoltare a fizicii experimentale toate schemele biochimice nu ar fi cunoscute astăzi. Mitocondrie 2. Pompa de reabsorbite a mediatorului. Autoreceptor 4. chemoluminescenţa. Receptor 6. ce eliberează mediatorul 8. depolarizare. Chemoluminescenţa (Fig. Licuricii. difuzie.

Lungimea de undă a energiei emise depinde de cantitatea de energie eliberată. Lungimea de undă determină culoarea emisă. Iată cât de frumos. Fig. când 174 . Când atomul de hidrogen absoarbe o cuantă de energie (o anume cantitate discretă de energie). care va emite un foton când revine în starea neutră. poate interveni în procesul instructiv în două moduri: direct.7. Dacă lungimea de undă se află în spectrul vizibil. atunci tranziţia electronului va fi percepută ca o lumină de o anumită culoare. Licuricii utilizează molecula de oxigen şi o enzimă numită luciferază (şi acesta este un nume generic – luciferazele diferă de la o specie la alta). similar reacţiei chemoluminescente. Are un singur electron pe stratul n = 1. Se produc mişcări între straturile de electroni. emiţându-se o mică cantitate de energie (un foton) sub formă de radiaţie electromagnetică.energie sub formă de fotoni de lumină. Electronul revine în poziţia sa iniţială de echilibru stabil (respectiv pe stratul n = 1). Un atom de hidrogen în stare de echilibru neutru. dar toate poartă numele de luciferine. luciferina este oxidată pentru a produce un complex biochimic excitat. el trece într-o stare de energie superioară (stratul n = 2) aflându-se într-o stare excitată (energie înaltă). în acest proces. De obicei reacţiile chemoluminescente nu eliberează căldură tocmai pentru că energia este eliberată sub formă de lumină. Un licurici luminând Sursa imaginii: Flickr Reacţiile bioluminescente folosesc ATP (trifosfatul de adenozină) ca sursă de energie. Se poate folosi şi computerul în predarea bilogiei. ajungându-se astfel într-o stare de echilibru . Structura moleculelor producătoare-de-lumină variază de la o specie la alta. Când licuriciul luminează. în interacţiune cu celelalte discipline. Luminolul produce lumină când reacţionează cu un agent oxidant. interesant şi atractiv se poate preda biologie.

Se pot „realiza în clasă” procese cum ar fi creşterea. se atribuie sarcini de lucru specifice.a. Instruirea asistată de calculator constituie la ora actuală una dintre principalele preocupări ale dascălilor. Deosebit de utile pentru învăţământ sunt softurile de simulare a unui fenomen real (ciclul cardiac. cu ochiul liber nu le putem observa. polaritatea acesteia. Realizarea softurilor reprezintă o muncă în echipă a informaticienilor şi a biologilor. În AEL se pot observa reacţiile şi transformările la nivel de celulă. AEL este bun. În general orele petrecute la AEL sunt mai interesante şi mai atrăgătoare (culorile. în final se prescrie ce secvenţe va studia elevul în funcţie de rezultatele testului anterior. Într-un timp mai scurt elevul poate reţine mai mulă informaţie. ajutându-l 175 . Calculatorul nu este utilizat pentru a înlocui activitatea de predare a cadrului didactic. Orele studiate în AEL la biologie sunt un ajutor elevului în cunoaşterea eficientă şi mai detaliată a materiei. când computerul este managerul instruirii. pe care. permeabilitatea selectivă a membranei celulare. şi indirect. se administrează teste pentru determinarea progresului elevului în raport cu obiectivele prestabilite. Uneori ordinea de afişare a informaţiei este încurcată sau se afişează în timp îndelungat. mişcările plantelor. fecundaţia. se înregistrează şi se raportează rezultatele obţinute. fără de profesor elevul nu poate primi răspunsuri la unele întrebări la care calculatorul nu poate răspunde. ci pentru a veni tocmai în sprijinul predării. AEL-ul este un mod de învăţare mai eficient. înţelegând mai bine informaţia. Însă.poate îndeplini sarcina de predare a profesorului. mitoza şi meioza ş. În acest caz se prezintă elevului obiectivele de atins. Modificînd unii parametri. circulaţia sevei brute şi a sevei elaborate. imaginile ilustrate provoacă imaginaţia astfel facilitându-se înţelegerea temei. Programul AEL ne oferă posibilitatea să analizăm evolutiv nişte fenomene din interiorul organismului nostru. însă mai calitativă ar fi o lecţie combinată. observăm unele reacţii de moment ale organismului în timp foarte scurt. Nu se compară imaginile văzute în carte cu cele văzute la monitor. Aceasta constă în distribuirea materialului de studiu în unităţi sau „cuante de informaţii” care să poată fi asimilate dintr-o dată. fotosinteza) prin intermediul unui model care are un comportament analog. imaginile sunt de nedescris). Astfel elevii îşi pot creea o imagine mai vastă. adică experimente la calculator şi profesorul care este ghidul cel mai bun în lumea cunoaşterii. punând în faţa elevului probleme şi cerându-i o activitate îndreptată spre rezolvarea lor.

phphttp://ro.ro/Impactul-matematicii-asupra-altorstiinte/Utilizarea-modelelor-matematice-in-biologie/menu-id-128.ucv.Editura Didactica şi Pedagogica .D.ro/eurocomp/Matematici_aplicate_in_biologie. 1998.S-uri. Editura Polirom.google.ro/cercetare/pimm/genomica_functionala http://www. 1996 (ed.D.astfel să-şi îndeplinească mai bine funcţia sa didactică fundamentală. Bucureşti. Interdisciplinaritatea constituie un principiu ce trebuie aplicat. Surse online: http://www.ro/imgres?q=Transmiterea+sinaptic%C4%83& http://www. În condiţiile actuale. realizând C.com/referate/fizica/online2/LEGATURA-DINTREFIZICA-SI-BIOLOGIE-referatelecom.. cât şi pentru diferite momente din acestea.referatele.1982 Cerghit I.Bontaş.ro/imgres?q=respiratia+celulara http://www. Este un instrument absolut necesar care valorifică capacitatea de muncă şi creativitatea elevilor şi profesorilor.ro/imgres?q=Canalele+ionice+voltaj-dependente http://www.org/wiki/Istoria_biologiei 176 . a II-a) Constantin Cucos. în care profesorii trebuie să creeze programe.wikipedia. necesită apelul la modalităţi de lucru care prilejuiesc exersarea principalelor procese ale gândirii.central.google. Iasi.pdf http://www. fără de care nu este posibilă cunoaşterea multiplelor şi variatelor interdependenţe dintre fenomenele lumii reale Bibliografie I. Pedagogie. Virginia Todor.html http://cis01. Realizarea interdisciplinarităţii presupune aportul creator al profesorului. 2006 Cerghit I. reducând în acelaşi timp volumul de muncă. Bucureşti. Bucureşti.google.P. Calculatorul este un mijloc tot mai folosit în procesul didactic atât pentru lecţii in ansamblul lor. Polirom. o modalitate de gândire şi acţiune. ce decurge din evoluţia ştiinţei şi a vieţii economico-sociale. E. interdisciplinaritatea în cadrul unei arii curriculare poate constitui un punct de plecare.pagini-scolare.:Proiectarea lecţiei. Formarea viziunii interdisciplinare asupra lumii şi în acelaşi timp formarea elevilor pentru a fi apţi să realizeze abordări de acest fel. În învăţământul românesc.imgenis.: Metode de învăţământ. Metodica predării biologiei la clasele V-VIII . informatizarea a devenit o strategie naţională. Bucureşti. Pedagogie. 1983. Ed.

Alina ANDRONESCU Prof. Piteşti.The Changes of Some Physiological Parameters in Prussian Carp under the Action of the Cooper Drd. cooper. Department of Ecology.. 1993. 2011). 2008) Fishes are 177 . (Singh et al. oxygen consumption. a significant increased of the fish oxygen consumption. 2009. Singh et al. univ. Al. Balambigai &Aruna . (Effler et al. 1980. Fish are the final trophic link of hydro ecosystems which most easily accumulates pollutants (Cepanko et al. The copper has changed the fish respiratory rhythm in investigated concentration after 7 days of exposure. Faculty of Science. Romania Abstract: The copper. Copper is a trace metal essential for living organisms but at high concentrations it becomes one of the most toxic heavy metals to fish and are bio-accumulate. Balambigai &Aruna (2011) said that Ahmad and Afzal (2001) showed that the highest concentration of copper found in liver of the fish. 2008) Copper sulphate has many industrial applications including the preparation of Bordeaux mixture (a fungicide) and the manufacturing of other copper compounds.. G. Carbonell & Tarazona. including runoff from mineral deposits. mining operations and industrial activities. Copper sulphate is widely used as an algaecide for controlling phytoplankton in fish ponds and lakes as well as an herbicide.. The number of erythrocytes has significantly decreased after 7 days of immersion at copper concentration.001g Copper/l water. dr. Key words: prussian carp. Gabriela ZGURSCHI Drd. after 24 hours of immersion..2011). Introduction Copper enters the aquatic environment through several pathways. used in aquatic weed control since 1882. produces. (Balambigai &Aruna. under the concentration 0. number of erythrocytes. respiratory rhythm. MARINESCU University of Piteşti.

James & Sampath.2 to 19.8˚C. Transport of oxygen in the blood depends on the amount of haemoglobin. Singh et al. stage. number of red blood cells) in prussian carp (Carassius auratus gibelio Bloch). was determined by using the closed respiratory chamber method (the oxygen dose in the water was established by using the 178 . The introduction of fish in solution was done after their mixing and aeration for ten minutes. such as metals. (Taylor et al. The aim of this study is to analyze the influence of Copper upon some physiological parameters (oxygen consumption. a respiratory pigment found in the blood of all vertebrates.. caught in the surrounding lakes and rivers of Piteşti city.2008). The oxygen carrying capacity of blood at 95% saturation..1996. The metallic ion present in water enters the fish body and gets accumulated in various organs like liver and kidney. 72. etc. (Newman & Mitz... Shukla et al. 2008) hence the blood parameters get affected on account of metal toxicity. Lodhi et al. We choose this species of fish because these are the most frequent in Arges River. 1995) The metal entering into fish system are slowly eliminated. Water temperature in the test ranged from 18.. (Al-Mohanna. (Singh et al.the simple and reliable biomarker of copper pollution of aquatic bodies. the fish were separated in lots (of ten fish). There have been made determinations of oxygen consumption and frequency of respiratory movements at intervals of 24. 1994. The energetic metabolism. 2008) The blood parameters have been used as sensitive indicator of stress in fish exposed to different water pollutants and toxicants. 2007. 2008). James et al. Singh et al.. 1988. (Singh. expressed by the oxygen consumption. when they were not fed during experiments to avoid further intervention of this factor. habits and environmental conditions. 1996. biocides. 2006. breathing frequency. pesticides. The test was performed semi statically with the bath exchange every 24 hours in 40 l aquaria. 48. After 10 days of adaptation in the lab. Materials and Methods Determinations were made between September and November 2010 on prussian carp (Carassius auratus gibelio Bloch). chemical industrial effluents. 96 and 168 hours on all samples of these lots. Singh et al.. Copper concentration was determined by preliminary tests of survival. the iron content of the blood and number of red blood cells in fishes often vary with life history.

Haematological analysis can provide important information about the internal environment of the organism. they swam upside down.In this study. also appear to cause changes in fish haematological indices. by using a small amount of blood collected from the caudal artery. Haematological studies in fishes have assumed greater significance because these parameters were to be used as an effective and sensitive index to monitor physiological and pathological changes induced by natural or anthropometric factors. as they were calm due to low temperature and there was no handling stress. 1988). the copper had an significant effect on respiratory rhythm on prussian carp for the 120 hours. Respiratory irregularities are thought to be caused by mucus precipitation on the gill epithelium in response to a toxicant. the fish exposed to copper were observed to be highly irritable and displayed frenzied swimming when approached. The number of erythrocytes was microscopically determined with a Thoma cells numbering chamber.14 % of the values recorded prior to fish exposure to copper. direct contact between the aquatic environment and the gill epithelium may cause these surfaces to become sensitive to environmental alteration in the presence of toxic materials or other irritants. This may result in a decrease in the dissolved oxygen at the gill surface. The use of respiratory stress to monitor sublethal effects of intoxication was previously applied to a variety of toxicants and subjects. The copper is toxic to Prussian carp because it change the level of some physiological indices (oxygen consumption. Other stress effects. Results and Discussion In fish.Winkler chemical method) (Picos and Năstăsescu. 179 . At the concentration of 0. In studied concentration (0. the copper modified the values of breathing frequency as shown in figure 1.001g Copper/l water).001g Copper/l water. The values of this physiological index recorded after 120 hours of exposure rised compared with control values to 15. breathing frequency. initiating the cough reflex which is an attempt to clean the respiratory surface. number of erythrocytes). Fish were not anaesthetised prior to blood sampling. such as transport and handling.

The influence of copper upon breathing frequency on prussian carp Fig. The influence of the copper upon oxygen consumption on prussian carp Fig.Fig. 3. 2. The influence of copper upon number of erythrocytes on prussian carp 180 . 1.

200 per ml). & D.001 g Copper/l water.M. Sci. Environ. an Essential Micronutrient on ACh. 1: 414-416. Conclusions The copper have had in the experimented concentration (0. after this period of time. The number of erythrocytes in the fish individuals subjected for seven days to immersion into water with 0. as shown in Figure 2. (1994). 2011. at a concentration of 0. A concentration of 0.These values were found to stabilize during the next days to 204. 181 . Al-Mohanna M.The oxygen consumption was found to be significantly influenced by the concentration of the used copper into the water. Residues of some heavy metals in fishes collected from (Red Sea coast) Jizan. & H. after 24 hours oxygen consumption decreases significantly .. Aruna. Thus. Saudi Arabia. J. 15.. a certain degree of ‘adaptation’ was observed. AChE and Na+K+ATPase in Various Tissues of the Fish Cyprinus carpio (L.135. Biol.200 per ml) and the ‘treated’ lot (739. Bibliografie Ahmad M.T. which seemed to be related to the acute decrease in the oxygen consumption. The difference between the number of erythrocytes which was determined for the control (1. However.001 g Cu/l water was also significantly affected.75 % of the control value. Impact of Copper Sulphate. after seven days of immersion. Biol. The copper’s toxic effect was proven to be more powerful in the first 24 hours from the fish’s immersion.001 g/l of copper caused a decrease by 34% in the number of erythrocytes in the prussian carp.G. 149-157 Balambigai N. an average decrease of 34 % was found in the treated fish individuals. Research Journal of Environmental Toxicology 5 (2):141-146.). J.001g Cu/l water) an increased effect on the energetic metabolism and the breathing frequency in the fish species investigated (prussian carp). Concentration levels of heavy and trace metals in the fish and relevant water from Rawal and Mangla lakes. this index increases first 24 hours of immersion the respiratory metabolism ranged to 154. Afzal (2001).89 ml O2/kg/h.

19. Oreochromis mossambicus (Peters) during accumulation and depuration.K. Aquat. Gh. Effects of lead on respiratory enzyme activity glycogen and blood sugar levels of the teleost. Kesminas & R.29(2) 253 -257. 12. Singh M. Cepanko V.. Size dependence of zinc elimination and uptake from water by mosquito fish . Alagurathinam (1996). Radiological investigation of roach and perch from some lakes in Lithuania. J. Asian Fish. V.C.. Quirk (1980). & Năstăsescu. V. Channa punctatus.C. Meyer & M.. S. 122-123. pp..Environ. Tarazona (1993). T. Family and Social Protection. Environ. Total Environ. Sampath & S. 9..Nath K. Trivedi S. Channa punctatus to experimental cooper and Cr poisoning . Physiological effects of chronic copper exposure to rainbow trout ( Oncorhychus mykiss) in hand and soft water . Sci. Whole lake response to low-level copper sulfate treatment. co-financed by the European Social Fund – Investing in people. Wood & D. Eng. Picoş C. Chem. 192195 Effler S. A proposed method to diagnose acute copper poisoning in cultured rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). 339-341. Landscape Manage. F. M. 182 .. Mitz (1988).5/S/77265 (2010) of the Ministry of Labor. 86-99.Biol. J.Journal of Environmental Bology.G.A. Hale.P. Haematological responses in a fresh water teleost. Sci.. Impact of cooper on haematological profile of freshwater fish.. 14. Gambusia affinis (Baird and Girard).M. Singh D. evaluation of chronic indicators. 1489-1499 James R. Lucrări practice de fiziologie animală.L. J.. (1995). Field. Idzelis.. Water Res..Toxicol. Toxicol. Tong-Ngork. Litten. 1329-1334. C. M.N.V. Taylor L. Newman. Environ.. Acknowledgements: This work (The Changes of Some Physiological Parameters in Prussian Carp under the Action of the Cooper) was partially supported by the strategic grant POSDRU 107/1. Ladigiene. & J.Carbonell. University of Bucharest Press.D.W. 2. G. 107. 14: 199-205. S. 2006. 2298-2308.. 16. Mc Donald (2000).. K. Romania. R. & S. (1988). (2008). Mc Geer. &Sharma Y.17-32.

comerciale. „serviciile de mediu” precum directoarele şi motoarele de căutare.0. virtual worlds. ce pot fi: personale. web 2. web seminars. internet. instrumentele specifice comunicării online sunt poşta electronică. regulată şi cronologică de însemnări (posts) despre un subiect sau o multitudine de subiecte.0 generation have made available for the internet users many innovative tools: social networks. Internet and Web 2. organizaţionale. applications. thoughts have already been expressed that the next step in the journey is the establishment of Web 3.0 Prof.0. chat-urile. site-urile web. online.0. interactive advertising. profesionale) etc. Unul dintre cele mai importante instrumente de comunicare online o reprezintă blog-ul. This explains the fact that although we are in full development of Web 2. Keywords: communication. user. comunităţile virtuale.0 era. blogurile (jurnale pe web. they agree on the fact that it as a continuously changing and evolving medium. 183 . blogs. This turns into a concept better and better shaped. forumurile de discuţie. Cristiana-Roxana NEACŞU „Kemal Ataturk” National College Abstract: When scholars study communication on the Internet. Blogul reprezintă o pagină web cu o serie constantă.Instrumente de comunicare şi generaţia Web 2. which will inaugurate a new stage in the evolution of Internet and online communication. discussion groups.. videos. Introducere În cadrul Internetului. conferinţele web. fiind considerat de asemenea şi principalul instrument de comunicare web 2.

De cele mai multe ori comunicarea pe Internet are ca punct de pornire website-ul. şi desemnează şi instrumentul de comunicare. ce se aşteaptă de la acest site. Dorina.111 21 Guţu-Tudor. atât de companii. site-uri sau alte canale 20 Andrei Găitănaru. cui i se adresează. Bucureşti.ro. termenul blog este atât substantiv. Site-ul este varianta de bază de la care se porneşte o comunicare online. 2008. iar în funcţie de acestea se va decide care sunt următorii paşi. p. Un blog obişnuit combină texte. şi acţiunea de a scrie pe bloguri. altele funcţionează ca jurnale personale online. Bucureşti.2. Editura Tritonic.Website-ul Totalitatea site-urilor accesibile publicului. preferinţele acestora. şi le poţi utiliza pentru a determina nevoile clienţilor. Puterea blogului. iar pasul următor constă în stabilirea obiectivelor site-ului: ce îşi propune. în viziunea lui Jeremy Wirght constă în faptul că poţi aduna toate informaţiile despre afacerea ta. mediu si canal de comunicare. Multe bloguri conţin comentarii sau ştiri despre un subiect anume. New Media. Primul lucru care trebuie stabilit într-o comunicare online sunt obiectivele. Editura comunicare. personalităţi marcante.”21 Blogul este unul dintre cele mai cunoscute şi folosite instrumente de comunicare. constituie World Wide Web-ul20.33. 2002. de la mai multe tipuri de persoane şi entităţi menţionate anterior. p. 2005. Blog marketing. vedete şi politicieni cât are şi un succes foarte mare în rândul tinerilor. p. 22 Wright. care se folosesc din plin de această nouă metodă de a îşi face cunoscute opiniile şi punctele de vedere. văzute în mod colectiv. URL-urile paginilor le organizează într-o ierarhie. imagini şi linkuri către alte bloguri. Calculatorul. 184 . cu toate că hyperlinkurile dintre ele controlează modul în care cititorul percepe structura generală şi modul în care traficul curge între diferite părţi ale site-ului. Unele site-uri cer abonare pentru a putea fi accesat o parte din conţinut sau chiar tot conţinutul. Blogul ”În sine. Jeremy. în mod normal. accesate dintr-o rădăcină comună URL. Editura McGraw-Hill . comportamentul şi dorinţele lor22. denumită homepage (pagină de start) şi de obicei există pe acelaşi server fizic. cât şi verb. Paginile unui site pot fi.

audio (podcasting). Unul dintre criteriile folosite este comportamentul autorului (intenţiile sale)23. şi Hinson. bloguri comentariu de viaţă publică (6. Bloguri personale (41.4%) 3. Institute for Public Relations. e. An Analysis of the Increasing Impact of Social and Other New Media on Public Relations Practice. Majoritatea blogurilor sunt în primul rând formate din texte. Tipologia blogurilor este foarte variată. c. pp. narative (7%).5%) 4. până la bloguri extrem de specializate.7%).6%). bloguri preluare (3%). Bloguri “hobby” (8. Revenind la o clasificare mai generală a blogurilor. 2. Bloguri colective profesionale (sau bloguri de organizaţie) (1.7%) 7.media relevante pentru subiectul principal al blogului. pornind de la bloguri personale generale. În aceste condiţii. În decembrie 2007. fotografie (photoblog). este o parte esenţială a celor mai multe bloguri. d. Blogurile “revistă online” (4%) 8. De-a lungul timpului au fost realizare numeroase clasificări complexe ale blogurilor. Bloguri colective “de nişă” (13.3 %): a. 185 .com. Bloguri profesionale (4. 2009. Bloguri de tip religios (3.4%) 6. înregistrări video (vlog). bloguri “comentariu personal” (20. 4-5. desen (sketchblog). muzică (MP3 blog). Bloguri temporare (2. motorul de căutare de bloguri Technorati urmărea peste 112 milioane de bloguri. Diana Cismaru a realizat un studiu din care a rezultat o împărţire a blogosferei în 8 categorii24: 1. Michelle. “filosofie de viaţă” (4%).5%) 5.wordpress. Technocrati a definit blogul ca fiind un jurnal actualizat cu regularitate şi publicat pe Internet. Donald. cu toate ca unele sunt centrate pe artă (artlog). Posibilitatea ca cititorii să lase comentarii într-un format interactiv.2%) 23 Wright. 24 http://dianacismaru. b.

un blog şi organizaţii care au chiar mai multe bloguri. 1 Studiul amintit a fost realizat în ianuarie 2008.57% Bloguri personale Bloguri “hobby” Bloguri colective profesionale (sau bloguri de organizaţie) Blogurile “rev istă online” Bloguri profesionale Bloguri colective “de nişă” Bloguri de tip religios Bloguri temporare Grafic nr. observarea blogosferei româneşti arată o creştere a ponderii acestora. Deşi nu am făcut o analiză cantitativă.Clasificare a blogurilor 4. inclusiv şi atenţia companiilor româneşti.06% 1.09% 2.77% 17. unul general şi mai multe specializate sau numai bloguri tematice. cel puţin formal.28% 10.68% 5. In prezent sunt destul de multe companii care şi-au deschis. Twitter Twitter – noua reţea socială şi de micro-blogging a atras foarte mulţi membri din toată lumea.78% 52.76% 5. Se observă un număr mic al blogurilor profesionale şi mai ales al celor de organizaţii. 186 .

stă tot potenţialul acestora. Ca în orice rețea socială.prin sistemul de comunicare foarte eficient şi rapid pe care îl pune la dispoziţie. servicii şi mesaje promoţionale în conformitate cu punctul lor propriu de vedere asupra a ceea ce consumatorii îşi doresc. Goldring. la fel ca prin intermediul unui blog. 25 O reţea socială este o hartă a relaţiilor dintre indivizi ce indică modurile în care ei sunt conectaţi prin diverse grade de familiaritate socială pornind de la cunoştinţe întâmplătoare până la legături familiale puternice. Este mai bine pentru succesul individual să existe conexiuni cu o varietate de reţele decât multe conexiuni într-o singură reţea. Reţelele dense sunt mai puţin utile pentru membri decât reţelele cu multe spaţii libere şi cu numeroase conexiuni slabe cu indivizi din afara reţelei principale. cu legături slabe şi spaţii sociale goale introduc noi idei şi oportunităţi pentru membrii lor în măsură mai mare decât reţelele închise. exista posibilitatea de a personaliza modul în care arată pagina de profil și poza de avatar. în MIT SLOAN Management Review.26 Aceste reţele sunt construite în jurul ideii de ”prieteni” fie ei prieteni adevăraţi (din viaţa reală) sau doar virtuali. 49. afirmă unii. 2008. o reţea de prieteni apropiaţi. p. preocupări şi valori nu îşi îmbogăţeşte membrii în măsura în care o fac grupurile de indivizi care au conexiuni în alte lumi sociale şi acces la o varietate mai largă de informaţii. Forma reţelelor sociale este un factor-cheie al utilităţii reţelei pentru indivizii incluşi. Google Talk etc. gen Yahoo Messenger. Reţelele deschise. 36 26 Caplan.Charlene. prieteni cu care poţi 25 Bernoff. doar ca limita unui mesaj este de 140 de caractere. Li. 2008. ce împărtăşesc aceleaşi credinţe. e ca poți comunica cu mai multe persoane în același timp. Reţelele sociale sunt în multe feluri cela mai haotice şi mai greu de înţeles părţi ale web-ului. Avantajul Twitter-ului în fata serviciilor de mesagerie instantanee. Companiile obişnuiau să deţină puterea: fabricau produse. Susie. London. Harnessing the Power of the Oh-So-Social Web. How to use New Media.7 187 . vol. atât pe plan personal cât şi profesional. Reţele sociale Revoluţia Web 2. p. şi tocmai aici. Josh. Cu alte cuvinte. 30. care au multe legături redundante. nr.0 a adus multe schimbări în vieţile tuturor utilizatorilor de Internet. Media Trust. Paul.

prin sistemul de comunicare foarte eficient şi rapid pe care îl pune la dispoziţie.comunica. Twitter – noua reţea socială şi de micro-blogging a atras foarte mulţi membri din toată lumea. Evoluţiile de excepție viitoare ale web-ului vor conduce la noi legături între utilizatori şi date făcând cu atât mai lentă trnaziția către Web 3. face schimb de poze. aplicaţii. generațiile viitoare le vor primi în viața lor și cel mai probabil vor petrece ziua bând cafeaua virtuală de dimineață cu prietenii din Paris. Este mai mult decât sigur că evoluția internetului nu încetează aici. data accesării: 25. indivizii pot gestiona o listă de contacte de afaceri. de videouri. sau reclame. în reţeaua Facebook. Va urma Web 4. Reţelele sociale sunt diferite prin specificul lor: dacă într-o reţea precum Hi5 se vor întâlni preponderent tineri (13 -29 ani)27.2011 188 . fragmente din filme. jucând o partidă de șah vitual cu fratele din Londra și seara ieșind la plimbare pe malul Nilului. lumi virtuale. iar pe site-uri precum YouTube principala activitate este publicarea de clipuri cu muzică. bloguri. se înregistrează o creştere a utilizatorilor tineri dar interesaţi de partea profesională şi carieră. http://mashable. deşi pornită iniţial de la ideea de reţea a studenţilor. Puterea acestor reţele constă în faptul că printr-un singur click. seminarii web. mai ales în reţelele cunoscute precum Facebook sau Youtube. filmări.0. iar cât de curând se vor converti în instrumente omniprezente şi universale. Hi5 –Another Massive Social Network.10. grupuri de discuţie. 27 Cashmore Pete.0 se află în prezent plină dezvoltare şi evoluie. inclusiv atenţia companiilor româneşti. denumit și web-ul semantic.0. Concluzii Internetul şi generaţia Web 2. de opinii şi mesaje. Prin intermediul acestei reţele. care permite utilizatorilor să se înregistreze şi să îşi creeze un profil profesional.0 au pus la dispoziţia companiilor foarte multe noi instrumente: reţele sociale. Există şi o reţea socială dedicată special domeniului business – LinkedIn.0 și probabil Web 5. mesajul poate ajunge la mii de oameni.com/2006/07/16/hi5another-massive-social-network/. Serviciile Web 2. reclame interactive.

2008. Media Trust. Editura McGraw-Hill . Caplan. New Media. 2002.com.com/2006/07/16/hi5-another-massive-social-network/ 189 . Editura Tritonic. nr. Wright. Harnessing the Power of the Oh-So-Social Web. Li. 2005. vol. mediu și canal de comunicare.ro.wordpress.Charlene. Susie. şi Hinson. 30. Josh. London. http://mashable. How to use New Media. Editura comunicare. Michelle. Bucureşti. Bucureşti. Bernoff. Dorina. 2008. 2008. Donald. Calculatorul. Surse online: http://dianacismaru. 49. Goldring. Guţu-Tudor.Bibliografie Andrei Găitănaru. An Analysis of the Increasing Impact of Social and Other New Media on Public Relations Practice. Paul. Wright. în MIT SLOAN Management Review. Institute for Public Relations. Jeremy. 2009. Blog marketing.

social network. Problematica comunicării şi interacţiunii de masă a adus în discuţie însuşi sensul culturii contemporane. Cuza. global culture. Diaconu Răzvan POPOVICI Facultatea de Filozofie şi Ştiinţe Social Politice Universitatea A. Iaşi Abstract The article deals with global culture. ce pot influenţa 190 . În istoria civilizaţiei umane au existat diverse modele de organizare socială corespunzătoare fiecărei epoci istorice. Internet and new media are the global medium to the sociallife.I. marele salt s-a produs în ultimul secol. televiziune sau media electronică influenţează viaţa fiecăruia dintre noi. de la presa scrisă la radio. ceea ce demonstrează importanţa mijloacelor de comunicare în procesul de evoluţie socio-culturală al vremurilor noastre. MarshallMcluhan spoke about global village. Extinderea sistemelor mass-media a supus mediul social unor presiuni interne şi a creat o serie de interogaţii legate de tehnicile de manipulare şi sugestionare media. Odată cu apariţia tiparului s-a trecut la un model de comunicare şi transmitere a informaţiei mult mai rapid. People from all over the world are interested about electronic or digital mass-media. comunicarea şi interacţiunile sociale aveau un grad restrâns de diseminare datorită schimburilor limitate dintre oameni. când dezvoltarea rapidă a mijloacelor de comunicare de masă a generat procesul de masificare socială aşa cum îl cunoaştem astăzi. globalization. which is influenced from media and electronic media system. electronic media. În epoca arhaică. rolul acestora în schimbările produse în structura şi relaţiile sociale arată importanţa sistemelor mass-media în societatea contemporană. a new reality of our days. Dar. drd. the number of custumers increased lately in our society. Today. dar şi ansamblul social în general. Key words: mass media.Rolul sistemelor mass-media în cultura globală contemporană Asist. Evoluţia societăţii moderne poate fi analizată pe fondul dezvoltării mijloacelor de comunicare de masă. univ. Sistemul mediatic modern a devenit un factor de propagare al valorilor culturale iar diversele tipuri de mass-media.

reţea3. telefonie. Marshall McLuhan. creatorul conceptului de “sat global” consideră mass-media modernă un factor de influenţă în universul cultural de a fi şi gândi al omului contemporan. posibilă graţie tehnologiilor digitale. de fapt un efect al ceea ce este definit drept world cultură sau cultura globală: “O infrastructură la scară planetară ca o imensă pânză de păianjen. iar internetul şi noile media îşi fac loc. Există o serie de teoretizări interesante pe această temă. Desigur. în ultimii ani asimilând segmente de public tot mai numeroase. devenit spectator sau participant interactiv la noua realitate mass-media. Asistăm în zilele noastre la “Mariajul informaţiei cu telecomunicaţiile şi cu televiziunea care provoacă o adevărată revoluţie. Ce înseamnă de fapt acest concept dezvoltat de Manuel Castells în anii ’90? Tehnologia nu reprezintă absolutul. reţele net. ceea ce însemnă mai multe mijloace de comunicare (aşa cum arată avântul actual al telefonului mobil sau internetul) şi dezvoltarea unor domenii noi de activitate.într-un mod negativ omul. Există numeroşi factori culturali. una dintre acestea se referă la conceptul de Societate. aşa cum aceasta din urmă a înlocuit radioul în preferinţele diverselor categorii de public? Dacă analizăm impactul produs de internet şi de noile media în sensul utilizării acestora ca forme sau modalităţi de cunoaştere şi divertisment. atunci avem în vedere concurenţa dintre mass-media televizuală şi noile media.noile sisteme multimedia. sociali sau politici aflaţi în interacţiune profundă în viaţa societăţii. Acesta susţine concepţia de societate a informaţiei globale.”2 Dezvoltarea sistemelor mass-media este în strânsă corelaţie cu evoluţia tehnologiilor informatice din ultimele decenii. presupun interacţiuni tridimensionale: televiziune.circulaţia informaţiei la nivel planetar. tehnologia reprezintă modul de exprimare al 191 . Accesibilitatea mediei televizuale a devenit un element uzual în viaţa de zi cu zi. principala întrebare care intervine este în ce măsură noile sisteme media online vor înlocui omniprezenta televiziune. are drept caracteristici: . . internetul fiind de fapt vârful de lance al acestui proces global. O teză fundamentală în acest sens este dezvoltată de Ignacio Ramonet. economici. chiar dacă noi simţim omniprezenţa acesteia în viaţa de zi cu zi.”1 Interacţiunea comunicaţional-informaţională de care vorbeşte Ramonet. profitând în special de progresul în materie de digitalizare şi favorizând interconexiunea tuturor serviciilor din domeniul comunicaţiei şi informaţiei.

conceptul a fost extrapolat în planul vieţii sociale. ea devine practic vectorul de penetrare al modelelor culturale acceptate în societatea contemporană şi produce în aceeaşi măsură consecinţe sociale. Sistemele mass-media au avut o influenţă profundă asupra societăţii şi a culturii contemporane. expuşi în mod constant celor mai mari tentaţii şi să nu părăsească astfel starea de excitare şi efectele sale – suspiciunea şi nemulţumirea. Întrucât principalul consumator de mass-media este individul sau receptorul în sensul cel mai general al termenului.”4 În lumea contemporană există schimbări spectaculoase. standardizare. “Consumatorilor nu trebuie să li se îngăduie niciun răgaz. vizualizarea unui 192 . radio sau televiziune. în general promovează o cultură de consum şi. cu alte cuvinte. mass-media. şi predictibilizare. de reţeaua internet şi noile media. Rolul mass-mediei în această lume este fundamental. atitudinilor diverselor categorii de public în conformitate cu valorile acceptate în societatea contemporană. când o societate în care aceleaşi tehnici se află la originea creşterii productivităţii şi reprezintă deci un mijloc nou de producere a valorii. rolul canalelor de transmitere a informaţiei este fundamental pentru promovarea sistemelor de valori proprii diverselor categorii de public existente. Imaginea. uniformizator. o societate în care paradigma informaţională s-a extins la ansamblul activităţilor sociale.”5 Definirea culturii globale înseamnă fundamentarea la nivelul unor repere valorice proprii a conceptului intitulat ”mcdonaldizarea lumii”6. Acest rol trebuie în permanenţă reînnoit şi regândit. în acelaşi timp. politice instituţionale şi culturale. Expunerea la diversele mesaje media. Să fie în permanenţă ţinuţi în priză. sistemele mass-media au un rol fundamental iar fenomenul de masificare socială a generat în ultimele decenii o cultură de tip consumerist. Trăim într-o societate a informaţiei globale: “Societatea informaţională este când o societate în care tehnicile de informare şi comunicare au devenit dominante sau foarte prezente. comportamentelor. când. Teza lui Ritzer înseamnă o lume fundamentată pe trei piloni: uniformizare. publicitatea. o industrie specifică axată pe un model de dezvoltare de tip social. universal. indiferent că discutăm despre cinematografie. Observăm că influenţa generată de mass-media înseamnă o schimbare a percepţiilor. vorbim de formarea unui standard comun.fiecărei structuri sau grup social. mai rar. Acest model teoretic se fundamentează pe gradul ridicat de interacţiune în ceea ce priveşte schimbările produse în societatea contemporană. mărirea capacităţii de consum este în acest sens o prioritate. propriu unei societăţi de consum.

336 . 2003 Bauman. Bernard. internet au rolul de a transmite valori şi modele culturale diverselor categorii de public. pag. Zygmund. constituie astfel un argument în acest sens. Educaţia şi mass-media. 1998. Editura Univers enciclopedic. Bucureşti. . Editura Dacia. Ramonet. Ion. . Bucureşti.anumit program determină receptarea şi ulterior posibila acceptare a acestuia. 80. iar fenomenul de masificare socială se manifestă prin standardizarea şi uniformizarea stilurilor şi opţiunilor valorice ale publicului. Editura Antet. Cluj-Napoca. Manuel. comportamentelor. influenţează capacităţile şi nivelul de raţionare al persoanei. pag.în societatea contemporană sistemele mass-media. pag. Bucureşti. 2003. 133.societatea contemporană este o lume a informaţiei globale. 3 Castells. 4 Miege.sistemele mass-media. Editura Doina. respectiv: radio. Oxford. . atitudinilor diverselor categorii de public. 2000. precum şi apartenenţa acesteia la un anumit segment de public divers din societate. respectiv: radio. 63. În ceea ce priveşte fenomenul de influenţă socială produs de massmedia distingem următoarele concluzii: . Ltd. 6 Conceptul de macdonaldizare a lumii a fost folosit pentru prima dată în eseul The Macdonaldization of Society scris de G. _____________________ Ramonet. pag. aceasta arată forţa simbolică a sistemelor mass-media.mesajele promovate de canalele media sunt vizualizate şi receptate de public. Editura Antet. Tirania comunicării.sistemele noilor media s-au dezvoltat pe baza tehnologiei informatizate din ultimele decenii. Rise of The network Society. aceasta reprezentând în fapt baza societăţii informaţionale contemporane. Globalizarea şi efectele ei sociale. 2008. Globalizarea şi efectele sociale. Orice mesaj mass-media difuzat. Zygmund. pag. televiziune sau internet au un rol fundamental în modelarea percepţiilor. 2005 193 . Ignacio. 1996. Dicţionar de Sociologie. Iaşi. Ritzer. Mesajele media constituie practic realitatea socială. Bucureşti. Bucureşti. 2003. . 5 Bauman. apud. 14. Ignatio. Geopolitica haosului.. Bloxwell Publisher. Editura Polirom. televiziune. şi acceptat în mod favorabil de public. 2 1 Bibliografie Albulescu. Informaţie şi comunicare. Editura Antet.

Castells. Editura comunicare. 2002 Sartori. La galaxie Internet. Mass-media şi mediul invizibil. Paris. Homo Videns. Windhall. Ignacio. Bucureşti. Iaşi. Ignatio. Sven. Imbecilizarea prin televiziune şi postgândirea. 2001 Levinson. Bucureşti. 2006 194 . Editura Doina. Tirania comunicării. Informaţie şi comunicare. Editura Polirom. Fayard. Bucureşti. Geopolitica haosului. Editura Humanitas. Editura Antet. Manuel. Bernard. Editura Nemira. 2008 McLuhan. Modele ale comunicării pentru studiul comunicării de masă. 1998 Ramonet. Bucureşti. Bucureşti. Editura Incitatus. Marshall McLuhan în era digitală. Giovani. Paul. 1997 McQuail. 2001 Miege. Bucureşti. Dennis. Marshall. 2001 Ramonet.

195 . silvostepei şi stejăretelor. Prin poziţia pe latitudine a României. vetre de asezări etc. perioada contemporană inregiatrează “fenomene” de lichidare a suprafeţelor întinse de pădure cu toate consecinţele actuale si următoare. Eugen Remus FŐLDVARI Universitatea din Oradea Abstract By their altitude. There are also leared large forest areas. there occurred an important process of natural reforestation due to the abandonment of large agricultural areas (pastures and meadows). şi vegetaţia are o evoluţie asemănătoare. Dacă în trecut suprafeţele ocupate cu vegetaţie forestieră erau substanţial mai mari decât cele de astăzi. Key words: reforestation – reîmpadurire. aceasta aflându-se la interferenţa vegetaţiei vest-europene (gorunete. swamp transformation –înmlăştiniri Vegetaţia. Lately. The reforestation causes the cease of some erosion processes on slope. termofilă (paduri de stejar. the Western Hills are typical deciduous forests.). garniţă etc. Face parte din acel complex geografic alături de climă. relief. prin specificul său este o componentă esenţială a peisajelor geografice.Aspecte actuale ale vegetaţiei existente în dealurile de vest cuprinse între Crişul Repede şi Crişul Negru Drd. contribuţia sa în modificarea aspectelor reliefului fiind hotărâtoare în cele mai multe cazuri. Se constată la nivelul Dealurilor de Vest ample procese de alunecări de teren atât la nivelul terenurilor agricole cât si a celor destinate altor obiective precum căi de comunicaţie. deforestation – defrişare. La fel ca şi clima. aflată la confluenţa mai multor tipuri. soluri. but also swamps occur in some meadow areas (the transformation of meadows into swamps). cer. ape. stejar brumăriu. fagete) cu cea est-europeană (de stepă şi silvostepă cu stejar pedunculat) şi cea sud-estică. aceasta se află plasată în zona de dezvoltare a stepei.

cele mai multe. în funcţie de specie. făgete) Tipurile de vegetaţie au rol deosebit prin prezenţa s-au absenţa acesteia în declanşarea sau încetarea proceselor ce au loc la nivelul terenurilor. La nivelul pădurii. doar pe alocuri adauganduse: plopul tremurator. mesteacanul. frecvente mai ales în vestul ţării (stejarete. atât sub forma unor păduri compacte cât şi în combinaţie cu stejarul şi carpenul (Carpenus betulus). Pădurea contribuie cel mai mult la protejarea versanţilor atât prin intermediul rădăcinilor cât şi prin procesul de încetinire a scurgerii bruşte a apei provenită din precipitaţii. zonele împădurite cu arbori de vârstă înaintată ce au un coronament bogat şi poziţionat la nivelul unor pante cu înclinări accentuate pe un strat de sol cu grosimi relativ mari. Stejarul( Qercus robur) este de altfel caracteristic exclusiv zonei dealurilor. aproximativ 40% având origine euroasiatică. Specific Dealurilor Crişene este etajul pădurii de foioase(Fig. influenţat de condiţiile locale. până la 23% din cantitatea de precipitaţii de valoare medie. în cea mai mare parte masive de padure întinse. 539 hibrizi şi 184 specii subspontane. gorunete. aninul negru (Alnus glutinosa). fagul putând forma singur. în cazul ploilor. eroziunea areolară este aproape imperceptibilă. Pe lângă aspectele semnalate anterior. fagul (Fagus silvatica) având totuşi o specificitate la nivelul zonelor de relief cu înăltimi de peste 500m.Flora tarii noastre cuprinde 3339 specii. 196 . pot determina iniţierea unor alunecări de teren. În acest caz se înregistrează inversiuni de vegetaţie pe versanţii mai reci. aspect important în condiţiile în care aproape jumătate din materialul erodat în zona temperată se datorează tipului de eroziune amintit mai sus. Acestea se pot manifesta uneori brusc mai ales atunci când solul este supraumectat perioadă care coincide cu o activitate seismică sau cu un alt stimul extern sub forma unei explozii ce provine de la o oarecare activitate antropică. arborii fiind cei care reţin. unde vegetaţia prezintă o mult mai mare diferenţiere pe orizontală sub influenţa mai directă a componentelor climatice externe. Celalalt volum de apă rezultat este reţinut de litieră pentru ca apoi să între treptat în sol sau să se scurgă. Acest proces contribuie la diminuarea riscului declanşării unor inundaţii şi a eroziunii liniare. 1) Etajul făgetelor înregistrează o prezenţa insulară la nivelul acestora. Pădurilor de fag le este puţin caracteristic aspectul de mozaic.

Nu în toate cazurile introducerea acestor specii a reprezentat şi un succes. mai umbroase decît cele de fag. o suprafaţă de aproximativ 10 hectare de plantaţie de pin din zona localităţii Corbeşti. rezultat tot din lipsa altor posibilităţi se înregistrează aici.Pădurile de stejar. din necesităţi economice. în unele zile de pâna la 400C. versantul cu expozitie vestica fiind în cea mai mare parte stâncos. paltinul (Acer platanoides). introdusă artificial în perioada contemporană. ulmul (Ulmus procera). La ora actuală este cel mai important aport adus de aceasta specie. Ceica s-a uscat. Mai predomină pe suprafeţe relativ reduse şi gorunul(Quercus petraea) de origine central-europeană. de amintit distrugerea câtorva hectare de conifere prin incendiere accidentală. originar din zona mediteraneană a fost introdus cu rezultate bune. In acest caz a contribuit la fenomenul amintit şi substratul pe care a fost amplasată plantaţia. frasinul (Fraxinus excelsior). carpenul (Carpenus betulus). Astfel. sub forma plantaţiilor de pin si molid (Picea excelsa) precum şi castan comestibil. desfiintarea exploatării miniere de la Dobreşti ne mai solicitând lemnul de castan în acest scop. părul pădureţ (Pirus piraster) Reprezentativ pentru acest subetaj este stejarul pedunculat (Quercus robur) şi cerul (Quercus cerris). Com. 197 . în vara anului 2000. rezistenţa sa în condiţii de umiditate şi presiune facându-l căutat în zonele cu exploatări miniere. Un element important în cadrul vegetaţiei este acela al vegeţatiei azonale. Căderea economică a zonei Dobreşti. mărul padureţ (Malus silvestris). depărtarea destul de mare de oricare centru industrial precum şi lipsa altor posibilităţi financiare au dus la căutarea acestestor păduri de un numar foarte mare de locuitori din zonă în perioada de toamna imediat dupa coacerea fructelor. Nu întâmplător a fost introdus în acest areal. ajung într-un amestec destul de mare cu teiul (Tilia ordata). acesta fiind alcătuit dintr-un strat superficial se sol. pe Valea Râului. Un fenomen paradoxal. pe fondul temperaturilor foarte mari. Valoarea sa economică rezidă şi din valorificarea fructelor. Castanul comestibil. şi a poziţionării la altitudini de aproximativ 500 m a plantaţiilor. mult sub limita inferioară a pădurilor de conifere. reuşind să se aclimatizeze rapid în zona pădurii Dobreştilor. Ramânând tot la zona de mai sus. anume exploatarea sa ca lemn de foc.

salba ryioasă(Evonimus verrucosa). firuţei de pădure (Poa nemoralis). Plantele de cultură întălnite sunt reprezentate de: grâu. păducelul(Crategus monogina) Stratul ierbos specific pajiştilor naturale. iarba fiarelor (Cynanchum vincentoxium). horstia (luzula nemorosa). păiuşca (Agrostis tenuis). condiţii pedogeomorfologice. loboda (Chenopodium album). rogozul (Carex pilosa). sângerul (Cornus sanguinea). plante cu flori precum: fraga de câmp (Fragaria viridis) sau lacrimioarele (Galium aparine). Arbuştii sunt bine reprezentaţi. iar dintre speciile pomicole prun. ciocul berzei (Geranium robertianum). laptele câinelui (Euphorbia amygdaloides). Deşi restrânsă mult în urma exploatării neraţionale. socul (Sambacus nigra). pălămida (Cirsium arvense).socul roşu (Sambacus racemosa) porumbarul (Prunus spinosa). vişin. firuţei de livadă (Poa pratensis). salcia. costreiul (Echinocloua crus-gali). ovăz. nuc etc. ogsiga (Brachipidium silvaticum). porumb. În culturile agricole predomină unele specii de buruieni cum sunt: volbura (Convolvulus arvensis). datorată unor cauze naturale precum: flora de valoare scazută. mohorul (Setaria glauca). mai frecvent întâlnindu-se: alunul (Corylus avelana). pădurea continuă să rămână un element important al peisajului natural al României în general şi al Dealurilor Crişene în special.Pe alocuri mai este prezent mesteacănul. măceşul (Rosa canina). este deosebit de variat. Compoziţia floristică a pajiştilor este destul de slabă. floarea paştelui (Anemone nemorosa). mărul pădureţ. murul (Rubus hirtus). vinariţa (Asperula odorata). dar şi datorită lipsei unor măsuri de întreţinere a acestor pajisti. păr. drobiţa (Genista tinctoria). lipitoarea (Asperula taurina). coada şoricelului (Achilleamilefolium). cireş. călinul (Viburnum apulus). măr. cornul (Cornus mas). drobul (Cytisus leucotrichus). secară. pieptănăriţa (Cynosorus cristatus).cartof. 198 . trifoi. amintind prezenţa: cucutei (Galium schultestii). lemnul câinesc (Ligustrum vulgare). urzica moartă galbenă (Lamium galeobdolon). feriga (Dryopterix filix mas).

Eroziunea regresivă inregistrată în evoluţia rigolelor. contribuie la oprirea proceselor de eroziune existente la nivelul versantilor. murul. Harta vegetaţiei Sursa: www. pipirigul. înmlăştinirile. brusturele.Fig. papura. păşunile au fost invadate de vegetaţie reprezentată de arbuşti. suprapuse peste fostele şanţuri despărţitoare a parcelelor de teren. ravenelor şi organismelor torenţiale cu efecte negative în evoluţia versanţilor. (fig. jneapănul. folosiţi pentru terenurile arabile. Blocarea canalelor de scurgere. Sub aspectul vegetaţiei.geo-sptial. setul Corine Land Cover 2000 Utilizarea defectuoasă a terenurilor din ultimii ani a determinat instalarea la nivelul acestora a unor fenomene de eroziune sub diferite aspecte: alunecări de teren. Amintim aici măceşul. pe fondul neutilizării lor în ultimii ani. au favorizat instalarea vegetatiei azonale prin plantele iubitoare de apă: trestia. Speciile care s-au reinstalat au fost influenţate şi de lipsa unor lucrări de amenajare. desţeleniri etc. stagnarea apei timp mai indelungat în anumite zone. 3). prăbuşiri etc. păducelul. din multe puncte de vedere aceasta a fost benefică. ravinări. a fost încetinită sau chiar oprită(fig. 2) Pe lângă aspectul de reîmpădurire. instalarea organismelor torenţiale.org. drenaj. Lipsa vegetaţiei lemnoase de la nivelul versanţilor. sângerul etc.1 .Dealurile dintre Crişul Repede şi Crişul Negru. ogaşelor. şovarul etc În cea mai mare parte. 199 . vegetaţia lemnosă instalată recent. a determinat instalarea unor sisteme de ravene. Părăsirea păşunilor sau schimbarea destinaţiei acestora a dus la un proces accentuat de reîmpădurire.

Acestea vor putea fi redate agriculturii doar prin lucrări de mare amploare a căror costuri vor fi pe masură. 2 Proces de reîmpădurirea păşunilor (Loc. Rapa) Un rol deosebit în păstrarea echilibrului versantilor îl au copacii cu vârstă înaintată. Practic sute de hectare de terenuri agricole cu diferite destinaţii au fost acoperite de vegetaţie lemnoasă de diferite tipuri după cum am amintit mai sus. 3 Incetinirea eroziunii regresive de către vegetaţia proaspăt instalată (loc.Reîmpădurirea păşunilor şi în multe cazuri a terenurilor agricole se înregistrează pe fondul depărtării masive a populaţiei de sectorul primar reprezentat în acest caz de agricultură. Chiar dacă nu în toate cazurile greutatea cu care aceştia apasă asupra solului si rocii sunt benefice. Acest fenomen a contribiut la scoaterea din circuitul agricol a mari suprafeţe de teren. Uneori declanşarea unor alunecări de teren de mai mică sau de mai mare amploare este încetinită s-au chiar oprită definitiv sau parţial de 200 . Fig. Holod) Fig. în cele mai multe cazuri aceştia stabilizează o serie de terenuri aflate pe versanţii cu pantă accentuată.

(fig. Evidenţiem în acest sens cazul alunecării de teren declanşată pe raza localităţii Mierlău a carei evoluţie este încetinită până în prezent de către un număr de câtiva fagi cu varsta estimată la aproximativ 80 de ani. au dus la înmlăştinirea suprafeţei luncilor în măsură importantă. arinul. au suferit modificări importante în ultimele decenii în ce priveşte gradul de acoperire cu vegetatie. 4 Stabilizarea frunţii alunecării de catre copacii cu vȃrsta inaintată Luncile râurilor . 5 Lunca împadurită a Văii Holodului 201 . pipirigul. plopul. S-au reinstalat pe suprafata lor plantele adaptate zonelor umede precum salcia. Fig. 6). Hidişel. La ora actuală ele au aspectul unor adevarate zăvoaie. 4) Fig. fie că este vorba de luncile celor două Crişuri: Negru si Repede. Topa(fig. Prezenta lor precum şi lipsa unor lucrări de drenaj. sau de cele ale râurilor mai mici precum Holod(fig.catre copacii batrâni. papura. trestia.Cârpeşti Mici. 5).

Alunecările de teren şi stabilitatea lor. ţara Beiuşului.O.S.. raţe sălbatice dar şi mistreţi şi vulpi.. Ed. Câmpia Crişurilor. fondurile de vânătoare sunt favorizate. Judetul Bihor. potârnichi. Tehnică. Bucureşti Mihăilescu. Dealurile şi câmpiile României. Posea Aurora (1977). (1996).(1974). pentru diferite specii de animale este un câştig. Ed. Gr. V.. Mencl. Bibliografie Berindei I. Stiinţifică. reîmpădurirea luncilor este o pierdere. (1972). Amintim în acest sens stabilirea şi înmulţirea unor importante efective de fazani.R. Ed. Q. I. 4 Lunca împadurită a Văii Topa Chiar dacă pentru agricultură.. Academiei R.. Bucureşti Berindei.. În aceste conditii.V. Crişul Repede.Fig. Bucureşti Zaruba.O. Bucureşti 202 . înmulţirea naturală a diferitelor specii contribuind la scăderea costurilor de populare si exploatare. Măhăra Gh. Pop.

Se are în vedere faptul că fiecare copil are un fond propriu ereditar şi că dezvoltarea lui are loc în condiţiile specifice de mediu. profesorii au anumite îndatoriri şi sarcini dincolo de instruirea curentă a elevilor. teachers Educaţia este în mod obişnuit privită ca organizarea zilnică a unor lecţii şi a prevederilor pentru experienţele de învăţare. Respectarea individualităţii elevului. problemele majore ale societăţii.profesorul de matematică Prof.Educaţie. the main responsibility of a teacher is work for their intellectual development incorporating their needs (care and understanding). formarea şi dezvoltarea în concordanţă cu liniile proprii de dezvoltare ale acestuia devin deziderate cu tendinţa de accentuare permanentă. Key words: family. society. many of the individual issues tend to become increasingly more. Efectele extinse ale transformarilor care au loc in dinamica socială determină această schimbare de atitudine. probleme ale societăţii. În acelaşi timp. In an attempt to work energetically and creatively with students and their families. Simona IONESCU Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii “ Gh.Pentru a beneficia de o gamă largă de cunoştinţe profesionale şi o expertiză existentă în şcoală. ceea ce contribuie în mod important la calitatea şcolii şi a învăţării elevilor. Sunt două zone largi de responsabilitate. Pentru societatea de astăzi. 203 . education. multe din problemele individului tind să devină din ce în ce mai mult.Dar munca de educaţie trece dincolo de graniţele fiecărei clase către nişte comunităţi mai largi de învăţare.Una implică particitarea la eforturile colaborative de a îmbunătăţi eficienţa şcolii. problems of society.Cea de-a doua implică angajarea părinţilor şi a altora din comunitate în educarea tinerei generaţii. în special problemele cu caracter prospectiv. se înscriu ca probleme ale formării personalităţii individului. faţă de care acesta depune efort continuu de adaptare. O meserie. Airinei”-Bucureşti Abstract For today's society. The effects of extensive transformations taking place in the dynamics of the social causes of this change in attitude. These are a set of obligations particularly hard. Tineri.

un punct de vedere sintetic şi dinamic. O cunoastere corectă a elevului în vederea înţelegerii lui şi a organizării unei acţiuni de conducere implică o prelucrare. de structurare specifică a caracteristicilor de personalitate. adoptarea unui punct de vedere funcţional. precum şi a metodei longitudinale.a procesului de socializare. înlesneste în acelaşi timp trecerea de la un criteriu constatativ. . Studiile transversale permit aprecierea gradului de dezvoltare prezent la anumiţi copii prin raportarea la dezvoltarea copiilor cu care se găseşte în situaţii identice.Cercetarile psihologice evidenţiază necesitatea de a cerceta copilul în dependenţă cu condiţiile în interiorul cărora se desăvârşeşte procesul de maturizare. conform căreia evoluţia copilului este urmărită în succesiunea anilor. în investigaţie. pe două linii de evoluţie : . 204 . ca o consecinţă a dependenţei individului de mediul în care se dezvoltă. Necesitatea de a înţelege copilul în ansamblul personalităţii sale impune. prin care se pot face sondaje asupra aspectelor caracteristice ale anumitor categorii de copii sau cu privire la anumite procese psihice. şcoală reprezentând pentru elevi un cadru de viaţă şi de muncă în care formele de solicitare condiţionează exprimarea unor aptitudini sau moduri de conduită dintre cele mai variate. a datelor obţinute prin investigaţii profunde şi formularea unor concluzii fundamentate pe aprecierea obiectivă a tuturor factorilor implicaţi în dezvoltarea copilului. condiţiile de mediu în care se dezvoltă şi acţiunile educative exercitate asupra sa. copilul fiind privit în interdependenţa factorilor care alcătuiesc personalitatea sau prin caracteristicile vieţii sale. Cunoaşterea elevului se realizează prin intermediul procesului de învăţământ. Elevul este considerat. în ansamblu. neinformării sau a capriciilor în alegerea profesiunii.Se adoptă. Paralel cu metoda longitudinală se poate folosi şi metoda investigaţiei transversale. dogmatic şi statistic la unul formativ dinamic şi interpretativ.a procesului de individualizare.Preocupările de identificare şi cultivare a specificului individual al copilului sunt justificate şi de prezenţa ştiinţei în acţiunea de orientare şcolară şi profesională care contribuie la înlăturarea întâmplării. ca fiind rezultatul interacţiunii dintre fondul său ereditar. sub aspectul caracteristicilor sale de personalitate. astfel. prin care mica fiinţă asimilează experienţa social şi istorică. Copilul şi mediul său alcătuiesc o unitate dinamică în interiorul cărora se desăvârşeşte procesul de maturizare.

Dacă această lipsă de interes este urmată de insucces şcolar. . Profesorul informează familia despre rezultatele elevului. a capacităţilor de analiză şi sinteză.Activitatea profesorului de matematică nu se reduce la asimilarea de cunoştinţe sau formarea de capacităţi cognitive la elevi. obiceiurile şi alţi factori care ar putea influenţa randamentul şcolar al copilului. profesorul intervine încercând să-i lămurească pe aceştia de beneficiile pe termen lung ale învăţării matematicii cum ar fi : ordonarea gândirii. dar nu întotdeauna învăţarea este un lucru uşor sau pe care elevul îl face cu plăcere.În cazul în care sesizează un slab interes din partea elevului sau a familiei faţă de matematică. profesorul sfătuieşte părinţii în legătură cu măsurile care se impun pentru remedierea situaţiei elevului . dezvoltarea raţionamentului. meditaţii.Rolul profesorului este acela de a construi punşi între ceea ce ştiu elevii şi ceea ce pot face. a curajului de a lua decizii etc. a imaginaţiei.cunoştinţele matematice au o mare importanţă pentru viaţă în general. În ceea ce priveşte legătura profesorului de matematică cu familia şi comunitatea : profesorul este conştient de importanţa familiei în susţinerea şi încurajarea elevului pentru învăţarea matematicii. evoluţia lui şi atitudinea sa faţă de matematică. dezvoltă logica şi flexibilitatea în gândire.În acest scop ţine o legătură strânsă cu familia elevului.El atrage atenţia familiei în cazul în 205 . situaţia familială. Profesorul descoperă elevii cu aptitudini deosebite pentru matematică şi implică familia în încurajarea lor pentru a participa la diferite activităţi (cercuri.matematica creează o disciplină a muncii. consultaţii.El încearcă să-şi facă din familie un partener cu care să colaboreze pentru a-l face să îndrăgească şi să înveţe matematica. căutând să afle cât mai multe despre mediul social din care provine. a perspicacităţii.Profesorul de matematică trebuie să pună in evidenţă multiplele avantaje care se obţin prin studierea matematicii : . particularităţile de comportament. Profesorul de matematică trebuie să plece de la ideea că toţi elevii pot învăţa.îndrumă elevul să aibă aşteptări realiste de la viaţă. olimpiade) astfel încât aceste calităţi ale elevului să fie valorificate . interesele.Pune în evidenţă rolul matematicii ca instrument şi fundament pentru alte discipline şi importanţa ei în viaţa de zi cu zi. fiind o piatră de temelie în sistemul de cunoştinţe generale al fiecărui om şi totodată constituie o cerinţă de bază pentru finalizarea studiilor gimnaziale . ci presupune şi dezvoltarea unui stil de muncă intelectuală.

Totuşi. profesorul trebuie să aibă în vedere cu precădere interesul elevului şi scopurile şcolii. nevoile şi idealurile comunităţii în care trăieţte. 206 . limbajului şi educaţiei părinţilor. . participări la sesiuni de comunicări etc. . În cea mai bună dintre lumi. Schimbarea de structură a familiei în societatea noastră creează noi provocări pentru că sunt acum mai mulţi tineri cu un singur părinte. .Efectele culturii. şi solicită sprijinul acesteia în organizarea unor activităţi . elevii sunt diferiţi prin gradul şi tipul de sprijin pe care îl primesc acasă pentru activitatea lor şcolară. cu părinţi care lucrează amândoi şi cu părinţi cu venituri insuficiente. iar şcolile uneori subminează potenţialul familiei de a contribui la dezvoltarea intelectuală a copiilor.Elevii sunt prinşi la mijloc. afecţiunea şi devotamentul pentru fiecare dintre părţi fiind contrazise de cealaltă.Profesorul rămâne în permanentă legătură cu interesele.Mai întâi. venitul şi aspiraţiile influenţează pe fiecare elev. nu ştie să înveţe sau nu îşi face temele şi îi evidenţiază pe aceia care se remarcă prin rezultate deosebite . Astfel. profesorii şi părinţii sunt parteneri care se sprijină reciproc în educarea tinerilor.Unii părinţi nu au încredere în valorile şcolii.care elevul absentează nemotivat. comportamentul şi gândirea familiilor poate fi opusă şcolii. . solicitând profesorilor să analizeze cum să îşi îndeplinească obligaţiile atât faţă de elevi cât şi faţă de părinţii acestora.Profesorii urmăresc cu atenţie aceste efecte şi îşi croiesc practica didactică adecvat pentru a creşte progresul elevilor. profesorii capabili dobândesc o cunoaştere şi o înţelegere a vieţii fiecărui elev dincolo de şcoală.În al treilea rând. Profesorii împreună cu părinţii participă la educarea tinerilor. crearea unui parteneriat cămin –şcoală a devenit din ce în ce mai dificilă pentru profesori şi părinţi. când se confruntă cu un conflict de neevitat.Profesorii trebuie să dezvolte abilităţi şi modalităţi de înţelegere pentru a evita aceste capcane tipice şi depun o activitate pentru a genera relaţii de colaborare între şcoală şi familie.În al doilea rând.În încercarea de a lucra energic şi creativ cu familiile în interesul dezvoltării elevilor.Profesorul informează comunitatea locală despre rezultatele elevilor la concursurile şcolare. în multe comunităţi. interesele părinţilor şi ale elevilor sunt uneori divergente. Există totuşi trei circumstanţe complică acest parteneriat : .

Ed. 2006 Stan. scopurile largi. nici prin rol să servească drept înlocuitor de părinţi sau asistent social. Didactică şi Pedagogică. Bibliografie Dragu. Bucuresti. umane ale educaţiei nu admit specializare îngustă.Ed. Cristea. profesorii nu sunt pregătiţi nici prin instruire.Pe de o parte. o sarcină complexă în ea însăşi.. Ghidul tânărului professor . incluzând şi nevoia de a fi îndrumaţi şi a unei persoane adulte plină de grijă şi înţelegere. Pe de altă parte. Structura personalităţii profesorului. Constanţa. Andrei. 2003 Dragu.. Polirom.L. 207 .A. dar el trebuie să aibă în vedere o paletă largă de nevoi ale elevilor.. 1996 Iucu. Ed.Spiru Haret. A. Managementul clasei de elevi.Responsabilitatea principală a unui profesor este faţă de dezvoltarea intelectuală a tinerilor noştri. S. Psihologie şi pedagogie şcolară. Acestea sunt un set de obligaţii deosebit de greu de îndeplinit. Romiţă.Iaşi. A.. Ovidius. B..A.1997.. R. Ed. Misiunea distinctă a profesorului este să promoveze învăţarea.

and this would determine the sustainability of the university system. fapt ce va determina sustenabilitatea sistemului de învăţămînt superior şi cercetare. industrial doctoral education. îl poate avea asupra managementului educaţiei doctorale. cu standarde ridicate de calitate şi cu grijă la aspectele de comparabilitate internaţională ca fiind formula potivită pentru a servi nevoilor societăţii cunoaşterii. un rezultat important va fi cresterea semnificativă a capacităţii de valorificare a cunoaşterii ştiintifice din universităţi.). Complexitatea şi interdependenţa problemelor cu care ne confruntăm astăzi cer de la sine în întregul proces educaţional şi în special în componenţa lui de cercetare pregătirea de viitori specialişti (cercetători şi policy makers) care să poată lucra în medii 208 . consideră conturarea doctoratului ca o experienţă profesională structurată. As traditional doctoral education is contested. Key words: excellence.Tendinţe actuale în educaţia doctorală. şi implicit mai predispus la contracararea riscului prin instrumente regulatorii de tot felul. Cristina-Georgiana VOICU Universitatea .Alexandru Ioan Cuza”. new assessment ways or cooperation forms..factor de accelerare a performanţei în învăţământul superior Dr. performance. Iaşi Abstract More than ever public’s eyes are on doctoral education as it is the object of analysis in universities and for those in charge of educational policies.diverse financing formulas. mai ales în componenta sa de cercetare. delimitată în timp. etc. cu secvenţe controlate riguros pe perioada derulării. majoritari. an important result would be the significant increase of the capacity to capitalise scientific knowledge in universities. universities test diverse forms of doctoral education (research doctoral education. For the PhD candidates’ professional formation. scientific authorship Educaţia doctorală Unii teoreticieni ai domeniului atrag atenţia asupra impactului pe care un mediu de politici educaţionale tot mai conştient la risc. Prin formarea profesională a doctoranzilor. Alţii. obtaining a PhD as a result of publishing. professional doctoral education.

economice şi politice dintr-o perspectivă transnaţională. dar şi international. să analizeze şi să rezolve eficient problemele sociale. La nivel european. nevoia de colaborare în această lume globală determină în ultima perioadă atitudini tot mai dispuse la negocieri. etc. parteneri potriviţi. testarea şi implementarea unei metodologii care să asigure evaluarea internaţională a calităţii cercetării în universităţi. de a valorifica acumulările cognitive în scopul dezvoltării societăţii şi economiei bazate predominant pe cunoştinte. Existenţa unei pieţe globale de talente. pentru a servi mai bine nevoile societăţii cunoaşterii de astăzi şi pentru a fi în acord cu noile cerinţe de pe piaţa muncii. doctoratul îşi caută la acest moment formule optime de organizare. Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. susţinerea şcolilor de excelenţă precum şi creşterea capacităţii de publicare ştiinţifică la nivel instituţional şi individual cu impact asupra calităţii programelor doctorale. la găsirea de puncte de consens şi mai puţin de divergenţă în ceea ce priveşte sensul de dezvoltare al studiilor doctorale Se conturează tot mai clar atitudini consensuale asupra direcţiilor de evoluţie a studiilor doctorale începând cu redefinirea conceptului de studii doctorale şi terminând cu aspectele formale ca: cine acordă titlul. În acest context se impune o analiză de fond a rolului universităţilor în 209 . alături de alte patru mari proiecte destinate îmbunătăţirii sistemului universitar românesc. modalităţi de finanţare eficiente. cine şi cum se confirmă calitatea de absolvent. Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior – CNCSIS şi Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior – CNFIS.culturale diferite. depus şi cîştigat la prima competiţie de proiecte finanţate prin Fondul Social European. conţinuturi adecvate. Cercetării şi Inovării. Evoluţia naturală spre societatea bazată pe cunoaştere impune o noua viziune asupra formării deprinderilor noastre de a achiziţiona şi manipula cunoştinţele. Proiectul a fost pregătit. medii de desfăşurare propice. Exemple de proiecte doctorale Proiectul strategic “Doctoratul in Scoli de Excelenta – Evaluarea calităţii cercetării în universităţi şi creşterea vizibilităţii prin publicare stiinţifică” are drept obiectiv general elaborarea.. de către Ministerul Educaţiei. să se adapteze eficient la noile contexte. prin Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţămîntului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare – UEFISCSU.

în care cele trei funcţii sunt realizate simultan cu eficienţă şi utilitate mai mare sau mai redusă. educaţiei şi inovaţiei cheia dezvoltării unei economii şi a unei societăţi bazată pe cunoaştere.formarea viitorilor producători şi utilizatori de cunoştinţe. avansată dinamic în evoluţia societăţii şi economiei. fiind parte componentă a progresului ştiinţei şi culturii şi beneficiind în acelaşi timp de progresele ştiinţei şi tehnologiei. Funcţia de formare a resurselor umane a fost extinsă cu funcţia de cercetare ştiinţifică şi funcţia de servicii publice. Universitatea care se prefigurează pentru acest mileniu va fi cu certitudine o instituţie inovativă. să gestioneze colective de cercetare şi şcoli de excelenţă. Japonia şi Europa să plece de aici fie că este 210 . Universităţile au în consecinţă un rol major în competiţia internaţională – se asteaptă ca importante soluţii în depăşirea discrepanţelor dintre SUA. la această competiţie adăugându-se. în domeniul cercetării. Odata cu internaţionalizarea educaţiei şi cercetării. prin specificul funcţiilor asumate în societate. datorită poziţiei lor dominante în domeniul cercetării. a rolului cercetării ştiinţifice si inovării. Universităţile. Cercetarea ştiinţifică în universităţi. Spania – 55%. Actualmente universităţile europene angajează în medie 34% din numărul total al cercetătorilor din Europa (Germania – 26%. valorificarea capacităţii creatoare a profesorilor şi a studenţilor prin transferul de cunoştinte. prin impactul asupra dezvoltării cunoaşterii şi a resurselor umane pentru o economie în esenţă cognitivă. competiţia cu alte instituţii de cercetare şi necesitatea implementării de mecanisme de transfer tehnologic şi de transfer de cunoştinţe rapide şi eficiente. la nivelul acestora derulându-se 80% din cercetarea fundamentală la nivel european. sunt chemate să dezvolte programe de cercetare ştiinţifică orientate spre noi direcţii şi priorităţi în ştiinţă. produse şi tehnologii în mediul economic reprezintă unul dintre factorii determinanţi ai menirii socio-economice a universităţilor. Conceptul de universitate a evoluat continuu în strânsa corelaţie cu evoluţia societăţii şi a economiei. cu puternice valenţe creative. Grecia – 70%). Creşterea capacităţii inovative. Universităţile deţin. universităţile trebuie să facă faţă unei competiţii din ce în ce mai dure la nivel internaţional. asigurând creşterile economice competitive în contextul globalizării. reprezintă unul din pilonii esenţiali ai dezvoltării socioeconomice. Ştiinţa şi educaţia se impun ca factori determinanţi pentru economiile avansate şi inovaţiile tehnologice generatoare de progres şi bunăstare. fiind astăzi plasată cu rol definitoriu în societatea cunoaşterii.

Universităţile care au reuşit să transforme cercetarea ştiinţifică într-o componentă fundamentală sunt încadrate în categoria universităţilor de cercetare. Cercetarea ştiinţifică face parte din misiunea universităţii. SUA şi Japonia: resurse financiare şi tipuri de finanţare a cercetării. factorilor de decizie responsabili cu elaborarea politicilor pentru învăţământul superior. cel putin a marilor universităţi. O reală reformă în învăţământul superior presupune o regândire a rolului şi a comportamentului organizaţional al universităţilor în societatea bazată pe cunoaştere care operează cu dimensiuni semantice noi pentru conceptele de cunoştinţe. testarea şi implementarea unei metodologii de evaluare internaţională. a rezultatelor şi impactului acestora asupra dezvoltării cunoaşterii şi dezvoltării socio-economice în asigurarea prestigiului şi atractivităţii universităţilor va creşte. a calităţii cercetării ştiinţifice în 211 . creşte nivelul de atractivitate pentru absolvenţii de liceu.vorba despre cercetare ştiinţifică fundamentală. Obiectivul general al proiectului este elaborarea. Dezvoltarea. fie că este vorba despre dezvoltare economică sustenabilă. universităţile europene trebuie să găsească soluţii pentru depăşirea efectelor negative ale discrepanţelor majore existente deja între Europa. Rolul cercetărilor ştiinţifice. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 1. dar şi pentru sectoarele socio-economice. relaţia universităţilor cu mediul economic. Proiectul se adresează personalului din universităţi implicat în organizarea studiilor doctorale şi a cercetării ştiinţifice. constituind complementaritatea necesară procesului de învăţare. cercetarea ştiinţifică reprezentând un factor important în atragerea de resurse financiare şi materiale. testarea şi implementarea unei metodologii care să asigure evaluarea internaţională a calităţii cercetării în universităţi. cercetării ştiinţifice şi sistemului de doctorat şi doctoranzilor care se află în etapa publicării primelor rezultate ştiinţifice. cu un nivel de atractivitate ridicat şi un prestigiu deosebit pentru comunitatea academică. susţinerea şcolilor de excelenţă. timp şi spatiu. prestigiul şi rolul lor social şi economic în comunitatea din care fac parte. precum şi creşterea capacităţii de publicare ştiinţifică la nivel instituţional şi individual. pe domenii. Pentru a putea fi competitive la nivel internaţional. resursele umane implicate în cercetare şi atractivitatea carierei de cercetător. Dezvoltarea cercetării ştiinţifice în universitate creşte sursele de finanţare.

Training pe autorat ştiinţific. Se doreşte crearea platformei REP (Romanian Editorial Portal). etc. 4. platforma compatibilă cu platforme de prestigiu internaţional (SpringerLink. Platforma editorială “Romanian Editorial Platform” – REP ce va găzdui minimum 400 de reviste. Prin formarea profesională a doctoranzilor. Rezultatele proiectului sunt următoarele: Clasamente ale performanţei cercetării ştiinţifice din universităţi. pe baza performanţei universităţilor şi a unui proiect strategic instituţional pe termen lung. ScienceDirect. un rezultat important va fi creşterea semnificativă a capacităţii de valorificare a cunoaşterii ştiinţifice din universităţi. Dezvoltarea capacităţii de autorat ştiinţific a peste 1.). cu impact asupra vizibilităţii ştiinţifice. Agenţia Română de Asigurare a Calităţii din Învăţământul Superior (ARACIS). Creşterea numărului de reviste româneşti din fluxul principal de cunoaştere. 212 .000 tineri cercetători doctoranzi. Întarirea capacităţii editoriale a unui grup de 30 de publicaţii româneşti pentru a intra în fluxul principal de cunoaştere prin indexarea în baze de date scientometrice. 3. 2. Se are în vedere propunerea unui model de finanţare care să susţină performanţa. Se are în vedere elaborarea unui model care. Creşterea capacităţii de autorat ştiinţific se va realiza prin sesiuni generale şi specifice de training. pentru a publica în reviste ştiinţifice din fluxul principal de cunoaştere. fapt ce va determina sustenabilitatea sistemului de învăţământ superior şi cercetare prin formarea resurselor umane pentru dezvoltarea societăţii cunoaşterii în România. să permită unor universităţi din România plasarea în topul 500 al celor mai performante universităţi. împreună cu CNCSIS şi CNFIS. Dezvoltarea şi testarea cadrului metodologic pentru implementarea unui program de excelenţă în universităţile din România. Parteneri instituţionali ai proiectului: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare – UEFISCSU – Coordonator. Consiliul Naţional al Rectorilor (CNR). Un model de excelenţă pentru finanţarea unor programe strategice. UNESCO – European Centre for Higher Education (UNESCO-CEPES) .• • • • • universităţile româneşti. Academia Română (AR). pe domenii.

http://www. Learning Accountability from Bologna: A Higher Education Policy Primer. (2008). DC: Institute for Higher Education Policy. Bibliografie Adelman. National Bureau of Economic Research Working Paper.uk/assets/York/documents/ourwork/rese arch/redefining_the_doctorate. San Francisco: Josey-Bass. E.M. June 2008. (2009).K. Berlin: EUA Publications. (2007).org/papers/w14792. The Higher Education Academy.3: 307-319. Assessment and Doctoral Education: recommendations for moving forward”. L. S. Doctoranzii contribuie la diseminarea cunoaşterii prin colaborare şi crearea de reţele tematice cu alţi cercetatori în cadrul sistemului de cercetare din universităţi.pdf. Brooks.3: 351-362.S.care vor aborda cazuri concrete de prelucrare a datelor în vederea alcătuirii unui articol ştiintific de înaltă ţinută. Bologna Handbook – 10. European Journal of Education 42. Burkhardt. (2008). P. in. Doctorate Education”. B. “Internationalization of U. (2009). (2007). D. and Heiland. C. 213 . Gardner.ac.. The Development of Doctoral Students: Phases of Challenge and Support.1: 27-34. “Accountability. ASHE Higher Education Report 34. “Quo Vadis Doctoral Education? New European Approaches in the Context of Global Changes”.L. European Journal of Education 42. (2008).. Bound. “Redefining the Doctorate”. Higher Education in Europe 33.heacademy. (2009). Colaborarea în domeniul cercetării ştiintifice a unui număr mare de utilizatori la nivel naţional va fi realizată prin intermediul platformei informatice de “Knowledge Sharing”. C. J. “Implementing Bologna: Lesson Learning and ongoing Challenges for post 2010”. “The International Max Planck Research Schools for Molecular Biology and Neurosciences in Göttingen (Germany) as Examples for Joint Doctoral Training by a German University and its Non-university Partners”. S. Wilson. Walsh and Turner.nber. R. and Neher. Park. Kehm. S. Washington. http://www.

1972. and semi-directive interviews. exigenţele referitoare la realizarea sarcinilor înscrise în documentele oficiale.Analiza structural-sistemică a clasei de elevi Drd. structura clasei de liceu (numărul şi calitatea membrilor care o compun). human resource quality (teachers and students). Key words: role. reunit să lucreze după aceeaşi programă şi cu acelaşi 28 Paul Popescu Neveanu. and data analysis has been done through thematic analysis which has a heuristic value. student-student and studentteacher interactions În acest articol. Maria ALEXANDRESCU Şcoala Doctorală. emphasizing: the main formative-instructional tasks that are assigned each student and the group as a whole. This study has been carried out based on participative observation. o categorie socială caracterizată prin acelaşi raport faţă de mijloacele de producţie din sistemul şcolar28. unitatea de analiză este clasa şcolară. Dicţionar de psihologie. 214 .Al. contributing to the formulation of hypotheses. student group. Aceasta este un grup relativ omogen ca vârstă şi ca nivel de pregătire şcolară. Editura Albatros. high-school classroom structure (the number and quality of the members that make it up).clasa de elevi. The high-school analysis is done from the angle of the structures and processes which characterize it. 117. conform unei definiţii mai vechi. evidenţiind: principalele sarcini instructiv-formative ce îi revin fiecărui elev în parte. I. classis . Cuza”. ca parte a organizaţiei mai largi care este şcoala. dar şi clasei în ansamblul ei. Iaşi Abstract The unit of analysis in this article is the student group as part of a larger organization which is the school. Analiza de liceu este efectuată prin prisma structurilor şi proceselor care o caracterizează. de inspiraţie marxistă. Universitatea . p.. grup) reprezintă. Clasa şcolară (lat. school norm. calitatea resurselor umane (profesori şi elevi). documentation. the exigencies related to the completion of the tasks included in the official documents.

budişti. în clasele intervievaţilor din Franţa. clasele cuprind elevi imigranţi de diferite naţionalităţi. cea mai mare parte sunt creştini (catolici. 1977. Grupuri de adolescenţi. 2008. unde rolul este îndeplinit de bunică. Sibiu. hinduşi) şi atei. p. o a doua grupă (tot 3 elevi). Familiile din clasa mijlocie sunt reprezentate de 3 elevi ai căror părinţi ocupă profesii relativ sigure în învăţământ şi se implică în viaţa lor şcolară. p. deşi au un capital economic redus. grup formal (pentru că este organizată după regulamente şi programe stabilite din exterior şi pe care elevii trebuie să le respecte) şi grup de lucru29 (pentru că sarcina clasei şcolare este să instruiască şi să permită pătrunderea marilor dimensiuni ale educaţiei necesare formării profesionale şi pregătirii pentru viaţă). comparativ cu clasele din România. Din lectura interviurilor celor două eşantioane de elevi se evidenţiază că: în eşantionul din Franţa. Prima cuprinde o parte dintre familii care. în care rolul activ în şcolarizarea elevilor nu este îndeplinit de ambii părinţi. Bucureşti. sprijinul familial este minim (în cazul unei eleve. economică).învăţător sau profesori. iar restul. juridică. de alte religii (iudaici. în departamentul Seine-Saint-Denis (SSD) unde a fost realizată o mare parte din interviuri există o mare concentrare de imigranţi. Sociologia educaţiei. de ea se interesează doar sora sau prietenul. în special de mamă. ci doar de unul dintre aceştia. Psihomedia. Editura Didactică şţi pedagogică. islamici. iar cealaltă categorie de familii se împarte în trei grupe: una reprezentată de 3 elevi. Primul eşantion cuprinde 12 elevi din România (9 elevi din clasa populară şi 3 elevi din clasa mijlocie) şi al doilea eşantion cuprinde 6 elevi români emigraţi împreună cu familiile în Franţa (4 din clasa mijlocie şi 2 din clasa populară). Un prim aspect care iese în evidenţă de la primul contact cu clasa de elevi îl constituie numărul şi calitatea membrilor care o compun30. iar în ceea ce priveşte cea de-a treia grupă. 30 Eugen David. totuşi au un rol activ în ceea ce priveşte şcolarizarea copiilor lor (se întâlneşte la 3 elevi). Adrian Neculau. ortodocşi şi protestanţi). Adela Ştefania David. părinţii lui ajung la şcoală doar când sunt solicitaţi sau când „au nevoie de adeverinţe de elev”). Clasa de elevi poate fi caracterizată ca grup instituţional (pentru că se prezintă ca o organizaţie socială. în care majoritatea sunt de confesiune ortodoxă (excepţie făcând unele clase). 33. 169. La grupul de familii din România se disting două caracteristici. iar cât priveşte un alt elev. 29 215 . Interviul semi-directiv a fost realizat pe două eşantioane.

„vorbesc pe Messenger. Moreno propune spontaneitatea ca explicaţie a atracţiei între indivizi. elevii din România observă la unii dintre colegii lor că nu-şi îndeplinesc sarcinile şcolare. L. p. devin mai siguri pe ei în relaţiile cu exteriorul.. vin în stare de ebrietate la ore. apar tot felul de rivalităţi între cartiere şi între sate pe care încearcă să le rezolve la şcoală. Indivizii îşi apară mai viguros poziţiile când se ştiu în grup.cit. grupul nu numai că asigură solidaritatea membrilor. părinţii nu sunt confidenţii elevilor. în Franta cele mai multe conflicte apar în şcolile publice între imigranţi. 216 . părinţii unor colegi lasă o libertate exagerată copiilor.ca fiind bune”.. Relaţiile dintre ei sunt descrise ca relativ bune. p. Moreno apud Adrian Neculau. Relaţiile la nivelul clasei de elevi se manifestă la două niveluri care se întrepătrund: cel al relaţiilor dintre profesor şi elev şi cel al relaţiilor dintre elevi. 273. Elevii intervievaţi din România descriu relaţiile dintre ei astfel:. Prieteniile se leagă mai uşor când există interese comune legate de preocupări asemănătoare.cit. p. op. Elevii români intervievaţi observă la câţiva dintre colegii lor că nuşi îndeplinesc sarcinile şcolare: „o parte dintre elevi sunt vulgari. această atracţie putând fi mai intensă sau mai puţin intensă32. se adresează într-un mod necuviincios profesorilor”.fiecare caută să pară altceva decât este şi încearcă să imite persoanele pe care le văd la televizor”. Solidaritatea membrilor este exprimată de sprijinul mutual pe care îl aşteaptă cu toţii de la grup. Iaşi. Aşadar. Realizarea eficientă a sarcinilor şcolare este condiţionată de coordonarea raţională şi distribuţia conştientă a rolurilor membrilor clasei de 31 32 Dumitru Popovici. intervievaţii din ambele ţări sunt de acord ca uniforma şcolară să fie reintrodusă în şcoală. dar facilitează şi adaptarea acestora la mediu. „conflictele dintre elevi sunt generate de lipsa de educaţie din familie.16. 2003.. Institutul European. 33 Adrian Neculau. mai ales în situaţiile în care mediul înconjurător oferă prilej apariţiei sentimentului de frustrare33. op.. J. nu au respect faţă de cadrele didactice sau alte persoane” şi „fac doar ce le convine”.lucru foarte cunoscut în Franţa. . Comunicarea dintre elevi este dependentă de poziţiile ocupate de aceştia în structura clasei31. 12. minţindu-şi părinţii că lucrează la referate pentru şcoală”. Sociologia educaţiei. J. Al doilea aspect al analizei clasei priveşte relaţiile dintre elevi.L.

. Acest status poate fi predominant pozitiv (când majoritatea colegilor săi îl preferă pentru diferite activităţi comune). M. nu se implică în viaţa lor şcolară şi că. pentru altele. iniţial nu există nicio bază formală pentru o diferenţiere de status în cadrul clasei şcolare. este respins).cit. Adela Ştefania David. intervievaţii din ambele ţări şi din majoritatea categoriilor identificate în această cercetare sunt de acord ca aceasta să fie reintrodusă în şcoala. în afară de sex. în cazul unor colegi. 36 Ibidem 217 . elevii din România şi cei din Franţa consideră că părinţii colegilor lor le lasă copiilor o libertate exagerată. se poate observa chiar un abandon din partea părinţilor. Prin lipsa uniformelor din şcoală se creează o ierarhizare a elevilor în funcţie de resursele financiare. aceasta se caracterizează prin patru trăsături primare: egalizarea statusurilor prin vârsta şi originea socială familială. este preferat. op.cit. Adela Ştefania David. mai mult. 171. dar şi a resurselor materiale existente34.elevi. Părinţii nu sunt confidenţii elevilor. în timp ce. obligativitatea unui set comun de sarcini 34 35 Eugen David. ci şi în funcţie de statusurile reale percepute pe care le ocupă în clasă la un moment dat36. aceştia din urmă preferând să-şi încredinţeze problemele intime prietenilor din şcoală. În general. 170. dar şi respins de alţii sau atunci când. Copiii sunt scutiţi de stresul de a se hotărî zilnic cu ce să se îmbrace şi sunt feriţi de tentaţia de a purta o ţinută indecentă. Referitor la părinţii colegilor. p. dar şi în regulamente şcolare care precizează aşteptările legate de comportamentul elevilor în şcoală35. în unele şcoli de prestigiu elevii recunosc impactul pozitiv al uniformelor şcolare asupra personalităţii lor. deoarece unii dintre părinţi le fac copiilor mofturile.Diaconu apud Eugen David. După Parsons. marginalizând pe cei care nu au”. În privinţa purtării uniformei şcolare. negativ (este respins de majoritatea elevilor) sau mixt (atunci când este simpatizat de unii colegi. pentru anumite tipuri de activităţi.. Elevii clasei îşi îndeplinesc rolurile nu numai pentru motivaţia lor pentru învăţare. p. cumpărându-le haine de firmă. Principala diferenţiere care se dezvoltă treptat este performanţa. România ar putea lua exemplul Franţei unde există uniforme de vară şi de iarnă. de la alte şcoli din cartier sau altor membri din familia lărgită apropiaţi de vârsta. Aşteptările privind rolul de elev sunt standardizate pe cicluri şi niveluri de învăţământ şi sunt prevăzute în diferite standarde de performanţă şcolară care însoţesc curricularele. În prezent. op.

datelor de la Departamentul de Statistică al Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi (200920101). creşterea efectivelor de personal didactic a îmbunătăţit situaţia din învăţământul liceal: în anul 1996 existau doar 15 elevi la un cadru didactic. 46. clasa şcolară cuprinde 15 elevi. Atât în România. Învăţământul românesc azi. Arad. 40 Cf. polarizarea între elevi (iniţial în situaţie de egalitate) şi procesul relativ sistematic de evaluare a performanţelor37. şi un număr de 70 de cadre didactice. Colegiul Naţional “Emil Racoviţă” avea cel mai mare număr de elevi dintre liceele ieşene. în Elveţia. Mahler Fred. În România. 41 http://www. Tolcott Parsons. trad. 37 218 . Clasa şcolară ca sistem social în Sociologia educaţiei şi învăţământului. 2004. 38 Adrian Miroiu (coord. p. Polirom. Concluzii În Franţa există clase omogene în învăţământul privat (şcoli confesionale) şi clase eterogene în învăţământul public. Scăderea generală a efectivelor de elevi nu este doar rezultatul scăderii demografice. Efectivul de elevi la nivel liceal a scăzut de la 995.827 în anii 2007-200839. În România se află clase omogene în învăţământul privat şi în cel public (există libertate în studierea confesiunii de care aparţine elevul) şi clase eterogene sunt în judeţele în care există mai multe comunităţi de imigranţi42 (Timiş.). cât şi în Franţa clasele sunt alcătuite din 30-35 de copii. în schimb. Editura Didactică şi Pedagogică. nr. Iaşi. Polirom. p. În anul şcolar 20092010. Cultură şi experienţă de migraţie în satele româneşti în Revista „Sociologie Românească”. Iaşi. după 1989. volumul II.3. datelor de la ComisiaNaţională de Statistică (perioada 1989-1993 ) şi de la Institutul Naţional de Statistică (1995-2007).689 de elevi în anii 1990-1991 la 788. Hunedoara. cu un număr de 1458 de elevi şi 90 de cadre didactice40. numărul elevilor a scăzut la nivel naţional cu 1. Ilfov şi Constanţa) . 39 Cf. În ultimii 20 de ani. faţă de 37 de elevi la un cadru didactic în 198938. Situaţia a început să se degradeze însă după anul 2004. Rola Mahler.ro. ci şi al pierderii interesului pentru participarea la educaţie. Bucureşti. fiind urmat de Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi“.compusnews. Clasa este alcătuită din 30-35 de elevi. 125. 42 Dumitru Sandu. 1998.(nediferenţiat).consultat la data de 22 mai 2011. 1977. şi anume 1948. Braşov.6 milioane41.

intervievaţii din ambele ţări sunt de acord ca uniforma şcolară să fie reintrodusă în şcoală.compusnews. părinţii unor colegi lasă o libertate exagerată copiilor. 2008. Bucureşti. Sociologia educaţiei. Rola Mahler. 219 . Dicţionar de psihologie. Sibiu.consultat la data de 22 mai 2011.3. Bibliografie David Eugen. trad. Polirom. Învăţământul românesc azi. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Sandu Dumitru. 1977. Iaşi. 2003. Sociologia educaţiei. Mahler Fred. 1998. Grupuri de adolescenţi. 2004. volumul II. Neveanu Paul Popescu. Editura Didactică şi Pedagogică. părinţii nu sunt confidenţii elevilor. Iaşi. 1977. http://www. Editura Albatros. Miroiu Adrian (coord. Bucureşti.ro. Psihomedia. David Adela Ştefania. Institutul European. Neculau Adrian. nr.Elevii din România observă la unii dintre colegii lor că nu-şi îndeplinesc sarcinile şcolare. Iaşi. 1972. Sociologia educaţiei şi învăţământului. Popovici Dumitru. Polirom.). Cultură şi experienţă de migraţie în satele româneşti în Revista „Sociologie Românească”.

so the teacher must find new paths.observarea spontană. teaching methodology Prin utilizarea unor activităţi de investigaţie a orizontului local. „Introducere în geografie – de la localitatea natală la planetă”. Orizontul local se poate observa în mai multe moduri. 220 . Orizontul local se desfăşoară până la limita de vizibilitate. Key words: national curriculum. învăţământ primar Şcoala cu clasele I-VIII „Dr Constantin Angelescu”. . reform. prin care sunt selectate şi analizate anumite elemente.Geografia orizontului local în curriculumul de geografie Drd.observarea dirijată prin care observatorul analizează un anumit element din realitatea obiectivă. elevul devine un participant activ la propria sa formare. methods. they are drawn into the education act as participants active and interested in environmental awareness in general and in particular the local horizon. iar prima metodă de abordarea a fenomenelor geografice o reprezinte observarea realităţii obiective. As in other areas. schools. în care orizontul local reprezintă doar un cadru exterior. Limita exterioară a orizontului local ar putea să fie situată la 40 – 50 km distanţă de un privitor situat în centru. Acestea sunt: .observarea selectivă. Daniela MATEI Prof. . noua programă de geografie. îşi propune ca învăţarea acestei discipline şcolare să pornească de la orizontul local. Paradigma programei arată că învăţarea geografiei trebuie să pornească de la elementele observate direct. rapid changes occurred in education from the learning environment to efficient learning techniques and intellectual work. Orizontul local are o extensie mai mare decât orizontul imediat şi orizontul apropiat. La clasa a IV-a. Constanţa Abstract The information sources for children are various.

Acestea se referă la: precizarea intervalului de timp în care urmează să se desfăşoare investigaţie. elemente de etnografie şi geografie culturală. stabilirea unui minim de materiale necesare cercetării în cabinet şi pe teren. elemente de degradare a mediului înconjurător. studii de caz. Pentru enumerarea unor caracteristici ale orizontului local este necesară amplasarea corectă a acestuia într-o anumită regiune geografică. Tematica poate să fie extrem de vastă.. modificarea stărilor de vreme. aspectul vegetaţiei sau forme de relief. transformarea peisajului geografic. pe măsurarea unor parametri cantitativi şi notarea lor. Există o serie de teme. evoluţia unor elemente de relief. Acestea sunt: evoluţia învelişului vegetal. Există următoarea taxonomie orizontul imediat – orizontul apropiat – orizontul local – regiune. toponimia orizontului local.observarea exploratorie. ce au menirea de a completa observarea directă. diferă foarte mult. Sub raportul diversităţii caracteristicilor geografice. Activitatea principală este bazată pe realizarea unor schiţe de hartă. Există de asemenea localităţi relativ mari situate la contactul dintre două sau trei unităţi regionale. Aspectul se schimbă de la un moment la altul al anului. În cercetările de geografie umană se utilizează: chestionare. procesele actuale din orizontul local. Orizontul local poate să cuprindă un spaţiu care să acopere una sau mai multe regiuni. cercetări asupra reţelei hidrografice. din cauza modificării stării vremii. reportofon). Pot exista şi alte metode (înregistrări video. 221 . interviuri. evoluţia perimetrului construit. Alegerea temei este urmată apoi de evaluarea resurselor materiale. de la orizontul local la regiunea în care se află situat acesta. structura demografică a localităţii natale. Există suprafeţe în care se evidenţiază întinderile de ape. transformări ale activităţilor economice. analiza şi măsurarea unor elemente situate pe teren. În această etapă are loc colectarea unor date geografice prin observarea. Regiunea este o sinteză a unor caracteristici aflate în continuitate teritorială. Caracteristicile geografice ale unor spaţii. iar alegerea unui element de investigaţie presupune o decizie importantă. orizontul local păstrează o parte din caracteristicile regiunii. prezentate pe scurt în cele ce urmează. organizarea colectivului. Există posibilitatea ca o anumită întindere care formează un orizont local să cuprindă una sau mai multe unităţi sau părţi din unităţi învecinate. umane şi de timp necesare pentru realizarea ei.

prăbuşirile. etajarea vegetaţiei în raport cu modificarea altitudinii reliefului. acumularea deluvială. formele pe care le au şi sistemul de agenţi şi procese care acţionează pentru formarea lor. fenomene de colmatare şi acumulări pe versanţii sau în albie. apele de adâncime Geografia orizontului local studiază vegetaţia şi a fauna.în cazul apelor subterane-pânza freatică. modelarea albiei majore sub influenţa oscilaţiilor de debit ale râului principal. Componentele antropice analizate vizate sunt: populaţia. . ne interesează următoarele elemente: numărul de locuitori. alunecările de teren. adâncimea. structura profesională. elementele climatice şi îndeosebi la regionarea topoclimatică. Caracterizarea climatică a orizontului local şi apropiat se poate baza pe interpretarea unor date provenite de l staţiile meteorologice. În orizontul local există anumite elemente ale hidrografiei specifice unui anumit teritoriu. variaţia de nivel în cursul unui an. raportul dintre componentele hidrografice staţionare şi relieful de subsidenţă sau de luncă. Ansamblul de particularităţi pe care îl introduce orizontul local în cadrul elementelor climatice generale se referă la factorii genetici. eroziunea areolară. sporul natural şi evoluţia lui. Aceste „procese actuale” sunt: eroziunea torenţială. ravenare. În contextul orizontului apropiat şi local. tasarea. aşezările omeneşti şi activităţile economice. direcţia lor de scurgere. 222 . Un deosebit interes în cercetarea orizontului local îl are evidenţierea unor procese care au loc la suprafaţa reliefului. mineralizaţia. oscilaţiile de nivel. . evoluţia numerică a populaţiei. În cazul orizontului apropiat şi local. Investigarea acestor elemente se poate realiza într-un mod specific pentru fiecare unitate a hidrosferei: . Pentru un teritoriu relativ restrâns ca întindere. repartiţia teritorială a locuitorilor. permanenţa acestui fenomen şi influenţa deplasărilor migratorii asupra structurii populaţiei din localităţile respective.în cazul lacurilor: suprafaţa. În cercetările de teren pot fi identificate anumite legături între fenomenele naturale observate: grosimea şi permanenţa stratului de zăpadă şi forma de relief în care este situat. un element de interes îl constituie felul în care are loc deplasarea populaţiei în alte localităţi.în cazul râurilor: debitul. structura pe grupe de vârstă a populaţiei. mişcarea migratorie. oscilaţiile accidentale. izvoare. modul de abordare a populaţiei diferă faţă de felul în care aceasta constituie subiect pentru regiuni mai întinse sau pentru teritoriul ţării.Cercetarea de teren trebuie să identifice şi să localizeze tipurile genetice de relief. fenomenele de pluviodenudare.

activităţile de transport şi de turism. Perfectionarea lecţiei în şcoala modernă. Iaşi Cucoş C. Sisteme de instruire alternative şi complementare. 1998. Iaşi Mândruţ O. Pedagogie. 1997. Iaşi Carothers Lisa. ramurile şi centrele industriale principale. 2002. În anumite situaţii. Bucureşti Comenius J A. 2002. Pornind de la această hartă. Ice breakers on line. EDP. Iaşi Cucoş C. Ed Polirom. Acestea pot fi construite pornind de la o hartă cu un anumit grad de generalitate.). Ed Polirom. Psihopedagogie. coord. Pedagogie. home. EDP. denumită hartă de bază. Editura Aramis. pentru a crea alte hărţi.Activităţile economice pot fi tratate pentru evidenţierea caracteristicilor fondului funciar. Proiect pentru învăţământul rural. I. 1996. Bibliografie Bouillerce B. pot fi realizate o serie de hărţi speciale care pot fi ulterior comparate. 1970.carthlink. Orizontul local în învăţarea geografiei. Ed Polirom. Harta de bază provine dintr-o hartă anterioară. Ed Polirom. Bucureşti Cucos C. 2007. Concluzii Cercetarea orizontului local trebuie să aibă ca scop şi realizarea unor hărţi cu diferite conţinuturi. 2002. Bucureşti 223 . Didactica magna. 1983. creşterea animalelor. Carre E. Bucuresşti Cerghit. de unde au fost selecţionate o serie de elemente invariante şi reprezentative (reţeaua hidrografică.net Cerghit I. localităţile etc. principalelor culturi agricole. pot fi chiar suprapuse. cu un caracter mai complex. Cum să dezvoltăm cretivitatea.

director adj. The film is built on two levels and as usual in a Hollywood movie half is brute force. 224 . O secvenţă inedită îi prezintă pe cei doi protagonişti ai filmului stând de vorbă în faţa unei imense table plină cu formule matematice. mystery.Matematică şi film Prof. Filmul este construit pe două planuri şi ca de obicei într-un film marca Hollywood jumătate este forţă brută.Profesorul Moriarty: Sunteţi sigur ca doriţi să jucăm acest joc? Sherlock Holmes: Mi-e frică că vă v-a aduce pierzania. Dar nu e cazul aici să vă povestesc tot filmul ci doar câteva secvenţe pe care le-am observat şi care mi s-au părut de remarcat. arme şi explozii. film ce se dovedește şi un joc al minţii din moment ce veșnicul inamic al detectivului Holmes este genialul şi diabolicul matematician profesorul James Moriarty. fil. autorul romanelor poliţiste pline de originalitate. weapons and explosions. după care s-a inspirat scenaristul filmului. Bucureşti Abstract: The article analyzes the link between mathematics and be held on the reopening film Sherlock Holmes: A Game of Shadows. a film that turns the mind game since the eternal enemy of Detective Holmes is brilliant and evil mathematician Professor James Moriarty. Cătălin NIŢICĂ Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”. Convins ca Hollywood-ul nu şi-a luat doctoratul în matematici am făcut câteva investigaţii.. Motivul jocului de şah ca joc al vieţii şi al morţii este minunat şi oferă motive de răzbunare. născută din inteligenţa lui Sir Arthur Conan Doyle." În decembrie 2011 a apărut filmul Sherlock Holmes: Jocul Umbrelor. Pascal's triangle and Fibonacci numbers . intrigă şi ingeniozitate în dezvoltarea acţiunii. Dar cealaltă jumătate este luptă intelectuală. Key words: mathematics.

o formulă de codificare şi un cifru. ecuaţiile ciocnirii a două corpuri. Acest cod se inspira din obsesia lui Moriarty pentru triunghiul coeficienților binomiali al lui Pascal. intersecţiile homoclinice ale lui Poincaré. personajul negativ îşi construiește mesajul cu literele luate dintr-o carte. de linie şi numărul caracterului în alfabet. singularitatea Painleve. Codul are trei elemente: o cheie publica . de problema celor n-puncte materiale ce se atrag după legile lui Newton. Fiecărei litere a mesajului îi vor corespunde trei numere de câte două cifre: numărul de pagina. se poate întreba oricare dintre spectatori? Sunt ele scrise doar de formă sau au un fond ştiinţific? Răspunsul este lesne de dat deoarece acolo sunt câteva dintre studiile matematice din anii 1890 dar nu numai. cartea de Horticultură din biroul sau. Pentru codificarea informaţiilor.1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 Ce formule fundamentale sunt scrise pe acea tablă. Unul dintre elementele cheie de pe tablă este codul secret pe care protagonistul filmului îl foloseşte pentru a lua legătura cu acoliţii săi precum şi pentru a cripta informaţiile despre propriul imperiu mondial. Să aruncăm o privire mai atentă asupra tablei şi vom recunoaşte elementele de matematică ce sunt menţionate de-a lungul scenariului: ecuaţiile diferenţiale ale unui laser elaborat în zilele noastre se află alături de p-codul numerelor Fibonacci. Tot mesajul se transforma într-un şir de numere de 225 . din diverse locuri. Pe parcursul filmului aceste ecuaţii vor dezvălui planurile malefice ale lui Moriarty.

Mai târziu.. Moriarty face două feluri de codificări: El codifică mesajele pe care le transmite asociaţilor lui când acordă autografe. "şirul din carte" devine: 0409 07 07 05 03 0109 0409 0308 04 0408 0610 0207.. Pentru fiecare număr natural p se poate construi o secvenţă de p-numere Fibonacci notate Fp Fp(i) = Fp(i . Odată ales p. Codul descris mai sus este folosit pentru ambele codificări. singura diferenţă fiind cheia publică. iar pentru p = 1 se obţine şirul Fibonacci uzual (se aduna de-a lungul primei diagonale în triunghiul lui Pascal). 5. cu x < Fp(n — p).p . 18. Moriarty codifică acest şir utilizând triunghiul lui Pascal.1) + Fp(i . codificat. caracterele 4. De exemplu. prin schimbarea unei variabile. Acestea se obţin prin adunarea numerelor de-a lungul diagonalei p în triunghiul lui Pascal. care l-au condus la 226 . Holmes a observat întâi notele despre triunghiul lui Pascal şi numerele lui Fibonacci scrise pe tabla din biroul lui Moriarty. secvența cărţii. Moriarty le transmite acestora cheia publică care este numărul Fibonacci folosit pentru codificarea mesajului. şi codifică informaţia despre imperiul său în carnetul roşu.. Să presupunem că prima linie a mesajului secret este transformata într-un şir de numere din carte alegând litere din pagina 23 a cărţii: din linia 10 a paginii.câte două cifre. Mai precis.1). 3. fiecare număr cu două cifre este determinat de poziţiile numerelor Fibonacci care au suma numărul dat în reprezentarea minimală. pentru a codifica numărul 23 cu numere 3-Fibonacci. să presupunem că cheia publică este p = 3. se obţin puterile lui 2 (se aduna de-a lungul liniilor orizontale în triunghiul lui Pascal). Folosind aceasta regula. = Fp(p +1) = 1. şi 20 din linia 17 a paginii. exista o reprezentare unica de forma N = Fp(n) + x. i > p + 1. Deci codul pentru numărul 23 este 0409. Fp(1) = Fp (2) = . Pentru un mesaj adresat asociaţilor săi. Mesajul mai necesită şi o cheie publică. care adunate dau 23. Acest număr înteg este inclus în conferinţa lui Moriarty la un moment cheie. Şirul de numere 3-Fibonacci este 1 2 3 4 5 7 10 14 19 26 36 50. Moriarty transforma şirul din carte într-un nou şir de numere. Holmes a observat o mică diferenţă în conferinţele lui Moriarty. observăm că numerele 3.. Pentru p = 0. 33 şi 12. pentru fiecare întreg N.Fibonacci de pe poziţiile 4 şi 9 sunt 4 şi 19. caracterele 10. Considerând poziţiile reprezentării minimale. De exemplu. "Şirul din carte" devine: 23 10 10 05 03 20 23 17 04 18 33 12.

Amy. şi mai târziu. IGN. Tribune Company. Kaufman. Bibliografie Oxford Student Journall (Mar2012) Siam News (Apr2012) "Sherlock Holmes: A Game of Shadows (12A)". Retrieved 9 March 2011. Fritz. deosebit de captivant şi inedit.ideea că un număr întreg este transmis asociaţilor în timpul conferinţelor. bazat pe faptul că floarea din biroul lui Moriarty este pe moarte. lată câteva din secretele acestui film de aventuri. Retrieved 16 December 2011. Rotten Tomatoes. Retrieved 15 December 2011. Ben (15 December 2011). Sherlock Holmes: A Game of Shadows Box Office Mojo. Holmes înţelege că numărul întreg este un număr p-Fibonacci. Melrose. Cei care au ajutat producătorul şi regizorul acestui film cu suportul matematic nu sunt decât doi prestigioşi profesori de matematică de la Centrul de matematici aplicate colaborative al Universităţii Oxford. Alain Gorilely şi Derek Moutlon. Le mulţumim pentru inspiraţie şi pentru contribuţia lor la promovarea matematicii şi sper ca aceste lămuriri să deschidă ochii minţii celor ce vor vedea sau revedea filmul. Kevin (23 November 2010). "Noomi Rapace to play Sim the Gypsy in ‘Sherlock Holmes 2′". British Board of Film Classification. Retrieved 1 December 2011. Spin Off Online. El deduce că manualul de horticultură din biroul lui Moriarty serveşte ca cifru. Tilly. Chris (22 February 2011). "Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)".' 'Alvin' sequels kick off holiday season". "Movie Projector: 'Sherlock. Inteligenţa deosebita a lui Holmes rezolvă restul misterului. Los Angeles Times. Retrieved 28 November 2010. "Sherlock Holmes: A Game of Shadows Preview". 227 .

SECŢIUNEA : STUDII CULTURALE ŞI LITERATURĂ CULTURAL STUDIES AND LITERATURE 228 .

210 43 229 . retrieved on June 27. dr. in Aristotle’s words44. Legitimacy.4] for further details (http://plato. and a democracy that in which the many and the poor are the rulers. one may add. It was inspired by the title of Kissinger's doctoral thesis of 1954: „Peace. Introduction: motivation and main concepts Any discussion in connection with democracy is bound to take us back several millennia. Democracy was initially conceived as a concept – and. equilibrium. to Athens and to Plato’s imagined ideal state. vol.) [p. besides rendering the very core of the author's view. X.stanford. cultural challenge 1. and the Equilibrium”. was chosen in recognition of Henry Kissinger's contribution to a new understanding of world politics.Democracy. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2008 Edition). Book VI) was rather suspicious with reference to this topic. by far. univ. Zalta (ed. as the abilities of “the many and the poor”. Bucureşti Abstract: The above title. Democracy itself is one of them – though. Plato himself (Republic. p. were generally viewed with contempt . aristocracy and even oligarchy on the grounds that democracy tends to undermine the expertise necessary to properly governed societies”43. modern history stands as proof of the fact that all major concepts underlying human relationships at international level need legitimacy in order to be accepted by large groups of people. not necessarily a positive one. legitimacy. Carmen ARDELEAN Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare Universitatea Tehnică de Construcţii.edu/archives/fall2008/entries/democracy . Edward N. Indeed. 2011) 44 Aristotle. Key words: democracy.before becoming a form of government and decision making in See Tom Christiano and his essay Democracy. Legitimacy and the Equilibrium under Doubt Modern „Christian” Democracy faced with the cultural and political challenges of the Muslim world Conf. one of the most important we know today. and various scholars are of the opinion that he considered democracy “inferior to various forms of monarchy." In Collected Works of John Stuart Mill. Politics: "An oligarchy is said to be that in which the few and the wealthy.

seemingly dominated a “fragmented world” with no interconnections. consecutive holders of world supremacy made good use of the power of words and concepts while they sought the top position and after. we live in a world in which only some values are shared.its own right. Indeed. More to the point. while the Russians stood for the “bad boys”. translated into Romanian as Marea dilemă: a domina sau a conduce. however. From Locke’s idea of “consent” to Brzezinski’s “hegemony”. Kissinger focused on 45 Brzezinski. p. later replaced by Russia – so vividly described by Brzezinski as "the two scorpions in a bottle"45 who. But Brzezinski has always been. Generally speaking. The traditional dichotomy between “good” and “bad” has been a constant feature throughout the political history of mankind. Ed Scripta. 2005. the USA has often played the part of the positive alternative. Bucuresti. nevertheless. political and cultural. It has brought along a general tendency towards harmonizing political. In other words. Both democratic and authoritarian governments are seeking legitimacy as a proof of the fact that their position is accepted at local or regional level. The Choice: Global Domination or Global Leadership. This brings us to the concept of “balance”.military. economic. therefore the truth of his words should not always be taken for granted. But modern democracy has somewhat different foundations and is loosely akin to what it meant for ancient Europe and the world. and in which the diversity of norms and traditions makes it difficult to find common traits with global value. come what may. it was the fight between democracy and autocracy. especially in culturally sensitive geopolitical areas. Z. or equilibrium. economic and cultural structures and has emphasized the need for complex interrelations and regulations at world level. political or structural "exports" need to be carefully evaluated if full acceptance is at stake. Nowadays. In modern terms.ix 230 . an advocate of the American democracy and hegemony. to the USA and the former USSR. In his study. in which each country supposedly knows what it can or cannot do or hope for. in the same author’s view. The twofold polarity is being slowly replaced by what Brzezinski calls a “multiple political polarity” which threatens to destroy the world order as we know it. One other concept which is considered important for the present essay is that of legitimacy. this tradition is broken by alternative forces coming into play at all levels . one can refer to the poles of power which have governed decisions at world level for the last two centuries – more recently.

It is. The concept itself was forgotten and put aside for many centuries. yet reluctant to adopt the Western (read: mainly American) lifestyle instead of their own. however. Alternatively.the characteristics of the above mentioned types of democracy. conflict-aware and culture-bound society which still had no interest in “exporting" its ideals beyond borders. then re-discovered by the human-centered. as noted from various sources and rendered in a personalized reading.the impact of charismatic political leaders on the fragile balance of power. Modern democracy takes many forms. Our interest in the Christian touch of modern democracy has sprung from the awareness of contemporary clashes between “Western-type democracies” and countries with alternative dominant religions. our intention to propose a new approach to it. the 231 . it is not the intended purpose of this essay to discuss . from direct to liberal. reform seeking. The term “Christian democracy” does indeed exist. and which later spread into Protestant and even Orthodox political circles. aiming to implement a new social and political order. It was an attempt to bring the practice of Christian teachings into the pragmatic area of politics. Democracy as a “Christian” concept The Athenian democracy was a trademark of an ancient way of life carrying the specific features of a socially fragmented. based mainly on the author’s interest in the Christian specificity of democracy. Christian Democratic parties continue to exist throughout Europe and around the world. However. partially institutionalized Europe during the Enlightenment. the present study refers to equilibrium as a major goal in today's geopolitical frame. from representative to participatory or even socialist – to quote only a few examples of doctrines and political projects connected with the renewal of this concept. in which not only world leaders alone. with reference to a (conservative) political ideology born in awe of Roman-Catholic norms. although their strength has decreased in step with certain Christian norms being turned into commonplace political strategies. in Europe of the first decades of the 20th century.even comparatively . but rather leaders and political deciders together may find the right answers for the future in a better understanding of cultural diversity. 2. At best.

but often ignore the relevance of cultural factors. In his book Soft Power. all of a sudden.American “soft power”46 is tolerated.edu/ir/library/pdf/FFP0502S. he states.let alone autocratic China – accept to play by the rule of the libertarian free will (understood as a socio-political determinism)? And who would expect the Islam-dominated absolute monarchies of the Middle East to accept an egalitarian. no longer is "the only superpower" in a “unipolar” world which does not seem to display any potential rival and. Joseph S. In all cases. political and cultural level. Nye [2008] emphasizes America's role but follows the same coordinates in his assessment: the USA. The Means to Success in World Politics (Romanian translation Puterea blândă. as well as to the opposition to American politics in various areas of the world. culture in its extended understanding (according to Hofstede) plays an important part. Ed. among which the religious specificity plays an important part. 2011) 2005: 232 . laissez aller" at social. Nye refers to the frailty of power if it is imposed by coercion.pdf (retrieved on July 14. multi-religious country – a tendency which sometimes comes into conflict with the constant need to expand its influence. Joseph. So. Most political analysts today point out the military and economic factors which define existing and potential "superpowers". Traditional. http://net. Iaşi 2009). in the complex contemporary world we live in. Indeed. closed communities based on religious stability can hardly live in harmony with the new “religion” of consumerism and (if one were allowed to say so) with a sort of "laissez-faire. Institutul European. “world politics agenda has become like a three-dimensional chess game in which one can only win only by playing vertically as well as horizontally. Soft Power and Higher Education.”47 Only the possessor of what he calls a “soft power” – that is. permissive character of essentially Christian societies is not welcome in more conservative nonChristian areas. Brzezinski’s question about whether or not the American culture is compatible with the “imperial responsibility" becomes a worrying chapter in global politics today. largely based on the local observance of traditions and culture 47 46 Nye. how could some of the despotic monarchies in the Far East . and so is tradition. though never embraced. America itself has become a multicultural. as a consequence. The invisible threads which link the members of a community and preserve a unitary identity are hard to break. In less than a century. mancentered society? It often happens that the open.educause.

being conveniently chosen as the lingua franca for communities aiming to enter the modern world. To a certain degree. Even so. or about a convergence to any extent. In search of global legitimacy In post-war Western Europe. American leadership was mainly based on military force. the religion of Islam went deeper. Yet it should be clear for all that everything related to local culture . as imagined by American forefathers.a world leader able to “shape the preference of others” can hope to gain global recognition (in other words. while English (the language) has had only superficial effects. Good or bad . the most complex “melting pot” in human history. Democracy. In the 20th century. legitimacy under the terms of this essay).including religion . was based on fundamental Christian morals. when the United States emerged as a new country.” No mention whatsoever about potential reactions of the local cultures. especially in geographical areas in which “it is attractive to others. but rather as the effect of new political or economic frames. nobody would have guessed the deep qualitative changes it would go through. largely based on the Christian communities which had migrated from Europe in search of a new life.is held high in non-Christian areas. political values and on what dominated communities imagined about its culture and freedom. democracy became a major objective and five decades later Eastern Europe freely joined in. Among the major resources which may turn any country into a "soft power". Some two hundred years ago. New issues and new 233 . from a cultural point of view. thus becoming a heartfelt way of life. 3. with an increasing Muslim population at home. Islamic tradition has had the same unifying effect in large areas from the Middle East and the Far East. to say the least. The main difference is that. as English in the British Empire.from a typical European standpoint – it is a fact that this conservative way of life influences all international relationships and any infringement of its rules is perceived as inappropriate behaviour. some 150 years ago. Nye also includes the culture of that country. the rise of the “four tigers" or the economic boom of non-Christian areas are never viewed according to their cultural causality. America finds it harder to cope with deeper conceptual changes at home. while its military domination abroad is placed under question. Today. Neither would anyone have guessed the fact that it would become a world leader or. into the soul and feelings of millions of people.

Yet again. As part of the system of international relations. rather than alienate it.goals set in. “a long term strategy is needed in order to mobilise international support. globalization seems to be a yet imperfect project.asp (retrieved on July 15. to the extent to which the world was known at each respective stage. while largely ignoring the cultural specificity of conquered communities. Having reached maturity. for the time being. latent or emerging conflicts. globalization must solve all incompatibilities and (geo)political doubts. 48 49 Brzezinski. nonChristian cultural frames seeking world domination.or. All empires used the military force for expansion. major political actors aspired for global legitimacy. Oct. p. quoted above.” Throughout the history of mankind. democracy aspires for legitimacy and asserts its right to survive for at least another century. meant to raise the awareness of countries. Z. We are living in an insecure world. democracy has become a global objective. rather than co-operational. with reference to what some can do for others. though controversial concept. notwithstanding the rise and fall of empires or world leaders.”48 Yet these strategies are still seen as all-engulfing. the balance of power was always kept alive. With the watchword now being globalization. Speech held at the Center for American Progress. In http://www. 2003.. In a world of unsolved. In a 2003 speech49.org/transcripts/Brzezinski. and in so doing we should strive to expand the zone of peace and prosperity in the world which is the necessary foundation for a stable international system in which our leadership could be fruitfully exercised. As it is. the same author underlines the need for cooperation with “a larger Europe” – but only for the purpose of enhancing its own global status and legitimacy: "We should be therefore supporting a larger Europe. the “balance of power” has constantly been a fundamental. Z. instead of taking into account cultural ones. for the time being. democracy is called upon to give the right answer. or to what others can benefit from some. But in order to reach its goals. The Middle East conflict. as Brzezinski puts it. they now require the power to adapt old concepts to new strategies .newamericanstrategies. They focus on ideological differences. cutting deep into the 21st century after having been the major military stake throughout the second half of the 20th century was only the first spark in a growing assertion of alternative. 5 Brzezinski. 2011) 234 . Yet.

4. By comparison. a capacity to match a greater-than-anticipated threat. History and Theory. in all cases. Cultural and political challenges When speaking about power. Nobody is really holding the reins at that level. M. it has been interpreted in various ways. 9) also mentions potential threats: “Balancing power is difficult because power defies exact measurements and states will tend to insure themselves against underestimating their opponents’ power or overestimating their own by acquiring a margin of safety. whereas “prestige or authority constitute only the probability that a command will be obeyed. Gilpin. Michael J. Is that really all? A number of terms seem to be inextricably interconnected.” In this continuous game. global legitimacy can only be achieved if cultural legitimacy is first gained.. in what the balance of power is concerned. today’s major political actors do not display any convincing proofs of cultural legitimacy. perceived as the opposite of international anarchy. More or less. Sheenan (p. any theoretical approach is still far from historical reality. There is a logical (and historically confirmed) relationship between power – balance – prestige – authority – security and survival. quoted above. “weakness” are not constant in historical terms. 50 51 Sheenan. Though being. p. recipients of authoritarian effects are bound to struggle to secure their own interests . In agreement with other theorists (e. History (political or otherwise) gives us a number of relevant examples.”51 At the other end. The Balance of Power.But. 1996 Sheenan. 1981) Sheenan defines power as “an actor’s ability to impose his or her will without resistance”. inequality (therefore the dichotomy between power and weakness) is a historic reality. 8 235 . without leading to a convincing set of rules that would apply in all cases.g. for a long time. from the Roman Empire to the empire of the British Crown. in international terms. J. complex as it is. for security and survival. political and military dominance was founded on the widespread acknowledgement of cultural legitimacy. Routledge. Therefore. and theorists have a hard time demonstrating that the only variables that count are politics and economics In our opinion.in other words. as Michael Sheenan points out in his book50 dedicated to this topic. And that remains the source of major conflicts around the world. But the ingredients of “power" vs. some are not satisfied with the “balance”.

which is perceived as dangerous for their safety and survival. stand up and protect the Christian world as we know it? The time of the Crusaders is long gone. and those who cannot protect their culture. Today. Can the consumerist culture in which. But what are the real geopolitical threats in the world today? Common terms refer to them as conflict. cultural resistance has been replaced by an aspiration for cultural dominance. who are. but between cultures. Terrorism is inhuman and criminal. The decades to come will probably continue to be witness to a clash between tradition and modernity. we are not talking about a war between enemy armies. This time. Having slowly but surely infiltrated the greatest power of all – America – Muslims assert their culture and need legitimacy at world level. to account for the decrease or lack of them at home. it was all about conquering new territories and resources. in turn.thus confirming the second case. or have no true culture to protect anymore are bound to lose this war. all political actors are again in search of resources which can bring power – but for some. In the first case. however permissive cannot alone ensure stability. Laws. but rather a guerrilla type of small-scale yet highly damaging war against the Western culture. everything is for sale. racism or terrorism. but not least in communications) has determined an increased interaction among states sometimes thousands of miles away from each other.instead looking for “preponderance” and thus undermining "the fabric of the international society of which states form a part” (p. Muslim communities are now expanding beyond any expectation. The distribution of military power can be seen as both a cause and an effect of the above. political and technological changes around the world has yet to find the right answer to this question.involved in constructing the world map for the future . Several centuries ago. and so are the values they strongly believed in. excessive amounts of military power raise suspicion in others.to lay the foundation of a 236 . and it is the duty of politics and politicians . 14). trying to raise the bid . In contemporary times. for some. They are not using military force in its traditional understanding. but few actually realize that it is the more dangerous as it springs from true passion and the belief in preserving one’s right to a culture. The dominating American hegemony which has led to economic. the massive development of high technologies in all areas (and last. The threat of being overpowered has gained in importance. The world is undergoing deep changes.

they may also focus on devising a whole range of means to change mentalities. on improving communication channels or inventing new technologies or warfare. But all these may not be enough if deep. A better understanding of concepts such as democracy. instead of making efforts to standardize them and ignore differences. […] When a country’s culture includes values and its policies promote values and interests that others share. It was built on strong beliefs which now seem to fade away and need to be replaced or regained quickly. 5. Nye (2006: 2) refers to culture as “the set of values and practices that create meaning for a society. In spite of the important values that it states. The present essay was conceived as an unconventional approach to geopolitics and conflict-prone matters. Political actors today focus on finding highly complicated means to achieve their goals. Alternatives and choices for the next decades: by way of a conclusion The road map for tomorrow needs to be sketched as soon as possible. And cultural frustrations will continue to exist inevitably. it increases the probability of achieving desired outcomes because of the relationship of attraction and duty that its culture creates.renewed. so as not to lose the battle forever. Over a couple of centuries. the Western type of democracy has yet to discover the power of unity in cultural diversity. innate cultural trends are not perceived and appreciated for their diversity. the sensitive point. modern democracy has gained legitimacy and the reputation of ensuring a certain level of equilibrium among conflicting forces. is fundamental. But the world will never cease to think in terms of dominance and power – be it soft or not. as Brzezinski puts it. and an open “sharing of values and interests”." Culture is. convincing and legitimate alternative. instead of engaging in unrealistic battles. 237 . indeed. and so will the excesses of political correctness. Good strategies may focus on asserting political values or foreign policies. legitimacy or balance of power can only be achieved through education and the constant exercising of an open mind. or to awaken the sense of duty or pride. Christian morals and values have not spoken their last word yet. starting from the assumption that the Christian foundations of modern democracy may be the cause for its inability to gain legitimacy in non-Christian geographical areas.

For the time being. This is the image of the world map today.edu/archives/fall2008/entries/democracy) Nye. and to find appropriate ways to preserve its values. The Christian type of democracy needs to regain its role of peacemaker in today's conflicting world. The Choice: Global Domination or Global Leadership. Oct. and political leadership often expands them beyond limits. The following decades will give an answer to all questions regarding politics and cultures. In http://www. Conflict and the thirst for dominance seem to be innate in our human genes. Z. It is both. T.org/transcripts/Brzezinski. Bucuresti. Z.” Bibliography and references Brzezinski. 1996 238 . The Balance of Power. Speech held at the Center for American Progress. Edward N. 2005 Brzezinski. The Means to Success in World Politics (Romanian translation Puterea blândă. Basic Books (March 2004) – translation into Romanian: Marea dilemă: a domina sau a conduce. or human rights are understood differently. 2005: http://net. Institutul European. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2008 Edition). Nye (2005: 4) gives a potential solution to this riddle: “Americans – and others – face an unprecedented challenge from the dark side of globalization and the privatization of war that have accompanied new technologies. Ed Scripta. according to different cultures. Michael J. at all levels.A great deal of these battles today are fought on the territory of culture. Zalta (ed. Our success in this changed world will depend upon developing a deeper understanding of the nature of power and the role of soft power. Ed. History and Theory. 2003. Joseph S. Iaşi 2009) Nye.educause.) (http://plato. Soft Power.stanford. Joseph. and achieving a better balance of hard and soft power in our foreign policy. in which concepts such as social and political status. Soft Power and Higher Education.edu/ir/library/pdf/FFP0502S.newamericanstrategies.pdf Sheenan. Democracy.asp Christiano. And it would be wise for political deciders to find the appropriate means to spread out those elements of Western culture which have already proved their validity through centuries. And the gap between them seems to deepen. Smart power is neither hard nor soft. Routledge. We are living in an insecure world.

Ed. să dăm cărţii o formă literară [s. un cititor 52 53 În genul „Orice asemănare cu fapte sau personaje cunoscute este întâmplătoare” Principesa Margareta a României.dr. p. univ. 5 54 ibidem. adică exact năzuinţe de scriitor beletristic şi nu de bucătar dornic să-i fie gustate deliciile. 6 55 idem 56 ibidem. /…/. textualizate. in our opinion. Key-words: literariness. asupra faptului că „Titlul cărţii nu conţine nici o metaforă şi nici o ironie”53.56 Chiar dacă aparent reţetele culinare sunt distinct prezentate de portretele nobiliare ale personalităţilor care le preferă sau generează (personalităţi care.Literaritate şi intertext în Cartea regală de bucate a Principesei Margareta a României Lect.n. în spiritul textualismului. intertextuality. ca ea să devină preferata multor mii de români”. 7 239 . că această carte „este un fel diferit de a cunoaşte Familiile Regale ale lumii”54. Larisa Ileana CASANGIU Universitatea Ovidius Constanţa Abstract Although apparently Royal Cook Book by Princess Margareta talks about cuisine. recunoscând. Curtea Veche. autoarea îşi exprimă speranţa „ca volumul să le placă. p. să fie o referinţă pentru ei”55. De altfel. să-i informeze pe oameni. Carte regală de bucate. totodată. Deşi ne previne. au devenit personaje literare). să-i intereseze. la urmă.] cât mai apropiată de savoarea şi adevărul momentelor reflectate în volum. citim afirmaţia: „Radu şi cu mine am încercat. Bucureşti. asemenea unui regizor care dă în vileag anumite aspecte delicate ale unor evenimente atestate social-istoric52. Royal cook book. 2010. written by Laura Esquivel. the portraits of public figures evoked here give belletristic aspect and put it together with the book Like Water for Chocolate. să-i amuze. contrastive study. p.

un timp semnificativ Spre exemplu. în cartea regală există un joc al „convenţiilor realismului literar şi cu acelea ale facticităţii jurnalistice: textul este acompaniat de fotografii ale autorului şi ale subiectului. detaliu individualizator. Bucureşti. incluzând aici încrederea naivă. Univers. De altfel. dar nu de toate bucatele!”60… Ca şi în documentarul „Moarte la Cannes". dar obiect al personajului. 17 58 57 240 . iar pe de altă parte. ci cu bucate dintre cele mai comune. chiar păstrând observaţiile asupra texului la nivelul structurii sale de suprafaţă. metaficţiunea istoriografică. cititorii. chiar dacă prepararea acestora solicită adesea un rafinament artistic). semnat de Jerzy Kozinski. asemenea zânelor. de incursiunea în timp. p. un anumit topos. Paideia. Bucate. fragmentarismul (aparent) al cărţii se constituie într-una dintre cele mai frecvente trăsături estetice ale postmodernismului. cât şi planurile epice specific romaneşti redând parcă o confruntare directă a discursului artei (fie ea şi culinară) cu acela al istoriei contemporane în derulare. p. 2002. prin trăsături dintre cele mai actuale. Trecutul este şi el valorizat contradictoriu: pe de o parte. Bucureşti. în construirea personajelor (prin prosopografie şi ethopee). cu hidromel. dacă avem în vedere funcţia propagandistică a cărţii (care nu trebuie suspectată de macchiavellism. Comentariul foloseşte aceste fotografii pentru a ne face pe noi. Poetica postmodernismului (trad. alături însă de alte elemente uşor reperabile în cartea regală: autoreferenţialitatea (decurgând din apelul la mise en abîme). Ed. Dan Popescu). intertextualitatea. calitatea nobiliară presupune „sânge albastru” atestat de arbore genealogic şi.”59 În termenii lui Radu Anton Roman. pare să fie anulată orice reminiscenţă paseistă. este confirmată şi constatarea conform căreia „Postmodernismul ne învaţă că toate practicile culturale au un subtext ideologic care determină condiţiile posibilităţii reale pentru ca ele să producă semnificaţii. relaţia dintre fapt istoric şi eveniment ca experienţă. Ed.avizat vede cu uşurinţă atât o conexiune puternică între respectivul fel de mâncare şi personajul-pretext narativ pentru care funcţionează ca o adevărată emblemă57. vizând însă o accepţie nouă. ci văzută ca pe o universalie a oricărei scrieri). În plus. vinuri şi obiceiuri româneşti. 59 Linda Hutcheon. 1998. conştienţi de aşteptările noastre în ce priveşte interpretarea naraţiunii şi a imaginilor. între gusturile cultivate de convenţiile literaturii populare şi cele ale literaturii elitelor (Aflăm cu stupoare că înaltele feţe regale nu se hrănesc. 13 60 Radu Anton Roman. paradoxul/contradicţiile58. putem afirma despre volumul la care ne referim: „Cartea aceasta o fi ea de bucate. implicit.

61 Linda Hutcheon. prin asociere. în 1993. Regina Sofia a Spaniei.”61.comună în veracitatea reprezentaţională a fotografiei. Sofia. fiind pentru prima dată când acest premiu este primit de un autor străin. şi în Cartea regală de bucate. Maria. şansele de retenţie a conţinutului vizat cresc. mai ales prin spaţiile alveolare presupuse de construcţia fiecărui homo fictus.amama (Regina Elena a României). lăsând cititorul să le umple cu imaginaţia sa. trimiţând la „autoficţiune". Ed. Irina. Poetica postmodernismului (trad. Principele Amedeo de Savoia. * Dacă în cartea autoarei mexicane Tita plânge ori de câte ori toacă ceapa (adică la prepararea fiecărei reţete care conţine acest ingredient). Ambele autoare menţionate. vândut în peste 4. devenind emblema sa. se simte aceeaşi pulsiune sentimentală în asocierea unei reţete culinare cu un anumit chip. Elena. 241 . când Editura Humanitas redă această statistică). în Cartea regală de bucate. concomitent. altele. cu studii de psihopedagogie. Tita. devenit în scurt timp după publicare un best seller. Formula aceasta estetică particulară a Cărţii regale nu este însă nouă. Dan Popescu). p. Univers. iar în 1994 primeşte Premiul ABBY (American Bestsellers Book of the Year). Femeia Anului. mai mulţi receptori/analizatori în actul cunoaşterii. Bucureşti. Principe de Wales. plânsul fiind aici mai degrabă unul cathartic. care îşi sublima toate trăirile emoţionale (în special pe cele erotice) în mâncarea pe care o gătea. tata (Regele Mihai). unele din ele sugerate de textul artistic.5 milioane de exemplare (până în anul 2004. catharsisul îi este indus cititorului odată cu frumuseţea pe care o descoperă în ochii estetei-principese care alcătuieşte fiecare portret astfel încât să ne facă să îndrăgim personajul prezentat . 28 62 Conform prezentării realizate de editura Humanitas. Granny (Principesa Margareta a Danemarcei). de fotografiile inserate. şi de ceea ce personajul preferă. Ca şi în cazul protagonistei Laurei Esquivel. exclusiv aureolară. probează faptul că ştiu cu prisosinţă faptul că dacă implicăm. prin conexiunile pe care acesta le identifică între anumite trăsături de personalitate. ci a fost măiestrit adusă în literatură de scriitoarea mexicană Laura Esquivel. odată cu debutul său editorial. asigurându-i totodată autoarei o notorietate mondială62. prin volumul Ca apa pentru ciocolată. Laura Esquivel este declarată. în 1989. Charles. mama (Regina Ana a României). uneori chiar găteşte sau. 2002. pur şi simplu. duce de Aosta.

înfăţişate aureolar. şi. f. creaţia literară este un document uman.. În acelaşi chip. citim în cartea principesei Margareta. tensiunilor anxioase din sufletul inconştient. urmând grila de lectură propusă de doctorul Justin Neuman în Studiul psihanalitic al romanului Adela de G. Bucureşti.a. în ciuda diversităţii trăsăturilor care le dau specificitate. Markgraf de Baden. /Iată de ce analiza unei opere literare este analiza sufletului omenesc”. în beletristică. 17 242 .”63 Din acest punct de vedere. mai ales în cea postmodernistă (neconsumată la nivelul formulei estetice). pentru ca mai târziu să-şi urmeze sentimentele. a ezitărilor. Atelierele Cartea Românească. cât despre autoare. protagonista Laurei Esquivel. Poetica postmodernismului (trad.şi în acest mod. sufletesc. Principesa Tatiana Radziwill -. găseşte forţa de a-i iubi copilul acestuia. trăind chinul de a locui în aceeaşi casă cu bărbatul iubit care i-a devenit cumnat. Ibrăileanu. şi chiar să-l alăpteze (miraculos).64 Aşadar. nobiliare. se găseşte simbolic în alegoria chibriturilor. fiind evident faptul că „Toate retuşările sunt reconfortante şi iluzorii. Şi în acest caz. deşi rănită în dragostea sa faţă de Pedro. / Personajul – în aparenţă – este o himeră livrescă. Tita. nu putem s-o 63 Linda Hutcheon. Bucureşti. obsesiilor. asupra acestora. în fapt. exprimată de vocea doctorului John Brown: „Bunică-mea avea o teorie foarte interesantă. în ceea ce priveşte abordarea psihologică a personajului-narator. Dan Popescu) Ed. conturează unitatea de viziune ce caracterizează caracterul proteic al prototipului ficţional profund pozitiv pe care esteta îl are permanent în vedere. al autorului. / Structura sufletească a unui personaj este – aşadar – confecţionată arbitrar: reeditează. o formă manifestă a trăirilor autorului: „Fantezia literară utilizează tensiunile afective ale autorului. Studiu psihanalitic al romanului Adela de G. fiecare portret reprezintă. spunea că deşi ne naştem cu o cutie de chibrituri în noi. reprimat. 24 64 Dr. Justin Neuman. prin prisma cu care îşi prezintă personajele. p. 2002. Ibrăileanu. în realitate e obiectivarea spontană a frământărilor lăuntrice. a cărei frumuseţe lăuntrică se revarsă. întocmai cum ar fi făcut cu propriul fiu.Maximilian II. Univers. împotriva oricărei raţiuni. întreaga ardere lăuntrică sublimată prin arta culinară. concretizează procesele sufleteşti abstracte – latente – ale autorului. le concretizează sub forma personajelor . dramatizează frământările lui interioare. atruizează. p. nu atât despre o serie de figuri istorice.

p. avem nevoie. 2 căpăţâni de usturoi. Ca apa pentru ciocolată. 2010. 2 linguri de miere. simţim în noi o căldură plăcută care. de oxigen şi de ajutorul unei luminări. de la răsuflarea persoanei iubite. de exemplu. precum cea despre Sofia .. pe măsură ce trece timpul. Cu alte cuvinte.. luminarea poate fi orice fel de mâncare. se aprind toate deodată. cutia cu chibrituri se umezeşte şi nu vom putea aprinde niciodată nici măcar unul singur. 2 linguri de feculă de porumb. sufletul ne părăseşte trupul. până când altă emoţie vine să o reînvie. mângâiere.”65 Tot la combustia erotică a unor personaje apar unele sugestii şi referiri în Cartea regală de bucate. Astfel. 87-88 Principesa Margareta a României. de preferinţă roşii. rătăceşte prin locuri întunecate încercând în zadar să-şi găsească hrana. Bucureşti. 65 66 Laura Esquivel. produc o strălucire atât de mare.aprindem singuri. Humanitas. dispare treptat. Ed. Iar dacă se întâmplă asta. exact ca în experiment. 2 picături de esenţă de trandafir. e singurul care l-ar putea hrăni..„caracterizată printr-o adevărată sete de viaţă. cuvânt sau sunet care să acţioneze ca un detonator şi să aprindă unul din chibrituri. la o emoţie puternică. /…/ Sigur că mai trebuie să fii atentă să aprinzi chibriturile unul după altul. pp.. că lumina produsă e mai presus de ceea ce putem vedea în mod obişnuit şiatunci în faţa ochilor ne apare un tunel minunat care ne arată drumul pe care l-am uitat în clipa în care ne-am născut şi care ne cheamă ca să ne reîntâlnim cu originea divină pe care am pierdut-o. combustia aceasta este hrana sufletului. 6 prepeliţe. ea a trăit mereu intens”66. 2 linguri de anason. căci combustia care se produce la orice aprindere este ceea ce dă energie sufletului. 56 67 12 trandafiri. pentru că dacă. 2004. Curtea Veche. muzică. Orice om trebuie să descopere care-i sunt detonatorii pentru ca să trăiască. Numai că în acest caz oxigenul trebuie să provină. reţeta de prepeliţe pe petale de trandafir67 a scriitoarei mexicane se situează în acelaşi context al semnificaţiilor cu cea de sos de mango şi rodii cu somon la cuptor68 a principesei. l pithaya 68 „Sosul: 243 . Ne cuprinde brusc o emoţie intensă. Carte regală de bucate. 2 linguri de unt. neînarmat şi cuprins de frig. 12 castane. neştiind că doar trupul pe care l-a lăsat în urmă. Sufletul doreşte să reintre în locul de unde a venit. dar şi cu O mâncare de peşte prezentată într-o carte de bucate din vremea hegemoniei brâncovenilor. Ed. Dacă nu descoperim la timp care ne sunt detonatorii. lăsând trupul inert. Bucureşti.

de preferinţă roşii”. sfârâind în focul jertfelor. mai ales că provin de la bărbatul iubit.. chiar în cultura mexicană. are semnificaţii paradoxale. p. ale zeilor şi ale oamenilor pe care se crede că îi întremează. Artemis. de la care se recoltează cu deosebită grijă petalele „încercând să nu te înţepi”69. trandafirul este şi un simbol al iubirii. p.”70 De altfel.”71 Porumbul. cu proprietăţi magice. înlesneşte menţinerea castităţii.În volumul Ca apa pentru ciocolată. chiar al celei paradisiace. sacre. de când este reconstituită. fiind un simbol al Soarelui. se crede că pot fi găsite sufletele morţilor. al Lunii şi al Omului. Totuşi. Deşi titlul trimite mai degrabă la sintagma idiomatică „altă mâncare de peşte” decât la o reţetă culinară. deşi se situează pe poziţia primă în cadrul titlului reţetei.a. Bucureşti. Prepeliţa. Ed. ale sufletului. Dicţionar de simboluri. simbolizând „toate energiile. în care Tita era emiţătorul. „energie vitală fixată”. Castanele. vol. 41 71 Jean Chevalier.. iar în medievalitate. sugerând. reiterator al respectivei acţiuni. care par să constituie un decor al baldachinului destinat consumării erosului. p. fiind o pasăre călătoare. dar cu ajutorul lui. sunt simboluri ale prevederii. 408 244 . în absenţa mijloacelor de transport de astăzi. prin intermediul mâncării. având aproape un rol minor în reţeta culinară care vectorizează acţiunea la un anumit moment dat (dacă avem în vedere poziţia ocupată în succesiunea ingredientelor). simbolizează caracterul ciclic. în folclorul grecesc. mâncarea de peşte prezentată 69 70 Laura Esquivel. totodată. prin faptul că sunt consumate în special iarna. Usturoiul are clar un rol apotropaic. Pedro receptorul. Alain Gheerbrant. Ed. efectul afrodiziac pe care îl are produsul gastronomic rezultat este unul uimitor asupra consumatorilor locuiţi de tensiuni erotice: „Părea că descoperiseră un nou cod de comunicare. în vreme ce. în vreme ce untul. dar şi „şuvoiul vieţii”. iar Gertrudis fericita în care se sintetiza această rară atracţie sexuală. III. ele se substitue fazanilor) în raport cu cei „12 trandafiri. pe lângă semnificaţiile mistice şi religioase. f. forţă cathartică. 33 ibidem. se consideră că. o varietate a mirodeniilor utilizate în bucătărie. fie ea şi domnească. în O lume într-o carte de bucate. Ca apa pentru ciocolată. 2004. ale Cosmosului. prepeliţele par insignifiante (de altfel. Humanitas. dacă este consumat de femei. decât unei mâncări în care ele îşi pierd identitatea. în Borneo. este greu de imaginat. aşa cum apare la Dante. Bucureşti. este un element esenţial al jertfirii. măcinate într-un mojar. a sudului şi a focului.

presupune acelaşi rafinament nobiliar ca şi prepararea oricărei reţete din Cartea regală de bucate. sarea se pune „den destul”. însă la fieştecare litră de vin să pui 32 de dram[uri] de zahăr şi 16 de oţet şi sare den destul. La vremea respectivă. nucşoara. chiar în structura de suprafaţă a textului ia drept pretext narativ prepararea diverselor mâncăruri. cât şi zahărul. spre exemplu. scorţişoară. gătitul peştelui (în speţă al ştiucii) nu lasă loc echivocului. 2003. ceapă prăjită. Deci pune într-o tingire vin. atât scorţişoara. Voievodul dincolo de sala tronului. piperul şi cuişoarele. dar şi să oculteze cititorului neofit literaritatea structurii de adâncime a textului. nucşoară. Ed. zahăr. p. Şi când va fierbe mai tare vinul. Iaşi. vectorizând totodată lectura cititorului iniţiat. p. şi să fie toate bine pisate. Astfel.”73. Şi aşa îl fierbe până să va ca-ngroşa zeama”»72 Deşi redat în limbajul colocvial al vremii marelui patriot muntean. şi-l fierbe. Ca apa pentru ciocolată. ca să să amestice mirodiile. realizată la peste trei secole distanţă în timp. iar combinarea acestora în mâncarea de peşte constituie chiar şi astăzi un indiciu al rafinamentului nu doar al bucătarului. 2004. Prezentăm astfel reţetarul Curţii brâncoveneşti. constituiau ingrediente pe care doar pătura socială superioară şi le permitea să le procure. 175 245 . grăitor în sensul celor afirmate: «„Să iai peştile dupre ce-l vei griji. Bucureşti. Ed. atuncea pune bucăţile de ştucă în tingire spălate bine. „şi-a asumat misiunea de a o învăţa ceva la fel de valoros: secretele vieţii şi ale dragostei prin prisma bucătăriei. cât al meseanului căruia îi erau destinate bucatele. dacă Laura Esquivel. doar cu volumul Ca apa pentru ciocolată prezintă drept trăsătură comună literaritatea. mărunţel şi să-l îndulceşti cu sare şi lasă-l să stea. şi apoi îl fierbe. Principesa Margareta porneşte tot de la arta culinară ca pretext literar menit motiveze introducerea portretelor memorabilelor personaje prezente. * Deşi din punct de vedere gastronomic Cartea regală… se angajează într-un intertext uriaş. pune untdelemn. cantităţile sunt clar precizate. cimbir. piper. întorcând peştile câteodată. şi fierbând. să-l tai bucăţi. cuişoare. Humanitas. Polirom. iar prin intermediul personajului său porte-parole Tita. când şi când tot întoarce bucăţile de peşte în vin. 72 73 apud Dan Horia Mazilu. fără ca vreuna dintre lucrări să fie şi beletristică. atunci când. oţet. lăsându-se totuşi loc preferinţelor individuale. Şi după ce va fiarbe câtvaş. Indicaţiile sunt precise. 222 Laura Esquivel.

Poetica postmodernismului (trad. Bucate. Bucureşti. Atelierele Cartea Românească. Studiu psihanalitic al romanului Adela de G. Ed. Polirom. 2010 Roman. Dan Horia. 2003 Neuman. 2002 Mazilu. Artemis.). Ca apa pentru ciocolată (trad.. Ed. Ed. Bucureşti.Bibliografie Chevalier. Laura. Dan Popescu) Ed. Gheerbrant. Iaşi. Bucureşti. Univers. Curtea Veche. Humanitas. Carte regală de bucate. Bucureşti. Bucureşti. Justin (Dr. Paideia. Alain. Cornelia Rădulescu). vol. f.a. Linda.a. 2004 Hutcheon. f. vinuri şi obiceiuri româneşti. Principesa Margareta a României. Dicţionar de simboluri. Jean. Voievodul dincolo de sala tronului. I-III Esquivel. Radu Anton. Ibrăileanu. 1998 246 . Ed. Bucureşti. Ed.

a ideii propuse de autoare ca premisă a lucrării sale:” Conştiinta existenţei unei componente feminine a literaturii române demne de inters şi publicitate s-a materializat foarte puţin de-a lungul celor două secole de literatură română modernă”. Daniela BĂDESCU Colegiul de Poştă şi Telecomunicaţii. Este vorba despre lucrarea intitulată „Studii de literatura feminină”. şi încă una de reală valoare artistică. permanentă timp de două secole. femeile continuă să scrie literatura. În cele ce urmează încercăm să continuăm. but it is a testament to the experiences of a female soul artist. cu ceva timp în urma. but also in other European countries. Dar şi în prezent. „Gh. originally from Romania is currently a valued presence in the German space. space and feeling of fear Un studiu interesant a publicat. Bucureşti Abstract Herta Müller. communism. d-na Elena Zaharia Filipas. Romanians. prezentarea peisajului literar feminin românesc prin aducerea în prim plan a unei 247 . S-a schimbat acum percepţia asupra fenomenului literar feminin? În viziunea Elenei Zaharia Filipas „preocuparea pentru studiile de gen începe încet-incet să dobândească şi în spaţiul cultural românesc o oarecare consistenţă” şi de aceea lucrarea domniei sale realizează o analiză extrem de valoroasă a începuturilor literaturii feminine româneşti. This article aims to briefly present a creation that deserves to be read not only because it is a reconstruction of historical periods that have been frightening us.Herta Müller şi literatura femină de azi Prof. lucrare în care domnia sa pleca de la o veche prejudecată. aceea că literatura feminină a stat multă vreme „aruncată la marginea canonului masculin. oprinduse la perioada comunistă.” Este la fel de adevărat că însuşi criticul Eugen Lovinescu (altfel susţinător al multor scriitoare) afirmă că „literatura nu e o vocaţie feminină ci bărbateasca” şi. de aici. Key words: feminine literature. oarecum. Airinei”.

în care binele nu îşi găseşte locul. Dramatic este însă şirul de întrebări pe care romanul îl pune (superba metaforă ce sugereaza în titlu două ipostaze umane) în legătură cu condiţia omului în comunism atunci când acesta alege. citim în mai toate prezentările făcute scriitoarei. în care nu există nici măcar un licăr de speranţă.distinsă cu un premiu atât de valoros în 2009 pentru “densitatea poeziei şi sinceritatea prozei cu care a descris plastic universul dezmoşteniţilor". E clar că este vorba despre supravieţuire într-o lume a mizeriei interioare. Întreaga carte este un şir de metafore. În această lume. omul nu este decât o unealtă socială iar romanul nu face altceva decât o radiografie a acestui univers în care „nimicul e slujit cu pompa”. sau. Herta Müller este“ scriitoare germană de origine română” . activă. reprezintă sufletul feminin şi percepţia acestuia asupra vieţii trăite.scriitoarea HERTA MULLERcâştigatoare. deşi „spaţiul” în care se desfăşoară cele două poveşti este total diferit ca modalitate narativă aleasă de autoare. o succesiune de parabole care obligă lectorul la un efort suplimentar de gândire şi mai ales de simtire. omul din spatele măştii pe care o poartă. „Încă de pe atunci vulpea era vânator” este o superbă alegorie despre supravieţuire într-un univers al durerii şi fricii. Sigur. mai bine zis. în 2009.personalităţi a literelor contemporane. a premiului Nobel pentru Literatură. efort necesar pentru a recompune ideea din spatele imaginii. 248 . înainte de a prezenta activitatea literară a Hertei Muller. universul beznei totalitare a regimului comunist. ar trebui să răspundem unei întrebari cât se poate de fireşti : este opera sciitoarei parte integrantă a literaturii române. când „până şi vulpea devine vânător”. Poate mai interesant ar fi să analizăm dacă opera ei . sau nu (îi este dat) să trăiască într-o lume putredă moral. Ambele creaţii recompun un univers terifiant în care dominant este sentimentul de frică. M-aş opri la două dintre operele prozatoarei:”Încă de pe atunci vulpea era vânătorul” şi „Animalul inimii’. o lume în care oamenii se împart în două categorii: vânător şi vânat. Încă de la început romanul propune o lectură problematizată. reprezintă ea (autoarea şi opera) spaţiul românesc? Răspundem “DA” acestei intrebări deşi o mare parte a reprezentanţilor culturii române actuale sunt de cu totul altă părere.

că sensurile sunt mai „facil” de interpretat. Interesantă şi îngrozitoare în acelaşi timp este metafora „pătratului”. o poveste despre idealuri sfărâmate. Decăderea oamenilor. Iar spaimele năvălesc peste om oriunde – poate şi acesta este una din cauzele pentru care Nobelul s-a oprit la Herta Müller. Kurt şi Georg. un jurnal) înseamnă activitate subversivă şi chiar propria ta condamnare la moarte. angajările politice. Sigur. Este vorba despre patru tineri care trăiesc în comunism. în regimul totalitar ceauşist şi care îşi trăiesc drama în România şi chiar în afara ei. ba chiar a unei întregi ţări. cauza principala a staţionării Nobelului la autoarea de origine română este neîndoielnicul său talent literar. „nararea” în sine deşi titlul. relatează povestea ei şi a altor trei prieteni. Liviu Drugă (2009) consideră că desi mediul în care se mişcă personajele cărtii este sistemul opresiv al comunismului ceausist. tânara de etnie germană. re-modelatoare. camera pe care eul narator o împarte cu Lola. publicat în 1993. a unei lumi plină de spaime. este redată aici până în cele mai mici detalii – în toată această suferinţă pare că natura însăşi trece de partea terorii. În imagini expresive şi de o frumuseţe înfricoşătoare. Edgar. ar sugera cu totul altceva (să amintim doar mitul zeului egiptean Ptah). N-am simtit ca importante în această carte “condamnarea comunismului’. Etalarea acestei senzoriale înţelegeri oferă spectacolul cărtii. „Animalul inimii”. tânara care se 249 . despre condiţia intelectualului tânăr într-un regim în care „a scrie”(poezie. însă ceea ce surprinde aici este „povestea”. miza romanului stă în felul în care sensibilitatea individului se implică în viaţa din jur. Încă de pe atunci vulpea era vânătorul este probabil cartea cea mai românească a acestei mari autoare de limbă germană. distorsiunile etnice (oricum rar menţionate). mai ”la îndemână”. nu remomorarea documentaristă a unei epoci. se poate spune că nu mai îndeamnă la o lectură atât de problematizată.“ Despre celălalt roman . ceea ce Ernest Wichner spunea despre această carte: „O blană de vulpe în apartamentul profesoarei Adina devine un simbol al ameninţărilor unei Securităţi omniprezente pe când regimul începe deja să se clatine. “Când e atâta spaima pe lume” (citatul e din Gellu Naum care deschide cartea) dispariţia prietenilor dragi reprezintă motivaţia şi sursa de energie a actului artistic. conflictele personale. Naratoarea. ca o concluzie. metaforic.Aşez aici. Herta Müller reconstituie panorama crudă şi înspăimântătoare a dictaturii şi a unei societăţi distruse până la rădăcină. Atât: o supersensibilitate.

Drugă. Humanitas.sinucide şi care lasă un jurnal-„document” pe care cei patru îl citesc după moartea ei. o creaţie care merită să fie citită nu doar pentru că este o reconstituire a unei perioade istorice înspăimântătoare prin care am trecut noi.html 250 .Paideia. Putem considera aceasta mărturie punct de plecare pentru a argumenta faptul că opera Hertei Müller aparţine deopotrivă literaturii române şi literaturii universale? Este o întrebare la care probabil timpul va fi acela care va da un răspuns unanim acceptat. Animalul inimii. ci pentru că este o mărturie a trăirilor unui suflet de femeie-artist. Încă de pe atunci vulpea era vânător. cadre şi concepte. Este acest pătrat simbolul unei lumi ce îngrădeşte orice libertate a individului ce trăieşte în el? Răspunsul pe care romanul îl propune în finalul său este:DA. Bibliografie Muller . Studii de literatură feminină. 2003 Liviu. 2009 Muller. Elena. românii. 1996 Filipas. Ed.com/2009/11/animalul-inimii-hertamuller. Herta. Zaharia. 2009 – sursă online: http://liviudruga. Herta. Ed. Ed. Autoarea însăşi a mărturisit că a scris acest roman în amintirea prietenilor români ucişi sub regimul „Ceauşescu”. Acest articol nu şi-a propus decât să prezinte foarte pe scurt. Polirom.blogspot. Animalul inimii – cărţi.

Keywords: cooperation. Cornelia DORÎNGA Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii “ Gh. 25-26 noiembrie 2006 De mai bine de 10 ani. este una dintre cele mai importante şi de succes acţiuni duse de către colectivităţile locale în străinătate. În mod incontestabil. acţiunea internaţională a departamentelor franceze s-a dezvoltat considerabil. Germania şi Italia. în special.Francofonia şi cooperarea descentralizată franco-română Prof. în cadrul cooperării descentralizate. fragment din discursul Excelenţei Sale Ambasadorul Franţei în România. bazat două sentimente extrem de importante pentru această colaborare: fidelitatea şi constanta relaţiei noastre. Al treilea factor este acela al complementarităţii şi diversităţii acţiunilor înregistrate”. „Există trei factori care au asigurat acest succes : în primul rând factorul uman. după cele din Marea Britanie. international agreements Cooperarea descentralizată franco-română cuprinde peste 600 de parteneriate. Herve BOLOT. dintre care peste 200 au beneficiat de finanţare din partea Statului francez. la deschiderea Forumului cooperării descentralizate. Projects and actions developed to be aimed at meeting the needs of local communities in a manner that will ensure the participation of civil society and local and central public institutions for the achievement of the objectives. rădăcina acestuia a fost elanul de solidaritate de la începutul anilor ’90 şi marele entuziasm al multor colectivităţi locale franceze. Tările noastre au cunoscut evoluţii paralele în ceea ce priveşte raportul dintre Stat şi cetăţeni… . descentralization. Punerea în aplicare a descentralizării de mai bine de 20 de ani a permis colectivităţilor franceze să dobândească cunoştinţe şi o vastă 251 . Airinei”-Bucureşti Abstract The article examines the French-Romanian decentralized cooperation and partnerships concluded as part of a common history. partnerships. the process of Francophonie unites the two peoples. Cluj Napoca. Al doilea factor se situează pe plan instituţional şi administrativ.

experienţă în materie de gestiune publică. Ca urmare a acestor întâlniri naţionale. care poate fi considerat ca fiind al doilea Forum al cooperării descentralizate franco-române. care permit colectivităţilor locale din cele doua ţări să întreprindă acţiuni şi proiecte durabile. permiţând astăzi să se acţioneze într-un mod mai structurat în domeniul cooperării. în noiembrie 2005. s-a organizat prima ediţie a Forumului cooperării descentralizate (« les assises de la cooperation décentralisée ») la Villefranche-de-Rouergue – Franţa. Alba Iulia (mai 2006). Iaşi (21-23 septembrie 2002) şi Sinaia (5-6 mai 2003). în septembrie 2003. după cel de la Villefranche-de-Rouergue. care reunit un număr mare de participanţi francezi şi români şi a permis identificarea perspectivelor pentru acţiunile comune. majoritatea parteneriatelor transformându-se în cooperări mult mai structurate. precum şi acţiunile pe care le facem împreună reprezintă modele de colaborare la nivel european pentru multe ţări » Cristian ANGHEL. numărul fiind în raport cu creşterea importanţei şi consistenţei proiectelor comune. Acest entuziasm s-a menţinut şi ulterior. Cred eu căa această relaţie dintre structurile noastre. Primarul Municipiului Baia Mare. acest forum al cooperării descentralizate franco-române. 252 . In începutul cooperării descentralizate franco-romane a contant şi un puternic sentiment de solidaritate care a condus colectivităţile franceze sa-si aducă aportul în deschiderea României după evenimentele din ’89.reprezentanţi ai colectivităţilor locale şi reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale. ea aparţine celor doua guverne. respectiv în România. reprezentanţi ai guvernelor celor două tări. Diverse întâlniri ale actorilor cooperării descentralizate francoromane au fost organizate în România cu sprijinul Ambasadei Franţei şi colectivităţilor teritoriale din România : la Timişoara (4-5 iulie 2001). la fel şi reprezentativitatea : aleşi locali. « Este deja o tradiţie ca o dată la doi ani ăa organizăm alternativ în Franţa. Numărul participanţilor prezenţi la aceste întâlniri este unul important. structurilor asociative ale autorităţilor publice locale din cele două ţări. cadre teritoriale. Iniţiativa este lăudabilă. ceea ce constituie o reuşita a cooperării descentralizate franco-romane şi subliniază actualitatea tradiţiei de prietenie franco-română. dar în egală măsura. Alt Forum a fost organizat la Cluj-Napoca. Preşedintele Federaţiei Autorităţilor Locale din România intervenţie în cadrul forumului La întâlnirea de la Cluj Napoca din 2005 au fost reuniţi peste 300 de participanţi .

putem aprecia că pe parcursul cooperării româno-franceze. s-a conturat un set de principii în baza cărora s-au dezvoltat activităţi menite să conducă la atingerea graduală a obiectivelor acordului de cooperare. urbanism. francofonia ne uneşte. dar şi de apropiere între ONG şi colectivităţile locale. condiţii indispensabile unei bune cooperări. uniforme şi echilibrate. sociale. utilizând experienţa dobândita anterior. patrimoniu.In cadrul întâlnirilor generale « assises de la cooperation décentralisée » au fost dezbătute numeroase teme. 3. ale legislaţiilor 253 . care asigură un caracter permanent al activităţilor desfăşurate de parteneri.principiul democraţiei şi legalităţii în baza căruia întreaga activitate de cooperare se desfăşoară cu respectarea prevederilor Constituţiilor celor doua ţări şi a reglementărilor Europene. educaţionale şi altele între comunităţile locale. avem o organizare teritorială similară şi casa noastră mamă se numeşte Europa» fragment din intervenţia dlui Gilles QUINQUENEL. Vicepreşedintele Consiliului General Manche. de definire a axelor şi priorităţilor de colaborare. 2. culturale. dezvoltare durabila. de promovare a activităţii colectivităţilor locale. Aceasta şi datorită faptului că « împărtăşim o istorie comună.principiul continuităţii.acţiunile cooperării descentralizate sa fie construite în jurul unor proiecte adevărate de dezvoltare. într-un demers de dezvoltare durabilă pentru ca : . reprezentanţi ai colectivităţilor locale. Reprezentantul Adunării Departamentelor din Franţa (ADF) Privind retrospectiv. priorităţilor şi modului de evaluare şi comunicare să se facă de comun acord pentru a ajunge la proiecte împărtăşite şi o coordonare reală între actorii implicaţi (fie ei reprezentanţi ai statului. S-a dorit ca Forumul organizat la Cluj Napoca să dea un nou elan cooperării franco-române. Scopul acestor întâlniri este şi o ocazie de bilanţ. politici locale şi regionale. descentralizarea şi autonomia locală. educaţie. membrii asociativi sau ai societăţii civile). după cum urmează: 1. ceea ce presupune utilizarea unor metode şi tehnici variate care se încadrează în concepţia de regionalizare şi mondializare a relaţiilor administrative. cu privire la acţiunile în care cooperarea descentralizată intervine : sociale.principiul abordării globale. economice. care sa angajeze colectivităţile locale în vederea înscrierii cooperării ca fiind un adevărat proiect politic al teritoriilor reprezentate -definirea obiectivelor.

fr 254 . SCAC. 32. www.naţionale şi europene.principiul transparentei şi participării în baza căruia elaborarea şi implementarea strategiei de cooperare se face în mod transparent cu participarea societăţii civile alături de instituţiile publice locale şi centrale pentru realizarea obiectivelor asumate. Carta cooperării descentralizate şi a dezvoltării durabile inţiativa CUF. Bucureşti. 5. 2006. www.principiul dezvoltării durabile în baza căruia proiectele şi acţiunile dezvoltate trebuie să urmărească satisfacerea nevoilor comunităţilor locale într-o manieră care va garanta libertatea de decizie a viitorilor aleşi. p.ambafrance. Bibliografie Comunicate de presaă ale Ambasadei Franţei la Bucureşti 2002-2006.org Ghidul cooperării descentralizate franco-romane. AFCCRE.cuf. Comitetul 21. precum şi a prevederilor tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care Franţa şi România sunt părţi semnatare 4.

sau în spații naturale mirifice...sensibilitatea lor și spiritul epocii lor.o acțiune finalizatăprin povestirea.cu ajutorul imaginilor. Mari personalități. Honoré de Balzac.ton air est plus parfums qui celui que je respirai.știință.din diferite motive locuiesc acolo(rezidenți.Există o legătură foarte veche între umanitate. Oui.mais la bonté naive de la nature:je suis chez mai. Călătoria fizică și descoperirea reprezintă momente foarte importante pentru cunoașterea naturii și culturii locurilor.Din păcate în contemporaneitate.a textelor.istorie și tradiție.Evidențierea pluralității relațiilor dintre acești doi poli reprezintă posibilitatea unei revigorări a relațiilor și cei care. artiști.a unei experiențe unice în locuri cruciale ale culturii. time.Patrimoniul cultural şi natural. Grădiniţa Rază de Soare. Mariana CROITORU Centrul CRED.sufletul oricărui loc Prof. space.cu timpul și spațiul. their sensitivity and spirit of their age. scientists.. artists. valuable trace their genius.realitatea virtuală încearcă să le erodeze treptat.locul de origine ori cel de ședere a constituit pentru om o legătură cu veșnicia.a peisajelor. scriitori au lăsat în fiecare țară europeană. Great personalities. 255 . to find harmony.. mon aîme est plus en harmonie avec tes sites charmant. writers have left every European country. the writers show that they left their own lives (daily living). culture „C'est sur ton ciel pur que mes premiers ont vu fuir des premiers nuages.. and experiences of artists. oameni de știință.le grandiose. où règne mon pois laudace.Voiajul fizic devine ocazia unui voiaj intelectual și afectiv în artă. Din vremuri imemoriale. balance lost.turiști). Târgovişte (Dâmboviţa) Abstract The trip is synonymous with a rediscovery of self..istorie.. values.urme valoroaseale geniului lor. E minunat când se crează legături de comunicare între om și contextul de referință spațiu-timp..locuri. Keywords: heritage.

Călătoria este o fascinație și o metaforă existențială,ca și cum limita dintre țărm și mare,ne-ar îndemna să reflectăm la enigmele propriei vieți. Călătoria este sinonimă cu o redescoperire a sinelui,iar experiențele artiștilor,ale scriitorilor arată că și-au părăsit propriile vieți (traiul de zi cu zi),pentru a găsi armonia,echilibrul pierdut. Călătorul descoperă nu numai spiritul locului, dar redescoperă propriul său suflet.Într-un peisaj montan,de exemplu,trăirile emoționale sunt profunde,iar gândurile se îndreaptă ancestral. „Descălecătorii au venit de la munte.De nicăieri nu ai mai clară viziunea sensurilor,decât de la munte.Muntele inspiră simțiri grandioase (Zaharia Sângeorzan).Formula „oameni și locuri definește o profundă legătură între sufletul locului și spiritualitate,un conglomerat realizat prin comuniunea oamenilor cu natura,cu tradițiile și cultura locurilor.Se știe că„omul sfințește locul ,dar și locul îl „sfințește pe om la rândul său.A cunoaște spiritul locurilor și mentalitatea oamenilor a reprezentat fir călăuzitor atât pentru reporteri de marcă,scriitori,istorici dar și pentru diplomați,oameni de cultură și oameni obișnuiți. Veșnicia poate fi tradusă prin păstrarea și evident transmiterea tradiției.Despre tradițiile românilor Lucian Blaga spunea: „Tradiția noastră e fără vârstă,ca frunza verde .Cultura noastră românească a fost solidară cu orizontul spiritualității folclorice.Această solidaritate a fost menită să promoveze posibilitățile de creație ale poporului nostru.Din vremuri străvechi,neamul nostru românesc și-a concentrat forțele lui de creație aproape exclusiv în universul spiritualității populare.Istoria a silit neamul românesc să-și adâncească propriile sale tradiții latine și pro-latine împiedicându-ltotodată să participe la mișcarea culturală inaugurată de Renaștere și Iluminism.Pentru că istoria i-a fost potrivnică,geniul popular sa solidarizat cu acele realități vii pe care niciun șuvoi potrivnic nu le poate atinge:Cosmosul și ritmurile cosmice.Este deja cunoscut faptul că strămoșii românilor erau deja creștini,în timp ce neamul românesc„se plăsmuia întra catastrofe istorice .Astfel simpatia față de Cosmos,atât de specifică geniului românesc nu poate fi catalogată drept un sentiment păgânesc – ci ca o formă a spiritului liturgic creștin.Multă vreme s-a crezut că sentimentul Naturii și solidaritatea cu ritmurile cosmice trădează o spiritualitate necreștină.Această prejudecată era generată de o insuficientă cunoaștere a creștinismului ,mai ales a celui răsăritean,care a păstrat în întregime spiritul liturgic al primelor

256

veacuri.Pentru noi,românii,spiritul creștin a considerat totdeauna Cosmosul ca fiind o creație alui Dumnezeu,iar ritmurile cosmice au fost comparate cu o liturghie sfântă.Solidarizați spiritualicește cu Natura, românii au prelungit până în zilele noastre„acea magnifică încercare de încreștinare a Cosmosului (Mircea Eliade). Dacă ținem seama de ceremonialul pascal,de exemplu,devine simplu de înțeles cât de solidară este Natura cu misterul cristologic:Natura toată este cernită în Săptămâna Patimilor,dar renaște triumfătoare prin învierea lui Isus.Această liturghie cosmică este regăsită în folclorul românesc.Poporul român s-a retras în el însuși,s-a concentrat asupra propriilor tradiții,apărându-se împotriva popoarelor (influențelor potrivnice).Astfel românii au păstrat,au adâncit și au valorificat o viziune creștină a Naturii,așa cum fusese ea exprimată în primele secole ale creștinismului.Se poate spune pe bună dreptate că arhaismul și conservatorismul folclorului românesc au salvat un patrimoniu care aparținea creștinismului în genere,dar,pe care procesele istorice l-au anihilat.Cle mai bune exemple pentru a înțelege că spiritualitatea populară românească este solidară cu liturghia cosmică sunt baladele populare„Miorița și „Meșterul Manole .Aceste creații reprezintă piese de aur ale patrimoniului cultural,al spiritualității românești,sunt valori ale geniului creator popular. Creaţia spiritualităţii populare arată constantele geniului creator românesc.” Acolo unde moartea e încă valorificată ca o nuntă, izvoarele spirituale sunt intacte” (Mircea Eliade). De-a lungul timpului, aproape tot ceea ce a dat mai bun geniul românesc, l-a dat pe nivelul creaţiei folclorice. În orizontul spiritual care este propriu folclorului trecerea timpului este comparată cu apa care trece, iar tradiţiile reprezintă pietrele:”Apa trece, pietrele rămân”. Pietrele semnifică imaginea arhitipică a realităţii antologice. Când sfintele sărbători de iarnă bat la poarta sufletelor noastre de români, fiecare dintre noi se întoarce în povestea de iarnă a copilăriei. Iarna copilăriei, de-o veşnicie deapănă poveşti. În iarnă, povestilor ascultate cândva la gura sobei devin fotografii făcute cu inima, imagini în care apar bunicii ori părinţii plecaţi în iarna veşniciei. În iarnă, aproape de

257

Sfintele Sărbători, tradiţiile ne cheamă cu şoapta vântului dintre ACUM şi ALTĂDATĂ. Cu smerenie ne închinăm amintirilor din iarna copilăriei. Pe acest fir (al amintirilor) călăuză este pâlpâiala timidă a lumânării aprinse lângă coşul cu covrigi. Aşa începea colindul în copilăria mea. Bunicul spunea că Irod poruncise să fie ucisi pruncii..., şi de aceea copii primesc la colind mere, covrigi, nuci … aşa spunea el. În noaptea amintirii, luminată de strălucirea zăpezii ori de licărul stelelor, parcă drumul nu mai era drum, ci un pod de argint, sclipitor, care ducea, parcă spre o grădină a Edenului. Noi copiii, parcă nu mai eram cei din fiecare zi, părea că suntem nişte îngeri. Oricum eram cuminţi şi fericiţi. Ca în colindele străvechi “parcă se coboară” acea pace a serilor de colind de altădată, ne-nvaluie şi acum la ceas de Sfinte Sărbătoari. Ideea pe care doresc aici să o evidenţiez este aceea că “sufletul locului se îngemănează cu sufletul omului, care, copil fiind cândva, a luat cu sine prin lume Sfinţenia copilăriei. Fiecare iarnă a copilăriei am trăit-o ca pe o poveste. Personajele bune erau toţi cei apropiaţi, iar personajele rele nu erau plăsmuite niciodată, de teamă să nu apară. Minuni se întâmplau: începeau “ pe la cântători”, când veneau copii mari cu “Steaua”, când sărutam icoana în Ajun. Minunea se continua în somnul adâncit de mirosul bunătăţilor pregătite. Am visat că fiecare copil are o stea, şi că pe drumul stelelor vine Crăciunul. Era întruchiparea văzută în icoane, la Sfânta Biserică.Peste ani uitarea nu se poate aşterne, căci cea ce un copil a fotografiat cu inima, rămâne în veşnicie. Tradiţiile înseamnă nemurire, integrare de valori, fac parte din patrimoniul nostru cultural. In concluzie patrimoniul nostru cultural integrează valori ce aparţine şi folclorului, într-o varietate de manifestări. Nu întâmplător şi literatura noastră îşi are origine în folclor. Alături de patrimoniul cultural, patrimoniul natural, defineşte “ l'âme de lieu”. Într-un loc încărcat de istorie, aşa cum este Târgovişte, şi-au pus amprenta personalităţi de seamă ale religiei, literaturii şi artei, istorici de renume. ”Curtea Domnească” de altădată, străjuită de Turnul Chindiei parcă par că trezesc ecourile unor vremi apuse. În spiritualitatea şi conştiinţa târgoviştenilor sunt puternic împregnate imagini ale voievozilor şi domnitorilor, dar şi ale sfinţilor canonizaţi, pentru care au manifestat evlavie, până în zilele noastre. Primul sfânt canonizat pe pământ românesc a fost Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului şi Mitropolitul Tării Româneşti, care şi-a manifestat cu putere, darurile sale divine, aici, pe aceste meleaguri. A promovat întotdeauna buna şi necesara colaborare între credinţă şi cultură,

258

adresând îndemnuri pentru tipărirea de carte. Istoria a aratat că roadele îndrumării sale duhovniceşti s-au văzut cel mai bine în viaţa şi activitatea Sfântului Voievod Neagoe Basarab, primul mare erudit. Prin scrierea sa “ Învăţăturile catre fiul său Teodosie” promovează o politică statală autentic creştină, întemeiată pe valorile fundamentale şi nepieritoare ale Evangheliei.

Ca o concluzie, Mircea Eliade atribuie sufletului fiecărui loc „sufletul neamului, care este înpărtit în spiritualitatea oamenilor din cele mai vechi timpuri şi până azi”. Noi suntem sufletul locului. Ţara noastră este un loc “binecuvântat de Dumnezeu, iar noi românii ne tragem seva de la pământenii Daciei de demult, care au făcut din acest loc hotar al împărăţiei basmului, iar din credinţă si-au făcut o lege”.

Bibliografie M.Eliade, Profetism românesc, Ed. Roza Vânturilor, Bucureşti, 1990 Viaţa Sfântului Ierarh Nifon, Arhiepiscopia Târgoviştei, 2010 Cugetări şi reflecţii despre cultură şi civilizaţie, Ed. Albatros, Bucureşti, 1984 H.de Balzac, La Loire et les collines de la Touraine, journal Z.Sângeorzan, Teme fundamentale (M. Sadoveanu), Ed. Minerva, Bucureşti, 1976 P.Nistor, A.Bogdan Ceobanu (coord.), Diplomaţie şi destine diplomatice în lumea românească, Ed. Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2011 C. Sandache, Literatură şi politică: Paul Morand , sursă online: http://www.dacialiterara.ro/6-2010/DL-06-2010.pdf

259

Spaţiul românesc şi influenţa elenă Lect. univ. drd. Adina BARBU -CHIRIMBU Facultatea de Litere, Universitatea „ Spiru Haret” Abstract This article discusses the Greek influence on Romanian culture, trying to prove that this is one of the most stable, strong, long and not least beneficial foreign influences on our culture. Preferential relations between Greek and Romanian are based on spiritual affinity, religious, cultural followed the natural course by World War II. After the Revolution of 1989, there was a new beginning of the cultivation of traditional Romanian-Greek relations, a new development of the expression of ethnic Greek, learning the ancient Greek and a powerful rediscovery of Greek ethnic identity. Key words: Greek, identity, culture, Romanian civilization

Chiar şi o simplă privire asupra devenirii noastre istorice relevă o strânsă şi permanentă legătură între poporul român şi cel grec. De la perioada veche invăluită în legendă de când datează povestea Insulei Şerpilor – cunoscută în antichitate ca insula lui Ahile până la povestea mult mai nouă a Jocurilor Olimpice moderne reînviate de Ev. Zappas – român de origine greacă, de la pământul primitor şi noua patrie reprezentată de Ţările Române pentru greci după căderea Constantinopolului până la reluarea strânselor legături între Grecia şi România după 1989, istoria grecilor şi a românilor se întâlnesc şi se împletesc întotdeauna în mod pozitiv şi ascendent. „Nici un al popor nu a avut o influenţă atât de constantă şi de benefică asupra noastră precum grecii. Dar – se întreabă cercetătoarea Georgeta Filitti, distinsă fiică a poporului grec şi promotoare a culturii acestuia in România – ce i-a făcut pe geto-daci apoi pe români, mai întotdeauna in stare să se scuture de năvălitori, de intruşi, să-i primească pe greci, sa le folosească alfabetul, cum atestă o inscripţie din sec. III î. Hr., să

260

se inteleagă de cele mai multe ori cu ei, să găsească instinctiv acele modele de cooperare râvnite de toate popoarele în căutarea păcii universale?”74 Originile legăturilor româno-elene se găsesc în zorii istoriei, în îndepărtata Preistorie. În neolitic, apoi în epoca bronzului în nenumărate situri arheologice de pe teritoriul ţării noastre au fost descoperite artefacte aproape similare cu cele descoperite la Mycene, Kakovatos, Ciclade. La rândul ei, ceramica de provenienţă greacă sugerează intense relaţii de schimb cu corăbierii greci care ajungeau în ţinuturile pontice, aşa cum reiese din versurile primilor poeţi greci. „Theogonia” lui Hesiod, datată – ca şi faimoasa legendă a argonautilor – din secolul 8 î.Hr. mentiona Istrul iar poetul Arktinos din Milet amintea insula Leuke75. În Antichitate, dorinţa de aventură şi de colonizare a unor noi teritorii i-a mânat pe greci până catre gurile Dunării; aici ridică cetăţi pe ţărmul Mării Negre (ca de altfel în tot bazinul acesteia) şi în Dobrogea, făcând această zonă să pulseze de o viaţă economică şi culturală deosebită. Izvoarele arheologice stau mărturie acestui lucru. Grecii ne-au oferit cele mai vechi informaţii despre strămoşii noştri, istoricii greci antici facând referire la triburile de la nordul Dunării; lui Herodot îi datorăm cea mai cunoscută descriere a geţilor, numiţi de acesta “cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci”. Tot grecilor le datorăm fondarea cetăţilor Tomis, Callatis, Istros (Histria); podul lui Traian de peste Dunăre este opera grecului Apollodor din Damasc. Datorăm aceluiaşi faimos arhitect antic grec monumentul considerat în unanimitate de specialişti actul de naştere al poporului român – Columna din Forul lui Traian din Roma. Adoptarea creştinismului ca religie comună va face martiri în rândul ambelor popoare. In necropolele de la Basarab sau Niculiţel se găsesc înmormântaţi geţi şi greci, fraţi întru aceeaşi credinţă care îi va uni vreme de secole. Grecii ne-au oferit cele mai vechi informaţii despre strămoşii noştri, istoricii greci antici facând referire la triburile de la nordul Dunării; lui Herodot îi datorăm cea mai cunoscută descriere a geţilor, numiţi de acesta “cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci”. Tot grecilor le datorăm fondarea cetăţilor Tomis, Callatis, Istros (Histria); podul lui Traian de peste Dunăre este opera grecului Apollodor din Damasc. Datorăm aceluiaşi faimos

74

Filitti, Georgeta, „Cuvânt înainte” la lucrarea Paulei Scalcău “Elenismul în România. O istorie cronologică”, Ed. Omonia, Bucureşti, 2006, p.5 75 Actuala Insulă a Şerpilor

261

arhitect antic grec monumentul considerat în unanimitate de specialişti actul de naştere al poporului român – Columna din Forul lui Traian din Roma. Multe cetăţi geto-dace au fost construite după planurile unor arhitecti greci iar alfabetul grec este folosit în Dacia. Majoritatea monumentelor religioase din provincia romană Dacia sunt dedicate unor zeităţi greco-romane iar iconografia de la inceputul primului mileniu d.Hr. are ca temă principală mitologia greacă. Nu putem continua sa vorbim despre secolele urmatoare fără a-l aminti pe istoricul Dio Cassius, provenind dintr-o familie de aristocraţi greci, autorul unei istorii de dimensiuni impresionante a Romei, în care îi aminteşte pe geto-daci. Apariţia şi răspândirea creştinismului în Dacia se leagă tot de prezenţa greacă. Gemma datând din secolul al II-lea d.Hr. descoperită la Constanţa în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (şi aflată în prezent la British Museum) are gravate pe ea scena răstignirii şi cuvântul simbolic ichtis în greceşte, fiind considerată drept mărturia cea mai veche a prezenţei creştinismului în spaţiul carpato-danubiano-pontic. Nu lipsit de importanţă ni se pare să îl amintim pe învăţatul grec Dionisie cel Mic, născut in secolul VI pe teritoriul Scythiei Minor, creatorul sistemului cronologic ce porneşte de la naşterea lui Hristos şi folosit astăzi în întreaga lume. Timp de mai bine de un mileniu, Imperiul Bizantin – şi prin el cultura elenă – a reprezentat cea mai importantă sursă de influenţă în întreaga zonă orientală a Europei. O dată cu ridicarea „celei de-a doua Rome”, a Constantinopolului, cultura bizantină se răspândeşte inclusiv în spaţiul de la nordul Dunării şi va rămâne o influenţă permanentă în acest teritoriu timp de multe secole, teritoriu devenit o prelungire a Elladei. În secolele X-XI prezenţa meşterilor bizantini în spaţiul românesc e atestată de ornamentele specifice de pe capitelurile de piatră ale cetăţilor de la Dăbâca, Alba Iulia, Slon (Prahova) sau Moldoveneşti (Cluj), de literele greceşti cu care erau însemnate cărămizile, de provenienţa bizantină a materialelor de construcţie şi de modul în care sunt îmbinate. Cucerirea Constantinopolului în 1204 de către cavalerii celei de-a patra cruciade declanşează emigrări importante ale grecilor către zona dunăreano-pontică. Prelaţi de origine greacă ajung să fie o prezenţă des întâlnită la nordul Dunării. La începutul secolului al XIII-lea cneazul Balea şi urmaşii săi aveau un episcop de rit grec iar către sfârşitul secolului întemeierea

262

Mitropoliei de la Vicina reprezintă o strângere a relaţiilor între statele feudale române şi Imperiul Bizantin. Această nouă Mitropolie va fi păstorită de ierarhi greci: Teodor, despre care izvoarele istorice menţionează că a participat la un sinod în capitala imperiului în 1285, Luca, Macarie, Iachint. Integrarea civilizaţiei româneşti în cea sud-est europeană de influenţă bizantină se simte cu precădere în arhitectura religioasă, încă din secolele al XIII-lea şi al XIV-lea, pentru a culmina în secolele al XV-lea şi al XVI-lea. În secolul al XIV-lea, formaţiunile statale româneşti, aflate la începutul organizarii lor, stabilesc relaţii politice cu Bizanţul; Dobrotiţă, întemeietorul statului dintre Dunăre şi mare primeşte în 1357 titlul de despot, cea mai înaltă demnitate la Curtea bizantină, din partea împăratului Ioan V Paleologul pe care îl susţinuse împotriva rivalului său Ioan VI Cantacuzino. El însuşi căsătorit cu o aristocrată constantinopolitană, Dobrotiţă intră în relaţii de rudenie cu împaratul bizantin prin căstoria fiicei sale cu moştenitorul împăratului. Către sfârşitul secolului, în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân sunt menţionaţi primii dregători greci în Muntenia; tot in aceeaşi perioadă prezenţa grecilor la curtea domnească se face simţită şi în Moldova. În secolele ce vor urma prezenţa greacă se va intensifica nu numai la nivel politic ci şi - mai ales – în sfera religioasă. Încă înainte de mijlocul secolului al XV-lea atât pe scaunul mitropolitan al Munteniei cât şi al Moldovei se află înalţi prelaţi de origine greacă. În momentul prăbuşirii Constantinopolului în 1453, mitropolitul grec al Moldovei, Ioachim, îi îndeamna printr-o enciclică pe toţi creştinii să îi ajute pe fraţii lor fugiţi din faţa urgiei turceşti. Începând cu această dată emigraţia greacă spre Ţările Române se intensifică, impactul prezenţei greceşti asupra vieţii economice, politice, culturale a acestora intensificându-se în secolele următoare. În familiile domnitoare române se continuă politica de înrudire cu bizantinii. În paralel, toţi domnitorii români ajută cu daruri bogate mănăstiri din Orient sau de la Muntele Athos. Fenomenul de pătrundere a elementului cultural grec în Tările române atinge un punct culminant la sfărşitul secolului al XVII-lea şi începutul celui de-al XVIII-lea, în timpul domniei lui Brâncoveanu şi va rămâne la un nivel ridicat pe tot parcursul secolului al XVIII-lea marcat de prezenţa domnitorilor fanarioţi. Încă din prima parte a secolului al XVII-lea în Principatele Române se constituie şcoli cu predare în limba greacă. „Profesori, filosofi, preceptori, secretari domneşti, medici, jurişti din spaţiul de expresie grecească se refugiază la Bucureşti şi Iaşi. Toţi aceşti greci care

263

dau strălucire învăţământului, tiparului, practicării diferitelor profesiuni liberale sunt nişte cosmopoliţi. S-au format in marile universităţi italiene, la Ioannina, la Constantinopol; îi ajută pe domnii români să-şi constituie biblioteci ce vor fi curând invidiate de occidentali. Această pleiadă irepetabilă de invaţaţi greci, susţinuţi din plin de domnii pământeni, apoi de cei fanarioţi are meritul de necontestat de a fi introdus Principatele Române, fie şi vremelnic, în sistemul de valori academice creatoare, de rezonanţă europeană.”76 Nu trebuie să ignorăm sentimentul de împamântenire atotputernică a grecilor încercat de contemporani în secolele respective; uneori aceştia reacţionează însă răscoalele antigreceşti şi măsurile restrictive luate de unii domni la adresa grecilor nu au urmări semnificative. Perioada de maximă afirmare a elenismului în Tările Române rămâne cel al domniilor fanariote. Folosit de Imperiul Otoman ca mod de supunere şi administrare eficientă a provinciilor româneşti cu ajutorul unor funcţionari greci, provenind în majoritate din cartierul constantinopolitan Fanar, sistemul a funcţionat – cu părţile lui pozitive şi negative – timp de un secol. Deşi istoriografia din secolele urmatoare, influenţată de curentul naţionalist care va domina întreaga Europă s-a grăbit să prezinte perioada fanariotă în cele mai negre culori nu putem ignora faptul că secolul al XVIII-lea a reprezentat zorii modernitaţii pentru Principatele Române, principii fanarioţi contribuind în mod decisiv la desprinderea de medieval şi intrarea în modern a provinciilor pe care le conduceau. Considerăm important să subliniem această diferenţă între imaginea pe care grecii fanarioţi au avut-o în epoca în care au condus Muntenia şi Moldova şi imaginea profund negativă, denigratoare creată după consumarea efectivă a acestei perioade din istoria noastră77. Fără a încerca să ignorăm aspectele negative inerente ale epocii fanariote este totuşi evident ca aceasta a avut certe elemente pozitive, benefice pentru Tările Române. Nu trebuie să uităm faptul că introducerea de către otomani a sistemului de guvernare prin intermediul înalţilor dregători greci proveniţi în majoritate din cartierul Constantinopolitan al Fanarului a reprezentat

76

Filitti, Georgeta, Cuvânt înainte la lucrarea Paulei Scalcău, “Grecii din România”, Ed. Omnonia, Bucureşti, 2003, p. 8-9. 77 Istorici ca Bălcescu, Quinet, Kogălniceanu, Bariţiu se încadrează în acest curent.

264

varianta cea mai puţin negativă pentru viitorul Principatelor Române, alternativa fiind transformarea acestora în paşalâcuri. Guvernarea prin intermediul grecilor fanarioţi a permis Moldovei şi Munteniei să îşi păstreze un grad destul de însemnat de indenpendenţă, susţinut chiar şi de unii dintre principi – care, deşi străini, ajung să acţioneze în favoarea noilor lor patrii adoptive vremelnice. Despoţi luminaţi, cu o educaţie inaltă, grecii fanarioţi au introdus reforme care au schimbat faţa Principatelor. Majoritatea celor 32 de domni fanarioţi se dovedesc buni administratori, codificând şi modificând în sens iluminist raporturile sociale, creând o administraţie provincială eficientă, fiind de asemenea preocupaţi de urbanism şi fondatori şi sprijinători de şcoli, spitale, tipografii, lăcaşuri de cult. Aceastia au operat restructurarea instituţiilor, au introdus şcolarizarea şi salarizarea slujbaşilor, au produs legislaţie nouă şi modernă, au reformat fiscalitatea, au desfiinţat şerbia78. Este suficient sa amintim faimoasa Constituţie din 1746 a lui Constantin Mavrocordat, publicată în “Mercure de France”, anterioară cu aproape cinci decenii măsurilor juridice şi administrative care au reformat Franţa începând cu 1789. Este de asemenea de remarcat că principii greci din secolul luminilor au fost atât consumatori cât şi producători de cultură. Au încurajat istoriografia şi au fost ei înşişi scriitori dăruiţi cu talent, ca Nicolae Mavrocordat, Nicolae Caragea sau Alexandru Hangerli. Dominatia culturală greacă nu a reprezentat în secolul al XVIII-lea un proces forţat. Aşa cum vom remarca în primul capitol al acestei lucrări, în mod paradoxal aceasta nici macar nu atinge un apogeu în epoca fanariotă ci în cea premergatoare acesteia.79 Prezenţa greacă era deja de multe secole o realitate puternică în peisajul cultural al Tărilor Române şi va rămâne aşa şi după încheierea epocii fanariote, când cele două popoare, grec şi român găsesc noi puncte de afinitate. Români şi greci vor lupta contra unui duşman comun, Imperiul Otoman, susţinându-se reciproc în lupta de eliberare naţională, şi paşind în modernitate în acelaşi timp.80 După un oarecare recul în perioada

Djuvara, Neagu – „Intre Orient şi Occident. Tările române la începutul epocii moderne”, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2009, p. 64, p.71. 79 Ne referim in special la cultura scrisă. 80 Cf. Bouchard, Jacques – „Les grecs phanariotes et la formation de la conscience nationale roumaine ”, în „Închinare lui Petre Năsturel la 80 de ani”, volum îngrijit de Ionel Cândea şi Paul Cernovodeanu, Brăila, 2003 , p.3

78

265

conflictului dintre Alexandru Ipsilanti şi a Păcii de la Adrianopol, o dată cu liberalizarea comerţului pe Dunăre numărul grecilor care aleg să se stabilească în Principate este din nou în creştere. Negustori, marinari, mesteşugari, foşti luptatori în războiul pentru independenţa Greciei se stabilesc în nenumărate oraşe din Muntenia şi Moldova, contribuind la inflorirea vieţii economice şi culturale a acestora. “La inţiativa comunităţilor greceşti – remarcă cercetătoarea Paula Scalcău – se constituie acele organisme care îi vor defini mai apoi din punct de vedere identitar: publicaţiile diverse, societăţile, bisericile consulatele. La a doua generaţie acest val de după războiul pentru independenţa Elladei dă profesori, avocaţi, artişti, ziarişti, medici, mari proprietari preocupaţi mai puţin de grecitatea lor şi mai mult de afirmarea socială într-o Românie ce se modernizează rapid. Ea absoarbe ca un burete noutatea, deschizând generoasă portile celor dornici să se realizeze. E un creuzet unde toleranţa, pasivitatea, rezerva unora se acordă perfect cu mobilitatea, spiritul de întreprindere, de risc, al «străinilor». Rezultatul este o ţară prosperă care la cumpăna veacurilor 1920 arbitrează politica sud-estului european.”81 Pe întreg parcursul secolului al XIX-lea grecii îşi vor pune amprenta asupra patriei lor de adopţie. Prima tipografie muzicală din lumea orientală, întemeiată de Petru Manuil din Efes la biserica Sfântul Nicolae Şelari din Bucureşti şi condusă de grecul Antonios Pantoleon, cunoscut posterităţii cu numele de Anton Pann, şi ca autor al versurilor imnului naţional al României. Tot unui grec îi datorăm utilizarea pentru prima dată intr-o lucrare ştiiţifică a numelui actual al ţării noastre. Lucrările “Istoria României” şi ulterior “Geografia României” aparţinând lui Daniil Filippidis (1750-1832), profesor la Academia domnească din Iaşia au fost publicate în 1816 la Leipzig; foarte recent, în 2004 apare o ediţie în limba română la Bucureşti a “Istoriei României”, sub îngrijirea cercetătoarei Olga Cicanci. Cele două lucrări dedicate patriei sale adoptive de Filippidis, “cel devenit «român cu trup şi suflet» după expresia lui Constantin Erbiceanu”82 Încă de la începutul secolului al XIX-lea Grigore Ghica remarca relaţia strânsă dintre greci şi români care se formase pe tot parcursul secolului anterior: “Cele două naţiuni s-au amestecat atât de intim în timpul

81 82

Scalcău, Paula – „Grecii din România”, Ed. Omonia, Bucuresti, 2003, p. 11-12 Lazăr, Elena – „Cărturari greci în Tările Române”, Ed. Omonia, Bucureşti, 2009, p. 81.

266

guvernării precedente încât niciodată nu se va putea trage o linie de demarcaţie între ele”.83 În contextul marcat de naţionalism din prima parte a secolului al XIX-lea, care a determinat şi o reacţie împotriva fenomenului fanariot, primii domni pământeni (care de altfel se înrudeau cu cei precedenţi) sunt nevoiţi sa ia măsuri prin care să stopeze emigraţia grecească spre Moldova şi Muntenia, însă decretarea libertăţii comerţului şi deschiderea Dunării ca rută comercială internaţională a condus la patrunderea unui mare numar de greci în special în oraşele legate de fluviu: Tulcea, Sulina, Brăila, Galaţi, Giurgiu, Constanţa. În 1860 comunitătile greceşti sunt recunoscute oficial de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, probabil nu întâmplător fiind faptul că mama domnitorului, Sultana Kozadini provenea dintr-o familie grecoitaliană din Constantinopol (iar Cuza fiind cunoscător de limbă şi cultură elină datorită acesteia) Grecii din România se vor manifesta şi ca generoşi donatori (E. Zappas, V. Adamachi, P. Harokopos), sau se afirmă pe plan international ca oameni de ştiinţă, de cultură, medici etc. Până la mijlocul secolului XX nu va mai exista probabil nici o dimensiune a societăţii româneşti in care români de naţionalitate greacă să nu îşi facă simţită prezenţa în mod remarcabil. Anexa 2 încearcă să menţioneze o parte dintre acei grecii care au avut un impact deosebit în domeniile în care au activat. Relaţiile preferenţiale între greci şi români bazate pe afinitate sufletească, religioasă, culturală şi-au urmat cursul firesc până la al doilea război mondial. În prima parte a secolului XX personalităţi de origine greacă vor comtinua să se împună în cele mai diverse domenii. În 1901, de ziua Elladei este inaugurată Biserica grecească din Bucureşti în prezenţa ministrului plenipotenţiar al Greciei la Bucureşti. În acelaşi an se naştea la Brăila Andreas Embirikos, unul dintre marii poeţi ai secolului XX şi iniţiatorul suprarealismului în poezia greacă. Soprana Haricleea Darclee, actorul Aristide Demetriade ajung să fie cunoscuţi dincolo de graniţele ţării. La sfârşitul secolului al XIX-lea românca de naţionalitate greacă Maria Koutsarida devine prima femeie cu titlul de doctor în medicină din România, în urma sustinerii tezei de doctoral la facultatea de Medicină din Paris. Aceasta s-a implicat ulterior în organizarea primelor structuri de ocrotire a copilului din ţara noastră. În prima parte a secolului XX tot un

83

Scalcău, Paula – „Grecii din România”, Ed. Omonia, Bucuresti, 2003, p. 145

267

grec, Odysseu Apostol era medicul şef al armatei române şi autor al unor studii de psihologie şcolară, medicină interna şi medicină militară, decorat pentru activitatea sa În 1921 au loc două importante evenimente care spun totul despre relaţia strânsă de prietenie dintre naţiunile greacă şi română: căsătoria prinţului moştenitor al României, Carol, cu Elena, prinţesă a Greciei la Bucureşti şi respectiv căsătoria lui George, prinţul moştenitor al Greciei cu Elisabeta, prinţesă a României. Aceştia doi din urmă vor veni în 1922 în România să participe la botezul lui Mihai, fiul prinţului moştenitor al României şi al prinţesei Elena iar un an mai târziu vor găsi în ţara noastră refugiu după câstigarea alegerilor parlamentare din grecia de către republicani. La sfârşitul secolului al XIX-lea şi În prima parte a secolului XX curentul filo-elen, care debutase prin publicarea de către Nicolae Iorga a Conferinţei sale “Cultura românilor supt fanarioţi” 84 îşi face simţită prezenţa în cultura română din ce în ce mai puternic. Alături de Nicolae Iorga, care nu întâmplător le atribuie în studiile sale principilor fanarioţi caracterul de “reformatori”85, marii elenişti Nikolaos Dossios, Constantin Erbiceanu, Demostene Russo vor schimba în mod hotărâtor vizunea despre rolul grecilor şi al culturii greceşti asupra culturii române, accentuând în mod special aspectele pozitive ale atât de hulitei epoci fanariote. Continuatorii acestora, Ariadna Camariano-Cioran, Nestor Camariano Nicolae Cartojan vor scrie noua istorie culturală a secolului al XVIII-lea.86 Ceea ce nimeni nu ar fi crezut a fi vreodată posibil s-a întâmplat în anii comunismului. Mii de greci aleg să părăsească România şi au loc repatrieri masive în ţara de origine a stramoşilor lor. In paralel are loc dislocarea a mii de copii greci aflaţi în zone de conflict civil şi găzduirea lor in tabere-colonii din ţara noastră. Această “comoţie socială fără precedent în dialogul peste timp al românilor şi grecilor”87 se oglindeşte în mod dramatic in statistici. In 1930 în România se declaraseră 17606 cetăteni greci şi 26495

84

Iorga, Nicolae – Cultura româna supt fanarioţi, conferinţă ţinută la Ateneul Român, 8 feb. 1898, Ed. Librăriei Socecu, Bucuresci, 1898 85 Iorga, Nicolae – “Istoria românilor”, Cartea a VII-a, “Reformatorii”, Bucureşti, 1937 86 Preocupările eleniştilor din această generaţie – ca şi din cea precedentă se concentrează asupra acestei epoci însă nu se limitează la aceasta. 87 Filitti, Georgeta – “ Cuvânt înainte” la lucrarea Paulei Scalcău, “Grecii din România”, Ed. Omonia, Bucureşti, 2003, p. 12

268

Lia Brad-Chisacof. studiului limbii şi culturii grece91. Piteşti. păstrarea. 1940. Zalău. Antonis Samaras. precum al treilea Congres Peneuropean al Societăţii Europene de Studii Neoelene. la 6 februarie 1990 are loc constituirea Uniunii Elene din România. vol. contribuind la reluarea şi mentinerea unor strânse relaţii de prietenie. Valeriu Mardare. după 1989 în România se publică volume de referinţă în domeniul istoriei. Roman. vol. Institutul Central de Statistică. Institutul Naţional de Statistică. Andreas Rados.88 La recensământul din 1992 numărul grecilor din ţara noastră era de numai 3940 de persoane89. Călăraşi. 1994 90 Recensământul populaţiei şi locuitorilor din 18 – 27 martie 2002. dezvoltarea şi exprimarea identităţii etniei elene. Apoi. vol. 89 Recensământul populaţiei şi locuitorilor din 7 ianuarie 1992. Oneşti. Tulcea. Recensământul general al populaţiei României din 29 decembrie 1930. I. primul deminitar străin care a vizitat România după evenimentele din decembrie 1989. Galaţi. acest lucru însemnând o recunoaştere a importanţei avute de spaţiul românesc în devenirea culturii elene şi a locului ocupat de elenismul din România in istoria diasporei elene. Cornelia Papacostea-Danielopolu. 2004 91 Cercetători precum Olga Cicanci. învăţarea limbii strămoşeşti. Leonidas Rados. Bucureşti. la 6513 reprezentanţi. Pe plan cultural. Au loc manifestări importante pentru întregul spaţiu bacanic.90 Imediat după revoluţia din 1989. vor apărea comunităţi elene reprezentate în mod oficial în multe oraşe din România: Constanţa. însă – îmbucurător – zece ani mai târziu recensamântul populaţiei relevă o creştere semnificativă a numarului acestora. cu personalitate juridică şi având ca obiective esenţiale cultivarea relaţiilor tradiţionale româno-elene şi a raporturilor de prietenie cu toate minorităţile din România. Târgovişte. Georgeta Filitti. reprezentanţi ai armatei dar şi înalţi prelaţi vor vizita în mod periodic România. 88 269 . Piatra Neamţ. Treptat. redobândirea proprietăţilor fostelor comunităţi elene. Brăila. Paula Scalcău contribuie la acest proces de renaştere a culturii grece în România. I.români de naţionalitate greacă. în primele două luni ale anului 1990 au loc două evenimente importante pentru conturarea relaţiilor viitoare româno-elene: în luna ianuarie are loc vizita la Bucureşti a Ministrului de Externe al Greciei. Comisia Naţională pentru Statistică. Elena Lazăr. Sulina. Iaşi. IX. Inalţi reprezentanţi ai Greciei de la preşedinte la membri ai guvernului.

Concluzii Influenţa greacă asupra culturii române este – aşa cum am încercat să demonstăm în paginile anterioare – una dintre cele mai constante. Ed.. 2003 270 . 2011 Djuvara. Bucuresti. Omonia. Ed. . Ed. P. Neagu. p. E. Bucureşti. puternice. Elenismul în România. Cărturari greci în Tările Române. P.. N. 64 Iorga. Tările române la începutul epocii moderne. 2009. Impactul culturii greceşti asupra evoluţiei culturale a Principatelor Române în perioada fanariotă.. Nicolae Mavrocordat. Istoria românilor. Humanitas. 2009 Scalcău. Bucureşti.. Ed. Bibliografie Barbu-Chirimbu. Bucureşti. Stef. “Reformatorii”. 1937 Lazăr. O istorie cronologică. Intre Orient şi Occident. Bucureşti. Ed. Iaşi. 2006 Scalcău. îndelungate şi nu în ultimul rând benefice influenţe străine asupra culturii noastre. Omonia. Omonia. Grecii din România. A. Cartea a VII-a.

cu resurse la limita subzistenţei. a instituţiilor. supravieţui şi dezvolta normal fără societate. or contempt or fear. crescând în acelaşi timp stima de sine şi sentimentul securităţii sociale Membrii unei societăţi sănătoase. toate acestea duc la formarea identităţii sociale. acceptaţi din punct de vedere social. univ. social identity Introducere Prin definiţie. care funcţionează bine. simţind permanent nevoia de înţelegere. gândirea stereotipică şi prejudecăţile faţă de etnia romă Asist. Dana Bianca ALBUŢ Universitatea din Oradea Abstract This paper is a bibliographic study author referring to concerns regarding stereotypical thinking and prejudice against Roma minority. The Roma are an ethnic group that wherever they find raises or fascination. interacţiunea cu ceilalţi membri. a valorilor şi normelor societăţii. asumându-şi responsabilităţile care le revin. va duce la respingerea proiectelor. Acest stil de viaţă va genera şi hrăni frustrări. se simt incluşi. few are those who remain indifferent. creşte numărul oamenilor care cad pradă unei vieţi „de mizerie”. Exersarea diferitelor statusuri şi roluri în grup. „Persoanele şi grupurile dezavantajate nu vor putea depăşi singure situaţia în care se află. mânie. stereotypes. într-o societate în care este deficitar procesul de incluziune socială. întăresc ataşamentul faţă de grup. omul este o fiinţă socială. Over time they made all kinds of prejudices and stereotypes that affect the relationship between them and members of the majority. normele societăţii respective. Însă. acceptare şi chiar de apreciere din partea semenilor săi. Roma minority. deci el nu poate trăi. pentru că sunt lipsite de resursele necesare (resurse 271 . nivel scăzut de educaţie şi asistenţă socială.Preocupări privind stigmatizarea. Aceştia vor tinde să respecte valorile. sentimentul de a fi important și util pentru cei asemenea lui. incluziunea socială având deci un rol foarte important în viaţa omului. drd. se vor simţi datori să se implice în viaţa societăţii. Key words: prejudices.

prin aceasta accentuându-şi şi mai mult condiţia periferică. prejudecata – la dimensiunea afectivă. care afectează relaţia dintre ei şi membrii grupului majoritar. În lipsa luării unor măsuri adecvate. sau sunt nişte erori de percepţie. pe când ei sunt „toţi o apă şi-un pământ”. Romii. suntem „unicat”. 8-10) „Atunci când nonromii identifică cine este rom.). J. caracteristica cea mai des citată este culoarea pielii. „românii sunt leneşi”. În acest eveniment au avut rol important şi rromii. dacă aceste sintagme aparţin persoanelor. Cine nu a auzit de sintagmele: „ţiganii fură”. educaţionale. Romii sunt consideraţi ca fiind persoane cu un ten mai închis decât al persoanelor din populaţia majoritară. De-a lungul timpului s-au format tot felul de prejudecăţi şi stereotipii. puţini fiind aceia care rămân indiferenţi. nu ne-am lăsat pradă unor astfel de catalogări.economice. 1996. iar raportarea preponderent afectivă şi discriminarea – la componenta comportamentală sau la consecințele comportamentale determinate de stereotipuri şi prejudecăţi”2 (Neculau. căci au preluat parcă şi au realizat ilustraţia stereotipelor. reprezintă un grup etnic care oriunde s-ar afla stârneşte fie fascinaţie. din respect pentru cei de lângă noi. 2003. eventual prejudecăţi? Oamenii au tendinţa de a accentua diferenţierile din grupul de apartenenţă şi omogenitatea grupurilor ţintă: noi suntem diferiţi unii de alţii. adoptând comportamente şi moduri de viaţă diferite. D. ca rezultat al unui eveniment lung istoric. 256) Problematica stereotipurilor şi prejudecăţilor face parte din discuţiile noastre zilnice. ironii şi apelative.. pp. Nicolae Gheorghe afirmă că denumirea de ţigan a devenit o noţiune. Ne punem însă întrebarea.. infracţionale. „negrii sunt mai buni atleţi decât albii” etc. 12) „Stereotipul se referă la dimensiunea cognitivă sau raportarea preponderent cognitivă la un grup sau reprezentanţi ai acestuia. Nicolae Gheorghe. A. fie dispreţ sau teamă. de cele mai multe ori tolerate de subiecţii în cauză. p. ele pot deveni în timp adevărate pericole pentru societate”1 (Nedelcu. trezind un interes deosebit sau constituind obiectul unor glume.3 (Liegeosi. probabil că nu am făcut altceva decât să conştientizăm stereotipul în cauză şi să-l ocolim cu diplomaţie. sau chiar deviante. 2007. Datorită faptului că se simt părăsite de societate. şi chiar atunci când. politice etc. ele tind să se izoleze tot mai mult de aceasta.-P. care a fost creată de populaţia majoritară pe baza unor prejudecăţi şi stereotipe. Există 272 . p. însă uneori generează conflicte tacite greu de gestionat. grupurilor vizate..

de subzistenţă. Prenton. forma ochilor. Aceasta nu înseamnă însă că toţi romii sunt în căutarea unui loc de muncă legal.. şi astfel se ajunge la situaţii de abandon şcolar.. fapt ce contribuie semnificativ la formarea percepţiilor negative ale populaţiei majoritare cu privire la atitudine romilor faţă de muncă. considerate de mulţi ca fiind „determinate etnic”.”4 (Szeleny. fie că trăiesc din asistenţa socială. p. „Şcoala face necesară adoptarea.. dacă simt că deosebirea aceasta este perpetuată ca ceva mai puţin normal. o imagine de sine negativă. şi vor rămâne săraci. incapabili”. limba vorbită etc. Câteva dintre acestea sunt: murdăria. asistenţa socială rămâne principala sursă de venit. I. Identităţile atribuite lor sunt deseori stereotipuri negative. Chiar înainte de a putea vorbi.mai multe practici şi caracteristici atribuite romilor. Copiii care sunt diferiţi de majoritate în vreun fel pot începe să aibă sentimente negative faţă de ei înşişi. atât de către profesor cât şi de către colegii lor. Am putea spune pe scurt că romii sunt văzuţi ca fiind un popor diferit de toate celelalte. 2002. Fiind conştienţi că aceste stereotipii îi vor împiedica să-şi găsească de lucru. Cei care nu au un loc de muncă. este foarte greu pentru romi să-şi găsească un loc de muncă. că trăiesc pe spinarea altora. Ei absorb foarte repede informaţii despre discriminare şi stereotipuri de la cei de o vârstă cu ei. şi mai ales de la adulţii importanţi din viaţa lor. p. „Stereotipiile şi discriminările încep chiar de la intrarea celor mai mici copii în sistemul de învăţământ.”5 (Andruskiewicz. copiii încep să aibă opinii legate de acest lucru. fie că fură. Se spune că merită să fie săraci. pentru că nu muncesc. Mulţi îi consideră hoţi. M. 95) Datorită acestor prejudecăţi şi stereotipii negative. chiar dacă ar avea un anumit nivel de educaţie. 2007. dar cert este că ei obţin tot mai greu un loc de muncă stabil. de către subiecţii inferiorizaţi a unor strategii 273 . copiii încep să observe diferenţele legate de culoarea pielii. formându-se astfel la un cerc vicios care antrenează atât atitudinile romilor cât şi ale nonromilor. fie pentru că cerşesc. 50) Există multe situaţii în care elevii romi sunt etichetaţi drept „proşti. ei sunt „alţii”. şi de multe ori acestea ajung să fie însuşite chiar de romi. şi ar putea începe să aibă sentimente negative faţă de cei care sunt altfel decât ei. romii contribuie la stereotipizarea colectivă a nonromilor. imoralitatea.. rataţi. sau ceva rău. lenea. care tind să favorizeze ierarhic nonromii. Realizând că alţi oameni sau copii sunt diferiţi de ei. li se reproşează că nu se poate avea încredere în ei. şi faţă de societate în general. mulţi dintre părinţii romi nu-şi mai trimit copiii la şcoală. lipsa de civilizaţie. K. La rândul lor.

62) Unii elevi care ajung să fie astfel etichetaţi. drept „tocilari”.-M.” De aceea profesorul trebuie să dea elevilor impresia că sunt capabili să rezolve anumite probleme de raţionament. se arată că multe analize sociologice sunt convergente în a susţine că un prim stadiu în construirea unei naţiuni este 274 . „Deoarece elevii (în special cei foarte tineri) se raportează la comportamentul celorlalţi faţă de ei pentru a obţine o imagine despre cât succes au. Alţii răspund prin a-i eticheta la rândul lor pe cei buni la învăţătură. 73) Pentru a-şi conserva stima de sine aceşti elevi vor reacţiona într-unul din următoarele moduri: unii vor încerca să introducă criterii de comparare socială diferite de cele ale şcolii. 1997. iar într-un final la abandon şcolar.comportamentale susceptibile de a menţine o imagine favorabilă de sine”6 (Monteil. p. mai ales dacă în mediul de acasă şcoala nu este percepută ca o valoare în sine. „Compararea socială poate să participe la determinarea comportamentelor. J. J. aceştia interiorizează imaginea pe care o primesc despre ei de la alte persoane importante. şi se vor purta faţă de elev pe baza acestei etichete existente. şi să renunţe să mai frecventeze şcoala. Gérard Lemaine (1966) semnala faptul că procesul de comparare socială generează eterogenitate. ca de exemplu „curajul” de a-l înfrunta sau ignora pe profesor.. Elevii se bazează pe profesori să le furnizeze un concept despre sine. Prea puţini sunt aceia care sunt motivaţi să se mobilizeze pentru a-i ajunge pe cei fruntaşi din clasă. având ca şi coordonatori pe Cătălin Zamfir şi Lazăr Vlăsceanu. p. un rol deosebit de important îi revine profesorului. sau cât de prost se descurcă. Pe lângă asta. dar acest lucru devine extrem de greu odată ce eticheta devine foarte cunoscută. alţi elevi şi profesori vor ajunge să recunoască eticheta pe care un copil şi-a atras-o.8 (Monteil. să le spună cât sunt de buni.M. consum de alcool şi tutun. Apariţia stereotipurilor poate fi analizată şi din perspectivă cognitivă. pot renunţa să lupte împotriva acestor etichete. 158) Stadiul actual cu privire la gândirea stereotipică şi prejudecăţile faţă de etnia romă În „Dicţionar de sociologie”..”7 (idem. p. afectându-le pozitiv comportamentul. 1997. Nu este complet imposibil pentru un elev să scape de o etichetă. În acest caz. Lucrul acesta le va da elevilor încredere. Unii renunţă la orice strategie şi recurg la chiul. Cercetătorii vorbesc de o activare automată a stereotipurilor atunci când întâlnim un anumit membru al unui grup social.

însă şi infractorul/criminalul se pot mândri cu acţiunile lor.. 14) Prestigiul social este un fenomen care la prima vedere aparţine unei identităţi sociale pozitive a individului în general. care permit unei colectivităţi să se definească şi să se facă recunoscută de alţii. pp. p. ce ţine de o „proastă reputaţie” sau reputaţie negativă. apartenenţa la gen. Astfel. (marquers d’identité) sau identiţialii. o persoană sau un actor social) şi un agent al stigmatizării ce poate fi difuz sau explicit.). în primul rând. comunitatea romă fiind adesea considerată marginală. 1993. dar şi pe elemente subiective. mituri originale şi legende istorice”10 (Chelcea S. putând fi întâlnit la orice nivel al structurii sociale. trăiesc în condiţii dificile şi că adesea sunt discriminaţi. caz în care individul este posibil subiect al stigmatizării. 6 – Laura Surdu) sunt că. (coord. profesia. 275 .identitatea: „capacitatea unui grup de a gândi despre sine ca aparţinând unei naţiuni”9 (Zamfir C. putem spune că atât omul de ştiinţă. prin acţiunile sale de cercetare este mândru de aportul pe care-l aduce ştiinţei prin descoperirile datorate muncii sale. tradiţională şi dificil de integrat. marcatorii de identitate. contribuind astfel la formarea unei identităţi sociale pozitive. Prestigiul presupune o funcţie de evaluare. 1998. simboluri. însă este un prestigiu ce contribuie la conturarea unei identităţi negative. Romii fac parte dintr-un grup etnic stigmatizat. religia)”11 (idem. Stigmatizarea este un proces de interacţiune socială care presupune un subiect (un individ. Vlăsceanu L. Sunt aproximativ 12 milioane de romi în Europa şi principalele lor caracteristici12 (vezi p. acele atribute ce definesc identitatea personală a individului ca entitate unică (ansamblul calităţilor şi defectelor). însă el are şi o componentă negativă. Discriminarea lor se datorează stereotipurilor şi prejudecăţilor despre romi. 384-385) Identitatea se construieşte pe baza factorilor obiectivi. Taboada-Leonetti defineşte elementele identitare.. stereotipuri. naţionalitatea. cât şi cel care încalcă normele şi valorile sociale. Omul de ştiinţă. p 263) I. sub forma reprezentărilor sociale. şi identitatea socială (statusul social. pot dispune aşadar şi ei de un prestigiu. Mesajul campaniei realizată de Consiliul Europei şi Uniunea europeană este:„există o nevoie de a îmbunătăţi imaginea socială a romilor”. aceste reprezentări sunt formate din imagini. de regulă. care „există. precum infractorul sau dacă vreţi criminalul au prestigiu social.

fiind considerat un atribut vizibil. se referă la însemnele efectuate pe corpul unei persoane ca indiciu al unei moralităţi îndoielnice a persoanei respective. Dicţionarul de sociologie defineşte stereotipiile ca fiind: „credinţe despre caracteristici psihologice şi/sau comportamentale ale unor categorii de indivizi. ci pe moduri de gândire apriorice. fără legătură cu indivizii sau 276 . astfel de credinţe sunt fixate în imagini şablonizate. constructe mentale care ne ajută să interpretăm realitatea socială. rutinizate. Un exemplu în acest sens. credinţă ce duce la diferite tipuri de discriminare cu privire la persoana respectivă. care pune cuvântul stigmă în legătură cu conceptul de identitate socială.5) spunea: „Credem că un individ care are un stigmat nici măcar nu este o fiinţă umană”. cu aşteptările noastre despre cum ar trebui să fie un anumit individ. povestea având la bază un comportament indezirabil. deseori arbitrare . Termenul „stereotip” a fost consacrat de lucrarea jurnalistului şi analistului american Walter Lippmann. durabile. unele chiar neintenţionate. fie că are la bază un caracter intenţionat sau neintenţionat. poveste concretizată mai apoi în diverse opere literare. preconcepute. intitulată Public Opinion (1922) în care relata că stereotipurile sunt „imagini în mintea noastră”.Stigmat – este un cuvânt de origine greacă. (p. plasându-i o poziţie mult mai potrivită pentru a cetegoriza o persoană. evident. devenind în acelaşi timp şi o pildă educativă destul de des întâlnită atât la nivelul socializării primare cât şi la familiile cu un nivel educaţional înalt. având meritul de a teoretiza stereotipurile ca elemente ale cogniţiei sociale. De aici îşi are originea stigma „stigma” (R. dar care-i reduc sistematic şansele în viaţă. în sensul că nu se bazează pe observarea directă. De cele mai multe ori ne construim o teorie despre stigmat prin care încercăm explicarea stării de inferioritate a individului stigmatizat şi încercăm să ne convingem prin această construcţie de pericolul pe care îl reprezintă. grupuri sociale. Astfel. Goffman subliniază că nu toate atributele indezirabile sunt stigmatizante. M. Vechii greci însemnau cu fierul roşu pe sclavii fugari sau pe criminali. Page. Goofman (1963). a devenit un stereotip negativ la adresa romilor. ci doar cele care nu corespund cu stereotipurile noastre. proaspătă a fenomenelor. este reprezentat de caracterul iniţial nomad al romilor care a născut povestea conform căreia ţiganii fură copiii şi-i bagă în sac. Studiul cel mai reprezentativ în acest sens este cel al lui Ervin Goffman din 1963. 1984).

este o atitudine nejustă. este o atitudine iraţională. Dicţionar de sociologie. Ţiganii sau rromii. Duckitt: Credinţe stereotipizate atitudine intenţii → stereotipă → comportamentale → comportament discriminatoriu În urma unei analize ample a literaturii de specialitate privind stereotipurile. Duckitt (1992. dar puţini sunt aceia care rămân indiferenţi. ne oferă explicaţii ştiinţifice privind gândirea stereotipă care ne caracterizează în situaţiile cotidiene. Lazăr Vlăsceanu. 15) concluzionează că stereotipul este „rău”: 1. autorul priveşte stereotipurile „ca elemente ale unor programe socio-politice elaborate de elitele sociale şi răspândite ulterior în rândul maselor”15 (Cernat V. 5.grupurile sociale evaluate. poate fi direcţionată către un grup ca întreg sau către un individ. De asemenea.. p. 603) Gordon Allport (1956) defineşte stereotipul etnic: „antipatia bazată pe o generalizare greşită şi inflexibilă. justifică discriminarea.”13 (Cătălin Zamfir. 2005. pe care o folosim deoarece ne aduce beneficii cognitive („mijloace de economisire cognitivă” – este mult mai uşor şi rapid să gândim în stereotipuri). 2. este o atitudine rigidă sau inflexibilă. 7. este o atitudine care nu se bazează pe experienţa actuală sau pe evidenţe obiective. 4. este o atitudine suprageneralizată. La nivel societal. la manifestările de 277 . p. Ed. 10) Un model unidimensional despre cum funcţionează stereotipul este cel propus de J. fie dispreţ sau teamă. p. 3. se bazează pe o generalizare greşită sau incorectă. 1998. deoarece este membru al acelui grup. 62). Bucureşti. De-a lungul timpului s-au format tot felul de prejudecăţi şi stereotipii. Stereotipurile reprezintă o formă de procesare euristică a informaţiei sociale. 6. Babel. J. sunt un popor care oriunde s-ar afla stârneşte fie fascinaţie. care afectează relaţia dintre ei şi membrii grupului majoritar.”14 (p. Prin prejudecată „înţelegem orice informaţie sau generalizare neverificată şi neverificabilă cu privire la relaţiile umane. studiul amplu al lui Vasile Cernat (2005) cu privire la stereotipuri. Antipatia poate fi simţită sau poate fi exprimată.

mai mult sau mai puţin implicită. accepţiunea sa fiind însă discutabilă şi multiplă. Cu cât mai importante sunt. Giddens defineşte prejudecăţile ca fiind opiniile. care ajută la autoidentificarea grupurilor. Dicţionar de psihologie socială). Există două tipuri de prejudecăţi: prejudecăţi care au la bază cunoştinţe limitate şi prejudecăţi care se cuplează cu ignorarea anumitor cunoştinţe importante. Imaginea evreului în cultura română. definit de aceeaşi limbă maternă. determinată de mediul cultural în care apare. conceptul „etnie” este de dată recentă. Clişeul este o imagine ultrasimplificată a unui fenomen. 9) A atribui unei întregi categorii de fiinţe o trăsătură pe care o are doar o parte a acestora. Bucureşti. având strămoşi comuni. În sens larg.. este efectul unei gândiri stereotipe şi comode. în schimb. stereotipiile etnice nu îngăduie o temeinică reprezentare a ceea ce exprimă. informaţiile pe care le oferă ele despre zămislitorii imaginilor. Bucureşti. Utilizat masiv în antropologie şi etnologie.”17 (Cătălin Zamfir. deoarece se manifestă la nivelul gândurilor. credinţele membrilor unor grupuri faţă de alte grupuri. opinie. lingvistice. 441) Antony Giddens pune în evidenţă faptul că prejudecata funcţionează în primul rând pe baza gândirii steretipice. p. concepţiile. la calităţile personale sau de grup ale oamenilor. 2001. O categorie aparte de cercetători. care are dimensiuni mai reduse. etnia desemnează un grup de indivizi.”16 (Tucicov. Aceste caracteristici pot fi antropologice. De multe ori prejudecăţile constituie baza discriminărilor. provine din grecescul „ethnos”. Etimologic. fără verificare sau control critic. şi mai ales cu formele lor deformate. Chelcea. putem defini etnia ca un grup de indivizi legaţi printr-un complex de caracteristici comune. iar cea din urmă se referă la punerea în practică a acestor concepţii. Ed. Lazăr Vlăsceanu. A. a arătat că etniile sunt menţinute prin existenţa unor frontiere. Dicţionar de sociologie. peiorativă. Prejudecata diferă de noţiunea de discriminare. Humanitas.comportament ale indivizilor. dar cele două fenomene pot exista şi separat. S. desemnând o comunitate cu aceeaşi origine. p.”18 (Andrei Oişteanu. Klaus Heitman consideră că „la fel ca toate imaginile despre naţiuni. în general. în frunte cu Fredrik Barth. Babel. şi cum coordonatele acestui mediu îşi au 278 . În sens restrâns. Ed. A. Dicţionarul de sociologie defineşte prejudecata ca fiind „o judecată care nu are o justificare raţională şi care de obicei este eronată. politico-istorice şi care constituie o structură culturală. 1998. diferită de trib..

2. depind şi sunt influenţate de efectele ei. • Acceptarea şi valorificarea de către populaţia majoritară a „părţii pline a paharului”. caracteristicile populaţiei ţintă. Influenţa socială exercitată de grupurile etnice. precise despre etnia romă. şi în special ceea ce se ştie şi se crede despre aceasta. prin însăşi gândirea umană. Bibliografie Jean-Pierre Liegeosi. Imaginea evreului în cultura română. ne putem imagina cât de profunde sunt clişeele şi cât de rezistente sunt ele la schimbare. Minority Right Group (Grupul pentru drepturile Minorităților) 279 . la obiect. Humanitas. natura atitudinilor. 3. Aşa cum spunea şi Lucian Blaga: „prejudecăţile au de obicei un substrat metafizic. 15) Concluzii Există câteva principii de natură psiho-socială de care trebuie să se ţină seama atunci când se are în vedere un studiu asupra unei minorităţi. aceste stereotipuri neputând fi complet eliminate.”19 (Andrei Oişteanu. 4. adică trebuie identificate şi fructificate calităţile etniei rome. care este arhaică şi profundă. Konruk Baráti Társaság. Bucureşti. p. sau doar parţial confirmate de realitate. Influenţa are arii de aplicabilitate diferite în funcţie de natura sursei care propune schimbarea. De aceea nu pot fi sfărâmate şi înlocuite decât cu alte prejudecăţi. Prejudecăţile pot fi schimbate doar dacă: • Avem informaţii concrete. Trebuie impuse stereotipurile pozitive şi reduse stereotipurile negative în ceea ce priveşte etnia romă. 1. Nagyvárad 1996. 2001.rădăcină de regulă în cultura tradiţională. tipul de conflict cognitiv declanşat. Jelentes (Raport). Nicolae Gheorghe: Romák/cigányok: egy európai kisebbség (Rromi/ţigani: o minoritate europeană). populaţia majoritară nu poate să nu recurgă la stereotipuri şi prejudecăţi faţă de etnicii romi. Ed. ce militează pentru îmbunătăţirea imaginii sociale. chiar şi atunci când sunt infirmate.

Psihologia stereotipurilor. Iaşi. Ed.. şi Vasquez. 2001 280 . Nat. Lazăr Vlăsceanu. Dicţionar de sociologie. Stratégies identitaire et minorités le point de vue du sociologue.. Lipiansky. Edmond Marc. p. Ed. Paris. Chelcea Memorie sociala şi id. Jean-René şi Lipiansky. I. A. Cătălin Zamfir. 2005 Tucicov. 1993 Ladmiral. Lazăr Vlăsceanu (coord. în Stratégies identitaires.U. Dicţionar de sociologie. M. Peris. Bucureşti. Chelcea Memorie sociala şi identitate Naţională Taboada-Leonetti. Imaginea evreului în cultura română.. 1989. TaboadaLeonetti. P. Polirom.. Armand Colin. I. p.. 1998 Cernat V. Dicţionar de psihologie socială Oişteanu Andrei. Bucureşti. Bucureşti.). La Communication interculturelle. Babel. 45) – cartea S.Cătălin Zamfir. E. Chelcea. 9 – cartea S. Humanitas.F. 1990.. Babel. S. A. Ed.

today is less dead that it has told”92. knowledge. the approach of the crisis religious feeling in the present represents an attempt in which there is nothing to discover. involving increasing. 11. giving credibility of the paradoxically idea told by the French teacher of Religious History: „God. Keywords: culture. Sensul unei crize cultural. p. Irina IOJĂ (ZAMFIR) Universitatea „ Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi Abstract If the twenty-first century ended in the terrible nietzschean anathema that God is dead. otherwise. vizibile sau invizibile. anxiety floats. în termenii 92 Delumeau. crisis. trebuie să-şi pervertească simţurile ori. confronting ourselves. In terms of culture. Even if it is not formulated clearly. 2006.religioase. care. beyond the huge force of synthesis and amalgamation. once less alive than it has thought. 281 . Editura Polirom. pentru a ieşi învingător. În aşteptarea zorilor. the end of the twentieth century tries to tell that God hasn’t born yet. The fact is that we are modern survivors of a century of transition and. determined by the vacuum of the inside universe. Jean. obişnuite să se manifeste într-un cadru. rediscovering with discernment the spiritual values and the lost divinity. iar o anumită schimbare ar aduce probabil pierderi privind autenticitatea şi valoarea. problemele vor creşte în încercarea de a aşeza unele elemente culturale lângă cele religioase şi invers. antrenând omul contemporan. întrucât cele două aspecte sunt.Criza sentimentului religios în contemporaneitate Drd. in perspective of a return to the genuine knowledge. Iaşi. hard. religion. this idea floats everywhere (in the novel Orbitor of Mircea Cărtărescu. but everything to demonstrate for the one who passes through it. Mesia of Andrei Codrescu). de cele mai multe ori. Cum o realitate culturală nu se poate manifesta corect fără sentimentul religios. invisible. ia forma crucii şi răscrucii timpului nostru. spiritual values. simplicity. the price paid for the outdoor comfort.

ordine raţională şi nu inspiraţie. Recurgem la reţetarul religios doar când suntem prinşi de nevoi. 95 Brenda. 1977. tradiţionalişti în modernitate. p. care au fost coloana vertebrală a culturilor premoderne. un univers axiologic. „să redevină alchimişti în chimie. deşi spiritul se creează pe sine însuşi prin cunoaştere. Omul postmodern crede numai în conştiinţa sa. Omul Evului Mediu clădea biserici care trădează neliniştea sufletului său după Dumnezeu. Julia. Se pare că omul trăieşte pe treapta nihilistă a existenţei lui. 282 . Trădarea cărturarilor. domenii în care se exercită liberul arbitru şi impulsul mercantil. Ironia poate fi cu atât mai crudă atunci când se afirmă că „specia umană se va extermina pe sine. Privatizarea moralei şi a sentimentului 93 94 Patapievici.-Roman. Omul antic vorbea cu universul. 184.95 Valorile religioase şi cele morale. Omul recent clădeşte biserici care nu se deosebesc întru nimic de studiouri de filmat ori amfiteatre. când stabilitatea pământului începe să fie nesigură şi oamenii fug într-o panică de nedescris. acum stând deznădăjduit în faţa nimicului. rutină sistematică şi nu acţiune carismatică sau tradiţională – iată imperativele care se impun în zone tot mai largi ale vieţii publice contemporane. Editura Politică.lui H.94 Dumnezeu devine pentru omul veacului modern o simplă ficţiune. Bucureşti. p. ajungând să fie considerate de către omul recent. Editura Humanitas. Alexandru. 13. nemaiştiind unde sau cum să se salveze. p. Cultura şi civilizaţia.-Roman Patapievici. Omul modern cu cine vorbeşte? Omul antic se înţelegea pe sine ca fiind un microcosmos. în care omul îşi dobândeşte demnitatea sa: „În cultură omul se întâlneşte mereu cu sine însuşi”. 416. cel modern crede că el este punctul central al lumii şi cheia de înţelegere a istoriei şi a universului. care este forma creatoare a lumii. H. negându-şi paternitatea.93 Criza sentimentului religios în contemporaneitate poate fi văzută metaforic drept crucea şi răscrucea timpului nostru. prin Care viaţa lui căpăta sens. 2001. Omul recent. iar omul Evului Mediu vorbea cu Dumnezeu. cultura fiind un patrimoniu al valorilor. Tănase. moderni în postmodernism şi imobili în plină mişcare”. Bucureşti. Planificare şi nu revelaţie. aspecte ale lumii private. iar istoria va zâmbi la gândul că Socrate şi Iisus Hristos au murit pentru această specie”. Este o criză a omului recent care trăieşte sub domnia inteligenţei şi a raţiunii. au intrat în eclipsă. Şi asta din cauză că omul modern a rupt legătua cu Dumnezeu. Trăim ca în timpul unui cutremur. Bucureşti. 1993. Editura Humanitas. cel al Evului Mediu ca fiind creatura lui Dumnezeu. Viziunea asupra acestei lumi este sumbră.

36. Mircea. dintotdeauna religia a fost dintotdeauna esenţială pentru manifestarea fiinţei umane. încât până în momentul de faţă. dar trăim prin spirit. prin ceea ce simţim. pe lângă faptul că generează un individualism exacerbat . P. Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale. VIII. au operat în în reprezentările lor colective cu o zonă a sacralităţii pe care au folosit-o ca funcţie şi sistem de referinţă pentru sensurile conferite istoriei şi vieţii umane. într-un mod calculat.religios reprezintă un semn clar al schimbărilor pe care le trăieşte contemporaneitatea. pp. Mircea Eliade a ţinut să specifice expres această acest lucru: „Sacrul este un element în structura conştiinţei şi nu un stadiu în istoria acestei conştiinţe. sincretice şi personale.Este adevărat că de-a lungul istoriei s-au lansat tot felul de opinii legate de religie. având potenţialul de a promova cauze politice. De fapt. 1998. p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. I. dar nu se vede. Religia a devenit un bun oarecare supus legilor economiei de piaţă: „Se consumă precum o hrană oarecare sau un medicament. Istoria credinţelor şi ideilor religioase. 1981. Libertatea omului pare a nu mai avea margini. a trăi ca fiinţă umană este un act religios. căci alimentaţia. Această idee ar putea constitui punctul de plecare spre înţelegerea spirituală. Altfel spus. Editura Trei. Ea reprezintă legătura liberă şi conştientă a omului cu o instanţă superioară. Bucureşti. programat”. la 96 Huntington. vol. intermitent şi interesat. filosofia sau istoria. religioasă a fenomenelor culturale. p. Aceasă separare constantă între public şi privat. Bucureşti. Wilson. a fi sau mai degrabă a deveni om înseamnă a fi religios. Raportul cu divinitatea e fragmentar. Vremurile noastre se caracterizează printr-o sustinere a religiilor fragmentare.”98 Suntem prinşi în concret.96 Religia ca şi arta . 2000. viaţa sexuală au o valoare sacramentală. nicio societate nu s-a putut lipsi de ea: „Religia îşi poate pune amprenta asupra culturii şi prin modelarea instrumentelor statului. 97 283 . Samuel.97 Toate societăţile şi culturile. Bucureşti. aduce cu sine şi o serie întreagă de probleme în ceea ce priveşte rolul religiei în viaţa individului şi în societate. 84-85. Modernitatea actuală coincide cu întronarea individului şi a drepturilor sale. 98 Eliade. Editura Antet. La nivelurile cele mai arhaice ale ale culturii. cel puţin în ceea ce priveşte menţinerii ordinii şi posibilitatea de a-i predispune pe oameni să manifeste reţinere şi autocontrol”. Bryan. Religia din perspectivă sociologică. în diversitatea istorică a organizării lor. este o atitudine în faţa lumii şi a vieţii.

a cărei interpretere e inaccesibilă trăitorilor în cotidian. religie. numărul botezurilor scade în medie cu 1% din 1960 în coace. 11% afirmă că se roagă în fiecare zi. dar nici să realizeze un ateism conscvent. un suport psihologic oarecare. dezorientaţi în bâlciul deşertăciunilor contemporaneităţii. împinsă la periferia preocupărior noastre. Religiei i se reproşează faptul de a fi fost o frână a progresului intelectual. Ca fenomen cultural. Religia societăţilor s-a intelectualizat. a mijloacelor materiale. deşi „Nu dăinuie decât ceea ce afost conceput în singurătate. Editura Humanitas. 49% se declară fără religie (dacă se are în vedere doar segmentul de vârstă 20-30 de ani. 1977. orice dimensiune cosmică. etnice. bravând chiar prin dezvoltarea fără precedent a tehnicii. Divinitatea este adumbrită. pentru 70% duminica nu are nicio semnificaţie religioasă. 6. cu faţa la Dumnezeu. de importanţa aspectelor culturale pe care ea le creează. afirma Emil Cioran. într-o ierarhie de 12 valori (familie. încât ş-a pierdut orice urmă de mister. dar şi capacitatea sa de a fonda o adevărată morală şi ordine politică justă”99. Criza sentimentului religios devine o heroglifă. rătăciţi în căutarea identităţii spirituale. IFOP). atât de mult. cel puţin încurajatoare: 76% din europeni cred că Biserica traversează o criză. iubire. fie că eşti sau nu eşti credincios”100. studii. 16. Oricât de performantă ar fi ştiinţa şi oricât ar fi de spectaculoase 99 100 Tănase. Bucureşti. morale sociale. Sondajele ne oferă estimări dacă nu liniştitoare. prieteni. 36% au considerat religia „deloc importantă” (cf. 54% cred că Biblia este o carte depăşită. la care recurgem pentru a ne simţi bine. p. Alexandru Tănase afirma: „Religia este o formă a conştiinţei sociale şi a culturii spirituale. oamenilor care şi-au trădat destinul. 1973. din păcate. 284 . Cioran despre Dumnezeu. dar cu siguranţă absorbiţi de prezent. a pierdut pudoarea de odinioară. rupându-se astfel de de zona privilegiată a transcendentului. sexuale. De aici rezultă întrebarea ca o provocare deghizată: ce se pierde când se câştigă enorm şi rapid? Omul nu poate trăi fără credinţă. p.implicaţiile ei în viaţa obişnuită. a civilizaţiei înfloritoare. În acest sens. Bucureşti. devine un accident. slujbă. de vizibil. Editura Politică. şiau ignorat gramatica discursului existenţei lor. clipind cu satisfacţie. Antologiile Humanitas. Ochiul mefistotelic al lumii contemporane.Nu suntem nici vrăjiţi nici dezvrăjiţi. Alexandru. apariţia religiei a constituit o necesitate istorică şi nu un produs al hazardului. proporţia celor fără religie depăşeşte 50%). Cultură şi religie.). etc.

ea nu va rezolva niciodată enigma condiţiei umane. p. În Fenomenologia spiritului. 2006. 155. conştient fiind de distanţa ce-l desparte de împlinire. Petre. atunci când a exclamat: „Te slăvesc pe Tine. la fel cum rănile mântuitorului. dar pe verticală nu veţi scăpa!”102 În acest sens. mileniu după mileniu. Dieu. Găsiţi alţi dumnezei. Editura Timpul. face parte din istoria mântuirii noastre. Régis. Iaşi. ci ideea greşită că modernităţii trebuie să-i subordonăm totul. fiind în noi şi în afara noastră. Dumnezeu al cerului şi al pământului. une itinéraire. une itinéraire atribuie lui Iahve următoarele cuvinte: „Eu sunt Fiinţa a cărei esenţă e să se joace de-a v-aţi ascunselea.25). pe care. a făurit termenul de „conştiinţă nefericită”. Misterul este forma eliberatoare de mărginirea umană”101. Este o şansă dată omului. Petre Ţuţea scria că „Misterul. căci ai ascuns acestea celor înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor” (Matei 11. În aşteptarea zorilor. se reveleză contemporaneităţii Ţuţea. să-şi ascundă chipul de voi. Editura Polirom. în termenii blagieni situându-se „între mister şi revelare”. 233. Nu modernitatea trebuie schimbată. este stupid prin raţiunea înţeleasă ca limită.. inclusiv acea exigenţă interioară. care simţea nevoia de Tot. care a devenit rezultatul acestei oglindiri. care. se poate spune că nu vom scăpa de mister. toţi oamenii o numesc Dumnezeu. Să acceptăm evidenţa: ştiinţa nu va rezolva enigma condiţiei umane. Părinte. Hegel. ci ca să-i acceptăm prezenţa şi să-i intuim bogăţia. magnetismul acestei zone de iraţionalitate este o atracţie din interior. Iată de ce. dincolo de semnalarea crizei sentimentului religios. Modernitatea e crucea şi răscrucea timpului nostru. p. Jean.. paradoxal. Régis Debray într-un post-scriptum în cartea sa Dieu. Debray. Iaşi. Aşadar. apoi să apară în spatele vostru ca să vă ia prin surprindere. apud Delumeau. Redescoperirea lui Dumnezeu ar putea aduce crucii şi răscrucii timpului nostru echilibrul sau mântuirea neştiutorilor de direcţie. Filosofia nuanţelor. Misterul e o componentă a structurii umane. Iisus a exprimat acest adevăr în mod voit provocator. Avem nevoie de revelaţie nu ca să-l epuizăm. din toate stigmatele sfinţilor. o oglindire a structurii universului în om.progresele sale. din cea mai adâncă vechime. necesitând două abordări diferite. 1995. iar tânjirea după aceasta este sensul vieţii în drumul către totalitate. Cele două tipuri de cunoaştere nu se situează pe acelaşi plan. 102 101 285 . tainele întregesc omul.

avertismentul deopotrivă teologic şi istoric: „Dumnezeu îşi exercită virtualităţile şi în epocile când este ostracizat sau dat uitării”103. Bibliografie Antologiile Humanitas, Cioran despre Dumnezeu, Bucureşti, Editura Humanitas, 1977. Brenda, Julia, Trădarea cărturarilor, Bucureşti, Editura Humanitas, 1993. Delumeau, Jean, În aşteptarea zorilor, Iaşi, Editura Polirom, 2006. Eliade, Mircea, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, vol. I, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981. Huntington, P. Samuel, Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, Bucureşti, Editura Antet, 1998. Patapievici, H.-Roman, Omul recent, Bucureşti, Editura Humanitas, 2001. Tănase, Alexandru, Cultura şi civilizaţia, Bucureşti, Editura Politică, 1977. Tănase, Alexandru, Cultură şi religie, Bucureşti, Editura Politică, 1973. Ţuţea, Petre, Filosofia nuanţelor, Iaşi, Editura Timpul, 1995. Wilson, Bryan, Religia din perspectivă sociologică, Bucureşti, Editura Trei, 2000.

Acknowledgements: Cercetările au fost finanţate din Fondul Social European de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 [proiect POSDRU/CPP 107/DMI 1.5/S/78342]

103

Patapievici, H.-Roman, op. cit. , p. 408

286

Murim de râs? Exp. Gigi MIHĂIŢĂ Şef serviciu, Institutul European din România

Abstract Today, journalism totally belongs to techocracy, and our weekly press is the judicature of Conscience and of Consel, just like in the good old days of the Jesuits. Without this last comparison, the claim could as well have suited Romania press, especially after 1989, but the one saying it is Roland Barthes. He continues: It is a modern morality,that is not an emancipated one but one guaranteed by science, and one that requires less the opinion of a universal sage, yet that of a specialist. Keywords: journalism, philosophy, language, speech, propaganda Astăzi, jurnalismul aparţine în totalitate tehnocraţiei, iar presa noastră săptămânală este sediul unei veritabile autorităţi a Conştiinţei şi a Consiliului, la fel ca în frumoasele vremuri ale iezuiţilor. În afara acestei ultime comparaţii, aserţiunea ar fi putut la fel de bine să se potrivească şi presei româneşti, în mod deosebit după 1989, dar cel care o spune este Roland Barthes104. Acesta continuă: Este vorba de o morală modernă, adică nu una emancipată, ci una garantată de ştiinţă şi care nu necesită opinia unui înţelept universal, ci a unui specialist. În asemenea condiţii, un jurnalist (şi nu numai) ca Octavian Paler, recent dispărut dintre noi, este o prezenţă rară, dar poate este mai bine aşa. Cu toate acestea, aşa cum se ştie din teoriile şi practicile monetare/monetariste, nici

104

Roland Barthes, Mythologies, Éditions du Seuil, Points, Paris, 1970, p. 125

287

inflaţia nu este un semn bun, dar şi dezinflaţia poate avea consecinţe negative. În mod paradoxal, astăzi, la modul declarativ, cel puţin, se caută „dialogul social”, jurnalistul, fie el intelectual sau nu, „stă de vorbă cu oamenii”. S-ar spune că îl contrazic pe Hans Belting care afirma că: este vremea monologului, nu a dialogului.105 Dar, de fapt, jurnaliştii nu fac decât să-i dea dreptate, nu avem de-a face decât cu o serie de monologuri, care nu prea au nimic în comun cu o comunicare biunivocă (chiar dacă asincronă), vom încerca mai jos să vedem de ce, şi cum. Grupările de dialog social, prin partie pris-uri în special, funcţionează autarhic, dialogul ia forme monologale, iar unele ieşiri pe scena publică frizează ridicolul. Imaginea intelectualului implicat este jalnică prin „producţiile” submediocre, prin lipsa de adevăr al gestului. Ori filosofia, care, desigur, se învaţă, cere mai mult decât percepţii intelectuale şi mai mult decât o utilizare rezonabilă a cuvintelor. Este atât de abstractă şi atât de concretă, în acelaşi timp, încât dintotdeauna a existat o strictă relaţie între filozofie şi geometrie. „Geometrie” înseamnă „măsurarea pământului”. În Egiptul antic, de la care au moştenit grecii această ştiinţă, Nilul inunda malurile în fiecare an, acoperind pământul şi distrugând marcarea ordonată a terenurilor agricole. Aceste inundaţii simbolizau la egipteni reîntoarcerea ciclică a haosului acvatic primar, iar atunci când se retrăgeau apele, începea munca de redefinire şi restabilire a hotarelor. Această activitate se numea geometrie şi era văzută ca o restabilire a principiilor de ordine şi lege pe pământ.106 Platon considera geometria şi numerele ca reprezentând esenţe şi deci constituiau limbajul filozofic ideal. Înţelegerea abstractului este calea spre înţelegerea concretului, pare a ne spune filosofia, iar geometria acoperă drumul invers. Munca filozofului, la fel ca şi a geometrului, nu este una de echipă, dar se adresează grupului, grupurilor, publicului, publicurilor, unei audienţe,

apud Horst Karl Unterkofler, „Comunicarea transdisciplinară”, in Hans Belting, Das Ende der Kunstgeschichte 106 Robert Lawlor, Sacred Geometry, Thames & Hudson, London, 2002, p. 7

105

288

audienţelor.107 Tocmai de aceea monologul său primeşte forme dialogale, o comunicare biunivocă (chiar dacă asincronă). Filozoful primeşte un răspuns, pentru că el pune întrebări, chiar şi atunci când pare a da o sentinţă – poate nu un verdict (verus dictum), pentru că un filosof are îndoieli. Dar atunci apare întrebarea dacă un filosof este dispus să facă pasul către mass media, iar dacă o face mai este filosof? În ce măsură se diluează ori dimpotrivă ajunge la o mai bună capacitate de a concentra, de a ajunge la esenţe, dar în acest caz mai este el „digerabil”? Cei ce rămân verticali, rămân filosofi şi în spaţiul restrâns al presei scrise ori audiovizuale, nu se diluează şi se pot exprima astfel încât să poată fi înţeleşi. Marile idei nu au nevoie de un limbaj sofisticat, care nu poate funcţiona decât ca o „ceaţă a războiului” (Klausewitz), în timp ce un filosof în presă este un Sun Tzu, foloseşte „forţa inamicului” în „arta proprie a războiului”. Se foloseşte de mijloace simple, directe şi eficiente şi, în ciuda reticenţelor, ajung să facă un rating bun. Oamenii pot fi mai puţin inteligenţi, dar nu toţi şi nu tot timpul. Civilizaţia noastră este decadentă, iar limba noastră – astfel sună argumentaţia – în mod necesar împărtăşeşte aceeaşi prăbuşire generală. Pe cale de consecinţă orice efort împotriva abuzării limbii este un arhaism sentimental, la fel cum ar fi să preferi lumânări în loc de becuri sau cabriolete în loc de avioane. În subteran se află credinţa pe jumătate conştientizată că limba suportă o dezvoltare naturală şi nu este un instrument pe care îl concepem conform necesităţilor noastre, spunea Orwell, la intersecţia dintre Animal Farm (1945) şi 1984 (1949).108 Pentru Orwell, cel care avea să scrie, un an mai târziu, „Toward European Unity”109, este limpede că declinul limbii se datorează unor cauze sau condiţii politice şi economice, „nu se datorează pur şi simplu influenţei nefaste a unui sau a altui scriitor”. Este o formă de feedback în care efectul devine cauză, amplificând cauza originală şi producând acelaşi efect într-o formă la rândul său intensificat şi tot aşa la nesfârşit. Cauza şi efectul la care se referă Orwell, sunt ideile stupide care duc la o sărăcire a limbajului, care la rândul său bătătoreşte calea către alte idei stupide. Totuşi, Orwell nu crede că procesul este ireversibil.

107 108

A se vedea şi Robert L. Heath, Encyclopedia of Public Relations, Sage Publications George Orwell, „Politics and the English Language”, Horizon, Londra, aprilie 1946 ; Mount Holyoke College, (http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/orwell46.htm) 109 Partisan Review, iulie-august 1947; World Policy Institute (http://www.worldpolicy.org/globalrights/europe/Orwell-Toward%20European%20Unity.html)

289

În cazul în care ne debarasăm de acest prost obicei, spune Orwell, putem gândi mai limpede, iar o gândire clară este un prim pas necesar către o înnoire politică. În consecinţă, lupta împotriva unei proaste utilizări a limbii nu este un gest frivol şi nu aparţine doar scriitorului profesionist, dar acesta poate fi un model. Dar ce ne facem dacă agora este înlocuită cu bodega, când chiar Oda bucuriei devine o manea – mai bine nici nu mai amintim că azi este vorba de imnul Uniunii Europene –, limbajul şi presa nu pot decât să urmărească docil „trendul”. Limbajul din presa „de consum” este o hilară şi păguboasă combinaţie de limbaj suburban (ca dicţiune, corpus etc.) şi o engleză uneori extrem de aproximativă.110 Nu putem decât să fim de acord cu Orwell că în atare situaţii fie autorul are ceva de spus, dar nu reuşeşte, fie fără să-şi dea seama ajunge să spună altceva sau poate îi este indiferent dacă spune ceva sau nu – articolele se plătesc la cuadraţi. Discursul filozofic ordonează, organizează nu doar cuvântul, ci şi ideile, în acelaşi timp oferind distanţa necesară pentru o abordare cel puţin adecvată dacă nu optimă. The eternal child leafs through his War magazine And his kind Uncle Sam feeds ten trillion in Change into the total entertainment Combat video game (Late Home Tonight, Part I) Este o recidivă în spiritul Pink Floyd; albumul Animals (1977) a fost o replică la Animal Farm a lui George Orwell. De această dată versurile sunt de pe albumul Amused to Death (1992) al lui Roger Waters (Pink Floyd) inspirat de cartea lui Neil Postman, Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business (1985). Postman face o distincţie între viziunea asupra viitorului al lui Orwell din 1984, conform căreia guvernele privează persoana de drepturi individuale, şi viziunea oferită de Aldous Huxley111 din Brave New World (1932), în care oamenii iau tot felul de medicamente şi renunţă, în mod voluntar, la drepturile lor de dragul fericirii sau, mai exact, al plăcerii, în

110 Undeva „piaţă cu amănuntul” devenise în engleză nici mai mult nici mai puţin „piss market”, probabil pe filiera „cu amănuntul” = „cu bucata”, „bucata” = „piece” pronunţat [pi:s] paronimul său fiind [pis] transcris „piss”. 111 Orwell/Blair l-a avut pe Huxley profesor de franceză la Eton.

290

favoarea divertismentului. Pentru Postman, „opiul pentru popor” este televiziunea ca divertisment. El arată că dacă la Orwell suntem obligaţi să renunţăm la drepturile noastre, la Huxley renunţăm de bună voie. Dacă ne uităm în jur vedem prin presă unele texte ce tind către aşa ceva începând cu mai puţin ofensivul: unde eşti tu, Ţepeş doamne? până la strigătul de luptă (mai de după blocuri): la ţepe! La fel ca la Huxley, oamenii noştri ajung să iubească tehnologia pentru capacitatea ei de demotiva gândirea. Postman comentează: ştirea zilei nu există în afara mijlocului de comunicare în masă care să-i dea forma, aceasta nu a făcut parte din cultura publică înainte de apariţia telegrafului etc.112 Iar mai departe: pe măsură ce cultura face tranziţia de la oralitate la scris, la tipar, la televiziune, ideile sale despre adevăr suportă aceeaşi tranziţie.113 Dacă la început cuvântul spus avea valoare epistemologică, aceasta a fost apoi preluată de cuvântul scris, mai apoi de către documentul tipărit, iar azi de către „cuvântul” televizat. Ceva există dacă s-a spus la televizor. Dar se prefigurează: ceva există dacă se găseşte pe Internet. Această tranziţie epistemologică a dat senzaţia, mitul urban, mitul deliberat politic, că presa este a patra putere în stat, când ea este de cele mai multe ori fie puterea unu bis, fie doi bis, fie trei bis. Presa are tentaţia puterii şi este fascinată de aceasta. O interesantă analiză este oferită de documentarul Outfoxed: Rupert Murdoch's War on Journalism. Filmul este o analiză a Fox News şi a pericolelor la care suntem expuşi de către corporaţiile din ce în ce mai mari, care preiau controlul asupra drepturilor publicului de a fi informat, de a şti. Fenomen de care nu suntem nici noi străini. Iar într-un război nu ai nevoie de filosofi, ci de propagandă, mai mult sau mai puţin abil mascată, cu un limbaj „adecvat”, cu mijloace „adecvate”. „Noul” discurs jurnalistic vechi este vizibil inclusiv în imageria folosită. Discursul jurnalistic şi cel publicitar nu pot fi decât sinonime în momentul care ţinta este clară. Filosofia aceasta (în cunoştinţă de cauză sau nu) a făcut un recurs la retorica de război114, la Howard Lasswell şi lucrarea sa clasică: Propaganda techniques in the World War (1927), care constă din câteva trucuri infailibile: demonizarea liderului inamic, centrarea discursului pe

112

Neil Postman, Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business, 1985, Cap. „The Medium is the Metaphor”, p. 8 113 op.cit., p. 24 114 Encyclopedia of Language and Linguistics, Elsevier, 2005, vol. 2, p. 516

291

defensivă, exagerarea atrocităţilor, precum şi găsirea unor justificări diferenţiate pe grupuri de publicuri (grupuri ţintă) sau audienţe (receptori intenţionaţi ai mesajului) – de la pensionarul pauperizat până la mogulul care îţi oferă canalul de comunicare – şi, nu în ultimul rând, diferenţa dintre noi şi ei. Pentru noi, discursul rămâne, în general, în zona abstractă: popor, ţară, binele general etc., pentru ei, discursul este mai concret, de exemplu o listă cu o sută de nume. Victor Klemperer face o analiză a acestui tip de limbaj în LTI – Lingua Tertii Imperii, despre limbajul celui de al treilea Reich, o lucrare foarte utilă şi pentru limbajul pre şi post 1990. Puterea negativului […] devine un factor de coeziune şi afirmare […] indivizii şi clasele reproduc represiunea pe care o suferă […] procesul de integrare se desfăşoară […] fără teroare făţişă, ne avertizează Marcuse115 în Omul unidimensional şi ajunge la o concluzie terifiantă: democraţia întăreşte stăpânirea mai puternic decât absolutismul; libertatea administrată şi represiunea instinctuală devin izvoare mereu înnoite ale productivităţii. Productivitate ce se preschimbă în distrugere până la scară planetară. Deşi scrisă în 1964 şi apărută pe continentul american (Boston), Marcuse anticipează ceea ce se întâmplă acum la noi: brutalităţii neocolonialismului îi corespunde brutalitatea metropolei: grosolănia pe şosele şi pe stadioane, violenţa vorbei şi a imaginii, neruşinarea politicii, care a depăşit cu mult limbajul orwellian […]116, alte fenomene surprinse şi surprinzătoare pentru noi: acceptarea generală a noţiunii de „interes naţional” ca expresie a voinţei generale, sistemul bipartit,, declinul pluralismului, cârdăşia dintre cercurile de afaceri şi sindicate […]117 În ce abundă presa românească astăzi găsim tot la Marcuse: vampa, eroul naţional, beatnik-ul, gospodina nevrozată, gangsterul, starul, magnatul charismatic.118 Fiind atât de prezenţi şi de vizibili nu este nevoie să îi mai şi numim, Preferăm să le „spargem cartuşul”, la fel ca la vechii egipteni, pentru nu li se mai şti numele şi a li se pierde urma – ceea ce încearcă să facă şi singuri, din cu totul alte motive. Ceea ce ar trebui să facă presa este să sesizeze (în cazul în care nu este aservită) că: faptul că majoritatea populaţiei acceptă şi este făcută să accepte această societate, nu suprimă caracterul ei iraţional şi

115 116

Herbert Marcuse, Scrieri filozofice, Editura Politică, Bucureşti, 1977, p. 287 op.cit. p. 288 117 op.cit. p. 298 118 op.cit. p. 308

292

condamnabil. Distincţia dintre conştiinţa falsă şi cea adevărată, dintre interesul real şi cel imediat îşi păstrează întreaga semnificaţie. Dar această distincţie trebuie să fie ea însăşi validă. Oamenii trebuie să o descopere […]. Ei pot face acest lucru numai dacă resimt nevoie să-şi schimbe modul de viaţă […].119 Ori presa poate crea nevoi, are aceste mijloace. Orwell s-a temut că adevărul poate fi ocultat, Huxley, că acesta poate fi înecat într-o masă de informaţii irelevante. Orwell s-a temut că vom avea parte de o cultură captivă, Huxley, că vom avea o cultură a trivialului. Noi, cei de o anumită vârstă am trecut prin zona Orwell şi am aterizat în zona Huxley, la fel ca Dedal am schimbat un labirint cu un altul, iar presa a urmărit acelaşi traseu, dar poate cine ştie, putem avea parte de un reviriment, dacă este să-l ascultăm pe Orwell. Încheiem cu cele şase reguli practice (pragmatismul anglo-saxon nu se dezice) care, după Orwell, pot duce la o presă mai sănătoasă, la o zicere mai frumoasă şi la idei mai consistente: 1. Niciodată nu folosiţi, metafore, comparaţii sau alte figuri de stil pe care le-aţi mai întâlnit tipărite. 2. Niciodată nu folosiţi un cuvânt lung acolo unde puteţi folosi unul scurt. 3. Dacă un cuvânt poate fi tăiat, tăiaţi-l! 4. Niciodată nu folosiţi diateza pasivă acolo unde puteţi folosi diateza activă. 5. Niciodată nu folosiţi un cuvânt străin, ştiinţific sau jargon dacă există un echivalent mai uzual. 6. Mai degrabă nu respectaţi niciuna dintre aceste reguli decât să spuneţi ceva ce într-adevăr produce durere sau suferinţă.120 Desigur pentru un jurnalist sau un specialist în comunicare acestea nu sunt lucruri noi, dar sunt genul de lucruri de care nu trebuie să ne plictisim spunându-le şi poate va răsări un jurnalist cu un limbaj adecvat şi o gândire filosofică, un philosophos, un iubitor de înţelepciune. Prin plecarea lui Octavian Paler a rămas un vid, Petre Ţuţea ne-a părăsit mai demult (1991), Emil Cioran ne-a părăsit de două ori, odată în 1937 (prin strămutarea la Paris), iar apoi, definitiv, în 1995, iar Constantin Noica, deja în 1987. Lista ar fi mai lungă, dar ne rezumăm la aceştia. Tocmai lungimea

119 120

op.cit. p. 300 George Orwell, „Politics and the English Language” in Horizon, London, April 1946

293

acestei posibile liste de eseişti români trebuie să fie speranţa de mai bine pentru presa românească post-decembristă. Un alt rol al limbajului filosofic este unul contrar limbajului propagandistic, care este unul „mobilizator”, dar conform lui Morris Janowitz: nu mai puţin periculoasă ar fi însă şi lipsa de apatie.121 Discursul de tip filosofic este cel care, direct sau indirect – prin forţa exemplului personal –, poate revela faptul că participarea politică este sinonimă cu autodeterminarea şi trebuie să fie o trăsătură atât reală cât şi dominantă întro democraţie reală şi adevărată.122

Bibliografie Roland Barthes, Mythologies, Éditions du Seuil, Points, Paris, 1970 Horst Karl Unterkofler, „Comunicarea transdisciplinară”, in Hans Belting, Das Ende der Kunstgeschichte George Orwell, „Politics and the English Language” in Horizon, London, April 1946 Jurgen Habermas, Cunoaştere şi comunicare, Editura politică, Bucureşti, 1983 Herbert Marcuse, Scrieri filozofice, Editura Politică, Bucureşti, 1977 Neil Postman, Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business, 1985, Cap. „The Medium is the Metaphor” Encyclopedia of Language and Linguistics, Elsevier, 2005 George Orwell, „Politics and the English Language”, Horizon, Londra, aprilie 1946; Mount Holyoke College, (http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/orwell46.htm)

121 122

apud Jurgen Habermas, Cunoaştere şi comunicare, Editura politică, Bucureşti, 1983, p. 34 op.cit., p. 35

294

Comunicarea prin reţelele de socializare. O nouă provocare pentru mediul academic

Lector univ. dr. Maria ALEXE Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare, UTCB Mls.pgd. Iulia ALEXE Maastricht University Graduate School of Governance Abstract Contemporary society is based on knowledge and communication. Old good things are no more working for students and the new technology and an open communicative attitude is the key of an efficient learning process. If an educator wants to motivate his students he has to use their tools, in this case the large networks provided by the Internet. Students are spending a lot of time chatting and this gave us the idea to offer them information on a very visible place, so that they would be able to access it very easy. The present paper presents the experiments and some of the partial results of using the tools that Facebook may offer for teaching English. The students involved in this experiment are from different universities (ASE, National University of Arts Bucharest, Technical University of Civil Engineering, Credis Department – Bucharest University, Maastricht University). Key words: communication, networking, collaborative learning, e-learning approach

1. Aspecte generale Societatea de azi nu poate exista fără net, fără minunata lume virtuală. Chiar un domeniu, pe care în mod tradiţional îl considerăm în relaţie dihotomiocă cu tehnica, cel artistic s-a transformat datorită lumii digitale şi are forme de manifestare specifice noilor media [Alexe 2010]. Toţi cei care sunt implicaţi în procesul de predare, fie că este de tip clasic sau de la distanţă folosesc metodologii aparţinând sistemului eLearning şi se confruntă cu o problemă majoră: modul de distribuire a informaţiei şi de valorificare a rezultatelor la nivelul general. Avantajele sistemului

295

eLearning sunt bine cunoscute şi de aceea nu le vom aminti pe toate. Nu trebuie însă ignorat faptul că eficienţa sa este condiţionată de dotarea tehnică şi de competenţele digitale (profesor şi student)123. Faptul că cei mai mulți studenți predau temele prin intermediul platformelor universitare124 eficientizează feedback-ul. Aspecte specifice eLeraningului se integrează în sistemul tradiţional face-to face şi de fapt se utilizează un tip de instruire combinat, definit ca blend learning125. În condiţiile în care studenţii înscrişi la seminarul de engleză sau la cursul de Tehnici de comunicare provin din diferite licee, ceea ce conduce la nivele de competenţă lingvistică diferite, în aceste condiţii flexibilitatea şi diversitatea mijloacelor de instuire este o componentă obligatorie ce conduce la un feedback rapid şi sontan. Dorind să avem o comunicare flexibilă, informală şi cât mai aproape de realitate nu puteam să nu folosim cel mai utilizat instrument de social media – rețelele de socializare (ex: Facebook) Lumea virtuală a utilizatorilor Facebook e un loc care dovedeşte cât de democratică este lumea virtuală, fiindcă se află pe aceeaşi listă, Librăria Humanitas, colegul din şcoala generală, Mircea Cărtărescu, situl unei reviste economice și cel al unor organizații UE şi mulţi din profesorii din facultate. Noutatea experimentului care va fi prezentat în această lucrare constă în faptul că educatorul a încearcat să folosească instrumentele de comunicare, unele cunoscute sub numele de social media utilizate în mod frecvent de studenţii săi pentru a pătrunde în universul lor comunicaţional, pentru ca în final să-i atragă spre acele domenii de interes despre care presupune că ar putea contribui la creşterea competenţelor lingvistice și spre o instruire colaborativă126, implicit la creşterea motivaţiei. Faptul că timp de decenii s-a predat într-un anumit fel, pornind de la un sistem de învăţământ general, având la bază manualul proiectat de Comenius, sistem ce a fost înlocuit de altele datorate dezvoltării rapide a

Din fericire competenţa digitală de un anumit nivel a devenit o condiţie obligatorie pentru absolvirea liceului aşa ca nu există studenţi fără competenţe digitale. 124 La universitatea din Maastricht toate temele se predau on-line, după ce au fost verificate pentru a elimina plagiatul. 125 Blended Learning este forma de instruire în care metodele tradiţionale de instruire sunt combinate cu cele care utilizează tehnologia 126 Instruirea colaborativă este forma de instruire care utilizează tehnologia prin implicarea mai multor persoane în atingerea obiectivelor educaţionale. În cazul utilizării Facebook educatorul implică un număr de studenţi care pot forma apoi un grup şi stabili comunicare cu alte grupuri.

123

296

sistemelor electronice de calcul şi evoluţiei sistemelor informatice şi de socializare a exercitat presiuni asupra terminologiei utilizate într-un domeniu, prin excelentă, transdisciplinar, şi anume didactica127.[Dobre, 9]. În epoca actuală învăţarea este centrată pe formarea de deprinderi şi acest lucru se realizează cu dificultate utilizând doar timpul limitat al seminarului de limbi străine. Folosirea mediilor de socializare permite amplificarea timpului convenţional, diversificarea metodelor şi a tipurilor de aplicaţii practice, în consecinţă se iniţiază o învăţare personalizată. 2. Ipoteze de lucru Stilul de predare şi gradul de însuşire al cunoştinţelor reprezintă un factor important al eficientizării procesului de învăţare. Aceasta înseamnă şi folosirea unor formate pentru suporturile de învăţare (cursuri, caiete de execiţii, reader, teste, articole din lista bibliografică) specifice informaţiei didactice online, chiar dacă se adreseză studenţilor de la cursurile de zi. Materialele concepute pentru a fi accesate online trebuie să se adapteze cunoştinţelor subiecţilor şi să nu ignore modalităţile de învăţare cu care aceştia sunt familiarizaţi. În realizarea experimentului am pornit de la o evaluare iniţială ce a generat următoarele constatări: • Siturile oficiale ale universităţilor sunt instrumente greoaie şi relativ ineficiente. Caracterul lor oficial îngreunează accesul şi necesitatea obţinerii diverselor aprobări încetineşte ritmul comunicării. În București singurul site universitar ce este folosit eficient de studenţi este cel al ASEului, tocmai fiindcă are informaţii la zi şi de interes general128.cum ar fi: pagina personală a studentului –informaţie securizată şi actualizată permanent, avizier digital cuprinzând: informaţii generale, orar, evenimente, conferinţe expoziţii, la care se adaugă biblioteca digitală, accesibilă de la domiciliul utilizatorului. Un format asemănător este și cel al programului de master de la Maastricht University. • Lipsa de interes a studenţilor faţa de site-ul oficial al unităţii pe care o frecventeză este din păcate o realitate. Se caută forme

După 1990, învăţarea se face prin programe tutoriale, ce înlocuiesc imaginea profesoruluimentor. Sunt dezvoltate sistemele multimedia si instrumentele software de proiectare pedagogică. Aplicaţiile sunt realizate şi difuzate pe compact-discuri (sistemele Learningware şi Authorware). 128 Pe siturile multor universităţi se găsesc note din anii trecuţi, programe învechite etc.

127

297

alternative de comunicare - grupuri, platforme etc.care permit, în anumite cazuri şi o comunicare sincronă și asiconă • Profesorii care lucrează cu mai multe grupe paralele au nevoie de un canal de comunicare pe care să-l folosească toţii studenţii.129 Plecând de la aceste constatări am emis următoarele ipoteze de lucru: 1. Folosirea unui instrument familiar de lucru – Facebook contribuie la eliminarea unor bariere de comunicare, accelerează comunicarea şi eficientizează feedback-ul ceea ce înseamnă creşterea calităţii procesului de învăţare prin coborârea filtrului afectiv130. 2. Creşterea motivaţiei permite implicarea studenţilor în elaborarea unor suporturi de învăţare – portofolii, baze de date. Materialele rezulatae ca urmare a colaborării dintre profesori şi studenţi pot fi folosite chiar de aceştia sau pot deveni punct de pornire/modele pentru seriile următoare. 3. Metode de cercetare Analiza unui astfel de experiment presupune folosirea unor anumite metode de cercetare şi analiză, uneori chiar formarea unor echipe mixte de cercetători. În acest caz Iulia a reprezentat nu doar “vocea studenţilor” ci şi persoana care a înregistrat datele şi le-a prelucrat statistic. Pentru a stabili deficienţele pe care am dorit să le corectăm şi a stabili care sunt aşteptările studenţilor am elaborate chestionare ce a fost prelucrate prin metode ce ţin de statistica economică. Metoda etnografică131 a fost utilizată pentru a putea compara rezultatele şi reacţiile studenţilor de la diferite facultăţi. Cadrele didactice implicate în experiment au ţinut un jurnal în care au notat observaţii privind tipologia materialelor postate, reacţiile şi comentariile studenţilor şi dificultăţile întâpinate în utilizarea materialelor sau a tehnologiei. Iulia, studentă la începutul experimentului a aplicat chestionarul colegilor săi de la

129

Cu alte cuvinte să nu fie nevoit să posteze acelaşi material pe diferite grupuri şi să poată evalua impactul solicitărilor sale. 130 Filtrul afectiv este un concept prezentat de Krashen încă din 1982 şi care a evoluat, dovedindu-se o componentă esenţială a motivaţiei învăţării. Dacă filtrul afectiv este coborât învăţarea se face cu plăcere şi eficienţa creşte. 131 Metoda etnografică a constat în înregistrarea rezultatelor şi notarea observaţiilor – Chaudon Craig

298

către gestionarea relaţiilor sociale în mediul de învăţare online. Astfel. Prin utilizarea acestor metode şi facilităţi tehnice am încercat să observăm în ce măsură filtrul afectiv este influenţat de comunicarea pe Facebook. şi ceea ce este făcut mai dificil sau inhibat de către mediul nou folosit. 4. . pe de altă parte. Dezavantajul ar fi că anumite informaţii cu caracter mai personal pot deveni publice.ASE. pe de o parte. Acest lucru nu înseamnă că el nu are în continuare rolul de a motiva studentul pentru a învăţa. care lucrează online cu cei care învaţă.Facultatea de Relaţii Internaţionale şi a continuat cercetarea în cadrul programului de master din cadrul Universității din Maastricht. Un profesor care se decide să folosescă Facebook pentru a comunica cu studenţii trebuie să fie atent ce postează şi cui permite accesul la informaţie.Descrierea experimentului În învăţământul actual roul profesorului este acela de moderator/facilzator al actului învăţării. Tehnologiile moderne oferă câteva oportunităţi pentru evaluarea performanţei în învăţare. Tutorii reprezintă o nouă generaţie de profesori. daca nu putem folosi acest mediu de socializare pentru a comunica cu studenţii. coordonând şi facilitând accesul la informaţia corectă. de practică) în mediul tehnologic. Un avantaj major este faptul că acesta permite postarea imaginilor. care sunt preluate şi validate (de cele mai multe ori. linkurilor. Observând cât de bine şi de repede comunică studenţii între ei pe Facebook şi cât de variată şi complexă este informaţia am început să ne gândim. către crearea unei echipe virtuale eficiente. iar câteva dintre acestea vizează şi îmbunătăţirea sau eficientizarea practicilor de evaluare a studenţilor. Am ales Facebok dintre toate reţelele de socializare pentru că 299 . Există nenumărate proiecte la nivel european care vizează utilizarea noilor tehnologii în învăţământul superior. Comunicarea realizată pe grupuri mare de utilizatori a fost şi ea analizată din perspective filtrului afectiv. Se cofirmă şi în acest caz faptul că utilizatorul este cel care poate face diferenţa. dar acest lucru se face datorită unui întreg complex de legături relaţionale. este un tutore nu un magister. rolurile şi responsabilităţile cadrelor didactice şi formatorilor se deplasează de la nivelul motivaţional şi de suport teoretic. un canal de comunicare nespecializat. exprimarea opiniei (sincron şi asincron). Punctul de plecare îl constituie metodele tradiţionale de evaluare de performanţe. Întotdeauna trebuie pus în balanţă ceea ce este posibil şi este facilitat prin tehnologie.

fiindcă textul are un caracter deschis. prin care un student mai avansat îşi ajută colegul să recupereze anumite rămâneri în urmă. le pot comenta şi corecta. Primul pas a fost reprezentat de faptul ca am postat pe Facebook serie de întrebări postate la categoria share. Prima întrebare a fost Ce părere aveţi despre site-ul facultăţii voastre. a deschiderii spre acest experiment. Reprezintă un mijloc de comunicare reală şi stimulează asumarea de opinii. un cadru de lucru particularizat pentru o grupă/an şi a oferit studenţilor un plan de lucru. iar după o lună am evaluat conţinutul lor. La acest nivel nu există diferenţe majore între studenţii de la UTCB. unii studenţi oferindu-se să gestioneze anumite fire de discuţii şi să îşi ofere ajutorul colegilor lor133. Nu în ultimul rând trebuie subliniat faptul că prin acest tip de comunicare aspectele multiculturale sunt mai uşor de explicat. fiindcă pot deveni mai vizibile. în Romania. o structură în care să se încadreze informaţia. Schimburile de opinii au avut loc aproape zilnic.potrivit datelor statistice are cel mai mare număr de utilizatori. Profesorul a stabilit anumite teme. Facebook – este un instrument mai interactiv ce permite construirea unei reţele de comunicare prin care persoanele interesate îşi pot împărtăşi foarte rapid informaţiile. Am continuat întrebându-i dacă nu cred că am putea folosi Facebook pentru a rezolva anumite teme şi dacă nu consideră această iniţiativă o invadare a spaţiului lor privat (un loc unde se întâlnesc cu prietenii şi îşi exprimă opinii personale) Spre bucuria noastră iniţiativa a fost primită cu entuziasm. Etapa 1 pe care o putem nuni de prospectare a durat aproape o lună şi a constat în sondarea opiniei studenţilor. numărul lor crescând. în ultima perioadă extrem de mult132. Vă este util? Deşi răspunsul a fost în general negativ pentru studenții români. Permite inversarea rolurilor . cei de la Credis sau studenții de la Universitatea din Maastricht. Etapa 2 A fost o etapa în care Facebook a devenit o prelungire a salii de clasă. Fiecare grupă de studenţi a primit materiale suplimentare şi particularizate şi li s-a cerut să contribuie cu propriile lor materiale Studenţii au lucrat în grup pentru a elabora un proiect 132 Majoritatea publicaţiilor. editurilor. posturilor de televizine au şi un profil pe Facebook 133 În general am încurajat în cadrul grupelor sistemul Reciprocal Teaching. Universitatea de Arte. Acest sistem împiedică mărirea decalajelor între studenţi şi contribuie la implicarea activă a celor avansaţi. 300 . argumentele au fost diverse.

probabil şi datorită faptului că au fost corectate în primul rând de colegi. Etapa 3 – Evaluarea Orice experiment pedagogic trebuie să se încheie obligatoriu cu evaluarea rezultatelor134. Rezultatele sunt cu aproximativ 20% mai bune decât anul trecut. Cei mai colaborativi au fost studenţii de la UTCB. dar pentru cei mai mulți dintre ei învățarea colaborativă este déjà o obișnuință. cei care la sfârşitul semestrului IV încheie studiul limbii engleze. CREDIS. La acest nivel Facebook poate fi considerată o sursă bibliografică. atât în ceea ce priveşte vocabularul de specialitate cât şi competenţa de exprimare în scris. La grupele inscrise în experiment rezulatele au fost net superioare. Imagini ce nu pot fi vizionate în clasă pot fi postate şi devin accesibile unui mare număr de studenţi. în timp ce atiştii s-au dovedit greu de convins să lucreze în grup şi să colaboreze. Profesorul poate recomanda vizionarea unor materiale postate de colegi. elaborarea unui portofoliu tematic şi a unui eseu pe una din temele propuse de studenţi. inerente unor utilizatori mai puţin experimentaţi. Studenții de la Universitatea din Maastricht au fost generoși în oferirea informațiilor. Analiza portofoliilor şi eseurilor a evidenţiat o mai mare varietate tematică. aceleaşi subiecte pentru toţi studenţii anului II. surse de lectură În această etapă comportamentul studenţilor a fost diferit. În cazul în care există neclarităţi sau chiar anumite greşeli. 134 Cum este și normal acest capitol se referă la studenții care participă la cursurile și seminariile pe care le conduc (UTCB. poate indica link-uri. Testarea din cadrul UTCB a fost realizată printr-un examen unitar. UNAB) 301 . corectarea/ completarea unui material se face foarte rapid. Aceste diferenţe comportamentale sunt datorate şi specificului fiecărei facultăţi. o mai bună structurare a materialului şi mai puţine greşeli. Cei care au fost cei mai generoşi în a oferi informaţii colegilor au fost studenţii Facultăţii de Tehnologia Informaţiei. Evaluarea a fost făcută prin testare în cadrul seminarului. Dupa ce mai mult de un an Facebook a constituit o prelungire a activităţii de semniar am putut evalua rezulatatele acestui nou mod de deseminare a informaţiei.şi astfel au putut să îşi formeze deprinderea de a învăţa prin colaborare. Un material elaborat de studenţii unei grupe poate fi comentat/folosit de un numar mai mare de colegi. deşi nu au fost foarte dispuşi să colaboreze în grupuri mai mari de 3 studenţi.

Stoicescu.Cantitatea de informaţii şi diversificarea surselor – reprezintă o provocare pentru profesorii şi pentru studenţi în egală măsură. 01-03 June. Learning to Learn Cooperatively. Galaveanu Simona – The Professional Perspectives in the Actual Socio-Economic Context – 2003 A Study on Students’ Perceptions. Eugen. Some Psychological Aspects of Adults eLearning Process.Folosirea unor medii neconvenţionale induce creşterea motivaţiei prin implicarea activă a studenţilor. . Ovidiu. În general s-a constat o abordare mai personală şi mai creativă. Edu-World Pitesti. English Teaching Forum. fiindcă contribuie la eficentizarea învăţării şi la creşterea interesului studenţilor. . Efortul este răsplătit. Folosirea resurselor oferite de reţele de socializare de tip Facebook presupune adaptarea profesorului la un mod de exprimare specific studenţesc ceea este în sine o provocare. A. Bucureşti Avram. Instruire asistată de calculator: didactică informatică. International Scientific Conference eLSE .Folosirea resurselor oferite de Facebook permite limitarea neajunsurilor datorate unor condiţii tehnice inadecvat. in Proceedings of International Conference. Editura Universitatii din Pitesti Byrd. Am constat că: . Maria – 2009. . vol 47. Concluzii Experimentul pe care am dorit să îl prezentăm ca fiind o nouă provocare pentru profesorii de limbi străine din facultăţile nefilologice nu sa încheiat. Polirom.eLearning and Software for Education (eLSE).Modul de prezentare a fost mai îngrijit şi informaţia mai corectă. Proceedings of the 5th. Anne Hammond – 2009. Bibliografie Adăscăliţei. de aceea concluziile sunt parţiale.. 2007. nr4 302 .Comunicarea sincronă/asincronă profesor-student conduce la dezvoltarea creativităţii. Almăşan Beatrice Alexe. editura Universitatii Nationale de Apărare Carol I.

Cambridge Applided Linguistics Series. D Second language Aquisition and Second Language Learning. Bucureşti. p. 1998 Chirimbu Sebastian. Keith 2004. Long and Jack C. Just –Reading and Writing .. London – New York Roşca. in Communication Studies: The Essential Resource. Introduction to Social Research.Zamfir. E-learning. Pergamon.Chaudon.H.racai. 2009. 407-413 Krashen. 2001 Punch. 303 .. Editor Michael H. Mihaela. International Scientific Conference eLSE . eLearning and Software for Education.ro Harmer. C. Routlege. Academia română. I. Barbu Adina. G. Institutul pentru inteligenţă artificială.. Marshall Cavendish. editura Universitară. Revista Informatica Economica. 2 (22)/2002. London Ionescu. Iuliana – Studiul critic al actualelor sisteme de e-learning.eLearning and Software for Education (eLSE). Apostol. Richards. Proceedings of the 8th. S.G. E-learning – paradigma a instruirii asistate. Jeremy & Lethabz Carol – 2005. Carol I National Defence University P. nr. Craig – Second Language Classrooms.www. The Importance of IT Technologies in Individual Oriented Learning în vol. a key tool in today’s Romanian higher education. Research on teaching and learning. Bucureşti. 2012 Dobre..

Cloşca şi Crişan. în acelaşi timp temelie pentru limba literară unitară scrisă. juridic-administrativ. Contextul politic. Universitatea “Spiru Haret” Abstract The article analyzes the political. în Muntenia. şi tratatul de la Adrianopole din 1829) au avut drept consecinţe: promovarea limbii populare. continuity Perioada istorică dintre 1836 şi 1881 este aceea în care cultura românească continuă şi duce la capăt procesul de modernizare inaugurat în intervalul de dinainte de 1870-1836. economic. reducerea drastică a influenţelor limbii neogreceşti odată cu căderea domniilor fanariote. Semnificativ pentru spiritul general care domină epoca este voinţa oamenilor de carte de a depăşi condiţia regională a culturii şi de a pune bazele unei culturi panromâneşti – subliniază Ion Gheţie şi primul exemplu peremptoriu este programul revistei „Dacia literară” (1840). revoluţia lui Tudor Vladimirescu. diminuarea severă a influenţelor otomane în limbajul economic şi administrativ. social şi cultural pentru această devenire a culturii ca şi a limbii noastre literare s-a dovedit a fi deosebit de dinamic. marcat de evenimente istorice importante. destrămarea rânduielilor feudale şi. univ. economic. marked by important historical events. creatoare a unui tezaur folcloric milenar şi identitar. social and cultural context and the emerging culture in the 1836. ceea ce se răsfrânge inerent în configurarea profilului modern al limbii române literare. Silvia RAŞCU PISTOL Facultatea de Litere. ştiinţific. laicizarea treptată a limbii literare faţă de aceea din evul mediu. dr. Romanian language. capabilă acum de structurări suple în limbajul politic. Key words: culture. deodată cu deschiderea schimburilor comerciale şi culturale cu centrul şi apusul 304 . cele dinainte (răscoala lui Horea. cu aceasta.1881 when our language as literature has proven to be very dynamic. Nicolae Filimon Lect.Modernizarea culturii româneşti în perioada 1836-1881. literature. în Transilvania. ca şi în opera primilor noştri mari scriitori.

cu unele amendamente. şi Unirea Principatelor (Moldova şi Muntenia). noii termeni trebuiau adaptaţi sistemului fonetic şi morfologic al limbii române. Episcopescu) sunt rari [. consideră că procesul trebuie realizat prin intermediul francezei. Cei mai mulţi – rezumă acelaşi Ion Gheţie (ibidem 149-150) – socotesc drept firesc apelul la limba latină. În al treilea rând: Acestei limbi trebuia să i se aducă o serie de corecţiuni prin introducerea de termeni neologici. deopotrivă cu noile tendinţe lingvistice jalonate prin evenimentele politice ale acestui nou interval. admiţând necesitatea de a ne apropia. alţii. care au intensificat tendinţele de modernizare şi unificare lingvistică la nivelul supradialectal al limbii literare. el a subliniat imperativul unificării lingvistice. .] Odată împrumutaţi.n. desfăşurată în toate cele trei provincii istorice româneşti. . arătând că niciuna dintre provinciile româneşti nu se poate socoti Toscana sau Castilia României. Dimpotrivă. acceptate de majoritatea filologilor şi scriitorilor vremii. aveau calitatea de a fi mai „gramaticale” sau de a fi răspândite pe teritorii mai largi. care avea avantajul de a fi unitară. . I. care. Heliade Rădulescu. formelor şi cuvintelor având circulaţie în graiuri. urmat de numeroşi intelectuali. se îndrumează. Un merit excepţional revine în această privinţă lui Ion Heliade Rădulescu – afirmă acelaşi istoric al limbii române Ion Gheţie (1978:148). precum şi printr-o largă selecţie a fonetismelor.] unele fonetisme sau forme. Cât priveşte modernizarea limbii noastre literare prin împrumuturi din alte limbi. însă: Nu trebuiau neglijate [. În al doilea rând: Limba (literară – n. 305 .) unică trebuia să se realizeze acceptându-se ca punct de pornire limba bisericească. Cei ce recomandă să ne adresăm limbii greceşti (cum face Şt. sub raportul vocabularului. Ele vor continua să se accentueze în noua perioadă.Europei – toate acestea reprezentând cele mai importante tendinţe din perioada anterioară. Astfel. între care revoluţia de la 1848. V. . în cea de a doua parte a activităţii sale. dacă nu se regăseau în latină. spre italiană. îndeosebi munteni. de celelalte limbi neolatine. În sfârşit: Cel mai important dintre criteriile care urmau să decidă trierea fenomenelor populare demne de a figura în limba literară era cel al latinităţii – opţiune identitară conformă cu a Şcolii Ardelene. cum s-a întâmplat cu Toscana în Italia şi Castilia în Spania. referindu-se la câteva dintre ideile lui fructuoase din prima perioadă a activităţii pe acest plan. situaţia se prezenta. nu poate fi centrul de coagulare şi dezvoltare a structurii limbii literare. (ibidem: 149). . . în perioada 1836-1881 într-un mod sensibil diferit faţă de aceea din perioada anterioară.

Munteanu. . activitatea lui Titu Maiorescu pentru ceea ce numim cultivarea limbii. reforma ortografiei româneşti [. deosebit de importantă a fost. prezintă cele două mari direcţii în dezvoltarea limbii române literare moderne (1983: 149-150). prin corespondenţe şi dezbateri publice în presă. Ion Heliade Rădulescu a polarizat. chiar în 1828. în care se includ: Curentul latinist Influenţa franceză Tendinţa italienizată Tendinţa analogistă (pumnistă) Direcţia naţională. 306 . respectiv: Direcţia latino-romanică. Heliade (I. când scrim pentru cei carii trăesc. Contribuţia capitală a criticului este impunerea principiului fonetic în ortografie şi promovarea primului sistem ortografic coerent al limbii române literare moderne. cum spunea Eminescu. V. . „o enigmă nesplicată” –. antrenând. mai ales în privinţa adoptării şi adaptării neologismelor. iar nu pentru cei morţi – o spune. dar şi D. în care se includ: Întoarcerea la izvoarele limbii naţionale (Curentul istoric şi popular) Momentul Maiorescu Marii clasici sau biruinţa deplină a direcţiei naţionale Fără îndoială. ca atare. Petrache Poenaru.Eliad 1828:XVIII). Mihail Kogălniceanu. Al doilea pol al intervalului. care. constituit în a doua parte a acestuia – pe când Heliade Rădulescu. Bolintineanu. cu plusuri şi cu minusuri.) şi pregătind trecerea de la predominanţa criteriului etimologic la aceea a criteriului fonetic şi. de asemenea. tendinţele lingvistice ce se vehiculau în ţările române. în privinţa combaterii influenţelor străine în presă şi a limbajului retoric excesiv („beţia de cuvinte”). în tratatul lor de Istoria limbii române literare. Ţâra 1983: 221-233). definită prin personalitatea mentorului său drept „momentul Titu Maiorescu” (Şt. îl reprezintă direcţia lingvistică a Societăţii „Junimea”. pentru ce să nu scrim după cum pronunţăm. adeziunea principalilor filologi şi scriitori (între care Costache Negruzzi. rămăsese. pentru prima parte a intervalului 1836-1881. prin eşecul de italienizare.Mult mai în detaliu înfăţişează această problematică Ştefan Munteanu şi Vasile Ţâra. Gheorghe Bariţiu ş.a. adoptat de către Academia Română în 1881.

sistemul gramatical al limbii române. pentru că era mei aproape cronologic de epoca pe care o evoca. şi nu beneficiază de progresul limbii literare româneşti moderne din a doua parte a perioadei 1836-1881. la fel de net. de altfel. firesc în evoluţia oricărei limbi (orale sau scrise) -. Gramatica română de N. Nicolae Filimon nu va manifesta suficient discernământ pentru integrarea în tendinţele mai noi ce aveau să se impună până la sfârşitul intervalului. Gramatica română de G. În acest sens. este confirmat şi nuanţat de acţiunea scriitorilor şi a jurnaliştilor. impunerea prin frecvenţă a formelor viabile. care „frământă” tendinţele conservatoare ca şi pe cele novatoare. 1835). Bălăşescu (1848). Al. Russo ş. Munteanu (1860-1861) (Ion Gheţie 1978: 151). în care se formează şi scrie Nicolae Filimon. desigur. Negruzzi. astfel. N. Folosirea mai rară a formelor învechite. în genere.Nicolae Filimon moare în 1865. ca o caracteristică a noii perioade. şi alţi scriitori ai vremii. îndeosebi în organizarea frazării. în romanul „Ciocoii vechi şi noi”. de la muntenii Dim. dar. întâlnim. El rămâne. adoptarea neologismelor şi adaptarea lor prin încadrarea în categorii gramaticale şi anexarea de afixe şi 307 . a. pe care le-a aplicat în practica scriiturii. „vocea auctorială”). caracteristici proprii perioadei literare de care aparţine. configurat de către Heliade Rădulescu (dimpreună cu înaintaşii. şi noutatea. Pe acest temei. la începutul momentului Titu Maiorescu. Bolintineanu. Mai mult decât ne-am fi aşteptat. I. însă. în multe aspecte analoge. va fi mai conservator decât ar fi trebuit: în „vocea” lui „auctorială” vom regăsi – continuate – multe din trăsăturile fonetice şi morfosintactice ale limbii din „vocile” personajelor sale aparţinând net de perioada 17801840 (după cum şi acestea vor împrumuta. precum şi urmaşii lui). Al. Odobescu la moldovenii C. la fel ca el se comportă. V. ţinând seama totodată şi de contribuţia adusă la procesul de unificare şi normare supradialectală a limbii române literare de către alte gramatici adiacente: Gramatica rumânească anonimă (Bucureşti. Deopotrivă cu continuitatea tranzitorie de la o perioadă la alta – ceea ce este. că Nicolae Filimon nu este singurul. retipărită „în repetate rânduri”. I. Bălcescu. un adept al ideilor şi normelor lui Heliade. În sub-perioada 1836-1865. totuşi. Sistemul gramatical. destul de stabil şi la nivelul limbii literare scrise – întrucât aceasta se bazează pe tradiţia a limbii populare – se va resimţi şi el de confruntările de idei (filologice) din prima parte a intervalului 1836/1840-1881. la fel de firesc. vom spune. Alecsandri. contribuind la procesul de cristalizare a limbii literare moderne.

Istoria limbii române literare. intrigele. se aplică şi neologismelor. Bibliografie Al. o imagine „în mişcare” şi dezvoltare. 1982 308 . vom prezenta „tabloul” sistemului gramatical din subperioada respectivă. Rosetti. folosind materialul literar al textului prin care se exprimă „vocea auctorială” din romanul „Ciocoii vechi şi noi” de Nicolae Filimon. pregătind terenul pentru capodoperele marilor scriitori ai generaţiei eminesciene. 1983 Ion Gheţie. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. ca element de noutate.desinenţe specifice a acestora. care se corelează firesc cu majoritatea celor prezentate la nivelul foneticii limbii române în răstimpul menţionat. Privire sintetică. I. recte „imagini” noi (a se compara pl. numai forma de adaptare a acestora producând noutăţi. ruinele. conştientizarea şi exersarea structurilor sintactice şi a construcţiilor perifrastice pentru asigurarea clarităţii şi fluenţei textului au contribuit la constituirea treptată a unei noi „imagini” a limbii noastre literare. însă. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. O nouă „imagine” se configurează şi pentru sistemul gramatical. vol. ceva mai dificilă decât în cazul foneticii. ambele rezultând din aplicarea aceleiaşi reguli morfologice: desinenţa – e pentru pluralul unor substantive feminine ori neutre). Istoria limbii române literare. B. Disocierea acestor aspecte este. Bucureşti: „Minerva”. odată constituită în tradiţie şi continuată. De aceea. 1971 Ştefan Munteanu şi Vasile Ţâra. De la origini până la începutul secolului al XIX-lea. printr-o juxtapunere selectivă a datelor clasate în categorii morfologice şi funcţiuni sintactice. deoarece o regulă gramaticală. 1978 Ion Gheţie. ca element de continuitate şi pl. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. implicând aspecte de continuitate întreţesute cu cele de noutate. Istoria limbii române literare. Cazacu. Liviu Onu. Introducere în studiul limbii române moderne.

Ramona SIMUŢ Department of Letters Emanuel University of Oradea Abstract. dr. One example of a close connection between these sub-domains is the thinking of Edward Schillebeeckx. Lieven Boeve. 309 . and Terrence Merrigan. politics. who questioned his orthodoxy and parts of his understanding of Christian dogma. its influence on various domains like literature. theology. literature and philosophy. this means that Schillebeeckx was an extremely controversial figure within Roman Catholic Church135 and that he taught everything in terms of the content of religious faith and Christian creeds from the standpoint of a historically informed training. Among his hundreds of books and written articles and lectures which have been 135 Because of his unrepressed position on the rational-historical grounds of the Christian faith in God and Jesus (doctrines that for him have no ontological dimensions in the traditional definition of Catholicism). Theology and the Quest for Truth (Leuven: Peeters. Key words: Schillebeeckx. Jesus.The call for cultural resurrection in the 21st century: the case of Edward Schillebeeckx Lect. We will examine traces of Schillebeeckx's concern for culture and society within the evolution of this doctrine and determine the breaches that his symbolism opens to ontology. Schillebeeckx was banned from his teaching position in the university and summoned to the Congregation for the Doctrine of Faith in 1975. experience. and economics have forced them into sub-domains such as literature and theology. only days before the dawn of 2010) the most prominent of the “new wave” Catholic theologians in the Netherlands and a distinguished Professor of Dogmatics and History of Theology at Radbound University in Nijmegen. humanum Edward Schillebeeckx was until recently (he died at 95. 2007). See Mathijs Lamberigts. theology and economics. For those who benefitted of a humanistic education. philosophy. theology and politics. As our present culture is progressively driven to new meanings in everything pertaining to human life and experience. resurrection. a philosopher and theologian altogether. whose existentialist reflection of contemporary culture in best expressed in his idea of resurrection.

1993). God has finally proved to the See details on the corpus of Schillebeeckx’s work and books. 1980). and Mary Catherine Hilkert. The biographies and extended explanations of Schillebeeckx’s thought are best represented by Robert J. 1984). and Politics (New York: Crossroad. Albert Camus. Schreiter's The Schillebeeckx Reader (New York: Crossroad. Schillebeeckx's Language of Faith: Essays on Jesus. This feeling still rests with me.. apart from these titles. eds. we need to mention some titles which make for a portrait of himself as a phenomenologist and a historical theologian much influenced by thinkers such as Merleau-Ponty.136 Coming from a predominant literary formation when I first met Schillebeeckx at his place in the small town of Berg-en-Dal near Nijmegen in 2002 for a first hand interview137. Martin Heidegger. 1979). However. “Reinterpreting Traditional Theology. NY: Orbis. and Schilebeeckx's own Jesus: An Experiment in Christology (New York: Seabury Press. A Theologian in His History (New York: Continuum. it seems that the resurrection has rather a spiritual than a historical character. Schreiter. Theology. Looking at the way in which Schillebeeck ordains his ideas. Robert J. in Phillip Kennedy. Christ. It was in his memory that God decided to act for the last time within human history in an eschatological manner. 2004). 1984). An Interview with Edward Schillebeeckx”. etc. Ted Schoof's The Schillebeeckx Case (New York: Paulist Press. Edward Schillebeeckx. Ethics. 136 310 . 2003). Rudolph Bultmann. 1995).. his ideas on contemporary culture and the whereabouts of important Christian doctrines in this context came as a shock from the moment I started asking what he thought about the resurrection of Jesus and the eschaton. Erik Borgman. The Experience of Jesus as Lord (New York: Seabury Press. and Jesus in Our Western Culture: Mysticism. An Introduction to the Theology of Edward Schillebeeckx (New York: Fordham University Press.translated into various languages over the years. The Praxis of the Reign of God. The resurrection raises many controversies because of the way the post-Easter events. and the Church (Maryknoll. Schillebeeckx infers that the only aspect related to Jesus’ personality that has been preserved after his crucifixion was the memory of him. where human redemption is at stake. I was utterly impressed with his kind attitude and humble sort of presence despite his fame and prestige worldwide. 1995). Schillebeeckx (Collegeville.2 (2007): 275-283. 137 See Ramona Simuț. MN: The Liturgical Press. Jean-Paul Sartre. OP. Perichoresis 5. The resurrection of Jesus is the second most controversial aspect in Schillebeeckx’s work after the doctrine of Trinity.

A New and Expanded Theology of Ministry (New York: Crossroad. and death was complete and that his career matched perfectly with Messiah’s portrait from the Hebrew prophecies. This is the way the Christ of the church was first perceived. work. so too his resurrection cannot be detached from his career and death… All this remains an abstraction if we live it out of the living “spiritual” presence of 138 Edward Schillebeeckx. 1985). Faith in resurrection is strongly connected with the eschatological hope of Christian believers. faith in Jesus meant the identification with the irresistible experience with God offered by contact with Jesus in his earthly life: “In the resurrection from the dead God’s own judgment on. Secondly. the need for resurrection was a priority because it kept Christian hope vigilant. The striking thing is how Schillebeeckx makes clear that it was not the person of Jesus that had to be resurrected.world that the evaluation of Jesus’ entire life. men and women have been confronted with the alternative to his death: the resurrection. It is as if the disciples’ intellect has once again won the battle over their doubts concerning Jesus. Consequently the evaluation or the judgment of Jesus’ life and ministry was the only eschatological act in the course of human history and for the sake of Christian faith. 311 . With this we face once again the Gnostic faith-model born out of understanding. The Church with a human face. 33.”138 From the event of Jesus’ death on. Jesus and his message… become clear to the believer. the church is the church of Christ because Jesus’ “spiritual” presence is still alive in it: Just as the death of Jesus cannot be detached from his life. the disciples did not need Jesus to appear before them in flesh. after the Easter events. In other words. Thus. Schillebeeckx brings to us a model of the church which stands as it does mainly because it was once confronted with the challenge of comparing Jesus’ life with the Old Testament prophecies about Christ. and also his relationship to. but peoples’ faith in him insofar as he was the only one that has been found perfect by God. One may say that Schillebeeckx fails to detach himself from the existential view on Jesus as the man of God who lives in our souls due to the great significance of his life. In conclusion. Consequently. an important observation in addition to this would be that what the resurrection brought into the disciples’ life was just another experience of faith in Jesus. according to Schillebeeckx.

The church in itself is a living testimony of the real presence of Jesus who was crucified but now is confessed by the church as alive. Those three aspects form the core of the Christian faith in Jesus as Christ. Through and in this Christian belief in the resurrection of Jesus the crucified but risen Jesus remains at work in our history. It is eschatological. it is an important proclamation of the Christian creeds that right after his death Jesus was glorified to God. Jesus in Our Western Culture. IL: Tan Books.Jesus in his church. is nevertheless described more appropriately in soteriological terms. On this belief the foundation of God’s Kingdom has been settled on earth. Faith in the resurrection has to do with our daily strive to believe in the outcome of Jesus’ death and is not concerned with making a notion like “faith in resurrection” “acceptable” to modern men and women.140 But while Catholic faith in the resurrection of Jesus gives full credit to the Gospel’ s testimony about the post-Easter appearances of Jesus alive to his disciples. Secondly. First of all.139 In other words. 312 . on the other hand. Ludwig Ott. Faith in the resurrection. Schillebeeckx. the resurrection of Jesus in itself is connected directly with the role of Jesus as proclaimer of the Kingdom of God. In the same way. even when he was ready to die on the cross. More encouraging is the fact that Schillebeeckx relates the resurrection to the three aspects of Jesus’ earthly existence. These three points are also the object of strong Catholic faith in the resurrection of Jesus. 26. Thirdly. Fundamentals of Catholic Dogma (Rockford. Jesus expressed a strong communion with God. 2009). the church authenticates the message of Jesus about God and his Kingdom as true due to the power God disclosed in the act of Jesus’ resurrection. In conclusion. though connected with what the apostles sought as the real event of Jesus’ resurrection. Here and after JOWC. Schillebeeckx maintains that the church is built on the foundations of Jesus’ resurrection. This is an encouraging thing to know. This faith is concerned with the suffering of oppressed and “dehumanized” people of the 139 140 E. He claims that there is a break between the appearances of Jesus after his death and the faith in Jesus’ resurrection. 192-194. Jesus’ entire existence up to his death was a sign for the disciples that Jesus was the messenger of the Kingdom of God. Through this communion he entered into the “eternal life” of divine grace where death cannot reach. Schillebeeckx approaches the information differently.

how one can believe in a good. If this was Jesus’ greatest concern for humanity throughout his career. and it appears that soteriology. Christians. because it is politically structured to represent the symbol of humanity. As it was shown before. theologians. Schillebeeckx. non-persons. JOWC. and aesthetics are interconnected in Schillebeeckx’ mind. Schillebeeckx emphasizes that Jesus was greatly concerned with men exploitation by men. This part of Jesus’ message is thus ontological and it envisages human sin and rehabilitation. theologians in the Third World. on the other hand. The proclamation of this faith to the poor and oppressed. However.Third World. i. Here the kingdom is perceived as the voice of the “dehumanized” or the outcast of society. is the outcome Jesus wished for from his entire career and death and has greater significance than the attempts of defining God for nowadays Western society. who ask. to address modern secularized men and women in order to make this faith in Jesus Christ acceptable. which sometimes turns into slavery. Jesus addressed his message from a social and supernatural perspective when it came to men and women. 28. keeps down and humiliates men and women with an eye to a better hereafter… In the West we seek as Christians. than to believe in a God who belittles. The difference between the proclamation of the resurrection and the faith in the resurrection at Schillebeeckx would then be the difference between a social situation and a political implication.e. I think that this last approach is closer to Jesus’ concern than the first. Schillebeeckx reckons. liberating God in a world of suffering and oppression.141 Schillebeeckx’s point here is that the ethical message in Jesus’ career has great implications in the Christian faith in resurrection. rather. Jesus’ concern for making people equal is thus the other face of the “humanum” or the new man in a new society. politics. better not to believe in eternal life. it was strongly ecological also. the church 141 E.. …It is better not to think that God is true. He was the Messiah who was to bring peace and freedom in human history. But the ethical message of Jesus was not only socially orientated. 313 . the Kingdom of God. What might come out of this view on the Kingdom of God is that this kingdom is already a historical institution. address dehumanized people.

It is the “humanum”. the distinctive melody of a person which others enjoy”142. but he also identifies it with the Kingdom of God: “The consummation of the undamaged “ecological milieu” which human beings need to live in is suggested by the great 142 143 E. The bodily resurrection presupposes the “human person. because we are bound by our historical situation to live in one and the same body received by natural birth. 29. 314 . but analyzed on a different basis. In other words. JOWC. From Schillebeeckx’s description of this ecological milieu it is obvious that he not only associates it with the idea of perfection represented by God’s kingdom. E. It is a body with the same characteristics “of the individual (called sarx.was also meant to support the battle for human freedom with political leaders of the day. The second metaphor which goes hand in hand with and is the condition for this first perfect estate is thus the “resurrection of the body”. in the Bible)”143. including his or her human corporeality as a visible orchestration.. Schillebeeckx. rationally. it is not very different from what Schillebeeckx describes as the resurrection of nature or “the ecological milieu”. However. There's not the place here to detail the relationship between church and state. the possibility to gain freedom and to be converted from the previous way of life. the “humanum” at Schillebeeckx is the Kingdom of God. JOWC. This calling is the equivalent of the resurrection of the body at Schillebeeckx. Insofar as the Kingdom of God is a perfect community. The bodily resurrection rather means an elevation to the “humanum” with the same body. i. body.e. the perfect human society formed out of men and women liberated of all social and political barriers. This subject offers Schillebeeckx another occasion to talk about the outcome of Christ’s resurrection for modern men and women. Schillebeeckx is not very keen on saying that a bodily resurrection necessarily implies a real body. yet transformed to please our fellow human beings. i. If the resurrection of the body implies only a person’s transformation in accordance with human ethics and expectations.e. which is the first metaphor describing how the future of our history will be. spiritually. men and women living in it are called to be completely saved and happy.. 29. One should only hope that in today’s church it is not the case for political separation into middle-classes and low-classes of Christians. Schillebeeckx. or flesh.

however. Lamberigts. Fundamentals of Catholic Dogma. A Theologian in His History. I should think that the need to constantly zero it in on the mundane aspects of Jesus’ resurrection only to define the humanum or the perils of ecological distress do not take us very far as to how determined nowadays people will be to secure the spiritual relevance of Jesus’ being and work in a spending driven society. 315 . 29-30. OP. Schillebeeckx. 2007. New York: Crossroad. New York: Crossroad. and Robert J. Edward Schillebeeckx. IL: Tan Books. we do not have a really resurrected spiritual and moral society. Edward. An Introduction to the Theology of Edward Schillebeeckx. Mary Catherine. Theology and the Quest for Truth. Rockford. Phillip. 1985. Schillebeeckx. An Interview with Edward Schillebeeckx. Schillebeeckx. and Politics. Collegeville.2 (2007): 275-283. Ott. Kennedy.metaphor of the ‘new heaven and the new earth. Hilkert. Leuven: Peeters. 2004. A New and Expanded Theology of Ministry. 2003. Ramona. References Borgman. Jesus in Our Western Culture: Mysticism. 1995. Ludwig. and Terrence Merrigan. eds. MN: The Liturgical Press. New York: Continuum. Simuț. New York: Fordham University Press. Lieven Boeve. If we do not stick to the real ontological meaning of resurrection. JOWC. Erik. 1993.”144 To conclude. The Praxis of the Reign of God. Schillebeeckx.” Perichoresis 5. Mathijs. The Church with a human face. 144 E. 2009. Schreiter. even if we try relentlessly to bring it to its full potential. Edward. “Reinterpreting Traditional Theology. Ethics.

” Art and Humanist Ideals (Contamporary Perspectives with Artworks Selected from the Collection of the Archive of Humanist Art: An Anthology. religion. 217-218. Ileana VESA Universitatea Emanuel din Oradea Abstract The theory of a disenchanted world stated the total devaluation of religion in late capitalism. ca să găsim prin artă calea spre mântuirea religiei de sub verdictul funebru cu care a diagnosticat-o sceptic Max Weber în scrierile sale. le putem substitui lucrativ și doar formal una celeilalte. 2003). but the rise of new postmodern spiritualities proves the opposite.Relația dintre artă și religie în cultura industrială Asist. o dispersie voită în Suzi Gablick. ca fiind elemente exemplare ale etosului unei națiuni. furnizor de valori durabile și metodă sigură de reîncântare pentru lumea postmodernă. în The Reenchantment of Art. This work tries to set the relationship between art and religion as an important milestone in the ceaseless progression of religion through this harsh historical period. univ. 145 316 . Key words: art. se face vocea auzită a artiștilor nemulțumiți de comodificarea totală a artei și susțin credința tot mai răspândită că arta trebuie reabilitată ca bun spiritual al întregii societăți. transformările suferite de artă sunt urmările progresului spiritual al omenirii și ale deschiderii spre zonele marginale ale civilizației. aura Datorită paralelismului generat de relaționarea continuă dintre artă și religie de-a lungul istoriei moderne. capitalism. “The Reenchantment of Art.145 Capitalismul nu poate afecta experiența artistică decât superficial. Suzi Gablik. drd.

rezultatul obținut înseamnă emanciparea artei din dependența parazitară la care fusese supusă față de ritual. Dimpotrivă. creând confuzie nu numai în rândul agnosticilor religioși. dar nu și efemere. de reproducerile tehnologice actuale. la fel ca cele artistice. dincolo de orice percepție iluzorie asupra stereotipiei și universalității artei. iar în al doilea rând din cauza independenței față de original fie prin prelucrarea detaliilor. suficientă sieși ca expresie distinctă a etosului național. Prin urmare. principiile religioase.02.toate sferele culturii postmoderne. pe de altă parte. 317 .org . la fel cum era percepută arta în romantism. când creațiile artistice primeau un surplus de valoare 146 Walter Benjamin. pentru a subzista noilor provocări. refuzând aurei dreptul la supremație. Epoca tehnologizată în care trăim a pervertit sentimentul artistic. un fenomen tipic detașării critice de obiectul contemplației și considerat indispensabil în recunoașterea aurei. Ascendența originalului asupra reproducerii mecanice constă de asemenea în ancadramentul specific – o operă de artă își confirmă azi autenticitatea prin locul expoziției. ea a fost integrată și amalgamată eclectic cu alte aspecte culturale. posibil de compensat alternativ cu punerea în ramă istorică. sunt versatile.146 Autenticitatea și cadrul primordial al operei de artă – generatorii aurei artistice – au fost eclipsate în complexitate. la fel ca în secolele trecute. dar nu și în autoritate. nu atât de ambițioase și idealizate ca în mai vechea lor înțelegere.2011. Formula contextuală în care s-a exprimat propice creația artistică tradițională s-a transcris între limitele ritualului magic și religios. The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. unde s-a încununat cu aura reglată la calapodul imitațiilor mecanice de către Walter Benjamin. Benjamin consideră însă că valoarea cultică a unei opere de artă nu e anihilată complet de reproducerile tehnice: ștergerea profesionistă a granițelor dintre original și copie așterne doar o lumină difuză asupra valențelor sale spirituale. Însă privind-o ca pe o structură organică independentă. traducerea în limba engleză pe site-ul www. audiția unui cor în oricare parte a lumii prin televiziune sau prin înregistrările vândute).marxists. accesat la 15. Weber și-a articulat teoria despre religie pe fundalul societății tehnologizate cu care și-a țesut tapiseria operei. totuși. la fel ca arta. ci și în rândul apologeților săi. astăzi. în primul rând din cauza circumstanțelor suplimentare permise de copiile originalului (de exemplu. fie prin adăugarea unor conotații ulterioare. religia nu mai este deloc independentă.

Ce se întâmplă însă când ne confruntăm cu o situație răsturnată.02. când copia detronează originalul în ochii maselor? Parodia.147 Devenit prin urmare un produs pe banda rulantă al culturii industriale. astfel încât din central cum era obișnuit să fie. dar totuși o opțiune printre atâtea altele. frământat după canoanele organizației raționale în care este silit să-și găsească locul. un astfel de obiect artistic legat intrinsec de spațiul căruia îi fusese dăruit își pierdea aura sacră și devenea pasibil de reproduceri profane. 118. copia devine deseori mai originală decât originalul. clientul devine nu marginal.org. a fost sărăcit de scopuri ultime și valori universale. însușită și acceptată ca atare. accesat la 15.marxists. Adorno. traducerea în limba engleză pe site-ul www. Odată înstrăinat. Filozofii Școlii de la Frankfurt au căzut de acord în studiile lor că vinovat de aceste erori caustice imputate artei este capitalismul târziu cu varianta sa postmodernă – cultura industrială. mult mai accesibile individului decât producția elitistă și paradoxal. prin prisma relațiilor de producție.simbolică în funcție de spațiul cărora le era încredințat. și Theodor W. 318 . Herbert Marcuse lansa provocarea astfel: Eu cred că una dintre noile posibilităţi. iar provocările clientului au fost depășite de intensitatea acestora. este aceea de a 147 Max Horkheimer. Dialectic of Enlightenment (2002). pastișa și chiar autopersiflarea artiștilor sunt locuri comune în societatea contemporană. adică singura incidență artistică cunoscută publicului. Theodor W. înlocuite de-acum de pseudo-idealuri și falsul cu rost de scop – divertismentul. În The End of Utopia. Adorno. De asemenea. Sunt prea multe voci care se cer ascultate. 118. omul se confundă cu ceea ce consumă sau produce. Theodor W. repetându-se în nenumărate ipostaze pliate peste cerințele impersonale ale acesteia. care oferă indicaţii despre diferenţa calitativă dintre societatea liberă și cea neliberă. 148 Max Horkheimer. clientului i s-a furat libertatea de care tocmai credea că se bucură. Late Capitalism or Industrial Society?. Dialectic of Enlightenment (2002).148 Înarmat astfel. Adorno. monstrul industriei a pus capăt hegemoniei clientului și a preferințelor sale asupra pieței. Oferindu-i-se tot ce avea nevoie sau își dorea.2011. Clientul a fost prins în chiar sentimentul libertății sale. în ambele cazuri un obiect maleabil. stigmatul care a predestinat societatea unei schizofrenii ireversibile. Axioma sa exhaustivă calculează omul în termenii de consumator și angajat.

To put this speculative idea in a provocative form. The End of Utopia.org. Astfel. până la restabilirea relațiilor interumane aglutinate de capitalism. iar activarea lor ar putea conduce la o reorganizare totală a vieții omenești. ci prin ceea ce reprezintă.” 149 319 . transformând tranzacția din simplu mijloc de transfer al unui bun spiritual într-un principiu în sine. Dialectic of Enlightenment (2002). dar nu printr-o regresie romantică.2011. pseudo-idealurile încăpute pe mâna jonglerilor ideologici.150 Omul ca obiect. arta nu se mai poate defini prin ceea ce este. Adorno. arta ca valoare de schimb. I would say that we must face the possibility that the path to socialism may proceed from science to utopia and not from utopia to science. plină de omisiuni și contradicții. aş spune că trebuie să facem față posibilității ca drumul spre socialism să treacă de la ştiinţă la utopie. 3. accesat la 15. caracterul fetiș al operei de artă – azi valoare economică. 4 “. şi nu de la utopie la știință. oferindu-ne o definiție cenzurată. Marcuse speră chiar în abolirea sclaviei capitaliste.149 Ieșirea societății de sub spectrul culturii industriale cere filtrarea nevoilor individuale vitale – negate acum datorită declanșării instinctului de conservare în fața dominației sistemului neîndurător al rațiunii robotizate – prin „forțele productive sociale”.lăsa tărâmul libertăţii să se producă în domeniul necesității . is that of letting the realm of freedom appear within the realm of necessity – in labor and not only beyond labor. ci prin direcționarea eficace a acestor forțe și dedicarea industrializării și tehnologiei unor scopuri mai înalte.marxists. arta ca bun de consum perisabil își croiește drum către entuziasmul public în licitații exorbitante. împreună cu alte câteva aspecte sociale esențiale.. expoziții șocante și nonconformism artistic. to the standard of calculability and utility must be viewed with suspicion (…) anything which cannot be resolved into numbers (…) is illusion. nu merit estetic – ar evolua iarăși spre ritualul magico-religios. o conformare tacită la spiritul iluminismului secular. “I believe that one of the new possibilities. au continuat să Herbert Marcuse. Dar în reificările postmoderne. which gives an indication of the qualitative difference between the free and the unfree society. care afirmă că tot ce nu corespunde „standardelor calculabilității și utilității trebuie privit cu suspiciune” și „tot ce nu poate fi rezolvat în numere (…) este o iluzie”.” 150 Max Horkheimer.02.în muncă şi nu numai dincolo de muncă. În felul acesta. traducerea în limba engleză pe site-ul www.. Theodor W. Pentru a pune într-o formă provocatoare această idee speculativă.

o jurisdicție mult mai drastică. Parabola călătoriei inițiatice din care Ulise se întoarce dezîncântat reprezintă preludiul literar la critica societății iluminate intelectual în care trăim. întorc intenția destructivă a iluminismului151 cu privire la mituri asupra propriului sistem – judecătorul intransigent cade sub blestemul mitului. înrobindu-le vitalitatea la jugul intereselor sale pervertite. Trecând împreună pe sub furcile caudine ale culturii industriale. însă când manifestările transcendenței ca instanță superioară de acțiune asupra umanului au fost denunțate. în Dialectic of Enlightenment. tot ce nu se încadra tiparelor sale trebuia să fie distrus sau negat. pe căi sensibile. Teama colectivă de imprevizibilul divin nu l-a împiedicat pe om să se lase ademenit în cele din urmă către zona interzisă. iluminismul este . Iluminismul nu lăsase nimic pe dinafară. aura permite operei artistice să traverseze nestingherită granițele religiei spre ritualul mistic de experimentare al Celuilalt fără pretențiile imperialiste ale rațiunii și științei asupra spațiului în care acesta se reproduce. Punctul de atracție irezistibilă spre nebulosul experiențelor neautorizate rațional l-a constituit opera de artă. aura. asemănătoare cu cea din care provine el..filozofia care egalează adevărul cu sistemul ştiinţific. ca să nu mai vorbim de carotările la care au fost supuse din interior cu insistență obstinată – limbajul rigid al puterii a tulburat excesul de expresivitate al ideilor. dar și mai puternică decât a sa.producă ravagii inevitabile. 66. Conform definiţiei oferite de Adorno şi Horkheimer în Dialectic of Enlightenment. 151 320 . Răspunsul la denaturările realizate de cultura industrială trebuie însă să submineze bazele. în termenii lui Horkheimer. duplicatul palpabil al Ideii transcendentului sau. care conferă o simbolistică spirituală oricărei creații artistice și conștientizează omul. cu transfer mutual de caracteristici de pe tărâmul încântat al uneia spre domeniul celeilalte. Adorno și Horkheimer. de apropierea inexplicabilului metafizic. regula nu a mai funcționat fără erată și s-a creat o falie pe unde s-au strecurat „exteriorul” și „celălalt” ca să pândească la granița refulărilor omului modern și să-i incomodeze cu forma lor latentă fobiile ascunse. Preconcepția cu care eroul mitologic Ulise pleacă la drum se destramă când „descoperă” că lumea necunoscută până atunci este lipsită de magie.” Vezi p. Astfel. pentru a dărâma tot eșafodajul de idei construit deasupra. între cele două s-a sudat din nou legătura trainică preexistentă industrializării.

dar și implicată subiectiv în evoluția lumii acesteia. Industria reclamei a preluat metafizica cuvintelor și s-a raliat magiei produse de experiența mistică. limbajul puterii a căzut din nou în magicul desuet. în timp ce fixația superstițioasă pe acel obiect este întărită ca formulă magică. Adorno.” 321 . a amăgit subtil mințile înțelepților. Dar o atitudine indusă cu un anumit scop nu neagă realitatea. mai ales pe cale verbală. ierarhiei metafizice sedimentate în 152 Max Horkheimer. din fobie reverențioasă în satiră violentă. legate indisolubil”152. La supraviețuirea religiei de-a lungul traumatizantului secol XIX a mai contribuit. Schimbarea atitudinii. conform intenției lui Nietzsche de a planifica supraomul vremurilor noastre. în care străvechiul panteon al zeilor mărunți și măcinați de gelozie a fost dărâmat și înlocuit cu un singur templu închinat Rațiunii sau Puterii. Dialectic of Enlightenment (2002). în loc să-l diminueze cu sloganele lor nihiliste. Ascetismul religiei raționale. pe care îl poate desemna. Iluminismul a fost marcat de radicalism extrem față de religie și formele sale de manifestare mistică. Theodor W. dar nu și explica. cu alte cuvinte deconstruite ireversibil – succesiunea de litere care formează un cuvânt poate fi asociată arbitrar cu orice obiect. a funcționat până când consumerismul a transformat-o în eudemonism cu îndoită doză agnostică. extirparea lor irațională fiind privită ca cea mai rațională soluție posibilă pentru o societate hăituită de spectrele terifiante ale trecutului. Bătălia pe două fronturi – raționalizările seculare și manifestările carismei mistice – s-a soldat cu înfrângeri dureroase și cu o concluzie lapidară: nu experiența mistică e baricada care trebuie cucerită. Dar nu imposibilitatea de a descrie nominal ceva dă adevărata măsură a existenței acelui obiect. 113: “… word and content were at once different from each other and indissolubly linked. În final. ci incompetența noastră de a o defini conform percepției realității.Spre deosebire de celelalte demitologizări istorice. însă o poate neglija voit sau i se sustrage voluntar. care a sporit interesul față de religie. militantismul ateist. făcându-i să creadă într-o transformare profundă și permanentă. i-ar fi răspuns pe calea unei entități superioare. Articularea organizată a unei viziuni idealist-mesianice asupra istoriei ar fi constituit o amenințare serioasă pentru creștinism. unde „cuvântul și conceptul erau diferite unul de celălalt și simultan. o altă autoamăgire poncifă în iluminism. conform lui Max Horkheimer în Theism and Atheism (2009). de unde și frustrarea cercetătorilor cu privire la autenticitatea ei.

Toate aceste lacune au propulsat religia spre un viitor fortuit. afirmă Horkheimer. Adorno. Bibliografie Adorno. Traducerea în limba engleză pe site-ul www. devin un ritual magic. Religia postmodernă trebuie practicată artistic. constă în provocările unei economii instabile. 322 .02. proiecte salutare la vremea lor. unde „calităţile decisive sunt acum versatilitatea. Benjamin. Bucureşti: Humanitas. 146. probabil.org. accesat la 15. 2005. Walter. Pericolul cel mare azi. o religie a naturii (…) cred numai uitând de credinţa lor”154. arta elitistă şi religia raţională. pentru care creştinismul. 1995.2011. Dialectic of Enlightenment (2002). dar nu şi efemere. Theodor W. ability to react precisely to stimuli. „(…) credincioşii naivi.mentalitatea individului. traducerea în limba engleză pe site-ul www. Theodor W. 153 Max Horkheimer.marxists. The Culture Industry. nu mai satisfac foamea după senzaţional care caracterizează prin excelenţă societatea postmodernă. deci se pretează corect la nisipurile mişcătoare ale economiei contemporane. Adorno. Theism and Atheism.org . În concluzie.”153 Am stabilit însă că religia are principii versatile. accesat la 15. Theodor W. London: Routledge. şi.2011 “(…) the decisive qualities are now versatility. The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. adăugând un spor artistic ritualului.marxists. Late Capitalism or Industrial Society? Traducerea în limba engleză pe site-ul www. Sacrul şi profanul. abilitatea de a reacţiona prompt la stimuli. ar fi reuşit să instaureze un sistem paralel competitiv.02.org.02. Mircea.” 154 Max Horkheimer.2011.marxists. Eliade. accesat la 15. care să ademenească adepţii creştinismului spre alte orizonturi existenţiale. supranaturalismul. deoarece extazul facil în faţa religiei artistic elaborate a prevalat întotdeauna asupra ritualului sobru şi sec din catedrala cunoaşterii raţionale.

Sociologia religiilor – Tipuri de organizări comunitare religioase. București: Humanitas.marxists. Gablik. Stanford: Stanford University Press. Contextualism and Post-Modernist Thought. Kristina Karin. 1998.The Disenchantment of Art. Horkheimer. Art and Humanist Ideals (Contamporary Perspectives with Artworks Selected from the Collection of the Archive of Humanist Art: An Anthology).org.. 1985. 2007. Adorno. accesat la 15. Bucureşti: Teora. Max. The End of Utopia.02. Jefferson.02.2011. “The Reenchantment of Art. accesat la 15. Art Theory and Criticism: An Anthology of Formalist. Dialectic of Enlightenment. Traducerea în limba engleză pe site-ul www. Max şi Theodor W.org. Marcuse. Shull. NC: McFarland. 2003. “Secularism .” Anamesa: An Interdisciplinary Journal (2005).” În Hal Foster. ed. 323 .” În William Kelly. Australia: Palgrave Macmillan. 2002..” În Sally Everett Jefferson.marxists. Jameson. Postmodern Culture. Etica protestantă şi spiritul capitalismului. ed. Theism and Atheism. Max. Herbert.2011. Weber. “Is the Magic Gone? Weber’s ‘Disenchantment of the World’ and its Implications for Art in Today’s World. Suzi. 1995. Traducerea în limba engleză pe site-ul www.Gablik. “Postmodernism and Consumer Society. Weber. Frederic Jameson. ed. Avant-Garde. Suzi. Max. London: Pluto. Horkheimer.

At present he is Professor in Religion. The dialogue presented in the series of books that were published over the years is highly constructive and it presents levels of complexity that attest to the ideological maturity of its writers. the critique is aimed at philosophy. Milbank explains it from the perspective of early Christian writings. Ciprian SIMUŢ Universitatea Babeş-Bolyai. In other words. Radical orthodoxy spans over different areas of knowledge which interact with theology. but it does focus on the ideas proposed by modern theologians. This does not mean any idea termed modern is bad for theology. Key words: gift. Therefore. 2002).The Atonement of Christ from the Perspective of John Milbank’s Radical Orthodoxy Drd. and its consequences for man. This essay presents Milbank’s perspective on the atonement of Christ. death. Cluj-Napoca Abstract John Milbank argues that authentic Christianity must not shape itself to any theologies. The atonement of Christ is one of the main features of Christianity. ii. Radical Orthodoxy: A New Theology (London: Routledge. as well as against the combinations of these. together with its meanings as found in Scripture. theology. Catherine Pickstock and Graham Ward. Milbank argues that modernity should not set the agenda of Christianity and that Christianity should not try to adapt to any change that threatens its authenticity. or influences that result in its degradation. but in order to criticize modern and post-modern philosophies that degraded authentic Christianity.K.155 155 John Milbank. U. resurrection. The main purpose of this new theological perspective is to bring a dramatic critique of any modern ideas that are claimed to have corrupted the authentic Christian thought. political thought and social sciences. sacrifice John Milbank is a contemporary theologian well known for the radical orthodoxy project. 324 . atonement. philosophies. Politics and Ethics at the Faculty of Arts within the University of Nottingham.

personhood. The fourth argues that the material and temporal realms of bodies. The first argues that secular modernity is the creation of a perverse theology. or that its lack o meaning and values are considered worth itself. but not from a correct theological perspective. is powerful and precise. today it presents the same lack as a virtue. The second is that the opposition of reason to revelation is a modern corruption. The third is that any kind of thought that limits God is nihilistic. It does try to reconfigure theology from rational perspective. The four ideological pillars of radical orthodoxy define the margins of this new theology and are the strong-points on which all argumentation is built upon. Graham Ward and Catherine Pickstock argue that. Therefore. or human value. Milbank defines orthodoxy as Christianity before the late Middle Ages. Radical orthodoxy goes against postmodern nihilism. humanism and postmodernism are rejected. which try to find meaning in humanism itself. sex. Radical orthodoxy is radical in arguing for a return to 156 157 Milbank. politics. The new theology is orthodox in relation to the Christian theology based on the creeds and the patristic matrix. Pickstock. Christology. which this paper will present. ii. the Church and the Eucharist as carriers of reality. sex. but it does not agree with liberal. visibility and space. art and sociality find their meaning and worth only in their participation in the transcendent. from a theology and acknowledges the Trinity. meaning and truth. It is put to the wall by contrast with the message and meaningfulness of authentic Christianity. if in the beginning modernity was worried with its lack of ultimate ground. transcendentalist or neo-orthodox theology. Pickstock and Ward. These realms are valued by modernity.The argument offered to counteract the negative influence of modernity on authentic Christian thought is that accommodating theology to prevailing wisdom is unacceptable. Radical Orthodoxy. This new theology is not negative theology. Milbank. The critique of soulless. aggressive and nihilistic materialism. He disagrees and rejects Protestant Biblicism and post-tridentine Catholic authoritarianism. but it does transcend confessional boundaries. Radical orthodoxy re-places and re-values aesthetics. the body. promoted through cyberspace and theme parks. 1.157 Radical orthodoxy needs to be explained in order to understand the concept of gift and atonement. Radical Orthodoxy.156 Milbank and his associates. and Ward. 325 .

radical orthodoxy argues for a more participative Christianity. Milbank points out that creation and grace can be defined as such. refers to a transcendental category. in relation to all theological elements. However. self-expression. Is refers to existence. However. and Ward. namely the elements that the Enlightenment and Modernity in general claim to celebrate. in the context of radical orthodoxy. and human political community. Another application of radical is that by using such criticism. culture. through the interaction of theology with philosophy and culture. the incarnation of Christ is the extreme of this element. which is the basis of atonement theology. Gift. God is also a being 158 Milbank. From a human perspective. Therefore. Milbank refers to radical in the sense of using the knowledge acquired in the above mentioned way and deploying it to criticize modern society. thus keeping together faith and reason. similar to that of the word. one needs to define the element of gift. Participation and gift are related by the experience of the Trinity and humanity. but re-analyzes its elements in light of authentic Christianity.158 Following the definition of Radical Orthodoxy. 326 . however. Milbank argues for an integration of language. to life. one which interacts in all spheres of life. namely embodied life. in particular Augustine’s perspective of knowledge as divine illumination. If there is the category of gift. Radical Orthodoxy. history and culture in the process of participation. culture. 2–3. defined as a presence or as the existence of something. These predecessors criticized then the very things Milbank criticizes today. an overemphasis of the later will lead to the denial of any metaphysical order. The subject of this paper is atonement. He supports the critique of Hamann. participation can be defined as a sharing of being and knowledge in the divine. or as philosophical category as being. Pickstock. There is. sexuality. which he defines as the supreme gift. art. as well as grace and nature. Kierkegaard and Chesterton of the Enlightenment. aesthetic experience.patristic and medieval roots. time and historicity. science and philosophy. which is defined as a hyperbolic and renewed gift. In a series of gifts. Man can be defined as a being that is. which was developed from the medieval times up to modern times. one must reanalyze and rethink the Christian tradition. another meaning of radical which Milbank argues for. evil and violence are the refusal of the gift. The natural result is a denial of the importance of elements such as language. but in truth do not. politics. or the lack of the presence of the gift. Jacobi.

161 Adrian Pabst and Christoph Schneider. A. with the added bonus that these 159 John Milbank. even if the meaning is missed by man. again. Christ comes half way to meet humanity on humanity’s ground.161 the human and the divine.160 Milbank is keen on showing that the literary structure of the Gospels and the Epistles are important in understanding the meaning of the various theological teachings found within them. 2004). These define one another simultaneously. James K. Milbank argues that the depth of Christ is God Himself. A pure theory is meaningless without some sort of application in real life. as presented in the Gospels and connect the events in order to create a full image of meanings and events or actions that are intertwined to give the full and realistic event of Christ. and man cannot connect to that fullness and understand its depth. He also understands man. and all apply or are relevant to man’s life. Therefore. For Milbank Jesus Christ presents Himself as a being that has simultaneously two personhoods. due to the fact that Christ’s depth. Being Reconciled: Ontology and Pardon (London: Routledge. meaning and historical events. Milbank points out that in order to understand atonement. and one cannot be without the other. and a participatory being. which man could never have understood. which proves that it was taken from within reality. Christ unites the impossible to understand realities of God with the examples spoken to man. In this way. One must look at all his life. Milbank defines Christ. Christ cannot be understood only through His death on the cross. 80. Smith. 2003). ix.that is. 160 327 . the focal point of the Gospels is the incarnation of the Logos.159 The atonement of Christ is considered to have a strict connection to the way it is depicted in the writings of Scripture. God can be defined as a being. just as humans interact with God. the second Person of the Trinity as the infinite poetic utterance. This event must be understood from the perspective that all of Christ’s imaginings has meaning. In this context. is God. thus linking man’s creativity to God’s creativity. Any kind of exaggerations of meanings and events to the detriment of each other is parasitic. MI: Baker Academic. In His divine personhood Christ has no example. Christ does not use examples and images of the glory of God. Introducing Radical Orthodoxy: Mapping a Post-Secular Theology (Grand Rapids. All of Christ’s actions have consequences and these are full and meaningful for humanity. 186. However. meaning and events are inseparable. 2009). one must study context. Encounter Between Eastern Orthodoxy and Radical Orthodoxy: Transfiguring the World Through the Word (Farnham: Ashgate. He interacts with humans.

one could say Christ died a sub-human death due to the mocking and the meanings of such death to the Jewish society. Christ died because the high priests could not reach him. Precisely this lack of any glory. Milbank argues that Christ died a purely divine. apparently. but also a purely human death. He effects changes in man’s life in such a way that through one’s actions. for people wanted to kill Him because He was God. However. thus changing the political and social structure of any system that promotes them. is the one that proves Christ’s solidarity with mankind. In fact. 94–95. From this perspective. 95. which offered the ground for salvation. however dim. Therefore the images used by Christ are not singular or exceptional because they use everyday imagery. Christ died a divine death. and as a result of His death and resurrection. Christ also died a human death. which emptied out his humanity.163 Atonement could not happen without Christ’s death. but without sin. But Milbank goes one step further and argues that Christ did not die a martyr’s death (a witness for a universal cause). From the perspective of the crowds Christ was a mere troublemaker and they killed Him out of a whim. Christ revealed violence and terror within the society He lived in. In other words. Christ was unreachable. even the lowest in importance. Being reconciled. In a more specific way. There was no glory from the perspective of the crowd. or a kenotic death. Milbank explains that Christ’s death lacked any kind of glory. Christ was envied because He was God in the flesh. In Christ’s case God inspired ontological envy. violence and terror are renounced. Sin is clearly shown to blind reason and the vision of truth. but they are exceptional in the fact that they are able to create meaning for an unseen and most powerful action of God. He did come to be like any human being. to Christ’s resurrection.examples have full relevance in His presentation of God’s plan for salvation. Being reconciled. Christ presented the images as paths towards man’s understanding of His work and the efficiency of the salvation He would bring through this work. asked for Christ’s death out of fear He would destroy the Temple. 162 163 Milbank. and it cannot be understood without His death. The efficiency of Christ’s sacrifice was that He created an alternative to the existing political and social structures. precisely. The people. which was not in Christ’s intention and it was a misunderstanding of His claim. In fact. Milbank.162 The images used by Christ before His death and resurrection become effective in generating change in man’s life due. 328 .

but have no power of God. dying means automatic resurrection to a new life. Jesus cried “My God” not “My Father” (Matthew 27:46. We. therefore dying towards evil is dying towards nothing. man’s death in Christ is a passing into a new sort of life. 100.165 When Christ dies and is resurrected. Further. Christ’s death cannot be seen as suicide. Even if Christ did not break any of the above laws. even if God does not miss anything. 165. The powers which govern man are invisible angelic or spiritual forces.164 The death of Christ on the cross depicts a triple abandonment: first of the Jewish law. even if the text formula is as such. He became an ultimate sacrifice without exposing or using any kind of violence. nor did He come to destroy the will of man. Milbank argues that God did not abandon Christ. 96. Mark 15:34). towards all that is finite. This means that man must die with Christ. regardless whether it is wealth. Our gift to God166. or anything else. man is the recipient of a gift: the hypostatic indwelling of the Spirit. Milbank argues that His death cannot be understood in the rabbinic way of death atoning for sins. is our recognition of Him. argues Milbank. offers Himself. Evil. Due to His consciousness of resurrection. Christ did not suffer the ontological abandonment. in a spiritual togetherness. in fact. presents Himself in complete serenity to the Father. by God’s Milbank. Jesus cries out in His humanity. On the other hand. Interpreting the Postmodern: Responses to “Radical Orthodoxy” (New York: Continuum. Jesus is not handed over. argues Milbank. as well. by the Roman Law which did not allow any other man besides the emperor to call oneself as such. and by the democratic will of the mob. Milbank. as humans.Christ’s inglorious death is probably the main fulfillment of His salvation plan: becoming the least man of all humanity. However. 165 164 329 . These govern man’s life. start a process of deification. He. Any kind of human desire for materiality. This is due to incarnation of the Logos. Therefore. Romans 6:5-6 and Colossians 1-2. Being reconciled. Jesus. Here Milbank quotes the Apostle Paul’s writings in 2 Corinthians 5:14. by Christ’s death He delivers humanity from these powers. On the cross. Christ entered the self-separation of sinful humanity from God. 2006). which did not allow any man to call oneself God. 166 Rosemary Radford Ruether and Marion Grau. Christ shows His ultimate power against the futile and weak spiritual forces that can influence man. Being reconciled. as Son of God. in Luke 23:46. is nothing.

and are visible. argues Milbank. man. economics or gender is annulled. Therefore. Being reconciled. any logic of exclusion based on race. In the end. However. the offering of life. Christ’s death is also a sacrifice. The death on the Cross is a mere shadow image of the action that takes place in the sublime reality of the heavens. The atoning offering is brought in a place where it is in fact not needed. 100. and perfect. Based on the implications of Christ’s incarnation. Christ is the true Priest. Christ is the genuine life. and by giving Himself for us. living in his genuine life through Christ. finds it natural to wait for his Creator to take him into the real life in the heavenly tabernacle.exclusive indwelling. In spite of the fact that these barriers remain. The purification of conscience refers to the removal of the illusion that any sacrificial work is needed. in Christ’s blood. means death towards any meaningless thing. man must be ready for Christ’s return. if the body of Christ is the true universality. The heavenly sanctuary is pure. flawless. Milbank considers this perspective to be an over-literal and naïve interpretation of Scripture. but the inter-human relations are different.167 Christ’s self-sacrifice cleanses also the all that is not God in the heavenly realms. even if he does not know when this would happen. For man. Political systems still remain. and the reception of the genuine life. 167 Milbank. is of the conscience. This implies repetition and appeasement. His death and resurrection. Milbank’s final advice is that. but to keep on giving the gift until our refusal is overcome. or death. in no need of a sacrifice. our offering to Him. redemption consists in Christ’s transition from shadow (earth) to reality (heaven). Here Milbank presents an image which goes against a popular image that considers Christ to be the one all-sufficient sacrifice. Milbank argues that God’s way of solving man’s refusal of His gift is not to require sacrifice. for those in Christ they mean nothing. the cleansing. What he says is that Christ passes into the heavenly sanctuary as priest and victim. Milbank points out that in Christ masters and slaves still exist. but the relations are different. 330 . as well as social systems. where Christ solves the problem of sin in the heavenly tabernacle. The sacrifices take place only on earth.

2003. Encounter Between Eastern Orthodoxy and Radical Orthodoxy: Transfiguring the World Through the Word. and Marion Grau. Introducing Radical Orthodoxy: Mapping a PostSecular Theology. Radical Orthodoxy: A New Theology. London: Routledge. 2006. Milbank. MI: Baker Academic. 331 . and Christoph Schneider. Being Reconciled: Ontology and Pardon. Grand Rapids. 2004. James K. Smith. New York: Continuum International Publishing Group. John. 2002. Interpreting the Postmodern: Responses to “Radical Orthodoxy”. Pabst.References Milbank. London: Routledge. Farnham: Ashgate. Ruether Radford. John. Catherine Pickstock and Graham Ward. A. Adrian. Rosemary. 2009.

the more restricted the individual freedom is. Hearing and Phonetic Sciences University College London Abstract This paper describes dystopian societies as seen in two novels that are representative for this theme. namely 1984 and Brave New World. Big Brother. dar această societate este de fapt nu o utopie. The paper also shows that Brave New World is a prophecy of the degringolade of future societies that were going to shackle Europe after the Second Wold War. Samuil MARUŞCA Department of Speech. although the three novels share the same premise. A comparison between the two novels and We written by Evgheni Zamyatin shows that. proletariat. while 1984 is a satire of an already installed regime that foretells the flaws and absurdity of these systems based on annihilation of identity and the adulation of the new man.Distopii sociale în 1984 și în Brave New World Drd. the semantics and philosophy behind the two dystopian societies is discussed. 1984 Distopia sau anti-utopia este opusul utopiei (starea ideală a unei societăți) și reprezintă în primul rând ideea existenței unei societăți într-un sistem represiv în cadrul unor state deseori polițienești. the fact that the more organised and complex a society is. Deși există mai mulți autori care au scris despre societățile distopice. ci o distopie în care idealul absolut al umanității devine absurd absolut. After an analysis of the “man predestined by man” concept as it appears in the two novels. care dețin puterea absolută controlând și manipulând cetățenii până în initimitatea vieții lor.e. We did not have a direct influence on Brave New World. utopias. that foretell during the first half of the XXth century the future of “ideal” societies and satirize proletarian dictatorship and totalitarian regimes. 1984 și Brave New World ne oferă prin excelență o imagine a societății ideale a viitorului pentru care omenirea se zbate de atâta vreme. i. Key words: dystopian societies. cele mai semnificative distopii sociale sunt prezentate de Aldous 332 .

care nu vor avea dreptul să spună cuvinte ca mamă. Viaţa se îndreaptă către utopii. Acești copii vor fi apoi educați prin procedeul numit hipnopedie. Şi pe urmă noi o ducem mult mai bine decât copiii Gama şi copiii Delta. Reîntoarcerea în Minunata lume nouă (București: Univers. devenind astfel slujitorul statului. omul de mâine. Prin expunerea la mii de repetiții a unor informații atent alese. operă terminată în 1931 și publicată în 1932. ca apoi să-i facă plăcere să lucreze și să ducă existența pentru care a fost ales.. Statul are puterea de a crea și a programa omul nou. statul deține puterea absolută. Epsilonii sunt încă şi mai răi. În acest sistem. Toţi sunt îmbrăcaţi în verde. nu. pentru că sunt extraordinar de deştepţi. 1997). Şi poate că începe un veac nou. Ah. el este dumnezeul cetățeanului prin controlarea demografică și educațională a populației. Cetățenii acestei societăți sunt reduși nu la un număr. În această lume închipuită. copiii își amintesc că știu mecanic din senin o 168 Aldous Huxley. Beta (tehnicienii calificați). 333 . iar copiii Delta sunt îmbrăcaţi în kaki. iar oamenii neprogramați trăiesc în Rezervații: „Copiii Alfa sunt îmbrăcaţi în gri. tată sau familie. Copiii Gama sunt proşti. Statul poate crea copii în eprubetă în cantități industriale. mie nu-mi place să mă joc cu copiii Delta. În această lume minunată. mie îmi pare grozav de bine că sunt Beta. anume Alfa (intelectualii care se află la putere. adică vor fi învățați în timpul somnului prin expunerea la numeroase repetiții. De fapt. dar mai liberă. stabilitate“.. mai puţin perfectă. automatism prin care omul este predestinat de om. care se ocupă de industrializarea individului și predestinarea/condiționarea lui. pentru că nu trebuie să fac o muncă atât de grea. 245. ci la inițiala unei cifre din alfabetul grecesc. omul renunță la libertate pentru binele comun.Huxley în Minunata lume nouă. Huxley își începe romanul cu un cunoscut citat din Nikolai Berdiaev: „Utopiile sunt realizabile. Sunt aşa de proşti că nici nu ştiu să scrie ori să citească. Minunata lume nouă. identitate. Gama și Delta (proletariatul) și Epsilon (care nu ajung la nivelul intelectual al cetățeanului obișnuit). carte publicată în 1949. un veac în care intelectualii şi pătura cultivată vor visa la mijloacele de a evita utopiile şi de a reveni la o societate neutopică. întocmai ca în Republica lui Platon).“168 Embrionii se dezvoltă în Centrul de Incubație. și de George Orwell în 1984. Ei muncesc mult mai mult decât noi.“ Motto-ul acestei societăţi ideale este: „Comunitate. acești oameni nu vor îmbătrâni niciodată fizic.

pentru a controla și acorda fericirea individuală. Însă totul depinde de ceea ce este tolerat de societate şi de ce se înţelege prin normalitate. Ignoranţa este putere şi Libertatea este sclavie. chiar dacă nu cred în ele și trebuie să susțină infailibilitatea sistemului totalitar. dar tragedia stă în faptul că nu pot face conexiuni între ele. copiii din eprubetă prevestesc noua societate în care fertilizarea poate fi efectuată în laborator. pentru altele este o stare normală. iar cetățenii trebuie să fie oricând gata să moară pentru idealurile partidului. Trădarea doctrinelor partidului devine în aceste circumstanțe trădare de țară. care menține starea de război permanent. a devenit mai târziu utopie. Dacă Minunata lume nouă reprezintă în mare parte o profeție a societăților totalitare care aveau să bântuie Europa secolului XX. medicina doar alinarea durerilor. Controlorul Mondial este cel ce asigură echilibrul mondial și are grijă ca toată lumea să primească ce-și dorește. Tot astfel. Ceea ce la începutul secolului XX era considerat distopie. pentru bunăstarea psihică și fericirea cetățeanului. printre care și tarele multor societăți contemporane. Spre exemplu. De asemenea. statul îi administrează un drog euforic numit soma. romanul se inspiră dintr-un model social real: stalinismul. Prin acest procedeu literar. sau Ministerul Iubirii. Pentru a manipula cât mai ușor ființa umană. iar bărbatul nu mai are decât rol de impregnator. Ministerul Păcii. iar despre ele avea să afirme după douăzeci de ani de la terminarea romanului că a fost optimist când a scris. sistemul oligarhic controlând până și gândurile cetățenilor. deoarece profețiile au devenit realitate mult mai devreme decât anticipase. Orwell prezintă o distopie satirică în care se descifrează dictatura perfectă. Partidul a conceput ministere ca Ministerul Abundenței. Terminat după Al Doilea Război Mondial. ceea ce este distopie pentru anumite societăţi. pentru că psihologia este doar o „inginerie emoțională“. Cultura populară din Minunata lume nouă capătă nuanțe vulgare. Cele două romane descriu în miniatură universul societăților ce aveau să se dezvolte în a doua jumătate a secolului XX. 1984 nu este întru totul o profeţie. care falsifică trecutul și are următoarele lozinci: Războiul este pace. care se ocupă de neajunsurile cetățenilor. Profețiile lui Huxley s-au împlinit în mare parte. Orwell a descris răul și prostia perfectă a unor societăți utopice conturate îndată după terminarea războiului.sumedenie de lucruri. 334 . în timp ce educația este redusă la hipnopedie. În acest context.

deoarece Huxley și-a scris romanul ca reacție la utopiile sociale descrise de H. 335 . Orwell a contestat această idee. Există dovezi istorice care arată că Huxley nu citise Noi până în momentul în care sria Minunata lume nouă. dar a apărut abia în 1927 într-un jurnal din Rusia. nici măcar cu cea mai abjectă obedienţă. mephi dinafara zidului din Noi este echivalentul rezervației de sălbatici din Minunata lume nouă și al proliilor lui Orwell.“ Pe de altă parte. G. Când în final o să vă predaţi nouă.. cu atât este mai anihilată individualitatea umană în fața primatului maselor. există o altă operă. cu atât se reduce libertatea individuală. Noi. care sunt prost organizate și dispar la nivelul societăților superioare. „plăcerea de a trage în jug va putea fi obţinută doar prin profunda transformare a trupurilor şi minţilor umane. Lucrarea respectivă a fost finalizată în 1920.“ Aceste două citate din cele două romane arată organizarea fiinţei statului în sine. fără a recunoaște. care se bazează pe puterea violenţei şi distrugerii personalităţilor individuale. Deși aceste două opere. au avut un impact foarte puternic. Noi nu-i distrugem pe rebeli pentru faptul că ni se opun [. comunist. le ocupăm mintea. la fel de profetică. care descriu distopiile sociale și viitorul unor societăți totalitare. Aceste trei romane împărtășesc aceeași premisă. Orwell observa în 1984: „Noi nu ne mulţumim cu supunerea negativă. dragostea se păstrează doar în societățile inferioare. îi remodelăm. Cu cât societatea modernă europeană se îndreaptă spre o organizare complexă și rigidă. onoarea. anume: cu cât o societate este mai organizată și complexă. și vom urmări cum a fost el văzut de către unii gînditori şi cum trebuie să funcţioneze. de Evgheni Zamyatin. iar de Orwell prin Big Brother (Fratele cel mare). dictatorul binevoitor din opera lui Zamyatin este portretizat de Huxley prin Controlorul Mondial. în toate cele trei opere virtuți umane ca respectul față de ființa umană. Noi nu a influențat în mod direct Minunata lume nouă. În primă instanță.] Îi convertim. în Minunata Lume Nouă imaginată de Huxley.În ce privește ineficienţa statului totalitar. o veţi face din proprie iniţiativă. Pe de altă parte. Cele două opere prezintă mai multe puncte comune cu lucrarea Noi a lui Zamyatin. Wells în operele sale. considerând că de fapt Huxley s-a folosit de romanul Noi. ca sursă pentru romanul său. dar nu sunt nicidecum identice. dar date fiind numeroasele asemănări izbitoare.. Prin urmare. o lucrare ce descrie mugurii totalitarismului și are precedent față de celelalte două romane în ce privește abordarea problemei dictaturii. precum lumea lui Ford. Taylor sau a extremiștilor proletari.

în timp ce utopiile moderne sunt distopii. Republica. Totul este o profeţie a marii degringolade ce avea să continue înlănţuirea Europei: comunismul... Platon îl situează pe rege ca om bun pe primul loc: el este omul ideal: „Aşadar. Opere V. ci un tip ideal de om. nu-i aşa că e cu neputinţă de spus cu cât îl va înfrânge în buna orînduire a vieţii. în frumuseţe şi în virtute?“170 Prin contrast. Deasupra tuturor trebuie să domnească însă ratiunea şi. Fratele cel mare (Big Brother) din 1984 şi Controlorul Mondial din Minunata lume nouă sunt opusul idealului sau 169 170 Platon. Constantin Noica arăta că „Platon nu-şi propune să ofere un tip ideal de stat. mai presus de toate. 9. care trebuie să fie lăudată şi apărată. dacă omul bun şi drept îl înfrânge pe cel rău şi nedrept. amenințată de dictatura impusă de Stalin și Hitler. În Cuvântul prevenitor la Republica lui Platon. despre regi. Cele trei romane reprezintă o profeție a viitorului prin denunțarea filozofiei societăților contemporane autorilor în termeni satirici. lideri la care se face aluzie prin imaginea Fratelui mai mare. Aici Platon insistă că republica sau statul ideal are la bază dreptatea (respinge ideea că dreptatea înseamnă să faci bine cui îţi face bine şi rău cui îţi face rău. Întreaga idee de republică. respinge dreptatea ca folos al celui mai tare). dar deja instaurat.În 1984. demagogia. Ibid.“169 Astfel. cu sublinierea sumbră că republicile viitorului vor fi niște distopii. prin satira făcută societății omului nou. sunt anti-utopii. Ea trebuie să existe mai întâi în cetate şi apoi în suflet. Cu alte cuvinte. 336 . spune el. După ce vorbeşte despre formele de guvernămînt. adică Anglia din timpul și imediat de după cel de-Al Doilea Război Mondial. Orwell lasă să transpară nemulțumirea față de societatea contemporană lui. virtutea. oligarhia. pentru că Republica este într-adevăr statul ideal preînchipuit de Platon. 405. Interesant este faptul că la el oamenii au totul în comun. omul trebuie privit în primul rând ca individ în societate... acesta fiind un principiu al republicii. nu se pot face comparaţii între Republică şi cele două utopii sociale. Totuși. stat sau formă ideală de conducere şi guvernământ a pornit de la Republica lui Platon. nu ca masă în societate. Republica mai putea fi tradusă şi ca Republica interioară. așadar o satiră persiflând statul comunist pe atunci încă în faşă. tirani (plăcerea tiranică) şi omul oligarhic într-o ierarhie făcută de Socrate.

libertatea este sclavie. de care trebuie să ne păzim: de virtuţile întoarse. Partidul are lozinca „războiul este pace. Aşadar. Forma de guvernare. trebuie să fie înţelepţi. nici statul. conducerea autoritară se compune din indivizi care trebuie să aibă viaţa scrutată. ignoranţa este putere“. luând ca martor aici al vorbelor pe Dumnezeu însuşi. Probabil am vedea republica interioară ideală. la scara corpului social. Iată ce spune vizavi de acest lucru Aristotel în Politica. Despre virtute şi violenţă vorbeşte şi scriitorul Andrei Brezianu în lucrarea despre William Pfaff. Dacă am vedea lucrurile opuse modului în care ni le descriu Huxley şi Orwell.. care poate fi întâlnită la ambii scriitori (reieșind şi din simplul fapt că Watson ţinea un jurnal). ca omul.} Fericirea nu poate urma niciodată viciul. cu înţelepciunea şi cu supunerea la legile lor. nu izbuteşte decît cu condiţia să aibă virtute şi înţelepciune. şi în primul rînd de calea astăzi în general părăsită a renovării interioare personale.. Aceasta pentru că societatea este compusă din indivizi cu identităţi particulare. ci este toată în el însuşi şi în esenţa naturii sale proprii{. ţine de ea. 137. cu virtuţi. şi tocmai pentru că individul le posedă este numit just. nici din teorii melioriste profane. 337 . înţelepciunea trebuie să fie superioară raţiunii şi are a face cu virtutea. remarcând (de fapt din concepţiile lui Socrate la Platon) în capitolul despre republica ideală: „Vom privi ca un punct perfect admis că fericirea este întotdeauna în proporţie cu virtutea. Aici este argumentul distopiei. Toate valorile sunt întoarse pe dos. perfect. Şi acesta este Unul singur. cu tot ce implică el). dimpotrivă. pînă la eşaloanele cele mai de sus. dacă Platon descrie cetatea ideală ca având origini cereşti. De aceea. nici din aplicarea din exterior a unor constrîngeri urmărind – la nevoie prin moarte de om – schimbări ale conştiinţei altora prin siluire.“171 Aşadar. prin metoda introspectivă. a cărui fericire supremă nu depinde de bunuri exterioare. înţelept şi cumpătat. atunci şi individul trebuie să aibă exemplul ceresc de urmat. Oricum. pentru stat. The Bullet's Song: Romantic Violence And Utopia: „Soluţia răului existent în lume şi în sânul omenirii nu poate veni. propagată şi cultivată exponenţial om cu om. virtutea au loc cu aceleaşi urmări şi în aceleaşi forme pe care le au şi în individ. înţelepciunea. autorii nu fac decât să deseneze tabloul satiric negativ al puterii distructive a omului (printre care și comunismul. ci. am vedea republica ideală.virtuţii. unde 171 Aristotel. nici din beţia orgiastică a unor fapte de arme. prin generalul viziunii asupra distopiei ce influenţează interiorul. Politica. scrie el.

338 . să visăm. după ce îi discută originea și subliniază importanța dictaturii proletariatului. William Pfaff numeşte fără înconjur această cale: calea revenirii personale la virtute... prin rolul pe care este chemată sa-l joace.“174 172 173 174 Vezi Brezianu în Idei în dialog. Însă comunismul nu creşte din capitalism dintr-o dată. le-am putea încadra în perioada stalinistă. apetituri oarbe. direct. G.“173 Despre dictatura proletariatului Afganasiev spune: Măreaţa misiune istorică a proletariatului este lichidarea capitalismului şi construirea societăţii comuniste fără clase. Între societatea capitalistă şi cea comunistă. deosebindu-se radical de toate celelalte tipuri anterioare de state atât prin natura sa de clasă. 355. avînd ca scop consolidarea orînduirii exploatatoare. eternizarea împărţirii societăţii în asupritori şi asupriţi. F. care împreună cu ceilalţi oameni ai muncii lichidează capitalismul şi creează comunismul – societatea nouă. Singurul lucru care ne rămîne de făcut este să ne reînnoim din interior pe noi înşine.. Societatea are datoria să se preocupe de propria ei virtute şi perfecţionare. 359... A sacrifica alte fiinţe umane pentru a crea o lume mai bună este un act tipic de moralitate totalitară. ci de reflecţie sobră şi de înţelegerea realistă a naturii umane în diversitatea şi modulaţiile ei nesfîrşite. arăta Marx. Avem obligaţia intelectuală de a ne consacra energiile situaţiilor existente. Dictatura proletariatului înseamnă puterea clasei muncitoare. un instrument de reprimare a oamenilor muncii. în dorinţele noastre. Afganasiev vorbește în Filzofia Marxistă despre stat. nu celor la care am fi înclinaţi. mituri. F. Nu există soluţie de tip colectiv aplicabilă condiţiei umane. societatea fără exploatare şi fără clase. se află perioada transformării revoluţionare a uneia în cealaltă. cât şi prin formele sale de organizare.. şi totodată o întreprindere futilă. Societatea totalitară recunoaște că este împotriva democrației: „E incontestabil faptul că imperialismul este negarea democraţiei în general. Filozofia marxistă. Acestei perioade îi corespunde şi o perioadă de tranziție politică. al cărei stat nu poate fi altceva decît dictatura revoluționară a proletariatului. Ibid.19. a întregii democraţii. a cărei societate a fost invadată de marxism. Afganisiev.marile decizii să fie ghidate nu de năluci ideologice universaliste. Aceasta reprezintă un tip de stat calitativ nou. G. utopii şi violenţă.“172 Dacă avem în vedere contextul în care au fost scrise cele două romane. Toate celelalte tipuri de stat au fost un instrument al claselor exploatatoare. care se regăsește în cele două romane amintite..

astfel că Orwell ne spune că prolii sunt 85% din populaţie și.“ În semantica acestei lumi. 339 .Marx şi marxismul. Aceasta este esenţa 175 176 George Orwell. chiar şi expresia feţei a ajuns să nu fie în acord cu sentimentele interioare. Dar prolii au cea mai mare putere. Patapievici afirmă: „Se spune că ţine de esenţa puterii să tindă spre absolut şi perturbabilitate indefinită.. 75. în care intrau cuvinte cât mai puţine. Ibid. Pierderea și distrugerea sistematică a identităţii este o nouă problemă ce se ridică în societatea distopică. Dictatura proletariatului este societatea pe care o persiflează Orwell în 1984 şi pe care o profețește Huxley în Minunata lume nouă.. Dumnezeu creează ex nihilo. la omul comun. totul se reîntoarce în neant.“175 Termenul proletar are în componenţă cuvîntul prol. forţarea supunerii în rigiditatea dogmatismului irațional al „sistemului“. virtuţii sau înţelepciunii în ultimă instanţă în ambele distopii. raţiunii. chiar şi a face dragoste cu Julia „a fost un gest politic“. bineînţeles. se căuta anularea sferei de exprimare a oamenilor: „Nu-nţelegi că singurul scop al Nouvorbei este de a limita aria de gîndire?“176 Aici se poate face o paralelă între filozofia limbajului la Orwell și Wittgenstein.. 120. iar puterea absolută corupe în mod absolut {. La conducători. ceea ce înseamnă că fără puterea sa egală şi permanentă. era total neconform realității pe care o contrazicea. Prin dicţionarul anarhic Nouvorba. care distruge personalităţi. toate în detrimentul populației.} Puterea nu poate fi înţeleasă adecvat decât prin referire la principiul puterii creaţiei lui Dumnezeu. Oricum. epsylonii lui Huxley sunt cei mai de jos. Totul este pervers şi opus moralităţii. Aceasta este masa. gîndirea în distopie este cu adevărat distrusă. care susține în Tractatus Logico-Philosophicus că „limitele limbajului meu înseamnă limitele lumii mele. lideri. Despre puterea liderilor. singura putere care ar putea răsturna Partidul și de care nu sunt conştienţi. Aceştia sunt asupriţii. lucrurile stau altfel. Aceasta. adică numai Dumnezeu.. Puterea tinde să corupă. Ascunderea adevărului de către autorități de ochii proletarilor este limpede: „Trecutul nu este numai modificat: trecutul este modificat în continuu. în forma în care era el promulgat (minciuna). 1984. Aici avem a face cu asuprirea. în paralel.. în aceeaşi fracţiune de secundă în care Dumnezeu şi-ar retrage puterea {. spuse lordul Ancton.} Cunoaşte un lucru numai cine ştie cum poate fi acesta făcut: de cunoscut în mod absolut cunoaşte numai cine poate crea în mod absolut.

omule de mâine? Nu. pentru că cerul dintîi şi pămîntul dintîi pieiseră. convenabilitate şi radio. Te simţi bine. Până atunci nu se poate gîndi. la care probabil Platon ar fi făcut referire dacă ar fi trăit după Cristos: „Apoi am văzut un cer nou şi un pămînt nou. gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. îl minimalizează. 451. și mergeau pe bandă fiind predestinaţi înainte de a se naşte pentru o cauză anume. care pentru om este o anomalie. şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. nu se simte încă. 389.“179 Utopiile sociale desfiinţează omul comun. Puterea de a coordona creatul. Întrebarea esențială este: oare se mai poate el regăsi? Oare mai are identitate? Oare mai are etică. noul Ierusalim. Patapievici leagă puterea de Dumnezeu. Omul recent.“178 Iată totuşi cum spune Biblia că va fi cetatea cerească. Platon. Am amânat toate problemele şi pregătim febril condiţii mai bune de viaţă pentru omul de mâine. Şi am auzit un glas tare. confort. Oamenii vieţii publice creează cadre ideale pentru trăirea sa în societate. şi ei vor fi poporul Lui. foarte sugestiv în discuția profeţiilor satirice fine aduse la degringolada momentului din viitor: „Știţi ce facem noi? Slujim pe omul de mâine. oare mai poate la urmă gîndi? Acestor întrebări le răspunde Noica în 1934 în articolul Moartea omului de mâine. Societăţile de binefacere au creat dispensare speciale. El va fi Dumnezeul lor“ (Apocalipsa 21:1-3). Şi eu am văzut coborîndu-se din cer de la Dumnezeu. 177 178 179 H. îl reduc. de divin. Gabriel Liiceanu. unde omul de mâine va păşi higienic în viaţă. îi stă la îndemînă un model ceresc. şi marea nu mai era. cetatea sfîntă. Puterea. Opere V. 135. 340 . şi zicea: Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei. Aici este evidentă aluzia la puterea de a crea. Republica. Ele sunt distopii. vrea să se zidească pe sine. nu poate fi decît absolută. Îi mai trebuie o pernă sub cotul mâinii drepte. la fel cum Platon leagă Republica ideala de ceresc: „Eu cred că ea nu se află nicăieri pe pămînt.puterii. îl nivelează cu masa. Doctorii descoperă leacul tuturor bolilor – pentru el.“177 Aici se poate face legătura cu puterea preasumată a celor ce făceau copii în eprubetă din Minunata lume nouă (adjectivul minunată fiind o ironizare fină a lui Huxley). Liiceanu afirmă că „omul e ceea ce rămâne din el după ce lumea din jur îl desfiinţează. Atunci va gândi. El va avea sănătate. Inginerii fac şosele. Probabil însă că celui ce vrea so vadă şi care. virtutea despre care vorbește Platon. Jurnalul de la Păltiniş. fiind putere de a crea. văzînd-o. R. Patapievici. care ieşea din scaunul de domnie. Îl inhibă. iar arhitecţii clădiri luminoase – omului de mâine.

București: Univers. Aristotel. București: EȘE. Moartea omului de mîine. că ne batem joc de viaţa asta. Dacă nu va fi apucat nici el să gîndească? Mi se pare. Republica. omule de mâine? Mă întreb. câteodată. Idei în dialog 4. 2004. 1961. București: Humanitas.“180 Bibliografie Academia Caţavencu. Patapievici. Daţi mai tare drumul la radio. București: Humanitas. Publicistică III. Filozofia marxistă. Publicistică III. Jurnalul de la Păltiniş. A.-R. Mulțumiri Autorul dorește să mulțumească Fundației Dinu Patriciu pentru sprijinul financiar în apariția acestei lucrări. Huxley. Omul recent. Constantin. Afganisev. 1997. 1997. Bucureşti. 2002. București: Polirom. Minunata lume nouă. Gabriel. 341 . Noica. București: Antet. 6. Orwell. 180 Constantin Noica. Platon. atunci. Opere V. H. Aldous. Acum te simţi bine. 2004. Liiceanu. București: Editura Politică. 2005. G.Lumina electrică îl bate prea mult în ochi. Politica. București: Humanitas. Moartea omului de mîine. 1986. O mie nouă sute optzeci şi patru. care îi va fi sfârşitul. 2004. George.

un neobosit cărturar şi îndrumător culturar Prof.Rădulescu. Puţini sunt cei care mai ştiu că el se înscrie în linia glorioasă deschisă de D. ca fiu al lui Ilie Rădulescu.Rădulescu.H. În 1836. iar o personalitate românească ce poate fi oricând un model de românism este I.reazim neclintit şi veridic oricând rămâne istoria . poet.Cantemir şi continuată de B.un stâlp .P. I s-a zis părintele literaturii române şi i s-a ridicat o statuie la Bucuresti. Key words: cultural guide.ar trebui să ştim cele mai multe lucruri despre el. the man who contributed both literally and figuratively to the formation of Romanian national conscience. Înfiinteaza primul ziar Curierul românesc (1829).neliniştitoare . Iar noi târgoviştenii.Hasdeu.nestabile. în care firescul pare nefiresc şi moralitatea înjosită . Trece la Colegiul Sf. library. Eliad de proze şi de poezie. îşi adună producţia literară în volumul Culegeri din scrierile lui I. Participă la pregătirea Revolutiei 342 . Cantemir" (în viziunea lui G. national culture. genius În vremurile acestea efemere .Ion Heliade Rădulescu. cea care ne va spune mereu cine suntem şi cine putem deveni”.cu atât mai mult. Vede lumina zilei la Târgoviste. Istoria este o lecţie permanentă de virtuţi şi exemple omeneşti . and so we made acquaintance with the personalities of the Romanian spirituality. Sava unde va preda româna şi matematica.H. deoarece este născut în Cetatea Târgoviştei şi de aici va începe lupta pentru dezvoltarea culturală ţării sale. a doua mare personalitate a literaturii române după D. Comişani (Dâmboviţa) Abstract Wishing to know better our nature. Among them it is included I. urmat de suplimentul literar Curierul de ambe sexe (1837). Urmează Şcoala grecească de la Schitu Măgureanu. Maria Magdalena GHIŢĂ Şcoala Generală cu clasele I-VIII. Publică la Sibiu Gramatica Româneasca (1828). it arose the need to know who were our ancestors. Este. as they overcome the difficult times of our ancient history and culture. Calinescu).

violente ale confraţilor politici. unde are talent.Lazăr din 1811 şi după moartea lui Lazăr (1822) conduce singur şcoala. Marmontel etc.îl constituie editarea Gramaticii româneşti de la 1828 în care a promovat câteva noi direcţii ( cum ar fi principiul fonetic de ortografiere)ce şi-a păstrat actualitatea peste ani . Mulţimi de vineţele pe sân mi se ivesc. Scriitor. prima schiţă românească a unui sistem filosofic.Golescu) apoi în Societatea filarmonică 1833 sau despre activitatea publicistică prin publicarea celor trei ziare primele din Ţara Românească: Curierul românesc cu suplimentul Curier de ambe sexe. Mai vorbim despre munca depusă în cadrul Societăţii literare (înfiinţată în 1827 împreună cu D. altele slabe.Voltaire. lipsite de culoare. Constantinopol şi Insula Chios. răcori ma iau din spate. A luptat şi lucrat pe mai multe linii culturale . Un foc s-aprinde-n mine. Vorbim despre munca neobosită dusă împreună cu cărturarul ardelean Gh.Gazeta teatrului. Mai putem vorbi cu aceeaşi tărie şi despre munca intensă dusă pe tărâmul de creator şi traducător. Încearcă toate speciile genului liric. e membru al guvernului provizoriu şi e silit a se expatria. mama. Heliade Rădulescu era adept al acţiunilor moderate.de aceea este imposibil de delimitat sau clasificat cel mai important domeniu de activitate al său. dar nu le duce la îndeplinire.de la 1848. mamă. filolog şi îndrumător cultural. ce mă doare! şi pieptul mi se bate. Vezi. se distinge spiritul sau satiric. Nu rămâne mai lipsită de importanţă munca depusă de marele Heliade în domeniul traducerilor din La Martin. Abia în 1859 se înapoiază din exil. S-a dovedit înzestrat pentru poezia satirică şi fabula. pentru a feri ţara de intervenţia străină. deoarece au deschis orizontul cultural al tinerei intelectualităţi româneşti. însă productiile literare sunt inegale: unele excelente. I. obraji-mi se pălesc! 343 . Heliade domină o jumătate de secol de poezie românească. Îmi ard buzele. şi în proza. Cea mai importantă operă este Echilibru între antiteze. În opozitie cu aripa radicală a revoluţionarilor. Un alt capitol în munca de titan al dezvoltării culturale româneşti. favorizată şi de faptul că în 1830 devenise proprietarul unei tipografii. redactează proclamaţia ce s-a citit la Izlaz. Îşi face planuri mari. trăind 10 ani departe de ţară la Paris. Cel care pregătise revolutia n-a împărtaşit ideile radicale.

Balada lui Heliade Rădulescu înfăţisează povestea unei stări omeneşti: starea de îndrăgostit. personajul din aceasta baladă. Ameninţare dramatică. iar. Acelasi mit îl inspira şi pe Eminescu în Calin (File de poveste) şi în Luceafarul. Poetul nostru national îl admira astfel în Epigonii: "Eliad zidea din visuri şi din basme seculare Delta biblicelor sfinte. Este interesant ca aceasta lamentaţie a personajului cuprinde şi elemente de pastel." Dar e un vânt usor! Există în aceasta mărturisire un amestec de teamă şi euforie ca expresii generice ale condiţiei de îndrăgostit. viu să te mângâi. I. sfinx pătrunsa de-nţeles. în multe legende despre zburător. /Sunt eu. frunzele. Mitul care explică apariţia sentimentelor de iubire a fost prelucrat în numeroase opere din literatura noastra cultă. . profeţiilor amare. când vantulţt adie. care anunţă prin expresivitate fragmentele plastice din cea de-a doua secvenţăa baladei. apariţia unui duh seducător constituie o probă şi o ispitire şi de aceea este asociată cu o boală. cuprinsă într-un discurs persuasiv. /Şi când îmi mişcă topul. Heliade Rădulescu porneste de la mitul folcloric. dar tranşante: mă sperii. De aceea.În Zburătorul. Munte cu capul de piatră de furtune detunată. / Eu parcă-mi auz scrisul pe sus cu vântu-n zbor. 344 . Florica. cade într-o stare de visare şi pierde sensul realităţii. discursul personajului este fixat între speranţa unei intalniri fericite şi teroarea ieşirii spre lume şi este clădit pe afirmaţii contradictorii." Motivul iubirii demonice a unor zmei sau a zburătorilor pentru fiinţe pământeşti apare adeseori în legendele apocrife şi în basmele românesti . Florica speră într-o întâlnire fericită şi se cutremură la gândul oricarei tulburări a intimităţii ei. Stă şi azi în faţa lumii o enigmă nesplicată. materia toata iau parte la aceasta emoţie inopinată. dar îmi place. printre care şi în poemele eminesciene Călin (File din poveste) şi Luceafărul.Adevăr scăldat în mite. receptarea fantasmatică a unui spirit străin sunt întemeiate pe miscarea generala a lumii. căci orice apariţie reconfigurează viaţa celui care accepta un nou-venit. exprimă presentimentul că sufletul şi mintea îi sunt invadate de un spirit straniu şi amăgitor: In arşiţa căldurei. vântul. Pregatită să-şi aştepte perechea destinată (scrisul). este cuprinsă de un dor nespus. dar îimi place -prin vine un fior / imi fulgeră şi-mi zice: „Deşteaptă-te. / Cand pleopul a sa frunza o tremula uşor / Şi-n tot crângul o şoapta s-ardica şi-l invie. /Mă sperii. Şi vegheaz-o stânca arsă dintre nouri de eres. Florica. cosiţa se ridică. Confesiunea ei. Iluzia comunicării.. de care vorbeste şi Dimitrie Cantemir în Descriptio Moldaviae.. experienţa este devastatoare pentru fiinţa omenească.

/ Nici rugi nu te mai scapa. Schimbând registrul . Dacă în Moldova începuturile mişcării teatrale în limba română se datoresc lui GH. or mergi la vrăjitor. dar lasă posibilităţi de interpretare diverse. pentru că. în Muntenia este indisolubil legată de numele lui I.o fi vrun zburator! / Or aide l-alde baba Comana. din perspectiva cuvîntului scris. de la grafică la ilustraţia de carte unde să nu-i întîlnim fapta. Fereasca Dumnezeul in legendele romanesti despre zburator. îl fac să fie demn de aprecierea lui Eminescu şi a noastră. dincolo de emoţia binefacătoare. ceea ce restrânge arhetipul seducţiei doar la imaginea generică: balaur de lumină în noaptea naltă. Chiar şi dialogul celor două surate se înglobează în acest vis al întregului sat. împotriva zburătorului nu există leac: nici descântătura. A fost atât de devotat de a da viaţă scenei încât a editat şi o gazetă a teatrului . Ca om a avut şi poziţii echivoce sau retrograde. imaginea zburătorului se revelează doar în detaliile oferite de aceste personaje.Invocarea preotului. Heliade păstreaza sensul credinţei. de altfel. El singur şi-a scris nemurirea devenind Zburătorul literaturii române. / Or du-te la moş popa. de la editură la tipografie. aşa cum avertizează cele două personaje. a vrăjitorului şi a descântatoarelor dovedeşte că. De altfel. la urma urmei. naltă.. . Există în balada lui Heliade Radulescu sugestia unui deznodământ nefericit. Nu se cunoaşte o 345 . Din visul de iubire nu există cale de întoarcere. martore ale magicei apariţii. Nu există domeniu al istoriei cărtii. dar tot ceea ce a realizat în viaţă pentru poporul şi cultura română.Heliade Rădulescu.considerând că fără scenă :”Literatura este ca moartă şi nu va face isprava unui trup însufleţit „ Ar fi păcat să nu amintim deloc rolul politic al lui Heliade – participant activ la revoluţia de la 1848. or Sorica. I Heliade Rădulescu este şi un important sprijinitor al mişcării teatrale prin care acesta a văzut un alt mijloc de educare a poporului. se instalează groaza şi presentimentul unui pericol iminent. ca în cazul oricărei evadari din realitate. este creatorul României moderne. Vom împărtăşi şi noi părerea criticilor contemporani: Ion Heliade Radulescu. spaţiul magic al nopţii creează sugestia unei apariţii coşmăreşti. Florica cere sprijin de la toate instanţele şi nu exclude nici posibilitatea unei intruziuni demonice: Oar ce să fie asta? întreaba pe bunica:/ O şti vrun leac ea doara. Asachi.în mod definitiv. şi tacerea mamei devine semnificativă în acest context. aproape întotdeauna finalul este dramatic.

pdf 346 . Editura Pentru Literatură. 1966.personalitate contemporana a culturii europene care să se fi manifestat ca iniţiator al atâtor domenii. 1995. În drumul său navalnic a investit întreaga sa capacitate intelectuală..Scrieri alese. Personalitate homerică. București. Constantin C. Heliade a proiectat imens şi s-a străduit să ţină ritmul vieţii cu visurile. asemenea lui Rădulescu. Editura Albatros.ro/Uploads/Ion%20Eliade%20Radulesc u. Compendiu. București. Bibliografie George Călinescu: Istoria literaturii române. Editura Minerva. energie vitală şi resurse materiale. Constantin Măciucă: Prefață la volumul Ion Heliade-Rădulescu . Țările române la începutul epocii moderne. 1978 http://www.. Editura Humanitas.bibliotecametropolitana. 1983 Neagu Djuvara: Între Orient și Occident. Giurescu: Istoria Bucureștilor. Din cele mai vechi timpuri pînă în zilele noastre. București.

the doctrine was forcibly assimilated. more than to know. subjugate and “civilize” the barbarian original people. the colonialism was replaced by the neocolonialism. Through religion and force. will create a unique hybrid discourse. in the middle of European and Latin influences. and how the relation with the frontier interferes in their concepts of life and death. until they are no longer recognized. too. but the opposite occurs. We will try to see how the historical context and the authoritarianism in South America influence the society and the behavior of the people who live in such regions. 347 . the colonizer wanted to dominate. frontier. as affirmed by Edward Said (1994). now it is about the gradual and slow absorption of the “metropolis” values – whatever they are European or North-American. loose their condition of purity and go through deep transformations. Since it is impossible to ignore the European influence. It goes beyond and it is about. In South America. a fight for ideas and images. in which the transmission of the European mentality and way of life will not happen in pacific means as it was five hundred years ago. This condition is symbolized by the local artist that.Power relations in South America in HORACIO QUIROGA and SERGIO FARACO Mls. “A voz do coração” and “Los mensú”. The violent imposition of the European ideology showed that. But the neocolonialism will find a different society. More subtle and more dangerous. The reason is because the South American neocolonial society is essentially mixed and is inserted in a reality in which the European and original elements are blended. South America The fight for geographical territories is not only about space. before the colonizer. Amalia LEITES Universidade Federal de SantaMaria Abstract This paper aims to perform a comparative study between Sergio Faraco’s and Horacio Quiroga’s short stories. respectively. with soldiers and guns. Centuries later. The “barbarian” is influenced by the “civilized”. Key words: authoritarianism. the expansion of the Portuguese and Spanish crown brought more than exploration and death through the colonization process. South America could never go back to its original state.

The value of this discourse. although the captured animals were not his property. As revenge. His partner survives a few more days eating worms and roots. When we focus the literary analysis in this difference. we read the story about three hunters at the countryside of Brazilian pampa who are chased for the death of some wild animals. until he is saved and goes back to another work in the countryside. it is impossible to disagree with the authority or try to do things in a different 348 . Here. In this scape. In this short story. So. cigarettes and card games. where Paraná river sets the frontier between Argentina and Paraguay. In “A voz do coração”. the act of kill and the possibility of being killed are seen as natural. When one of them gets sick and is not allowed to travel to receive a decent treatment. the protagonists are two workers who travel across the region in temporary jobs. especially to those miserable inhabitants of the countryside who. a tooth for a tooth”. and “Los mensú”. where the boss worries more about how much an employee owes than with his life quality. from the Uruguayan Horacio Quiroga. On the forgotten frontiers of Rio Grande do Sul the possibility of dying in the next minute is habitual.between the submission to the code and the aggression. the protagonist kills one of the landlord’s employees. So. he decides to run away with a partner. is contrasted with the protagonist sensibility and humanity towards his friends. we realize that the historical context plays a very important role. Horacio Quiroga placed the short story “Los mensú”. the primitive logic of “an eye for an eye. and the militarization of the social life is much more common than in other regions of Brazil. Two of them escape. to at least reckon what was done to his friend. would be exactly in those points where it is more different than the rest of the metropolis. They are worried only about spending the little money they make with women. Hundreds of kilometers away. without a decent work. respectively. but the one who stays is killed by the landlord. between the obedience and the rebellion. and linked by the presence of authoritarian scenarios. The region where the story takes place was historically characterized by wars and conflicts. Both narratives are placed at frontier regions of Brazil and Argentina. therefore. his health deteriorates and he dies. Any classification of his act as cruelty is superficial and does not comprehend the question of power relations in the narrative. which were typical in that area. are forced to deal with activities as contraband or hunting to feed their families. from Brazilian author Sergio Faraco. in this paper we connect the history with the literature to analyze two short stories: “A voz do coração”. alcohol. In this repressor environment.

On the contrary. the Argentinian frontier was also marked by permanent wars and negotiations. References ANTELO. If we briefly analyze the history of both regions. The precarious urban development in peripheral cities is. The modernization occurred in 20th century brought also the social exclusion of those who did not adapt themselves. COUTINHO. The poverty and the miserable existence of the protagonists approaches and resembles each other. we will see that since always they have been marked by violence and the presence of unquestionably authorities that kept the social order. After all. The relation of the short stories with the reality of the frontier environment in South America are undeniable.abralic.. Actually. A crítica litéraria na América Latina e os novos rumos do comparatismo.pdf>. But we cannot judge such positions. Maybe they even feel that they deserve all that suffering. Raul. CARVALHAL.Rio de Janeiro: 2006. The characters have intense contact with the nature and survive from it. non-educated and that sometimes need to commit crimes to survive. The frontiers turned up to be reconfigured. 349 . The question of the frontier cannot be seen only by the geographical or political point of view anymore.Uruguayan frontier where Sergio Faraco’s story is located. until nowadays. we find demystified figures who are extremely poor. and any transgression to the social order can be paid with the employee’s life.org.1996. in both short stories is possible to establish a relation between the constant conflict state and the acceptance of violence and death. and different profiles were approximated. In: Revista Brasileira de Literatura Comparada. Thereby.). Porto Alegre: IEL. Available in: <http://www. does not change their conditions. It does not determines their behaviors. here it does not exist – the frontier was transformed and its limits were overthrown by literature. Eduardo. The injustice predominates at the employee-employer relationship. In: O discurso crítico na América Latina.br/download/revista/Revista_Brasileira_de_Literatu ra_Comparada_-_08. Tania Franco (org.way. The lack of awareness of the oppressed individual sets the basis to the continuation of the authority’s power. Their misery is. and is not so different from the Brazilian . evident to any traveler or tourist. above all. But the result is not a bucolic picture of rural regions in South America. common in both authors. cultural. Such definition would not make any difference to Faraco’s or Quiroga’s protagonists. Os confins como reconfiguração das fronteiras.

11-28. 1987.p.109-128. Contos completos.Edward.p. SAID. In: QUIROGA. MONEGAL. Horacio. In: QUIROGA.p. Um diálogo memorável nos pampas. 1987.Buenos Aires: Flor Negra. Estudio preliminar. Horacio. p. New York: Vintage Books. Fernando. Silviano. In: Pampa e Cultura – de Fierro a Neto. Cuentos de Amor de Locura y de Muerte. de Erico Verissimo. ROSEMBERG. Available in: < http://www.2007.Porto Alegre: L&PM. Bases do Autoritarismo Brasileiro.2 ed.142. 350 . In: Uma literatura nos trópicos. Sergio. NUÑEZ. Simon. QUIROGA. 1978.13-44. Porto Alegre:UFRGS. São Paulo: Perspectiva. Buenos Aires: Kapelusz. Emir Rodríguez.pdf>. 2004.org/Publicacoes/62_Cached. Sandra Jatahy.FARACO. Buenos Aires: Kapelusz. Fronteiras e intertextualidade em O continente.25-36 PESAVENTO. SCHWARTZMAN. Los desterrados.p. Las raíces de Horacio Quiroga. O entre-lugar do discurso latino-americano.Porto Alegre:UFRGS. Ángel.plataformademocratica. Culture and Imperialism. In: Pampa e Cultura –de Fierro a Neto. Los desterrados. 2004. Horacio. SANTIAGO. 2004. 1994.

foreign clothes. Ion Creanga. Romanian literature. and 351 . Ioan Slavici. in a time of redefinition and recreation of a new social myself. In this new world. Mihai Eminescu. Oana STĂNCULESCU ILIE Facultatea de Litere.. e-books and e-shopping generation still can and need to rediscover the old values? Are names like Titu Maiorescu. culture. I. (only to refer to the classics of the Romanian literature) synonyms for examples of life and creation? Can such values be updated and can they be quite prophets for the young neophytes of our times? To what extent the works of these sacred names of the genre are a real and viable option to the generation that is the adept and militates for radical changes and transformations in any field. we can make an analysis of our contemporary society and of the values that it proposes and promotes. Universitatea din Craiova Abstract Based on these famous statements about the culture and identity of a people who assert. forms. organic development of its own powers. changes to which every nation is subjected to? Key words: classics. nowadays where the access to information and knowledge is only one click away. local politics is the politics of ethnicity. dr. labels. but each nation has its own civilization. its own skills. etc.Rediscovering the classical authors of Romanian literature Asist. It consists in the natural. L.” Mihai Eminescu “In the world after the Cold War. In an era of speed and transformation. in a high tech computerized century. although it is made of a lot of elements common too to other peoples. e-learning. identity “The true civilization of a people does not consist in the convinced adoption of laws. in fact. bound and impose by the uniqueness of its culture. institutions. culture is a force that both divides and unites . Caragiale. natural.. univ. itself being deeply involved in this process? What are those parts of the works of the classics of Romanian literature that succeed in defeating time and defying major. There isn’t a general human civilization accessible to all people in the same degree and in the same way.

talking about Caragiale’s exemplary plays.1998.”181 We intend to approach briefly a debate under the title: The present Romanian society and Romanian literature classics. attempting the analysis and comment of the literary and aesthetic ideas formulated by Titu Maiorescu. The clash of civilizations and restoration of the global order.] “form without substance not only that brings no benefit. 1978. The challenge of their rediscovering and readjustment of their creation. Talking about Eminescu and his philosophical ideas contained in his poetic or prose works or in his manuscripts. Huntington. Titu Maiorescu’s theory of forms without substance developed for more than a century and half ago and summarized in his article from 1868 Against the Romanian way within nowadays culture continues to be as current today as it was on its creation time. trying to achieve a deep analysis of the pure Moldovan language found at Ion Creanga is considered to be a true obsolete element in a powerful trend of globalization and fast rhythm modernization. organization.. noticing the German structure and pattern of Ioan Slavici’s short stories and novels or even less. because it destroys a powerful means of culture. Thus. Titu Maiorescu explains in a fully convincing and detailed manner which can be the consequences of such an easily adopted mirage by its nationals: [. Bucharest. 2 Titu Maiorescu. And yet there are parts in the creation of these maîtres a penser which assure the continuity of their ideas and spirituality. fully authentic and long lasting one. 352 . in Works. The rivalry between the superpowers is replaced by the clash of civilizations. even within a society deeply characterized by transience and superficiality. the Romanian culture and civilization has preferred for centuries to import culture in any form than to create an original. better not to make at all the statutes. p.. but it is thus corruptible. 153. better not to make a house of paintings at all than to make it lacking its beautiful art.global politics is the politics of civilizations. outstanding or unimportant members of the association than to make it without its proper spirit of the association that should have taken expression clearly within the 181 Samuel P. p. And therefore we will say that it is better not to make a school at all than to make a bad school. Against the Romanian way wihin nowadays culture. Antet Publishing House. 36.

academician at his 27’s. with their solemn meetings with their welcoming speech. but as a criticism against that “cultural import” which does not match to the Romanian way of be and feel. bachelor degree of Law after only one year at Paris. essayist. It is the eloquent proof of knowledge that can be achieved at any age and of the activity which can be successfully reached in any field. our teenagers generation must be protected of today. dean and rector at his 23’s. Academician. trainer. after only one year of study in Berlin. Academy professor and attorney at his only 22’s.” The very example of the personality of the creator of this theory is in reality a part of the direction theoretically drawn and he should be one of the life models greatly to be followed by the young generations. absolutely. with their annals for development than to make all these without the scientific maturity that it is the only giving their reason to exist”. Minister for Internal Affairs. lawyer. Romania’s Prime Minister between 1912 and 1914. but also the start of a new chapter within the Romanian culture named Junimea and its junimists. politician and Romanian writer. Titu Maiorescu’s name is synonymous with the Romanian erudition. philosopher.182 Maiorescu’s refusal for the culture “import” should not be understood as a total. magna cum laude owner.D. minister at his 34’s is the orbit of a real and profound scholar difficult to overcome (unless impossible!) by a Romanian representative of our present society. better not make any academies. without appealing one. a Ph. Titu Maiorescu is within the Romanian culture and society the model of a selfmade man. with their sections. bachelor of Letters and Philosophy at the Sorbonne after another year of intense study and boundless devotion towards culture. aesthetician. Titu Maiorescu is not only a remarkable personality of late XIX century and beginning of XX century Romania.individuals composing it. deputy at his 30’s. Maria Theresa Academy’s valedictorian only in his 18’s. is the gentle encouraging for mediocrity. 353 . literary critic. founding member of the Romanian Academy. Maiorescu tries to avoid what today's most society has turned into a real trend: superficiality and mediocrity promotion: “The first mistake.

Satire. I. Hegel. cartoonists. On the issue of folk poetry ─ 1909. Johann Gottlieb Fichte. But they all have the same regret: that fact that the playwright no longer physically exist in nowadays reality when he would have had enough material to inspire for shaping his so alive and necessary characters. William Hamilton. etc. people bearing Caragiale’s characters typology being a considerable one. Caragiale and his comedies (which can be easily understood as true dramas of a society devoid of morality and “principles”) represent perhaps the timeliest pages of stigmatization of some “non-healthy” human habits. Auguste Comte. F.). being true modern frescos of the contemporary human typology. Dugald Stewart. his work being a true range of vivid.. Theodore Simon Jouffroy. journalists. his studies being true enlightening starting points for any neophyte who wants to create for himself a philosophical culture and aims to outline a real image on the history of philosophy as it was shaped in the main countries of that time. Eminescu and his poems ─ 1889. François Maine de Biran . The new direction within Romanian poetry and prose ─ 1872. He is the culture personality who probably best represents the Romanian spirit. Caragiale’s comedies ─ 1885. sarcasm and bantering are the playwright’s preferred means by which he manages to underline and emphasize to the grotesque manner the lack of any backbone of the human being. history of French philosophy (names like Royer Collard. Mr. history of English philosophy (John Stuart Mill. 354 . authentic well defined characters. J.Another element of Maiorescu’s creation which manages to assure and maintain his contemporary ideology (in addition to his large number of articles devoted to the diverse socio-cultural activity fields. G. The number of literary critics. are just a few names on whom Maiorescu focuses). W. but especially of the epigraphists that live in times which Caragiale described in his plays are to be found in reality. Sadoveanu’s stories ─ 1906. L. Octavian Goga's poems. Schelling. among which the most popular titles are those in the literature field as A critical research on Romanian Poetry since 1867. etc. Victor Cousin. Herbert Spencer. I. There are gathered Titu Maiorescu’s lectures on the history of German philosophy (there are analyzed and commented German philosophers such as Immanuel Kant. L. Thomas Carlyle. W..) is also given by his Philosophy lectures on a true cornerstone in the field of Romanian philosophy. Herbart and Schopenhauer).. Garabet Ibraileanu in his study said that the playwright “competes with the authorities that provide marital statuses”. etc. F. poets.

. Ibraileanu). feelings and adventures of the “golden age”. uniqueness and importance of the creation of Ion Creanga. which include in themselves the whole saga of the Romanian people.” (G.” (G. (Jean Bautiere). customs. The story is worth the talent of the person who tells the story. but also the exceptional narrator of some unique stories.” (Tudor Vianu) It is the assertion that may be our starting point when analyzing the importance of Ioan Slavici works’ impact upon the Romanian literature.. If we take into consideration consider the statement of G. The book of an age with the feeling of coming back home from a far away exile”.” (Garabet Ibraileanu) But Creanga is not only the author to describe emotions. Calinescu) “What is new and unlike any other in the era of his beginnings is the psychological analysis which Slavici performs in an abstract language. he is and will always be the author who was able to give childhood its fantastic-imaginary size. people‘s philosophy. Memories from childhood is as a critic relevantly noted: “.. Critical statements of one of the most knowledgeable critics of the Romanian literature come to strengthen the depth. language.I Creangă in his turn has the great merit of (still!) remaining the writer who gave childhood its eternal size. where we can find complete harmony between what is told and how it is told: “In Creanga there live beliefs. 355 . traditions. in fixity. The Moldavian author remains inevitably the creator of a reality of Moldavian character. Creanga's secret lies in the study of the effects. childhood and the path to reach another age stages. namely maturity. And Creanga had such great talent that in all his stories people live with an amazing individuality and an extraordinary power of life. [This] Homer of ours. we can more easily appreciate the value and importance of an author as Ion Creanga. Calinescu: “Creanga is the Romanian people itself caught in a brilliant moment of expansion”. the writer always focused on the detail that always succeeds by its force to outline the whole picture of the story and render it priceless value. poetry. The one who created the “epic of the Romanian people. remains himself the personification of modesty and human measure in an age strongly preoccupied with asserting talent and genius. “Realism resulted from detail growing and stylistic highlighting of individuality belongs to Creanga’s art as a writer. making impossible any other edition. First Creanga fixes once and for all the text. in the rare word.

novelist. The last but the most important of the classical writers. creating a real bridge between our Romanian national literature and the European one. If at the beginning of his literary career seems in search of a model and he finds that in the writings of Creanga.” But Slavici is one of the unique authors of our literature. all these elements appearing as a completely innovative element in our literature field. authentic and soon to offer us a true lesson of a lyrical.183 Many things can and should be said about these Romanian literature guides’ creation but our approach does not allow us a thorough analysis. Mihai Eminescu. 30/2009. who manages to escape any literary form of frame. Literary History. Biedermayer writer: Slavici. but especially in his manuscripts. the poet. unique. however strongly interested in the material side of things and its acquisition by any means (or in John Stuart Mill’s terms. Mihai Zamfir. Caragiale for theatre and Creanga for stories. he can’t be wholly included in any of the literary canon.The one who synthesized the Transylvanian writer's best contribution in shaping and defining the Romanian literature and culture is Pompiliu Marcea: “Slavici's short stories are as important for the prose as Eminescu had for poetry. poetic. prose. “better an unsatisfied man dissatisfied than a satisfied pig. represents the image of the misunderstood and unaccepted genius by common people. 356 . He is a pioneer in our literature in terms of achieving social observation and analysis. to be an unhappy Socrates rather than a satisfied idiot. but also the challenge that exists for each generation of discovering and especially rediscovering them. Slavici quickly succeeds in becoming himself. in Literary Romania. the junimist par excellence. without any philosophical concerns. The idea of genius is to be found in all Eminescu's poetry or prose works. and if the pig or the idiot disagree. journalist and pamphleteer representing the perfect and perpetual representation of the scholar in conflict with the majority. is because they only know one side of the matter”). on a previously fully unexplored area. I think nevertheless that I managed to sketch an overview image of the modernity of these “classics”. where the existence of genius and the conditions under which these “kings of thought (who) provide us work for 183 See. Balzacian type novel autobiography.

1981. Simon. Domnica. our Earth is poorer in geniuses than the Universe in fixed stars and it is easier born in the immeasurable valleys of chaos a new solar system than on Earth a genius. Savin. Life of I. Ion Creanga. Young Maiorescu. Caragiale.. Zoe. Memory space.. p. The Critique of Pure Reason. 184 Mihai Eminescu. with variants. G.. geniuses in arts are born every 3400 years. Scientific and Aencyclopedic Publishing House. Filimon. L. Dumitrescu. Saeculum Publishing House. Bucharest. Fragmentarium…. Bucharest. Kant or Darwin. The history of the Romanian literature from its origins until today. with variants. Scientific and Aencyclopedic Publishing House. if at the age of 20 he makes the decision to translate it and his plan succeeds but only in its third part. 2008. every one thousand year that I don’t really know if from Adam to Pope Leo IX have there been all a dozen. geniuses in science. Ion Creanga. Cioculescu. Bratu. notes. Homer and Shakespeare. Mihai. Life of Ion Creanga. 1990. Ioan. References: Apostolescu. manuscript edition. 357 .. Holban. 1981. 178. the masterpiece of the Königsberg’ philosopher seems to have been for the Romanian romantic his Bible. Eminescu. 2010. Minerva Publishing House. Bucharest. Eminescu Publishing House. 1974. Niculescu Publishing House. Mihai. 1967. Balu.”184 Eminescu’s deep attachment to the philosophical ideas and concepts seems to have roots from an early age. Albatros Publishing House. Ion Creanga among the world's great storytellers. Scientific Publishing House. Ghita. 1972. Şerban. 1974. Romanian Book. manuscript edition. Fragmentarium . Buşulenga. Eminescu and German Romanticism. Vatamaniuc. Minerva Publishing House. Vatamaniuc. “For my children. Raphael. notes. Titu Maiorescu. Călinescu. 1978. addenda and indicators by Magdalena D. Ion. Youth Publishing House. Newton and Galileo. 1968. addenda and indicators by Magdalena D.forward generations” appear being thoroughly researched and analyzed by the Romanian scholar.

Against the Romanian way within nowadays culture. Maiorescu.. Bucharest. Samuel P.. 1975. Eminescu Publishing House. D. 358 . co-financed by European Social Fund . Michael. Ioan Slavici and the world he went through. 1968. 1998. Header. Acknowledgements This work (Rediscovering the classical authors of Romanian literature) was partially funded by contract HRD / 88 / 1. Titu. Literature Publishing House. Clash of Civilizations and the restoration of world order. Romanian Academy.5 / S / 49516. strategic project ID 49516 (2009). Vatamaniuc. Glory in Literary Romania.. Literary History: Biedermayer author: Slavici. Z. in Works. 1978. Pompiliu.Invest in People. 30/2009. Junimea and junimism. Zamfir. Operational Programme Human Resources Development from 2007 to 2013. 1965. Ioan Slavici. Marcea. Ornea.Huntington.

Alessandro Manzoni şi Victor Hugo: digresiuni transformate în opere de sine stătătoare Lect. La Manzoni. Bucureşti Abstract Manzoni and Hugo’s digressions are sometimes so extensive that they extrapolate the novel content. dr. they get detached from the story and become an independent work. procesele şi execuţiile atroce ale poporului precedau procesele şi execuţiile şi mai atroce ale magistraţilor. appendix. aceste digresiuni se prezintă sub forma unor blocuri compacte. Universitatea " Spiru Haret " . Roxana TOMA Facultatea de Litere. Deşi simţim că ne-am 359 . de gânditor. şi Arhipelagul Mânecii. sociologist and historiographer. închise şi autosuficiente. Keywords: excursus. univ. la Hugo.a capitolului precedent: Astfel.ulterior eliminată. Passages like Storia della Colonna Infame by Alessandro Manzoni and L’Archipel de la Manche by Victor Hugo bring the digression process to its ultimate limit. fiind destinat să ocupe întreg capitolul V din volumul IV. Pasaje precum Istoria Coloanei Infame. duc astfel procedeul digresiunii până la limita lui ultimă. these digressions are compact blocks. la Manzoni. sociolog şi istoriograf. aşa cum reiese din încheierea . Apendicele istoric asupra Coloanei Infame a fost gândit iniţial ca parte integrantă a episodului ciumei din romanul Fermo şi Lucia. autonomous work. Pentru a scoate în evidenţă aspectul de autonomie. In order to highlight the impression of autonomy. preface Amplificările digresive la Manzoni şi la Hugo sunt uneori atât de extinse încât extrapolează conţinutul romanului şi se detaşează de povestire pentru a se transforma în opere de sine stătătoare. şi se vor demonstraţii obiective ale unui narator ce adoptă o poziţie autoritară. are closed and self-sufficient and want to be objective demonstrations of a narrator who takes a position of authority and that of a philosopher.

A trece aceste procese sub tăcere ar însemna să omitem o parte esenţială din istoria acelor timpuri tulburi. acuzaţi de răspândirea ciumei în Milano. mai studiate. în care voia să prezinte propriul punct de vedere în contrast cu ceea ce se scrisese până atunci. o imitară şi o întrecură cu procese la fel de motivate şi ponderate ca şi cele ale oamenilor despre care am vorbit. referindu-se la erorile judiciare ale magistraţilor faţă de presupuşii untori. IV. fragmentul dădea totală libertate cititorului care putea evita lectura acestui pasaj destul de consistent ca volum. (Fermo e Lucia. şi aceste indicii nu au o legătură necesară cu aceasta. 585) Termenul untore defineşte persoana suspectată. Credinţa că aceşti untori au răspândit ciuma a provocat o persecuţie atroce asupra lor. Cititorul care. a le povesti ne-ar conduce sau ne-ar îndepărta prea mult din drumul nostru. Manzoni alege atunci singura soluţie posibilă şi anume transformarea pasajului în apendice. Ca parte desprinsă din roman. să sară următorul capitol. la care ne întoarcem acum cu adevărat. de “ungerea” cu o substanţă gălbuie a mânerelor uşilor pentru a contagia locuitorii oraşului. întregul subiect al ciumei din roman şi-ar fi pierdut semnificaţia. (Fermo e Lucia. închide capitolul IV cu aceste cuvinte: Magistraţii. care va urma povestirii noastre. cu torturi mai lente. care urma după un alt excursus detaliat referitor la tragicele evenimente din timpul ciumei.îndepărtat deja prea mult de povestirea noastră. 185 360 . Manzoni. şi explicaţia flagelului s-ar fi redus la teoriile învăţaţilor vremii. în anul 1630. plictisit deja de această lungă naraţiune secundară. Manzoni înţelege inconvenienţa unei digresiuni aşa de ample. importanţa lor ne obligă să abordăm câteva întâmplări răsunătoare. IV. ar mai păstra încă vreo urmă de curiozitate pentru sfârşitul naraţiunii principale. la superstiţii sau la influenţele astrale în care credea don Ferrante. Dacă el nu ar fi explicat motivele pentru care nu credea în realitatea şi în vinovăţia acestor untori. Pe de altă parte. care ar fi trebuit să reprime şi să pedepsească acea nedreaptă furie a populaţiei. mai infernale. Le-am pus deoparte însă într-un apendice. 859) Aflat în faza de elaborare a romanului. în timpul ciumei de la Milano din 1630. Astfel. 185 nici nu intenţiona să renunţe la abordarea procesului untorilor .

nimic altceva decât o altă istorie. scriitorul meditează din nou asupra întregului roman. în ediţia din 1827. şi nici nu vrem atât de repede să renunţăm la cuvânt. a cărui publicare începe în 1840 şi se va încheia în 1842. cînd. să ne întoarcem. se încheie istoria. (Promessi Sposi. dacă nu acela de a rămâne fără nici un cititor. Istoria Coloanei Infame nu apare. chiar dacă cititorului poate i s-a părut că ne-am rătăcit de mai multe ori cu tot felul de tărăgăneli. în schimb.Tensiunea digresivă specifică romanului Fermo şi Lucia continuă şi în Apendice. în sfârşit. De aceea. Până acum. dar noi nu credem de cuviinţă ca ea să se termine. ne vom lăsa în voia a tot felul de vorbării fără nici un inconvenient. Manzoni modifică titlul apendicelui în Istoria Coloanei Infame. cititorul ar putea să piardă interesul de a cunoaşte cele câte ne-au mai rămas de spus din povestea noastră. Nu este însă o problemă pe care s-o putem rezolva în câteva cuvinte şi nu e nici locul potrivit să-i putem da toată extinderea pe care o merită. cea a aventurilor lui Renzo şi ale Luciei. chiar în locul unde 361 . lăsând istoria şi cercetarea acestor evenimente pentru o altă scriere. nu a fost nici măcar nevoie ca Manzoni să modifice finalul capitolului XXXII pentru a avertiza cititorii de prezenţa Istoriei Coloanei Infame: a fost suficientă adăugarea. la eroii noştri şi să nu-i mai părăsim până la sfârşitul povestirii. introducând şi alte schimbări cu intenţia de a o publica sub forma unei lucrări autonome. am omis şi am sacrificat multe altele pentru a nu pierde firul povestirii. dacă ne-am opri la asemenea evenimente. Istoria Coloanei Infame apare ca apendice la Logodnicii. Manzoni simte nevoia introducerii unui nou pasaj reflexiv pe care îl legitimează anticipat: Aici. XXXII. după încheierea relatării procesului. Spre deosebire de ediţia din 1827. Avem mai întâi câteva gânduri de adăugat despre procesul senatului. când. Datorită materialului bogat avut la dispoziţie şi examinării unor documente până atunci ignorate. şi deci. (Appendice su la Colonna Infame. pentru a se concentra asupra finalului istoriei mai mici. deşi la sfîrşitul capitolului XXXII. 552) (sublinierea îmi aparţine) Scriitorul îşi dă seama că Marea Istorie riscă să înnăbuşe ficţiunea şi decide să o deplaseze în altă parte. în mod riguros vorbind. în sfârşit. sau că neam abătut în tot felul de gânduri. În afară de aceasta. Dar acum. istoria opiniilor contemporanilor şi urmaşilor despre acel proces. e totuşi adevărat că. o dată încheiată povestirea. din motive editoriale. 725) În Logodnicii. Manzoni promite cititorilor o altă lucrare: Considerăm că această istorie ar putea fi obiectul unei noi lucrări.

are în spatele ei un coş mic cu rufe de spălat (. de la ediţie la ediţie. nedrepte. într-o lume 186 creştină . 1990) Giovanni Macchia. urmărind pas cu pas fazele procesului untorilor. dacă pentru protagonişti. Milano. motivat de voinţa judecătorilor procesului de a înălţa la Milano o coloană infamă. iată că se redeschide violent. Manzoni. finalul a fost unul fericit. 194 (ediţie adăugită. p. adaugă cuvântul sfârşit nu în concluzia romanului. în ediţia din 1840 a Logodnicilor. ceva ce nu face corp comun cu cartea dar îi aparţine şi. imediat după aceea. devine obiect al unei cruzimi atroce. Manzoni scrie un roman-eseu în care îmbină momente de povestire cu reflecţii juridice şi meditaţii morale. născut din 187 carte. XXXII. Într-un roman ce se voia tablou al crudei istorii lombarde din secolul al XVII-lea. o incizie puternică trezeşte cititorul. se întoarce în carte . Adelphi Edizioni. Istoria Coloanei Infame lărgeşte şi aprofundează reprezentarea societăţii din secolul al XVII-lea. pentru ca. 1989. ci al unei întregi epoci în care un flagel al naturii. adevărat holocaust al inocenţilor. când romanul se încheie cu un final fericit. ci pe ultima pagină a Istoriei Coloanei Infame. Nascita e morte della digressione: da „Fermo e Lucia” alla „ Storia della Colonna Infame”. pe următoarea pagină. Antropologia manzoniana. ed. pentru a arăta că.). Istoriei Coloanei Infame ajunge la forma ei definitivă. opusculul de la sfârşitul volumului” (Promessi Sposi. Bologna. fiind structurată în şapte capitole precedate de o Introducere în care este explicată originea titlului. Fără a inventa nimic. În ediţia din 1840-1842. în cele din urmă. Astfel. a unei note care spunea: „v. ciuma. El devine astfel acuzatorul nu doar al unei judecăţi oarbe.. 1840. cu un alt tablou teribil: Istoria Coloanei Infame. 25 187 362 . Il Mulino. in Tra don Giovanni e don Rodrigo. p. Scenari secenteschi. Parte externă dar în acelaşi timp puternic integrată în textul romanului. digresiunea s-a transformat în apendice. I ed. Şi în ediţia din 1840. sfârşitul fericit al celor doi protagonişti distona puternic. Şi astfel. în La dissimulazione romanzesca. 2004. De aceea.. ei şi cei care citesc povestea lor nu trebuie să uite istoria delictelor din acele timpuri.apare promisiunea reluării istoriei procesului într-o altă lucrare. în căutarea disperată a unui vinovat. pentru a aminti de condamnarea untorilor. să fie considerată de scriitor chiar volum. Între case sărmane şi ajunse într-o stare 186 Ezio Raimondi. poate deja obosită. dacă romanul se încheie cu ilustraţia puţin nătângă în care Agnese ţine în braţe fetiţa şi Lucia. 563). La storia e l’olocausto.

În final. Victor Hugo. se citesc cuvintele fatidice: Istoria Coloanei Infame. satiră. şi. volum în sine. 2000. Lacroix.de plâns. referat susţinut în cadrul Grupului Hugo. transformată apoi într-o scriere autonomă. textul autonom fiind publicat abia în 1883. Gallimard. Statutul cărţii este însă fluctuant şi se modifică de la un an la altul: carte în roman. la Hugo. Les Travailleurs de la mer. Prél. 25 nov. şi pregătind astfel cadrul în care se va desfăşura acţiunea. capitol preliminar. atitudinea lor anti-voltairiană etc). prin impresia de densitate suscitată de mulţimea informaţiilor. présenté et annoté pour "Notre-Dame de Paris" par Jacques Seebacher et pour "Les Travailleurs de la mer" par Yves Gohin). Din punct de vedere genetic. exultând. atât datorită instabilităţii poziţionării sale în text cât şi dificultăţii de a fi clasat într-o tipologie a genurilor. se naşte dintr-o digresiune excedentară aparţinând romanului. Notre-Dame de Paris . urmează aproape acelaşi parcurs editorial ca şi Istoria Coloanei Infame la Manzoni şi. "Bibliothèque de la Pléiade. internet 189 188 363 . ghid turistic. (Texte établi. cu o mulţime de oameni furioşi care strigă şi se agită. iată scena demolării casei presupusului untore. Arhipelagul Mânecii. Verboeckhoven et Cie: L’Affaire „Chap.”. 1638 (manuscris citat) Istoricul publicării Arhipelagului Mânecii este admirabil descris de Claude Millet în Hugo. în pagina introductivă. prefaţă. Hugo scrie prima versiune a 189 Arhipelagului Mânecii în 1865. Arhipelagul Mânecii concentrează descrierea insulelor anglonormande. toate acestea sunt variante luate în calcul Legătura între dramă şi subiect a fost formulată într-o schiţă de prefaţă pentru romanul Omul care râde. p. pe lespezi de piatră. diseminată în roman. Paris. prin proliferarea detaliilor pitoreşti şi prin atenţia acordată infimului. mărturie a scriitorului exilat. 1975. accentuând anumite aspecte care vor fi reluate în ficţiune (superstiţiile locuitorilor. după încheierea redactării romanului Oamenii mării. la fel ca în cazul scriitorului italian. Arhipelagul este un caz aparte. în iarbă. Monografie geografică şi istorică despre insulele anglo-normande. Istoria cea mare înghite faptele mărunte ale fiecărui personaj. toate se îmbină în douăzeci 188 şi patru de capitole care se desprind din romanul Oamenii mării prin tonalitate. De fapt.

de autor şi de editorii săi . Poziţia liminară este însă o zonă periculoasă. într-un alt context însă. În acest sens. soluţie pe care v-o arată clar şi ultima mea 190 ibid. Hugo afirmă: Romanul având în sine o lungime suficientă pentru trei volume. doar una este exclusă definitiv. şi Hugo conştientizează foarte bine acest aspect. dar nu a subiectului. chronologique publiée sous la direction de Jean Massin) 191 190 364 . din cele patru posibilităţi. introducerea unei ierarhii între cele două texte în defavoarea Arhipelagului. datorită ambiguităţii naturii acestui text. ce lasă să se întrevadă în ţesătura ei straturi succesive ce se suprapun şi se modifică). Ca scriitor. cât şi de cel care voia acţiune. Tocmai existenţa acestor posibilităţi subliniează caracterul de grefă. toate celelalte variante mizând pe o poziţie liminară.. Hugo se temea ca acest capitol să nu blocheze încă de la început curiozitatea cititorului. este dacă el aparţine sau nu romanului. de digresiune. Victor Hugo. p. De fapt. Într-o scrisoare către editor. XIV. Œuvres complètes. p. Paris. şi anume cea care aşeza Arhipelagul în partea I. de fragment în afara subiectului. 1967-1969. romanesc. putea fi considerată o invitaţie pentru cititor de a sări digresiunea pentru a-şi concentra atenţia asupra romanului. atunci când afirmă că textul liminar este în afara dramei. Calitatea de prefaţă era însă greu de atribuit acestui text care nu conţinea nici cea mai vagă referire la ideea de roman sau la poetica scriitorului (dacă nu cumva Hugo ar fi vrut să sugereze că descrierea procesului de geneză geologică a insulelor reproduce geneza operei literare. Club français du livre. mai ales că primele patru cărţi ale romanului propriu-zis erau structurate sub forma unor capitole de „expoziţie” şi nu de acţiune. Hugo 191 trebuia să ţină cont atît de cititorul „gânditor” . şi Il n’y a de lecteur que le lecteur pensif. A publica Arhipelagul ca pe un capitol preliminar însemna a creşte efectul static al romanului şi implicit a întârzia începutul acţiunii. Vol. V. 391 (éd. întrebarea care se impune. emoţie. cred că soluţia ar fi aceasta. Soluţia propusă de Hugo pentru a neutraliza acest inconvenient al capitolului preliminar este una tipografică: scriitorul îi propune editorului său încă din 1865 să „dilate” textul romanului şi să „restrângă” prin caractere mai mici textul Arhipelagului. Răspunsul îl dă chiar Hugo. Sublinierea autonomiei pasajului digresiv. A restrânge însă capitolul preliminar însemna a-i minimaliza importanţa şi a-l desprinde întrucâtva de roman. această reflecţie constituind chiar miezul problematicii digresiunii. 55 pensif este un adjectiv frecvent sub pana lui Hugo. cartea a II-a a romanului.

Éd. Bologna. la Calmann Lévy. dar cu litere mici. apare separat. Milano. 2004. de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales. nesigură chiar pentru Hugo. http://groupugo. Nota nu pierde nimic din valoare şi în acest fel adaugă importanţă cărţii. 2000. 25 nov. În acest fel.pdf Raimondi Ezio. publicul. pp. Dentro il romanzo. neglijează această notă şi intră imediat în roman.jussieu. Messina. fără ca drama să-şi piardă vreun pic din interes. într-o poziţie ambiguă. Vor trece însă mulţi ani până când Arhipelagul Mânecii. fără hârtie frumoasă. Antropologia manzoniana. La storia e l’olocausto.scrisoare: Să publicaţi pur şi simplu capitolul preliminar în fruntea primei ediţii.fr/groupugo/doc/00-11-25Millet. 193-202 Sabry Randa. Nascita e morte della digressione: da „Fermo e Lucia” alla „ Storia della Colonna Infame”. Hugo. în ziarul Le Rappel. totodată de interioritate şi de exterioritate. (ediţie adăugită. pp. Paris. in Tra don Giovanni e don Rodrigo. 19-56 Millet Claude. după încheierea romanului. suspens. va fi lansat în foileton. Adelphi Edizioni. 1992 Macchia Giovanni. 1989. internet. Lacroix.”. strategia folosită de scriitor induce ideea de autonomie a romanului: atâta timp cât Arhipelagul este un capitol preliminar. compus separat. în raport cu romanul. Sicania. Tot în 1883. Prél. lizibilitatea romanului nu depinde de el decât în parte. Cu toate acestea. Il Mulino. Arhipelagul este. dacă vrea. I ed. Arhipelagul Mânecii. dar şi între scriitor şi eventualii critici care l-ar putea acuza că acest capitol îngroaşă volumul romanului. 1992 365 .div. astfel încât să ocupe cât mai puţin volum şi să aibă aspectul simplu al unei note introductive. Bibliografie Grimaldi Emma. decupat în capitole scurte. transition. Verboeckhoven et Cie: L’Affaire „Chap. într-o broşură de 80 de pagini. Soluţia tipografică este aşadar o soluţie de compromis între scriitor şi publicul său. Scenari secenteschi. 1990). în La dissimulazione romanzesca. Strutture narrative e registri simbolici tra il Fermo e Lucia e I Promessi Sposi. (1883) ca text de sine stătător şi autosuficient. Stratégies discursives: digression.

Ideile promovate prin educaţia de acest tip nu pot fi decât apreciate: respect pentru ceilalţi. respect pentru diversitate. intercultural curriculum. respect for the others. nonformală. Astfel ar fi indicat să se realizeze o promovare a valorilor sale prin toate tipurile de educaţie (formală. 2004. care trebuie să vizeze scopuri interculturale. elaborat şi aplicat încă din anii 70 în SUA şi revizuit în anii 90(Consiliul Naţional pentru Studii Sociale din SUA) sunt următoarele: 366 . În şcoala românească există obiecte şcolare care promovează valorile educaţiei interculturale. Universitatea Bucureşti Abstract The idea of conecting the intercultural education with formal education is not a preocupation in our country. Raluca Ştefania SUCIU Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Principiile organizării curriculumului intercultural (Nedelcu. Drd. etc.Dimensiunea interculturală a curriculumului din perspectiva limbii şi literaturii române. Pentru ca acest aspect să fie relevant este necesară o reorganizare a curriculumului. but is still excluding some school classes which could be a great help in understanding the intercultural problem . Romanian Language and Literature. În cadrul educaţiei formale trebuie gândită o strategie care să evidenţieze rolul interculturalităţii prin activităţi desfăşurate în cadrul tuturor orelor de curs. The intercultural curriculum is a part of our formal curriculum. În acelaşi timp trebuie menţionat faptul că educaţia interculturală este un stil de gândire şi un stil de viaţă. Educaţia interculturală este o sintagmă destul de des folosită în societatea românească actuală. Keywords: intercultural education. p 41-42). Limba şi literatura română este o materie şcolară care are caracteristici interculturale încă neexploatate. The Romanian Language and Literature classes can be efficient in promoting the intercultural education. interest for diversity. capacitatea de a înţelege şi accepta valori culturale diferite de cele proprii. informală). Nonformal education is promoting values like: tolerance.

mediu şi lung. Principiul 5: personalul didactic şi nedidactic al unei şcoli trebuie să reflecte diversitatea etnică a societăţii. de la nivelul macroeducativ. hidden curriculum. profesor. în egală măsură. Se ştie că toate aspectele gândite pentru activitatea din clasă trebuie să fie gestionate.Principiul 1: pluralismul cultural trebuie să se reflecte în tot mediul educativ (curriculum formal. Principiul 8: curriculum intercultural trebuie să valorizeze cunoştinţele despre comunitate şi. organizarea şi decorarea spaţiilor de învăţământ) Principiul 2: curriculum intercultural trebuie să fie cuprinzător în scop şi succesiune. continue ale obiectivelor. Educaţia interculturală nu poate fi interiorizată prin activităţile desfăşurate în cadrul unui obiect şcolar. Ea este o entitate multidimensională într-o continuă construcţie şi reconstrucţie. bibliotecă. fără o atentă raportare la societatea românească aceste aspecte „din clasă” nu pot fi realizate cu succes decât pentru o perioadă scurtă de timp şi nu vor fi benefice decât pentru lărgirea culturii generale şi foarte puţin pentru formarea competenţelor interculturale. poate fi un promotor al educaţiei interculturale. Principiul 6: curriculum intercultural trebuie să folosească la maximum învăţarea experimentală. Este un mod de viaţă. abordările inter şi multidisciplinare trebuie să fie o practică didactică curentă în studiul grupurilor etnice şi culturale. Fără politici educaţionale în domeniul educativ. fără planuri de acţiune pe termen scurt. inclusiv în domeniul educaţiei interculturale trebuie să fie o realitate permanentă a activităţii şcolii. programele sistematice de formare a cadrelor didactice. personal administrativ. comunitate etc. să prezinte concepţiile şi valorile diferitelor grupuri etnice şi culturale Principiul 3: curriculum intercultural trebuie să îi susţină pe elevi în dezvoltarea încrederii în sine şi în dobândirea unei atitudini pozitive faţă de propria identitate Principiul 4: politicile şi procedurile şcolare trebuie să întărească interacţiunile interculturale pozitive şi înţelegerea între elevi. Educaţia „ inter” priveşte: 367 . centrul de documentare şcolară. Observând aceste principii se poate să aducem un argument în susţinerea faptului că limba şi literatura română. metodelor şi materialelor didactice de suport folosite în predarea diversităţii etnice şi culturale. să folosească eficient resursele comunităţii locale. în primul rând. Principiul 7: şcolile trebuie să iniţieze evaluări sistematice. la nivel microstructural.

asistenţi sociali. . . obiceiuri. Rey.Alegerea priorităţilor educative.Formarea dascălilor şi a altor persoane (cadre şi autorităţi şcolare. nu sunt indiferente. drepturi umane şi cetăţeneşti etc. 1999. discriminare.Criteriile de evaluare a competenţelor şi comportamentelor. Obiectul de studiu limba şi literatura română poate contribui la susţinerea educaţiei interculturale prin: . localurile.. Dar fiecare obiect şcolar în parte poate contribui la obţinerea competenţelor interculturale. gestionarea conflictelor. (M. de formarea continuă şi de piaţa muncii. etc.Discuţiile din ore care să ore care să presupună. orarele. . 165-166) Aşa cum s-a menţionat un singur obiect şcolar nu poate crea contextul interiorizării educaţiei interculturale. . dizabilităţi.a. secretare. De la logica “mono” la logica de tip “ïnter”. evidenţierea unor aspecte ca: noi – eu şi ceilalţi. cu instanţele ce se ocupă de formarea profesională. gestiunea timpului de muncă. selecţia şi repartizarea elevilor.Politica educativă şi lingvistică (adesea depinzând de politica economică). .femeie în societate. . Piste pentru o educaţie interculturală şi solidară în Dasen şi Perregaux.Coordonarea diferitelor instituţii şi gestionarea fiecăreia dintre ele. legislaţia şcolară. tradiţii 368 . oameni cu dizabilităţi. portari ). cu educatorii din sectorul educaţiei informaţionale. Rey. psihologi. personal sanitar. Operele literare studiate sau diferitele teme pot fi un prilej de înţelegere propriei culturi şi a culturii celorlalţi: 1. după o atentă formare a cadrelor didactice. .Viaţa clasei şi a şcolii.Activităţile extraşcolare.Organizarea şcolilor. cu universitatea şi comunitatea ştiinţifică. relaţia bărbat . tradiţii. diferenţe culturale. Câteva exemple pot fi susţinute din manual de clasa a X. . determinând calitatea modului de transmitere a cunoştinţelor. „Ion” de Liviu Rebreanu: discriminare etnică.Relaţiile cu părinţii şi comunitatea socială. . p. relaţia dintre clasele sociale. mijloacele de învăţământ. permiţând sau nu activităţi diversificate şi cooperarea interdisciplinară.Relaţiile internaţionale. obiceiuri. Acestea antrenează compartimentări care favorizează comunicarea.

conştiinţa propriei culturi. cunoaşterea alterităţii. acceptarea diversităţii. obiceiuri. respectul diferenţelor culturale. „Povestea lui Harap-Alb” de Ion Creangă: colectivitatea. interesul faţă de temele generale ale educaţiei interculturale.) şi realizarea de site-uri sau bloguri care să fie corelate cu tematica şi obiectivele studierii limbii şi literaturii române în liceu.Introducerea studiului de caz începând cu clasa a X-a. Twitter. gestionarea conflictelor. Aceste elemente pot conduce la ceea ce spuneau Gobell şi colab.2. . 6. „O scrisoare pierdută” de I.Interacţiunea cu alte comunităţi. idei provenite de la elevi din toată ţara. interesul faţă de alte culturi. relaţia cu divinitatea 4. . mail etc. Caragiale: conflict. dar şi cu obiectivele educaţiei interculturale. În ceea ce priveşte manualele de limba şi literatura română acestea au puţine referiri la interculturalitate ( manualele pentru ciclul primar au abordări interculturale). etc.Realizarea de proiecte de colaborare prin contact virtual (Facebook. 5. acceptarea diferenţelor culturale. mentalităţi. Toate aceste teme vor fi abordate plecând de la subiecte ale textelor literare.(2007) completând o listă a trăsăturilor educaţiei interculturale prezentată de Consiliul Naţional pentru Curriculum şi evaluare din Irlanda (NCCA): conştiinţa diferenţelor culturale. . Studiile să se ocupe de prezentări referitoare la societate. relaţii majoritate minoritate. . „Moara cu noroc” de Ioan Slavici: tradiţii. Rezultatele ar putea fi evaluate la orele de limba română după expuneri orale şi scrise. . cunoaştere de sine. studiul scriitorilor poate fi o modalitate de promovare a diversităţii (mulţi dintre scriitorii români sunt de altă etnie) aspect ce susţine ideea adaptării la diversitate. L.Crearea unor culegeri (virtuale sau reale) în care să se prezinte aceeaşi temă literară din multiple perspective. drepturi umane şi cetăţeneşti etc. În varianta virtuală ar fi mai uşor de accesat. Curentele studiate pun în evidenţă caracteristici culturale din diferite ţări (asemănări şi deosebiri). discriminare. În favoarea promovării educaţiei interculturale în învăţământul formal se poate aminti faptul că „educaţia interculturală prezintă cel puţin două dimensiuni. care se articulează indisolubil una cu 369 . familia şi rolul ei în societate 3.Interacţiunea cu organizaţii ce promovează literatura română sau alte literaturi. cunoaştere se sine.

(1999). L. Ambele dimensiuni pot fi dezvoltate şi prin discuţiile şi metodele prezente în cadrul orelor de curs din fiecare şcoală. D. Approaches to multicultural curriculum reform. Zarate. pag 180). G. De la logica “mono” la logica de tip “ïnter”. Educaţia interculturală prezentată şi interiorizată prin intermediul activităţilor corelate cu ora de limba şi literatura română nu este o idee prea des vehiculată şi poate fi de un real ajutor în deciziile de a transforma şcoala românească întro instituţie care se ocupă nu numai cu promovarea culturii ci şi cu promovarea unei transmiteri interesante a culturii şi a valorilor societăţii contemporane şi.. Strasbourg Cai. în Banks. în P. Sociocultural Competence in Language Learning and Teaching. Dasen.. Boston: Allyn and Bacon. Multiethnic Education.(1981). Zarate.A. M. Multicultural education: Issues and perspectives. (M Rey. Bibliografie Banks.L. Perregaux. Banks. C.(2000)..A.M. Paşi către şcoala interculturală. D. Council of Europe. J. contactul în orice mediu cu alteritatea). P. M. J. J. Brzam. Boston Washington. Piste pentru o educaţie interculturală şi solidară în Dasen. poate. Ciobanu. Definitions. 1999. 2nd ed.:National Education Association. (ed) (2010). O. Educaţia interculturală şi multimedia. Bucureşti: Editura Corint Dasen. Theory& Practice.. C. Cozărescu. Rey. Bucureşti: Editura ASE Ciolan. Perregaux.). Rey.cealaltă: o dimensiune a “cunoştinţelor” (pe cât posibil obiectivă şi construită din multiple unghiuri) şi o dimensiune a “experienţei” (subiectivă şi relaţională)”. Manual de educaţie interculturală. Sage Publications Ciascai. viitoare. Iaşi:Editura Polirom 370 . Intercultural Communication. Fundamentele ştiinţifice ale unei pedagogii interculturale. Marchiş I (2008). Bryam. (1997). (coord) (2010).A. & Banks. Educaţia interculturală. objectives and assessment of sociocultural competence în M.C. Ideea de a promova educaţia interculturală în şcoală nu este nouă şi nu va fi niciodată o inovaţie. G. Cluj: Editura Presa Universitară Clujeană. Totuşi corelaţia cu diferite obiecte de studiu nu este încă realizată în învăţământul românesc contemporan.(a nu se uita de faptul că dimensiunea relaţională implică şi alte aspecte.(Eds. M. (1993).

Bucureşti Negreţ. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative. G. Potolea şi E. (2011). Teoria generală a curriculumului educaţional.Napoca. M. pg 4. Iaşi: Editura Polirom De Landsheere.. Ch. Multicultural Curriculum: Beyond the Orthodoxy. Theory & Practice. K and all. Bucureşti: EDP Demeuse.Dobridor. Rey. De Landsheere. Programe de învăţământ şi educaţie permanentă. Iaşi: Editura Polirom Panchaud. Manolescu. Iaşi : Editura Polirom Gobell. Budapest. I. Teoria şi metodologia curriculumului. Boston Jonnaert. Comment le curriculum pourrait-il mieux contribuer à la lutte contre la pauvreté? Information et innovation en education. Psihologie interculturală.(2002). (2005). Des options politiques au pilotage. (1984). Defise R. PUF. Pedagogie.(1976).(2004). Editura ASCR Nedelcu. Iaşi: Editura Polirom Potolea. (1999). L.. (2007). C. pag 11-16 Potolea. (119120). Învăţarea interculturală în şcoală. Proiectul pentru învăţământ rural. Ph. D′ Hainaut. în Banks. M. D.. M.. A.(1981). Bruxelles : De Boeck Université Gavreliuc A. nr 8-12/ 1976. (2006). Ettayebi. O abordare multidimensională în D.Conceptualizarea curriculumului. Développer un curriculum d 'enseignement ou de formation.(2006). J. Multiethnic Education.. MEC 371 . A. Strauven.. August 29th 2007 Jeffcoate. Educaţia interculturală.Curriculum şi competenţe. (2010). L'education et l'information..(1999). Cluj. (1992). Trends în Education. M. Promoting Intercultural Learning in English as a Foreing Language: The Interplay of Teacher’ s and Student’ s Experience in Class.(2008)..D. Bucureşti: Humanitas. M. Paper presented at the Congress of the European Association of Research on Learning and Instruction.Dasen. Păun (coord) (2002). Paris: Presses universitaires de France. P.. Un cadru operaţional. Perregaux. V. Dictionnaire de l'évaluation et de la recherche en éducation.

de unde: râsul sarcastic. orientat asupra unui comportament individual şi colectiv.o concepţie despre viaţă. Există micul humor. omofonia. o mentalitate în faţa vieţii. allusion. Însuşirea comică serveşte la disocierea satirei de cinism.. Universitatea din Piteşti Abstract: The purpose of satire is not laugh. Satira este un mod intenţional. Satirist hides the truth behind comic. fundamental. o stare totală la care îşi aduc contribuţia toate trăirile şi străduinţele”192. în satiră ori în batjocură. but the goal is achieved through processes of the comic. Procedeul satirei. Key words: satire. prin care humorul poate să treacă în ironie. sau. Sarcasmul denumeşte batjocura necruţătoare. Reducţia are ca scop egalizarea194. Popa 2010: 143. definit de seriozitate. denaturarea. furios. characterology. Elena-Alina GRECU Şcoala Doctorală a Facultăţii de Litere. adică vehement. . sarcasm. un personaj dintr-o fabulă este căţelul. ea ascunde adevărul în spatele comicului. de vizare a răului din lume. trecerea de la simpatie la batjocură. iar căţelul simbolizează un individ concret ⁄ un tip funcţional. este reducţia193. mai exact. Blândeţea prezintă mai multe trepte. uzează de comicul violent. caracterizarea printr-un stil de vorbire notoriu (întrebuinţarea unui citat anapoda dintr-o personalitate care trebuie batjocorită). De pildă. înlocuirea sensului propriu al unui obiect prin unul figurat. Un individ este redus la un defect. 372 . 194 Ibidem. aglomerarea afirmaţiilor de acelaşi fel asupra unui individ. cu menţinerea relativă a omofoniei.Comicitatea satirei Drd. Posibilităţile de manifestare a sarcasmului sunt: jocurile de cuvinte. pamphlet. având aceeaşi valoare cu gluma mai mult sau mai puţin blândă şi marele humor. printr-o poantă comutativă (elogiul fizic şi sufletesc 192 193 Hőffding 2007: 57.

inferioritate – represiune ⁄ răzbunare (under-retaliation) (Gutman..Funcţie a limbajului: Orice tip de situaţie care poate fi realizată în interiorul limbajului sau folosindu-se de acesta. teologi şi clerici. Bryant ş. 195 196 Matthews 1997: 139. Priest. clienţii lor. Aceasta evidenţiază un aspect dezagreabil. curte şi aristocraţie. în care se condamnă atitudini. 197 Ibidem: 150. terminat cu o anume propoziţie). Unele grupuri sunt prezentate în mod satiric prin relaţiile sociale ale activităţii propriu-zise. Cu referire la funcţiile limbajului. vicios. 373 . determinarea noţională.superlativ al unei femei. Se poate spune că orice scriere cu pregnant caracter satiric. atribuirea de nume sarcastice.m.a. absolutizarea în negativ a ceva deja definit negativ. aparent ascuns de enunţ. se poate încerca să impui cuiva să facă ceva ş. Popa 2010: 149. Din practica satirică tradiţională s-au desprins următoarele categorii socioprofesionale: suveran. ilustrarea urâţeniei cuiva sau a vestimentaţiei prin redarea caracteristicilor relevante ale imaginii aceleiaşi persoane prin mijlocirea cifrelor. angajarea celor sfinte. este pamflet. meseriaşi. de obicei în proză.d. ce se opune formal sarcasmului. după aceea făcea referire la un volum de text scurt. judecători. lingvistul Peter Matthews propune următoarea definiţie: . trăsături de caracter ale unei persoane. 198 Ibidem: 154.). represiune ⁄ răzbunare – egalizare (retaliatory. hangii şi călători. cărturari. aspecte negative ale realităţii sociale. Iniţial a denumit o comedie latină în versuri din secolul al XII-lea. S-a constatat că pamfletul înfăţişează cel mai bine comicul orientat politic: superioritate – represiune ⁄ răzbunare (over-retaliation).”195. O satiră indirectă. Astfel. Se apelează la expresii violente directe. prin intermediul unui mesaj se poate transmite o informaţie. Pamfletul este o variantă de optimizare pragmatică şi formală a satirei şi sarcasmului197. jocul batjocoritor cu numele cuiva. amuzament maxim).equity. medici şi pacienţi. altele – evaluate şi condamnate după consecinţele extraprofesionale198. avocaţi. ulterior va desemna o scriere de dimensiuni reduse. licenţios.a. defecte morale. anacronismul sarcastic. este aluzia196. se poate reda starea de supărare a vorbitorului. oneşti sau delincvenţi. cu un ton combativ faţă de un obiect concret. concepţii. Satira dă coloratura unei opere.

Meseriaşii sunt satirizabili când nu îşi onorează profesiunea. prin neînţelegerea şi interpretarea greşită a explicaţiilor. Medicul este un fel de asasin. superstiţiilor. pentru mizeria localurilor în care se bea şi se mănâncă prost. venetici. Oamenii legii sunt corupţi. Se râde de diagnostice. farmecelor ori leacurilor vechi. eroismul. nedrepţi. Aristocraţii apar ca fiind intriganţi. Acţiunile reale ori atribuite unora evidenţiază virtuţi ca înţelepciunea. Adesea apar ridicoli sub raport familial. evlavia. Se râde şi de ultimele descoperiri ştiinţifice din domeniu. vagabonzi. capricioşi. falşi. în tradiţia comică – posesori de ştiinţă fără legătură cu realitatea sau contrazisă de aceasta. oportunişti cinici. cărturarii sunt socotiţi nebuni.militari. Meseriile penibile provoacă de asemenea râsul. se doarme promiscuu. terapii. beţivi. în contradicţie cu onorabilitatea profesională (soţi încornoraţi). 374 . generozitatea. vitejia. străini. nobili. Satira este îndreptată şi spre cerşetori. exploatatori. Toate viciile îi sunt atribuite aristocraţiei. afemeiaţi şi paraziţi. mincinoşi. iubirea de pământ şi de neam sau faptele sunt monstruoase şi nu pot fi prelucrate satiric. satirizabili ca ucigaşi. Raportate la infracţiuni. decizia. indicaţiilor medicilor. 199 Ibidem. ţărani. Ţăranii sunt satirizaţi pentru naivitate şi lipsă de maniere. jefuitori. Cărturarii sunt satirizabili. cinică. incapabili. .pentru că nimic nu-i mai criticabil decât ceea ce se află între suveran şi omul de rând”199. Ei sunt satirizabili când acordă atenţie prejudecăţilor. de preocuparea pentru câştigul material. ei îşi folosesc inteligenţa punând la cale excrocherii pentru întreţinerea existenţei de beţivi. păgâni. pentru necinstea lor. căci prea multă minte strică.. negustori. măreţia. un experimentator iresponsabil. Când nu sunt proşti. sancţiunile disproporţionate atrag comicul. Uneori. afirmă românul. sinceritatea. lacomi. Pacienţii devin ridicoli prin ignoranţă. Călătorii sunt aventurieri. hoţi. Au fost satirizaţi hangii. Ei ajung obiectele răzbunărilor comice ale supuşilor. Până în secolul al XX-lea este satirizată inutilitatea limbii latine în viaţa de fiecare zi. corupţi. Satira medicală este virulentă. Satira teologilor şi clericilor vizează nepotrivirea dintre pretenţiile spirituale şi slăbiciunile omeneşti ale indivizilor cu roluri religioase exponenţiale. terminologie şi argumentaţie sofisticată. inutili. proşti. ca falşi erudiţi. indivizi marginali. nepriceperea medicilor. Suveranul este cel mai puţin satirizat. violatori. bandiţi. În secolele al XIXlea şi al XX-lea se reprelucrează categoriile clasice ale deţinătorilor puterii pentru satirizarea politicianului. Militarii se găsesc în aceeaşi categorie cu infractorii.

acumulare de detalii exemplificatoare”200. 375 . pantomime şi drame. M. 200 Ibidem: 158. Institutul European.. în general a prezenţei fizice exterioare. New York.5/S/77265. The Concise Oxford Dictionary of Linguistics. Bibliografie Hőffding. 2007. traducere şi postfaţă de Val.. cu o reprezentare dinamizată în comedii.Dacă satira socioprofesională şi politică vizează bărbaţii.. Acknowlegements This work (Comicitatea satirei) was partially supported by the strategic project POSDRU 107/1. nepriceperea. Oxford University Press. satira femeilor are în vedere superficialitatea. absolutizarea vestimentarului. cosmeticii. Comicologia. Editura Semne. Matthews. Implicaţii satirice sunt detectabile în începuturile tuturor literaturilor. instabilitatea morală şi comportamentală. coafurii. Iaşi. o . inside POSDRU Romania 2007-2013 co-financed by the European Social Fund – Investing in People. lenea. Humorul ca sentiment vital (marele humor): un studiu psihologic.. Bucureşti. prostia. Panaitescu. O formă a satirei este caracterologia. H. podoabelor. Popa. 1997. P. 2010.

În 1929. prin limbajul direct. cântând cu asprime tristeţea unui adolescent „Invectiva poetului încearcă să purifice. cu piatra. Cuprindea foarte multe „cântări furioase cu imprecaţie”201. Key words: Geo Bogza. Versurile bogziene erau foarte asemănătoare versurilor whitmaniene şi baudelairene. under a cznical sign.1976 . cu puţine perifraze poetice. unfolds the devastation of dominant instinct. instinct. Poemul Invectivă a şocat literatura română prin versurile „brutal priapice şi cu totul deşănţate”203.Editura Minerva. woman faded Geo Bogza introduce o dată cu volumul Poemul Invectivă sexualitatea în lirica română. masturbarea. un limbaj insultă.Solemnitatea invectivei bogziene Drd.1985.Bucureşti.Facultatea de Litere Abstract The entire volume was created on the basis of some grave soul anxiety. tender woman becomes a long expected victim for rebellious thoughts. „singurul care nu F.Editura Eminescu. which placed the poetic message under the sign of indignation „The Invective Poem”. nr. anxiety.1 203 George Călinescu – Istoria literaturii române de la origini până în prezent. a fost asemănător cu destinul autorului care a scris volumul Florilor raului (Les fleurs de mal). Aderea – „Poetul la puşcărie” în Geo Bozga interpret de …. Destinul tânărului Bogza închis ca un asasin în închisoarea.p. p. p. tânărul Bogza declara în articolul Crezul publicat în revista Unu: „Cred într-o viziune sexuală a întregului univers” Îndrăznea să descrie violurile. Limbajul acestui volum era considerat un limbaj pornografic.The devine. Volumul Poemul Invectivă a fost distribuit numai printre prietenii scriitori ai poetului. cu pumnul”202.Bucureşti.The negative effects of the depraved body lead to a „faded” woman. Delincventul Bogza a fost un poet primejdios. din Văcăreşti. 5112/1935. deoarece a jignit şi ultragiat codul penal. incesturile. Aurelia Mihaela NĂSTASE MICU Universitatea Piteşti.42 202 Mihail Sebastian – „Procesul Bogza” în Rampa.815 201 376 . sexul cu animale.

mărturisind: „De mult îmi propusesem să scriu un elogiu al invectivei. iar pe ultima pagină apărea mottoul: „…Şi ca un zâmbet de provocare azvârlit continentelor. Poemele sale ilustrează dramele oamenilor simpli. Editura Adevărul Holding.102 207 Ion Pop – op cit. pe tot traiectul (…) gândesc mereu la realizarea Poemului Invectivă”204. volum care a deschis drumul unui limbaj obscen. invectivele urmează mai departe sub degetul de gheaţă al profeţilor viitori”206. poemului corosiv.417 205 Ion Pop – Dicţionar analitic de opere literare româneşti. Volumul era constituit „pe fondul unor frământări sufleteşti grave..poetul aducea un elogiu limbajului trivial.p. În 1930 la 12 iunie. Personajele bogziene sunt reprezentate de servitoare. de efebii vânaţi şi de doamne burgheze şi marinarii venerici. cu pulpe suave devine pradă mult aşteptată pentru nişte gânduri dezlănţuite infernal.. La sfârşitul lunii august 1933. p. de Anica nebuna. ori de câte ori l-aş citi. ce angaja o definiţie a poeziei sub semnul revoltei ca „deschidere a unui ochi crud asupra vieţii”. de destrăbălatele frumoase dar.putea fi comercializat”. Invectivele erau mult mai brutale şi necenzurate faţă de poemele anterioare din volumul Jurnal de sex. Mincu – O panoramă critica a poeziei române din secolul al XX lea. amorurile şi frustrările sexuale. p. de cizmarul Gheorghiţă. Întreg volumul Poemul Invectivă este alcătuit din 23 de poeme. poetul dorea să „se consacre în întregimea poemului.811 204 377 . de cioban. cerând ca dezgustul faţă de instituţiile sterile să fie manifestat descriind viaţa aspră. Scris la 11 iunie 1932 poemul Prefaţă la un roman de dragoste deschide volumul Poemul Invectivă. apărut prima dată în anul 1929. Toate întâmplările sunt relatate într-un limbaj dur şi foarte agresiv. oricât l-aş scruta. Bucureşti. de feciorii de bani gata. Azi l-am realizat atât de dur.811 206 Geo Bogza – Poezii. Bucureşti. poemul ilustrează ravagiile instinctului dominator. de acum înainte. Îmbrăcat într-o mască cinică.Edit casa cărţii de Ştiinţă . În noaptea M. Editura Pontica. de dedesubtul convenţiilor încât „acesta să cadă subminate autentic nu numai împroşcate la suprafaţă cum erau până acum”(12 octombrie 1935)207. Pe prima pagină a volumului apăreau amprentele digitale ale poetului. cât nu m-aş fi aşteptat. gingaşă. Cluj Napoca. 2007. precum: incestul. 2010. Nopţile de chin şi delir se pot transforma în unele fericite o dată cu prima ejaculare. 2007. Rezistă. Femeia divină. poemului ultragiant”205. p.

vestită pentru ceea ce făcea.Edit Artemis. realizarea plenară a unei singure fiinţe”. sexul devine complicele sălbatic care va lăsa „urme de nedescris”. 1994. p. Tensiunea interioară dezlănţuită în sânge şi în oase împinge la acte de violenţă şi ticăloşenie: „Privesc trupul tău fraged de fată tânără/ Şi o furtună de gânduri infernale se dezlănţuie în mine/ Sângele şi oasele mele îmi dictează tot ce trebuie să fac/N-am să mă dau în lături de la nicio ticăloşie” (Prefaţă la un roman de dragoste). măreşte tensiunea lăuntrică. Bucureşti. Trupul este cel care este înclinat spre ispită. Adolescentul căruia se vânduse „fugi afară peste câmpuri”. Geo Bogza valorifică în poemele invective „carnea trupească”. Efectele nefaste ale trupului lăsat pradă depravării. oarbă şi ticăloasă.cit.222 209 Ibidem. calmarea tensiunii. Obsedată de poftele trupeşti. p. cât şi de oasele care împing la desăvârşirea trupească. fără a înfrumuseţa şi 208 Jean. de febră şi delir”. duc la o femeie „veştejită cu cărăbuşi grefaţi pe ovare”. Alain Gheerbrant– op cit p. dezlănţuită. creând un puternic efect al obscenităţii:„De fiecare dată cu un câştig cinstit/Vindea o pulpă veche şi-un sex cam paradit/La sexul meu de domnişoară/ Veniţi cu bani rotunzi de aur/ Să mă plătiţi ca un tezaur/ La sexul ca un cucuruz/ Venim flămânzi încă o dată/Priveşte-ne deci depravată” (Poemul marinarilor venerici şi al femeii depravate). Prezenţa sexului stăpânit de dorinţă sălbatică.Alain Gheerbarnt – Dicţionar de simboluri. Uniunea sexuală a celor doi simbolizează „căutarea purităţii. Femeia depravată. Substantivul comun „sex” este prezent de două ori şi în Poemul marinarilor venerici şi al femeii depravate.deprimantă. Chevalier. p232 210 J. dezgustat de carnea smintită. spărgând brutal „limbajul convenţional şi supunându-l la crude violentări”. practica vechea meserie în fiecare seară. şi este considerat „elementul carnal robit păcatului… natura umană care şi-a pierdut spiritul de dreptate prin greşeala originală”. „declanşator al căldurii vitale şi vehiculat pasiunilor”209. Chevalier .211Poetul a introdus realitatea în literatură. femeia „leoarcă de sudoare s-a deşteptat ţipând speriată”.252 211 M. Mincu – op.208Impulsul sexual este dat atât de sânge.210 Carnea trupească era vinovată pentru orgiile „flămânde” ale „marinarilor cu voci de bariton”. Prezenţa femeii cu pulpe suave redă fericirea după „atâtea nopţi de chin. 417 378 . vânzându-şi trupul cu „ţâţe tari şi imaculate ca de ceară”. deoarece „visase un bivol ros cu sexul pus în coarne”.

de la început orice element pornografic. Invectivele bogziene au foarte multe note comune cu „urâtul” arghezian. dar nu îi lipseşte nici îndemânarea de regizor. pe când trupul „dinafară” pare a fi dumnezeiesc îmbălsămat de rugăciuni şi crezuri. de conţinut şi de expresie cu Florile de mucegai. Poftele trupeşti sunt dezvăluite de „vocile indecente”. satisfacţia”214. pipăind cartilajele şi zgârciurile putrede ale unei materii imune şi coborând ad inferos cât mai profund 212 213 Ibidem Ibidem 214 Ibidem 379 . Tânărul poet ştia „să exploateze cu efect virtuţile schematizării accentuate. pornografic implicând. Poetul descrie evenimente foarte concrete. cu câinii de vânătoare. Tam-tamul paparudelor apropiate. Poeme ca: La închisoare de hoţi din Doftana. de relatare a faptelor sexuale.stiliza versul. cu pantofii. Balada ucigaşului Maruth îl apropie foarte mult de lirica argheziană. Atingerea fiecărei părticele provoacă minuni. De cele mai multe ori poemul arghezian utilizează sintagmele obscene pentru a sparge vechile tipare ale poeziei tradiţionale şi a deschide un nou ev poeziei moderne. chiar suburban dau o pată de culoare în toate poemele. Solemnitatea versurilor ilustrează teribilismul juvenil. Majoritatea poemelor din Poemul Invectivă au comune nota de oralitate. în condiţia ei esenţială. care îşi înscenează şi montează reportajul”213. Dorinţele interioare sunt îndeplinite de „bărbaţii care-şi dau coate” şi râd de ocări făcând „semne de batjocură”.Trupul carnal este plin de dorinţe. Balada tatălui denaturat. Dacă Arghezi căuta „realitatea abjecţiei într-o terapeutică transcedentală. de cele mai multe ori autentice prin limbajul atipic. relatări de fiecare zi şi relatări ale faptelor de viaţă. ci doar a transpus simplu în cuvânt expresii triviale. Acuzat pentru încălcarea bunelor moravuri şi pentru limbajul utilizat Bogza consideră că „violenţa de expresie presupune o violenţă de suferinţă care exclude. Limbajul colorat. obscen. Poemul Invectivă are foarte multe asemănări de formă. Prezentarea eroului legendar. Gheorghiţă cizmarul. Fără nici un fel de sfială şi cu gingăşie egală caută „pântecul” împreunării. Utilizează „clişee poetizante puse în vecinătăţi inconfortabile cu elemente de poezie. . de factură senzaţional dramatică şi să transcrie în cod obiectual portretul grotesc al femeii obsedate sexual”212. cu vacile. În invectivele bogziene personajele cheie apar iubindu-se cu raţele. Anica nebuna.

I – Dicţionar analitic de opere literare româneşti. 420 380 .Edit Artemis. 215 M. nr. 2007 Sebastian. Editura Adevărul Holding. F – „Poetul la puşcărie” în Geo Bozga interpret de …. Bucureşti. p. Project ID52826 (2009).Editura Eminescu. cofinanced by the European Social Fund – Investing in People. Geo– Poezii. Bucureşti. 5112/1935 Acknowlegements This work (Solemnitatea invectivei bogziene) was partially supported by the strategic grant POSDRU/88/1.Bucureşti.5/S/52826. p. p.Bucureşti. Bucureşti.J Gheerbarnt .G – Istoria literaturii române de la origini până în prezent. Editura Pontica. 1994. 2007 Pop. Editura Pontica. Mincu – O panoramă critică a poeziei româneşti din secolul al XX-lea. Bucureşti. M – „Procesul Bogza” în Rampa. M– O panoramă critica a poeziei române din secolul al XX lea. A– Dicţionar de simboluri.pentru a accede la o metafizicizante simbolică”215. within the Sectoral Operational Programme Human Resources Development 20072013.Editura Minerva.419 216 Ibidem. Bibliografie Aderea.1985 Chevalier. 2007. 2010 Călinescu.Edit casa cărţii de Ştiinţă .222 Mincu. Cluj Napoca. Bogza se „lasă furat transfigurând materia atunci când recurgea la formele prozodice tradiţionale”216.1976 Bogza .

droite De ses premiers articles Nae Ionescu entame une systématisation de ses principales idées ce qui nous permet d’identifier « les catégories fondamentales de sa philosophie politique »217. l’Université de Bucarest 217 Doina MEZDREA. totalitarisme. volume II. Mihai SEBE Expert. nationalisme . Faculté de Sciences Politiques. Biografia. Another important category for the political thinking of Nae Ionescu is that between traditionalism and democracy. Another antinomy documented by professor Florin Ţurcanu is between culture and democracy. Etre antisémite signifie pour lui accepter d’être inférieur et c’est une situation humiliante pour un nationaliste. Une première catégorie antinomique est celle du nationalismeantisémitisme. anti-Semitism. Institutul European din România Abstract From his early articles Nae Ionescu tries to achieve a systematization of his main ideas. Nae Ionescu. p.Les catégories antinomiques fondamentales chez Nae Ionescu* Drd. ne se considère pas être un antisémite. à la différence de ses contemporains. Mots clefs: démocratie. la Roumanie de l’entre-deuxguerres . Situation humiliante et du point de vue tactique dangereuse. A fist antinomy category is that of nationalism vs. We are dealing here with a radical thinking that has the tendency to classify all in various categories in order to better explain the historical evolution. « Antisémite – c’est une définition par négation. [„categoriilor polare ale filosofiei sale politice”] * 381 . 418. Cela signifierait que je n’existe qu’en fonction de mon ennemi. Nae Ionescu. extrême . which will allow us to identify « the main fundamental categories of his political philosophy”. 2002. être purement et simplement antisémite Le présent ouvrage fait partie d’un projet doctoral de recherche en sciences politiques sous la direction du professeur Florin TURCANU. pour un intellectuel. Maison d’edition Acvila.

Cuvântul.”] 219 Ibidem. în cadrul statului nostru. Antidémocrate par tempérament. „Reacţiune şi altceva”.”. pp. Situaţie umilitoare. Bucarest. dar refuza epitetul de «reacţionar». le 3 septembre 1926. trecând în defensivă. le 3 septembre 1926. Antidemocrat prin temperament. 106-107: « Nae Ionescu était convaincu que le developpement du capitalisme et de la démocratie en Roumanie avait lieu contre le sens de l’histoire. Fondé sur cette règle le conservatorisme de Nae Ionescu ne peut être que « monarchiste.”] 222 Ibidem. « la sortie de l’individu du cadre de ses fonctions naturelles et sa dépigmentation de toute qualité et préoccupation propre ». [„Naţionalismul e în schimb o atitudine de afirmaţie: eu afirm drepturile la desăvârşită dezvoltare a naţiei mele. dans une acception proche de celle utilisée par Moeller van den Bruck. Prizonierul istoriei. mais il refusait l’épithète de « réactionnaire » Il préfère celui de « conservateur ». [„conservarea instituţiilor sociale este anchiloz㔄economisirea energiei naţionale. Nae Ionescu ne se considère pas être un réactionnaire mais un conservatoire car être réactionnaire représente un essai « au moins anormal d’arrêter l’écoulement de l’histoire ». Mircea Eliade. favorisant la dispersion des ressources et l’individualisation. naţionalist şi păstrează legătura cu trecutul”] 218 382 . într-o accepţie apropiată de cea utilizată de Moeller van den Bruck. Nae IONESCU. Cette „économie” est en flagrante contradiction avec la démocratie qui.„monarhist. menace l’être organique de la nation. „Reacţiune şi altceva”. el se definea ca «naţionalist». no.cela signifie qu’on se situe dès le début sur une position inférieure. „cel puţin anormală de a zăgăzui curgerea istoriei”] 220 Florin ŢURCANU. şi statornicesc că celelalte neamuri au a se acomoda naţiei majoritare.”] 221 Nae IONESCU. visant « l’économie de l’énergie nationale »221. Însăşi dorinţa de a înţelege sensul accelerării istoriei în maniera unui «conservator» fascinat de revoluţie trădează la Nae Ionescu influenţa autorului celui de-Al Treilea Reich şi pe cea a lui Oswald Spengler. Maison d’edition Humanitas.219 mais conservateur220. nationaliste et garde la liaison avec le passé »222. a fi pur şi simplu antisemit înseamnă a-ţi crea din capul locului o poziţie inferioară. et qu’on passe en défensive »218. 549. Son conservatorisme n’est pas statique. Îl prefera pe cel de «conservator». Ar însemna că eu nu exist decât în funcţie de duşmanul meu. Une autre catégorie importante est celle de conservateurreactionnaire. il se définissait comme « nationaliste ». désireux de garder l’ordre social et institutionnel de son temps – « conserver les institutions sociales relève de l’ankylose » – mais dynamique. Le désire même de comprendre le sens de l’accélération de l’histoire dans la manière d’un « conservateur » fasciné par la révolution trahit chez Nae Ionescu l’influence de l’auteur du Troisième Reich et celle de Oswald Spengler » [„Nae Ionescu era convins că dezvoltarea capitalismului şi a democraţiei în România se petrecea împotriva cursului istoriei. Cuvântul. [„desprinderea individului din cadrul funcţiunilor lui naturale şi decolorarea lui de orice calitate şi preocupare proprie”. şi din punct de vedere tactic. no. primejdioasă. 549. [„Antisemit – aceasta este o definiţie prin negaţie. 2005.

„o tradiţie care începe dela o dată fixă. La culture associée à la démocratie est plutôt une culture pratique. no. dar numai pe aceea de la 1848”.. comme la simple parution d’un journal. qui vise « d’élargir les commodités de la vie » C’est une culture superficielle. ». [„este imposibil a urca înapoi cursul vremii”. ca simpla apariţie a unui ziar.Une autre catégorie importante pour la pensée politique de Nae Ionescu est celle de traditionalisme-démocratie.”. Ces opinions paraissent illogiques à Nae Ionescu car pour lui « une tradition qui commence à une date fixe. est une contradiction « in adjecto » car « l’essence même de la tradition est sa parfaite continuité dans le temps et l’absence des débuts qu’on peut établir dans un calendrier « Le traditionalisme défendu par Nae Ionescu est autre chose qu’un retour au passé « […] on ne peut pas remonter au fil du temps et faire revivre le temps d’il y a trois cent ans […] »223 Une autre antinomie soulignée par le professeur Florin Ţurcanu est celle entre culture et démocratie. signifie spécialisation et approfondissement et pas une simple popularisation de quelques connaissances générales: « la culture personnelle est une oeuvre d’approfondissement et par conséquent de différenciation » C’est comme ça qu’on explique pourquoi « les grands hommes de la culture.. e o contradicţie in adjecto fiindcă „în esenţa tradiţiei stă perfecta continuitate în timp şi lipsa de începuturi cari să se poată stabili pe calendar.]”] 383 .] nu se poate urca înapoi cursul vremii şi reînvia timpurile de acum trei sute de ani [. c’est une culture des individus et pas des masses: « la culture est de par son essence et ses conséquences décidément aristocratique » La culture signifie différenciation. „democraţia recunoaşte o tradiţie. Influencé par les idées de Spengler. „[. qui manque de la profusion nécessaire à un véritable changement qui comporte vulgarisation et simplification: « […] elle a comme instrument une vulgarisation superficielle et non assimilée de quelques connaissances élémentaires.. La véritable culture est en échange aristocratique et élitiste. „Tradiţionalism şi democraţie”. Les politiciens qui soutenaient la démocratie affirmaient notamment que « il est impossible de suivre le fil du temps en arrière” et que „la démocratie reconnaît une tradition mais seulement celle de 1848 ». utilitaire. les grands créateurs dans l’ordre spirituel n’ont été 223 SKYTHES. Cuvântul. Nae Ionescu pense identifier une pseudo culture (celle démocratique) à coté de la véritable culture (élitiste). le 14 août 1926.. 532.

[„lărgirea comodităţilor vieţii”. no. une plaie paralysante de la vraie culture. 684 : « Aux yeux de Nae Ionescu. l’acte culturel étant. Bibliographie La presse Cuvântul.jamais des démocrates. 2001. Très différent de Nichifor Crainic par son tempérament et son style il rejoint le groupe néo-traditionaliste en 1926. la démocratie n’est pas créatrice de culture. marii creatori în ordinea spirituală nu au fost niciodată democraţi. ils n’ont été démocrates ni par tempérament ni par pratique politique »224. 1924 – 1933.”] 384 . „marii oameni de cultură. Cuvântul. professeur de philosophie à l’Université de Bucarest. L’opposition entre culture et démocratie n’est qu’une manifestation de cette incompatibilité.] are ca instrument o vulgarizare superficială şi neasimilată a câtorva cunoştinţe elementare. Par son essence même. C’est la culture dont le summum est atteint dans les soi-disant universités populaires. „Cultură şi democraţie”. Cuvântul. un phénomène culturel. telles quelles seront reflétées dans sa vie publique et privée. 1937-1938 224 Idem. „cultura este în esenţa şi urmările ei hotărât aristocratic㔄cultura personală este operă de adâncire personală.225 Meme şi devant la realité présente il est forcé de reconnaître le fait que dans les démocraties avancées la culture est plus répandue: „il est vrai. téméraire et limitée de la mentalité ankylosée dans la VIe classe de lycée. Studia Politica. nici prin practică politică. Culture stérile. „Cultură şi democraţie”. de démontrer l’inadéquation fondamentale de la démocratie aux besoins de la société roumaine et à ses traditions. „ [. VI de liceu. […] Même si la démocratie pouvait diffuser des notions culturelles dans les masses. 3. plagă paralizantă a adevăratei culturi. şi prin urmare de diferenţiere”. Cultura stearpă. volume I. no. 556. [„e adevărat. la culture de masse reste une illusion. un tel processus ne pouvait être à proprement parler. le 3 septembre 1926.”. « Néo-traditionalisme et politique dans la Roumanie des années ‘20 ».. îndrăzneaţă şi mărginită a mentalităţii anchilozată în cl. par la suite.”] 225 Florin ŢURCANU. no. p.”226 On peut avoir ainsi une avant première des idées qui affecteront les ouvrages et les articles de Nae Ionescu dans la période de l’entre-deuxguerres et on peut envisager les conclusions logiques de toutes ses actions. 556. Nae Ionescu tentera. » 226 SKYTHES. în regimul democratic se poate identifica o mai mare răspândire a culturii”. essentiellement individualiste et aristocratique. La véritable culture n’est jamais une culture des masses. dans le régime démocratique on peut identifier une culture plus répandue » cela n’est pas une culture mais c’est plutôt „l’instrument technique d’une forme spéciale – très approximative – de civilisation. „instrumentul tehnic al unei forme speciale – foarte aproximative – de civilizaţie. Este cultura a cărui summum se atinge în aşa numitele universităţi populare.. nu au fost democraţi nici prin temperament. le 3 septembre 1926.

Maison d’edition Universal Dalsi. Doina. Legiunea « Arhanghelul Mihail ». Biografia. 2001 MEZDREA.Livres et articles des revues de spécialité BĂRBULESCU. Maison d’edition Humanitas. 1995 ŢURCANU. 1999 MEZDREA. Florin. Bucarest. Maison d’edition Acvila. Maison d’edition Fundaţia Culturală Română. traduction par Monica Anghel et Dragos Dodu. volumul I. vol. Nae Ionescu. Armin. Biografia. Muzeul Brailă şi Maison d’edition Istros. Extrema dreaptă românească. volumul III. volumul II. Nae Ionescu. Mircea Eliade. traduction par Cornelia et Delia Esianu. 2005 HEINEN. Maison d’edition Humanitas. Bucarest. 2002 MEZDREA. Şerban PAPACOSTEA. volumul IV. Doina. nr. Bucarest. Prizonierul istoriei. "Néo-traditionalisme et politique dans la Roumanie des années ‘20". Zigu. 3. 2005 ORNEA. Biografia. Nae Ionescu. Pompiliu TEODOR. Nae Ionescu. Dennis DELETANT. Florin. Muzeul Brailă şi Maison d’edition Istros. Doina. Anii treizeci. Maison d’edition Corint. O contribuţie la problema fascismului internaţional. Istoria României. I. Biografia. 2005 385 . Bucarest. Keith HITCHINS. Miscare socială şi organizaţie politică. 2003 MEZDREA. 2001 ŢURCANU. Mihai. Doina. Studia Politica.

A Muralha es una novela histórica clásica y cuenta la historia de la fundación de la ciudad y la lucha por la posesión de la tierra durante el siglo XVII y XVIII.) La cultura también puede ser la portadora de una forma de dominación sobre otros grupos de personas o de la cultura en un contexto social y el fundamento ideológico de otros seres humanos (SIDEKUM. El choque entre la cultura europea e indígena y las relaciones conflictivas de la alteridad entre los primeros pioneros del "Nuevo Mundo" son la base para el análisis que tiene como base teórica autores como Sidekum.Cultura y juegos de alteridad en la novela A MURALHA Mls. 2006. alteridad. todas intrínsecamente ligadas a la cultura. diferencia. El encuentro entre el europeo y el indio americano: una historia de alteridad y asimilación Durante el siglo XX.entre los individuos: Por un lado. en el sureste de Brasil. 386 . la cultura encontró su lugar en las teorías sociales más importantes. la cultura puede ser vista desde la perspectiva de las prácticas de un grupo social. interculturalidad. Samantha BORGES Universidade Federal de Santa Maria Abstract El artículo tiene como objeto de análisis la obra A Muralha (1954). Escrito en honor del Cuarto Centenario de la ciudad de Sao Paulo. Key words: Cultura. p.sobre todo por el poder y la dominación . (. 101-102). pero sin embargo puede ser revelado a la luz de las teorías que abarcan las relaciones . y por lo tanto también se benefician las principales cuestiones relacionadas con la formación de la identidad y la alteridad. materializada por los Estudios Culturales. Landowski y Todorov. Como lo demuestra Sidekum. Surgen los conceptos de multiculturalidad. de Dinah Silveira de Queiroz... la cultura siempre es tratada como una síntesis de toda la actividad histórica del ser humano.

La forma en que la alteridad se constituye en un grupo social y entre este y otros grupos sociales actúa directamente en la formación de la identidad de los sujetos involucrados. 387 . con características primitivas y salvajes.que se puede comprender un poco más las relaciones sociales problemáticas entre el yo y lo otro. que analiza a los registros de Colón. se convirtiera en más similar al español. para que a través de los preceptos y valores cristianos establecidos en el Viejo Mundo. la llegada de los europeos en América se llevó a cabo con el fin de ratificar una actitud prejuiciosa y de abuso de poder sobre los nativos americanos. considerada por los españoles como la legítima. constituye el marco básico para las relaciones de alteridad en el momento del descubrimiento.Es desde esta perspectiva . Los españoles sólo reconocían al indio como a un igual. el diferente es más evidente y múltiplo que nunca. que los españoles inserían a los indios en una banda situada entre el hombre europeo . que acepta al otro. Esta actitud de asimilación. el extranjero – que la humanidad ha experimentado alguna vez: el "descubrimiento" del Nuevo Mundo. pero es culturalmente inferior. Según Todorov. con pasajes de las cartas de Colón. p. hay que volver un poco en el tiempo que se puede encontrar uno de los momentos más memorables con el otro . en un mundo acuñado como multicultural. en el mundo contemporáneo. El pueblo de América había sido considerado aculturado. pero esta falta de cultura está directamente relacionada con el hecho de que las prácticas indígenas eran diferentes de la práctica europea. Todorov describe. Para el español. Sin embargo.considerado el único modelo de sujeto civilizado . 1997. para asimilar las características del medio ambiente o del grupo social dominante. el indio pertenece a la raza humana. Landowski señala que "el surgimiento de un sentimiento de" identidad "parece pasar necesariamente por la intermediación de una “alteridad” que se construirá (Landowski. aún hoy.y los animales. En la actualidad. intermedia el contacto entre las personas principalmente de los países más ricos en relación con los países históricamente más necesitados. por lo que potencialmente susceptibles a la domesticación. şi fuera capaz de ser esclavizado y cristianizado. pero continuó por siglos de colonización y.el diferente. desde que el renuncie a sus propias características. que ha tenido reflejos hasta hoy en el mundo y las culturas contemporáneas. La llegada de los europeos a América se configura en un complejo proyecto de dominación y sometimiento de las personas involucradas.la alteridad . 34).

tanto los recién llegados europeos y Cristina. las conquistas y masacres del pueblo de Sao Paulo a finales del siglo XVII y principios del XVIII. ignorantes y obstinadas (QUEIROZ. ya que los hombres pasan largos meses en la región del “Sertão”. fue escrita en honor de la celebración de los 400 años de la fundación de la ciudad brasileña de Sao Paulo. p. de Dinah Silveira de Queiroz. no gastaríais aquí su amable presencia (. los negros haciendo lo que les enseñan. que a menudo luchan por sobrevivir solas. hijo de Don Braz. al aterrizar en Brasil. Cristina. y estos demonios sin Ley ni Rey.) Cúrense las ilusiones de la niña. fanfarrones y pendencieros. cuanto por el que ya había hecho un poco de historia aquí. llega en el Puerto de San Vicente llena de sueños. como monos. La novela. expuesta en la trama que automáticamente muestra cómo la relación que se desarrolló en los primeros contactos entre Colón y los indios de América Central se ha convertido en inherente a la ideología del 388 . es prometida en matrimonio al joven. Es la relación de alteridad entre los blancos y los indígenas.. 2000. blancos sucios. Y las mujeres en las casas escondidas en sus madrigueras como conejos. Una lucha sangrienta y la aparición de una "tierra de nadie". la visión romántica de Cristina ya es confrontada por la observación egocéntrica del Capitán Mor-barco. prima lejana de Tiago. pero les diciendo a las masas.El colonizador y los colonizados en A Muralha La novela A Muralha. cuenta la historia de las luchas. Sacerdotes que compiten con los blancos. 12). formada en conformidad con el punto de vista del pensamiento predominante en Europa Si supieras lo que es esta tierra. La pobreza arrogante de la tierra! Los indios feos como Judas. Pero en este contexto. especialmente las mujeres.. en 1954. hay un discurso de autoridad que impregna la narración a través de la presencia de los personajes secundarios. donde el primero que llegó construyó su propia ley de privilegios. A comienzos de la historia. La novela presenta una compleja red de personajes que ocupan lugares diferentes en una jerarquía muy marcada. constituyen el contexto de la historia de Cristina y Tiago y la trágica saga de la familia de Don Braz Olinto. La historia es protagonizada por el hombre blanco. narrada en tercera persona. Este es el escenario que se despliega la historia de los personajes de la familia. llena de la educación del Reino y con la esperanza de encontrar un amor romántico en el "Nuevo Mundo". como Don Braz y su familia. Procedente de Portugal.

en su jueves. no valen ni el pué que mastican. la misma cuenca excavada en la madera. y para el indio. Está presente tanto en la idea de la novela de la presentación de las indias a los placeres de 389 . Pero los hombres comían allí! Además de dos indios. que se muestra de una manera más sutil. La principal diferencia en el trato con los demás. el patio había un tazón grande. pero es como un jefe de los indios "puros" tratados como esclavos. donde. 2000. Es interesante como el juego se trabajó a partir de la alteridad en primer lugar. hijo de don Braz con alguna india. Aimbe para llegar a casa. tres de los otros siervos se inclinaron sobre el cuenco. los trata con la misma violencia y la repugnancia que un blanco trataría. los esclavos eran tres: un negro y dos criollos. Aimbé hablaba fuerte. Ya aparece en el texto anterior el representante principal de la narración.como şi le fuese concedido reconocimiento . en el lago Serena. p. y en segundo lugar entre el criollo y el auténtico nativo. Aimbe devota al blanco. no es ni blanco ni indio.colonizador. con orgullo . porque parece que no importa tanto. En la alteridad entre los personajes presentados.toda su servidumbre. enojado con los esclavos del lago Serena. lo mejor es dejarlo caer en el bosque de nuevo (QUEIROZ. 34). Aimbe. jura que suelta este demonio en el bosque de nuevo. que es el desprecio con que las indias son tratadas. una diferente "cepa" de la jerarquía social de Sao Paulo en aquel tiempo. Al igual que las cartas de Colón. Aimbe descarga todos sus supuestos "poderes". como algo muy natural. A Muralha aporta los pasajes de trabajo que revelan el carácter peyorativo con que son caracterizados los indígenas europeos. p.Mi señor me dijo que hiciera la voluntad de su dueño. Por lo tanto. porque aquí hay muchos del mismo animal. muestra preocupación por la "responsabilidad" para llevar a los esclavos de la finca y busca ser representativo de su señor. entre Aimbe y el hombre blanco. a recoger un puñado de puré amarillo. 15-16). se coloca como un sirviente de la familia del Lago Serena. como se muestra en el fragmento siguiente: . hay una relación. Mientras le respondían. Sin embargo. 2000. el criollo. Como un hijo bastardo. devorando la comida codiciosos como perros humanos (QUEIROZ. Mi dueña no tendrá lástima por algo malo así como él. se los comen los animales. donde Aimbe tiene su voluntad propia. Ellos no pagan nada. haz lo que quiera. Para no gastar el dinero de usted. cuando se refiere a la mujer indígena es la violencia sexual que se les presentó. En la narrativa los indígenas son a menudo tratados como animales: Fuera del hogar.

trae en su relato las relaciones de alteridad entre personas de origen diferente. esencialmente. Entender cómo esta relación de dominación se da. y su seno izquierdo. se hace casi inevitable crear un juego de dominación y poder. el sufrimiento del negro y. vio a Don Guilherme pasar. Don Guilherme es un solitario que recibe Cristina en su casa durante su viaje a Lago Serena.Pagana infeliz . Al confrontar las diferentes culturas. que son sometidas al yugo de su amo: "Hubo un tumulto de la risa de los niños y la voz de Don Guilherme borracho cantando la misma canción aburrida y bárbara. Cristina se sorprende cuando. p. y muestra como este proceso estuvo marcado por las ideologías dominantes de los colonizadores sobre los colonizados y del hombre que se constituye este contexto como un sujeto. la de criollo. 2000. para colocarse en una interacción entre el yo y el otro. que se puede entender como el nacimiento simbólico del país. Y en un segundo momento. (. la sensación de no ser esclavo ni amo cuando está en su más expresiva condición. sólo en su habitación. abrazado a dos indias también desnudas "(QUEIROZ. apareció. p. pero sobre todo es necesario para entenderse que es el actual Brasil y qué cargas de identidad lleva hasta hoy. ve el decente y cristiano Don Guilherme unirse a las indias. 27). como su servidumbre y sometimiento a las leyes de "dicho" civilizado. 28). cuando las indias son sirvientes de la casa y por lo tanto. Él demuestra la subyugación a que se somete la mujer indígena. india tonta! (QUEIROZ.. 390 .usted sabe que su amo quiere decencia en esta casa! Componer usted mismo. Así sucedió en la relación de alteridad en el encuentro de españoles e indígenas de América Central y también lo fue en el contacto entre los indios de Portugal y Brasil. cuando ella se inclinó. Sujeto este que se conoce. Él derramó su ira: . pero su vestido estaba abierto por delante. Primero durante el día.. relaciones practicadas en el territorio nacional. en la noche. vista como construcción representante de los tiempos del nacimiento del Brasil.replicó . completamente desnudo. 2000. la sumisión de los indígenas. Llevaba ropa limpia y blanca. La novela A Muralha. Dos pasajes del libro ilustran estos dos polos.la carne del hombre blanco. es importante no sólo para conocer el pasado. es una amalgama de diferentes identidades: lleva el arrogancia del hombre europeo. desabrochado. deben seguir las convenciones y las costumbres de los colonizadores: Una india llegó a retirar los restos de la cena. la historia del nacimiento de Sao Paulo.) En la confusión de la sombra y la luz.

Sao Paulo: Record.Referencias Bibliográficas LANDOWSKI. 2006. A Muralha. Elisete Tomazetti. Dinah Silveira. Tzvetan. Conceito de cultura. Presença do outro: ensaios de sociosemiótica. 2010. Sao Paulo: Perspectiva. Eric. 2002. Anthony. TODOROV. 2000. Ijuí: Unijuí. 391 . Sao Paulo: Martins Fontes WMF. A conquista da América: a questão do outro. SIDEKUM. M. In: Cultura e Alteridade: consenso / Org Luiz Amarildo Trevisan. QUEIROZ.

SECŢIUNEA : LINGVISTICĂ ŞI TRADUCTOLOGIE 392 .

dr. univ. 393 . Universitatea « Spiru Haret » Abstract The present paper addresses the regularities of the ways conceptual metaphors are expressed linguistically in different languages.Conceptual Metaphors and Their Linguistic Expression in English and Romanian Lect. in what ways it differs and why. linguistic expression. Thus. In order to answer these questions. with focus on English and Romanian. we will look at the figurative meaning and its possibility of being expressed by a different / similar word form within the same (or different) conceptual metaphor. VALUABLE RESOURCES) (Lakoff and Johnson. The expression of the same figurative meaning It is common-knowledge that there are several possibilities to translate a metaphorical expression from one language to another. Denisa DRĂGUŞIN Facultatea de Litere. and more specifically. figurative meaning. A variety of different metaphorical examples are analyzed in this respect. The question the article attempts to clarify is whether the linguistic expression of shared conceptual metaphors is also the same or it differs from language to language. cultural context Introduction The present study attempts at describing the ways in which the linguistic expression of shared conceptual metaphors differs or is similar across English and Romanian languages. Key words: conceptual metaphor. There are studies which have revealed both differences and similarities in the linguistic expression of conceptual metaphors. Our study investigates the ways the linguistic expression of the shared conceptual metaphors differs or is similar across languages. 1. 1980). The analysis is based on one of the mostly common conceptual metaphor that exists in English and Romanian: TIME IS MONEY (more largely.

In the Romanian sentence. Device-ART. 1. Instead of the 394 . In what follows. However. the figurative meaning that is to be expressed. (a) Aparatul acesta o să-ţi economisească timp. the possessive pronominal adjective disappears from the specifier position of the head noun. this will CLITIC-2nd PERS-DATIVE-POSS save-3rd PERS time (b) Aparatul acesta o să-ţi economisească câteva ore bune. As far as the last parameter is concerned. (1) You’re wasting my time.1. we will consider several varieties of the TIME IS MONEY metaphor in English and Romanian.2. and the particular patterns produced by the English expressions in Romanian. 1. the time Both Romanian sentences drop the Subject as the inflection of the verb surfaces all the necessary morphological features. (2) This device will save you hours. this will CLITIC-2nd PERS-DATIVE-POSS save-3rd PERS some hours Again the English and the Romanian sentences differ in terms of the morpho-syntactic constructions used. and it takes the form of a clitic in the Dative-Possessive case preceding the verb and modifying the NP subcategorized by the latter. the conceptual metaphor(s) on the basis of which the figurative meaning is composed. When examining the similarities and differences in the metaphorical expression of a conceptual metaphor. the following parameters should be taken into consideration: the literal meaning of the expression used. the time (for nothing) (b) Îmi consumi timpul. CLITIC-1st PERS-DATIVE-POSS waste-2nd PERS. the word form that literally means the same as save is used in Romanian as well. Device-ART. and the linguistic form that is used.establishing the “equivalent” of a particular metaphorical expression in a certain language becomes problematic. we would expect it to be different in the case of two different languages. (a) Îmi pierzi vremea (de pomană). the NP-DO subcategorized for by the verb has a possessive pronominal adjective in the specifier position. In the English sentence. CLITIC-1st PERS-DATIVE-POSS waste-2nd PERS.

which actually leads to a concealed linguistic metaphor based on the TIME-AS-A-VALUABLE COMMODITY metaphor. the Romanian resorts to the sentence Nu am timp pentru tine (‘I don’t have time for you’). 1. In order to express the meaning of the English sentence. this idea can be seen in the third (c) Romanian variant Nu pot să-mi rup timp pentru tine (‘I can’t tear off time for you’). cannot be used with both a Complement (‘your time’) and an Adverbial (‘these days’).5. (4) How do you spend your time these days? (a) Cum îti petreci timpul liber? How CLITIC-2nd PERS-DATIVE-POSS spend-1st PERS the time spare (b) Ce faci zilele astea? What do-1st PERS days these The Romanian literal equivalent of spend. NEG-have-1st PERS time of you-ACC (c) Nu pot să-mi rup timp pentru tine. 1.word meaning ‘hour’. never in a relation of subordination: Nu am timp (‘I don’t have time’) and O să îţi dau timp (‘I’ll give you time’). (a) Nu am timp pentru tine. More explicitly. NEG-have-1st PERS time for you-ACC (b) Nu am timp de tine. NEG can-1st PERS CONJ CLITIC-1st PERS-DATIVE-POSS tear1st PERS time for you-ACC Although the Romanian language allows the sentence Nu am bani să-ţi dau (‘I don’t have money to give you’).3. 395 . petrece. as in (2)(b). The word ‘hour’ can be used if and only if it is quantified. so time seems to inherit the features of a [-abstract] object. 1. (3) I don’t have the time to give you. (5) That flat tire cost me two hours. the Romanian sentence can make use of the word meaning ‘time’. The Romanian accepts the two English sentences independently. it does not allow Nu am timp să-ţi dau (‘I don’t have the time to give you’).4. a mass or object from which one can tear off a piece. The basic conceptual metaphor read in this Romanian metaphorical expression is related to TIME IS A SOLID MASS OR OBJECT.

NEG have-1st PERS enough time for this (b) Nu am timp de pierdut pentru asta. (6) I have invested a lot of time in her. (8) I am running out of time. Consequently. 1.7. 1.6.8. semantically speaking they are equivalent and converge to the same conceptual metaphor. Be-1st PERS SG PRES in crisis of time (b) Nu îmi ajunge timpul. (a) Nu am suficient timp pentru asta. AUX-have-1st PERS invest-PAST much time in PRON-3rd PERS SG ACC The Romanian word that etymologically derives from the same Latin word as the English word invest does is investi. (a) Am investit mult timp în ea. 1. we may say that it is both similar to and different from the English one. NEG have-1st PERS time to waste for this Irrespective of the fact that due to syntactic reasons there are major differences between the English and the Romanian sentences. The two literally the same verbs can be used in the figurative meaning. The English sentence is translated into Romanian without difficulty. (a) Sunt în criză de timp. CLITIC-1stPERS-DATIVE-POSS AUX-have-3rd PERS take-1st PERS-PAST two hours the flat tire Although the Romanian language allows the use of the figurative meaning of the verb cost as in M-a costat două săptămâni de durere (‘It cost me two weeks of pain’). (7) I don’t have enough time to spare for that.(a)Mi-a luat două ore pana de cauciuc. it does not accept a literal translation of the sentence in (5) which leads to a different reading of the conceptual metaphor underlying the metaphorical expression TIME IS AN OBJECT. NEG CLITIC-1st PERS-DATIVE-POSS be enough the time 396 .

a-ţi bugeta salariul (to budget one’s salary). It can only accept [+concrete] entities: a-ţi bugeta călătoriile (to budget one’s travels). a-ţi bugeta achiziţiile (to budget one’s acquisitions) 1. Make-2nd PERS CLITIC-2nd PERS-DATIVE-POSS time for me When it refers to time. (a) Păstrează timp şi pentru mine. Be-3rd PERS SG PRES time CONJ CLITIC-2nd PERS-DATIVEPOSS manage-2nd PERS the time (b) E nevoie să-ţi planifici timpul.10. We can either preserve the same conceptual metaphor as in (10) (a) and (c) by using the Romanian verbs păstra (‘keep’) and face (‘make’). Were we to schematize our findings we would comprise the following distinctions: Eg.The English sentence does not translate easily into Romanian.9. or we can relate to the conceptual metaphor TIME IS A SOLID MASS OR OBJECT as in (10) (b). Keep-2nd PERS time for me (b) Rupe-ţi timp şi pentru mine. (10) Put aside some time for me. Word Literal Figurative Conceptual form meaning meaning metaphor 397 . imposing the use of different literal expressions. The Romanian language does not accept a-ţi bugeta timpul (‘to budget one’s time’). Be-3rd PERS SG PRES need CONJ CLITIC-2nd PERS-DATIVEPOSS plan-2nd PERS the time The Romanian word bugeta corresponding to the English budget cannot be used with the same figurative meaning. (9) You need to budget your time. the English verb put aside cannot be literally translated into Romanian. as the latter does not accept the figurative meaning of the English verb run. (a) E timpul să-ţi gestionezi timpul. Tear-2nd PERS CLITIC-2nd PERS-DATIVE-POSS time for me (c) Fă-ţi timp şi pentru mine. 1.

1a 1b 2a 2b 3a 3b 3c 4a 4b 5a 6a 7a different different different different different different different different different different different different same same same same different different different same different different same partly different partly different different different different different same same same same same same same same same same same same same same same same same same different same same different same same 7b different same same 8a 8b 9a 9b different different different different same same same same same same same same 398 .

This implies that both conceptual and linguistic metaphors may be not only cognitively. Less frequent is the pattern “different. In this pattern. Selected Bibliography Kittay. Metaphors We Live By. same. Eva F. The analysed examples lead to the conclusion that two languages may have the same conceptual metaphor. different” in which the same figurative meaning is rendered by different word forms that have different literal meanings within different conceptual metaphors. different word forms have the same primary literal meanings. yielding the same figurative meaning within the same conceptual metaphor. the cognitive and the cultural merge into a single conceptual complex. In metaphors and their linguistic expression. same” which occurs 6 times out of 20. Its Cognitive Force and Linguistic Structure. Metaphor. Oxford: Clarendon Press. the least frequent pattern is “different. same” which occurs 11 times out of 20. but also culturally motivated. same. 1980. same. Lakoff. George. Chicago. Mark.. Johnson. Here. Finally. it seems that the most common case for the expression of the same figurative meaning is the pattern “different. 1987. University of Chicago Press. different word forms have different primary literal meanings. but similar figurative meanings within the framework of the shared conceptual metaphor. different. but the linguistic expression of the same conceptual metaphor may be affected or fashioned by differences in cultural-ideological characteristics and conjectures describing the different cultures. same.10a 10b 10c different different different different different different same same same same different same Conclusions On the basis of the comparison of the TIME IS MONEY metaphor in English and Romanian. different. 399 .

). Dicţionar de metafore. Andrew (ed. University of Chicago Press. Women. Editura Universităţii Bucureşti. Editura Universităţii Bucureşti. Adriana. “The contemporary theory of metaphor”. Metaphor and Thought. Editura Vox. Silviu.Lakoff. Bucureşti. Zafiu. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. 2003. and Dangerous Things. Rodica. 400 . 2008 Constantinescu. Third Edition. 1987. Creativitate lexicală în România actuală. 202-251 Stoichiţoiu Ichim.). Bucureşti. Diversitate stilistică în româna actuală. Bucureşti. 2006. Bucureşti. 2001. George. Editura Rocambole. Chicago. pp. Lakoff. Cambridge: Cambridge University Press. Marin. Cambridge University Press. Fire. George. Dicţionar de cuvinte polisemantice. Dictionaries Buca. in: Ortony. 2001. 1993 (2nd ed.

diplomatique correspondance officielle. La diplomatie La diplomatie retrouve ses racines dans le passé des conventions territoriales et de la bonne foi existantes même dans le règne animalier. culturel et scientifique – implique que les institutions européennes et les méthodes diplomatiques des États membres aient connu un processus de transformation accélérée et substantielle. Celui qui gardait l’exemplaire dans l’archive était appelé diplomate et son activité s’appelait diplomatie. le mot est entré dans le vocabulaire de la politique diplomatique moderne. partie de grandes mutations de l’évolution internationale. correspondance 1. (Iacob 1997 et 2005 :5). Mots-clés: diplomatie.univ. Cet article se propose d’analyser les dix principaux documents diplomatiques et les particularités de la rédaction des notes diplomatiques. on s’arrêtera sur la définition conformément à laquelle la diplomatie est la science qui gère les rapports et 401 . Petit à petit. Universitatea « Spiru Haret » Abstract Au XXIème siècle. dr. univ. La notion de „diplomatie” dérive du mot grec « diplóô » qui signifie „doubler” et qui désigne l’action de rédiger des actes officiels ou des diplômes en deux exemplaires. le développement toujours plus accru des formes d’activité humaine dans les domaines politique. Parmi les nombreuses définitions de la diplomatie considérée tantôt art. Tamara CEBAN Lect.La correspondance diplomatique entre lettre et acte. Quelques caractéristiques de redaction Conf. Repères historiques . la signification du mot „diplôme” s’est élargie désignant d’autres documents officiels. dr. tantôt science. économique. ce qui a fait que la diplomatie se transforme dans une institution sociale et politique. social. Sebastian CHIRIMBU Facultatea de Litere. dont un était la procuration donnée aux messagers et l’autre était gardé dans l’archive. Pris des Grecs antiques.

Mais le terme a commencé à faire référence aussi aux personnes qui s’en occupaient. Les méthodes diplomatiques se sont élargies avec le développement de la société. le mot „diplôme” a désigné d’autres documents officiels (Nicolson 1955:19). l’activité diplomatique désigne la science auxiliaire de l’histoire consacrée à la manière de rédaction des documents et à leur authenticité. Jean Dumont publie la collection de traité intitulée Corps universel diplomatique du droit des gens. Un moment important de l’histoire de la diplomatie est l’apparition de premières missions permanentes. on timbrait les listes sur les deux feuilles en métal. des armistices négociés dans les luttes entre les tribus (Nicolson 1955:17). n’est pas pratique et naît toujours des dangers. Dans l’Empire Romain. Les forces de paix. On les appelait des „diplômes”. ont créé les prémices d’un nouvel ordre politique et économique européen. la démocratie.les intérêts entre les États ou l’art de concilier les intérêts des peuples ou. En 1693. comme moyen de solution des litiges. au XXème siècle. dans une acception plus restreinte. Petit à petit. „une vraie révolution dans le développement de la diplomatie” (Maliţa 1975:13). Le Congrès de Vienne de 1815 a représenté une cristallisation de l’activité diplomatique et a établi des règles caractérisant ce qu’on appelle la diplomatie classique: autonomie. on les pliait en deux et on les collait d’une manière spéciale. 402 . le progrès et la généralisation des relations entre les États européens du XXème siècle. La diplomatie constitue le meilleur moyen que la civilisation ait inventé pour veiller à ce que la force ne gère pas les relations internationales car la guerre. caractère secret et esprit de caste. Aujourd’hui. La profession diplomatique est très ancienne (Maliţa 1975:13): des traités de paix ou des alliances inscrites sur les monuments historiques. enregistrant une permanente tendance d’institutionnalisation et de perfectionnement selon le processus général d’évolution des rapports entre les individus et les collectivités. Le terme „diplomatie” a été utilisé en anglais à partir de 1645. Dans les deux cas. Leibniz publie Codex juris gentium diplomaticus et en 1726. le terme fait référence aux collections de documents sur les relations internationales. aux diplomates ad-hoc de la préhistoire et aux divers documents de principaux États européens qui reflètent une position commune au sein de l’Union européenne. la diplomatie c’est la science ou l’art de la négociation.

Iliuţă.” Dans la pratique. on gère une obligation etc. à savoir elle doit gérer les rapports existants entre les États. la diplomatie a des principes déterminés car elle est régie par certaines notions ayant un but précis et distinct. La correspondance entre lettre et acte La notion de correspondance signifie la forme écrite que les rapports entre deux ou plusieurs personnes supposent (d’habitude la forme de lettre). En fonction de l’envoi des lettres à une personne juridique ou physique. Le concept de diplomatie équivaut à celui de dialogue. Il faut souligner que la diplomatie est une activité qui sert et qui assure le bon fonctionnement des relations internationales. il faut souligner plutôt le caractère pacificateur de l’action. Dans un sens plus rigoureux.Dans le Dictionnaire Oxford. • L’acte a un titre tandis que la lettre contient rarement un titre. En tant que discipline. L’acte constitue une preuve écrite par laquelle on constat un fait. 2. Sterian. celles-ci font l’objet de la correspondance officielle ou privée. La correspondance officielle désigne la totalité des lettres et des documents circulant entre les personnes juridiques ou entre une personne physique et une personne juridique afin d’établir des rapports entre ces personnes (Ceban. Chirimbu 2008 :12). Bien que certains auteurs considèrent que la diplomatie gère aussi les rapports hostiles entre les États. on rencontre en fait la rigueur scientifique et l’art du diplomate. À mentionner le fait que dans plusieurs définitions on utilise simultanément les termes „science” et „art. la diplomatie n’est pas une science telle les mathématiques et on ne peut pas préciser combien elle est proche à l’art. • Les lettres peuvent être rédigées et signées par toute personne ayant la délégation de correspondant tandis que les actes sont rédigés et 403 . Entre une lettre et un acte il y a les distinctions suivantes: • La lettre est une communication adressée par écrit à une personne. créant les meilleures conditions pour le bon déroulement de ces rapports. • La plupart des actes sont tapés à la machine tandis que la plupart des lettres sont écrites à la main. on considère que la diplomatie représente la conduite des relations internationales par l’intermédiaire des négociations auxquelles les ambassadeurs et les envoyés participent. • L’acte spécifie le titulaire auquel on fait le constat.

par courriel spécial ou par la poste normale. deux États puissent conclure des accords bilatéraux dans le droit international public. l’acte sera consigné au bénéficiaire sous signature. administratif. à savoir une note verbale ayant le même contenu que le Ministère des Affaires étrangères ou le secrétariat d’une organisation internationale envoie à plusieurs ou à toutes les missions diplomatiques accréditées auprès de l’État respectif ou auprès l’organisation respective. Les notes diplomatiques sont des communications officielles qu’un État ou une organisation envoie à un autre État ou à une autre organisation internationale. envoyée par la mission diplomatique. par l’intermédiaire des ministères des affaires étrangères et des missions diplomatiques. Elle se réalise par des notes diplomatiques. La correspondance diplomatique dans le contexte de la démarche diplomatique. diplomatique etc. Quand on n’utilise pas cette lettre. on utilise une disposition légale ou d’autres communications d’intérêt général. elle contiendra le timbre de l’institution et les initiales du nom de celui qui a approuvé l’envoi de la note. Elles sont divisées dans plusieurs catégories. rédigée à la IIIème personne. On ne signe pas la note verbale. Types de correspondance On peut utiliser la correspondance commerciale à l’occasion de la démarche diplomatique ou indépendamment. La technique d’un accord par échange de notes verbales consiste dans le fait qu’un État présente à un autre État une proposition dans une note verbale transmise à la mission diplomatique de ce dernier État. Celui-ci 404 . • L’acte circule entre auteur et bénéficiaire accompagné par une lettre. à savoir des secrétariats des organisations internationales.signés par des fonctionnaires nommés par une disposition expresse ou par un acte normatif. juridique. Un type important de note verbale est la note circulaire. La pratique des notes verbales est tellement utilisée que. On utilise les formules de politesse consacrée au début et à la fin de la lettre. La note verbale est une communication écrite non signée. par l’intermédiaire de l’échange des notes verbales avec un contenu identique. On tape la note sur une feuille de papier avec l’en-tête de l’émetteur. 3. La sphère de la correspondance officielle est très vaste et elle suppose aussi des problèmes avec contenu économique. par le Ministère des Affaires Etrangères ou par le secrétariat d’une organisation internationale. Afin de transmettre des informations dans des situations de protocole.

accepte la proposition. comme dans le cas des notes verbales et des notes signées. Toutes les deux produisent des effets dès le moment quand le destinataire les reçoit. elle est remise durant une audience à laquelle tous ceux qui l’ont signée assistent. Dans de telles situations. au Monsieur le Secrétaire Général ou au Monsieur l’Ambassadeur” selon le cas. Elle peut être 405 . Elle est signée par l’expéditeur et elle est adressée personnellement au ministre des affaires étrangères. Ce type de correspondance est utilisé lorsqu’entre l’émetteur et le destinataire il y a des rapports de travail plus familiers et la nature des problèmes abordés ne réclame nécessairement une communication officielle. il n’y a aucune différence entre la note verbale et la note signée. l’échange de notes verbales constitue un accord entre les deux États. la répétant textuellement dans une note verbale de réponse. C’est une communication écrite que les représentants diplomatiques de plusieurs États adressent solidairement au ministre des affaires étrangères ou au secrétariat d’une organisation internationale. Du point de vue juridique. ou simplement „À Son Excellence” et elle finit par une formule telle: „Je vous prie d'agréer. La lettre personnelle est un document moins formel que la note verbale et la note signée et elle est adressée au chef de la mission. la pratique consiste dans le fait que les deux États se consultent et se mettent d’accord sur le texte de la proposition proprement dite figurant dans les notes verbales. La note signée est un document diplomatique plus solennel. rédigées dans une langue étrangère. Au moment de la réception de la réponse. La note collective représente une forme de correspondance extrêmement solennelle. au ministre des affaires étrangères ou au chef exécutif d’une organisation internationale ou vice-versa. Monsieur le Ministre. qui vise à mettre en évidence qu’elle a été élaborée de commun accord et que le problème abordé dans la note est signée par tous les chefs des missions diplomatiques. l'expression de ma très haute considération” en ce qui concerne les notes signées. La lettre personnelle n’implique pas l’État ou l’organisation internationale. La note signée est rédigée à la Ière personne et elle commence par la formule: „Au Monsieur le Ministre. les formules de courtoisie doivent être effectuées selon les normes de cette langue dans le domaine de la correspondance diplomatique. Dans ce cas. au chef exécutif de l’organisation internationale ou au chef de la mission diplomatique selon le cas.

C’est un document qui résume un problème qui a été ou qui sera discuté dans une démarche diplomatique ou qui précise certains aspects du problème discuté. L’ultimatum contient d’habitude une demande expresse de réponse prompte. mais la forme et la rédaction peuvent être différentes. il n’est pas signé et il ne contient aucune forme de courtoisie. La note identique. lorsque l’ultimatum comprend la menace avec le début des hostilités. L’aide-mémoire. Il peut indiquer aussi un délai jusqu’auquel on attende la réponse. Il est présenté sur un papier sans en-tête.envoyée séparément mais simultanément par chaque chef de mission et rédigée dans des termes tout à fait identiques. ce document est connu aussi sous le nom de pour mémoire ou pro memoria. Du point de vue de la forme. Le mémorandum est un document identique en forme à l’aidemémoire et la différence consiste dans le contenu qui est encore plus vaste. dans une question qui fait l’objet des préoccupations dans l’activité diplomatique. Son but est d’éviter d’éventuelles erreurs d’interprétation ou des malentendus que l’interlocuteur pourrait avoir suite à l’exposition orale. claire et catégorique. Conformément à la IIIème Convention adoptée par la Conférence de La Haye de 1907. Dans la pratique de certains pays. Maintes fois. Ce document est une forme de démarche collective moins solennelle de la part de plusieurs chefs de mission. mais pas toujours. 406 . Maintes fois les grands pouvoirs ont utilisé l’ultimatum comme moyen de contrainte des États plus petits. L’ultimatum est un document par lequel un État exprime sa position ultime et irrévocable envers un autre État. Aussi est-il possible que les notes ne soient pas présentées simultanément. C’est l’agent diplomatique qui consigne d’habitude ce type de document à la fin des entretiens officiels. il n’a pas d’adresse. il constitue une déclaration conditionnelle de guerre. Le contenu du document est le même. l’État émetteur demande à l’État destinataire l’accomplissement de certaines sollicitations sous la menace qu’en cas contraire il adoptera les mesures nécessaires pour satisfaire ses exigences. l’ultimatum implique la menace de l’utilisation de la force au cas où les exigences formulées ne soient pas accomplies. adressée au ministre des Affaires étrangères de l’État accrédité. l’aide-mémoire a pour mentions la date et éventuellement le lieu. Le Livre blanc est un document souvent utilisé dans la diplomatie pour des présentations des données et des faits du gouvernement. Par cet acte.

de l’indécision. elle est suivie avec soin car il s’agit des faits. logiquement groupées dans des paragraphes et par l’utilisation obligatoire de la terminologie de spécialité. par la manière dont on la rédige. elle exprime le degré de politesse de l’expéditeur envers le destinataire. la multiplication. expressions et formes grammaticales qui n’aient pas une circulation générale ou qui expriment des approximations. des droits. réalisant l’historique des problèmes et présentant des arguments politiques. La clarté est assurée aussi par la manière d’éluder tous les mots. par l’expression dans les lettres et dans les chiffres des quantités. nécessitent temps et frais matériels. des phénomènes. Le mémorandum est transmis par une note diplomatique. mais dans la correspondance. des obligations et des responsabilités sui..Le but du mémorandum est de présenter de manière exhaustive la position de l’État émetteur dans une question donnée. La clarté représente une particularité commune de tout style. des sens ambigus. etc. etc. impersonnel. par l’utilisation obligatoire des unités de mesure officielles. des situations. des sommes. ils peuvent causer des préjudices aux Parties. Le mémorandum est parfois adressé aux États tiers afin d’expliquer la position de l’État émetteur s’il s’agit d’un problème susceptible d’un intérêt international plus vaste. La courtoisie internationale demande que les notes diplomatiques soient présentées dans une forme impeccable et rédigées sans erreurs grammaticales ou de vocabulaire. Particularités de la rédaction de la correspondance diplomatique Quelle que soit la nature des notes diplomatiques. sans parler des erreurs de dactylographie. 4. juridiques et d’autre nature qui rendent compte de sa position. des taches ou des suppressions. dans l’écriture des documents. s’ils ne sont clairement présentés. La sobriété 407 . La sobriété et l’officialité sont imposées par le fait que les actes officiels doivent avoir un caractère objectif. la lecture. La précision est assurée par l’utilisation de la terminologie de spécialité. Ce trait stylistique peut se réaliser par la mise des idées dans des propositions courtes. La concision est une condition spécifique au style de la correspondance car l’écriture. verbale ou signée. la correspondance diplomatique constitue une „carte de visite” pour l’expéditeur ou l’émetteur et.

Ed.gutenberg. source en ligne: http://www. 1997. Bucarest. 2008. Discours diplomatique.admin.ch/themen/lang/04929/05490/index.. H. 1950.html?lang=fr# 408 . Iassy. Projet Gutenberg. FRM. M. source en ligne: http://www.. Bucarest. Didactică şi Pedagogică.. C. Iliuţă. S. Ed.(coord. Correspondance Diplomatique. 1975. Nicolson.)..bk. Fundaţiei Axis.s’apparente avec la concision. T. Sterian. Diplomaţia. Introducere în diplomatie. Londres. Iacob. La communication des actes officiels ne doit pas avoir une charge affective. Ed. Bibliographie Bertrand de Salignac. Maliţa. Diplomacy.. Chirimbu. Protocole épistolaire et correspondance diplomatique.org/ebooks/39201 Ceban. mais elle s’approche en plus de l’aspect officiel que les certifications et les contenus de la correspondance doivent donner. şcoli şi instituţii.. G. Gh.

dr. Robert Garnier à l’époque de la Renaissance. Virgile conte dans son Enéide le récit d’un des héros troyens. excuse. qui suit les traces d’Ulysse et fonde une nouvelle ville. à l’époque classique. Euripide. face. Racine. Rome. the pretence and eventually her reason for being. la guerre de Troie a été source d’inspiration pour de nombreux tragédiens: Sophocle. Key words: speech act. Giroudoux brings the conflict on the dialogue scene. Enée. des sculpteurs. A l’époque moderne. La pièce de Giroudoux reprend sous une nouvelle forme l’histoire de la guerre de Troie racontée pour la première fois par Homer dans Iliade et Odyssée. exploiting in a finesse mood the discursive mechanisms of expressing the politeness. par exemple. Universitatea din Piteşti Abstract Beyond the legendary conflict which opposed the Greeks and Trojans. dans l’Antiquité. En rétorsion. organise avec son frère Agamemnon une expédition contre Troie et finit par remporter la victoire. compliment.Et şi la guerre de Troie n'avait pas eu lieu? La question de la politesse dans La guerre de Troie n'aura pas lieu de Jean Giroudoux Lect. Florinela ŞERBĂNICĂ Facultatea de Litere. space I. Dans le théâtre. mais sous un angle nouveau. Par la suite. l’histoire de cette guerre a constitué une source féconde d’inspiration dans tous les domaines de l’art. reine de Sparte. le thème est repris. 409 . l’époux d’Hélène. univ. fils de Priam. elle a constitué le sujet de nombreux films. Il s’agit du conflit provoqué par l’enlèvement d’Hélène. Ménélas. A l’époque classique. A partir du XIX-ème siècle. The problem of politeness represents the spring of the play. et même de plusieurs bandes dessinées. des musiciens. La guerre de Troie a inspiré également des peintres. avec une insistance sur les sentiments et sur les aspects polémiques. par le prince troyen Pâris.

l’introduction de celle-ci. Pour ce qui du domaine des actes de langage. III. compliment. la risée du monde. position morale. Nous constatons que ces termes illustrent les deux directions dans lesquelles un conflit peut évoluer: la résolution du conflit et son aggravation. II. orgueil. De cette manière. D’ailleurs. menace verbes: insulter.En ce qui concerne la pièce de Giroudoux. Les positions des auteurs quant au rôle de ces deux actes de langage dans les interactions et de leur place dans les descriptions théoriques sont relativement différentes. son prétexte et sa raison d'être finalement. Elle opte pour une acception restreinte du terme ”réparateur”. impolitesse. l’excuse et le compliment nous semblent jouer un rôle important dans la pièce que nous étudions. Ces deux actes de langage sont aussi fondamentaux pour la question de la politesse. cette question est abordée dans toute une série d’énoncés métadiscursifs. fierté. La question de la politesse constitue le ressort même de la pièce. Le meilleur moyen pour régler un conflit déjà déclenché est l’excuse. honte. calomnie. Il peut soit permettre d’éviter le conflit. mais il ne peut à lui seul régler un conflit. Giroudoux amène le conflit sur la scène du dialogue. louer. honneur. en préparant. soit appuyer l’excuse. De plus. Le compliment est un acte de langage complémentaire à l’excuse. en exploitant avec finesse les mécanismes discursifs d'expression de la politesse. excuse. amour-propre. pardon. injurier. elle prête moins d’importance au thème de la guerre et évoque surtout le cynisme du monde politique et défend le pacifisme. en se limitant uniquement aux échanges centrés autour d’une intervention d’excuse. Kerbrat-Orecchioni oppose deux types d’échanges rituels: les échanges réparateurs (l’excuse) et l’échange complimenteur (le compliment). le dramaturge a employé dans sa pièce un nombre important de termes qui sont liés à la problématique de la politesse: noms: gloire. par exemple. flatter adjectifs: offensé. dédaigner. qui témoignent de l’importance de ce phénomène dans l’économie de la pièce. aduler. déshonoré. faveur. 410 .

celui qui l’a produite doit se placer sur une position inférieure et produire un acte de langage – l’excuse – qui menace ses deux faces. ces deux actes ne diffèrrent pas quant à leur fonction: ils visent. En effet. (1) Busiris: Mon avis. la guerre. mais elle doit les séparer pour des raisons qui tiennent à la finesse de la description. même si. apparemment. Dans la classe des échanges réparateurs. à corriger l’offense et à rétablir l’équilibre détruit. Kerbrat-Orecchioni signale elle aussi à plusieurs reprises la parenté de ces deux actes. Elle parle d’ailleurs de la fonction commune de ces deux actes de langage par rapport à la question de la politesse. Le paradoxe consiste dans le fait qu’après la production de l’offense c’est la partie offensée qui détient la position haute. il place les excuses et les prières. Goffman prend en consideration l’existence de deux classes d’échanges: les échanges confirmatifs et les échanges réparateurs. la sympathie universelle. libre à chacun de l’insulter et de la honnir. pour la résolution de l’offense. est que les Grecs se sont rendus vis-à-vis de Troie coupables de trois manquements aux règles internationales. IV. il est vrai. tant que les portes sont fermées. Elle dédaigne les 411 . pour qui la notion de réparation est plus large.Sa position diffère de celle de Goffman. Leur permettre de débarquer serait vous retirer cette qualité d’offensés qui vous vaudra. (2) Demokos: Je la connais. dans le conflit. c’est-à-dire tous les procédés qui relèvent de la figuration. Les compliments entreraient eux aussi dans cette classe. elle cache un paradoxe. L’intervention ci-dessus montre la fine connaissance que Giroudoux possède du fonctionnement des interactions verbales. princes. D’ailleurs. Tant qu’elle n’est pas là. tout en valorisant celles de son interlocuteur. Nous discutons dans ce qui suit quelques interventions qui illustrent la place centrale que la question de la politesse occupe dans la pièce étudiée. Par rapport à l’acte d’offense. après constat de visu et enquête subséquente. par des procédés différents.

Mais un jour. de l’aduler à chaque heure du jour. C’est alors la mission de ceux qui savent parler et écrire. mais par des fautes. on ne gagne pas sa faveur. De plus. par l’emploi du nom guerre. quelle que soit sa nature. implique le discours et c’est toujours au niveau du discours qu’il peut trouver sa solution. on ne la gagne que şi on la complimente et la caresse. que ses enfants adoptent une mauvaise turbulence. l’intervention suivante montre que c’est vraiment une question de politesse qui constitue l’enjeu de la guerre: (3) Ulysse: Ce n’est pas par des crimes qu’un peuple se met en situation fausse avec son destin. De la même manière. Dans cette intervention. le dramaturge a la possibilité de créer la confusion entre ceux qui provoquent la guerre et ceux qui la subissent. Voyez les officiers: braves devant l’ennemi. Mais dès qu’elle est présente. Conclusion La lecture de la pièce de Giroudoux nous semble devoir prendre en considération deux plans: celui des événements et celui du discours. son orgueil est à vif. sinon on s’aliène. on ne sait pourquoi. il est perdu. Giroudoux discute effectivement le rôle que peut jouer un discours approprié dans la gestion d’un conflit. de la flatter sans arrêt aux places claires ou équivoques de son énorme corps. Cette intervention montre la vraie nature du conflit opposant les deux peuples: une erreur sur le plan des interactions. Son armée est forte. comme les hommes. Tout conflit. du fait que ces citoyens coupent méchamment les arbres. En effet.affronts du temps de paix. Au lieu 412 . sa caisse abondante. c’est par les mêmes mécanismes que l’on peut aussi bien apaiser une guerre ou l’attiser. ses poètes en plein fonctionnement. Les nations. c’est la devise des vrais généraux. meures d’imperceptibles impolitesses. C’est à leur façon d’éternuer ou d’éculer leurs talons que se reconnaissent les peuples condamnés. lâches devant la guerre. de louer la guerre. que son prince enlève vilainement une femme.

tout comme ils pourraient très bien en être empêchés. Editura Universitatii. 1991 Tuţescu (Mariana). La mise en scène de la vie quotidienne. 2004 Goffman (Erving). Dans ce but. Paris. son double tranchant. Armand Colin. les événements sont purement et simplement déclenchés par le discours. L’argumentation. Les Interactions verbales. 1990-1994 Kerbrat-Orecchioni (Catherine). les effets subtils qu’il produit sur le comportement des gens. 1979 Kerbrat-Orecchioni (Catherine). Bibliographie: Comănescu (Florinela). Nathan. 2001 Maingueneau (Dominique). Nous pensons que c’est justement cela que Giroudoux souhaite nous montrer: la force du discours. Bucureşti. Editura Pygmalion. Analyses de textes. Théorie et fonctionnement. Les actes de langage dans le discours. Piteşti.d’être tout simplement décrits par le discours. Seuil. Les termes clés de l’analyse du discours. tomes I-II-III. Editions de Minuit. Paris. 1998 413 . il amène le conflit sur la scène du dialogue et exploite avec finesse les mécanismes discursifs d'expression de la politesse. Paris. Paris.

The philosopher is perfectly conscious of the rigidity of the utopian projects of the past. Oscar Wilde was writing about the decaying of lie. fiction. univ. His second book quoted in my article is The Imaginaries of Politics and my research focuses on the double-faced nature of fiction. Jean-Jacques Wunenburger comes up with “another hermeneutics of politics. I cannot figure out how enchanted would be the pontiff of the absolute aestheticism if he could see that fantastic apparatus of lying relocated in the political realm. is a plea for a more tolerant “trialectics”. The Irish-British writer targeted in his essay the quality of artistic aestheticism. In The Imaginaries of Politics. dr. with a view to make room for a sanitizing imaginary. rationality. To lie means practising subtlety with the purpose of 414 .Imagination between fiction and lie. This is the reason why he wonders whether “the imaginary weren’t the best supporter of rationality and. This attraction has proved to be tragic as it generated all sorts of conflicts. The source of evil is our narrow-mindedness and refuse to apprehend the multi-dimensional nature of reality. imaginary. Păcală etc – developed their creative qualities as a reaction against the aggressiveness of the system towards the free individual. a defending wall against perverted ways of thinking” (Ibid 11). politics. the dwindling of the fantasizing capacity. The Contradictory Rationality. more complex” (translation mine) (9). Universitatea Hyperion. Could we speak about an amoral fiction in arts. The sanitizing function of the imaginary is backed up by the aggressive ingredient in the structure of whatever social organization. Thinking in triads and not in dyads Conf. The great liars of universal literature – the baron Münchhausen. Felix NICOLAU Facultatea de Litere. simultaneously. milder. Bucureşti Abstract The French philosopher Jean-Jacques Wunenburger questions our attraction to binary structures. and an immoral one in politics? Is the political fiction a lie? Should an ethical literature de-fictionalize itself as much as possible? Should literature unmask the political carnival? Key words: dialectics. His book. The intention is to re-legitimate the non-rational. fact that resulted in the criminal rationalistic excesses of the 20th century. Pinocchio. lie.

The postmodernists. Or. majesty.persuasion. This can be visualized during the enthronement ceremony and in the divine protection: “The people have needed since immemorial times the incarnated image of grandeur. an inspired figure free of human frailties. he tries to legitimate politics by identifying a sublime dimension of power. so to speak. This would insure the sacredness of the one in charge with justice: “there is an imaginary even more archaic than the political power’s one. because art is pure fiction. The artist. “Poets went out of their way to create a gulf between themselves and their public” (Stanciu 18). “The sacred 415 . this is possible only because the cunning politicians understood that reason by itself cannot seduce for long. The lie. in their turn. lie can be useful. but it becomes completely immoral. is divided between artistic fiction and political fiction. The sublimity of power is paradoxical. A makeshift faith! If “the political liturgy overlaps oftentimes the religious ritual” (Ibid 20). But this can stay amoral only in arts. to support the royal ointment. are interested in public as long as they can put up a show with their views and obsessions. Nowadays its interests are strictly captivated by the advantages of a faction. but tracing back the romantics. Wunenburger’s idea is that the individual attitude and charisma come in the first place when we speak about politics as a system. To be followed. Simultaneously. Its implications are so intricate that some people could invoke the sanctity of the legislator. Behind the frontiers of arts. while politics does whatever possible to manipulate through fiction. omnipotence that connects power with something superhuman” (Ibid 16). charisma is a strictly individual attribute. that of the power to make justice” (Wunenburger. above political games. because it legalizes punishment: a violence which is to fight the violence directed against state system. Politics is a chameleon – its ambitions camouflage in altruistic scenery. The law-maker is a genuine individual. starting with modernism. it ceased long ago to be preoccupied with generosity and improvement. In order to instil life into the altruistic illusion one needs legitimacy and faith. in Jean Jacques Wunenburger’s opinion. one has to be charismatic. seeks shelter in the ivory tower. Literature progressively manifests the tendency to raise reality from the spell put on it. The prejudicial legitimacy To what extent does lie cover the perimeter of the imaginary? A function of the imaginary is. because its spectacular range of manifestation is limited. The Imaginaries of Politics 24).

connotation of law” (Ibid 32) is a guaranty for its observance. Owing to the fact that between the religious imaginary –such an awkward formulation – and the political imaginary has always existed an uninterrupted connection. 416 . Charisma continues to be as important in the postindustrial society as it has been throughout history. but to those qualities fit for assuring success in a profit-oriented. engenders resurgences of the same imaginaries of substitution? (Ibid 34). Starting from this polarization of social classes. constituted the gentry. or. and the closest to the condition of religious imaginary. philanthropic soirées. If the religious imaginary has progressively diluted in superstition. put in The Contradictory Reason. it comes naturally that the decaying of one should influence the situation of the other. later replaced by the haute bourgeoisie. But this sacredness requires a set of adjacent rituals. and this is the most dazzling hypothesis. fiction becomes a set of lies which comes in handy when the slaves are supposed to elect their masters through vote – if we resort to the Nietzschean paradigm. able to ceaselessly remind the superhuman –that is objectivity. Specific to middle class was the investment of their pastime in intellectual-artistical activities. mercantile society. Superstition and manipulation The looming question: which is the strict difference between fiction and lie? More exactly: do we witness a moral and an immoral imaginary? The French philosopher warns: the loss or decline of the religious imaginary either triggers chronic crises in the sphere of politics. In this fashion. at the time being. we can debate upon Jean-Jacque Wunenburger’s question. the class of intellectual workers. and a second class comprising corporatists and proletarians. once upon a time. . is formed by the salient members of business and political milieu. Characteristic to the degradation of fiction down to the level of lie is the disappearance of middle class.as it was expectable in a society interested only in image. The intellectual-artistical activities are approached today only as a background for social events: fashion parades. The judiciary fiction is maybe the only one distant from lie – in an ideal society. Only that people don’t look up anymore to the human qualities helpful to society. cultural-sportive festivals where the stress is put on consumerism etc. and not in text any longer – the political imaginary is confined to strategies of manipulation by the advancement of makeshift myths. and which. In broad lines. The two classes left are interested exclusively in entertainment. we are left with two classes: the one who.

the numen vanishes from the pragmatist thinking as it is considered a “rationality of the shadow” (Ibid 13) which damages the perspectives of social success. had a real capacity of assimilating foreign languages and he even read a lot. The system postpones. Nostalgia after a logic of conjunction. If these are true. on one side. the excess of identity. the classificatory approach and around a nucleus of substances” (Wunenburger The Contradictory Reason 9). it means the difference is consciously underestimated with the view of attaining a utilitarian comfort lucrative in the worldly order. The acceptance of a hermeneutic state of conflict means going further than Aristotelianism and Cartesianism. but further than Kantism and Hegelian dialectic as well. but becomes toxic in this way for human nature and for the environment we inhabit. The n-dimensional geometry Wunenburger questions the nature of contemporary excesses: “The excess of alterity. because “thinking nestles around the non-contradiction principle. All these demands are propounded in an epoch in which social sciences proliferate and education is distorted by the imperatives of efficiency and exactitude. one which crammes “all determinations under the sign of the Same or Another”. which wouldn’t “highlight the multiform animation of differences” (Ibid 10) is more spread than we should imagine. After one year he had a nervous breakdown. that is the heuristic ways.whether the western thinking got stuck into “an Aristotelian and Cartesian orthodoxy”. the one specialized in analytical understanding (Ibid 11). the essential in order to faster obtain economic advantages. The cause was the plurality of the humanistic approaches. He confessed to me that he was completely baffled and he longed for straight and limited thinking directions. I remember the case of a remarkable student at Foreign Languages. He had graduated from Polytechnics. The attraction to simplification and the focus on strategies conceived to yield fast. don’t they often have their origin in the incapacity of binary schemes to apprehend 417 . on the other side. binary system which had been his referential cardinal point when he worked as a programmer. so much confusing if compared to the efficient. The author of The Contradictory Reason supports the festering of “some ways of thinking contradictory and paradoxical” (Ibid 14). worked as a programmer. Wunenburger believes that modernity hyperbolised the left brain hemisphere. thus. palpable results is a symptom of non-philosophical thinking. In order to promote such thinking we need to invest in the courage of contradiction and of understanding reality as unitas multiplex. Slowly but irreversibly.

but it simultaneously charges a relation. Mass Civilization and Minority Culture. The move from 1 to 2 is the first step in splitting the monad. though. but not such a dramatic step in Wunenburger’s opinion: “The homogeneous treatment of dyads assures the status of epithetic correlates of the Unity” (Ibid 32). which appeared in that period. the divine geometry is infinitely more complex than the one we know and doesn’t rely on the straight line. The horizontal duality victim – assailant would thus be surpassed by transferring the hubris to a transcendent tertium (Ibid 72). Much in the same vein. the triangle being their core. These mirages generated by “speculum” emerge from a “paradigm of reflection” (Ibid 38) that doesn’t take into account the geometrical irregularity of creation. from the One. Leavis warned about the dangers of industrialization. that Plato. The uncultivated majority started deriding the values of the refined minority. He overtakes its antagonisms by introducing into equation the excluded tertium. This happens because the structures of reality never confine to binarity. He only promotes the triad as the perfect structure from the point of view of the energy. The word “high-brow”.R. as we are lured to organize them. and that Plotinus derived the world. The true creative tension which generates a “space of mediations” (Ibid 38) is provoked by the existence of a tertium quid able to relativize “the alternation from simple unity to fragmented duality” (Ibid 56). Only the curve allows for that special judgement of what is behind good and evil. out of gnoseological comfort. We very well know that Heraclitus saw the universe as a result of attraction between opposites. Symmetry would be a maniacal reflex of identitary thinking.the many-headed structure of forms? “ (Ibid 24). The philosopher doesn’t reject in any way the ndimensional space of modern physics. to believe that the binary representation of reality is a characteristic of modernism. It would be a naivety. The tetraktys compensates for “the insufficiency of the dyad” (Ibid 60). Or. if we want. was fascinated by geometrical bodies. Guillaume Apollinaire bemoaned in his poem Zone the end of an aesthetic world: “c’était et je voudrais ne pas m’en souvenir c’était au déclin de la beauté” 418 . the British literary critic F. Even the Socratic maieutics. Civilization overtakes culture In his book from 1930. in the last stage of constructing his system. was indicative of this aggressive mockery. by way of emanation. This third dimension discharges the tensions of bipolarity. was a dispute or a debate with the purpose of filtering out the truth. that is of creativity. from what Plato transmitted us. the scapegoat.

Every victim nurtures the desire to dominate and every executioner longs for the pleasure to be dominated. An indefinite and looming threat triggers unexpected reactions. but not a cultural God. alarm’ ” (Rothenberg 17). Beckett imagined the two beggars that wait for Godot: “Huddled together. The first step in advancing political “reforms” is to twist the meaning of such words as 419 . Identity could be perceived as a twofold condition: on the one hand the master. In terms of identity. who spent several years in the communist jails. Pozzo and Lucky. Sadism and masochism swap roles in order to insure the contemporary imperative of pleasure. We have the famous couple in Samuel Beckett’s Waiting for Godot. Superstitious people are easier to manipulate and. The aleatory technicalities Alexandru Ivasiuc. these apparently opposed conditions can be whimsically inverted. Superstition proves very useful for what Bogdan Ghiu. He does all these things in order to impress his tormenter so that he will not fire him. cringing away from the menace they wait” (Pinter 22).(Apollinaire 12). Of course. Terror is gradually replaced by hysterical fun. even if holy. This is Jahve of the Old Testament and he becomes more and more the God worshipped by the masses: a civilized. the menace was obliterated by pleasure. to sleep while standing loaded with the bags of his master Pozzo. The tense dyad is now represented by the conflict between culture and civilization. on the other hand the slave. Slavery can be assumed as a job. panic. as it happens in Harold Pinter’s theatre. Terror. The latter progressively invades the former and subsequently assumes its status as well. the individual depends upon the relations of power with other individuals. The contemporary slave becomes prostrate if he is not used as a tool by his owner. more than this. ‘terror. Even the multiples of 2 seem to be menacing in the opinion of the American writer Jerome Rothenberg: “I found that the letters in the Hebrew god-name aleph-lamed-vav-hey (eloha) add up numerically (=42) to the Hebrew word bet-hey-lamed-hey (behalah). begets superstition. The ironical shade of the name Lucky is obvious when we realize it is used for a slave who is happy to carry in his mouth the whip with which he is flogged. in his book Dadasein. they need the strong presence of a master. describes the logic of annihilating identities while preserving people’s attachment to the unique party in his novel The Crayfish. The more modernism melted into postmodernism. shoulders hunched. The defenceless victim resists the impending danger by ignoring it. called the necropolitics.

Justice and rightfulness are replaced in the limelight by aberration. Noţiunea de aleatoriu. the poet turns screen into filter. The self-deceived deceiver The same Jerome Rothenberg warned that “mythology always „Scoţând deci din vocabularul nostru opţiunea de individ. chance and subjectivity: “The state power shall be completely arbitrary and mysterious. the smallest ideological component in a system” (in Lane 189). responsibility. care o va face misterioasă. Operaţia va avea o precizie in-gi-ne-reas-că. as well. Clearly thought. in order to more efficiently govern it. The meaningful clusters of sense functioning like some astrocytes fictionalize politics and embellish all sorts of atrocities. To secure their positions. something of the old mystery it lost with the advent of the rationalist in-di-vi-du-a-lism. obscurely felt. The notion of aleatory. Noi vom reda lumii. pentru că adevăratul criteriu va rămâne sau va părea ascuns”. and justice: “By eliminating from our vocabulary the option of individuality. obscur resimţită.”227 (translation mine) (Ivasiuc 8). Nimeni nu se va simţi la adăpost. Nobody shall feel sheltered because the real criterion shall remain or seem hidden”228 (Idem). we shall replace it with the all-inclusive notion of technique. 227 420 . Terror becomes sacred and the awestricken people worship the guillotine. răspundere. The operation will have an en-gi-ne-er like precision. Don Fernando has the intuition of political power as natural and unpredictable revelation. The judiciary chaos cannot go totally berserk. în acord cu tehnicile cele mai moderne. responsibility. justiţie. the manipulators strew the contradictory reason with what Julia Kristeva coined as ideologemes: “The micrological unit known as the ideologeme. Clar gândită. Însă va aduce şi un element nou. pentru a o putea eficient guverna. These microunits would coordinate “the connectivity of texts to form an intertextual network of meaning” (Idem). in accord with the most modern techniques. sifting rule into detour” (Rasula 137). as it punishes in conformity with the political reason of appalling people. which will make it mysterious. justice. This is a poetic justice in the end. This is the contradictory reason in Jean-Jacques Wunenburger’s terminology. We shall re-offer the world. ceva din vechiul mister pe care l-a pierdut odata cu in-di-vi-du-a-lis-mul raţionalist” 228 „Puterea statului va fi pe deplin arbitrară şi misterioasă. o vom înlocui cu noţiunea atotcuprinzătoare de tehnică.honour. But it will bring forth a new ingredient. Its effects are artistic as long as they correspond to Jed Rasula’s theorizing on tropes: “Privileging tropes.

Bucureşti. New York: Infobase Publishing. through its inherent pragmatism and cynicism. culture is a cover-up” (Ibid 33). Works cited: Apollinaire. in its broadest sense that the contradictions of economic and political power and inequity can be dynamically yet unconsciously reconciled. Alexandru. Filosofia şi ştiinţele moderne: gândirea complexităţii. 421 . Bloom’s Modern Critical Views: Contemporary Poets – New Edition. Bogdan. traducere de Ionel Buşe şi Laurenţiu Ciontescu-Samfireag. Imaginariile politicului. The Transition to Modernism in English Literature. Editura Paideia. Wunenburger. ed. Jean-Jacques. This Compost: Ecological Imperatives in American Poetry. Put simply. 2008. Poetics & Polemics. Politics. J. Harold. The convex room therefore conveys a notion of supreme “surveillance” (in Bloom 32).S. Dadasein. Guillaume. Raţiunea contradictorie. Bucureşti. No one can stand at an angle too oblique from a convex mirror’s perimeter to avoid being observed by another occupant of the same room. This kinship is not an innocent merry-go-round. Ivasiuc. Stephen Paul Miller approaches the equation from the opposite end: “all literature is primarily political because it is only through the language of culture. Al dictators end up believing in their godly nature and in their benign role in history. Richard. The researcher even spots the kinship between poetry and politics as he constantly reports his considerations to the Watergate scandal and the controversial figure of President Richard Nixon. 2010. 2008. [.. London: Routledge. Jean-Jacques. Jed. Jerome. 50 Key Literary Theorists.]. The automythologizing illusion has the efficiency of a convex mirror. Ghiu. falls short of understanding the economic uselessness of literature. 2007. 2011.. Rasula. Lane. 2002. 2006. Racul. 2005. Wunenburger.. 2006. Virgil. Alcools. Editura Paideia. Rothenberg. Athens: Uiversity of Georgia Press. 1994.: University of Alabama Press. Stanciu. 1980-2005. ClujNapoca: Editura Limes. Piteşti: Paralela 45. Bucureşti: Tracus Arte. Owing to such a reflecting phenomenon. Bucureşti: Editura Albatros. Bloom. Analyzing Francesco Parmigianino’s Self-portrait in a convex mirror Stephen Paul Miller concludes: “A convex mirror is a perfect surveillance mechanism.carries with it an element of automythology” (Rothenberg 44). the manipulators manipulate themselves until they completely annihilate their lucidity.A. U.

Dara TAFAZOLI University of Applied Science & Technology. writing. style and layout of the word collage. Warschauer. the larger its size in the visual design. Iran Abstract Wordle is a free word art tool that mixes any chunk of text in production of a visual representation of the content and creates word clouds from text Word clouds visually highlight the most often used words in the passage. teaching vocabulary. Garrett. Meskill & Anthony. The user can alter the colors.net as one of the most useful tools for English teachers. 2010 [7]). The more frequently a word appears in the text. The awareness of teachers about these tools is the necessity of education system. 2009 [5]. The study also provides further recommendations for English teachers in using Wordle as a teaching tool. 2009 [2]. This paper is going to discuss the place and role of Wordle in CALL and present some techniques in foreign or second language teaching and learning classrooms.0 tool is one of the fruitful visualized teaching and learning tool.Wordling: using words clouds in teaching English language Dir. INTRODUCTION There are a large number of online tools that can be used for second/foreign language learning and teaching (Chapelle & Jamieson. speaking and listening. English language classrooms. English teaching. 2009 [3]. Levy. Wordle has so many advantages and benefits in many fields of study. teaching language skills. Godwin-Jones. 2010 [6]. Wordle as a web 2. Culture & Art (1). We are going to present different usages of wordling in teaching language skills – reading. This study aims to introduce Wordle. Incorporating Wordle into English classes is quick and easy. Key words: wordling. 2010 [4]. 422 . Mashhad. 2008 [1].

blogs. “Studies of students with disabilities show that technology can expand access to educational resources and enhance students’ ability to process and remember information” (Zorfass. and (4) time independent. Education without technology. the role of a teacher changed from merely an authority or lecturer to a facilitator or coach”. education with technology is: (1) active. (3) student center. recognize patterns. Tafazoli (2011) [14] mentioned that “in classrooms integrated with technology. (2) informal. classroom and community. Baron and Goldman (1994) [11] mentioned that “student with access to technology learn how to organize complex information. collaboration and learning on the World Wide Web. hosted services and many others are tools which give its users the ability to communicate with others in a virtual context. Wordle is a web application which is useful for language teaching and learning. we can say that. 423 . David Dwyer (1994) [13] in his article mentioned that “the use of technology in the classroom improves students’ motivation and attitudes about themselves and about learning. Web 2. Tinzman (1998) [15] believed that “technology use tends to foster collaboration among students in the classroom”. They believed that by using some tools such as vodcasts. social-networking sites. Kulik. and communicate findings”. (3) instructor center. Integrating technology into classroom instruction had so many advantages for classrooms as well as students. Kargozari and Tafazoli (2011) [8] in a study mentioned that “vodcast” is a valuable means of instruction. is: (1) passive. in one hand. Corley and Remz. confidence and self-esteem in their works. Web 2.0 is a term which is commonly associated with applications on the internet which facilitate interactive information sharing. Kulik and Bangert-Downs (1991) [9] and Kulik and Kulik (1991) [10] claimed that “students in classes that use computer aided instruction outperformed their peers on standardized test of basic skills achievement by 30 percent on average”. and on the other hand. draw inferences. Technology-rich schools report higher attendance and lower dropout rates than in the past.” In psychological point of view. web applications. and (4) time dependant.EDUCATIONAL TECHNOLOGY & LANGUAGE TEACHING Using technology in education in general and in language teaching in particular has lots of benefits to students.0 tools include wikis. “students have access to the material of instruction whenever and wherever they liked”. (2) formal. 1994 [12]). students who use technology. they benefit more from pride.

net Some researches have conducted on the base of word clouds. Friendly (2008) [17] mentioned that data visualization serves as a way to communicate information clearly and effectively through visual representation.net.us user name. it is really easy to make word clouds you can (1) paste a bunch of text. (2) enter the URL of any blog. or any other web page that has an Atom or RSS feed. There are some tools on the internet to provide such word clouds such as Wordsift. tag clouds. These tools can help to make the understanding of complex thing easier because they provide data in multi aspects incorporating visual. Wordle which is created by IBM developer Jonathan Feinberg in 2009 is one of the most popular tools on the internet for generating word clouds. Easy access to web 2. The frequency of the words in a text determines the size of a word in a cloud. Barret (2010) [16]define data visualization tools as devices which use for representing information in the form of charts. You may heard text cloud or tag cloud instead of word cloud which is a representation of word frequency. Figure 1: The paper abstract is converted by authors into word cloud by Wordle. The following figure shows a word cloud by using Wordle. Word clouds are one of the most popular forms of data visualization. They stated that word clouds can be use to examine 424 . blog feed.WORDLE Wordle is a kind of data visualization tool. Ramsden and Bate (2008) [18] mentioned that word clouds has some benefits to education. Tag Crowd and Wordle.icio.0 tools on the internet by users without needing to know the technology leads to wide application of data visualization tools. Tagxedo. maps. As mentioned in wordle. textual animated input and etc. animation or any graphical means that make content easier to understand. and (3) enter a del. Tagul.

Listening: For listening skill. McNaught and Lam (2010) [19]. visual and entertaining. are multiliterate and tend to prefer visual over textual information (p. These types of activities encourage students to react to topics or concepts and produce their own understanding based on that reaction. Baralt. we can enlarge a Wordle picture on a screen or a white wall. Pendergast argued that doing so would appeal to multiple generations.” who. (3) give learners information about the context. a computer and a data projector. teachers can (1) discuss topic with the learners. creating what she referred to as a “folksonomy” of texts.teacher responses to a survey about podcasting in educational contexts. according to her. and concluded by suggesting that tag clouds be included on Websites next to the published documents. Pennestri and Selvandin. Wordle can be used for instructional purposes. About Pendergast research in 2010. In this section authors are going to provide some techniques for teaching different language skills and components in which teachers benefit from and use them in their classes. Wordle can be substitute as a teaching and learning medium instead. including the “millennials. Pennestri and Selvandin (op cit) have conducted an action research on using wordless to teach foreign language writing in which they mentioned Wordle can facilitate the teaching of foreign language writing within a dual coding theoretical framework. (2) help the learners to develop their vocabulary related to the topic. If we use only two pieces of hardware. By wordling. She showed that the clouds revealed a visual hierarchy of text. teachers can use Wordle in prelistening stage. While overusing presentation software such as PowerPoint is not much more effective anymore. This stage helps learners by focusing on the topic. argued that word clouds can be used as supplementary research tools for the triangulation of data.” Baralt. activating knowledge they have about the topic and providing clear view of learners about what they are going to do. and (4) get the 425 . 2011 [20] stated that: Pendergast (2010) used “tag clouds” to perform an analysis of the most commonly used terms from documents published by the American Association for Family and Consumer Sciences (AAFCS). in a research which they used Wordle. WORDLING & ENGLISH LANGUAGE TEACHING Wordle is fun. 12). This provides an opportunity for all students to benefit from projected picture.

One of the main elements in writing is register. By wordling listening text to word clouds and displaying it before task. The incorporation of wordle into classroom act as an instructional tool which help students using more varied vocabulary in new style which is new to them. Teachers can use Wordle to improve their instruction performances. and (4) final version.228). (2) provide them with background information that they need before they read. so they may stop and pause in their speeches and even try to refer to their mother tongue to remember the necessary words. Wordling can provide such a topic vocabulary in which improves learners’ performance in writing.learners to predict what they will hear. Writing: In writing skill. Teacher can create a series of word clouds using individual questions or sentences. Reading: Word clouds can also be used as part of a reading. Some techniques are provided as follow: For teaching word order and part of speech. The authors recommend using this new mixture of technology and teaching tool in English as foreign / second language classes. in which learners prepare for what they will write. help the learners prepare for the task and motivate the learners to read” (Lindsay and Knight. Pre-reading activities should help the learners to achieve the aim of the reading activity such as: (1) stimulate what they already know about the topic. Speaking: One of the crucial problems of students in speaking is the lack of vocabulary knowledge. Harmer (2004) [23] mentioned that “writing process has four main elements: (1) planning. 2006) [22]. and one aspect of register is the choice of topic vocabulary. In this case. (2) drafting. learners are benefits from provided vocabulary which are exactly relevant to the topic. These word clouds can be 426 . The pre-reading activities are designed to “set a task for the learners. scrambled questions and sentences are useful technique. we can reach the goals of pre-listening stage which Saetti (2009) [21] mentioned the goals of pre-listening stage is “to activate the learners` linguistic knowledge and background information. (3) editing. providing word clouds before and during speaking can be beneficial. the teacher expected to help the learners with unknown vocabulary and grammatical structures and to familiarize them with the topic of the input” (p. To prevent this pauses and stops. and (3) help them with words and phrases they will need to know before doing an activity. In planning stage or we can call it pre-writing stage we can use word clouds to brainstorm. Most of the time learners can not remember the exact words about the topic. providing some relevant vocabulary to trigger writing.

The learners have to unscramble the words.net.net as a useful web 2. Another use of word clouds is as simple vocabulary exercises.0 tool for English for foreign or second language classes.printed or projected. In this paper. the authors have introduced the wordle. They mentioned that “instructors can create word clouds from students’ individual essays and use them for selfassessment purposes. Our teachers should be well-equipped with new technologies and update themselves with new tools in language teaching. after teacher wordling key words of a reading text. Pennestri. In pre-reading stage. students can talk about these new words and predict the content of reading. many online tools are increasingly available for use in educational and non-educational settings. Students also may use visual word cloud to ask about new vocabulary which provides input to them. brainstorming is one of the key techniques. We concluded that using wordle is a necessity in teaching all four skills and also language components. this could be especially relevant for online classes. it should be fruitful to introduce new and useful tools that can be used for language learning and teaching. For teaching writing. For this reason we are decided to present Wordle. We can use word clouds for words that have to be joined together to form collocations. use and evaluate educational tools for further development and implementation of CALL. 21)” CONCLUSIONS With the widespread use of the Internet. Teachers can create a word cloud from a news article and use it to start a conversation. by wordling key words teacher can increase the vocabulary knowledge of students about the conversation. Acknowledgement I have to thank Jeremy Harmer and Hanna Kryszewska for their impressive paper presentations about integrating technology in education at 427 . choose. In view of the need for CALL researchers and practitioners to find. Teachers and students are benefit from in many ways. the resulting word clouds as well as word frequency counts can show students’ individual progress towards improving their vocabulary. Baralt. Students can use word clouds to generate ideas for new writing topics and/or themes. and Selvandin (op cit) argued that word cloud also can be use as an assessment tool. Before engaging students in speaking. Similar to the present study. The source of text could derive from blog posts as opposed to essays. (p.

Language Learning & Technology. [7] Warschauer.. R (2010) Literacies and Technologies Revisited. [12] Zorfass. 2011. 93 (Focus Issue). N (2009) Computer-Assisted Language Learning Trends and Issues Revisited: Integration Innovation. Remz (1994) Helping Students with Disabilities Become Writers. C. 769-782). Kulik. CA: Jossey-Bass.pdf. proceedings of the 4th International ELT Conference on practical aspects of ELT.pdf. J (2008) Tips for Teaching with CALL: Practical Approaches to Computer-Assisted Language Learning. editor. from http://llt.R. Corley. N (2010) Teaching Languages Online. 13 (2). [3] God-win-Jones. The Modern Language Journal.edu/vol14num1/commentary. UK: Multilingual Matters. Retrieved May 20. [8] Kargozari H.the 4th Annual ELT Conference in Turkey which generates the idea of this paper. Anthony. 51. [5] Levy. 428 . (pp. M (2010) New Tools for Teaching Writing. 4-10). R (2009) Personal Learning Environment. Technology and Education Reform: The Rreality Behind the Promise. [4] Godwin-Jones. M (2009) Technologies in Use for Second Language Learning. [10] Kulik. (pp. Jamieson. 2-9). (pp. (pp. [13] Dwyer. The Modern Language Journal. In: Means.. D (1994) Apple Classrooms of Tomorrow: What We’ve Learned. (pp. White Plains. (pp. [11] Barron. 3-8). 2011. Language Learning & Technology. 14(1).msu. Educational Leadership.edu/vol13num2/emerging. Retrieved May 18. Language Learning & Technology.msu. [9] Kulik. Goldman (1994) Integrating Technology with Teacher Preparation. Educational Leadership 51.pdf. Turkey. 67-89). NY. retrieved May 18. Kulik (1991) Effectiveness of Computer-Based Instruction: An Updated Analysis. from http://llt. (pp. (2011) Vodcasting: A Reusable Learning Object to Teach Writing. 2011. 59-74). (pp. 8-9). 75-94).msu. Computers in Human Behavior. 62-66). Bristol. Computers in Human Behavior. References [1] Chappelle. 7. from http://llt. (pp. (pp. 7.719-740). San Francisco.1 . 7. C. Pearson Education. 3-9). 14(3). [6] Meskill.edu/issues/october2010/emerging. (pp.. Bangert-Downs (1991) Effectiveness of Computer-Based Education in Elementary Schools. Tafazoli D. [2] Garrett. 93 (Focus Issue).

C.uk/474/1/using%2520word%2520clouds%2520in%2520t eachi ng%2520and%2520learning. (p. Iran. (pp.. A. Online Grammar Corrector: the Employment of Educational Technology to Persian Language Grammar. Härdle. M (2008) A Brief History of Data Visualization. 81-91). Unwin (Eds. [18] Ramsden. Retrieved from http://www. England.edu/ssss/QR/ [20] Baralt.. [17] Friendly. Pearson Education LTD. Knight. & A. 15(3).edu/issues/june2011/actionresearch..). 429 . Retrieved from http://www. Retrieved from http://llt.bath. 7th Edition. Lam. Chen. K.net/boazchoi/fortyfive-interesting-ways-to-usewordle-in-the-classroom.[14] Tafazoli D (2011). 15–56). P (2010) Using Wordle as a Supplementary Research Tool. in C. Pennestri. 228} Pouran Pajouhesh. M. Language Learning & Technology.pdf [21] Saetti.pdf [19] McNaught.msu. Selvandin. Handbook of Computational Statistics: Data Visualization (pp. 2. Retrieved from http://opus. 12-22). (pp. P (2006) Learning and Teaching English. J (2004) How to Teach Writing. Iran. M. proceedings of the 6th international conference of Iranian society for the promotion of Persian language and literature.slideshare.-H. T (2009) Teaching Methodology. Oxford University Press. 630–643). W. Tehran: Khane Ketab Publications.B (1998) How Does Technology Affect Students` Learning and Engagement in Collaborative Activities? Unpublished manuscript.ac. M (2011) Action Research: Using Wordles to Teach Foreign Language Writing. [23] Harmer. S. C. The Qualitative Report. (pp. [15] Tinzman. New York: Springer. T (2010) Forty-five Interesting Ways to Use Wordle in the Classroom [Slideshare slides]. A (2008) Using Word Clouds in Teaching and Learning.nova. 15. Bate. [16] Barret.. [22] Lindsay.

emisiunile televizate nu mai reprezintă un mod de educare. cum se întâmpla în vremurile trecute iar acest fapt reprezintă un minus în planificarea normelor învăţământului. totodată. Studiul limbii române ajută la cultivarea atât a limbajului oral. s-a ajuns să se facă foarte multe dezacorduri atât în discuţiile tinerilor cât şi în emisiunile prezentate la televizor. Nicoleta Violeta IVAN Colegiul Tehnic „Gh. cât şi a limbajului scris. în licee nu se mai pune accent pe limba română. ce răspund 430 . Thus. Ca absolventă a şcolii normale. De aceea. ajutându-ne totodată să comunicăm cu ceilalţi oameni (unii fiind persoane şcolite) şi să ne exprimăm corect. Atribut) rankings and teaching in school. language Limba română reprezintă o adevărată pasiune pentru mine. teaching. Atribut). Prin vorbirea corectă a limbii. Airinei” .Observaţii asupra atributului în limba română Prof. „limba este întîiul mare poem al unui popor”. By speaking the language correctly. observ că în zilele noastre. Key words: communication. Aşa cum spunea Lucian Blaga. ne însuşim unele tehnici ale muncii intelectuale. we have an obligation to speak correctly and we respect each other. In the following we make some observations on determiners (rom. Bucureşti Abstract Transmission of the information is through language. that lead to acquisition of skills that meet the fundamental requirement of modern school . foarte important pentru vorbitorii de limba română. fiind de fiecare dată nerăbdătoare de a afla cât mai multe cunoştinţe din acest domeniu fascinant şi. some techniques of our own intellectual activity. Studierea limbii române ne ajută să cunoaştem şi să folosim corect această limbă. care ne conduc spre însuşirea unor deprinderi. Din acest punct de vedere. syntaxe. determiners (rom."to teach students to learn". with an exchange of information between speaker and interlocutor between the transmitter and receiver.

scrierii şi exprimării corecte. al spiritului de observaţie şi investigaţie. al interesului şi dragostei pentru cunoaştere. avem obligaţia de a vorbi corect şi de a ne respecta unii pe ceilalţi. Domnul Vucea) 431 . adică în propoziţii şi în fraze. Neamul Şoimăreştilor) . Totodată. Delavrancea. de tipul creativităţii. ne cultivăm şi ne deschidem noi orizonturi. Astfel. Transmiterea celor mai multe informaţii se realizează prin intermediul limbajului. acestea fiind îmbinate în unităţi sintactice. sentimentelor. Comunicarea între oameni se face cu ajutorul cuvintelor. Studiul limbii române ne ajută în formarea şi dezvoltarea deprinderilor de exprimare în mod corect. ideilor.. şi. în al doilea rând. astfel. Amintiri crîncene răscoliră deodată mintea şi sufletul lui Tudor (M.iar comunicarea bilaterală mai bună. gândurilor. Între cei doi poli se realizează o comunicare. Prin intermediul cărţii. Această comunicare devine posibilă numai atunci când cele două repertorii au ceva comun. ajută şi la conştientizarea treptată a îndatoririi de perfecţionare continuă a procesului comunicării şi cultivării vorbirii. Cu cât spaţiul care se suprapune este mai mare. cu atât valoarea pozitivă a repertoriului comun este mai ridicată. logic. să înveţe”. clare şi expresive. Sadoveanu. Şt. Sintaxa reprezintă partea gramaticii care cuprinde regulile privitoare la îmbinarea cuvintelor în propoziţii şi a propoziţiilor în fraze.. pătrundem în lumea fascinantă a ei. Atributul este partea secundară de propoziţie care determină un substantiv sau un înlocuitor al acestuia – orice partea de vorbire cu valoare de substantiv: pronume sau numeral. Tehnicile muncii intelectuale contribuie în vederea propriei noastre formări.cerinţei fundamentale a şcolii moderne – „a-i învăţa pe elevi. În acest sens se pun în mişcare valorile formativ-superioare. în primul rând. gândirii. având loc un schimb de informaţii între locutor şi interlocutor. În cele ce urmează vom face câteva observaţii cu privire la clasificările şi predarea atributului în şcoală. Cum? Folosind. şi. se intercalează. coerent şi concis a observaţiilor. cartea ca sursă de formare şi informare. pentru a cultiva capacitate de exprimare corectă oral şi în scris. ca sursă de informare. între emiţător şi receptor. erau trei „monitori generali”: doi de învăţătură şi unul de ordine (B. mesajul ce vrea să fie transmis de locutor trezeşte interes din partea interlocutorului.

Topârceanu. Amintiri din copilărie) Atributul reprezintă partea de propoziţie secundară deosebit de importantă care întregeşte comunicarea. a) Atributul adjectival exprimat printr-un adjectiv propriu-zis Atributul adjectival poate fi exprimat prin adjective la diferite grade de comparaţie: . număr şi caz. adverbiale. adăugându-i. prin pustiile Bărăganului. pronominale. fiecare – lăcaşul e ceea ce unuia singur îi e dat să înfăptuiască pătruns de cea mai înaltă taină cerească! (L. Blaga. substantivale. care se acordă cu substantivul determinat în gen. În drum) . Meşterul Manole) A fost odată ca-n poveşti. atributele sunt: adjectivale. (G. iară noi copiii ne-am întors plîngînd pe la casele noastre (Ion Creangă.pozitiv: Peste firea mută doarme Cerul plin de stele. de cele mai multe ori. Atributul adjectival este cel mai frecvent tip de atribut întâlnit în comunicare şi este exprimat printr-un adjectiv propriu-zis sau prin alte părţi de vorbire cu valoare de adjectiv: numeral. interjecţionale. A. adjectiv pronominal. Odobescu) . 432 . Din rude mari împărăteşti. poate fi pe lume decît aceea care o gustă cineva cînd. După părţile de vorbire prin care sunt exprimate.superlativ: Omul e ceea ce suntem. valori expresive. verb la participiu sau la gerunziu. verbale.comparativ: Oare ce desfătare vînătorească mai deplină.Flăcăii ceilalţi pe dată s-au făcut nevăzuţi. bun sau netrebnic. căruţa în care stă culcat abia înaintează pe căi fără nume? (Al. A fost ca niciodată. Atributul adjectival poate sta după substantiv sau în faţa acestuia. … mai senină şi mai legănată în dulci şi duioase visări.

(G. (M. Iambul) O să mă bucur pentru clipele acestea. care. mai blînd. în barba-i mare (M.O prea frumoasă fată. Când precedă substantivul. Moartea lui Gelu) b) Atributul adjectival exprimat printr-un numeral cu valoare adjectivală 433 . Luceafărul) Aceste toate singur nu le judic. în mod obişnuit. (M. Sadoveanu. Eminescu. Coşbuc. vizitiul bunicului. atît de importante. Iona) Notă: Uneori. (Marin Sorescu. Patria română) Alexa cel chior. (M. Sadoveanu. constituie un ajutor preţios în operaţia de identificare a atributului adjectival. poate fi confundat cu adjectivul pronominal demonstrativ. Jderul cel bătrîn rîdea pentru întîia oară în acea duminică. Eminescu. Coşbuc. a umplut săniuţa cu paie. adjectivul este însoţit de articolul demonstrativ (adjectival): La zăvoarele porţii. La Mestecănei) Articolul demonstrativ. cine ştie cînd. mai pudic. Fraţii Jderi) Asta-i patria cea dragă Şi dăm patriei române Inima şi viaţa-ntreagă. m-a învălit bine într-o blăniţă. Puternic iar – de-o vrea – e pururi iambul. (G. adjectivul poate fi articulat cu articolul hotărât: Jelească-mă apele Cernii! Să-mi duduie crivăţul iernii Ca-n taberi al cailor tropot. Dar versul cel mai plin. a hrănit pe Sura cea bătrînă. Iar veşnicul apelor şopot Să-mi pară ca-n ceasul vecernii O rugă de clopot. s-a cuibărit lîngă mine şi am pornit-o pe o vreme cu soare.

iar de studenţi devine atribut substantival. distributive şi colective cu valoare de adjectiv. Sintaxa limbii române. două boabe pentru a doua căsuţă… şi tot aşa dublînd numerele pînă la a şaizeci şi patra căsuţă. multiplicative. Coşbuc. aceasta din cauza apariţiei prepoziţiei de de la numeralul douăzeci în sus. Caragiale.Numeral multiplicativ: A fost un geamăt întreit Din totul inimii pornit. Jocul ielelor) …şi eu muşcam din bucuria asta ca dintr-un măr.229 . Dar în: În grupă sunt douăzeci de studenţi.Atributele adjectivale pot fi exprimate prin numerale cardinale propriu-zise. Jocul ielelor) Guvidi…a rămas în gară să apuce trenul ce venea din Bucureşti şi cu care noi ne încrucişam la întîia staţie. Om cu noroc) Numeralul ordinal poate fi articulat cu articolul demonstrativ cel urmat de prepoziţia de: Ne-am jurat că vom avea tăria să ne sinucidem la cel dintîi semn al capitulării noastre… (Camil Petrescu.Numeral ordinal: Ne-am speriat…că tocmai venise şi responsabilul de la Internaţionala a doua…(Camil Petrescu. Şt. peste monitori erau trei „monitori generali”…(B. (I. L. Divanul persian) . eu. Ideal) 229 Apud Florin D.Numeral cardinal propriu-zis: Clasa avea şaisprezece bănci. ordinale. 89 434 . băncile aveau şaisprezece „primi” şi şaisprezece „monitori”. smulsă de pe băncile şcolii…(Camil Petrescu. Sadoveanu. care mă măritasem din clasa a şaptea de liceu. Jocul ielelor) Atunci află că cer un bob de grîu pentru cea dintîi căsuţă a acestei table de joc. p. . raportul sintactic este invers: numeralul douăzeci este subiect. Domnul Vucea) Notă: Atributul exprimat prin numerale cardinale până la nouăsprezece inclusiv este atribut adjectival: În grupă sunt optsprezece studenţi. (G. în care optsprezece este atribut adjectival al substantivului studenţi. (M. Popescu. Delavrancea.

Topârceanu. (L. Trebuia s-o ia în partea cealaltă. Meşterul Manole) . demonstrative. Ca balaur din poveste nouri negri plini de geruri.Adjective posesive: Nu ne mai chinui cu tăcerea ta. Iona) . porunceşte ochilor noştri să nu mai aiureze.. Un duel) c) Atributul adjectival exprimat prin adjective pronominale În grupa atributelor exprimate prin adjective pronominale. ce.Adjective relativ-interogative (numai care. care se îngrămădesc nu în amor însuşi.Adjective demonstrative: …cred că tovarăşul Ruscanu. Sfîrşit de toamnă) Din amîndouă părţile Se-ncep ostilităţile. Amintiri din copilărie) S-au format rânduri de câte trei. spunînd nu. (Marin Sorescu. ci în setea de amor. vrea să înţeleagă faptul că el nu convine să se facă din această împrejurare o afacere intimă a regimului. . relativinterogative. Cezara) Pînă la ce josnicie se poate coborî un om din patimă politică… (Camil Petrescu. Jocul ielelor) Dar drumul. ca să poată exprima acea nemărginire de simţiri. (I. cât): Ah! cine o spune. cine-o poate spune. (G. să slujească drept instrument al unui partid împotriva celuilalt. Creangă. (M.Numeral distributiv: S-a tăiat fiecare pîne în cîte trei bucăţi deopotrivă de mari.Numeral colectiv: Din tuspatru părţi a lumii se ridică-nalt pe ceruri. de întărire şi negative: . Eminescu. Blaga. şi care limbă e-ndestul de bogată. nehotărâte. (Camil Petrescu. Jocul ielelor) 435 . intră atributele reprezentate de adjectivele posesive. el a greşit-o. Alecsandri. (V. Porunceşte sufletelor noastre să uite.

(O. toată truda. Agârbiceanu. (Camil Petrescu. (Gr. Rugăciune) Orice om cuminte strînge bani albi pentru zile negre. Jocul ielelor) E o nevoie de viată şi de moarte pentru mine să ştiu dacă trecutul însuşi a existat… dacă am fost cu adevărat iubită. de cetăţi depărtată.Adjective de întărire: Am socotit totdeauna că dreptatea e absolută. aceasta este dreptatea însăşi. Slavici. Lada) De-o bucată de vreme. Oameni din lună) . Mierla şi bufniţa) 436 . Budulea Taichii) d) Atributul adjectival exprimat printr-un verb la participiu cu valoare adjectivală Participiile care se acordă cu termenul determinat sunt atribute adjectivale. Unirea principatelor) Într-o pădure deasă. Jocul ielelor) . ştiu eu o vorbă de la tata: cîţi cîini m-au lătrat. (I. Mierla se întîlni seara cu bufniţa umflată. Alexandrescu. Atîtor doruri fără leacu. Goga. Dacă lupt pentru o cauză. toţi au turbat. (M. Alexandrescu. avea fiecare lumînarea sa. ilustre fapte ale naţiei române. Jocul ielelor) .Adjective negative: Pentru ca să nu fie nicio supărare. Cînd citim în vechea carte a istoriei străbune Virtuţi mari.Adjective nehotărâte: Dă-mi tot amarul. (I. (Camil Petrescu. (Camil Petrescu. în fiecare zi şi în fiecare noapte se întîmplă ceva nou. Sadoveanu. Maria. Care inimă stă rece? Care suflet nemişcat? (Gr.Ascultă.

Hogaş. Umbra lui Mircea. Gramatica azi. Atributul substantival După mijloacele de exprimare. ca „ordine descrescândă”230. b) atributul substantival în dativ. „mâini tremurânde”. un coleg al lui Mircea. neguri fumegînde pluteau în văzduhul adînc al văilor. „forme născânde” etc. „femeie suferindă”. miresme 230 apud Al. (C. Hogaş. atributul substantival este de mai multe feluri: a) atributul substantival în genitiv (numit şi atribut genitival). Locul obişnuit al atributului substantival genitival este după substantivul determinat. „inimi fremătânde”. cartea lui Tudor. Dintre acestea. Graur. d) atributul substantival apoziţional (apoziţia). „buze sângerânde”. 186 437 . p. Puterile adîncului se treziră de pretutindeni (C. „ruini fumegânde”. a) Atributul substantival în genitiv (atributul genitival) răspunde la întrebările (al. Pe drumuri de munte) Ş-ale valurilor mîndre generaţii spumegate (Gr. ai.e) Atributul adjectival exprimat printr-un verb la gerunziu cu valoare adjectivală Dimineaţa era măreaţă. El poate sta imediat după substantivul determinat sau poate fi despărţit de acesta prin alte atribute: miresmele florilor. „rană sângerândă”. categoria atributului substantival în dativ este învechită. Alexandrescu. B. ale) cui? şi poate sta după sau înaintea substantivului determinat. a. La Cozia) Atributul genitival poate fi precedat sau nu de articolul posesiv al / a / ai / ale sau de articolul hotărât lui: O carte a colegei mele. Pe drumuri de munte) Notă: Gerunziile acordate sunt folosite în limba literară contemporană în unele îmbinări: „ordine crescândă / descrescândă”. Forma feminină este astăzi învechită şi nu o mai folosim decât în anumite formule fixe. c) atributul substantival prepoziţional.

Alecsandri. Pe drumuri de munte) Observăm că. Neculce. Lupul. Alexandrescu. fecior lui Gavriliţă vornicul. generaţii spumegate. în al treilea exemplu. (E. (G. b) Atributul substantival în dativ are un caracter arhaic. în general. aceste miresme îmbătătoare ale florilor. adjectivale sau de alt tip: Un pîlc de cavaleri cu zale şi coif au trecut în pas domol către acea tabără a coconului împărăţiei. Sadoveanu. atributele frumoasei şi noastre s-au intercalat între articolul posesiv ale şi atributul genitival văi. (M. Avem deci un atribut genitival ale văi(i) şi două atribute adjectivale care determină substantivul la genitiv. Uneori. (I. Ş-ale valurilor mîndre. folosit mai rar astăzi. Camilar. Roxelana) În poiana tăinuită unde zbor luciri de lună Floarea oaspeţilor luncii în grăbire se adună. Hogaş. atributul genitival apare înaintea substantivului determinat. prietenul bun şi nepreţuit al lui Mircea. Concertul în luncă) Veneam din regiunile fericite ale frumoasei noastre văi. Clopote în amurg) În trecătoarea aceea printre ape şi prin lunca nestatornică a rîului. grade de rudenie sau atribuţii sociale. solemne. Acest fel de atribut determină un substantiv nearticulat care denumeşte. (C. Cronica) 438 . şi mai ales în poezie. Fraţii Jderi) Substantivul cu funcţia de atribut genitival poate fi determinat la rândul lui de unul sau mai multe atribute genitivale. (M. Umbra lui Mircea. Sadoveanu. şi alţii… au alergat la Constantin-vodă. era partea cea mai primejdioasă a drumului. în operele literare. ale clopotului…şi parcă se deschid pagini măreţe în inima mea şi în vreme. La Cozia) Stau în amurg şi ascult dangătele rare. (Gr.ale florilor.

au încălecat iar. O. Sărmanul Dionis) . c) Atributul substantival prepoziţional se exprimă prin: . (L.substantiv precedat de prepoziţie. Eminescu. 87 439 . Şi zăpada de pe coastă Fuge ca argintul viu. o călimară de argint. (M. Mi-ai dăruit. Judeţ al sărmanilor) Vii să-mi baţi iar la fereastră. p. se adînci vădit. Iţic Ştrul dezertor) d) Atributul substantival apoziţional reprezintă atributul pus în cazul nominativ. Epigonii) Notă: În stilul publicistic.Preot deşteptării noastre. 231 Apud Florin D. Atribuirea de valori unor variabile. care stabileşte un raport de echivalenţă. Tînăr soare auriu. de exemplu: Conferirea de medalii / premii unor sportivi231. Sadoveanu. (M. Topârceanu. Rebreanu. Cîntec de primăvară) . şi s-au pustiit prin locuri ferite. Călimara) După aceea. frumoasă doamnă. cu termenul la care se referă. Apoziţia este exprimată printr-un substantiv. ştiinţific şi administrativ se întâlnesc cu o oarecare frecvenţă şi unele formulări moderne. Eminescu. (Şt. (G. semnelor vremii profet. cu inima ca plumbul. cu soare de primăvară. fiind o vreme frumoasă. Ea poate determina un substantiv sau un pronume. Popescu.substantiv precedat de un adverb de comparaţie cu valoare de prepoziţie: Porni singur pe calea pe care au venit amîndoi.substantiv precedat de locuţiune prepoziţională Trăsura cea fină şi amară dimprejurul gurei lui. Sintaxa limbii române. ieşind din sat. (M. Iosif. cu capul în pămînt.

Odobescu. fii bun. rezemat în jilţ cu spată. Odobescu. (Al.… înainta cu greu sprijinindu-se într-o cîrjă. socru-mare.Descălecai la flăcăraia trosnitoare a brazilor şi domnul Sterie. Oltule. veţi face cum veţi crede căi mai bine. Pseudo-kineghetikos) . (Al.. apoziţia este precedată de un adverb explicativ – adică sau anume: Sora mea. când vocativul determină un substantiv la vocativ.Dumneavoastră. Ioan Cuza) Iată craiul. dumneavoastră. Măria ta. (M. domnule subprefect. Doamna Chiajna) Tu. Călin (file din poveste)) Socru roagă-n capul mesei să poftească să se pună Nunul mare.file din poveste) Uneori. (I. Goga. El pe capu-i poartă mitră şi-i cu barba pieptănată. un pronume sau o locuţiune pronominală de persoana a II-a (tu. Kogălniceanu. Că-mi iau geamantanul şi plec! (G. numai să-mi daţi voie să-mi îngrop omul. (M. sora mea. (M. mătuşă Mărioară. arendaşul. Discurs la înscăunarea lui Al.Apoi dar mai rămîi sănătoasă. Eminescu. anume Liliana. Fratele său Alexandru îl însoţea. Călin .) Rămîi sănătoasă. ne ieşi înainte cu plin. ca domn. voi. Amintiri din copilărie) . Domnia ta etc. Topârceanu. Pătru. tu. Balada chiriaşului grăbit) . mîndrul soare şi pe nună. Baltagul) Apoziţia poate fi: simplă – când este exprimată printr-un substantiv sau adjectiv cu valoare substantivală în cazul nominativ sau în cazul regentului: Cel mai mare de ani. Sadoveanu. Oltul) 440 . să ne răzbuni! (O. Apoziţia poate fi exprimată şi prin substantiv în cazul vocativ (singur sau urmat de determinări). Creangă. cucoană. fii blînd. dumneata. Eminescu.. (M. adică Liliana. mîndra lună.

(C. Priceputul şi păţitul. Rebreanu. crîşmarul de la Mircu. Paşa Hassan) Sînt dator să însămn în treacăt că Zamfira lui Ilie Filipoiu. Coşbuc. răsărea ca de obicei pe jumătate de sub tejghea. tatăl logodnicei şi amfitrionul. Hogaş. (M.Domnul că se speria. Pe drumuri de munte) Constantin Rotaru. (G. ghiaurul Mihai! Aleargă năvală nebună Împrăştie singur pe cîţi îi adună. era voinic şi rumăn şi creştea ca din apă.dezvoltată – când este exprimată printr-un grup de cuvinte (un substantiv urmat de un atribut sau chiar de una sau mai multe propoziţii atributive): Dar iată-l! E vodă. care formează o apoziţie dezvoltată. se scuză cu un surîs jenat şi totuşi galant. se deosebea mult de Sura lui Avrum din Şeştină. Colecţia Alecsandri) . Iar Codreanul. (C. (L. Apoziţia simplă poate fi izolată de regentul ei şi atunci se desparte de acesta prin virgulă: Crîşmarul. un român. Şi din gură-aşa grăia. căprarul Păvăloae. Termenii care intră în alcătuirea ei sunt însă analizabili. (Poezie populară. Alexandru. Sadoveanu. se consideră ca un tot. Note: 1. Semn călăului făcea. de altă dată. Răzbunarea lui Nour) 2. Hogaş. ca o unitate sintactică – apoziţie dezvoltată. (G. priceputul. Coşbuc. întreaga combinare de cuvinte. Stînd de strajă noaptea-n ploaie. Semnul Domnului zărea. Gorila) Acest cîntec îl făcui Eu. Pe drumuri de munte) Copilul. Cîntecul redutei) În analiza sintactică a propoziţiei. Apoziţia dezvoltată se desparte prin virgulă de regent sau se izolează prin virgule de restul propoziţiei sau al frazei: 441 .

(Radu Popescu. Nu se simţise nimeni şi nu se ivise nimeni: nici păgîni. p. ceea ce arată intenţia autorului de a pune în evidenţă pe cel denumit prin substantivul respectiv232. când termenul la care se referă apoziţiile coordonate este un pronume negativ. apoziţiile sunt legate prin conjuncţia nici233. (G. gîdele obişnuit al locului. Apoziţia (simplă.„Huţule. şi Huţule. Evocări) În propoziţiile negative. Masa umbrelor) Fraţi… am avut trei: Dimitrie. veni cu o sabie şi tăie capul lui Alexandru Kendi. (V. (I. anume. nici de-ai noştri. Românii supt Mihai-Voievod Viteazul) 3. dezvoltată) poate fi introdusă şi prin adverbele adică. 509 idem 233 442 . Radu vodă. Istoriile domnilor Ţării Româneşti) 4. s-au ajuns în cuvinte şi au logodit pre coconi. (N. avînd un cocon anume Ştefan şi Duca vodă din Moldova avînd o cocoană anume Catrina. Atributul pronominal 232 apud Ştefania Popescu. Zile şi necazuri din Zavera) C. Întru aceste vremi. dragul taichii. Semnul [:] este folosit uneori şi înaintea unei singure apoziţii (simple sau dezvoltate). Galaction. Sadoveanu. Budulea Taichii) Un ţigan. (M. dragul maichii” tocmai aşa să scrii…(I. Slavici. Vulpea păcălită) Au venit odată… doi colaboratori intermitenţi ai Vieţii Româneşti: Ion Marin Sadoveanu şi Tudor Vianu. Teodoreanu. Eftimiu. Gramatica practică a limbii române. Bălcescu. Vasile şi Andrei. Şi iată că la intrarea peşterii se ivi o fiinţă măreaţă: omul.

ale cărei bolţi răsună fioros de paşii şi de glasurile noastre. Faţa ei lucesc în lună. Eu sînt în voia soartei un veşnic călător. Balada munţilor) Înaintăm mai bine de o jumătate de ceas în uriaşa hrubă. nehotărâte şi negative. neputînd s-auză plînsu-şi. rîde. Romînia pitorească) Destul că el nu punea nici un preţ pe averea altora. Despot vodă) Nu vezi că gura-mi arsă e de sete. (G. Comoara) Şi ea arde de dragostea dumitale. Alecsandri. (M. (Al. (V. Atributul pronominal este de patru feluri: a) atributul pronominal în genitiv (genitival) poate fi exprimat prin pronume care au formă pentru cazul genitiv: personale (la persoana a III-a). Vlahuţă. relative. Topârceanu. 443 . Slavici. El nu se mai întrebuinţează decât în poezie. Crăiasa din poveşti) b) atributul pronominal în dativ este cunoscut şi sub numele de dativ posesiv şi se exprimă prin forma neaccentuată de dativ a pronumelui personal sau reflexiv. de politeţe.Pronumele ca substitut al substantivului are aceleaşi posibilităţi de exprimare ca şi atributul substantival. Sadoveanu. (M. Atras în calea-mi lungă de-un tainic viitor. (M. Eminescu. (I. (M. Scrisoarea IV) Atributul pronominal în dativ este astăzi pe cale de dispariţie. Iar în ochii ei albaştri Toate basmele s-adună. dar nu nevinovat. Toamna cu-a-ei albă frunte Şi cu galbenii conduri. şi atunci mai mult la singular. Preda. Întîia iubire) O să vie o zi… cînd o să fiţi în locul meu. Cel mai iubit dintre pămînteni) Ea se uită… păru-i galben. Ea nici poate să-nţeleagă… C-acel demon plînge. demonstrative. posesive. Eminescu. şi voi depune mărturie împotriva dumneavoastră.

de. Ion) 444 . Scrisoarea III) Apariţia lui în proză este rară şi arhaizantă: Şi cînd el sfîrşeşte. Sadoveanu. dar în exemplul „Îmi planific excursia”. şi eu. ca şi odinioară. mie şi dumneavoastră. Dansul cu tine mă face să plutesc. Fraţii Jderi) . numai dumnealui nu-i place! Toţi. Caragiale.adverb de comparaţie cu valoare de prepoziţie (ca): Cred. numai dumnealui. Eminescu. (Cezar Petrescu. Eminescu. Poezia poporală) Notă: În exemplul „Îmi planific o excursie”. . presupunând construcţia paralelă „Planific excursia mea”. (M. negativ precedat de: . Anii de ucenicie) Desenul de la tine m-a binedispus. demonstrativ. Sadoveanu. (I. procopsitul! e mai cu moţ.prepoziţie (dintre. pronumele îmi. Fraţii Jderi) d) apoziţia pronominală are un caracter expresiv. alta. suntem nişte proşti. îşi fluieră neastîmpărul. reflexiv. Sadoveanu. având o valoare de precizare şi e folosită rar Şi astăzi.Unul din noi trebuie să părăsească sala. nehotărât. pronumele îmi îndeplineşte funcţia de complement indirect. pentru. de lângă) Domnul Vasiliu a şuierat cu fălcile încleştate: . că puţine jupînese pot să se laude c-un obraz ca al meu. c) atributul pronominal prepoziţional se exprimă prin pronume personal. relativ. sus. Scrisorile unui răzeş) Tuturor… la tot norodul. are funcţia de atribut.Şi-n ochii mei se vede-n friguri chinu-mi? (M. între crengi. nană Chiră. cu substantivul articulat hotărât. toată nedumerirea s-a şters din minte-mi (Alecu Russo.locuţiune prepoziţională (faţă de): Părerea mea faţă de celălalt este bună. de la. L. spre. Iubind în taină) Şi de crunta-mi vitejie tu te aperi c-un toiag? (M. şi dumneavoastră. o mierlă. ne place cîntecul…. (M. (M. Nici acuma nu mi-ai mărturisit dacă maica lui a fost moldoveancă de-a noastră ori tătăroaică.

(Poezie populară. (Mihail Sebastian. aţi luat examenul. Eminescu. Colecţia Alecsandri) E. Alexandru Lăpuşneanu) Haina-i măturînd pămîntul Şi-o tîrăşte-abia. zise un aprod apropriindu-se. Atributul verbal Este exprimat prin verbe la moduri nepersonale: a) prin verb la infinitiv: Mă simţii nenorocit că nu am prilejul de a pofti la masa mea pe un nevoiaş. Carte mare de pornit. toată dizgraţia de a locui pe o biată planetă mizerabilă. Nicoară Potcoavă) 445 . că i-au sosit. Atributul adverbial Atributul adverbial se exprimă printr-un adverb sau printr-o locuţiune adverbială cu sau fără prepoziţie. Şi să-mi fac bani de iernat. precedat de prepoziţiile (de. pe lîngă care marile stele trec fără s-o vadă. D. (M. Alecsandi. Cîntec haiducesc) Iată-l lui. Coşbuc. În munţii Neamţului) Şi atunci parcă simt toată umilinţa. FătFrumos din lacrimă) b) verb la gerunziu (neacordat): Doamne. nişte boieri sosind acum cer voie să se înfăţişeze la măria-ta. (G. (C. Iarna pe uliţă) c) prin verb la supin.Sadoveanu. abia. Hogaş. Negruzzi. (M.Marinescu şi Ionescu. (C. pentru): Să-mi fac cerc astă rugină. Steaua fără nume) Orice încercare de-a o răpi a fost deşartă. La tabără de ieşit. astfel: a) adverb şi locuţiune adverbiala fără prepoziţie: Şi cum a venit în ţară n-a avut stare pe loc nici cu stăpînirea dinlăuntru a boierilor. (V. adică voi.

(M. deschişi…” . Brătescu-Voineşti. (M. (M. călare pe un cal mic de munte. Nicoară Potcoavă) Se aşezară pe prispa de dindărăt în bătaia soarelui. Fraţii Jderi) F. O zi ca altele) Ofta şi se tînguia încet împotriva unor ţînci din ziua de azi. Este menţionat mai rar în lucrări de specialitate. Scrisorile lui Mişu Gerescu) …rumînii rămîn drepţi. (M. Atributul interjecţional se exprimă prin interjecţii şi onomatopee şi este apropiat de atributul adjectival: …nu se auzea decît cîntecul greierilor: fiiiir-fiiiir. Taină) În ceasurile dintîi se-ncruntă în vis. apare totdeauna după substantivul determinat şi primeşte în urma lui semnul exclamării (care nu are valoare de punct. Brătescu-Voineşti. Sadoveanu.Eminescu. Strigoii) b) adverb şi locuţiune adverbială precedate de prepoziţie: Şi cum a venit în ţară n-a avut stare pe loc nici cu stăpînirea dinlăuntru a boierilor. nici cu stăpînirea din afară a ismailitenilor. Al. Stăpînea odată…) M-au trezit glasurile scutarilor din fundul depărtat al pădurii: „hăă-ăp!… hăă-ăp!… ăp…” (I. doamna Catalina. Agârbiceanu. pretutindeni…(I. dă ordin… şi scapă năduşit cîte un geamăt „uiu-iuuuu”! apoi doarme dus… (B. marcând doar intonaţia şi din această cauză scrierea se continuă cu literă mică). Al. colo. şi 446 . (I.Sadoveanu. primitori. Şt. fiiiir-fiiiir.Atributul adverbial exprimat prin adverbe de mod se întrebuinţează fără prepoziţie: Prin frunze aiurează şoptirile-i alene. Atributul interjecţional determină un substantiv şi se exprimă de obicei prin interjecţii care imită sunete sau zgomote ori redau diferite strigăte. Sadoveanu. Delavrancea. auzim strigăte: „Ura! Trăiască!”… Şi numai iată că s-apropie de noi. virgulă. ici. cu securea pe umăr şi întru tîrziu. aceleaşi două note lungi şi tremurate. Doamna Catalina) Atributul exprimat prin interjecţia halal poate să aibă un sens apreciativ: „Halal oameni! n-am ce zice.

Sinteze de limba română. Coteanu Ion. Limba română (Sintaxa). p. 1970 234 235 apud Vasile Şerban. Editura Echinocţiu. Sintaxa limbii române. compoziţie. Sintaxa limbii române – Curs practic. 197 apud Florin D. Gramatica limbii române. Editura Junimea. Editura Fundaţiei România de Mâine. Bibliografie Bejan Dumitru. Ediţia a III-a revăzută şi din nou îmbogăţită. Bucureşti. Editura Albatros. Bucureşti. 2003 Popescu Ştefania. Popescu . Editura Didactică şi Pedagogică.depreciativ: „Halal oameni! Te-au lăsat la nevoie”234. Editura Junimea. Editura Albatros. Compendiu. autori: Mioara Avram. Editura Fundaţiei România de Mâine. Bucureşti. Georgeta Ciompec. Bucureşti. 1982 Coteanu Ion. Bucureşti. Iaşi. Gheorghe Bulgăre. Ediţia a II-a revizuită şi completată. Cluj-Napoca. Sintaxa. Editura Dacia. Editura Didactică şi Pedagogică. 1984 Irimia Dumitru. 1992 Şerban Vasile. Cu o culegere de exerciţii. 1968 Gruiţă G. Ion Diaconescu. Sintaxa limbii române. Theodor Hristea. Bucureşti. Bucureşti. Editura Academiei. Gramatica limbii române explicată. Gramatica azi. Cluj-Napoca. Gramatica de bază a limbii române.. Tendinţe actuale ale limbii române. 1980 Popescu Florin. 1995. Editura Ştiinţifică. Grigore Brâncuşi. Sintaxa limbii române. 1997 Diaconescu Ion. Bucureşti. Se observă că interjecţia halal este amplasată înaintea substantivului după care se pune semnul exclamării235. Rodica Bogza-Irimie. Iaşi. Bucureşti. Flora Şuteu. Sintaxa. 1982 Graur Alexandru. Sintaxa limbii române. Gramatica normativă. Gramatică. 89 447 . 1995 Dimitriu Corneliu. stilitică. 1973 Graur Alexandru. Editura Didactică şi Pedagogică. p. Editura Enciclopedică. Bucureşti. 1983 Popescu Florin. 1994 Hristea Theodor (coordonator). Gramatica practică a limbii române. Structura gramaticală a limbii române.

cum atât de inspirat spune poetul: ”Limba noastră-i o comoară/În adâncuri înfundată. comparative analysis. capacitate creatoare. propoziţiilor şi frazelor./Povestiri din alte vremuri!/Şi cetindu-le-nşirate. because not stimulates creativity. cu modul lui particular de a înţelege existenţa. bine cunoscută de către elevi. Procesul studierii limbii române în şcoală este parte integranta a acţiunii.formarea omului în perspectiva integrării lui rapide în societate. contribuie la dezvoltarea laturilor conştiinţei lor ( spirit de observaţie./Pe moşie revarsată. Alternative schoolbooks approach this theoretical concept complies with the requirements of today students./Un şirag de piatră rară. Însuşirea corectă a limbii române de către elevi devine condiţia de bază în vederea realizării obiectivului fundamental al învăţământului de cultură generală . imaginatie. cu bucuriile şi tristeţile trăite din plin într-un spatiu geopolitic destul de vitreg.” Limba română asigură dobândirea cunostinţelor din sfera tuturor celorlalte obiecte de învăţământ. Key words: alternative schoolbooks. Studierea limbii române în şcoală prezintă o importanţă inestimabilă./Te-nfiori adânc şi tremuri. etc. a gândirii elevilor. pentru că este expresia milenară a acestui popor.O altă viziune asupra manualelor alternative în predarea propoziţiei predicative Prof. momentele istorice cruciale prin care i-a fost dat să treacă. Anca Raluca TEODORESCU Şcoala “Mihai Viteazul”. predicate.) şi la cultivarea disponibilităţii de a colabora cu 448 . Târgovişte Abstract The article presents in terms of comparative / critical teaching predicate structures in contemporary Romanian language. thinking and self-competition.!/Limba noastră-s vechi izvoare. Limba română. ştiut fiind adevărul că ideile se prefigurează şi persistă în mintea omului pe baza cuvintelor.

Printre lucruri am descoperit un album de familie. I-am spus că am dori să ştim cine sunt rudele din fotogrfie. prin crearea obişnuinţei de a respecta regulile acordului şi ale regimului diverselor cuvinte. pe care îl folosesc la clasă. în mod logic. ritmul diferit de asimilare. cărţi. la sfârşitul săptămânii. Exprimarea corecta se realizează. pe care pesemne că îl uitase . în faţă. există un fragment propus ca text suport pentru verificarea cunostinţelor anterior dobândite. limba română contribuie. dar am găsit-o în pod printre mobile stricate. În manualul. are o grădiniţă ale cărei flori au fost pălite de bruma toamnei. rochii demodate. autori -Alexandru Crişan. manualul de la editura Humanitas Educaţional. reviste. imperativ categoric al dezvoltării vieţii moderne. pe care le evidenţiază studiul acesteia. a mecanismului general şi a procedeelor speciale de formulare a oricărui gând sau mesaj. de a întreţine relatii interumane eficiente pe diverse planuri de activitate. la cultivarea sensibilitatii elevilor. neatrăgându-le atenţia sau curiozitatea. de asemenea. Înţelegerea regulilor de organizare a enunţului în jurul PREDICATULUI în propoziţie şi al propoziţiilor în frază duce. De bună seamă că am ajutato. Prin virtuţiile ei deosebit de expresive. Nu urmăreşte axa dificultate redusă-performanţă. consider că este absolut necesar ca elevii să-şi însuşescă noţiunile de sintaxă pentru că înţelegerea modului de funcţionare a limbii. ce nu trezeşte niciun interes informativ elevilor. Sofia Dobra şi Florentina Sâmihăian. prin cunoşterea posibilităţilor topicii ( ordinea cuvintelor în propoziţie şi a propoziţiilor în frază ) şi a măsurii în care ea poate contribui la clarificarea comunicării. ceea ce constituie o primă condiţie a corectitudinii ei. ne-am gândit să lăsăm baltă toate treburile şi să o vizităm. fotografii vechi. N-o văzusem de mult şi. grele sau foarte grele. ni s-a părut că nu era acasă.” Cerinţele propuse de manual nu respectă criteriul de flexibilitate.semenii. are drept consecinţă directă perfeţionarea capacităţii de exprimare. Nu uita pe nimeni!Ei sunt familia noastră.Ar fi vrut să deretice singură. Exemplu: “ Bunica stă într-o casă care. neavând exerciţii cu dificultate progresivă: cerinţe accesibile. prin evitarea anacoluturilor. Hai să coborâm şi o să vă istorisesc viaţa fiecăruia. Când am deschis portiţa. la concluzia că aceste elemente nu trebuie să lipsească din exprimarea proprie. Exemplu: 449 . adică nu confirmă experinţele de învăţare anterioare. Astfel. într-o mare măsura. la nuantarea exprimării lor (orale sau scrise).

Arătaţi ce valori sintactice are verbul “ a fi “ în textul dat.Identifică predicatele din textul de mai sus şi indică felul lor.”( G.”(G. prin ce se exprimă predicatul. având cerinţe foarte diverse. Exemplu: Extrage într-un tabel predicatele. Copiază.. nicio cerinţă.Călinescu) Apoi. Învăţarea nu se face prin descoperire. Eminescu) “ El era mâhnit pentru pierderea lui Chirică. la alegere. începând cu expunerea informaţiilor despre predicat şi propoziţia predicativă. Analizează părţile de vorbire prin care se exprimă predicatele găsite.Călinescu) “ Eu zvârr! chibriturile din mână. ţustiu! la spatele lui Zaharia. Exerciţiile lipsind cu desăvârşire. Itemii formulaţi abordează toate problemele impuse de acesta: respectă experienţele de învăţare anterioare. respectând doar aici criteriul flexibilităţii. Creangă) “Nu voi face apel la părinţii denaturaţi. ritmul diferit de asimilare cu dificultate progresivă. Manualul de la editura All de autoarea Andra Vasilescu nu respectă. bazându-se pe metoda expunerii făcutăde către cadrul didactic. Nu se realizează reactualizarea informaţiilor pe baza unui text suport. schematic şi pe coloane. Reactualizarea cunostinţelor anterior dobândite se face la sfârşitul acestei prezentări de informaţii. Formulează reguli de topică şi punctuaţie privind predicatul. în ceea ce priveşte captarea atenţiei.” (M.”( I. este prezentată informaţia ştiinţifică foarte bine structurată. 5 predicate. de la pagina 68. În manualul editurii Corint. ci numai câteva fragmente extrase din operele unor scriitori celebri: “ Te întreabă şi socoate Ce e rău şi ce e bun. neavând un text suport şi cerinţele bazate pe acesta. Singurele exerciţii.2. 450 . niciun criteriu. Nu apare niciun text suport. sunt cele de consolidare a informaţiilor. care apar. Alege din text şi analizează. cu autorul Marin Iancu abordarea informaţiilor este puţin diferită. Reciteşte textele de la ex.”(I.Creangă) “ Poate că te aşteaptă tatăl tău. ce sunt schematice şi putin numeroase şi nu asigură o însuşire temeinică de cunoştinţe. în caiet.

În toate cele trei manuale, problematica transformării numelui predicativ în propoziţie predicativă nu este, explicit, prezentată. Edificarea, cu privire la acest concept, nu se poate face pe baza manualului, revenind sarcina cadrului didactic de a-şi lămuri elevii. EXPANSIUNEA Expansiunea - constă în transformarea unei părţi de propoziţie în propoziţie subordonată corespunzătoare ( S SB, n.p. PR, A AT, C.d. CD, ... ). Mod de lucru: -introducerea unui element de relaţie subordonator; -introducerea unui predicat sau verb copulativ; -păstrarea întelesului: vb.cop. n.p. PP PR neschimbat. El a rămas / cum l-am ştiut. / El a rămas ( Expansiunea = dezvoltarea, extensia,... ) CONTRAGEREA Contragerea - constă în transformarea unei propoziţii subordonate în parte de propoziţie corespunzătoare ( SB S, PR n.p., AT A, CD C.d., ... ). Mod de lucru: -eliminarea elementului de relaţie subordonator; -eliminarea predicatului / verbului copulativ; -păstrarea înţelesului: PP PR NP Tata a ajuns/ ce şi-a dorit./ Tata a ajuns director ( Contragerea = restrângerea, ... ) Se mai impune precizarea faptului că subiectele oferite de ministerul educaţiei solicită informaţii solide referitoare la acestă problemă. Exemplu: 1. Faceţi expansiunea cuvântului subliniat şi precizaţi ce modificări s-au produs. 2.Contrageţi propoziţia subliniată şi precizaţi modificările produse 3. Identificaţi numele predicativ din text şi realizaţi expansiunea lui. 4. Găsiţi o propoziţie predicativă şi contrageţi-o. Manualul Humanitas este şi la acest capitol deficitar în ceea ce priveşte demersul didactic. Începe cu două exerciţii care nu sunt evidente pentru înţelegerea conţinutului ştiinţific. Exemplu: Indicaţi predicatul din propoziţia de mai jos: „Ea ajunsese o actriţă celebră”. Arătaţi în ce s-a transformat propoziţia de la exerciţiul 1 în enunţul următor: „Ea ajunsese să fie o actriţă celebră”.

451

Apoi este prezentată teoria legată de acestă noţiune. De abia aici, este menţionat termenul de expansiune, dar nu şi cel de contragere, ceea ce face ca elevul să nu fie lămurit cu aceste transformări. Manualul Corint este prezentat în aceeaşi manieră, utilizându-se metoda învăţării prin descoperire. Sunt prezentate, mai întâi câteva fragmente din operele unor scriitori celebrii. Exemplu: „Dacă a lucrat atât de mult însemnă că a avut voinţă” – Marin Preda „Din partea tatei puteam să rămân cum era mai bine” – Ion Creangă „Nu-mi pasă de rămâne cum e şi cum a fost” – Al. Macedonski „Otilia părea că ştie multe” – George Călinescu Urmează prezentarea noţiunilor teoretice, bine structurate: definitia propoziţiei predicative, termeni regenţi, elemente introductive, analize de frază, elemente corelative, topica şi punctuaţia. După fiecare noţiune în parte sunt propuse exerciţii de consolidare respectându-se criteriul validităţii – coerenţă internă (prezentarea teoriei, explicaţiile, activităţile practice, exerciţiile şi modalităţile de evaluare); conţinuturile, activităţile de învăţare respectă programa; - prezintă informaţii corecte; - exerciţiile şi activităţile pot fi efectuate cu succes de elevi, gradul lor de dificultate corespunde nivelului intelectual. De asemenea, se respectă criteriul flexibilităţii, experienţele de învăţare anterioare, ritmul diferit de asimilare fiind gradat de la uşor spre performanţă. Manualul All începe direct noţiunea teoretică legată de predicat şi propoziţie predicativă, neoferind text suport pentru captarea atenţiei sau învăţarea prin descoperire. Se prezintă numai metoda tradiţională, a expunerii de către profesor care este fadă, plictisitoare şi ineficientă. Dar, totuşi, în ceea ce priveşte caracterul aplicativ este bine structurată, atractivă, cu imagini, chenare, exerciţii diverse şi scheme. Se ating criteriile de atractivitate, flexibilitate, caracter deschis, participare, relevanţă, transparenţă şi validitate: atractivitate - ilustraţii plăcute, uşor de folosit, construieşte un dialog cu elevul, stimulează curiozitatea, încurajează progresul elevilor; flexibilitate - respectă experienţele de învăţare anterioare, ritmul diferit de asimilare; caracter deschis - încurajează trecerea de la activităţi controlate la activităţi libere, este construit pe baza cunoştinţelor anterioare, îl învaţă pe elev cum să înveţe;relevanţă- corespunde diferenţelor dintre elevi, respectă programa;

452

transparenţă - claritatea obictivelor învăţării, claritatea formulării rezultatelor pe care trebuie să le obţină elevul, claritatea prezentării; validitatea - coerenţă internă, conţinuturile, activităţile de învăţare respectă programa, prezintă informaţii corecte, exerciţiile pot fi efectuate de elevi, gradul lor de dificultate corespunde nivelului. Înţelegerea regulilor de organizare a enunţului în jurul predicatului în propoziţie şi al propoziţiilor în frază duce, în mod logic, la concluzia că aceste elemente nu trebuie să lipsească din exprimarea proprie, ceea ce constituie o primă condiţie a corectitudinii ei. Exprimarea corectă se realizează, de asemenea, prin crearea obişnuinţei de a respecta regulile acordului şi ale regimului diverselor cuvinte, prin cunoşterea posibilităţiilor topicii ( ordinea cuvintelor în propoziţie şi a propoziţiilor în frază ) şi a măsurii în care ea poate contribui la clarificarea comunicării, prin evitarea anacoluturilor. Evident, pentru toate acestea, este necesar să se asigure o permanentă raportare a cunoştinţelor teoretice de sintaxă la sfera lor de aplicare şi să se creeze deprinderea de a medita asupra limbii, de a veghea asupra propriei exprimări. Efectele nu vor întârzia să se facă simţite, întrucât sintaxa ilustrează prin excelenţă adevărul afirmaţiei lui Eminescu conform căreia” limba şi legile ei dezvoltă cugetarea”. Bibliografie: GUŢU ROMALO, Valeria., 1973, Sintaxa limbii române. Probleme şi interpretări, Bucureşti, p. 124- 145. PARFENE, Constantin, 1999, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Iaşi, Ed. Polirom IRIMIA, Dumitru, 1997, Gramatica limbii române, Iaşi, Ed. Polirom HRISTEA, THEODOR, Structura sintactică a poeziei „Şi dacă", în LR XXIV (1975) nr. 5, p. 475-482. POPESCU, RODICA, Observaţii asupra predicatului nominal şi propoziţiei predicative in limba română, în AUT VII (1969), p. 91-103.

453

Conversiunea părţilor de vorbire Prof. Maria GRECU Grupul Şcolar Agricol Costeşti, Argeş Abstract: An evolved language implies the existence of a rich vocabulary. If the vocabulary is rich, the possibilities of language to express semantic nuances are great. Key words: vocabulary, internal means, external means, conversion, parts of speech. Cu toate că în privinţa predării problemelor referitoare la formarea cuvintelor în limba română au fost înregistrate progrese în ultimii ani, totuşi nu se acordă atenţia cuvenită studiului lexicului, al formării cuvintelor mai ales, supraevaluându-se încă gramatica descriptivă şi analiza gramaticală formală.236 Trebuie reţinute motivele ce fundamentează studierea aprofundată a lexicului şi a procedeelor de formare a cuvintelor237: bogăţia unei limbi este dată de bogăţia şi varietatea vocabularului ei; schimbările din societate, progresele ştiinţei şi tehnicii contemporane se reflectă în lexic, compartimentul cel mai deschis influenţelor din afară (A. Meillet: ,,orice vocabular exprimă, de fapt, o civilizaţie”; G. Matoré: ,,vocabularul este expresia societăţii”, factorii extralingvistici justificând definirea lexicologiei ca o ,,disciplină sociologică”)238; lexicul defineşte, deosebeşte şi caracterizează variantele diferite ale limbii şi stilurile funcţionale ale limbii literare (ştiinţific, administrativ, publicistic şi artistic); însuşirea vocabularului se realizează mai dificil decât însuşirea regulilor gramaticale; studiul lexicului şi al formării cuvintelor, prin mecanismele lor complicate, evidenţiază atât procesul de îmbogăţire a lexicului, cât şi procedeele utilizate pentru sistematizarea vocabularului şi a limbii generalmente; prin analiza elementelor formative ale cuvintelor (prefixe, sufixe, elemente de

236 237

Mocanu, Bănică 1999: 3. Cf. Hristea 1984: 7-8. 238 Ap. Idem 1998: 3-17.

454

compunere savantă, calcuri lingvistice), este cultivat interesul vorbitorilor pentru explicaţia etimologică239, ceea ce contribuie la însuşirea logică a terminologiei ştiinţifice şi tehnice, la precizarea şi unificarea acestei terminologii, la evidenţierea procesului de reromanizare a limbii române contemporane, în paralel cu situaţia similară din limbile europene de mare circulaţie, şi la ridicarea gradului de instrucţie pentru publicul larg. Ţinând cont de faptul că lexicul românesc cuprinde foarte multe cuvinte, s-ar putea zice că limba română este evoluată datorită împrumuturilor neologice de origine latino-romanică, engleză şi germană. Limba română a câştigat astăzi prestigiul unei limbi europene de cultură şi de civilizaţie, care este capabilă să exprime orice idee, începând cu cele mai abstracte idei filozofice şi terminând cu ultimele cuceriri în domeniul tehnicii şi al ştiinţei.240 Necesităţile de îmbogăţire a vocabularului oricărei limbi cu termeni noi sunt satisfăcute prin împrumuturi din alte limbi (calea externă), prin creaţii proprii (calea internă) şi prin calcuri lingvistice (procedeu mixt, adică extern şi intern în acelaşi timp), la care se adaugă valorificarea lexicului din variantele funcţionale şi stilistice ale limbii comune. Graţie acestor modalităţi, româna a evoluat în cursul istoriei sale şi a dobândit prestigiul unei limbi europene de cultură şi civilizaţie.241 Importanţa formării cuvintelor a fost de multe ori subliniată în lingvistica românească, arătându-se că ,,aceasta reprezintă unul dintre capitolele cele mai importante ale unei limbi, deoarece aici se poate vedea mecanismul însuşi al creaţiei lexicale sau felul în care procedează o limbă pentru a-şi crea elemente noi, dotate cu sensuri noi”242. Vocabularul limbii române se îmbogăţeşte prin două modalităţi: prin mijloace interne şi prin mijloace externe243. Mijloacele interne de formare a cuvintelor au în vedere folosirea materialului existent în limbă, pe baza etimologiei interne. Ele sunt: derivarea, compunerea, conversiunea (schimbarea valorii gramaticale), frazeologia şi contextualitatea. Mijloacele externe se referă la împrumuturile din limbile de circulaţie internaţională şi la calcul lingvistic. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea părţilor de vorbire) este un procedeu intern de îmbogăţire a vocabularului, gramatical prin

239 240 241

Mocanu 1971: 27-30. Ţibrian 2004: 141. Cf. Mocanu, Bănică 1999: 5. 242 Rosetti 1968: 319. 243 Hristea 1984: 9.

455

excelenţă. Constă în trecerea unui cuvânt dintr-o parte de vorbire în altă parte de vorbire sau de la o clasă lexico-gramaticală la alta. Mijloacele prin care se realizează schimbarea clasei morfologice sunt: - articularea, cu articol hotărât enclitic şi proclitic, cu articol nehotărât, cu articol demonstrativ ori adjectival: leneş – leneşul – un leneş – cel leneş isteţ – isteţul – un isteţ – cel isteţ - acordul (cuvintele implicate în procesul conversiunii fac acordul cu cuvintele pe lângă care stau şi le determină244): rană sângerând – rană sângerândă, coşuri fumegând – coşuri fumegânde. Atunci când verbul la modul gerunziu este neacordat, are funcţia sintactică de atribut verbal, iar când este acordat, are funcţia sintactică de atribut adjectival. - distribuţia în context: - adjectivul la forma de masculin şi neutru, utilizat ca determinant al verbului, devine adverb: vorbeşte urât, scrie frumos; - adverbul poate deveni adjectiv: apă repede, femeie bine; - unele substantive devin adjective (fus orar, scriitorul poet, colegul vecin) sau adverbe (doarme covrig, slab scândură, prost bâtă, singur cuc, beat turtă, fuge glonţ). Conversiunea cunoaşte trei forme principale: substantivizarea, adjectivizarea, adverbializarea.245 Substantivizarea înseamnă trecerea unei părţi de vorbire în substantiv. Pot deveni substantive: - adjectivele propriu-zise, prin articulare: înaltul cerului, albastrul mării, un albastru infinit; - numeralele, prin articulare: doi – doiul – un doi – cei doi; şase – şasele – un şase – cei şase; - pronumele, prin articulare: eu – eul, sine – sinea, ce – un ce, cineva – un cineva, tot – totul; - verbele la modurile nepersonale; - verbul la infinitivul lung, prin articulare: a mânca – mâncare (a), a pleca – plecare (a), a rupe – rupere (a), a scrie – scriere (a), a sparge – spargere (a); - verbul la supin, prin articulare: a merge – mersul – un mers, a citi – cititul – un citit;

244 245

Ţibrian 2004: 172. Ibidem.

456

- verbul la gerunziu, prin articulare: a suferi – suferindul – un suferind, a intra – intrândul – un intrând. - adverbul, prin articulare sau prin apariţia în contextele sintactice ale acestuia: Binele învinge răul, Ţi-am făcut un bine, Acest bine nu-l meritai, E rău cu rău, dar mai rău e fără rău, Aproapele îţi poate fi vrăjmaş de cele mai multe ori; - interjecţiile, prin articulare: Am un of la inimă, Oful de la inimă nu mi-l poate lua nimeni, I-am spus oful; - prepoziţiile şi conjuncţiile, prin articulare: pe – un pe, să – un să. Adjectivizarea înseamnă trecerea unei părţi de vorbire în adjectiv. Pot deveni adjective: substantivele, în sintagme fixe: elev problemă, problemă cheie, întrebare bombă; articolele nehotărâte: Un copil citeşte, altul scrie; Am auzit nişte aplauze în spate; pronumele determinative, mai puţin pronumele personal şi pronumele reflexiv, când determină substantive: cartea mea, cartea aceasta, ce carte?, fiecare carte, nicio carte, însăşi fata; numeralele: două cărţi, primul volum, întâiul sărut, câştig înzecit, producţie dublă; verbele la participiu: trandafir îmbobocit, salcâm înflorit, casă părăsită; verbele la gerunziu (acordat): mână tremurândă, rană sângerândă, inimi vibrânde; câteva adverbe, când determină substantive: anume, aparte, aşa, asemenea, repede (anume efort, băiat aparte, asemenea problemă, aşa fete, apă repede). Adverbializarea înseamnă trecerea unei părţi de vorbire în adverb. În funcţie de context, pot deveni adverbe: substantivele care participă la exprimarea afectivă a superlativului absolut: sănătos tun, frumoasă foc, beat turtă, bătut măr; substantivele în sintagme de tipul: fuge glonţ, merge ceas, doarme buştean, doarme covrig;

457

substantivele care exprimă unităţi temporale şi răspund la întrebarea când?246: ,,Ziua ninge, noaptea ninge, dimineaţa ninge iară” (V. Alecsandri). Atunci când răspund la întrebarea ce?, substantivele nu mai capătă valoare adverbială247. A se compara: Toamna se numără bobocii şi Toamna este anotimpul meu preferat. În primul enunţ, toamna este adverb, iar în al doilea enunţ, toamna este substantiv. adjectivele propriu-zise, când determină verbe: Doarme profund. A jurat strâmb. Vorbeşte urât cu colegii. verbele la participiu: A răspuns supărat. Vorbeşte răstit. Doarme agitat. prepoziţiile, când nu mai sunt urmate de substantive sau pronume: Merge şi fără. conjuncţiile coordonatoare şi, nici, iar, când nu leagă părţi de propoziţie de acelaşi fel şi au sensul chiar, atunci, din nou: Ieri a trecut şi el pe la mine. Mai există şi alte situaţii, pe lângă cele trei forme principale de conversiune: trecerea substantivelor proprii la substantive comune şi invers: America > americă ,,sortiment de pânză”, Marghiloman > marghiloman ,,cafea pregătită cu rom sau coniac”; adverbul singur devine adjectiv pronominal cu sensul însuţi: ,,Spune-mi dragă copiliţă,/Cu-a ta singură guriţă (Folclor din Argeş); prepoziţia de devine conjuncţie şi pronume relativ: De eşti acasă, trec pe la tine (dacă), Blocul de se vede e nou (care); - prepoziţia până devine conjuncţie: Stau până vine şi el. pronumele relativ ce capătă valoare adverbială în construcţii exclamative, cu sensul cât de: Ce frumos este afară! - numeralul feminin una devine adverb, având sensul împreună: Să fim una amândoi. - pronumele nehotărât ceva devine adverb, când arată cantitatea (mult, destul) şi determină un verb: A aşteptat ceva.

246 247

Ibidem: 174. Cf. Ibidem.

458

- prepoziţiile sub şi peste capătă valoare adverbială, când exprimă aproximaţia: Au venit sub/peste douăzeci de studenţi la cursuri astăzi. - prepoziţia cu genitivul, dedesubtul, devine substantiv, în funcţie de context: Am înţeles dedesubtul afacerii (mecanism). pronumele interogativ ce poate deveni interjecţie, cu sensul poftim, cum adică: -Ce, domnule profesor, nu-mi pasă! - prepoziţia simplă de poate căpăta valoare de interjecţie, când exprimă reproşul, îndoiala, regretul faţă de cineva sau de ceva: De, n-ai fost cuminte! - adverbele unde, când, cum devin conjuncţii când pot fi înlocuite cu fiindcă, dacă: Când aş face totul, aş înnebuni. După cum se observă, conversiunea este un proces complex şi nu în toate cazurile ei este vorba de îmbogăţirea vocabularului.

Bibliografie Hristea, Th., Sinteze de limba română, ediţia a III-a, Bucureşti, Editura Albatros, 1984. Hristea, Th., Limba română, Bucureşti, Editura Petrion, 1998. Mocanu, M. Z., Împrumuturi latino-romanice în limba română. Folosirea explicaţiei etimologice în procesul formării terminologiei ştiinţifice la elevi, în Tribuna şcolii argeşene, 1971. Mocanu, M. Z., Bănică, Gh. P., Formarea cuvintelor în limba română contemporană, Piteşti, Editura Universităţii din Piteşti, 1999. Rosetti, Al., Istoria limbii române, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1968. Ţibrian, C-tin, Structura vocabularului limbii române în trecut şi în prezent, Piteşti, Editura Universităţii din Piteşti, 2004.

459

Culorile şi rolul lor în comunicarea non-verbală De la basme şi legende la publicitatea globalizantă Lect. univ. dr. Maria ALEXE Asist. drd. Andreea RUSEN Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti Abstract Since early history colours are part of a specific symbolic communication, no matter if personal or at larger levels as social or community level. The specific language of coulors is influenced by the cultural background and its basic significations can be decoded if attentively analysing legends and fairytales. This paper will refer mainly to Romanian and German folklore in order to establish the symbolism defining each culture. The purpose is to decode the main signification in order to turn the non-verbal communication items into words. Coming from early history this type of language has been used by contemporary society, mainly in advertising and non-verbal communication of colours turned into a globalized language. Key words: communication, non-verbal, symbolism, language of colours, linguistics În toate culturile lumii culorile și felul în care acestea se combină contribuie la formarea unui limbaj simbolic cu o semantic diversificată, definitorie pentru tipul de cultură careia îi aparține. Legătura dintre limbajul simbolic al culorilor și înțelegerea culturală a mediului în care circulă poveștile și legendele, cel care l-a generat se datorează faptului că sunt expresia unui anumit tip de afectivitate specifică fiecărui popor.În culturile arhaice și cele tradiționale, culoarea are o vloare ritual-simbolică și religioasă [Evseev, 1999, 127] prin care mesajul verbal este amplificat, uneori diversificat și care contribuie la conturarea unui limbaj de comunicare specific. Spațiul restrâns al acestui articol a necesitat o selecție a numărului mare de simboluri pe care cromatica le dezvoltă la nivelul prozei populare. De aceea atenția noastă s-a oprit în principal asupra semnificațiilor pe care le au în basme culorile alb, negru, roșu și verde. Am

460

ales albul și negru, deși conform specialiștilor în arte vizuale nu sunt culori, fiindcă limajul pe care îl creează este amplu și de multe ori contrastant. Verdele și roșul, culori complementare sunt asociate cu imagini pline de vitalitate și speranță, cu un mesaj pozitiv. În societatea modernă, globalizată acest aspect al comunicării nu a dispărut, culorile continuă să aibă un rol important în decodarea mesajelor și de aceea sunt intens folosite în publicitate. Publicitatea a creat un limbaj globalizant prin utilizarea semnificațiilor simbolice ale culorilor. Felul în care publicul reacționază și interacționază în comunicarea bazată pe simbolistica culorilor își are adeseori originea în simbolistica din basmele populare și legende248, mod de interpretare cu care se familiarizează de la vârste foarte mici. Limbajul pe care îl învață prin aceste texte arhaice devine instrumentul cu care vor opera și mai târziu în descifrarea limbajului publicitar. În cercetarea și analiza limbajului non-verbal dezvoltat de simbolistica cromatică din basmele și legendele populare am avut în vedere unele cercetări anterioare din acest domeniu cum sunt cele ale lui Ernest Bernea, Mircea Eliade, Annold Van Genep, cele mai recente ale lui Mihai Coman și Olga Bălănescu sau dicționarele lui Ivan Evseev, Jean Chevalier și Alan Gheerbrant. Dorind sa subliniem caracterul universal al acestui tip de limbaj am extins cercetarea și asupra culturii germane, cu atât mai mult cu cât în spațiul românesc influențele germane sunt puternice datorită prezenței timp de mai multe sute ani a unui număr semnificativ de etnici germani în Transilvania. Forța limbajului non-verbal dezvoltat prin imginea unor culori se explică prin identificarea acestora cu o seamă de componente esențiale vieții, Roșul este culoarea sângelui a focului deci este asociată vitalității, energiei și acțunii. Albul este culoarea laptelui a hranei inițiale asociate mamei natură, zeitate binevoitoare și protectoare a vieții. Imaginea sa este

Se constată în ultima vreme o creștere a numărului de legende urbane, povești legate de anumite clădiri, locuri sau elemente de vegetație. În București există câte o legendă legată de podul unor licee mai vechi (Mihai Viteazul, Iulia Hasdeu, clădirea veche a Colegiului Spiru Haret) în care este prezentă o fantomă albă, a unui elev care a murit misterios chiar în acel pod. Există legende despre locurile în care au fost spânzurători sau despre viața aventuroasă a unor personalități (C. A. Rosetti, Cuza, Carol al II-lea)

248

461

asociată și purității (a devenit culoarea mireselor) și inocenței249. Înțelesurile adânci ale simbolurilor sunt accentuate sau ascunse de elemente cu care intră în relație, fiindcă ele sunt întotdeauna pluridimensionale. Simbolistica atât de bogată a albului este foarte diferită în funcție de contextul în care apare, Albul Ilenei Cosânzene este albul purității, în timp ce o parte din semnificațiile benefice se pierd în cazul ursitarelor sau fantomelor [Bârlea, 170, 127]. Negrul este culoarea pământului, care înghite orice formă de viață, e culoarea întunericului, nopții, adâncurilor pământului, asociată morții și pustiului. Eroul basmelor populare ajunge în lumea de dincolo, un spațiu dominat de întuneric, de negru în care casele și oamenii sunt negrii. Recent compania Orange folosește negrul pentru promovarea logoului său, pentru care a folosit culoarea portocalie250. Mesajul pe care îl transmite este legat de vechea simbolistică a negrului. La început omenirea trăia în întuneric, incapabilă să comunice în mod eficient, dar a venit Orange, ca o lumină plină de speranța și a luminat acest spațiu. În societățile industrializate semnificația exactă a simbolisticii culorilor s-a pierdut, dar conotațiile obiectuale sunt întreținute în limbă prin intermediul unui bogat sistem de expresii frazeologice și prin adjective cromatice ce devin semne secundare. Interesant este faptul că negrul nu este lipsit nici de conotații pozitive, de aceea Albă ca Zăpada (simbolistica albului pur) este înzestrată cu un par negru de abanos, iar Fat Frumos călărește de multe ori un cal negru. În basme există mereu tărâmul oamenilor, lumea cunoscută, în care operează forțele reale și lumea de dincolo, tărâmul celălalt cel în care domină fantasticul, o lume interzisă oamenilor obișnuiți și în care doar ființe deosebite, ca Făt Frumos sau varianta sa feminină Ileana Cosânzeana pot pătrunde. Lumea de dincolo este fie o lume lipsită de culoare, învăluită în cețuri și dominată cromatic de griuri și negruri, fie o lume foarte colorată, cu vegetație luxuriantă, imagine a Edenului. Verdele, simbol al vieții, tinereții și speranței, bucuriei de a trăi, relxării, implicit stării de bine este culoarea dominantă. Situat între albastru și galben, opus roșului cu care se asociază adeseori pentru a simboliza viața, verdele are în general

Îngerii sunt albi, copiii sunt reprezentați prin nunațe foarte deschise apropiate albului. Portocaliul, culoare derivată din roșu (forță și vitalitate) și galbenul solar induce un mesaj pozitiv prin cumularea acestor semnificații
250

249

462

semnificații benefice, dar conține și o nuanță de mister. În limbajul alchimiștilor desemnează latura fertilității lucrurilor dar este asociată și cunoașterii secrete. Interesant este că în evul mediu era culoarea togii medicilor [Evseev, 1999, 484]. În basme și doine, feciorul frumos și mândru este adeseori asemănat cu un păun și descris în tonuri de verde [Coman, 1999, 1988, 13]. Așa cum remarcă J Chevalier și A. Gheerbrant în Dicționarul de simboluri, verdele este culoarea dragostei tinere, plină de nădejde și speranță. Codrul în care se adăpostesc haiducii este o imgine dominată de verdele vegetal, un spațiu ocrotit și prietenos. Societatea modernă resimte lipsa verdelui și de aceea a ieși la iarbă verde este sinonim cu relaxarea și tinerețea spiritului, asociată tinereții naturii primăvăratice, exprimă nevoia întoarcerii periodice în mediul natural. Reclamele ce sugerează relaxarea, tinerețea, entuziasmul folosesc foarte mult verde. Simbolistica sugerată de cromatica imaginilor se constituie într-un mesaj non-verbal coerent, un mesaj a cărui decodare este facilitată de prezența unor stereotipuri ce intră în relație cu elemente magico-religioase consacrate și cu anumite structuri lingvistice. Felul în care acestea se ordonează crează secvențe narative extrem de coerente cu un mesaj foarte puternic. Forța acestor mesaje au impus folosirea sugestiilor simbolice cromatice și în limbajul universalizat al publicității. Bibliografie Alexe, Maria – Aspecte ale simbolismului culorilor în poveștile și legendele populare, art. Vol Conexiuni și perspective în filologia contemporană, editura Universității de Stat din Moldova, Chișinău, 2002 Bârlea, Ovidiu; Muşlea, Ion - Tipologia folclorului, editura Minerva, Bucureşti, 1970 Bernea, Ernest - Cadre ale gândirii populare românești: contribuții la reprezentarea spațiului, timpului și a cauzalității, București, Editura Cartea Românească, 1985 Chevalier, Jean; Gheerbrant, Alain - Dicționarul de simboluri, editura Artemis, București, 1995 Coman, Mihai Mitologie populară românească, Editura Minerva, București, 1988 Eco, Umberto – Limitele interpretarii – editura Polirom, Iaşi, 2007 Guenon, Rene – Criza lumii moderne – editura Humanitas, Bucureşti, 2008

463

1972). —Jespersen. and activity on the part of that other to understand what was on the mind of the first. words. language. knowledge Introduction The essence of language is human activity— activity on the part of one individual to make himself understood by another. Together these two kinds of knowledge can be termed communicative competence (Savignon.Linguistic and social aspects of communicative competence Lector univ. is eloquent in its simplicity. includes both linguistic competence and this second kind of knowledge that concerns the appropriate choice of language for the many social situations in which people find themselves. then s/he must acquire linguistic competence in that language. We have pointed out that every normal native speaker of a given language knows—subconsciously—that set of rules for his or her language. to facilitate that acquisition. Our job as language teachers is. written over a half century ago.dr. then. If a student is to participate in the communicative act with speakers of another language. This kind of knowledge has been called linguistic competence. Key words: communicative competence. and phrases which make up the sentences of that language. The other is that a language can be characterized as a set of inter-related rules that govern the form and distribution of sounds. Language learning. acquisition. rule. 1924 Jespersen's characterization of language. One is that language is an activity that humans participate in when they wish to communicate with each other. Viorica BANCIU Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane. Universitatea din Oradea Abstract This paper has considered two notions about languages. in part. The most important task language teachers have is the presentation of instructional programs that will permit students to acquire a sense of linguistic and social appropriateness in the use of the language they are striving to learn. 464 . It is a definition that emphasizes the role of language as a means by which human beings communicate with each other.

their ambitions. Mr. turn to the lefta. In observing Maria's speech. and the attempt at communication would have ended in failure. papa? 6. Smith: I'm sorry to bother you. Smith would not have known what was on her mind.l It is obvious that Mr. guar Jew wan? it may well have been that Mr. Maria: Yes. Parece que no habla espanol. about what is on their minds. Consider the following: 1. Garcia: Ay de mil Lo siento serlor. 10. But what is language? Perhaps by examining the continuation of the above conversation we can begin to answer that question. their feelings about certain objects or events. Garcia: iComo? 3. Garcia will not succeed in communicating with each other although each was speaking what is clearly a language. Maria! Ven aca! 5. meester? 8. sir. Maria: What you want. Mr. otherwise. Mr. again. Maria: iQue quieres. to communicate what each individual has on his or her mind. Two individuals have successfully let each other know what is on their respective minds. We should note that implicit in Jespersen's definition is that the individuals involved in this activity must be speaking the same language. their ignorance of certain facts. speakers of English will have noted 465 . Smith: Excuse me. Sr. the activity could not succeed in its objective—that is. Is dere. Jess.While involved in this human activity. speaks to the role of language. Smith fits Jespersen's characterization of language. Maria: For nothing. if Maria had said in the beginning. Smith: Can you tell me where the post office is? 4. The first thing that we might notice is that this exchange between Maria and Mr. but can you tell me where the post office is? 9. in short. individuals inform each other of their desires. Jespersen's definition. Smith: Thank you very much. Smith and Mr. I appreciate your help. Mr. However. Garcia: Aqui hay un senor que quiere algo. no le entiendo. their plans. 11. 2. 7. Sr. One go dis estreet two handred yars. Sr.

It follows that this subconscious knowledge of the rules of English that permits the speaker of English to judge grammaticality is precisely the set of rules that s/he adheres to in producing English utterances. is readily recognized as approximate but clearly non-English.. . we know that speakers of English would typically have formed that question by asking What do you want? Even though Mr. that is. Communication can be accomplished if the interlocutors share at least some of the same rules of a particular language. This capacity appears to be similar to that of someone who knows the rules of chess and can judge whether or not a particular move made by a player conforms to the rules of the game. Maria's instructions. but intuitively s/he would know that it was ungrammatical.al 1994) To summarize these introductory remarks. clearly ungrammatical English. That is. Since your appreciate help I or help appreciate I your or many other arrangements of those four words are non-English. / appreciate your help. or. for example. Rules such as those that determined the grammar (including the pronunciation) of that sentence must also be instrumental in all the English utterances that Mr. . the pronunciation of those words and even the choice of the words.that even though the question What you want? communicates. English speakers would probably agree that the closest English equivalent to Maria's instructions would be either You go up this street.. This would suggest that speakers of English have some norm or standard of grammaticality against which they can compare utterances to determine whether or not the utterances are like those that a native speaker of English would produce. Smith said.. one go. s/he might not be able to quote her a rule for question formation. . Smith apparently understood what was on her mind. he followed rules of English that determined the order of the words.(Delahunty et. When Mr. Smith has produced or will produce in the future.. It is apparent th