Universitatea “Babeş-Bolyai” Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiune a Afacerilor

Analiza sistemelor monetare bazate pe etalon-aur şi pe etalon aur-lingouri

după apariţia semnelor valorii. ca instrument şi etalon monetar a stat vreme îndelungată la baza sistemelor. a instituţiilor care le deservesc şi a infrastructurilor (reţeaua de comunicaţii) care creează legăturile la nivel mondial apărute la un moment dat. acorduri care au definit Sistemul Monetar Internaţional pe perioada în care ele au fost în vigoare. evoluând în timp sub diferite forme. Existând astfel următoarele perioade: • • • Sistemul etalon-aur: în ultimii 20-25 ani ai secolului XIX şi primii 14 ani ai secolului XX. fiecare ţară a stabilit pentru moneda naţională o valoare paritară în aur şi a încercat să se integreze în “regulile jocului” impuse de sistemul în care aurul devenea etalon. În istoria monedei. conţinutul de aur al fiecărei unităţi monetare era stabilit prin lege.Sistemele monetare etalon-aur şi aur-lingouri Scurt istoric Sistemul monetar internaţional este ansamblul regulilor care permit determinarea cursului valutar. Sistemul ratelor de schimb fixe: stabilite prin acordul de la Bretton Woods în 1944. Sistemul bazat pe 2 . fiind adoptat şi dimensionat prin legea monetară din fiecare ţară. fie în raport cu alte monede. Sistemul etalon-aur (Gold Specie Standard) Treptat. a unei unităţi standard bine definită şi stabilă. depistând astfel şapte seturi de reguli ce caracterizează sistemul monetar. la începutul anilor 1970 ai secolului XX. monedele au fost definite fie în raport cu aurul. Flotarea liberă a principalelor monede. Etalonul monetar a variat însă de la o perioadă la alta şi de la o ţară la alta. a tranzacţiilor care se pot derula la nivel internaţional. funcţia de etalon a fost îndeplinită la începuturile sale de mărfuri obişnuite.[2] În timp.[6] În continuare vom prezenta comparativ Sistemul etalon-aur (1879-1913) şi Sistemul etalon aurlingouri (1919-1944). locul lor fiind luat ulterior de valute şi devize. Odată cu dezvoltarea economică s-a simţit nevoia stabilirii unui etalon monetar. Utilizarea aurului în funcţiile monedei a fost posibilă prin adoptarea etalonului aur drept bază a sistemelor monetare naţionale.[3] După Ronald McKinnon în evoluţia SMI se disting şapte perioade. prin care să se exprime celelalte mărimi. De-a lungul ultimului secol au fost încheiate o serie de acorduri monetare la nivel internaţional. pentru ca treptat această poziţie să fie cucerită de metalele preţioase (aur şi argint). Aurul.

Sistemele monetare etalon-aur şi aur-lingouri etalonul aur a fost acceptat de ţările europene în jurul anului 1870. În aceste condiţii. la doua zile după declararea mobilizării generale. 3 .100 gr. Acest sistem a fost practicat mai ales în Marea Britanie şi în Franţa. o uncie= 31. Atunci însa când. Exemplu: În România. Adresându-se tribunalului. sub formă de lingouri. În 1917. în timp ce SUA l-a adoptat efectiv în anul 1879. Ministerul Justiţiei a dat instanţei ordin să respingă acţiunea.[4] Pe parcursul celui de al doilea Război Mondial multe monede şi-au pierdut convertibilitatea în aur ca şi în alte monede. Acest ordin a constituit prima măsură a guvernului în sensul suspendării convertibilităţii. USD a rămas singura monedă majoră care a continuat să işi păstreze convertibilitatea în aur. au suspendat convertibilitatea în aur. iar paritatea dintre Au şi GBP (lira sterlina) era de 4. convertibilitatea nu a fost suspendată pentru a nu se provoca o reacţie nefavorabilă pe piaţă. Bancnotele sunt convertibile numai în aceste lingouri. aurul nu mai circula efectiv. rata de schimb dintre GBP şi USD era de 1GBP= 4. Exemplu: La aceea dată paritatea dintre Au şi USD era de 20. Ca urmare.25GBP/uncie de Au.[3] Sistemul a funcţionat în mod adecvat până la izbucnirea primului Război Mondial care a întrerupt fluxurile comerciale şi libera circulaţie a aurului.87 USD. În cadrul acestui sistem fiecare ţară urma să stabilească şi să menţină o rată fixă la care moneda naţională putea sa fie convertită în aur.67 USD/uncie de Au. banca a refuzat.440 kg. banca a fost autorizată să suspende convertibilitatea. Exemplu: Un lingou de aur de uz curent cântăreşte circa 400 de uncii . aproape toate ţările au suspendat operaţiile derulate pe baza etalonului aur şi. de fapt. fără a-l practica efectiv. printr-o convenţie încheiată între Ministerul Finanţelor şi Banca Naţională. la începutul primului Război Mondial. România l-a adoptat. adica un lingou era 12. Plecând de la aceste parităţi. un cetăţean s-a prezentat la bancă şi a solicitat preschimbarea unei bancnote în aur. ci este ţinut ca rezervă în tezaurul emitentului de bancnote.[5] Sistemul etalon aur-lingouri (Gold Bullion Standard) Sistemul bazat pe acest etalon a fost adoptat după terminarea primului Război Mondial.

paralel cu aurul monedă.[2] Exportul. restricţie în ceea ce privea utilizarea aurului în tranzacţiile internaţionale derulate la acea dată(regula a II-a jocului). de sume mari. Este caracterizată printr-o perioadă de haos. suficiente pentru a acoperi cel puţin preţul unui lingou. Convertibilitatea bancnotelor se realiza în aur Convertibilitatea bancnotelor se realizează în monedă. Cursurile valutare oscilând puternic. au condus la stagnarea relaţiilor comerciale la nivel internaţional.Sistemele monetare etalon-aur şi aur-lingouri Deosebirile principale dintre etalon-aur şi etalon aur-lingou sunt următoarele: Etalon aur Etalon aur-lingouri A adus stabilitate ratelor de schimb valutar.[1] Acest etalon era denumit sistemul aurului în În Franţa interbelică etalonul aur-lingouri era circulaţie sau forma clasică. denumit drept etalonul celor bogaţi. În România a fost înscrisă în legea de stabilizare monetară din anul 1929. Monedele din aur circulau liber pe plan Aurul monetar este retras complet din circulaţie naţional şi în plăţile internaţionale. iar în convertibile în aur. Asemănările principale dintre etalon-aur şi etalon aur-lingou sunt următoarele: 4 . de el beneficiind numai deţinătorii resurse modeste. care era accesibil şi persoanelor cu aur-lingouri. valori care să apropie valoarea naţionale. importul de aur se putea realiza liber Tranzacţiile cu aur şi deţinerile de aur erau de către persoane fizice şi nu era impusă nici o permise numai la nivelul Băncii Centrale. nemaiputând fi atinsă. adică cantitatea de aur care definea o oficială a monedelor de valoarea reală. [1] şi păstrat în rezervele băncii centrale sub formă de lingouri. Fiecare ţară putea să stabilească şi trebuia să Este imposibilă definirea unor noi valori paritare menţină fixă paritatea în aur a monedei în raport cu aurul. dat fiind riscul la care se expuneau participanţii la acest gen de tranzacţii. (prima regulă a jocului). acestea rămânând fixe şi oficiale – prin stabilitatea atât de dorită de dinainte de război intermediul aurului. unitate monetară naţională. plăţile internaţionale se folosea aurul monetar. Pe plan intern şi extern circulau bancnotele Pe plan intern se folosesc bancnotele.

Dar spre ce va evolua. În prezent există o combinaţie există o combinaţie de acorduri monetare care stabilesc fie rate fixe de schimb. actualul SMI rămâne. fie flexibilitate limitată sau flotarea liberă a acestora. deocamdată. În relaţiile de plăţi internaţionale se folosea aurul. de văzut.se făcea numai în funcţie de acoperirea în aur şi exista o corelaţie între cantitatea de monedă în circulaţie şi rezervele de aur deţinute de fiecare ţară. respectiv valoarea ei paritară era definită prin cantitatea de metal preţios (cantitatea de aur). Banca Centrală trebuia să menţină importante rezerve de aur.[3] Bibliografie 5 . Există păreri conform cărora SMI tinde să se îndrepte spre formarea de uniuni monetare de tipul Uniunii Monetare Europene în Asia şi America Latină. de fapt.Sistemele monetare etalon-aur şi aur-lingouri • • • • Unitatea monetară. Emisiunea de monedă – şi cea de unităţi divizionare .

ClujNapoca.Drăgoescu Elena. „Relaţii valutare financiare şi de credit internaţionale”. http://www. Ciobanu Gheorghe.php?litera=e 5.krimket. http://www.com-aurul-si-moneda. Ed.ro/economie/Convertibilitatea-monetara-si-evolutia-ei--Convertibilitate--Moneda/ 6. 2004 2. http://www.referate-scolare. Ed. Târgu-Mureş. 2007 3. Casa Carţii de Ştiinţă.Sistemele monetare etalon-aur şi aur-lingouri Lucrări: 1.ciorna. Cluj-Napoca. Dimitrie Cantemir.com/files/Economie/www. „Tranzacţii Economice Internaţionale”.ciorna. 2000 Siteuri: 4. Ed. Codruţa Maria Făt. „Finanţe Internaţionale”. Imprimeria Ardealul.ro/dictionarbancar.doc 6 .