Sunteți pe pagina 1din 5

1.

Perspectiva generalista se caracterizeaza prin : a) Orientare multifunctionala b) Cunostinte, valori si deprinderi

e) Grup de suport Raspuns corect a, c , d , e 6. In practica centrata pe client asistentul social trebuie sa fie: a) Empatic b) Sa eticheteze c) Sa emita judecati de valoare d) Sa dea sfaturi e) Sa puna un diagnostic social Raspuns corect a si e 7. Roluri ale asistentului social in modelul structural: a) Educator b) Mediator c) Consilier d) Broker Raspuns corect a,b,c,d 8. Modelul focalizat pe solutie nu este eficient deoarece : a) Se realizeaza un nr. Limitat de intalniri cu clientul b) Presupune costuri scazute c) Clientul trebuie sa fie motivat spre schimbare d) Accentul se pune pe problema e) Solutia gasita de client este mai importanta problemei Raspuns corect --9. Managementul de caz este dacat rezolvarea

aplicabile unei varietati de clienti si nevoi c) Ecletism Raspuns corect a,b,c 2. Perspectiva ecosistemica pune accentul pe : a) Sistem b) Mediu extern c) Emotii d) Comportament Raspuns corect a si b 3. Intre partile unui sistem se creeaza : a) O relatie de simbioza b) Un echilibru dinamic c) Entropie d) Echifinalitate e) Multifinalitate f) Interfata Raspuns corect a si b 4. Perspectiva puterii poate fi folosita in : a) Etapa initiala a procesului de ajutor b) Etapa de evaluare c) Etapa de interviu d) In toate etapele Raspuns corect d) 5. Principiile interventiei din perspectiva feminista a) Egalitarism b) Demers clinic c) Imputernicire d) Interventiein retea

:_________________________________ ___ Raspuns corect : metoda de coordonare a tuturor activitatilor de asistenta sociala si protectie speciala desfasurate in interesul superior al

copilului de catre profesionistii din diferite servicii sau institutii publice private 10. Managementul de caz poate fi centrat pe : a) Resurse b) Obiective c) Rezultate d) Problema e) f) Apreciativ Raspuns corect a, c , d, f 11. Etapele managementului de caz a) Referirea cazului b) Identificarea, cazurilor c) Creeare unui climat prietenos d) Evaluarea beneficiarului e) Planificarea serviciilor si interventiilor f) Coordonarea g) Furnizarea serviciilor si interventiilor h) Vizita la domiciliu i) Monitorizarea si evaluarea periodica j) Inchiderea cazului Raspuns corect b,d,e,g,i,j 12. Evaluarea initiala se refera la : detaliata a situatiei evaluarea si preluarea

k) responsabili Raspuns corect b,d,f,,h,i,j,,k 13. Identificarea cazurilor se realizeaza prin : a) Solicitare benficiari b) Referire c) Semnalare telefonica d) Autosesizare Raspuns corect a,b,c,d 14. Plan de servicii : a) Reprezinta o etapa a managementului de caz b) Este realizat pe baza evaluarii initiale c) Este intocmit de managerul de caz si responsabilul de caz d) Este intocmit de responsabilul de caz e) Cuprinde informatii depre prestatii

servicii si tipuri de interventii atribuite beneficiarului f) Cuprinde informatii despre familia

beneficiarului g) Este intocmit in scopul prevenirii

separarii copilului de familia sa h) Este intocmit dupa ce copilul afost scos din familie Raspuns corect a. b.d.e.g 15 PIP: a) Este rezultat al evaluarii detaliate a copilului b) Este realizat de managerul de caz c) Este realizat de managerul de caz, echipa multidisciplinara si beneficiar d) Este revizuit lunar e) Este revizuit trimestrial f) Este revizuit numai cand apar modificari in situatia beneficiarului

a) cererea beneficiarului b) infirmarea confirmarea cazului c) empatia d) cine, cand cum realizeaza evaluarea e) observatia f) instrumente de evaluare g) h ) factori de decizie i ) termene j)Relatii intre institutii

g) Este realizat pentru plasamentul copilului h) Este realizat familie si copilul ramas in familie Raspuns corect a,c,,e 15. PIP poate avea ca finalitate: a) Adoptie b) Reintegrare c) Integrare socioprofesionala Raspuns corect a,b,c

b) responsabilii de caz din centrele maternale c) responsabilii de caz din centrel de regim de urgenta d) responsabilii de caz din serviciul managerilor de caz din protectia speciala Raspuns corect a si b 21. Monitorizarea se realizeaza asupra a) interventiilor b) a gradului c) coerentei si succesiunii act profesionistilor

18. PIS a) vine in completarea PIP b) reevaluat trimestrial sau la orice modificare a situatiei beneficiarului c) reevaluat lunar sau la orice modificare a situatie beneficiarului d) este intocmit demanagerul de caz e) este intocmit responsabilul de PIS f) este realizat la cererea

care lucreaza la caz d) modurilor de realizare ainterventiilor e) Raspuns corect a, b, c ( atentie la c) 22. Inchiderea cazurilor se face : a) dupa atingerea scopului propus la inceputul interventiei b) cand procesul de asistenta sociala nu mai este necesar c) cand beneficiarul isi dobandeste capacitatea optima de autoservire

beneficiarului

Raspuns corect a,b,e

d) dupa 3 luni de la depunerea cererii e) la cererea managerului de caz

19. Echipa multidisciplinara

Raspuns corect a,b,c 23. Intalnirea fata in fata se refera la :

a) Totalitatea

profesionistilor

a) favorizarea primelor impresii reciproce b) pregatirea unei atmosfere placute c) ascultare activa d) respectarea nevoi clientului de a vaea timp pentru luarea deciziilor c) planificarea si asigurarea participarii clientului la urmatoarea intalnire

implicati in managementul de ca zal unui beneficiar b) Reuneste persoane care urmaresc un obiectiv comun si colaboreaza pentru a ajunge la un rezultat stabil Raspuns corect a si b 20. Responsabilii de caz sunt: a) responsabilii de caz din protectia speciala

Raspuns corect : a, b, d, c 22. Informatiile de la alte agentii pot fi :

a) fise medicale b ) raport examinare psihologica c ) proces verbal intocmit de politie d)Sentinte penale Raspuns corect abcd 23. Vizita la domiciliul clientului presupune: a) tehnica de lucru in asistenta sociala b) programare din timp c) alegerea participantilor d) exteriorizare primelor impresii e) expunerae timpului de vizita f) pastrarea confidentialitatii fata de resursele clientului g) participarea tuturor membrilor familiei Raspuns corect a, b, f 24. Observatia in asitenta sociala are in vedere observarea : a) factorii de mediu b) a reactiilor clientului fata de asistentul social c) a reactiilor clientului fata de membrii familiei d) expresiei faciale e) tonului vocii f) gesturi si limbaj verbal Raspuns corect abcdef 25. Interviul este : a) nondirectiv b) metoda de interventie in asistenta sociala c) realizarea unui ghid de interviu d ) abilitate in punerea intrebarilor 26.In timpul interviului sunt considerate greseli : a) eliminarea barierelor de comunicare b)pozitia corpului relaxat c) ascultarea neadecvata d) intrebari de explorare asentimentelor

e ) utilizarea manipularilor pentru raspunsuri asteptate f inducerea raspunsurilor acolo unde clientul este dezorientat g Raspuns corect c, e , f 27. In timpul interviului este obligatorie: a) utilizare intrebarilor deschise b) inlocuirea intrebarii de ce? c) folosirea limbajului profesional d) formularea acel mult 2 intrebari deodata e ignorarea conditiilor aparute pentru a nu interioriza clientul f ignorarea aluziilor clientului Raspuns corecta,b,c,d,e,f, 28 GENOGRAMA a) Este numita si cartea vietii b) Descrie tipul de relatii si evenimente desfasurate dea lungul generatiilor c) Este completata de asistentul social d) Este completata deasistentul social si de client e) Ajuta la descoperirea regulilor nescrise ale familiei Raspuns corect b,d,e 27. HARTA ECO a) poate fi folosita in locul genogramei b) precizeaza locul unei persoane sau familii in contexte sociale c) se utilizeaza un set de coduri pentru realizarea ei Raspuns corect b, c 28 . ISToricul social cuprinde informatii referitoare la : a) Date de identificare apersoanei

b) Motivarea intocmirii de catre asitentul social c) Prezentarea clientului d) Prezentarea familiei e) ---f) g) h) i) j) succinta a problemei

Raspuns corect e ) date despre sanatatea fizica si mentala a subiectului f) Date despre educatie subiectului si performanta intelectuala g) Date despre situatia economica a

subiectului h) Date despre rezidenta si posibilitatea deplasarii subiectului i) Date despre resursele comunitatii

necesare sprijinirii subiectului j) Observatii si recomandari