Sunteți pe pagina 1din 1

V1 1. Carburator - Pompa cu membrana - schema -> TOT 2. Mecanism motor - schema, fenomene uzare V2 1.

Mecanism motor - schema, definitie, deformari si ruperi 2. Carburator - schema, reglaje V3 1. Mecanism motor - schema, verificari si reglaje 2. Carburator - schema, verificari si operatiuni de intretinere V4 1.Pompa cu membrana 2.Mecanism de distributie cu arbore cu came in blocul motor V5 1. Mecanismul motor - schema, fenomene de depunere si gripari 2. Distributie - Distributie cu arbore cu came in chiulasa si tachet hidraulic schema si reglaje V6 1. Mecanismul motor - schema, operatiuni de intretinere 2. Distributie - Distributie cu arbore cu came in chiulasa si culbutor - schema si reglaje V7 1. Carburator - Rezervor combustibil - schema -> TOT 2. Distributie - Orice solutie de distributie - fenomene de uzare v8 1. Distributie - Orice solutie de distributie - functionare, reglaje si schema 2. Carburator - Rezervor combustibil - schema, verificari, reglaje si operatiuni de intretinere V9 1. Controlul si intretinerea zilnica 2. Carburator - Carburatorul monocorp - functionare, reglaje, verificari si sche ma V10 1. Mentenanta, Prement, Corement si Terotehnica - Definitii 2. Distributie - Orice solutie de distributie - verificari V11 1. 2.