Sunteți pe pagina 1din 2

RAPORT DE AUTOEVALUARE Anul scolar 2011-2012 Subsemnata, Cristiana Manuela Ionescu, profesor titular la Scoala Speciala Maria Montessori,

, Bacau, am avut sub indrumare in anul scolar 2011-2012, atat colectivul de elevi al clasei a IX-a (senestrul I), cat si colectivul clasei a VI-a C (semestrul al II-lea). Interactiunea pe verticala, profesor-elev, influenteaza in mod hotarator atmosfera din clasa, cadrul didactic fiind acela care contribuie la marirea coeziunii sau care, dimpotriva, prin atitudinile sale duce la dezbinarea, fragmentarea grupului clasa. Din acest motiv, consider ca intotdeauna am ales/ selectat modalitatile de comunicare adecvate unor situatii diverse. Acest lucru a condus la mentinerea unui climat deschis in clasa de elevi ( de cooperare, respect reciproc, aprecieri sincere, familiaritate), precum si a unui climat angajat ( control sistematic al igienei, comportamentului, cunostintelor etc., nivel ridicat de professionalism si de cerinte: realizarea unor portofolii etc). Pentru a facilita comunicarea elev/elev utilizez metode interactive si activitatea pe grupe de elevi. In acest sens am cautat sa ma perfectionez si sa ma autoperfectionez, drept pentru care mi-am ales pentru sa sustin lectiile demonstrativa atat la comisiile metodice cat si pentru definitivat, nu numai in clasa ci si in alte medii destinate studiului (biblioteca, laborator de informatica) unde am putut folosi metode moderne adaptate copiilor cu CES, datorita dotarilor moderne ale scolii. Am comunicat foarte bine cu majoritatea cadrelor didactice din scoala impreuna cu care am organizat activitati extracurriculare. Prin sedintele cu parintii si legatura permanenta cu familiile elevilor, am reusit sa-i informez despre evolutia sau involutia copiilor lor si sa gasim impreuna solutii de remediere sau de dezvoltare a acestora. Pentru a marca incheierea anului scolar am organizat, impreuna cu alte doua colege, o exursie in interiorul judetului Bacau, pentru care am intocmit un proiect validat de conducerea unitatii. Am studiat inca de la inceputul anului scolar, cat si pe parcursul acestuia curriculumul scolar al invatamantului special. Am corelat continutul disciplinelor de invatamant si a activitatilot de invatare cu obiectivele urmarite, prevederile programei si timpul de invatare. Am selectat si folosit manuale si materiale adecvate potentialului de invatare al elevilor. Mi-am intocmt

planificarea calendaristica am continuat cu imbogatirea portofoliului dirigintelui cu intocmirea de proiecte de lectie, teste de cunoastere a elevilor si alte materiale utile. La materiile optionale am elaborat programe si am selectat continuturi in conformitate cu varsta so potentialul elevilor. Am identificat material didactic, dar am si confectionat atunci cand a fost nevoie. Prin participarea la serbarile scolare, la orele aferente, in cadrul optionalelor alese am format si dezvoltat simtul artistic si derinderile practice ale scolarilor cu CES. Am amenajat salile de clasa si am stabilit inca de la inceputul anului scolar (respectiv al semestrului al II-lea pentru clasa a VI-a) regulamentul clasei, am distribuit responsabilitati si le-am reactualizat ori de cate ori a fost nevoie. In cadrul orelor de limba si literatura romana precum si a celor de matematica am format capacitati si deprinderi specifice acestor obiecte de studiu pe care le-am imbogatit atat prin lucrul suplimentar, dar si prin utilizarea tehnologiei informatizate, CD-uri educative, softuri educationale. Evaluarea nivelului de pregatire a elevilor s-a realizat atat prin metode traditionale de evaluare ( probe orale, probe scrise, probe practice), cat si prin metode alternative de evaluare ( observarea sistematica a comportamentului elevului-prin fisa de observatii curenta, portofolii, autoevaluarea). De asemenea am utilizat cele trei tipuri de evaluare: initiala- la inceput de semestru, pentru a vedea ce stiu elevii la inceput de an scolar, evaluarea formativa pentru a descoperi unde intampina dificultati in invatare elevii si pentru a-i ajuta sa le depaseasca; evaluarea sumativa la final de unitate de invatare si semestru pentru a observa cat anume s-a insusit din materie . Dupa aplicarea unei evaluari formative, am dat elevilor cu rezultate slabe-fise de ameliorare, iar celor care au obtinut rezultate foarte bune le-am dat fise de dezvoltare, astfel incat aprecierea rezultatelor sa conduca la amelioararea sau la dezvoltarea performantelor scolare. Anul acesta m-am inscris la gradul didactic definitiv, in vederea caruia am sustinut in semestrul al II-lea 8 lectii deschise la care am fost notata cu punctaj maxim, am sustinut doua lectii demonstrative, la educatie plastica, in cadrul Comisiei Metodice pentru DMS si la limba romana in cadrul Comisiei Metodice pentru DMM si am participat la lectiile sustinute in cadrul Cercului pedagogic. Am sustinut deasemenea si lectie deschisa pentru Brigada trimisa de inspectorat, la istorie, unde am obtinut tot nota 10.