Sunteți pe pagina 1din 28

CONTINUT CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU BENEFICIARII PRIVATI

-pentru proiecte care prevad lucrari de constructii-montaj(DOCUMENT A.P.D.R.P.) I. Partile scrise 1. Date generale
1.0. Foaie de capt

1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia 1.2 Scurt istoric al solicitantului 1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului ( pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului/ Colegiul Medicilor / Colegiul Medicilor Veterinari in sensul ca desfasoara respectivele activitati) 1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale,etc.
Denumire mijloc fix Data achizitiei Valoare neta la data intocmirii ultimului bilant Lei Bucati

1.CLADIRI TOTAL 1.1 detaliati.. 1.n detaliati 2.UTILAJE TOTAL 2.1 detaliati.. 2.n detaliati 3.ANIMALE 3.1 detaliati.. 3.n detaliati 4.ALTELE - detaliati TOTAL

Nr. crt

Amplasare Judet/Localitate

TERENURI Suprafata totala Valoarea contabila (mp) / Categoria Lei de folosinta

Regim juridic

2.

Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investiiei CONSTRUCTIE ATELIER PRESTARI SERVICII 2.2 Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc).

2.3 Descrierea activitatii propuse prin proiect (activitate non-agricola/activitatea mestegugareasca/servicii pentru populatia rurala/investitii in producerea de energie regenerabila). Se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect, respectiv, crearea de noi

capacitati de productie/servicii, etc. Se va preciza capacitatea capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei.

existenta (daca e cazul) si

In cazul investitiilor care au in componenta si investitii in echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decat biocombustibilii , utilizate in scopul desfasurarii activitatii, se va descrie acest tip de investitie. Pentru modernizari/ finalizarea constructiilor existente, achizitii de utilaje cu montaj si care schimba regimul de exploatare al constructiei existente, se va atasa Expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente si Raportul privind stadiul fizic al lucrarilor. In cazul proiectelor ce prevad achizitia de utilaje si mijloace de transport specializat este necesar sa se demonstreze existenta unui spatiu pentru gararea acestora. X prin proiectul CONSTRUCTIE ATELIER PRESTARI SERVICII, investitie noua in comuna __________________are ca scop crearea si dezvoltarea unei intreprinderi individuale conform OUG nr.44/2008 si OUG nr.38/2009 sa functioneze ca microintreprindere in spatiul rural si crearea de noi locuri de munca in sectorul non-agricol, in contextul agendei de la Lisabona si Gteborg, UE prevede faptul ca o economie puternica va conduce catre crearea de locuri munca alaturi de prioritatile sociale si de mediu, pentru a asigura dezvoltarea durabila si incluziunea sociala . n acest sens, un element cheie este reprezentat de exploatarea oportunitatiilor pentru cresterea economica si crearea de locuri de munca n spatiul rural prin intermediul micro-ntreprinderilor. n prezent exista disparitati profunde la nivel regional, si mai ales ntre zonele urbane si rurale, n ceea ce priveste mediul de afaceri, ca urmare a unei infrastructuri slab dezvoltate n zonele rurale, a lipsei resurselor financiare, a dificultatilor de accesare a creditelor dar si a nivelului redus de pregatire antreprenoriala Prin proiectul propus se doreste constructia unui atelier prestari servicii: in care se doreste realizarea de obiecte mestesugaresti, in principal, din fier forjat, in special obiecte metalice mici cum ar fi : suporturi de lumanari, obiecte de uz casnic decorative( fructiere,bomboniere, suport pahare, cani, farfurii), suporturi pentru jardiniere la ferestre, accesorii seminee, si elemente pentru confectii metalice mari: manere pentru porti, componente decorative pentru garduri. Deasemenea se vor executa reparatii unelte, scule si obiecte de uz casnic. Activitatea desfasurata in cadrul atelierului va consta din executarea unei game de operatii tehnologice in scopul de a realiza repararea si reconditionarea unor unelte, scule si obiecte de uz casnic, prin inlocuirea unor piese uzate sau deteriorate, sau prin repararea unor componente ale acestora. Aceste lucrari pot fi efectuate manual sau mecanizat, ceea ce impune mecanicului sa posede o pregatire profesionala completa care sa imbrace cunostiinte referitoare la materialele cu care se lucreaza la sculele si utilajele folosite, cat si la procesul tehnologic de prelucrare. Intreaga activitate se desfasoara in atelierul de reparatii masini propus a se construi prin proiectul promovat, care pentru a raspunde cerintelor trebuie sa indeplineasca o serie de conditii privitoare la: spatiu, iluminat, microclimat,ventilatie si zgomote. In spatiul destinat atelierului sunt amplasate bancurile de lucru, masinile-unelte, cat si celelalte mijloace mecanizate. Iluminatul atelierului este un factor important care imbunatateste conditiile de munca pe toata durata timpului de lucru, contribuie la reducerea accidentelor de munca si favorizeaza calitatea muncii.Iluminatul atelierului se realizeaza natural cu lumina zilei si artificial. Microclimatul din atelier se situeaza in zona optima atunci cand temperatura aerului este de 20C, umiditatea 50%, viteza aerului 0,3 m/siarna si 0,6m/s vara. Ventilatia are ca scop sa creeze si sa intretina spatiile de lucru, si o atmosfera corespunzatoare conditiilor cerute de igiena muncii. Prin ventilatie aerul viciat se inlocuieste cu aer curat. Combaterea zgomotului se realizeaza prin eliminarea cauzelor acestuia cand este posibil,si prin reducerea intensitatii lui folosind foi de cauciuc, pasla sau alt material fonoizolant cat si prin folosirea mijloacelor de protectie individuala contra zgomotelor. Uneltele folosite in lucrari sunt: dupa modul de actionare cu actiune manuala (ciocane,dalti,pile,foarfece) si cu actionare mecanica (masini de gaurit,de polizat, prese,etc), dupa mobilitate utilaje mobile (scule,unelte si dupa destinatie utilaje direct productive (scule,unelte,aparat de sudura si utilaje destinate transportului si ridicarii (cricuri, carucioare).

Lucrarile se executa la banc, care este destinat pentru doua locuri de munca. Pentru fiecare loc de munca de la banc este instalata o menghina. Menghina este un dispozitiv de tip universal care se foloseste la prinderea pieselor in scopul prelucrarii. Sculele si instrumentele necesare executarii diferitelor operatii se pastreaza permanent in sertarele bancurilor si in dulapurile speciale pentru scule pentru a le avea la indemana. Lucrarile efectuate in cadrul atelierului sunt:executarea obiectelor metalice mici din fier forjat, executarea reparatiilor curente, mijlocii si capitale ale uneltelor, sculelor si obiectelor de uz casnic. Atelierul de reparatii va aplica metoda de lucru la banc, costul reparatiilor fiind accesibile pentru beneficiari, iar productivitatea muncii este la un nivel ridicat. Produsele finite care se vor executa vor fi valorificate la targuri si expozitii cu specific mestesugaresc care sunt organizate in zona si in tara, iar componentele si elementele din fier forjat pentru confectii metalice mari vor fi vandute societatilor de profil care au ca obiect de activitate confectii metalice si realizeaza lucrari de mari dimensiuni.. 2.4 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala; Axa III Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale, masura 312 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi are ca obiectiv general dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea activitatilor non-agricole, in scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale. Se urmareste, prin implementarea acestui proiect, infiintarea si dezvoltarea capacitatii si diversitatii ofertei serviciilor in domeniul reparatiilor de unelte, scule si obiecte casnice, avand in vedere cererea care are loc in acest domeniu odata cu dezvoltarea constructiilor civile si industriale in tara noastra si implicit in zona. Investitia pe care dorim sa o derulam prin prezentul proiect, are rolul de impuls in afacerea pe care dorim sa o desfasuram, de element generator, care face ca aceasta sa se initieze, sa se dezvolte in conditiile impuse de mediul concurential al economiei de piata. Realizarea acestui proiect de investitii are ca efect sporirea si diversificarea serviciilor si implicit, cresterea veniturilor intreprinderii. Concomitent, insa, va fi influentata direct, prin efectul de antrenare, cresterea gradului de ocupare a fortei de munca in zona rurala, avand in vedere ca personalul care isi va desfasura activitatea in cadrul societatii va fi din mediul rural, si cresterea numarului de angajati, care se va realiza prin realizarea proiectului, si/sau a castigurilor salariale conduc in ultima instanta, la sporirea cererii de bunuri si servicii. Realizarea investitiei prin proiectul propus conduce, in principal la cresterea acumularii de capital fix si constituie instrumentul principal de realizare a dezvoltarii economice a societatii noastre, prin crearea de noi structuri, performante, in acord cu optiunile strategice de perspectiva ale societatii. In plan social investitiile joaca un rol de regulator in ocuparea fortei de munca si imbunatatirea calitatii vietii, astfel prin proiectul propus se vor crea 3 noi locuri de munca in conditii de lucru superioare. In primul rand investitia pe care dorim sa o realizam constituie pe termen lung suportul cresterii intreprinderii, iar in al doilea rand pentru desfasurarea activitatii intreprinderii la standarde inalte cu rezultate pozitive sunt necesare investitii in echipamente si scule noi si performante. Obtinerea eficientei economice maxime constituie un criteriu obligatoriu pentru economia de piata, deasemenea profitul constituie un indicator esential in analiza oricarei activitati economice si care reprezinta scopul economic final. Pentru realizarea competitivitatii economice a intreprinderii se impune constructia unui atelier unde se va desfasura activitatea firmei in mod efectiv si investitia in echipamente si scule profesionale, astfel incat sa se asigure o crestere eficienta si rentabilitate a activitatii desfasurate. Astfel se realizeaza realizarea parametrilor tehnico-economici ai capitalului fix, cresterea vitezei de lucru a acestora, realizarea consumurilor specifice la un grad sporit de eficienta, sporirea gradului de fiabilitate, mentabilitate de regula, prin modernizare si tehnologizare se asigura un stadiu ridicat al procesului tehnic. Promovarea progresului tehnic prin dezvoltarea, modernizarea si utilizarea capacitatilor noi create reprezinta o modalitate complexa de actiune care conduce la

obtinerea de rezultate dintre cele mai bune pentru activitatea ce se va desfasoara in cadrul societatii. Pentru realizarea obiectivelor de tehnologizare cu utilaje competitive, un rol important il are activitatea de dezvoltare a capacitatii serviciilor oferite, care asigura in mare masura cresterea eficientei economice, permitand mobilizarea prioritara a factorilor intensivi de crestere ecomomica. Astfel, constructia atelierului de prestari servicii, cat si activitatea de achizitie de scule si echipamente performante, asigura reducerea cheltuielilor materiale, realizarea unor servicii de inalta calitate, consumuri energetice reduse, avand in vedere importanta respectarii mediului inconjurator cat si necesitatea de a utiliza tehnologii si procedee care sa nu afecteze mediul. Analizand toate cele de mai sus, intreprinderea individuala care se va infiinta urmareste sa obtina o pozitie competitiva, consolidata in domeniul sau de activitate, astfel incat sa devina unul dintre cei mai competitivi de pe piata locala si regionala si prin urmare sa imbunatateasca competitivitatea regiunii Brasov in ansamblul national al sectorului de activitate serviciilor de reparare unelte, scule si obiecte casnice. Dezvoltarea si extinderea ariei de distributie a serviciilor oferite de companie, imbunatatirea continua a calitatii si imbunatatirea portofoliului prin lansarea unor oferte de servicii calitative si la standarde superioare. Avem in vedere urmatoarele considerente de sustinere a cresterii sectorului de activitate: - Potentialul de dezvoltare al zonei - Noile servicii si tehnologiile moderne pe care dorim sa le promovam - Existenta unor programe de sustinere a investitiilor in domeniul protectiei mediului, reabilitarea si extinderea cailor de comunicatii, a sistemelor de alimentare cu apa, canalizare, epurare si de management a deseurilor - Atragerea de capital uman din mediul rural - Pozitionarea geografica potrivita pentru dezvoltarea de facilitati logistice. Investitia propusa prin acest proiect consta in constructia unui atelier de prestari servicii reparatii unelte, scule si obiecte casnice si dotarea acestuia cu unelte si scule performante care sa realizeze posibilitatea realizarii si diversifitatii gamei de lucrari de reparatii efectuate. Odata cu implementarea proiectului propus, valoarea serviciilor realizate va avea o pondere importanta datorita asimilarii in cote mai mari a inaltei tehnologii de realizare a lucrarilor efectuate, dupa specificatiile sistemelor de calitate pentru domeniile de dezvoltare si proiectare. Astfel timpii de realizare al lucrarilor vor fi redusi, nivelul de control va fi mult superior, costul de realizare a lucrarilor efectuate vor scadea substantial astfel incat gradul de satisfactie al clientului va fi ridicat. In acest context, se urmareste sa devina o intreprindere inovativa, sa-si dezvolte pozitia in domeniul sau de activitate, astfel incat sa devina una din cele mai competitive societati pe plan local si regional. Prin dezvoltarea intreprinderii obiectivul general al proiectului, acela de a contribui la crearea si dezvoltarea sectorului sau de activitate, prin constructia unui atelier de prestari servicii achizitionarea de tehnologii performante in domeniul reparatiilor de masini, unelte si obiecte casnice in judetul Brasov va fi realizat. Astfel domeniul de interventie al Axei III <<Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale va fi atins si drept urmare obiectivul general al Masurii 312 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi va fi implinit.

2.5 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului Serviciile oferite de intreprinderea individuala sunt urmatoarele: servicii de diagnoza reparatii unelte, scule si a componentelor acestora, service si reparatii la dispozitive si unelte gospodaresti service si reparatii la instalatia de alimentare si a componentelor acesteia,

Clientii vizati de noi sunt in primul rand societatile comerciale care au ca obiect de activitate lucrari de constructii, instalatii, dar si clientii persoane fizice. Structura clientelei societatii noastre este urmatoarea: clienti locali clienti din judetul, clienti din alte judete, in special din judetele limitrofe sau cei aflati in tranzit. In prezent principalii beneficiari ai produselor si serviciilor oferite de noi sunt societatile comerciale care executa lucrari de constructii si instalatii Pentru mentinerea si cresterea veniturilor, societatea noastra are in vedere satisfacerea clientilor prin calitatea si operativitatea serviciilor oferite. Atat previziunile pe termen scurt cat si cele pe termen lung indica un trend crescator al acestei activitati, in directa corelatie cu evolutia previzionata a economiei nationale Piata de aprovizionare este data de furnizori din tara . Serviciile oferite de intreprindere se va dezvolta pe fondul maririi numarului de societati comerciale care se ocupa cu lucrari de constructii, instalatii care folosesc masini si utilaje pentru a caror intretinere este necesara aparatura si utilaje moderne. Dezvoltarea afacerii consta in abilitatile managementului de a anticipa si percepe tendintele pietei de a satisface cerintele clientilor si de a-i fideliza.

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI Denumire furnizor de Adresa Produs furnizat Valoare materii prime/materiale si cantitate aproximativa auxiliare/produse/servicii aproximativa lei SC ARC BRASOV SRL Brasov str.Fantanii Materiale 14376 nr.17 electrice SC TEHNO PRO SRL Brasov,str.Bobalna Unelte, piese 39772 nr.23 schimb pt.unelte, scule SC ROM TOOLS SRL Brasov,str.13 Unelte, piese 20003 Decembrie nr.24 schimb pt. Unelte, scule SC METABRAS SRL Brasov, str.Grivitei Fier forjat 26881 A44 SC BEVE SERVICII Brasov,str.13 Unelte 19968 SRL Decembrie nr.88

% din total achizitii 11,88 32,86

16,53

22,21 16,50

Nr.crt 1

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI Client (Denumire si Valoare % din vanzari adresa) lei SC BARCONING SRL 27678 15,72 Harman,str.Avram Iancu nr.38 SC NOVA CONSTRUCT 31566 17,93 SRL Harman,str.Mihai Viteazu nr.437 SC SMART CONSTRUCT 29043 16,50 SRL Harman, str.Eremia Grigorescu nr.632 COMPANIA DE 48956 27,81 CONSTRUCTII CARPATI Harman, str.Garii FN SC METABRAS SRL 38757 22,02 Brasov,str.Grivitei nr.A44

Pornind de la premisa dezvoltarii continue a pietei, societatea considera ca fiind absolut necesara cercetarea permanenta a pietei si concordanta cu aspiratiile consumatorilor in timp. Ca si aspect strategic, se considera de prima importanta axarea pe conceptul calitatii ca factor determinant in conceperea activitatilor si a tacticilor de comportament pe piata. Astfel, punand accentul pe aspectul calitatii, se asigura pastrarea segmentului de piata pe care societatea il detine. Dezvoltarea pe acest segment al pietei cuprinde o dimensiune teritoriala specifica in abordarea nevoilor diverse ale beneficiarilor, tinand cont de asteptarile societatii actuale fata de calitatea serviciilor oferite. Cererea este influentata de mai multi factori cum ar fi: - veniturile populatiei - preturile produselor - factori demografici - factori socio-profesionali - factori geografici si sezonieri Fiecare din acesti factori are o anumita influenta asupra cererii de servicii de reparatii, rezultand diferente de comportamanent al beneficiarilor acestora. 2.6.Deviz financiar Serviciile de proiectare si asistenta tehnica sunt asigurate de un numar de 3 experti. Tariful orar mediu este de 52,26 lei si se preconizeaza un numar de 420 ore pentru asigurarea serviciilor de proiectare si asistenta tehnica. Cheltuielile prevazute pentru proiectare si asistenta tehnica sunt prezentate in tabelul de mai jos :

Nr .c rt 1 2 3 4

Specificatie

Ore

Numar experti 3 1 3 15 1 1 1 3

Tarif orar

Valoare

TVA

Valoare totala 357,00 59,50 357,00 1785,00

5 6 7 8 9

10 11 12 13

Cheltuieli studii teren Cheltuieli obtinere certificat urbanism Obtinere autorizatie construire Obtinere avize si acorduri pentru racorduri si bransamente la retele utilitati Obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar Obtinere certificat de nomenclatura stradala Obtinere aviz PSI Obtinere accord de mediu Obtinere alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege Elaborare studiu fezabilitate Executie proiect tehnic Elaborare detalii executie Verificarea tehnica a

100,00 50,00 100,00 100,00

300,00 50,00 300,00 1500,00

57,00 9,50 57,00 285,00

2 2 2 10 10

1 1 1 2 2

100,00 50,00 100,00 50,00 50,00

200,00 100,00 200,00 500,00 500,00

38,00 19,00 38,00 95,00 95,00

238,00 119,00 238,00 595,00 595,00

120 105 5 5

3 3 1 1

54,17 42,85 100,00 100,00

6500,00 4500,00 500,00 500,00

1235,00 855,00 95,00 95,00

7735,00 5355,00 595,00 595,00

14

15

16 17

18 19

proiectarii Elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii Elaborare documentatii obtinere acorduri, avize si autorizatii aferente Efectuare audit energetic Elaborare memoriu justificativ, studii de piata, de evaluare Elaborare proceduri achizitie Verificare lucrari de constructii si instalatii TOTAL

20,00

100,00

19,00

119,00

20

50,00

1000,00

190,00

1190,00

2 95

1 3

100,00 42,11

200,00 4000,00

38,00 760,00

238,00 4760,00

10 5 420

2 2

50,00 100,00

500,00 500,00 21950,00

95,00 95,00 4170,50

595,00 595,00 26120,50

3. Date tehnice ale investitiei


3.1 Date generale Zona i amplasamentul (regiunea, judeul, localitatea) investitiei, suprafaa i situaia juridic ale terenului care urmeaz s fie ocupat (definitive i/sau temporar) de lucrare
3.1.1

Atentie! Activitatea propusa prin proiect trebuie sa se desfasoare in spatiul rural Atelierul de prestari servicii propus a se construi in comuna, judetul, are dreptul de proprietate asupra suprafetei de 500 mp din suprafata de 1000 mp(care se va dezmembra in doua loturi de cate 500 mp) conform contractului de vanzare cumparare nr.412/05.04.2007 Autentificat de Biroul Nortarului Public Sarbu Victor, din care vor fi folositi in mod efectiv 35 mp, utilizati pentru investitia << CONSTRUCTIE ATELIER PRESTARI SERVICII >>. Pentru acest amplasament a fost eliberat Certificatul de urbanism nr.223 din 24.06.2010. Terenul de amplasament are urmatoarele vecinatati: NORD - Teren proprietate privata EST - Drum de acces VEST - Strada Garii SUD - Teren proprietate privata Destinatia terenului conform PUG este de zona de locuit si functiuni complementare. Terenul de amplasament al investitiei este inscris in CF nr.100321 a localitatii sub nr.top 3743/6/9.

3.1.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) daca investitia o impune Terenul pe care dorim sa construim obiectivul se incadreaza in depresiunea tectonica intramontana a Brasovului, situata in interiorul arcului carpatic.Terenul se incadreaza in sesul aluvial al depresiunii Brasovului, avand o forma plana, orizontala.Formele de relief sunt reprezentate de sesuri aluviale, de acumulare fluvio-lacustra, cu suprafata relativ plana, uscata. Structura geologica: Formatiunile intalnite in perimetrul cercetat apartin Cuaternarului.Ele fac parte din umplutura sedimentara a Depresiunii Brasovului, orizont petrografic dezvoltat predominat in facies detritic (pitris, bolovanis si nisip ), a carui grosime depaseste 60 m. In masa acestor depozite grosiere se gasesc intercalate, la nivele diferite, lentile subtiri de terenuri corozive, aflate in stare consistenta.

Cercetarile geologice si geotehnice efectuate in zona au stabilit ca aici nu se gasesc zacaminte de saruri solubile, carbuni, hidrocarburi si nici formatiuni litologice cu efecte negative asupra constructiilor (mal, turba). Zonarea seismica:Conform Normativului P 100/92 privind proiectarea antiseismica a constructiilor, amplasamentulstudiat se incadreaza in zona D, caracterizata prin coeficientul ks= 0,16 si perioada de colt TC=1,0 sec. Adancimea de inghet: In comuna Harman din judetul Brasov, conform STAS 6054/1977, adancimea de inghet de care va tine seama la proiectarea lucrarilor de fundatii este de 1,00 m. Se recomanda ca fundatia constructiilor sa se execute la adancimea minima H = - 1,00 m ( de la cota terenului natural ) in stratul de praf argilos de culoare galbuie, cu plasticitate medie si umiditate naturala. Pentru acest strat se va lua in considerare presiunea conventionala Pconv = 250 kPa (gruparea conventionala), pentru incarcari centrice. Presiunea medie verticala pe talpa fundatiei, provenita din incarcarile de calcul din gruparea speciala, la incarcari centrice ve fi 1,2 presiune conventi onala. Nu se impun masuri speciale de executie si exploatare a constructiei legate de apa subterana. 3.2 Caracteristicile principale ale construciilor 3.2.1 Pentru cldiri: deschideri, travei, aria construit, aria desfurat, numrul de niveluri i nlimea acestora, volumul construit In cadrul investitiei << CONSTRUCTIE ATELIER PRESTARI SERVICII >> se va realiza construirea unui atelier prestari servicii, care sa aiba dimensiunile in plan de 5,00 m x 7,00 m, avand regim de inaltime P. Structura se propune a se realiza din zidarie de caramida de 37,5 cm. Atelierul va avea fundatii continue si planseu de beton armat peste parter, sarpanta din lemn si invelitoere de tigla, cu accesoriile aferente:opritori zapada, coame , burlane, jgheaburi. Va fi amplasat la 0,60 m fata de limita de proprietate dinspre S si la 0,60 m fata de limita de V. Finisajele interioare propuse sunt urmatoarele: - tamplarie din lemn cu rame si tabli - zugraveli lavabile lapereti si tavan - gresie antiderapanta - faianta la grup sanitar Finisajele exterioare vor fi urmatoarele: - tamplarie din PVC culoare maron, cu geam termopan cu rupere termica - tencuieli structurate Dufa sau Baumit - soclu placat cu piatra naturala - pazii, popi si clesti baituiti si lacuiti - placaj de lemn la intradosul streasinii Gradul de rezistenta la foc al cladirii, conform P 118/99 va fi II. Clasa de importanta a cladirii va fi III, iar categoria de importanta C. Amplasamentul, conform normativului P100/92 SI 11100/1/1993, se caracterizeaza prin urmatorii coeficienti: Ks = 0,16, Tc = 1,00 si intensitate seismica I = 7. Terenul prezinta urmatorii indici: S teren = 1000,00 mp S constr.existenta = 226,00 mp S constr.propusa = 35,00 mp S constr.totala = 261,00 mp S desf.existenta = 494,40 mp S desf.propusa = 35,00 mp S desf.finala 529,40 mp POT existent = 22,6 % POT propus = 26,10 % CUT existent = 0,49 CUT propus = 0,52

3.2.2 Pentru reele: lungimi, limi, diametre, materiale, condiii de pozare etc. Retele exterioare electrice De la firida de bransament, se va alimenta tabloul electric TG prin coloana trifazata realizata cu conductoare de cupru tip FY protejate in tub PVC etans tip IPEY. Din tabloul TG, echipat cu grup de masura se alimenteaza cu energie electrica circuitele de iluminat si prize Traseele coloanelor se vor executa cu cablu de cupru armat de tipul cu intarziere la foc CYAbY-F, cu sectiuni de la 4x10mm pana la 3x50+25 mm avand diametrele exterioare de la 23 mm pana la 45mm si lungimi de cca.50 m. Retelele se vor executa in cablu de cupru armat pozat direct in pamant, la adancimea de 0,8 m..La subtraversarea platformelor de beton carosabile cablurile vor fi protejate contra deteriorarilor mecanice fiind trase in tuburi de protectie din PVC ingropate la adancimea de 1,35 m. La realizarea retelelor electrice se vor respecta prevederile normativuluiPE 107-95, precum si indicatiile fabricii furnizoare de cabluri. Retele exterioare apa-canal: Pentru alimentarea cu apa a obiectivului atelier de prestari servicii se propun urmatoarele lucrari: - extinderea retelei de apa existenta - se va executa bransamente de apa din tuburi HDPE, prevazute cu camine de apometru Bransamentele de apa se vor executa de asemenea din polietilena de inalta densitate De 32mm, PN6, corespunzatoare unui debit instantaneu de calcul q c = 0,41 l/s. Debitul pentru stingerea din exterior a incendiului va fi Qie = 5 l/s ( conform STAS 1478 90,Anexa E:cladiri cu gradul II rezistenta la foc si volum de maxim 5000 mc ). Pentru evacuarea apelor uzate de la obiectivul propus a se realiza se propun urmatoarele lucrari; Pentru canalizare evacuarea apelor uzate se va realiza prin extinderea canalizarii existente, prevazute cu camine de vizitare conform STAS 2448.Nu vor exista ape tehnologice. Canalizarea pluviala apele pluviale se vor colecta prin jgheaburi si burlane si apoi vor fi preluate de rigole care le vor dirija catre spatiul verde existent.Nu rezulta ape pluviale impurificate.

3.2.3. Pentru cladirile care se modernizeaza se va prezenta ca parte componenta din studiul de fezabilitate expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente, intocmita, datata, semnata si stampilata de un expert tehnic atestat pentru proiectele care prevad modernizarea/consolidarea/ extinderea/ desfiintarea partiala/ lucrari de reparatii, precum si finalizarea constructiilor a caror executie a fost intrerupta inainte de finalizarea completa a acestora. Pentru modernizarea/consolidarea/schimbarea regimului de funcionare pentru construciile existente se va anexa copia Raportului de expertiz tehnic, nsoit de copia certificatului de atestare al elaboratorului acestuia. 3.3 Structura constructiv Pentru cldiri i reele se va face o descriere a soluiilor tehnice avute n vedere, cu recomandri privind tehnologia de realizare i condiiile de exploatare ale fiecrui obiect. In prezent x detine in proprietate din suprafata de teren de 1000 mp conform contractului de vanzare cumparare nr.412/05.04.2007 autentificat de Biroul Notarului Public x, suprafata care se va dezmembra in doua parcele de cate 500 mp. Terenul este imprejmuit cu gard realizat din lemn cu fundatii de beton armat pe partile laterale dinspre terenurile proprietate privata, iar pe partile dinspre drumuri sunt din fier forjat cu soclu din beton placat cu piatra .Inaltimea imprejmuirii este de 2 m.Lungimea totala a imprejmuirii este de 151,16 ml.

Accesul in obiectivul propus se va face prin poarta de acces realizata din fier forjat de dimensiunea L = 4,5 m si I = 3,5 m.Drumul de acces in incinta este realizat din pietris. Cladirea se propune a se realiza din zidarie de caramida de 37,5 cm. Atelierul va avea fundatii continue si planseu de beton armat peste parter, sarpanta din lemn si invelitoare de tigla, cu accesoriile aferente:opritori zapada, coame , burlane, jgheaburi. Va fi amplasat la 0,60 m fata de limita de proprietate dinspre S si la 0,60 m fata de limita de V. Finisajele interioare propuse sunt urmatoarele: Peretii atelierului vor fi tencuiti, driscuiti si finisati cu vopsea lavabila, pardoseala va fi din ciment sclivisit, iar in grupul sanitar, peretii se vor plac cu faianta iar pardoseala va fi din gresie antiderapanta. Deasemenea va fi aplicata plinta din gresie portelanata in toata cladirea.Tavanul va fi realizat din gips carton pe cadre metalice, care va fi finisat cu zugraveal din vopsea lavabila.Tamplaria interioara va fi realizata din lemn cu rame si tabli. Finisajele exterioare propuse sunt urmatoarele: Peretii exteriori ai constructiei vor fi tencuiti, dupa care se vor izola cu polistiren expandat de 5 cm, peste care se va aplica zugraveala structurata Dufa sau Baumit.Soclul va fi placat cu piatra naturala.Tamplaria va fi realizata din PVC culoare maron cu geam termopan cu rupere termica si vor fi aplicate glafuri.Vor fi realizate doua usi de acces, una realizata din tamplarie PVC de culoare maron cu geam termopan cu rupere termica pentru accesul personalului, iar alta din PVC, rabatanta cu deschidere actionata electric, avand dimensiunea 4 m x 3,5 m pentru accesul auto si al utilajelor. Acoperisul va fi realizat din sarpanta de lemn si invelitoare din tigla de culoare maron cu accesoriile aferente; opritori de zapada, coame burlane, jgheaburi.Se va realiza placaj de lemn la intradosul streasinii, care se va lacui cu lac ignifug si de protectie.

3.4 Principalele utilaje de dotare ale construciilor (centrale termice, hidrofoare, ascensoare etc.) Centrala termica de 25 KW alimentata cu combustibil gazos, care va fi instalata in cladirea propusa a se realiza.Se propun a se monta 2 radiatoare de otel 22x600x1800. 3.5 Instalaii aferente construciilor Se vor descrie soluiile adoptate pentru instalaiile de iluminat, fora, cureni slabi, ap, canalizare etc. 3.5.1 Instalatiile de alimentare cu energie electrica

De la firida de bransament, se va alimenta tabloul electric TG prin coloana trifazata realizata cu conductoare de cupru tip FY protejate in tub PVC etans tip IPEY. Din tabloul electric TG, echipat cu grup de masura se alimenteaza cu energie electrica circuitele de iluminat si prize Solutia aleasa pentru atelier este cea a iluminatului direct, cu tuburi florescente economice, iar la exterior se vor monta doua aplice cu becuri economice Instalatia de prize : s-a prevazut un circuit de prize de serviciu alimentate la 220 V. Prizele se vor alimenta din tabloul principal al halei. Contorizarea energiei electrice consumata se va realiza prin contor de joasa tensiune. Instalatia de protectie contra electrocutarilor Pentru protectia contra electrocutrii se va folosi ca masura principala de protectie instalatia de legare la nulul de protectie, prin conductoare de cupru special prevazute in circuitele de alimentare, conform STAS 12604/4 89. Aceste conductoare se vor lega in tabloul respectiv la borna speciala de nul, iar la aparat la borna cu care acesta este prevazut in acest scop. La prizele cu contact de protectie conductoarele se racordeaz la bornele speciale ale acestora. In tablourile principale de distributie bornele de nul de lucru si nul de protectie vor fi racordate la instalatia de legare la pamant.Se va folosi ca masura suplimentara de protectie - instalatia de protectie prin legare la pamant pentru utilajele si aparatele fixe si mobile, conform STAS 12604/5 90.

10

3.5.2

Instalatiile de alimentare cu apa

Obiectivul necesita apa pentru scopuri menajere si pentru stingerea unui eventual incendiu. Pentru alimentarea cu apa a obiectivului atelier de prestari servicii se propun urmatoarele lucrari: In incinta exista retea de apa, astfel se va realiza extinderea retelei de apa existenta.Se va executa bransamente de apa din tuburi HDPE, prevazute cu camine de apometru. Conform profilului constructiei ce se doreste a se realiza, obiectivul va fi prevazut cu retea interioara de alimentare cu apa rece si calda. Distributia apei reci si calde la grupul sanitar se va face prin conducte din cupru, termoizolate, imbinate cu fitinguri din cupru, ingropate in nise tehnice in zidarie.Imbinarea acestor conducte, precum si piesele speciale (reductii,coturi,teuri) se vor executa cu piese specifice materialului din care este fabricata conducta. Grupul sanitar se va racorda la coloana prin intermediul unor robineti de trecere cu sfera care permite interventia in caz de nevoie. S-au prevazut armaturi de inchidere, golire si siguranta in conformitate cu normele in vigoare. In grupul sanitar s-a prevazut: WC din portelan sanitar stativ cu rezervorul de apa montat la semiinaltime, actionat manual Lavoar din portelan sanitar, montat pe picior, alimentat cu baterie amestecatoare monocomanda din alama cromata cu ventil automat si dop, actionat cu senzori Cabina de dus, dotata cu cada de acryl 800x800 si baterie monocomanda cu dus flexibil Set accesorii: prosoape cu doua brate. Port hartie de toaleta, oglinda sanitara, savoniera, cuier cu doua agatatori in cabina de dus Prepararea apei calde la temperatura de 45 C se va realiza cu ajutorul centralei termice cu combustibil gazos avand un randament de 90% care va fi amplasata in atelier. Apa de umplere se va introduce in circuit sub presiunea apei reci din reteaua exterioara printr-o valva de umplere automata montata pe apa rece, la colectorul din centrala termica. 3.5.3 Instalatiile de canalizare In incinta exista sistem de canalizare, iar pentru asigurarea sistemului de canalizare al atelierului se propun urmatoarele lucrari: Pentru canalizare evacuarea apelor uzate se va realiza prin extinderea retelei de canalizare existenta, prevazute cu camine de vizitare conform STAS 2448.Nu vor exista ape tehnologice. Scurgerea apelor uzate de la obiectele sanitare se va face prin conducte de poliproprilena PP pentru canalizare in reteaua ce se va extinde. Coloanele de canalizare vor fi prevazute cu compendatoare de dilatatie (mufe de compensare PP ) si cu piese de curatire din PP,corespunzator diametrului conductei si obligatoriu cu aerisitoare cu membrana la capetele superioare ale coloanelor. Conductele de canalizare vor fi trecute prin fundatie prin tuburi de protectie amplasate la o adancime corelata cu adancimea colectorului stradal. Coloanele de ventilatie vor avea dimensiunile coloanei de scurgere.

3.5.4 Instalatia de incalzire


Pentru asigurarea necesarului termic de incalzire in atelier si preparare de apa calda menajera la grupul sanitar se propune instalarea unei microcentrale murale, precum si a unui panou solar pentru asigurarea de apa calda in grupul sanitar al atelierului, dar si pentru suplimentarea pe timp de iarna cu 2-3 grd a temperaturii de incalzire a apei din instalatia termica a atelierului. Incalzirea se va realiza in sistem amplasarea in obiectivul propus a se realiza a unei microcentrale murale cu o capacitate de 25 kW. Instalatia de incalzire este prevazurta cu distributie superioara si ramificatii spre corpurile statice de tip radiator. Traseele de distributie sunt echipate cu dispozitive automate de aerisire in punctele cele mai inalte si cu robinete si dopuri de golire in punctele cele mai joase. Corpurile de

11

incalzire sunt dotate cu robinete dublu reglaj pe tur, robinete de echilibrare pe retur si dispozitive manuale de aerisire. Agentul termic utilizat este apa calda la temperatura de 70/90C. Microcentrala termica asigura si prepararea apei calde menajere necesara. Pentru evacuarea aerului viciat se vor utiliza un sistem de evacuare. Acest sistem este compus din tubulatura circulara din tabla zincata neizolata, tub flexibil neizolat si un ventilator de evacuare in line sau de perete. Butoanele de comanda ale ventilatoarelor vor fi montate in locuri accesibile. Pentru grupul sanitar comanda ventilatorului se va face de la intrerupatorul de lumina.

3.5.5

Instalatia de alimentare cu gaze naturale

Proiectul cuprinde instalatia de utilizare a gazelor naturale aferente centralei termice pentru incalzire si prepararea apei calde.Alimentarea cu gaze naturale se face prin extinderea retelei de gaze naturale existenta in incinta. Instalatia de utilizare se va realiza din teava neagra pentru instalatii STAS 404/1-87;STAS 7656;STAS 530/1-87 La trecerea conductelor prin pereti se vor monta tuburi de protectie, iar conducta va fi fara imbinari. Distantele dintre instalatia electrica si instalatia de gaze va fi cea indicata in Normativul 17-2004. Se interzice punerea la pamant a instalatiilor electrice sau a altor instalatii la conducta de gaze naturale in cladiri in conformitate cu articolele 8.1 -8.5 din I6-2004, referitor la: - asigurarea evacuarii totale a gazelor din interiorul incaperilor spre exterior - asigurarea suprafetelor vitrate spre exterior necesare in vederea unei eventuale explozii Asigurarea aerului necesar combustiei va fi asigurat prin volumul corespunzator al incaperii, incadrandu-se in prescriptiile Normativului I6-2004.In cazul nerespectarii conditiei V/Q30 se vor realiza prize de aer in partea inferioara a usii, conform art.8.28 din I6-2004 dupa regula 25 cm/Nm gaz. 3.6 Situaia existent a utilitilor i analiza acestora Se vor descrie modul de asigurare a acestora i soluiile tehnice adoptate. Alimentarea cu apa se va realiza prin extinderea retelei de apa existenta in incinta. Se va executa bransamente de apa din tuburi HDPE, prevazute cu camine de apometru. Conform profilului constructiei ce se doreste a se realiza, obiectivul va fi prevazut cu retea interioara de alimentare cu apa rece si calda. Apele uzate vor fi preluate de sistemul de canalizare care va fi realizat prin extinderea sistemului de canalizare existent in incinta. Alimentarea cu energie electrica va fi asigurata prin racordarea la firida de bransament, se va alimenta tabloul electric TG prin coloana trifazata realizata cu conductoare de cupru tip FY protejate in tub PVC etans tip IPEY. Din tabloul TG, echipat cu grup de masura se alimenteaza cu energie electrica circuitele de iluminat si prize Alimentarea cu gaze naturale se va realiza prin executia uni bransament de extindere a retelei de gaz existenta in incinta. Apele meteorice sunt preluate de sistemul de rigole existent 3.7 Avize i acorduri Avizele i acordurile emise de organele n drept, potrivit legislaiei n vigoare, privind: - certificatul de urbanism, cu ncadrarea amplasamentului n planul urbanistic, avizat i aprobat potrivit legii; - alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziiilor legale. Avizele si acordurile emise de organele in drept, potrivit legislatiei in vigoare sunt: - certificat de urbanism nr.223 din 14.06.2010 eliberat de Primaria comunei - adeverinta nr.7571 din 25.06.2010 eliberata de Agentia pentru Protectia Mediului - notificare nr.7031 din 28.06.2010 eliberata de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor

12

Notificare nr. 1007/A din 28.06.2010 eliberata de Directia de Sanatate Publica a judetului

- certificatul de urbanism, cu ncadrarea amplasamentului n planul urbanistic, avizat i aprobat potrivit legii; - alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziiilor legale. 3.8 Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Se vor preciza de asemenea denumirea, numarul si valoarea utilajelor/ echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor care vor fi achizitionate, cu fundamentarea necesitatii acestora (utilizati formatul tabelar prezentat mai jos). Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului. Atentie! Nu se va mentiona marca, denumirea producatorului, firma, etc...

1.Utilaje si echipamente fara montaj


Nr.crt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Denumire/Tip utilaj/echipament Ferastrau electric cu lant Rotopercutor Polizor unghiular mic Ferastrau pendular Slefuitor cu excentric Suflanta aer cald Masina de insurubat cu impact Aparat de sudura cu sarma MIG-MAG Aparat de spalat sub presiune Surubelnita cu acumulator Dulap scule Banc de lucru TOTAL Numar bucati 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 Valoare fara TVA -Euro180 226 139 234 290 68 336 451 1558 209 911 950 5552 TVA -Euro43 54 33 56 70 16 81 108 374 50 219 228 1332 Total cu TVA -Euro223 280 172 290 360 84 417 559 1932 259 1130 1178 6884

2.Dotari
Nr.crt 1. 2. 3. 4. Denumire/Tip utilaj/echipament Sistem de calcul Monitor Copiator/imprimanta Scaner TOTAL Numar bucati 1 1 1 1 Valoare fara TVA -EURO1165 188 853 126 2332 TVA -EURO279 45 204 30 558 Total cu TVA -EURO1444 233 1057 156 2890

3.Active necorporale
Nr.crt Denumire/Tip utilaj/echipament Numar bucati Valoare fara TVA -RONTVA -RONTotal cu TVA -RON-

13

1.

2.

3.

Licenta sistem operare Windows XP PRO Sp3 OEM Licenta Microsoft Office Small Business Edition 2007 OEM Licenta antivirus Kaspersky Internet Security 2010 TOTAL

173

42

215

1028

247

1275

471

113

584

1672

402

2074

Fierastrau electric cu lant cu urmatoarele caracteristici tehnice: - putere nominala 2000 W - lungime lama 40 mm - viteza lant 13,3 m/s - Pas lant vriga 3/8 -1.3 Ferastraul electric cu lant special este utilizat pentru taierea de tabla si metal din componenta diverselor piese si componente ale uneltelor, sculelor si obiectelor de uz casnic care sunt supuse procesului de reparare si reconditionare.. 2. Rotopercutor cu urmatoarele caracteristici tehnice: - putere nominala 800W - diametru gaurire 18 mm - energie de impact -3.0 J - functii utilizare N+P+D - functii gaurire SDS plus Rotopercutorul se utilizeaza pentru serviciile realizate de societate, respectiv realizarea de gauri in metal, lemn, plastic; insurubare desurubare suruburi, piulite, daltuire a diverselor piese si componente ale uneltelor, sculelor si obiectelor de uz casnic care sunt supuse procesului de reparare si reconditionare. 3. Polizor unghiular mic cu urmatoarele caracteristici: - putere nominala 1400 W - diametru disc 150mm - turatie 11.000 rpm Polizorul unghiular mic se utilizeaza pentru slefuirea si taierea diverselor piese si componente ale uneltelor, sculelor si obiectelor de uz casnic care sunt supuse procesului de reparare si reconditionare 4. Ferastrau pendular cu urmatoarele caracteristici tehnice: - putere nominala 650W - adancime taiere lemn/Al/otel 120/20/10 mm - turatie 500-2800 rpm Ferastraul pendular se utilizeaza pentru si taierea diverselor piese si componente din metal sau plastic ale uneltelor, sculelor si obiectelor de uz casnic care sunt supuse procesului de reparare si reconditionare 5. Slefuitor cu excentric cu urmatoarele characteristici tehnice: - putere nominala 340 W - diametru disc 150mm - excentricitate 4 mm - numar vibratii 4500-12.000 rpm Slefuitorul cu excentric se utilizeaza pentru slefuirea si taierea diverselor piese si componente din metal ale uneltelor, sculelor si obiectelor de uz casnic care sunt supuse procesului de reparare si reconditionare 6. Suflanta aer cald cu urmatoarele caracteristici tehnice: - putere nominala 2300 W - temperatura de lucru 50-660 C - curent aer 250-500 l/min Suflanta cu aer cald se utilizeaza pentru incalzirea pieselor si componentelor din metal ale uneltelor, sculelor si obiectelor de uz casnic care sunt supuse procesului de reparare si reconditionare in vederea presarii si depresarii.

1.

14

7. Masina de insurubat cu impact cu urmatoarele caracteristici tehnice: - tensiune acumulatori 14.4 2.6 Ah - numar acumulatori 2 buc - moment maxim 200 Nm - suruburi M6-16 Masina de insurubat cu impact se utilizeaza in desurubarea pieselor si componentelor din metal ruginite si deformate ale uneltelor, sculelor si obiectelor de uz casnic care sunt supuse procesului de reparare si reconditionare. 8. Aparat de sudura cu sarma MIG-MAG cu urmatoarele caracteristici tehnice: - tensiune alimentare 230-400 V - putere 60% max 3/7 - plaja reglaj 35-260 A - current maxim debitat 200@20% - curent la 60% - 115 A - grosime sarma otel/inox/Al/flux 0.6 1.0;0.8-1.00;0.8-1.00 mm - trepte reglaj 6 Aparatul de sudura cu sarma MIG-MAG se utilizeaza pentru operatiile de sudura realizate in mediu inert gaz si argon aplicate diverselor piese si componente din metal ale uneltelor, sculelor si obiectelor de uz casnic care sunt supuse procesului de reparare si reconditionare. 9. Aparat de spalat sub presiune cu urmatoarele caracteristici tehnice: - presiune de lucru 10-150 bar - suprapresiune admisibila 175 bar - turatie pompa 1400 rpm - debit apa 12 l/m - alimentare apa calda - 60C - inaltime de aspiratie 2.5 M - furtun de inalta presiune 15 M - injector cu aditiv da - tensiune alimentare 230V Aparatul de spalat sub presiune se utilizeaza pentru splarea si gienizarea spatiului de lucru, cat si pentru diversele masini si utilaje de mari dimensiuni care sunt supuse procesului de reparare si reconditionare la care sunt supuse. 10. Surubelnita cu acumulator cu urmatoarele caracteristici tehnice; - tensiune accumulator 14.4 2.6 Ah - numar acumulatori 2 buc - moment maxim 70 Nm - turatie 0-400;1400rpm Surubelnita cu acumulator se utilizeaza pentru insurubare desurubare suruburi de pe diversele piese si componente ale uneltelor, sculelor si obiectelor de uz casnic care sunt supuse procesului de reparare si reconditionare. 11. Dulap scule cu 7 sertare In dulapul pentru scule vor fi depozitate si pastrate sculele, uneltele si piesele de schimb care sunt utilizate pentru desfasurarea procesului tehnologic de rep;aratie a uneltelor, sculelor si obiectelor de uz casnic. 12. Banc de lucru cu urmatoarele caracteristici: - lungime 2-4 m La bancurile de lucru se executa majoritatea lucrarilor din atelierul de reparatii masini. Lucrarile de reparatii se executa la bancul de lucru, care este destinat pentru 2 (doua) locuri de munca. 13. Sistem de calcul cu urmatoarele caracteristici tehnice: - Mother board G41M-S E7300 Intel Core2 Duo 2.66Ghz, 320Gb 2Gb RAM 800Mhz,PowerEdge T100 Quad Core Xeon X3220 (2.4GHz, 2x4MB, 1066MHz FSB, 95W TDP), T100 Server Tower Chassis (L6), 4GB (2x2GB Dual Rank DIMMs) 800MHz, 500GB Serial ATA 7.2k 3.5" HD Non Hot Plug + 500GB Serial ATA 7.2k 3.5" Additional HD Non Hot Plug, SAS 6i/R Internal Controller Card RAID, 16X DVD+/-RW Drive, Dell Black 2 Button USB Scroll Optical Mouse, Dell Standard Quietkey USB Keyboard Black, PE T100 OpenManage Factory Install and DVD + Media Pack, C4 ASS R1 SAS 6/iR RAID Controller Exactly 2 Drives, No OS, NBD service

15

14. 15.

Monitor cu urmatoarele caracteristici tehnice: - 19" SAMSUNG TFT 923NW wide, 1440x900, 5 ms, 1000:1 , 300 cd/mp, 170/160, TCO Copiator/imprimanta cu urmatoarele caracteristici tehnice: - multifunctional laser color, A4, 23/23ppm, Print/Copy/Fax,1200x1200dpi

Descrierea fluxului tehnologic Operatiile tehnologice care se desfasoara in cadrul atelierului sunt:executarea reparatiilor curente, mijlocii si capitale ale uneltelor, sculelor si obiectelor de uz gospodaresc. Uneltele folosite in lucrari sunt: dupa modul de actionare cu actiune manuala (ciocane,dalti,pile,foarfece) si cu actionare mecanica (masini de gaurit,de polizat, prese,etc),dupa mobilitate utilaje mobile(scule,unelte si dupa destinatie utilaje direct productive(scule,unelte,aparat de sudura si utilaje destinate transportului si ridicarii (cricuri, carucioare). Lucrarile se executa la banc, care este destinat pentru doua locuri de munca.Pentru fiecare loc de munca de la banc este instalata o menghina.Menghina este un dispozitiv de tip universal care se foloseste la prinderea pieselor in scopul prelucrarii.Sculele si instrumentele necesare executarii diferitelor operatii se pastreaza permanent in sertarele bancurilor si in dulapurile speciale pentru scule pentru a le avea la indemana. Sarcinile echipelor de reparatii sunt: - inspectarea si verificarea uneltelor, sculelor sau obiectelor de uz gospodaresc - executarea reparatiilor pe ansambluri - montarea pieselor de schimb si de rezerva in locul celor uzate Aceste lucrari de reparatii se executa in timpul planificat si cuprinde toate operatiile ce se executa pentru repararea unui ansmblu sau pentru demontarea sau montarea masinii.Executarea lucrarilor se executa la posturile de lucru care este dotat cu utilajul si documentatia necesara. O mare insemnatate in desfasurarea procesului de reparatii o are aprovizionarea la timp si in cantitati suficiente cu piese de schimb si materiale. Posturile de lucru sunt dotate in mod corespunzator cu utilaj,banc si instrumente de masurat si se amplaseaza de-a lungul bancului potrivit fluxului tehnologic. Utilajele oricat de bine ar fi executate, intretinute si exploatate, in timpul functionarii sufera un proces continuu de uzura.Exploatarea rationala si deservirea corecta (curatirea si ungerea minutioasa)a utilajului nu opresc procesul de uzura, ci doar il incetinesc.Pe masura cresterii uzurii, scade precizia si calitatea operatiunilor efectuate, iar consumul de energie creste.De aceea o deosebita importanta o prezinta cunoasterea limitelor de serviciu a pieselor (a limitelor de uzura). Prin limita de uzura se intelege limita abaterii dimensionale a unei piese de masina sau limita maxima a unui ajustaj la care uzura a atins un asemenea grad incat capaciattea de lucru apiesei, a subansamblului sau intregului utilaj a fost redusa intr-o masura inadmisibila. Daca in prima perioada de functionare sunt mici, iar remedierea lor consta in simple reglari, continunduse exploatarea, uzurile pieselor cresc, iar defectiunile lor se extind si asupra ansamblurilor, astfel incat remedierea acestora necesita un volum mare de munca. Felurile reparatiilor sunt: curente, mijlocii si capitale Reparatiile curente sunt relativ de mica importanta si se efectueaza atgunci cand s-a produs defectarea uneia sau mai multor piese ale masinii, fara scoaterea din serviciu a acesteia, urmaresc inlaturarea defectelor sau inlocuirea pieselor a caror uzura nu mai asigura gradul de precizie cerut.In cadrul reparatiilor curente se executa urmatoarele operatii: - curatirea,stergerea si ungerea utilajului - spalarea pieselor provenite de la mecanismele demontate si inlaturarea defectelor de suprafata - schimbarea pieselor uzate - verificarea si repararea utilajului electric - revopsirea partiala a utilajului Reparatii mijlocii asigura pastrarea capacitatii normale de lucru a utilajului, masinii pana cand subansamblurile principale ajung la limitele de uzura admise, cand masina sau utilajul urmeaza a fi suspus reparatiilor capitale;acestea cuprind in esenta, aceleasi operatii ca si reparatiile curente, insa extinse asupra unui numar mai mare.In mod obisnuit reparatiile curente si mijlocii se executa de mai multe ori in intervalul dintre doua reparatii capitale,punand sa vizeze pentru aceasta perioada (cuclu de reparatii), unele subansambluri pot suporta una sau mai multe reparatii, iar altele nici una, aceasta

16

depanzand de gradul de uzura la care au ajuns si care este conditionat de solicitarilela care acestea sunt supuse in exploatare.In cadrul reparatiilor mijlocii, in afara reparatiilor aplicate la reparatiile curente, se executa si operatii de mai mare complexitate, cum ar fi: - repararea si inlocuirea rulmentilor uzati - repararea si inlocuirea aparatajului de pornire - reconditionarea sau inlocuirea tuturor pieselor uzate Reparatiile capitale se efectueaza asupra masinilor, care in timpul functionarii au suferit un proces continuu si avansat de uzura.In cursul reparatiei capitale se executa toate lucrarile prevazute la reparatiile curente si mijlocii si in plus, urmatoarele operatii: - demontarea completa a utilajului sau masinii - reconditionarea sau inlocuirea pieselor uzate - verificarea preciziei de functionare a masinii la regim normal - refacerea si inlocuirea partilor deteriorate Normativele de reparatii stabilesc elementele regimului de reparatii, consumul de materie si piese de schimb, precum si finantarea executarii reparatiilor.Consumul exact de materiale se stabileste dupa demontarea masinii sau a utilajului in vederea reparatiei, ocazie cu care se intocmeste si o fisa de constatarein care se trec piesele ce trebuiesc reparate si cele care trebuiesc inlocuite. Pentru a stabili costul reparatiilor se intocmeste normarea tuturor lucrarilor de reparatii, pentru categorii de masini si utilaje care trebuie reparate. Documentatia tehnologica necesara executarii reparatiilor utilajelor in cele mai bune conditii si laun pret accesibil pentru clienti se face folosind o documentatie tehnica cat mai completa. Documentatia tehnica necesara efectuarii reparatiilor consta in: - manuale si normative pentru executarea reparatiilor - manuale si normative pentru executarea pieselor de schimb - desenele de executie a pieselor - procesul tehnologic pentru prelucrarea pieselor Procesul tehnologic de reparatie cuprinde ca principale etape: - primirea utilajului, a masinii sau obiectului de uz casnic, demontarea lui - curatirea si sortarea pieselor componente - executarea lucrarilor de reconditionare a pieselor - procurarea pieselor noi - asamblarea utilajului, masinii sau obiectului de uz gospodaresc - racordarea,incercarea, reglarea - expedierea utilajului beneficiarului (clientului0

4.

Durata de realizare (luni) i etape principale

Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati. In procesul de estimare a duratei de executie a obiectivelor de constructii si a planificarii activitatilor, incepand cu data semnarii contractului de finantare cu Agentia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, proiectantul va lua in calcul si perioadele de timp nefavorabil realizarii investitiilor. a) Graficul de esalonare a investitiei cat si repartizarea pe transe privind cheltuielile eligibile Specificatie Transa I Transa II TOTAL Interval Anul1 luna 1- Anul 1 luna 10 Anul 1 luna 11- Anul1 luna 12 Nr.luni 10 2 12 Total fara TVA 196.264 43.530 271.243 TVA 47.103 10.447 65.098 Total TVA 243.367 53.977 336.341 cu

b) Graficul de esalonare a investitiei cat si repartizarea pe transe privind cheltuielile neeligibile Specificatie Interval Nr.luni Total fara TVA Total cu

17

Transa I Transa II TOTAL

Anul1 luna 1- Anul 1 luna 10 Anul 1 luna 11Anul1 luna 12

10 2 12

TVA 437 437

105 105

TVA 542 542

c) Graficul de esalonare a investitiei cat si repartizarea pe transe privind cheltuielile totale Specificatie Transa I Transa II TOTAL Interval Anul1 luna 1- Anul 1 luna 10 Anul 1 luna 11Anul1 luna 12 Nr.luni 10 2 12 Total fara TVA 196.701 43.530 240.231 TVA 47.208 10.447 57.655 Total TVA 243.909 53.977 297.886 cu

5. Costul estimativ al investiiei


Valoarea totala a investitiei cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte, conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). In cazul in care apar cheltuieli eligibile si neeligibile, se vor prezenta devize pe obiect separate (pe categorii de cheltuieli eligibile si neeligibile). Nu sunt permise atat cheltuieli eligibile cat si neeligibile in cadrul cap. 4.1. Constructii si instalatii fara a se detalia pe devize pe obiect lucrarile corespunzatoare spatiilor/instalatiilor ce se vor executa. Pentru restul subcapitolelor aferente cap. 4 se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele/montajul care sunt neeligibile. In estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza de date de preturi pe de site-ul APDRP si se vor printa si atasa la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in proiect, identificate in baza. In situatia in care valorile bunurilor/servciilor nu se incadreaza in limitele din Baza de date de preturi, se vor atasa trei oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depasesc valoarea de 50.000 EUR si o oferta pentru categoriile de bunuri/servicii care se incadreaza intre 10.000 EUR si 50.000 EUR. La ofertele de servicii, se vor mentiona si tarifele orare. Cererile de oferte sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii preturilor si trebuie sa aiba cel putin urmatoarele caracteristici: - sa fie datate, personalizate si semnate; - sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale.

Atentie: la dosarul cererii de finantare vor fi atasate numai paginile relevante din ofertele respective, cuprinzand pretul, furnizorul si caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate la punctul 3.8 de mai sus (maxim 2-3 pagini/oferta). Pentru lucrari, proiectantul va declara sursa de preturi folosita. Atentie! In cazul proiectelor care includ si investitii care au drept scop implementarea noilor provocri , solicitantul completeaza in dreptul coloanei PERE valorile aferente acestei investitii. Bugetul este exprimat in EURO. Pentru lucrari, proiectantul va declara sursa de preturi folosita. Costul estimativ al investitiei (eligibil + neeligibil) este de 336.883 lei Costul estimativ al investitiei (eligibil) este de lei (exclusiv T.V.A), reprezentand: 336.841 lei

18

lucrari constructii montaj, reprezentand executia obiectivului ; procurare utilaje, unelte si scule necesare in fluxul tehnologic cat si a utilajelor necesare pentru asigurarea energiei termice; servicii: proiectare si engineering, consultanta si asistenta tehnica;

Costul estimativ al investitiei (neeligibil) este de 437 lei (exclusiv TVA), reprezentand: - organizare proceduri de achizitie : 437 lei La cheltuielile neeligibile propriu-zise, se adauga valoarea TVA aferent partii neeligibile in cuantum de 105 lei. Rezulta total cheltuieli neeligibile 542 lei. Avand in vedere ca D-na x este persoana fizica care nu este inregistrata in scopuri de TVA ( nu este platitoare de TVA) TVA UL este o cheltuiala eligibila din FEADR, astfel valoarea estimativa a investitiei (cost eligibil +TVA ) este : 336.884 lei Nu exista cheltuieli neeligibile privind utilajele si echipamentele tehnice. Devizele pe obiecte si devizul general conform HG28/2008 sunt prezentate in ANEXA 2 la prezentul Studiu de Fezabilitate. Evaluarea costurilor atat pentru materiale si manopera la lucrarile de contructii, cat si pentru echipamente si utilaje s-a elaborat prin coroborarea informatiilor din mai multe surse credibile existente pe piata, precum si din experienta proprie a societatii elaboratoare: - Baza de date a programului specializat pentru devize de lucrari contructii SOFTECH - Listele informative publicate pe site-ul www.apdrp.ro privind proiectele finantate prin programul SAPARD, masura 3.1 - Proiecte finalizate anterior de societatea elaboratoare si finantate prin programul SAPARD - Informatii existente in site-urile firmelor specializate - Oferte orientative obtinute de la firme specializate atat din zona Brasov cat si din tara, la materiale de constructie, precum si din tarile vestice ale UE pentru utilajele tehnologice. Preturile au fost estimate pornind de la cele practicate de societatile de profil astfel: A) Materialele de constructii - structuri , beton , fier beton, finisaje, feronerie o S.C. Metabras S.R.L. o S.C. Prescon S.A. Brasov o S.C. Carpat Beton S.A. o S.C. Arabesque S.A. o S.C. Industrial Plast Brasov o S.C. Holchim S.A. o S.C Baduc S.A. B) Instalatii sanitare o S.C. Romstal S.A. o S.C. Valrom Industries S.A. o S.C. Aco. S.A. o S.C. Wilo S.A. o S.C Baduc S.A. C) Instalatii electrice o Schnider Romania o Moeler Romania o ABB Romania o S.C. Elba S.A. o S.C. Total Electric S.R.L. D) Echipamente, unelte si scule o S.C. Rom Tools S.R.L Brasov o S.C. B.E.V.E Servicii S.R.L Brasov o S.C Techno Pro S.R.L Brasov

19

In evaluarea costurilor la lucrari de constructii s-au avut in vedere si preturile de manopera, transport materiale si lucrari mecanizate practicate de firmele de constructii pe piata romaneasca in prezent. S-a observat ca preturile pe piata de constructii industriale nu difera semnificativ de la o zona la alta cu exceptia zonei Bucuresti Ilfov. S-au consultat diverse oferte ale firmelor de constructii dintre care exemplificam: S.C. Zada S.R.L. Brasov, S.C. Constructii Industriale si Civile S.R.L. Craiova, S.C. Nimb Dambovita S.A., S.C. Prescon S.A. Brasov Astfel s-a apreciat ca preturi medii pe zona : - manopera 11 lei/ora - transport - 15 lei/to km - utilaj constructii 140 lei /ora - cheltuieli indirecte 14% - profit 7% Aprecierea timpilor de lucru s-a realizat conform normelor de deviz standardizate, si implementate prin soft-urile licentiate existente pe piata romaneasca (Softech si Doclib). Pentru exemplificare, prezentam in ANEXA la prezentul Studiu de Fezabilitate o lista cu preturile medii ale pietei la materiale de constructii, avute in vedere la evaluarea costurilor lucrarilor.

6. Finanarea investiiei
Din valoarea total a investiiei de 77.023 Euro, ajutorul public nerambursabil este de 47.930 Euro. Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/Leu publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data intocmirii Studiului de Fezabilitate.

Curs Euro / leu 4,3738 din data de 29.06.2010 Procent finantare publica = 70% Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total

Euro Euro Euro Ajutor public nerambursabil 53.829 53.829 Sursele de finantare pentru completarea necesarului de finantare din care: 23.070 124 23.194 - autofinantare 23.070 124 23.194 - imprumuturi TOTAL PROIECT 76.899 124 77.023 Procentul de finantare publica se va stabili in functie de conditiile impuse de fisa tehnica a masurii aferente proiectului intocmit de solicitant. Pentru proiectele cu finantare publica mai mare de 50% din valoarea eligibila, se va motiva solicitarea procentului.

7. Date privind fora de munc :


0.. din care personal de execuie 0.. 7. 2 Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei
7.1 Total personal existent Numar locuri de munca nou create cu norma intreaga, pentru personalul implicat direct n activiti de producie/servicii (personalul muncitor - direct productiv si cel mult un loc de munca cu indirect productiv).

20

- 3 persoane 7.3 Reprezentant legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) , relevante pentru proiect Responsabil legal de proiect: x Studii : Superioare Facultatea de drept

II. Prile desenate


- Plan de amplasare n zon (1:25.000-1:5.000) - Plan general (1:5.000-1:500) - Plan de situatie cu amplasarea retelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate (1:1.000-1:500) - Planuri de arhitectur - planurile nivelurilor, seciuni pentru principalele obiecte de construcii - Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic

III. Proiectii financiare si indicatori financiari (Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele C pentru persoanele fizice autorizate, persoane fizice, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale) pentru demonstrarea criteriului de eligibilitate vizand viabilitatea investitiei Proiectii financiare persoane juridice (Anexe B)
1.1. Prognoza veniturilor Estimarea veniturilor s-a facut n preturi constante, pe un interval de 5 ani, utilizand moneda RON. In dinamica, pentru perioada celor cinci ani, s-a luat n calcul o rata anuala de cretere a veniturilor de 5,5% pentru anul cinci fata de anul 4 i de 5,1% pana in anul 1, avandu -se in vedere urmatoarele elemente: - piata serviciilor prestate catre societati comerciale si populatie este in ascensiune, inscrise in cadrul general de relansare economica prognozat de Guvern (ratele anterioare reflecta cresterea previzionata a P.I.B.-ului in termeni reali). - calitatea produselor si serviciilor furnizate sunt de un inalt nivel; - anul de baza al estimarilor este anul depunerii cererii de finantare pentru activitatea de reparatii utilaje, unelte si obiecte de uz gospodaresc. Concret, cuantificarea veniturilor se prezinta astfel Pentru activitatea de reparatii s-a inut cont de tariful mediu pe reparatie pentru un utilaj, numar de ore lucratoare si gradul de solicitare pe zi lucratoare. Venituri atelier/an = Tarif mediu/utilaj/1h(lei) x nr.ore lucratoare pe zi (ore/zi) x grad de solicitare pe zi lucratoare (%) x nr.zile lucratoare/an (zile) = 200 lei/utilaj./h x 8 ore/zi x 30% x 360 zile/an = 172.800 RON.

1.2. Prognoza cheltuielilor A. Cheltuieli directe: Estimarea cheltuielilor s-a fcut separat, pe cheltuieli directe i cheltuieli indirecte, in preturi curente, urmand ca mai apoi ele sa fie centralizate (Anexa B2). Cheltuielile cu materialele consumabile, aferente activitatii de reparatii, au ca fundament necesarul anual de materiale consumabile, iar pentru perioada celor 5 ani, estimarile au la baza indicele de crestere a cifrei de afaceri.

21

Alte cheltuieli directe, au fost stabilite ca fiind 1,5% din cheltuielile cu materialele consumabile. B. Cheltuieli indirecte: 1. Cheltuielile cu utilitatile, au la baza consumurile specifice si costurile pe unitatile de masura corespunzatoare fiecarui tip de utilitate. - pentru energie electrica: consum specific/h (30 kw/h) x 24h x 295 zile x preul /1kwh (0,3125 lei/kwh) = 6638 lei; - pentru ap potabil: consum specific/lun (2 mc) x 12 luni x preul lei/mc (4,47lei/mc) = lei; - pentru combustibil gazos: consum specific/luna (270 kw/lun) x 12 luni x preul lei /1 (0,10156 lei) = 329 lei; - abonamente telefoane: 1 post x 12 luni x pre abonament/lunar (100 impulsuri incluse) (15 lei) = 180 lei. Pentru anul 1, previziunea cheltuielilor cu utilitatile cuprinde strict energia electrica si apa potabila. 2. Cheltuieli indirecte de personal - pentru anul 1 s-a avut n vedere 1 salariat, urmand ca din cel de-al doilea an sa fie luati in considerare 3 salariati. C. Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe se considera amortizarea in 20 de ani a cladirii si in 5 ani a utilajelor.Pentru primul an s-a calculat amortizarea cladirii din luna 11 si a utilajelor din luna 12.

2.1. Proiectia contului de profit si pierdere Pentru previziunile contului de profit si pierdere aferente veniturilor si cheltuielilor financiare se are in vedere fluctuatiile cursului valutar, si dobanda de referinta comunicata de BNR. Avand in vedere ca investitia va fi sustinuta din aport propriu al asociatilor, nu se vor previziona in proiectia contului de profit si pierdere cheltuielile aferente dobanzilor.

2.2. Bilant sintetic previzionat Pentru proiectia bilantului sintetic se iau in coniderare si urmatorele ipoteze : Valoarea stocurilor este mica. Structura lor este reprezentata de materii prime si materiale Urmare a sporirii controlului asupra calitatii ingredientelor utilizate s-a anticipat o diminuare importanta a volumului stocurilor Creante Creantele vor avea valori relativ mici si vor reprezenta in principal drepturi neincasate de la firmele catre care se presteaza servicii. Specificul activitatii permite recuperarea creantelor de la clienti in marea majoritate a cazurilor la termene mai mici de 30 de zile de la data facturarii. Nivelul disponibilitatilor banesti La nivelul trezoreriei se inregistreaza o situatie echilibrata, fara descoperiri de cont si fara pericolul unor dezechilibre monetare pe perioada de previziune. Datoriile catre bugetul statului Acestea sunt reprezentate de contributia firmei si retinerile din salariile angajatilor pentru CAS, fond de sanatate, somaj, impozit pe salarii si alte contributii. Toate aceste contributii ale

22

firmei se ridica la aproximativ 33,65% din Fondul de salarii, iar aportul salariatilor la CAS, fonduri si impozite se ridica la aproximativ 17% din fondul de salarii. 2.3. Flux de numerar 2.4. Indicatori financiari

ATENTIE: Sheeturile Prognoza veniturilor- Anexa B1, Prognoza cheltuielilor Anexa B2, CPP- Anexa B3 , Bilant - Anexa B4, FN An 1-5 - Anexa B8, Indicatori- Anexa B9, cuprind prognoze pe o perioada de cinci ani de la darea in explotare a investitiei din proiect, respectiv de la finalizarea investitiei . Sheeturile FN An 1I- Anexa B5, FN An 2I - Anexa B6, FN An 3I - Anexa B7 se refera la perioada de implementare a proiectului (de maxim trei ani).
Proiectii financiare persoanele fizice autorizate, individuale, intreprinderile familiale (Anexe C) persoane fizice, intreprinderile

2.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare 2.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune 2.3 Indicatori financiari

PRECIZAREA IPOTEZELOR CARE AU STAT LA BAZA INTOCMIRII PROIECTIILOR FINANCIARE

PRECIZARILE DE MAI JOS SUNT AFERENTE ANEXELOR B Atentie: prognozele vor fi intocmite pornind de la situatiile financiare din anul anterior depunerii proiectului!
1.1 Prognoza veniturilor
Se va completa Anexa B1 Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie cu vanzarile cantitative si valorice previzionate trimestrial in primii doi ani de activitate dupa care anual. In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile (pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizarii previzionarii : - gradul de utilizare a capacitatii de productie si modul cum evolueaza acesta in timp; se va preciza productia fizica existenta si productia fizica estimata in urma realizarii investitiei - corelarea dintre vanzarile previzionate, gradul de utilizarea a capacitatii de productie si precontracte/contracte de vanzare incheiate/in curs de a fi incheiate; - modul in care au fost previzionate celelalte venituri prognozate Se vor detalia veniturile obtinute din alte tipuri de activitati decat cea la care se refera proiectul. (in cazul in care solicitantul obtine venituri si din alte activitati decat cea descrisa prin proiect)

1.2

Prognoza cheltuielilor
Se va completa Anexa B2 Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie cu valorile previzionate pe categorii de cheltuieli trimestrial in primii doi ani de activitate dupa care anual. In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile (pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizarii previzionarii : - urmariti corelarea informatiilor furnizate aici cu cele mentionate in celelalte sectiuni ale studiului ; - corelarea dintre cheltuielile previzionate, gradul de utilizarea a capacitatii de productie si precontracte/contracte de cumparare incheiate/in curs de a fi incheiate ;

23

- modul in care au fost previzionate fiecare categorie de cheltuiala ; - orice alte informatii care au stat la baza previzionarii sau influenteaza previzionarea cheltuielilor si au influenta relevanta ; Se vor detalia cheltuielile aferente altor tipuri de activitati decat cea la care se refera proiectul (in cazul in care solicitantul obtine venituri si suporta cheltuieli din alte activitati decat cea descrisa prin proiect)

1.3

Proiectia contului de profit si pierdere


In coloana An 0 se vor completa cu valorile existente in ultimul cont de profit si pierdere incheiat de societate anexat la cererea de finantare (in cazul in care solicitantul este infiintat in anul in curs aceasta coloana nu se completeaza) Se va completa anexa B3 randurile aferente : 12 Venituri Financiare , 13 Cheltuieli privind dobanzile (atat pentru creditul ce urmeaza a fi contractat pentru co-finantarea investitiei din proiect (daca este cazul), cat si pentru soldul creditelor/leasingurilor/altor datorii financiare angajate), 14 Alte cheltuieli financiare , 18 Impozit pe profit/cifra de afaceri , restul randurilor fiind preluate automat din anexele B1 si B2. Se vor face mentiuni privind valorile previzionate si se vor corela cu alte informatii (exemplu : cheltuielile privind dobanzile).

1.4

Bilant sintetic previzionat


Se vor face precizari privind ipotezele luate in considerare in procesul de previzionare a posturilor din bilant. Se va completa Anexa B4 cu valorile prognozate ale posturilor din bilant avand in vedere urmatoarele: - in coloana An 0 se vor completa cu valorile existente in ultimul bilant incheiat de societate anexat la cererea de finantare (in cazul in care solicitantul este infiintat in anul in curs aceasta coloana nu se completeaza); - valorile activelor imobilizate noi achizitionate se vor adauga la cele existente (daca este cazul), din acestea se scad valorile activelor imobilizate vandute in perioada respectiva; - valoarea amortizarii cumulate aferenta activelor imobilizate existente, la care se adauga amortizarea calculata pentru activele imobilizate noi achizitionate (se va corela cu valoarea cheltuielilor cu amortizarile prevazute in contul de profit si pierdere); - valoarea stocurilor (materii prime, materiale, produse finite,etc.) va fi corelata cu specificul activitatii desfasurate (durata procesului de fabricatie, etc.) si alte elemente considerate relevante. - casa si conturi la banci se preia valoarea rezultata in Fluxul de numerar aferent aceleiasi perioade din linia S; - datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an se previzioneaza in functie de termenele de plata ale furnizorilor, de creditele pe termen scurt previzionate prin fluxul de numerar, valoarea datoriilor fiscale si la asigurarile sociale aferente activitatii. - datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an se previzioneaza in functie de soldul si graficul de rambursare a creditelor pe termen mediu si lung primite (daca este cazul), de soldul si graficul de plata a datoriilor reesalonate(daca este cazul); se vor evidentia de asemenea datoriile catre actionari/asociati, leasingurile, datoriile catre alte institutii financiare. - subventii pentru investitii - se inscriu soldul existent /previzionat (daca este cazul) si incasarile primite prin programul FEADR; - capitalurile proprii se inscriu sumele rezultate ca urmare a majorarilor de capital social prevazute, rezultatul exercitiului (acesta se repartizeaza ca dividende si rezerve la alegere, cota repartizata la rezerve urmand sa faca parte din rezerve in anul urmator), rezervele deja constituite si alocarile suplimentare din rezultatul exercitiului financiar precedent; - se va urmari corelarea datelor introduse cu cele existente in contul de profit si pierdere si fluxul de numerar;

24

1.5

Flux de numerar
Se vor completa anexele cu datele privind fluxurile de numerar aferente proiectului pe perioada implementarii (anexele B5, B6 si B7(vezi atentionarea de mai jos) desfasurate lunar) si pentru o perioada de 5 ani (anexa B8) dupa implementarea proiectului. In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile (pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizarii previzionarii : - se va urmari corelarea dintre fluxurile previzionate ca intrari si iesiri cu celelalte sectiuni; - atentie la randul Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei acesta nu poate fi negativ in nici una din lunile de implementare si nici in anii de previziune ! - orice alte informatii care au stat la baza previzionarii sau influenteaza previzionarea elementelor fluxului de numerar si au influenta relevanta ;

Atentie: Durata maxim de execuie a investiiei cofinanat din FEADR este de 3 ani de la data ncheierii contractului de finanare si prin excepie, pentru investiiile n achiziiile simple fr leasing financiar de utilaje, instalaii, echipamente i dotri noi, de mijloace de transport specializate, precum i a altor mijloace de transport stabilite prin fia msurii durata maxim de execuie este de 2 ani.

1.6

Indicatori financiari
Pe baza datelor obtinute din prognozele efectuate se vor calcula indicatorii care vor releva sustenabilitatea si viabilitatea investitiei ce urmeaza a fi promovata. Toate prognozele vor fi calculate pentru o perioada de 5 ani, dupa finalizarea investitiei, in preturi constante.

Incadrarea anumitor indicatori in limitele stabilite de A.P.D.R.P. (mentionate atat in aceasta sectiune a Studiului de fezabilitate, cat si in Anexa B9 din cererea de finantare) se va evalua pentru anii 2, 3, 4 si 5 de la data finalizarii investitiei.

Modul de calcul si baremurile limita care trebuie respectate sunt urmatoarele:


1. Valoarea investitiei (VI) = valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul proiectului. 2. Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform obiectului de activitate al solicitantului. Se calculeaza pornind de la fizic (cantitati de produse, volumul productiei, servicii) innd cont de preuri/tarife pe unitatea de msur difereniat pentru fiecare obiect de activitate. Se preiau valorile din Anexa B1 Prognoza Veniturilor randul Total venituri din exploatare aferente perioadelor respective (Total An1, , Total An 5). 3. Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea activitii curente. Sunt cheltuielile aferente veniturilor din exploatare i se calculeaz n functie de domeniul de activitate si de consumurile specifice. Se preiau valorile din Anexa B2 Prognoza Cheltuielilor randul Cheltuieli pentru exploatare - total aferente perioadelor respective (Total An1, , Total An 5).

4. Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie s fie minim 10% din Ve. Rezultatul din activitatea curent (Re) se calculeaz: Re = Ve Ce trebuie s fie pozitiv, iar rata rezultatului din exploatare trebuie sa fie minim 10% din veniturile din exploatare pentru anii evaluati

25

Rata rezultatului din exploatare (rRe) se calculeaza dupa formula :

rRe

Re 100 Ve

5. Durata de recuperare a investitiei (Dr) trebuie s fie maxim 12 ani ; Este un indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei (exprimat n ani). Se calculeaza astfel :

Dr

VI ( Flux _ net _ actualizat Flux _ net ) / 12


5 12 1 6

Unde: Se considera ca in anii 6-12 cash-flow-urile sunt egale cu cash-flow-ul net din anul 5. 6. Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - trebuie s fie minim 5% pentru anii evaluati; Se calculeaza astfel :

rRc

Flux _ exp loatare 100 VI

7. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) trebuie sa fie 1,2, pentru anii evaluati ; RAFN = Flux de numerar din exploatare / (dobnzi + pli leasing + rambursarea datoriilor); Se preiau din tabelul fluxurilor de numerar pentru perioada de prognoza Anexa B8 randul P Flux de numerar din activitatea de exploatare care se imparte la randul C Total iesiri de lichiditati prin finantare . 8. Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rI) - trebuie s fie maximum 60% pentru anii evaluati ; Este calculata ca raport intre total datorii pe termen mediu si lung si total active.

rI

TD i 100 TAi

unde : TDi= total datorii pe termen mediu si lung in anul i ; TAi= total active in anul i ; 9. Rata de actualizare este de 8%, folosita pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare. unde: r este rata de actualizare egala cu 8% (r=rata dobnzii de refinanare BCE (4%) + marja de risc pe ar (4%) evaluat de ctre Agenie ca valoare medie i care va fi reevaluat pe msur ce conditiile pietei monetare europene se schimb, se impune introducerea unei aproximri unitare) 10. Valoarea actualizata neta(VAN) trebuie sa fie pozitiva; Este calculata astfel:

26

VAN
i 1

1 r

FNi

i 6

12

FNi exp lt VI (1 r ) i

FNi = flux de lichiditati net din anul i; FNi explt = flux de lichiditati din exploatare din anul i VI = valoarea investitiei ; 11. Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei (randul S , din anexa B8 Flux de numerar trebuie sa fie pozitiv in anii de previzionare evaluati Se preiau valorile din randul S din Anexa B8 aferente perioadelor respective (Total An1, , Total An 5).

In aceasta parte a studiului de fezabilitate se vor atasa sheet-urile din sectiunea economica Anexa B1 la Anexa B9 - a cererii de finantare intocmite pentru intreaga activitate a solicitantului (activitatea curenta si activitatea viitoare, inclusiv proiectul).

PRECIZARILE DE MAI JOS SUNT AFERENTE ANEXELOR C


2.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare Se vor completa anexele C1, C2 si C3 (vezi atentionarea de mai jos) cu datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati) aferente activitatii non-agricole/activitate mestesugareasca / servicii pentru populatia rurala/investitii in producerea de energie regenerabila, precum si cu cele aferente activitatii de investitii si finantare. Detalierea se face pe luni de implementare. Atentie la randul Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei acesta nu poate fi negativ in nici una din lunile de implementare!

Atentie: Durata maxim de execuie a investiiei cofinanat din FEADR este de 3 ani de la data ncheierii contractului de finanare si prin excepie, pentru investiiile n achiziiile simple fr leasing financiar de utilaje, instalaii, echipamente i dotri noi, de mijloace de transport specializate, precum i a altor mijloace de transport stabilite prin fia msurii, durata maxim de execuie este de 2 ani.
2.2 Prognoza incasarilor si platilor in anii 1-5 de previziune Se va completa anexa C4 cu datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati) aferente activitatii activitatii non-agricole/activitate mestesugaresca / servicii pentru populatia rurala/investitii in producerea de energie regenerabila, precum si cu cele aferente activitatii de investitii si finantare. Detalierea se face pe fiecare an de previziune. Atentie la randul Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei acesta nu poate fi negativ in nici unul din anii de previziune!

2.3 Indicatori financiari

ATENTIE: Incadrarea anumitor indicatori in limitele stabilite de A.P.D.R.P. (mentionate atat in aceasta sectiune a Studiului de fezabilitate, cat si in Anexa C5 din cererea de finantare) se va evalua pentru anii 2, 3, 4 si 5 de la data finalizarii investitiei.
Indicatorii se calculeaza in mod automat, cu exceptia Valorii investitiei care se preia din Bugetul Indicativ.

27

Limitele indicatorilor care trebuie respectate sunt urmatoarele:


1. Valoarea investitiei (VI) = valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul poiectului. 2. Durata de recuperare a investitiei (Dr) trebuie s fie maxim 12 ani ; Este un indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei (exprimat n ani). 3. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) trebuie sa fie 1,2, pentru anii evaluati 4. Valoarea actualizata neta(VAN) trebuie sa fie pozitiva 5. Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei (randul 60 din anexa C4 Flux de numerar trebuie sa fie pozitiv in anii de previzionare evaluati.

In aceasta parte a studiului de fezabilitate se vor atasa sheet-urile din sectiunea economica Anexa C1 la Anexa C5 - a cererii de finantare intocmite pentru intreaga activitate a solicitantului (activitatea curenta si activitatea viitoare, inclusiv proiectul).

28