Sunteți pe pagina 1din 154

1.FIGURA P MNTULUI. ORIENTAREA PE MARE. ELEMENTELE SFEREI TERESTRE. SISTEMUL DE COORDONATE GEOGRAFICE. DIFEREN E DE COORDONATE. DEPLASAREA EST-VEST.

T. UNIT I DE M SUR FOLOSITE N NAVIGA IA MARITIM 1.1 GENERALIT I DEFINI IA 1.1 Naviga ia maritim este tiin a conducerii navei pe ap , n siguran , n conformitate cu practica marin reasc , cu legisla ia interna ional n vigoare i cu dotarea tehnic adecvat , dintr-un punct ntr-altul, n condi ii de precizie a pozi iei navei i siguran a naviga iei. Istoria naviga iei ncepe odat cu dezvoltarea societ ii umane, nc din antichitate; naviga ia maritim i fluvial cunoa te o dezvoltare ascendent n pas cu dezvoltarea industrial a omenirii, ast zi, electronica, automatica, informatica i telecomunica iile reprezint fapt obi nuit la bordul navelor militare i comerciale. Dup principiile teoretice, procedeele i aparatura folosit naviga ia poate fi clasificat astfel: - bazele teoretice ale naviga iei maritime; - naviga ia estimat ; - naviga ia costier ; - naviga ia astronomic ; - naviga ia radioelectronic ; - cinematica naval ; - naviga ia radar; - naviga ia satelitar ; - naviga ia meteorologic ; - naviga ia iner ial ; - naviga ia fluvial ; - naviga ia cu vele. 1.2 ORIENTAREA PE MARE 1.2.1 Elementele sferei terestre Naviga ia maritim , ca tiin aplicat , folose te ntre multe alte i no iuni referitoare la forma i dimensiunile P mntului. Func ie de nivelul cuno tin elor tiin ifice acumulate i de nevoile concrete de precizie, forma i implicit,

dimensiunile P mntului au fost determinate (aproximate) ntr-o prim ipotez (aproxima ie) ca fiind o sfer sau mai concret un geoid. DEFINI IA 1.2 Geoidul este un corp imaginar, geometric neregulat, cu o suprafa fictiv , ce se confund cu nivelul mediu al oceanelor prelungit pe sub continente, nvelind ntreg P mntul (fig.1.1). De asemenea, se consider geoidul ca fiind suprafa a ce con ine mul imea punctelor de egal gravita ie, iar for a de gravita ie este ntotdeauna perpendicular pe aceasta.
Perpendiculara pe elipsoid Perpendiculara pe geoid

Elipsoid

Geoid Suprafata uscatului

Fig.1.1

Observa ia 1.1 ntr-o a doua aproximare, P mntul se consider a fi un elipsoid de revolu ie (elipsoidul terestru), corp geometric imaginar ob inut prin mi carea elipsei PQP', n jurul axei mici PP', corp geometric regulat, apropiat de geoid. 1.2.2 Elementele elipsoidului terestru Elementele elipsoidului terestru sunt urm toarele : - axa polilor tere tri PP' ; - Polul Nord P ; - Polul Sud P' ; - elipsa meridian PQP' ; - semiaxa mare a ; - semiaxa mic b ; - planul ecuatorului terestru; Ecuatorul; - paralela; - turtirea ; - excentricitatea e ;
2

unde valoarea turtirii i excentricit ii de determin cu:


=
a b a

(1.1) (1.2)

a2 b2 e= a2

ncepnd cu anul 1924 a fost adoptat ca elipsoid interna ional, elipsoidul HAYFORD (v.fig.1.2), caracterizat de urm toarele valori : a = 6378388 m; b = 6356912 m; = 1 / 297; a - b = 21476 m

Fig.1.2

ncepnd cu anul 1984 se utilizeaz elipsoidul WGS 84. Concluzia 1.1 Pentru nevoi curente de naviga ie P mntul se consider a fi de forma unei sfere numit sfera terestr , avnd urm toarele dimensiuni de referin : - circumferin a Ecuatorului C E c = 40077 km; - circumferin a elipsei meridiane C E m = 40007 km; - raza R =aprox. 6371 km. 1.2.3 Elementele sferei terestre Elementele sferei terestre sunt (v.fig.1.3) : 1. axa polilor P N P S : axa n jurul c reia se execut mi carea de rota ie de la vest la est ; 2. planul ecuatorului terestru : planul perpendicular pe axa polilor prin centrul P mntului, determinnd Ecuatorul
3

terestru i mp r irea sferei terestre n dou emisfere, emisfera nordic sau boreal i emisfera sudic , sau austral ;

Fig.1.3

3. planul meridianului zero sau al primului meridian (meridianul Greenwich, stabilit n mod arbitrar ca meridianorigine la Conferin a Interna ional de la Washington din 1884); 4. paralelele : cercuri mici determinate de planele paralele cu planul Ecuatorului terestru (v.fig. 1.4) ;
PN

Emisfera nordica

Ecuatorul Emisfera sudica

PS

Fig.1.4

5.- meridianele : cercurile mari ce trec prin cei doi poli, avnd ca origine meridianul zero sau Greenwich, P N QP S i opusul sau meridianul de 180 o (antimeridianul celui de 0 o , P N QP S sau meridianul de schimbare a datei) i care
4

mpart sfera terestr n emisfera estic i emisfera vestic (v.fig.1.5).

30W 15W

15 E 30 E

Fig.1.5

1.3 COORDONATELE GEOGRAFICE Elementele sferei terestre constituie sistemul de referin pentru definirea unui punct pe sfera terestr . Pozi ia unui punct de pe sfera terestr se determin func ie de dou cercuri mari, perpendiculare unul pe cel lalt i anume : - Ecuatorul terestru; - meridianul zero. Pentru a putea localiza un punct pe sfera terestr este nevoie de un sistem de referin simplu i precis; n naviga ia maritim fiind ales sistemul de coordonate geografice format din latitudinea geografic i longitudinea geografic . Observa ia 1.2 Orice punct de pe sfera terestr se afl la intersec ia unui paralel cu un meridian numite paralelul i meridianul locului. 1.3.1.Latitudinea geografic ( ) DEFINI IA 1.3 Latitudinea geografic este arcul de meridian sau unghiul la centru corespunz tor, m surat de la Ecuator pn la paralela locului. Latitudinea geografic poate lua valori de la 0 o la 90 o , de la Ecuator la poli i se consider pozitiv n emisfera nordic i negativ n emisfera sudic . Ex. = 45 0 10 ' N; n calcule: = + 45 0 10 ' . = 34 0 25' 3 S; n calcule: = - 34 0 25' 3
5

= 900 PN

N0 N N

O
= 00

= 900 PS

Fig. 1.6

1.3.2.Longitudinea geografic ( ) DEFINI IA 1.4 Longitudinea geografic este arcul de Ecuator terestru sau unghiul la centru corespunz tor, m surat de la meridianul zero spre est sau spre vest pn la meridianul locului, sau unghiul la pol dintre planul meridianului zero i planul meridianului locului. Longitudinea geografic poate lua valori de la 0 o la 180 o , de la meridianul zero spre est sau spre vest i se consider pozitiv n emisfera estic i negativ n emisfera vestic . Ex. = 023 0 34 ' 6 E; n calcule: = + 023 0 34 6 . = - 160 0 15' 5 =160 0 15' 5 W; n calcule: Concluzia 1.2 Toate punctele de pe acela i paralel de latitudine au aceea i latitudine geografic . Concluzia 1.3 Toate punctele de pe acela i meridian au aceea i longitudine geografic . Concluzia 1.4 n naviga ia maritim coordonatele geografice se exprim la precizie de zecime de minut sexagesimal. Concluzia 1.5 n calcul, coordonatele geografice se iau n considera ie cu semnele lor algebrice.

Fig. 1.7

1.4 DIFEREN ELE DE COORDONATE Pentru a putea analiza i defini pozi iile reciproce a dou puncte de pe sfera terestr se folosesc no iunile de diferen e de coordonate. Diferen ele de coordonate sunt : - diferen a de latitudine; - diferen a de longitudine . 1.4.1 Diferen a de latitudine ( ) DEFINI IA 1.5 Diferen a de latitudine este arcul de meridian sau unghiul la centru corespunz tor, cuprins ntre paralelul punctului de plecare ini ial N 1 i paralelul punctului de sosire final N 2 (v.fig.1.7). Se calculeaz cu rela ia:

= 2 - 1

(1.3)

Fig.1.8

Diferen a de latitudine poate lua valori de la 0 o la 180 o spre nord sau spre sud, este pozitiv sau negativ dac nava se ndreapt spre nord sau spre sud. 1.4.2. Diferen a de longitudine ( ) DEFINI IA 1. 6 Diferen a de longitudine este arcul de Ecuator sau unghiul la centru corespunz tor, cuprins ntre meridianul punctului de plecare ini ial N 1 i meridianul punctului de sosire final N 2 (v.fig.1.8). Se calculeaz cu rela ia:

= 2 - 1

(1.4)

Diferen a de longitudine poate lua valori de la 0 o la 180 o , spre est sau spre vest, este pozitiv sau negativ dac nava se ndreapt spre est sau spre vest.

Fig.1.9

Concluzia 1.6 n practic se rezolv dou probleme referitoare la diferen ele de coordonate i anume : - calculul diferen elor de latitudine i longitudine dintre dou puncte; - calculul coordonatelor punctului de sosire cunoscndu-se coordonatele punctului de plecare i diferen ele de coordonate.

1.5 DEPLASAREA EST - VEST


8

DEFINI IA 1.7 Deplasarea est-vest este arcul de paralel parcurs de o nav care se deplaseaz de-a lungul unui paralele (v.fig.1.10).

Fig.1.10

Deplasarea est-vest se determin cu rela ia: e= cos [Mile ecuatoriale] (1.6)

iar diferen a de longitudine, folosind deplasarea est-vest cu:

=esec
1.6 TIPURI DE CALCUL

(1.7)

Tipul de calcul reprezint modul de rezolvare algebric a unor rela ii cuprinznd parametrii de naviga ie. 1.6.1.Calculul diferen elor de coordonate

2=
-1=

2=
-1=

1.6.2.Calculul coordonatelor punctului de sosire


9

1= + = 2=
1.6.3.Calculul deplas rii est-vest log = +log cos =

1= + = 2=

log e= +log sec = log =

log e = e =... [Mile ecuatoriale]

1.7 UNIT I DE M SUR FOLOSITE N NAVIGA IE n naviga ia maritim , m rimea arcului de meridian de un minut se consider constant i este egal cu 1852 m, de i n realitate, valoarea minutului de meridian variaz de la valoarea de 1843 m la latitudinea de 0 o pn la 1861,1 m, la poli tere tri. Lungimea arcului de paralel de un minut variaz , n schimb, de la valoarea de 1852 m la Ecuator, pn la 0 m la poli. 1.7.1 Unit i de m sur pentru lungime n naviga ia maritim unit ile de m sur pentru lungimi, distan e sunt : - metrul; - mila marin ; - cablul; DEFINI IA 1.8 n naviga ie, metrul (m) se define te ca fiind egal cu 1/10 milioane din lungimea cadranului de meridian terestru. DEFINI IA 1.9 n naviga ie, mila marin (M) se define te ca fiind lungimea arcului de un minut de meridian terestru la latitudinea de 45 o 00 1M = 1852 m (1.8)

DEFINI IA 1.10 n naviga ie cablul (cab.)un submultiplu ce reprezint a zecea parte dintr-o mil marin .

10

1cab = 1 /10 M = 185,2 m

(1.9)

Observa ia 1.2 n naviga ia maritim se mai folosesc i urm toarele unit i de m sur pentru distan e: - yardul = 0,914 m; - piciorul = 0,3048 m = 1/3 yard; - bra ul = 1,83 m = 2 yarzi; - inchul = 0,0254 m. 1.7.2 Unit i de m sur pentru vitez n naviga ia maritim unit ile de m sur pentru vitez sunt: - nodul: - cablul/minut: - metrul pe secund ; DEFINI IA 1.11 Nodul reprezint viteza de deplasare a navei pe o distan de o mil marin n timp de o or . 1Nd = 1M / 1h Ex: viteza navei V N =18 nd reprezint 18 M/1h. DEFINI IA 1.12 Cablul/minut reprezint submultiplul nodului, egal cu a asea parte dintr-un nod. Ex: viteza curentului Vcrt= 0.5 cab/min Transformarea vitezei din noduri n cabluri/minut se face cu rela ia: V (cab/min) = V (Nd) / 6 (1.10) DEFINI IA 1.13 Metrul pe secund reprezint viteza de deplasare pe distan a un metru n timp de o secund . Ex: viteza vntului Vw=12 m/s; Transformarea vitezei n m/s n vitez n noduri se face cu rela ia aproximativ : V (m/s) = V (Nd) / 2 Ex:18 nd = 3 cab/min = 9 m/s; 3,5 cab/min = 21 nd = 10,5 m/s; 10 m/s = 20 nd = 3,3 cab/min. (1.11)

11

2. PLANE i LINII PRINCIPALE ALE OBSERVATORULUI PE SFERA TERESTR . DRUMURI I RELEVMENTE. SISTEME DE CONTARE A DRUMURILOR I RELEVMENTELOR. ORIZONTUL GEOMETRIC I ORIZONTUL VIZIBIL. DISTAN A LA CARE APARE UN REPER LA LINIA ORIZONTULUI 2.1. GENERALIT I Pentru a se putea orienta pe sfera terestr , un observator are nevoie de un sistem de referin simplu, u or de imaginat i de reprezentat. Acest sistem de referin se compune dintr-un num r de plane i linii, numite planele i liniile principale ale observatorului pe sfera terestr . Liniile i planele principale ale observatorului pe sfera terestr sunt urm toarele (v. fig. 2.1) : - planul meridianului adev rat al locului PMAL ; - planul orizontului adev rat al observatorului POAO ; - planul primului vertical Pv ; - planul orizontului astronomic HH ; - verticala locului Vl ; - linia cardinal Lc . 2.2 LINII I PLANE PRINCIPALE ALE OBSERVATO RULUI PE SFERA TERESTR DEFINI IA 2.1 Verticala locului Vl se define te ca fiind direc ia firului cu plumb n pozi ia observatorului PO; direc ia astfel definit poart numele de zenit-nadir, zenit, ceea ce se afl deasupra capului observatorului i nadir, ceea ce se afl n cel lalt sens al verticalei locului. DEFINI IA 2.2 Planul meridianului adev rat al locului PMAL se define te ca fiind planul vertical ce taie sfera terestr i con ine axa polilor tere tri (geografici). Intersec ia acestui plan cu sfera terestr determin un cerc mare numit meridianul adev rat al locului sau meridianul locului P N Q P S . DEFINI IA 2.3 Planul primului vertical Pv este planul vertical perpendicular pe planul meridianului adev rat ai locului PMAL . DEFINI IA 2.4 Planul orizontului adev rat al observatorului POAO se define te ca fiind planul orizontal
23

perpendicular pe planul meridianului adev rat al locului i care trece prin ochiul observatorului. DEFINI IA 2.5 Orizontul astronomic HH este planul orizontal care trece prin centrul sferei terestre. DEFINI IA 2.6 Linia cardinal Lc este direc ia determinat de intersec ia dintre un plan meridian vertical i un plan orizontal. Linia cardinal poate fi linia cardinal N-S sau linia cardinal E-W . DEFINI IA 2.7 Linia cardinal N-S este direc ia determinat de intersec ia planului meridianului locului cu planul orizontului observatorului, purtnd numele i de linia N-S sau direc ia Na . DEFINI IA 2.8 Linia cardinal E-W este direc ia determinat de intersec ia planului primului vertical cu planul orizontului adev rat al observatorului, purtnd numele i de linia E-W .

Fig.2.1

Concluzia 2.1 Liniile cardinale sunt determinate pentru orice punct de pe sfera terestr . Concluzia 2.2 La poli, verticala locului se confund cu axa polilor tere tri, astfel c direc iile N-S i E-W nu mai pot fi stabilite n planul orizontului adev rat al observatorului.

24

Concluzia 2. 3 Liniile cardinale mpart planul orizontului adev rat al observatorului n cele patru cadrane de orizont astfel NE , NW , SE , SW . Concluzia 2.4 Planele i liniile principale sunt proprii oric rei pozi ii a observatorului pe sfera terestr . 2.3 DRUMURI I RELEVMENTE Realizarea unei bune orient ri pe mare ct i materializarea unei direc ii, impun existen a unor sisteme de referin fa de care s se poat executa calculele de naviga ie. Se definesc astfel dou sisteme de referin , unul ''real'' fa de direc ia Na i cel lalt ''relativ'' fa de axa longitudinal a navei (sau linia prova). Pentru orientarea fa de direc ia nord adev rat se definesc urm toarele no iuni fundamentale: - drumul adev rat al navei; - relevmentul adev rat. DEFINI IA 2.9 Drumul adev rat al navei se define te ca fiind unghiul sferic cu vrful n pozi ia navei N 0 , m surat ntre PMAL i arcul de cerc mare N 0 N 1 determinat prin intersec ia planului longitudinal al navei cu sfera terestr , iar n plan ca unghiul dintre direc ia Na i axa longitudinal a navei (v.fig.2.2).
PN N1 Q N0 Da Q Da N0 PMAL DN N1 Na

PS

Fig.2.2

DEFINI IA 2.10 Relevmentul adev rat Ra se define te ca fiind unghiul sferic cu vrful n N 0 , format ntre PMAL i arcul de cerc mare NRe ce trece prin pozi ia navei N 0 i pozi ia Re a reperului fa de care se m soar relevmentul, iar n plan se define te ca fiind unghiul dintre direc ia Na i direc ia la reperul costier, relevat, observat sau vizat (v.fig.2.3).
25

Pentru orientarea fa de linia prova se define te urm toarea no iune fundamental (v.fig.2.4) : - relevmentul prova .

Na

DN Da

N0

Ra Reper costier

Fig.2.3

DEFINI IA 2.11 Relevmentul prova se define te ca fiind unghiul sferic cu vrful n pozi ia navei N 0 , format ntre arcul de cerc mare N 0 N 1 i arcul de cerc mare N 0 Re , iar n plan, ca unghiul dintre axa longitudinal a navei i direc ia la reperul Re.
Na DN Da

N0

Rp

Reper costier

Fig.2.4

2.4 SISTEME DE MP R IRE OBSERVATORULUI PE MARE

ORIZONTULUI

Pentru realizarea u urin ei n orientarea pe mare, planul orizontului adev rat al observatorului a fost mp r it
26

func ie de direc iile de referin , direc ia Na i linia prova, n urm toarele sisteme : - sistemul circular; - sistemul semicircular; - sistemul cuadrantal; - sistemul "n carturi". 2.4.1. Sistemul circular n sistemul circular drumurile i relevmentele adev rate se exprim n grade sexagesimale, retrograd, de la 0 o la 360 o , direc ia Na fiind direc ie de referin (v.fig.2.5). 0 o Da 360 o 0 o Ra 360 o Ex: Da = 035 0 ; Ra = 100 0
3600 Na 0000 Da DN

(2.1) (2.2)

Ra

Fig.2.5

Observa ia 2.1 n sistemul circular direc ia de referin poate fi i linia prova; relevmentele prova pot lua valori de la 0 o la 360 o (v.fig.2.6). Ex: Rp=115 0 ; Rp=235 0 Rela iile de convertire ale drumurilor i relevmentelor sunt:
27

Ra = Da + Rp Da = Ra Rp Rp = Ra Da 2.4.2. Sistemul semicircular

(2.3) (2.4) (2.5)

n sistemul semicircular relevmentele adev rate se exprim n grade sexagesimale, spre est sau spre vest, de la 0 o la 180 o , direc ia Na fiind direc ie de referin . 0 o Da 180 o 0 o Ra 180 o
DN 360
0

Pv 0000

Rp2 Re2 Pp

Rp1

Re1

Fig.2.6

Rela iile de convertire ale drumurilor i relevmentelor sunt: Ra = Da + Rp T d Ra = Da - Rp B d Da = Ra - Rp T d Da = Ra + Rp B d Ex: Ra = +120 0 ; Ra = N120 0 E; Ra = N080 0 W.
28

(2.6) (2.7) (2.8) (2.9)

Na 180 0 000 0

Re 2 W Ra 2 E

Ra 1

Re 1

Fig.2.7

Observa ia 2.2 n sistemul semicircular linia prova poate fi direc ie de referin ; relevmentele prova se m soar de la prova spre babord sau spre tribord de la 0 0 la 180 0 (v.fig.2.8). Ex: Rp = +110 0 ; Rp = Td 060 0 ; Rp = Bd 125 0 .
Pv Re2

RpTd RpBd

Re1

Fig.2.8

2.4.3. Sistemul cuadrantal n sistem cuadrantal relevmentele adev rate se exprim n grade sexagesimale, spre est sau spre vest, de la 0 o la 90 o , direc ia Na i Sa fiind direc ii de referin (v.fig.2.9). 0 o Ra 90 o
29

(2.10)

Ex: Ra = NE40 0 ; Ra = SW70 0 .


Na Re1

RaNE...

RaSW...

Re2 Sa

Fig.2.9

Observa ia 2.3 n sistemul cuadrantal linia prova poate fi direc ie de referin ; relevmentele prova se m soar de la prova spre babord sau spre tribord de la 0 0 la 90 0 (v.fig.2.10). Ex:RpvBd = 40 0 ; RppTd = 060 0 .
Pv Re1

RpvTd... Bd RppBd... Td

Re2 Pp

Fig.2.10

2.4.4. Sistemul n carturi n acest sistem orizontul este mp r it n 32 de carturi de valoare 11 0 1/4, fiecare cadran de orizont este mp r it n carturi ncepnd de la direc ia nord i sud spre est i spre vest, fiecare cart avnd denumirea sa proprie;
30

carturile principale sunt carturileN, S, E, W, celelalte fiind carturi intercardinale, inter-intercardinale etc. (fig.2.11). Ex: vnt din direc ia NNE; vnt din trei carturi vest.
NlaW NNW 1 NWlaW 3 2 NW 4 NWlaW 5 WNW 6 WlaN 7 W 8 WlaS 7 WSW 6 SWlaW N 0 NlaE 1 2 NNE 3 NElaN 4 NE 5 NElaE 6 ENE 7 ElaN 8 E 7 ElaS 6 ESE 5 3 2 1 1 2 3 SSE 4 SElaS SE SElaS

SW 4 SWlaS

SSW

SlaW S

SlaE

Fig.2.11

2.5. TRANSFORMAREA VALORILOR DRUMURILOR I A RELEVMENTELOR DIN SISTEM CIRCULAR N SISTEM CUADRANTAL Transformarea valorilor drumurilor i relevmentelor din sistemul circular n sistemul cuadrantal se face astfel: Sistemul circular Cadranul I Cadranul II Cadranul III Cadranul IV Da (Ra) = n 0 Da (Ra) =180 0 - n 0 Da (Ra) =180 0 + n 0 Da (Ra) = 360 0 -n 0 Sistemul cuadrantal Da (Ra) = NE n 0 Da (Ra) = SE n 0 Da (Ra) = SW n 0 Da (Ra) = NW n 0

2.6 DISTAN A DE VIZIBILITATE PE MARE Pentru a putea determina care este distan a de vizibilitate pe mare la un moment dat se definesc pentru un observator de nl ime i , n punctul A de pe sfera terestr urmtoarele planuri (v.fig.2.12): - planul orizontului aparent;
31

- planul orizontului geometric; - planul prizontului vizibil. DEFINI IA 2.12 Orizontul aparent aa' este planul orizontal paralel cu Ecuatorul terestru ce trece prin ochiul observatorului. DEFINI IA 2.13 Orizontul geometric (geografic) este cercul mic GG' generat de un plan paralel cu Ecuatorul terestru n punctul de tangen G al razei vizuale AG cu sfera terestr. DEFINI IA 2.14 Orizontul vizibil (al mrii) este cercul mic DD' generat de un plan orizontal paralel cu Ecuatorul terestru, n punctul de inciden a razei vizuale cu sfera terestr. Observa ia 2.3 n practic, nl imea ochiului observatorului se consider nensemnat. Determinarea distan ei la orizontul geometric se face astfel: nl imea ochiului observatorului este: (AA" =i) deci: AG=AG' 2 i: AG =AO 2 -GO 2 sau: d' 2 = (R+i) 2 - R 2 i 2 este neglijabil deci: unde: R este raza P mntului. d' = 2 R i (2.10)

Zenit a i G B D Q O A G R Q D B A a

Nadir

Fig.2.12

32

Concluzia 2.5 Distan a la orizontul geometric (geografic) d' este direct propor ional cu nltimea ochiului observatorului i de i, n calculul de mai sus, pentru simplificarea lui, s-a considerat i neglijabil n raport cu valoarea razei sferei terestre. Observa ia 2.4 n realitate, datorit fenomenului de refrac ie, nl imea aparent a obiectelor observate se modific fr a afecta relevmentelor msurate, astfel c un observator va putea vedea la o distan mai mare, definit mai sus, ca fiind orizontul vizibil al mrii. Concluzia 2.6 Lund n considerare legile refrac iei terestre (curba de refrac ie AV se asimileaz cu un arc de cerc i unghiul refrac iei terestre =k =2 , unde este coeficientul refrac iei terestre) distan a la orizontul vizibil este: d [M]=2,081 i [m] unde: i este n l imea ochiului observatorului n m. Demonstra ie (v.fig.2.13): AVE isoscel dar: rezult: i AV - arc de cerc
= 2

(2.11)

= k sau = 2 i m e d i u =0.08 = ,
d= d' + = d' + d' = d' (1- ) = 1.08 d' (2.12) (2.13) (2.14)

i:

d=1.08 2Ri
i[ m] 1852 i

unde R =3437,75 M; i [M] =

d [M] = 2.081

(2.15)

Concluzia 2.7 Pentru nl imi ale ochiului observatorului de pn la 2530 m i distan e de pn la 10 mile marine, formula distan ei la orizontul vizibil (2.14) este satisfctoare. Concluzia 2.8 Pentru obiectele de nl ime mai mare de zero metri rela ia de calcul a distan ei la orizontul vizibil este:
33

d [M]=2,081 i + H [M] unde i si H sunt date n metri.


Zenit a depr. E D D O i d A R A d' B a

(2.16)

Fig.2.13

Distan a de vizibilitate la un obiect de nl ime cunoscut a crui baz se afl n interiorul orizontului vizibil se determin cu: d [M]= Hctg sau cu rela ia aproximativ : d=
13 H 7

[M]

(2.17)

[M]

(2.18)

Distan a de vizibilitate la un obiect de nl ime cunoscut a crui baz se afl n afara orizontului vizibil se determin cu: d [M]=( H+i ) ctg Depr.+
d i (1 2 ) 2 R arc 1i

(2.19)

34

3. DETERMINAREA DIRECIILOR, VITEZEI, DISTANEI PARCURSE I ADNCIMII APEI 3.1 DETERMINAREA DIRECIILOR PE MARE Orientarea pe mare, msurarea sau determinarea unor direcii n planul orizontului adevrat al observatorului se fac n raport cu direcia Nord adevrat, materializat la bordul navei printr-o direcie apropiat, nordul giro i nordul compas cu ajutorul compasului giroscopic i magnetic. Compasul magnetic indic "Nordul magnetic" i funcioneaz pe baza proprietii acului magnetic liber suspendat de a se orienta pe direcia liniilor de cmp magnetic terestru. Compasul giroscopic indic "Nordul giro" i funcioneaz pe baza proprietilor giroscopului (ineria i precesia giroscopic) ce pemit transformarea acestuia n compas giroscopic. Pentru a nelege modul de funcionare a unui compas magnetic se prezint cteva noiuni despre magnetismul terestru i al magnetismul navei. 3.1.1. Magnetismul terestru Observaia 3.1 Pmntul se comport ca un imens magnet permanent, polii magnetici se afl la o anumit adncime, iar poziia lor variaz n timp (n prezent poziia geografic a Polului Nord magnetic este n = 71o N, = 96o W, iar a Polului Sud magnetic n = 73o S, = 156o E). Axa polilor magnetici este nclinat fa de axa polilor geografici cu 11o 1/ 3. n mod convenional s-a stabilit c n Polul Nord magnetic este concentrat magnetism sudic i n Polul Sud magnetic se afl concentrat magnetism nordic. DEFINIIA 3.1 Intensitatea magnetismului terestru F este fora care acioneaz pe direcia tangentei la linia de for a cmpului magnetic terestru i orienteaz acul magnetic. DEFINIIA 3.2 Izodinamele sunt curbele de egal intensitate magnetic. DEFINIIA 3.3 nclinaia magnetic m este unghiul dintre axa magnetic a acului magnetic liber suspendat i orizontul adevrat al locului (v.fig.3.1).
35

nclinaia magnetic ia valori de la 0o la Ecuatorul magnetic la 90o la polii magnetici; dac acul magnetic se afl sub planul orizontului adevrat m este pozitiv, iar dac acul este deasupra planului orizontului adevrat este negativ i reprezint de fapt latitudinea magnetic. Locul punctelor de pe sfera terestr de m = 0o formeaz Ecuatorul magnetic (Ecuatorul magnetic este o curb neregulat care nconjoar Pmntul n apropierea Ecuatorului geografic); ecuatorul magnetic mparte sfera terestr n dou emisfere magnetice, nordic i sudic. DEFINIIA 3. 4 Paralelele magnetice sau izoclinele sunt curbele de egal nclinaie magnetic. DEFINIIA 3. 5 Planul meridianului magnetic este planul vertical care trece prin axa magnetic a unui ac magnetic aflat sub influena cmpului magnetic terestru. DEFINIIA 3.6 Meridianul magnetic (linia magnetic N-S sau direcia Nord magnetic) este intersecia dintre planul meridianului magnetic i planul orizontului adevrat al locului. DEFINIIA 3.7 Declinaia magnetic d este unghiul cu vrful la centru n punctul de suspensie al acului magnetic dintre direcia Nord adevarat i direcia Nord magnetic v.fig.3.1 i 3.2). Declinaia magnetic ia valori cuprinse ntre 0o i 180o (pozitive sau negative) dac sunt la est sau la vest de nordul adevrat i se nscrie, pentru zone determinate, pe hrile marine. DEFINIIA 3.8 Izogonele sunt curbele de egal declinaie magnetic. DEFINIIA 3.9 Agona este izogona de valoare d = 0. n fig.3.1 este reprezentat deplasarea unui ac magnetic n plan orizontal i vertical, H este componenta orizontal a magnetismului terestru n planul orizontului adevrat, pe direcia Nm: H = F cos (3.1)

iar Z este componenta vertical a magnetismului terestru, n planul verticalei locului: Z = F sin de unde: rezult: tg =
Z H

(3.2) (3.3) (3.4)

F = ( H2 + Z2)1/2
36

V OA

d Z

Na H Nm F MA MM

Fig.3.1

Concluzia 3.1 Componenta orizontal a magnetismului terestru are valoarea maxim la Ecuatorul magnetic. Concluzia 3.2 Componenta orizontal a magnetismului terestru este nul la polii magnetici.
Na d Nm

Fig.3.2

Calculul declinaiei magnetice Valoarea diferenei unghiulare dintre direcia nord adevrat i direcia nord compas se numete corecia compasului magnetic c. Aceast corecie este necesar n navigaie pentru convertirea
37

drumurilor i relevmentelor compas n drumuri i relevmente adevrate. Corecia compasului magnetic se compune din declinaia magnetic i din deviaia compasului magnetiic. Calculul declinaiei magnetice fiind prezentat mai jos iar cel al deviaiei compasului va fi prezentat la capitolul despre magnetismului navei. Declinaia magnetic are variaii zilnice, anuale i seculare; pentru navigaie intereseaz variaiile anuale i de aceea acestea sunt menionate pe harta marin, la precizie de minut pentru anul editrii hrii, ct i sensul de cretere sau descretere n valoare absolut. Calculul declinaiei magnetice const n actualizarea valorii declinaiei magnetice inscrise n hart prin adugarea valorii variaiei declinaiei magnetice pentru numrul de ani, dintre anul editrii hrii i cel n care se face calculul. Tipul de calcul Actualizarea declinaiei pentru anul n curs d (pentru anul din hart) = +var(nr. de ani x valoarea variaiei din hart = ---------------------------------------------------------------------------------d (pentru anul n curs) = 3.1.2 Magnetismul navei Observaia 3.2 Nava se comport ca un magnet permanent datorit componentelor magnetice din care este construit. Cmpul magnetic propriu navei are dou componente: una permanent de valoare constant ce se formeaz odat cu construcia navei i cealalt temporar de valoare variabil. Cmpul magnetic se caracterizeaz printr-o direcie fix n raport cu un sistem de axe XYZ indiferent de drumul navei i o intensitate variabil funcie de drumul navei i de latitudinea magnetic. La bordul navei un ac magnetic liber suspendat se orienteaz pe direcia nordului compas, direcie rezultant a influenei combinate a magnetismului terestru i cel al navei. DEFINIIA 3.10 Planul meridianului compas este planul vertical care trece prin axa magnetic N - S a rozei compasului magnetic. DEFINIIA 3.11 Meridianul compas sau Nordul compas este intersecia dintre planul meridianului compas i planul orizontului adevrat al rozei compasului magnetic.
38

DEFINIIA 3.12 Deviaia compasului magnetic m este unghiul cu vrful la centrul rozei compasului magnetic (v.fig.3.3). Deviaia compasului magnetic ia valori cuprinse ntre 0o i 180o (pozitive sau negative) la est sau la vest de nordul magnetic. Pentru reducerea valorii deviaiei compasului magnetic se execut compensarea compasului magnetic, operaiune practic prin care se micoreaz influena cmpului magnetic al navei asupra compasului magnetic de la bord. Observaia 3.3 Valorile maxime admise ale deviaiei compasului magnetic sunt m = 3o la 5o. Valorile deviaiei compasului magnetic al navei obinute n urma compensrii compasului magneticse nscriu ntr-un tabel numit Tabelul deviaiilor compasului magnetic propriu fiecrui compas magnetic; acesta se actualizeaz periodic iar valorile deviaiei compasului magnetic se controleaz, de regul, o dat n cart prin diferite procedee ( se msoar Rc sau Dc i se compar cu valoarea Ra sau Da precis determinate). Calculul deviaiei compasului magnetic const n determinarea, prin interpolare, a valorii deviaiei compasului magnetic, funcie de drumul magnetic (compas) n care se deplaseaz nava. Tipul de calcul Calculul deviaiei compasului magnetic = = -----------------------------------------------------------m (pentru Dc (Dm) =
Na d Nm Nc

m (pentru Dc (Dm) inferior ) m (pentru Dc (Dm) superior)

Fig.3.3

39

3.1.3. Compasul magnetic DEFINIIA 3.13 Compasul magnetic este un aparat folosit la bordul navei pentru determinarea direciilor compas i se bazeaz pe proprietatea rozei sale magnetice, elementul su sensibil, de a se orienta pe direcia nordului compas. Prile mari componente ale unui compas magnetic sunt : - elementul sensibil roza compasului cu sistemul magnetic; - cutia compasului cu sistemul cardanic; - postamentul; - habitaclul; - dispozitivul de compensare; - instalaia de iluminare; la nav exist dou tipuri de compase magnetice: compasul etalon i compasul de drum (compasele moderne cumuleaz ambele caliti). Utilizarea compasului magnetic la bordul navei Cu ajutorul compasului magnetic se execut guvernarea navei prin meninerea navei pe un drum compas determinat, ct i msurarea relevmentelor compas la diterite repere. DEFINIIA 3.14 Drumul compas Dc este unghiul cu vrful n centrul rozei compas n planul orizontului adevrat al observatorului ntre direcia Nc i direcia la reperul la care se msoar relevmentul compas (v.fig.3.4). Convertirea drumurilor i a relevmentelor compas Convertirea drumurilor i a relevmentelor compas reprezint operaiunea de transformare a acestora n drumuri i relevmente adevrate prin adugarea coreciei compasului magnetic (v.fig.3.4). Calculul coreciei compasului magnetic Determinarea coreciei compasului magnetic const n nsumarea algebric a valorilor declinaiei magnetice actualizate i a deviaiei compasului magnetic pentru fiecare drum compas n parte.

c = d + m
40

(3.5)

Tipul de calcul Calculul coreciei compasului magnetic d = m = --------------------------------------------------------c =


Na Nm c Nc

DN Ra Rm Rc Rp

Re
Fig.3.4

Sensul variaiei declinaiei magnetice se poate determina i grafic (v.fig.3.5).


Nm Na scade scade creste creste Nm

Fig.3.5

41

Convertirea drumurilor compas (magnetice) Relaiile de convertire a drumurilor compas (magnetice) sunt: Dc + m = Dm Dm + d = Da Dc +c = Da Dm - m = Dc Da - d = Dm Da - c = Dc Tipul de calcul Calculul Dm Dc = + m = Dm = Calculul Dc Dm = - m = Dc = Calculul Dm Da = - d = Dm = Calculul Dc Da = - c = Dc = (3.5) (3.6) (3.7)

Calculul Da Dm = + d = Da =

Calculul Da Dc = + c = Da =

Convertirea relevmentelor compas (magnetice) Relaiile de convertire a relevmentelor compas (magnetice) sunt: Rc + m = Rm Rm + d = Ra Rm - m = Rc Ra - d = Rm (3.8) (3.9)

42

Rc +c = Ra

Ra - c = Rc Tipul de calcul

(3.10)

Calculul Rm Rc = + m = Rm = Calculul Ra Rm = + d = Ra = Calculul Ra Rc = + c = Ra = 3.1.4. Compasul giroscopic

Calculul Rc Rm = - m = Rc = Calculul Rm Ra = - d = Rm = Calculul Rc Ra = - c = Rc =

DEFINIIA 3.16 Compasul giroscopic este o instalaie complex destinat determinrii (la bordul navei) direciilor giro de valoare apropiat direciilor (drumuri i relevmente) adevrate. Observaia 3.4 Compasul giroscopic funcioneaz pe baza propietilor giroscopului. DEFINIIA 3.17 Giroscopul este un dispozitiv electromecanic care poate executa o micare combinat fa de trei axe de simetrie, ceea ce i asigur unu la trei grade de libertate de libertate; se caracterizeaz prin proprietile sale fundamentale, ineria giroscopic i precesia giroscopic. DEFINIIA 3.18 Ineria giroscopic este proprietatea giroscopului de ai menine axa de rotaie proprie paralel cu ea nsi indicnd aceeai direcie n spaiu. DEFINIIA 3.19 Precesia giroscpic este proprietatea giroscopului de a executa o micare de rotaie sub aciunea unei fore exterioare n jurul axei verticale ntr-un plan perpendicular pe aceasta, proprietate care permite transformarea giroscopului n girocompas.
43

Observaia 3.5 Axa giroscopului cu dou grade de libertate i un grad de libertate limitat n orizont tinde s se orienteze n planul meridianului locului sub aciunea micrii de rotaie a Pmntului iar extremitatea axei principale (de unde rotaia torului se vede n sens direct) se orienteaz spre direcia nord giro. Observaia 3.6 Cu ajutorul unui dispozitiv de amortizarea oscilaiilor acest tip de giroscop se transform in girocompas. DEFINIIA 3.20 Corecia girocompasului g este unghiul plan dintre direcia nord adevrat i direcia nord giro. Corecia giro este:

g = g + A

(3.11)

unde: g este deviaia giro; A - eroarea constant a girocompasului rmas n urma instalrii la bordul navei. Corecia giro este format g este format din urmtoarele elemente: deviaia giro g sau eroarea de vitez, ce este funcie de drum, vitez i latitudinea locului; eroarea cauzat de variaia vitezei sau de schimbare de drum e; eroarea rmas g ca fiind unghiul dintre axa principal a girocompasului i noua direcie Ng, corespunztoare noilor elemente de micare a navei; eroarea de balans; eroarea de colimaie a rozei girocompasului; erori accidentale. Deviaia giro g poate fi estic sau vestic: tang = V cos D N V cos D N =R cos 900 cos

(3.12)

Deviaia giro este direct proporional cu viteza navei i are valori negative pentru drumuri nordice i valori pozitive pentru drumuri sudice.

g = 0

pentru DN = 90o sau 270o

(3.13) (3.14)

g = max pentru DN = 0o sau 180o


44

n fig.3.6 s-au notat: VTe viteza de rotaie a Terrei; V1 componenta sa meridian; V2 componenta sa pe paralela locului ce se poate considera neglijabil n raport cu viteza de rotaie a Pmntului de la est la vest unde: V1 = VTe cos DN V2= VTe sin DN (neglijabil) (3.15) (3.16)

Prin compunerea lui V1 cu E rezult micarea real a navei DNreal; La girocompasele moderne influena erorilor de funcionare asupra indicaiilor sale se corecteaz cu ajutorul unui dispozitiv numit corector automat.
pentru A=0 Ng g Da Dg G V1 V g W V2 F Na DN

Fig.3.6

Convertirea drumurilor giro Relaiile de convertire a drumurilor giro sunt : Dg + g =Da Da - Dg = g Da - g =Dg
45

(3.17) (3.18) ( 3.19)

Tipul de calcul Calculul Dg Da = - g = Dg = Calculul g Da = - Dg = Calculul Da Dg = + g = Da =

g =

Convertirea relevmentelor giro Relaiile de convertire a relevmentelor sunt : Rg + g = Ra Ra - g = Rg Ra - Rg = g Rg = Dg + Rp Dg = Rg - Rp Calculul g Ra = - Rg = (3.20) (3.21) (3.22) (3.23) (3.24)

Tipul de calcul Calculul Rg Calculul Ra Ra = Rg = - g = + g = Rg = Ra =

g =

3.2 DETERMINAREA VITEZEI I DISTANEI PE MARE Determinarea (msurarea) distanelor i vitezelor pe mare reprezint o operaiune de mare importan n navigaia maritim i, de aceea, pentru aceasta s-a dezvoltat o baz teoretic solid i o gam divers de echipamente specializate. Domeniile de referin implicate n rezolvarea acestei probleme sunt hidrodinamica i teoria propagrii ultrasunetelor n mediul marin. de-a lungul vremii, odat cu dezvoltarea teoriei au aprut i instrumentele necesare msurrii distanei i vitezei pe mare.
46

Echipamentul de navigaie specializat pentru msurarea vitezei i a distanei parcurse se numete loch. Lochurile se clasific dup felul parametrilor msurai, viteza prin ap sau viteza deasupra fundului, n: - lochuri relative; - lochuri absolute sau reale. 3.2.1. Clasificarea lochurilor Dup principiul de funcionare lochurile se clasific n: - loch improvizat; - loch mecanic; - loch hidromecanic; - loch electromagnetic; - loch ultrason. Lochul hidrodinamic DEFINIIA 3.20 Lochul hidrodinamic este un loch relativ al crui principiu de fucionare l reprezint msurarea diferenei dintre presiunea static i presiunea dinamic creat prin deplasarea navei prin ap (v.fig.3.7).

u H h

Fig.3.7
V H= + N 2g Ps
Pt = Ps + Pd
2

(3.25) (3.26)

unde: Ps este presiunea static; Pd - presiunea dinamic; Pt presiunea total; H - nlimea coloanei de ap msurat de loch; h
47

nlimea constant coloanei de ap determinat de presiunea static; u - nlimea coloanei de ap determinat de presiunea dinamic; VN viteza navei; g - acceleraia gravitaional; - greutatea specific a apei. Proprietile lochului hidrodinamic Proprietile lochului hidrodinamic sunt urmtoarele: - indicaii continue; - nu are pri imerse n micare; - instalare, ntreinere i depanare relativ simple; - erorile pot fi reduse prin reglaje; - determin parametri relativi fa de masele de ap; - sensibilitate de msurare a vitezei, ncepnd de la valoarea vitezei prin ap de un nod. Observaia 3.6 Eliminarea erorilor n indicaiile lochului se execut practic prin operaiunea de etalonare a lochului ntr-o baz de viteze, fcndu-se diferena dintre distana real parcurs (dup hart) i cea rezultat din citirile (indicaiile) la loch. Eroarea constant n indicaiile lochului se elimin printr-o cerecie calculat numit factor de corecie f sau corecie procentual l (n %). Eroarea maxim admis pentru un loch bun n funciune este de f = 0,951,05. Lochul ultrason (Doppler) Lochul ultrason este un loch absolut ce indic valori msurate deasupra fundului (parametri reali). Principiul de funcionare se bazeaz pe msuarea distanei pn la un obstacol prin msurarea diferenei dintre frecvena de emisie i cea de recepie a ultrasunetelor n apa de mare f (pentru temperatura de 130 viteza ultrasunetelor n apa de mare este de 1500 m/s):
f = 2V N cos fl v

(3.27)

unde: f este diferena de frecven; - unghiul sub care se emite fascicolul de ultrasunete; VN - viteza navei; fl - frecvena de lucru a lochului; v este de propagare a ultrasunetelor n apa de mare.

48

Proprietile lochului ultrason Proprietile lochului ultrason sunt: - indicaii continue; - precizie foarte bun chiar i pentru viteze mici de deplasare ale navei i adncimi mici ale apei; - msoar parametri reali viteza deasupra fundului; - nu are pri componente n afara corpului navei; - poate msura viteza i la mar napoi. 3.2.2. Calculul factorului de corecie a lochului Relaiile de calcul ale factorului de corecie sunt:
f = m ml

(3.28) (3.29)

l % =

m ml 100% ml

unde: m este distana real parcurs dup hart; ml este distana parcurs dup loch (dat de diferenele de citiri la loch, Cl2-Cl1). 3.2.3. Msurarea vitezei i a distanei parcurse cu ajutorul lochului Msurarea vitezei i a distanei parcurse se face prin citirea lochului (indicaiile lochului) i corectarea acestor valori: - cnd f > 1 spaiul real prin ap este mai mare dect spaiul indicat de loch i l > 0; - cnd f < 1 spaiul real prin ap este mai mic dect spaiul indicat de loch i l < 0;
l % = ( f 1)100%

(3.30)

Corectarea vitezei se face cu relaiile:


Vn = Vlf Vn = Vll Vl 100

(3.31)

Corectarea distanei parcurse se face cu relaiile:


49

m = mlf m = mll VN Vl V Vl = N f f = ml 100

(3.32)

3.3 MSURAREA ADNCIMILOR PE MARE Msurarea adncimilor pe mare reprezint o operaiune de o importan deosebit n navigaia maritim modern i n special n navigaia costier i n zone cu pericole de navigaie. Baza teoretic a acestui capitol al navigaiei maritime l reprezint fizica propagrii ultrasunetelor n apa de mare. Adncimea pe mare se msoar cu ajutorul sondei marine. 3.3.1. Clasificarea sondelor marine Dup principiul de funcionare sonda marin poate fi. - simpl; - mecanic; - ultrason. Sonda simpl Sonda simpl sau sonda de mn se compune dintr-o greutate i o saul gradat i se folosete la viteze mici ale navei (5-6 noduri) i adncimi de pn la 40-50 metri; este un mijloc de rezerv i de control al indicaiilor sondei ultrason. Sonda ultrason Sonda ultrason funcioneaz pe principiul propagrii ultrasunetelor n apa de mare i anume a proprietilor acestora de a se reflecta i refracta. Sonda ultrason se compune din: - generatorul de impulsuri; - emitor receptorul de ultrasunete; - indicatorul; - amplificatorul de semnal;
50

- nregistratorul. Sonda ultrason indic vizual adncimea msurat prin msurarea timpului necesar parcurgerii, dus ntors, a distanei nav / fundul mrii; de asemenea, indic, grafic pe hrtia nregistratorului, configuraia fundului mrii. Proprietile sondei ultrason sunt: - asigur msurtori pn la adncimi de 500 m; - funcionare continu cel puin 12 ore; - precizie bun de 3% la adncimi mai mari de 20 m. 3.3.2. Msurarea adncimilor pe mare cu ajutorul sondei ultrason Efectuarea msurtorilor de adncime se face prin: - citirea indicaiilor de adncime de pe indicatorul i /sau nregistratorul sondei; - corectarea msurtorilor funcie de pescajul navei utiliznd valori de corecie cuprinse n tablele nautice; - controlul preciziei adncimilor msurate prin comparaie cu adncimea din hart i acolo unde se poate cu msurtorile efectuate cu sonda simpl.

51

4. HARTA MARIN. PROPRIETILE HRII MARINE. CLASIFICARE. CONINUT. PROBLEME SIMPLE DE NAVIGAIE REZOLVATE PE HARTA MARIN. DOCUMENTE NAUTICE. PROIECIA MERCATOR. PROIECIA GAUSS DEFINIIA 4.1 Harta marin este reprezentarea n plan, la o anumit scar, a unei zone maritime sau oceanice, coninnd acele date importante care intereseaz navigaia. 4.1. PROPRIETILE UNEI HRI MARINE Proprietile unei hri marine sunt urmtoarele: 1. permite stabilirea coordonatelor geografice ale unui punct, uor i cu precizie; reeaua cartografic apare ca un sistem de axe ortogonale n care paralelele i meridianele sunt perpendiculare unele pe celelalte; 2. loxodroma apare ca o linie dreapt, meridianele, paralelele i ecuatorul apar, de asemenea, ca linii drepte; 3. este conform, unghiurile din teren sunt egale cu cele msurate pe hart; 4. permite msurarea distanelor cu uurin i cu precizie; exist o scar a distanelor. Concluzia 4.1 Harta marin are urmtorul aspect sau reea cartografic: ecuatorul, meridianele, paralelele sunt linii drepte, paralelele sunt linii paralele ntre ele i cu ecuatorul; meridianele sunt paralele ntre ele i perpendiculare pe paralele. Observaia 4.1 Harta marin care ndeplineste aceste condiii este harta n proiecie Mercator. Aspectul reelei cartografice fiind rectiliniu si rectangular, harta marin n proiecie Mercator asigur rezolvarea urmtoarelor probleme de navigaie maritim: 1. "punerea pe hart" a unui punct de coordonate geografice date; 2. determinarea coordonatelor geografice ale unui punct dat; 3. trasarea drumurilor si a relevmentelor ca linii drepte respectnd valoarea unghiular din teren; 4. msurarea i "citirea" drumurilor i a relevmentelor; 5. msurarea distanelor. 4.2.SCARA HRII DEFINIIA 4.2 Scara hrii este raportul dintre lungimea din hart i distana corespunztoare de pe sfera terestr. Scara hrii poate fi:
52

- scara numeric; - scara grafic. DEFINIIA 4.3 Scara numeric a hrii marine este un raport avnd la numrtor unitatea, iar la numitor un numr care arat de cte ori lungimea din hart este mai mic dect cea din teren. Ex : 1:250 000 sau 1/250 000. DEFINIIA 4.4 Scara grafic a hrii marine este raportul dintre o lungime de pe hart, exprimat ntr-o anumit unitate de msur i lungimea real corespunztoare, exprimat ntr-o alt unitate de msur. Ex: lungimea pe hart exprimat n cm, iar lungimea real corespunztoare n Mm sau n km. DEFINIIA 4.5 Baza scrii este mrimea unei gradaii de pe scara grafic. Valoarea bazei este mrimea real corespunztoare unei gradaii. Transformarea scrii numerice in scara grafic se face astfel: se mparte numitorul scrii numerice la 185 200 (cm), rezultatul fiind obinut n mile marine. Ex : 100 000 mprit la 185 200 = x M , adic, x M la un cm. Observaia 4.2 n proiecia Mercator scara hrii este constant pe un acelai paralel i variaz cu latitudinea i, de aceea, scara hrii ntr-un punct se numete scar parial. Datorit variaiei scrii pariale pe harta marin se folosete o scar principal care poate fi: media scrilor sau, scara pentru latitudinea medie. DEFINIIA 4.6 Modulul hrii este raportul dintre scara principal ntr-un punct i scara principal. 1 Mil Mercator
= l = l sec cos

(4.1)

unde : l este mrimea grafic a unui arc de ecuator de 1 ; 1 de ecuator =1855,39 m. Pe sfera terestr lungimea arcului de paralel cuprins ntre dou meridiane scade cu cosinusul latitudinii. Lungimea arcului de paralel de 1' variaz ntre 1855,39 m la ecuator, la 0 m la poli, iar lungimea unui minut de meridian variaz de la 1842,78m la ecuator, la 1861,44 m la poli pe elipsoidul terestru. Distanele pe harta marin se msoar pe scara latitudinilor, care se mai numete i scara latitudinilor crescnde. Scara unei hri marine se stabilete prin latitudinea medie a zonei reprezentate
53

care reprezint paralelul de referin (aceast condiie nu este respectat ntotdeauna). Cnd se cunoate scara hrii la ecuator se poate calcula scara hrii pentru latitudinea cu :
1 1 = cos S e S

(4.2)

sau:
S e = S sec

(4.3)

unde : Se i S sunt numitorii scrilor hrii la ecuator, respectiv pe un paralel de latitudine 4.3.CLASIFICAREA HRILOR MARINE DUP SCAR Dup scar, hrile marine se clasific n: 1. hri oceanice, conin zone oceanice ntinse, folosite la traversade: scara 1/ 6 000 000; 2. hri generale de navigaie, conin zone maritime ntinse folosite la studiul drumului, inerea navigaiei la larg: scara 1/ 4 500 000; 3. hri costiere generale i de drum, conin zone costiere sau din apropierea coastei folosite n inerea navigaiei: scara de la 1/1 000 000 la 1/200 000; 4. hri costiere speciale, conin zone cu strmtori, intrri n porturi, zone dificile: scara de la 1 / 100 000 la 1 / 60 000; 5. planuri, conin de regul, zone portuare, scara de la 1/50 000 la 1/5 000 i 1/2000. 4.4.CONSTRUCIA REELEI CARTOGRAFICE N PROIECIA MERCATOR DEFINIIA 4.8 Reeaua cartografic este totalitatea liniilor care alctuiesc structura unei hri (canevasul hrii). Algoritmul construciei: 1. se stabilesc meridianele i paralele limit ale zonei reprezentate; 2. se stabilete scara proieciei; 3. se stabilete paralelul de referin (de regul, latitudinea medie); 4. se calculeaz modulul hrii (m):

54

m = 1852 1000

1 Se

(4.4)

5. se stabilesc intervalele la care se traseaz meridianele i paralele (din 30 n 30 sau din 1 n 1). 6. se calculeaz lungimea cadrului hrii L: L = m 7. se calculeaz limea cadrului hrii L: L = m c (4.6) (4.5)

8. se traseaz cadrul hrii cu mrimile determinate mai sus. 9. se calculeaz lungimea grafic ntre dou meridiane alturate L:
L = L nr..de. int

(4.7)

10. se traseaz meridianele. 11. se calculeaz distana grafic dintre dou paralele pentru fiecare paralel L:

L = m ( c2 - c1 )
4.5.CONINUTUL HRII MARINE

(4.8)

Harta marin conine urmtoarele elemente: - seria hrii (element de identificare); - titlul hrii (zona geografic); - data publicrii; - data tipririi; - dimensiunile hrii; - scara grafic a latitudinilor (crescnde); - scara grafic a longitudinilor; - reeaua cartografic; - scara numeric a hrii; - linia coastei; - topografia hrii; - pericolele de navigaie ; - sondajele sub form de izobate sau batrimetrice (linii de egal adncime); - nlimea reperelor de navigaie.
55

Corectarea hrilor de navigaie se face de ctre navigator pe baza avizelor pentru navigatori; coreciile mari se nscriu pe marginea de jos, n dreapta, iar coreciile mici, n partea stng, trecndu-se anul i numrul avizului pentru navigatori pa baza cruia s-au fcut coreciile (v.fig.4.1).

Fig. 4.1

4.6.PROBLEME SIMPLE CARE SE REZOLV PE HARTA MARIN 4.6.1. Instrumente de lucru pe hart Instrumentele de lucru pe harta marin sunt: - echerele de navigaie; - liniile paralele; - gheara compas; - staiograful; - compasul de desen cu creion. 4.6.2. Problemele simple de navigaie Problemele simple de navigaie care se rezolv pe harta marin sunt : 1. punerea pe hart a unui punct de coordonate geografice cunoscute; 2. scoaterea coordonatelor geografice ale unui punct de pe hart; 3. trasarea drumului navei; 4. trasarea unui relevment msurat; 5. msurarea valorilor drumurilor i a relevmentelor; 6. msurarea distanei dintre dou puncte.

56

4.7.DOCUMENTELE NAUTICE DEFINIIA 4.8 Documentele nautice sunt acele documente care asigur navigatorului informaiile necesare navigaiei n orice condiii i n orice zon. Documentele nautice se mpart n: - documente nautice pentru informarea de navigaie; - documente nautice operative de navigaie. Documentele nautice pentru informarea de navigaie sunt: - Avizul pentru navigatori; - Catalogul hrilor i documentelor nautice; - Simboluri i abrevieri folosite pe hrile marine; - Crile pilot; - Cartea farurilor; - Cartea mijloacelor radiotehnice; - Ships Routeing; - Ocean Passages for the World; - Guide for Port Entry; - Hri marine; Documentele nautice operative de navigaie sunt: - Harta de navigaie; - Jurnalul de bord; - Jurnalul de navigaie; - Tablele nautice; - Efemeridele nautice. 4.8 ORTODROMA l LOXODROMA DEFINIIA 4.9 Ortodroma este arcul de cerc mare care unete dou puncte de pe sfera terestra, reprezentnd drumul cel mai scurt ntre aceste puncte. Ortodroma are proprietatea de a intersecta meridianele sub unghiuri variabile. Forma ortodromei este prezentat n figura 4.2. Observaia 4.3 Navigaia riguroas pe ortodrom este posibil doar cnd se naviga de-a lungul ecuatorului sau a unui meridian, iar n celelalte situaii este practic imposibil, deoarece ar nsemna o variaie continu a drumului navei; pentru distane mari, la traversade oceanice, se mparte ortodroma, prin puncte intermediare, n poriuni de loxodrom, pe care se execut navigaie loxodromic. Ortodroma se studiaz la navigaia ortodromic. Pe harta n proiecia gnomonic ortodroma apare ca o linie dreapt.

57

PN

N1 LOXODROMA

ORTODROMA

N0

Fig.4.2

DEFINIIA 4.10 Loxodroma este curba de pe suprafaa sferei terestre care taie toate meridianele sub acelai unghi i aspectul unei spirale logaritmice ce tinde sa se apropie de cei doi poli fr s-i poat atinge (fig.4.3). Loxodroma se studiaz la navigaia estimat. Pe harta marin n proiecie Mercator loxodroma se reprezint ca o linie dreapt

PN

N1

ORTODROM A LOXODROM A

N2 N0

Fig.4.3

Observaia 4.4 Drumul adevrat al navei se definete i ca unghiul constant format ntre loxodrom i meridianele intersectate i poart, astfel, numele de drum loxodromic. Navigaia executat pe loxodrom se numete navigaie loxodromic, iar cea executata pe ortodrom, navigaie ortodromic.

4.9 PROIECIA CENTRAL CILINDRIC DREAPT


58

DEFINIIA 4.11 Proiecia central cilindric dreapt este proiecia cartografic executat din centrul Pmntului pe un cilindru a crui ax se confund cu axa polilor teretri. n aceast proiecie distanta de a lungul paralelelor crete cu secanta de latitudine iar de a lungul meridianelor cu tangenta de latitudine, ceea ce determin neconformitatea proieciei i duce la reprezentarea loxodromei ca o curb i deci, imposibilitatea folosirii acesteia n navigaie. Pentru a putea fi folosit n navigaie proiecia central cilindric dreapt a fost transformat de ctre geograful flamand Gerhart Kramer (Mercator) ntr-o proiecie central cilindric dreapt conform, proiecia care i poart numele. 4.10 PROIECIA MERCATOR DEFINIIA 4.12 Proiecia Mercator este o transformat a proieciei centrale cilindric dreapt neconform ntr-o proiecie conform care ndeplinete condiiile unei hari marine astfel: meridianele apar ca n proiecia central cilindric drept, distanele de alungul paralelelor crescnd proporional cu secanta de latitudine, distanele de alungul meridianelor cresc proporional tot cu secanta de latitudine (v.fig.4.4).
1650 N 00 1800

00

Fig.4.4

DEFINIIA 4.13 Latitudinea crescnd este distana de .la ecuator la un parelel oarecare. Latitudine crescnd se determin cu:
c = R ln tg
+ 4 2

(4.9)

unde: R este raza Pmntului.

59

Loxodroma apare ca o linie dreapt ce taie meridianele sub un unghi constant, astfel c drumul loxodromic de pe sfera terestr este egal cu cel din proiecia Mercator. Latitudinea crescnd arat c, de fapt, n proiecia Mercator, lungimea unei diviziuni care reprezint 1 de latitudine crete de la ecuator proporional cu secanta de latitudine. DEFINIIA 4.14 Diferena de latitudine crescnd este distana dintre dou paralele msurata pe meridian. Diferena de latitudine crescnd se exprim n mile ecuatoriale astfel: c = c 2 c1 (4.10) Semnul minus se aplic pentru latitudini de acelai semn iar semnul plus se aplic pentru latitudini de semne contrare. Folosind dimensiunile elipsoidului Krasovski, lungimea arcului de ecuator terestru de 1' este de 1855,39 m = 1 mil ecuatorial (Me). Astfel valoarea latitudinii crescnde este:
1 e sin 2 c = 7915'704674tg + 4 2 1 + e sin
e

(4.11)

4.11 PROIECIA CENTRAL n proieciile centrale sau gnomonice, ochiul observatorului se consider n centrul Pmntului, iar planul de proiecie tangenteaz ntr-un punct determinat sfera terestr. Proieciile gnomonice sunt urmtoarele: - proiecia ecuatorial, cnd punctul de tangen este pe ecuatorul terestru; - proiecia polar, cnd punctul de tangen este la unul din polii teretri; - proiecia oblic, zenital, orizontal, cnd punctul de tangen este un punct oarecare de pe sfera terestr. Proiecia gnomonic nu este nici conform nici echivalent. Aceast proiecie se folosete pentru ntocmirea hrilor necesare navigaiei ortodromice. 4.11.1. Proiecia gnomonic ecuatorial n aceast proiecie planul de tangen este tangent la sfera terestr ntr-un punct oarecare de pe ecuator, numit punct central al proieciei, iar meridianul de proiecie este meridianul principale al proieciei.
60

Reeaua cartografic n proiecia gnomonic ecuatorial apare astfel: - ecuatorul apare ca o linie dreapt; - meridianele apar ca linii drepte, paralele ntre ele i perpendiculare pe ecuator; - meridianele se ndeprteaz de meridianul central al proieciei proporional cu tangenta diferenei de longitudine; - paralelele apar ca arce de hiperbol, avnd vrfurile i focarele situate pe dreapta care reprezint meridianul central. Harta gnomonic are dou scri: scara longitudinilor pe proiecia ecuatorului i scara latitudinilor, de-a lungul proieciei meridianului central (fig.4.4).
PN
60 N 400N 200N 800W 600W
0

N1

400W

200W 200S 400S 600S

00

200E

400E

600E

800E

N0

PS

Fig.4.4

4.11.2. Proiecia gnomonic polar n aceast proiecie planul de proiecie este tangent la unul din polii sferei terestre, punctul central al proieciei fiind unul din poli. Reeaua cartografic n proiecia gnomonic polar apare astfel (fig.4.5): - meridianele apar ca drepte convergente spre pol; - paralelele ca cercuri concentrice, de raz cresctoare proporional cu cotangenta de latitudine; - ortodroma apare ca o dreapt de intersecie dintre planul cercului mare cu planul de proiecie.

61

1800

900

N1

P ORTODROM
N

800N

N0

900

700N 600N 500N 400N 00 Fig.4.5

4.11.3 Proiecia gnomonic oblic n aceast proiecie planul de proiecie este tangent ntr-un punct oarecare de pe sfera terestr reprezentnd centrul proieciei, meridianul care conine acest punct fiind meridianul principal al proieciei. Reeaua cartografic n proiecia gnomonic oblic apare astfel (fig.4.6):
1200W 900W 600N 200N 600W 1500W

1800 PN

1500E

1200E 900E

N1
600E

Ecuator N0
300E

300W

00

Fig.4.6

- meridianul central ca o dreapt perpendicular pe ecuator; - meridianele apar ca linii drepte convergente spre pol; - paralelele ca o reea de parabole;
62

- ortodroma ca o dreapt ca taie meridianele sub unghiuri diferite. 4.11.4 Proiecia stereografic ecuatorial n aceast proiecie ochiul observatorului se consider ntr-un punct de pe sfera terestr, iar proiecia se face pe un plan tangent la antipod, sau pe un plan ce trece prin centrul Pmntului Reeaua cartografic n proiecia stereografic ecuatorial apare astfel: - meridianele apar ca drepte convergente spre pol; - unghiurile dintre proieciile meridianelor se menin egale cu diferenele de longitudine dintre aceleai meridiane; - loxodroma apare ca o curb care taie toate meridianele sub acelai unghi avnd forma unei spirale logaritmice. 4.12 PROIECIA GAUSS Proiecia Gauss este o proiecie cilindric transversal conform n care suprafaa sferei terestre a fost mprit n 60 zone (fusuri numerotate de unu la 60, avnd ca origine meridianul Greenwith) de cte ase grade de longitudine. Fiecare fus are un meridian axial care l mparte n dou zone egale de cte trei grade de longitudine. n fapt, se realizeaz proiectarea separat a fiecrui fus pe un cilindru care tangenteaz globul terestru dup meridianul su axial. Astfel, meridianele apar sub forma unor linii curbe convergente spre poli i simetrice fa de meridianul axial, iar paralelele sub form de curbe cu convexitatea spre ecuator, ortogonale n raport cu meridianele (fig.4.7). Harta la scara 1: 1 000 000 acoper ntregul fus de ase grade de longitudine i patru grade de latitudine, pe nlimea fusului. n limitele suprafeei unei hri la scar mare (pe care se lucreaz n mod obinuit), meridianele se pot considera ca drepte convergente spre poli i paralelele ca linii drepte, perpendiculare pe meridianul axial. n proiecia Gauss poziia unui punct oarecare de pe sfera terestr se determin cu ajutorul coordonatelor rectangulare plane x i y ce se exprim n uniti de msur liniare. Reeaua de coordonate rectangulare plane se obin prin proiectarea reelei de coordonate rectangulare sferice pe un cilindru avnd axa n planul ecuatorului i care tangenteaz sfera terestr dup meridianul axial.
63

PN

Ecuator

PS

Fig.4.7

Reeaua de coordonate rectangulare sferice este format din: - meridianul axial i cercurile mici cuprinse n planuri paralele cu meridianul axial; - cercurile mari ce trec prin polii meridianului axial i al crui plan este perpendicular pe planul meridianul axial. Coordonatele rectangulare sferice sunt arce de cercuri mari (exprimate n m sau km). Punctele situate n emisfera nordic au abscisa sferic X pozitiv, iar cele din emisfera sudic, negativ. Punctele situate la est de meridianul axial au ordonata sferic Y pozitiv, iar cele situate la vest de acesta, negativ. Raza r a unui cerc mic de ordonat sferic Y se determin cu relaia:
r = R cos Y R

(4.12)

unde R este raza Pmntului. Reeaua de coordonate rectangulare plane este format din: - meridianul axial este o linie dreapt ax a absciselor plane x; - liniile de egal ordonat plan y paralele cu meridianul axial; - ecuatorul linie dreapt, axa ordonatelor plane; - liniile de egal abscis plan x paralele cu ecuatorul, echidistante perpendiculare pe meridianul axial.

64

5. NAVIGAIA ESTIMAT. PROBLEMA DIRECT I INVERS A ESTIMEI. ESTIMA GRAFIC I ESTIMA PRIN CALCUL 5.1 GENERALITI DEFINIIA 5.1 Navigaia estimat este ramura navigaiei maritime care studiaz modul de determinare a poziiei navei, folosind informaii de la aparatura de navigaie, transformate n parametri de poziie i de micare (coordonate geografice, drum i vitez, spaiu i timp). Poziia navei este estimat pentru un moment, prezent sau viitor, fr a exista posibilitatea verificrii, sau determinrii ei pariale, cu observaii la repere exterioare. n navigaia maritim sunt rezolvate dou probleme fundamentale ale estimei i anume: - problema direct a estimei sau problema poziiei navei; - problema invers a estimei sau problema drumului navei. Rezolvarea acestor probleme se poate face att grafic ct i analitic, prin procedeele numite: - estima grafic; - estima prin calcul. Lucrul pe hart se realizeaz pe baza estimei grafice; regulile estimei grafice sunt valabile pentru toate problemele de navigaie estimat, costier, astronomic i radioelectronic. Precizia estimei grafice depinde de o serie de factori: - tehnici (precizia i corectitudinea informaiilor de navigaie primite de la aparatura de navigaie); - de mediu (gradul de cunoatere a influenei factorilor hidrometeorologici asupra deplasrii navei pe timpul marului); - calitile nautice ale navei; - pregtirea profesional i starea psihofizic a navigatorului. 5. 2 PROBLEMA DIRECT A ESTIMEI DEFINIIA 5.2 Problema direct a navigaiei estimate este problema determinrii poziiei finale a navei,funcie de drumul navei i de distana parcurs.

65

5. 2.1 Problema direct a estimei soluia grafic Algoritm (v.fig.5.1): - se determin poziia iniial a navei, se noteaz O1 / Cl1 i coordonatele geografice ale punctului; - se traseaz drumul navei dorit, o distan dat sau distana funcie de un timp dorit i se obine poziia final a navei; - se determin O2 / Cl2 funcie de viteza la loch i distana dat i coordonatele geografice ale punctului final al navei.

Fig.5.1

5.2.2 Problema direct - soluia analitic Pentru determinarea coordonatelor punctului final se folosesc relaiile:
2 = 1 + 2 = 1 +

(5.1)

unde:

= m cos D = e sec ;
e = m sin D

(5.2) (5.3)

66

Valorile elementelor necesare determinrii coordonatelor punctului final se calculeaz din triunghiul de drum i triunghiul Mercator (v.fig.5.2)

e N2 c

N0

Fig.5.2

Concluzia 5.1 Problema direct se poate rezolva analitic folosind triunghiul de drum i triunghiul Mercator cu relaiile de mai sus sau tablele de punct, de unde se scot i e, funcie de valoarea Da i m i funcie de m i e. Tipul de calcul Calculul 2 i m 1= +=__________ 2= - /2 = ________ m = 5.3 PROBLEMA INVERS A ESTIMEI DEFINIIA 5.3 Problema invers a navigaiei estimate este problema determinrii drumului navei i distanei de parcurs ntre dou puncte. 5.3.1 Problema invers a estimei soluia grafic Algoritm (v.fig.5.3): - se pun pe hart cele dou puncte iniial i final ale navei;
67

Calculul 2 1= +=________ 2=

- se unesc cele dou puncte cu un segment de dreapt, ce reprezint drumul navei (Df n condiii de deriv cunoscut, sau Da) de urmat, ntre aceste puncte; - se msoar distana de parcurs pe acest drum, ntre cele dou puncte.

Fig.5.3

5.3.2 Problema invers a estimei soluia analitic Problema invers a estimei se rezolv determinnd mai nti Diferenele de coordonate.
= 2 1 = 2 1

(5.4)

astfel c drumul Da i distana parcurs m se determin cu:


tgD = e

(5.5) (5.6) (5.7) (5.8) Calculul m log = log sec Da =________

e = cos m m = cos m

sau:
m = e cos ecD

Tipul de calcul Calculul Da Log = Log cos m=

68

Colog =_________ Log tg Da = Da = 5. 4 PRECIZIA ESTIMEI GRAFICE Erorile urmtoarele: ce influeneaz precizia

log m = m =

estimei

grafice

sunt

- eroarea de citire a instrumentelor de navigaie i a hrii marine; - erorile n determinarea coreciei compasului giro, magnetic i a lochului; - eroarea n determinarea derivei navei; - erorile personale ale navigatorului.

Fig.5.4
o este eroarea n drum care este inclus n eroarea coreciei unde: D (giro) compasului; m - distana real parcurs; ED - este eroarea o drumului i este: E D = D

m ; U - eroarea n distana indicat de loch 57,3 m n %; Em - eroarea n distana parcurs: E m = l , astfel c eroarea 100

maxim posibil Emax, (ca raz a cercului erorilor) este:


o E max = m 2 + (m + E m ) 2 2m(m + E m ) cos D

(5.9)

5.5 NAVIGAIA ESTIMAT N CONDIII DE INCERTITUDINE Situaia de incertitudine n navigaia estimat apare atunci cnd se navig n zone dificile de navigaie, sau n apropierea
69

acestora, sau cnd informaiile referitoare la aceste zone sunt vechi sau incomplete. Aceast situaie de incertitudine trebuie contracarat prin folosirea valorilor erorilor n drum i n distan n estima grafic, n aa fel nct s poat fi trasat o traiectorie optim a navei (v.fig.5.5).

Fig.5. 5

70

6. ACIUNEA DERIVEI ASUPRA DEPLASRII NAVEI 6.1 GENERALITI Pe timpul deplasrii pe mare asupra navei se exercit aciunea vntului, valurilor i a curenilor, separat sau combinat. Aciunea acestor factori de mediu se analizeaz, n prim faz, separat pentru ca, n final, s se analizeze influena lor combinat. Clasificarea problemelor de deriv este urmtoarea: - deriv de vnt; - deriv de curent; - deriva total. 6.2 DERIVA DE VNT DEFINIIA 6.1 Vntul este definit ca o deplasare a unor mase de aer ntr-o anumit direcie, cu o anumit vitez (intensitate) cu un grad ridicat de instabilitate. Direcia vntului este direcia din care bate vntul i se msoar n grade sexagesimale (exemplu: vnt din 120o). Observaia 6.1 n practic sunt stabilite 16 sectoare sau direcii de vnt. Observaia 6.2 Direcia vntului se poate aprecia exprimndu-se n carturi (la precizie de cart), inter-intercardinale (exemplu: vnt de SSW). Observaia 6.3 Fora vntului este cuantificat n scara Beaufort. Observaia 6.4 Viteza vntului este viteza cu care se deplaseaz masele de aer i se exprim n m/s, km/or, noduri, grade Beaufort, (oBf). 6.2.1 Msurarea direciei i vitezei vntului Cu nava n staionare Se msoar direcia i viteza vntului real (VR) cu giroanemometru, cu girueta (relevmentul prova Rp la vnt vine) sau se apreciaz dup poziia fumului de vnt. Cu nava n mar Se msoar vntul aparent (Va) ca rezultant a vntului real i a vntului navei (VN). DEFINIIA 6.2 Vntul navei este vntul determinat de rezistena opus la naintarea navei de ctre masele de aer prin care aceasta se deplaseaz.
71

Vntul navei are ca direcie opusul drumului navei i ca vitez, viteza navei exprimat n m/s. Vntul real se determin grafic prin construcia triunghiului vitezelor (VR, VN ,Va). Algoritm grafic (v.fig.6.1): - pe direcia opusului drumului navei se materializeaz vectorul vntul navei la o scar convenabil aleas; - n originea vectorului vntul navei se materializeaz vectorul vnt aparent; - se nchide triunghiul vitezelor obinndu-se vectorul vnt real ca direcie de la vntul navei ctre vntul aparent.
DN

-VN 0

VA VR

Fig.6.1

Observaia 6.5 Vntul real se poate determina i cu ajutorul planetei cinematice de vnt, pe care se rezolv triunghiul vntului. Pe timpul marului asupra navei acioneaz odat cu vntul i valurile. Aciunea combinat a vntului i a valurilor asupra navei nu este de neglijat, difer funcie de nav, de asiet, de fora i direcia vntului i a valurilor i se manifest prin modificari ale drumului i vitezei navei. Acest fenomen este complex i ncercrile de a estima matematic efectul vntului i a valului asupra navei nu este satisfctor i de aceea astzi acest efect se constat prin efectuarea unor observaii i msurtori succesive, costiere, astrono mice, radioelectronice precise. De aceea se vor defini n continuare o serie de mrimi cu care se opereaz n rezolvarea problemelor de deriv (v.fig. 6.2). DEFINIIA 6.3 Drumul deasupra fundului (Df) este unghiul dintre direcia Na i direcia de deplasare a navei fa de sistemul de referin considerat ca fiind fix i anume fundul mrii.

72

DEFINIIA 6.4 Drumul prin ap (DA) este unghiul dintre direcia Na i axa longitudinal a navei, deci este direcia de deplasare a navei prin masa de ap. DEFINIIA 6.5 Unghiul de deriv de vnt () este unghiul format ntre axa longitudinal a navei i direcia drumului deasupra fundului. Df = Da + Da = Df - (6.1) (6.2)

Observaia 6.1 Unghiul de deriv este pozitiv cnd nava este derivat la tribord (vnt din babord) sau negativ cnd nava este derivat la babord (vnt din tribord).

Fig.6.2

6.2.2 Determinarea derivei de vnt Deriva de vnt se determin prin dou metode: - prin apreciere; - prin msurtori. Prin apreciere, deriva de vnt se determin avnd n vedere cunoaterea caracteristicilor constructive ale navei, calitile nautice ale navei, cunoaterea forei i direciei vntului n raport cu axa longitudinal a navei i efectul lor asupra navei, acurateea guvernrii navei de ctre timonier sau de ctre pilotul automat. Prin msurtori, deriva de vnt se determin prin msurarea unghiului dintre axul longitudinal al navei i direcia siajului sau prin determinarea succesiv a poziiei navei.
73

n primul caz, se msoar unghiul dintre axul longitudinal al navei i direcia siajului cu alidada care se orienteaz paralel cu siajul navei, unghiul de deriv se citete ca relevment pupa; se fac mai multe msurtori, deriva de vnt obinndu-se ca o medie aritmetic, direcia siajului materializndu-se cu saula lochului mecanic, remorcat la pupa. n cel de-al doilea caz, deriva de vnt se obine prin determinarea unghiului dintre direcia drumului deasupra fundului (obinut prin succesiune de puncte observate) i direcia drumului prin ap (v.fig.6.3). Factorii care influeneaz mrimea derivei sunt urmtorii: - fora vntului i a valurilor; - direcia vntului n raport cu axul longitudinal al navei; - suprafaa velic a navei; - viteza navei; - pescajul navei.
DA Na O Cl N0 O2 Cl2

O1 Cl1 N1

O3 Cl3

Df

N2

N3

Fig.6.3

Tipuri de calcul Calculul derivei de vnt Df = - Da = -----------------= Calculul Da Df = -= -----------------Da = Calculul Dg


74

Calculul Df Da = + = ----------------Df = Calculul Dc Df = - = ---------------Da = -d= --------------Dm =

Df = -= ----------------Da = - g = ----------------Dg = 6.3 DERIVA DE CURENT

-= ----------------Dc =

DEFINIIA 6.6 Curentul marin reprezint deplasarea unor mase de ap caracterizat prin direcie i vitez. Direcia curentului este direcia n care se deplaseaz acesta (exemplu: Dir.crt=180o, adic direcia curentului este 0o -180o). Viteza curentului este viteza de deplasare a maselor de ap deasupra fundului (exemplu:Vcrt =1,5 Nd ). Direcia i viteza curenilor permaneni i sezonieri sunt cuprinse n documentele nautice: Cri pilot, hri, atlase de cureni, etc. Observaia 6.2 n general, direcia i viteza unui curent se determin prin comparaie ntre punctul estimat i punctul observat al navei la un moment dat. DEFINIIA 6.7 Deriva de curent () este unghiul format ntre direcia axului longitudinal al navei i direcia de deplasare a navei (a centrului su de greutate), sub aciunea curentului, deasupra fundului (v.fig.6.4). Df = Da + Da = Df - (6.3) (6.4) (6.5)

= Df Da

Observaia 6.3 Deriva de curent poate fi pozitiv cnd curentul este din babord (nava este derivat la tribord) i negativ cnd curentul este din tribord (nava este derivat la babord). DEFINIIA 6.8 Viteza prin ap VA este viteza cu care nava se deplaseaz pe direcia drumului prin ap. DEFINIIA 6.9 Viteza deasupra fundului Vf este viteza real cu care nava se deplaseaz deasupra fundului, n condiiile existenei derivei de curent.
Vf = V N + V crt

(6.6)

75

unde: VN se consider viteza dup loch Vl corectat.


Df Na O Cl N0 N1 O1 Cl1 DA

DA

Fig.6.4

6.4 NAVIGAIA N ZONE CU CURENI MARINI Navigaia n zone cu cureni presupune rezolvarea problemelor de cureni, astfel: - determinarea direciei i vitezei curentului; - ajungerea ntr-un punct dat cu o vitez dat (determinarea Da cunoscnd elementele curentului); - determinarea Df cunoscnd Da i elementele curentului; - ajungerea ntr-un punct dat la o anumit or (ntr-un timp dat); determinarea Da i Va. 6.4.1 Determinarea direciei i vitezei curentului Aceast problem se rezolv prin compararea poziiei observate a navei cu poziia estimat a navei la un moment dat (v.fig.6.5). Algoritm: - se determin punctul estimat iniial (sau observat) la O1 i Cl1; - dup intervalul de timp t, se determin punctul estimat i punctul observat al navei obinndu-se direcia Da (unete punctul iniial cu punctul estimat) i direcia Df (unete punctul initial i punctul observat la momentul O2/Cl2); - se unete punctul estimat cu punctul observat de la momentul O2/Cl2, obinndu-se astfel direcia curentului (eroarea n estim cauzat de curent);
76

- se construiete triunghiul vitezelor (Vf,VN,Vcrt) la o scar convenabil, obinndu-se astfel Vcrt (direcia vectorului Vcrt este dat de direcia curentului, determinat anterior.
N0 O Cl Va Da Vcrt Vf O1 Cl1 N1 Df

Fig.6.5

6.4.2 Ajungerea ntr-un punct dat cu o vitez dat (determinarea DA cunoscnd elementele curentului) Algoritm (v.fig.6.6): - se pun pe hart punctul iniial N1 i punctul final al marului N2, se traseaz segmentul de dreapt care le unete, Df;
VC DC N`2 Da

Vf N0 O Cl VCrt VA=Vl*f N2

Df

Fig 6.6

n punctul iniial N1, se construiete triunghiul vitezelor (se cunosc viteza i direcia curentului), intersectnd din vrful vectorului Vcrt cu valoarea vectorului Vl direcia Df obinndu-se valoarea vectorului Vf; se traseaz din N1, Da paralel la vectorul Vl; din N2 se duce paralela la direcia curentului i se obine punctul estimat N i1 final al marului.
77

6.4.3. Determinarea Df cunoscnd Da i elementele curentului (v.fig.6.7) Algoritm: - din punctul iniial N1 se traseaz direcia Da i se construiete triunghiul vitezelor cu Vl pe direcia Da i cu Vcrt pe direcia curentului, obinndu-se direcia Vf i totodat direcia Df.
Dir.crt Vcrt O Cl N0 Vf Da Va

Vcrt

Df

Fig.6.7

6.4.4 Ajungerea ntr-un punct dat la o anumit or (ntr-un timp dat); determinarea Da i Va (v.fig.6.8) Algoritm: - se unesc cele dou puncte N1 i N2, obinndu-se direcia Df; - se msoar spaiul de parcurs, se mparte la intervalul de timp impus i se obine Vf; - se construiete triunghiul vitezelor n N1 folosindu-se vectorii Vf i Vcrt, obinndu-se vectorul VN (Vl) ca direcie i mrime i direcia Da.

78

O Cl N0 Vcrt

Dir.crt Vcrt Vf Va

N 1'

Da

Df N1

Fig.6.8

6.5 LUCRUL PE HART N ESTIM GRAFIC N CONDIII DE DERIV 6.5.1 Estima grafic n condiii de deriva de vnt Algoritm (v.fig.6.9): - se traseaz cu o linie subire Da (DA) din punctul iniial N1; se determin Df i se traseaz din acelai punct N1 cu linie mai groas; Df = Da(DA) +
Da O2 Cl2
( c =) =

Df1 O3 Cl3

O1 Cl1 N1

Dc

Dc= (c= ) =

DW VW Da
Fig.6.9

Df2

- se determin distana de parcurs, obinndu-se punctul final N2;


79

Sf = Vft - n dreptul punctelor estimate se nscriu O/CL; - pe Df se nscriu Dc =... (c=...), = .. 6.5.2 Estima grafic n condiii de deriva de curent Algoritm (v.fig.6.10): - din punctul iniial N1 se traseaz Da (DA) cu o linie subire; n punctul N1 se construiete triunghiul vitezelor cu VN (Vl f) pe direcia Da (DA) i cu Vcrt pe direcia curentului obinndu-se Vf i direcia Df care se traseaz cu o linie mai groas; - se determin i se traseaz spaiul parcurs deasupra fundului pe direcia Df; Sf (mf) = Vf t n dreptul punctelor estimate de pe Df se nscriu O/Cl iar n dreptul punctelor similare de pe Da(DA) se nscriu citirile la loch, Cl; pe direcia Df se nscriu Dc = ...(c =...) , =...

N1
O1 Cl1

VA=Vl*f V Dc= Crt (c =

Da

Vf
DCrt

) =

O2 Cl2

VCrt

N2
O3 Cl3 Df1

DA

VA=Vl*f

D
Df2

VCrt = c= ) c= (

N3 Vf

Fig.6.10

80

6.6 DERIVA TOTAL Pe timpul navigaiei asupra navei se exercit de cele mai multe ori o influen combinat a vntului i a curentului marin astfel c este nevoie s analizm i s definim aceast aciune. DEFINIIA 6.10 Deriva total este unghiul format ntre direcia drumului adevrat al navei i direcia de deplasare real a navei fa de fundul mrii (Df). Deriva total sau deriva navei (der) este o nsumare algebric a derivei de vnt i a derivei de curent (v.fig.6.11). n practic este imposibil de determinat separat valorile derivei de vnt i de curent i de aceea se determin valoareaderivei totale prin efectul nsumat al acestora asupra navei. der = + der = Df Da (6.7) (6.8)

Na Dir.crt Vcrt der Df DW VW Da

DA

N0

Fig.6.11

6.6.1 Determinarea practic a derivei totale Determinarea derivei totale prin diferena dintre Df i Da Algoritm (v.fig.6.12): - la intervale egale de timp se determin poziiile navei prin observaii obinndu-se astfel direcia Df; - se determin deriva total prin diferena dintre Df i Da

81

Na O1 Cl1 O Cl der N0
Fig.6.12

O3 Cl3 O2 Cl2 N3 der

Df

N1

N2

Da

Determinarea derivei totale prin relevmente succesive la un reper la intervale egale de timp Algoritm (v.fig.6.13): - se msoar la reperul Re, la intervale egale de timp relevmentele compas R1, R2, R3 i se convertesc n relevmente adevrate; - se traseaz din Re cele trei relevmente; - pe R2 se ia un punct arbitrar C prin care se traseaz paralele la relevmentele 1 i 3 care intersecteaz relevmentele R1 i R3 n punctele A i B; - unind punctul A cu B se obine Df; - se determin deriva total ntre Df i Da.
Re

A R 3 O1 Cl1 N1 C

B R2' O2 Cl2 N2 der O3 Cl3 N3 Da

Df

R1 R2 R3

82

Fig.6.13

Determinarea derivei totale prin relevmente succesive la un reper la intervale neegale de timp Algoritm (v.fig. 6.14) : - se msoar la reperul Re, la intervale neegale de timp trei relevmente compas R1, R2, R3; - se traseaz o dreapt oarecare aa care intersecteaz cele trei relevmente n punctele b, c, d; - din punctul b, n sensul de deplasare al navei se traseaz segmentele m1 i m2 proporionale cu timpii t1 i t2 pn n punctele e i f;
m1 = k t1 m2 = k t 2

- din punctele e i f se duc paralele la relevmentul R1, intersectnd R2 n E i R3 n F; - se unesc punctele E cu F i se obine Df; - ntre Df i Da se determin deriva total.
Re E F e f R1

R1'

O1 Cl1 N1 R1 der

a' N2 O2 Cl2 R2 N3 O3 Cl3 Da

R3 Df

Fig.6.14

83

Determinarea derivei totale cu un aliniament sau cu un obiect ndeprtat Algoritm (v.fig.6.15):


Da

Df1

der Re Re

Df2

O Cl

Fig.6. 15

- se folosete atunci cnd nava aterizeaz la coast folosind un aliniament sau un obiect ndeprtat; - se msoar Ra (Rc) la obiect sau relevmentul adevrat al aliniamentului; - se manevreaz nava cu unghiuri mici de crm pn cnd, meninnd un anumit Dg (Dc), relevmentul la obiect s nu mai varieze.

84

7. PRINCIPIUL LINIILOR DE POZITIE COSTIERE. CONSTRUCTIA I TRANSPORTUL LINIILOR DE POZITIE COSTIERE DEFINIIA 7.1 Navigaia costier este ramura navigaiei maritime executat de-alungul coastei la distana de vizibilitate a unor repere costiere, de poziie geografic precis determinat i trecut pe hrile de navigaie. DEFINIIA 7.2 Reperul costier este un reper specializat de o anumit form, pulsaie i lumin, sau orice alt construcie vizibil de pe mare, a crui poziie este cunoscut i este trecut pe harta marin. 7.1 PRINCIPIUL LINIILOR DE POZITIE COSTIERE 7.1.1 Linii de poziie n navigaia maritim Poziia navei pe mare se determin funcie de sistemul de referin absolut (coordonate geografice), folosind valorile convertite (adevrate) ale parametrilor de navigaie msurai la diferite tipuri de repere de navigaie. Pentru a putea nelege modul de determinare a poziiei navei pe mare trebuie definit linia de poziie de navigaie. DEFINIIA 7.3 Linia de poziie de navigaie este locul geometric al tuturor punctelor de aceiai valoare a unui parametru de navigaie msurat la un reper de navigaie. Liniile de pozitie de navigatie se clasific, funcie de reperele de navigaie folosite i de mijloacele de observare i prelucrare a informaiilor de navigaie n: linii de poziie costiere; linii de poziie astronomice; linii de poziie radiogonio; linii de poziie hiperbolice; linii de poziie satelitare. 7.1.2 Parametri de navigaie maritim Pentru rezolvarea problemelor de poziie n navigaia maritim se folosesc urmtorii parametri de navigaie: - relevmentul; - distana; - unghiul orizontal; - unghiul vertical; - nlimea i azimutul unui astru;
85

- diferena de distan. Aceti parametrii se msoar cu o anumit marj de eroare, valoarea msurat poarta numele de valoare observat care se convertete (se corecteaz cu valori determinate prin calcul, utilizind anumii algoritmi) n valoarea adevrat folosit pentru determinarea pozitiei navei. Poziia navei pe mare poate fi determinat utilizind cel puin dou linii de poziie rezultate din msurarea parametrilor de navigaie corespunztori. 7.1.3 Linii de pozitie costiere n navigaia costier se folosesc urmtoarele linii de poziie costiere: - linia de egal azimut; - linia de egal diferen de azimut; - linia de diferen nul de azimut; - linia de egal distan; - linia de egal adncime a apei. Linia de egal azimut DEFINIIA 7.4 Linia de egal azimut este locul geometric al tuturor punctelor de unde un reper costier se vede sub acelai relevment. Cu alte cuvinte, linia de egal azimut este rezultatul msurrii aceluiai relevment vizual la un reper costier (v.fig.7.1).

Na

Fig.7.1

86

Direcia de referin fa de care se msoar relevmentele costiere este direcia nord adevrat, materializat pe harta marin prin direcia meridianelor. Linia de egal diferen de azimut DEFINIIA 7.5 Linia de egal diferen de azimut este locul geometric al tuturor punctelor de unde dou repere costiere se vd sub aceeai diferen de relevment. Aceast linie de poziie se mai numete i linia arcului de cerc capabil de un unghi orizontal msurat ntre dou repere costiere; este rezultatul msurarii aceluiai unghi orizontal cu sextantul ntre dou repere costiere (v.fig.7.2).
R1 R2

Re1

Re2

R R N1 R N3

Linia de egala diferenta de azimut

R = R1 - R2 R =

N2

Fig.7.2

Linia de diferen nul de azimut DEFINIIA 7.6 Linia de diferen nul de azimut, sau aliniamentul este locul geometric al tuturor punctelor de unde dou repere costiere se vd sub o diferen de relevment nul. Cu alte cuvinte, este vorba de un caz particular al liniei de diferen de azimut, n care cele dou repere costiere sunt astfel dispuse nct numai pentru o anumit valoare de relevment (R1=R2 deci R=0), numit aliniament, cele dou repere se vd n acelai plan vertical (v.fig.7.3). Direcia de referin este direcia nord adevrat, valoarea aliniamentului se determin i se scrie pe harta de navigaie.

87

Fig.7.3

Linia de egal distan DEFINIIA 7.7 Linia de egal distan este locul geometric al tuturor punctelor aflate la aceeai distan observat la un reper costier. Cu alte cuvinte, linia de egal diferen de distan, sau arcul de cerc de egal distan este locul geometric al tuturor punctelor de unde se msoar aceeai distan la un reper (raza cercului avnd centrul n reperul costier este egal cu distana msurat la acesta)(v.fig.7.4).

Linia de egala distanta

r=d

Re

Od

Fig.7.4

Punctul de referin este centrul cercului de raz distan adevarat, aflat n poziia reperului costier.(ReOd) Linia de egal adncime a apei DEFINIIA 7.8 Linia de egal adncime a apei este locul geometric al tuturor punctelor de egal deprtare fa de fundul mrii. Cu alte cuvinte, linia de egal adncime a apei sau linia batimetric (batimetrica) este locul geometric al tuturor punctelor
88

unde se msoar aceeai adncime a apei. Liniile batimetrice sunt trasate pe hartile marine (v.fig.7.5).

Fig.7.5

7.2 CONSTRUCIA I TRANSPORTUL LINIILOR DE POZIIE COSTIERE Fiecare linie de poziie costier are elemente de construcie i de transport caracteristice, iar cunoaterea acestora este necesar pentru determinarea punctului navei rapid i cu precizie. 7.2.1 Construcia liniei de egal azimut Linia de egal azimut se construiete astfel (v.fig.7.6): - se identific pe hart reperul costier la care s-a msurat relevmentul compas;

Fig.7.6

89

se convertete relevmentul compas n relevment adevrat; se alege un meridian apropiat de reperul costier funcie de care se fixeaz pe echerul raportor de navigaie valoarea relevmentului adevrat; se translateaz echerul raportor cu ipotenuza pe poziia reperului costier i se traseaz relevmentul adevrat cu o linie subire de la reper (fra a trasa linia peste acesta).

7.2.2 Transportul liniei de egal azimut Linia de egal azimut se transport pe hart (v.fig.7.7), astfel: - la o or stabilit se msoar un relevment compas se convertete i se traseaz pe hart;
Re me Re N0 O Cl R1
D c= ( c= me )

N1 Da R1 O Cl

Fig.7.7

- se determin punctul estimat pentru ora la care se dorete transportul liniei de poziie; - se traseaz prin poziia reperului costier o paralel la drumul adevrat al navei (drum deasupra fundului n condiii de deriv) i se msoar pe acesta spaiul estimat parcurs n intervalul de timp ales me=(Cl2-Cl1)f; - se obine poziia transportat a reperului Re; - prin poziia transportat a reperului se traseaz relevmentul adevrat. 7.2.3 Constructia liniei de egal diferen de azimut Linia de egal diferen de azimut ct i arcul de cerc capabil de un unghi orizontal observat apare pe harta marin sub forma unui unghi , unde poate fi diferena dintre cele dou relevmente compas neconvertite ( = Rc1-Rc2), sau unghiul observat, msurat
90

cu sextantul i corectat cu valoarea indicelui sextantului , (0+ =a). Linia de egal diferen de azimut (arcul de cerc capabil de un unghi orizontal observat) se construiete (v.fig.6.8), astfel: - se determin valoarea unghiului orizontal (prin diferena de relevmente msurate la cele dou repere costiere, sau prin convertirea unghiului orizontal msurat ntre cele dou repere costiere); - se unesc cu un segment de dreapt poziiile celor dou repere costiere i se determin centrul cercului ce trece prin cele dou repere (n cele doua repere se construiete unghiul 900- i la intersecia celor dou semidrepte se gsete centrul cercului);

Re2 Re1 900- 90 -


0

O Cl N0

Dc= ( c=

Da

Fig.7.8

- din centrul cercului astfel determinat se traseaz cu compasul un arc de cerc ce trece prin poziia celor doua repere costiere. 7.2.4 Transportul liniei de egal diferen de azimut Transportul liniei de egal diferen de azimut (arcul capabil de un unghi orizontal observat) se face (v.fig.7.9) astfel: - la o or stabilit se msoar simultan dou relevmente compas la dou repere costiere (un unghi orizontal ntre dou repere costiere); - se determin punctul estimat pentru ora la care se dorete transportul liniei de poziie; - se traseaz, prin poziia centrului cercului ce trece prin poziiile celor dou repere costiere o paralel la drumul adevrat al navei (drum deasupra fundului n conditii de
91

deriv) i se msoar pe acesta, ncepnd din centrul cercului, spaiul estimat parcurs n intervalul de timp ales (me=(Cl2-Cl1)f) i se obine poziia transportat a centrului cercului O; in poziia O se construieste arcul de cerc ORe1=ORe2 ce reprezint linia de poziie transportat.
Re2 900-

Re1

O O Cl N0

me

O
Dc= ( c= me )

O Cl Da N1

Fig.7.9

7.2.5 Construcia liniei de diferen nul de azimut Linia de diferen nul de azimut (aliniamentul) este trasat pe harta marin printr-un segment de dreapt ce unete poziiile celor dou repere costiere componente ale aliniamentului (v.fig.7.10).
Da

Aliniament Re2 Re1

O Cl 0 Dc= ( c= )

Fig.7.10

7.2.6 Transportul liniei de diferen nul de azimut Transportul pe hart a aliniamentului se face (v.fig.7.11), astfel:
92

Re2 Aliniament Re1 O Cl

Re me Re

Dc= ( c=

O Cl

Da

me

N1

Fig.7.11

- se determin spaiul estimat pentru intervalul de timp ales pentru transportul aliniamentului, considernd momentul iniial (O1/Cl1) momentul trecerii navei prin aliniament; - prin unul dintre reperele aliniamentului se traseaz o paralel la drumul navei, pe care se marcheaz spaiul estimat, obinndu-se poziia transportat a aliniamentului i prin aceasta se traseaz linia de poziie transportat. 7.2.7 Construcia liniei de egal distan Linia de egal distan (arcul de cerc de egal distan) se construiete (v.fig.7.12) astfel: - la o or stabilit se msoar distana la un reper costier; - se determin spaiul estimat parcurs de nav pna la momentul transportului liniei de pozitie; - se construiete arcul de cerc de raz egal cu distana msurat cu centrul n poziia reperului costier.

Re

d O Cl
Dc= ( c=

N0

Da

Fig.7.12 93

7.2.8 Transportul liniei de egal distan Transportul liniei de egala distanta se execut (v.fig.7.13), astfel: - se traseaz prin pozitia reperului o paralel la drumul navei pe care se marcheaz spaiul estimat al navei i se obine poziia transportat a centrului arcului de cerc de egal distan; - in poziia transportat a centrului arcului de cerc de distan observat se construiete cercul de raz egal cu distana msurat, obinndu-se astfel linia de poziie transportat.

Re me Re d

O Cl
Dc = ( c= )

d O Cl N1

N0

me

Da

Fig.7.13

7.2.9 Construcia liniei de egal adncime a apei Linia de egal adncime a apei se obine prin unirea, cu o linie neregulat, a tuturor punctelor cu aceiai adncime a apei. Aceast operaiune este efectuat, de regul la realizarea hrii marine. 7.2.10 Transportul liniei de egal adncime a apei Transportul liniei batimetrice se face (v.fig.7.14) astfel: - se alege o poriune de interes dintr-o linie batimetric; - se determin spaiul estimat al navei pentru o perioad de timp aleas; - pe poriunea de batimetric aleas se traseaz paralele la drumul navei, obinndu-se punctele transportate ale batimetricei;

94

Da

10m

50m me 50m

me

Fig.7.14

- se unesc punctele transportate i se obine linia de pozitie transportat.

95

8. DETERMINAREA PUNCTULUI NAVEI CU RELEVMENTE. MSURAREA RELEVMENTELOR. DETERMINAREA PUNCTULUI NAVEI CU RELEVMENTE SIMULTANE I SUCCESIVE 8.1 DETERMINAREA PUNCTULUI NAVEI CU TREI RELEVMENTE SIMULTANE - CAZUL GENERAL Principiul procedeului const n obinerea punctului navei la intersecia a dou cercuri capabile de dou unghiuri orizontale determinate prin diferena a trei relevmente simultane:
= R2 R1 ; = R3 R2

(8.1)

Algoritm - se aleg trei repere costiere de pe hart; - se identific vizual reperele la coast i se hotrte ordinea de relevare; - se releveaz rapid cele trei repere unul dup altul; - se citesc ora bordului i indicaia lochului (O/CI) la precizie de minut i cablu, la momentul msurrii relevmentului trei; - se convertesc relevmentele compas (giro) n relevmente adevrate i se traseaz pe hart, fiecare din reperul la care a fost msurat; - la intersecia celor trei relevmente adevrate se obine punctul observat al navei.

Re2 R2

O Cl

R1
Dc =

Re1

Dc

= (

c =

R3

( c =

Re3

Fig.8.1

97

8.1.1. Reducerea observaiilor la acelai moment n realitate, atunci cnd distana la coast este relativ mic i viteza navei este mare, nu se mai poate asigura cvasisimultaneitatea observaiilor i de aceea se recurge la un procedeu practic numit reducerea observaiilor la acelai moment. Acesta procedeu const n msurarea unei serii rapide de cinci relevmente din care se obin trei relevmente simultane astfel (fig.8.2):
Ra1 = R1 + R3 R + R4 ; Ra2 = 2 ; Ra3 = R3 2 2

(8.2)

unde: R1; R2; R3; R4; R5 sunt cele cinci relevmente din serie.
Re3 Re2 Re1

( c= Dc=

= Dc = ( c

R1 R5 R3 R2

R4

Fig.8.2

Observaia 8.1 Acest procedeu practic folosit n corectarea punctului navei cu relevmente simultane are la baz evidena c, pentru un timp relativ scurt variaia relevmentului este proporional cu timpul, intervalul de timp dintre observaii considerndu-se constant, astfel c relevmentele finale obinute prin media relevmentelor msurate se consider ca fiind practic simultane. Observaia 8.2 Ordinea msurrii relevmentelor trebuie s in cont de legea de variaie a acestora, cel mai rapid variaz relevmentul la reperul situat n apropierea traversului navei.
98

8.1.2. Precizia punctului navei cu trei relevmente simultane n determinarea punctului navei cu relevmente simultane apar o serie de erori sistematice i accidentale care produc deplasri ale relevmentelor msurate de la poziia lor real, astfel c relevmentele adevrate trasate pe hart nu se intersecteaz ntr-un punct, ci dou cte dou, formnd un triunghi numit triunghiul erorilor. La apariia triunghiului erorilor se verific natura erorilor i se repet operaiunea de msurare a relevmentelor i de determinare a punctului navei. n practic se admite, atunci cnd latura triunghiului erorilor nu este mai mare de 10 cabluri, c punctul observat al navei cu trei relevmente simultane se afl n centrul de greutate al triunghiului erorilor (fig.8.3).
R3 R2 10 cab R1

Re1 Re2

Re3

Fig.8.3

Atunci cnd latura triunghiului erorilor este mai mare de 10 cabluri se trece la corectarea efectelor erorilor prin procedee grafice numite: - procedeul triunghiurilor asemenea; - procedeul locurilor de egal diferen de relevment. 8.1.3. Determinarea punctului navei cu simultane afectate de o eroare sistematic Procedeul triunghiurilor asemenea Principiul procedeului const n nlocuirea arcelor de cerc capabile de unghiuri orizontale observate ce nu se mai
99

trei

relevmente

intersecteaz ntr-un punct cu segmentele de dreapt corespunztoare (fig.8.4). Algoritm: - se aleg pe hart trei repere costiere; - se identific vizual reperele pe coast i se hotrte ordinea de relevare; - se msoar cvasisimultan cele trei relevmente, se convertesc n relevmente adevrate; - se traseaz pe hart relevmentele adevrate i se obine triunghiul erorilor; - se modific valoarea celor trei relevmente adevrate cu o valoare de 2050 i se traseaz aceast serie nou de relevmente, obinndu-se un triunghi asemenea cu triunghiul erorilor; - se unesc vrfurile de acelai nume ale celor dou - triunghiuri asemenea i la intersecia acestora se obine punctul observat al navei.
Re3 Re1 Re2

c' c a R2 c= Dc= ( R2 a
)

Dc= ( c=

b b' R1 R3 R3 R1

Fig.8.4

Procedeul locurilor de egal diferen de relevment Principiul procedeului const n determinare punctului navei la intersecia a dou arce de cerc capabile de dou unghiuri orizontale Obinute prin diferen de relevmente msurate (fig.8.5). Algoritm: - se aleg pe hart trei repere costiere; - se identific vizual reperele pe coast i se hotrte ordinea de relevare; - se msoar cvasisimultan cele trei relevmente
100

compas; se calculeaz cele dou unghiuri orizontale prin diferen de relevmente, astfel:
= Rc2 Rc1 ; = Rc3 Rc2 = Rg 2 Rg1 ; = Rg 3 Rg 2

(8.3)

(8.4) se traseaz pe hart arcele de cerc capabile de unghiurile orizontale i ; la intersecia acestor dou linii de poziie se obine punctul observat al navei.
Re2 Re3
( = c )

O2

Dc

O1 Dc= ( c= )

Re1

Fig.8.5

8.2 DETERMINAREA PUNCTULUI NAVEI CU RELEVMENTE SUCCESIVE Pe timpul navigaiei costiere este ntlnit adeseori situaia n care, la un moment dat, nu exist dect un singur reper n raza vizual a navigatorului i de aceea este nevoie de transportul unei linii de poziie, determinat anterior, pentru determinarea punctului navei. Acest procedeu este cel al observaiilor succesive, n acest caz al determinrii punctului navei cu relevmente succesive. Observaiile succesive se pot face la un singur reper sau la dou repere costiere.

101

8.2.1. Determinarea punctului navei ce relevmente succesive la dou repere Principiul procedeului const n intersecia a dou linii de egal azimut, din care una este transportat la momentul determinrii punctului navei (fig.8.6). Algoritm: - se msoar la momentul iniial ales O1/Cl1 relevmentul compas la un reper costier, se convertete n relevment adevrat, se nscriu n jurnalul de bord ora, indicaia lochului, valoarea relevmentului i reperul la care a fost msurat; - se determin punctul estimat al navei, se nscriu pe hart valorile O1/Cl1;
me Ra1 O1 ----Cl1
Dc= ( c= )

Ra2

DN

me

Re1 Ra1

Re1

Re2

Fig.8.6

- dup un interval de timp ales t, se determin punctul estimat al navei i se msoar al doilea relevment compas la un al doilea reper costier (primul reper nemaifiind n raza vizual a navigatorului ); - se convertete cel de-al doilea relevment compas, se traseaz pe hart i se noteaz O2/Cl2; - se transport prima linie de poziie corespunztoare primului relevment, adevrat pentru momentul msurrii celui de-al doilea relevment, se intersecteaz cu cea de-a doua linie de poziie (corespunztoare celui dea-l doilea relevment adevrat) obinndu-se punctul estimat observat al navei;
102

- se determin eroarea n punct, se nscriu n jurnalul de bord ora, citirea la loch, valoarea celui dea-l doilea relevment i reperul la care a fost msurat, coordonatele geografice ale punctului navei, eroarea n punct. 8.2.2. Determinarea punctului navei cu relevmente succesive la un reper Observaia 8.2 Principiul, algoritmul i construcia grafic a acestui procedeu sunt similare procedeului de determinare a punctului navei cu relevmente succesive la dou repere, cu deosebirea c cele dou relevmente succesive sunt msurate la acelai reper costier (fig.8.7).
me Ra1 O1 ----Cl1 me
Dc= ( c= )

Ra2 O2 ---Cl2

DN

Ra1

Re1 Re1

Fig.8.7

8.2.3. Determinarea punctului navei cu dou relevmente succesive n condiii de deriv Pe timpul navigaiei n zone cu cureni determinarea punctului navei cu relevmente succesive se face innd cont da valoarea valorilor deplasrii deasupra fundului, drumul deasupra fundului i viteza deasupra fundului (fig.8.8). Algoritm: se msoar relevmentul compas Rg1 (Rc1) se noteaz O1/Cl1 i se determin punctul estimat al navei; se construiete n poziia reperului costier triunghiul curentului, obinndu-se valoarea lui Df i Vf ; se msoar al doilea relevment Rg2 (Rc2) la momentul stabilit, se determin punctul estimat al navei i spaiul deasupra fundului parcurs de
103

nav mf n intervalul de timp ales; se transport poziia reperului cu segmentul egal cu spaiul parcurs deasupra fundului mf pe o direcia paralel cu Df i se obine poziia Re; se traseaz relevmentul adevrat Ra1 prin poziia Re i Ra2 prin poziia Re i la intersecia celor dou linii de poziie se obine punctul estimat observat al navei; se noteaz n jurnalul de bord informaiile referitoare la punctul navei, eroare n punct, Df.Vf i valoarea derivei.
DA V V Crt V Re1
f

Df DCrt VCrt DA O2 ---Cl2 Ra2 ) c= Ra1

Re1

ma Df mf Ra1

O1 ----Cl1

Dc

Fig.8.8

8.3 CAZURI PARTICULARE DE DETERMINARE A PUNCTULUI NAVEI CU RELEVMENTE SUCCESIVE LA UN REPER n determinarea punctului navei cu relevmente succesive la un reper exist, pentru anumite valori ale parametrilor msurai, un numr de cazuri particulare, astfel: - procedeul relevmentului prova dublu; - procedeul distanei la travers; - procedeul relevmentelor prova succesive. 8.3.1. Determinarea punctului navei cu relevmentul prova dublu Observaia 8.2 Punctul navei este obine la intersecia unei linii de egal azimut i o linie de egal distan determinant de distana parcurs ntre msurarea unui prim relevment prova i a celui de-al doilea relevment prova, dublu ca valoare, la acelai reper costier (fig.8.9).
104

Algoritm: se msoar Rp1 la momentul iniial, se determin punctul estimat al navei i se noteaz O1/Cl1: se calculeaz valoarea celui de-al doilea relevment prova Rp2=2Rp1 i se convertete n relevment adevrat; se urmrete variaia relevmetului (se ateapt la compas) astfel nct la momentul msurrii relevmentului prova dublu, se convertete n relevment adevrat Ra2, se citete O2/Cl2 i se determin punctul estimat al navei; se msoar spaiul estimat me ntre momentele celor dou msurtori, se traseaz arcul de cerc de raz me din poziia reperului costier i la intersecia cu Ra2 (trasat prin poziia reperului costier) se obine punctul estimat-observat al navei.
2Rp1 (Ra2) O1 ----Cl1
Dc= ( c= )

Rp1 (Ra1)

me me

O2 ---Cl2

Re1

Fig.8.9

8.3.2. Determinarea punctului navei cu distana la travers Acest procedeu este un caz particular al procedeului prova dublu i se aplic acelor valori ale primului relevment prova pentru care distana la travers calculat din tangent de relevment prova are valori ntregi, astfel (fig.8.10):
d = mtgRp1

(8.5)

105

Tabelul 8.1 Valoarea distanei la travers funcie de valoarea relevmentului prova


Nr.crt. 1 2 3 4 5 6 7 Valoarea Rp1 113/4 185 255 450 635 715 760 Valoarea tgRp1 0.2 0.39 0.5 1 2 3 4 Valoarea Rp2 900 900 900 900 900 900 900 Valoarea d m/5 m/3 m/2 M 2m 3m 4m

Algoritm: se alege, funcie de situaia concret de navigaie, valoarea relevmentului prova Rp1, se convertete n relevment compas i la momentul msurrii acestuia se citesc i se noteaz O1/Cl1, se determin punctul estimat al navei;
d Re1 O2 ---Cl2
)

Ra2

Dc= ( c=

me

O1 ----Cl1 Ra1

Fig.8.10

se convertete Rp2=0900 n relevment compas, se ateapt la compas momentul msurrii acestuia, se citesc O2/Cl2, se determin punctul estimat al navei; se determin valoarea spaiului estimat parcurs de nav ntre momentele celor dou msurtori, se transform n distan la travers conform tabelului 8.1, se traseaz din poziia reperului costier i la intersecia cu Ra2 se obine punctul estimat observat al navei, se nscrie pe hart O2/Cl2;
106

se determin eroarea n punct, se nscriu informaiile referitoare la determinarea punctului navei.

8.3.3. Determinarea punctului navei cu relevmente prova succesive Acest procedeu este un caz particular al procedeului cu distana la travers, relevmentele prove sunt astfel alese nct valoarea distanei la travers s fie egal cu distana estimat (sau dublul ei) parcurs de nav ntre momentele executrii celor dou msurtori (fig.8.11):
d = m ctgRp1 ctgRp 2

(8.6) (8.7)

i:

ctgRp1 ctgRp 2 = 0.5sau1.0

Tabelul 8.2 Valoarea distanei la travers funcie de valoarea relevmentelor prova succesive
Nr.crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Valoarea Rp1 220 220 265 265 340 340 450 450 630 Valoarea Rp2 265 340 340 450 450 630 630 900 900 Valoarea ctgRp 2.5/2.0 2.5/1.5 2.0/1.5 2.0/1.0 1.5/1.0 1.0/1.5 1.0/0.5 1.0/0.0 0.5/0.0 Valoarea m 2m m m m 2m m 2m m 2m

Not: aceast serie de relevmente se numete seria Traub.

Algoritm: se alege, funcie de situaia concret de navigaie, valoarea Rp1, se convertete n relevment compas i la momentul msurrii acestuia se citesc O1/Cl1, se determin punctul estimat al navei; se alege valoarea relevmentul prova doi conform tabelului 8.2, se convertete n relevment compas i la momentul msurrii acestuia se citesc i se

107

noteaz O2/Cl2, se determin punctul estimat al navei; se determin distana la travers din distana estimat parcurs de nav ntre cele dou msurtori, se traseaz din poziia reperului costier i la intersecia cu linia de poziie determinat de relevmentul adevrat pentru poziia la travers se obine punctul estimat observat al navei; se determin eroarea n punct, se nscriu pe hart O3/Cl3 i n jurnalul de bord informaiile referitoare la determinarea puntului navei.
Ra2 me O2 ---Cl2

Ra1

O1 ----Cl1

Ra3=Ra me O3 ---Cl3 d
Dc= ( c=

Re1

Fig.8.11

108

9. DETERMINAREA PUNCTULUI NAVEI CU UNGHIURI ORIZONTALE 9.1 GENERALITTI Determinarea punctului navei cu unghiuri orizontale msurate ntre repere costiere reprezint procedeul costier cel mai precis. Aceasta se datoreaz utilizrii unor msuratori efectuate cu un instrument de navigaie sextantul, independent de compas i cu o clas de precizie mai mare dect a acestuia (precizia de msurare de ordinul minutelor). Unghiurile orizontale msurate ntre reperele costiere sunt transformate n linii de egal diferen de azimut, punctul navei determinndu-se la intersecia a dou asemenea linii de poziie. Aceast metod prezint i dezavantaje: distana de utilizare mic, sunt necesare trei repere costiere vizibile la un moment dat, este nevoie de un timp mai mare pentru executarea msurtorilor i a construciilor grafice pe hart. Principiul teoretic al metodei determinrii punctului navei cu unghiuri orizontale const n determinarea punctului navei la intersecia a dou linii de egal diferen de azimut (arcul capabil de un unghi orizontal observat), rezultate din msurarea a dou unghiuri orizontale la trei repere. Pentru a putea determina cu succes punctul navei cu dou unghiuri orizontale trebuie cunoscute cazul de nedeterminare, cazul interseciei optime a celor dou linii de pozitie i cazurile favorabile. 9.1.1. Cazul de nedeterminare la intersecia a dou linii de egal diferen de azimut (arc capabil de un unghi orizontal observat) Cazul de nedeterminare este atunci cnd cele trei repere costiere i poziia navei sunt situate pe acelai cerc, adic suma unghiurilor orizontale i a unghiului dintre cele trei repere costiere este aproximativ 180 (v.fig.9.1).

++180

(9.1)

109

Re3

Re2

Re1

Fig.9.1

9.1.2. Cazul optim de intersecie a celor dou linii de egal azimut (arce capabile de un unghi orizontal observat) Cazul optim de intersecie a celor arce capabile de un unghi orizontal observat este acela cnd suma unghiurilor orizontale si a unghiului dintre cele trei repere costiere este aproximativ 270 (v.fig.9.2).

++270

(9.2)

Arcele de cerc capabile de unghiurile orizontale msurate i se intersecteaz sub un unghi aproximativ de 90.

Fig.9.2

9.1.3. Cazurile favorabile de poziionare a reperelor costiere

110

Cazurile favorabile de poziionare a reperelor costiere care asigur intersecia liniilor de pozitie n limitele optime sunt (v.fig.9.3): - reperele costiere sunt dispuse pe o dreapta sau aproape pe aceeasi dreapta; - reperul costier central este situat mai aproape de nava decat celelalte repere; - pozitia navei sa fie aproximativ in centrul cercului determinat de reperele costiere ; - pozitia navei sa fie in interiorul triunghiului format de reperele costiere ; - pozitia navei se afla aproape in aliniamentul a doua repere costiere. Eroarea medie ptratic circular in determinarea punctului cu unghiuri orizontale este:
Em = d1 d 3 + 0 57 3 sin a b 0 * d 2
2 2

(9.3)

unde: este eroarea in msurarea unghiurilor; a, b-distanele ntre cele trei repere costiere; d1, d2, d3-distanele la cele trei repere costiere.

Fig.9.3

111

9.2

DETERMINAREA PUNCTULUI NAVEI CU UNGHIURI ORIZONTALE SIMULTANE

Principiul procedeului const n determinarea punctului navei la intersecia a dou linii de egal diferen de azimut (arce capabile de unghiuri orizontale observate). Algoritm (v.fig.9.4): - se aleg pe hart trei repere costiere aflate intr-unul din cazurile favorabile, se identifica pe coasta si se masoara rapid unghiurile orizontale si ntre cele trei repere dou cte dou; se noteaz O/Cl; - se determin punctul estimat-observat al navei; - se convertesc unghiurile observate 0+=a i 0+=a ; - se construiesc pe hart cele dou arce capabile de unghiurile observate i la intersecia acestora se obine punctul observat al navei; - se scriu pe hart O/Cl, se determin eroarea n punct; - se scrie n jurnalul de bord informaiile referitoare la determinarea punctului navei
Re2 Re3 90 90 90 90 Re1

O2

O1

O Cl

D c= (c = )

Fig.9.4

Observaia 9.1 Construcia grafic a determinrii punctului navei cu dou unghiuri orizontale simultane se poate face folosind i procedeul segmentelor (v.fig.9.5). Algoritm: - n poziia reperului central se construiesc unghiurile 90- i 90-; - din poziiile reperelor extreme se coboar perpendiculare care s intersecteze laturile unghiurilor de mai sus;

112

Fig.9.5

- se unesc cele dou puncte de intersecie cu un segment de dreapt ; pe aceasta se coboar perpendiculara din poziia reperului central, obinndu-se la intersecie punctul observat al navei; - cu statiograful (fig.9.6);

Fig.9.6

Algoritm: - se fixeaz braul fix pe direcia reperului costier central; - se fixeaz cu un bra mobil cu o deschidere egal cu un unghi orizontal msurat pe direcia la un reper extrem; - se fixeaz cellalt bra mobil cu o deschidere egal cu un unghi orizontal msurat pe direcia la cellalt reper extrem; - cnd staiograful este adus in poziia descris mai sus centrul staiografului va marca punctul observat al navei;
113

- cu ajutorul hrtiei de calc (v.fig.9.7);

Fig.9.7

Algoritm: - se construiesc pe hrtie de calc unghiurile orizontale i , msurate la trei repere costiere, cu o latur comun n punctul N; - se poziioneaz hrtia de calc pe hart, n aa fel nct cele trei laturi ale construciei grafice s fie orientate pe poziiile celor trei repere costiere ; n punctul N se determin punctul observat al navei; - se determin punctul estimat al navei, se determin eroarea n punct. 9.3 DETERMINAREA PUNCTULUI NAVEI CU UNGHIURI ORIZONTALE SUCCESIVE Principiul procedeului const n determinarea punctului navei la intersecia a dou linii de poziie, a dou arce de cerc capabile de unghiuri orizontale observate, din care una este transportat la momentul celei de-a doua observaii. Algoritm (v.fig.9.8): - se aleg dou repere costiere, se identific pe coast; - se masoar unghiul orizontal , se determin punctul estimat al navei pentru acest moment; - dup un interval de timp ales se msoar cel de-al doilea unghi orizontal i se construiete linia de poziie, se transport prima linie de poziie pentru acest moment i la intersecia celor dou linii de poziie se obine punctul estimat-observat al navei.

114

Fig.9.8

115

10. DETERMINAREA PUNCTULUI NAVEI CU DISTANE. DETERMINAREA PUNCTULUI NAVEI CU PROCEDEE COMBINATE n navigaia costier distanele d se determin funcie de nlimile cunoscute ale reperelor costiere, prin msurarea unghiurilor verticale sub care se vd acestea, cu sextantul:
d= 13 Inaltimea reperului cos tier[m] 7 Unghiul vertical[' ]

(10.1)

Linia de poziie utilizat este linia de egal distan determinat de parametrul de navigaie, distana reper-observator. Punctul navei se poate determina cu distane simultane i cu distane succesive. n cazul a dou intersecii pe mare a celor linii de poziie, se consider punctul observat, poziia de intersecie mai apropiat de punctul estimat i se recomand o verificare a punctului. Interseciile favorabile ale tangentelor la cele dou linii de poziie n punctul navei sunt cele apropiate de 90 ( 60120 n cazul folosirii a trei distante). 10.1 DETERMINAREA SIMULTANE PUNCTULUI NAVEI CU DISTANE

Principiul procedeului const n obinerea punctului navei la intersectia a dou linii de egal distan (fig.10.1). Algoritm: se aleg dou repere costiere de nlime cunoscut, se identific pe coast; se msoar cvasisimultan unghiurile verticale la cele dou repere costiere, se noteaz O/Cl i se determin punctul estimat al navei; se calculeaz cu relaia 10.1 cele doua distane derivate din cele dou unghiuri verticale msurate; se traseaz pe hart cele dou arce de egal distan, la intersecia acestora se obine punctul observat al navei; se nscriu O/Cl pe hart i se nscriu n jurnalul de bord informaiile referitoare la determinarea punctului navei.

116

Re1 Re2
Dc= ( c= )

d1

d2 O Cl
= ( c = c D )

Fig 10.1

10.2 DETERMINAREA SUCCESIVE

PUNCTULUI

NAVEI

CU

DISTANE

Principiul procedeului const n obinerea punctului navei la intersecia a dou linii de egal distan, din care prima este transportat la momentul celei de-a doua observaii (fig.10.2 si 10.3). Algoritm: se determin punctul estimat al navei; se msoar unghiul vertical 1 i se determin d1 la un reper costier; dup un interval de timp dorit se msoar unghiul vertical 2 la acelai reper costier sau la un al doilea reper, se determin distana d2 i se traseaz arcul de egal distan; se transport prima linie de poziie pentru acest moment i la intersecia cu cea de-a doua linie de poziie se obine punctul observat al navei, se nscrie O/Cl; se trec n jurnalul de bord informaiile referitoare la determinarea punctului navei.

Eroarea in determinarea punctului navei cu dou distane este dat de:


Em = d sin 2

(10.2)

117

unde: d este eroarea n msurarea distanelor; - diferena relevmentelor la cele dou repere la care s-au msurat distanele.
Re1 Re1 Re2

d1 d1 O1 ----Cl1 O2 ---Cl2
c= Dc= ( )

d2 Dc= ( c= )

Fig 10.2 Determinarea punctului navei cu distane succesive la dou reper


Re1 Re1 d1 d2 d1 O1 ----Cl1 O2 ---Cl2
= ( c Dc= )

c= Dc = (

Fig 10.3 Determinarea punctului navei cu distane succesive la un reper

10.3 DETERMINAREA PUNCTULUI NAVEI CU PROCEDEE COMBINATE n navigaia costier este frecvent folosirea combinat a diferitelor linii de poziie, datorit faptului c este destul de greu de ntrunit condiiile necesare utilizrii aceluiai tip de linie de poziie. Procedeele combinate uzuale n navigaia costier sunt:

118

determinarea punctului navei cu un relevment (aliniament) i o distan; determinarea punctului navei cu un relevment (aliniament) i un unghi orizontal; determinarea punctului navei cu un unghi orizontal i o distan; determinarea punctului navei cu un relevment i un sondaj.

10.3.1. Determinarea punctului navei cu un relevment (aliniament) i o distan Principiul procedeului const n obinerea punctului navei la intersecia unei linii de egal azimut cu linie de egal distan (fig.10.4 i 10.5). Algoritm: procedeul se folosete la aterizarea la coast pe timp de noapte folosind lumina unui far cunoscut i pe timp de zi folosind un reper de nltime cunoscut; la momentul dorit (apariia luminii unui far pe linia orizontului) se msoar Rg (Rc) la reper i se determin distana la acesta (folosind formulele de distana adecvat sau din unghiul vertical msurat), se citete O/Cl; se determin punctul estimat al navei, se traseaz pe harta relevmentul i distana la reper la intersecia acestora se obine punctul observat al navei.

d1
c= Dc= ( )

Re1

Ra

Fig.10.4

119

Cnd se utilizeaz un aliniament i o distan pentru determinarea punctului se procedeaza astfel: se convertete valoarea de Ra a aliniamentului in Rg (Rc); se ateapt la compas Rg (Rc) determinat i la momentul msurrii acestuia (trecerea prin aliniament) se msoar i unghiul vertical la reperul apropiat al aliniamentului se noteaz O/Cl; se determin punctul estimat al navei pentru acest moment; se intersecteaz distana la reper (din unghiul vertical msurat) i la intersecia cu aliniamentul se obine punctul observat al navei.

d Re1 Ra (Rg+ g) Re2

Fig.10.5 Determinarea punctului navei cu un aliniament i o distan

10.3.2. Determinarea punctului navei cu un relevment (aliniament) i un unghi orizontal Principiul procedeului const n obinerea punctului navei la intersecia unei linii de egal azimut cu un arc capabil de un unghi orizontal observat (fig.10.6). Algoritm: la un moment ales se msoar relevmentul compas Rg (Rc) la un reper costier i un unghi orizontal ntre acest reper costier i un al doilea reper; se noteaz O/Cl;
120

Dc= ( c=

se determin punctul estimat al navei, se traseaz liniile de pozitie i la intersecia lor se obine punctul observat al navei, se nscriu O/Cl i informaiile referitoare la punctul navei.
Re2

Re1

Ra

= ( c D c=

Fig.10.6 Deteminarea punctului navei cu un relevment i un unghi orizontal

Acest procedeu se folosete pentru venirea la ancorare pe relevment, punctul de ancorare fiind determinat la intersecia relevmentului i a unghiului orizontal , sau n situaia n care unghiul de intersecie intre relevmentele compas este mai mic de 30. n cazul n care se utilizeaz un aliniament i un unghi orizontal se procedeaz astfel: la momentul trecerii aliniamentului se msoar un unghi orizontal ntre un reper costier i un reper component al aliniamentului. 10.3.3. Determinarea punctului navei cu un unghi orizontal i o distan Principiul procedeului const n obinerea punctului navei la intersectia liniei de egal distan cu un arc capabil de un unghi orizontal observat (fig.10.7). Algoritm: la momentul ales se msoar un unghi orizontal ntre dou repere costiere i un unghi vertical la unul
121

dintre repere; se calculeaz distana la reper din unghiul vertical msurat; se determin punctul estimat al navei i se traseaz cele dou linii de poziie, la intersecie obinndu-se punctul observat al navei; se inscriu O/Cl i informatiile referitoare la determinarea punctului navei.
Re2

Re1

= ( c = c D

O ---Cl

Fig.10.7

10.3.4. Determinarea punctului navei cu un relevment i un sondaj Principiul procedeului const n obinerea punctului navei la intersecia liniei de egal azimut cu o linie de egal adncime a apei (fig.10.8). Procedeul se foloseste de regul la aterizarea la coast. Algoritm: se determin relevmentul de aterizare i drumul de aterizare ct mai aproape de normala la liniile batimetrice ; pe timpul apropierii se determin continuu adncimea apei i la intersecia relevmentului msurat la un reper costier cu o linie batimetric se obine punctul observat al navei.
122

O ---Cl
Dc= ( c= )

Ra

Re1

50 m

20 m

Fig.10.8

123

11. CAUZELE I CLASIFICAREA ERORILOR N NAVIGAIE. DETERMINAR A INFLUENEI ACESTORA ASUPRA PRECIZIA LINIILOR DE POZIIE COSTIERE Observaiile de navigaie costiere, astronomice, electronice, meteorologice la fel ca orice observaii fcute de om sunt afectate de erori. 11.1. EROAREA DE NAVIGAIE DEFINITIA 11.1 Eroarea de navigaie reprezint abaterea de la drumul navei stabilit, nedescoperit la timp i necorectat eficient, care poate duce la accidente, mrirea nejustificat a duratei marului. Cauzele erorilor de navigaie sunt: - determinarea greit a punctului navei; - neglijene grave n lucrul pe hart; - folosirea de instrumente sau aparate de navigaie neetalonate sau defecte; - neglijarea influenei factorilor hidrometeorologici; - citirea greit a indicaiilor instrumentelor i aparaturii de navigaie. Aceste erori nu sunt cuantificabile, fiind de natur subiectiv. 11.2. EROAREA DE OBSERVAIE DEFINITIA 11.2 Eroarea de observaie reprezint o abatere mic a valorii obinute (citite) pentru o mrime oarecare, fa de valoarea real a acesteia. Eroarea de observaie reprezint expresia preciziei cu care s au fcut observaiile necesare determinrii punctului navei. Eroarea de observare este de natur obiectiv i poate fi cuantificat. 11.3 CAUZELE ERORILOR DE OBSERVAIE N NAVIGAIE Cauzele erorilor de observaie n navigaie sunt: imperfeciunea instrumentelor i aparatelor de navigaie folosite; imperfeciunea procedeelor folosite i metodelor de prelucrare a datelor obinute; imperfeciunea organelor de sim ale observatorului; influena condiiilor de mediu (starea mrii, vizibilitatea orizontului,
124

balansul navei); starea fizic i psihic a observatorului.

11.4 CLASIFICAREA ERORILOR DE OBSERVAIE Erorile de observaie n navigaie se clasific n: - erori sistematice; - erori accidentale. Aceast clasificare se face funcie de caracterul aciunii erorilor asupra mrimii parametrului msurat i depinde de legea de distribuie a erorilor ntr-o serie de observaii. Dac legea este funcional, poate fi cuantificat printr-o formul, atunci erorile sunt sistematice, iar dac legea statistic apare numai ntr-un numr oarecare de observaii, erorile sunt accidentale. Exist i erori grosiere datorate neateniei sau greelilor evidente n executarea observaiilor i a calculelor. 11.4.1 Erorile sistematice de observaie Erorile sistematice apar pe baza unor legi care sunt cunoscute i studiate de la caz la caz, sunt constatate ntr-o serie de observaii dac condiiile de msurare nu se schimb. Influena erorilor sistematice poate fi redus sau nlturat prin introducerea unor corecii determinate. Cauzele care determin apariia erorilor sistematice sunt: instrumentale; personale (individuale, proprii observatorului ecuaia personal); teoretice. Erorile instrumentale Erorile instrumentale sunt datorate instrumentelor sau aparatelor folosite n msurarea parametrilor de navigaie. Aceste erori se pot elimina prin etalonarea instrumentelor i a aparatelor de navigaie. Erorile personale Erorile personale sunt proprii observatorului, depind de experiena, de sensibilitatea organelor de sim i de starea psihofizic a acestuia cuantificate de ecuaia personal a observatorului; prin practic acestei erori se pot determina i elimina.
125

Erorile teoretice Erorile teoretice sunt datorate condiiilor de mediu, de stare a mrii, temperatur, curbura suprafeei terestre, refracia atmosferic, etc.; aceste erori se pot elimina prin introducerea de corecii corespunztoare determinate cu ajutorul unor table speciale de corecie. 11.4.2. Erorile accidentale Erorile accidentale sunt acele erori care nu se supun unei anumite reguli; ele sunt studiate statistic. Erorile accidentale sau ntmpltoare apar din cauze neprevzute, variabile i neregulate; ele pot fi datorate nestabilizrii rozei compasului, balansului navei, vizibilitii, antrenamentului nesatisfctor al observatorului. Apariia acestor erori fiind categoric i de nenlturat se impune stabilirea unor procedee care s permit obinerea unui rezultat de compromis al parametrului de navigaie msurat care s fie mai apropiat de valoarea real a acestuia; de asemenea trebuie s se stabileasc precizia valorilor msurate. Se consider c erorile accidentale sunt mai mici dect erorile sistematice, n condiii normale de observaie i pentru un observator mediu antrenat. 11.5 PRECIZIA LINIILOR DE POZIIE COSTIERE Analiza preciziei liniilor de poziie costiere se va face pentru situaiile mai des ntlnite n practica navigaiei. 11.5.1. Erori ale dreptei de egal azimut Pentru dreapta de egal azimut se analizeaz influena urmtoarelor erori posibile (fig.11.1): - eroarea n corecia compasului; - eroarea de nclinare a alidadei compasului. Eroarea n dreapta de egal azimut crete cu distana la reper i de aceea se recomand relevarea reperelor costiere mai apropiate de nav. Observaia 11.1 Eroarea dreptei de relevment este N1N1= dsin , unde este eroarea sistematic a relevmentului vizual. Observaia 11.2 Valoarea arcului de cerc capabil de un unghi orizontal obinut din diferena a dou relevmente, afectate de o eroare sistematic, la dou repere, nu este afectat de aceast eroare i de aceea, cnd corecia compasului nu este determinat
126

cu precizie se va determina punctul navei cu unghiuri orizontale obinute prin diferen de relevmente compas observate.

Re d

N1

Reronat Ra

N1

Fig.11.1

Eroarea de nclinare a alidadei Eroarea de nclinare a alidadei compasului apare pe timpul efecturii msurrii relevmentelor ca urmare a nemeninerii planului vertical al alidadei compasului n planul vertical al reperului vizat i are valoarea exprimat n formula de mai jos, unde h este nlimea reperului vizat i i este unghiul de nclinare a alidadei (fig.11.2):
sinh sin i cos 2 h sin 2 i
V V V i h

tge =

(11.1)

h H O e Re H

Fig.11.2

Observaia 11.3 Aceast eroare este zero dac reperul observat este de nlime h = 0 sau dac alidada este meninut n planul vertical al reperului, i = 0. Observaia 11.4 La o anumit nclinare i, a alidadei, eroarea n relevment crete cu nlimea h a reperului, de aceea alidada
127

trebuie meninut cu planul de vizare n verticalul reperului i de aceea se vor releva cu precdere repere cu o nlime h ct mai mic. 11.5.2. Erori ale arcului de cerc capabil de un unghi orizontal msurat Pentru arcul de cerc capabil de un unghi orizontal msurat se analizeaz influena msurrii unghiurilor orizontale asupra erorilor arcelor de cerc capabile de un unghi orizontal msurat (fig.11.3). Eroarea arcului de cerc capabil de un unghi orizontal msurat este exprimat n formula de mai jos:
e= l sin sin

(11.2)

unde: e este eroarea arcului de cerc capabil de un unghi orizontal observat; l distana dintre punctul adevrat al navei la dreapta care unete cele dou repere; unghiul orizontal ntre cele dou repere. Observaia 11.5 Unghiul orizontal msurat cu sextantul la dou repere este mai precis dect cel determinat din diferena relevmentelor msurate la acelai reper.
Re1 d Re2

N1

Fig.11.3

Observaia 11.6 n condiii deosebite de observaie, balans, noaptea, la distane mari de coast, unghiurile orizontale se determin din diferena de relevmente.

128

11.5.3. Erori ale cercului de egal distan Pentru cercul de egal distan se analizeaz influena modului de msurare i determinare a distanelor asupra erorilor cercului de egal distan (fig.11.4). Eroarea n distan se exprim n formula de mai jos:
sin sin sin( + )

d = H ctg + H

(11.3)

unde: d este eroare n distan; H nlimea reperului; H eroarea n nlimea reperului; unghiul vertical msurat; eroarea n msurarea unghiului .
H

O d N1 d

N1'

Fig.11.4

Observaia 11.6 Precizia distanei msurate la un reper depinde de procedeul folosit. Concluzia 11.1 Precizia distanei determinate din unghiul vertical cu sextantul depinde de precizia unghiului vertical msurat i de precizia nlimii reperului H. Concluzia 11.2 Eroarea distanei msurate este proporional cu distana la reper i de aceea se recomand msurarea distanelor la repere aflate la distane mici de nav. 11.5.4. Erori ale (sensibilitatea) aliniamentului Analiza erorilor ce pot apare n utilizarea acestei linii de poziie costier se face prin determinarea valorii sensibilitii aliniamentului. Sensibilitatea aliniamentului se exprim prin abaterea a, fa de axa aliniamentului i de momentul n care segmentul d - distana
129

dintre cele dou repere componente al aliniamentului, se vede sub un unghi de 2 (fig.11.5).
DN N2 D+d 2' Re2 d Re1 D N1

Fig.11.5

Abaterea se exprim prin relaia:


a= D (D + d ) sin 2' d

(11.4)

unde: a este abaterea aliniamentului; D distana de la un obstacol de evitat la primul reper component al aliniamentului; d distana dintre reperele componente ale aliniamentului. Eroarea de 2 se realizeaz cnd observarea suprapunerii reperelor aliniamentului se face direct cu ochiul liber. n cazul n care se utilizeaz un aparat optic (binoclu, alidad optic) eroarea este de 1.

130

12. SEXTANTUL. DESTINAIE. PRINCIPUL MSURRII UNGHIURILOR CU SEXTANTUL. ERORI I REGLAJE. MSURAREA UNGHIURILOR ORIZONTALE I VERTICALE 12.1 DESTINAIA DEFINIIA 12.1 Sextantul este instrumentul optic folosit n practica navigaiei pentru msurarea unghiurilor orizontale i verticale necesare n calculele de navigaie costier i astronomic. Denumirea de sextant provine din faptul c deschiderea de msurare este de 60, adic a asea parte dintr-un cerc. Cu sextantul se pot msura unghiuri la precizie de 01. 12.2 COMPUNEREA SEXTANTULUI Sextantul se compune din: - corpul cu montanii; - alidada; oglind mare rotativ solidar cu alidada; - oglinda mic fix; - filtrele de protecie; - luneta astronomic; - luneta terestr; - accesoriile. 12.3 PRINCIPIUL MSURRII UNGHIURILOR CU SEXTANTUL Sextantul este un instrument portativ, prevzut cu un sistem optic cu coinciden, iar msurarea unghiurilor se face prin vizare simultan (v.fig.12.1). Principiul msurrii unghiurilor este cel al dublei reflexii, astfel unghiul , msurat ntre dou puncte A i B este dublul unghiului format ntre cele dou oglinzi. = 2 demonstraie: din construcie ODF = CDF = 30 n CTD: unghiul exterior: = + sau:
2 = 2 + 2

(12.1)

CDD = 2 n CDO: unghiul exterior 2 = + 2 = 2 131

Fig.12.1

12.4 ERORI I REGLAJE ALE SEXTANTULUI Pentru a putea efectua msurtori corecte este necesar s fie respectate urmtoarele condiii: - oglinzile s fie perpendiculare pe planul sextantului; - oglinzile s fie paralele ntre ele atunci cnd indicele tamburului gradat al alidadei este zero. Dac aceste condiii nu sunt ndeplinite n timpul msurtorilor apar o serie de erori care pot fi eliminate prin reglaje executate de ctre observator. 12.4.1 Controlul i reglarea perpendicularitii oglinzii mari Algoritm: - se ine sextantul n plan orizontal, la nlimea ochiului observatorului cu oglinda mare ctre acesta; - se deplaseaz alidada ctre mijlocul limbului gradat; se privete simultan, pe lng marginea oglinzii mari, partea de limb cu gradaia zero i n oglind, imaginea reflectat a celeilalte pri a limbului; - dac imaginea direct cu cea reflectat sunt n acelai plan nseamn c oglinda mare este perpendicular pe
132

planul sextantului; - dac cele dou imagini direct i reflectat sunt n planuri diferite nseamn c oglinda mare nu este perpendicular pe planul sextantului i atunci se acioneaz asupra urubului de reglaj de pe spatele oglinzii pn cnd cele dou imagini direct i reflectat apar n acelai plan, realiznd astfel perpendicularitatea oglinzii mari. 12.4.2 Controlul i reglarea perpendicularitii oglinzii mici Controlul i reglarea perpendicularitii oglinzii mici se face astfel: - se aduce alidada la gradaia zero a limbului, se aleg filtrele de protecie; - se vizeaz Soarele sau o stea; - se rotete tamburul pentru a aduce n coinciden imaginea dublu reflectat a astrului cu cea direct; - dac se realizeaz coincidena celor dou imagini nseamn c oglinda mic este perpendicular pe planul sextantului; - dac imaginea dublu reflectat a astrului este deplasat lateral fa de cea direct, se acioneaz asupra urubului de reglaj superior de pe spatele oglinzii mici, pn cnd imaginea dublu reflectat a astrului este adus n planul verticalului astrului; - cnd reglarea este bine realizat prin rotirea tamburul gradat se poate realiza coincidena celor dou imagini ale astrului. 12.4.3 Controlul i reglarea paralelismului oglinzilor Controlul i reglarea paralelismului oglinzilor se face astfel: - se ine sextantul n planul vertical al unui astru; - se aduc alidada i tamburul la gradaia zero; - se vizeaz astrul i dac imaginea dublu reflectat a acestuia este n coinciden cu cea direct nseamn c cele dou oglinzi sunt paralele; - dac imaginea dublu reflectat astrului este mai sus sau mai jos dect cea direct se acioneaz urubul de reglaj inferior de pe spatele oglinzii mici, pn la realizarea coincidenei celor dou imagini; - controlul i reglarea paralelismului celor dou oglinzi se execut de regul, prin vizarea liniei orizontului cu sextantul adus la gradaia zero: dac imaginea
133

orizontului apare ca o linie continu nseamn c cele dou oglinzi sunt paralele, n caz contrar se manevreaz urubul de reglaj inferior de pe spatele oglinzii mici pn la realizarea imaginii continue a orizontului. 12.5 EROAREA INDICELUI SEXTANTULUI Reglajele executate mai sus nu pot, de regul, s nlture complet erorile n funcionarea sextantului, de aceea dup executarea controlului i reglarea acestuia se trece la determinarea erorii rmase care poart numele de eroarea indicelui sextantului . Determinarea erorii indicelui sextantului se face astfel: se aduce alidada la gradaia zero a limbului, se aleg filtrele de protecie; - se vizeaz Soarele i prin rotirea tamburului gradat se tangenteaz imaginea direct la bordul inferior i superior cu imaginea dublu reflectat a acestuia; - se citesc valorile unghiulare i ale celor dou observaii, atribuindu-se semnul plus pentru valorile citite n dreapta gradaiei zero a limbului i semnul minus pentru cele citite n stnga gradaiei zero a limbului;
= +....................... = ....................... = +
2 = .....

dac cele dou unghiuri n modul sunt egale rezult = 0; n caz contrar pentru determinarea erorii indicelui sextantului se fac dou citiri atribuindu-se mediei semnul celei mai mari dintre ele; eroarea maxim admisibil este 2 ' 5 ; n caz contrar se reia controlul i reglarea sextantului; se calculeaz semidiametrul observat al Soarelui mprind la patru diferena dintre cele dou valori i ; se scoate din efemerid valoarea semidiametrului Soa relui i se compar cu cel msurat anterior fcndu-se comparaia celor dou valori; dac diferena este de o zecime de minut se admite ca fiind bune msurtorile i corect determinarea indicelui sextantului.
= +....................... = ....................... +
4 = semidiametrulSoarelui
134

12.6 MSURAREA UNGHIURILOR CU SEXTANTUL 12.6.1 Msurarea nlimilor la atri Msurarea nlimii unui astru este operaia prin care se realizeaz coincidena imaginii dublu reflectate a acestuia cu imaginea lui direct pe orizont, la intersecia verticalului astrului cu orizontul vizibil. Algoritm: - se aleg filtrele de protecie (pentru observaiile la Soare funcie de strlucirea acestuia i a orizontului); - cu sextantul n planul vertical al astrului i la gradaia zero se vizeaz astrul, imaginea dublu reflectat suprapunnduse cu cea direct; - se rotete sextantul n jurul punctului imaginar ce reprezint centrul oglinzii mari (se mic sextantul, din ncheietura minii spre n jos) concomitent cu deplasarea alidadei dealungul limbului gradat, astfel nct imaginea dublu reflectat s se menin n oglinda mare, pn cnd prin partea neetamat a oglinzii mici apare linia orizontului pe care se observ imaginea direct a astrului, cnd se oprete micarea sextantului; - se realizeaz coincidena imaginii dublu reflectate cu imaginea direct a astrului pe linia orizontului, i se citete unghiul msurat; - la msurarea nlimii Soarelui se realizeaz tangentarea orizontului cu bordul inferior al acestuia; - corectarea nlimii instrumentale hi (unghiul msurat mai sus) se face prin adugarea erorii indicelui sextantului () i se obine nlimea observat. h i = .......................... + = ....................... h 0 = ..........................

12.6.2 Msurarea unghiurilor verticale Msurarea unghiurilor verticale se face pentru a putea determina distana la un reper de nlime H cunoscut. Distana se calculeaz cu relaia:
d = h ctg

(12.2)

135

Algoritm: - cu sextantul la gradaia zero n planul vertical al reperului de nlime H cunoscut, se vizeaz prin lunet baza reperului; - se deplaseaz alidada pn cnd se aduce n coinciden vrful reperului cu baza acestuia i se citete unghiul vertical la precizie de zecime de minut; - se corecteaz unghiul vertical i msurat cu eroarea indicelui sextantului i se obine unghiul observat 0;
i = .......................... + = ....................... 0 = ..........................

- distana se determin cu ajutorul tablei sau cu relaia:


d=

13 H 7

(12.3)

12.6.3 Msurarea unghiurilor orizontale Msurarea unghiurilor orizontale se face pentru a determina, n general, punctul navei cu unghiuri orizontale observate. Algoritm: - se aleg cele dou repere ntre care se msoar unghiul orizontal ; - se ine sextantul cu mna dreapt n plan orizontal, se vizeaz prin oglinda mic (partea neetamat) reperul din stnga i prin micarea alidadei spre stnga se aduce n coinciden, peste aceast imagine direct, imaginea dublu reflectat a celuilalt reper i se citete unghiul la o precizie de o zecime de minut; - se corecteaz unghiul i msurat cu eroarea indicelui sextantului i se obine unghiul 0.
i = .......................... + = ....................... 0 = ..........................

136

13.SISTEMUL INTERNAIONAL DE BALIZAJ MARITIM IALA REGIUNEA A 13.1 GENERALITI Creterea traficului maritim i fluvial a necesitat realizarea unui sistem unitar pentru marcarea vizibil i uor de neles de ctre navigatori a pericolelor de navigaie, a enalului navigabil, ape periculoase, ape sigure, etc. Pentru a elimina confuziile ce puteau da natere unor situaii periculoase pentru navigaie, s-a hotrt elaborarea unor reguli unitare privind balizajul pe mare i canale; n prezent exist dou sisteme de balizaj, astfel: - sistemul combinat, cardinal i lateral rou la babord sistemul A; - sistemul combinat, cardinal i lateral rou la tribord sistemul B; Sistemul B se aplic de-a lungul coastelor SUA, Japoniei, statului Filipine, iar sistemul A se aplic celorlalte regiuni ale globului. 13.2 SISTEMUL DE BALIZAJ IALA Marcajele sistemul de balizaj IALA (International Association Lighthouse Authorities) sunt formate din urmtoarele: - geamandur cu suprastructur; - baliz (cilindric, conic, sferic); - condru. Aceste marcaje sunt dotate cu semn de vrf (cilindric, conic, sferic) pentru recunoaterea pe timp de zi i cu lumin specific, pentru recunoaterea pe timp de noapte. Sistemul de balizaj IALA se aplic tuturor semnelor plutitoare i fixe care au menirea s marcheze: - limitele laterale ale canalelor navigabile; - pericolele naturale i alte obstacole; - ape nepericuloase; - zone sau configuraii neimportante pentru navigatori; - pericole noi. Semnificaia unui semn este dat de caracteristicile sale i anume forma, culoarea i semnul de vrf ct i culoarea i ritmul luminii. 13.2.1. Semnele laterale Semnele laterale definesc limitele stnga i dreapta ale
137

drumului ce trebuie urmat de nav. Sensul convenional de balizaj este indicat precis n documentele nautice (v.fig.13.1). a) Semnul de babord: marcheaz partea stng a enalului navigabil i are urmtoarele caracteristici: - baliz cilindric, geamandur cu suprastructur, condru; - culoarea roie; - semnul de vrf cilindru rou; - lumina roie cu orice ritm cu excepia Sc (2+1) R b) Semnul de tribord: marcheaz partea dreapt a enalului navigabil i are urmtoarele caracteristici: - baliz conic, geamandur cu suprastructur, condru; - culoarea verde (negru, la fluviu); - semnul de vrf con verde cu vrful n sus; - lumina verde cu orice ritm cu excepia Sc (2+1) V. c) Semnul de bifurcaie: - preferabil la babord : - semn de form conic cu trei dungi orizontale : verde-rou-verde; - lumin verde cu caracteristicile: Fl (2+1) V. - preferabil la tribord: - semn de form cilindric, 3 dungi orizontale : rou-verde-rou; - lumin roie cu caracteristicile: Fl (2+1) R. d) Semne de vrf: - cilindru rou pentru BABORD i Preferabil la tribord; - con verde cu vrful n sus pentru TRIBORD i Preferabil la babord.

Fig.13.1

Observaia 13.1 Semnul de canal preferabil la tribord se instaleaz n centrul unei bifurcaii i indic alegerea canalului din stnga: - baliz conic, geamandur cu suprastructur sau condru; - culoarea verde cu o band orizontal roie
138

13.2.2. Semnele cardinale Semnalul cardinal se folosete: - pentru a indica apele mai adnci n cadranul care-i poart numele; - pentru a indica pe ce parte a unui pericol sunt apele nepericuloase; - pentru a atrage atenia asupra unei configuraii deosebite a unui canal, jonciune, cot, bifurcaie sau extremitatea unui banc. Cele patru cadrane care le reprezint sunt: N, S, E, W i sunt delimitate de relevmentele adevrate NW NE, NE SE, SE SW, SW NW, cu originea n punctul marcat (v.fig.13.2). Numele semnului indic faptul c se poate trece n raport de semnal prin cadranul cu acest nume. Semnele cardinale pot fi de forme diferite: geamandur, geamandur cu suprastructur, condru prevzut cu semne de vrf i lumini caracteristice, vopsite n culori caracteristice i benzi reflectorizante, astfel: - semnul de nord: vopsit negru sus, galben jos; lumin alb cu sclipiri nentrerupt; band retroreflectorizant albastr aplicat pe poriunea vopsit n negru, band retroreflectorizant galben pe poriunea vopsit n galben; - semnul de est: vopsit negru, cu o band galben la mijloc; lumin alb cu grup de trei sclipiri rapide, perioad 10 secunde, sau cu grup de trei sclipiri foarte rapide, perioad 5 secunde; dou banzi retroreflectorizante albastr aplicat pe poriunea superioar vopsit n negru; - semnul de sud: vopsit galben sus, negru jos; lumin alb cu grup de ase sclipiri rapide urmat de o sclipire lung, (nu mai scurt de dou secunde, pentru a nu fi confundat du lumina semnului de est sau de vest), perioad 15 secunde, sau cu grup de ase sclipiri foarte rapide, perioad 10 secunde; band retroreflectorizant galben aplicat pe poriunea vopsit n galben, band retroreflectorizant albastr aplicat pe poriunea vopsit n negru; - semnul de vest: vopsit galben, cu o band neagr la mijloc; lumin alb cu grup de nou sclipiri rapide, perioad 15 secunde, sau cu grup de nou sclipiri foarte rapide, perioad 10 secunde; dou benzi retroreflectorizante galbene aplicate pe poriunea superioar vopsit n galben.

139

Fig.1.3.2

13.2.3. Semnul de pericol izolat Semnul de pericol izolat se instaleaz pe un pericol de ntindere mic, nconjurat de ape navigabile. Ca semn de vrf are dou sfere negre suprapuse, forma este la alegere. Corpul este negru cu dungi roii pe timp de noapte, lumin alb cu dou sclipiri (v.fig.13.3).

Fig.1.3.3

13.2.4. Semnul de ape sigure Semnul de vrf este o sfer roie. Corpul este cu benzi verticale roii i albe verticale (v.fig.1.3.4). Noaptea prezint o lumin alb cu ocultaii sau o sclipire lung la 10 secunde, la litera A.

Fig.1.3.4 140

13.2.5. Semnul special Acest semn marcheaz zone speciale sau configuraii cuprinse n documentele nautice (staii oceanografice, zone de separare a traficului, cabluri, zone de agrement, zone de depozitare material dragat). Corpul are form este la alegere, culoarea galben, fr a se confunda, ns, cu alte semnale care dau informaii privind navigaia (v.fig.13.5).

Fig.13.5

Semnul de vrf este X galben. Pe timp de noapte prezint lumin galben, oricare alta dect la semnalele cardinale, pericol izolat sau ape sigure. 13.2.6. Semnul de pericol nou Acest semn marcheaz un obstacol descoperit recent, nemenionat n documentele nautice. Se marcheaz conform regulilor anterioare. Pentru pericolele deosebit de grave se dubleaz cel puin un semnal. Noaptea: lumin cu sclipiri foarte rapide sau rapide corespunztoare semnalului cardinal sau lateral folosit.

141

14. SEPARAREA TRAFICULUI MARITIM. TERMINOLOGIE. SIMBOLURI. SCHEM GRAFIC. METODE DE SEPARARE A TRAFICULUI MARITIM 14.1TERMINOLOGIE. SIMBOLURI. SCHEMA GRAFIC Sistemul rutelor de navigaie (routeing system) reprezint un complex de msuri privind reglementarea rutelor maritime n scopul fluidizrii traficului i reducerii riscului de accidente de navigaie. Sistemul rutelor de navigaie cuprinde: - schemele de separare a traficului; - rute n ambele sensuri; - drumurile recomandate; - zone de trafic costier; - rute de ap adnc; - zone cu pericole de evitat. Terminologia folosit n sistemul rutelor de navigaie este urmtoare (v.fig.14.1): - schema de separare a traficului (traffic separation scheme) este schema de organizare a traficului maritim ce se deplaseaz n sensuri opuse; - zon de separaie (separation zone) este zona ce separ fluxurile opuse de trafic; - linie de separaie (separation line) este linie ce separ fluxurile opuse de trafic; - culoar de trafic (traffic line) este aria delimitat n interiorul creia se desfoar un flux de trafic cu sens unic;

Zona de trafic costier

Limita exterioara

Culoar de trafic Linie de separatie

Zona de separatie

Culoar de trafic Zona de trafic costier

Limita exterioara

Fig.14.1

142

- centrul zonei de sens giratoriu fr zon de separaie n interior (centre of a roundabout): - cerc cu diametrul interior de 3 mm; - sgei indicnd direcia stabilit a fluxului de trafic (arrows indicated established direction of traffic flow):

- sgei indicnd direcia recomandat a fluxului de trafic:

- limita zonelor de evitat (boundary of areas to be avoided) sau limita unor zone de trafic costier:

- drum recomandat balizat (recommended track, based on a system of fixed marks):

- drum recomandat nebalizat:

- limita exterioar a rutei de ap adnc (outside boundary of deep water route):

143

- ruta de ap adnc delimitat (deep water route with outside boundaries depicted):

DW DW

- ruta de ap adnc balizat:


DW DW

DW

DW

- rut de ap adnc nebalizat:


DW DW

DW

DW

14. 2 METODE DE SEPARARE A TRAFICULUI MARITIM Separarea traficului maritim se adopt n zonele costiere de navigaie dificil cu scopul de fluidizare i de eliminare a riscurilor de avarie i coliziune. Separarea traficului maritim se face prin urmtoarele metode: - prin zone sau linii de separaie; - prin obstacole naturale i obiecte definite geografic; - prin zone de trafic costier; - prin sectoare, n apropierea punctelor de convergen a traficului; - prin puncte de convergen i jonciuni; - prin rute de ap adnc; - prin stabilirea unor zone ce trebuie evitate;
144

- prin rute n ambele sensuri i drumuri recomandate n zone cu pericole de navigaie. 14.2.1. Separarea traficului maritim prin zone sau linii de separaie Aceast metod de separare a traficului maritim const n (v.fig.14.2): - separarea fluxurilor de trafic prin culoare de sens unic i se face prin zone, iar acolo unde nu se poate prin linii de separaie; - limitele exterioare reprezint limitele culoarelor de sens unic; - limea i lungimea zonelor de separaie i a culoarelor de trafic se determin funcie de condiiile locale de navigaie, meteorologice i hidrografice, de densitatea i componena traficului maritim; - lungimea rutei va fi redus la minimul necesar;

Zona de saparatie Linie de separatie Culuar de trafic cu sens unic

Fig.14.2

14.2.2. Separarea traficului maritim prin obstacole naturale i obiecte definite geografic Aceast metod de separare a traficului maritim const n (v.fig.14.3): utilizarea n zone cu pericole de navigaie vizibile la suprafaa apei; pericolele de navigaie vor delimita fluxurile de trafic.
145

Fig.14.3

14.2.3 . Separarea traficului maritim prin zone de trafic costier Aceast metoda folosete pentru a separa traficul costier de traficul de larg, acesta din urm fiind reglementat printr-o zon de separaie (v.fig.14.4).

D R U M C O S TIER

Fig.14.4

14.2.4 Separarea traficului maritim prin sectoare, n apropierea punctelor de convergen a traficului Aceast metoda se aplic pentru reglementarea traficului maritim n zonele n care mai multe drumuri converg spre un punct sau arie restrns (ex: apropierea de intrarea ntr-un port, de staii de piloi, geamanduri, nave-far de aterizare, intrarea pe canale, estuare, etc.) (v.fig.14.5).

146

Dr

um

co

st

ie

D ru

co

st ie r

Fig.14.5

14.2.5 Separarea traficului maritim prin puncte de convergen i jonciuni (v.fig.14.6).

Fig.14.6

Aceast metod se aplic pentru reglementarea traficului maritim n zonele de convergen a mai multor scheme de separare a traficului; manevra se execut n jurul unui punct giratoriu marcat, spre dreapta, intrarea pe un culoar se face prin giraie la tribord Manevra se execut prin ncrucirile i jonciunile de drumuri create la ntlnirea a dou scheme de separare a traficului (v.fig.14.7).

147

Fig. 14.7

Manevra se execut prin separarea traficului prin jonciune (v.fig.14.8).

Fig.14.8

Manevra se execut prin zone de precauie n puncte de convergen, sens giratoriu, jonciune (v.fig.14.9).

Zona de precautie

Fig. 14.9 148

Separarea traficului pentru drumuri recomandate ce se ntlnesc ntr-un punct de convergen se poate face astfel (v.fig.14.10):

Zona Zona de navigatie costiera de precautie Zona de navigatie costiera

Fig.14.10

Separarea traficului prin zon de precauie ntr-o jonciune se face astfel (v.fig. 14.11):

Zona de precautie

Fig.14.11

149

15. GIRAIA NAVEI. FAZELE GIRAIEI. ELEMENTELE GIRAIEI. ESTIMA GRAFIC INND CONT DE GIRAIA NAVEI. PROBLEMELE GIRAIEI NAVEI DEFINIIA 15.1 Giraia navei este curba descris de centrul de greutate al navei care schimb de drum, pn la venirea la noul drum al navei. 15.1 FAZELE GIRAIEI Fazele giraiei navei sunt (fig.15.1): - faza iniial; - faza de evoluie; - faza de giraie. 15.1.1. Faza iniial a giraiei Faza iniial a giraiei navei ncepe n punctul iniial al giraiei Pig., cnd se modific unghiul de crm funcie de valoarea noului drum; nava se deplaseaz lateral n bordul opus punerii crmei, totul durnd maximum cteva zeci de secunde. 15.1.2. Faza de evoluie Faza de evoluie incepe din N1 punctul din care nava se deplaseaz pe curba de giraie (centrul de greutate al navei descrie aceast curb ce are o form de spiral). Axa longitudinal a navei formeaz cu tangenta la curba de giraie unghiul de derivaie care crete, odat cu deplasarea pe curba de giraie, pn la o valoare maxim dup care scade spre zero, odat cu venirea la noul drum, (acesta poate lua valori cuprinse ntre 460 pentru navele mari i 8100 pentru navele mici). 15.1.3. Faza de giraie Faza de giraie, de giraie uniform, sau de giraie propriu - zis ncepe n N2 punctul de terminare al fazei de evoluie, iar traiectoria pe care se deplaseaz nava ia forma aproximativ a unui cerc, unghiul de derivaie se menine constant, viteza se menine constant la o valoare de 3040 % din viteza iniial de giraie.

150

Faza de evolutie

DN 1 DG OG DN 2 N1
Faza initiala a giratiei

N2

Faza de giratie

Pig

DG

Fig.15.1

15.2 ELEMENTELE GIRAIEI Elementele giraiei navei sunt (fig.15.2): - diametrul giraiei, DG - distana pe normala la drumul iniial al giraiei, sau poriunea de curb din faza de evoluie, este diametrul giraiei neuniforme sau diametrul tactic; diametrul final al giraiei, DG - poriunea de curb din faza de evoluie, sau diametul giraiei uniforme fiind mai mare cu 1020 % dect diametrul giraiei; raza de giraie, rG i este egal cu DG/2; durata giraiei, TG - intervalul de timp necesar efecturii unei ntoarceri de 180o; punctul iniial al giraiei Pig. - punctul n care se modific unghiul de crm (se pune crma); drumul iniial al giraiei, DN1; - punctul final al giraiei, Pfg. - punctul n care nava este pe noul drum; noul drum al giraiei, DN2; avansul este spaiul, Pig.C msurat pe drumul iniial al giraiei pn la proiecia n C a punctului final Pfg. (punctul de tangen la noul drum al giraiei);

151

abaterea lateral este spaiul CPfg. msurat pe perpendiculara din punctul final giraiei pe drumul iniial al giraiei; centrul cercului de giraie OG; spaiul parcurs n giraie SG; distana intermediar d; distana la noul drum d1; unghiul de ntoarcere ; unghiul intermediar /2.

DN 1 = DN Ptg

d1 SG d

d1

/2 /2 Pig

Pfg

Dint

rG DN 2 OG

rG

Fig.15.2

15.2.1. Determinarea elementelor curbei de giratie Elementele curbei de giraie a navei se determin innd cont de urmtoarele considerente: curba de giraie depinde de viteza navei, unghiul de crm, suprafaa crmei, mrimea operei vii a navei, forma corpului navei; n practic, schimbrile de drum sunt de regul mai mici de 180o, diferena dintre diametrul navei i cel al giraiei finale este nesemnificativ pentru navigaia estimat; n practic diametrul de giraie se determin pentru diferite trepte de vitez i unghiuri de crm, iar valorile unghiului de crm, duratei giraiei, avansului, abaterii laterale se nscriu n tabla de
152

giraie (tab.15.1) i se folosesc n rezolvarea problemelor de navigaie estimat. Tabelul 15.1 Tabla de giraie a navei
Unghiul de crm=.; DG=; T1800=
Nr. crt. Unghiul de ntoarcere Distana la noul drum Distana intermediar Unghiul intermediar Spaiul n giraie Durata ntoarcerii

15.3 TRASAREA DRUMULUI NAVEI N ESTIMA GRAFIC INND CONT DE CURBA DE GIRAIE Trasarea drumurilor navei innd cont de influenta giraiei asupra pozitiei navei se face prin dou metode, metoda folosind avansul si abaterea lateral i metoda folosind trasarea curbei de giraie. 15.3.1.Trasarea drumului navei folosind avansul si abaterea lateral Algoritm (fig.15.3): se determin punctul iniial al giraiei Pig.;
C Av O1 ----Cl1 Ab.lat O2 ---Cl2

Pig

Pfg

DN 1

DN 2

Fig.15.3

se traseaz avansul din Pig. pe drumul iniial al giraiei obtinndu -se punctul C; se ridic o perpendicular din punctul C n sensul giraiei i se msoar pe aceasta abaterea lateral obtinndu-se punctul final Pfg. al giraiei; se traseaz n punctul Pfg. noul drum al giraiei; se nscriu valorile orei i citirilor la loch pentru punctele Pig. i Pfg.

153

15.3.2.Trasarea drumului folosind curba de giraie Algoritm (15.4): - se determin Pig. punctul iniial al giraiei; - se ridic din punctul Pig. o perpendicular n sensul giraiei; - se msoar rg, raza de pe aceast perpendicular giraie obinndu-se centrul cercului de giraie OG; - se traseaz cercul de giraie de raz rG din punctul OG; - se traseaz noul drum al giraiei tangent la cercul - de giraie obinndu-se punctul final al giraiei Pfg; - se nscriu valorile orei i citirilor la loch n punctele Pig i Pfg.
O2 Pfg ---Cl2 O1 ----- Pig Cl1

rG OG DN 2

DN 1

Fig. 15.4

15.4 PROBLEMELE GIRAIEI Problemele giraiei sunt: - determinarea punctului iniial al giraiei; - determinarea punctului final al giraiei. 15.4.1 Determinarea punctului iniial al giraiei Aceast problem se pune atunci cnd de pe un drum iniial trebuie s se intre pe un aliniament de la coast, sau s treac printre dou obstacole pentru a se ajunge la un punct de pe coast. Algoritm (fig.15.5): se cunosc drumul iniial, drumul final i se cere s se determine punctul iniial al giraiei;
154

se traseaz drumul iniial al navei; se traseaz noul drum sau drumul final determinat pe hart funcie de un aliniament (direcie); cu un segment de dreapt de valoare egal cu raza de giraie se traseaz paralele la cele dou drumuri n bordul ntoarcerii, ce se intersecteaz ntr-un punct OG, centrul cercului de giraie; se traseaz curba de giraie de raz rG din punctul OG obinndu-se dou puncte de intersecie cu cele dou drumuri, punctul iniial al giraiei, Pig. punctul final al giraiei, Pfg;
Raint

Re

DN 2

OG rG Pig O1 ----Cl1

rG

Pfg

O2 ---Cl2

DN 1

Fig. 15.5

se unete punctul Pig cu reperul de la coast fa de care s-a trasat noul drum i se obine relevmentul adevrat pentru nceperea giraiei (relevment care se convertete n relevment giro i compass i se ateapt la compas), giraia terminndu-se atunci cnd nava intr pe noul drum.

15.4.2. Determinarea punctului final al giraiei Aceast problem se pune atunci cnd se cunosc drumul iniial i noul drum fiind nevoie s se cunoasc punctul final al giraiei.
155

Algoritm (fig.15.6): - se traseaz drumul navei i punctul iniial al giraiei Pig., se nscriu O/Cl; se ridic o perpendicular din punctul iniial al giraiei pe drum de valoare rG, n bordul ntoarcerii, determinndu-se astfel punctul OG, centrul cercului de giraie i se traseaz curba de giraie de raz rG; se construiete unghiul de ntoarcere , n punctul OG unde = DN2 - DN1 , de laturi OGPig. i OGPfg. obinndu-se astfel punctul final al giraiei; se traseaz noul drum al navei prin punctul Pfg.; punctul final al giraiei se poate obine i ducnd noul drum tangent la curba de giraie.

O1 ----- Pig Cl1 rG DN 1

rG

O2 Pfg ---Cl2

DN 2 OG

Fig.15.6

156

16. CONTROLUL CORECIEI COMPASULUI. PROCEDEE PENTRU EXECUTAREA CORECIEI COMPASULUI Controlul coreciei compasului reprezint operaiunea prin care se verific, prin procedee practice, valoarea coreciei compasului magnetic (c) i a coreciei compasului giroscopic (g), la un moment dat. Controlul compasului magnetic se execut pe timpul fiecrui cart, iar controlul compasului giroscopic se execut la intervale de timp mai mari sau mici, atunci cnd este nevoie. 16.1 PROCEDEE PENTRU EXECUTAREA CONTROLULUI CORECIEI COMPASULUI Controlul procedee: coreciei compasului se face prin urmtoarele cu un aliniament; cu un procedeu independent de compas; cu procedee astronomice.

16.1.1. Controlul coreciei compasului cu un aliniament Principiul procedeului const n efectuarea comparaiei ntre valoarea msurat a relevmentului compas (giro) la trecerea printrun aliniament i a relevmentul compas (giro) determinat din relevmentul adevrat al aliniamentului (fig.16.1). Algoritm: se alege aliniamentul de control; se msoar pe hart valoarea relevmentului adevrat Ra al aliniamentului; se actualizeaz declinaia magnetic pentru anul n curs; se calculeaz deviaia compasului magnetic; se calculeaz c; la trecerea prin aliniament se msoar: Rc, Dc i Rg; se calculeaz g i se compar cu valoarea determinat: Ra = Rg = g = g

se calculeaz deviaia compasului magnetic i se


157

compar cu valoarea sa din tabela de deviaii a compasului magnetic; Ra = Rc =__________ c = d =__________ =


Na Dg Da Dc Aliniament de control

c pentru Dc

N0

Re2

Re1

Ra

Rg

Rc

Fig.16.1

16.1.2. Controlul coreciei independente de compas

compasului

prin

procedee

Principiul procedeului const n compararea valorii calculate a coreciei compasului magnetic (giro) cu valoarea coreciei determinat prin msurtori independente de compasul magnetic (giro), la un moment dat. Procedeele independente de compas folosite la controlul coreciei compasului sunt: - procedeul arcelor de cerc capabile de unghiuri orizontale msurate; - procedeul locurilor de egal diferen de relevment. Controlul coreciei compasului prin procedeul arcelor capabile de unghiuri orizontale msurate Acest procedeu se folosete pe timpul navigaiei costiere cnd la vedere exist repere suficiente pentru msurarea unghiurilor orizontale dintre ele cu sextantul (fig.16.2). Algoritm: se aleg reperele costiere de poziie bine determinat, se identific pe coast, se hotrte ordinea de msurare;
158

se msoar unghiurile orizontale ntre reperele Re1 i Re2, ntre Re2 i Re3 i relevmentul compas la reperul din mijloc i se citesc ora i lochul; se corecteaz unghiurile orizontale msurate i se traseaz pe hart, la intersecia acestora se obine punctul cel mai probabil (observat) al navei; se scoate din hart relevmentul adevrat sub care se vede reperul central din punctul navei determinat mai sus; se determin corecia compasului: se actualizeaz declinaia pentru momentul observaiei, se determin i se compar cu valoarea sa din Tabela de deviaii; Da d = Dm

Dm Rc = din tabel c = d +
Na Ra Re1 Ra Rg;Rc Re3

Re2

O Cl

Dc= ( c=

Fig.16.2

159

Controlul coreciei compasului prin procedeul locurilor de egal diferen de relevment Procedeul se aplic pe timpul navigaiei costiere cnd la vedere se gsesc mai multe repere costiere la care se msoar relevmente compas din care se obin prin diferen dou unghiuri orizontale = R2 R1 i = R3 R2 (care nu sunt afectate de eroarea compasului) (fig.16.3). Algoritm: - se aleg pe hart trei repere costiere de poziie bine determinat, se identific pe coast i se hotrte ordinea de relevare;
Rc1 Rg1 Re1 Re2 Rg3 Rc2 Na Ra Ra Rg2 Rc2 Re3

Dc= ( c=

O Cl

Fig.16. 3

- se msoar trei relevmente compas Rg (Rc) i se calculeaz unghiurile orizontale, se citete Dg (Dc): = R2 R1 = R3 R2 - se determin punctul navei cel mai probabil (observat) i se scoate din hart Ra pentru reperul din mijloc;
160

se determin valoarea coreciei compas: g = Ra Rg c = Ra Rc

- se actualizeaz declinaia magnetic pentru momentul observaiei, se determin deviaia compasului i se compar cu valoarea sa din Tabela de deviaii: Ra d = Rm Rm Rc = din tabel Controlul coreciei compasului prin procedeul un unghi orizontal i o distan Procedeul se aplic pe timpul navigaiei costiere atunci cnd se poate msura cvasisimultan un unghi orizontal la dou repere i un unghi vertical la unul dintre repere, de nlime cunoscut (fig.11.4). Algoritm: - se aleg pe hart dou repere costiere din care unul de nlime cunoscut, se identific pe coast i se msoar cu sextantul unghiul orizontal = R2 R1 i unghiul vertical la Re1 de nlime H cunoscut; se citesc Dg (Dc) i O/Cl; - se msoar Rg (Rc) la unul din repere; - se calculeaz distana la Re1 din unghiul vertical observat cu relaia:
d= 13 H 7

- se intersecteaz arcul de cerc capabil de unghiul orizontal observat cu cercul de egal distan obinut din unghiul vertical observat, se obine - punctul navei cel mai probabil (observat); - se scoate din hart Ra la reperul de H cunoscut; - se determin corecia compasului: - se actualizeaz declinaia magnetic pentru momentul observaiei, se determin deviaia compasului i se compar cu valoarea sa din Tabela de deviaii: Ra d = Rm;
161

Rm Dc =
Na Ra Re2 Re1

din tabel
Ra

Dc= ( c=

Fig. 11.4

16.1.3. Controlul astronomice

coreciei

compasului

prin

procedee

Principiul procedeului const n compararea valorii calculate a coreciei compasului cu valoarea determinat a coreciei obinut prin msurtori astronomice la un moment dat. Procedee astronomice pentru efectuarea controlului coreciei compasului sunt: procedeul controlului coreciei compasului cu Soarele; procedeul controlului coreciei compasului cu Steaua Polar; procedeul controlului coreciei compasului cu un astru oarecare. Controlul coreciei compasului cu Soarele Procedeul se folosete pe timp de vizibilitate bun, pe timpul rsritului sau apusului Soarelui. Algoritm: se calculeaz punctul estimat pentru momentul aproximativ al rsritului (apusului); se actualizeaz declinaia magnetic; se calculeaz ora bordului pentru momentul rsritului (apusului) Soarelui cu BNA (British Nautical Almanac):
162

ora rsrit/apus Soare (Luna) la datapt =. Tm=tm = . Corecia pt diferena de latitudine =i t=. = Corectarea pentru longitudine =i t=. =______ Ora rsrit (apus) n punctul estimat tm = =______ ora rsrit (apus) la meridianul locului Tm= + f = tf= pentru ora oficial de var +f=. (Ora bordului) O=

- se calculeaz Az n momentul rsritului (apusului) Soarelui: se intr n tabla 37 a, b (DH 90) cu i i se obine Az; - se calculeaz declinaia () Soarelui (Lunii) pentru data efecturii controlului compasului: - se intr n BNA pentru data respectiv:
pentru Tm = .. = . (d =..) pentru Tm = + = =.

Dc=

- la momentul rsritului (apusului) se msoar Rc (Rg) la Soare cnd Soarele tangenteaz cu bordul inferior orizontul vizibil; - se determin c (g) i : Az = Rc =_________ c= d =_________ = se compar cu din tabel Az = Rg =_________ g=

g se compar cu g

Controlul compasului cu Steaua Polar Procedeul se poate aplica n condiii de vizibilitate bun, n emisfera nordic la latitudini mai mici de 70 latitudine nordic. Algoritm: - se determin punctul estimat al navei; - se actualizeaz declinaia magnetic; - se calculeaz Az folosind BNA:
163

ora bordului = f =____________ Tm = Pentru Tm = Ts = Pentru Tm = Ts =_____________ Pentru Tm = Ts = + =_____________ ts =

- din efemerida BNA, cu ts i e se scoate:


zs = NE (NW).. 360 =____________ Az =

- se msoar Rc (Rg) la Polar; - se determin c (g) i : Ra (Az) = Ra (Az) = Rc = Rg =________ c = g = c = d =________ = g = A=________ g =

se compar cu din tabel

g se compar cu g

Controlul compasului cu un astru la o nlime oarecare Procedeul se aplic n condiii de vizibilitate bun, pentru un astru vizibil, cu o nlime mai mic de 30. Algoritm: se determin punctul estimat al navei pentru momentul observaiei; se actualizeaz starea absolut a cronometrului: (Tm A) =
k n/24 =___________ (Tm A) act =

se calculeaz Tm:
A= + (Tm A) act =___________ Tm =

se determin P i ale astrului:


164

pentru Tm=T=.(V=.) =. (d=..) pentru Tm=.+1T= + = cu Tm, v sid +2Tm=._____________________________________ pentru Tm=.. T= = +=_________ t= dac t < 180 PW = t dac t > 180 PW = 360 - t

se calculeaz azimutul astrului:


log sin = +log ctg P = log n = n= Az

log tg =.. +log cos =.. +log cosec P =. log m = m= +n =_______ ctg zc = zc =

pentru ctg zc + zc se msoar de la polul ridicat spre E sau spre W dup cum indic P ; - pentru ctg zc zc se msoar de la polul cobort spre E sau spre W corespunztor lui P ;
Az = zc (NE) = 180 - zc (SE) = 180+ zc (SW) = 360 - zc (NW)

- se determin c (g) i :
Ra (Az) = Rc = c = se compar cu c Ra (Az) = Rg =________ g = se compar cu g

se determin i g: c = d =________ = g = A=________ g =

se compar cu din tabel

g se compar cu g.

165

Tabelul de deviaii al compasului magnetic

Dm 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

c +2.3 +1.7 +1.3 +1.0 +0.5 +0.0 -0.7 -1.5 -2.0 -2.7 -3.5 -3.7 -4.0 -4.3 -4.0 -3.7 -3.3 -2.5 -1.7

Dm 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360

c -1.7 -0.7 +0.3 +1.3 +2.0 +2.7 +3.5 +4.0 +4.3 +4.5 +4.5 +4.3 +4.0 +3.7 +3.5 +3.0 +2.7 +2.5 +2.3