Sunteți pe pagina 1din 3

Grile:

1.Locul in care se incheie tranzactiile bursiere se numeste: Ringul bursei 2.Pretul marfurilor tranzactionate la bursa se numeste: Cotatie 3.Contractele incheiate la bursa se numesc contracte: Futures 4.Documentul prezentat de client agentiei de brokera pt a demonstra e!istenta marfii se numeste: Warrant-ul ".#nde se afla C$%&' Chicago (.Daca un client doreste sa incheie contracte la bursa de marfuri se )a adresa: Unei societati de brokeraj *.Compensarea contractelor bursiere este realizata de catre: Casa de Compensatie +.$rokerul care incheie contracte in ringul bursei se numeste: Floor broker ,.Documentul intocmit clientului de catre agentia de brokera pe baza caruia se )a incheia contractual bursier este: Ordinul de bursa 1-.#n ordin de bursa nu cuprinde: Numele clientului 11..cordul prin care )anzatorul )inde cumparatorului dreptul/ dar nu si obligatia onorarii unui contract de )anz sau cump contra unui pret denumit prima se numeste: Optiune 12.%ptiunea care are la baza un contract de cumparare este: Optiune call 13.Cumparatorul unei optiuni nu poate sa: Schimbe optiunea 14.0n cazul e!ercitarii cumparatorul unei optiuni call: lateste prima optiunii 1".La tranzactiile cu optiuni/ prima se plateste: !n momentul e"ercitarii optiunii 1(.Piata de capital este componenta a: ietei #inanciare 1*.Persoanele care fac tranzactii de dimensiuni moderate pe piata de capital se numesc: $mitenti 1+.1andamentul unei actiuni se masoara in: 1,.Conducatorul unei emisiuni de actiuni este: %ead manager-ul 2-..utoritatea administrati)a autonoma care are prerogati)e atat in domeniul pietei de capital cat si al burselor de marfuri pe teritoriul 1omaniei este: Comisia Nationala a &alorilor 'obiliare(

Subiecte deschise:
)(!denti#icati conditiile speci#ice de*+oltarii burselor in Romania( %ferta trebuie sa fie ampla/ cererea sa fie sol)abila si relati)e constanta/ produsul sa fie omogen si depozitabil/ preturile sa fie )olatile/ sa e!iste posibilitatea e!ecutarii in natura a contractului de bursa/ sa e!iste o acti)itate speculati)a. ,(Care sunt trasaturile caracteristice ale pietei bursierePiata simbolica/ selecti)a/ reprezentati)a/ libera/ cu caracter concurential/ echilibrata/ a licitatiilor. .(Care sunt deosebirile dintre contractile #utures si cele #or/ardContractul futures este specific pietei bursiere/ iar cel for2ard pietei fizice. Contractul for2ard este un contract tipic pe cand contractul futures este unul incheiat numai la bursa. Contractul for2ard poate a)ea ca obiect orice acti)e/ iar cel futures are ca obiect doar anumite acti)e. 0( re*entati tipurile de operatiuni incheiate la bursele de mar#uri( %peratiuni la disponibil3 %peratiuni la termen 4operatiuni speculati)e/ de hedge/ de arbitra / facultati)e multiple/ de spreading53 %peratiuni la termen special 4optiuni5. 1(Care sunt elementele care determina ba*aCost6of6carr7 4C%C53 &ime cost 4&C53 1iscul de )ariatii. 2(Cum se derulea*a o tran*actie bursieraa. Clientul da ordin de )anzare8cumparare si depune garantia pt initierea tranzactiilor3 b. %rdinul este transmis brokerului din bursa3 c. %rdinul este e!ecutat in ringul bursei3 d. Contractele se inregistreaza la Clearing 9ouse 4C953 e. $rokerul returneaza agentiei de brokera caietul de ordine semnat3 f. .gentia instiinteaza clientul asupra e!ecutarii ordinului3

g. :unt transmise datele din contul clientului/ iar Clearing 9ouse face ;marcarea la piata< a pozitiilor deschise/ compensarea si lichidarea contractelor3 h. Clearing 9ouse transmite situatia clientului catre agentia de brokera care plateste8incaseaza sumele rezultate3 i. Clientul primeste situatia completa a contului sau futures. 3(Ce rol are Casa de Compensatie in derularea tran*actiilorCasa de Compensatie 4Clearing 9ouse5 face ;marcarea la piata< a pozitiilor deschise/ compensarea si lichidarea contractelor. C9 transmite situatia clientului catre agentia de brokera . 4($lementele cuprinse in COC( Cheltuieli de transport3 cheltuieli de asigurare a marfi3 cheltuieli de incarcare8descarcare. 5(Care sunt cele doua stari ale ba*eiC%=&.=>% sau 1?P%1&3 $.C@A.1D.&0%= sau D?P%1&. )6(Ce rep( operatiunile speculati+e simple%peratiunile speculati)e simple sunt realizate in scopul obtinerii unui profit din diferentele de pret intre momentul inchiderii contractului si momentul lichidarii pozitiei luate in bursa. ?!ista 2 tipuri de operatiuni speculati)e simple: speculatorul la scadere sau a la baisse care mizeaza pe o scadere a pietei si deci pe reducerea )alorii contractelor futures3 speculatorul la crestere sau a la hausse care anticipeaza o crestere a pretului si da un ordin de cumparere futures 4pozitie long5. ))(Cand reali*ea*a pro#it speculatorul a la hausse:peculatorul a la hausse realizeaza profit cand pretul creste. .ceasta crestere ii ofera posibilitatea lichidarii contractului de cumparare initial printr6unul de )anzare la un pret mai mare. ),(Cum #unctionea*a operatiunile speculati+e comple"e%peratiunile speculati)e comple!e sau de spreading constau in luarea la bursa a doua pozitii opuse pe pietele futures/ contractele respecti)e a)and scadente diferite. .stfel/ un operator care cumpara pentru scadenta t1 4pozitie long5 face concomitant o )anzare pentru scadenta t2 4pozitie short5. ).(Ce rep( hedging-ul de cumparare9adging6ul de cumparare presupune cumpararea la un moment dat de contracte futures in scopul acoperirii riscului de crestere a pretului la o marfa fizica pe care operatorul intentioneaza sa o achizitioneze la o data ulterioara. )0(Ce rep( hedging-ul de +an*are9adging6ul de )anzare este realizat de catre un operator care la un moment dat detine in stoc sau cumpara marfa sau preconizeaza sa produca o cantitate de marfa fizica si/ in acelasi timp sau ulterior/ )inde un numar echi)alent de contracte futures. )1(Care sunt contractele bursiere pe optiuni%ptiunea este un acord prin care )anzatorul optiunii )inde cumparatorului optiunii/ contra unui pret denumit prima/ dreptul/ dar nu si obligatia de a cumpara un acti) de la el sau de a6i )inde un acti)e sau de a renunta la tranzactie. )2(Care sunt a+antajele cumparatorului unei optiuni call0n)estitorul isi cumpara dreptul de a se declara comparator sau de a renunta la tranzactii3 cumparatorul beneficiaza de optiunea call in cazul cresterii pretului acti)ului de baza al optiunii. )3(Care sunt a+antajele +an*atoului unei optiuni callBanzatorul optiunii call transfera cumparatorului optiunea call oportunitatea de a castiga in cazul cresterii preturilor/ el asumandu6si pierderea3 castigul )anzatorilor este sigur cand cumparatorii renunta la tranzactie. )4(Care sunt a+antajele cumparatorului unei optiuni putPrin cumpararea unei optiuni put/ in)estitorul isi cumpara dreptul de a se declara )anzator sau de a renunta la tranzactie3cumparatorul beneficiaza de optiunea put in cazul scaderii pretului acti)ului de baza al optiunii.

)5($"plicati elementele contractului pe optiune( a. Pretul de e!ercitare este pretul fi!at de bursa sau banca/ care de)ine )alabil in momentul e!ercitarii optiunii3 b. Prima este pretul optiunii si are doua )alori: intrinseca si in timp3 c. .cti)ul de baza al contractului este reprezentat fie de contractul futures care se )inde sau cumpara la e!ercitarea optiunii/ fie de un alt acti) cum ar fi dobanda/ indici/ )alute. d. Data de e!pirare reprezinta momentul in care sau pana la care se poate e!ercita optiunea. ,6(Care este rolul si locul bursei de +alori$ursa de )alori are un rol important in reorientarea si restructurarea acti)itatilor economice3 a uta la directionarea fondurilor spre domeniile/ sectoarele sau firmele de )arf3 asigura lichidarea acti)elor financiare3 asigura e)aluarea corecta a firmelor3 este un motor al economiei3 este un barometru al unitatii economice. ,)( re*entati tipuri de operatiuni incheiate la bursa de +alori( Dupa tipul tranzactiei: a.&ranzactii de tip .C?10C.= 4cash/ tranzactii ;in mar a</ )anzarile scurte sau short selling53 b.&ranzactii de tip ?#1%P?.= 4la )edere/ cu reglementare lunara/ conditionale5. Dupa scopul urmarit: a.%peratiuni simple de in)estire sau de modificare a structurii unui portofoliu3 b.%peratiuni speculati)e3 c.%peratiuni cu caracter ethnic. ,,( re*entati tipurile de in+estitori e"istenti pe piata de capital( a.0ndi)iduali: pasi)i si acti)e3 b.0nstitutionali: firme care fac tranzactii de dimensiuni mari. ,.(Care sunt etapele unei emisiuni de actiunia.$rokerul primeste un ordin de cumparare a actiunii3 b.$rokerul deschide clientului un cont in mar a3 c.$rokerul cumpara de la bursa titlurile3 d.$ursa remite brokerului titlurile3 cD.$rokerul cere credit la o banca3 c<.$rokerul primeste banii de la banca3 e.$rokerul il anunta pe client ca s6a incheiat tranzactia3 f.&itlurile achizitionate raman in posesia brokerului ca si collateral3 g.Clientul da ordin de )anzare a titlurilor achizitionate3 h.$rokerul )inde titlurile de la banca 4la un pret mai mare5 si recupereaza imprumutul/ dobanda si comisioanele. Ba da si clientului profitul obtinut de acesta.