Sunteți pe pagina 1din 19

CONTRACTE OPTIONS , FUTURES FORWARD

SI

Contractele

options

Optiunea este un contract de vanzare-cumparare intre doua parti, care confera cumparatorului dreptul, dar nu si obligatia, de a cumpara sau a vinde o anumita cantitate de marfuri, valute, valori mobiliare sau instrumente financiare la un pret prestabilit, la sau inaintea unei anumite date numita scadenta.

Pentru a intra in posesia acestui drept, cumparatorul plateste van atorului contractului un pret denumit prima!
In Romania, piata options este activa la Sibex.

E"E#ENTE ale contractului . Pretul de e$ercitare este pretul sta%ilit drept re&erinta in momentul cumpararii'van arii optiunii! Pentru &iecare din cele doua parti implicate in tran actie acest pret este un nivel important, deoarece repre inta valoarea de la care pierderea sau casti(ul lor )in &unctie de tipul de optiune si de po itia s*ort sau lon(+ incepe sa ia proportii.

pretul de e$ercitare este pretul activului suport re ervat pentru van are sau cumparare )in &unctie de tipul optiunii+ de catre cumparatorul optiunii.

Cand se tran actionea a un contract options se tran actionea a dreptul de a cumpara sau a vinde contractul corespun ator! Pretul de e$ecutare la scadenta este pretul la care se lic*idea a contractele options ,in %ani,

Optiunile CA"" dau cumparatorului dreptul, dar nu si obligatia, de a cumpara, activul suport la pretul de exercitare, la o anumita data sau pe o anumita perioada pana la acea data!

-an atorul optiunii call are obligatia de a vinde activul suport daca cumparatorul optiunii decide exercitarea acesteia.

optiune call este .in %ani atunci cand pretul de exercitare este mai mic decat pretul curent de tranzactionare al activului suport. cumparatorul optiunii are dreptul de a cumpara activul suport la un pret care este mai mic decat pretul la care il poate achizitiona direct de pe piata si poate obtine astfel un profit.

O optiune este /la %ani/ daca pretul pe piata,la scdenta este e(al cu pretul de e$ercitare al optiunii! O optiune call a carei pret de e$ercitare este mai mare decat pretul titlurilor la scadenta este /in a&ara %anilor/! Optiunea PUT da cumparatorului dreptul dar nu si o%li(atia de a vinde activul suport pana la scadenta, la pretul de e$ercitare in sc*im%ul primei

put platite van atorului la inc*eierea tran atiei! -an atorul optiunii put are o%li(atia de a cumpara activul suport daca cumparatorul optiunii decide e$ercitarea acesteia! Ca si in ca ul optiunilor CA"", van atorul incasea a si pastrea a prima indi&erent daca optiunea este sau nu e$ercitata o optiune put este / in a&ara %anilor/ daca pretul sau de e$ercitare este mai mic decat pretul activului la scadenta0 "a scadenta, optiunile /la %ani/ si /in a&ara %anilor/ e$pira pur si simplu, &ara a &i e$ercitate si in acest ca , van atorul pastrea a prima incasata de la cumparator! Avanta1e ale OPTIONS

mana(ementul riscului, speculatia, e&ectul de levier, diversi&icarea, multi&unctionalitatea si costurile de tran actionare reduse.

Optiunile Put o&era posi%ilitatea protectiei impotriva scaderii preturilor actiunilor din porto&oliu, ele putand &i considerate o polita de asi(urare impotriva scaderilor de pret

iar optiunile Call o&era posi%ilitatea *ed(in(ului de porto&oliu c*iar daca in ca ul lor e&icienta operatiunilor este limitata! Avanta1e pentru cumparatorii de optiuni Cumparatorii de optiuni se %ucura de cateva avanta1e suplimentare2 "IPSA O3"I4ATI-ITATII2 optiunile dau cumparatorului dreptul, dar nu si obligatia, de a cumpara sau vinde contractul futures suport.

RISC "I#ITAT PENTRU CU#PARATOR2 odata optiunea cumparata, riscul cumparatorului este strict limitat la suma initiala platita pentru achizitionarea optiunii (prima). Pierderea maxima pe care o poate inregistra este chiar prima. NU NECESITA P"ATA DE #AR5E: trebuie retinut faptul ca in cazul tranzactiilor cu optiuni numai vanzatorilor li se solicita sa depuna marje la initierea tranzactiilor.

CONTRACTE FORWARD SI FUTURES


am%ele tipuri de contracte repre inta un an(a1ament intre doua entitati cu privire la un anumit suport de re&erinta00 pre inta si elemente commune,dar si distinctive0 contractul &or6ard constituie un an(a1ament contractual de a vinde sau cumpara la un pret presta%ilit in momentul inc*eierii tran actiei ,o cantitate speci&icata dintr7un activ suport,la o data viitoare,numita scadenta0 7casti(ul sau di&erenta re ulta din relatia e$istenta intre pretul speci&icat al contractului si pretul pe piata la scadenta )spot0+ 7intre cele doua parti ,intervine decontarea ,cand de%itorul plateste creditorului valoarea contractului0

Contractul &utures este o intelegere intre un vanzator si un cumparator de a vinde cumpara o cantitate standard de active

cu livrarea in viitor la o data numita !scadenta si la un pret negociat in momentul incheierii tranzactiei, totul in baza unor clauze standardizate"

Contractele &utures reprezinta o forma standardizata a contractului for#ard.

$ontractul for#ard nu lasa partenerilor in tranzactie nici o posibilitate de iesire din pozitii. %aca cumparatorul nu mai are nevoie de activul respectiv la scadenta, el nu poate anula intelegerea din contractul for#ard intrucat pierde garantia. &a fel , si vanzatorul daca nu mai doreste sa vanda sau sa livreze la scadenta. 'ractic cele doua parti, negociind intre ele termenii contractului, sunt !captive in interiorul clauzelor lui.

Istoria moderna a pietei &utures incepe in 89:9 in SUA, odata cu in&iintarea la C*ica(o a unei piete &utures )sau la termen+ administrata de C*ica(o 3oard o& Trade )C3OT+! Primele contracte &utures au avut ca o%iect produsele a(ricole urmate mai tar iu de metale si, in &inal, d in strumentele &inanciare )o%li(atiuni, rate ale do%an ii si indici %ursieri+,

iar in 8;9< au &ost lansate optiunile pe contracte &utures!

Tran actionarea unui contract &utures presupune e$istenta a < parti2 un cumparator si un van ator

Tran actionarea contractului &utures repre inta de &apt o intele(ere intre cumparator si van ator prin care acestia se o%li(a sa cumpere, respectiv sa vanda mar&a respectiva )activul suport+! In momentul per&ectarii acestei intele(eri nu are loc nici un &el de sc*im% mar&a'%ani )decontare+ intre cele doua parti, cumparatorul si van atorul ne&acand altceva decat sa .%ata palma, asupra activului suport si asupra pretului acestuia! "ivrarea de catre van ator a activului7suport, respectiv plata acestuia de catre cumparator urmea a sa se intample la o data ulterioara per&ectarii intele(erii, data numita scadenta contractului &utures! In practica &inanciara, livrarea activului suport si plata acestuia sunt inlocuite de decontarea contractului pe %a a pretului activului suport pe piata pe care acesta se tran actionea a!

De e$emplu, daca activul suport este repre entat de actiunile unui emitent de la %ursa, la data scadenta a contractului &utures cumparatorul primeste di&erenta dintre ultimul pret al actiunii la %ursa si pretul la care a &ost inc*eiat contractul, in ca ul in care pretul de la %ursa este mai mare, sau tre%uie sa plateasca aceasta di&erenta in ca ul in care pretul actiunii este mai mic decat cel din contract!

Tran actionarea la %ursa a contractelor &utures &ace posi%ila inc*iderea po itiilor si inainte de scadenta, la pretul din piata, eliminand inconveniente cum ar &i %locarea %anilor pe o perioada determinata de timp sau imposi%ilitatea de a pro&ita de o evolutie %una a pretului activului suport survenita inainte de scadenta!

E$ista si decontare &i ica pentru unele tipuri de contracte futures, asa cum sunt cele pe mar&uri2 petrol, cereale, metale etc!

Clau e standardi ate ale contractelor &utures


$ele mai importante clauzele standardizate ale contractului futures sunt:

Sim%olul contractului - acesta identifica tipul contractului &utures si este in general asemanator cu cel al activului suport corespunzator. Activul suport - este marfa sau produsul care face obiectul contractului si care este tranzactionata pe piata spot.

active suport posi%ile: actiunile, marfurile, valutele, dobanzile bancare si indicii bursieri.

Caracteristica principala a unui activ suport trebuie sa fie posibilitatea de a stabili un pret de referinta accesibil tuturor participantilor la piata, in orice moment.

Cotatia - se exprima la fel ca si pe piata spot, folosind aceleasi unitati de masura.

%e exemplu, cursul ()R RO* este exprimat atat pe piata interbancara cat si pe piata &utures in euro lei +()R RO*,, contractele futures pe actiuni listate la %ursa au cotatii exprimate tot in lei actiune, rata dobanzii se exprima pe ambele piete +spot si futures, in puncte procentuale, iar indicii bursieri si paritatea ()R )S% se exprima in puncte de exemplu -../01,

Pasul de tran actionare - reprezinta fluctuatia minima pe care o poate avea pretul pe piata &utures. #ultiplicatorul, sau marimea o%iectului contractului - este standardizata pentru fiecare contract si reprezinta cantitatea de activ suport tranzactionata in cadrul unui contract &utures.

%e exemplu, daca se tranzactioneaza un contract futures pe cursul )S% RO*, iar multiplicatorul este -111, atunci practic se tranzactioneaza echivalentul a -.111 dolari.

%aca un investitor doreste sa cumpere pe piata &utures echivalentul a 2.111 dolari, atunci el va trebui sa cumpere 2 contracte.

Data scadentei - este ziua in care expira contractul futures, si in care se stabileste pretul de decontare, sau cotatia de referinta al activului suport, fie el actiune, dobanda bancara, curs valutar, indice bursier, etc.

"a cele mai multe %urse, scadentele contractelor sunt trimestriale, acestea fiind plasate in lunile martie, iunie, septembrie si decembrie. 3iua scadentei difera de la o bursa la alta. In prezent, ma4oritatea contractelor au patru scadente pe an, iar prima zi de tranzactionare este cu un an inaintea scadentei.

#ecanismul de tran actionare

-'ozitia deschisa pe piata &utures este un contract futures cumparat sau vandut si nelichidat printr-o operatiune inversa.

$u alte cuvinte, in momentul in care un investitor cumpara sau vinde un contract futures pe un anumit contract, i se deschide o pozitie pe piata respectiva. 5ceasta inseamna ca investitorul respectiv si-a asumat o obligatie de vinzare sau cumparare a activului suport la scadenta contractului. Orice contract futures tranzactionat presupune deschiderea a doua pozitii:

una de van are +denumita si pozitie !short , in contul vanzatorului si una de cumparare +denumita si pozitie !long , pentru cumparator. 'ozitiile deschise sunt inregistrate in sistemul de tranzactionare al 6ursei. In momentul in care contractul futures este lichidat, pozitiile deschise corespunzatoare se inchid.

Contractul &utures poate fi lichidat fie prin luarea unei pozitii de sens opus inainte de scadenta +de exemplu un contract futures de cumparare poate fi inchis prin incheierea unui contract de vanzare pe acelasi activ suport si la aceeasi scadenta,, fie in urma decontarii, la data scadentei.

$astigul sau pierderea sunt date in fiecare din cele doua cazuri de diferenta de pret, pozitiva sau negativa, intre pretul la care a fost incheiat contractul initial si cel la care a fost inchis.

Depunerea si mentinerea mar1ei


7arantarea tranzactiilor si a decontarilor pe piata &utures se face de catre $asa de $ompensatie. 'entru fiecare pozitie deschisa de investitori pe acesta piata, membrii compensatori stabilesc si colecteaza de la acestia garantii banesti, numite mar4e.

'entru a putea tranzactiona un contract &utures, atat cumparatorul cat si vanzatorul trebuie sa constituie aceasta garantie numita mar1a.

8ar4a are rolul de a acoperi o potentiala evolutie de pret nefavorabila, care ar putea genera pierderi investitorului. la scadenta, in cazul unei pierderi, aceasta va putea fi acoperita de cel care a realizat-o. *ivelul acestor mar4e este stabilit separat pentru fiecare contract de catre $asa de $ompensatie si poate fi modificat periodic, in functie de volatilitatea pietei sau valoarea contractului futures. mar4ele pentru contracte cu active suport volatile+ actiunile,, sunt mai mari, pentru ca si pierderea potentiala pe care sunt destinate sa o acopere este mai mare si poate surveni mai rapid. 'entru valute, unde cotatiile sunt de obicei mai stabile, mar4ele sunt si ele mai reduse.

Re(ula (enerala2 Cumparatorul de contracte &utures va casti(a daca pretul contractelor cumparate va creste si va pierde daca pretul va scadea!

-an atorul de contracte &utures va casti(a cand preturile vor scadea si va pierde cand preturile vor creste!

E=E#P"U" 8!

Un investitor, intuieste ca titlurile SIF> vor creste si decide ca ac*i itionarea acestora ar &i oportuna!

Con&orm speci&icatiilor, investitorul va tre%ui sa detina in contul de mar1a suma de ?,<??? lei'actiune, respectiv <?? lei pentru un contract DESIF>, ec*ivalentul a 8!??? de actiuni! Pretul de cotare la care acesta intra in piata este 8,@>?? lei'actiune! Deci in urma cumpararii unui contract DESIF>, va detine o po itie desc*isa pe cumparare )lon(+! Presupunand ca pretul evoluea a si la s&irsitul ilei noul pret de cotare este de 8,:>??, pro&itul re ultat in urma inc*iderii contractului )un contract poate &i vandut si

cumparat de mai multe de ori in aceeasi i daca preturile sunt convena%ile pentru investitor+ va &i de2 )8,:>?? 7 8,@>??+$8!???A8?? lei! Ca urmare suma din contul de mar1a va &i de2 <?? B 8?? A @?? lei!
Raportat la suma imo%ili ata initial drept mar1a )<?? lei+, pro&itul a&erent acestei operatiuni )8?? lei+ repre inta >?C

E=E#P"Ul < Un investitor cumpara un contract &utures DESIF> )avand marimea de 8!??? actiuni+ desc*ide 8 po itie lon( la pretul de 8!:??? lei ' actiune si apoi il vinde )inc*ide po itia+ la pretul de 8!>??? lei'actiune, in urma acestor operatiuni el reali ea a un pro&it de )8!>??? D 8!:???+ E 8!??? E 8 A 8?? lei

Daca el ar inc*ide po itia la pretul de 8!@??? lei'actiune, ar marca o pierdere de )8!@???78!:???+ E 8!??? E 8 A 7 8?? lei
pretul de inc*idere )e$ecutare+ a unei po itii desc*ise in piata &utures este pretul din piata la care investitorul isi inc*ide po itia!

Apelul in mar1a
In situatia in care suma in cont a investitorului a1un(e la o valoare ne(ativa )din cau a inre(istrarii pierderii+, acesta se a&la in apel in mar1a! El are o%li(atia ca pana la ora 8< a ilei urmatoare celei in care a intrat in apel in mar1a sa7si inc*ida po itia sau sa alimente e contul cu suma necesara, alt&el po itia va &i inc*isa automat de catre trader! Daca se intampla ca mar1a care s7a de%locat in urma inc*iderii po itiei sa nu7i acopere pierderea ast&el incat soldul contului sa &ie po itiv, investitorul va tre%ui sa alimente e contul imediat pentru a remedia situatia!

vezi www.interfinbrok