Sunteți pe pagina 1din 3

Referat - Biofizic

Radioterapia
antitumoral
Material alctuit de:
Borota Adina Lorena
Elev la Colegiul de tiine
Grigore Antipa Braov
Clasa 1B
PRINCIPIILE RADIOTERAPIEI ANTITUMORALE N ONCOLOGIE
Radioterapia (R! este o disciplin specializat "n utilizarea radia#iilor "n scopuri terapeutice$ o %odalitate de
trata%ent loco-regional al cancerului$ "n care radia#iile ionizante sunt utilizate la pacien#ii cu cancere &i alte 'oli(
Scopul radioterapiei este ad%inistarea unei doze precise de radia#ie "ntr-un volu% tu%oral foarte 'ine-definit cu
un %ini%u% de efecte to)ice posi'ile pe #esuturile sntoase din vecintate$ av*nd ca rezultat+ eradicarea tu%ori$
cre&terea calit#ii vie#ii &i prelungirea supravie#uirii cu efecte secundare rezona'ile(
,rin radiaie se "n#elege producerea &i propagarea prin spa#iu sau printr-un %ediu oarecare a unei energii cu
anu%ite caracteristici( Radia#iile ionizante sunt acele radia#ii care sunt capa'ile s produc ioni la trecerea printr-un
%ediu(
Radiaile ionizante se pot "%pr#i "n dou %ari categorii+ electromagnetice &i corpusculare(
-(Radiaiile electromagnetice dup %odul de producere se "%part "n+
- fotoni sau raze .$ produse artificial de aparate Roengen$ acceleratori liniari$ 'etatroane$ ciclotroane(
- raze ga%%a$ e%ise prin dezintegrarea nucleelor radioactive naturale ( Radiu$ Radon$ ,oloniu! sau
artificiale ( izotopi radioactivi de co'alt Co /0 sau Cesiu 112!(
II. Radiaiile corpusculare utilizate "n radioterapie sunt+
electronii$ protonii$ neutronii$ pi-%ezonii$ particule alfa sau nuclee ato%ice (
Acestea sunt utilizate "n nu%ai c*teva centre specializate din lu%e(
Combiarea modalit!"ilor terapeutice
A( Radioterapia singur
#. 3n asocia#ie cu c4irurgia5 pre-$postoperatorie &i intraoperatorie(
C. 3n asocia#ie cu c4i%ioterapia
Plaul terapeutic
6dat ce pacientul accept &i se%neaz consi%#%*ntul pentru radioterapie$ ur%torul pas este procesul de
si%ulare &i planificarea trata%entului - sinoni% cu localizarea tridi%ensional a volu%ului #int$ prescrip#ia dozei$
te4nica de iradiere$ doza zilnic$ doza la tructurile critice$ frac#ionarea dozei$ doza total$ %odalit#ile de
ad%inistrare pentru a o'#ine distri'u#ia dorit "n volu%ul #int &i docu%entarea dozei(
7e utilizeaz un dispozitiv nu%it si%ulator "n care planningul terapeutic este efectuat cu a8utorul unui co%puter
to%ograf (C!$ de catre radioterapeut sau %ai nou se reco%anda re%eneurile(R9:! ele fiind rezonante %agnetice
si nu au efecte secundare la fel de %ari precu% radiatiile de la C(
E$ectele %ecudare ce apar la nivelul structurilor nor%ale vecine unor tu%ori dup aplicarea unor doze
tu%oricide se clasific "n func#ie de %o%entul apari#iei "n trei clase+
a( Efectele acute apar "n ti%pul iradierii sau i%ediat dup trata%ent ( survin la interval %ai redus de ;0 de zile!$
"n special la nivelul #esuturilor cu %ultiplicare rapid+ %ucoasa orofaringian (%ucit$ erite%!$ %ucoasa digestiv
(diaree$ dureri a'do%inale$ vrsturi!$ #esut 4e%atopoietic (ane%ie$ neutropenie$ pancitopenie!$ fanere (alopecie!(
3n %ulte cazuri vindecarea leziunilor acute este inco%plet fiind ur%ate de sec4ele per%anente (
'( Efectele intermediare survin la c*teva spt%*ni dup iradiere &i sunt "n general per%anente(
c( Efectele tardive - pot apare cel %ai devre%e la c*teva luni sau %ai t*rziu dup iradierea ini#ial( 7e %anifest
prin necroz$ fi'roz$ ulcera#ie$ for%are de fistule sau insuficienta de organ( 9ecanis%ele patogenice ce stau la 'aza
acestor %odificri sunt alterrile stro%ei vasculo-con8unctive$ ur%ate de pertur'ri trofice &i scderea nu%rului
celulelor parenc4i%atoase (func#ionale! &i "nlocuirea acestora cu #esut con8unctiv fi'ros( rata%entele co%plica#iilor
tardive postradice disponi'ile sunt pu#in eficace(
7ec4elele pe ter%en lung dup radioterapie sunt %ai severe la copil &i se %anifest prin tul'urri de cre&tere
care au la 'az %odificri osoase$ cartilaginoase$ endocrine &i ale siste%ului nervos central(
E&aluarea r!%pu%ului la tratmet
<up ce R este ter%inat sau "n cursul trata%entului este necesar evaluarea rspunsului(
Radioterapia a progresat enor% de la descoperiea radia#iilor-. "n ur% cu 100 de ani( <escifrarea propriet#ilor
fizice &i c4i%ice ale radia#ilor au condus la progrese %ari "n c*%pul radioterapiei$ fc*nd posi'il vindecarea a %ii
de pacien#i de pretutindeni &i evitarea consecin#elor %utilante ale radioterapiei( -ntroducerea co%puterelor &i a
planningului terapeutic 1-< au deter%inat la accelerarea acestor progrese "n ulti%ile decade( -nde)ul terapeutic a
crescut prin cre&terea dozelor &i prote8are #esuturilor sntoase( -nova#iile recente precu% terapia siste%ic cu
radionuclizi$ noi %odalit#i de 'ra4iterapie precu% escaladarea dozelor prin te4nica -9AR (radioterapia cu
%odularea intensit#ii! ofer speran#e pentru noi a%eliorri la pacien#ii cu cancer(
7tudiile clinice care au investigat aceste strategii de dezvltare "n co%'inarea trata%entelor$ particular cu
c4i%ioterapia citoto)ic &i cu 'iologia %oleculare vor asigura progresul continuu "n do%eniul radioterapiei "n anii
ur%tori((=!
#I#LIGRA'IE
1( >>>( 7fatul %edicului(ro
=( Bild E( ,rincipiile &i locul radioterapei "n trata%entul cancerelor( -n Bild E$ 9iron L
(ed! Oncologie general( Curs pentru studen#i$ ?9@ A GR(( ,opa -a&i+ 1;0- ===( =/0(
1( Bacso B( ,rincipiile &i indica#iile radioterpiei( -n :agC : (ed! Principii de cancerologie
geneal( Ed( 9edical ?niversitar -uliu Da#egaanu$ Clu8 E:apoca =002+ 10/-112(
F( E%il 7trunga- Biofizica si -%agistica 9edicala E ed( -asi =010
G( 4eodore C( Ruc4$ Ho4n @(- Biofizica si @iziologie 9edicala E ed( 9edicala 1;/1(

S-ar putea să vă placă și