Sunteți pe pagina 1din 15

1.

La baza piramidei lui Maslow se afla:


f) nevoile fiziologice deoarece conditioneaza echilibrul vital si supravietuirea
2. Valorile cultural care intereseaza in marketing sunt:
a) cultura de baza
b) subculturile
3. Intre conditiile schimbului avem
a) sa existe cel putin doua parti, posesori de bunuri cu valori intrebuintare diferite
d) libertatea indivizilor de a accepta sau refuza oferta
e) libertatea comunicarii intre participantii la schimb
4) Dorintele reprezinta:
d) manifestari concrete ale cererii efective pe piata, in concortanta cu .
5. Dupa natural lor nevoile pot fi:
a) primare, in sensul ca ca se manifesta si influneteaza comportanemul de cumparare si secundare in
sensul ca se pastreaza inca latent in raport cu comportamentul de consum
6. Dupa sarcinile pe care si le asuma marketingul poate fi:
a) stimulativ
d) conversional
e) remarketing
f) industrial
g) demarketing
7. Intre componentele micromediului intreprinderii intalnim:
a) furnizorii
b) intermediarii
e) clientii
8. Principalele tipuri de concurenta pe piata sunt:
a) concurenta de marca, de solutii si de produs
9. Piata de referinta este:
b) o piata definite concret su aspect goegrafic, socio demographic, descriptibila sub aspect economic,
juridic si specificata pentru o intrepr sau produs
10. Din populatia totala a unei piete consumatorii repr:
b) personae care au adoptat produsul in consum sau il vor adopta cu un anumit grad de certitudine
11. Nonconsumatorii absolute sunt pers care:
c) nu au si nu vor avea nevoie de produs
12. Piata teoretica repr:
b) piata formata din consumatori si noncunsumatori relative
c) diferenta dintre populatia totala a pietei si nonconsumatori absolute
13. Piata protejata a intrepr repr:
c) piata minima acceptabila sub care supravietuirea firmei este in pericol
14. Cota relative de piata repre:
c) raportul dintre cota de piata a firmei si cota de piata a principalului concurrent
d) raportul dintre piata intrep si piata principalului concurrent
15. In procesul segmentarii diferentierea presupune:
a) analiza difersitatii cererii in interiorul unei anumite piete
16. Segmentarea pana la nivelul individului este:
a) corecta in cazul serviciilor
d) corecta si utila in anumite situatii
f) utila in cazul produselor la comanda
17. Piata organizational cuprinde:
a) cumparatorii ca nu sunt consumatori finali
18. Piata industrial cuprinde agricultura ?
b) nu
19. Piata intreprinderii este:
f) parte din piata produsului de referinta pe care produc sau distrib vinde in nume propriu, in interes
propriu si sub marca proprie
20. Capacitatea pietei produsului repre:
c) cantitatea maxima dintrun produs care poate fi absorbita de piata tinand seama de limitele biologice
si psihice ale consumatorului
d) cantitatea maxima dintrun produs care poate fi ab pe piata tinand seama de limitele tehnice ale util
industriali
21. Cota relative de piata repr
c) rap proncentual dintre cota de piata a firmei si cota de piata a principalului concurrent
d) raportul proncentual dintre piata intrep si piata principalului concurrent
22. Principalii indicatori care caract aria si localizarea pietei sunt:
a) gradul de concentrare a piatei
f) gravitatia comerciala
g) gradul de solicitare a retelelor de distributie
23. Atributele care stau la baza alegerii criteriilor de segmentare sunt:
a) pertinent
b) posibilitatile de masurare
e) valoarea practica
24. Intre principalele etape ale unei cercetari de marketing se afla:
a) definirea problemei
e) culegerea si prelucrarea infor
f)redactarea raportului cercetarii
25. Intre componentele structural ale unui raport de cercetare putem intalni:
a) rezumatul
b) metodologia de cercetare utilizata
c)concluzii si recomandari
d)obiectivitatea cercetarii
26. cercetarea de marketing este
b) o tehnica de investigare riguroarsa, ablosul obiectiva..
27. O cercetare instrumental vizeaza:
b) crearea si validarea instrumentului de cercetare
28. O cercetare primara de marketing este:
d) presupune culegerea de informatii dicert de la purtatorii cererii
29. cele mai importatnte surse secundare de informatii sunt:
c) documentele si publicatiile specializate
d) studiile de piata mai vehic
f) buletinele informative
g) evidentele contabilie
30. Intre avantajele pe care pe prezinta informatiile secundare in cercetarea de marketing se numara:
a) obtinerea lor se poate realize foarte rapid
c) necesita effort minim de obtinere
31. Principalul rol al experimentului in cercetare de marketing este acela de a:
a) evidential legatura de cauzalitate care exista intre doua variabile cu care se opereaza
32. Principalul rol al observarii in cercetarea de marketing este:
b) supune atentiei si a inregistra datele cu privire la actiunile si evenimentele care au loc pe piata
33. Un panel al consumatorilor este:
A) un esantion permatnet si reprezentativ pentru o anumita parte din colectivitatea de consumatori
34. Validarea unui chestionar este:
D) o cercetare instrumental
35. cercetarea facturilor,chitantelor,reclamatiilor si altor inscrisuri este:
b) nonreactive
d) de birou
36. Etapele procesului de cumparare sunt:
a) constientizarea nevoii punerea problemei
c) culegerea si prelucrarea infor
d) evaluarea alternativelor
f) adoptarea deciziei si efectuarea cumpararii
g) reactii postcumparare
37. principalele surse de informatii utilizate de comparator in fundamentarea deciziei de cumparare
sunt:
c) surse personale
d) surse publice
f) surse comerciale
38. Amploarea fazei de cautare a infor necesare deciziei de cumparare este:
a) direct proportional cu riscul perceput
39. Constientizarea problemei este etapa proceslui de cumparare in care cumpar:
b) constientizeaza existent unei nevoi de acoperit
40. Inclinatia oamenilor spre consum sau spre economii sunt factori care regleaza:
a) puterea de cumparare a acestora
c) veniturile individuale
41. In studiul comportamentului de cumparare si consum. Pers care exercita influenta asupra altor se
numesc:
a) lideri de opinie
42. In cazul cumpararilor de produse ieftine si simple, riscul perceput este:
c) neglijabil
43. In cea mai mare masura, nivelul cererii consum este determ de:
b) venitul acestora
44. Prin comparator industrial intelegem:
b) cump care achizi marfa in vederea producerii alte marfi
45. Un cump agricol achizi ingrasaminte chimice pt a le folosi in ferma sa . E este
b) cump neindustrial
c) comparator final deoarece ingrasamintele nu mai pot fi refolosite
46. Piata industrial este:
c) piata pe care se achizi bunuri necesare producerii altor bunuri
47. Intre particularitatile cumpar organizationale, comparative cu cele indiv, mentioana:
a) cump se face in vederea atingerii unor scopuri
b) cump nu vizeaza satifactii personale
c) pers implicate opereaza cu anumite criteria de decizie
d) pers inplicate au resp diferite
e) cump comporta riscuri mai mari
48. Avantajele lising-ului pt furnizori :
a)incaseaza venituri inseminate din chirii
49. Principalele grupe de factori care influeanteaza piata industrial sunt:
a) factori de mediu
b) fac geografici
d) fac organizationale
e) variablie interpersonal
g) fact individuali
50. Persoanele care fac parte dintrun centru de achizitie isi asuma roluri precum
a) utilizator
b) prescriptor
e) comparator
g) decident
51. In procesul de adoptare a deciziei de cum initiatorul este
b) lucratorul care va folosi bunul achizitonat si care identifica problema sau nevoia ce poate..
52. In functie de serviciile care motiveaza comportamentul in cadrul centrului de achizi, cump industriali
pot fi:
a) cumparatori economici
d) cump tehnici
e) cump utilizatori
53. Cumparatorii-revanzatori sunt:
a) cump care procura marfuri pent a le vinde din nou
b) cump care procurra marfurile pentru a le inchiria
54. Urmatoareale caract sunt specifice unei cump simple
a) timp necesar putin
b) alternative considerate nu sunt
c) noutate inexistent
d) complexitatea deciziei redusa
e) frecventa mare
55. Componentele principale ale mixului de mark sunt
Promovarea, pretul ,produsul, plasarea, distributia
56. Mixul de marketing cuprinde
a) caract produ
e) marca
d) eticheta si ambalajul
f) servicii care insotesc produsul
57. Mixul de prt cuprinde:
a) nivelul si structura pretului
c) termenele de plata
e) bonificatii
58. Mixul de distributie cuprinde:
a) canale de distributie
d) fortele de vanzare
e) logistica
59. Mixul de promovare cuprinde
a) publicitatea
b) promovarea vanzarilor
d) relatiile publice
59. Forma clasica a ciclului de viata a unui produs este:
a) o curba su forma litere S
d) o curba cu doua puncte de infexiune si un punct de maxim
60. Etapa lansare a cicilului de viata a produsului incepe:
b) in mementul lansarii pe piata sau chiar in momentul inceperii cercetarilor de piata pt id
Nivelurile prodului de marketing sunt:
a) Nivelul de baza
b) C)prodului geeric
c) E) produslui asteptat
d) Prodului amplificat
e) Prod potential
Atunci cand repsons de marketing este preocupat in primul rand de vanzarea avantajelor.
a) Functia de baza a produsului
Marca reprezinta:
a) Un ansamblu de elemente distinctive folosite pent a diferienta prod/serv identice sau simi
Functiile ambalajului
a) Contine produsul
b) Este util in sensul catre utilitate separate de produs
c) Protejeaza prodului impotriva fact atmosferici
d) Promoveaza produsul
In cadrul unei firme, polittica de marca este parte a:
a) Politicii de produs
O linie de produse cuprinde:
b) Un ansamblu de produse care satisfac aceeasi categorie de nevoi
Ciclul de viata al unui produs cuprinde:
c) Perioada cuprinsa intre momentul lansarii prod pe piata si cel al retragerii sale definitive
Conditia principala ca un produs nous a reuseasca este:
d) Sa corespunda unei nevoi incomplete satisfacute pe piata
La baza stabilirii preturilor elemental predominant in decursul timpului a fost:
a) Negocierea dintre cumparatori si vanzatori
Dintre componentele mixului, flexibilitatea mai ridicata o are:
b) Pretul
Cumparatorii sunt mai putin sensibili la prt atunci cand:
a) Produsul are valoare de unicat
b) d) o parte din prt este suportat de o terta parte
c) pretul creste mai incet decat cantitatea cumparata
Nivelul minim al pretului la un moment dat este conditionat de
c) cost
Metoda adaosului presupune: 0
Intre diferiti factori care influenteaza profitul, influenta mai mare are:
a) pretul
b) volumul vanzarilor
Preturile promotionale sunt preturi care:
c) sunt practice in diferite imprejurari pentru a stimuli vanzarile
Preturile differentiate sunt cele care:
b) difera pentru acelasi produs pe categorii de consumatori
c) difera in functie de locul vanzarii
Preturile care difera in functie de categorii de consumatori sunt:
b) preturile differentiate
Preturile adaptate la marginea produsului sunt:
c) preturi differentiate
Preturile produselor captive sunt:
d) preturi care aduc o rata a profitului mult mai mare decat cea a produselor de baza
Pretul unei linii de produse este:
d) diferentiat pe produse
Preturile cu dubla component sunt:
e) preturile care contin o component fixa si una variabila
Preturile produselor derivate se stabilesc:
d) astfel incat sa acopere anumite pierderi
Pretul unui pachet de produse este:
d) mai mic decat suma preturilor produselor din pachet pt a stimuli vanzarile
Principalele masuri de reducere de prt:
a) capcana calitatii scazute
b) capcana cotei de piata fragile
c) capcana buyunarelor subtiri
Capcana calitatii scayute in conditiile reducerii de prt consta in:
a) riscul de a fi percepute produsele ca fiind inferioare calitatii celor ale concurentei
Adaptarea cu intarziere a pretului este o tehnica practicata de:
b) firmele cu timpi mari de productie
Separarea elementelor unei oferte consta in:
a) se pastreaza nemodificat pretul ofertei dar se modifica preturile unor component
b) se stabileste un tafif pentru fiecare component a ofertei
Care din afirmatiile de mai jos referitoare la preturi nu sunt adevarate?
a) Deciziile referitoare la preturi pot fi aplicate numai dupa o anumita perioada de timp
Deosebirea estentiala dintre prt si celelalte component ale mixului consta in faptul ca:
a) Are character immaterial
b) Are flexibilitatea cea mai ridicata
c) Nui poate fi protejat
d) Adduce venituri
Obiectivul ne propunem o rata a rentabilitatii de 20% este:
a) Orientat spre profit
Rabaturile se acorda: in mod preferential anumitor categorii de consumatori:
b) Pentru cumparari in extrasezon
Dupa structural or mesajele promotionale pot fi :
a) Cu sau fara concluzie
Promovarea vanzarilor se poate realize prin:
a) Reduceri de prt
b) Demonstaratii degustari
c) Jocuri si concursuri
Relatiile publice reprezinta
a) Relatiile firmei cu public inter si extern
Factorii care influenteaza fundamentarea bugetului promotional sunt:
a) Posibilitatile firmei
b) Specificul ofertei
c) Dimensiunea pietei si cota de piata
d) Activitatea promotional desfasurata de concurenta
Mesajul detergentul x curate petele in profunzime contine:
a) Apel rational
Principalele criteria pentru alegerea publicatiei in care va fi inserat mesajul publicitar sunt:
b) Natura mesajului
c) Aria de difuzare a publicatiei
d) Constul difuzarii publicatiei
e) Caracterul aparitiei
Obiectivul essential al relatiilor publice este de a :
b) Influenta opinia publica
Printre tehnicile de promovare a vanzarilor se numara:
a) Tombola
b) Esantionul
c) Reducerile de prt
Dezavantajele utilizarii metodei competitionale in fundamentarea bugetului promotional sunt:
a) Nu tine seama de elementele care au stat la baza strategiei promotionale a concurentei
Factori care influenteaza fundamentarea bugetului promotional sunt:
a) Posibilitatile firmei
b) Specificul ofertei
c) Dimensiunea pietei si cota de piata
d) Activitatea promotional desfasurata de concurenta
Principalele etape in fundamentarea strategiei promotionale sunt:
a) Analiza informatiilor
b) Stabilirea obiectivelor si a axului promotional
c) Fundamentarea bugetului
d) Derularea programului si verificarea realizarii obiectivelor
In conditiile economice actuale cele mai multe firme se vand bunurile realizate:
b) Detalilistilor
In conditiile vanzarii fara intermediary numarul total de contacte dintre trei producatori si patru
consumatori va fi:
c) 12
Rolul principal al unui canal de distributie:
a) Transfera bunul de la producator la consummator
Timpul de asteptare in cadrul unui canal de distributie reprezinta:
b) Timpul mediu din momentul comenzii pana in momentul primirii marfii de catre consummator
Produsele de valoare mare se vand de regula:
c) Direct din depozitul producatorilui
d) Direct prin intermediul fortelor de vanzare ale producatorului
In legatura cu numarul intermediarilor firma poate allege una din urmatoarele variante:
c) Distributie exclusive
d) Distributie selective
e) Distr intensive
Distributia selective presupune:
b) Vanzarea doar prin anumite magazine
Un system de distributie vertical este format din
c) Unul sau mai multi angrosisti si unul sau mai multi detailisti care actioneaza ca un system unitary
Principalele tipuri de sisteme de distributie vertical sunt:
a) Corporative
b) Contractual
c) Administrative
Controlul sistemelor de distributie vertical
a) Revine unuia dintre membrii canalului
Conflictele din cadrul unui canal de distributie au loc:
a) Datorita intereselor difertie ale membrilor canalului
Distributia la domiciliu clientiilor este:
B) un canal fara verigi
c) un canal de distributie directa
Intre avantajele distributiei exclusive amintim:
a) Cresterea loialitatii comerciantului fata de producator
b) Imbunatatirea imaginii produsului prin promovarea in reteua de distributie
c) Comerciantl isi asuma un risc mai mare
d) Crearea posibilitatilor de practicare a unor adaosuri comerciale mai ridicate
Principalele tipuri de sisteme de distributie vertical sunt:
b) Corporative
c) Contractual
d) Administrat
Organizarea activitatii de marketing sub forma compartimentului de vanzarui corespunde:
a) Opticii productiei
Relatiile compartimentului de marketing cu alte compartimente sunt de regula:
b) De tip functional
Prin organizarea activitatii de marketing se intelege:
c) Organizarea activitatilor specific de marketing pe compartimente specializate
Principalele dezavantaje ale organjizarii clasice de marketing sunt:
b) Dificultatea colaborarii de planuri detaliate pentru fiecare produs
c) Dificultatea colaborarii de planuri detaliate pentru piata in parte
d) Dificultatea coordonarii activitatilor de marketing
Organizarea activitatilor de maketing pe produse este practicata:
c) De firmele mari si foarte mari
Organizarea matriciala de marketing combina:
d) Organizarea pe peoruse si organizarea pe piete
Etapele unui plan strategic de marketing sunt:
1) Analiza mediului
2) Stabilirea obiectivelor
3) Elaborarea strategiilor
4) Elaborarea planurilor si a programelor
5) Punerea in actiune
6) Urmarirea si controlul
Tipuri de crestere avute in vederea la elaborarea strategiilor de marketing pot fi:
d) Cresterea diversificata
e) Cresterea integrate
In ce etapa a planificarii de marketing sunt abordate problemele legate de alegerea caii de crestere a
firmei?
d) Elaborarea strategiei
O unitate strategic de afaceri reprezinta:
d) O entitate care se integreaza intrun plan strategic de marketing la nivel superior
Principalele cerinte pe care trebuie sa le indeplineasca obiectivele in planificarea de marketing sunt:
a) Realismul
b) Coerenta
c) Cuantificarea
d) Ierarhizarea
Cuantificarea obiectifvelor in planificarea de marketing inseamna:
e) Exprimarea lor cantitativa pentru a putea stabili efortul necesar realizarii si a urmari gradul de
realizare
Marketingul concentrate presupune:
b) Abordarea unui singur segment sau nise de piata
Principalele component ale unui plan de marketing sunt:
a) Planul strategic de marketing care fixeaza obiectivele si strategiile de marketing
b) Planul tactic de maketing care fixeaza obiectivele si strategiile de marketing
Planul de marketing este pentru celelalte component ale planului de afaceri
a) Punct de plecare
Orice plan de afaceri trebuie sa contina si un plan de marketing:?
a) Da

S-ar putea să vă placă și