Sunteți pe pagina 1din 107

UNIVERSITATEA EFTIMIE MURGU

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I ADMINISTRATIVE


REIA
SPECIALIZAREA ASISTEN SOCIAL
LUCRARE DE LICEN
FENOMENUL MIGRAIEI I CRIZA
FAMILIAL
-2009-
Cuprin
C!pi"#$u$ I% Mi&r!'ii$( ) !p(*"( &(n(r!$(
1.1. Definiia termenului de migraie
1.2. Forme de migraie
1.3. Tipologia migraiei
1.4. Imigraie/Emigraie
1.4.1. Scurt istoric al emigraiei
C!pi"#$u$ II% E+#$u'i! ,(n#-(nu$ui -i&r!'i(i .n Eur#p!
2.1. Periodiarea migraiei !n Europa
2.2. "aracteristicile actuale ale migraiei forei de munc# !n Europa
2.2.1. Preocup#rile $niunii Europene pri%ind migraia economic#
2.3. &igraia rom'nilor !nainte de 1()(
2.4. Fenomenul migraiei rom'nilor dup# 1()(
2.4.1. $nde au plecat rom'nii dup# 1()(
2.4.2. "ine sunt cei care au plecat dup# 1()( din *om'nia
2.4.3. Factori care influenea# fenomenul emigraionist
2.+. Etapele principale ale fenomenului emigr#rii !n perioada de dup# 1((,
2.-. "onsecinele fenomenului migraiei
C!pi"#$u$ III% Cri/! ,!-i$i!$0
3.1. "ria. Delimit#ri conceptuale
3.2. Familia .i rolul ei !n societate
3.2.1. Familia !n trecut .i ast#i
3.2.2. Funciile .i modelele parentale pentru o /un# de%oltare a copilului
3.3. "onsecinele migraiei asupra familiei
3.3.1. $rm#rile negati%e ale migraiei asupra familiei
3.3.2. $rm#rile poiti%e ale migraiei asupra familiei
3.4. "onsecinele migraiei reflectate asupra copiilor
3.4.1. 0/andonul familial
3.4.2. "opiii crescui prin 1coresponden#2
3.4.3. "e pro%oac# timpul c't stau separai copiii de p#rinii lor3
3.+. "onsecinele psi4ologice reflectate asupra copiilor
3.+.1. 5egli6area copiilor
3.+..2. 7ipsa controlului parental .i comportamentul de%iant
3.+.3. Delinc%ena 6u%enil#
3.-. Efectele directe .i indirecte ale plec#rii p#rinilor !n str#in#tate asupra reultatelor .colare
3.-.1. Efectele migraiei !n educaie
C!pi"#$u$ IV% S#$u'ii1C#n*$u/ii
4.1. Soluii/"oncluii
-
"apitolul 8. 0ne9#
Studiu de ca
Rezumat
Prin prezentul demers al acestei lucrri intitulat Fenomenul migraiei i criza
familial am urmrit identificarea i evidenierea modificrilor eseniale, prin care a trecut
familia i consecinele migraiei prinilor n strintate pentru un loc de munc, asupra familiei
n general i asupra copilului n mod particular.
Am cuprins n partea de nceput cteva aspecte generale legate de termenul de migraie.
n capitolele urmtoare am continuat cu o evoluie a acestui fenomen de migraie n !uropa, n
"omnia cu perioadele de dinainte de #$%$ i dup #$$&.
'ar n continuarea lucrrii am su(liniat consecinele pe care le are acest fenomen
migraia, asupra familiei, copilului i tot ce ar ine de o (un cretere, dezvoltare i formare
a unui copil, dar s nu fie mpiedicat de anumite efecte pe care le rspndete fenomenul
migraiei n societatea contemporan. n partea de final a lucrrii de licen am ela(orat un
studiu de caz n comuna )latina *+imi ,ud.-ara.)everin, structurat n dou etape, prima
etap cuprinznd aplicarea unor interviuri prin care am ncercat sa aflu cauza migraiei
familiilor i a mem(riilor acestei comuniti, n strinatate.
'ar n a doua etap cu a,utorul studiului de caz am vrut s descoper consecinele ce se
trag n urma plecrii n strainatate i lsarea copiilor acas doar cu (unicii.
-onsecintele s.au rsfrnt nu doar asupra copiilor ci i asupra ntregii familii, n urma
prsirii unui mem(ru sau doi din familie cu scopul de a munci ntr.o ar strin.
:
Cu+in"($( C2(i(3
/igraie
)trintae
"omni
/unc
-onsecine
-opii
Pro(leme
Familia
Prinii
0unici
Mi&r!'ii$( ) !p(*"( &(n(r!$(
; caracteristic# important# a populaiei este deplasarea dintr<un loc !n altul.
Dreptul de a se deplasa a fost recunoscut la ni%el mondial de peste o 6um#tate de secol=
prin adoptarea Declaraiei $ni%ersale a ;mului.
Declaraia stipulea# !n art. 13> 1;ricine are dreptul s# se deplasee li/er .i s#<.i
sta/ileasc# re.edina pe teritoriul oric#rui stat2 .i 1;ricine are dreptul s# p#r#seasc# o
ar#= inclusi% cea de origine .i s# se !ntoarc# !n ara sa2. ?Simona= I.= St#nic#= p. 1,1@
An Dicionarul E9plicati% al 7im/ii *om'ne= cu%'ntul migraie/migraiune %ine
din franceul 1migration2= latinescul 1migration= <onis2 .i este definit ca deplasare !n
mas# a unor tri/uri sau a unor populaii de pe un teritoriu pe altul= determinat de factori
economici= sociali= politici sau naturali. ?Dicionarul E9plicati% al 7im/ii *om'ne= ediia
a II<a= 1(()@= ?Simona= Ionela St#nic#= p. 1,-@
)
"apitolul I
4%4% D(,inir(! "(r-(ni$#r
8asile &. define.te migraia ca un fenomen de reec4ili/rare a /alanei demografice
!ntre one sau localit#i= un mecanism de competiie .i reglare= o supap# de siguran# f#r#
de care o colecti%itate se poate destructura datorit# sc4im/#rii fundamentale a condiiilor
ei de e9isten#.
An funcie de modificarea ec4ili/rului dintre populaie .i resurse= acest autor
identific# o on# de emigraie atunci c'nd apare un surplus de populaie .i o on# de
imigraie prin apariia unui surplus de resurse.
0tunci c'nd presiunea populaiei asupra resurselor naturale .i sociale a6unge la o
anumit# limit#= emigraia apare ca o necesitate. ?&.= 8.= 1(:)= p. :(B Terea Culai= p. 21@.
Fenomenul migraiei cuprinde un comple9 de factori .i indicatori> locul de re.edin#=
locul de munc#= relaiile sociale= familiale= de prietenie= onele comerciale= onele
culturale= de petrecere a timpului li/er. El repreint# o sc4im/are a mediului sociale=
cultural= economic= afecti%. ?&.= 8.= 1(:)= p. :(B Terea Culai= p. 21@
Deplasarea !n mas# de pe un teritoriu pe altul= a unor popoare= determinate de
factori economici= sociali= politici se refer# la migraie sau migraiune. Iar emigrantul care
se deplasea# dintr<o regiune !n alta este acea persoan# care caut# condiii prielnice de a<
.i desf#.ura acti%it#ile %ieii.
7i/era circulaie= mi6loacele moderne de transport tot mai rapide= noua economie
fac ca noiunea de spaiu s# nu mai ai/# o rele%an# at't de mare !n preent= de aceea
emigraia nu mai este important# prin li/ertatea de a munci .i de a tr#i !ntr<un loc sau
altul= ci este doar o opiune de sc4im/are temporar#= permanent# a re.edinei.
(
Plecarea unei persoane la munc# !n str#in#tate= poate s# presupun# deplasarea
persoanei la locul de munc#B aceasta poate fi apreciat# ca o form# a migraiei pentru
munc#.
4%2% F#r-( 5( -i&r!'i(
$n studiu de fea/ilitate !n domeniul migraiei .i al ailului realiat de "onfederaia
"aritas *om'n# !n 2,,3 clasific# migranii !n>
< economici D acele persoane care sunt implicate !ntr<o acti%itate remunerat# !n
situaia !n care el nu este cet#ean al #rii respecti%eB
< iregulari D persoane f#r# documente care se deplaseaa# dintr<un stat !n altul ?T.
Culai= p. 22@
&igraia este un fenomen cu faete multiple= care nu poate fi !neles dac# se face
referire doar la consideraiile demografice ce constituie nu mai mult de o singur#
%aria/il#. ?Simona= I.= St#nic#= p. 1,:@
"irculaia oamenilor sau a animalelor dintr<o on# spre alt# on# este definit# !n
dicionare sau enciclopedii drept migraie. ; cau# a circulaiei oamenilor dintr<o parte !n
alta sau a animalelor poate s# fie .i necesitatea de supra%ieuire.
"#l#toriile ilnice f#cute c#tre un alt loc nu pot fi numite migraii.
$n lucr#tor care c#l#tore.t !n fiecare i la locul de munc# nu aparine categoriei
migranilor= de.i se deplasea# dintr<un loc !n altul= iar supra%ieuirea lui poate depinde
de ceea ce face.
&igraia const# !n deplasarea ilnic# .i repetat#= !ntr<o singur# on# de operare. An
conformitate cu !nelesul actual al termenului= migraia este o deplasare care durea# mai
mult de o i pentru a fi complet# .i !n general conduce la o sc4im/are a domiciliului
persoanei. "auele sunt %ariate .i includ necesit#ile de supra%ieuire= dar nu se reduc la
ele ?Simona.= I.= St#nic#= p. 1,)@
An definirea migraiei= Enrico Todisei ia !n considerare trei filtre. 0ceste filtre sunt
%aria/ile> spaiale= temporale .i sociale. ?Simona.= I.= St#nic#= p. 1,)@
1,
6 Di-(niun(! p!'i!$0 nu ia !n considerare num#rul de Eilometri parcur.i= orele
de /or sau ilele petrecute pe mare. 5iciuna dintre statisticile pri%ind migraia nu
furniea# informaii despre distana sau timpul trecut.
De.i identificarea dup# ara de origine nu este mai mult dec't un indicator de
dificultate= este mai folositoare dec't o mi.care singur# a distanei= deoarece furniea#
informaii pri%ind complicaiile sociale %is<a<%is de migrani. ?Simona.= I.= St#nic#= p.
1,)@
Este mult mai rele%ant s# spunem c'i migrani sosesc !ntr<o ar# dec't s# spunem
c'i Eilometri au parcurs p'n# a a6unge la locul dorit.
F V!ri!7i$! "(-p#r!$0 este mult mai comple9#.
< &igraia este temporar= dac# o persoan# renun# la statutul de migrant= se
re!ntoarce acas# .i !.i redo/'nde.te statutul anterior.
< Pe de alt# parte= migraia definitiv apare atunci c'nd statutul de migrant !ntr.o
ar# gad# !ncetea# s# mai fie temporar .i de%ine permanent.
E9ist# dou# tipuri de permanen#>
a@ primul tip este atunci c'nd persoana do/'nde.te cet#enia #rii gad#B
/@ al doilea tip este atunci c'nd persoana decedea# acolo. ?Simona.= I.= St#nic#= p. 1,)@
&igraia r#m'ne definiti%# dac# la un an dup# ce a migrat decedea#. Pentru a o/ine
o nou# cet#enie= se trece prin mai multe etape= cum ar fi administrati%e .i 6uridice ale
#rii care este gad#= anumite perioade de continuitate !n ara gad# precum .i dorina de a
r#m'ne acolo.
F "riteriul social= repreint# a treia dimensiune a migraiei.
Pot fi identificate dou# tipuri de mi.c#ri migratorii> economice .i non<economice.
"ele economice= includ deplas#rile legate de munc#= at't acti%it#ile de munc# !n
preent c't .i unele noi. "ele non<economice includ toate tipurile de migraie legate de
pro/lemele din afara muncii= cum ar fi reuniunile de familie= intern#rile !n spitale=
refugiaii= prionierii. ?Simona.= I.= St#nic#= p. 1,(@
&igraia economic# se clasific# !n dou# p#ri>
a@ migraia calificatB
/@ migraia n mas ?Simona.= I.= St#nic#= p. 1,(@
11
a@ &igraia calificat# se refer# la acele persoane care au de6a o calificare= cei care
dein calific#ri medii= superioare sau supracalific#ri cum ar fi doctorate. 0ce.ti migrani
calificai nu se !nt'lnesc cu pro/leme cum ar fi c#utarea unui loc de munc#= pentru c# ei
merg la sigur= /anii nu sunt o pro/lem# pentru ei= pentru a<.i pl#ti ser%iciile medicale=
contri/uiile fa# de societate sau s#<.i !ntrein# familia.
Dar r#m'n o pro/lem# pentru de%oltarea economic# a #rii din care pleac#= de.i
nu sunt foarte muli migrani cu aceste calific#ri= importana economic# .i social# a
acestui fenomen poate fi mare pentru de%oltarea unei naiuni.
/@ &igraia de mas# se refer# la populaia care pleac# .i care este sla/ educat# .i
care accept# orice loc de munc# doar pentru a putea supra%ieui .i pentru a<.i putea duce
%iaa de pe o i pe alta. 0cest tip de migrani sunt respin.i uneori din ara lor de origine
sau din acel loc sau sunt disperai .i caut# cu orice pre un loc de munc#.
0ceste dou# clase de migrani nu acoper# toat# paleta migraiei. &ai sunt .i alte
categorii de migraie care nu au nicio leg#tur# cu cele de mai sus.
0ce.tia sunt cei care doresc s#<.i mai cumpere o locuin# !n alt# ar# pentru a a%ea
!n timpul %acanei sau cei care au ie.it la pensie .i doresc s# tr#iasc# !n alt# ar#= sau le
este recomandat de medic o sc4im/are de clim#= mai pot fi aceia care merg !n str#in#tate
pentru a face tratamente medicale.
4%8% Tip#$#&i! -i&r!'i(i
&igraia= ca e%eniment sociodemografic= se refer# la deplasarea unei persoane D
indi%idual sau !n cadrul unui grup D !n afara comunit#ii sale de reiden#= !n decursul
unei perioade de referin# date= pentru a sc4im/a domiciliul sta/il sau locul de munc#
o/i.nuit.
; mulime de e%enimente de acest tip constituie un fenomen de migraie.
0ceast# distincie dintre e%eniment .i fenomen= clar statuat# !n demografie= ar mai
putea fi completat# prin termenul de 1proces2 de migraie= !n sensul de ansam/lu de
sc4im/#ri pe care le suport# !n timp o mulime dat# de e%enimente de migraie G
fenomenul 1de migraie2 din punct de %edere al %olumului= intensit#ii= sensul cauelor=
mecanismelor de producere.
12
Deci= 1proces de migraie2= !n aceast# accepie desemnea# sc4im/area
caracteristicilor fenomenului de migraie de la un inter%al de referin# la altul. ?Simona.=
I.= St#nic#= p. 2,@
"riteriile cele mai importante pentru o tipologie a migraiei deri%# din definiia
dat#.
a@ *aportul dintre tipurile de medii reideniale de la originea .i destinaia
migraiei.
/@ "oninutul sc4im/#rilor realiate prin migraie= din punctul de %edere al
migrantului.
/igraia forei de munc= coninutul sc4im/#rii este dat de o sc4im/are a locului
de munc#.
Dac# se iau !n considerare= !n plus .i durata sau ritmul de deplasare a persoanelor
care sc4im/# locul de munc# de la o comunitate local# la alta atunci reult# ca su/tipuri>
< 5a%etismul sau migraia alternati%# ?deplas#ri pentru munca
ilnic# sau de scurt# durat#= !n afara comunit#ii reideniale
proprii= cu meninerea domiciliului sta/il@.
< &igraia seonier#= sc4im/area temporar# pe durata unui anotimp
a locului de munc# .i a domiciliului= atunci c'nd este deose/it de
mare la locul de destinaie.
/igraia ca mo(ilitate social= sc4im/area reidenei sau a locului de munc# este
!n acela.i timp o sc4im/are a poiiei migrantului !n spaiul social.
c@ Durata sc4im/#rii= migraiile care sunt identificate !n special prin sc4im/area
reidenei= dar care pot a%ea .i un aspect de sc4im/are a locului de munc#.
Pot fi distinse su/tipuri !n funcie de durata sc4im/#rii>
< migraie definiti%# G plecarea din comunitate f#cut# cu intenia de
a nu mai re%eniB
< migraie temporar# G periodic# sau neperiodic#.
c@ $nitatea de migraie poate fi persoana= familia sau un alt grup local. Antre
migraia persoanelor .i cea a familiilor diferenele nu sunt totdeauna nete.
13
Dac# se ia ca unitate de migraie unitatea care decide s# realiee sc4im/area migratorie=
se pot !nt'lni situaii !n care !ntreaga familie decide s# migree= dar din moti%e diferite=
mem/rii ei p#r#sesc localitatea de origine pe r'nd.
An consecin#= din punct de %edere al stasticilor oficiale= se !nregistrea#
e%enimente de migraie indi%idual#= iar din punct de %edere sociologic o migraie
familial#. ?Simona.= I.= St#nic#= p. 22<23@
4%9% I-i&r!'i( 1 E-i&r!'i(
An funcie de indicatorii on# de plecare= on# de primire= intensitatea migraiei .i
natura migraiei se disting dou# forme principale de migraie> imigraie .i emigraie.
?Terea Culai= p. 24@
Imigraiile sunt intr#rile !ntr<o localitate sau on# a populaiei migrante. ?Terea
Culai= p. 2+@
0 imigra se refer# la a intra !ntr<o ar# cu scopul de a se sta/ili acolo %enind dintr<
o alt# ar#.
0ciunea de imigrare %iea# sosirile !n localit#ile de primire ?DEH= 1():@
?Terea Culai= p. 2-@
Pentru imigrant integrarea !n societatea #rii<gad# const# !n c'te%a aspecte cum
ar fi> cunoa.terea lim/ii #rii respecti%e= posi/ilitatea ridic#rii ni%elului de educaie .i
calificare profesional#= accesul pe piaa muncii= egalitatea de .anse !n faa legii= li/ertatea
la religia pe care o are fiecare= s# respecte cultura= legile .i tradiiile societ#ii<gad#.
An acela.i mod pentru ara gad# integrarea migranilor presupune> acces nelimitat
la informaiile legate de a%anta6ele integr#rii lorB respectarea drepturilor imigranilorB
desc4idere= toleran#B acceptul de a primi imigraniB respectul fa# de tradiia .i cultura
lor.
#.1.# )curt istoric al emigraiei
Emigraia a a%ut o influen# profund# !n lumea secolelor al HIH<lea .i al HH<lea=
!n special !n #ri precum Statele $nite ale 0mericii= "anada= Crailia= 0rgentina=
0ustralia sau 5oua Ieeland#.
14
Fenomenele emigraiei .i imigraiei nu tre/uie confundate cu cel al migraiei
in%oluntar# D transferurile de populaie sau epurarea etnic#.
&igraia popoarelor ?sau in%aiile /ar/are@ este numele dat migraiilor umane din
Europa care au marcat traniia dintre 0ntic4itate .i E%ul &ediu.
Dintre toate in%aiile migratorilor cu care s<a confruntat omenirea de<a lungul
istoriei= cele din secolele III<8III din Europa ;ccidental# au r#mas !n con.tiina colecti%#
ca repreent'nd 1marile in%aii /ar/are2= model prin e9celen# al distrugerii !n toate
planurile .i mai ales al /ul%ers#rilor a9iologice.
Pentru istoriografie pro/lema nu se poate pune= !ns#= !n termeni at't de generali.
&igraiile acestei perioade pot fi pri%ite din multiple puncte de %edere= de la a cerceta
resorturile care au pus !n mi.care masele= p'n# la a !nelege consecinele ultime ale
fenomenului.
0 emigra coincide cu a<.i p#r#si ara ?%remelnic sau definiti%@ sta/ilindu<se !n alt#
ar#= a se e9patria. ?DEH= 1():@ ?Terea Culai= p. 2+@
Emigraia este un fenomen ce afectea# !n mod normal numai surplusul de
populaie din ona de plecare .i nu modific# !n mod esenial piramida demografic#.
Se %or/e.te de un e9od demografic atunci c'nd !n procesul migratoriu este
antrenat# o populaie mai numeroas# dec't surplusul demografic= pertur/'ndu<se
piramida %'rstelor .i ec4ili/rul natural. ?&eftode= 8.= 1(:)= p. ),B Terea Culai= p. 24@
"onceptul<c4eie al procesului de migraie este mo/ilitatea teritorial# a populaiei
sau mo/ilitatea geografic#. Din acest punct de %edere migraiile pot fi>
< temporare= a%'nd durata mai mare de o lun# .i %i'nd c#utarea
unui loc de munc#B
< permanente= dur'nd peste un an. ?Terea Culai= p. 2-@
Emigrarea poate a%ea diferite moti%e= unele politice= altele economice= sau c4iar
personale ?precum c#s#toria cu un cet#ean al unui alt stat@. An alte cauri= oameni !n
%'rst# din #ri /ogate= dar cu o clim# rece= aleg s# se mute !n alte #ri cu o clim# mai
cald#= dup# ce ies la pensie.
"ei mai muli emigrani politici sau economici se mut# !n noile regiuni sau #ri
!nsoii de toi mem/rii familiilor lor= sper'nd s# g#seasc# condiii mai /une de munc#= o
pia# a muncii mai de%oltat# sau pur .i simplu un climat de pace. De<a lungul istoriei=
1+
numero.i emigrani s<au re!ntors !n patriile lor= dup# ce au reu.it s# str'ng# suficieni /ani
!n #rile de adopie. An unele cauri= emigranii se mut# !n #ri care se deose/esc profund
de #rile de origine prin tradiiile culturale= economice sau religioase. An astfel de cauri=
emigranii !ncearc# de cele mai multe ori s#<.i p#stree cultura= tradiiile sau lim/a= pe
care de cele mai multe ori le transmit urma.ilor. "onflictul dintre cultura nati%# .i cea a
#rii de adopie poate crea contraste sociale= care pot duce la ne!nelegerea de c#tre noii
%enii a unor sisteme sociale sau legale pe care le g#sesc ciudate. Pentru o mai u.oar#
integrare !n ara de adopie= dar .i pentru a a6uta la p#strarea tradiiilor= emigranii se
organiea# !n comunit#i .i asociaii.
Concluzii
Este greu s# tragi concluii generale f#r# a degenera !n truisme. *olul /ar/arilor=
!n spe# al %alului germanic= a fost deose/it de important pentru aceast# parte a lumii.
"iocnirea !ntre 1ci%iliaia cet#ilor2 .i cea a tri/urilor a sc4im/at definiti% aspectul
acestei lumi. 0 spune c# a fost 1/un#2 sau 1rea2 !nseamn# a face 6udec#ri de %aloare care
nu !.i au locul !n istorie .i= mai mult= !nseamn# s# faci istorie 1a ceea ce ar fi putut s# fie2=
pe c't de inutil#= pe at't de !n.el#toare.
"unoscuta contro%ers#= care a animat aceste pagini= !ntre istoricii 1romani.ti2 .i
cei 1germani.ti2= poate fi considerat# ca repreent'nd tea .i antitea. Sintea nu este
dec't un alt fel de a spune c# ade%#rul r#m'ne unde%a la mi6loc. Fiecare persona6 al
acestei 1drame2 a a%ut geniul .i sc#derile sale. &eritul unora este de a fi .tiut s# p#stree
.i s# perpetuee o mo.tenire= pe c'nd meritul celorlali este de a fi adus un suflu nou !n
acest 1corp2 ostenit. An fond= cum aceast# in%aie nu a fost prima .i= pro/a/il= nici cea
mai puternic#= ne putem g'ndi c# /ar/arii au fost 1primii2 atunci c'nd totul era de6a copt
pentru marea sc4im/are. ?JJJ.JiEipedia.org.ro@
1-
C!pi"#$u$ II
!voluia fenomenului migraiei n !uropa
&igraia a e9istat de la !nceputurile omenirii. Fenomenul nu a !ncetat !n timp=
!ns# a !nregistrat sc4im/#ri .i a c#p#tat noi forme. Procesele migratorii se desf#.oar#
simultan .i sunt !n cre.tere !n multe #ri ale lumii. $nul din reultatele pe termen lung ale
acestei e%oluii ar putea fi apariia societ#ilor multiculturale= tin'nd spre noi concepte
ale cet#eniei sau statutului naional. "ele mai multe dintre #rile de%oltate au de%enit
societ#i di%ersificate= multietnice= iar cele care nu au a6uns !nc# la acest ni%el s<au
orientat decisi% !n aceast# direcie. ?&asseK et al.= 1((3@
Pentru cercet#torii din domeniul migraiei a de%enit tot mai clar c# acest fenomen
tre/uie pri%it ca un element normal .i structural al societ#ii omene.ti de<a lungul istoriei.
Pentru cet#enii statelor mem/re ale $niunii Europene= li/era circulaie a
lucr#torilor a fost unul dintre primele drepturi recunoscute !n cadrul comunitar. Dac#
reglement#rile iniiale ?*egulamentul nr. 1-12/1(-) pri%ind li/era circulaie a lucr#torilor
.i Directi%a nr. 3-,/1(-) pri%ind dreptul de reiden# al lucr#torilor .i mem/rilor de
familie ai acestora@ se refereau doar la cei care desf#.urau o acti%itate economic#= 0ctul
$nic European a e9tins dreptul de reiden# la toi cet#enii statelor mem/re= independent
de desf#.urarea unei acti%it#i economice ?Sc4ulte= 1(()@.
An preent= pre%ederile Tratatului asupra "omunit#ii Economice Europene
stipulea# dreptul oric#rui cet#ean al $niunii Europene de a circula .i a sta/ili re.edina
!n mod li/er= pe teritoriul statelor mem/re= cu respectarea condiiilor sta/ilite !n Tratatul
de la *oma.
1:
2.1. Periodiarea migraiei !n Europa
Dup# sf'r.itul celui de<al Doilea *#/oi &ondial= #rile europene au e9perimentat
patru perioade principale de migraie ?Larson= 7oiillon= ;"DE= 2,,3@.
!: Mi&r!'i! ,#r'(i 5( -un*0 ;i r(*#n"ru*'i! Eur#p(i3 p(ri#!5! 49<0-49=0
Imediat dup# 0l Doilea *#/oi &ondial= etnicii naionali .i alte persoane care se
deplasaser# au !nceput s# se !ntoarc# !n #rile de origine= gener'nd flu9uri migratorii de
mas# !n Europa. An acela.i timp= !ns#= reconstrucia Europei post/elice necesita o mare
cantitate de for# de munc#. "a urmare= autorit#ile statelor interesate= firme sau agenii
pri%ate au !nceput s# recrutee lucr#tori str#ini. 0ceste ample mi.c#ri migraioniste !n
cadrul Europei .i dinspre #rile !n curs de de%oltare au contri/uit la de%oltarea .i
cre.terile succesi%e economice !nregistrate !n Europa= !n perioada 1(4+<1(:+.
"ompetiia cu modelul politic socialist din Europa "entral# .i de Est a stimulat
de%oltarea de politici care au condus nu doar la realiarea unui ni%el ridicat al ocup#rii
dar .i la ameliorarea .i moderniarea sistemelor de securitate social# .i= astfel= la e%oluia
c#tre statele /un#st#rii generale din Europa de 8est.
Tratatul de la *oma din 1(+:= care a pus /aele "omunit#ii Economice
Europene= se fundamenta pe anumite principii printre care asigurarea li/erei circulaii a
persoanelor !ntre cele .ase state fondatoare.
"a urmare= !n anii M-, s<a !nregistrat o cre.tere important# a migraiei !n teritoriul
"omunit#ii= datorat# !n mare parte num#rului important de lucr#tori italieni care se
deplasau spre celelalte cinci state mem/re. Dar= c4iar .i dup# realiarea !n 1(-) a
cadrului legal .i instituional pentru asigurarea acestei li/ert#i= flu9urile migratorii
dinspre #rile tere au r#mas cantitati% superioare migraiei forei de munc#
intracomunitar#= conform studiului realiat de Larson .i 7oiillon.
"onform statisticilor ;"DE= de la !nceputul anilor M-, p'n# la !nceputul anilor
M:,= mai mult de 3, milioane de lucr#tori str#ini au intrat !n "omunitatea Economic#
European#= inclu'nd lucr#torii temporari .i pe cei cu intr#ri multiple. P'n# la !nceputul
anilor M),= num#rul str#inilor reideni !n Europa de 8est s<a triplat fa# de anii M+,=
1)
a6ung'nd la 1+ milioane. An 2,,,= peste 2, milioane de lucr#tori str#ini locuiau !n spaiul
economic european= repreent'nd +=4N din totalul populaiei= cu mici %ariaii !ntre timp.
7: P(ri#!5! *ri/($#r (*#n#-i*(3 49=0 - pri-! >u-0"!"( ! !ni$#r 49?0
"ea de<a doua perioad# a migraiei a fost marcat# de criele economice= datorate
cre.terii preului petrolului din 1(:3 .i 1(:(. An anii urm#tori= sc4im/#rile din economia
mondial#= re%oluia economic# .i noile modele de organiare a afacerilor au modificat
natura muncii= erod'nd modelele de ocupare tradiionale. "a urmare= migraia forei de
munc# s<a modificat.
$nele state europene au redus sau au !ncercat s# reduc# migraia. Ooma6ul !n
cre.tere .i escaladarea tensiunilor sociale au determinat gu%ernele s# elimine politicile
acti%e de recrutare din str#in#tate. 0u crescut costurile recrut#rii din str#in#tate pentru
anga6atori= au fost limitate categoriile de lucr#tori str#ini ce puteau fi anga6ai .i s<au
sta/ilit cote anuale pentru fora de munc# din str#in#tate. De asemenea gu%ernele au
aplicat politici pentru !ncura6area lucr#torilor migrani s# se !ntoarc# !n #rile de origine.
An realitate= regresul economic din #rile gad# nu a condus la !ntoarcerea masi%#
a imigranilor !n #rile de origine. "onform estim#rilor 5aiunilor $nite= doar 1,N dintre
lucr#torii migrani s<au !ntos !n #rile de origine !n urm#torii doi ani dup# cria petrolului
din 1(:3 com/inat# cu cria ci%ic# din 1(:4 D 1(:+.
*: Di+(ri,i*!r(! '0ri$#r &!/50 ;i 5( #ri&in( ;i *r(;"(r(! nu-0ru$ui
#$i*i"!n'i$#r 5( !/i$@ r(,u&i!'i$#r ;i -in#ri"0'i$#r ("ni*(
0 treia perioad# a migraiei= care a !nceput la sf'r.itul anilor 1(),= este
caracteriat# de di%ersificarea statelor gad# .i a celor de origine. P#ri de migraie
tradiionale din Europa= precum Spania= Italia= Irlanda= Lrecia .i Portugalia= se transform#
treptat !n #ri de imigraie. &igranii nu mai pro%in !n ma6oritate din fostele colonii= ci
dintr<un grup de #ri mult mai di%ersificat.
1(
"onform statisticilor ;"DE= aceast# perioad# se caracteriea#= de asemenea=
prin predominana flu9urilor migratorii pentru reunificare familial# .i re%enirea
interesului pentru migraia forei de munc# !n special pentru lucr#torii calificai .i !nalt
calificai= spre sf'r.itul anilor 1((,.
De la !nceputul anilor M(,= aspectele referitoare la frontiere= !n special cele legate
de migraie= au de%enit pro/leme de interes ma6or !n Europa. P#rile tere nu /eneficia#
de condiii pri%ilegiate pri%ind accesul .i participarea la procesul de integrare european#=
dar tre/uie s# fac# fa# efectelor e9terne ale $niunii E9terne= printre care .i migraia
ilegal#. Pe de alt# parte= state mem/re ale $niunii Europene precum .i statele candidate
se confrunt# cu noi pro/leme !n domeniul controlului frontierei .i migraiei.
5: Mi&r!'i! ,#r'(i 5( -un*0 Apr(,(r(n'i!$0B% Cr(;"(r(! -i&r!'i(i i$(&!$(
An ultimii ani s<a !nregistrat o cre.tere a migraiei permanente .i a migraiei forei
de munc# temporare ca urmare= pe de o parte= a intensit#ii faei de e9pansiune de la
sf'r.itul anilor M(,= iar= pe de alt# parte= de%olt#rii te4nologei informaiei .i comunicaiei
s#n#t#ii .i educaiei= sectoare care necesit# for# de munc# !nalt calificat#. Totodat#= a
crescut cererea de m'n# de lucru str#in# necalificat#= !n special !n agricultur#= construcii
.i lucr#ri pu/lice= precum .i ser%iciile casnice ?caul Italiei= Spaniei= Lreciei .i
Portugaliei@.
Totodat#= migraia ilegal# a c#p#tat noi dimensiuni .i a de%enit mai periculoas#=
ca urmare a de%olt#rii reelelor de trafic internaional .i cre.terii rolului lor !n circulaia
internaional# a forei de munc#= politicile Statelor &em/re pri%ind migraia .i anga6area
str#inilor au sporit m#surile represi%e !mpotri%a traficanilor= anga6atorilor sau
imigranilor aflai !ntr<o situaie de ilegalitate.
2%2% C!r!*"(ri"i*i$( -i&r!'i(i ,#r'(i 5( -un*0 .n Uniun(!
Eur#p(!n0
Statisticile ;"DE pri%ind migraia arat# c#= !n ultimii ani num#rul lucr#torilor
str#ini a crescut !n ma6oritatea statelor europene de%oltate. 7ucr#torii imigrani sunt= !n
2,
medie= mai tineri dec't restul forei de munc# .i sunt distri/uii !ntr<o gam# larg# de
acti%it#i !n cadrul economiei> agricultur#= construcii .i inginerie ci%il#= industrie u.oar#=
turism= sectorul 4otelier .i catering= acti%it#i casnice sau di%erse ser%icii= inclusi%
informatice.
Str#inii au o pondere mult mai mare !n anumite sectoare dec't !n totalul forei de
munc#. De regul#= aceast# suprapreentare apare !n sectorul secundar. An Lermania .i
Italia= de e9emplu= mai mult de un sfert din fora de munc# str#in# este ocupat# !n
sectorul minier .i industrial. An 0ustria= Celgia= Frana .i #rile din sudul Europei= str#inii
sunt prepondereni !n domeniul construciilor.
An general= str#inii sunt mult mai %ulnera/ili fa# de .oma6 dec't naionalii. De
asemenea= str#inii sunt afectai diferit de .oma6= !n funcie de naionalitatea lor. 0ceste
diferene se datorea# tendinelor economice= dar .i naturii acti%it#ilor desf#.urate de
str#ini. 0celea.i influene au structura demografic# a populaiei str#ine .i momentul c'nd
migranii au a6uns !n ara gad#. Lradul de ocupare al migranilor este determinat .i de
profilurile acestora. Ooma6ul %aria# !n funcie de %'rst#= se9= naionalitate= categorie de
migrani ?refugiai= mem/ru de familie sau lucr#tor@= aptitudini= e9perien# profesional# .i
durata .ederii. "unoa.terea lim/ii #rii gad# contri/uie semnificati% la integrarea pe
piaa muncii .i !n societate.
2%2%4% Pr(#*up0ri$( Uniunii Eur#p(n( pri+in5 -i&r!'i! (*#n#-i*0
$niunea European# s<a fundamentat pe o filosofie a li/erei circulaii a cet#enilor
statelor mem/re !n spaiul european. Tratatul de la *oma a pus /aele reglement#rii
li/erei circulaii a lucr#torilor !n spaiul comunitar. Dup# 1(+:= numeroasele reglement#ri
comunitare= con%enii internaionale sau urm#toarele tratate asupra "omunit#ii Europene
au contri/uit la facilitarea circulaiei persoanelor !n $niunea European#.
&igraia .i ailul au c#p#tat un loc predominant pe agenda politic# a $niunii
Europene .i statelor mem/re dup# 2,,,. Prin Tratatul de la 0msterdam= intrat !n %igoare
!n 1(((= eforturile "omunit#ii Europene s<au concentrat asupra sta/ilirii unor politici
comune !n domeniul ailului .i migraiei.
21
$niunea European# consider# !n preent c# este de dorit o a/ordare integrat# .i
cuprin#toare= pentru o mai /un# gestionare a fenomenului migraiei. Statele mem/re
tre/uie s# sta/ileasc# e9act condiiile !n care cet#enii altor state pot intra .i locui pe
teritoriile lor= drepturile .i o/ligaiile acestor persoane .i s# asigure accesul la informaii
al persoanelor %iate= precum .i mecanismele de control funcionale.
Politicile e9terne .i programele actuale ale "omunit#ii Europene !n spri6inul
drepturilor omului= consolid#rii democraiei= reducerii s#r#ciei= cre#rii de locuri de munc#
.i !m/un#t#irii situaiei economice generale din #rile implicate !n circulaia forei de
munc#= !n fenomenul migraiei= sunt instrumente cu rol esenial !n %ederea reducerii
presiunii migraiei. 8a tre/ui ca utiliarea acestor instrumente s# fie eficientiat# pentru a
da un efect de propagare reultatelor.
*ealiarea li/erei circulaii a persoanelor prin crearea unei piee comune .i prin
armoniarea gradual# a politicilor economice a statelor mem/re este unul dintre
o/iecti%ele comunitare prioritare. &enionarea acestui principiu !n Tratatul instituind
"omunitatea Economic# European# sus/linia# clar importana care i se atri/uie.
Ans#= statele mem/re ale $niunii Europene se confrunt# cu situaii foarte diferite
!n ceea ce pri%e.te migraia> istoric al migraiei diferit= ni%el diferit al dependenei
economice fa# de imigraie .i= nu !n ultimul r'nd= o preocupare diferit# fa# de tendinele
manifestate de migraie !n ultima perioad#. De aceea= deideratul unei politici comune
pri%ind migraia r#m'ne un o/iecti% am/iios.
2%8% Mi&r!'i! r#-Cni$#r .n!in"( 5( 49?9
Emigraia rom'neasc# de dup# cel de<al Doilea *#/oi &ondial s<a produs !n
ritmuri diferite.
&ai !nt'i a e9istat un %al puternic imediat dup# r#/oi= urmat de o perioad# mai
lent# de emigraie !ntre anii M+, .i M(,= cu o oarecare cre.tere la !nceputul anilor M),= dup#
care a urmat acest %al al emigraiei de dup# 1((,= care a%ea s# sc4im/e radical natura
migraiei rom'ne.ti.
"ei sosii imediat dup# r#/oi= !n ma6oritatea lor co%'r.itoare anticomuni.ti sau
mem/rii ai partidelor istorice au constituit cu mult# u.urin#= !n ciuda disensiunilor
22
personale= a%'nd e9erciiul democratic do/'ndit= asociaii .i organiaii foarte acti%e. An
conte9tul socio<politic al #rilor !n care se e9ilaser#= acest lucru a ap#rut firesc deoarece
noilor %enii= cu toate c# li se d#dea .ansa s# lucree= nu li se ofereau prea multe facilit#i
sociale ce le<ar fi u.urat integrarea= ci erau l#sai !n %oia soartei .i a economiei de pia#=
a.tept'ndu<se din partea lor o asimilare treptat# mai mult sau mai puin complet# ?Sil%io
7.= "onstantin 7.= p.)(@. An S.$.0. o mulime de organiaii rom'ne.ti erau de6a create de
ardelenii emigrani c#tre sf'r.itul secolului al HIH<lea D !mceputul secolului HH.
An perioada anilor M+, <M)(= a fost dominat# de dou# aspecte eseniale pentru
e%oluia comunit#ilor rom'ne.ti. An primul r'nd= a a6uns !n ;ccident un num#r foarte
mare de refugiai sau ailani politici ?!n special !n anii M:, D M),@ ce nu a%eau nimic !n
comun cu cei de6a sta/ilii !n afar#= cu e9cepia celor ce participaser# la mi.carea Loma.
Pe de alt# parte= c4iar atunci c'nd ace.tia au plecat din moti%e politice sau pentru simplul
fapt c# doreau o %ia# mai /un# pentru ei .i copiii lor= ei nu au fost !nt'mpinai cu /raele
desc4ise de comunitatea rom'neasc# !n ansam/lul ei= a.a cum s<ar fi a.teptat. ?S.
7omoc#= "onstantin 7omoc#= p.)-@
Anainte de decem/rie 1()(= plecarea definiti%# din *om'nia era fie 1!nfiorat#2 !n
presa oficial#= care punea periodic la st'lpul infamiei /a pe 1frontieri.ti2= /a pe cei
1%'ndui2 str#inilor= fie o/iectul unui fascinat mira6 !n psi4icul colecti%= treind
amestecate sentimente de admiraie= stupoare .i in%idie ?Sil%ia 7omoc#= "onstantin
7omoc#= p. (@
Despre emigrarea rom'nilor !n alte #ri= s<au f#cut at'tea legende despre trecerea
Dun#rii !not= sau !n di%erse am/arcaiuni impro%iate gen an%elope de camioane= sau
despre folosirea drept ascun#tori a podurilor compartimentelor de tren= a /o9elor audio
sau containerelor care se preg#tesc s# ias# din *om'nia.
&ai era .i modalitatea de a pleca !n e9cursie la cine .tie ce rud#= sau !n interes de
ser%iciu= sau la conferine= competiii sporti%e.
5ici dup# decem/rie 1()( nu a disp#rut in%enti%itatea .i originalitatea rom'nilor
de a trece frontiera. Ant'mpl#rile cu grupuri de rom'ni care doreau s# treac# graniele #rii
c#l#torind !n containere cu diferite destinaii cum ar fi 0ustralia= 0nglia= sau "anada= au
ap#rut !n presa din afar# dar .i din *om'nia.
23
5um#rul imigranilor rom'ni ilegali !l dep#.e.te cu foarte mult pe cei ale c#ror
plec#ri au fost f#cute cu acte.
Dorina multor rom'ni de a pleca= .i !n al doilea deceniu postcomunist a r#mas
constant#= dintre ace.tia cei mai muli erau tineri.
An *om'nia !nainte de 1()( e9istau dou# mecanisme de migrare> migrarea
permanent, care a%ea drept principalele moti%aii pe cele politice .i pe cele etnice .i
migrarea temporar pentru a studia sau lucra !n str#in#tate care se /aa numai pe
acorduri intergu%ernamentale ale *om'niei cu alte #ri ?Terea Culai= p. 2-@.
2%9% F(n#-(nu$ -i&r!'i(i r#-Cni$#r 5up0 4990
Dup# 1()(= principalele moti%aii ale migr#rii s<au transformat din cele etnice .i
politice !n moti%e de ordin economic.
; consecin# este faptul c# migraia temporar# a crescut !n cifre a/solute c't .i ca
pondere !n totalul migraiilor.
0ccentul se pune pe mecanisme care se reg#sesc la ni%el european .i anume cele
prin care persoane din *om'nia migrea# c#tre #rile $niunii Europene ?Terea Culai= p.
1-@.
Emigraia rom'neasc# de dup# 1((, a sc4im/at prin num#r= %'rsta .i preg#tirea
profesional# !n mod semnificati% demografic comunit#ile rom'ne.ti ?Sil%ia 7omoc#=
"onstantin 7omoc#= p. ))@.
Pri%ind datele statistice .i studiile efectuate= pri%ind flu9ul emigraionist dup#
anul 1((,= care %iea# emigrarea rom'nilor !n ultimele dou# decenii>
Structura dup# %'rst#= educaie= profesiile participanilor pe destinaie.
5um#rul emigranilor !n anii 1(), a fost aproape egal cu cel !nregistrat !n ultimele
decenii> 2)).,,, de persoane !ntre anii 1(), <1()( .i 3,+.,,, de persoane !ntre anii 1((,
D 1(((.
*epartiarea pe ani a acestui flu9 migrator este simetric# !n cele dou# decenii cu
ma9imum !n anul 1((,= fapt e9plica/il prin eliminarea /rusc# a tuturor restriciilor
interne pentru deplasarea peste frontiere.
24
De la rata emigraiei de 4=2N !n 1((, s<a re%enit treptat la rata de ,=-N !n 1(((
ni%elul cel mai sc#ut !n ultimele dou# decenii ?Terea Culai= p. 3+@.
2%9%4% Un5( !u p$(*!" r#-Cnii 5up0 !nu$ 49?9D
1"am peste tot2. 0u e9istat totu.i c'te%a direcii clare !n perioada anilor 1((,<
1((1 ?S. 7omoc#= ".7omoc#= p. 2,@.
Din coro/orarea datelor reult# c# !ntre 1((,<2,,,= 23).433 de persoane din
*om'nia s<au sta/ilit legal !n alte #ri= dintre care circa 1,,.,,,= adic# 42N= !n Lermania.
An mare parte a celor plecai s<au mai !ndreptat c#tre #rile tradiionale de
imigrani= #ri care au ministere de resort .i programe gu%ernamentale pentru acomodarea
noilor 1%enii2> S.$.0.= "anada= 0ustralia .i 5oua Ieeland#.
An S.$.0.= emigraia rom'neasc# a continuat la cote asem#n#toare celor de
dinainte de 1((,= iar 0ustralia .i 5oua Ieeland# au ap#rut mai clar ca post de destinaii=
c#tre "anada s<a !ndreptat un ade%#rat flu%iu rom'nesc postre%oluionar.
Italia .i Spania au primit un num#r co%'r.itor de rom'ni= comparat cu #rile
nordiceQ
0ceste #ri erau cunoscute ca fiind mai puin tolerante fa# de imigraie .i totu.i=
ori printr<o lege ori printr<o amnistie= au acceptat un influ9 semnificati% de emigrani=
rom'nii fiind preeni !ntr<un procent important. ?S. 7omoc#= ".7omoc#= p. 21<22@
2%9%2% Cin( un" *(i *!r( !u p$(*!" 5up0 49?9 5in R#-Cni!D
$n prim grup ar fi funcionarii= informaticienii= inginerii= profesorii sau
cercet#torii= a%'nd %'rste !ntre 2+ < 4+ de ani care lucrea# !n profesii 1cu guler al/2=
!ncon6urai de respectul colegilor .i !ncerc'nd s#<.i creee un %iitor !ntr<o lume nou#.
0l doilea grup ar cuprinde pe cei care cer.esc= %'nd sau se %'nd= !ncerc'nd s#<.i
produc# un %enit pentru o nou# %ia# !ntr<o nou# ar#.
0m putea face .i o clasificare a emigranilor>
2+
Itineratul D din aceast# categorie putem spune c# fac parte cei plecai
temporar= care .tiu c# se %or !ntoarce= cum ar fi cei plecai cu contract de
munc# sau cei plecai la studiiB
8'n#torul D aici sunt inclu.i cei aflai cu /urse !n str#in#tate= care fac tot
posi/ilul pentru a nu se mai !ntoarce= cei care au un contract de munc#=
!ncearc# s# r#m'n# prin c#s#torie sau prin g#sirea unui patron pentru o
perioad# mai lung#B
*omengleul D !n aceast# categorie intr# o mare parte a celor 1fugii2
!nainte de *e%oluie sau plecai dup# *e%oluie la rude= care acum au un
statut legal !n ara de adopie. *omengleul este acela care %ine !n %iit# !n
*om'nia sau c'nd trimite fotografii= dore.te cu tot dinadinsul s# le arate
c't de /ine s<a 1aran6at2= e%ident datorit# folosirii cu iscusin# a talentului
unic rom'nesc !n a se 1descurca2.
Poart# adesea= !nsemnele clasei ale noii culturi ca de e9emplu
p#l#rie de coJ/oK= %or/e.te rom'ne.te cu un forat accent engleesc= iar
englea= atunci c'nd o st#p'ne.te cu un puternic accent rom'nesc.
0climatiatul D aici sunt inclu.i cei care indiferent de
mi6loacele prin care au emigrat= fac un permanent efort de ree%aluare a
propriei condiii.
Sunt cei care lucrea# sau au lucrat !ntr<un domeniu ce necesit#
calificare uni%ersitar#= au fost sau sunt apreciai la 1locul de munc#2= .i<au
educat copiii !n noua cultura dar .i !n respectul celei rom'ne.ti. Din caua
desc4iderii sale culturale= aclimatiatul este cel mai /un am/asador
anonim al *om'niei.
Perdantul D din aceast# categorie fac parte cei neadaptai .i %e.nic
nemulumii= pe cei pentru care emigrarea nu a !nsemnat altce%a dec't
frustr#ri.
Perdanii par numero.i pentru c# sunt cei mai g#l#gio.i rom'ni
emigrani. An realitate= credem c# aceast# categorie este totu.i minoritar# !n
ansam/lul comunit#ilor ?S. 7omoc#= ".7omoc#= p. 2+= 2-= 2:@.
2-
2%9%8% F!*"#ri *!r( in,$u(n'(!/0 ,(n#-(nu$ (-i&r!'i#ni"
An *om'nia= ca !n ma6oritatea #rilor est<europene= traniia spre o societate
democratic# este un proces lung .i dureros= mai ales din punct de %edere al securit#ii
sociale.
Trecerea la o economie de pia# a dus la un colaps manifestat la ni%el de indi%id
prin sc#derea calit#ii %ieii. 5um#rul locurilor de munc# a sc#ut dramatic iar rata
.oma6ului a crescut. 0cest fenomen este principala cau# a sc#derii /ugetului de familie=
a accentu#rii gradului de s#r#cie .i degrad#rii relaiilor inter/ intra familiale. ?"o6ocaru
&aria= 1(()@B ?Terea Culai p. 3)@
Factori care influenea# distri/uia spaial# a migraiei at't !n regiunile surs# c't
.i !n cele de destinaie. 0ce.tia pot fi factori o/iecti%i sau factori su/iecti%i= ei acion'nd
fie asupra locului de plecare= fie asupra locului de origine= fie !n contactul dintre cele
dou# locuri. An mod normal= persoana ia deciia de a migra= fiind determinat# de aciunea
unor factori repulsi%i preeni la locul de plecare .i fiind !n acela.i timp atras de locul de
primire. &igrantul nu p#r#se.te ceea ce are .i ceea ce nu<l satisface pentru acelea.i
condiii= !n alt loc .i !n alt# munc#= ci pentru ce%a mai /un= sau !n orice ca pentru ce%a
diferit. ?8. &iftode= 1(:)= p. )(<(4@B ?Terea Culai p. 3)@.
;amenii trec de la o poiie social# la alta mai mult sau mai puin %oluntar.
An caul mo/ilitaii R%oluntareR= mo/ilul psi4ic al mo/ilit#ii este dorina de
!n/un#t#ire a calit#ii %ieii conform modelului pe care persoana sau categoria social#
mo/il# !l au asupra calit#ii %ieii.
*ealiarea respecti%ei dorine se face fie !n cadrul aceleea.i comunit#i locale
?mo/ilitatea social# neteritorial#@= fie prin sc4im/area permanent# sau temporar# a
localit#ii de reiden# ?migraie@.
Prin mo/ilitate se realiea# dorina de a a%ea o calitate a %ieii superioar#= este un
fapt elementar pentru cunoa.terea mo/ilit#ii sociale %oluntare.
Deci= unul din factorii care au influenat emigraia este acela de !m/un#t#ire a
calit#ii %ieii. Dar s# e9plic#m un pic ce !nseamn# Rcalitatea %ieii.R
An plan su/iecti%= calitatea %ieii implic# at't satisfacerea unor st#ri interne ale
indi%iilor= c't .i a unor condiii care se refer# la raporturile interpersonale sta/ilite !ntre
2:
ace.ti indi%ii. An primul ca= calitatea %ieii poate semnifica= pur .i simplu= satisfacia=
a%'nd ec4i%alentul filosofic de fericire sau pe cel empiric de satisfacere a dorinelor .i
aspiraiilor materiale. ?Singo 7. E%ans 0. 1(::= p. 2,@B ?Lrigore 7ucu= Sorin &.
*#dulescu p. -,@.
5oiunea de Rcalitate a %ieiiR a.a cum au o/ser%at de6a numero.i anali.ti este
foarte %ag#. Semnificaiile ei sunt !n general am/igue= !ntruc't= pe de o parte= se refer# la
condiiile o/iecti%e !n care tr#iesc indi%iii= iar pe de alt# parte= %iea# ceea ce cred
indi%iii despre aceste condiii. Este %or/a !n acest sens at't de calitatea %ieii pu/lice= c't
.i de cea a %ieii pri%ate. ?Lrigore 7ucu= Sorin &. *#dulescu p. +)@.
Deciia de a migra .i !n cele din urm# actul migr#rii= constituie un r#spuns la un
ansam/lu de caue= incitaii .i moti%aii. &oti%aia nu este altce%a dec't un ansam/lu de
factori dinamici care determin# conduita unui indi%id !ntr<o !mpre6urare dat#. ?&iftode 8.
1(:)= p. (4<((@B ?Terea Culai p. 3(@.
Factorii generali care determin# fenomenul emigr#rii pot fi clasificai !n trei mari
categorii> demografici= economici= profesionali.
0lte caue care au determinat migraia ar fi>
< De%oltarea c#ilor de comunicaii care a facilitat dispersarea industriilor= ce
reclam# fora de munc# .i antrenea# o parte a populaiei !n flu9ul migraiei.
< &i.c#rile migratorii pot fi determinate .i de moti%e istorice= religioase .i politice.
< Eliminarea /rusc# a tuturor restriciilor interne pentru deplasarea peste frontier#.
< "ompati/ilitatea perfect# a preg#tirii celor cu studii superioare ?ingineri= ar4iteci=
economi.ti@ cu cerinele de pe piaa e9tern#.
< Disponi/iliarea masi%# a forei de munc# ocupate .i cre.terea ratei .oma6ului.
< 5esigurana ilei de m'ine= nemulumirea faptului c# munca nu este r#spl#tit#
corespun#tor= incapacitatea de a face economii !n condiiile unui salariu care asigur#
su/istena.
< E9istena oportunit#iilor economice !n #rile de sosire= situaia pieei de munc# .i
preena reelelor ?lanuri de migraie@.
< &odific#ri ale regimului rom'n a frontierelor ?desc4iderea frontierelor dup#
c#derea comunismului@ repreint# poate cea mai important# cau# cu pri%ire la
fenomenul migratoriu in *om'nia.
2)
< De%olt#rile neregulate !n domeniul politicilor .i ale perspecti%elor sla/e de
integrare !n $. E.= inclusi% li/era circulaie a persoanelor !ntr<un inter%al de timp
reona/il.
< E9periena celor care au emigrat i<a determinat .i pe ali rom'ni pentru a c'.tiga
afar# un /an cu care s#<.i construiasc# !n *om'nia un trai mai /un. ?Terea Culai p. 3(<
4,@.
&oti%aia principal# a migraiei pentu munc# este una economic#= aceea de a o/ine
un %enit mult mai mare dec't l<ar o/ine !n ar#= pentru o munc# cu %aloare egal#.
Persoanele care emigrea# !n str#in#tate pentru un loc de munc#= fac parte din
comunit#ile cu o mare rat# la migraie. An onele de unde unii au plecat= sigur mai pleac#
.i %or mai pleca .i alii.
Deoarece migranii care au a%ut .i se %#d semnele succesului !nc#= st'rnesc interes
.i celor din ar#.
An acest mod se formea# reele de migraie= c'nd migranii anteriori se adresea#
mem/rilor familiei= prietenilor= cunoscuilor .i le fac oferta de a munci !n str#in#tate= ei
spri6inindu<i !n procesul de emigrare.
2%<% E"!p($( prin*ip!$( !$( ,(n#-(nu$ui (-i&r0rii .n p(ri#!5! 5(
5up0 4990
Emigraia !n perioada de traniie a cunoscut o e%oluie oscilant# dar cu tendin#
de reducere treptat# a efecti%elor totale.
An general s<a trecut de la o emigraie pe criterii etnice cu focare de concentrare
at't a surselor de plecare c't si a destinaiilor= la o migraie di%ersificat# moti%aional .i
mult mai disipat# !n teritoriu= cu sc4im/area preferinei destinaiilor.
An funcie de criteriile menionate= principalele etape ale emigraiei pot fi
urm#toarele>
< 1((,<1((3= etapa etnicit#ii .i apartenenei religioase= c'nd plec#rile s<au centrat
pe re!ntoarcerea etnicilor germani .i mag4iari !n #rile de origine ale str#mo.ilor mai
apropiai sau !ndep#rtai sau re!ntregirea familiei.
2(
< Dup# 1((4= etapa preponderenei migraiei rom'nilor. "riteriul etnic se alternea#=
pe de o parte datorit# reducerii considera/ile a populaiei etnice .i pe de alt# parte
deoarece migraia definiti%# este !nlocuit# cu migraia circulatorie= respecti% persoane
care fac un du<te<%ino !ntre *om'nia .i ara Rmatern#R ?Terea Culai p. 4,<41@.
2%E% C#n(*in'($( ,(n#-(nu$ui -i&r!'i(i
Putem s# spunem lini.tii c# sf'r.itul anului 1()( a !nsemnat un moment de
r#scruce= de reorientare a !ntregii %iei economice= politice= sociale= culturale= morale a
*om'niei.
Pe perioada care a urmat= cunoscut# ca traniie c#tre economia de pia#= dac# ne
referim la aspecte economice= sau c#tre noi standarde .i %alori= dac# a%em !n %edere sfere
ale %ieii sociale= este marcat# de numeroase pro%oc#ri. &igraia intern# .i e9tern# este
una dintre acestea. ?5icoleta Trufan= p. 124@
&igraia rom'nilor= inut# su/ un control strict !n timpul regimului comunist= a
cunoscut o e9pansiune deose/it# in anii T(,= at't ca %olum al flu9urilor migratorii= c't .i
prin di%ersificarea acestora din punct de %edere al destinaiilor= moti%elor .i structurii de
statut socio<economic a populaiei de migrani. Fenomenul migraiei a urmat o tendin#
ascendent# .i a implicat toate p#turile societ#ii= de%enind totodat# unul dintre flu9urile
migratorii importante la ni%el european. An ultimii ani= migraia e9tern# s<a impus
pregnant drept unul dintre fenomenele definitorii pentru societatea rom'neasc#.
0cestea fiind multe .i %ariate se fac simite !n domeniile sociale .i economice. De
aici se identific# consecine asupra pieii muncii !n sensul c# #rile importatoare de for#
de munc# c'.tig#= .i pierd #rile e9portatoare= asupra finanelor pu/lice !ntruc't migranii
se sustrag de la plata impoitelor !n #rile de origine= dar sunt e9pu.i unor ta9e !n #rile de
destinaie. ?Terea Culai p. 42@.
3,
"onsecinele la ni%el economic putem spune c# sunt poiti%e .i negati%e. Sunt
poiti%e !n sensul c# ei finanea# o parte din deficitul /alanei comerciale reduc'nd
totodat# .i deficitul contului curent a6ut'nd la cre.terea economic#. Pe de alt# parte !n
plan negati% partea din masa monetar# nu este susinut# de producie ceea ce duce la
cre.terea inflaiei.
Trimiterea regulat# de /ani din e9terior !i determin# pe mem/rii familiei din ar#
s# de%olte o cultur# a dependenei. ?Terea Culai p. 43@.
Se adaug# .i cre.tera preurilor pe piaa imo/iliar#= se conturea# o categorie a
celor pentru care procurarea celor necesare unui ni%el de trai /un este o mare dificultate=
.i o categorie a celor care !.i e9tind propriet#ile .i %eniturile= fiind dein#torii unor
importante construcii indi%iduale= care e9prim# un confort crescut .i poate ci%iliat.
?5icoleta Trufan= p. 12+@.
; alt# consecin# important# este aceea a plec#rii din ar# a a/sol%enilor ce
constituie pentru statul rom'n importante pierderi. Fiecare a/sol%ent plecat care nu se
mai !ntoarce s# mai munceasc# !n ar# !nseamn# pentru statul rom'n pierderi de eci .i
c4iar sute de milioane de lei= repreent'nd costurile .colari#rii. ?Terea Culai p. 4-@.
Oi nu numai at't= dac# $. E. %a continua s# atrag# capital uman din *om'nia %a
e%olua rapid= !n timp ce *om'nia %a r#m'ne !n urm#.
; reducere a ocup#rii !n sectoarele /aate pe .tiin# datorit# emigr#rii celor !nalt
calificai= e9odul creierelor. ?Terea Culai p. 44@.
; alt# pro/lem# cu care se confrunt# statul rom'n este faptul c# !n cele mai multe
cauri muncitorii rom'ni plecai !n str#in#tate !n mod legal r#m'n acolo !n mod ilegal.
&ai mult de 6um#tate din apro9imati% 1=4 milioane de rom'ni care lucrea# !n Spania .i
Italia nu au forme legale= apro9imati% ),,.,,, de rom'ni care lucrea# !n aceste #ri nu
au forme legale potri%it datelor oferite de &inisterul &uncii .i 0facerilor E9terne.
Oi nu !n ultimul r'nd= una din cele mai importante consecine dar .i foarte gra%e= a
emigraiei este aceea ce se reflect# asupra familiei.
31
C!pi"#$u$ III% Cri/! F!-i$i!$0
Dup# anul 1((,= !n *om'nia= ca !n ma6oritatea #rilor europene= traniia c#tre o
societate democratic#= la o economie de pia# a dus la un colaps manifestat la ni%el de
indi%id prin sc#derea calit#ii %ieii.
5um#rul locurilor de munc#= a sc#ut salariul e9istent de c'te%a ori mai mic dec't
media $niunii Europene= e9istena ascendent# a .oma6ului= mai ales !n r'ndul femeilor=
nesigurana ilei de m'ine= e9istena oportunit#ilor economice !n #rile de sosire= situaia
pieei de munc#= preena reelelor migratorii .i modific#rile regimului rom'n al
frontierelor constituie factori care determin# populaia la g#sirea unei soluii eficiente.
Plecarea unuia sau am/ilor p#rini este !n str'ns# relaie cu g#sirea .i ocuparea
unui loc de munc# pe piaa forei de munc# e9terne= cu resta/ilirea ec4ili/rului financiar
.i material din mediul familial= cu cre.terea ni%elului de trai= manifest'ndu<se ca un
fenomen social.
Efectele sunt resimite at't de familia !n care au loc sc4im/#ri de structur#=
dinamic# .i funcionalitate= c't .i de copil care se confrunt# cu o %arietate de pro/leme.
?Terea Culai= p. 1@.
8%4% Cri/!@ 5($i-i"0ri *#n*(p"u!$(%
32
"onceptul de cri# a fost formulat !n principal de Enric4 7indemann .i Lerald
Uaplan= care !n anii T4, .i T+, au studiat modul !n care indi%iii reacionea# la situaiile
psi4ologice ale #rii.
Ei au e%ideniat faptul c# situaia de cri# este multidimensional#= este un
e%eniment care durea# un anumit timp .i este marcat# de fae= etape.
"e se !nelege prin cri#3
Inter%eniile asistenei sociale au loc adesea !n caul unor clieni aflai !n cri# .i
totu.i termenul este !n general r#u !neles .i utiliat !ntr<un mod inadec%at pentru a
descrie o infinitate de situaii= ne%oi = tensiuni .i st#ri de urgen#. ?Terea Culai= p. +,@
0utoarea "armen "iofu define.te cria familial# ca fiind orice situaie care induce
apariia stresului !n familie= a tensiunilor !ntre mem/rii ei amenin'nd coerena familiei
sau a%'nd ca reultat ruperea ei.?"armen "iofu= 1(()=p. 11,@= ?Terea Culai= p. +,@
"eea ce se !nt'mpl# !n crie este faptul c# modalit#ile o/i.nuite de a se descurca
ale persoanelor nu funcionea#B nu reu.esc s# se adaptee fie pentru c# situaia este nou#
pentru ele= fie pentru c# nu a fost anticipat# sau pentru c# o serie de e%enimente au
de%enit cople.itoare= pier'ndu<.i pentru o %reme ec4ili/rul. ?Im/rescu La/riel= 2,,4@
?Terea Culai= p. +1@
"riele de familie depind de tipul de familie= de sta/ilitatea .i de resursele
emoionale .i sentimentale.
An familie= pierderea unor leg#turi semnificati%e= !nlocuit# cu alt# relaie
inadec%at# st# la originea stresului duc'nd la cele din urm# la cri#. Deseori cu%'ntul
cri# a a%ut ca sinonim cu%'ntul stres= ori stresul are doar conotaii negati%e= su/
presiunea c#rora oamenii pot ceda !n timp= iar termenul cri# nu are neap#rat acest
reultat= uneori remarc'ndu<se o cre.tere a maturi#rii. ?Terea Culai= p. +1@
An momentele de cri#= indi%idul= familia reacionea# !n funcie de posi/ilit#ile
proprii de reol%are a pro/lemei !ncerc'nd s# re%in# la %ec4iul. 0stfel o familie poate ie.i
din cri# la un ni%el superior !n%#'nd modalit#i de reol%are .i de adaptare la sc4im/are=
put'nd face cu u.urin# fa# unor situaii stresante.
F!/( !$( *ri/(i
33
"riele se autolimitea#= ele au un !nceput= un mi6loc dar .i un sf'r.it. 0li
cercet#tori %or/esc de cinci fae care !ns# se plia# pe cele trei teoretiate de Uoplan.
An stadiul !nt'i= de .oc ce se produce la aflarea unei %e.ti sau la o/ser%area unor
e%enimente= apar sentimente de ireal= negarea celor auite .i !nt'mplate.
An stadiul al doilea este cel de confuie= clientul are tendina de a se retrage !n sine
.i de a se iola. An aceast# fa# au loc st#ri de m'nie= an9ietate= incapacitate de a !nelege
anumite comportamente.
Stadiul trei preint# !n cri# ce se simte= f#r# speran#= f#r# ie.ire= !n acest stadiu
apar sentimente de %ino%#ie .
An stadiul patru are loc acomodarea la sc4im/are= .i !ncepe reconstrucia propriu<
is# !n care consilierea de cri# poate oferi alternati%a sau poate susine persoana !n
luarea unor deciii. 0cest ultim stadiu este .i etapa deciiilor= a planurilor pentru %iitor.
8%2% F!-i$i! ;i r#$u$ (i .n #*i("!"(
Doctrina cre.tin# define.te familia ca fiind o Rcomunitate de %ia# .i de iu/ireR. Ea
este c4emat# s#<.i asume planul lui Dumneeu !n condiiile lumii noastre .i sa<l realiee.
?"ate4ismul Cisericii *omano "atolice= 1((3 nr. 21(- < nr. 2223@.
Otiina sociologic# o preint# ca un grup de persoane legate direct prin relaii de
rudenie= ai c#rei aduli !.i asum# responsa/ilitatea pentru cre.terea copiilor. ?Terea Culai
p. (@.
Familia este o form# superioar# de comunitate care are la /a# relaiile sociale .i
/iologice !n care are loc circulaia eredit#ii /iologice= psi4ologice= a%'nd scopul de a
preg#ti generaiile %iitoare !n %ederea particip#rii la de%oltarea societ#ii. ?&#noiu
Florica .i Epureanu 8iorica p. 3-@.
8aloarea familiei pentru societate nu poate fi negli6at# pentru c#>
< familia influenea# direct procesele demografice prin funcia sa reproducti%# .i
astfel asigur# continuitate societ#iiB
< familia este mediul !n care se realiea# socialiarea primar# a copiilor= !n care
ace.tia !n%a# .i iau contact cu principiile de /a# ale moralei= credinei= conduitelorB
34
< familia contri/uie la meninerea identit#ii culturale naionale prin !mp#rt#.irea .i
e9emplificarea elementelor culturii naionale.
Familia repreint# agentul unei aciuni pedagogice primare care Rfi9ea#R !n indi%id
4a/itusul primar de clas#= primele sc4eme de percepie= de g'ndire .i de aciune care %or
funciona ca fundament .i principiu de selecie !n procesul !ncorpor#rii tuturor
e9perienelor ulterioare= astfel !nc't e9perienele diferite de un indi%id= se integrea# !n
unitatea unei /iografii sistematice care se organiea# pornind de la situaia originar# de
clas# e9perimental# !ntr<un timp determinat de structura familial#. ?Daniela Petronela
Feraru= p. 4:@
8%2%4% F!-i$i! .n "r(*u" ;i !"0/i
An trecut familia mic# .i familia de /a# erau integrate !n mare parte !ntr<o
comunitate domestic# .i de curte mai mare= !n care tr#iau !mpreun# mai multe generaii.
0ici aparineau .i rude nec#s#torite= scla%i .i ser%itoare sau ucenici .i asociai.
&ai t'riu= aceasta s<a transformat !ntr<o familie patriar4al# cuprin'nd rudele de
acela.i s'nge. 0ici raportul dintre p#rini .i copii precum .i relaia fa# de /unici= rude .i
anga6ai ofer# posi/ilitatea multor e%enimente tr#ite !mpreun#.
&unca .i timpul li/er= iua de lucru .i duminica= copil#ria= %'rsta mi6locie .i
maturitatea erau= din punct de %edere al tr#irii= str'ns legate una de alta.
Educaia= morala a%eau un loc !n mare parte !n aceast# comunitate care era
caracteriat# de acelea.i scopuri .i %alori. 0cest m#nunc4i de relaii pluriforme a%ea un
rol de u.urare at't pentru p#rini c't .i pentru copii. ?Terea Culai p. 1,@.
Familia de ast#i nu este una imens# cu foarte muli mem/rii= dimpotri%# este una
foarte mic# compus# doar din p#rini si copiii lor. 8iaa acestora este !n mare parte
separat#= referindu<ne la acti%it#iile profesionale. Deoarece p#rinii lucrea#= iar
!mpreun# sunt la sf'r.itul ilei dup# terminarea programului sau la sf'r.itul s#pt#m'nii .i
!n concedii.
; alt# carecteristic# este poiia sc4im/at# a femeii !n societate. 0nga6#rile
masi%e a femeilor !n acti%it#i profesionale= .i nu doar cum erau !nainte preocupate cu
3+
cre.terea .i /una organiare a familiei. Familia a de%enit un factor mai puin competent .i
dispus s# realiee educaia copiilor.
Simindu<se dep#.ii de e9igenele societ#ii de ast#i= numero.i p#rini a/dic# din
funcia educati%# fiind determinai s#<.i negli6ee copii.
Diferitele caracteristici ale familiilor de ast#i contri/uie la faptul c# di%erse
modele de familie pot sta al#turi. An mod corespun#tor cu aceasta este diferit# .i relaia
dintre p#rini .i copii. &oti%ele de deciie pentru o form# sau alta de familie sunt diferite.
0titudini materialiste fa# de %ia#= pretenii fa# de propria %ia#= con%ingeri personale=
modele %alorice sociale= puncte de %edere pri%ind !ngri6irea .i educaia copiilor= %iaa
deose/it# 4ar#it# de soart# .i multe altele pot 6uca un rol 4ot#r'tor !n acest domeniu.
?Terea Culai p. 11@.
Sc4im/#rile preente !n familia modern# sunt %ii/ile cu oc4iul li/er. 0sist#m !n
aceast# perioad# la ceea ce unii numesc o nou# deordine amoroas# care desfigurea#
ec4ili/rul .i armonia e9istent# !n societate= instaur'nd starea de cri#. Familia= de.i
r#m'ne o realitate %ie care nu !.i pierde sensul sacru= este supus# cu %iolen# deordinii
cotidiene a profanului= tra%ers'nd cria manifest#rii.
Denucleariarea familiei la care asist#m ast#i implic# urm#toarele sc4im/#ri
!ntre se9e> egalitatea statutelor sociale prin emanciparea economic# .i cultural# a femeii=
puternicul proces de mo/ilitate teritorial# su/ forma unei migraii definiti%e sau
temporare= care contri/uie la spargerea modelelor tradiionale de %ia# familial#. ?Terea
Culai p. 12@.
8%2%2% Fun*'ii$( ;i -#5($($( p!r(n"!$( p(n"ru # 7un0 5(/+#$"!r( !
*#pi$u$ui
Funcionalitatea normal# a familiei este condiionat# de realiarea armonioas# a
tuturor funciilor /iologice .i sociale= economice de solidaritate familial#= educati%e=
morale .i altele.
Funcia economic#= are o influen# deose/it# asupra pro/lemelor generale ale
familiei. 7a /aa modific#rilor de funcionalitate .i structur# a familiei st# de multe ori
lipsa p#rinilor pe fondul fenomenului migraiei e9terne fa%oriat de .oma6 .i s#r#cie.
3-
Funcia educati%# continu# s# ai/# r#spunderea !n formarea aptitudinilor de /a#
ale copiilor= de a modela personalitatea lor.
Formele concrete prin care familia !.i e9ercit# funcia educati%# asupra copilului
sunt>
< An prima copil#rie prin calitatea modelului ling%istic .i a mediului familial ce
influenea# de%oltarea g'ndirii.
< An perioada .colari#rii puterea modelului pe care p#rintele !l ofer# !n direcia
de%olt#rii armonioase= normale a copilului.
An cadrul educaiei la ni%elul familial= cel mai important rol !l au p#rinii am'ndoi .i
anume>
< &ama este pentru copil primul intermediar al s#u cu lumea.
< &ama este pentru copil un permanent e9emplu de cum s# tr#iasc# .i cum s# se
poarte= copilul %ede .i !nelege lumea= a.a cum o %ede .i cum o e9prim# .i mama.
< 0/sena sau insuficiena dragostei materne face copilul nefericit.
< An perioada pu/ert#ii c'nd copilul trece prin sc4im/#ri fiiologice .i psi4ologice
profunde= preena mamei este a/solut necesar#.
< An adolescen# c'nd se produc numeroase modific#ri de %alori morale=
comportamentale= influena mamei este 4ot#r'toare.
< Primele con%ingeri ce stau la /aa caracterului= comportamentului uman se
formea# su/ influena mamei.
< *olul tat#lui= de.i redus la prima copil#rie merge cresc'nd !n acea.i m#sur# !n
care cel al mamei scade= !ncep'nd de la : ani cele dou# roluri au o importan# egal#= ele
descresc'nd paralel p'n# c'nd copilul atinge acea autonomie care !i permite s#
!nlocuiasc# relaiile copil#re.ti cu p#rinii prin relaii de la adult la adult. ?Terea Culai= p.
1+@= ?C#tr'nu Emilia= 1()= p. -2 < :,@.
Pentru o educaie /un# .i eficient# copilul tre/uie s# simt# iu/irea p#rinteasc#= acest
lucru contea# cel mai mult= p#rinii s# satisfac# ne%oile copilului s# !l fac# s# se simt#
iu/it cu ade%#rat.
"amp/ell *. spune c# la /aa unei educaii eficiente stau patru pietre ca temelie .i
anume>
< satisfacerea ne%oilor emoionale .i de iu/ire ale copiluluiB
3:
< asigurarea unei preg#tiri pline de iu/ire= dar .i formarea unei discipline a
copiluluiB
< asigurarea unei protecii fiice emoionale pentu copilB
< e9plicarea .i e9emplificarea controlului m'niei pentru copil. ?Terea Culai= p. 1+@=
?"amp/ell *. 2,,1= p. : D 23@.
$n rol important !n modelarea armonioas# a personalit#ii copilului !l are climatul
familial !n care acesta se de%olt# .i tr#ie.te.
; atmosfer# de familie %e.nic fr#m'ntat#= %e.nic !n tensiune= uitat# de ceea ce
!nseamn# lips# de afeciune reciproc#= plin# doar de certuri .i acte %iolente= aceasta
repreint# pentru un copil un mediu traumatiat .i defa%oriat pentru un copil !n formare.
; familie !n care predomin# conflictele= continuate cu o agresi%itate continu# .i
foarte ridicat#= de%ine un focar de producere .i r#sp'ndire social# a agresi%it#ii.
Crutalitatea fiic# este generatoare de agresi%itate la copil deoarece prin durerea organic#
se pune !n mi.care o reacie de ap#rare.
"ercet#rile realiate arat# c# !n prima perioad# a %ieii pentru a<.i satisface
ne%oile elementare copilul depinde !n !ntregime de p#rini cu care are .i primele relaii
sociale.
Dac# este pri%at de aceste relaii el nu<.i formea# nici o deprindere= nu !n%a# s#
%or/easc#= ni%elul s#u mental r#m'ne e9trem de redus.
; foarte mare importan# o are relaia copilului cu mama= dac# este lipsit de
!ngri6irea .i iu/irea ei= c4iar dac# continuu e alimentat normal= copilul pierde din greutate=
stagnea# !n cre.tere= a.a c# relaiile copil<mam# sunt decisi%e .i de ne!nlocuit !n
de%oltarea normal# a omului.
0feciunea de mam# este prima form# de afecti%itate pe care o percepe copilul .i
de care depinde !ntreaga influen# nedefinit#= su/til# pe care mama o are asupra copilului
.i prin care !l modelea#= !l educ#.
Deci familia de%ine astfel un spaiu de educare .i formare un loc al accept#rii .i
intimit#ii. 0%'nd e9emplul p#rinilor= copiii e9perimentea# totodat# ceea ce !nseamn#
concret iu/ire .i parteneriat.
Dup# felul !n care se reg#sesc p#rinii reciproc= se formea# .i atitudinea copiilor
fa# de dragoste= fidelitate .i !ncredere fa# de %ia#.
3)
0colo unde copiii sunt p#r#sii sau lipsii o perioad# lung# de timp de p#rini=
c'nd sunt dai !n fel .i c4ip pe m'na mai multor persoane de leg#tur# de6a din fraged#
copil#rie= %or reu.i cu greu s# spun# da propriilor lor p#rini.
Iu/irea care lipse.te nu poate fi !nlocuit# cu nimic= darurile de natur# material# nu
pot cump#ra dragostea= respectul .i cinstea. ?Terea Culai p. 1(@.
8%8% C#n(*in'($( -i&r!'i(i !upr! ,!-i$i(i
"ercet#rile recente f#cute asupra familiei contemporane= arat# sc4im/#ri ma6ore !n
structura dinamic# .i funcionalitatea acesteia. 0stfel= apariia .i cre.terea .oma6ului=
e9tinderea s#r#ciei= sc#derea general# a ni%elului de trai sunt doar c'te%a caue care au
declan.at un proces al c#rui efect este .i disfuncionalitatea familiei actuale.
Pornind de la aceste situaii reale putem enumera o serie de 1simptome ale
disfuncionalit#ii familiei2>
1. conflictul con6ugalB
2. %iolena fiic# .i %er/al# !n familieB
3. negli6area sau a/andonul familieiB
4. di%orul emoional con6ugat cu infidelitatea unuia dintre parteneri sau a
am'ndoruraB
+. apariia unor deficiene de comunicare !ntre p#rini sau !ntre p#rini .i copiiB
-. dificult#i !n e9ercitarea dreptului parental. ?5icoleta Trufan= p. 12)@
Transform#rile ce au marcat familia= au fost reultatul aciunii mai multor factori
politici= economici= sociali= culturali .i din acest conte9t nu poate fi omis rolul migraiei.
Vudec'nd dup# amploarea fenomenului migraional .i !ndeose/i a migraiei circulatorii
pentru munc# !n str#in#tate= se poate determina o influen# reciproc# !ntre familie .i
migraie.
Din acest punct de %edere= migraia tre/uie pri%it# ca reultat al aciunii mai multor
factori= dar .i ca punct de plecare pentru declan.area .i manifestarea altor procese .i
fenomene sociale.
3(
Pe de o parte= dificult#i de asigurare al unui trai cel puin decent= f#r# e9cese de
g#sire sau meninere a unor locuri de munc# sigure .i recompensate pe m#sur# !i
determin# pe am/ii mem/ri ai unei familii sau doar pe unul dintre ei s# migree spre alte
destinaii= unde !.i pot !mplini ne%oile ?cel puin cele materiale@. Pe de alt# parte=
incertitudinea este !neleas# ca nesiguran# !n plan psi4ologic .i ca /loca6 .i oscilaie !n
plan comportamental. ?5icoleta Trufan= p. 12)<12(@
Familia !ndepline.te !n societate mai multe funcii care<i asigur# e9istena .i
continuitatea.
Se e%idenia# urm#toarele funcii ale familiei> /iologic#= economic#= pedagogico<
educati%# .i moral# .i funcia de coeiune .i solidaritate con6ugal#.
Funcia (iologic
An condiiile migraiei circulatorii= plecarea unuia dintre parteneri pe perioade mai
mari de timp face imposi/il# e9ercitarea acestei funcii !n cadrul familiei respecti%e.
Frec%ent se !nt'lnesc situaii !n care infidelitatea unuia sau a am/ilor soi poate duce la
destr#marea cuplului. De asemenea pot s# apar# .i sarcini nedorite !n afara cuplului
con6ugal= care cresc rata a%orturilor.
Funcia economic
&oti%aia economic# ocup# un loc important !n ansam/lul moti%elor migraiei.
5e%oia de /ani pentru procurarea celor necesare traiului st# la /aa deciiei de a
migra pentru muli dintre cei ce optea# pentru aceast# soluie. 0stfel= producerea
/unurilor .i ser%iciilor se realiea# !n afara familiei= o parte din acestea fiind trimise
familiei de c#tre cei plecai. 0cest lucru are un du/lu impact> !ntr<o anumit# m#sur#= /anii
trimi.i= o/iectele materiale= micile atenii primite de familiile r#mase !n ar# pot acoperi
anumite ne%oi= dar !n acela.i timp e9ist# .i un efect negati%= !n sensul c# toate acestea nu
pot compensa a/sena p#rinilor plecai= !n caul !n care au copii= iar ace.tia au r#mas !n
gri6a rudelor sau a %ecinilor.
4,
Funcia pedagogico.educativ i moral
Este funcia prin care se realiea# socialiarea primar# a copiilor !n cadrul relaiei
pe care ace.tia o sta/ilesc cu p#rinii= relaie ce implic# 1ata.amentul p#rinilor fa# de
copii .i modul de inoculare a comportamentelor acestora pentru integrarea !n familie .i
societate2 ?8oinea= 1(:)= p. 4(@. Familia este cea care !l !n%a# pe copil cum s# se
comporte !n anumite situaii= !l preg#te.te pentru %ia#= !i furniea# con.tient sau
incon.tient modele de aciune .i !i transmite %alori .i principii de %ia#= contri/uind la
formarea .i nuanarea personalit#ii lui. De modul !n care se realiea# socialiarea
primar#= astfel !nc't aceasta s# nu fie !n discrepan# cu normele generale ale societ#ii=
depinde e%oluia %iitorului adult.
An literatura de specialitate se %or/e.te tot mai mult despre faptul c# funcia de
socialiare primar# a copilului se restr'nge sau nu se mai realiea#.
"e aspecte ale %ieii familiei sunt modificate prin migraie= a%'nd !n %edere aceast#
funcie3 An acest sens= se aprecia# c# migraia poate contri/ui la diminuarea reali#rii .i
a rolului sociali#rii !n familie atunci c'nd unul dintre p#rini sau am/ii sunt plecai !n
alte localit#i sau c4iar !n alte #ri ?!n general= pentru munc#@. 0stfel= !ntr<un ca 1fericit2=
copiii r#m'n !n gri6a rudelor sau a %ecinilor= !ns# uni%ersul educaiei lor= al 1a/c<ului2
%ieii furniat de familie este /ul%ersat.
Funcia de coeziune i solidaritate con,ugal
"4iar dac# pare o condiie ideal#= este !ntreinut# de sentimentele de afeciune dintre
parteneri= de sinceritatea .i intensitatea acestora. Ea este cea care contri/uie la sta/ilitatea
cuplului= asigur# familiei securitate emoional#= !ncredere .i protecie ?8oinea= 2,,+= p.
3-@. Caele acestei funcii se construiesc .i se cimentea# !n timp .i depind foarte mult de
moti%aiile partenerilor !n momentul deciiei de a se c#s#tori= de educaia primit#= de
%alorile fa# de familie ?5icoleta Trufan= p. 12(<13,<131@.
8%8%4% Ur-0ri$( n(&!"i+( !$( -i&r!'i(i r(,$(*"!"( !upr! ,!-i$i(i

41
Plecarea la munc# !n str#in#tate a unuia sau a am/ilor p#rini se constituie ca un
fenomen sociale ce are !n timp efecte asupra familiei .i copiilor.
0tunci c!nd %or/im despre plecarea p#rinilor la munc# !n diferite #ri !n %ederea
asigur#rii unui %iitor mai /un copiilor ne g'ndim ine%ita/il la mai muli /ani= mai puin#
s#r#cie= un ser%iciu /ine pl#tit= asigurarea unei locuine= la o egaliare a .anselor= dar ne
g'ndim .i la durere= m'4nire= a/andon= stres= sup#rare= gri6i= pri%are afecti%#= separare de
persoanele dragi.
0cestea sunt di%erse manifest#ri ale criei prin care trece familia din caua plec#rii
p#rinilor la munc# !n str#in#tate ?Terea Culai= p. 4(<+3@.
"re.terea= educarea= protecia .i responsa/ilit#ile p#rinilor repreint# rolul
fundamental al familiei !n formarea descendenilor s#i.
Dar dac# p#rinii pleac# la munc# !n str#in#tate e9ercit# acest rol prin !ncredinarea
copilului unui mem/ru al familiei l#rgite sau unei alte persoane spre cre.tere .i educare.
Deorganiarea familiei este una dintre temele de/#tute !n ultimul timp de
sociologi= demografi= speciali.ti !n .tiine umaniste= printre cauele ce !ntrein acest
fenomen fiind inclus# .i contri/uia migraiei. Pro/lemele cu care se confrunt# familia
contemporan# merg de la rupturi afecti%e= separ#ri pe anumite perioade de timp la di%or=
tot acest parcurs fiind marcat de numeroase sc4im/#ri .i !n pri%ina e9ercit#rii rolurilor !n
familie ?fie supra!nc#rcarea unui partener= fie degre%area de sarcini a altuia@= de sc#derea
afecti%it#ii= a comunic#rii !ntre parteneri= deteriorarea relaiilor dintre cei doi soi prin
manifest#ri agresi%e .i/sau %er/ale= sc4im/area %alorilor tradiionale ale familiei.
Toate aceste efecte !.i amplific# influena atunci c'nd !n cuplurile respecti%e e9ist#
.i copii. 5u numai c# procesul de socialiare a copiilor cap#t# o conotaie negati%# prin
modelul parental= funcia educati%# a familiei fiind greu !ncercat#= dar e%oluia psi4ic#=
moral#= cultural# .i intelectual# a copiilor este gra% afectat#= e9ist'nd mari .anse ca
ace.tia s# de%in# continuatorii unor modele defectuoase.
Totu.i= ta/loul descris nu tre/uie generaliat .i !neles ca o caracteristic# actual# a
familiei rom'ne.ti= dar e9prim# o realitate !nt'lnit#= comentat# .i analiat# de numero.i
speciali.ti. &igraia poate genera astfel de efecte sau le poate aad'nci atunci c'nd= din
diferite alte caue= au fost declan.ate= dar nu orice tip de migraie determin# !n mod
42
o/ligatoriu aceste reultate. Se impun o serie de diferenieri !n funcie de tipul migraiei=
de actorii implicai= de conte9tul socio<economic din momentul respecti%.
&igraia are efecte negati%e asupra familiei de necontestat= studiile asupra acestei
pro/leme ar#t'nd faptul c# cele mai multe moti%e ce determin# migraia sunt lipsa /anilor
.i a unui loc de munc# sta/il. Totu.i= persoanele care optea# pentru migraie nu tr#iesc
!ntr<o s#r#cie a/solut#= fapt do%edit prin aceea c# aceast# deplasare teritorial# presupune
anumite costuri pe care tre/uie s# .i le asume= iar cei foarte s#raci nu<.i pot permite
aceast# cale. S<a constatat c# ma6oritatea celor care pleac# s# munceasc# !n alte #ri
aparin unor familii tinere ?cu %'rste !ntre 2+ .i 4, de ani@= multe dintre ele a%'nd doi<trei
copii. Sunt numeroase caurile !n care pleac# mama ?femeile g#sind mai u.or de lucru@
sau am/ii p#rini= pe perioade ce pot %aria !ntre c'te%a luni .i c'i%a ani. An aceast#
situaie= copiii r#m'n !n gri6a /unicilor= a altor rude= a frailor /surorilor mai mari ?dar
poate tot minori@ sau c4iar a %ecinilor. An funcie de %'rsta copiilor r#ma.i acas#= de
perioada de a/sen# a p#rinilor sau a unuia dintre ei= la prima %edere= efectele sunt
apreciate de copii ca fiind /enefice. Se /ucur# de a%anta6e materiale ?au posi/ilit#i s#<.i
procure ce<.i doresc@= lipsa datoriilor .i o mai mare li/ertate de mi.care f#r# controlul
p#rinilor ?ceea ce poate fi !ns# !n defa%oarea lor@.
Speciali.tii au demonstrat c# separarea copiilor de p#rini pe perioade !ndelungate
generea# sentimente de a/andon= ne!mplinirea unor ne%oi afecti%e .i de comunicare
?simplele con%or/iri telefonice cu p#rinii plecai sunt insuficiente@= ceea ce afectea#
negati% personalitatea preent# .i %iitoare a copilului. De altfel= printre cele mai %ii/ile
efecte ale a/senei p#rinilor asupra copiilor se remarc#> a/senteismul .colar= reultatele
sla/e la !n%##tur#= actele de indisciplin#= autoiolarea= tr#irea sentimentelor de frustrare
?mai ales !n plan emoional@= etic4et#rile .i marginali#rile din partea colegilor=
depresiile= suicidul.
Pornind de la aceast# realitate= oamenii de .tiin# !.i pun pro/lema %iitorului
familiei rom'ne.ti. Anc# din 1(:) ?p. +(@= &. 8oinea %or/ea de o restructurare a
dimensiunilor familiei contemporane= aceasta atr#g'nd dup# sine .i o redistri/uire a
statusurilor .i rolurilor !n cadrul familiei. 0dapt'nd acest argument la situaia actual#= se
pot distinge dou# direcii>
43
< pe de o parte= prelu'nd modelul occidental= tinerele familii caut# o mai mare
independen# fa# de familia e9tins# .i se restr'ng numericB
< pe de alt# parte= o/stacolele materiale= financiare !mpiedic# tinerele cupluri s#<.i
mai e9tind# familia ?5icoleta Trufan= p. 133<134<13+@.
8%8%2% Ur-0ri$( p#/i"i+( !$( -i&r!'i(i !upr! ,!-i$i(i
0precierea efectelor migraiei asupra %ieii de familie ar !nclina /alana c#tre
aspectele negati%e.
Este o realitate c# aceste efecte .i<au f#cut simit# preena !ntr<un timp relati%
scurt= iar aciunea lor este departe de a se fi terminat.
E9ist# !ns# .i anumite aspecte poiti%e generate de fenomenul migraiei= dac# se
%or sta/ilia cele cu efecte poiti%e sau nu r#m'ne de %#ut.
Efectul poiti% din perspecti%a relaiilor familiei este susinut de partea material#.=
/anii pro%enii din munca !n str#in#tate contri/uind la ridicarea ni%elului de trai al
familiei= ceea ce determin# o diminuare a ne!nelegerilor dintre mem/rii acesteia.
Fiind moti%at#= !n cele mai multe cauri= de o/inerea unor %enituri mai mari=
migraia spre alte regiuni care ofer# aceste a%anta6e a contri/uit la cre.terea ni%elului de
trai al indi%iilor implicai. Decurg de aici .i efecte secundare. Studiile au ar#tat c#
in%estiiile rom'nilor ?cu /anii pro%enii din munca !n str#in#tate@ sunt orientate= !n
primul r'nd= spre procurarea unor /unuri de larg consum ?aparatur# casnic# modern#=
articole de %estimentaie= aparatur# electronic#@= iar !n puine cauri= .i oricum mai t'riu=
!n in%estiii pe termen lung. Toate acestea au ca scop moderniarea %ieii= cre.terea
standardelor materiale de %ia# ?5icoleta Trufan= p. 13+@.
An cele mai multe cauri= migraia p#rinilor determin# o cre.tere a ni%elului de
trai al copilului r#mas acas#. 0.a cum au ar#tat .i alte studii= %eniturile din str#in#tate
sunt folosite !n mare parte la !m/un#t#irea condiiilor de locuire .i la !nestrarea cu
/unuri de folosin# !ndelungat#. Se remarc# de e9emplu faptul c# !n caul copiilor cu
p#rini plecai !n preent= procentul celor care au telefon mo/il este mai mare dec't !n
caul copiilor f#r# p#rini plecai ?telefonul mo/il pare s# se fi transformat !ntr<un /un de
strict# necesitate pentru copil D la ni%el naional :+N dintre ele%ii de gimnaiu au
44
propriul lor telefon mo/il@. "omputerele .i consolele de 6ocuri %ideo sunt mai frec%ente
!n gospod#riile de migrani dec't !n celelalte. Oi alte /unuri personale pe care le<am putea
considera specifice %'rstei ?/iciclet#= mp3 plaKer sau Ipod= role@ sunt deinute !ntr<o
pondere mai mare de copiii de migrani !n comparaie cu ceilali.
Dincolo de /un#starea material#= copiii de migrani= !n special cei cu am/ii p#rini
plecai= tind !ntr<o pondere mai mare s# ai/# e9periena unor c#l#torii !n str#in#tate
comparati% cu ceilali copii. 34N dintre copiii cu am/ii p#rini migrani au c#l#torit !n
str#in#tate= spre deose/ire de doar 14N dintre copiii de non<migrani. 2,N dintre copiii
cu am/ii p#rini plecai .i<au petrecut %acana de %ar# din 2,,- !n str#in#tate la p#rinii
lor.
8%9% C#n(*in'($( -i&r!'i(i r(,$(*"!"( !upr! *#pii$#r
$nele media au adus !n prim<plan situaia copiilor 1singuri acas#2= preent'nd
!ns# cel mai adesea cauri e9treme= d'ndu<le puterea unor e9emple general %ala/ile .i
construind practic o pro/lem# social#. 0cest lucru= !mpreun# cu caracterul semi<legal al
migraiei rom'nilor pentru munc#= are o influen# negati%# inclusi% asupra document#rii
prin metode .tiinifice a efectelor plec#rii p#rinilor !n str#in#tate= !ntruc't nu de puine ori
in%estigatorii se lo%esc pe teren de reticen# din partea at't a celor r#ma.i acas#= c't .i a
instituiilor statului cu pri%ire la disponi/ilitatea de a discuta despre consecinele negati%e
la ni%elul copiilor.
; alt# consecin# negati%# este interesant de remarcat prin faptul c# plecarea unuia
dintre p#rini determin# !n unele cauri= o deteriorare a relaiei copilului cu p#rintele
r#mas acas#. 0lte efecte negati%e se !nt'lnesc la ni%el psi4ologic. Datele de anc4et#
confirm# e9istena unei asocieri semnificati%e !ntre a/sena am/ilor p#rini sau doar a
mamei .i frec%ena simptomelor de deprimare la copii.
Diferenele !ntre copiii de migrani .i cei de non<migrani sunt relati% mici !n ceea
ce pri%e.te comportamentele de%iante= totu.i plecarea p#rinilor repreint# un factor de
risc. De pild#= ponderea copiilor care au a%ut cel puin pro/leme cu poliia este u.or mai
mare !n r'ndul celor care au p#rinii migrani fa# de ceilali ?1+<1-N fa# de 1,N@.
4+
"opiii ai c#ror p#rini sunt plecai la munc# !n str#in#tate au un profil asem#n#tor cu
cei ce tr#iesc !n familii monoparentale ca urmare a desp#ririi p#rinilor sau a decesului
unuia dintre ei. 0cest lucru arat# c#= de.i plecarea la munc# este temporar#= efectele
asupra copiilor pot fi similare cu cele ale pierderii unui p#rinte prin di%or sau deces.
An concluie= copiii ai c#ror p#rini sunt plecai !n str#in#tate ar tre/ui considerai !n
situaie de risc. 0r tre/ui s# se g#seasc# soluii de a !nt#ri relaiile !ntre .coal# .i sistemul
de asisten# social#. Este important s# se reol%e cria de psi4ologi .colari din .colile
rom'ne.ti= mai ales din cele din mediul rural ?!n doar 3)N din .colile generale din
*om'nia e9ist# la acest moment un psi4olog care s# ofere consiliere ele%ilor@.
De asemenea= ar tre/ui un set de ser%icii sociale ce pot fi oferite copiilor ai c#ror
p#rini sunt plecai temporar !n str#in#tate. 0cestea ar tre/ui s# includ# consiliere
special#= a6utor !n procesul de !n%#are= condiii de petrecere a timpului li/er !n acti%it#i
organiate !n comun cu ali copii= %iite la domiciliu ?JJJ.sfos.ro@.
Insta/ilitatea socio<economic# din *om'nia .i traniia intermina/il# a determinat
pe muli dintre rom'ni s# plece la munc# !n str#in#tate pentru a<.i putea !ntreine familia.
Desigur= c'.tigurile o/inute sunt importante at't pentru familie c't .i pentru
economia rom'neasc#= dar aceast# migraie spre %est are .i aspecte mai puin dorite= cum
ar fi> destr#marea familial# .i a/andonul copiilor la /unici sau la alte cuno.tine= l#s'ndu<
se cu consecine gra%e psi4ologice pentru copii.
Foarte muli rom'ni= aproape dou# milioane lucrea# !n preent !n str#in#tate= dintre
care ma6oritatea au unul sau mai muli copii. Sunt cauri !n care copilul cel mare de
%'rsta adolescenei este .i tat# .i mam#= a%'nd gri6# de fraii lui mai mici. An situaii
e9treme= copilul r#m'ne total a/andonat .i autorit#ile tre/uie s# ai/# gri6# de el.
"opilul o/ser%# momentul !n care !n 6urul lui e9ist# dou# persoane cu roluri diferite.
Identitatea copilului este afectat#= c'nd nu e9ist# am/ele figuri parentale !n prea6ma lui.
"opilul !n%a# s# accepte limitele .i disciplina pe care o impun p#rinii.
7a %'rsta de 3 ani copilul crede c# este cel mai puternic= o omnipoten# este o
iluie= o fanteie a copilului= p#rinii fiind cei care !l fac s# fie cu capul pe p#m'nt= prin
educaie .i prin limitele impuse. An momentul c'nd acestea nu sunt= copilul se crede
puternic= c# poate s# fac# orice= !ns# !n momentul !n care nu reu.e.te s# fac# fa#
pro/lemelor inter%ine frustrarea .i deam#girea.
4-
De aici se in lan toate pro/leme .i complicaiile= mai inter%in .i tul/ur#rile
afecti%e= lipsa ata.amentului ..a.
7ipsa ata.amentului nu poate fi compensat# !n niciun alt fel= afecti%itatea este de
cele mai multe ori autocompensat# prin c4eltuielile ne6ustificate= !ns# /anii nu pot
compensa tot timpul lipsa p#rinilor .i rolul lor !n de%oltarea copilului !n %iaa de i cu
i.
P#rinii plecai sunt de mai multe feluri> care sun# des= care %in acas# la c'te%a luni
.i %iitea# sau cei care trimit numai /ani.
Dup# plecarea !n str#in#tate a p#rinilor= dup# ce .i<au l#sat copilul pe m'ini /une=
.i .i<au luat anga6amentul de a se ine un contact permanent cu copiii= cu toate c# cele mai
moderne mi6loace de comunicare= telefonul sau internetul nu in loc de fiina uman# .i de
un sfat de aproape cu afeciune p#rinteasc#.
7ipsa p#rinilor sau doar a unuia poate conduce .i la pro/leme .colare= copilul nu se
mai concentrea#= se !nc4ide !n el sau de%ine nelini.tit= a/andonea# .coala uneori= nu are
nimeni puterea s#<l conduc#. "opilul sufer# de disciplin#= de lips# de limitare.
Din p#cate= aceast# datorie se uit# c'nd se a6unge !n str#in#tate .i dac# la !nceput
era o r#m'nere pentru o perioad# scurt#= aceasta se prelunge.te p'n# se a6unge la
instalarea unei noi atmosfere reci. 0stfel= se creea# la copii sentimentul a/andonului .i
este posi/il ca o dat# a6un.i la maturitate s# a/andonee .i ei pe copiii lor ca un fel de
protest .i ca r#/unare !mpotri%a propiilor p#rini.
8%9%4% A7!n5#nu$ ,!-i$i!$
E9ist# situaii dureroase !n care p#rinii o dat# plecai uit# cu timpul !ndatoririle lor
fa# de copii= fapt ce intr# !n sfera a/andonului familial.
De%oltarea socio<psi4o<afecti%# este influenat# de realiarea ata.amentului .i a
leg#turii de afeciune dintre copil .i mam#.
7ipsa p#rinilor .i a unui mediu familial determin# a/sena unor sentimente normale
la copil= !nt'rieri !n de%oltarea fiic#= .i tul/ur#ri de comportament.
4:
E9ist# elemente cu importan# ma6or# !n caul separ#rii> durata separ#rii= condiiile
!n care a a%ut loc separarea .i cauele= modalit#ile de !ngri6ire .i de%oltare oferite
copilului !n ca de separare.
0/andonul copilului constituie o form# e9trem# a separ#rii lui de p#rini. "opilul
a/andonat este acel copil care nu tr#ie.te al#turi de p#rinii s#i= iar responsa/ilitatea
cre.terii= educaiei .i !ngri6irii este transferat# unei instituii sau unei alte persoane care
nu<i este rud#. Sunt cauri !n care p#rinii pleac# la munc# !n str#in#tate .i las# copiii la
un prieten sau %ecin= cu promisiunea c# %or trimite /ani pentru a<l !ntreine. ; dat# a6un.i
acolo uit# de copil.
Practic= copilul este a/andonat= c4iar dac# nu este o deciie oficial# care s#
recunoasc# acest lucru. An aceast# situaie a copilului a/andonat= responsa/ilitatea
p#rinilor se diminuea#= este transferat# la di%erse instituii ?Terea Culai= p. +4@.
0/andonul familial determin# urm#ri deose/ite asupra celor a/andonai>
< imposi/ilitatea form#rii .i meninerea unor ata.amente dura/ileB
< imposi/ilitatea satisfacerii tre/uinelor de securitate material# .i spiritual# a
copilului caracteristice mediului familialB
< interioriarea .i !nc4iderea !n sine datorit# ata.amentului fa# de persoana de
referin# cea mai important#B
< mamaB
< dificult#i de relaionare cu ceilaliB
< comportament dificil D agresi%itate.
Toate acestea !.i pun amprenta asupra de%olt#rii integrale a copilului ?Terea
Culai= pg. +4<++@.
8%9%2% C#piii *r(*u'i prin *#r(p#n5(n'0
An marea ma6oritate a caurilor= p#rinii care pleac# !n str#in#tate !.i !ncredinea#
copiii spre cre.tere .i educare rudelor= prietenilor sau %ecinilor.
&odalit#ile de comunicare pe care le au difer# de la un mediu la altul= adic# cei din
onele rurale= au mai puine modalit#i de a comunica cu cei plecai .i anume= simpla
4)
primire a /anilor prin telefon= sau scrisori pac4et ce trimit acas#. Iar cei din mediul ur/an
au mai multe posi/ilit#i pe l'ng# cei din mediul rural cum este de e9emplu internetul
prin intermediul c#ruia p#rinii !.i pot %edea copiii r#ma.i acas#. Iu/irea care le lipse.te
din partea p#rinilor sau care le este trimis# prin coresponden# de ace.tia nu poate fi
cump#rat# cu daruri de natur# material# sau pecuniar# .i nici !nlocuit# cu iu/irea
persoanelor de !ngri6ire ?Terea Culai= p. --@.
8%9%8 C( pr#+#!*0 "i-pu$ *C" "!u (p!r!'i *#piii 5( p0rin'iD
Durata a/senei unui mem/ru al familiei poate fi asociat# cu o serie de pro/leme
sau cu neasigurarea unor ne%oi ale copilului.
5e%oia de afeciune scade o dat# cu cre.terea duratei a/senei p#rinilor= fiind
!nlocuit# cu ne%oia de comunicare cu ace.tia. An literatura de specialitate e9ist# diferite
tipuri de e9periene de separare a copilului de p#rini= care pot fi grupate !n trei categorii>
< separ#ri de foarte scurt# durat# care decurg din !ngri6irea acordat# de mai multe
figuri materne ?/unic#= sor#= frate= etc@B
< separ#ri temporare cu durate de cel puin c'te%a s#pt#m'niB
< separ#ri definiti%e ?Ooitu ".= 2,,2@ ?Terea Culai= p. +-@.
;rice separare de p#rini este !nsoit# de o diminuare a !mplinirii ne%oilor de /a#
ale copiilor cu efecte importante asupra de%olt#rii integrale a acestora.
Separarea prelungit# sau definiti%# dintre p#rini .i copii !n cadrul factorilor
familiali are cel mai mare impact patogen asupra copiilor.
Tot din aceast# categorie fac parte .i separarea temporar# a p#rinilor prin crie
con6ugale sau di%or= modelele de cre.tere .i educare ce implic# a/uul fiic .i moral
asupra copilului= dimensiunea mare a familiei= promiscuitate .i s#r#cie= a/andonul .i
pri%area de mam#.
"ercet#rile arat# c# efectele separ#rii de mam# depind de mai muli factori> %'rsta
copilului !n momentul separ#rii= relaia anterioar# cu mama .i cu tata= moti%ele separ#rii.
4(
$rm#rile sunt %ariate .i pe termen lung> nereali#ri educaionale .i de performan#=
dificult#i !n prima copil#rie ?&itrofan I.= 2,,3@ ?Terea Culai= p. +-@.
An urma separ#rii de p#rini copiii mai au un sentiment care !i marc4ea#= .i anume
durerea.
An mod e%ident durerea este o reacie normal# interioriat# la pierdere= ea apare
atunci c'nd are loc separarea p#rinilor de copii= separarea de o persoan# semnificati%#=
etc.
Durerea presupune tr#iri emoionale intense .i %ariate cum ar fi> disperare= regret=
an9ietate= singur#tate= resentimente= dor= ne!ncredere= dragoste= apreciere= sentimentul
lipsei de sens.
7iteratura de specialitate menionea# un num#r de ne%oi care !n funcie de cum
sunt !mplinite dau posi/ilitatea copilului s#<.i conturee identitatea .i s# de%in# con.tient
de sine= responsa/il .i independent.
Dintre acestea sunt amintite> ne%oia de !ncura6are= ne%oia de dragoste .i puritate=
ne%oia de noi e9periene= de responsa/ilit#i .i ap#rare.
0utorul *ose "amp/ell= preint# patru ne%oi pe care= spune el= le au toi copiii .i
anume>
< ne%oile emoionale= de iu/ireB
< ne%oile de formare= disciplin#B
< ne%oile de protecie fiic#B
< ne%oile de e9plicare .i e9emplificare a controlului m'niei ?"amp/ell *.= 2,,1@
?Terea Culai= p. +:@.
"u toate aceste ne%oi ale copilului= g#sim !n Tratatul de drept al familiei .i al
copilului= o/ligaiile p#rinte.ti cu pri%ire la persoana copilului= .i anume copilul are
dreptul s# fie crescut !n condiii care s# permit# de%oltarea sa fiic#= mental#= spiritual#=
moral# .i social#.
An acest scop= potri%it articolului 32 din 7egea nr. 2:2/2,,4= p#rinii sunt o/ligai>
a@ s# supra%eg4ee copilulB
/@ s# cooperee cu copilul .i s# !i respecte %iaa pri%at#B
c@ s# cooperee cu persoanele fiice .i persoanele 6uridice care e9ercit#
atri/uii !n domeniul !ngri6irii= educ#rii .i form#rii profesionale a copiluluiB
+,
d@ o/ligaia p#rinilor de a cre.te= !ngri6i .i educa copilul ?Im/rescu Ioan= p.
413@.
Dac# una din ne%oile de /a# de mai sus ale unui copil nu<.i g#se.te r#spunsul
adec%at= de%oltarea copilului este distorsionat#.
E.ecul !n a r#spunde ne%oilor de dragoste .i securitate are ca efect sindromul de
pri%are matern#.
"opiii pro%enii din familiile cu p#rinii plecai la munc# !n str#in#tate ar a%ea mai
mult# ne%oie de !ncura6are .i recunoa.tere tocmai pentru c# !n a/sena acestora nu au
dec't un acces limitat la dragostea necondiionat# de tip p#rintesc.
Depriarea matern!
8asile &iftode diferenia# !n studiile sale starea de pri%aiune= adic# de a nu a%ea
ce%a !nc# de la !nceputul st#rii de pri%are= adic# pierdere sau depri%are de ceea ce a fost
de6a o/inut de cel !n cau#= de pild#= pri%area de relaiile cu mama ?&iftode 8.= 2,,3@
?Terea Culai= p. +:@.
Se sugerea# c# toi cei care sufer# de orice tip de tul/urare psi4iatric# preint#
altern#ri ale capacit#ii de a sta/ili relaii afecti%e str'nse .i apropiate care !.i au originea
!n contactul timpuriu= deficitar cu mama.
"onceptul de pri%are matern# a c'.tigat o larg# recunoa.tere .i a fost acceptat drept
cau# a unor manifest#ri di%erse= precum> !nt'rierea de%olt#rii mentale= delinc%ena=
depresia= forme acute de stres= psi4opatia= lipsa de afeciune ?Ooitu ".= 2,,2= p. 223@
?Terea Culai= p. +)@
1Dragostea mamei este la fel de important# pentru s#n#tatea mental# cum sunt
%itaminele .i proteinele pentru s#n#tatea fiic#2.
An lipsa unei asemenea imagini puternice de%oltarea copilului este periclitat#= iar
e%oluia lui spre o %ia# de adult fireasc# afecti% este pus# su/ semnul !ntre/#rii.
Sta/ilirea .i fora personalit#ilor adulte !.i au originea !n sta/ilirea .i profunimea
sentimentelor de ata.ament afecti%e !n timpul copil#riei ?Terea Culai= p. +)@.
+1
Starea de ata.ament %iea# !n fapt toate %'rstele= dar manifest#rile cele mai clare se
o/ser%# din timpul copil#riei. *elaiile de ata.ament au misiunea de a prote6a persoana
mai sla/#= %ulnera/il#= !n raport cu factorii e9terni sau interni.
Desp#rirea de mam# a copiilor la %'rste mici determin# manifest#rile pe care le au=
de%in moroc#no.i= deprimai sau f#r# c4ef de nimic= le dispare apetitul de 6oac#.
0stfel= dup# mai multe decenii de e9periment#ri s<a a6uns la concluia c# cel mai
/ine preg#tit pentru %iaa de adult este copilul crescut de proprii p#rini= al#turi de frai .i
surori= !n acela.i mediu familial. An afara familiei= copilul este de regul# nefericit=
descriminat .i incapa/il s# se ata.ee de alte persoane.

8%<% C#n(*in'($( pi2#$#&i*( r(,$(*"!"( !upr! *#pii$#r !u AC#piii
in&uri !*!0B
O /i 5in +i!'! unui *#pi$ *u p0rin'i p$(*!'i
1Se tree.te dimineaa .i nimeni nu i<a preg#tit micul de6un= cu o m'n# m#n'nc# ce
e la !ndem'n#= cu cealalt# !.i !ndeas# !m g4iodan c#rile .i caietele cu temele poate
nef#cute. 0lege din mald#rul de 4aine ce nimere.te .i pleac# spre .coal#. Dac# are c4ef=
a6unge .i la ore. Dac# se !nt'lne.te pe drum cu 1ga.ca2 !n care a !n%#at s# fumee= am'n#
pe alt#dat# mustr#rile profesorilor. ;ricum n<are cine s#<l laude dac# ia not# mare. Dup#
ce pierde toat# iua cu nimicuri am#gitoare= se<ntoarce acas#= !i minte pe cei cu care a
fost l#sat c# n<are teme de f#cut= mai pierde ce%a %reme uit'ndu<se poate la tele%ior=
apoi adoarme !ntre/'ndu<se c'nd o s#<l sune mama sau tata .i dac# p#rinii lui se mai
g'ndesc la el.2
Doi din trei copii care au p#rinii plecai la munc# !n str#in#tate resimt acut lipsa
dragostei acestora. "opiii respecti%i= spun psi4ologii .i sociologii= de%olt# personalit#i
dearmonice .i= !n consecin#= este posi/il ca= odat# a6un.i la maturitate= s# formee o
generaie de aduli cu pro/leme de integrare social#.
"opiii ai c#ror p#rini au plecat la munc#= !n str#in#tate= orfanii cu p#rini= r#m'n !n
gri6a unor mame sau= de ce nu= tai surogat.
+2
"irca 1,N dintre ace.ti copii r#m'n singuri acas#. An cele mai fericite cauri=
primesc atenia unei rude= mai !ndep#rtate. 8or/im despre copii care !n%a# de la -<: ani
s# ai/# gri6# de ei .i= de ce nu= de fraii mai mici.
"irca 3,N dintre copiii ai c#ror p#rini pleac# la munc# !n str#in#tate sunt l#sai !n
gri6a /unicilor= care de multe ori nu reu.esc s# suplineasc# rolul unui p#rinte. Oi /unicii
recunosc c# %remurile sunt altele...c# nu mai cre.ti un copil ast#i= a.a cum !l cre.teai !n
urm# cu 2,<3, de ani. Sute de mii de copii au m#car un p#rinte plecat de acas#.
An urma acestei situaii de copii singuri acas#= enumer#m c'te%a efecte>
a@ pericolul este mai mare la copiii mici= a c#ror personalitate se formea# de la
!nceput diarmonicB
/@ muli dintre ei au tul/ur#ri de somn= de%in agresi%i= nu au !ncredere !n ei D din
caua lipsei modelului parentalB
c@ copiii din ciclul primar !ncep s# mint#= s# frec%entee grupuri stradale pentru c#
nu mai pot comunica /ine cu ceilali mem/rii ai familiei= !ncep s# fie agresi%i .i la/ili
emoionalB
d@ ele%ii de gimnaiu= din cau# c# r#m'n nesupra%eg4eai de p#rintele de care
o/i.nuiau s# asculte= pot de%eni agresi% %er/al .i fiic= din caua frustr#rilor= a an9iet#ii
.i marginali#rii care !ncep s# se manifeste. 0ceste nereguli pot fi recuperate cu
consiliere serioas#B
e@ un copil din ece c4iule.te de la .coal# !n mod constant dup# plecarea p#rinilor
la munc# !n str#in#tate= iau note mici .i pot a6unge c4iar la a/andon .colar. E drept c# o
parte din copiii celor plecai duc o %ia# mai /un# graie /anilor pe care !i trimit p#rinii.
Oi totu.i= spun psi4ologii= /anii nu in locul afeciuniiB
f@ pe termen lung= aceast# generaie de copii lipsii de iu/irea p#rinilor .i de
armonia familiei poate de%eni una de aduli<pro/lem#. Psi4ologii nu e9clud posi/ilitatea
ca unii s# de%in# infractoriB
g@ agresi%itatea multor copii din generaia 1Singur acas#2= refuul lor de a accepta
c# au pro/leme= durerea cauat# de lipsa p#rinilor !i transform#= la maturitate= !ntr<o
generaie de aduli neintegrai socialB
+3
4@ copilul care cre.te f#r# p#rini sau numai cu unul dintre ei %a de%eni un adult
care nu %a !nelege sensul c#s#toriei= nu %or a%ea !ncredere !n instituia c#s#toriei .i= !n
general= !n oameniB
i@ psi4ologii spun c# adulii care au fost !n preadolescen# 1singuri acas#2 %or
dori= !n general= meserii care s# le aduc# /ani rapid> fot/alist= fotomodel= c'nt#re=
dansatoare. "ei care au fost a/andonai de mici !.i doresc mai degra/# meserii prin care
s# !mpart# dreptatea= cum ar fi cea de poliistB
6@ puini dintre cei plecai cu lunile la munc# .tiu s# aleag# soluii pentru copiii
r#ma.i !n ar#. 7ipsa informaiilor este frapant#= adulii nea%'nd cuno.tin# de e9istena
consultanilor= a organiaiilor non<gu%ernamentale de la care ar putea primi c'te%a
sfaturi. Sunt copii care a6ung !n centre de plasament= pentru c# p#rinii plecai la lucru
peste 4otare 1au uitat2 c# au acas# ni.te suflete care au ne%oie de ei.
&#surile care ar tre/ui luate la ni%el central= ar tre/ui s# fie asigurarea unor %enituri
decente pentru familiile foarte s#race= acordarea de stimulente financiare sau !n natur#=
dar .i mai mare num#rul de asisteni sociali care s# se ocupe de copiii r#ma.i aacas# astfel
!nc't efectele emigr#rii asupra lor s# fie !n num#r c't mai mic.
An Danemarca e9ist# un asistent la fiecare 24, de locuitori. An Finlanda= raportul e
de 1 la 1.). An *om'nia e relati% acela.i= dac# num#r#m diplomele= !ns# mai /ine de
6um#tate din a/sol%eni se orientea# c#tre alte posturi.
An *om'nia sunt inspectorate .colare .i organiaii negu%ernamentale care se ocup#
de pre%enirea .i com/aterea traficului de persoane= de mic.orarea efectelor migraiei
asupra ele%ilor= de pre%enirea a/andonului .colar .i a delinc%enei printre ele%ii cu p#rini
plecai.
8%<%4 N(&$i>!r(! *#pii$#r
Pro/lema copiilor care au r#mas acas# !n supra%eg4erea altor persoane este cum
sunt educai .i !ngri6ii.
E9ist# cauri !n care copilul l#sat !n gri6# este negli6at din toate punctele de %edere.
+4
5egli6area repreint# e.ecul constant !n a r#spunde ne%oilor fiice .i psi4ologice de
/a# ale copilului a%'nd efecte negati%e asupra de%olt#rii copilului ?Terea Culai= p. -4<
-+@.
5egli6area mai este considerat# de unii autori ca o form# specific# de a/u .i este
definit# ca fiind incapacitatea sau refuul adultului de a comunica adec%at cu copilul= de
a<i asigura ne%oile /iologice= emoionale= de de%oltare fiic# precum .i de limitare a
accesului la educaie ?1;rganiaia Sal%ai "opiii2@.
5egli6area mai este definit# ca repreent'nd condiiile !n care persoana responsa/il#
de !ngri6irea copilului= fie intenionat fie din neatenie= permite copilului s# e9perimentee
suferine care pot fi e%itate .i /sau nu reu.esc s# asigure una sau mai multe condiii care
sunt eseniale pentru de%oltarea capacit#ilor fiice= intelectuale .i emoionale ale unor
persoane ?"onstantin &#d#lina= 2,,4= p. 3(@ ?Terea Culai= p. -+@.
5egli6area pune !n pericol de%oltarea normal# a copilului= iar cele mai gra%e forme
de negli6are sunt>
< neasigurarea unei alimentaii adec%ate ne%oilor de de%oltare ale copiluluiB
< negli6area cur#eniei .i a siguranei locuineiB
< negli6area supra%eg4erii copiluluiB
< negli6area st#rii de s#n#tate a copiluluiB
< negli6area educaiei .colare= insuficienta supra%eg4ere .i a/andonul copiluluiB
< pri%area copilului de afeciune .i comunicare ?"onstantin &.B Terea Culai= p.
-+@.
0utoarea "armen "iofu este de p#rere c# negli6area copilului este fa%oriat# de
urm#toarele !mpre6ur#ri>
< atitudini parentale pertur/ateB
< particularit#e nefa%ora/ile ale copiluluiB
< situaii ne%rotigene sau stresanteB
< /oala afecti%# a !ngri6itoruluiB
< comple9ele de inferioritate ale !ngri6itoruluiB
< frustrarea .i an9ietatea acestora.
5egli6area fiic# este cu at't mai gra%# cu c't copilul este de %'rst# mai mic# .i
deci mai dependent de !ngri6irea adultului.
++
5egli6area emoional# constituie un alt aspect al negli6#rii copilului de c#tre
persoana de !ngri6ire= indiferent de statutul acesteia> rud#= p#rinte= %ecin= prieten.
0ceasta const# !n lipsa unor interaciuni normale de !ngri6ire a copilului= cu gra%e
consecine pentru de%oltarea afecti%# .i cogniti%# a copilului.
5egli6area emoional# !.i manifest# consecinele foarte precoce= !nc# din primul an
de %ia# ?Terea Culai= p. -+<--@.
8%<%2% Lip! *#n"r#$u$ui p!r(n"!$ ;i *#-p#r"!-(n"u$ 5(+i!n"
An aceast# categorie se includ copiii .i adolescenii ai c#ror p#rini sunt plecai la
munc# !n str#in#tate= ei r#m'n'nd !n gri6a altor persoane.
"u pri%ire la delinc%en#= un loc important !l dein minorii .i adolescenii care sunt
lipsii de siguran#= armonie .i sta/ilitatea unei familii.
Se o/ser%# cum lipsa p#rinilor= a autorit#ilor= a supra%eg4erii .i afeciunii %enite
de la ace.tia= influenea# de%oltarea psi4o<social# a copilului.
5e%oile de /a# ale copilului r#m'n !ntr<un anume mod ne!mplinite ori sunt
!nlocuite cu o cantitate de /ani sau daruri materiale pe care le trimit p#rinii adesea din
str#in#tate.
Efectele se o/ser%# !n r'ndul copiilor .i adolescenilor prin acte delinc%ente>
a/andon .colar= furt= comportament de grup sau de /and#= inadaptare .colar#= tul/ur#ri
de conduit#.
0/andonul .colar. "ei mai muli dintre copiii ai c#ror p#rini sunt plecai .i care au
r#mas !n gri6a altor persoane a6ung s# a/andonee .coala sau s# intre !n antura6e
periculoase.
0/andonul .colar repreint# o form# definiti%# de de%ian# .colar#. El presupune
renunarea la sistemul educati% indiferent de ni%elul la care s<a a6uns. ; alt# cau# care se
mai adaug# la a/andonul .colar este lipsa de supra%eg4ere .i autoritate parental#
pro%ocat# de fenomenul migraiei e9terne.
An esen# de%iana define.te orice tip de comportament care se opune oric#rui tip
de comportament con%enional acceptat.
+-
Din aceast# perspecti%#= de%iana cuprinde infraciunile= delictele= a/aterile .i
de%ierile.
An aceea.i m#sur#= de%iani sunt acei indi%ii care refu# s# tr#iasc# !n
conformitate cu regulile impuse pe care le respect# ma6oritatea dintre noi. Ei sunt
delinc%eni= %ioleni= consumatori de droguri= sau oameni ai str#ii care nu se potri%esc cu
ma6oritatea oamenilor care au definit drept standarde normale de accepta/ilitate ?Liddens
0.= 2,,(@ ?Terea Culai= p. --<-:@.
Teoriile care pri%esc mediul pornesc de la faptul c# de%iana nu este stare a
personalit#ii= ci o conduit# care se !n%a# !n contact cu semenii.
8%<%8% D($in*+(n'! >u+(ni$0
"u%'ntul delinc%en# are origine etimologic# latin# %enind de la delinWuere G a fi de
%in#= a gre.i.
Dac# se mai adaug# latinescul 6u%enis ?t'n#r@ atunci delinc%ena 6u%enil# repreint#
ansam/lul a/aterilor .i !nc#lc#rilor de norme sociale sancionate penal s#%'r.ite de un
minor p'n# !n 1) ani.
"auele delinc%enei 6u%enile sunt di%erse= dintre ele ar putea fi lipsa de
supra%eg4ere .i pri%area afecti%#= p'n# la caue de natur# indi%idual#= /iologic#.
Ele e9ercit# o influen# deose/it# asupra minorului care nu dispune !nc# de
mecanisme specifice de filtrare .i e%aluare a tuturor influenelor e9terioare.
Dup# 8asile Preda= factorii care predispun la comportament antisocial sunt de dou#
tipuri> interni .i e9terni.
Factorii interni in de potenialit#ile .i structura neuro<psi4ic# a copilului .i
t'n#rului= de unele particularit#i ale personalit#ii !n formare. 0ce.tia s<au format su/
influena factorilor e9terni ?de mediu= familiali@.
Factorii e9terni sunt factori socio<culturali= economici= socio<afecti%i .i educaionali
din cadrul micro/macrogrupurilor umane !n care tre/uie s# se integree copilul .i t'n#rul
!ncep'nd cu familia pentru formarea pentru formarea personalit#ii acestora ?Preda 8.=
1()1@ ?Terea Culai= p. :1@.
+:
"ele mai frec%ente e9plicaii cauale ale comportamentului delinc%ent la copii se
centrea# !n 6urul factorului economic .i al celui educaional> familia .i .coala.
Dup# unii cercet#tori= cauele delinc%enei 6u%enile legate de familie ar fi>
< un sla/ control e9ercitat asupra copiluluiB
< lipsa de comunicare .i coeiune familial#B
< afeciunea mamei .i disciplina impus# de tat#B
< modele educaionale neadec%ateB
< familii !n deri%# ?consum de alcool= droguri= %iolen#= separare@B
< a/andonul familial.
$n alt autor= 0l/ert ;gien= !mparte cauele !n trei categorii .i anume>
< caue indi%idualeB
< caue care in de mediuB
< caue de natur# social# care includ marile instituii sociale ce contri/uie la
socialiarea .i integrarea t'n#rului .i la asigurarea ordinii sociale> media= familia= .coala=
/iserica .i alte instituii ale statului cu o influen# 4ot#r'toare asupra minorului ?;gien 0.=
2,,2@ ?Terea Culai= p. :2@.
Toate aceste instituii au urm#toarele atri/uii fa# de educaia .i formarea minorilor
sau tinerilor lipsii sau nu de ocrotirea p#rinteasc#= .i anume>
a@ !5-ini"r!'i! pu7$i*0 $#*!$0 D este responsa/il# de ser%iciile de educaie
.i s#n#tateB deine un /uget constituit din contri/uiile mem/rilor comunit#ii care !i
ofer# o posi/ilitate mai mare de soluionare a pro/lemelor localeB cunoa.te cel mai /ine
oamenii .i e%enimentele din comunitateB
/@ 7i(ri*! este unul dintre cei mai importani su/ieci comunitari. Pe
contri/uia acesteia se miea# din urm#toarele considerente> este un punct de reper !n
educaia moral# .i comunitar# a copilului .i se implic# acti% !n sensi/iliarea populaiei
referitor la relaiile p#rinte<copil= promo%area unor comportamente morale at't pentru
p#rini= c't .i pentru copiiB
c@ a%'nd ca o/iecti% cre.terea unor generaii s#n#toase= se impune sta/ilirea
unei cola/or#ri dintre administraia pu/lic# local#= instituiile .colare .i in"i"u'i!
-(5i*!$0 pentru a identifica copiii r#ma.i f#r# supra%eg4ere ce necesit# asisten#
medical#B
+)
d@ !n de%oltarea programelor de educaie pre%enti%# .i culti%area
comportamentelor pro<sociale= este necesar# participarea p#$i'i(i@ a%'nd ca grup int#
copiii din familii deintegrate !n %ederea inform#rii corecte asupra consecinelor
comportamentului anti<social. An caul !n care copiii din aceast# categorie sunt antrenai
!n aciuni antisociale se impune implicarea tuturor actorilor comunitari !ntru ela/orarea
unui program de rea/ilitare .i reintegrare !n familia l#rgit#= instituiile .colare. 0nalia
datelor referitoare la delinc%ena 6u%enil# rele%# faptul c# !n ultimii ani situaia la
capitolul infraciuni comise de c#tre minori este influenat# de condiiile !n care cresc .i
sunt educai copiii. E regreta/il faptul c# s<au produs sc4im/#ri at't !n structura c't .i !n
modul de e9ercitare a rolului educati% de c#tre familie .i instituiile comunitareB
e@ cercetarea R(p(*"!r(! 5r(p"uri$#r -in#ri$#r .n $#*uri$( 5( 5("(n'i(
efectuat# de Institutul de *eforme Penale !ncearc# s# determine structura familiilor celor
2-2 de minori delinc%eni inter%ie%ai. Din num#rul total de minori care au s#%'r.it
infraciuni= 1)N pro%in din familii deintegrate cu unul sau am/ii p#rini plecai peste
4otare. "opiii din familii deintegrate simt ne%oia s# fie recunoscui= acceptai .i stimulai
at't de c#tre cei de o %'rst# cu ei= c't .i de aduli= afilierea la un grup repreent'nd o
posi/ilitate sigur# de a<.i manifesta .i realia dorinele .i aspiraiile. Prin contactul cu
respecti%ele grupuri= t'n#rul !.i de%olt# capacit#ile .i aptitudinile= asimil'nd .i
interiori'nd o serie de %alori .i norme specifice grupului= care nu !ntotdeauna sunt !n
concordan# cu %alorile .i normele sociale. 7ipsa p#rinilor .i a controlului din partea lor=
modul de petrecere a timpului li/er este un teren fertil pentru infracionalitatea !n r'ndul
tinerilor.
Fenomenul infracionalit#ii 6u%enile implic# o serie de pro/leme comple9e la ni%el
indi%idual= familial .i comunitar. 0 contri/ui la efortul educati% !n formarea unei
generaii s#n#toase este o responsa/ilitate pe care tre/uie s# .i<o asume ace.ti factori.
An principiu= nu e9ist# copii %ino%ai= ci copii .i adolesceni %ictime ale mediului
lor= care tre/uie ocrotii= reeducai .i reintegrai de .i !n comunitate.
?JJJ.monitorulneamt.ro@
$n control parental lipsit de autoritate e9acer/ea# la copil tendine de agresi%itate
cu cele dou# tipuri de manifest#ri ma6ore>
< criele de m'nieB
+(
< negati%ismul.
$n astfel de control !l !nt'lnim fie !n caul unor p#rini indulgeni= fie !n caul !n
care atunci c'nd lipsesc p#rinii.
Cri/($( 5( -Cni( sunt tul/ur#ri de comportament= ap#rute ca urmare a conflictului
dintre personalitatea copilului !n plin# afirmare .i atitudinea permisi%# a !ngri6itorilor.
N(&!"i+i-u$ se !nscrie !n acela.i timp de manifest#ri .i !n caul pre.colarului= este
str'ns legat de sindromul acut de separe a p#rinilor de copii. An afar# de aceasta= el
e9prim# dominare parental# ineficient#= permisi%itate e9cesi%#= lips# de autoritate din
partea p#rinilor .i persoanelor de !ngri6ire ?"iofu "armen= 1()(= p. 1),<1)1@ ?Terea
Culai= p. :2@
8%E% E,(*"($( 5ir(*"( ;i in5ir(*"( !$( p$(*0rii p0rin'i$#r .n "r0in0"!"(
!upr! r(/u$"!"($#r ;*#$!r(
&igraia p#rinilor nu acionea# !ntotdeauna direct asupra copiilor= ci indirect prin
producerea unor efecte care conduc la disoluia familiei. ; categorie de copii care sunt
cei mai e9pu.i riscurilor de di%erse forme sunt cei care pro%in din familii destr#mate .i !n
special atunci c'nd mama este cea care pleac# la munc# !n str#in#tate !n aceste situaii
este cel mai pro/a/il ca s# se produc# a/andonul copiilor s#i e9punerea acestora la
a/uuri din partea adulilor !n gri6a c#rora r#m'n.
; consecin# direct# a migraiei p#rinilor este cea a pri%#rii copilului de
afecti%itatea parental# .i de supra%eg4erea necesar# de%olt#rii normale a acestuia. An
condiiile plec#rii p#rinilor pe perioade mai lungi .i a r#m'nerii copiilor !n gri6a unor
persoane care nu au capacitatea .i/sau competena de a oferi spri6inul emoional .i
educati% aceste dou# consecine pot produce la r'ndul lor efecte negati%e !n ceea ce
pri%e.te s#n#tatea .i de%oltarea psi4ic# a copilului= implicarea !n acti%it#i .colare .i
-,
reultatele acestora= angrenarea lor !n comportamente de%iante sau neconcordante cu
%'rsta copiilor .i supunerea la e9ploatare sau a/uuri de alt# natur#.
Efectele negati%e identificate prin aceast# cercetare .i preentate !n aceast# lucrare
sunt pro/a/il asem#n#toare ai cele !nt'lnite !n general !n caul copiilor care pro%in din
familii diol%ate fie prin di%or= fie prin decesul unuia dintre p#rini= astfel !nc't copiii cu
p#rini plecai !n str#in#tate sunt o categorie suplimentar# e9pus# unor riscuri. 0tenia
comunit#ilor prin intermediul !n special al .colii= dar .i al instituiilor de protecie a
drepturilor copilului= tre/uie s# se concentree asupra acestor categorii de copii !n aceea.i
m#sur# ca .i asupra copiilor pro%enii din familii foarte s#race= destr#mate sau !n care
p#rinii pur .i simplu nu<.i e9ercit# rolurile pe care le presupune statutul de p#rinte.
23eviana colar2
5oiunea de de%ian# .colar# este sla/ preciat# !n literatura de specialitate. An
practic#= e9ist# o serie de noiuni care se suprapun sau !ncearc# s# se !nlocuiasc# de%iana
.colar#> indisciplin#= reisten# .colar#= inadaptare .colar#= tul/ur#ri de conduit# .i de
caracter= delinc%en# .colar#.
Sunt o serie de conduite constante legate de ade%erina .colar#= a/senteismul=
reultatele .colare sla/e= lim/a6 o/scen= deinteres .i lips# de respect fa# de autoritatea
.colar#.
-teva forma de manifestare ale devianei colare4
< fuga de la .coal# repreint# o conduit# de tip e%aionist a%'nd o moti%aie
precis# .i put'nd inter%eni !n situaii tipice. "auele ce determin# fuga de la .coal# apar
ca manifestare a fo/iei .colare= o influen# mare o au caracteristicile mediului familialB
< a/senteismul .colar= este o consecin# a unor pro/leme sociale. Poate fi
pro%ocat de p#rini= un mediu care induce !n primul r'nd o %aria/il# cultural#. An cadrul
familiei se amintesc factori etiologici> p#rini care nu controlea# .i nu reacionea# la
-1
a/senele copiilor= p#rini care controlea# .i nu reacionea# la a/senele copiilor= p#rini
care sunt /olna%i cronic= dependeni de alcool sau droguri= p#rini 4iperan9io.i sau
imaturi care in copilul acas# pentru a<l prote6a sau p#rini care lipsesc complet de acas#
.i c4iar nu au cum s# in# e%idena copilului dac# merge la .coal# sau nu pentru c# sunt
plecai din ar#.
8%E%4 E,(*"($( -i&r!'i(i .n (5u*!'i(
0ceste efecte pot fi considerate mai degra/# consecine indirecte ale plec#rii
p#rinilor in str#in#tate. 0tunci c'nd apar ele sunt produse de lipsa de supra%eg4ere din
partea familiei .i pe fondul pri%#rii de afecti%itate parental#.
An afar# de rolul s#u tradiional= .coala este un element important !n oferirea de
ser%icii sociale ele%ilor= c4iar dac# de multe ori acest lucru se !nt'mpl# mai mult tacit
dec't e9plicit. *olul .colii este cu at't mai rele%ant !n caul celor ai c#ror p#rini ?unul
sau am'ndoi@ sunt plecai !n str#in#tate. De aceea este important s# anali#m cum
relaionea# cu .coala copiii r#ma.i acas# .i o/iecti%ul analiei cuprins# !n aceast#
seciune este s# identific#m potenialele pro/leme !n domeniul educaiei ce apar ca
urmare a plec#rii p#rinilor !n str#in#tate.
Parial= succesul .colar este influenat de resursele familiei copilului ?financiare=
educaionale= timp li/er= atenie .i a6utor acordat copilului pentru munca .colar#= spri6in
afecti%= supra%eg4ere@.
Plecarea unui p#rinte sau a am'ndurora !n str#in#tate pentru o perioad# mai lung#
de timp poate determina apariia unor pro/leme !n performana .colar# !n m#sura !n care
funciile !ndeplinite de p#rini nu sunt preluate de altcine%a ?p#rintele r#mas singur=
familia e9tins#= persoana sau familia !n gri6a c#ruia a r#mas copilul@. Pe astfel= este
posi/il ca efectele negati%e ale plec#rii unui p#rinte !n str#in#tate s# poat# fi diminuate
prin aciunea altor factori inclu'nd efectele poiti%e ale plec#rii cum ar fi cre.terea
ni%elului de trai= posi/ilitatea mai ridicat# pentru copil de a c#l#tori !n afara #rii .i
contactul cu o alt# cultur#. Plecarea p#rinilor !n str#in#tate este asociat# cu un u.or
impact negati% asupra reultatelor .colare. An plus= familiile cu p#rini plecai sunt
caracteriate .i de alte tr#s#turi ?educaie .i ocupaie parental# sc#ut#= comunicare cu
-2
p#rinii mai proast#@ care pot aciona negati% asupra performanelor .colare. 0ce.ti factori
nu afectea# doar performanele .colare ale copiilor din familii cu p#rini emigrani= ci
toi copiii= indiferent de structura familiei din care pro%in.
An aceste codiii se ridic# !ntre/area dac# plecarea p#rinilor are un efect negati%
direct asupra performanelor .colare ?efectul sau cel puin o parte din efect se datorea#
e9clusi% plec#rii unuia sau am/ilor p#rini .i nu se datorea# altor caracteristici ale
familiei sau copilului@ sau efectul negati% este doar indirect ?se datorea# !n totalitate
ni%elurilor mai sc#ute de educaie .i prestigiu ocupaional al familiei= comunic#rii mai
proaste cu familia= etc@. Pentru a r#spunde la aceast# !ntre/are= am estimat efectul plec#rii
!n str#in#tate a unuia sau am/ilor p#rini asupra mediei generale a copilului mai !nt'i f#r#
a lua !n calcul nici o alt# tr#s#tur# a familiei .i apoi in'nd cont de caracteristici ale
familiei care pot contri/ui la sc#derea reultatelor .colare !n orice situaie ?pentru orice
copil= indiferent de structura familiei din care pro%ine@.
Deci= familia poate a%ea influene asupra reultatelor copiluluiB dar nu numai !n
conte9tul emigr#rii= ci .i !n alte modalit#i.
An plus= structura familiei poate a%ea influene asupra reultatelor .colare ale
copiilor. E9periena morii unui p#rinte= a di%orului sau separ#rii !n familie pol a%ea
consecine pentru /un#starea psi4ologic# at't a copilului c't .i a p#rintelui !n gri6a c#ruia
r#m'ne copilul= afect'nd negati% performanele .colare. An mod similar= calitatea relaiilor
!n familie ?c't de /ine se !neleg p#rinii .i c't de /ine comunic# copilul cu p#rinii@ poate
contri/ui la crearea unui mediu sta/il .i nestresant pe fondul c#ruia copiii sunt mai
!nclinai .i mai interesai s#<.i !m/un#t#easc# performanele .colare. De asemenea=
num#rul mare de copii !n familie este nu numai un indicator al dilu#rii resurselor ?at't
materiale c't .i de atenie acordat# copilului@ dar .i un indicator al unui statut
socioeconomic mai sc#ut= asociat !n general cu reultate .colare mai sc#ute. "opiii din
familii destr#mate .i din familii cu num#r mare de copii sunt de asemenea e9pu.i unui
risc mai mare de comportamente<pro/lem# .i comportamente delinc%ente= parial .i
datorit# gradului mai sc#ut de supra%eg4ere. 0ceste comportamente pot afecta negati%
performanele .colare.
0titudinea copilului fa# de .coal# ?pl#cerea cu care merge la .coal# .i importana
asociat# .colii !n general .i notelor /une !n special@ poate contri/ui la moti%aia copilului
-3
de a a%ea performane .colare /une. $n alt factor important care poate fi influenat de
caracteristicile familiei= dar este !n final o tr#s#tur# a copilului este legat de deprinderile
de munc# .colar# < dac# ele%ul are un program regulat de studiu atunci c'nd st# acas#=
dac# !.i face temele .i c't timp aloc# pentru teme .i studiu .colar= .i con.tiincioitate.
0ceste tr#s#turi pot fi e9trem de importante pentru succesul !n .coal# < nu numai pentru
c# ele contri/uie la de%oltarea cogniti%# a copilului dar .i pentru c# acestea sunt tr#s#turi
pe care profesorii le recunosc cu u.urin#= le aprecia# poiti% .i drept urmare le
r#spl#tesc cu note /une.
C!pi"#$u$ IV% C#n*$u/ii% S#$u'ii
9%4% C#n*$u/ii
%%% 5in *!u/! (+#$u'i(i 5(-#&r!,i*( ! R#-Cni(i
An preent= pro/lema declinului demografic al *om'niei se afl# pe agenda pu/lic#.
"artea 8erde a Populaiei= ela/orat# de "omisia 5aional# pentru Populaie .i De%oltare
!n cooperare cu Fondul ;5$ pentru Populaie atrage atenia asupra gra%it#ii pro/lemei.
5u este %or/a doar de pierderea numeric# datorat# migraiei ?care poate fi doar estimat#
.i despre care nu se poate spune cu siguran# !n ce m#sur# este definiti%#@= ci .i despre
sporul natural negati% !nregistrat !n *om'nia !ncep'nd cu anul 1((2. Sc#derea ratei
fertilit#ii are ca efect nu doar sc#derea numeric# a populaiei= ci .i modificarea structurii
pe %'rste a acesteia. Am/#tr'nirea populaiei *om'niei atrage dup# sine pro/leme
economice .i sociale importante= dintre care poate cea mai important# este deec4ili/rul
-4
!ntre num#rul celor care %or contri/ui la sistemul de pensii .i la cel sanitar= pe de o parte=
.i cei care %or /eneficia de ele= pe de alt# parte.
Dac# migraia se permanentiea#= ea risc# s# sporeasc# declinul populaiei.
Important este de reinut faptul c# nu este %or/a despre o sc#dere a populaiei pur Bi
simplu= ci pe anumite categorii de %'rst#= accentu'nd procesul de !m/#tr'nire a
populaiei. Pri%ind Lrafic 5, putem o/ser%a c# cea mai !nsemnat# parte a migranilor !n
Spania ?.i nu e9ist# moti%e pentru care s# credem c# lucrurile nu stau !n mod similar .i An
acela.i timp= o/ser%#m c# apro9imati% 3:N dintre migrani se afl# !n inter%alul de %'rst#
cu fertilitatea cea mai mare ?2,<2( ani@. "ompar'nd aceste date cu proporia de 1-N pe
care o deine aceast# categorie !n *om'nia= putem !nelege c# ne afl#m !n faa unei
pro/leme reale. Proporia copiilor este !ntr<ade%#r !nc# mic# !n r'ndul migranilor fa# de
populaia *om'niei= !ns# ne putem a.tepta la o cre.tere a ei fie prin re!ntregirea familiilor=
fie prin na.terea de copii !n Spania. An anul 2,,+= !n Spania s<au n#scut -.(,3 de copii din
mame rom'nce= dintre care +.2+2 a%eau am/ii p#rini rom'ni. Lrafic - arat# e%oluia
num#rului de copii n#scui din mame rom'nce !n Spania.
"4iar dac# ace.ti copii sunt cet#eni rom'ni= ei au .anse mari s# de%in# cet#eni
spanioli .i s# se integree !n societatea spaniol# mai u.or c4iar dec't !n cea rom'n#.
Pierderea demografic# reultat# este cu at't mai gra%# cu c't %ine pe fondul unei situaii
de cri# de6a e9istente.
Lrafic +. Structura pe %'rste a populaiei migranilor rom'ni !n Spania comparat# cu
cea a populaiei *om'niei. Datele repreint# procente din populaia migranilor= respecti%
a *om'niei ?date &T0S .i I5SSE pentru anul 2,,+@
-+
X &igrani !n Spania
Y Populaia *om'niei
%%% 5in *!u/! -i&r!'i(i 5( r(+(nir(
Pentru migraia rom'nilor !n Spania !ncep de6a s# se pun# pro/leme care in de
maturiarea unui flu9. &igraia de re%enire este un tip de migraie care merit# discutat
din perspecti%a unei sec%ene %iitoare= mai lungi= de timp.
An *om'nia se discut# !n ultima %reme= ca .i !n caul celorlalte #ri nou intrate !n
$E= despre ne%oia de for# de munc# pe piaa intern#= !n mod particular !n anumite
sectoare economice. $na dintre soluiile= deocamdat# mai degra/# a.teptat# a se realia
de la sine= este migraia de re%enire a rom'nilor care muncesc !n str#in#tate. 0%anta6ele
--
sale= strict din punct de %edere al pieei forei de munc# !n raport cu alte soluii de
migraie posi/ile= sunt destul de e%idente. Pro/a/ilitatea ca acest tip de deplasare s# se
de%olte= mai ales !n %iitor= este .i ea o c4estiune e%ident#. Intrarea *om'niei !n $niunea
European# .i !ntreaga concepie legat# de circulaia forei de munc# ?!n ciuda restriciilor
temporare@ !n spaiul european %or fa%oria pro/a/il procesul. !ntre/area este dac# !n
categoria celor care re%in/%or re%eni discut#m despre familii= .i mai ales= familii cu copii3
Sau dac#= dintr<o perspecti%# de timp mai lung#= discut#m despre indi%ii n#scui .i
crescui !n Spania3 "e fel de copii sau tineri %or re%eni3 ; categorie de cet#eni /iling%i
care s<ar putea integra !n am/ele societ#i ?rom'n# .i spaniol#@ f#r# pro/leme sau mai
degra/# o generaie de cet#eni europeni= rom'ni sau spanioli= de lim/# spaniol#/e%entual
1romaniol#Z= care !.i %a c#uta identitatea !ntre dou# spaii f#r# s# aparin# nici unuia3
Pro/lemele pe care am !ncercat s# le semnal#m discut'nd despre 1ce fac copiii rom'ni !n
SpaniaZ= pornind de la cele de !n%#are corect# a lim/ii rom'ne= par s# sugeree c# prima
%ariant#= cea a migranilor li/eri de constr'ngeri culturale nu este tocmai cea plaui/il#=
cel puin pentru o /un# parte a actualilor copii implicai !n migraie.
-> E%oluia num#rului de copii n#scui pe teritoriu spaniol din mame rom'nce
-:
2,,, 2,,1 2,,2 2,,3 2,,4 2,,+
%%% 5in *!u/! *ir*u$!'i(i *#pii$#r F.n *!r( un" i-p$i*!'i ;i *#piii:
Dac# am !ncercat s# demonstr#m c# circulaia adulilor pentru munc# nu este tipul
de deplasare care s# atrag# copiii !n migraie= totu.i nu putem s# pierdem din %edere c#
e9ist# cauri !n care discut#m despre un alt fel de circulaie= cea a copiilor. 5u putem face
nici un fel de consideraie asupra dimensiunii unui asemenea fenomen. Totu.i= el e9ist#.
E9ist# re!ntregiri temporare> fie p#rinii nu pot susine !ntreaga familie !n Spania= fie
copiii nu reu.esc s# se adaptee. Perioada de pro/# poate conduce la un e.ec soldat cu
re!ntoarcerea copiilor !n ar# .i reluarea procesului !ntr<un moment ulterior. 5u ar fi firesc
s# ne !ntre/#m ce se !nt'mpl# cu copiii !n aceste cauri3 Plim/ai !ntre dou# lumi au
realmente .anse de a se adapta !ntr<una dintre ele3 "'t .i dup# ce principii se %a definiti%a
procesul educaional !n caul acestor copii3 Pentru ce societate %or fi ei preg#tii3
-)
An mod parado9al= !ntre/area de la care am pornit= 1ai cui sunt copiii3Z= nu are
pro/a/il un r#spuns clar acum. "opiii sunt rom'ni prin na.tere dar= cu siguran#= muli
dintre ei= spanioli prin adopie. 7umea !n care tr#iesc le d#= celor mai muli dintre ei=
dreptul de a alege dac# %or de%eni ca aduli cet#eni rom'ni sau spanioli. "oncluia care
ne interesea# este c# li/ertatea lor de alegere tre/uie a6utat# pentru a de%eni una f#r#
consecine negati%e. Indiferent de opiune= copiii rom'ni au ne%oie de propria lor lim/#=
de propria lor cultur# a.a cum au ne%oie de integrare !n lumea spaniol# !n care= pentru
moment= tr#iesc.
Important este s# con.tienti#m c# migraia rom'nilor= !n formele specifice !n care
s<a de%oltat a permis apariia copiilor !n migraie .i= mai mult dec't at't= !n mod
pro/a/il= fenomenul %a cunoa.te o cre.tere !n %iitorul apropiat. "onsecinele deplas#rii
sau apariiei acestor copii sunt pentru moment puin %ii/ile. Totu.i= !ntr<un %iitor mai
!ndep#rtat= cel puin din perspecti%a unei situaii demografice caracteriat# ca una 1de
cri#Z= din perspecti%a unei pro/a/ile migraii de re%enire a rom'nilor sau din perspecti%a
circulaiei !ntre cele dou# spaii= de origine .i destinaie= migraia copiilor merit# atenie.
Preocuparea recent# pentru situaia copiilor rom'ni din str#in#tate ?"aseta 1@= poate
fi considerat# un !nceput !n seria unui efort care are ne%oie de susinere pe termen lung.
Educaia p#rinilor se reg#se.te .i ea printre factorii importani care influenea#
reultatele .colare.
Lradul de supra%eg4ere se reg#se.te printre predictorii mai importani ai
reultatelor .colare < pro/a/il pentru c# este un factor important care determin#
comportamente responsa/ile ale copiilor .i descura6ea# comportamentele delinc%ente
dar .i pentru c# un grad !nalt de supra%eg4ere denot# interesul familiei fa# de copil .i
succesul p#rinilor sau familiei !n impunerea regulilor !n relaiile lor cu copiii.
0naliele preentate au ar#tat c# plecarea a cel puin unuia dintre p#rini !n
str#in#tate este !ntr<ade%#r asociat# cu reultate .colare ale copiilor r#ma.i acas# ce%a mai
sla/e dec't ale copiilor f#r# p#rini emigrani= !ns# aceast# performan# .colar# mai sla/#
se datorea# aproape !n totalitate statutului socio<profesional !n medie mai sc#ut al
acestor familii ?ni%eluri medii de educaie parental# .i prestigiu ocupaional parental mai
sc#ute@ .i structurii acestor familii ?tind s# fie !n proporie mai mare familii !n care
p#rini sunt separai= di%orai sau %#du%i@. 0ceasta nu !nseamn# c# ele%ii din familiile cu
-(
p#rini emigrani nu repreint# un grup cu risc mai mare de insucces .colar= ci pur .i
simplu c# riscul de a a%ea reultate .colare mai sla/e este apro9imati% acela.i ca .i !n
caul copiilor care pro%in din familii destr#mate .i cu statut socio<profesional sc#ut dar
!n care nici unul dintre p#rini nu este emigrant@ .&ai mult dec't at't= lipsa am/ilor p#rini
are un efect negati% asupra reultatelor .colare independent de orice alte influene luate !n
calcul aici ?care includ= pe l'ng# profilul socio<demografic al familiei= .i relaii de
comunicare !n familie= atitudinea copilului fa# de .coal#= grad de supra%eg4ere .i
delinc%en#= .i deprinderi de munc# .colar# ale copilului@. 0cest reultat sugerea# c#
dintre doi copii care pro%in din medii identice din aceste puncte de %edere= cel care are
am/ii p#rini plecai !n str#in#tate %a a%ea reultate .colare mai sla/e.
; concluie !ncura6atoare este aceea c# factorii care determin# succesul .colar
operea# !n apro9imati% acela.i mod .i cu intensit#i similare at't !n grupul de copii f#r#
p#rini plecai !n str#in#tate= c't .i !n grupurile de copii cu p#rini emigrani. E9ist# o
e9cepie important# !n caul copiilor cu cel puin un p#rinte plecat !n str#in#tate> de.i
plecarea unui p#rinte tinde s# sporeasc# dotarea material# a gospod#riei= efectul acestei
dot#ri materiale asupra reultatelor .colare nu este la fel de mare ca cel din grupul de
copii f#r# p#rini emigrani.
An urma analielor efectuate= s<a a6uns la urm#toarele puncte de %edere>
[ "opii ai c#ror p#rini sunt plecai la munc# !n str#in#tate au= din punct de %edere al
procesului de educaie= un profil asem#n#tor cu cei ce tr#iesc !n familii monoparentale ca
urmare a desp#ririi p#rinilor sau a decesului dintre ei. 0cest lucru arat# c#= de.i
plecarea la munc# este temporar#= efectele asupra copiilor pot fi similare cu cele ale
unei desp#riri pe termen lung sau definiti%e.
[ An caul copiilor ai c#ror p#rini se afl# plecai la munc# !n str#in#tate= cre.te
riscul de a se !nregistra situaii ce pot conduce la pro/leme legate de procesul de educaie>
copii care %in cu mai mic# pl#cere la .coal#= au reultate mai sla/e= acumulea# mai
multe a/sene= au mai des nota sc#ut# la purtare .i corigene. Strict statistic num#rul
celor ce a6ung !n astfel de situaii nu este at't de mare !nc't s# %or/im de un fenomen la
scar# naional#= dar este clar c# sunt necesare m#suri care s# pre!nt'mpine acest risc.
[ Plecarea unuia dintre p#rini la munc# !n str#in#tate are o influen# poiti%# asupra
perspecti%elor concrete ale copiilor .i ei cred !n mai mare m#sur# c# dup# terminarea
:,
clasei a opta %or continua studiile .i mai ales c# acestea %or fi la liceu. "el mai pro/a/il
acest lucru se datorea# cre.terii %eniturilor .i contactului cu alte modele culturale= ceea
ce conduce la o %aloriare mai mare a educaiei. 7a ni%elul dorinelor= constat#m !ns# c#
unii dintre ele%i ar %rea mai degra/# s# se al#ture p#rinilor !n str#in#tate."ei mai e9pu.i
riscului de a !ntrerupe studiile !n fa%oarea p#r#sirii arii sunt /#ieii.
[ Tentaia plec#rii !n str#in#tate= mai ales dac# acolo se afl# de6a un p#rinte sau
m#car o rud#= induce un risc de !ntrerupere a studiilor dup# !nc4eierea ciclului gimnaial=
risc la care sunt e9pu.i mai ales /#ieii cu reultate mai sla/e la !n%##tur#= pro%enind din
familii cu %enituri mai mici .i capital educaional mai puin= locuind !n principal !n ona
rural#= !n ora.e mici sau ora.e foarte mari.
An ce m#sur# a/sena temporar# a unuia sau am/ilor p#rini determin# o diminuare a
controlului asupra copiilor .i fa%oriea# apariia unor comportamente de%iante la copii3
; iau copiii pe c#i gre.ite !n timpul !n care p#rinii lucrea# !n str#in#tate3
0/sena p#rinilor nu !nseamn# neap#rat a/sena controlului asupra copiilor. "eilali
mem/rii aduli ai familiei sau c4iar .i fraii mai mari pot controla ceea ce face copilul ai
c#rui p#rini sunt plecai !n str#in#tate la munc#.
"4iar dac# diferenele !ntre copiii de migrani .i cei de non<migrani simt relati%
mici !n ce pri%e.te comportamentele de%iante= putem afirma c# plecarea p#rinilor
repreint# totu.i un factor de risc. "ontrolul insuficient asupra copiilor din partea
celorlali aduli din familie= al#turi de pro/lemele de natur# emoional# produse de lipsa
afecti%it#ii parentale .i= !n plus= cre.terea accesului la di%erse oportunit#i pe m#sur# ce
%eniturile din str#in#tate determin# o cre.tere a /un#st#rii materiale= sunt !n m#sur# s#
de%olte la copii .i adolesceni anumite tendine de%iante.
Este s#n#tos s# se recunoasc# din start c# p#r#sirea #rii= dislocarea din mi6locul
rudelor= prietenilor= amintirilor este un lucru dureros.
An acest conte9t este /ine de .tiut c# p#strarea unei comunic#ri desc4ise cu familia
este foarte important#.
An inerentele momente de impas pe drumul c#tre noua identitate= ea %a repreenta
un foarte important punct de spri6in= de multe ori c4iar unicul punct.
:1
E9periena emigr#rii supune cuplul unei presiuni noi .i de o amploare ne/#nuit#=
acion'nd fie ca un diol%ant= fie ca un liant !n relaiile dintre soi sau dintre p#rini .i
copii.
"opiii care au p#rinii plecai !n str#in#tate repreint# un grup %ulnera/il aflat !n
situaie de risc. Situaia de risc este plasat# la ni%elul consecinelor negati%e cauate de
a/sena p#rinilor.
P#rintele plecat poate a%ea drept consecin# un sentiment de !nsingurare a copilului
pentru o anumit# perioad# de timp. Sentimentul de deprimare poate fi atenuat dac#
copilul a fost o/i.nuit s# tr#iasc# !ntr<o familie e9tins#.
7ipsa interesului pentru .coal#= c't .i pentru preocup#rile e9tra.colare poate fi o
consecin# direct# a a/senei p#rinilor= !ns# interesul sc#ut pentru performan# .colar#
nu poate fi e9plicat doar printr<un singur factor caual.
0/sena unui model parental care s# orientee copilul asupra %alorilor este !n
str'ns# leg#tur# cu %'rsta pe care o a%ea copilul !n momentul plec#rii p#rinilor.
An momentul a/senei p#rinilor= rolul de socialiare le re%ine /unicilor sau rudelor
apropiate= rol care poate fi !ndeplinit optim de persoanele care nu au o %'rst# !naintat#.
0ceste consecine negati%e cauate de a/sena p#rinilor nu sunt general %ala/ile
pentru fiecare ca tratat singular .i %aria# !n intensitate !n funcie de durata de timp a
plec#rii p#rinilor din gospod#rie= gradul de afinitate e9istent !ntre rude ?/unicii sau alte
rude p'n# la gradul I8 inclusi%@ .i copii care i<au fost !ncredinai.
Soluiile !n scopul reol%#rii pro/lemelor cu care se confrunt# copii ai c#ror p#rinii
sunt plecai la munc# !n str#in#tate se plasea# la ni%elul identific#rii actorului care ar
tre/ui s# reol%e pro/lema sau s# reduc# impactul fenomenului> instituiile statului.
Primul pas identificat este constituit de crearea unui cadrul legislati% !n conformitate cu
realitatea e9istent#.
Toate aceste consecine su/linia# faptul c# aceast# categorie<copiii cu p#rini
plecai la munc# !n str#in#tate < repreint# un grup %ulnera/il.
Dar fenomenul migraiilor contemporane= .i !n special emigraia rom'neasca
presupune caue si consecine multiple .i di%erse. De aceea m#surile .i posi/ilit#ile de
pre%enire si com/atere a fenomenelor negati%e pe care le generea# sunt numeroase= !n
:2
funcie de fiecare ca fn parte. "ea mai /una soluie se afl# !n fiecare dintre noi implicat
!n acest e%eniment.
S#$u'ii
An ultimii ani= num#rul copiilor ai c#ror p#rini au plecat la munc# !n str#in#tate a
crescut simitor. De cele mai multe ori= copiii r#m'n !n gri6a rudelor sau a unor persoane
apropiate= sunt /ine !ngri6ii .i !.i continu# studiile. P#rinii trimit /anii necesari pentru
!ntreinerea lor= comunic# regulat cu ei .i %in acas# de s#r/#tori sau !n concedii.
E9ist# !ns# cauri !n care lipsa !ngri6irii permanente a p#rinilor sau a unuia dintre ei
are efecte nedorite asupra ec4ili/rului emoional al copiilor .i asupra performanelor lor
.colare= c4iar dac# situaia financiar# a familiei este su/stanial !m/un#t#it#. 0lteori=
persoanele !n gri6a c#rora sunt l#sai copiii nu mai pot s#<i !ntrein#= din caua unor
ne!nelegeri sau a propriilor dificult#i= .i se impune sta/ilirea unei m#suri de protecie
special# pentru copii.
De aceea= asistenii sociali din SP0S au responsa/ilit#i cu pri%ire ia copiii aflai !n
asemenea situaii= care au fost sta/ilite prin ;rdinul nr. 21(/2,,- al 0utorit#ii 5aionale
pentru Protecia Drepturilor "opilului pri%ind acti%it#ile de identificare= inter%enie .i
monitoriare a copiilor care sunt lipsii de !ngri6irea p#rinilor pe perioada !n care ace.tia
se afl# la munc# !n str#in#tate. ;rdinul se aplic# copilului lipsit de gri6a am/ilor p#rini !n
situaia !n care ace.tia sunt plecai la munc# !n str#in#tate= p#rintelui= !n caul familiilor
monoparentale= precum .i copilului lipsit de gri6a p#rintelui care= prin 4ot#r're
6udec#toreasc#= are o/ligaia cre.terii .i educ#rii acestuia.
An caul !n care identific# un copil aflat !ntr<una din aceste situaii= asistenii sociali
din SP0S tre/uie s# !ntocmeasc# un raport de e%aluare iniial#= urmat de un plan de
ser%icii= dac# se constat# c# respecti%ul copil se afla !n situaie de risc. Planul de ser%icii
%a conine !n mod o/ligatoriu modalit#ile de meninere a relaiilor personale ale copilului
cu p#rinii= precum .i tipul de ser%icii de consiliere psi4ologic# de care %a /eneficia
copilul. Planul de ser%icii poate include .i consilierea familiei/persoanei la care se afl#
copilul !n !ntreinere .i !ngri6ire .i oferirea de ser%icii de suport pentru aceasta.
:3
Dac# !ns# aprecia# c# de%oltarea fiic#= psi4ic#= intelectual# sau moral# a
copilului este periclitat#= asistenii sociali tre/uie s# sesiee imediat Direcia Leneral# de
0sisten# Social# .i Protecia "opilului= !n %ederea instituirii unei m#suri de protecie
special# asupra copilului.
An ceea ce pri%e.te posi/ilele soluii la pro/lemele copiilor cu p#rinii plecai la
munc# !n str#in#tate= acestea sunt localiate difu la ni%elul instituiilor statului. E9ist#
doar dou# m#suri legale identificate de personalul instituional> 7egea 2:2 .i ;rdonana
2:2. 1;rdonana num#rul 21( ne a6ut# doar pentru a sta/ili din punct de %edere normati%
c'i p#rini au plecat= !ns# nu pre%ede !n nici un fel= modul !n care se pot a6uta ace.ti copii
r#ma.i singuri. 0ceste acte normati%e sunt utile= !ns# nu sunt suficiente pentru a
reglementa situaia !n mod real 0sta ca s# nu mai %or/im despre faptul ca acestea tre/uie
la r'ndul lor completate .i !m/un#t#ite. 0mploarea pe care a luat<o fenomenul migraiei=
i<a luat pe toi pe nepreg#tite. Oi alte #ri au a%ut pro/leme similare= dar ele au reu.it ca !n
mare parte s# le reol%e. 0cum= *om'nia se confrunt# la r'ndul ei cu acelea.i pro/leme.
Statul ar tre/ui s# fac# ce%a ca oamenii sa nu mai plece...toat# lumea sa ai/# un salariu
decent...s# e9iste locuri de munc# /ine pl#tite... .i s# e9iste .i disciplina muncii... !n caul
!n care acestea nu sunt realiate= iar p#rinii sunt !n continuare ne%oii s# plece la munc#
!n str#in#tate= cred c# accentul ar tre/ui pus pe deinstituionaliare prin desfiinarea
centrelor mari. 0lternati%a= la ni%el local= ar consta !n cre.terea num#rului de asisteni
maternali profesioni.ti .i !n crearea centrelor pri%ate de plasament. Iar la destinaiile unde
e9ist# un num#r mare de rom'ni= ar tre/ui sa fie !nfiinate .coli rom'ne.ti.
:4
An(G0
"ercetarea de fa# !.i propune a/ordarea !n manier# e9plicati%# a fenomenului
migraiei= !n prima parte am %rut s# aflu prin intermediul aplic#rii unor inter%iuri care este
caua migraiei lor= iar dac# aceasta este .oma6ul.
An a doua parrte am studiat consecinele .i urm#rile migraiei asupra familiei
r#mase .i asupra copiilor r#ma.i acas#= cu a6utorul unor studii de ca.
Toate acestea= inter%iurile .i studiile de ca= au fost aplicat asupra localnicilor
comunei Slatina<Timi. din 6udeul "ara.<Se%erin= situat# !n partea de nord<%est a #rii= pe
culoarul Timi.<"erna.
"omuna Slatina<Timi. are la /a# un num#r de 3,,, de locuitori care sunt de
etnie rom'n#= doar religia !i separ# !n dou# p#ri= mai /ine de trei sferturi sunt de religie
catolic#= iar restul ortodoc.i.
;cupaiile celor de %'rsta a treia sunt agricultura .i animalele.
Dintre cei mai tineri= mai /ine de trei sferturi au fost anga6ai !n instituii .i
!ntreprinderi de stat sau particulare.
Dar !n urma restructur#rilor .i falimentului= a fa/ricilor din Calta S#rat#= cartier din
"aranse/e.= ;elul *o.u= foarte muli dintre localnicii comunei Slatina<Timi.= au r#mas
f#r# un ser%iciu de%enind .omeri.
An urma acestei situaii destul de gra%e= !n care au r#mas f#r# niciun %enit lunar= cei
mai muli dintre ei au ales s#<.i p#r#seasc# ara pentru un loc de munc# !n str#in#tate=
l#s'nd acas# p#rinii= copiii .i c4iar /unicii care au murit purt'ndu<le !n suflet dorul.
An *om'nia procesul traniiei= la economia de pia# cu profundele restructur#ri pe
care le implic#= a afectat nu numai indi%iii dar si segmente ale comunitaii=de%enind
alarmante o serie de procese sociale cum ar fi>
< cre.terea !n mas# a s#r#ciei.
< sc#derea rapid# a %eniturilor
< e9ploia inegalit#ilor sociale
:+
*estructurarea economiei naionale rom'ne.i !n perioada traniiei postcomuniste a
produs comple9e .i importante sc4im/#ri la ni%elul pieei muncii= !ntre care .i apariia
.oma6ului ca fenomen de mas#.
Pornind de la faptul ca ?munca este leg#tura cea mai puternic# !ntre indi%id .i
societate@= ?S.F*E$D@= .oma6ul !nseamn# nu numai pierdere de %enit ci .i pierderea
!ncrederii !n sine= erodarea leg#turilor cu comunitatea .i apariia sentimentului de
e9cludere din %iata normal#= fapt ce poate s# constituie o ade%#rata ameninare pentru
democraie. Ooma6ul este apreciat ca o e9presie a unor deec4ili/re at't pe piaa muncii
c'nd oferta de for# de munc# este superioar# cererii@ c't .i pe piaa /unurilor .i
ser%iciilor ?c'nd producia este inferioar# cererii@ .i se formea# pe dou# mari procese=
pierderea locurilor de munc#= cre.terea ofertei de munc#.
5oiunea de .oma6 pro%ine de la cu%'ntul 6c7omage8 din lim/a france#= la r'ndul
s#u s<a preluat din lim/a greac# 6cauma8 care nseamn# Z cldur mare 9 din caua c#reia
se !ntrerupea orice acti%itate. Ooma6ul se poate caracteria ca o stare negati%a a economiei
care afectea# o parte din populaia acti%a disponi/il# prin neasigurarea locurilor de
munc#.
Ooma6ul este caracteriat de pierderea de %enit= pierderea !ncrederii de sine=
erodarea raporturilor cu comunitatea .i apariia sentimentelor de alineeare .i e9cluderea
din %iaa normal#= ceea ce pro%oac# tensiuni si ameninarea sta/ilit#ii sociale= se
manifest# inegal pe #ri= one= perioade= se9e= %'rst#= calificare profesional#.
Insta/ilitatea socio<economic# din *om'nia .i traniia intermina/il# au determinat
pe muli dintre romani s# plece la munc# !n str#in#tate pentru a<.i putea !ntreine familia.
Desigur c'.tigurile o/inute sunt importante at't pentru familie c't .i pentru economia
rom'neasc#= !ns# aceast# migraie spre %est are .i aspecte mai puin dorite.
De o/icei circul# num#rul= cifrei de 2 milioane .i 6um#tate de rom'ni plecai !n
str#in#tate la lucru. 5ucleul de rom'ni plecai !n str#in#tate pe durat# relati% mare se duce
la apro9imati% un milion optsute= dintre ace.tia patru sute de mii sunt fluctuani= cu durate
foarte mici= migraie de scurt# durat#.
:-
;rganiaiile %ala/ile .i !n caul rom'nilor care au plecat peste grani#= !n special !n
Italia sau Spania spun c# un muncitor rom'n poate c'.tiga de e9emplu !n agricultur# !n
Spania !ntre -,, .i 12,, euro= !n timp ce !n ar# %eniturile nu dep#.esc 24, euro.
*om'nia ar# mem/r# a $.E. dar care are !n ultimii ani cea mai intens# emigraie !n
scopul muncii !n str#in#tate. Drept urmare= societatea rom'neasc# a resimit at't
/eneficiile emigr#rii c't .i dea%anta6ele. Cani trimi.i acas# de rom'nii plecai la munc# !n
str#in#tate au contri/uit la reducerea s#r#ciei= dar familiile !n care unul sau am/ii p#rini
lucrea# !n alt# ar# sufer# !n urma sc4im/#rilor din %iaa lor.
Fenomenul migraiei repreint# una din marile drame ale timpului= acestea sunt
destr#marea familial# .i Za/andonul Z copiilor la /unici sau la alte rude= cu consecine
psi4ologice gra%e !n timp pentru ace.tia. 0stfel !n timp %or apare multe compromisiuni .i
tul/ur#ri afecti%e. Inter%ine .i lipsa ata.amentului care nu poate fi compensat# !n niciun
fel. 7ipsa de afecti%itate este de cele mai multe ori autocompensat# prin c4eltuieli
ne6ustificate .i imaginea afi.at#= !ns# /anii nu pot compensa lipsa p#rinilor .i rolul lor !n
de%oltarea copilului .i !n %iaa de i cu i.
0/sena p#rinilor sau doar a unuia poate conduce .i la pro/leme gra%e .colare=
copilul nu se mai concentrea#= se !nc4ide !n el sau de%ine nelini.tit= a/andonea# .coala=
uneori nu are nimeni putere s#<l controlee .?Dr. &iron Ita4aE= psi4olog clinic@.
In"(r+iu$
Ec4i%alentul !n rom'ne.te ar fi cel de !ntre%edere. S<a impus !ns# cel original= din
engle#= inter%iu ?inter%ieJ@. Este definit drept Zo !nt'lnire !ntre persoane !n care
comunicarea are loc !n %ederea unui scop specific si de o/icei= predeterminatZ ?CarEer=
1((1= p.l2,@.
Se iau inter%iuri pentru a culege informaii !n di%erse scopuri= adresarea doar a unei
!ntre/#ri .i o/inerea r#spunsului !nc# nu !nseamn# inter%iu. An esen#= inter%iul este un
demers de comunicare.
Definim inter%iul de cercetare ca o te4nic# de o/inere= prin !ntre/#ri .i r#spunsuri=
a informaiilor %er/ale de la indi%ii .i grupuri umane !n %ederea %erific#rii ipoteelor sau
pentru descrierea .tiinific# a fenomenelor socioumane.
::
0m aplicat cinci inter%iuri= !ntr<o on# rural#= mai /ine is !n comuna Slatina
<Timi.= 6ude "ara.<Se%erin. "a s# %edem dac# familiile sau persoane care au cunoscut
ce !nseamn# .oma6ul= au ales s# plece !n str#in#tate pentru a<.i produce un %enit de
su/isten# pentru ei .i familiile care au r#mas acas#.
INTERVIUL NR%4
Data ?12.,3.2,,(@
I"#ri*u$ ,!-i$i(i%%%
; familie din comuna Slatina DTimi.= 6ud. "<S."ompus# din + mem/ri= care locuiesc
toi= !n aceea.i cas#= soul S.".= soia S.&.= fiica S." .i doi /#tr'ni socrii lui S.&.
S.". a fost anga6at la Drumuri .i Poduri "ara<Se%erin = dar !n urma unor restructur#ri
f#cute a fost dat afar#.
S.&. soia lui= casnic#= f#r# niciun %enit= doar pensia tat#lui lui S.". singurul %enit.
Dup# aceast# situaie !n care S." a r#mas .omer a 4ot#r't s# plece !n str#in#tate.
0cum s<au !ntors acas# de Sf. S#r/#tori de Pa.ti.
; s# stau de %or/a cu ei pentru a afla moti%ul plec#rii lor !n str#in#tate.
1.A-i r0pun/i ;i -i( "( r#& $! ni;"( .n"r(70ri@ $(&!"( 5( i"u!'i! .n *!r( "(-!i !,$!" $!
un -#-(n" 5!"@ !5i*0 !"un*i *Cn5 !i r0-! ;#-(r%
3a cum s nu, a fost groaznic. !ram la nceput de via, via de familie m refer, eram
cstorit de un an cu / i mai apoi am rmas fr serviciu, i dai seama ce nsemn
asta pentru mine, cnd eu mi doream un copil, s i pot oferi totul, eu nu mai aveam ce
sa i ofer nici soiei.
:i nu numai, dar rmseserm cu un singur venit . pensia tatlui meu. )i nu puteam om
la ;< de ani sa m duc sa cer (ani lui tata .Pentru c eu cum am terminat liceul mi.am
ctigat singur e=istena.
2% Ai in*(r*!" -u$" 0 .'i *!u"i 5( $u*ru .n '!r0D
3a, dar nu am gasit mare lucru, pentru c aveam doar >iceul Auto. Am gsit un post ca
i ofer de tir, dar soiei nu i.a plcut aceast meserie, pentru c o considera foarte
riscant i nu a fost de acord.
8% C( !i 2#"0rC" -!i !p#i 0 ,!*iD
:)
Am un vr care e plecat n )pania de ceva timp i are o firm de construcii acolo. >.am
sunat i l.am ntre(at dac nu poate s m ia i pe mine n ec7ipa lui, s lucrez i eu cu
el, pentru c aici n ar rmsesem fr serviciu. :i mi.a spus c pot s merg.
9%Cu- 'i-! ,#" 0 i(i 5(*i/i! 5( ! p$(*! .n Sp!ni!D T(-!i &Cn5i" 0 # i(i ;i p( M% !u
nuD
) stm prea mult s gndim asupra faptului dac s plec sau nu, nu am stat prea mult
pe gnduri, pentru c noi pusesem mai din timp i n calcul varianta de a lucra n
strintate. 3a, vor(isem s mergem mpreun, dar prima dat am zis s merg doar eu,
s.i caut i ei ceva de lucru i cnd i gsesc s vin i ea.
<%Cu- ! ,#" i-p!*"u$ *u *#-uni"!"(! 5( !*#$#@ *u $i-7!@ *u (r+i*iu$D
3a am plecat, nu mi.a fost uor deloc s.mi las soia i prinii, dar c7iar nu aveam ce
s facem, tre(uia s o lum ntr.o parte. >a nceput nu mi.a fost greu pentru c am stat
mpreun cu familia vrului meu. >a serviciu toi colegii erau romni, dar pe parcus am
nceput s nv i lim(a pentru a m putea descurca la cumprturi sau la telefonia fi=
de unde sunam acas fiind mai ieftin.
3ar duminica dup ce veneam de la (iseric i ne puneam la mas, mi venea s mor ct
de singur m simeam, dei eram cu familia vrului meu n ,urul meu eu tot singur m
simeam, pentu c nu aveam familia mea de acas.
E% A 5ur!" -u$" "i-p 0-i &0(;"i 5( $u*ru ;i #'i(i "!$(D
3up < luni, i.am gasit i ei de lucru, ntr.un supermar?et n care lucra i nevasta
vrului meu, la cas i aveau nevoie de personal pentru a aran,a marfa pe rafturi.
=% M%@ 5(*i !i -(r ;i "u .n Sp!ni! 5up0 #'u$ "0u@ p(n"ru *0 .'i &0i( ;i 'i( un $#* 5(
-un*0%
3a, a(ia ateptam s vin ziua aceea n care s m sune i s mi spun s mi fac
(aga,ul i s merg la el.
?%i-! p$0*u" (r+i*iu$ *( 'i $-!u &0i"D
@u m interesa unde i cum o s lucrez, doar s pot merge i eu la el, s fim mpreun.
:(
9%M%@ 'i( 'i-! ,#" &r(u *u $i-7!D
@u, pentru c acas m uitam la telenovele i spaniola nu este o lim( grea, ci
dimpotriv mie mi s.a parut c7iar frumoas. 'ar cnd am nceput lucru, cu fetele de
acolo imediat mi.am dat drumul.
A- "!" un pi* 5( +#r7! ;i *u p0rin'ii $ui S%C%@ $(&!" 5( p$(*!r(! $#r .n Sp!ni!%
40% C( !'i i-'i" .n -#-(n"u$ .n *!r( C% ! r0-! ,0r0 (r+i*iu ;i +-! pu *0 +r(! 0
p$(*( .n Sp!ni!D
)./. ce s simim mamo, ne.a fost foarte greu, pentru c eu tiam prin ce a trecut sora
mea, mama lui vrul lui -. care a rmas singur aici o vreme, dar dup aia au luat.o i
pe ea.
3ar nu avem ce s facem noi, ei sunt tineri, i 7otrsc singuri drumul, nu i putem noi
s.i oprim dac asta a fost soarta s rmn fr serviciu, ce s fac s lucreze la
pmnt, din pmnt nu poi s trieti n zilele de astzi, nu e ca nainte vreme.
44%V-!'i 5(*ur*!" &r(u 5in -#-(n"u$ .n *!r( ! p$(*!"D
3a, pentru c el era singurul om n cas, tii de ce spun asta pentru c tata lui are un
7andicap, i lipsete un picior, iar cu proteza se descurca foarte greu. Aa de (ine i de
ru cum era serviciul de aici, la ora 1 era acas i ne a,uta la lucru de acas. 3ar
acuma nu mai eu de una singur nu m pot descurca cu tot.
42%C( !'i ,0*u" .n -#-(n"u$ .n *!r( !'i r0-! in&uriD
-e sa facem, ne.au zis s nu mai lucrm pamantul, acas s inem doar psri fr
niciun alt animal, s dm tot, c ei ne trimit (ani i c o s ne descurcm. Asta am i
fcut, am dat tot pentru c eu nu puteam s m descurc cu toate animalele, sunt (trn
i eu i nu sunt nici aa de sntoas.
@e.a fost greu, pentru c de cnd m tiu, cmpul nu a rmas nelucrat i gra,dul gol.
48%D!r nu +-!'i &Cn5i" 5!*0 r0-Cn(! M% !*!0@ p#!"( +0 (r! .n"r-un ,($ 5( !>u"#rD
@u puteam s o opresc, era tnr i tre(uia s se in de (r(atul ei, pentru c nu era
familie, el acolo i ea aici. -ci au mai plecat i alii i au a,uns s se despart. 3oamne
),
ferete, nici nu vreau s m gndesc la aa ceva. :i i.am spus cum i gsete de lucru, s
i mearg acolo i s fac i un copil.
49%C( i-'i'i !*u- *0 un" .n"#r;i !*!0D
-um s i spun c nu cred c e nimeni mai (ucuros ca noi, c s.au ntors acas, c toi
suntem din nou la mas, c se aude glgie i la noi, de la nepoic cum se ,oac, mai
vin prieteni de.ai lor pe la noi, e alt form parc a nviat casa, cnd auzi atta vor(.
:i m (ucur pentru ei cnd i vd c sunt (ucuroi c au (ani i i fac cte ceva pe la
cas, dac rmneau aici nu cred c se puteau (ucura de attea lucruri cte s.au fcut
de cnd sunt plecai.
i aud c vor(esc iar de plecare de dup Pati, tiu c vine i asta, dar ce s facem noi
dac aa am a,uns s trim aa vremuri n care familia s nu mai fie familie, s nu mai
stm toi duminica la mas i s ne vor(im ce o s lucrm de luni.
Asta e mamo, noi ne rugm la 3umnezeu, s ne in n via ct mai mult s i mai
a,utm i noi cu ce putem, i cnd plecm noi, s fie i ei acas mplinii.
In"(r+iu NR%2
Data ?12.,3.2,,(@
Istoric.
D.I din comuna Slatina<Timi.= 6ud. "<S.= a a/sol%it o .coal# profesional#= din mun.
"aranse/es.
0 c#utat de lucru mai /ine de un an= iar apoi a ales s# plece !n str#inatate la munc#. Iar
acum de o %reme s<a !ntors acas#.
4% P#'i 0--i r0pun/i ;i -i( $! ni;"( .n"r(70ri "( r#&@ 5( *( !i 5(*i 0 p$(*i .n
"r0in0"!"( .n $#* 0 .'i *!u"i un $#* 5( -un*0 !i*iD
3a, cum s nu, m.am 7otrt s plec pentru c mi terminasem coala i nu mi gsisem
ntr.un an de zile niciun serviciu sta(il.
2% Nu "(-!i &!n5i" ! i"i *#n"inui *#!$! ,!*!n5 un (r!$ @!u !-"i ,!*i un *ur 5(
*!$i,i*!r(D
0a da, cteodat, dar tii cum e la vrsta de #% ani, cnd ai permis i i doreti de toate,
(ani, main, iar cu ce ctigam aici nu era mare lucru. Aa am decis s plec.
)1
8% Hn *( '!r0 5in U%E !i ,#"D
n )pania...
9% Cu- "(-!i 2#"0rC" 0 -(r&i !*#$#@ *un#;"(!i p( *in(+!@ !u%%%D
@iste prieteni de familie de.ai alor mei, erau acolo la lucru, l.am rugat pe tata, s
vor(easc cu ei, iar apoi am plecat.
<% Prin *( -("#5( 'i-!i &0i" 5( $u*ru .n '!r! r(p(*"i+0D
/.au luat cu ei n construcii , cci acolo lucrau i ei.
E% i ( p0r(! -!i ,!+#r!7i$ (r+i*iu$ 5( !*#$#@ prin"r( "r0iniD
Aarecum, dar i munca era munc, veneau (ani, dar i.am zis munca era munc, pot s
spun c era foarte greu.
=% Ai .n"C-pin!" &r(u"0'i $(&!" 5( $i-7! +#r7i"0 !*#$#D
>a nceput mai greu ca la oricine, dar mai apoi am nvat.
?% Cu- ! ,#" i-p!*"u$ *u *#-uni"!"(! 5( !*#$#D Cu un !$" "!"u" #*i!$ .n !$"0 '!r0D
@u mi.a fost uor pentru nceput, pentru c nu cunoteam nici lim(a, dar mai apoi mi.am
dat drumul ncet, ncet, mi.am facut i ceva prieteni de acolo.
>egat de statutul social, pot s zic c acum tiu, eram ntr.o mare de oameni,
necunoscui, nu mai eram fiul lui /., era doar ' i att.
9% CC" "i-p !i "!" 5in*#$# !i -!i $u*r!" ;i !$"*(+! !u 5#!r .n *#n"ru*'iiD
@u am lucrat mult timp, cam 1.5 luni, apoi m.am mutat, ntr.un alt loc, c i.am zis mi
fcusem cunotine tiam i lim(a, aa c m.am mutat.
40% D( *( !i p$(*!" 5in *#n"ru*'iiD
Pentru c mi gsisem un loc de munc mai (ine pltit i eu asta aveam n cap n
momentul acela, s mi strng ceva (ani, ca s mi iau o main i s m ntorc acas.
44% C( "( ,0*(! 0 .'i 5#r(;"i 0 "( .n"#r*i !;! r(p(5( !*!0D
!ra foarte greu, mi imaginam eu c nu e )pania floare la urec7e, dar nici c7iar aa cum
a fost.
42% D( *( pui !"!D
n primul rnd eram singur, nu aveam pe nimeni, doar telefonul era singurul meu
prieten, cnd mi.era dor de ai mei i sunam. "omnii pn la urm nu erau prieteni ntre
ei, dac i gseai un loc de munc mai (ine pltit, imediat, ncepea invidia.
)2
Asta n loc s fim unii c eram n minoritate, din contr i acolo se mncau romnii
ntre ei.
n al doilea rnd, locul al doilea de munc, a fost groaznic, acolo mi.am terminat i
sntatea, lucram doar noaptea, ncrcam tiruri cu pui congelai, dar era pltit foarte
(ine ,iar ziua mai fceam i altceva, pe la cmp.
48% CC" 5( r(p(5( "(-!i .n"#r .n '!r0 D
3ar repede, au trecut aproape 1 ani, tot am amnat de la o lun la alta, (a mi fcusem
acte, apoi mi.am luat main, dup aceea acum s vin s nu aduc i ceva (ani pentru ai
mei i uite aa s.au fcut 1 ani printre strini. :i tot aa pn la un moment dat, cnd mi.
am gsit i pe viitoarea mea soie 3.
49% CCn5 "(-!i 2#"0rC" *u !5(+!r!" 0 "( .n"#r*i%
Am zis la un moment dat gata, la fel i prietena mea a 7otrt c se ntoarce s i dea
licena la facultate i s i caute i un serviciu. 'ar eu s mi termin liceul s.mi caut i
un post, s ne cstorim i s formm o familie acas n "omnia.
In"(r+iu NR%8
D!"! F48%08%2009:
I"#ri*u$ ,!-i$i(i in"(r+i(+!"(%%%%
Sunt o familie din comuna Slatina<Timi.= 6ud."<S.c#s#torii de 1) ani= cu doi copii ?un
/#iat ma6or .i o fat# care este minor#@. Oi mai au .i doi /#tr'ni care sunt socrii lui V.&.
Soul V.P. muncitor !n uina din mun. "aranse/e.= soia casnic# V.&.= /#iatul a terminat
liceul &ecanic 0uto "aranse/e.= iar fata !n curs de a/sol%ire a liceului.
An urma unor restructur#ri= f#cute la uina din mun."s.= V.P.a r#mas .omer. 8eniturile
erau sc#ute= /ani tre/uiau s#pt#m'n# de s#pt#m'n# pentru .coal#. 0tunci V.&.= a 4ot#r't
s# plece la munc# !n str#in#tate= mai /ine is !n Lermania la c#p.uni.
A- "!" 5( +#r70 pri-! 5!"0 *u I%P%
4% V0 r#& .-i pu"('i r0pun5( $! ni;"( .n"r(70ri $(&!"( 5( ;#-!>@ 5!*0 +i -! *2i-7!"
+i!'! .n +r(un ,($ !"un*i *Cn5 !'i r0-! .n ;#-!>D
)3
3a, pot s spun, c7iar c mi.a sc7im(at viaa momentul n care, ntr.o diminea era
cam vreo $, cred, ne.a c7emat directorul n (irou i ne.a spus c o s se fac
restructurri.@u la mult timp dup aceast edin, am fost ntiinat c sunt dat afar.
2% C!r( *r(5('i *0 un" ur-0ri$( 5ip#ni7i$i/0rii 5-+#!"r0 5( $! $#*u$ 5( -un*0D
-e s zic, credeam c o sa.mi gsesc altundeva, dar eram contient c o sa fie greu,
pentru c aveam de,a ;% de ani. :i nu tiu dac la anii acetia te mai anga,eaz cineva,
dar speram. :i tot am sperat c o s.mi gsesc timp de aproape < ani de zile i tot nimic.
@ici un venit nu aveam la copii le tre(uia i nu mai tiam ce s facem.
8% C( !'i ,0*u"@ 5up0 !*(!"0 p(ri#!50 5( *0u"!r( ;i 5( !;"(p"!r( ! unui $#* 5(
-un*0D
Am luat o 7otrre foarte grea pentru viaa mea, de tat, so i cap al familiei, care de
ceva timp, nu produceam nimic pentru a.mi ntreine familia.
/.am vor(it cu soia mea i am zis s mearg ea cu contract n Bermania la cules de
cpuni. /i.a fost greu c a tre(uit s o las pe ea s plece, s munceasc n alt ar,
dar eu nu puteam pleca, pentru c avem n cas doi (atrani prinii mei i nu puteam s
las casa i cmpul doar n gri,a lor.
n al doilea rnd sezonul cpunelor este c7iar atunci cnd tre(uie s punem n pmnt
i asta e munc de (r(at s lucrezi cu tractorul i nu avea cine s plece la camp dac
plecam eu n locul ei. Asa c mai greu, mai uor ne.am mprit i am ales s plece ea s
fac un (an.
9% Cu- !'i i-'i" i-p!*"u$ ;#-!>u$ui !upr! ,!-i$i(i@ 5up0 *( #'i! ! p$(*!" 0
$u*r(/( .n "r!in!"!"(D
Broaznic a fost pe lng c eram nvat, s plecm mpreun la cmp, eram singur,
apoi mai veneau nuni ,(otezuri, la care eram c7emai, nu mai plecam niciunde, pentru
c de unul singur eram ca un prost. -e s i mai spun, fata mea, a fost un dezastru
pentru mine, plecarea ei.
Plecam la (iserica sau altundeva, nu tiam de unde s mi iau un lucru, ce s mai zic,
parc eram un om fr cap.
<% Cu- !'i *#ni5(r!"@ p$(*!r(! #'i(i $! -un*0@ *! p( un +(ni" u7"!n'i!$ !u #
pi(r5(r( 5( !$"! p!r"(D
3a, (un ntre(are venea un (an , dar i eu fr soia mea eram un om pierdut.
)4
E% Cu- !'i +!/u" i(;ir(! 5in !*(!"0 pr#7$(-0D Fin&ur !*!01#'i! p$(*!"0:
Am dus.o cam < ani aa, cu plecat Cvenit, dar mi era din ce n ce mai greu, i mie i ei i
la copii, pentru c aveau nevoie de o mam, nu doar de (anii ce i trimitea.
Aa c dup ce am mai pus ceva deoparte, mi.am fcut acas o covcie i m.am apucat
s le fac la oameni pori, ui din fier, pentru c eu n uzin am fost sudor, i au nceput
s vin (ani, ncet, ncet......
A- "!" 5( +#r7! ;i *u n(+!"! $ui I%P@ *u I%M% ;i -i-! r0pun ;i (! $! *C"(+!
.n"r(70ri%
=% Cu- ! ,#" -#-(n"u$ .n *!r( !'i !,$!" *0 #'u$ nu -!i $u*r(!/0D
Breu, foarte greu, cum s i zic, m gndeam doar la copii pentru c ne tre(uiau (ani
s i inem n coala, acas cum te intorci tot (ani, iar dac nu vin, de unde s tot dai. :i
mi.era greu cnd l vedeam cum se consum n el, pentru c nu gsea nimic, unde
mergea nu l opreau.
?% Cr(5('i *0 ! -(ri"!" !*ri,i*iu$ ,0*u"@ *0 !'i "!" !"C"! "i-p ,0r0 *#pii@ p(n"ru un
+(ni"D
&# g'ndeam atunci c# sunt mari .i ne !neleg .i cred c# au .i f#cut<o. Doar un singur
lucru m# doare .i acum .i nu .tiu dac# am gre.it eu sau el= m# refer la /#iatul meu cel
mare= c# a plecat s# munceasc# !n Italia .i nu ne<am !nt'lnit deloc= pentru c# eu eram in
Lermania c'nd el a plecat. Oi acum e tot acolo .i nu l<am %#ut de at'ta timp .i nu ne<am
luat nici r#mas</un= mai ales c# eu i<am is s# nu plece= s# !.i caute ce%a de lucru !n ar#.
Dar nu m<a ascultat .i uite a.a eu .i acum m# macin !n mine c# poate dac# eram acas# nu
pleca.

In"(r+iu NR%9%
Data ?13.,3.2,,(@
Istoric Inter%ie%at.....
5.I.din comuna Slatina <Timi.= a/sol%ent# a Facult#ii de 0gronomie din T&.
5u .i<a g#sit niciun loc de munc# !n ar#= dup# care a plecat !n Lermania. 0cum a %enit
pentru o scurt# %acan# de Pa.ti acas#.
)+
Oi am stat .i eu de %or/# cu ea s# !mi spun# ce p#rere are c# dup# ce a terminat o
facultate= !n loc sa ai/# un ser%iciu= a fost .omer#.
4% D( *( !i 2#"0rC" 0 -(r&i 0 $u*r(/i .n G(r-!ni! ;i nu !i r0-! .n '!r0D
Am vrut s rmn acas, n ar, de fapt nici nu aveam de gnd s plec vreodat. /i.am
cutat de lucru mai aproape de ai mei, prin -aranse(e, dar nimic.
2% Hn T- nu !i &0i" ni-i* 5( $u*ruD
@u am gsit nimic nici acolo, pentru c vroiam s fac ceva legat de facultate i s fiu
pltit mai (ine, pentru c meserii din celelalte, nu aveau nici un rost, pentru c aveau
salarii de nimic, s mai pltesc i c7iria, c7eltuielile, ce mai totul, doar aerul nu l
cumpram. :i atunci cu ce mai rmneam, vor(a aia.....
Pentru c m gndeam c dup ce termin facultatea, s i pot a,uta i eu pe ai mei cu
ceva. -ci ei mi.au oferit timp de 5 ani de zile tot ce au putut s termin o facultate.
8% Prin *( -("#5( !i &!i" #,(r"! 5( $u*ru in '!r! r(p(*"i+0D
-nd eram la facultate, mergeam ca ntr.un fel de practica, n Bermania, avea
Facultatea nc7eiate contracte cu ei, iar mai apoi, cnd am terminat, i.am contactat eu i
i.am ntre(at dac pot s mi ofere un loc de munc.
9% Nu !i !+u" pr#7$(-( *u $i-7! &(r-!n0D
@u, pentru c n liceu ca lim( strin am fcut germana, la facultate la fel, iar acum o
vor(esc la perfecie i c7iar nu am considerat acest lucru o pro(lem.
<% D!r "(-!i *#n,run"!" *u +r(# pr#7$(-0 !*#$#D
Pro(leme nu pot s zic, doar ca mi.e greu c sunt departe de ai mei i i tiu aici singuri
i fr niciun a,utor"
E% Cu- ( *0 nu (;"i $Cn&0 (iD
/i.e foarte greu, dar m consolez c sunt nc amndoi n via i eu pot s le ofer ceva,
ct de puin, dar e ceva, dac rmneam n ar poate c i acuma, tot ei mi mai
trimiteau ceva la +/., dar aa le trimit eu lor, ce pot.
)unt contient c nu o s m ac7it niciodat de datoria pe care o am fa de ei, c m.au
inut atta timp n coal, dar mcar am satisfacia c puinul venit de la mine se duce
ctre ei.
)-
=%T(-!i &Cn5i" +r(#5!"0 5!*0 0 r0-Ci !*#$#D
)incer da, de multe ori, pentru c am impresia c acolo se merit totul , n sc7im( aici
nimic. /ai vor(esc i acum cu colegi de facultate care mi spun c nu au un serviciu i
dac au cte unul te miri pe ce (ani.
?%T( &Cn5(;"i $! p0rin'ii "0i@ *0 (;"i in&ur! $#r ,ii*0@ 5!r ;i in&uru$ pri>in ;i nu "(
!u $Cn&0 (iD C#ni5(ri !"! # *#n(*in'0 ! ;#-!>u$uiD
-e s fac, eu vor(esc cu ei i le e=plic tot timpul cnd vin acas despre situaia aceasta.
:i eu cred c ei m.au neles, de fapt sunt sigur c m.au neles, pentru c c7iar dac le
este lor greu, se gndesc c mi este mie (ine.
-lar c e o consecin a oma,ului pe care o trag eu pentru c dac aveam de lucru n
ar cine mai pleca s mai (at pe la ui strine.
9%T( !;"(p"!i 0 .'i "(r-ini # ,!*u$"!"(@ un -!"(r!" ;i 0 nu .'i &0(;"i 5( $u*ru .n
'!r0D
@ici vor(, doar tii i tu, c de aia plecm de aici s ne facem o coal, ca s avem un
venit mai (un, nu s lucrm ca i prinii notri la pmnt. 3ar ce s facem asta e
"omnia n care ne.am nscut, faci de toate i de fapt nu primeti nimic.
In"(r+iu NR%<
5!"!F48%08%2009:
I"#ri* ,!-i$i(i in"(r+i(+!"0%%%%
Sunt o familie din comuna Slatina<Timi.= 6ud."<S.compus# din + mem/ri= soul ".&.=
".7 soia .i doi copii un /#iat .i o fat# .i o /unic#= care nu de mult a decedat. Sunt plecai
de ( ani !n Spania= moti%ul pentru care au plecat a fost acela c# ".&.a r#mas .omer= era
singurul care aducea un /an !n casa= era muncitor forestier= soia casnic#.
0cum !ntor.i acas# i<am !ntre/at dac# %or s# st#m un pic de %or/# despre situaia !n care
s<au aflat !n urm# cu ( ani= aceea !n care .i singurul %enit le<a fost luat.
Dar cum s# nu= a fost o perioad# neagr# pentru noi= c'nd am r#mas somer?".&.@.
4% P#" 0-'i pun pun *C"(+! .n"r(70ri@ 5(pr( i"u!'i! $i-i"0 .n *!r( +-!'i !,$!" $! un
-#-(n" 5!"@ *Cn5 !'i ,#" 5!" !,!r0 5( $! $#*u$ 5( -un*0D
):
-7iar c a fost o situaie limit, mi amintesc c i astzi parc a fost, c ne.a zis c de
mine s nu mai venim la lucru. Am mai continuat eu pe cont propriu s lucrez, s aduc
lemne, pentru oamenii din sat, dar asta era, doar pe sezonul de toamn iarn, n rest
niciun profit.
2% Nu !i .n*(r*!" 0 .'i *!u"i !$"*(+! 5( $u*ruD
@u aveam ce, eu nu am dect % clase, eu nu sunt de aici din sat, sunt venit din /oldova,
tot asta am fost de cnd am venit aici, muncitor forestier.
8% D!r nu "(-!i &Cn5i" 0 ,!*i un *ur 5( *!$i,i*!r(D
@u, c7iar nu, nu aveam atunci informaii de ce nseamn un curs de calificare.
9% Cu- !'i !>un 0 5(*i5('i 0 p$(*!'i .n "r0in0"!"(D
-umnatul meu, era acolo de ceva vreme i ne.a tot zis s ne ducem i noi. 3ar ne
gndeam la copii cum s i lsm, doar cu soacr.mea. 3ar pn la urm, ne.am
7otrt i am plecat n )pania.
<% A*#$# *u- !'i &0i" $#*u$ 5( -un*0D
!u m.am dus cu cumnatul meu, s lucrez n construcii, iar >. a mers n cmp la roii.
E% Nu 'i-! ,#" &r(u *u $i-7! p!ni#$0D
!..., sigur c da, dar cu timpul am nvat, cu greu, dar a tre(uit.
=% A'i !+u" +r(#5!"0 .n "i-pu$ p("r(*u" !*#$# (n"i-(n"u$ 5( -!r&in!$i/!r( p(n"ru
*0 un"('i r#-CniD
@u, depinde..., uneori...., ne mai priveau unii cteodat cu o oarecare indiferen, sunt i
acolo oameni ri ca peste tot.
?% V-!'i .n"#r !*u- !*!0 ;i r0-Cn('i p(n"ru "#"5(!un!D
@u, am venit s lum copiii, pentru c acum < sptmni a decedat soacr.mea, care
avea gri, de ei.
9% C( # 0 ,!*('i@ *#piii nu # 0 !i70 pr#7$(-( $! ;*#!$0 5!*0 $ip(*@ nu -!i 7in( 0
r0-Cn('i +#iD
@u, pentru c nu o s mai fie aici la coal pentru c i lum cu noi acolo definitiv.
40% Nu *r(5('i *0 # 0 $( ,i( &r(u $! *#pii !*#$# *u ;*#!$!D
i dai seama c o sa le fie foarte greu, dar asta e, noi am zis c i lsm aici pn ce
termin coala, dar dac s.a ntmplat aa, ce s facem, tre(uie s i luam cu noi.
44% V-!'i &Cn5i" *C" "i-p -!i +r('i 0 "!'i !*#$#D
))
) ne ntoarcem noi, niciodat, pentru c am pus casa la vnzare. Am cumprat acolo un
apartament, n rate, ce mai lum i de la cas o s mai acoperim din datorii.
42% Nu !+('i ni*iun r(&r("@ p(n"ru *((! *( ,!*('i@ *0 5#ri'i 0 p$(*!'i 5(,ini"i+D
@oi nu, copiii poate, dar ce s facem aici, s venim acas, cu ce s trim, acolo de (ine
de ru lucrm amndoi, avem acte, avem un venit, dar aici ce sa facem....D
48% V-!'i &Cn5i" $! *#pii@ *0 !*#$# # ! $( ,i( -u$" -!i 7in(@ nuD
Acum pentru nceput, nu, dar mai apoi cu siguran c o s ai( un alt viitor dect n
ar.
49% Nu +-!'i pu .n"r(7!r(! *0 ( p#i7i$ 0 ,i( *#piii -!r&in!$i/!'i !u "r!"!'i *u #
#!r(*!r( in5i,(r(n'0 $! ;*#!$0 p(n"ru *0 nu !u un($( *un#;"in'(D
@u cred, mai sunt copii de romni acolo la coal i nu am auzit a fi vreunul
marginalizat"
A- "!" 5( +#r70 ;i *u unu$ 5in"r( *#pii@ *u 70i!"u$ *0 (r! -!i -!r(%
4<% P#'i !--i pui@ "( r#&@ *( p0r(r( !i 5( ,!p"u$ *0 p$(*!'i *u "#'i .n Sp!ni!D
3a, eu m (ucur, pentru c suntem cu ei tot timpul, nu mai stm doar cu (unica, care nu
mai e n via.
4E% H'i p$!*( !*#$#D
3a, mi place foarte mult...
4=% D( *(D
mi place, marea e aproape, mergem vara foarte des la pla,, au attea o(iceiuri, cu
tauri, e frumos.
4?% D!r 5( ;*#!$0 *( p#'i 0 .-i puiD
-u coala o s mi fie un pic mai greu, c o s tre(uiasc s o lum de la capt cu tot m
gndesc.
#$" Nu # 0-'i ,i( 5#r 5( *#$(&i@ pri("(nii "0i 5( !i*i 5in '!r0D
0a da, dar nu am ce s fac, dac acolo e mama, tata i sora mea, cu ei tre(uie s merg
mai departe.
20% C( # 0 i(i *u "in( 5( !i*i@ .n &!n5u$ "0u@ .n Sp!ni!D
An primul r'nd casa !n care am crescut= prietenii cu care m# 6ucam pe strad#= pe /unica .i
at't.
)(
S"u5iu$ 5( *!/ *! "r!"(&i( 5( *(r*("!r(
Studiul de ca este doar una dintre diferitele metode de a efectua cercet#ri !n
domeniul .tiinelor sociale.
Folosirea studiilor de ca !n scopuri de cercetare r#m'ne unul dintre cele mai
pro%ocatoare eforturi depuse !n domeniul .tiinelor sociale%
"a strategie de cercetare= studiul de ca este de multe ori folosit pentru a contri/ui
la cuno.tinele noastre cu pri%ire la indi%ii= grupuri= organiaii= societate= politic# .i alte
forme !nrudite. Deloc surprin#tor= aceasta a fost o strategie comun# de cercetare !n
psi4ologie= sociologie= .tiine politice= asisten# social#.
Pe scurt= metoda permite cercet#torilor s# e9trag# caracteristicile e%enimentelor din
%iaa real#= cum ar fi ciclurile din %iaa indi%idual#= procesele organiaionale .i
manageriale= sc4im/#rile din %ecin#t#i= relaiile internaionale .i maturiarea industriilor.
Pot e9ista studii de ca >
<e9plorati%e
<descripti%e
<e9plicati%e
Formularea !ntre/#rilor de studiu este poate cel mai important pas !ntr<un studiu de
cercetare= astfel !nc't tre/uie s# a%ei r#/dare .i s#<i acordai suficient timp. "4eia se afl#
!n con.tientiarea faptului c# !ntre/#rile au at't su/stana ?despre ce este studiul meu3@=
c't .i forma ? pun o !ntre/are cu \cine, ceC care , Ede ce ,sau EcumD8.
Definiia te4nic# !ncepe cu sfera de interes a studiului de ca>
1. Fn studiu de caz este o investigaie empiric prin care4
se investig7eaz un fenomen contemporan n conte=tual sau din viaa real, n
special atunci cand
graniele ntre fenomen i conte=t nu sunt foarte (ine delimitate.
An al doilea r'nd= din moment ce fenomenul .i conte9tual nu sunt !ntotdeauna
diferenia/ile !n situaiile din %iaa real#= o !ntreag# serie de alte caracteristici te4nice=
inclusi% strategiile de colectare .i anali# a datelor= constituie a doua parte a definiiei
noastre>
2. In%estigaia studiului de ca
(,
se ocup# de situaia te4nic# distinct# !n care %aria/ilele de interes %or fi mult mai
numeroase dec't punctele de date= iar ca prim reultat=
se /aea# pe resurse multiple de do%ei= e9ist'nd necesitatea ca datele s#
con%earg# conform unui proces de triangulare= .i ca al doilea reultat=
/eneficia# de ela/orare anterioar# a unor ipotee teoretice= !n scopul de a diri6a
colectarea .i analia datelor.
0stfel spus= ca strategie de cercetare= studiul de ca presupune o metod#
atotcuprinatoare= care include logica designului= te4nicile de colectare a datelor .i
a/ord#rile specifice pentru analia acestora.
0stfel= studiul nu este nici o tactic# de colectare a datelor .i nici o simpl#
caracteristic# de design= ci o strategie cuprin#toare de cercetare.
.
(1
S"u5iu 5( *!/ 4%
4% D!"( 5( i5(n"i,i*!r(3
5ume .i prenume> 8. I.
8'rsta>14 ani
Se9ul> masculin
0dresa> "om. S<T. Vude "S. 5r. 11(.
5i%elul de studii> a a/sol%it Ocoala Leneral# cu clasele I<8III din comuna Slatina<
Timi. !n anul 2,,(
Profesie <
*eligia> catolic#
Etnie> rom'n#
2% Pr(/(n"!r(! pr#7$(-(i
An urma plec#rii !n str#in#tate ?Spania= Tore/lanca@ a p#rinilor= lui 8. I. 0 r#mas acas# !n
gri6a /unicilor !n %'rst# de +: de ani /unica .i /unicul !n %'rst# de -) de ani.
8.I. a r#mas !n gri6a /unicilor pentru a<.i termina .coala= acolo p#rinii consider'nd c# !i
este mult mai greu din caua lim/ii necunoscute. P#rinii au plecat 8.I. a%ea ) ani.ori.
"re'nd= c# !i %a fi mult mai /ine !n ar# .i a%'nd .i condiii pentru a cre.tere mult mai
/un# au dat gre..
Deoarece a crescut f#r# autoritatea p#rinteasc#= /unicii oferindu<i doar iu/ire .i foarte
mult# li/ertate TTcum s#<l cert#m c# e doar un copilTT= p'n# la un moment dat c'nd a
crescut .i le<a sc#pat de tot din m'n#.
06ung'nd la %'rsta de 14 ani= nea%'nd niciun control asupra %ieii lui= el fiind singurul
care !.i coordona de%oltarea= lu'nd<o pe c#i gre.ite= cum ar fi mersul la discotec#=
folosirea /#uturilor alcoolice= lim/a6ul %ulgar .i f#r# niciun fel de respect fa# de nimeni.
(2
5e.tiind niciodat# ce !nseamn# punerea la punct= o pedeaps#= la primirea unei
note sla/e din partea profesorului de lim/a rom'n#= a intrat fraudulos !n casa acestuia .i i<
a pro%ocat stric#ciuni= r#/un'ndu<se pentru c# l<a certat .i i<a dat o not# sla/#.
8% I"#ri*u$ ,!-i$i(i
8. I. este singurul copil la p#rini= mama sa 8.&.= fost# suplinitoare !n cadrul
.colii generale 1<4 din satul Sado%a 8ec4e= r#m'n'nd apoi casnic#= iar tat#l 8.8. a fost
anga6at la fa/rica de mo/il# din Calta S#rat#.
9% S"!r(! 5( 0n0"!"( ,i/i*03
8.I. nu are pro/leme de s#n#tate fiic#.
<% S"!r(! 5( 0n0"!"( -in"!$03
8.I. nu are pro/leme de s#n#tate mental#.
E% C#n(*in'($( p$(*0rii p0rin'i$#r !upr! *#pi$u$ui
Tul/ur#rile de comportament predomin#.
5ea6unsurile pentru el sunt tot mai mari= c4iar dac# merit# sau nu= el are pretenii de la
p#rini la aparate telefonice de ultim# or#= calculatoare .i tot felul de aparatur#
electronic#= pentru c# spune el 1de asta au plecat de acas# s# !mi ofere tot ce nu au alii2.
=% Si"u!'i! (*#n#-i*0 ! ,!-i$i(i 5( !*!0
Primesc /ani lunar de dincolo de la cei plecai .i pensia /unicului.
?% C#n5i'ii 5( $#*ui"
8.I. locuie.te cu /unicii= !ntr<o cas# proprietate dotat# .i !ntreinut# corespun#tor plus
ane9ele gospod#re.ti.
(3
44% R(*#-!n50ri 5in p(rp(*"i+! !i"(n'(i #*i!$(3
< spri6in acordat clientului .i familiei acestuia r#mas# !n ar# pentru a putea redresa
situaia lui 8.I.B
< consilierea indi%idual# dar .i familial#= pentru a reface comportamentul dar .i educaia=
afecti%itatea p#rinteasc# de care duce at'ta lips#.
E+!$u!r(! ,!-i$i(i !,(*"!"( 5( ;#-!>
7e<a fost mil# de el s#<l certe c# era mic c'nd au plecat p#rinii= de aceea niciodat# nu l<
au refuat cu nimic .i nu i<au pus limite la nimic.
C#-p#n(n'! ,!-i$i(i
Tat#l> 8.8.
Data .i locul na.terii> 24 ianuarie 1(-(= Sado%a 5ou#
Domiciliu> comuna Slatina<Timi. nr. 11(
7ocalitate> comuna Slatina<Timi.
*eligia> ortodo9#
"et#enie> rom'n#
Starea ci%il#> c#s#torit
Studii> 7iceul Industrial Forestier "aranse/e.
;cupaia actual#> constructor
&ama> 8.&.
Data .i locul na.terii> 1+ iulie 1(:1= Slatina<Timi.
Domiciliu> comuna Slatina<Timi. nr. 11(
7ocalitate> comuna Slatina<Timi.
*eligia> catolic#
"et#enie> rom'n#
Starea ci%il#> c#s#torit#
(4
Studii> 7iceul Pedagogic "aranse/e.
;cupaia actual#> !n agricultur# ?!n Spania@
Fiul> 8.I.
Data .i locul na.terii> 1) noiem/rie 1((+= "aranse/e.
Domiciliu> comuna Slatina<Timi. nr. 11(
7ocalitate> comuna Slatina<Timi.
*eligia> catolic
"et#enie> rom'n#
Starea ci%il#> nec#s#torit
Studii> Ocoala Leneral# cu clasele I<8III din comuna Slatina<Timi.
;cupaia actual#> !n agricultur# ?!n Spania@
Cunicul> C.I.
Data .i locul na.terii> 13 august 1(41= Slatina<Timi.
Domiciliu> comuna Slatina<Timi. nr. 11(
7ocalitate> comuna Slatina<Timi.
*eligia> catolic#
"et#enie> rom'n#
Starea ci%il#> c#s#torit
Studii> 4 clase
;cupaia actual#> pensionar
Cunica> C.&.
Data .i locul na.terii> 12 iulie 1(4)= Slatina<Timi.
Domiciliu> comuna Slatina<Timi. nr. 11(
7ocalitate> comuna Slatina<Timi.
*eligia> catolic#
"et#enie> rom'n#
Starea ci%il#> c#s#torit#
(+
Studii> 4 clase
;cupaia actual#> casnic#
%enitul &amiliei> %enitul net 3,, lei/lun#.
'ur(ele enitului> pensia /unicului ?C.I.@ .i alocaia copilului ?8.I.@
Alte per(oane care contri)uie la )u*et> p#rinii trimit lunar /ani !n 6ur de 1,, de euro.
Locuin+a, proprietate pri%at# a familiei.
Num!r camere> 4 camere.
Num!r per(oane> 3 persoane.
;/ser%aii medicale
Pro/lemele medicale semnificati%e sau cronice> ine9istente
"ontactul cu sistemul de s#n#tate mintal#> ine9istent.
Vudecat# practic# ?reol%area pro/lemelor .i a/ilit#ilor de a se descurca@.
S"u5iu 5( *!/ 2%
Istoric social
4% D!"( 5( i5(n"i,i*!r(3
a. 5ume .i prenume> C.0. .i C.T.
/. 8'rsta>12 ani .i 11 ani
c. Se9ul> feminine .i masculin
d. 0dresa> "om. Slatina<Timi.. Vude "S. 5r. 11(.
e. 5i%elul de studii> !n .coala general# clasele a 8<a .i a 8I<a din comun#
f. Profesie <
g. *eligia> catolic#
4. Etnie> rom'n#
(-
2% Pr(/(n"!r(! pr#7$(-(i
C.0. .i C.T. sunt doi frai= fata !n %'rst# de 12 ani.ori .i /#iatul de 11 ani. 0m/ii
fac .coala !n comuna Slatina<Timi. .i sunt crescui doar de /unici= p#rinii fiind plecai
la munc# !n str#in#tate ?!n Spania@.
P#rinii au ales s# plece dincolo pentru c# .i<au dorit doar o cas# a lor .i nea%'nd
niciun %enit= doar ce lucrau la c'mp= au decis s# plece= ca s# poat# reu.i s# str'ng# un /an.
"opiii i<au l#sat acas# !n gri6a /unicilor= sper'nd c# %a fi /ine.
Dar nu este deloc a.a= /unicii sunt foarte e9igeni cu ei= lor lipsindu<le
afecti%itatea .i c#ldura mamei s<au !nc4is cu totul !n ei .i nu comunic# cu nimeni .i sunt
foarte speriai= retra.i de lume .i de copii.
De ce ic doar de copii= pentru c# ei nu au %oie s# ias# s# se 6oace cu copiii pe
strad#= dar oare de ce3
15u a.a ne<am f#cut noi oameni= 6uc'ndu<ne= ci am mers la c'mp .i am muncit
cot la cot cu p#rinii no.tri de mici2= spune /unicul.
"'nd merg pe strad# duc'ndu<se la .coal#= nu !i %ei dec't in'ndu<se de m'n# .i
nesco'nd nici m#car un cu%'nt sau un 'm/et pe c4ipul lor.
8% C.0. .i C.T. sunt singur la p#rinii lor= nu au frai mai mari= C.&. mama lor a fost casnic#=
iar tat#l la fel se ocupa cu munca c'mpului.
9% C#n(*in'($( p$(*0rii p0rin'i$#r !upr! *#pii$#r
< !nc4idere !n eiB
< iolare de lume .i de copii prin educaia se%er# pe care o primesc>
< copil#ria le trece f#r# afeciunea p#rinteasc# .# f#r# c#ldur# de mam#B
< maturiarea .i efortul pe care !l fac la munc# mult prea de%reme.
<% Si"u!'i! (*#n#-i*0 ! ,!-i$i(i 5( !*!0
Pensia /unicului= %enitul din partea p#rinilor plus alocaiile copiilor.
(:
E% C#n5i'ii 5( $#*ui". C.0. .i C.T. locuiesc !n preent cu /unicii= !ntr<o cas# proprietate
pri%at# a familiei= alc#tuit# din - camere dotate .i !ntreinute corespun#tor= plus ane9ele
gospod#re.ti.
=% R(*#-!n50ri 5in p(rp(*"i+! !i"(n'(i #*i!$(3
- Tre/uie f#cut# o consiliere cu am/ii copii= dar .i cu /unicii lor= e9plic'ndu<le c# nu a.a se
procedea# pentru o /un# cre.tere .i o /un# formare .i de%oltare a copiilor.
< "opiilor oferindu<le mai mult timp de 6oac# .i comunicare !n care s# se cunoasc#
.i s# se !mprieteneasc# cu copiii %ecinilor lor sau cu colegii de .coal#.
< Cunica s# !ncerce s# treac# peste cu%'ntul /unicului .i s# le ofere mai mult#
c#ldur# de mam# .i un c#min cald care acum le lipse.te !ntru totul.
E+!$u!r(! ,!-i$i(i !,(*"!"( 5( p$(*!r(! *($#r "in(ri
< Cunicii spun c# nu le este u.or s# le poarte de gri6#= de aceea !i in mereu dup# ei la c'mp.
C#-p#n(n'! ,!-i$i(i

Tat#l> C.T.
Data .i locul na.terii> 11 noiem/rie 1(:+= Slatina<Timi.
Domiciliu> comuna Slatina<Timi. nr. 2+,
7ocalitate> comuna Slatina<Timi.
*eligia> catolic
"et#enie> rom'n#
Starea ci%il#> c#s#torit
Studii> Ocoala Profesional#
;cupaia actual#> constructor !n Spania
&ama> C.&.
Data .i locul na.terii> 3 august 1(::= Slatina<Timi.
()
Domiciliu> comuna Slatina<Timi. nr. 2+,
7ocalitate> comuna Slatina<Timi.
*eligia> catolic#
"et#enie> rom'n#
Starea ci%il#> c#s#torit#
Studii> 1, clase !n comuna Slatina<Timi.
;cupaia actual#> casnic#
Fiica> C.0.
Data .i locul na.terii> 12 septem/rie 1((:= "aranse/e.
Domiciliu> comuna Slatina<Timi. nr. 2+,
7ocalitate> comuna Slatina<Timi.
*eligia> catolic#
"et#enie> rom'n#
Starea ci%il#> nec#s#torit#
Studii> Ocoala Leneral#...
;cupaia actual#> <
Fiul> C.T.
Data .i locul na.terii> 1- fe/ruarie 1(()= "aranse/e.
Domiciliu> comuna Slatina<Timi. nr. 2+,
7ocalitate> comuna Slatina<Timi.
*eligia> catolic
"et#enie> rom'n#
Starea ci%il#> c#s#torit
Studii> Ocoala Leneral#...
Cunicul> C.I.
Data .i locul na.terii> ( martie 1(4+= Slatina<Timi.
Domiciliu> comuna Slatina<Timi. nr. 2+,
((
7ocalitate> comuna Slatina<Timi.
*eligia> catolic
"et#enie> rom'n#
Starea ci%il#> c#s#torit
Studii> ) clase
;cupaia actual#> pensionar
Cunica> C.I.
Data .i locul na.terii> 13 fe/ruarie 1(42= Slatina<Timi.
Domiciliu> comuna Slatina<Timi. nr. 2+,
7ocalitate> comuna Slatina<Timi.
*eligia> catolic#
"et#enie> rom'n#
Starea ci%il#> c#s#torit
Studii> 4 clase
;cupaia actual#> casnic#
%enitul &amiliei> 8enit net -,, lei
'ur(ele enitului> pensia /unicului= -,, lei .i alocaia copiilor
Alte per(oane care contri)uie la )u*et> p#rinii plecai !n Spania
Locuin+a> proprietate pri%at#
Num!r camere> -
Num!r per(oane> 4 persoane
;/ser%aii medicale...........................
Pro/lemele medicale semnificati%e sau cronice> ine9istente
"ontactul cu sistemul de s#n#tate mintal#> ine9istent.
Vudecat# practic# ?reol%area pro/lemelor .i a/ilit#ilor de a se descurca@
1,,
S"u5iu 5( *!/ 8%
4% D!"( 5( i5(n"i,i*!r(3
/. 5ume .i prenume> D.&.
c. 8'rsta> 11 ani
d. Se9ul> masculin
e. 0dresa> "om. Slatina<Timi. 5r. 44.
f. 5i%elul de studii> !n curs de a/sol%ire a liceului sporti% din Timi.oara
g. Profesie <
4. *eligia> ortodo9#
i. Etnie> rom'n
2% Pr(/(n"!r(! pr#7$(-(i
D.&. este un /#iat !n %'rst# de 11 ani din comuna Slatina<Timi.= care a r#mas acas# doar
cu /unicii= p#rinii fiind ne%oii s# plece la munc# !n str#in#tate pentru a<l putea ine !n
liceu !n Timi.oara.
Tat#l a lucrat ca .i te4nician %eterinar la ca/inetul din sat= dar mai pe urm# nu a
funcionat .i a r#mas f#r# ser%iciu. &ama a fost casnic#= dar a plecat de aproape + ani !n
0ustria= s# !ngri6easc# /#tr'ni.
Tat#l= !n urm# cu trei ani= r#m'n'nd f#r# %enit= a plecat .i el tot !n 0ustria s# munceasc#
!n agricultur#.
Iar D.&. a r#mas doar cu /unicii= /unica fiind foarte /olna%#= suferind de o /ola#
necru#toare.
D.&. f#r# gri6a p#rinilor .i f#r# controlul lor= a luat<o pe urme gre.ite= cum ar fi
nefrec%entarea .colii= a6ung'nd la un pas de repetenie= !n4#it'ndu<se !n g#.ti de prin
Timi.oara= nemaia6ung'nd s'm/#ta .i duminica acas#= trec'nd doar !n scopul de a cere
/ani de la /unici.
1,1
Internatul nu a mai dorit s#<l in# pentru neplata ca#rii .i a cantinei= /unicul fiind
anunat prin telefon de c#tre pedagog.
0cum locuie.te cu un a.a<is coleg de<al lui !n apartamentul aceluia= acel coleg fiind un
fiu de primar dintr<o anume localitate 1plin de /ani .i cu ma.in#= iar ei !mi dau mie doar 2
milioane pe s#pt#m'n#= #ia sunt /ani3Q2
5ea6unsurile sunt pentru el la ordinea ilei= s'm/#ta c'nd %ine acas# ia ma.ina tat#lui s#u
.i pleac# cu ea= el nea%'nd permis .i uneori c4iar .i su/ influena alcoolului.
15u mai are nimeni ce s#<i fac#2= spune /unicul= 1l<am luat pe toate p#rile .i nu are nicio
ie.ire= doar de taic#<su a a%ut fric#2.
Cani pentru el nu au fost o pro/lem# niciodat#= a primit .i de la p#rini .i de la /unici. Dar
totu.i la un moment dat= nu i se mai a6ungeau. De ce3 Vocurile de noroc au a6uns unul din
marile lui %icii de care nu se poate l#sa spune el .i nici nu %reau pentru c# %ine /anul f#r#
s#<l munceasc#. 8oind s#<i ofere un %iitor f#r# lipsuri .i f#r# gri6i= p#rinii i<au oferit /ani
la discreie= iar D.&. a uitat limita la ceea ce !nseamn# /ani .i cum se c'.tig# de greu.
8% I"#ri*u$ ,!-i$i(i
D.&. este singurul copil la p#rini= mama sa D.I.= a fost casnic#= !n preent lucr'nd !n
0ustria= iar tat#l D.&. a fost anga6at ca .i te4nician %eterinar= iar mai apoi .omer= iar !n
cele din urm# a plecat .i el !n 0ustria s# lucree !n agricultur#.
Cunicii pe l'ng# cas# cu c'mpul.
9% C#n(*in'($( p$(*0rii p0rin'i$#r .n "r0in0"!"(
"a s#<i poat# procura un %iitor mai /un= s# poat# urma un liceu !ntr<un ora. de %iitor= au
ales s# !.i p#r#seasc# ara= pentru a produce un %enit s# poat# a%ea de toate singurul lor
fiu D.&.
Iar !n sc4im/= au primit doar e.ecuri= D.&. este la un pas de repetenie= acas# nu mai
a6unge dec't c'nd e %or/a de /ani= /#ieii= ie.irile= /#uturile sunt la ordinea ilei= iar
nea6unsurile .i /anii c't mai muli sunt singura prioritate.
1,2
<% Si"u!'i! ,in!n*i!r0> %enitul financiar pro%ine din ceea ce trimit cei plecai= iar mai
apoi contri/uie .i /unicul cu pensia lunar#.
E. C#n5i'ii 5( $#*ui". D.&. locuie.te !mpreun# cu /unicii= !ntr<o cas#= proprietate pri%at#
a familiei= alc#tuit# din 4 camere dotate .i !ntreinute corespun#tor= plus ane9ele
gospod#re.ti.
=% R(*#-!n50ri 5in p(rp(*"i+! !i"(n'(i #*i!$(3
D %erificarea din partea altor rude dac# /unicii nu mai pot parcurge drumul p'n# la
Timi.oara pentru analiarea situaiei .colare
< comunicare .i consiliere indi%idual# cu clientul pentru a e9plica situaia %enirii /anilor=
la nesf'r.it .i f#r# num#r pentru c# la un moment dat se poate !ntrerupe .i atunci ce se
poate face pentru /ani3
< oferirea unei e9plicaii clientului= c# fericirea nu const# !ntru totul doar !n /ani.
< p#rinii s# nu !i mai trimit# /anii pe care !i solicit# el pentru c# num#rul acestora %a
cre.te de la o i la alta .i nu %a fi niciodat# !ndea6uns.
C#-p#n(n'! ,!-i$i(i
Tat#l> D.&.
Data .i locul na.terii> 11 aprilie 1(-4= Slatina<Timi.
Domiciliu> comuna Slatina<Timi. nr. 44
7ocalitate> comuna Slatina<Timi.
*eligia> ortodo9#
"et#enie> rom'n#
Starea ci%il#> c#s#torit
Studii> 7iceul 0gricol din 7ugo6
;cupaia actual#> lucr#tor la c'mp ?0ustria@
&ama> D.I.
Data .i locul na.terii> ( mai 1(-)= Slatina<Timi.
Domiciliu> comuna Slatina<Timi. nr. 44
1,3
7ocalitate> comuna Slatina<Timi.
*eligia> ortodo9#
"et#enie> rom'n#
Starea ci%il#> c#s#torit#
Studii> 1, clase a/sol%ite
;cupaia actual#> mena6er# /#tr'ni ?0ustria@
Fiul> D.&.
Data .i locul na.terii> 2) iulie 1((2= "aranse/e.
Domiciliu> comuna Slatina<Timi. nr. 44
7ocalitate> comuna Slatina<Timi.
*eligia> ortodo9#
"et#enie> rom'n#
Starea ci%il#> nec#s#torit
Studii> !n curs de a/sol%ire a liceului sporti% din Timi.oara
Cunicul> D.&.
Data .i locul na.terii> 21 iunie 1(3-= Slatina<Timi.
Domiciliu> comuna Slatina<Timi. nr. 44
7ocalitate> comuna Slatina<Timi.
*eligia> ortodo9#
"et#enie> rom'n#
Starea ci%il#> c#s#torit
Studii> .coala profesional#
;cupaia actual#> pensionar
Cunica> D.0.
Data .i locul na.terii> 1: mai 1(4,= Slatina<Timi.
Domiciliu> comuna Slatina<Timi. nr. 44
1,4
7ocalitate> comuna Slatina<Timi.
*eligia> ortodo9#
"et#enie> rom'n#
Starea ci%il#> c#s#torit#
Studii> 4 clase
;cupaia actual#> casnic#
8enitul familiei> %enit net D (,,, lei
Sursele %enitului> /unicul pensionar.
0lte persoane care suplimentea# %enitul> p#rinii trimit s#pt#m'nal /ani.
7ocuina> proprietate pri%at#.
5um#r camere> 4 camere
5um#r persoane> 3 persoane
;/ser%aii medicale
Pro/lemele medicale semnificati%e sau cronice> ine9istente
"ontactul cu sistemul de s#n#tate mintal#> ine9istent.
Vudecat# practic# ?reol%area pro/lemelor .i a/ilit#ilor de a se descurca@
C#n*$u/ii
D.&. a sc#pat cu totul din m'na /unicilor .i a p#rinilor care sunt plecai !n
str#in#tate.
Dar !n caul lui nu mai tre/uia s# spun c# a sc#pat c# este un copil !n %'rst# de 1:
ani este aproape un ma6or= dar totu.i pot s# m# pronun .i a.a pentru c# a sc#pat un pic de
la drumul pe care ar tre/ui s#<l urmee un /#iat de %'rsta lui.
Oi unde e pro/lema= /anii= !n num#r mult prea mare .i de la o %'rst# mult prea
mic# iau curs !n num#r mare= p#rinii .i /unicii nu au .tiut niciodat# c't e caul s#
primeasc#= el c't a cerut at't a primit.
Se afla la liceu !n Timi.oara= un ora. cu foarte multe g#uri negre pentru un /#iat
cu muli /ani !n /uunar .i f#r# o supra%eg4ere p#rinteasc#.
1,+
Distraciile cu prieteni= /#uturile alcoolice .i 6ocurile de noroc au a6uns un
program ilnic pentru el.
Ocoala nemaia%'nd niciun interes= doar pentru p#rini a fost .i a r#mas unul din
interesele ma6ore ale lor pentru care au ales s# .i plece la munc# !n str#in#tate= pentru a<l
putea ine pe D.&. !n .coal#.
Drumul ales de D.&. nu este deloc unul /un= pentru c# pro/lemele la .coal# nu
!nt'rie s# apar#= alcoolul !i d# cura6ul s# ia ma.ina noaptea .i s# conduc# f#r# permis=
risc'ndu<.i %iitorul .i c4iar %iaa= put'nd s# fac# un accident din lips# de e9perien# sau s#
i se fac# dosar= fiind prins la %olan f#r# permis.
P#rinii au %rut s# fac# un lucru /un din el= dar nu a ie.it= dar nu este prea t'riu
niciodat# pentru a se !ndrepta unele lucruri. Doar c# tre/uie stat de %or/# D.&. cu un
consilier= .i e9plicat c# ceea ce face el cu /anii .i din el nu este un lucru tocmai /un. Oi
p#rinii ar tre/ui s# %or/easca cu el= c4iar .i cu un consilier pentru a le e9plica c# nu doar
/anii fac totul pe lume .i nu in locul .i de p#rini atunci c'nd este ne%oie de ei.
1,-
Ji7$i#&r!,i(
1. 0/ra4am Frois= L. < Ooma6 .i inflaie= Economie Politic#= ]umanitas= Cucure.ti=
1((4
2. 0dumitr#cesei= I.D.= 5iculescu= 5. L. ?coord@ < Piaa forei de munc, Editura
Te4nic#= "4i.in#u= 1((+
3. C#dule.eu= 0. < :oma,ul n "omnia, !ditura +reira, ;radea= 1((:
4. Culai= T.= Fenomenul migraiei i criza familial= Editura 7umen= Ia.i= 2,,-
+. Curloiu= P. !conomia muncii . Pro(leme actuale, 7umina 7e9= Cucure.ti= 1((3
-. Cu#rnescu= Ot.= 'ntroducere n sociologia organizaional i a con ducerii,
Editura Didactic# .i pedagogic#= Cucure.ti= 1(()
:. Cu#rnescu= Ot.= Practica managerial n nvmntul superior, Editura $ni%ers
Enciclopedia= 2,,4
). Cu#rnescu= Ot.= )ociologia civilizaiei te7nologice, Editura Polirom= Ia.i= 1(((
(. "o6ocaru= &. < 3imensiunea socio.psi7ologic a managementului industrial,
&olda%ia<Cac#u= 1(((
1,. "o6ocaru= &= < Pro(leme ale .asistenei sociale a omerilor m "omnia, n
Aciunea social perspectiv inter disciplinar, coord. &iftode= 8.= *a4mania= 5.= Editura
Proema= Caia &are= 1(()
11. "o6ocaru= &. ^ :oma,ul Protecia i Asistena )ocial a omerilor n "omnia,
Editura &olda%ia<Cac#u= 2,,,
12. "ostin= 0.E.= Tufan= &.= Larcea= L. ./edierea muncii, Fiman= Cucure.ti= 1((-
13. "ostin= 0.E.= Tufan= &.= Larcea= L< -entrul de mediere a muncii, FI&05B
Cucure.ti 1((-
14. "reioiu= L4.= "ornescu= 8. < !conomie politic, Editura Tempus= Cucure.ti= 1((2
1+. Demeiere= D..!=periena oma,ului n Frana4 procese de e=cludere i
construcia identitii n /inoritari, marginali, e=clui . coord. 5eculau= 0= Ferreol= L.=
Editura Polirom= la.i.= 1((-
1-. Dicionarul e9plicati% al lim/ii rom'ne
1,:
1:. Dumitru= S.= Flu=ul de migraie n "omnia= Editura 0cademiei *.S.*.=
Cucure.ti= 1()4
1). Epureanu= 8.= &#noiu F., Asistena social n "omnia= Editura 0ll= Cucure.ti
1(. Feraru= D. P.= -osturile sociale ale migraiei e=terne din "omnia= Editura
7umen= Ia.i= 2,,:
2,. Franc= I8. < -lu(ul omerilor, Editura E9pert= Cucure.ti= 1((:
21. L4i#= T.P. < :oma,ul, n !conomie Politic, Agenia de -onsulting $ni%ersitar
<Eficient S*7= Cucure.ti= 1((3
22. Im/rescu= I.= +ratat de dreptul familiei= Editura 7uminale9= Cucure.ti= 2,,-
23. UeKnes= V.&. < +eorie general a folosirii minii de lucru, a do(nzilor i a
(anilor, Editura Otiinific#= 1(:,
24. 7e Cras= F. < +, de modele de scrisori pentru gsirea unui loc de munc, Editura
Teora= Cucure.ti= 1(((
2+. 7e Cras= F. < )ecretele unui (un -uriculum Gitae, Editura Teora= Cucure.ti= 1((:
2-. 7omac#= S.= 7omac# ".= !migrarea 6foaie de parcurs8, Editura Enciclopedia=
Cucure.ti= 2,,4
2:. 7ucu L.= *#dulescu &. Sorin= -alitatea vieii i indicatori sociali= Editura
7uminale9
2). &aniac= E. .:oma,ul, Editura "#l#ua= De%a= 1(()
2(. &#noiu= FI.= Epureanu= 8. < Asistena social n "omnia, Editura 077=
Cucure.ti= 1((-
3,. &anolescu= L4. ?coord @ <Politici economice < concepte= instrumente= e9perene=
Editura Economic#= Cucure.ti 1((:
31. &iftode= 8. < 3imensiuni ale Asistenei )ociale, Editura Eides= Coto.ani= 1((+
32. &iftode= 8. < Fundamente ale Asistenei )ociale, Editura Eminescu= Ia.i= 1(((
33. &iftode= 8. < /etodologia sociologic, Porto<Franco= Lalai= 1((+
34. &iftode= 8. ?coord @ < Populaii vulnera(ile i fenomene de automarginalizare,
Editura 7umen= Ia.i 2,,2
3+. &iftode= 8. < +ratat de metodologie sociologic, Editura 7umen= Ia.i 2,,3
3-. 5eamu= L.= Tratat de asisten# social#= Editura Polirom= Ia.i= 2,,3
3:. 5iculescu= &L= ^ -oninutul, trsturile i corelaiile pieei forei de munc n
1,)
Piaa forei de munc. Editura Te4nic#= "4i.in#u= 1((+
3). Pa.a= F. .Asistena social n "omnia, n "aporturi de munc, nr. -= 1(((
3(. Po4oa#= I < :oma,ul, n !conomia Politic, %oi. I= Editura Porto<Franco= Lalai=
1((1
Per= S. < "eflecii cu privire la ocuparea forei de munc n perioada de tranziie la
economia de pia n "omnia, *e%ista *om'n# de Economie nr.l / 1((1= Institutul de
Economie 5aional#= Cucure.ti
32. Pitariu= ].= Caciu= D. < -entrul de 'nformare i 3ocumentare pentru piaa
muncii, FI&05= Cucure.ti= 1((:
33. Prelici= 8.= 0specte metodologice .i a/ord#ri !n asistena social#= Editura &irton=
Timi.oara= 2,,2
34. *e%ista de asisten# social#= nr. 3<4= 2,,+
3+. "evista de sociologie romneasc= %ol. 8= nr. 4= 1Simona Ionela St#nic#2= Editura
Polirom= Ia.i= 2,,:
;H. "evista "olul i responsa(ilitatea asistentului social n protecia i promovarea
drepturilor copilului
3:. "evista sociologie romneasc= %ol. 8I= nr. 1= Editura Polirom= Cucure.ti= 2,,)
3). Sm#r#ndac4e= F.= America.Paradisul diavolului= Editura 0ius= "raio%a= 1((4
3(. St#nescu= I. < Piaa forei de munc superior calificat, Tri/una Economic#= nr.
34= 2: august 1((3
4,. St#nescu= 5. S. < !conomia "omneasc . de la ficiune la realitate,
Editura ]umanitas= Cucure.ti= 1((1
41. Steg#roiu= D. < :oma,ul .prezent i perspective, $ni%ersitatea ZCa/e. ColKaiZ
"lu6<5apoca= 1((3
42. Todosia= &. < 3octrine !conomice, Editura $ni%ersit#ii 10l. I. "uaZ Ia.i= 1((2
43. Todoro%= P.= Amul dezrdcinat= Institutul European= Ia.i= 1(((
44. Tofler= 0. .Previziuni. Premise, !ditura Antet, ;radea= 1((-
4+. Iamfir= "= 8l#seeanu= 7. coord < 3icionar de sociologie, Editura Ca/ei=
Cucure.ti= 1((3
4-. Iamfir= ". ?coord.@ < Politici sociale n "omnia, Editura E9pert= Cucure.ti 1(((
4:. Sallraff= L.= >a marginea societii= Editura ]umanitas= Cucure.ti= 1((3
1,(
4). SinEelmam= &.= !t7nic )ensitivitI in )ocial Jor?= Eddie CoJers Pu/lis4ing=
Du/uWue= 1(((
4(. ___ < 7egea nr. :-/1 &artie 2,,2 pri%ind sistemul asigur#rilor pentru
.oma6 .i stimularea ocup#rii forei de munc#.
11,
K(7#&r!,i(
a. "iocan 8iceniu= &igraiile> aspecte generale !n 4ttp >//JJJ.cronicaromana.ro/inde9.p4p3
editieG14):`artG::(+: accesat !n data de 1: decem/rie 2,,)
/. ".5.0. ]ot5eJs= *om'nia .i Italia tre/uie s# reol%e !mpreun# situaia imigrailor !n
4ttp>//JJJ.4otneJs.ro/stiri<ar4i%a<1,,4-31<romania<italia<tre/uie<reol%e<impreuna<
situatia<imigratilor.4tm accesat !n data de 2, decem/rie 2,,)
c. Dicionarul on line SiEipedia= Emigrare= !n 4ttp>//ro.JiEipedia.org/JiEi/Emigrare accesat
la data de 1+ ianuarie 2,,(
d. Dinu 0drian= Fermitate .i reguli= nu 9enofo/ie !n
4ttp>//JJJ.muncainstrainatate.anofm.ro/popula<ia<rom<niei<efectele<emigra<iei<n<scop<
de<munc accesat !n data de 3, fe/ruarie 2,,(
e. &itea ;ana= Populaia *om'niei D efectele emigraiei !n scop de munc# !n
4ttp>//JJJ.muncainstrainatate.anofm.ro/popula<ia<rom<niei<efectele<emigra<iei<n<scop<
de<munc accesat !n data de 2) martie 2,,(
f. JJJ.muncainstrainatate.anofm.ro
g. JJJ.4otneJs.ro /stiri
4. JJJ.JiEipedia.org
i. JJJ.cronicaromana.ro
6. JJJ.sfos.ro
E. JJJ.singuracasa.ro
l. JJJ.euroacti%.ro
m. JJJ.ectap.ro
n. JJJ.fonduri<structura<european.ro
111