Sunteți pe pagina 1din 106

UNIVERSITATEA EFTIMIE MURGU

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I ADMINISTRATIVE


REIA
SPECIALIZAREA ASISTEN SOCIAL
LUCRARE DE LICEN
FENOMENUL MIGRAIEI I CRIZA
FAMILIAL
-2009-
5
Cuprin
C!pi"#$u$ I% Mi&r!'ii$( ) !p(*"( &(n(r!$(
1.1. Definiia termenului de migraie
1.2. Forme de migraie
1.3. Tipologia migraiei
1.4. Imigraie/Emigraie
1.4.1. Scurt istoric al emigraiei
C!pi"#$u$ II% E+#$u'i! ,(n#-(nu$ui -i&r!'i(i .n Eur#p!
2.1. eriodi!area migraiei "n Europa
2.2. #aracteristicile actuale ale migraiei forei de munc$ "n Europa
2.2.1. reocup$rile %niunii Europene pri&ind migraia economic$
2.3. 'igraia rom(nilor "nainte de 1)*)
2.4. Fenomenul migraiei rom(nilor dup$ 1)*)
2.4.1. %nde au plecat rom(nii dup$ 1)*)
2.4.2. #ine sunt cei care au plecat dup$ 1)*) din +om(nia
2.4.3. Factori care influenea!$ fenomenul emigraionist
2.5. Etapele principale ale fenomenului emigr$rii "n perioada de dup$ 1)),
2.-. #onsecinele fenomenului migraiei
C!pi"#$u$ III% Cri/! ,!-i$i!$0
3.1. #ri!a. Delimit$ri conceptuale
3.2. Familia .i rolul ei "n societate
3.2.1. Familia "n trecut .i ast$!i
3.2.2. Funciile .i modelele parentale pentru o /un$ de!&oltare a copilului
3.3. #onsecinele migraiei asupra familiei
3.3.1. %rm$rile negati&e ale migraiei asupra familiei
3.3.2. %rm$rile po!iti&e ale migraiei asupra familiei
3.4. #onsecinele migraiei reflectate asupra copiilor
3.4.1. 0/andonul familial
3.4.2. #opiii crescui prin 1coresponden$2
3.4.3. #e pro&oac$ timpul c(t stau separai copiii de p$rinii lor3
3.5. #onsecinele psi4ologice reflectate asupra copiilor
3.5.1. 5egli6area copiilor
3.5..2. 7ipsa controlului parental .i comportamentul de&iant
3.5.3. Delinc&ena 6u&enil$
3.-. Efectele directe .i indirecte ale plec$rii p$rinilor "n str$in$tate asupra re!ultatelor .colare
3.-.1. Efectele migraiei "n educaie
C!pi"#$u$ IV% S#$u'ii1C#n*$u/ii
4.1. Soluii/#onclu!ii
#apitolul 8. 0ne9$
Studiu de ca!
-
Rezumat
Prin prezentul demers al acestei lucrri intitulat Fenomenul migraiei i criza
familial am urmrit identificarea i evidenierea modificrilor eseniale, prin care a trecut
familia i consecinele migraiei prinilor n strintate pentru un loc de munc, asupra familiei
n general i asupra copilului n mod particular.
Am cuprins n partea de nceput cteva aspecte generale legate de termenul de migraie.
n capitolele urmtoare am continuat cu o evoluie a acestui fenomen de migraie n !uropa, n
"omnia cu perioadele de dinainte de #$%$ i dup #$$&.
'ar n continuarea lucrrii am su(liniat consecinele pe care le are acest fenomen
migraia, asupra familiei, copilului i tot ce ar ine de o (un cretere, dezvoltare i formare a
unui copil, dar s nu fie mpiedicat de anumite efecte pe care le rspndete fenomenul migraiei
n societatea contemporan. n partea de final a lucrrii de licen am ela(orat un studiu de caz
n comuna )latina *+imi ,ud.-ara.)everin, structurat n dou etape, prima etap cuprinznd
aplicarea unor interviuri prin care am ncercat sa aflu cauza migraiei familiilor i a mem(riilor
acestei comuniti, n strinatate.
'ar n a doua etap cu a,utorul studiului de caz am vrut s descoper consecinele ce se
trag n urma plecrii n strainatate i lsarea copiilor acas doar cu (unicii.
-onsecintele s.au rsfrnt nu doar asupra copiilor ci i asupra ntregii familii, n urma
prsirii unui mem(ru sau doi din familie cu scopul de a munci ntr.o ar strin.
:
Cu+in"($( C2(i(3
/igraie
)trintae
"omni
/unc
-onsecine
-opii
Pro(leme
Familia
Prinii
0unici
Mi&r!'ii$( ) !p(*"( &(n(r!$(
; caracteristic$ important$ a populaiei este deplasarea dintr<un loc "n altul.
Dreptul de a se deplasa a fost recunoscut la ni&el mondial de peste o 6um$tate de secol=
prin adoptarea Declaraiei %ni&ersale a ;mului.
Declaraia stipulea!$ "n art. 13> 1;ricine are dreptul s$ se deplase!e li/er .i s$<.i
sta/ileasc$ re.edina pe teritoriul oric$rui stat2 .i 1;ricine are dreptul s$ p$r$seasc$ o
ar$= inclusi& cea de origine .i s$ se "ntoarc$ "n ara sa2. ?Simona= I.= St$nic$= p. 1,1@
An Dicionarul E9plicati& al 7im/ii +om(ne= cu&(ntul migraie/migraiune &ine
din france!ul 1migration2= latinescul 1migration= <onis2 .i este definit ca deplasare "n
mas$ a unor tri/uri sau a unor populaii de pe un teritoriu pe altul= determinat de factori
economici= sociali= politici sau naturali. ?Dicionarul E9plicati& al 7im/ii +om(ne= ediia
a II<a= 1))*@= ?Simona= Ionela St$nic$= p. 1,-@
*
#apitolul I
1.1. D(,inir(! "(r-(ni$#r
8asile '. define.te migraia ca un fenomen de reec4ili/rare a /alanei demografice
"ntre !one sau localit$i= un mecanism de competiie .i reglare= o supap$ de siguran$ f$r$
de care o colecti&itate se poate destructura datorit$ sc4im/$rii fundamentale a condiiilor
ei de e9isten$.
An funcie de modificarea ec4ili/rului dintre populaie .i resurse= acest autor
identific$ o !on$ de emigraie atunci c(nd apare un surplus de populaie .i o !on$ de
imigraie prin apariia unui surplus de resurse.
0tunci c(nd presiunea populaiei asupra resurselor naturale .i sociale a6unge la o
anumit$ limit$= emigraia apare ca o necesitate. ?'.= 8.= 1):*= p. :)B Tere!a Culai= p. 21@.
Fenomenul migraiei cuprinde un comple9 de factori .i indicatori> locul de re.edin$=
locul de munc$= relaiile sociale= familiale= de prietenie= !onele comerciale= !onele
culturale= de petrecere a timpului li/er. El repre!int$ o sc4im/are a mediului sociale=
cultural= economic= afecti&. ?'.= 8.= 1):*= p. :)B Tere!a Culai= p. 21@
Deplasarea "n mas$ de pe un teritoriu pe altul= a unor popoare= determinate de
factori economici= sociali= politici se refer$ la migraie sau migraiune. Iar emigrantul care
se deplasea!$ dintr<o regiune "n alta este acea persoan$ care caut$ condiii prielnice de a<
.i desf$.ura acti&it$ile &ieii.
7i/era circulaie= mi6loacele moderne de transport tot mai rapide= noua economie
fac ca noiunea de spaiu s$ nu mai ai/$ o rele&an$ at(t de mare "n pre!ent= de aceea
emigraia nu mai este important$ prin li/ertatea de a munci .i de a tr$i "ntr<un loc sau
altul= ci este doar o opiune de sc4im/are temporar$= permanent$ a re.edinei.
lecarea unei persoane la munc$ "n str$in$tate= poate s$ presupun$ deplasarea
persoanei la locul de munc$B aceasta poate fi apreciat$ ca o form$ a migraiei pentru
munc$.
)
1.2. F#r-( 4( -i&r!'i(
%n studiu de fe!a/ilitate "n domeniul migraiei .i al a!ilului reali!at de #onfederaia
#aritas +om(n$ "n 2,,3 clasific$ migranii "n>
< economici D acele persoane care sunt implicate "ntr<o acti&itate remunerat$ "n
situaia "n care el nu este cet$ean al $rii respecti&eB
< iregulari D persoane f$r$ documente care se deplaseaa!$ dintr<un stat "n altul ?T.
Culai= p. 22@
'igraia este un fenomen cu faete multiple= care nu poate fi "neles dac$ se face
referire doar la consideraiile demografice ce constituie nu mai mult de o singur$
&aria/il$. ?Simona= I.= St$nic$= p. 1,:@
#irculaia oamenilor sau a animalelor dintr<o !on$ spre alt$ !on$ este definit$ "n
dicionare sau enciclopedii drept migraie. ; cau!$ a circulaiei oamenilor dintr<o parte "n
alta sau a animalelor poate s$ fie .i necesitatea de supra&ieuire.
#$l$toriile !ilnice f$cute c$tre un alt loc nu pot fi numite migraii.
%n lucr$tor care c$l$tore.t "n fiecare !i la locul de munc$ nu aparine categoriei
migranilor= de.i se deplasea!$ dintr<un loc "n altul= iar supra&ieuirea lui poate depinde
de ceea ce face.
'igraia const$ "n deplasarea !ilnic$ .i repetat$= "ntr<o singur$ !on$ de operare. An
conformitate cu "nelesul actual al termenului= migraia este o deplasare care durea!$ mai
mult de o !i pentru a fi complet$ .i "n general conduce la o sc4im/are a domiciliului
persoanei. #au!ele sunt &ariate .i includ necesit$ile de supra&ieuire= dar nu se reduc la
ele ?Simona.= I.= St$nic$= p. 1,*@
An definirea migraiei= Enrico Todisei ia "n considerare trei filtre. 0ceste filtre sunt
&aria/ile> spaiale= temporale .i sociale. ?Simona.= I.= St$nic$= p. 1,*@
5 Di-(niun(! p!'i!$0 nu ia "n considerare num$rul de Eilometri parcur.i= orele
de !/or sau !ilele petrecute pe mare. 5iciuna dintre statisticile pri&ind migraia nu
furni!ea!$ informaii despre distana sau timpul trecut.
De.i identificarea dup$ ara de origine nu este mai mult dec(t un indicator de
dificultate= este mai folositoare dec(t o mi.care singur$ a distanei= deoarece furni!ea!$
1,
informaii pri&ind complicaiile sociale &is<a<&is de migrani. ?Simona.= I.= St$nic$= p.
1,*@
Este mult mai rele&ant s$ spunem c(i migrani sosesc "ntr<o ar$ dec(t s$ spunem
c(i Eilometri au parcurs p(n$ a a6unge la locul dorit.
F V!ri!6i$! "(-p#r!$0 este mult mai comple9$.
< 'igraia este temporar= dac$ o persoan$ renun$ la statutul de migrant= se
re"ntoarce acas$ .i ".i redo/(nde.te statutul anterior.
< e de alt$ parte= migraia definitiv apare atunci c(nd statutul de migrant "ntr.o
ar$ ga!d$ "ncetea!$ s$ mai fie temporar .i de&ine permanent.
E9ist$ dou$ tipuri de permanen$>
a@ primul tip este atunci c(nd persoana do/(nde.te cet$enia $rii ga!d$B
/@ al doilea tip este atunci c(nd persoana decedea!$ acolo. ?Simona.= I.= St$nic$= p. 1,*@
'igraia r$m(ne definiti&$ dac$ la un an dup$ ce a migrat decedea!$. entru a o/ine
o nou$ cet$enie= se trece prin mai multe etape= cum ar fi administrati&e .i 6uridice ale
$rii care este ga!d$= anumite perioade de continuitate "n ara ga!d$ precum .i dorina de a
r$m(ne acolo.
F #riteriul social= repre!int$ a treia dimensiune a migraiei.
ot fi identificate dou$ tipuri de mi.c$ri migratorii> economice .i non<economice.
#ele economice= includ deplas$rile legate de munc$= at(t acti&it$ile de munc$ "n
pre!ent c(t .i unele noi. #ele non<economice includ toate tipurile de migraie legate de
pro/lemele din afara muncii= cum ar fi reuniunile de familie= intern$rile "n spitale=
refugiaii= pri!onierii. ?Simona.= I.= St$nic$= p. 1,)@
'igraia economic$ se clasific$ "n dou$ p$ri>
a@ migraia calificatB
/@ migraia n mas ?Simona.= I.= St$nic$= p. 1,)@
a@ 'igraia calificat$ se refer$ la acele persoane care au de6a o calificare= cei care
dein calific$ri medii= superioare sau supracalific$ri cum ar fi doctorate. 0ce.ti migrani
calificai nu se "nt(lnesc cu pro/leme cum ar fi c$utarea unui loc de munc$= pentru c$ ei
merg la sigur= /anii nu sunt o pro/lem$ pentru ei= pentru a<.i pl$ti ser&iciile medicale=
contri/uiile fa$ de societate sau s$<.i "ntrein$ familia.
11
Dar r$m(n o pro/lem$ pentru de!&oltarea economic$ a $rii din care pleac$= de.i
nu sunt foarte muli migrani cu aceste calific$ri= importana economic$ .i social$ a
acestui fenomen poate fi mare pentru de!&oltarea unei naiuni.
/@ 'igraia de mas$ se refer$ la populaia care pleac$ .i care este sla/ educat$ .i
care accept$ orice loc de munc$ doar pentru a putea supra&ieui .i pentru a<.i putea duce
&iaa de pe o !i pe alta. 0cest tip de migrani sunt respin.i uneori din ara lor de origine
sau din acel loc sau sunt disperai .i caut$ cu orice pre un loc de munc$.
0ceste dou$ clase de migrani nu acoper$ toat$ paleta migraiei. 'ai sunt .i alte
categorii de migraie care nu au nicio leg$tur$ cu cele de mai sus.
0ce.tia sunt cei care doresc s$<.i mai cumpere o locuin$ "n alt$ ar$ pentru a a&ea
"n timpul &acanei sau cei care au ie.it la pensie .i doresc s$ tr$iasc$ "n alt$ ar$= sau le
este recomandat de medic o sc4im/are de clim$= mai pot fi aceia care merg "n str$in$tate
pentru a face tratamente medicale.
1.3. Tip#$#&i! -i&r!'i(i
'igraia= ca e&eniment sociodemografic= se refer$ la deplasarea unei persoane D
indi&idual sau "n cadrul unui grup D "n afara comunit$ii sale de re!iden$= "n decursul
unei perioade de referin$ date= pentru a sc4im/a domiciliul sta/il sau locul de munc$
o/i.nuit.
; mulime de e&enimente de acest tip constituie un fenomen de migraie.
0ceast$ distincie dintre e&eniment .i fenomen= clar statuat$ "n demografie= ar mai
putea fi completat$ prin termenul de 1proces2 de migraie= "n sensul de ansam/lu de
sc4im/$ri pe care le suport$ "n timp o mulime dat$ de e&enimente de migraie G
fenomenul 1de migraie2 din punct de &edere al &olumului= intensit$ii= sensul cau!elor=
mecanismelor de producere.
Deci= 1proces de migraie2= "n aceast$ accepie desemnea!$ sc4im/area
caracteristicilor fenomenului de migraie de la un inter&al de referin$ la altul. ?Simona.=
I.= St$nic$= p. 2,@
#riteriile cele mai importante pentru o tipologie a migraiei deri&$ din definiia
dat$.
12
a@ +aportul dintre tipurile de medii re!ideniale de la originea .i destinaia
migraiei.
/@ #oninutul sc4im/$rilor reali!ate prin migraie= din punctul de &edere al
migrantului.
/igraia forei de munc= coninutul sc4im/$rii este dat de o sc4im/are a locului
de munc$.
Dac$ se iau "n considerare= "n plus .i durata sau ritmul de deplasare a persoanelor
care sc4im/$ locul de munc$ de la o comunitate local$ la alta atunci re!ult$ ca su/tipuri>
< 5a&etismul sau migraia alternati&$ ?deplas$ri pentru munca
!ilnic$ sau de scurt$ durat$= "n afara comunit$ii re!ideniale
proprii= cu meninerea domiciliului sta/il@.
< 'igraia se!onier$= sc4im/area temporar$ pe durata unui anotimp
a locului de munc$ .i a domiciliului= atunci c(nd este deose/it de
mare la locul de destinaie.
/igraia ca mo(ilitate social= sc4im/area re!idenei sau a locului de munc$ este
"n acela.i timp o sc4im/are a po!iiei migrantului "n spaiul social.
c@ Durata sc4im/$rii= migraiile care sunt identificate "n special prin sc4im/area
re!idenei= dar care pot a&ea .i un aspect de sc4im/are a locului de munc$.
ot fi distinse su/tipuri "n funcie de durata sc4im/$rii>
< migraie definiti&$ G plecarea din comunitate f$cut$ cu intenia de
a nu mai re&eniB
< migraie temporar$ G periodic$ sau neperiodic$.
c@ %nitatea de migraie poate fi persoana= familia sau un alt grup local. Antre
migraia persoanelor .i cea a familiilor diferenele nu sunt totdeauna nete.
Dac$ se ia ca unitate de migraie unitatea care decide s$ reali!e!e sc4im/area migratorie=
se pot "nt(lni situaii "n care "ntreaga familie decide s$ migre!e= dar din moti&e diferite=
mem/rii ei p$r$sesc localitatea de origine pe r(nd.
An consecin$= din punct de &edere al stasticilor oficiale= se "nregistrea!$
e&enimente de migraie indi&idual$= iar din punct de &edere sociologic o migraie
familial$. ?Simona.= I.= St$nic$= p. 22<23@
13
1.4. I-i&r!'i( 1 E-i&r!'i(
An funcie de indicatorii !on$ de plecare= !on$ de primire= intensitatea migraiei .i
natura migraiei se disting dou$ forme principale de migraie> imigraie .i emigraie.
?Tere!a Culai= p. 24@
Imigraiile sunt intr$rile "ntr<o localitate sau !on$ a populaiei migrante. ?Tere!a
Culai= p. 25@
0 imigra se refer$ la a intra "ntr<o ar$ cu scopul de a se sta/ili acolo &enind dintr<
o alt$ ar$.
0ciunea de imigrare &i!ea!$ sosirile "n localit$ile de primire ?DEH= 1)*:@
?Tere!a Culai= p. 2-@
entru imigrant integrarea "n societatea $rii<ga!d$ const$ "n c(te&a aspecte cum
ar fi> cunoa.terea lim/ii $rii respecti&e= posi/ilitatea ridic$rii ni&elului de educaie .i
calificare profesional$= accesul pe piaa muncii= egalitatea de .anse "n faa legii= li/ertatea
la religia pe care o are fiecare= s$ respecte cultura= legile .i tradiiile societ$ii<ga!d$.
An acela.i mod pentru ara ga!d$ integrarea migranilor presupune> acces nelimitat
la informaiile legate de a&anta6ele integr$rii lorB respectarea drepturilor imigranilorB
desc4idere= toleran$B acceptul de a primi imigraniB respectul fa$ de tradiia .i cultura
lor.
#.1.# )curt istoric al emigraiei
Emigraia a a&ut o influen$ profund$ "n lumea secolelor al HIH<lea .i al HH<lea=
"n special "n $ri precum Statele %nite ale 0mericii= #anada= Cra!ilia= 0rgentina= 0ustralia
sau 5oua Ieeland$.
Fenomenele emigraiei .i imigraiei nu tre/uie confundate cu cel al migraiei
in&oluntar$ D transferurile de populaie sau epurarea etnic$.
'igraia popoarelor ?sau in&a!iile /ar/are@ este numele dat migraiilor umane din
Europa care au marcat tran!iia dintre 0ntic4itate .i E&ul 'ediu.
Dintre toate in&a!iile migratorilor cu care s<a confruntat omenirea de<a lungul
istoriei= cele din secolele III<8III din Europa ;ccidental$ au r$mas "n con.tiina colecti&$
14
ca repre!ent(nd 1marile in&a!ii /ar/are2= model prin e9celen$ al distrugerii "n toate
planurile .i mai ales al /ul&ers$rilor a9iologice.
entru istoriografie pro/lema nu se poate pune= "ns$= "n termeni at(t de generali.
'igraiile acestei perioade pot fi pri&ite din multiple puncte de &edere= de la a cerceta
resorturile care au pus "n mi.care masele= p(n$ la a "nelege consecinele ultime ale
fenomenului.
0 emigra coincide cu a<.i p$r$si ara ?&remelnic sau definiti&@ sta/ilindu<se "n alt$
ar$= a se e9patria. ?DEH= 1)*:@ ?Tere!a Culai= p. 25@
Emigraia este un fenomen ce afectea!$ "n mod normal numai surplusul de
populaie din !ona de plecare .i nu modific$ "n mod esenial piramida demografic$.
Se &or/e.te de un e9od demografic atunci c(nd "n procesul migratoriu este
antrenat$ o populaie mai numeroas$ dec(t surplusul demografic= pertur/(ndu<se
piramida &(rstelor .i ec4ili/rul natural. ?'eftode= 8.= 1):*= p. *,B Tere!a Culai= p. 24@
#onceptul<c4eie al procesului de migraie este mo/ilitatea teritorial$ a populaiei
sau mo/ilitatea geografic$. Din acest punct de &edere migraiile pot fi>
< temporare= a&(nd durata mai mare de o lun$ .i &i!(nd c$utarea
unui loc de munc$B
< permanente= dur(nd peste un an. ?Tere!a Culai= p. 2-@
Emigrarea poate a&ea diferite moti&e= unele politice= altele economice= sau c4iar
personale ?precum c$s$toria cu un cet$ean al unui alt stat@. An alte ca!uri= oameni "n
&(rst$ din $ri /ogate= dar cu o clim$ rece= aleg s$ se mute "n alte $ri cu o clim$ mai
cald$= dup$ ce ies la pensie.
#ei mai muli emigrani politici sau economici se mut$ "n noile regiuni sau $ri
"nsoii de toi mem/rii familiilor lor= sper(nd s$ g$seasc$ condiii mai /une de munc$= o
pia$ a muncii mai de!&oltat$ sau pur .i simplu un climat de pace. De<a lungul istoriei=
numero.i emigrani s<au re"ntors "n patriile lor= dup$ ce au reu.it s$ str(ng$ suficieni /ani
"n $rile de adopie. An unele ca!uri= emigranii se mut$ "n $ri care se deose/esc profund
de $rile de origine prin tradiiile culturale= economice sau religioase. An astfel de ca!uri=
emigranii "ncearc$ de cele mai multe ori s$<.i p$stre!e cultura= tradiiile sau lim/a= pe
care de cele mai multe ori le transmit urma.ilor. #onflictul dintre cultura nati&$ .i cea a
$rii de adopie poate crea contraste sociale= care pot duce la ne"nelegerea de c$tre noii
15
&enii a unor sisteme sociale sau legale pe care le g$sesc ciudate. entru o mai u.oar$
integrare "n ara de adopie= dar .i pentru a a6uta la p$strarea tradiiilor= emigranii se
organi!ea!$ "n comunit$i .i asociaii.
Concluzii
Este greu s$ tragi conclu!ii generale f$r$ a degenera "n truisme. +olul /ar/arilor=
"n spe$ al &alului germanic= a fost deose/it de important pentru aceast$ parte a lumii.
#iocnirea "ntre 1ci&ili!aia cet$ilor2 .i cea a tri/urilor a sc4im/at definiti& aspectul
acestei lumi. 0 spune c$ a fost 1/un$2 sau 1rea2 "nseamn$ a face 6udec$ri de &aloare care
nu ".i au locul "n istorie .i= mai mult= "nseamn$ s$ faci istorie 1a ceea ce ar fi putut s$ fie2=
pe c(t de inutil$= pe at(t de "n.el$toare.
#unoscuta contro&ers$= care a animat aceste pagini= "ntre istoricii 1romani.ti2 .i
cei 1germani.ti2= poate fi considerat$ ca repre!ent(nd te!a .i antite!a. Sinte!a nu este
dec(t un alt fel de a spune c$ ade&$rul r$m(ne unde&a la mi6loc. Fiecare persona6 al
acestei 1drame2 a a&ut geniul .i sc$derile sale. 'eritul unora este de a fi .tiut s$ p$stre!e
.i s$ perpetue!e o mo.tenire= pe c(nd meritul celorlali este de a fi adus un suflu nou "n
acest 1corp2 ostenit. An fond= cum aceast$ in&a!ie nu a fost prima .i= pro/a/il= nici cea
mai puternic$= ne putem g(ndi c$ /ar/arii au fost 1primii2 atunci c(nd totul era de6a copt
pentru marea sc4im/are. ?JJJ.JiEipedia.org.ro@
1-
C!pi"#$u$ II
!voluia fenomenului migraiei n !uropa
'igraia a e9istat de la "nceputurile omenirii. Fenomenul nu a "ncetat "n timp=
"ns$ a "nregistrat sc4im/$ri .i a c$p$tat noi forme. rocesele migratorii se desf$.oar$
simultan .i sunt "n cre.tere "n multe $ri ale lumii. %nul din re!ultatele pe termen lung ale
acestei e&oluii ar putea fi apariia societ$ilor multiculturale= tin!(nd spre noi concepte
ale cet$eniei sau statutului naional. #ele mai multe dintre $rile de!&oltate au de&enit
societ$i di&ersificate= multietnice= iar cele care nu au a6uns "nc$ la acest ni&el s<au
orientat decisi& "n aceast$ direcie. ?'asseK et al.= 1))3@
entru cercet$torii din domeniul migraiei a de&enit tot mai clar c$ acest fenomen
tre/uie pri&it ca un element normal .i structural al societ$ii omene.ti de<a lungul istoriei.
entru cet$enii statelor mem/re ale %niunii Europene= li/era circulaie a
lucr$torilor a fost unul dintre primele drepturi recunoscute "n cadrul comunitar. Dac$
reglement$rile iniiale ?+egulamentul nr. 1-12/1)-* pri&ind li/era circulaie a lucr$torilor
.i Directi&a nr. 3-,/1)-* pri&ind dreptul de re!iden$ al lucr$torilor .i mem/rilor de
familie ai acestora@ se refereau doar la cei care desf$.urau o acti&itate economic$= 0ctul
%nic European a e9tins dreptul de re!iden$ la toi cet$enii statelor mem/re= independent
de desf$.urarea unei acti&it$i economice ?Sc4ulte= 1))*@.
An pre!ent= pre&ederile Tratatului asupra #omunit$ii Economice Europene
stipulea!$ dreptul oric$rui cet$ean al %niunii Europene de a circula .i a sta/ili re.edina
"n mod li/er= pe teritoriul statelor mem/re= cu respectarea condiiilor sta/ilite "n Tratatul
de la +oma.
2.1. eriodi!area migraiei "n Europa
Dup$ sf(r.itul celui de<al Doilea +$!/oi 'ondial= $rile europene au e9perimentat
patru perioade principale de migraie ?Larson= 7oi!illon= ;#DE= 2,,3@.
1:
!7 Mi&r!'i! ,#r'(i 4( -un*0 8i r(*#n"ru*'i! Eur#p(i3 p(ri#!4! 99:0-99;0
Imediat dup$ 0l Doilea +$!/oi 'ondial= etnicii naionali .i alte persoane care se
deplasaser$ au "nceput s$ se "ntoarc$ "n $rile de origine= gener(nd flu9uri migratorii de
mas$ "n Europa. An acela.i timp= "ns$= reconstrucia Europei post/elice necesita o mare
cantitate de for$ de munc$. #a urmare= autorit$ile statelor interesate= firme sau agenii
pri&ate au "nceput s$ recrute!e lucr$tori str$ini. 0ceste ample mi.c$ri migraioniste "n
cadrul Europei .i dinspre $rile "n curs de de!&oltare au contri/uit la de!&oltarea .i
cre.terile succesi&e economice "nregistrate "n Europa= "n perioada 1)45<1):5.
#ompetiia cu modelul politic socialist din Europa #entral$ .i de Est a stimulat
de!&oltarea de politici care au condus nu doar la reali!area unui ni&el ridicat al ocup$rii
dar .i la ameliorarea .i moderni!area sistemelor de securitate social$ .i= astfel= la e&oluia
c$tre statele /un$st$rii generale din Europa de 8est.
Tratatul de la +oma din 1)5:= care a pus /a!ele #omunit$ii Economice
Europene= se fundamenta pe anumite principii printre care asigurarea li/erei circulaii a
persoanelor "ntre cele .ase state fondatoare.
#a urmare= "n anii M-, s<a "nregistrat o cre.tere important$ a migraiei "n teritoriul
#omunit$ii= datorat$ "n mare parte num$rului important de lucr$tori italieni care se
deplasau spre celelalte cinci state mem/re. Dar= c4iar .i dup$ reali!area "n 1)-* a cadrului
legal .i instituional pentru asigurarea acestei li/ert$i= flu9urile migratorii dinspre $rile
tere au r$mas cantitati& superioare migraiei forei de munc$ intracomunitar$= conform
studiului reali!at de Larson .i 7oi!illon.
#onform statisticilor ;#DE= de la "nceputul anilor M-, p(n$ la "nceputul anilor
M:,= mai mult de 3, milioane de lucr$tori str$ini au intrat "n #omunitatea Economic$
European$= inclu!(nd lucr$torii temporari .i pe cei cu intr$ri multiple. (n$ la "nceputul
anilor M*,= num$rul str$inilor re!ideni "n Europa de 8est s<a triplat fa$ de anii M5,=
a6ung(nd la 15 milioane. An 2,,,= peste 2, milioane de lucr$tori str$ini locuiau "n spaiul
economic european= repre!ent(nd 5=4N din totalul populaiei= cu mici &ariaii "ntre timp.
1*
67 P(ri#!4! *ri/($#r (*#n#-i*(3 99;0 - pri-! <u-0"!"( ! !ni$#r 99=0
#ea de<a doua perioad$ a migraiei a fost marcat$ de cri!ele economice= datorate
cre.terii preului petrolului din 1):3 .i 1):). An anii urm$tori= sc4im/$rile din economia
mondial$= re&oluia economic$ .i noile modele de organi!are a afacerilor au modificat
natura muncii= erod(nd modelele de ocupare tradiionale. #a urmare= migraia forei de
munc$ s<a modificat.
%nele state europene au redus sau au "ncercat s$ reduc$ migraia. Ooma6ul "n
cre.tere .i escaladarea tensiunilor sociale au determinat gu&ernele s$ elimine politicile
acti&e de recrutare din str$in$tate. 0u crescut costurile recrut$rii din str$in$tate pentru
anga6atori= au fost limitate categoriile de lucr$tori str$ini ce puteau fi anga6ai .i s<au
sta/ilit cote anuale pentru fora de munc$ din str$in$tate. De asemenea gu&ernele au
aplicat politici pentru "ncura6area lucr$torilor migrani s$ se "ntoarc$ "n $rile de origine.
An realitate= regresul economic din $rile ga!d$ nu a condus la "ntoarcerea masi&$
a imigranilor "n $rile de origine. #onform estim$rilor 5aiunilor %nite= doar 1,N dintre
lucr$torii migrani s<au "ntos "n $rile de origine "n urm$torii doi ani dup$ cri!a petrolului
din 1):3 com/inat$ cu cri!a ci&ic$ din 1):4 D 1):5.
*7 Di+(ri,i*!r(! '0ri$#r &!/40 8i 4( #ri&in( 8i *r(8"(r(! nu-0ru$ui
#$i*i"!n'i$#r 4( !/i$> r(,u&i!'i$#r 8i -in#ri"0'i$#r ("ni*(
0 treia perioad$ a migraiei= care a "nceput la sf(r.itul anilor 1)*,= este
caracteri!at$ de di&ersificarea statelor ga!d$ .i a celor de origine. P$ri de migraie
tradiionale din Europa= precum Spania= Italia= Irlanda= Lrecia .i ortugalia= se transform$
treptat "n $ri de imigraie. 'igranii nu mai pro&in "n ma6oritate din fostele colonii= ci
dintr<un grup de $ri mult mai di&ersificat.
#onform statisticilor ;#DE= aceast$ perioad$ se caracteri!ea!$= de asemenea=
prin predominana flu9urilor migratorii pentru reunificare familial$ .i re&enirea
interesului pentru migraia forei de munc$ "n special pentru lucr$torii calificai .i "nalt
calificai= spre sf(r.itul anilor 1)),.
1)
De la "nceputul anilor M),= aspectele referitoare la frontiere= "n special cele legate
de migraie= au de&enit pro/leme de interes ma6or "n Europa. P$rile tere nu /eneficia!$
de condiii pri&ilegiate pri&ind accesul .i participarea la procesul de integrare european$=
dar tre/uie s$ fac$ fa$ efectelor e9terne ale %niunii E9terne= printre care .i migraia
ilegal$. e de alt$ parte= state mem/re ale %niunii Europene precum .i statele candidate
se confrunt$ cu noi pro/leme "n domeniul controlului frontierei .i migraiei.
47 Mi&r!'i! ,#r'(i 4( -un*0 ?pr(,(r(n'i!$0@% Cr(8"(r(! -i&r!'i(i i$(&!$(
An ultimii ani s<a "nregistrat o cre.tere a migraiei permanente .i a migraiei forei
de munc$ temporare ca urmare= pe de o parte= a intensit$ii fa!ei de e9pansiune de la
sf(r.itul anilor M),= iar= pe de alt$ parte= de!&olt$rii te4nologei informaiei .i comunicaiei
s$n$t$ii .i educaiei= sectoare care necesit$ for$ de munc$ "nalt calificat$. Totodat$= a
crescut cererea de m(n$ de lucru str$in$ necalificat$= "n special "n agricultur$= construcii
.i lucr$ri pu/lice= precum .i ser&iciile casnice ?ca!ul Italiei= Spaniei= Lreciei .i
ortugaliei@.
Totodat$= migraia ilegal$ a c$p$tat noi dimensiuni .i a de&enit mai periculoas$= ca
urmare a de!&olt$rii reelelor de trafic internaional .i cre.terii rolului lor "n circulaia
internaional$ a forei de munc$= politicile Statelor 'em/re pri&ind migraia .i anga6area
str$inilor au sporit m$surile represi&e "mpotri&a traficanilor= anga6atorilor sau
imigranilor aflai "ntr<o situaie de ilegalitate.
2%2% C!r!*"(ri"i*i$( -i&r!'i(i ,#r'(i 4( -un*0 .n Uniun(!
Eur#p(!n0
Statisticile ;#DE pri&ind migraia arat$ c$= "n ultimii ani num$rul lucr$torilor
str$ini a crescut "n ma6oritatea statelor europene de!&oltate. 7ucr$torii imigrani sunt= "n
medie= mai tineri dec(t restul forei de munc$ .i sunt distri/uii "ntr<o gam$ larg$ de
acti&it$i "n cadrul economiei> agricultur$= construcii .i inginerie ci&il$= industrie u.oar$=
turism= sectorul 4otelier .i catering= acti&it$i casnice sau di&erse ser&icii= inclusi&
informatice.
2,
Str$inii au o pondere mult mai mare "n anumite sectoare dec(t "n totalul forei de
munc$. De regul$= aceast$ suprapre!entare apare "n sectorul secundar. An Lermania .i
Italia= de e9emplu= mai mult de un sfert din fora de munc$ str$in$ este ocupat$ "n
sectorul minier .i industrial. An 0ustria= Celgia= Frana .i $rile din sudul Europei= str$inii
sunt prepondereni "n domeniul construciilor.
An general= str$inii sunt mult mai &ulnera/ili fa$ de .oma6 dec(t naionalii. De
asemenea= str$inii sunt afectai diferit de .oma6= "n funcie de naionalitatea lor. 0ceste
diferene se datorea!$ tendinelor economice= dar .i naturii acti&it$ilor desf$.urate de
str$ini. 0celea.i influene au structura demografic$ a populaiei str$ine .i momentul c(nd
migranii au a6uns "n ara ga!d$. Lradul de ocupare al migranilor este determinat .i de
profilurile acestora. Ooma6ul &aria!$ "n funcie de &(rst$= se9= naionalitate= categorie de
migrani ?refugiai= mem/ru de familie sau lucr$tor@= aptitudini= e9perien$ profesional$ .i
durata .ederii. #unoa.terea lim/ii $rii ga!d$ contri/uie semnificati& la integrarea pe
piaa muncii .i "n societate.
2%2%9% Pr(#*up0ri$( Uniunii Eur#p(n( pri+in4 -i&r!'i! (*#n#-i*0
%niunea European$ s<a fundamentat pe o filosofie a li/erei circulaii a cet$enilor
statelor mem/re "n spaiul european. Tratatul de la +oma a pus /a!ele reglement$rii
li/erei circulaii a lucr$torilor "n spaiul comunitar. Dup$ 1)5:= numeroasele reglement$ri
comunitare= con&enii internaionale sau urm$toarele tratate asupra #omunit$ii Europene
au contri/uit la facilitarea circulaiei persoanelor "n %niunea European$.
'igraia .i a!ilul au c$p$tat un loc predominant pe agenda politic$ a %niunii
Europene .i statelor mem/re dup$ 2,,,. rin Tratatul de la 0msterdam= intrat "n &igoare
"n 1)))= eforturile #omunit$ii Europene s<au concentrat asupra sta/ilirii unor politici
comune "n domeniul a!ilului .i migraiei.
%niunea European$ consider$ "n pre!ent c$ este de dorit o a/ordare integrat$ .i
cuprin!$toare= pentru o mai /un$ gestionare a fenomenului migraiei. Statele mem/re
tre/uie s$ sta/ileasc$ e9act condiiile "n care cet$enii altor state pot intra .i locui pe
teritoriile lor= drepturile .i o/ligaiile acestor persoane .i s$ asigure accesul la informaii
al persoanelor &i!ate= precum .i mecanismele de control funcionale.
21
oliticile e9terne .i programele actuale ale #omunit$ii Europene "n spri6inul
drepturilor omului= consolid$rii democraiei= reducerii s$r$ciei= cre$rii de locuri de munc$
.i "m/un$t$irii situaiei economice generale din $rile implicate "n circulaia forei de
munc$= "n fenomenul migraiei= sunt instrumente cu rol esenial "n &ederea reducerii
presiunii migraiei. 8a tre/ui ca utili!area acestor instrumente s$ fie eficienti!at$ pentru a
da un efect de propagare re!ultatelor.
+eali!area li/erei circulaii a persoanelor prin crearea unei piee comune .i prin
armoni!area gradual$ a politicilor economice a statelor mem/re este unul dintre
o/iecti&ele comunitare prioritare. 'enionarea acestui principiu "n Tratatul instituind
#omunitatea Economic$ European$ sus/linia!$ clar importana care i se atri/uie.
Ans$= statele mem/re ale %niunii Europene se confrunt$ cu situaii foarte diferite
"n ceea ce pri&e.te migraia> istoric al migraiei diferit= ni&el diferit al dependenei
economice fa$ de imigraie .i= nu "n ultimul r(nd= o preocupare diferit$ fa$ de tendinele
manifestate de migraie "n ultima perioad$. De aceea= de!ideratul unei politici comune
pri&ind migraia r$m(ne un o/iecti& am/iios.
2%A% Mi&r!'i! r#-Bni$#r .n!in"( 4( 99=9
Emigraia rom(neasc$ de dup$ cel de<al Doilea +$!/oi 'ondial s<a produs "n
ritmuri diferite.
'ai "nt(i a e9istat un &al puternic imediat dup$ r$!/oi= urmat de o perioad$ mai
lent$ de emigraie "ntre anii M5, .i M),= cu o oarecare cre.tere la "nceputul anilor M*,= dup$
care a urmat acest &al al emigraiei de dup$ 1)),= care a&ea s$ sc4im/e radical natura
migraiei rom(ne.ti.
#ei sosii imediat dup$ r$!/oi= "n ma6oritatea lor co&(r.itoare anticomuni.ti sau
mem/rii ai partidelor istorice au constituit cu mult$ u.urin$= "n ciuda disensiunilor
personale= a&(nd e9erciiul democratic do/(ndit= asociaii .i organi!aii foarte acti&e. An
conte9tul socio<politic al $rilor "n care se e9ilaser$= acest lucru a ap$rut firesc deoarece
noilor &enii= cu toate c$ li se d$dea .ansa s$ lucre!e= nu li se ofereau prea multe facilit$i
sociale ce le<ar fi u.urat integrarea= ci erau l$sai "n &oia soartei .i a economiei de pia$=
a.tept(ndu<se din partea lor o asimilare treptat$ mai mult sau mai puin complet$ ?Sil&io
22
7.= #onstantin 7.= p.*)@. An S.%.0. o mulime de organi!aii rom(ne.ti erau de6a create de
ardelenii emigrani c$tre sf(r.itul secolului al HIH<lea D "mceputul secolului HH.
An perioada anilor M5, <M*)= a fost dominat$ de dou$ aspecte eseniale pentru
e&oluia comunit$ilor rom(ne.ti. An primul r(nd= a a6uns "n ;ccident un num$r foarte
mare de refugiai sau a!ilani politici ?"n special "n anii M:, D M*,@ ce nu a&eau nimic "n
comun cu cei de6a sta/ilii "n afar$= cu e9cepia celor ce participaser$ la mi.carea Loma.
e de alt$ parte= c4iar atunci c(nd ace.tia au plecat din moti&e politice sau pentru simplul
fapt c$ doreau o &ia$ mai /un$ pentru ei .i copiii lor= ei nu au fost "nt(mpinai cu /raele
desc4ise de comunitatea rom(neasc$ "n ansam/lul ei= a.a cum s<ar fi a.teptat. ?S.
7omoc$= #onstantin 7omoc$= p.*-@
Anainte de decem/rie 1)*)= plecarea definiti&$ din +om(nia era fie 1"nfiorat$2 "n
presa oficial$= care punea periodic la st(lpul infamiei /a pe 1frontieri.ti2= /a pe cei
1&(ndui2 str$inilor= fie o/iectul unui fascinat mira6 "n psi4icul colecti&= tre!ind
amestecate sentimente de admiraie= stupoare .i in&idie ?Sil&ia 7omoc$= #onstantin
7omoc$= p. )@
Despre emigrarea rom(nilor "n alte $ri= s<au f$cut at(tea legende despre trecerea
Dun$rii "not= sau "n di&erse am/arcaiuni impro&i!ate gen an&elope de camioane= sau
despre folosirea drept ascun!$tori a podurilor compartimentelor de tren= a /o9elor audio
sau containerelor care se preg$tesc s$ ias$ din +om(nia.
'ai era .i modalitatea de a pleca "n e9cursie la cine .tie ce rud$= sau "n interes de
ser&iciu= sau la conferine= competiii sporti&e.
5ici dup$ decem/rie 1)*) nu a disp$rut in&enti&itatea .i originalitatea rom(nilor
de a trece frontiera. Ant(mpl$rile cu grupuri de rom(ni care doreau s$ treac$ graniele $rii
c$l$torind "n containere cu diferite destinaii cum ar fi 0ustralia= 0nglia= sau #anada= au
ap$rut "n presa din afar$ dar .i din +om(nia.
5um$rul imigranilor rom(ni ilegali "l dep$.e.te cu foarte mult pe cei ale c$ror
plec$ri au fost f$cute cu acte.
Dorina multor rom(ni de a pleca= .i "n al doilea deceniu postcomunist a r$mas
constant$= dintre ace.tia cei mai muli erau tineri.
An +om(nia "nainte de 1)*) e9istau dou$ mecanisme de migrare> migrarea
permanent, care a&ea drept principalele moti&aii pe cele politice .i pe cele etnice .i
23
migrarea temporar pentru a studia sau lucra "n str$in$tate care se /a!a numai pe
acorduri intergu&ernamentale ale +om(niei cu alte $ri ?Tere!a Culai= p. 2-@.
2%C% F(n#-(nu$ -i&r!'i(i r#-Bni$#r 4up0 9990
Dup$ 1)*)= principalele moti&aii ale migr$rii s<au transformat din cele etnice .i
politice "n moti&e de ordin economic.
; consecin$ este faptul c$ migraia temporar$ a crescut "n cifre a/solute c(t .i ca
pondere "n totalul migraiilor.
0ccentul se pune pe mecanisme care se reg$sesc la ni&el european .i anume cele
prin care persoane din +om(nia migrea!$ c$tre $rile %niunii Europene ?Tere!a Culai= p.
1-@.
Emigraia rom(neasc$ de dup$ 1)), a sc4im/at prin num$r= &(rsta .i preg$tirea
profesional$ "n mod semnificati& demografic comunit$ile rom(ne.ti ?Sil&ia 7omoc$=
#onstantin 7omoc$= p. **@.
ri&ind datele statistice .i studiile efectuate= pri&ind flu9ul emigraionist dup$
anul 1)),= care &i!ea!$ emigrarea rom(nilor "n ultimele dou$ decenii>
Structura dup$ &(rst$= educaie= profesiile participanilor pe destinaie.
5um$rul emigranilor "n anii 1)*, a fost aproape egal cu cel "nregistrat "n ultimele
decenii> 2**.,,, de persoane "ntre anii 1)*, <1)*) .i 3,5.,,, de persoane "ntre anii 1)),
D 1))).
+eparti!area pe ani a acestui flu9 migrator este simetric$ "n cele dou$ decenii cu
ma9imum "n anul 1)),= fapt e9plica/il prin eliminarea /rusc$ a tuturor restriciilor
interne pentru deplasarea peste frontiere.
De la rata emigraiei de 4=2N "n 1)), s<a re&enit treptat la rata de ,=-N "n 1)))
ni&elul cel mai sc$!ut "n ultimele dou$ decenii ?Tere!a Culai= p. 35@.
2%C%9% Un4( !u p$(*!" r#-Bnii 4up0 !nu$ 99=9D
1#am peste tot2. 0u e9istat totu.i c(te&a direcii clare "n perioada anilor 1)),<
1))1 ?S. 7omoc$= #.7omoc$= p. 2,@.
24
Din coro/orarea datelor re!ult$ c$ "ntre 1)),<2,,,= 23*.433 de persoane din
+om(nia s<au sta/ilit legal "n alte $ri= dintre care circa 1,,.,,,= adic$ 42N= "n Lermania.
An mare parte a celor plecai s<au mai "ndreptat c$tre $rile tradiionale de
imigrani= $ri care au ministere de resort .i programe gu&ernamentale pentru acomodarea
noilor 1&enii2> S.%.0.= #anada= 0ustralia .i 5oua Ieeland$.
An S.%.0.= emigraia rom(neasc$ a continuat la cote asem$n$toare celor de
dinainte de 1)),= iar 0ustralia .i 5oua Ieeland$ au ap$rut mai clar ca post de destinaii=
c$tre #anada s<a "ndreptat un ade&$rat flu&iu rom(nesc postre&oluionar.
Italia .i Spania au primit un num$r co&(r.itor de rom(ni= comparat cu $rile
nordiceQ
0ceste $ri erau cunoscute ca fiind mai puin tolerante fa$ de imigraie .i totu.i=
ori printr<o lege ori printr<o amnistie= au acceptat un influ9 semnificati& de emigrani=
rom(nii fiind pre!eni "ntr<un procent important. ?S. 7omoc$= #.7omoc$= p. 21<22@
2%C%2% Cin( un" *(i *!r( !u p$(*!" 4up0 99=9 4in R#-Bni!D
%n prim grup ar fi funcionarii= informaticienii= inginerii= profesorii sau
cercet$torii= a&(nd &(rste "ntre 25 < 45 de ani care lucrea!$ "n profesii 1cu guler al/2=
"ncon6urai de respectul colegilor .i "ncerc(nd s$<.i cree!e un &iitor "ntr<o lume nou$.
0l doilea grup ar cuprinde pe cei care cer.esc= &(nd sau se &(nd= "ncerc(nd s$<.i
produc$ un &enit pentru o nou$ &ia$ "ntr<o nou$ ar$.
0m putea face .i o clasificare a emigranilor>
Itineratul D din aceast$ categorie putem spune c$ fac parte cei plecai
temporar= care .tiu c$ se &or "ntoarce= cum ar fi cei plecai cu contract de
munc$ sau cei plecai la studiiB
8(n$torul D aici sunt inclu.i cei aflai cu /urse "n str$in$tate= care fac tot
posi/ilul pentru a nu se mai "ntoarce= cei care au un contract de munc$=
"ncearc$ s$ r$m(n$ prin c$s$torie sau prin g$sirea unui patron pentru o
perioad$ mai lung$B
+omengle!ul D "n aceast$ categorie intr$ o mare parte a celor 1fugii2
"nainte de +e&oluie sau plecai dup$ +e&oluie la rude= care acum au un
25
statut legal "n ara de adopie. +omengle!ul este acela care &ine "n &i!it$ "n
+om(nia sau c(nd trimite fotografii= dore.te cu tot dinadinsul s$ le arate
c(t de /ine s<a 1aran6at2= e&ident datorit$ folosirii cu iscusin$ a talentului
unic rom(nesc "n a se 1descurca2.
oart$ adesea= "nsemnele clasei ale noii culturi ca de e9emplu
p$l$rie de coJ/oK= &or/e.te rom(ne.te cu un forat accent engle!esc= iar
engle!a= atunci c(nd o st$p(ne.te cu un puternic accent rom(nesc.
0climati!atul D aici sunt inclu.i cei care indiferent de
mi6loacele prin care au emigrat= fac un permanent efort de ree&aluare a
propriei condiii.
Sunt cei care lucrea!$ sau au lucrat "ntr<un domeniu ce necesit$
calificare uni&ersitar$= au fost sau sunt apreciai la 1locul de munc$2= .i<au
educat copiii "n noua cultura dar .i "n respectul celei rom(ne.ti. Din cau!a
desc4iderii sale culturale= aclimati!atul este cel mai /un am/asador
anonim al +om(niei.
erdantul D din aceast$ categorie fac parte cei neadaptai .i &e.nic
nemulumii= pe cei pentru care emigrarea nu a "nsemnat altce&a dec(t
frustr$ri.
erdanii par numero.i pentru c$ sunt cei mai g$l$gio.i rom(ni
emigrani. An realitate= credem c$ aceast$ categorie este totu.i minoritar$ "n
ansam/lul comunit$ilor ?S. 7omoc$= #.7omoc$= p. 25= 2-= 2:@.
2%C%A% F!*"#ri *!r( in,$u(n'(!/0 ,(n#-(nu$ (-i&r!'i#ni"
An +om(nia= ca "n ma6oritatea $rilor est<europene= tran!iia spre o societate
democratic$ este un proces lung .i dureros= mai ales din punct de &edere al securit$ii
sociale.
Trecerea la o economie de pia$ a dus la un colaps manifestat la ni&el de indi&id
prin sc$derea calit$ii &ieii. 5um$rul locurilor de munc$ a sc$!ut dramatic iar rata
.oma6ului a crescut. 0cest fenomen este principala cau!$ a sc$derii /ugetului de familie=
2-
a accentu$rii gradului de s$r$cie .i degrad$rii relaiilor inter/ intra familiale. ?#o6ocaru
'aria= 1))*@B ?Tere!a Culai p. 3*@
Factori care influenea!$ distri/uia spaial$ a migraiei at(t "n regiunile surs$ c(t
.i "n cele de destinaie. 0ce.tia pot fi factori o/iecti&i sau factori su/iecti&i= ei acion(nd
fie asupra locului de plecare= fie asupra locului de origine= fie "n contactul dintre cele
dou$ locuri. An mod normal= persoana ia deci!ia de a migra= fiind determinat$ de aciunea
unor factori repulsi&i pre!eni la locul de plecare .i fiind "n acela.i timp atras de locul de
primire. 'igrantul nu p$r$se.te ceea ce are .i ceea ce nu<l satisface pentru acelea.i
condiii= "n alt loc .i "n alt$ munc$= ci pentru ce&a mai /un= sau "n orice ca! pentru ce&a
diferit. ?8. 'iftode= 1):*= p. *)<)4@B ?Tere!a Culai p. 3*@.
;amenii trec de la o po!iie social$ la alta mai mult sau mai puin &oluntar.
An ca!ul mo/ilitaii R&oluntareR= mo/ilul psi4ic al mo/ilit$ii este dorina de
"n/un$t$ire a calit$ii &ieii conform modelului pe care persoana sau categoria social$
mo/il$ "l au asupra calit$ii &ieii.
+eali!area respecti&ei dorine se face fie "n cadrul aceleea.i comunit$i locale
?mo/ilitatea social$ neteritorial$@= fie prin sc4im/area permanent$ sau temporar$ a
localit$ii de re!iden$ ?migraie@.
rin mo/ilitate se reali!ea!$ dorina de a a&ea o calitate a &ieii superioar$= este un
fapt elementar pentru cunoa.terea mo/ilit$ii sociale &oluntare.
Deci= unul din factorii care au influenat emigraia este acela de "m/un$t$ire a
calit$ii &ieii. Dar s$ e9plic$m un pic ce "nseamn$ Rcalitatea &ieii.R
An plan su/iecti&= calitatea &ieii implic$ at(t satisfacerea unor st$ri interne ale
indi&i!ilor= c(t .i a unor condiii care se refer$ la raporturile interpersonale sta/ilite "ntre
ace.ti indi&i!i. An primul ca!= calitatea &ieii poate semnifica= pur .i simplu= satisfacia=
a&(nd ec4i&alentul filosofic de fericire sau pe cel empiric de satisfacere a dorinelor .i
aspiraiilor materiale. ?Singo 7. E&ans 0. 1)::= p. 2,@B ?Lrigore 7ucu= Sorin '.
+$dulescu p. -,@.
5oiunea de Rcalitate a &ieiiR a.a cum au o/ser&at de6a numero.i anali.ti este
foarte &ag$. Semnificaiile ei sunt "n general am/igue= "ntruc(t= pe de o parte= se refer$ la
condiiile o/iecti&e "n care tr$iesc indi&i!ii= iar pe de alt$ parte= &i!ea!$ ceea ce cred
2:
indi&i!ii despre aceste condiii. Este &or/a "n acest sens at(t de calitatea &ieii pu/lice= c(t
.i de cea a &ieii pri&ate. ?Lrigore 7ucu= Sorin '. +$dulescu p. 5*@.
Deci!ia de a migra .i "n cele din urm$ actul migr$rii= constituie un r$spuns la un
ansam/lu de cau!e= incitaii .i moti&aii. 'oti&aia nu este altce&a dec(t un ansam/lu de
factori dinamici care determin$ conduita unui indi&id "ntr<o "mpre6urare dat$. ?'iftode 8.
1):*= p. )4<))@B ?Tere!a Culai p. 3)@.
Factorii generali care determin$ fenomenul emigr$rii pot fi clasificai "n trei mari
categorii> demografici= economici= profesionali.
0lte cau!e care au determinat migraia ar fi>
< De!&oltarea c$ilor de comunicaii care a facilitat dispersarea industriilor= ce
reclam$ fora de munc$ .i antrenea!$ o parte a populaiei "n flu9ul migraiei.
< 'i.c$rile migratorii pot fi determinate .i de moti&e istorice= religioase .i politice.
< Eliminarea /rusc$ a tuturor restriciilor interne pentru deplasarea peste frontier$.
< #ompati/ilitatea perfect$ a preg$tirii celor cu studii superioare ?ingineri= ar4iteci=
economi.ti@ cu cerinele de pe piaa e9tern$.
< Disponi/ili!area masi&$ a forei de munc$ ocupate .i cre.terea ratei .oma6ului.
< 5esigurana !ilei de m(ine= nemulumirea faptului c$ munca nu este r$spl$tit$
corespun!$tor= incapacitatea de a face economii "n condiiile unui salariu care asigur$
su/!istena.
< E9istena oportunit$iilor economice "n $rile de sosire= situaia pieei de munc$ .i
pre!ena reelelor ?lanuri de migraie@.
< 'odific$ri ale regimului rom(n a frontierelor ?desc4iderea frontierelor dup$
c$derea comunismului@ repre!int$ poate cea mai important$ cau!$ cu pri&ire la
fenomenul migratoriu in +om(nia.
< De!&olt$rile neregulate "n domeniul politicilor .i ale perspecti&elor sla/e de
integrare "n %. E.= inclusi& li/era circulaie a persoanelor "ntr<un inter&al de timp
re!ona/il.
< E9periena celor care au emigrat i<a determinat .i pe ali rom(ni pentru a c(.tiga
afar$ un /an cu care s$<.i construiasc$ "n +om(nia un trai mai /un. ?Tere!a Culai p. 3)<
4,@.
2*
'oti&aia principal$ a migraiei pentu munc$ este una economic$= aceea de a o/ine
un &enit mult mai mare dec(t l<ar o/ine "n ar$= pentru o munc$ cu &aloare egal$.
ersoanele care emigrea!$ "n str$in$tate pentru un loc de munc$= fac parte din
comunit$ile cu o mare rat$ la migraie. An !onele de unde unii au plecat= sigur mai pleac$
.i &or mai pleca .i alii.
Deoarece migranii care au a&ut .i se &$d semnele succesului "nc$= st(rnesc interes
.i celor din ar$.
An acest mod se formea!$ reele de migraie= c(nd migranii anteriori se adresea!$
mem/rilor familiei= prietenilor= cunoscuilor .i le fac oferta de a munci "n str$in$tate= ei
spri6inindu<i "n procesul de emigrare.
2%:% E"!p($( prin*ip!$( !$( ,(n#-(nu$ui (-i&r0rii .n p(ri#!4! 4(
4up0 9990
Emigraia "n perioada de tran!iie a cunoscut o e&oluie oscilant$ dar cu tendin$
de reducere treptat$ a efecti&elor totale.
An general s<a trecut de la o emigraie pe criterii etnice cu focare de concentrare
at(t a surselor de plecare c(t si a destinaiilor= la o migraie di&ersificat$ moti&aional .i
mult mai disipat$ "n teritoriu= cu sc4im/area preferinei destinaiilor.
An funcie de criteriile menionate= principalele etape ale emigraiei pot fi
urm$toarele>
< 1)),<1))3= etapa etnicit$ii .i apartenenei religioase= c(nd plec$rile s<au centrat
pe re"ntoarcerea etnicilor germani .i mag4iari "n $rile de origine ale str$mo.ilor mai
apropiai sau "ndep$rtai sau re"ntregirea familiei.
< Dup$ 1))4= etapa preponderenei migraiei rom(nilor. #riteriul etnic se alternea!$=
pe de o parte datorit$ reducerii considera/ile a populaiei etnice .i pe de alt$ parte
deoarece migraia definiti&$ este "nlocuit$ cu migraia circulatorie= respecti& persoane
care fac un du<te<&ino "ntre +om(nia .i ara Rmatern$R ?Tere!a Culai p. 4,<41@.
2)
2%E% C#n(*in'($( ,(n#-(nu$ui -i&r!'i(i
utem s$ spunem lini.tii c$ sf(r.itul anului 1)*) a "nsemnat un moment de
r$scruce= de reorientare a "ntregii &iei economice= politice= sociale= culturale= morale a
+om(niei.
e perioada care a urmat= cunoscut$ ca tran!iie c$tre economia de pia$= dac$ ne
referim la aspecte economice= sau c$tre noi standarde .i &alori= dac$ a&em "n &edere sfere
ale &ieii sociale= este marcat$ de numeroase pro&oc$ri. 'igraia intern$ .i e9tern$ este
una dintre acestea. ?5icoleta Trufan= p. 124@
'igraia rom(nilor= inut$ su/ un control strict "n timpul regimului comunist= a
cunoscut o e9pansiune deose/it$ in anii T),= at(t ca &olum al flu9urilor migratorii= c(t .i
prin di&ersificarea acestora din punct de &edere al destinaiilor= moti&elor .i structurii de
statut socio<economic a populaiei de migrani. Fenomenul migraiei a urmat o tendin$
ascendent$ .i a implicat toate p$turile societ$ii= de&enind totodat$ unul dintre flu9urile
migratorii importante la ni&el european. An ultimii ani= migraia e9tern$ s<a impus
pregnant drept unul dintre fenomenele definitorii pentru societatea rom(neasc$.
0cestea fiind multe .i &ariate se fac simite "n domeniile sociale .i economice. De
aici se identific$ consecine asupra pieii muncii "n sensul c$ $rile importatoare de for$
de munc$ c(.tig$= .i pierd $rile e9portatoare= asupra finanelor pu/lice "ntruc(t migranii
se sustrag de la plata impo!itelor "n $rile de origine= dar sunt e9pu.i unor ta9e "n $rile de
destinaie. ?Tere!a Culai p. 42@.
#onsecinele la ni&el economic putem spune c$ sunt po!iti&e .i negati&e. Sunt
po!iti&e "n sensul c$ ei finanea!$ o parte din deficitul /alanei comerciale reduc(nd
totodat$ .i deficitul contului curent a6ut(nd la cre.terea economic$. e de alt$ parte "n
plan negati& partea din masa monetar$ nu este susinut$ de producie ceea ce duce la
cre.terea inflaiei.
Trimiterea regulat$ de /ani din e9terior "i determin$ pe mem/rii familiei din ar$
s$ de!&olte o cultur$ a dependenei. ?Tere!a Culai p. 43@.
3,
Se adaug$ .i cre.tera preurilor pe piaa imo/iliar$= se conturea!$ o categorie a
celor pentru care procurarea celor necesare unui ni&el de trai /un este o mare dificultate=
.i o categorie a celor care ".i e9tind propriet$ile .i &eniturile= fiind dein$torii unor
importante construcii indi&iduale= care e9prim$ un confort crescut .i poate ci&ili!at.
?5icoleta Trufan= p. 125@.
; alt$ consecin$ important$ este aceea a plec$rii din ar$ a a/sol&enilor ce
constituie pentru statul rom(n importante pierderi. Fiecare a/sol&ent plecat care nu se
mai "ntoarce s$ mai munceasc$ "n ar$ "nseamn$ pentru statul rom(n pierderi de !eci .i
c4iar sute de milioane de lei= repre!ent(nd costurile .colari!$rii. ?Tere!a Culai p. 4-@.
Oi nu numai at(t= dac$ %. E. &a continua s$ atrag$ capital uman din +om(nia &a
e&olua rapid= "n timp ce +om(nia &a r$m(ne "n urm$.
; reducere a ocup$rii "n sectoarele /a!ate pe .tiin$ datorit$ emigr$rii celor "nalt
calificai= e9odul creierelor. ?Tere!a Culai p. 44@.
; alt$ pro/lem$ cu care se confrunt$ statul rom(n este faptul c$ "n cele mai multe
ca!uri muncitorii rom(ni plecai "n str$in$tate "n mod legal r$m(n acolo "n mod ilegal.
'ai mult de 6um$tate din apro9imati& 1=4 milioane de rom(ni care lucrea!$ "n Spania .i
Italia nu au forme legale= apro9imati& *,,.,,, de rom(ni care lucrea!$ "n aceste $ri nu
au forme legale potri&it datelor oferite de 'inisterul 'uncii .i 0facerilor E9terne.
Oi nu "n ultimul r(nd= una din cele mai importante consecine dar .i foarte gra&e= a
emigraiei este aceea ce se reflect$ asupra familiei.
31
C!pi"#$u$ III% Cri/! F!-i$i!$0
Dup$ anul 1)),= "n +om(nia= ca "n ma6oritatea $rilor europene= tran!iia c$tre o
societate democratic$= la o economie de pia$ a dus la un colaps manifestat la ni&el de
indi&id prin sc$derea calit$ii &ieii.
5um$rul locurilor de munc$= a sc$!ut salariul e9istent de c(te&a ori mai mic dec(t
media %niunii Europene= e9istena ascendent$ a .oma6ului= mai ales "n r(ndul femeilor=
nesigurana !ilei de m(ine= e9istena oportunit$ilor economice "n $rile de sosire= situaia
pieei de munc$= pre!ena reelelor migratorii .i modific$rile regimului rom(n al
frontierelor constituie factori care determin$ populaia la g$sirea unei soluii eficiente.
lecarea unuia sau am/ilor p$rini este "n str(ns$ relaie cu g$sirea .i ocuparea
unui loc de munc$ pe piaa forei de munc$ e9terne= cu resta/ilirea ec4ili/rului financiar
.i material din mediul familial= cu cre.terea ni&elului de trai= manifest(ndu<se ca un
fenomen social.
Efectele sunt resimite at(t de familia "n care au loc sc4im/$ri de structur$=
dinamic$ .i funcionalitate= c(t .i de copil care se confrunt$ cu o &arietate de pro/leme.
?Tere!a Culai= p. 1@.
A%9% Cri/!> 4($i-i"0ri *#n*(p"u!$(%
#onceptul de cri!$ a fost formulat "n principal de Enric4 7indemann .i Lerald
Uaplan= care "n anii T4, .i T5, au studiat modul "n care indi&i!ii reacionea!$ la situaiile
psi4ologice ale $rii.
Ei au e&ideniat faptul c$ situaia de cri!$ este multidimensional$= este un
e&eniment care durea!$ un anumit timp .i este marcat$ de fa!e= etape.
#e se "nelege prin cri!$3
32
Inter&eniile asistenei sociale au loc adesea "n ca!ul unor clieni aflai "n cri!$ .i
totu.i termenul este "n general r$u "neles .i utili!at "ntr<un mod inadec&at pentru a
descrie o infinitate de situaii= ne&oi = tensiuni .i st$ri de urgen$. ?Tere!a Culai= p. 5,@
0utoarea #armen #iofu define.te cri!a familial$ ca fiind orice situaie care induce
apariia stresului "n familie= a tensiunilor "ntre mem/rii ei amenin(nd coerena familiei
sau a&(nd ca re!ultat ruperea ei.?#armen #iofu= 1))*=p. 11,@= ?Tere!a Culai= p. 5,@
#eea ce se "nt(mpl$ "n cri!e este faptul c$ modalit$ile o/i.nuite de a se descurca
ale persoanelor nu funcionea!$B nu reu.esc s$ se adapte!e fie pentru c$ situaia este nou$
pentru ele= fie pentru c$ nu a fost anticipat$ sau pentru c$ o serie de e&enimente au
de&enit cople.itoare= pier!(ndu<.i pentru o &reme ec4ili/rul. ?Im/rescu La/riel= 2,,4@
?Tere!a Culai= p. 51@
#ri!ele de familie depind de tipul de familie= de sta/ilitatea .i de resursele
emoionale .i sentimentale.
An familie= pierderea unor leg$turi semnificati&e= "nlocuit$ cu alt$ relaie
inadec&at$ st$ la originea stresului duc(nd la cele din urm$ la cri!$. Deseori cu&(ntul
cri!$ a a&ut ca sinonim cu&(ntul stres= ori stresul are doar conotaii negati&e= su/
presiunea c$rora oamenii pot ceda "n timp= iar termenul cri!$ nu are neap$rat acest
re!ultat= uneori remarc(ndu<se o cre.tere a maturi!$rii. ?Tere!a Culai= p. 51@
An momentele de cri!$= indi&idul= familia reacionea!$ "n funcie de posi/ilit$ile
proprii de re!ol&are a pro/lemei "ncerc(nd s$ re&in$ la &ec4iul. 0stfel o familie poate ie.i
din cri!$ la un ni&el superior "n&$(nd modalit$i de re!ol&are .i de adaptare la sc4im/are=
put(nd face cu u.urin$ fa$ unor situaii stresante.
F!/( !$( *ri/(i
#ri!ele se autolimitea!$= ele au un "nceput= un mi6loc dar .i un sf(r.it. 0li
cercet$tori &or/esc de cinci fa!e care "ns$ se plia!$ pe cele trei teoreti!ate de Uoplan.
An stadiul "nt(i= de .oc ce se produce la aflarea unei &e.ti sau la o/ser&area unor
e&enimente= apar sentimente de ireal= negarea celor au!ite .i "nt(mplate.
33
An stadiul al doilea este cel de confu!ie= clientul are tendina de a se retrage "n sine
.i de a se i!ola. An aceast$ fa!$ au loc st$ri de m(nie= an9ietate= incapacitate de a "nelege
anumite comportamente.
Stadiul trei pre!int$ "n cri!$ ce se simte= f$r$ speran$= f$r$ ie.ire= "n acest stadiu
apar sentimente de &ino&$ie .
An stadiul patru are loc acomodarea la sc4im/are= .i "ncepe reconstrucia propriu<
!is$ "n care consilierea de cri!$ poate oferi alternati&a sau poate susine persoana "n
luarea unor deci!ii. 0cest ultim stadiu este .i etapa deci!iilor= a planurilor pentru &iitor.
A%2% F!-i$i! 8i r#$u$ (i .n #*i("!"(
Doctrina cre.tin$ define.te familia ca fiind o Rcomunitate de &ia$ .i de iu/ireR. Ea
este c4emat$ s$<.i asume planul lui Dumne!eu "n condiiile lumii noastre .i sa<l reali!e!e.
?#ate4ismul Cisericii +omano #atolice= 1))3 nr. 21)- < nr. 2223@.
Otiina sociologic$ o pre!int$ ca un grup de persoane legate direct prin relaii de
rudenie= ai c$rei aduli ".i asum$ responsa/ilitatea pentru cre.terea copiilor. ?Tere!a Culai
p. )@.
Familia este o form$ superioar$ de comunitate care are la /a!$ relaiile sociale .i
/iologice "n care are loc circulaia eredit$ii /iologice= psi4ologice= a&(nd scopul de a
preg$ti generaiile &iitoare "n &ederea particip$rii la de!&oltarea societ$ii. ?'$noiu
Florica .i Epureanu 8iorica p. 3-@.
8aloarea familiei pentru societate nu poate fi negli6at$ pentru c$>
< familia influenea!$ direct procesele demografice prin funcia sa reproducti&$ .i
astfel asigur$ continuitate societ$iiB
< familia este mediul "n care se reali!ea!$ sociali!area primar$ a copiilor= "n care
ace.tia "n&a$ .i iau contact cu principiile de /a!$ ale moralei= credinei= conduitelorB
< familia contri/uie la meninerea identit$ii culturale naionale prin "mp$rt$.irea .i
e9emplificarea elementelor culturii naionale.
Familia repre!int$ agentul unei aciuni pedagogice primare care Rfi9ea!$R "n indi&id
4a/itusul primar de clas$= primele sc4eme de percepie= de g(ndire .i de aciune care &or
34
funciona ca fundament .i principiu de selecie "n procesul "ncorpor$rii tuturor
e9perienelor ulterioare= astfel "nc(t e9perienele diferite de un indi&id= se integrea!$ "n
unitatea unei /iografii sistematice care se organi!ea!$ pornind de la situaia originar$ de
clas$ e9perimental$ "ntr<un timp determinat de structura familial$. ?Daniela etronela
Feraru= p. 4:@
A%2%9% F!-i$i! .n "r(*u" 8i !"0/i
An trecut familia mic$ .i familia de /a!$ erau integrate "n mare parte "ntr<o
comunitate domestic$ .i de curte mai mare= "n care tr$iau "mpreun$ mai multe generaii.
0ici aparineau .i rude nec$s$torite= scla&i .i ser&itoare sau ucenici .i asociai.
'ai t(r!iu= aceasta s<a transformat "ntr<o familie patriar4al$ cuprin!(nd rudele de
acela.i s(nge. 0ici raportul dintre p$rini .i copii precum .i relaia fa$ de /unici= rude .i
anga6ai ofer$ posi/ilitatea multor e&enimente tr$ite "mpreun$.
'unca .i timpul li/er= !iua de lucru .i duminica= copil$ria= &(rsta mi6locie .i
maturitatea erau= din punct de &edere al tr$irii= str(ns legate una de alta.
Educaia= morala a&eau un loc "n mare parte "n aceast$ comunitate care era
caracteri!at$ de acelea.i scopuri .i &alori. 0cest m$nunc4i de relaii pluriforme a&ea un
rol de u.urare at(t pentru p$rini c(t .i pentru copii. ?Tere!a Culai p. 1,@.
Familia de ast$!i nu este una imens$ cu foarte muli mem/rii= dimpotri&$ este una
foarte mic$ compus$ doar din p$rini si copiii lor. 8iaa acestora este "n mare parte
separat$= referindu<ne la acti&it$iile profesionale. Deoarece p$rinii lucrea!$= iar
"mpreun$ sunt la sf(r.itul !ilei dup$ terminarea programului sau la sf(r.itul s$pt$m(nii .i
"n concedii.
; alt$ carecteristic$ este po!iia sc4im/at$ a femeii "n societate. 0nga6$rile
masi&e a femeilor "n acti&it$i profesionale= .i nu doar cum erau "nainte preocupate cu
cre.terea .i /una organi!are a familiei. Familia a de&enit un factor mai puin competent .i
dispus s$ reali!e!e educaia copiilor.
Simindu<se dep$.ii de e9igenele societ$ii de ast$!i= numero.i p$rini a/dic$ din
funcia educati&$ fiind determinai s$<.i negli6e!e copii.
35
Diferitele caracteristici ale familiilor de ast$!i contri/uie la faptul c$ di&erse
modele de familie pot sta al$turi. An mod corespun!$tor cu aceasta este diferit$ .i relaia
dintre p$rini .i copii. 'oti&ele de deci!ie pentru o form$ sau alta de familie sunt diferite.
0titudini materialiste fa$ de &ia$= pretenii fa$ de propria &ia$= con&ingeri personale=
modele &alorice sociale= puncte de &edere pri&ind "ngri6irea .i educaia copiilor= &iaa
deose/it$ 4ar$!it$ de soart$ .i multe altele pot 6uca un rol 4ot$r(tor "n acest domeniu.
?Tere!a Culai p. 11@.
Sc4im/$rile pre!ente "n familia modern$ sunt &i!i/ile cu oc4iul li/er. 0sist$m "n
aceast$ perioad$ la ceea ce unii numesc o nou$ de!ordine amoroas$ care desfigurea!$
ec4ili/rul .i armonia e9istent$ "n societate= instaur(nd starea de cri!$. Familia= de.i
r$m(ne o realitate &ie care nu ".i pierde sensul sacru= este supus$ cu &iolen$ de!ordinii
cotidiene a profanului= tra&ers(nd cri!a manifest$rii.
Denucleari!area familiei la care asist$m ast$!i implic$ urm$toarele sc4im/$ri
"ntre se9e> egalitatea statutelor sociale prin emanciparea economic$ .i cultural$ a femeii=
puternicul proces de mo/ilitate teritorial$ su/ forma unei migraii definiti&e sau
temporare= care contri/uie la spargerea modelelor tradiionale de &ia$ familial$. ?Tere!a
Culai p. 12@.
A%2%2% Fun*'ii$( 8i -#4($($( p!r(n"!$( p(n"ru # 6un0 4(/+#$"!r( !
*#pi$u$ui
Funcionalitatea normal$ a familiei este condiionat$ de reali!area armonioas$ a
tuturor funciilor /iologice .i sociale= economice de solidaritate familial$= educati&e=
morale .i altele.
Funcia economic$= are o influen$ deose/it$ asupra pro/lemelor generale ale
familiei. 7a /a!a modific$rilor de funcionalitate .i structur$ a familiei st$ de multe ori
lipsa p$rinilor pe fondul fenomenului migraiei e9terne fa&ori!at de .oma6 .i s$r$cie.
Funcia educati&$ continu$ s$ ai/$ r$spunderea "n formarea aptitudinilor de /a!$
ale copiilor= de a modela personalitatea lor.
Formele concrete prin care familia ".i e9ercit$ funcia educati&$ asupra copilului
sunt>
3-
< An prima copil$rie prin calitatea modelului ling&istic .i a mediului familial ce
influenea!$ de!&oltarea g(ndirii.
< An perioada .colari!$rii puterea modelului pe care p$rintele "l ofer$ "n direcia
de!&olt$rii armonioase= normale a copilului.
An cadrul educaiei la ni&elul familial= cel mai important rol "l au p$rinii am(ndoi .i
anume>
< 'ama este pentru copil primul intermediar al s$u cu lumea.
< 'ama este pentru copil un permanent e9emplu de cum s$ tr$iasc$ .i cum s$ se
poarte= copilul &ede .i "nelege lumea= a.a cum o &ede .i cum o e9prim$ .i mama.
< 0/sena sau insuficiena dragostei materne face copilul nefericit.
< An perioada pu/ert$ii c(nd copilul trece prin sc4im/$ri fi!iologice .i psi4ologice
profunde= pre!ena mamei este a/solut necesar$.
< An adolescen$ c(nd se produc numeroase modific$ri de &alori morale=
comportamentale= influena mamei este 4ot$r(toare.
< rimele con&ingeri ce stau la /a!a caracterului= comportamentului uman se
formea!$ su/ influena mamei.
< +olul tat$lui= de.i redus la prima copil$rie merge cresc(nd "n acea.i m$sur$ "n
care cel al mamei scade= "ncep(nd de la : ani cele dou$ roluri au o importan$ egal$= ele
descresc(nd paralel p(n$ c(nd copilul atinge acea autonomie care "i permite s$
"nlocuiasc$ relaiile copil$re.ti cu p$rinii prin relaii de la adult la adult. ?Tere!a Culai= p.
15@= ?C$tr(nu Emilia= 1)*= p. -2 < :,@.
entru o educaie /un$ .i eficient$ copilul tre/uie s$ simt$ iu/irea p$rinteasc$= acest
lucru contea!$ cel mai mult= p$rinii s$ satisfac$ ne&oile copilului s$ "l fac$ s$ se simt$
iu/it cu ade&$rat.
#amp/ell +. spune c$ la /a!a unei educaii eficiente stau patru pietre ca temelie .i
anume>
< satisfacerea ne&oilor emoionale .i de iu/ire ale copiluluiB
< asigurarea unei preg$tiri pline de iu/ire= dar .i formarea unei discipline a
copiluluiB
< asigurarea unei protecii fi!ice emoionale pentu copilB
3:
< e9plicarea .i e9emplificarea controlului m(niei pentru copil. ?Tere!a Culai= p. 15@=
?#amp/ell +. 2,,1= p. : D 23@.
%n rol important "n modelarea armonioas$ a personalit$ii copilului "l are climatul
familial "n care acesta se de!&olt$ .i tr$ie.te.
; atmosfer$ de familie &e.nic fr$m(ntat$= &e.nic "n tensiune= uitat$ de ceea ce
"nseamn$ lips$ de afeciune reciproc$= plin$ doar de certuri .i acte &iolente= aceasta
repre!int$ pentru un copil un mediu traumati!at .i defa&ori!at pentru un copil "n formare.
; familie "n care predomin$ conflictele= continuate cu o agresi&itate continu$ .i
foarte ridicat$= de&ine un focar de producere .i r$sp(ndire social$ a agresi&it$ii.
Crutalitatea fi!ic$ este generatoare de agresi&itate la copil deoarece prin durerea organic$
se pune "n mi.care o reacie de ap$rare.
#ercet$rile reali!ate arat$ c$ "n prima perioad$ a &ieii pentru a<.i satisface
ne&oile elementare copilul depinde "n "ntregime de p$rini cu care are .i primele relaii
sociale.
Dac$ este pri&at de aceste relaii el nu<.i formea!$ nici o deprindere= nu "n&a$ s$
&or/easc$= ni&elul s$u mental r$m(ne e9trem de redus.
; foarte mare importan$ o are relaia copilului cu mama= dac$ este lipsit de
"ngri6irea .i iu/irea ei= c4iar dac$ continuu e alimentat normal= copilul pierde din greutate=
stagnea!$ "n cre.tere= a.a c$ relaiile copil<mam$ sunt decisi&e .i de ne"nlocuit "n
de!&oltarea normal$ a omului.
0feciunea de mam$ este prima form$ de afecti&itate pe care o percepe copilul .i
de care depinde "ntreaga influen$ nedefinit$= su/til$ pe care mama o are asupra copilului
.i prin care "l modelea!$= "l educ$.
Deci familia de&ine astfel un spaiu de educare .i formare un loc al accept$rii .i
intimit$ii. 0&(nd e9emplul p$rinilor= copiii e9perimentea!$ totodat$ ceea ce "nseamn$
concret iu/ire .i parteneriat.
Dup$ felul "n care se reg$sesc p$rinii reciproc= se formea!$ .i atitudinea copiilor
fa$ de dragoste= fidelitate .i "ncredere fa$ de &ia$.
0colo unde copiii sunt p$r$sii sau lipsii o perioad$ lung$ de timp de p$rini=
c(nd sunt dai "n fel .i c4ip pe m(na mai multor persoane de leg$tur$ de6a din fraged$
copil$rie= &or reu.i cu greu s$ spun$ da propriilor lor p$rini.
3*
Iu/irea care lipse.te nu poate fi "nlocuit$ cu nimic= darurile de natur$ material$ nu
pot cump$ra dragostea= respectul .i cinstea. ?Tere!a Culai p. 1)@.
A%A% C#n(*in'($( -i&r!'i(i !upr! ,!-i$i(i
#ercet$rile recente f$cute asupra familiei contemporane= arat$ sc4im/$ri ma6ore "n
structura dinamic$ .i funcionalitatea acesteia. 0stfel= apariia .i cre.terea .oma6ului=
e9tinderea s$r$ciei= sc$derea general$ a ni&elului de trai sunt doar c(te&a cau!e care au
declan.at un proces al c$rui efect este .i disfuncionalitatea familiei actuale.
ornind de la aceste situaii reale putem enumera o serie de 1simptome ale
disfuncionalit$ii familiei2>
1. conflictul con6ugalB
2. &iolena fi!ic$ .i &er/al$ "n familieB
3. negli6area sau a/andonul familieiB
4. di&orul emoional con6ugat cu infidelitatea unuia dintre parteneri sau a
am(ndoruraB
5. apariia unor deficiene de comunicare "ntre p$rini sau "ntre p$rini .i copiiB
-. dificult$i "n e9ercitarea dreptului parental. ?5icoleta Trufan= p. 12*@
Transform$rile ce au marcat familia= au fost re!ultatul aciunii mai multor factori
politici= economici= sociali= culturali .i din acest conte9t nu poate fi omis rolul migraiei.
Vudec(nd dup$ amploarea fenomenului migraional .i "ndeose/i a migraiei circulatorii
pentru munc$ "n str$in$tate= se poate determina o influen$ reciproc$ "ntre familie .i
migraie.
Din acest punct de &edere= migraia tre/uie pri&it$ ca re!ultat al aciunii mai multor
factori= dar .i ca punct de plecare pentru declan.area .i manifestarea altor procese .i
fenomene sociale.
e de o parte= dificult$i de asigurare al unui trai cel puin decent= f$r$ e9cese de
g$sire sau meninere a unor locuri de munc$ sigure .i recompensate pe m$sur$ "i
determin$ pe am/ii mem/ri ai unei familii sau doar pe unul dintre ei s$ migre!e spre alte
destinaii= unde ".i pot "mplini ne&oile ?cel puin cele materiale@. e de alt$ parte=
3)
incertitudinea este "neleas$ ca nesiguran$ "n plan psi4ologic .i ca /loca6 .i oscilaie "n
plan comportamental. ?5icoleta Trufan= p. 12*<12)@
Familia "ndepline.te "n societate mai multe funcii care<i asigur$ e9istena .i
continuitatea.
Se e&idenia!$ urm$toarele funcii ale familiei> /iologic$= economic$= pedagogico<
educati&$ .i moral$ .i funcia de coe!iune .i solidaritate con6ugal$.
Funcia (iologic
An condiiile migraiei circulatorii= plecarea unuia dintre parteneri pe perioade mai
mari de timp face imposi/il$ e9ercitarea acestei funcii "n cadrul familiei respecti&e.
Frec&ent se "nt(lnesc situaii "n care infidelitatea unuia sau a am/ilor soi poate duce la
destr$marea cuplului. De asemenea pot s$ apar$ .i sarcini nedorite "n afara cuplului
con6ugal= care cresc rata a&orturilor.
Funcia economic
'oti&aia economic$ ocup$ un loc important "n ansam/lul moti&elor migraiei.
5e&oia de /ani pentru procurarea celor necesare traiului st$ la /a!a deci!iei de a
migra pentru muli dintre cei ce optea!$ pentru aceast$ soluie. 0stfel= producerea
/unurilor .i ser&iciilor se reali!ea!$ "n afara familiei= o parte din acestea fiind trimise
familiei de c$tre cei plecai. 0cest lucru are un du/lu impact> "ntr<o anumit$ m$sur$= /anii
trimi.i= o/iectele materiale= micile atenii primite de familiile r$mase "n ar$ pot acoperi
anumite ne&oi= dar "n acela.i timp e9ist$ .i un efect negati&= "n sensul c$ toate acestea nu
pot compensa a/sena p$rinilor plecai= "n ca!ul "n care au copii= iar ace.tia au r$mas "n
gri6a rudelor sau a &ecinilor.
Funcia pedagogico.educativ i moral
Este funcia prin care se reali!ea!$ sociali!area primar$ a copiilor "n cadrul relaiei
pe care ace.tia o sta/ilesc cu p$rinii= relaie ce implic$ 1ata.amentul p$rinilor fa$ de
4,
copii .i modul de inoculare a comportamentelor acestora pentru integrarea "n familie .i
societate2 ?8oinea= 1):*= p. 4)@. Familia este cea care "l "n&a$ pe copil cum s$ se
comporte "n anumite situaii= "l preg$te.te pentru &ia$= "i furni!ea!$ con.tient sau
incon.tient modele de aciune .i "i transmite &alori .i principii de &ia$= contri/uind la
formarea .i nuanarea personalit$ii lui. De modul "n care se reali!ea!$ sociali!area
primar$= astfel "nc(t aceasta s$ nu fie "n discrepan$ cu normele generale ale societ$ii=
depinde e&oluia &iitorului adult.
An literatura de specialitate se &or/e.te tot mai mult despre faptul c$ funcia de
sociali!are primar$ a copilului se restr(nge sau nu se mai reali!ea!$.
#e aspecte ale &ieii familiei sunt modificate prin migraie= a&(nd "n &edere aceast$
funcie3 An acest sens= se aprecia!$ c$ migraia poate contri/ui la diminuarea reali!$rii .i
a rolului sociali!$rii "n familie atunci c(nd unul dintre p$rini sau am/ii sunt plecai "n
alte localit$i sau c4iar "n alte $ri ?"n general= pentru munc$@. 0stfel= "ntr<un ca! 1fericit2=
copiii r$m(n "n gri6a rudelor sau a &ecinilor= "ns$ uni&ersul educaiei lor= al 1a/c<ului2
&ieii furni!at de familie este /ul&ersat.
Funcia de coeziune i solidaritate con,ugal
#4iar dac$ pare o condiie ideal$= este "ntreinut$ de sentimentele de afeciune dintre
parteneri= de sinceritatea .i intensitatea acestora. Ea este cea care contri/uie la sta/ilitatea
cuplului= asigur$ familiei securitate emoional$= "ncredere .i protecie ?8oinea= 2,,5= p.
3-@. Ca!ele acestei funcii se construiesc .i se cimentea!$ "n timp .i depind foarte mult de
moti&aiile partenerilor "n momentul deci!iei de a se c$s$tori= de educaia primit$= de
&alorile fa$ de familie ?5icoleta Trufan= p. 12)<13,<131@.
A%A%9% Ur-0ri$( n(&!"i+( !$( -i&r!'i(i r(,$(*"!"( !upr! ,!-i$i(i

lecarea la munc$ "n str$in$tate a unuia sau a am/ilor p$rini se constituie ca un
fenomen sociale ce are "n timp efecte asupra familiei .i copiilor.
0tunci c"nd &or/im despre plecarea p$rinilor la munc$ "n diferite $ri "n &ederea
asigur$rii unui &iitor mai /un copiilor ne g(ndim ine&ita/il la mai muli /ani= mai puin$
41
s$r$cie= un ser&iciu /ine pl$tit= asigurarea unei locuine= la o egali!are a .anselor= dar ne
g(ndim .i la durere= m(4nire= a/andon= stres= sup$rare= gri6i= pri&are afecti&$= separare de
persoanele dragi.
0cestea sunt di&erse manifest$ri ale cri!ei prin care trece familia din cau!a plec$rii
p$rinilor la munc$ "n str$in$tate ?Tere!a Culai= p. 4)<53@.
#re.terea= educarea= protecia .i responsa/ilit$ile p$rinilor repre!int$ rolul
fundamental al familiei "n formarea descendenilor s$i.
Dar dac$ p$rinii pleac$ la munc$ "n str$in$tate e9ercit$ acest rol prin "ncredinarea
copilului unui mem/ru al familiei l$rgite sau unei alte persoane spre cre.tere .i educare.
De!organi!area familiei este una dintre temele de!/$tute "n ultimul timp de
sociologi= demografi= speciali.ti "n .tiine umaniste= printre cau!ele ce "ntrein acest
fenomen fiind inclus$ .i contri/uia migraiei. ro/lemele cu care se confrunt$ familia
contemporan$ merg de la rupturi afecti&e= separ$ri pe anumite perioade de timp la di&or=
tot acest parcurs fiind marcat de numeroase sc4im/$ri .i "n pri&ina e9ercit$rii rolurilor "n
familie ?fie supra"nc$rcarea unui partener= fie degre&area de sarcini a altuia@= de sc$derea
afecti&it$ii= a comunic$rii "ntre parteneri= deteriorarea relaiilor dintre cei doi soi prin
manifest$ri agresi&e .i/sau &er/ale= sc4im/area &alorilor tradiionale ale familiei.
Toate aceste efecte ".i amplific$ influena atunci c(nd "n cuplurile respecti&e e9ist$
.i copii. 5u numai c$ procesul de sociali!are a copiilor cap$t$ o conotaie negati&$ prin
modelul parental= funcia educati&$ a familiei fiind greu "ncercat$= dar e&oluia psi4ic$=
moral$= cultural$ .i intelectual$ a copiilor este gra& afectat$= e9ist(nd mari .anse ca
ace.tia s$ de&in$ continuatorii unor modele defectuoase.
Totu.i= ta/loul descris nu tre/uie generali!at .i "neles ca o caracteristic$ actual$ a
familiei rom(ne.ti= dar e9prim$ o realitate "nt(lnit$= comentat$ .i anali!at$ de numero.i
speciali.ti. 'igraia poate genera astfel de efecte sau le poate aad(nci atunci c(nd= din
diferite alte cau!e= au fost declan.ate= dar nu orice tip de migraie determin$ "n mod
o/ligatoriu aceste re!ultate. Se impun o serie de diferenieri "n funcie de tipul migraiei=
de actorii implicai= de conte9tul socio<economic din momentul respecti&.
'igraia are efecte negati&e asupra familiei de necontestat= studiile asupra acestei
pro/leme ar$t(nd faptul c$ cele mai multe moti&e ce determin$ migraia sunt lipsa /anilor
.i a unui loc de munc$ sta/il. Totu.i= persoanele care optea!$ pentru migraie nu tr$iesc
42
"ntr<o s$r$cie a/solut$= fapt do&edit prin aceea c$ aceast$ deplasare teritorial$ presupune
anumite costuri pe care tre/uie s$ .i le asume= iar cei foarte s$raci nu<.i pot permite
aceast$ cale. S<a constatat c$ ma6oritatea celor care pleac$ s$ munceasc$ "n alte $ri
aparin unor familii tinere ?cu &(rste "ntre 25 .i 4, de ani@= multe dintre ele a&(nd doi<trei
copii. Sunt numeroase ca!urile "n care pleac$ mama ?femeile g$sind mai u.or de lucru@
sau am/ii p$rini= pe perioade ce pot &aria "ntre c(te&a luni .i c(i&a ani. An aceast$
situaie= copiii r$m(n "n gri6a /unicilor= a altor rude= a frailor /surorilor mai mari ?dar
poate tot minori@ sau c4iar a &ecinilor. An funcie de &(rsta copiilor r$ma.i acas$= de
perioada de a/sen$ a p$rinilor sau a unuia dintre ei= la prima &edere= efectele sunt
apreciate de copii ca fiind /enefice. Se /ucur$ de a&anta6e materiale ?au posi/ilit$i s$<.i
procure ce<.i doresc@= lipsa datoriilor .i o mai mare li/ertate de mi.care f$r$ controlul
p$rinilor ?ceea ce poate fi "ns$ "n defa&oarea lor@.
Speciali.tii au demonstrat c$ separarea copiilor de p$rini pe perioade "ndelungate
generea!$ sentimente de a/andon= ne"mplinirea unor ne&oi afecti&e .i de comunicare
?simplele con&or/iri telefonice cu p$rinii plecai sunt insuficiente@= ceea ce afectea!$
negati& personalitatea pre!ent$ .i &iitoare a copilului. De altfel= printre cele mai &i!i/ile
efecte ale a/senei p$rinilor asupra copiilor se remarc$> a/senteismul .colar= re!ultatele
sla/e la "n&$$tur$= actele de indisciplin$= autoi!olarea= tr$irea sentimentelor de frustrare
?mai ales "n plan emoional@= etic4et$rile .i marginali!$rile din partea colegilor= depresiile=
suicidul.
ornind de la aceast$ realitate= oamenii de .tiin$ ".i pun pro/lema &iitorului
familiei rom(ne.ti. Anc$ din 1):* ?p. 5)@= '. 8oinea &or/ea de o restructurare a
dimensiunilor familiei contemporane= aceasta atr$g(nd dup$ sine .i o redistri/uire a
statusurilor .i rolurilor "n cadrul familiei. 0dapt(nd acest argument la situaia actual$= se
pot distinge dou$ direcii>
< pe de o parte= prelu(nd modelul occidental= tinerele familii caut$ o mai mare
independen$ fa$ de familia e9tins$ .i se restr(ng numericB
< pe de alt$ parte= o/stacolele materiale= financiare "mpiedic$ tinerele cupluri s$<.i
mai e9tind$ familia ?5icoleta Trufan= p. 133<134<135@.
A%A%2% Ur-0ri$( p#/i"i+( !$( -i&r!'i(i !upr! ,!-i$i(i
43
0precierea efectelor migraiei asupra &ieii de familie ar "nclina /alana c$tre
aspectele negati&e.
Este o realitate c$ aceste efecte .i<au f$cut simit$ pre!ena "ntr<un timp relati&
scurt= iar aciunea lor este departe de a se fi terminat.
E9ist$ "ns$ .i anumite aspecte po!iti&e generate de fenomenul migraiei= dac$ se
&or sta/ili!a cele cu efecte po!iti&e sau nu r$m(ne de &$!ut.
Efectul po!iti& din perspecti&a relaiilor familiei este susinut de partea material$.=
/anii pro&enii din munca "n str$in$tate contri/uind la ridicarea ni&elului de trai al
familiei= ceea ce determin$ o diminuare a ne"nelegerilor dintre mem/rii acesteia.
Fiind moti&at$= "n cele mai multe ca!uri= de o/inerea unor &enituri mai mari=
migraia spre alte regiuni care ofer$ aceste a&anta6e a contri/uit la cre.terea ni&elului de
trai al indi&i!ilor implicai. Decurg de aici .i efecte secundare. Studiile au ar$tat c$
in&estiiile rom(nilor ?cu /anii pro&enii din munca "n str$in$tate@ sunt orientate= "n
primul r(nd= spre procurarea unor /unuri de larg consum ?aparatur$ casnic$ modern$=
articole de &estimentaie= aparatur$ electronic$@= iar "n puine ca!uri= .i oricum mai t(r!iu=
"n in&estiii pe termen lung. Toate acestea au ca scop moderni!area &ieii= cre.terea
standardelor materiale de &ia$ ?5icoleta Trufan= p. 135@.
An cele mai multe ca!uri= migraia p$rinilor determin$ o cre.tere a ni&elului de
trai al copilului r$mas acas$. 0.a cum au ar$tat .i alte studii= &eniturile din str$in$tate
sunt folosite "n mare parte la "m/un$t$irea condiiilor de locuire .i la "n!estrarea cu
/unuri de folosin$ "ndelungat$. Se remarc$ de e9emplu faptul c$ "n ca!ul copiilor cu
p$rini plecai "n pre!ent= procentul celor care au telefon mo/il este mai mare dec(t "n
ca!ul copiilor f$r$ p$rini plecai ?telefonul mo/il pare s$ se fi transformat "ntr<un /un de
strict$ necesitate pentru copil D la ni&el naional :5N dintre ele&ii de gimna!iu au
propriul lor telefon mo/il@. #omputerele .i consolele de 6ocuri &ideo sunt mai frec&ente
"n gospod$riile de migrani dec(t "n celelalte. Oi alte /unuri personale pe care le<am putea
considera specifice &(rstei ?/iciclet$= mp3 plaKer sau Ipod= role@ sunt deinute "ntr<o
pondere mai mare de copiii de migrani "n comparaie cu ceilali.
Dincolo de /un$starea material$= copiii de migrani= "n special cei cu am/ii p$rini
plecai= tind "ntr<o pondere mai mare s$ ai/$ e9periena unor c$l$torii "n str$in$tate
44
comparati& cu ceilali copii. 34N dintre copiii cu am/ii p$rini migrani au c$l$torit "n
str$in$tate= spre deose/ire de doar 14N dintre copiii de non<migrani. 2,N dintre copiii
cu am/ii p$rini plecai .i<au petrecut &acana de &ar$ din 2,,- "n str$in$tate la p$rinii
lor.
A%C% C#n(*in'($( -i&r!'i(i r(,$(*"!"( !upr! *#pii$#r
%nele media au adus "n prim<plan situaia copiilor 1singuri acas$2= pre!ent(nd
"ns$ cel mai adesea ca!uri e9treme= d(ndu<le puterea unor e9emple general &ala/ile .i
construind practic o pro/lem$ social$. 0cest lucru= "mpreun$ cu caracterul semi<legal al
migraiei rom(nilor pentru munc$= are o influen$ negati&$ inclusi& asupra document$rii
prin metode .tiinifice a efectelor plec$rii p$rinilor "n str$in$tate= "ntruc(t nu de puine ori
in&estigatorii se lo&esc pe teren de reticen$ din partea at(t a celor r$ma.i acas$= c(t .i a
instituiilor statului cu pri&ire la disponi/ilitatea de a discuta despre consecinele negati&e
la ni&elul copiilor.
; alt$ consecin$ negati&$ este interesant de remarcat prin faptul c$ plecarea unuia
dintre p$rini determin$ "n unele ca!uri= o deteriorare a relaiei copilului cu p$rintele
r$mas acas$. 0lte efecte negati&e se "nt(lnesc la ni&el psi4ologic. Datele de anc4et$
confirm$ e9istena unei asocieri semnificati&e "ntre a/sena am/ilor p$rini sau doar a
mamei .i frec&ena simptomelor de deprimare la copii.
Diferenele "ntre copiii de migrani .i cei de non<migrani sunt relati& mici "n ceea
ce pri&e.te comportamentele de&iante= totu.i plecarea p$rinilor repre!int$ un factor de
risc. De pild$= ponderea copiilor care au a&ut cel puin pro/leme cu poliia este u.or mai
mare "n r(ndul celor care au p$rinii migrani fa$ de ceilali ?15<1-N fa$ de 1,N@.
#opiii ai c$ror p$rini sunt plecai la munc$ "n str$in$tate au un profil asem$n$tor cu
cei ce tr$iesc "n familii monoparentale ca urmare a desp$ririi p$rinilor sau a decesului
unuia dintre ei. 0cest lucru arat$ c$= de.i plecarea la munc$ este temporar$= efectele
asupra copiilor pot fi similare cu cele ale pierderii unui p$rinte prin di&or sau deces.
An conclu!ie= copiii ai c$ror p$rini sunt plecai "n str$in$tate ar tre/ui considerai "n
situaie de risc. 0r tre/ui s$ se g$seasc$ soluii de a "nt$ri relaiile "ntre .coal$ .i sistemul
de asisten$ social$. Este important s$ se re!ol&e cri!a de psi4ologi .colari din .colile
45
rom(ne.ti= mai ales din cele din mediul rural ?"n doar 3*N din .colile generale din
+om(nia e9ist$ la acest moment un psi4olog care s$ ofere consiliere ele&ilor@.
De asemenea= ar tre/ui un set de ser&icii sociale ce pot fi oferite copiilor ai c$ror
p$rini sunt plecai temporar "n str$in$tate. 0cestea ar tre/ui s$ includ$ consiliere
special$= a6utor "n procesul de "n&$are= condiii de petrecere a timpului li/er "n acti&it$i
organi!ate "n comun cu ali copii= &i!ite la domiciliu ?JJJ.sfos.ro@.
Insta/ilitatea socio<economic$ din +om(nia .i tran!iia intermina/il$ a determinat
pe muli dintre rom(ni s$ plece la munc$ "n str$in$tate pentru a<.i putea "ntreine familia.
Desigur= c(.tigurile o/inute sunt importante at(t pentru familie c(t .i pentru
economia rom(neasc$= dar aceast$ migraie spre &est are .i aspecte mai puin dorite= cum
ar fi> destr$marea familial$ .i a/andonul copiilor la /unici sau la alte cuno.tine= l$s(ndu<
se cu consecine gra&e psi4ologice pentru copii.
Foarte muli rom(ni= aproape dou$ milioane lucrea!$ "n pre!ent "n str$in$tate= dintre
care ma6oritatea au unul sau mai muli copii. Sunt ca!uri "n care copilul cel mare de
&(rsta adolescenei este .i tat$ .i mam$= a&(nd gri6$ de fraii lui mai mici. An situaii
e9treme= copilul r$m(ne total a/andonat .i autorit$ile tre/uie s$ ai/$ gri6$ de el.
#opilul o/ser&$ momentul "n care "n 6urul lui e9ist$ dou$ persoane cu roluri diferite.
Identitatea copilului este afectat$= c(nd nu e9ist$ am/ele figuri parentale "n prea6ma lui.
#opilul "n&a$ s$ accepte limitele .i disciplina pe care o impun p$rinii.
7a &(rsta de 3 ani copilul crede c$ este cel mai puternic= o omnipoten$ este o
ilu!ie= o fante!ie a copilului= p$rinii fiind cei care "l fac s$ fie cu capul pe p$m(nt= prin
educaie .i prin limitele impuse. An momentul c(nd acestea nu sunt= copilul se crede
puternic= c$ poate s$ fac$ orice= "ns$ "n momentul "n care nu reu.e.te s$ fac$ fa$
pro/lemelor inter&ine frustrarea .i de!am$girea.
De aici se in lan toate pro/leme .i complicaiile= mai inter&in .i tul/ur$rile
afecti&e= lipsa ata.amentului ..a.
7ipsa ata.amentului nu poate fi compensat$ "n niciun alt fel= afecti&itatea este de
cele mai multe ori autocompensat$ prin c4eltuielile ne6ustificate= "ns$ /anii nu pot
compensa tot timpul lipsa p$rinilor .i rolul lor "n de!&oltarea copilului "n &iaa de !i cu
!i.
4-
$rinii plecai sunt de mai multe feluri> care sun$ des= care &in acas$ la c(te&a luni
.i &i!itea!$ sau cei care trimit numai /ani.
Dup$ plecarea "n str$in$tate a p$rinilor= dup$ ce .i<au l$sat copilul pe m(ini /une=
.i .i<au luat anga6amentul de a se ine un contact permanent cu copiii= cu toate c$ cele mai
moderne mi6loace de comunicare= telefonul sau internetul nu in loc de fiina uman$ .i de
un sfat de aproape cu afeciune p$rinteasc$.
7ipsa p$rinilor sau doar a unuia poate conduce .i la pro/leme .colare= copilul nu se
mai concentrea!$= se "nc4ide "n el sau de&ine nelini.tit= a/andonea!$ .coala uneori= nu are
nimeni puterea s$<l conduc$. #opilul sufer$ de disciplin$= de lips$ de limitare.
Din p$cate= aceast$ datorie se uit$ c(nd se a6unge "n str$in$tate .i dac$ la "nceput
era o r$m(nere pentru o perioad$ scurt$= aceasta se prelunge.te p(n$ se a6unge la
instalarea unei noi atmosfere reci. 0stfel= se creea!$ la copii sentimentul a/andonului .i
este posi/il ca o dat$ a6un.i la maturitate s$ a/andone!e .i ei pe copiii lor ca un fel de
protest .i ca r$!/unare "mpotri&a propiilor p$rini.
A%C%9% A6!n4#nu$ ,!-i$i!$
E9ist$ situaii dureroase "n care p$rinii o dat$ plecai uit$ cu timpul "ndatoririle lor
fa$ de copii= fapt ce intr$ "n sfera a/andonului familial.
De!&oltarea socio<psi4o<afecti&$ este influenat$ de reali!area ata.amentului .i a
leg$turii de afeciune dintre copil .i mam$.
7ipsa p$rinilor .i a unui mediu familial determin$ a/sena unor sentimente normale
la copil= "nt(r!ieri "n de!&oltarea fi!ic$= .i tul/ur$ri de comportament.
E9ist$ elemente cu importan$ ma6or$ "n ca!ul separ$rii> durata separ$rii= condiiile
"n care a a&ut loc separarea .i cau!ele= modalit$ile de "ngri6ire .i de!&oltare oferite
copilului "n ca! de separare.
0/andonul copilului constituie o form$ e9trem$ a separ$rii lui de p$rini. #opilul
a/andonat este acel copil care nu tr$ie.te al$turi de p$rinii s$i= iar responsa/ilitatea
cre.terii= educaiei .i "ngri6irii este transferat$ unei instituii sau unei alte persoane care
nu<i este rud$. Sunt ca!uri "n care p$rinii pleac$ la munc$ "n str$in$tate .i las$ copiii la
4:
un prieten sau &ecin= cu promisiunea c$ &or trimite /ani pentru a<l "ntreine. ; dat$ a6un.i
acolo uit$ de copil.
ractic= copilul este a/andonat= c4iar dac$ nu este o deci!ie oficial$ care s$
recunoasc$ acest lucru. An aceast$ situaie a copilului a/andonat= responsa/ilitatea
p$rinilor se diminuea!$= este transferat$ la di&erse instituii ?Tere!a Culai= p. 54@.
0/andonul familial determin$ urm$ri deose/ite asupra celor a/andonai>
< imposi/ilitatea form$rii .i meninerea unor ata.amente dura/ileB
< imposi/ilitatea satisfacerii tre/uinelor de securitate material$ .i spiritual$ a
copilului caracteristice mediului familialB
< interiori!area .i "nc4iderea "n sine datorit$ ata.amentului fa$ de persoana de
referin$ cea mai important$B
< mamaB
< dificult$i de relaionare cu ceilaliB
< comportament dificil D agresi&itate.
Toate acestea ".i pun amprenta asupra de!&olt$rii integrale a copilului ?Tere!a
Culai= pg. 54<55@.
A%C%2% C#piii *r(*u'i prin *#r(p#n4(n'0
An marea ma6oritate a ca!urilor= p$rinii care pleac$ "n str$in$tate ".i "ncredinea!$
copiii spre cre.tere .i educare rudelor= prietenilor sau &ecinilor.
'odalit$ile de comunicare pe care le au difer$ de la un mediu la altul= adic$ cei din
!onele rurale= au mai puine modalit$i de a comunica cu cei plecai .i anume= simpla
primire a /anilor prin telefon= sau scrisori pac4et ce trimit acas$. Iar cei din mediul ur/an
au mai multe posi/ilit$i pe l(ng$ cei din mediul rural cum este de e9emplu internetul
prin intermediul c$ruia p$rinii ".i pot &edea copiii r$ma.i acas$. Iu/irea care le lipse.te
din partea p$rinilor sau care le este trimis$ prin coresponden$ de ace.tia nu poate fi
cump$rat$ cu daruri de natur$ material$ sau pecuniar$ .i nici "nlocuit$ cu iu/irea
persoanelor de "ngri6ire ?Tere!a Culai= p. --@.
4*
A%C%A C( pr#+#!*0 "i-pu$ *B" "!u (p!r!'i *#piii 4( p0rin'iD
Durata a/senei unui mem/ru al familiei poate fi asociat$ cu o serie de pro/leme
sau cu neasigurarea unor ne&oi ale copilului.
5e&oia de afeciune scade o dat$ cu cre.terea duratei a/senei p$rinilor= fiind
"nlocuit$ cu ne&oia de comunicare cu ace.tia. An literatura de specialitate e9ist$ diferite
tipuri de e9periene de separare a copilului de p$rini= care pot fi grupate "n trei categorii>
< separ$ri de foarte scurt$ durat$ care decurg din "ngri6irea acordat$ de mai multe
figuri materne ?/unic$= sor$= frate= etc@B
< separ$ri temporare cu durate de cel puin c(te&a s$pt$m(niB
< separ$ri definiti&e ?Ooitu #.= 2,,2@ ?Tere!a Culai= p. 5-@.
;rice separare de p$rini este "nsoit$ de o diminuare a "mplinirii ne&oilor de /a!$
ale copiilor cu efecte importante asupra de!&olt$rii integrale a acestora.
Separarea prelungit$ sau definiti&$ dintre p$rini .i copii "n cadrul factorilor
familiali are cel mai mare impact patogen asupra copiilor.
Tot din aceast$ categorie fac parte .i separarea temporar$ a p$rinilor prin cri!e
con6ugale sau di&or= modelele de cre.tere .i educare ce implic$ a/u!ul fi!ic .i moral
asupra copilului= dimensiunea mare a familiei= promiscuitate .i s$r$cie= a/andonul .i
pri&area de mam$.
#ercet$rile arat$ c$ efectele separ$rii de mam$ depind de mai muli factori> &(rsta
copilului "n momentul separ$rii= relaia anterioar$ cu mama .i cu tata= moti&ele separ$rii.
%rm$rile sunt &ariate .i pe termen lung> nereali!$ri educaionale .i de performan$=
dificult$i "n prima copil$rie ?'itrofan I.= 2,,3@ ?Tere!a Culai= p. 5-@.
An urma separ$rii de p$rini copiii mai au un sentiment care "i marc4ea!$= .i anume
durerea.
An mod e&ident durerea este o reacie normal$ interiori!at$ la pierdere= ea apare
atunci c(nd are loc separarea p$rinilor de copii= separarea de o persoan$ semnificati&$=
etc.
4)
Durerea presupune tr$iri emoionale intense .i &ariate cum ar fi> disperare= regret=
an9ietate= singur$tate= resentimente= dor= ne"ncredere= dragoste= apreciere= sentimentul
lipsei de sens.
7iteratura de specialitate menionea!$ un num$r de ne&oi care "n funcie de cum
sunt "mplinite dau posi/ilitatea copilului s$<.i conture!e identitatea .i s$ de&in$ con.tient
de sine= responsa/il .i independent.
Dintre acestea sunt amintite> ne&oia de "ncura6are= ne&oia de dragoste .i puritate=
ne&oia de noi e9periene= de responsa/ilit$i .i ap$rare.
0utorul +ose #amp/ell= pre!int$ patru ne&oi pe care= spune el= le au toi copiii .i
anume>
< ne&oile emoionale= de iu/ireB
< ne&oile de formare= disciplin$B
< ne&oile de protecie fi!ic$B
< ne&oile de e9plicare .i e9emplificare a controlului m(niei ?#amp/ell +.= 2,,1@
?Tere!a Culai= p. 5:@.
#u toate aceste ne&oi ale copilului= g$sim "n Tratatul de drept al familiei .i al
copilului= o/ligaiile p$rinte.ti cu pri&ire la persoana copilului= .i anume copilul are
dreptul s$ fie crescut "n condiii care s$ permit$ de!&oltarea sa fi!ic$= mental$= spiritual$=
moral$ .i social$.
An acest scop= potri&it articolului 32 din 7egea nr. 2:2/2,,4= p$rinii sunt o/ligai>
a@ s$ supra&eg4e!e copilulB
/@ s$ coopere!e cu copilul .i s$ "i respecte &iaa pri&at$B
c@ s$ coopere!e cu persoanele fi!ice .i persoanele 6uridice care e9ercit$
atri/uii "n domeniul "ngri6irii= educ$rii .i form$rii profesionale a copiluluiB
d@ o/ligaia p$rinilor de a cre.te= "ngri6i .i educa copilul ?Im/rescu Ioan= p.
413@.
Dac$ una din ne&oile de /a!$ de mai sus ale unui copil nu<.i g$se.te r$spunsul
adec&at= de!&oltarea copilului este distorsionat$.
E.ecul "n a r$spunde ne&oilor de dragoste .i securitate are ca efect sindromul de
pri&are matern$.
5,
#opiii pro&enii din familiile cu p$rinii plecai la munc$ "n str$in$tate ar a&ea mai
mult$ ne&oie de "ncura6are .i recunoa.tere tocmai pentru c$ "n a/sena acestora nu au
dec(t un acces limitat la dragostea necondiionat$ de tip p$rintesc.
Depriarea matern!
8asile 'iftode diferenia!$ "n studiile sale starea de pri&aiune= adic$ de a nu a&ea
ce&a "nc$ de la "nceputul st$rii de pri&are= adic$ pierdere sau depri&are de ceea ce a fost
de6a o/inut de cel "n cau!$= de pild$= pri&area de relaiile cu mama ?'iftode 8.= 2,,3@
?Tere!a Culai= p. 5:@.
Se sugerea!$ c$ toi cei care sufer$ de orice tip de tul/urare psi4iatric$ pre!int$
altern$ri ale capacit$ii de a sta/ili relaii afecti&e str(nse .i apropiate care ".i au originea
"n contactul timpuriu= deficitar cu mama.
#onceptul de pri&are matern$ a c(.tigat o larg$ recunoa.tere .i a fost acceptat drept
cau!$ a unor manifest$ri di&erse= precum> "nt(r!ierea de!&olt$rii mentale= delinc&ena=
depresia= forme acute de stres= psi4opatia= lipsa de afeciune ?Ooitu #.= 2,,2= p. 223@
?Tere!a Culai= p. 5*@
1Dragostea mamei este la fel de important$ pentru s$n$tatea mental$ cum sunt
&itaminele .i proteinele pentru s$n$tatea fi!ic$2.
An lipsa unei asemenea imagini puternice de!&oltarea copilului este periclitat$= iar
e&oluia lui spre o &ia$ de adult fireasc$ afecti& este pus$ su/ semnul "ntre/$rii.
Sta/ilirea .i fora personalit$ilor adulte ".i au originea "n sta/ilirea .i profun!imea
sentimentelor de ata.ament afecti&e "n timpul copil$riei ?Tere!a Culai= p. 5*@.
Starea de ata.ament &i!ea!$ "n fapt toate &(rstele= dar manifest$rile cele mai clare se
o/ser&$ din timpul copil$riei. +elaiile de ata.ament au misiunea de a prote6a persoana
mai sla/$= &ulnera/il$= "n raport cu factorii e9terni sau interni.
Desp$rirea de mam$ a copiilor la &(rste mici determin$ manifest$rile pe care le au=
de&in moroc$no.i= deprimai sau f$r$ c4ef de nimic= le dispare apetitul de 6oac$.
0stfel= dup$ mai multe decenii de e9periment$ri s<a a6uns la conclu!ia c$ cel mai
/ine preg$tit pentru &iaa de adult este copilul crescut de proprii p$rini= al$turi de frai .i
51
surori= "n acela.i mediu familial. An afara familiei= copilul este de regul$ nefericit=
descriminat .i incapa/il s$ se ata.e!e de alte persoane.

A%:% C#n(*in'($( pi2#$#&i*( r(,$(*"!"( !upr! *#pii$#r !u ?C#piii
in&uri !*!0@
O /i 4in +i!'! unui *#pi$ *u p0rin'i p$(*!'i
1Se tre!e.te dimineaa .i nimeni nu i<a preg$tit micul de6un= cu o m(n$ m$n(nc$ ce
e la "ndem(n$= cu cealalt$ ".i "ndeas$ "m g4io!dan c$rile .i caietele cu temele poate
nef$cute. 0lege din mald$rul de 4aine ce nimere.te .i pleac$ spre .coal$. Dac$ are c4ef=
a6unge .i la ore. Dac$ se "nt(lne.te pe drum cu 1ga.ca2 "n care a "n&$at s$ fume!e= am(n$
pe alt$dat$ mustr$rile profesorilor. ;ricum n<are cine s$<l laude dac$ ia not$ mare. Dup$
ce pierde toat$ !iua cu nimicuri am$gitoare= se<ntoarce acas$= "i minte pe cei cu care a
fost l$sat c$ n<are teme de f$cut= mai pierde ce&a &reme uit(ndu<se poate la tele&i!or= apoi
adoarme "ntre/(ndu<se c(nd o s$<l sune mama sau tata .i dac$ p$rinii lui se mai g(ndesc
la el.2
Doi din trei copii care au p$rinii plecai la munc$ "n str$in$tate resimt acut lipsa
dragostei acestora. #opiii respecti&i= spun psi4ologii .i sociologii= de!&olt$ personalit$i
de!armonice .i= "n consecin$= este posi/il ca= odat$ a6un.i la maturitate= s$ forme!e o
generaie de aduli cu pro/leme de integrare social$.
#opiii ai c$ror p$rini au plecat la munc$= "n str$in$tate= orfanii cu p$rini= r$m(n "n
gri6a unor mame sau= de ce nu= tai surogat.
#irca 1,N dintre ace.ti copii r$m(n singuri acas$. An cele mai fericite ca!uri=
primesc atenia unei rude= mai "ndep$rtate. 8or/im despre copii care "n&a$ de la -<: ani
s$ ai/$ gri6$ de ei .i= de ce nu= de fraii mai mici.
#irca 3,N dintre copiii ai c$ror p$rini pleac$ la munc$ "n str$in$tate sunt l$sai "n
gri6a /unicilor= care de multe ori nu reu.esc s$ suplineasc$ rolul unui p$rinte. Oi /unicii
recunosc c$ &remurile sunt altele...c$ nu mai cre.ti un copil ast$!i= a.a cum "l cre.teai "n
urm$ cu 2,<3, de ani. Sute de mii de copii au m$car un p$rinte plecat de acas$.
52
An urma acestei situaii de copii singuri acas$= enumer$m c(te&a efecte>
a@ pericolul este mai mare la copiii mici= a c$ror personalitate se formea!$ de la
"nceput di!armonicB
/@ muli dintre ei au tul/ur$ri de somn= de&in agresi&i= nu au "ncredere "n ei D din
cau!a lipsei modelului parentalB
c@ copiii din ciclul primar "ncep s$ mint$= s$ frec&ente!e grupuri stradale pentru c$
nu mai pot comunica /ine cu ceilali mem/rii ai familiei= "ncep s$ fie agresi&i .i la/ili
emoionalB
d@ ele&ii de gimna!iu= din cau!$ c$ r$m(n nesupra&eg4eai de p$rintele de care
o/i.nuiau s$ asculte= pot de&eni agresi& &er/al .i fi!ic= din cau!a frustr$rilor= a an9iet$ii
.i marginali!$rii care "ncep s$ se manifeste. 0ceste nereguli pot fi recuperate cu consiliere
serioas$B
e@ un copil din !ece c4iule.te de la .coal$ "n mod constant dup$ plecarea p$rinilor
la munc$ "n str$in$tate= iau note mici .i pot a6unge c4iar la a/andon .colar. E drept c$ o
parte din copiii celor plecai duc o &ia$ mai /un$ graie /anilor pe care "i trimit p$rinii.
Oi totu.i= spun psi4ologii= /anii nu in locul afeciuniiB
f@ pe termen lung= aceast$ generaie de copii lipsii de iu/irea p$rinilor .i de
armonia familiei poate de&eni una de aduli<pro/lem$. si4ologii nu e9clud posi/ilitatea
ca unii s$ de&in$ infractoriB
g@ agresi&itatea multor copii din generaia 1Singur acas$2= refu!ul lor de a accepta
c$ au pro/leme= durerea cau!at$ de lipsa p$rinilor "i transform$= la maturitate= "ntr<o
generaie de aduli neintegrai socialB
4@ copilul care cre.te f$r$ p$rini sau numai cu unul dintre ei &a de&eni un adult
care nu &a "nelege sensul c$s$toriei= nu &or a&ea "ncredere "n instituia c$s$toriei .i= "n
general= "n oameniB
i@ psi4ologii spun c$ adulii care au fost "n preadolescen$ 1singuri acas$2 &or
dori= "n general= meserii care s$ le aduc$ /ani rapid> fot/alist= fotomodel= c(nt$re=
dansatoare. #ei care au fost a/andonai de mici ".i doresc mai degra/$ meserii prin care
s$ "mpart$ dreptatea= cum ar fi cea de poliistB
6@ puini dintre cei plecai cu lunile la munc$ .tiu s$ aleag$ soluii pentru copiii
r$ma.i "n ar$. 7ipsa informaiilor este frapant$= adulii nea&(nd cuno.tin$ de e9istena
53
consultanilor= a organi!aiilor non<gu&ernamentale de la care ar putea primi c(te&a
sfaturi. Sunt copii care a6ung "n centre de plasament= pentru c$ p$rinii plecai la lucru
peste 4otare 1au uitat2 c$ au acas$ ni.te suflete care au ne&oie de ei.
'$surile care ar tre/ui luate la ni&el central= ar tre/ui s$ fie asigurarea unor &enituri
decente pentru familiile foarte s$race= acordarea de stimulente financiare sau "n natur$=
dar .i mai mare num$rul de asisteni sociali care s$ se ocupe de copiii r$ma.i aacas$ astfel
"nc(t efectele emigr$rii asupra lor s$ fie "n num$r c(t mai mic.
An Danemarca e9ist$ un asistent la fiecare 24, de locuitori. An Finlanda= raportul e
de 1 la 1.*. An +om(nia e relati& acela.i= dac$ num$r$m diplomele= "ns$ mai /ine de
6um$tate din a/sol&eni se orientea!$ c$tre alte posturi.
An +om(nia sunt inspectorate .colare .i organi!aii negu&ernamentale care se ocup$
de pre&enirea .i com/aterea traficului de persoane= de mic.orarea efectelor migraiei
asupra ele&ilor= de pre&enirea a/andonului .colar .i a delinc&enei printre ele&ii cu p$rini
plecai.
A%:%9 N(&$i<!r(! *#pii$#r
ro/lema copiilor care au r$mas acas$ "n supra&eg4erea altor persoane este cum
sunt educai .i "ngri6ii.
E9ist$ ca!uri "n care copilul l$sat "n gri6$ este negli6at din toate punctele de &edere.
5egli6area repre!int$ e.ecul constant "n a r$spunde ne&oilor fi!ice .i psi4ologice de
/a!$ ale copilului a&(nd efecte negati&e asupra de!&olt$rii copilului ?Tere!a Culai= p. -4<
-5@.
5egli6area mai este considerat$ de unii autori ca o form$ specific$ de a/u! .i este
definit$ ca fiind incapacitatea sau refu!ul adultului de a comunica adec&at cu copilul= de
a<i asigura ne&oile /iologice= emoionale= de de!&oltare fi!ic$ precum .i de limitare a
accesului la educaie ?1;rgani!aia Sal&ai #opiii2@.
5egli6area mai este definit$ ca repre!ent(nd condiiile "n care persoana responsa/il$
de "ngri6irea copilului= fie intenionat fie din neatenie= permite copilului s$ e9perimente!e
suferine care pot fi e&itate .i /sau nu reu.esc s$ asigure una sau mai multe condiii care
54
sunt eseniale pentru de!&oltarea capacit$ilor fi!ice= intelectuale .i emoionale ale unor
persoane ?#onstantin '$d$lina= 2,,4= p. 3)@ ?Tere!a Culai= p. -5@.
5egli6area pune "n pericol de!&oltarea normal$ a copilului= iar cele mai gra&e forme
de negli6are sunt>
< neasigurarea unei alimentaii adec&ate ne&oilor de de!&oltare ale copiluluiB
< negli6area cur$eniei .i a siguranei locuineiB
< negli6area supra&eg4erii copiluluiB
< negli6area st$rii de s$n$tate a copiluluiB
< negli6area educaiei .colare= insuficienta supra&eg4ere .i a/andonul copiluluiB
< pri&area copilului de afeciune .i comunicare ?#onstantin '.B Tere!a Culai= p.
-5@.
0utoarea #armen #iofu este de p$rere c$ negli6area copilului este fa&ori!at$ de
urm$toarele "mpre6ur$ri>
< atitudini parentale pertur/ateB
< particularit$e nefa&ora/ile ale copiluluiB
< situaii ne&rotigene sau stresanteB
< /oala afecti&$ a "ngri6itoruluiB
< comple9ele de inferioritate ale "ngri6itoruluiB
< frustrarea .i an9ietatea acestora.
5egli6area fi!ic$ este cu at(t mai gra&$ cu c(t copilul este de &(rst$ mai mic$ .i
deci mai dependent de "ngri6irea adultului.
5egli6area emoional$ constituie un alt aspect al negli6$rii copilului de c$tre
persoana de "ngri6ire= indiferent de statutul acesteia> rud$= p$rinte= &ecin= prieten.
0ceasta const$ "n lipsa unor interaciuni normale de "ngri6ire a copilului= cu gra&e
consecine pentru de!&oltarea afecti&$ .i cogniti&$ a copilului.
5egli6area emoional$ ".i manifest$ consecinele foarte precoce= "nc$ din primul an
de &ia$ ?Tere!a Culai= p. -5<--@.
A%:%2% Lip! *#n"r#$u$ui p!r(n"!$ 8i *#-p#r"!-(n"u$ 4(+i!n"
55
An aceast$ categorie se includ copiii .i adolescenii ai c$ror p$rini sunt plecai la
munc$ "n str$in$tate= ei r$m(n(nd "n gri6a altor persoane.
#u pri&ire la delinc&en$= un loc important "l dein minorii .i adolescenii care sunt
lipsii de siguran$= armonie .i sta/ilitatea unei familii.
Se o/ser&$ cum lipsa p$rinilor= a autorit$ilor= a supra&eg4erii .i afeciunii &enite
de la ace.tia= influenea!$ de!&oltarea psi4o<social$ a copilului.
5e&oile de /a!$ ale copilului r$m(n "ntr<un anume mod ne"mplinite ori sunt
"nlocuite cu o cantitate de /ani sau daruri materiale pe care le trimit p$rinii adesea din
str$in$tate.
Efectele se o/ser&$ "n r(ndul copiilor .i adolescenilor prin acte delinc&ente>
a/andon .colar= furt= comportament de grup sau de /and$= inadaptare .colar$= tul/ur$ri
de conduit$.
0/andonul .colar. #ei mai muli dintre copiii ai c$ror p$rini sunt plecai .i care au
r$mas "n gri6a altor persoane a6ung s$ a/andone!e .coala sau s$ intre "n antura6e
periculoase.
0/andonul .colar repre!int$ o form$ definiti&$ de de&ian$ .colar$. El presupune
renunarea la sistemul educati& indiferent de ni&elul la care s<a a6uns. ; alt$ cau!$ care se
mai adaug$ la a/andonul .colar este lipsa de supra&eg4ere .i autoritate parental$
pro&ocat$ de fenomenul migraiei e9terne.
An esen$ de&iana define.te orice tip de comportament care se opune oric$rui tip
de comportament con&enional acceptat.
Din aceast$ perspecti&$= de&iana cuprinde infraciunile= delictele= a/aterile .i
de&ierile.
An aceea.i m$sur$= de&iani sunt acei indi&i!i care refu!$ s$ tr$iasc$ "n
conformitate cu regulile impuse pe care le respect$ ma6oritatea dintre noi. Ei sunt
delinc&eni= &ioleni= consumatori de droguri= sau oameni ai str$!ii care nu se potri&esc cu
ma6oritatea oamenilor care au definit drept standarde normale de accepta/ilitate ?Liddens
0.= 2,,)@ ?Tere!a Culai= p. --<-:@.
Teoriile care pri&esc mediul pornesc de la faptul c$ de&iana nu este stare a
personalit$ii= ci o conduit$ care se "n&a$ "n contact cu semenii.
5-
A%:%A% D($in*+(n'! <u+(ni$0
#u&(ntul delinc&en$ are origine etimologic$ latin$ &enind de la delinWuere G a fi de
&in$= a gre.i.
Dac$ se mai adaug$ latinescul 6u&enis ?t(n$r@ atunci delinc&ena 6u&enil$ repre!int$
ansam/lul a/aterilor .i "nc$lc$rilor de norme sociale sancionate penal s$&(r.ite de un
minor p(n$ "n 1* ani.
#au!ele delinc&enei 6u&enile sunt di&erse= dintre ele ar putea fi lipsa de
supra&eg4ere .i pri&area afecti&$= p(n$ la cau!e de natur$ indi&idual$= /iologic$.
Ele e9ercit$ o influen$ deose/it$ asupra minorului care nu dispune "nc$ de
mecanisme specifice de filtrare .i e&aluare a tuturor influenelor e9terioare.
Dup$ 8asile reda= factorii care predispun la comportament antisocial sunt de dou$
tipuri> interni .i e9terni.
Factorii interni in de potenialit$ile .i structura neuro<psi4ic$ a copilului .i
t(n$rului= de unele particularit$i ale personalit$ii "n formare. 0ce.tia s<au format su/
influena factorilor e9terni ?de mediu= familiali@.
Factorii e9terni sunt factori socio<culturali= economici= socio<afecti&i .i educaionali
din cadrul micro/macrogrupurilor umane "n care tre/uie s$ se integre!e copilul .i t(n$rul
"ncep(nd cu familia pentru formarea pentru formarea personalit$ii acestora ?reda 8.=
1)*1@ ?Tere!a Culai= p. :1@.
#ele mai frec&ente e9plicaii cau!ale ale comportamentului delinc&ent la copii se
centrea!$ "n 6urul factorului economic .i al celui educaional> familia .i .coala.
Dup$ unii cercet$tori= cau!ele delinc&enei 6u&enile legate de familie ar fi>
< un sla/ control e9ercitat asupra copiluluiB
< lipsa de comunicare .i coe!iune familial$B
< afeciunea mamei .i disciplina impus$ de tat$B
< modele educaionale neadec&ateB
< familii "n deri&$ ?consum de alcool= droguri= &iolen$= separare@B
< a/andonul familial.
%n alt autor= 0l/ert ;gien= "mparte cau!ele "n trei categorii .i anume>
< cau!e indi&idualeB
5:
< cau!e care in de mediuB
< cau!e de natur$ social$ care includ marile instituii sociale ce contri/uie la
sociali!area .i integrarea t(n$rului .i la asigurarea ordinii sociale> media= familia= .coala=
/iserica .i alte instituii ale statului cu o influen$ 4ot$r(toare asupra minorului ?;gien 0.=
2,,2@ ?Tere!a Culai= p. :2@.
Toate aceste instituii au urm$toarele atri/uii fa$ de educaia .i formarea minorilor
sau tinerilor lipsii sau nu de ocrotirea p$rinteasc$= .i anume>
!7 !4-ini"r!'i! pu6$i*0 $#*!$0 D este responsa/il$ de ser&iciile de educaie
.i s$n$tateB deine un /uget constituit din contri/uiile mem/rilor comunit$ii care "i
ofer$ o posi/ilitate mai mare de soluionare a pro/lemelor localeB cunoa.te cel mai /ine
oamenii .i e&enimentele din comunitateB
67 6i(ri*! este unul dintre cei mai importani su/ieci comunitari. e
contri/uia acesteia se mi!ea!$ din urm$toarele considerente> este un punct de reper "n
educaia moral$ .i comunitar$ a copilului .i se implic$ acti& "n sensi/ili!area populaiei
referitor la relaiile p$rinte<copil= promo&area unor comportamente morale at(t pentru
p$rini= c(t .i pentru copiiB
*7 a&(nd ca o/iecti& cre.terea unor generaii s$n$toase= se impune sta/ilirea
unei cola/or$ri dintre administraia pu/lic$ local$= instituiile .colare .i in"i"u'i!
-(4i*!$0 pentru a identifica copiii r$ma.i f$r$ supra&eg4ere ce necesit$ asisten$
medical$B
47 "n de!&oltarea programelor de educaie pre&enti&$ .i culti&area
comportamentelor pro<sociale= este necesar$ participarea p#$i'i(i> a&(nd ca grup int$
copiii din familii de!integrate "n &ederea inform$rii corecte asupra consecinelor
comportamentului anti<social. An ca!ul "n care copiii din aceast$ categorie sunt antrenai
"n aciuni antisociale se impune implicarea tuturor actorilor comunitari "ntru ela/orarea
unui program de rea/ilitare .i reintegrare "n familia l$rgit$= instituiile .colare. 0nali!a
datelor referitoare la delinc&ena 6u&enil$ rele&$ faptul c$ "n ultimii ani situaia la
capitolul infraciuni comise de c$tre minori este influenat$ de condiiile "n care cresc .i
sunt educai copiii. E regreta/il faptul c$ s<au produs sc4im/$ri at(t "n structura c(t .i "n
modul de e9ercitare a rolului educati& de c$tre familie .i instituiile comunitareB
5*
(7 cercetarea R(p(*"!r(! 4r(p"uri$#r -in#ri$#r .n $#*uri$( 4( 4("(n'i(
efectuat$ de Institutul de +eforme enale "ncearc$ s$ determine structura familiilor celor
2-2 de minori delinc&eni inter&ie&ai. Din num$rul total de minori care au s$&(r.it
infraciuni= 1*N pro&in din familii de!integrate cu unul sau am/ii p$rini plecai peste
4otare. #opiii din familii de!integrate simt ne&oia s$ fie recunoscui= acceptai .i stimulai
at(t de c$tre cei de o &(rst$ cu ei= c(t .i de aduli= afilierea la un grup repre!ent(nd o
posi/ilitate sigur$ de a<.i manifesta .i reali!a dorinele .i aspiraiile. rin contactul cu
respecti&ele grupuri= t(n$rul ".i de!&olt$ capacit$ile .i aptitudinile= asimil(nd .i
interiori!(nd o serie de &alori .i norme specifice grupului= care nu "ntotdeauna sunt "n
concordan$ cu &alorile .i normele sociale. 7ipsa p$rinilor .i a controlului din partea lor=
modul de petrecere a timpului li/er este un teren fertil pentru infracionalitatea "n r(ndul
tinerilor.
Fenomenul infracionalit$ii 6u&enile implic$ o serie de pro/leme comple9e la ni&el
indi&idual= familial .i comunitar. 0 contri/ui la efortul educati& "n formarea unei generaii
s$n$toase este o responsa/ilitate pe care tre/uie s$ .i<o asume ace.ti factori.
An principiu= nu e9ist$ copii &ino&ai= ci copii .i adolesceni &ictime ale mediului lor=
care tre/uie ocrotii= reeducai .i reintegrai de .i "n comunitate.
?JJJ.monitorulneamt.ro@
%n control parental lipsit de autoritate e9acer/ea!$ la copil tendine de agresi&itate
cu cele dou$ tipuri de manifest$ri ma6ore>
< cri!ele de m(nieB
< negati&ismul.
%n astfel de control "l "nt(lnim fie "n ca!ul unor p$rini indulgeni= fie "n ca!ul "n
care atunci c(nd lipsesc p$rinii.
Cri/($( 4( -Bni( sunt tul/ur$ri de comportament= ap$rute ca urmare a conflictului
dintre personalitatea copilului "n plin$ afirmare .i atitudinea permisi&$ a "ngri6itorilor.
N(&!"i+i-u$ se "nscrie "n acela.i timp de manifest$ri .i "n ca!ul pre.colarului= este
str(ns legat de sindromul acut de separe a p$rinilor de copii. An afar$ de aceasta= el
e9prim$ dominare parental$ ineficient$= permisi&itate e9cesi&$= lips$ de autoritate din
partea p$rinilor .i persoanelor de "ngri6ire ?#iofu #armen= 1)*)= p. 1*,<1*1@ ?Tere!a
Culai= p. :2@
5)
A%E% E,(*"($( 4ir(*"( 8i in4ir(*"( !$( p$(*0rii p0rin'i$#r .n "r0in0"!"(
!upr! r(/u$"!"($#r 8*#$!r(
'igraia p$rinilor nu acionea!$ "ntotdeauna direct asupra copiilor= ci indirect prin
producerea unor efecte care conduc la disoluia familiei. ; categorie de copii care sunt
cei mai e9pu.i riscurilor de di&erse forme sunt cei care pro&in din familii destr$mate .i "n
special atunci c(nd mama este cea care pleac$ la munc$ "n str$in$tate "n aceste situaii
este cel mai pro/a/il ca s$ se produc$ a/andonul copiilor s$i e9punerea acestora la
a/u!uri din partea adulilor "n gri6a c$rora r$m(n.
; consecin$ direct$ a migraiei p$rinilor este cea a pri&$rii copilului de
afecti&itatea parental$ .i de supra&eg4erea necesar$ de!&olt$rii normale a acestuia. An
condiiile plec$rii p$rinilor pe perioade mai lungi .i a r$m(nerii copiilor "n gri6a unor
persoane care nu au capacitatea .i/sau competena de a oferi spri6inul emoional .i
educati& aceste dou$ consecine pot produce la r(ndul lor efecte negati&e "n ceea ce
pri&e.te s$n$tatea .i de!&oltarea psi4ic$ a copilului= implicarea "n acti&it$i .colare .i
re!ultatele acestora= angrenarea lor "n comportamente de&iante sau neconcordante cu
&(rsta copiilor .i supunerea la e9ploatare sau a/u!uri de alt$ natur$.
Efectele negati&e identificate prin aceast$ cercetare .i pre!entate "n aceast$ lucrare
sunt pro/a/il asem$n$toare ai cele "nt(lnite "n general "n ca!ul copiilor care pro&in din
familii di!ol&ate fie prin di&or= fie prin decesul unuia dintre p$rini= astfel "nc(t copiii cu
p$rini plecai "n str$in$tate sunt o categorie suplimentar$ e9pus$ unor riscuri. 0tenia
comunit$ilor prin intermediul "n special al .colii= dar .i al instituiilor de protecie a
drepturilor copilului= tre/uie s$ se concentre!e asupra acestor categorii de copii "n aceea.i
m$sur$ ca .i asupra copiilor pro&enii din familii foarte s$race= destr$mate sau "n care
p$rinii pur .i simplu nu<.i e9ercit$ rolurile pe care le presupune statutul de p$rinte.
-,
23eviana colar2
5oiunea de de&ian$ .colar$ este sla/ preci!at$ "n literatura de specialitate. An
practic$= e9ist$ o serie de noiuni care se suprapun sau "ncearc$ s$ se "nlocuiasc$ de&iana
.colar$> indisciplin$= re!isten$ .colar$= inadaptare .colar$= tul/ur$ri de conduit$ .i de
caracter= delinc&en$ .colar$.
Sunt o serie de conduite constante legate de ade&erina .colar$= a/senteismul=
re!ultatele .colare sla/e= lim/a6 o/scen= de!interes .i lips$ de respect fa$ de autoritatea
.colar$.
-teva forma de manifestare ale devianei colare4
< fuga de la .coal$ repre!int$ o conduit$ de tip e&a!ionist a&(nd o moti&aie
precis$ .i put(nd inter&eni "n situaii tipice. #au!ele ce determin$ fuga de la .coal$ apar
ca manifestare a fo/iei .colare= o influen$ mare o au caracteristicile mediului familialB
< a/senteismul .colar= este o consecin$ a unor pro/leme sociale. oate fi
pro&ocat de p$rini= un mediu care induce "n primul r(nd o &aria/il$ cultural$. An cadrul
familiei se amintesc factori etiologici> p$rini care nu controlea!$ .i nu reacionea!$ la
a/senele copiilor= p$rini care controlea!$ .i nu reacionea!$ la a/senele copiilor= p$rini
care sunt /olna&i cronic= dependeni de alcool sau droguri= p$rini 4iperan9io.i sau
imaturi care in copilul acas$ pentru a<l prote6a sau p$rini care lipsesc complet de acas$
.i c4iar nu au cum s$ in$ e&idena copilului dac$ merge la .coal$ sau nu pentru c$ sunt
plecai din ar$.
A%E%9 E,(*"($( -i&r!'i(i .n (4u*!'i(
0ceste efecte pot fi considerate mai degra/$ consecine indirecte ale plec$rii
p$rinilor in str$in$tate. 0tunci c(nd apar ele sunt produse de lipsa de supra&eg4ere din
partea familiei .i pe fondul pri&$rii de afecti&itate parental$.
-1
An afar$ de rolul s$u tradiional= .coala este un element important "n oferirea de
ser&icii sociale ele&ilor= c4iar dac$ de multe ori acest lucru se "nt(mpl$ mai mult tacit
dec(t e9plicit. +olul .colii este cu at(t mai rele&ant "n ca!ul celor ai c$ror p$rini ?unul
sau am(ndoi@ sunt plecai "n str$in$tate. De aceea este important s$ anali!$m cum
relaionea!$ cu .coala copiii r$ma.i acas$ .i o/iecti&ul anali!ei cuprins$ "n aceast$
seciune este s$ identific$m potenialele pro/leme "n domeniul educaiei ce apar ca
urmare a plec$rii p$rinilor "n str$in$tate.
arial= succesul .colar este influenat de resursele familiei copilului ?financiare=
educaionale= timp li/er= atenie .i a6utor acordat copilului pentru munca .colar$= spri6in
afecti&= supra&eg4ere@.
lecarea unui p$rinte sau a am(ndurora "n str$in$tate pentru o perioad$ mai lung$
de timp poate determina apariia unor pro/leme "n performana .colar$ "n m$sura "n care
funciile "ndeplinite de p$rini nu sunt preluate de altcine&a ?p$rintele r$mas singur=
familia e9tins$= persoana sau familia "n gri6a c$ruia a r$mas copilul@. e astfel= este
posi/il ca efectele negati&e ale plec$rii unui p$rinte "n str$in$tate s$ poat$ fi diminuate
prin aciunea altor factori inclu!(nd efectele po!iti&e ale plec$rii cum ar fi cre.terea
ni&elului de trai= posi/ilitatea mai ridicat$ pentru copil de a c$l$tori "n afara $rii .i
contactul cu o alt$ cultur$. lecarea p$rinilor "n str$in$tate este asociat$ cu un u.or
impact negati& asupra re!ultatelor .colare. An plus= familiile cu p$rini plecai sunt
caracteri!ate .i de alte tr$s$turi ?educaie .i ocupaie parental$ sc$!ut$= comunicare cu
p$rinii mai proast$@ care pot aciona negati& asupra performanelor .colare. 0ce.ti factori
nu afectea!$ doar performanele .colare ale copiilor din familii cu p$rini emigrani= ci
toi copiii= indiferent de structura familiei din care pro&in.
An aceste codiii se ridic$ "ntre/area dac$ plecarea p$rinilor are un efect negati&
direct asupra performanelor .colare ?efectul sau cel puin o parte din efect se datorea!$
e9clusi& plec$rii unuia sau am/ilor p$rini .i nu se datorea!$ altor caracteristici ale
familiei sau copilului@ sau efectul negati& este doar indirect ?se datorea!$ "n totalitate
ni&elurilor mai sc$!ute de educaie .i prestigiu ocupaional al familiei= comunic$rii mai
proaste cu familia= etc@. entru a r$spunde la aceast$ "ntre/are= am estimat efectul plec$rii
"n str$in$tate a unuia sau am/ilor p$rini asupra mediei generale a copilului mai "nt(i f$r$
a lua "n calcul nici o alt$ tr$s$tur$ a familiei .i apoi in(nd cont de caracteristici ale
-2
familiei care pot contri/ui la sc$derea re!ultatelor .colare "n orice situaie ?pentru orice
copil= indiferent de structura familiei din care pro&ine@.
Deci= familia poate a&ea influene asupra re!ultatelor copiluluiB dar nu numai "n
conte9tul emigr$rii= ci .i "n alte modalit$i.
An plus= structura familiei poate a&ea influene asupra re!ultatelor .colare ale
copiilor. E9periena morii unui p$rinte= a di&orului sau separ$rii "n familie pol a&ea
consecine pentru /un$starea psi4ologic$ at(t a copilului c(t .i a p$rintelui "n gri6a c$ruia
r$m(ne copilul= afect(nd negati& performanele .colare. An mod similar= calitatea relaiilor
"n familie ?c(t de /ine se "neleg p$rinii .i c(t de /ine comunic$ copilul cu p$rinii@ poate
contri/ui la crearea unui mediu sta/il .i nestresant pe fondul c$ruia copiii sunt mai
"nclinai .i mai interesai s$<.i "m/un$t$easc$ performanele .colare. De asemenea=
num$rul mare de copii "n familie este nu numai un indicator al dilu$rii resurselor ?at(t
materiale c(t .i de atenie acordat$ copilului@ dar .i un indicator al unui statut
socioeconomic mai sc$!ut= asociat "n general cu re!ultate .colare mai sc$!ute. #opiii din
familii destr$mate .i din familii cu num$r mare de copii sunt de asemenea e9pu.i unui
risc mai mare de comportamente<pro/lem$ .i comportamente delinc&ente= parial .i
datorit$ gradului mai sc$!ut de supra&eg4ere. 0ceste comportamente pot afecta negati&
performanele .colare.
0titudinea copilului fa$ de .coal$ ?pl$cerea cu care merge la .coal$ .i importana
asociat$ .colii "n general .i notelor /une "n special@ poate contri/ui la moti&aia copilului
de a a&ea performane .colare /une. %n alt factor important care poate fi influenat de
caracteristicile familiei= dar este "n final o tr$s$tur$ a copilului este legat de deprinderile
de munc$ .colar$ < dac$ ele&ul are un program regulat de studiu atunci c(nd st$ acas$=
dac$ ".i face temele .i c(t timp aloc$ pentru teme .i studiu .colar= .i con.tiincio!itate.
0ceste tr$s$turi pot fi e9trem de importante pentru succesul "n .coal$ < nu numai pentru
c$ ele contri/uie la de!&oltarea cogniti&$ a copilului dar .i pentru c$ acestea sunt tr$s$turi
pe care profesorii le recunosc cu u.urin$= le aprecia!$ po!iti& .i drept urmare le
r$spl$tesc cu note /une.
-3
C!pi"#$u$ IV% C#n*$u/ii% S#$u'ii
C%9% C#n*$u/ii
%%% 4in *!u/! (+#$u'i(i 4(-#&r!,i*( ! R#-Bni(i
An pre!ent= pro/lema declinului demografic al +om(niei se afl$ pe agenda pu/lic$.
#artea 8erde a opulaiei= ela/orat$ de #omisia 5aional$ pentru opulaie .i De!&oltare
"n cooperare cu Fondul ;5% pentru opulaie atrage atenia asupra gra&it$ii pro/lemei.
5u este &or/a doar de pierderea numeric$ datorat$ migraiei ?care poate fi doar estimat$
.i despre care nu se poate spune cu siguran$ "n ce m$sur$ este definiti&$@= ci .i despre
sporul natural negati& "nregistrat "n +om(nia "ncep(nd cu anul 1))2. Sc$derea ratei
fertilit$ii are ca efect nu doar sc$derea numeric$ a populaiei= ci .i modificarea structurii
pe &(rste a acesteia. Am/$tr(nirea populaiei +om(niei atrage dup$ sine pro/leme
economice .i sociale importante= dintre care poate cea mai important$ este de!ec4ili/rul
"ntre num$rul celor care &or contri/ui la sistemul de pensii .i la cel sanitar= pe de o parte=
.i cei care &or /eneficia de ele= pe de alt$ parte.
Dac$ migraia se permanenti!ea!$= ea risc$ s$ sporeasc$ declinul populaiei.
Important este de reinut faptul c$ nu este &or/a despre o sc$dere a populaiei pur Bi
simplu= ci pe anumite categorii de &(rst$= accentu(nd procesul de "m/$tr(nire a
populaiei. ri&ind Lrafic 5, putem o/ser&a c$ cea mai "nsemnat$ parte a migranilor "n
Spania ?.i nu e9ist$ moti&e pentru care s$ credem c$ lucrurile nu stau "n mod similar .i An
acela.i timp= o/ser&$m c$ apro9imati& 3:N dintre migrani se afl$ "n inter&alul de &(rst$
cu fertilitatea cea mai mare ?2,<2) ani@. #ompar(nd aceste date cu proporia de 1-N pe
care o deine aceast$ categorie "n +om(nia= putem "nelege c$ ne afl$m "n faa unei
pro/leme reale. roporia copiilor este "ntr<ade&$r "nc$ mic$ "n r(ndul migranilor fa$ de
populaia +om(niei= "ns$ ne putem a.tepta la o cre.tere a ei fie prin re"ntregirea familiilor=
-4
fie prin na.terea de copii "n Spania. An anul 2,,5= "n Spania s<au n$scut -.),3 de copii din
mame rom(nce= dintre care 5.252 a&eau am/ii p$rini rom(ni. Lrafic - arat$ e&oluia
num$rului de copii n$scui din mame rom(nce "n Spania.
#4iar dac$ ace.ti copii sunt cet$eni rom(ni= ei au .anse mari s$ de&in$ cet$eni
spanioli .i s$ se integre!e "n societatea spaniol$ mai u.or c4iar dec(t "n cea rom(n$.
ierderea demografic$ re!ultat$ este cu at(t mai gra&$ cu c(t &ine pe fondul unei situaii
de cri!$ de6a e9istente.
Lrafic 5. Structura pe &(rste a populaiei migranilor rom(ni "n Spania comparat$ cu
cea a populaiei +om(niei. Datele repre!int$ procente din populaia migranilor= respecti&
a +om(niei ?date 'T0S .i I5SSE pentru anul 2,,5@
X 'igrani "n Spania
Y opulaia +om(niei
-5
%%% 4in *!u/! -i&r!'i(i 4( r(+(nir(
entru migraia rom(nilor "n Spania "ncep de6a s$ se pun$ pro/leme care in de
maturi!area unui flu9. 'igraia de re&enire este un tip de migraie care merit$ discutat
din perspecti&a unei sec&ene &iitoare= mai lungi= de timp.
An +om(nia se discut$ "n ultima &reme= ca .i "n ca!ul celorlalte $ri nou intrate "n
%E= despre ne&oia de for$ de munc$ pe piaa intern$= "n mod particular "n anumite
sectoare economice. %na dintre soluiile= deocamdat$ mai degra/$ a.teptat$ a se reali!a
de la sine= este migraia de re&enire a rom(nilor care muncesc "n str$in$tate. 0&anta6ele
sale= strict din punct de &edere al pieei forei de munc$ "n raport cu alte soluii de
migraie posi/ile= sunt destul de e&idente. ro/a/ilitatea ca acest tip de deplasare s$ se
de!&olte= mai ales "n &iitor= este .i ea o c4estiune e&ident$. Intrarea +om(niei "n %niunea
European$ .i "ntreaga concepie legat$ de circulaia forei de munc$ ?"n ciuda restriciilor
temporare@ "n spaiul european &or fa&ori!a pro/a/il procesul. "ntre/area este dac$ "n
categoria celor care re&in/&or re&eni discut$m despre familii= .i mai ales= familii cu copii3
Sau dac$= dintr<o perspecti&$ de timp mai lung$= discut$m despre indi&i!i n$scui .i
crescui "n Spania3 #e fel de copii sau tineri &or re&eni3 ; categorie de cet$eni /iling&i
care s<ar putea integra "n am/ele societ$i ?rom(n$ .i spaniol$@ f$r$ pro/leme sau mai
degra/$ o generaie de cet$eni europeni= rom(ni sau spanioli= de lim/$ spaniol$/e&entual
1romaniol$Z= care ".i &a c$uta identitatea "ntre dou$ spaii f$r$ s$ aparin$ nici unuia3
ro/lemele pe care am "ncercat s$ le semnal$m discut(nd despre 1ce fac copiii rom(ni "n
SpaniaZ= pornind de la cele de "n&$are corect$ a lim/ii rom(ne= par s$ sugere!e c$ prima
&ariant$= cea a migranilor li/eri de constr(ngeri culturale nu este tocmai cea plau!i/il$=
cel puin pentru o /un$ parte a actualilor copii implicai "n migraie.
--
-> E&oluia num$rului de copii n$scui pe teritoriu spaniol din mame rom(nce
2,,, 2,,1 2,,2 2,,3 2,,4 2,,5
%%% 4in *!u/! *ir*u$!'i(i *#pii$#r F.n *!r( un" i-p$i*!'i 8i *#piii7
Dac$ am "ncercat s$ demonstr$m c$ circulaia adulilor pentru munc$ nu este tipul
de deplasare care s$ atrag$ copiii "n migraie= totu.i nu putem s$ pierdem din &edere c$
e9ist$ ca!uri "n care discut$m despre un alt fel de circulaie= cea a copiilor. 5u putem face
nici un fel de consideraie asupra dimensiunii unui asemenea fenomen. Totu.i= el e9ist$.
E9ist$ re"ntregiri temporare> fie p$rinii nu pot susine "ntreaga familie "n Spania= fie
copiii nu reu.esc s$ se adapte!e. erioada de pro/$ poate conduce la un e.ec soldat cu
re"ntoarcerea copiilor "n ar$ .i reluarea procesului "ntr<un moment ulterior. 5u ar fi firesc
s$ ne "ntre/$m ce se "nt(mpl$ cu copiii "n aceste ca!uri3 lim/ai "ntre dou$ lumi au
realmente .anse de a se adapta "ntr<una dintre ele3 #(t .i dup$ ce principii se &a definiti&a
procesul educaional "n ca!ul acestor copii3 entru ce societate &or fi ei preg$tii3
-:
An mod parado9al= "ntre/area de la care am pornit= 1ai cui sunt copiii3Z= nu are
pro/a/il un r$spuns clar acum. #opiii sunt rom(ni prin na.tere dar= cu siguran$= muli
dintre ei= spanioli prin adopie. 7umea "n care tr$iesc le d$= celor mai muli dintre ei=
dreptul de a alege dac$ &or de&eni ca aduli cet$eni rom(ni sau spanioli. #onclu!ia care
ne interesea!$ este c$ li/ertatea lor de alegere tre/uie a6utat$ pentru a de&eni una f$r$
consecine negati&e. Indiferent de opiune= copiii rom(ni au ne&oie de propria lor lim/$=
de propria lor cultur$ a.a cum au ne&oie de integrare "n lumea spaniol$ "n care= pentru
moment= tr$iesc.
Important este s$ con.tienti!$m c$ migraia rom(nilor= "n formele specifice "n care
s<a de!&oltat a permis apariia copiilor "n migraie .i= mai mult dec(t at(t= "n mod
pro/a/il= fenomenul &a cunoa.te o cre.tere "n &iitorul apropiat. #onsecinele deplas$rii
sau apariiei acestor copii sunt pentru moment puin &i!i/ile. Totu.i= "ntr<un &iitor mai
"ndep$rtat= cel puin din perspecti&a unei situaii demografice caracteri!at$ ca una 1de
cri!$Z= din perspecti&a unei pro/a/ile migraii de re&enire a rom(nilor sau din perspecti&a
circulaiei "ntre cele dou$ spaii= de origine .i destinaie= migraia copiilor merit$ atenie.
reocuparea recent$ pentru situaia copiilor rom(ni din str$in$tate ?#aseta 1@= poate
fi considerat$ un "nceput "n seria unui efort care are ne&oie de susinere pe termen lung.
Educaia p$rinilor se reg$se.te .i ea printre factorii importani care influenea!$
re!ultatele .colare.
Lradul de supra&eg4ere se reg$se.te printre predictorii mai importani ai
re!ultatelor .colare < pro/a/il pentru c$ este un factor important care determin$
comportamente responsa/ile ale copiilor .i descura6ea!$ comportamentele delinc&ente
dar .i pentru c$ un grad "nalt de supra&eg4ere denot$ interesul familiei fa$ de copil .i
succesul p$rinilor sau familiei "n impunerea regulilor "n relaiile lor cu copiii.
0nali!ele pre!entate au ar$tat c$ plecarea a cel puin unuia dintre p$rini "n
str$in$tate este "ntr<ade&$r asociat$ cu re!ultate .colare ale copiilor r$ma.i acas$ ce&a mai
sla/e dec(t ale copiilor f$r$ p$rini emigrani= "ns$ aceast$ performan$ .colar$ mai sla/$
se datorea!$ aproape "n totalitate statutului socio<profesional "n medie mai sc$!ut al
-*
acestor familii ?ni&eluri medii de educaie parental$ .i prestigiu ocupaional parental mai
sc$!ute@ .i structurii acestor familii ?tind s$ fie "n proporie mai mare familii "n care
p$rini sunt separai= di&orai sau &$du&i@. 0ceasta nu "nseamn$ c$ ele&ii din familiile cu
p$rini emigrani nu repre!int$ un grup cu risc mai mare de insucces .colar= ci pur .i
simplu c$ riscul de a a&ea re!ultate .colare mai sla/e este apro9imati& acela.i ca .i "n
ca!ul copiilor care pro&in din familii destr$mate .i cu statut socio<profesional sc$!ut dar
"n care nici unul dintre p$rini nu este emigrant@ .'ai mult dec(t at(t= lipsa am/ilor p$rini
are un efect negati& asupra re!ultatelor .colare independent de orice alte influene luate "n
calcul aici ?care includ= pe l(ng$ profilul socio<demografic al familiei= .i relaii de
comunicare "n familie= atitudinea copilului fa$ de .coal$= grad de supra&eg4ere .i
delinc&en$= .i deprinderi de munc$ .colar$ ale copilului@. 0cest re!ultat sugerea!$ c$
dintre doi copii care pro&in din medii identice din aceste puncte de &edere= cel care are
am/ii p$rini plecai "n str$in$tate &a a&ea re!ultate .colare mai sla/e.
; conclu!ie "ncura6atoare este aceea c$ factorii care determin$ succesul .colar
operea!$ "n apro9imati& acela.i mod .i cu intensit$i similare at(t "n grupul de copii f$r$
p$rini plecai "n str$in$tate= c(t .i "n grupurile de copii cu p$rini emigrani. E9ist$ o
e9cepie important$ "n ca!ul copiilor cu cel puin un p$rinte plecat "n str$in$tate> de.i
plecarea unui p$rinte tinde s$ sporeasc$ dotarea material$ a gospod$riei= efectul acestei
dot$ri materiale asupra re!ultatelor .colare nu este la fel de mare ca cel din grupul de
copii f$r$ p$rini emigrani.
An urma anali!elor efectuate= s<a a6uns la urm$toarele puncte de &edere>
[ #opii ai c$ror p$rini sunt plecai la munc$ "n str$in$tate au= din punct de &edere al
procesului de educaie= un profil asem$n$tor cu cei ce tr$iesc "n familii monoparentale ca
urmare a desp$ririi p$rinilor sau a decesului dintre ei. 0cest lucru arat$ c$= de.i
plecarea la munc$ este temporar$= efectele asupra copiilor pot fi similare cu cele ale
unei desp$riri pe termen lung sau definiti&e.
[ An ca!ul copiilor ai c$ror p$rini se afl$ plecai la munc$ "n str$in$tate= cre.te
riscul de a se "nregistra situaii ce pot conduce la pro/leme legate de procesul de educaie>
copii care &in cu mai mic$ pl$cere la .coal$= au re!ultate mai sla/e= acumulea!$ mai
multe a/sene= au mai des nota sc$!ut$ la purtare .i corigene. Strict statistic num$rul
-)
celor ce a6ung "n astfel de situaii nu este at(t de mare "nc(t s$ &or/im de un fenomen la
scar$ naional$= dar este clar c$ sunt necesare m$suri care s$ pre"nt(mpine acest risc.
[ lecarea unuia dintre p$rini la munc$ "n str$in$tate are o influen$ po!iti&$ asupra
perspecti&elor concrete ale copiilor .i ei cred "n mai mare m$sur$ c$ dup$ terminarea
clasei a opta &or continua studiile .i mai ales c$ acestea &or fi la liceu. #el mai pro/a/il
acest lucru se datorea!$ cre.terii &eniturilor .i contactului cu alte modele culturale= ceea
ce conduce la o &alori!are mai mare a educaiei. 7a ni&elul dorinelor= constat$m "ns$ c$
unii dintre ele&i ar &rea mai degra/$ s$ se al$ture p$rinilor "n str$in$tate.#ei mai e9pu.i
riscului de a "ntrerupe studiile "n fa&oarea p$r$sirii arii sunt /$ieii.
[ Tentaia plec$rii "n str$in$tate= mai ales dac$ acolo se afl$ de6a un p$rinte sau
m$car o rud$= induce un risc de "ntrerupere a studiilor dup$ "nc4eierea ciclului gimna!ial=
risc la care sunt e9pu.i mai ales /$ieii cu re!ultate mai sla/e la "n&$$tur$= pro&enind din
familii cu &enituri mai mici .i capital educaional mai puin= locuind "n principal "n !ona
rural$= "n ora.e mici sau ora.e foarte mari.
An ce m$sur$ a/sena temporar$ a unuia sau am/ilor p$rini determin$ o diminuare a
controlului asupra copiilor .i fa&ori!ea!$ apariia unor comportamente de&iante la copii3
; iau copiii pe c$i gre.ite "n timpul "n care p$rinii lucrea!$ "n str$in$tate3
0/sena p$rinilor nu "nseamn$ neap$rat a/sena controlului asupra copiilor. #eilali
mem/rii aduli ai familiei sau c4iar .i fraii mai mari pot controla ceea ce face copilul ai
c$rui p$rini sunt plecai "n str$in$tate la munc$.
#4iar dac$ diferenele "ntre copiii de migrani .i cei de non<migrani simt relati&
mici "n ce pri&e.te comportamentele de&iante= putem afirma c$ plecarea p$rinilor
repre!int$ totu.i un factor de risc. #ontrolul insuficient asupra copiilor din partea
celorlali aduli din familie= al$turi de pro/lemele de natur$ emoional$ produse de lipsa
afecti&it$ii parentale .i= "n plus= cre.terea accesului la di&erse oportunit$i pe m$sur$ ce
&eniturile din str$in$tate determin$ o cre.tere a /un$st$rii materiale= sunt "n m$sur$ s$
de!&olte la copii .i adolesceni anumite tendine de&iante.
Este s$n$tos s$ se recunoasc$ din start c$ p$r$sirea $rii= dislocarea din mi6locul
rudelor= prietenilor= amintirilor este un lucru dureros.
An acest conte9t este /ine de .tiut c$ p$strarea unei comunic$ri desc4ise cu familia
este foarte important$.
:,
An inerentele momente de impas pe drumul c$tre noua identitate= ea &a repre!enta
un foarte important punct de spri6in= de multe ori c4iar unicul punct.
E9periena emigr$rii supune cuplul unei presiuni noi .i de o amploare ne/$nuit$=
acion(nd fie ca un di!ol&ant= fie ca un liant "n relaiile dintre soi sau dintre p$rini .i
copii.
#opiii care au p$rinii plecai "n str$in$tate repre!int$ un grup &ulnera/il aflat "n
situaie de risc. Situaia de risc este plasat$ la ni&elul consecinelor negati&e cau!ate de
a/sena p$rinilor.
$rintele plecat poate a&ea drept consecin$ un sentiment de "nsingurare a copilului
pentru o anumit$ perioad$ de timp. Sentimentul de deprimare poate fi atenuat dac$
copilul a fost o/i.nuit s$ tr$iasc$ "ntr<o familie e9tins$.
7ipsa interesului pentru .coal$= c(t .i pentru preocup$rile e9tra.colare poate fi o
consecin$ direct$ a a/senei p$rinilor= "ns$ interesul sc$!ut pentru performan$ .colar$
nu poate fi e9plicat doar printr<un singur factor cau!al.
0/sena unui model parental care s$ oriente!e copilul asupra &alorilor este "n
str(ns$ leg$tur$ cu &(rsta pe care o a&ea copilul "n momentul plec$rii p$rinilor.
An momentul a/senei p$rinilor= rolul de sociali!are le re&ine /unicilor sau rudelor
apropiate= rol care poate fi "ndeplinit optim de persoanele care nu au o &(rst$ "naintat$.
0ceste consecine negati&e cau!ate de a/sena p$rinilor nu sunt general &ala/ile
pentru fiecare ca! tratat singular .i &aria!$ "n intensitate "n funcie de durata de timp a
plec$rii p$rinilor din gospod$rie= gradul de afinitate e9istent "ntre rude ?/unicii sau alte
rude p(n$ la gradul I8 inclusi&@ .i copii care i<au fost "ncredinai.
Soluiile "n scopul re!ol&$rii pro/lemelor cu care se confrunt$ copii ai c$ror p$rinii
sunt plecai la munc$ "n str$in$tate se plasea!$ la ni&elul identific$rii actorului care ar
tre/ui s$ re!ol&e pro/lema sau s$ reduc$ impactul fenomenului> instituiile statului.
rimul pas identificat este constituit de crearea unui cadrul legislati& "n conformitate cu
realitatea e9istent$.
Toate aceste consecine su/linia!$ faptul c$ aceast$ categorie<copiii cu p$rini
plecai la munc$ "n str$in$tate < repre!int$ un grup &ulnera/il.
Dar fenomenul migraiilor contemporane= .i "n special emigraia rom(neasca
presupune cau!e si consecine multiple .i di&erse. De aceea m$surile .i posi/ilit$ile de
:1
pre&enire si com/atere a fenomenelor negati&e pe care le generea!$ sunt numeroase= "n
funcie de fiecare ca! fn parte. #ea mai /una soluie se afl$ "n fiecare dintre noi implicat
"n acest e&eniment.
S#$u'ii
An ultimii ani= num$rul copiilor ai c$ror p$rini au plecat la munc$ "n str$in$tate a
crescut simitor. De cele mai multe ori= copiii r$m(n "n gri6a rudelor sau a unor persoane
apropiate= sunt /ine "ngri6ii .i ".i continu$ studiile. $rinii trimit /anii necesari pentru
"ntreinerea lor= comunic$ regulat cu ei .i &in acas$ de s$r/$tori sau "n concedii.
E9ist$ "ns$ ca!uri "n care lipsa "ngri6irii permanente a p$rinilor sau a unuia dintre ei
are efecte nedorite asupra ec4ili/rului emoional al copiilor .i asupra performanelor lor
.colare= c4iar dac$ situaia financiar$ a familiei este su/stanial "m/un$t$it$. 0lteori=
persoanele "n gri6a c$rora sunt l$sai copiii nu mai pot s$<i "ntrein$= din cau!a unor
ne"nelegeri sau a propriilor dificult$i= .i se impune sta/ilirea unei m$suri de protecie
special$ pentru copii.
De aceea= asistenii sociali din S0S au responsa/ilit$i cu pri&ire ia copiii aflai "n
asemenea situaii= care au fost sta/ilite prin ;rdinul nr. 21)/2,,- al 0utorit$ii 5aionale
pentru rotecia Drepturilor #opilului pri&ind acti&it$ile de identificare= inter&enie .i
monitori!are a copiilor care sunt lipsii de "ngri6irea p$rinilor pe perioada "n care ace.tia
se afl$ la munc$ "n str$in$tate. ;rdinul se aplic$ copilului lipsit de gri6a am/ilor p$rini "n
situaia "n care ace.tia sunt plecai la munc$ "n str$in$tate= p$rintelui= "n ca!ul familiilor
monoparentale= precum .i copilului lipsit de gri6a p$rintelui care= prin 4ot$r(re
6udec$toreasc$= are o/ligaia cre.terii .i educ$rii acestuia.
An ca!ul "n care identific$ un copil aflat "ntr<una din aceste situaii= asistenii sociali
din S0S tre/uie s$ "ntocmeasc$ un raport de e&aluare iniial$= urmat de un plan de
ser&icii= dac$ se constat$ c$ respecti&ul copil se afla "n situaie de risc. lanul de ser&icii
&a conine "n mod o/ligatoriu modalit$ile de meninere a relaiilor personale ale copilului
cu p$rinii= precum .i tipul de ser&icii de consiliere psi4ologic$ de care &a /eneficia
copilul. lanul de ser&icii poate include .i consilierea familiei/persoanei la care se afl$
copilul "n "ntreinere .i "ngri6ire .i oferirea de ser&icii de suport pentru aceasta.
:2
Dac$ "ns$ aprecia!$ c$ de!&oltarea fi!ic$= psi4ic$= intelectual$ sau moral$ a
copilului este periclitat$= asistenii sociali tre/uie s$ sesi!e!e imediat Direcia Leneral$ de
0sisten$ Social$ .i rotecia #opilului= "n &ederea instituirii unei m$suri de protecie
special$ asupra copilului.
An ceea ce pri&e.te posi/ilele soluii la pro/lemele copiilor cu p$rinii plecai la
munc$ "n str$in$tate= acestea sunt locali!ate difu! la ni&elul instituiilor statului. E9ist$
doar dou$ m$suri legale identificate de personalul instituional> 7egea 2:2 .i ;rdonana
2:2. 1;rdonana num$rul 21) ne a6ut$ doar pentru a sta/ili din punct de &edere normati&
c(i p$rini au plecat= "ns$ nu pre&ede "n nici un fel= modul "n care se pot a6uta ace.ti copii
r$ma.i singuri. 0ceste acte normati&e sunt utile= "ns$ nu sunt suficiente pentru a
reglementa situaia "n mod real 0sta ca s$ nu mai &or/im despre faptul ca acestea tre/uie
la r(ndul lor completate .i "m/un$t$ite. 0mploarea pe care a luat<o fenomenul migraiei=
i<a luat pe toi pe nepreg$tite. Oi alte $ri au a&ut pro/leme similare= dar ele au reu.it ca "n
mare parte s$ le re!ol&e. 0cum= +om(nia se confrunt$ la r(ndul ei cu acelea.i pro/leme.
Statul ar tre/ui s$ fac$ ce&a ca oamenii sa nu mai plece...toat$ lumea sa ai/$ un salariu
decent...s$ e9iste locuri de munc$ /ine pl$tite... .i s$ e9iste .i disciplina muncii... "n ca!ul
"n care acestea nu sunt reali!ate= iar p$rinii sunt "n continuare ne&oii s$ plece la munc$
"n str$in$tate= cred c$ accentul ar tre/ui pus pe de!instituionali!are prin desfiinarea
centrelor mari. 0lternati&a= la ni&el local= ar consta "n cre.terea num$rului de asisteni
maternali profesioni.ti .i "n crearea centrelor pri&ate de plasament. Iar la destinaiile unde
e9ist$ un num$r mare de rom(ni= ar tre/ui sa fie "nfiinate .coli rom(ne.ti.
:3
An(G0
#ercetarea de fa$ ".i propune a/ordarea "n manier$ e9plicati&$ a fenomenului
migraiei= "n prima parte am &rut s$ aflu prin intermediul aplic$rii unor inter&iuri care este
cau!a migraiei lor= iar dac$ aceasta este .oma6ul.
An a doua parrte am studiat consecinele .i urm$rile migraiei asupra familiei
r$mase .i asupra copiilor r$ma.i acas$= cu a6utorul unor studii de ca!.
Toate acestea= inter&iurile .i studiile de ca!= au fost aplicat asupra localnicilor
comunei Slatina<Timi. din 6udeul #ara.<Se&erin= situat$ "n partea de nord<&est a $rii= pe
culoarul Timi.<#erna.
#omuna Slatina<Timi. are la /a!$ un num$r de 3,,, de locuitori care sunt de
etnie rom(n$= doar religia "i separ$ "n dou$ p$ri= mai /ine de trei sferturi sunt de religie
catolic$= iar restul ortodoc.i.
;cupaiile celor de &(rsta a treia sunt agricultura .i animalele.
Dintre cei mai tineri= mai /ine de trei sferturi au fost anga6ai "n instituii .i
"ntreprinderi de stat sau particulare.
Dar "n urma restructur$rilor .i falimentului= a fa/ricilor din Calta S$rat$= cartier din
#aranse/e.= ;elul +o.u= foarte muli dintre localnicii comunei Slatina<Timi.= au r$mas
f$r$ un ser&iciu de&enind .omeri.
An urma acestei situaii destul de gra&e= "n care au r$mas f$r$ niciun &enit lunar= cei
mai muli dintre ei au ales s$<.i p$r$seasc$ ara pentru un loc de munc$ "n str$in$tate=
l$s(nd acas$ p$rinii= copiii .i c4iar /unicii care au murit purt(ndu<le "n suflet dorul.
An +om(nia procesul tran!iiei= la economia de pia$ cu profundele restructur$ri pe
care le implic$= a afectat nu numai indi&i!ii dar si segmente ale comunitaii=de&enind
alarmante o serie de procese sociale cum ar fi>
< cre.terea "n mas$ a s$r$ciei.
< sc$derea rapid$ a &eniturilor
< e9plo!ia inegalit$ilor sociale
:4
+estructurarea economiei naionale rom(ne.i "n perioada tran!iiei postcomuniste a
produs comple9e .i importante sc4im/$ri la ni&elul pieei muncii= "ntre care .i apariia
.oma6ului ca fenomen de mas$.
ornind de la faptul ca ?munca este leg$tura cea mai puternic$ "ntre indi&id .i
societate@= ?S.F+E%D@= .oma6ul "nseamn$ nu numai pierdere de &enit ci .i pierderea
"ncrederii "n sine= erodarea leg$turilor cu comunitatea .i apariia sentimentului de
e9cludere din &iata normal$= fapt ce poate s$ constituie o ade&$rata ameninare pentru
democraie. Ooma6ul este apreciat ca o e9presie a unor de!ec4ili/re at(t pe piaa muncii
c(nd oferta de for$ de munc$ este superioar$ cererii@ c(t .i pe piaa /unurilor .i
ser&iciilor ?c(nd producia este inferioar$ cererii@ .i se formea!$ pe dou$ mari procese=
pierderea locurilor de munc$= cre.terea ofertei de munc$.
5oiunea de .oma6 pro&ine de la cu&(ntul 6c7omage8 din lim/a france!$= la r(ndul
s$u s<a preluat din lim/a greac$ 6cauma8 care nseamn$ Z cldur mare 9 din cau!a c$reia
se "ntrerupea orice acti&itate. Ooma6ul se poate caracteri!a ca o stare negati&a a economiei
care afectea!$ o parte din populaia acti&a disponi/il$ prin neasigurarea locurilor de
munc$.
Ooma6ul este caracteri!at de pierderea de &enit= pierderea "ncrederii de sine=
erodarea raporturilor cu comunitatea .i apariia sentimentelor de alineeare .i e9cluderea
din &iaa normal$= ceea ce pro&oac$ tensiuni si ameninarea sta/ilit$ii sociale= se
manifest$ inegal pe $ri= !one= perioade= se9e= &(rst$= calificare profesional$.
Insta/ilitatea socio<economic$ din +om(nia .i tran!iia intermina/il$ au determinat
pe muli dintre romani s$ plece la munc$ "n str$in$tate pentru a<.i putea "ntreine familia.
Desigur c(.tigurile o/inute sunt importante at(t pentru familie c(t .i pentru economia
rom(neasc$= "ns$ aceast$ migraie spre &est are .i aspecte mai puin dorite.
De o/icei circul$ num$rul= cifrei de 2 milioane .i 6um$tate de rom(ni plecai "n
str$in$tate la lucru. 5ucleul de rom(ni plecai "n str$in$tate pe durat$ relati& mare se duce
la apro9imati& un milion optsute= dintre ace.tia patru sute de mii sunt fluctuani= cu durate
foarte mici= migraie de scurt$ durat$.
:5
;rgani!aiile &ala/ile .i "n ca!ul rom(nilor care au plecat peste grani$= "n special "n
Italia sau Spania spun c$ un muncitor rom(n poate c(.tiga de e9emplu "n agricultur$ "n
Spania "ntre -,, .i 12,, euro= "n timp ce "n ar$ &eniturile nu dep$.esc 24, euro.
+om(nia ar$ mem/r$ a %.E. dar care are "n ultimii ani cea mai intens$ emigraie "n
scopul muncii "n str$in$tate. Drept urmare= societatea rom(neasc$ a resimit at(t
/eneficiile emigr$rii c(t .i de!a&anta6ele. Cani trimi.i acas$ de rom(nii plecai la munc$ "n
str$in$tate au contri/uit la reducerea s$r$ciei= dar familiile "n care unul sau am/ii p$rini
lucrea!$ "n alt$ ar$ sufer$ "n urma sc4im/$rilor din &iaa lor.
Fenomenul migraiei repre!int$ una din marile drame ale timpului= acestea sunt
destr$marea familial$ .i Za/andonul Z copiilor la /unici sau la alte rude= cu consecine
psi4ologice gra&e "n timp pentru ace.tia. 0stfel "n timp &or apare multe compromisiuni .i
tul/ur$ri afecti&e. Inter&ine .i lipsa ata.amentului care nu poate fi compensat$ "n niciun
fel. 7ipsa de afecti&itate este de cele mai multe ori autocompensat$ prin c4eltuieli
ne6ustificate .i imaginea afi.at$= "ns$ /anii nu pot compensa lipsa p$rinilor .i rolul lor "n
de!&oltarea copilului .i "n &iaa de !i cu !i.
0/sena p$rinilor sau doar a unuia poate conduce .i la pro/leme gra&e .colare=
copilul nu se mai concentrea!$= se "nc4ide "n el sau de&ine nelini.tit= a/andonea!$ .coala=
uneori nu are nimeni putere s$<l controle!e .?Dr. 'iron It!a4aE= psi4olog clinic@.
In"(r+iu$
Ec4i&alentul "n rom(ne.te ar fi cel de "ntre&edere. S<a impus "ns$ cel original= din
engle!$= inter&iu ?inter&ieJ@. Este definit drept Zo "nt(lnire "ntre persoane "n care
comunicarea are loc "n &ederea unui scop specific si de o/icei= predeterminatZ ?CarEer=
1))1= p.l2,@.
Se iau inter&iuri pentru a culege informaii "n di&erse scopuri= adresarea doar a unei
"ntre/$ri .i o/inerea r$spunsului "nc$ nu "nseamn$ inter&iu. An esen$= inter&iul este un
demers de comunicare.
Definim inter&iul de cercetare ca o te4nic$ de o/inere= prin "ntre/$ri .i r$spunsuri=
a informaiilor &er/ale de la indi&i!i .i grupuri umane "n &ederea &erific$rii ipote!elor sau
pentru descrierea .tiinific$ a fenomenelor socioumane.
:-
0m aplicat cinci inter&iuri= "ntr<o !on$ rural$= mai /ine !is "n comuna Slatina
<Timi.= 6ude #ara.<Se&erin. #a s$ &edem dac$ familiile sau persoane care au cunoscut
ce "nseamn$ .oma6ul= au ales s$ plece "n str$in$tate pentru a<.i produce un &enit de
su/!isten$ pentru ei .i familiile care au r$mas acas$.
INTERVIUL NR%9
Data ?12.,3.2,,)@
I"#ri*u$ ,!-i$i(i%%%
; familie din comuna Slatina DTimi.= 6ud. #<S.#ompus$ din 5 mem/ri= care locuiesc
toi= "n aceea.i cas$= soul S.#.= soia S.'.= fiica S.# .i doi /$tr(ni socrii lui S.'.
S.#. a fost anga6at la Drumuri .i oduri #ara<Se&erin = dar "n urma unor restructur$ri
f$cute a fost dat afar$.
S.'. soia lui= casnic$= f$r$ niciun &enit= doar pensia tat$lui lui S.#. singurul &enit.
Dup$ aceast$ situaie "n care S.# a r$mas .omer a 4ot$r(t s$ plece "n str$in$tate.
0cum s<au "ntors acas$ de Sf. S$r/$tori de a.ti.
; s$ stau de &or/a cu ei pentru a afla moti&ul plec$rii lor "n str$in$tate.
1.A-i r0pun/i 8i -i( "( r#& $! ni8"( .n"r(60ri> $(&!"( 4( i"u!'i! .n *!r( "(-!i !,$!" $!
un -#-(n" 4!"> !4i*0 !"un*i *Bn4 !i r0-! 8#-(r%
3a cum s nu, a fost groaznic. !ram la nceput de via, via de familie m refer, eram
cstorit de un an cu / i mai apoi am rmas fr serviciu, i dai seama ce nsemn
asta pentru mine, cnd eu mi doream un copil, s i pot oferi totul, eu nu mai aveam ce
sa i ofer nici soiei.
:i nu numai, dar rmseserm cu un singur venit . pensia tatlui meu. )i nu puteam om
la ;< de ani sa m duc sa cer (ani lui tata .Pentru c eu cum am terminat liceul mi.am
ctigat singur e=istena.
2% Ai in*(r*!" -u$" 0 .'i *!u"i 4( $u*ru .n '!r0D
3a, dar nu am gasit mare lucru, pentru c aveam doar >iceul Auto. Am gsit un post ca
i ofer de tir, dar soiei nu i.a plcut aceast meserie, pentru c o considera foarte
riscant i nu a fost de acord.
A% C( !i 2#"0rB" -!i !p#i 0 ,!*iD
::
Am un vr care e plecat n )pania de ceva timp i are o firm de construcii acolo. >.am
sunat i l.am ntre(at dac nu poate s m ia i pe mine n ec7ipa lui, s lucrez i eu cu
el, pentru c aici n ar rmsesem fr serviciu. :i mi.a spus c pot s merg.
C%Cu- 'i-! ,#" 0 i(i 4(*i/i! 4( ! p$(*! .n Sp!ni!D T(-!i &Bn4i" 0 # i(i 8i p( M% !u
nuD
) stm prea mult s gndim asupra faptului dac s plec sau nu, nu am stat prea mult
pe gnduri, pentru c noi pusesem mai din timp i n calcul varianta de a lucra n
strintate. 3a, vor(isem s mergem mpreun, dar prima dat am zis s merg doar eu,
s.i caut i ei ceva de lucru i cnd i gsesc s vin i ea.
:%Cu- ! ,#" i-p!*"u$ *u *#-uni"!"(! 4( !*#$#> *u $i-6!> *u (r+i*iu$D
3a am plecat, nu mi.a fost uor deloc s.mi las soia i prinii, dar c7iar nu aveam ce
s facem, tre(uia s o lum ntr.o parte. >a nceput nu mi.a fost greu pentru c am stat
mpreun cu familia vrului meu. >a serviciu toi colegii erau romni, dar pe parcus am
nceput s nv i lim(a pentru a m putea descurca la cumprturi sau la telefonia fi=
de unde sunam acas fiind mai ieftin.
3ar duminica dup ce veneam de la (iseric i ne puneam la mas, mi venea s mor ct
de singur m simeam, dei eram cu familia vrului meu n ,urul meu eu tot singur m
simeam, pentu c nu aveam familia mea de acas.
E% A 4ur!" -u$" "i-p 0-i &0(8"i 4( $u*ru 8i #'i(i "!$(D
3up < luni, i.am gasit i ei de lucru, ntr.un supermar?et n care lucra i nevasta
vrului meu, la cas i aveau nevoie de personal pentru a aran,a marfa pe rafturi.
;% M%> 4(*i !i -(r 8i "u .n Sp!ni! 4up0 #'u$ "0u> p(n"ru *0 .'i &0i( 8i 'i( un $#* 4(
-un*0%
3a, a(ia ateptam s vin ziua aceea n care s m sune i s mi spun s mi fac
(aga,ul i s merg la el.
=%i-! p$0*u" (r+i*iu$ *( 'i $-!u &0i"D
@u m interesa unde i cum o s lucrez, doar s pot merge i eu la el, s fim mpreun.
:*
9%M%> 'i( 'i-! ,#" &r(u *u $i-6!D
@u, pentru c acas m uitam la telenovele i spaniola nu este o lim( grea, ci
dimpotriv mie mi s.a parut c7iar frumoas. 'ar cnd am nceput lucru, cu fetele de
acolo imediat mi.am dat drumul.
A- "!" un pi* 4( +#r6! 8i *u p0rin'ii $ui S%C%> $(&!" 4( p$(*!r(! $#r .n Sp!ni!%
90% C( !'i i-'i" .n -#-(n"u$ .n *!r( C% ! r0-! ,0r0 (r+i*iu 8i +-! pu *0 +r(! 0
p$(*( .n Sp!ni!D
)./. ce s simim mamo, ne.a fost foarte greu, pentru c eu tiam prin ce a trecut sora
mea, mama lui vrul lui -. care a rmas singur aici o vreme, dar dup aia au luat.o i
pe ea.
3ar nu avem ce s facem noi, ei sunt tineri, i 7otrsc singuri drumul, nu i putem noi
s.i oprim dac asta a fost soarta s rmn fr serviciu, ce s fac s lucreze la
pmnt, din pmnt nu poi s trieti n zilele de astzi, nu e ca nainte vreme.
99%V-!'i 4(*ur*!" &r(u 4in -#-(n"u$ .n *!r( ! p$(*!"D
3a, pentru c el era singurul om n cas, tii de ce spun asta pentru c tata lui are un
7andicap, i lipsete un picior, iar cu proteza se descurca foarte greu. Aa de (ine i de
ru cum era serviciul de aici, la ora 1 era acas i ne a,uta la lucru de acas. 3ar
acuma nu mai eu de una singur nu m pot descurca cu tot.
92%C( !'i ,0*u" .n -#-(n"u$ .n *!r( !'i r0-! in&uriD
-e sa facem, ne.au zis s nu mai lucrm pamantul, acas s inem doar psri fr
niciun alt animal, s dm tot, c ei ne trimit (ani i c o s ne descurcm. Asta am i
fcut, am dat tot pentru c eu nu puteam s m descurc cu toate animalele, sunt (trn
i eu i nu sunt nici aa de sntoas.
@e.a fost greu, pentru c de cnd m tiu, cmpul nu a rmas nelucrat i gra,dul gol.
9A%D!r nu +-!'i &Bn4i" 4!*0 r0-Bn(! M% !*!0> p#!"( +0 (r! .n"r-un ,($ 4( !<u"#rD
@u puteam s o opresc, era tnr i tre(uia s se in de (r(atul ei, pentru c nu era
familie, el acolo i ea aici. -ci au mai plecat i alii i au a,uns s se despart. 3oamne
:)
ferete, nici nu vreau s m gndesc la aa ceva. :i i.am spus cum i gsete de lucru, s
i mearg acolo i s fac i un copil.
9C%C( i-'i'i !*u- *0 un" .n"#r8i !*!0D
-um s i spun c nu cred c e nimeni mai (ucuros ca noi, c s.au ntors acas, c toi
suntem din nou la mas, c se aude glgie i la noi, de la nepoic cum se ,oac, mai
vin prieteni de.ai lor pe la noi, e alt form parc a nviat casa, cnd auzi atta vor(.
:i m (ucur pentru ei cnd i vd c sunt (ucuroi c au (ani i i fac cte ceva pe la
cas, dac rmneau aici nu cred c se puteau (ucura de attea lucruri cte s.au fcut
de cnd sunt plecai.
i aud c vor(esc iar de plecare de dup Pati, tiu c vine i asta, dar ce s facem noi
dac aa am a,uns s trim aa vremuri n care familia s nu mai fie familie, s nu mai
stm toi duminica la mas i s ne vor(im ce o s lucrm de luni.
Asta e mamo, noi ne rugm la 3umnezeu, s ne in n via ct mai mult s i mai
a,utm i noi cu ce putem, i cnd plecm noi, s fie i ei acas mplinii.
In"(r+iu NR%2
Data ?12.,3.2,,)@
Istoric.
D.I din comuna Slatina<Timi.= 6ud. #<S.= a a/sol&it o .coal$ profesional$= din mun.
#aranse/es.
0 c$utat de lucru mai /ine de un an= iar apoi a ales s$ plece "n str$inatate la munc$. Iar
acum de o &reme s<a "ntors acas$.
9% P#'i 0--i r0pun/i 8i -i( $! ni8"( .n"r(60ri "( r#&> 4( *( !i 4(*i 0 p$(*i .n
"r0in0"!"( .n $#* 0 .'i *!u"i un $#* 4( -un*0 !i*iD
3a, cum s nu, m.am 7otrt s plec pentru c mi terminasem coala i nu mi gsisem
ntr.un an de zile niciun serviciu sta(il.
2% Nu "(-!i &!n4i" ! i"i *#n"inui *#!$! ,!*!n4 un (r!$ >!u !-"i ,!*i un *ur 4(
*!$i,i*!r(D
0a da, cteodat, dar tii cum e la vrsta de #% ani, cnd ai permis i i doreti de toate,
(ani, main, iar cu ce ctigam aici nu era mare lucru. Aa am decis s plec.
*,
A% Hn *( '!r0 4in U%E !i ,#"D
n )pania...
C% Cu- "(-!i 2#"0rB" 0 -(r&i !*#$#> *un#8"(!i p( *in(+!> !u%%%D
@iste prieteni de familie de.ai alor mei, erau acolo la lucru, l.am rugat pe tata, s
vor(easc cu ei, iar apoi am plecat.
:% Prin *( -("#4( 'i-!i &0i" 4( $u*ru .n '!r! r(p(*"i+0D
/.au luat cu ei n construcii , cci acolo lucrau i ei.
E% i ( p0r(! -!i ,!+#r!6i$ (r+i*iu$ 4( !*#$#> prin"r( "r0iniD
Aarecum, dar i munca era munc, veneau (ani, dar i.am zis munca era munc, pot s
spun c era foarte greu.
;% Ai .n"B-pin!" &r(u"0'i $(&!" 4( $i-6! +#r6i"0 !*#$#D
>a nceput mai greu ca la oricine, dar mai apoi am nvat.
=% Cu- ! ,#" i-p!*"u$ *u *#-uni"!"(! 4( !*#$#D Cu un !$" "!"u" #*i!$ .n !$"0 '!r0D
@u mi.a fost uor pentru nceput, pentru c nu cunoteam nici lim(a, dar mai apoi mi.am
dat drumul ncet, ncet, mi.am facut i ceva prieteni de acolo.
>egat de statutul social, pot s zic c acum tiu, eram ntr.o mare de oameni,
necunoscui, nu mai eram fiul lui /., era doar ' i att.
9% CB" "i-p !i "!" 4in*#$# !i -!i $u*r!" 8i !$"*(+! !u 4#!r .n *#n"ru*'iiD
@u am lucrat mult timp, cam 1.5 luni, apoi m.am mutat, ntr.un alt loc, c i.am zis mi
fcusem cunotine tiam i lim(a, aa c m.am mutat.
90% D( *( !i p$(*!" 4in *#n"ru*'iiD
Pentru c mi gsisem un loc de munc mai (ine pltit i eu asta aveam n cap n
momentul acela, s mi strng ceva (ani, ca s mi iau o main i s m ntorc acas.
99% C( "( ,0*(! 0 .'i 4#r(8"i 0 "( .n"#r*i !8! r(p(4( !*!0D
!ra foarte greu, mi imaginam eu c nu e )pania floare la urec7e, dar nici c7iar aa cum
a fost.
92% D( *( pui !"!D
n primul rnd eram singur, nu aveam pe nimeni, doar telefonul era singurul meu
prieten, cnd mi.era dor de ai mei i sunam. "omnii pn la urm nu erau prieteni ntre
ei, dac i gseai un loc de munc mai (ine pltit, imediat, ncepea invidia.
*1
Asta n loc s fim unii c eram n minoritate, din contr i acolo se mncau romnii
ntre ei.
n al doilea rnd, locul al doilea de munc, a fost groaznic, acolo mi.am terminat i
sntatea, lucram doar noaptea, ncrcam tiruri cu pui congelai, dar era pltit foarte
(ine ,iar ziua mai fceam i altceva, pe la cmp.
9A% CB" 4( r(p(4( "(-!i .n"#r .n '!r0 D
3ar repede, au trecut aproape 1 ani, tot am amnat de la o lun la alta, (a mi fcusem
acte, apoi mi.am luat main, dup aceea acum s vin s nu aduc i ceva (ani pentru ai
mei i uite aa s.au fcut 1 ani printre strini. :i tot aa pn la un moment dat, cnd mi.
am gsit i pe viitoarea mea soie 3.
9C% CBn4 "(-!i 2#"0rB" *u !4(+!r!" 0 "( .n"#r*i%
Am zis la un moment dat gata, la fel i prietena mea a 7otrt c se ntoarce s i dea
licena la facultate i s i caute i un serviciu. 'ar eu s mi termin liceul s.mi caut i
un post, s ne cstorim i s formm o familie acas n "omnia.
In"(r+iu NR%A
D!"! F9A%0A%20097
I"#ri*u$ ,!-i$i(i in"(r+i(+!"(%%%%
Sunt o familie din comuna Slatina<Timi.= 6ud.#<S.c$s$torii de 1* ani= cu doi copii ?un
/$iat ma6or .i o fat$ care este minor$@. Oi mai au .i doi /$tr(ni care sunt socrii lui V.'.
Soul V.. muncitor "n u!ina din mun. #aranse/e.= soia casnic$ V.'.= /$iatul a terminat
liceul 'ecanic 0uto #aranse/e.= iar fata "n curs de a/sol&ire a liceului.
An urma unor restructur$ri= f$cute la u!ina din mun.#s.= V..a r$mas .omer. 8eniturile erau
sc$!ute= /ani tre/uiau s$pt$m(n$ de s$pt$m(n$ pentru .coal$. 0tunci V.'.= a 4ot$r(t s$
plece la munc$ "n str$in$tate= mai /ine !is "n Lermania la c$p.uni.
A- "!" 4( +#r60 pri-! 4!"0 *u I%P%
9% V0 r#& .-i pu"('i r0pun4( $! ni8"( .n"r(60ri $(&!"( 4( 8#-!<> 4!*0 +i -! *2i-6!"
+i!'! .n +r(un ,($ !"un*i *Bn4 !'i r0-! .n 8#-!<D
*2
3a, pot s spun, c7iar c mi.a sc7im(at viaa momentul n care, ntr.o diminea era
cam vreo $, cred, ne.a c7emat directorul n (irou i ne.a spus c o s se fac
restructurri.@u la mult timp dup aceast edin, am fost ntiinat c sunt dat afar.
2% C!r( *r(4('i *0 un" ur-0ri$( 4ip#ni6i$i/0rii 4-+#!"r0 4( $! $#*u$ 4( -un*0D
-e s zic, credeam c o sa.mi gsesc altundeva, dar eram contient c o sa fie greu,
pentru c aveam de,a ;% de ani. :i nu tiu dac la anii acetia te mai anga,eaz cineva,
dar speram. :i tot am sperat c o s.mi gsesc timp de aproape < ani de zile i tot nimic.
@ici un venit nu aveam la copii le tre(uia i nu mai tiam ce s facem.
A% C( !'i ,0*u"> 4up0 !*(!"0 p(ri#!40 4( *0u"!r( 8i 4( !8"(p"!r( ! unui $#* 4(
-un*0D
Am luat o 7otrre foarte grea pentru viaa mea, de tat, so i cap al familiei, care de
ceva timp, nu produceam nimic pentru a.mi ntreine familia.
/.am vor(it cu soia mea i am zis s mearg ea cu contract n Bermania la cules de
cpuni. /i.a fost greu c a tre(uit s o las pe ea s plece, s munceasc n alt ar,
dar eu nu puteam pleca, pentru c avem n cas doi (atrani prinii mei i nu puteam s
las casa i cmpul doar n gri,a lor.
n al doilea rnd sezonul cpunelor este c7iar atunci cnd tre(uie s punem n pmnt
i asta e munc de (r(at s lucrezi cu tractorul i nu avea cine s plece la camp dac
plecam eu n locul ei. Asa c mai greu, mai uor ne.am mprit i am ales s plece ea s
fac un (an.
C% Cu- !'i i-'i" i-p!*"u$ 8#-!<u$ui !upr! ,!-i$i(i> 4up0 *( #'i! ! p$(*!" 0
$u*r(/( .n "r!in!"!"(D
Broaznic a fost pe lng c eram nvat, s plecm mpreun la cmp, eram singur,
apoi mai veneau nuni ,(otezuri, la care eram c7emai, nu mai plecam niciunde, pentru
c de unul singur eram ca un prost. -e s i mai spun, fata mea, a fost un dezastru
pentru mine, plecarea ei.
Plecam la (iserica sau altundeva, nu tiam de unde s mi iau un lucru, ce s mai zic,
parc eram un om fr cap.
:% Cu- !'i *#ni4(r!"> p$(*!r(! #'i(i $! -un*0> *! p( un +(ni" u6"!n'i!$ !u #
pi(r4(r( 4( !$"! p!r"(D
3a, (un ntre(are venea un (an , dar i eu fr soia mea eram un om pierdut.
*3
E% Cu- !'i +!/u" i(8ir(! 4in !*(!"0 pr#6$(-0D Fin&ur !*!01#'i! p$(*!"07
Am dus.o cam < ani aa, cu plecat Cvenit, dar mi era din ce n ce mai greu, i mie i ei i
la copii, pentru c aveau nevoie de o mam, nu doar de (anii ce i trimitea.
Aa c dup ce am mai pus ceva deoparte, mi.am fcut acas o covcie i m.am apucat
s le fac la oameni pori, ui din fier, pentru c eu n uzin am fost sudor, i au nceput s
vin (ani, ncet, ncet......
A- "!" 4( +#r6! 8i *u n(+!"! $ui I%P> *u I%M% 8i -i-! r0pun 8i (! $! *B"(+!
.n"r(60ri%
;% Cu- ! ,#" -#-(n"u$ .n *!r( !'i !,$!" *0 #'u$ nu -!i $u*r(!/0D
Breu, foarte greu, cum s i zic, m gndeam doar la copii pentru c ne tre(uiau (ani
s i inem n coala, acas cum te intorci tot (ani, iar dac nu vin, de unde s tot dai. :i
mi.era greu cnd l vedeam cum se consum n el, pentru c nu gsea nimic, unde
mergea nu l opreau.
=% Cr(4('i *0 ! -(ri"!" !*ri,i*iu$ ,0*u"> *0 !'i "!" !"B"! "i-p ,0r0 *#pii> p(n"ru un
+(ni"D
'$ g(ndeam atunci c$ sunt mari .i ne "neleg .i cred c$ au .i f$cut<o. Doar un singur
lucru m$ doare .i acum .i nu .tiu dac$ am gre.it eu sau el= m$ refer la /$iatul meu cel
mare= c$ a plecat s$ munceasc$ "n Italia .i nu ne<am "nt(lnit deloc= pentru c$ eu eram in
Lermania c(nd el a plecat. Oi acum e tot acolo .i nu l<am &$!ut de at(ta timp .i nu ne<am
luat nici r$mas</un= mai ales c$ eu i<am !is s$ nu plece= s$ ".i caute ce&a de lucru "n ar$.
Dar nu m<a ascultat .i uite a.a eu .i acum m$ macin "n mine c$ poate dac$ eram acas$ nu
pleca.

In"(r+iu NR%C%
Data ?13.,3.2,,)@
Istoric Inter&ie&at.....
5.I.din comuna Slatina <Timi.= a/sol&ent$ a Facult$ii de 0gronomie din T'.
5u .i<a g$sit niciun loc de munc$ "n ar$= dup$ care a plecat "n Lermania. 0cum a &enit
pentru o scurt$ &acan$ de a.ti acas$.
*4
Oi am stat .i eu de &or/$ cu ea s$ "mi spun$ ce p$rere are c$ dup$ ce a terminat o
facultate= "n loc sa ai/$ un ser&iciu= a fost .omer$.
9% D( *( !i 2#"0rB" 0 -(r&i 0 $u*r(/i .n G(r-!ni! 8i nu !i r0-! .n '!r0D
Am vrut s rmn acas, n ar, de fapt nici nu aveam de gnd s plec vreodat. /i.am
cutat de lucru mai aproape de ai mei, prin -aranse(e, dar nimic.
2% Hn T- nu !i &0i" ni-i* 4( $u*ruD
@u am gsit nimic nici acolo, pentru c vroiam s fac ceva legat de facultate i s fiu
pltit mai (ine, pentru c meserii din celelalte, nu aveau nici un rost, pentru c aveau
salarii de nimic, s mai pltesc i c7iria, c7eltuielile, ce mai totul, doar aerul nu l
cumpram. :i atunci cu ce mai rmneam, vor(a aia.....
Pentru c m gndeam c dup ce termin facultatea, s i pot a,uta i eu pe ai mei cu
ceva. -ci ei mi.au oferit timp de 5 ani de zile tot ce au putut s termin o facultate.
A% Prin *( -("#4( !i &!i" #,(r"! 4( $u*ru in '!r! r(p(*"i+0D
-nd eram la facultate, mergeam ca ntr.un fel de practica, n Bermania, avea
Facultatea nc7eiate contracte cu ei, iar mai apoi, cnd am terminat, i.am contactat eu i
i.am ntre(at dac pot s mi ofere un loc de munc.
C% Nu !i !+u" pr#6$(-( *u $i-6! &(r-!n0D
@u, pentru c n liceu ca lim( strin am fcut germana, la facultate la fel, iar acum o
vor(esc la perfecie i c7iar nu am considerat acest lucru o pro(lem.
:% D!r "(-!i *#n,run"!" *u +r(# pr#6$(-0 !*#$#D
Pro(leme nu pot s zic, doar ca mi.e greu c sunt departe de ai mei i i tiu aici singuri
i fr niciun a,utor"
E% Cu- ( *0 nu (8"i $Bn&0 (iD
/i.e foarte greu, dar m consolez c sunt nc amndoi n via i eu pot s le ofer ceva,
ct de puin, dar e ceva, dac rmneam n ar poate c i acuma, tot ei mi mai
trimiteau ceva la +/., dar aa le trimit eu lor, ce pot.
)unt contient c nu o s m ac7it niciodat de datoria pe care o am fa de ei, c m.au
inut atta timp n coal, dar mcar am satisfacia c puinul venit de la mine se duce
ctre ei.
*5
;%T(-!i &Bn4i" +r(#4!"0 4!*0 0 r0-Bi !*#$#D
)incer da, de multe ori, pentru c am impresia c acolo se merit totul , n sc7im( aici
nimic. /ai vor(esc i acum cu colegi de facultate care mi spun c nu au un serviciu i
dac au cte unul te miri pe ce (ani.
=%T( &Bn4(8"i $! p0rin'ii "0i> *0 (8"i in&ur! $#r ,ii*0> 4!r 8i in&uru$ pri<in 8i nu "( !u
$Bn&0 (iD C#ni4(ri !"! # *#n(*in'0 ! 8#-!<u$uiD
-e s fac, eu vor(esc cu ei i le e=plic tot timpul cnd vin acas despre situaia aceasta.
:i eu cred c ei m.au neles, de fapt sunt sigur c m.au neles, pentru c c7iar dac le
este lor greu, se gndesc c mi este mie (ine.
-lar c e o consecin a oma,ului pe care o trag eu pentru c dac aveam de lucru n
ar cine mai pleca s mai (at pe la ui strine.
9%T( !8"(p"!i 0 .'i "(r-ini # ,!*u$"!"(> un -!"(r!" 8i 0 nu .'i &0(8"i 4( $u*ru .n
'!r0D
@ici vor(, doar tii i tu, c de aia plecm de aici s ne facem o coal, ca s avem un
venit mai (un, nu s lucrm ca i prinii notri la pmnt. 3ar ce s facem asta e
"omnia n care ne.am nscut, faci de toate i de fapt nu primeti nimic.
In"(r+iu NR%:
4!"!F9A%0A%20097
I"#ri* ,!-i$i(i in"(r+i(+!"0%%%%
Sunt o familie din comuna Slatina<Timi.= 6ud.#<S.compus$ din 5 mem/ri= soul #.'.=
#.7 soia .i doi copii un /$iat .i o fat$ .i o /unic$= care nu de mult a decedat. Sunt plecai
de ) ani "n Spania= moti&ul pentru care au plecat a fost acela c$ #.'.a r$mas .omer= era
singurul care aducea un /an "n casa= era muncitor forestier= soia casnic$.
0cum "ntor.i acas$ i<am "ntre/at dac$ &or s$ st$m un pic de &or/$ despre situaia "n care
s<au aflat "n urm$ cu ) ani= aceea "n care .i singurul &enit le<a fost luat.
Dar cum s$ nu= a fost o perioad$ neagr$ pentru noi= c(nd am r$mas somer?#.'.@.
9% P#" 0-'i pun pun *B"(+! .n"r(60ri> 4(pr( i"u!'i! $i-i"0 .n *!r( +-!'i !,$!" $! un
-#-(n" 4!"> *Bn4 !'i ,#" 4!" !,!r0 4( $! $#*u$ 4( -un*0D
*-
-7iar c a fost o situaie limit, mi amintesc c i astzi parc a fost, c ne.a zis c de
mine s nu mai venim la lucru. Am mai continuat eu pe cont propriu s lucrez, s aduc
lemne, pentru oamenii din sat, dar asta era, doar pe sezonul de toamn iarn, n rest
niciun profit.
2% Nu !i .n*(r*!" 0 .'i *!u"i !$"*(+! 4( $u*ruD
@u aveam ce, eu nu am dect % clase, eu nu sunt de aici din sat, sunt venit din /oldova,
tot asta am fost de cnd am venit aici, muncitor forestier.
A% D!r nu "(-!i &Bn4i" 0 ,!*i un *ur 4( *!$i,i*!r(D
@u, c7iar nu, nu aveam atunci informaii de ce nseamn un curs de calificare.
C% Cu- !'i !<un 0 4(*i4('i 0 p$(*!'i .n "r0in0"!"(D
-umnatul meu, era acolo de ceva vreme i ne.a tot zis s ne ducem i noi. 3ar ne
gndeam la copii cum s i lsm, doar cu soacr.mea. 3ar pn la urm, ne.am
7otrt i am plecat n )pania.
:% A*#$# *u- !'i &0i" $#*u$ 4( -un*0D
!u m.am dus cu cumnatul meu, s lucrez n construcii, iar >. a mers n cmp la roii.
E% Nu 'i-! ,#" &r(u *u $i-6! p!ni#$0D
!..., sigur c da, dar cu timpul am nvat, cu greu, dar a tre(uit.
;% A'i !+u" +r(#4!"0 .n "i-pu$ p("r(*u" !*#$# (n"i-(n"u$ 4( -!r&in!$i/!r( p(n"ru *0
un"('i r#-BniD
@u, depinde..., uneori...., ne mai priveau unii cteodat cu o oarecare indiferen, sunt i
acolo oameni ri ca peste tot.
=% V-!'i .n"#r !*u- !*!0 8i r0-Bn('i p(n"ru "#"4(!un!D
@u, am venit s lum copiii, pentru c acum < sptmni a decedat soacr.mea, care
avea gri, de ei.
9% C( # 0 ,!*('i> *#piii nu # 0 !i60 pr#6$(-( $! 8*#!$0 4!*0 $ip(*> nu -!i 6in( 0
r0-Bn('i +#iD
@u, pentru c nu o s mai fie aici la coal pentru c i lum cu noi acolo definitiv.
90% Nu *r(4('i *0 # 0 $( ,i( &r(u $! *#pii !*#$# *u 8*#!$!D
i dai seama c o sa le fie foarte greu, dar asta e, noi am zis c i lsm aici pn ce
termin coala, dar dac s.a ntmplat aa, ce s facem, tre(uie s i luam cu noi.
99% V-!'i &Bn4i" *B" "i-p -!i +r('i 0 "!'i !*#$#D
*:
) ne ntoarcem noi, niciodat, pentru c am pus casa la vnzare. Am cumprat acolo un
apartament, n rate, ce mai lum i de la cas o s mai acoperim din datorii.
92% Nu !+('i ni*iun r(&r("> p(n"ru *((! *( ,!*('i> *0 4#ri'i 0 p$(*!'i 4(,ini"i+D
@oi nu, copiii poate, dar ce s facem aici, s venim acas, cu ce s trim, acolo de (ine
de ru lucrm amndoi, avem acte, avem un venit, dar aici ce sa facem....D
9A% V-!'i &Bn4i" $! *#pii> *0 !*#$# # ! $( ,i( -u$" -!i 6in(> nuD
Acum pentru nceput, nu, dar mai apoi cu siguran c o s ai( un alt viitor dect n
ar.
9C% Nu +-!'i pu .n"r(6!r(! *0 ( p#i6i$ 0 ,i( *#piii -!r&in!$i/!'i !u "r!"!'i *u #
#!r(*!r( in4i,(r(n'0 $! 8*#!$0 p(n"ru *0 nu !u un($( *un#8"in'(D
@u cred, mai sunt copii de romni acolo la coal i nu am auzit a fi vreunul
marginalizat"
A- "!" 4( +#r60 8i *u unu$ 4in"r( *#pii> *u 60i!"u$ *0 (r! -!i -!r(%
9:% P#'i !--i pui> "( r#&> *( p0r(r( !i 4( ,!p"u$ *0 p$(*!'i *u "#'i .n Sp!ni!D
3a, eu m (ucur, pentru c suntem cu ei tot timpul, nu mai stm doar cu (unica, care nu
mai e n via.
9E% H'i p$!*( !*#$#D
3a, mi place foarte mult...
9;% D( *(D
mi place, marea e aproape, mergem vara foarte des la pla,, au attea o(iceiuri, cu
tauri, e frumos.
9=% D!r 4( 8*#!$0 *( p#'i 0 .-i puiD
-u coala o s mi fie un pic mai greu, c o s tre(uiasc s o lum de la capt cu tot m
gndesc.
#$" Nu # 0-'i ,i( 4#r 4( *#$(&i> pri("(nii "0i 4( !i*i 4in '!r0D
0a da, dar nu am ce s fac, dac acolo e mama, tata i sora mea, cu ei tre(uie s merg
mai departe.
20% C( # 0 i(i *u "in( 4( !i*i> .n &!n4u$ "0u> .n Sp!ni!D
An primul r(nd casa "n care am crescut= prietenii cu care m$ 6ucam pe strad$= pe /unica .i
at(t.
**
S"u4iu$ 4( *!/ *! "r!"(&i( 4( *(r*("!r(
Studiul de ca! este doar una dintre diferitele metode de a efectua cercet$ri "n
domeniul .tiinelor sociale.
Folosirea studiilor de ca! "n scopuri de cercetare r$m(ne unul dintre cele mai
pro&ocatoare eforturi depuse "n domeniul .tiinelor sociale%
#a strategie de cercetare= studiul de ca! este de multe ori folosit pentru a contri/ui
la cuno.tinele noastre cu pri&ire la indi&i!i= grupuri= organi!aii= societate= politic$ .i alte
forme "nrudite. Deloc surprin!$tor= aceasta a fost o strategie comun$ de cercetare "n
psi4ologie= sociologie= .tiine politice= asisten$ social$.
e scurt= metoda permite cercet$torilor s$ e9trag$ caracteristicile e&enimentelor din
&iaa real$= cum ar fi ciclurile din &iaa indi&idual$= procesele organi!aionale .i
manageriale= sc4im/$rile din &ecin$t$i= relaiile internaionale .i maturi!area industriilor.
ot e9ista studii de ca! >
<e9plorati&e
<descripti&e
<e9plicati&e
Formularea "ntre/$rilor de studiu este poate cel mai important pas "ntr<un studiu de
cercetare= astfel "nc(t tre/uie s$ a&ei r$/dare .i s$<i acordai suficient timp. #4eia se afl$
"n con.tienti!area faptului c$ "ntre/$rile au at(t su/stana ?despre ce este studiul meu3@=
c(t .i forma ? pun o "ntre/are cu \cine, ceC care , Ede ce ,sau EcumD8.
Definiia te4nic$ "ncepe cu sfera de interes a studiului de ca!>
1. Fn studiu de caz este o investigaie empiric prin care4
se investig7eaz un fenomen contemporan n conte=tual sau din viaa real, n
special atunci cand
graniele ntre fenomen i conte=t nu sunt foarte (ine delimitate.
An al doilea r(nd= din moment ce fenomenul .i conte9tual nu sunt "ntotdeauna
diferenia/ile "n situaiile din &iaa real$= o "ntreag$ serie de alte caracteristici te4nice=
inclusi& strategiile de colectare .i anali!$ a datelor= constituie a doua parte a definiiei
noastre>
2. In&estigaia studiului de ca!
*)
se ocup$ de situaia te4nic$ distinct$ "n care &aria/ilele de interes &or fi mult mai
numeroase dec(t punctele de date= iar ca prim re!ultat=
se /a!ea!$ pe resurse multiple de do&e!i= e9ist(nd necesitatea ca datele s$
con&earg$ conform unui proces de triangulare= .i ca al doilea re!ultat=
/eneficia!$ de ela/orare anterioar$ a unor ipote!e teoretice= "n scopul de a diri6a
colectarea .i anali!a datelor.
0stfel spus= ca strategie de cercetare= studiul de ca! presupune o metod$
atotcuprin!atoare= care include logica designului= te4nicile de colectare a datelor .i
a/ord$rile specifice pentru anali!a acestora.
0stfel= studiul nu este nici o tactic$ de colectare a datelor .i nici o simpl$
caracteristic$ de design= ci o strategie cuprin!$toare de cercetare.
.
),
S"u4iu 4( *!/ 9%
9% D!"( 4( i4(n"i,i*!r(3
5ume .i prenume> 8. I.
8(rsta>14 ani
Se9ul> masculin
0dresa> #om. S<T. Vude #S. 5r. 11).
5i&elul de studii> a a/sol&it Ocoala Leneral$ cu clasele I<8III din comuna Slatina<
Timi. "n anul 2,,)
rofesie <
+eligia> catolic$
Etnie> rom(n$
2% Pr(/(n"!r(! pr#6$(-(i
An urma plec$rii "n str$in$tate ?Spania= Tore/lanca@ a p$rinilor= lui 8. I. 0 r$mas acas$ "n
gri6a /unicilor "n &(rst$ de 5: de ani /unica .i /unicul "n &(rst$ de -* de ani.
8.I. a r$mas "n gri6a /unicilor pentru a<.i termina .coala= acolo p$rinii consider(nd c$ "i
este mult mai greu din cau!a lim/ii necunoscute. $rinii au plecat 8.I. a&ea * ani.ori.
#re!(nd= c$ "i &a fi mult mai /ine "n ar$ .i a&(nd .i condiii pentru a cre.tere mult mai
/un$ au dat gre..
Deoarece a crescut f$r$ autoritatea p$rinteasc$= /unicii oferindu<i doar iu/ire .i foarte
mult$ li/ertate TTcum s$<l cert$m c$ e doar un copilTT= p(n$ la un moment dat c(nd a
crescut .i le<a sc$pat de tot din m(n$.
06ung(nd la &(rsta de 14 ani= nea&(nd niciun control asupra &ieii lui= el fiind singurul
care ".i coordona de!&oltarea= lu(nd<o pe c$i gre.ite= cum ar fi mersul la discotec$=
folosirea /$uturilor alcoolice= lim/a6ul &ulgar .i f$r$ niciun fel de respect fa$ de nimeni.
)1
5e.tiind niciodat$ ce "nseamn$ punerea la punct= o pedeaps$= la primirea unei
note sla/e din partea profesorului de lim/a rom(n$= a intrat fraudulos "n casa acestuia .i i<
a pro&ocat stric$ciuni= r$!/un(ndu<se pentru c$ l<a certat .i i<a dat o not$ sla/$.
A% I"#ri*u$ ,!-i$i(i
8. I. este singurul copil la p$rini= mama sa 8.'.= fost$ suplinitoare "n cadrul
.colii generale 1<4 din satul Sado&a 8ec4e= r$m(n(nd apoi casnic$= iar tat$l 8.8. a fost
anga6at la fa/rica de mo/il$ din Calta S$rat$.
C% S"!r(! 4( 0n0"!"( ,i/i*03
8.I. nu are pro/leme de s$n$tate fi!ic$.
:% S"!r(! 4( 0n0"!"( -in"!$03
8.I. nu are pro/leme de s$n$tate mental$.
E% C#n(*in'($( p$(*0rii p0rin'i$#r !upr! *#pi$u$ui
Tul/ur$rile de comportament predomin$.
5ea6unsurile pentru el sunt tot mai mari= c4iar dac$ merit$ sau nu= el are pretenii de la
p$rini la aparate telefonice de ultim$ or$= calculatoare .i tot felul de aparatur$
electronic$= pentru c$ spune el 1de asta au plecat de acas$ s$ "mi ofere tot ce nu au alii2.
;% Si"u!'i! (*#n#-i*0 ! ,!-i$i(i 4( !*!0
rimesc /ani lunar de dincolo de la cei plecai .i pensia /unicului.
=% C#n4i'ii 4( $#*ui"
8.I. locuie.te cu /unicii= "ntr<o cas$ proprietate dotat$ .i "ntreinut$ corespun!$tor plus
ane9ele gospod$re.ti.
)2
99% R(*#-!n40ri 4in p(rp(*"i+! !i"(n'(i #*i!$(3
< spri6in acordat clientului .i familiei acestuia r$mas$ "n ar$ pentru a putea redresa
situaia lui 8.I.B
< consilierea indi&idual$ dar .i familial$= pentru a reface comportamentul dar .i educaia=
afecti&itatea p$rinteasc$ de care duce at(ta lips$.
E+!$u!r(! ,!-i$i(i !,(*"!"( 4( 8#-!<
7e<a fost mil$ de el s$<l certe c$ era mic c(nd au plecat p$rinii= de aceea niciodat$ nu l<
au refu!at cu nimic .i nu i<au pus limite la nimic.
C#-p#n(n'! ,!-i$i(i
Tat$l> 8.8.
Data .i locul na.terii> 24 ianuarie 1)-)= Sado&a 5ou$
Domiciliu> comuna Slatina<Timi. nr. 11)
7ocalitate> comuna Slatina<Timi.
+eligia> ortodo9$
#et$enie> rom(n$
Starea ci&il$> c$s$torit
Studii> 7iceul Industrial Forestier #aranse/e.
;cupaia actual$> constructor
'ama> 8.'.
Data .i locul na.terii> 15 iulie 1):1= Slatina<Timi.
Domiciliu> comuna Slatina<Timi. nr. 11)
7ocalitate> comuna Slatina<Timi.
+eligia> catolic$
#et$enie> rom(n$
Starea ci&il$> c$s$torit$
)3
Studii> 7iceul edagogic #aranse/e.
;cupaia actual$> "n agricultur$ ?"n Spania@
Fiul> 8.I.
Data .i locul na.terii> 1* noiem/rie 1))5= #aranse/e.
Domiciliu> comuna Slatina<Timi. nr. 11)
7ocalitate> comuna Slatina<Timi.
+eligia> catolic
#et$enie> rom(n$
Starea ci&il$> nec$s$torit
Studii> Ocoala Leneral$ cu clasele I<8III din comuna Slatina<Timi.
;cupaia actual$> "n agricultur$ ?"n Spania@
Cunicul> C.I.
Data .i locul na.terii> 13 august 1)41= Slatina<Timi.
Domiciliu> comuna Slatina<Timi. nr. 11)
7ocalitate> comuna Slatina<Timi.
+eligia> catolic$
#et$enie> rom(n$
Starea ci&il$> c$s$torit
Studii> 4 clase
;cupaia actual$> pensionar
Cunica> C.'.
Data .i locul na.terii> 12 iulie 1)4*= Slatina<Timi.
Domiciliu> comuna Slatina<Timi. nr. 11)
7ocalitate> comuna Slatina<Timi.
+eligia> catolic$
#et$enie> rom(n$
Starea ci&il$> c$s$torit$
)4
Studii> 4 clase
;cupaia actual$> casnic$
%enitul &amiliei> &enitul net 3,, lei/lun$.
'ur(ele enitului> pensia /unicului ?C.I.@ .i alocaia copilului ?8.I.@
Alte per(oane care contri)uie la )u*et> p$rinii trimit lunar /ani "n 6ur de 1,, de euro.
Locuin+a, proprietate pri&at$ a familiei.
Num!r camere> 4 camere.
Num!r per(oane> 3 persoane.
;/ser&aii medicale
ro/lemele medicale semnificati&e sau cronice> ine9istente
#ontactul cu sistemul de s$n$tate mintal$> ine9istent.
Vudecat$ practic$ ?re!ol&area pro/lemelor .i a/ilit$ilor de a se descurca@.
S"u4iu 4( *!/ 2%
Istoric social
9% D!"( 4( i4(n"i,i*!r(3
a. 5ume .i prenume> C.0. .i C.T.
/. 8(rsta>12 ani .i 11 ani
c. Se9ul> feminine .i masculin
d. 0dresa> #om. Slatina<Timi.. Vude #S. 5r. 11).
e. 5i&elul de studii> "n .coala general$ clasele a 8<a .i a 8I<a din comun$
f. rofesie <
g. +eligia> catolic$
4. Etnie> rom(n$
)5
2% Pr(/(n"!r(! pr#6$(-(i
C.0. .i C.T. sunt doi frai= fata "n &(rst$ de 12 ani.ori .i /$iatul de 11 ani. 0m/ii
fac .coala "n comuna Slatina<Timi. .i sunt crescui doar de /unici= p$rinii fiind plecai
la munc$ "n str$in$tate ?"n Spania@.
$rinii au ales s$ plece dincolo pentru c$ .i<au dorit doar o cas$ a lor .i nea&(nd
niciun &enit= doar ce lucrau la c(mp= au decis s$ plece= ca s$ poat$ reu.i s$ str(ng$ un /an.
#opiii i<au l$sat acas$ "n gri6a /unicilor= sper(nd c$ &a fi /ine.
Dar nu este deloc a.a= /unicii sunt foarte e9igeni cu ei= lor lipsindu<le
afecti&itatea .i c$ldura mamei s<au "nc4is cu totul "n ei .i nu comunic$ cu nimeni .i sunt
foarte speriai= retra.i de lume .i de copii.
De ce !ic doar de copii= pentru c$ ei nu au &oie s$ ias$ s$ se 6oace cu copiii pe
strad$= dar oare de ce3
15u a.a ne<am f$cut noi oameni= 6uc(ndu<ne= ci am mers la c(mp .i am muncit
cot la cot cu p$rinii no.tri de mici2= spune /unicul.
#(nd merg pe strad$ duc(ndu<se la .coal$= nu "i &e!i dec(t in(ndu<se de m(n$ .i
nesco(nd nici m$car un cu&(nt sau un !(m/et pe c4ipul lor.
A% C.0. .i C.T. sunt singur la p$rinii lor= nu au frai mai mari= C.'. mama lor a fost casnic$=
iar tat$l la fel se ocupa cu munca c(mpului.
C% C#n(*in'($( p$(*0rii p0rin'i$#r !upr! *#pii$#r
< "nc4idere "n eiB
< i!olare de lume .i de copii prin educaia se&er$ pe care o primesc>
< copil$ria le trece f$r$ afeciunea p$rinteasc$ .$ f$r$ c$ldur$ de mam$B
< maturi!area .i efortul pe care "l fac la munc$ mult prea de&reme.
:% Si"u!'i! (*#n#-i*0 ! ,!-i$i(i 4( !*!0
ensia /unicului= &enitul din partea p$rinilor plus alocaiile copiilor.
)-
E% C#n4i'ii 4( $#*ui". C.0. .i C.T. locuiesc "n pre!ent cu /unicii= "ntr<o cas$ proprietate
pri&at$ a familiei= alc$tuit$ din - camere dotate .i "ntreinute corespun!$tor= plus ane9ele
gospod$re.ti.
;% R(*#-!n40ri 4in p(rp(*"i+! !i"(n'(i #*i!$(3
- Tre/uie f$cut$ o consiliere cu am/ii copii= dar .i cu /unicii lor= e9plic(ndu<le c$ nu a.a se
procedea!$ pentru o /un$ cre.tere .i o /un$ formare .i de!&oltare a copiilor.
< #opiilor oferindu<le mai mult timp de 6oac$ .i comunicare "n care s$ se cunoasc$
.i s$ se "mprieteneasc$ cu copiii &ecinilor lor sau cu colegii de .coal$.
< Cunica s$ "ncerce s$ treac$ peste cu&(ntul /unicului .i s$ le ofere mai mult$
c$ldur$ de mam$ .i un c$min cald care acum le lipse.te "ntru totul.
E+!$u!r(! ,!-i$i(i !,(*"!"( 4( p$(*!r(! *($#r "in(ri
< Cunicii spun c$ nu le este u.or s$ le poarte de gri6$= de aceea "i in mereu dup$ ei la c(mp.
C#-p#n(n'! ,!-i$i(i

Tat$l> C.T.
Data .i locul na.terii> 11 noiem/rie 1):5= Slatina<Timi.
Domiciliu> comuna Slatina<Timi. nr. 25,
7ocalitate> comuna Slatina<Timi.
+eligia> catolic
#et$enie> rom(n$
Starea ci&il$> c$s$torit
Studii> Ocoala rofesional$
;cupaia actual$> constructor "n Spania
'ama> C.'.
Data .i locul na.terii> 3 august 1)::= Slatina<Timi.
):
Domiciliu> comuna Slatina<Timi. nr. 25,
7ocalitate> comuna Slatina<Timi.
+eligia> catolic$
#et$enie> rom(n$
Starea ci&il$> c$s$torit$
Studii> 1, clase "n comuna Slatina<Timi.
;cupaia actual$> casnic$
Fiica> C.0.
Data .i locul na.terii> 12 septem/rie 1)):= #aranse/e.
Domiciliu> comuna Slatina<Timi. nr. 25,
7ocalitate> comuna Slatina<Timi.
+eligia> catolic$
#et$enie> rom(n$
Starea ci&il$> nec$s$torit$
Studii> Ocoala Leneral$...
;cupaia actual$> <
Fiul> C.T.
Data .i locul na.terii> 1- fe/ruarie 1))*= #aranse/e.
Domiciliu> comuna Slatina<Timi. nr. 25,
7ocalitate> comuna Slatina<Timi.
+eligia> catolic
#et$enie> rom(n$
Starea ci&il$> c$s$torit
Studii> Ocoala Leneral$...
Cunicul> C.I.
Data .i locul na.terii> ) martie 1)45= Slatina<Timi.
Domiciliu> comuna Slatina<Timi. nr. 25,
)*
7ocalitate> comuna Slatina<Timi.
+eligia> catolic
#et$enie> rom(n$
Starea ci&il$> c$s$torit
Studii> * clase
;cupaia actual$> pensionar
Cunica> C.I.
Data .i locul na.terii> 13 fe/ruarie 1)42= Slatina<Timi.
Domiciliu> comuna Slatina<Timi. nr. 25,
7ocalitate> comuna Slatina<Timi.
+eligia> catolic$
#et$enie> rom(n$
Starea ci&il$> c$s$torit
Studii> 4 clase
;cupaia actual$> casnic$
%enitul &amiliei> 8enit net -,, lei
'ur(ele enitului> pensia /unicului= -,, lei .i alocaia copiilor
Alte per(oane care contri)uie la )u*et> p$rinii plecai "n Spania
Locuin+a> proprietate pri&at$
Num!r camere> -
Num!r per(oane> 4 persoane
;/ser&aii medicale...........................
ro/lemele medicale semnificati&e sau cronice> ine9istente
#ontactul cu sistemul de s$n$tate mintal$> ine9istent.
Vudecat$ practic$ ?re!ol&area pro/lemelor .i a/ilit$ilor de a se descurca@
))
S"u4iu 4( *!/ A%
9% D!"( 4( i4(n"i,i*!r(3
/. 5ume .i prenume> D.'.
c. 8(rsta> 11 ani
d. Se9ul> masculin
e. 0dresa> #om. Slatina<Timi. 5r. 44.
f. 5i&elul de studii> "n curs de a/sol&ire a liceului sporti& din Timi.oara
g. rofesie <
4. +eligia> ortodo9$
i. Etnie> rom(n
2% Pr(/(n"!r(! pr#6$(-(i
D.'. este un /$iat "n &(rst$ de 11 ani din comuna Slatina<Timi.= care a r$mas acas$ doar
cu /unicii= p$rinii fiind ne&oii s$ plece la munc$ "n str$in$tate pentru a<l putea ine "n
liceu "n Timi.oara.
Tat$l a lucrat ca .i te4nician &eterinar la ca/inetul din sat= dar mai pe urm$ nu a
funcionat .i a r$mas f$r$ ser&iciu. 'ama a fost casnic$= dar a plecat de aproape 5 ani "n
0ustria= s$ "ngri6easc$ /$tr(ni.
Tat$l= "n urm$ cu trei ani= r$m(n(nd f$r$ &enit= a plecat .i el tot "n 0ustria s$ munceasc$ "n
agricultur$.
Iar D.'. a r$mas doar cu /unicii= /unica fiind foarte /olna&$= suferind de o /ola$
necru$toare.
D.'. f$r$ gri6a p$rinilor .i f$r$ controlul lor= a luat<o pe urme gre.ite= cum ar fi
nefrec&entarea .colii= a6ung(nd la un pas de repetenie= "n4$it(ndu<se "n g$.ti de prin
Timi.oara= nemaia6ung(nd s(m/$ta .i duminica acas$= trec(nd doar "n scopul de a cere
/ani de la /unici.
1,,
Internatul nu a mai dorit s$<l in$ pentru neplata ca!$rii .i a cantinei= /unicul fiind
anunat prin telefon de c$tre pedagog.
0cum locuie.te cu un a.a<!is coleg de<al lui "n apartamentul aceluia= acel coleg fiind un
fiu de primar dintr<o anume localitate 1plin de /ani .i cu ma.in$= iar ei "mi dau mie doar 2
milioane pe s$pt$m(n$= $ia sunt /ani3Q2
5ea6unsurile sunt pentru el la ordinea !ilei= s(m/$ta c(nd &ine acas$ ia ma.ina tat$lui s$u
.i pleac$ cu ea= el nea&(nd permis .i uneori c4iar .i su/ influena alcoolului.
15u mai are nimeni ce s$<i fac$2= spune /unicul= 1l<am luat pe toate p$rile .i nu are nicio
ie.ire= doar de taic$<su a a&ut fric$2.
Cani pentru el nu au fost o pro/lem$ niciodat$= a primit .i de la p$rini .i de la /unici. Dar
totu.i la un moment dat= nu i se mai a6ungeau. De ce3 Vocurile de noroc au a6uns unul din
marile lui &icii de care nu se poate l$sa spune el .i nici nu &reau pentru c$ &ine /anul f$r$
s$<l munceasc$. 8oind s$<i ofere un &iitor f$r$ lipsuri .i f$r$ gri6i= p$rinii i<au oferit /ani
la discreie= iar D.'. a uitat limita la ceea ce "nseamn$ /ani .i cum se c(.tig$ de greu.
A% I"#ri*u$ ,!-i$i(i
D.'. este singurul copil la p$rini= mama sa D.I.= a fost casnic$= "n pre!ent lucr(nd "n
0ustria= iar tat$l D.'. a fost anga6at ca .i te4nician &eterinar= iar mai apoi .omer= iar "n
cele din urm$ a plecat .i el "n 0ustria s$ lucre!e "n agricultur$.
Cunicii pe l(ng$ cas$ cu c(mpul.
C% C#n(*in'($( p$(*0rii p0rin'i$#r .n "r0in0"!"(
#a s$<i poat$ procura un &iitor mai /un= s$ poat$ urma un liceu "ntr<un ora. de &iitor= au
ales s$ ".i p$r$seasc$ ara= pentru a produce un &enit s$ poat$ a&ea de toate singurul lor
fiu D.'.
Iar "n sc4im/= au primit doar e.ecuri= D.'. este la un pas de repetenie= acas$ nu mai
a6unge dec(t c(nd e &or/a de /ani= /$ieii= ie.irile= /$uturile sunt la ordinea !ilei= iar
nea6unsurile .i /anii c(t mai muli sunt singura prioritate.
1,1
:% Si"u!'i! ,in!n*i!r0> &enitul financiar pro&ine din ceea ce trimit cei plecai= iar mai
apoi contri/uie .i /unicul cu pensia lunar$.
E. C#n4i'ii 4( $#*ui". D.'. locuie.te "mpreun$ cu /unicii= "ntr<o cas$= proprietate pri&at$
a familiei= alc$tuit$ din 4 camere dotate .i "ntreinute corespun!$tor= plus ane9ele
gospod$re.ti.
;% R(*#-!n40ri 4in p(rp(*"i+! !i"(n'(i #*i!$(3
D &erificarea din partea altor rude dac$ /unicii nu mai pot parcurge drumul p(n$ la
Timi.oara pentru anali!area situaiei .colare
< comunicare .i consiliere indi&idual$ cu clientul pentru a e9plica situaia &enirii /anilor=
la nesf(r.it .i f$r$ num$r pentru c$ la un moment dat se poate "ntrerupe .i atunci ce se
poate face pentru /ani3
< oferirea unei e9plicaii clientului= c$ fericirea nu const$ "ntru totul doar "n /ani.
< p$rinii s$ nu "i mai trimit$ /anii pe care "i solicit$ el pentru c$ num$rul acestora &a
cre.te de la o !i la alta .i nu &a fi niciodat$ "ndea6uns.
C#-p#n(n'! ,!-i$i(i
Tat$l> D.'.
Data .i locul na.terii> 11 aprilie 1)-4= Slatina<Timi.
Domiciliu> comuna Slatina<Timi. nr. 44
7ocalitate> comuna Slatina<Timi.
+eligia> ortodo9$
#et$enie> rom(n$
Starea ci&il$> c$s$torit
Studii> 7iceul 0gricol din 7ugo6
;cupaia actual$> lucr$tor la c(mp ?0ustria@
'ama> D.I.
Data .i locul na.terii> ) mai 1)-*= Slatina<Timi.
Domiciliu> comuna Slatina<Timi. nr. 44
1,2
7ocalitate> comuna Slatina<Timi.
+eligia> ortodo9$
#et$enie> rom(n$
Starea ci&il$> c$s$torit$
Studii> 1, clase a/sol&ite
;cupaia actual$> mena6er$ /$tr(ni ?0ustria@
Fiul> D.'.
Data .i locul na.terii> 2* iulie 1))2= #aranse/e.
Domiciliu> comuna Slatina<Timi. nr. 44
7ocalitate> comuna Slatina<Timi.
+eligia> ortodo9$
#et$enie> rom(n$
Starea ci&il$> nec$s$torit
Studii> "n curs de a/sol&ire a liceului sporti& din Timi.oara
Cunicul> D.'.
Data .i locul na.terii> 21 iunie 1)3-= Slatina<Timi.
Domiciliu> comuna Slatina<Timi. nr. 44
7ocalitate> comuna Slatina<Timi.
+eligia> ortodo9$
#et$enie> rom(n$
Starea ci&il$> c$s$torit
Studii> .coala profesional$
;cupaia actual$> pensionar
Cunica> D.0.
Data .i locul na.terii> 1: mai 1)4,= Slatina<Timi.
Domiciliu> comuna Slatina<Timi. nr. 44
1,3
7ocalitate> comuna Slatina<Timi.
+eligia> ortodo9$
#et$enie> rom(n$
Starea ci&il$> c$s$torit$
Studii> 4 clase
;cupaia actual$> casnic$
8enitul familiei> &enit net D ),,, lei
Sursele &enitului> /unicul pensionar.
0lte persoane care suplimentea!$ &enitul> p$rinii trimit s$pt$m(nal /ani.
7ocuina> proprietate pri&at$.
5um$r camere> 4 camere
5um$r persoane> 3 persoane
;/ser&aii medicale
ro/lemele medicale semnificati&e sau cronice> ine9istente
#ontactul cu sistemul de s$n$tate mintal$> ine9istent.
Vudecat$ practic$ ?re!ol&area pro/lemelor .i a/ilit$ilor de a se descurca@
C#n*$u/ii
D.'. a sc$pat cu totul din m(na /unicilor .i a p$rinilor care sunt plecai "n
str$in$tate.
Dar "n ca!ul lui nu mai tre/uia s$ spun c$ a sc$pat c$ este un copil "n &(rst$ de 1:
ani este aproape un ma6or= dar totu.i pot s$ m$ pronun .i a.a pentru c$ a sc$pat un pic de
la drumul pe care ar tre/ui s$<l urme!e un /$iat de &(rsta lui.
Oi unde e pro/lema= /anii= "n num$r mult prea mare .i de la o &(rst$ mult prea
mic$ iau curs "n num$r mare= p$rinii .i /unicii nu au .tiut niciodat$ c(t e ca!ul s$
primeasc$= el c(t a cerut at(t a primit.
Se afla la liceu "n Timi.oara= un ora. cu foarte multe g$uri negre pentru un /$iat
cu muli /ani "n /u!unar .i f$r$ o supra&eg4ere p$rinteasc$.
1,4
Distraciile cu prieteni= /$uturile alcoolice .i 6ocurile de noroc au a6uns un
program !ilnic pentru el.
Ocoala nemaia&(nd niciun interes= doar pentru p$rini a fost .i a r$mas unul din
interesele ma6ore ale lor pentru care au ales s$ .i plece la munc$ "n str$in$tate= pentru a<l
putea ine pe D.'. "n .coal$.
Drumul ales de D.'. nu este deloc unul /un= pentru c$ pro/lemele la .coal$ nu
"nt(r!ie s$ apar$= alcoolul "i d$ cura6ul s$ ia ma.ina noaptea .i s$ conduc$ f$r$ permis=
risc(ndu<.i &iitorul .i c4iar &iaa= put(nd s$ fac$ un accident din lips$ de e9perien$ sau s$
i se fac$ dosar= fiind prins la &olan f$r$ permis.
$rinii au &rut s$ fac$ un lucru /un din el= dar nu a ie.it= dar nu este prea t(r!iu
niciodat$ pentru a se "ndrepta unele lucruri. Doar c$ tre/uie stat de &or/$ D.'. cu un
consilier= .i e9plicat c$ ceea ce face el cu /anii .i din el nu este un lucru tocmai /un. Oi
p$rinii ar tre/ui s$ &or/easca cu el= c4iar .i cu un consilier pentru a le e9plica c$ nu doar
/anii fac totul pe lume .i nu in locul .i de p$rini atunci c(nd este ne&oie de ei.
1,5
Ji6$i#&r!,i(
1. 0/ra4am Frois= L. < Ooma6 .i inflaie= Economie olitic$= ]umanitas= Cucure.ti=
1))4
2. 0dumitr$cesei= I.D.= 5iculescu= 5. L. ?coord@ < Piaa forei de munc, Editura
Te4nic$= #4i.in$u= 1))5
3. C$dule.eu= 0. < :oma,ul n "omnia, !ditura +reira, ;radea= 1)):
4. Culai= T.= Fenomenul migraiei i criza familial= Editura 7umen= Ia.i= 2,,-
5. Curloiu= . !conomia muncii . Pro(leme actuale, 7umina 7e9= Cucure.ti= 1))3
-. Cu!$rnescu= Ot.= 'ntroducere n sociologia organizaional i a con ducerii,
Editura Didactic$ .i pedagogic$= Cucure.ti= 1))*
:. Cu!$rnescu= Ot.= Practica managerial n nvmntul superior, Editura %ni&ers
Enciclopedia= 2,,4
*. Cu!$rnescu= Ot.= )ociologia civilizaiei te7nologice, Editura olirom= Ia.i= 1)))
). #o6ocaru= '. < 3imensiunea socio.psi7ologic a managementului industrial,
'olda&ia<Cac$u= 1)))
1,. #o6ocaru= '= < Pro(leme ale .asistenei sociale a omerilor m "omnia, n
Aciunea social perspectiv inter disciplinar, coord. 'iftode= 8.= +a4mania= 5.= Editura
roema= Caia 'are= 1))*
11. #o6ocaru= '. ^ :oma,ul Protecia i Asistena )ocial a omerilor n "omnia,
Editura 'olda&ia<Cac$u= 2,,,
12. #ostin= 0.E.= Tufan= '.= Larcea= L. ./edierea muncii, Fiman= Cucure.ti= 1))-
13. #ostin= 0.E.= Tufan= '.= Larcea= L< -entrul de mediere a muncii, FI'05B
Cucure.ti 1))-
14. #reioiu= L4.= #ornescu= 8. < !conomie politic, Editura Tempus= Cucure.ti= 1))2
15. Deme!iere= D..!=periena oma,ului n Frana4 procese de e=cludere i
construcia identitii n /inoritari, marginali, e=clui . coord. 5eculau= 0= Ferreol= L.=
Editura olirom= la.i.= 1))-
1-. Dicionarul e9plicati& al lim/ii rom(ne
1,-
1:. Dumitru= S.= Flu=ul de migraie n "omnia= Editura 0cademiei +.S.+.= Cucure.ti=
1)*4
1*. Epureanu= 8.= '$noiu F., Asistena social n "omnia= Editura 0ll= Cucure.ti
1). Feraru= D. .= -osturile sociale ale migraiei e=terne din "omnia= Editura
7umen= Ia.i= 2,,:
2,. Franc= I8. < -lu(ul omerilor, Editura E9pert= Cucure.ti= 1)):
21. L4i$= T.. < :oma,ul, n !conomie Politic, Agenia de -onsulting %ni&ersitar
<Eficient S+7= Cucure.ti= 1))3
22. Im/rescu= I.= +ratat de dreptul familiei= Editura 7uminale9= Cucure.ti= 2,,-
23. UeKnes= V.'. < +eorie general a folosirii minii de lucru, a do(nzilor i a
(anilor, Editura Otiinific$= 1):,
24. 7e Cras= F. < 5, de modele de scrisori pentru gsirea unui loc de munc, Editura
Teora= Cucure.ti= 1)))
25. 7e Cras= F. < )ecretele unui (un -uriculum Gitae, Editura Teora= Cucure.ti= 1)):
2-. 7omac$= S.= 7omac$ #.= !migrarea 6foaie de parcurs8, Editura Enciclopedia=
Cucure.ti= 2,,4
2:. 7ucu L.= +$dulescu '. Sorin= -alitatea vieii i indicatori sociali= Editura
7uminale9
2*. 'aniac= E. .:oma,ul, Editura #$l$u!a= De&a= 1))*
2). '$noiu= FI.= Epureanu= 8. < Asistena social n "omnia, Editura 077=
Cucure.ti= 1))-
3,. 'anolescu= L4. ?coord @ <olitici economice < concepte= instrumente= e9perene=
Editura Economic$= Cucure.ti 1)):
31. 'iftode= 8. < 3imensiuni ale Asistenei )ociale, Editura Eides= Coto.ani= 1))5
32. 'iftode= 8. < Fundamente ale Asistenei )ociale, Editura Eminescu= Ia.i= 1)))
33. 'iftode= 8. < /etodologia sociologic, orto<Franco= Lalai= 1))5
34. 'iftode= 8. ?coord @ < Populaii vulnera(ile i fenomene de automarginalizare,
Editura 7umen= Ia.i 2,,2
35. 'iftode= 8. < +ratat de metodologie sociologic, Editura 7umen= Ia.i 2,,3
3-. 5eamu= L.= Tratat de asisten$ social$= Editura olirom= Ia.i= 2,,3
3:. 5iculescu= 'L= ^ -oninutul, trsturile i corelaiile pieei forei de munc n
1,:
Piaa forei de munc. Editura Te4nic$= #4i.in$u= 1))5
3*. a.a= F. .Asistena social n "omnia, n "aporturi de munc, nr. -= 1)))
3). o4oa$= I < :oma,ul, n !conomia Politic, &oi. I= Editura orto<Franco= Lalai=
1))1
er= S. < "eflecii cu privire la ocuparea forei de munc n perioada de tranziie la
economia de pia n "omnia, +e&ista +om(n$ de Economie nr.l / 1))1= Institutul de
Economie 5aional$= Cucure.ti
32. itariu= ].= Caciu= D. < -entrul de 'nformare i 3ocumentare pentru piaa
muncii, FI'05= Cucure.ti= 1)):
33. relici= 8.= 0specte metodologice .i a/ord$ri "n asistena social$= Editura 'irton=
Timi.oara= 2,,2
34. +e&ista de asisten$ social$= nr. 3<4= 2,,5
35. "evista de sociologie romneasc= &ol. 8= nr. 4= 1Simona Ionela St$nic$2= Editura
olirom= Ia.i= 2,,:
;H. "evista "olul i responsa(ilitatea asistentului social n protecia i promovarea
drepturilor copilului
3:. "evista sociologie romneasc= &ol. 8I= nr. 1= Editura olirom= Cucure.ti= 2,,*
3*. Sm$r$ndac4e= F.= America.Paradisul diavolului= Editura 0ius= #raio&a= 1))4
3). St$nescu= I. < Piaa forei de munc superior calificat, Tri/una Economic$= nr.
34= 2: august 1))3
4,. St$nescu= 5. S. < !conomia "omneasc . de la ficiune la realitate,
Editura ]umanitas= Cucure.ti= 1))1
41. Steg$roiu= D. < :oma,ul .prezent i perspective, %ni&ersitatea ZCa/e. ColKaiZ
#lu6<5apoca= 1))3
42. Todosia= '. < 3octrine !conomice, Editura %ni&ersit$ii 10l. I. #u!aZ Ia.i= 1))2
43. Todoro&= P.= Amul dezrdcinat= Institutul European= Ia.i= 1)))
44. Tofler= 0. .Previziuni. Premise, !ditura Antet, ;radea= 1))-
45. Iamfir= #= 8l$seeanu= 7. coord < 3icionar de sociologie, Editura Ca/ei=
Cucure.ti= 1))3
4-. Iamfir= #. ?coord.@ < Politici sociale n "omnia, Editura E9pert= Cucure.ti 1)))
4:. Sallraff= L.= >a marginea societii= Editura ]umanitas= Cucure.ti= 1))3
1,*
4*. SinEelmam= '.= !t7nic )ensitivitI in )ocial Jor?= Eddie CoJers u/lis4ing=
Du/uWue= 1)))
4). ___ < 7egea nr. :-/1 'artie 2,,2 pri&ind sistemul asigur$rilor pentru
.oma6 .i stimularea ocup$rii forei de munc$.
1,)
K(6#&r!,i(
a. #iocan 8iceniu= 'igraiile> aspecte generale "n 4ttp >//JJJ.cronicaromana.ro/inde9.p4p3
editieG14*:`artG::)5: accesat "n data de 1: decem/rie 2,,*
/. #.5.0. ]ot5eJs= +om(nia .i Italia tre/uie s$ re!ol&e "mpreun$ situaia imigrailor "n
4ttp>//JJJ.4otneJs.ro/stiri<ar4i&a<1,,4-31<romania<italia<tre/uie<re!ol&e<impreuna<
situatia<imigratilor.4tm accesat "n data de 2, decem/rie 2,,*
c. Dicionarul on line SiEipedia= Emigrare= "n 4ttp>//ro.JiEipedia.org/JiEi/Emigrare accesat
la data de 15 ianuarie 2,,)
d. Dinu 0drian= Fermitate .i reguli= nu 9enofo/ie "n
4ttp>//JJJ.muncainstrainatate.anofm.ro/popula<ia<rom<niei<efectele<emigra<iei<n<scop<
de<munc accesat "n data de 3, fe/ruarie 2,,)
e. 'itea ;ana= opulaia +om(niei D efectele emigraiei "n scop de munc$ "n
4ttp>//JJJ.muncainstrainatate.anofm.ro/popula<ia<rom<niei<efectele<emigra<iei<n<scop<
de<munc accesat "n data de 2* martie 2,,)
f. JJJ.muncainstrainatate.anofm.ro
g. JJJ.4otneJs.ro /stiri
4. JJJ.JiEipedia.org
i. JJJ.cronicaromana.ro
6. JJJ.sfos.ro
E. JJJ.singuracasa.ro
l. JJJ.euroacti&.ro
m. JJJ.ectap.ro
n. JJJ.fonduri<structura<european.ro
11,