Sunteți pe pagina 1din 8

Diagnosticarea sistemului de recirculare a

gazelor de evacuare diagnoza EGR


EGR-ul, fiind un sistem de reducere a emisiilor de oxizi de azot, este
monitorizat de calculatorul de injec ie cu scopul de a detecta posibilele
defecte. Deoarece este un sistem de reducere a polurii, la detectarea unui
defect EGR, se aprinde martorul MIL din bordul automobilului.
Diagnoza sistemului EGR const n monitorizarea elementelor
electronice care intr n componen a acestuia:
supapa EGR !"
supapa circuitului de rcire a gazelor recirculate #"
obturatorul pe circuitul de admisie $"
senzorul de temperatur a gazelor recirculate rcite %"
&istemul de control al debitului gazelor arse recirculate ' EGR
(. motor termic
!. supap EGR
#. supap de control a circuitului de rcire a gazelor arse supap de
b)-pass"
*. radiator de rcire a gazelor arse
%. senzor de temperatur
$. obturator
+. calculator de injec ie
,. compresor
-. turbin
Supapa EGR
.n func ie de regimul de func ionare al motorului tura ie i
cuplu" debitul de gaze arse este ajustat de calculatorul de injec ie prin
desc/iderea i nc/iderea supapei EGR. 0ozi ia supapei este controlat cu
ajutorul unui actuator electric solenoid sau motor" sau cu un cilindru
pneumatic controlat electronic".
Reglarea pozi iei supapei EGR este deosebit de important
deoarece afecteaz cuplul motor i ni1elul de emisii poluante. Din acest
moti1 majoritatea supapelor EGR sunt pre1zute cu un senzor de pozi ie
care transmite informa ia calculatorului de injec ie.
Datorit depunerilor de particule supapele EGR se pot bloca. .n
func ie de pozi ie, blocarea unei supape EGR poate s aib impact asupra
integrit ii motorului sau asupra emisiilor poluante. 2stfel, dac supapa
EGR se bloc/eaz n pozi ia nc/is, gazele arse nu mai ajung n galeria de
admisie iar emisiile de oxizi de azot cresc. 0e de alt parte, dac supapa
EGR se bloc/eaz n pozi ia desc/is gazele arse 1or fi recirculate tot timpul
n admisie i pot afecta func ionarea n siguran a motorului datorit
temperaturii ridicate.
Codurile OBD ale supapei EGR
3odul Descriere 4oca ie
05*55Debitul sistemului de recirculare a gazelor arse -
05*5(
Debit insuficient al sistemului de recirculare a gazelor
arse -
05*5! Debit excesi1 al sistemului de recirculare a gazelor arse -
05*5#
3ircuitul de control al sistemului de recirculare a
gazelor de e1acuare -
05*5*
3ircuitul de control al sistemului de recirculare a
gazelor de e1acuare ' semnal n afara limitelor -
05*5%
3ircuitul senzorului 626 al sistemului de recirculare a
gazelor de e1acuare ' semnal sub limita minim -
05*5$
3ircuitul senzorului 626 al sistemului de recirculare a
gazelor de e1acuare ' semnal peste limita maxim -
05*5+
3ircuitul senzorului 676 al sistemului de recirculare a
gazelor de e1acuare ' semnal sub limita minim -
05*5,
3ircuitul senzorului 676 al sistemului de recirculare a
gazelor de e1acuare ' semnal peste limita maxim -
05*5-
3ircuitul senzorului 626 al sistemului de recirculare a
gazelor de e1acuare -
05*,$
3ircuitul senzorului 676 al sistemului de recirculare a
gazelor de e1acuare -
05*,-
3ircuitul de control 626 al sistemului de recirculare a
gazelor de e1acuare ' semnal sub limita minim -
05*-5
3ircuitul de control 626 al sistemului de recirculare a
gazelor de e1acuare ' semnal peste limita maxim -
0!*(#
0erforman a sistemului de recirculare a gazelor de
e1acuare - sub limit -
Supapa de control a circuitului de rcire a gazelor
arse
8nul din moti1ele pentru care se utilizeaz sistemele EGR este
reducerea temperaturii de ardere din cilindru. Gazele arse dac
sunt introduse direct n galeria de e1acuare, datorit temperaturii ridicate,
nu au efect semnificati1 asupra procesului de reducere a emisiilor de oxizi
de azot.

.ncep9nd cu normele de poluare Euro majoritatea motoarelor diesel
pentru automobile au fost ec/ipate cu sisteme EGR rcite. 2ceste
sisteme utilizeaz un circuit cu radiator pentru rcirea gazelor de e1acuare
!nainte ca acestea s fie introduse n motor. 0entru rcirea gazelor arse de
obicei se utilizeaz lic/idul de rcire al motorului.
0rin rcire se cre te densitatea gazelor i se mbunt e te
eficien a sistemului EGR din dou moti1e:
scade temperatura de ardere din cilindru:
scade cantitatea de oxigen din gazele proaspete datorit
densit ii mai mari a gazelor arse:
Rcirea gazelor arse nu se "ace continuu ci numai dup ce
temperatura motorului atinge o anumit limit. 3ircuitul de rcire este
pre1zut cu o supap de #$%pass care permite gazelor arse trecerea prin
radiator sau ocolirea acestuia.
Codurile OBD ale supapei de rcire EGR
3odul Descriere 4oca ie
0!*!%
3ircuitul de control al supapei de rcire a sistemului de
recirculare a gazelor de e1acuare - circuit desc/is -
0!*!$
3ircuitul de control al supapei de rcire a sistemului de
recirculare a gazelor de e1acuare - semnal sub limita
minim -
0!*!+
3ircuitul de control al supapei de rcire a sistemului de
recirculare a gazelor de e1acuare - semnal peste limita
maxim -
0!*%+
0erforman sczut a circuitului de rcire a
sistemului de recirculare a gazelor de e1acuare -
0!*%2
3ircuitul de rcire al sistemului de recirculare a gazelor
de e1acuare - circuit desc/is -
0!*%7
3ircuitul de rcire al sistemului de recirculare a gazelor
de e1acuare - semnal n afara limitelor -
0!*%3
3ircuitul de rcire al sistemului de recirculare a gazelor
de e1acuare - semnal sub limita minim -
0!*%D
3ircuitul de rcire al sistemului de recirculare a gazelor
de e1acuare - semnal peste limita maxim
Senzorul de temperatur
Decizia de rcire a gazelor arse este luat de calculatorul de injec ie
pe baza informa iei primit de la senzorul de temperatur. 2cesta
cite te temperatura gazelor de evacuare nainte s fie introduse n
galeria de admisie.

Codurile OBD ale senzorului de temperatur
3odul Descriere 4oca ia
05*52
3ircuitul senzorului de temperatur 626 al sistemului
de recirculare a gazelor de e1acuare -
05*57
3ircuitul senzorului de temperatur 626 al sistemului
de recirculare a gazelor de e1acuare - semnal n afara
limitelor -
05*53
3ircuitul senzorului de temperatur 626 al sistemului
de recirculare a gazelor de e1acuare - semnal sub
limita minim -
05*5D
3ircuitul senzorului de temperatur 626 al sistemului
de recirculare a gazelor de e1acuare - semnal peste
limita maxim -
05*5E
3ircuitul senzorului de temperatur 626 al sistemului
de recirculare a gazelor de e1acuare - semnal
incoerent;discontinuu -
05*5<
3ircuitul senzorului de temperatur al sistemului de
recirculare a gazelor de e1acuare - disconcordan
ntre semnalele senzorilor 626 si 676 -
05*(2
3ircuitul senzorului de temperatur 676 al sistemului
de recirculare a gazelor de e1acuare -
05*(7
3ircuitul senzorului de temperatur 676 al sistemului
de recirculare a gazelor de e1acuare - semnal n afara
limitelor -
05*(3
3ircuitul senzorului de temperatur 676 al sistemului
de recirculare a gazelor de e1acuare - semnal sub
limita minim -
05*(D
3ircuitul senzorului de temperatur 676 al sistemului
de recirculare a gazelor de e1acuare - semnal peste
limita maxim -
05*(E
3ircuitul senzorului de temperatur 676 al sistemului
de recirculare a gazelor de e1acuare - semnal
incoerent;discontinuu
O#turatorul
Controlul de#itului de gaze arse se poate face doar prin
desc&iderea'!nc&iderea supapei EGR sau i cu ajutorul
o#turatorului de pe galeria de admisie. =bturator are form constructi1
similar cu cea a unui obturator utilizat pe motoarele pe benzin dar este
utilizat n scop diferit.
=bturator admisie pentru motorul diesel
2tunci c9nd se dore te un debit mare de gaze arse n galeria de
admisie obturatorul se nc/ide, curgerea aerului proaspt fiind
restric ionat iar debitului gazelor de e1acuare mrit.

Codurile OBD ale o#turatorului din admisie
3odul Descriere 4oca ie
05*,+
3ircuitul de control al obturatorului 626 al sistemului de
recirculare a gazelor de e1acuare - circuit desc/is -
05*,,
3ircuitul de control al obturatorului 626 al sistemului de
recirculare a gazelor de e1acuare - semnal n afara
limitelor -
0!(#2
3ircuitul de control al obturatorului 676 al sistemului de
recirculare a gazelor de e1acuare - circuit desc/is -
0!(#7
3ircuitul de control al obturatorului 676 al sistemului de
recirculare a gazelor de e1acuare - semnal n afara
limitelor -
0!(#3
3ircuitul de control al obturatorului 676 al sistemului de
recirculare a gazelor de e1acuare - semnal sub limita
minim -
0!(#D
3ircuitul de control al obturatorului 676 al sistemului de
recirculare a gazelor de e1acuare - semnal peste limita
maxim -
0!(*(
3ircuitul de control al obturatorului 626 al sistemului de
recirculare a gazelor de e1acuare - semnal sub limita
minim -
0!(*!
3ircuitul de control al obturatorului 626 al sistemului de
recirculare a gazelor de e1acuare - semnal peste limita
maxim -
Defectarea unei componente a sistemului de recirculare a gazelor de
e1acuare atrage dup sine imposibilitatea de a reduce emisiile poluante.
Din acest moti1 apari ia unui defect n cazul componentelor sistemului
EGR 1a aprinde martorul de emisii poluante din bordul automobilului.