Sunteți pe pagina 1din 44

Thomas Mann

MOARTEA LA VENEIA
Thomas Mann
MOARTEA LA VENEIA
Traducerea: Alexandru Phiiippide Lazr Iliescu Alice Voine!ii
i"ura #$ %in x&V' R ( )** L i u + &%,i -" ii o i a
MOARTEA LA VENEIA
.us"a/ Aschen0ach1 sau /on Aschen0ach1 cum suna numele lui le2iui"1 3n ziua cinci 3mplinise
cincizeci de ani pornise1 in"r&o dup4&amiaz4 din prim4/ara anului )*'''1 an care "imp de luni
3n"re2i se 3n%45i6ase con"inen"ului nos"ru cam posonion"+ pornise de la locuin5a lui de pe
Prinzre2en"ens3rasse din Miinchen1 s4 %ac4 o plim0are mai lun24' 7u ner/ii 3ncorda5i de
munca din cursul dimine5ii1 munc4 2rea 6i d4un4"oare1 care "ocmai acum 3i cerea 6i mai mul"4
2ri+41 a"en5ie1 p4"rundere 6i precizie8 scrii"orul na iz0u"ise s4&6i s"4/ileasc41 nici chiar dup4 ce
pr3nzise1 /i0ra5ia aceea permanen"a a ins"inc"ului s4u de crea5ie1 acel motus animi continttus
9: care1 dup4 cum pre"inde 7icero1 e esen5a 3ns46i a eloc/en5ei 6i nu pu"use a5ipi o clip4
m4car1 r42azul aces"a %iin&du&i "o"u6i a"3" de necesar1 o da"4 pe zi cel pu5in1 c3rid se sim5ea
is"o/i"' Plecase a6adar de acas41 n4d4+duind ca aerul 6i mi6carea s4&i re3mprosp4"eze %or5ele ca
s4 se poa"4 0ucura iar46i1 din plin1 de senra ce a/ea s4 /in4'
Era pe 3i 3ncepu"ul lui mai1 6i dup4 c3"e/a s4p"a&m3ni umede 6i reci se pornise deoda"4 o
c4ldur4 3n6el4"oare de miez de /ar4' 7u "oa"e c4 %runzele
)
;r4m+n"are con"inu4 a su%le"ului <la"'='
S
li0ia se i/iser41 3n 'En2lisc>icr .ar"en
i
era o z4pu6eal4 ca de au2us" 6i "o" mai mul"e "r4suri
6i' pie? IOP@ se 3ndrep"au spre mar2inea ora6ului' A+uns1 pe c4r4ri di:'i ce 3n ce mai "4cu"e1 la
Aumeis"er1 Aschen&0ach pri/i o /reme res"auran"ul aces"a a"i" de anima"1 3n %a5a c4ruia
a6"ep"au c"e/a 0ir+e 6i echipa+e : apoi1 m "imp ce soarele co0ora "o" mai +os1 porni spre
ca:41 ie6ind din parc pe 3n"insul c3mpid A dar1 cum 3ncepuse sa se sim"4 o0osi"1 iar pe
do al"4 par"e se adunaser4 n c d de ploaie pes"e ;ohrin21 ramase lin24 cimi"ir s>i a6"ep"e
"ram/aiul& ce "re0uia sa&) duc4 3napci 3n ora6'
:3pre ocnB:8:8' '' ' pia"ra1 unde crucile1 "40li5ele 9 * i &8
' 11 i'1''1%&
n
1'
p
M
$nal5a cur3 su0 0m1( 8
cu

crad
Pe %c5ad1 a1 /op111: ''' cu ' 8

Ace6"i C) chipuri h9D 8'')1 5&A


nu
1
%A
1
:
1
c

d
11
Inscn
pr1E dsau scrise1 cu u"cii' (1(>(1' u 111A
a5a
/ii"oare1
C3
de c3"""cdin $c8>& F
G
81 8
8"8/8i&&'818& 'F8F
c#
r
e Aschen0ach1 "o" 8#i & 8/8 ' (88V88" >88 & /i8nle H1
dcas>+
c4rui 3n%45i6are neo0i6nui"4 E schim04 n>i>du03a 2m&
durilor'
N&ai %i pu"u" 6"i' daca omul /enise din4un"rul cl4dirii1 pe poar"a de 0ronz s>'ui sa
s"recurase ne/a&Iii"1 de a%a
r
4' ;4r4 s4&6i piard4 prea mul" /remea cu aceas"4 3n"re0are1
Asc'hen'0ach soco"i mai de2ra04 ca /enise din4un"ru' Je s"a"ur4 mi+locie1 sla01 % arii mus"a541
omul era1 de "ipul ro6co/anilor cKi r iele(' al0urie 6i pis"ruia"4' Era limpede ca rru
ar4"a a 0a/arezA 3n orice >caz1 p4l4ria mare1 cu 0orurile lar3r"1 d4dea 3n%45i64rii lui un
aer de om s"r4in1 /eni" de depar"e' Line3n5eles c4 3n +urul umerilor piM"a o0i6nui">(N rucsac 6i
era 3m0r4ca" m ni6"e haine 24l0ui de loden1 cu cin24"oare' inea pe 0ra5ul s"3n2 spri+ini" 3n
6old1 o pelerin4 cenu6ie de ploaie1 iar 3n' rnna dreap"4 un 0as"on cu /3r% ascu5i" de %ier1 pe &'re
)) 3n%ipsese o0lic 3n p4rmn" 6i de aN c4rui miner 1 />i rezemase 6oldul1 3ncrac>6""idu&6i
picioarele' $"4"ea D &+1 capul ridica" 3n a6a %el1 3nc3" din c4ma6a desche&Ala 3n1 %a5a 3i r4s4rea1
2ol1 23"ul sla0 cu un proe&Duinen" m'ar 'al lai Adam A oc0ii lui sp4l4ci5i1 "i/i5i cu 3:ene
ro6ie"ice1' pri/eau cerce"4"or 3n' dep4r"are A Dn"re ochi1 dou4 cu"e /er"icale inipriirau
chipului sar9 o ener2ie care nu se po"ri/ea de loc cu Lasul lui
D & ' . ' 8 > /+ t ,
~ - -..^..^ if*r,r\ Clic ',
o par"e 6l de
DD(8 o ener2ie care IOA&1 se po"ri/ea ue 1P& &&
<

A
8( >ppi"e c4 si poli5ia 3n care s"4"ea aco'o sus1 m c8$8%4ceQca %4p"ura iui si :M
ce8rnipc&riosQcc/a 3ndr4zne51 dac4 nu chiar s4l0a"ic A cacH&e ca lumina /ie a soarelui
ce sc4pa"a 3l siiea sa r^ %elul de schime1 %ie c4 era /or0a de /reun "oc1 0uze P4reau c4
nu&i a+un21 3n"r&a"3" erau de tr^ D&4"ul din5ilor1 dez/eli5i as"%eR pma ia 8n2'&#'
a10'1 >inn,8>,i oar3nE c4 r3mesc ni"r&una'
" prea poa"e ca A&1-:hen0ach1 cera"31 dn&) pe n,m cu ori/hea lui pe +um4"a"e dis"ra"r'1
pe Aurna&ra"e "a"rAi"oare' si %i dep46i" m4mra1 eac' dS @$(1 d4du seami ca1 ia nndul
lui1 omul u sa8"
pri/ind u&N cu m3nie1 33rep" 3n ochi1 %io"ar3" sa 3mpin24 lucrurile p3n4 Ia cap4"1 silindu&) s4&
s'i co0oare pri/ireaA a6a c41 s"3n+eni"1 Aschen0ach se 3n"oarse 6i?o lu4 din loc1 %4r4 s4&i mai
dea celuilal" nici o a"en5ie1 3n"r&o clip4 3l si ui"ase' To"u6i1 %ie c4 3n%45i6areAN nomad4 a
s"r4inului 3i s"3rnise 3nchipuirea1 %ie c4 se a%la su0 in%luen5a /reunui al" %ac"or %izic sau
psihic1 36i d4du seama c4
s
3n chip ciuda"1 se "rezise ce/a 3n elA sim5irea 3i de/enise parca
mai cuprinz4"oare SD p4rea c4&) 03n"uie o nelini6"e hoinar41 o se"e "inereasc4 de a
cu"reiera dep4r"4rile S sim5ire a"%" de /ie 6i de nou41 sau poa"e mai /eche1 dar de care se
dezo0i6nui"e1 ui"3nd&oA 6i Aschen0ach1 cu rm3nile la spa"e 6i cu ochii 3n p4ri3n"1 r4mase ca
3ncremeni" locului1 /r3nd s4&6i dea mai 0ine seama de sensul 6i de ros"ul sim5irii aces"eia
r4scoli"e'
Nu era 3ns4 nimic al"ce/a deci " dorul de a c4l4"ori1 care se mani%es"a n4/alnic1 ca o
pa"im41 aproape ca o r4"4cire a sim5urilor' Jorin5a Iui lacom4 prindea /ia541 pu"erea lui de
3nchipuire1 care %ac4 nu se lini6"ise dup4 a"%"ea ceasuri de munc41 prinse s4 /ad4 aie/ea
"oa"e minunile 6i 2roz4/iile de pe p4m3n"ul aces"a a"3" de di/ers1 3nain"ea ochilor p4ru c4 i
se ara"4 o 3n"indere "ropical41 ml46"inoas41 su0 un cer acoperi" de ce5uri 2roase1 o 3n"indere
umed41 cu o /e2e"a5ie luxurian"41 un soi de lume primi"i/4 6i s4l0a"ic41 alc4"ui"4 din insule
cu r3uri ce aduc n4moluri 6i noroaie A din mi+locul %eri2ilor lacome1 din 3mp%nzirea
n4/alnic41 3n/ol0ura"a1 a plan"elor ce se rami%icau 3n "o" %elul de 3n%lori"uri "an"as"ice1 /4zu
desprinz3ndu&se "runchiuri p4roase de palmieri1 /4zu pomi ciuda5i ridicmdu&6i r4d4cinile
3n /4zduh1 pen"ru ca apoi s4 6i le 3n%i24 3n p4m3n"1 3n ape s"4"4"oare1 3n undele cu o2linda
/erzuie1 acolo unde1 prin"re %lori plu"i"oare1 al0e ca
lap"ele l mari c3" s"r4chinile1 p4s4ri s"ranii1 cu capul ad3nci" 3n"re umeri 6i cu ciocuri
di%orme1 s"4"eau pri/ind nemi6ca"e 3n la"uri A /4zu1 prin"re "runchiurile noduroase ale
desi6urilor de 0am0us1 se3ri&"eind ochii "i2rului care s"4"ea la p3nd4 6i&6i sim5i inima
04"3ndu?i de 2roaz41 dar 6i de dorin5e nel4muri"e' A"unci1 chipul care i se ar4"ase disp4ru A
6i1 scu"ur3nd din cap1 Aschen0ach 36i re3ncepu plim0area de&a lun2ul ulucilor ce
3mpre+muiau cioplTo&riiie de pie"re %unerare'
El nu pri/ise c4l4"oriile1 cel pu5in de c3nd a/ea des"ule mi+loace ca s4 se poa"4 0ucura de
ele1 dec3" ca un %el de m4sur4 i2ienic4 pe care "re0uie s&o iei uneori1 chiar 3mpo"ri/a
/oin5ei 6i in"en5iilor "ale' Prea ocupa" cu sarcinile ce i le impunea su%le"ul lui de european1
3mpo/4ra" de 3nda"orirea ce o a/ea de a scrie1 pu5in 3nclina" s4 cau"e o dis"ra2ere 3n %or%o"a
lumii ex"erioare1 el se mul5umise cu ima2inea pe care omul de r3nd 6i&o %ace despre
3n%45i6area p4rn33i"uluM %4r4 sa %ie ispi"i" /reoda"4 de 23ndul de a p4r4si Europa' Mai cu
seam4 de c3nd 3ncepuse s4 sim"4 declinul /ie5ii1 de c3nd ar"is"ului din el 3ncepuse sa&i %ie
"eam4 c4 n&o s4&6i poa"4 3ndeplini misiunea1 de c3nd %rica de a nu&i suna ceasul 3nain"e de
a?6i %i %4cu" da"oria 6i de a %i da" "o" ce pu"ea sa dea nu mai erau doar simple idei %ixe1
3n"rea2a lui exis"en5a se m4r2inea aproape numai la ora6ul acela %rumos 3n care se
s"a0ilise 6i la c4su5a de 5ar4 pe care 6i&o cl4dise 3n mi+locul mun5ilor1 unde 36i pe"recea de
o0icei /erile ploioase'
Je al"%el1 ispi"ele ce 3ncepuser4 sa&) ademeneasc4 a5i r de "3rsiu $i de nea6"ep"a" %ur4
curind po"oli"e 6i alun2a"e de ra5iune 6i de acea disciplina pe care Ui&o 3nsu6ise 3nc4 din
"inere5e' Luase ho"4r3rea s4&6i duc41 3nain"e de a pleca 3n mun5i1 p3n4 la im anume punc"
opera c4reia 36i 3nchinase /ia5a A ideea hoina&
rclii priiN lume1 i0om4reia care l&ar n 3ndep4r"a" luni 3n"re2i de aceas"4 lucrare1 i se p4rea
prea nes4&0oi"4 ca s4 mai 5in4 soco8al4 de ea' Vi "o"u6i1 36i d4dea prea 0ine seama de
mo"i/ul ce&3 prile+ui"e1 aOa d>eoda81 aceas"a ispi"a' Era simpla d0rin5a de a %u2i1 n4zuin5a
depan4rii 6l a' nou"45ii1 seiea "ic eli&i 0erare' de despo/4rare
:
.'ui"are S dorin5a de a se
dep4r"a1 c3" mai mul" de opera lui1 de local unde zi de zi slu+ea unei da"orii ri2ide1 reci 6i
p4"ima6e' E drep" c4 iu0ea aceas"4 3nda"orire 6i c4 iu0ea aproape p3n4 6i acea lup"a
3n/er6una"a1 zi de zi re3nnoi"41 3n"re /oin5a lui m3nclra1 3nc4p453na"a1 de a"3"ea1 on lixercac41
6i o0oseala mereu crese3nd41 de care nimeni nu "re0uia s4 a%le 63 care nu "re0uia s4 se /a&
aeasca nici 3n pa2inile lucr4rii sale' Era 3n5elep"1 a6adar1 's4 nu 3n"ind4 pes"e m4sur4
coarda 6i sa nu mrd 3n40u6e cu 3nc4p45ma&re ne/oia ce iz0ucnea cu a"3"a 3nd3r+ire' $e 2indi la
lucrarea lui1 CW 2md3 la pasa+ul ,ndc se 3mpo"molise as"4zi1 la %el c,i 6i 'ieri1 pasa+ care p4rea
c4 &na /rea >s4 se supun4 nici u noi %ormul4ri r40d4"oare l nici unei solu5ii mdrlzneie 63
precipi"a"e1 3l examina din nou1 3ncerc3nd Xi "reac4 pes"e di%icul"a"ea ce&i s"a 3n cale1
sau s4 o 3nl4"ure1 dar1 sc3r0'i"1 se opri1 reniin53nd' Nu c4 ar %i %os" /or0a de cine 6"ie ce lucru
2reu1 dar ceea ce 3l s"3n+enea erau de %ap" 'scrupulele "ui ai dez2us"( ce se 3n%arisa su0 %orma
unui sim5 exa2era" al per%ec5iunii1 din ce 3n ce mai cu nepu"in54 de sa"is%4cu"' E drep" ca1
3nc4 din cea din5ii "inere5e: soco"ise aces" sim5 ca %iind 3ns46i esen5a 6l na"ura in%ima a1
"alen"ului1 6i de dra2ul Iul >36i s"runise sim5irea9 po"o&lind&o1 pen"ru c4 36i& d4dea seama ca ea
3nclina sa se mul5umeasc4 doW- cu o simpl4 6i oaon0&ii4 apro&xima5ie1 oprind des4/r6irea
LA +um4"a"ea mmulsii, Nu cum/a sim5irea lui in%naa"a se rzmina pOiil/indu&l si re%uzmd
s4&i mal spri+3n&W ar"a11
1=Ond&o1 lu3nd cu d3nsa "oa"4 pl4cerea 63 "o": %armecul %e care i le d4ruise 7R s4 se slu+easc4 de
ele 3n ce &Qri/es"e %orma %O expresia O Nu s&ar %i pu"u" spune "a ceea ce scria el acum n&ar
%3 %os" iz0u"i"' 7el pu5in aces" a/an"a+ i&) d4dea /irs"a : sa ai04 3n orice clip4 cer"i"udinea
m4ies"riei srRe' El1 3n schim01 3n "imp ce 3n"rea2a na5iune 3i cins"ea aceas"4 'm4ies"rie1 ri
nu pu"ea s4 se 0ucure 3ndea+uns de aceas"4 cins"ire AAi s"4ruia 3n impresia ca opera lui e lipsi"a
de spon"anei"a"ea %ireasc4 si 3n%l4c4ra"41 meni"a sa&) 0ucure1 5i care1 mai mul" dec3" orice al"
con5inu"1 ar h %os" 3n s"are s4&i 0ucure pe da"orii s4i' 3i era "eama s4&si pe"reac4 /ara la 5ara1
sin2ur 3n c4su5a aceea1 al4"uri de %emeia care "re0uia s4&i 24"easc4 si de ser/i"orul care&i
aducea m3ncarca A se "emea de 3n%45i6area a"3" de cunoscu"4 a piscurilor 6i pere5ilor
s"3ncosi' care a/eau s4&i Incercuiasca1 mar"ori ai 3nce"inelii si ne&mul5umirii lui Era ne/oie
a6adar de ce/a cu "o"ul nou1 de ce/a nepre/4zu"1 de c3"e/a zile de "rind4&/ie1 ce aer nou
din al"e melea2uri1 de pu5in s%iise proasp4"1 care s4&i dea pu"erea s4&si pe"reac4 cu
lo%os /an si s4 lucreze cu spor' Prin urmare c4l4"orie )&ar %i mul5umi"' Nu cine 6"ie c3" de
par"e si 3n nici un caz p3n4 3n 5ara "i2ri Io de dormi" 6i o sies"4 de douc
sra3ia
IO
Au"orul luminoasei 6i pu"ernicei epopei 3n proz4 a/3nd drep" su0iec" /ia5a lui
;rederic al Prusiei1 ar"is"ul r40d4"or1 care1 cu r3/n4 3ndelun2a"41 6"iuse s4 5eas41 ca 3n"r&un
co/or1 la um0ra unei idei1 a"3"ea des"ine omene6"i in romanul sau Maia, %4uri"orul
acelei po/es"iri z2udui"oare ce pur"a "i"lu3 Ticlosul 6i care ara"a unui 3n"re2 "inere"
recunosc4"or c4 6i dincolo de admcuri3e cunoa6"erii morali"a"ea 63 ener2ia sin" cu pu"in541
in s%3r6i"1 au"orul <si aci s3n" enumera"e pe scur" operele ma"uri"45ii sale= acelui eseu
au" de 3n%l4c4ra" despre Spirit i Ana., a c4rui %or54 ca"e2oric4 6i a c4rui eloc/en54
an"i"e"ic4 %4cuser4 pe unii ci"i"ori chi0zui5i sa&I D pun4 al4"uri de considera5iile lui $chiller
despre oezia nai!a i sen"timental#$ cu al"e cu/in"e .us"a/ Aschen0ach se
n4scuse la L'''1 cap3"ah unui dis"ric" din pro/incia $ilezici1 unde "a"4l lui a/ea un pos" 3n
mal"a ma2is"ra"ur4' $"r40unii s4i %useser4 o%i5eri1 +udec4"ori1 %unc5ionari adminis"ra"i/i1
"o5i oameni care 36i puseser4 /ia5a lor se/er41 cins"i"4 6i modes"4 3n slu+0a re2elui 6i a
54rii' Hnul din"re ei1 predica"or1 d4duse do/ad4 de oarecare spiri"uali"a"e' Vi1 3n
2enera5ia imedia" an"erioar41 %amilia se 3m0o245ise cu s3n2e nou1 /iu 6i p4"ima61 pe
care 3i adusese mama scrii"orului1 %iica unui capelmais"ru din Eoemia1 Toa"e "r4s4"urile
s"r4ine ale 3n%45i64rii sale le mo6"enise de la d3nsa'' Jin 3n2em4narea unei
con6"iinciozi"45i "reze 8i aspre cu une3e impulsuri 3n"uneca"e 6i aprinse1 ie6ise
un ar"is"1 ie6ise ar"is"ul aces"a cu "o"ul deose0i"'
3nse"a" p3n4&n m4du/a oaselor de 2lorie1 d8i nu s&ar %i pu"u" spune despre el c4 era
precoce1 /o"a6i1 da"ori"4 %elului sau ho"ari" de a se exprima 6i personali"45ii s"ilului s4u1 %u
soco"i" 3nc4 de "impuriu capa0il 6i "alen"a" -ie c4"re marele pu0lic'
36i %4cuse un nume 3nc4 de pe /remea c3nd 'a0ia Ie6ise de pe 04ncile 6colii' Jup4 "recere
de zece ani1 3n/45ase 3n"re "imp cum1 s"3nd la masa lui da scris1 s4 3nsemne "o"u6i ce/a1
cum s4&6i %ac4 numele c3" mai cunoscu"1 r4spui3z3nd prin"r&o %raz4 scur"4 <oamenii de
succes 63 3n care lumea are 3ncredere s3n" mereu s3c3i5i cu "o" %elul de cereri=1 dar care s4
su0linieze 0un4/oin5a 6i 3nsemn4"a"ea lui' Omul de pa"ruzeci de ani1 o0os&i" de
2reu"45ile Oi /icisi"udinile muncii sale de scrii"or1 "re0uia zilnic sa mai r4spund4 6i unui
/ri% de scrisori pur"3nd "im0re din "oa"e 54rile lumQi'
Talen"ul sau1 care 6"ia s4 e/i"e deopoiri&1 Ai 0analul ca l excen"ricul1 era de a6a na"ur4 inci"
cucerea cu u6urin5a i/+ numai 3ncrederea marelui pu0lic1 ci 6i admira5ia l par"iciparea
celu3 mai pre"en5ios ci"i"or' Raspunziiid 3ns41 3nc4 din /remea adolescen5ei1 "u"uror
marilor cerin5e ale pu0licului 3n pri/in5a cali"45ii1 na apucase sa cunoasc4 nici
"r3nda/ia 6i nici ne2li+en5a nep4s4"oare a "inere5ii' 7inci1 la /3rs"a de "reizeci de
ani1 se 3m0oln4/ise ia Viena1 un om de 0un&sim5 spusese despre el o da"41 3n socie"a"e :
#Vede5i1 a6a a "r4i" "o"deauna Aschen0ach(1 6i zic3nd aces"ea1 /or0i"orul %i s"r3nse pumnul
s"in21 dup4 care adau24 : #nicioda"4 as"%el N( 6i1 des%ac3n&du&Ai pumnul1 l4s4' mina
deschisa s4?i a"irne pes"e rezem4"oarea scaunului' Vi a/ea drep"a"e: Meri"ul a"3"
moral ci" 6i ma"erial al lui Aschen0ach erA1 cu a"i>" rnai mare cu c"" nu era prea ro0us" din
%ire' Era mai mul" chema" dec3" n4scu" pen"ru o munc4 le2a"4 de o perpe"u4 3ncordare'
Jup4 s%a"ul medicilor1 04ia"ul nu %u 34sa" s4 in"re la 6coal41 ci cap4"4 3n/454"ura
"re0uincioas4 acas4' 7rescu as"%el sin2ura"ic1 %4r4 camarazi1 d3nd/&6i des"ul de "impuriu
seama c4 %ace par"e cun'"r&o 2enera5ie nu lipsi"4 de "alen"1 ci de condi5ia %izica ne&
13
cesiir4 oric4rui "alen" pen"ru a se pu"ea -lesa/3ri
Y 2enera5ie care d4 3nc4 din "inere5e "o" ce poa"+ da mai 0un1 dar care rareori a+un2e s4&6i
p4s"rezeN pes"e ani1 /i2oarea' 7u/3n"ul s4u %a/ori" era 3ns+ #perse/erare(1 6i 3n
romanul $ui %rederician el rB /edea dec3" apo"eoza aces"ui cu/in " porunci"or1 car:
) se p4rea c4 e chin"esen5a oric4rei /ir"u5i ac"i/e 6+ pasi/e' Jorea de asemenea1 %ier0in"e1
s4 3m04ir3R neasc41 deoarece soco"ise ciin"o"deauna c4 numa+ acela e in"r&ade/lr un
ar"is" /rednic de cins"e1 ina i cuprinz4"or1 c4ruia '3i e cu ade/4ra" h4r4zi" s8&ar (>"e pu"erea
crea"oare pe "oa"e "rep"ele /ie5ii omene6"i'
7a s4 poar"e pe umerii s4i %ira/i po/ara sarciniloi pe care l le 3ncredin5ase "alen"ul 6i ca s4
poa"4 a+un2e depar"e1 a/ea iar4 3ndoiala ne/oie ac disciplin4 6i1 spre norocul lui1 "ocmai
disciplina era ceea ce mo6"enise do la "a"4l s4u' La pa"ruzeci 6i la cincizeci de ani1 ca 6i mai
de/reme1 la o /3rs"4 and al5ii risipesc1 /iseaz4 6i' am3n4 mereu1 %4r4 2ri+a1 3n%4p&+ "u i re a
marilor idei pl4nui"e1 el 36i 3ncepea ziua c3" mai din zori1 cu 24le5i de apa rece pe care 6i Ne
/4rsa pe piep" 6i pe spa"e1 apoi1 pun3nd o pereche de lumin4ri 3nal"e de cear4 3n ni6"e s%e6nice
de ar2in" pe rare 6i le a6eza de o par"e 6i de al"a a manuscrisului1 aducea ar"ei ca +er"%41 "irnp de
dou4 sau "rei ceasuri ale dimine5ii1 pline de %er/oare 6i con6"iinciozi"a"e1 pu"erile pe care le
adunase 3n "impul somnului'
Erau scuza0ili S 6i lucrul aces"a do/edea de %ap" rnrrin5a morali"45ii lui &SD ne6"iu"orii1 care
in"erpre"au 11lumea Maia(1 sau masele epice1 3n mi+locul c4rora se des%46ura /ia5a eroic4 a lui
;rederic1 drep" prod &sul unei %or5e concen"ra"e 6O al unei lar2i respir4rii1 ciad de %ap" ea %usese
mi24li"4 zi de zi1 3nce"ul cu (nce"ul1 din su"e 6i su"e de inspira5ii m4&
14
ui'
<Dun"e1 r4zle5e1 s"r3nse cu me6"e6u2 iaoiah4 6i care L ru din "oa"e punc"ele de /edere a"3"
de minuna"e eimu pen"ru ca %4uri"orul lor1 ca u /oin54 si cu p d3rzenie asemui"oare aceleia ce
cucerise pro/incia ai de 0i6"in41 3ndurase ani 3n 6ir nicordarea cre4rii Lii3eia 6i aceleia6i opere1
mchm3nd desa/lr63rii ei cele DDiaN /i2uroase1 6i cele mai /rednice ceasuri ale
ieriN saic'
Pen"ru ca o oper4 de seam4 s4 poa"4 exerci"a nperios o in%luen5a lar241 6l
pro%und41 "re0uie cap4 r" ca 3n"re des"inul personal ai au"orului 6i cela ai 2enera5iei sale
s4 exis"e o 3nrudire "aimc41 oa"e chiar ca cele dou4 des"ine s4 se 6i con%unde' =amenii nu&6l
dau seama 3n"ruc3" con"ri0uie ci la loria anei opere de ar"a' ;4r4 sa %ie cunosc4"ori1 ei Ai
3nchipuie c4 descoper4 3n ea su"e de cali"45i1 me&i"e s4 3ndrep"45easc4 marele in"eres pe care 3l
ara"4 A idar ade/4ra"ul mo"i/ al admira5iei lor e de na"ur4 impondera0il41 6i anume e
simpa"ia' Aschen'0aAh m4r"urisise chiar o da"41 unde/a1 prin"re rinduri1 c4 aproape "o"
ce e m4re5 3n opera Iui apare ca un %el de 3n%run"are 6i c4 iz/or3se 3n ciuda necazurilor1
chinurilor1 s4r4ciei1 p4r4sirii1 3n' ciuda sl40iciunii "rupe6"i1 a /iciului1 a pi"irnei 6i a o
mie de al"e piedici' Lucrul aces"a 3ns4 era mai mul" dec3" Do simpl4 o0ser/a5ie1 era ce/a
"r4i"1 era 3ns46i %ormula /ie5ii 6i 2loriei lui1 era cheia operei sale A de ce sa n': mir4m
a"unci ca aces" carac"er moral era 61 seninul ex"erior al celor mai speci%ice %i2uri crea"e d1& el
O
Jespre aces" nou "ip al eroului1 pe cK/e 3l 3n"3lnim ia numeroase apari5ii indi/iduale1 un cri"ic
in"eli2en" scrisese 3nc4 demul" ca ei reprezin"4 concep5ia unei #/irili"45i in"elec"uale1 3m0ina5i
cu o pudoare de adolescen"(1 care1 #m3ndrZ1 6i pudic41 ra0d4 ))&su%"i:1 s"r3i323nd din din5i1 3n
"irnp ce "rupul u e
15
-4-4
s"r4puns de suli5e 6i s40ii(' Era %rumos1 spiri"ual po"ri/i"1 cu "oa"4 %ormularea oarecum
pasi/4' 74 a a/ea 5inu"4 3n %a5a des"inului1 a&5i p4s"ra % rum
)
se"ea 3n mi+locul chinurilor1 nu
3nseamn4 numai ral dare A 3nseamn4 o realizare ac"i/41 un "rium% pozi"i 6i %i2ura s%3n"ului
$e0as"ian es"e 3n aceas"4 pri/in5i cel mai %rumos sim0ol1 dac4 nu al ar"ei 3n 2enen m4car
al ar"ei despre care e /or0a' 7ine pri/ea 3: ad3ncul aces"ei lumi po/es"i"e pu"ea s4 /ad4
3n"ruchiparea 2ra5ioasa a s"4p3nirii de sine1 care 6"ie si ascund4 ochilor lumii1 p3n4 3n clipa
din urm41 r4ul care 3l macin4 6i dec4derea sa 0iolo2ic4 A ur35eniA 24l0e+i"4 6i pri2oni"4 de
senzuali"a"e1 care iz0u"e6"i "o"u6i s4 aprind4 din pa"ima ce arde mocni" 3n s3n ei o /3l/4"aie
cura"41 impun3ndu&se apoi pe "4r3mu % rum /e">&> 3 s>a0iciunea anemic41 palid41 care 36i
"ra2i clin ad3ncuril: arz4"oare ale spiri"ului pu"erea de i z/3rli 3n 2enunchi la picioarele
crucii1 la picioarele ei o lu
+
ne 3n"rea241 aro2an"4 6i prezum5ioas41 a"i"udineA ama0il4 3n
slu+0a se/er41 %4r4 con5inu"1 a %ormei di /ia54 ar"i%icial41 prime+dioas41 3ncorda"a 3n%ri2urar
6i ar"4 a escrocului din n4scare A dac4 cerce"ai 3n deaproape des"inele aces"ea 6i a"3"ea
al"ele asem4n4"oare erai 3n drep" s4 "e 3ndoie6"i daca mai exis"4 pi lume 6i un al" eroism
dec3" acela al sl40iciunii' Ja: era oare /reun eroism mai po"ri/i" "impului s4u de&i ci"
aces"a O .us"a/ Aschen0ach era poe"ul "u"uror= celor ce lucreaz4 pe mar2inea de cu5i" a
epuiz4rii1 al celor pes"e m4sura de 3mpo/4ra5i1 al celor pe care 3mpre+ur4ri po"ri/nice 3i
des"r4mase1 al celor ce 3nc4 se mai 5ineau 3n picioare1 al "u"uror aces"or morali6"i ai
randamen"ului excesi/1 care1 de6i pu5in"ei la "rup 6i cu pu"eri m4r2ini"e1 prin"r&o 3ncordare
suprem4 a /oin5ei 6i o dozare in"eli2en"a a mi+loacelor de care dispun1 iz0u"esc1 cel
pu5in pen"ru c3"4/a /reme1 s4 par4 c4 s3n" mari' Num4rul aces"ora e
16 >
iprecia0il1 ei sui" eroii /remurilor noas"re' 8Vi "o5i [e recuno6"eau 3n scrierile lui1 0ine
con"ura5i1 3n4l5a5i1 %ia/iri1 6i "o5i 3i druiau recuno6"in5a lor1 /cs"indu&i :re"u"in>deni
numele'
$e adap"ase "impului 3n care "r4ia 6i %usese 6i el repezi" 6i 0ru"al Ru 3ndemna"1 se
po"icnise /4di"1 ieseori se expusese1 %4cuse 2re6eli de "ac" 6i de chi0&ii"o5a a"3" 3n /or0ire1
c3" 6i 3n scrierile sale' 74p&ase 3ns4 acel sen"imen" al demni"45ii care1 a6a cum Ee"inde'i
el1 e ineren" oric4rui "alen" de seam41
"
:
iindu&i1 :n mod na"ural1 6i pornire1 6i im0old1 0a l&nr
pu"ea spune c4 3n"rea2a lui e/olu5ie n&a %os"1 In ciuda "u"uror 3ndoielilor 6i ironiei1 dec3" un
ne3n"rerup"1 un ho"4ri" 6i 3ncr3ncena" urcu6 spre cul&+nile demni"45ii'
Masele ce"45ene6"i sn" %ermeca"e de persona+ele lescrise 3n mod /iu 6i care nu cer
e%or"8 spiri"ual lin par"ea ci"i"orului1 3ns4 "inere"ul ade/4ra"1 plin le pasiune1 nu e
ademeni" dec3" de ceea ce e prp&lema"ic : 6i Aschen0ach era "4ios' 6i pro0lema"ic1 la
oricare "3n4r' $lu+ise cu s3r2 spiri"ului1 6i a0uzase le mi+loacele pe care i iO o%erea
cunoa6"erea1 rn4ci&3nd semin5ele sor"i"e sa rodeasc41 d3nd 3n /ilea2 "ainele1 04nuind
"alen"ul 6i "r4d3nd ar"a8A 6i1 3n imp ce crea5iile sale amuzau pe ci"i"orii s4i creduli1
i/ior3ndu&i 6i 3n4l53ndu&i1 el1 ar"is"ul1 plin de 5ine&le5e1 36i ap4ra cinismele pri/i"oare la
na"ura discu&(a0il4 a ar"ei 6i a ar"i6"ilor 3n 2enere1 5in3nd "o" inere"ul de dou4zeci de
ani a245a" de cu/in"ele sale' $e pare 3ns4 c4 nimic nu "oce6"e mai repede 6i iai deplin un
spiri" no0il 6i /rednic dec3" %armecul +u"ernic& 6i amar al cunoa6"erii A 6i in orice caz e
le3ndoios ca "emeinicia rnelancolic4 6i con6"iincioasa > "inerilor e o nimic r' "oa"4 pe lin24
ho"4r3rea pro&und4 a me6"erului a+uns la /3rs"a 04r045iei1 de a \e2a cunoa6"erea1 de a o
respin2e1 de a "rece cu
17
--^-^
P
,,,.
Cr8AGG8F39'
%eO 9] F##>(>DO9O,' %('7 #O[:(: E
S
MCR-T^_ O ti nmzOI lin 3 JOrUIW l>3;R7H% S
j v y -. |
P" UI !JOm" # '$j%JOlU r& V9 3 n'() * 3.
r+`np o ;P rF OR; nu uuuo+ JR;J T-5 -: oio:ar soc%3iri r s+u++odo"i &_ ^ (&8? ( >
S-
^ T^^4^.s&
1
,? ^-s
:
-o JHS ^"^^>
^'
!
'--
&$[*, B:
%
A>p "% (3 >
E
,(M'9 n8L9 >P>`B8
Pb
P N9 8'u8(8 -: 8uuiiD>O>(,>',, , G(,
ra+%+sc/a +i &' i _P >oc&% +A 1) ((i
c
(, _Ra
_
rr1
D:nd
E
8 L8
nd
>'88p 1>
r

(
)*a "*+ os
"
(l
8 ,V '^^,',nn8T8, (3 8 ?
YW:
1
%
pon
_
&
e
8 ( A]$L siuT+oim "8 D I8oania
AC:'&(&p 1''H
V
8O
L
'887 %c83 B(
li ;
%
`np o
psodim '&&r&& 9 ou+ui%ud
'
r
P8_ o pOp i$ 9+n+nC'&[r+ns ; 19 3ium% r ;A; r;zipa;$r` o >CR;JZ\ddans o >O_ enpuu ;R
%
;_ i (
T
R%
nu >rupi8;ouno $R; +u"Q+ozip a8+&>&( [ M8iu%339 n'r:1o& 1p o+oJuip>9+rin%r"
o + % <+ 8 i",Asi'O3rp 38 _H_ 8A
l
;iaenir c 1&:R;$ 'io\uoi'ns
p2 Op >8Rl>R 7O'%HRO'% MO 3+J33U+", |#
_OOTI &[( &&&&&&
V
.(------"3 K,)
Mi,i,n+dior
l
A
B i P '
Z
AAp
3l
'"iun o O+": ;H;R@C DAr+%JR+n+iins 3l 3 rQ'+O_ mu 3>_O
,
i,no i '
:
D &r &u uuu1
L_su
&
r

_ri%"
& R(('8 ' 1''1 P1
S
/
i'&ie ; '
r
'
, ' ' r , I
os B r_iOa ,8 3 )Y_Y_ ;urr % arnp rs;O+%i"r +'8 Lre++i&`ri ;f;'IR ;% n'C;@unn_+ o
rr
8111&'u" nO
_+;zpcdiHiT O:[PO op
s
prn\n>opur @R@;R
-u 3.->UO ..% 3J/ri%)O0O% O 1J -./0aillds1'' 2 22
ia:& piu _Uuids_R eruoan; OR;J nO mrnunAna r8+ro$ A >-% "rasor urur&n% ap en'p+ 8Y) p3!'id!4 VA;RdO3
,OJ , _"ip OR;R ;J rs&npumd38HT
s
n>+pu;@1Or;` Anun api A+<+ MI ;rios
%
p'%;ROio _'O">_iOpA oro -U nnrA
urp >rhm
T ' (> 81 D9 ' " : &, 1r81
i8u urp >is&npmiEnd%u+ >;ii`osoap ;RR;O$ o __8Yr Qi_ 5CT $n4a+JiA u%id OR;J >po+ou O8 nacni
>'soQ`nn rpui +siun ;Rn8r+ u8 icoi+iuosRJd >rrrodo e; \;ROun %+sd p8; ru_HCd za`+ps r 8Riurn`zr o ;1(O
_pop
i."."r45, OP
A
8
N
R ;R`8p8 ;_;b7Rd+8WH pp\; R
ld R; @8Eg >_e&np inso %ur 9iOOimrs&cd E;$ dn_u83ur 3dr\ >;RHTOA _3c_zoeri%J3rE "s ;3+uauur s T&8 D9 ( &(&
)_; 9;_ _P ;Rm:>:
c
&9S >
la Miincner pe care 3
"impuriu "o"u6i1 s4 se a6eze de%ini"i/ la unde se 0ucur4 de "oa"4 considera5ia
r
. anumi"e
3mpre+ur4ri 0ur2hezimea o d4 in"elec"uali lui' $e c4s4"orise1 3nc4 de "3n4r1 cu o %a"4 din"r
%amilie de in"elec"uali1 dar dup4 o perioada scur de %ericire moar"ea des%4cu aceas"4
c4s4"orie1 3i r m4sese o %a"41 acum c4s4"oriei 6i ea' N&a/use
nicioda"4 un %iu'
Mic de s"a"1 .us"a/ /on Aschen0ach era 0m 6i se pur"a ras' A/ea un cap pu5in prea mare 3
rapor" cu "rupul 0ine %4cu"1 %run"ea 3nal"41 0r4z da"4 6i cu urme de cica"rice1 era
3ncadra"4 de u: p4r da" pe spa"e: pu5in r4ri" 3n cre6"e"1 3ncoli %oar"e des 6i
3nc4run5i" pe la "3mple' Pur"a ochela cu s"iclele ne3nr4ma"e1 le2a"e prin"r&un arc de aZ ce se
prindea pe nasul po"ri/i" 6i %rumos modelai .ura era mare1 cu 0uze de o0icei moi1 dar ca
6"iau uneori s4 se s"r3n2a 6i s4 se 3ncordeze pe neA "ep"a"e' O0ra+ii 3i erau "ra6i 6i ad3nc
0r4zda5i1 1 o 2ropi54 3n 04r0ie' P4rea ca mul"e m"3mpl4ri 3A semna"e 36i puseser4 pece"ea pe
3n%45i6area capu%Z aces"a1 de cele mai mul"e ori apleca" dureros pu5i 3n"r&o par"e1 6i "o"u6i
aceas"4 modelare a %izion8 miei1 modelare care de o0icei es"e urmarea ur /ie5i
%r4mm"a"e 6i 2rele1 era da"ora"4 numai pre-+ cup4riloi sale 3n domeniul ar"ei' Aici1
"nd4r4"l %run5ii aces"eia1 se n4scuser4 %ul2er4"oarele replid ale con/or0irii din"re
Vol"aire 6i re2ele Prusiei 7 pri/ire la r4z0oi' Ochii ace6"ia1 pri/ind ad3nc o0osi5i prin
len"ilele ochelarilor1 /4zuser4 s3n2erosd in%ern al lazare"elor r4z0oiului de 6ap"e ani' 7hi 6i
din punc" de /edere personal1 as"a 3nseamn4 "r4ire la un ni/el mai 3nal"1 care da sa"is%ac5ii
n adinei1 dar 6i consum4 mai repede1 6i care 6"ie sape pe chipul slu+i"orului ei urmele
3n"3mpl4rili 3nchipui"e 6i ale "r4irilor spiri"uale A 6i chiar da
de ermi"1 cu /remea
" 9,i&r n linia"e ae ernm1 :&, hIV:8&( *
t

V
>
e5
(Vscu">e Mne%"e
C
i 3i a535$ ner/:1 l r3s%a5+' ( >'((>V
)
i
ri

nu
>
e
3n s"are s&o %ac4
1
12r
1
m."*2 # 3
4
502#
a
P
)
D
0cen'
73"e/a "re0uri1 unele li"erare1 al"ele de al"4 i"ur41 silir4 pe eroul nos"ru1
a"3" de dornic de I4"orie1 s4 ma3 3h"3rzie1 dup4 plim0area pe care "4cuse1 3nc4 /reo
dou4 s4p"4m3ni la Munchen' L s%3r6ir1 3n"r&o 0un4 zi din a doua +um4"a"e a inii
mai1 dup4 ce d4du dispozi5ii ca pes"e o lun4 %ie a6"ep"a" la casa lui din mun5i1 se
urc4 3n enul de noap"e pen"ru Tries"1 unde r4mase doar niazeci 6i pa"ru de ore1 ca apoi
3n diminea5a urm4&"are1 sa ia /aporul spre Pola
l
. 74u"a ce/a cu "o"ul s"r4in1 ce/a %4r4
nici o le&"ur4 cu /ia5a lui o0i6nui"41 ce/a care s4 nu %ie "o&36i prea 2reu de 24si"1 a6a c4 se
ho"4r3 s4 se opreasc4 i"'r&una din insulele adria"ice1 insul4 mul" l4uda"4 anii din urm41
nu depar"e de coas"a Is"riei1 ai rei locui"ori um0lau 3m0r4ca5i 3n "o" %elul de
ren"e pi"ore6"i1 /or0ind un dialec" cu "o"ul s"r4in1 unde 3l a"r42eau s"3ncile a0rup"e 6i
s4l0a"ice ale lezelor' Jar ploaia 6i aerul 3rn03csi"1 ho"elul plin o clien"el4 de nnd1 exclusi/
aus"riac41 iar pe de a (par"e lipsa acelei le24"uri in"ime cu marea1 '4"ur4 pe care nu
o d4 dec3" o pla+4 lini6"i"4 cu nmp pl4cu"1 3l Indispuser4 6i&i %4cur4 s4&6i dea rra ca nu
nimerise de loc ceea ce 36i dorise A se "ea s"in2heri" 6i nemul5umi" c4 nu 6"ia 3nco"ro se
3ndrep"e A 3ncepu s4 s"udieze mersul /apoa&cnj s4 pri/easc4 3n"re04"or 3n +urul lui1 6i
deoda"4
67 sud a Is"riei1 3n"re )cCY i 1818 a %os"
" r/uHBr au9"rc&un2ar#
91
D,, r-
5 C-
CfQ
fcsr
C( n[
O -
b f;
r[ n>
d.
a
o-
P ~. --
'- O
3 K
7u'
*--* ! S
a p
C O
>-* h> i.. '
l"* >^ _J >-'
QL n 2-
r-. o p
p P "
p o
>W 81 O
O P
v) rf'
^ :'! ^
.9 G
o r&
C O
o B;
C.N
3 s
pi.^> o.:
O rt
S---3.
rt C
n[ rA D [
"i B >
'pe ' O- n Q cx.
S p..
pc
C crc
&> o
Ci
H&&B:'
P-jr"* t-.
e 3
U-. f6 -*
n C
Q
o-
O-
T" C "|3 "T3 C
p o o ^
c
"[
r
^
'O O-J^HJ
O
P- P
O-
d .-t i[
n [&D'
n re
"O
9-3 e
T d
3 O
o 12,
r;
5
L"i. v-, n O* Q'.
O H-.
< t
T3 r
u
x o
f-c
O
C- o
. n r:
S- ^
C
^ ^ O 2'
r
n - r
>^
R'>
(^_ (" _
4 s-
-
n
c $'c
O-K
J
o "[s - y < ^-
>
O.
^
o
d "S2.9
C f?
o
P. o
-
s X
S S"
P t
O C
i ni
E 9
K n
^A ** O rt
-
h'& 9 99
p&
p-
$ p o n:
o p ^ ^' Cu-
pe
o e-
ro O r> Cu CT
-
*rf V. t-* r-i
12. f
.-" C
a
*
o ,r
'o o
73nd ins4 Aschen0ach 3l pri/i mai de&aproape1 /8
ste3a
rd 3m0r4ca" 3n"r&un %rac slinos 3l
3n"re04 cu 2roaz4 c4 insul care se maimu54rea %4c3nd ,+
ce
P+ poa"e ser/i'
"3n4rul era un 04"r3n cu z03rci"uri ad3nci 3n +u c
eru
l era posomori" 6i /3n"ul umed' Por"ul 6i
ochilor 6i 2urii' 7arminul ma" al o0ra+ilor nu 8+lele r4m4seser4 3n urm41 6i 3n cur3nd nu se
mai dec3" %ard1 parul cas"aniu de su0 p4l4ria de p ^
u

n
'
ic
i coas"a' Jin co6ul na/ei1
nenum4ra5i %u&
,U :an;li<a ,O+Orat= 2> O :7ru<=. !rtul 7ra ?.@it A B J'C 2''-1! A* .-=rDiin% um!l=ri
rlin nririn1i iim!-
cu pan2lica colora"4 S o peruc41 23"ul era z0ii 6i cu /inele um%la"e1 mus"4cioara 6i aluni5a
- 04r0ie S %4cu"e cu c4r0une1 din5ii 2al0eni 6i % nici o lips41 pe care 6i&i ar4"a z3m0ind
mereu1
dec3" o pro"ez4 ie%"in41 iar rn3inile1 cu de2e" 1
acru

c
2 3ncepuse s4 plou4'
ar4"4"oare pline de inele cu si2ilii S m3ini mo6nea2' Aschen0ach pri/ea plin de
sc3r04 in"ii "a"ea din"re el 6i prie"enii s4i' Oare ace6"ia 6"iau1 nu /edeau c3" era de
04"r3n1 nu 042au seam4 c4 hainele acelea 04l5a"e de %il%izon nu i po"ri/esc de loc 6i c4
zadarnic 3ncearc4 s4 %ac4 +unele1 "rec3nd drep" >unul de&al lor O 3l "o3ei "o"u6i1 din
o0i6nuin541 soco"indu&) de&al lor 6i r punzndu?i %4r4 sc3r04 ori de c3"e ori aces"a uice s4?i
3n2hion"easc4' 7um era cu pu"in54 O Asch 0ach 36i duse rr"3na la %run"e 6i&6i 3nchise
ochii1 %i 0in5i de neod3hn4' I se p4ru a0surd "o" ce /ec p3nza s"ranie de /is care se 3n"indea
3n +urul de%ormarea ciuda"4 a lumii 3ncon+ur4"oare1 pe c n?ar %i pu"u"&o schim0a &dec35
3nla"ur3nd mai 3i "o"ul1 pen"ru ca apoi s4 pri/easc4 din nou' aceea6i clip41 3ns41
sim5i c4 plu"e6"e 6i1 "resar
al cor40iei se desprinde 3nce" de zidurile 5armu
de ap4 murdar4 din"re chei 6i pere"ele na/ei1 lic4rul ei unsuros1 se l4r2ea1 p3n4 c3nd1 dup4
c3" mane/re ane/oioase1 cora0ia 36i 3n"oarse pro/a d lar2ul m4rii' Aschen0ach se 3ndrep"4
spre "ri0o acolo unde coco6a"ul 3i a6ezase un 6ezlon2 6i
9E
pra% de c4r0une1 um%la5i din pricina ume&li1 c4deau pe pun"ea sp4la"4 de cur3nd1 care nici u
apucase s4 se usuce' Nu "recu nici un ceas1 6i e0uir4 s4 des%46oare un acoperi6 de %oaie de
cor"1
3n%46ura" 3n man"a1 c4l4"orul nos"ru1 cu o car"e A 2enunchi1 se odihnea1 6i ceasurile se
scur2eau r4 s4&6i dea seama' Ploaia 3nce"ase1 6i acoper4&3n"ul de p3nz4 %usese 3ndep4r"a"'
Orizon"ul era npede' $u0 0ol"a "ul0ure a cerului se 3n"indea : +ur 3mpre+ur o2linda imens4
6i de6ar"4 a m4rii1 i 2ol 3ns41 ni spa5iul indi/izi0il1 sim5urilor noas"re
lipse6"e orice posi0ili"a"e de m4surare a "impului1 r noi 0i+03im 3n incomensura0il' 7um
s"4"ea n2i"1 Aschen0ach /edea perind3ndu&i&se pe dina&"ea ochilor: ca 3n"r&un /is1 asemeni
unor um0re1 nd 04"r3nul %andosi" de adineauri1 c3nd 54c4lia "iiului care 3l luase 3n primire la
urcarea pe co&i0ie1 c3nd "o" %elul de %4p"uri ciuda"e1 cu 2es"uri
cu/in"e de ne3n5eles' Vi p3n4 ia urm4 adormi'
3l po%"ir4 la pr3nz 3n su%ra2eria1 ce p4rea mai (2ra04 un coridor 6i 3n care d4deau u6ile
ca0i&
speria"1 36i d4du seama c4 "rupul 2reoi 6i +mrnl 3lor de dormi" A la cap4"ul cel4lal" ai mesei
lun&
ne5e unde 3l a6ezaser4 6edea 2rupul %unc5ionarilor
. #
3
"F '"BBB#B"'## t#y WtF.G,.'J1.itl '3 H HJ. W IJ *- J H# KL W# l MWNlO-yi(1iI6lJ.l.H1#
In "imp ce mamiie se mi6cau c3nd 3nain"e1 d [merciali1 din care %4cea par"e 6i
04"r3nul acela
3napoi1 na/a 36i "4ia drum 3nce" 6i si2ur1 iar % ira2hios1 2rup care che%uia cam de
pe la zece
J _ ~** t ^ t* i t ' 1 _. *
*
R 6u2u045ul c4pi"an al /aporului' 7um masa era ini pe sponci1 Aschen0ach se 2r40i
s&o "ermine1 ro"ea ne/oia s4 ias4 pe pun"e1 s4 pri/easc4 ceruN1 Zada dac4 nu cum/a se
lumineaz4 deasupra Ve&
9P
82nl %andosi" care DD /VA' * S****" 7reierul Iu >>
)
e
n i t'.v''-Q " ' "
Ia
-
R>ui
'#2 vA.u S %ri
L i* l * ^ 7 1 r\ t- B- -- J 1 <t *
N:i
oR8+8
a
$Z&8 ace si&nco0 de 0enV r# P'
lcioare
[
p*
s
&
+r

%i
>
pr_
0bA n1 >( 'rO8 1 6u&A %3cea 3,_ pe> /j'("1i *"
d
6 e 3i i DD>>>
8P(88
''>(i6u&A %3cea , pe /'1 i"iiri: de 3i h'n1i3
J
# ##D1D>>> 8P(88 de Pea din ochi' chico"
ridQ(( 9
_pr
iP
la

dc
,>' >
Era con/ins c4 nici nu s&ar %i pu"u" 3n"r&aT elci ora6ul 3l primire 3n"o"deauna cu /reme 0: cu un
cer s"r4luci"or' Je da"a as"a 3ns41 a"i" %c ci" 6i marea s"4ruiau s4 ram m a posomori"e i pi 0urii1
\i din cin d m c3nd c4dea o ploaie ce m4run"a si rece' A6a ci se resemna sa _%ie de is"a o
al"4 Vene5ie deci" cea cu care %usese c sui" ori de cO"e or3 /enise acolo pe usca"'
&ezeni4 d? ca"ar2ul din %a5a11 cu pri/irea 85in m dep4r"are1 c4u"3nd s4 deslu6easc4
54rmul1 amin"i de /remea c3nd1 scrii"or "ln4r si en"uzi1 ii ap4ruser4 din acelea6i /aluri
cupoi%le 6i c l oA ni5ele /isurilor %ui 6O&i "recur4 prin min"e u din pa2miRe pe care i le
inspiraser4 a"unci e/d1 3Vncirea si "ris"e5ea ce&I co/ir6iser4' Mi6ca"1 36i ce "a m "4cere inima1
o0osM 6i mai pu5in in % l rara ca odinioar4A c4u"3nd s4 /ad4 daca drume5A /eni" s4
"rmda/easc4 n u&i es"e h4r4zi"4 poa"e T1
nou4 "ul0urai:: 7 sim5uri>or' ' '''
M
#
i<
:'M mB
La dreap"a1 lui se i/i deoda"4: 'ne"eda1 coas"a1 PP
"BO

RM

L
&
+Ar
p
a

ia

care
ma6inile 3ncepur4 din
nou /edeau 0arei pesc4re6"i aluneond pe mare i , duduie Zi > /aporul 36i relu41
prin canalul $n )1&parp1 il3sn0 L4ilor1 8Vaporui c la'Ol in & unArco1 cursul 3n"rerup"
a"3" de aproape de locul pe s"in241 ince"inindu&si mersul E lun^dnd pm desTinar+&r>'
canalul 3n2us"1 cu acela6i nume1 ca s4 se oprea: A /'' &'&D ipoi pe la2un4Q m %a5a ci"or/a
coli0e Z>racacio: r%$Lep"md sa soseasc4 0arca ser/iciului sani"ar'
m1 sa apar41 "recu im ceas 3n"re2' $osiser41 io"uri nu sosiser4 3nc4' Nimeni rni se
2r40ea1 T8T9:; %iecare era ner40d4"or' Tinerii poleza"
:
A
8e c4ror sendnieiiie pa"rio"ice
%useser4 desi2ur s` An"e si D 1e sune"ele nam0i5clor mili"are /enire9 \
pes"e apa dinspre 2r4dinile pa0lice1 se sdiinas>
&&& &D
pe co/er"4 631 3n/icra5i de pahareie cu /in de A && , &u[i ia Vene5ia cu "renul ar %i
O9' care le 2oQiser4 +snai ii'ain"e1 3n"3mpinau cu ur\\
:
ai p4"runr:8 O,,D& D&&
. co
ri
,+l arr4ror
%
N1n >$ nde>18888
)
/ir%a1
RNm0u
1 sc'V0os
%
i ncruslnnr
*
)(>
" f^"
^
'
-TJ7' n <l
i%
a'l'n'?'
a
.
a
R"Tr"T
m
> .
r<

.
P
0r
-2i n6
j
1i7 !i va3'r'U t..R'
?
'1 "r
%ur=

6in
"O"
""'i, j A, r -
M
" i <-/ k,, i J
' &($AT(%%i>(
V
88:,l(imi' Ic"ur4 %a& 1&A&D> (
louoar
e compozi5ie& d: "*:.
"sc4 pri/i"&>:'%A#1
c
(
car
O repu0lica 6"ia
$
R (
V)
(&" l 'icrL:&1 1 +'
N
>(
e

de
c/la/
le
ale na/L8M > l
>,uN
a
A a
a
8
u
8
mul
',D' >P>cndoarea
Y
d(l #"i >a :ui r%A#(#l'l
Hn
%V
l
>
s
P>(
ei
,>&' coloanele k $
l
F
I-S<utSrT a( orie&1O D
Y
1
-
J
'2Jii.ui Poli
c41 prin urmare1 nu se cu/ine sa in"ri 3n a R
C
3>n "imp ce eL 5in3ndu&se de
%rn2hie1 co0ora
cel mai ne/erosimil ora6 din lume dec3" a6a - ++&+'
in"ra el acum1 adic4 /enind cu /aporul pe m 7ine n&ar %i %os" prada unei 3n%ior4ri
"rec4"oare1
Ma6inile se oprir4' .ondolele se 3n2hesuiau a+ mi sim54m3nic "ainic de "eam4 6i de
ap4sare1
piindu&se1 scara de "recere %u co0or3 "a1 iar /an -c3ndu&ise pen"ru 3n"3ia oar41 sau
dupi o lun24
se urcar4 pe 0ord1 3ncep3nd re/izia' 74l4"orii pu5 8o0i6nuin541 3n"r&o 2ondola /ene5ian4 O
P Vehiculul
deci s4 co0oare' Aschen0ach ceru s4 i se procur res"a1 mo6"eni"1 3n 3n%45i6area lui
primi"i/a1 de8pe
2ondol41 care s4&) "ranspor"e1 3mpreun4 cu 0a2 &emea 0aladelor1 6i ne2ru cum doar
sicriele s3n"1
Ia s"a5ia unde s3n" acos"a"e /apora6ele circul3nd nin"e6"e de m"3mpl4ri mu"e 6i criminale
3n mi+locul
"re ora6 6i LiRo
<
A /oia s4 locuiasc4 chiar pe m esc4i"ului noc"urn al m4rii11 amin"e6"e 6i
mai mul"
m4rii' Jorin5a lui "recu din oni 3n om prin s c4 de moar"ea 3ns46i1 de ca"a%alcuri1 de
3n2rop4&
24"e c4"re 2ondolierii care1 l3n24 54rm1 se cer une 6i de c4l4"oria cea de pe
urina' Jar s:&a
3n dialec"ul lor /ene5ian' Jar mai "re0ui s4 "re Ti" oare cine/a care sa o0ser/e ca scaunul
unei
un "imp p3n4 pu"u s4 co0oare1 din pricina ci emenea 04rci1 %o"oliul aces"a l4cui"1
ne2ru 8 ca
rului1 care numai cu 2reu pu"u %i "3r3" 3n +os
cri
ul 6i 3m0r4ca" 3n pos"a/ ne2ru1 e mai
ml4dios1
"rep"ele sc4ri5ei1 a6a c41 %u sili" sa&) mai ra
a
9 ^ -9
e
/olup"a"e 6i mai
mole6i"pr dec3" orice
minu"e 3n"re2i pe 04"r3nul cel s%c3r0os1 pe care 0
aun
din 8
ume
O Aschen0ach 36i d4du
seama de
3l 3ndemni s4&i %ac4 s"r4inului "o" %elul de uri
:es"

3u-cru

du
P
4

ce

iuase
>
oc

ia
picioarele 2ondo&
S V4 dorim pe"recere 0una N 0eh4ia el1 pi nmdu&se' Line/oi5i a nu ne ui"a N A=
re!olr, d cusez 6i >on4our *
?
, excelen54 3
@
3i cur2eau 0ale din 2ura1 3nchidea ochii pe
- ,______ A. ' S t % . . A
8 doua de2e"e "e 2ura1 complimen"ele noas"re d
dr49u
preadulcu

V)

prea%

rumoasei
dumnea/oaa
?
J " j t- r i
i deoda"41 pro"eza cu din5i %al6i pe care o pu
ru3ui1 3a %a5a 0a2a+ului a6eza" 33n24 ciocul 04rcii' sla6ii nu con"eneau s4 se cer"e1 3nd3r+i5i1
cu 2es&9i amenin54"oare 6i ca cu/in"e ne3n5elese' Jar **"Az speci%ic4 a ora6ului aces"a de
pe ape p4ru a0soar04 3nce"' /ociNe
s
des"r4m3ndu&le 5i r3%i&
imrare1 36i lin2ea col5urile 2urii1 3n "imp ce a3ui
e
a0soar4 3nce"' /ocie
s
es /opsi"4 de
pe 0uza lai sc3r0oas4 p4rea c4 se zi 3ndu&le pes"e /aluri1 Era cald 3n por"' M3n23ia"
e
& r&
1' 9 D
A
# 1 1 Q
E
adierea sirocoului 91 cu%unda" 3n perne1 6i
le2i&
7omplimen"ele8 noas"re 2m2a/ea el1 duc
l"
de ml4dierea apei1 c4l4"orul
3nchise ochii1
lpr
i
ns
de c lene dulce 6i neo0i6nui"4' Jrumul /a
scur"1 36i zise el A o1 de&ar pu"ea 5ine o /e6nicie l [ 8
n
mola"ica le24nare a 2ondolei
sim5ea cum unec41 depar"e de 3n2hesuiala 6i de p4ien+eni6ul se desprinse1 cazmda&i
pe 0uza de +os' Aschen0A ^B
or
omene6"i 24si priie+ul sa scape de el'
"i 9#>D(& i& A ' + & 9
" Jr42u5ei dumnea/oas"r41 prea%rumoasei di R
)
F
7.n
R
ura
O "4cere dm ce m ce mai desa/ir&
nAAa/oas'Lr41 3i mai auzi a0ia 2in24/iad 3n spa" *
,

se
1
mai
'88
zca

deoi"
P
Iesrcai"ul

/lslel
9
iz0l
&
DDira 3n%unda"4 a "alazurilor %r3n"e de ciocul Ron&
)
7ar"ierul ceN mai 0o2a" al Vene5iei'
c
La re/edere1 scuza5i +%3 0un4 ziua <%r'='
28
l9 Vine medi"eranean usca"'
98
n P-
p-
-T p
rt> O
a
. 3
o -
P r>
O-V- C9
3 3"
O *!
STo
O O
'
nA:
L
J C t!
>-[. p- o re
x)
Og1
P-
a '"G
O-
cx-
P p-
tuC O
cu
.
P-
p P ci
L
"r
C ti
- P-
-
OV
& L
N ' n=
P-
rr9 H
5-3
/1 5A1
1' % B" P
p-'
tr, P-
" o
,&
)
''':
o _
o v
1
v-t
O O
O^
p-
7uO
%m re
P ^
C D"A o85i'a-C
5ri &>
o o
e+r p 7H $ p 7
7T n
re P
-t '"-, #i
P-
fi ^
^ o.
^ O
o n_
o P
o
& -4
8_ ""
P, Pi
5+ p
E P
s 3 o
pi t/) ni
^ >->^
r&T=
n.
7u>
P-
7( /&9&(
0>a
- P
P- r O^s^
->>
P p p
pi
P p-'
7u
o c*
"^ rf.
o W
S &> 11_ 5i
C o
c-X
n
>
R
L L $&
O O %: gTg
O-
-- p
O O
~s o- n.
"O
7u>
* L
%i 1b'
CT
pe
'
P*
Xi P
~* n o
6i sa se apere' Mai mul" (3nc4 3l sup4ra 23ndul s&ar %i pu"u" ca "o"ul s4 'nu %ie dec3" o 3ncer
de a&i s"oarce 0ani' Vi un %el de ins"inc" al d riei sau al m3ndriei1 precum 6i ideea ca "re0uie
ap4ra" s4 3mpiedice un asemenea lucru 3i dad pu"erea s4 se dezme"iceasc4 3nc4 o
da"4' 3n"rel
SD 7e am de pl4"i" O
Pri/ind 3n zare1 pe deasupra capului clien" s4u1 2ondolierul r4spunse:
S O s4 pl4"i5i N
Line3n5eles ca se impunea un anumi" r4spu Aschen0ach ros"i aproape mecanic
:
S N&am s4 pl4"esc nimic dac4 m4 duci ac unde nu /reau s4 m4 duc'
S P4i dumnea/oas"r4 /re5i s4 mer2e5i la Li ? Ja1 dar nu cu dumnea"a'
DS Line1 dar eu /4 duc a6a cum "re0uie'
E ade/4ra"1 36i zise 3n sinea lui Aschen03 r4su%l3nd pu5in' E ade/4ra" c4 /3sle6"i %oar"e 0i
7hiar dac4 ai pus ochii pe 0anii mei1 6i pe spa"e1 cu o lo/i"ur4 de /3sl41 m4 "rimi5i pe ir
ailal"41 "o" "re0uie s4 m4r"urisesc c4 de dus dus "oar"e 0ine'
Nu se pe"recu 3ns4 nimic asem4n4"or' Mai 3nc41 deoda"4 E se al4"ur4 o 2osidol4 cu
o c de c3n"4re5i de drumul mare1 04r0a5i 6i %emei chi"are 6i mandoline1 care1 ah"ia5i
dup4 c36"i21 cepura s4 /3sleasc4 0ord lin24 0ord1 umpl3nd c3n"ecelc lor lini6"ea
risipi"4 pes"e luciul ape Aschen0ach z/3rli c3"e/a monede 3n p4l4ria pe c i&o
3n"inseser4' T4cur4 6i apoi se dep4r"ar41 iar46i auzi murmurul 6op"i" al
2ondolierului i /or0ea cu sine 3nsu6i1 3n acela6i ri"m cu lo/i"u de /3sl4'
Le24na"4 de /alurile unei na/e ce se 3ndr spre ora61 2ondola a+unse 3n s%3r6i" 3n
por"'
_ ?
ic5ionari municipali se plim0au 3ncolo 6i&ncoace1 a lun2ul 54rmului1 cu m3inile la spa"e 6i
cu8%a5a e la2un4' Aschen0ach co0or3 din 2ondola pe di6c41 a+u"a" de 04"r3nul pe care 3l
3n"3lne6"31 cu e&o can2e 3n m3n41 3n "oa"e de0arcaderele Vene&:i A 6i cum se 3n"3mplase s4 n&
ai04 0ani m4run5i1
duse pes"e drum1 la ho"elul de l3n24 pod1 s4 "im0e 0anii1 ca s4&i pl4"easc4 2ondolierului
ceea
soco"ea el c4 i s&ar %i cu/eni"' Jup4 ce1 3n l1 "ermin4 de schim0a"1 se 3n"oarse 6i 36i 24si
2a+ul pe un c4rucior l3n24 chei1 dar 2ondola 6i ndolierul disp4ruser4'
S A 6"ers&o N zise 04"r3nul cu can2ea' O secar4 N Nici n&are permis de 2ondolier1
domnule N
sin2urul 2ondolier c4ruia nu i s&a da" permis' :ilal5i au "ele%ona" aici1 a6a c4
omul 6i&a da" ima c4 e a6"ep"a" 6i a 6"ers&o N Aschen0ach ridic4 din umeri'
S Jomnul s&a plim0a" pe /eresie1 zise 04"r3nul "inz3ndu&i p4l4ria'
Aschen0ach z/3rli 3n4un"ru c3"e/a mone"e'
ninci apoi ca 0a2a+ul s4&i %ie dus la Eo"elul iilor1 iar el o lu4 pe aleea al04 6i 3n%lori"4 care1
'r2ini54 de o par"e 6i de al"a de "a/erne1 0azare pensiuni1 duce1 dc&T curmezi6ul insulei1
spre
1**'
P4"runse de pe "erasa ce da 3n 2r4din41 prin
Ararea de dindos1 3n cl4direa impun4"oare a ho&ului1 apoi1 "ree3nd prin holul cel mare
6i prin s5i0ul1 nimeri 3n 0irou' 7um %usese anun5a" cu ""icipa5ie1 %u primi" cu deose0i"4
0un4/oin54' Hn pna2er1 un omule5 poli"icos 6i lin2u6i"or1 cu o +os"acioar4 nea2r4 6i o
redin2o"4 de croial4 %ran&Izeasc41 3l 3nso5i 3n ascensor pin4 la e"a+ul al (a1
ar4"3ndu&i camera1 o odaie pl4cu"a1 cu mo&din lemn de cire61 pe care puseser4 ni6"e /ase
3J
cu %lori1 ce&6i r4sp3ndeau 3n +ur par%umul 6i cu %eres"re lar2i ce 3nlesneau
pri/eli6"ea 3n lar2ul m4rii'
Jup4 ce 3nso5i"oru3 se dep4r"a1 Aschen0ac apropie de una din"re %eres"re 6i1 3n "imp c
spa"ele lui aduceau 0a2a+ul 3n odaie1 36i l4s4 /irea s4&i r4"4ceasc4 pes"e pla+41 care dup4
am era lipsi"4 de oameni1 6i pes"e marea 3nsori"41 /aluri lun2i 6i piezi6e1 ce lo/eau u6or 6i
moli 54rmul'
Omul sin2ura"ic 3n mu5enia lui /ede 6i si lucrurile 3n acela6i "imp mai 6"ers1
dar 6i p4"runz4"or dec3" cel ce "r4ie6"e 3n mi+locul r 5imiiA 23nduril&e 3i s3n" mai 2rele1
mai c3uda"- au "o"deauna un iz de "ris"e5e' Ima2ini 6i cons"a ce ar pu"ea %i u6or
3ndep4r"a"e cu o pri/ire1 z3m0e" sau cu un schim0 de p4reri 3l preocup4 p m4sur41 cap4"4
3n "4cere propor5ii1 se ad3ncesc pre%ac 3n e/enimen"1 3n a/en"ur41 3n sen"imen"1 3 2ur4"a"ea
d4 na6"ere ori2inali"45ii1 %rumuse5ii 3nd ne"e 6i s"ranii1 creeaz4 poezia' Jar 3n acela6i l
sin2ur4"a"ea 2enereaz4 a0surdul1 %alsul1 dispro 5iona"ul 6i nepermisul' Ia"4 cum
ima2inile per nelor 3n"3lni"e p3na acum1 6i anume cea a diz 5iosului unchia6 0oi"1 cu
"r4nc4neala lui d #dr42u54(1 6i cea a 2ondoliVn1N1': &&&&&&&9 9 9
&&&&&&1'
B
uu'u1 cu "r4nc4neala lui
#dr42u54(1 6i cea a 2ondolierului proscris 6i care nu&6i primise 0anii cu/eni5i1 3l rodeau pe
la"orul nos"ru' ;4r4 s4 %3e prea 2reu de 3n5eles1 sa dea prea mul" de 23ndi"1 ele erau "o"u6i1
a6a i se p4rea1 s"ranii 6i "ul0ur4"oare1 "ocmai din cina aces"ei con"radic5ii'
8 3n"re "imp1 salu"a marea cu ochii 6i se 0u-+ +"iind c3" de aproape e Vene5ia1 3n
s%3r63"R 3n"oarse1 se sp4l41 d4du cameris"ei c3"e/a dispo Vi ;7 l4sa dus p3n4 +os la par"er1 de
c4"re li%"i 3m0r4ca" 3n /erde'
3$
1ua ceaiul pe "erasa dinspre mare1 dup4 care :[r3 6i merse o 0uca"4 0un4 de&a
lun2ul prome&ei de pe chei1 3nspre ho"elul Excels3or' 73nd se [arse1 era "ocmai "impul
s4 se schim0e pen"ru ,' $e 3m0r4c4 3nce" 63 cu 2ri+41 cum 3i era %elul1 \nd o0iceiul ca 3n
"imp ce&6i %4cea "oale"a s4 mai lucreze c3"e ce/a1 6i "o"u6i a+unse prea de/reme hol1 unde
24si o 0una par"e din oaspe5ii ho"elului1 e nu se cuno6"eau 3n"re ei 6i se pre%4ceau c4 nu
in"ereseaz4 unii de al5ii1 a6"ep"3nd 3ns4 cu "o5ii m4n3nce' Lu4 de pe mas4 o 2aze"41 se
a6ez4 3n&+n %o"oliu de piele 6i 3ncepu s4 se ui"e mai de oape la oaspe5ii ceilal5i1 24sind
c4 se deose0esc mod a2rea0il de oaspe5ii pe care 3i 3n"3lnise aici prile+ul primei sale
c4l4"orii1 n %a5a lui se deschidea un orizon" lar21 a"o"cu&iz4"or' $e auzeau1 con%uz1
con/or0iri 3n "oa"e i0ile mai r4sp3ndi"e' inu"a de sear41 pre"u"indeni a0il41 aceas"4
uni%orm4 a 0unei&cre6"eri1 s"r3n&laolal"41 cel pu5in aparen"1 "oa"e neamurile
oameni 3n"r&o uni"a"e "ipic41 cu/iincioas4' Vedea nil lun2uie5 6i smochini" al americanului1
nume&isa %amilie ruseasc41 doamne en2leze 6i copii 2er&ni 3n"o/4r46i5i de 0one
%ran5uzoaice' Elemen"ul / p4rea precump4ni"or1 3n imedia"a lui apropiere /or0ea polona'
ira un 2rup de polonezi adolescen5i 6i copilandri1
Dra/e2hea5i de o educa"oare sau o dam4 de com&
iie8 6i aduna5i 3n +urul unei m4su5e de "res"ie r "rei
3 3n"re cincisprezece 6i 6ap"esprezece ani 6i un
a" cu p4rul lun21 de /reo paisprezece ani' Himi"1
men0ach o0ser/4 c4 04ia"ul e de o %rumuse5e
i4/3r6i"4' 7hipul palid1 cu "r4s4"uri se/ere1 2ra&
[ase1 3ncadra" de un p4r auriu ca mierea1 cu nasul
**^ti 2ura dr424la641 cu expresia 2ra/4 6i "o"u6i
ri
na1 amin"ea de s"a"uile 2rece6"i din cea mai no&
3P
0il4 perioad4 elin41 cu %orma lor des4/3r6i"41 6i un %armec personal a"3" de cura" 6i de exclusi/1
Aschen0ach era con/ins c4 nu mai 3n"3lnise nicio' nici 3n /ia54 6i nici 3n plas"ic41 ce/a de o
asemi per%ec5iune' 7eea ce surprindea mai depar"e /4di"ul con"ras" principial 3n"re
punc"ele de /e- educa"i/e care c3rmuiau %elul 3n care erau 3m0r4 6i crescu5i copiii1
3m0r4c4min"ea celor "rei %e"e1 "re care cea mai mare p4rea aproape %emeie1 er8 o simpli"a"e
c4u"a"41 care le ur35ca oarecum' Pui ni6"e rochii lun2i1 "oa"e la %el de diz2ra5ios cr"
asem4n4"oare celor pur"a"e de c4lu24ri5e1 rochii culoare cenu6ie1 a/3nd ca sin2ur4 podoa04
ni6"e 2u mari al0e 6i r4s%r3n"e1 rochii care nu l4sau s4 se "re/ada nimic din %rumuse5ea
"rupurilor1 iar pi' lins si lipi" s"r3ns de cap d4dea chipurilor lor o %45i61 are monahal41 2oal4 6i
lipsi"4 de expresie1 l 3ndoial4 c4 aici se /edea 0ine 2ri+a deose0i"4 a mei1 care /e2hea asupra
%e"i5elor ei1 dar "e 3n"rel de ce oare nu se %olose6"e 6i %a5a de 04ia" de acu se/eri"a"e peda2o2ic41
pe care o soco"ea a"3" de nece: 3n ceea ce pri/e6"e educa5ia %e"elor O $e /edea 0ini aces"a c
crescu" c3" se poa"e de r4s%45a"1 cu dra2 6i 3n24duin54' P4rul acela %rumos nu cunoscuse
%oar%ec4 A asemenea s"a"uii adolescen"ului c scoa"e spinul in"ra" 3n picior1 0uclele
p4rului 3i nau pes"e %run"e1 pes"e urechi 6i mul" pes"e cu Pur"a un cos"um en2lezesc
de marinar1 cu m3i lar2i ce se 3n2us"au1 cuprinz3ndu&i s"r3ns 3ncheie"i mi inilor copil4re6"i1
sla0e 6i mici1 6i care prin r 5imea de %ire"uri1 pan2lici 6i hor0o"ele d4dea "r
i'': 'x# %A
r
8
/

nn
l
us"ru
deose0i" de r4s%45 6i 0o+
,' i
l nul
3%
'&,&&i capul de purnnui m^, '9
n"
'
r
(i' a"i"udine 8de e"are de sine1 %4r4 s4 ai04 "o"u6i nimic din
acea 3n&5i6are aproape supus4 6i 5eap4n4 cu care p4reau V6nui"e surorile lui' Era cum/a
0olna/ O Pielea o0ra&"lui s4u1 al04 ca %ilde6ul1 con"ras"a /iu cu um0ra BrBE a 0uclelor ce&)
3ncadrau' $au poa"e nu era de&" un copil r4s%45a"1 0ucur3ndu&se de o dra2os"e
Lr"ini"oare 6i capricioas4 O Aschen0ach 3nclina spre 5eas"4 din urm4 p4rere' Aproape orice %ire
de ar"is" ee1 3nc4 din na6"ere1 o pu"ernic4 6i am42i"oare 3n&inare de a admi"e orice nedrep"a"e1
a"unci c3nd e :nera"oare de %rumos1 6i de a&6i d4rui oma2iul on&irei p4r"iniri aris"ocra"ice'
eHn osp4"ar ap4ru1 /es"ind pe en2leze6"e c4 masa 2a"a' 3nce"&3nce"1 oaspe5ii se perindar4 pe u6a
cu Jamuri 3n sala de mese' Trecur4 6i c35i/a 3n"3rzia5i1 "nind dinspre /es"i0ul 6i de la
ascensoare1 3n4un"ru cepuser4 s4 ser/easc4 masa1 dar copiii polonezi 3n&rziau 3nc4 la m4su5a
lor de "res"ie A 6i Aschen0ach1
m3za" comod 3n %o"oliul s4u ad3nc1 cu ochii la 0aie&ui ce 3n"rupa %rumuse5ea 3ns46i1
r4m4sese 6i el "oi n1 a6"ep"3nd'
.u/ernan"a1 o %emeiu6c4 ro6ie la %a541 m4run"4 2ras41 d4du 3n s%3r6i" semnalul de plecare1
3mpin&\nd pu5in scaunul 3napoi 6i 3n4l53ndu&6i spr3ncenele1
<
3nclin4 respec"uos c3nd o doamn4
de s"a"ur4 3nal"41 i0r4ca"4 3n"r&o rochie cenu6ie 04"3nd 3n al0 6i 0oi" 3mpodo0i"4 cu perle1 36i
%4cu apari5ia 3n hol A rea o 5inu"4 rece1 m4sura"a1 iar piep"4n4"ura paru&)) ei u6or pudra"1
precum 6i croiala rochiei pe care pur"a /4deau acea simpli"a"e soco"i"4 de 0un 2us" c4"re cei
pen"ru care o 3n%45i6are e/la/ioas4 e par"e esen5ial4 a dis"inc5iei' Ar %i pu"u" s4 %ie so5ia &iui
mal" %unc5ionar 2erman' Joar 0i+u"eriile pe +9re le pur"a1 0i+u"erii care 3n"r&ade/4r erau de
ne&\re5m"1 cerceii 6i lun2ul 6ira2 de m4r24ri"are de m4&
> 7
37
l
rimea unor cire6e1 3ncol4ci" de "rei ori 3n +urul 25 lui1 cu luciul lor ma" 6i opalm1 uueau
5inu"ei ei %el de aureol41 de %as" luxurian"'
7opiii se ridicaser4 de 3nda"41 apledndu&se+ s4ru"e m3na mamei1 care pri/ea dincolo
de caped
SS.i<.n- muia. mani7i' Wait jjiivta uiuiuiu ia< <aytWvr7ni<1 "#"Fj' f 11 j' y767nii
lor1 cu un sur3s re5inu" al %e5ei ei cu nas ascu5i"1 %+l3nc1 03n5ui" de
"o"
8%P
u
88 P 8&8 9
0ine 3n2ri+i"4 6i "o"u6i cu "r4s4"uri pu5in o0osi"e' TR
t&'
PPP o 0uca"4 de /reme 3n
B %lorilor1 %um3nd1 odihnin&
r
PPPPP &se1 pen"ru ca apoi s4 se duc4
la culcare1 "rec3ndu&6i noap"ea 3n"r&un somn
T8 ,9 oHn
P
de
Nici a doua zi /remea
se ar4"4 mai %rumoas4'
dinspre usca"' $u0 un cer acoperi" 6i
f
* / w 1 A _-^w
mai spusese 2u/ernan"ei c3"e/a cu/in"e %ran5uze6"4"ea un m*" &&&&&r&& 3,%A
r"
ra"$
c3 Z03rci"4
acum se 3ndrep"a spre u6a de cris"al' 7opiii porlers1 marea p4rea ea
h
(
ce
8'>%>O
r
(%
"
C'8W9 dup4
ea : mai 3n"3i %e"ele 3n ordinea /3rs"ei1 apoilarc41 cu orizon"ul X,, :priPMR& C $ "oR$Td3
D i ? i &D i &I&N& D iM839& IO787P descoperi"e 6iruri 3n"re2i ae
oaiicuri uc /ernan"a 6i la urma 04ia"ul' Jm"r&un mo"i/ sau al:ci" l4sase aescu8 O
%

"
'
r
o '&&&&#PP
aces"a1 3nain"e de a "rece pra2ul1 3n"oarse capul cum 3n a%ar4 de Aschen0ach nu mai era
nimeni res"auran"1 ochii cenu6ii ai copilului 3n"3lnir4 oi celui din5ii1 care1 cu o 2aze"4 pe
2enunchi1 cui 3n admira5ie1 pri/ea 2rupul ce se dep4r"a'
Nu /4zuse1 0ine3n5eles1 nimic deose0i"' 7opiii se a6ezaser4 la mas41 ci a6"ep"aser4 mai
3n"3i pe n lor1 pe care o 3n"3mpinar4 cum se cu/ine1 6i in 3n sal41 respec"aser4 ri"ualul
o0i6nui"' Toa"e ac 3ns4 se 3ndepliniser4 cu a"3"a disciplin4 3nda"ori"c 6i cu o as"%el de 5inu"41
3nc3" Aschen0ach sim5i < 3l cople6e6"e o emo5ie s"ranie' Vo/4i c3"e/a clipe1 d "recu 6i el 3n
sala de mese1 la m4su5a ce&i j
eza"4

3n"re

ho
i
6i

sa
l
a
de mese'
3n4un"ru domnea acea lini6"e solemn4 a"3" de pre&
r4u1 era %oar"e depar"e de masa p+
el 3n sala de
rezer/a"a 6i care1 a6a cum pu"u cons"a"a cu oar p4rere de nezilor'
O0osi" 6i "o"u6i mi6ca" 6i "ul0ura"1 se 23ndi 3n "impul mesei la lucruri a0s"rac"e1
"ranscendei chiar1 chi0zuind la le24"ura "ainic4 ce "re0uie uneasc4 re2ula cu excep5ia
indi/idual41 pen"i din 3m0inarea lor s4 se nasc4 %rumuse5ea omenea re%lec"3nd apoi
asupra unor pro0leme ale %orme ar"41 l4murindu&se p3n4 la urm4 c4 ideile 6i dese ririle
sale se asem4nau cu anumi"e n4luciri de care 3n s"are de "rezie se do/edesc de6ar"e 6i
ne
38
!. *.>**"' ----------j. ,
6ip' Vi c3nd Aschen0ach deschise %ereas"ra1 i se p4ru
sim"e mirosul pu"red al la2unei' )) apuc4 deoda"4 ciuda' $e 23ndi s4 plece chiar 3n
clip4' 7u ani 3n urm41 "o" aici1 dup4 o s4p"4&e /reme %rumoas41 prim4/4ra"ica1 3l
urm4rise aidoma cu cel de acum1 6i se sim5ise a"3" de ,1 ,'B' " p4r4sise 3n 2ra04
Vene5ia' Nu cum/a 3l prindea aceea6i s"are %e0ril4 de a"unci1 cu aceea6i
/
3n "3mple
6i aceea6i o0oseal4 a pleoapelor O
'''''epl4cu" s4 schim0e 3nc4 o da"4 locali"a"ea'
ac4 3ns4 /3n"ul nu se po"olea1 nu mai pu"ea r4m3ne' =a s4 %ie mai si2ur1 nu&6i des%4cu
3n"re2 0a2a+ul' La ou41 lu4 2us"area 3n sala rezer/a"4 micului de+un1
+i"4 3n ho"elurile de m3na 3n"3i' Osp4"arii 36i %4ceau %""oria ser/ind %4r4 s4 li se aud4 pa6ii'
Prindeai doar 9omo"ul ce6"ilor de ceai 6i c3"e&un cu/3n" a0ia 6op&e"' 7am la dou4 mese
dep4r"are de el1 3n %a5a u6ii1 Ischen0ach z4ri1 3n"r&un col51 pe cele "rei %e"i5e =loneze
3mpreun4 cu 2u/ernan"a lor' $e 5ineau rep"1 cu p4rul 0lond&cenu6iu proasp4" ne"ezi"1
cu :hii 3nro6i5i1 3m0r4ca"e 3n rochii al0as"re de pinza :ro0i"41 cu 2ulere al0e r4s%r3n"e 6i
man6e"e1 6i 36i %eceau "ocmai o chisea cu marmelad4' Terminaser4
aproape 2us"area de diminea54' L4ia"ul lipsea de mas4'
+
Aschen0ach z3m0i' #Ei1 pheacule
<
mi"i"el1 36i 8 el' E6"i r4s%45a"' Po5i s4 dormi c3" i5i place1 pe
cBB surorile "ale nu N( Vi1 0ine dispus deoda"41 36i re 3n 23nd /ersul : #Podoa0e schim0a"e
mereu1 calde 6i "ihn4 aleas4('
36i lu4 2us"area %4r4 s4 se 2r40easc4 6i primi d por"ar care1 cu 6apca 2alona"4 3n m3n41 in"rase
sal41 c3"e/a scrisori1 pe care1 dup4 ce&6i aprinse 5i2le deschise' A6a se %4cu c4 apuc4 s4 /ad4 6i
in"rA somnorosului1 pe care cei de dincolo 3l a6"ep"au
mas4'
In"rase pe u6a de cris"al1 3ndrep"3ndu&se1 prin ni6"ea s4lii1 c4"re masa unde se 'a%lau surorile
lui' d 3n mersul1 3n 5inu"a1 3n 3ndoirea 2enunchilor 6i arcuirea piciorului s4u1 3nc4l5a" cu 2he"e
al0e1 c de o nespus4 armonie1 ce/a u6or1 delica" 6i mm "o"oda"4' P4rea 6i mai %rumos 3n
"imidi"a"ea lui pil4reasc41 "imidi"a"e care&) %4cuse s4&6i 3n"oarc4 dou4 ori capul 3n sal41
3n4l53nd 6i co0or3nd oc f3m0ind1 ros"ind ce/a doar cu +um4"a"e de 2las1 "r&un %el dulce1
nel4muri"1 04ia"ul se a6ez4 la mA 6i1 cum c&liiar 3n clipa aceea 36i 3n"oarse chipul s
Aschen0ach1 aces"a se sim5i din nou uimi" 6i apro 3n%iora" de %rumuse5ea cu ade/4ra" di/in4 a
ado cen"ului' L4ia"ul pur"a un pan"alon u6or 6i o 0l de p3nz4 cA1 dun2i al0e 6i al0as"re1 3nchis4
la 23" un 2uler simplu scro0i" 6i o %unda de m4"ase r 3n piep"' Vi din 2ulerul aces"a1 care nu se
prea "ri/ea cu res"ul cos"umului1 r4s4rea1 3n"ocmai c %loare1 % opul 04ia"ului1 cu %armecul lui
neasemui" capul lui ros1 cu luciul 24l0ui al marmurii de ros1 cu sprincenele lui %ine 6i
se/ere1 cu "3mplel
)
Feaci S popor %oar"e primi"or din 8diseea lui Ec
1 chile acoperi"e de 0uclele p4rului 3n"uneca" 6i
Vrumos N ;rumos N 36i zise Aschen0ach1 cu acea iro0are rece 6i m4sura"4 a specialis"ului8n
care arcul 36i 3m0rac4 adesea admira5ia 6i 3nc3n"area %a54 :o oper4 de ar"4 deose0i" de m4ias"r4'
Vi1 3n 23n&il lui1 con"inu4 : O1 dac4 nu m&ar a6"ep"a marea 6i a+a1 a6 r4m3ne aici a"3"a /reme ci"
s"ai 6i "u N( $e ["4r3 "o"u6i1 6i ie6i1 salu"a" de personal1 s"r404"u ho&)1 co0or3 apoi de pe "eras41
6i a+unse1 "rec3nd pes"e [di6ca de sc3nduri1 3n por5iunea de pla+4 8rezer/a"4 zi"a"orilor
ho"elului' Porunci 04"r3nului descul51 L ni6"e pan"aloni de p3nz41 0luz4 marin4reasc4 6i
il4rie mare de paie1 care %4cea pe paznicul 04ilor1 &i scoa"4 din ca0ina pe care o 3nchinase pe
pla+41 ara pe pla"%orma de sc3nduri1 o mas4 6i un %o"oliu : nuiele1 iar el se 3n"inse 3n 6ezlon2ul
pe care 6i&) 4sese prin nisipul de culoarea mierii mai aproape 54rmul m4rii'
3n%45i6area anima"4 a pla+ei1 spec"acolul aces"a al iei ci/iliza5ii care1 lep4d3ndu&6i 2ri+ile1 36i
cau"4 pl4&Area la mar2inea elemen"elor na"urii1 3l amuz4 6i&) icur4 ca nicioda"4 3nain"e' Marea1
cenu6ie 6i calm41 a plin4 de copii ce se 04l4ceau prin ap41 de mo54iri1 de "o" %elul de oameni
3n cos"ume mul"icolore ire1 cu 0ra5ele 3ncruci6a"e su0 cap1 se odihneau pe lo/ih5de de nisip'
Al5ii /3sleau 3n 04rci mi"i"ele %4r4 +upoaie1 /opsi"e 3n ro6u 6i al0as"ru1 sau se r4s"urnau +zmd' 3n
%a5a 6irului lun2 de ca0ine1 pe pla"%ormele (3rora pu"eai sa 6ezi ca pe&o mic4 /erand41 unii se
icau1 al5ii se odihneau "r3nd4/ind1 se %4ceau /izi"e D se s"4"ea la "ai%as : o preocupare /4di"4 de
ele2an54 \es"imen"ar4 ma"inal41 al4"uri de o e"alare de "rupuri >ale ce se 0ucurau cu 3ndr4zneal4
de li0er"45ile pe Dre le o%erea pla+a' Mai 3n %a541 pe nisipul umed 6i re1 se plim0au oameni 3n
hala"e de 0aie al0e1 sau 3n
41
'l u
pi+amale lar2i1 3n culori 5ip4"oare' Pe dreap"a1 o # de nisip1 cl4di"4 de copii1 era 3mpodo0i"4
cu s"l le5e 3n culorile "u"uror 54rilor din lume' V3nz$ de scoici1 de pr4+i"uri 6i de %ruc"e
3n2enuncheau > "inz3nd 6i o%erindu&6i mar%a' Pe s"in241 3n %a5a u din ca0inele a%la"e de&a
curmezi6ul celorlal"e1 cu spre mare1 6i care 3nchideau de par"ea as"a pla+A s"a0ilise o
%amilie ruseasc4 : 04r0a5i cu din5i m4 cu 04r0i1 %emei coap"e 6i lene6e1 o domni6oar
prin 5inu"urile 0al"ice1 care 6edea 3n %a5a unui 6l le" 6i pic"a1 sco53nd mereu s"ri24"e de
dezn4d9 doi copii 0la+ini 6i ur35i 6i o slu+nic4 04"r3n4 - 0asma pe cap 6i cu 2es"uri
supuse de roa041 Tr+ delec"3ndu&se1 mul5umi5i1 s"ri23ndu&6i necon"eni" nume copiii1 care1
neascul"4"ori1 se z0en2uiau pre+ur1 2lumeau cu paznicul h3"ru 6i 04"r3n1 d care
cump4rau zaharicale ros"ind unele cu/in"e id liene6"i pe care le 3n/45aser4 3n"re "imp 6i se
s4ru" pe o0ra+i1 %4r4 s4 le pese de cei din +ur care&i urn
reau cu pri/irea'
#Am s4 r4m3n1 23ndi Aschen0ach' Hnde ar p %i mai 0ine O( Vi1 3ncruci63ndu&6i
m3inile pe nunchi1 36i l4s4 pri/irile s4 r4"4ceasc4 depar"e1 3n ): s4&i alunece1 s4 i se
"ul0ure1 s4 i se s"in24 $n a0i mono"oni ai imensi"45ii pus"ii' A/ea mo"i/e ad9 s4
iu0easc4 marea : o iu0ea din ne/oia de Hni6i ar"is"ului care munce6"e din 2reu 6i care 3n
%a5a meroaselor 6i pre"en5ioaselor aspec"e ale %enonn lor cau"4 un re%u2iu la s3nul
simpli"45ii 6i imensA 5iiA o iu0ea din"r&o 3nclinare nepermis41 cu "i opus4 menirii sale 6i
"ocmai de aceea mai ademi "oare1 pen"ru "o" ce e indi/izi0il1 incomensuri pen"ru
e"ern1 pen"ru nean"'
7el care se "rude6"e c4u"3nd per%ec5iunea don s4 se odihneasc4 la s3nul a ceea ce e
des4/3r6i" A 6i - nean"ul nu e 6i el o %orm4 a des4/3r6i"ului O Ja
)
E9
4rmului ap4ru de&
in nemar2iu:' "u cum1 /enma u,(r&&rin nisip "recea "ocmai 04ia"ul cel a"3" de "rumos'
recea descul51 2a"a s4 se 04l4ceasc4 3n ap41 cu pi&ioarele z/el"e1 2oale p3n4 pes"e 2enunchi1
mer2md ice"1 dar a"3" de u6or 6i de m>3ndru de parca o'r8 "i [s" o0i6nui" din"o"deauna s4
um0le descul5 6i c4u&ind cu ochii ca0inele a6eza"e de&a curmezi6ul pla&0i' 7um z4ri 3ns4
%amilia ruseasc41 ce&6i /edea ca de e0icei1 lini6"i"1 de 3ndele"nicirile ei1 chipul i se 3n"u&"ec4
de nr3nie 6i dispre5' ;run"ea i se um0ri1 0uzele se s"r3nser4 "remur3nd1 o0ra+ii i se
0r4zdar4 6i pr3ncenele i se 3ncrun"ar4 a"3" de "are1 3nc3"1 su0 ep4sarea lor1 ochii i se
3n%undaser4 parc41 aruncind1 c3nio6i 6i 3n"uneca5i1 %ul2ere de ur4' 36i l4s4 pri/irea i +os1 se
mai ui"4 o da"4 amenin54"or 3nd4r4"1 apoi din umeri 6i se dep4r"a1 3n"orc3nd spa&
delica"e5e ( ??(&
?se c4 nu /4zuse G6B^
3t
, oi: [ruia 3i es"e da" sa /ad4 6 ^
nici
\
a5a
de pa"imii nu&i place
sa
se

Iu
A 0ucuros1 Vi
#e 3nsu6i de cele T88880ine zis era cople6i"
C
udui" 3n acela6i "imp1 sau mai Ji
5
%ericire' ;ana"ismul :O,: %OE i mai ne/i&'po"ri/a a "o" ce are /ia5a mai 0lann C 1/l"1
punea ceea ce e di/m 6i 8((8#e
a
na&1 omenirea1 prile+uind un'1 ,(O9FFFF s4 poa"4 Drii1
meni"4 doar 3nc3n"an1 8',^
s
^nT noas"re sim5i"4 6i pre5ui"4 mai ***CCC * 8olescen&d4ruind
%4p"uri1 nespus de ^'**
#
#
impor
&lui un relie% care permi"ea sa i se dea
E3
"an54 mai mare dec3" i s&ar %i cu/eni"1 5in3nd 4e de /3rs"a lui %ra2ed4'
7u %a5a 3nc4 3ndrep"a"4 3n al"4 par"e1 Aschen0
ascul"a /ocea 04ia"ului1 /ocea lui limpede 6i
cum %ira/41 cu care 3nc4 de depar"e 3ncerca s4&6i
"easc4 sosirea "o/ar46ilor s4i de +oac41 din prea
ce"45ii de nisip1 3i r4spunser4 s"ri23ndu&) de c3i
ori pe nume sau cu numele s4u de alin"1 6i Ase
0ach1 %oar"e curios1 ascul"4 %4r4 s4 prind4 dec3" d
sila0e melodioase : #Ad2io( sau1 6i mai des1 #Ad
cu un #u( prelun2i" la urm4' 3i pl4cu sune"ul1 se
"indu&) %oar"e po"ri/i" celui c4ruia 3i era des"ina"
mul5umi"1 3ncepu s4&6i re/ad4 scrisorile 6i h3r"
in3ndu&6i mapa de scris pe 2enunchi1 3ncepi
%ac4 cu s"iloul di%eii"e 3nsemn4ri pe corespond
primi"4' Jup4 un s%er" de ceas 3ns41 i se p4ru
p4ca" ca de dra2ul unei 3ndele"niciri a"3" de ano
s4 %ie indi%eren" la cea mai in"eresan"4 si"ua5ie
se prezen"ase /reoda"4' A6a c4 puse deopar"e m
3ndrep"3ndu&6i a"en5ia din nou c4"re mare A 6i d
pu5in "imp1 a"ras de 2lasurile copiilor ce cl4deau i
"ele de nisip1 3n"oarse1 rezema" de sp4"arul scau
lui1 capul spre dreap"a1 /iind s4 /ad4 unde e 6i
mai %ace 3nc3n"4"orul Ad2io'
3i descoperi de la cea din"3i pri/ire' ;unda r pe care o a/ea la piep" era u6or de /4zu"' $e +uca al5i
copii1 3ncerc3nd 3mpreun4 s4 a6eze o sc3nd /eche1 pes"e 6an5ul umed al ce"45ii de nisip1 6i
2las "are1 %4c3nd 3n acela6i "imp semne cu capul1 runcea celorlal5i ce "re0uie sa %ac4' Erau cu el 3
/reo zece camarazi1 04ie5i 6i %e"e1 unii de ace /3rs"a1 al5ii mai mici1 care /or0eau c3nd 3n poT
c3nd 3n %rancez41 c3nd 3n unele lim0i 0alcanice' mele lui era 3ns4 cu/3n"ul cel mai des pronun5a"
/edea c4 "o5i 3l cau"41 3l doresc1 3l admir4' Mai
A
seam4 unul din"re ei1 pe care ceilal5i 3l s"ri2au
l"i
1
$$
&,') ne&ru1 pom4da"1 3m0r4ca"
C^$7HH7 :VO$
8 ^^$C-I?^
'7Nse de mi+loc1 8R8ul%a ,/ara1 de +oac4'
+
8&
%e
OB
%
i88Tr8
T #i Aschen0ach u 8V #8
el

z
3
m
0md
O
mai
,3l Pe "ine1 Mn
7$
86 s%4"ui s4 plec
Ai
4 a"3"a 5i&ar i
ceea1 2us"4 din
Ic cump4rase de soarelui nu
ca s4 "e
r
&1
cCp6uni mari1 0ine coap"e1 pe la u
P
i ne2us"or' 7u "oa"e ca ia&
$
4 s"r4pun24 cea5a c8 a8
lise s"r4duia rrhiceasc4 ce nume pon"&p %i
1 care( c3nd e pronun5a" se a
o 1e s'
pehi1 3i descoperi capul1
&
no"3nd 3n marea care1 pmaP c''pa A
@@
alm4' To"u6i1 ai s4i in8P
))Cm
('
%eine
A
e
s"i chem3n&linsprc ca0ine se auzir4 2lasuri "em
lu
'1A 1
"ri2
3#du&i
mereu numeT& Kasuna'p pD iproape ca o lozinca 6i care1 cu /
dulce
1cel #u, prelun2i" de la s%3r6i" a/ea8n e R9\ a 68 i s4l0a"ic 3n acela6i "imp' #Tad2io N Iad io n"oarse1
aler23nd1 04"3nd cu Parele apa1 ce mpo"ri/ea 3$rpuni3ndu&sc 6i
z/i
r
linl7
Apa"e' #V4z3nd %4p"ura aceas"a
/ie1 a"3"
$5
i de se/er41 3n ciuda /irili"45ii sale pre"impurii 0uzele ude1 cum iese ca o di/ini"a"e %rumoas4
ad3ncurile cerului 6i ale m4rii1 desprinz3ndu&se 6i 2ind din mi+locul na"urii1 "e sim5i 3ndemna" s
23nde6"i la ima2ini mi"ice1 la reprezen"4ri po8 despre /remi primi"i/e1 despre ori2inea %orm8
na6"erea zeilor'( 7u ochii 3nchi6i1 Aschen0ach> cul"4 c3ncecul aces"a /i0r3nd 3n su%le"ul lui 6i
36i1 din nou c4 e %oar"e 0ine aici 6i c41 prin urmare8
u A
mai r4m3ne'
Pu5in mai "3rziu1 Tad2io1 ca s4 se odihneasc4 1 0aie1 se 3n"inse pe nisipul unde s"4"ea culca"1 3ni
r" 3n"r&un cear6a% al0 "recu" pe su0 um4rul di 6i cu capul a6eza" pe 0ra5ul 2ol A 6i chiar 3n cli+
c3nd nu&) pri/ea1 chiar a"unci c3nd r4s%oia car"eA care o ci"ea1 Aschen0ach nu ui"a c4 Tad2io e
aprc 6i c4 e des"ul s4 3n"oarc4 pu5in"el capul spre dreA ca s4 /ad4 %4p"ura lui 3nc3n"4"oare'
Aproape i se rea c4 sade aici doar ca s4 /e2heze asupra celui se odihne6"e A c41 de6i se
23nde6"e la "o" %elul de i 0uri ce&) pri/esc1 s"4 3n"r&o /e2he necon"eni"41 ci nu i se 3n"3mple
nimic acelui copil cu chip a"3" no0il1 ce se a%l4 nu depar"e de el1 acolo la dread Vi un sim5im3n"
s"raniu1 un %el de dra2os"e p4i "easc41 o duio6ie pro%und4 3i "ul0ura inima1 o c' 2os"e duioas4
pe care cel ce +er"%indu&se pe sineN s4 iz/odeasc4 3n min"ea lui %rumuse5ea o nu"re6"e 5% "ru
cel ce posed4 cu ade/4ra" aceas"4 %rumusi
Jup4 amiaz4 plec4 de pe pla+41 6i 3n"orc3ndi la ho"el lu4 ascensorul ca s4 urce 3n camer4'
R4: 3n4un"ru /reme 3ndelun2a"4 con"empl3ndu&6i 3n o2linzii p4rul 3nc4run5i" 6i o0razul os"eni"
6i '&$e 23ndi o clip4 la renumele lui 6i la am4nun"ul oamenii de pe s"rad4 3l cuno6"eau 6i&)
pri/eau cu i mira5ie1 desi2ur pen"ru cu/3n"ul lui %erm 6i a"3" %rumos "iclui" A las4 sa&i "reac4
pe dinain"e "oi
$%
Lesele an"erioare1 amin"indu&6i prin"re al"ele 6i de Ipre+ur4rile 3n care i se acordase "i"lul de
no0le5e1 00or3 apoi pen"ru luncF
)
3n sal41 a6ezmdu&se la isu5a lui' Jup4 ce "ermin4 lunc>"uB,
d3nd s4 in"re ascensor1 /4zu cum o 2r4mad4 de "ineri1 care lua&
"4 6i ei masa1 se 3n2hesuie 3n urma lui1 3n c4m4ru5a i"i"oare' Prin"re ei era 6i Tad2io8 $e a%la
2roza/ : aproape de Aschen0ach1 pen"ru 3n"3ia oar4 a"3" : aproape 3nc3" scrii"orul nu mai
era ne/oi" s4&) imire de la dis"an541 ci 3n "oa"e am4nun"ele perso&ali"45ii lui' 7ine/a in"rase
3n /or04 cu el1 6i 04ia"ul Jia apuc4 s4 r4spund41 z3m0ind nespus de dr424la61 i li%"ul se 6i opri A
plec3ndu&6i ochii1 Tad2io co0or3 i e"a+ul 3n"3i' #;rumuse5ea e pudic4(1 36i zise Aschen&ach1
chi0zuind ad3nc
A
asupra aces"ei re%lec5ii' O0ser&ase "o"u6i c4 Tad2io n&a/ea din5i %rumo6i :
ascu5i5i i lipsi5i de s"r4lucire1 %4r4 acel smal5 pe care 3l d4&uie s4n4"a"ea 6i oarecum s"r4/ezii1
cum s3n" de o0i&Oi din5ii anemicilor' #E %oar"e sl40u5 6i 0oln4/icios1 nd+ Aschen0ach' Pro0a0il
c4 n&o s4 ai04 /reme s4 n04"r3neasc4'( Vi renun54 s4&6i dea seama de ce la 'indul aces"a sim5ise
cum 3l n4p4de6"e un sim54m3n" \e sa"is%ac5ie sau de lini6"e'
Pe s"rad4 domnea un z4du% de nesu%eri"' Aerul
ra a"3" de 2reoi 6i de 3nc4rca"1 3nc3" duhorile ce ie&
eau din case1 din pr4/4lii1 din 0ir"urile populare1
0urii de ulei1 norii de par%umuri 6i a"3"ea al"ele se
mes"ecau 3n"r&un %el de p3cl4 2roas41 ap4s4"oare1
:are nu /oia cu nici un chip s4 se 3ndep4r"eze' ;u&
8nul 5i24rilor r4m3nea pe loc1 risipindu&se ane/oie'
3n2hesuiala de pe uli5ele s"r3m"e1 3n loc s4&) amaze
\P
e
A
Plim04re51 3l sup4ra' 7u c3" mer2ea mai mul"1 cu
l=Xit ;imX7a <um l in6i;%un7 a<7a ;tar7 <iu6at= %ri-
ecimm4 de sirocco1 care mole6e6"e 6i a5354 3n acela6i
1
Prnz G7nYl.Z.
$7
"imp' 3i "recea o sudoare nepl4cu"a' Ochii i s p4ien+eneau1 r4su%larea 3i de/enise 2reoaie1 a/i
0r4 6i "3mplele 3i z/3cneau' 7a s4 scape1 %uA s"r4zile pline de du2heni 6i a+unse1 "rec3nd pes
"e/a poduri1 3n ulicioarele locui"e de oameni ii ia6i' Aici 3l plic"isir4 cer6e"orii1 3n "imp ce duhi
canalelor 3l 3mpiedicau s4 respire' $e opri 3ri pia54 mic41 lini6"i"41 3n"r&unul din acele
col5uri9 ne5iene ascunse 3n inima ora6ului1 care parc4 desprinse din"r&un 0asrn1 ui"a"e 6i
%ermeca"e1 6i1 i nindu&se la mar2inea unei %3n"3ni1 3n5elese 3n i ce&6i 6"er2ea sudoarea de
pe %run"e c4 "re0ui- plece din Vene5ia'
Pen"ru a doua oar41 63 de da"a as"a 3n chip r3"or1 se do/edise c4 pe o /reme asem4n4"oare - de
acum ora6ul aces"a 3i %ace r4u' A se 3ncap4N s4 r4m3n4 mai depar"e1 cu orice pre51 ar %i %os" o
0unie1 mai cu seam4 c4 nu erau semne ca /3i s4&6i schim0e direc5ia' Tre0uia prin urmare
s4 se "rasc4 repede' Nici /or04 s4 se 3napoieze la el aci Nici locuin5a de /ar4 6i nici cea de
iarn4 nu e+ pre24"i"e s4&) primeasc4' Jar1 la urma urmei1 nu mai aici 24sea mare 6i pla+41 6i
apoi1 3n al"e p4r5i "eai s4 le a%li %4r4 s4 mai %ii sili" s4 3n2hi5i a0i prime+dio6i 6i d4"4"ori de
%e0r4 ai la2unei1 36i ad amin"e c4 3n apropiere de Tries"1 pe malul m4rii o locali"a"e mic41 pe
care i&o l4udaser4 %oar"e ml Je ce nu s&ar duce acolo O Vi as"a %4r4 z40a/41 ca+ mai ai04 /reme
s4 se 0ucure de aceas"4 schim0a $oco"ind c4 se ho"4r3se1 se ridic4' La cel din"3i l d oprire se
urc4 3n"r&o 2ondol41 6i 3n "imp ce s"+ 04"ea la0irin"ul "ul0ure al canalelor1 "rec3nd pe $
0alcoanele 2ra5ioase de marmur41 s"r4+ui"e de par"e 6i de al"a de lei de pia"r41 pe lin24
zidurile ce24i"e1 alunecoase1 pe dinain"ea unor pala"e ale ror %a5ade erau pline de melancolie 6i
care&6i o2l
$8
%ron"oanele uria6e 3n le24narea u6oar4 a apei1 %u s4 %ie dus p3n4 3n pia5a $n Marco' 7u chiu1
/ai iz0u"i s4 a+un24 acolo1 c4ci 2ondolierul1 3n&i" cu %a0ricile de dan"ele 6i s"icl4rii1 3ncerca
mereu el ho"4rasc4 s4 co0oare 0a ici, 0a colo1 ca s48 le /i&Aze 6i s4 %ac4 cump4r4"uri1 a6a c4 ori
de c3"e ori A"oria aceas"a 0izara prin Vene5ia 3ncepea s4&) %ar&\ce1 "o" de a"3"ea ori spiri"ul
ne2us"oresc al cle"ro&:ei re2ine a la2unelor nu se l4sa p3n4 nu&) z23l53ia1 zindu&)'
3n"ors la ho"el1 anun54 la 0irou 3nc4 3nain"e de 4 c4 3mpre+ur4ri nepre/4zu"e 3l silesc s4 plece a
ua zi diminea5a1 36i exprimar4 re2re"ele lor 6i&i l3nara no"a de pla"4' Jup4 cin41 se a6ez4 3n"r&un
eansoar pe "erasa din dos 6i1 3nain"e de culcare1 36i :24"i 0a2a+ul'
%u dormi prea 0ine1 "o" 23ndindu&se la plecarea apropia"4' 73nd deschise diminea54
%eres"rele1 ui era "o" a"3" de acoperi" ca 6i 3nain"e1 numai ca
&
ul p4rea mai rece 6i sim5i c4 3ncepe
s4&i par4 r4u' nun5area la camera pe care o a/usese nu %usese De o ho"4r3re pripi"4 6i
2re6i"a1 rezul"a"ul unei n 0oln4/icioase1 %4r4 impor"an54 O Jac4 nu 6i&ar pierdu" n4de+dea1 6i
ar mai %i 3n"3rzia"1 3ncerc3nd se adap"eze climei din Vene5ia1 a6"cp"3nd ca /re&> s4 se 3ndrep"e1
acum1 3n loc de aceas"4 2ra04 6i "4 ap4sare1 ar %r pu"u" s4 se 0ucure de o dimi&s5a' de pla+a "o"
a"3" de pl4cu"4 ca 6i cea c%e ieri' +ea "irziu 3ns4' Acum1 "re0uia s4 /rea azi ceea ce lise ieri' $e
3m0r4c41 6i la op" co0or3 spre a&si lua s"area' r r
Dala 0u%e"ului era 3nc4 2oal41 3n "imp ce a6"ep"a s4
ser/i"1 sosir4 c35i/a oaspe5i' Tocmai ducea la 2ur4
Mea cu ceai1 c3nd z4ri in"r3nd %e"i5ele poloneze cu
\ rnan"a lorA serioase1 pline de prospe5imea dimi&
[ cu ochn ro6u1 se 3ndrep"ar4 spre masa lor din
coi5ul de lin24 %ereas"r4' 7ur3nd dup4 aceea1 rul1 cu 6apca 3n m3n41 se apropie de el1 a&mim c4
e ora plec4rii' Au"omo0ilul a6"eap"4 s4&) du- preun4 cu al5i c4l4"ori1 p3n4 la ho"elul Excelsi-
unde /or lua 0arca cu mo"or1 carc&i /a "ransp" 2ara prin canalul apar5in3nd socie"45ii ho"eliere
era doar pu5in "imp'
Aschen0ach nu %u de aceea6i p4rere1 a%irm3i p3na la plecarea "renului mai e 3nc4 un ceas' 3l +ea
o0iceiul aces"a al ho"elierilor de a&i scoa"e minu" mai de/reme pe c4l4"ori din cas41 a6ad
repezi pe por"ar1 zic3ndu&i c4 /rea s4&6i ia 2us"arN lini6"e' Omul se re"rase 6o/4ind1 ca s4 apar4
din\ dup4 cinci minu"e' Au"omo0ilul nu poa"e s4 m+ "ep"e' A"unci1 n&are dec3" s4 plece1 lu3nd 6i
cui lui1 r4spunsese ar542os Aschen0ach' 73" 3l pri/e6"\ ei1 are s4 ia la "imp /aporul1 a6a c4 nu e
ne/oi al5ii s4&i poar"e de 2ri+4'
Por"arul se 3nclin4 ad3nc1 iar Aschen0ach1 0u- c4 s&a desco"orosi" de "oa"e aces"e 3ndemnuri1
36id min4 %4r4 2ra04 2us"area1 cer3nd chiar osp4"ai sa&i mai dea 6i o 2aze"4' Nu mai r4m4sese c
%oar"e pu5in "imp1 c3nd se ho"4r3 3n s%3r6i" s4 s- dice' Vi "ocmai a"unci1 ca din 3n"3niplare1 T9
in"r41 pe u6a de cris"al1 3n sal4'
Mer23nd spre masa surorilor sale1 se 3n"3hii+ drum cu cel ce se ridicase "ocmai s4 plece
A 3n omului c4run"1 cu %run"ea 3nal"41 el l4s41 plin de des"ie1 pri/irea 3n +os1 pen"ru a 6i&
o ridica numaidec3" 3n %elul lui dr424la61 ca sa&) pri/, mola"ic1 drep" 3n ochi1 "rec3nd
apoi mai dep3 #Adio1 Tad2io1 36i zise 3n 23nd Aschen0ach' pu5in "imp mi&a %os" da" s4 "e
/4d'( Vi 3n "impd 3mpo"ri/a o0iceiului s4u1 0uzele lui repe"au 3n + cere ceea ce 23ndise1 el
mai ad4u24 : #Jumneze "e 0inecu/3n"eze N( 7a de plecare1 3mp4r5i 0ac6i+
mi"i"el1 3m0r4ca" 3n re&
&
P
e +os1 la %el precum /enise1 ur&
% T3nda6u c &% duc1A 0a2a+ul de m3n4 s"r4041 ilcca a3$M 3n%lori"41 de&a curmezi6ul insul5i1 "a
la podul de acos"are a /apora6elor' A+unse la >1n si 36i lu4 locul A apoi ceea ce urma n&a %os" '%"
C
un
drum al p4"imirii1 dureros 6i plin de re&
Era
n
/echea1 0inecunoscu"a c4l4"orie prin la2un41 re ducea de&a lun2ul 7analului .rande1 1pe
dmain&lui $n Marco' Aschen0ach 6edea pe 0anca ro&
l"
d4 de la pro/41 cu 0ra5ul rezema" de
0alus"rad41 Ai0rindu&6i ochii cu m3n4' .r4dinile pu0lice8 r4&aser4 3n urm41 piazzetta 9D se
i/i 3nc4 o da"4 m a54 no0ila ei 2ra5ie1 dup4 care urm4 6irul lun2eai ila"elor1 6i dup4 co"i"ura ce
o %4cea canalul ap4ru >mina"ul arc de marmur4 al lui Pon"e del Rial"o' "imp ce c4l4"orul pri/ea
admir3nd1 sim5ea cum %le"ul i se s%36ie' Aerul aces"a al ora6ului1 mirosul es"a u6or de
pu"reziciune /enind dinspre mare 6i la6"in41 care mai adineauri 3l 3ndemnaser4 a"3" de arui"or
s4 plece1 le "r42ea acum ad3nc 3n piep"1 'ireros de p4"ima6' 7um %usese cu pu"in54 s4 nu&6i
Aa seama c3" e de le2a"a inima lui de "oa"e lucrurile "ea O 7eea ce azi&diminea54 nu 3nsemnase
oarecum c3" un simplu re2re"1 a0ia resim5i"1 o sla04 3ndoial4 pri/ire la in"en5iile sale1 acum se
schim0ase 3n >9
ln
l
re
>
A
9
n
ade/4ra"4 durere1 3n su%erin54 a"3" de iar41 3nc3" de mai mul"e ori
sim5i cum ochii i se iplu de lacrimi1 de6i n&ar %i 04nui" as"a nicioda"4' eea ce i se p4rea mai
2reu1 0a chiar cu nepu"in54 de >por"a"1 era1 e/iden"1 23ndul c4 poa"e nu /a mai /edea Vene5ia 6i
c4 acum 36i ia pen"ru "o"deauna
nhas

0un
de la ea' 74ci
b
din momen" ce se do/edise
5&
mic4 <i"'='
51
A8$8Q88&
$%3]$%%35>sn3$iB
88]88&ss8Rrsi8
c
&
_$ins
( I
Y
A8"
4r8E&aEX>&R$A
,jr8Tr8ls\'r
3X2
u
1"nWv'1 ? "%'
0u

JU
2"1"i -
[
'
WJ
"1r1Hu6 2 l1P >1.PL
7
' ' 22
1:l
--N
l
.
S6
l
U
' n. W 21 '
muiO -11' (S12l
s8888i\88 OC_sOCi:'8
9 1a&[
b
sns u5Z'Q& '
x
m 98 '
#_YR_&[ 9
5x
opp8i1 &8
*lR
"/ol
^^TiS^ *\S% feT^-
D ' #1`,,T'
m
D P #"mssP * V &
lr"
,gH:MO
s
T'1 ,_:
3n pe"icul aces"a de um0ra lumea 36i "recea orei dinain"ea amiezii' Jar 6i seara era minuna"41
c3nd %lorile parcului 3ncepeau s4&6i 3mpr46"ie reasma 3m04ls4ma"41 c3nd sus1 pe cer1
s"elele 36i %46urau hora lor s"r4luci"oare1 iar murmurul m cu%unda"4 3n s3nul nop5ii1 se ridica
3nce"1 din adm ca pen"ru a&6i m4r"urisi muri"orilor "ainele sale' rile aces"ea pur"au 3n ele
%a24duiala pre5ioas4 a al"e zile 3nsori"e de odihn41 3mpodo0i"4 cu a"3"e a"3"ea clipe pline de
har1 da"ori"e unor 3n"3m prielnice'
Oaspe"elui1 pe care o soar"4 po"ri/nic41 dar a"3 3n24dui"oare 3l re5inuse aici1 nici prin 23nd nu&i
"ri ca1 0a2a+ele r4"4ci"e o da"4 sosi"e 3napoi1 sa p seasc4 iar Vene5ia' Jou4 zile 3i lipsiser4
unele luc 6i %u o0li2a" s4 apar4 la mas41 3n sala cea mare1 B 0r4ca" 3n cos"umul lui de c4l4"orie'
73nd 3i adu6i 3n camer4 cu%4rul pierdu"1 3ncepu s4&6i despache"a cu n4de+de lucrurile1 umpl3nd
cu ele dulapul 6i "-i ser"arele1 ho"4r3" ca deocamda"4 s4 r4m3n4 %4r4 i\ men aici1 0ucuros c4
poa"e s4&6i pe"reac4 /remea pla+4 3n hainele u6oare de m4"ase 6i s4 apar4 la ci i a6a cum se
cu/enea : 3n 5inu"4 de sear4'
Mono"onia pl4cu"4 a unei as"%el de exis"en5e 3l - %46urase 3n p4ien+eni6ul ei plin de /ra+41 iar
dulcea aces"ui "rai s"r4luci"or 6i lini6"i" 3l cap"i/ase repe- 7e loc neasemui"1 3n"r&ade/4r1 unde
pl4cerea pe c3%
)
o d4 odihna pe o pla+4 3nsori"4 din miaz4zi se X 2em4neaz4 cu %armecul
/ecin4"45ii aces"ui ora6 a3
A
de 0izar 6i de minuna"N Aschen0ach nu era un om > pl4cerilor' Ori
de c3"e ori era /or0a de /reo 3n"% rupere a lucrului1 de odihn41 de zile li0ere1 sim5i S 6i mai
ales 3n "inere5ea lui %usese a6a S curm
c
nelini6"e 6i o sil4 pro%und4 3l 2onesc 3napoi la mu%l%+
lui o0osi"oare1 la 3ndele"nicirea zilnic41 s%3n"4'6i "rea a scrisului' Numai locul 4s"a era 3n s"are
s4&) /%
5%
F sa&i des"ind4 /oin5a 3ncorda"41 s4&) %ac4 %e&> Hneori1 3nain"e de amiaz41 su0 um0rarul ca&
h>nei lui: pierdu" 3n /isuri 3n %a5a m4rii al0as"re1 sau A ?
nY
p5i>m3n23ia"e de o 0riza cald4
rezema" de per&
lE
EBp 2ondolei1 care&) ducea su0 0ol"a plin4 de s"ele de lai piO&5a $n Marco1
unde 3n"3rziase1 3napoi la Hdo1 c3nd luminile mul"icolore 6i sune"ele melodioase ale
serenadelor se "opeau 3n urm41 36i amin"ea de locuin5a lui din mun5i1 de c4minul s"r4daniilor 6i
lup"elor lui din %iecare /ar41 unde norii se l4sau +os1 p3n4 deasupra 2r4dinilor1 unde %ur"unile
sp4im3n"4&"oare ce iz0ucneau seara s"in2eau luminile din cas4 6i sileau ciorile pe care el le
hr4nea1 s4 se ascund4 3n cre6"e"ele molizilor' I se p4rea a"unci c4 nu mai c acas41 ci unde/a1
3n"r&una din c3mpiile elizee1 la mar2inile pam3n"ului1 unde oamenilor le e h4r4zi"4 /ia5a cea n
ni u6oar41 unde nu e z4pad41 nici iarn41 nici %ur"uni 6i nici ploi 3n 6u/oaie1 ci unde OTeanos 36i
d4ruie neco"eni" adierea r4cori"oare a su%l4rii sale 6i unde zilele se scur2 3n"r&o "ihna %erici"41
%4r4 s"r4duin5e1 %4r4 lup"41 3nchina"e doar soarelui 6i 's4r04"orilor aces"uia'
Aschen0ach 3l /edea acum aproape "o" "impul pe Tad2io' $pa5iul m4r2ini" 6i acela6i %el de
/ia548 prescris "u"uror %4ceau ca 04ia"ul cR %rumos s4&i %ie1 cu mici 3n"reruperi1 mereu aproape1
3l /edea 6i&) 3n&"3lnea pre"u"indeni : 3n s4lile de +os ale ho"elului1 pe /apora61 3
n
cursul
plim04rilor 3n/ior4"oare p3n4 3n
Yra
V Vi 3napoi1 3n mi+locul podoa0elor pie5ei $n Marco 6i
deseori1 c3nd 3n"3mplarea /oia1 pe uli5e 6i ulicioare' Je o0icei 3ns4 S 6i aceas"a aproape re2u&
la" S
a/ea

mereH=
3nain"e de amiaz41 prile+ul ca de PF P8a+4 s4&6i consacre 3n"rea2a lui 2ri+a 6i8
a"en5ie Opului aces"a a"3" de %rumos' Tocmai aceas"4 s"4rui"oare8 %ericire1 aceas"4 zilnic
repe"a"4 %a/oare pe care
)&
o d4ruiau 3mpre+ur4rile 3l %4ceau s4 se sim"4( co/ir6i"
57
de mul5umire 6i 0ucurie1 s4 pre5uiasc4 a"3" de ' /remea pe care o pe"recea aici1 l4s3nd1 ca o
3nc3n s4 "reac4 o zi 3nsori"4 dup4 al"a'
$e scula diminea5a din zori1 cum o0i6nuia ad" c3nd 3l s"3rnea dorin5a de lucru1 6i /enea pe pd
prin"re cei din"3i1 c3nd soarele 3nc4 nu ardea1 marea1 cu sclip4"ul ei ar2in"iu1 36i mai
dep4na /' rile dimine5ii' J4dea prie"enos 0ine5e paznicului pri/e2hea cuprinsul pla+ei 6i
04"r3nului cu 0ar04 B1 6i picioarele 2oale care 3i pre24"ea locul de odil sco53nd pe pla"%orm4
mo0ila din ca0in4 6i 3n"ina' deasupra um0rarul de p3nz4 ca%enie1 apoi se a6eza9= pri/easc4'
$"4"ea as"%el "rei&pa"ru ceasuri1 3n - "imp soarele se 3n4l5a pe 0ol"4 din ce 3n ce mai &8
"or1 marea de/enea din ce 3n ce mai al0as"r41 iar lui pu"eau s4&) 24seasc4 3n s%3r6i" pe Tad2io'
3l /edea /enind dinspre s"3n2a1 de&a lun2ul 5l'
T
lui1 )) /edea din spa"e cum ap4rea de dup4 ca0i
iar uneori1 speria" c4 /enise prea "3rziu1 sim\ deoda"4 o 0ucurie n4/alnic4 /4z3nd c4 se
3n6ela c4 04ia"ul era acolo1 aproape de el1 3n cos"umul '' de 0aie cu dun2i al0as"re 6i al0e1 cu
care um"" acum mai "o" "impul pe pla+41 6i c41 a6a ca de o0i cei1 se r4s%45a la soare 3n mi+locul
nisipului1 duc3m acea /ia54 u6oar41 lene641 pl4cu"41 care e 3n aceT+ "imp 6i +oc1 6i odihn41 3l
/edea plim03ndu&se1 04la cindu&se1 r4scolind cu lop45ica nisipul1 +uc3ndu&se , ceilal5i de&a
prinselea1 3n"inz3ndu&se la soare 6i 3i "3nd1 /e2hea" de %emeile care&) s"ri2au ne3nce"a" de
pla"%orm4 cu /ocile lor su05iri: #Tad2io N Tad2io 3n "imp ce el /enea 3n"r&un su%le"1
2es"icul3nd1 d /es"indu&le ce i se 3n"3mplase1 ce p45ise1 ar4"3ndi ce a 24si" 6i ce a prins: scoici
6i c4lu5i&de&mare meduze 6i cra0i care mer2 s4rind 3n l4"uri' Aschi 0ach nu pricepea nici un
cu/3n" din cele ce auz dar1 chiar dac4 n&ar %i %os" dec3" lucruri 0anale1 o9
Cc
'
e
le 3i r4sunau 3n urechi ca o melodie lin4 6i
H
>' .raiul s"r4in al 04ia"ului de/enea
as"%el
lin de m4re5ie 36i re&
'
e
e
i
H
>nic4' .raiul s"r4in a a
])
ica1 soarele pu"ernic 6i plin de m4re5ie 36i re&8
"r4lucirea asupra lui1 iar imensi"a"ea 6i pro&
slueau drep" relie% 6
ica1 soar
8arsa s"r4lucirea asupra lui1 iar men r
unz
imea su0lim4 a m4rii slu+eau drep" relie% 6i
seii chipului s4u'
e s4 cu&
ars
r
unz
imea su0lim4 a m %undal %rumuse5ii chipului s4u' Jup4 pu5in "imp1 Aschen0ach
a+unsese e %iecare mi6care a "rupulu
nda
Jup4 pu5in "imp1 Aschenac oasc4 %iecare linie1 %iecare mi6care a "rupului aces"ui 39
)
"oa"4
li0er"a"ea 6i se 0ucura ne&
are da"
-Ve se aVa"a 3n "oa"a A""ea / ?
d
+
copil1 ce s/ a
%n+m
'
use5e
a lui1 F : &
0e5ie
&8 (cupr%ns de ,]9A**
p
OTa
A
d
2
io s4
ciP
ll[
"H %iecare %rumuse5e a ii:1F & &
0e5ie
8@L cR$& 8 a8%8QpTrad23o s4
se
Lurilor' Hneori ai lui 3l chemau p a nm5unior&
mlisa
%
ir
care1 in
+* J^
a
K
e
re3nd
s4 "ac4 o /x8x//' P
3nc4 ud1 a0ia ie6i" din mi+locul /amm9191 1P du&6i cu o mi6care a capului 0uclele A 6i1 3n "imp
ce 3n"indea m3na1 spri+inindu&se 3n"r&un picior S cel4lal" a0ia a"in2ea nisipul cu /3r%ul
de2e"elor S 36i 3n"orcea u6or "rupul cu o mi6care plin4 de 2ra5ie1 ama0il 6i "imid1 /rind s4
plac41 soco"ind lucrul aces"a no0il4 da"orie' Al"eori s"4"ea lun2i"1 cu cear6a%ul [aie 3n%46ura" 3n
+urul piep"ului1 cu 0ra5ul lui Ip"ural spri+ini" 3n nisip1 cu 04r0ia 3n & ?i^%nri d
e
el S 2hemui9
S cel
ca o de 0aie
mar2inea m4rii1 sn2ur1 diau apropiere a ^ ****CC 8le24n3
du
9
,
rile 3i udau de2e"ele P4ru9 8aunu ca 3nc3rlion5a"1 de "3mple 6i de 2ruina 1
urul
%
m

a
l
re umeri1 iar
o c
~1'P5
__ "?..' P- o"
n
_ r* o -v, o
;
J
J^T" r-t -t/i ji _
? 1
:e
-' -
5
S"2 -"' G. 3 * 3* "~ %3 pC:o
o--r,
p
~*^-S ^ P ^. <" ca-- Q-aQ ^ ^
r
^ 3 2
P^-S^
?
j; [r-^S S.^^^?
1
^ ^,3 n
cr: ^ . ^.' ci r? P ^. _, P- Tic ^ ^. 9.
n
o
P -1. ,L> "3 P#. '1 ~M~m
KI.7C2"77*
%\ , t%
%
iS[^
n,'|S?^.^.C^%
^^3
p
, ^ [i C -, ^ ^' [? ^
^S.S^^.^^^^&o^ s ^' a ^c o.> P ^ s 3,C?-5 v-
5
rs
. O
ro
8 $ E
P o p
o - >^
<[
'4 e o ?
o
- 0- ' ^ . 0 C * "" ^^
. ^ H- ri
i- _3 *>t
S ^ - cr $
re
^
^y 0 ' f 5
'-^
P O- P
c
' '

r
- s-^S-S-*
O />
y> > ^
"^tf? -^^
0

O -i - "^ P^ C CJ
Q ? v
0'-^ '^.^^ ^
i

[r[i. ?T ^ C^r
(D G
^ &<^** t
s
^tl [v* ;.. g-M
s
<8 ^1V^ 5's>ts'
^T;;.H^i
;
;-ivititir
3
;ii8^ fii i;t.^;t^-:
t;l? & *
^.3 r i r*^-,,o ^ '
J
ri'^*
!
^s P ->
:
'
1

R
-
Ws^^'Js^^^
S
'
() ,- #- #*+ '
r, r^j/i rt - *^
p.^ct' "*'"
cu pri/ire la dorin54 6i /ir"u"e''' 3i /or0ea despre %iorarea %ier0in"e care&) co/3r6e6"e pe omul
sen a"unci c3nd ochiul s4u 3n"3lne6"e un chip sem4" lei" cu %rumuse5ea e"ern41 3i /or0ea despre
dori":1 lacom4 a celui neales 6i plin de r4u"a"e1 care nu poa"
s
concepe %rumuse5ea a"unci c3nd o
3n"3lne6"e 6i nH< capa0il s4 o 3n"3mpine cu e/la/ie1 3i /or0ea desp
3"
> acea "eam4 s%3n"4 pe care1
pe de al"4 par"e1 o resin8 un su%le" no0il a"unci c3nd 3n %a5a ochilor 3i apa
""
un chip di/in1 un
"rup de o %rumuse5e des4/3r6i8> ar4"3ndu&i apoi cum omul se cu"remur4 6i cum 36i ies" din %ire1
ne3ndr4znind s4&) pri/easc41 6i cum dupA aceea cade 3n adora5ie pen"ru cel ce posed4
%rumuse5ea1 %iind chiar 2a"a s4&i aduc4 +er"%e1 a6a 7HR aduci unei s"a"ui1 dac4 nu s&ar "eme
numai c4 oamenii )&ar s'oco"i ne0un' #74ci numai %rumuse5ea1 o1 Phaidros1 numai ea e
/izi0il4 6i demn4 de iu0ire In
)
acela6i "imprA ea es"e1 0a24 0ine de seam41 sin2u+i %orm4 a
ima"erialului pe care&) pu"em percepe pe calea sim5urilor 6i pe care sim5urile noas"re o po" su&
por"a' 74ci ce s&ar ale2e de noi dac4 di/inul1& daci> ra5iunea 6i ade/4rul 6i drep"a"ea ni s&ar
3n%45i6a p" calea sim5urilor O Nu ne&am "opi oare1 ar6i de dra2os"e1 a6a cum s&a 3n"3mpla"
odinioar4 cu $einele
)
3n %aO5a lui feus O la"a cum %rumuse5ea es"e calea ce&) duce pe omul
sensi0il spre melea2urile spiri"uali"45ii S dar numai calea1 prin urmare numai un mid> loc1
micule Phaidros'''( Vi dup4 aceea seduca"oni cel 6ire" ros"i "o" ce pu"ea %i mai su0"il : 6i
anu%l"% c4 cei care iu0e6"e e1 3n %elul sau1 mai di/in dec cel care e iu0i"1 deoarece 3n cel din5ii
e 3ns46i di/ini> "a"ea1 pe c3nd 3n cel4lal" nu S expresia cea m
al
plin4 de duio6ie 6i cea mai
ironica1 poa"e1 care a %a
C )
Mama lui Lacchus1 %iic4 a lui 7admus1 re2ele Te0ei'
69
ros"i"a /reoda"4 6i din care 536nesc "oa"4 mali5iozi"a"ea 6i "oa"4 /olup"a"ea "ainic4 a dorin5ei'
$crii"orul se sim"e %erici" a"unci c3nd ideea lui se "rans%orma 3n sen"imen" 6i sen"imen"ul 3n
idee' O as"%el de idee z/3cnea1 un as"%el de sen"imen" "r4ia 3n clipa aceea 6i sin2ura"icul nos"ru
: era con6"ien" c4 na"ura se 3n%ioar4 de pl4cere a"unci c3nd spiri"ul se 3nclin41 plin de
oma2iu1 3n %a5a %rumuse5ii' $im5i deoda"4 cum 3l co/3r6e6"e dorin5a de a scrie' E ade/4ra"
c41 a6a cum se spune1 lui Eros 3i place "r3nd4&/ia1 %iindc4 a 6i %os" crea" pen"ru as"a' Jar 3n
s"adiul aces"a al crizei1 pornirile celui %r4m3n"a" de 23nduri 3i porunceau s4 scrie1 indi%eren"
de prile+ul care&) 3m0oldea' $e discu"a 3n lumea in"elec"ual4 despre o su2es"ie1 despre o
ini5ia"i/4 pri/ind o pro0lem4 arz4"oare a ci/iliza5iei 6i a 2us"ului 3n 2enere1 care a+unsese 6i la
cuno6"in5a c4l4"orului nos"ru' O0iec"ul 3i era %oar"e apropia"1 era pen"ru el ce/a "r4i"A sim5ea
un 3ndemn irezis"i0il de a&) l4muri1 3m0r4c3ndu&) 3n haina s"r4luci"4 a cu/in"uiui s4u' Vi mai
cu seama &&& &B1nra s4 lucreze 3n nrezen5a lui Tad2io1
P1 a6a
3n e"er pe p4s"orul
pu"ernic ca acum
Nu sim5ise cu/3n"ului1
^^ s4l46luie6"e
0uca"a scur"a
E
63
;iYur 4in7 <= lum7a nu <unSaVt7 67<t ia' nu Vi SriYinil7 7'' n P><Sn6iXul7 >1
naVt7r7 T <=<' 1
Sa
#11!1 ;%7rii ani@iln6 ti;tului ar z=%=<i %7 Sam7ni . ' " .* 1
Sr7
;
tra-a;t!7l 7!7<t7l7 a!tSr P1\"'131'
,7
m%r7unar7 Cii | ,7 mun<= <iu6ata V' a
XatSa2
<n
L
J;<W
rS6ni<= Vi 4izara intr7 ;%irit V tru% 4a<@ Vi ;trn;7 @rtnl7 ! !
"1!1n7a lui auI!7 !rnt' Vi !=r=LaYa Vi '> ;7 P3 2
<in7

ti7

tt
<um l <7art= <SnVtiinXa' aVa' <a uu'%
dezm45' & 5 'b
se
pre24"ea a
3n diminea5a Ama"oare "ocmai cmd R p 2
ias4 din ho"el 6i co0ora % P8
m
%3ndrep"3ndu&se Tad2io1 sin2ur1's"ra0aund cu( 8
ril
F
a[
ideea
spre pla+4 $im5i d8a85$8a %ace cuno6"in54 de a se %olosi de aces" prile+ pen"ru
%
P 8
c3" mai sTnplu 6i 8E88Ta"h de ad3nc1 04nuie nimic1 3l mi6case 6i
4spunsu
#le 6i de
pen"ru a&i /or0i 6i a se
0u
k8 9Vj8
"3n
d %i lesne pri/irea lui' L4ia"ul 58hlr40i 7ui1 a+un23n&
P
a+uns
din urm4 A ^^B^ l sc3nduri din du&) "ocmai cmd se ana Pe p 88 ^
dosul ca0inelor' Vru sa i pun4 oarecare1
pe um4r1 pe 0uze )) 6i plu"eau8 c
X
$ %raz4 Pn% 8oasa11 % rn+easc4 8 8 8i:,s c38"3nd cum mima 3ncepe sa i
67%art7.
#Prea "3rziu N( 36i zise Aschen0ach' #Prea "3rziu l( par oare era cu ade/4ra" prea "3rziu O Prile+ul
aces"a1 care&i sc4pase1 poa"e c4 ar %i limpezi" "o"ul1 c3" mai 3m0ucur4"or1 mai u6or1 6i mai 0ine1
poa"e c4 )&ar %i "rezi"1 /indec3ndu&)' Ade/4rul e 3ns4 c4 scrii"orul pe cale de a 3m04"r3ni nu
/oia s4 %ie "rezi"1 c4 se sim5ea mul" prea 0ine 3n 0ra5ele 0e5iei ce&) cuprinsese' 7ine poa"e
"4lm4ci esen5a 6i carac"eris"ica %irii ar"is"ului O 7ine 3n5ele2e ad3nca con"opire a celor dou4
ins"inc"e1 al disciplinei 6i al des%r3ului1 de care depinde aceas"4 %ire O 74ci %ap"ul de a respin2e
solu5ia sal/a"oare a "rezirii nu 3nseamn4 al"ce/a dec3" des%r3u' Aschen0ach nu mai a/ea
po%"4 de au"ocri"ic4 A 2us"urile lui1 dispozi5ia in"elec"ual4 a /3rs"ei sale1 respec"ul %a54 de
sine 3nsu6i1 ma"uri"a"ea 6i simpli"a"ea le2a"e de aceas"4 /3rs"4 nu&) 3ndemnau s4 analizeze 6i
s4 descompun4 mo0ilele pur"4rii sale pen"ru a a%la cine&) 3mpiedicase s4&6i realizeze in"en5ia A
dac4 renun5ase din mo"i/e dic"a"e de con6"iin5a lui' sau numai din /iciu 6i sl40iciune O $e
sim5ea ad3nc "ul0ura"1 3i era "eam4 c4 poa"e cine/a1 chiar dac4 n&ar %i %os" dec3" paznicul pla+ei1
3l /a %i /4zu" aler&23nd 6i /a %i o0ser/a" 3n%r3n2erea pe care&o su%erise1 3i era "eam4 s4 nu se %i
%4cu" de r3s' 3ncolo1 3n sinea lui %4cea haz pe soco"eala %ricii aceleia a"3" de cara2hioase care&)
n4p4dise' #Pleo6"i"1 36i zicea el1 pleo6"i" ca un coco6 care 3n mi+locul lup"ei 36i las41 %ricos1
aripile s4&i a"3rne' Aici e cu ade/4ra" numai m3na zeului1 care a"unci c3nd ne a%l4m 3n %a5a
%iin5ei pe care o soco"im /rednic4 de dra2os"e ne %r3n2c as"%el 3ndr4zneala1 "4/alindu&ne
m3ndria 3n 5arin4'''( .lumea1 /isa 6i era mul" prea or2olios ca s4 se "eam4
de un sen"imen"'
Nici nu se mai 23ndca dac4 /acan5a pe care 6i&o h4r4zise sin2ur e sau nu pe s%3r6i"e 6i dac4
urmeaz4 sa se 3n"oarc4 acas4' A/usese 2ri+a s4 i se "rimi"4
6P
6E
0ani 3ndea+uns' $in2ura Iui preocupare era e/en"uali1 "a"ea plec4rii %amiliei poloneze A dar pe
su0 m3n++ prin in%orma5ii o05inu"e pe de l4"uri1 de Ia %rizerul ho"elului1 a%lase ca %amilia
sosise cu %oar"e pu5in "imp 3nain"e de a %i /eni" el' $oarele 3i 0ronzase %a5a 6i m3inile1 aerul
s4ra" 3l 3n"4rea 6i&) s"imula' Vi "o" a6a cum odinioar4 a/ea o0iceiul s4&6i chel"uiasc4 ener2ia
pe care i&o d4ruiau somnul1 hrana sau plim04rile 3n mi+locul na"urii1 pen"ru opera sa1 "o" a6a 6i
acum /la2a acumula"a zilnic da"ori"4 soarelui1 odihnei ++ aerului m4rii o risipea cu
nechi0zui"4 d4rnicie pe al"arul 0e5iei lui sen"imen"ale'
Jormea pu5in A zilele1 de o mono"onie delicioas41 erau desp4r5i"e de nop5i pline de o %erici"4
nelini6"e' E drep" c4 se 3nchidea de "impuriu 3n camera lui1 c4ci la nou4 seara1 c3nd Tad2io
disp4rea de pe scen41 pen"ru el ziua era s%3r6i"4' 7um se lumina 3ns41 se l trezea., speria" dar
p4"runs de un %ior dulce A inima lui 36i aducea amin"e de "o" 6i nu&) mai l4sa s4
doarm4 A a"unci se scula 6i1 3m0r4ca" cu ce/a u6or ca s4 3n%run"e r4coarea dimine5ii1 se
a6eza Ia %ereas"ra deschis41 a6"ep"3nd r4s4ri"ul soarelui' E/enimen"ul aces"a m4re5 3i
3n/4luia su%le"ul1 puri%ica" de somnul nop5ii1 3n"r&un /al de cucernicie' 7erul1 p4m3n"ul 6i
marea erau 3nc4 3n%46ura"e 3n"r&o lumina ce5oas41 al0urie1 neho"4r3"4 A pe 0ol"a %4r4 de mar&
2ini1 cea din urm4 s"ea se pierdea1 a0ia p3lp3ind' $e sim5ea 3ns4 o adiere din dep4r"are1 o /es"e
3naripa"a porni"4 din l4ca6uri inaccesi0ile1 anun53nd c4 Eos
i
se desprinsese din 3m0r45i6area
so5ului ei A 6i z4rile cele mai dep4r"a"e ale cerului ca 6i ale m4rii se 3n&/e6m3n"au 3n acea
lumin4 ro6ia"ic41 dulce1 /es"i"oare a clipei 3n care crea5ia s"9 des"4inuie sim5urilor noas"re' $e
apropia zei5a ademeni"oare de e%e0i1 cea care&) r_9
D 9 Numele 2recesc ai Aurorei'
66
p+sc pe Mlei"os 9 6i pe Mephalos
W
6i care1 3n%run"3nd pizma 3n"re2ului Olimp1 se 0ucurase
din plin de dra2os"ea %rumosului Orion
_
' Aici1 pe melea2urile m4r2ina6e ale lumii1 se
pres4rau pe"ale de "randa%iri1 lic4rea o lumina plin4 de 3nc3n"are ca o iz0ucnire n4/alnic4
de % Ion1 nori %ira/i ca ni6"e prunci a0ia 3n%iripa5i plu"eau asemeni unor amora6i
0l3nzi 6i ascul"4"ori prin /4zduhul roz 6i al04s"rui S c4ci din cer se re/4rsau 3n mare purpuri
S pe care undele Ie luau s4 le duc4 depar"e1 mereu mai depar"e A suli5e aurii 536neau de +os
c4"re 3n4l5imile 0oi"ei1 6i lic4rul lor de/enea /4paie A %4r4 z2omo"1 dar cu a"o"pu"ernicia
dumnezeiasc41 +4ra"icul 6i %ocul 6i /4paile se ros"o2oleau1 z/3cnind din ce 3n ce mai sus1 6i
cu copi"ele lor de cremene1 arm4sarii sacri ai $oarelui1 %ra"ele Aurorei1 "receau 3n
2oan41 urc3nd deasupra 2lo0ului p4m3n"esc' 3n/e6m3n"a" 3n s"r4lucirea razelor di/ine1
Aschen0ach1 care /e2hea sin2ura"ic1 3nchise ochii1 l4s3nd splendoarea lor s4&i s4ru"e
pleoapele' $im54min"e de mul" ui"a"e1 porniri "impurii1 %ermec4"oare ale inimii1 care 3n aspra
3ncordare a muncii pe care o des%46urase 3n /ia54 se s"inseser4 de mul"1 se 3n"orceau acum1
a/3nd o 3n%45i6are s"ranie1 ciuda"41 sim54min"e pe care el le recuno6"ea 6i care %4cur4 s4 i se
i/easc4 pe %a54 un z3m0e" plin de mirare 6i nedumerire' R4mase pe 23nduri1 /is3nd parc41
0uzele&i 3ncepur4 s4 3n23ne ane/oie un nume1 apoi1 p4s"r3n&du&6i z3m0e"ul1 cu ochii 3ndrep"a5i
spre cer 6i 5in3nd m3inile 3mpreuna"e pe 2enunchi1 a5ipi din nou 3n %o"oliul s4u'
)
Erou 2rec1 %iul lui Men"ios1 pe care Eos <Aurora=1 %ermeca"4 de %rumuse5ea lui1 )&a r4pi"'
W
V3n4"or iu0i" de Aurora 6i ucis de Jiana'
c
V3n4"or de o rar4 %rumuse5e1 ucis de Jiana 6i pre%4cu" de feus 3n cons"ela5ia care&i poar"4 numele'
6?
fiua 3ns41 care 3ncepuse a"3" de s4r04"ore6"e 6i de 3n/4p4ia"41 lu4 mai "3rziu o 3n%45i6are
solemn4 6+ ireal4' Je unde /enea 6i ce o03r6ie a/ea adierea care asemeni 6oap"ei unui duh din
3n4l5imi1 3i m3n23ia a"3" de 0l3nd 6i de insinuan" urechea 6i "3mplele O 73rduri de n cura6i al0i1
ca ni6"e %ul2i1 se risipeau asemeni unor "urme "rimise de zei s4 pasc4 pe pa+i6"ile cere6"i'
V3n"ul 3ncepu s4 su%le mai pu"ernic1 6i arm4sarii lui Poseidon
l
prinser4 a 2oni1 ridic3ndu&
se 3n dou4 picioare A la %el 6i "aurii zeului cu 0ucle de culoarea seninului1 care se repezir4
3nain"e1 cu coarnele pleca"e1 mu2ind1 3n "imp ce prin"re 2roho"i6urile s"3ncilor de pe 54rmul mai
3ndep4r"a" /alurile se a/3n&"au +uc4u6e1 asemenea unor capre s4l"4re5e' Lui
Aschen0ach1 %ermeca"1 i se p4rea c4 "r4ie6"e aiurea1 3n"r&o lume de /is1 3n care /ia5a era
c3rmui"a de Pan
W
1 6i se sim5i n4p4di" de "o" %elul de dulci 3nchipuiri' Je mul"e ori1 c3nd
soarele 3ncepea s4 co0oare dincolo de Vene5ia1 se a6eza pe o 0anc4 3n parc1 ca s4&) pri/easc4
pe Tad2io1 care1 3n"r&o h4inu54 al041 cu o cen"ur4 colora"41 se +uca cu min2ea pe pie"ri6ul
ne"ezi" cu "4/4lu2ul1 6i i se p4rea c4&) /ede pe EZa&Tin"os
:_
1 cel care "re0uise s4 moar4 %iind
iu0i" de doi zei 3n acela6i "imp' $im5ea chiar cum 3l %r4m3n"4 aceea6i in/idie dureroas4
care&) %ram3n"ase 6i pe fephir
b
3mpo"ri/a ri/alului s4u 6i care1 ca s4 se poa"4 +uca
mereu cu cel pe care&) iu0ea1 ui"ase 6i de oracol1 6i de arc1 6i de chi"ar4 A /4zu cum discul1
az/3rli" 6i c3rmui" de o 2roaznic4 2elozie1 nimere6"e i /''Si&&&&& 9 D D
'ui
$a"urn
feul /3n"ului'
mc
&inQui cel %rumos1 cum prime6"e1 p4lind1 3n 0ra5ele ui "rupul %r3n" 6i cum %loarea r4s4ri"a din
s3n2ele
dulce al celui ucis poar"4 3n ea m4r"uria nes"insei
sale "3n2uiri'''
Nimic nu e mai curios 6i mai di%icil dec3" rapor"ul ce exis"4 3n"re oameni care se cunosc doar
din /edere1 care se 3n"3lnesc 3n %iecare zi1 poa"e chiar 3n %iecare ceas1 o0ser/3nd"i&se reciproc1
6i care "o"u6i s3n" sili5i1 %ie clin pricina o0iceiului locului1 %ie din cauza propriilor lor "oane1 s4
"reac4 indi%eren5i ca ni6"e s"r4ini unul pe l3n24 cel4lal"1 %4r4 s4 se salu"e sau s4 scoa"4 /reun
cu/in "' $3n" cuprin6i de un %el de nelini6"e1 de curiozi"a"e 6i suresci"are1 de o s"are
ner/oas4 ciuda"a1 pro/oca"4 de %ap"ul ca ne/oia ce&o sim" de a se cunoa6"e 6i de a comunica
3n"re ei es"e 3n40u6i"a 3n mod ar"i%icial 6i 3n acela6i "imp s3n" cuprin6i 6i de un %el de s"im4
plina de 3ncordare' 74ci omul iu0e6"e 6i cins"e6"e pe semenul sau an"a "imp c3" nu are
pu"in5a de a&) cunoa6"e' Iar dorin5a nu e dec3" produsul unei cunoa6"eri insu%icien"e'
Nu se pu"ea ca1 3n"r&un %el sau al"ul1 Aschen0ach 6i "3n4rul Tad2io sa nu se apropie 6i s4 nu
se cunoasc4' Vi cei mai 04"r3n din"re ei 36i d4du cu 0ucurie seama c4 in"eresul 6i a"en5ia
pe care le ara"a celuilal" nu r4m3neau ne3mp4r"46i"e' 7e&) 3ndemna de pild4 pe Tad2io s4 nu
mai ia diminea5a1 c3nd se ducea pe pla+a1 calea pes"e po"eca de sc3nduri1 "rec3nd prin dosul
ca0inelor1 ci s4 se %oloseasc4 de cel4lal" drum1 care "recea prin %a5a ca0inei lui Aschen0ach'
"a chiar uneori s4 se 6i a"in24 de aces"a1 pen"ru a se \ndrep"a apoi1 a2ale1 spre ca0ina unde 3l
a6"ep"au ai >
l
>i O Era poa"e a"rac5ia1 %ascina5ia pe care un sen"i&8eu" pu"ernic 3l exerci"4 asupra
unei %iin5e mai sla0e :( nepre24"i"e O Aschen0ach a6"ep"a zilnic i/irea lui +ad2io1 de6i uneori1
a"unci c3nd el se ar4"a1 se pre&^a. c4 are "rea0a1 las3ndu&) pe 04ia" s4 "reac4 mai m*
depar"e1 ca 6i cum nici nu )&ar %i /4zu"' Al"eori 3ns&+ 36i ridica pri/irea1 6i ochii lor se 3n"3lneau1
ui"3ndu&se cu deose0i"4 seriozi"a"e unul la al"ul' Nimic din %o' %45i6area ma"ur4 6i plina de
demni"a"e a celui /3rs"nic nu "r4da %r4m3n"area sa in"erioar4 A ochii lui Tad2io1 3ns41 ascundeau
3n ci o curiozi"a"e cerce"4"oare1 o 3n&"re0are plin4 de nedumerire1 pa6ii 3ncepeau sa&i 6o/4ie1
pri/ea 3n +os1 apoi1 plin de dr424l46enie1 36i 3n4l5a iar46i ochii1 6i dup4 ce "recea de ca0in4 se
/edea din a"i"udinea lui c4 numai 0una educa5ie pe care o primise 3l 3mpiedic4 s4 se 3n"oarc4 6i
s4 pri/easc4 3napoi'
3n"r&o sear41 "o"u6i1 lucrurile se 3n"3inplar4 al"%el' 7opiii polonezi1 3mpreun4 cu 2u/ernan"a
lor1 lipsiser4 de la masa de pr3nz din sala mare 6i Aschen0ach1 3n2ri+ora"1 o0ser/ase
aceas"a' ;oar"e nelini6"i"1 dup4 mas4 ie6i s4 se plim0e prin %a5a "erasei ho"elului 3n 5inu"4 de
sear4 6i cu p4l4rie de paie pe cap1 c3nd deoda"41 la lumina l4mpilor cu arcuri1 le z4ri pe
cele "rei surori cu chipuri de c4lu24ri5e 3mpreun4 cu 2u/ernan"a lor1 6i cu pa"ru pa6i mai 3n
urm4 S pe Tad2io' Veneau1 %4r4 3ndoial41 de la de0arcader1 dup4 ce luaser41 se /ede1 din
/reun mo"i/ oarecare1 masa 3n ora6' Tre0uie s4 %i %os" r4coare pe ap4 A Tad2io pur"a pesce
3m0r4c4min"ea lui o +ache"4 de marinar1 al0as"r41 cu nas"uri auri5i1 iar pe cap o 0ere"4 de
marinar' Nici soarele 6i nici aerul marii nu iz0u"iser4 s4&) 0ronzeze' Pielea 3i r4m4sese1 ca 63
mai 3nain"e1 de culoarea marmurii' As"4zi p4rea "o"u6i mai palid ca de o0icei1 %ie din pricina
r4coarei1 %ie din cauza lunii> nii al0urii a l4mpilor' $pr3ncenele 3i ie6eau mai pu"ernic 3n relie%1
iar ochii p4reau mai adinei 6i mai 3n"uneca5i' Era mai %rumos +Rec3" se poa"e spune 6i1 ca de
a"3"ea ori1 Aschen0ach 36i d4du 3ndurera" scama
c_
2raiul poa"e 3n"r&ade/4r s4 sl4/easc4
%rumuse5ea1 dar nu s&o 6i 3n%45i6eze'
7&
Nu se a6"ep"ase s4 mai /ad4 apari5ia aceas"a a"3" ,a scump4 lui' Ea se i/ise "ocmai c3nd spera
mai pu5in1 nsa c4 Aschen0ach n&a/u nici m4car "impul sa&6i ia o expresie de lini6"e 6i de
demni"a"e' 73nd ochii lui z4rir4 pe cel care&i lipsise1 s"r4lucir4 limpede 3n ei 0ucurie1 surpriz4
6i admira5ie laolal"4 A 6i chiar 3n aceea6i secund41 Tad2io 3i z3m0i : un z3m0e" 2r4i"or1
prie"enos1 dr424la6 6i sincer1 3n "imp ce 0uzele + se deschideau 3nce" pe m4sur4 ce z3m0ea' Era
z3m&0c"ul lui Narcis9 aplec3ndu&se pes"e o2linda apei1 acel z3m0e" pro%und1 /r4+i"1 prelun21 cu
care 36i 3n"inde 0ra5ele /r3nd s4 prind4 ima2inea propriei sale %rumuse5i1 un z3m0e" oarecum
crispa"1 crispa" din cauza z4d4rniciei dorin5ei lui de a s4ru"a 0uzele %rumoase ale propriei sale
um0re1 z3m0e" plin de alin"are 6i de curiozi"a"e1 z3m0e" oarecum chinui"1 %ermeca" 6i %er&
mec4"or'
7el ce primise z3m0e"ul aces"a 3l lu4 ca pe&un dar aduc4"or de nenorocire 6i se 2r40i s4 se
3ndep4r"eze cu el' Era a"3" de z2udui"1 3nc3" %u ne/oi" s4 %u24 de luminile "erasei 6i ale 2r4dinii
din %a5a ho"elului1 3n&drep"3ndu&6i pa6ii spre 3n"unericul parcului dosnic' $e oc4ra sin2ur1
%4c3ndu&6i repro6uri1 c3nd m3nioase1 c3nd pline de duio6ie : #Nu "re0uie s4 z3m0e6"i as"%el N
Ascul"4 ce&5i spun : nu "re0uie s4 z3m0e6"i nim4nui 3n %elul aces"a N( $e l4s4 s4 cad4 pe o
0anc41 aspir3nd ad3nc mireasma noc"urn4 a plan"elor' Vi rezema" cu spa"ele de 0anc41 cu
0ra5ele a"3rna"e 3n +os1 cople6i" 6i scu"ura" de %iori1 6op"ea aceea6i %raz4 (&D /echea %ormul4 a
dorin5ei S nelalocul ei aici1 a0surd41 a0+ec"41 ridicol41 "o"u6i s%3n"4 6i1 3n 3mpre+urarea de %a541
chiar /enera0il4 : #Te iu0esc N(
/
Erou din mi"olo2ia 2reac41 care s&a 3neca" 3n %3n"3na 3n a
7ar
ei ap4 3+i con"empla %rumuse5ea'
71
3n "impul celei de&a pa"ra s4p"4m3ni a 6ederii sal
e
la Lido1 Aschen0ach o0ser/4 c3"e/a lucruri
care&i dii9 dura de 23ndi"' Mai 3n"3i i se p4ru c41 pe m4sur4 ce "recea /remea1 num4rul
oaspe5ilor ho"elului1 3n loc s4 creasc41 sc4dea1 6i mai ales c4 lim0a 2erman41 auzi"a 6i a6a din
ce 3n ce mai rar 3n +urul s4u1 aproape c4 amu5ise A acuma1 a"3" la masa1 c3" 6i pe pla+4 urechile
lui nu mai prindeau dec3" cu/in"e s"r4ine' Apoi1 3n"r&o 0un4 zi1 pe c3nd se a%la la %rizer1 unde
de&o 0uca"4 de /reme se ducea "o" mai des1 prinse din"r&o discu5ie un cu/3n" care&l %4cu s4
"resar4' Omul adusese /or0a despre o %amilie 2erman4 care1 dup4 o scur"4 6edere1 "ocmai
plecase1 ad4u2ind pe un "on oarecum lin2u6i"or :
S Jumnea/oas"r4 n&o s4 pleca5i1 domnule1 dumnea/oas"r4 nu /a e "eam4 de 0oala'
Aschen0ach 3l pri/i uimi"'
S Je 0oala O repe"a el'
.urali/ul nos"ru amu5i1 se %4cu c4 are "rea0a 6i c4 nu aude 3n"re0area' Vi c3nd ea 3i %u pus4 din
nou1 > cu s"4ruin5a1 r4spunse ca nu 6"ie nimic1 3ncerc3nd1 3ncurca" 6i cu "o" %elul de
%lec4reli1 s4 schim0e /or0a' Lucrul as"a se 3n"3mplase pe la amiaz41 3n aceea6i zi1 dup4 amiaz41
pe o /reme %4r4 pic de /3n" 6i cu un soare arz4"or1 Aschen0ach plec4 la Vene5ia1 3l mina
o0iceiul de a se 5ine dup4 copiii polonezi1 ps care 3i /4zuse 3ndrep"3ndu&se cu 2u/ernan"a lor
spre locul de acos"are al /aporului1 36i c4u"4 3ns4 zadar9 nic idolul la $n Marco' La ceai1 pe
c3nd 6edea T m4su5a lui ro"und4 de %ier1 pe la"ura um0ri"a a pie5ei: sim5i deoda"4 3n /4zduh un
iz ciuda"1 pe care i s
e
p4ru ca&) mai sim5ise1 %4r4 s4&) 0a2e 3n seam41 6i
l"l
zilele din urm41 un
miros dulcea2 de medicamen"e: care "e %4cea s4 "e 23nde6"i la mizerie1 la r4ni 6i )8i cur45enie
de m3n"uial41 un iz ce d4dea de 04nui"&74u"4 s4 se l4mureasc4 6i iz0u"i' R4mas pe 23ndu%l:
72
[
A6i "ermin4 2us"area1& apoi p4r4si pia5a1 "rec3nd de par"ea cealal"4 a 0azilicii' In ulicioara
s"rim"41 mi&
r
osul se 3n"e5i' La col5urile s"r4zilor a"3rnau a%i6e "ip4ri"e1 prin care popula5ia era
3ndemna"4 s4 se p4&K 7ea6c4 de anumi"e a%ec5iuni ale apara"ului di2es"i/1 speci%ice aces"ui
ano"imp1 s4 nu consume s"ridii 6i scoici 6i s4 se %ereasc4 de apa canalelor' $e /edea c3" de
colo c4 a%i6ele 36i d4deau silin5a s4 ascund4 ade/4rul1 3n%rumuse53ndu&)' Pe poduri 6i 3n pie5e
s"4"eau "4cu5i pilcuri de oameni A iar el1 s"r4inul1 se /ira prin"re ei1 3n23ndura" 6i 3ncerc3nd
s4 a%le ade/4rul' Ru24 pe un pr4/4lia61 care s"4"ea rezema" de u6a du2henii1 prin"re 6iruri ele
m4r2ean 6i 2iu/aeruri %alse de ame"is"1 s4&) l4mureasc4 de unde /ine mirosul acela sinis"ru'
Omul 3l m4sur4 mai 3n"3i cu o pri/ire 3n"uneca"41 dup4 care1 /enindu&6i repede 3n %ire1 3i r4s&
punse1 %4c3nd "o" %elul de schime :
S O m4sur4 pre/en"i/41 domnule N O decizie a poli5iei1 care meri"4 s4 %ie apro0a"4' 74ldura
as"a e ap4s4"oare1 iar sirocco&ul e d4un4"or s4n4"45ii' A6a c4''' 3n5ele2e5i''' e o m4sur4 de
precau5ie1 poa"e pu5in
exa2era"4'''
Aschen0ach 3i mul5umi 6i porni mai depar"e' Jar mirosul acela de dezin%ec"an" 3l urm4ri mul"4
/reme1 con"inu3nd s4 s"4ruie p3n4 6i pe /aporul ce&) ducea
3napoi la Lido'
3n"ors la ho"el1 in"r4 3n hol 6i1 a6ez3ndu&se la masa pe care se a%lau 2aze"ele1 3ncepu s4 le
r4s%oiasc4' Nu 24si 3ns4 nimic 3n ziarele s"r4ine' 7ele locale reproduceau doar unele
z/onuri1 d3iid ci%re nesi2ure 6i dezmin5iri o%iciale1 care %4ceau s4 %ie pus4 la 3ndoiala
sinceri"a"ea lor' A6a se explica plecarea oaspe&K 5ilor 2ermani 6i aus"rieci' $upu6ii
celorlal"e na5iuni 9ui 6"iau1 se /ede1 nimic1 nu 04nuiau nimic 6i de aceea gu se nelini6"eau'
73
#$e impune "4cereN 36i zise iri"a" Aschen0ach1 z/3rlind 2aze"ele pe mas4' Nu "re0uie s4 se a%le
ade/4rul N( 3n acela6i "imp 3ns41 inima 3i cre6"ea de 0ucurie la 23ndul celor ce a/ea s4 p45easc4
lumea' 74ci pasiunii1 la %el ca 6i crimei1 nu&i place ordinea = 6i nici prosperi"a"ea1 ci se 0ucur4
de %iecare des"r4mare a s"ruc"urii sociale1 de %iecare "ul0urare sau molim4 s"3rni"4 pe p4m3n"1
nu"rind speran5a /a24 ca aces"ea i&ar pu"ea %i 3n"ruc3"/a de %olos' To" a6a se( 3n"3mpl4 6i cu
Aschen0ach1 care sim5ea o mul5umire nel4muri"4 din pricina e/enimen"elor1 ascunse de au&
"ori"45i1 pe"recu"e 3n ulicioarele >murdare ale Vene5iei1 din pricina aces"ei "aine 3n"uneca"e a
ora6ului1 ce se con"opea cu propria sa "ain4 S pe a c4rei p4s"rare punea 6i el "o" a"3"a pre5'
74ci 3ndr42os"i"ul nu se "emea de nimic al"ce/a dec3" de o e/en"ual4 plecare a lui Tad2io A 36i
d4du seama cu 2roaz4 c41 dac4 s&ar 3n"3mpl4 as"%el1 n&ar mai pu"ea s4 "r4iasc4'
Nu se mul5umea acum s4?l /ad4 sau s4 se apropie de el da"ori"4 o0i6nuin5elor co"idiene sau
3n"3mpl4rii A acum 3l urm4rea 6i&) p3ndea' A6a1 de pild41 duminica polonezii nu /eneau
nicioda"4 pe pla+4' L4nui c4 se duceau la $n Marco1 la slu+0a duminical4 A aler2a numaidec3"
acolo 6i1 p4"runz3nd din ar6i5a %ier0in"e a pie5ei 3n um0ra aurie a sanc"uarului1 descoperi pe cel
c4ruia 3i dusese lipsa1 apleca" pes"e un pupi"ru de ru24ciune 6i ascul"3nd li"ur2hia' Lini6"i"1
"recu mai 3n %und1 prin"re cei care se 3nchinau murmur3nd1 3n2enunchea5i pe lespezile de
mozaic cr4pa"e1 sim5in&du&se cople6i" de %rumuse5ea arhi"ec"urii aces"ui l4ca6 di/in1 3n %a541
preo"ul1 3n oda+diile sale 0o2a" 3mpodo0i"e1 se mi6ca 3ncoace 6i&ncoio1 slu+ind 6i c3n&"3nd'
;umul de "am3ie se 3n4l5a1 3n/4luind 3n cea5a %l4c4rile sla0e ale lum3n4rilor de pe al"ar1 6i 3n
mireasma dulcea24 6i 2rea a ca"edralei sim5i deoda"4 s"recur3ndu&se un al" miros1 mirosul
ora6ului 03nrai"
?E
Re molim41 3n aceea6i clip41 prin a0urii de "am3ie 6i sclip4"ul odoarelor1 Aschen0ach 3l /4zu pe
04ia" 3n&"orc3ndu&6i capul1 c4u"3ndu&) 6i descoperindu&)'
73nd apoi mul5imea1 prin por"alele lar2 deschise1 se re/4rs4 a%ar4 3n pia5a s"r4lucind de lumin4
6i mi6u&n3nd de porum0ei1 3ndr42os"i"ul Aschen0ach se ascunse aproape de ie6ire1
a6ez3ndu&se la p3nd4' 3i /4zu pe polonezi p4r4sind 0iserica1 3i /4zu pe copii desp4r5indu&se
de mama lor1 care o lu4 la s"in24 spre pia5e"41 pen"ru a se re3n"oarce acas4 A 36i d4du seama c4
adolescen"ul1 3mpreun4 cu surorile sale cu chipuri de maici 6i cu 2u/ernan"a1 o /or lua la
dreap"a1 pe su0 0ol"a "urnului cu ornic1 pen"ru a a+un2e 3n Merceria1 6i dup4 ce&i l4s4 s&o ia
pu5in 3nain"e se lu4 dup4 ei1 %4r4 s4 %ie /4zu"1 pen"ru a&i urm4ri 3n plim0area pe care a/eau de
23nd s&o %ac4 prin Vene5ia' Tre0ui s4 se opreasc4 ori de c3"e ori 3n"3rziau unde/a1 "re0ui s4 se
ascund4 prin 0ir"uri populare 6i prin cur5i ori de c3"e ori ace6"ia se 3n"orceau din drum A 3i
pierdu 6i&i c4u"41 asuda" 6i is"o/i"1 pes"e poduri 6i %und4"uri r4u mirosi"oare 6i 3ndur41
minu"e 3n"re2i1 chinuri nem4sura"e1 c3nd se 3n"3mpl4 s4&i /ad4 ie&6indu&i deoda"4 3n cale1
3n"r&un pasa+ s"rim"1 unde nu&i era cu pu"in54 s4 se mai %ereasc4' Nu s&ar %i pu"u" "o"u6i
spune c4 su%erea' Je6i capul 6i inima 3i erau ca 6i 0e"e de emo5ie1 pa6ii s4i con"inuau s4 ur&
m4reasc4 supu6i poruncile Jemonului1 c4ruia 3i place s4 calce 3n picioare +udeca"a 6i
demni"a"ea omeneasc4'
$e 3n"3mpl4 ca Tad2io 6i ai s4i s4 ia unde/a o 2ondol41 6i Aschen0ach1 care 3n /reme ce ei se
urcau se pi"ise dup4 o %3n"3n41 se 2r40i s4 ias4 din ascunzi6ul s4u de 3nda"4 ce se dep4r"ar4 de
54rm1 ca s4 %ac4 6i el acela6i lucru' Repede 6i cu 2las 3n40u6i"1 %424dui 2ondolierului o r4spla"4
0un4 dac41 %4r4 s4 se o0ser/e1 urm4re6"e de la o oarecare dep4r"are 2ondola
?P
care "ocmai co"ea pe dup4 col5 A 6i sim5ea cum 3l "rece un %ior de 0ucurie c3nd omul1 6ire"
ca oricare misi" di0aci1 3l 3ncredin5a c4 /a %i ser/i" c3" se poa"e de con6"iincios'
Rezema" de pernele moi 6i ne2re1 alunec4 as"%el1 le&24n3ndu&se1 pe urmele celeilal"e 04rci
cu ciocul ne2ru1 de care 3l 3nl4n5uia a"3"a pa"im4' Hneori o pierdea din /edere1 6i a"unci
sim5ea cum 3l n4p4desc "ris"e5ea 6i nelini6"ea' 74l4uza lui 3ns41 0ine pre24"i"4 pen"ru as"%el
de 3mpre+ur4ri1 se pricepea ca prin "o" %elul de mane/re iscusi"e1 prin mi6c4ri repezi de&a
curmezi6ul apei 6i prin scur"4"uri s4&) apropie iar de cel dup4 care "3n+ea a"3" de
dornic' Aerul era lini6"i"1 p4"runs de mirosuri A soarele 36i 3n%i2ea razele sale arz4"oare 3n
perdeaua de a0uri ce d4deau cerului o culoare unsuroas41 cenu6ie1 de ardezie1 iar apa
se iz0ea 23l23ind de 03rnele de lemn 6i de zidurile de pia"r4'
7hemarea 2ondolierului1 care /oia s4 %ie 6i 3ndemn1 6i 3n"3inpinare /oioas41 s"3rnea 3n
lini6"ea 3ndep4r"a"4 a la0irin"ului1 ca 3n"r&o ciuda"4 3n5ele2ere1 un al" 2las1 care&i
r4spundea' Pes"e zidurile muce24i"e 3mpre+muind micile 2r4dini suspenda"e1 se
/edeau a"3rn3nd po"ire 3n%lori"e1 al0e 6i purpurii1 cu mireasma lor de mi2dal41 3n luciul
"ul0ure al apei se o2lindeau ornamen"ele maure ale %eres"relor' Trep"ele de marmur4 ale
unei 0iserici co0orau 3n ad3nc A un cer6e"or1 2hemui" pe o "reap"4 6i 5in3nd p4l4ria 3n
min41 36i ar4"a al0ul ochilor1 %4c3nd pe or0ul A un ne2us"or de an"ichi"45i1 din pra2ul
du2henii1 %4cea "o" %elul de schime slu2arnice1 po%"indu&b pe "rec4"or 3n4un"ru1 cu
n4de+dea c4&) /a pu"ea p4c4li' As"a era Vene5ia1 %rumoasa lin2u6i"oare 6i du0ioas4 S
ora6ul pe +um4"a"e 3nchipuire de 0asm 6i pe +um4"a"e capcana pen"ru s"r4ini1 3n al c4rei aer
3rn03csi" ar"a se des%4"ase odinioar41 lu3nd un a/3n" nes"4/ili" 6i inspir3nd muzi&
?6
cienilor melodii ce lea24n4 6i 3nc3n"a sim5urile' Lui Aschen0ach i se p4rea c4 ochii i se
adap4 din splendoarea 0o245iilor "recu"e 6i c4 urechea 3i e plin4 de acele melodii A dar1
cum 3n acela6i "imp 36i amin"i c4 ora6ul e 03n"ui" de 0oal41 c4 se "4muie aces" lucru din
se"ea nem4sura"4 de 0ani1 ochii s4i iscodir4 cu 6i mai mul"4 s"4ruin54 2ondola ce plu"ea 3n
%a5a lui' R4"4ci" 6i "ul0ura"1 nu mai 6"ia 6i nu mai /oia nimT al"ce/a dec3" s4 urm4reas&c4
%4r4 3nce"are pe cel care&i 3n%l4c4rase inima1 cel la care /isa 3n permanen54 a"unci c3nd nu&
) /edea1 cel c4ruia1 a6a cum %ac de o0icei 3ndr42os"i5ii1 sa&i 6op"easc41 %ie m4car 6i um0rei
lui1 "o" %elul de cu/in"e dr424s"oase' $in2ur4"a"ea1 mediul s"r4in 6i aceas"4 %erici"4 6i "3rzie
0e5ie a sim5urilor 3l 3ncura+au s4 3ndr4zneasc4 cele mai s"ranii lucruri1 %4r4 s4 se "eam4 6i
%4r4 s4 ro6easc41 a6a cum %4cuse1 de pild41 3n"r&o sear4 c3nd1 3n"orc3ndu&se %oar"e "3rziu de
la Vene5ia1 se oprise la e"a+ul 3n"3i al ho"elului1 6i 3n %a5a camerei idolului s4u 36i rezeniase1
3m04"a" de dra2os"e1 %run"ea de "40lia u6ii aces"uia1 nepu"3ndu&se dezlipi de acolo
/reme 3ndelun2a"a1 cu "oa"4 prime+dia de a %i1 spre ru6inea lui1 surprins 3n"r&o as"%el de
pozi5ie ne0uneasc4'
A/ea "o"u6i 6i clipe 3n care se po"olea1 /enindu&6i oarecum 3n %ire' #3nco"ro m4 3ndrep" O
se 3n"re0a a"unci1 z2udui"1 3nco"ro mer2 O( 7a orice om c4ruia meri"ele sale ii impun un
in"eres aris"ocra"ic pen"ru o03r6ia lui1 era 6i el o0i6nui" ca de c3"e ori se 23ndea la
s"r4duin5ele 6i succesele /ie5ii sale s4&6i aduc4 amin"e 6i de s"r4mo6ii lui1
3n"re03ndu&se 3n 23nd cu ce ochi )&ar pri/i ei 6i 3ncerc3nd 3n min"e s4 le o05in4 3n24duin5a'
$e 23ndi la ei1 6i acum1 aici1 3n /ii"oarea aces"ei r4"4ciri des%r3na"e a sim5urilor1 36i
aduse amin"e de 5inu"a lor aus"er41 de /irili"a"ea lor plin4 de cu/iin54 6i schi54 un sur3s
melancolic' 7e&ar spune ei O Ade/4ra"1 ce&ar spune ei despre 3n"rea2a
??
lui /ia541 care se dep4r"ase1 de2ener3nd1 de %elul lor de "rai1 de /ia5a as"a a lui1 ro0i"4 ar"ei1
/ia54 despre care chiar el odinioar41 3n plin4 "inere5e1 scrisese cu/in"e a"3" de dispre5ui"oare1
m3na" de aceea6i concep 5ie 0ur2hez4 ca 6i aceea a s"r40unilor s4i O Vi el 3 %4cuse ser/iciul
mili"ar1 6i el %usese os"a6 6i lup"4"o la %el ca a"35ia din"re ai lui S c4ci ar"a e 6i ea lup"4
is"o/i"oare1 c4reia as"4zi nu&i po5i 5ine piep mul"4 /reme' O /ia54 de s"4p3nire a propriilor por
niri1 de 3nc4p453na"4 s"4ruin5a1 o /ia54 aspr41 ho"4r3"41 cump4"a"41 pe care el o soco"ise sim0olul
unui eroism nea2resi/1 po"ri/i" /remii1 o /ia54 plina de cura+ 6i de 04r045ie A 6i chiar acum1 i
se p4rea c4 acel Eros care pusese s"4p3nire pe d3nsul era1 3n"r&un %el sau al"ul1 o pasiune cu
"o"ul reprezen"a"i/4 6i po"ri/i"4 unei as"%el de /ie5i' Nu %usese aces" Eros 3n deose0i"4 cins"e la
popoarele cele mai cura+oase O Vi oare cul"ul lui nu luase un a/3n" uria6 3n ora6ele lor1
"ocmai mul5umi"4 aces"ui cura+ O Numero6i eroi ai an"ichi"45ii 3i pur"aser4 de 0un4/oie +u2ul1
c4ci nici o umilin54 nu era pri/i"4 ca 3n+osi"oare dac4 o poruncise zeul A %ap"e care 3n al"e
3mpre+ur4ri ar %i %os" considera"e semne ale la6i"45ii1 ca de pild4 3n2enuncherea 3n %a5a cui/a1
+ur4min"ele1 ru24min5ile s"4rui"oare 6i chiar unele pur"4ri slu2arnice1 nu numai c4 nu aduceau
ru6ine celui ce iu0ea1 ci1 dimpo"ri/41 3l 3n4l5au 3n ochii lumii1 %4c3nd chiar s4 %ie l4uda"'
Ia"4 3n ce %el 23ndea omul aces"a cuprins ca de&o /ra+41 ia"4 3n ce c4u"a el spri+in pen"ru a&6i
pu"ea sal/a demni"a"ea1 3n acela6i "imp 3ns41 nu 3nce"a sa di0uie 6i s4 urm4reasc4 cu
3nc4pa53nare "o" ce se pe"recea necura" 3n4un"rul Vene5iei1 3n"rea24 aceas"a a/en"ur4 a lumii de
a%ar41 care se con%unda 3n mod /a2 cu a/en"ura propriei sale inimi1 nu"rindu&i pasiunea cu
speran5e nede%ini"e1 nesupuse le2ilor omene6"i' Vr3nd cu orice pre5 s4 a%le nou"45i cu pri/ire
ac
la si"ua5ia 6i pro2resele molimii1 r4scolea cu 3n%ri2urare "oa"e 2aze"ele localnice1 care de c3"e/a
zile nu se mai /edeau1 ca de o0icei1 pe mesele din holul ho"elului' .4sea 3n ele 6i a%irma5ii1 6i
dezmin5iri' $e p4rea c4 num4rul celor con"amina5i1 num4rul cazurilor mor"ale1 ar %i de
dou4zeci1 de pa"ruzeci1 0a chiar de o 6u"41 6i poa"e 6i mai mul"1 pen"ru ca numaidec3" dup4
eaceea s4 se pre"ind4 nu c4 n&ar %i nici o epidemie1 +dar c4 nu e /or0a dec3" de c3"e/a cazuri
izola"e' Ici&colo mai 24sea 6i unele 3ndemnuri 6i considera5ii1 Ic3"e/a pro"es"e 3mpo"ri/a
+ocului prime+dios al au&
)
"ori"45ilor i"aliene' Nu era deci chip s4 a%le
ce/a si2ur'
To"u6i1 Aschen0ach soco"ea c4 are un drep" necon"es"a" de a par"icipa 6i el la aces" secre" 6i1
de6i era exclus1 24sea o mul5umire 0izar4 s4 pun4 "o" soiul de 3n"re04ri insidioase celor ce
cuno6"eau "aina1 silindu&i S cu "oa"e ca erau 3n5ele6i s4 p4s"reze "4cere S s4 min"4
cu "o" dinadinsul' A6a1 3n"r&o zi1 pe c3nd 36i lua 2us"area 3n sala cea mare1 ceru explica5ii
direc"orului ho"elului1 omului aceluia m4run5el1 care1 3m0r4ca" 3n redin2o"a lui %ran5uzeasc41
um0la prin"re meseni1 "ip"il1 %4r4 z2omo"1 de la o mas4 la al"a1 salu"3nd 6i 042md de seam4
"o"ul1 6i care se oprise 6i la m4su5a lui Aschen0ach ca s4 schim0e cu el c3"e/a cu/in"e' Vi
oaspe"ele 3l 3n"re041 a6a 3n"r&>o doar41 de ce oare se "o" %ac de c3"/a "imp dezin%ec"4ri la
Vene5ia O
S Nu e1 r4spunse aces"a pre%4cu"1 dec3" o m4sur4 ' a or2anelor de poli5ie1 cu scopul de a
3mpiedica din "imp1 6i a6a cum cere da"oria1 orice nepl4ceri sau "ul0ur4ri pri/ind s"area
s4n4"45ii pu0lice1 nepl4ceri ce s&ar pu"ea isca din pricina "empera"urii excep5ional de ridica"e 6i
de 3n40u6i"oare'
S Poli5ia meri"4 laude1 r4spunse Aschen0ach'
7,
JtA
-A t
Vi1 dup4 ce mai schim0ar4 c3"e/a o0ser/a5ii cu carac"er me"eorolo2ic1 direc"orul se 3nclin4 6i&
6i /4zu de drum'
3n aceea6i sear4 3nc41 dup4 cin41 un mic "ara% de c3n"4re5i am0ulan5i /enise din ora6 s4 c3n"e 3n
2r4dina din %a54 a ho"elului' $"4"eau1 doi 04r0a5i 6i dou4 %emei1 lin24 s"3lpul de %ier al uneia din
l4mpile cu arcuri1 3ndrep"3ndu&6i %e5ele1 pe care se r4s%r3n2ea lumina al04 a aces"or l4mpi1
3nspre "erasa cea mare1 unde /ile2ia"uri6"ii1 care comandaser4 ca%ele 6i 04u"uri r4cori"oare1
ascul"au cu pl4cere melodiile lor populare' Personalul ho"elului1 li%"ierii1 osp4"arii 6i
%unc5ionarii 0iroului se 2r4m4diser4 6i ei ca s4 ascul"e la u6ile ce d4deau 3n hol' ;amilia
ruseasc41 /r3nd s4 2us"e mai de aproape spec"acolul1 ceruse sa se aduc4 mai mul"e %o"olii de
nuiele +os1 3n 2r4din41 6i acum1 a6eza"4 3n semicerc1 ascul"a mul5umi"41 3n spa"ele s"3lpilor1
3n%46ura"4 ia cap cu o le24"ur4 3n chip de "ur0an1 s"4"ea 04"r3na lor roa04'
Vir"uo6ii ace6"ia cer6e"ori a/eau ca ins"rumen"e o mandolin41 o chi"ar41 o armonic4 6i o /ioar41
care z23ria urechile cu 5ip4"ul ei' Luc45ile ins"rumen"ale al"ernau cu numere /ocale' A6a1 de
pild41 oea mai "3n4r4 din"re %emei 36i unise 2lasul s"riden" 6i pl3n24&re5 cu 2lasul dulcea2 6i %als
al "enorului1 3n"r&un lan2uros due" de dra2os"e' Jar ade/4ra"ul "alen"1 ade/4ra"a /ede"4 a
"ara%ului1 era %4r4 3ndoial49 al doilea 04r0a"1 posesorul chi"arei1 un %el de 0ari"on&0u%1 care cu
"oa"e c4 n&a/ea aproape de loc /oce a/ea 3n schim0 o mimic4 0o2a"4 6i era de un comic
irezis"i0il' $e desprindea deseori de "o/ar46ii lui 6i se apropia1 c3n"3nd 6i 2es"icul3nd1 de rampa1
unde ascul"4"orii 3i r4spl4"eau 2hidu6iile cu r3se"e 6i aplauze' Mai cu seam4 ru6ii se ar4"au
cuceri5i de aceas"4 /ioiciune carac"eris"ic4 meridionalilor1 3m0oldindu&) cu aplau&
8&
zele 6i s"ri24"ele lor 6i ccr3ndu&i s4 %ie 6i mai 3ndr4zne5'
Aschen0ach 6edea lin24 0alus"rad41 r4corindu&6K din c3nd 3n c3nd 0uzele cu un ames"ec de suc
de rodii 6i si%on1 care sc3n"eia ru0iniu 3n paharul ce&l a/ea 3n %a54' $im5ea cum ner/ii lui sor0
cu l4comie sune"ele mono"one1 melodiile aces"ea /ul2are 6i pline de dor A c4ci pa"ima ucide
sim5ul cri"ic1 3nlocuindu&) %oar"e adesea cu pl4ceri de care 3n s"are de "rezie ne&am 0a"e +oc sau
le&am respin2e1 sc3r0i5i'
Pri/ind la s4ri"urile m4sc4riciului1 "r4s4"urile i se crispaser4 3n"r&un %el de z3m0e" ri2id 6i
dureros' 7u "oa"e c4 6edea 3n /oie' nes"3n+eni"1 la mas41 ochii 3i erau pironi5i1 inima 3ncorda"4 A
c4ci la numai 6ase pa6i de el se a%la1 rezema" de 0alus"rada de pia"r41
Tad2io'
Era 3m0r4ca" 3n hainele lui al0e1 cu cen"ura1 pe care le pur"a c3"eoda"4 la cin41 6i s"4"ea acolo
cu acea 2ra5ie %ireasc41 3nn4scu"41 de "o"deauna1 cu m3na s"in24 spri+ini"4 de p4limar1
cu picioarele 3ncruci6a"e 6i cu m3na dreap"4 pe coaps41 ui"3ndu&se la c3n&"4re5ii de 03lci din
2r4din4 cu un soi de curiozi"a"e /a241 un %el de accep"are impusa de 0una&cre6"ere' Jin c3nd
3n c3nd 36i 3ndrep"a umerii1 umii3ndu&6i 3n acela6i "imp piep"ul1 6i&6i po"ri/ea cu o mi6care 2ra&
5ioas4 a 0ra5elor 0luza al0a1 "r42ind&o 3n +os1 de su0 cen"ura de piele' Al"eori 3ns4 S 6i
Aschen0ach o0ser/a "rium%4"or1 ame5i" de dra2os"e dar "o"oda"4 6i 3n2rozi"1 aces" lucru S el
36i 3n"orcea c3nd 6o/4ielnic 6i precau"1 c3nd nea6"ep"a" de repede capul1 ca 6i cum ar %i
/ru" s4 surprind4 pe cine/a1 pes"e um4rul lui s"3n21 3nspre locul unde 6edea cel care&) iu0ea'
Aschen0ach1 cuprins de o nelini6"e ru6inoas41 nu se sim5ea 3ns4 3n s"are s4 3n"3lneasc4
ochii 04ia"ului1 a6a c41 la61 nu&i 3n"orcea pri/irea' La cap4"ul din %und al "erasei 6edeau
doamnele care&) supra&
81
/e2heau pe Tad2io 6i1 cum lucrurile a+unseser4 des"ul de depar"e1 Aschen0ach se "emu sa nu
%ie lua" la ochi1 de6"ep"3nd 04nuiala celorlal5i1 mai cu seama c4 de c3"e/a ori r4m4sese
surprins /4z3nd cum1 pe pla+41 3n holul ho"elului sau 3n pia5a $n Marco1 nimerindu&se s4
%ie al4"uri de 04ia"1 ai s4i 3l s"ri2a&+ ser4 aproape os"en"a"i/1 ca pen"ru a&) 3ndep4r"a de>8 el'
Line3n5eles c4 lucrul aces"a 3l +i2nise ad3nc1 %4c3ndl ca m3ndria lui s4 se z0a"4 3n chinuri pe
care nu le cunoscuse 3nc41 dar de care nu se pu"ea dez04ra'
3n"re "imp1 chi"aris"ul1 acompaniindu&se sin2ur1 3ncepuse un solo1 un 6la24r 3n mai mul"e
s"ro%e1 c3n"a" pre"u"indeni1 pe "oa"e uli5ele din I"alia1 al c4rui re%ren era repe"a" de 3n"re2 "ara%ul1
a"3" cu /ocea1 c3" 6i cu ins"rumen"ele1 c3n"ec pe care 3l de0i"a 3n"r&un %el deose0i" de plas"ic 6i
drama"ic' Nu "ocmai /oinic la "rup1 sla0 6i "ras la %a541 cu o 2ioars4 de p3sla l4sa"4 pe cea%4
3n a6a %el 3nc3" de su0 mar2inile ei 536nea un smoc de p4r ro6co/an1 chi"aris"ul s"4"ea pe pie"ri61
desp4r5i" de ai s4i1 3n"r&o a"i"udine o0raznic41 de s%idare1 zdr4n24nind din coarde 6i
"rimi53ndu&6i 24l42ios 2lumele spre cei de pe "erasa1 3n "imp ce /inele de pe %run"e i se
um%laser4 din pricina 3ncord4rii' Nu ar4"a s4 %ie /ene5ian1 era mai de2ra04 unul din"re acei
comici napoli"ani1 +um4"a"e comedian5i de 03lci1 +um4"a"e 3n"re5inu5i ai %emeilor1 0ru"ali
6i 3ndr4zne5i1 prime+dio6i 6i amuzan5i' 73n"ecul1 des"ul de 0anal 6i lipsi" de 2us"1 c4p4"a 3n
2ura lui1 prin schimele de6uchea"e ce le %4cea1 prin mi6c4rile "rupului1 prin %elul semni%ica"i/
3n care clipea din ochi 6i 3n care 36i "recea lim0a pes"e col5urile 2urii1 un ce du0ios 6i
"o"oda"4 indecen"' Jin 2ulerul moale al c4m46ii spor"1 pe care o pur"a pe su0 cos"umul
de ora61 se /edea ie6ind un 23" lun2 6i su05ire1 cu m4rul lui Adam enorm' ;a5a 24l0e+i"41 ras41
cu nasul c3n
]9
care nu&5i 3n24duia s4&i 2hice6"i /3rs"a1 p4rea r4scoli"4 de schime 6i /icii1 iar cele dou4 cu"e
adinei1 aro2an"e1 porunci"oare1 aproape s4l0a"ice1 s4pa"e 3n"re spr3ncenele ro6co/ane1
con"ras"au ciuda" cu r3n+e"ul 2urii lui1 a"3" de mo0ila' A"en5ia 3ncorda"4 a lui
Aschen0ach asupra c3n"4re5ului %u a"rasa nu a"3" de 3n%45i6area suspec"4 a aces"uia1 c3" mai mul"
de izul suspec" care se desprindea din hainele lui' 74ci de %iecare da"4 c3nd /enea la r3nd
re%renul1 c3n"4re5ul1 salu"3nd 6i d3nd din m3ini1 %4c3nd un ocol cara2hios1 "recea 6i pe su0 locul
pe care&) ocupa Aschen0ach A 6i aces"a sim5ea cum din hainele 6i din "rupul lui eman41
urc3nd spre "eras41 ca un a0ur p4"runz4"or1
mirosul de acid %enic'
Jup4 ce&6i ispr4/i cuple"ul1 pomi cu che"a de la o mas4 la al"a' $e duse mai 3n"3i la masa
ru6ilor1 care se ar4"ar4 c3" se poa"e de darnici1 dup4 care urc4 "rep"ele spre "eras4' Pe c3"
%usese de s%run"a" 3n "impul c3n"ecului1 pe a"3" de smeri" era acum' $e pleca 6i se
ploconea1 %uri63ndu&se prin"re mese1 cu un z3m0e" supus1 dar /iclean1 care&i descoperea
din5ii pu"ernici1 3n "imp ce cu"ele din"re spr3ncenele ro6co/ane p4reau la %el de amenin54"oare
ca 6i 3nain"e' 7ei de pe "eras4 m4surau %4p"ura s"ranie a c3n"4re5ului'1 care um0la s4&6i adune
hrana1 curio6i1 dar 6i cu oarecare sc3r041 z/3rlind cu /3r%ul de2e"elor c3"e/a monede 3n p4l4ria
lui r4p4noas41 %erindu&se ca nu cum/a s&o a"in24' Jes%iin5area dis"an5ei %izice din"re un co&
median" 6i a6a&zisa lume 0un4 da "o"deauna na6"ere1 oric3" de mare ar %i pl4cerea sim5i"41 la
oarecare s"in2hereal4' Omul sim5ea as"a 6i c4u"a parc4 s4&6i cear4 ier"are1 ar4"3ndu&se c3" mai
slu2arnic' $e apropie de Aschen0ach 6i o da"4 cu el se apropie 6i mirosul acela care S pe c3"
se p4rea S nu d4dea de loc de 23ndi" celor dimpre+ur'
83
&S Ascul"4 N zise Aschen0ach1 aproape 3n mod mecanic 6i cu /ocea 23"ui"41 se dezin%ec"eaz4
Vene5ia''' Je ce O
$al"im0ancul r4spunse cu 2las r42u6i" :
S A6a a porunci" poli5ia' As"ea s3n" prescrip5iile1 domnule1 c3nd e o asemenea c4ldur4 6i
c3nd 0a"e sirocco. Sirocco e 2reu 6i ap4s4"or 6i e d4un4"or s4n4"45ii'''
Vor0ea ca 6i c3nd s&ar %i mira" c4 cine/a 3i poa"e pune as"%el de 3n"re04ri 6i1 cu palma 3n"ins41
c4u"a sa demons"reze c3" de ap4s4"or poa"e %i sirocco.
S Va s4 zic4 nu 03n"uie nici o molim4 3n Vene5ia O 3n"re04 Aschen0ach1 %oar"e 3nce" 6i
prin"re din5i'
Tr4s4"urile musculoase ale ac"orului se crispar4 3n"r&o schim4 de comic4 descump4nire'
S O molim4 O 7e %el de molim4 O Oare sirocco e o molim4 O Poli5ia noas"r4 e o molim4 O
A/e5i po%"4 de 2lum41 domnule N O molim4 N Ei1 na N E doar o m4sur4 de pre/edere1
domnule N 3n5ele2e5i O O dispozi5ie poli5ieneasc4 3mpo"ri/a e%ec"elor aces"ui ano"imp
ap4s4"or''' 6i d4dea mereu din m3ini'
S Line&0ine1 r4spunse scur" 6i c3" mai 3nce" Aschen0ach1 arunc3nd o moned4
neo0i6nui" de mare 3n p4l4ria c3n"4re5ului1 dup4 care 3i %4cu semn cu ochii s4 plece'
Omul r3n+i 6i se dep4r"a cu c3"e/a plec4ciuni' Nu apucase 3ns4 s4 a+un24 p3n4 la scar41 c3nd doi
slu+i"ori de&ai ho"elului n4/4lir4 pes"e el 6i1 apropiindu&6i 2ura de urechile lui1 3ncepur4 s4&i
pun41 cu 2las 3n40u6i"1 "o" %elul de 3n"re04ri' El ridica din umeri1 3i 3ncredin5a c4 nu 6i se +ura
c4 nu des"4inuise nimic A con/in6i1 3i d4dur4 drumul s4 se 3n"oarc4 3n 2r4din41 unde1 dup4 o
scur"4 3n5ele2ere cu ai s4i1 %4cu iar c35i/a pa6i 3nain"e su0 lampa cu arcuri1 c3n"3nd un c3n"ec de
mul5umire 6i de r4mas 0un'
]E
Era un c3n"ec pe care Aschen0ach nu&6i amin"ea s4&) mai %i auzi" /reoda"4' Hn 6la24r
neru6ina"1 3n&"r&im dialec" necunoscu" 6i cu o iz0ucnire de r3s drep" re%ren1 iz0ucnire la care
"ara%ul 3n"re2 "re0uia s4 par"icipe' 73" 5inea re%renul1 nu se mai auzea nici un cu/3n"1 nici
chiar acompaniamen"ul ins"rumen"elor1 nu se mai auzea dec3" r3sul oarecum ri"mic1 prezen&
"a" 3ns4 3n mod %oar"e na"ural1 c4ruia1 mai cu seam4 solis"ul1 6"ia s4&i dea cu un deose0i" "alen"
o ne3nchipui"4 /ioiciune' Acum1 c3nd dis"an5a 3n"re el1 ar"is"ul1 6i ascul"4"ori %usese
res"a0ili"41 c3n"4re5ul 36i redo03ndise 3n"rea2a o0r4znicie1 6i r3sul s4u pre%4cu"1 "r3m0i5a" spre
"eras4 cu "oa"a neru6inarea1 p4rea de&a drep"ul 0a"+ocori"or1 3nc4 3nain"e de a a+un2e la
s%3r6i"ul s"ro%elor1 p4rea c4 lup"4 din r4spu"eri cu po%"a de a r3de' 3ncepea s4 icneasc41
2lasul 3i de/enea 6o/4ielnic1 36i ap4sa 0uzele1 cu mina1 s"r3n2ea din umeri1 pen"ru ca 3n
clipa cu/eni"4 un r3s nes"4p3ni"1 6uier4"or1 s4 se aud4 iz0ucnind din 23"le+ul lui>1 un r3s a"35
de ade/4ra"1 3nc3" 3n scur"4 /reme de/eni molipsi"or1 3n"inz3ndu&se %4r4 nici un mo"i/ 63 asu&
pra mesenilor1 aduc3nd pe "eras4 un /al de /eselie 6i de /oie 0un4' Lucrul aces"a 3i c46un4
c3n"4re5ului o 6i mai mare po%"4 de 2ium0u6lucuri1 36i 3ndoi 2enunchii1 se 04"u cu palmele pe
coapse1 se apuc4 de 6ale1 z2u&duindu&se' Nu mai r3dea1 ci 5ipa1 ara"3nd cu de2e"ul 3nspre cei de
pe "eras41 ca 6i cum n&ar %i %os" pe lume nimic mai cara2hios dec3" mesenii care s"4"eau acolo A
p3n4 la urma1 "oa"a 2r4dina1 1cu "eras4 cu "o"1 3mpreun4 cu osp4"arii1 li%"ierii 6i r3nda6ii
din pra2ul u6ilor1 se "4/4lea de r3s'
Pe Aschen0ach nu&) mai r40dase inima s4 6ad4 locului' $e ridicase de pe scaun de parc4 ar %i
/ru" s4 se apere 3mpo"ri/a cui/a sau s4 %u24' 3ns4 r3se"ele1 mirosul ca de spi"al ce se 3n4l5a p3n4
la d3nsul 6i mai ales apropierea copilului cel %rumos se 3mple"eau
85
parc4 3n"r&un %el de /ra+4 care&i cuprinsese min"ea 6i sim5urile 3n"r&o p3nz4 pe care nu pu"ea s&o
rup4 6i din care nu pu"ea s4 scape1 3n mi+locul 24l42iei 6i 0unei dispozi5ii ce domnea
pre"u"indeni1 el 3ndr4zni s4&i arunce o pri/ire lui Tad2io' 3i %u da" s4 /ad4 cum 04ia"ul1 care&i
3n"oarse pri/irea1 p4s"ra o seriozi"a"e ma"ur41 ca 6i cum ar %i /ru" s4&6i c4l4uzeasc4 3n%45i6area
6i condui"a dup4 chipul 6i asem4narea celuilal"1 ca 6i cum /eselia ce&i cuprinsese pe ceilal5i 3l
l4sa nep4s4"or1 deoarece nici cel4lal" nu par"icipa la d3nsa' Aschen0ach sim5i cum supunerea
aceas"a direc"41 copil4reasc4 3l cople6e6"e 6i&) dezarmeaz4 6i cu mul"4 2reu"a"e iz0u"i s4 se
a05in4 de a nu&6i ascunde capul 3n palme' I se p4ru 3n acela6i "imp c4 o0iceiul lui Tad2io de a
se ridica uneori de la locul lui1 respir3nd adine 6i suspin3nd1 nu ar %i dec3" semnul unei 0oli de
piep"1 al unei di%icul"45i de respira5ie' #E 0oln4/icios1 n&o s4 "r4iasc4 prea mul" 3( 36i zise el cu
acea o0iec"i/i"a"e la care se ridic4 uneori chiar 6i pa"ima cea mai r4scoli"oare' Vi inima i se
umplu de o 2ri+4 nespus de cura"41 dar 3n acela6i "imp 6i de o 0ucurie des%r3na"4'
$al"im0ancii ispr4/ir4 3n"re "imp 6i acum plecau1 3nso5i5i de aplauzele mul5imii' 74pe"enia
"ara%ului nu pierdu prile+ul ca plec3nd s4 mai %ac4 c3"e/a 2lume' $e ploconea 6i "rimi"ea cu
mina 0ezele1 3n"e53ndu&6i&le pe m4sur4 ce /edea lumea r3z3nd' 73nd "o/ar46ii s4i ie6ir41 el se
pre%4cu c4 se iz0e6"e de&a&ndara"elea de un s"3lp de lamp41 "3r3ndu&se apoi1 parc4 s"r3m0 de
durere1 3nspre poar"4' A0ia acolo 36i z/3rli1 3n s%3r6i"1 masca lui comic4 de 2hinionis" A
3ndrep"3ndu&se de spinare1 36i scoase o0raznic lim0a la oaspe5ii de pe "eras41 apoi se s"recur4 3n
0ezn4' Vile2ia"uri6"ii se risipir4' Tad2io nu mai era de mul" l3n24 0alus"rada' Aschen0ach 3ns4
r4mase1 spre mirarea osp4"arilor1 3nc4 mul"4 /reme 3n %a5a r4m46i5ei sucului de rodii
]6
pe care&) a/ea pe m4su54' Noap"ea 3nain"a "o" mai mul"1 /remea se scur2ea "o" mai repede' 7u
mul5i ani 3n urm41 3n casa p4rin"easc41 a/usese o nisiparni54 S 6i acuni parc4 /edea 3nain"ea
ochilor o0iec"ul 4s"a mic 6i %ira/1 dar a"3" de semni%ica"i/' 7e lini6"i" 6i ce su05ire cur2ea
nisipul ru2iniu prin 23"ul s"r3m" al s"iclei1 unde1 pe m4sur4 ce se 2olea 046ica de sus1 se /edea
cum se 3n/ol0ureaza nisipul picur3nd 3n cea de +os N
3nc4p453n3ndu&se s4 a%le "o"u6i ce se 3n"3mpl4 3n a%ar41 la Vene5ia1 Aschen0ach %4cu a doua
zi o nou4 3ncercare1 de da"a as"a 3ns4 mai rodnic4' Trec3nd prin pia5a $n Marco1 in"r4
la a2en5ia en2lez4 de /oia+ 6i1 dup4 ce schim04 la cas4 ni6"e 0ani1 lu3nd o a"i"udine de s"r4in
04nui"or1 se adres4 %unc5ionarului care 3l ser/ea1 pim3ndu&i 6i lui aceea6i 3n"re0are'
;unc5ionarul1 un en2lez "3n4r 3nc41 cu ochi %oar"e apropia5i1 3m0r4ca" 3n"r&un cos"um de
lin41 pur"3nd p4rul piep"4na" cu c4rare la mi+loc1 a/3nd o 3n%45i6are ones"4 6i a6eza"41
con"ras"3nd a"3" de ciuda" cu sprin"eneala 6"ren24reasc4 a oamenilor din sud1 3i r4spunse
:
S Nici un mo"i/ de 3n2ri+orare1 ir , 8 m4sura %4r4 prea mare impor"an54' $e dau deseori
asemenea dispozi5ii1 pen"ru a prc3n"3mpina e%ec"ele d4un4"oare ale c4ldurii 6i ale sirocco"
ului...
Jar c3nd1 ridic3ndu&6i ochii al0a6"ri1 3n"3lni ochii s"r4inului1 care1 os"eni5i 6i oarecum 3n"ris"a5i1
3l pri/eau cu un u6or dispre51 en2lezul se ro6i la %a54 6i1 cu +um4"a"e de 2las1 pu5in emo5iona"1
adau24 :
S 7el pu5in as"a e explica5ia o%icial41 pe care cei de aici soco"esc c4 "re0uie s&o r4sp3ndeasca'
Eu 3ns4 5in s4 /4 spun c4 mai e 6i&al"ce/a ascuns 3nd4r4"ul aces"or cu/in"e'''
87
Vi 3n 2raiul lui sincer 6i po"oli" 3i des"4inui lui Aschen0ach ade/4rul :
S Je mai mul5i ani 3ncoace1 holera din Indii 3ncearc41 din ce 3n ce mai s"4rui"or1 s4 se 3n"ind4
6i s4 se r4sp3ndeasc4' Lu3nd na6"ere 3n mla6"inile %ier0in5i ale del"ei .an2elui1 duc3nd cu ea
r4su%larea o"r4/i"4 a acelei lumi primi"i/e 6i a acelor insule cu /e2e"a5ie hao"ic4 3n ale c4ror
desi6uri de 0am0us s"4 la p3nd4 "i2rul1 /e2e"a5ie plin4 de miasme neprielnice oamenilor 6i
ocoli"e de ei1 molima 03n"uise 3ncon"inuu 6i pu"ernic mai 3n"3i 3n Indus"an1 3n"inz3ndu&se de
acolo spre r4s4ri"1 ca s4 cuprind4 7hina1 apoi spre apus1 molipsind A%2anis"anul 6i Persia1
pen"ru ca dup4 aceea1 urm3nd drumul cara/anelor1 s4&6i 3n"ind4 "en"aculele p3n4 la As"rahan
6i chiar p3n4 la Mosco/a' Jar 3n "imp ce Europa "remura de spaim4 ca nu cum/a s"ri2oiul
aces"a s4 p4"rund4 3n ea pe usca"1 ni6"e ne2u54"ori sirieni o aduser4 pe mare1 r4sp3n&
dind&o 3n mai mul"e por"uri medi"erane1 %4c3nd&o s4&6i ridice capul la Toulon 6i Mala2a1
apoi la Pa&lermo 6i Neapoli 6i 3nr4d4cin3ndu&se 3n 7ala0ria 6i Apulia1 de unde se p4rea c4 nu
mai /rea cu nici un chip s4 plece' Par"ea de miaz4noap"e a peninsulei %usese cru5a"4'
To"u6i1 3n"r&o 0un4 zi1 pe la mi+locul lunii mai1 2roaznicul /irus %u descoperi" la Vene5ia a"3" 3n
cada/rul 3nchirci" 6i ne2ricios al unui cor40ier1 c3" 6i 3n cel al unei precupe5e ce /indea
zarza/a"uri' Am3ndou4 cazurile %ur4 "4inui"e' Jar dup4 o s4p"4&m3n4 nu mai erau dou41 ci
zece1 dou4zeci1 "reizeci de8 cazuri1 3n mahalale deose0i"e' Hn om /eni" de prin Aus"ria1
care se oprise s4 pe"reac4 /reo c3"e/a zile la Vene5ia1 muri de 3nda"4 ce se 3n"oarse acas41 3n
or46elul lui1 a/3nd simp"ome ce nu 3n24duiau nici o 3ndoial4 asupra 0olii A a6a se %4cu
c4 cele din5ii z/onuri despre con"aminarea ora6ului la2unelor ap4rur4 3n ziarele 2ermane'
Au"ori"45ile comunale din Ve&'
88
ne5ia se 2r40ir4 s4 r4spund4 c4 nicioda"4 condi5iile sani"are ale ora6ului nu %useser4 mai 0une1
lu3nd 3ns4 "o"oda"4 6i m4surile de eom0a"ere a epidemiei' $e /ede 3ns4 c4 unele produse
alimen"are S le2ume1 carne 6i lap"e S %useser4 con"amina"e1 c4ci1 de6i dezmin5i"4 6i
cocolo6i"41 moar"ea %4cea ra/a2ii prin ulicioarele s"rim"e ale ora6ului1 a+u"a"4 6i de
c4ldura "orid4 ce se l4sase prea de "impuriu1 3ncropind apa canalelor' Molima p4rea s4 se
3n"e5easc4 pe zi ce "recea1 micro0ii S s4 se 3nmul5easc4 6i s4 se 3nd3r+easc4 "o" mai mul"'
Rareori auzeai de /reo /indecare A op"zeci Ia su"4 din 0olna/i mureau1 6i 3nc4 3n"r&un chip
2roaznic1 0oala mani%es"3ndu&se cu deose0i"4 s4l04"icie 6i de cele mai mul"e ori su0 %orma cea
mai prime+dioasa1 cunoscu"4 ' su0 numele de #holera usca"4(' Or2anismul nu mai era 3n s"are
s4 elimine su0s"an5ele apoase pe care /asele san2uine le elimin4 din a0unden541 3n curs de
c3"e/a ore1 0olna/ul 3ncepea s4 se #usuce( 6i se 3n40u6ea horc4ind1 %ram3n"a" de crampe1 3n
"imp ce s3n&2ele i se 3n2ro6a ca smoala' $e pu"ea soco"i norocos dac4 S a6a cum se mai
3n"3mpla c3"eoda"4 S 0oala se mani%es"a prin"r&o u6oar4 indispozi5ie ia 3ncepu"1 urma"4 apoi de
un le6in ad3nc1 din care rareori dac4 se mai de6"ep"a' Pe la 3ncepu"ul lui iunie1 %4r4 mul"4 /3l/41
0ar4cile de izolare de la 8spedale ci!ico se 6i umphisera1 3n cele dou4 or%elina"e aproape c4
nu mai era loc1 iar 3n"re cheiul cel nou 6i insula $n Michele1 1 l4ca6ul cimi"irelor1 se des%46ura
o ac"i/i"a"e %e0ril4 6i maca0ra' To"u6i1 "eama de a nu pricinui pa2u0e p&rea mari ora6ului 6i
considera5ii impuse de expozi5ia de pic"ur4 deschis4 de cur3nd 3n 2radina pu0lic41 ca 6i de
pa2u0ele imense ce s&ar c46una ho"elierilor1 ma2azinelor 6i 3n"re2ului sis"em de "Qa%ic cu
s"r4inii1 3n caz de panic41 a"3rnar4 pen"ru ediln 3n cump4n4 mai 2reu dec3" con6"iin5a ade/4rului
6i Respec"ul con/en5iilor in"erna5ionale1 3ndemn3nd au"ori"45ile s4 r4m3n4 cu
8,
3nd4r4"nicie la poli"ica lor de "4cere 6i dezmin5ire' 7um cel mai 3nal" %unc5ionar din re5eaua
sani"ar4 a Vene5iei 36i d4du indi2na" demisia1 %u 3nlocui"1 pe ascuns1 cu un indi/id mai
malea0il' Localnicii 6"iau de as"a A 6i corup5ia celor din %run"ea Vene5iei1 laolal"4 cu
nesi2uran5a 6i cu s"area excep5ionala 3n care a+unsese ora6ul din pricina mor5ii care 03n"uia cu
%urie1 duse la un oarecare dezm45 al p4"urii de +os a popula5iei1 la o dezl4n5uire a ins"inc"elor
+osnice1 care se concre"izau 3n lips4 de cump4"are1 cinism 6i 3n"r&un spor sensi0il de
criminali"a"e' $eara1 lucru neo0i6nui" 3nain"e1 se /edeau mul5i oameni 0e5i A "o" %elul de&
sec4"uri1 a6a se spunea1 prime+duiau noap"ea circula5ia pe s"r4zi A a/useser4 loc c3"e/a a"acuri
0andi"e6"i 6i chiar omoruri1 c4ci 3n doua r3nduri se do/edise c4 unele persoane despre care
se presupunea c4 ar %i %os" a"inse de holera %useser4 de %ap" o"r4/i"e de 3nse6i rudele lor A
iar des%r3ul pro%esional luase 3n%45i64ri a"T de s%run"a"e 6i de excesi/e1 cum p3n4 a"unci nu se
pomenise dec3" prin p4r5ile sudice ale 54rii 6i mai cu deose0ire 3n Orien"'
Jin "oa"e aces"e am4nun"e1 en2lezul nu&i po/es"ise dec3" ce era mai de seam4'
S N&a5i %ace r4u1 3ncheie el1 daca a5i pleca mai 0ine as"4zi dec3" m3ine' Nu cred c4
ins"i"uirea caran"inei ar pu"ea %i am3na"4 mai mul" de dou4&"rei zile'''
S V4 mul5umesc1 r4spunse Aschen0ach1 6i p4r4si
a2en5ia'
3n pia5a 3nsori"4 domnea o z4pu6eal4 2roaznic4' 735i/a s"r4ini ne6"iu"ori 6edeau la m4su5ele din
5a5a ca%enelelor sau 3nain"ea 0azilicii1 3n mi+locul s"olurilor de porum0ei1 care li se l4sau pe
cap 6i pe umeri1 04"3nd din aripi1 alun23ndu&se unul pe al"ul 6i ciu2ulind 0oa0ele de porum0
din c4u6ele palmelor 3n"inse'
7uprins de o "ul0urare 3n%ri2ura"41 plin do m3n&dria de a %i a%la" ade/4rul1 dar sm5imN un KAusi
,&
6i amar 3n 2ur4 6i o spaima %an"as"ic4 3n inim41 Aschen0ach um0la de colo p3n4 colo1
calc3nd pes"e dalele de pia"ra din cur"ea solemna' 7hi0zuia ce > masuri s4 ia1
cins"i"e 6i puri%ica"oare 3n acela6i "imp' $e 23ndea ca as"4&seara1 dup4 cin41 sa' se apropie de
doamna cea cu 6irurile de m4r24ri"are 6i s4&i spun4 cu/in"ele pe care 6i le repe"a acum
3n min"e : #Joamn41 permi"e5i unui s"r4in s4 /a dea un s%a"1 un 3ndemn pe care ceilal5i1 din
mo"i/e e2ois"e1 nu 3n5ele2 s4 /i&) cic4 : Pleca5i imedia" 3mpreun4 cu Tad2io 6i cu %iicele
dumnea/oas"r4 A Vene5ia e in%ec"a"4 de molim4(' Jup4 aceas"a1 ar %i pu"u"1 ca desp4r5ire1
s4 pun4 mina pe capul copilului cel %rumos1 aceas"4 uneal"a a unei pro/iden5e ironice1 6i sa
se 3ndep4r"eze1 sc4p3nd din mocirla as"a' 36i d4du "o"u6i seama ca nu e nici pe depar"e pre24"i"
s4 %ac4 un asemenea pas' Ar %i %os" 3mpins 3napoi1 cu%unda" 3n aceea6i s"are a sim5urilor' 7ine
6i&a ie6i" "o"u6i din %ire nu dispre5uie6"e nimic mai mul" dec3" 3ncercarea de a&6i redo&03ndi
chi0zuin541 36i amin"i de o cl4dire al041 3m& + podo0i"4 cu ni6"e inscrip5ii ce luceau de
3nda"4 ce co0ora scara 6i 3n a c4ror mis"ic4 s"r4/ezie ochii duhului s4u se r4"4ciser41 de
chipul ciuda" al drume5ului1 care de6"ep"ase 3n omul pe cale sa 3m0a"r3neasca dorin5a "emerar4
de a c4l4"ori c3" mai depar"e1 prin"re s"r4ini' Vi 23ndui de a se 3n"oarce acas41 de a
chi0zui "reaz1 de a nu cru5a nici una din os"enelile pe care i le cerea m4ies"ria 3l sc3r0ea 3n a6a
m4sur41 3nc3" pe %a5a lui se i/i o schim4 ce do/edea o durere
%izic4 real4'
S E ne/oie de "4cere N 6op"i el ho"4r3"' Vi apoi :
Am s4 "ac N
7on6"iin5a complici"45ii 6i a p4r5ii sale de /in4 3l 3m04"a a6a cum uneori un sin2ur pahar cu /in
e 3n s"are s4 3m0e"e o min"e os"eni"4' Ima2inea ora6ului a"3" de 2reu 3ncerca"1 6i l4sa" 3n
p4r4sire1 3i plu"ea pe
,1
dinain"ea ochilor min5ii1 de6"ep"3nd 3n el speran5e pe care creierul nu le poa"e concepe i
care dep46esc ra5iunea1 speran5e care a/eau "o"u6i o dulcea54 de ne3nchipui"' 7e 3nsemna
oare pen"ru el acea sear04d4 %ericire1 despre care /isase cu o clip4 mai de/reme1 %a54 de
aces"e a6"ep"4ri O 7e mai 3nsemnau 3n ochii lui ar"a 6i /ir"u"ea %a54 de %424duielile
nean"ului O P4s"r4 prin urmare "4cere1 r4m3n3nd mai depar"e acolo'
3n noap"ea aceea a/u un /is 3n2rozi"or S dac4 $e poa"e numi /is acea cu"remurare care
03n"uie 3n acela6i "imp 6i "rupul1 6i su%le"ul1 cu"remurare care 3l cople6i 3n somnul lui cel
mai ad3nc1 des%46ur3ndu&se cu "o"ul independen" de el1 dar pe care sim5urile lui o
percepur4 A de6i i se p4ru c4 s&ar a%la 3n al" loc1 unde/a 3n spa5iu1 depar"e de "o" ceea ce se
pe"recea 3n +urul lui1 "ea"rul aces"or e/enimen"e era 3nsu6i su%le"ul s4u1 ele p4"runz3nd %n el
dina%ar41 %r3n23n&du&i cu /iolen54 3mpo"ri/irea S ad3nca 3mpo"ri/ire a cu2e"ului S
pus"iindu&i 3n"rea2a exis"en54 6i "o" "ezaurul in"elec"ual al /ie5ii sale'
$im5i la 3ncepu" "eam4' Team4 de /olup"a"e 6i o curiozi"a"e cople6i"4 de 2roaz41 cu pri/ire
la ceea ce urma s4 se 3n"3mple' Era noap"e1 6i sim5urile 3i erau "reze1 c4ci din dep4r"are se
auzeau /uie"e 6i "umul"1 un ames"ec de 24l42ie pes"ri54 : zorn4i" de lan5uri1 sune"e de
"r3m0i541 "une"e 3n40u6i"e1 5ipe"e s"riden"e de 0ucurie 6i un %el de urle" ad3nc c4 un #uuu(
prelun21 "o"ul de&a /alma1 3n/4lui"e 3n melodia dulcea24 a unor %lau"e ce u2uiau cu o
s"4ruin54 plin4 de per/ersi"a"e 6i care parc4 p4"rundeau neru6ina"e 3n m4run"aiele "rupului1
/r4+indu&le' El 3ns4 cuno6"ea un cu/3n"1 un cu/3n" o0scur1 dar care l4murea des"ul de
limpede cele ce a/eau s4 se 3n"3mple : #feul s"r4in N( Lumini 3n/4lui"e 3n %um 3ncepur4 s4
se 3nal5e lucind' V4zu o pri/eli6"e mun"oas41 asemeni celei din prea+ma
,2
<a;7i lui' un67-Vi %7tr7<7a v7ril7. ^i n lumina a<7a;ta ;!Viat=' 67 ;u;' 6in n=lXim7a
m%=6urit=' %rintr7 trun<@iuri 67 <S%a<i i ;!=rm=turi ;tn<Sa;7 a<S%7rit7 <u muV<@i' ;7
%r=4uV7au nvrt7jin6u-;7 Sam7ni Vi vit7' un %l<' un <r6 ntr7Y 67zl=nXuit Vi !uriS;'
inun6n6 iar4a %ri%Srului <u tSt !7lul 67 tru%uri' 67 !l=<=ri' 67 Xi%7t7' 67 6an;uri
am7XitSar7. 7m7i' m4r=<at7 67 la 4ru n jS; n %i7i 67 animal7' m%i76i<n6u-;7 n
v7Vmint7l7 %r7a lunYi' Xin7au n mini tam4urin7 <u <lS%SX7i' ;<uturn6u-l7 67a;u%ra
<a%7t7lSr l=;at7 %7 ;%at7' vnturau !=<lii Vi %umnal7' Vi n!=Vurau mijlS<ul <u V7r%i al7
<=rSr lim4i ;7 aYitau am7ninX=tSar7 ;au Vi %urtau' Xi%n6' ;inii n %alm7. _=r4aXi %=rSVi'
<u <Sarn7 n !runt7' <u 4l=nuri 67 animal7 n jurul <Sa%;7lSr' Vi %l7<au Yrumajii' ri6i<au
4raX7l7 Vi %i<iSar7l7' iz47au !uriSVi Xim4al7i7' n tim% <7 4=i7Xi <u tru%uril7 YSal7 Vi
n7t767 n6rj7au Xa%ii <u 47XiVSar7 n!=Vurat7 n Y@irlan67 67 v7r67aX=' aY=Xn6u-;7 67
<Sarn7l7 lSr Vi !=<n6u-i ;a ;ar= Vi ;=-i tra;<= ia v=ta!. PrinVi n vrt7j' Sam7nii nYnau
m7lS%77a a<77a ;trani7 al<=tuit= 6in m4inar7a <Sn;San7lSr mSi Vi a<7l Cuuu" %r7lunY'
;triY=t mai 6ul<7 Vi mai ;=l4ati< 67<t Sri<ar7 altulT a<um 7l ;7 n=lXa n v=z6u@' a;7m7ni
muY7tului <7r4ilSr n <=l6uri' Vi 67 a<SlS v7n7a na-%Si' nmulXit' ;=l4ati< Vi trium!=tSr'
<u n7%utinX= 67 ;tin;' aXXn6u-i la 6an; Vi n67mnn6u-i ;a-;i zvr7' XS%=in6' %i<iSar7l7.
"Stul 7ra n;= %=trun; Vi nv=luit 67 ;un7tul a<7la a6n< Vi a67m7nitSr 67 !laut. `u-1
a67m7n7a Sar7 Vi %7 7l' <ar7 tr=ia' m%Strivin-6u-;7' a<7;t ;%7<ta<Sl . `u-l
a67m7n7a Sar7 ;t=ruitSr Vi n7ruVinat la ;=r4=tSar7a Vi la n67%linir7a j7rt!7i ;u%r7m7 .
$ra <S%l7Vit 67 ;<r4=' %lin 67 t7ama Vi %=trun; 67 6SrinXa !ir7a;<= 67 a-Vi a%=ra <u
;tr=Vni<i7 tSt <7 7ra al ;=u' m%Striva <7lui ;tr=in' m%Striva 6uVmanului' m%Striva <7lui
<7 <aut= ;= njS;7a;<= ;%iritul liniVtit Vi 67mn. a=l=Yia n;=' muY7tul'
,3
repe"a" 6i 3nmul5i" de ecoul pere5ilor s"3nco6i1 cre6"eau mereu1 se 3ns"4p3neau pre"u"indeni1
se um%lau ca un /al impe"uos 6i necru54"or de ne0unie' 7u2e"ul era chinui" de a0uri1 de
duhoarea acr4 a 5apilor1 de mirosul de n4du6al4 al "rupurilor 23%3inde1 de miasmele
apelor s"a"u"e1 pline de pu"reziciuni1 c4rora li se ad4u2a 3nc4 un miros1 pe care el 3l
cuno6"ea des"ui de 03ne : mirosul de r4ni 6i de molim4 ce se l45e6"e' Inima1 3i 04"ea laolal"4
cu sune"ul 5im0alelor1 creierul i se %r4m3n"a ca 3a durerile %acerii A sim5ea cum 3l po"ope6"e
o %urie oar04 6i o /olup"a"e ame5i"oare1 cum su%le"ul lui "3n+ea s4 se prind41 3n hora zeului
s"r4in' $im0olul o0scen1 uria61 ciopli" in lemn1 %u dez/eli" 6i 3n4l5a"A 6i a"unci''' 6i mai
ne3n%r3na5i ca 3nain"e1 3ncepur4 s4&sQi urle lozinca' ;4c3nd spume la 2ura1 se dezl4n5uiau1
se a535au unii pe al5ii cu "o" %elul de 2es"uri lu0rice 6i cu rn3ini care se 3n"indeau pip4ind1
r3deau1 2emeau1 36i /3rau 0e5ele ascu5i"e 3n coarne1 lin23ndu&6i s3n2ele de pe m4dulare'
Acum1 3ns41 /is4"orul adormi" era cu ei1 "r4ia 3n ei1 era 6i el un scla/ al zeului s"r4in' Era
el 3n %iecare din cei ce se repezeau s4 ucid4 animalele1 3n2hi5ind halci 3n"re2i s%36ia"e 6i
a0urinde1 %u el chiar 6i a"unci c3nd pe 3n"inderea /erde1 acoperi"4 cu mu6chi 6i c4lca"a 3n
picioare1 se dezlan5ui o 3mpreunare nem4r2ini"41 adus4 drep" +er"%a zeului s"r4RL: Vi
su%le"ul lui 04u1 3m04"3ndu&se1 din cupa pl4cerii des%r3na"e 6i a delirului pe care le d4
0e5ia nimicirii "o"ale'
$e "rezi din /isul aces"a cu ner/ii zdro0i5i1 /l42ui"1 zdruncina" 6i pierdu" cu "o"ul 3n 0ra5ele
Jemonului' Nu se mai "emea acum de pri/irile iscodi"oare ale oamenilor 6i nu&i mai p4sa
dac4 3l 04nuiau sau nu' Je al"%el se 2r40eau s4 plece1 %u2eau A o mul5ime de ca0ine pe
pla+4 r4m4seser4 2oale1 3n sala de mese se /edeau de asemenea mul"e locuri 2oale1 6i rar
daca mai 3n"3lneai ici&colo c3"e&un s"r4in' $e p4rea c4 ade&
8E
/4rul ie6ise "o"u6i la i/eal4 6i c41 3n ciuda solidari"45ii nezdruncina"e a celor in"eresa5i1
panica nu mai pu"use %i 3mpiedica"4' Joamna cu 6ira2urile de m4r24ri"are ramase 3ns4 mai
depar"e aici1 3mpreun4 cu ai s4i1 %ie c4 z/onurile nu a+unseser4 3nc4 p3n4 la d3nsa1 %ie c4
era prea m3ndr4 6i prea %4r4 "eam4 pen"ru a Ie da crezare' Jeci Tad2io r4mase1 3n
nai/i"a"ea sa1 Aschen&0ach credea uneori c4 moar"ea ar pu"ea %oar"e 0ine nimici "oa"4 /ia5a
din +ur1 cru53ndu&i din cuprinsul insulei numai pe el 6i pe 04ia"ul cel %rumos A al"eori1 c3nd1
3nain"e de amiaz41 36i l4sa pe malul m4rii pri/irea 2rea 6i s"4rui"oare s4 3m0r45i6eze %4p"ura
celui dori"1 sau c3nd1 pe 3nsera"1 r4"4cind pe uli5ele unde1 hidoas41 moar"ea se s"recura 3n
"ain41 uli5e pe care 3l urm4rea pe 04ia" 3mpins de porniri nele2iui"e1 i se p4rea c4 dorin5a
lui mons"ruoas4 ar %i "o"u6i cu pu"in54 s4 se 3n%4p"uiasc4 6i c4 le2ile morali"45ii nu rnai au
nici o /ala0ili"a"e'
7a oricare 3ndr42os"i"1 dorea s4 plac41 6i era %r4&m3n"a" de "eam4 6i de am4r4ciune la
23ndu3 c4 s&ar pu"ea ca dorin5a s4 nu i se 3mplineasc4' $e 3mpodo0ea 3n"o"deauna cu c3"e
ce/a care s4&i dea o nuan54 de "inere5e1 36i punea inele pe de2e"e1 se par%uma1 pierdea
ceasuri 3n"re2i ca s4&6i des4/3r6easc4 "oale"a 6i /enea 24"i"1 "ul0ura" 6i ner/os la mas4'
.3ndindu&se la dulcea "inere5e a celui ce&) /r4+ise1 m4dularele sale 04"r3ne 3ncepuser4 s4&)
sc3r0easc4 A p4rul lui c4run" 63 "r4s4"urile aspre ale %e5ei 3l %4ceau sa se ru6ineze 6i s4
dezn4d4+duiasca' $im5ea ne/oia s4&6i 3mprosp4"eze corpul spre a&i reda /i2oarea de
al"4da"4 6i se ducea deseori la %rizerul ho"elului'
3n%46ura" 3n hala"ul de %rizerie1 a6eza" 3n scaunul cu sp4"ar 6i las3nd"i&se pe m3inile
04r0ierului 2urali/1 se ui"a cu o pri/ire dureroas4 la ima2inea sa din o2lind4'
S 74run"1 murmura el s"r3m03nd din 2ur4'
8P
SNi5elu61 r4spundea 04r0ierul' Jin pricina del4s4rii1 a indi%eren5ei %a54 de 3n%45i6area
dumnea/oas"r4 ex"erioara1 indi%eren54 lesne de 3n5eles la oamenii de seam41 care "o"u6i
nu e l4uda0il4 A i as"a cu a"3" mai pu5in cu c3" "ocmai aces"or persoane nu le s"4 0ine s4
ai04 pre+udec45i 3n ceea ce pri/e6"e #na"uralul( sau #imi"a5ia(' Jac4 se/eri"a"ea cu care
unii oa&'rneni +udec4 ar"a cosme"icului s&ar ex"inde 3n mod lo2ic si asupra din5ilor pe care
3i au1 nu 3ncape 3ndoial4 c4 lumea s&ar scandaliza Z4z3ndu&i' La urma urmei1 nu a/em
dec3" /3rs"a pe care o sim" min"ea i inima noas"r41 iar p4rul c4run" 3nseamn41 3n anumi"e
3mpre+ur4ri1 un aoe/4r mai palpa0il dec3" ar pu"ea sa 3nsemne un re"u6 pe care nu /rem s4&
) %acem1 3n ceea ce /4 pri/e6"e1 domnul meu1 dumnea/oas"r4 s3n&"e5i 3ndrep"45i" sa pur"a5i
p4rul 3n culoarea lui na"ural4' A6a c4''' 3mi permi"e5i s4 /4 redau aceas"4 culoare O
S 7um adic4 O 3n"re0a Aschen0ach'
Vi %rizerul1 0un de 2ur41 sp4l4 p4rul clien"ului s4u cu doua %eluri de ape1 una mai deschis4
si al"a mai 3nchis41 6i p4rul de/eni as"%el ne2ru1 ca 3n anii "inere5ii' Apoi1 dup4 ce&) ondul4
u6or cu %ierul1 se d4du pu5in 3nd4r4" ca s4&) pri/easc4'
S N&ar mai ram 3n e1 ad4u2a el1 dec3" s4 /4 3mprosp4"4m pu5in 6i "enul'
Vi1 ca si cum n&ar %i %os" 3n s"are s4 se mai opreasc41 parc4 nu des"ul de mul5umi"1 cu
o r3/na mereu re3nnoi"41 %rizerul "recu de la o opera5ie la al"a' Aschen0ach1 ins"ala" comod
3n %o"oliul s4u1 incapa0il de a se ap4ra1 mai de2ra04 s"imula" de ceea ce se 3n"3mpla1 /edea
3n o2lind4 cum spr3ncenele 3ncep s4 i se arcuiasc4 mai armonic 6i mai pronun5a"1 cum
"4ie"ura ochilor 3i de/ine mai lun2a1 cum pr3n&"r&o u6oara su0liniere a pleoapei 3n6i6i ochii
i se %ac mai mari i mai s"r4luci"oriA /4zu pe o0raz1 acolo
86
unde pieli5a %usese mai 3nain"e 2al0en4 6i scor5oas41 cum r4sare o ro6ca"4 u6oar4 da"ori"4
%ardului1 /4zu cum 0uzele spel0e de adineauri se ro"un+esc1 lu>md culoarea c4p6unii1 cum
cu"ele o0ra+ilor1 ale 2urii 6i 3ncre5i"urile "3mplelor dispar su0 crema 6i esen5a de "randa%iri
cu care %useser4 unse1 6i 3n "imp ce inima 3i 04"ea "o" mai /iu se "rezi preschim0a" in"r&un
"3n4r 3n %loarea /3rs"ei'
In s%3r6ir1 cosme"icianul se declar4 sa"is%4cu" 6i1 dup4 o0iceiul semenilor s4i1 mul5umi&cu
deose0i"a slu24rnicie clien"ului pe care&) 3n2ri+ise'
S O nimica "oa"41 zise el mai 3ndrep"3nd pe ici1 pe coio c3"e ce/a' Acum1 domnule1 pu"e5i
s4 /4 3ndr42os"i5i %4r4 nici o 2ri+4'
Vi Aschen0ach ie6i 3nc3nrar1 %erici r1 /is4"or1 "ul0ura"1 dar 6i pu5in speria"' Pur"a o cra/a"4
ro6ie1 6i p4l4ria lui de paie cu 0oruri lar2i a/ea o pan2lic4 3n mai mul"e culori'
L4"ea un /3>n" 3ncropi"1 pre/es"i"or de %ur"un4A ploua doar rareori1 6i a"unci %oar"e
pu5in1 3ns4 aerul era umed1 3n2ro6a"1 3m03csi" de a0uri duhnind a pu"reziciune1 iar urechile
lui Aschen0ach prindeau "o" %elul de z2omo"e : 03z3i"1 % 3l % 3i " de aripi1 pocni"uri A sim5ea
cum 3i ard o0ra+ii su0 %ardul ce&) 3mpodo0ea 6i i se (p4rea c4 3n +urul lui' 3n spa5iu se a2i"4
duhuri rele1 p4s4re"ul %une0ru al marilor1 care r4scole6"e cu 2hearele hrana meni"4 celor
os3ndi5i s4 moar41 s%3r&"ec3nd&o 6i murdarind&o cu 24ina5ul lor' 74ci z4pu6eala s"in2ea
%oamea1 6i omul 3ncepea s4&6i 3nchipuie c4 m3ncarea e prime+dioas41 pur"3nd 3n ea
o"ra/a con"amin4rii'
Hrm4rindu&) pe Tad2io1 Aschen0ach se adinei1 3n&"r&o dup4&amiaz41 3n uli5ele 3ncurca"e
ale ora6ului 03nruis de 0oal4' Nemai6"iind pe unde s&o ia1 deoarece ulicioarele1 canalele1
podurile 6i pie5ele aces"ui
8?
la0irin" se aseam4n4 2roza/ 3n"re e3e1 nema6"iin&R unde e r4s4ri"ul 6i nici apusuM nu
mai a/ea dec3" o sin2ura preocupare : s4 nu piard4 din ochi pe cei urm4ri" cu a"3"a pa"im4' Vi1
ne/oi" s4 se %ereasc4 uneori 3n chip cu "o"uN ne/rednic de el1 Ripindu&se de ziduri1
ascimz3ndu&se pe dup4 al5i "rec4"ori1 nu&6i mai d4dea seama c3" e de os"eni"1 c3" de is"o/i"e 3i
s3n" impui si min"ea din pricina pasiunii pe care o nu"rea si a ne3n"rerup"ei sale 3ncord4ri
ner/oase' Tad&#2io mer2ea dup4 ai s4i1 l4s3ndu&si ca de o0icei 2u/ernan"a 6i surorile cu
3n%45i6are de c4lu24ri5e s4 "reac4 ele 3n"3i prin locurile mai 3n2us"e si1 um03>ind a2s3e1 3n"orcea
din c3nd 3n cinci capul1 pri/ind pes"e um4r1 s4 /ad4 cu ochii s4i1 de culoarea amur2ului1
daca Aschen0ach se 5ine dup4 ei' )) /edea1 %4r4 sa&3 "r4deze' Vi1 3m04"a" de aceas"4
cons"a"are1 ademeni" mereu de ochii ace6"ia1 dus de nas de pasiunea lui1 3ndr42os"i5i:> se
s"recura mai denar"e1 m3na" de himera lui1 ca p3na la urm4 s4 %ie "o"u6i 3n6ela"' 74ci
polonezii "recuser4 pes"e un pod scur" 6i 0ol"i"1 care 3i ascunse pri/irilor sale' V" c3nd1 Ia rin d
u i iui1 a+unse sus1 nu&i mai descoperi1 3i c4u"4 3n%ri2ura"1 3n "rei direc5ii di%eri"e1
mer23nd drep" 3nain"e 6i apoi pe dou4 la"uri1 de&a lun2ul cheiului 3n2us" si murdar1
3n zadar 3ns4' P3n4 la urm41 ner/os 6i os"eni"1 renun54 s4&i mai cau"e'
7apul 3i era 3n%ier03n"a"1 "rupul plin de o sudoare lipicioas41 2rumazul i se cu"remura 6i 3l
chinuia o se"e cumpli"4 A c4u"4 cu ochii 3mpre+ur s4 descopere ce/a ca s4 se r4coreasc4' $e
opri 3n %a5a unei du&2heni1 unde cump4r4 c3"e/a %ruc"e1 ni6"e c4p6uni "recu"e 6i moi1 pe care
3ncepu s4 le m4n3nce pe drum' n %a5a lui se deschidea o pia54 mica1 p4r4si"4 6i parc4 /r4+i"4 A
pri/i mai 0ine1 recunosc3nd&o A aici1 3n pia5a as"a1 luase ei1 acum c3"e/a s4p"4m3ni1 ho"4&r3rea
ele a %u2i1 ho"arire de care nu se 5inuse' $e l4s4
8]
s4 cada1 3n mi+locul pie5ei1 pe "rep"ele %3n"3nii1 reze&m3ndu&6i capul de mar2inea ro"unda de
pia"ra' Pre"u"indeni era lini6"e A prin"re dalele de pia"r4 cre6"ea iar041 6i ici&colo erau z/3rli"e
2unoaie' Jin"re casele de 3n4l5imi di%eri"e1 3nne2ri"e de /reme1 se de"a6a una1 par3nd a %i un
pala"1 cu %eres"re 3n o2i/41 3nd4r4"ul c4rora s"4p3nea pus"iul1 6i cu 0alcona6e sus5inu"e de lei'
La par"erul aces"ei case era o spi5erie' Adieri calde aduceau uneori un pu"ernic miros de acid
%enic'
3a"4&) deci 6ez3nd acolo pe ma2is"rul1 pe /rednicul ar"is"1 pe au"orul Ticlosului, pe cel care1
3n"r&o %orm4 a"3" de admira0ila 6i de pura1 se desprinsese de "o" ce 3nsemna 0oem4 6i lume
in"erlopa1 care a/ea oroare de a6a&zisele a0isuri1 care se lep4dase de "o" ce era /rednic de
lep4da"1 care se 3n4l5ase a"3" de sus1 cel care1 eli0ermdu&se din c4"u6ele a"o"6"iin5ei 6i ironiei
sale1 se o0i6nuise s4 "r4iasc4 5in3nd seama de 3nda"oririle ce le a/ea %a54 de semenii s4i1 omul a
c4rui 2lorie %usese con%irma"4 o%icial1 al c4rui nume %usese 3nno0ila" 6i al c4rui s"il era da"
"inere"ului ca exemplu S ia"4&) deci 6ez3nd acolo1 cu pleoapele 3nchise1 de su0 care aluneca
rareori c3"e?o pri/ire piezi64 6i dispre5ui"oare1 3n "imp ce 0uzele lui /e6"ede1 um%la"e de ali%ii1
murmurau cu/in"e r4zle5e1 pe care creierul pe +um4"a"e adormi" iz0u"ea s4 le 3m0ine cu acea
lo2ic4 ciuda"4 pe care o d4 uneori /isarea'
S 74ci %rumuse5ea1 Phaidros1 nu ui"a1 numai ea e 6i di/in41 6i /izi0ila 3n acela6i "imp A numai
ea es"e prin urmare calea pe care se 3ndreap"4 sim5urile noas"re A ea e1 micule Phaidros1 calea
care&) poar"4 pe ar"is" spre melea2urile spiri"ului' Jar crezi "u1 dra2ul meu1 ca e cu pu"in54 sa&
5i 3nsu6e6"i 3n5elepciunea 6i ade/4ra"a demni"a"e omeneasc4 dac4 drumul "4u duce c4"re
spiri"uali"a"e numai prin sim5uri O $au
88
crezi mai de2ra04 <"e las s4 ho"4r46"i "u=1 ca arumuN aces"a pl4cu" 6i prime+dios e cu ade/4ra"
un drum 2re6i"1 plin de p4ca"e1 care ne duce neap4ra" 3n eroare O 74ci "re0uie sa 6"ii c4 noi
poe5ii nu ne pu"em a/3n"a pe calea %rumuse5ii %4r4 ca Eros s4 nu ne 3n"o/4r46easc41 de/enind
c4l4uza noas"r4 A 0a chiar de am %i1 3n %elul nos"ru1 ni6"e eroi 6i lup"4"ori disciplina5i1 s3n"em
"o"u6i asemeni %emeilor1 c4ci ceea ce lie 3nal54 e pasiunea1 iar dorin5a noas"r4 "re0uie s4
r4m3ria dra2os"ea A 3n as"a cons"au pl4cerea 6i ru6inea noas"r4' Acum 3n5ele2i de ce noi poe5ii
nu pu"em %i nici chi0zui5i 6i nici demni O 74 "re0uie neap4ra" sa r4"4cim pe c4i 2re6i"e1
r4m3n3nd pururi ni6"e corup5i 6i ni6"e a/en"urieri sen"imen"ali O M4ies"ria s"ilului nos"ru e doar
minciun4 6i ne0unie1 2loria 6i si"ua5ia noas"r4 onora0il4 S o %arsa1 3ncrederea pa care ne&o
acord4 pu0licul S un cara2hiosl3c1 iar 3ncercarea de a %ace educa5ia poporului 6i a "inere"ului
cu a+u"orul ar"ei S o 3n"reprindere risca"41 care "re0uie in"erzis4' 7um s4 %ie un 0un educa"or
cel pe care un ins"inc" 3nn4scu"1 cu nepu"in54 de 3nl4"ura"1 3l 3mpin2e spre a0is O Am /rea sa ne
desprindem de el1 dar1 oricum ne&am suci 6i 3n/3r"i1 el con"inu4 s4 ne a"ra241 3n %elul aces"a ne
lep4d4m de cunoa6"erea a"o"dizol/aii"41 c4ci cunoa6"erea1 Phai&dros1 e lipsi"4 de demni"a"e 6i
de aus"eri"a"eA ea 6"ie1 3n5ele2e 6i iar"41 dar nu are nici 5inu"a1 nici %orm4 A ca are predilec5ie
pen"ru a0is1 ea es"e 3nsu6i a0isul' Ia"4 de ce o respin2em cu ho"ar3rc1 "inz3nd numai spre
%rumuse5e1 adic4 spre simpli"a"e1 m4re5ie 6i spre /= nou4 aus"eri"a"e1 adic4 spre o a doua
candoare 6i %orm4' ;orma 6i candoarea 3ns41 Phaidros1 ne 3m0a"4 6i "rezesc 3n noi po%"ele 6i
l4comia1 3ndemn3n&du&l pe cel cu cu2e"ul no0il la 2roaznice sacrile2ii ale sim5irii1 pe care
propria lui %rumuse5e1 se/era1 le respin2e cu dez2us" A 3N 3mpin2 spre a0is1 "3r3ndu&le
1&&
6i pe ele dup4 d3nsul' Ne min41 zic1 6i pe noi poe5r 3n"r&acolo1 c4ci noi nu s3n"em 3n s"are s4 ne
3n4l54n pe noi 3n6ine1 ci doar s4 ducem o /ia54 risipi"a' V: acum1 Phaidros1 r4rn3i aici' A0ia mai
"3rziu1 c3nd n&a s4 m4 mai /ezi1 po5i s4 pleci N
La c3"e/a zile dup4 as"a1 .us"a / /on Aschen0ach1 sim5indu&se r4u1 ie6i din ho"el ce/a mai
"3rziu ca de o0icei' A/ea ame5eli1 da"ora"e 3n par"e P s"4rii lai %izice 6i care erau 3n"o/4r46i"e de
o anxie"a"e /iolen"41 de senza5ia c4 nu exis"4 ie6ire 6i P nici speran541 senza5ie pe care nu 6i&o
pu"ea lamuri dac4 pri/ea numai lumea ex"erioar4 sau 3ns46i exis"en5a lui' 7o&0or3nd 3n hol1
/4zu o mul5ime de 0a2a+e 2a"a s4 %ie "ranspor"a"e A 3n"re0a pe por"ar cine c pasa2erul care se
pre24"e6"e s4 plece1 6i drep" r4spuns %u ros"i" no0ilul nume polonez1 la care se 6i 23ndise 3n
"aina' Primi /es"ea %4r4 ca /reuna din "r4s4"urile chipului s4u /e6"ed sa "resar41 ridic3nd doar
pu5in"el capul1 a6a cum %aci a"unci c3nd iei 3n "reac4" cuno6"in54 de ce/a ce nu "e in"ereseaz41
3n"re0a doar : 1 1'1&
S 73ndO
S Jup4 lunc>, i se r4spunse' 1A J4du din cap 6i se 3ndrep"4 spre mare'
4rmul era aproape pus"iu' Pes"e /as"a 6i 8ne"eda
3n"indere de ap4 ce desp4r5ea pla+a de cel din5ii 0anc de nisip porneau de la mal spre lar2
unduiri u6oare1 care 3n%iorau o2linda m4rii' Pes"e locul aces"a a"ir de /esel odinioar4 6i a"3" de
/iu colora"1 acum aproap' p4r4si" 6i al c4rui nisip nu mai era cur45i"1 p4rea c4 se a6"ernuse
"oamna1 c4 "o"ul 3m04"r3nise' Pe 54rmul m4rii1 a6eza" pe s"a"i/ul s4u cu "rei picioare1 %usese
ui"a" un apara" %o"o2ra%ic1 6i p3nza nea2r4 cu care era acoperi" %lu"ura z04"3ndu&se z2omo"os m
/3n"ul rece'
Tad2io1 3mpreun4 cu "rei sau pa"ru "o/ar46i de +oac41 a"35i c3" 3i mai r4m4seser41 se +uca
3n %a5O
1&1
ca0inei %amiliei "ui1 i Aschen0ach1 lun2i" 3n 6ezlon2ul s4u1 a6eza" cam ia mi+loc1 3n"re 54rmul
m4rii 6i 6irul de ca0ine1 cu o p4"ura pes"e 2enunchi1 3l mai pri/i o da"4' +ocul1 de da"a as"a
nesupra/e2hea"1 c4ci %emeile se /ecie c4 erau ocupa"e cu 3mpache"a"ul1 nu se mai des%46ura
lini6"i" ca al"4 da"4 A a6a c4 lua la un momen" da" o 3n%45i6are mai 0ru"al4' L4ia"ul cel /ornic1
3m0r4ca" 3n cos"umul lui s"r3ns la mi+loc cu D o cin24"oare1 cei cu p4r ne2ru1 pom4da"1 pe
care "o5i 3l numeau ir'6u1 3nd3r+i" c4 3i aruncaser4 cu nisip 3n ochi1 3l sili pe Tad2io s4 se ia la
"r3n"4 cu el 6i 0ine3n5eles c4 aces"a1 mai sla01 c4zu' Jar1 ca 6i cum 3n ceasul aces"a al
desp4r5irii umilin5a s"a"ornic4 a lui la6u s&ar %i schim0a" 3n 2roaznic4 0ru"ali"a"e1 04ia"ul1 /r3nd
pro0a0il s4 se r4z0une pen"ru lun2a scla/ie pe care o 3ndurase1 nu se mul5umi numai cu a"3"1
c31 3n2enunchind pe spinarea celui 3n/ins1 3i apas4 de c3&"e/a ori %a5a 3n nisip1 a"3" de pu"ernic1
inci" Tad2io1 c4ruia 6i a6a 3i pierise r4su%larea din pricina lup"ei1 aproape c4 se 3n40u6i'
f04"3ndu&se cumpli"1 3ncerca s4 scape de cel ce&) ap4sa1 uneori nernaipu"md s4 %ac4 nici o
mi6care' Aschen0ach1 3n2rozi"1 "ocmai se p>re&24"ea s4&i sar4 3n a+u"or1 c3nd /olnicosul
d4du 3n s%3r6i" drumul +er"%ei sale' .al0en la %a541 3n4l5indu&se doar pe +um4"a"e1 Tad2io 36i
spri+ini co"ul 3n nisip1 ram3n3nd c3"e/a minu"e nemi6ca"1 cu parai ciu%uli" 6i cu ochii
3n"uneca5i' Apoi se ridica de "o"1 dep4r&"3ndu&se 3nce" de ceilal5i' 7opiii 3ncepur4 s4&) cheme1
mai 3n"3i /eseli apoi speria5i 6i 3n urm4 ru24"ori A el 3ns4 nu /oi s4&i mai aud4' 7elalal"1
04ia"ul cu p4r ne2ru1 pe care se /ede c4 6i 3ncepuse s4&) mus"re con6"iin5a pen"ru ceea
ce %4cuse1 aler2a dup4 el1 c4u"3nd s4&) 3mpace' Tad2io 3l respinse smucindu&63 um4rul1
apoi o iu41 piezi61 c4"re mare' Era descul5 6i 3m0r4ca" 3n cos"umul lui de p3nz4 /4r2a"4
cu %und4 ro6ie'
1&2
$s opri pe mar2inea apei cu capul pleca"1 z23riind 3n nisipul umed1 cu /3r%ul piciorului1 %eluri"e
%i2uri A apoi in"ra 3n apa care lin24 54rm nu&i a+un2ea nici p3n4 la 2enunchi1 6i nep4s4"or "recu
mai depar"e p3n4 la 0ancul de nisip1 unde r4mase o clip4 locului1 ca %a5a spre lar2ul m4rii'
Porni apoi 3nce"1 spre s"in241 pe lim0a nisipoas41 lun2a 6i 3n2us"O' Jesp4r5i" de usca" prin
hi"inderea lar24 de ape1 rup" prin m3ndria lui capricioas4 de "o/ar46ii s4i1 Tad2io1 asemeni unei
/iziuni cu "o"ul desprinse de lume1 %4r4 nici o le24"ur4 cu ea1 s"a acolo1 3n mi+locul m4rii1 cu
p4ruN %lu"ur3nd 3n /3n"1 3n %a5a in%ini"ului "ul0ure 6i nel4muri"' Mai pri/i o da"4 3mpre+ur1 apoi1:
ca s"r4puns de o amin"ire1 d3nci ascul"are cine 6"ie c4rui impuls1 se 3n"oarse1 6i1 cu o mi6care
plin4 de 2ra5ie1 cu o mina 3n 6old1 arunc4 pes"e um4r o pri/ire spre 54rm' Aschen0ach 6edea
acolo1 a6a cum 6ezuse si odinioar41 a"unci c3nd 3n"3lnise pen"ru prima oar4' de pe pra2ul aceia1
pri/irea aceas"a de culoarea amur2ului' 7apul s4u urm4rise1 ro"3ndu&se 3nce" 3n +urul sp4"arului
scaunului1 mi6c4rile 04ia"ului A acum se 3n4l5ase1 spre a&i 3n"3lni pri/irea1 dar1 cum el 3i c4zu
3nd4r4" pe piep"1 ochii s4i con"inuara s4&) pri/easc41 3ns4 de +os 3n sus A %a5a /l42ui"4 6i lipsi"4
de expresie c4p4"ase o 3n%45i6are ciuda"41 ca aceea a unui om c4zu" 3n"r&"m somn ad3nc' Lui
3ns4 i se p4rea c4 psiha2o2ul acela palid 6i dr424la6 3i z3m0e6"e 6i&i %ace semne1 c4 lu3n&du&6i
m3na din 6old 3i ar4"a ce/a 3n dep4r"are1 c4 o ia 3nain"e1 plu"ind spre un "4r3m uria61 plin de
%424duin5e' Vi1 ca de a"3"ea ori1 /oi s4 se ridice1 pre&24"indu&se s4&) urmeze'
Trecur4 mai mul"e minu"e p3n4 ce sosir4 s4 dea a+u"or celui ce se pr40u6ise de pe scaun' L&au
dus 3n odaia lui' Vi 3nc4 3n aceea6i zi1 o lume z2udui"4 6i plin4 de respec" a%l4 /es"ea mor5ii
sale'
1911
1&3
l $' L' N' *a_&*CW)*&)&m "i%arul 7Q7<utat 67 0. ,. CUu<art" 0. J.2,luj
1
1&$