Sunteți pe pagina 1din 2

FLOAREA-ALBASTRA

de Mihai Eminescu
-comentariu-
Poezia Floare albastra apare la aprilie !"# in re$ista Convorbiri
literare.
%n poezia Floare albastra tema este iu&irea-dor si natura'ipostaza iu&irii
paradisiace si natura &o(ata'una de &asm unde ier&urile au )ra(eziune si
sunetele si culorile se armonizeaza*
Flore albastra are o inter)erenta de specii' ele(ie +datorita sentimentului
de tristete care se de(a,a din unele $ersuri-'e(lo(a +idila cu dialo(-'poem
)ilozo)ic+prin meditatia asupra lumi' a omului comun si a (eniului-*
%n creatia eminesciana al&astrul e culoarea in)initului*a marilor
departari'iar )loarea sim&olizeaza $iata*Eul liric imprumuta pe rand cele .
ipostaze masculine-)eminin'el-ea*
Poezia Floare albastra are o or(anizare simetrica'iar compozitional
e/ista 0 sec$ente poetice corespunzatoare inter$entiei celor . $oci*
Sec$enta %+stro)ele -#- reprezinta chemarea )etei*Monolo(ul ei
in)atiseaza lumea rea a ideilor'lumea lui*1ni$ersul spiritual in care (eniul e
izolat se con)i(ureaza prin enumeratia sim&olurilor eternitatii-mortii'in
prima stro)a2%ar te-ai cu)undat in stele3Si in nori si-n ceruri
nalte4*A$ertismentul )iind 5u cata in departare3Fericirea ta'iu&ite6
su(ereaza )aptul ca implinirea umana'se realizeaza prin iu&ire*%zolarea'
sin(uratatea' imposi&ilitatea )ericirii sunt insusiri ale eului liric*
Sec$enta %%+stro)a 0- constituie meditatia &ar&atului asupra sensului
pro)ound al unei iu&iri rememorate*7iminuti$ul mititica ascunde o usoara
ironie impotri$a simtului comun a/at pe trairea clipei*Se utilizeaza marcile
(ramaticale ale eului liric si pronume la persoana %2am ras'n-am zis*
%n sec$enta %%%+stro)ele 8-.- monolo(ul )etei continua cu o chemare la
iu&ire in lumea ei'planul terestru29ai in codrul cu $erdeata*:odrul natural
se realizeaza prin moti$e romantice2codrul'luna'izorul'&alta*
1ltima sec$enta'%;+stro)ele #-0- este o continuare a meditatiei
&ar&atului asupra acestei iu&iri pierdute'pe care o pune acum intre ideal si
amintire*:adrul o&iecti$ se incheie cu despartirea si se accentueaza
lirismul*:ontrastul dintre $is si realitate'ca si incompati&ilitatea dintre cele .
lumi sunt su(erate de $ersul )inal2Totusi<este trist in lume6*E/clamatia
ce )rumoasa'ce ne&una3e al&astra-mi'dulce )loare6e/prima re(retul pentru
iu&irea pierduta*
%n Floare albastra moti$ele sunt )loarea al&astra' (eniul' codrul' luna'
izorul' sin(uratatea' meditatia' melancolia*
%n Floare albastra natura este spatial )eeric'protector al cuplului de
indra(ostiti'sin(ura alternati$a a )ericirii reale'palpa&ile opusa (andirii
meditati$e sterile* :eremonialul erotic se des)asoara in codru cu
iz$oare'personi)icate'o stanca '&alta'su& trestie* 7ra(ostea in $iziunea eului
liric meditati$e este o minune de o clipa* Ea ii o)era dra(ostea lui*
%ma(inea iu&itei in Floare albastra'ea este aproapiata' calda'
)amiliara' amestec de inocenta si senzualitate* Elementele de protret
)izic')ata rosie ca marul'parul de aur*
Floarea albastra contine 0 catrene'rima im&ratisata 'ritmul trohaic si
masura de ! sila&e*