Sunteți pe pagina 1din 2

ETAPELE FUZIUNII PRIN ABSORBTIE

a
S.C. TRIOMED S.R.L. de către S.C. MLM MEDICAL S.R.L.

Nr. Descriere etape


crt
1 Hotarârea AGA a S.C. TRIOMED S.R.L. - fuziunea ei cu S.C. MLM MEDICAL S.R.L.;
- incetarea existentei ei prin trasmiterea
universală a patrimoniului;
- stabilirea datei bilantului de fuziune;
- stabilirea datei de la care asociatii au dreptul
de a primi dividente în cadrul societăţi
absorbante;
- imputernicirea administratorului sa intreprindă
toate operatiunile necesare pentru elaborarea
Proiectului de Fuziune si demersurile necesare
pentru înregistrarea la RC a hot AGA.
2 Hotarârea AGA a S.C. MLM MEDICAL S.R.L. - fuzionarea societatii cu S.C. TRIOMED
S.R.L. ;
- fuziunea se va face prin absorbtia soc sus
mentionate de catre S.C. MLM MEDICAL
S.R.L.;
- stabilirea datei bilantului de fuziune;
- stabilirea datei de la care asociatii au dreptul
de a primi dividente în cadrul societăţi
absorbante;
- imputernicirea administratorului sa intreprindă
toate operatiunile necesare pentru elaborarea
Proiectului de Fuziune si demersurile necesare
pentru înregistrarea la RC a hot AGA.

3 Elaborarea Proiectului de Fuziune - forma, denumirea, sediul social al tuturor


societatilor participante;
- fundamentarea si conditiile fuziunii;
- prezentarea soldurilor pentru conturile de
bilant a tuturor societaţilor participante;
- stabilirea si evaluarea activului si pasivului
societatilor absorbite;
- modalităţile de predare a părţilor sociale si
data de la care acestea dau dreptul al dividende;
- rata de schimb al partilor sociale si, cuantumul
eventualelor plati in numerar;
- cuantumul primei de fuziune;
- întocmirea bilanţului de fuziune si raportul
cenzorilor
- data la care au fost aprobate situatiile
financiare ale societatilor participante, care au
fost folosite pentru a se stabili conditiile fuziuni
( dată care va fi aceeasi pentru toate societăţile
participante);
- data bilantului contabil de fuziune
Nr. Descriere etape
crt
4 Semnarea de reprezentantii societăţilor participante a S.C. TRIOMED S.R.L. va depune şi o
Proiectului de Fuziune si depunerea lui la Registrul declaraţie privind modul în care a hotarât să
Comertului unde este înmatriculată fiecare societate stingă pasivul său.
5 Verificarea proiectului de catre experti desemnati de ! societatile participante pot solicita
judecatorul delegat judecatorului delegat desemnarea unui singur
expert care sa actioneze pentru toate societatile

Raportul expertului, persoana fizica sau


juridica, va preciza metoda folosita pentru a
determina rata de schimb propusă, daca metoda
este adecvată pentru fuziunea propusă, va
indica valorile obtinute prin aplicarea metodei
si va contine opinia expertului privind ponderea
atribuită metodei in cauză pentru obtinerea
valorii reţinute în final.
6. Proiectul de Fuziune vizat de judecătorul delegat, va fi
publicat la MO (pentru ca orice creditor al societatilor
participante ce se consideră prejudiciat in interesele sale, să
poată face opozitie în termen de 30 de zile)
7 Administratorii societatilor care participa la fuziune, trebuie
să întocmească un raport scris, detaliat, în care să explice
proiectul de fuziune si să precizeze fundamentul juridic si
economic, în special cu privire la rata de schimb a partilor
sociale.
8 Dupa expirarea termenului de 30 zile, in cel mult 2 luni,
AGA fiecarei societati va hotărâ asupra fuziunii
9. Se redactează si autentifică actul modificator al actului Actul modificator vizat de judecatorul delegat
constitutiv al societăţii absorbante va fi transmis din oficiu la MO spre publicare
in Partea a IV-a
10. Fuziunea are loc la data înscrierii în Reg Comertului a
mentiunii privind majorarea capitalului social.

Si gataaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!