Sunteți pe pagina 1din 20

O achizitie intracomunitara de bunuri reprezinta obtinerea dreptului de a dispune, ca si un

proprietar, de bunuri transportate de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana
n numele unuia dintre acestia, catre un stat membru UE, altul decat cel de plecare a transportului
bunurilor. n principiu, achizitia intracomunitara taxabila este operatiunea n oglinda a livrarii
intracomunitare
scutite
efectuate
de
furnizorul
din
alt
Stat
Membru.
Este asimilata achizitiei intracomunitare orice operatiune care, n celalalt Stat Membru, ar
fi tratata drept transfer, conform legislatiei Romaniei. Persoana impozabila nestabilita care
realizeaza o achizitie intracomunitara asimilata n Romania trebuie sa se nregistreze n scopuri
de TVA n Romania si sa declare achizitia intracomunitara n Romania, conform regulilor expuse
mai jos.
Exemple de achizitii intracomunitare asimilate:
- o companie din Ungaria transporta bunuri n Romania pentru a constitui un stoc pe care
urmeaza sa-l vanda n Romania, catre diversi cumparatori;
- o companie din Austria transporta materie prima n Romania pentru prelucrare, dar, ulterior,
bunurile prelucrate nu sunt transportate n Austria, ci raman n Romania sau sunt transportate n
alt Stat Membru.Locul unei achizitii intracomunitare de bunuri se considera a fi n statul membru
UE unde se gasesc bunurile n momentul n care se ncheie transportul.
Se aplica si reteaua de siguranta, n cazul n care clientul comunica un cod valabil de TVA din alt
Stat Membru decat cel n care se termina transportul, locul achizitiei intracomunitare fiind n
statul membru UE care a emis codul de nregistrare n scopuri de TVA pe care beneficiarul l
comunica furnizorului pentru a-l nscrie pe factura.
Achizitia intracomunitara trebuie declarata n Statul Membru unde se ncheie transportul,
chiar daca se aplica reteaua de siguranta, urmand ca n Statul Membru din care s-a transmis
codul de TVA baza impozabila sa fie redusa corespunzator.
Astfel, locul impozitarii este n Romania, atat pentru achizitiile intracomunitare pentru
care transportul se ncheie n Romania, cat si pentru achizitiile intracomunitare pentru care
beneficiarul comunica un cod de nregistrare n scopuri de TVA din Romania (chiar daca
transportul se ncheie n alt Stat Membru).
Exemple:
1) Date initiale: B, persoana impozabila din Romania, nregistrata normal n scopuri de TVA,
cumpara bunuri din Germania n conditia de livrare CIP. Aceste bunuri sunt transportate din
Germania n Romania de furnizor. B i transmite codul sau de nregistrare n scopuri de TVA din
Romania lui A, care l nscrie n factura emisa.

DUMITRU IRINA MARIA


EXPERT CONTABIL
AN I SEM II

Page 1

Rezolvare: Locul livrarii intracomunitare: Germania (statul membru UE unde ncepe


transportul).
n principiu, livrarea intracomunitara este scutita de TVA.
Locul achizitiei intracomunitare: Romania (statul membru UE unde se ncheie transportul
bunurilor).
2) Date initiale: B, persoana impozabila din Romania, nregistrata normal n scopuri de TVA,
cumpara bunuri din Germania n conditia de livrare CIP. Aceste bunuri sunt transportate de
furnizor din Germania n Italia, unde B constituie un stoc de bunuri. B i transmite codul sau de
nregistrare n scopuri de TVA din Romania lui A, care l nscrie n factura emisa.
Rezolvare: Locul livrarii intracomunitare: Germania (statul membru UE unde ncepe
ransportul).
n principiu, livrarea intracomunitara este scutita de TVA.
Locul achizitiei intracomunitare: Italia (statul membru UE unde se ncheie transportul
bunurilor) si Romania (statul membru UE care a emis codul de nregistare n scopuri de TVA n
baza caruia cumparatorul a efectuat achizitia).
Persoana obligata la plata TVA este, n acest caz, B, n Italia si n Romania. Daca face
dovada ca achizitia intracomunitara a fost supusa la plata TVA n Italia, atunci baza impozabila a
achizitiei intracomunitare se reduce corespunzator n Romania.O achizitie intracomunitara este
impozabila n Romania daca:
- este o operatiune efectuata cu plata de catre o persoana impozabila actionand ca atare sau o
persoana juridica neimpozabila, nregistrate n scopuri de TVA n Romania (nregistrat normal
sau numai pentru achizitii intracomunitare vezi pct. IV mai jos, referitor la achizitiile efectuate
de Grupul celor 3);
- corespunde unei livrari intracomunitare realizate de un vanzator, persoana impozabila, care
actioneaza ca atare si care nu efectueaza o livrare cu instalare, o vanzare la distanta si nu este
considerata mica ntreprindere n Statul sau Membru;
- este o achizitie de mijloace de transport noi efectuata de orice persoana, indiferent daca este sau
nu nregistrata n scopuri de TVA n Romania;
- este o achizitie intracomunitara de produse accizabile, realizata de o persoana impozabila sau o
persoana juridica neimpozabila, indiferent daca este sau nu nregistrata n scopuri de TVA n
Romania.

DUMITRU IRINA MARIA


EXPERT CONTABIL
AN I SEM II

Page 2

- achizitiile intracomunitare, altele decat mijloace de transport noi sau produse accizabile,
efectuate de persoane care nu sunt nregistrate n scopuri de TVA (vezi achizitiile intracomunitare
efectuate de Grupul celor 3);
- bunurile care fac obiectul achizitiei au fost taxate n Statul Membru de origine conform unui
regim special al marjei profitului pentru opere de arta, antichitati, obiecte de colectie si bunuri
second-hand si acest regim este mentionat ca atare pe factura;
- achizitiile de bunuri din alt Stat Membru, dar care sunt livrate aflandu-se plasate intr-un regim
vamal suspensiv, nefiind puse n libera circulatie n Comunitate;
- etc.
Unele achizitii intracomunitare de bunuri sunt scutite de TVA, cum ar fi:
- achizitia intracomunitara de bunuri a caror livrare sau al caror import n Romania ar fi, n orice
situatie, scutite de taxa:
De exemplu, achizitia intracomunitara a unei nave maritime, destinata sa fie utilizata de o
companie, este scutita de TVA, atata timp cat livrarea sau importul unei asemenea nave n
Romania sunt scutite de TVA.
- achizitia intracomunitara de bunuri pentru care taxa ar fi n orice situatie rambursabila integral.
De exemplu, o persoana impozabila din Italia nfiinteaza o reprezentanta n Romania care
nu realizeaza operatiuni impozabile si care, n Italia, dreptul la deducerea integrala a TVA.
Aceasta persoana impozabila cumpara mobilier n Italia, care este transportat n Romania.
Achizitia intracomunitara efectuata n Romania este scutita de TVA, deoarece persoana
impozabila din Italia ar fi avut dreptul la rambursarea integrala a TVA-ului achitat n Romania
pentru achizitia intracomunitara.Orice persoana nregistrata normal n scopuri de TVA trebuie:
- sa determine valoarea taxei datorate n Romania si sa o nscrie n jurnalul pentru cumparari si n
conturile de TVA colectat si deductibil;
- sa nscrie valoarea achizitiei intracomunitare de bunuri si a TVA-ului aferent n randurile
aferente din decontul de TVA corespunzator perioadei fiscale de raportare;
- sa declare achizitiile intracomunitare n Declaratia recapitulativa pentru livrari si achizitii
intracomunitare, care trebuie depusa pentru fiecare trimestru calendaristic n care s-au efectuat
achizitii intracomunitare de bunuri.
In cazul achizitiilor intracomunitare de marfuri
DUMITRU IRINA MARIA
EXPERT CONTABIL
AN I SEM II

Page 3

Conform art.130, alin (1), Cod Fiscal "se considera achizitie intracomunitara de bunuri
obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau
transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de
catre alta persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul decat
cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor"
Articolul 135 din Codul fiscal prevede ca faptul generator pentru o achizitie
intracomunitara de bunuri efectuata de catre un cumparator stabilit in Romania intervine la data
livrarii bunurilor de catre furnizorul stabilit intr-un stat membru. Acelasi articol din Codul fiscal
prevede ca exigibilitatea taxei aferenta unei achizitii intracomunitare de bunuri intervine in cea
de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator.
Din acest motiv, pentru a evita neconcordantele dintre o livrare intracomunitara de
bunuri, scutita de TVA, raportata de catre furnizor prin declaratia recapitulativa depusa in statul
membru de origine si achizitia intracomunitara de bunuri raportata de catre cumparator prin
decontul de TVA si declaratia recapitulativa depusa in Romania, momentul exigibilitatii TVA este
stabilit:
- fie in a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc faptul generator daca factura nu este
emisa;
- fie la data emiterii facturii pentru contravaloarea totala sau partiala.
Astfel, chiar daca bunurile expediate de catre partenerul extern nu sunt primite de catre
cumparatorul din Romania, dar acesta primeste factura furnizorului, trebuie sa raporteze
operatiunea in luna emiterii facturii de catre furnizor chiar daca receptia bunurilor se efectueaza
in luna imediat urmatoare.
Referitor la inregistrarea cheltuielilor de transport, a celor de asigurare, ambalare a
marfurilor, retinem faptul ca, daca acestea cad in sarcina vanzatorului, atunci conmtravaloartea
acestora intra in baza de impozitare a achizitiei intracomunitare de marfuri conform art 1381 din
Codul fiscal - pct 21 din normele metodologice
"Cheltuielile de transport sau alte cheltuieli accesorii, cum sunt cele de asigurare sau de
ambalare, se cuprind in baza impozabila a bunurilor achizitionate intracomunitar numai daca
acestea cad in sarcina vanzatorului conform contractului dintre parti"
Luam 2 exemple prin care evidentiem modul de inregistrare a achizitiilor intracomunitare de
bunuri:

DUMITRU IRINA MARIA


EXPERT CONTABIL
AN I SEM II

Page 4

Caz 1:
Societatea X din Romania inregistrata in scop de TVA (cu cod valid de TVA ) achizitioneaza de
la societatea Y din Germania (inregistrata in scopuri de TVA in Germania) marfuri in valoare de
10.000 de euro. Primeste factura si marfa pe data de 1.09.2011, la un curs valutar de 4,35 lei.
Inregistrarile in contabilitate la primirea facturii:
371 = 401 43.500
4426 = 4427 10.440 lei
Operatiunea se va declara in Decontul de TVA aferent lunii septembrie la rd 5,5.1 respectiv
17,17.1 pana la data de 25 octombrie, precum si in Declaratia 390 - tot pana la data de 25
octombrie - operatiune cu cod A.
Caz 2:
Societatea X din Romania inregistrata in scop de TVA (cu cod valid de TVA) achizitioneaza de la
societatea Y din Germania (inregistrata in scopuri de TVA in Germania) marfuri in valoare de
10.000 de euro. Primeste factura pe data de 1.09.2011, la un curs valutar de 4,35 lei, iar marfa
in data de 15.10.2011 - curs valutar = 4,34
Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, aprobate prin OMFP
3055/2009 - cu modificarile si completarile ulterioare prevad la art 154 alin. (3) "sunt reflectate,
de asemenea, distinct in contabilitate, acele stocuri cumparate, pentru care s-au transferat
riscurile si beneficiile aferente, dar care sunt in curs de aprovizionare (grupa 32 "Stocuri in curs
de aprovizionare" din Planul de conturi general)."
De asemenea, la art. 155 alin. (1) se prevede ca "Inregistrarea in contabilitate a intrarii
stocurilor se efectueaza la data transferului riscurilor si beneficiilor."
In ceea ce priveste cursul utilizat pentru evaluarea stocurilor, la art. 184 alin. (4) se
mentioneaza "In cazul bunurilor achizitionate insotite de factura sau de aviz de insotire a marfii,
urmind ca factura sa soseasca ulterior, cursul valutar utilizat la inregistrarea in contabilitate este
cursul de la data receptiei bunurilor."
In lumina celor prezentate mai sus, rezulta ca receptia bunurilor se efectueaza, de fapt, la
data transferului riscurilor si beneficiilor catre cumparator, in functie de conditiile de livrare.
De exemplu, in conditia de livrare "ex-work" (la poarta vinzatorului din Austria, in cazul
dvs.), proprietatea, drepturile si beneficiile sint transferate cumparatorului la poarta fabricii
vinzatorului. Transportatorul receptioneaza bunurile de la vinzator in numele cumparatorului,
DUMITRU IRINA MARIA
EXPERT CONTABIL
AN I SEM II

Page 5

moment in care, odata cu confirmarea efectuata de transportator catre cumparator a existentei


bunurilor, cumparatorul devine proprietar al bunurilor si ii sint transferate riscurile si beneficiile
asupra bunurilor. Ca urmare, receptia bunurilor a avut loc la poarta fabricii vinzatorului, in data
de 1.09.2011, odata cu emiterea facturii.

La data de 01.09.2011, pe baza de factura, se inregistreaza in contabilitatea


cumparatorului bunurile respective prin intermediul contului 327 la cursul de la data receptiei
bunurilor (respectiv din 01.09.2011), precum si taxarea inversa la TVA, astfel.
327 = 401 10.000 x 4,35 43500
Si
4426 = 4427 10.440
In situatia in care pana la 30.09.2011 nu se efectueaza plata furnizorului, se reevalueaza
datoria in valuta (cont 401) la cursul valutar al BNR din data de 30.09.2011, inregistrand
diferentele de curs valutar prin intermediul contului 665 sau 765 in functie de evolutia cursului
valutar (presupunem ca la 30.09.2011 1 eur = 4.36)
665 = 401 100
In data de 15.10.2011 are loc primirea efectiva a bunurilor, dar nu si transferul dreptului
de proprietate, care a avut loc in 01.09.2011.
Practic, in 15.10.2011, pe baza de NIR, se primesc bunurile de la transportator, nu de la vinzator.
Astfel, in 15.10.2011 se face inregistrarea 371 = 327 la cursul din 01.09.2011 43500
Operatiunea se va declara in Decontul de TVA aferent lunii septembrie la rd 5,5.1
respectiv 17,17.1 pana la data de 25 octombrie, precum si in Declaratia 390 - tot pana la data de
25 octombrie - operatiune cu cod A.
In cazul livrarilor intracomunitare de marfuri
Potrivit art. 128 alin. (9) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , livrarea
intracomunitara reprezinta o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un stat
membru in alt stat membru de catre furnizor sau de persoana catre care se efectueaza livrarea ori
de alta persoana in contul acestora. Art. 132 alin. (1) lit. a) stabileste ca, din punct de vedere al
taxei pe valoare adaugata, se considera a fi locul livrarii de bunuri locul unde se gasesc bunurile
in momentul cand incepe expedierea sau transportul, in cazul bunurilor care sunt expediate sau
transportate de furnizor, de cumparator sau de un tert.
DUMITRU IRINA MARIA
EXPERT CONTABIL
AN I SEM II

Page 6

In conformitate cu prevederile art. 143 alin. (2), sunt scutite de taxa livrarile
intracomunitare de bunuri catre o persoana care ii comunica furnizorului un cod valabil de
inregistrare in scopuri de TVA, atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru, cu exceptia:
1. livrarilor intracomunitare efectuate de o intreprindere mica, altele decat livrarile
intracomunitare de mijloace de transport noi;
2. livrarilor intracomunitare care au fost supuse regimului special pentru bunurile second-hand,
opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, conform prevederilor art. 1522;
Pentru aplicarea acestei scutiri au fost emise Instructiunile de aplicare a scutirii de TVA
pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Codul
fiscal aprobate prin OMFP 2421/2007 cu modificarile si completarile ulerioare intervenite prin
OANAf 3419/2009. Potrivit art. 10 alin. (1) al acestor instructiuni, scutirea de taxa pentru
livrarile intracomunitare de bunuri prevazute la art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, se
justifica pe baza urmatoarelor documente:
a) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal si
in care sa fie mentionat codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit cumparatorului in alt stat
membru;
b) documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru si,
dupa caz,
c) orice alte documente, cum ar fi: contractul/comanda de vanzare/cumparare, documentele de
asigurare.
Astfel, scutirea prevazuta la art. 143 alin.(2) se aplica doar daca sunt indeplinite aceste
conditii.
In aceasta situatie, livrarea marfurilor se inregistreaza in contabilitate prin urmatoarea formula:
4111
"Clienti"

707
"Venituri din vanzarea marfurilor"

In situatia indeplinirii conditiilor de scutire, pe factura se mentioneaza "Scutit cu drept de


deducere"
Livrarile intracomunitare se vor raporta prin formularul 300 "Decont de TVA", aprobat
prin OANAF 183/2011, la Randul 1, si prin formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa
privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare", cod MFP 14.13.01.02/r aprobat prin
OANAF 3162/2011.
DUMITRU IRINA MARIA
EXPERT CONTABIL
AN I SEM II

Page 7

In situatia in care nu sunt indeplinite conditiile pentru aplicarea scutirii prevazuta la art. 143 alin.
(2) lit. a) se va colecta TVA prin factura emisa.
Livrarea marfurilor se va inregistra in contabilitate prin urmatoarea formula:
4111
"Clienti"

%
707
"Venituri din vanzarea marfurilor"
4427
"TVA colectata"

In aceasta situatie, livrarea se va raporta prin formularul 300 "Decont de TVA", la Randul 9.
Opeatiunea nu se va raporta prin formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa
privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare", nefiind considerata o livrare
intracomunitara.
Se considera achizitie intracomunitara de bunuri obtinerea dreptului de a dispune, ca si un
proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de
cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana, in contul
furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul decat cel de plecare a
transportului sau de expediere a bunurilor.
Pentru a dovedi existenta unei achizitii intracomunitare este necesar sa existe
documentele de transport care sa ateste efectuarea transportului. Din punctul de vedere al taxei
pe valoarea adaugata, locul achizitiei intracomunitare de bunuri se considera a fi locul unde se
gasesc bunurile in momentul in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor.
In cazul achizitiei intracomunitare de bunuri, daca cumparatorul ii comunica furnizorului
un cod de inregistrare in scopuri de TVA valabil, emis de autoritatile unui stat membru, altul
decat cel in care are loc achizitia intracomunitara, locul respectivei achizitii intracomunitare se
considera in statul membru care a emis codul de inregistrare in scopuri de TVA.
Persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile, inregistrate in scopuri de
TVA, care intentioneaza sa desfasoare operatiuni intracomunitare trebuie sa solicite organelor
fiscale competente inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari, inainte de efectuarea
respectivelor operatiuni.

DUMITRU IRINA MARIA


EXPERT CONTABIL
AN I SEM II

Page 8

Operatiuni intracomunitare pot desfasura atat persoanele inregistrate ca platitori de TVA


cat si persoanele juridice neinregistrate ca platitori de TVA. in scopul desfasurarii operatiunilor
intracomunitare persoanele neinregistrate ca platitori de TVA vor solicita inregistrarea in scopuri
speciale de TVA daca estimeaza ca vor realiza achizitii de bunuri mai mari de 10.000 euro.

Etape
I. Inregistrarea in scopuri speciale de TVA daca persoana impozabila nu este inregistrata deja in
scopuri de TVA, daca:
- in anul calendaristic precedent sau in anul curent s-a depasit plafonul de 10.000 euro pentru
achizitii de bunuri determinat pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Nationala
a Romaniei la data aderarii (3,4 lei/euro),
- urmeaza sa se realizeze achizitii sau prestari de servicii.
Atentie!
Inregistrarea in scopuri speciale de TVA se realizeaza inaintea achizitiei de bunuri daca urmeaza
ca prin aceasta achizittie sa se depaseasca plafonul, inaintea prestarii serviciilor sau inaintea
primirii serviciilor
Procedura de inregistrare
Inregistrarea in scopuri de TVA in conformitate cu art. 153^1 din Codul fiscal se realizeaza, prin
depunerea formularului 091 - Declaratia de inregistrare in scopuri de TVA / Declaratia de
mentiuni pentru alte persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru servicii.
Important:
inregistrarea conform art. 153^1 din Codul fiscal nu confera persoanei impozabile calitatea de
persoana inregistrata normal in scopuri de TVA. Codul de inregistrare obtinut in urma
inregistrarii in scopuri speciale poate fi utilizat numai pentru achizitii intracomunitare sau pentru
servicii.
II. Inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari
Procedura de inregistrare
In vederea inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari, persoana inregistrata in scopuri
de TVA trebuie sa completeze si sa depuna la organul fiscal competent:
DUMITRU IRINA MARIA
EXPERT CONTABIL
AN I SEM II

Page 9

- formularul 095 - Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari;


- certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritatea competenta din Romania propriu, precum si
pe cele ale tuturor asociatilor, cu exceptia societatilor pe actiuni si ale administratorilor.
Inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari se face inaintea realizarii operatiunilor
intracomunitare.
III. Obligatii de raportare ale cumparatorului din Romania pentru achizitiile intracomunitare
taxabile
Orice persoana inregistrata normal in scopuri de TVA trebuie:
- sa comunice furnizorului codul sau de TVA, valabil, obtinut in urma inregistrarii in Registrul
Operatorilor Intracomunitari;
- sa determine valoarea taxei datorate in Romania si sa o inscrie in jurnalul pentru cumparari si in
jurnalul de vanzari in conturile de TVA colectata si deductibila;
- sa inscrie valoarea achizitiei intracomunitare de bunuri si a TVA aferente in randurile aferente
din decontul de TVA corespunzator perioadei fiscale de raportare;
- sa declare achizitiile intracomunitare in Declaratia 390 - Declaratie recapitulativa pentru livrari
si achizitii intracomunitare, care se depune pana pe data de 25 inclusiv a lunii urmatoare unei
luni calendaristice, in care s-au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri.
Livrarea intracomunitatra de bunuri din Romania catre un alt stat membru UE este reglementata
de Codul fiscal la art. 128 alin. (9) ca fiind o livrare de bunuri, in intelesul alin. (1) care sunt
expediate sau transportate dintr-un stat membru in alt stat membru de catre furnizor sau de
persoana catre care se efectueaza livrarea ori alta persoana in contul acestora.

In conformitate cu art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal aceste operatiuni sunt incluse in
categoria celor scutite cu drept de deducere daca sunt prezentate documente justificative si sunt
indeplinite cumulativ urmatoarele doua conditii:
- livrarea intracomunitara de bunuri este catre o persoana inregistrata in scopuri de TVA in
celalalt stat membru si comunica codul de inregistrare furnizorului din Romania;
- bunurile sunt transportate din Romania in statul membru al beneficiarului.

DUMITRU IRINA MARIA


EXPERT CONTABIL
AN I SEM II

Page 10

In aceasta situatie, beneficiarul va efectua o achizitie intracomunitara de bunuri pentru care va


datora TVA in tara aplicand mecanismul taxarii inverse.
Se prezuma ca in acest caz, clientul dvs. va comunica un cod valabil de TVA emis de autoritatile
din alt stat membru.

Din analiza celor doua articole, art. 128 alin. (9) si art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal,
rezulta faptul ca este necesara indeplinirea celor doua conditii din perspectiva taxei, indiferent
care ar fi conditia de livrare din contractul existent intre parti. Astfel, nu se precizeaza cine
anume este obligat sa realizeze transportul sau expeditia, in vederea scutirii de taxa dar este
obligatoriu sa existe dovada efectuarii transportului. In lipsa justificarii transportului din
Romania in Ungaria, autoritatile pot colecta TVA la livrare.

Justificarea scutirii de TVA pentru livrarile intracomunitare a fost aprobata de OMFP 2222/2006 ,
cu modificarile si completarile ulterioare:
Art. 10. - (1) Scutirea de taxa pentru livrarile intracomunitare de bunuri prevazute la art. 143
alin. (2) lit. a) din Codul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptiile de la pct.
1 si 2 ale aceleiasi litere a), se justifica pe baza urmatoarelor documente:
a) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal , cu
modificarile si completarile ulterioare, si in care sa fie mentionat codul de inregistrare in scopuri
de TVA atribuit cumparatorului in alt stat membru;

b) documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru;
si, dupa caz,
c) orice alte documente, cum ar fi: contractul/comanda de vanzare/cumparare, documentele de
asigurare.

Prin dovada transportului se intelege prezentarea documentului de transport :


- in original daca transportul este in sarcina furnizorului sau
- in copie/fotocopie, daca transportul este in sarcina cumparatorului.
DUMITRU IRINA MARIA
EXPERT CONTABIL
AN I SEM II

Page 11

Documetele specifice de transport, in functie de tipul transportului, prevazute de art. 1 alin. (4)
sunt:
a) in cazul transportului auto: copie de pe carnetul TIR sau de pe documentul de tranzit
comunitar T, in cazul unui transport intracomunitar, documentul de transport international;
b) in cazul transportului feroviar: scrisoarea de trasura, documentul de transport international pe
caile ferate, care sa poarte stampila statiei de expeditie, documentul de transmitere a vagonului la
calea ferata vecina, care sa confirme iesirea marfii din tara;
c) in cazul transportului multimodal cale ferata-naval: scrisoarea de trasura si foaia de
conosament".

Justificarea scutirilor prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din
Codul fiscal se face in momentul in care este emisa o factura pentru operatiunea in cauza.
Pentru acele operatiuni care prin natura lor nu permit operatorilor economici sa fie in posesia
documentelor de justificare a scutirii in momentul emiterii facturii, prezentarea documentelor
pentru justificarea scutirii de taxa se va face in termen de maximum 90 de zile calendaristice de
la data la care a fost emisa factura .

Daca factura nu este emisa in termenul prevazut de lege, termenul de 90 de zile mentionat
anterior va incepe din data la care a intervenit faptul generator de taxa pentru operatiunea in
cauza.

In cazul in care nu sunt prezentate documentele de justificare a scutirii la data efectuarii


controlului, organele de inspectie fiscala au dreptul de a suspenda inspectia fiscala pana la data
prezentarii acestora. Suspendarea inspectiei fiscale nu poate depasi termenul prevazut anterior si
se va face cu respectarea prevederilor legale in vigoare (Codul de procedura fiscala ).

Potrivit art. 155 alin. (5) lit. k) din Codul fiscal , in cazul in care nu se datoreaza taxa, factura
cuprinde informatii cu privire la dispozitiile aplicabile din prezentul titlu sau din Directiva 112
sau orice alta mentiune din care sa rezulte ca livrarea de bunuri sau prestarea de servicii face
obiectul unei scutiri sau a procedurii de taxare inversa;
DUMITRU IRINA MARIA
EXPERT CONTABIL
AN I SEM II

Page 12

Pentru livrari intracomunitare se emite factura fara TVA cu mentiune scutit cu drept de
deducere .
Factura (invoice) se intocmeste in limba romana sau in orice limba oficiala a statelor membre ale
Uniunii Europene, urmand ca la solicitarea organelor de control sa fie tradusa in limba romana.
Pentru inregistrarea in jurnalele de vanzari, baza impozabila va fi convertita in lei utilizand
cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R. de la data emiterii facturii sau cursul valutar
comunicat de banca prin care se realizeaza tranzactia, conform art. 139^1 alin. (2) Cod fiscal .

Momentul exigibilitatii TVA pentru livrari intracomunitare de bunuri scutite de TVA conform art.
143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal intervine in a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a
intervenit faptul generator (livrarea) sau la data emiterii facturii daca emiterea are loc inainte de a
15-a zi a lunii urmatoare in care s-a efectuat livrarea, conform art. 134 din Codul fiscal .

Este important de subliniat faptul ca livrarea intracomunitara de bunuri este scutita de TVA doar
in situatia in care cumparatorul furnizeaza vanzatorului un cod de inregistrare valabil in scopuri
de TVA, atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru al Uniunii Europene.Verificarea
valabilitatii codurilor de inregistrare, furnizate vanzatorilor din Romania de catre cumparatori din
alte state cade in sarcina vanzatorului. Persoanele inregistrate in scopuri de TVA in Romania pot
verifica codurile de inregistrare si datele de identificare pe pagina de internet a Comisiei
Europene, prin transmiterea unei solicitari, prin posta electronica sau prin transmiterea unei
solicitari in scris, prin posta sau direct la registratura directiilor generale ale finantelor publice
judetene.
In ce priveste obligatiile de raportare ale furnizorului din Romania pentru livrarile
intracomunitare scutite de TVA, trebuie amintite:
- declaratia recapitulativa (390 VIES) care se depune la organele fiscale pana in a 25-a zi a lunii
urmatoare celei in care se incheie perioada de raportare in care s-au realizat livrarile, conform
OPANAF 3162/2011;
- decontul de TVA (formularul 300) care se depune la organele fiscale pana in a 25-a zi a lunii
urmatoare celei in care se incheie perioada de raportare (luna sau trimestrul calendaristic ori o
alta perioada fiscala aprobata de organele fiscale) conform OPANAF 3665/2011;
- declaratia Intrastat (doar daca volumul livrarilor intracomunitare realizate de furnizorul din
Romania depaseste plafonul de declarare de 900.000 lei), conform Ordin INS
DUMITRU IRINA MARIA
EXPERT CONTABIL
AN I SEM II

Page 13

1183/2011.Declaratia se depune pana in a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care s-au realizat
livrarile.
Inregistrarea contabila: livrari intracomunitare de bunuri
4111Clienti = 707 Venituri din vanzari de marfuri
2. Achizitia intracomunitara de bunuri este prevazuta la art. 130^1 din Codul fiscal si anume:
(1) Se considera achizitie intracomunitara de bunuri obtinerea dreptului de a dispune, ca si un
proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de
cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana, in contul
furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul decat cel de plecare a
transportului sau de expediere a bunurilor.
(2) Sunt asimilate unei achizitii intracomunitare cu plata urmatoarele:
a) utilizarea in Romania, de catre o persoana impozabila, in scopul desfasurarii activitatii
economice proprii, a unor bunuri transportate sau expediate de aceasta sau de alta persoana, in
numele acesteia, din statul membru pe teritoriul caruia aceste bunuri au fost produse, extrase,
achizitionate, dobandite ori importate de catre aceasta, in scopul desfasurarii activitatii
economice proprii, daca transportul sau expedierea acestor bunuri, in cazul in care ar fi fost
efectuat din Romania in alt stat membru, ar fi fost tratat ca transfer de bunuri in alt stat membru,
in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (10) si (11);
b) preluarea de catre fortele armatei romane, pentru uzul acestora sau pentru personalul civil din
cadrul fortelor armate, de bunuri pe care le-au dobandit in alt stat membru, care este parte a
Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, si la a caror achizitie nu
s-au aplicat regulile generale de impozitare din acel alt stat membru, in situatia in care importul
bunurilor respective nu a putut beneficia de scutirea prevazuta la art. 142 alin. (1) lit. g).
(3) Se considera, de asemenea, ca este efectuata cu plata achizitia intracomunitara de bunuri a
caror livrare, daca ar fi fost realizata in Romania, ar fi fost tratata drept o livrare de bunuri
efectuata cu plata.
(4) Este asimilata unei achizitii intracomunitare si achizitionarea de catre o persoana juridica
neimpozabila a unor bunuri importate de acea persoana in Comunitate si transportate sau
expediate intr-un alt stat membru decat cel in care s-a efectuat importul. Persoana juridica
neimpozabila va beneficia de rambursarea taxei platite in Romania pentru importul bunurilor,
daca dovedeste ca achizitia sa intracomunitara a fost supusa taxei in statul membru de destinatie
a bunurilor expediate sau transportate.

DUMITRU IRINA MARIA


EXPERT CONTABIL
AN I SEM II

Page 14

In ce priveste obligatiile de raportare pentru persoanele care efectueaza achizitii intracomunitare


de bunuri, acestea sunt:
- declaratia recapitulativa (390 VIES) care se depune la organele fiscale pana in a 25-a zi a lunii
urmatoare celei in care se incheie perioada de raportare in care s-au realizat livrarile, conform
OPANAF 3162/2011;
- decontul de TVA (formularul 300) care se depune la organele fiscale pana in a 25-a zi a lunii
urmatoare celei in care se incheie perioada de raportare (luna sau trimestrul calendaristic ori o
alta perioada fiscala aprobata de organele fiscale) conform OPANAF 3665/2011;
- declaratia Intrastat (doar daca se depaseste plafonul 300.000 lei pentru introduceri
intracomunitare de bunuri), conform Ordin INS 1183/2011.Declaratia se depune pana in a 15-a zi
a lunii urmatoare celei in care s-au realizat achizitiile intracomunitare de bunuri.
STUDII DE CAZ
1. Analizam, prin cele ce urmeaza, cazul unei societati din Romania, platitoare de TVA, care
achizitioneaza marfa de la o firma din Elvetia pentru care primeste un invoice cu cod de TVA din
Elvetia.
Marfa este trimisa din depozitul furnizorului din Germania in Romania prin curier. Marfa este
insotita de un document de transport primit de la curier (documentul de transport nu este CMR,
este un document cu cod de bare folosit de societatile de curierat). Pe acest document de
transport apare codul de TVA din Germania al furnizorului.
Vom stabili daca aceasta operatiune poate fi considerata ca fiind intracomunitara, desi pe factura
este trecut codul de TVA din Elvetia, precum si daca aceasta factura se declara in declaratia 390.
Operatiunea prezentata de dvs. este o achizitie intracomunitara de bunuri deoarece bunurile sunt
expediate de pe teritoriul Germaniei. In acest caz, se respecta definitia A.I.C. de la art. 130^1,
alin. (1) din Codul fiscal conform careia achizitiile intracomunitare se refera la "bunuri mobile
corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre furnizor, de
catre cumparator sau de catre alta persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un
stat membru, altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor."
In acest context, locul A.I.C. se considera a fi in Romania conform prevederilor art. 132^1 alin.
(1) prin care se reglementeaza in mod expres faptul ca locul achizitiei intracomunitare de bunuri
se considera a fi locul unde se gasesc bunurile in momentul in care se incheie expedierea sau
transportul bunurilor. In tratarea operatiunii drept A.I.C. nu este relevant faptul ca bunurile
respective sunt expediate prin curier. Operatiunea este impozabila in Romania, obligat la plata
TVA fiind cumparatorul bunurilor conform prevederilor art. 151 alin. (1) "Persoana care
DUMITRU IRINA MARIA
EXPERT CONTABIL
AN I SEM II

Page 15

efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri care este taxabila, conform prezentului titlu, este
obligata la plata taxei."
In situatia in care cumparatorul din Romania este o persoana impozabila inregistrata in scopuri
de TVA in regim normal, in Romania, obligatia de plata a TVA se materializeaza prin aplicarea
regimului de taxare inversa utilizand formula contabila 4426 = 4427. Suma TVA datorata se
determina prin aplicarea cotei standard TVA de 24% asupra bazei de impozitare a TVA al carui
echivalent in lei se determina prin utilizarea cursului valutar in vigoare la data emiterii facturii de
catre furnizorul din Elvetia. Baza de impozitare a TVA este reprezentata de valoarea in valuta
facturata de catre furnizorul din Elvetia.
Avand in vedere ca bunurile sunt expediate de pe teritoriul comunitar, inseamna ca vanzatorul
din Elvetia are un sediu fix (un depozit) pe teritoriul Germaniei prin intermediul caruia realizeaza
operatiuni din sfera de aplicare a TVA, respectiv achizitii si livrari intracomunitare de bunuri,
achizitii si livrari de bunuri pe teritoriul national al Germaniei. Din acest motiv, furnizorul din
Germania este obligat sa se inregistreze in scopuri de TVA in Germania similar prevederilor art.
153 alin. (2) din Codul fiscal aplicabil in Romania. Astfel, pe factura emisa pentru livrarea
efectuata trebuia mentionat si codul de TVA obtinut de la autoritatea fiscala din Germania.
Totusi, operatiunea reprezinta pentru firma din Romania o A.I.C., chiar daca furnizorul nu ii
comunica, direct sau prin factura un cod de TVA din Germania.
Cumparatorul bunurilor din Romania evidentiaza achizitia intracomunitara de bunuri in jurnalele
de TVA si se raporteaza valoarea acesteia prin decontul de TVA cod 300, la urmatoarele randuri:
- corespunzator rulajului creditor al contului 4427, la randul 5 "Achizitii intracomunitare de
bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa)", dar fara reportarea
la randul 5.1 "Achizitii intracomunitare pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA
(taxare inversa), iar furnizorul este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut
loc livrarea intracomunitara" daca nu primeste un cod valid de TVA de la furnizor.
- corespunzator rulajului debitor al contului 4426 la randul 18 "Achizitii intracomunitare de
bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa)...", dar fara reportarea
sumei la randul 18.1 "Achizitii intracomunitare pentru care cumparatorul este obligat la plata
TVA (taxare inversa), iar furnizorul este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care
a avut loc livrarea",
Valoarea operatiunii se raporteaza si prin declaratia cod 390 VIES cu simbolul A, fie cu codul de
TVA preluat de pe documentul de transport dupa verificarea acestuia in sistemul VIES, fie fara
codul de TVA din Germania. O astfel de situatie, respectiv lipsa codului de TVA al furnizorului
pe factura ca document de livrare, este reglementata in mod expres prin O.M.F.P. nr. 76 din 21
DUMITRU IRINA MARIA
EXPERT CONTABIL
AN I SEM II

Page 16

ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) "Declaratie
recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare".
Astfel, la sectiunea "Nota" la punctul 1 se regaseste urmatoarea precizare:
"NOTA:
1. Pentru achizitii intracomunitare de bunuri taxabile in Romania, in cazul in care furnizorul nu
comunica un cod valabil de TVA, dar bunurile sunt transportate de pe teritoriul unui stat membru
al Uniunii Europene, achizitia se declara in declaratia recapitulativa, astfel:
Coloana "Tara" - codul tarii membre din care s-a efectuat livrarea intracomunitara.
Coloana "Cod operator intracomunitar" - nu se va inscrie nimic.
Coloana "Denumire/Nume, prenume operator intracomunitar" - se va inscrie denumirea/nume,
prenume al furnizorului care a emis factura.
Coloana "Tipul operatiunii" - se va inscrie "A".
Coloana "Baza impozabila" - valoarea tranzactiei/tranzactiilor efectuate in perioada de raportare
cu respectivul furnizor (baza impozabila pentru calculul TVA stabilita potrivit prevederilor
titlului VI din Codul fiscal)."

2. In cazul unei societati care primeste din Finlanda o factura pentru un utilaj care a plecat mai
intai in alt stat UE urmand sa fie adus in Romania dupa efectuarea unor teste specifice.
Vom vedea astfel cum se inregistreaza factura din punct de vedere al TVA-ului, dat fiind faptul
ca CMR-ul reflecta o mutare a bunului in celalalt stat. Vom stabili astfel daca se evidentiaza
aceasta achizitie in D390.
Chiar daca utilajul nu este primit si receptionat in luna martie 2013, exigibilitatea TVA aferenta
achizitiei intracomunitare de bunuri intervine la data emiterii facturii de catre furnizorul din
Finlanda.
Din acest motiv, raportarea valorii facturii emise de catre furnizor in luna martie 2013 se
efectueaza de catre cumparatorul din Romania pentru luna martie 2013 atat prin decontul de
TVA cod 300 cat si prin declaratia recapitulativa cod 390 VIES cu termen de depunere cel mai
tarziu in data de 25 aprilie 2013.

DUMITRU IRINA MARIA


EXPERT CONTABIL
AN I SEM II

Page 17

Asa cum se poate constata, raportarea fiscala prin decontul de TVA cod 300 si raportarea
informativa prin declaratia cod 390 VIES nu este conditionata de receptia bunurilor, ci de data
emiterii facturii de catre furnizor. In acest sens, aduc drept argument prevederile art. 135 "Faptul
generator si exigibilitatea pentru achizitii intracomunitare de bunuri" alin. (2) conform caruia
exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii prevazute in legislatia altui stat membru la
articolul echivalent articolului 155 alin. (14) din Codul fiscal "(2) In cazul unei achizitii
intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii prevazute in
legislatia altui stat membru la articolul echivalent art. 155 alin. (14) sau, dupa caz, la data
emiterii autofacturii prevazute la art. 155 alin. (8) ori in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in
care a intervenit faptul generator, daca nu a fost emisa nicio factura/autofactura pana la data
respectiva."
Pentru evitarea neconcordantelor dintre sumele facturate pentru livrarile intracomunitare de
bunuri, scutite de TVA raportate prin declaratia recapitulativa in statul membru de origine a
bunurilor, respectiv Finlanda si achizitiile intracomunitare, evidentiate in decontul de TVA si in
declaratia recapitulativa de catre persoana impozabila din Romania, trebuie respectate
prevederile punctului 17 din normele de aplicare ale art. 135.
Obligatia de raportare a operatiunii in luna martie 2013 rezulta din prevederile art. 156^4
"Declaratia recapitulativa" alin. (1) din Codul fiscal si a instructiunile cuprinse in OMFP 76/2010
pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) "Declaratie recapitulativa
privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare" publicat in M.Of. nr. 67 din 29 ianuarie
2010.
Prin acest act normativ, la punctul 1.2. din anexa nr. 2 din instructiuni se reglementeaza obligatia
fiscala de raportare pentru achizitiile intracomunitare de bunuri: "Persoanele impozabile
inregistrate in scopuri de TVA depun declaratia recapitulativa numai pentru lunile calendaristice
in care ia nastere exigibilitatea taxei pentru:
d) achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere
in luna calendaristica respectiva;"
Pentru a evidentia operatiunea d.p.d.v. contabil si fiscal, ar fi trebuit sa procedati astfel:
in data de 29.03.2013 (data de 31.03.2013 este duminica), in baza facturii primite ca
document justificativ pentru valoarea utilajului:
232
" Avansuri acordate pentru

= 404
"Furnizori de imobilizari"

imobilizari corporale"
DUMITRU IRINA MARIA
EXPERT CONTABIL
AN I SEM II

Page 18

sau
327

= 404

"Marfuri in curs

"Furnizori de imobilizari"

de aprovizionare"
si concomitent, aplicarea regimului de taxare inversa:
4426

= 4427

"TVA deductibila"

"TVA colectata"

Operatiunea se evidentiaza in jurnalul pentru cumparari intocmit pentru luna martie 2013
stabilind o baza de impozitare a TVA determinata in lei prin utilizarea cursului valutar al B.N.R.
in vigoare la data emiterii facturii de catre furnizor. Practic, pentru intocmirea decontului de TVA
cod 300, baza de impozitare a TVA este preluata din rulajul debitor al contului 327 si suma TVA
din rulajul debitor al contului 4426.
In acest caz, chiar daca nu a avut loc receptia bunurilor la data de 29.03.2013, achizitia
intracomunitara de bunuri se considera efectuata in luna martie 2013, motiv pentru care
raportarea fiscala a operatiunii prin declaratia recapitulativa cod 390 si decontul de TVA cod 300
intocmit pentru luna martie 2013 trebuie efectuata pana pe data de 25 aprilie 2013.
in data de 10.04.2012, in baza notei de intrare receptie ca document justificativ pentru
receptia utilajului:
2131
"Echipamente tehnologice"

= 232
"Avansuri acordate pentru
imobilizari corporale"

sau
2131
"Echipamente tehnologice"

= 327
"Marfuri in curs aprovizionare"

Avand in vedere faptul ca factura este primita inainte de receptia utilajului, la receptie se
utilizeaza cursul valutar in vigoare la data emiterii facturii de catre furnizor.

DUMITRU IRINA MARIA


EXPERT CONTABIL
AN I SEM II

Page 19

In acest caz, operatiunea de receptie nu se mai raporteaza d.p.d.v. fiscal prin decontul de TVA
cod 300 si declaratia cod 390 aferenta lunii aprilie 2013 cu termen 27 mai 2013 deoarece
operatiunea de A.I.C. a avut loc in perioada fiscala anterioara celei in care s-a efectuat receptia
bunurilor primite, conform facturii emise de catre furnizor.
Soldul debitor al contului 232 sau 327 inregistrat la 31.03.2013 reflecta valoarea bunurilor
facturate de catre partenerul extern, raportate prin decontul de TVA cod 300 si declaratia cod 390
VIES, dar care nu au ajuns pe teritoriul Romaniei.

DUMITRU IRINA MARIA


EXPERT CONTABIL
AN I SEM II

Page 20