Sunteți pe pagina 1din 2

START

SARE

APA

FIN DE MALT

AMELIORATOR

FIN

RECEPIE
CANTITATIV I
CALITATIV

FACTURA
BULETIN
ANALIZ

FI TEHNIC

FIN NEAGRA

PROCEDURA
PRODUS
NECONFORM
710-03

REGISTRU
PRODUS
NECONFORM

CONFORM CU
DESCRIEREA
PRODUSULUI

DECLARAIE DE
CONFORMITATE
PRODUS
CONFORM?

DROJDIE

NU

PRODUS
NECONFORM

DA

APA

DEPOZITARE
DROJDIE

Monitorizare
Temperatur

DEPOZITARE
FIN

Monitorizare
Temperatur
Umiditate

DEPOZITARE
INGREDIENTE

Monitorizare
Temperatur

PCC1

PROCEDURA
IGIEN SPAIU
DEPOZITARE
723-04

CERNERE
FIN
PCC2

EMULSIONARE
DROJDIE

Registru Monitorizare
depozit drojdie
723-04-05

NU
Lips Corpuri
Strine?

DA

PROCEDURA
IGIEN SPAIU
DEPOZITARE
723-04
Registru Monitorizare
depozit fin
723-04-03

DOZARE
INGREDIENTE

PROCEDURA
IGIEN SPAIU
DEPOZITARE
723-04

Registru Monitorizare
depozit ingrediente
723-04-04

Instruciuni de lucru
privind cernerea

Registru Monitorizare
cernere

FRMNTARE
ALUAT

2
735-02-02 Rev. 0 Ex.

Pine rotund intermediar

Pag. 1 din 2

2
DIVIZARE

MODELARE
ROTUND

CRESTARE

DOSPIRE

PCC3

Monitorizare
Temperatura
Timp

COACERE

RCIRE I
CONTROL CTC

Produsul
corespunde?
NAVETE

Instruciuni de lucru
privind coacerea

Registru
monitorizare
coacere

NU

PRODUS
NECONFORM

SPALARE

DA
USCARE

PROCEDURA
PRODUS
NECONFORM
710-03

REGISTRU
PRODUS
NECONFORM

NU
Igienizare
Eficace?

DA

AMBALARE

DEPOZITARE
PRODUS FINIT

PUNGI PVC

Monitorizare
Temperatur
Umiditate

PROCEDURA
IGIEN SPAIU
DEPOZITARE
723-04

Buletin analiza
Declaratie de
conformitate

Conf. cu
Descrierea
Produsului

LIVRARE

PROCEDURA
IGIEN
TRANSPORT
723-07

STOP

Registru igien
autoveicule

Aviz de insotire
a marfii

735-02-02 Rev. 0 Ex.

Pine rotund intermediar

Registru Monitorizare
depozit produs finit
723-04-04

Pag. 2 din 2