Sunteți pe pagina 1din 14

ANTET

Societate

Numar iesire:
____/__.__.2016
ZZ/Luna/AAAA
Nume:
_________________
Numele companiei:
Client SRL
Str. _________, nr. ___
Sector __, Bucuresti

IMPOZITUL PE PROFIT
Chestionar sectiunea de taxe Audit
Completat de: dl./d-na____________________________, avand functia de: _________________________
Data completarii:________________________
Perioada fiscala: anul 2015
Marcati cu X coloana
corespunzatoare
DA
NU
N/A

Informatiile solicitate
1. Precizati forma juridica a Societatii
SA
SRL
Sucursala
Reprezentanta de vanzari
Fundatie
Altele (SNC, SCS, SCA) precizati:

2. Precizati data infiintarii conform actului constitutiv si actionarii Societatii mentionand: tara de rezidenta, procentul de detinere a titlurilor de
participare (parti sociale/actiuni):

Marcati cu X coloana
corespunzatoare
DA
NU
N/A

Informatiile solicitate
3. Precizati domeniul de activitate al Societatii conform codului CAEN:

4. Societatea apeleaza la consultanti fiscali externi?


5. Precizati pe scurt serviciile de consultanta fiscala oferite de catre consultantul fiscal extern:
Privind taxa pe valoarea adaugata:

Privind impozitul profit:

Privind impozitul pe nerezidenti:

6. A existat corespondenta cu Ministerul de Finante Publice in anul 2015


7. Precizati pe scurt continutul scrisorilor trimise catre Ministerul de Finante Publice si raspunsurile primite.

8. Au avut loc inspectii fiscale?


Precizati data ultimei inspectii fiscale:

9. Pentru declararea si plata impozitului pe profit, Societatea aplica:


Sistemul de declarare si plata trimestrial
Sistemul anual de declarare si plata a impozitului pe profit, cu plati anticipate, efectuate trimestrial
2

Marcati cu X coloana
corespunzatoare
DA
NU
N/A

Informatiile solicitate
10. Societatea foloseste metoda amortizarii accelerate?
Fiscal (extracontabil)
Contabil
Precizati imobilizarile pentru care se aplica acest regim:

11. Societatea utilizeaza perioade de amortizare contabila diferite de cele acceptate din punct de vedere fiscal
(o alta durata de viata decat cea indicata de catalogul mijloacelor fixe)?
12. Societatea a aplicat limitarea amortizarii fiscale la 1.500 lei/luna pentru autoturismele care nu se incadreaza
la exceptiile reglementate la art. 24 alin. (11^1) din CF?
Daca da, va rugam sa ne prezentati lista autoturismelor pentru care s-a aplicat limitarea amortizarii fiscale.
13. Societatea a aplicat deducerea de amortizare in cota de 20% pentru bunuri achizitionate pana la 30.04.2005?
Daca da, va rugam sa precizati felul acestora.
Va rugam sa mentionati daca aceste mijloace fixe au fost instrainate inainte de expirarea unei jumatati din perioada lor
normala de functionare.

14. Societatea a vandut mijloace fixe in cursul perioadei auditate?


In cazul in care pentru mijloacele fixe au fost constituite rezerve din reevaluare, va rugam sa precizati tratamentul fiscal
aplicat acestora la scoaterea mijloacelor fixe din gestiune.

15. Societatea a casat (scos din functiune) mijloace fixe in cursul perioadei auditate?
In cazul in care pentru mijloacele fixe au fost constituite rezerve din reevaluare, va rugam sa precizati tratamentul fiscal
aplicat acestora la scoaterea mijloacelor fixe din gestiune.

Societatea a folosit componentele casate in cadrul activitatilor proprii sau prin vanzare?
In caz contrar, valoarea neamortizata a fost trecuta pe cheltuieli nedeductibile?
3

Marcati cu X coloana
corespunzatoare
DA
NU
N/A

Informatiile solicitate
16. Societatea a schimbat metodele de evaluare a stocurilor in timpul anului?
17. Societatea a incheiat contracte de imprumut (imprumuturi intra-grup) pe termen lung sau mediu cu alte
companii in afara de banci si/sau institutii financiare?
Daca da, creditele au fost contractate in:
Moneda straina (EUR/USD etc.) /Precizati moneda :
In acest caz dobanda deductibila este limitata la nivelul ratei dobanzii anuale de 6% pentru imprumuturile in valuta
conform HG 580/2006?
RON
In acest caz dobanda deductibila este limitata la nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei,
corespunzatoare ultimei luni din fiecare trimestru?
(T1 = 5,25%, T2 = 5,25%, T3 = 4,50%, T4 = 4,00%)
18. Societatea a incheiat contracte de imprumut pe termen scurt (<1 an)?
Daca da, s-au prelungit perioadele de rambursare ale acestora astfel incat perioada curenta initiala insumata cu
perioadele extinse sa depaseasca 1 an?
Daca da, au fost acestea incluse in calculul gradului de indatorare?
19. Au existat cheltuieli referitoare la protectia muncii?
Daca da, au fost acestea in conformitate cu legislatia privitoare la protectia muncii? Precizati:

20. Societatea a inregistrat cheltuieli cu primele de asigurare impotriva riscurilor profesionale?


Daca da, precizati in ce constau acestea:

Marcati cu X coloana
corespunzatoare
DA
NU
N/A

Informatiile solicitate
21. Societatea a inregistrat cheltuieli de reclama si publicitate in scopul promovarii firmei, produselor sau
serviciilor?
Daca da, precizati daca a existat un contract scris pentru acestea?
22. Societatea a inregistrat cheltuieli cu taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile datorate catre:
Camerele de comert si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale ?
Daca da, Societatea a considerat aceste cheltuieli ca fiind:
Deductibile?
Nedeductibile?
Organizatiile neguvernamentale sau asociatiile profesionale, alte organizatii ?
Daca da, Societatea a considerat aceste cheltuieli ca fiind:
Deductibile?
Nedeductibile?
23. Societatea a inregistrat cheltuieli legate de pregatirea profesionala a unor persoane care nu sunt angajati ai
Societatii? (de exemplu: administrator, consultant extern, PFA)?
Daca da, Societatea a considerat aceste cheltuieli ca fiind:
Deductibile?
Nedeductibile?
24. Societatea a inregistrat cheltuieli cu indemnizatii acordate salariatilor pentru deplasari in tara si strainatate,
peste plafonul reglementat (de 2,5 ori nivelul stabilit pentru institutii publice)?
Daca da, Societatea a considerat cheltuielile cu depasirile de plafon acordate in perioada 01.02.2015 31.05.2015:
Deductibile?
Nedeductibile?
25. Societatea a inregistrat cheltuieli sociale, deductibile in limita a 2% din salariile brute?

Marcati cu X coloana
corespunzatoare
DA
NU
N/A

Informatiile solicitate

Daca da, acestea constau in (precizati suma aferenta):


-

ajutoarele pentru nastere, RON:


ajutoarele pentru inmormantare, RON:
cheltuieli cu transportul salariatilor, RON:
ajutoarele pentru boli grave sau incurabile si protezele, RON:
cheltuielile pentru functionarea corespunzatoare a unor activitati sau unitati aflate in administrarea contribuabililor:
gradinite, crese, servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale si ale accidentelor de munca pana la
internarea intr-o unitate sanitara, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti, precum si
pentru scolile pe care le au sub patronaj RON:
cadouri in bani sau in natura oferite copiilor minori ai salariatilor, RON:
cadouri in bani sau in natura acordate salariatelor, RON:
costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul, pentru salariatii proprii si pentru membrii de
familie ai acestora, RON:
altele (precizati:
), RON:

26. Societatea a inregistrat cheltuieli reprezentand pierderi de ordin calitativ privind produse perisabile ca
urmare a transportului, depozitarii si manipularii?
Daca da, Societatea a considerat aceste cheltuieli ca fiind:
Deductibile?
Nedeductibile?
Deductibile in limitele prevazute de legislatia privind perisabilitatile?
27. Societatea a inregistrat cheltuieli ca urmare a unor cazuri de forta majora imputabile?
Daca da, Societatea a considerat aceste cheltuieli ca fiind:
Nedeductibile?
Deductibile?
28. Societatea a inregistrat cheltuieli cu prime de asigurare de sanatate private?
Daca da, Societatea a considerat aceste cheltuieli ca fiind:

Marcati cu X coloana
corespunzatoare
DA
NU
N/A

Informatiile solicitate
Deductibile in totalitate?
Deductibile in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 de euro intr-un an fiscal, pentru fiecare
participant ?
Nedeductibile in totalitate?
29. Exista persoane in conducerea Societatii care folosesc una, doua sau mai multe autovehicule?
Daca da, cheltuielile operationale si de intretinere sunt:
Deductibile in limita unui singur autovehicul pentru fiecare persoana ocupand o astfel de functie?
Deductibile integral?
Nedeductibile?
30. Exista persoane care nu sunt angajati ai Societatii si care folosesc autovehiculele Societatii atat in scopuri
de afaceri cat si in scopuri personale?
Daca da, cheltuielile de amortizare, functionare, intretinere si reparatii aferente sunt:
Deductibile integral?
Deductibile partial?
Nedeductibile?
Precizati care sunt documentele care arata ca autovehiculele au fost folosite in scopul activitatii economice a societatii?

31. Care este tratamentul fiscal al costurilor aferente autovehiculelor:


deductibile limitat 50%?
Motivatie:

deductibile integral 100%?


Motivatie:

Marcati cu X coloana
corespunzatoare
DA
NU
N/A

Informatiile solicitate
32. A inregistrat Societatea cheltuieli cu taxele neretinute la sursa in legatura cu veniturile obtinute in Romania
de catre persoane nerezidente?
Daca da, aceste cheltuieli au fost considerate:
Deductibile?
Nedeductibile?
33. A datorat Societatea penalizari/amenzi catre autoritatile romane sau straine?
Daca da, aceste cheltuieli au fost considerate:
Deductibile?
Nedeductibile?
34. Exista bunuri precum stocuri sau active corporale care au fost furate sau au disparut din Societate si care
nu pot fi imputate?
Daca da, a existat o polita de asigurare pentru bunurile mentionate mai sus?
Daca da, asigurarea acopera:
Valoarea bunurilor plus TVA
Valoarea bunurilor fara TVA
Daca bunurile nu au fost asigurate, cheltuielile cu valoarea bunurilor, valorile neamortizate si TVA-ul aferent au fost
considerate:
Deductibile?
Nedeductibile?
35. Au existat cazuri cand valoarea contabila neta a bunurilor a depasit valoarea obtinuta ca si compensare in
conformitate cu contractul de asigurare?
Daca da, diferenta a fost considerata cheltuiala:
Deductibila?
Nedeductibila?
8

Marcati cu X coloana
corespunzatoare
DA
NU
N/A

Informatiile solicitate
36. Societatea a inregistrat in contabilitate cheltuieli care nu au la baza documente justificative, potrivit legii,
sau prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in gestiune, dupa caz?
Daca da, cheltuielile au fost considerate:
Deductibile?
Nedeductibile?
37. A oferit Societatea angajatilor sai bunuri drept beneficii in natura?
Daca da, valoarea reprezentand cheltuiala cu TVA aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma unor avantaje in
natura a fost:

Impozitata la sursa (impozit pe salarii si contributii sociale)?


Neimpozitata la sursa?
38. A inregistrat Societatea cheltuieli pentru beneficiul personal al actionarilor, cu exceptia cazurilor in care
Societatea a cumparat bunuri sau servicii de la actionari?
Aceste cheltuieli au fost:

Cheltuieli cu amortizarea, intretinerea si reparatia autovehiculelor folosite de catre actionari in scopuri personale?
Bunuri sau servicii oferite actionarilor gratis sau lucrari prestate pentru acestia?
Chiria si intretinerea locuintelor folosite de catre actionari?
Servicii prestate in cadrul activitatii Societatii?
Altele / Va rugam sa precizati:

39. S-au inregistrat cheltuieli care nu se incadreaza in scopul obtinerii de venituri?


Daca da, va rugam sa precizati.

40. A beneficiat Societatea de servicii prestate de catre furnizori interni cat si de servicii prestate de catre
furnizori nerezidenti?
Aceste servicii au fost:
Management?
9

Marcati cu X coloana
corespunzatoare
DA
NU
N/A

Informatiile solicitate
Consultanta?
Asistenta?
Altele, precizati:
Exista contracte incheiate in forma scrisa pentru aceste servicii?
Exista documente (de ex. rapoarte, fise de pontaj, rapoarte de lucrari, devize de lucrari etc.) care pot demonstra
prestarea efectiva a acestor servicii?
Va rugam precizati aceste documente:

41. Cum a tratat Societatea cheltuielile cu primele de asigurare platite de catre angajator pentru angajatii sai?
Aceste cheltuieli au fost considerate:
Deductibile pentru Societate si netaxabile pentru angajati?
Deductibile pentru Societatea si taxate pentru angajati?
Nedeductibile pentru Societate si taxate pentru angajati?
Nedeductibile pentru Societate si neimpozitate la nivel de angajat
42. A inregistrat Societatea cheltuieli cu primele de asigurare care nu sunt in legatura cu activele sale sau cu
obiectivele sale de afaceri?
Daca da, cheltuielile au fost considerate:
Deductibile?
Nedeductibile?
43. Au existat tranzactii cu parti afiliate (participare la capitalul social mai mare de 25%)?
Daca da, precizati pe scurt tipul tranzactiilor:

Daca da, precizati partile afiliate si tarile acestora:


10

Marcati cu X coloana
corespunzatoare
DA
NU
N/A

Informatiile solicitate

Care este metoda de stabilire a pretului in astfel de tranzactii :


Metoda pretului de revanzare
Metoda cost plus
Metoda compararii preturilor
44. Pentru tranzactiile cu parti afiliate Societatea are intocmit Dosarul Preturilor de Transfer?
Daca da, pe ce perioada (care este ultimul an acoperit de analiza preturilor de transfer):
45. Societatea a inregistrat cheltuieli privind ajustarile pentru deprecierea creantelor asupra clientilor?
Daca da, cum au fost considerate aceste cheltuieli?
Deductibile integral?
Daca da, au fost indeplinite conditiile mentionate la art. 22 din Codul fiscal?
Nedeductibile?
Deductibile in limita a 30% din valoarea creantelor?
Daca da, au fost indeplinite conditiile mentionate la art. 22 din Codul fiscal?
46. Precizati alte tipuri de provizioane care au fost constituite de societate si tratamentul acestora din punct de
vedere fiscal.

47. Societatea are provizioane reluate la venituri neimpozabile?


Daca da, precizati care este natura acestora si care este motivul care a stat la baza reluarii:

48. A primit Societatea dividende de la alta societate romaneasca?


Daca da, aceste dividende au fost:
Netaxabile
Taxabile
49. A primit Societatea dividende de la o societate straina?
11

Marcati cu X coloana
corespunzatoare
DA
NU
N/A

Informatiile solicitate
Daca da, aceste dividende au fost:
Netaxabile
Taxabile
50. Societatea inregistreaza rezerva legala?
Daca da, aceasta se constituie fiscal:
trimestrial (rezerva se calculeaza cumulat, si este deductibila trimestrial)
anual
Rezerva legala a atins limita de 20% din capitalul social ?
51. Societatea a efectuat reevaluari ale imobilizarilor corporale?
Daca da, va rugam sa precizati:
Daca in urma acestor reevaluari au fost stabilite plusuri de valoare pentru care au fost constituite rezerve in contul 105?
Daca in urma acestor reevaluari au fost stabilite scaderi de valoare sub costul de achizitie?
Daca da, au fost inregistrate cheltuieli cu deprecierea activelor reevaluate?
Care a fost tratamentul fiscal aplicat acestor cheltuieli?

52. Societatea a diminuat/anulat/utilizat rezervele inregistrate:


In contul 1061?
Daca da, precizati tratamentul fiscal aplicat:

In contul 1065?
Daca da, precizati tratamentul fiscal aplicat:

In contul 1068 (daca sunt rezerve din facilitati fiscale)?


Daca da, precizati tratamentul fiscal aplicat:

12

Marcati cu X coloana
corespunzatoare
DA
NU
N/A

Informatiile solicitate
53. In perioada 2015 Societatea a acordat sponsorizari/mecenat?
Daca da, contractele in baza carora au fost efectuate aceste cheltuieli au fost incheiate potrivit Legii nr. 32/1994?
Care a fost tratamentul fiscal al cheltuielilor aferente:
Societatea a beneficiat de credit fiscal aferent cheltuielilor de sponsorizare/mecenat in limitele prevazute de lege?

54. Societatea tine Registrul de evidenta fiscala?


Daca da, au fost incluse in acesta toate operatiunile de natura fiscala?

Confirm realitatea datelor mentionate in tabelul de mai sus.


Administrator,

Intocmit,

Nume si Prenume

Departament Contabilitate
Nume si prenume

Stampila societatii
In vederea efectuarii verificarilor pe sectiunea de Taxe, va rugam sa ne puneti la dispozitie urmatoarele documente:
1. Calculul impozitului pe profit aferent anului 2015, in format Excel. Fisierul trebuie sa contina detaliile privind ajustarile fiscale efectuate (venituri
neimpozabile, elemente similare veniturilor, cheltuieli nedeductibile, elemente similare cheltuielilor etc.)
2. Componenta rezervelor din reevaluare existente in sold la 31.12.2015. Detalii privind tratamentul fiscal aplicat rezervelor anulate in cursul anului
2015.
3. Lista autoturismelor pentru care s-a aplicat limitarea amortizarii fiscale.
4. Declaratiile 100 aferente lunilor martie, iunie, septembrie.
5. Declaratia 101 aferenta anului 2015, inclusiv declaratiile rectificative depuse in cursul anului 2015, daca este cazul.
6. Ordinele de plata aferente impozitului pe profit platit pentru anul 2015.
13

7. Alte documente relevante ce vor fi stabilite in timpul misiunii.

14