Sunteți pe pagina 1din 2

USAMVB TIMIOARA

Facultatea: Horticultur i Silvicultur


Specializarea: Horticultur

Aprobat,
Decan

FIA DISCIPLINEI
Denumire: Fitopatologie
Codul disciplinei: H.05.DPD.34
Titular curs: ef lucrri dr. ing. Molnar Levente tefan
Titular lucrri practice: As. dr. ing. tefan Carolina
Ciclul: I. Licen
Anul II ; Semestrul 3
Nr. credite: 8
Domeniul: Horticultur
Specializarea: Horticultur
Tip disciplin: obligatorie
Categoria formativ: de pregtire n domeniu
Obiective

Recunoaterea bolilor la plante prin studiu macroscopic, microscopic i prin


metode de laborator, aprofundarea biologiei patogenilor, precum i prevenirea i
combaterea acestora

Competene
cognitive

- recunoaterea bolilor la plante, prin metode macroscopice, miscoscopice i


analize n laborator
- cunoaterea biologiei patogenilor pentru a putea elimina sursele de infecie
- nsuirea metodelor de prevenite a bolilor
- cunoaterea ansamblului de masuri de combatere a bolilor
- diagnosticarea corecta a bolilor
- aplicarea corecta a mijloacelor preventive de apariie a bolilor
- combatere eficace i nonpoluante al bolilor

Competene
profesionale
(specialitate)

Total ore; din care:


84
Discipline anterioare
solicitate

Numrul orelor de activiti


Curs
Lucrri practice
42
Obligatorii
Recomandate

Proiect

42

Studiu
individual

Microbiologie, Agrochimie, Agrotehnic, Botanic


Fiziologie vegetal, Ameliorate, Genetic, Maini i
utilaje agricole

Coninutul cursului
Semestrul 3
Cap. I. Noiuni introductive de Fitopatologie. Definire, clasificarea bolilor, legtura sa cu
alte tiine. Importana economic a Fitopatologiei.nsuirile agenilor fitopatogeni,
fazele succesive ale bolilor. Epidemiologia bolilor la plante.
Cap. II. Virusuri i viroizii fitopatogeni.
Cap. III. Eubactetrii fitopatogene.Bacterii de tip special Micoplasme i richeii
Cap. IV. Noiuni generale de micologie. Subncrengtura Mastigomycotina
Cap. V. Subncrengtura Ascomycotina.
Cap. VI. Subncrengtura Deuteromycotina
Cap. VII. Subncrengtura Basidiomycotina.
Cap. VIII. Masuri chimice, fizice i agrotehnice de prevenire i combatere a bolilor
bolilor la plante
Cap. IX. Masuri biologice de combatere a bolilor la plante. Controlul fitosanitar,
carantina fitosanitar i elemente de legislaie fitosanitar.
Cap. X. Bolile legumelor solano fructoase
Cap. XI Bolile legumelor bostnoase, rdcinoase i pstioase

Ore
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Cap. XII. Bolile legumelor din grupa verzei, cepei i a verdeurilor


Cap. XIII. Bolile pomilor seminoi i smburoi
Cap. XIV. Bolile arbutilor i viei de vie i a plantelor decorative
Total ore curs

3
3
3
42

Tematica lucrrilor practice


Semestrul 3
1. Noiuni generale de Fitopatologie. Patografia bolilor la plante
2. Viroizi i virusuri Noiuni generale
3. Micoplasme, richeii i eubacterii - Noiuni generale
4. Ciuperci fitopatogene - Noiuni generale, Subncrengtura Mastigomycotina
5. Subncrengtura Ascomycotina
6. Subncrengtura Deuteromycotina
7. Subncrengtura Basidiomycotina
8. Tratamente n cmp, tratarea seminelor, solului, a spaiilor de cultur i de
depozitare
9. Viroidozele, virozele i richeiozele plantelor horticole
10. Micoplasmozele i bacteriozele plantelor horticole
11. Boli produse de mastigomicotine la plante horticole.
12. Boli produse de ascomicotine la plante horticole.
13 Boli produse de deuteromicotine la plante horticole.
14. Boli produse de basidiomicotine la plante horticole.
Total ore lucrri practice

Ore
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Bibliografie

Spaii de
nvmnt i
cercetare
Lista materialelor
didactice i de
cercetare existente
n laboratoare

3
3
3
3
3
3
42

1. Bobe I., 1983, Atlas de fitopatologie i protecia agrosistemelor, Editura CERES,


Bucureti
2. Docea E., Severin V., 1990, Ghid pentru recunoaterea i combaterea bolilor
plantelor agricole, Editura Ceres, Bucureti
3. Popescu Gh., 1998 Fitopatologie, Editura Mirton, Timioara, vol. 1 i 3
4. Popescu Gh., 2005, Tratat de patologia plantelor, Editura Eurobit, Timioara, vol.
1 i 3
5. Puia Carmen Emilia, 2006, Fitopatologie Horticol, Editura Risoprint, 2006, ClujNapoca
2
Laborator 65 m , 24 locuri
Lupe, lupe binoculare, microscoape, lame, lamele, pipete, camere umede,
preparate formolizate i herborizate, retroproiector, video proiector, laptop, plane
i folii color,

Forma de evaluare: Examen (scris i/sau oral) colocviu, verificare pe


parcurs
Examen
Stabilirea
Teste intermediare curs
notei finale
Teste intermediare lucrri practice
(%)
Referate bibliografice
Examen lucrri practice
Susinere proiect
Coordonator de disciplin:
ef lucrri dr. Molnar Levente

100%
40
40
10
10
-

ntocmit
ef lucrri dr. Molnar Levente

Avizat
ef departament,

S-ar putea să vă placă și