Sunteți pe pagina 1din 9

Echilibrulacidobazic.HomeostaziapHului.

19

ECHILIBRULACIDOBAZIC.HOMEOSTAZIAPHULUI.


INTRODUCERE

Gradul de aciditate sau alcalinitate reprezint o proprietate important a mediului
intern (respectiv a sngelui). Aciditatea crete dac crete nivelul compuilor acizi din

16
organism(prinaportsauproduciecrescut,sauprineliminaresczut),saudacnivelul
compuilorbazice(alcaline)dinorganismscade(prinaportsauproduciecrescut,sau

20
prin eliminare crescut). Alcalinitatea crete prin procese inverse. Echilibrul
organismului dintre aciditate i alcalinitate se numete echilibrul acidobazic sau
homeostaziapHului.Aciditateasaualcalinitateaoricreisoluii,inclusivasngelui,este
exprimatprinpH.

e,

gi
Homeostaziaumanreprezintcapacitateaorganismuluideareglan
modfiziologicmediulsuinternpentruaasigurastabilitateaacesteiaca
lo
rspunslafluctuaiilemediuluiextern.Maimulteorganeisisteme
participlameninereahomeostaziei,caficatul,plmnii,rinichii,

io
sistemulnervosvegetativisistemulendocrin.Incapacitateameninerii
homeostazieiduceladecessauboal,printroafeciunenumit
iz

dezechilibruhomeostatic.

-F

Echilibrul acidobazic este reglat strict (n limite restrnse), deoarece chiar i o deviere
minor poate afecta sever mai multe organe. Organismul controleaz echilibrul acid
bazicprinmaimultemecanisme.
r


ta


BAZELECHIMICE
ep


Atomul de hidrogen este format dintrun proton i un electron. Dac disociaz (adic
hidrogenulseoxideaz),nsensulcelectronulestendeprtat,valuanatereionulde
dr

hidrogen(H+),carenuconineelectroniinucleulestecompusdintrunsingurproton.
DinaceastcauzH+estedeseoridenumitproton.
n

Apadistilatesteapdincareoriceimpuritateestendeprtatprindistilare.Apans,
orict de pur, nu conine numai molecule de H2O. Chiar i n cazul apei pure, cu
aparatur sofisticat se poate detecta o conductibilitate electric slab. Acesta se
datoreazprezeneiionilordeH+iHO(sauH3O+iHO).

20 Lucrripracticedefiziologie

Unprotonsimplu,H+,nupoateexistansoluiisauncristale,deoarece
esteatrasdealiatomisaumoleculecuelectroni.Exceptnd
temperaturilenalteasociatecustareadeplasm,protoniinupotfi
nlturaidinnoruldeelectroniaiatomilor,rmnndlegatede
acestea.Cutoateacestea,termenuldeprotonsefolosetepentrua
descrieionuldehidrogencusarcinpozitivataatlaaliatomisau
molecule,frcadenumireassugerezecprotonulpoatesexiste
liber.

16

Constanta de disociere (raportul dintre moleculele disociate / nedisociate) a apei este

20
descris de ecuaia (1) i poate fi determinat prin mai multe metode experimentale.
Constantadeionizareaapei(adicprodusulionicalapei)estedescrisdeecuaia(2)i
poateficalculatexact.Raportuldintreconcentraiilecelordoiioniestereprezentatde
ecuaia(3).Deoareceapadistilatconinenumaimoleculedeapcaredisociaznioni

e,
deH+iHO,concentraiilelortrebuiesfieegale(3).

gi
ka
H OH

H 2 O
lo
(1)
io

k w H OH 10 14 mol / l (2)
iz

H 1 H OH
-F

OH
(3)
+ 7
AstfelconcentraiaH napadistilateste10 mol/l.
r
ta


pHulestedefinitcalogaritmul(cubazde10)negativalconcentraieimolareaiionilor
ep

dehidrogen(4).AstfelvaloareapHuluivariazntre014,pHulneutrufiindconsiderat
7(concentraiaH+la25Cestedeaproximativ1,0107mol/l).


dr

pH log H (4)
n


ConceptuldepHafostintrodusdechimistuldanezSrenPederLauritz
SrensenlaLaboratorulCarlsbergn1909.Literapnseamnprobabil
puterea(power).

Soluiile tampon menin echilibrul acidobazic al organismului. pHul acestor soluii se
schimbfoartepuinlaadugareaunuiacidsaubaztare.Soluiiletamponsecompun
Echilibrulacidobazic.HomeostaziapHului. 21

de obicei dintrun acid slab i baza lui conjugat sau o baz slab i acidul conjugat.
Drept urmare, soluiile tampon pot lega n mod reversibil ioni de hidrogen fr
schimbareapHului.

Dacunacidtareesteamestecatcuap,acestadisociazcomplet:

HCl H Cl H pH
Dacobaztareesteamestecatcuap,acestadisociazcomplet:

16
NaOH Na OH OH pH

Astfeladugndunacidsauobaztarentrosoluie,dincauza

20
disocieriilorcomplete,pHulsoluieiseschimbsemnificativ.

Amestecndobaziunacidobinemosare:
HCl NaOH H 2 O NaCl

e,
Dacamestecmunacidcuosarecarerezultdinreaciadintreunacid

gi
slab(adicunulcarenudisociazcomplet)iobaztare,rezultunacid
slab,caredisociazmaipuiniastfelpHulseschimbntromsur
lo
maimic.nexempluldemaijosobinemacidaceticcuoconstantde
disocierefoartemic,neavnddeciefectimportantasuprapHului:
io
CH3COOHCH3COO+H+
CH 3COONa HCl CH 3COOH NaCl

iz

Dacamestecmncontinuareacestacidslab(acidulacetic)cusarea
acesteia(acetatuldesodiu)capacitateadetamponarecrete(adicpH
-F

ulnusemodificsemnificativdacadugmacizisaubazetarila
soluie).Astfelsoluiiletamponsuntcompusedintrunacidslabisarea
acestora(deex.CH3COOH/CH3COONa).
CH 3 COOH NaOH CH 3COONa H 2 O
r
ta

CH 3 COONa HCl CH 3 COOH NaCl


ep


SOLUIILETAMPONDINORGANISMULUMAN

dr

Organismulumanconinemaimultesistemetampon.Uneledintreeleseaflnsngei
spaiulextracelular:
n

sistemul bicarbonatului compus din acid carbonic (H2CO3) i bicarbonat de


sodiu(NaHCO3)
sistemulhemoglobinei
Altesistemetamponseaflnspaiulintracelular:
sistemul fosfailor compus din dihidrofosfat sodic (NaH2PO4) i hidrofostat
disodic(Na2HPO4)
sistemulproteinelor
22 Lucrripracticedefiziologie


Dintreeicelmaiimportantestesistemulbicarbonatului,deoarece:
leagnmodreversibilionidehidrogenprevenindschimbareapHului
poateschimbabioxiduldecarbonnacidcarboniciulteriorionidehidrogen
ibicarbonatiinvers
tamponeazrapid(darcapacitateadetamponareestesczut)
dezechilibrele acidobazice care depesc capacitatea sistemului pot fi
compensatepetermenscurtde:

16
modificarea ventilaiei, acesta altereaz concentraia de bioxid de
carbondinsnge,ceeaceprinreaciachimic(vezimaijos)modificpHul(de

20
exemplu scderea pHului poate fi compensat prin creterea ventilaiei,
eliminndmaimultCO2)
excreiaaciduluisaubazeinexces,rinichiicompenseazmailent,dar
existmaimultemecanismerenaleputernicepentrucontrolulpHului

e,

HCO3 H H 2 CO3 CO2 H 2 O

gi


lo
Proteinele au cea mai mare capacitate de tamponare dintre sistemele tampon ale
io
organismului,daracestaesteunsistemlent.

iz

Mecanismele principale de control ale pHului sunt: diluia (diluarea oricrui acid sau
baznvolumul maredeapconinutdeorganism),tamponarea(folosireasistemelor
-F

tamponcuimplicareasistemuluirespiratorirenal)irestabilireastriinormale.

PHULMEDIULUIINTERNUMAN
r


ta

Probabil cea mai simpl cale de a calcula pHul este folosirea ecuaiei Henderson
Hasselbalchiaplicareabazelorchimicediscutatelasistemulbicarbonatului:
ep

k
H HCO

3

H 2 CO3
dr

log k log
H HCO logH log HCO

3

3

n

H CO 2 3 H CO 2 3


log H log
HCO log k
3

HCO

H 2 CO3 pH pk log 3

H 2 CO3
pH log H and log k pk


(undepkesteconstantadedisociereaH2CO3).
Echilibrulacidobazic.HomeostaziapHului. 23

LawrenceJosephHendersonadescriscuoecuaie,n1908,folosirea
aciduluicarboniccasoluietampon.KarlAlbertHasselbalchmaitrziua
reformulatecuaiaprinlogaritmare,rezultndecuaiaHenderson
Hasselbalch.

Deoarecesistemulbicarbonatuluiestedeschislanivelulplmnilor,concentraiaH2CO3
depinde de eliminarea CO2, de fapt depinde de coeficientul de solubilitate a CO2 (a) i
presiuneaparialaacesteia(pCO2presiuneaparialaunuigazdizolvatntrunlichid

16
este presiunea gazului respectiv, aflat n faz gazoas n echilibru cu lichidul aflat la
acelai temperatur). Ecuaia HendersonHasselbalch poate fi modificat ca s reflecte

20
acestaspect:

HCO pk log HCO


e,
pH pk log 3 3
H 2CO3 a pCO2

gi
mEq
a 0,03 ; pCO2 40 mmHg ; HCO3 24 mEq / l ;
l mmHg
lo
pk 6,1
io
pH 6,1 log 20 6,1 log10 log 2 6,1 1 0,3 7,4
iz


-F

ExistaproximrisemnificativenecuaiaHendersonHasselbalch.Cea
maiimportantesteprezumiacconcentraiaaciduluiiabazei
conjugatelaechilibruvafiacelaicaiceaanterioar.Astfeleste
r

neglijatdisociereaaciduluiihidrolizasrii.Disociereaapeiestelafel
ta

neglijat.Deasemenea,ecuaianuianconsiderarefactoruldediluien
apaaciduluiibazeiconjugate.
ep


PARAMETRIIECHILIBRULUIACIDOBAZIC
dr


pH: msoar aciditatea sau alcalinitatea unei soluii. Valorile normale n
n

sngele arterial sunt ntre 7,367,44. Valorile pHului compatibile cu viaa la


mamiferevariazntre6,8i7,8.
pCO2: presiunea parial a bioxidului de carbon, valoarea ei depinde de
ventilaie. Sistemul nervos central controleaz cantitatea de bioxid de carbon
eliminatprinreglareafrecveneiiamplitudiniirespiraiilor.Cantitateadebioxid
de carbon expirat, i astfel i pHul sngelui, crete dac respiraia devine mai
amplimairapid.Prinadaptareafrecveneiiamplitudiniirespiraiei,creierul
24 Lucrripracticedefiziologie

i plmnii pot s regleze pHul de la minut la minut. Valoarea normal n


sngelearterialeste4044mmHg.
HCO3standard(bicarbonatstandard):concentraiabicarbonatuluilapCO2de
40 mmHg, oxigenare de 100% i t=37C. Valoarea normal n sngele arterial
estede24mEq/l.
CO2 total: n snge arterial valoarea normal este 25 mEq/l (=[HCO3]
+0,03pCO2).
rezerva alcalin: concentraia bazelor din plasm dup neutralizarea acizilor

16
mai tari dect acidul carbonic, valoarea normal n sngele venos este 24
29mmol/l.

20
baze tampon (buffer base, BB): este suma tuturor substanelor tampon din
plasm,valoareanormalestede46mEq/l.

Bazele tampon normale (NBB) reprezint valoarea la pH normal (7,4), pCO2

e,
normal(40mmHg)itemperaturnormal(37C).
Acestparametruincludeiconcentraiadehemoglobindinsnge.

CO2 H 2O H 2 CO3
gi
lo

H 2 CO3 Hb HHb HCO3
io
Corelaia este (formul empiric): NBB = 41,7+0,68[Hb], unde [Hb] este n
iz

mmol/l(valoareanormalahemoglobineieste9,3mmol/l).
bazeexces(BE):sereferlaexcesulsaudeficituldebazedinsnge.Aceast
-F

valoare de obicei este exprimat n mEq/l, valorile pozitive indicnd exces de


baze, iar valorile negative deficit. Valoarea normal este cuprins ntre 2 i
+2mEq/l.
r

Evaluarea bazelor exces este necesar pentru a determina dac un dezechilibru


ta

acidbazic are cauze respiratorii, metabolice sau mixte (respiratorii i


metabolice). Bioxidulde carbonreflectcomponentarespiratorieaechilibrului
ep

acidobazic, iar bazele exces definesc componenta metabolic. Astfel, bazele


exces sunt determinate la o presiune standard a bioxidului de carbon, titrnd
pnlapHstandardizatde7,4.
dr

Acestparametruestefolositpentruacalculanecesaruldebicarbonatdesodiu
pentruaneutralizaspaiulextracelular(ncazulacumulriideacid).
n

n cazul adulilor: NaHCO3=BEmsurat0,3greutatea corporal n kg


(volumulspaiuluiextracelulareste1/3dingreutateacorporal)
n cazul copiilor: NaHCO3=BEmsurat0,4greutatea corporal n kg
(volumulspaiuluiextracelulareste40%dingreutateacorporal)
anion gap: se calculeaz scznd concentraiile clorurii i a bicarbonatului
(anioni)dinsumaconcentraiilorsodiuluiipotasiului(cationi).

Echilibrulacidobazic.HomeostaziapHului. 25

Cationi Concentraie Anioni Concentraie


Na+ 140mmol/l Cl 110mmol/l
K+ 4mmol/l HCO3 24mmol/l
Total 144mmol/l 134mmol/l
Dac n snge exist mai muli anioni nemsurai (comparat cu cationii
nemsurai),valoareaaniongapdinplasmcrete(fadevaloareanormalde

16
10mmol/l).Aniongapulsemodificdacconcentraiileionilorconsideratese
schimb,icretedacseacumuleazacizifici(nevolatili)norganism.

20
DEFINIII

Acidoz aciditate crescut din cauza unui exces de acid sau deficit de baze.

e,
Acidemia nseamn pH sczut (pH<7,36), acidoza se folosete pentru a descrie
procesul care duce la aciditate crescut. Clinicienii folosesc, n mod eronat,

gi
acetitermeninmodinterschimbabil.
lo
Alcaloz concentraie redus a ionilor de hidrogen n plasma sanguin
arterial.
io
Metabolictulburareacidobaziccauzatdedeficitulsauacumulareadeacizi
saubazenspaiulextracelular.
iz

Respiratortulburareaacidobaziccauzatdemodificareaventilaiei.

-F

Deex.acidozametabolicnseamncretereaaciditiisngelui
cauzatdeoabundencrescutdeacizisaupierderedebicarbonat.
Deex.acidozarespiratorienseamnacumularedebioxiddecarbonn
r

sngecauzatdedeteriorareafuncieipulmonaresaurespiraielent.
ta


Tulburare acidobazic simpl cu o singur baz etiologic; tulburare
ep

metabolic sau respiratorie (adic numai o singur cauz dintre cele dou
posibile).
Tulburaremixtmaimultdeocauz.
dr

Compensat tulburarea unui sistem (renal sau respirator) modific pHul, iar
acesta este compensat de cellalt sistem, astfel pHul se corecteaz (revine
n

spre normal). De exemplu hipoventilaia duce la acumularea de bioxid de


carbon, astfel la scderea pHului, acesta va fi compensat prin creterea
bicarbonatului pentru a tampona H+ liberi. Dac compensarea este complet,
pHul este normal, dar att pCO2 ct i concentraia bicarbonatului sunt
modificate.
Compensareparialsimilarcusituaiadiscutatmaisus,darcompensareanu
estedeajunscasrestabileascpHulnormal.
26 Lucrripracticedefiziologie

Tulburarenecompensatnuexistcompensareatulburriiacidobazice.

TULBURRILEACIDOBAZICE

AcidozrespiratoriecauzatdebolicareduclacretereapCO2,carelarnduleicrete
concentraia ionilor de hidrogen (astfel scade pHul). Nu exist o modificare primar a
concentraieibicarbonatului.
Acidoz metabolic cauzat de boli care scad concentraia bicarbonatului, crescnd

16
concentraia ionilor de hidrogen (astfel scade pHul). Nu exist o modificare primar a
presiuniiparialeabioxiduluidecarbon.

20
AlcalozrespiratoriecauzatdebolicareduclascdereapCO2,carelarnduleiscade
concentraiaionilordehidrogen(astfelcretepHul).Nuexistomodificareprimara
concentraieibicarbonatului.

e,
Alcaloz metabolic cauzat de boli care cresc concentraia bicarbonatului, scznd
concentraiaionilordehidrogen(astfelcretepHul).Nuexistomodificareprimara

gi
presiuniiparialeabioxiduluidecarbon.
lo
FolosiinomogramaSiggaardAnderseniexempleleprimitepentrua
determinaparametriiechilibruluiacidobazic.
io

iz
r -F
ta
ep
dr
n


Echilibrulacidobazic.HomeostaziapHului. 27

16
20
e,
gi
lo
io
iz
r -F
ta
ep
dr
n