Sunteți pe pagina 1din 5

ANTET FIRMA

FISA POSTULUI
Anexa la Contractul Individual de Munca nr. /

NUME SALARIAT POPESCU IOANA


Denumirea postului: LUCRATOR COMERCIAL ( Cod COR 522006)

1. Cerintele postului:
Studii superioare sau medii;
Abilitati foarte bune de comunicare;
Cunostinte de operare PC ( Pachetul Microsoft Office);
Limba engleza si limba maghiara prezinta un avantaj;
Experienta in relatii cu clientii;
Au prioritate persoanele cu experienta in domeniul comercial

2. Abilitati, calitati si aptitudini necesare:


Capacitatea de:
Rezolvare eficienta a obiectivelor si a problemelor;
Analiza si sinteza;
Planificare si actionare strategica;
A lucra eficient in echipa;
A lucra eficient independent;
Consiliere si indrumare;
Adaptabilitate;
Asumare a responsabilitatii;
Creativitate si spirit de initiativa;
Abilitati de mediere si negociere;
Implicare in activitate;
Dorinta de a munci;
Capacitatea de a se descurca in conditii de stres;
Rapiditate in miscari.

3. Atributii:
Respecta modul de lucru impus de catre firma;
Dezvoltarea si mentinerea relatiilor directe cu clientii;
Oferirea de consiliere clientilor;
Nu se lanseaza in discutii contradictorii cu clientii intr-un mod care poate afecta imaginea
firmei;

1
ANTET FIRMA

Solutioneaza amiabil problemele aparute cu clientii.


Mentine ordinea si curatenia la locul de munca;
Sa apere interesele firmei;
Participa la vanzarea directa a marfurilor ce fac obiectul comercial a firmei;
Asigurarea procesului de aranjare a marfii pe rafturi etc;
Acorda asistenta din punct de vedere comercial clientilor si potentialilor clienti;
Participa la indeplinirea atributiilor generale privind vanzarea marfurilor.

Angajatorul are dreptul sa evalueze cu o anumita periodicitate ( o data la 12 luni) salariatul.


Obiective si criteriile de evaluare sunt urmatoarele:
Obiective:
1 Realizarea atributilor corespunzatoare functiei
2 Identificarea solutiilor adecvate de rezolvare la activitatile curente
3 Cunoasterea si aplicarea consecventa a reglementarilor specifice activitatii desfasurate
4 Inventivitate in gasirea unor cai de optimizare a activitatii desfasurate
5 Respectarea normelor de disciplina si a normelor etice in indeplinirea atributiilor.
Punctajul se va efectua conform procentelor, pe baza unei notari de la 1 la 5, unde 5 =
100%

Criterii de evaluare:
1. Adaptabilitatea
2. Asumarea responsabilitatilor
3. Capacitatea de a rezolva problemele
4. Capacitatea de implementare
5. Capacitatea de autoperfectionare si valorificare a experientei dobandite
6. Capacitatea de analiza si sinteza
7. Creativitate si spirit de initiativa
8. Capacitatea de planificare si de a actiona strategic
9. Capacitatea de a comunica
10. Capacitatea de a lucra in echipa
11. Competenta in redactare
12. Capacitatea de indrumare
13. Abilitati in utilizarea calculatorului si a echipamentelor informatice
14. Respectul fata de lege si loialitate fata de interesele firmei
15. Capacitatea de consiliere
16. Capacitatea de a lucra independent
17. Conduita in timpul serviciului.
18.Cunostinte teoretice si practice
19.Aplicarea cunostintelor profesionale
20. Eficacitate profesionala
21.Receptivitate fata de solicitarile profesionale
22.Capacitatea de a conduce activitati
23.Responsabilitate
24.Atitudinea fata de calitatea muncii
25.Atitudinea fata de disciplina.

2
ANTET FIRMA

Punctajul se va efectua conform procentelor, pe baza unei notari de la 1 la 5, unde 5 =


100%.

4. Obligatii angajat:

- sa-si insuseasca si sa respecte normele, instructiunile si reglementarile in


domeniul sanatatii si securitatii in munca si PSI, precum si masurile de
aplicare a acestora;
- sa utilizeze correct echipamentele de munca, substantele periculoase si
celelalte mijloace de productie;
- sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a
dispozitivelor de securitate ale echipamentelor de munca si ale cladirilor,
precum si sa utilizeze corect aceste dispozitive, fara acordul scris al
proiectantului si angajatorului;
- sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune
tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau
imbolnavire profesionala sau aparitia oricarui pericol de incendiu;
- sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca in cel mai scurt timp
posibil accidentele de munca suferite de persoana proprie, de alti participanti
la locul de munca;
- sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui
accident sau inceput de incendiu si sa informeze de indata conducatorul
locului de munca;
- sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator
scopului pentru care a fost acordat;
- sa coopereze cu angajatorul si/ sau cu angajatii cu atributii specifice in
domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru
a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca
sunt corespunzatoare sin u prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la
locul sau de munca;
- sa dea relatii din proprie initiative sau la solicitarea organelor de control si de
cercetare in domeniul securitatii muncii si PSI.
- sa foloseasca o tinuta decenta la locul de munca.

5. Clauza de confidentialitate:
Lucratorul comercial se angajeza sa nu discute cu persoane din afara organizatiei sau
cu persoane din cadrul organizatiei care nu sunt implicate in executarea sarcinilor de
serviciu informatiile confidentiale referitoare la situatia organizatiei in a caror posesie
intra;
Sunt confidentiale urmatoarele informatii: situatia financiara a organizatiei,
dezbaterile din cadrul sedintelor conducerii firmei, structura si continutul bancii de
date, rezultatele activitatii firmei contracte, etc.;
Lucratorul comercial se obliga sa respecte confidentialitatea informatiilor mai sus
mentionate pe toata durata contractului individual de munca incheiat intre persoana sa
si organizatie si pe o perioada nelimitata de la incheierea acestui contract. In cazul

3
ANTET FIRMA

incalcarii acestei obligatii, salariatul se obliga sa plateasca daune interese conform


prejudiciului adus angajatorului.

6. Relatii la locul de munca:


De subordonare Administratorului firmei;
De colaborare: cu toti ceilalti angajati ai firmei.

7. Program de lucru:
40 ore/saptamana, efectuate in 2 schimburi. Numarul de ore repartizate sunt conform
urmatorului program:
Saptamana 1: Luni 11:00 21:00
Marti - 16:00 21:00
Miercuri 16:00 21:00
Joi 16:00- 21:00
Vineri 16:00 -21:00
Sambata 10:00 20:00
Duminica - liber
Saptamana 2: Luni liber
Marti 10:00 20:00
Miercuri - 10:00 20:00
Joi - 10:00 20:00
Vineri - 10:00 20:00
Sambata liber
Duminica liber
*De mentionat : saptamanile alterneaza una dupa cealalta.

8. Conditii de munca:
Obisnuite;
Munca in spatiu comercial.

9. Unelte, instrumente, echipament de lucru:


Instrumente specifice muncii: mobilier

10. Posibilitati de promovare:


Transferul pe un post ierarhic superior este conditionat de nevoile firmei si de achizitia
unor abilitati si deprinderi din alte sfere de activitate;
Transferul in cadrul unei alte filiale este conditionat de nevoile firmei.

11. Cerinte pentru exercitare:


Cerinte medicale:
- rezistenta la oboseala si solicitari efective si intelectuale;
- acuitate auditiva normala;
- vorbire normala.

Cerinte psihologice:
- inteligenta peste nivelul mediu (capacitate de analiza si sinteza, memorie dezvolatata,

4
ANTET FIRMA

judecata rapida, capacitate de deductie logica);


- usurinta in exprimarea ideilor, deprinderea de a vorbi in public;
- asumarea responsabilitatilor;
- rezistenta la sarcini repetitive;
- capacitate de relationare interumana;
- adaptare la sarcini de lucru schimbatoare;
- echilibru emotional.
- atentie sporita la introducerea de calcule, formule, cifre, etc.

Activitati fizice:
- lucrul in picioare pentru perioade indelungate;
- vorbire;
- ascultare;
- diferentiere a culorilor;
- folosire a mainilor;
- folosire a degetelor;
- comutare si concentrare a privirii.

Educatie si pregatire profesionala:


- studii superioare;
- cunostinte de operare pe calculator;
- cunoasterea a cel putin o limba straina (engleza) la nivel conversational.

Deprinderi transferabile:
- acordare si transmitere de informatii;
- asigurare de consultanta in domeniul comercializarii produselor de incaltaminte;
- culegere, clasificare si interpretare a informatiilor;
- deprinderi de cercetare si investigare;
- planificare si organizare a operatiilor si activitatilor;

SC . SRL
Nume & prenume nume & prenume
salariat functia
Semnatura semnatura
00.00.2000 00.00.2000