Sunteți pe pagina 1din 2

REFERAT DE APROBARE

n temeiul art.67 din Legea nr.500/2002 privind finan ele publice, cu modificrile i
completrile ulterioare, Guvernul a aprobat, prin Hotrrea nr.811/2016, nfiin area pe lng
Oficiul Naional al Registrului Comerului (ONRC) a unor activit i finan ate integral din
venituri proprii, care s vin n sprijinul mediului de afaceri i a utilizatorilor bazei de date a
Registrului Comerului i a Buletinului Procedurilor de Insolven. Activit ile nfiin ate sunt
urmtoarele:
editarea i consultarea n sistem electronic de culegeri de practic i reviste n
domeniul registrului comerului i buletinului procedurilor de insolven;
organizarea de seminarii i conferine n domeniul registrului comerului i al
buletinului procedurilor de insolven; efectuarea de studii, proiecte i altele
asemenea;
realizarea de lucrri statistice, sintetice sau analitice, pe dou sau mai multe
criterii, n domeniul registrului comerului i buletinului procedurilor de insolven;
realizarea de analize/rapoarte specializate, analize generale, sectoriale sau de
conjunctur, n domeniul registrului comerului i buletinului procedurilor de
insolven, pentru mediului de afaceri, ceteni, alte persoane interesate.

Potrivit art.3 din Hotrrea Guvernului nr.811/2016, modul de organizare i desfurare a


activitilor finanate integral din venituri proprii i tariful perceput pentru prestarea
acestora, fundamentat pe tip de activitate, se stabilesc prin ordin al ministrului justi iei ().

n aplicarea dispoziiilor legale sus-citate, a fost elaborat prezentul proiect de Ordin al


Ministrului Justiiei privind aprobarea modului de organizare i desfurare a activitilor
finanate integral din venituri proprii, nfiin ate pe lng Oficiul Na ional al Registrului
Comerului, i a tarifului pentru aceste activiti, proiect care include dou anexe.
n prima anex este prevzut modul de organizare i desf urare a activit ilor finan ate
integral din venituri proprii prestate de ONRC, astfel:
1. pentru prima activitate (de editare i consultare de culegeri de practic i reviste n
domeniul registrului comerului i buletinului procedurilor de insolven) se prevede c
furnizarea culegerilor i revistelor se face per culegere/revist, pe baz de abonament
lunar, trimestrial, anual, prin servicii online dedicate, dup caz.
2. pentru a doua activitate (de organizare seminarii i conferine n domeniul registrului
comerului i al buletinului procedurilor de insolven, efectuarea de studii, proiecte i
altele asemenea), se prevede c aceasta se desf oar inclusiv n sistem on-line, urmnd
ca formatul-tip al cererii de participare la seminarii i conferine, respectiv de efectuare
de studii, proiecte s fie stabilit prin decizie a directorului general al ONRC.
3. pentru a treia activitate (de realizare lucrri statistice, sintetice sau analitice, pe dou
sau mai multe criterii, n domeniul registrului comerului i buletinului procedurilor de
insolven) se prevede c aceasta se realizeaz att la nivel central, ct i teritorial, iar
procedura operaional de realizare a acestora urmeaz a fi stabilit prin decizie de
directorului general al ONRC.
4. pentru cea de-a patra activitate nfiinat (de realizare de analize/rapoarte specializate,
analize generale, sectoriale sau de conjunctur, n domeniul registrului comerului i
buletinului procedurilor de insolven) se prevede, de asemenea, c va fi desf urat la
nivel naional i teritorial, iar condiiile concrete de opera ionalizare vor fi stabilite prin
decizie a directorului general.
Anexa nr.2 la proiectul de ordin al ministrului justiiei cuprinde tariful, pe nivele de tarifare,
ce urmeaz a fi perceput de Oficiul Naional al Registrului Comer ului pentru prestarea
activitilor finanate integral din venituri proprii. Tariful include TVA.

Pentru a veni n sprijinul mediului de afaceri sunt oferite i reduceri n urmtoarele condi ii:
pentru lucrrile statistice sintetice cu peste 10 tipuri de selecie, nivelul de tarifare se
reduce cu 20%;
pentru lucrrile statistice analitice, nivelul de tarifare se reduce astfel: ntre 101 i
10.000 de firme/debitori - cu 40%; peste 10.000 de firme/debitori cu 60%.
Tarifele au fost stabilite la nivelul costurilor administrative. Repartizarea cheltuielilor s-a
realizat pe capitol.

Tudorel TOADER

Ministrul Justiiei

Laura TIHAN