Sunteți pe pagina 1din 2

TEST GRILA - EDUCATIE FIZICA SI SPORT

1. Din ce sistem face parte educatia fizica si sportul?


a. sistemul educativ al educatiei
b. sistemul general al educatiei
c. sistemul national de educatie fizica si sport

2. Cum se mai numeste exercitiul fizic?


a. un act motric
b. un mijloc de baza al metodei modelarii
c. un mod de comportare civilizata

3. Ce este in principal notiunea sau conceptul de educatie fizica?


a. activitate corporala
b. sport
c. proces instructiv-educativ

4. Rezistenta fizica ca ce este considerata?


a. un obiectiv special (operational)
b. o finalitate (obiectiv general)
c. un obiectiv mediu (intermediar)

5. Dezvoltarea fizica este rezultatul:


a. participarii constiente si active la activitatea de educatie fizica si sport
b. practicarii exercitiilor fizice
c. instruirii cognitive prin lectiile de educatie fizica

6. Activitatea motrica este definita ca fiind:


a. un gest motric
b. ansamblu de actiuni motrice
c. mai multe deprinderi motrice de baza

7. Conditia fizica se defineste ca fiind:


a. nivel al posibilitatilor motrice atins in procesul practicarii exercitiilor fizice
b. nivel ridicat al pregatirii fizice necesare valorificarii indicilor tehnici si tactici ai sportivului in
concurs
c. reactie voluntara a individului la situatiile concrete in care se afla

8. Capacitatea motrica mai este definita ca reprezentand:


a. capacitatea fizica
b. gestul motric

1
c. deprinderile motrice specifice

9. Mijloacele de baza, specifice domeniului educatiei fizice si sportului cuprind:


a. exercitiul fizic
b. calitatile motrice
c. gimnastica si jocurile sportive

10. Exercitiul fizic este considerat:


a. raspunsul spontan la stimuli externi si interni sub forma unei miscari
b. actul motric repetat sistematic si constient
c. toate formele de activitate fizica executate

11. Gimnastica ca forma de practicare a exercitiilor fizice are intre ramurile sale:
a. gimnastica scolara
b. gimnastica folosita pentru dezvoltarea calitatilor motrice
c. gimnastica artistic

12. Care a fost primul organizator al educatiei fizice scolare in Romania?


a. Gheorghe Moceanu
b. Constantin Kiritescu
c. Spiru Haret

13. Cum mai este denumita calitatea motrica de baza mobilitatea?


a. suplete
b. exercitii de tip intindere
c. capacitatea de coordonare neuro-musculara

14. Care este forma de baza a planificarii educatiei fizice in scoala?


a. planul operativ de antrenament
b. microciclul
c. proiectul de lectie

15. Printre metodele verbale folosite de profesorul de educatie fizica se numara:


a. expunerea
b. demonstratia
c. exersarea

S-ar putea să vă placă și