Sunteți pe pagina 1din 168

ORGANISMUL INTERMEDIAR

REGIONAL PENTRU POS DRU


REGIUNEA BUCURETI ILFOV

Proiect coinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investete n Oameni!

FEMEIA
CONTEAZ!

Mobbing-ul
sau hruirea psihologic
la locul de munc
Organizarea i funcionarea primului
Centru Anti-Mobbing din Romnia

GHID DE BUNE PRACTICI

ANDRONACHE, Flori-Ana Psih., Coordonator Centru


BITERE, Anna-Maria Asistent social Centru
BENALI, Ana-Maria Psih., Consiliere n carier
MIHALI-VIORESCU, Marilena Psih., Consiliere psihologic
ONOFREI Mihaela Avocat
TOMA Raluca Psih., FormatorASOCIAIACOLFASA

PROIECTULFEMEIACONTEAZA!
CENTRULPENTRUPREVENIREAICOMBATEREAMOBBINGULUIIA
DISCRIMINRIIFEMEILORPEPIAAMUNCIIMOBBINGULSAUHRUIREAPSIHOLOGIC
LALOCULDEMUNC.

ORGANIZAREAIFUNCIONAREAPRIMULUICENTRUANTIMOBBINGDIN
ROMNIA

GHIDDEBUNEPRACTICICUPRINS

PARTEAI:MOBBINGUL:PREZENTAREGENERALAFENOMENULUI
1. Ceestemobbingul?Definireamobbingului
1.1.Provenienatermenului
1.2.Caracteristicidefinitoriialemobbingului
2. Cenuestemobbingul?Mobbingullaconfluenacualtefenomene
3. Deceaparemobbingul?Cauzelemobbingului
4. Cumneputemapra?Prevenieicombatereefectenmobbing

PARTEA A IIA: CENTRELE ANTIMOBBING LA NIVEL INTERNAIONAL.INSTRUMENT DE COMBATERE I
PREVENIEAMOBBINGULUI:ORGANIZAREIFUNCIONARE

1. Instituiilepublice
2. Centreledecercetareinterdisciplinare
3. Organizaiilenonprofit
4. Firmeceoferserviciicontracost

PARTEAAIIIA:CENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI.INSTRUMENTDECOMBATEREIPREVENIEA
MOBBINGULUI:ORGANIZAREIFUNCIONARE

1. Descriereacentruluiantimobbing
1.1. Contextulncareafostnfiinat
1.2. Locaiacentrului/Datedecontact
1.3. ScopuliobiectiveleCentrului
1.4. Organizareaserviciiloriactivitilor
1.5. Resurseleumaneimplicatenfurnizareaserviciiloridesfurarea
activitilor

1.6. Resursele materiale necesare in furnizarea serviciilor i


desfurareaactivitilor
1.7. Resursele financiare necesare furnizrii serviciilor i desfurrii
activitilor
2. Rezultateleobinutenprimulandefuncionareiindicatoriiatini
2.1. Indicatoripropui
2.1. Statistici:sesizariCAM,urmarireabeneficiarilor
2.2. Rezultate: satisfactia beneficiarilor: arhiva CAM: testimoniale,
scrisori de feedback, chestionar de autoevaluare (satisfactia si asteptarile
beneficiarilor),prezentainmedia;impactulcentruluiasuprasocietatiicum
afostintampinataideeainfiintariicentrului;
2.3. Parteneriate:existentesiviitoare(interdisciplinaritate)

PARTEAAIVA:INTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI.
1. Serviciuldeinformareipreluaresolicitri
1.1. Metodologiaserviciuluide informareipreluaresolicitri:etapei
paideintervenie
1.2. Interveniapropriuzisncazulasistentuluisocial
1.3. Metode,tehniciiinstrumentefolositedectreasistentulsocial
2. Serviciuldeinformareiconsilierejuridic
2.1. Prezentareaserviciuluideinformareiconsilierejuridic
2.2. Serviciuldeinformareiconsilierejuridicetape
2.3. Demersurilelegalepecarepersoanahruiti/saudiscriminatle
poateface
2.4. Prezentarea situaiei de fapt, de ctre persoana care solicit
consiliere
2.5. Informare cu privire la drepturile pe care le au n raporturile de
munc; obligaiile angajatorului, dispoziiile legale care garanteaz
respectareaacestora2.6. Demesurile legale pe care le pot face persoana hruita i/sau
discriminatpentruaseproteja/apra
2.7. Ce poate obine persoan hruita psihologic/discriminat la locul
demunc
2.8. Importanaidispoziiilegalereferitoarelaprobe
2.9. Consilierenmodulderedactareiformulareacererilor,sesizrilor
iinscrisurilor
2.10. Dificultintmpinate
3.Serviciuldeevaluareiconsilierepsihologic(individualidegrup)
3.1. Metodologia serviciului de consiliere in cariera: etape i pai de
interventie
3.2.Precizariconceptuale
3.3.Procedurifinale(dencheiereaterapiei)
3.4.Simptomeleresimite/Acuzele
3.5.AspectepsihologicealeefectelormobbinguluiExempledincazuistica
centrului
3.6.Aspectefizicealeefectelormobbingului
3.7.Grupuldesuport
4.Serviciuldeevaluare,consilierencarieriorientareprofesional
4.1. Metodologia serviciului de consiliere n carier: etape i pai de
intervenie
4.2. Efectelemobbinguluinplanprofesional
4.3. Exempledincazuisticagestionate:dificultintmpinateiexemple
desuccesnabordarePARTEAIMOBBINGUL,PREZENTAREGENERALAFENOMENULUI


PARTEAI

MOBBINGUL
PREZENTAREGENERALAFENOMENULUI

PARTEAIMOBBINGUL,PREZENTAREGENERALAFENOMENULUI

1. C EESTEMOBBING UL ?
D EFINIREAMOBBING ULUI

1.1. Provenienatermenului
KonradLorenz,etolog,laureatalpremiuluiNobel,afostprimulcareaintrodus
termenulmobbing,pentruadescriecomportamentulanimalelor,numindastfelatacul
saucomportamentulamenintoralunuigrupdeanimalemaimiciasupraunuianimal
maimare.

Heinemann (1972) a preluat termenul de mobbing pentru a descrie un


comportamentdistructiv,ndreptatdectreungrupdecopiictreunulsingur.

Aplicarea acestui termen in contextul psihologiei muncii i organizaionale se


datoreazluiLeymann,psihiatrugermancareaconturatceamaicunoscutdefiniiea
mobbingului: teroarea psihologic, sau mobbingul la locul de munc presupune o
comunicareostililipsitdeetic,iniiatdeunul/maimuliindiviziidirecionat
ntro manier sistematic ctre un individ, care datorit mobbingului, se afl ntro
situaie de neajutorare. Din punct de vedere operaional, putem vorbi de mobbing
atuncicandsuntimplicatecomportamentedehruirecelpuinsptmnal,timpde6
luni(Leymann,1996).

PentruLeymann,termenuldemobbingaredouaccepiuni:

1)atenuat:vizeazpersecuialaloculdemunc(acestaesteisubtitlulpecarel
poarttraducereafrancezalucrriiluiLeymann,Mobbing.Laperscutionautravail),

2) dur, ca o psihoteroare la locul de munc: prin mobbing, noi nelegem o


situaie comunicativ care amenin si produc individului grave daune fizice i
psihice. Mobbingul este un proces de distrucie; el este constituit din aciuni ostile
care, luate izolat, pot prea anodine, dar prin repetiie constant au efecte
primejdioase(Leymann,1996).

Cecetrile acestui fenomen au nceput n Scandinavia, Marea Britanie, Olanda,


Germania, interesul fiind rspndit mai nou i n restul Europei, Africa de Sud,
Australia,USA.

6

PARTEAIMOBBINGUL,PREZENTAREGENERALAFENOMENULUI

Psihiatrul german Harald Ege compar mobbingul cu un rzboi la locul de
munc, unde, prin violen psihologic, fizic i/sau moral, una/mai multe victime
suntforatessesupunvoineiunuia/maimultoragresori.

MarieFrance Hirigoyen (1998), psihiatr francez, subliniaz caracterul


devastatoralfenomenuluimobbing:princuvinteaparentanodine,prinaluzii,sugestii
sautceri,esteefectivposibilsdestabilizezipecinevasauchiarsldistrugi,frca
anturajulsintervin.

Sackett si Devore (2001) au definit mobbingul ca o parte a unor


comportamente deviante i contraproductive la locul de munc, ce se refer la acte
intenionale ilegitime adresate unui membru al organizaiei. Aceste comportamente
devianteaufostclasificatenfunciedeseveritatealor(minoresausevere)infuncie
deint(direcionatectreorganizaiesauctrerelaiileinterpersonale).

Shallcross(2003)aconceptualizatmobbingulcauncomportamentpasivagresiv
alunuigrup,cefoloseteostrategiedeliberatpentruasabotaunaltangajat,iarHugo
Meynell (2008)a numit mobbingul mini holocaust, datorit efectelor devastante i
prelungiteasupravictimei.

1.2. Caracteristicidefinitoriialemobbingului
Dinpunctdevederepsihologic
HaraldEge,doctornpsihologiamuncii,afostprimulcare aintrodusconceptul
demobbingnItalia.Elapublicatprimacartepeaceasttemn1996,iapusbazele
organizaiei nonprofit PRIMA, menit s ofere suport victimelor mobbingului. El a
reuit s abordeze mobbingul n funcie de implicaiile culturale, realiznd studii
comparativeprivindmanifestareaacestuifenomennSuedia,GermaniaiItalia.

ConformluiHaraldEge,mobbingulesteunfenomensocial,odramagresivce
cuprindedoupri:agresorul(saumobberul)ivictima.

n multe cazuri, este vorba despre un numr variabil de persoane


implicate.:putem vorbi de un grup, format din iniiator (cel care deine strategia) i
aliai,ndreptaimpotrivauneialtepersoane(MarinaPares,2009).

7

PARTEAIMOBBINGUL,PREZENTAREGENERALAFENOMENULUI

Mobbingul presupune o strategie elaborat contient de persoana care iniiaz


hruirea. Anumii autori consider c n spatele mobbingului se afl dorina de a
realiza o fraud sau o ilegalitate (Marina Pares, 2009). Persoana care se implic n
hruirea unui subordonat sau coleg dorete de fapt s dobndeasc o situaie
privilegiat, n ciuda regulamentului i consider c victima este o piedic n calea
acestuiobiectiv.

Mobbingul nu este o situaie stabil, este vorba despre un proces n continu


evoluie.

CaracterulprocesualalmobbinguluiafostsurprinsdeLeymann,careaelaborat
4fazeevolutivealefenomenului:

divergene de opinie, conflicte, lupta pentru putere (sunt fireti n orice


organizaie, o parte dintre acestea se rezolv de la sine, o alt parte poate
degeneranmobbing),

trecerea la mobbing (instalarea efectelor mobbingului: echilibrul psihic al


victimeiesteafectat,ncredereansineestedestructurat,aparsimptomele
stresului),

necesitateaintervenieiconduceriiorganizaiei(ncazcontrar,seamplific
nclcareadrepturilorvictimei),

stigmatizare,izolaresocial,nlturareavictimeidelaloculdemunc.

Harald Ege a elaborate un model adaptat situaiei din Italia, ce cuprinde 6faze
alemobbingului.

Prefaza acestui proces a fost numit Condiia Zero, fiind vorba mai
degrab de o faz premergtoare inierii procesului de mobbing. Este faza
conflictului psihologic normal, existent n orice companie. Acest conflict
psihologic este un teren fertil pentru dezvoltarea mobbingului. n aceast
faz,estevorbadespreunconflictgeneralizat(toimpotrivatuturor),nu
estefixatoint.Nuaparedorinadeadistruge,doarceadeafisuperiorn
faa altora. Nu este un conflict latent, acesta se manifest temporar prin
diferenedeopinie,argument,acuzaiiminore.

8

PARTEAIMOBBINGUL,PREZENTAREGENERALAFENOMENULUI

Prima faz numit Conflictul intit const n alegerea unei victime,
conflictulfiinddirecionatctreaceasta.Situaiaconflictualestecanalizat
ntroanumitdirecie.Obiectivulnumaiesteaceladeafimaipresusdect
ceilali,cidistrugereaunuiadversar.Maimultdectatt,conflictulnusemai
limiteazlaproblemelegatedeserviciu,nglobeaziproblemepersonale.

A doua faz, nceputul Mobbingului, se manifest prin atacurile


mobberului, care pot provoca neplceri i disconfort victimei. Aceasta din
urmresimteoschimbarenraporturileinterpersonalecucolegii,ceeaceo
facesipunntrebridespresine.

A treia faz, Apariia primelor simptome psihosomatice, cnd apar


primelesimptomealedeteriorriistriidesntateavictimei:sentimentul
deinsecuritate,problemedigestive,insomnie,cepotduraolungperioad
detimp.

A patra faz, Erori i abuzuri din partea administraiei, se manifest


atunci cnd compania ncepe s devin suspicioas n legtur cu
absenteismul victimei, oferind avertismente de disciplinare acesteia. Astfel,
situaia este nrutit, prin faptul c se acioneaz la nivelul victimei
(vzutcavinovat)inulanivelulntregiicompanii.

A cincea faz, Agravarea simptomelor psihosomatice ale victimei,


const n manifestarea unei reale stri de disperare n cazul victimei. Apar
diferite forme de depresie, asupra crora se poate aciona prin
medicamentaie sau terapie, dar care au doar un rol paliativ, de vreme ce
situaia la locul de munc rmne neschimbat. Organizaia nu
contientizeaz existena mobbingului i astfel poate recurge la msuri
periculoasepentruvictim.Astfel,persoanasimteceaestedevinpentru
aceastsituaie,ceeaceamplificdepresiaisenzaiactrietentrolume
nedreapt.

A asea faz, Excluderea victimei de la locul de munc, se manifest


prindemisiavictimei,concediere,pesionarepecazdeboal,maniiobsesive,
suicid,omucidere,rzbunarepemobber.

Conceptul dublumobbing (Ege, 2000) se refer la faptul c toate aceste


consecinedevastatoaresepropaginfamiliavictimei,caredeireprezintoresurs

9

PARTEAIMOBBINGUL,PREZENTAREGENERALAFENOMENULUI

la nceput, poate fi supus epuizrii; astfel, cu timpul, n mod incontient, familia i


poateretragesuportul;victimavafiastfelsupusostilitilordelaloculdemunci
dinmediulfamilial.

Existdiferitetipuridemobbing(Ege,1997):

vertical,cudousubcompenente:

topdownmobbing (mobberul este un superior care profit de poziia sa


privilegiat pentru a agresa angajaii; se pare c structura ierarhic a
organizaiei are un efect semnificativ asupra emergenei fenomenului de
mobbing(Davenportial.,2002);conformluiHaraldEge,prevalenaacestui
tipestede88%;rolulefuluisepoatemanifestanmaimultemoduri:eful
poate fi cel care iniiaz mobbingul, implicand i ali angajai ai firmei pe
post de agresori, care nu au curajul s protesteze; eful poate tolera sau
stimula aciunile de tip mobbing ale angajailor: de cele mai multe ori,
mobberiiprimescacordul,ncurajareaefuluindemersurilelor,

bottomup mobbing (atunci cnd autoritatea efului/managerului nu este


recunoscut de ctre angajai, acetia din urm devenind agresori; este un
tipdemobbingmairarntalnit),

orizontalsemanifestatuncicndmobberulivictimaseaflpepoziiisimilare
la locul de munc; apare ntre colegi i poate avea consecine mai grave la nivel
emoionaldectcelvertical;

Dinpunctdevederealnumruluiagresorilorimplicainmobbingulorizontal,se
parec:

ceimaimuliacioneazngrupuride24persoane(45,5%),

saupeste4persoane(26,2%)

se pare c n cazul mobberilor care formeaz un grup mai mic, de 24


persoane,colegiidemunccedevinagresorisesimtderanjaintrunanume
mod de victim, sau unul dintre ei sa simit ameninat de victim i
primetesolidaritateaaltorcolegicareseangajeazsdevincoagresori;

10

PARTEAIMOBBINGUL,PREZENTAREGENERALAFENOMENULUI

n cazul grupurilor mai mari de mobberi (peste 4), este vorba despre o
aversiune fa de anumite caracteristici speciale, ieite din comun ale
victimei(oideespecial,calificare,caracter,origine);

situaia n care un agresor acioneaz pe cont propriu este mai puin


frecvent(19,9%),

cea mai rar situaie este aceea n care ntregul grup de colegi de munc
coalizeaz mpotriva victimei, care este vazut ca un ap ispitor pentru
toateproblemeledepartamentului(8,3%).

Leymann (1996) a definit 5 tipuri aciuni de tip mobbing, in funcie de


efectele/impactulasupraindividuluiint.Astfel,untipdemobbingpoateafecta:

posibilitatea de a comunica adecvat (este afectat comunicarea cu


managerul,aparatacuriverbale,ameninrilegatedeconcediere),

posibilitatea de a menine contacte sociale (izolare social, mpiedicarea


comunicriicucolegiisaucumanagementul),

posibilitatea de ai menine reputaia (brfe, ridiculizarea aspectului fizic


sauaatributelorpersonale),

situaiaocupaional (persoana primete sarcini fr sens, sau nu primete


delocsarcini),

sntatea fizic (atac fizic, ameninarea cu atacul fizic, hruire sexual,


delegareaunorsarcinidelucrupericuloase).

Agresorii

Putemdistingetreitipurideagresori:

1)efi(manageri,supervizori,patroni),

2)colegi,

3)clieni.

Studiiledemonstreazcpuinepersoanesuntvictimealesubordonailor,ceimai
mulifiindagresaipsihologicdecolegisausupervizori(EinarseniSkogstad,1996).

11

PARTEAIMOBBINGUL,PREZENTAREGENERALAFENOMENULUI

Separecafemeilesuntpredispusesfieintacolegilor,ntimpcebrbaiitinds
fie vizai de supervizori. Ca raportare la gen, brbaii sunt hruii psihologic de ali
barbai,ntimpcefemeilesuntintaambelorsexe(TapinariSayli,2008).

Sheehan(1999)promoveazideeacmanageriirecurglamobbingtocmaipentru
c sunt vulnerabili ntro anumit situaie i nu tiu cum s acioneze (perspectiva
conform creia agresorul este el nsui o victim). Conform lui Tim Field, agresorul
pretinde adesea c este o victim. Agresorul se autovictimizeaz pentru a cuta o
scuzsiainiiahruireactreadevratavictim(MarinaPares,2009).

Victimele

Separecaintelecelemaiimportantesuntoameniicareauprincipiifoarteclare,
fiind ncreztori n valorile organizaionale. Victimele sunt adesea profesioniti
exemplarisaupersoanecaresedifereniazpuindenormagrupului(ofemeientrun
grupdebrbai,unlucrtornvrstntruncolectivtnretc.).

Martoriisuntpersoanecaresuntprezentelaaciunilederulatedeagresori;
eipotfinglobaiindirectncategoriaagresorilor(Meares;Oetzel;Derkacs&Ginossar,
2004)

n cazul victimei consecinele sunt: tulburri somatice (anorexie, bulimie,


insomnie),tulburridedispoziie(melancolie,tristee,apatie),tulburriderelaionare
i comportament : auto si heteroagresivitate, izolare (Zlate, 2007), fobie social
(Einarsen, 1999) sau PTSD (sindromul de stres postraumatic post traumatic stress
disorder).

n consecin satisfacia n munc scade, aspect care antreneaz i scderea


randamentului i a performanelor (Zlate, 2007), ceea ce poate fi folosit de agresori
mpotriva victimei, ca dovad a incompetenei. Studiile demonstreaz c efectele
mobbingului au un impact semnificativ i asupra relaiilor personale ale victimei,
afectndnspecialmembriifamilieipersoaneiimplicate(Davenport,etal.,1999).

12

PARTEAIMOBBINGUL,PREZENTAREGENERALAFENOMENULUI

Dinpunctdevederesocial
Contextul economic actual bazat pe globalizare influeneaz modul n care
funcioneazorganizaiile,centrndinteresulacestorapeelementecompetitive.

Lorenz(2005)punendiscuieoproblemextremdedelicatasocietiinoastre,
afirmnd c selecia intraspecific a cultivat n omul preistoric un instinct de
agresivitatepentrucarenugsetensocietileactualesuficientesupape.

Horney (1998) n Personalitatea nevrotic a epocii noastre acord factorilor


socialiimportanaprincipalnstructuranevrozelor,deoarecesocietateaesteunteren
fertilpentrudezvoltareaunorpersonalitipatologice.

ntrun studiu al Institutului de cercetare Saratoga (2003, citat de Branham,


2005),lacareauparticipataproape20.000deangajaidin18ramuridinindustrie,a
reieitc89%dintremanageriiinvestigaicredcangajaiicareprsescorganizaiile
lor, pleac la alte firme din motive financiare, iar 88% dintre angajaii investigai
afirmcsuntaltemotivedectcelefinanciarepentrucareprsescorganizaiile.

Dinpunctdevederejuridic
Legislaiacuprindemaimultetipurideintervenie(Sheehan,2004):

a)legispecifice(Suediaareoastfeldelegislaiencepnddin1993;Canada,SUA,
Washington,Floridabeneficiazdelegispecificemobbingului),

b) altelegislaiiindustriale ceincludreferinedespreacesteprobleme (regsite n


Austria,Belgia,Brazilia,Finlanda,Frana,Norvegia,Uruguay),

c)altelegiindustrialeadresateangajatorilor(ndatoririgenerale),

d)legicivilesaupenale;

ns aceste tipuri de intervenii legislative au i limite precum: interveniile de


acest gen pot ncuraja schimbrile comportamentale, dar nu i pe cele atitudinale;
sugereaz o abordare punitiv care poate amplifica ostilitatea la locul de munc,
rezolvnd conflictele doar superficial( Sheehan, 2004); deturneaz responsabilitatea

13

PARTEAIMOBBINGUL,PREZENTAREGENERALAFENOMENULUI

rezolvriiproblemeidelaceicaresuntnmsursintervinncunotiindecauz
(organizaia) ctre autoriti care pot aborda problema doar din punct de vedere al
politicilor legislative; organizaia ca ntreg trebuie s contientizeze problema
mobbinguluiisseimplicemaidegrabnaciunieducativeipreventive,dectn
celereactive(Westhues,2004).

Articolul 6 al Directivei 89/391 i oblig pe angajatori s adapteze munca n


conformitate cu individualitatea angajatului, n special n ceea ce privete designul
loculuidemunc,alegereaechipamentuluiimetodelordelucru,cuscopuldeaiuura
munca, asigurnd o rat de munc adecvat, n vederea reducerii efectelor nocive
asupra sntii, s se asigure c planificarea i introducerea noilor tehnologii are
locnurmaconsultriicuangajaiii/saureprezentaniilor.

Obiectivul este s ofere angajailor i angajatoriloro posibilitate de a identifica,


prevenisaurezolvaproblemeleasociatecustresullaloculdemunc.

StateleMembreaufostobligate simplementezeaceastDirectivnOctombrie
2004,prindezvoltareadelegislaiesaumsurinonlegislative.

La nivelul Uniunii Europene mai trebuie amintit c exist nc dou Directive,


Directiva 2000/43/EC privind implementarea egalitii de anse a persoanelor
indiferent de originea etnic ori rasial i Directiva 2000/78/EC ce stabilete liniile
directoareprivindegalitateadetratamentnangajareiprofesie.

Acordul privind hruirea i violena la locul de munc a fost semnat n aprilie


2007.Scopulacestuidocumenteste:

a)ssporeascniveluldenelegereicontientizaredespreviolenaihruirea
laloculdemunc,

b) s ofere angajatorilor, angajailor i reprezentanilor lor la toate nivelurile o


strategie orientat spre aciune, pentru a identifica, preveni i rezolva problemele
legate de hruire i violen la locul de munc. (Milczarek, , Schneider, Gonzalez,
2009)

Pactul European pentru Sntate Mental i Bunstare, stabilit n iunie 2008 de


Comisia European invit partenerii si principali s acioneze n scopul asigurrii
sntiimentalelaloculdemunc,prinmbuntireaorganizriimuncii,aculturii

14

PARTEAIMOBBINGUL,PREZENTAREGENERALAFENOMENULUI

organizaionale, a metodelor de leadership, implementarea programelor de sntate
mental i bunstare, prin recrutarea i susinerea persoanelor diagnosticate cu boli
mentale.(Milczarek,Schneider,Gonzalez,2009)

AltedocumentealeUElegatedestresullaloculdemunc:

Directiva 87/391 conform creia angajatorii sunt obligai s realizeze


analizacondiiilordemuncpentruaevaluacondiiiledesntateisiguranpe
care le ofer angajailor, n special cele privitoare la posibilele riscuri legate de
pierdereacalitilorvizuale,problemefizicesauproblemelegatedestres.

Directiva93/104privindOrganizareaTimpuluideMunc,Articolul13.

Standardele internaionale ISO 10075, Partea I (EN ISO 100751:2000,


Principii ergonomice legate de suprasolicitarea mental Termeni generali i
definire) i Partea a IIa (EN ISO 100752:2000 Principii ergonomice legate de
suprasolicitareamentalPrincipiidedesign).

Dinpunctdevedereeconomic
Studiile sugereaz c ntre 50% i 60% din absenteism se datoreaz
stresuluiocupaional.n2002,ComisiaEuropeanaraportatcosturileanualedatorate
stresuluilaloculdemunc:estevorbade20,000milioanedeeuro/an.

n Frana, costurile legate de problemele generate de stres la locul de munc


reprezint10%20%dincheltuieliledepartamentuluideProtecieaMuncii.

nFrana,n2007,saraportatunaccidentocupaional,datoratstresuluicronic,
ncazuluneipersoanede52deani,careamuritdup20deziledeinfarctmiocardic,
nurmaunuiataclaloculdemunc.Deipatronulfirmeinuarecunoscutconexiunea
dintre acest accident i condiiile de munc, dovezile ulterioare bazate pe cercetri
medicale au stabilit aceast cauzalitate. Un alt caz, considerat accident ocupaional, a
fostreprezentatdesuicidulunuitehniciandintrocompaniedeautomobile,generatde
presiuneadelaloculdemunc.

nGermania,costurilelegatedeafeciunilepsihologicelaloculdemunc(dintre
caredepresiarepezint37%)aufostestimatela3,000milioanedeeuron2001.

15

PARTEAIMOBBINGUL,PREZENTAREGENERALAFENOMENULUI

n Olanda a fost conceput un model al costurilor sociale, cu scopul de a estima


aspectele economice ale condiiilor nefavorabile de munc. Rezultatele din 2001 au
artatcestevorbadecheltuielinvaloarede6,000milioanedeeuro.

n Marea Britanie, sunt pierdute n fiecare an 70 de milioane de zile datorit


problemelor psihologice, multe dintre acestea fiind generate de stresul ocupaional.
Numrulcelorcareausolicitatajutormedicalacrescutdela110,000la530,000.

Dinpunctdevederealmanagementuluiresurselorumane
Lanivelulgrupuluidemunc,mobbingulsemanifestprinconsumareadetimpa
martorilordirecisauindireci,iarprocesulnsinepoateconduceladenaturareaspre
diverseconflicte.nconsecin,scadencrederea,iarrelaiileprofesionaleaudesuferit
caurmareadegradriicalitiicomunicrii.

UnstudiurealizatdeVartia(2001)ascoslaivealfaptulcmartoriiauraportat
un nivel mai ridicat de stres, dect cei care nu au experimentat sau observat acest
fenomen.

n cazul mobbingului putemvorbi de un efect boomerang, avnd n vedere c


noile strategii de lucru sunt centrate pe munca n echip, ceea ce poate conduce la
implicaii serioase la nivel organizaional. Johns (1997) meniona c absenteismul
victimei i poate fora pe colegi s preia sarcini cu care nu sunt familiarizai, ceea ce
poatediminuaproductivitateaicoeziuneagrupului.

Prin cumularea tuturor acestor factori este afectat productivitatea organizaiei


respective, cultura organizaional i mediul de lucru. Angajaii nemulumii pot
transmitemaideparteaceaststareaorganizaiei,aducndunprejudiciudeimagine.

Lanivelorganizaional,putemvorbideelaborareaunorAcorduriColectiveia
unorCodurideconduit(Graham,2003).

Acorduri Colective sunt regsite n Germania i n Danemarca (danezii au decis


si conceap propriul Acord Colectiv bazat pe negociere, n detrimentul acceptrii
unorlegicaresinterferezecuprerogativelemanageriale).

16

PARTEAIMOBBINGUL,PREZENTAREGENERALAFENOMENULUI

Coduri de conduit de obicei sunt adresate managerilor i iau forma unor
ghiduri de bun practic, fiind complementare Legislaiei i Acordurilor colective.
Suntfoarteutilepentrucpotclarificadiverseleinterpretricarepotfidatelelegilor.
UnexempluestecelalAustralieicareaconceputunastfeldeghidn2003,dupaActul
Sntii i Siguranei Ocupaionale ( The Occupational Health and Safety Act 1985
OSHAct).

17

PARTEAIMOBBINGUL,PREZENTAREGENERALAFENOMENULUI

2. C ENUESTEMOBBING UL ?
MOBBINGULLACONFLUENACUALTEFENOMENE
(Bullying,Intimidaresingular,Stalking,Stres,Stresocupational,Sindromulburnout,
Straining,Conflicteleobinuitelaloculdemunc,Discriminare,Victimizare,Agresiunelaloculde
munc,Abuzlaloculdemunc,Tachinare,Abuzemotional,Abuzfizic)

Bullyingesteuntermencaresereferlaaameninaopersoansauungrup,ntr
o manier insuportabil i intimidant pentru victim/e (Tapinar i Sayli, 2008).
ConformluiSillamy(2009),poatefinumitbullyopersoancaresefolosetedefori
puterepentruaiconstrngepealiiprinintermediulfricii.

n Marea Britanie conceptul de bullying este utilizat n special atunci cnd este
vorbadesprerelaiiledincadrulunorgrupuricolare,alunorgrupuridestudeniorial
unor organizaii de tip militar. Munca de pionierat despre bullying n rndul
adolescenilorafostrealizat depsihologulNorvegianDanOlweus,lamijloculanilor
80Olweus,2001).Elarealizatunstudiulascarlargdespreacestsubiect,interesul
su fiind generat de valul de sinucideri comise de bieii adolesceni care au fost
victimeleunorformeseveredebullying(Furlong;Soliz;Simental;Greif,2004)

Bullyingulafostmpritn7subcategoriideZapfet.al(1996):

1) atacarea victimei cu msuri organizaionale (izolarea i subestimarea


abilitilorprofesionale),

2)izolaresocial(restriciacanalelordecomunicare),

3)atacareavieiiprivate(ridiculizareaatributelorpersonaleiavieiiprivate),

4)violenafizic(haruiresexual,abuzfizic),

5) atacarea atitudinilor (contestarea atributelor de natur etnic, religioas


politic,

18

PARTEAIMOBBINGUL,PREZENTAREGENERALAFENOMENULUI

6)agresivitateverbal(criticareamuncii),

7)zvonuri.

EinarseniRaknesaupropus3marisubcategoriialebullyingului:

1)subminareapersoanei(criticism,abuzverbal),

2)hruirealegatdemuncarealizat,

3)excludereasocial.

Asocierea mai multor tipuri din cele descrise poate fi mai grav dect incidena
unuiasingur.

COMPARAIACELORDOITERMENI(MOBBINGIBULLYING):PUNCTECOMUNE
IDIFERENIATOARE

Aspectulcomunimportantalcelordoitermenisereferlafrecvena,persistena
i continuitatea acestor comportamente nedorite, astfel nct evenimentele singulare
sauizolatenusuntintegratenacestecategorii(Crawshaw,2009).

Diferenierealorsefacedinpunctdevederealfocusuluicercetrilor:mobbingul
se centreaz pe factori organizaionali, n timp ce bullyingul are ca punct de interes
factori de personalitate ai celor implicai. Un alt criteriu de difereniere este natura
comportamentului negativ implicat: mobbingul este o form de hruire colectiv
indirect,ntimpcebullyingulesteuncomportamentagresivlanivelfizic.Dinpunct
devederealnumaruluipersoanelorimplicate,uniiautoriconsidercmobbingulse
referlagrupuri(Zapf,1999),ntimpcebullyingulpoateavealocntredoiindivizi
sauntreunindividiungrup.Diferenadatdespaiulculturalncaresuntfolosiicei
doi termeni, plaseaz mobbingul ca termen preferat de rile europene, n timp ce
termenuldebullyingestepreferatderilevorbitoaredelimbaenglez.nliteratura
anglosaxonesteadeseautilizatasintagmaworkplacebullying.Dinpunctdevedere
al persoanelorint, mobbingul are ca inte persoane calificate, n timp ce n
fenomenul de bullying sunt cutate victime ce nu opun rezistene la atacuri, intele
uoare (Bultena i Whatcott, 2008, 654). Din punct de vedere al activitilor de
hruire, mobbingul vizeaz aciuni deghizate n interaciuni normale, obinuite, n

19

PARTEAIMOBBINGUL,PREZENTAREGENERALAFENOMENULUI

timpcebullyingulvizeazinteraciunievidentanormale,necorespunztoare.(Bultena
iWhatcott,2008)

Intimidarea singular este un comportament de ameninare cu mare valoare


expresiv,simbolicaunuiatacadevrat,darfrriscurisaudaunecorporale.

Termenulstalking,ceacptatnotorietatencepndcuanii90,afostdefinitde
Meloy(1998):

1)patterncomportamentaldeintruziunenedoritnviaauneialtepersoane;

2)oameninareimplicitsauexplicit,

3) ca rezultat al acestor patternuri comportamentale, persoanaint


experimenteazosenzaiedefricpedeplinjustificat.

Exemple de comportamente specifice stalkingului: apeluri telefonice, scrisori,


mesajepeinternet,cadourinedoritesaualteelementedenaturmaterial,urmrirea
victimei,abordareaacesteia,supraveghereasa,comandareaunorbunurisauserviciin
numele victimei, iniierea unor aciuni legale mpotriva victimei, rspndirea unor
zvonuri,ameninri,distrugereaproprietilorvictimeisauaanimalelordecompanie,
atac fizic (Pathe, 2002). Incidena acestor comportamente n SUA este ridicat i
ngrijortoare: 8% dintre femei i 2% dintre brbai au fost inte pentru stalking
(OxfordDictionaryofPsychology,2006).

Stresulesteundefectnhomeostazsauundezechilibrucareimpuneosoluiede
reechilibraresauorestaurareahomeostazei(Deweicolab.,1993).

nceeacepriveterelaiadintremobbingistres,cercetrilegermaneabordeaz
mobbingulcaoformextinsipericuloasdestressocial(Knorz&Zapf,1996;Zapf,
Knorz & Kulla, 1996). Controversele legate de diferena dintre stres i mobbing sunt
generate de faptul c nu este clar dac mobbingul este o cauz sau un rezultat al
stresului (Leymann, 1993). Abordarea bilateral poate explica aceast relaie:
condiiile psihosociale precare la locul de munc genereaz reacii la nivel biologic
(crete nivelul adrenalinei), stimulnd sentimentul de frustrare; prin intermediul
proceselorpsihologice(maialesdacangajaiinudeincunotinelenecesarepentrua
analiza stresorii sociali la locul de munc), persoanele frustrate pot da vina pe alii,

20

PARTEAIMOBBINGUL,PREZENTAREGENERALAFENOMENULUI

devenind stresori pentru ceilali angajai, prin iniierea unui comportament tip
mobbing;secreeazastfeluncercvicios.

Atuncicndsefacereferirelastresulcareafecteazviaaprofesional,termenul
consacratesteceldestresoccupaionalsauorganizaional.

Stresul ocupaional a fost definit de: tensiune i ncordare experimentate de


angajai i executivi la locul de munc, provenind din factori precum: presiunea de a
produce,resentimentuladresatsuperiorilor,condiiidemuncdezagreabile,oboseal,
accidente ocupaionale, competiie excesiv, anxietate legat de o posibil
concediere(Corsini,1999).

Simptomele stresului n organizaii sunt: dificulti n adaptarea angajailor la


schimbrile care se impun postului de munc ocupat i scderea dramatic a
productivitii muncii. Vorbim astfel de o dubl aciune: la nivelul persoanei care
recepteaz situaia stresant i la nivelul organizaiei asupra creia se rsfrnge
existenaunuimediustresant(Pitariu,2004).

Sindromul burnout este o afeciune acut ce apare ca reacie la stres,


caracterizat prin epuizare, ce rezult din suprasolicitare la locul de munc; este
asociatcuanxietate,insomnie,depresie,diminuareaperformanei(OxfordDictionary
ofPsychology,2006).

Strainingulreprezintosolicitareseveraresurselorpsihicesauaforeifizice.
Strainingul poate fi abordat ca o reacie la stres, de ordin fizic sau psihologic, care
poate varia de la creteri abia perceptibile ale nivelului pulsului, la boli fizice i
emoionaleinvalidante(McLean,1979,p.35).Osipow&Spokane(1987)auidentificat
4tipuridestraining:vocaional,psihologic,interpersonalifizic.

Conflictele obinuite la locul de munc pot fi definite ca situaii caracterizate


prin divergene de interese, competiii de putere i antagonisme de scopuri, care se
manifest ocazional. Este vorba de un tip specific de dezacord, care are legtur cu
mediuldelucru(Dijkstra;Dierendonck;Evers;DeDreu;Carsten,2005)

n definirea mobbingului nu vorbim de conflicte temporare la locul de munc,


este vorba mai degrab de momentul n care situaia psihologic tensionat duce la
tulburri psihosomatice i psihopatologice. Cu alte cuvinte, distincia ntre conflict i

21

PARTEAIMOBBINGUL,PREZENTAREGENERALAFENOMENULUI

mobbing nu se centreaz pe ce i cum, ci pe frecvena i durata comportamentelor


agresive(Leymann,1996).

Discriminarea a fost definit de M. Richelle: atitudinile i conduitele deosebite


pecareunindividsauungruplemanifestfadeunaltindivd/grup,celmaiadesea
pe baza caracteristicilor atribuite de prejudecat dect reperele obiective (Doron &
Parot,2006).Discriminareaimplics...

facidiferenentrepersoane,grupuriicomuniti,ndezavantajulunoradintreacestea
excluzi anumite persoane, grupuri i comuniti de la activiti, beneficii i drepturi
conferitedelege
restricioneziunorpersoane,grupuriicomunitidrepturiiliberticonferitedelege
tratezi preferenial anumite persoane, grupuri, comuniti, n comparaie cu altele,
acordnduleprivilegiiprimeloridezavantajndulepeultimele

Diferenele, excluderile, restricionrile i tratamentul preferenial care se


constituie n discriminare au ca raiune apartenena persoanei, grupului sau
comunitiidiscriminatelaocategoriespecific,iarcriteriiledediscriminarepotfi:

Ras

Naionalitate

Etnie

Limb

Religie

Categoriesocial

Convingeri

Sex

Orientaresexual

Vrst

Handicap

22

PARTEAIMOBBINGUL,PREZENTAREGENERALAFENOMENULUI

Boalcronicnecontagioas

InfectareHIV

Apartenenlaocategoriedefavorizat

Aninoanu,L.,Mari,D.,iSorescu,I.(2008).

Diferena dintre mobbing i discriminare este c primul proces are ca int


caracteristicilepersonalealevictimei,ntimpcediscriminareasereferlaocategorie
depersoane.Mobbingulpoatefitotuiasociatcuoformdediscriminare.

ConformdefiniieidatedeEnclopediaConcisBritianica,ediia2009,hruirea
sexual este : Un comportament verbal sau fizic nesolicitat, de natur sexual; se
nelegeoricecomportamentconsideratofensivdectrecel/ceacruiaiestedestinat.
Acoperirealegalestevalabilncazulncaresentampllaloculdemunc,dareste
foartedificilsseobinocondamnare.n1994,CurteaSupremaSUAahotrtcun
anumitcomportamentpoateficonsiderathruiresexualiongrdireadrepturilor
civilealeomului,dacmediuldemuncesteostiliabuziv.Hruireasexualestegreu
deprobatjuridic,pentrucsepoateimputadectreagresorfaptulcestevorbadeo
problemdereceptareaunorsemnale.

Hruireasexualnuesteoformdemobbing.Existcazuricndaceastapoatefi
considerat parial un tip de mobbing, atunci cnd agresorul, dup ce a fost refuzat,
ameninvictima.Vorbimnacestcazdemobbingulsexual.Hruireasexualpoatefi
ofazpremergtoaremobbinguluisexual,acestadinurmfiindoformderzbunare.
Mobbingul sexual poate aprea i fr o faz de hruire; de fapt, mobberul poate
folosi strategii sexuale chiar i atunci cnd nu simte atracie sexual fa de victim,
folosindusedezvonurisaubrfedespreviaaprivatavictimei.Dealtfel,mobbingul
sexualesteunfenomendevastatorpentruvictim,daclumnconsiderarefaptulc
identitatea sexul este fundamental pentru a defini imaginea i identitatea social a
oamenilor.

Ali termeni care se ncadreaz n categoria comportamentelor agresive i ostile


perceputenegativdesubiectsunt:hruirealaloculdemunc,hruireanonsexual
(ZapfiEinarsen,2001)ivictimizarea(EinarsenandRaknes,1997).

23

PARTEAIMOBBINGUL,PREZENTAREGENERALAFENOMENULUI

Victimizarea a fost definit de Comisia Naional a Sntii i Siguranei


OcupaionaledinSuedian1993:aciuninegativeireprobabilerepetatendreptate
ctre un angajat , ntro manier ofensiv, ce pot conduce la excluderea angajatului
respectiv de la locul de munc. Victimizarea este cel mai adesea rezultatul unei
proaste organizri la nivel managerial Aquino & Bradfield, 2000). Victimizarea este
descrisdealiautoricafiind:percepiaindividualdeafiexpuslaacteleagresiveale
unei/unorpersoane,petermenscurtsaunmodrepetat(Aquinoetal.,1999).

Conform definiiei date de Comisia European, violena la locul de munc este


caraterizatprin:incidentencarepersoanelesuntabuzate, ameninate,sauatacate
ncadrulprofesional,fiindulepusenpericolsntatea,siguranaibunstarea,ntr
un mod implicit sau explicit. Violena la locul de munc nglobeaz aciuni precum:
omucidere, viol, furt, provocarea rnilor, atacuri fizice, lovire, urmrire, hruire,
bullying,mobbing,victimizare,intimidare,ameninari,ostracizare,mesajeofensatoare,
gesturi nepoliticoase, comportament ostil, ipete, njurturi, utilizarea poreclelor, a
interferacuechipamentuliinstrumenteledelucru,tceredeliberat.

n SUA, aproape o mie de americani sunt ucii la locul de munc n fiecare an, n
Suedia,profesiilecelemaiexpusevioleneisuntsistemulmedicalisistemulserviciilor
sociale.nFilipine,femeileangajateseconfruntadeseacuviolenaasociatmunciilor.

Un studiu realizat n Marea Britanie n 1995 a scos n eviden c mai mult de


11,000 angajai n domeniul vnzri sunt victime ale violenei la locul de munc, iar
350,000auavutpartedeameninriiabuzverbal.Violenanusemanifestdoarfizic,
ci i psihologic, fenomenele bullying i mobbing ncadrnduse n aceast categorie.
Noul profil al violenei la locul de munc ofer importan egal comportamentelor
fiziceipsihologice,lundnconsiderareiacteleminoredeviolen.

Agresiunea la locul de munc este definit astfel: orice tip de comportament


duntor, direcionat ctre un individ/mai muli indivizi/ntreaga organizaie
(Neuman&Baron,2005).

Termenul abuz la locul de munc a fost definit astfel: comportamente


duntoare din punct de vedere psihic sau fizic, direcionate ctre colegi sau alte
persoanedinorganizaie,caresemanifestprin:ameninri,comentariinepoliticoase,
ignorare,diminuareacapacitiipersoanelordealucraeficient(Spectoretal.,2006).
Abuzullaloculdemuncnglobeazfenomeneprecumdiscriminare,hruiresexual,

24

PARTEAIMOBBINGUL,PREZENTAREGENERALAFENOMENULUI

violen la locul de munc, condiii de munc nesigure, dar nu se reduce doar la
acestea.

Abuzulfizicestecaracterizatprinindicatoricomportamentaliprecum:atacfizic
sau sexual; a fi nhat, mpins, mbrncit etc., n timp ce abuzul psihologic implic
ameninriverbale,insulte,agresivitate,coerciie,constrngere,abandon.

Abuzul emoional: interaciuni ntre membrii organizaiei, caracterizate prin


comportamenteostile(verbaleinonverbale),denaturpsihic,direcionatectreo
persoanint, n urma crora victima are o percepie negativ asupra propriei
competene(Keashly&Jagatic,2003).

Tachinarea este definit astfel: a provoca intenionat pe cineva, prin remarci


glumee,centratepeelementeimportante/relevantepentrupersoanaint(Keltneret
al., 2001). Aceast definiie reflect o combinaie de agresivitate, umor, joac,
ambiguitate, considerate dimensiuni de baz ale acestui fenomen (Baxter, 1992;
Shapiro,Baumrister&Kessler,1991).

25

PARTEAIMOBBINGUL,PREZENTAREGENERALAFENOMENULUI

3. D ECEAPAREMOBBING UL ?
C AUZELEMOBBING ULUI

Principaliifactoriimplicainapariiamobbinguluisunt:

mediuldelucru,

personalitatea,

factorisocialii

psihosociali

(Neuman i Baron, 1998). Exist diferite nivele de analiz a acestor factori:


individual,grupal,social,organizaional(ZapfiEinarsen,2003).

HeinzLeymannsusinecexist4factoriprincipalinprovocareamobbingului:
deficienele n organizarea muncii (workdesign), deficienele n comportamentul de
conducere,poziiasocialavictimei,moraladepartamentalsczut.

Davenport et al. (1999) afirm c mobbingul este plasat la interaciunea mai


multor factori: psihologia, personalitatea agresorilor i victimelor, circumstanele,
cultura i structura organizaional, evenimentul declanator, conflictul subiacent i
chiarfactoriexterioriorganizaiei(BultenaiWhatcott,2008,655).

De asemenea, Elena i Fernandez (2005) ofer un model descriptiv al mobbing


ului,careesteprezentatinKovacs(2008)ncareexisttreinivelecaredefinesciau
rolntoatesituaiilepsihologicelaloculdemunc:

1)nivelulorganizaionalimediat(situaional);

2)nivelulorganizaionallarg(organizaianansamblu);

3)nivelulextraorganizaional.

26

PARTEAIMOBBINGUL,PREZENTAREGENERALAFENOMENULUI

Nivelulorganizaionalimediatestededefinitcainteraciuneadintre:psihologiai
circumstanele agresorului, psihologia i personalitatea victimei i evenimentul
declanator.

Nivelulorganizaionallarg.Zlate(2007)menioneaz,treifactoriprincipali:

1)organizareamuncii,carepoategenerasituaiide:suprancarcarecantitativa
postului;subncrcarecalitativ;lipsaregulilor,interferenaatribuiilor,

2)concepereasarcinilor,

3)coordonareaidirecionareaangajailor.

Mobbingul are loc doar dac agresorul simte c are ncuvinarea, este ncurajat
sau cel puin are permisiunea implicit a superiorului s se comporte n aceast
manier(Einarsen,1999).

Nivelul extraorganizaional. Acest nivel cuprinde toate acele grupuri, colective,


entitiiinstituiiexistentensocietate,deasemeneaivalorilecarelesusinicare
participlainfluenaorganizaieirespective.

27

PARTEAIMOBBINGUL,PREZENTAREGENERALAFENOMENULUI

4. C UMNEPUTEMAPRA ?
Prevenieicombatereefectenmobbing

Prevenielanivelindividual
Elaborareauneimetodedeprevenielanivelindividualpresupuneocunoatere
amnunit a specificului fiecrui caz n parte, prin corelarea tuturor informaiilor i
printroabordareplurinivelar.

Semnificaiile impactului mobbingului la nivel individual nu sunt pe deplin


nelese (pe de o parte, nu putem accede la toate informaiile, avnd n vedere c
experienafiecreipersoaneestesubiectivipercepiasaesteunic).

Matthiesen, Aasen, Holst, Wie & Einarsen (2003) au analizat un studiu de caz al
unei asistente care a fost victim a mobbingului, utiliznd un model teoretic al
conflictului, pentru a explora evenimentele semnificative i comportamentele din
timpulprocesului.

Cumsprevenimsfimvictimealemobbingului?

1) Printro atenie sporit ndreptat spre schimbrile de viziune din


organizaie,maialesdacacesteadiferfoartemultdevaloriledumneavoastr.

2) Verificarea gradului de nuanare a valorilor organizaionale (e vorba de o


atitudinerigiddetipalbsaunegru,sauestelocidenuanedegri?),cuscopuldea
evaluancemsurcredeicputeigsiocaledereconciliereavalorilorpersonalecu
celeorganizaionale.

3) Conectarea la opinia exterioar a unui specialist, pentru a putea analiza


lucrurilelarece,prevenindastfeloreaciepersonalexagerat,foartesubiectiv.

4) Utilizareaunorresursedemanagementalconflictului.

28

PARTEAIMOBBINGUL,PREZENTAREGENERALAFENOMENULUI

Prevenielanivelorganizaional
Kovacs(2008)asistematizatoseriedeaciunirecomandatepentruprevenia
apariieimobbingului:informareadespremobbing;reducereastresuluiocupaional;
asigurarea respectrii regulilor de conduit i etic la locul de munc printrun
regulament intern explicit ;diagnoza i intervenia timpurie (asigurarea unui climat
optim prin organizarea eficient a fielor de post, a sarcinilor; efectuarea unor
diagnoze periodice; proceduri de preluare i rezolvare a sesizrilor; interviu la
plecareadinorganizaie).

n ceea ce privete aplicarea strategiilor de management al stresului


ocupaional,aufostconceptualizatetreiniveledeintervenie(primar,secundarsau
teriar), dup scopul activitilor de intervenie, dup nivelul de aciune i dup
obiectivele fiecrei intervenii (Cooper, Dewe i ODriscoll, 2001). Activitatea de
prevenie cuprinde intervenii primare i secundare, cele teriare fiind potrivite
momentuluincaremobbingulsainstalatdeja.

Interveniileprimarepentrureducereastresuluiocupaionalaucascopprevenia,
vizeaz eliminarea stresorilor prin restructurarea departamentelor i
responsabilitilor, realizarea unui sistem echitabil de recompense. Din pcate, n
practic se poate observa un eec n ceea ce privete eficiena metodelor de
management al stresului organizaional. Cercettorii scot n eviden aplicarea la
ntmplare a tehnicilor de managementul stresului i lipsa de congruen ntre
cercetrile i teoriile n domeniul stresului i practicile organizaionale (Pitariu &
Vrg,2008).

Interveniilesecundaresecentreazpeabilitareaangajailor,pentrucaacetias
fac fa schimbrilor organizaionale prin diverse tehnici, ca de exemplu :
trainingurilederelaxare,restructurareacognitiv,managementultimpuluiistrategii
derezolvareaconflictelor(Cooper,DeweiODriscoll,2001).

Studiiledespecialitateatestavantajelecreriiunuiclimatsuportiv,auneiechipe
eficiente,avalorificriipotenialuluicreativ,dedezvoltareancrederiiiarespectului.
Un mediu de lucru centrat pe colaborare este preferabil unui mediu competiional,
centratnspecialperezultateimaipuinperelaionareaeficient.ntreajutorarei
climatulorganizaionalexistunfenomendeconstruciereciproc.Unrolimportantn

29

PARTEAIMOBBINGUL,PREZENTAREGENERALAFENOMENULUI

acestproceslarencrederea,carepermiteorganizaiilorslucrezeeficient(Bennisi
Nanus,1985citatdeBruhn,1991).

Oresursimportantestecunoatereanemijlocitarealitiidepeteren,din
organizaie (din departamente, de pe linia de producie etc.). Acest lucru este
recomandat n special celor de la departamentele de resurse umane i
managementului.(Kompier&Cooper,1999)

Karpin (1995) recomand o strategie bazat pe dezvoltarea personal a


angajailor, prin dezvoltarea unor abiliti precum: comunicarea, rezolvarea
conflictelor, relaii interpersonale, leadership, negociere, managementul stresului,
inteligen emoional (Gardner, 1993; Goleman, 1996; Salovey and Mayer, 1990).
Toateacesteabilititrebuiedezvoltatentruncadruorganizaionalbazatpesusinere
emoionalipenvare(Sheehan&Jordan,2003).

Prevenielanivelsocietal
nSpaniaaavutlocproiectulPSICORISCmenitsvinnsprijinulorganizaiilor,
astfelnctacesteasidentificeisneleagriscurilepsihosociale.Obiectivulgeneral
a fost s aduc bunstarea la locul de munc, prin reducerea accidentelor i
absenteismuluicauzatedestres,obosealsauunmediudelucrunesatisfctor.Astfel,
a luat fiin Manualul comportamentului sntos la locul de munc, ce vizeaz
promovareaunorstrategiipentrudepireastresului,depireasindromuluiburnout,
prevenireamobbingului,mbuntirearelaiilorlaloculdemunc,sporireastimeide
sine n rndul angajailor. Proiectul a inclus i o campanie la nivel social pentru
promovareacontientizriiriscurilorlaloculdemunc,promovatdemassmedia.

nDanemarcaafostrealizatunproiectasemntor,curoluldeareducestresul
n cadrul companiilor medii (cu 50500 angajai), prin dezvoltarea unor metode de
diagnoz a riscurilor i prin mbuntirea caracteristicilor legate de siguraa i
sntatea n munc. Au fost realizate o serie de seminarii i interviuri n companii
implicate activ n mbuntirea condiiilor de munc. n urma proiectului a fost
dezvoltatarticolulOmarefamilietransformareauneimiciafacerintrunmediude
lucruatractiv.

30

PARTEAIMOBBINGUL,PREZENTAREGENERALAFENOMENULUI

StrategiaComunitiiEuropenedespresntateaisigurananmuncn2002
2006aconduslasolicitareaunuiinventaralriscurilor,realizatdeAgeniaEuropean
pentruSntateiSiguranlaLoculdeMunc.Acestscopafostrealizatprindou
mijloace:prinmetodaDelphiiprinanalizaliteraturiidespecialitate(Daniels,2004)

Riscurileidentificatesunt:dezvoltareaunornoiprocese,tehnologii,noitipuride
medii de lucru, schimbri la nivel social i organizaional; schimbri de mentalitate.
Acesteconsecinepotdenaturadacseamplificnumruldefactorideacestgen,dac
probabilitateaexpuneriilaacesteriscuricrete(creteniveluldeexpunereinumrul
persoanelor expuse), dac efectul asupra sntii angajailor este din ce n ce mai
nociv(Daniels,2004)

Principaleleriscuriaufostgrupatencinciariiprincipale:

1)noiformedecontractedeangajareiinsecuritateajobului,

2)riscurilegatedefordemuncreprezentatdeceicarenainteaznvrst,

3)intensificareamuncii,suprasolicitareipresiune,

4)Solicitriemoionaleintenselamunc,violenihruire,

5)dezechilibruntreviaaprofesionaliceapersonal(Daniels,2004)

1.Noiformedecontractedeangajareiinsecuritateajobului
Experii remarc folosirea unor contracte de munc mai precare, precum i
producerea unor bunuri i servicii cu ct mai puine resurse posibile, folosirea altor
organizaiipentruanumitesarcini.Ceicareaupartedecontracteprecarelucreazn
condiii dificile i beneficiaz de mai puin training n ceea ce privete stresul
ocupaional. Exist riscul marginalizrii i al discontinuitii n carier. Crete nivelul
deinsecuritatenceeaceprivetejobulrealizat,deunderezultiefectelenegative
alestresului.nplus,persoanelecarelucreazladomiciliuiceicareaumaimultejob
uri contribuie la creterea numrului de forme nestandardizate de munc. Conform
datelor Eurostat, contractele temporare sunt regsite n special n Spania, Polonia,
Portugalia,Slovenia,Finlanda,Suedia.

31

PARTEAIMOBBINGUL,PREZENTAREGENERALAFENOMENULUI

Separecfemeileacceptcevamaidesacestetipuridecontracte,nsdiferenele
suntdatedefiecarearnparte.Diferenentrefemeiibrbi,careatestfaptulc
femeile sunt mai predispuse la astfel de contracte apar n Cipru, Finlanda, Italia,
Letonia,Lituania.

2.Riscurilegatedefordemuncreprezentatdeceicarenainteaznvrst
Statisticilearatcpepiaaforeidemuncprocentajulcelorcuvrstecuprinse
ntre5564deaniestemaimaredectcelalpersoanelorcuvrstentre1524deani.
Studiile arat c persoanele care nainteaz n vrst sunt mai predispuse riscurilor
generate de condiiile de munc nesatisfctoare. Totui, aceste concluzii trebuie s
aibnvederefaptulcncazulacesteicategoriidevrstapardiferenegeneratede
diferenelemediuluidelucru,difereneindividualelegatedecretereaidescreterea
abilitilorlegatedevrst.

3.Intensificareamuncii,suprasolicitareipresiune
Experii explic acest factor prin reducerea numrului de joburi i prin
insecuritateadelaloculdemunc.Seadauginumrultotmairidicatdeinformaii
cucareangajaiitrebuiesopereze,datoritmultiplicriiTehnologiilordeComunicare
iInformarefolositelaloculdemunc.

4.Solicitriemoionaleintenselamunc,violenihruire
Cercetrilearatcattpentruvictime,ctipentrumartori,violenaihruirea
duc la stres, putnd afecta serios sntatea fizic i mental. Cei mai vizai sunt
angajaii care lucreaz n domeniul medical i n domeniul serviciilor, caracterizate
princompetitivitatesporit.nultimiiani,saconstatatocretereacontientizriii
preocuprilorlanivelsocialnlegturcuacetifactori,darestenevoiedeoanaliz
aprofundat a problemei, prin rspndirea informaiilor la nivelul tuturor rilor, cu
scopulconceperiiunormsuripreventiveadecvate.

5.Dezechilibruntreviaaprofesionaliceapersonal
Toateacesteschimbrinefavorabilenmediulorganizaionalsepotrepercutaasupra
vieii private a persoanelor. Cuantumul crescut de sarcini la locul de munc, ore
suplimentare neprevzute pot crea conflicte ntre viaa privat a persoanei i cea
profesional. Subiecii intervievai ntro cercetare legat de cauzele mobbingului
(Einarsen,1999)audescrisloculdemuncastfel:stresmult,climatcompetiional,conflicte
interpersonalefrecvente,comportamentedentrajutorarepuine,liderautoritar.

32

PARTEAIMOBBINGUL,PREZENTAREGENERALAFENOMENULUI

CombatereefecteCENTRULANTIMOBBING
Kovacs (2008) a propus msuri centrate pe caz (reconciliere a prilor;
reabilitare vocaional n spe, se urmrete prevenirea stigmatizrii angajatului,
pstrarea reputaiei i competenelor anterioare i juridic n aceast situaie,
mobbing ul ia forma unui litigiu, soluionat conform metodologiei dreptului civil ;
consiliereipsihoterapie,grupuridesuport)imsurigenerale(adoptareauneilegi;
iniiativeinstituionale,organizaionale;elaborareaunuighiddebunepracticilanivel
naional n acord cu tendinele UE; elaborarea unor proceduri menite s sporeasc
numrul raportrilor cazurilor de violen, reconsiderarea criteriilor de ncadrare a
bolilor profesionale; promovarea toleranei interculturale; comunicare inter
profesional).

Metodologia rezolvrii conflictelor ce duc la mobbing poate cuprinde


urmtoareletipuridemijloacespecifice:

1) negocierea

conflictulesterezolvatdeprileimplicate,frinterveniaunuimediator;

2) medierea

implicareaunuimediatorcareareroluldeafacilitacomunicareantreprile
implicate,frasugerapropriilesoluii;

3) concilierea

implicareauneiterepersoanecareareunrolmaiputernicdectnmediere,
propunndsoluii;

soluiilesuntviabiledoardacceledouprioponenteileasum;

aceast metod este eficient dac respectarea ntelegerii realizate este


garantat i supervizat de o persoan care se afl la un nivel ierarhic superior
(agresorului/hruitorului);

4) arbitrarea

implicareauneiatreiapersoanecuoinfluensemnificativ,carenupropune
sausugereaz,cirezolvconflictul;

33

PARTEAIMOBBINGUL,PREZENTAREGENERALAFENOMENULUI

prileimplicatetrebuiesasculteisrespectesoluiileoferite;

studiile confirm c aceasta este cea mai eficient metod de rezolvare a


mobbingului Mobbingul poate fi stopat. Este necesar ca o persoan care deine
suficient putere s fie cu adevrat interesat i s abordeze problema (Leymann,
1993).

Strategiile de combatere a efectelor mobbingului se bazeaz mai mult pe


tratament,lundformaprogramelordeasistenaangajailorcareimplicformede
consilierenvedereaadaptriiacestoralacondiiiledestresorganizaional.

Strategiiledeinterveniesuntmaieficientedacserespectunnumrdepai:

a)identificareastresorilor;

b)evaluareaniveluluidestrestritdeangajai,folosindindicatori;

c)implementareaunorintervenii;

d)utilizareaunorcriteriideevaluare.

Dinpunctdevedereindividual,metodeledeaciuneatuncicndaidevenitinta
mobbinguluiarputeafiurmtoarele:

1) Cutai ajutorulunuispecialist(psihoterapeut,medic,avocat),saugsiio
persoandencrederecreiasidestinuiisituaia.Dacaveisentimentedetristee,
furie, anxietate, disperare, este important s le exprimai ntrun cadru sigur i de
ncredere. n plus, un ajutor specializat din exterior poate facilita o perspectiv
clarificatoareasuprasituaiei,evitndusesubiectivismulprilorimplicate.

2) Autocontrol emoional eficient, pstrarea unei atitudini calme. Acordai


ateniesentimentelor,senzaiilorpecarelesimiiincorp,observaicumreacioneaz
corpul atunci cnd suntei stresat/relaxat; permiteiv relaxarea. Reflectai asupra
rspunsuriloremoionaleicomportamentalepecareledainlegturcuceeacevi
se ntmpl, apelnd la ajutorul unei persoane apropiate sau al unui specialist.

34

PARTEAIMOBBINGUL,PREZENTAREGENERALAFENOMENULUI

Identificaiacelerspunsuriemoionaleiaciunicaresaudovediteficientenrelaia
cuagresorul/agresoriiintriile.

3) Documentaredespretotceeacesentmpl,pentrualuaodecizielegatde
renunarealajobsaurealizareaunorschimbricaresfacilitezerezolvareaproblemei.

4) Este important identificarea unui loc n cadrul organizaiei n care


persoana s se simt in siguran din punct de vedere psihic i fizic , pentru ai
continuamunca.

5) Cutarea unui numr sporit de resurse informaionale despre fenomenul


mobbing,carevorfiutilepentruomaibunnelegerepersonalaceeacesentmpl,
pentruinterveniaterapeuticindividual,pentruafaceplngerisaupentruaaciona
ninstan.Serecomandsoferiiacestematerialeuneipersoaneapropiate,pentrua
fipstrate,deoarecepoateexistatentaiadeascpadeele,caoformsimbolicdea
scpadeproblem.

6) Centrareasprenoiformededezvoltareprofesionalcasupapdeieire
din acest context, prin ndreptarea ctre un mediu de lucru n acord cu valorile i
dorineledumneavoastr.

7) Constientizareapericoluluiiautongrijirea (e necesar ca victima s stie


s dea importan propriei persoane, s tie s se sprijine i s caute susinere
emoional, Quigg (2005) o numete mitul autoajutorrii, abordare ntlnit la
majoritateaautorilor).Demulteoriintelemobbinguluidevinpreatrziucontiente
deadevrataamploareafenomenuluiianumeatuncicndaparisemnele,deoarece
pe de o parte consider c pot s controleze situaia iar pe de alt parte percep
deformatsubtilitateacomportamentelor(deexemplumisaprut,sentmpl,cred
ceuamgreitetc.).

8) Eliminareazvonurilordistructivencazulncareuncolegestevictima
nu interveni nseamn trasnformarea ntrun agresor indirect, contribuind astfel la
perpetuareaitolerareaacesteisituaiigrave.

35

PARTEAIMOBBINGUL,PREZENTAREGENERALAFENOMENULUI

36

PARTEAAIIACENTRELEANTIMOBBINGLANIVELINTERNAIONAL


PARTEAAIIA

CENTRELEANTIMOBBING
LANIVELINTERNAIONAL
INSTRUMENTDECOMBATEREIPREVENIE
AMOBBINGULUI:ORGANIZAREIFUNCIONARE

37

PARTEAAIIACENTRELEANTIMOBBINGLANIVELINTERNAIONAL

La nivel internaional, au fost luate msuri n vederea preveniei i combaterii
fenomenului de mobbing, prin formarea unor: instituii publice, centre de cercetare
interdisciplinare,organizaiinonprofit,firmeceoferserviciicontracost.

1. I NSTITUIILEPUBLICE

Printrecelemaiimportanteinstituiipublicelanivelinternaionalsenumr:

OrganizaiaMondialaMuncii(InternationalLabourOrganisationILO),

Asociaia Internaional de Asigurare Social (International Social Security


AssociationISSA),

OrganizaiaMondialaSntii(WorldHealthOrganisationWHO),

Programul de Dezvoltare al Naiunilor Unite (United Nations Development


ProgrammeUNDP),

Comisia Internaional de Sntate Ocupaional (International Commision


onOccupationalHealthICOH),

WorkCoverNSW(NewSouthWales)Government,Australia;

TheDignityatWorkPartnership,UK;

LInstitut National de Recherche et de Scurit pour la Prvention des


AccidentsdutravailetdesMaladiesprofessionnelles(INRS),Frana;

EqualOpportunityCommission(EOC),Australia;

FinnishInstituteofOccupationalHealth(FIOH),Finlanda;

GesnderArbeitenMobbingLineNRW,Germania.

Toate aceste instituii guvernamentale au rolul de a oferi resurse preioase i


sprijinpentruoricedemersdecombatereiprevenireamobbingului.

38

PARTEAAIIACENTRELEANTIMOBBINGLANIVELINTERNAIONAL

Din punct de vedere al definirii mobbingului, acestea se refer la termeni
precum:snatateisiguranlaloculdemunca,bullyinglaloculdemunc,
maladiiprofesionale,antidiscriminare,sntateocupaional.

Din punct de vedere al scopului i obiectivelor, instituiile de acest gen i


propun:spromovezesnatateaisiguranaocupaional;oferinformaii
despreoportunitiegalelaloculdemunc;asigurcadrullegislativpentru
snatate i siguran la locul de munc, asigur dezvoltarea i evaluarea
unor mijloace preventive la nivel organizaional, implementarea unei
politici sociale de prevenire a pericolelor din mediul ocupaional;
promoveazsuccesulnmuncprinoferireaconsilieriiiformriin:design
uljobului,snatateocupaional,etc(veziAnexa).

Dinpunctdevederealorganizriiserviciiloriactivitilor, putem meniona


centrarea pe: propunerea unor noi moduri de operare pentru a obine
bunstarea n munc; traininguri i formare indivizilor, organizaiilor,
firmelorpentrupromovareauneintelegericatmaiprofundeaconceptului
deoportunitiegale;abordareamultifactorialariscurilor,princercetarea
noilorschimbritehnologiceiorganizaionale;suportindrumarepentru
victime ale bullyingului/mobbingului prin traininguri i consultan,
realizareaunuicoddeconduitlaloculdemunc,realizareaunorcolaborri
cualteinstituiisauorganizaiicuscopuricomune.

Dinpunctdevederealresurselorumane,acesteasuntformatedinspecialiti
n domeniu (vezi Anexa), i dispune de o organizare proprie a resurselor
umane,condusdeConsiliulDirector.

Dinpunctdevederealresurselormateriale, instituiile de stat beneficiaz n


generaldeunsediucentralpropriu,precumidecentreregionale.

Dinpunctdevederealresurselorfinanciare, aceste instituii sunt n general


finanatedestat,cusumecevariaznfunciedeamploareainstituieiide
prioritile financiare ale rii respective (pentru mai multe detalii, vezi
Anexa).

39

PARTEAAIIACENTRELEANTIMOBBINGLANIVELINTERNAIONAL

2. C ENTRELEDECERCETARE
INTERDISCIPLINARE

Centreledecercetareexemple:

StockholmStressCenter,Suedia;

UppsalaCenterforLaborStudies,Suedia;

TheAntiBullyingResearch&ResourceCentre(ABC),Dublin,Irlanda

Suntconstituitengeneralprincolaborarecuuniversiti,fiindformatengeneral
ncadrulacestora(ex.UppsalaCenteresteformatncadrulUniversitiiUppsala).

Dinpunctdevederealdefiniriimobbingului, acestea i centreaz interesul


pe: bullying, relaii interpersonale la locul de munc, inegalitate la locul de
munc,stresocupaional.

Din punct de vedere al scopului i obiectivelor urmrite, vorbim despre:


realizarea unor cercetri valoroase n domeniul muncii, dezvoltarea
metodologic a unor strategii de intervenie, publicarea unor materiale de
specialitate, realizarea unor cercetri despre natura multifactorial a
comportamentului tip bullying, sporirea gradului de contientizare a
bullyingului la nivel public, promovarea unor metode de prevenie i
reducere a acestor comportamente, asisten, consiliere, ndrumare i
resurseinformaionalepentrucercettori,organizaii,coli,prini.

Din punct de vedere al organizrii activitilor de cercetare, se contureaz


maimulteariidestudiu(veziAnexa),suntorganizateseminarii,conferine,
workshopuri,traininguri.

Dinpunctdevederealresurselorumane,centrelesuntconduseiformatedin
profesoriuniversitariispecialitincercetare(veziAnexa).

40

PARTEAAIIACENTRELEANTIMOBBINGLANIVELINTERNAIONAL

Dinpunctdevederealresurselormateriale,cercetareaserealizeaznspecial
nsediileasociateuniversitilor.

Din punct de vedere al resurselor financiare, aceste centre funcioneaz pe


bazafinanriloroferitedestat.Deexemplu,nSuedia,resurseleprovindela
Consiliul Suedez pentru Cercetare Social i Profesional, Swedish Council
forWorkingLifeandSocialResearch(FAS).

41

PARTEAAIIACENTRELEANTIMOBBINGLANIVELINTERNAIONAL

3. O RGANIZAIILENON PROFIT

Acesteasuntdistribuitentrunnumrvariabillanivelfiecreiri:

Spania AVALEME; Asociacin Navarra contra el Acoso Psicolgico en el


Trabajo(ANACASIT);AsociacinAsturianacontraelAcosoPsicolgicoenel
Trabajo(ASASCAPT);AsociacinContraelAcosoLaboral,SOS.MOBBING;
Asociatia Alto Ya; Associaci Contra l'Assetjament Moral (C.L.A.M.);
AsociacinGallegacontraelAcosoMoralenelTrabajo;ServicioEuropeode
InformacinsobreelMobbing,(S.E.D.I.S.E.M.);AsociacinVctimasdeacoso
laboraldeCatalunya(AVALC);AsociacindeAyudaporAcosoMoralenel
Trabajo,(ANAMIB);AsociacinAltoalMobbing(ASAM),

Frana Harclement Moral Stop (HMS); L'Association Mots pour Maux au


Travail;Associationnationaledevictimesdeharclementpsychologiqueau
travail, A.N.V.H.P.T.; Association Contre le Harclement Professionnel
(ACHP); Association S.O.S. Harclement Professionnel (SOSHP); Centre
EuropendePrventiondelaViolenceMorale(CEPVIM);

Italia PRIMA (Asociatia Italiana Impotriva Mobbingului si Stresului


Psihosocial);MovimentoItalianoMobbizzatiAssociati(MIMA);CentroStudi
Abusi Psicologici (Ce.S.A.P.); Istituto Superiore per la Prevenzione E la
Sicurezza del Lavoro (ISPESL); Associazzione Osservatorio Nazionale
MobbingBossing;AssociazioneCulturaleDiogene;

U.K.(RegatulUnitalMariiBritaniiiIrlandeideNord)DAWNDignityAt
Work Now; BALM (Bullied & Abused Lives in Ministry); Quakers and
Business Group; Just Fight On; BCAS (Bullying Conciliation & Advisory
Service);

Belgia SASAM Stiching Anti Stalking Anti Mobbing; Elveia Mobbing


Zentrale Schweiz; Groupe Romand d'Accueil et d'Action Psychiatrique
(GRAAP);

42

PARTEAAIIACENTRELEANTIMOBBINGLANIVELINTERNAIONAL

Cehia Occupational Safety Information and Education Centre (Centrum


InformaciaVzdelavaniOchranyPrace)(CIVOP);

GermaniaMobbingmachtkrankan;FinlandaTypaikkakiusatut;

Canada NBFM (No Bully For Me); Au bas de lchelle USA Workplace
Bullying Institute (WBI); Japonia Association of AntiWorkplace Moral
Harassment(AAWMH).

Din punct de vedere al definirii mobbingului, organizaiile nonprofit se


centreaz pe: bullying, mobbing, alte probleme legate de stres la locul de
munc, stres psihosocial, stalking, hruire psihologic i moral, abuz
psihologic, stres, burnout, maltratare psihologic, persecuie la locul de
munc, hruire profesional, violen moral, agresiune sistematic,
marginalizare,integrarenmunc,conflictelaloculdemunc(veziAnexa).

Dinpunctdevederealscopuluiiobiectivelor, putem meniona cteva: ofer


ajutor victimelor care au suferit n urma mobbingului la locul de munc;
ofer informaiile necesare, suport i o analiz detaliat a fiecrui caz; i
propunsdezvoltestandardedepractic,codurideconduit,sparticipela
dezvoltareaprogramelordeasistenaangajailor;spromovezesigurana
isntateamuncii;ofersuportprinintermediulinternetului;ofersprijin
persoanelor afectate de fenomenul mobbing, apra interesele i drepturile
acestora n faa instanei sau n confruntarea cu angajatorul, le ofer
posibilitatea de a contacta specialitii de care au nevoie (psihologi, medici,
avocati), le ofer informaii updatate despre schimbrile legislative i
politice din domeniu, realiznd n acelai timp demersuri pentru ca aceste
schimbrissentample;promovareainitiaivelorisolutiilordeeradicare
afenomenuluimobbinglanivelulageniilorsocialeilanivelulsocietiin
asamblu;consiliereiasistenpsihologicpentruvictime(veziAnexa).

Din punct de vedere al organizrii activitilor, organizaiile nonprofit se


focalizeaz pe: servicii de consiliere pentru victime, grupuri de suport,
mediere ntre membri voluntari (persoane care au dificulti n asi gasi un
nou loc de munc) i organizaii dispuse si angajeze; activitile sunt
centrate pe :diagnosticarea corect a problemelor, intervenie terapeutic,
sprijin legal, organizarea unor conferine, ntalniri cu presa, mese rotunde

43

PARTEAAIIACENTRELEANTIMOBBINGLANIVELINTERNAIONAL

pentru promovarea unei abordri proactive, asigur i promoveaz
formarea n domeniul preveniei mobbingului, se asigur orientarea
victimelorctreinstitutiileabilitateslerezolveproblema,auloccolaborri
cu diferite instituii sau asociaii similare, este furnizat o sursa
informaional prin traducerea i organizarea materialelor de specialitate,
etc(veziAnexa).

Din punct de vedere al resurselor umane, organizaiile nonprofit sunt


formate din voluntari (persoane care au fost la rndul lor victime ale
mobbingului, sau persoane interesate de acest fenomen); de obicei,
structuraorganizaieicuprindeConsiliulDirector,Secretar,Casier.

Dinpunctdevederealresurselormateriale,majoritateaorganizaiilordispun
deunsediupropriu.

Dinpunctdevederefinanciar,baniisuntobinuidelamembriicarevorsse
asocieze, ce pltesc o tax anual fixat de Consiliul Director n cadrul
AdunriiGenerale(veziAnexa),prinobinereaunordonaii,sponsorizri.

44

PARTEAAIIACENTRELEANTIMOBBINGLANIVELINTERNAIONAL

4. F IRMECEOFERSERVICIICONTRA COST

n acest caz, este vorba de companii specializate n domeniul muncii, ce ofer


serviciidindiverseperspective:juridic,economic,psihologic.

Ctevaexemplenacestsens,nceeaceprivetescopuliobiectivelepropuse:

WorkplaceTraumaCenter,USA(oferserviciidetrainingimanagementn
cazulsituaiilordecrizlaloculdemunc);

Occupational Assistance Service (OAS), Australia (ofer traininguri


specializatepedinamicadegrupiconflictelelaloculdemunc),

The National Institute for Prevention of Workplace Violence,Inc., California


(centru pentru cercetare, consultan, training, ce ofer resursele necesare
pentruprevenireaiinterveniancazulvioleneiocupaionale);

ClinicadelLavoroLuigiDevoto,Italia(clinicprivatcedeineuncentrude
Prevenie, Diagnoz, Tratament i Reabilitare pentru cei care sufer de
maladiiprofesionale);

CentrodiPsicologiadelLavorodell'IstitutoperloStudiodellePsicoterapie
(I.S.P.),Italia(oechipmultidisciplinarspecializatnpsihologiestrategic,
ce ofer printre altele servicii de sustinere mpotriva mobbingului,
stresului,dificultilorlaloculdemunc);

The Andrea Adams Consultancy, UK (promovarea principiilor sntaii


organizaionale,luptampotrivahruiriilaloculdemunc,implementarea
unorstrategiiprofesionistedeinterveniencazulbullyingului).

Din punct de vedere al definirii mobbingului, acestea se refer la termeni


precum:bullying,hruirelaloculdemunc,maladiiprofesionale,conflicte
la locul de munc, criz, traum, violen ocupaional, stres, dificulti la
loculdemunc.

45

PARTEAAIIACENTRELEANTIMOBBINGLANIVELINTERNAIONAL

Serviciile oferite de aceste firme pot fi: trainiguri centrate pe problem i
consultan profesionist la nivel individual i organizational, management
alsituaiilordecriz,consiliere.

Din punct de vedere al resurselor umane, aceste firme sunt formate din
profesionitiangajai(veziAnexa).

Din punct de vedere al resurselor materiale, dein de obicei un sediu


central/biroupropriu,darpot aveaicentreregionalecucarecolaboreaz
(veziAnexa).

Din punct de vedere financiar, resursele provin n urma serviciilor contra


costoferite.

46

PARTEAAIIIACENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI


PARTEAAIIIA

CENTRULANTIMOBBINGDIN
BUCURETI
INSTRUMENTDEPREVENTIVEICOMBATEREAMOBBINGULUI:
ORGANIZAREIFUNCIONARE

47

PARTEAAIIIACENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

1. D ESCRIEREACENTRULUIANTI MOBBING

1.1. Contextulncareafostnfiinat
Centrulpentruprevenireaicombatereamobbinguluiiadiscriminriipepiaa
muncii este o structur nfiinat n cadrul proiectului social Femeia conteaz ca
instrumentinovatornabordareafenomenului.

Proiectul Femeia conteaza! este implementat de Asociaia COLFASA, asociaie


specializatnconsultanndomeniulpoliticilorcomunitare,pecareipropunesle
promoveze in Romnia. Asociaia elaboreaz proiecte i ofer servicii de asisten
tehnic, colabornd cu organizaii publice sau private din domenii de activitate
diverse.

Proiectul Femeia conteaza! si propune promovarea activ a principiului


egalitii de anse prin intermediul combaterii violenelor fizice i psihologice
exercitate asupra femeilor la locul de munc. Implementarea proiectului urmrete
doudireciiprincipaledeaciunerespectivunadeprevenireioaltadecombaterea
tuturorformelordediscriminaredegenlaloculdemunci,nspecial,aceaformade
marginalizare cu caracter profesional care privete femeile care lucreaz, numita
mobbing.

nproiectaccepiuneaacceptatatermenuluidemobbingeste:Mobbinguleste
oformdehruirepsihologicsistematiclaloculdemunc,atuncicndunsalariat
este atacat i stigmatizat de colegi sau superiori prin zvonuri, intimidare, umilire,
discreditare i izolare, punnduse n pericol att starea emoional ct i abilitile
profesionalealevictimei.

Grupul beneficiarilor este strict delimitat de prevederile proiectului: Femeile,


victime ale tratamentelor discriminatorii si ale fenomenului de mobbing pe piata
muncii, din regiunea BucurestiIlfov, SudMuntenia, Centru, NordVest, mai exact
judetele:Ilfov,Clrai,Mure,Cluj.

Proiectul nu a permis acordarea serviciilor persoanelor care sau confruntat cu


alte tipuri de problematici la locul de munc (ex: conflicte obinuite, hruire

48

PARTEAAIIIACENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

psihologicnesistematic)saunaltcontext.Persoanelecarenurespectaucriteriilede
identificareagrupuluiint,fiedincauzalocaiei,agenuluisauaproblematiciicucare
se confruntau, au beneficiat din partea centrului antimobbing de activitatea de
informaresiaufostimplicatenCampaniadepreveniedesfsurat.

1.2. Locaiacentrului/Datedecontact:
Adresa:Bucureti,Str.IenachiVcrescu,nr.38

AdresaMail:office@colfasa.ro/annamaria.bitere@colfasa.ro

www.femeiaconteaza.ro

www.facebook.com/centrulantimobbing

1.3. ScopuliobiectiveleCentrului
ScopulCentruluiesteprevenireaicombatereatuturorcazurilordediscriminare
degenlaloculdemunci,nspecial,aceaformdehruirepsihologiccucaracter
profesional,numitmobbing.

Obiectiv general const n dezvoltarea resurselor i mecanismelor de


reabilitareechitabilafemeilor,pepiaamuncii,nvedereapromovriiegalitiide
gen i a statutului femeii n mediul profesional, prin combaterea hruirii i
discriminriicucaracterpsihologic,economicisocial.

Obiectivespecifice:

1. Informarea i oferirea de asisten femeilor care fac obiectul discriminrii


profesionale,persecutatelaloculdemunc;

2. Consilierea psihologic i juridic a femeilor care au fost victime ale


fenomenuluidemobbing.

3. Prevenirea i remiterea unor tulburri psihice, psihosomatice, emoionale i


dezadaptativenmsurancaresuntlegatedemobbing;

49

PARTEAAIIIACENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

4.Asigurareadesuport,ghidarerezolutivicatalizastrategiiloradaptativena
facefaproblemelorpersonaleiprofesionaledinpunctdevedereemoional,cognitiv
i comportamental i problemelor interrelaiionale (interpersonale) cu impact
individual,familialisocioprofesionaldezorganizator.

5. Diminuarea incidenei fenomenelor sociale distructive, precum persecutarea


femeiilaloculdemunc;

6.Promovareaegalitiideansentrefemeiibrbainmediulprofesional;

7. Sensibilizarea opiniei publice prin diverse activiti de contientizare asupra


existeneifenomenuluidemobbing;

8. Creterea gradului de contientizare a fenomenului de mobbing n rndul


angajatorilor(companii,instituiiprivatesaupubliceetc.),alpersonaluluidinONGuri
ialpartenerilorsociali;

9. Stimularea, n rndul angajatorilor, a schimbrilor organizaionale necesare


pentruadiminuaposibilitateaapariieifenomenuluidemobbing.


1.4. Organizareaserviciiloriactivitilor:
COMPONENTA DE PREVENIE A MOBBINGULUI / DISCRIMINRII ESTE
ASIGURATPRINDESFURAREAURMTOARELORTIPURIDEACTIVITI:

Seminarii informare reprezentani societate civil (30 persoane din ONG


uri)3ediiiperioada:20112012

Seminariiformarepersonalsindicateipatronate(30)2ediii

Seminar informare specialiti i public larg pe aspect de ordin tehnic n


domeniul mobbingului (100) coordonat de HARALD EGE, expert
internaionalmobbing

Seminar(in)formaremediatori(37)2ediii

50

PARTEAAIIIACENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

Seminar informare studeni n ani terminali sau masteranzi din


universitile:

AcademiadeStudiiEconomice

UniversitateadinBucureti

UniversitateaPolitehnicBucureti

UniversitateaTituMaiorescu

UniversitateaHyperion

UniversitateadeAgronomie

Participri cu prezentri de tip prelegere sau workshop la manifestri


tiinificedenivelnationaliinternational:

CNPT Congresul Naional de Psihotraumatologie, Bucureti, 69


octombrie2011:Dincolodetraum:resurseioportuniti.

Organizatori:

ISTT(InstitutulpentruStudiuliTratamentulTraumei),

ARTS&CORS,

AsociaiaRomnpentruSntateMintal

Conferina internaional de psihoterapie experienial i dezvoltare


personal unificatoare Bucureti, 1718 februarie 2012:
Parteneriatul terapeutic,unificare i interdiciplinaritate deschideri,
oportuniti,interferene

Organizatori:

Societatea de Psihoterapie Experienial Romn (Institutul


SPER),

51

PARTEAAIIIACENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

Universitatea din Bucureti Centrul de dezvoltare personal ,
consiliereipsihoterapieexperienialiFacultateadePihologie
itiineleEducaiei

ColegiulPsihologilordinRomnia.

WorkshopuritematicesediulCentrului:ex:

CVulcarteatadevizitdinpunctdevedereprofesionalsau

Cumsneprezentmlainterviuldeangajare.

WorkshopuritematicenafaraCentrului:

SptmnaFemeiaConteazprimaediie,2011

SptmnaFemeiaConteazadouaediie,2012

SptmnaAntimobbingTimioaraprimaediie

ISTTParticipare la seria de evenimente / workshopuri organizate de


ISTTtema:Seminarmobbing.

Seminar informare n interiorul unei organizaii prezent n toate rile


lumii,ncareeraprezentfenomenuldemobbingiceldediscriminare.

In urma unor studii realizate periodic n cadrul organizaiei sa


constatat c angajatii (atat romani cat i de alte naionaliti) se simt
discriminai la locul de munc, hruii sau victimizai, percepnd
climatulorganizaionalcafiindunulostil.

Numrulangajailorerade60depersoane.Dupoparteteoretic
n care specialitii centrului antimobbing au clarificat fenomenul de
mobbing,angajaiiaufostorganizain11grupedelucru,croralisa
dat ca sarcin s identifice sub protecia anonimatului un caz de
mobbing/discriminaredininteriorulorganizaieisaudinafaraacesteia.
Din cele 11 grupe, 9 au raportat un caz de mobbing sau discriminare
existent n organizaie. Interesant a fost faptul c cele 2 grupe care au
identificatdinafaraorganizaieierauconstituitedinangajainoi.(aveau
maipuinde6luniexperiennrespectivainstituie).

52

PARTEAAIIIACENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

Scopul managementului n organizarea acestui seminar a fost
familiarizarea cu fenomenul, recunoaterea lui i sensibilizarea
angajailordealpreveniicombate.

Crearea si administrarea unei pagini de facebook constituit ca i


instrument de informare i sprijinire a persoanelor care au fost hruite
psihologic i/sau discriminate pe piaa muncii sau care i doresc s
cunoasc detalii referitoare la fenomen. De asemenea, pagina reprezint o
oglind a activitii centrului coordonat de Asociaia COLFASA precum i a
altorevenimenteconexetematiciidinplannationaliinternational.

nregistrarea unor testimoniale ale beneficiarilor centrului antimobbing.


Majoritatea persoanelor care au primit serviciile oferite de centru au
acceptat sa sprijine campania de sensibilizare a opiniei publice i de
diseminareainformaiilorpetematicamobbingului.

COMPONENTA DE COMBATERE A EFECTELOR MOBBINGULUI /


DISCRIMINRIIESTEASIGURATPRINPRESTAREAAPATRUSERVICIIPRINCIPALE:

Serviciul de informare, preluare solicitri, evaluare caz i direcionare ctre


specialiti

Serviciuldeevaluareiconsilierepsihologicindividualidegrup

Serviciuldeinformareiconsilierejuridic

Serviciuldeconsilierencarieriorientareprofesional

53

PARTEAAIIIACENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

ParcursulvictimeinCentru

FIGURA
MOMENT SCOP
PROFESIONALA

Primulcontact Solicitinformaiilegatedesituaiasaideserviciile
cuCentruli oferitedecentru
ntlnireacu PreluareasolicitariisiascultareaPovestiriiVictime AsistentSocial
AsistentulSocial Informarecuprivireladrepturileangajatuluiincam
(obligatoriu) pulmuncii

evaluareapsihologic:
metodaobservaiei
interviulclinic.
testareapsihologicadministrareauneibateriide
Primaintalnire testare:
Psihologul
cuPsihologul chestionaredepersonalitate,
clinician
(obligatoriu) testeproiective,
chestionardeevaluareastresuluiocupaional
testeclinice
chestionardeorientarevocaionalpentrupersoa
nelecareaunevoiesfiereinseratencmpulmuncii

evaluareasituaieidinperspectivlegal:
Expunepersoaneisolicitantecareiisuntdrepturileca
Primaintalnire iangajati,mpreun,verificianalizeazdacntr
Avocatul
cuAvocatul adevrafostnclcatlegea.
Motiveazpersoananspreancercassoluioneze
situaiaprinacordulprilor.

ndrumpersoananspredemarareaaciuniidecule
gereaindiciilor,aprobelordoveditoarealefenomenu
luidediscriminaresaudehruirepsihologic.
ntlnirirepe
Orienteaznspreacontractaunspecialistcaresl Avocatul
tatecuAvocatul
reprezintenproces,nmsurancarenuexistposibi
litateacaprilessepundeacord,iarvictimai
dorestesacionezeninstanadejudecatagresorul.

54

PARTEAAIIIACENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

FIGURA
MOMENT SCOP
PROFESIONALA

ncepereaunui Optimizarieapersonalprinactivarearesurselor
programde proprii,
consiliere Depireaanumitorsuferinedintrecutsauaunor Psihologul
psihologic dificultidinprezent,suferineprovocatedeaciunile consilier
individual discriminatoaresauacomportamentuluidehruire
(opional) psihologiclaloculdemunc.

Susinereandezvoltareamecanismelordecopping
(dezvoltareaunorabilitiindividualedaripecelede
ncepereaunui interrelaionare):victimavadescoperinoimodaliti
programde deatrecepesteobstacoleledinviaasaivanvace
Psihologul
consiliere sfaccutririleicomportamentulsu.
consilier
psihologicde Motivareanvedereaexersriiabilitilorsocialede
grup(optional) baz:victimavancepesicreezerelaii
satisfactoarepentrusinelaloculdemunc,nfamilie,
nsocietate.

ncepereaunui
programde Psihologul
Grupdesustinerenvedereagsiriiunuilocde
consiliere consilier
munc
prpfesionalde profesional
grup(optional)

Participrila Informareaisensiblizareasuprafenomenuluide AsistentSocial/


Evenimente mobbingiefectelesale Psihologul

Prezentare AsistentSocial/
Aducerealacunotinaprogramelordevoluntariat,
programede Psihologulconsilier
de(re)calificareprofesionalexistentepepiaamuncii
voluntariat profesional

Participarila Informareaasupracmpuluimunciiiprezentarede Psihologulconsilier


Workshopuri organizaii profesional

55

PARTEAAIIIACENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

1.5. Resursele umane implicate n furnizarea


serviciiloridesfurareaactivitilor
ncadrulCentruluintlnimdoucategoriidepersonal:

Personalulpermanent:CoordonatorCentru,Asistentsocial,Secretar.

Personalul n regim de colaborare: Psiholog consiliere psihologic ,


Avocat dreptul muncii i Psiholog consiliere n carier i orientare
profesional.

RolulposturilorfigurilorprofesionaledincentrulantimobbingdinBucureti:

CoordonatorCentru:

nfiinarea i coordonarea unui centru pentru prevenirea i combaterea


discriminriiiahruiriipsihologiceafemeilorpepiaamuncii.

CoordonareantregiiactivitiaCentrului.

Elaborarea,implementareaiactualizareastrategiiloripoliticilordeor
ganizare i fiinare a activitilor i serviciilor Centrului i de resurse
umanenconformitatecupoliticileistrategiageneralaleasociaiei.

Asistentsocial:

Preluareasolicitaniloriculegereaacuzelorsolicitantului.Informareai
ndrumareactreunconsultdespecialitate(juridicsaupsihologic).

Evaluarea beneficiarilor Centrului din punct de vedere al indicatorilor


situaieidemobbing.

Avocatuldreptulmuncii:

Asigurarea de suport informativ i consultativ i ghidare rezolutiv i


cataliz a situaiilor problematice cu care se confrunt persoana

56

PARTEAAIIIACENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

solicitant din punct de vedere juridic, persoana care face obiectul
discriminriiprofesionale,persecuieilaloculdemunc.

Psihologulconsilierpsihologic:

EvaluareaiconsiliereapsihologicabeneficiarilorCentrului.

Asigurareadesuport,ghidarerezolutivicatalizastrategiiloradapta
tivenafacefaproblemelorpersonaleiprofesionaledinpunctdeve
dere emoional, cognitiv i comportamental i problemelor
interrelaionale (interpersonale) cu impact individual, familial i socio
profesionaldezorganizator.

Psihologulconsilierprofesional

Prestarea serviciului: Evaluarea i consilierea n carier / profesional a


beneficiarilor.

Evaluareaprofiluluiprofesional:

ConsilieresiOrientareaprofesionalaabeneficiarului

Sustinereasiconsiliereainconstruirea/ajustareaplanuluidecariera

Followup


1.6. Resursele materiale necesare furnizrii
serviciiloridesfurriiactivitilor
Din punct de vedere al resurselor materiale, centrul antimobbing dispune de un
sediupropriu.

1.Recepiaisaladeateptare

Rolifuncionalitate:

activitateadepreluareaapelurilortelefonice;

57

PARTEAAIIIACENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

activitateadentmpinareasolicitanilor;

activitateadeinformareasolicitanilor;

activitateadeefectuareaprogramrilor;

activitateadedirecionareasolicitanilor.

Resursemateriale:

Mobilier:1birou,1scaun;3fotolii,1msu.

Echipamente:1desktop,Licenesoftware,telefon/fax,multifuncional;

Birotic:1kitbirotic.

Capacitate:4persoane

Figuraprofesional:Secretar.

2.Salconsiliereindividual:

Rolifuncionalitate:

activitatea de preluare a solicitrii victimei i de ascultare a Povestirii


acesteia;

activitatea de informare cu privire la: mobbing, discriminare, legislaia


nvigoare;

activitateinformare/orientareprofesional;

serviciuldeevaluarepsihologicindividual;

serviciulconsilierepsihologicindividual;

serviciuldeconsilierejuridic.

Resursemateriale:

Mobilier:4scaune;

58

PARTEAAIIIACENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

Echipamente:Licenetestarepsihologic;

Birotic:1kitbirotic.

Capacitate:4persoane.

Figuraprofesional:AsistentSocial,Psiholog,AsistentPsiholog,Avocat.

3.Salapentrugrupdesuport:

Rolifuncionalitate:

serviciuldeconsilierepsihologicdegrup;

activitateadeinformareiorientareprofesional.

activitatea de (in)formare a personalului societii civile i a


partenerilorsociali

activitateadesensibilizareaopinieipublice

Resursemateriale:

Mobilier:15scauneergonomice,bibliotec;

Echipamente:1TVLCD/plasm,1videoproiector;

Birotic:1kituribirotic.

Capacitate:20persoane.

Figuraprofesional:AsistentSocial,Psiholog,AsistentPsiholog.

5.Birourispecialisticentru:

Rolifuncionalitate:

activitateadeplanificare,organizareicoordonareaCentrului

59

PARTEAAIIIACENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

activitateadegestionareiprelucrareadosarelorvictimelor

Actitateaderaportareapersonalului

Activitateaderealizareaevalurilor.

Resursemateriale:

Mobilier:5birouri,5scaune,dulap,sertare;

Echipamente:5laptopuri,Licenesoftware,telefoane;

Birotic:5kituribirotic.

Capacitate:5persoane.

Figuraprofesional:personalcentru.

7.Grupsanitar:


1.7. Resursele financiare necesare furnizrii
serviciiloridesfurriiactivitilor
CentrulbeneficiazdefinanarenerambursabildinFSEprinPOSDRU20072013,
n cadrul proiectului Femeia conteaza!contract nr. POSDRU/71/6.3/S/23848.
ProiectulestecoordonatdeAsociaiaCOLFASA.AttAsociaiaCOLFASAiConsoriul
COLFASAfacpartedinGrupulCOLFASA,fiindorganizaiinonprofit,caredemaibine
de12aniorganizeazigestioneazproiectefinanatedeUniuneaEuropean.

60

PARTEAAIIIACENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

2. R EZULTATELEOBINUTENPRIMULANDE
FUNCIONAREIINDICATORIIATINI

Outputul finala constat n crearea la nivelulreelelor sociale a unui instrument


inovatorpentruprevenireaicombatereafenomenuluidemobbingiadiscriminrii
femeilorpepiaamuncii.

2.1. Indicatoripropui:
Resurseumaneimplicate(10)

Serviciifurnizate(30)

Cazuridemobbingsoluionate(20)

Personalalorganizaiilorsocietiicivile(30)

Personalalpartenerilorsociali(30).

2.2. Statistici i rezultate centru antimobbing


Bucureti obinute n perioada de funcionare
15.06.201114.06.2012
Resurseumaneimplicate(10)

Serviciifurnizate:

Solicitripreluate:77(Bucureti:60Provincie:14Strintate:3)

Problematicaexpus:

Mobbing:54

61

PARTEAAIIIACENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

Discriminare:10

Patologie:3

Hruiresexual:1

Conflictedemunc:6

Stresslaloculdemunc:3

Proveniena:

Mediulpublic:16

Mediulprivat:61

Cazuridemobbingsoluionate:28

Personalalorganizaiilorsocietiicivile(30)

Personalalpartenerilorsociali(30).

n arhiva centrului antimobbing din Bucureti satisfacia beneficiarilor i


rezultatulactivitiireieseidinurmtoarele:

Testimoniale video ale beneficiarilor n care i expun experiena cu situaia de


mobbingidetaliireferitoarelaprocesulreabilitriipsihoemoionale,profesionalei
lasprijinuldinpunctdevederejuridic,nurmacontactuluicuspecialitiidincentrul
antimobbing.

Scrisori de feedback / multumire adresate centrului antimobbing din partea


beneficiarilor.

Chestionaredeautoevaluarecompletatedebeneficiari(dincarereiessatisfaciai
ateptrilebeneficiarilor).

Reportaje,emisiuniradioiTV care arat prezena i interesul n media legat de


fenomen i de centrul antimobbing. De asemenea articolescrisencotidianeireviste
despecialitate,tiinificesauceloradresatefemeilor.

62

PARTEAAIIIACENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

Formulare de feedback completate de participani n cadrul campaniei de
popularizare a fenomenului i de sensibilizare a opiniei publice care relev impactul
centrului asupra societii i cum a fost ntmpinat ideea constituirii unui centru
antimobbingnRomnia.

2.3. Parteneriate existente i viitoare ale centrului


antimobbing

ISTTInstitutulpentruStudiuliTratamentulTraumei

APMRBucuretiAsociaiaProfesionalaMediatorilordinRomniafiliala
Bucureti

Sindicateipatronate

Medicimedicinamunciiiinterni/medicinageneral

Juriti,judectori,avocai

Psihiatrii

Companii de Resurse Umane al cror obiect de activitate este recrutarea,


evaluareaiplasareadepersonal

Universiti

Centreantimobbingdinstrintate

63

PARTEAAIIIACENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

64

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI


PARTEAAIVA

INTERVENIADESPECIALITATE
NCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

65

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

1. SERVICIUL DE INFORMARE I
PRELUARE SOLICITRI

1.1. Metodologia serviciului de informare i preluare


solicitri:etapeipaideintervenie
Scopul acestui serviciu este acela de a oferi informaii solicitanilor despre
CentrulpentruPrevenireaiCombatereaMobbinguluiiDiscriminriiFemeiipePiaa
Muncii, de a evalua situaia cu care acetia se confrunt la locul de munc, prin
identificareaaciunilordehruirepsihologicsau/idiscriminarelacaresuntsupui
i a efectelor n planul sntii fizice i psihoemoionale, dar i de a i ndruma s
soliciteconsultanadecareaunevoie,respectivconsultanjuridic,psihologicide
orientarencarier.

Obiectiveleserviciuluideinformare,preluaresolicitriievaluarecazconstaun:

informarea beneficiarului cu privire la fenomenul de mobbing i la serviciile i


activitiledesfuratencadrulCentrului,

culegerea informaiilor necesare identificrii tipului de hruire psihologic


i/sau discriminare cu care beneficiarul se confrunt n prezent sau sa
confruntatlaloculdemuncsaupepiaamuncii(ncazuldiscriminrii)i

direcionareavictimeictreconsultuldespecialitatedecarearenevoie.

Paii procesului de informare a solicitanilor i direcionare a acestora ctre


specialitiiCentrului:

1. Victimasolicitdirect/telefonic/viaemailsprijinCentrului;

2. Preluareasolicitriidectreasistentulsocial;

3. Oferirea informaiilor generale referitoare la serviciile pe care Centrul le


oferprintelefon;

66

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

4. Informarea victimei despre necesitatea transmiterii ctre Centru, n atenia
asistentului social, a unui document n care s descrie pe scurt situaia cu care se
confrunt la locul de munc, de la debutul aciunilor de hruire
psihologic/discriminare i pn n prezent. Acest document va fi trimis ctre
asistentul social cu cel puin o zi naintea ntlnirii cu acesta, sub denumirea de
Solicitare. De asemenea, i se va cere solicitantului s prezinte la ntlnirea cu
asistentulsocialdocumente,materialecearputeaconstituidovad,probninstan
saucearputeafacilitanelegereasituaieiprezentatedectrespecialitiiCentrului.

5. Programarea victimei la ntlnirea cu asistentul social primul contact al


victimeicuCentrul;

6. nregistrareaprogramriiiasolicitriinbazadedate;

7. Analiza informaiilor regsite n documentul trimis de ctre victim, numit


Solicitareipregtireaunorntrebrispecificesituaieirelatate,ceivorfiadresate
dectreasistentulsocial,cuscopulclarificriianumitoraspecteiastabiliriictmai
exacteatipuluidehruirepsihologic/discriminarelacarevictimaafostsupus;

8. ntlnirea victimei cu asistentul social, numit edin de informare i


preluare a cazului, care se ncheie cu direcionarea beneficiarului ctre specialitii
Centrului.

Indicatoriimobbingului/discriminriincazulserviciului
depreluaresolicitri
In situaia n care o persoan se adreseaz Centrului afirmnd c este victim a
mobbingului,sevarealizanprimulrndanalizaaceleisituaii.Persoanapoatefidoar
victim a stresului sau a altor fenomene (la locul de munc), de aceea aceast prim
etapestefoarteimportant,ncaresevordistingecazuriledemobbing,dealtetipuri
de cazuri. Uneori, efectele mobbingului sunt foarte asemntoare cu cele ale altor
tipurideafeciuni,cumarfispreexemplufobiile,carepot determinastride panic
asemenimobbingului.

n cadrul Centrului aceast sarcin revine persoanei care va avea primul primul
contactcuvictima,adicasistentuluisocial.Modalitateaprincareacestarecunoateun

67

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

cazdemobbingconstnaplicareametodeiMetodaHaraldEge2002,carepropune
a fi urmrii n analiza mobbingului apte indicatori. Acetia sunt: locul de munc,
durata,frecventa,tipuriledeaciuni,inegalitatea,fazesuccesive;inteniadepersecuie.
ncontinuarenevomaxapedetaliereaacestorindicatori,fcndreferirelacazuistica
Centrului i la observaiile culese n cadrul serviciului de informare i preluare
solicitri.

1. Mobbingul este legat exclusiv de locul de munc. Specialitii consider c


estenecesarcapersoanacareacuzcseconfruntcufenomenuldemobbingsaib
statut de angajat cu respectivul angajator. Din experiena Centrului, exist situaii n
care victimele nu dein un contract individual de munc, ci i desfoar activitatea
sub o alt form contractual, ns pot fi ndeplinii ceilali parametri/indicatori ai
mobbingului.

2. Conflictul trebuie s aib o durat de cel puin ase luni. Din cazuistica
Centrului,celemaimultepersoanerelataudespreexistenaconflictuluidemaimultde
ase luni pn la 7 ani, ns au existat i persoane care sau confruntat cu aciuni de
hruirepsihologicpeoperioadmaiscurtdetimp(treiluni),darcuofrecvena
acestoraciunimaimare,acestfenomenfiindnumitdeHaraldEge,quickmobbing.De
asemenea, au existat persoane crora Centrul lea oferit sprijinul chiar dac nu
ntruneaunicimcarceletreiluni,deoareceacesteaeraunriscdemobbingisadorit
asepreveniacestfenomen.

3. Frecvenaatacurilortrebuiesfiedectevaoripelun.ncazurilepecare
Centrul lea gestionat, majoritatea persoanelor au spus c erau supuse aciunilor de
hruire psihologic cu o frecven de cel puin o dat pe sptmn. n cazurile de
quickmobbing,frecvenaesteaproapezilnic.

4. Aciunile de hruire la care victima este supus, trebuie s fie de minim


dou tipuri pentru a numi situaia ca fiind mobbing. Cele mai multe din persoanele
caresauadresatCentruluiaufostsupuseurmtoareloraciunidehruire,nordinea
frecveneilor:

a. aciuni de discreditare profesional a victimei (n foarte multe cazuri,


victimelormobbinguluilisaudatfiemaimultesarciniderealizat,fiemaipuine,fie
ambele situaii, iar unele sarcini erau chiar umilitoare: sarcina de a rezolva o tem

68

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

colar, compunere dintro carte de gimnaziu; victimei i sa dat o singur sarcin n
maimultezile,aceeadeaduceunCDdintrunbirounaltul);

b. aciuni destinate ngrdirii posibilitii de exprimare a victimei (Cine ia


cerutieprerea?,Tustacicndvorbesceu!),

c. aciuni de desconsiderare a victimei n faa colegilor (Eti ineficient!, sa


aruncat mncarea din frigider a victimei, iar colegele au recunoscut c au aruncato
spunnd c era stricat, dei nu era adevrat acest lucru; Acolo nui de tine! Este o
ntlnirehighlevel.);

d. aciuniceauvizatizolareavictimei(isapusnvederevictimeisnusteala
mas cu ali colegi din departament, pentru c altfel va considera c brfete; sa
ignoratprezenafizicavictimeidinparteasuperioruluidirectagresor,alteivictimei
saalocatunspaiudelucruextremdengustnmansard,fiindsingurapersoanpe
etaj,iarbiroulacesteiaafosttransformatnfumoar,naltcazafostmutatlasubsol
etc.),

e. aciuniceauvizatcompromitereasntiivictimei:

fizice: colegele victimei iau interzis acesteia s mai foloseasc toaleta


angajailor, spunndui doamnei s foloseasc toaleta clienilor victima a
suferitdenenumrateoriinfecieurinar,deoarecenumaibeaapcasnu
maifienevoitsmearglatoaletincercapectposibilsnuofoloseasc
delocntimpulserviciului.Alteipersoaneisacerutslucrezemaimultezile
la rnd peste 15 ore/zi, fiind nevoie ntro zi s fie luat cu salvarea de la
serviciu, prezentnd mai multe simptome ca urmare a stresului puternic
resimit:hipertensiunearterial,migrene,imunitatesczut,obosealcronic,
dermatitacut;

emoionale: de exemplu, mai multe persoane au amintit c au ajuns la


cameradeurgencuatacuridepanicidepresie.

5. Mobbingul presupune o anumit procesualitate, avnd ase faze


successive, de la conflictul zero i pn la eliminarea victimei din organizaie.
Majoritatea persoanelor, victime ale mobbingului, au solicitat sprijin Centrului n
momentul n care se aflau fie n faza a cincea, cnd consecinele asupra sntii
persoanledejasauagravatirealizeazcaunevoiedesprijindespecialitate,fien

69

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

ultima faz cnd au fost eliminai din organizaie prin autoexcludere sau prin
concediere.Aufostfoartepuinepersoanecareauapelatlaajutornprimeletreifaze.

6. Existena unui raport de inegalitate ntre victim i agresor. n


majoritatea cazurilor gestionate de Centru, inegalitatea a fost la nivel ierarhic, cnd
agresorul era superiorul direct sau un alt superior n schema ierarhic (abuz de
putere). Au existat persoane care au reclamat c un grup de persoane (colegi) a
exercitataciunidehruireasupralor,iarnacestecazurivorbimdespreinegalitate
din punct de vedere numeric. O alt persoan a fost acuzat c ar fi fcut ceva n
neregul, aceasta a ncercat s se apare, s demonstreze c nu este adevrat, dar
nimeni nu ia dat crezare. n aceast situaie inegalitatea provine din poziionarea
victimeipeopoziieinferioar.

7. Intenia de persecuie se refer la tratarea unei persoane sau a unor


persoanealtfeldectpecellalte,cuscopuldeai/alefaceru.nmajoritateacazurilor
gestionate de Centru a existat intenia de persecuie din partea agresorilor. Au fost
semnalatetotuiisituaiidepersecuieaangajailorneexistndinteniademobbing
ci era o modalitate de descrcare a agresivitii i frustrrilor abuzatorului asupra
angajailor.

Pentruidentificareacaracteruluidiscriminatoriualfaptelorpecaresolicitanii
le sesizeaz, asistentul social are n vedere urmtoarele aspecte: intenia, criteriul i
momentul sau situaia n care sa confruntat cu actele de discriminare. n cele ce
urmeaz, vom detalia aceste aspecte cu exemple din cazuistica Centrului pentru
PrevenireaiCombatereaMobbinguluiiDiscriminriiFemeiipePiaaMuncii:

Inteniasereferlasvrireafaptelordediscriminarecusaufrintenie.Toate
cazurile de discriminare pe care Centrul lea gestionat au fost de discriminare
direct,ceeacenseamncacteledediscriminaresausvritcuintenie.
Criteriul:
GendincazuisticaCentrului,doupersoanedesexfemininsauconfruntat
cu situaia de a fi supuse unor acte de discriminare de gen din partea unor
brbai, n ambele cazuri acetia erau superiorii ierarhici ai victimelor.
Exemple: Tu eti femeie. Ce caui tu aici? Locul femeilor este la crati.
Femeilenuaucecutanafaceri;Nusuntdeacordsprezinituproiectul,

70

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

fiindc tu eti femeie i brbaii nu vor fi ateni la ce vei spune; Nu vei
participa la discuii pentru c va fi o ntlnire de nivel high n care vor
participadoarbrbai,tufiindfemeie.
Orientaresexualnuauexistatsolicitri;
Vrst multe din persoanele care au fost victime ale mobbingului, cu
vrstamaimarede40deani,careauprsitorganizaia,decelemaimulte
oriprinconcediere,seconfruntcusituaiadeafidiscriminatelaangajare.
Rasnuauexistatsolicitri;
Culoarenuauexistatsolicitri;
Etnieaexistatosingursolicitareauneiromancecuunnumede origine
evreiasc;
Religienuauexistatsolicitri;
Opiune politic n cadrul instituiilor publice, conduse de un anumit
partidpolitic,iarvictimaeramembruunuialtpartid;
Handicapnuauexistatsolicitri;
Boalcronicnecontagioasopersoanafostconcediatnmomentuln
care se afla n concediu medical, cnd a fost diagnosticat cu o boal care i
puneviaanpericolnoricemoment,maialesdincauzasuprasolicitrii.
Responsabilitatefamilialopersoannuafostacceptatslucrezentr
unproiect,motivulfiind:Petinenuteimplicmnproiect,pentructuaiun
copilacasinuaitimppentruaaceva.
Apartenensindicalnuauexistatsolicitri;
Altele o persoan a fost discriminat la angajare, motivul fiind faptul c
doamnaexecutaseopedeapscunchisoareapentrudelapidare.
Momentul/situaiadediscriminare:
ncadrareanmunc:

Interviulderecrutare;

Interviuldeselecie.

Perioadaderulriiraporturilordemunc:

Evaluare;

Remunerare;

Promovare;

71

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

Formareiperfecionareprofesional;

Condiiidemunc;

Trasareasarcinilordelucru;

Relaiiledintrecolegi.

ncetarearaporturilordemunc:

Concediereindividual(desfiinarepost);

Concedierecolectiv.

CelemaimultecazuridinpersoanelecaresauadresatCentruluisauconfruntat
cusituaiadeafidiscriminatenperioadaderulriiraporturilordemunc(evaluare,
remunerare,promovare).Auexistatcazuridediscriminarelancadrareanmunc,dar
i n momentul ncetrii raporturilor de munc. De menionat este faptul c la foarte
multevictimealemobbinguluisauregsitielementedediscriminaredirect.

1.2. Interveniapropriuzis
Interveniaasistentuluisocialconstnaorientaiprioritizaaciuniledesprijin
oferitedeCentrubeneficiarilor,deaisecurizapeacetiaideaiajutassedescarce
emoional, s relateze cu o mai mare acuratee evenimentele/aciunile de hruire
psihologic/discriminarecucaresauconfruntat.Dinexperienanoastr,saconstatat
c este foarte important ca asistentul social s demonstreze deschidere, empatie,
nelegerefadeoameni,denevoilelorifadesituaiaexpus,sasculteactiv,s
inspire ncredere asupra faptului c va garanta confidenialitatea. Aceste caliti sunt
necesare unui asistent social ntruct majoritatea persoanelor care au fost victimele
mobbinguluinspecial,vinlantlnireacuasistentulsocial,fiindiprimulcontactde
altfel cu Centrul, cu o ncrctur emoional negativ foarte mare, cu o dorin i o
nevoie imperioas de a povesti ceea ce li sa ntmplat, cu o oarecare nencredere n
oameni (care tinde uneori pn la suspiciune) i n ei nii, cu lipsa de speran n
rezolvarea situaiei, dar i cu stri de furie i revolt foarte mari. Acest lucru se
datoreaz faptului c, de cele mai multe ori, evit s se destinuie altor persoane,
deoarececonsidercnuvorfinelei,cvorfiblamai,iaracestetemeriprovindin

72

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

incertitudinea legat de necunoscutul situaiei, din dificultatea de a da un sens celor
ntmplate.Multepersoaneconsideriniialctotulafostgeneratdinvinalor.Aufost
persoane care au preferat s nu spun nimic din ce li se ntmpl la locul de munc
persoanelorfoarteapropiate,pentrucnudoreauslengrijorezesauleaupovestit
cuceseconfrunti,fiesaulovitdeunvaldereprouriiacuzaii,fiesantmplat
saparproblemedecuplu/conjugaleoridefamilie,datoritproblemelorvictimeide
laloculdemunc,ceeaceHaraldEgenumetedublumobbing,lundastfeldeciziadea
nceta s mai povesteasc, temnduse c ar putea ajunge la divor sau alte situaii
dificilenfamilie.(Etiangajat,mergilamunc!Angajatorultepltete,staiirabzi!
Plecicapulireziti.).

Aceste obiective sunt realizate n cadrul edinei de informare i preluare a


cazului. Aceast edin are o durat de aproximativ dou ore. Particip asistentul
socialipersoanacaresolicitsprijinul,darpoatefiprezentlantlnireiopersoan
susintoare a victimei. Precizm acest lucru, ntruct sa ntmplat ca n cazul unor
persoane, acestea s vin la edina de preluare a cazului mpreun cu soul sau o
coleg, fie din cauza faptului c efectele mobbingului n planul sntii psiho
emoionaleerauattdeputernice,nctaceapersoanaveanevoiesfiensoitide
sprijin n reconstiutirea situaiei traumatice de la locul de munc, fie pentru c
mobbingul era exercitat asupra a dou sau mai multe persoane din cadrul aceleiai
organizaii.

Mai jos vom detalia cteva aspecte caracteristice serviciului de informare i


preluarecaz:

OFERIREAINFORMAIILORLEGATEDESERVICIILECENTRULUI
edinadebuteazcuinformareavictimeidespreCentru,castructurnfiinatn
cadrulproiectuluieuropeanFemeiaconteaz,condiiilecadruncaresepoatestabili
orelaiedecolaborare:

Timp(duratauneiedinedeconsiliereestedeoor);
Implicare reciproc (inclusiv angajamentul de a anuna Centrul daa nu
poateonoraprogramrile);
Locaie;
Frecven(fiecareserviciupoatefioferitdemaxim1dat/sptmn),
Limitedeintervenieicompetenaspecialitilor;

73

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

Ordinea accesrii serviciilor: necesitatea de a avea o prim ntlnire cu
psihologulicuavocatulCentrului);
DuratacolaborriicuCentrul.

CULEGEREA INFORMAIILOR DESPRE SOLICITANT DE CTRE


ASISTENTULSOCIAL
Asistentulsocialsolicitctevadatereferitoarela:

profesie;
ocupaie;
funcie;
formacontractualdeangajare;
departamentul n care activeaz, persoana/persoanele care exercit aciunile
dehruirepsihologic(agresorul/agresorii);
ctevainformaiireferitoarelaorganigramacompaniei.

EXPUNEREADETALIATASITUAIEIDECTRESOLICITANT
n continuare, victima este rugat s detalieze situaia de mobbing/discriminare
cucareseconfrunt.Dupprezentarealiberdectresolicitantasituaieideconflict
delaloculdemunc,asistentulsocialvaadresantrebri,folosindghiduldeinterviu
semistructurat,pentruaculegectmaimultedetaliidespretipuldeconflict.

CLARIFICAREAATEPTRILORIOBIECTIVELORVICTIMEI
Dup edificarea tuturor aspectelor referitoare la situaia de
mobbing/discriminare, asistentul social va clarifica ateptrile naintate de ctre
solicitantvizavideCentru.AcesteavorficalibratepeposibilitileoferitedeCentru.Au
existat persoane care iau exprimat dorina de a fi reprezentate n instana de
judecat de ctre avocat, ns li sa comunicat c nu exist acest serviciu prevzut n
proiect.Oaltateptare(nerealist)dinparteaadresanilornraportcuoaltlimitare

74

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

aproiectuluiafostaceeadeaprimiserviciideconsilieredeinusencadraungrupul
intalproiectului.

INFORMAREA VICTIMEI CU PRIVIRE LA POSIBILITILE DE


COLABORARECUCENTRUL
Se concluzioneaz prin a stabili mpreun cu solicitantul tipul de
consiliere/serviciidecarearenevoieivaprioritizaaciuniledeinterveniensituaia
dat. I se comunic adresantului c exist obligativitatea de a participa la o evaluare
psihologic n vederea stabilirii de ctre experii din centru dac este o situaie de
mobbing/discriminare sau nu. n funcie de acest aspect va putea accesa serviciile
dorite.

Atitudineageneralpecareasistentulsocialtrebuiesoadoptentimpuledinei
de informare i preluare solicitare este una de respect, neutralitate, empatie i non
directivitate. Pe toat durata ntlnirii acesta va da dovad de bunvoin i
deschidere, iar aceast atitudine va conduce la dobndirea ncrederii din partea
solicitantului, la ncurajarea acestuia de a se exprima att la nivel cognitiv, ct i la
nivelemoional.Deschidereasereferlaunmoddeintervievarecetrebuieperceput
de ctre solicitant ca pe un ajutor n exprimarea discursului su, i nu ca pe un
interogatoriu. n acest caz este foarte important capacitatea de a empatiza a
asistentului social. Asistentul social va manifesta neutralitate fa de cele expuse de
ctresolicitant.Acestlucruimplicabinereadelaoriceremarc,reflecie,delaorice
judecat. Va fi atent la voce, respiraie, limbaj nonverbal, la atitudine, pentru a nu
influenanniciunfelrspunsurilesolicitanilor,pentruanuexistarisculcaacetias
se simt evaluai, judecai nici n sens pozitiv, ct mai ales n sens negativ. De
menionatestecacelepersoaneaveauundiscurslogic,coerent,cursiv,nsalimbajul
corpului dezvluia agresivitate i tendine paranoide ale acestora. Astfel de persoane
suntverificatelaurmtoareantlnirecupsihologulCentruluicarevafiaxatnspecial
peidentificareaelementelordeordinpatologic,ncazulncareacesteaexist.ncazul
acestor persoane se recomand o expertiz psihiatric, iar dac se confirm
suspiciuniledetulburarepsihic,nuvabeneficiadeservicii.

Pentruocomunicareeficientesteindicatsserespecteodistanoptimntre
participaniiladiscuie.Specialitiinpsihologiesocialrecomandcaaceastdistan

75

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

sfiedeaproximativunmetru.Dacdistanavafimaimic,existrisculcasolicitantul
s perceap acest lucru ca pe o invadare a spaiului personal, ceea ce poate strni
reacii de aprare sau chiar de agresivitate. Este important ca n timpul discuiei,
asistentul social s pstreze contactul vizual cu solicitantul, s l priveasc, altfel,
solicitantul, mai ales dac este victima mobbingului, se va simi i n acest context
ignorat,negat.nfinal,asistentulsocialvafiatentlaatitudineaipoziiasanraportcu
solicitantul. Poziia ideal este aceea de a sta pe scaun n faa interlocutorului, uor
aplecatnainte,ceeacevapermitemanifestareainteresuluifadecelespusedectre
solicitant,frailsasenzaiaclarinvada.Esteindicatcaparticipaniiladiscuies
fie desprii de o mas sau un birou. Pentru ca gesturile s fie controlate, este
preferabilinecesarnacelaitimp,caasistentulsocialsaibladispoziieustensile
pentrualuanotie.

1.3. Metode,tehniciiinstrumentefolosite
nvedereaobineriiinformaiilorreferitoarelasituaiadehruirepsihologicla
locul de munc sau/i discriminare, asistentul social va utiliza n timpul edinei de
informare i preluare solicitare, metoda observaiei i metoda interviului semi
structurat,folosindcasiinstrumentunghiddeinterviu.

Profunzimeainformaiilorculeseconstituieprincipalulavantajalaplicriiacestui
instrument, iar dezavantajul l reprezint faptul c trebuie adaptat n funcie de
solicitant.Referindunelaacestultimaspect,secere experienlanivelmetodologic,
dar i abiliti solide de relaionare, comunicare i de ascultare. Dac aceste abiliti
lipsesc, asistentul social va stabili cu greu contactul direct cu solicitantul. Apelnd la
interviucamijlocdecolectareainformaiei,asistentulsocialvatrebuiscunoascis
respecte urmtoarele condiii: n timpul relatrii situaiei de la locul de munc,
solicitantulnuvafintrerupt,fadeelmanifestnduseoatitudinerespectuoas;se
vorcreacondiiilepsihologicefavorabilesolicitantuluipentruasesimilibersspun
ceeaceisantmplat,ceeacegndeteisimtecuadevrat.

Ghiduldeinterviupoatescuprindcincietapedistincte:

parteaintroductiv, const ntro scurt discuiepregtitoare, necesar pentru


crearea unui climat psihologic favorabil, pentru ca solicitantul s se poat

76

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

mobiliza, dar i ca parte de intercunoatere i de acomodare, adaptare a
participanilor la discuie. Partea introductiv este esenial, deoarece de
calitateaacesteiadepindenmaremsurdezvoltareauneicooperrioptimedin
parteasolicitantului.ngeneral,solicitaniidoresccainformaiilepecareleofer
snufiefcutepubliceideaceeaacetiatrebuiesaibncrederecceeacevor
relatanuvafifcutpublic.Asistentulsociallvaasigurapeparticipantncdela
nceputulinterviuluiderespectareaconfidenialitii.

parteaadouaainterviuluiesteceaconsacratexpuneriiliberedectresolicitant
asituaieicucareseconfruntlaloculdemunc;

parteaatreiaprivetentrebrilecepotfiadresatencadrulinterviuluipropriu
zis,ntrebrialcrorscopestede aobinetoateinformaiilenecesarenvederea
evaluriisituaieicafiindunademobbingsaudiscriminaresaualttipdesituaie.
Acestentrebrisuntorientative,adicsevoradresadoarncazulncarenusa
primit un rspuns n timpul expunerii de ctre solicitant a problematicii de la
loculdemunc.Scopulorganizriiacestuiansambludentrebriestesasigure
unfluxconversaionalagreabiliocoerenacelorrelatatedectresolicitant.

parteaapatracuprindentrebrireferitoarelainteniilepecarelearesolicitantul
n ceea ce privete situaia de la locul de munc, la ceea ce iar dori s
ntreprind, la ateptrile pe care le are vizavi de sprijinul pe care lar putea
obine din partea Centrului. Cnd sa epuizat lista ntrebrilor adresate sau a
temelor abordate, asistentul social va avea grij si mulumeasc solicitantului
pentruncredereaacordatisrspundladiversentrebripecareacestaile
poateadresa.

parteaacinceaaghiduluicuprindencheiereafinal,ncareasistentulsocialva
direcionasolicitantulctreunuldinserviciiledeconsiliere.

Unele ntrebri deschise presupun o munc asidu de colectare a datelor, iar


asistentulsocialvatrebuisletranspunnscris.Pentruaevitaacestlucru,sepoate
cere permisiunea solicitantului de a nregistra rspunsurile date, urmnd ca aceast
nregistrare s fie transcris complet nainte de a fi supus analizei. Aceast
nregistrare poate s trezeasc nencrederea solicitantului, iar pentru a contracara
aceast nencredere, de obicei, i se reamintete, nc de la nceputul interviului,
respectareaconfidenialitiiitergereanregistrriiimediatceanalizasituaieisalea

77

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

ajuns la final. Nencrederea datorat prezenei unui mijloc de nregistrare poate s
dispar n urmtoarele cinci minute, ns acest interval este n strns legtur cu
mrimeaivizibilitateaaparatuluifolosit.

Lafinaluledineidepreluareacazului,asistentulsocialsevaasigurac:

Persoana ntlnit cunoate termenul de mobbing, n ce const sprijinul pe


carelpoateprimidinparteaCentruluiincefelpoatebeneficiadeel;
Adobnditncredereaideschidereadinparteavictimei,faptdemonstratprin
expunerea detaliat de ctre victim a situaiei de hruire
psihologic/discriminare cu care se confrunt la locul de munc sau sa
confruntatiprinfeedbackulpecareloferprinlimbajverbalinonverbal.

Aceti indicatori reprezint i obiectivele specifice edinei de informare i


preluareacazului.

78

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

2. SERVICIUL DE INFORMARE I
CONSILIERE JURIDIC

2.1.Metodologiaserviciuluideinformareiconsiliere
juridic.Etapeipaideintervenie

I. PREZENTAREASERVICIULUIDEINFORMAREICONSILIEREJURIDIC.

ncadrulCentrului,serviciuldeinformareiconsilierejuridicesteorganizatn
6 intnliri individuale fiind adaptat, din punct de vedere al frecvenei, n funcie de
nevoilebeneficiarului,darnumaimultdeoedina/sptmna.

II.
SERVICIUL DE INFORMARE I CONSILIERE JURIDIC PARCURGE
URMTOARELEETAPE:

1.Prezentareasituaieidefapt,dectrepersoanacaresolicitconsiliere;

2. Informare asupra dispoziiilor legale care garanteaz drepturile a cror


nclcaresereclama;

3.Identificaremijloacedeprob princarearputeadovedisituaiaprezentat
(recomandarea de a coresponda cu agresorii n scris i de a efectua n limit
posibilittilornregistrriaudio/video);

4. Informarea asupra posibilitilor legale de a aciona i individualizarea


soluiiloroptimenfunciedesituaiaconcret prezentat;

5.Consilierenmoduldeformulareiredactareacererilor,sesizrilor;

79

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

III. DEMERSURILE LEGALE PE CARE PERSOANA HRUIT I/SAU


DISCRIMINATLEPOATEFACEPOTFISTRUCTURATEPETREIPLANURI,ASTFEL:

1. Peplanintern;

a) sesizareaefuluiierhic(gr.I,II,etc)

b) Informarea i solicitarea sprijinului sindicatului/reprezentantului


salariailor;

c) SesizareaDepartamentuluiResurseUmane

2. Medieremediatorextern

3. Peplanextern:

a) InspectoratulTeritorialdeMunc

b) ConsiliulNaionalpentruCombatereaDiscriminrii

c) Instanelejudectoreti

d) CurteaEuropeanaDrepturilorOmului

IV. PREZENTAREASITUAIEIDEFAPT,DECTREPERSOANACARESOLICIT
CONSILIERE.

nprimaedinadeinformareiconsilierejuridic,persoanvaexpunepelarg
situaia cu care se confrunt la locul de munc, prezentnd n ordine cronologic
fapteleiactelepecarelereclam.Pentruaaveaoimaginectmaicorectasituaiei
cucareseconfruntlaloculdemunc,victimeiisevoradresaoseriedentrebricare
ajut la identificarea drepturilor nclcate, mijloacele de prob i individualizare
demersurilorlegaledeurmat.

80

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

V.INFORMARECUPRIVIRELADREPTURILEPECARELEAUNRAPORTURILE
DE MUNC; OBLIGAIILE ANGAJATORULUI, DISPOZIIILE LEGALE CARE
GARANTEAZRESPECTAREAACESTORA.

Attncazulsituaiilordediscriminarectincazulcelordemobbing,celmai
dessuntnclcatedreptullaegalitatedeanseidetratament,dreptullademnitaten
munc;dreptullasecuritateisntatenmunc,etc.

Constituia Romniei, Codul Muncii, ct i alte dispoziii legale garanteaz i


recunoascfiecruiangajatdreptuldeafitratatcudemnitateirespect,dreptullaun
tratamentegal,dreptullaoretribuiecorespuztoaremunciiprestate.

Angajatorulareobligaiadeaasiguralaloculdemuncdeunmediusigurfr
intimidare,hartuiremoralorisexual,discriminare,deagarantaangajatuluisntatea
isecuritatencadrulraporturilordemunc.

Spre exemplificare enunm cteva dispoziii legale, care garanteaz i


santioneazanerespectareadrepturilormenionate:

CONSTITUIAROMNIEI
Art.22Dreptullaviailaintegritatefizicipsihic

(1)Dreptullavia,precumidreptullaintegritatefizicipsihicalepersoanei
suntgarantate.

(2)Nimeninupoatefisupustorturiiiniciunuifeldepedeapssaudetratament
inumanoridegradant.

Art.30Libertateadeexprimare

(1) Libertatea de exprimare a gndurilor, a opiniilor sau a credinelor i


libertateacreaiilordeoricefel,prinviugri,prinscris,prinimagini,prinsunetesau
prinaltemijloacedecomunicarenpublic,suntinviolabile.

Art.41Munciproteciasocialamuncii

81

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

(1) Dreptul la munc nu poate fi ngrdit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a
ocupaiei,precumialoculuidemuncesteliber.

(2)Salariaiiaudreptullamsurideproteciesocial.Acesteaprivescsecuritatea
i sntatea salariailor, regimul de munc al femeilor i al tinerilor, instituirea unui
salariuminimbrutpeara,repausulsptmnal,concediuldeodihnpltit,prestarea
munciincondiiideosebitesauspeciale,formareaprofesional,precumialtesituaii
specifice,stabiliteprinlege.

(4)Lamuncegal,femeileausalariuegalcubrbaii.

CODULMUNCII
Art. 5. (1) n cadrul relaiilor de munc funcioneaz principiul egalitii de
tratamentfadetoisalariaiiiangajatorii.

(2)Oricediscriminaredirectsauindirectfadeunsalariat,bazatpecriterii
de sex, orientare sexual, caracteristici genetice, vrst, apartenen naional, ras,
culoare, etnie, religie, opiune politic, origine social, handicap, situaie sau
responsabilitatefamilial,apartenenoriactivitatesindical,esteinterzis.

(3) Constituie discriminare direct actele i faptele de excludere, deosebire,


restriciesaupreferina,ntemeiatepeunulsaumaimultedintrecriteriileprevzutela
alin. (2), care au c scop sau c efect neacordarea, restrngerea ori nlturarea
recunoaterii,folosineisauexercitriidrepturilorprevzutenlegislaiamuncii.

(4)Constituiediscriminareindirectacteleifaptelentemeiatenmodaparent
pe alte criterii dect cele prevzute la alin. (2), dar care produc efectele unei
discriminridirecte.

Art. 6. (1) Orice salariat care presteaz o munc beneficiaz de condiii de


muncadecvateactivitiidesfurate,deproteciesocial,desecuritateisntaten
munc, precum i de respectarea demnitii i a contiintei sale, fr nici o
discriminare.

82

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

Art.39.(1)Salariatulare,nprincipal,urmtoareledrepturi:

a)dreptullasalarizarepentrumuncdepus;

b)dreptullarepauszilnicisptmnal;

c)dreptullaconcediudeodihnanual;

d)dreptullaegalitatedeanseidetratament;

e)dreptullademnitatenmunc;

f)dreptullasecuritateisntatenmunc;

g)dreptullaacceslaformareaprofesional;

h)dreptullainformareiconsultare;

i)dreptuldealuparteladeterminareaiameliorareacondiiilordemuncia
mediuluidemunc;

j)dreptullaproteciencazdeconcediere;

k)dreptullanegocierecolectiviindividual;

l)dreptuldeaparticiplaaciunicolective;

m)dreptuldeaconstituisaudeaaderalaunsindicat.

LEGEANR.319/2006ASECURITIIISNTIINMUNC

Art. 5. n sensul prezenei legi, termenii i expresiile de mai jos au urmtorul


neles:

........................................................

n) securitate i sntate n munc ansamblul de activiti instituionalizate


avndcscopasigurareacelormaibunecondiiindesfurareaprocesuluidemunc,
aprarea vieii, integritii fizice i psihice, sntii lucrtorilor i a altor persoane
participantelaprocesuldemunc;

83

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

ORDONANA NR.
137/2000 PRIVIND PREVENIREA I SANCIONAREA
TUTURORFORMELORDEDISCRIMINARE

Art. 2. (1) Potrivit prezenei ordonane, prin discriminare se nelege orice


deosebire, excludere, restricie sau preferina, pe baz de ras, naionalitate, etnie,
limb, religie, categorie social, convingeri, sex, orientare sexual, vrst, handicap,
boal cronic necontagioasa, infectare HIV, apartenen la o categorie defavorizata,
precum i orice alt criteriu care are c scop sau efect restrngerea, nlturarea
recunoaterii,folosineisauexercitrii,ncondiiideegalitate,adrepturiloromuluiia
libertilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, n domeniul politic,
economic,socialiculturalsaunoricealtedomeniialevieiipublice.

(2)Dispoziiadeadiscriminapersoanelepeoricaredintretemeiurileprevzute
la alin. (1) este considerat discriminare n nelesul prezenei ordonane.
..............................

(4)Oricecomportamentactivsaupasivcare,prinefectelepecarelegenereaz,
favorizeaz sau defavorizeaz nejustificat ori supune unui tratament injust sau
degradant o persoan, un grup de persoane sau o comunitate fa de alte persoan,
grupuri de persoane sau comuniti atrage rspunderea contravenional conform
prezeneiordonane,dacnuintrsubincidenlegiipenale.

(5)Constituehartuireisesancioneazcontravenionaloricecomportamentpe
criteriu de ras, naionalitate, etnie, limb, religie, categorie social, convingeri, gen,
orientare sexual, apartenen la o categorie defavorizata, vrst, handicap, sttut de
refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant,
ostil,degradant,oriofensiv.

(7) Constituie victimizare i se sancioneaz contravenional conform prezenei


ordonanei orice tratament advers c reacie la o plngere sau aciune n justiie cu
privirelanclcareaprincipiuluitratamentuluiegalialdiscriminrii.

Art. 5. Constituie contravenie, conform prezenei ordonane, condiionarea


participriilaoactivitateeconomicauneipersoaneoriaalegeriisauexercitriilibere

84

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

a unei profesii de apartenen s la o anumit ras, naionalitate, etnie, religie,
categoriesocial,respectivdeconvingerile,desexulsauorientareasexual,devrst
saudeapartenenslaocategoriedefavorizata.

Art.6.Constituiecontravenie,conformprezeneiordonane,discriminareaunei
persoane pentru motivul c aparine unei anumite rse, naionaliti, etnii, religii,
categorii sociale sau unei categorii defavorizate, respectiv din cauza convingerilor,
vrstei,sexuluisauorientriisexualeaacesteia,ntrunraportdemunciprotecie
social,cuexcepiacazurilorprevzutedelege,manifestatnurmtoareledomenii:

a)ncheierea,suspendarea,modificareasauncetarearaportuluidemunc;

b) stabilirea i modificarea atribuiilor de serviciu, locului de munc sau a


salariului;

c)acordareaaltordrepturisocialedectcelereprezentndsalariul;

d)formarea,perfecionarea,reconversiaipromovareaprofesional;

e)aplicareamsurilordisciplinare;

f)dreptuldeaderarelasindicatiaccesullafacilitileacordatedeacesta;

g)oricealtecondiiideprestareamuncii,potrivitlegislaieinvigoare.

LEGEANR.202DIN19APRILIE2002PRIVINDEGALITATEADEANSENTRE
FEMEIIBRBAI

Art.4.Termeniiiexpresiiledemaijos,nsensulprezeneilegi,auurmtoarele
definiii:

a)prindiscriminaredirectsenelegesituaiancareopersoanestetratatmai
puinfavorabil,pecriteriidesex,decteste,afostsauarfitratataltpersoanntro
situaiecomparabil;

b)prindiscriminareindirectsenelegesituaiancareodispoziie,uncriteriu
sauopractic,aparentneutr,ardezavantajanspecialpersoaneledeunanumitsexn
raport cu persoanele de alt sex, cu excepia cazului n care aceast dispoziie, acest

85

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

criteriusauaceastpracticestejustificatobiectivdeunscoplegitim,iarmijloacele
deatingereaacestuiscopsuntcorespunztoareinecesare;

c)prinhartuiresenelegesituaiancaresemanifestuncomportamentnedorit,
legatde sexulpersoanei,avndcobiect saucefectlezareademnitiipersoanein
cauzaicreareaunuimediudeintimidare,ostil,degradant,umilitorsaujignitor;

Art.8.(1)Angajatoriisuntobligaisasigureegalitateadeanseidetratament
ntreangajai,femeiibrbai,ncadrulrelaiilordemuncdeoricefel,inclusivprin
introducereadedispoziiipentruinterzicereadiscriminrilorbazatepecriteriuldesex
nregulamenteledeorganizareifuncionareinregulamenteleinternealeunitilor

Art.39.(1)Angajaiiaudreptulc,ncazulncareseconsiderdiscriminaipe
bazcriteriuluidesex,sformulezesesizri/reclamaiictreangajatorsaumpotriv
lui,dacacestaestedirectimplicat,issolicitesprijinulorganizaieisindicalesaual
reprezentanilorsalariailordinunitatepentrurezolvareasituaieilaloculdemunc.

(2) n cazul n care aceast sesizare/reclamaie nu a fost rezolvat la


nivelul angajatorului prin mediere, persoan angajat care prezint elemente de fapt
ce conduc la prezumia existenei unei discriminri directe sau indirecte bazate pe
criteriul de sex n domeniul muncii, pe baz prevederilor prezenei legi, are dreptul
att s sesizeze instituia competen, ct i s introduc cerere ctre instan
judectoreasc competen n a crei circumscripie teritorial i are domiciliul sau
reedina, respectiv la secia/completul pentru conflicte de munc i drepturi de
asigurri sociale din cadrul tribunalului sau, dup caz, instan de contencios
administrativ,darnumaitrziudeunandeladatasvririifaptei.

CODULPENAL

Art.180Lovirisaualteviolene

(1)Lovirea sau orice alte acte de violent cauzatoare de suferine fizice se


pedepsesccunchisoaredelaolunala3lunisaucuamend.(2)Fapteleprevzutela
alin.1svriteasupramembrilorfamilieisepedepsesccunchisoaredela6lunila1
ansaucuamend.

86

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

Art.193Ameninare

"Fapt de a amenin o persoan cu svrirea unei infraciuni sau a unei fapte


pgubitoarendreptatempotrivei,asouluioriauneirude apropiate,dacestede
natursoalarmeze,sepedepsetecunchisoaredela3lunilaunansaucuamend,
fr c pedeaps aplicat s poat depi sanciunea prevzut de lege pentru
infraciuneacareaformatobiectulameninriiAciuneapenalsepunenmicarela
plngerea prealabil a persoanei vtmate. mpcarea prilor nltura rspunderea
penal.

Art.194antaj

Constrngereauneipersoane,prinviolentsauameninare,sdea,sfac,snu
facsaussufereceva,dacfaptestecomisspreadobndinmodinjustunfolos,
pentruinesaupentrualtul,sepedepsetecunchisoaredela6lunila5ani.

Cnd constrngerea const n ameninarea cu darea n vileag a unei fapte reale


sau imaginare, compromitoare pentru persoan ameninat, pentru soul acesteia
saupentruorudapropiat,pedeapsestenchisoareadela2la7ani.

Art.203Hruireasexual

Hrtuireauneipersoaneprinameninaresauconstrngere,nscopuldeaobine
satisfaciidenatur sexual,dectreopersoan careabuzeaz deautoritateasau
influenapecareioconfer funciandeplinit laloculdemunc sepedepsetecu
nchisoaredela3lunila2anisaucuamend.

VI.
DEMESURILE LEGALE PE CARE LE POT FACE PERSOANA HRUITA
I/SAUDISCRIMINATPENTRUASEPROTEJA/APRA.

Faptele de discriminare sunt ncriminate i sancionate n mod expres n


legislaia naional, ns fenomenul de mobbing, dei este foarte intnlit pe pia
munciidinRomnia,cunoscutmaimultsubdenumireadehartuirepsihologiclalocul
de munc, nu este reglementat printro legislaie sepecific, ns persoan care se
considervictimamobbinguluiarelandemnoseriedemijloacelegalepentrua
luptampotrivaacestuifenomen.

87

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

Informarea n scris a efului ierarhic. Primul demers pe care victima mobbing
ului/discriminrii trebuie s l fac este acela de a informa n scris eful ierarhic
superior despre situaia cu care se confrunt la locul de munc i s solicite luarea
msurilornecesarecsituaiareclamatsnceteze,iardacchiarefulesteagresorul,
sesizareavafiadresatsuperioruluiacestuia.

ncazulncarenuprimeteunrspunssaurspunsulprimitnuestemulumitor,
poate face o noua sesizare ctre eful superior celui sesizat anterior i apoi
DepartamentulResurseUmane.

Sesizrile fcute n cadrul instituie trebuie s respecte form i procedura


prevzutnacestsensnRegulamentuldeordineinterioar(art.257262C.muncii).

ntoatedemersurilesaledeasolutionaconflictulpeplanintern,victimahruirii
psihologice i/sau discriminiarii la locul de munc poate solicita sprijinul
reprezentantuluisalariailorsausindicatului,dupcaz.

Dac nici de aceast data nu primete un rspuns sau nici acesta nu este
mulumitor,angajatulpoateapelalamediereipoatesesizautoritilecompetenten
raportdefaptelesesizate.

Medieremediatorextern

Mediatorulesteotertpersoanspecializatceintervinenconflictimijlocete,
intermediaz,ajutlarezolvareadectrepriaconflictului.

Mediereanuesteoproceduraobligatorie,niciopartenupoatefiobligatdectre
oaltpersoansauautoritatesparticipelaprocedurademediere

De regul, una dintre pri se adreseaz unui mediator, dar se pot prezena i
ambele pri aflate n conflict, n cazul n care se prezint numai una dintre pri,
mediatorul, la cererea acesteia, va demar procedura prealabil prin care va stabili
dacicealaltpartedoretesoluionareaconflictuluiprinmediere.

Medierea c modalitate de soluionare a unui conflict, are la baz ncrederea


acordatdectreprimediatorului,cpersoanaptsfacilitezenegocieriledintre

88

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

eleislesprijinepentrusoluionareaconflictului,prinobinereauneisoluiireciproc
convenabile,eficienteidurabile.

Avantajele medierii constau n faptul c: ofer rezultate care sunt agreate de


prileaflatenconflict,acoperintereselefiecreiadintrepri,sereducetimpulde
soluionareaconflictului,prilermnnrelaie,rezultatelepotfiatinsecumaipuine
cheltuieli i prin evitarea pierderii timpului i a stresului emoional datorit luptei i
expuneriipublice,inconvenientecareaprdeobiceiAnproceduriledejustiie.

Sesizarea Inspectoratului Teritorial de Munc, are atribuii de control al


aplicriiprevederilorlegalereferitoarelarelaiiledemunc,lasecuritateaisntatea
nmunc,laproteciasalariailorcarelucreazncondiiideosebiteiaprevederilor
legale referitoare la asigurrile sociale; a dispoziiilor contractului de munc sau
nerespectareaacondiiilordemunc.

I.T.Mul. funcioneaz i desfoar activitatea n baza Legii nr.108/1999, a HG


nr.1377/2009iaaltordispoziiilegaleiarenprincipalurmtoareleatribuii:

controleaz aplicareareglementrilorlegale,generaleispeciale,cuprivire
lancheierea,executarea,modificarea,suspendareaincetareacontractelor
individualedemunc;

controleaz respectarea clauzelor cuprinse n contractele colective de


muncaplicabileiincontracteleindividualedemunc;

controleaz stabilirea i acordarea drepturilor cuvenite salariailor ce


decurgdinlege,dincontractulcolectivdemuncaplicabilidincontractele
individualedemunc;

controleazrespectareaprincipiuluiegalittiidetratament;

verific ndeplinirea obligaiilor legale de ctre angajatori n domeniile


condiiilor de munc, aprarii vieii, integrittii corporale i snttii
salariailor i a altor participani la procesul de munca i alte aspecte n
aplicarealegislaiei.nmsurancaredincercetrileefectuatedeinspectorii
de munc rezult concluzia svririi unor fapte contravenionale,

89

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

inspectorii de munc dispun sanciuni, care fac obiectul proceselor verbale
deconstatareisancionareacontraveniilor.

I.T.M

sediu:Str.RaduVodnr.2626A,sector4

punctdelucru:Bd.OctavianGoganr.2,sector3

Telefoaneutile:

Email:itmbucuresti@itmbucuresti.ro

ConsiliulNaionalpentruCombatereaDiscriminrii,idesfoaractivitatea
nbazaO.G.nr.137/2000iareatribuiideacereceta,constataisancionafaptelede
discriminare.

PersoanacareseconsiderdiscriminatpoateadresCNCDuluioplngereprin
care reclam c a fost supus unui tratament discriminatoriu solicitnd tragerea la
rspundereaautoruluidiscriminrii.

Plngerea trebuie formulat n scris, n termen de un an de la data svririi


faptelor de discriminare i trebuie nsoit de probe. Victima unor tratamente
discriminatoriitrebuiesdovedeasacadiferendetratamentiarcelacuzattrebuies
dovedeascoeventualajustificareaobiectivadifereneidetratament.

n cazul plngerilor formulate n baz OG nr.137/2000 se pot invoca orice


mjloacedeprob(nscrisuri,martori,nregistrriaudio,video)isuntscutitedeplata
oricrortaxe.

Plngerile sunt soluionate n termen de 90 de zile, prin hotrrea Consiluilui


Director, acestea fiind supuse controlului judectoresc pe calea contenciosului
administrativ(fondirecurs),contestaiasepoateformulntermende15ziledela
data comunicrii hotrrii. n situaia n care se constat existena unor fapte de
discriminare, persoana vinovat va fi sancionat contravenional (avertisment sau
amend).

90

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

Fapteledediscriminarepotfisesizatedirectinstanelordejudecatcompetene
inusuntcondiionatedesesizareaprealabilaCNCDului.

ExistnsuneleavantajencazulpoceduriiCNCDului,proceduradesoluionare
fiind mai puin formalist, Consiliul putnd efectu propriile activiti de cercetare a
faptelordediscriminareideadunareaprobelor,iarobinereauneideciziifavorabile
poateconstituioprobnfainstanelordejudecatncazuluneiaciuniprincarese
solicitareadedaune.

Consiliulpoatefisesizatnoricemod,chiariprincurierelectronicsaupepagin
sdeInternet.

Contact:

ConsiliulNaionalpentruCombatereaDiscriminrii

PiaaValterMrcineanunr.13

Sector1Bucureti010155

Tel:0213126579,fax:0213126578

Mail:cncd@cncd.org.ro

Sesizareainstanelordejudecat

Prin cererea de chemare n judecat, de regul, victimele hruirii


psihologice/discriminrii la locul de munc, solicita instanelor de judecat
urmtoarele:

Anularea Deciziei prin care angajatorul a dispus aplicarea unei santiuni


disciplinaresauncetareacontractuluidemunc;

Restabilirea situaiei anterioare emiterii deciziei i atunci cnd e cazul


reintegrareanmunc;

Obligareaangajatoruluilaplatdrepturilorsalariale,sporuri,primedecare
afostlipsit

91

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

Constatareafaptelordehartuirei/saudiscriminare

Obligarea angajatorului s ia toate msurile pentru c aceste fapte s


ncetezeisnusemairepete

Obligareaangajatoruluilaplatdedaunemoralei/saumateriale

Cererileprincaresesolicitasoluionareaunuiconflictdemuncsunt,conf.disp.
art.2,pct.1lit.cCodProc.Civ.iadisp.art.284CodulMuncii,ncompetentTribunalului
n a crui raz teritorial i are domiciliul reclamantul. Aceste cereri sunt scutite te
taxa de timbru, conform disp. art.285 codul Muncii, i se soluioneaz n regim de
urgeniarhotrrilepronunatenfondsuntdefinitiveiexecutoriidedreptconform
disp.art.286CodulMuncii.

Termenul n care se pot formul aceste cereri este diferit n funcie deobiectul
cererii,conformdisp.art.281CodulMuncii,nprincipaltermenulestede30dezilen
cazulincareseurmreteanulareauneideciziiunilateraleaangajatorulureferitoarela
ncheierea, executar, modificarea, suspendarea contractului individual de munc ct
incazuldecizieidesancionaredisciplinar.

Datfiindcnmajoritateacazurilorvictimelemobbingului.suntntrostarese
suferinefizicipsihicnctnupotssusinsinguriundemersnfainstanelor
de judecat i c i pierd, ntrun mod sau altul, locul de munc (demisie,
concediere),decisuntlipsiidemijloacefinanciarepentruapelalaajutorulunuiavocat,
suntinformaicpotsolicitaajutorpublicjudiciar.

Conform disp. OUG nr.51/2008, cu modificrile i completrile ulterioare,


ajutorul public judiciar este o form de asistent acordat de stat care prin care se
asigur dreptul la un proces echitabil i garantarea accesului egal la actul de justiie,
pentrurealizareaunordrepturisauintereselegitimepecalejudiciar,acestapoatefi
acordat pentru plat onorariului pentru asigurarea asistenei prin avocat. n cazul n
care venitul pe membru de familie este sub 300 lei ntreag sum este avansat de
ctre stat, iar n cazul n care venitul pe membru de familie este de 600 lei statul
avanseaz50%dincheltuieli,pnlaconcurena10salariiminimebrutepeara.

Sesizarea organelor de cercetare penal. n cazul n care situaia prezentat


ndeplineste elementele constitutive ale unei infraciuni, victima poate formul o
plngereadresatorganelordecercetarepenal.

92

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

Plangerapenaltrebuieformulatntermende2lunideladatalacarevictimaa
cunoscut cine este fptuitorul, conform disp. art. 284 Cod proc. penal, de regul
plangera se depune, n principal, la organul de cercetare penal (Secia de poliie) n
raz cruia sa svrit fapt. Conform disp. art.30 C. pr. Penl, competentateritorial
fiindalternativ,eapoatefideterminatnfunciedepatrucriterii:loculundeafost
svrsit infraciunea, locul unde a fost prins fptuitorul, locul unde locuiete
fptuitorul,loculundelocuietepersoanvtmat.

Atuncicndactele,fapteledehartuiresuntdenatursexualputemvorbidespre
infraciunea de hartuire sexual prevzut i pedepsit de art. 203 C.pen, cad se
materializeaznactedeviolentfizic,acesteambrcauncaracterpenalsubform
infraciunii pevazute i pedepsite de art.180 C.penal., de Loviri i alte violene.
Deasemeneancazulfenomenuluidemobbingputemfiinsituaiainfraciunilorde
ameninare art.193 C.pen., antaj art.194 C.pen., atunci cnd se recurge la acte de
ameninare(ex.constrngereaangajatuluideaiprezenademisia,prinameninrii
antaj).

Plngerea poate fi fcut n scris i trebuie s cuprind: numele, prenumele,


calitateaidomiciliulpetiionarului,descriereafapteiceformeazobiectulplngerii,
indicareafptuitorului,dacacestaestecunoscutiamijloacelordeproba.

TribunalulBucureti

BulevardulUnirii,nr.37,sector3

CodPotal030823

Email:tribunalulbucureti@just.ro;trbucureti@just.ro

SesizareaCuriiEuropeneaDrepturilorOmului

n situaia n care toate demersurile legale iniiate au fost soluionate n mod


definitiveiirevocabil,deciaufostepuizatetoategrdeledejurisdicienaionale,iar
soluia pronunat nu este mulumitoare, persoan poate iniia un demers n fa
CEDO.

93

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

Curtea poate fi sesizat, conf. articolului 34 al Conveniei europene, orice
persoanfizic,organizaieneguvernamentalsaugrupdeparticularicarepretindafi
victime a unei nclcri a Conveniei europene pot depune direct la Curtea de la
Strasbourg o cerere prin care invoc o nclcare de ctre un stat contractant a unuia
dintredrepturilegarantateprinConvenie.

Condiiiledeadmisibilitateauneicereriindividualesuntenunatedearticolul35
alConvenieieuropene.nprimulrnd,textularticolului35precizeazccerereanu
poatefiintrodus,dectdupepuizareacilorderecursinterne,aacumsentelege
dinprincipiilededreptinternaionalgeneralrecunoscute,intruntermende6luni,
ncepndcudatadecizieiinternedefinitive.

n practic, in privin Romniei, prin epuizarea cilor de recurs se ntelege


obinerea unei hotrri definitive (n materie penal) sau definitive i irevocabile (n
materie civil), cu alte cuvinte o hotrre judectoreasc pronuntat n recurs.
Dac nlegislaiaRomnieinuexistocalederecursmpotrivauneianumitenclcri
adrepturilorprevzutedeConvenie,atunciplngereapoatefiformulat ntermen
de6lunideladatalacaresaprodusnclcarea.

Termenulde6lunipentrusesizareaCuriieuropenecurgedeladatapronuntrii
deciziei definitive. Deoarce hotrrile pronunate n recurs nu se comunic prtilor,
reclamantulestecelcaretrebuiesdepundiligenelenecesarepentruobinereaunei
copiiahotrrii.nlipsacestordiligenteelnupoateinvocdepsireatermenuluide6
lunipemotivcnuiafostcomunicat hotrrea.

Adreslacaresepotadrescererileindividualeeste:

CoureuropennedesDroitsdel'Homme
Conseildel'Europe
67075StrasbourgCedex
France
Tel:+33(0)388412018
Fax:+33(0)388412730
PaginInternet:www.echr.coe.int
Email:mailbox@echr.coe.int

94

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

Reclamanii individuali pot nainta ei nii cererile prin pot, fax sau curier
electronic. Dac cererea se depune prin fax sau curier electronic, retrimiterea prin
potestetotuiobligatorie.

VII. CEPOATEOBINEPERSOANHRUITAPSIHOLOGIC/DISCRIMINATLA
LOCULDEMUNC

Demersurile iniiate de ctre victim pot conduce, n cazul n care se dovedesc


faptelesesizate,tragerealarspundereaceluivinovat,sancionareacontravenional
sau penal, obligarea acestuia s respecte drepturile nclcate, restabilirea situaiei
anterioareiobigarealaplatadedaunematerialei/saumorale.

Prin sesizarea ITMului i a CNCDului, angajatorul poate fi sancionat doar


contravenional, aceste autoriti nu pot acorda despgubiri sub form de daune
moralesaumateriale,singurcompetentssepronunenacestsensfiindinstande
judecat.

Angajatulcareasuferitdaunemoralei/saumaterialecurmareamobbingului
isaudiscriminrii,sepoateadresinstanelordejudecatsolicitndntemeiuldisp.
Art.269C.Muncii(cndlegealeprevedeoriaufostnseratencontractulcolectivde
munc sau n contractul individual de munc anumite clauze referitoare la
rspundereaangajatoruluiipentruasemeneadauneconf.Decizieinr.40/07.05.2007a
CCJ ) sau n temeiul dispoziiile Codul civil care reglementeaz rspunderea civil
delictual,obligareaangajatoruluilaplatacestora.

Daunele materiale cerute pot fi acordate numai n msura dovedirii lor. n


materialitigiilordemuncacesteareprezintderegul,despgubiriegalecusalariile
indexate, majorate i reactualizate i cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat,
cheltuielicutratamentemedicale,etc.

Cuantificarea prejudiciului moral nu este supus unor criterii legale de


determinare. Cuantumul daunelor morale se stabilete, prin apreciere, c urmare a
aplicriidectreinstandejudecat acriteriilorreferitoarelaconsecinelenegative
suferite de cei n cauz, n plan fizic i psihic, importanta valorilor lezate, msura n
care au fost lezate aceste valori, intensitatea cu care au fost percepute consecinele
vtmrii, msura n care lea fost afectat situaia familiar, profesional i social.

95

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

Totodat, n cuantificarea prejudiciului moral, aceste criterii sunt subordonate
conotaiei aprecierii rezonabile, pe o baz echitabil, corespunzatoare prejudiciului
realiefectivprodusvictimeieroriijudiciare.

VIII.IMPORTANAIDISPOZIIILEGALEREFERITOARELAPROBE

ncazulconflictelordemuncsaualitigiilornlegturcuraporturiledemunc,
sarcinprobeiprobeiesteinversat,dacnmateriecivialsarcinprobeirevinecelui
care face afirmaiile, n cazul situaiilor de discriminare i/sau hartuire n cadrul
raporturilor de munc, sarcin probei revine persoanei fizice sau juridice acuzate de
hartuiresaudiscriminarelaloculdemunc(angajatorului).

n acest sens disp art. 287 Codul muncii dispune c Sarcina probei revine
angajatorului,acestafiindobligatsdepundovezilenaprareaspnlaprimazide
infatisare,disp.art.20(6)dinOGnr.137/2000c Persoanainteresatareobligaiade
a dovedi existent unor fapte care permit a se presupune existent unei discriminri
directe sau indirect, iar persoan mpotriv creia sa formulat sesizarea i revine
sarcindeadovedicfaptelenuconstituiediscriminare.

Deci, sarcin probei i revine angajatorului ns victimei (cel care iniiaz


demersul legal) i revine sarcin s dovedeasc existena unor fapte/aciuni de
hartuire,intimidare,careiauafectatdemnitatealaloculdemuncsau/icarepermita
se presupune existena unei discriminri directe sau indirecte, iar angajatorului i
revinesarcindeadovedictoateacestefaptesauaciuniauojustificarerezonabil,
obiectivicnusuntdenaturaafectademnitateai/sausntateafizicsaupsihic
aangajatului.

Pot constitui mijloace de prob, nscrisurile, corespondena, declaraiile


martorilor, intregistrarile audio/video, acestea din urm fiind admise conform
disp.art.27(4)dinO.G.nr.137/2000.

96

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

IX. CONSILIERE N MODUL DE REDACTARE I FORMULARE A CERERILOR,


SESIZRILORIINSCRISURILOR.

Personele care se adreseaz Centrului sunt informate asupra importanei


faptuluicoricesesizare,plngeresauadrestrebuiesfieformulatnscrisndou
exemplare, unul dintre aceste exemplare mpreun cu dovad nregistrrii trebuie
pstrat,ntructcpoateconstituiprobantruneventualdemerslegal.

Fiecarecerere/sesizaretrebuiescuprind:

dateleautoritiisesizate(denumire,sediul)

datele de identificare a persoanei care face sesizare (nume, prenume,


domiciliul)

datele persoanei fizice sau juridice mpotriv creia se ndreapt (nume,


prenume/demunire,domiciliul/sediul),

prezentareasituaiereclamate(prezentareaexplicitainordinecronologica
faptelor),indicareaeventualelorprobe

cererile(ateptrile)personaneicareformuleazsesizarea,

drepturile care consider c au fost nclcate ct i dipozitiile legale (codul


muncii, contract individual de munc, regulament de ordine interioar, etc.)
carenuaufostrespectate,

dataisemntura.

X.DIFICULTINTMPINATE

PeparcursulactivitiidesfuratencadrulCentruluisauevideniatoseriede
problemecareinflueneazrezultatelecesepotobinecurmareaconsilieriijuridice,
ianume:

a)MomentulncarevictimeleseadreseazCentrului,nfunciedeacestmoment
variaziposibilitilelegaledeaacion.

97

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

Spreexemplu,dacvictimacedatpresiunilor,hruiriipsihologicelacareafost
supus ia prezentat demisia, nici nu deine un minim de probe prin care s poat
dovedi tratamentul la care a fost supus, posibilitile legale sunt mult diminuate iar
anseleunuidemersnninstansuntaproapenule.

Un alt exemplu este acela n care victim creia ia fost aplicat o santiune
disciplinaroriiafostdesfcutcontractualdemuncpemotivecenuindepersoan
angajatului,seprezintdupexpirareatermenuluide30dezilencareputeacontesta
respectiveledecizii.

b)Dificultateadovediriifaptelordemobbingi/saudiscriminare.

Legislaia n domeniul raporturilor de munc prevede c sarcin probei i


aparine angajatorului (prt), angajatul (reclamantul) trebuind s dovedeasc
existena unor fapte/aciuni de hartuire, intimidare, discriminare, care iau afectat
demnitatea la locul de munc. n acelas sens dispoziiile OG nr. 137/2000, prevd c
acuzatuluiirevinesarcindeadovedicfapteleinvocatenuconstituiediscriminare,
caavutojustificareobiectivitemeinic.

Pot constitui mijloace de prob, nscrisurile, corespondena, declaraiile


martorilor, intregistrarile audio/video, totui cea mai mare problem cu care se
confrunttoatevictimilediscriminrii/mobbingului.oconstituielipsprobelor.

Chiardactoatefaptele/aciunilereclamatesepetrec,deregul,nprezenaaltor
personane,acesteadindiferitemotive(teamdeaipierdeloculdemunc;teamde
aicreosituaiesimilarvictiomei,trecdeparteaagresoruluinsperanadeaobine
bunvoinacestuia),nuacceptsdepunmrturieoridacsuntchemaimpotriv
voineilor,spuncnuiamintescoricnuaucunotindesprefaptelecuprivirela
careestentrebat.

Maimultpersoanelecareaufostsupusehruiriii/saudiscriminriilaloculde
munc nu i conserv nscrisurile care ar putea constitui probe, iar demersurile pe
carelefacnaprarealorsuntdoarlanivelverbal,rareorifiindfcutenscris.

Dat fiind efectele pe care hruirea psihologic sau discriminarea le au asupra


victimei (depresie, scderea ncrederii n capacitile sale, dificultatea n a reaciona,
team,insomnii),aceastnusegndetesfacnregistrricarearputeadovedicele
reclamate.Deregulmomentullacarerealizeazimportantprobeloriafaptuluic

98

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

va fi nevoit s ntreprind un demers legal, intrevine n momentul n care i este
restricionataccesullareeauaelectronicsaulacorespondeta.

c)Dificultilenaluaodecizie.

nmultecazuri,persoanelecareseadreseazcentruluiibeneficiazdeserviciile
de consiliere juridic, dup ce afl care le sunt drepturile i c pot face demersuri
legalepentruaobinerespectareadrepturilorceiaufostnclcate,ezitnafaceun
primdemers.

Aceast nehotrre se datoreaz n general temerii de a nui agrava situaia la


locul de munc, ori din considerarea importanei angajatorului care i permite
susinerea unui proces de durat i angajarea avocai de renume. n aceste condiii
consider c orice demers al sau ar fi supus eecului, data fiind inegalitatea
posibilitilor financiare, necesare susinerii demersurilor, a influenei i controlului
exercitatasupraposibililormartori,etc.

d)Termenelelungi

Dac victim nu reuete s obin soluionarea celor reclamate n cadrul


proceduriiinterneiniciprinmediere,singursoluiefiindceaasesizriiautoritilor
competene.

Este cunoscut faptul c aglomerarea instanelor de judecat din Romnia


afecteay ntreg sistemul judiciar, c procesele aparent simple sunt ntrziate peste
limiterezonabileiardeciziileinstanelorvinadeseapreatrziupentrujustiiabili.

Din pcate sesizarea instanelor judectoreti, presupune un parcurs lung dei


dispoziiileart.271dinCodulmuncii,prevdoproceduradesoluionarealitigiilorde
muncnregimdeurgen,npractictermenelesuntfoartelungiiarsoluionarean
fondaunuilitigiudemuncpoatedurani.

n acest sens, amintim ca i exemplu aciunea unei beneficiare care a fost


nregistrat pe rolul Tribunalului Bucureti la data de 14.09.2011 iar primul termen
acordat este la data de 14.02.2013, deci la mai bine de un an i jumtate i acest
exemplunuestesingular.

Acordarea unor termene att de lungi sunt clar n dezavantajul victimeleor


mobbinguluintructangajatorulncadrulaciunilordemobbing,foloseteaplicarea

99

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

sanciunilor disciplinare n mod abuziv pentru a avea un aparent un temei legal n
nlturarea victimei din cadrul companiei, prin desfacerea contractului individual de
munc.

Unaltexemplufiindsituaiauneibeneficiarecareacontestat3deciziiprincarea
fost sancionat disciplinar pentru c ulterior s i fie emis decizia de desfacere a
contractului de munc, decizie i ea contestat n instan. Deciziile de sancionare
disciplinaraufostanulateninstannstermeneleaufostfoartelungiastfelncts
asoluionatnticontestaiampotrivdecizieideconcediere.

e)Solicitareaunoredinedeconsilierenejustificate

Exist situaii n care beneficiarii solicita edine de informare i consiliere


juridiccaresedovedescnejustificate,ntructntimpuledineiconstatmcrelum
aceleai discuii pe care le lmurisem n edinele anterioare ori solicita informaii
primiteanterior.

Aceastsituaiesedatoreaznmaimultormotive:

faptulcacesteserviciiseofernmodgratuit,

lipsncrederiinpropriilefore(efectalaciunilordemobbing),avndastfel
nevoiedeoasigurarecceeaceaunelessauaufcutestenregul;

nevoiadeadiscutcupersonaecareineleg,etc.

100

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

Anexanr.1

ModelsesizareCNCD

Ctre:

CONSILIUL NAIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINRII, cu sediul n


PiaWalterMaracineanunr13,sector1,010155Bucureti

Subsemnata ............................, domiciliat n Bucureti, str. ....................., nr. ............,


bl.....,sc.....,ap............,sector..........,angajataSC...................................SRL,pnndatade
.................., n funcia de ..............................., prin prezena , n temeiul disp. art. .....................
dinOrdonananr.137/2000,nelegssesizezcomportamentuldiscriminatoriulacare
am fost supus la locul de munc n perioad ............................................, de ctre dnul.
..................................., care ocup funcia de .................................................., rein c n aceeai
msur se face vinovat i reprezentanii SC..................................SRL, cu sediul n
................................, str. .............................., nr ..................., sector.........................., n calitate de
angajator,croradeileamsesizatsituaiannenumraternduri,nuauluatmsuri
pt.caceastsituaiesncetezeisasigureuncadruadecvatdesfurriiactivitii.

n fapt, subsemnata/tul................................. sunt/am fost angajat SC


..........................SRL, n funcia de ......................................, n desfurarea activitii d
nul.....................................aacionatdiscriminatoriulaadresmea,dupcumurmeaz:

1...............................................................................................,

2 ............................ ...................................................................,( se descriu pe larg n ordine


cronologicfaptelereclamate,probelensusinereaacestor)

Fadeceleprezentatemaisusvasolicitsdispuneimsurileceseimpunpentru
investigarea i cercetarea celor semnalate i s dispunti sancionarea acestora pt.
svrireafadesubsemnataunorfaptedediscriminare,prinnclcareadreptului
................, a dreptului la ................................ (se menioneaz drepturile care au fost
nclcate).

101

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

n drept, mi ntemeiez aciunea att pe prevederile art. 2, alin. 1 i . din O.G.


137/2000,ctipecelealeCoduluiMunciiart.5,aliniatele1i4,art.6(1),art.39(1)
lit.die.

n dovedirea celor sesizate neleg s m folosesc de prob cu nscrisuri,


interogatoriupersoanelorreclamate,martori,nregistrriaudio,(dupcaz).

Data Semnatura

102

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

Anexanr.2

ModelCereredechemarenjudecat

DOMNULEPREEDINTE,

Subsemnata................................,domiciliatn...........................,str........................,nr............,
bloc...............,ap...........................,Sector..................,,formulezprezenta;

CERERE

mpotriva ......................................, cu domiciliul/sediul n ........................., str.


.................................,nr.............,sector............,princarevasolicitcprinhotrreaceovei
pronunasdispunei:

1.....................................................................................................................;

2. ...................................................................................................................; (se vor trece


solicitrile cum ar fi: anularea unei Decizii; constatarea faptelor de hartuire i/sau
discriminare,danunematerialei/saumorale;restabilireasitatieianterioare;estc.)

MOTIVELEACIUNII:

nfapt,...................................................................................

(se vor expune toate motivele solicitrilor, cu prezentarea faptelor n ordine


cronologic,menionareadrepturiloridispoziiilorlegalenclcate.)

103

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

n drept, mi ntemeiez cererea pe dispoziiile art. ..................... ( se menioneaz
dispoziiilelegalepecarevaintemeieaticererea).

Pentru dovedirea aciunii neleg s m folosesc de prob cu nscrisuri,


interogatoriuioricealtmijlocdeprobcevarezultcfiindnecesardindezbateri.

Depunprezenacontestaiendubluexemplar,unexemplarpentruaficomunicat
iangajatorului.

DATA SEMNTURA

DOMNULUIPREEDINTEALTRIBUNALULUI...........................

104

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

Anexanr.3

PlngerepenalModel

DomnulePrimProcuror,

Subsemnatul..............................,domiciliatn...........,str...........,nr....,bl....,ap....,judeul
............, formulez prezena plngere penal mpotriv fptuitorului .........................,
domiciliat n ............, str. ............, nr. ..., bl. ..., ap. ..., judeul ..........., pentru svrirea
infraciuniide................,prevzutipedepsitdeart....C.penal.

Motiveleplngerii:

n fapt, la data de ............., locul .............., fptuitorul ..........................., a svrit


.........................

Prejudiciul pe care fptuitorul mi la creat prin svrirea infraciunii este de


.............ireprezint........................................................................................................

ndrept,faptconstituieinfraciuneade.....................,prevzutipedepsitdeart.
...C.penal.

ndovedireaplngerii,nelegsmfolosescdeurmtoareleprobe:probcuacte
iurmtoriimartori:

.......................,domiciliatn..............,str.............,nr....,bl....,ap....,judeul............;

.......................,domiciliatn..............,str.............,nr....,bl....,ap....,judeul.............

Data................Semntura....................

105

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

ModelSesizareCEDO

CURTEAEUROPEANAADREPTURILOROMULUI

ConsiliulEuropei

Strasbourg,Frana

Cerere

prezentat n conformitate cu art.34 al Conveniei Europene pentru Aprarea


Drepturilor Omului i a Libertilor Fundamentale, precum i cu art.45 i 47 ale
RegulamentuluiCuriiEuropeneaDrepturilorOmului

I.Prile

A.Reclamantul/Reclamanta

Nume.

Prenume

Sex:masculin/feminin

Cetenie

Profesia

Datailoculnasterii..........................................................................................................

Domiciliul

Telefon

Adresaactual(dacdiferdeceadelapct.6)..

Numeleiprenumelereprezentantului/reprezentantei

Ocupaiareprezentantului/reprezentantei..

106

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

Adresareprezentantului/reprezentantei

TelefonFax..

B.naltapartecontractant

(Sevaindicanumelestatuluimpotrivacruiaseintroducecererea)

II.Expunereafaptelor

(Sevaexpuneclariamnunitfaptelecarefacobiectulplngerii,depreferinn
ordinecronologic,cumenionareadateiexacteaacestora)

14

III. Expunerea pretinsei sau pretinselor violri ale conveniei i/sau


protocoalelor,precumiaargumentelornsprijinulacestorafirmaii

15

IV.Expunerenlegturcuprevederileart.35parag.1dinConvenie

(Sevorindicarecursurileexercitatenfaaautoritilornaionale)

16.Deciziainterndefinitiv(datainaturadeciziei,organulcareapronunato).

17.Altedecizii(enumeratenordinecronologic,indicnd,pentrufiecaredecizie,
data,naturaiorganulcareapronunato).

18.Dispuneisauaidispusdeunrecurspecarenulaiexercitat?Dacda,carei

107

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

pentrucemotivacestanuafostexercitat?

V. Expunerea obiectului cererii i a preteniilor provizorii n vederea acordrii


uneisatisfaciiechitabile

19

VI.Alteinstaneinternaionalecareexamineazsauauexaminatcazul

20. Ai prezentat n faa unei alte instane internaionale de anchet sau de


reglementare capetele de cerere din prezenta plngere; dac da, furnizai informaii
detaliatecuprivirelaacestaspect.

VII.Listadocumentelor(nusetrimitoriginalele,cinumaicopii)

(Seataeazcopiialetuturordeciziilormenionatemaisus.Dacnusepotobine
copiile,trebuieexplicatmotivul.Acestedocumentenusenapoiaz).

21.a)

b).

c)

VIII.Declaraiaisemntura

22.Declarpeonoarecinformaiilecefigureaznprezentulformulardecerere
suntexacte.

Locul

Data

Semnturareclamantuluisauareprezentantului.

108

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

3. SERVICIUL DE EVALUARE I
CONSILIERE PSIHOLOGIC (INDIVIDUAL
I DE GRUP)

3.1. Metodologia serviciului de consiliere in cariera:


etapeipaideinterventie
Solicitanii Centrului pot beneficia de serviciul de consiliere psihologic. Serviciul
conineminim12edinedeconsilierepsihologic,acesteaputndfisuplimentate,dup
caz,ncondiiistabiliteulterior.Durataiformaconsilieriipsihologicedepindedestadiul
procesuluidemobbingncarepersoananiseadreseazideefecteleasuprasa.

Obiectiveleevaluriiiconsilieriipsihologice
nterapiacupersoanelecareaufostafectatedefenomenuldemobbingobiectivul
nu vizeaz n principal nlturarea simptomelor, ci contientizarea i nelegerea
sensuluiifuncieilor.

Planulterapeuticdifermultattnfunciedemomentulncareseapeleazla
centru ct i de obiectivele beneficiarului. n funcie de acestea se adapteaz
obiectivele terapeutice. Strategia terapeutic este nevoie s fie flexibil i s
urmreascaspecteleurgenteiprioritarepentrubeneficiar.Unaltaspectdecareeste
important s se in cont, sunt limitele persoanei asistate. Este important s se
urmareascobiectiverealiste.

n etapadeevaluare, obiectivul principal este legat de identificarea efectelor n


planulpsihoemoionalisocialrelaionalasituaieidemobbingasuprapersoanei.

n etapa de intervenie, este urmrit ca i n procesul terapeutic general


parcurgereaurmatoarelorobiective:

dezvoltarearelaieiterapeutbeneficiar
evaluareaistabilireacontactului

109

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

ntrirealabeneficiarasimuluidesineiasuportuluidesine
ncurajareaexprimriiemoionaleonesteidirecte
sprijinireabeneficiaruluinainvasihrneascEul
susinereabeneficiaruluinareinterpretadintroperspectivdiferitsituaia
de mobbing i a se poziiona ntro manier snatoas fa de experiena
trit
descoperireaiexperimentareaunornoistrategiideafacefaaciunilorde
mobbing
mbuntireaimaginiidesineiastimeidesine
dizolvareasentimentuluidevinovaiepentrufenomenuldemobbing
dobndireanelegeriipropriilorgnduri,sentimenteicomportamenteprin
examinareatiparelorrelaionale.
centrarea pe procesualitate n particular pe modul de a fi, care este
momentaninadecvat
pregatireapentrufinalizareaterapiei

Etapeledemersuluiterapeutic
1. Evaluare

2. Intervenie

3. Implementareasoluiilornrealitate

4. Reevaluarea

5. Catamneza

Metodeleprincaresefaceevaluareasunturmatoarele:
1. Interviulclinic

2. Observaia

3. Testareapsihologic

110

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

Testelepsihologiceaplicatesunturmatoarele:

Testelepsihometrice:chestionaruldepersonalitateNEOPIR,chestionarulde
evaluareastresuluiocupaionalASSETiSTAXI2.
Testeleproiective:TAT,Arborele,Persoana

PentrudetaliiveziAnexaInstrumentedeevaluarepsihodiagnostic

Limitentestareapsihologic

Saobservatnurmatestriipsihologicetendinapersoanelorcareaufostvictime
alefenomenuluidemobbingdearspundelatestelepsihometricenconcordanacu
imagineapecareoaveaudespreelentrecut,nucuimagineapecareoaudespreelen
prezent.Motivelepentruaceasttendinasuntdiverse:necunoatereastriiprezente,
neacceptareastriiprezente,dezirabilitatesocial,etc.

Este important de menionat c n timpul edinelor de consiliere psihologic,


marea majoritate a persoanelor, dezvluie starea lor din prezent, care nu este n
concordant cu rspunsurile date la teste. Sa observat o tendint de reprimare a
emoiilor i neacceptare a realitii prezente la persoanele care erau n stare de
depresie latent. n general, aceast caracteristic sa regsit mpreun cu o tendin
puternic de exercitare a controlului. Aceasta din urm vine s echilibreze lipsa
controluluiresimitnurmamobbingului.

Estenecesarcanaintedencepereaintervenieiterapeuticesexisteclaritatecu
privirelatabloulsimptomaticicontextualncarefenomenuldemobbingaavutloc.n
centrul antimobbing evaluarea cazului se realizeaz n echip. Intervenia n
reabilitareapersoaneicareseconfruntcusituaiidemobbingceremsuriindividuale
i organizatorice. Este favorabil o conlucrare a mai multor specialiti, respectiv o
abordareintegrat,multidisciplinar.Atuncicndesteclarcsimptomelemanifestate
de beneficiarul centrului sunt datorate situaiei de mobbing, intervenia trebuie
adaptatcorespunztor.

111

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

Evaluareavizeazattpersoanactisistemulrelaionalperturbat.nmobbingse
vizeaznprimulrndizolareavictimeiderestulcolegilor.Avemdeafacecuotraum
relaionaldeterminatdeomiprovocatintenionat.

Este nevoie ca nainte de nceperea interveniei psihologice s se realizeze


urmatoarele:

Relaia terapeutic (innd cont de specificul efectelor fenomenului de


mobbing, crearea i meninerea relaiei terapeutice este esenial n
procesulterapeutic)

Planul terapeutic unic i adaptat (ipoteze, obiectivele beneficiarului,


obiectiveleterapeuticeistrategiaterapeuticflexibil)

Concluziile evalurii (structurate pe 3 planuri: simptomatologic, existenial i


transgeneraional).

112

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

A n e xa Instrumente de evaluare psihodiagnosticI n s t r u m e n t e l e s u n t a c re d i t a t e d e C O PS I


( C o l e g i u l P s i h o l o g i l o r d i n R o m ni a fi i nd e t a l o n a t e i s t a nd a rd i z a t e p e p o p u l a i a d i n
R o m n i a ) . D e a s e m e n e a s u n t i n s t ru m e n t e o b i n u t e s u v l i c e n d e l a fu rni z o r u l D &D
C o n s u l t i n g ( w ww . t e s t c e nt ra l . ro )

Tip A r ii d e
in a p l i
N r ROMNIA
s t ru cabi
m e nt l it a t e


1 . A S S E T A S h o rt e n ed S t r es s E v a l ua t i o n To ol
I n s t ru me nt p s i h o me t ri c d e m s u ra re a s t r e s u l u i o c u p a i o na l ,
p e rc e p i i a l e s u b i e c t u l u i a s u p ra mu nc i i p ri v i nd :

Deevaluareastresuluiocupaional
r e l a i i l e p r o fe s i o na l e

Psihologieorganizaional
e c h i l i b ru l m u nc v i a p e rs o n a l
s u p ra n c rc a re
s i g u r a n a l o c u l u i d e m u nc
c o n t ro l

Chestionar
r e s u r s e i c o m u n i c a re
p l i i b e n e fi c i i
a s p e c t e a l e m u nc i i
a t i t u d i ni fa d e o r g a ni z a i e :
p e rc e p i a a ng a j a m e nt u l u i o rg a ni z a i e i f a d e me mb ri i
si
p e rc e p i a a n g a j a m e nt u l u i m e m b r i i l o r f a d e o r g a ni z a i e
sntateapersonal:
bunstareapsihic
s n t a t e a fi z i c


2 . N E O P I R R ev is e d NE O P er s o na l it y I nv e nt o ry
C h e s t i o na r p e nt ru m s u ra re a t r s t u ri l o r p e rs o n a l i t i i
n o rm a l e :
consiliereipsihoterapie

1. nevrotism:
a n x i e t a t e , fu r i e
psihologiejudiciar

o s t i l i t a t e , d e p re s i e , t i m i d i t a t e , i m p u l s i v i t a t e ,
Resurseumane
personalitate

vulnerabilitate
2. e xt r a v e r s i e :
c l d u r , s p i ri t g re g a r, a s e rt i v i t a t e , a c t i v i s m, c u t a re a
s t i mu l ri i , e mo i i p o z i t i v e
3. deschidere:
f a nt e z i e , e s t e t i c , s e nt i m e n t e , a c i u n i , i d e i , v a l o r i
4. agreabilitate:
nc r e d e re , o n e s t i t a t e , a l t ru i s m , c o m p l i a n , m o d e s t i e ,
b l nd e e
5. contiinciozitate:
c o m p e t e n , o r d i n e , s i m u l d a t o r i e i , d o r i n a d e
r e a l i z a r e , a u t o d i s c i p l i n , d e l i b e ra r e

113

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

psihoterapie/diagnozatraumelor
3 . S TA X I : S t a t e T ra it A ng e r E x p r es s io n I nv e nt o ry

/dezvoltarepersonal/resurse
umane/psihologiasntii
I n s t ru me n t p s i h o me t ri c d e e v a l u a r e a fu ri e i i a g re s i v i t i i

ChestionarClinicdefurie,

Psihodiagnosticclinic/
1. s t ri l e s i t u a i o n a l e d e fu ri e :
S e n t i me nt u l d e f u r i e
T e n d i n a d e a e x p ri ma v e r b a l fu r i a

agresivitate
T e n d i n a d e a o e x p r i ma f i z i c
2. t r s t u r p e r s o n a l i t a t e :
T e mp e r a m e nt fu r i o s
R e a c i a fu ri o a s
3. e x p r i ma r e a e x t e r i o a r a f u r i e i
4. e x p r i ma r e a i n t e r i o a r a f u r i e i
5. c o n t r o l u l e x t e r i o r a l f u r i e i
6. c o nt rol u l i nt e ri o r a l fu ri ei
7. i nd i c e l e d e e x p ri m a re a fu ri e i


4 . T A T Te s t ul d e A p e r c ep i e T ema t ic

PsihologieclinicPsihiatrieineurologieconsiliereipsihoterapie
T e h n i c p r o i e c t i v c a re u r m r e t e s e v a l u e z e :
a) m o d e l e l e d e g n d i re
b) a t i t u d i n i l e f a d e s i ne i f a d e c e i l a l i
c) capacitateaobservaional
d) r s p u n s u ri l e e m o i o n a l e a l e s u b i e c t u l u i l a u n m a t e ri a l
s l a b s t ru c t u ra t .
Nevoileipulsiunilesubiectului
C o nc e p i a s a d e s p re l u me

Proiectivdepersonaliatte
C o n fl i c t e l e s e mni fi c a t i v e
N a t u ra a n x i e t i l o r
P ri nc i p a l e l e me c a n i s m e d e a p ra r e u t i l i z a t e d e s u b i e c t
m p o t ri v a c o n fl i c t e l o r i t e me ri l o r
A d e c v a r e a s u p ra e u l u i , m s u r n c a r e a c e s t a s e
m a n i f e s t n m o d ma i m u l t s a u m a i p u i n p u n i t i v
I nt e g r a r e a e u l u i s u b i e c t u l u i .
T e s t u l p u ne n e v i d e n i 1 2 fu n c i i a l e E u l u i :
1. T e s t a re a re a l i t i i
2. Judecata
3. S i m u l re a l i t i i
4. R e g l a re a i c o nt r o l u l p u l s i u ni l o r, a fe c t e l o r i t e nd i n e l o r
5. Relaiideobiect
6. P r o c e s e l e g nd i r i i
7. R e g r e s i a a d a p t a t i v n s e r v i c i u l e u l u i
8. F u nc i o n a re a d e f e n s i v
9. B a ri e r a p e n t ru s t i mu l i
1 0 . F u nc i o n a re a a u t o n o m
1 1 . F u n c i o n a re a s i n t e t i c i nt e g ra t i v
1 2 . S t p ni r e c o m p e t e n


vocaional/
deorientare
vocaional

profesional
Chestionar

5 . J V I S J a c k s o n V o c a t i o na l I nt ere s t S urv ey
/resurse
Orientare

umane

I n st ru me nt d e m su ra re a i n t e re s e l o r p r o f e s i o na l e :
M s o a r 3 4 d e s c a l e d e i n t e re s e v o c a i o n a l e m p r i t e n :
I. R o l u ri d e mu nc a
II. S t i l u ri d e mu n c a

114

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

Structuraedinelor
nprimantlnireserealizeazinformareaasupraregulilordeconfidenialitate
icolaborareterapeuticdinperspectivacoduluieticideontologicalactivitailorde
consiliereipsihoterapie.

edina de consiliere psihologic are durata de o ora, iar n cazurile n care


beneficiarul ntrzie, aceasta se scurteaz. Este important responsabilizarea
beneficiarilor cu privire la cadrul terapeutic i la modalitatea n care edinele de
consiliere se reprogrameaz. Prezena terapeutului este important s fie garantat i
stabil,acestareprezentndunrepernprocesulderecuperarealechilibruluiinterior.

Motivarea i compliana n terapie sunt foarte importante. Au existat situaii n


careausositlaCentrubeneficiariaduidemembriaifamiliei,acetiafiindimotivul
principal pentru schimbare. Am ntlnit, de asemenea, cazuri n care beneficiarii nu
erau suficieni de motivai pentru schimbare. Singura lor intenie era aceea de a se
rzbuna pe agresori sau de a li se recunoate starea de victim. Marea majoritate a
beneficiarilorcentruluiaufostmotivaisiregseascliniteainterioar,bunstarea
psihicifizic.

Consiliereapsihologicapersoanelorcareautrecutprinfenomenuldemobbing
este asemntoare cu consilierea psihologic a persoanelor care au trecut printro
situaietraumatic.

Mobbingulafostcercetatpnacummaidegrabneteoreticifrraporturicu
conceptul de traum. Lui Sellier i datorm o vedere de ansamblu pe baza modelului
desfurrii traumatizrii psihice. n factorii situaionali obiectivi joac un rol durata
temporal, gradul de dificultate i frecvena evenimentelor, condiiile determinante,
felulafectriiitipulrelaieidintrevictimifpta.

RiedesseriFischer(2003)definesctraumpsihicastfel:oexperienvitalde
discrepan ntre factori situaionali amenintori i capacitile individuale de
stpnire, care este nsoit de sentimente de neajutorare i abandonare lipsit de
aprareicareduceastfellaozdruncinarededuratanelegeriideineidelume.

Mecanismul patogen al mobbingului se poate descrie c o traumatizare


cumulativ.Atacurileaulocfrecvent,peascuns,prinspatelevictimei,aacncelemai
multedincazurilentlnite,persoaneleiaudatseamacceeacelisentmplnueste

115

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

normal, dup ce efectele erau deja majore. n multe cazuri, familia este cea care
semnaleaz efectele asupra persoanelor, pentru c cei vizai direct intr ntrun
mecanismautomatdesupravieuire.

Pe lng victimele vizate direct, adesea sunt afectate, indirect, i rudelevictimei.


Se ajunge deseori la crize conjugale, despriri i izolare n cmpul social, ceea ce se
repercuteaz din nou negativ asupra victimei i condiiei sale psihice. n Centru am
ntlnit cazuri n care att copiii ct i partenerii au dezvoltat simptome
psihovegetative. Marea majoritate a beneficiarilor relateaz cum situaia de mobbing
delaserviciuleaschimbatviaantregiifamilii.

Instrumenteledelucru,metodeleitehnicilefolosite
ntro faz incipient este bine s fie ntrite resursele personale pentru ca cei
afectai s se poat opune prin fore proprii terorii psihice incipiente. Se urmarete
ntrirea forelor de autovindecare i posibilitile de control, pentru a reui o
gestionareadecvataconflictului.

Se dorete contracararea alienrii omului. Tulburrile psihopatologice sunt


privite ca expresii ale scderii sau blocrii potenialului uman, sau sunt datorate
pierderiilegturiiculumeainterioar.NevrozaaparedatoritnstrinriiEuluidesine
nsui i de lumea sa, anxietatea este cauzat de teama omului de a se confrunta cu
propriilesalelimite.

Modalitatea n care se realizeaz schimbarea este experienialist, adic prin


trirea experienei imediate, trirea momentului prezent, a lui aici i acum i
exprimarea spontan a experienei. Trirea experienei este mai degrab un proces
afectiv dect cognitiv. Acest proces subiectiv este urmat apoi de conceptualizare;
schimbarea terapeutic rezult prin procesul de contientizare a semnificaiilor
evenimentelortrite.

Cea mai important sarcin a terapeutului este nvarea clientului s


interacioneze ntro atmosfer cald, securizant, de acceptare, astfel ncat el si
exerseze i si dezvolte capacitile de exprimare ale Eului, ncepnd de la planul
somatic,apoitrecndlacelpsihicinceledinurmlacelspiritual.Modalitateaprin

116

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

careterapeutulrealizeazacestelucruriestelegatdeutilizareademetodeitehnici
experienialistecumarfi:

interaciunea,

dialogul,

dramatizarea,

metaforaterapeutic,

jocuriexperieniale.

Modelulrelaieiesteunulegalitar,delaadultlaadult,bazatpenelegereauman.
Acest lucru se traduce n faptul c att clientul, ct i terapeutul, au de nvat din
interaciunealormpreun,amndoipotevoluaporninddelaexperienlorcomun.
Relaiadintreceidoiestenacestcazunareal,autentic,primarnraportcuterapia.
Rolulterapeutuluiesteunuldeacceptare,elestepermisiv,gratificant.Psihoterapeutul
abordeazclientulaacumesteelnacelmomenticautslajutesiactiveze,s
i deblocheze potenialele i resursele latente, astfel nct clientul s ajung si
dezvolteisiutilizezenmodcreativEul.Deiceeaceafostrurmnenatenia
terapeutului, el manifest nelegere pentru dificultile prin care a trecut clientul, l
abordeaz cald i empatic, considernduse c tocmai experien de a fi acceptat aa
cum este el reprezint o experien terapeutic pentru client i l va ajut s fie mai
receptiv pe parcursul terapiei. Accentul cade pe ceea ce poate fi schimbat pentru c
individulsdepeascimpasulncaresegsete.

Schimbareaterapeuticdepindemultderelaiadintreterapeuticlient.Rogers
consider c pentru succesul demersului terapeutic, clientul trebuie s fie acceptat
necondiionat de ctre terapeut, aa cum este el, fr judeci de valoare, acest lucru
fiind o condiie sine qua non a terapiei. Individul trebuie ajutat s se accepte pe sine
nsui, deoarece n urma mobbingului, el vine la terapie datorit nstrinarii de sine.
Principalele caracteristici ale relaiei terapeutice sunt congruena, imaginea pozitiv
necondiionat i empatia; relaia este neleas c o alian activ, obiectivul
terapeutuluifiindaceladeastabiliaceastaliancaressatisfaccondiiilenecesare,
imaialessmeninaceastrelaie,eficienaterapieiconstndtocmainmeninerea
relaiei,inunconstruireainiialaei.Sepuneaccentpeceeaceesteterapeutul(i

117

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

mai puin pe ceea ce face el) i pe contextul terapiei. Nu sunt importante n mod
necesartehnicile.

TehnicilepropusedeRogerssunt:

clarificarea sentimentelor cu accent pe sentimentele din prezent, se face


prinreflecie,meditaieiafirmaie;

reformularea coninutului afirmaiilor clientului (reformularea prin


inversiunea raportului figurfond, reformularea sintez, reformularea
clarificatoare);

ascultareaactiv,

reflectareasaurepetiiaecou,

repetiiapealttonsaucuonuanadeumor,

amplificarea (folosit pentru a scoate n evidena un aspect pozitiv al


situaiei),

tehnici de deschidere (folodite pentru susinerea dialogului atunci cnd


clientulseblocheaz)

Gestaltterapia actioneaz prin utilizarea experienei active i vindectoare a


terapeutului i clientului, aflai n contact autentic, adevrat, conectai ca persoane
libere i responsabile ntrun proces de cretere mpreun. (Iolanda Mitrofan,
Orientareaexperienialanpsihoterapie,2000).

Caracteristicile relaiei terapeutice n gestaltterapie sunt (dupa G. Yontef si J.


Simkin,1989):

includerea a pune pe fiecare n pielea altuia, fr al judeca, analiza sau


interpretarea;epracticunmoddealexperimentapecellalt.

118

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

prezenasereferlafaptulcterapeutulsedezvluieclientului,prezena
sa este exprimat (discriminativ, desigur) prin observaii, referiri,
experiene, gnduri. Prezena vie i autentic a terapeutului, precum i
abinerea de la propriile interpretri faciliteaz dezvoltarea prezenei
autonomeaclientului,prinpezenaluiterapeutulldeterminpeclientsse
deblocheze i s se bazeze pe experiena lui imediat pentru ai crete
niveluldecontientizare.

responsabilitatea de a dialoga se refer la faptul c terapeutul este


responsabildemodulncaresedesfasoardialogul,eltrebuiesseimplice
ndialoginacelaitimpslfacpeclientsseimplicenaceeaimsur,
astfelnctcontactulsserealizezenaturalinusfiemanipulat.Sedoreste
cadialogulsfiesincer,autentic,participativ,nuartificialsaucontrafcut.

dialogul este trit, simit dialogul nseamn mai mult dect a vorbi;
modalitailededialogfolositesuntfoartediverseidinamice,potimplicai
modalitimijloace expresivartistice, cum ar fi micarea simbolic, dansul,
muzica;metaforadevineuninstrumentcheie.

Scopul declarat al terapiei gestaltiste este extinderea constientizarii ca


modalitatedecresteresiautonomiepersonala.Pedeoparte,clientulconsteintizeaza
ceea ce este el, pede alta parte cum face pentru a fi ceea ce este. Printre principiile
practicariiterapieigestaltistesenumaraexplorareaimpreuna,incontextulcontactului
autenticdintredouapersoane;nusefolosesteniciodataformulatrebuie/artrebui,ci
cepreferisaucedoresti;principiulintegrariipersonalereusitaterapieidepindede
catdemultareusitclientulsadevinaunintreg,saseunificeininterior,clientulsafi
constientizatpartileinterioarerespinse,saleacceptedacasuntegosintonicesisale
eliminedacasuntegodistonice.Astfel,persoanadevineresponsabilasidiscriminativa.
Un alt principiu este cel al autoresponsabilitatii si autodezvaluirii terapeutul se
dezvaluie,accentueazacaracteruldelaegallaegalalrelatiei,sifatadealtiterapeuti,
care se considera responsabili pentru clientii lor, gestaltistii prin insusi felul lor de
implicare stimuleaza responsabilitatea clientului in a se autosprijini si autoregla;
principiulexperienteidirecte,saualconstientizariiluiaicisiacum;clientulvadeveni
constient de ce si cum face, de alegerile sale, iar acest proces il va ajuta in
autodescoperireasa.

119

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

Printretehnicilecareiaudovediteficienasunti:

exerciiile de contientizare corporal (pentru contientizarea tensiunilor


muscularenrelaiecustareapsihic),
exerciiidecontientizareafectivirelaional,exemple:

tehnicascaunuluigol(topdogunderdog),

tehnicazidul,

cubul,

tehnicameninete!,

tehnicapuneriinscen;

exerciiidecontientizarecusuportimaginatividerestructurare,exemple:

tehnicafantezieighidate,

tehnicidediminuareiintegrare,

tehnicametapoziiilor(derivatdintehnicascaunuluigol),

tehnicaautodezvluiriiterapeutului(nutrebuiesseconfundeautodezvluirea
terapeutului cu exprimarea confesiv sau cu presiunea propriilor valori i
judeci asupra clientului, acestea fiind antiterapeutice; terapeutul nu se
transformnprieten,printesaumentor,eldezvluiedoaraceleexperiene
carepotfifacilitatoarepentruprocesuldecontientizarealclientului).

UnaltcurentalabordriiexperienialisteestepsihodramaluiJacobMoreno,iar
tehnicafolositaiciestejoculderol, scenarizarea,urmatdeanalizacelorntmplate
pescenaterapeutic.

120

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

3.2.Delimitriconceptuale
ntruct unul dintre efectele cele mai ntlnite n cazul persoanelor care sau
confruntat cu situaia de mobbing este afectarea Imaginii de sine, a Stimei de sine,
ncrederea n sine, Concepiei despre sine, Iubirii de sine, supunem ateniei cteva
precizrideordinteoreticreferitoarelaacestaspect.

Imagineadesine

n Dicionarul enciclopedic de psihologie (1997) imaginea de sine apare ca


expresiaconcretizatamoduluincaresevedeopersoanoarecaresausereprezint
pesine,catrireaaspectuluiunificatordecoeziuneapersonalitii.Imagineadesine
este contaminat de dorine, dar i de modul n care evalueaz ceilali persoana
respectivideidentitateatrit.

Estevorbade felulcumsepercepeindividul,cecredeeldespresine,celoci
atribuienraporturilecuceilali.Adic,imagineadesineesterezultatulunuiproces
deautoevaluareapersonalitiiireprezint totalitateacerinelor,reprezentrilor,
ideilorindividuluidesprepropriasapersonalitate(M.Zlate)

Stimadesine

Sebazeazpetreicomponente:ncredereansine,concepiadespresine,iubirea
de sine. O bun dozare a fiecreia dintre aceste trei componente este indispensabil
pentruaobineostimde sinearmonioas.ntreceletreicomponentealestimeide
ine exist legturi de interdependen: iubirea de sine (a te respecta indiferent de
ceea ce i sa ntmplat) faciliteaz o concepie despre sine pozitiv (a crede n
capacitile tale, a te proiecta n viitor) care la rndul su, influeneaz favorabil
ncredereadesine(aacionafrteamaexcesivdeeecidejudecataaltuia).

a) Iubireadesine:neiubimnciudadefectelorilimitelor,nciudaeecurilor
infrngerilor,purisimplupentrucovoceinterioarnespunecsuntem
demni de iubire i respect. Aceast iubire necondiionat nu depinde de
performanelenoastre,eaartndcneputemregrupadupeecuri.Eanu

121

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

neferetedesuferinsaudendoialncazulunordificulti,darneapra
dedisperare.Iubireadesinedepindenmarepartededragosteapecarenea
mprtito familia noastre atunci cnd eram copii, i de "hrana afectiv",
careneafostdruit.
b) ConcepiadespresinePrereapecareoavemdesprenoi,aceastevaluare
fondatsaumaipuinfondat,acalitiloridefectelornoastre.Seformeaz
prin oglindirea n ceilali. Nu este vorba doar de cunoaterea de sine;
important nu este realitatea lucrurilor, ci convingerea de a fi deintori ai
calitilor sau defectelor, ai potenialitilor i limitelor. Este un fenomen n
care subiectivitatea joac un rol esenial. Aceast concepie este datorat
mediuluifamilialinspecial proiectelorpecarepriniilefacpentrucopii
lor.
c) ncredereansineAtreiacomponentastimeidesine,ncredereansinese
aplic n special la modalitile acionale. A fi ncreztor, nseamn, a
considera c eti capabil s acionezi ntro manier adecvat n situaiile
importante (Lelord, C.Andre, 1999). ncrederea n sine provine n principal
dinmoduldeeducaietransmisdefamiliesaudecoal.

ntrireaEului

Una dintre condiiile sinequanon pentru reabilitarea persoanelor supuse


mobbinguluiestentrireaeului.

Victimele mobbingului necesit sprijinirea Eului pentru ai putea exprima


emoiile blocate. Cei care au suferit n urma mobbingului i blocheaz emoiile n
legtur cu trauma respectiv i nu tiu cum s io exprime. O parte din victimele
mobbingului iau totul personal, ca parte a procesului lor normal de dezvoltare, i
asumresponsabilitateaiseautoinvinovatescpentruoricetraumcareintervine.De
asemenea, introiecteaza multe aspecte negative despre sine pentru c i pierd
repereleiabilitateadeadistingentreceesteadecvaticenu.Acestemesajenegative
produc fragmentri, inhib creterea sntoas i integrarea i constituie rdcinile
atitudiniiautodepreciativeiastimeidesinesczute.

Terapeutuloferindividuluiprilejuldeaconducedininteriorpropriulsuproces
de vindecare. Trirea experienei personale permite contientizarea senzaiilor

122

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

corporale, a poziiilor, a tensiunilor musculare, ceea ce are un efect energizant i
activatorasupraindividului.EstesugestivdictonulluiFritzPearls:Pierdeiminteai
ntoarcete la simturi, care sublinia faptul c aceast contientizare a percepiilor
reprezintceamaisigursursdeinformaii.

AajutaovictimamobbinguluisidezvolteunputericsimalEuluiiconfer
acestuia o stare de bine i un sentiment pozitiv despre sine, precum i puterea
interioardeaiexprimaemoiilengropate.Aicreaexperienecaresistimulezei
intensifice folosirea simurilor constituie un important pas n ntrirea Eului.
Experieneceimplicvzul,auzul,pipitul,gustulimirosul modaliticaresuntde
fapt funcii ale contactului duc la contientizarea propriilor simuri. Activitile sunt
concepute n funcie de vrsta beneficiarului i gradul sau de flexibilitate. DG a avut
nevoiedemaimulteedinepentruaputeapunepropriamnncontactcupriale
corpuluicareodureau,frasesimiinconfortabilsau penibil.

Exprimareaemoional

Unadintrecelemaispecificeaciunialemobberilorasupravictimeiesteaceeade
a mpiedicao s se exprime. Rmn lucruri nespuse, nerostite sau insuficient ori
neadecvat comunicate. n plan psihologic vorbim despre apariia i canalizarea
incorectaenergieipersoanei.

Aciuneanecesitenergiedetipagresiv.Opartedintrevictimelemobbinguluise
simtperturbateiconfuzedincauzaacesteienergii.Uneorinuoneleg.Fieoreprim
iseprezintcafiindtemtori,timiziiretrai,fieiexprimaceastenergiedincolo
de graniele Eului prin lovire, lupt, incierare i n general prin aciuni agresive. A
ajuta beneficiarii centrului s simt aceast energie i s se simt comfortabil cu ea
este o condiie pentru exprimarea emoiilor nbuite. Experienele cu aceast for
internsuntmodelatencontextulunorexerciiiterapeuticeiimplicinteraciunicu
terapeutul.

Multe dintre victimele mobbingului au acumulate resentimente, sentimente de


furie i agresivitate n momentul cnd apeleaz la centru. Pentru c victimele nu pot
ignoracompletatacurilepreamulttimp,darnicinulepotgestiona,eleseaflntro
dilemiindreaptfrecventmniaiagresivitateampotrivalornsele.Astfelse

123

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

autoagreseaz, i nu permit lucrurilor bune s se ntmple. n cadrul edinelor de
terapieserealizeazdescrcareaemoionalirepoziionareafadeagresor.

n procesul terapeutic se folosesc multe tehnici expresive, creative i proiective


care ajut beneficiarul si exprime emoiile pe care le ine ascunse, dar i s
experimentezeisintreascaspectelestagnantealeEului.Acestetehniciimplic
desenul,pictura,colajul,modelatulnplastelin,fantazareaiimaginarea,povestirea,
jocul cu obiecte cu ncrctur simbolic, jocul n nisip, dramatizarea, metaforele,
micrilecorporale,contientizareacorporal,fotografia.Acesteaconstituiemijloace
proiectiveputernicecarepotevocatririputernice.

Suportul de sine este o condiie aprioric exprimrii emoionale. Mai mult,


anumii beneficiari au nevoie ca mai nti s se apropie de exprimare ntro manier
cognitiv. Vorbind despre diverse triri, fcnd liste cu propriile sentimente i cu
sentimentele umane, fcnd exerciii care implic articularea sentimentelor,
experimentnd tririle prin muzic, desennd emoiile a ajuta beneficiarii s se
familiarizeze i s se simt comfortabil cu idea de trire. Acestea, mpreun cu
activitiledentrireaEului,ajutbeneficiariisseexprimeautentic.

Uneiadintrebeneficiarelecentruluiierafoartefricsserentlneasccufotii
agresori. Aceast fric este ntlnit la foarte muli dintre beneficiarii centrului.
Beneficiara a fost rugat s numeasc principalii agresori. Att la ea ct i la ali
beneficiari,aapruttendinadeauitaunulsaudoiagresori(nacestcazagresoriierau
4ntotal).ntimpuledinelordeterapie,printehnicicreative,iaexprimattririle
pecarenuaavutocaziasleexprimeiareuitsserepozitionezefademanagerii
careauhruitopsihologic.Lactevaziledupcencabinetatrecutprintruntravaliu
de iertare, sa ntlnit ntmpltor cu agresorul principal i a putut s aib o
conversaie fr a fi destabilizat emoional. A reuit si exprime ntro manier
adecvatpunctuldevedereiaobservatanumitereaciiemoionalealemanagerului
careau surprinsoipecarenuleobservase nainte.Relaiacuacestmanagera fost
unauman,deegalitate.

Creterea(hrnirea)Eului

Presupuneslsusiipebeneficiarsnveesiaccepteprilepecareleurte
islucrezecuelnsuipentruaajungelasentimentedeintegrareipreuiredesine.

124

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

Maimult,nvaassepoartebinecuelnsui.Opartedintrebeneficiariaucredinac
este un act de egoism s se preuiasc pe ei nii. Astfel c ei caut la alii si
preuiascisuntdezamgiiatuncicndacetianuofac.Dinacestmotivseimplic
foartemultnactivitileprofesionalepecarelentreprind,deseorindefavoareavieii
personale. Se simt valoroi cnd realizeaz lucruri valoroase. O mare marte dintre
beneficiariicentruluisuntpersoanefoartecontiincioase,curezultateexcepionalei
nulisareproatniciodatnimicdinpunctdevedereprofesional.

Prima parte a procesului de cretere a Eului presupune scoaterea la suprafa a


celormaiurteprialeEului,caredeobiceisuntintroieciinegative,mesajedespre
sinecareaufostabsorbitencopilriatimpurie(sauincazulmobbinguluincontactcu
agresorii).Copiiiautendinasseidentificetotalcuacesteprinegative(chiardac
acestfaptducelafragmentareaEului).Estenevoiesideaseamcacesteprisunt
doarunaspectalEului.Odatidentificatoastfeldeparte,beneficiaruluiisecereso
desenezesausomodelezenplastelin,sausoreprezinteprintrunobiect.Aceast
parte este astfel descris complet, chiar exagerat. Se iniiaz i un dialog ntre
beneficiariacestaparte,deseoribeneficiarulinvocndenunuricritice,chiaragresive
laadresaacesteipri.Astfelbeneficiaruliexprimagresivitateanexteriorinun
interior,ctresine,construinduseastfelunsuportdesinepentruurmtorulpas,care
implic descoperirea unui element pozitiv, hrnitor n interiorul Eului su. Tehnicile
proiectivepotfifolositepentruacceptareapriiurtedinsinelepropriu.Realizndc
o asemenea parte poate fi de fapt o credina incorporat la o vrst fraged,
beneficiarulesteajutatsidezvolteoinstanhrnitoarepentrusine.

StabilizareaEului

Serealizeazprin:

1.Recunoatereastriidetensiuneiconfuziepecareotrieteindividul

2. Acceptarea faptului c oamenii nu au ncotro i trebuie s se confrunte cu o


realitatecontradictorie

3. Acceptarea impactului pe care asumpiile de mai sus l au asupra


comportamentuluipropriuiasuprastriiinterne

4.Sesizareacontradicieidintreacesteasumpiiiunmodcuadevratadultdea
privirealitatea

125

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

5.Testarearealitiipentruacontientizacaresuntdefaptexpectanelepecare
persoanalearedelaoriceeveniment

6. Lupta cu tendina puternic de respingere a oricror dovezi care ar putea


infirmarespectiveleasumpii

7.Atingereauneiviziuniintegrativearealitii,cucontradiciileeiinevitabile


3.3.Procedurifinale(dencheiereaterapiei)
Finalizarea terapiei nu este un simplu sfrit, ci o parte foarte important a
procesuluiterapeutic.ntrunanumitsens,terapiaaconstituitfiguracentralavieii
beneficiarului i finalizarea procesului terapeutic i permite clientului s treac mai
departe, ctre noi aspecte. Cum nevoile au fost satisfacute, noi competene au fost
dobndite i noi descoperiri au fost fcute, acum este o perioad de echilibru i
satisfacii.

edinele de terapie/consiliere se rresc treptat n funcie de ritmul fiecrui


beneficiar.Momentuldefinalizareaterapieiestealesdecomunacordntreterapeuti
beneficiar.

3.4.Simptomeleresimite/Acuzele
Traumatizareacumulativestetraumatizareandiferiipai.Dacfiecarepasarfi
avut loc individual, efectele ar fi subtraumatice. Victimele fenomenului de mobbing
suntsupusesistematiclaaciunicarevizeazintegritateaeului.

nmultecazuripierdereajobuluiafecteaznmoddirecttrebuineledesecuritate,
protecieiadpost.Astfelsepuneproblemasupravieuiriipersonaleiafamiliei.n
acestecazuriefectelemobbinguluisuntdevastatoarepemaimulteplanuri.

126

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

3.5. Aspecte psihologice ale efectelor mobbingului


Exempledincazuisticacentrului
Simptomentlnitencazuisticacentrului:

Stridetristee

Pierdereainteresuluipentruvia

ncapacitateadeasebucura

Scdereaenergiei

Obosealaccentuat

Limitareaactivitilor

Concentrareiateniediminuate

Sentimentededevalorizareincrederensineredus

Respectuldesineestesubminat

Sentimentedevinovie

Perspectivenegativeipesimistepentruviitor

Gndurisuicidare,autorniresauaciunisinucigae

Risculdeaconsumasubstanepsihotrope

Tulburridesomn

Apetitsczut

Anestezieemoional

Lipsdeinteresepersonale

Apatie

Pierdereasperanei

Pierdereancrederiinoameni

127

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

Atitudineadepresivestentreruptdincndncnddevalurideprotestide
hiperactivitate. Cei afectai sunt adesea convini c prin hiperactivitate i
comportamentul nencreztor i cverulent pot mpiedica sau devia apariia unei noi
traumatizri, pe care n ochii lor au provocato ei nii prin comportamentul pasiv
artat. Prin povestitul lor adictiv, ei ncearc, disperai, s i apere pe alii de o
experienasemntoareisleasigureacestoraaceaproteciecarelorniileafost
refuzat. (Riedesser,Fischer2003)

Prin preluarea rolului de a justiiar se nlocuiete angoasa resimit n urma


mobbingului, cu sentimentul de putere i for personal. Strile alterneaz ntre
superioritate atotputernic i neputin disperat. Astfel, multe dintre victimele
mobbingului preluate de centrul antimobbing au mrturisit gnduri suicidare, ca o
scparedinrealitate.

John Bowlby a dezbtut n detaliu trauma de pierdere din prisma adulilor i a


copiilor. El deosebete urmtoarele stadii ale reaciei la o pierdere, stadii pe care le
regsimincazulpierderiiloculuidemuncnurmmobbingului:

Amoreala,
Cutarea persoanei pierdute (n cazul nostru al jobului pierdut. Sunt
persoanecarenupotconcepescauteunaltjob)
Dezorganizareidisperare
Reorganizareiorientareaspreviitor

Asemenicazurilordepierdereauneipersoaneiubite,pierdereapostuluiinvestit
emotional(postulesteasemeniunuipiloninviata)declanseazainpersoanaostarede
asteptare, ca si cand ar putea fi din nou repus in post. Multe din actiunile ulterioare
pierderiisuntindreptateinaceastadirectie.Multicontinuasaisiimaginezeunprezent
dorit si poarta dialoguri imaginare in care isi cauta dreptatea cu agresorii sau cu o
autoritate superioara din organizatie. O parte dintre cei afectati de fenomenul de
mobbingtraiesccugrijacasarputeadinnouintamplacevacumplit.

Caz asistat in centru: Femeie. A fost forat si dea demisia. Se consider


responsabil pentru c a plecat de la fostul loc de munc cu faa plecat i i pare
foarte ru. Postul pierdut era principala surs de unde putea obine satisfacii n
momentuldemisiei.Nuconcepeacexistunaltpostncarearputeafimulumit.

128

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

nmomentulveniriilacentrusesimeapierdut,simeacnumaiesteea.Nu
semairecunoasteainunelegeacesentmplcuea.Numaitiaceestebinei
ce nu i nu mai tia ce s fac. ia pierdut reperele. Are senzaia c nu mai este
prezennpropriaeiviat.Sedescriecaicumarfintrunnorior.Considerca
picatnhalulstadinvinaei,iapierdutncredereanpropriapersoan,nautoriti
i n prieteni. Foarte des simea ci zvcnete capul, avea probleme cu somnul, a
dezvoltatodermatitadecontacticteodatameeaiipierdeareperelenspaiu.

Simea c nu mai are nici un sprijin, nici un suport. Aceast percepie o fcea s
sufere profund. i venea s plng de cte ori vorbea despre lipsa suportului pe care
spuneacnulaavutniciodat.Acrezutclaavutlafostullocdemunc,delaefulei,
daracontientizatcsanelat.

Chiardac aplecatdela fostullocdemunc,triac icum arlucrancacolo.


Resimeanctoatefricile,sentimenteledefurie,gndurile,darivisele,satisfaciilepe
care le avea cnd lucra la fostul loc de munc. n acel post era respectat, se simea
important,sentlneacupersoaneimportante.Astfel,puteasseplacissesimt
important.Amclarificatmpreuncdefapteaaveanevoiessesimtimportant,
nudeacelloc.Amcutatmpreunvarianteprincaresepoatesimiimportantfra
depindedeexterior.

Acontientizatcntimpullucruluilaultimuljob,eaaacumulatexperieniia
dezvoltatanumiteabiliti.iaclarificatcodatacudemisiaapierdutunpost,nuia
pierdut personalitatea. Persoana care era respectat i care performa la serviciu a
rmasnuntrulei.nmomentulncareivagsiunjobpotrivit,vaputeadinnous
performeze.Afcutdiferenantrejobipersoan.

nurmaterapiei,anceputsaiboperspectivdiferitisadmitcsuntialte
posturincarearputeaobinesatisfacii.Areuitscontientizezecvaloareapecare
o acord locului de munc se datora propriei persoane. A nvat s se desprind de
trecut,sipermitstriascnprezent,ctisseproiectezentrunviitorpozitiv.

Problemeledesntatesauamelioratfoartemult.

129

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

3.6.Aspectefizicealeefectelormobbingului
O traum psihic poate fi legat ntrun mod diferit cu aspecte fizice i
mbolnvirifizice:

1. Trauma nu produce doar o rnire psihic, ci i una fizic. Exemplu: o femeie


estesechestratntrunbiroudectremanagementpentruasemnademisia.Corpulei
nmagazineazaceastamintire.

2. O rnire psihic se disociaz n fizic, cu alte cuvinte o amintire perceput


contient despre traum rmne doar un simptom de durere fizic fr diagnostic
medical. Exemplu: durere n piept, pentru c pierderea jobului ce nu poate fi
descrcatprinplns.

3. Experiena traumatica produce un conflict emoional nerezolvabil, consum


foarte mult energie vital i slbete n felul acesta aciunea comun dintre corp,
spiritisuflet.Eafacescreascastfelrisculca:

persoana s sufere un accident (datorit strii n care se aflau mai muli


beneficiari au fost n risc de a face accident de main, de a nu se feri din
caleaautobuzului,deaifracturapiciorulsauasetiacudiferiteobiecte)
persoana s provoace un accident (s aib reacii violente n familie, ex: s
rupundegetcopilului,pentrucnumaiaveacontrolpepropriamotricitate)
sdezvolteoboalfiziccronic(deexemplu,scdereasistemuluiimunitar,
afeciuni ale pielii, maladii digestive i intestinale, afeciuni ale sistemului
cardiovascular, afeciuni endocrinologice, tulburri de somn, dureri de cap,
transpiraie abundent, stri de epuizare, ca i tulburri generale ale
sistemuluineurovegetativ.

3.7. Reaciile i fazele prin care trec victimele


fenomenuluidemobbing
DupHorowitz,reaciaposttraumaticatreceprinmaimultefaze,fiecareavndo
variant normal i una patologic. Reacia normal este denumit stress response,
variantapatologicreprezintreaciatraumaticnsensmaingust.

130

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

1. Faza expozitorie peritraumatic. Rspunsul normal este format din ipete,
team,tristee,reaciedemnie.Stareapatologicaexperieneiestecaracterizatprin
inundare cu impresii copleitoare. Persoana afectat este cuprins de o reacie
emoional nemijlocit i se afl adesea nc mult timp dup aceea ntro stare de
panic,respectivepuizare,ceiafiindinreaciileemoionalecareescaladeaz.

2. Fazadenegare.Ceiafectaiseaprampotrivaamintiriisituaieitraumatice.
Variantapatologic:comportamentextremdeevitare,eventualsusinutdefolosireade
droguriimedicamentepentruanufiobligatstriascdurereasufleteasc.

3. Faza de invazie a gndurilor sau imaginilor mnezice. Varianta patologic:


triricugnduriiimaginimnezicealetraumeicaresetotimpun.

4. Fazdeperlaborare.Aiciceiafectaiseconfruntcuevenimenteletraumatice
icureacialorpersonal.Variantapatogenestefrozenstates:stridencremenire
cu simptome psihosomatice, cu senzaii corporale proaste de diferite naturi i
pierderea speranei de a putea perlabora i ncheia experiena traumatic. Pot
interveni schimbri de caracter ca o ncercare de a tri cu experiena traumatic
imposibildestpnitsubiectiv.Comportamenteledeevitaresepottransfornantimp
n trsturi fobice de caracter. Tulburarea capacitii de munc i de a iubi se poate
vedeacaotrsturgeneralaschimbriicaracterialeprovocatedetraum.

5. Concluzierelativ.Uncriteriuestecapacitateadeaiputeareamintisituaia
traumaticncelemaiimportanteprialesale,fratrebuissegndeasclaaceasta
compulsiv.

Horowitzaobservatpentruprimadatn1976schimbulperiodicrecurentntre
intruziuneinegareaimaginilormnezicetraumatice.Acestcaracterbifazicalreaciei
traumaticeseafl,dupHorowitz,nserviciuluneitendinederezolvareaaciunilor
incomplete(tendinalacompletare).

ncazulgeneralexisttreiieiridiferitedinreaciapostexpozitorie:A)ncheierea
n sensul de completiontendency, B) ntreruperea pretimpurie a procesului de
elaboraresauC)perpetuareacronicareacieitraumatice.

131

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

n primul caz, persoana a reuit s aduc experiena n urma fenomenului de
mobbinglaoarmoniecunelegereadesineidelume.Numaiexistniciotendinde
aatribuiculpabilitintrunmodnerealistsaudeaateptaorentoarcereasituaiei
de mobbing. Nu mai exist distorsionri mnezice sau procese de aprare. Exist o
raportare intern adecvat la semnificaia evenimentelor. Persoanele care iau
elaborat cu success experiena de mobbing vorbesc cu starea afectiv adecvat (de
exemplu,revolt)despretririlelorisuntcapabiledeadaorelatarecompletfra
ficopleite.

Persoanele din cazul B, care ntrerup prematur procesul de elaborare, nu mai


manifestctvatimpsimptome,darrmnpreocupatenplansecunddeexperienade
mobbing. Ele manifest distorsionri mnezice i reacioneaz la stimuli legai de
situaia de mobbing, cu spaim i cu un comportament intens de evitare. Aceste
persoane sunt caracterizate spre o tendin puternic de a somatiza. Printre factorii
carepredispunseregsesctendinantritsprenegareirefulare,ovedereoptimist,
nerealist,asupralumii,caitendinedisociativepronunate.

Caz asistat in centru: A venit n urma declanrii primelor conflicte la locul de


munc. Dup cteva luni sau declanat deja reacii uoare de stress, tulburri
psihosomaticeiostareuordepresiv.Iafostafectatsomnuliplcereadeamerge
lamunc.Persoanafiindunprofesionistpasionatiimplicatnmunc.Acontientizat
c efectele sunt din cauza atmosferei de la locul de munc dup ce un medic ia
semnalatcafeciunilesalefiziceparsaibocauzapsihologic.

Cazasistatincentru:Femeie.Avenitnfazaa2a.Lucrantrundomeniudeni,
ncareexperiisecunoscntreei.Suntpuinejoburipespecialitateaeiiierafoarte
friccaefasnuiafectezeimagineanfaacolegilordinbreasl.Segndeacviitorul
profesionaliputeafiafectatdeefaei,careestecunoscutivzutbineprofesional.

Nu simea furie fa de ef, nu era nervoas deloc. Nui nelegea reaciile


emoionale.

Dupce primeletulburriisimptomeaufostrefulate,caefectdirectostilitatea
reprimataescaladat.Treptat,atacurileaunceputsseconcentrezedincencemai
mult asupra ei. La acel moment, avea posibilitatea de a lupta activ mpotriva terorii
psihice sau de a o ndura pasiv. n acest caz, a fost aleas cea dea doua variant. De
foartemulteorisealegeaceastvariantnsperanacatacurilevornceta.

132

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

Alegnd cea dea doua variant, simptomele i tulburrile la nceput uoare au
devenit pronunate. n momentul venirii la centru, prezenta: tulburare anxios
depresiv (diagnosticat de medicul psihiatru care ia recomandat concediu medical
pentru a nu se croniciza), irascibilitate, agresivitate, tulburri de somn, insomnii,
dureri de cap, lipsa elanului n orice fel de activiti, afeciuni ale pielii (dermatit
virulent), afeciuni ale tiroidei, transpiraie abundent, tulburri cardiace, maladii
digestive i intestinale, stri de epuizare, ca i tulburri generale ale sistemului
neurovegetativ.

Avenitfoartencrcatemoional,aveaopresiuneimenspecarenuodescrca
nniciunfel.Reprimatoateemoiile.Exprimadoaraceleemoiipecarenulemaiputea
inesubcontrol.Cndestehruitsimtecnghea,semoleeteisesimtesleit
detoateputerile,sesimteanulat,numaifacenimic,parcestemoart.
Resimte stare de grea i ru de la stomac cnd se gndete sau vorbete despre
evenimenteledemobbingipersoaneleimplicate.

mispunecnusabucuratdemrireadesalariucareiafostacordat.nviaa
personalnusemaibucurdenimic.Nuimaidoretenimic.

ntimpulveniriilacentru,aintratnconcediumedical.nurmaconcediuluiia
consilieriipsihologicesimptomeleaudisprut.Dar,lascurttimpduprentoarcerean
organizaie,opartedinreaciiaurevenit.

Caz asistat in centru: Femeie. A venit la centru n cea dea treia faz. Dei este
cutatdemaimulteorganizaiipentruaseangaja,nudoretesischimbeloculde
munc.Menioneazcestesinguradindepartamentulncarelucreazcarenuavenit
prinrecomandare,cinurmaunuiinterviupebazaexperienei.Toateaciunileeisunt
ndreptatectreaisefacedreptateiaipstraloculdemunc.Arecredinacseva
reangajauordacvaficoncediat.Asesizatattdepartamentulderesurseumanect
i managerii organizaiei. Pn n momentul n care a nceput s fac plngeri la
instituiidinafaraorganizaiei,nuafostluatnseam.nmomentulveniriilacentru,
departamentul de resurse umane i conducerea ntreprinderii se situau de partea
mobberilor. I sa spus c eu pot s garantez c tu vei fi dat afar, dac nu pleci
singurosplecioricum.Primisepenedreptcalificativesczutelaevaluareiafost
ameninat c va primi pe viitor cele mai sczute calificative posibile i c va avea
problemelareangajare.

133

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

Postura corporal era foarte strns. A venit foarte ncrcat emoional, ntro
stare depresiv latent. Nu poate face nici un fel de contact: vizual sau emoional.
Vorbete mult, repet anumite informaii, ca i cum nimeni nu ar ascultao. i cere
scuzefoartedes.iestedificilspovesteascnordinecronologic.Numirspundela
ntrebri, ci mi spune ceea ce ea are nevoie s spun. mi povestete modalitile n
care a fost hruit. Ca indiciu al sindromului special de mobbing este menionat
fenomenul de aazis teroare a gandirii (Leymann, 1993, 109): gndurile se mai
nvrtesc doar n jurul experienei de mobbing i a suprrilor suferite din aceast
cauz. Aceast simptomatic intruziv are repercursiuni negative asupra relaiilor
sociale, dat fiind c discuiile cu rudele i prietenii se rotesc frecvent numai n jurul
problemelor i stresului de la locul de munc. Consecinele pe termen lung sunt
distanarea progresiv i izolarea (Resch 1994, 124 i urm.). Beneficiara relateaz c
attfamiliactiprietenulnumaipotsuportasoascultepovestinddespreceeacei
sentmpllamunc.

n desfurarea procesului traumatic iau natere frecvent dou variante ale


modificrii personalitii. Leymann (1994) i Becker (1994) relateaz o stare de
depresieextremsauoobsesieextrem,opreocuparecompulsivifebrilcutemele
de mobbing n faza final a procesului de mobbing. Dup Leymann, aceast obsesie
este adesea nsoit de o atitudine ostil i nencreztoare fa de lume, de un
sentiment constant de nervozitate, de o stare de ameninare, o hiperactivitate
permanent, o povestire adictiv a propriei sori i a suprrilor suferite, ca i o
hipersensibilitatefadenedreptateioscufundareexageratnsuferinaaltora.Dup
Leymann,atitudineaobsesivavictimelormobbinguluiestentreruptdeostarede
triredepresiv.

Aspusdespreeacestetimidicnutiecumsvorbeasccucolegiiinicinu
idoretesstealapoveti.ngeneral,eainteracioneazcuoameniiprinintermediul
activitilorprofesionale.nurmamobbingului,colegiiseferescsinteracionezecuea
i astfel i este mult mai dificil si ndeplineasc sarcinile profesionale. Pierderea
ncrederiinrelaiileinterumanelaloculdemuncafosttransferatasuprafigurilor
binevoitoare ale mediului social. Beneficiara a devenit nencreztoare i fa de
prieteniicunoscui.Aufostgravafectaterelaiileinterpersonaleiaarestrnse.

A avut foarte multe probleme medicale dup nceperea aciunilor de mobbing:


migrenengrozitoarefrremediumedical,afeciunialesistemuluidigestiv,afeciuni

134

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

alepielii,scdereaimunitii,tulburridesomn,insomnii,tulburricardiace,stride
epuizare.

nurmaunoragresiunifiziceipsihiceprinatacuridelungdurat,aczutprad
uneiatitudinideapraredepresivcombinatuneoricuaciunideosebitdeagresive.
Atitudineaeiafostinterpretatdreptcauzapresupusaconflictuluiiaservitdrept
justificare atacatorilor, dar mai ales efilor ca justificare pentru msurile
administrative discriminatorii. Prin inversarea cauzei i efectului i culpabilizarea
continuavictimelor,beneficiaraasuferitostigmatizareioostracizareserioas.

3.5.Grupuldesuport
Caracteristicileserviciului
Beneficiarii centrului pot participa la grupul de suport. ntlnirile auo frecven
regulat,odatpesptmn.Suntctevaregulidefuncionareagrupuluiconvenite
deterapeuimpreuncubeneficiarii.

Nu exist un plan prestabilit pentru edin. Beneficiarii sunt invitai s


mprteasc grupului cum vin la fiecare ntlnire i care sunt ateptrile, nevoile,
dorineledinprezent.Suntncurajaisvorbeascdespreoricetemrelevantpentru
problemeleiobiectivelecareiauaduslacentru.

Pentru a crea un mediu sigur pentru travaliul terapeutic i pentru a se putea


dezvolta ncrederea n grup, membrii grupului i iau angajamentul de a pstra
confidenialitateatotal.

Grupul lucreaz cu cea mai mare eficien dac este coeziv, de ncredere i
predictibil.Frecvenaregulatiparticipareaactivnntlniriconstituiemodalitatea
de ai manifesta importana i respectul acordat grupului. Una din regulile grupului
esteaceeadeaanunancazulncaresentrziesauselipsetedelantlnire.

Participaniisuntncurajaisoferesusinere,spunntrebri,smprteasc
celorlalilegturilecupropriaexperiendeviaigndurilelor.Fiecaremembrual
grupului are dreptul la propria opinie, chiar dac este diferit de cea a grupului.

135

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

Feedbackulseofernnumepropriuisereferlaexperienapersonal,nulasituaii
generalesubformdesfaturi.

Dezvluirea se realizeaz n propriul ritm. Nimeni nu este obligat sau presat s


vorbeasc. Se respect nevoile particulare ale fiecrui membru al grupului. Au fost
cazuri n care membrii foarte activi n grup au avut zile n care au preferat s nu
participe la discuiile grupului. iau motivat succint alegerea n faa grupului, iar
acestalearespectatalegerea,oferindulesuport.

Pentru a construi un mediu terapeutic de grup, beneficiarilor li se cere s


comunicentromodalitateconstructiv.Feedbackulesteonest,directiorientatspre
amprtipropriaexperieniopinie.

Obiectivelegrupuluiterapeuticdesuport:
Primireaioferireasusineriiifeedbackului
mbuntirearelaiiloriacomunicriiinterpersonale
Contientizareainelegereafenomenuluidemobbingdinexperienaaltor
persoane
Descoperireaiexperimentareaunornoistrategiideafacefaaciunilorde
mobbing
Exprimareaonestidirectapropriilorsentimente
Cretereancrederiinpropriapersoan,mbuntireaimaginiidesineia
stimeidesine
Dizolvareasentimentuluidevinoviepentrufenomenuldemobbing
Dobndirea nelegerii propriilor gnduri, sentimente i comportamente
prinexaminareatiparelorrelaionaleattngrupctinexteriorullui.
Dobndireanelegeriigndurilor,sentimenteloricomportamenteloraltor
persoane
Experimentareadenoicomportamenteinterpersonale
Transferarea achiziiilor din interiorul grupului n viaa personal din
exteriorulgrupului

136

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

Grupurile de suport pot s aib o aciune traumapreventiva, adic s mpiedice
instalareaunortulburrisevere.Preveniajoacunroldeosebitnmobbing,datfiind
caici,spredeosebiredealtesituaiitraumatice,existposibilitateadeasestopaun
procesnegativprininterveniadintimp.(Riedesser,Fischer,2003)

Recomandrile specialistului n consiliere psihologic


pentrumbuntireaserviciului
n urma interaciunii cu beneficiarii centrului antimobbing a aprut necesitatea
susinerii unei terapii de familie n cazul persoanelor care au suferit n urma
fenomenuluidemobbing.Aceastatrebuiesfieluatnconsiderarensnumaintrun
mediufamilialfavorabil.Adicntrofamiliencarefenomenuldemobbingiefectele
luinusuntnegate,nuexistoculpabilizareavictimeiimodalitateaderaportareeste
maidegraborientatspresoluii.

De asemenea, considerm c ar fi util crearea unui serviciu de consiliere


psihologicamobberilor.Tratareacauzelorpsihologicesauorganizaionaleceducla
naterea agresorilor ar ajuta att la prevenia, ct i la combaterea mobbingului.
Poziia de agresor a mobberilor aduce cu sine o mulime de simptome i asupra
acestoraiafamilieilor.

Dinexperienacubeneficiariicentruluiareieitnevoiaacestora,dupieireadin
stareatraumatic,aparticipriilagrupurideautocunoatereidezvoltarepersonal.
Crearea unor astfel de grupuri ar fi orientat att pentru beneficiarii centrului, ct i
pentrupersoanelecareauasistatlafenomenuldemobbing.

Pentruviitorconsidermcarfibeneficsseiancalculnsoirealainstanade
judecata,nvedereasusineriiemoionale,peparcursulprocesuluidecatreconsilierul
psihologic. Multe persoane care au venit la centrul antimobbing, au avut cderi
semnificative n momentul ncare au fost singure la instana de judecat, cu avocaii
prii adverse. Considerm c este o situaie potrivit n care beneficiarii si poat
exprima punctul de vedere, dar n acelai timp s se simt protejai de susinerea
terapeutic.

137

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

4. SERVICIUL DE EVALUARE,
CONSILIERE N CARIER I ORIENTARE
PROFESIONAL

4.1. Metodologia serviciului de consiliere n carier:


etapeipaideintervenie
Unul dintre serviciile oferite de Centrul antimobbing este cel de orientare n
carier i consiliere profesional pentru victimele mobbingului. Fiecare beneficiar al
Centruluiaredreptulsparticipela6edine,susinutedeunpsihologcuexperien
attnactivitateadeconsilierencarier,catinariivariatedindomeniulResurselor
Umane, cum ar fi recrutarea i selecia de personal, evaluarea performanelor ntro
organizaie i administrarea de personal. Acesta l poate ajuta pe beneficiar s
identificeanumitedificultipecarelentmpinsisexplorezealternativedeaciune
potrivitenevoilorsale.

Obiectiveleprocesuluideevaluareiconsilierencariersunturmtoarele:

Obiectivulgeneral al interveniei n cazul edinelor de consiliere n carier este


aceladealajutapebeneficiarsdepasesascaunmomentdificilnplanprofesional,de
airecptastareadebinenacestpalieralvieiisale.Concret,edinelesuntaxatepe
nsoirea clientului n procesul de identificare a dificultilor cu care se confrunt n
planprofesional,acauzelorcarestaulabazaacestoraiaresurselorpecarelepoate
folosipentrualedepi,ntraseulsauspreschimbareaprofesional(fiecestevorba
despre gsirea unui nou loc de munca sau de meninerea celui existent, dar prin
identificareaunornoimecanismeadaptativeianevoilorcareisuntncsatisfcute
prinacelangajament).

Obiectivul specific al ntlnirilor de orientare n carier este enunat de ctre


beneficiar la finalul primei edine, pentru c numai el poate tii care sunt acele
aspectecarelpreocupipe careardorisleexplorezeislerezolve,nvederea
redobndiriiechilibruluinplanprofesional.Stabilireaacestorobiectiveesteprecedat
de enunarea ateptrilor i negocierea acestora cu specialistul centrului pe care

138

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

clientul le are n raport cu edinele de consiliere n carier. Se ntmpl ca uneori
ateptrile s nu fie realiste i consilierul are rolul de al ajuta pe beneficiar s i
calibreze ateptrile n concordan cu realitatea. Acestea pot fi n diferite moduri:
vreausnelegundegreescdinmomentcenusuntchematlaniciuninterviude6
lunidezile,dorescsmiclarificcevreausfacncontinuarenplanprofesional,
simtcpnacumameuatiavreasmigsescdrumulnvia,numaivreaus
repetgreeliledepnacumetc.Uneori,deiexistorealdorindeschimbare,unii
beneficiariauomaimarenevoiedesusinereincurajarenprocesulimplementrii
schimbrii,caicumarateptaoconfirmaredelacinevadinexterior,careslespun
da, poi merge mai departe, este bun traseul ales de tine. Alteori au nevoie de o
schimbaredeperspectiv,pentructindsianconsiderarenumaiaspectelenegative
sispiarddinvedereictigurilepecareloculdemuncactualileofer.

Etapeleprocesuluideevaluaresiconsiliereincariersunturmtoarele:

1. Evaluareaprofiluluiprofesionalalbeneficiarului;

2. Stabilireaplanuluidecarier;

3. Explorareaalternativelordeaimplementaschimbriiluareadeciziilor;

4. ConsultantiasistentnconcepereairedactareaCVului;

5. Dezvoltareaabilitilordeinformareicutareaunuilocdemunc;

6. Dezvoltarea abilitilor de comunicare i (auto)prezentare n vederea


obineriisuccesuluilainterviuldeangajare;

7. Followup;

8. Incheiereaconsilierii.

Ordineancareacesteetapesesuccednuestentotdeaunaceaprezentatmaisus,
ci este adaptat nevoilor cu care beneficiarii vin la Centru. n schimb, tuturor
beneficiarilor li se solicit si aduc CVul la prima edin de consiliere n carier,
pentru ca n toate cazurile acest proces ncepe cu partea de evaluare profesional a
clientului.

139

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

Structuraedinelor

Prima edin ia forma unui interviu semistucturat de cunoatere, n care


beneficiarul este rugat s expun traseul profesional parcurs, elementele care au
reprezentatpentruelprovocriprofesionale,ceanumelaajutatssedezvolteicare
au fost resursele pe care sa bazat, precum i motivul care a determinat ncetarea
raporturilorcontractuale,acoloundeestecazul.

Tot n prima edin sunt discutate elementele mobbingului i contextul


profesionalncareacestfenomenaaprutisadezvoltat.Abordareaacestuisubiect
arepatruscopuri:

ofer consilierului n carier o viziune asupra modului n care persoana


consiliatseraporteazlaexperienaavutiesteunpredictorasupramoduluincare
beneficiarulpoateexpunentmplrilencadrulunuiinterviurealdecunoatere;

completeaz informaiile obinute n urma anamnezei profesionale i relev


modul n care viitorul candidat se raporteaz la sine, la colegi i la superiori. Spre
exemplu, pot fi obinuteinformaii precum:dac estesaunu o fireobiectiv,daceste
maidegrabagresivsaudimpotriv,submisiv,dacarecapacitateadeatrasalimite,etc;

contribuie la crearea relaiei de consiliere i la conturarea alianei necesare


derulriiedinelorviitoare;

ofer un feedback beneficiarului asupra modului n care se prezint n fata


unuiposibilintervievator,bazatpeelementeleconcretecareauaprutndiscuie.

Lanceputuledinei,tuturorbeneficiarilorlisecomunicfaptulcdiscuiavalua
formaunuiinterviudecunoatereicsuntrugaisexplorezemodulncaresesimtn
cadrul acestui exerciiu cum sau simit, care au fost ntrebrile care iau pus n
dificultateiceanumeiablocat(dacafost cazul).Deiesteosimularedeinterviu,
beneficiarii intr n rolul candidatului cu uurin i exerciiul este valoros pentru ei.
Faptulcntrebeneficiariconsiliernusastabilitncorelaieieinusecunosc,face
caexperienasfieunaveridiciinformaiasnufiealterat.

Lafinalulacesteiedinesuntstabiliteateptrilepecarebeneficiarullearevis
visdemodulncareserviciuldeconsilierencarierlpoateajutanprezentnplan

140

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

profesionalfieprinrezolvareasituaieiactuale,fieprinconturareauneischimbrin
carier.

n cele mai mult multe cazuri, n primele dou edine beneficiarii doresc s
primeasc un feedback referitor la modul n care este redactat CVul lor, ntruct
majoritateasuntncutareactivaunuilocdemunciposteazCVul,prindiferite
canale, pentru poziiile deschise n interiorul unor companii. n cazul beneficiarilor
care,dinvariatemotive,nutiucumsredactezeCVul,consilierulncarierleofer
suportul prin discutarea, punct cu punct, a elementelor care sunt importante ntrun
CV,precumiaregulilorderedactareaacestuia.

Cea dea doua edin se contureaz n baza obiectivelor stabilite de comun


acordnprimaedinntrebeneficiariconsilier,adicpeconturareaplanuluisude
carier.

n situaia n care acesta dorete s i schimbe locul actual de munc sau s se


reangajezenacelaidomeniudeactivitate,consilierulidentificmpreuncuelcare
suntcanaleledecutarepecareleautilizatpnnprezentiiexpunealtelenoi,de
actualitate,princareserealizeazrecrutareaiseleciapersonaluluindomeniulintit
debeneficiar,dacestecazul.Idealestecafiecarepersoancareestencutareaunui
loc de munc s utilizeze cel puin urmtoarele instrumente: Reeaua de socializare
profesional LinkedIn, siteurile de carier (Ejobs, BestJobs, Hipo, Myjobs, s.a),
transmiterea CVului n format europass (vezi anexa) la companii de recrutare din
pia (vezi anexa celor mai cunoscute 30 companii din pia de HR din Romnia cu
datele de contact), aplicarea direct pe siteurile companiilor cu profil similar de
activitatesaualecompaniilordorite.

n cazul acelora dintre beneficiari care i doresc o schimbare a traseului


profesional avut pn n prezent, edinele de consiliere n carier se vor axa pe
identificareanevoilorcarestaulabazadorineideschimbareianalizareaacestora.n
aceasta etap este necesar identificarea obiectivelor, a valorilor i credinelor
beneficiarului.Obiectivulunuibeneficiararentotdeaunanspatelesuovaloarecare
esteimportantpentruel.Astfel,atuncicndobiectivulsevandeplini,vaconducela
obinerea unor beneficii, care vor avea la baz o valoare a clientului (spre exemplu:
recunoatereavaloriisale,dezvoltareapersonaliprofesional,banii,independen,

141

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

etc).ncazulmultoradintrebeneficiariicentruluisaobservatotendindearenuna
laprofesiadebaziasereprofesionalizacaunefectalagresiuniidetipmobbing,n
urma creia persoana a ajuns s se ndoiasc de propriile competene profesionale
astfel nct n consiliere beneficiarul este sprijinit s diferenieze cat mai clar dac
orientareactreonouprofesieestejustificatsaunu.Esteodeciziecaresebazeaz
peaccesareaunornoiresurse/pedescoperireaunornoiaptitudinisauesteunefect
negativalsituaieidemobbing.

Existisituaiancarebeneficiaruldoretespstrezeloculdemuncactual,dar
agresorii din mediul profesional (colegii, eful, etc) ncearc s l oblige s plece.
Aciunile lor n acest sens sunt adesea repetitive i pot lua forma degrevrii de toate
sarcinileaferentepoziieiipnlaagresiuniverbaleifizice,laextrem.nacestcaz,
beneficiarului i se ofer opiunea de a recurge la mediere, dar adesea aceast proces
esteinutilnfazeavansatealemobbingului,cndsoluiaceamaibunpentruvictim
esteaceeadeaprsiloculdemuncrespectiv.Intervenitianconsilierencarier
const n susinerea beneficiarului n identificarea motivelor care l fac s i mai
doreascaceastcolaborareiclarificareaoriginiilor.

nceadeatreiaiceadeapatraedin,discuiasecentreazpeconturarea
concretaplanuluideaciuneistabilireaaciunilorcarevorfintreprinse,mpreun
cutermenelealocatepentrundeplinireafiecreiadintreele.ncadrulacesteiedine
suntidentificateresurselepecarebeneficiarulsepoatebaza,dariimpedimentelepe
careleanticipeaz.Acesteadinurmsuntabordatedinperspectivevolutiv,nsensul
deadescoperialternativeleavuteladispoziiepentrualedepi.

edinelecareurmeazsuntdesusinerepentrubeneficiar,nsensuldealajuta
s treac peste momentele dificile de pe parcursul procesului fie dezamgirea
cauzatdefaptulcnuaureuitsfiechemailauninterviudectevaluni,teamadea
nusemaiputeareangajaniciodat,scdereancrederiinsinedinpunctdevedereal
valoriilorprofesionale,teamadeanueualaviitorullocdemunc,etc.Aiciareloci
intervenia de tip psihoterapeutic pentru cazurile de omaj de lung durat. Se
lucreazpediminuareaefecteloracestuiaipeactivarearesurselor.Cndestecazulde
explorrimaiprofunde,beneficiarilorliserecomandsdetaliezeaspectelencadrul
edinelordeconsilierepsihologic.

142

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

DeibeneficiariiCentruluiparticipilaedinedeconsilierepsihologic,oparte
din aspectele pe care le aduc n discuie n edinele ulterioare au tangent cu aria
consilierii psihologice i consilierea n carier se ntreptrunde cu susinerea
psihologic.

Prezentareaedinelor56i/sauacelordefolowup

edinele de followup (56) au ca scop susinerea punctual a beneficiarului, n


etapa profesional n care se afl (fie pentru integrarea la un nou loc de munc, fie
pentru ntrirea ncrederii c persevernd lucrurile vor avea o finalitate pozitiv
pentruel).ncadrulacestoredinesefaceodiagnozapunctuluincarebeneficiarul
seafliapailorparcuripnaici.nacesteedinesuntevaluateateptrilesalei
modulncareacesteasaurealizat,precumiplanuriledeviitor.Stabilireaplanurilor
deviitorarecascopprogramareantermenipozitiviaobiectivelorpecarepersoanai
lepropunenplanprofesional.

Instrumentefolosite
CVul(CurriculumVitae),cinstrumentdeanamnezitotodatdecutarea
unuilocdemunca,esteunuldintreprincipaleletoolurifolositencadruledinelorde
consilierencarier.

Discuiile se axeaz pe acesta, pentru c reprezint o carte de vizit pentru


beneficiar,nbazacreiaesteevaluatncadrulunuiinterviu.DiscuiapemargineaCV
ului ofer informaii semnificative din punct de vedere al evoluiei n carier ce
anume l motiveaz pe om (banii sau evoluia profesional), care este disponibiliatea
lui,moduldeainteracionacucolegii,receptivitatealafeebback,etc.

Scrisoareadeintenie/motivaieesteuntextcareipermiteangajatorului
saibprimimaginedesprecandidat.Aceastaestestructuratn3pri:introducere,
cuprinsiconcluzii.

n partea de cuprins a unei scrisori de intenie va fi prezentat obiectivul


profesional n aa fel nct s rezulte c postul pentru care candideaz persoana

143

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

reprezint o oportunitate profesional pentru aceasta i c este ceea ce caut, fiind
motivat s l ocupe. n ncheiere, este de dorit s poat fi obinut un interviu cu
respectivul angajator. Pentru a reine atenia destinatarului scrisorii de intenie, n
aceast parte pot fi reluate, n concluzie, pe scurt, competenele care recomand
cadidatulpentrupostulurmrit.

Unaltinstrumentvalorosnspecialpentrupersoanelecarenuimaidoresc
sgseascunlocdemuncndomeniulncareaumailucratsauaundoielilegatede
compatibilitatealorcuprofesiaaleasestechestionarulJVIS.Acestaindicpreferinele
persoaneifatadeanumiteactiviti,fraputeaevaluadacindividulareiabilitile
necesare ndeplinirii joburilor din aria respectiv. De exemplu, sunt persoane cu
scoruri nalte care indic preferine deopotriv ctre activitile creative i cele
numerice, dar care au activat n contabilitate. Prin urmare, iau putut verifica
abilitilenumerice,darnupotticusigurandacauinclinaiiartistice.

n opinia noastr, chestionarul JVIS este util cu precdere n situaiile n care


existointeniedeschimbareatraseului,nuincazulcelorcaredorescscontinuen
acelaidomeniu.

n vederea stabilirii unor obiective de carier potrivite persoanei, este


necesar s fie verificate valorile care stau la baza acestora. Un instrument folosit n
acest sens, care ajut i la o validare a evoluiei beneficiarului n urma edinelor de
consilierencarieresteinstrumentalnumitRoatavieii.Acestaesteoreprezentare
graficaunuicerc,mpritnmaimultebuci,carepoartnumeleunornevoigeneral
umane, precum: sntate, carier, dezvoltare personal, relaii, dragoste, bani,
distracieirecreere,mediufizic(vezianexa).Beneficiarulesterugatsalocefiecrei
buci procentele n care simte c i sunt satisfcute n prezent fiecare dintre aceste
nevoi,sumarizanduntotalde100%.Prinsntate,fiecareompoatenelegealtceva
uniistareapsihic,aliiceafizic,ambeleputndfiindafectatensituaiademobbing.
Se poate sesiza c toate aceste paliere sunt interconectate i c ameliorarea unuia
aduce cu sine i schimbri n celelalte. Spre exemplu, gsirea unui loc de munc
conduce la mbuntirea strii financiare a omului. Banii pot fi, n acest caz, nevoia
caregenereazobiectivul:reangajarea.Astfel,porninddelaacestenevoinesatisfcute,
clientulipoatestabiliobiectiveipoateestimauntermenrealistpentruelpecarel
acordndepliniriiacestuia.

144

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

Tehnicile folosite n cadrul edinelor de consiliere n


cariersunturmtoarele:
Observaiaifeedbackulimediat;

Roleplayul;

Inversiuneaderol;

Transpoziiilesaumetapoziiile:vistorcriticrealist

Indicatori de urmrit pentru a evalua eficiena


interveniei
ncazuledinelordeconsilierencarier,existdoiindicatoriprincipalinbaza
crorapoatefiestimateficienaprocesului:

n mod cuantificabil, un caz este finalizat cu succes n situaia n care


persoana a reuit s se reintegreze profesional, spre exemplu: s obin un loc de
munc n domeniul dorit. Dintre persoanele asistate n Centru, au existat beneficiari
care au dorit s iniieze o afacere pe cont propriu i au reuit s obin venituri din
aceasta(spreexemplu,vnzaretorturipreparatediningredientenaturale,vnzarede
bijuterii handmade), persoane care sau reangajat n domeniul n care lucraser i
doreau n continuare s lucreze, precum i persoane care sunt n continuare n
cutareaunuilocdemunc.

nmodmaipuincuantificabil,darutilizndobservaiacmijlocdeevaluare,
uncazdesuccesestecelncarepersoanaareuitsschimbeuncomportamentsauo
deprindere care o mpiedicau s poat iei din impasul profesional n care se afl.
Comportamentul respectiv era cauzat de o percepie asupra propriei persoane sau a
unei situaii (spre exemplu, cea de interviu) i odat schimbat perspectiva, se
modificimoduldeaciunentrunanumitcontext.

Unul dintre beneficiarii Centrului avea o imagine de sine negativ i se descria


numai n termeni peiorativi. Contextul de mobbing ia ntrit aceasta percepie i la
fiecare interviu la care a participat nu sa putut concentra la ntrebrile care i erau

145

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

adresatepentrucnminteasarsunaugnduriprecum:ivordaseamacnusunt
suficient de bun pentru acest job, nu au cum s m aleag pe mine, i vor da
seama c sunt proast, etc. Intervenind asupra imaginii de sine i reliefnd mai ales
aspectele pe care tie i le poate face, mai degrab pe ceea ce nu stpnete att de
bine,sepoateschimbancetpercepiadesine.

Din totalul persoanelor asistate n cadrul serviciului de consiliere n carier,


aproximativ40%aureuitssereintegrezeprofesionalfieprinmeninerealoculuide
muncexistent,fieprinschimbareaacestuia.

4.2. Efectelemobbinguluiinplanprofesional
ncontinuarevomconturactevaobservaiiobinutenurmaasistariiunuinumr
de 25 beneficiari ai serviciului de consiliere n carier n centrul antimobbing din
Bucureti. Dei nu sa constatat c victimele mobbingului au o structura de
personalitatesimilar,efecteleacestuifenomenlasaceleaiurmenplanpsihologic
ncazulmariimajoritiabeneficiarilorCentrului.

Acetiaautendinadeasenvinovipentrusituaiancareauajunsidea
cutaexplicaiiprivindmodulncareaucontribuitlacreareacontextuluiprofesional
respectiv. Resimt o mare furie fat de nedreptile care leau fost aduse, iar aceasta
poateluafieformauneidorinedeaserzbuna,fieceadearenunadefinitivlaorice
interaciune cu acel mediu, iar la extrem, schimbarea radical a domeniului de
activitate i demararea unei afaceri pe cont propriu. Acest obiectiv de carier este
ntlnit n aproximativ 80% dintre cazuri, iar explicaia psihologic este aceea a
autoaprriinfataunorsituaiisimilareiextremdedureroasepentrupersoan.

Tendina beneficiarilor de a iniia o afacere pe cont propriu are la baz


preferinelepecareeileaufatdeanumitedomenii,darcare,dindiferitemotive,nus
aumaterializatntroocupaiepentruei.Spreexemplu,dupoperioaddecivaani
lucrai n domeniul resurselor umane, o persoan i dorete s nfiineze un centru
pentrucopii,ncareacetiasaibansadeadescopericaresuntabilitilepecarele
auicaresuntdomeniilepecareleprefer,astfelncttoatedeciziileulterioare(studii
universitare,alegereaprimuluijob)sfienconcordancudorineleinclinaiilelor.
La baza acestui obiectiv st regretul c nu a putut fi ndrumat n perioada

146

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

adolescentei,astfelnctsurmezeuntraseulprofesionalcaresiaducsatisfaciipe
viitor.Gestulsuesteunulreparatoriunraportcusine.Oaltapersoan,beneficiara
Centrului,careestepasionatdepregtireaprjiturilor,adecissidezvolteoafacere
proprie, care s i permit s pregteasc torturi la comand, ea promovndui
produsele pe internet, pe siteul propriu. Aceasta persoan avea o experien
semnificativnmediulbancar.

Sentimentul lipsei de valoare i nencrederii n forele proprii n plan


profesional apare n special la persoanele care anterior experienei de hruire
psihologicauavutunnivelmaisczutalncrederiinsinesau(uneorifiindlanceput
dedrum)nuauprimitsuficientdemulteconfirmridinpunctdevedereprofesional,
iar fenomenul de mobbing lea accentuat aceste sentimente. Acest lucru nu exclude,
ns, faptul c astfel de dubii pot aprea i la specialiti a cror valoare a fost
confirmatndiferitecontextealevieiilorprofesionale.

Lipsancrederiinpropriavaloareprofesionalncompeteneledobndite,
ncunotineledeinuteincalitateamunciidesfuratepnnprezentconstituie
blocaje pentru beneficiari atunci cnd sunt pui n situaia unui interviu. n acele
momentedevintemtorilagndulcarputeafipriviicafiindimpostoricarepretind
afispecialitintroariancareauexperiendeanidezile,darncarenusuntsiguri
carmaiputealucra,pentrucauconvingereacnusuntcapabilisndeplineascn
modcorecticompletsarciniledeserviciu.Apareteamadeanudezamgiideanuse
mai confrunta cu medii agresive, n care s fie jignii i umilii. Prin umare, fiind
ncordai, cu toate aceste temeri i gnduri care i bruiaz, experiena interviului
devine una anxiogena, n care nu i pot pune n valoare competenele i expertiza
dobndite i, n consecin, apare respingerea la interviu. Acesta este un cerc vicios
pentruconourespingerelentretesentimentullipseidevaloareprofesionali
dezndejdeacsarmaiputeaintegraprofesional.

4.3. Exemple din cazuistic gestionate: dificulti


ntmpinateiexempledesuccesnabordare
PersoaneleasistatelaCentrulColfasaseaflncutareauneisoluiidinpunctde
vedereprofesional:fiecestevorbadespremodulncareipotmbuntiCVulca

147

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

sipoatvindemaibineexperienaiobineunnoulocdemunc,fiecaunevoie
desusinerepentruafaceoschimbarededomeniu,fiecvorsliseconfirmecsunt
buniprofesioniti,etc.

Uniidintreeivorsausuntpresaisfacoschimbare,nsnuauputereanecesar
s o implementeze i amn momentul. Aceast amnare se manifest sub forma
inaciuniisaupasivitiioriautoblocarii.Deilaedineledeconsilierencariersunt
animai s acioneze, i fac un plan concret, i aloc deadlineuri pentru fiecare
aciune, la urmtoarea edin apar diferite motivaii care iau deturnat de la planul
iniial.nmomentulncareacestlucrusentmpldedouorisuccesiv,consilieruln
carierncearcsexplorezemotivaiamaiprofundcareageneratblocajul.nunele
situaiipoatefivorbadespreteamareintrriintrunmediuprofesionalcarearputea
sreconstruiascoexperiendureroasceademobbing.naltecazuriexistmotive
obiectiveprecumimposibilitateadeaaveaacceslainternetiimplicitlasiteurilede
carier. n aceast ultim situaie, edinele constau n aplicarea CVului n mod
concret, pe internet, la diferite joburi, timp n care beneficiarul este asistat de
consilierulncarieralCentrului.

Dac beneficiarul a intrat ntro zona de confort i nu se simte pregtit s reia


activitateaprofesional,consilierulncarieriniiazodiscuiedeschispetemacelor
observate,pecareoreiainurmtoareledouedine,relevndcaresuntavantajele
i dezavantajele acestei situaii n plan personal i profesional. n urma celor dou
edine, dac n continuare beneficiarul nu acioneaz n nicio direcie, este adus n
discuie posibilitatea ncheierii procesului, cu meniunea c poate acum persoana nu
este pregtit s fac niciun pas n plan profesional, ns n momentul n care acest
lucrusevantmpla,esteateptatcumultdeschiderepentruaiseacordsuportul
necesar,dacvaconsinderacarenevoie.

Oaltdificultatentmpinatnacestprocesestelegatdecaracteristicilepieei
muncii, care este mai puin flexibil ca n trecut, mai rigid, angajatorii prezentnd
exigenemultmaimarilaangajare,dorinduioameniformai,experimentai,existnd
disponibilitateanmaimicmsurdealeoferinoilorangajaiansdeaseformala
locul de munc, cu excepia poziiilor de juniorat. Mai mult, n urma proceselor de
restructurareapersonaluluipefondulcrizeieconomice,nmultedintreorganizaiiau
aprutpoziiilemixtencareunuliacelaisalariatapreluatdintreresponsabilitile
colegilor ale cror posturi au fost desfiinate, acoperiind deci mai multe domenii de
activitate(ex:financiarcontabil,secretariatasistentmanageriadministrareresurse

148

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

umane). Prin urmare, angajailor li se cere un nivel mult mai larg de pregtire i de
disponibilitatedeaseimplicalaloculdemunc.Rataomajuluimare,cerereadefor
de munc mai mic comparativ cu oferta, ca efect al crizei economice, este o
ameninare extern cu care se confrunt persoanele asistate. Aadar, faptul c ntr
adevrpepiaamunciiexistmultepersoaneaflatencutareaunuilocdemunci
posibilitatea companiilor de a alege din multitudinea de CVuri pe care le primesc,
ngreuneazprocesulreinserieiprofesionale.

n plus, unii beneficiari au o ntrerupere de activitatate (omaj prelungit) de


cteva luni pn la maxim 2 ani care apare n CV, ceea ce poate genera pentru unii
recruiterioreineredeaichemalauninterviu.

Oaltprejudecatcareexist,dinpcate,pepiaamunciiesteaceeacpersoanele
cuvrstamaimarede40deanisuntmaipuinflexibile,dispusesnveelucrurinoii
receptive la feedback, motiv pentru care vrsta candidatului devine un factor de
discriminare,maialesatuncicndsedoreteoschimbareadomeniuluideactivitate.
CuaceastproblemseconfruntuniidintrebeneficiariiCentruluiColfasa,careseafl
njurulvrsteide40deaniicare,dupceauacumulatoexperintasemnificativntr
unanumitdomeniu,dorescsseredefineacadinpunctdevedereprofesionalsisi
schimbe n mod radical ocupaia. Dei sunt contieni c acest lucru nseamn
acceptearea unei poziii entrylevel, cu toate avantajele i dezvanatajele care decurg
din aceasta (de exemplu, salariu inferior celui avut, nvarea unor lucruri noi,
acceptarea statutului de "nceptor" n ciuda senioritatii avute n domeniul n care a
lucrat pn acum), beneficiarii sunt dispui s i asume toate riscurile, ns nu li se
acord ocazia de a participa la un interviu. Oricum, sa constatat c ansa de a fi
chemai la interviu, chiar i n condiiile n care au depus CVul pentru o poziie
similarceleiocupatentrecut,estemaisczutdupvrstade4045deani.

Prinurmare,dupctevalunidecutriintense,ncarezilnicpersoanaaplicCV
ulprintoatecanalelepecareleareladispoziie(nunumainmediulonline,ciiprin
ziare, anunuri la ITM, trguri de joburi, cunotine, etc), fr a primi nici mcar un
telefonsauunemail,aparedezamgirea,lipsadencrederenviitorinposibiliatea
de a se reintegra din punct de vedere profesional. n plus, dup o perioada de timp,
ncep s apar dificultile financiare cu presiunea aferent, lipsa de susinere din
parteacelordinjurisentimentulincapacitii.

149

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

UnadintrebeneficiareleCentruluiColfasa,ofemeiede46deani,cuoexperien
relevant n Resurse Umane, care a lucrat n companii cunoscute i a avut un traseu
constant i stabil, a rmas fr un loc de munc din cauza mobbingului. n ciuda
faptului c este o fire foarte contiincioas, cu bune abilitai de comunicare, deine
cunotinesolidenariasadeexpertiz,areopiniiargumentate,pecareileexprim
ntrunmodasertiv,afostchematlamaipuinde5interviurinaproximativunande
zile.nurmaniciunuiadintreelenuareuitsobinunlocdemunc,deifeedback
ul a fost unul pozitiv n urma lor. Una dintre explicaiile care iau fost oferite pentru
faptulcnuaafostacceptatafostaceeacdincauzadisponibilitiisaleredusedea
sta peste program, n condiiile n care ea a spus c este disponibil s lucreze n
intervalul 9.0018.00. De altfel, motivaia pentru care nu putea efectua ore
suplimentare era legat de faptul c tatl i soul erau amndoi bolnavi de cancer i
necesitau ngrijiri. Nevoile financiare ale acestei doamne erau att de mari nct era
dispus s accepte un post de vnztoare la un magazin, numai ca s se poat
ntreine, dei n trecut lucrase n domeniul resurselor umane, cu atribuii de
generalist.

Aceasta este una dintre dificultile majore ntlnite n cazuistica Centrului


sentimentul de incapacitate resimit de consilierul n carier n ncercarea de a
mobilizabeneficiariisfiepersevereni,ncondiiilencareexistungradcrescutde
empatie i nelegere a ceea ce li se ntmpl persoanelor consiliate. Acestea, dei
preiau responsabilitatea pentru ieirea din situaia n care se afl, nu li se acord o
oportunitateconcret.Prinurmare,aparecontratransferul,iarserviciuldeconsiliere,
careprinnaturasaareocomponentdeempatie,captoncrcturemoionali
pentru consilier, care poate ajunge s simt c mparte cu beneficiarul
responsabilitateagsiriiunuilocdemunc.

Dificultatea,ncazulserviciuluideconsilierencarier,estenspecialaceeadea
ncerca s fie meninut motivaia persoanelor i a le susine ca s nu se lase prad
disperrii(cuvntpreluatdelabeneficiari),ncondiiilencarenuliseoferansa
uneintlniridecunoatere.

n acest sens, n cazul unor beneficiari a cror situaie este mai dificil (nu au o
experintarelevant,vorsischimbedomeniuldarnureuescpurisimplusobin
unlocdemuncnciudaeforturilordepuse),consilierulCentruluileatransmisCVul
ctreanumitecompaniiderecrutaredinpia,mpreuncuoscurtrecomandare.

150

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

Aceastaarputeaconstituiunexempludebunpracticnumainsituaiancares
ar ntmpl n cazul tuturor beneficiarilor care sunt n cutarea unui loc de munc,
pentruaevitaimpresiacreriiunordiscriminri.nacestcaz,vorbimdespreoeroare
deabordare,careafostajustatpeparcurs.

OaltadificultatentlnitncazuisticaCentruluiesteaceeacuniibeneficiarise
ruineazdefaptulcaufostvictimelemobbinguluiisetemcarputeafipriviicu
suspiciune de ctre un posibil viitor angajator (efectul de stigmat care persist mult
timp),motivpentrucaretindsmintasupraacestuiaspect.Unadintredenaturrile
ntlnite este cea n care pretind c sunt nc angajaii ultimei companii n care au
lucrat,deiauncetatraporturilecontractualecumaimulttimpnurm.

Spre exemplu, una dintre persoanele asistate era implicat n procesul de


recrutare i selecie a doua companii i primise oferte de angajare de la ambele.
Urmndssemnezeunadintreacesteoferte,setemeaclaangajareisevacerefisade
lichidaredelaultimulangajatorideacolovareieicminiselainterviu,cndvorbise
desprefostullocdemunclatimpulprezentispusesecnuvorfiproblemeicise
vasemnancetarealazi,cuacordulprilor,pentrucareorelaiebuncusuperiorul
su.Realitateaeracfuseseconcediatpemotivedisciplinare,nurmcu6luni,dar
nu i actualizase CVul i nici nu menionase nimic la interviu. Dat fiind situaia,
beneficiaraafostsftuitsiasumeconsecinelencazulncaresevaaflaminciuna,
pentrucomrturisirenacelmomentiarfireduslaminimanseleangajrii.

Exceptnd aceast situaie, n care beneficiara a venit la consiliere n carier


numaidupcefuseselainterviuiacionasecumaconsideratafinavantajulsu,toi
beneficiariisuntsftuiisfieonetincadrulinterviurilorsisspuncumaudecurs
lucrurile,fraintrandetalii,utilizndtermenicatmaigeneraliimaipuinacuzatori
laadresafostuluiangajator.

O alt temere a beneficiarilor este legat de faptul c unii angajatori solicit


recomandridelafostullocdemuncsausunacolopentrualecere,frasolicitan
prealabilcandidatuluiopersoandecontact.

Acesta este un mod de aciune al unor companii i nu poate fi schimbat, ns


tocmai aici intervine importana sinceritii la interviu. Dei poate fi o sabie cu dou
tiuri, a fi sincer duce la evitarea unor situaii jenante, precum cea n care se
descoperlipsadeonestitate.

151

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

UnexempludebunepracticilegatdeserviciuldeconsilierencariernCentrul
Colfasaestecelalofeririiunuifeedbackntimprealbeneficiarului,carepoatesesiza
care sunt acele impresii pe care le poate transmite, chiar n timp ce face asta. Feed
backul este formulat ntrun mod constructiv i este argumentat, fiind axat att pe
atuurilepecarepersoanasepoatebaza,darconinndtotodataceleelementelacare
artrebuisfieatenindiscuiacuunangajator.

Un exemplu concret n acest sens este cel al unei beneficiare de 23 de ani,


proaspt absolvent a Facultii de Istorie, care avusese trei locuri de munc, iar la
fiecare dintre acestea lucrase cte o lun. Dou dintre joburile sale fuseser de
educatoare,iarunuldintreeledeoperatorcallcenter.Laprimainteraciune,eaafost
foarteagresiviaspuscnunelegecareesterostulunuiCV,dinmomentceeinuia
folositnniciunfelpnacum,opiniaeifiindaceeacposturilesuntocupatenumaide
ctrepersoanecareaupile,cunotine,relaii.CVulpecarelutilizapentruaaplica
pe siteurile de carier coninea numai denumirea postului, perioada lucrat i 2
responsabiliti,foartesuccintdescrise(56cuvinte).Toatedinaafostunlungir
de reposuri pe care lea adus ntregului sistem, care nu i acord ans unui loc de
muncpotrivitpregtiriisale.Timbrulvociieraunulderepro,oriceopiniediferitde
a sa era criticat i nu i permitea consilierului n carier s intervin n discuie. La
nceputul celei dea doua edine, consilierul n carier a ntrebato dac dorete s
primeasc un feedback referitor la modul n care o pot percepe persoanele din
exteriorimaialesimpactulpecarelpoatefacelauninterviu,relevndastfelcpoate
problemanuesteaceeacjoburilenusuntoferitenmodcorect,cimeritanalizati
posibilitateacmodulncareseprezinteaducelacreareauneiimaginidiferitefat
derealitate.Defapt,beneficiaraeraopersoansensibil,corect,implicatnceeace
faceicuostimdesinedestuldesczut,iarimagineadepersoanagresiveradoar
un paravan uor de vzut, dar care nu o definea. Ea a reuit s accepte c
responsabilitatea pentru ceea ce artm lumii ne aparine i c nu este vina
recruiterului c nu are timp s o descopere sau s i citeasc inteniile, valorile i
tririle.

152

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

4.4. Studiudecaz
Nume:D.H.

Vrsta:36ani;

Profesie:economist;

Ocupaie:contabil,nprezentomer;

Acuze: beneficiara a fost constrns s i dea demisia de la fostul loc de munc


undeafostvictimamobbinguluiidiscriminriinurmareveniriisaledinconcediude
creterecopil.nprezentestencutareaunuilocdemunc.

Ateptrilecucareavenitlaprimaedindeconsilierencarier:dorinade a
nelege modul n care ea a contribuit la situaia n care sa aflat. Majoritatea
beneficiarilorsesimtresponsabilipentrufaptulcauajunsvictimelemobbinguluii
se ntreab n mod frecvent cum anume au ntreinut acel comportament agresiv i
cumarfipututprocedadiferit.Scopulpentrucaredeclarcaunevoiedeunrspuns
este acela de a nu mai repeta aceleai greeli pe viitor. Consilierea n carier se
centreaz, n aceast etap, pe al ajuta pe beneficiar s neleag c indiferent de
modulncareindividulacontribuitlacreareaacestiesituaii,nimicnujustificfeluln
care angajatorul procedeaz pentru al elimina din structura organizaiei i nici
comportamentulilegaliadeseaimoral.

Prima edin a debutat prin discutarea modului n care ar putea fi mbuntit


CVul su, care era foarte sumar realizat i nu oferea o viziune complet asupra
responsabilitilor avute la locul anterior de munc. Singura companie n care
beneficiara a lucrat a fost i cea n cadrul creia a fost victima mobbingului. Acolo a
nceputactivitateacaajutorcontabiliulterior,prinpromovareasuperioruluieidirect,
a fost i ea avansat pe poziia de contabil. La scurt dup schimbarea echipei, D.H. a
rmas nsrcinat i a plecat n concediu de maternitate. Odat ntoars la birou, a
observat c relaiile cu noii colegi erau destul de reci, iar mediul de lucru unul ostil.
ntructlascurttimparmasdinnounsrcinat,urmndslnascpeceldealdoilea
copil, a plecat din nou n concediu de maternitate. La ntoarcere, a ncercat s se
reintegrezennoulcolectiv,careasimitcorespinge.Avndnvederecaveacea
mai mare experien profesional i c restul colegelor aveau salarii mai mari, a
solicitat i ea alinierea salariului, fapt care a deranjato pe efa sa i a determinat un

153

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

comportament ostil din partea acesteia, care n timp sa transformat n mobbing.
Astfel,unuldintreaspectelecareieraureproateerafaptulcntimpulprogramului
era foarte concentrat asupra taskurilor pe care le avea de fcut, pentru a reui s
plece la finalul orelor de program. Restul colegelor, precum i superiorul su,
considerau c motivul pentru care poate reui s plece la timp este acela c nu are
suficient de lucru. Dup o perioad n care sau fcut numeroase presiuni psihice
asupraei,lafinalulcolaborriicufostulangajator,afostnchisntrocamer,deunde
nuisadatvoiesplecepnnusemnademisia.

Beneficiaraafostfoartencrcatdinpunctdevedereemoionalpetotparcursul
edineii,povestind,arememorattoateaspecteleimportantelegatedecolaborareasa
cufostulangajator.Eaareuitsmaidescrceopartedinfuriaacumulatnrelaiacu
fostul angajator. De asemenea, rememornd toate ntmplrile mobbizante i
analiznd modul n care a rspuns la stimulii din mediul profesional, a tras singur
concluziac,nacelmomentalvieiisale,nuarfipututgsinicioaltalternativde
comportament.

Planul de aciune pentru edin urmtoare a fost acela de ai redacta CVul


inndcontdeindicaiileprimitencadrulntlniriideconsiliereprofesional.

Laceadeadouaedin,beneficiaraacuzostaredenervozitateneobinuit,care
genereazreaciidisproporionatenraportcuaspectelecarelegenereaz.Plecndde
la acest subiect, D.H. a fost rugat s se gandesaca n ce msur i sunt satisfcute n
prezent nevoile principale ale vieii: sntate, carier, dezvoltare personal, relaii,
dragoste,bani,distracieirecreere,mediufizic.PlecnddelaexerciiulnumitRoata
vieii, beneficiara a concluzionat c planul carierei, al sntii (n sensul de stress),
cel financiar i al distraciei/recreerii sunt cele 4 paliere asupra crora ar vrea s
intervinpentrualembunti,acordnduiunandezilepentruafaceasta(pnn
noiembrie 2012). Aadar, obiectivele pentru D.H sunt urmtoarele: dobndirea unui
autocontrol mai mare asupra propiilor emoii negative, gsirea unui loc de munc n
domeniul financiarbancar, creterea stabilitii financiare i alocarea periodic de
timp unor activiti recreative. Beneficiara tie care este aria de interes profesional
pentru ea. Pasul urmtor va fi acela de a aplica CVul n noul format pe siteurile de
carier.

nedineleulterioare,beneficiaraanceputsianconsiderareialtealternative
de ocupaie, n afar celei de a lucra n contabilitate. Astfel, ia dat seama c nu i

154

PARTEAAIVAINTERVENIADESPECIALITATENCENTRULANTIMOBBINGDINBUCURETI

dorete s mai lucreze cu cifrele n mod special, dei are abilitile necesare, ci iar
plceamaimultsdezvolteoafacerecuprjituripreparatencas,maialescaprimit
aprecieripozitivenacestsensiarbeneficiadesuportulsouluiialfamiliei.nplus,
iar da siguran s lucreze mpreun cu un alt membru al familie sale, pentru c ar
avea ncredere deplin n acesta. Ca pai ulteriori, ia propus s caute informaii
despre costurile implicate la nceput, autorizaiile necesare, modul de promovare,
clieniiintiechipamenteledecarearaveanevoie.OaltaariedeinterespentruD.H.
este cea a studiilor de fezabilitate, despre care nu are cunotine foarte multe, dar
considerciarputeaoferidiversitateprinfaptulcarfinevoitscauteinformaii,
saibspiritdeobservaiepentruafaceconexiuniiarimplicamultcuriozitatedin
partea celui care le efectueaz, lucruri care consider c o caracterizeaz. n plus, ar
puteavedeafinalitateaaciunilorsale.nultiminstan,arfidispussprofesezen
continuare partea financiarcontabil. Alternativa unei afaceri pe cont propriu iar fi
mai confortabil prin prisma faptului c ar reduce riscul de a se mai confrunta cu o
situaie de mobbing. Dei ea are resursele necesare pentru a ncepe conceperea unui
plan de carier, determinarea sa scade n momentul n care se ncheie edina de
consilierencarierinintervalulcaresescurgentredountlniri,beneficiaranu
implementeaz niciuna dintre aciunile pe care i le propune n edina anterioar.
Motivulesteacelacaintratntrozonadeconfortcareofacessesimtnsiguran,
iarteamadeanuseconfrunutadenoucuosituaieattdedureroasprecumceade
mobbingompiedicssemobilizezenoricedirecie.

nurmtoareledouedine,discuiasaaxatpeexplorareablocajuluipecarel
resimteinecesitateadeaiacordatimppentruadepimomentuliaacionaatunci
cnd va simi. edinele de consiliere n carier sau finalizat, la propunera
consilieruluincarier,prinrecomandareadeareluantlnirilenmomentulncarese
vasimipregtitsireiaactivitateaprofesional.

155

BIBLIOGRAFIE

Bibliografie:
Aninoanu,L.,Mari,D.,iSorescu,I.(2008).Managementuldiversitiinrelaiilede
munc:Cumgestionmeficientcazuriledediscriminarelaloculdemunc,CPE.
Aquino,K.,&Bradfield,M.(2000).Perceivedvictimizationintheworkplace:Theroleof
situationalfactorsandvictimcharacteristics.OrganizationScience,11(5),525537
Aquino, K., Grover, S. L., Bradfield, M., & Allen, D. (1999). The effects of negative
affectivity, hierarchical status, and selfdetermination on workplace victimization. Academy of
ManagementJournal,42,260272
Branham, L.(2005).The7 HiddenReasonsEmployeesLeaveHow toRecognizethe
SubtleSignsandActBeforeitsTooLate,AMACOM,NewYork
Bruhn, John G. (1991) Control, Narcissism, and Management Style, Health Care
Supervisor,9(4),4352.
Bultena,C.,Whatcott,R.B., (2008)Bushwhackedatwork:AComparativeAnalysisof
Mobbing and Bullying at work, n Proceedings of ASBBS (American Society of Business and
BehavioralSciences),vol.15,pp.652666
Colman,A.,(2006).OxfordDictionaryofPsychology,OxfordUniversityPress
Cooper, G.L., Dewe, Ph. J., O'Driscoll, M.P. (2001). Organizational stress. A review and
critiqueoftheory,researchandapplications.London:SagePublications,Inc.
Corsini,R.(1999).TheDictionaryofPsychology,AnnArbor,MI:TaylorandFrancis
Crawshaw, L. (2009). Workplace bullying? Mobbing? Harassment? Distraction by a
thousanddefinitions,ConsultingPsychologyJournal:PracticeandResearch, Vol.61,No.3,263
267
Daniels, K. (2004). Perceived risk from occupational stress: a survey of 15 European
countries.Occup.Environ.Med.;61;467470.
Davenport, N., Schwartz, R. D., and Elliott, G. P. (1999). Mobbing: Emotional Abuse in
theAmericanWorkplace(Mobbing:iyerindeDuygualTaciz).Istanbul:SistemYaymcihk.
Davenport, N.; Schwartz, R. D.; Elliott G. P. (2002). Mobbing: Emotional Abuse in the
AmericanWorkplace,CivilSocietyPublishing,Ames.
Dewe,P.J.,Cox,T.,Fergurson,E.(1993).Individualstrategiesforcopingwithstressand
work:Areview.WorkandStress,7,515
Dijkstra, MariaT.M.;Dierendonck, Dirkvan;Evers, A.;DeDreu,CarstenK.W.(2005).
Conflict and wellbeing at work: the moderating role of personality, Journal of Managerial
Psychology,20(2),87104.
Ege,H.(1997)MobbinginItalia.Introduzionealmobbingcultural, Bologna,Retrieved
fromhttp://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/files/projects/2003_152/booklet_final_uk
_2003_152.pdf
Ege, H. (2000). "The Role of Time in Mobbing Behavior on Workpace: an Italian
Investigation."InternationalJournalofPsychology(35suppl.SI,no.34)p.203BIBLIOGRAFIE

Einarsen,S.(1999)"Thenatureandcausesofbullyingatwork",InternationalJournalof
Manpower,Vol.20Iss:1/2,pp.1627
Einarsen, S. and Raknes, B. I. (1997). Harassment at work and the victimization of
men.ViolenceandVictims.12.247263.
Einarsen, S. and Skogstad, A. (1996). Prevalence and risk groups of bulling and
harassmentatwork.EuropeanJournalofWorkandOrganizationalPsychology,5,185202.
Elena y Pea, J. de i Fernandez, Luis G. (2005). Un modelo psicosocial para la
investigacion del mobbing o acoso psicologico en el trabajo, In Jose Romay Martinez/ Ricardo
Garcia Mira (coord.) Psicologia Social y Problemas Sociales, (p.649 656). Madrid: Biblioteca
Nueva.
FurlongM.,SolizA.,SimentalJ.,GreifJ.(2004),BullyingandAbuseonSchoolCampuses,
EncyclopediaofAppliedPsychology,UniversityofCalifornia,SantaBarbara,ElsevierInc.
Gardner, H. (1993), Multiple Intelligences: The Theory in Practice, Basic Books, New
York.
Graham,I.(2003).Moppingupmobbinglegislateornegotiate?OIT.,LabourEducation,
Violenceatwork,4,5659.
Hirigoyen, MFr. (1998). Le harcellement moral. La violence perverse au quotidien,
Syros,Paris.
Horney,K.(1998).Personalitateanevroticaepociinoastre,IRI,Bucureti.
Karpin,D.(1995),EnterprisingNation:ExecutiveSummary,AGPS,Canberra.
Keashly, L., & Jagatic, K. (2003). By any other name. American perspectives on
workplacebullying.InS.Einarsen,H.Hoel,D.Zapf&C.L.Cooper(Eds.),Bullyingandemotional
abuseintheworkplace.Internationalperspectivesinresearchandpractice(pp.3161).London:
TaylorandFrancis.
Knorz, C., & Zapf, D. (1996). Mobbingan extreme type of social stressors at the
workplace.ZeitschriftfrArbeits&Organisationspsychologie,40,1221
Kompier, M. and Cooper, ,C. (1999). Introduction: improving work, health and
productivity through stress prevention. In Kompier, M. and Cooper, C. (Eds.), Preventing stress,
improvingproductivity(pp.18).London:Routledge.
Kovacs, P. (2008). Mobbingul un model de analiz, n Avram, E. si Cooper, Cary L.
(coord.),PsihologieorganizaionalmanagerialTendineactuale,(pp.592614),Polirom,Iai
Kovacs, P., Hruirea la locul de munc. Accesat la data de 10 aprilie 2012
http://www.ohpedu.ro/category/mobbingro/hartuirealaloculdemuncamobbingro/
Leymann, H. (1996). The content and development of mobbing at work. European
JournalofWorkandOrganizationalPsychology,5,165184.
Lorenz,K.(2005).Aazisulru,Humanitas,Bucureti
Matthiesen, S. B., Aasen, E., Holst, G., Wie, K., & Einarsen, S. (2003), The escalation of
conflict:acasestudyofbullyingatwork,InternationalJournalofManagement&DecisionMaking
4(1),pp.96112.


BIBLIOGRAFIE

McLean,A.A.(1979).Workstress.Reading,Massachusetts:AddisonWesleyPublishing
Company.
Meares,M.M.,Oetzel,J.G.,Derkacs,D.,&Ginossar,T.(2004).Employeemistreatment
and muted voices in the culturally diverse workforce. Journal of Applied Communication
Research,32(1),427
Milczarek,M.,Schneider,E.,Gonzalez,E.(2009).OSHinfigures:stressatworkfacts
andfigures,Luxembourg:OfficeforOfficialPublicationsoftheEuropeanCommunities
Neuman, J. and Baron, R. (1998). Workplace violence and workplace aggression:
evidence concerning specific forms, potential causes, and preferred targets. Journal of
Management,24391419.
Neuman, J. H., & Baron, R. A. (2003). Social antecedents of bullying. A social
interactionist perspective. In S. Einarsen, H. Hoel, D. Zapf & C. L. Cooper (Eds.), Bullying and
emotionalabuseintheworkplace.Internationalperspectivesinresearchandpractice(pp.185
202).London:TaylorandFrancis
Neuman, J. H., & Baron, R. A. (2005). Aggression in the workplace: A social
psychological perspective. In S. Fox, & P. E. Spector (Eds.), Counterproductive workplace
behavior: Investigations of actors and targets (pp. 1340). Washington, DC: American
PsychologicalAssociation.
Olweus,D.(2001).Peerharassment:Acriticalanalysisandsomeimportantissues.InJ.
Juvonen, & S. Graham (Eds.), Peer harassment in school: The plight of the vulnerable and
Victimized(pp.320).NewYork:Guilford.
Osipow,S.H.,&Spokane,A.R.(1987).OccupationalStressInventoryManual(research
version).Odessa,FL:PsychologicalAssessmentResources
Pares, M.m , (2009). The conflict in mobbing, triggers and resolution, Retrieved from
http://www.uoc.edu/ojs/index.php/journalofconflictology/article/view/vol0iss1/433
Pitariu, H. (2004). Stresul profesional la manageri: corelate ale personalitii n
contextul situaiei de tranziie socialeconomic din Romnia. A. Opre (coord.) Noi tendine n
psihologiapersonalitii.Diagnoz,CercetareiAplicaii.volII.EdituraASCR
Pitariu, H., Vrg, D. (2008). Stresul ocupaional. In Y. Bogathz (coord.) Manual de
tehniciimetodenpsihologiamunciiiorganizaional.Polirom,Iai
Quigg,A.M.(2005).TheResonanceofleHarclementMoral,MobbingorBullyinginthe
Performing Arts Workplace, paper conference at 8th International Conference on Arts and
CulturalManagement,July36,2005,Montral,Canada
Sackett, P. R. and DeVore, C. J. (2001). Counterproductive behaviors at work: In
Anderson,N.,Ones,D.S.,Sinangil,H.K.,andViswesvaran,C.(Eds.),HandbookofIndustrial,Work
andOrganizationalPsychology(Vol1)London:SagePublications.
Salovey, P., & Mayer, J.D. (1990), Emotional Intelligence, Imagination, Cognition, and
Personality,9,pp.185211.
Shallcross, L. Z. (2003), The Pecking Order: Workplace Mobbing in the Public Sector,
UnpublishedMasterofPublicSectorManagementthesis,GriffithUniversity,Brisbane.BIBLIOGRAFIE

Sheehan,M.(1999).Workplacebullying:respondingwithsomeemotionalintelligence,
InternationalJournalofManpower,20(1/2),5769.
Sheehan,M.J.,&Jordan,P.J.(2003),Bullying,emotionsandthelearningorganisation,
in S. Einarsen, H. Hoel, D. Zapf, & C. L. Cooper, (Eds.), Bullying and Emotional Abuse in the
Workplace:InternationalperspectivesinresearchandpracticeTaylor&Francis,London,pp.359
69.
Sheehan, M. (2004). Workplace mobbing: A proactive response. Workplace Mobbing
Conference, Brisbane, Australia. Retrieved from http://www. lindas. internetbasedfamily.
com/f/MobMS.pdf.
Sillamy,N.(2009),DicionardePsihologie,Ed.UniversEnciclopedicGold,Bucureti
Spector P.E., Fox S., Penney L.M., Bruursema K., Goh A., & Kessler S. (2006). The
dimensionality of counterproductivity: Are all counterproductive behaviors created equal?
JournalofVocationalBehavior,68,446460
Tapinar, F., Sayli H. (2008). Mobbing and bullying in the workplace and how you
survive if you are mobbed. in vol II of First International Conference on Management and
Economics:CurrentIssuesinEmergingEconomiesinGlobalPerspective,2829March2008in
Tirana,Albania
Zapf,D.,Einarsen,S,Hoel,H.,andVartia,M.(2003).Empricalfindingsonbullyinginthe
workplace.InEinarsen,S.,Hoel,H.,Zapf,D.,andCooper,C.(Eds.),Bullyingandemotionalabusein
theworkplace:internationalperspectivesinresearchandpractice(pp.103126).London:Taylor
andFrancis.
Zapf,D.andEinarsen,S.(2001).Bullyingintheworkplace:Recenttrendsin reserach
an practicean introduction. European Journal of Work and Organizational Psychology. 10,369
373.
Zapf, D. (1999). Organisational work group related and personal causes of
mobbing/bullyingatwork.InternationalJournalofManpower,20,7085.
Zapf,D.,Knorz,C.,&Kulla,M.(1996).Ontherelationshipbetweenmobbingfactors,and
job content, social work environment, and health outcomes. European Journal of Work and
OrganizationalPsychology,5,215237.
http://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/files/projects/2003_152/booklet_fin
al_uk_2003_152.pdf,accesatla28.04.2012
http://www.cesil.com/0300/mobing03.htm,accesatla1.05.1012ORGANISMUL INTERMEDIAR
REGIONAL PENTRU POS DRU
REGIUNEA BUCURETI ILFOV

Proiect coinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investete n Oameni!

Investete n oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Titlul Programului:
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 6 Promovarea incluziunii sociale
Domeniul major de intervenie 6.3 Promovarea egalitii de anse pe piaa muncii

Titlul proiectului: Femeia conteaz !


Numrul de identificare al contractului: POSDRU/71/6.3/S/23848

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional


Sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013

Editorul materialului: Asociaia COLFASA

Data publicrii: iunie 2012

Coninutul acestui material nu reprezint n mod obligatoriu poziia oficial a Uniunii


Europene sau a Guvernului Romniei.

S-ar putea să vă placă și