Sunteți pe pagina 1din 96

STRATEGIA I PLANUL DE ACIUNE

PENTRU CONSERVAREA BIODIVERSITII


I UTILIZAREA DURABIL A COMPONENTELOR
SALE N MUNII MCINULUI

1
Cuprins

1. CADRUL NATURAL ..................................................................... 3

2. C
 ONSERVAREA BIODIVERSITII N ................................................ 12
MUNII MCINULUI - CONTEXT GENERAL

3. DEZVOLTARE I COMPETITIVITATE ECONOMIC N MUNII MCINULUI..... 22

4. D
 EZVOLTAREA COMUNITAR, A INFRASTRUCTURII DE BAZ
I RESURSELOR UMANE LA NIVELUL CELOR 18 LOCALITI DIN
ZONA MUNILOR MCINULUI....................................................... 34

5. ANALIZA SWOT........................................................................ 70

6. V
 IZIUNEA STRATEGIC PRIVIND DEZVOLTAREA
DURABIL A MUNILOR MCINULUI............................................... 76

7. PLANUL DE ACIUNE 2011 2020................................................. 80

8. SURSE I MECANISME DE FINANARE.............................................. 92

2
CADRUL NATURAL Pricopanului se prelungete prin Dealul Sararica, dar cu
nlimi mai mici. Tot spre vest, urmeaz a doua culme
secumdar, paralel cu cele precedente, format din
Localizare mai multe masive cu caracter insular, n care se deo-
Munii Mcinului reprezint martorul rezidual cel mai sebesc dealurile Orliga (117m), Carcaliu (95 m), Piatra
evident al orogenezei hercinice de la sfritul Paleo- Rioas (112 m), Priopcea (409 m) i Mircea Vod (206
zoicului. Ei ocup colul de nord-vest, ridicndu-se m).
deasupra Ostrovului Brilei cu peste 300-400m i se Ultimele nlimi, care se prezint sub form de masi-
prelungesc sub forma unei culmi nguste deluroase (nu- ve cu totul izolate, sunt Iacobdeal, cu vrful Victoria
mit Pintenul Bugeacului) pn n apropiere de Galai. (341m) i Piatra Roie, apoi Dealurile Bujoarele (380m).
Spre sud-est sunt separai de Podiul Babadagului prin Pe latura estic a Munilor Mcin, pn la Valea Lozo-
Pasul Iaila sau Carpelit. La vest sunt flancai de Os- vei, apar numai doua culmi paralele, prima formata din
trovul Brilei, spre care cad n trepte, iar la sud-est Dealul Colugea (336 m) i a doua din dealurile Prlita
ei depesc valea larg a Taiei i ajung pn n valea i Boclugea (393 m). n NE se afl Depresiunea Tiei
Lozovei, nglobnd astfel dou mici culmi: Colugea i superioare, cu caracter longitudinal (Nifon-Balaban-
Boclugea. Aceast delimitare morfologic corespunde cea-Horia), care, prin Pasul Teilor, se prelungete n
i cu linia de nclecare tectonic (falia invers) Lun- depresinea Luncaviei. n cuprinsul depresiunii Tiei
cavia-Consul, care-i separ de Dealurile Niculiel. Un superioare sunt terenuri bune pentru culturi i puni.
alt punct de separaie ntre aceste uniti este Pasul
Teilor, care se afl ntre bazinele Taiei i Luncaviei.
Avnd n ansamblu forma unui triunghi ascutit, se des- Geologie
foar pe direcia NV-SE sub forma unor culmi para- Munii Mcinului formeaz o insul de roci metamor-
lele, din ce n ce mai numeroase i mai fragmentate n fice i eruptive ce se ridic desupra depozitelor leoss
partea de S-SV, avnd o culme principal, ncepnd n oide pe platouri i materii aluvionare, situai pe cea
pintenul Bugeacului i pn n Dealul Carpelit. Acest mai veche formaiune geologic din Romnia, rest al
lan muntos principal culmineaza ca inaltime n vrful cutrilor hercinico-kimerice.
Tutuiatu (467m). n prelungirea acestuia spre nord vest Rocile semnificative sunt: granie gnaisice n S i E,
se afl vrful Pietrosul Mare(426 m) i culmea Pietrosu, calcare cristaline n S-E, roci metamorfice i eruptive
dup care nlimile scad treptat, ajungnd la 100-170 n N, depozite leossoide pe platouri i altitudini mici.
m n apropiere de localitatea Vcreni, iar n pintenul Prezente sunt formaiunile de Carapelit compuse din
Bugeacului, la 95 m. Spre SE de vrful uuiatu, culmea conglomerate, gresii, isturi detritice.
principal a Munilor Mcin se continu printr-o serie
de culmi deluroase. Urmeaz spre vest prima culme se-
cundar numit Culmea Cheii, cu vrful Pricopan (370 Geomorfologie
m) i masivul Megina (285 m), ce se indreapt conver- Munii Mcinului reprezint un mare anticlinoriu, cu
gent prin Dealul Carapacea tot spre Dealul Carpelit. strate puternic cutate i faliate i strbtute de laco-
Culmea Pricopanului sau Cheii (cu numeroase vrfuri lite granitice.
ascuite) i masivul Megina nchid deprsiunea longitu- Cu toate c sunt muni de altitudine relativ joas, 7 i
dinal Greci, drenat de doua vi, largi, Dumbravei 467 m (Vf. uuiatul), acetia au un relief pronunat
i Plopilor, ce se prelungete spre NE, cu partea su- alpin, mai ales n zona granielor. Relieful este inegal
perioar a depresiunii Cernei. Spre nord-vest, culmea n partea vestic, sud-vestic, partea central i are un
3
aspect mai puin proeminent n partea estic. Munii Clima
sunt separai central. Culmea Pricopanului (cea mai Munii Mcinului sunt caracterizai de clim pronu-
nalt i cea mai omogen), dealul Megina-Priopcea at temperat-continental, cu influene submedi-
(la vest) i Delaul Boclugea (la est) sunt separate de teraneene n zonele cu altitudini mai mari, i cu
vi longitudinale i depresiuni (Jijila, Greci, Cerna, evidente influene de ariditate n partea sudic a
Mircea-Vod, Luncavia i Taia). Parcul Naional ocup zonei protejate.
zona central cea mai nalt a Munilor Mcin care cu- Clima se caracterizeaz prin veri foarte clduroase i
prind cea mai mare parte a culmii principale a Munilor secetoase, toamne lungi i uscate i ierni geroase i
Mcin (Culmea Mcinului), precum i un lan secundar cu puin zpad. Se caracterizeaz prin temperaturi
al acestora (Culmea Pricopanului). medii anuale de 10-11C i cu cantiti medii de pre-
Din punct de vedere geomorfologic, se individualizeaz cipitaii ce nu depesc 400 mm, Munii Mcin fiind cei
Culmea Pricopanului, cu relief de tip alpin, reprezen- mai arizi muni din Romnia.
tat prin creste stncoase ascuite, ce ating altitudinea Condiiile de vegetaie sunt mai favorabile n zona
de 370 m n Vrful Suluc. Procesele de dezagregare a nordic i central a parcului, unde precipitaiile
rocilor sunt active, existnd numeroi martori de ero- sunt mai abundente. Zona are caracter forestier, n
ziune, cu aspect neuniform, care imprim n peisaj o afar de Culmea Pricopanului care este dominat de
mare varietate de forme. n celelalte zone ale parcului pajiti stncoase. Zonele de sud i sud-est sunt ca-
vrfurile sunt n general mai puin proeminente, ns racterizate de cantitatea de precipitaii mai mica i
versanii sunt adesea stncoi i abrupi, local fiind zone de vegetaie stepic, cu specii de plante care
acoperii de grohotiuri, ndeosebi pe rama vestic a se adapteaz la secet.
Culmii Mcinului. Vnturile frecvente sunt predominante din nord i
nord-est i nu produc doborturi masive de arbori dar
contribuie la eroziunea litic.
Hidrologie
Versanii muntoi ai zonei potejate delimiteaz 6 ba-
zine hidrologice, 5 dintre acestea cu ap permanent Soluri
(Jijila, Sorniac, Valea Mitrofanului, Cerna i Recea) i Datorit condiiilor fizico-geografice particulare, n
al aselea format de versantul vestic al Culmii Prico- special a diversitii climatului substratului geologic,
panului, alimeteaz acviferul care iese la suprafaa reliefului i vegetaiei, Munii Mcinului se remarc
lacurilor Srat i Slatina. Reeaua hidrografic este printr-o mare varietate a tipurilor de sol. Solurile pre-
alimentat de precipitaii, din apele freatice, i din zente n Parc sunt din clasa molisolurilor (34%) i din
apele sezoniere cu mari variaii de flux, n funcie de clasa cambisolurilor (66%).
cantitatea de precipitaii. n timpul sezonului ploios, Repartiia solurilor este stns legat de clim i vege-
mai ales primvara, se formeaz anumite cascade. taie, dar i de structura litologic. Profunzimea solu-
Ruri cu ap permanent sunt Jijila, Luncavia, Cerna, rilor scade odat cu panta i altitudinea, influennd
Sorniac are aparin bazinului hidrografic al Dunrii, iar n acest fel bonitatea staiunii, tipul i complexitatea
bazinului hidrografic al Mrii Negre, rul Taia. Rurile ecosistemelor. Dei n aceast regiune predomin solu-
Sorniac i Taita sunt ndiguite la Cetuia i Balabancea, rile blane i cernoziomurile carbonatice specifice ste-
apele lacului fiind folosite pentru pescuit i activiti pei n continuare vor fi succint prezentate doar solurile
de recreere. zonale pe care se dezvolt pdurile nord dobrogene.

4
Astfel, n etajul silvostepei, sunt caracteristice cer- semnificative de pdure ce corespund la dou dintre
noziomurile cambice i cele argiloiluviale precum i criteriile folosite (fig. 1 i fig. 2):
rendzinele. n etajul pdurilor xeroterme submedi- K1 pduri cu intervenie antropic absent sau sc-
teraneene, caracteristice, sunt rendzinele. n etajul zut. Aceste pduri au n special o structur spai-
pdurilor mezofile de foioase balcanice, caracteristice al multistratificat i sunt bogate n lemn mort n
sunt solurile brune eumezobazice, brune argiloiluviale diferite stadii de descompunere
i mai rar cele cenuii. K2 pduri btrne. n aceast categorie intr pdu-
rile care nu au fost exploatate de mult timp i care
au depit o anumit vrst, n funcie de specie.
Caracterizarea mediului biotic de n procesul de selecie au fost folosii 2 parametri:
interes conservativ pduri cu vrsta mai mare cu 20 de ani dect vrsta
de exploatare i pduri cu structura apropiat de
Din perspectiv biogeografic Munii Mcinului sunt cea natural (Figura 1).
parte a zonei stepice ce cuprinde Dobrogea, sudul Zonele acoperite de pdure i silvostep asigur n
Moldovei i Brganul. Astfel se remarc pe cuprinsul special teritoriile de cuibrit la multe specii de psri
teritoriului Munilor Mcin mai multe etaje: dar i cele de odihn pentru exemplarele din speciile
silvostepa (tufriuri de cmpie, pducel, porumbar prezente numai n migraie:
i tufe de stejar pufos mpreun cu specii ierboase stepa este caracteristic pe terenurile n pant i
specifice pajitilor stepice) ce alctuiete un spaiu dealurile cu stnci. Este puin prezent n zona pro-
de tranziie ntre vegetaia de step i cea fores- pice agriculturii mai ales pe izlazurile comunale i
tier. Este reprezentat puin pe teritoriul PNMM, terase i are un rol nsemnat n asigurarea resursei
n Culmea Pricopanului dar acoper suprafee mai trofice necesare speciilor de psri rpitoare de zi
mari n zonele sudice i vestice din ROSCI0123 i datorit prezenei abundente a speciei Spermophi-
ROSPA0073. O prezen semnificativ a tufriu- lus citellus (popndul).
rilor se remarc pe vrfurile uuiatu i Ghinalu, suprafeele agricole care mrginesc celelalte tipuri
dei n ultimii ani pe msur ce suprapunatul s-a de ecosisteme i se ntind pn la limita format de
redus, acestea au devenit o prezen obinuit n Dunre i zonele umede ale acesteia. Dei n pre-
majoritatea zonelor (Doni N., Popescu A., Bje- zent agricultura este extensiv pe suprafee mari se
naru B., 2007) observ o agregare din ce n ce mai mare a propri-
etajul submediteranean (UP II Cerna din Ocolul etii trerenurilor astfel nct, datorit sprijinului
silvic Cerna i UP II Greci din Ocolul silvic Mcin oferit prin Politica Agricol Comun (PAC), se poate
format din stejar pufos, crpini i mojdrean, - anticipa o intensificare a agriculturii, dei condiiile
Doni,N., Popescu,A., Bjenaru B., 2007) climatice nu permit producii foarte mari n special
etajul pdurilor mezofile unde predomin gorunul, datorit unui regim al precipitaiilor redus pe tot
n asociaie cu teiul, frasinul i gldiul (UP I Lun- parcursul anului.
cavia, UP II Greci din Ocolul silvic Mcin i UP III
iganca, UP IV Valea Mitrofanului din Ocolul Cerna
- Doni,N., Popescu,A., Bjenaru B., 2007).
Cartarea Pdurilor de Importan Biologic Ridicat
realizat de SOR n colaborare cu ICAS n perioada 2007
- 2009 a evideniat prezena n zon a unor suprafee
5
Fig 1. Distribuia tipurilor de pdure n cele trei categorii de arii naturale protejate
ce se suprapun n zona Munilor Mcinului

Fig. 2 Distribuia Pdurilor de Importan Biologic Ridicat din Munii Mcinului

6
Din punct de vedere cantitativ distribuia habitatelor ce se suprapun n zona Munilor Mcin este ilustrat n
att ca suprafee, dar i ca procente n ariile protejate tabelul (tabelul 1) i graficul (fig. 3) de mai jos:

Tabelul 1
Arii SPA Mcin -
PNM Mcinului SCI Muntii Mcinului IBA Macin
Protejate Niculitel
Suprafaa Suprafaa Suprafaa Suprafaa
Habitate % % % %
(ha) (ha) (ha) (ha)
Pdure 9.718,31 87,14 9.970,31 53,71 29.720,13 44,12 30.603,04 31,52
Silvostep 403,47 3,62 993,58 5,35 1.967,79 2,92 2.281,69 2,35
Step 1.021,07 9,16 1.862,64 10,03 5.090,48 7,56 7.312,98 7,53
Agricol 8,97 0,08 5.630,47 30,33 29.184,68 43,33 55.494,57 57,16
Zone
0,00 0,00 107,00 0,58 1.397,99 2,08 1.400,37 1,44
umede
Total 11.151,82 100,00 18.564,00 100,00 67.361,07 100,00 97.092,65 100,00

Fig. 3 Distribuia habitatelor n ariile protejate ce se suprapun n zona Munilor Mcin

7
Distribuia habitatelor arat c zona forestier a fost acvatice, mai ales n anii n care cele dou lacuri au
preferat celorlalte tipuri de habitate, iar n SPA tere- suficient ap. n ultimii 10 15 ani ns au fost ani n
nurile agricole sunt cel mai bine reprezentate. care volumul de ap n cele 2 lacuri a fost minim sau
Zonele umede sunt puin reprezentate pe teritoriul ari- chiar au fost secate. Deoarece zonele umede ale RBDD,
ilor protejate ce se suprapun n zona Munilor Mcin. Insula Mic a Brilei i Dunrea Veche asigur condiii
Astfel suprafaa zonelor umede este de 2,08 % fiind necesare cuibritului i de odihn n perioada migraiei
alctuite n principal de ctre Lacul Srat i Lacul Slati- zona Munilor Mcin este survolat de ctre speciile
na crora li se adaug cteva mici acumulri artificiale caracteristice zonelor umede. Aceste specii sunt pre-
de ap n zona Cetuia i Luncavia. Aceste suprafee zentate n tabelul 2:
asigur locuri de odihn pentru multe dintre speciile

Tabelul 2
Denumire
Nr. Denumire tiinific Rezident Cuibrit Iernat Pasaj
popular
Cormoran
1 Phalacrocorax pygmeus 30 - 50i
mic
Pelican 1500 -
2 Pelecanus onocrotalus
comun 2500i
3 Pelecanus crispus Pelican cre 25 - 40i
Strc de
4 Nycticorax nycticorax 300 - 600i
noapte
5 Egretta alba Egret mare 30 - 50i
6 Ardea purpurea Strc rou 20 - 40i
800 -
7 Ciconia nigra Barz neagr
1000i
30000 -
8 Ciconia ciconia Barz alb 14 -16p
40000i
9 Platalea leucorodia Loptar 30 - 50i
10 Anser erythropus Grli mic 0-2i
11 Himantopus himantopus Piciorong 4 - 8p 20 - 40i
12 Recurvirostra avosetta Ciocntors 2 - 4p 10 -30i
Fluierar de
13 Tringa glareola 100 - 200i
mlatin
Chirighi cu
14 Chlidonias hybridus 30 - 50i
obraji albi
15 Pandion haliaetus Uligan pescar 6 - 12i

8
Datele din literatur indic i efective mai mari observate rite i cele de silvostep i step. Sunt importante pentru
la unele specii n timpul migraiei dect cele menionate c asigur sursa trofic (roztoare, insecte i reptile) n
n Formularul Standard. Astfel spre exemplu n toamna special pentru speciile de rpitoare dar i pentru specii-
anului 2006 n timpul migraiei (august octombrie) au le caracteristice zonelor deschise. Cu excepia PNMM n
fost observate 4.361 exemplare de pelican comun (Mil- care suprafeele agricole lipsesc, n SCI i SPA acestea
vus, 2006). Aceasta arat c numrul de exemplare aflate ocup cele mai mari suprafee dup zonele mpdurite.
n migraie poate varia semnificativ de la un an la altul i Suprafee variabile de teren agricol rmn necultivate n
o monitorizare derulat pe o perioad lung de timp duce unii ani ceea ce determin apariia unor puni.
la estimri tot mai precise. n acelai timp este singura Zonele de step i silvostep mrginesc zonele mpdu-
zon din Romnia unde numrul berzelor albe prezente n rite mai ales n partea de vest i sud ale ariilor proteja-
migraie este estimat la 40.000 de exemplare. te (Figura 3) i variaz ca suprafa de la 10,48 % n SPA
Zone agricole incluse n ariile protejate (PNMM, SCI i SPA) la 12,78 % n PNMM i 15,38 % n SCI. Acestea asigur
variaz foarte mult ca proporie. Astfel suprafaa agricol prezena unor spaii deschise cu vegetaie specific.
crete de la 0,08 % n PNMM, la 30,33 % n SCI i 43,33 % Speciile dependente de aceste zone sunt prezentate n
n SPA. Zonele agricole nconjur practic zonele mpdu- tabelul 3:

Tabelul 3
Denumire
Nr. Denumire tiinific Rezident Cuibrit Iernat Pasaj
popular
1 Grus grus Cocor 1 - 5i
2 Burhinus oedicnemus Pasrea ogorului 50 - 80p
3 Coracias garrulus Dumbrveanc 160 - 240p
Calandrella
4 Ciocrlie de stol V
brachydactyla
Ciocrlie de
5 Lullula arborea 800 - 1400p 15000 - 20000i
pdure
6 Anthus campestris Fs de cmp 700 - 1200p 2000 - 3000i
7 Oenanthe pleschanka Pietrar negru 200 - 300p
8 Sylvia nisoria Silvie porumbac RC R
9 Ficedula parva Muscar mic 8000 - 12000i
10 Ficedula albicollis Muscar gulerat 200 -300p C
11 Lanius collurio Sfrncioc roiatic P C
12 Emberiza hortulana Presur de grdin 250 - 400p
13 Caprimulgus europaeus Caprimulg 150 - 200p

9
Se constat n ultimii ani o proliferare a speciilor inva- Zonele de pdure variaz ca proporie n fiecare dintre
zive n aceste zone cum este Ailanthus altissima ceea ariile protejate i descrete de la 87,15 % n PNMM la
ce duce la alterarea zonelor stepice i de silvostep. 53,71 % n SCI i 44,12 % n SPA. Asigur condiii adec-
Observaiile efectuate n ultimii ani susin estimrile vate de cuibrit pentru speciile de rpitoare de zi i
din Formuarul Standard pentru Burhinus oedicnemus i de noapte prezente i pentru speciile de ciocnitori.
indic prezena n numr mare pentru speciile Alauda Rpitoarele sunt specii umbrel care reflect gradul de
arvensis i Miliaria calandra. Observaii sunt n conti- conservare al mozaicului de habitate (pduri cuibrit,
nuare necesare pentru toate speciile acestui grup i step i silvostep hrnire, inclusiv contribuia agri-
eventual revizuirea speciilor caracteristice conform culturii practicat extensiv) iar ciocnitorile exprim
rezultatelor obinute. gradul de conservare al pdurilor. Speciile dependente
de aceste zone sunt prezentate n tabelul 4:

Tabelul 4

Nr. Denumire tiinific Denumire popular Rezident Cuibrit Iernat Pasaj


1 Milvus migrans Gaie neagr 0 - 2p 40 - 60i
2 Haliaeetus albicilla Codalb 10 - 20i

3 Neophron percnopterus Hoitar 1 - 2i


4 Gyps fulvus Vultur sur 1 - 2i
5 Circaetus gallicus erpar 6 - 10p 80 - 120i

6 Circus aeruginosus Erete de stuf 4 - 8p


7 Circus cyaneus Erete vnt 30 - 50i 30 - 60i
8 Circus macrourus Erete alb 24 - 50i
9 Circus pygargus Erete sur 150 - 300i
10 Accipiter brevipes Uliu cu picioare scurte 20 - 30p 15 - 20i
11 Buteo rufinus orecar mare 30 - 60p 30 - 50i
1400 -
12 Aquila pomarina Acvil iptoare mic 10 - 18p
2000i
13 Aquila clanga Acvil iptoare mare 4 - 10i
14 Aquila heliaca Acvil de cmp 4 - 10i
15 Aquila chrysaetos Acvil de munte 1 - 2i

10
Nr. Denumire tiinific Denumire popular Rezident Cuibrit Iernat Pasaj

16 Hieraaetus pennatus Acvil mic 10 - 14p 50 - 80i

17 Falco vespertinus Vnturel de sear 10 - 40i

18 Falco columbarius oim de iarn 30-50i 2 - 10i


19 Falco cherrug oim dunrean 6p 2 -10i
20 Falco peregrinus oim cltor 4 - 6i 5 - 20i
21 Bubo bubo Buh 4 - 8p
22 Picus canus Ghionoaie sur 150 - 180p
23 Dryocopus martius Ciocnitoare neagr 80 - 100i

24 Dendrocopos syriacus Ciocnitoare de grdini 80 - 100p

25 Dendrocopos medius Ciocnitoare de stejar 400 - 600p


Ciocnitoare cu spate
26 Dendrocopos leucotos 50 - 80 p
alb

n zon se poate observa toamna n migraie un Prezena speciilor de ciocnitori n numr mare indic
numr de peste 10.000 de exemplare de rpitoare prezena pdurilor btrne i existena lemnului mort
de zi. De asemenea numrul speciilor de rpitoare pe picior. Dintre speciile de ciocnitori cele mai abun-
observate arat ca aceasta este unul dintre cele mai dente pe teritoriul SPA-ului sunt Dendrocopos medius i
importante puncte de observare a migraiei psrilor Dendrocopos major. n schimb Dendrocopos leucotus a
rpitoare n Europa. fost observat cel mai adesea n Valea Fagilor.
Dintre speciile prezente n Formularul Standard, Buteo
rufinus este specia cuibritoare cea mai abundent.
Observaiile ultimilor ani arat c alte specii prezente
n numr mare pe teritoriul SPA-ului sunt Buteo buteo,
Pernis apivorus i Falco tinnunculus (Milvus, 2007).
Falco cherrug este o specie periclitat prezent n
numr redus i necesit msuri active de conservare.
n SPA rpitoarele cuibresc pe stncrii (Falco cherrug,
Buteo rufinus i Falco tinnunculus), n coroana copa-
cilor btrni (Pernis apivorus, Buteo buteo, Circaetus
gallicus, Aquila pomarina) iar Accipiter brevipes i
Falco subbuteo n copacii din liziera pdurilor. Accipiter
brevipes fiind o specie prezent semnificativ numai n
Dobrogea conservarea acesteia necesit masuri active.
11
2. CONSERVAREA nurilor pentru obinerea produselor BIO, practicarea
turismului ecologic, etc.
BIODIVERSITII N Prin crearea acestei reele pot aprea oportuniti eco-
MUNII MCINULUI - nomice semnificative, cum ar fi creterea vnzrilor
produselor naturale (ca, miere, vin etc.) prin etiche-
CONTEXT GENERAL tarea lor, creterea numrului angajrilor de personal
din mediul rural, prin dezvoltarea unor noi activiti,
posibilitatea unei diversificri a activitilor economi-
ce i a investiiilor, atragerea finanrilor speciale UE
n contextul internaional de preocupare privind pier- pentru agricultur i dezvoltare rural i regional.
derea accelerat de biodiversitate, Uniunea European Din acest motiv, statele membre trebuie s stabileasc
i-a asumat rolul de leader privind conservarea spe- un regim general de protejare a siturilor Natura 2000,
ciilor slbatice i a habitatelor naturale de interes constnd din msuri i iniiative pozitive, bazate pe
comunitar, conform Opiunilor pentru o perspectiv stabilirea unor planuri de management sau a unor aci-
i un obiectiv post-2010 n materie de biodiversita- uni cu caracter statutar, administrativ sau contractual.
te la nivelul UE specificate n Comunicarea Comisiei Cauza principal a ameninrilor la adresa biodiver-
ctre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Eco- sitii din Munii Mcinului o constituie situaia eco-
nomic i Social European i Comitetul Regiunilor nr. 4 nomic precar a localitilor i lipsa unor strategii
final/19.01.2010. Planul Strategic are ca scop reduce- locale de dezvoltare durabil, bazate pe punerea n
rea ratei actuale de distrugere a biodiversitii la nivel valoare i conservarea elementelor de patrimoniu na-
global, regional i naional ca o contribuie la reduce- tural i cultural existente. Pentru populaia local este
rea srciei i n beneficiul tuturor formelor de via din ce n ce mai dificil s se ntrein n totalitate din
de pe pmnt i trebuie transpus n mod coresponztor practicarea agriculturii tradiionale, iar oportunitile
la nivelul statelor membre. Aceast responsabilitate alternative sunt limitate sau desconsiderate. Cea mai
este legat de crearea unei reele care s includ un mare parte a infrastructurii publice este n condiie
eantion reprezentativ din toate aceste specii i ha- precar: drumuri, reele de ap i gaze, canalizri,
bitate naturale, n vederea protejrii corespunztoare administrarea deeurilor i comunicaii. Acestea reduc
a acestora, garantnd viabilitatea acestora pe termen oportunitile pentru dezvoltarea local i crearea de
lung. Aceast reea numit Natura 2000 se opune locuri de munc. n schimb aceastea cresc omajul i
tendinei actuale de fragmentare a habitatelor natura- determin tinerii s prseasc satele, aa c vrsta
le i are ca fundament faptul c dezvoltarea sistemelor medie a populaiei crete. Un efect al acestor schim-
socio-economice se poate face numai pe baza sisteme- bri este acela c respectul tradional fa de mediu
lor ecologice naturale i semi-naturale. este sczut iar oamenii se ndreapt ctre resursele
Scopul reelei Natura 2000 nu este acela de a crea naturale pentru a-i suplimenta veniturile, chiar dac
sanctuare care s exclud sistematic prezena oricrei tiu c aceste activiti nu sunt de durat.
activiti umane. Conservarea biodiversitii n aceste n prezent n zona Munilor Mcinului se suprapun mai
zone va necesita, de fapt, meninerea i promovarea multe categorii de arii naturale protejate ce includ i
unor activiti umane. Nu exist restricii clare, ci mai comunitile locale, dup cum urmeaz (fig.4):
degrab recomandri i sprijin pentru utilizarea celor Sit Natura 2000:
mai bune practici n agricultur, utilizarea practicilor ROSPA0073 Mcin-Niculiel (67.361,1 ha), de-
prietenoase cu mediul n general, reconversia tere- semnat prin HG nr. 1284/2007 privind declara-
12
rea ariilor de protecie special avifaunistic ca Arie protejat de interes naional:
parte integrant a reelei ecologice europene Parcul Naional Munii Mcinului (PNMM)
Natura 2000 n Romnia (11.149,15 ha) desemnat prin Legea nr. 5/2000
ROSCI0123 Munii Mcinului (18.546 ha), desem- privind aprobarea Planului de amenajare a teri-
nat prin Ordinul ministrului mediului i dezvol- toriului naional - Seciunea a III-a zone prote-
trii durabile nr. 1964/2007 privind declararea jate i HG nr. 230/2003, cu modificrile i com-
siturilor de importan comunitar ca parte inte- pletrile ulterioare (HG nr. 1529/2007). Acesta
grant a reelei ecologice europene Natura 2000 include i dou rezervaii tiinifice: Rezevaia
n Romnia tiinific ,,Moroianu i Rezervaia tiinific
,,Valea Fagilor

Fig.4 Delimitarea categoriilor de arii naturale protejate din Munii Mcinului

13
Tipuri de habitate naturale prevazute n Anexa I a Di- constituie obiectivul de conservare al ROSCI0123 Mun-
rectivei Consiliului 92/43/CEE transpus n legislaia ii Mcinului, conform Ordinul Ministrului Mediului i
naional prin Anexa nr. 2 din OUG nr. 57/2007 i care Dezvoltrii Durabile nr. 1964/2007

conservare
Suprafata

Starea de
relativa
Reprez.

Global
Cod Denumire habitat
%

Pajisti i mlastini saraturate panonice i ponto-


1530* 0,1 B C B B
sarmatice
40C0* Tufriuri de foioase ponto- sarmatice 2 B A B B
62C0* Stepe ponto- sarmatice 20 A B B B
Comuniti pioniere din Sedo-Scleranthion sau din
8230 1 B A B B
Sedo albi-Veronicion dilleni pe stncrii silicioase
91I0* Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus sp. 1,2 B C B B
91Y0 Pduri dacice de stejar i carpen 50,5 A B A A
91AA Vegetaie forestier ponto- sarmatic cu stejar pufos 6 A B A A
91M0 Pduri balcano- panonice de cer i gorun 10,8 A C B B
91X0 Pduri dobrogene de fag 0,02 B A B B
8310 Peteri n care accesul publicului este interzis 0,0001 C C B C

Legenda: A: 100 p > 15%


Cod = codul tipurilor de habitate din Anexa I a Directi- B: 15 p > 2%
vei 92/43/CEE C: 2 p > 0%
* = habitat prioritar Starea de conservare = Gradul de conservare al struc-
% = ponderea din suprafaa sitului care este acoperit turilor i funciile tipului de habitat natural
cu tipul respectiv de habitat n cauz, precum i posibilitile de reface-
Reprez. = Reprezentativitate = msura pentru ct de re/reconstrucie:
tipiceste un habitat din situl respectiv: A = conservare excelent,
A = reprezentativitate excelent, B = conservare bun,
B = reprezentativitate bun, C = conservare medie sau redus
C = reprezentativitate semnificativ, Global = Evaluarea global = Evaluarea global a valorii
D = prezen nesemnificativ sitului din punct de vedere al conservrii tipului de ha-
Suprafaa relativ = suprafaa sitului acoperit de ha- bitat natural respectiv:
bitatul natural raportat la suprafaa total A = valoare excelent,
acoperit de acel tip de habitat natural n B = valoare bun,
cadrul teritoriului naional: C = valoare considerabil
14
Speciile de mamifere prevazute n Anexa II a Directivei lui, conform Ordinul ministrului mediului i dezvoltrii
Consiliului 92/43/CEE transpus n legislaia naional durabile nr. 1964/2007
prin Anexa nr. 3 din OUG nr. 57/2007 i care constituie
obiectivul de conservare al ROSCI0123 Munii Mcinu-

Reproducere

Conservare
populaiei
Rezident
Populaie

Situaia

Izolare

Global
Iernat
Cod Specie

Pasaj
Rhinolophus
1304 R C C C C
ferrumequinum
1335 Spermophillus citellus C B B C B
2609 Mesocricetus newtoni P C A A A
2633 Mustela eversmanii R C B B B
2635 Vomela peregusna R B A B A

Speciile de amfibieni i reptile prevazute n Anexa II a constituie obiectivul de conservare al ROSCI0123 Mun-
Directivei Consiliului 92/43/CEE transpus n legislaia ii Mcinului, conform Ordinul Ministrului Mediului i
naional prin Anexa nr. 3 din OUG nr. 57/2007 i care Dezvoltrii Durabile nr. 1964/2007
Reproducere

Conservare
populaiei
Rezident
Populaie

Situaia

Izolare

Global
Iernat

Cod Specie
Pasaj

1188 Bombina bombina R D


1219 Testudo graeca C A A B A
V
1279 Elaphe quatuorlineata A B A A

15
Speciile de nevertebrate prevzute n Anexa II care constituie obiectivele de conservare ale ROSCI0123
a Directivei Consiliului 92/43/CEE transpus n legis- Munii Mcinului, conform Ordinul Ministrului Mediului
laia naional prin Anexa nr. 3 din OUG nr. 57/2007 i i Dezvoltrii Durabile nr. 1964/2007

Reproducere

Conservare
populaiei
Rezident
Populaie

Situaia

Izolare

Global
Iernat
Cod Specie

Pasaj
1060 Lycaena dispar R C B C B
Callimorpha
1078 P A B C B
quadripunctaria
1083 Lucanus cervus R B B C B
1084 Osmoderma eremita P B B C B
1088 Cerambyx cerdo R B B C B
1089 Morimus funereus R B B C B
Pholidoptera
4054 R B B A B
transsylvanica
1052 Euphydryas maturna P B B C B

Speciile de plante prevzute n Anexa II a Directivei obiectivele de conservare ale ROSCI0123 Munii Mci-
Consiliului 92/43/CEE transpus n legislaia naional nului, conform Ordinul Ministrului Mediului i Dezvolt-
prin Anexa nr. 3 din OUG nr. 57/2007 i care constituie rii Durabile nr. 1964/2007
Reproducere

Conservare
populaiei
Rezident
Populaie

Situaia

Izolare

Global
Iernat

Cod Specie
Pasaj

1939 Agrimonia pilosa R B B C B


2079 Moehringia jankae V B B A B
Campanula
2236 R A A A A
romanica

16
Reproducere

Conservare
populaiei
Rezident
Populaie

Situaia

Izolare

Global
Iernat
Cod Specie

Pasaj
Himantoglossum
2327 R B B C B
caprinum
4067 Echium russicum R C B C B

Legenda: Global = evaluarea global a valorii sitului pentru con-


Cod = codul secvenial de patru caractere servarea speciei respective:
Specie = denumirea tiinific a speciilor ce se gsesc A = valoare excelent,
n acel sit B = valoare bun,
A2 = specie listat n Anexa 2 din Legea vntorii i a C = valoare considerabil
proteciei fondului cinegetic nr.407/2006 modifica-
t i completat prin Legea nr 215/2008
P = specie prezent n sit
i = numr de indivizi
Situaia populaiei = mrimea i densitatea populaiei
speciei prezente din sit n raport cu populaiile
prezente pe teritoriul naional
A: 100 p > 15%
B: 15 p > 2%
C: 2 p > 0%
D: populaie nesemnificativ
Conservare = gradul de conservare a trsturilor habi-
tatului care sunt importante pentru speci-
ile respective i posibilitile de refacere:
A = conservare excelent,
B = conservare bun,
C = conservare medie sau redus
Izolare = mrimea i densitatea populaiei speciei pre-
zente din sit n raport cu populaiile prezente
pe teritoriul naional:
A: populaie (aproape) izolat
B: populaie ne-izolat, dar la limita
ariei de distribuie
C: populaie ne-izolat cu o arie de rs-
pndire extins
17
Speciile de psri prevzute n Anexa I a Directivei Con- prin Anexa nr. 3 din OUG nr. 57/2007 i care constituie
siliului 147/2009/CEE transpus n legislaia naional obiectivul de conservare al ROSPA0073 Mcin-Niculiel,
conform HG nr. 1284/2007

Denumire Denumire
Nr. Rezident Cuibrit Iernat Pasaj BD IUCN Bern Bonn AEWA
tiinific popular
Phalacrocorax
1 Cormoran mic 30 - 50i I LC II II X
pygmeus
Pelecanus 1500 -
2 Pelican comun I LC II I X
onocrotalus 2500i
Pelecanus
3 Pelican cre 25 - 40i I VU II I X
crispus
Nycticorax
4 Strc de noapte 300 - 600i I LC II
nycticorax
5 Egretta alba Egret mare 30 - 50i I LC II II X
6 Ardea purpurea Strc rou 20 - 40i I LC II II X
7 Ciconia nigra Barz neagr 800 - 1000i I LC II II X
30000 -
8 Ciconia ciconia Barz alb 14 -16p I LC II II X
40000i
Platalea
9 Loptar 30 - 50i I LC II II X
leucorodia
Anser
10 Grli mic 0-2i I VU II II X
erythropus
11 Milvus migrans Gaie neagr 0 - 2p 40 - 60i I LC II II
Haliaeetus
12 Codalb 10 - 20i I LC II I
albicilla
Neophron
13 Hoitar 1 - 2i I LC II
percnopterus
14 Gyps fulvus Vultur sur 1 - 2i I LC II
Circaetus
15 erpar 6 - 10p 80 - 120i I LC II II
gallicus
Circus
16 Erete de stuf 4 - 8p I LC II II
aeruginosus
17 Circus cyaneus Erete vnt 30 - 50i 30 - 60i I LC II II
Circus
18 Erete alb 24 - 50i I LC II II
macrourus

18
Denumire Denumire
Nr. Rezident Cuibrit Iernat Pasaj BD IUCN Bern Bonn AEWA
tiinific popular
19 Circus pygargus Erete sur 150 - 300i I LC II II
Accipiter Uliu cu picioare
20 20 - 30p 15 - 20i I LC II II
brevipes scurte
21 Buteo rufinus orecar mare 30 - 60p 30 - 50i I LC II II
Acvil iptoare 1400 -
22 Aquila pomarina 10 - 18p I LC II II
mic 2000i
Acvil iptoare
23 Aquila clanga 4 - 10i I VU II II
mare
24 Aquila heliaca Acvil de cmp 4 - 10i I VU II II
Aquila
25 Acvil de munte 1 - 2i I LC II II
chrysaetos
Hieraaetus
26 Acvil mic 10 - 14p 50 - 80i I LC II II
pennatus
Pandion
27 Uligan pescar 6 - 12i I LC II II
haliaetus
Falco Vnturel de
28 10 - 40i I NT II II
vespertinus sear
Falco
29 oim de iarn 30-50i 2 - 10i I LC II II
columbarius
30 Falco cherrug oim dunrean 6p 2 -10i I EN II II
31 Falco peregrinus oim cltor 4 - 6i 5 - 20i I LC II II
32 Grus grus Cocor 1 - 5i I LC II II
Himantopus
33 Piciorong 4 - 8p 20 - 40i I LC II II X
himantopus
Recurvirostra
34 Ciocntors 2 - 4p 10 -30i I LC II II X
avosetta
Burhinus
35 Pasrea ogorului 50 - 80p I LC II II
oedicnemus
Fluierar de
36 Tringa glareola 100 - 200i I LC II II
mlatin
Chlidonias Chirighi cu
37 30 - 50i I LC II
hybridus obraji albi
38 Bubo bubo Buh 4 - 8p I LC II

19
Denumire Denumire
Nr. Rezident Cuibrit Iernat Pasaj BD IUCN Bern Bonn AEWA
tiinific popular
Caprimulgus
39 Caprimulg 150 - 200p I LC II
europaeus
Coracias
40 Dumbrveanc 160 - 240p I NT II II
garrulus
41 Picus canus Ghionoaie sur 150 - 180p I LC II
Dryocopus Ciocnitoare
42 80 - 100i I LC II
martius neagr
Dendrocopos Ciocnitoare de
43 80 - 100p I LC II
syriacus grdini
Dendrocopos Ciocnitoare de
44 400 - 600p I LC II
medius stejar
Dendrocopos Ciocnitoare cu
45 50 - 80 p I LC II
leucotos spate alb
Calandrella
46 Ciocrlie de stol V I LC II
brachydactyla
Ciocrlie de 800 - 15000
47 Lullula arborea I LC III
pdure 1400p -20000i
Anthus 700 - 2000 -
48 Fs de cmp I LC II
campestris 1200p 3000i
Oenanthe
49 Pietrar negru 200 - 300p I LC II
pleschanka
Silvie
50 Sylvia nisoria RC R I LC II
porumbac
8000 -
51 Ficedula parva Muscar mic I LC II II
12000i
Ficedula
52 Muscar gulerat 200 -300p LC
albicollis
Sfrncioc
53 Lanius collurio P LC I LC II
roiatic
Emberiza Presur de
54 250 - 400p I LC II
hortulana grdin

20
Legenda: II = Annex II - specii de fauna strict protejate
BD - Wild Birds Directive = 79/409/EEC, EC Directive BONN Bonn Convention
for the conservation of Wild Birds II = Annex II
I = Annex I AEWA African Eurasian Waterbird Agreement
IUCN International Union for Conservation of Nature,
Red List of Threatened Animals innd seama de distribuia speciilor pe teritoriul
EN = Endangered ocupat de cele trei categorii majore de arii naturale
NT = Near Threatened protejate, s-au marcat cele mai importante zone, n
VU = Vulnerable ordinea prioritilor de conservare (fig.5).
LC = Least concern
Bern Bern Convention

Fig. 5. Zonarea prioritilor de conservare

21
3. DEZVOLTARE I 1. carierele de extragere a mineralelor,
2. dezvoltarea de parcuri eoliene pe traseul de migra-
COMPETITIVITATE ie Via Pontica,
ECONOMIC N MUNII 3. exploatarea pdurilor
4. agricultur
MCINULUI 5. turism.

Carierele de extragere a mineralelor


Culegerea de informaii cu privire la planurile/proiec- Accessibilitatea rezervelor geologice din aceast zon
tele/activitile care pot afecta starea de conservare a a determinat formarea unei fore de munc calificate
habitatelor naturale i a populaiilor speciilor slbatice n acest domeniu i a dus la dezvoltarea acestei ramuri
de interes conservativ s-a realizat prin: economice. n principal rocile extrase sunt folosite
- deplasare n teren n zonele de amplasament ale unor pentru lucrri de infrastructur (drumuri i ci ferate).
investiii mari (cariere, parcuri eoliene) ct i studierea Aceast activitate are un impact semnificativ asupra
informaiilor existente cu privire la aceste investiii de biodiversitii prin amploarea proceselor tehnologice.
pe paginile web ale instituiilor publice responsabile. Se lucreaz cu echipamente mari, necesit realizarea
- consultarea cu specialiti implicai n managementul de drumuri pentru transportul materialelor extrase,
Parcului Naional Munii Mcinului. sunt ocupate suprafee mari de teren cu material ste-
- consultarea documentelor oficiale emise de auto- ril. ntotdeauna deranjul provocat de activitatea de
ritile locale: Planul Local de Dezvoltare Durabil a exploatare duce la prsirea zonei deranjate de ctre
Judeului Tulcea elaborat de Consiliul Judeean n 2007 speciile de vertebrate.
ca parte a programului Agenda 21, o iniiativ a Nai- Prin combinarea datelor asigurate de ctre Agenia de
unilor Unite i Planul Local de Aciune pentru Mediu al Protecie a Mediului Tulcea i Agenia Naional pentru
Judeului Tulcea Resurse Minerale (ANRM) n prezent sunt deschise cari-
- discuii cu reprezentanii autoritilor publice locale. ere n 14 locaii pe teritoriul/apropierea a ROSPA0073
Mcin-Niculiel (tabelul 5).
n prezent activitile economice ce se desfoar sau
care au potenial de dezvoltare sunt urmtoarele:
Tabelul 5
Mineral Suparafa Perioada
Nr. Companie Nume perimetru
exploatat concesionat (ha) concesiunii
SC Tehnologica RADION Dealul Bujorul Bulgresc -
1 granit
Cerna Cerna
2 SC Romgranit Lines SRL Galati mbulzita - nord Greci granit 8 49 ani
3 SC EMVETRANS SL Tulcea Dealul Cavalu - Greci granit 72
4 SC ECO S. A. Braila Mcin-Derea-Anton-Suluk granit 19,67
5 SC Hidromineral Greci Culmea Pricopanului granit 65 pn n 2020
Dealul Bujoarele -
6 SC ALAS ROMANIA SRL granit
Turcoaia

22
Mineral Suparafa Perioada
Nr. Companie Nume perimetru
exploatat concesionat (ha) concesiunii
7 SC DUMAGREGAT SRL Dealul Manole - Turcoaia granit
8 Tarmac SRL Bucureti Iacobdeal - Turcoaia granit
porfir
9 Carpat Agregate Iglicioara Turcoaia
cuarifer
SC Uranus PLUTON Ovidiu
10 Cariera Piatra Roie Traian granit
Filiala Cerna SRL
Luncavia granit
11 SC Extrans GIP
Revrsarea Sud Isaccea diabaz
12 NEGEV BEN-ARI INDUSTRIAL Dealul lui Tefic - Isaccea diabaz
Dealul Mseaua Roie-
13 SC DUNAPREF 31,85
Niculiel
14 CCCF S.A. BUCURESTI Niculiel diabaz

Din harta distribuiei acestor cariere (fig. 6) se observ Numai n zonele de sudest i de sud nu sunt amplasate
c acestea sunt plasate ntr-un numr mai mare n zona cariere.
de vest, dar nu lipsesc nici din zona de nord i nord-est.

Fig. 6 Amplasarea carierelor n Munii Mcinului

23
Parcurile eoliene necesar rezolvarea prin studii a problemei impactului
parcurilor eoliene asupra migraiei psrilor n Dobro-
gea i definirea unei hri clare i unice a zonelor inter-
n Strategia Naional pentru Dezvoltare Durabil a zise pentru parcuri eoliene n aceast regiune.
Romniei Orizonturi 2013-2020-2030 se prevede Dobrogea este definit ca o zon optim pentru am-
necesitatea creterii proporiei energiei produse pe plasarea parcurilor eoliene. n zona ROSPA0073 cu n-
baza resurselor regenerabile i reducerea impactului cepere din 2007 pentru un numr de 18 poiecte s-au
negativ al sectorului energetic asupra mediului prin demarat procedurile de autorizare a acestora (tabel 6).
respectarea obligaiilor asumate n privinta reducerii Din harta distribuiei acestor parcuri eoliene se obser-
emisiilor de gaze cu efect de ser i a emisiilor de v c acestea sunt localizate n zona vestic. Locali-
poluani atmosferici. zarea parcurilor eoliene n aceast zon poate avea
n Strategia Energetic a Romniei n perioada 2007 un impact semnificativ asupra populaiilor de psri
2020 i Planul Naional de Aciune n Domeniul Energi- rpitoare, specii cu productivitate sczut.
ei din Surse Regenerabile (PNAER) se prevede c este

Tabelul 6. Proiecte aflate n diferite stadii de autorizare n perimetrul/apropierea ROSPA0073 Mcin-Niculiel


Data
Certificat de eliberrii Nr. turbine/ Habitat
Nr. Localitate Companie Acord de mediu
urbanism certif. de Locaie afectat
urbanism
S.C.Land Power
UC 98.3941 25.05.2007 8 Cerna Sud No. 2367/05.11.08 pune
SRL
1
S.C.Land Power
UC 321/10961 31.12.2007 12 Mircea Voda pune
SRL
S.C. Energia
2 verde Ventudo UC 319/11198 27.12.2007 7 Dealul Banilor pune
Cerna S.R.L.
S.C. Pojaret UC 91/3036 18.04.2008
Impex S.R.L. UC 92/3037 18.04.2008
3 S.C EOL
Renewable UC 233/6835 05.08.2008
Energy S.R.L.
Van Pro Energy 24 Dealul Boldea
pune
4 Constanta i Sivrica
Greci
Van Pro Energy 11 Dealul
pune
Constanta Marinache
SC EL Wind 33 Creasta
5 Vcreni
Energy Mcinului

24
Data
Certificat de eliberrii Nr. turbine/ Habitat
Nr. Localitate Companie Acord de mediu
urbanism certif. de Locaie afectat
urbanism
SC Impex
6 Mcin 2 2352/23.02.2007
Sagitarius
SC Dobrogean
UC 10 1
Drinks Prod Com
7 Isaccea SC Peleu Impex
UC 27
SRL
Glica Mircea UC 100 05.09.2008
S.C. Trading
UC 322/10556 31.12.2007 1
Anto-Rad S.R.L.
8 Izvoarele
S.C. Dodi Stil
UC 12/10611 15.02.2008
S.R.L.
S.C. New Energy
UC 449/9114 1
9 Jijila Grup S.R.L
UC 136/5461 1
S.C. Trading
10 Frecei UC 137/10913 27.12.2007 1
Anto-Rad
S.C. General
Management
11 Turcoaia UC 43/1438 28.02.2008 1
Insurance Grup
S.R.L.

25
Exploatarea forestier

O proporie semnificativ a pdurilor din Munii Mci- cu 20 de ani mai mare dect vrsta de exploatare) iar
nului o reprezint pdurile btrne (care au o vrst distribuia acestora apare n fig. 7:

Fig. 7. Distribuia tipurilor de pduri din Munii Mcinului

Se observ c o mare parte a pdurilor btrne sunt La nivel naional nu exist date cu privire la cantitatea
localizate n afara PNMM de accea planurile amenajis- de lemn mort existent iar rolul acestuia este esenial
tice trebuie s in seama de caracteristicile acestor pentru biodiversitate n general i pentru speciile de
pduri. ntr-o proporie redus sunt prezente i pduri psri n special. Toate speciile de ciocnitori sunt pe
cu intervenie antropic absent sau sczut. Anexa 1 a Directivei Psri.

26
Agricultura
n Munii Mcinului zonele agricole mrginesc zonele
mpdurite, cele de silvostep i de step aa cum este
ilustrat i n fig. 8:

Fig. 8. Tipuri majore de ecosisteme din Munii Mcinului

n prezent, prin Politica Agricol Comun (PAC) se sus- de 28 de puncte. Majoritatea localitilor situate n
ine dezvoltarea acestui sector n Romnia urmrindu- ROSPA0073 sunt eligibile pentru primirea acestui spri-
se creterea competitivitii. Ca urmare, se prevede o jin financiar iar plata este de 60 euro/an/ha.
scdere a biodiversitii n zonele agricole. n acelai Aceste pli pentru se acord pentru terenurile din
timp n Planul Naional de Dezvoltare Rural (PNDR) localitile Carcaliu, Cerna, Frecei, Hamcearca,
sunt incluse i msurile 214 Pli Agro-Mediu i 212 Horia , IC Bratianu, Izvoarele, Jijila, Luncavia, Mcin,
Sprijin pentru fermierii din zonele defavorizate altele Nalbant, Niculiel, Smrdan, Turcoaia, Valea Teilor, V-
dect cele montane care au ca obiectiv o dezvoltare creni. Astfel, fermierii pot primi un sprijin financiar
durabil a zonelor rurale i protejarea biodiversitii nerambursabil, pltit anual sub forma unei prime com-
caracteristice zonelor agricole. pensatorii publice, dac respect un set de condiii cu
privire la utilizarea terenurilor agricole.
Zonele Defavorizate de Condiii Naturale Specifice
(ZDS) (fig. 9) cuprinse n msura 212 cuprind acele
areale unde nota de bonitare nu depete valoarea
27
Fig. 9. Zonele defavorizate de condiii naturale specifice

n pachetul 3 Pajiti Importante pentru Psri sunt in- speciile Lanius minor (Sfrncioc cu frunte neagr) i
cluse pajiti din siturile Natura 2000 din Dobrogea, iar Falco vespertinus (Vnturel de sear), 101 euro/an/ha.
plile se fac la ndeplinirea cerinelor speciale pentru

Fig. 10. Pajiti Importante pentru Psri


28
Pentru aceast msur sunt eligibile terenurile ad- martie a anului urmtor, iar plata este de 130 euro/an/
ministrative din perimetrul localitilor Carcaliu, ha. Acestea se acord pentru toate terenurile din zona
Cerna, Greci, Isaccea, Jijila, Luncavia, Niculiel, de interes.
Smrdan,Turcoaia, Vcreni
Pentru Zonele Semnificativ Defavorizate ZSD, unde
Dei msura Culturi Verzi din pachetul 4 se adreseaz productivitatea agricol este limitat datorit calit-
n special asigurrii proteciei apei i solului prin nfiin- ii reduse a solului, climatului nefavorabil, condiiilor
area culturilor verzi ca rapia, lupinul, mzrichea, se de relief i de umiditate a solului, valoarea sprijinului
asigur resurse de hran pentru psrile care ierneaz annual este de 90 euro/ha. n perimetrul de interes al
n Dobrogea. Astfel, culturile trebuie semnate pn proiectuluise afl doar terenul administrativ al locali-
la sfritul lui septembrie i apoi biomasa format tre- tii Isaccea.
buie ncorporat n sol cel mai trziu la sfritul lunii

Fig. 11. Zonele Semnificativ Defavorizate

29
Turismul citatea de suport a acestor zone, datorita modului
neorganizat n care aceast activitate de recreere
n prezent, n urma discuiilor avute cu personalul PNMM are loc (construirea de vetre de foc nepermanente,
i a observaiilor directe din teren, zona este vizitat de depozitarea de deseuri menajere n mediu, poluare
ctre urmtoarele tipuri de vizitatori i turiti: fonic, aglomeraie). Practic, fiecare comunitate
localnicii obisnuiesc sa ias la sfrit de sptmn are cteva zone predilecte pentru acest tip de
i la marile srbtori la picnic (vi, puni mp- recreere, fiind ns identificate cu preponderen
durite, islazuri). mpreun cu personalul APNMM urmtoarele zone: Suluc (la baza Culmei Pricopa-
au fost identificate o serie de puncte fierbini nului); Cetuia; Valea Fagilor, Cozluk, Cerna, la
n care impactul asupra peisajului i a covorului Bordei (Jijila).
vegetal al acestui tip de activitate depeste capa-

Tabelul 8 Locuri de picnic pentru zona Parcului Naional Munii Mcinului


Nr aproximativ
Nr crt Locul de picnic Observaii Data
de persoane
De srbtoarea Izvorul Tmduirii i
Fntna de Leac n zilele frumoase i insorite din Mcin Prima sptmn de dup
1 3000
- Mcin i localitile invecinate, Brila, Galai , Patele ortodox
Constana
n zilele frumoase,
Cetuia Valea Localnici din Luncavia,
2 1000 insorite, calde, de Patele
Seac Mcin, Brila, Galai
ortodox, de 1Mai
Greci, Cozluk,
n zilele frumoase,
marginea Ceteni din Greci, Mcin, Brila, Galai,
3 1000 nsorite, calde, de Patele
pdurii de la Constana
ortodox, de 1Mai
Greci
Cerna, Valea n zilele frumoase,
4 Bordeiul lui Mo 1000 Ceteni din Cerna nsorite, calde, de Patele
Asan ortodox, de 1Mai

birdwatcher-i, cu preponderen membrii ai unor drumei n grupuri mici (2-10 persoane) provenind
ONG-uri specializate: Grupul Milvus Targu Mure sau din marile orae de lng zona Munii Mcinului i
Societatea Ornitologic din Romnia dar i strini, anume Brila, Galai, Tulcea, Constana, avnd ca
vin n general n mod organizat, n cadrul unor ta- destinaie predilect Culmea Pricopanului i zona
bere de monitorizare a psrilor din zon, tabere uuiatu (Greci) i care stau n zon n medie 1-2
cu frecven anual, organizate n parteneriat cu zile;
Administratia PNMM n zona Culmea Pricopanului, utilizatori de ATV-uri i motociclete de teren,
Cerna sau canionul Cheiu din zona Cozluk; grupuri care pn n prezent au avut o inciden
30
redus dar care au fost observai pe partea vestic Tipuri de turism practicate n prezent:
a PNMM; echitaie/turism ecvestru centrul de echitaie
organizaii neguvernmentale de tineret (ex. Cer- este situat n vecintatea comunei Cerna. Centrul
cetaii Romniei) care vin n mod organizat n cadrul dispune de 6 cai rasa arab i ofer program de cl-
unor tabere specifice (zona Luncavia-Cetuia); rie de agrement, pe trasee cu durate de 1 6 ore ce
grupuri organizate de 20-40 de persoane, care so- parcurg podgoriile, pdurile din parc i vecintatea
licit ghid din partea Administratiei PNMM i care lui, nlimile i crestele Munilor Mcin.
stau n zon n medie o zi (Culmea Pricopanului, cicloturism pe traseele stabilite i marcate de
zona Greci); Administraia Parcului. De asemeni, alte drumuri
cicloturiti (grupuri mici de pn la 10 persoa- (principale i secundare) din zon sunt folosite oca-
ne) care vin pe traseele care traverseaz Parcul, zional pentru cicloturism.
fiind observai pe traseele din zona Cetuia, drumeie - PN Muntii Mcin, trasee stabilite, mar-
Greci, Cerna; cate i ntreinute de Administraia Parcului. Pote-
crtori, cu preponderen membrii ai Clubului ca tematic n apropierea localitii Greci.
Alpin Galai, crtori care au utilizat n mod birdwatching - n zona Culmea Pricopanului, Cerna
tradiional zona pentru deschiderea unor trasee sau canionul Cheiu din zona Cozluk.
de crare n granit (roc rar n Romnia pentru pescuit volum relativ mare de turiti provenii n
acest tip de sport) i care vin n zonele Culmea Pri- special din Brila i Galai, mai ales n weekend dar
copanului, cariera din uuiatu, canionul Cheiu din i dup-amiaza n zilele sptmnii. Principalele
zona Cozluk; zone vizitate sunt malul drept al Braului Mcin,
familii cu rulote i autoturisme personale care au de-a lungul DN22 (E87) ntre localitile Smrdan
fost observate n zona de vest a Munilor Mcin, i Mcin, i braul drept al Dunrii, de-a lungul
avnd o medie de edere n zon de 2 zile; drumului aflat pe digul ridicat de-a lungul Dunrii
ntre localitile I.C. Brtianu i Isaccea, lacurile -
n ceea ce privete numrul vizitatorilor i turistilor, n proprietate privat - Jijila (DN22E intre localitile
urma unei estimri pur empirice pe baza observaiilor Garvn i I.C.Brtianu), Crapina (DN22, n dreptul
din teren a agenilor de teren (n lipsa unui sistem de localitii Revrsarea), Turcoaia (nord de comuna
monitorizare a circulaiei turistice) se estimeaz un Turcoaia), Horia (cresctorie de sturioni, lng lo-
numr de 4.000-5.000 de zile/turiti pe an, majorita- calitatea Horia).
tea fiind romni i din zonele din apropierea PNMM (co- turism cultural/religios - numr important de tu-
muniti locale sau Brila, Galai, Tulcea, Constana). riti la Mnstirle Coco, Celic Dere i Saon. Grupuri
relativ mari (10 50 pers.) n pelerinaj, folosesc
Durata sejurului n medie este de o zi. Serviciile din n general infrastructura de cazare i mas din Tul-
zona Parcului sunt folosite sporadic de ctre vizitatori cea exist locuri de cazare i la Man. Coco, dar i
i turiti sunt: procurare de alimente din magazinele la basilica paleocretin Niculiel i alte mnstiri
din localitile nvecinate, vin (Alcovin), prjituri Greci mai mici din zona studiat. Avantaj: exist posibili-
(Angelo). Din aceast cauz impactul economic actual tatea practicrii n tot timpul anului.
este minim. turism viticol - incipient, dar cu eforturi i posibi-
liti de dezvoltare, casa de vinuri Alcovin n oraul
Mcin. Factorii implicai au n vedere extinderea
ofertei turistice prin crearea de programe com-
31
plexe: degustare de vinuri i buctrie local n Pe teritoriul parcului exist n prezent 6 trasee turisti-
combinaie cu plimbri cu alupa pe Dunre (Braul ce marcate (fig. 12), astfel:
Mcin) i plimbri cu carua/trsura n regiunea Culmea Pricopanului (marcaj band albastr)
Cerna-Mcin n care se afl principalele podgorii uuiatu (marcaj triunghi albastru)
ale casei de vinuri. Dealul cu drum (marcaj triunghi rou)
Cozluk (marcaj punct rou)
Valea Vinului (marcaj band galben)
Crapcea (marcaj band roie)

Fig. 12 Harta traseelor turistice (Sursa: APNMM)

32
Fig. 13 Modul de utilizare al terenurilor

33
4. DEZVOLTAREA COMUNITA- CARCALIU
R, A INFRASTRUCTURII DE (KAMEN, rus., Karkala, tr. piatr)

BAZ I RESURSELOR UMANE Obiceiuri i tradiii locale


LA NIVELUL CELOR 18 LOCA- Avnd n vedere motivaia religioas pentru care au
prsit teritoriile natale i s-au stabilit n aceste zone,
LITI DIN ZONA MUNILOR obiceiurile i tradiiile populaiei de rui lipoveni sunt
strns legate de credina lor religioas. Toate eveni-
MCINULUI mentele comunitii sunt comune srbtorilor religioa-
se, acestea fiind cu precizie respectate dup calenda-
rul iulian, decalat cu 13 zile de cel gregorian.
Accesul n zon se poate face cu mijloace auto, zona Portul tradiional al populaiei locale corespunde
fiind legat prin drumuri modernizate de Tulcea, Con- celui tradiional religios. Costumele religioase croite
stana, Brila, Galai, Slobozia (Bucureti). ntre ora- pentru brbai, ct i cele pentru femei sunt foarte
ele Brila i Galai i zona Munilor Mcinului accesul sobre, avnd rolul de acoperi corpul n momentele de
este ngreunat de utilizarea bac-ului peste Dunre, rugciune, ns prin coloristica acestora redau veselia
fapt ce mrete durata de tranzit ct i costul unei spriritului rus.
cltorii. Momente de srbtoare ale ntregii comuniti sunt
Oraul Mcin este principala poart de intrare n zon, cele aparinnd srbtoririi Masleniei (Sptmnii
iar comuna Greci este principala cale de acces, fiind Brnzei), Floriilor, Patelui, Sf. Treimi, Crciunului,
poziionat central n partea de vest a Parcului. Ambe- conform calendarului iulian.
le localiti sunt legate prin curse de microbuz zilnice Un obicei pstrat cu strictee de lipoveni este cel al
de oraele Tulcea, Constana, Brila, Galai. botezului noilor nscui cu un singur prenume, i acela
Pentru turitii care utilizeaz transportul n comun, n funcie de sfinii prezeni n calendar n preajma
zona de est a parcului este foarte greu accesibil, naterii pruncului, la sfatul preotului.
aceai problem regsindu-se i la cei care beneficiaz Limba matern a ruilor lipoveni este limba rus, foarte
de propriile autoturisme i care nu pot realiza trase- muli dintre copiii cu vrst de coal primar necunos-
ele de traversare a Parcului dect n msura n care cnd limba romn la intrarea n structurile colare.
i organizeaz transportul de la punctele terminus ale
traseelor. Instituii de cultur
n ceea ce privete infrastructura turistic i de vizi- n Carcaliu exist un Cmin Cultural, instituie ce se afl pe
tare, spaiile de cazare i mas sunt foarte puine ca lista proiectelor prioritare a Primriei Carcaliu, n ceea ce
numr i putin diversificate ca specific i calitate. privete reabilitarea i mobilizarea acestuia.
n continuare, este prezentat dezvoltarea comunita- De asemenea, se afl n construcie un Centru Cultural al
r, a infrastructurii i a resurselor umane, n fiecare Ruilor Lipoveni din Romnia, filiala Carcaliu, o iniiativ
din cele 18 localiti: aparinnd Comunitii Ruilor Lipoveni din Romnia.
n ceea ce privete monumentele din Carcaliu, CRLR a inau-
gurat n localitate un bust al doctorului n filologie, profeso-
rului universitar, dialectologului, lingvistului i traductoru-
lui Andrei Ivanov, de origine rus lipovean din Carcaliu.
34
Manifestri culturale Drumuri
Nu exist festivaluri cu tradiie n localitate, n ultima Localitatea Carcaliu este conectat la DN 22D prin
perioad singurele manifestri fiind organizate la inii- DJ 222 L, n lungime de 5,3 km din care 2,8 km pe
ativa CRLR, n parteneriat cu Primria Carcaliu. teritoriul administrativ al comunei. n intravilan, pe
lungimea de 1,3 km drumul a fost recent reabilitat. n
Manifestri sportive perioada 2010 2012 se va reabilita i restul drumului.
n Carcaliu nu exist o asociaie sportiv sau un club Reeaua stradal are n componen 12,1 km drumuri,
sportiv funcional. din care 2,1 km asfaltai n stare bun i 10,0 km strzi
pietruite.
Mijloace de comunicare Drumul comunal aflat n administrarea Consiliului Local
Conform datelor furnizate de Consiliul Judeean Tul- este de 15 km.
cea, principalii operatori de telefonie, fix i mobil n comuna Carcaliu, exist mijloace de transport care
(RomTelecom, Vodafone i Orange), sunt prezeni n tranziteaz localitatea, permind circulaia ctre co-
localitate, ca urmare a faptului c un numr impresio- munitile nvecinate.
nant de localnici s-au stabilit peste hotare, rudele r-
mase folosind n mod uzual att serviciile de telefonie Ap i canal
fix i mobil, ct i internetul. De asemenea, exist o Localitatea Carcaliu nu dispune de un sistem de cana-
ofert de televiziune prin cablu. lizare i nici nu este conectat la o staie de epurare.
S-a iniiat un proiect de alimentare cu ap n baza OG
Mijloace de transport nr.7/2006, n prezent proiectul a fost finalizat, locali-
n Carcaliu, localnicii sunt proprietari de autoturisme tatea dispunnd de ce mai bun i pur ap potabil,
i mopeduri, dat fiind faptul c localitatea este conec- n urma analizelor efectuate.
tat la DN 22D prin DJ 222L iar reeaua stradal este
ntr-o stare foarte bun. Educaie
Estimarea Inspectoratului colar Judeean pentru in-
frastructura din educaie a satului Carcaliu n anul co-
lar 2010 - 2011 este urmtoarea:
reeaua colar
care deservesc
Nr. de posturi
Nr. Precolari

Nedidactice
funcionare

2010 -2011
sanitar de
Autorizaie
Nr. Grupe

Didactice

Didactice
Din care:
Nr. Clase

auxiliare
Nr. Elevi

Denumirea Unitii de
nvmnt

COALA CU CLASELE
52 4 29 2 DA 17,9 14,15 0,75 3
I-VIII CARCALIU

35
Ocupaii CERNA
Dac la nceputurile sale, localnicii din Carcaliu erau
pescari, datorit resurselor financiare insuficiente re- Comuna Cerna are n componen 4 sate: Cerna, Trai-
zultate din aceast activitate, localnicii s-au reprofi- an, General Praporgescu i Mircea Vod).
lat, astzi majoritatea migrnd spre Spania sau Italia,
avnd oferte de munc din domeniul construciilor de Obiceiuri i tradiii locale
cldiri sau asistenei sociale. La toi macedonenii familia este mai presus de tot i
Cei rmai n localitate sunt implicai n agricultu- de toate, este sfnt. Acest aspect este prezentat n
r, silvicultur i pescuit (31 persoane), industrie (3 toate documentele consultate, ct i n toate anche-
persoane), distribuia apei, salubritate, gestionarea tele realizate. Se vorbete despre familie i prini la
deeurilor, activiti de decontaminare (3 persoane), natere, n alegerea nailor, numelui copiilor, organiza-
construcii (6 persoane), comer cu ridicata i cu am- rea botezului, srbtorile de peste an, nunta i toata
nuntul, repararea autovehiculelor i motocicletelor (4 suita ei, nmormntarea i cu siguran evenimente ar
persoane), hoteluri i restaurante (4 persoane), acti- mai fi. n acest sens preocuparea pentru dinuirea i
viti tiinifice i tehnice (3 persoane), administraie prosperitatea ei amintete de familie romn. La fel
public i aprare asigurri sociale din sistemul public ca n antichitate, familia este unit i exist o mare
(16 persoane), nvmnt (16 persoane), sntate i grij din partea tuturor membrilor ce o compun, pen-
asisten social (24 persoane), spectacole culturale i tru demnitatea ei. Domnete o via patriarhal, cu
recreative (1 persoan). o conduit moral bine stabilit, uneori chiar sever,
indiferent de ocupaie.
Sntate De regul, familia este compus din so, soie, copii i
Conform datelor oferite de Direcia Judeean de Sn- prini. Foarte rare sunt cazurile cnd prinii nu locu-
tate Public Tulcea, n Carcaliu funcioneaz 1 cabinet iesc cu unul dintre copii, de obicei cu biatul cel mic.
medicin de familie, n care i desfoar activitatea Respectul i supunerea fa de prini e deja prover-
1 medic,1 asistent medical i 1 asistent medical co- bial. Familiile, n general, au gospodrii proprii, mai
munitar. mari sau mai mici. ntotdeauna se ajut ntre ele. Aju-
torarea reciproc este un obicei la aromni, fapt care-i
uimete pe toi.
Cstoriile se fac avnd n vedere criteriul conservrii,
ntre ei. nainte vreme, un frirot lua n cstorie
tot o frroat, un cipan tot o cipan; astzi nu mai
este o aa mare strictee n acest sens. ns cei care
rnduiau aceste cstorii erau tot prinii. Ei au roluri
bine stabilite n viaa copiilor, motiv pentru care nu
exist srbtoare sau eveniment important n care s
nu se fac vizite la prini, s nu se cear binecuvnta-
rea prinilor i chiar s se cear ndrumare n ceea ce
privete ornduiala n respectivele situaii.
Srbtori de peste an la meglenoromni: Crciunul,
Boboteaza, lsatul secului de pati, Patile, Sf. Gheorghe.

36
Instituii de cultur Mijloace de transport
La Cerna este funcional Casa memorial Panait Cerna. Datorit existenei unei reele rutiere nvechite, n
Potrivit datelor furnizate de Consiliul Judeean Tulcea, acest moment, exist mai multe proiecte prioritare ale
casa n care s-a nscut poetul, o locuin tipic de primriei de a moderniza drumurile din comun. De
meteugar de la nceputul secolului al XX-lea, a fost asemeni, se dorete realizarea unei reele de canaliza-
donat de urmaii tatlui adoptiv al poetului muzeului, re cu ap potabil, canalizare menajer i eficientiza-
care a organizat-o ca obiectiv muzeal. Expoziia memo- rea reelei de iluminat public.
rialistic, organizat n dou din sli, prezint datele
bibliografice ale poetului, reproduceri dup fotografii, Drumuri
documente, acte de stare civil i de studii, dup ma- Reeaua rutier a comunei Cerna este compus din:
nuscrise i publicaii, dup diferite ediii ale operei po- drumuri naionale, judeene, comunale i strzi.
etice, dup mrturii literare i referine critice, lucrri Pe direcia N-S, teritoriul este tranzitat de DN 22D cu
ce evideniaz originalitatea creaiei lui Panait Cerna. lungimea de 18,0 km. Drumul judeean 222B strbate
n celelalte ncperi s-a ncercat reconstituirea aspecte- comuna pe direcia S N, cu lungimea de 14,178 km
lor etnografice ale interiorului rnesc din perspectiva i asigur legtura satului Traian cu sediul de comun.
rememorrii unei secvene de via tradiional din pe- Pentru acest drum, n stare foarte rea, n anul 2010
rioada n care poetul a trit aici. se va executa Proiectul Tehnic, lucrrile de reabilitare
Biblioteca comunal ce poart numele poetului Panait fiind prevzute a se execut a n perioada 2010-2012.
Cerna, deine o colecie impresionant de carte, ct i o Legtura satului General Praporgescu cu DN 22D i se-
expoziie permanent dedicat vieii i operei poetului. diul de comun Cerna se face prin DC 39 cu lungimea
de 3,0 km pe teritoriul comunei.
Manifestri culturale Din cei 3,0 km, n cursul anului 2007 au fost asfaltai
n localitate s-a creat obiceiul organizrii, la debutul 1,8 km. Lucrrile au fost finanate prin HG 577/1997
toamnei a Srbtorii viei i a vinului, eveniment la care Programul de pietruire i modernizare al drumurilor
particip fii ai satului, personaliti locale i judeene, locale.
ansambluri locale i judeene, sunt organizate trguri Reeaua stradal din intravilanul localitilor comu-
agricole i manifestri sportive. nei nsumeaz 46,7 km, din care: 15,3 km n Cerna;
Ca i un produs local tradiional poate fi prezentat An- 18,6 km n Mircea Vod i 3,3 km n General Praporgescu.
samblul de folclor meglenoromn, Altona. Pentru reabilitarea infrastructurii stradale, comuna a
iniiat ntocmirea studiilor de Fezabilitate i urmeaz s
Manifestri sportive acceseze fondurile necesare pentru execuia lucrrilor.
La Cerna este nfiinat i funcioneaz Asociaia Spor-
tiv Triumf, ns ambiia primriei este de a nfiina la Ap i canal
nivel local o baz sportiv multifuncional. Comuna Cerna nu dispune de canalizare i nici de staie
de epurare.
Mijloace de comunicare
Conform datelor furnizate de Consiliul Judeean Tul- Educaie
cea, principalii operatori de telefonie, fix i mobil Estimarea Inspectoratului colar Judeean pentru in-
(RomTelecom, Vodafone i Orange), sunt prezeni n frastructura din educaie a localitii Cerna, n anul
localitate. De asemenea, exist o ofert de televiziune colar 2010 - 2011 este urmtoarea:
prin cablu i internet.
37
reeaua colar
care deservesc
Nr. de posturi
Nr. Precolari

Nedidactice
funcionare

2010 -2011
sanitar de
Autorizaie
Nr. Grupe

Didactice

Didactice
Din care:
Nr. Clase

auxiliare
Nr. Elevi
Denumirea Unitii
de nvmnt

COALA CU CLASELE
I-VIII CERNA 221 12 56 2 DA 24,78 17,28 1,5 6

Ocupaii condiiile locale. n opoziie, se nregistreaz un declin


n Cerna, localnicii sunt implicai n activiti din do- al activitilor tradiionale de agricultur i zootehnie
menii precum: agricultur, silvicultur i pescuit (46 n comun.
persoane), industrie (20 persoane), distribuia apei, Sectorul privat dispune de 68 de IMM-uri. Cei mai atrac-
salubritate, gestionarea deeurilor, activiti de de- tivi factori din comunitate pentru potenialii investitori
contaminare (12 persoane), construcii (77 persoane), rmn resursele naturale de sol favorabile pentru ex-
comer cu ridicata i cu amnuntul, repararea auto- ploatri de piatr i resursele eoliene. Lipsa sistemului
vehiculelor i motocicletelor (31 persoane), hoteluri i de irigaii i legislaia deficitar rmn dezavantajele
restaurante (9 persoane), administraie public i ap- majore pentru viitoarele investiii n comuna Cerna.
rare asigurri sociale din sistemul public (16 persoane),
nvmnt (49 persoane), sntate i asisten social Sntate
(28 persoane), spectacole culturale i recreative (1 Conform datelor oferite de Direcia Judeean de S-
persoan). ntate Public Tulcea, n Cerna funcioneaz 1 cabinet
Potrivit datelor furnizate de Primrie, dezvoltarea co- medicin de familie, n care i desfoar activitatea
munei se bazeaz pe exploatarea intens a carierelor 1 medic,1 asistent medical i 2 asisteni medicali co-
de piatr, sector favorizat ntr-o msur mai mare de munitari.

38
FRECEI (Frikatek) distan de municipiul Tulcea; la 60 km distan de
drumul naional 22A Tulcea Hrova; la 8,0 km de dru-
n componena comunei Frecei intr patru sate: Fre- mul naional 22 Tulcea - Constana i la 14 km de ae-
cei (resedina de comun), situat la 19 km fa de roport. Extremitatea estic a teritoriului comunei este
Tulcea; Cataloi, situat la 12 km de Tulcea; Pota, aflat traversat pe direcia N-S i o lungime de 4,0 km de
la 2 km de reedina de comun i Telia, la 18 km de DN 22(E87). Tot DN 22 tranziteaz teritoriul comunei
Frecei. din extremitatea nordic pe direcia V-E i lungimea
de 1,5 km.
Obiceiuri i tradiii locale Drumul naional 22A tranziteaz comuna pe direcia
Srbtorile locale corespund celor religioase, pstrnd NE-SV i o lungime de 4,0 km. Drumul judeean 229A
din specificul dobrogean al folclorului i portului. strbate comuna pe direcia SE-NV i lungimea de
19,1 km. Pentru acest drum asfaltat cu starea de vi-
Instituii de cultur abilitate rea s-a ntocmit SF-ul i Proiectul tehnic n
n localitate exist un cmin cultural, care dispune de vederea executrii lucrrilor de reabilitare.
o bibliotec de 8000 de volume. Documentaia tehnic aparine unui proiect mai amplu
Valorificarea turistic a mnstirilor tulcene prin m-
Manifestri culturale buntirea infrastructurii de acces i de mediu, pro-
Principalele manifestri culturale se desfoar la ini- iect demarat n acest an.
iativa Primriei comunei, prin intermediul cminului Accesul la Mnstirea Celic Dere este asigurat de DJ
cultural. Zilele localitii sunt date dup hramul biseri- 229F cu lungimea de 0,350 km.
cii, n acest caz 9 mai. Legtura cu gara Cataloi este asigurat prin DC 55,
asfaltat, n lungime de 0,6 km, n stare foarte rea.
Manifestri sportive Legtura cu Somova se face prin DC47, cu lungimea de
n Frecei, n domeniul promovrii activitilor sporti- 8,0 km din care 4,0 km pe teritoriul comunei. Este din
ve activeaz Asociaia Sportiv Voinicelul. pmnt i starea de viabilitate este foarte rea.
Reeaua stradal din intravilanul localitilor comunei
Mijloace de comunicare nsumeaz 72,62 km, din care 25,3 km n Frecei;
Conform datelor furnizate de Consiliul Judeean, infra- 18,22 km n Cataloi; 16,86 km n Pota i 12,24 km n
structura de telecomunicaii este acoperit pe toate Telia. Pentru reabilitarea infrastructurii stradale, co-
cile, fix i mobil i televiziune prin cablu, internetul muna a iniiat ntocmirea Studiilor de Fezabilitate i
fiind ns limitat, doar 5-7% din populaie beneficiind urmeaz s acceseze fondurile necesare pentru execu-
de acest serviciu. ia lucrrilor.

Mijloace de transport Ap i canal


Din punct de vedere al reelei stradale, dar i a legturii din- Nu exist canalizare sau staie de epurare n comuna
tre sate, acestea sunt n stare foarte rea, pentru reabilita- Frecei i nici iniiative pentru un astfel de sistem.
rea acestora fiind necesar accesarea de fonduri europene.
Educaie
Drumuri Estimarea Inspectoratului colar Judeean pentru
Comuna Frecei este amplasat favorabil fa de ar- infrastructura din educaie a satului Frecei n anul
terele rutiere principale din judeul Tulcea la 20 km colar 2010 - 2011 este urmtoarea:
39
Autorizaie sanitar

Didactice auxiliare
Nr. de posturi care
deservesc reeaua
de funcionare
Nr. Precolari

Nedidactice
2010 -2011
Nr. Grupe

Didactice
Din care:
Nr. Clase
Nr. Elevi
Denumirea

colar
Unitii de
nvmnt

SCOALA CU
CLASELE I-VIII 141 8 43 2 DA 16,64 12,89 0,75 3
FRECEI

Ocupaii activiti profesionale, tiinifice i tehnice (1 persoa-


Principala ocupaie a localnicilor este cultura plantelor n), administraie public i aprare asigurri sociale
(cereale, plante tehnice). din sistemul public (13 persoane), nvmnt (38
n ceea ce privete datele statistice furnizate de DSJT, persoane), sntate i asisten social (27 persoane),
fora de munc din localitate este ocupat n urm- spectacole culturale i recreative (1 persoan).
toarele domenii: agricultur, silvicultur i pescuit (48
persoane), industrie (1 persoan), industria extractiv Sntate
(65), distribuia apei, salubritate, gestionarea deeuri- Conform datelor oferite de Direcia Judeean de Sn-
lor, activiti de decontaminare (1 persoan), comer tate Public Tulcea, n Frecei funcioneaz 1 cabinet
cu ridicata i cu amnuntul, repararea autovehiculelor medicin de familie, n care i desfoar activitatea
i motocicletelor (22 persoane), transport i depozitare 1 medic, 1 asistent medical.
(13 persoane), hoteluri i restaurante (12 persoane),

40
GRECI Mijloace de comunicare
Infrastructura de telecomunicaii este dezvoltat, pe
lng telefonia mobil destul de rspndit, 100% din
Obiceiuri i tradiii locale populaie avnd acces la televiziune prin cablu.
Italienii dobrogeni mai pstreaz unele tradiii ale
rii de origine, vrstnicii fiind cei care cunosc cel
mai bine simbolistica ritualurilor i modalitatea de Drumuri
organizare a acestora. Comuna Greci se conecteaz la DN 22D printr-un drum
Prin ansamblul local de copii, sunt promovate i costu- judeean n lungime de 3,1 km, situndu-se la 72 de km
mele tradiionale, dar i cntecele i dansurile italie- de reedina de jude Tulcea i la 25 de km de comuna
ne. O srbtoare semnificativ a localitii italiene, pe Smrdan, prin care se face legtura, peste Dunre, cu
lng Babbo Natale este Sf. Lucia (solstiiul de iarn). oraul Brila.
Italienii din Greci pregtesc preparatele din porc ca n DN 22D tranziteaz teritoriul administrativ al comunei
regiunea italieneasc Rovigo: salam uscat i prosciutto pe o lungime de 5,3 km. Pe drumul judeean 222K n
spata porcului uscat n pod, dup o tehnic special. lungime de 3,1 km au fost executate n 2008 lucrri de
n prezent, nu exist n comuna Greci cstorie mixt ntreinere cu asfalt i tratament dublu bituminos.
n care soul sau soia romnc s nu-i fi schimbat re- Reeaua stradal din comuna Greci are o lungime de
ligia i s nu fi nvat bine limba italian. 61,9 Km, din care 0,9 km pavat, 14,0 km pietruit i
47,0 km din pmnt. Starea general a infrastructurii
Instituii de cultur este precar, studiile de pre-fezabilitate estimnd c
n localitate exist un inedit muzeu al cioplitorului n suma necesar pentru reabilitare este de 3 milioane .
piatr, n casa celebrului cioplitor pietrar Del Puppo La momentul efecturii analizei se efectuau demersuri
Giovani. pentru realizarea unui studiu de fezabilitate pentru
Mai exist un cmin cultural pentru care s-a relizat un reabilitarea infrastructurii.
proiect de reabilitare i o bibliotec.
Ap i canal
Manifestri culturale Sistemul de canalizare i staia de epurare vor fi fina-
Manifestrile culturale de peste an sunt iniiate de lizate pn la 31.05.2011. n schimb, studiul de feza-
primrie sau de ONG-uri ce promoveaz diversitatea bilitate pentru un sistem de canalizare este finalizat.
etnic, interculturalitatea.
Educaie
Manifestri sportive Estimarea Inspectoratului colar Judeean pentru in-
n localitatea Greci funcioneaz Asociaia Sportiv Bu- frastructura din educaie a localitii Greci, n anul
joreii Dobrogei. colar 2010 2011, este urmtoarea:

41
reeaua colar
care deservesc
Nr. de posturi
Nr. Precolari

Nedidactice
funcionare

2010 -2011
sanitar de
Autorizaie
Nr. Grupe

Didactice

Didactice
Din care:
Nr. Clase

auxiliare
Nr. Elevi
Denumirea
Unitii de
nvmnt

SCOALA CU
CLASELE I-VIII 562 19 160 8 DA 53,5 37,5 2 14
GRECI

Ocupaii motocicletelor (36 persoane), transport i depozitare


Un numr semnificativ de locuitori sunt plecai n (23 persoane), hoteluri i restaurante (26 persoane),
Spania i Italia, sunt omeri sau lucrtori cu ziua. intermedieri financiare i asigurri (1 persoan), acti-
Cu toate acestea, n localitate, funcioneaz dou viti profesionale, tiinifice i tehnice (3 persoane),
fabrici de confecii cu capital italian n care lucreaz administraie public i aprare asigurri sociale din
circa 300 angajai, n majoritate femei. De asemenea, sistemul public (18 persoane), nvmnt (56 persoa-
comuna beneficiaz de existena a patru exploatri de ne), sntate i asisten social (16 persoane), spec-
piatr, perpetund astfel o ndelungat tradiie local tacole culturale i recreative (2 persoane).
a cioplitorilor n piatr.
n ceea ce privete datele statistice furnizate de DSJT, Sntate
fora de munc din localitate este ocupat n urm- Conform datelor oferite de Direcia Judeean de S-
toarele domenii: agricultur, silvicultur i pescuit (12 ntate Public Tulcea, n Greci funcioneaz 2 cabinete
persoane), industrie (157 persoane), industria prelu- medicin de familie, n care i desfoar activitatea
crtoare (87 persoane), distribuia apei, salubritate, 2 medici, 3 asisteni medicali, 2 asisteni medicali co-
gestionarea deeurilor, activiti de decontaminare munitari.
(5 persoane), construcii (8 persoane), comer cu ri-
dicata i cu amnuntul, repararea autovehiculelor i

42
HAMCEARCA (rus. olrie, crmidrie) localitatea Luncavia i DN 22F, n localitatea Horia.
Distana pn la municipiul Tulcea este de 52 km. Pen-
Din punct de vedere administrativ, comuna Hamcearca tru tronsonul de drum Nifon - Luncavia, 21,545 km
are n componen satele: Balabancea, Nifon i Cpri- n anul 2009 au nceput lucrrile de modernizare, iar
oara. pentru tronsonul Horia Nifon, n anul 2009, se execut
studiul de fezabilitate. Potrivit datelor CJT, la ncepu-
Obiceiuri i tradiii locale tul anului 2010, a nceput executarea proiectul tehnic,
Populaia local este implicat n agricultur, silvicultu- lucrrile de reabilitare fiind prevzute a se executa n
r i apicultur, principalele obiceiuri locale fiind strns perioada 2010-2012.
legate de acestea, dar i de srbtorile religioase din Legtura cu Mnstirea Coco i Niculiel este asigu-
localitate. Att portul ct i arhitectura caselor este rat de DJ 229C, cu 7,608 km pe teritoriul comunei.
specific dobrogean, materialele fiind specifice zonei, Pentru acest drum, n anul 2009 a fost executat studiul
lemn i piatr iar casele mprumutnd din culorile vege- de fezabilitate, la nceputul anului 2010 executndu-se
taiei i pmntului: verde, albastru, maroniu. Proiectul Tehnic, iar lucrrile de modernizare se vor
executa n perioada 2010-2012.
Instituii de cultur Drumul comunal DC 49, n lungime de 1,5 km asigur
n localitate funcioneaz un cmin cultural modest, legtura satului Cprioara cu sediul de comun. Acest
principalele activiti dedicate tinerilor regsindu-se n drum a fost pietruit n anul 2004 cu fonduri obinute prin
unitatea coal, cele dup coal lipsind cu desvrire. programul FRDS ( Fondul Romn de Dezvoltare Social).
Drumul comunal DC51, din pmnt n lungime total de
Manifestri culturale 3,5 km, din care 1,5 km pe teritoriul comunei, asigur
Se cunosc dou evenimente importante ale localitii legtura cu localitatea Floreti din comuna Horia.
Hamcearca: ziua satului organizat cu ocazia hramului Conform datelor CJT, reeaua stradal din intravi-
bisericii din sat i Ziua colii. lanul localitilor comunei nsumeaz 22,80 km; din
care 5,57 km n Hamcearca; 6,88 km n Balabancea;
Manifestri sportive 2,37 km n Cprioara i 7,98 km n Nifon. Din aceast
n Hamcearca nu sunt organizate asociaii sportive. reea, mai mult de 50% sunt pietruii, iar pentru 6,7
km exist Proiectul tehnic i urmeaz s se acceseze
Mijloace de comunicare fondurile pentru execuia lucrrilor de modernizare.
Conform datelor furnizate de Consiliul Judeean, in-
frastructura de telecomunicaii este acoperit n pro- Ap i canal
porie de 70%, n cazul telefoniei mobile i 60% n cazul Comuna Hamcearca nu dispune de canalizare sau de
televiziunii prin satelit, telefonia fix i internetul fiind staie de epurare; nu exist studii de fezabilitate pen-
utilizate exclusiv de primrie. tru fundamentarea unor astfel de proiecte.

Drumuri Educaie
Reeaua rutier a comunei Hamcearca este compus Estimarea Inspectoratului colar Judeean pentru in-
din: drumuri judeene, comunale i strzi. Pe direc- frastructura din educaie a localitii Hamcearca n
ia S-N, teritoriul comunei este tranzitat de DJ 222A anul colar 2010 - 2011 este urmtoarea:
pe lungimea de 24,00 km. Prin acest drum se asigur
legtura satelor din componena comunei cu DN 22, n
43
reeaua colar
care deservesc
Nr. de posturi
Nr. Precolari

Nedidactice
funcionare

2010 -2011
sanitar de
Autorizaie
Nr. Grupe

Didactice

Didactice
Din care:
Nr. Clase

auxiliare
Nr. Elevi
Denumirea
Unitii de
nvmnt

SCOALA CU
CLASELE I-VIII 113 7 19 1 DA 15 11,5 0.5 3
HAMCEARCA

Ocupaii lubritate, gestionarea deeurilor, activiti de decon-


Ocupaia principal a locuitorilor este agricultura, taminare (1 persoan), comer cu ridicata i cu am-
cultivndu-se cereale, plante tehnice i crescndu- nuntul, repararea autovehiculelor i motocicletelor (8
se animale (ovine, bovine, porcine), n gospodriile persoane), hoteluri i restaurante (6 persoane), admi-
populaiei. Chiar nainte de 1989 se pusese problema nistraie public i aprare asigurri sociale din siste-
desfiinrii comunei i arondrii satelor componente la mul public (92 persoane), nvmnt (21 persoane),
comunele vecine, datorit randamentului modest pe sntate i asisten social (7 persoane), spectacole
care agricultura l are n zon. Cu toate acestea, locu- culturale i recreative (1 persoan).
itorii s-au grupat n cinci asociaii agricole, ncercnd
s valorifice terenurile de care dispun. La nivel local, Sntate
mai sunt active 7 IMM-uri. Conform datelor oferite de Direcia Judeean de
n ceea ce privete datele statistice furnizate de DSJT, Sntate Public Tulcea, n Hamcearca funcioneaz
fora de munc din localitate este ocupat n urm- 1 cabinet medicin de familie, n care i desfoar
toarele domenii: agricultur, silvicultur i pescuit (5 activitatea un medic, un asistent medical i un asistent
persoane), industrie (1 persoan), distribuia apei, sa- medical comunitar.

44
HORIA (Ortachioi satul din mijloc) Satul Cloca are asigurat legtura cu sediul de comun
prin DC 42 n lungime de 2,0 km i care a fost pietruit
Obiceiuri i tradiii locale n anul 2005 cu fonduri obinute prin programul FRDS
Principala ocupaie a localnicilor din Horia este agri- (Fondul Romn de Dezvoltare Social).
cultura, principalele obiceiuri i tradiii avnd legtur Drumul comunal DC 43, cu lungimea de 5,0 km asigur
cu aceasta. Srbtorile de peste an sunt considerate legtura satului Floreti cu sediul de comun Horia. La
speciale i sunt principalele srbtori ale comunitii. acest drum, pietruirea existent a fost reparat n anul
2006, cu fonduri de la Programul de Dezvoltare Rural.
Instituii de cultur De asemeni, prin DC 51 din pmnt, cu lungimea de
n Horia funcioneaz o bibliotec cu 5000 de volume 3,5 km, din care 2,0 km pe teritoriul comunei se face
(n cadrul colii) i un cmin cultural. legtura cu DJ 222A i satul Balabancea, component al
comunei Hamcearca.
Manifestri culturale Reeaua stradal din intravilanul localitilor comunei
n data de 23 aprilie, de ziua Sf. Gheorghe, protectorul nsumeaz 27,2 km; din care: 19,2 km n Horia; 3,0 km
localitii, se serbeaz zilele Horiei. n Cloca i 5,0 km n Floreti. Strzile sunt pietruite
n proporie de 80%. Comuna a iniiat ntocmirea Stu-
Manifestri sportive diului de fezabilitate i accesarea de fonduri pentru
n localitatea Horia funcioneaz Asociaia sportiv asfaltarea reelei stradale.
Tractorul.
Ap i canal
Mijloace de comunicare Comuna Horia nu dispune n prezent de canalizare, nici
Conform datelor furnizate de Consiliul Judeean, in- de studii de fezabilitate pentru proiecte de realizare
frastructura de telecomunicaii este acoperit, dar cu a reelei de canalizare sau de racordare la o staie de
precizarea gradului de penetrare diferit: 20% n cazul epurare.
telefoniei fixe, 40% pentru telefonie mobil, 70% pen- Situaia alimentrilor cu ap n Horia se prezint astfel:
tru televiziune prin cablu. - alimentare cu ap n Horia, prin HG 577/1997 + PDR
i PIF 2002;
Mijloace de transport - alimentare cu ap n Floreti, prin HG 577/1997;
Localnicii folosesc att mijloace de transport rudimen- - sistem de alimentare cu ap n Cloca, nu exist.
tare, ct i moderne, tip autoturisme.
Educaie
Drumuri Estimarea Inspectoratului colar Judeean pentru in-
Reeaua rutier a comunei Horia este compus din: frastructura din educaie a satului Isaccea n anul co-
drumuri judeene, comunale i strzi. lar 2010 - 2011 este urmtoarea:
Pe direcia NV-SE, teritoriul comunei este strbtut de
DN 22D: Mcin-Horia-Ciucurova- Dou Cantoane, iar pe
direcia V-E este strbtut de DN 22F.
Legtura cu Hamcearca i Luncavia este asigurat de
DJ 222A, drum care este prevzut a se reabilita n pe-
rioada 2010-2012.

45
reeaua colar
care deservesc
Nr. de posturi
Nr. Precolari

Nedidactice
funcionare

2010 -2011
sanitar de
Autorizaie
Nr. Grupe

Didactice

Didactice
Din care:
Nr. Clase

auxiliare
Nr. Elevi
Denumirea
Unitii de
nvmnt

SCOALA CU
CLASELE I-VIII 115 8 46 2 DA 20,03 13,78 0,5 5,75
HORIA

De asemenea, n Horia mai funcioneaz 2 grdinie. cu ridicata i cu amnuntul, repararea autovehiculelor


i motocicletelor (16 persoane), hoteluri i restaurante
Ocupaii (6 persoane), administraie public i aprare asigurri
n localitate, principala activitate este agricultura. sociale din sistemul public (28 persoane), nvmnt
Cu toate acestea, mai sunt activiti generatoare de (22 persoane), sntate i asisten social (23 persoa-
venit, precum cel mai mare trg de animale din jude ne), spectacole culturale i recreative (2 persoane).
sau creterea sturionilor n lacul Horia.
n ceea ce privete datele statistice furnizate de DSJT, Sntate
fora de munc din localitate este ocupat n urm- Conform datelor oferite de Direcia Judeean de S-
toarele domenii: agricultur, silvicultur i pescuit (5 ntate Public Tulcea, n Horia funcioneaz 1 cabinet
persoane), industrie (1 persoan), distribuia apei, sa- medicin de familie, n care i desfoar activitatea
lubritate, gestionarea deeurilor, activiti de deconta- 1 medic, 1 asistent medical, 2 asisteni medicali comu-
minare (1 persoan), construcii (16 persoane), comer nitari.

46
I.C. BRTIANU Drumuri
Distana dintre comuna I.C. Brtianu i Municipiul
Obiceiurile i tradiiile locale corespund celor zonale, Tulcea, pe Drumul Naional 22E i DN 22, este consi-
fiind vizibile mai ales n momentele de srbtoare ale derabil, de 79,0 km. Legtura cu Municipiul Galai se
comunitii, la evenimentele de peste an. realizeaz pe cale fluvial (cu bacul) dar ntr-un timp
mai scurt.
Instituii de cultur Drumul comunal aflat n administrarea Consiliului
O intens activitate cultural este desfurat n bibli- Local are o lungime de 8 Km. O seciune de 3 km din
oteca comunal Nicolae Iorga. De asemenea, exist un acest drum a fost reabilitat n ultimii 3 ani. n prezent
muzeu, Muzeul Ionu Ctlin Florea. Primria nu a iniiat un proiect pentru reabilitarea
infrastructurii rutiere, n schimb exist un proiect de
Manifestri culturale deviere a oselei principale pe un drum de centur,
Manifestrile cultural artistice desfurate n localitate pentru facilitarea traficului n traversarea comunei.
sunt dedicate personalitilor locale, srbtorilor lo-
cale. Ap i canal
Comuna I.C. Brtianu nu dispune de sistem de canaliza-
Manifestri sportive re i nici de staie de epurare. Dei nu a fost iniiat nici
n localitatea I.C. Brtianu se dedic activitilor spor- un demers, un viitor proiect de realizare a unui sistem
tive Asociaia Sportiv Cluii. de canalizare se afl pe lista de proiecte prioritare a
Primriei.
Mijloace de comunicare Comuna I.C. Brtianu a beneficiat de un program de
Conform datelor furnizate de Consiliul Judeean, infra- alimentare cu ap prin OG 7/2006 (n valoare total de
structura de telecomunicaii este acoperit prin toate 1 milion euro).
mijlocele, fix (15 % din populaie) i mobil (85% din
populaie), televiziune prin cablu (60% din populaie) i Educaie
internet (ntreaga comun). Estimarea Inspectoratului colar Judeean pentru in-
frastructura din educaie a satului I.C. Brtianu n anul
colar 2010 - 2011 este urmtoarea:
reeaua colar
care deservesc
Nr. de posturi
Nr. Precolari

Nedidactice
funcionare

2010 -2011
sanitar de
Autorizaie
Nr. Grupe

Didactice

Didactice
Din care:
Nr. Clase

auxiliare
Nr. Elevi

Denumirea Unitii
de nvmnt

SCOALA CU
CLASELE I-VIII ION
139 8 31 2 DA 17,6 14,1 0,5 3
CREANG
I.C. BRTIANU

47
Ocupaii (3 persoane), administraie public i aprare asigurri
Potrivit datelor primriei, localnicii sunt implicai n sociale din sistemul public (13 persoane), nvmnt
piscicultur i turism. n ceea ce privete datele sta- (18 persoane), sntate i asisten social (7 persoa-
tistice furnizate de DSJT, fora de munc din localitate ne), spectacole culturale i recreative (1 persoan).
este ocupat n urmtoarele domenii: agricultur, sil-
vicultur i pescuit (13 persoane), industrie (1 persoa- Sntate
n), distribuia apei, salubritate, gestionarea deeuri- Conform datelor oferite de Direcia Judeean de S-
lor, activiti de decontaminare (1 persoan), comer ntate Public Tulcea, n I.C. Brtianu funcioneaz
cu ridicata i cu amnuntul, repararea autovehiculelor 1 cabinet medicin de familie, n care i desfoar
i motocicletelor (6 persoane), hoteluri i restaurante activitatea 1 medic i 1 asistent medical.

ISACCEA ori la zilele oraului, n cadrul lunii mai. De asemenea,


costumele populare locale mai sunt promovate prin
Din punct de vedere administrativ, Isaccea are n com- intermediul ansamblurilor locale de folclor precum:
ponen dou localiti: Revrsarea i Tichileti. grupul vocal Dunreanca, ansamblul de cntece i dan-
suri Slcioara, grupul de colindtori Leru-i ler, grupul
Obiceiuri i tradiii locale muzical Acustic.
Dei la ora obiceiurile nu au acelai cadru de pstrare
i promovare precum la ar, la Isaccea, acestea au su- Instituii de cultur
pravieuit fenomenului de uitare i dispariie datorit Casa de cultur din Isaccea a fost dat n folosin n
activitii Casei de Cultur din localitate. anul 1960. Aceasta dispune de o sal de spectacole cu o
Dei laicul i religiosul nu se mai ntlnesc att de des capacitate de 320 locuri, dotat cu sisteme de iluminat
precum n bttura satului, i oraul se poate dove- i sonorizare corespunztoare tuturor manifestrilor.
di pstrator al tradiiilor, prin pstrarea arhitecturii Pe lng aceasta, mai dispune de o sal mic de mani-
tradiionale, prin pstrarea folclorului, a costumului festri, o sal pentru activitti distractive, un club i
popular, a obiceiurilor de peste an. alte spaii necesare desfurrii diverselor manifestri
Arhitectura specific caselor din Isaccea este tipic do- organizate.
brogean, cu mult piatr i loess, cu motive zoomorfe Potrivit datelor furnizate de Primria Isaccea, de-a
i forme geometrice multiple, mbrcate fiind n culori lungul timpului Casa de Cultur a desfurat o bogat
specifice luncii Dunrii. Costumul popular dobrogean activitate privind conservarea i valorificarea tradiii-
mbin lumina i culorile dealurilor specifice zonei, lor i creaiei populare locale, i nu numai, ct i pro-
red prin intermediul simbolurilor ocupaiile oamenilor movarea creaiei contemporane (literare, muzicale,
ce o locuiesc, ct i miestria i talentul acestora n coregrafice, etc). Au fost organizate manifestri dedi-
activitile specifice. cate promovrii obiceiurilor de iarn, n care au fost
Dei nu vei mai vedea localnici purtnd costum popular prezentate obieciuri precum colindul, uratul, jocul
n viaa de zi cu zi, n anumite momente importante mtilor, capra, steaua. Un rol deosebit n valorificarea
ale urbei, acesta iese la iveal, curat i bine ngrijit. folclorului local l-a avut Grupul de fluierai, cavalgii i
Acestea pot fi revzute cu ocazia srbtorilor de iarn, cimpoieri, grup ce funciona n cadrul Casei de Cultur
la colindat cu mooii, n vemea recoltei, n octombrie i care a ncununat muli ani activitatea folcloric. n
48
prezent, la Casa de Cultur i continu activitatea gru- Mijloace de transport
pul vocal feminin Dunreanca, ansamblul de cntece Primria oraului Isaccea a elaborat o Strategie de Dez-
i dansuri populare Slcioara, grupul de colindtori voltare local care cuprinde prioritile de dezvoltare
Lerului, ler , grupul muzical Acustic, ceata de socio-economic a comunitii, printre care intr i
mooi colindtori, trupa de dansuri moderne, soliti reabilitarea infrastructurii rutiere.
vocali de muzic uoar, teatru pentru copii s.a. De Oraul Isaccea, fiind situat pe malul Dunrii maritime,
asemenea, sunt organizate, manifestri cu ocazia sr- are dou porturi n care activitatea portuar se rezum
btorilor naionale, a celor tradiionale, unele specifi- n momentul de fa la ncrcarea n vederea transpor-
ce instituiilor de cultur i localitii, sau ocazionale, tului naval a cerealelor i a pietrei exploatate n carie-
n colaborare cu alte instituii, precum: evocri istori- rele de la Isaccea, Revrsarea i Niculiel i a lemnului.
ce, simpozioane, expoziii, lansri de carte, audiii i n ceea ce privete reeaua de drumuri, de o impor-
vizionri colective, ntlniri cu scriitori, seri literare, tan deosebit este faptul c oraul este traversat
spectacole muzical-coregrafice i de teatru, spectaco- de drumul european E87. Distana fa de municipiul
le cinematografice. Tot la Casa de Cultur se tiprete Tulcea este de 36km, iar fa de municipiul Galai de
buletinul informativ Noviodunum, iniiat n colabora- 45km. Drumurile publice au o lungime total de 44 km,
re cu Biserica ortodox, Primria local i Grupul colar dintre care doar 3 km au fost reabilitai n ultimii 3 ani.
C. Brtescu din localitate.
n cadrul Universitii Populare funcioneaz cercuri de Ap i canal
informatic, contabilitate, cultur general, iniiere Sistemul de canalizare existent, constituit din reea
canto/org electronic, folclor i art popular, stra- de canalizare menajer, colector principal, staie de
tegia jocului de ah. epurare i colector de descrcare n emisar, acoper
doar 85% din nevoile comunitii.
Manifestri culturale Reeaua de alimentare cu ap potabil acoper aproa-
Un rol important n activitatea cultural-artistic a pe toat localitatea.
urbei o reprezint manifestarea Zilele culturii isa- Ambele reele sunt n execuie pentru modernizarea i
ccene, care anual strnge laolalt istorici, scriitori, extinderea lor, lucrrile urmnd a fi finalizate n cursul
artiti plastici, refereni culturali, etc. i un auditoriu anului 2011. La acea dat va fi acoperit 100 % locali-
divers i interesat. tatea cu reea de ap i canalizare.
Exist i o staie de epurare a apei.
Manifestri sportive
n Isaccea este activ Asociaia Sportiv Noviodum, Educaie
fiind organizate cu periodicitate crosuri sportive. nvmntul isccean are tradiie solid, la care au
contribuit dasclii ardeleni Nifon Blceascu i Ion
Mijloace de comunicare Roman, refugiai din motive politice pe meleagurile do-
Conform datelor furnizate de Consiliul Judeean, infra- brogene. Cele dou coli primare (de fete i de biei)
structura de telecomunicaii este acoperit pe toate dateaz din anul 1879 -1880, la care se adaug primul
cile, fix i mobil, televiziune prin cablu i internet. gimnaziu fondat de I. G. Roman. n 1893, prin noua lege
a nvamntului, colile devin mixte. n 1903 ia fiin
prima grdini public. Copiii de naionalitate turc
urmau cursul de religie pe lng geamia din localitate,
unde, din spirit conservator, mulsulmanii i crease-
49
r (i la Isaccea) azil confesional n care, alturi de ritm de colarizare, fiind urmrite atent i integrate
religie, se preda i Coranul. nchise n timpul primului toate fetele musulmane de vrst colar.
rzboi mondial, colile i reiau activitatea n anul co- Estimarea Inspectoratului colar Judeean pentru in-
lar 1917 (ianuarie-iunie). Dup reluarea cursurilor din frastructura din educaie a localitii Isaccea n anul
1917 populaia musulman a trebuit s intre n noul colar 2010 - 2011 este urmtoarea:

reeaua colar
care deservesc
Nr. de posturi
Nr. Precolari

Nedidactice
funcionare

2010 -2011
sanitar de
Autorizaie
Nr. Grupe

Didactice

Didactice
Din care:
Nr. Clase

auxiliare
Nr. Elevi
Denumirea Unitii de
nvmnt

GRUP COLAR
CONSTANTIN 803 33 131 6 DA 102 72 6 24
BRTESCU ISACCEA

Grupul colar C. Brtescu din Isaccea dispune astzi croitorie) pentru instruire practic, o cantin cu o ca-
de 3 laboratoare (chimie, fizic, biologie), 2 cabinete pacitate 100 persoane, un internat cu 50 locuri.
(religie, informatic), 1 cabinet multifuncional (limbi Specializrile oferite de unitatea de nvmnt din
strine, muzic), o bibliotec, 3 ateliere (lctuerie, Isaccea i promovabilitatea la BAC n anul 2010, au fost:

Forma de Media pe Numar note


Specializare Promovabilitate
nvmnt liceu de 10
Filologie Zi 2.96 0.00% 0
Matematic-
Zi 0.46 3.70% 0
Informatic
tiinte Sociale Frecven redus 5.23 60.56% 0

Ocupaii privat asupra proprietii de stat: Transelectrica i


Cele mai dezvoltate domenii ale oraului Isaccea sunt: Transgaz, investitori pe termen lung pentru ora.
piscicultura, industria textil, exploatarea carierelor n ceea ce privete datele statistice furnizate de DSJT,
de piatr, prelucrarea lemnului, agricultura. fora de munc din localitate este ocupat n urm-
Ca element de noutate i originalitate n afaceri, la Isa- toarele domenii: agricultur, silvicultur i pescuit (62
ccea funcioneaz prima staie de reproducere in vitro persoane), industrie (160 persoane), industria extracti-
a sturionilor, mii de exemplare fiind deja eliberate n v (22), industria prelucrtoare (88), producia i furni-
Dunre prin programe finanate de stat. zarea de energie electric i termic, gaze, ap cald i
Potrivit datelor CJT, un aspect important n sectorul aer condiionat (26 persoane), distribuia apei, salubri-
economic n oraul Isaccea l reprezint proprietatea tate, gestionarea deeurilor, activiti de decontami-
50
nare (19 persoane), construcii (16 persoane), comer n Isaccea, au fost create prin finanri externe 2
cu ridicata i cu amnuntul, repararea autovehiculelor centre de zi, Centrul de zi Pentru o zi mai bun, i
i motocicletelor (89 persoane), transport i depozitare Centrul de zi Sf. Voievozi, centre ce au creat locuri
(111), hoteluri i restaurante (11 persoane), informaii suplimentare de munc la nivelul localitii.
i comunicaii (6 persoane), intermedieri financiare
i asigurri (2 persoane), tranzacii imobiliare (2 per- Sntate
soane), activiti profesionale, tiinifice i tehnice Conform datelor oferite de Direcia Judeean de Sn-
(18 persoane), activiti de servicii administrative i tate Public Tulcea, n Isaccea funcioneaz 2 cabinete
activiti de servicii suport (4 persoane), administraie medicin de familie, n care i desfoar activitatea
public i aprare asigurri sociale din sistemul public 2 medici, 3 asisteni medicali, 2 asisteni medicali co-
(92 persoane), nvmnt (93 persoane), sntate i munitari i 1 mediator sanitar i un cabinet medical
asisten social (156 persoane), spectacole culturale stomatologic, cu un medic stomatolog.
i recreative (6 persoane), activiti ale economiei na-
ionale (6 persoane).

IZVOARELE copiilor i curbanul de sntate, n ziua de Sfntul


Gheorghe, sunt cele mai vechi i mai spectaculoa-
Izvoarele reprezint una dintre cele mai impresionante se obiceiuri ale grecilor din Izvoarele. Au mai rmas
localiti ale Dobrogei, din punct de vedere al grupului puine obiceiuri greceti, printre care Dragomanul
compact ce constituie 99% din populaia local: comu- cnd, de Sfntul Ion, flcii intr cu calul frumos
nitatea elen. mpodobit chiar n casa fetei iubite, oferindu-i vorbe
Din punct de vedere administrativ, Comuna Izvoarele dulci i colaci mpletii ca semn al dragostei. Un alt
este constituit din satele: Izvoarele, Alba, Valea Teilor obicei grecesc este cel de Florii, la Lzrel, cnd
i Iulia. fetele de pn la 16 ani cnt i primesc ou, bani,
fin, i la final rostogolesc sita, pentru ca vara s fie
Obiceiuri i tradiii locale bogat. De Horhumbal bieii se ntrec n a face fo-
Srbtorile comunitii locale au scopul de a reuni i curi mari pe dealuri, iar la Elefterio, femeile torc i
solidariza membrii si, caracterizndu-se prin solem- stau la poveti n jurul unei gropi plin de jar. Toate
nitate i fast. Dei arhaice, ceremoniile au semnificaii pastreaz, pe de o parte, semnificaii rituale, dar i
profunde, crend o legtur a religiosului cu laicul i sociale: separarea definitiv de grupul de vrst cruia
reunind att vrstinicii ct mai ales tinerii comunitii. i-au aparinut nainte de cstorie i integrarea ntr-un
Srbtori precum Crciunul, Patele, Sf. Gheorghe, altul, potrivit noului statut, confirmarea acestuia prin
reprezint momente importante de peste an, care acte ceremoniale, asigurarea echilibrului i proteciei
marcheaz att noi cicluri temporale, ct i complexe magice a familiei.
momente de integrare ceremonial, pentru comunita- Participarea n cadrul acestor ceremonii se face n cos-
tea din Izvoarele. tum tradiional, din catifea roie, cu or alb i funde
Udatul ginerilor i udatul nurorilor la Crciun, roii, cu zunar, cordon metalic i impresonanta broboa-
cinstirea babelor-moae de ctre grupul feminin i in- d alb, cu ciucuri. Brbaii au pstrat o singura pies
tegrarea ceremonial, n contextul aceleiai srbtori, de port: imburlucul, o manta lung de ln, cu glug
numit ziua babelor, desclatul nurorilor furatul ampl, mpodobit cu ireturi colorate, similar im-
51
pingelei sau iebncii purtate n Oltenia de sud i Mijloace de comunicare
n Teleorman. Aceasta a devenit, din haina de cl- Conform datelor furnizate de Consiliul Judeean
torie i de lucru, nelipsit din inuta pstorilor din Tulcea, infrastructura de telecomunicaii este acope-
ntreg cuprinsul Balcanilor, nsemn ceremonial prin rit pe toate cile: telefonie fix, mobil, televiziune
care se disting astzi flcii colindtori din ceata prin cablu, internet. Majoritatea populaiei beneficia-
Dragumanului. z de aceste mijloace: 45% telefonie fix, 75% telefo-
Astzi, cei mai tradiionaliti localnici, i mai mbrac nie mobil, 85% televiziune prin cablu i 20 persoane
mirii n aceste costume, n a doua zi de srbtoare a au acces la internet.
nunii, realizndu-se astfel mbinarea modernului cu
tradiionalul, prin momente strict delimitate temporal. Drumuri
Un alt obicei local este cel a denumirii noilor nscui la Prin DN 22F n lungime de 13,9 km, care strbate teri-
sfatul prinilor, dup numele prinilor, pstrndu-se toriul comunei pe direcia V-E i face legtura comunei
astfel indiferent de generaii, numelele de origine elen. cu municipiul Tulcea i oraul Mcin.
Teritoriul administrativ al comunei mai este strbtut
Instituii de cultur pe direcia N-S i lungimea de 10,8 km de DJ 229. Pen-
n Izvoarele, exist o ofert diversificat a furnizorilor tru acest drum a fost ntocmit Proiectul tehnic.
de cultur. Lucrrile de reabilitare sunt prevzute a se executa n
n primul rnd exist multiplii generatori de activiti perioada 2010-2012.
cultural artistice, de exemplu primria prin Cminul Reeaua stradal din intravilanul localitilor comunei
Cultural, Uniunea Elen i Comunitatea Democrat nsumeaz 32,0 km, din care: 18,0 km n Izvoarele;
Elen, dou organizaii locale ce reprezint grecii 7,0 km n Alba i 7,0 km n Iulia. Pentru reabilitarea
din localitate i promoveaz specificul local, prin reelei stradale a fost ntocmit studiu de fezabilitate
metode proprii. i proiectul tehnic. Valoarea lucrrilor de reabilitare a
n al doilea rnd, exist un interes manifestat de repre- fost stabilit prin proiect la 12.747.901 lei.
zentanii rii de origine a comunitii locale de a se
implica i sprijini activitile ce promoveaz specificul Ap i canal
elen, fiind astfel ncurajate realizrile de monumente, Comuna Izvoarele nu dispune de un sistem de canali-
ridicarea de sedii cu spaii dedicate manifestrilor tra- zare. Primria are un studiu de fezabilitate pregtit
diionale, organizarea de cursuri de limb matern i pentru un proiect, cu valoarea total de 300.000 .
susinerea de spectacole. Sistemul de canalizare ar acoperi nevoile a 1.700
de locuitori.
Manifestri culturale Comuna nu este conectat la o staie de epurare, dar
Principalele manifestri culturale locale coincid exist o asociere cu localitile nvecinate pentru un
cu cele tradiionale organizate peste an cu ocazia proiect viitor.
Sf. Gheorghe, Sf. Ion, Lsatului Secului, Crciunului,
Patelui etc., dintre care amintim Udatul mirelui, Educaie
Ziua Babei, Lzrelul, Elefterio Estimarea Inspectoratului colar Judeean pentru in-
frastructura din educaie a localitii Izvoarele n anul
Manifestri sportive colar 2010 - 2011 este urmtoarea:
n Izvoarele i desfoar activitatea Asociaia
Sportiv Rapid.
52
reeaua colar
care deservesc
Nr. de posturi
Nr. Precolari

Nedidactice
funcionare

2010 -2011
sanitar de
Autorizaie
Nr. Grupe

Didactice

Didactice
Din care:
Nr. Clase

auxiliare
Nr. Elevi
Denumirea
Unitii de
nvmnt

SCOALA CU
127 7 46 2 NU 17,54 13,54 0,75 3,25
CLS. I-VIII

lor (2 persoane), hoteluri i restaurante (10 persoane),


Ocupaii intermedieri financiare i asigurri (1 persoan), admi-
Grecii din Izvoarele sunt dedicai muncii cmpului, nistraie public i aprare asigurri sociale din siste-
remarcndu-se n agricultur, dar i n afaceri, dezvol- mul public (22 persoane), nvmnt (25 persoane),
tndu-se 6 IMM-uri locale. sntate i asisten social (15 persoane), spectacole
n ceea ce privete domeniul viticol n care au excelat culturale i recreative (2 persoan).
cu ani n urm, acum se remarc un declin considerabil.
Cei rmai n localitate sunt implicai n agricultur, Sntate
silvicultur i pescuit (6 persoane), industrie (30 per- Conform datelor oferite de Direcia Judeean de S-
soane), industria extractiv (27 persoane), distribuia ntate Public Tulcea, n Izvoarele funcioneaz un
apei, salubritate, gestionarea deeurilor, activiti de cabinet medicin de familie n care i desfoar acti-
decontaminare (3 persoane), comer cu ridicata i cu vitatea un medic i asistent medical, ct i un cabinet
amnuntul, repararea autovehiculelor i motociclete- medical stomatologic, cu un medic stomatolog.

JIJILA organizeaz festivaluri cu ocazia Srbtorilor de iarn,


iar n Zilele Jijilei pot fi vizionate diferite ansambluri
Obiceiuri i tradiii locale de muzic popular i artiti de muzic uoar.
Cele mai importante valori ale comunitii locale din Biblioteca din comuna Jijila a fost nfiinat n anul
Jijila sunt tradiiile i obiceiurile acesteia, printre care 1958 i cuprinde un numr de 11.300 cri i periodice
se numr: Zilele Jijilei, moment n care se srbto- tiprite. Este frecventat de un numar de aproximativ
rete hramul bisericii din localitate (octombrie), Cr- 500 de utilizatori, att din Jijila ct i din Garvn.
ciunul, eveniment special al satului n care se grupuri
locale de tineri particip la concursuri judeene de Manifestri culturale
colindat i mai apoi merg la colindat prin sat sau Sr- Zilele Jijilei sunt de departe evenimentul cultural al
btoarea Bobotezei, cnd are loc cursa anual de cai. anului, manifestri culturale fiind organizate i n peri-
oada Crciunului, dar i Bobotezei.
Instituii de cultur
Activitile culturale de pe raza comunei Jijila au loc Manifestri sportive
n Cminul Cultural Jijila, unde au loc frecvent serbri n localitatea Jijila este activ Asociaia Sportiv
sau spectacole pentru toate categoriile de vrst. Se Voina.
53
Mijloace de comunicare Ap i canal
Conform datelor CJT, infrastructura de telecomunicaii Comuna Jijila nu dispune de un sistem de canalizare
din localitatea Jijila este dezvoltat, majoritatea po- i nici de staie de epurare. La nivelul Primriei Jijila
pulaiei avnd acces la telefonie mobil. sunt pregtite studii de fezabilitate pentru canalizare,
staie de epurare i alimentare cu ap.
Drumuri
Comuna Jijila este amplasat la o distan de 69 Km de Educaie
oraul Tulcea pe DN 22 (E87). Comuna Jijila reprezint nvmntul n comuna Jijila se desfoar n 2 coli
un punct important din punct de vedere al infrastruc- noi construite cu fonduri europene i n dou grdinie,
turii deoarece n satul Garvn, se intersecteaz cile dotate conform normelor europene.
rutiere dinspre Brila i Galai. Estimarea Inspectoratului colar Judeean pentru in-
Reeaua stradal din intravilanul localitilor comunei frastructura din educaie a localitii Jijila n anul co-
nsumeaz 57,5 km, din care: 47,5 km n Jijila i 10,0 km lar 2010 - 2011 este urmtoarea:
n Garvn. La aceast reea n perioada 2005-2007 au
fost executate lucrri de pietruire pe 80% din lungime.

reeaua colar
care deservesc
Nr. de posturi
Nr. Precolari

Nedidactice
funcionare

2010 -2011
sanitar de
Autorizaie
Nr. Grupe

Didactice

Didactice
Din care:
Nr. Clase

auxiliare
Nr. Elevi

Denumirea
Unitii de
nvmnt

SCOALA CU
CLASE I-VIII 379 20 190 9 DA 44,11 36,61 1,5 6
JIJILA

Ocupaii i cu amnuntul, repararea autovehiculelor i motoci-


Activitatea economic din comun se datoreaz n- cletelor (25 persoane), transport i depozitare (11),
treprinderilor mici i mijlocii. Acestea au activiti n hoteluri i restaurante (9 persoane), administraie
diverse domenii cum ar fi: agricultur, comer, confec- public i aprare asigurri sociale din sistemul public
ii textile, silvicultur i altele. Odat cu dezvoltarea (21 persoane), nvmnt (58 persoane), sntate i
acestor nrteprinderi apar noi locuri de munc pentru asisten social (59 persoane), spectacole culturale i
locuitorii comunei. recreative (2 persoane).
n ceea ce privete datele statistice furnizate de DSJT,
fora de munc din localitate este ocupat n urm- Sntate
toarele domenii: agricultur, silvicultur i pescuit (92 Conform datelor oferite de Direcia Judeean de S-
persoane), industrie (66 persoane), industria prelu- ntate Public Tulcea, n Jijila funcioneaz 1 cabinet
crtoare (65 persoane), distribuia apei, salubritate, medicin de familie, n care i desfoar activitatea
gestionarea deeurilor, activiti de decontaminare (1 un medic i un asistent medical.
persoan), construcii (3 persoane), comer cu ridicata
54
LUNCAVIA Colindele de Crciun cu ritual cu mti i clopote (mo-
Comuna Luncavia are n componen 2 sate: Rachelu oii i mooicuele), unic n Dobrogea. Sunetele ciuo-
i Luncavia. ilor, clopotelor purtate de flcii satului n straie de
srbtoare, mtile fcute cu chibzuin de localnici
Obiceiuri i tradiii locale alung spiritele rele i strigoii din localitate i de la
Obiceiurile, n totalitatea lor, formeaz un sistem co- porile fetelor pentru un an nou mai rodnic.
relat cu viaa omului, cu viaa ntregii comuniti. Tre-
buie s menionm c obiceiurile au fost supuse unui Instituii de cultur
continuu proces de adaptare la noi contexte socio-cul- La Luncvia, localnicii reuesc cu succes s pstreze
turale. Respectarea lor, practicarea lor dup normele tradiiile i meteugurile vechi de sute de ani i s le
motenite imprim vieii colective, familiei i, n gene- transmit mai departe n Europa prin mijloace moder-
ral, vieii sociale, un anumit echilibru, o anumit des- ne. Acetia vnd rogojinile, plriile i papucii cofeci-
furare. Vatra reprezint nucleul locuinei, elementul onate manual, dup metode tradiionale.
cheie al vieii de zi cu zi, locul unde se ndeplineau Diverse proiecte pe teme culturale sunt desfurate n
gesturile pentru fertilitatea i bogia casei. localitate: Cultur, Protecia Mediului - componente
n obiceiurile de Anul nou, n ziua de Sf. Vasile, se- ale Civilizaiei n lumea rural, Elevi i studeni pe
mnatul cu gru, orez, secar se face prin aruncarea antierul arheologic Cetuia, O nou preocupare n
boabelor n vatr i rostirea urrilor de bunstare a formarea contiinei tinerilor pentru convieuire n ar-
gospodarului. monie cu mediul nconjurtor.
n desfurarea Obiceiurilor de nunt exist secvene n localitate funcioneaz, de asemenea, ntr-o stare
care au loc la intrarea i n interiorul casei, ceea ce foarte bun, o bibliotec, ct i un cmin comunal.
implic prezena vetrei. n ceea ce privete prezena monumentelor istorice n
La intrarea mirilor n casa socrilor mari, acetia sunt zon, n Luncavia exist un monument ridicat n anul
legai printr-un tergar ca, odat cu momentul pirii 1928, de ctre Asociaia veteranilor de rzboi cu spriji-
pragului, noua etap a vieii s le fie lung, sub semnul nul Prefecturii judeului Tulcea.
statorniciei i al rodniciei. Siturile arheologice semnalate pe teritoriu constituie
Specifice comunei Luncvia sunt trei mari obiceiuri: un potenial turistic, tiinific i informaional care,
Colindele de Crciun, Srbtoarea Bobotezei, Srb- dei cuprins n lista monumentelor arheologice, este
toarea Teilor. insuficient cunoscut.
Ansamblurile de dansuri populare pregtite de profe-
sorii colii fac ca geamparalele dobrogeneti, horele i Siturile arheologice din Luncavia sunt:
srbele s prind farmec i culoare prin dans. Aezarea getic Pietricica, aflat la 500 m V de sat;
Srbtoarea Teilor, n fiecare an, de Sfinii Petru i Aezarea fortificat La cetate, datnd din Eneolitic,
Pavel, cu manifestri artistice din tot Nordul Dobrogei. Situl arheologic La Milan;
Evenimentul e mediatizat n pres la toate nivelurile, Fortificaia La Milan, datnd din sec. IV-VI p. Chr.
la srbtoare venind invitai celebri i vizitatori din Epoca romano-bizantin;
toat ara. Aezarea rural La pepiniera Babuca, Epoca ro-
Srbtoarea Bobotezei, cu ntrecerea i botezarea tu- mano-bizantin.
turor animalelor, n special a cailor dup ce n prealabil
caii au fost sfinii de ctre preoii de la biserici.

55
Manifestri culturale Mijloace de comunicare
n Luncavia, manifestrile artistice i culturale sunt diverse, Conform datelor furnizate de Consiliul Judeean Tul-
Primria avnd realizate parteneriate multiple cu organiza- cea, infrastructura de telecomunicaii este asigurat
ii nonguvernamentale, ct i cu parteneri externi. pe toate cile n zon: telefonie, fix i mobil, te-
Un festival local devenit deja tradiie n Luncavia este leviziune prin cablu, internet. Majoritatea populaiei
Srbtoarea Teilor la Luncavia. beneficiaz de telefonie mobil, televiziune prin cablu
De asemenea, mai sunt organizate evenimente cu oca- i acces la internet.
zia unor srbtori religioase, ca de exemplu hramul
bisericii din localitate, Sf. Dumitru, evenimente cu Drumuri
specific ecologic, dat fiind amplasarea i potenialul Legtura rutier direct cu localitile nvecinate este
turistic dat de Parcul Munii Mcinului, evenimente de asigurat de drumul naional DN 22 Brila Mcin - Lun-
educare i contietizare privind protecia mediului, cavia Isaccea - Tulcea. Tot prin DN 22 i n continuare
participarea civic i implicarea social. prin DN 22E se realizeaz legtura cu municipiul Galai.
n comuna Luncavia, sat Luncavia exist trei asociaii Drumul judeean 222A strbate comuna pe direcia S-N
neguvernamentale: i lungimea de 15,0 km. Pentru acest drum n anul 2009
Asociaia Natura Zmbete, ce are ca scop spriji- au nceput lucrrile de reabilitare.
nirea mediului nconjurtor n Dobrogea, nfiinat Reeaua stradal din intravilanul comunei nsumea-
n anul 2006; z 22,0 km din care: 15,0 km n Luncavia i 7,0 km
Asociaia Viaa Zmbete, ce are ca scop spriji- n Rachelu.
nirea persoanelor defavorizate, nfiinat fiind n Primria a nceput lucrrile de pietruire a strzilor cu
anul 2008; piatr de la cariera Valea Fagilor.
Asociaia Partizanul Luncavi, ce are drept scop
sprijinirea activitilor sportive i culturale, nfiin- Ap i canal
at n anul 2008. Comuna Luncavia dispune de un sistem de canalizare,
dar acesta acoper nevoile doar a 1.700 locuitori.
Manifestri sportive Totodat, comuna Luncavia se numr printre locali-
n Luncavia, din 2008, funcioneaz Asociaia Cultural tile din judeul Tulcea care este racordat la o staie
Sportiv Partizanul, ce sprijin activitile sportive i de epurare. Capacitatea acestei staii, 500 m3, acoper
culturale din zona. integral nevoile comunei.
n ceea ce privete manifestrile sportive locale, putem
aminti de implementarea iniiativei Cupa recoltei Old Educaie
Boys, realizat de Consiliul Local, A. S. Partizanul i Estimarea Inspectoratului colar Judeean pentru in-
Direcia pentru Sport a Judeului. frastructura din educaie a satului Carcaliu n anul co-
De asemenea, exist o iniiativ local de a realiza o lar 2010 - 2011 este urmtoarea:
sal de sport multifuncional cu 150 de locuri, ct i
de a moderniza terenul de sport din localitate.

56
reeaua colar
care deservesc
Nr. de posturi
Nr. Precolari

Nedidactice
funcionare

2010 -2011
sanitar de
Autorizaie
Nr. Grupe

Didactice

Didactice
Din care:
Nr. Clase

auxiliare
Nr. Elevi
Denumirea Unitii de
nvmnt

SCOALA DE ARTE I
MESERII LUNCAVIA 488 20 107 5 In curs 40,9 34,65 1,25 5

Ocupaii temul public (29 persoane), nvmnt (50 persoane),


Autoritile locale consider c dezvoltarea comunei sntate i asisten social (39 persoane), spectacole
Luncavia din punct de vedere economic se va construi culturale i recreative (3 persoan).
n viitor pe sectoarele: agricultur i confecii. Potrivit datelor primriei, sectorul privat dispune la
n opoziie, se nregistreaz un declin al activitilor de Luncavia de 54 de IMM-uri nregistrate i active. Cei
piscicultur i turism. mai atractivi factori din comunitate sunt resursele na-
Potrivit datelor furnizate de Direcia Judeean de turale de sol favorabile i resursele eoliene.
Statistic, fora de munc din localitate este implica- Mediul de afaceri s-a mbuntit n ultimii trei ani iar
t n agricultur, silvicultur i pescuit (22 persoane), baza economic a nregistrat o cretere lent.
industrie (12 persoane), distribuia apei, salubritate,
gestionarea deeurilor, activiti de decontaminare Sntate
(7 persoane), construcii (7 persoane), comer cu ri- Conform datelor oferite de Direcia Judeean de
dicata i cu amnuntul, repararea autovehiculelor i Sntate Public Tulcea, n Luncavia funcioneaz 1
motocicletelor (12 persoane), hoteluri i restaurante (8 cabinet medicin de familie, n care i desfoar ac-
persoane), informaii i comunicaii (11 persoane), ad- tivitatea 2 medici, 2 asisteni medicali i 2 asisteni
ministraie public i aprare asigurri sociale din sis- medicali comunitari.

MCIN La nivel local, un promotor important al folclorului


Macin este al doilea ora ca mrime din judeul Tulcea, dobrogean este reprezentat de Ansamblul Folcloric
n ceea ce privete numrul de locuitori i poteniaul Bujorii Dobrogei, ansamblu ce a obinut n ulti-
economic. mii 10 ani numeroase premii naionale n competi-
ii de specialitate.
Obiceiuri i tradiii locale De asemeni, comunitatea turc din Mcin are organizat
Dat fiind statutul de ora al Mcinului, pstrarea tra- n structurile sale un ansamblu folcloric care promo-
diiilor i obiceiurilor nu este att de evident n acti- veaz tradiiile i obiceiurile locale, at la nivel de
vitatea zilnic a populaiei, acest rol fiind preluat de jude, ct i la nivel naional.
instituiile de cultur specializate. Sprijinite sau nu
financiar de Primria local, acestea i desfoar ac- Instituii de cultur
tivitatea cu devotament fa de scopul propus, roadele Biblioteca oreaneasc Mcin a luat natere n anul
activitii acestora fiind evident n cadrul festivalurilor 1948, pe lnga Casa de Cultur a oraului Macin, de-
locale i judeene. venind n 1952 biblioteca central raional. Astzi,
57
aceasta dispune de o sal de mprumut, cu depozitul Mijloace de transport
aferent acestei sali, o sal de lectur cu 20 locuri, co- Reeaua stradal local este ntr-o stare precar de
lecii de ziare i reviste, aparatur audio-video pentru ntreinere, locanicii folosind de la cele mai noi, pn
activiti culturale specifice, fondul de carte al aces- la cele mai nvechite autoturisme i chiar crue cu
teia cuprinznd peste 50.000 de volume, la care se cai. Pe teritoriul oraului exist i drumuri forestiere i
adaug discuri, casete audio i video. poteci turistice.
Lunar se organizeaz expoziii de carte, tematice i
alte manifestri n colaborare cu Casa de Cultur i uni- Drumuri
tile de nvmnt. Tot n sala de lectur a bibliotecii Reeaua de circulaie pe teritoriul oraului Mcin este
n ultimii ani se desfsoar Zilele medicale romno structurat pe dou ci importante de transport: prima
- franceze organizate de Asociaia de Prietenie Mcin este drumul naional DN 22D, care face legtura cu muni-
Blaye. n ceea ce privete activitatea Casei de Cultur cipiul Tulcea i cu judeul Brila; a doua este drumul DN 22
Mcin, aceasta a fost suspendat n vara acestui an. care creeaz legtura intre orasul Mcin i orasul Isaccea.

Manifestri culturale Ap i canal


La nivelul oraului Mcin, evenimentele culturale sunt Potrivit datelor CJT, canalizarea existent n localitate
iniiate att de Primria Oraului (Zilele oraului), ct deservete un numr de aproximativ 1.500 gospodrii,
i de diverse alte organizaii locale neguvernamentale acoperind 40% din suprafaa oraului. Avnd n vedere
aparinnd minoritilor stabilite n ora. faptul c serviciile existente sunt insuficiente, nce-
De asemenea, sunt implementate local proiecte, pro- pnd cu anul 2009, n oraul Mcin se implementeaz
grame i campanii naionale destinate copiilor, tinerilor, dou proiecte prin care se dorete acoperirea necesi-
persoanelor marginalizate, omerilor, asistailor social. tilor de ap i canalizare a localitii n procent de
Avnd n vedere amplasarea geografic i importana 100%. Aceste proiecte sunt finanate din fonduri ne-
pentru populaia local a Parcului Munii Mcinului, rambursabile i fonduri de la bugetul local, perioada de
periodic, la nivel local sunt implementate campanii implementare fiind de 3 ani.
de educare i contientizare a importanei promovrii Oraul nu are staie de epurare dar prin cele dou
proteciei mediului. proiecte mai-sus menionate urmeaz ca aceasta s
fie executat.
Manifestri sportive
n Mcin funcioneaz Asociaia Sportiv Arubium 2008, Educaie
preocupat n special n domeniul promovrii fotbalului. n Mcin, pe lng unitile precolare i colare gim-
Cu toate acestea, cu periodicitate, la Mcin se mai naziale, funcioneaz 2 uniti colare preuniversitare,
desfoar manifestarea sportiv Crosul Toamnei, dup cum urmeaz:
potrivit datelor furnizate de Direcia pentru Sport a Colegiul de cartografie i cadastru (filiala Facultii
judeului Tulcea. de Geografie a Universitii din Bucureti), nfiinat
n anul 2001; Cursurile beneficiaz de cadre didactice
Mijloace de comunicare universitare de la Bucureti i Galai.
Oraul Mcin are acces la toate tipurile de servicii de Liceul Gheorghe Munteanu Murgoci, nfiinat la 15
comunicaii, de la telefonie fix i mobil la internet i septembrie 1955; baza material: 19 sali de clas; 8 la-
televiziune prin cablu. boratoare i cabinete (2 informatic, geografie, biolo-
gie, chimie, fizic, limba roman i istorie); bibliotec
58
(26.000 mii de volume); sal i teren de sport; cmin Estimarea Inspectoratului colar Judeean pentru in-
cu 100 de locuri; cantin i sal de mese cu capacitatea frastructura din educaie a oraului Mcin n anul co-
de 100 locuri; acces internet. lar 2010 - 2011 este urmtoarea:

reeaua colar
care deservesc
Nr. de posturi
Nr. Precolari

Nedidactice
funcionare

2010 -2011
sanitar de
Autorizaie
Nr. Grupe

Didactice

Didactice
Din care:
Nr. Clase

auxiliare
Nr. Elevi
Denumirea Unitii de
nvmnt

LICEUL TEORETIC
GH. MUNTEANU 500 17 0 0 DA 50 31 6 13
MURGOCI MCIN
SCOALA CU CLASELE
362 18 0 0 DA 38,7 29,2 2 7,5
I-VIII NR.1 MCIN
SCOALA CU CLASELE
I-VIII GHEORGHE 463 21 0 0 DA 51,72 35,22 3,5 13
BANEA MCIN
GRADINIA CU
PROGRAM NORMAL 0 0 60 3 DA 4 3 1
NR. 1 MCIN
GRADINITA CU
PROGRAM NORMAL 0 0 93 4 DA 6 4 2
NR. 3 MCIN
GRADINITA CU
PROGRAM NORMAL 0 0 66 3 DA 5 4 1
NR. 2 MCIN
GRADINITA CU
PROGRAM PRELUNGIT 104 4 DA 15,5 8 0,5 7
NR. 4 MCIN

Ocupaii toarele domenii: agricultur, silvicultur i pescuit


Populaia local din Mcin este implicat n activiti (117 persoane), industrie (1.046 persoane), industria
economice din urmtoarele domenii: industria textil, extractiv (49 persoane), industria prelucrtoare (976
agricultur, industrie alimentar, turism, n localitate persoane), producia i furnizarea de energie electri-
funcionnd un numr de 40 IMM-uri. c i termic, gaze, ap cald i aer condiionat (35
n ceea ce privete datele statistice furnizate de DSJT, persoane), distribuia apei, salubritate, gestionarea
fora de munc din localitate este ocupat n urm- deeurilor, activiti de decontaminare (5 persoane),
59
construcii (277 persoane), comer cu ridicata i cu Sntate
amnuntul, repararea autovehiculelor i motocicle- n Mcin, funcioneaz un spital oraenesc, n care i
telor (176 persoane), transport i depozitare (119), desfoar activitatea 6 medici i un personal mediu
hoteluri i restaurante (28 persoane), informaii i sanitar de 49 persoane.
comunicaii (14 persoane), intermedieri financiare i De asemenea, conform datelor oferite de Direcia Ju-
asigurri (31 persoane), tranzacii imobiliare (27 per- deean de Sntate Public Tulcea, n localitate sunt
soane), activiti profesionale, tiinifice i tehnice (25 funcionale:
persoane), activiti de servicii administrative i ac- 5 cabinete medicin de familie, cu 5 medici, 7
tiviti de servicii suport (14 persoane), administraie asisteni medicali, 2 asisteni medicali comunitari,
public i aprare asigurri sociale din sistemul public 2 mediatori sanitari;
(116 persoane), nvmnt (223 persoane), sntate i 2 cabinete medicale stomatologice, cu 2 medici
asisten social (237 persoane), spectacole culturale stomatologi, 1 asistent medical;
i recreative (9 persoane), activiti ale economiei na- 2 cabinete medicale n specialitatea oftalmologie,
ionale ( 18 persoane). cu 2 medici.

NALBANT Cu toate acestea, populaia beneficiaz ntr-un grad


redus de aceste mijloace.
Obiceiuri i tradiii locale
Populaia localitii Nalbant este modest din punct de Infrastructura
vedere al resurselor, fapt ce reduce numrul manifest- Comuna Nalbant este amplasat n partea central a
rilor cultural artistice din localitate. Cu toate acestea, judeului la distana de 25,00 km de municipiul Tul-
sunt pstrate srbtorite religioase i cele de peste an, cea. Teritoriul comunei este strbtut pe o distan de
n care se regsesc obiceiuri dobrogene, elemente ale 11,1 km, direcia NE-SV de drumul naional 22A, care
portului i cntecului specific Dobrogei. asigur legtura cu Tulcea, Bucureti i alte localiti.
Legtura cu oraele Mcin, Brila i Galai este asigu-
Instituii de cultur rat de DN 22F: Horia-Nalbant, care strbate teritoriul
n Nalbant exist un cmin cultural, cu un program comunei pe lungimea de 3,9 km , direcia V-E.
adecvat necesitilor localnicilor. Drumul judeean 229 Niculiel - Valea Teilor Inter-
secie Izvoarele Nicolae Blcescu Intersecie Zebil
Manifestri culturale Sarichioi, strbate teritoriul comunei pe lungimea de
Nu sunt organizate activiti culturale cu periodicitate. 4,5 km, direcia NV-SE. Pe acest drum n cursul anului
2009 s-au executat lucrri de plombare a asfaltului.
Manifestri sportive Pentru perioada 2010-2012 sunt programate executa-
n localitatea Nalbant funcioneaz Asociaia Sportiv Nalbant. rea lucrrilor de reabilitare a ntregului drum.
Legtura satului Trestenic cu centrul de comun
Mijloace de comunicare Nalbant, se face prin DC 57, n lungime de 4,0 km.
Conform datelor furnizate de Consiliul Judeean, infra- Acesta este pietruit, are studiu de fezabilitate i se
structura de telecomunicaii este acoperit pe toate urmrete accesarea de fonduri pentru modernizarea
cile, fix i mobil, televiziune prin cablu i internet. acestui drum, conform datelor CJT.
60
Reeaua stradal din intravilanul localitilor comu- Ap i canal
nei nsumeaz 22,0 km, din care 7,32 km n Nalbant; Comuna Nalbant nu dispune n prezent de canalizare,
4,82 km n Nicolae Blcescu i 9,85 km n Trestenic. nici de un proiect de realizare a reelei de canalizare
Cu fonduri de la Fondul Romn de Dezvoltare Social sau de racordare la o staie de epurare. Unul dintre
2,0 km din strzile din Trestenic au fost pietruite. Se proiectele prioritare pe viitor ale Primriei vizeaz re-
urmreste accesarea de fonduri pentru lucrri de rea- alizarea unui studiu de fezabilitate pentru realizarea
bilitare i la restul reelei stradale. sistemului de canalizare.

Educaie
Estimarea Inspectoratului colar Judeean pentru in-
frastructura din educaie a satului Isaccea n anul co-
lar 2010 - 2011 este urmtoarea:

reeaua colar
care deservesc
Nr. de posturi
Nr. Precolari

Nedidactice
funcionare

2010 -2011
sanitar de
Autorizaie
Nr. Grupe

Didactice

Didactice
Din care:
Nr. Clase

auxiliare
Nr. Elevi

Denumirea
Unitii de
nvmnt

SCOALA CU
CLASELE I-VIII 113 7 36 2 NU 17,69 13,94 1,25 2,5
NALBANT

Ocupaii lor (17 persoane), transport i depozitare (5 persoa-


Ocupaia de baz a localnicilor este agricultura, urma- ne), hoteluri i restaurante (9 persoane), administraie
t fiind de exploatarea carierei, dezvoltarea energiei public i aprare asigurri sociale din sistemul public
eoliene, valorificarea potenialului turistic. (21 persoane), nvmnt (35 persoane), sntate i
n ceea ce privete datele statistice furnizate de DSJT, asisten social (28 persoane), spectacole culturale i
fora de munc din localitate este ocupat n urm- recreative (2 persoane).
toarele domenii: agricultur, silvicultur i pescuit (23
persoane), industrie (16 persoane), industria extractiv Sntate
(12 persoane), distribuia apei, salubritate, gestiona- Conform datelor oferite de Direcia Judeean de Sn-
rea deeurilor, activiti de decontaminare (2 persoa- tate Public Tulcea, n Nalbant funcioneaz 1 cabinet
ne), construcii (4 persoane), comer cu ridicata i cu medicin de familie, n care i desfoar activitatea
amnuntul, repararea autovehiculelor i motociclete- 1 medic i 1 asistent medical.

61
NICULIEL Intersecie Izvoarele Nicolae Blcescu - Intersecie
Zebil - Sarichioi, care strbate teritoriul administrativ
Obiceiuri i tradiii locale al comunei N-S pe o distana de 7,0 km.
Zona Niculielului este o zon viticol renumit n Accesul la Mnstirea Saon se face prin DJ 229D, pe
Romnia pentru vinurile sale de nalt calitate, aceast lungimea de 1,5 km i DJ 229E, 1,5 km.
ocupaie devenind o tradiie. Ct privete srbtorile Accesul la Mnstirea Coco este asigurat de DJ 229C:
locale, acestea corespund celor religioase, pstrnd DN 22- Niculiel Mnstirea Coco DJ 222A(Nifon), iar
din specificul dobrogean al folclorului i portului. pentru vizitatorii care vin dinspre Isaccea prin DJ 229G:
DN 22 (Capaclia) DJ 229C(Mnstirea Coco).
Instituii de cultur Pentru toate drumurile judeene care tranziteaz te-
n localitate exist un cmin cultural, care poate susi- ritoriul comunei a fost ntocmit studiul de fezabilitate
ne activiti culturale. i proiectul tehnic n cadrul obiectivului Valorificarea
turistic a mnstirilor tulcene prin mbuntirea in-
Manifestri culturale frastructurii de acces i de mediu, proiect contractat
Nu sunt manifestri culturale realizate cu periodicita- n acest an.
te. Teritoriul comunei este strbtut i de DC64: DJ 229A -
Niculiel pe o lungime de 6,3 km.
Manifestri sportive Reeaua stradal din intravilanul localitii Niculiel
n localitatea Niculiel nu exist asociaii sportive. nsumeaz 38,79 km din care 5,5 km au fost reabili-
tai cu fonduri de la Programul de Dezvoltare Rural.
Mijloace de comunicare Pentru restul reelei stradale a fost ntocmit studiul de
Conform datelor furnizate de Consiliul Judeean, in- fezabilitate i urmeaz s fie accesate fonduri pentru
frastructura de telecomunicaii este acoperit astfel: executarea lucrrilor.
80 % din populaia localitii beneficiaz de telefonie n comuna Niculiel pnza freatic este la o adncime
mobil, 75% televiziune prin cablu i un numr de 100 de peste 3 metri n comun, ceea ce reprezint un in-
locuitori au acces la internet. convenient pentru realizarea lucrrilor de alimentare
cu ap pe suprafaa ntregii localiti.
Drumuri
Distana Niculiel Tulcea este de 31 km. Pe direcia Educaie
NV-SE comuna este strbtut de DN22 Smrdan - Estimarea Inspectoratului colar Judeean pentru in-
Mcin Isaccea Tulcea - Constana pe o lungime de frastructura din educaie a satului Niculiel n anul
10,5 km. Conexiunea localitii Niculiel cu DN 22 este colar 2010 - 2011 este urmtoarea:
asigurat de DJ 229: Intersecie Niculiel Valea Teilor

62
reeaua colar
care deservesc
Nr. de posturi
Nr. Precolari

Nedidactice
funcionare

2010 -2011
sanitar de
Autorizaie
Nr. Grupe

Didactice

Didactice
Din care:
Nr. Clase

auxiliare
Nr. Elevi
Denumirea
Unitii de
nvmnt

SCOALA CU
CLASELE I-VIII 417 18 160 8 DA 46,5 36 3 7,5
NICULIEL

Ocupaii intermedieri financiare i asigurri (1 persoan), ad-


Localitatea Niculiel este renumit pentru podgoriile ministraie public i aprare asigurri sociale din sis-
sale, ct i implicarea n industria lemnului. temul public (29 persoane), nvmnt (44 persoane),
n ceea ce privete datele statistice furnizate de DSJT, sntate i asisten social (39 persoane), spectacole
fora de munc din localitate este ocupat n urmtoa- culturale i recreative (3 persoane).
rele domenii: agricultur, silvicultur i pescuit (126
persoane), industrie (31 persoane), industria prelucr- Sntate
toare (18), distribuia apei, salubritate, gestionarea Conform datelor oferite de Direcia Judeean de
deeurilor, activiti de decontaminare (1 persoan), Sntate Public Tulcea, n Niculiel funcioneaz 2
comer cu ridicata i cu amnuntul, repararea autove- cabinete medicin de familie, n care i desfoar
hiculelor i motocicletelor (43 persoane), transport i activitatea 2 medici, 2 asisteni medicali, 1 asistent
depozitare (10), hoteluri i restaurante (8 persoane), medical comunitar, 1 mediator social.

SMRDAN Manifestri culturale


Ziua localitii Smrdan este srbtorit n data de
Obiceiuri i tradiii locale 15 august, cu ocazia srbtoririi Sf. Maria (Adormirea
Principalele obiceiuri locale sunt legate de ocupaiile Maicii Domnului).
locale tradiionale, pescuitul i zootehnia. De aseme-
nea, sunt considerate srbtori ale comunitii cele ce Manifestri sportive
coincid cu principalele srbtori religioase de peste an, n Smrdan funcioneaz Asociaia Sportiv Dunrea, n
Crciunul, Patele, Sf. Gheorghe, Sf. Mrie. localitate existnd i un teren de fotbal.

Instituii de cultur Mijloace de comunicare


n localitate funcioneaz un cmin cultural, n care Conform datelor CJT, infrastructura de telecomunicaii
sunt organizate activiti dedicate tinerilor i o biblio- este extins n proporie mare pentru telefonie mobil
tec comunal. i televiziune prin cablu iar de acces la internet se bu-
cur momentan un grup restrns de persoane.
63
Mijloace de transport Astfel, a fost iniiat un proiect de realizare a rigolelor
Conform datelor CJT, n localitate, infrastructura stra- de scurgere a apei fluviale, la momentul realizrii stu-
dal este satisfctoare, fiind folosite att mijloace diului, 30% din lucrri fiind ndeplinite.
auto, ct i cele fluviale, la trecere bac.
Ap i canal
Drumuri Comuna Smrdan nu dispune de canalizare i nici de
Comuna este strbtut de DN 22 i (E87): Smrdan- staie de epurare. Primria se pregtete pentru ra-
Mcin Isaccea Tulcea- Constana pe o lungime de cordarea la o staie de epurare, pentru care exist un
7,6 km, direcia V-E. studiu de fezabilitate finalizat.
Legtura cu Municipiul Brila se realizeaz pe cale flu- Comuna Smrdan a beneficiat de un program pentru
vial (bacul). alimentare cu ap, prin HG 577/1997 i finanare prin
Situaia mijloacelor de legtur ale comunei cu cele- PDR.
lalte localiti este considerat satisfctoare.
Reeaua stradal din intravilanul localitii Smrdan n- Educaie
sumeaz 7,34 km din care: 2,11 km asfaltai, 4,43 km Estimarea Inspectoratului colar Judeean pentru in-
pietruii i 0,8 km din pmnt. frastructura din educaie a satului Smrdan n anul
De asemenea, Primria are n desfurare diverse pro- colar 2010 - 2011 este urmtoarea:
iecte pentru reabilitarea infrastructurii n comunitate.

Nr. de posturi care


deservesc reeaua
Nr. Precolari

Nedidactice
funcionare

2010 -2011
sanitar de
Autorizaie
Nr. Grupe

Didactice

Didactice
Din care:
Nr. Clase

auxiliare
Nr. Elevi

Denumirea

colar
Unitii de
nvmnt

SCOALA CU
CLASE I-VIII
MAIOR 82 6 38 2 DA 15,44 13,44 0,5 1,5
MURGESCU
SMIRDAN

Ocupaii rele domenii: agricultur, silvicultur i pescuit (29 per-


Potrivit datelor CJT, n localitate exist potenial turis- soane), industrie (33 persoane), industria prelucrtoare
tic pe ramura pescuitului sportiv, transportului naval, (31 persoane), distribuia apei, salubritate, gestionarea
pisciculturii, zootehniei, n Smrdan fiind active un deeurilor, activiti de decontaminare (2 persoane),
numr de 20 IMM-uri. comer cu ridicata i cu amnuntul, repararea auto-
n ceea ce privete datele statistice furnizate de DSJT, vehiculelor i motocicletelor (8 persoane), transport i
fora de munc din localitate este ocupat n urmtoa- depozitare (116 persoane), hoteluri i restaurante (3
64
persoane), administraie public i aprare asigurri so- Sntate
ciale din sistemul public (15 persoane), nvmnt (17 Conform datelor oferite de Direcia Judeean de Sn-
persoane), sntate i asisten social (5 persoane), tate Public Tulcea, n Smrdan funcioneaz 1 cabinet
spectacole culturale i recreative (1 persoan). medicin de familie, n care i desfoar activitatea 1
medic, 1 asistent medical, 1 asistent medical comunitar.

TURCOAIA cializate n pregtirea i dezvoltarea de activiti n


domeniul fotbalului i boxului.
Obiceiuri i tradiii locale n ceea ce privete manifestrile sportive organizate
n comuna Turcoaia, avnd n vedere specificul popu- cu periodicitate, n localitatea Turcoaia se organizeaz
laiei majoritare, obiceiurile i tradiiile locale coincid competiia Luna Pdurii, manifestare realizat n par-
cu cele ale romnilor dobrogeni, att n ceea ce prive- teneriat cu Direcia pentru Sport a judeului Tulcea i
te portul, ct i evenimentele importante de peste an diveri ali parteneri locali.
din viaa unei familii, gospodrii.
Mijloace de comunicare
Instituii de cultur Potrivit datelor furnizate de Consiliul Judeean Tulcea,
Comuna Turcoaia are o activitate cultural cu prepon- pe teritoriul comunei Turcoaia sunt rspndii principa-
deren dedicat muzicii populare, n comun existnd lii operatori de telefonie, fix i mobil (RomTelecom,
un ansamblu de muzic i dansuri populare cu denumi- Vodafone i Orange). De asemenea, exist o ofert de
rea Salitea-Drgua. De asemenea, n localitate mai televiziune prin cablu care acoper aproape 90% din
exist 2 biblioteci, biblioteca comunal i biblioteca teritoriul comunei. De beneficiile folosirii reelei de
colar, ct i un cmin cultural, funcional. internet beneficiaz doar 1/3 din populaia comunei.

Manifestri culturale Mijloace de transport


n Turcoaia, se desfoar anual un important eveni- Primria comunei Turcoaia deine drumuri asfaltate,
ment dedicat artitilor populari, Festivalul naional al dar i drumuri pietruite, transportul localnicilor reali-
solitilor vocali de muzic popular Troesmis. Festi- zndu-se att cu crue, ct i cu autoturisme.
valul a luat fiin n anul 2007, purtnd numele cetii Pentru mbuntirea condiiilor de transport, primria
i complexului Troesmis aflat pe lista monumentelor urmeaz s acceseze fondurile necesare pentru execu-
istorice protejate prin lege. ia lucrrilor de reabilitare.

Manifestri sportive Educaie


n Turcoaia sunt active dou asociaii cu caracter spor- Estimarea Inspectoratului colar Judeean pentru in-
tiv: A.S. Troesmis i A.S. Granitul, acestea fiind spe- frastructura din educaie a satului Turcoaia n anul
colar 2010 - 2011 este urmtoarea:

65
reeaua colar
care deservesc
Nr. de posturi
Nr. Precolari

Nedidactice
funcionare

2010 -2011
sanitar de
Autorizaie
Nr. Grupe

Didactice

Didactice
Din care:
Nr. Clase

auxiliare
Nr. Elevi
Denumirea Unitii de
nvmnt

SCOALA CU CLASELE
296 16 110 5 DA 37,54 31,04 1 5,5
I-VIII TURCOAIA

public i aprare asigurri sociale din sistemul public


Ocupaii (18 persoane), nvmnt (35 persoane), sntate i
Activitile specifice zonei sunt: agricultura, pis- asisten social (27 persoane), spectacole culturale
cicultura, exploatarea pietrei, transportul auto, i recreative (1 persoan).
silvicultura. Potrivit DJS Tulcea, fora de munc din Potrivit datelor primriei, n localitatea Turcoaia sunt
Turcoaia se prezint astfel: n agricultur, silvicultu- nregistrate 10 IMM-uri, percepute drept actori activi
r i pescuit (34 persoane), industrie (196 persoane), ce asigur locuri de munc i servicii populaiei.
industria extractiv (107 persoane), industria prelu-
crtoare (84 persoane), distribuia apei, salubritate, Sntate
gestionarea deeurilor, activiti de decontaminare Conform datelor oferite de Direcia Judeean de
(5 persoane), construcii (5 persoane), comer cu ri- Sntate Public Tulcea, n Turcoaia funcioneaz 1
dicata i cu amnuntul, repararea autovehiculelor i cabinet medicin de familie, n care i desfoar
motocicletelor (16 persoane), transport i depozitare activitatea 1 medic, 3 asisteni medicali i 2 asisteni
(30 persoane), hoteluri i restaurante (7 persoane), medicali comunitari.
informaii i comunicaii (12 persoane), administraie

66
VCRENI Mijloace de comunicare
Conform datelor furnizate de Consiliul Judeean, infra-
Obiceiuri i tradiii locale structura de telecomunicaii este acoperit pe toate
Vcreni este o comun modest, att din punct de cile, fix i mobil, televiziune prin cablu i internet.
vedere al numrului locuitorilor, ct i din punct de
vedere al posibilitilor materiale. Drumuri
Principalele srbtori ale comunitii coincid cu cele Comuna Vcreni este strbtut de drumul DE 87, pe
religioase, regsindu-se n manifestrile populare ele- lungimea de 5,0 km.
mente i simboluri dobrogene. Reeaua stradal aflat n administrarea Consiliului
Local are o lungime de 26,0 Km i a fost reabilitat pe o
Instituii de cultur lungime de 10 km n ultimii 3 ani. Primria a pregtit
n aceast localitate dei se doresc manifestri cultura- un studiu de fezabilitate pentru reabilitarea restului
le, nu exist surse de finanare pentru acestea. infrastructurii stradale.

Manifestri culturale Ap i canal


Ziua comunei Vcreni este serbat n luna octombrie Comuna Vcreni nu dispune de canalizare.
i reunete toi locuitorii localitii prin spectacole de
muzic popular i uoar i trguri. Educaie
Estimarea Inspectoratului colar Judeean pentru in-
Manifestri sportive frastructura din educaie a satului Vcreni n anul
n localitatea Vcreni nu exist asociaii sportive. colar 2010 - 2011 este urmtoarea:

reeaua colar
care deservesc
Nr. de posturi
Nr. Precolari

Nedidactice
funcionare

2010 -2011
sanitar de
Autorizaie
Nr. Grupe

Didactice

Didactice
Din care:
Nr. Clase

auxiliare
Nr. Elevi

Denumirea Unitii de
nvmnt

SCOALA CU
CLASELE I-VIII 803 33 131 6 DA 102 72 6 24
VCRENI

Ocupaii n ceea ce privete datele statistice furnizate de DSJT,


Cultivarea pmntului este principala activitate a fora de munc din localitate este ocupat n urm-
locuitorilor comunei Vcreni. Se cultiv cereale i toarele domenii: agricultur, silvicultur i pescuit (62
plante tehnice. Culturile de legume sunt tradiionale, persoane), industrie (4 persoane), industrie (2 persoa-
existnd i sistem de irigare, care trebuie reabilitat. ne), distribuia apei, salubritate, gestionarea deeuri-
Comuna are n acest moment 6 ferme agricole. lor, activiti de decontaminare (2 persoane), comer
67
cu ridicata i cu amnuntul, repararea autovehiculelor
i motocicletelor (14 persoane), hoteluri i restaurante Sntate
(7 persoane), administraie public i aprare asigurri Conform datelor oferite de Direcia Judeean de Sn-
sociale din sistemul public (17 persoane), nvmnt tate Public Tulcea, n Vcreni funcioneaz 1 cabinet
(19 persoane), sntate i asisten social (8 persoa- medicin de familie, n care i desfoar activitatea 1
ne), spectacole culturale i recreative (2 persoane). medic, 3 asisteni medicali, 1 asistent medical comunitar.

VALEA TEILOR
Drumuri
Obiceiuri i tradiii locale Legtura rutier dintre localitatea Valea Teilor i ce-
Localnicii din Valea Teilor pstreaz att n arhitectura lelalte localiti se realizeaz prin DJ 229: Niculiel
caselor, ct i n costumele afiate n zilele de srb- Valea Teilor Nicolae Blcescu Sarichioi, care str-
toare local, specificul dobrogean, simplu i modest, bate teritoriul comunei de la nord la sud pe o lungime
zona deluroas i aspr din punct de vedere climateric de 10,7 km.
spunndu-i cuvntul. Pentru acest drum a fost ntocmit studiul de fezabi-
Cele mai multe srbtori locale coincid cu cele religi- litate, proiectul tehnic, lucrrile de reabilitare find
oase, ziua comunei fiind srbtorit n luna noiembrie. prevzute a se executa n perioada 2010-2012.
Reeaua stradal din intravilanul localitii Valea Teilor
Instituii de cultur nsumeaz 8,0 km cu o pietruire mai veche. Comuna
n localitate exist un cmin cultural. a iniiat ntocmirea studiului de fezabilitate i funcie
de posibilitile de obinere a fondurilor se vor ntocmi
Manifestri culturale i proiectele pentru execuia lucrrilor de reabilitare.
Un rol important n activitatea cultural-artistic a co-
munei o reprezint evenimentul Zilele comunei, eve- Ap i canal
niment organizat cu ajutorul unor spectacole locale, Comuna Valea Teilor nu este racordat la o staie de
trguri i diferite alte manifestri, n noiembrie. epurare i nu dispune de un sistem de canalizare sau
de proiecte (studii de fezabilitate) pentru acoperirea
Manifestri sportive acestor nevoi. Capitolele canalizare, i sistem de epu-
Nu exist manifestri sportive periodice organizate n rare deseori nu constituie prioriti pe lista de proiecte
localitatea Valea Teilor. viitoare a primriei.

Mijloace de comunicare Educaie


Conform datelor furnizate de Consiliul Judeean, in- n localitatea Valea Teilor exist o grdini i o coal
frastructura de telecomunicaii este acoperit n Valea gimnazial.
Teilor, att n ceea ce privete telefonia fix i mobil, Estimarea Inspectoratului colar Judeean pentru in-
ct i televiziunea prin cablu i internet. Cu toate aces- frastructura din educaie a localitii Valea Teilor n
tea, nu toate gospodriile beneficiaz de aceste servicii, anul colar 2010 - 2011 este urmtoarea:
de internet beneficiind pentru moment doar Primria.

68
reeaua colar
care deservesc
Nr. de posturi
Nr. Precolari

Nedidactice
funcionare

2010 -2011
sanitar de
Autorizaie
Nr. Grupe

Didactice

Didactice
Din care:
Nr. Clase

auxiliare
Nr. Elevi
Denumirea
Unitii de
nvmnt

SCOALA CU
CLASE I-VIII 151 8 72 4 In curs 20,41 15,66 1,25 3,5
VALEA TEILOR

construcii (3 persoane), comer cu ridicata i cu am-


Ocupaii nuntul, repararea autovehiculelor i motocicletelor (14
n localitatea Valea Teilor, principalele ocupaii ale persoane), hoteluri i restaurante (6 persoane), admi-
populaiei locale sunt n domeniul agriculturii, zoo- nistraie public i aprare asigurri sociale din siste-
tehniei (n localitate exist un numr de 2500 capete mul public (13 persoane), nvmnt (18 persoane),
de ovine), apiculturii (395 familii de albine) i viticul- sntate i asisten social (13 persoane), spectacole
turii (320 ha). culturale i recreative (1 persoan).
n ceea ce privete datele statistice furnizate de DSJT,
fora de munc din localitate este ocupat n urmtoa- Sntate
rele domenii: agricultur, silvicultur i pescuit (6 per- Conform datelor oferite de Direcia Judeean de
soane), industrie (7 persoane), industria prelucrtoare Sntate Public Tulcea, n Valea Teilor funcioneaz 2
(6 persoane), distribuia apei, salubritate, gestionarea cabinete de medicin de familie, n care i desfoar
deeurilor, activiti de decontaminare (1 persoan), activitatea 2 medici, 1 asistent medical.

69
5. ANALIZA SWOT
5.1. ANALIZA GENERAL
Puncte tari Puncte slabe
Capital natural valoros;
Prezena speciilor i habitatelor naturale de Infrastructur de acces precar;
interes comunitar; Infrastructur de mediu (alimentare cu ap,
Turism n expansiune; canalizare-epurare, deeuri) absent n multe
Resurse regenerabile importante; localiti;
Resurse minerale importante; Infrastructur turistic precar sau inexistent:
Potenial important de energie eolian i Numr redus de centre comerciale;
solar; Valorificare redus a meteugurilor
Suprafee agricole pretabile dezvoltrii tradiionale;
agriculturii ecologice; Zone neexploatate turistic;
Numr important de ovine; For de munc insuficient i slab calificat
Existena unor podgorii importante; n turism.
Patrimoniu arheologic i cultural relevant.
Oportuniti Ameninri

Existena finanrilor nerambursabile; Declinul sistemului lohn n industria


Interesul crescut pentru dezvoltarea confeciilor;
ecoturismului; Intrarea pe pia a unor produse mai
Schimbarea structurii culturilor agricole n competitive din alte state UE;
funcie de cerinele pieei; Emigraia forei calificate de munc;
Dezvoltarea activitilor de acvacultur i Dezvoltarea industriei extractive;
agricultur ecologic. Dezvoltarea parcurilor eoliene de anvergur.

70
5.2. ANALIZA SWOT PE DOMENII

EXPLOATRI MINIERE I PARCURI EOLIENE

Puncte tari Puncte slabe


Industria extractiv are impact negativ
Costurile cu fora de munc sunt relativ reduse;
semnificativ asupra mediului;
Exploatarea carierelor i a energiei eoliene asigur
Nerespectarea standardelor de mediu;
venituri autoritilor locale.
Transportul cu camioane de mare tonaj
distruge infrastructura rutier existent.
Oportuniti Ameninri
Cerere sczut pe pia pentru resursele
minerale, datorit declinului pieei
Promovarea utilizrii energiilor regenerabile.
imobiliare i a ritmului lent de dezvoltare a
infrastructurii de transport.

AGRICULTUR

Puncte tari Puncte slabe


Condiii pedoclimatice favorabile culturilor de cereale Suprafa irigat redus;
(gru, orz, orzoaic, porumb, floarea soarelui) i plante Nivel redus de accesare a finanrilor pentru
tehnice; agricultur (intern sau extern);
Condiii pedoclimatice favorabile culturilor de legume; Inexistena unui sistem de valorificare a
Condiii favorabile dezvoltrii agriculturii ecologice; produselor tradiionale - fr contracte pe
Zone recunoscute pentru podgorii: Sarica Niculiel; produs, lipsa unei burse agricole;
Condiii favorabile pentru dezvoltarea zootehniei mbtrnirea forei de munc n domeniu;
(bovine, ovine, porcine, psri, cabaline); Plile compensatorii Natura 2000 nc
Piscicultura reprezint un punct forte al economiei; neaplicabile;
Sistem instituional bine organizat. Asociaii ale productorilor slab reprezentate.
Oportuniti Ameninri
Existena msurilor de agro-mediu;
Organizarea bursei i a pieei agricole;
Extinderea fenomenului de depopulare a
Creterea cererii pe piaa intern i extern pentru
localitilor din zon;
produsele ecologice;
Pierderea soiurilor i raselor tradiionale;
Organizarea de cursuri de instruire intensiv pentru
Dezvoltarea unor ferme intensive.
prelucrtorii agricoli;
Includerea n reeaua european Natura 2000.

71
TURISM

Puncte tari Puncte slabe


Lipsa centrelor de informare turistic n
regiune;
Unicitatea i diversitatea cadrului natural
Lipsa infrastructurii de turism;
oferit de Munii Mcinului;
Prezena sczut a operatorilor n turism la
Patrimoniul cultural-istoric, alctuit din
trgurile naionale i internaionale;
obiective variate ce au i o cert valoare
Condiii neatractive de creditare pentru
turistic;
proiectele n turism;
Gastronomie tradiional specific;
Grad redus de cunoatere a noiunilor de
Diversitatea tradiiilor culturale multietnice;
management, legislaie i necunoaterea
Posibilitatea atragerii tuturor categoriilor de
limbilor de circulaie internaional de ctre cei
turiti;
implicai n turism;
Posibilitatea practicrii turismului pe parcursul
Oferta redus de pachete turistice complexe;
ntregului an.
Lipsa serviciilor de urgen specializate n
zonele turistice (ambulan, pompieri).
Oportuniti Ameninri
Posibilitatea dezvoltrii de miniporturi
turistice;
Interesul administraiei publice pentru
Reducerea sau eliminarea unor faciliti fiscale;
dezvoltarea turismului.
Degradarea/distrugerea patrimoniului natural i
Realizarea de parteneriate public-private n
cultural;
scopul promovrii turismului durabil;
Insuficienta folosire a oportunitilor de
Iniiative locale pentru dezvoltarea
dezvoltare a turismului rural;
infrastructurii turistice;
Subestimarea importanei pregtirii de
nfiinarea de centre i puncte de informare de
specialitate n turism;
ctre APNMM;
Concuren puternic din partea turismului din
Reabilitarea monumentelor i ansamblurilor
rile vecine;
culturale, istorice i de arhitectur;
Apariia unor epidemii sau epizootii (gripa
Utilizarea programelor de finanare ale UE i a
aviar, antrax, holera etc.).
altor programe iniiate de autoritile locale
sau naionale;
Includerea n reeaua european Natura 2000.

72
INFRASTRUCTUR I AMENAJAREA TERITORIULUI

Puncte tari Puncte slabe


Reea feroviar nemodernizat (neelectrificat i
pe un singur fir de circulaie);
Infrastructur portuar i de acostare
Reea de transport auto n stare relativ bun;
inadecvat;
Existena reelei de distribuie a energiei
Existena unor localiti fr sisteme de
electrice n toate localitile;
alimentare cu ap potabil;
Existena echipamentelor moderne de
Reea de canalizare-epurare aproape inexistent;
telecomunicaii (digitale);
Distrugerea infrastructurii rutiere din cauza
Acoperirea cu servicii de telefonie mobil.
mijloacelor de mare tonaj;
Inexistena unei infrastructuri moderne de
management al deeurilor.
Oportuniti Ameninri
Existena fondurilor structurale destinate
dezvoltrii infrastructurii; Fonduri insuficiente pentru dezvoltarea
Programe guvernamentale pentru ncurajarea infrastructurii.
iniiativelor locale.

Cultur

Puncte tari Puncte slabe


Patrimoniu cultural de mare valoare i
diversitate cu elemente unice la nivel Slaba promovare a evenimentelor culturale;
regional, naional i internaional; Slaba finanare a unor instituii culturale, ceea
Tradiii culturale i populare bine pstrate i ce duce la restrngerea activitilor acestora;
perpetuate; Scderea numrului de cinematografe i a altor
Potenial deosebit de valorificare a spaii destinate manifestrilor culturale;
monumentelor istorice existente; Starea precar a obiectivelor culturale i a
Existena mai multor minoriti naionale cu monumentelor istorice.
identitate cultural proprie.
Oportuniti Ameninri
nchiderea unor instituii culturale din lips de
Interesul manifestat de turiti pentru finanare;
cunoaterea valorilor culturale i tradiionale; Degradarea unor monumente istorice din cauza lipsei
Interesul comunitilor locale de a-i pune n de fonduri necesare protejrii i restaurrii acestora;
valoare patrimoniul cultural. Pierderea tradiiilor i a valorilor patrimoniului
cultural i arhitectural.

73
SOCIAL

Puncte tari Puncte slabe


Emigraia populaiei tinerilor;
Bilan demografic general negativ;
Adncirea procesului de mbtrnire a
populaiei din mediul rural, pericolul de
Concentrare de naionaliti care asigur depopulare a unor aezri rurale;
interferene culturale i o mare varietate de Reducerea numrului de locuitori i schimbarea
tradiii i obiceiuri; structurii pe grupe de vrste;
Convieuire armonioas a minoritilor; Meninerea gradului de srcie pentru anumite
For de munc calificat n anumite categorii ale populaiei, n special n mediul
domenii de activitate: industrie alimentar, rural;
metalurgic, confecii; Clasa social de mijloc, slab reprezentat att
Existena unor meserii tradiionale specifice n mediul urban ct i rural;
zonei; Insuficiena resurselor financiare n asigurarea
Exist infrastructur i resurse umane sprijinului real mpotriva marginalizrii i
disponibile n domeniul sanitar; excluderii sociale;
Existena strategiilor privind dezvoltarea Desfiinarea colilor de arte i meserii;
nvmntului n judeul Tulcea; Decalaj ntre pregtirea oferit de coal i
Derularea unor programe de modernizare i cerinele pieei muncii;
reabilitare a infrastructurii unitilor colare; Lipsa de perfecionare continu;
Relaionarea bun a unitilor de nvmnt Slaba dezvoltare i dotare a unitilor sanitare;
cu autoritile locale, autoritile judeene, Acoperirea unor posturi din colile mediului
ONG uri, Poliie, Jandarmerie, Biseric; rural cu personal necalificat;
Implicarea APNMM n dezvoltarea de programe Slaba implicare a familiei n viaa scolii;
i activiti educaionale. Interes sczut al elevilor fa de coal;
Migrarea cadrelor didactice calificate ctre alte
domenii;
Deficiena programelor de consiliere i orientare
profesional.

74
Oportuniti Ameninri
Creterea disparitilor economice inter- i
intrazonale;
Posibilitatea atragerii unor fonduri speciale Liberalizarea circulaiei forei de munc n
destinate formrii i reconversiei profesionale; spaiul european;
Posibilitatea atragerii unor fonduri speciale Creterea ratei omajului n urma restructurrii
destinate dezvoltrii infrastructurii medicale industriale;
i de nvmnt; Migraia masiv a tineretului ctre zonele
Creterea mobilitii populaiei; urbane sau n afara rii;
mbuntirea standardelor educaionale ale Proceduri greoaie de accesare a serviciilor de
populaiei; ocupare i formare profesional;
Faciliti acordate cadrelor medicale i din Lipsa resurselor autoritilor locale pentru a
nvmnt care doresc sa lucreze n mediul susine sectoarele de sntate i nvmnt;
rural; Mediul social care favorizeaz abandonul colar
Inexistena conflictelor sociale majore. i eecul n educaie;
Necunoaterea limbilor strine limiteaz accesul
la programele europene.

75
6. VIZIUNEA STRATEGIC respunztoare care iau n considerare structura i
funciile ecosistemelor i capacitatea lor de suport;
PRIVIND DEZVOLTAREA 8. Principiul reelelor ecologice: pentru asigurarea
DURABIL A MUNILOR conectivitii dintre componentele biodiversitii
cu cele ale peisajului i ale structurilor sociale,
MCINULUI avnd ca i componente centrale ariile naturale
protejate, se stabilesc culoare ecologice de leg-
tur;
Conservarea biodiversitii i dezvoltarea durabil 9. Principiul subsidiaritii: reglementeaz exerciiul
a sistemului socio-economic se bazeaz pe un set de puterii, deciziile trebuind luate la nivelul cel mai
principii ce au fost stabilite n cadrul Conveniei pri- de jos (local, regional, naional);
vind Diversitatea Biologic, aa cum sunt prezentate 10. Principiul compensrii: n cazul n care exist un
n continuare: impact negativ i n lipsa unor soluii alternative,
1. Principiul preveniei: conservarea biodiversitii pentru obiective de interes public major se stabi-
se realizeaz eficient dac sunt eliminate sau dimi- lesc msuri compensatorii.
nuate efectele posibilelor ameninri;
2. Principiul precauiei: lipsa studiilor tiinifice Strategia i planul de aciune pentru conservarea bio-
complete nu poate fi considerat ca motiv de ac- diversitii i utilizarea durabil a componentelor sale
ceptare a unor activiti ce pot avea impact nega- din zona Munilor Mcinului (SPACBUDMM) - ca instru-
tiv semnificativ asupra biodiversitii; ment de planificare i implementare - conine un set
3. Principiul poluatorul pltete: cel ce cauzeaz de obiective strategice i aciuni specifice pentru atin-
distrugerea biodiversitii trebuie s plteasc gerea fiecrui obiectiv. Aceast strategie va fi proiec-
costurile de prevenire, reducere a impactului sau tat pe un termen de 10 de ani, iar planul de aciune
reconstrucie ecologic; va fi revizuit la fiecare 2 ani.
4. Principiul participrii publicului la luarea decizii- Strategia se adreseaz administraiei ariilor naturale
lor i accesul la informaie i justiie n domeniul protejate din aceast zon i comunitilor locale,
mediului: publicul trebuie s aib acces la informa- drept pentru care msurile i mecanismele instituio-
iile de mediu i dreptul de a participa n procesul nale de aplicare vor ine cont de interesele comunit-
de luare a deciziilor de mediu; ilor i vor fi axate pe msuri de stimulare a conservrii
5. Principiul bunei guvernri: guvernarea trebuie biodiversitii i dezvoltrii durabile a comunitilor.
s ndeplineasc opt caracteristici majore s fie Documentele strategice de referin prin care se asigu-
participativ, msurabil, transparent, responsa- r att promovarea orizontal a conservrii biodiversi-
bil, efectiv i eficient, echitabil i n acord cu tii i a utilizrii durabile a componentelor sale, ct
normele legale; i finanarea unor proiecte n domeniu, plecnd de la
6. Principiul integrrii sectoriale: conservarea biodi- politica naional i european, sunt urmtoarele:
versitii i utilizarea durabil a componentelor sale Tratatul de Aderare al Romniei la Uniunea Eu-
trebuie luate n considerare n procesul de luare a ropean, semnat la 25 aprilie 2005, i Protocolul
deciziilor i de stabilire a politicilor sectoriale; cuprind angajamentele concrete ale Romniei de
7. Principiul abordrii ecosistemice: reprezint o transpunere, implementare i control al aplicrii
strategie de management integrat, adaptativ, ba- ntregului acquis comunitar de mediu i prevd
zat pe aplicarea unor metodologii tiinifice co- unele perioade de tranziie a implementrii unor
76
obligaii de mediu (pn la 31.12.2015 pentru in- prevenirea riscurilor i intervenia n cazul
stalaiile industriale aflate dub incidena Directivei unor calamiti naturale;
Consiliului 96/61/CE privind prevenirea i controlul dezvoltarea economiei rurale i creterea pro-
integrat al polurii, pn la 31.12.2016 pentru de- ductivitii n sectorul agricol, silvic i piscicol
pozitele municipale de deeuri, pn la 31.12.2018 s fie bazat pe utilizarea raional a fondului
pentru cerinele privind sistemele de colectare i funciar, reabilitarea ecologic a unor terenuri
tratare a apelor urbane reziduale). degradate, sigurana alimentar, bunstarea
Planul Naional de Dezvoltare 2007-2013 (PND) animalelor, ncurajarea acvaculturii n zonele
reprezint documentul de planificare strategic i costiere;
programare financiar multianual care orienteaz diminuarea discrepanelor de dezvoltare ntre
i stimuleaz dezvoltarea economic i social a regiuni i n interiorul acestora trebuie s aib
rii n concordan cu principiile Politicii de Co- n vedere mbuntirea performanei admi-
eziune a Uniunii Europene. Planul stabilete drept nistrative i a infrastructurii publice locale,
obiectiv global reducerea ct mai rapid a diferen- protecia patrimoniului natural i cultural ca
elor de dezvoltare socio-economic dintre Rom- parte a dezvoltrii rurale integate, refacerea
nia i celelalte state membre ale Uniunii Europene zonelor urbane afectate de restructurarea in-
i detaliaz obiectivele specifice ale procesului pe dustrial, consolidarea mediului de afaceri i
6 direcii prioritare care integreaz direct i/sau promovarea inovrii.
indirect cerinele conservrii biodiversitii i dez- Cadrul Strategic Naional de Referin 2007-
voltrii durabile pe termen scurt i mediu: 2013 (CSNR), aprobat de Comisia European la 25
creterea competitivitii i dezvoltrii econo- iunie 2007, stabilete prioritile de intervenie
miei bazate pe cunoatere trebuie s includ ale Instrumentelor Structurale i de Coeziune ale
ca una dintre principalele subprioriti, mbu- UE (Fondul European pentru Dezvoltare Regional
ntirea eficienei energetice i valorificarea - FEDR, Fondul Social European - FSE i Fondul de
resurselor regenerabile de energie n vederea Coeziune - FC) n cadrul politicii de coeziune eco-
reducerii cauzelor ce au condus la schimbrile nomic i social i face legtura ntre prioritile
climatice i a efectelor acestora; Planului Naional de Dezvoltare 2007-2013 i cele
aducerea la standarde europene a infrastruc- ale UE stabilite prin Orientrile Strategice Comu-
turii de baz care s pun accentul pe dezvol- nitare privind Coeziunea 2007-2013 i Strategia
tarea durabil a infrastructurii i mijloacelor Lisabona revizuit. Pentru realizarea viziunii stra-
de transport prin reducerea impactului asupra tegice a CSNR, n cadrul politicii de coeziune, CE a
mediului; alocat Romniei pentru perioada 2007-2013 o sum
meninerea i mbuntirea calitii mediului total de aproximativ 19,67 miliarde euro, din care
s fie o prioritate care s conduc la mbun- 19,21 miliarde pentru obiectivul Convergen (cu
tirea standardelor de via pe baza asigur- o cofinanare naional estimat la 5,53 miliarde
rii serviciilor de utiliti publice, n special n euro constituit n proporie de 73% din surse pu-
ceea ce privete gestionarea apei i deeurilor; blice i 27% din surse private) i 0,46 miliarde euro
mbuntirea sistemelor sectoriale i regio- pentru obiectivul Cooperare Teritorial European.
nale ale managementului de mediu;
conservarea biodiversitii i reconstrucia
ecologic;
77
Strategia Naional pentru Dezvoltare Durabil ale Romniei n privina dezvoltrii produc-
a Romniei Orizonturi 20102020-2030) stabi- iei agricole, inclusiv a produselor organice;
lete obiective concrete pentru trecerea, ntr-un corelarea msurilor de cretere cantitativ
interval de timp rezonabil i realist, la modelul de i calitativ a produciei agricole n vederea
dezvoltare generator de valoare adugat nalt asigurrii hranei pentru oameni i animale cu
orientat spre mbuntirea continu a calitii vie- cerinele de majorare a produciei de biocom-
ii oamenilor, n armonie cu mediul natural. Obiec- bustibili, fr a face rabat de la exigenele
tivele formulate n Strategie vizeaz meninerea, privind meninerea i sporirea fertilitii solu-
consolidarea, extinderea i adaptarea continu a lui, biodiversitii i protejrii mediului;
configuraiei structurale i a capacitii funcionale Necesitatea identificrii unor surse suplimen-
a biodiversitii ca fundament pentru meninerea tare de finanare, n condiii de sustenabili-
i sporirea capacitii sale de suport fa de pre- tate, pentru realizarea unor proiecte i pro-
siunea dezvoltrii sociale i creterii economice i grame de anvergur, n special n domeniile
fa de impactul previzibil al schimbrilor climati- infrastructurii, energiei, proteciei mediului,
ce. Direciile principale de aciune pentru nsuirea siguranei alimentare, educaiei, sntii i
i aplicarea principiilor dezvoltrii durabile sunt serviciilor sociale;
urmtoarele: Protecia i punerea n valoare a patrimoniului
Corelarea raional a obiectivelor de dezvol- cultural i natural naional.
tare, inclusiv a programelor investiionale, cu Agenda local 21 Planul local de dezvoltare
potenialul i capacitatea de susinere a bio- durabil al judeului Tulcea, ca instrument de
diversitii; planificare i implementare - conine un set de po-
Modernizarea accelerat a sistemelor de edu- litici pe domenii de activitate ce se aplic ntr-un
caie i formare profesional i de sntate termen determinat, n scopul realizrii obiectivelor
public, innd seama de evoluiile demogra- generale fixate n strategie. Planul local de aciune
fice nefavorabile i de impactul acestora asu- a fost proiectat pe un termen 10 de ani, stabilit
pra pieei muncii; pentru realizarea Strategiei Locale de Dezvoltare
Folosirea celor mai bune tehnologii disponibi- Durabila (SLDD). Acesta se adreseaz comunitii
le, din punct de vedere economic i ecologic, locale, innd cont de interesele acesteia, respec-
n deciziile investiionale din fonduri publice tiv de asociaii ale oamenilor de afaceri, sindicate,
i stimularea unor asemenea decizii din partea asociaii i fundaii cu activitate caritabil, cultu-
sectorului privat; introducerea ferm a crite- ral, de protecie a patrimoniului cultural i arhi-
riilor de eco-eficien n toate activitile de tectonic, asociaii pentru protecia mediului sau/i
producie sau servicii; animalelor, congregaii religioase etc.
Anticiparea efectelor schimbrilor climatice i
elaborarea att a unor soluii de adaptare pe n momentul de fa au fost adoptate la nivel internai-
termen lung, ct i a unor planuri de msuri de onal i asumate la nivel comunitar i naional urmtoa-
contingen inter-sectoriale, cuprinznd porto- rele concepte cheie privind conservarea biodiversitii:
folii de soluii alternative pentru situaii de criz 1. Dezvoltarea durabil. Protecia i conservarea bi-
generate de fenomene naturale sau antropice; odiversitii sunt strns legate de satisfacerea ne-
Asigurarea securitii i siguranei alimentare voilor economice i sociale ale oamenilor. Aceast
prin valorificarea avantajelor comparative abordare st la baza triplului scop al CBD: conservarea
78
biodiversitii, utilizarea durabil a componentelor De aceea, aceast Strategie pe termen mediu (2011-
sale i mprirea echitabil a beneficiilor rezultate 2020), stabilete urmtoarele obiective strategice
din exploatarea resurselor genetice. generale:
2. Abordarea ecosistemic. Biodiversitatea trebuie 1. Stoparea declinului diversitii biologice repre-
privit n toat complexitatea ei, incluznd toate zentat de resursele genetice, specii, ecosiste-
procesele i funciile eseniale ale ecosistemelor, me i peisaj i refacerea sistemelor degradate
interaciunile dintre organisme i mediul lor de pn n 2020.
via i diversitatea etno-cultural. Din aceast 2. Integrarea politicilor privind conservarea biodiver-
perspectiv cea mai eficient cale de a promova sitii n toate politicile sectoriale pn n 2020.
conservarea, utilizarea durabil i echitabil a re- 3. Promovarea cunotinelor, practicilor i metodelor
surselor biodiversitii este aceea a managementu- inovatoare tradiionale i a tehnologiilor curate ca
lui integrat al acestora. msuri de sprijin pentru conservarea biodiversitii
3. Prioritizarea biodiversitii. Biodiversitatea tre- ca suport al dezvoltrii durabile pn n 2020.
buie s fie integrat n toate politicile sectoriale 4. mbuntirea comunicrii i educrii n domeniul
- planificarea exploatrii resurselor naturale, ex- biodiversitii pn n 2020.
ploatarea pdurilor, planificarea dezvoltrii agrico-
le i rurale. Pentru ndeplinirea dezideratelor privind conservarea
biodiversitii i utilizarea durabil a componentelor
Aa cum rezid din politicile stabilite la nivel inter- sale urmare a analizei contextului general de la nivel
naional i naional, conservarea biodiversitii nu se naional i a ameninrilor la adresa biodiversitii,
face ntr-un context abstract, ci este strns legat de pentru asigurarea conservrii in-situ i ex-situ i
procesele de dezvoltare a sistemelor socio-economice pentru mprirea echitabil a beneficiilor utilizrii re-
umane. Incapacitatea rezolvrii problemelor de dezvol- surselor genetice, au fost stabilite urmtoarele obiec-
tare socio-economic face imposibil aplicarea oricror tive specifice:
msuri strict conservative, fcndu-le aproape inutile. 1. Dezvoltarea cadrului legal i instituional general i
De aceea, orice tip de aciune ce vizeaz conservarea asigurarea resurselor financiare;
biodiversitii trebuie integrat ntr-un context stra- 2. Asigurarea coerenei i a managementului eficient
tegic pe termen mediu i lung, care s fundamenteze al celor trei categorii de arii naturale protejate ce
toate deciziile administrative. Deoarece termenul de se suprapun n zona Munilor Mcinului;
biodiversitate n sens larg include i diversitatea etno- 3. Utilizarea durabil a componentelor diversitii
cultural, omul fiind o specie ce are dreptul i obli- biologice prin stimularea activitilor cu impact
gaia de a se integra n sistemele ecologice pe care negativ nesemnificativ asupra mediului;
le domin sau de care depinde, strategiile i politicile 4. Conservarea ex-situ;
din domeniul conservrii biodiversitii se construiesc 5. Controlul speciilor invazive ;
prin implicarea tuturor factorilor interesai, dar corect 6. Susinerea i promovarea cunotinelor, practicilor
informai i contientizai. i inovaiilor tradiionale;
7. Comunicarea, educarea i contientizarea publicului.

79
7. PLANUL DE ACIUNE 2011 2020
Instituii Surse de Indicatori de
Aciuni Perioada Prioritate
responsabile finanare performan
A. DEZVOLTAREA CADRULUI LEGISLATIV I INSTITUIONAL GENERAL
I ASIGURAREA RESURSELOR FINANCIARE
Diversificarea surselor i
18 APL-uri, Realizat/
A.1. mecanismelor de finanare la nivelul 2011-2015 - urgent
APNMM nerealizat
autoritilor locale i al APNMM
Aplicarea pe scar larg a rezultatelor
obinute n proiectele de succes Nr. msuri de
A.2. finanate din fonduri europene APNMM 2010-2020 - mediu conservare
destinate proteciei naturii (ex. replicate
Phare, LIFE, POS Mediu etc.)
LIFE+, fonduri
Realizarea unui studiu privind norvegiene,
Realizat/
A.3. contribuia ariilor naturale din Munii APNMM 2011-2013 SEE, POCT sczut
nerealizat
Mcinului la economia zonei Marea Neagr,
SEE, INTERREG
Crearea unui/unor parteneriate
public-private pentru accesarea
18 APL-uri, Nr. proiecte
A.4. finanrilor din domeniul conservrii 20102020 - mediu
APNMM finanate
biodiversitii i dezvoltrii durabile
a comunitilor locale
B. ASIGURAREA COERENEI I A MANAGEMENTULUI EFICIENT
AL CELOR TREI CATEGORII DE ARII NATURALE PROTEJATE
Evaluarea anual a resurselor
financiare, umane i de infrastructur
necesare aplicrii unui management Resurse Realizat/
B.1. APNMM 2011-2020 urgent
adaptativ performant la nivelul proprii Nerealizat
celor trei categorii de arii naturale
protejate din zona Munilor Mcinului
Elaborarea i adoptarea
reglementrilor privind
Resurse Realizat/
B.2. responsabilitatea managementului APNMM 2011 mare
proprii Nerealizat
deeurilor n extravilanul din ariile
naturale protejate

80
Instituii Surse de Indicatori de
Aciuni Perioada Prioritate
responsabile finanare performan
Identificarea terenurilor private
ha terenuri
pe care se impun msuri stricte de Buget de stat,
private
B.3. conservare i achiziionarea acestora APNMM 2010-2020 Fondul de mediu
achiziionate
de ctre stat, n lipsa posibilitilor Mediu, LIFE+
de ctre stat
de acordare a plilor compensatorii
Nr. habitatelor
naturale i
ale speciilor
Realizarea hrilor de distribuie a slbatice
Bugetul de
habitatelor naturale i a habitatelor de interes
B.4. APNMM 2011-2012 stat, POS urgent
speciilor slbatice de interes conservativ
Mediu
conservativ pentru care
s-au realizat
hrile de
distribuie
Stabilirea i implementarea sistemului
Sistem de
de monitorizare a strii de conservare Bugetul de
monitorizare
B.5. a habitatelor naturale i a populaiilor APNMM 2011 2020 stat, POS mare
adoptat i
speciilor ce fac obiectul desemnrii Mediu
implementat
siturilor Natura 2000
Nr. specii/
habitate
Stabilirea msurilor de conservare ce Bugetul de
pentru care
B.6. stau la baza plilor compensatorii APNMM 20102013 stat, POS urgent
se stabilesc
Natura 2000 Mediu
msurile de
conservare
Accesarea plilor compensatorii % pltit
APNMM,
de ctre utilizatorii de terenuri ce proprietarilor
B.7. utilizatori 20132020 FEADR mare
respect condiiile restrictive impuse din suma
terenuri
de statutul de sit Natura 2000 total
Accesarea plilor compensatorii % pltit
APNMM,
de ctre utilizatorii de pduri ce proprietarilor
B.8. utilizatori 20132020 FEADR mare
respect condiiile restrictive impuse din suma
terenuri
de statutul de sit Natura 2000 total

81
Instituii Surse de Indicatori de
Aciuni Perioada Prioritate
responsabile finanare performan
Plata compensaiilor ctre
% pltit
proprietarii de pduri pentru APNMM,
proprietarilor
B.9. respectarea condiiilor restrictive de utilizatori 2013-2020 FEADR mare
din suma
exploatare n pdurile cu funcii de terenuri
total
protecie de interes naional (T1, T2)
Crearea de coridoare pentru amfibieni APNMM, APL
Realizat/
B.10. pe sub drumul DN222A n zona Luncavia, CJ 2011-2012 POS Mediu mic
nerealizat
Cetuia Tulcea
Refacerea habitatelor degratate
POS Mediu, Nr.
B.11. de eroziune de-a lungul traseelor APNMM 2011-2020 mic
LIFE+ intervenii
turistice
POS Mediu,
B.12. Refacerea habitatelor de stejar pufos APNMM 2011-2015 mediu ha. refcute
LIFE+
Meninerea unui nivel minim de ap n
SGA Tulcea, Bugetul de Realizat/
B.13. lacurile Srat i Slatina i acumulrile 2011-2020 mare
APL Greci stat nerealizat
artificiale existente
Asigurarea a cel puin 30% din
Resurse Realizat/
B.14. suprafaa luciilor de ap neacoperit SGA Tulcea 2011-2020 mare
proprii nerealizat
de vegetaie
Interzicerea vntorii cu dou ore Realizat/
B.15. APNMM 2011-2020 - urgent
nainte de rsrit i dup apus nerealizat
Resurse
Amplasarea de platforme artificiale Realizat/
B.16. APNMM 2011-2020 proprii, LIFE+, mediu
pentru cuibrit nerealizat
POS Mediu
Resurse
Crearea de coridoare ecologice i Realizat/
B.17. APNMM 2011-2020 proprii, LIFE+, mediu
pasaj nerealizat
POS Mediu
Revizuirea amenajamentelor
silvice dup aprobarea planului de
management integrat, pentru a putea
Resurse Realizat/
B.18. asigura implementarea msurilor de DS Tulcea 2013-2015 mare
proprii nerealizat
conservare a habitatelor naturale
i a populaiilor speciilor de interes
comunitar

82
Instituii Surse de Indicatori de
Aciuni Perioada Prioritate
responsabile finanare performan
C. UTILIZAREA DURABIL A COMPONENTELOR BIODIVERSITII
Componente
Evaluarea i stabilirea valorii biodiversitate
Buget de stat,
economice a componentelor pentru care
APNMM 2011-2013 Fondul de mediu
biodiversitii i a serviciilor oferite s-au fcut
Mediu, LIFE.
de ecosisteme estimrile
valorice
C1. AMENAJAREA TERITORIULUI
Nr. autoriti
ale
administraiei
publice care
Dezvoltarea politicilor locale privind APNMM,
Resurse au integrat
C1.1. peisajul i integrarea n celelalte 18 APL-uri 2012-2020 mediu
proprii politicile
politici sectoriale locale
privind
peisajul n
dezvoltarea
teritorial
% din
suprafaa
Resurse peisajelor
Planuri de aciune pentru APNMM, proprii, POS degradate/
C1.2. reconstrucia i/sau refacerea 18 APL-uri 2015-2020 Mediu, Fondul mediu distruse
peisajelor degradate i/sau distruse de Mediu, pentru care
LIFE+, SEE s-au realizat
planuri de
aciune
Resurse Nr. localiti
APNMM,
Realizarea reglementrilor urbanistice proprii, ce au realizat
C1.3. 18 APL-uri, 2012-2020 mediu
pentru fiecare din cele 18 localiti SEE, fonduri reglementrile
OAR
norvegiene urbensitice

83
Instituii Surse de Indicatori de
Aciuni Perioada Prioritate
responsabile finanare performan
APL Carcaliu,
Cerna,
Frecei,
Hamcearca,
Horia,
I.C.Brtianu,
Realizarea infrastructurii de mediu Nr.
Izvoarele,
(canalizare, alimentare cu ap, POS Mediu, localiti cu
C1.4. Jijila, 2011-2015 urgent
management deeuri, termoficare, FEADR (322) infrastructur
Luncavia,
sisteme geotermale i panouri solare) dezvoltat
Nalbant,
Niculiel,
Smrdan,
Turcoaia,
Valea Teilor,
Vcreni
APL Greci, Bugetul de
Lucrri de protecie mpotriva Cerna, stat, POS
C1.5. 2012-2016 urgent Nr. lucrri
inundaiilor Luncavia, Mediu, Fondul
SGA Tulcea de Mediu, SEE
APL Turcoaia,
POS Mediu,
Smrdan,
Fondul de Realizat/
C1.6. Dig de aprare mpotriva inundaiilor I.C. Brtianu, 2013-2017 mare
Mediu nerealizat
SGA Tulcea,
Mcin
APL Cerna,
Construirea fondului localiv i Greci, Buget
infrastructurii aferente necesare Hamcearca, propriu, Nr. construcii
C1.7. 2013-2020 mare
pentru cazurile sociale i pentru I.C. Brtianu, fonduri realizate
atragerea de spacialiti n zon Luncavia, norvegiene
Turcoaia
C2. MANAGEMENTUL PDURILOR
Includerea aspectelor relevante
de conservare a biodiversitii n DS Tulcea, Resurse Norme
C2.1. 2011-2012 mediu
normele tehnice de elaborare a APNMM proprii aprobate
amenajamentelor silvice

84
Instituii Surse de Indicatori de
Aciuni Perioada Prioritate
responsabile finanare performan
Fonduri
norvegiene,
Evaluarea economic a funciilor de SEE, POCT Realizat/
C2.2. APNMM 2011-2012 mare
protecie ale pdurilor Marea nerealizat
Neagr,
INTERREG
Creterea ponderii regenerrii
DS Tulcea, Resurse % regenerri
C2.3. naturale prin aplicarea tratamentelor 2011-2020 mare
APNMM proprii naturale
intensive adecvate
Identificarea terenurilor forestiere DS Tulcea, Resurse % terenuri
C2.4. 2011-2012 mare
exploatate i neregenerate APNMM proprii identificate
Armonizarea amenajamentelor silvice
cu msurile de protecie a speciilor DS Tulcea, Realizat/
C2.5. 2011-2020 - mare
prioritare de psri rpitoare mari i APNMM nerealizat
a celorlalte specii strict protejate.
C3. AGRICULTUR
Evaluarea impactului pozitiv versus
Resurse Nr. Practici
negativ al practicilor i politicilor
C3.1. APNMM 2011-2013 proprii, LIFE+, mare agricole
agricole favorabile conservrii
SEE evaluate
biodiversitii
Evaluarea suprafeei de teren agricol
aflat n abandon (% din suprafa APNMM, Resurse Realizat/
C3.2. 2011-2012 mare
existent, istoricul abandonului, APL-uri proprii nerealizat
tendine)

85
Instituii Surse de Indicatori de
Aciuni Perioada Prioritate
responsabile finanare performan
APL Carcaliu,
Cerna,
Frecei,
Horia,
Hamcearca,
I.C. Brtianu,
Izvoarele,
Accesarea sprijinului de 60 euro/ha Realizat/
C3.3. Jijila, 2011-2014 FEADR (214) urgent
pentru ZDCNS nerealizat
Luncavia,
Nalbant,
Niculiel,
Smrdan,
Turcoaia,
Valea Teilor,
Vcreni
Accesarea sprijinului de 90 euro/ha Realizat/
C3.4 Isaccea 2011-2014 FEADR (214) urgent
pentru ZDS nerealizat
APL Carcaliu,
Cerna, Greci,
Isaccea,
Accesarea sprijinului de 101 euro/ Jijila,
Realizat/
C3.5. ha pentru pajitile importante pentru Luncavia, 2011-2014 FEADR (214) urgent
nerealizat
psri Niculiel,
Smrdan,
Turcoaia
Vcreni
APL Carcaliu,
Cerna,
Frecei,
Certificarea terenurilor pentru Fonduri
C3.6. Greci, 2011-2014 urgent ha. certificate
dezvoltarea culturilor ecologice proprii
Hamcearca,
Izvoarele,
Luncavia
Smrdan,
Reanaturarea zonelor inundabile prin
Isaccea, Suprafaa
C3.7. aplicarea asolamentului agropiscicol 2012-2016 FEP, LIFE+ urgent
I.C. Brtianu, renaturat
Luncavia

86
Instituii Surse de Indicatori de
Aciuni Perioada Prioritate
responsabile finanare performan
APL Cerna,
Luncavia, Suprafa
C3.8. Reabilitarea sistemului de irigaii 2012-2016 FEADR (121) mare
Niculiel, reabilitat
Turcoaia
FEADR (123,
125), LIFE+,
Dezvoltarea unitilor de prelucrare a APL Cerna, fonduri
resurselor naturale (fructe de pdure, Horia, norvegiene, Nr. uniti
C3.9. 2012-2014 mare
ciuperci, materii prime din sectorul Luncavia, SEE, POCT realizate
agricol lapte, legume etc.) Vcreni Marea
Neagr,
INTERREG
Realizarea unei burse a legumelor, a FEADR, LIFE+,
Realizat/
C3.10. unei piee i a unui depozit pentru APL Vcreni 2012-2014 fonduri urgent
nerealizat
legume norvegiene
C4. EXPLOATAREA SPECIILOR SLBATICE VALORIFICATE ECONOMIC
Evaluarea anual a strii de Nr. specii
C4.1. conservare a speciilor de interes APNMM 2011-2020 Buget de stat mediu evaluate
economic anual
Interzicerea arderii stufului n Realizat/
C4.2. APNMM 2011-2020 - urgent
perioada de cuibrit nerealizat
Dezvoltarea de mecanisme de
stimulare a prelucrrii resurselor Realizat/
C4.3. APNMM 2011-2012 - urgent
primare i de valorificare a produselor nerealizat
rezultate
C5. TURISM
Nr. uniti
APNMM,
i ageni
Implementarea sistemelor de ageni
Resurse turistici
C5.1. eco-etichetare a serviciilor economici 2011 2015 mediu
proprii care adopt
de cazare pentru turiti din domeniul
sistemele de
turismului
eco-etichetare

87
Instituii Surse de Indicatori de
Aciuni Perioada Prioritate
responsabile finanare performan
Carcaliu,
POR, fonduri
Smrdan,
norvegiene,
Isaccea, Nr.
LIFE+, SEE,
C5.2. nfiinarea de debarcadere I.C. Brtianu, 2012-2015 mare debarcadere
POCT Marea
Mnstirea nfiinate
Neagr,
Saon,
INTERREG
Luncavia
Bugetul de
APL stat, POR,
Reabilitarea cetilor Troesmis,
Luncavia, fonduri
Noviodunum, Dinogeia, cetatea
Turcoaia, norvegiene, Realizat/
C5.3. neolitic de la Luncavia i a cilor de 2012-2015 mare
Isaccea, SEE, POCT nerealizat
acces la aceste zone
Jijila, ICEM Marea
Tulcea Neagr,
INTERREG
APL Turcoaia, FEADR (322), Nr. cmine
Modernizarea i dotarea cminelor
C5.4. I.C. Brtianu, 2012-2015 fonduri mare modernizate
culturale
Niculiel norvegiene i dotate
APNMM,
Ageni
FEADR (313),
economici i
POS Mediu,
APL Cerna,
LIFE+, fonduri
Horia, Nr. uniti
Realizarea infrastructurii necesare norvegiene,
C5.5. Hamcearca, 2011-2015 mare ecoturistice
dezvoltrii eco- i agrotursimului SEE, POCT
Smrdan, realizate
Marea
Isaccea,
Neagr,
Luncavia,
INTERREG
Niculiel,
Mcin
POS Mediu,
LIFE+, fonduri
norvegiene,
Reabilitarea infrastructurii necesare APNMM, Realizat/
C5.6. 2012-2015 SEE, POCT mediu
dezvoltrii unor tabere colare CJ Tulcea nerealizat
Marea
Neagr,
INTERREG

88
Instituii Surse de Indicatori de
Aciuni Perioada Prioritate
responsabile finanare performan
Fonduri
Dezvoltarea unor pachete agro- APNMM,
norvegiene,
turistice complexe i a unui sistem de ageni
SEE, POCT
C5.7. promovare a acestora, inclusiv prin economici, 2011-2012 mare Nr. vizitatori
Marea
introducerea unor noi obiective n toate
Neagr,
circuitul turistic local i naional APL-urile
INTERREG
C6. TRANSPORT, ENERGIE I EXPLOATAREA RESURSELOR
Dezvoltarea mecanismelor financiare
pentru contribuia sectoarelor
Nr.
energetic i de exploatare a
APNMM, Resurse mecanisme
C6.1. resurselor neregenerabile (altele 2011 mare
APL-uri proprii financiare
dect combustibilii fosili) la
stabilite
conservarea biodiversitii i a
peisajelor
APL
Luncavia, Societatea
Proiecte privind stoparea eroziunii
Turcoaia, minier, Realizat/
C6.2. solului datorat modului de 2012-2015 urgent
societatea de Fondul de nerealizat
exploatare a carierelor de piatr
exploatare Mediu
minier
nchiderea carierei de la Isaccea i Societatea Societatea Realizat/
C6.3. 2012-2015 mare
transformarea ntr-un obiectiv turistic minier minier nerealizat
Fondul de Realizat/
C6.4. Valorificarea energiei geotermale APL Niculiel 2012-2015 mediu
Mediu nerealizat
Evaluarea adecvat a impactului Nr. avize
parcurilor eoliene asupra obiectivelor corespun-
APNMM, Beneficiarul
C6.5. de conservare din siturile Natura 2000 2011-2020 urgent ztoare
APM Tulcea proiectului
ce se suprapun peste zona Munilor cerinelor
Mcinului comunitare
D. CONSERVAREA EX-SITU
Nr. specii,
Inventarierea i evaluarea strii
soiuri, hibrizi
de conservare a speciilor, soiurilor, APNMM,
D.1. 2011-2014 Buget de stat mediu i rase
hibrizilor i raselor autohtone locale APL-uri
inventariate
utilizate n agricultur i industrie
i evaluate

89
Instituii Surse de Indicatori de
Aciuni Perioada Prioritate
responsabile finanare performan
Nr. specii,
Dezvoltarea unui sistem de protecie
Buget de stat, soiuri, hibrizi
i conservare a speciilor, soiurilor, APNMM,
D.2. 2012-2014 LIFE+, fonduri mediu i rase
hibrizilor i raselor autohtone locale APL-uri
norvegiene conservate i
utilizate n agricultur i industrie
protejate
CONTROLUL SPECIILOR INVAZIVE
Crearea i aplicarea unor mecanisme
financiare compensatorii pentru Fonduri Nr.
E.1. creterea productivitii speciilor APNMM 2011-2013 norvegiene, mediu mecanisme
indigene comparativ cu cele alohtone, LIFE+, SEE stabilite
n anumite situaii de risc
Suprafaa de
LIFE+,
E.2. Eradicarea speciilor invazive APNMM 2013-2016 mediu pe care au
POS Mediu
fost eradicate
SUSINEREA I PROMOVAREA PRACTICILOR,
INOVAIILOR I CUNOTINELOR TRADIIONALE
Inventarierea practicilor tradiionale
de utilizare a resurselor naturale i APNMM, Resurse Realizat/
F.1. 2011-2012 mediu
evaluarea impactului acestora asupra APL-uri proprii nerealizat
conservrii biodiversitii
Stabilirea unor mecanisme de
promovare a utilizrii practicilor Nr.
Resurse
F.2. tradiionale favorabile utilizrii APNMM 2013-2015 mediu mecanisme
proprii
durabile a resurselor naturale i a realizate
soiurilor i raselor locale
APL Carcaliu,
FEADR, LIFE+,
Cerna, Nr. rchitrii
F.3. nfiinarea de rchitrii 2011-2013 fonduri mare
Mcin, Jijila, nfiinate
norvegiene
Luncavia
Ageni
economici,
APL Cerna, FEDR (312 i
nfiinarea de ateliere pentru Carcaliu, 123), fonduri Nr. ateliere
F.4. 2012-2015 mare
mpletituri Jijila, norvegiene, nfiinate
Luncavia, LIFE+, SEE
Mcin,
Vcreni

90
Instituii Surse de Indicatori de
Aciuni Perioada Prioritate
responsabile finanare performan
Resurse
APNMM, toate Nr. produse/
Omologarea i nregistrarea soiurilor, proprii,
F.5. cele 18 APL- 2011-2013 mare reete
a produselor i reetelor tradiionale donaii i
uri nregistrate
sponsorizri
APNMM, toate Fonduri Nr. produse/
Promovarea gastronomiei locale i
F.6. cele 18 APL- 2011-2013 norvegiene, mare reete
organizarea de evenimente specifice
uri LIFE+, SEE nregistrate
COMUNICARE, EDUCARE I CONTIENTIZAREA A PUBLICULUI
Stabilirea unei strategii de Realizat/
G.1. APNMM 2011-2012 Buget propriu urgent
comunicare intern la nivelul APNMM nerealizat
Nr. de
Stabilirea unei reele funcionale de consultri
CJ Tulcea,
comunicare ntre factorii responsabili Nr. de decizii
APL-uri, Resurse
G.2. de la nivelul autoritilor publice 2011 2012 mare luate pe baza
APM Tulcea, proprii
locale, al autoritilor de mediu i al schimbului de
APNMM
administratorului zonei informaii

Nr. de
participani
Dezvoltarea unor programe de Resurse la dezbaterile
informare a comunitilor locale proprii, publice
G.3. cu privire la importana conservrii APNMM 2011-2020 Fondul de mare privind
biodiversitii zonei, oportunitile i Mediu, LIFE+, planurile/
constrngerile de dezvoltare SEE proiectele din
ariile naturale
protejate
Resurse
Nr. de
Dezvoltarea unor programe i a unor proprii,
programe/
G.4. activiti de educaie ecologic APNMM 2011-2020 Fondul de mare
activiti
pentru elevii din zon Mediu, LIFE+,
derulate
SEE
Promovarea Parcului Naional Munii Resurse
Mcinului i a siturilor Natura 2000 proprii,
Nr. aciuni de
G.5. mijloc de educaie i contientizare APNMM 2011-2020 Fondul de mare
promovare
asupra patrimoniului natural Mediu, LIFE+,
local i universal SEE

91
8. SURSE I MECANISME DE primul rnd, lipsa de performan se va regsi, aa
cum arat analizele statistice, n creterea frecven-
FINANARE ei i amplitudinii efectelor negative ale activitii
economico-sociale asupra capitalului natural n gene-
n vederea operaionalizrii Planului ral, ceea e, n plan temporal, va aduce n centrul
de Aciune pentru conservarea procesului de finanare activitile operaionale i de
ntreinere, limitnd punerea n practic a unor pro-
biodiversitii i utilizarea durabil a grame investiionale pe termen mediu i lung, progra-
componentelor sale, n zona Munilor me ce ar asigura coerena necesar demersurilor de
conservare a biodiversitii inclusiv n zona Munilor
Mcinului Mcinului. n al doilea rnd, lipsa de performan va fi
nsoit de un nivel sczut al bugetelor individuale i
Diferenierea modelelor de finanare, a surselor i me- familiale, ceea ce va spori importana problemei su-
canismelor financiare pentru conservarea biodiversit- portabilitii mecanismelor de asigurare a resurselor
ii i utilizarea durabil a componentelor sale n zona pentru finanarea cheltuielilor de conservare a biodi-
Munilor Mcinului, poate avea la baz urmtoarele versitii iar suportabilitatea reprezint un criteriu
scenarii: de eligibilitate a proiectelor din domeniu.
1. meninerea actualei situaii privind structura tere- Fr a reflecta neaprat specificul conservrii bio-
nurilor pe forme de proprietate, diversitii i valorificrii componentelor acesteia,
2. creterea ponderii proprietii statului, prin cum- experiena dobndit la nivel internaional contu-
prarea de terenuri, reaz urmtoarea ierarhie a surselor de finanare n
3. scderea ponderii proprietii statului n mod ab- domeniul menionat:
solut, prin vnzarea unor terenuri, sau relativ, prin tarife, taxe de utilizare;
delegarea unor atribute ale proprietii n cazul credite nerambursabile;
concesionrii/arendrii. bugete publice;
Indiscutabil, asupra surselor i mecanismului de finan- mprumuturi de la instituii Financiare Internaionale;
are a programelor i proiectelor pentru conservarea participarea sectorului privat,
biodiversitii n zona Munilor Mcinului i pun am- ctiguri reinute din exploatare.
prenta, n forme specifice, performana sistemului
socio-economic regional, naional i ntregul corolar Administraia Parcului Naional Munii Mcinului este
al factorilor cauzali, explicativi ai acesteia. principalul motor, putnd interveni activ pentru asigu-
Fie c este vorba de finanare sau cofinanare, in- rarea finanrii activitilor specifice prin propunerea
tervenia bugetelor locale i ale bugetului central n unor proiecte care s rspund criteriilor de eligibilitate
soluionarea problemei enunate mai sus depinde de pentru utilizarea fondurilor externe nerambursabile.
nivelul fluxurilor financiare ce alimenteaz bugetele,
la care se adaug sistemul criteriilor politice, economi- mbuntirea profilului finanrii ariilor protejate
ce i ecologice utilizate pentru stabilirea prioritilor. din zona Munilor Mcinului
Factorul endogen enunat - performana sistemului Orict de important este nevoia unor soluii practice
socio-economic influeneaz sursele i mecanismul pentru mbuntirea profilului finanrii ariilor prote-
de finanare a conservrii biodiversitii i valorifica- jate, inclusiv a acelora din zona Munilor Mcinului,
re a componentelor acesteia i n forme indirecte. n acestea trebuie proiectate i aplicate n spiritul unor
92
principii obiectiv definite i responsabil asumate la di- Diversificarea surselor i mecanismelor de finanare
ferite nivele decizionale. Posibilitile de mbuntire a finanrii ariilor pro-
Dintr-o astfel de perspectiv, apreciem c pot fi luate tejate din zona Munilor Mcinului trebuie s aib la
n discuie urmtoare principii: baz resursele i serviciile furnizate de acestea, pe de
principiul coevoluiei: sursele i mecanismele de o parte, utilizatorii i direciile de valorificare, pe de
finanare se vor subsuma relaiilor de intercon- alt parte.
diionare obiective dintre capitalul natural din innd cont de rezultatele analizei capitalului natural,
zonele protejate i sistemul activitilor economi- social i economic, propunem urmtoarele surse i/sau
co-sociale; acest principiu presupune identificarea mecanisme noi de finanare:
obiectivelor n domeniul conservrii capacitii de bioconversia debitelor restante la Fondul de Mediu,
adaptare a capitalului natural i al dezvoltrii eco- biorestituirea garaniei de mediu;
nomico-sociale cu scopul unei ct mai bune armo- taxe i redevene pe resurse, concesionare, priva-
nizri a acestora. tizare;
principiul valorificrii optime a resurselor i ser- mecenatul;
viciilor furnizate de capitalul natural, innd cont direcionarea impozitului pe profit.
de randamentul acestuia, de caracteristicile i rolul
resurselor n funcionarea capitalului natural; 1. B
 ioconversia debitelor restante la Fondul Naional
principiul eficacitii (complementar principiului de Mediu.
valorificrii optime), care trebuie s fie operai- Dintr-o multitudine de cauze aparinnd mediului intern
onal atunci cnd apare riscul semnificativ a unor i/sau extern unei organizaii, aceasta poate ajunge n
dezechilibre n funcionarea capitalului natural situaia de a nu-i onora obligaiile pecuniare fa de
ca urmare a supraexploatrii resurselor naturale, Fondul de Mediu; astfel de obligaii ar putea fi stin-
a polurii etc. Operaionalizarea principiilor valo- se n schimb, sub forma suportului material i/sau al
rificrii optime i eficacitii genereaz problema resurselor umane necesare realizrii unor activitai de
fundamentrii instrumentelor economice (taxe, conservare n ariile naturale protejate. Lum n calcul
redevene pe resurse) i a standardelor pentru pro- posibilitatea de participare inclusiv cu resurse umane
tecia mediului (standarde de mediu, standarde de innd cont de o tendin tot mai evident de revalori-
emisie etc.); zare a conceptului de productivitate colectiv (i nu
principiul coerenei: stipuleaz necesitatea fun- numai individual) n baza cruia lucrtorii trebuie s
damentrii bugetului de venituri i cheltuieli al fie solidari cu organizaia economic angajatoare.
ariilor protejate innd cont de structura i priori- n baza unui Protocol ncheiat ntre Administraia Fondului
tile privind activitile de conservare; de Mediu i APNMM, administratorul ariei natural proteja-
principiul solidaritii, respectiv principiul ne- te poate comunica activitile pentru care are nevoie de
discriminrii n suportarea costurilor i nsuirea susinere, urmnd ca organizaiile cu debite restante la
avantajelor legate de meninerea i consolidarea Fondul de Mediu s consulte lista zonelor i activitilor
funcionalitii ariilor protejate; de conservare, pentru a-i exprima opiunile.
principiul continuitii: relaiile de parteneriat nu
trebuie s aib doar un caracter conjunctural, pro- 2. Biorestituirea Garaniei de Mediu
cesul de responsabilizare a prilor implicate fiind n condiiile prevzute de lege, derularea unor acti-
necesar a se reflecta n mecanismul decizional n viti presupune consituirea unor garanii de mediu.
mod curent. Atunci cnd organizaiile economice n cauz, acio-
93
neaz n zona ariilor protejate i nu-i onoreaz, total corespunztoare pentru bugetul ariilor protejate din
sau parial, obligaiile pentru care s-a constituit ga- zona Munilor Mcinului.
rania de mediu, afectnd ariile protejate, garania
de mediu (total sau parial) ar putea fi redirecionat 4. Activitatea de mecenat
spre organizaii care au capacitatea i se angajeaz s Ca i n cazul sportului, artei, tiinei, ocrotirea mediu-
ndeplineasc respectivele obligaii; astfel de organi- lui poate fi expresia activitii de mecenat, respectiv
zaii sunt i ONG-urile de mediu, administraiile locale, al suportului material oferit, n afara oricrei pli
APNMM etc. sau contra-serviciu din parte a beneficiarului, unei
persoane sau instituii pentru realizarea unor proiecte
3. Taxe i redevene pe resurse de interes general n domeniul proteciei mediului; nu
Din analiza capitalului natural, rezult c ariile prote- este vorba deci de o form de sponsorizare dect n
jate din zona Munilor Mcinului asigur, n principal, msura n care din contractul de sponsorizare lipsesc
urmtoarele resurse de importan direct pentru acti- obligaiile beneficiarului (mai puin cele legate de sco-
vitile economico-sociale: piatr, pete, trasee de in- pul propriu-zis al sponsorizrii) fa de sponsor.
teres turistic, energie eolian, resurse pentru produse
ecologice (miere de albine) care, supuse unui sistem de 5. Direcionarea impozitului pe profit
taxe i redevene, n contextul principiilor enunate, Societile economice situate n zona ariilor natural
ar putea contribui la consolidarea bugetului pentru ari- protejate pot direciona 20% din profit ctre organi-
ile protejate din zon. zaiile non-profit ce acioneaz n zon dezvoltnd
Autoritile locale ce au n administrare perimetre n proiecte ce contribuie la conservarea biodiversitii i
care se desfoar astfel de activiti economice, pot dezvoltarea durabil a comunitilor locale.
decide alocarea unei pri din taxele i redevenele

94
95
96