Sunteți pe pagina 1din 2

Stabilirea parametrilor de sudare MIG/MAG/ST

►Stabilirea parametrilor tehnologici

a) Tipul şi diametrul sârmei electrod


de=1.2 mm

b) Natura gazului de protecţie.


Pentru a obţine o cusătură de calitate superioara se utilizează un amestec de gaz
compus din Ar+2…5%O2. Adaosul de oxigen asigura transferul metalului topit prin arc, cu
picături fine şi oxidarea hidrogenului. Transferul metalului prin pulverizare asigura formarea
unei cusături de calitate. Oxidarea hidrogenului reduce pericolul de formare a porilor şi fisurilor
în metalul cusăturii.

c) Lungimea libera a sârmei electrod ll.


ll= 10…15 mm

d) Distanţa diuză - piesă H.


H= 10…20 mm

e) Înclinarea pistoletului faţă de piese


65…750 faţă de orizontala.

f) Debitul de gaz Dg
Dg =8…12 l /min.

► Stabilirea parametrilor regimului de sudare

a) Intensitatea curentului de sudare Is


Se determină cu relaţia :
Is=170•de relaţie valabilă pentru de=1.2…3.2 mm
Is= 204 A

b) Tensiunea arcului Ua
Se calculează cu relaţia:
Ua=10+0.05*Is[V]
Ua= 20 [V]

c) Tensiunea de mers în gol U0


Se calculează cu relaţia:
U0= Ua+R* Is [V] unde R= panta caracteristicii sursei (rigida în cazul nostru)
R= 4*10-2 [V/A]
U0= 28 [V]

d) Viteza de avans a sârmei electrod va


Din nomogramă(vezi „Sudarea prin topire”, Dorin Dehelean) se determină, pentru
valoarea curentului de 204 [A] şi diametrul materialului de adaos 1,2 mm, viteza de avans a
sârmei va=3.8m/min.

Va (m/min)
12

10

Ø 1 Ø1.2
6
Ø0.8 Ø2.4
Ø1.6
4

0
0 100 200 300 400 500 600 Is(A)

e) Numărul de treceri nr:


- secţiunea cordonului depus la o trecere:
Fi  8  12d e  FI  10  1,2  12 mm 2

g) Viteza de sudare vs
Se determina cu relaţia :
El= η*Ua*Is/ vs
vs=0.9*20*204/15000 = 0.24 cm/s
vs= 0.24 cm/s

f) Energia lineara El
I U
 s a
E= v s (KJ/cm)
l

- numărul de treceri :
AC  A1
n= Ai , unde
A1 este aria rădăcinii cusăturii, A1=(6-8)de, se alege A1=8de
Ai este aria unei treceri oarecare, Ai=(8-12)de, se alege Ai=12 de
- rata depunerii (AD)
AD=0.015.Is+0.5 ( kg/h)