Sunteți pe pagina 1din 5

Sudarea MIG-MAG

Principiul procedeului: arcul electric este amorsat între un electrod fuzibil, sub forma unei sârme de
sudare, şi piesa de sudat. Sudarea se desfăşoară într-un meidu de gaz protector, funcţie de caracteristica
gazului procedeul se împarte în:
- sudare MIG (metal inert gas) � în cazul gazului inert (Argon, Heliu sau ameste Argon cu heliu);

- sudare MAG (metal active gas) � in cazul unui gaz activ (dioxid de carbon sau amestecuri de gaze inerte
cu dioxid de carbon sau oxigen).

Avantaje :
Avantajele procedeului MIG/MAG pentru sudare comparativ cu procedeul de sudare cu electrozi înveliţi :
- productivitate ridicatǎ datǎ de :
vitezǎ de sudare ridicatǎ (20 � 100 cm/min faţǎ de 6 � 20 cm/min) ;♣
eliminarea timpului necesar eliminǎrii zgurii ;♣
se pot suda grosimi de 1 mm fǎrǎ a fi necesarǎ întreruperea arcului ;♣
- reducerea cheltuielilor prin :
eliminarea pierderilor date de capetele de electrozi, stropi şi zgurǎ ;♣
sârma de sudare este mai ieftinǎ decât electrozii înveliţi.♣
- calitate îmbunǎtǎţitǎ prin :
reducerea stropilor ;♣
aspect regulat al cordonului de sudurǎ ;♣
tensiuni şi deformaţii reduse ;♣
- îmbunǎtǎţirea condiţiilor de muncǎ datoritǎ scǎderii emisilor de fum ;
- control îmbunǎtǎţit al bǎii metalice care nu este acoperitǎ de zgurǎ ;
- cu un singur daimetru de sârmǎ se poate suda o gama mare de grosimi (cu sârma de 0,8 mm se pot suda
table de la 1 la 5 mm) .

Dezavantaje:
- flexibilitate redusă � pistoletul de sudare standard are lungimi de până la 5 m;
- pot apărea defecte de legătură la începutul sudării;
- se sudează greu în condiţii de şantier deoarece procedeul este sensibil la curenţii de aer care strică
protecţia gazoasă.

Particularităţi tehnologice ale sudarii MIG-MAG.

Regimul stabil de sudare se realizează prin alegerea a doi parametri principali: viteza de avans a sârmei si
tensiunea sursei de sudare. Dacă aceşti parametri sunt corect aleşi, procesul de sudare se autoreglează.

Particularităţile de ardere ale arcului electric şi de transfer al materialului lichid prin arcul de sudare sunt
dependente de felul gazului de protecţie şi valoarea curentului de sudare. Cele mai utilizate metode de
transfer sunt:

Transfer prin scurticircuit:


� arcul electric arde cu intermitenţe, acesta se stinge când sârma electrod atinge baia lichidă.
� apare la suarea cu curenţi mici în toate tipurile de gaze;
� se utilizează la sudarea tablelor subţiri sau la sudarea de poziţie;

Transfer intermediar
- arcul electric arde aproape continu, ocazional acesta se poate stinge datorita formarii unor punţi de metal
lichid;
- transferul de metal lichid se face prin picături mari, cu stropi multi;
- baia este voluminoasă si se poate suda numai in poziţiile orizontala sau orizontală cu perete vertical;
- transferul intermediar ia naştere pentru curenţi de sudare medii.

Transfer prin pulverizare ( spray arc):


- transferul prin pulverizare ia naştere în amestecuri de gaze bogate in Argon şi la curenţi mari;
- arcul electric arde continu iar transferul se realizează cu picături mici.
- Baia metalica este voluminoasă si se poate suda numai orizontal sau orizontal cu perente vertical.
Transfer pulsat:
- Se poate realiza numai cu echipamente care sudează în curent pulsat;
- Sunt necesare amestecuri de gaze cu conţinut ridicat de argon;
- La alegerea corectă a parametrilor de sudare, se transferă prin arc câte o picătură lichidă pentru fiecare
puls de curent.
- Transferul pulsat ia naştere în zona specifică transferului intermediar şi prezintă avantajele transferului
prin pulverizare, la care se adaugă tensiunile şi deformaţile mai mici.

Sârma de sudare
Sârma de sudare are uzual diametre de 0,8; 1,0; 1,2; 1,6 mm şi se livrează bobinată sub formă de role.
Compoziţia sârmei de sudare MIG se alege apropiată de cea a materialului de bază iar în cazul sudării
MAG sârma conţine elemente dexozidante (mangan si siliciu).

Clasificarea şi simbolizarea electrozilor înveliţi este standardizată şi pentru fiecare grupă de materiale avem
următoarele standarde:
SR EN 440:1996 - Materiale pentru sudare consumabile. Sârme electrod si depuneri prin sudare pentru
sudare cu arc electric în mediu de gaz protector cu electrod fuzibil a oţelurilor nealiate şi cu granulaţie fină.
Clasificare
SR EN 758:1998 - Materiale pentru sudare. Sârme tubulare pentru sudarea cu arc electric cu sau fără gaz
protector a oţelurilor nealiate şi cu granulaţie fină. Clasificare
EN 12072 � Sârme pline, destinate sudarii cu arc electric a oţelurilor inoxidabile şi rezistente la
temperaturi ridicate. Clasificare

Sârmele pentru sudare MIG/MAG pot fi:


- sârme pline pentru sudare � cea mai utilizata sârmă este EN 440 � G3Si1 ,
- sârme tubulare pentru sudare
o cu miez rutilic � are patrundere mai mare şi produce mai puţini stropi decât sârma plina; se poatre suda
de poziţie cu curenţi mari când nu se poate manevra piesa de sudat. Are rezilienţă scazută.
o cu miez bazic � se utilizează când sunt cerute condiţii deosebite pentru îmbinarea sudată (utilizare la
temperaturi scăzute sau conţinut redus de hidrogen); comportarea la sudare este mai dificilă decât la sârma
cu înveliş rutilic (aspect neregulat si cu mai multi stropi).
o cu miez metalic � stropi reduşi şi transferul prin pulverizare se produce la curenţi mai mici; se utilizează
pentru aspectul sudurii sau creşterea productivităţii la sudarea in poziţii orizontală sau orizontală cu perete
vertical.
o Sârme tubulare cu autoprotecţie � sârme care se pot utiliza fără gaz de protecţie şi se utilizează deobicei
in condiţii de şantier (sudarea conductelor, recondiţionarea şinelor de cale ferată, imbinarea grinzilor etc.)

Echipamentul pentru sudare

Echipamentul de sudare este compus din sursa de sudare, derulatorul de sârmă cu sistemul de avans al
sârmei, pistoletul de sudare şi sistemul de alimentare cu gaz compus din butelie şi reductor de presiune.
Echipamentele pot fi compacte sau cu derulator separat.

Sursa de sudare
Sursa de sudare trebuie să fie o sursă cu caracteristică rigidă pentru a putea furniza o tensiune aproximativ
constantă pentru orice curent de sudare ales.

Sursele de sudare MIG-MAG se pot împarţi în următoarele clase:


- Cu reglaj în trepte pentru tensiunea de sudare. Acestea sunt redresoare cu diode, iar reglarea tensiunii este
posibilă datorită prizelor din primarul sau secundarul transformatorului.
- Cu reglaj continu. Aceste surse sunt redresaoare sau invertoare cu tiristoare sau tranzistoare.
- Sinergice. Spre deosebire de sursele clasice la care trebuie reglate simultan atât viteza de avans a sârmei
(curentul de sudare) cât si tensiunea sursei, la sursele sinergice trebuie reglat numai unul din cei doi
parametrii, celălalt fiind calculat şi reglat automat de echipament . Echipamentul are corelaţii tensiune de
sudare / intensitate de sudare pentru fiecare variantă de material, gaz şi dimensiune de sârmă, care trebuie
specificate înaintea procesului de sudare.
- Sinergic pulsate. Asigură sinergia şi un regim stabil inclusiv in zona curentului pulsat.
- QSet � regim specific echipamentelor ESAB la care este obligatorie introducerea unui singur parametru
care să reprezinte puterea arcului, restul parametrilor fiind reglaţi de echipament foarte rapid prin
masurarea continuă a parametrilor de sudare. Nu este necesara specificarea parametrilor secundari înainte
de sudare.

Derulatorul de sârmă cu sistemul de avans al sârmei.


Acest sistem poate fi înglobat în sursa de sudare (echipamente compacte) sau poate fi dispus separat si legat
de sursă printr-un pachet de cabluri si furntune care sa asigure alimentarea cu curent electric pentru
sudare/comandă şi gaz de protecţie (echipamente cu derulator separat). Pachetul de furtune poate avea
lungimi de la 0,5 până la zeci de metri.

În derulator sunt incluse sistemul de avans al sârmei, rola de sârmă şi placa de comandă a derulatorului cu
panoul de reglare al parametrilor.

Sistemul de avans al sârmei poate fi cu două sau cu patru role de avans. Cele cu patru role pot dezvolta o
forţa de antremare mai mare fară să deformeze sârma. Cele cu patru role sunt obligatorii la sudarea cu
sârmă mai groasă de 1,2 mm, la sudarea cu sârmă tubulară sau la sudarea aluminiului şi cuprului.

Placa de comandă a derulatorului poate fi cu reglaj independent de sursa de curent sau poate comunica şi
controla parametrii sursei de curent.

La reglarea echipamentelor MIG-MAG se pot întâlni urmatorii parametri sau funcţii ale echipamentului:
- curentul de sudare sau viteza de avans a sârmei � parametru principal;
- tensiunea de sudare � parametru principal;
- burnback time � timpul de ardere a arcului electric fără avansul sârmei la sfârşitul procesului de sudare
cu scopul de a uşura procesul de repornire a sudări prin reducerea lungimii sârmei care iese din duza de
curent;
- creep start � reduce viteza de avans a sârmei la începerea procesului de sudare până în momentul
atingerii sârmei de piesă pentru eliminarea perturaţilor care apar la pornirea sudării;
- spot welding � sudarea în puncte � se utilizează când se doreşte întreuperea procesului de sudare după
o perioadă exactă măsurată din momentul amorsării procesului de sudare. Se utilizează deobicei la sudarea
tablelor subţiri.
- Crater filling � terminarea procesului de sudare se face printr-o reducere gradată a curentului de sudare
care să realizeze umplerea craterului terminal înainte de solidificarea băii metalice şi fară apariţia fisurilor
în crater.
- QSet � funcţie specifică noilor echipamente ESAB care permite reglarea regimului de sudare în
domeniul transferului cu scurtcircuit doar prin specificarea curentului de sudare.

Pistoletul de sudare MIG-MAG


Pistoletul de sudare are rolul de a transmite comanda cu încreperea/sfârsitul procesului de sudare, de a
prelua de la derulator şi a transmite către locul de sudare gazul de protecţie, sâma şi curentul electric.

In funcţie de modul in are se răceste pistoletul, acesta poate fi:


- cu răcire in aer � racirea se face prin disiparea căldurii preponderent în mediul exterior; este raţională
utilizarea lor la curenţi de până la 300 � 350 grade la curenţi mai mari gabaritul pistoletului creşte foarte
mult;
- cu răcire cu lichid � căldura din pistolet este eliminată preponderent cu ajutorul lichidului care circulă
prin interiorul pistoletului; este raţională utilizarea lor la curenţi mari sau regimuri dure.

În alcătuirea pistoletului intră urmatoarele componente:


- cablul pistoletului � are lungime standard intre 3 si 5 m. La pistoleţii push-pull cablul poate avea
lungimea de circa 10 m. Cu cât cablul este mai lung, cu atât se îmbunătăţeşte manevrabilitatea şi apar
probleme la împingerea sâmei către locul sudării.
- Tubul de ghidare ( liner sau bauden ) - este piesa care ghidează sârma pentru sudare de la ieşirea din
dispozitivul de avans şi până la duza de curent. Uzarea tubului de ghidare determină înţepenirea sârmei sau
modificări scurte şi rapide ale vitezei sârmei in locul de sudare ceea ce determiă accentuarea stropilor şi
împroşcărilor.
- Duza de curent este ultima piesă care ghidează sârma către baia de sudare şi asigură transferul curentului
de sudare catre electrodul sârmă. Când duza se uzează, creşte numărul de stropi şi pistoletul se încălzeşte
mai mult. La sudarea cu regimuri dure, este raţională utilizarea duzelor din Cu aliat cu Cr sau Zr deoarece,
comprativ cu duzele din cupru electrolitic, se uzează mai puţin la temperaturi înalte (duritatea la
temperaturi mari a cuprului scade spre 0 şi se uzează foarte repede).
- Duza de gaz � asigură curgerea laminară a gazului de protecţie în zona de sudare. Uzarea duzei de gaz
duce la pierderea protecţiei gazose dată de antrenarea aerului atmosferic.