Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea Politehnica Bucuresti

Instrumente de control nedistructiv și de control


distructiv

Student:
Grupa 641 CA
IS - IMSt

Vizită Romexpo
Instrumente de control nedistructiv și de control
distructiv
• Scopul lucrării: Cunoașterea celor mai noi metode și
instrumente de control nedistructiv /distructiv .

Controlul nedistructiv (nondestructive testing -


NDT) reprezintă modalitatea de examinare a rezistenței
unei structuri, piese fără a fi necesară demontarea, ori
distrugerea acesteia. Acest tip de control se poate realiza
atât clasic, cât şi neconvenţional, cel clasic realizându-se
şi la temperaturi înalte (>60⁰ C). Examinările la înaltă
temperatură sunt întâlnite în toate industriile,cu
preponderenţă în industria de petrol și gaze.

• Control nedistructiv
• Examinare HYPERLINK "https://www.tuv-
austria.ro/servicii-industriale/testare/examinare-
nedistructiva-pulberi-magnetice/" HYPERLINK
"https://www.tuv-austria.ro/servicii-
industriale/testare/examinare-nedistructiva-pulberi-
magnetice/"nedistructivă HYPERLINK
"https://www.tuv-austria.ro/servicii-
industriale/testare/examinare-nedistructiva-pulberi-
magnetice/" cu HYPERLINK "https://www.tuv-
austria.ro/servicii-industriale/testare/examinare-
nedistructiva-pulberi-magnetice/"pulberi HYPERLINK
"https://www.tuv-austria.ro/servicii-
industriale/testare/examinare-nedistructiva-pulberi-
magnetice/" HYPERLINK "https://www.tuv-
austria.ro/servicii-industriale/testare/examinare-
nedistructiva-pulberi-magnetice/"magnetice
• Examinare HYPERLINK "https://www.tuv-
austria.ro/servicii-industriale/testare/examinare-
nedistructiva-lichide-penetrante/" HYPERLINK
"https://www.tuv-austria.ro/servicii-
industriale/testare/examinare-nedistructiva-lichide-
penetrante/"nedistructivă HYPERLINK
"https://www.tuv-austria.ro/servicii-
industriale/testare/examinare-nedistructiva-lichide-
penetrante/" cu HYPERLINK "https://www.tuv-
austria.ro/servicii-industriale/testare/examinare-
nedistructiva-lichide-penetrante/"lichide HYPERLINK
"https://www.tuv-austria.ro/servicii-
industriale/testare/examinare-nedistructiva-lichide-
penetrante/" HYPERLINK "https://www.tuv-
austria.ro/servicii-industriale/testare/examinare-
nedistructiva-lichide-penetrante/"penetrante
• Examinare HYPERLINK "https://www.tuv-
austria.ro/servicii-industriale/testare/examinare-
nedistructiva-ultrasunete/" HYPERLINK
"https://www.tuv-austria.ro/servicii-
industriale/testare/examinare-nedistructiva-
ultrasunete/"nedistructivă HYPERLINK
"https://www.tuv-austria.ro/servicii-
industriale/testare/examinare-nedistructiva-
ultrasunete/" cu HYPERLINK "https://www.tuv-
austria.ro/servicii-industriale/testare/examinare-
nedistructiva-ultrasunete/"ultrasunete
• Examinare HYPERLINK "https://www.tuv-
austria.ro/servicii-industriale/testare/examinare-
nedistructiva-metoda-vizuala/" HYPERLINK
"https://www.tuv-austria.ro/servicii-
industriale/testare/examinare-nedistructiva-metoda-
vizuala/"nedistructivă HYPERLINK "https://www.tuv-
austria.ro/servicii-industriale/testare/examinare-
nedistructiva-metoda-vizuala/" cu HYPERLINK
"https://www.tuv-austria.ro/servicii-
industriale/testare/examinare-nedistructiva-metoda-
vizuala/"metoda HYPERLINK "https://www.tuv-
austria.ro/servicii-industriale/testare/examinare-
nedistructiva-metoda-vizuala/" HYPERLINK
"https://www.tuv-austria.ro/servicii-
industriale/testare/examinare-nedistructiva-metoda-
vizuala/"vizuală
• Examinare nedistructivă cu radiaţii penetrante
• Control distructiv executat în laborator:
• Analiză chimică
• Tracţiune
• Charpy impact test
• Macro, micro, durităţi
• Aplatisare
• Îndoire

• Prezentarea instrumentelor vizualizate

ECHOMETER 1076 basic

Bază solidă: măsoară pur şi simplu, grosimile de perete şi


vitezele sunetului
Cu versiunea de bază ECHOMETER 1076 se masoara rapid
şi fără complicaţii grosimi de pereţi în domeniul 0,7 şi 400
mm şi viteze ale sunetului într-un domeniu de la 100 la
19.999 m/s.
Valoarea măsurată se afişează mare şi clar. În condiţi de
iluminare slabă, iluminarea comutabilă a fondului
ecranului, asigură o deservire confortabilă. Cu un meniu
prietenos cu utilizatorul, se regleză din nou parametri de
măsurare sau se pot modifica.

Un cadru de protecţie din cauciuc la lovituri, păstrarea în


valiza de transpot stabilă şi ali-mentarea cu curent cu
baterii sau acumula-tori comerciali, asigură ca aparatul să
fie un însoţitor robust şi fiabil în condiţi aspre de
măsurători zilnice.

Fig 1 Fig2


Aparat pentru masurarea adancimii fisurilor
RMG 4015

Utilizǎnd curent alternativ se foloseşte efectul Skin:


curentul este înghesuit spre suprafaţǎ şi urmǎreşte astfel
conturul fisurii. Un alt avantaj este faptul: chiar la curenţi
pulsatorii mici, care nu lasǎ nici o urmǎ de arsurǎ pe piesǎ,
se realizeazǎ efectul de mǎsurare dorit. Aparatul mic,
manual, alimentat cu baterii cuprinde, produ-cerea
curentului, tehnica de mǎsurare, evaluarea asistatǎ de
microprocesor şi poate fi utilizat uşor în orice loc.
RMG-ul este optimizat pentru oţel, fonta şi inox–austenitic.
Pentru a ţine seama de caracteristicile magnetice,
aparatul se calibreazǎ pe fiecare material nou. Pentru
aceasta RMG-ul este echipat cu diferite posibilitǎţi de
corectare: în cazul cel mai simplu se face o mǎsurare
comparativǎ pe o zonǎ fǎrǎ fisurǎ a materialului. Precizie
mai mare se poate obţine cu o mǎsurare comparativǎ cu o
fisurǎ de referinţǎ cu adîncime compa-rabilǎ. Rezultate
optime se obţin cu o calibrare în mai multe puncte, la care
se efectueazǎ mǎsurǎtori comparative la mai multe fisuri
de referinţǎ a cǎror adîncime acoperǎ domeniul de mǎsu-
rare dorit.
Aparatul RMG 4015 se poate utiliza şi la Cupru, Alamǎ,
Aluminiu sau alte metale (cu limitarea domeniului de
mǎsurare şi ale rezoluţiei). La aplicaţii dificile se poate
face în uzinǎ o etalonare specialǎ a sondei.
Fig3
Fig 4

• NOVAFLUX - Flux de dispersie - PRÜFTECHNIK


Procedeu de control cu sensibilitate ridicata pentru bare
negre, bare metalice lucioase și țevi fără sudură
• Fără cuplant
• Detectează fisurile de 0,1 mm adâncime
• Simplu de instalat și deservit
• Rezultate de control reproductibile și fiabile
• Marcare și sortarea automata a produselor controlate
• Viteze mari de producție
• Diverse rapoarte de control
• Testarea de mare viteză

Fig. 5 Instalația NOVAFLUX RFL 65

• Masina tractiune otel beton

Producator, Matest(IT)
Incercarea la tractiune a barelor de armatura, conform
STAS 6605-78
Fig. 6 Masina tractiune otel beton Matest

• 2.1 Principiul fizic de funcționare:

Examinare nedistructivă cu pulberi magnetice

Este o metodă relativ simplă, aplicabilă numai pieselor


feromagnetice, punând în evidenţă defectele de suprafaţă
sau de interior ale pieselor aflate în imediată apropiere a
suprafeţei.
Metoda permite localizarea defectelor superficiale, prin
punerea în evidenţă a câmpului magnetic de scăpări la
suprafaţa şi exteriorul suprafeţei piesei de controlat.

Examinare nedistructivă cu lichide penetrante

Constă în detectarea eficientă a discontinuităţilor de tip


fisuri, suprapuneri, defecte de laminare, pori, care sunt
deschise la suprafaţa metalelor şi a altor materiale
neporoase.
Principiul metodei constă în degresarea îngrijită a piesei
de controlat, cufundarea într-o baie cu lichid penetrant
(sau depunere cu spray), pătrunderea prin capilaritate a
lichidului în fisuri sau pori, spălarea şi uscarea suprafeţei
piesei, tratarea cu developant şi observarea piesei la
lumină neagră sau albă, în funcţie de metoda aleasă.

Examinare nedistructivă cu ultrasunete

Metoda este bazată pe undele mecanice (ultrasunete)


generate de un element piezo-magnetic excitat la o
frecvență cuprinsă de regulă între 2 și 5 Mhz.
Metoda prezintă avantajul de a găsi defectele în
profunzime datorită unei rezoluții ridicate, însă este lentă
datorită necesității de scanare multiplă a piesei.
Uneori este necesară executarea controlului pe mai multe
suprafețe ale piesei.
Metoda de control prin ultrasunete este foarte sensibilă la
detectarea defectelor.

• Domeniul de utilizare;
Domeniile de aplicare ale controlului nedestructiv sunt
cele mai diverse sectoare ale industriei:

-industria navală
-conducte îngropate sau submerse sub apă supuse
coroziunii
-platforme marine
-aeronautică (aripile avioanelor, diferite piese de motor,
etc)
-industria energetică (reactoare, turbine, cazane de
încălzire, tubulatură, etc)
-industria aerospațială și militară
-arheologie
-construcții de mașini (piese turnate sau forjate, ansamble
și subansamble)
Se poate afirma că metodele NDT se aplică în toate
sectoarele de producție.

• Caracteristicile termice ale instrumentelor


vizualizate / studiate;

• Modul de funcționare a instrumentelor prezentate;

Aparat pentru masurarea adancimii fisurilor


RMG 4015
Principiul de mǎsurare
Aparatul de mǎsurarea adîncimii fisurilor RMG 4015,
lucreazǎ dupǎ procedeul sondelor potenţiale cu current
alternativ: un current alternativ cu puterea Cunos-cutǎ se
introduce în piesǎ cu douǎ ace de contact în stînga şi în
dreapta fisurii. Cǎderea de tensiune la alte douǎ ace de
contact situate în stînga şi în dreapta fisurii, are o mǎrime
corespunzǎtoare cu adîncimea fisurii. Prevederi pentru o
mǎsurare sigurǎ: caracteristicile electrice şi magnetice din
material în cadrul zonei mǎsurate, adicǎ în imediata
apropiere a fisurii, trebue sǎ fie suficient de omogene şi
pereţii fisurii trebuie sǎ nu se întǎlneascǎ. Lǎţimea fisurii nu
joacǎ practic nici un rol (imaginea din stînga). Pentru
mǎsurarea adîncimea fisurilor înclinate se micşoreaza
automat frecvenţa curentului alternativ, pentru a extinde
parcurgerea cu curent a materialului. În funcţie de poziţia
polului de curent în stînga sau în dreapta fisurii, rezultǎ
cǎderi de tensiune diferite. Din aceste valori aparatul
determinǎ unghiul fisurii a (imaginea dreapta).

Unitate rotativa RFL 65


NOVAFLUX este folosit pentru inspectarea sensibil
foarte mare a bare metalice negre, lucioase și țevi fără
sudură. Poate fi detectate defecte longitudinale cu o
adâncime începând de la 0,1 mm. poate fi utilizata
la viteze mari de producție de până la 3 m / s și dispune
de un ecran tactil ușor de utilizat pentru o utilizare
prietenoasă. Un raport detaliat al rezultatelor testelor
permite prelucrarea ulterioară a barelor defecte, dar
reparabile, crescând astfel randamentul.

Masina tractiune otel beton

Incercarea la tractiune a metalelor este incercarea la


care sunt supuse epruvetele si consta in aplicarea pe
directia axei longitudinale a unei forte progresive de
intindere pana la rupere. Dependenta dintre tensiunile
normale si deformatiile specifice ce sunt efectul solicitarii
axiale a epruvetei, reprezinta curba caracteristica a
materialului incercat la tractiune.
EPRUVETE PENTRU INCERCAREA LA TRACTIUNE
Rezultatele incercarilor la tractiune trebuie sa fie
comparabile, si din acest motiv este necesar ca
epruvetele sa respecte anumite conditii de forma,
dimensiuni si prelucrare.

• Alt aspect relevant descris și observat

Alte firme prezente la Romexpo:

Delta Machine SRL a prezentat o masina de indoit


teava model uni 42 digital.

MACH a prezentat Solutii Personalizate


INTRALOGISTICA:
-transport interoperational
-solutii de sortare si manipulare
-solutii de picking
-sisteme automate de depozitare
-vehicule cu ghidare automata
-echipamente de ambalat pentru industria logistica

OMAX CORPORATION a avut expus un aparat de


debitare Omax 55100 JetMachining Center, pe care l-au si
folosit, dand astfel vizitatorilor modele decupate din tabla
din otel inoxidabil.

BOLHOFF – prestator de servicii pentru tehnici de


asamblare.

DENER a prezentat o presa de tip abkant cnc model


DDM 4015.
• Concluzii ale vizitei

Vizita de la Romexpo a fost una benefica pentru toti


studentii.
Fiecare student in parte a discutat cu reprezentantii
firmelor de masini unelte, iar acestia ne-au aratat cum
functioneaza, am primit si mostre de la debitarea cu
plasma, de exemplu.

S-ar putea să vă placă și