Sunteți pe pagina 1din 3

TEMA: Cum este, a fost și va fi aici, pe Pământ? SAPTĂMÂNA: 18-22.12.

2017
SUBTEMA: Moş Crăciun, darnic şi bun
CÂNTECUL SĂPTĂMÂNII: “Moş Crăciun cu plete dalbe”
TURA I TURA II
ZIUA/ ADP ALA ADE ALA
DOMENIUL
ÎNTALNIREA DE
DIMINEAȚĂ: „Este Moş
„Bună dimineaţa, „Mirosul Crăciun pe
Crăciunei şi Crăciunului” (joc ,,Creionel’’- drumul cel
LUNI Crăciuniţe!” senzorial) ; -activitate caiet bun?” (joc
Calendarul naturii de lucru ; distractiv) ;
ȘTIINȚĂ RUTINE: „Eu îţi spun „Cipicul
de mai înainte, că sunt spiriduşului” (joc “Moş Crăciun
un copil cuminte!” distractiv) ; cu plete
(deprinderea de a se dalbe”
comporta civilizat); (cântec) ;
TRANZIȚII: „Ho, ho,
ho, la drum
pornim/Ajutoare vrem
să-ţi fim!” (pas săltat,
pasul ştrengarului).
ÎNTALNIREA DE
DIMINEAȚĂ: “Globul mic şi
„Vei putea să-mi spui „Despre brad” „Moş mofturo
MARȚI tu, oare?/Cine este (formulare de Crăciun, s”
Moşul bun?”; propoziţii); darnic şi bun” (cântec) ;
LIMBĂ Calendarul naturii -activitate caiet
ȘI RUTINE: „Bucuria se de lucru; „Nasul lui
COMUNICARE împărtăşeşte cu cei- Rudolf”
lalţi” (deprinderea de a (modelaj );
manifesta compasiune
faţă de semeni);
TRANZIȚII: „Ne
sprijinim în toiag” (joc
imitativ).
ÎNTALNIREA DE
DIMINEAȚĂ: „Ce se ascunde în
„Mesaj de la Moş sacul lui Moș „Dansul „Uite vine Moş
MIERCURI Crăciun”; Crăciun?” (joc jucăriilor” Crăciun” –
ACTIVITATI Calendarul naturii senzorial) ; (dans tematic) ; Serbare de
MATEMATICE RUTINE : „Copiii Crăciun;
darnici şi buni sunt „Tragem sania
iubiţi de Moş Crăciun” Moşului” (joc de
(deprinderea de a mişcare) ;
dărui);
TRANZIȚII:
„Cine, oare, a sunat?”
(joc de atenţie).
ZIUA TURA I TURA II
ADP ALA ADE ALA
JOI ÎNTALNIREA DE
OM SI DIMINEAȚĂ: „Prinde „Ce ne-adu-ce
SOCIETATE „Magia cadoul!” (joc Moș
Crăciunului”; distractiv) ; „Moş Crăciun?”, de
Calendarul naturii Crăciun, T. Popovici
RUTINE: „Pe furiş, venim darnic şi (audiție
„Moşul v-a promis, la pom” (joc de bun” muzicală);
copii,/Că v-aduce mişcare) ; -activitate
bucurii!” caiet de lucru; „Vine Moş
(deprinderea de a-şi Crăciun”, de
respecta cuvântul C. Marta
dat); (repetare
TRANZIȚII : cântec).
„Renii Moşului”
(joc de mişcare)
ÎNTALNIREA DE
VINERI DIMINEAȚĂ: „Spiriduşul
DOMENIUL „Poveştile preferate alb”, de A. „Undes-a
ESTETIC ale Moșului”; Szabo (lectura „Colorici”- ascuns renul?”
-CREATIV Calendarul naturii educatoarei) ; activitate caiet (joc exerciţiu);
RUTINE: de lucru;
„Suntem ajutoare „Adună fundiţe „Darurile
pentru Moş pentru prind viaţă”
Crăciun!” cadouri!” (joc (dans tematic) ;
(deprinderea de a se distractiv) ;
face util);
TRANZIȚII:
„Dă mai departe!”
(joc de atenţie).

COORDONATOR:LARISA VIOLETA SINDILA-BURCEA