Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea “Ovidius” Constanța

A.E.I.M. , anul II, sem. I


Masterandă Mihalcea Elena-Cristina

Floarea-soarelui și
rotația culturilor
FLOAREA- SOARELUI – DESCRIERE

Floarea-soarelui (Helianthus annuus) este o plantă anuală din familia


Asteraceae, nativă din America. Este una din compozitele cele mai cultivate pentru
semințele bogate în ulei, din acestea fiind extras uleiul de floarea-soarelui.
Frunzele sunt mari, întregi, pețiolate și cordate. Tulpina se termină cu un
singur calatidiu sau, uneori, este ramificată și are mai multe inflorescențe.
Calatidiile sunt mari, cu receptaculul plan, având culoare galbenă. Semințele sunt
bogate în ulei, conținând, fără coaja fructului, circa 55% ulei comestibil și cu
întrebuințare industrială, de exemplu, la fabricarea săpunului. Turtele rămase ca
reziduuri de la extragerea uleiului alcătuiesc un nutreț concentrat, bogat în proteine
brute și digestibile.
Perioada de semănare este din aprilie până în mai. Este o plantă anuală

Fig.1 Floarea Soarelui (Sursa:


https://www.agro.basf.ro/agroportal/ro/ro/stiri/stirile_agricole/cultura-de-floarea-
soarelui-toate-informatiile-de-care-ai-nevoie-296576.html)

2
IMPORTANȚA CULTURII DE FLOAREA-SOARELUI

Floarea soarelui este una din cele mai importante plante cultivate pe glob,
având ponderea de 13% din producția mondială de ulei, fiind totodată și cea mai
importantă plantă uleioasă pentru România. Uleiul extras din achenele de floarea
soarelui este semnificativ și se caracterizează prin culoare, gust și miros plăcut,cu
un conținut ridicat de vitamine și substanțe aromatice. În compoziția chimică a
semnițelor de floarea soarelui intră toți aminoacizii esențiali, în plus uleiul de
floarea soarelui se conservă foarte bine pe o perioadă îndelungată. Uleiul se
extrage ușor (economic), prin presare, randamentul normal de extracție fiind de
circa 45%. La un hectar cultivat cu floarea soarelui se pot obține la nivelul
producțiilor actuale între 900 și 950kg ulei, planta fiind foarte economică. Floarea
soarelui poate asigura necesarul țării de ulei alimentar, putându-se realiza și
disponibilități pentru export. În afară de folosirea directă în alimentație, uleiul mai
poate fi folosit pentru obținerea acidului oleic necesar în industria lânii, a
săpunurilor, ca adjuvant în fabricarea pesticidelor și ca ulei pentru vopsele.
Fosfatidele rezultate în timpul procesului de extragere a uleiului permit
fabricarea pe scară largă a lecitinei, mult apreciată în industria alimentară,
panificație, la prepararea ciocolatei, a prăjiturilor și a mezelurilor.
Turtele de floarea soarelui conțin substanțe proteice în procent de 45-55 %,
cu un conținut bogat de metionină și o cantitate mare de vitamine din complexul B.
Semințele de floarea soarelui pot fi consumate direct (semințe prăjite), modalitate de
consum mai larg răspandită în SUA, țările scandinave, unele țări mediteraneene și țările Europei
de Est .
Calatidiile care sunt resturi de inflorescență, se pot folosi ca furaj pentru animale, mai
ales pentru oi .

3
EXTINDEREA CULTURILOR DE FLOAREA-SOARELUI

În ultima perioadă, floarea-soarelui a cunoscut o extindere foarte mare,


depășind 1 milion ha, situație în care nu mai este posibilă o rotație rațională a
culturii.
Această extindere se datorează unor factori favorizanți, și anume:
- este o cultură ușoară, complet mecanizabilă și nu necesită cheltuieli mari;
- eliberează terenul mai devreme decât porumbul, fiind o bună plantă
premergătoare pentru cerealele de toamnă;
- prin contribuția sa morfologică suportă mai bine perioadele de secetă;
- poate valorifica mai bine terenurile cu fertilitate medie și are cerințe
moderate față de îngrășămintele cu azot și fosfor;
- calendarul lucrărilor la floarea-soarelui nu se suprapune cu cel al celorlalte
culturi;
- recolta obținută este ușor și bine valorificată.

Agricultorii trebuie să aibă însă în vedere că extinderea suprafeței cultivate cu


floarea-soarelui peste o anumită limită nu este posibilă existând anumiți factori
restrictivi, și anume:
- floarea-soarelui este atacată de o paletă largă de boli și dăunători care impun
ca această cultură să revină pe același loc după 5-6 ani. Cu toate că în ultima
vreme au fost creați hibrizi cu o anumită toleranță și chiar rezistență, nu se
poate renunța la respectarea rotației culturilor decât cu riscuri;
- floarea-soarelui are boli și dăunători comuni cu alte culturi, ceea ce ne obligă
să evităm cultivarea ei după:
- fasole, soia și rapiță având atac comun de putregai alb;
- cartof, fasole, soia, lucernă și in având atac comun de putregai cenușiu;
- după porumb și sfeclă având atac comun de Tanymecus;

4
ROTAȚIA CULTURII DE FLOAREA-SOARELUI

Potrivit Manualului de Fitotehnie a Conf. Univ. dr. Viorel Ion, floarea-soarelui


este o plantă pretențioasă față de rotația culturilor, deoarece nu suportă
monocultura, datorită atacului de boli (mană – Plasmopara helianthi, putregai alb –
Sclerotinia sclerotiorum, putregai cenușiu – Botrytis cinerea, pătarea brună și
frângerea tulpinilor – Phomopsis helianthi, alternarioză – Alternaria helianthi),
atacului de dăunători (gărgărița porumbului – Tanymecus dilaticollis, viermii
sârmă – Agriotes spp.) și a atacului de lupoaie (Orobanche cumana).
Floarea soarelui nu trebuie cultivată după plante atacate de putregaiul alb – soia,
fasolea, năut, sfeclă, specii din familia cruciferelor (rapiță, muștar ş.a.), nici după
plantele atacate de putregaiul cenușiu: cartof, sfeclă, in.
De asemenea, nu este indicată cultivarea după plante cu înrădăcinare adâncă,
așa cum sunt lucerna, sfecla, sorgul sau iarba de Sudan. Nici după sfecla de zahăr
nu este indicată plantarea de floarea soarelui.
Este recomandată cultivarea după porumb, cereale de toamnă și mazăre.
Floarea-soarelui trebuie să revină pe același teren după minimum 4 ani (ideal 5-6
ani) și este o plantă premergătoare bună pentru culturile de primăvară, dar și pentru
grâul de toamnă.
Floarea soarelui nu trebuie cultivată pe aceeaşi parcelă mai mult de 2 ani
consecutiv, datorită bolilor şi dăunătorilor care o atacă şi a consumului mare de apă
şi substanţe nutritive. În cazul în care, în urma controlului, inspectorii APIA
constată că pe aceeaşi suprafaţă aţi cultivat floarea soarelui mai mult de 2 ani
consecutiv, condiţia GAEC 4 se consideră nerespectată.
Exemplul 1. Dacă în anii 2007 şi 2008 cultivați pe aceeaşi parcelă floarea
soarelui, însă nu şi în anul 2009, condiţia GAEC 4 este respectată în anul 2009.
Tabelul 1.

5
Exemplul 2. Dacă în anii 2007, 2008 şi 2009 cultivati pe aceeaşi parcelă
floarea soarelui, condiţia GAEC 4 nu este respectată în anul 2009, dar dacă în
oricare din anii 2007 şi/sau 2008 pe aceeaşi parcelă nu s-a cultivat floarea soarelui
dar se cultivă în anul 2009, condiţia GAEC 4 este considerată respectată.
Tabel 2.

Daca aţi transferat total sau parţial exploataţia, fermierul care a preluat
exploataţia are obligaţia ca la data depunerii cererii de sprijin să solicite informaţii
de la APIA privind declaraţiile de suprafaţă depuse în ultimii doi ani de fermierul
de la care a preluat exploataţia sau culturile găsite la controlul pe teren, dacă ferma
a fost supusă controlului în ultimii 2 ani.
Împreună cu angajatul APIA, va verifica dacă pe parcelele pe care se
intenţionează să se cultive floarea soarelui în anul pentru care solicită, este posibil
fără încălcarea GAEC 4. În cazul divizării unei parcele, pentru parcela nou creată
care în ultimii doi ani a fost cultivată cu floarea soarelui, pentru respectarea GAEC
4, este interzis ca în al 3-lea an să se mai însămânţeze cu această cultură.
Printr-o rotaţie corectă a culturii de floarea soarelui în cadrul asolamentului
aveţi următoarele avantaje:
menţineţi o producţie ridicată la ha, an de an;
păstraţi conţinutul optim de materie organică în sol;
puteţi combate şi diminua considerabil atacul bolilor şi dăunătorilor.

6
TERENUL PENTRU CULTURA DE FLOAREA-SOARELUI

Înainte de cultivarea acestei plante, terenul trebuie pregătit în așa fel încât să
asigure o dezvoltare sănătoasă a plantei și o producție optimă. Vom detalia mai jos
toate etapele necesare cultivării corecte:
Arătura
Primele acțiuni ce trebuie făcute după recoltarea plantei premergătoare sunt:
- Imediat după recoltarea acesteia se recomandă efectuarea lucrării de
dezmiriștit.
- Cât mai repede cu putință trebuie efectuată arătura - cu plugul în agregat cu
grapa stelată sau grapa inelară.
Până în toamnă, terenul trebuie menținut curat de buruieni și afânat, prin lucrări
de întreținere a arăturii, efectuate cu grapa cu discuri și lamă nivelatoare în agregat
cu grapa cu colți reglabili, grapa rotativă, sau numai cu grapa cu colți reglabili, în
funcție de starea arăturii (grad de nivelare și de mărunțire a bolovanilor) și de
gradul de îmburuienare a solului. Se recomandă ca lucrările de întreținere a arăturii
să fie efectuate perpendicular sau oblic pe direcția arăturii, pentru o bună nivelare a
terenului.
Arătura se efectuează la adâncimea de 22-25 cm. Adâncimea poate fi mai mare
în cazul terenurilor îmburuienate, cu cantități mari de resturi vegetale și în cazul
solurilor compactate. Este important de asemenea să ținem cont de faptul că în
zonele mai umede și pe solurile mai grele, lucrarea de scarificare la 60 cm este în
măsură să aducă sporuri de producție de până la 28%.

7
FERTILIZAREA SOLULUI

Fertilizarea joacă un rol esențial în obținerea unei producții de floarea soarelui


mare și de calitate superioară. La 100 de kg producție de semințe este recomandată,
conform Hera Cr. și colab., 1998, citat de Roman Gh. V., 2006, aplicarea de:
- Azot - 1,8-3,5 kg
- Fosfor - 0,29-0,7 kg
- Potasiu - 0,38-1,65 kg
- Calciu - 0,11 kg
- Magneziu - 0,18-0,23 kg
În primele faze de vegetație este deosebit de importantă nutriția cu azot, fosfor
și potasiu, avându-se în vedere următoarele aspecte:
- Doza de îngrășăminte cu azot (N) la condițiile din țara noastră este între 70
și 100 kg/ha. Se administrează jumătate la pregătirea patului germinativ sau
concomitent cu semănatul, sub formă de azotat de amoniu, îngrășăminte
lichide sau îngrășăminte complexe, și jumătate concomitent cu prașila 1 sau
2, sub formă de azotat de amoniu.
- Doza de îngrășăminte cu fosfor (P) la condițiile din țara noastră este între 60
și 125 kg P2O5 /ha. Ea se poate administra integral înainte de efectuarea
lucrării de arat sub formă de îngrășăminte simple de tip superfosfat sau
înainte de pregătirea patului germinativ sub formă de îngrășăminte
complexe. De asemenea, se poate administra și fracționat, 2/3 din doză
înainte de efectuarea lucrării de arat sub formă de îngrășăminte simple de tip
superfosfat și 1/3 concomitent cu semănatul sub formă de îngrășăminte
complexe.
În cazul potasiului (K), pe solurile cu mai puțin de 15 mg K2O / 100 g de sol,
doza recomandată este între 60 și 80 kg K2O/ha. Se administrează sub formă de
sare potasică înainte de efectuarea arăturii, sau sub formă de îngrășăminte
complexe înainte de pregătirea patului germinativ sau concomitent cu semănatul.
În ceea ce privește îngrășămintele foliare, ele se aplică în două etape - primul în
faza de 4-6 frunze și al doilea la începutul apariției calatidiilor. La fiecare dintre
aceste tratamente se utilizează 300-500 l soluție pe hectar în concentrație de 0,5-
1,0%.

8
Sunt recomandate cele cu un conținut mai mare de fosfor (F-231, Folplant-231,
Kristalon 13-40-13, Polyfeed 11-44-11) sau cele cu raporturi egale între elementele
nutritive, care conțin și microelemente, în special bor și molibden (Elite Verde). Se
pot utiliza și îngrășăminte foliare numai cu azot, precum Last N, în doză de 10-15
l/ha, aplicat în stadiul de 4-6 frunze în 100-200 l soluție/ha, putându-se repeta
tratamentul după 10-14 zile.

9
SĂMÂNȚA ȘI SEMĂNATUL

Pentru o producție bună e nevoie de o bază bună, așadar sămânța trebuie tratată
adecvat, iar semănarea trebuie făcută la momentul optim și în anumite condiții.
Semințele utilizate trebuie să aparțină unui hibrid cu o bună adaptabilitate la
condițiile din zonă. Semințele potrivite pentru semănat sunt cele cu puritate fizică
de peste 98% și germinație de peste 85%. Totodată, ele nu trebuie să aibă spărturi
sau fisuri, să fie cât mai uniforme și cu masa a 1.000 de boabe (MMB) cât mai
ridicată.

Tratamentul seminței:
Înaintea semănării este necesară tratarea semințelor cu un produs omologat
împotriva următoarelor boli și dăunători:
- Mana (Plasmopara helianthi)
- Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum)
- Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea)
- Gărgărița frunzelor (Tanymecus dilaticollis) – în cazul prezenței acestui
dăunător
- Viermi sârmă (Agriotes sp.)

Epoca de semănat
Perioada recomandată pentru semănatul florii soarelui este atunci când la
adâncimea de semănat la ora 7:00 A.M. se înregistrează temperatura de 7 grade
Celsius și când vremea este în curs de încălzire. Aceste condiții se înregistrează în
perioada 25 martie – 15 aprilie, iar în zonele răcoroase se adaugă la această
perioadă o săptămână sau 10 zile.

Adâncimea de semănat recomandată este de 4-5 cm la solurile mai grele și


umede și la 5-6 cm pe solurile mai ușoare și mai uscate.

10
Distanța între rânduri
Distanța optimă între rânduri este de 70 cm. Dacă irigarea se face pe brazde,
distanța între rânduri poate fi de 80 cm.

Densitatea de semănat:
În linii generale, putem spune că în cazul unei culturi neirigate, densitatea
recomandată este între 45 și 55 de mii de plante recoltabile la hectar, iar în cazul
culturii irigate, densitatea optimă este între 55 și 65 de mii, cu mențiunea că limita
superioară se aplică doar în cazul culturii cu hibrizi de talie mai redusă.
În funcție de hibridul cultivat, este necesară o anumită densitate și de aceea
recomandăm respectarea instrucțiunilor producătorului de sămânță.

11
ÎNTREȚINEREA CULTURII DE FLOAREA-SOARELUI

Cultura de floarea soarelui va avea o producție ridicată și de calitate superioară


doar dacă este întreținută corespunzător.
Chiar dacă este considerată o plantă rezistentă la secetă, în anii cu precipitații
reduse și când se dispune de un sistem de irigare, se pot aplica 1-4 udări de 400 –
800 metri cubi la hectar
Polenizarea este un alt factor important în vederea obținerii unei producții cât
mai mari. Cele mai importante insecte polenizatoare sunt albinele melifere, așadar,
la fiecare hectar trebuie amplasate câte 2 familii de albine în apropiere, atunci când
încep să apară primele flori în cultură.

Combaterea buruienilor din cultura de floarea soarelui


Buruienile concurează cu planta de cultură pentru nutrienți, astfel încât ele
trebuie eliminate cât mai devreme. Ele sunt în măsură să compromită cu circa 50%
producția.

Ce erbicide se folosesc și cum se aplică ele


Alegerea erbicidelor se face în funcție de spectrul de buruieni prezente –
monocotiledonate sau dicotiledonate și de tehnologia de erbicidare - preemergentă
și/sau postemergentă. Este recomandată folosirea de erbicide omologate pentru
cultura de floarea soarelui.
Printre erbicidele care elimină buruienile din culturile de floarea soarelui se
numără:
- PULSAR® 40 (Doar pentru hibrizii de floarea soarelui de tip Clearfield®)
- PULSAR® 40 + DASH® HC (Doar pentru hibrizii de floarea soarelui de tip
Clearfield® Plus)
- STOMP® AQUA
- STRATOS® ULTRA
- WING® P
- FRONTIER® FORTE

12
RECOLTAREA ȘI PĂSTRAREA RECOLTEI

Momentul cel mai bun pentru recoltare este când umiditatea semințelor este
între 10 și 13%. În acel moment 70% dintre calatidii sunt uscate și 30% au
culoarea brună. Calendaristic, momentele acestea sunt în țara noastră în ultima
decadă a lunii august și mijlocul lunii septembrie, cu diferențe în funcție de zonă,
condiții climatice și hibrid cultivat.
După recoltare, semințele de floarea-soarelui trebuie să fie minuțios uscate,
până la nivelul de umiditate de 6%. În magaziile în care sunt depozitate semințele
depozitate este necesară menținerea temperaturii sub 20 ⁰C.
Condiții de calitate pentru cultura de floarea soarelui:
- Semințele de floarea-soarelui trebuie să fie întregi, coapte, fără să indice
mucegăire, putrezire. Prezența insectelor vii printre semințe nu este permisă.

- Umiditatea trebuie să fie de 9%.

Este admis un maximum de 2% impurități din care:

- impurități pulbere
- impurități ne-oleaginoase: minerale, organice, semințe de buruieni sau de la
alte plante de cultura ne-oleaginoase, coji
- impurități oleaginoase: semințe de oleaginoase, altele decât cele de floarea
soarelui și semințe seci de floarea soarelui

13
BIBLIOGRAFIE

1. Bunele Conditii Agricole si de Mediu. Ghid pentru fermierii care solicita


plati pe suprafata-2009 (pdf)
2. https://ro.wikipedia.org/wiki/Floarea-soarelui
3. https://www.agro.basf.ro/agroportal/ro/ro/stiri/stirile_agricole/cultura-de-
floarea-soarelui-toate-informatiile-de-care-ai-nevoie-296576.html

14