Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞA DE CUNOAŞTERE PSIHOPEDAGOGICĂ ŞI SOCIALĂ A ELEVULUI

Şcoala gimnazială „Mihail Sadoveanu”

Localitatea Gura Solcii, com. Grănicești

Întocmită de la 30.X.2017 până la 3.XI.2017

I. Date personale:
1. Sexul □ Masculin
□ Feminin
2. Locul şi data naşterii: Suceava, 19.X. 2004 Vârsta 13
3. Domiciliul: sat Gura Solcii, com. Grănicești
4. Înscris la aceasta şcoală din anul şcolar: 2010-2011

II. Date cu privire la ruta şcolară anterioară, inclusiv perioada preşcolară


(aspecte semnificative, explicative pentru situaţia actuală)
- A fost un elev foarte conștiincios și bine pregătit încă din clasele mici

III. Date familiale:


1.
Părinţi Studii Profesia actuală
Mama MEDII CASNICĂ
Tata MEDII MUNCITOR NECALIFICAT

2.Structura şi componenţa familiei


a) tipul familiei:
□ normală
□ părinţi divorţaţi
□ un părinte decedat
□ părinţi vitregi
□ altă situaţie. Precizaţi ______________________________________________________________
IV. Dezvoltarea psihică şi starea sănătăţii:

1. Anamneza
a) Antecedente familiale

În familia elevei există un caz de afecțiuni cardiace congenitale


_________________________________________________________________________

b) dezvoltarea timpurie a copilului (naştere, îmbolnăviri, deficienţe):

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

V. Date psihologice:

1. Reprezentările (tipuri de reprezentări preponderente, stilul de învăţare):

Eleva folosește cu precădere stilul de învățare auditiv. Reproduce cu exactitate și ușurință


instrucțiunile sau explicațiile verbale. Înțelege informația cel mai bine atunci când o aude, iar
în timpul examinărilor scrise simte nevoia de a recita inforrmația pe care vrea să și-o
amintească.

2. Memoria (calităţi ale memoriei):


□ preponderent logică
□ preponderent mecanică
Datorită memoriei logice, eleva este capabilă să realizeze conexiuni între informațiile
stocate și le poate folosi ulterior în diferite contexte. Eleca integrează noile informații în
fondul experienței anterioare.

3. Gândirea
a). Stadiul de dezvoltare
senzoriomotor
preoperaţional
operaţii concrete
operaţii formale

b). Argumentaţi, descriind caracteristicile stadiului identificat.

Eleva poate realiza corespondențe abstracte din informația disponibilă, poate extrage

concluzii din diverse situații ipotetice și poate opera cu reprenzentări mentale abstracte și

concrete.
4. Limbajul:
a). Caracteristicile exprimării orale:

Folosește în general un limbaj articulat, corect.

b). Specificul limbajului scris

Structurează informația foarte bine, oferă cursivitate și consistență textului scris,

dezvoltă ideile cu mult mai multă ușurință în scris decât verbal.

5. Atenţia (calităţile atenţiei evidenţiate în activităţile elevului):

Deține stabilitate în concentrare, iar nivelul distributivității atenției este satisfăcător.

6. Afectivitatea
a). Emoţii predominante:

- în timpul orelor: __modestă, temperată_________________________________________

- în afara orelor (pauze, activităţi extraşcolare): modestă, temperată, altruistă_________

b). Inteligenţa emoţională (caracteristici şi manifestare)

Eleva își poate remarca și identifica propriile emoții. De asemenea, își poate controla

bine emoțiile în condițiile de stres, iar în interacțiunea cu copiii – aceasta a manifestat un

nivel de empatie ridicat.

7. Motivaţia învăţării (tipuri şi forme de manifestare)

Predomină motivația cognitivă: învață din dorința de a-și îmbogăți cunoștințele.

Motivația afectivă și intrisecă: învață din dorința de a egala/depăși performanțele obținute de

sora ei, dar –totodată, și din pasiune.

8. Voinţa (calităţi ale voinţei, caracteristici ale procesului decizional)

Are o voință puternică și perseverentă în vederea atingerii scopurilor propuse. Este

activă, are inițiativă și nu se lasă prea mult influențată de colegi. De asemenea , poate lua

o decizie destul de rapid dacă este supusă unor condiții de stres.


9. Trăsături de personalitate

a). Temperament (încadrare tipologică justificată prin trăsături comportamentale)


Temperament sangvin-flegmatic: este o persoană veselă și deschisă, atentă la nevoile
celorlalți. De obicei, este optimistă și bine dispusă. În același timp, este foarte
conștiincioasă- ducându-și la capăt orice sarcină. Datorită naturii sale calme, poate acționa
ușor chiar și în condiții de stres.
b). Caracter (portret caracterial prin raportare la atitudini)
Caracter puternic, echilibrat, mobil. În ceea ce privește atitudinea față de sine, este
disciplinată, modestă și optimistă. Față de colegi este sociabilă, sinceră și corectă. Din
punct de vedere al atitudinii față de școală, este harnică, punctuală, conștiincioasă, cu
spirit de inițiativă.
c). Aptitudini (inteligenţă, creativitate, aptitudini speciale)
Deține aptitudinea generală de învățare și observație, aptitudinea lingvistică – învață
repede o limbă străină, citește de plăcere, îi place să scrie compuneri, și – de asemenea,
deține aptitudini pentru desen și pictură, apreciind și reproducând corect proporțiilr
obiectelor.
10. Comportament social (conform stadiile dezvoltării sociale)
Stadiul adolescenței (10-12 ani) Identitate versus confuzia rolurilor

VI. Caracterizare generală:

a). Dominante pozitive (puncte tari):


spirit de inițiativă, sârguință, sinceritate, altruism

b). Dominante negative (puncte slabe):


Încăpățănare

c). Recomandări în func ţie de dominantele menţionate mai sus (recomandări pentru
cadre didactice şi/ sau părinţi)

___Prezentarea cerințelor ca sfaturi, indicații, nu ca ordine___________________________


________________________________________________________________________

______________________________________________________________________