Sunteți pe pagina 1din 7

EVALUARE SUMATIVĂ

Nivelul I - Grupa mijlocie


(semestrul I - perioada 29.01-02.02.2018
Instrumente de
Domeniul Activităţi de învăţare Descriere Comportamente măsurabile
evaluare
experienţial Tema
Educarea limbajului

“Din ce poveste am venit?” Se prezintă copiilor trei tablouri din poveştile -probă practică; 1. recunoaşte personajul din
DLC (joc didactic) învăţate: SCUFIŢA ROŞIE, URSUL PĂCĂLIT DE imagine şi denumeşte povestea
(fişă individuală) VULPE şi CAPRA CU TREI IEZI. din care face parte;
Se discută pe scurt despre fiecare poveste, apoi -probă orală; 2. precizează însuşirile specifice,
fiecare copil va primi un jeton cu un personaj din identificând valenţele pozitive /
poveştile afişate. Copiii vor caracteriza personajele negative ale personajelor;
(personaj bun sau rău; ce a greşit sau ce a făcut bine -fişă individuală; 3. colorează imaginile care fac
fiecare), apoi le vor plasa pe tabloul potrivit şi se vor parte din poveste şi taie cu o
enunţa învăţămintele. Se trece apoi la rezolvarea linie imaginile care nu fac
fişei. parte;
Cunoaşterea mediului

“Când se întâmplă?” În cadrul jocului didactic, copiii vor descrie -probă orală; 1. recunoaşte fenomenele
DŞ (joc didactic) imaginile (despre toamnă şi sărbătorile de iarnă) şi specifice anotimpului toamna
(fişă individuală) vor spune când se petrec acţiunile. sau sărbătorilor de iarnă;
Apoi se va aplica o fişă de evaluare specifică, unde -fişă individuală; 2. încercuieşte aspectele de
aceştia vor încercui desenele potrivite anotimpului toamnă;
toamna şi vor colora aspectele specifice sărbătorilor 3. colorează obiceiurile şi
de iarnă. tradiţiile de iarnă;
Activitate matematică

“Grupează cum îţi spun şi La activitatea matematică se va aplica o fişă de -fişă individuală; 1. formează mulţimi după un
ghiceşte numărul!” evaluare, unde copiii vor avea sarcina de a forma, criteriu dat: formă, mărime,
(fişă individuală) prin încercuire, mulţimi de obiecte, după diverse culoare;
criterii: formă, mărime, culoare, realizând apoi 2. numără elementele şi alege
asocierea cantitate/număr – cifră. cifra potrivită;

“Să facem ordine…!” În cadrul ALA I, copiii vor avea sarcina de a grupa -probă orală; 3. grupează formele geometrice
(joc exerciţiu) piesele geometrice după formă (pătrat, cerc, după criterii diferite;
triunghi), după culoare (roşu, galben, albastru) şi
după mărime (mare, mic). Se va lucra pe grupuri sau
individual.

Educaţie pentru societate


Se va desfăşura o convorbire cu suport de ilustraţii -probă orală; 1. apreciază un comportament ca
“Regulile grupei!” -“AŞA DA, AŞA NU!”, în cadrul căreia vor fi fiind pozitiv sau negativ;
DOS (convorbire) reamintite şi discutate regulile grupei. Apoi se va -fişă individuală; 2. apreciază, prin colorare a
(fişă individuală) aplica o fişă de evaluare, unde copiii vor avea sarcina figurii - “BINE” / “RĂU”,
de a colora cu galben una din figurile BINE sau RĂU, exemplele de comportament;
din dreptul imaginilor propuse.

Activităţi practice

“Batista” Copiii vor îndoi “batista”, apoi o vor decora, prin -probă practică; 1. îndoaie corect pătratul de
lipire, cu diferite elemente propuse de educatoare. hârtie;
2. lipeşte corect diferite forme;
Activităţi artistico plastice

“Chipul meu” În prima etapă a activităţii de evaluare, copiii vor -probă practică; 1. desenează într-un spaţiu dat
DEC (desen/pictură) trasa cu creionul de scris un chip de copil, cu toate chipul uman;
elementele plasate corect: faţă, ochi, nas, gură, 2. pictează cu pensula, folosind
urechi, păr, etc. Ulterior aceştia vor colora chipul, acuarele de culoare potrivită;
prin pictură, încercând să respecte particularităţile lor
personale.

“Mere şi morcovi, pentru În cadrul altei activităţi, copiii vor modela sfere şi -probă practică; 3. modelează din plastilină
suc” bastonaşe, realizând tema propusă de educatoare. formele cerute;
(modelaj)

Activitate muzicală

“Să cântăm, să ne Evaluarea se va realiza sub forma unui concurs, în -probă orală; 1. recunoaşte cântecul după
bucurăm!” care copiii vor trebui să interpreteze cântece învăţate audierea unui fragment
până acum. La început, copiilor li se va intona un melodic;
fragment melodic, apoi vor trebui să recunoască din 2. cântă în grup sau individual
ce cântec face parte acesta şi să interpreteze cântecul cântece învăţate;
individual sau în grup.
(cântece propuse: “Bate vântul frunzele”, “Toamna
cea bogată, cântă!”, “Rândunică frumuşică,
rândunea”, “A, a, a, acum e toamnă, da!”, “Ăsta-i
chipul meu!”, “Bună dimineaţa, dragă grădiniţă!”,
“Steaua sus răsare”, “Moş Crăciun”)

Educaţie fizică

“Sportivii la concurs” În cadrul activităţii de educaţie fizică, se vor repeta -probă practică; 1. execută corect variantele de
DPM toate tipurile de mers şi alegare învăţate, se va realiza mers şi alergare învăţate;
formaţia de cerc şi se vor executa diferite exerciţii 2. execută corect deprinderile
pentru încălzirea aparatului locomotor. motrice învăţate: săritură,
Se va organiza apoi un parcurs aplicativ (sub formă escaladare, târâre;
de concurs):
 mers din ghemuit - “mersul piticului”;
 escaladare - “peste masă”;
 târârea pe palme şi genunchi - “ca ursul”;
 săritura pe ambele picioare, cu deplasare - “ca
iepuraşul”;
Activitatea se încheie cu exerciţii liniştitoare -
“Plimbare prin zăpadă”.

EVALUARE SUMATIVĂ
An şcolar 2017-2018
SEMESTRUL I
GRUPA MIJLOCIE

Nr. REZULTATELE EVALUĂRII


crt. NUMELE şi PRENNUMELE
DŞ DOS DEC
DLC Act. Act. Act. DPM
Cun. Act. Ed. pt. practică plastică muzicală
mediului matem. societate

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.