Sunteți pe pagina 1din 6

EVALUARE SUMATIVĂ

Nivelul I - Grupa mijlocie


(semestrul I - perioada 30.01.-03.02.2017
Instrumente de
Domeniul Activităţi de învăţare Descriere Comportamente măsurabile
evaluare
experienţial Tema

Educarea limbajului

“Din ce poveste am venit?” Se prezintă copiilor trei tablouri din poveştile -probă practică; 1. recunoaşte personajul din
DLC (joc didactic) învăţate: SCUFIŢA ROŞIE, URSUL PĂCĂLIT DE imagine şi denumeşte povestea
(fişă individuală) VULPE şi CAPRA CU TREI IEZI. din care face parte;
2. precizează însuşirile specifice,
Se discută pe scurt despre fiecare poveste, apoi -probă orală;
identificând valenţele pozitive /
fiecare copil va primi un jeton cu un personaj din negative ale personajelor;
poveştile afişate. Copiii vor caracteriza personajele 3. colorează imaginile care fac
(personaj bun sau rău; ce a greşit sau ce a făcut bine -fişă individuală; parte din poveste şi taie cu o
fiecare), apoi le vor plasa pe tabloul potrivit şi se vor linie imaginile care nu fac
enunţa învăţămintele. Se trece apoi la rezolvarea parte;
fişei.
Cunoaşterea mediului

“Când se întâmplă?” În cadrul jocului didactic, copiii vor descrie -probă orală; 1. recunoaşte fenomenele
DŞ (joc didactic) imaginile (despre toamnă şi sărbătorile de iarnă) şi specifice anotimpului toamna
vor spune când se petrec acţiunile. sau sărbătorilor de iarnă;
(fişă individuală)
Apoi se va aplica o fişă de evaluare specifică, unde 2. încercuieşte aspectele de
aceştia vor încercui desenele potrivite anotimpului -fişă individuală; toamnă;
toamna şi vor colora aspectele specifice sărbătorilor 3. colorează obiceiurile şi
de iarnă. tradiţiile de iarnă;

Activitate matematică

“Grupează cum îţi spun şi La activitatea matematică se va aplica o fişă de -fişă individuală; 1. formează mulţimi după un
ghiceşte numărul!” evaluare, unde copiii vor avea sarcina de a forma, criteriu dat: formă, mărime,
(fişă individuală) prin încercuire, mulţimi de obiecte, după diverse culoare;
2. numără elementele şi alege cifra
criterii: formă, mărime, culoare, realizând apoi potrivită;
asocierea cantitate/număr – cifră.

3. grupează formele geometrice


după criterii diferite;
-probă orală;

Educaţie pentru societate


Se va desfăşura o convorbire cu suport de ilustraţii -probă orală; 1. apreciază un comportament ca
“Regulile grupei!” -“AŞA DA, AŞA NU!”, în cadrul căreia vor fi fiind pozitiv sau negativ;
DOS (convorbire) reamintite şi discutate regulile grupei. Apoi se va -fişă individuală; 2. apreciază, prin colorare a
figurii - “BINE” / “RĂU”,
(fişă individuală) aplica o fişă de evaluare, unde copiii vor avea sarcina
exemplele de comportament;
de a colora cu galben una din figurile BINE sau RĂU,
din dreptul imaginilor propuse.

Activităţi practice

“Tablou de iarna” Copiii vor lipi , apoi o vor decora, prin lipire, cu -probă practică; 1. îndoaie corect pătratul de
diferite elemente propuse de educatoare. hârtie;
2. lipeşte corect diferite forme;

Activităţi artistico plastice

“Chipul meu” În prima etapă a activităţii de evaluare, copiii vor -probă practică; 1. desenează într-un spaţiu dat
DEC (desen/pictură) trasa cu creionul de scris un chip de copil, cu toate chipul uman;
elementele plasate corect: faţă, ochi, nas, gură, 2. pictează cu pensula, folosind
acuarele de culoare potrivită;
urechi, păr, etc. Ulterior aceştia vor colora chipul,
prin pictură, încercând să respecte particularităţile lor
personale.
3. modelează din plastilină
“Mere şi morcovi, pentru În cadrul altei activităţi, copiii vor modela sfere şi -probă practică; formele cerute;
suc” bastonaşe, realizând tema propusă de educatoare.
(modelaj)

Activitate muzicală

“Să cântăm, să ne Evaluarea se va realiza sub forma unui concurs, în -probă orală; 1. recunoaşte cântecul după
bucurăm!” care copiii vor trebui să interpreteze cântece învăţate audierea unui fragment
până acum. La început, copiilor li se va intona un melodic;
2. cântă în grup sau individual
fragment melodic, apoi vor trebui să recunoască din
cântece învăţate;
ce cântec face parte acesta şi să interpreteze cântecul
individual sau în grup.
(cântece propuse: “Bate vântul frunzele”, “Toamna
cea bogată, cântă!”, “Rândunică frumuşică,
rândunea”, “A, a, a, acum e toamnă, da!”, “Ăsta-i
chipul meu!”, “Bună dimineaţa, dragă grădiniţă!”,
“Steaua sus răsare”, “Moş Crăciun”)

Educaţie fizică

“Sportivii la concurs” În cadrul activităţii de educaţie fizică, se vor repeta -probă practică; 1. execută corect variantele de
DPM toate tipurile de mers şi alegare învăţate, se va realiza mers şi alergare învăţate;
formaţia de cerc şi se vor executa diferite exerciţii 2. execută corect deprinderile
motrice învăţate: săritură,
pentru încălzirea aparatului locomotor.
escaladare, târâre;
Se va organiza apoi un parcurs aplicativ (sub formă
de concurs):
 mers din ghemuit - “mersul piticului”;
 escaladare - “peste masă”;
 târârea pe palme şi genunchi - “ca ursul”;
 săritura pe ambele picioare, cu deplasare - “ca
iepuraşul”;
Activitatea se încheie cu exerciţii liniştitoare -
“Plimbare prin zăpadă”.

EVALUARE SUMATIVĂ
An şcolar 2016 – 2017
SEMESTRUL I
GRUPA MIJLOCIE
Nr. REZULTATELE EVALUĂRII
crt. NUMELE şi PRENNUMELE DŞ DOS DEC
DLC Cun. Act. Ed. pt. Act. Act. Act. DPM
mediului matem. societate practică plastică muzicală
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.