Sunteți pe pagina 1din 4

Propunere de dezvoltare a carierei

Recent am absolvit Facultatea de moase și asistență medicală, program studii:


asistență medicală din Craiova.
Lucrarea de licență cu numele „Managementul de urgență în traumatismul toracic
acut” mi-a oferit posibilitatea să îmi consolidez cunoștințele referitoare la importanța
stilului de viață pentru sănătatea comunității.
Am ales acestă lucrare în vederea evidențierii rolului important pe care îl are
asistenta medicală în îngrijirea pacienților cu traumatism toracic în Unitatea Primire
Urgențe. Orice traumatism toracic, indiferent de forma clinică și de tipul morfologic
lezional dezvoltă imediat sau în evoluție fenomene de insuficiențărespiratorie acută
(I.R.A.) sau insuficiență cardio-circulatorie acută (I.C.A.) de intensități diferite.
Pentru elaborarea lucrării de licență am luat în studiu un lot de 105 pacienți
diagnosticați cu traumatism toracic solitar sau în cadrul unui politraumatism, prezentați în
Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență din Craiova, în
perioada 01.01.2017 – 30.07.2017.
Drept material de studiu am utilizat foile de observație clinică și registrul de
consultații din departamentul de urgență al spitalului, beneficiind de bunăvoința și
profesionalismul medicilor și asistenților medicali din această clinică.
Am ales 5 pacienți la a caror îngrijire am participatn efectiv sub îndrumarea
colectivului clinicii menționate, la care le-am efectuat planurile nursing cu multă atenție.
Pe parcursul staţionării în camera de resuscitare, datorită îngrijirilor aplicate de urgenţă
problemele apărute în satisfacerea nevoii s-au diminuat sau au dispărut.
De-a lungul anilor de facultate, am participat activ la toate semninariile de practică
organizate având posibilitatea ca, sub îndrumarea cadrelor medicale să interacționez cu
pacienții și să acumulez cunoștiințele necesare dezvoltării carierei mele.
Decizia mea de a aplica la acest program de masterat vine din dorinta de a
continua studiile in domeniul asistenței medicale, dar si de a ma specializa în nursing
comunitar. Părerea mea este ca studiile universitare urmate au pus baza necesară
efectuării acestui master șiar cantitatea de informații acumulate, seriozitatea de care am
dat dovadă în toți acești ani mă recomandă ca student al Masterului „Dezvoltarea
serviciilor de nursing comunitar”.
Asistenţa medicală comunitară cuprinde ansamblul de activităţi şi servicii de
sănătate organizate la nivelul comunităţii pentru soluţionarea problemelor medico-sociale
ale individului în vederea menţinerii acestuia în propriul mediu de viaţă şi care se acordă
în sistem integrat cu serviciile sociale.
Asistenţa medicală comunitară presupune un ansamblu integrat de programe şi
servicii de sănătate centrate pe nevoile individuale ale omului sănătos şi bolnav acordate
în sistem integrat cu serviciile sociale.
Prin încadrarea asistenților medicali comunitari în serviciile publice de asistență
socială de la nivelul autorităților locale, alături de asistenții sociali și mediatorii sanitari,
s-a urmărit constituirea unei echipei solide, având aceeași subordonare, care să rezolve o
bună parte a problemelor mixte medicale și sociale ale categoriilor de populație
defavorizată dintr-o comunitate. Este însă necesară crearea unui cadru de colaborare a
acestei echipe cu ceilalți profesioniști de la nivelul comunității, în special cu medicul de
familie, pentru atingerea performanței, de aceea autoritățile locale, care au la dispoziție
pârghiile legale de a acționa în acest sens, trebuie să identifice posibilitățile/modalitățile
potrivite pentru situația comunității administrate.
Standardele de nursing comunitar sunt orientate mai mult spre activitatea practică
și cuprind etapele de analiză, planificare, implementare și evaluare pe baza planului de
nursing. Una dintre dimensiunile asistentei comunitare o reprezină integrarea sa cu
celelalte serviciile de sănătate mintală. Pentru realizarea ei a fost necesară introducerea
cunostințelor de psihologie comportamentală și de dezvoltare în pregătirea asistentelor și
recunoașterea de către comunitate a responsabilităților ce le revin în raport cu
dereglările/modificările emoționale ale cetățenilor precum și a valorilor rezultate din
relația asistentă - client și asistentă-familie.
Comunitatea poate reprezenta un tot care exprimă nevoi fiziologice (alimentație,
somn, etc.)de bază, nevoi de apartenență si de autorealizare ( autodepășire ).
Activitatea asistentei medicale în comunitate se axează în mod deosebit pe acțiunile de
prevenire a îmbolnăvirilor în vederea îmbunătățirii stării de sănătate a indivizilor,
familiilor și grupurilor din cadrul comunității.
Asistenta din comunitate are autonomie și independență mai mare față de aceea
din spital, sau ca cea dintr-o instituție de psihiatrie pentru că nu are la îndemână un medic
care să rezolve situaiile limită.
Asistenta trebuie să aibă capacități de observare, de semnalare și de acțiune mai
dezvoltate deoarece individul și familia trăiesc într-o corelație strânsă cu mediul
înconjurător. Omul este o ființă socială care se integrează în mediu în
care interrelaționează cu cei din jur .
Unul dintre obiectivele generale pe care le am în vedere este educarea comunităţii
pentru sănătate prin asumarea responsabilităţii individuale privind activitatea de nursing
comunitar după absolvirea programului de masterat. Astfel, prin urmarea cursurilor de
master urmăresc:
- dobândirea abilităţilor de comunicare necesare aplicării îngrijirilor în funcţie
fiecare individ în parte, familiei sau comunităţii căreia îi aparţine acesta.
- dobândirea în cursul pregătirii a unei palete extinse de tehnici de îngrijire
generală şi individualizate şi identificarea aptitudinilor specifice pentru domeniul de
nursing comunitar
- dobândirea în cursul pregătirii de atitudini şi comportamente faţă de individul
îngrijit, aparţinătorii acestuia dar şi faţă de colegii din echipa de îngrijiri; dobândirea
respectului faţă de viaţă, societate şi valorile pozitive ale acesteia.
- posibilitatea de a aplica în practică cunoştinţele dobândite.
De altfel, ca și asistent medical comunitar voi avea rolul de a cântări modul în care
individul este capabil să suporte şi să se adapteze la viaţa de zi cu zi. Individul este văzut
ca o balanţă care pe un taler are activităţile şi cerinţele vieţii zilnice iar pe celălalt taler
resursele de adaptare şi sistemul său de suport. Această balanţă se înclină într-o parte sau
alta în măsura în care ele sunt afectate de sănătate, de boală sau de experienţe asociate.
În general, majoritatea persoanelor sunt într-un echilibru instabil, balanţa putând fi
oricând înclinată, într-un anumit grad, sub acţiunea multiplelor variabile cum ar fi: o
locuinţă nesănătoasă, stresul zilnic, starea de confort sau de inconfort fizic, psihic, social
pe care o resimte persoana respectivă, etc. Pentru mine, ca și asistent medical comunitar
aceste reacţii particulare ale indivizilor constituie o bază pentru aprecierea stării de
sănătate a acestora.
Calitatea învățământului de aici, m-au determinat sa va propun inscrierea mea la
cursurile de masterat. Documentându-mă asupra activitatilor derulate ca și asistentă
medicală comunitară., am constatat cu satisfactie că profilul acesteia corespunde pe
deplin aspirațiilor mele profesionale. Urmăresc să-mi dezvolt, pe termen
lung, competentele profesionale prin implicarea in activitatile si proiectele inițiate
programul der master în nursing comunitar, învățând alături de profesioniști în beneficiul
clienților. Doresc să exploatez din plin capacitățile mele alaturi de cei mai buni profesori
din acest domeniu.

Candidat:
Raicu Mădălina Costinela