Sunteți pe pagina 1din 33

Anul școlar 2015-2016

Programul activităţilor pentru săptămâna 18-22 aprilie 2016

Şcoala altfel: ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun”

TEMATICA PE ZILE pentru clasele primare şi gimnaziale

LUNI – 18 APRILIE 2016 – ,,CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE“

MARTI- 19 APRILIE 2016 – ZIUA ECOLOGIEI ȘI A VOLUNTARIATULUI

,,BUNUL SIMT, SĂNĂTATEA ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR”

MIERCURI- 20 APRILIE 2016 – ZIUA EDUCATIVĂ A CONCURSURILOR

Concursul interdisciplinar ,, EURISTICA” coordonator prof. inv. pr. D.Pârâială

JOI – 21 APRILIE 2016 – ZIUA ATELIER , ,,FII CREATIV !”- Proiectul ,,Dăruind vei
dobândi”

VINERI – 22 APRILIE 2016 – ZIUA ACTIVITĂȚILOR CU PĂRINȚII

( învățătorii si diriginții vor propune activități împreuna cu familia, în special în aer


liber). Excursii tematice.

FIŞA ACTIVITĂŢII

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OTILIA CAZIMIR” IAŞI

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL

Numărul elevilor din școală: 1161 elevi

Numărul cadrelor didactice din școală – 59

COORDONATORUL ACTIVITĂŢII: HOLIC VALENTINA CĂTĂLINA, profesor de


geografie, catalinaholic@yahoo.com

Colaboratori – profesor de educație civică Bejan Camelia, bejan.camelia@yahoo.com

 profesor consilier școlar Tanasă Teodora, diriginte clasa a VII-a A


 profesor de educație tenologică și informatică Balan Constantina
 profesor de educație plastică Verdeși Brîndușa, diriginte clasa a V- a C
1. Titlul activităţii: CARTEA LEGUMELOR, DROGURILE ȘI CALITATEA
VIEȚII – calea către Wikispaces, continuare a CĂRŢII FRUCTELOR

2. Domeniul în care se încadrează: EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE ȘI STIL DE


VIAȚĂ SĂNĂTOS

3. Scopul activităţii:

Această activitate interdisciplinară, cu implicarea conținuturilor de la disciplinele


geografie, biologie, chimie, cultură civică, informatică, educație plastică și consiliere si
orientare, va permite elevilor să identifice rolul substanţelor ce intră în alcătuirea plantelor
de cultură: fructe, legume și alte plante, în menţinerea sănătăţii populaţiei și totodată îi
informează și sensibilizeză asupra efectelor nocive ale consumului de droguri; abordarea
sistemică a conţinuturilor învăţate la diferite discipline, transferul informaţiei de la o
disciplină la alta şi integrarea de noi conţinuturi prin metode centrate pe elev, propice
dezvoltării gândirii critice. Competenţele specifice vizate prin această activitate se regăsesc în
programele disciplinelor respective şi reflectă caracterul interdisciplinar al activităţii.

4. Obiectivele educaţionale ale activtiţăţii:

 asocierea plantelor de cultură identificate în supermarket-uri cu elementele chimice şi


vitaminele esenţiale organismului uman;
 identificarea rolului substanţelor ce intră în alcătuirea fructelor şi legumelor în
menţinerea sănătăţii populaţiei;
 identificarea efectelor nocive pentru sănătate ale componentelor unor plante utilizate ca
drog;
 relaţionarea plantelor de cultură prezente în alimentaţie cu: spaţiul geografic din care
provin, elementele sistemului periodic, reprezentarea lor în spaţiul artistic (pictură);
 identificarea sensului global al unui mesaj simplu despre plante de cultură în limbile
engleză şi franceză

5. Elevi participanţi: 80 de elevi: clasa a V-a C – 28 de elevi, clasa a VI- a A – 24 de


elevi și clasa a VII– a A – 28 de elevi.

6. Durata şi locul desfăşurării activităţii:

 elevii, individual sau în perechi, au iniţiat activitatea prin scurte investigaţii la


Kaufland, Auchan, Carrefour;
 la şcoală: 3 ore, laboratorul de informatică şi laboratorul de geografie

7. Descrierea activităţii: Activitatea s-a desfășurat pe două secțiuni:

1. Secțiune I: Cartea legumelor, activitate realizată de elevii claselor a VI-a A și a V-a


C. Fiecare elev a primit 5 fişe de lucru (la a căror concepere au contribuit proferorii de geografie,
educaţie tehnologică, desen) cu sarcini care precizau etapele desfăşurării activităţii:

a. etapa I – de investigare: elevii au identificat în supermarket-uri plantele de cultură, au


selectat de pe internet şi în bibliografia pusă la dispoziţie informaţiile solicitate despre
ţara / zona / continentul de origine, zona de climă, scurtă descriere (4 caracteristici),
conţinutul de vitamine, minerale şi rolul acestora în organismul uman (fişa de lucru 1);
b. etapa a II-a – de prelucrarea a informaţiei şi tehnoredactare: elevii au realizat
materialele Word şi Power Point conform cerinţelor fişei de lucru 2 şi au încărcat
informaţii pe site-ul wikispaces, creat în acest scop;
c. etapa a III-a – de prezentare: elevii au prezentat materialele realizate (fişe şi postere)
şi au completat fişele de lucru: 3 (localizare pe hartă), 4 (elemente din Tabelul lui
Mendeleev; plante ca remediii, plante consumate până la activitate, plante considerate
cele mai importante după activitate), 5 (plantele, limbile străine şi pictura); au testat
practic parte din fructe şi legume.

2. Secțiune II: ,,Drogurile și calitatea vieții” – activitate desfăsurată de elevii clasei a VII-
a A: Metoda utilizatĂ: Cafeneaua PublicĂ. Au fost selectați 5 elevi ,,proprietari de cafenea”.
Fiecare proprietar a primit o întrebare la care grupele ce trec pe la el vor trebui să răspundă.
Clasa de elevi a fost împărțită în 5 grupe de lucru. Întrebările propuse au fost:

 Ce sunt drogurile?
 Cum putem clasifica drogurile?
 Care sunt motivele pentru care tinerii se droghează?
 Cum trebuie să ne ferim de consumul drogurilor?
 Care sunt efectele consumului de droguri?

Întrebările au fost scrise pe foi mari, astfel încât elevii să vadă permanent întrebarea la care
trebuie să răspundă. La final, după ce toate grupele au răspuns la întrebările propuse,
„proprietarii’’ au sintetizat informațiile primite de la echipe și le-au prezentat tuturor.

Cafeneaua publică este o metoda de dialog interactiv care se centrează pe schimb de


informații, valorizând contribuțiile tuturor participanților într-un cadru relaxat.

8. Descrieți rezultatele obţinute în urma activităţii:

 rezultate materiale: expoziţie cu fişele plantelor de cultură descrise (fructe şi legume),


postere cu un accentuat conţinut antidrog; Cartea legumelor, continuare a Cărţii
mirodeniilor şi Cărţii fructelor, https:/europes.wikispaices.com
 rezultate intelectuale: schimbare de mentalităţi, atitudine pozitivă faţă de noua
abordare interdisciplinară a conţinuturilor şi faţă de produsele alimentare sănătoase
9. Precizaţi dacă elevii / profesorii / părinţii şi-au manifestat dorinţa de continuare a
acestei activităţi şi modalitatea în care puteţi asigura acest lucru.

Elevii au fost încântaţi de libertatea (aparentă) avută în organizarea şi desfăşurarea


activităţii, de faptul că totul a pornit de la o plimbare prin supermarket şi de posibilitatea
folosirii cunoştinţelor învăţate la alte discipline într-un alt context (elevii de clasa a VII-a şi-au
schimbat viziunea asupra Tabelului lui Mendeleev; elevii de clasa a VI-a au fost încântaţi să
descopere elementele chimice din Tabel, alături de colegii lor mai mari). Ambele clase au
descoperit cât este de util şi de uşor să redactezi după nişte reguli un text şi că este relativ uşor
să asociezi informaţii din limba română cu cele din franceză şi engleză.

Colegii cu care s-a colaborat au descoperit oportunitatea aprofundării unor aspecte legate
de disciplinele predate, în alt context.

Părinţii, uimiţi la început, au sprijinit ulterior copiii în demersurile lor de investigare în


supermarket-uri şi pe internet.

Activitatile interdisciplinare de acest tip reflectă activitatea Clubului Erasmus + care se


desfășoară săptămânal.

10. Motivaţia propunerii activităţii ca fiind cea mai bună

Activitatea vizează caracterul interdisciplinar prin care conţinuturi pot fi abordate în contexte
diferite. O astfel de abordare motivează, stimulează imaginaţia şi pune în valoare şi acei elevi
care dau dovadă de timiditate în mod obişnuit, care se exprimă mai greu şi obţin cu dificultate
o notă mai bună. Contextul nonformal oferit de activitate face posibilă abordarea aprofundării
cunoştinţelor cu mai mare uşurinţă din partea elevilor, evidenţiind, în acelaşi timp şi utilitatea
acestora.

Anul școlar 2014-2015


Saptamana "Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai
bun”
SCOALA GIMNAZIALA ,,O.CAZIMIR’’, IASI
STR. SOCOLA, NR. 13, TEL: 0232/437954
EMAIL: sc_ocazimir_iasi@yahoo.com
SITE: www.scoalaotiliacazimiriasi.ro
Titlul activității: TRADIȚII LA ROMÂNI – Încondeierea ouălor de Paști

Coordonatorul activității: Cristea Constanța, profesor pentru învățământ primar, tel.


0748508984, e-mail: c.cristea60@yahoo.com

Domeniul în care se încadrează: ARTISTIC


Scopul activității: Formarea și dezvoltarea abilităților de a realiza lucrări cu specific pascal
în vederea valorificării tradițiilor din zona Moldovei.

Obiective educaționale:

1. să îmbine elementele plastice (linii curbe, frânte, puncte) în obținerea motivelor


decorative;
2. să obțină o cromatică adecvată prin utilizarea culorilor reci, calde și binare.
3. să decoreze pe ceramică suportul și ouăle ce reprezintă simbolul Sărbătorilor Pascale;
4. să realizeze cu gust estetic și integral încondeierea ouălor;
5. să realizeze o miniexpoziție și o revistă cu activitatea realizată.

Elevi participanți: clasele I și a II- a (70 școlari) din grupul țintă.

Durata și locul desfășurării activității: ,,FUNDAȚIA SF. MARINA”- IAȘI -Patronată de


Mitropolia Moldovei.

Descrierea activității:
Tema abordată a fost așezată pe argumente susținute de tradițiile pascale expuse de profesorul
de religie. S-au prezentat imagini semnificative din Zona Moldovei în general, a Bucovinei în
special. S-au expus ouă încondeiate în mărime mai mare. Profesorul a demonstrat în fața
clasei tehnicile de lucru pe ouăle de ceramică. A utilizat acuarela cu pensule subțiri și
creioanele cerate pentru îmbinarea liniilor. S-a lucrat și în perechi având ca sarcină întâi
pictarea ouălor roșii.
Lucrul pe echipe a vizat realizarea de planșe –felicitări însoțite de iepurași și ouă decorate pe
fond de acuarelă sau decorațiuni prin grafică utilizând cariocile.
Activitatea s-a desfasurat prin asigurarea unui fond muzical adecvat, s-au rostit versuri din
poezia ,,La Paște” de Otilia Cazimir, s-au prezentat probleme și ghicitori matematice.
La final s-a realizat miniexpoziția cu titlul ,,SĂRBĂTORILE LA ROMÂNI”
Parteneriatul autentic s-a creat între școală, fundație, părinți și bunici.

FEED-BACKUL ACTIVITĂȚII:
Rezultatele obținute în urma activității:
Școlarii au dovedit competențe artistice, au marcat în familie simbolistica sărbătorilor. Au
dăruit copiilor de la Fundație cadouri și au colaborat în realizarea lucrărilor prin îndemnul
proiectului numit ,,CU INIMA-N PALMĂ”. S-au construit relații interpersonale și de
empatie, s-au dezvoltat competențe artistice.
În fiecarea an, acesta fiind al III- lea, abordez această tematică ce este solicitată și agreată de
școlari. Vom continua acțiunea efectuând în anul următor o excursie în Bucovina prin locurile
cu o puternică simbolistică a tradițiilor pascale. A fost propusă în variantele de activități și de
către părinți.
Impactul asupra acestei acțiuni a fost unul cu încărcătură pozitivă maximă. Iepurașul de pe
ouă a fost o surpriză pentru copii și la final au fost răsplătiți chiar cu un mic iepuraș de
ciocolată. Școlarii au lucrat cu pasiune, motivați de dorința de a oferi din lucrările lor copiilor
de la Fundația ,, SF. MARINA” și dornici să se vadă în fotografii.
Miniexpoziția realizată a fost un element stimulativ, deoarece s-a încheiat și cu un concurs cu
dictonul ,,CEL MAI HAZLIU OU DECORAT!”.
Părinții și partenerii implicați în proiect au format un nucleu puternic oferindu-le copiilor
bucuria de a mai organiza o actiune de 1 Iunie.

B. Cele mai relevante mărturii ale elevilor / profesorilor / părinților referitoare la activitatea
propusă.
1. Versuri create în echipă de școlari:
LA PAȘTE

Un ou roșu am pictat,
Iar două le-am decorat
Cu linii, puncte și culori
Să le placă tuturor.

În coșulete noi le-am așezat


Și din suflet toți le-am dat
Prietenilor din parteneriat
Pentru un Paște de neuitat.
(Creație în echipă)

C. Fotografii

Titlul activității: Noi acum ne pregătim la brutărie să pornim


Coordonatorul /coordonatorii activității: prof. pt. inv. primar Streba Alina Mariana

Data și locul desfășurări: 6.04.2015 -Fundatia/Brutăria Omenia

Grupul țintă /clasa: elevii clasei pregatitoare E

Parteneri implicați: Fundatia Omenia Iasi- coordonatori Rusu Alexandra

Obiective (2, max. 3 ):

 Să descopere elementele componente ale pâinii: făină, drojdie, apă, sare


 Să efectueze experimente simple: prepararea aluatului, modelarea pâinii,constatând
rezultatul acestor experimente;
 Să aprecieze munca depusă de oamenii implicaţi în obţinerea pâinii: agricultori,
mecanizatori, morari, brutari, muncitori, ingineri specialişti;
 Să recunoască uneltele, utilajele şi aparatele de lucru, precum şi produsele muncii

Resurse umane: 20 elevi, prof.inv primar Streba Alina Mariana, parinti: Imbrea Mihaela,
Rusu Alexandra

Resurse materiale: grau, faina, paine, cornuri cu ciocolata, sucuri

Descrierea activității:

Copiii au vrut sa afle cât mai multe lucruri despre pâinea pe care o punem zilnic pe masa,
astfel incat am hotarat sa mergem sa vedem cu ochii nostri cum se realizeaza aceasta. Cu
aceasta ocazie le-am imbogatit sfera de cunostinte a copiilor cu lucruri interesante despre
obtinerea pâinii. Ei au putut vedea din ce se obtine faina, cum se obtine aluatul, procedeul de
coacere al painii si nu in ultimul rand felierea si ambalarea acesteia. La finalul activitatii au
degustat din produsele finale la care au participat si ei.
Prin aceasta activitate elevii clasei pregatitoare au avut ocazia sa faca noi descoperiri si cu
siguranta le-am trezit admiratia si respectul pentru munca oamenilor ce contribuie la
fabricarea pâinii.

Modalități de evaluare a activitatii

 Discutii libere la finalul activitatii si la intoarcerea la scoala.


 Observarea sistematica a comportamentului elevilor pe durata vizitei

Rezultate înregistrate – anexe fotografii

Titlul activității: VIZITA LA ISUJ IAȘI

Coordonatorul /coordonatorii activității: prof. inv. primar DIMITRIU LAURA

Data și locul desfășurării: 8 aprilie 2015, ISUJ IAȘI

Grupul țintă: clasa A II-a B

Parteneri implicați: ISUJ IAȘI

Obiective:

1. reactualizarea cunoștințelor privind modul de comportare în cazul unui cutremur;


2. cunoașterea tehnicii de interventie din dotarea ISUJ Iasi;
3. dobândirea unor cunoștințe referitoare la meseria de pompier;

elevi, 10 părinți 33 :Resurse umane


tehnica din dotarea ISUJ :Resurse materiale

Descrierea activității (max. 5 fraze )

Elevii au vizionat tehnica din dotare, , au fost încântați de activitățile propuse


și desfășurate de pompieri, au pus numeroase întrebări.

Modalități de evaluare a activitatii – discuții de grup, fotografii de la activitate

Rezultate înregistrate – fotografii

Titlul activității: "Învăţăm să circulăm corect!"

Coordonatorul /coordonatorii activității: ICHIM-IZVORAN DINU, ICHIM-IZVORAN


NICOLETA

Data și locul desfășurării: 7 aprilie 2015, sala de clasă și curtea școlii

Grupul țintă /clasa: 50 elevi de la clasele I E și a III-a B

Parteneri implicați:

 Comisar Daniel Maistru – Inspectoratul de poliției al municipiului Iași


 Agent principal Claudia Carp – Poliția Rutieră Iași

Obiective (2,max. 3 ) :

 cunoașterea și respectarea semnelor de circulație pe stradă și la spațiile de joacă


 învățarea, respectarea și punerea în practică a regulilor privind circulația cu biciclete,
role
 sau trotinete în spațiul public, șosele, parcuri, etc.

Resurse umane: 50 de elevi, 5 carde de poliție rutieră, 2 cadre didactice, 10 părinți de la


ambele clase

Resurse materiale: jaloane, biciclete, trotinete, role

Descrierea activității (max.5 fraze)

De la ora 8,00-9,00 li s-au prezentat elevilor materiale și filmulețe în care victime ale
neatenției în spațiul public (șosea) erau copii, iar apoi s-a purtat o discuție privind semnele de
circulație. De asemenea, copiilor li s-a dat spre completare un chestionar care viza
cunoașterea semnelor de circulație precum și modul de respectare a acestora.
În următoarea jumătate de oră, am ieșit cu toții în curtea școlii unde, copiilor li s-a prezentat o
mașină cu echipaj și echipament complet de la Poliția Rutieră: radar, cameră de luat vederi,
girofar, sirenă și bastoane reflectorizante.
Până la ora 11,30 s-a desfășurat concursul de biciclete, role și trotinete. Spațiul destinat
întrecerii a fost marcat cu jaloane și banda galbenă de la Poliția rutieră. Au participat toți
elevii la probele pe care le stăpâneau foarte bine!

Modalități de evaluare a
activitatii: E
valuarea activității s-a realizat pe baza unui chestionar aplicat elevilor în sala de clasă, iar apoi
în curtea școlii, la concursul unde au participat elevi din ambele clase. La sfârșitul activității s-
au acordat diplome și premii elevilor câștigători.

Rezultate înregistrate – anexe fotografii


Titlul activității: "Instrucţie şi educaţie – Armata – O Şcoală Altfel"

Coordonatorul /coordonatorii activității: Prof. Roxana Lupu-Ștefan

Data și locul desfășurări 7. 04. 2015 – Sediul Brigăzii 15 Mecanizate ,,Podu

Înalt”

Grupul țintă: Elevii clasei a V-a A

Parteneri implicați: Militarii Brigăzii 15 Mecanizate ,,Podu Înalt”

Obiective (2, max. 3 )


 Să înțeleagă importanța și rolul organelor militate în menținerea păcii;
 Să dobândească noi cunoștințe în legătură cu forțele armate;

 Să relaționeze și să socializeze cu militarii

Resurse umane: ofițeri, subofițeri, militari reangajați

Resurse materiale: armamentul din dotare, mașini de luptă, videoproiector, echipament

Descrierea activității (max. 5 fraze )

Activitatea desfășurată a fost un prilej optim pentru ca toți elevii să relaționeze și să


socializeze cu militarii. Aceștia au avut posibilitate să descopere ce se întâmplă într-o unitate
militară, să mânuiască sub directă supraveghere arme de luptă, să pătrundă în incinta unor
taburi, să urmărească filme documentare despre misiunile externe ale militarilor români. De
asemenea, au vizitat muzeul din incinta instituției și au participat la un atelier de încondeiat
ouă. Activitatea a fost bine organizată și structurată. Elevii au fost încântați și au participat cu
mult interes.

Modalități de evaluare a activității:

 Diplome;
 Aprecieri verbale

Rezultate înregistrate – anexe fotografii

Titlul activității: Atelier de lucru – FLOAREA DE LOTUS

Coordonatorul /coordonatorii activității: prof. Balan Constantina

Data și locul desfășurări: 7 aprilie 2014, sala de clasă


Grupul țintă /clasa: elevii clasei a V-a D

Parteneri implicați: părinții elevilor

Obiective:

 Dezvoltarea creativitatii;
 Testarea capacitatii de concentrare si indemanare;
 Incurajarea muncii in echipa si a ideilor inovatoare.

Resurse umane: elevii, profesorul clasei


Resurse materiale: hartie colorata, sârmuliţă, foarfeca.
Descrierea activității
În cadrul acestei activități, elevii au realizat ornamente – FLOARE DE LOTUS. folosind
tehnica Origami, ornamente pe care le-au oferit familiei cu ocazia sărbătorilor Pascale.

Modalități de evaluare a activitatii: Realizarea unei expozitii cu lucrările obținute

Rezultate înregistrate: fotografii

Titlul activității: CALEIDOSCOPUL PROFESORILOR

Coordonatorul /coordonatorii activității: prof. LĂCRĂMIOARA DONCEAN

Data și locul desfășurări:

 8.04.2015 FESTIVALUL DE ŞTIINŢE


 UNIVERSITATEA TEHNICĂ ,,GH. ASACHI” IAŞI
 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE ,,GR.T. POPA ” IAŞI

Grupul țintă /clasa: a VIII-a B

Parteneri implicați:
 FESTIVALUL DE ŞTIINŢE
 UNIVERSITATEA TEHNICĂ ,,GH. ASACHI” IAŞI
 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE ,,GR.T. POPA”IAŞI

Obiective (2, max. 3 ): Elevii vor fi capabili:

 Sa-si puna in valoare talentele si capacitatile, in diferite domenii, in context educativ


nonformal.
 Să cunoască satisfacţiile, dar şi dificultăţile şi riscurile profesiilor.
 Să –şi lărgească orizontul de cunoaştere în ceea ce priveşte oferta de profesii şi
specializări a facultăţilor pentru o mai bună alegere a profilului liceului pe care îl va
urma.

Resurse umane: grupul de elevi

Resurse materiale:

 standurile demonstrative amenajate de facultăţile tehnice


 Biblioteca Tehnică ,,Gh.Asachi”
 Institutul de Anatomie
 laboratoare din U.M.F.

Descrierea activității (max. 5 fraze ):

Elevii au participat la un tur ghidat al Universităţii Tehnice ,,Gh. Asachi” . în aula


universităţii au primit informaţii cu privire la istoricul facultăţii. Au putut vizita
Biblioteca tehnică votată de curând una dintre cele mai frumoase biblioteci din lume unde
au aflat modul în care pot căuta cărţile într-o mare bibliotecă atât în fişe , cât şi în format
electronic.

În ,,Sala Paşilor Pierduţi” elevii au participat la demonstraţiile şi la experimentele


realizate de voluntarii facultăţilor tehnice în cadrul ,,Arenei Ştiinţelor Tehnice”.

La Universitatea de Medicină şi Farmacie elevii au avut acces în Institutul de Anatomie


unde au putut discuta despre corpul uman. În UMF au participat la experimente în
laboratoarele de Biologie celulară şi moleculară, Morfopatologie, Histologie.

S-au întâlnit şi cu reprezentanţii SSIM care le-au vorbit despre ceea ce înseamnă să fii
student la UMF.

Elevii au intrat apoi în Arena Ştiinţelor Medicale unde au participat la diverse activităţi şi
experimente: testarea reflexelor, boli ale creierului, iluzii optice şi acustice, etc.

Modalități de evaluare a activitatii: Evaluarea s-a facut pe parcursul şi la sfirsitul


activitatilor, elevii implicându-se cu entuziasm in experimentele realizate de voluntarii
Festivalului de Ştiinţe. S-au realizat fotografii.
Rezultate înregistrate: Activitatea a avut rol de orientare socio-profesională pentru elevii
clasei a VIII-a, unii elevi dorind să se îndrepte către aceste profesii.

Anul școlar 2013-2014


Saptamana "Sa stii mai multe, sa fii mai bun”

SCOALA GIMNAZIALA ,,O.CAZIMIR’’, IASI

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11

Str. CALEA CHISINAULUI, nr. 3, tel. 0232 246692,

SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!

Proiect educaţional

”Suntem mici și ne jucăm, împreună învățăm!

ARGUMENT

În grădiniţă, un rol important în formarea personalităţii copilului o au atât activităţile


instructiv-educative, desfăşurate în clasă, cât şi cele extracurriculare. Având în vedere
impactul constructiv pe care îl au activităţile extracurriculare asupra copilului, am planificat şi
desfăşurat diferite forme de astfel de activităţi atractive şi mobilizatoare, care să vizeze
educaţia morală a copilului mileniului III, trăirea unor fapte concrete de viaţă, sădind în
sufletul inocent al acestuia cele mai alese valori moral-civice.

DESCRIEREA PROIECTULUI
1. Scopul proiectului: îmbunătăţirea competenţelor sociale, de cooperare, dezvoltarea
comunicarii verbale şi nonverbale şi al creativităţii.

2. Obiectivele proiectului:

 Dezvoltarea simtului estetic si a gustului pentru spectacole de teatru si muzica


instrumentala si vocala;
 Formarea deprinderii de ingrijire,de iubire si de protejare a plantelor. Constientizarea
raportului direct dintre mediu si sanatatea individului si cultivarea atitudinilor
responsabile implicate in respectarea mediului.
 Respectarea regulilor de circulatie;
 Satisfacerea nevoii de mişcare şi distracţie a preşcolarilor;
 Dezvoltarea spiritului anteprenorial, în vederea colectării de jucarii ,obiecte de
imbracaminte ,pentru ajutorarea copiilor defavorizaţi;
 Utilizarea corectă a normelor şi regulilor de comportare civilizată, în spaţiul privat şi
public;
 Stimularea creativităţii, a gândirii logice şi a imaginaţiei preşcolarilor, ca premise ale
formării personalităţii.

3. Grupul ţintă:

 Beneficiari direcţi: copiii preşcolari de la G.P.P. 11 Iaşi.


 Beneficiari indirecţi: cadrele didactice, părinţii, bunicii, comunitatea

4. Echipa de proiect:

1. Prof. PANAITE MARIANA


2. Prof. MOGILDEA MIHAELA
3. Educ. IFROSE NICOLETA
4. Educ. BUTNARIU ADRIANA
5. Educ. SERPEANU RODICA
6. Educ. DANILA SIMONA

5. Durata proiectului: 5 aprilie – 11 aprilie 2013

6. Modalitati de evaluare:

 Monitorizarea şi evaluarea proiectului – portofoliu, expoziţie foto, CD, raportul final,


feed-back-ul participanţilor.
 Diseminarea activitatilor efectuate. Apecieri verbale.Diplome.

7. Forme de organizare:

 vizionare spectacole de teatru, magie , muzica;


 lucru în echipă,
 ateliere de lucru,
 concursuri,
 intalnire cu reprezentantii comunitatii: politist, preot, medic etc.

8. Analiza Swot
a) Puncte tari:

 atitudini pozitive ale copiilor faţă de activităţile recreative;


 spirit de toleranţă şi cooperare între toţi copiii;
 manifestare liberă a personalităţii copiilor în activităţi;
 schimburi de experienţă între partenerii implicaţi;
 actiuni de donatie voluntara ;

b) Puncte slabe:

 Lipsa fondurilor financiare pentru organizarea unor activitati in afara gradinitei(


excursii ,vizite ,concursuri,vizionari de spectacole,etc0.
 Dotarea insuficienta
 Neimplicarea parintilor in desfasurarea acestor activitati deoarece coincid cu
programul lor de lucru

c) Oportunitati:

 Participarea impreuna cu parintii la unele activitati.


 Diversitatea.
 Cunoasterea activitatii diferitelor institutii.
 Plimbarile.

d) Amenintari:

 Timpul nefavorabil.
 Imposibilitatea deplasarii prescolarilor pe distante prea mari.
 Lipsa fondurilor financiare pentru organizarea unor excursii in aceasta perioada si
vizitarea a cat mai multe obiective

Actiuni desfasurate:

1. Spectacol de magie in Gradinita


2.,,Cum imi pastrez sanatatea?’’ – Intalnire cu medicul
3.,,Micul Circ’’ –Teatru pentru copii (teatrul Aschiuta )

4.,,Stiu sa ma feresc de accidente?’’-Intalnire cu agentul de circulatie

5. Concursul transdisciplinar ,,Euristica’’


6.,,Cum ne pregatim pentru Invierea Domnului?’’ –Intalnire cu preotul si Impartasirea
copiilor;

7,,Daruieste din suflet’’- Actiune caritabila pentru copiii defavorizati;

8.,,Atelierul de incondeiat oua’’-pictura pe oua;


9.,,Cinci portii de sanatate’’-actiune in cadrul programului national educational,,Cinci
portii de legume,fructe sau suc de fructe’

10.,,Kids Music Show’’ -Spectacol de muzica si karaoke;

11. Let’s Play! –concurs de limba engleza


12.,,Un copil ,o floare…’’ –activitate ecologizare si de plantare de flori
Noutati

 Ziua porților deschise 07/03/2018


 Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019 06/03/2018
 RAEI 28/02/2018
 Modificare program școlar 03/11/2017
 Orar 12/09/2017