Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect de lecție:. CE ÎNSEAMNĂ SĂ FIU UN OM CREDINCIOS?

Clasa I
Aria curriculară: Om – Societate
Disciplina: Religie – Cultul ortodox
Unitatea de învăţare: Omul este fiinţa care crede în Dumnezeu
Competenţe specifice: 1.2(Evidenţierea caracteristicilor comportamentale ale unor modele de
credinţă);1.3(Aplicarea în mod autonom a unor reguli de comportament moral-creştin în diferite contexte de
viaţă reale sau imaginare.)
Tipul lecţiei: Mixtă

Activităţi (selectiv)

● Discuţie pornind de la întrebarea: De unde are omul puterea să fie

credincios? Profesorul recapitulează cunoştinţele despre Botez parcurse în clasa

pregătitoare, accentuând – la nivelul de înţelegere al elevilor – efectele primirii

acestuia. Le spune elevilor faptul că, la Botez, omul primeşte şi puterea de a avea

o viaţă plăcută lui Dumnezeu. Această putere creşte prin împărtăşire, rugăciune,

ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, fapte bune – care îl ajută pe om să devină tot

mai bun.

● Descoperire din imagini. Se analizează imaginile pornind de la următoarele

aspecte de manifestare a credinţei: în particular / în public, prin cuvinte / prin

fapte. Profesorul discută cu elevii despre importanţa fiecărui mod de manifestare

a credinţei.

RELIGIA LA CLASA PREGĂTITOARE ŞI LA CLASA I. GHID PENTRU PROFESORI 149

● Jocul Ce ai aflat despre colegul tău? Se organizează elevii în perechi, doi câte

doi. Cerinţa formulată este următoarea: fiecare elev va povesti pe scurt, colegului

cu care face pereche, o întâmplare din viaţa sa în care a încercat să facă un lucru

bun pentru ceilalţi. După 10-15 minute acordate pentru povestirile din grupuri,

fiecare elev va prezenta două-trei calităţi ale colegului de grup, sintetizate pe

baza povestirii, ca răspuns la întrebarea: Ce ai aflat despre colegul tău din ce a

povestit, cum este el?

● Ce învăţăm despre credinţa în Dumnezeu de la cei doi orbi? Profesorul le

prezintă icoana vindecării celor doi orbi. Le citeşte minunea relatată în


Evanghelie (Matei 9, 27-31). Accentuează rolul credinţei în săvârşirea acestei

minuni.

● Prin ce este Sfânta Parascheva model pentru oamenii credincioşi?

Profesorul le prezintă icoana Sfintei Parascheva. Le povesteşte pe scurt viaţa

sfintei, accentuând faptul că mergea mereu la biserică şi împlinea îndemnurile

spre fapte bune ascultate. Elevii pot fi solicitaţi să povestească o întâmplare

(minune, pildă, povestire etc.) pe care au ascultat-o la biserică sau un îndemn pe

care l-au aplicat în diferite situaţii.

● Să ascultăm o poveste despre importanţa credinţei în viaţa omului.

Profesorul le povesteşte elevilor despre modul în care oamenii de astăzi pot să îşi

manifeste credinţa în Dumnezeu. Elevii sunt întrebaţi dacă pot să dea exemple, în

care, prin credinţă, oamenii au depăşit diferite dificultăţi din viaţă.

● Aplicaţie. Profesorul le citeşte elevilor enunţul aplicaţiilor şi îi ajută în

rezolvarea acestora. Suportul pe care vor fi puse inimile poate fi desenat pe coli

A4, lipite una în continuarea celeilalte. Realizarea Coloanei de inimi poate

constitui un exerciţiu de evaluare a comportamentului pe tot parcursul

semestrului.

● Jocul Să dezlegăm taina proverbelor şi a textelor biblice. Profesorul va iniţia

un joc care să aibă la bază explicarea unor proverbe sau a unor scurte texte

biblice care fac referire la legătura dintre credinţă şi manifestarea ei prin fapte.

Pot fi utilizate desene sau alte reprezentări grafice.

● (P) Să realizăm un desen pornind de la un text biblic. Profesorul va discuta

cu elevii despre semnificaţia textului biblic „Credinţa fără fapte este moartă”

(Iacob 2,26). În grup sau individual, elevii sunt invitaţi să realizeze un desen

pornind de la acest text. Elevii îşi prezintă desenele.

S-ar putea să vă placă și