Sunteți pe pagina 1din 8

Propunere de politică

publică
Motivarea populației României să
participe la activitățile de reciclare a
deșeurilor

Curs: Politică Publică


Proiect realizat de: MACOVEI RAREȘ-CONSTANTIN

Specializare: SPR III


Scopul politicilor publice este de a implementa anumite acțiuni, activitate ce este
realizată de către o instituție guvernamentală ce deține o anumită autoritate legislativă,
politică și financiară cu ajutorul căruia poate să realizeze aceste acțiuni. 1
O politică publică are rolul de a acționa în funcție de necesitatea sau problema pe care
o societate sau un anumit grup dintr-o societate, cum ar fi cetățeni,ONG-uri sau o instituție
guvernamentală, o întâmpină. Acestea au scopul de a îndeplini anumite seturi de obiective
elaborate ce reprezintă o încercare pentru a oferi o soluție sau pentru a analiza necesitățile pe
care o anumită parte a societății, sau chiar întreaga societate, o are.2
Problema deșeurilor a devenit destul de importantă în secolul XXI, iar dorința de
combatere a acestei probleme provine, pe de o parte, dintr-o dorință de dezvoltare socială și
economică, iar pe cealaltă parte pentru a menține calitatea vieții. Acțiunile de rezolvare a
problemelor de mediu sunt de cele mai multe ori doar preventive, dintr-o dorință a statelor de
dezvoltare, iar capacitatea de asimilare pe care componentele de mediu, cum ar fi aerul, apa și
solul saua anumitelor tipuri de poluare, sunt luate în considerare foarte rar.3
În prezent, există foarte multe centre de reciclare a deșeurilor ce au un impact negativ
asupra mediului înconjurător și asupra sănătății umane datorită faptului că deșeurile sunt
eliminate folosindu-se anumite tehnologii nepotrivite. Acest lucru se poate datora faptului că
în ultimul deceniu a crescut cantitatea de deșeuri generate, astfel se poate spune că există o
necesitate a populației României de a utiliza anumite deșeuri ca materie primă pentru a susține
unele activități economice. 4
Atât producția cât și consumul de bunuri și servicii sunt, în mod egal, cauze ale
producerii deșeurilor. Politicile actuale legate de problemele ce apar din cauza consumului
sunt bazate de cele mai multe ori pe ideea că impactul acestuia ar trebui limitat, la fel și
consumul acestora de energie. Cu toate astea, faptul că acest lucru produce și deșeuri nu este
luat de cele mai multe ori în considerare, deși în timp, pe baza acestui fenomen, pot exista
presuni asupra mediului. Astfel, existența unor activități ce sunt în favoarea protejării
mediului ridică calitatea acestuia.5
În România, doar 85% din mediul urban este acoperit de servicii de salubrizare, iar
52% în mediul rural, în total doar 63% din populație are parte de astfel de servicii. Pe lângă
acest lucru, s-a constatat și faptul că în România încă mai există unele cantități de deșeuri ce
rămân necolectate. Prin urmare, în România există o arie destul de scăzută de gestionare a
deșeurilor în comparație cu celelalte țări.6

1
Eóin Young și Lisa Quinn, Cum se scrie un Studiu de Politici Publice efectiv. Ghid pentru Consilierii de Politici
Publice din Europa Centrală și de Est (Institutul pentru o Societate Deschisă TM și Copyright © 2002 Institutul
Societatea Deschisă, 2002).
2
Ibidem.
3
Site-ul oficial al Ministerului Mediului, http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2014/01/2014-01-
28_SNGD_HG_870_2013.pdf, f.a.
4
Ibidem.
5
Site-ul oficial al Agenției pentru Protecția Mediului,
http://www.anpm.ro/documents/25675/2282349/CAPITOLUL+6-Managementul+deseurilor-
Prahova+2013.pdf/39f4feb2-70a7-4d1e-9cc0-893688ed23f5, f.a.
Există mai multe metode prin care se pot colecta materialele reciclabile în România,
iar modalitatea prin care populația ar fi motivată să colecteze deșeurile este prin anularea
taxelor ce țin de acestea. Se întâlnesc mai multe modalități de colectare a deșeurilor, cum ar fi
printr-un sistem în care materialele reciclabele sunt aduse la un punct de reciclare, ori
deșeurile sunt preluate direct de la locuința fiecărui cetățean cu ajutorul unui autoturism
special. 7
Deși în România există în prezent măsuri prin care se încurajează investițiile verzi, se
susțin initiative ce premiază și recompensează populația ce reciclează, măsuri de creștere a
eficienței și calității deșeurilor colectate, făcându-le reciclarea lor mai ușoară și există și o
colaborare cu autorități ale administrației publice locale și cu sectorul de afaceri pentru
sistemele de colectare de deșeuri, aceste măsuri nu sunt suficiente. 8Conform surselor ce
provin de la Eurostat, în perioada 2010-2012 numărul deșeurilor nepericuloase din România a
crescut cu aproximativ 50.000 de tone. Prin urmare, probabilitatea ca România să fie afectată
mai mult de poluare este mai mare, iar instituțiile statului trebuie să găsească măsurile
necesare pentru a preveni afectarea populației.9
Ministerul Mediului dorește aplicarea unei politici publice cu ajutorul căreia cetățenii
României să fie informați cu privire la riscurile la care sunt supuși în cazul în care nu se supun
unui proces de reciclare și la metodele de reciclare și cu ajutorul căreia problema poluării
poate fi prevenită.
Instituția care inițiază politica publică este Ministerul Mediului. În România
problemele ce țin de mediu sunt din ce în ce mai răspândite, astfel, în ultimii ani, în
comparație cu anii precedenți, numărul deșeurilor din România a crescut considerabil. În
România, doar 85% din mediul urban este acoperit de servicii de salubrizare, iar 52% în
mediul rural, iar în total doar 63% din populație are parte de astfel de servicii. Pe lângă acest
lucru, s-a constatat și faptul că în România încă mai există unele cantități de deșeuri ce rămân
necolectate. Prin urmare, în România există o arie destul de scăzută de gestionare a
deșeurilor.În perioada 2010-2012 numărul deșeurilor nepericuloase din România a crescut cu
aproximativ 50.000 de tone.

Titlul politicii este “Motivarea populației României să participe la activitățile de


reciclare a deșeurilor”. Această politică publică are rolul de a informa cetățenii României
despre pericolele ce pot apărea datorită folosirii măsurilor de reciclare ce implică tehnologii
nepotrivite.

6
Site-ul oficial al Ministerului Mediului, http://www.mmediu.ro/img/attachment/37/strategii-planuri-studii-
54786031cda10.pdf, f.a.
7
Site-ul oficial al Bursei de Deșeuri, http://www.deseuri-online.ro/new/download/Colectaretransport.pdf, f.a.
8
Site-ul oficial al Ministerului Mediului, http://www.mmediu.gov.ro/app/webroot/uploads/files/2017-04-
27_PNGD_versiunea_1.pdf.pdf, f.a.
9
Site-ul oficial al Comisiei Europene, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:Total_waste_generated,_2010_and_2012_(thousand_tonnes)_YB15.png, f.a.
 Obiective generale: sporirea calității vieții, sporirea calității mediului înconjurător,
dezvoltare socială, dezvoltare economică.

Obiective specifice: Informarea cetățenilor României cu privire la riscurile ce pot


apărea din cauza deșeurilor ce nu sunt manevrate în mod corespunzător. Informarea
cetățenilor cu privire la modalitățile prin care aceștia iși pot decicla deșeurile pentru a
preveni poluarea. Implementarea unor programe cu ajutorul cărora cetățenii și
organizațiile din România vor fi recompensați în cazul în care se supun măsurilor de
prevenire a poluării (reciclarea).

 Beneficiarii sunt direcți: Cetățenii români și indirecți: Administrațiile publice locale


din fiecare oraș al României

Variante de soluționare

Optiunea 1: Amplasarea mai multor zone de colectare și de reciclare a deșeurilor,


punerea la dispoziție de tomberoane special amenajate pentru reciclarea deșeurilor, anularea
taxelor impuse de către stat ce țin de colectarea deșeurilor. Crearea unui sistem în care
materialele reciclabile sunt aduse la un punct de reciclare, ori deșeurile sunt preluate direct de
la locuința fiecărui cetățean cu ajutorul unui autoturism special.

Impactul economic 1

Economic:Locuitorii României nu ar mai fi nevoiți să plătească taxele către stat ce țin de


salubrizare. Social:Locuitorii României vor locui într-un mediu mult mai prielnic, iar
poluarea în acest caz poate fi ușor remediată. Ecologic:Solul, apa și aerul nu vor mai avea de
suferit în urma poluării.

Buget estimat 1- 1.000.000 euro

Opțiunea 2
Se va face un recensământ al populației cu scopul de a se identifica și menține
controlul, astfel se vor afla toate persoanele ce au încheiat un contract cu firma de salubrizare.
În acest mod, se va stabili care este populația ce nu a apelat la servicii de salubrizare și a
folosit mijloace alternative prin care au debarasat deșeurile, se încearcă aflarea motivului
îentru care au ales acest lucru și unde anume și-au debarasat deșeurile până în momentul de
față.
Astfel se va afla daca mijloacele alternative de debarasare a deșeurilor, cele care nu implică
firmele de salubrizare private, sunt eventuale cauze ale poluării.
Impactul economic 2
Economic:Acest proces este ma costisitor iar rezultatele pot apărea într-o perioadă mai lungă
de timp, însă aceasta este o alternativă ce poate demonstra și remedia problemele ce țin de
poluare. Social:Locuitorii României vor locui într-un mediu mult mai prielnic, iar poluarea în
acest caz poate fi ușor remediată. Ecologic:Solul, apa și aerul nu vor mai avea de suferit în
urma poluării.
Buget estimat 2- 2.000.000 euro

Opțiunea 3

Crearea unei campanii de publicitate

Se va crea o campanie de publicitate cu ajutorul căreia cetățenii români vor lua la cunoștință
problemele la care se expun în cazul în care nu folosesc un mod de reciclare a deșeurilor,
cetățenii vor lua la cunoștiință mijloacele prin care aceștia se pot debarasa de deșeuri. În
condițiile în care anumite persoane sunt sceptice cu privire la această modalitate de reciclare,
vor primii informații suficiente astfel încât să adopte o poziție favorabilă.

Tema campaniei:“Reciclează pentru o Românie fără poluare”

Această campanie va avea loc în fiecare oraș al României, atât în mediul urban, cât și în cel
rural. Informațiile vor fi transmise atât cu ajutorul mijloacelor verbale, cât și non-verbale. Vor
avea loc campanii de publicitate online, la radio, al televiziune și prin intermediul afișelor
publicitare.

Impactul economic 3
Economic:Consturile pentru această campanie vor fi foarte mici în raport cu impactul pozitiv
pe care l-ar avea asupra populației României. Social:Locuitorii României vor învăța de ce
reciclarea este un lucru prielnic pentru sănătatea loc, pentru sănătatea celor din jur și pentru
mediul înconjurător. Locuitorii României se vor adapta astfel la un mod de viață Occidental,
modern. Vor trăi într-o mediu mult mai curat. Ecologic:Solul, apa și aerul nu vor mai avea de
suferit în urma poluării.
Buget estimat 3- 500.000 euro

Procesul consultativ. Organizații, instituții consultate.


Pentru a aborda această problemă am consultat: Ministerul Mediului Ministerul Sănătăţii,
Ministerul Apelor și Pădurilor, Asociația EcoLogic, Asociația Experților de Mediu,
GreenPeace

Rezultatele (Versiuni alternative propuse, viziuni, poziții exprimate)

Prima opțiune pentru rezolvare: Toate instituțiile și organizațiile ce au fost consultate cu


privire la problema deșeurile și de riscurile aduse de către această problemă au fost de acord
că în decurs de 3 ani se vor găsi cele mai bune soluții pentru a preveni poluarea în România.
Experți în domeniul mediului, sănătății și a deșeurilor au fost consultați cu privire la
modalitățile prin care problemele ce țin de poluare pot fi prevenite.

Cetățenii României nu vor mai trebui să plătească taxe pentru a dispune de mijloace ecologice
de debarasare a deșeurilor cu scopul de a fi motivați în continuare și de a preveni poluarea.

Crearea unui sistem în care materialele reciclabile sunt aduse la un punct de reciclare, ori
deșeurile sunt preluate direct de la locuința fiecărui cetățean cu ajutorul unui autoturism
special.

Varianta de soluționare recomandată


Opțiunea 3

Se va crea o campanie de publicitate cu ajutorul căreia cetățenii români vor lua la


cunoștință problemele la care se expun în cazul în care nu folosesc un mod de reciclare a
deșeurilor, cetățenii vor lua la cunoștiință mijloacele prin care aceștia se pot debarasa de
deșeuri. În condițiile în care anumite persoane sunt sceptice cu privire la această
modalitate de reciclare, vor primii informații suficiente astfel încât să adopte o poziție
favorabilă.
Tema campaniei:“Reciclează pentru o Românie fără poluare”
Această campanie va avea loc în fiecare oraș al României, atât în mediul urban, cât și în
cel rural. Informațiile vor fi transmise atât cu ajutorul mijloacelor verbale, cât și non-
verbale. Vor avea loc campanii de publicitate online, la radio, al televiziune și prin
intermediul afișelor publicitare. Buget estimat 1.000.000 euro
Bibliografie

1. Eóin Young și Lisa Quinn. Cum se scrie un Studiu de Politici


Publice efectiv. Ghid pentru Consilierii de Politici Publice din
Europa Centrală și de Est. Institutul pentru o Societate Deschisă
TM și Copyright © 2002 Institutul Societatea Deschisă, 2002.
2. Site-ul oficial al Agenției pentru Protecția Mediului,
http://www.anpm.ro/documents/25675/2282349/CAPITOLUL+6
-Managementul+deseurilor-Prahova+2013.pdf/39f4feb2-70a7-
4d1e-9cc0-893688ed23f5, f.a.
3. Site-ul oficial al Bursei de Deșeuri, http://www.deseuri-
online.ro/new/download/Colectaretransport.pdf, f.a.
4. Site-ul oficial al Comisiei Europene,
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:Total_waste_generated,_2010_and_20
12_(thousand_tonnes)_YB15.png, f.a.
5. Site-ul oficial al Ministerului Mediului,
http://www.mmediu.gov.ro/app/webroot/uploads/files/2017-04-
27_PNGD_versiunea_1.pdf.pdf, f.a.
6. Site-ul oficial al Ministerului Mediului,
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2014/01/2014-
01-28_SNGD_HG_870_2013.pdf, f.a.
7. Site-ul oficial al Ministerului Mediului,
http://www.mmediu.ro/img/attachment/37/strategii-planuri-
studii-54786031cda10.pdf, f.a.