Sunteți pe pagina 1din 5

Noi mișcări religioase

New Age

Secularizat și fără Dumnezeu, omul din ziua de astăzi, debusolat de atâtea oferte, sătul
de consumerism, încearcă să-și găsească proprii săi ,,profeți”, care să-l conducă spre ieșirea
din această criză. Din păcate nu putem vorbi de profeții biblici, pentru că secularismul modern
a închis poarta către cer, socotind că Dumnezeu nu mai este necesar vieții omului. Omul
modern caută acei profeți care să îl ajute să se dezvolte spiritual sau trupesc fără a avea vreo
interdicție. Asemenea profeți, cu un mesaj specific, revendică și mișcarea New Age.

1. Ce este New Age?


New Age este o denumire generală pentru o serie de curente și idei foarte variate, care
își au rădăcinile în tradiții cu totul diferite, de multe ori chiar contrapuse. Totuși, toate
converg într-un anumit punct, susținând că omenirea traversează astăzi o așa numită
,,perioadă de cotitură” care presupune o schimbare reală în toate domeniile. Este o mișcare
neorganizată în structuri ierarhice: ea este constituită din grupuri mici, independente unul de
celălalt dar care sunt unite de același mesaj, având rădăcini în ocultism, ezoterism, medicină
alternativă etc. New Age, formează astfel o rețea de persoane și de grupuri care pregătesc
venirea Erei noi. La această conspirație sunt chemați toți cei care contestă societatea actuală
(mișcările feministe,ecologiste,pacifiste) și bisericile instituite care sunt în căutarea unei noi
lumi, diferită și superioară, atât sub aspect social cât și religios.
New Age poate fi asemănată cu un năvod alcătuit din noduri mai mari sau mai mici,
dar toate fiind intrinsec legate. Deși structura pare neunitară ea constituie un întreg.
Totalitatea este alcătuită din particule sau elemente de tip neuronic, interconectate pe baza
unui sistem de valori. Pe baza acestui principiu, centrul New Age este pretutindeni și nicăieri.1
New Age poate fi asemănat cu un bufet suedez din care fiecare ia ce își dorește. New-
ager-ul nu are nevoie de nimeni care să-l călăuzească permanent pentru că el își este propriul
educator, propriul guru. Nu tehnicile predate de maestru sunt esența, cel mai important pas
este descoperirea eului interior, a unui dumnezeu impersonal care nu transmite nimic,
deoarece omul holografic este totul.

1
Bruno Wurtz, New Age, Editura de Vest, Timișoara, 1994, p.12.
Această Nouă Era este era zodiacală a Vărsătorului care va înlocui era veche a
Peștilor. Se crede că Era Peștilor specifică creștinismului, se va încheia curând, iar locul
acesteia va fi luat de Era Vărsătorului.

2. Doctrina New Age


a. Ecologism și feminism:
În cadrul New Age, asistăm la o înviere a mitologiei antice, păgâne. Cultul ,,Mamei
Pământ, din care s-a dat viață omului, conform gnozei New Age, este revitalizat. ,,Mama
Pământ, este mama tuturor. Trupurile noastre nu ne aparțin, ci sunt ale Pământului-Mamă, iar
după moarte acestea se întorc la Mama noastră și la copii săi, care ne-au împrumutat viața, iar
sufletele se topesc în curentul conștiință-energie.
Orice atentat la sănătatea ei este un atentat la sănătatea și viața omului. Mama-Pământ
este parte integrantă a universului, este energia feminină care hrănește, zămislește și dă viață,
chiar spirit, din pântecele ei. Astfel curentul New Age încearcă să-L substituie pe Tatăl ceresc
cu surogatul Mama-Pământ. Este o reacție la centralitatea patriarhală biblică, iudeo-creștină și
de asemenea dorința de înlocuire a sa cu matriarhatul.2
Creștinismul este acuzat de New Age că pune, cu doctrina sa despre creație, o
prăpastie între Dumnezeu și om, între om și cosmos. De asemenea, prin doctrina sa
antropocentrică și masculină, a creat o ruptură între bărbat și femeie, între om și animale, între
materie și spirit; că a făcut din om stăpânul și dominatorul pământului, permițându-i în acest
mod să-l exploateze până la a distruge orice formă vie, animală sau vegetală.
Iată ce afirma fizicianul new age-ist Fritjof Capra: ,,Avem nevoie de o perspectivă
ecologică și feministă, care în ființa ei cea mai intimă este de natură spirituală și care va
implica schimbări profunde în structurile noastre sociale și politice.3
Feminismul și-a făcut loc în politica mondială prin diferite curente. Cel mai important
este cel afiliat ecologismului, uniune din care a rezultat ,,feminismul verde”. Această luptă
pentru egalitatea dintre bărbat și femeie, liberalizarea mondială a avortului, liberatea sexuală,
împărțirea egală a sarcinilor între bărbat și femeie. Feminismul nu face decât să demită femeia
din misiunea sa de soție, fiică și mamă. Este o abdicare de la îndatoririle cu mandat divin și
unanim acceptate în toate societățile din toate timpurile și din toate locurile. Toată această
luptă, este una îndreptată chiar împotriva feminității și maternității însăși.

2
Pr. Ciprian Marius Cloșcă, Ortodoxia și noile mișcări religioase, Editura Lumen, Iași, 2009, p. 209.
3
F. Capra, Wendenzeit. Baustein fur neues Weltbild, Bern, 1987, p. 11 – apud Nicolae Achimescu, op. cit., p.
241.
La originea mișcării feministe stă principiul chinezesc Yin-Yang. New Age preia
acești termeni pentru a-și justifica concepția conform căreia omul este androgin: bărbat-
femeie sau femeie-bărbat.

b. Descoperirea universului pornind de la sinele omului:


Doctrina New Age militează pentru debarasarea omului de conceptele eclesiastice,
creștine. Se vorbește despre faptul că toate ingredientele creștine au servit unei caste preoțești,
care a ținut în ignoranță mai multe persoane, promițându-le o mântuire într-un Dumnezeu
personal care nu există. Conform New Age, singura soluție pentru ca omul să se curățească
de creștinism este schimbarea paradigmei ,,Peștilor” (cea instituită de Iisus Hristos și de
,,pescarii” Săi cu noua paradigmă a Vărsătorului, singura capabilă să dea redea oamenilor
traiectoria cea corectă pentru unirea cu universul, Părintele tuturor.
New Age apelează la o multitudine de tehnici de persuasiune, pretinzând că poate oferi
omului descătușarea sinelui și unirea cu energiile universașe, eterne. Pasul sine-qua-non este
cunoașterea lumii și a universului din care facem parte. Aceasta se poate face numai printr-o
educație specială care urmărește modificarea conștinței. Este vorba de psihologia umanistă,
promovată de Abraham Maslow și de Stanislaw Grof, din care va deriva psihologia
transpersonală. Demersul psihologie umaniste pornise de la sinele uman, tinzând spre grup
sau spre unirea cu ceva situat în afara sinelui. Psihologia transpersonală extindea unirea
sinelui depășind sfera socială. 4
Se consideră că psihologia poate deveni noul mântuitor, noua Bisercă. Se dorește ca
cel inițiat să se descopere pe sine, sa-și afle guru-ul interior, doar propria experiență este ceea
ce contează. Nu există nici o încredere în științele cognitive, ci doar în cele oculte. Omul
trebuie reintegrat cosmosului, căci sănătatea nu se obține stând ,,în afară” ci prin con-fuziune
cu universul. A fi mântuit, tocmai aceasta înseamnă a te uni cu ființa, nu a exista. Intelectul
trebuie atrofiat. Aceasta incumbă eliminarea vechilor credințe și prejudecăți eronate, și
blocarea emisferei cerebrale stângi care ar bloca accesul la divinul din om și din univers, prin
reprezentările diverse, false.

4
Pr. Ciprian Marius Cloșcă, op.cit., p.217.
c. De la educație clasică la educația transpersonală.
New Age propune înlocuirea vechiului sistem de gândire și logică, considerându-se că
acestea sunt greșite deoarece au criterii retrograde de cunoaștere a lumii și a universului
datorită necunoașterii reale a funcționalității creierului uman.
Sunt criticate sistemele de învățământ clasice pentru că ar restrânge capacitățile
cognitive, afective și voliționale ale copilului.
Sistemul educaționam New Age antrenează tumultul cunoștințelor revoluționare și
revoluționate. Educația nu este reprezentată de profesori sau învățători, cărți, examene, ea este
în primul rând evoluție. Acest tip nou de educație poate fi efectuat oriunde, nu doar în cadrele
instituțiilor, iar prin aceasta se poate observa încercarea de eliminare și nerecunoaștere a
instituționalului din viața socială.

3. Grupări New Age în România


a. Bahaismul
Adepții bahai din România constituie gruparea care afirmă că toate religiile au un
numitor comun și un scop unic. Face parte din pseudo-religiile cele mai bine organizate la
nivel mondial, este izvorâtă dintr-un mediu islamic și promoveză idei revoluționare despre
unitatea tuturor religiilor.
În România, cultul s-a dezvoltat rapid, în momentul de față numărând șase centre
teritoriale și unul la București.
Învățătura bahaistă arată că Dumnezeu este unic și că toate popoarele lumii, fie ele de
orice rasă sau religie, își trag inspirația dintr-o singură Sursă cerească și sunt supuse unui
singur Dumnezeu. Între purtătorii mesajului divin nu există nicio diferență, ei fiind doar
mesagerii lui Dumnezeu. Se propovăduiește ideea conform căreia tot omul este creat din
aceeași țărână, pentru ca nimeni să nu creadă că este mai presus decât celălalt.5
Sfânta Treime este negată, iar Duhul Sfânt este o energia a lui Dumnezeu.
Mângâietorul promis de Iisus nu este altcineva decât Baha u llah. Învierea și Înalțarea lui Iisus
ar fi fost inventate de Apostolii Săi, pentru a da credibilitate religiei creștine. Jertfa lui Hristos
a fost efect doar pentru Sine și nu pentru întreaga omenire. Învățătura lui este depășită pentru
că acum toate s-au schimbat și toate învățăturile sunt trecute. Bahaismul nu acceptă preoți,
pastori, teologi. Singura învățătură corectă este cea a lui Baha u llah.

5
Pr. Nicolae Achimescu, Noile mișcări religioase, Editura Limes, Florești – Cluj, 2012, p. 192.
b. Meditația Transcedentală
Este o mișcare religioasă intemeiată de Mahesh Prasad, iar doctrina este centrată
aparent pe tehnica eliberării factorului uman de stres și de agitația cotidiană.
Aceasta pretinde că poate ameliora boli, poate opri procesul de îmbătrânire, mări
durata de viață sau longevitatea. Omul poate reveni prin practicile efectuate de meditația
transcedentală la un ADN purificat de stres și gânduri nocive. Aceasta poate crea un climat de
armonie și de înțelegere cu toți oamenii. Pe lângă meditațiile obișnuite, practicile meditației
trancedentale conțin privarea de somn, post fără apă, procurarea hainelor din containerele de
gunoi. Propune crearea păcii mondiale, eliminarea surselor de conflict și a războaielor, crearea
unei singure conduceri la nivel global.6
Meditația trancedentală vizează crearea unei societăți ideale, sub conducerea unei elite
practicante a meditației.
În România a fost înregistrată legal în anul 1992 sub titulatura ,,Asociația din
România”.

6
Pr. Nicolae Achimescu, op.cit., p. 128.