Sunteți pe pagina 1din 7

DORINȚA NEAMULUI STRĂBUN

1.
Totul a-nceput c-un dac
Bărbatviteazși ne-nfricat
Traianînsă l-aînvins
IarDecebal s-a stins!

2.
La N de Dunăretreptat
Romanizarea s-a realizat
Migratorii au poposit
Ȋnsăîndată s-au “topit”!

3.
Pestecȃtevasute de ani
AmestecațiînBalcani
S-anăscut un popormȃndru
CelRomȃnfrate cu codru!

4. Pesteplaiulromȃnesc
Cruciadelesporesc
Domnitoriinoștriibravi
Au doveditcă nu suntfiravi!

5.Mircea, Vladși cu Ștefan


Strategice au avut un plan
Planullibertățiinoastre
Ce s-aîntinspȃnă la astre!
6. Povestea a continuat
Prima unire s-aaflat
FalnicMihaiViteazul a intrat
Iarcetatea Alba i s-aînchinat!

7. Brȃncoveanuundomnblajin
Și-aapăratcredințaprindestin
Cantemircărturar de seamă
A sfȃrșitfărăsă se teamă!

8.
Mult a maitrecutîntimp
Războaieleînrăstimp
Anul 1859 se pare
Ne-aadus o bucurie mare!

9.
Cuzaestecel ales,
De deputațișineînțeles
Domnialui de 7 ani
Trecuta cu reformeșiînbani!

10.
Războiul de independență a venit
Iar 9 maini s-a împlinit
CăciKogălniceanu cu glas tare
A rostitindependențacea mare!
11.
Unnousecol a venit
Ce ne-aadus e foartecinstit
Căcitoți se pare au luptat
Pentrucredințăneîncetat!

12.
Din Antantă am făcut parte
Ȋnsă nu ne-a scutit de toate
Bătăliilenoi le-am purtat
Cu o mȃndrețe de bărbat!

13.
Mausoleele ne stauînfață
Căcimulteoase au povață
Șitoatearvreasă ne spună
Povestealorceastrăbună!

14.
Maria o reginăbună,
Străina care-a devenitromȃnă
Pe front s-a dovedit o eroină
Și-aalinatdurereaceahaină!

15.
Basarabia,greu a fost de smuls
Din ImperiulRuscelfără “puls”
PartidulNaționalMoldovenesc
Se poatemȃndri cu cevafiresc!
16.
La 27 martieunSfat al Țării
Adoptahotărȃreaunirii
Șitotușigreul nu a trecut
Trebuiajertfitunnouînceput!

17.
La Cernăuți, Congresul General
Format din polonezi, germanidar nu formal
A votatînunanimitate
UnireaBucovineipentrueternitate!

18.
Cu Transilvania a fostmaigreu
Ȋmpăratul Carol I,asemeniunuizeu
Dorea o nouăorganizare
Pentruprovincianoastrăceafără dezare!

19.
S-a hotărȃt o mare adunare
Șiundesă se deacitare,
La Alba cea a luiMihai
Romȃniivorvenipecai!

20.
Frigulșiluna n-au contat
Era un ideal cu adevărat important
S-au strȃns la aceadată
100.000de suflete la faptă!
21.
Adunarea a proclamat
Unireanoastrăși a stat la sfat
Romȃnia se vamări
Iartotul se va “hori”!

22.
Horaceadansatăîntrecut
Se varelua de unde a început
Sufleteleromȃneștiardeau de dor
Săhotărascăpentru al țăriiviitor!

23.
Rezoluțiaceanouadoptată
A stabilit 9 articoleîndată
Acesteaeraubunepentruțară
Libertatea, autonomia nu maierau de ocară!

24.
Confesiunea, asociereașiregimul
Erauliberecagȃndul
Totuldeveneamai mare
Ȋncepȃnd de la hotare!

25.
1 Decembrievaînsemna
O zideosebităînaacționa
Au fostacoloromȃni cu inimă mare
Ce nu le păsa de nici-o înfruntare!
26.
Au dovedittăriaacestuineam
Care se trage din Traian
Au suferit de multeori
Dar visele nu le-au lăsatînnori!

27.
Acumșimaitȃrziuvomdovedi
Căsuntemfiilorșivomclădi
Vomîncercașivomnădăjdui
Cuscopul de a dăinui!

28.
Avemunsecol de eternitate
Bunicii ne-au lăsat o Romȃnieîn spate
ORomȃnie mare într-adevăr
Șinoisperămînadevăr!

29.
TrăiascăRomȃnia mea
Nu mădezicnicicȃnd de ea
E țaraîn care m-am născut
O simt, o iubescși o ajut!

30.
Dorințaneamuluistrăbun
S-aîmplinit real și bun
Romȃnii spun încorfrumos
La mulțiani cu chip voios!