Sunteți pe pagina 1din 2

Departamentul de Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului

An universitar 2018 – 2019


Curs
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ – ANUL I
Continuitate și discontinuitate în evoluția fenomenului arhitectural (1) –
antichitatea și evul mediu

Tematica lucrării de degrevare

Paleolitic
- principiul zonificării funcționale

Neolitic
- locuința de tip megaron, inclusiv în calitate de precursor al spațiului cu ax longitudinal de
compoziție;
- locuința de tip tholos, inclusiv în calitate de precursor al spațiului cu ax vertical de
compoziție (numit și „spațiu central”);
- cele trei criterii principale de diferențiere așezare urbană – așezare rurală;
- criteriul derivat de diferențiere așezare urbană – așezare rurală care se referă la latura
„estetică”;
- arhitectura civilizațiilor megalitice și, în special, sistemul trilitic

Creta antică
- factori care au determinat anumite caracteristici ale fenomenului urbanistic și arhitectural;
- caracteristici esențiale ale orașului – în relație cu factorii menționați anterior;
- locuința, inclusiv palatul – din perspectiva relației cu orașul, cu natura, dar și cu tendința
de individualizare, precum și cu înțelegerea superioară a conceptului de „confort”

Cultura aheeană (miceniană)


- materiale și tehnici de construcție, cunoștințe avansate de statică;
- cetatea – atît din punct de vedere militar, cît și din punct de vedere al funcțiunii de
reprezentare;
- palatul aheean și, în special, sala tronului – atît ca ultimă redută, cît și ca rezultat al unui
proces de înnobilare a locuinței neolitice (comune) de tip megaron;
- arhitectura funerară aheeană, de la Cercul mormintelor la mormîntul individual ca rezultat
al unui proces de înnobilare a neolitice (comune) de tip tholos

Grecia antică
- istorie („pură”) și istoria artei și arhitecturii;
- principiul unitate în diversitate la scara întregului fenomen urbanistic, de la schema unică
la cele patru tipuri de oraș practicate, cu similitudini și diferențe, incluzînd modurile în care
orașul hippodamic aplică principiul zonificării funcționale;
- agora și funcțiunile acesteia;
- clădiri publice laice – administrative și de socializare (și, eventual, pentru comerț);
- clădiri publice religioase subordonate (teatrul și stadionul) și relația dintre arhitectură și
natură;
- principiul unitate în diversitate la scara obiectului de arhitectură: locuința de la schema
funcțională unică la factori externi și interni (ei) de asigurarea a varietății;
- templu, geneză – incluzînd conceptul de „ordin de arhitectură”, precum și constituirea celor
trei ordine de arhitectă create în Grecia antică – și tipuri de bază (megaron, tholos, compus);
- principiul unitate în diversitate la scara ansamblului de arhitectură: acropola
Cultura etruscă
- factori care au determinat anumite caracteristici ale fenomenului arhitectural și urbanistic;
- arhitectură funerară și necropolă versus locuință și oraș;
- adaptarea templului de tip megaron specific Greciei antice la necesitățile etrusce;
- elemente de acoperire curbe executate din zidărie de piatră sau de cărămidă, corect din
punct vedere static

Roma antică
- de la orașul etrusc la o modalitate de definire exactă și deci de înțelegere a spațiului;
- strada (principală) ca axă de referință și deci ca instrument de control al spațiului;
- originea sistemului de axe de referință (principal) la scară urbană: forul;
- cele trei tipuri de for;
- templul principal ca element dominant (și deci ca instrument de control) al forului;
- arhitectura religioasă (în general: tipuri de temple, utilizarea ordinelor de arhitectură,
acoperirile curbe și necesarul de arhitectură monumentală);
- programe de arhitectură publice laice: bazilica (laică), tipuri de clădiri comerciale și rețeaua
specifică, edificii de loisir: teatrul, amfiteatrul, termele;
- principalul program de arhitectură privată: locuința de la imobilul de raport la palatul
imperial și la vilă;
- arhitectura și componentele artistice: tipuri de relații;
- atitudine analitică (Grecia antică), atitudine sintetică, necesarul de arhitectură
monumentală versus materiale și tehnici de construcție

07 noiembrie 2018

S-ar putea să vă placă și