Sunteți pe pagina 1din 12

16.12.

2018 Profil extins IgE specifice (allergy Explorer) – ALEX | Synevo


Synevo Profil extins IgE specifice (allergy Explorer) – ALEX
700 Lei

Informații generale
Alergia IgE-mediată și testele alergologice in vitro
Prevalența afecțiunilor alergice IgE-mediate înregistrează o creștere dramatică, atât în țările dezvoltate cât și în
cele aflate în curs de dezvoltare. Mulți copii suferă de alergii alimentare severe și anafilaxie, iar un număr mare
de adolescenți și adulți tineri afectați de astm și rinită alergică prezintă o scădere a performanțelor în activitățile
cotidiene. Din aceste motive, se impune o îmbunătățire a managementului pacienților cu afecțiuni alergice1.
Primul nivel de diagnostic în alergii este reprezentat de anamneză, examenul clinic și efectuarea testelor
cutanate prin înțepare („prick” test). Al doilea nivel constă în determinarea serică de IgE-alergen specifice față de
extracte de alergeni, acest instrument de diagnostic fiind introdus în practică încă din anii `60 pentru a facilita
identificarea alergenilor potențiali responsabili de manifestările clinice ale pacienților. Compoziția extractelor de
alergeni exercită însă o influență majoră asupra rezultatelor obținute la determinarea IgE specifice, ceea ce
explică neconcordanțele observate la compararea rezultatelor generate de teste având producători diferiți. Un
progres considerabil în diagnosticul afecțiunilor alergice a fost înregistrat o dată cu introducerea testelor IgE
specifice față de componente alergenice moleculare, obținute fie prin purificare biochimică, fie prin tehnici de
recombinare. Aceste teste IgE reprezintă un instrument mai precis și mai informativ comparativ cu determinările
de IgE față de extracte de alergeni, mai ales în cazul pacienților polisensibilizați. Testele de alergologie
moleculară sunt considerate teste de nivel trei, având o sensibilitate și o selectivitate mai mare comparativ cu
testele tradiționale, oferind în plus informații cu privire la riscul de reacții alergice severe sau la posibilele
reactivități încrucișate (crosreactivități)1;2;3.
O altă problemă legată de utilizarea extractelor de alergeni o reprezintă glicoproteinele conținute în extracte ce
pot interacționa cu IgE din serul pacienților, conducând la rezultate fals-pozitive la determinările de IgE alergen-
specifice. Glicanii produși de plante și insecte caracterizați prin prezența unor epitopi de fucoză și/sau xiloză au
fost denumiți determinanți carbohidrat crosreactivi (engl., cross-reactive carbohydrate determinants, CCD).
Procentul de pacienți sensibilizați față de CCD din plante/insecte a fost estimat la 23%. Acești pacienți cu IgE
anti-CCD prezintă crosreactivitate față de toate plantele ce conțin epitopi CCD, având drept consecință un număr
mare de rezultate pozitive la determinările IgE specifice bazate în special pe extracte de alergeni, mimând
existența unor sensibilizări multiple. Pe de altă parte, s-a raportat faptul că anticorpii anti-CCD prezintă o
relevanță clinică scăzută. Prin urmare, este esențial ca la testarea alergologică in vitro să se reducă
interferențele exercitate de CCD1;4.
Caracteristicile testului ALEX
ALEX reprezintă un instrument de diagnostic in vitro pentru sensibilizarea alergică, cu ajutorul căruia poate fi
determinat simultan un profil extins de IgE specifice față de 282 alergeni (152 extracte de alergeni „integrali” și
125 componente moleculare). Acest test acoperă marea majoritate a alergenilor inhalatori, alimentari, latex și
veninuri de Hymenoptere. Este utilizată o tehnologie „macroarray” în care alergenii sunt distribuiți sub formă de
spoturi pe o membrană de nitroceluloză conținută într-un chip. Testul determină cantitativ IgE specifice îndreptate
atât față de extracte de alergeni, cât și față de componente moleculare relevante (specifice și de
crosreactivitate). Combinarea extractelor de alergeni cu componente moleculare în cadrul aceluiași test permite
caracterizarea sensibilizării IgE, stabilind dacă este vorba de o reacție „veritabilă” sau de o crosreactivitate. Prin
utilizarea de inhibitori ai CCD în prima fază de incubare este redusă interferența exercitată de CCD, cu creșterea
specificității testului. În plus, sunt determinate și IgE totale5;6.
Conform unui studiu recent, ALEX prezintă o corelație bună cu testul ImmunoCAP ISAC, testul „microarray” cel
mai utilizat în alergologia moleculară5.
Recomandări de efectuare a testului ALEX – diagnosticul bolilor alergice, împreună cu datele anamnestice și
examenul clinic.
Prin utilizarea componentelor alergenice moleculare testul furnizează informații importante privind:

indicarea unei imunoterapii specifice, în special pentru alergiile respiratorii și cele provocate de veninurile de
insecte;
riscul de reacții alergice severe la alimente (de exemplu, proteinele de stocare Ara h 1,2,3 sau 6 dau reacții
alergice severe până la șoc anafilactic, în timp ce proteinele Ara h 8 și PR-10 nu sunt implicate în reacții
grave, ambele grupuri de proteine determinând rezultate pozitive la testarea cu extractele de arahide);
reactivitatea încrucișată (crosreactivitate).

Beneficiază de acest test în special pacienții polisensibilizați și cei cu sindromul alergiei orale5;6.

Pregătire pacient – à jeun (pe nemâncate) sau postprandial (după mese)6.


https://www.synevo.ro/profil-extins-ige-specifice-allergy-explorer-alex/ 1/12
16.12.2018 Profil extins IgE specifice (allergy Explorer) – ALEX | Synevo

Specimen recoltat – sânge venos6.

Recipient de recoltare – vacutainer fără anticoagulant cu/fără gel separator6.

Prelucrare necesară după recoltare – se separă serul prin centrifugare6.

Volum probă – minim 1 mL ser6.

Cauze de respingere a probei – ser hemolizat6.

Stabilitate probă – serul separat este stabil 7 zile la 2-8°C; 6 luni la – 20°C6.
Metodă – ELISA multiplex.
Faza solidă este reprezentată de membrana de nitroceluloză în care sunt distribuiți alergenii (vezi tabelul de mai
jos cu lista de alergeni utilizați) și care este conținută într-un chip. Într-o primă fază, membrana se incubează cu
serul diluat de pacient, diluentul utilizat conținând un inhibitor CCD. După o incubare de 2 ore, chip-urile sunt
spălate intens, după care în faza următoare sunt incubate timp de 30 minute cu un anticorp anti-IgE uman
marcat cu fosfataza alcalină. După o nouă etapă de spălare, se adaugă substratul enzimatic. După uscarea
membranelor, intensitatea culorii obținute pentru fiecare spot de alergen va fi măsurată de către o cameră
digitală. Valorile obținute pentru IgE specifice vor fi furnizate cu ajutorul unui software dedicat testului macroarray.
Este determinat de asemenea și nivelul de IgE total6.
Raportarea rezultatelor pentru IgE specifice
Raportul eliberat de laborator pentru un pacient va conține:

toate grupurile de alergeni testate, tipurile de alergeni (extracte sau componente moleculare) și valorile IgE
specifice individuale (exprimate în kUA/L);
nivelul de IgE totale (exprimat în kUA/L);
un sumar al sensibilizărilor detectate în care grupurile de alergeni sunt marcate cu o culoare
corespunzătoare celei mai înalte clase de sensibilizare identificată6.

Bibliografie
. European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI). Molecular Allergology. User`s Guide. 2016.
. Sastre J. Molecular diagnosis in allergy. Clin Exp Allergy. 2010;40(10):1442–60.
. Canonica GW, Ansotegui IJ, Pawankar R, Schmid-Grendelmeier P, van Hage M, Baena-Cagnani CE, et al. A
WAO – ARIA GA(2)LEN consensus document on molecular-based allergy diagnostics. World Allergy Organ J.
2013;6(1):17.
. Altmann F. Coping with cross-reactive carbohydrate determinants in allergy diagnosis. Allergo J Int.
2016;25(4):98-105.
. Heffler E, Puggioni F, Peveri S, Montagni M, Canonica GW, Melioli G. Extended IgE profile based on an allergen
macroarray: a novel tool for precision medicine in allergy diagnosis. World Allergy Organ J. 2018 Apr 26;11(1):7.
. Laborator Synevo. Referinţele specifice tehnologiei de lucru utilizate 2018. Ref Type: Catalog.

LISTA DE ALERGENI INCLUȘI ÎN TESTUL ALEX


Denumire Denumire Compo
Component/Extract
comună științifică molecu
Polenuri
Polen de graminee
E Bahia grass Paspalum notatum
E Pir gros Cynodon dactylon
E Trestie, stuf Phragmites communis
E Porumb Zea mays
E Costrei Sorghum halepense
C Iarba de gazon Lolium perenne nLol p

https://www.synevo.ro/profil-extins-ige-specifice-allergy-explorer-alex/ 2/12
16.12.2018 Profil extins IgE specifice (allergy Explorer) – ALEX | Synevo

E Secară Secale cereale


E Timoftică Phleum pratense

C Timoftică Phleum pratense rPhl p 1

C Timoftică Phleum pratense rPhl p 2


rPhl p
C Timoftică Phleum pratense
5.0101

C Timoftică Phleum pratense rPhl p 6

C Timoftică Phleum pratense rPhl p 7


C Timoftică Phleum pratense rPhl p 1
Polen de arbori
E Acacia Acacia spp.
E Arin negru Alnus glutinosa
C Arin negru Alnus glutinosa rAln g 1
C Arin negru Alnus glutinosa rAln g 4
Cupressus
C Chiparos de Arizona nCup a
arizonica
E Frasin comun Fraxinus excelsior

C Frasin comun Fraxinus excelsior rFra e

E Fag Fagus sylvatica


E Plop negru Populus nigra
E Chiparos Cupressus sempervirens L.
C Curmal Phoenix dactylifera nPho d
E Ulm Ulmus americana
E Alun Corylus avellana
rCor a
C Alun Corylus avellana
1.0103
E Liliac Syringa vulgaris
E Platan englezesc Platanus acerifolia

C Platan englezesc Platanus acerifolia rPla a

E Ienupăr Juniperus ashei


E Dud Morus rubra
E Stejar Quercus robur
E Măslin Olea Europaea
https://www.synevo.ro/profil-extins-ige-specifice-allergy-explorer-alex/ 3/12
16.12.2018 Profil extins IgE specifice (allergy Explorer) – ALEX | Synevo

C Măslin Olea Europaea nOle e

C Măslin Olea Europaea rOle e


E Lemn câinesc Ligustrum vulgare
E Mesteacăn argintiu Betula verrucosa
C Mesteacăn argintiu Betula verrucosa rBet v
C Mesteacăn argintiu Betula verrucosa rBet v

C Mesteacăn argintiu Betula verrucosa rBet v

E Criptomeria Cryptomeria japonica


E Nuc Juglans regia
Polen de ierburi
E Trepădătoare Mercurialis annua
E Spanac sălbatic Chenopodium album
Chenopodium
C Spanac sălbatic rChe a
album
E Pelin negru Artemisia vulgaris
rArt v
C Pelin negru Artemisia vulgaris
1.0101
rArt v
C Pelin negru Artemisia vulgaris
3.0201
E Urzică Urtica dioica
E Știr Amaranthus retroflexus
Ambrozie
E Ambrosia artemisiifolia/elati

Ambrosia
C Ambrozie rAmb a
artemisiifolia/elatior
Ambrosia
C Ambrozie rAmb a
artemisiifolia/elatior
E Pătlagina îngustă Plantago lanceolata
Plantago
C Pătlagina îngustă rPla l 1
lanceolata
E Ciulin rusesc Salsola kali
E Măcriș mărunt Rumex acetocella
E Paracherniță Parietaria judaica
C Paracherniță Parietaria judaica rPar j 2
Fungi și alte microrganisme

https://www.synevo.ro/profil-extins-ige-specifice-allergy-explorer-alex/ 4/12
16.12.2018 Profil extins IgE specifice (allergy Explorer) – ALEX | Synevo

E Alternaria alternata Alternaria alternata


C Alternaria alternata Alternaria alternata rAlt a 1
E Aspergillus fumigatus Aspergillus fumigatus
Aspergillus
C Aspergillus fumigatus rAsp f
fumigatus
Aspergillus
C Aspergillus fumigatus rAsp f
fumigatus
Aspergillus
C Aspergillus fumigatus rAsp f
fumigatus
E Candida albicans Candida albicans
E Cladosporium herbarum Cladosporium herbarum
Cladosporium
C Cladosporium herbarum rCla h
herbarum
Malassezia
C Malassezia sympodialis rMala
sympodialis
Malassezia
C Malassezia sympodialis rMala
sympodialis
Malassezia
C Malassezia sympodialis rMala
sympodialis
Malassezia
C Malassezia sympodialis rMala
sympodialis
Malassezia
C Malassezia sympodialis rMala
sympodialis
E Penicilium chrysogenum Penicilium chrysogenum
Acarieni și insecte
E Acarian de făină Acarus siro
Gândac de bucătărie
E Periplaneta americana
american
Gândac de bucătărie Periplaneta
C rPer a
american americana
Dermatophagoides
E Dermatophagoides farinae
farinae
Dermatophagoides Dermatophagoides
C rDer f
farinae farinae
Dermatophagoides Dermatophagoides
C rDer f
farinae farinae
E Blomia tropicalis Blomia tropicalis
Dermatophagoides
E Dermatophagoides pterony
pteronyssinus
Dermatophagoides Dermatophagoides
C rDer p
pteronyssinus pteronyssinus

https://www.synevo.ro/profil-extins-ige-specifice-allergy-explorer-alex/ 5/12
16.12.2018 Profil extins IgE specifice (allergy Explorer) – ALEX | Synevo

C Dermatophagoides Dermatophagoides rDer p


pteronyssinus pteronyssinus
Dermatophagoides Dermatophagoides
C rDer p
pteronyssinus pteronyssinus
Dermatophagoides Dermatophagoides
C rDer p
pteronyssinus pteronyssinus
Dermatophagoides Dermatophagoides
C rDer p
pteronyssinus pteronyssinus
Dermatophagoides Dermatophagoides
C rDer p
pteronyssinus pteronyssinus

Dermatophagoides Dermatophagoides
K rDer p
pteronyssinus pteronyssinus

E Gândac german Blatella germanica

C Gândac german Blatella germanica rBla g

C Gândac german Blatella germanica rBla g

C Gândac german Blatella germanica rBla g

C Gândac german Blatella germanica rBla g

E Glycyphagus domesticus Glycyphagus domesticus


Glycyphagus
C Glycyphagus domesticus rGly d
domesticus
Lepidoglyphus
E Lepidoglyphus destructor
destructor
Tyrophagus
E Tyrophagus putrescentiae
putrescentiae
Epiderme și proteine provenite de la animale
E Pisică Felis domesticus
C Pisică Felis domesticus rFel d

C Pisică Felis domesticus nFel d

C Pisică Felis domesticus rFel d


E Bovină Bos domesticus
C Bovină Bos domesticus rBos d
E Câine Canis familiaris
C Câine Canis familiaris rCan f
C Câine Canis familiaris rCan f
C Câine Canis familiaris nCan f
https://www.synevo.ro/profil-extins-ige-specifice-allergy-explorer-alex/ 6/12
16.12.2018 Profil extins IgE specifice (allergy Explorer) – ALEX | Synevo

E Capră Capra hircus


E Cobai Cavia porcellus
E Hamster Cricetus cricetus
E Cal Equus caballus
C Cal Equus caballus rEqu c
C Șoarece Mus musculus nMus
E Porc Sus domesticus
E Iepure Oryctolagus spp.
E Șobolan Rattus norvegicus
E Oaie Ovis aries
Venin de Hymenoptera
Venin viespe
E Vespula
vulgaris
C Venin viespe Vespula vulgaris rVes v
E Venin albină Apis mellifera
C Venin albină Apis mellifera r/nApi
C Venin albină Apis mellifera rApi m

C Venin albină Apis mellifera rApi m

Dolichovespula
E Venin viespe americană
spp.
E Venin viespe de hârtie Polistes dominulus
C Venin viespe de hârtie Polistes dominulus rPol d
Alimente
Cereale
E Orz Hordeum vulgare
Fagopyrum
E Hrișcă
esculentum
Fagopyrum
C Hrișcă nFag e
esculentum
E Porumb Zea mays
E Secară Secale cereale
E Semințe de lupin alb Lupinus albus
Panicum
E Mei
miliaceum
E Ovăz Avena sativa
https://www.synevo.ro/profil-extins-ige-specifice-allergy-explorer-alex/ 7/12
16.12.2018 Profil extins IgE specifice (allergy Explorer) – ALEX | Synevo

Papaver
E Semințe de mac
somniferum
Papaver nPap s
C Semințe de mac
somniferum Album
E Semințe de dovleac Cucurbita pepo
Chenopodium
E Quinoa
quinoa
E Orez Oryza sativa
E Susan Sesamum indicum
C Susan Sesamum indicum nSes i
Semințe de floarea
E Helianthus annuus
soarelui
E Grâu spelta Triticum spelta
E Grâu Triticum aestivum
nTri a
C Grâu Triticum aestivum
Gliadin
Egg and Milk
E Albuș Gallus domesticus
C Albuș Gallus domesticus nGal d
C Albuș Gallus domesticus nGal d
C Albuș Gallus domesticus nGal d
C Albuș Gallus domesticus nGal d

C Gălbenuș Gallus domesticus nGal d

E Gălbenuș Gallus domesticus


E Lapte de cămilă Camelus dromedarius
E Lapte de vacă Bos domesticus
C Lapte de vacă Bos domesticus nBos d

C Lapte de vacă Bos domesticus nBos d

C Lapte de vacă Bos domesticus nBos d


E Lapte de capră Capra hircus
E Lapte de iapă Equus caballus
E Lapte de oaie Ovis aries
Fructe
E Măr Malus domestica
C Măr Malus domestica rMal d

https://www.synevo.ro/profil-extins-ige-specifice-allergy-explorer-alex/ 8/12
16.12.2018 Profil extins IgE specifice (allergy Explorer) – ALEX | Synevo

C Măr Malus domestica nMal d


C Măr Malus domestica rMal d
E Banană Musa acuminata
E Afină Vaccinium myrtillus
E Cireașă Prunus spp.
E Smochină Ficus carica
C Strugure Vitis vinifera nVit v
E Kiwi Actinidia deliciosa

C Kiwi Actinidia deliciosa nAct d

C Kiwi Actinidia deliciosa nAct d


C Kiwi Actinidia deliciosa nAct d
C Kiwi Actinidia deliciosa nAct d
E Litchi Litchi chinesis
E Mango Mangifera indica
E Pepene galben Cucumis melo
E Portocală Citrus sinensis
E Papaya Carica papaya
E Piersică Prunus persica
C Piersică Prunus persica n/r Pru
E Pară Pyrus communis
E Prună Prunus domestica
E Zmeură Rubus idaeus
E Căpșună Fragaria aananassa
Legume și nuci
E Migdală Prunus dulcis
E Nucă braziliană Bertholletia excelsa
Bertholletia
C Nucă braziliană nBer e
excelsa
E Caju Anacardium occidentale
Anacardium
C Caju rAna o
occidentale
E Năut Cicer arietinus
E Alune Corylus avellana
rCor a
C Alune Corylus avellana
1.0104

https://www.synevo.ro/profil-extins-ige-specifice-allergy-explorer-alex/ 9/12
16.12.2018 Profil extins IgE specifice (allergy Explorer) – ALEX | Synevo

C Alune Corylus avellana rCor a


C Alune Corylus avellana nCor a
C Alune Corylus avellana nCor a
C Alune Corylus avellana nCor a
E Linte Lens culinaris
E Macadamia Macadamia integrifolia
Macadamia nMac
C Macadamia
integrifolia Album
E Mazăre Pisum sativum
E Arahide Arachis hypogea
C Arahide Arachis hypogea nAra h
C Arahide Arachis hypogea rAra h
C Arahide Arachis hypogea nAra h
C Arahide Arachis hypogea nAra h
C Arahide Arachis hypogea rAra h
C Arahide Arachis hypogea rAra h
E Nucă de pecan Carya illinoensis
E Fistic Pistacia vera
E Soia Glycine max
C Soia Glycine max rGly m
C Soia Glycine max rGly m
C Soia Glycine max nGly m
C Soia Glycine max nGly m
E Nucă Juglans regia
C Nucă Juglans regia nJug r
C Nucă Juglans regia nJug r
E Fasole Phaseolus vulgaris
Pește și fructe de mare

C Anisakis Anisakis simplex rAni s

C Anisakis Anisakis simplex rAni s


E Cod de Atlantic Gadus morhua

C Cod de Atlantic Gadus morhua nGad

C Crap Cyprinus carpio rCyp c

https://www.synevo.ro/profil-extins-ige-specifice-allergy-explorer-alex/ 10/12
16.12.2018 Profil extins IgE specifice (allergy Explorer) – ALEX | Synevo

E Midie Mytilus edulis


E Crab Chionoecetes spp.
E Calamar Loligo spp.
E Homar Homarus gammarus
E Stridie Ostrea edulis
E Somon Salmo salar
E Scoică Pecten spp.
E Crevete nordic Pandalus borealis
Litopaenaeus setiferus, Far
E Creveți amestec
aztecus, Farfantepenaeus d
C Crevete Black Tiger Penaeus monodon nPen m
E Ton Thunnus albacares
E Moluscă Ruditapes spp.
Condimente și carne
E Anason Pimpinella anisum
E Chimen Carum carvi
E Muștar Brassica / Sinapis spp.
Brassica / Sinapis
C Muștar nSin a
spp.
E Oregano Origanum vulgare
E Paprika Capsicum annuum
E Pătrunjel Petroselinum crispum
E Carne de vită Bos domesticus

C Care de vită Bos domesticus nBos d

E Carne de pui Gallus domesticus


E Carne de cal Equus caballus
E Carne de miel Ovis aries
E Carne de porc Sus domesticus
E Carne de iepure Oryctolagus spp.
E Carne de curcan Meleagris gallopavo
Legume
E Avocado Persea americana
E Varză Brassica oleracea var. Capi
E Morcov Daucus carota
C Morcov Daucus carota rDau c
https://www.synevo.ro/profil-extins-ige-specifice-allergy-explorer-alex/ 11/12
16.12.2018 Profil extins IgE specifice (allergy Explorer) – ALEX | Synevo

E Țelină Apium graveolens


C Țelină Apium graveolens rApi g
C Țelină Apium graveolens rApi g
C Țelină Apium graveolens rApi g
E Usturoi Allium sativum
E Lăptucă Lactuca sativa
E Măslină Olea europaea
E Ceapă Allium cepa
E Cartof Solanum tuberosum
E Roșie Solanum lycopersicum
Solanum
C Roșie nSola
lycopersicum
E Ciupercă comestibilă Agaricus hortensis/bisporus
E Hamei Humulus lupulus
E Drojdie de bere Sacccaromyces cerevisiae
Altele
E Latex Hevea brasiliensis

C Latex Hevea brasiliensis rHev b

C Latex Hevea brasiliensis rHev b

C Latex Hevea brasiliensis rHev b


rHev b
C Latex Hevea brasiliensis
6.02
C Latex Hevea brasiliensis nHev b

C Latex Hevea brasiliensis rHev b

E Smochin plângător Ficus benjamina


C Ananas Ananas comosus nAna c
C Hom s Lactoferrin rHom

https://www.synevo.ro/profil-extins-ige-specifice-allergy-explorer-alex/ 12/12

S-ar putea să vă placă și