Sunteți pe pagina 1din 13

..

..
..
..
.
Destinatar : SC DNC AUTO SERVICE SRL

RAPORT DE EXPERTIZA
CONTABILA
EXTRAJUDICIARA

Emitent::
EXPERT CONTABIL JUDICIAR IOANA IOANA
4

Capitolul

1 INTRODUCERE

Subsemnata IOANA IOANA– expert contabil si fiscal judiciar, înscrisă în Tabloul Corpului
Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România sub nr.2525, precum și pe listele
Ministerului Justiției/BLETCJTMB, am realizat prezentul raport de expertiza extrajudiciara, in
baza contractului de prestari servicii de specialitate incheiat cu S.C. DNC AUTO SERVICE
S.R.L. (denumita in continuare si Societatea).

Beneficiarul expertizei de specialitate : S.C. DNC AUTO SERVICE S.R.L.

In baza solicitarilor stabilite contractual cu beneficiarul, expertiza raspunde la urmatoarele:


Intrebari-Obiective
I.Sa calculeze expertul urmatorii indicatori:
1.sa se determine care este valoarea totala si pe componente a activului societatii
2. sa se determine care este valoarea activelor circulante ale societatii
3. sa se determine care este evolutia cifrei de afaceri a societatii
4. sa se determine care sunt datoriile curente si care sunt datoriile pe termen lung ale
societatii
In baza rezultatelor obtinute la 1-4 5. sa se analizeze care este gradul de indatorare al
societatii si sa analizeze expertul daca societatea are capacitatea de a-si acoperi in tot sau
in parte datoriile totale (curente si pe termen lung), luand in considerare si actele incheiate
de organele ANAF in perioada septembrie-octombrie 2017 cu privire la activitatea
desfasurata de societate.

Analiza de mai sus va viza activitatea societatii la data de 31.12.2016., la data de 30.09.2017,
la data de 31.12.2017 si la data de 31.10.2017.
*****
Lucrările expertizei contabile s-au efectuat a sediul expertului, în perioada 15.12.2016-
15.12.2017.
Termenul de finalizare al raportului de expertiză a fost stabilit pentru data de 20.01.2017.
Redactarea definitivă a raportului de expertiză contabilă s-a făcut în data de 15.01.2017. În cauză
nu s-au efectuat alte expertize contabile. Pentru a răspunde obiectivelor nu s-au folosit lucrările
altor experţi, efectuate în aceeaşi cauză.
În elaborarea expertizei au fost avute în vedere: (1) prevederile legale, reprezentate de
dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză
2
tehnică judiciară şi extrajudiciară și O.G. nr.65/1994 privind organizarea activităţii de
expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, cu modificările și completările ulterioare;
(2) normele profesionale, reprezentate de Standardul profesional nr.35 privind expertizele
contabile, aprobat de CECCAR prin Hotărârea nr.39/21.11.2000 si Hotărârea nr.
48/21.08.2001, cu modificările și completările ulterioare, în varianta consolidată publicată de
CECCAR în anul 2016. – ediția a VI,
precum şi literatura de specialitate cu privire la analiza solvabilitatii si lichiditatii unei societati
comerciale.

Capitolul

2 DESFASURAREA EXPERTIZEI

Sursa datelor și informațiilor

Sursa principală a datelor și informațiilor culese, prelucrate și analizate în cadrul


raportului de expertiză contabilă este
(1) materialul documentar pus la dispozitie de beneficiar, care cuprinde:
 Actul constitutiv al societatii
 bilant aferent exercitiului financiar la 31.12.2016 si respectv, 30.06.2016
 balanta de verificare analitica la nivelul lunii oct. 2016 si oct. 2017
situatia datoriilor pe vechime (sub un an si peste un an)
 situatia creantelor pe vechime (sub un an si peste un an) (facturi neachitate la data de
31.10.2016 si la 31.10.2017 pe scadente intre 30 de zile si >1 an)
 situatia stocurilor pe vechime (1 luna, 3 luni, 6 luni, 1 an , > 1 an)
 actele incheiate de organele de executare silita ANAF in perioada septembrie-octombrie
2016

(2) referențialul legislativ aplicabil perioadei, reprezentat în principal de :


 Legislaţia specifică privind expertiza contabilă și fiscală
 Legea nr.82/1991(r) – Legea contabilităţii
 Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 - privind Codul fiscal
 O.G. nr. 92 din 24 decembrie 2003 republicată privind Codul de procedură fiscală
 Ordinul MFP nr. 3512 din 27 noiembrie 2008 - privind documentele financiar-contabile
 Ordinul MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu
directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare
(3) precum și alte surse cum ar fi:
1. http://www.mfinanțe.ro, pagina accesată în perioada de realizare a expertizei.
2. Gazeta Monitorul Oficial al României din perioada 2016.-prezent

Perioada analizată pentru elaborarea răspunsurilor la obiectivele stabilite de beneficiar:


decembrie 2016 –octombrie 2017

3
Metode și tehnici de lucru utilizate pentru realizarea lucrărilor expertizei:

Expertiza a avut ca scop desfășurarea următoarelor lucrări specifice :


 culegerea și consemnarea sintetica a informațiilor din documentele de evidenta
contabila si din documentele comerciale cu privire la rezultatele financiare,
contabile si fiscale realizate de societate in perioada vizata analizei de
specialitate
 prelucrarea informatica a informatiilor culese din documente in vederea calcului
indicatorilor economico-financiari, stabiliti prin intrebarile-obiective
 și în final, analiza si evaluarea solvabilitatii si lichiditatii societatii din
perspectiva rezultatelor obtinute din caclulele aferente indicatorilor economico-
financiari,
asumate în condiții de respectare a principiului continuitatii activitatii societatii.
În acest fel, în scopul îndeplinirii de către raportul de expertiză a unui grad de utilitate
adecvat nevoilor beneficiarului1, expertiza contabilă analizează in evolutie temporala, din
decembrie 2016. pana in decembrie 2017, aspectele tehnice prealabile privind asigurarea de catre
managementul S.C. DNC AUTO SERVICE S.R.L., a unui grad ridicat de lichiditate si
solvabilitate al societatii, care sa ii demonstreze, pe de o parte, capacitatea de a-si acoperi in tot
sau in parte datoriile totale (curente si pe termen lung) si pe de alta parte, influenta masurilor
asiguratorii aplicate de catre organele fiscale competente, pentru desfasurarea in bune
conditiuni a activitatii societatii in aceasta perioada.
Atat lichiditatea cat si solvabilitatea sunt analizate in baza unor rate financiare care sunt
prezentate in continuare.
Analiza lichidităţii şi solvabilităţii a fost realizata avand in vedere urmatoarele
semnificatii ale termenilor utilizati:

Lichiditatea semnifică:
a) abilitatea unui activ de a fi transformat în bani rapid şi cu o pierdere minimă de
valoare. Această definiţie este cunoscută şi ca lichiditate externă atunci când este analizată o
societate şi se referă la posibilitatea unui investitor/proprietar de a transforma în bani plasamentul
în acţiuni/detinerea de capital social la societatea respectivă;
b) abilitatea unei societati de a-şi onora la scadenţă obligaţiile de plată asumate pe
seama activelor curente. Această definiţie este cunoscută şi sub denumirea de lichiditate internă.

Solvabilitatea reprezintă capacitatea unei întreprinderi de a acoperi datoriile totale.

Principalele rate de lichiditate şi solvabilitate operaţionale în analiza financiară a


societatii sunt:

a) Rata lichidităţii curente (generală)

Active curente
RLc 
Datorii curente ( pe termen scurt )

1
sa fie concis, concludent si util
4
Premise ale analizei:

 daca nivelul acestei rate este subunitar, aceasta indica un capital de lucru negativ,
ceea ce inseamna ca activele curente sunt mai mici decat datoriile curente;
 aprecierea generala referitoare la nivelul acestei rate este aceea ca este
necesar sa se incadreze intre 1,5 si 2 ceea ce inseamna un nivel asigurator al
acestei rate;
 daca nivelul acestei rate este subunitar, inseamna ca intreprinderea este tratata ca
fiind in incapacitate de a-si onora obligatiile scadente la termen.

b) Rata lichidităţii intermediare (rapidă, redusă)

Active curente  Stocuri


RLi 
Datorii curente

Premise ale analizei:

 aceasta rata masoara cate unitati monetare din activele curente aproape lichide revin la
o unitate monetara de datorii pe termen scurt;
 un nivel cuprins intre 0,8 si 1 este apreciat drept corespunzator, in timp ce un nivel mai
mic de 0,5 poate evidentia probleme in ceea ce priveste onorarea obligatiilor scadente.

c) Rata lichidităţii la vedere

Disponibil  Investiţii financiare pe termen scurt


RLv 
Datorii curente

Premise ale analizei:

 alaturi de o situatie statica a lichiditatii interne a isocietatii, este necesar sa analizam si


calitatea activelor curente;
 aceasta rata reprezinta cea mai conservatoare masura a lichiditatii interne, deoarece ia in
considerare doar activele lichide la numarator.

d) Rata solvabilităţii generale

Activ total
Rsg 
Datorii totale

Premise ale analizei:

 valoarea minima a acestei rate se considera a fi 1,4 ,in cazul in care ponderea minima a
capitalului propriu in total capital permanent este de 30%;
 in cazul in care aceasta rata este subunitara, atunci firma este insolvabila.
5
e) Rata solvabilităţii patrimoniale

Capital propriu
Rsp 
Capital propriu  Credite bancare

Premise ale analizei:

 in general, un nivel satisfacator sau bun este atunci cand aceasta rata depaseste
coeficientul de 0,5;
 cand este cuprins intre 0,3 si 0,5, situatia intreprinderii este satisfacatoare;
 cand este mai mic de 0,3 ,intreprinderea este apreciata ca fiind riscanta de catre
investitori.

Tehnici de lucru

Datele si informatiile culese din documentele puse la dispozitie de beneficiar au fost


centralizate si prelucrate utilizand metoda tabelara Microsoft Office Excel, rezultatul fiind
preluat in cadrul raspunsurilor date la obiective atat in expozitiv cat si la concluzii.
Sumele sunt prezentate în text prin metoda rotunjirii la nivel de leu, fără subdiviziuni,
prin rotunjire la un leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor
de până la 49 de bani inclusiv.2

Limitări ale expertizei

Mentiuni:
- expertiza priveste numai un numar limitat de documente de sinteza contabila si fiscala
care reprezintă imaginea de ansamblu a activitații societații.
-prezenta analiza de specialitate nu constituie un audit al conturilor societatii si nici
certificarea imaginii fidele prezentate de bilanturile si declaratiile fiscale ale societatii
-constatarile expertizei au la baza materialul documentar pus la dispozitie de benefiar
care ramane responsabil pentru acuratetea, completitudinea si sinceritatea continutului acestuia.

În baza culegerii, prelucrarii, verificării și analizei efectuate asupra datelor și


informațiilor din materialul documentar pus la dispoziţie de beneficiar, expertul prezintă
următoarele:
RĂSPUNSURI

la obiectivele expertizei contabile :

Analiza, de mai jos, va viza activitatea societatii la 31 decembrie 2016. , la ’31.12.2017 si


la 31.10.2017.

2
OUG nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară
6
PREAMBUL:

A. SCURTA PREZENTARE A S.C. DNC AUTO SERVICE S.R.L.

S.C. DNC AUTO SERVICE S.R.L. este înmatriculată Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului sub nr. J40/6797/2012, având cod unic de înregistrare nr. 31705230, atribut fiscal
RO, cu sediul social si domiciliul fiscal în Bucuresti, sector 2 şi este reprezentată legal prin
administratorZZZZ.
Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
4647 – Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
Stare firmă: funcţiune

B. ELEMENTELE DE CONSTRUCTIE A BILANTULUI FINANCIAR


la data de 31.12.2016. , 31.12.2017 dar si intermediar la data de 31.10.2017

Avand in vedere ca prezentul raport urmareste analiza solvabilitatii si lichiditatii


societatii , in cele ce urmeaza, sunt prezentate datele financiare extrase din bilantul societatii la
31.12.2016., 31.12.2017 precum si, din balanta de verificare a conturilor de la nivelul lunii
septembrie 2016, care stau la baza calculelor indicatorilor si ratelor specifice, descrise in cadrul
metodologiei de lucru de la capitolul I.
Analiza economico – financiară a societăţii reprezintă un studiu metodologic al situaţiei
şi evoluţiei societăţii comerciale, sub aspectul structurii financiare şi al solvabilitatii,
plecand de la bilanţ, contul de rezultate, anexele la acestea, corespunzătoare anului 2016. , al
anului 2017 si al perioadei 01.01.2016-31.10.2017, puse la dispoziţie de conducerea societăţii.
La efectuarea analizei s-au avut in vedere exclusiv documentele de evidenţă contabilă ale
S.C. DNC AUTO SERVICE S.R.L., corectitudinea şi precizia datelor furnizate fiind
responsabilitatea reprezentantilor societatii in cauza. In acest context prezenta analiză işi propune
să surprindă principalele aspecte ale afacerii din punct de vedere economico-financiar, să
interpreteze evoluţia acestora şi să sesizeze tendinţele pe care se poate incadra evoluţia viitoare
a solvabilitatii. Un instrument important al analizei financiare il constituie analiza indicatorilor
care reprezintă raportul dintre două posturi sau grupe fie din bilanţ, fie din contul de profit şi
pierdere, fie unul din bilanţ şi altul din contul de profit şi pierdere, asa cum este explicat in
dispozitivul raspunsurilor care urmeaza.

OBIECTIV NR.1 :
Sa se determine care este valoarea totala si pe componente a activului societatii .

7
RASPUNS OBIECTIV NR.1

In baza culegerii si prelucrarii datelor din balanta de verificare de la nivelul lunii


septembrie 2016 , au fost determinate atat valoarea activului total cat si a activelor curente
(valoarea totala si pe componente a a activului societatii) asa cum este prezentat in continuare:
=>Valoarea activului total al societatii la data de 31.10.2017 este de 960150.15lei.
din care active reprezentate de :
-echipamente tehnologice: suma totala de 47226.15 lei
-mijloace de transport: 20978.49 lei
-mobilier, aparatura birotica, alte actve corporale: 44325.65 lei
-amortizari imstalatiilor, alte mijloace de transport: 50754.22 lei
-alte creante mobilizate: 7196.50 lei
-disponibilul banesc in conturi bancare 484912.19 lei
-creante de incasat de la clienti/furnizori debitori: 289586.30 lei
Respectiv active curente in suma totala de 774498.49 lei ceea ce reprezinta 80.66% din
valoarea totala a activului societatii.

OBIECTIV NR.2
Sa se determine care este valoarea activelor circulante ale societatii

RASPUNS OBIECTIV NR.2

In baza culegerii si prelucrarii datelor din bilantul aferent exercitiului financiar


2016./2017 si respectiv a balantei de verificare de la nivelul lunii septembrie 2016, au fost
determinate, in evolutie temporala, atat valoarea totala a activelor circulante cat si valoarea
pe componente, dupa cum urmeaza, in mod desfasurat in tabelul nr.1.2.:

Tabel nr.1.2.Structura activelor circulante ale societatii lei


Componenta activelor circulante 31.12.2016 30.06.2016 31.10.2017
Furnizori debitori 15967.60 69264.20 43067.09
Clienti 79030.86 73339.44 246519.21
Conturi la banici in lei 112642.34 12126.63 119073.15
Conturi la banici in valuta 2.50 2.50 2.50
Casa in lei 288874.80 278841.54 365836.54
TOTAL active circulante 496518.10 433574.31 774498.49

31.12.2016 30.06.2016 31.10.2017


Total active circulante 496,518.10 433,574.31 774,498.49
Total activ 570,335.00 546,863.39 960,150.15
Pondere 87.05727 79.28384 80.66431
sursa: material documentar pus la dispozitie de beneficiar

8
=>Valoarea activelor circulante totale ale societatii la data de 31.10.2017 este de
774498.49 lei, ceea ce reprezinta un procent de 80.66% din activul total al societatii.

S.C. DNC AUTO SERVICE S.R.L.are patrimoniu format in special din active
circulante, aspect normal ţinand cont de sectorul in care activează societatea, cel de comert
cu ridicata al încălțămintei.

Ponderea acestora inregistrează un trend asemanator celui de la 31.12.2016., respectiv


87.05%, si avand in vedere ca aceasta pondere este calculatat numai prin raportare la primele
10 luni ale anului 2017,
se poate afirma ca evolutia capitalului circulant este constanta ceea ce semnifica
tocmai caracterul continuu al modului de organizare si utilizare a capitalului circulant al
societatii pentru asigurarea desfasurarii curente a activitatii.

asa cum, sugestiv , este prezentat si in figura nr.1.2.:

Figura nr. 1.2.

Pondere active circulante TOTAL ACTIV


1,200,000.00

1,000,000.00

800,000.00

600,000.00

400,000.00

200,000.00

0.00
31.12.2016 30.06.2016 31.10.2017
Total active circulante 496,518.10 433,574.31 774,498.49
Total activ 570,335.00 546,863.39 960,150.15
Pondere 87.05727 79.28384 80.66431

sursa: material documentar pus la dispozitie de beneficiar

OBIECTIV NR.3: Sa se determine care este evolutia cifrei de afaceri

RASPUNS OBIECTIV NR.3

Cifra de afaceri reprezintă unul dintre obiectivele strategice ale unei societati, deoarece
este criteriul major după care se judecă performanţele companiei în mediul concurenţial în care
aceasta activează.
9
Figura nr.1.3.Evolutia cifrei de afaceri

Evolutie cifra de afaceri


1,800,000.00
1,600,000.00
1,400,000.00
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
0.00
31.12.2016 30.06.2016 31.10.2017
Cifra de afaceri 1,662,419.13 506,840.63 1,099,059.71

sursa: material documentar pus la dispozitie de beneficiar

Cifra de afaceri reflectă rezultatul global al unei perioade de gestiune. In baza


informatiilor prezentate in preambul rezulta prin prelucrare grafica urmatoarea evolutie a ciferi
de afaceri nete3 a societatii in perioada decembrie 2016.- octobre 2017, asa cum, sugestiv , este
prezentat si in figura nr.1.3.

 un trend crescator al cifrei de afaceri inregistrate de societate in perioada 2016.-


2017, semnificativ fiind insa ca valoarea inregistrata in primele 10 luni ale anului
2017 este 1099,059.71, care scoate in evidenta o continuitate a activitatii desfasurate
de societate.
 Activitatea societatii nu a fost afectata de masurile apilcate de Institutiile Statului.

OBIECTIV NR.4: Sa se determine care sunt datoriile curente si care sunt datoriile pe
termen lung ale societatii si daca datoriile pe termen scurt sunt acoperite de creantele
curente

RASPUNS OBIECTIV NR.4

In baza informatiilor prezentate in preambul rezulta urmatoarea situatie a datoriilor


curente si pe termen lung precum si a creantelor curente ale societatii 4:

Tabel nr.1.4. Situatia datoriilor societatii lei


31.12.2016 31.10.2017

3
cifra de afaceri neta=cifra de afaceri-reduceri/discounturi/remize acordate
4
creante curente=creante cu termen de incasare < 1 an
10
Total datorii pe termen lung 0.00 0.00
Total datorii curente 334.441 475210.39
TOTAL active circulante curente 496518.10 774498.46
Grad de acoperire datorii din activele
curente % 1484.62 162.98
sursa: material documentar pus la dispozitie de beneficiar

Deoarece :
 datoriile pe termen scurt pot fi acoperite de creantele curente ale societatii

 pe termen scurt capacitatea de finantare a societatii este relativ constanta,

 capacitatea de finantare a societatii depinde integral de: relatiile contractuale cu


clientii : volumul si ritmicitatea vanzarilor de marfuri precum si gradul de incasare
al creantelor aferente vanzarilor de marfuri (termenele de incasare creante versus
termene de plata pentru datorii)

Avand in vedere ca atat la 31.12.2016. cat si, pana la nivelul lunii septembrie 2016
societatea nu inregistreaza datorii restante fata de bugetul general consolidat,

Avand in vedere ca:

 La data de 31.12.2017 societatea inregistreaza un nivel al activelor mai


mare decat cel al datoriilor atat curente cat si pe termen lung (generat de
masuri asiguratorii instituite asupra stocurilor de marfa, clientilor
neincasati si disponibilului banesc),
 La data de 31.10.2017 societatea inregistreaza un nivel al activelor mai
mare decat cel al datoriilor atat curente cat si pe termen lung,
Astfel incat, rezulta urmatoarele:
 indicatorii calculati in cadrul expertizei arata ca societatea nu se afla in
stare de risc iminent de insolvabilitate si
 societatea are capacitatea de a-si acoperi in tot sau in
parte datoriile totale (curente si pe termen lung) .

Ceea ce arata ca in conditii normale de asigurare a continuitatii activitatii desfasurate la nivelul


anterior lunii decembrie 2016 si chiar pana la octombrie 2017 societatea poate fi apreciata ca
nefiind in situatie de risc maxim pentru intrarea in stare de insolvabilitate si chiar faliment.

Avand in vedere ca,

Valoarea activului total al societatii la data de 31.10.2017 este de 1734648.64 lei.


din care active reprezentate de :
-echipamente tehnologice: suma totala de 47226.15 lei
-mijloace de transport: 20978.49 lei
-mobilier, aparatura birotica, alte actve corporale: 44325.65 lei

11
-amortizari imstalatiilor, alte mijloace de transport: 50754.22 lei
-alte creante mobilizate: 7196.50 lei
-disponibilul banesc in conturi bancare 484912.19 lei
-creante de incasat de la clienti/furnizori debitori: 289586.30 lei

Respectiv active curente in suma totala de 774498.46 lei ceea ce reprezinta 80.66% din
valoarea totala a activului societatii.

Observand ca societatea are disponibil banesc pentru a achita amenda data de


Institutiile statului, activitatea sa va putea continua fara a intimpina prea multe probleme

Societatea nu prezinta risc major de insolvabilitate si de faliment.

Capitolul

12
3
CONCLUZIE

Concluzie finala:
Din analiza realizata in cadrul dispozitivului de la fiecare obiectiv din capitolul II, de
mai sus, la data de 31.10.2017, raportat la evolutia indicatorilor economico-financiari din
perioada decembrie 2016.- octombrie 201 si sub asumptia respectarii de catre conducerea
societatii a principiului continuitatii activitatii, se poate aprecia ca, S.C. DNC AUTO
SERVICE S.R.L., anterior lunii octombrie 2017, nu se afla in stare de insolvabilitate, avand
capacitatea de a-si acoperi, in tot sau in parte, datoriile totale, atat curente cat si pe termen
lung.

*******

Prezentul raport contine un numar de 17 pagini. A fost intocmit in 2 exemplare originale


din care unul a ramas la expertul semnatar.

Expert contabil judiciar


IOANA IOANA

Bucuresti
15.01.2017

13