Sunteți pe pagina 1din 25

Academia Universitară Athenaeum București

Facultatea:
Master:

PROIECT GUVERNANȚĂ CORPORATIVA

“OMV Petrom SA”

Coordonator:

Masterand:
București
2016
SC OMV Petrom SAeste cea mai mare companie românească de petrol și gaze, cu
activități în sectoarele Explorare și Producție, Rafinare și Produse Petrochimice, Marketing,
Gaze Naturale și Energie.
Compania face parte din grupul internațional OMVPetrom, cel mai mare grup petrolier
din Europa de Sud-Est. Grupul și-a consolidat poziţia pe piața de țiței și gaze în urma unui amplu
proces de modernizare și eficientizare, susținut de investiții în valoare de peste 11 mld. euro pe
parcursul ultimilor zece ani.
Reafirmată în iunie 2012, viziunea OMV Petrom este de a ramâne compania integrată de
țiței și gaze lider în regiune, cu performanță durabilă, care să susţină creșterea potenţială a
segmentului upstream în regiunea de vecinatate a Mării Negre.
OMV Petrom este membru al Grupului OMV, care este, de asemenea, o companie
integrată de țiței și gaze ce activează pe piata internațională. OMV Aktiengesellschaft, compania-
mamă a Grupului OMV, deţine o participație de 51% în OMV Petrom și este una dintre cele mai
mari companii industriale austriece listate la bursă.

2
Denumire societate OMV Petrom S.A.
Cod fiscal / CUI 1590082
Cod Registrul Comerțului J40/8302/1997
Adresa Str. Coralilor nr. 22, sector 1
Localitate BUCURESTI
Județ ILFOV
Țara Romania
Pagină internet www.omvpetrom.com
E-Mail office_gas@petrom.com
Telefon +40 (21) 40 60466
Fax +40 (21) 40 60466
Domeniu de activitate Extractia petrolului brut
Cod CAEN (Rev.2) 610

Consiliu de Supraveghere și Directorat

Director General Executiv: MARIANA GHEORGHE


Președinte Consiliu de supraveghere: GERHARD ROISS

3
OMV Petrom este cea mai mare companie integrată de ţiţei şi gaze din sud-estul Europei, cu
activităţi în sectoarele:
 Upstream - explorarea şi extracţia de ţiţei şi gaze naturale în România şi în Regiunea
Caspică (Kazahstan);
 Downstream Oil - activitatea de prelucrare a țițeiului desfășurată în cadrul Rafinăriei
Petrobrazi, și activitatea de comercializare a produselor petroliere rezultate din procesul
de prelucrare pe o piață de desfacere vastă, cuprinzând România, Bulgaria, Serbia și
Republica Moldova;
 Downstream Gas - furnizarea de gaze naturale, producerea, furnizarea şi distribuţia
deenergie electrică.

Activitatea companiei poate fi împărțită în următoarele segmente:


1. Explorare și Producție
Petrom deține 300 de perimetre de explorare și exploatare petrolieră.Explorarea
platformei continentale românești a Mării Negre a fost demarată încă din anul 1969, prima
descoperire de hidrocarburi a avut loc în 1980, iar prima producție pe mare a început în
anul 1987.
Anul 2014 a fost caracterizat de un programintens de foraj de explorare. A fost iniţiat
forajul a 13 sonde de explorare, acesta fiind finalizat la 10 sonde, cu o rată desucces de 60%. O
campanie de reparaţii capitale, care a fost iniţiată la începutul anului 2014 la patru sonde
offshore, a contribuit în mod semnificativ la stabilizarea și creșterea treptată a producţiei de
hidrocarburi în cea de-a doua jumătate a anului.

2. Rafinare și Marketing
Finalizarea modernizării rafinăriei Petrobrazi în 2014 a generat îmbunătățiri operaționale
semnificative, susținând astfel strategia companiei de a adapta rafinăria pentru procesarea întregii
cantități de țiței domestic și de a-i maximiza valoarea printr-un răspuns mai bun la cererea din
piață. Rata de utilizare arafinăriei a fost de 89%, în timp ce consumul de energie a continuat să se
îmbunătăţească.
3. Gaze și Energie
Petrom deține un rol important pe piața gazelor naturale din Romania, acoperind toate
segmentele acestei piețe. Petrom a dezvoltat o divizie de energie prin construirea unei centrale
electrice în partea de vest a rafinăriei Petrobrazi. În perioada 2012-2014 s-a demarat programul
de exploatare comercială a centralei de la Brazi și îmbunătățirea valorii gazelor din producția
proprie.
Petrom a inițiat proiecte acoperind diferite surse de energie convenționale și surse
regenerabile (energie geotermală, energie eoliană, hidroenergie, energie solară). În industria

4
chimică din România, combinatul de produse chimice Doljchim contribuie semnificativ la
producția de îngrășăminte chimice și metanol, atât pentru piața internă, cât și pentru export.
În 2010, Petrom a înmagazinat un volum total de 708 mil. mc de gaze naturale în
depozitele subterane, în comparație cu 549 mil. mc în 2009. Totalul stocurilor de gaze din
depozite la sfârșitul lunii decembrie a fost de 275 mil. mc.
In 2014, OMV Petrom estima că cererea de gaze din România în 2015 va fi sub nivelul
consemnat anul trecut, situaţie care va duce la creşterea concurenţei şi la o presiune suplimentară
asupra preţurilor și a marjelor. "Piaţa de gaze şi electricitate, precum şi cadrul de reglementare
din România, se estimează că se vor menţine volatile, ceea ce ar putea influenţa negativ
rezultatele financiare și operaţionale ale Grupului. Estimăm cererea de gaze naturale din
România în 2015 să fie sub nivelul din 2014, ceea ce va conduce la creşterea concurenţei şi la o
presiune suplimentară asupra preţurilor și a marjelor. Pe piaţa de energie electrică, ne aşteptăm ca
cererea în 2015 să fie relativ stabilă comparativ cu 2014, iar preţurile să crească uşor, în timp ce
marjele medii vor înregistra valori scăzute", se menţionează într-un comunicat al companiei. În
2014, OMV Petrom a fost prima companie care a vândut gaze naturale pe piețele centralizate din
România, demonstrând astfel deschiderea companiei către utilizarea acestui canal adițional de
vânzări.
Contextul din piețele românești de gaze și energie electrică a fost plin de provocări în
2014, dar liberalizarea a continuat. În pofida scăderii de 9% a volumelor de gaze naturale
comercializate, OMV Petrom a reușit să își mențină o poziție puternică pe piața locală, furnizând
peste o treime din consumul estimat de gaze naturale al României în 2014. Producția netă de
energie electrică s-a înjumătățit față de 2013 din cauza marjelor medii negative, în timp ce
perspectivele de piață pe termen lung revizuite au condus la o depreciere parțială a activelor de
energie electrică. Accentul a fost pus pe consolidarea integrării centralei electrice de la Brazi în
lanțul valoric al gazelor naturale din producția internă.
Date financiare și operaționale

Pe baza informațiilor prezentate în Raportul anual al grupului pentru 2014 și în


Rapoartele interimareaferente trimestrelor 1-3 ale anului 2015, am sumarizat următoarea analiză.

Indicatori financiari ai Grupului OMV Petrom (mil. lei) – comparație 2014-2013


Indicatori financiari 2013 2014 Variații (%)
Venituri din dobânzi 24.185 21.541 (11)
Profit înainte de dobânzi și impozitare (EBIT) 5.958 3.338 (44)
Profit net 4.824 2.100 (56)
Profit net atribuibil acționarilor societății-mamă 4.821 2.103 (56)
Flux de numerar din exploatare 8.048 6.830 (15)
Investiții 5.303 6.239 18
Angajați la sfârșitul perioadei 19.619 16.948 (14)

5
În 2014, OMV Petrom a obţinut un rezultat operational (EBIT) în valoare de 3.338 mil.
lei, cu 44% mai mic decât nivelul anului precedent, în principal din cauza impactului negativ
generat atât de prețul mai mic la produsele petroliere, ca urmare a scăderii cotațiilor
internaționale, cât și de cheltuielile cu ajustările de depreciere ale activelor imobilizate din
segmentele Gaze și Energie, și Explorare și Producție (Kazahstan). De asemenea, introducerea
unui nou impozit pe construcții și creșterea impozitării suplimentare a vânzării de gaze naturale
din România au afectat în mod negativ EBIT-ul anului.

Indicatori financiari ai Grupului OMV Petrom (mil. lei) – comparație 9 luni 2915 - 9 luni 2014
Indicatori financiari 1-9/2014 1-9/2015 Variații (%)
EBIT 3.449 1.315 (62)
Profit net atribuibil actionarilor OMV Petrom S.A. 2.407 999 (59)
Profit pe actiune (lei) 0,0425 0,0176 (59)
Flux de numerar din activitati de exploatare 4.979 4.179 (16)
Cifra de afaceri 16.194,56 13.626,78 (2.568)

În primele 9 lunii ale anului 2015, performanța financiară a companiei a fost afectată de
scăderea cu aproximativ 50% a prețurilor țițeiului comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.
Producția de hidrocarburi a s-a menținut stabilă față de anul precedent, ca urmare a investițiilor și
descoperirilor anterioare, care au compensat declinul natural și nivelul actual redus al
investițiilor.
Cifra de afaceri de a suferit o scădere în 2015: 13.626,78 milioane de lei, comparativ cu
16.194,65 milioane de lei în primele nouă luni din 2014. Valoarea vânzărilor a scăzut în 2015
față de 2014, în principal din cauza scăderii veniturilor din vânzări de produse petroliere, în urma
declinului accentuat al prețului la țiței, care a anulat creșterea cantităților vândute și vânzările
mai mari de electricitate. Petrom a înregistrat în primele nouă luni ale acestui an un profit net de
999 milioane de lei, în scădere cu 59% comparativ cu cel consemnat în perioada similară din
2014, care s-a ridicat la 2,407 miliarde lei. OMV Petrom a înregistrat pierderi de 43 de milioane
de euro în al treilea trimestru din cauza scăderii preţurilor la țiței cu aproximativ 50% faţă de
perioada similară de anul trecut. În primul trimestru al anului a înregistrat un profit net de 1,04
miliarde de lei, în primul semestru din 2015, în scădere cu 25% faţă de primul semestru din
2014. În al doilea trimestru al anului 2015, Petrom a înregistrat un profit net de 693 de milioane
de lei, creştere de 123%, faţă de al doilea trimestru din 2014 (311 milioane de lei). Potrivit
datelor companiei, profitul înainte de plata taxelor şi impozitelor (EBIT), excluzând elementele
speciale, a scăzut cu 71%, în trimestrul III din acest an, comparativ cu trimestrul anterior,
înregistrând valoarea de 416 milioane lei, fiind determinat de preţurile semnificativ mai mici
realizate la țiței, scăderea volumelor vânzărilor și creşterea cheltuielilor cu amortizarea.
Vânzările grupului au scăzut, în perioada ianuarie-septembrie, cu 16%, până la 13,63 miliarde de
lei, de la 16,20 miliarde lei în aceeaşi perioadă din 2014, în timp ce investiţiile s-au diminuat cu
33%, totalizând circa 3 miliarde lei, de la 4,48 miliarde lei anul trecut.
Cheltuielile de explorare au crescut la valoarea de 62 milioane lei, reflectând în principal
achiziţiile de seismică onshore și studiile geologice și geofizice.

6
Conform rapoartelor trimestriale ale companiei pentru anul 2015, OMV Petrom a decis să
îşi revizuiască estimările privind preţul țiței ului, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung. La
capitolul costuri de producţie, exprimate în dolari americani/bep, grupul petrolier a raportat o
scădere de 20% în trimestrul 3 din 2015 faţă de aceeaşi perioadă din anul anterior, în principal
datorită efectelor favorabile ale cursului de schimb valutar, costurilor mai mici cu serviciile și
personalul, precum și reducerii impozitului pe construcţii în România de la 1,5% la 1%.
Investiţiile de explorare au fost, în aceeaşi perioadă, de 321 milioane lei, comparativ cu valoarea
de 370 milioane lei raportată în al treilea trimestrul din anul anterior, reflectând în special
campania de foraj în zona de adâncime a Mării Negre. Producţia zilnică de hidrocarburi a fost de
173,6 mii bep/zi, iar în România de 164,7 mii bep/zi, în timp ce producţia totală a fost de 15,97
milioane bep (România: 15,15 milioane bep), cu 3% mai mică faţă de aceeaşi perioadă a anului
anterior. În plus, producţia internă de țiței şi condensat s-a situat la 6,85 milioane bbl, cu 2% sub
nivelul consemnat în trimestrul 3 din 2014, în principal din cauza declinului natural. Producţia
internă de gaze a scăzut, în al 3-lea trimestru al anului curent, la 8,30 milioane bep faţă de 8,64
milioane bep, în trimestrul 3 din 2014, sondele noi intrate în producţie şi reparaţiile capitale
efectuate în perioada anterioară la zăcământul Bustuchin compensând numai parţial impactul
reparaţiilor capitale planificate și al lucrărilor de suprafaţă efectuate în trimestrul 3 din 2015 la
zăcământul Totea Deep.

Comparând datele furnizate de situațiile financiare consolidate ale grupului auditate


pentru perioada 2014, cu perioada anterioară acesteia, respectiv 2013, se pot observa
următoarele:
Indicatorul gradului de îndatorare Datoria netă a grupului a crescut de la 332 mil. lei, la
sfârșitul lunii decembrie 2013, la 890 mil. lei, la sfârșitul lunii decembrie 2014. În consecință,
gradul de îndatorare a crescut la 3,3%, de la 1,2% în decembrie 2013, arătând o expunere în
creștere la riscul de îndatorare. Datoria netă este calculată ca împrumuturi purtătoare de dobândă,
incluzând datoria privind leasingul financiar, minus numerar și echivalente de numerar.
Situaţia fluxurilor detrezorerie ale grupului este întocmită folosind metoda indirectă.
Fluxul de trezorerie generat din activitatea de exploatare a scăzut cu 1.218 mil. lei sau cu 15%,
comparativ cu 2013, ajungând la 6.830 mil. lei.
Ieșirile nete de numerar din activităţile de investiţii au avut o valoare totală de 5.658 mil.
lei (2013: 4.895 mil. lei). Intrările de numerar din creșterea netă a împrumuturilor purtătoare de
dobândă (atât pe termen lung, cât și pe termen scurt) au fost în valoare de 397 mil. lei în 2014
(2013: ieșiri de numerar în sumă de 837 mil. lei). Ieșirile de numerar pentru plata dividendelor au
fost de 1.731 mil. lei în 2014 (2013: 1.574 mil. lei).
Ieșirile nete de numerar din activităţile de finanţare s-au ridicat la 1.334 mil. lei (2013:
ieșiri de numerar în valoare de 2.412 mil. lei).
Compania deținea, la momentul înființării, 7 platforme marine, situate în Marea Neagră și
Golful Persic. La un an după privatizarea Petrom, OMV a renunțat la activitățile de foraj marin.

7
In anul 2007, Petrom a anunțat descoperirea de noi zăcăminte la Torcești (gaze și gaz
condensat, Mamu (gaze și gaz condensat), Ochiuri (țiței), Abramut (țiței și gaze), Predești (gaze),
precum și sonda Delta 4 pe platoul continental românesc al Mării Negre (țiței).

Sursa: www.omvpetrom.com

Guvernanţă corporativă

OMV Petrom este o societate administrată în sistem dualist, de către directorat, sub
supravegherea consiliului de supraveghere. Organismele corporative din societate sunt
structurate astfel:
 Adunarea generală a acționarilor – cel mai înalt forum decizional al societății;
 Consiliul de supraveghere;
 Comitetul de audit;
 Directoratul.

Adunarea generală a acționarilor


Din punct de vedere al structurii sale, în funcţie de aspectele ce necesită aprobarea
acţionarilor, Adunarea Generală a Acţionarilor poate fi ordinară sau extraordinară.
Printre atribuțiile adunării generale a acționarilor se numără:

8
- discută, aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale după analizarea
rapoartelordirectoratului, consiliului de supraveghere, auditorului financiar;
- repartizează profitul şi stabileşte dividendele;

- stabileşte nivelul remuneraţiilor membrilor consiliului de supraveghere şi ale


auditorului financiar pentru exerciţiul financiar curent.

Membrii Consiliului de Supraveghere în conformitate cu Actul Constitutiv al Companiei


Consiliul de Supraveghere este compus din nouă membri. Aceștia nu pot fi membrii ai
Directoratului, iar mandatul li se acordă pe o perioadă de 4 ani.
Pe parcursul anului 2014, Consiliul de Supraveghere a avut următoarea componenţă:
Gerhard Roiss (Președinte al Consiliului de Supraveghere), David Charles Davies
(Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere), Manfred Leitner, Hans-Peter Floren, Johann
Pleininger, Joseph Bernhard Mark Mobius, Lucian-Dan Vlădescu, George Băeșu și Riccardo
Puliti.
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 29 aprilie 2014 l-a numit pe Johann
Pleininger membru al Consiliului de Supraveghere până la data de 28 aprilie 2017. Până în acel
moment, Johann Pleninger fusese membru interimar al Consiliului de Supraveghere începând cu
18 septembrie 2013, ca urmare a renunţării lui Jaap Huiskes la mandatul său.
Consiliul de Supraveghere este cel care, de asemenea, aproba raportul Directoratului, care
include Raportul de Guvernanţă Corporativă. OMV Petrom aderă la și respectă marea majoritate
a prevederilor stipulate în Codul de Guvernanţă Corporativă emis de Bursa de Valori București.
Cerinţele Codului de Guvernanţă Corporativă sunt mai cuprinzătoare decât cerinţele legale
pentru Companiile listate. Datorită performanţei operaţionale foarte bune și a poziţiei financiare
solide a Companiei, Consiliul de Supraveghere are certitudinea că OMV Petrom este bine
poziţionată, astfel încât să depășească viitoarele provocări și să valorifice întregul său potenţial în
perioada urmatoare.

Comitetul de audit
Comitetul de audit este format din patru membri neexecutivi (unul dintre ei fiind
independent), care sunt totodată membri ai consiliului de supraveghere şi care sunt numiţi de
acesta din urmă. Comitetul de audit analizează situaţiile financiare anuale ale societăţii și
propune toate măsurile necesare pentru adoptarea acestor situaţii. De asemenea, acesta va
superviza măsurile de management de risc al societăţii şi rezultatele financiare ale acesteia şi va
monitoriza informaţiile raportate de auditorii interni ai acesteia.
Directoratul
Directoratul este ales de către Consiliul de Supraveghere și are în componenţă cinci
membri.Este entitatea care conduce activitatea curentă a companiei și monitorizează activitatea
companiilor din GrupulOMV Petrom, în conformitate cu prevederile legale, cu Actul Constitutiv
al societăţii, cu regulamentele șiprocedurile interne, precum și cu hotărârile Consiliului de
Supraveghere și ale Adunării Generale a Acţionarilor.

9
Pe 24 martie 2015, Consiliul de Supraveghere a numit următorii membri ai Directoratului
pentruo perioada de patru ani, începând cu 17 aprilie 2015, până la 17 aprilie 2019:
- Mariana Gheorghe (Director General Executiv și Președinte al Directoratului);
- Andreas Matje (Director Financiar și Membru al Directoratului);

- Gabriel Selischi (Membru al Directoratului responsabil cu activitatea Upstream);

- Neil Anthony Morgan (Membru al Directoratului responsabil cu activitatea


Downstream oil);

- Lăcrămioara Diaconu-Pinţea (Membru al Directoratului responsabil cu activitatea


Downstream gas).

Structura acționariatului Petrom

La sfârșitul anului 2014, OMV Petrom S.A. avea următoarea structură a acţionariatului:
 51,01% - OMV Aktiengesellschaft,
 20,64% - statul român,
 18,99% - Fondul Proprietatea.
Cota rămasă se tranzacţionează liber la categoria I a Bursei de Valori București (BVB).
Aproximativ 500 de persoane juridice, atât din România, cât și din străinătate, deţineau
aproximativ 7,5% din acţiunile tranzacţionate liber, procentul rămas (1,8%) fiind deţinut de peste
460.000 de persoane fizice.

Comunitate

10
Strategia companiei este construită in jurul conceptului de "resourcefulness"
(sustenabilitate).
Strategia urmărește să folosească eficient resursele companiei și să vină în ajutor
comunităților în care compania își desfășoară activitatea. Din 2013 strategia de CSR a Petrom s-
a redirecționat. Și-a schimbat focusul, trecând de la interesul pentru mediu și ecologie către
sustenabilitate și dezvoltare durabilă a comunităților. Potrivit Raportului de implicare în
comunitate al companiei domeniile de interes, domenii în care aceasta a desfășurat activități pe
parcursul anului 2012 au fost:

 Educație: Investițiile în infrastructura școlară din 21 de comunități locale s-au ridicat în


2012 la 238.000 de euro, această investiție a ajutat 23 de școli locale să termine lucrări de
reparații și amenajări.

 Mediu: acțiunile desfășurate au în vedere atât acțiuni de ecologizare, cât și de plantare și


împădurire. Investiția raportată de companie se ridică la 108.200 euro. În 2012 plantările au
continuat, iar în comuna sălăjeană Marca 180 de voluntari au plantat peste 7.500 de puieți de
salcâm.

Strategia de sustenabilitate a companiei este denumită ”Resourcefulness”.


Potrivit acesteia, Petrom si-a propus să optimizeze managementul resurselor de apă.
Din datele Raportului privind Dezvoltarea Sustenabllă pe 2012 reiese că au investit 6
milioane de euro în stația de tratare a apelor uzate, din 2007 au scăzut cu 65% consumul de
apă uzată în procesul de rafinare.

 Dezvoltare comunitară: Petrom organizează anual competiții care să sprijine


dezvoltarea comunităților locale. Acestea sunt: Fabricat în Țara lui Andrei - cea mai mare
competiție de afaceri sociale din România, Idei în Țara lui Andrei - un program prin care
Petrom încurajează inițiativele eco-civice sustenabile, care se desfășoară sub forma unei
competiții naționale de proiecte. și Școala lui Andrei - o competiție de proiecte pentru elevii
și profesorii din învățământul primar și cel gimnazial, aflată la a șasea ediție în 2014.

 Susținerea ONG-urilor: Petrom a fost desemnată în 2014 de către ONG-urile românești


una dintre "cele mai active companii în susținerea societății civile de către reprezentanții
organizațiilor non-guvernamentale".

 Implicarea angajaților: Anual angajații Petrom participă la Campionatul de Voluntariat,


o competiție în care sunt incluse activități de voluntariat în mai multe comunități Petrom din
țară. Programul a avut debutul în 2011, în cadrul lui s-au implicat peste 2.000 de angajați
Petrom, iar în cadrul Campionatului de voluntariat au luat startul primul festival de tradiții și
meșteșuguri de la Clejani sau prima competiție de ciclism montan de la Zemeș.

11
Mediul

Deși este o companie care contribuie excesiv la poluarea mediului prin specificul
activității sale, unul dintre obiectivele Petrom este de a diminua impactul operaţiunilor sale
asupra mediului, prin reducerea deşeurilor, a emisiilor şi evacuărilor în atmosferă şi prin
utilizarea eficientă a energiei.OMV PETROM SA implementează măsuri de eco-eficientizare și
siguranţă de-a lungul procesului de producţie reducand astfel conținutulde sulf (până la 10 ppm)
pentru toți carburanții Petrom pentru a reduce poluarea și a contribui la protecția mediului. Este,
de asemenea, implicată în activităţi legate de probleme globale de mediu prin cooperarea activă.
Una dintre aceste activități este campania interna „Ai grija de mediu!”. Proiectul
„Resurse pentru viitor” a debutat în octombrie 2007 cu lansarea campaniei interne „Think ahead:
Ai grijă de mediu!” adresată angajaţilor Petrom care promovează utilizarea responsabilă a
resurselor naturale şi protejarea mediului înconjurător. Programul desfăşurat a oferit angajaţilor o
sesiune de workshop-uri în care au fost dezbătute subiecte ecologice şi au fost generate idei care
să vină în sprijinul programelor Petrom pentru protejarea mediului înconjurător. Mai mult, pe
toată perioada campaniei, în sediile Petrom din Bucureşti şi Ploieşti s-au organizat centre de
colectare de hârtie sau de echipament electronic. Voluntarii recrutaţi din rândurile participanţilor
la workshop-uri s-au implicat activ în diseminarea mesajelor campaniei în rândul colegilor prin
intermediul afişelor și autocolantelor postate în dreptul întrerupătoarelor, imprimantelor sau
robinetelor care atrag atenţia asupra consumului raţional de resurse. Prin intermediul acestei
campanii, 3.000 de angajaţi Petrom au colectat aproximativ 20 de tone de hârtie spre reciclare şi
au contribuit la campania Ministerului Mediului „Marea debarasare” cu peste 100 de tone de
echipament electronic, iar 8.700 de copaci au fost plantaţi de voluntarii din Petrom în judeţele
Galaţi, Argeş şi Constanţa.

Angajaţii

Numărul mediu de angajați pentru anul 2014 a fost de 17,861 angajați, în scădere față de
cei 19,016 din anul 2013, ca urmare a transferului unui număr de 1,141 angajați către OMV
Petrom Global Solutions SRL.
Strategia OMV Petrom se bazează pe criterii de eficienţă şi profitabilitate. Un rol
definitoriu în implementarea acestei strategii îl are capitolul uman, resursa primordială a
organizaţiei.
Abordarea sistematică a activităţii care se desfăşoară în cadrul organizaţiei implică
planificarea resurselor umane, în strânsă interdependenţă cu resursele financiare şi materiale,
rezultând astfel necesitatea definirii clare a rolului şi obiectivelor managementului resurselor
umane.

12
Misiunea managementului resurselor umane este de a asigura organizaţiei personalul
instruit şi motivate corespunzător care să contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale OMV
Petrom pentru obţinerea succesului produselor și serviciilor oferite clienţilor și consolidarea
poziţiei pe piaţă.
Oamenii şi cerinţele lor personale de dezvoltare sunt un factor decisiv pentru succesul
companiei OMV Petrom. Scopul companiei este de a atinge cel mai inalt nivel de pregătire atât
în domeniul tehnic cât și în cel ce ţine de conducere.
Se acordăo atenţie deosebită dezvoltării în conformitate cu competenţele ce susţin
succesul companiei . Acestea sunt capacitatea de cooperare, de inovaţie, de conducere, modul de
a pune ideile în practică şi de rentabilitate.
Obiectivul este de a promova un management profesionist, dar și un spirit întreprinzător.
Strategia companiei îşi propune ca fiecare loc de muncă din companie să fie o provocare, iar
acest lucru necesită un studiu constant din partea fiecăruia dintre angajati.
Atât directorii companiei cât şi specialiştii în Resurse Umane oferă sprijin în alegerea
unei cariere. OMV Petrom îşi extinde în mod constant portofoliul de locuri de muncă din care
angajaţii pot alege.
Exista parteneriate cu şcolile de afaceri recunoscute internaţional, cu companii ce asigură
cursuri de pregătire, dar și cu consultanţii locali de vârf pentru programele de dezvoltare
managerială și domeniile de pregătire.
Pentru o dezvoltare eficace a carierei conform cerinţelor companiei, OMV Petrom
combină procesul de rotaţie internă a locurilor de muncă, procesul de îmbunătăţire și de
pregătire cu privire la programele locurilor de muncă la nivel de grup cu cele mai bune programe
de pregătire de pe piaţa locală și globală.
OMV Petrom se afla pe locul 3 in top 50 companii dupa numarul de angajati, precedat de
Posta Romana și CFR.

Siguranţa în muncă

Petrom este convinsă că angajaţii săi sunt cea mai importantă valoare a companiei, iar
siguranţa lor este o prioritate. De aceea compania îşi îmbunătăţeşte în mod constant condiţiile de
muncă la cele mai înalte standarde.
Strategia Petrom este să investească atât în echipamente, cât şi în angajaţi, astfel încât
cele două să ducă la o productivitate mai mare pe angajat. Aşadar retehnologizările au fost

13
realizate în paralel cu instruirea personalului. Compania investeşte continuu în programe de
protecţie a muncii şi formare a personalului. Mai exact, în echipamente de protecţie a muncii,
obiecte sanitare, materiale pentru siguranţa a muncii şi în programe de instruire a personalului. În
plus, Petrom face în mod constant controale pentru a se asigura că securitatea în muncă este în
conformitate cu standardele în vigoare.
Anual, sunt implementate programe de siguranţa muncii, incluzând cursuri (de exemplu,
instruiri la locul de muncă, instruiri în caz de incendiu), întâlniri în cadrul comitetelor pentru
siguranţa muncii, audituri și inspecţii pentru siguranţa muncii. Toate punctele de lucru şi toate
locurile de muncă au fost reevaluate prin intermediul unor studii de Evaluare a Riscurilor la
Locul de Muncă, ce ne permit să îmbunătăţim continuu abordarea riscurilor cu care ne
confruntăm.
Compania promovează siguranţa la locul de muncă prin educaţie, informări, instrucţiuni
şi cursuri. Aşadar:
 angajaţii primesc instrucţiuni adecvate, prin proceduri specifice la locul de
muncă;
 practicile de muncă nesigure sau periculoase sunt raportate imediat, printr-un
sistem online standardizat „Think: Ahead CARE“, astfel încât să poată fi luate
măsuri corective;
 fiecare angajat este încurajat să-şi asume responsabilitatea pentru prevenirea
incidentelor;
 sunt stabilite proceduri pentru evacuarea clădirilor în caz de incendiu, explozie
sau orice altă situaţie de urgenţă şi sunt desfăşurate în toate locaţiile exerciţii
specifice de simulare;
 s-au desfăşurat campanii de conştientizare a pericolelor la locul de muncă, atât
pentru angajaţi, cât şi pentru contractori, în vederea consolidării culturii siguranţei
la locul de muncă

Educația personalului

Dezvoltarea planificată pentru sectorul de explorare și producție a petrolului și gazelor


naturale va crește necesarul de angajați al companiei cu aproximativ 1.600 de persoane calificate
în domeniul tehnic, până în 2016.
Oamenii și șustenabilitatea sunt cei doi factori esențiali în implementarea strategiei pe
termenlung a OMV Petrom. În acest scop, se fac eforturi pentru a dezvolta și a responsabiliza
angajațiiîn vederea obținerii excelenței operaționale și a creșterii. Pe termen scurt, Petrom va
accentua preocuparea pentru dezvoltarea unui comportament bazat pe siguranță.În plus,
compania se va concentra în continuare pe crearea valorii comune cu părțile interesate pentru o
creștere sustenabilă pe termen lung, având standarde ridicate de sigurantă și de mediu. Prin

14
intermediul platformei de Sustenabilitate, se dorește adresarea folosirii durabile a resurselor
naturale, un principiu care stă la baza activităților companiei, alături de parteneriatele pe termen
lung cu comunitățile în care compania operează.
Obiectivul este de a crea valoare și de a asigura viitorul pe termen lung, ajutând oamenii
să cultive și să dezvolte abilitățile de care au nevoie pentru a reuși. Numai în anul 2014, angajații
au beneficiat de mai mult de 52.000 de ore de pregatire în Centrul de Instruire Tehnica din
Ploiești și peste 58.000 de personae din comunitățile în care desfășurăm operațiuni au fost
implicate în inițiative educaționale diversificate, dintre care mai mult de 400 au primit certificări
sau burse.

Locații

Cea mai mare reţea de benzinării de pe piaţa locală este controlată de Petrom și este
formată din peste 500 de staţii. Rompetrol este al doilea mare jucător din această piaţă, cu un
total de 405 puncte de alimentare. Ruşii de la Lukoil deţin o reţea formată din 301 staţii, iar
MOL România este prezent cu 147 de puncte de alimentare.
Mai jos se poate observa harta cu numărul benzinăriilor pe fiecare județ.

15
Produse și servicii

OMV Petrom este o baza solida care susține multe industrii din țara noastră și nu numai:

1. Aviație: Petrom produce combustibil pentru avioane cu motor cu reacție la rafinăria


Petrobrazi. Acesta se numește Jet A-1 și a fost omologat în anul 2004.
2. Bitum: Petrom obține bitumuri prin distilarea țiței ului. Rezultatul este un material de
construcții omogen care se folosește în special pentru construcțiile rutiere.

3. Carburanți: Petrom produce 4 tipuri de carburant: benzină 95 fără plumb, benzină Top
Premium 99+, Euro Diesel 5 și Top Euro Diesel 5, toate cele 4 respectând
standardul Euro 5 (de la 1ianuarie 2009). Toți carburanții Petrom au un conținut redus
de sulf (până la 10 ppm) pentru a reduce poluarea și a contribui la protecția mediului.

4. Lubrifianți: Petrom produce o gamă de 15 tipuri de lubrifianți: de la uleiuri multigrad


sau monograd la uleiuri hidraulice sau de transmisie. Aceștia sunt destinați atât sectorului
auto, cât și sectorului industrial sau diverselor aplicații în domeniul feroviar.

5. Produse speciale: Petrom prelucrează și obține produse derivate cum ar fi cocsul de


petrol sau sulful în rafinăria Petrobrazi. Aceste produse sunt utilizate în
industria aluminiului, oțelului, agriculturii și hârtiei.

6. GPL: Petrom a produs gaz petrolier lichefiat și -a distribuit către utilizatori persoane
fizice (butelii pentru aragaz sau combustibil pentru autoturisme) dar și pentru uz
industrial, turistic sau agricultură. Ținând cont de temperaturile din timpul iernii/verii
în România, Petrom depozitează GPL la presiunea maximă de 17.65 bari. În 2013
Petrom a vândut participația de 99,99% în Petrom Distribuție Gaze SRL, companie de
distribuție a gazelor, către Ligatne SRL (deținută de Ligatne Ltd).[23], renunțând la a mai
oferi servicii de transport gaze.

7. Furnizare energie electrică: Petrom deține în portofoliu Centrala Electrică cu Ciclu


Combinat Brazi, 860 MW, lansată în 2012 în urma unei investiții de 5000 milioane euro.
[24]

8. Țiței , gazolină și păcură

16
9. Carburanți

10.Produse chimice și petrochimice

Calitate

Produse Inovatoare și Moderne Portofoliul de produse Petrom a fost construit pentru a


satisface toate exigenţele clienţilor. Nivelul ridicat de calitate şi permanenta îmbunătăţire a
produselor și serviciilor contribuie la reţeta de succes a Petrom. Înalta calitate a produselor
fabricate în rafinaria Petrobrazi contribuie la renumele international al marcii Petrom.
Între 2005-2014, investiţiile pentru modernizarea și consolidarea OMV Petrom s-au
ridicat la peste 11 miliarde euro. Anual, impactul direct, indirect şi indus al OMV Petrom în PIB-
ul României este de circa 4,5%.
Folosind standarde relevante pentru industrie, OMV Petrom identifică și minimizează
riscurile operaționale, într-un mod eficient, care sprijină dezvoltarea durabilă. În același timp,
participarea la procesul de standardizare, în cadrul Comitetelor Tehnice relevante, oferă
experților OMV Petrom accesul la experiența internațională a tuturor părților implicate,
sprijinind schimbul de idei, ce are ca scop final inovarea.
Inovarea este un pilon important în activitatea OMV Petrom. De aceea, prin intermediul
Centrului de Excelență în domeniul standardizării, urmărim obţinerea beneficiilor concrete pe
care standardizarea le poate aduce inovării.

17
Informarea publicului

Petrom este foarte interesată de informarea clienților săi. Cu acest scop, compania a
introdus pe site-ul său oficial o secțiune specifică denumita „Anunț Public” prin intermediul
căreia ține la curent persoanele informate de activitatea companiei.

18
Program de investiții 2015

Pentru anul 2015, OMV Petrom își păstrează direcțiile strategice abordate în anii trecuți:
maximizarea valorii portofoliului de upstream și pozitionarea pentru creșterea în zona Mării
Negre, îmbunătățirea valorii gazelor și a țițeiului din producția proprie; cu toate acestea, ritmul
implementării depinde atât de condițiile de piață, cât și de un mediu favorabil investițiilor.
Programul de investiții pentru 2015 este estimat la aproximativ 1 mld EUR, cu minus
30% mai mic față de 2014, din care peste 85% va fi dedicat proiectelor Upstream.
Intendificarea programelor de optimizare a costurilor (renegocierea cu furnizorii,
reducerea utilizării consultanței, politica fermă privind personalul și reprioritizarea cheltuielilor
discreționare) continuă în toate segmentele de activitate, pentru a fi pregătit în eventualitatea
unui mediu de piață cu un preț scăzut al țițeiului pentru o perioadă prelungită.
OMV Petrom a decis să își reizuiască estimările privind prețul țițeiului, atât pe termen
scurt cât și pe termen lung. În mometul de față, estimările privind prețul țițeiului Brent sunt
55USD/bbl pentru 2016, 70 USD/bbl pentru 2017, 80 USD/bbl pentru 2018 și 85 USD/bbl
începand cu 2019.
Un mediu de piața cu prețuri scăzute ale țițeiului pe o perioadă prelungită ar determina
reducerea mediei anuale de investiții în Upstream cu aproximativ 25-35 % față de 2014. În
consecință, pe termen mediu, producția de hidracarburi în Romania ar putea scădea în medie cu
pana la 4% pe an.
Pentru a-și atinge obiectivul de lider energetic integrat în Europa de Sud-Est, cu
performanțe și flexibilitate crescute, OMV Petrom își va concentra eforturile pe consolidarea și
extinderea businessului de hidrocarburi, pe diversificarea portofoliului de activități prin
producerea de electricitate, pe creșterea eficientei și valorificarea integrării în toate segmentele.
Într-un mediu marcat de provocari, atât din punct de vedere economic cât și al obligațiilor de
mediu, Petrom continuă investițiile în proiecte cheie și pentru maximizarea performanțelor.
Astfel, Petrom asigură creșterea durabilă și furnizează clienților un portofoliu diversificat
de produse energetice, de la carburanți la gaze și electricitate, la standardele de calitate ale UE.
Cu investiții anuale de peste 1 miliard de euro, vor reprezenta și în anii urmatori un factor de
creștere economică în România, prin efectul de multiplicare al investițiilor. De asemenea, Petrom
intenționează să valorifice convergența prețului la gaze și să acceseze finanțări de pe piața
financiar-bancară.
În urmatorii cinci ani în Romania, Petrom vizează că optimizarea producției de țiței și gaze se va
face atât prin aplicarea de tehnologii de ultimă oră, cât și prin parteneriate cu alți operatori pe
zăcăminte selective.

19
Managementul riscului

Potrivit Codului de Guvernanță Corporativă, rolul Consiliului de Supraveghere al OMV


Petrom este de a adopta reguli stricte și de a se asigura, prin intermediul Comitetului de Audit, că
sistemul de management al riscului este implementat în cadrul companiei și că acest sistem este
eficient. Mai mult, Directoratul OMV Petrom supraveghează și coordoneazăîn permanență
sistemul de management al riscului prin implicare directa și monitorizarea sa. Pentru a evalua
riscurile asociate cu întreg portofoliul de operațiuni al OMV Petrom, Directoratul a împuternicit
un departament dedicat de Management al Riscurilor și Asigurărilor cu obiectivul de a conduce
și coordona procesele de management al riscurilor în cadrul companiei. În plus, sistemul de
management al riscurilor implementat de OMV Petrom este parte integrantă a procesului de luare
a deciziilor. Pentru orice proiecte noi de anvergură, strategii noi sau direcții noi de piață se
organizează ateliere, în scopul evaluării riscurilor asociate cu beneficiile respectivei oportunități,
iar informațiile legate de riscuri strânse în cadrul atelierelor de lucru, precum și orice opinii
relevante ale terțelor persoane specializate sunt folosite pentru luarea de decizii informate.

În 2014, OMV Petrom a implementat, împreuna cu Institutul de Management al


Riscurilor din Marea Britanie, un program intern de instruire la nivelul companiei, intitulat
„Academia de Risc Petrom”, care a contribuit la consolidarea competențelor de management al
riscului în randul managerilor de nivel mediu și din top management, precum și în rândul
angajaților fără responsabilități manageriale. Acest program a fost premiat în cadrul
evenimentului IRM Global Risk Awards 2015 pentru Angajament pentru Invatare și Dezvoltare
în Risk Management. Prin intermediul procesului de management al riscurilor, OMV Petrom își
asigură lichiditatea și sustenabilitatea pe termen lung și își reduce incertitudinile legate de
obiectivele sale strategice și financiare.
OMV Petrom are patru niveluri de roluri formate în cadrul sistemului de management al
riscurilor organizate tip piramidă. Primul nivel cuprinde proprietarii de risc, care sunt
reprezentați în toate zonele de activitate prin manageri din diferite sectoare de activitate, al doilea
nivel este reprezentat de unitățile de afaceri și coordonatorii de risc divizionali, care facilitează și
coordonează procesul de management de risc din divizia lor, al treilea nivel se referă la
managerul de risc reprezentat prin departamentul de management al riscurilor, care gestionează
întreg procesul de management de risc asistat de funcții corporatiste de specialitate (HSSE,
Conformitate, Juridic, Financiar, Controlling). Cel mai înalt nivel este reprezentat de Directoratul
OMV Petrom, care coordonează și aprobă profilul de risc consolidat al OMV Petrom, în
conformitate cu apetitul pentru risc și obiectivele companiei. Sistemul de management al riscului
și eficacitatea acestuia sunt monitorizate de Comitetul de Audit al Consiliului de Supraveghere,
prin rapoarte periodice. Obiectivul sistemului de management al riscurilor din cadrul OMV
Petrom este de a asigura valoare economică adaugată pozitivă pe un orizont de timp mediu, prin
intermediul gestionării riscurilor asociate cu fluxurile de numerar la care este expusă compania,
în limitele apetitului pentru risc.

20
Controlul intern

Grupul a implementat un sistem de control intern, care include activități de prevenire sau
detectare a evenimentelor și riscurilor nedorite, precum frauda, erori, daune, neconformitate,
tranzacții neautorizate și denaturări în cadrul raportării financiare. Sistemul de control intern al
OMV Petrom vizează toate operațiunile la nivel de grup, având următoarele obiective:
 Conformitatea cu legislaţia și reglementările interne
 Credibilitatea raportării financiare (acurateţe, caracter complet și prezentare corectă)
 Prevenirea și detectarea fraudelor și erorilor
 Operaţiuni de afaceri eficiente și eficace

Modificari capital

Capitalurile proprii au crescut, comparativ cu 31 decembrie 2014, atingând valoarea de


27,371 miliarde lei la 30 septembrie 2015, ca urmare a profitului net generat în perioada curentă
parţial contrabalansat de distribuirea de dividende pentru anul financiar 2014. Indicatorul capital
propriu la total active al Grupului s-a menţinut la nivelul de 63% la sfârşitul lunii septembrie
2015 (31 decembrie 2014: 63%). Împrumuturile purtătoare de dobânzi au scăzut uşor de la 1,863
miliarde lei la 31 decembrie 2014 la 1,786 miliarde lei la 30 septembrie 2015, ca urmare a
rambursărilor parţiale efectuate în primele nouă luni ale anului 2015 şi a aprecierii leului în
raport cu euro între sfârşitul lui 2014 şi sfârşitul lui T3/15', spune OMV Petrom. Datoriile
Grupului, altele decât împrumuturile purtătoare de dobânzi, au scăzut cu 294 milioane lei, în
contextul plăţilor efectuate în urma finalizării controlului fiscal din OMV Petrom şi a reducerii
datoriilor comerciale, parţial contrabalansate de creşterea provizioanelor de dezafectare (ca
urmare a modificării parametrilor şi a ratelor de actualizare). Datoria netă a Grupului OMV
Petrom a crescut de la 890 milioane lei la 31 decembrie 2014 la 1,253 miliarde lei la 30
septembrie 2015.

Acţiuni proprii

La sfârșitul anului 2014, OMV Petrom S.A. deţinea un număr total de 204.776 de acţiuni
proprii, reprezentând 0,0003% din capitalul social emis. OMV Petrom nu a răscumpărat și nici
nu a anulat acţiuni proprii în cursul anului 2014.
În anul 2014, preţul acţiunii OMV Petrom a înregistrat o tendinţă de creștere până la
sfârșitul lunii august, când a fost atins nivelul maxim de 0,49 lei. După această dată, , acţiunile
au început să scadă și au înregistrat nivelul minim al anului de 0,37 lei/acţiune la mijlocul lunii
decembrie. Per ansamblu, preţul acţiunii OMV Petrom a scăzut cu 13,2% în 2014. Capitalizarea

21
bursieră a OMV Petrom la sfârșitul anului 2014 a fost de 23,1 mld. lei (5,2 mld. euro) și a
reprezentat 17,8% din capitalizarea bursieră totală a companiilor listate la BVB.

Sursa: Raportul anual 2014

Dividende

Pe 29 aprilie 2014, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) a aprobat


bugetul de venituri și cheltuieli al OMV Petrom S.A. pentru exerciţiul financiar 2014, situaţiile
financiare pentru 2013 și distribuirea unui dividend brut de 0,0308 lei/acţiune pentru exerciţiul
financiar 2013, în cuantum total de 1.745 mil. lei, corespunzând unei rate de distribuire a
profitului de 36%.

Dividend propus pentru 2014 în valoare de 0,0112 lei/acţiune supus aprobării AGA

În data de 24 martie 2015, Consiliul de Supraveghere a aprobat propunerea


managementului de a distribui dividende în valoare de 0,0112 lei/acţiune, corespunzând unei rate
de distribuire a profitului de 30%. Propunerea privind dividendul a fost ulterior supusă aprobării
în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 28 aprilie 2015.

22
Isoricul dividendelor distribuite în perioada 1998 – 2014

Dividend brut
An AGA Dată de referinţă/Dată de înregistrare*
(lei/acţiune)

28 aprilie 2015 0,0112 21 mai 2015*


2014
2013 29 aprilie 2014 0,0308 16 mai 2014*

2012 22 aprilie 2013 0,0280 14 mai 2013*

2011 27 aprilie 2012 0,0310 17 mai 2012*

2010 26 aprilie 2011 0,0177 12 mai 2011*

2009 29 aprilie 2010 - -

2008 28 aprilie 2009 - -

2007 22 aprilie 2008 0,0191 9 mai 2008*

2006 17 aprilie 2007 0,0179 4 mai 2007*

2005 25 aprilie 2005 0,0130 11 mai 2006*

2004 24 mai 2005 - -

2003 25 mai 2004 0,0027 4 iunie 2004*

2002 22 aprilie 2003 - -

2001 25 aprilie 2002 0,0035 17 aprilie 2002

2000 12 aprilie 2001 0,0028 31 martie 2001

1999 14 aprilie 2000 0,0016 10 aprilie 2000

1998 7 aprilie 1999 - -

* începând cu anul 2004, dividendele se plătesc acţionarilor înregistraţi la „data de înregistrare”


Sursa: www.omvpetrom.com

23
Analiza SWOT

Puncte tari: Puncte slabe:

- Este cea mai mare companie românească de -In comparatie cu alte companii actiunile au un
petrol și gaze, cu activități în sectoarele pret mult mai mare;
Explorare și Producție, Rafinare și Produse
Petrochimice, Marketing, Gaze Naturale și
Energie;
- Rezervele de țiței și gaze - program amplu de
investitii;
- Activitate profitabila și grad de indatorare
redus;
Oportunități Amenințări

- Liberalizarea pietei de gaze; -Cererea slaba de produse petroliere


-Trendul de crestere a pretului titeiului; -Incertitudinile privind data la care se va
liberaliza total pretul la gaze Mediul fiscal
impredictibil.
- Romania este o piata mica și nu se afla pe
radarele marilor fonduri de investitii straine.

24
Bibliografie

1. https://www.omvpetrom.com/portal/01/petromcom
2. Raport anual 2014 OMV Petrom Grup si situatiile financiare (IFRS)
(https://www.omvpetrom.com/SecurityServlet/secure?
cid=1255764914247&lang=ro&swa_site=&swa_nav=&swa_pid=&swa_lang=)
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Petrom
4. Statutul de guvernanţă corporativă al OMV Petrom
(https://www.omvpetrom.com/SecurityServlet/secure?
cid=1255738717331&lang=ro&swa_id=330776737606.0475&swa_site=)
5. http://www.bursa.ro/strategia-2015-lider-energetic-integrat-in-europa-de-sud-est-
85123&s=print&sr=articol&id_articol=85123.html

25

S-ar putea să vă placă și