Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” – Management Turistic și

comercial
Săndulescu Cleopatra Georgiana
Grupa 209, An II, Seria A

Monografia unei firme

1. Denumire: S.C. Petrom SA

2. Forma juridică: societate pe acțiuni

3. Forma de proprietate: forma de proprietate 22, societăţi comerciale de stat şi


privat autohton şi străin (stat<50%).

4. Sediul social: București Sector 1, Calea Dorobanți, nr. 239, cod poștal: 010567,
TEL: 021 4060189; FAX: 021 4060431

5. Așezarea: Petromul este răspândit pe întregul teritoriu românesc,


aflându-se în toate județele României.

6. Obiectivul de activitate: Cod grupă CAEN 0610, Cod de identificare fiscală


1590082, Număr din registrul comerţului J40/8302/1997. Tip de activitate:
extracţie petrol brut.

7. Istoric:
− în anul 1991 se înființează Regia Autonomă a petromului Petrom SA.

− în anul 1996 a fost înființată Compania Română de Petrol, ca societate pe


acțiuni, constituită prin reorganizarea RAFIROM, PECO și PETROTANS, care
au fost comasate și și-au încetat activitatea.

− în 1997 Compania Română de petrol deținea toate cele 10 rafinării din


România.

− în 1999 este realizată I etapă a restructurării organizatorice prin


disponibilizarea unui nr de 13.000 persoane din sectorul up-stream.

− în 2001 acțiunile Petrom sunt listate la Bursa de Valori București

− în 2002 activitățile mecano-energetice din cadrul sucursalei Petromar Constanța se


externalizează sucursalei Petroserv, aceasta fiind preluată de SC Petrom
Service SA împreună cu întregul personal.

− în 2004 se depun ofertele angajate. Companiile OMV, Occidental și MOL sunt selectate
pentru negociere. În data de 24 iulie 2004 , OMV achiziționează 51% din acțiunile
Petrom – tranzacția fiind încheiată în decembrie 2004 prin preluarea a doar
33,34% din Petrom cu 668,8 mil €.

− în 2005 structura Petrom este reorganiaztă pe șase divizii, dintre care 3 operaționale.
Se lansează un nou concept „Full agency” și un nou concept de
benzinărie PETROMV.

− în 2006 are loc achiziția unui pachet de 99,9% din OMV România, OMV
Bulgaria, OMV Serbia, a 30 de benzinării MOL si a 95% din Aviation
Petroleum. Tot în acest an achiziționează un pachet majoritar de 74,9% din
Ring Oil Holding & Trading LTD

− în iunie 2007 Petrom semnează contractul de construcție pentru Petrom City,


noul sediu central al companiei de asemenea tot în acest an Petrom semnează
contractul pentru achiziția activității de servicii petroliere a Petromservice la un preț
de 328,5 mil €.

− În anul 2008 Petrom a semnat contractul pentru constituirea centralei electrice de la Brazi
cu un consorțiu format din General Electric și Metka.

− În 2009, Ministerul Economiei a cumpărat Petrochimicals Argeș pentru


suma de 150 mil €. Tot în acest an Petrom a început producția de țiței pe zăcământul
Komsomolske din vestul Kazahstanului.

8. Structura de conducere: 51,01% acțiuni OMV AG (OMV Aktiengesellschaft);


20,64% Ministerul Economiei; 20,11% Fondul Proprietatea SA; 2,03%
BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare); 6,21 % alți
acționari (persoane fizice – aproximativ 500.000 - și persoane juridice atât din România cât
și din străinătate).

9. Organigrama:
 Directorat: Mariana Gheorghe, Johann Pleininger, Neil Anthony Morgan, Gerald Kppes,
Rainer Schlang, Reinhard Pichler, Siegfried Gugu.

 Consiliul de supraveghere: Wolfgang Ruttenstorfer, Gerhard Roiss, David C. Davies,


Helmut Langanger, Marian Țurlea, Gheorghe Ionescu, Daniel Costea, Riccardo Puliti.

10. Structuri formale: Petrom, ca membru al Grupului Omv, aderă la


spiritul și principiile „Codului de Conduită al Grupului Omv”.

11. Structuri informaționale: având în vedere că această organizație se


comportă pe baza unui cod de conduită relațiile profesionale rămân la
stadiul de relații profesionale, acest lucru întâmplându-se în timpul
programului iar în timpul rămas probabil angajații acestei firme fie au o
legătură strânsă în particular fie rămân la stadiul de relație profesională.

12. Piața: având în vedere ca în 2010 Petrom va deveni lider pe piață în sudul – estul
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” – Management Turistic și
comercial
Săndulescu Cleopatra Georgiana
Grupa 209, An II, Seria A

Europei, datorită unei strategii implementate încă de pe la sfârșitul


anului 2009; am putea spune că piața acestei organizații este foarte larg
deschisă iar clienții diferă de la țară la țară.

13. Activitățile firmei: această firmă nu se ocupă doar cu exploatarea și


poducția, rafinarea gazelor, a gazelor naturale și a energiei dar are și un concept de
marketing bine pus la punct.

14. Oferta de bunuri și/sau servicii:


 Produsele fabricate de aceștia sunt: combustibil pentru avioane (carburanți pentru aviație,
servicii), bitum, gaze naturale, păcură, carburanți, lubrifianți, produse
petrochimice, produse , produse speciale (cocsul de petrol și sulful), GPL ( gaz petrol
lichefiat).

15.Furnizori: Petrom nu are furnizorii dar este în continuă căutare.

16. Clienții: având în vedere că Petrom dorește să devină cel mai mare lider pe
piața internațională aș putea spune că, clienții lor sunt de tipuri diferite, mergând
din țară în țară o să observăm varietatea clienților pe care aceștia îi au, sau
mai pe scurt Petrom are o arie variată de clienți.

17. Structura personalului: Petrom are un nr de 50.000 de angajați, adică de 9 ori


mai mult decât cei de la OMV.

18. Principalii indicatori economico-financiari (indicatori financiari, cifra


de afaceri, capitalul social, investiții):

Principalii indicatori finanaciari:


T3/09 T4/09 T4/08 Δ% Principalii 2007 2008 2009 %
indicatori
financiari
705 38 (1200) - EBIT (mil lei) 1.965 1.309 1.197 (9)
1.139 575 (664) - EBITDA (mil 3.111 3.565 2.950 (17)
lei)
615 (171) (1.269 87 Profit net (mil 1.778 1.022 1.368 34
) lei)
3.530 3.387 3.744 (10) Cifra de 12.284 16.751 12.842 (23)
afaceri netă
(mil lei)
Numerar net 2.486 4.383 (76)
generat în
activitatea de
exploatare (mil
lei)
675 1.432 1.766 (19) 3.820 6.404 4.145 (35)
Investiţii (mil
lei)*
28.21 27.47 33.311 (18) Angajaţi la 26.397 33.311 27.470 (18)
5 0 sfârșitul
perioadei

* Investiţiile includ și creșterile participaţiilor Petrom – Raportul administratorilor –


Investițiile include
și majorarea participațiilor în alte companii.

Investițiile

T3/09 T4/09 T4/08 Δ% Mil. Lei 2009 2008 Δ%


514 1.065 990 8 Explorare și 2.806 4.524 (38)
producție
66 156 611 (74) Rafinare și 559 1.297 (57)
marketing
28 69 89 (22) Gaze și energie 353 386 (9)
67 142 76 87 Nivel 427 197 117
corporativ
675 1.432 1.766 (19) Total investiții 4.145 6.404 (35)

19. Perspectivele firmei: după cum am scris mai sus, Petrom dorește să
devină lider pe piața europeană, mai exact în sud-vestul acestui
continent. În ceea ce urmează am să vă prezint obiectivele Petromului
pentru 2010:

s Creșterea gradului de utilizare a rafinăriilor;

s Pregătirea pentru trecerea la un interval de cinci ani între


două revizii;

s Îmbunătăţirea eficienţei prin reducerea consumului propriu


de ţiţei;

s Îmbunătăţirea structurii mixului de produse al rafinăriilor;

s Performanţe HSEQ la standardele OMV;

s Menţinerea nivelului mediu al vânzărilor pe staţie la


aproximativ 4 mil litri pe an;

s Menţinerea cotei de piaţă în vânzările cu amănuntul, prin


furnizarea serviciilor de cea mai înaltă calitate și prin sporirea
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” – Management Turistic și
comercial
Săndulescu Cleopatra Georgiana
Grupa 209, An II, Seria A

eficienţei;

s Implementarea integrală a sistemului full agency în Petrom


Moldova S.A;1

s Atingerea unui volum de comercializare a gazelor de peste 7


mld mc în România, cu o cotă de piaţă internă de cel puţin
35%;

s Stabilirea unei activităţi bine dimensionate pe piaţa gazelor


din ţările învecinate;

s Pregătirea intrării pe piaţa energiei în 2011, prin construcţia


centralei electrice de la Brazi și proiectele din domeniul energiilor
din surse regenerabile.2

s Obţinerea unor costuri de producţie competitive;

s Implementarea promovării rapide a rezervelor;

s Menţinerea ratei de înlocuire a rezervelor la nivelul anului


2008;

s Modernizarea zăcămintelor cu potenţial ridicat și


îmbunătăţirea fiabilităţii echipamentului;

s Reînnoirea suprafeţelor de explorare, pentru a permite


înlocuirea continuă a resurselor

s Deblocarea și asigurarea distribuţiei de gaze;

s Implementarea sistemelor și proceselor HSEQ la cele mai înalte standarde;3

Strategia Petrom 2010

În 2010, Petrom va fi liderul industriei de petrol și gaze din Sud-estul Europei. Printr-o
dezvoltare susținută și profitabilă în toate domeniile noastre de activitate
vom:

 Produce 210.000 bep/zi cu o rată de înlocuire a rezervelor de 70% în


Explorare și Producție;

 Atinge o cotă de piață de 30% printr-o utilizare a rafinăriilor de 95% în


1 Roz – perspective 2010 pentru rafinare și marketing
2 Mov – perspective 2010 pentru gaze și energie.
3 Verde – Perspective 2010 pentru explorare și producție
Rafinare și Marketing;

 Atinge o cotă de piață mai mare de 35% în activitatea de gaze naturale.

Fiind compania cu cel mai mare succes din România, vom crea valoare și beneficii pentru
angajații, clienții, acționarii noștri și pentru economia românească în general.

S-ar putea să vă placă și