Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA „BABEȘ–BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE

ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR

PRINCIPIUL NEUTRALITATII TVA IN


JURISPRUDENTA CJUE

Cluj Napoca -2018-


Principiul neutralitatii TVA - TVA nu trebuie sa reprezinte un cost pentru afacere. În absenţa unei
dispozitii a legislatiei nationale care limiteaz ă dreptul la deducere al persoanelor taxabile, acesta
trebuie exercitat (C-95/07 ECOTRADE);

CONDIŢII DE EXERCITARE a dreptului de deducere C-95/07 ECOTRADE SpA

• Dreptul de deducere al TVA nu poate fi restrans prin impunerea unor conditii de forma, atata vreme
cat conditiile de fond prevazute de legislatia nationala si comunitara sunt respectate;

• Masurile de administrare a sistemului TVA, impuse de statele membre, nu pot fi folosite in asa fel
incat sa puna in discutie in mod sistematic dreptul de deducere a TVA;

• Prevederile legislative care sanctioneaza nerespectarea de catre persoana impozabila a obligatiilor


contabile si a celor privind declaratiile fiscale cu refuzul dreptului de deducere, depasesc in mod
evident ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului corectei colectari a TVA (pentru
nerespectarea unor astfel de obligatii, statele membre pot impune sanctiuni pecuniare proportionale cu
gravitatea incalcarilor).

Dupa cum s-a aratat in literatura de specialitate1, in domeniul taxei pe valoarea adaugata, in
cadrul hotararilor Curtii de Justitie Europene sau in concluziile Avocatului General se face
referire la o serie de principii. Dintre acestea exista o serie de principii generale, aplicate
adeseori in domeniul TVA (principiul echivalentei si efectivitatii, principiul increderii
legitime, principiul interdictiei abuzului de drept, principiul neutralitatii fiscale). In cele ce
urmeaza, ne vom concentra atentia asupra acestui din urma principiu.
http://www.birisgoran.ro/media/taxupdates/european-vat-case-law.pdf